Sie sind auf Seite 1von 8

.'.

'

t:

,

I

L

,

Uberlebenslhandbuch

'"'Ii j!\ ufl ":ofll,'"" e: '!' F!i. ~ III 'CII;:;I! 'i:i

IKfUn,er lelrw'erbslo,se in ,Ak,'tion

Nliiemais, a einle z,ur ,A,RGE gehenl:!

NI ~Iem,all~ ,~~ lie ~ Wil zur A,R_IG E 'Q,e he fiI:I: M'~fiI' we ~IB, m! j,e I' 'wa~5i ,e lim! ,e Iii! ,eliWla Fi'te1t" Eli me EiJ n Ilad!!,!l ril,g !!,!I,M! IJ Ei'T! F B ew'@rbe ro fIIi'9,eb G,1j:IJ zu b ~~s,~lmc~le mi f ,efllidet ~,~ l!J11fr~g i11111 I~ i1mH;~ II 1!J1111I1De II .2\!il,a liiI'g ab g,e$lcWillk)cs,se 1!11 e IfiI E~ U[llg ~ i~EH]eFIJ.iI rn'g~:V\e lfie~ IiIl o,a 111.11'11119 (SlJlehle S'e~t;e ~l E:s k,i1tmi fiI ,a uch dam rnt e nde n, dass m~ mI' 'Jfflfi'e'UW mill j,g n IIf! ~~'e E F~ Ilit) ru ~ g iJj mrlDe F-

scm ~ell ~JIt;!" U Dll der man Slidil e ~l!1Iv'e rsta ~d~Dil e F~11,a rt, e lirrl'e~ 'le iIIl de If M &e1t'e fl'ell b~51t Z:!lA za rn ~e Iii! (:$" 5, )," Hi! fIIi ~ m! d 'W r:ed'€!lF 'W i1wtj ml,a m! be II 'e~ fIIi e m solch en "f.e mllillii! [j ~ b e rredet" I' 'eu rFH~ ml ~ erech'~r g1tl~ fi! 'W ~defl"S.@IIf~IC~ :z.~ uij 'C~ l,ljj. zi,e ~ e tJll (S" 6)" CHe LJ~.1t,e die If lJJio e ~s r;~!!.!1 ~Igle 111 tst '9 Foiil. "'''

Jede F k~ Ifil mi, je(ijleFi'.~)e~1t :Z:![JI j:ed,eml Te Ii"ifirllll~' (,~w:~ b e ~ ,~~,tlll;dn~ mi' UIiiIIDe ~51!,J1<I'';~ i!j IfiIlglelii!) e 1l1fil1e m!' B e~s1tit} lII!(ij rn rl1t~le ~ mll®1!1I '" B,e i:sta mlde rj ~!l11le Ifii m! rC~1t ZI!,lI r~lcllQgle'w j,e,Sle m! "~~!u~ fide DIl ,", 8eli$,t~1ill de 5:~ tJll d IIIi1i e ~fDe!f Unli ~Ie Ze ~Ig'e n1 i!' ,~b e rr ,~~ 'G~ B elF,afuer:, M'~ !,~,1t,e Ii'li-$ li'M'·e rden d re PA,P.s;, I~HJiitZ. freed IliIc~ '" 'W,eiillliil e IIIi"il ,Ze ~,gE Ir],a b e Ii iiSt.

n'-III~ ..... E-;·o!'i.,~ _ in Il.. ~lill~ Il.. ~ ~.;fo"" ~~..,. 'r,IIIIIC"" _ i!'",~ ·I;t;,,~ "Ii ...... "'" I'!;. -::P'i,.." U !!,.! ~ ,"'" I!,.! ~ IIII';;:'~ I!,'I;I!~ ,!'!;,l! I!,.! "'" ._-U I! ,~§;;i I!!,~ a.

Quit'tung nlcht 'verges,s,enl!

E-~ 11001 mlnt!llemJ ta'g Ilk:~ UI ~te w~,ag,e rii b e ~ der ARG E 'w1e,g ,', Es, '\j'.lE! rsd'~'wi If1I rj,!tH'i1 1Jse ml'we ~S!E! 'g,a 1i11:j!!1~

A,ikt'lt:! mI" AniI'1tIj";'~lgle IW,eg,e iril ,9 niI'~'e bllHlc&il ml k~fil1t '\;!\O'IiI, M i:etb esehe ~1iI! 'i;g!WI r:!'g'e'n! 'W!lJI rde ~ a 11i!,lg'e billic~ Iii! i1'e 'e ~fiII g'e ~e k~1t I' !LlI mj 'v.o flI A.rb e lit:s~ iii! ~ ~ i:g ~e it$tl'e;SlcJ1N~ ~!l!I i:g lUI rlIlg'e~, feh [1t jred'e S ~ ~ r:" D i:e~, ~ II ~e~, k,alil! iii! IE;!! ~Iill e fI'ii v~le II 'G'ellrd k'Orsve nl

Jede r S,ac~ b ea lib e irtise wi!' die m a'if'N31i1! llilii!1te rla'g'e IiIl ~ b e ~ Ii b1t~ r~~1t dazu '",rerp,fIj i cJn1bet!' den E~r1i'g,~ IiIllg ZIl.!I b estiifflligle Ii:I n, D i:e~ 9 ~II'~ ,~~G~' ffi F d life Eil JIilg,~ml 'gszrO'f'l,e ~ ~ Ali III dle PCl:st~le~ ~en!"

Es lISt 'g,alf!i z ,e~ If1If,ac~~: Ma fill b'lfu niI'gtr das e ~ IiIlzUl - file k~ e fJ'iid'e 0 ri'g uliI!,a II (4",,13,.. ,e 1In1i e~ W,e.f®e rb ew ~~ ~~'g!L!l ~,g~5,a n1Itm'g) !WI rrd ,ell ml e FO'1bO'~o ~,re 'O,aV-Cl'n! UiIllit, A!!J!1f die u ~o ~Ii'e 'WI! m V·(}fIi die u ARG E die v E;i flig,~mJ Ig becsit.at f,gt", ,Sk~' ~,a1t ma nil den B~ew'e 1:5 ~ dass Igl€) iii! ~ ~ d Ii'e~'e:s D 0 Ik~ Dne~ t re i11i1!'g'e Ifie k~t W!lJI m'e IlJ! Ii1Id iii! k~1t e1t'wla e !In! freu nd II~che!i W,e ~~ - nti,BrC~tSg r~ lB·.,

.s r~e (~v'e~ t rri ~(~t dazu r >d i'e C~,~ mi'Cl;!IITi, ,a n'iF!1 ArI~ e ~s,mrlaFk!t Z'!!JI 've r~ e-s;slefl"lii! /' :S'O Iii! a,e Ii~ 'I' den AR- 1~3'E;-'G'e,5C~t~d ~'g1temi ~Ifrl d i.e S,a m! Ik1tliQ Iili'S~ lillie Z,I!,!! IltQc~,elF:l" Es, 'W ~ m ,ei Iiil[e A,I1IIZ,B ~ II v;o Iiil B e'we'fI"b!JJI n'9 ~ mI [VIe rll,alfil git!!, d j,e In(N~~ rIl '~,~F nil ~C~[ filii'll ,aml:Z !J'~lfie rIl' Ik,~ Iili n, Se~,~m ml,~!iIi n:i'r c~,1t ,~IIII,e': S,~Iiil,ktiOI1ll '!' M,~ ml :!;H],IIII Ie ~1iI! ,eU!! !l,l! nsln IF:I i,g'll;! fj UI nd WIlle 1l51t ~ Im,elg,~llle fii i::u IJii - EI!,j !JiO- J~,b machen , !G[!l;~1t Id ~ b eu Ii !1g[e n'Il detW,BS, SC~ i1,e1f: .s a rii lk1t~o Ii'li u,

O'er Bo:s.£ die r AR'G E K.O~ rl! b e-5t~ti,gt[e de ~

KE: ~, .-II - - • - I],f:!.~ - Ik .r. Il-. I] 11".-

'A'S f aass II mlml'~1f ,~!JJIII J-i;ug[e! Iiil none V,elf~-!!,a 1111-

de 1ft w[e~d,e!ili so 1111., D',ass ~e iIPll[e u [e1twI~$ Il,lI fii ter:s,C~ re'i1b e Ii'ii ~90'~ II~, 'W,as er n iI[c~1t v[~lf!trete n Iki~ I1'fl n, O',a~s I]'~[e Ii 'W'G c~,e iii! B ede r'l1k:~e U1t'l '~mmlleW d Il"U Fti :S'~ h~ ~ '! Le~d[e If hat e r v,elfi~[e-5($'e fli ~ d as ,~lllh~s sle~!fiI,e Uii Le Il,lIt[e Ii'li miil1tz~t'e ~~er1i '" A.11§iIO : Em me Feedie fI1lk:zce [ilt 'VOle !Ilia rn'g!~ Ali lJ! n d ff,~ch Ik und iJ!g!el1ll Rat e ~1iiI h ollie rn .I1'!I~!

D',~:5 N)e~este': 'Wemirli ml,alli! s~cFi! 'Wei:91!e'rt :Z,~ !l.!I mi1t!erl8c~ liie!J b e n, '9 ~ b1t es ,~I~ En;s~tz 'e~ mile ml Ve ~w,~ 11t~ Ifil !gs~ ikt", RIe!cFi!t5'1i'ffl1~1tt:e'll 'e~ iii! ~e!g!e !fiI'!1

D'II,e ARG E mus s d i·e I(;GQ,b~ D'Ti der llilill1j)~ ~Ik ~'~ft 1tf',1;)g'~ nil" [),~:z ~ 'g'IB t1,o tile mi '0 iJ,e G ru nd flnl i;e1te f d r e Nle,b enlilltJoicstlelill UIiiIO d Le! H'e i[~tIbQc5.1t,e fIli"

D lese K,'oslte Iii! ml~ sse Iii! 'e Ifstt 'e ~ri! ma II ~ n '!I'O ~~IerHG,~'e ~ b elfliii(Hmlm'efil 'W'e 1ii'O'e n. Ist d Ii e M i,e1j:'e z ~ ~ ocn, ka!iililii d u'e A,R'G E verla ~'g'e tJii~, dass !Ii!i:i1) n1i s,uc~ el ne !IiI,e !!,!I,e W\G ~ n!U D'1I'g S ILl c~~t" S find d re He uz'k'Gs,te I1ii ho c~ v,elf~a Iiii'~l~ (~i,e A,RG E ,oft~, dass ml,a U1! 'wiJ uIt~~;:,r;~~,aftll i,c~le If ~'e irzt", EII~ ~ ~1t ma n1i Ie ~ D'il,e se Ilc~,e A,~ffG,~d 'e!F!!,!I ni!.g; .$,oVoni ~m! e u!III'e BeU',MIJ.!I ~'1lgs.s,1t,e ml,e 'Q,e n,e n :!! D,o r-1t ka m! n 'Oft mx~ Ie iJ~,i:g,e5: ,elfli'ie'iJ,c~1[ 'w,e rden '" 'W'fa!i'il rri ma D'Ti ~k~rn a b ell !iii ~c~1t da FUJI fill Ik ~ m mne rtf Ikd'lIII ~'e Iiii d u'e F'c),lig'e IiiI '9 r,av i,e!'~eli'lid ~~H~~ D'Ti '"

D'II'e A,RGE zia~llt 'oft ,e~n'H~~1i'li -r;eilll der Mile1te m ~1t de If Be 9 Fij nli d ~ nlIlg nil ~crn t, d Ii'e M liet,e se ~ z ~ ~ (DC~" Das lst '9 run cj:s,i;i1tZ'~ ~c~ nil LcM: ,z,~ Il,~s's f:g '" Be ~1te!ili II,aS$. e Uii I!A ~ d RecJlits,mllitt'e ~ 'eli ~ ~,eg,e Iii! '~

'Wle! IF ~ mzil,e~ e tJ'!i wiJ 11111, mIUJIB~, sr:c~ d ~e~, \/lO,rFr!'er 'g'l;! VIl'e ~ rn ilg'l;!!TIl ~,~ss'e n, B e'~ Ab'~'e ~ tJ'n til liI'g : & ra-

"'" 11- -

ee Ii'li asse n,

'G,e,g,elil j,e(],e D1 V~e ~,a l~iJJI n'lI'g:s a kit' (VA) Ik,alfil n Wi d,e r,s P'Ii"W,e: h (W",) eil rrII'9,e I)e!l'gt we [th~ iiii 10, D i:es iflrll ij.lI,SS iI ~ lfiI,e If~,a II b' ,e illili es MO'Illii}1ts '1fiI',EaC~ Z !JJI5tellII!JJIfi'iI.g das VA (:zJl, BI;~ffS'C~'~[(]) '~I~~c&l~hl,elfilri' Deu 'WIO Il1fIll:I~S, '1i11'il1fil.eu~,allbl 'V(DIili 3, r~h)D'lUiwellil b~aubeiltie[ 'we role Ilil 10, Wi~ Iili Iili Iili '~c~t~, k,alii I1'iI ll1fI'a Iiil we gle!1f:I UI irrtai'ti '£1 Iie,e ill: ~ Ila'g'@ tJli 10 M,a nil ka iirl n1! 1:,eilt91I'e!i1c~ mril ~t dem WIO a UJi c~ Ie Uml,e E ililk I Bllgll! ,e iJl11 rr;€i: h:~mH~ 111,,,

D'~es iI~ s,iI iiii IliIV"~ 1111, we n n das AL"G '9,a irlI:Z' ode f 1 ~ ml i111'i1.iJ,e:s:~enl! s :3 ~y% Igle:s1t fU(J'I!I@!nl! Wi!J role ode r ,e i11iil 1-£- Jo b, ,ani ,g'M:r~,enl! W~ ro,e D'l! :SO I1II (~G'e r fH),lfljst ,etw1asl, 'w,as ,e Ii~ Irg ,e'I1'iI1tSdtf:e'Il,e n 'WliS!ltLl,en rn uss 10, Ma 11'1! ka I1'iI tJ1i be i ;(;"'e! u~c&ilt a IlJC~ IcJ fee ,HI U"f~ :5,chi;ebell1de WirliuJ Il1'g ,euliii',e!s WIO' ~eu:stellll@il1 1I,~:ss,elili {'wmd1rIti;91 bell VA ,Eall:s e:F:S,atz: v~'u ,eliirll,e E: UrlI'Q II i;~ (h~~ nil m!'9s:v,efieil ii'iI ba ru mi '91 )., Z,13 rn ItIt ,(] i;e AR-

{;! E tro,tz AtJlis ~)rIjJH:;~:B Il'ii I:C&il1t (B e:8ClrH~l Iii] IliI,e,gt

vo ~ I~S '9 U bi[ k,ei n1H~ ,~,a Ii'iI kt I:O'Ifrl'~ Fii I' a b er das (!i'e! II('~ ki()1l1fI1 !frult Iiil I c~it)~, ka Iiillili ml,allil lie i ~rlllll1 !ij:sIlt II,a;g e ,eill1'il're liie~ e: ril 10, D',as gl~ hit: a IJ.!Iclh Ulfiril EiJ Ilv,en=f,a tilif@ ~ ,", [},a:s ,G,e! n(~~it: S'o:zil Blll'g,eli le lilt: I("oli 1l'I, A,r; 'll'E!!1l'l! D,(] mlil ifrI ~k,a ril ern 21, !SliJo6,5S: Ko,11 tJ"iI 10, M,~rri! k,a Il'ii 111 '0 i1,e KIla'9,e de rt ,a!W 'en mill] iiii 'Il 11~,c&il ,eu Il'ii u,eil(:frlle In 10,

ebensmltte - Gu'tsc:hleine

l.,eb e iriISlfrflliitte 1!91l!Jjt-S(~~ ~~ iIi!,e ik,ortl nille:1iiI ~fi1 A~s,-

iii! sa ~ rru~m Illle U1 ,j31!Jj sgl~lgle b en 'w,ef'Ch~niI': 8 e ~ D'ro,-

'~I~1ilI - 0 die ~ Adl ko,~ D ~,a~)Ih,a irlI'91 ~,g ~e rm: ~oW tee ~ I1'iI w~ IT:sc~,aftll I:clh e ml V;e If~ ~ Iiteml (§ 2.3 (2) _g'G,B, U) UJ IiiI d ,S,an1l kltiJo n1l1€!rIll tu b en" 3'~)% (§ 3:l1 (3) S'GB, U)",

W,e rIll nil ,eli rtl An1l.tlRllg il'iI r,eJn1l; sch 1!'il@1111 Igle nil CJI9 b e,arbeiltet 'W IJ.:I role '0 iJ,~ r ,sa us ,a 1IT!1(]le re riI G F~ nde rr1! (mla II w h~HJle: r Co ml P!JJIID@!iTp'ro,b'll,emlle ,oo,er (Jib €! r,auDe iltlU Il'lllg) 1~,aS Al,Gj inI i1cht (redt[~:e lit:i;~) 'g'~:za ~ lit 'wil m 1 ,(tl ij ITi'"eliil ~,Ieiu 11'11 e 'G !JJItcS'C~H~ Ill!ille! ,iEI!JJI :sglel91'E: b ~11iI we role Il'll '" D re AJ~~{:5i E 111I11!JJI sa Ii ii'1I d i:e:~e iriI F:a lillie nli 8 a ~'~ Ili:] ~,~ ra tij.8,nik~e! nil '"

Mia lIT! kASU'flli1! ,a ~1F B,~ ~Ie: ~(] [i es.t'e hl,e!rlI iJJI nd notfa 1111$ 0 b e F Tea ml h~ 1I1De Fr Sta 1iiI'(~'O rtll'~IIID~ tJf Be:sc~w,eFd,e:Ste lillie billS. zu ml Le nteF ,d,e r AR.'Gi E

'9Ie&illeiriJ '"

L!eb e Ii'iiS Iiiflliitte 1\9 ~itEH:~ e~ Ili,e :S 0 lillie n IO~ ll'iIitllil,c~

diem ij1tIi'Ql,en1l~, ·e ~ftml M iriJ,i:] i gle'liI! lUI riI,d E I!Jj c~ ,ab;s"cih 1JieIC~le~., 'We~fI1 E:!JJIG~~II

Es i',slt ill i,e,hl: !J,i:!llil'Z ei, Iil'ii:al C hi!' 'I:liotoz A,Rc;;E :z Ii.I i.i fu@d@be 1i1" ,Ab eli ,e'S '9 ehU M,~11i1 Iiillllt! ss s lc In nur 'e hl 'we Ii1 hJ iinif'D lilfinl i e:1i"'!!n ~

Im ]I'Ii1'lieli I'i'Ui!1:: '21 ~bt I~S v r IS! 11,e! ,I 1l1I1f(nurtn~ .. ltnloD"illem!., H ~~ u Il1! iJdI u Ijj lI)e'~ A:rj IIr~:S$e n, iJ,o nt '9 iJ~:l~ es auch Us~e n"i! \;!\(H'iI 8,elid1t1JJJ nillg~1te 11I1'Ei!iiil :

.. Ww'w"llI ule- k!ei~t$ ",()i!ig

.. 'Wi W'W" tache ~e:SI'":S(D:z'~a II~ U IrIf,e .!!:]IEi!

.. W W'W"Je M,e rbiS losen ro ru 1ilIl .. ,ld'e! BIi.lc:lfU~1i" :

.. Le fJtl,t)a ,elrl tJ;;,r,g 1]'f,Sh']lZiI,a 111m iI Iff,@! V>CHiI A,-,Z .. ~' .IS BN 3:9'3 22467 SiOI

.. Le iJtlad'@!irI :Zl!l iilfll Arb e~it-s IloiBerillgle~,rj II I' :14 €, IS eN 3.'9 3, 6,05~,3 65,

,l!ei tsc: h iinite Ii1 ~

.. A.rb eilts Ilo:@,e['llz'le ~~ ml,g ,q ~Ie i1~, P,O:S~IC~ t:3 ,6,3 r 2,6,00 J Oll'(]'f:m bu tJig" 'W ww""a lso -:lIe ntrum ",d,et a 1111,g,emlle! iln/"q IJJH~ It. ~blr'll

.. 1G611 il'H!) r E:Me 1I~,5,I:o\S,en1l -A,i1'irZ!€:U'9,e [. 'Wil m b ~ iI A.lk:ljj,o 1llI1@!fi1 dar KE:A'S, ~1l1 d,en"i! K.,oll R'iHS r AR(; En"i! 'v.e! F-

tie i111t: iJJIlIiI,d list till1lI1Ue r 'W'ww,,d v,e-Ik,ea:s ,,:0 ['lQlllke,a

o IliIlm rtH~ :Z,iJJj I)@!:s,eli'il",

D'~e KE:As - K,a.,IIIliII~1I ErvIN:rbs,l;o;s,~ illlli A~.1ti:on IUrlfv'eil,an";! d,ewtetJ"' N,EI,c&1! G ru c~, I~ ull,ElIlJ! bt,

Das könnte Ihnen auch gefallen