You are on page 1of 8

OSVETLJENJE 2003

Vesna Bebić, dipl.el.ing.


Krža Goran, el.ing.
ÓSvetlostÓ-Beograd

OSVETLJENJE HELIODROMA

SADRŽAJ: U ovom radu su izloženi


osnovni principi osvetljenja heliodroma

KLJUČNE REČI: propisi, heliodrom, svetiljke

ABSTRACT: The theme of this work are regulations


for lightning of helipads and their
practical aplication

KEY WORDS: regulations, helipads, lights

Uvod: Heliodrom na vrhu zgrade je potrebno


projektovati u sledećim slučajevima

1.) Zgrade više od 16 spratova


2.) Bolnice sa datim zahtevom

Po ruskim i propisima u SAD heliodromi za visoke zgrade se projektuju po požarnim


normama, a za slučaj evakuacije ljudi sa krova zgrade. Međutim on se može koristiti i za
povremena sletanja, naročito ako je u pitanju značajna javna zgrada, banka ili slično, tako da se
heliodrom konstruiše na platformi na krovu zgrade po tačno utvrđenim pravilima.

Osnovna razlika da se radi o helodromu na bolnici ili nekoj drugoj visokoj zgradi je u
postojanju strme ravni za prevoz bolesnika u slučaju heliodroma na bolnici. Takođe, da bi piloti iz
vazduha jasno prepoznali o kom je od ova dva heliodroma reč. Slovo H (heliport) se u slučaju
visokih zgrada boji belom bojom, a u slučaju bolnica crvenom bojom. Treba napomenuti da je
debljina linije kojom se ispisuje H na krovu zgrade, takođe definisana.

Na sledećim slikama je pokazano nekoliko heliodroma.


OSVETLJENJE 2003
OSVETLJENJE 2003

PROJEKAT OSVETLJENJA - Zahtev za projektovanjem osvetljenja se javio na zgradi


CMT- 2 (Centar međunarodne Trgovine - 2) u Moskvi. Posle isprojektovanog osvetljenja na
OSVETLJENJE 2003

55.000 m”, zgrade od 22 sprata, primenjujući najmodernije izvore i načine upravljanja


osvetljenjem. Projekat osvetljenja heliodroma je bio pravi izazov.

Po preporukama u SAD heliodrom na krovu zgrade se osvetljava na sledeći način:


U uglove heliodroma se postavljaju halogeni reflektori koji obasjavaju površinu ploče na
kojoj se nalazi heliodrom, a da ne uzrokuju blještanje ka pilotima pri manevrisanju. Po ivici se
nalaze inkadescentne svetiljke žute boje međusobnog rastojanja od 8m, a eventualno mogu biti
plave ili zelene.

Na sledećim slikama se nalaze preporuke za projektovanje osvetljenja heliodroma, kao i


svetiljke koje se u tu svrhu koriste.

OMNDIRECTIONAL HELIPORT PERIMETER LIGHT Model HPL

Model HFL
OSVETLJENJE 2003
OSVETLJENJE 2003

Izgled objekta CMT u Moskvi i sema.rasporeda i povezivanja svetiljki na heliodromu.


OSVETLJENJE 2003
OSVETLJENJE 2003

ZAKLJUČAK: Zbog velike važnosti heliodroma i njihove uloge veoma je bitno dobro proučiti
propise i činjenično stanje iz svih aspekata i praktično sve to povezati da bi se projekat što bolje
uradio, a i posle toga izveo.

LITERATURA:
- New High-Rise Buildings -1991
- Guidelines For Medical Helipads -1998