Sie sind auf Seite 1von 93

Sylvia Browne

ANĐELI
N a š i nevidljivi pratioci

Zagreb, 2 0 0 8 .
Za Reid Tracy i Daniela Leuina...
ne zato što rade u Hay House,
nego zato što su mi više od prijatelja.
Želim im zahvaliti za nesebično prijateljstvo...
Sadržaj

Bilješka autorice 11

Prvo poglavlje

Zašto vjerujem u anđele 17

Drugo poglavlje

Anđeli 47

Treće poglavlje

Arkanđeli 65

Četvrto poglavlje

Kerubini i Serafini 77

Peto poglavlje

Dva nova reda: Sile i Čistači 89

Šesto poglavlje

Vrline 103
Sedmo poglavlje

Gospodstva

Osmo poglavlje

Prijestolja i poglavarstva 127

Deveto poglavlje

N a j č e š ć a pitanja 139

Deseto poglavlje

Još pisama i priča o anđelima 155

Epilog 181
B i l j e š k a autorice

Još dok sam bila mala djevojčica, fascinirala me i zanimala sama ide­
ja anđela. Postoje li? Prikazuju li svete sličice koje su mi davale časne
sestre točno njihov izgled? Postajemo li anđeli kad umremo?
Svojevremeno sam bila katolkinja, pa bi se moglo reći da sam
uvijek bila sklona anđelima. Možda je to počelo s molitvom koju sam
naučila kao mala:

Anđele Božji, čuvam dragi


ljubav Božju ti mi daješ
Budi uz mene
svijetli i čuvaj, vodi me i vladaj.

Moje zanimanje za anđele nastavilo se i kroz moj protestantsko-


židovsko-episkopalni odgoj. (Nisam li rekla da sam katolkinja? Bila
sam, ali prije toga bila sam protestantkinja, Židovka i episkopalka - u
život sam krenula kao živa teološka studija.) S godinama, mom zani­
manju za anđele pridružile su se dvije stvari veće od dječjih molitvi i
priča s vjeronauka. Kao prvo, otkako pamtim, moji duhovni vodiči
stalno su se oslanjali na ta nebeska bića. Drugo, u vidovnjačkoj prak­
si čula sam priče bezbrojnih ljudi o njihovim iskustvima s ruba smrti,
astralnim projekcijama, ili čak regresijama u prošle živote koji su uklju­
čivali ta predivna svjetlosna bića koja su ih vodila, dočekivala i bdjela
uz njihovu postelju.

i l
ANĐELI
Bilješka autorice

Onima koji su pročitali jednu ili više mojih knjiga ovo što ću reći bit
pisama i susrećem na stotine ljudi koji mi stalno zahvaljuju na m o m
će već poznato, ali onima koji tek počinju čitati moje knjige dobro će
radu i zato što sam tako »obična«. Za mene su to najveći komplimenti.
doći malo pripreme. Kao što vjerojatno znate, ja sam vidovnjakinja i
medij sa slušnim i vizualnim vidovnjačkim sposobnostima. S tim spo­ Danas, kad sam vidovnjakinja već više od 60 godina, nakon više

sobnostima rođena sam 1936. u Kansas Cityju, država Missouri, i ne od 40 godina istraživanja u kojem su se stalno pojavljivali anđeli,
pamtim dan u kojem se moje bogomdane sposobnosti nisu manifesti­ i više od 20 godina proučavanja teme anđela, sretna sam što vam
rale na ovaj ili onaj način. Ne znam kako je to ne biti vidovnjak. mogu predstaviti knjigu »Anđeli«. Iako sam se te teme doticala i nekim
prethodnim radovima, ova knjiga donosi temeljitije istraživanje opisa,
Moj vidovnjački dar uključuje i sposobnost da komuniciram sa svo­
boja, totema i funkcija anđela, kao i nove informacije o dvije dodatne
jim duhovnim vodičima, bićima s One strane koja bdiju nada mnom
anđeoske razine, ili phyla (redova) čije postojanje prije nije bilo poz­
i pomažu mi u o v o m zemaljskom životu. Moj glavni duhovni vodič je
nato. Istinski vjerujem da će svatko tko pročita ovu knjigu pronaći
lena, dijelom Aztek, a dijelom Inka, žena koju sam od milja prozvala
odgovore na mnoga pitanja i razjasniti mnoge pogrešne predodžbe o
Francine prvi puta kad mi se obratila - kad mi je bilo sedam godina i
anđelima.
nisam ispravno mogla izgovoriti njezino ime. (Jz mene je cijeloga mog
života i nema bolje prijateljice od nje. Imam i vodiča po imenu Raheim, Na ovim stranicama nećete otkriti samo da su anđeli stvarni, nego -
iz Indije, koji je svoj zadnji život proveo kao duhovni učitelj. Koristeći kroz konkretno istraživanje i dokumentirane priče - i kako djeluju i što
se sa mnom kao medijem u transu (što znači da koriste moje tijelo i mogu učiniti. Ova knjiga je spoj akademskog proučavanja i informaci­
glas da bi komunicirali s drugim ljudima, a ja pri tome nisam svjesna ja koje mi je prenijela Francine u šestotjednom nizu istraživačkih tran-
onoga što je rečeno), ta dva vodiča satima su mi prenosili informacije sova. Bilo je gotovo čudesno kako je nakon svake seanse s Francine
koje sada čine poveću biblioteku za istraživanje znanja o Onoj strani. u moj ured stizala velika količina priča o anđelima, koje su se gotovo
Ne mogu i ne prisvajam zasluge za svoje sposobnosti, jer me Bog telepatski odnosile baš na onaj red anđela o kojem smo razgovarale
učinio ovakvom. Moje sposobnosti mnogo su puta provjeravali liječnici tjedan prije.
i znanstvenici koji su bili zapanjeni rezultatima, ali iskreno, sama sam Iako se ljudi podsmjehuju, ne možete mi reći da na o v o m svijetu
svoj najžešći kritičar i prva ću vam reći da nisam 100 posto točna - ni ne postoji duhovna mreža kojom odjekuje istina. To je kao da poruka
jedan vidovnjak to nije, niti može biti. Štoviše, u mladosti sam u jednom odlazi u atmosferu, a dežurni anđeli je prime i usade u umove svojih
razdoblju sumnjala u svoje sposobnosti i pitala sam se jesam li mental­
ljudskih štićenika, od kojih mnogi kažu da su to jednostavno morali
no bolesna. Nakon nebrojenih sati preispitivanja i savjetovanja s psiho­
napisati. CI sljedećim poglavljima pročitat ćete mnogo takvih priča.
lozima i psihijatrima (oni su uvijek govorili da sam normalna, s velikim
Voljela bih da sam mogla uključiti svaku riječ svakog pisma, ali za to
stupnjem paranormalnih sposobnosti) jednostavno sam kapitulirala i
bi bila potrebna mnogo veća knjiga od ove! Iako su pisma prilagođe­
nastavila živjeti svoj život koristeći vidovnjački dar na dobrobit drugih,
na, a imena promijenjena da zaštite privatnost onih koji su ih napisali,
posvetivši život toj svrsi i nastojala sam biti što »normalnija«. Mogla bih
želim zahvaliti svakome tko je poklonio dio svog vremena da ispriča
povjerovati da sam ovaj zadnji dio uspjela postići, jer dobivam tisuće
svoju priču. Svi ste neizmjerno doprinijeli stvaranju ove knjige i bit ću
12
13
ANĐELI

vam zauvijek zahvalna. Anđeli su uvijek željeli da se čuje njihova poru­


ka. A sada su, uz Božju i vašu pomoć, dobili svoj glas.
Dok putujemo životnom stazom, ne trebamo uzalud čeznuti za dru­
govima na tom putu - već ih imamo. Nakon brojnih godina teoloških
istraživanja drugih dimenzija, otkrila sam jednu nevjerojatnu stvar:
ne samo da je potpuno razumno vjerovati u anđele, nego je osjećaj
istine i mira koje to vjerovanje donosi znak da nas je nešto dubinski
dotaknulo, znak da mi znamo da postoje. Moja prijateljica Taylor, koja
radi u Microsoftu, rekla je da protrne kad joj ja kažem nešto što se
njoj čini ispravno. Ja to zovem »vidovnjačkim trncima istine«. Pišući
ovu knjigu, protrnula sam mnogo puta. Potpunije nego ikada osjećala
sam prisutnost anđela, a nekoliko puta sam čak bila svjesna blagog
šuštanja krila. Kao da su anđeli - u nedostatku boljih riječi - ushićeni,
jedva čekali da prenesu svoje informacije. Iako anđeli ne proživljavaju
ljudske emocije kao mi, jednostavno osjećam da se raduju našim spoz­
najama o tome tko su i što mogu učiniti za nas.

Mojim čitateljima »veteranima« - dobrodošli još jednom i hvala vam


neizmjerno na trajnoj ljubavi i podršci. Mojim novim čitateljima - neka
vam ovo djelo sastavljeno s ljubavlju ojača duhovni put i - naročito -
vaše znanje o anđelima. Zaista se nadam da ćete uživati čitajući ovu
knjigu, jednako kao što sam ja uživala pišući je, i nadam se da ćete
koristiti meditacije na kraju svakog poglavlja da prizovete anđele koji
će vas obgrliti svojim blagim krilima. Neka se svi vaši anđeli okupe
oko vas svakog dana i pomažu vam u životu... jer oni su uvijek tu...
kao i Bog.

Volio vas Bog. Volim vas i ja.

Sylvia

14
Prvo poglavlje

Z a š t o v j e r u j e m u anđele

»/ tada pogledah i začuh glasove anđela oko pri­


jestolja i živih bića i starješina, a broj im bijaše
neizmjeran, na tisuće tisuća.«

— Otkrivenje 5:11
Priču koja slijedi ne samo da ja nisam nikome ponovila, nego je uop­
će ispričana samo malom broju ljudi, uključujući moju sestru i mene.
Moja baka, Ada Coil, velika i poznata vidovnjakinja u Kansas Cityju,
mom rodnom gradu u državi Missouri, prenijela ju je meni, a poslije su
je potvrdili moja majka, jedna žena koja se zvala Katherine i biskup
Spencer, poštovani biskup Episkopalne crkve.

Moja baka je imala troje djece: Marcus Coil je bio njezin nastariji sin,
Celeste Coil je moja majka, a Paul Coil najmlađi sin, koji je imao bakin
vidovnjački dar. Paul je osjećao silnu ljubav prema Bogu, čuo je gla­
sove i prenosio poruke ljudima. Cl dobi od 20 godina imao je pjevački
ugovor na radiostanici W D A F u Kansas Cityju - a volio je i sport.

Paul se bavio atletikom. Osvajao je medalju za medaljom u skoku


s motkom. Bio je visok skoro dva metra, vitak, velikih smeđih očiju.
Jednog dana, na svom bedru je napipao malu kvržicu veličine graška.
Liječnik ga je pregledao i u prvom trenu nije se obazirao na to. Među­
tim, kvržica je počela rasti, pa su i liječnici to počeli primjećivati. Ne
zaboravite, to je bilo 1930. godine i medicinska struka, iako je stalno
napredovala, nije bila tako razvijena kao danas. Na kraju, u dobi od 21
godine, Paulu je dijagnosticiran rak.

Kirurzi su mu doslovno izdubili nogu, ali usprkos nastojanjima, znali


su da će Paul umrijeti. Njegova zaručnica Katherine bila je neutješna,
a moja baka nije htjela govoriti o tome (kako svi kažu, dok se 1936.
godine nisam ja pojavila). Prije nego što će umrijeti, Paul je ne samo
pokazao svoju vidovnjaćku sposobnost nego je imao i viziju onog što
se tek trebalo dogoditi. Paul je rekao mojoj majci da će imati kćer veli-

19
Zašto vjerujem u anđele
ANĐELI

religije govore o njima, zaključila sam da su anđeli, u cijeloj baruštini


kih smeđih očiju koja će imati »dar«. Htio je da je moja majka nazove
dogme iz svih dijelova duhovnog svijeta, uvijek imali svoje mjesto.
Sylvia, po naslovu jedne od njegovih najdražih pjesama.
Nema religije (barem ne među onim najvećima) u kojoj se neka­
Onog dana kad je Paul bio na izdisaju, svi su se okupili - biskup
ko ne spominju ta nebeska bića. Oni su, čini se, iznad svakog suda
Spencer, Katherine, mama i baka. Baka ga je držala za ruku, a on je,
kako je rekla, s blaženim izrazom na licu, koji nikada nije mogla opisa­ i ujedinjuju sve religije u univerzalnom vjerovanju. Grčka, egipatska i

ti, pogledao nekamo iza nje. I baš tada, soba se ispunila svjetlom. Čak rimska mitologija govori o nizu krilatih bića, uključujući bogove Zeu­
je i biskup Spencer pao na koljena. Baka je pričala da su potpuni mir sa, Jupitera, Horusa i Merkura. Vikanske i poganske grupe predane su
i radost ispunili sobu, a Paul joj je rekao: »Majko, to je anđeo, došao vjerovanju u anđele i često ih koriste kao glasnike koji izvršavaju odre­
je po mene.« đene funkcije. Reklo bi se da čak i među najtvrdokornijih agnosticima

Baka je ispričala da je stajala kao ukopana, ne od boli, nego od i ateistima postoji vjerovanje u anđele, činjenica koja bi čak i najznan-

moći i ljubavi koju je osjetila. Paul, koji se nije mogao micati, odjed­ stvenije orijentiranu osobu trebala potaknuti da stane i razmisli. Očito,
nom se uspravio i pokušao ustati iz kreveta. (J tom trenu u sobu je na nadsvjesnoj ili podsvjesnoj razini istine djeluje nešto u čemu se čuje
dojurila bolničarka, Paul je klonuo, svjetlo se ugasilo i soba je postala odjek utješne, ponekad prešutne, spoznaje da anđeli zaista postoje.
sumorna i hladna. Religiozni tekstovi puni su referenci na anđele. Samo u Bibliji takvih
Tren prije nego što će umrijeti, Paul je pogledao baku i rekao da zna je referenci približno 600. Douayska verzija, engleski prijevod latinske
da je i tata u istoj bolnici, dva kata niže, zbog trovanja hranom. Paulu Vulgate, navodi da je broj anđela sigurno vrlo velik (Tri Kralja 22:19,
nitko nije rekao za djeda, iz straha da ga ne uznemire. Paul je pogledao Matej 26:53; Hebreji 12:22), da im je snaga silna (Psalmi 103:20,
baku i rekao: »Tata će brzo biti tu, anđeo mi je rekao, i ja ću ti paziti na Otkrivenje 8:1-13), a njihov lik varira s obzirom na okolnosti, ali je
njega, mama«, i onda je umro. Djed Marcus je umro dva tjedna poslije, često blistav i zasljepljujući (Matej 28:2-7, Otkrivenje 10:1-2).
kako je prorekao Paul.
Marko 13:27 kaže: »I On će tada poslati Svoje anđele i skupit će
Kako je baka poslije rekla, iako je izgubila i muža i sina, u toj je bes­
Svoje čete iz četiri vjetra, iz najdaljih krajeva svijeta, do najdaljeg kraja
krajnoj boli bila blagoslovljena posjetom jednog anđela.
neba«, pokazujući da Bog može sazvati anđele po svojoj volji, da mu
pomognu štititi Njegovu voljenu djecu.
Katolička enciklopedija kaže da riječ anđeli dolazi iz latinskog ange-
ANĐELI SE POJAVLJUJU U S V I M RELIGIJAMA lus i grčkog angelos, što znači »koji dolazi« ili »koji je poslan«.

(J knjizi Ask the Rabbi Louisa Jacobsa, koja je proučavana u zavo­


Iako sam uvijek vjerovala u anđele, tražeći pomoć ili savjet, obično
du Ohr Somayach u Jeruzalemu, rabin piše: »Hebrejska riječ za anđela
sam bila sklonija pozvati svoje duhovne vodiče - točnije, do prije nekih
je malach, što znači glasnik. Prema tradicionalnim židovskim izvorima,
dvadeset godina, kad sam se počela ozbiljnije baviti pričama i istraži­
anđeli su sile koje ispunjavaju volju Božju.«
vanjem. Tada su me počeli obuzimati anđeli. Proučavajući što razne
21
20
ANĐELI Zašto vjerujem u anđele

G hinduizmu, u Bhagavadgiti (11.5), Vrhovni gospodar obraća se ANĐELI I UMJETNOST


Arjuni (čovjek i Bog razgovaraju). Vrhovni gospodar kaže: »O, Arjuna,
stotine su i tisuće mojih raznolikih božanskih likova, što dolaze u raz­ Kad sam počela istraživati temu anđela, količinu literature koja me je
nim bojama i oblicima.« preplavila nije m o g a o predvidjeti ni vidovnjak. Pisci, umjetnici i pjesni­
G (Jlomcima iz spisa Baba, veliki bahaijski glasnik Boga piše: »O ci, previše brojni da bismo ih sve spomenuli, nisu ni pokušavali sakriti
Gospodine! Pomogni onim koji su se odrekli svega osim Tebe i daj im svoje vjerovanje u moć i slavu anđela. Ne samo religijski tekstovi,
silnu pobjedu. Pošalji im, o Gospodine, četu anđela s neba i zemlje i nego književnost, glazba, slike i mozaici obiluju njihovim likovima.
svega što je između.« Većina nas vidjela je slavnu sliku anđela čuvara koji pomaže djeci
Mnogi povjesničari, pišući o Budinu životu, navode da je prvu propo­ u prelasku preko, reklo bi se, vrlo nesigurnog mosta; znam da su kato­
vijed govorio mnogim devama i Brahmama (anđelima i bogovima). lička djeca školske dobi vidjela tu sliku mnogo puta. A milijuni ljudi
Islamska vjera opisuje anđele kao nevidljiva bića od svijetleće i su proputovali svijet da bi vidjeli Michelangelove anđele u Sikstinskoj
duhovne tvari koji djeluju kao posrednici između Boga i vidljivog svije­ kapeli.
ta. Vjerovanje u njihovo postojanje uključeno je u samu definiciju vjere Anđeli se pojavljuju u mnogim pjesničkim i proznim djelima, od
po islamu: »Glasnik povjerova sve što mu je otkrio njegov Gospod, kao Edgara Allana Poea do jednog od mojih najdražih, Henryja Wadswor-
što ljudi od vjere čine. Svaki (od njih) povjerova u Alaha, anđele Njego­ tha Longfellowa. Longfellow je napisao: »Kao nevidljivim krilima,
ve, knjige Njegove i glasnike Njegove.« (Značenja Kurana 2:285) anđeo je dotaknuo zadrhtale strune; i šapnuo, kroz pjesmu: 'Gdje bija­
Osim višnjih bića, zoroastrizam opisuje mnoge klase duhovnih bića še tako dugo?'«
poznatih i kao arda frauaš (sveti anđeli čuvari). Svaku osobu prati G Hymn to the Beautiful Richard Henry Stoddard piše: »Oko naših
anđeo čuvar koji je vodi cijelog života. jastuka zlatne se ljestve dižu, i s neba, u sandalama krilatim, anđeli,
John Neihardt, autor knjige Black Elk Speaks, kaže da čak i tradici­ glasnici Božji stižu.«
ja američkih Indijanaca govori o anđelima. Crni Los, sveti čovjek Ogla- G A Cradle Hymn, Isaac Watts je napisao: »Tiho, milo moje, mirno
la Siouxa: rekao je: »Pogledao sam gore, u oblake, a od tamo su dola­ snivaj! Postelju ti čuvaju anđeli sveti! Blagoslov bez broja s neba nježno
zila dva čovjeka. Glavom naprijed, kao strijele su se obrušavali prema neka na te sleti.«
dolje i, spuštajući se, pjevali su svetu pjesmu i bubnjala je grmljavina. Kroz književnost, Ralph Waldo Emerson nam je rekao: »Zato se u
'Evo te zove sveti glas, preko cijelog neba sveti glas se čuje.'«
teškim krizama, u neumornoj izdržljivosti i kad je suosjećanje sa ciljem
Kao što ćete naučiti u sljedećem poglavlju, o v o zvuči slično kao nedvojbeno, pokazuje anđeo.«
ono što nam Francine priča o Kerubinima i Serafinima: njihovi glasovi Mary Baker Eddy, osnivačica pokreta Christian Science, ovako je
ne ispunjavaju samo nebo, nego i naša srca i duše. opisala anđele: »Oni su nebeski posjetioci što lete na duhovni, a ne
materijalni pogon. Anđeli su čista Božja misao na krilima Istine i Ljuba­
vi, bez obzira na to kakvi bili pojedinačno.«

22 23
ANĐELI Zašto vjerujem u anđele

Kad krenemo u potragu za anđelima, na velikom smo putovanju. rukama, nogama i (hm) intimnim dijelovima. Zašto? Moje objašnjenje
Kojem god izvoru se obratimo - biblijskom, književnom ili likovnom - je prilično jednostavno. Kao što sam u svojim predavanjima mnogo
anđeli su prisutni od pamtivjeka. Bilo da su obdareni krilima, aureola­ puta rekla, čovječanstvo se razočaralo u previše toga, pa se svijet okre­
ma ili harfama, anđelima uvijek pripisujemo iscjeliteljske, tješiteljske i nuo višem duhovnom vjerovanju, vjerovanju u blagost. A što bi moglo
zaštitničke osobine. Preživjeli su kroz anale vremena zato da nam kažu biti blaže od anđela?
vrlo jasnu istinu: da su puni ljubavi i stvarni, i dolaze od Boga koji će Oni koji ne misle tako, tvrdit će da su anđeli samo još jedna meta­
uvijek paziti na nas. fizička fantazija koja bi nam trebala pružiti olakšanje i dati nam lažan
osjećaj sigurnosti. Ako je to istina, zašto su se onda pojavili u svakoj
religiji i svakom obliku umjetnosti i književnosti, a i u medijima su živi
i zdravi? Zašto bi svi ti ljudi koje razdvaja geografija, vrijeme i kultu­
ANĐELI M O D E R N O G D O B A
ra, došli do iste spoznaje ili istine o ovim predivnim bićima koja šalje
Bog?
Prisutnost anđela nije ograničena samo na klasike i religijska učenja. CI
Mislim da je nagli prodor anđela isto tako izravan odgovor na pakle­
posljednje vrijeme, počeli su se pojavljivati na televiziji i u filmovima.
nu vatru i demone s kojima se moramo suočiti u mnogim religijama.
Dakako, oduvijek ih je bilo u »blagdanskim klasicima« kao Divan život
Anđeli su, kako ja to shvaćam, zauzeli istaknuto mjesto zbog naše pot­
ili Biskupova žena, ali u popodnevnom programu rijetko smo ih viđali.
rebe da vjerujemo u Boga koji voli sve, savršenog u svakom smislu,
Na kraju, scenaristi su oprezno zakoračili u nadnaravno s TV-serijom koji se brine za Svoja stvorenja. Anđeli su uz nas u svakom trenutku
Bewitched. A onda su se anđeli počeli povremeno pojavljivati u seri­ našeg života. Ta prekrasna bića, obasjana svjetlom, zaštitnički rašire­
jama kao Mala kuća u preriji. Kasnije, zaslužili su istaknuti položaj u nih krila, ne donose nam samo osjećaj i spoznaju da nismo sami, nego
Highway to Heaven, a danas postoji Dodir anđela, popularna serija i neku vrstu oslobađanja od brige. Nad mojim kaminom visi prelijepa
koja se drži na vrhu od prvog prikazivanja. Film Michael, s Johnom Campanellijeva slika anđela s kolibrićem. Kad je pogledam, svaki put
Travoltom u glavnoj ulozi, bio je malo sirov u načinu prikazivanja mi daje mir i utjehu. Znam da anđeli ne mogu spriječiti svako zlo niti
anđela, ali svejedno, označio je početak njihove prisutnosti u ljudskoj nas sačuvati od grešaka na kojima učimo, ali bez sumnje, oni čine ono
svijesti. Umjetnost imitira život, tako kažu, ali umjetnost isto tako imi­ što prepoznajemo, ili osjećamo, kao čuda na o v o m svijetu - vrlo stvar­
tira i istinu. ne trenutke u životu koji nam pokazuju da Bog sluša, motri i brine.
U posljednjih deset godina, anđeli su prodrli u najdublju svijest Ne sumnjajte - anđeli su stvarna bića, stvorena i poslana od Boga
ljudskog roda. Štoviše, često se spominju u najrazličitijim knjigama, a da pomažu čovječanstvu i djeluju kao posrednici između nas i One
u darovnim i specijaliziranim trgovinama prikazani su u raznim oblici­ strane. Anđeli su istinski Božji glasnici. Duhovnim očima, volim zamiš­
ma. Dok su anđeli nekada bili prisutni samo na mjestima bogoslužja, ljati prizor u kojem anđeo ili anđeli prilaze Bogu ili karti našeg života
danas ljupke anđelčiće s lovorovim vijencima susrećemo na rubovima (našem »planu« za ovaj život, koji smo napisali prije nego što smo
kamina (kao u m o m domu), na reverima odjeće, čak istetovirane na rođeni) i vraća se s odgovorima na pitanja koja nas najviše muče. Ma

24 25
ANĐELI Zašto vjerujem u anđele

koliko se osamljeno ili potišteno osjećali, nismo sami. Nipošto. Anđeli G početku, ove seanse održavale su se isključivo među propovjed­
su vječni i uvijek su budni. Za razliku od nekih ljudskih bića, anđeli nas nicima Novus Spiritusa, koji su rekli da su, kad je Francine podijelila
nikada neće iznevjeriti, nikad neće biti loše volje i nikad im se nećemo svoje znanje o anđelima, osjetili kako se prostorija mijenja, kao da
zgaditi. Oni su izravna veza sa Bogom, uvijek spremni da prihvate i sjede u prisutnosti nebeskih gostiju. Kasnije, svi smo se složili da je
vole bezuvjetno. savršen trenutak da te čudesne informacije uključimo u ovu knjigu.
Kakvo god da je vaše trenutno uvjerenje o anđelima, pozivam vas da
budete otvorenog duha dok ovo budete čitali. Pripazite na vidovnjačke

N O V E INFORMACIJE O A N Đ E L I M A trnce istine koje sam već opisala i razmislite što se - i koliko - od nave­
denog poklapa s vama. Kao uvijek, o v o je moj slogan: Uzmite ono što
želite, drugo ostavite.
Prije sedamnaest godina, osnovala sam gnostičku kršćansku crkvu
pod nazivom Društvo Novus Spiritus (Društvo Novog duha). Svejedno
je hoćete li nas zvati esenima, templarima ili katarima, mi smo najstari­
ja religija, religija koju je propovijedao Krist. Mi tragamo, istražujemo i N E K O L I K O Č I N J E N I C A I BROJKI
ispitujemo dok ne pronađemo istinu, i zato kažemo, kao Krist: »Traži, i
pronaći ćeš. Pokucaj, i vrata će ti se otvoriti.« G našoj gnostičkoj religiji
Cl jednoj od naših prvih seansi, Francine nam je rekla da postoje biliju­
najbolje je to što ostaje čista, a napreduje kroz znanje, sve veće i sve
ni anđela. Nije ih pokušala izbrojiti, niti je tražila njihov broj u Dvorani
temeljitije. Naš gnostički teološki postupak isti je kao onaj primijenjen
zapisa, prelijepoj zgradi na Onoj strani u kojoj su smješteni svi ikada
u traganju za spoznajom o Onoj strani: u hodu, postupno akumuliramo
napisani povijesni radovi i detaljna karta svake osobe koja je ikada živ­
informacije, pronalazeći odgovore na pitanja koja su do tada opisana
kao misterije. jela na Zemlji. Ali, jednom je vidjela nešto što bismo mi mogli nazvati
popisom u kojem su nabrojani bilijuni anđela, koji žive samo na o v o m
Kao gnostička kršćanka i sama sam temeljito istraživala, ali moja
planetu. Kad tome dodate nezamislivi broj anđela koji nastanjuju dru­
duhovna vodilja, Francine, uvijek m i j e prenosila specifične pojedinos­
ge planete, oni su daleko brojniji nego bića od krvi i mesa. G svakom
ti. Četrdesetak godina prenosila mi je materijale i proročanstva daleko
trenutku, svako živo biće može prizvati desetke tisuća anđela, ne sma­
ispred našeg vremena. Ne tako davno, Francine je održala niz seansi
njujući broj onih koji su na raspolaganju. A to je puno, s obzirom na to
transa, jednom tjedno, šest tjedana - na temu anđela. Čitajući ovu knji­
da na o v o m planetu u o v o m trenutku živi više od šest milijardi ljudi.
gu, vidjet ćete kako je detaljno istraživala sa »svoje strane« - One stra­
ne - i kako je svoje znanje podijelila s nama. Ona opisuje svaki filum Anđeli mogu s velikom snagom i moći komunicirati i na duhovnoj
(red) anđela (sada znamo da ih je deset, a ne samo osam o kojima i na fizičkoj razini. Njihova snaga je legendarna, a i sposobnost da
sam pisala u Životu na Onoj strani), opisuje kako izgledaju, koga treba uzimaju razne oblike očita je. Njihova prvenstvena svrha je da nam
prizvati i kada, kao i specifične dužnosti koje izvršavaju. pomognu u ispunjavanju naše zabilježene životne karte, kao i da ispu-

26 27
ANĐELI
Zašto vjerujem u anđele

ne svoj bogomdani zadatak, kao zaštitnici, glasnici, iscjelitelji i tako


li anđeli i tada? Dakako, postoje, ali uz naše prihvaćanje lakše nam
dalje.
pristupaju.
C.-ino pismo primjer je jednog od pitanja koje najčešće čujem. Ona
Anđele šalje Vijeće, upravno tijelo entiteta na Onoj strani. Ovi vrhov­
piše: ni učitelji su vrlo napredni u znanju i duhovnosti. CJz njihovu pomoć,
naše životne karte se prepravljaju, a ako je potrebno, oni u njih mogu
»Uzimaju li anđeli ikada ljudski lik iz zabave; to jest, i onda ubaciti anđele koji su tu da nam pomognu u naročito teškim vremeni­
kad ih ne trebamo, ili kad ne pomažu u nekoj situaciji? Mislim ma. Kao što ćete vidjeti, ništa u životu ne događa se slučajno. Svoje
da sam jednom srela jednog, prošao je kraj mene u supermarke- karte ne crtamo samo mi sami, nego i ova grupa visoko razvijenih
tu. Kad se jedna stanja crnkinja nasmiješila m o m djetetu, to me duhova - kao i naši vodiči, naši najdraži i na kraju, iako ne manje
ispunilo neopisivim osjećajem svjetla, a kad sam ponovno pogle­ važni, naši anđeli koji ispunjavaju praznine i uz čiju pomoć se stvari
dala tu ženu, koja se nije brzo kretala, nigdje je nije bilo. Koliko događaju. O njima volim razmišljati kao o nekom super ljepilu naših

god se trudila, nisam je mogla pronaći u dućanu.« života.


Događa se da duhovni vodiči i neki redovi anđela u naše ime istu­
paju pred Vijećem zbog nekih vidova naše životne karte. Francine, na
Dakako, anđeli uzimaju ljudski oblik iz zabave, i C.-ino pismo potvr­
primjer, ne može promijeniti moj zacrtani put, ali može se savjetovati s
đuje tu činjenicu. Ponekad mislim da to rade zato da bismo ih mi lakše
Vijećem kako bi mi mogla pomoći. Nemojte misliti da se i sama nisam
prihvatili, umjesto da se pojave u svojom pravom obliku.
obratila Vijeću, tražeći pomoć da shvatim zbrkanu ili tešku situaciju u
Često me pitaju imaju li anđeli imena. Da, neke religije su im dale životu. Pomaže li to? Da, sve to pomaže. Što više znanja imamo, veće
imena kao Mihael, Rafael ili Ariel, ali anđeli nemaju osobna imena je naše razumijevanje onoga kroz što prolazimo.
kao naši duhovni vodiči. Ali, sigurna sam da im nije važno kako ih
Često me pitaju kako su stvoreni anđeli. Francine je objasnila da
zovemo... dok god ih zovemo. Mnogo puta, da bismo se mi ugodnije
smo od početka svi postojali u Božjem umu. Zapravo, kaže da riječ
osjećali, dopuštaju nam da ih zovemo kojim god imenom poželimo.
početak nije posve točna, jer zaista i nije bilo početka. Kako je za veći­
Francine je, na primjer, sklona da ih sve zove Michael. Kaže da je tako,
nu ljudi ideja da smo svi mi simultano stvoreni, preteška da bi je shva­
jednostavno, lakše, ali dodaje da to može biti i prednost, ako želimo
tili, ona je to ovako opisala:
prizvati određenu grupu ili red koji može odgovoriti na naše specifične
potrebe (o tome ć e m o podrobno u sljedećem poglavlju).
»Nije pogrešno reći da je, ako svi i jesmo postojali u božjem
Vjerovanje da možemo prizvati anđele kao da razmiče koprenu i
umu singularno, postojala distinkcija između pojedinih iskri
oni postaju dostupniji. Francine kaže da vjera, kao što govori Gospod,
Božanskog pokretača. Zato, zbog ograničenosti uma (a to nipoš­
može pokrenuti planine, ali ona je ujedno i kao ruka koja nam priska­
to nije zato da bismo umanjili bilo čiji um), anđeli su bili prvo
če u pomoć i dovlači anđela bliže nama. Ako ne vjerujemo, postoje
stvaranje. A k o želimo reći da smo svi bili simultano stvoreni,
28
29
ANĐELI Zašto vjerujem u anđele

možemo reći tako, ali recimo da su prve iskre stvorile anđele. K A K O IZGLEDAJU ANĐELI?
To je bio prvi početak ljubavi. Gotovo kao veličanstveni ljubavni
odnos sa Bogom.« Kao i Francine, Raheim je moj vodič cijeloga mog života, ali budući da
je sekundarni vodič, nisam ga bila svjesna do prije trideset godina. Ne
Kad je stvorio anđele, Bog je htio ono najčišće od najčišćeg. Osim čujem ga kao Francine. A k o mi treba nešto reći, kaže njoj da ona to
tog svojstva, anđeli nemaju druge svrhe, ali to nije zato da bi ljudska prenese meni. Javlja se glasom jedino u transu, kad govori kroz mene
bića kao što smo mi bila diskreditirana. Anđeli imaju različita zanima­ i daje informacije o pojedinoj temi.
nja, poslove ili zadatke koje trebaju izvršiti, ali svi su sačinjeni od čiste G svojoj posljednjoj inkarnaciji na Zemlji, Raheim je bio Sikh i to uči­
ljubavi. Za razliku od ljudskih bića i duhovnih vodiča koji imaju zaseb­ telj vrlo poznat po tome što je širio znanje u svojoj vjeri. Naravno, sad
nu osobnost, karakter, sklonosti i nesklonosti, anđeli su samo čista je gnostik, ali... na Onoj strani, budimo svjesni, sve religije se stapaju
ljubav, čista zaštita, čisto znanje i čisto praštanje. Kod anđela nema u jednu jer tamo svi mi imamo veće znanje. Religija je tu dolje stvar
nesavršenosti. Nemaju drugu zadaću nego da pomažu, štite i vole. Vje­ osobnog izbora, ma kojim putem odlučite ići. Ako osjećate da je vaš
rojatno su stvorenja najbliža Bogu koja mi možemo spoznati. odabrani put ispravan, tada je to ispravno za vas.

Možda ćete se zato pitati imaju li anđeli misli. Da, anđeli imaju Raheim nam kaže da anđeli predstavljaju sve stvorene rase. Ima
inteligenciju i imaju emocije, ali u najčišćem obliku. Drugim riječima, anđela smeđe kože, crne, crvene, žute i bijele. Cesto pokazuju rasne
anđeli nisu humanizirani. Oni se ne ljute, nisu neraspoloženi ili ćudljivi, karakteristike u očima, nosu, usnama, kosi i drugim crtama lica i tjeles­
a nešto kao osvetoljubivi anđeo jednostavno ne postoji. Budući da nisu nim osobinama, ali na Onoj strani nema predrasuda ili rasnih barijera.

živjeli život, nemaju staničnu memoriju koju bi prenosili dalje, nikakvu Anđeli svih rasa paze na ljude svih boja i etničkog porijekla. Sva lica

»emocionalnu prtljagu«, čak ne trebaju ni učiti na greškama. Duhovni anđela nisu ista, kao što nisu ista ni lica ljudskih bića, ali njihova tjeles­
na građa je ujednačena, ovisno o njihovu redu.
vodiči, međutim, iako žive na Onoj strani u savršenoj okolini punoj
ljubavi i pozitivne energije - to je ono što mi zovemo nebom - moraju Anđeli su čista, androgina bića - lijepi su, visoki i isijavaju svjetlo.
postati humanizirani toliko da ih mogu ponijeti emocije. Kad ne bi bili Ponekad određeni red možemo prepoznati samo po njihovim krilima,
takvi, ne bi bili djelotvorni kao vodiči. Štoviše, Francine kaže da zato koja imaju ili određenu boju ili su im vršci osjenčani u toj boji (o boja­
većina entiteta ne žele biti vodiči: jednom nogom su u blaženstvu, a ma ćemo kasnije, kad budemo istraživali svaki pojedinačni red). Ova
drugom u emocionalnoj dimenziji Zemlje. Ali kad bi bilo imalo druga­ boja se javlja i na vanjskim rubovima njihovih aura, koje su uvijek vrlo
čije, ne bi mogli odgovarati na naša pitanja, niti se saživjeti s našim blistave i koje umjetnici uglavnom prikazuju kao aureole.
emocijama. Kako je Francine mnogo puta ponovila, tada bi samo Jennifer iz Indiane piše:
rekli: »Koga briga? Ionako ćete uskoro biti tu prijeko.«

»Cl vrlo snažnim snovima, osjećala sam ponekad prisutnost


nečega što sam smatrala anđelima. G snovima, anđeli su obično

30 31
Zašto vjerujem u anđele
AND! II

Sa 22 godine, u doba kad sam se tek udala za prvog supruga, jed­


crni (tamne kože), a u posljednja dva (naročito nakon što mi je
nom sam sjedila u autu pred zgradom u kojoj sam podučavala. Jako
umro mlađi brat), tješile su me tri visoke crne žene u ljubičas­
je kišilo, a ja sam sjedila s glavom na volanu i mislila kako ne želim
tom. Moja obitelj nije crna, ali i moja starija sestra spomenula je
ići kući. Osjećala sam se vrlo usamljeno. Odjednom, netko je poku­
nešto o crnim anđelima, a majka je rekla da je čula da su obič­
cao na prozor, ja sam podigla pogled i vidjela da tamo stoji jedan lijep
no vrlo visoki. Ne sječam se jesu li moji anđeli imali krila, ali u
muškarac. Imao je najplavije oči, čeličnosivu kosu i bradu. Spustila
jednom snu crni anđeo me je primio za ruku (to mi je donijelo
sam prozor (nešto što danas nikako ne bismo učinili), a taj muškarac
veliki mir), i rekao (u mislima) da mu je ime William. Sliči li ovo
je rekao: »Znam da se osjećaš usamljeno, ali nisi se još dovoljno usa­
na druge opise anđela?«
vršila da budeš sama.« Zurila sam u njega i pokušavala shvatiti što je
htio reći. Na tren sam skrenula pogled, a on je nestao. Potreslo me to
Jenniferino pismo ne priča samo lijepu priču, nego i potvrđuje iskustvo, jer sam shvatila da ga zapravo nisam čula kako glasno izgo­
Raheimov opis anđela kao lijepih stvorenja koja ne poznaju rasna ogra­ vara te riječi, nego ga čula nekako više u glavi.
ničenja. Kao i nas, ima ih svih rasa, veličina i oblika.
Pokrenula sam auto i kad sam se uputila kući, Francine je rekla:
Uz to, Raheim anđele opisuje kao u osnovi androgine prirode, jer »Da, Sylvia, upravo si vidjela anđela.«
im ne trebaju reproduktivni organi. Razrađujući tu temu, Francine
Tada sam odgovorila: »Anđeo! Nema krila, ni boja.«
nam kaže da na Onoj strani svaki duh ima fizičke karakteristike i rod
A ona je rekla: »Da, pojavljuju se kao glasnici u ljudskom obliku.«
u seksualnom smislu, kao i »sposobnost spajanja«, sposobnost tijela
i/ili duha da se ujedini s drugim entitetom. CI procesu spajanja postoji Od tog trenutka na dalje, kao što mogu potvrditi ljudi koji su posje­
određena količina seksualnosti, što je vrlo slično orgazmu tijela i/ili ćivali moja prijašnja predavanja i čitali moje prethodne knjige, čvrsto
duše. Anđeli, međutim, nemaju tu sposobnost, lako neki izgledaju sam vjerovala da anđeli nemaju krila. Ali sve se to promijenilo u trenu
ženstveno, a neki muževno, nemaju genitalije. Oni su potpuno savrše­ prije četiri godine, kad sam prenoćila u kući mog sina Chrisa.
na, androgina bića. Nemaju srodnih duša, ne žive u nastambama i ne Ustala sam usred noći i krenula iz svoje sobe dugim predsobljem
doživljavaju vlastitu stvarnost kao ostali entiteti na Onoj strani. s visokim stropom u obliku luka prema kupaonici, da popijem vode.
Na moje veliko iznenađenje, tamo u predsoblju bilo je veliko stvorenje
- mislim, zaista divovsko - nešto što nikada nisam vidjela. Nije samo
visina ovog bića bila zapanjujuća, nego je imalo veličanstvena krila
O H , TA PREKRASNA KRILA!
divnih boja, uredno svijena na svom mjestu. Dok sam dobre dvije
minute stajala zureći u to predivno stvorenje, anđeo je ostao savršeno
Mnogi od nas misle da nešto znaju apsolutno sigurno... dok se ne suda­ miran, kao da čuva kuću. On je (kažem »on«, iako znam da su anđeli
rimo s poslovičnom cjepanicom ispunjenom dodatnim informacijama androgini) izgledao više muški nego ženski. Lice mu je sjalo kao jasno
ili istinom. O v e priče pokazuju da nisam izuzetak kad se radi o tom svjetlo.
fenomenu.
33
32
ANĐELI Zašto vjerujem u anđele

Osmjehnula sam se, ne znajući što bih drugo. Opisat ću to najbolje gradu. Na putu kući, zaustavila sam se na križanju i kao obično
što mogu - anđeo se osmjehnuo blago i sa silnom ljubavi, a onda je to pogledala 'lijevo-desno', prije nego što ću izaći na autocestu.
veličanstveno biće nestalo, ili se barem izgubilo iz mog vidokruga. No Nisam vidjela apsolutno ništa, apsolutno ništa nisam čula dok,
još uvijek oko sebe osjećam njegovu prisutnost. O v o će možda izne­ izlazeći na cestu, nisam začula: 'Stani!' Bila sam tako iznenađe­
naditi neke od vas, ali ja ne vidim sve baš uvijek. Bez obzira na svoju na i tako uplašena da sam nagazila na kočnicu u posljednji tren i
sposobnost, jako sam ukorijenjena u stvarnosti. Vidim li duhove? Da, ugledala kako mi se s lijeva približava prekrcani, golemi kamion
ali ovo je bilo drugačije. O v o je zaista bilo u tri dimenzije, živo, jasnih koji je projurio dalje. Kamion je bez sumnje prešao ograničenje
boja... i imalo je krila! Otada sam naučila da su krila anđela ne samo brzine; da sam izašla na cestu, udario bi me poprečno i sigurno
stvarna, nego na dubljoj razini simboliziraju našu slobodu. Osjećamo bih poginula.
se zadovoljno jer znamo da ta divna bića mogu stići do nas u treptaju
Sjedila sam na križanju dok mi je srce tuklo, a dlanovi se zno­
oka, ili su, kako ja vjerujem, stalno uz nas da bi nas mogli obgrliti svo­
jili. Pogledala sam oko sebe, no tamo nije bilo nikoga - nikoga.
jim zaštitničkim krilima.
Nikakvih ljudi, ništa. Bila je nedjelja popodne i grad bih mogla
opisati jedino kao potpuno prazan - ja i taj kamion bili smo jedi­
ni izuzetak. Nesigurno sam pogledala na stražnje sjedalo. Ništa.
K O M U N I K A C I J A ANĐELA I O S O B E Ponovno sam se osvrnula oko sebe. Ništa. A onda sam čula tiho:
'Zaštićena si'. Uspaničena, pogledala sam na stražnje sjedalo i
Dosadašnje priče potvrđuju još jednu zanimljivu činjenicu o anđelima: (...) ništa nisam vidjela. Otišla sam kući i nikada nikome nisam
oni rijetko govore glasom. Francine kaže da anđeli mogu komunicirati pričala o tome, do sada.«
na mnogo načina, ali gotovo uvijek biraju telepatiju. Mnogo puta, kao
što ćete pročitati u sljedećim poglavljima, ljudi će reći da im se činilo
Annina priča daje nam odličan opis anđela i vodiča koji rade u
da anđeo govori, kao i meni prilikom onog susreta u autu. Ali, kad o
paru. Anđeli obično prvi osjete opasnost; oni upozore naše vodiče, koji
tome sada razmišljam, znam da je to bila telepatska komunikacija,
koriste svoj glas da nas upozore. Ispitala sam stotine ljudi koji su vidjeli
tako stvarna da sam ja u to vrijeme bila sigurna da je to zaista govor.
anđele i mnogo puta su se sjetili da su ih prvo čuli. Međutim, nakon
Anđeli će rijetko kada koristiti glas. Zapravo, ako mislite da ste čuli
detaljnijeg ispitivanja, gotovo svatko tko je doživio takvo iskustvo, sla­
glas anđela, to je vjerojatno govorio vaš duhovni vodič dok je anđeo
že se da se komunikacija jasno odvijala u njihovoj glavi, a ne slušno.
bio prisutan.
Ne bih željela mijenjati temu, ali treba spomenuti da se ista stvar
Annina priča je jedan takav primjer. Ona piše:
često događa s prikazama dragih osoba koje su otišle s ovog svijeta:
n
e čuje se govor, ali primamo glasno izgovorenu poruku. Zašto je
»Sjećam se jednog događaja iz doba kad sam imala 30 godi­ tako? Pa, čini mi se logično da je tako zato što će misli puno teže pos­
na. Radila sam genealoško istraživanje na groblju u obližnjem tati nejasne nego izgovorene riječi. Koliko puta ste iskusili osjećaj frus-

34 35
ANĐELI
Zašto vjerujem u anđele

triranosti zato što vam nedostaju riječi i poželjeli da nekako uspijete


budim. Moja duhovna vodilja više mi je puta rekla da su odgovor dali
postići da druga osoba jednostavno osjeti ili čuje što vam je na umu?
anđeli, telepatski ili kroz usađeno znanje (ubačeno u moj u m ) . Iako
Duhovi i anđeli mogu baš to. Anđeli, isto tako, mogu odmah shvatiti
»glas« duhovnog vodiča često može biti čujniji od glasa anđela, nikad
kad su nam potrebni. Njihova vibracijska razina i atmosfera čiste, zaš-
ne podcjenjujte snagu i istinu onog što anđeli mogu priopćiti.
titničke ljubavi i iscjeljivanja omogućava im da razumiju naše potrebe
ili probleme, a da pri tome ne trebaju komunicirati riječima.

Raheim opisuje telepatske sposobnosti anđela kao vrlo razvijene i


jako uvjerljive. On kaže da vodiči mnogo puta znadu angažirati nekoli­ ČISTA, BEZUVJETNA LJUBAV
ko anđela da nam prenesu misao jer je njihova telepatska moć, udru­
žena s onom duhovnog vodica, u tome djelotvornija. Raheim govori o onome što, na kraju, svaki anđeo nudi, bez obzira na
Francine kaže da se svaki put kad razgovaramo s anđelima između to o kojem redu govorimo. Osim Boga, nijedan entitet nam ne može
nas i njih počinje tkati vlaknasta srebrna nit. Ta tvar izgleda paučinas- bez oklijevanja dati bezuvjetnu ljubav takve snage kao anđeo. Čak i
to, ali nije takva. Zapravo je prilično debela i čvrsta, oblikuje zrakastu duhovni vodiči, koji su dakako sačinjeni od ljubavi i usavršeni koliko
mrežu i izgleda kao da je posuta draguljima. Kad komuniciramo s to mogu biti, imaju neka ograničenja. Kao što sam prije rekla, duhovni
anđelima, naše srebrnaste niti povezuju se s njihovima. Oni obično vodiči su humanizirani i ta ljudskost im omogućava da budu emocio­
gledaju ravno u naše čakre, koje filozofija joge opisuje kao fizičke ili nalni prema bićima nad kojima bdiju. Francine i Raheim emocionalno
duhovne energetske točke našeg tijela. Znam da to, u analogiji, zvuči reagiraju na ono što doživljavaju kao nepravdu nanesenu meni i mojoj
kao nešto bolno, ali nije tako. To je samo bezbolna i čudesna energet­ obitelji, kao što svi vodiči proživljavaju nepravde kroz koje mi ljudi
ska veza. prolazimo. Na primjer, ako imamo neku strašnu bolest, naši vodiči će

Kod nekih ljudi se zaista pojavila ektoplazma pri kontaktu s biti pogođeni i puni suosjećanja. Čak i ako je to nešto bezazleno, kao

anđelom, kao što se meni dogodilo dok sam istraživala jedan slučaj bol u leđima, naši vodiči će biti zabrinuti. Anđeli, međutim, ostaju naiz­

opsjednutosti. Imala sam posla s mrzovoljnim duhom po imenu Judge. gled lišeni emocija i daju nam čist, nerazvodnjen i neprekidni dotok

Bio je vrlo neugodan prema meni, pa je pred mene stao jedan anđeo ljubavi.

da zaštiti moju srčanu čakru. Anđeo me je okrznuo i slučajno me dotak­ Ne želim kod vas stvoriti predodžbu da su anđeli lišeni razuma. Oni
nuo svojom ektoplazmom. Bila je nekako srebrnasta i opnasta, kako jednostavno nisu morali živjeti, pa nemaju individualnost i sama su
su rekli moj pomoćnik Michael i još nekoliko svjedoka koji su vidjeli čista nevinost. Nećete vidjeti kako anđeo izbezumljeno jurca naokolo
kad se pojavila. ili iskazuje ljudske emocije. Anđeli ne raspravljaju i nemaju vlastite
namjere. Nećete vidjeti kako anđeo odlazi k Vijeću, osim u rijetkim
Kad uvečer odlazim na spavanje, a postoji problem koji pokušavam
prilikama, i to samo uz duhovnog vodiča koji zbog nečega želi uložiti
riješiti, uvijek prvo tražim pomoć od Boga, a onda od svijesti Krista,
molbu. Na primjer, ako moja vodilja ima problema s mojom životnom
Duha svetog, Francine i anđela. Mnogo puta je odgovor tu kad se pro-
kartom ili me ne može natjerati da je poslušam, može zatražiti da je
36
37
ANĐELI Zašto vjerujem u anđele

odgovarajući anđeli prate na Vijeće i pomognu joj u zastupanju njezina zlih anđela, nema mračnih ili palih anđela. Sama riječ anđeo suprotna
slućaja. je mračnom; gotovo kao antiteza riječi zlo. Anđeli se bore protiv zla i
Isto tako, anđeli nemaju baš puno smisla za šalu. Zapravo, uopće uništavaju ga. Oni sami ni na koji način nisu zli, nego su izvor bezuv­
ga nemaju, ali u njima je velika radost i divno se smiju. Možda ćete jetne ljubavi.«
pomisliti: Pa, ako se smiju, sigurno imaju smisla za šalu, ali njihov smi­ Drugi mit o anđelima je da anđeli dolaze k nama jedan po jedan.
jeh, reklo bi se, potječe od čiste radosti zbog osjećaja postojanja, ne Jedan anđeo, sam, može doći k nama, kako će pokazati neke priče o
od smisla za šalu. Ova osobina izaziva zavist. anđelima u ovoj knjizi, ali to je dosta rijetka pojava. Kad nam anđeli
(Jz radost, anđeli imaju statičnu inteligenciju. Me bih nikada rekla pomažu, većinom su u grupi, obično po deset ili više - ponekad čak i
da je jedan anđeo pametniji od drugog, jer izgleda da oni svi imaju jed­ na tisuće, na poprištima velikih katastrofa. Bilo da se radi o Vrlinama
naku razinu inteligencije. Jedan red može biti viši od drugog u smislu koje prate našu životnu kartu, Anđelima koji nas štite ili Arkanđelima i
moći, ali ne po inteligenciji. Drugim riječima, Prijestolja ili Poglavar­ Silama koji nas iscjeljuju - svejedno s kojom svrhom - češće će se za
stva mogu se smatrati višim redom od Anđela ili Arkanđela, ali oni nas pobrinuti grupa anđela.
nisu ništa inteligentniji; oni samo znadu svoj posao i izvršavaju ga. Tu Kad je zabilježeno da je bila prisutna četa anđela, to znači točno to.
ćete, možda, opet pitati: »Imaju li Prijestolja ili Poglavarstva više ljuba­ Čini mi se da je pomalo pogrešno reći da se samo jedan anđeo, kao
vi od Anđela ili Arkanđela?« Ne, oni su svi dostigli istu veličanstvenu Gabrijel, obratio Mariji i rekao joj da nosi dijete Krista. Ne, Mariju su
razinu beskrajne, bezuvjetne ljubavi. posjetili mnogi anđeli, kao sve mesije - ili žene koje nose poslanike,
Anđeli su jedini entitet koji može nadići i Zemaljsku i Onu stranu. od majke osnivača islama Muhameda, do majke osnivača behaizma,
Oni pomažu, umiruju, vode i pružaju podršku entitetima na Onoj strani Baha-Clllaha. Primjeri za to mogu se pronaći posvuda u drevnim zapi­
jednako kao što pomažu nama, i u mnogo čemu na isti način. sima. Uvijek je tu najava poslanika; uvijek je tu četa anđela. Bilo da se
radi o pastirima koji su čuli i vidjeli četu anđela koja se raduje Kristovu
rođenju, ili onima koji su slavili rođenje Bude, uvijek je bila prisutna
gomila anđela. Kao što Biblija kaže, njihove čete bit će s nama.
ANĐELI: Č I N J E N I C E I M A Š T A
Ova zbrka i mitovi o anđelima vjerojatno će postojati do kraja vre­
mena, jer su, čini se, prisutni od početka, ali nadam se da sam dala
Prije nego što krenemo dalje, razjasnimo nekoliko mitova o anđelima. svoj doprinos razjašnjavanju nekih najčešćih krivih predodžbi.
Budući da smo toliko vremena proveli razgovarajući o onome što anđe­
li jesu, jednako je važno razmotriti što nisu.

Prije svega, suprotno od popularnog vjerovanja, nema mračnih


anđela. Neki religijski tekstovi upozoravaju nas da se čuvamo »zlih
anđela«. Drugi kažu da je Sotona pali anđeo. Ne samo da nema đavla,
nego Raheim kaže: »Nisam nikad vidio mračnog anđela, nikada. Nema

38 39
ANĐELI

DESET REDOVA ANĐELA

Kao što sam prije spomenula, postoji deset različitih redova ili razina
anđela. CJ sljedećim poglavljima, istražit ć e m o svaki red do detalja. Za
1

sada, u ovoj tablici (na str. 41) naveden je svaki red i njegov totem,
element, kamen koji ga predstavlja, boja krila, svrha i funkcija.

Anđeli i njihovi totemi


Riječ totem ili anima, znači nešto živo što donosi sreću ili poruku.
Pojam potječe od indijanskih šamana i doslovno se odnosi na životi­
nju koja predstavlja neku osobu. Svatko od nas ima totem i mnogo
puta preuzimamo karakteristike svog totema. Na primjer, moj totem je
slon; kao slon, i ja vodim računa o obitelji, ne zaboravljam i tako dalje.
U nekim slučajevima grupe ljudi imaju zajednički totem. G kulturi ame­
ričkih Indijanaca, na primjer, svako pleme ima vlastiti totem, životinju
koja ponekad pomaže članovima tog plemena, ili ih štiti.
Slično tome, svaki red anđela ima vlastiti totem i oni su navedeni u
ovoj tablici. Totem anđela je simbol, životinja kojoj je anđeo blizak i s
kojom je povezan kroz svoj red. Na primjer, Anđeli (prvi red) povreme­
no koriste galeba kao sredstvo svog pojavljivanja. To ne znači da se
Anđeli pojavljuju kao galebovi, nego da su galebovi njihove životinje,
specifične za Anđele. Totem Arkanđela je vuk: brz, izdržljiv i žestok
kad mora biti. Kanarinac, jednostavan i lijep, voli pjevati, baš kao Keru­
bini i Serafini koje predstavlja.

Svi anđeli mogu nam se prikazati nakratko u obliku svojeg totema


ili anime, ali obično to ne rade. Umjesto toga, vjerojatnije je da će upot­
rijebiti energiju našeg totema ili drugih životinja (kao na primjer med-

Napomenula bih da su neke riječi kao "Anđeli" pisane velikim slovom kad se to odno­
si na njihov filum (red), ali ne i kad se o njima govori općenito.

40
ANĐEL Zašto vjerujem u anđele

vjeda, orla, jastreba ili lava) pa će se one pojaviti pred nama ili nam K O G A ĆETE PRIZVATI?
se obratiti, ako je potrebno. Raheim kaže da anđeli mogu upravljati
životinjama jer imaju veliku moć nad silama koje vladaju zemljom. Svaki red ima određenu svrhu i može pomoći kod emocionalnih funkci­
CI mnogim izvornim kulturama, ljudi pričaju priče o totemima koji ja ili problema na koje nailazimo. A k o znamo kojeg anđela treba priz­
su se pojavili i govorili im. CIz pomoć i prisutnost anđela, životinja ih je vati kad nam treba određena vrsta pomoći - je li to glasnik, zaštitnik ili
upozorila na opasnost ili ih zaštitila. Kad se to dogodi, to može značiti iscjelitelj - olakšavamo cijeli posao i to nam pomaže da se osjećamo
dvije stvari: životinja je bila totem te osobe ili je to bila životinja kojom bolje. Ne radi se o tome da oni svi ne bi došli kad ih pozovemo, ali tre­
je upravljao anđeo. Ne brkajte vlastiti totem s totemom anđela. Anđeo ba li nam zaista ličilac kad želimo popraviti potrgana vrata?

može navesti vaš totem da progovori, ali anđeli rijetko uzimaju oblik Navedene funkcije su područja djelovanja za svaki red, ali ne nuž­
svojih totema. no onako kako bismo mi ljudi to mogli protumačiti. Bog je stvorio
anđele, a Njegova ideja funkcije može biti potpuno različita od naše.
Ne bih se upuštala u pokušaj da prenosim Njegovu interpretaciju, ali
zaista vjerujem da anđele specifičnog reda možemo moliti za pomoć
ELEMENTI I KAMENJE u njihovu području djelovanja. Na primjer, u stresnim vremenima,
možemo prizvati Sile i kad trebamo iscjeljenje (njihovu svrhu), kao i
Element koji simbolizira svaki red anđela predstavlja onu tvar po kojoj kad trebamo duševni mir (njihovu funkciju). Ali, ne zaboravite - iako

se red identificira. Na primjer, kiša je element Arkanđela. Za većinu svaki red anđela ima svoje stručno područje, svi anđeli komuniciraju

ljudi, kiša može biti dosadna ili ih baca u depresiju, ali stanimo malo i međusobno, izvršavajući dodijeljenu funkciju, a to je da pomažu i štite
sva Božja stvorenja.
razmislimo što kiša čini. Čisti, pere, oslobađa nas zagađenosti i pročiš­
ćava, baš kao što Arkanđeo iscjeljuje. Kao izuzetak od većine, nitko Znači li to da trebamo nositi određeni kamen ili boju, ili usvojiti
ne voli kišu kao ja, i tako je bilo još dok sam bila dijete, iako mi nije određeni totem da bismo prizvali nekog određenog anđela? Ne, uop­
potpuno jasno zašto. će. Informacije iznesene u o v o m poglavlju iznesene su samo zbog
informiranja i znanja. Što više znanja imamo, anđeli će bolje znati da
Svaki red anđela ima odgovarajući dragulj ili kamen koji ne samo
se probijamo kroz dimenzije da bismo ih približili sebi, a naša vlastita
da simbolizira ono čime se taj red bavi, nego i preuzima moć tog reda.
vjera i uvjerenje pomoći će im da dopru do nas. Možemo se opustiti,
Na primjer, Kerubini i Serafini imaju kvare kao svoj kamen. Taj kamen
uživati i iskoristiti ove nove informacije da dozovemo pravi red koji će
možemo vidjeti meditirajući ili, ako imamo sreće, kad komuniciramo nam pomoći da ostvarimo još više.
sa svojim anđelima.
Dakle, kako prizivamo svoje anđele kad ih trebamo? Na kraju svakog
Poglavlja, uključila sam meditaciju, kao stoje ova što slijedi. Preporuču­
jem da je snimite na kasetu da možete slušati upute dok meditirate.

42
ANĐELI

MEDITACIJA ZA PRIZIVANJE SVOG ANĐELA

Sjednite ili legnite u udoban, meditativni položaj. Zatvorite


oči. Opustite stopala, zglobove, listove, koljena, bedra, područje
stražnjice. Opustite tijelo, cijelim trupom prema gore, ruke, prste,
vrat i glavu.
Okružite se bijelim svjetlom Duha Svetoga. Odahnite tri puta
duboko i mentalno se prebacite na morsku obalu. Zamislite jejed­
nostavno ili punu detalja, kako želite. Dok sjedite na plaži, naslo­
nite se uz deblo palme i spustite stopala u topli pijesak. Osjetite
tople valove oko svojih stopala, vjetar koji vam blago puše kroz
kosu. Odahnite još tri puta duboko i osjetite kako sva negativno-
st izlazi iz vas, sa svakom plimom i osekom vodenog toka.
Zamolite entitet, anđela, da vam se pridruži na plaži Iz sjene s
vaše desne strane izlazi divno biče. Pozovite svog anđela da dođe
bliže. Ne zamišljajte ništa. Osjetite to, naslutite. Pustite da vas
obuhvati ljubav Božja koja zrači iz ovog glasnika.
Ostanite koliko god želite. Zatim, uz tri duboka udaha, podig­
nite se od stopala do glave, zamolivši da svjetlo Božice Majke i
Boga Oca, svijesti Krista i Svetog Duha ostanu s vama.

44
Godine 1988., vozila sam se s A m y , djevojkom koja je radila sa
mnom u m o m uredu. Bile smo na putu do kuće mog sina Paula gdje
ćemo prenoćiti i stale smo da kupimo piće i grickalice. Dok smo kre­
tale s parkirališta pred trgovinom, slučajno sam pogledala na desno.
Odjednom, ugledala sam bijeli auto. Išao je ravno na mene s lijeva,
približavao se prebrzo, a bio mi je preblizu da mu se sklonim s puta.
Pripremila sam se za sudar, a A m y je vrisnula. Zrak se mrtvački umi­
rio, kao da je vrijeme stalo. Nije bilo sudara, zvuka zdrobljenog metala,
samo sablasna tišina. A onda su se vratili svakodnevni zvukovi. Pog­
ledala sam A m y , čije su oči bile razrogaćene i rekla: »Vjerojatno smo
mrtve.«

Sjećam se da sam, kao i Amy, nekako izašla iz auta. I dalje vjeruju­


ći da smo mrtve, očekivala sam da ću sigurno vidjeti naša smrskana
tijela, gomilu krša i tunel koji vodi na Onu stranu. Na moje veliko izne­
nađenje, nije bilo ni ogrebotine - ali auto je bio okrenut na suprotnu
stranu. Kao prava istraživačica u svakom trenutku, rekla sam A m y :
»Ništa nemoj reći. Vrati se u auto i idemo svaka za sebe zapisati što
smo doživjele.«
Nevjerojatno, naše priče bile su apsolutno iste. Obje smo osjetile
tišinu i snoliku atmosferu tog doživljaja. Beskonačno smo razgovarale
o tome i znale smo da su nas anđeli zaista spasili.
Poslije, Francine je rekla: »Kako ti se sviđa kako anđeli mogu pomi­
cati predmete?« Zaista su to učinili. Za nas dvije to nije bio trenutak
odlaska, a naši anđeli su bili tu da nas sačuvaju od opasnosti.
Da ne biste mislili kako je o v o iskustvo jedinstveno, evo pisma žene
koja se zove Rose, u kojem opisuje sličan događaj:

49
ANĐELI Anđeli

»1991., imala sam 22 godine i radila sam u obližnjem gradu. nazivamo anđelima, kad govorim o Anđelima s velikim A, mislim na
Do posla sam svaki dan morala voziti strmom uzbrdicom, ces­ ovu prvu razinu ili red.)
tom sa četiri trake. Cementna pregrada odvajala je dva smjera.
Kao svi drugi redovi, Anđeli su lijepi i ima ih različitog stasa, ali
Tog dana je bilo malo oblačno, a na cesti puno automobila.
najčešće izgledaju jako visoko. Isijavaju ljubav i veličanstvenost Duha
Vozila sam brzo, približavajući se vrhu brijega (jedino je tako
Svetog i, kao svi anđeli, androgini su po izgledu, ne pokazujući rod.
moj mali auto m o g a o prijeći vrh). Kad sam krenula nizbrdo, auti
Njihova pojava je praćena čistim, sjajnim, bijelim svjetlom, gotovo
ispred mene naglo su zakočili. Kad sam nagazila na kočnicu,
fluorescentne prirode, koje izbija iz njihovih bijelih krila sa srebrnim
sigurno sam naletjela na lokvu vode i počela gubiti kontrolu.
vrhovima i otkriva u svojoj unutrašnjosti oblik prelijepog bića. Njihov
Sjećam se da sam se klizala niz brijeg postrance, ravno prema
simbol je sunce, što ukazuje na njihov sjaj, a dragi kamen je biser, što
betonskoj pregradi. Ne znam kako se moj auto nije prevrnuo.
označava bijelu boju čistoće. Totem koji njih predstavlja je galeb, čija
Sljedeće čega se sjećam: moj auto je upravo trebao udariti
bijela boja, još jednom, simbolizira čistoću.
frontalno u pregradu. Zatvorila sam oči i glasno rekla: 'Molim te
pomozi, Bože.' Zrak se umirio i kao da je stalo vrijeme. Otvorila S populacijom koju čine bezbrojni bilijuni, Anđela je puno više nego
sam oči i ugledala prelijepog anđela, plave (gotovo bijele) kose, ijedne druge kategorije, zbog čega su red koji će najvjerojatnije ući
u bijelom - ta osoba je bila viša od normalne - s ogromnim krili­ u naše živote. Anđeli su oni koji nas čuvaju noću. Zapravo, o njima
ma koja su sjala u blistavoj bijeloj magli. Trepnula sam, a ona je se često govori kao o »noćnim anđelima« jer u to vrijeme nam češće
nestala. Moj auto se vratio na cestu, u pravom smjeru, u sporoj dolaze nego danju. Ne, mi danju ne lutamo sami, bez anđela, ali noć
traci. Znala sam da to nisam mogla učiniti sama. Znala sam da je uvijek bilo doba duhova. Ne radi se o tome da iz pukotina izviru sve
je to moj anđeo. Oduvijek sam vjerovala u anđele, a tog dana moguće vrste zlih duhova, ali noću dolaze češće, dok spavamo i dok
sam dobila dokaz.«
smo najranjiviji. Znate za staru izreku da anđeli stoje na sva četiri ugla
kreveta? Pa, to nije pretjerano. Anđeli zaista dolaze i stoje kraj naših
Roseina priča daje još jedan primjer kako anđeli pomiču predmete kreveta, bdijući nad nama dok spavamo.
i potvrđuje ono što smo doživjele A m y i ja, vozeći se prema kući mog Kao što smo A m y , Rose i ja otkrile u svojim automobilskim doživljaji­
sina. ma, primarna svrha Anđela je zaštita. Oni će ići do krajnosti da zaštite
svoje štićenike. Kod Anđela je čudesno to što se mogu transformirati
više nego pripadnici drugih redova. Mogu se omotati oko hladnjaka u
ANĐELI: PRIMARNI ZAŠTITNICI automobilu da ne bi eksplodirao i mogu nas probuditi ako u sobi ima
ugljičnog monoksida. Francine mi je jednom pričala o Anđelu koji se
omotao oko automobilske gume da se ne bi ispuhala.
Prema onome što govori Francine, prvi red koji se pojavio u stvaranju
bio je onaj poznat jednostavno pod imenom Anđeli. (Iako sve redove Nancy iz Houstona piše:

50 51
ANĐELI Anđeli

»Prije nekih pet godina, moj muž i ja vraćali smo se s roman­ brdu, nije bilo tragova u snijegu, nismo se prevrnuli niti smo u
tičnog vikenda u Louisiani. Chuck je drijemao na sjedalu suvo­ nešto udarili. Samo smo blago spušteni na tlo. Na prednjem sje­
zača. Ja sam vozila. Naišla sam na neke ljude koji su ukrcavali dalu, između moje svekrve i mene, bez ikakva zaštitnog remena
stroj za pranje i sušilicu u stražnji dio kamiona. Volan se oteo iz bila je moja beba stara samo četiri mjeseca. Otraga je ležao moj
mojih ruku i mi smo skrenuli u suprotnu traku baš kad je jedan dvogodišnji posinak. Nijedno od malenih nije se pomaknulo sa
od strojeva ispao iz kamiona. Sletio bi ravno na naš vjetrobran. svog sjedala i nitko od nas nije zaradio ni ogrebotinu, ni modri­
Chuck se probudio od buke, a ja sam mu rekla da nas je tog tre­ cu. Zaista vjerujem da su nas spasili moji anđeli. Mislim da su
na netko spasio. Osjetila sam prisutnost anđela/višeg duha i zna­ oni blago spustili auto. Znam da su tu. Osjećam ih; oni se uvijek
la sam da nisam ja upravljala autom u tom trenutku. Ne mogu jako dobro brinu za mene.«
objasniti nagli trzaj volana koji sam osjetila ili osjećaj da me duh
obavio kao u čahuri. Pola sata sam stalno ponavljala: 'Spašeni
Još jednom, ovo je isti tip iskustva kakvo smo imale A m y i ja i
smo, netko nas je spasio.'«
mnogi drugi. Shvaćate zašto uvijek pomalo poludim kad ljudi pitaju:
»Što anđeli uopće rade?« Kad se osvrnemo na svoj život, lako možemo
Anđeli zaista imaju veliku moć. Mogu pomicati predmete, izbiti vidjeti zamalo izbjegnute nesreće koje su nam promijenile život, ili upo­
volan iz ruke, podizati automobile - a to sve rade pomoću molekular­ zorenja koja smo osjetili duboko iznutra i koja su nam, zato što smo
nog pražnjenja. I kad smo u gušćoj atmosferi, Anđeli nas, koristeći svo­ ih uvažili, spasila život. Sve su to primjeri Anđela i njihove neprestane
je više električne vibracije, mogu uz Božju pomoć skloniti od nesreće. želje da nas zaštite i čuvaju.
Ovaj prvi red ima strahovitu moć, veću nego što mi možemo zamisliti
u svojim najluđim snovima.
Anđeli su ujedno i red koji štiti djecu. Sve entitete štite i Bog i Njego­ KOMUNIKACIJA S ANĐELIMA
vi anđeli, ali ja mislim da djeca imaju posebnu sklonost prema Anđeli­
ma, i obrnuto, jer su tek nedavno prešla ovamo s One strane, to jest
Svatko od nas ima svoje vlastite Anđele. Kad ih jednom prizovemo,
od Kuće. Lloydine iz Floride piše:
odmah su nam dodijeljeni i ne napuštaju nas cijelog života. Francine
kaže da je čak vidjela neke ljude koji su se toliko vezali uz svoje Anđele
»1965. putovala sam iz Kalifornije u Colorado. Tada sam prvi za života, da su nakon što su prešli na Onu stranu i dalje bili u pratnji
puta vozila auto s automatskim mjenjačem i to po snijegu, ništa svoje čete Anđela.
manje. Počela sam se klizati i nisam znala kako da zaustavim Kad god želimo poslati svoje Anđele da pomognu ili zaštite nekoga
auto, ali on je odjednom prestao krivudati. Ali onda je moja svek­ kome je to potrebno, možemo. Trebamo samo zamoliti i Anđeli će
rva udarila u volan i mi smo se sjurili niz nasip visok četiri i pol doći da čuvaju naše voljene. Mnogi od nas imaju četiri ili pet anđela
metra. Kad smo stigli do podnožja, auto je bio okrenut prema oko sebe, a možemo ih lako dobiti još više. Samo trebamo zatražiti.

52 53
ANĐELI Anđeli

Anđeli su Božji pomagači koji nam priskaču u pomoć u ovom svije­ Zašto više ljudi ne koristi Anđele kao sredstvo zaštite? Možda zato
tu punom iskušenja. Iako Anđeli ne govore, oni su telepati. Mogu čuti što nisu svjesni da su Anđeli toliko osobni. Možda ne shvaćaju da svat­
naše glasove i čitati nam misli - ali samo s našim dopuštenjem. Nije­ ko od nas ima Anđele koji su samo naši, kao što imamo jednog ili više
dan anđeo, entitet ili duhovni vodič ne može nam ući u um bez našeg duhovnih vodiča. Anđeli su sredstva zaštite koji stoje kao na straži,
dopuštenja. Ali ako dopustimo svojim Anđelima da nam čitaju misli, spremni da se postave kao ogledala, zidovi i mačevi između nas i nega-
tada ih možemo prizvati u svako doba, bez potrebe da to izgovorimo. tivnosti. Kad nam je na umu nešto negativno, možemo prizvati Anđele
da nas ispune pozitivnim mislima ili sugestijama. Ako itko može ukloni­
Da bismo komunicirali s našim Anđelima, moramo govoriti samo
ti depresiju, to je Anđeo. I opet, ako ne tražimo, neće nam ni biti dano.
onako kako razgovaramo s našim duhovnim vodičima. Štoviše, lakše
Moć leži u tome da zamolimo. Zatraži, i pronaći ćeš; koliko puta nam
je komunicirati s Anđelima nego s vodičima, jer Anđeli su čista ljubav.
je to naš Gospod morao reći? Pokucaj, i otvorit će ti se.
Za razliku od duhovnih vodiča, koji svi imaju svoj vlastiti plan (kao,
da nas zadrže na pravom putu, da nadziru našu životnu kartu, odlaze Anđeli čak mogu presložiti staničnu memoriju, a to je sjećanje na

na Vijeće da raspravljaju o nekom pitanju i tako dalje), u umu Anđe­ prošle bolesti sadržano u stanicama naših tijela, iz ranijeg razdoblja

la nema misaonog procesa osim onog koji je upućen na nas. Oni su sadašnjeg života, ili iz prošlog života. A k o nam je zaista dosta neke

samo čista zaštitnička bića puna ljubavi, s otvorenim komunikacijskim tegobe, na primjer lošeg žučnog mjehura, možemo jednostavno pitati:

kanalima. Ne moramo biti u meditativnom ili izmijenjenom stanju da s »Možeš li mi, molim te, pomoći da izliječim žuč ili ukloniti stanično sje­

njima komuniciramo. S njima možemo razgovarati onako kako nam je ćanje na probleme sa žuči?« Međutim, moramo biti precizni; reći nešto

ugodno, svejedno je li to u obliku molitve ili samo svakodnevne komu­ kao: »Ne osjećam se dobro« nije dovoljno određeno. I ne zaboravite,

nikacije. Garantiram da će nas čuti. namjena o v e informacije nije da vas udalji od medicinske interven­
cije.
Kad se obraćamo Anđelima, i naši vodiči to čuju. Isto tako, ako
razgovaramo s vodičima, to čuju i naši Anđeli. Svi oni rade zajedno.
Nema tajni, skrivanja ili strukture ega. Jedan tip entiteta nema pred­
nost pred drugim u komunikaciji. Ali, Anđeli ponekad primijete stvari Č A K I ANĐELU D O B R O DOĐE P O M O Ć
koje duhovni vodiči ne uoče. Kad se to dogodi, Anđeli će prenijeti
informaciju našim duhovnim vodičima. Francine kaže da su joj mnogi Anđeli služe kao zaštitnici i pokretači svakodnevnog života. Tu su zato
moji Anđeli dali informacije kojih nije bila svjesna. da počiste, poprave ili otvore put drugima. Ali ponekad čak i najmoć­

Anđeli su i budni i dobro opažaju; njihov pogled je stalno prikovan nijim Anđelima treba malo pomoći. Povremeno naiđu na situaciju koja

na nas. Primjećuju svaku sitnicu, svaki treptaj oka, svaki trzaj nosa. nije u njihovu području ekspertize, a to je zaštita. Kad se to dogodi,
prizivaju druge redove da im pomognu.
Događa se da kažu vodiču: »Čekaj malo, vidim da pomiče rame; vidim
grimasu«, i onda vodič počinje motriti nešto što do tada nije primije­ Da bismo bolje objasnili kako Anđelima može zatrebati pomoć,
tio. zamislimo da neki njihov štićenik teško oboli. Za razliku od nekih dru-

D4 55
ANĐELI Anđel

gih redova, Anđeli ne čitaju naše životne karte, pa zato duhovni vodič jala sam i čekala do pola jedan. Nisam imala novaca za taksi, a
te osobe mora prenijeti upozorenje. Vodič će možda reći: »Moja oso­ bila sam oko deset kilometara daleko od kuće. Dok sam tamo
ba ide prema lošoj situaciji.« Zatim će pozvati u pomoć Arkanđele ili stajala preplašena, prišao mi je muškarac i rekao: 'Ne bi trebala
Sile (anđele koji su spretni u iscjeljivanju), ili zamoliti Anđele da traže biti vani sama u ovo doba noći.' Zaustavio je taksi, upitao gdje
pomoć Arkanđela ili Sila. Ili, ako je potrebno, Anđeli mogu zamoliti stanujem i dao vozaču novac. Kad sam ušla u auto i okrenula
neke od viših redova, kao Prijestolja ili Poglavarstava, da se obrate Vije­ se da mu zahvalim, više ga nije bilo. Moj suprug je došao kući
ću i zatraže pomoć. Sami Anđeli ne mogu se obratiti Vijeću, ali u situa­ u tri sata ujutro, vrlo ljut zato što nisam čekala. Da nije bilo tog
cijama velike nužde, baš oni će »dozvati konjicu«, da tako kažemo. čovjeka, za kojeg sam uvijek vjerovala da je anđeo, morala bih
Kao što sam već rekla, Anđeli mogu prenijeti poruke, ali u tome tamo satima stajati.«
nisu tako djelotvorni kao Arkanđeli. Budući da su Anđeli s nama cijelo
vrijeme - u rovovima, kako se to kaže - oni ono što su vidjeli preno­
Glumac Mickey Rooney ispričao je priču o mladiću zlatne kose koji
se Arkanđelima, koji nisu toliko često u našoj blizini. Arkanđeli tada
mu se prikazao u restoranu dok je razmišljao o samoubojstvu. G crve­
mogu prenijeti poruku. Pri tome su obično naši duhovni vodiči na čelu
nom sakou s metalnim gumbima kao i svi drugi konobari, taj mladić
kolone, ali mnogo puta vodiči možda nisu svjesni nečega, pa Anđeo
mu je rekao: »Nemoj to večeras učiniti. Nemoj si oduzeti život.« Kasnije
umjesto njih prenosi poruku kojom traži pomoć.
kad je Mickey rekao šefu sale da želi zahvaliti lijepom mladom kono­
baru plave kose, šef je odgovorio da u restoranu ne radi nitko tko bi
odgovarao tom opisu. Mickey je pročešljao cijelu grupu ljudi, raspitu­
SUSRETI S A N Đ E L I M A jući se zna li tko tu osobu, ali svi su odgovorili da ga ne poznaju. Tek
tada je shvatio da mu se prikazao anđeo, zato da mu prenese čudesnu
Svi smo čuli priče o Anđelima koji se pojavljuju u ljudskom obliku, poruku.
ali ne prepoznajemo ih uvijek kao Anđele u trenutku njihovog pojav­ Mnogi ljudi mogu se sjetiti trenutaka kad im je neki neznanac prenio
ljivanja. Ponekad tek nakon događaja shvatimo da smo imali susret s nekakvu poruku ili kad su osjetili poriv da uključe određenu TV-emisi-
anđelima.
ju ili radiostanicu i odjednom dobiju odgovor na neki problem. Anđeli
Susan piše: su puno moćniji nego što im mi to priznajemo. Vjerojatno ih možemo
svrstati među najviše podcijenjene i najmanje uvažene oblike stvara­
nja.
»To se dogodilo 1957. ili 1958. Moj tadašnji suprug - sada
smo rastavljeni - bio je stacioniran u Engleskoj. Bili smo u kinu i Televizijski voditelj (i moj dobar prijatelj) Montel Williams nije samo
on je usred filma rekao da ide na pivo, pa će se vratiti po mene bio anđeo prema meni i mnogim drugima na o v o m svijetu, njemu se
kad film završi. Međutim, kad je film bio gotov, njega nigdje nije jedan Anđeo prikazao dok je bio u bolnici. Krvario je iz nosa, doslov­
bilo. Bilo je pola jedanaest navečer, vrlo mračno i maglovito. Sta- no, a onda je ugledao jednog Anđela u kutu sobe. Anđeo mu je rekao:

56 57
ANĐELI Anđeli

»Smiri se, molim te, hoćeš li? Prestani. Smiri se. Smiri se, molim te, oni nisu tu; vjerovanje samo olakšava potvrdu njihove prisutnosti. Vje­
hoćeš li?« Montel je bio tako potresen da se odmah smirio. Rekao je da rovanje je samo po sebi energija koja vodi na put do naše duše.
mu je Anđeo donio takav spokoj kakav nikada prije nije osjetio.

Anđeli ne uzimaju samo različite oblike, nego mogu izazvati i prom­ DALEKOSEŽNA ZAŠTITA
jenu mase. N. piše:

Noću molim Anđele da okruže moj dom, moju djecu, moje unuke,
»Prije mnogo godina, dok sam radila za jednu odvjetničku tvr­ moje voljene i sve ljude na svijetu. Kad ih prizovem, Anđeli zaista
tku, dobila sam jake grčeve zbog mjesećnice, pa sam odlučila dođu, a kako je moje znanje postalo veće, primijetila sam i da je jako
otići kući za vrijeme stanke za ručak i prileći. Tako sam i učini­ važno prizvati upravo specifični red.
la, ali nisam mogla zaspati od bolova. Na kraju sam pokušala
Psalam 91:10-12 kaže: »Zlo te neće pohoditi; ni nevolje neće biti bli­
ustati, ali nisam mogla. Osjećala sam se kao da me netko drži,
zu tvog staništa. Jer skrb nad tobom On je predao anđelima svojim da
ali bila sam sama. Nisam mogla viknuti. To je trajalo još nekoli­
te u svemu čuvaju. Na svojim rukama uznijet će te; ni kamena nećeš
ko minuta, a onda sam iznenada opet bila slobodna. Nisam bila
okrznuti.« Zanimljivo je primijetiti da u o v o m psalmu kao i u drugim
uplašena, samo zbunjena zbog ovog doživljaja. Dok sam se vra­
religijskim tekstovima, od ranih Veda do svitaka s Mrtvog mora, Anđeli
ćala na posao, prošla sam kraj poprišta lančanog sudara na ces­
štite ne samo ljude nego i samu Zemlju i sva stvorenja koja nastanjuju
ti kojom bih i ja vozila da sam tamo bila nekoliko minuta prije.
ovaj planet. Ali, ne mogu dovoljno naglasiti da nikakav duhovni vodič
Odmah sam zahvalila onome, ma tko bio, tko mi je p o m o g a o da
ili anđeo nikada ne može zauzeti mjesto brižnog Boga stvaranja. Ne
izbjegnem ovu situaciju koja je mogla biti smrtonosna.«
želim da se itko izgubi među anđelima, svecima ili bilo kojim drugim
entitetima i zaboravi tko je pravi šef na šefovima. Njih trebamo shva­
titi kao dodatak našem životu i kao vojsku dobra koja se bori protiv
Znam da je to zaista bila intervencija jednog Anđela. Zašto? Jer
mraka.
sam čula mnogo sličnih priča i zato što sam i sama imala slično iskus­
tvo prije nekoliko godina. No ipak, zašto neki ljudi nikada ne ugledaju I ja sam, kao i vi, bila uznemirena kad se spusti mrak i kad se osje­
Anđela? Sigurna sam da ga vide, samo nisu svjesni što vide ili osjeća­ ćam usamljeno u razdobljima životne pustoši... i meni se ponekad čini
ju. Nešto što smo spazili krajičkom oka može biti Anđeo. Anđeo je i kao da je Bog uzeo odmor. Ali ustrajem i potičem i vas da ustrajete,
trenutni osjećaj ljubavi ili dobrobiti. Teološki, savršeno je smisleno da jer znam da će ishod svega biti dobar, pogotovo ako ne skrećemo
Bog koji voli sve šalje svoje voljene da nas čuvaju. Vjerovanje donosi pogled sa svojeg cilja, a to je da nas nitko ne odvrati od univerzalnog
sa sobom energiju koja olakšava ulazak Anđelima. Sama činjenica da zakona kojem nas je poučio naš Gospod: ne činimo drugima ono što
bismo mogli vjerovati pomaže im da spremnije dođu. Pesimizam, očaj, ne želimo da drugi čine nama. Kad se toga držimo, olakšavamo anđe­
čak i nevjerica postaju negativna blokada. Nevjerovanje ne znači da lima da nas čuvaju.

58 59
ANĐELI Anđeli

Jason piše: ve, što je uključivalo i skupljanje smeća po kući, koje sam palila
u kanti za spaljivanje na dvorištu. Živimo na selu, u preriji Wis-
consina. Snijeg se tog travnja već otopio i prerijska trava se već
»Moja majka je vjerovala u anđele. Godinama ih je skupljala.
počela sušiti na proljetnom vjetru.
Na Dan sjećanja (Memorial Day) 1999. godine, dok je s prijatelji­
Taj proljetni vjetar odlučio je da prenese vatru iz kante na
ma bila na odmoru u Meksiku, dogodila joj se fatalna prometna
prerijsku travu. Dok sam to primijetila, vatra se već proširila (sre­
nesreća. Moja obitelj dobila je njezinu prtljagu nekoliko dana pri­
ćom, daleko od kuće). Pozvala sam susjede, Shirley i Mickeya,
je ispraćaja. U torbi smo pronašli role nerazvijenog filma. Razvili
da mi pomognu. Nismo još izvukli van crijevo za polijevanje vrta,
smo film i mogli smo kronološki pratiti njezin odmor. Među zad­
pa smo samo skupili krpe i počeli ih namakati na slavini u dvoriš­
njim slikama bio je neki uski seoski put i nebo. Primijetili smo da
tu, da zaustavimo vatru. Vjetar je postao jači i mi smo brzo počeli
je na nebu jedan oblak u savršenom obliku anđela. Kako na toj
gubiti bitku. Pozvala sam vatrogasce.
snimci nije bilo ničeg osim puta i neba, mislimo da je i ona primi­
jetila anđela i snimila ga. Umrla je malo nakon toga. Nadamo se Istrčala sam ponovno van da pomognem i tada se pojavio
da je anđeo bio s njom u autu i odnio je na nebo.« moj anđeo. U to doba, na prostoru iza naše kuće po tlu je pos­
vuda bilo zemljanih staza za bicikle, pa mi isprva nije bilo čudno
što sam ugledala osobu na motoru. Samo pretpostavljam da je
O v o je pismo tipično za mnoga koja sam primila: priče o anđeli­
to bio muškarac, jer je ta osoba imala motorističku kacigu sa
ma na nebu, pred automobilom, u autu. Dakako, ovaj anđeo je odnio
zatamnjenim vizirom preko lica. Sišao je s motora, krenuo duž
Jasonovu majku ravno u nebo, ili kako mi kažemo, na Onu stranu,
vatrene linije i počeo gasiti vatru. Gledala sam kako cedrovi
ona uopće nije osjećala bol i umrla je u trenu. Kad nam je vrijeme za
plamte zahvaćeni vatrenim kuglama i činilo se kao da je prošla
prelazak, ne dolaze samo naši duhovni vodiči, nego su s nama i naši
vječnost dok napokon nisu stigli vatrogasci. Izgubili su se, ali to
voljeni i naši anđeli.
je druga priča. Živimo kraj jezera Wisconsin i oni su krenuli na
Sljedeća priča, iako je malo podulja, potvrđuje mnoge elemente pogrešnu stranu jezera. Ali, kad su stigli, vatra je bila ugašena.
priča o anđelima koje sam primila. Potvrđuje i moje vlastito iskustvo Potrčala sam da im kažem da ne skidaju opremu s kamiona i
da se anđeli ne pojavljuju samo s krilima i veličanstvenih boja, nego i dok sam se vratila na požarište, moj anđeo je već nestao, brzo
u ljudskom obliku. kao što se pojavio. Nitko od nas nije ga vidio kako odlazi niti je
Darlene piše: bilo prilike da mu zahvalimo.

Mike, Shirley i ja samo smo zurili jedni u druge, potpuno


»Bog je poslao mog anđela čuvara da mi pomogne jednog zapanjeni. Svi smo tada znali da je to bio anđeo. Žestoko smo
subotnjeg jutra u travnju 1982. godine. Moj suprug je tog dana se borili mokrim krpama protiv plamena, a moj anđeo je samo

morao raditi, pa sam bila sama s naše dvije male kćeri (od četiri mirno hodao uz rub vatrene linije dok se požar nije ugasio. Obič­

i osam godina). Počela sam obavljati subotnje kućanske poslo- no se samo klinci na biciklima voze tim stazama. Nitko od nas

60 61
ANĐELI Anđeli

nije vidio tako obučenu osobu ( m o g anđela), i nitko ga nakon Ovu meditaciju dobro je koristiti prije odlaska na spavanje. Ona čis­
toga više nije vidio. ti um, pomaže nam da osjetimo da smo zaštićeni, a uz to nas i čuva

G srcu znam da mi je Bog tog dana poslao anđela. Prije filma od loših snova.

Michael neki ljudi su se podsmjehivali mojoj priči, jer su mislili


da se anđeli pojavljuju samo u prekrasnoj bijeloj odjeci, s krili­
ma i tome slično, ali moj anđeo je meni došao s motorističkom
kacigom s tamnim vizirom, u crnoj kožnoj jakni, crnim kožnim
rukavicama i teškim čizmama i ja zahvaljujem Bogu na njemu.«

Sve priče u ovoj knjizi pokazuju ne samo da anđeli mogu uzeti raz­
ne oblike, nego se, kako Francine kaže, mogu pojaviti i prerušeni na
sve moguče načine. Kako nam Biblija kaže u Hebrejima 13:2: »Pruži
gostoprimstvo strancima, to ne zanemaruj, jer tako su neki ugostili
anđele i ne znajući to.«

MEDITACIJA ZA ZAŠTITU I DUŠEVNI MIR

Sjednite ili legnite u udoban, meditativni položaj. Zatvorite


oči. Opustite stopala, zglobove, listove, koljena, bedra, područje
stražnjice. Opustite tijelo, cijelim trupom prema gore, ruke, prste,
vrat i glavu.
Opustite se i duboko udahnite. Okružite se svojim anđelima.
Zamolite ih da oko vas obaviju svoja krila. Predočite sebe u veli­
čanstvenom hramu gdje redovi i redovi anđela pjevaju u slavu
Boga. Osjetite ljubav i raznobojna svjetla koja izviru iz tih veličan­
stvenih bića. Osjetite kako ljubav natapa vaše biće i ispire sav
očaj, sve neznanje, sav strah. Osjetite kako vas obasjava svjetlost
Božja i oslobađa vas krivnje, žaljenja, čak i bolesti. Stanite u ovaj
veličanstveni hram i osjetite da vas je blagoslovilo nebo. Legnite,
opustite se i osjetite mir.

62 63
Kao i drugi anđeli, Arkanđeli, drugi red u tablici anđela, nemaju indivi­
dualna imena, iako ih Francine sve voli zvati »Michael«. Njihov simbol
ili element je kiša, što označava pročišćavanja i iscjeljivanje koje oni
vrše. Njihov dragulj je akvamarin, čija plava boja odgovara boji vrho­
va njihovih inače bijelih krila i označava smirenost i nebo koje obavija
sve. Njihov totem ili anima je vuk, simbol njihove glasničke brzine i
izdržljivosti, jer to je njihova specifična svrha.

Možemo prizvati Arkanđeie da prenesu poruku drugim anđelima


ili drugoj osobi. A k o mi ne vjerujete, probajte ovaj mali eksperiment.
Zamolite Arkanđeie da pošalju poruku vašem sinu ili kćeri, ili nekome
od koga dugo niste imali vijesti i tražite da vam se oni jave. Neka vas
ne bude strah tražiti od Arkanđela da dokažu svoju istinitost; njima ne
smeta ako ih iskušavamo i ne uzrujavaju se. Za razliku od duhovnih
vodiča, koji su poznati po tome što dolaze na Vijeće i dižu veliku buku
oko nečega lošeg u našem životu, Arkanđeli ne znaju za značenje rije­
či uzrujan.
Arkanđeli, kao Anđeli i svi drugi redovi, pružaju podršku. Oni su
utjelovljenje Božje ljubavi i tu su zato što Bog zna da je za nas važno
da budemo okruženi tim nebeskim glasnicima. Nikada ne bismo treba­
li reći: »Oh, ne mogu prizvati Arkanđela. Oni su previše napredni.« Mi
možemo i trebamo ih zvati i trebamo ih pustiti da ispune svoju primar­
nu svrhu u našu korist.

Sljedeće pismo, koje je poslala Sandra, pokazuje da su anđeli uvi­


jek s nama. Kad smo povlašteni da ih vidimo i čujemo, u »anđeoskom
obliku« ili kao glasnike u ljudskom obliku koji nam donose poruku
nade ili upozorenja, njihov lik je uvijek predivan.

67
ANĐELI Arhanđeli

Sandra piše: Sve je ponovno utonulo u mrak dok se te večeri nisam pro­
budila. Prvo što sam rekla bolničarki bilo je da me je posjetio
anđeo; ona mi se nasmiješila i uvela moju obitelj u sobu. Dok
»CI ljeto 1989. bila sam gotovo u trećem mjesecu trudnoće,
sam ležala kod kuće oporavljajući se, mislila sam samo o njoj.
što sam tog petka popodne upravo saznala iz kućnog testa za
Ispričala sam to svom suprugu, majci i svojoj sestri Patty. Tada
utvrđivanje trudnoće. Bila sam u ekstazi. Nakon tri godine bra­
mi nisu povjerovali; mislim da sada vjeruju.
ka, bila sam spremna. Po savjetu liječnika, prestala sam uzimati
pilule nekoliko tjedana prije toga jer sam imala, kako sam mis­ Godinama nakon tog doživljaja koji čuvam u srcu, povreme­
no mi se događaju i druge stvari. Dok tonem u san, često osje­
lila, loše popratne pojave. Kad sam u ponedjeljak ujutro javila
ćam kako mi pera dotiču lice. Mnogo puta sam ustala, upalila
liječniku novosti, on mi je rekao da odmah dođem, što sam i
svjetlo da vidim je li nešto na meni, ali ničega nije bilo. Kad
učinila. Nakon kratkog pregleda, poslali su me na ultrazvuk.
zaspim, osjećam milovanje, osjećam se tako voljeno. Iako je ne
Trebala sam tada znati da se nešto događa. Ponovno sam bila
vidim, osjećam je.«
kod ginekologa i on mi je rekao da je trudnoća izvanmaternična
i da trebam odmah na operaciju. Smjesta je nazvao bolnicu i
predbilježio me za sutradan ujutro. Tražila sam da razgovaram s Sandrino pismo, kao stotine pisama koje sam primila, uključuje
anesteziologom jer je moja tetka umrla šest mjeseci prije; bila je brojne zajedničke osobine o kojima svi govore: telepatsku komunika­
alergična na anesteziju i umrla je prije početka operacije. ciju i divne osjećaje zaštićenosti i sigurnosti. Zanimljivo je primijetiti
kako su krila anđela sjala. Uvjerena sam da je ovaj tip sjaja iscjelitelj-
Brzo sam ostala bez svijesti i u crnilu sam ugledala svjetlo
sko zračenje koje donosi utjehu Božje ljubavi.
koje mi se približava velikom brzinom. Bilo je vrlo jako, jače od
bilo čeg što sam ikada vidjela, a onda sam ugledala nju - anđela,
potpuno savršenog. Nisam nikada osjetila toliko ljubavi kao kad
me je ona pogledala svojim lijepim očima. Obratila mi se - ne ISCJELITELJSKO ŽEZLO
sjećam se kojim jezikom - ali čula sam je, a i ona je čula mene.
Rekla mi je da ne brinem, da će sve biti u redu. Podigla je ruke Kao što pokazuje Sandrino pismo, Arkanđeli ne prenose samo poruke,
kao da će me zagrliti, ali nismo se dotaknule. Htjela sam otići s oni su i sredstvo iscjeljivanja. Kad su prizvani, Arkanđeli brzo dolaze.
njom i sebično ostaviti sve za sobom. Primijetila sam da joj krila Štoviše, Francine kaže da ponekad upadaju uz tresak! Ne rastjeruju
sežu iznad glave i da svijetle. Koža joj je bila kao porculan, imala ostale anđele, ali kad se pojavi Arkanđeo, svi drugi anđeli pokazuju
je krasnu dugu plavu kosu. Ne mogu je dovoljno dobro opisati. duboko poštovanje.
Nikada neću zaboraviti ni nju ni njezinu ljepotu u tom trenutku Arkanđeli nose, kako to Francine opisuje, iscjeliteljsku palicu ili žez­
kad je došla da me utješi. Nasmiješila mi se i svjetlo se počelo lo. Arkanđelova palica potječe iz veličanstvenog, smaragdnozelenog
udaljavati, dok nije nestalo. bazena u Dvorani mudrosti, orijentacijskom središtu na Onoj strani.

69
ANĐELI Arhanđeli

Kad je netko u lošem stanju i traži njihovu pomoć, Arkanđeli uzimaju Bog htio da ti ljudi budu iscijeljeni, ili je tako bilo u njihovoj životnoj kar­
svoje divne zelene palice iz gotovo kristalne vode i nose ih ravno do te ti, ili se Azna zauzela za njihovo iscjeljenje, i to je bilo čudesno iscjelje­
osobe. Tu osobu dotiču palicom, ravno u srčanu čakru. nje. Ali većinom, osoba ili netko tko se zauzima za nju (ili njega) mora
Iscjeliteljska palica ima prelijepu kristalnu kuglu na svakom kraju zamoliti Arkanđeie za iscjeljivanje. Zato, svaki put kad želite pomoći u
i presijava se. Ima dršku u sredini, sa dva lijepa pravilna koluta koji nečijem iscjeljivanju (na primjer, za sve ljude koji imaju AIDS), dozo-
postaju gotovo kristalno zeleni. Kad Arkanđeo dotakne srčanu čakru vite Arkanđeie.
osobe, cijela palica potamni, upijajući bolest ili negativnost. Fantas­ Za one koji možda nisu pročitali nijednu moju knjigu, treba spome­
tično je gledati kako postaje neprozirno crna kad Arkanđeo iscjeljuje. nuti da sve religije, uključujući i kršćanstvo, imaju ženski ekvivalent
Kasnije se Arkanđeo vraća do bazena i uranja žezlo u vodu, smiješeći muškim božanstvima. Gotovo je smiješno vjerovati da Bog ima samo
se dok palica ponovno postaje čista. Ne možemo reći da Arkanđeli mušku stranu i gotovo nijedna od velikih religija ne bi se složila s tim.
plaču, ali kad palica ništa ne uspije učiniti oni postanu utučeniji. Uvijek Sigurna sam da Boga nije briga kojim imenom ć e m o Je nazvati, je li
su sretni kad se dogodi iscjeljenje - ne zbog ponosa, nego zato što je Azara, Teodora, Sofija, Izis ili neko drugo ime. U katoličanstvu, to je
misija dobro obavljena. bila Marija. U Turskoj, to je Anatol. U budizmu, to je Gospa od Lotosa.
A k o palica ne potamni, to znači da Arkanđeo tu ništa ne može učini­ U našoj gnostičkoj crkvi mi Je zovemo Azna, što je staro gnostičko
ti. Životna karta nije uvažila zahtjev osobe na koju se odnosi. Međutim, ime za Majku Božicu. Nju ovdje ne spominjemo samo zbog pojašnje­
nipošto ne bismo trebali zaključiti da tama potječe od nekog zlog sta­ nja, nego i zato što se mnogi anđeli odazivaju na Njezin poziv.
nja duha ili čarolije, ili nečeg sličnog. Nikada, zaista nikada ne bismo Azna nosi simbol zlatnog mača koji je - možda ste primijetili - istog
trebali dopustiti takvu mogućnost, čak ni pomisliti takvo što. Ponekad oblika kao i križ. Njezin mač nije simbol nasilja, nego više znak da ona
se osobu ne može iscijeliti, ili je jednostavno otporna na iscjeljivanje, može prodrijeti kroz tamu i negativnost ovog svijeta koju neki nazivaju
možda na podsvjesnoj ili nadsvjesnoj razini. Nikako se ne bismo trebali školom (ili paklom, kako ja to radije z o v e m ) . Kad je pozovemo da rastje­
osjećati loše ako ne možemo nekome omogućiti iscjeljivanje, jer vlasti­ ra tamu, Azna zamahuje svojim mačem da razdere tamu i ostavi svjetlo
ta volja ili životna karta te osobe ponekad ne uvažava naše želje. i nadu. A k o želite da vam molitve budu uslišane, mogu vam samo sav­
jetovati da pitate Aznu. Imam na tisuće potvrda koje o tome svjedoče.
Ljudi koji Nju traže, ili se Njoj obraćaju, kao i kad dozivaju Njezine čete
među anđelima, brzo dobivaju odgovor na svoje zahtjeve.
ARKANĐELI I A Z N A , B O Ž I C A MAJKA
Možemo se obratiti Azni i Arkanđelima i zato da nam pomognu u

Ma koliko tragično može zvučati, osoba (ili netko tko djeluje u njezino svakodnevnom životu. Od mnogih ljudi čujem da se boje sami tražiti

ili njegovo ime) mora tražiti Arkanđeie da posreduju. Francine je znala pomoć. Nikada se ne bismo trebali tako osjećati. Ako molimo za sebe,

za neke Arkanđeie koji su pomogli ljudima zato što im je Azna, Božica Azna i njezini anđeli doći će nam u pomoć.

Majka, rekla da to učine. U tim slučajevima, Arkanđeo je znao da je

70 71
ANĐELI Arhanđeli

POSJETI ARKANĐELA pomaže da se oporavi brže nego što su liječnici očekivali, bez
ikakvih posljedica.«

Pismo koje je poslala Terri govori o dva posjeta anđela koji su vjerojat­
no bili Arkanđeli:
E M O C I O N A L N O ISCJELJIVANJE
»Kad je naš sin imao četiri godine, jako se razbolio. Imao je
problema s dišnim putovima, a ja sam se jako bojala. Pročitala Arkanđele možemo dozvati da iscjeljuju specifična područja. A k o
sam da se molitve majki za svoju djecu čuju prve, i najglasnije. smo strašno depresivni, možemo tražiti da Arkanđeo dođe i stavi nam
Počela sam se moliti: 'Želim dokaz da me čuješ. Molim te pomog­ na glavu svoju palicu. Ako nam je srce slomljeno, možemo tražiti da
ni m o m sinu. Trebamo svu pomoć anđela koju možemo dobiti nam palicu stavi na srce. Možemo tražiti od Arkanđela da spuste svo­
da bi on mogao disati! Molim te pomogni mu!' Nakon toga smo je palice na našu djecu, za bilo koju bolest koju mogu imati. Bolest
ga pripremili za bolnicu i ja sam zaboravila na svoju molitvu. nije uvijek fiziološka i bez oklijevanja bismo trebali prizvati Arkanđele
zbog svakoga mentalnog ili emocionalnog iscjeljivanja koje nam je
Kad smo krenuli u bolnicu, naš sin je pogledao kroz prozor
potrebno.
auta i rekao: 'Mama, vidi koliki anđeli idu u bolnicu s nama.' Ja
ih nisam mogla vidjeti, pa mi je on rekao da su 'gore na oblaci­ Sierra iz Britanske Kolumbije piše:
ma i jedan je jako lijep.' Kad smo ušli na bolničko parkiralište,
pitala sam ga jesu li oni još s nama. On je iritiranim glasom »Htjela bih podijeliti priču o anđelima koju mi je ispričao moj
rekao, pogledavši u oblake: 'Da, mama. Rekao sam ti da idu u otac. Moj otac i njegov prijatelj Harvey 11. rujna 2001. zajedno
bolnicu s nama!' Na putu do bolnice, popustila mu je groznica i su odvezli Harveyev kombi na popravak. Dok su čekali, moj tata
disanje mu je postalo normalno. Poslali su ga kući s antibiotici­ je predložio da izađu van, jer je bio lijep dan. Kad su izašli, tata
ma. Mislim da sam dobila svoj dokaz! je pogledao u nebo i spazio najsjajnijeg anđela. Prvo je pomislio
I rođenje našega četvrtog sina bilo je čudo. Nakon što sam da je to oblak, ali to je bio oblak koji ne mijenja oblik, a iz njega
pročitala jednu od Sylvijinih knjiga, zaista sam osjećala da je o v o je dopiralo nevjerojatno svjetlo. Takvo svjetlo moj tata nigdje na
trenutak odlaska za nas oboje. No kako je ipak ispalo drugačije Zemlji nije vidio.
liječnik me je pitao shvaćam li da me je Bog držao za ruku cije­ Još uvjeren da mu se privida, pokazao je to svom prijatelju,
lim putem do bolnice. Bilo kako bilo, u bolnici i oko tjedan dana koji je bio jednako zapanjen. Anđeo je ostao na nebu nekoliko
nakon što smo došli kući, stalno sam vidjela sjenu oko mog sina. minuta. Ovaj događaj odigrao se u vrijeme kad su pogođeni Bli­
Uporno sam pitala ljude vide li to i oni, a svi su mislili da je to zanci i Pentagon. Kad mi je to tata ispričao, bio je gotovo uvjeren
zbog prevelike količine tableta protiv bolova. Tada sam počela da mu nitko neće vjerovati. Rekao mi je da ga nitko nikada nije
istraživati anđele i mislim da sam vidjela kako mu njegov anđeo m o g a o uvjeriti da nema Boga. Meni se to usjeklo u pamćenje

72 73
ANĐELI Arhanđeli

kao najsnažnija poruka koja govori o moći i utjesi koju anđeli stanicu vašeg bića. Osjetite svijest Krista pred sobom. Sada poč­
pružaju povezujući nas sa velićanstvenošću Božje ljubavi.« nite vizualizirati anđele, visoke i dostojanstvene, raširenih krila.
Gledajte ih dok se približavaju l oblikuju prstenove oko vas, stoje­
ći kao stražarske figure sačinjene od svjetla. Iz njih izbija biserasti
To je velika istina i divna priča koja nadahnjuje. CI vrijeme 11. rujna
sjaj. Ovdje su zato da vas zaštite.
bilo je puno priča o ljudima koji su vidjeli anđele, što dakako pokazuje
da je Bog poslao svoje legije blagoslovljenih anđela da otprate duše O vanjskom prstenu su Arkanđeli. Približavaju vam se, isija­

najmilijih na Onu stranu i nama ostalima donesu poruku nade. vajući plavo koje se prelijeva u duginim bojama. Odmah vidite
i neku vrstu palice u njihovim rukama, kristalnog izgleda, s
velikim kuglama na svakom kraju. Arkanđeli vam prilaze paž­
ljivo. Ako osjećate bol ili tegobe, recite im da vas iscijele svojim
ASTRALNA PUTOVANJA žezlima. Ako ne, pustite ih neka samo prijeđu žezlima preko vas,
da upiju svu bolest, bol ili negativnost. Mirno sjedite i pustite da
Arkanđeli mogu iscijeliti, mogu prenositi poruke, a mogu i još nešto. vam sklad i dah ovog trenutka prožmu dušu.
Mogu nas izvesti iz našeg tijela i povesti nas na astralno putovanje. Da Počnite se vraćati, duboko dišući. Prije nego što postanete pot­
bismo se otputili na astralno putovanje ili ono što neki ljudi nazivaju puno svjesni, zamolite anđele da ostanu ili da idu tamo gdje ih
izvantjelesnim iskustvom, možemo pozvati Arkanđeie da nam pomog­ trebate. A onda se vratite. Jedan... dva... tri... četiri... Vratite se
nu, jer ti glasnici mogu biti oni koji će ići ispred nas i povući nas sa i izađite iz meditacije, s fantastičnim osjećajem.
sobom. Ili, ako astralno putovanje nije za vas, samo se sjetite da pozo­
vete Arkanđeie kad god želite poslati poruku, zatražiti iscjeljenje ili
Ovu meditaciju možete raditi koliko god puta želite. Ja mislim da je
vam treba malo nade.
naročito djelotvorna noću.

MEDITACIJA ZA ISCJELJIVANJE (od Arkanđela)

Sjednite ili legnite u udoban, meditativni položaj. Zatvorite


oči. Opustite stopala, zglobove, listove, koljena, bedra, područje
stražnjice. Opustite tijelo, cijelim trupom prema gore, ruke, prste,
vrat i glavu.
Odahnite tri puta duboko i zatražite da vas okruži bijelo svjet­
lo Duha Svetog i da ljubav Božice Majke i Boga Oca uđe u svaku

74 75
Zavirimo malo među najradosnije redove anđela, Kerubine i Serafine,
zabilježene na trećoj i ćetvrtoj razini tablice anđela. Njihov element je
glazba, a iako neki ljudi možda ne shvaćaju glazbu kao prirodni eleme­
nt, moramo se sjetiti da sama priroda stvara vlastitu glazbu. Anima ili
totem za oba ova reda je kanarinac, koji se izravno odnosi na njihovu
prvenstvenu svrhu - da budu Božanski nebeski zbor. Njihov kamen,
kvare, označava sveukupno raznoliko prelamanje tonova i vibracija u
njihovoj glazbi.

Kerubini su malo višeg rasta nego Serafini, ali i jedni i drugi ima­
ju velika, široka, snježnobijela krila s vrhovima ružičaste boje. Krila
im dosežu visoko iznad glave i sklapaju se bliže uz tijelo nego kod
Arkanđela. Jeste li znali da vrhovi anđeoskih krila zaista sjaje? To su
svjetleći vrhovi, izgledaju kao da su iznutra obasjani svjetlom. Najbliža
analogija koju vam mogu ponuditi bila bi usporedba s fosforescentnim
sjajem životinja iz morskih dubina. Boje anđeoskih krila ne služe samo
za prepoznavanje, nego i kao oznaka njihovih moći ili funkcije; svjetle­
ća boja je kao njihova značka. U slučaju Kerubina i Serafina, ružičasti
vrhovi njihovih krila predstavljaju ljubav.
Druga razlika između ta dva reda je u tome što Kerubini imaju pje­
vačke sposobnosti, a Serafini vibracijske i tonalne sposobnosti. Njihov
spoj u pjesmi nije samo izvor nadahnuća, nego proizvodi glazbu koja
po ljepoti, harmoniji i zvuku nije od ovog svijeta.

79
ANĐELI Kerubini i Serafini

BOŽJI NEBESKI ZBOR stanice njezina bića. Ona to opisuje kao slično pređivnoj kompoziciji
»Claire de Lune« Claudea Debussyja, i objašnjava da u toj glazbi ima
Kerubini i Serafini stvoreni su da pjevaju - a kakvo je to pjevanje! Na više melodije nego u »teškim« djelima Mozarta ili Bacha. Neki komadi
Onoj strani, njihova prvenstvena svrha je da stoje u spektakularnoj su himnička ostvarenja koja nitko ne bi mogao otpjevati. Nemaju uvi­

građevini znanoj pod nazivom Dvorana glasova i pjevaju, svaki dan jek riječi i nisu slični opernim arijama. Više su kao vibracijski tonovi

ispunjavajući atmosferu radošću i veseljem svoje glazbe. Dok raznoliki koji prodiru duboko u dušu. Kerubini i Serafini, čini se, znadu svaki
ton, zvukove koje nijedno ljudsko biće nije čulo. Po prirodi su to vib­
entiteti na Onoj strani obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti, kao na
racijski zvukovi, slično glazbenoj viljuški, ali ne tako visoki i emitiraju
primjer istraživanje, orijentacija, uzgoj životinja ili neki drugi dio općeg
silu koju se doslovno može osjetiti.
rasporeda koji su izabrali, mogu čuti pjesmu Kerubina i Serafina. Fran­
cine kaže da je to toliko često da su entiteti na Onoj strani, iako se to Nakon nekih seansi transa u kojima je Francine opisala glazbu Keru­
ne podrazumijeva, uvijek svjesni pjevanja koje ispunjava zrak. Ona to bina i Serafina, kad sam izašla iz transa, ugledala sam Mary Simonds,
zove »probama zbora«. Možda ćete se upitati zašto bi anđelima trebala jednu od mojih dragih svećenica, u suzama. Odmah sam se zabrinula
vježba kad su tako uzvišena bića, ali Kerubini i Serafini uvijek kompo­ i pitala: »Mary, je li Francine rekla nešto što te uzrujalo?«
niraju i uče novu glazbu. »Ne«, odgovorila je ona. »Prije mnogo godina dogodilo mi se nešto
Oduvijek su Kerubini i Serafini bili poznati kao zborovi nebeskih što nikome nisam ispričala. G to vrijeme bila sam jako potištena i osje­
četa. Kad se Isus Krist rodio, i na mnogim drugim velikim slavljima ili ćala sam se kao da mi se život raspada. Vraćala sam se kući i podigla
praznovanjima, nebeske čete su bile prisutne, pjevajući aleluja. Fran­ pogled u nebo, a tamo je pjevala četa anđela. Ne sjećam se riječi,
cine kaže da je jedna od stvari kojoj se svi na Onoj strani vesele s samo sam znala da je to zvuk kakav prije nisam doživjela, ni tada ni
velikim očekivanjima slušanje novih pjesama koje ovi radosni pjevači kasnije. Tako mi je ispunio dušu da sam prestala plakati i osjećala se
izvode na slavljima. puna mira, utjehe i ljubavi.«

Na Onoj strani, proslave se često poklapaju s našim praznicima, Mary, mogu vam reći, nije podložna fantaziranju. To je bilo to -
iako ima i različitih. Entiteti s One strane zovu ih »velikim danima slav­ prava potvrda. Gsput, treba spomenuti da nikada nisam svjesna što
lja« ili »velikim svetim danima«, a to je pojam koji su »posudili« od nas. se događa dok sam u transu. Moram preslušati snimku seanse da saz­
Pa, možda posudili nije baš prava riječ. Iako je aramejski univerzalni nam i shvatim sve informacije koje je dala Francine. Kao medij koji
jezik koji se telepatski govori na Onoj strani, budući da su se entiteti se koristi dubokim transom, a to stanje može ponekad istinski zbuniti,
inkarnirali u životima ovdje na Zemlji, a onda ponovno vratili Kući, kad ulazim u trans osjećam se kao da svi drugi primaju informacije, ili
jezik je postao pomalo »zagađen« usvajanjem nekih naših govornih uživaju... a ja moram »otići«.
izraza i izvedenica.

Možda ćete se pitati kakvu glazbu proizvode ti nebeski kompozitori.


G dane slavlja, Francine kaže da joj čudesna glazba prodire u same

81
ANĐELI Kerubini i Serafini

A N Đ E O S K I GLASOVI OVDJE NA ZEMLJI tih dvadesetom izletnika moglo se uključiti u anđeosko pjevanje koje
se odvija u Dvorani glasova.

Iskustvo koje je opisala Mary Simonds bilo je vrlo neuobičajeno. Za Slična priča ispričana je u pismu koje sam dobila od jedne žene
razliku od ostalih anđela koje smo do sada istražili, Kerubine i Serafine kojoj se, dok je sjedila kod kuće, učinilo da čuje kako netko svira
rijetko viđamo ili čujemo na o v o m planetu. Od stotine i stotine pisama »anđeosku glazbu«. Izašla je na dvorište i ustanovila da joj glazba ispu­
o viđenju anđela koje sam primila, rekla bih da ih nema više od dese­ njava cijelu kuću. Iako nije shvaćala što se događa, radilo se samo o
tak koja opisuju glazbu koju proizvode Kerubini i Serafini. Ti nebeski količini vlage u zraku, moćnoj telepatiji sličnoj onome što se dogodilo
pjevači nam se uglavnom ne pokazuju tako često kao drugi anđeli. u Engleskoj prije više od stoljeća, koja prenosi glazbu kao telefonska
Međutim, postoji jedan dobro dokumentirani slučaj troje djece koja su slušalica.
otišla u polje i čula radosnu glazbu.

Još jedan potvrđeni slučaj dogodio se u Engleskoj, približno u trav­


nju 1876. godine. Na pikniku, na kojem je bilo dvadesetom ljudi, jedna
žena je iznenada pogledala gore. T a m o su, pred njom, bili anđeli koji ISCJELITELJSKE M O Ć I
su izgledali kao da lebde oko metar iznad tla, pjevajući iz sveg srca.
Pitajući se zbog čega je njihova prijateljica tako ushićena, i ostalih Vibracije i tonalne kvalitete glazbe Kerubina i Serafina nešto su više od
devetnaestom svjedoka okrenuo se i ugledali su isto što i ona. ljepote i nadahnuća; mogu se koristiti i za iscjeljivanje. Iako ovi radosni
Ovdje su se dogodile dvije stvari. Prvo, atmosfera u Engleskoj je pjevači rijetko kada napuštaju Dvoranu glasova na Onoj strani, to je
puna vlage, što izaziva česte guste magle o kojima toliko slušamo, pa samo zato što ih ne prizivamo tako često kao druge, aktivnije redove.
zato može prenosili električnu silu. Drugo, lokacija tog piknika bila je Međutim, ako ih pozovemo, oni će doći, kaže Francine. Ona je često
točno tamo gdje je na Onoj strani Dvorana glasova. Drugim riječima, bila svjedok iscjeliteljskom djelovanju njihove glazbe.
električna sila se ponašala kao vodič, prenoseći glazbu iz Dvorane gla­
Anđeli automatski znadu koju vibracijsku razinu neka osoba treba
sova na piknik u Engleskoj.
da bi bila iscijeljena, pa »nebeski zbor« pjeva u toj vibracijskoj zoni i
Ako ovo zvuči malo nejasno, dopustite mi da to razradim. Kako
jako puno može pomoći u procesu ozdravljenja. Vibracije i tonovi nji­
sam objasnila u Životu na Onoj strani, topografija One strane točno
hove glazbe imaju iscjeliteljsko djelovanje na električni sklop ljudskog
odgovara topografiji ovdje na Zemlji. Naši kontinenti, planine, rijeke,
tijela. Francine napominje još i da se Kerubini i Serafini za vrijeme iscje-
jezera, oceani i šume postoje u svom izvornom savršenstvu - zajedno
liteljskog postupka, dok pjevaju, spiralno podižu u zrak tako visoko
sa dva izgubljena zemaljska kontinenta, Atlantidom i Lemurijom. Tih
devet kontinenata na Onoj strani podijeljeni su na kvadrante, a Dvo­ da izgledaju kao točkice. Ovaj fascinantni spiralni efekt oponaša našu

rana glasova nalazi se na lokaciji koja odgovara Engleskoj na našoj vlastitu DNK, a glazba ispunjava svaku našu stanicu.
strani. Dakle, budući da su atmosferske prilike baš kakve trebaju biti, Cherie iz VVashingtona piše:

82 83
ANĐELI Kerubini i Serafini

»Prije dvadesetak godina, doživjela sam nešto što nikad neću nije bilo ničega - nikakve vatre, nikakvog svjetla uopće. Otvorila
zaboraviti. Imala sam devetnaest-dvadeset godina, i sjećam se sam prozor, a taj zvuk nije bio ni vani, nego posvuda oko mene!
da sam bila vrlo deprimirana - beznadno deprimirana - ne zbog Vratila sam se u krevet i počela slušati. Obuzeo me je osjećaj
nekog dečka, ništa slično, to je bila samo duboka depresija koju najvećeg mira. Bila sam u suzama. Nema riječi kojima bih mog­
sam već iskusila, još kao beba. Bilo je oko 22 i 15, otprilike. la opisati zvuk koji sam čula - glazba, ali s instrumentima kakve
Ležala sam u krevetu i tada sam ćula taj zvuk. To mogu najbolje nikada nisam čula i kakvi ne postoje na Zemlji. Zato sam to sve
opisati kao pjevanje, ali ne kao pjesmu, iako se sjećam da je bilo pokušala jednostavno upiti. Bilo je apsolutno predivno, a onda
glazbe. To je nešto što nikada prije nisam čula. Da budem iskre­ je prestalo. Opet sam pogledala na sat. Završilo je točno u isto
na, bilo je tako čudno da me je uplašilo na smrt. Moj tata je bio vrijeme kao prethodne noći.
bogalj i noću je spavao vrlo slabo, ako uopće, pa sam očekivala Treće noći sam čekala, moleći Boga da se to ponovi. Tako
da će on ustati i krenuti u istraživanje; a to je, moram napomenu­ je i bilo, u isto vrijeme, na istom mjestu. O v o g puta sam samo
ti, radio puno puta kad se događalo nešto neuobičajeno. Ali ne i uživala u svakoj sekundi svake minute. Najljepši glasovi koje
te noći, pa sam ja samo ostala ležati. To je potrajalo možda 20 sam ikada čula - ni Charlotte Church nije tome dorasla - nitko
minuta, ili se meni tako činilo. odavde ne može to izvesti. Nažalost, priča ovdje završava. Nema
četvrtog nastavka. Što je to bilo? Jesu li to bili anđeli koji mi pje­
Sutradan ujutro, doručkovali smo i ja sam ga upitala kakvi
vaju? Nikada to nisam čula ponovno, a otada sam bila u istom
su to zvukovi bili sinoć. On nije imao pojma o čemu pričam,
dubokom očaju mnogo puta.«
a tvrdio je da je bio budan. Zato sam ja krenula u istraživanja
(dakako, po danu). Neko vrijeme sam obilazila šumu (bila sam
sigurna da su to sotonisti ili nekakav kult) i sjećam se kako sam Cherino pismo bez sumnje govori o pjevanju nebeskog zbora Keru-
razmišljala: Kako su bezobrazni, tako blizu našoj kući, a izvan bina i Serafina. Njihova glazba je kao nijedna druga, a čuti njezin zvuk
grada smo. Nisu mogli otići nekamo drugdje? Ali oko mene nije je, dakako, jedinstveno životno iskustvo. Iako anđeoska iscjeljivanja
bilo nikakvih ognjišta za njihove žrtve, ničega (...) samo šuma i obično obavljaju Arkanđeli (svojim palicama) i Sile (svojim krilima, o
grmlje. Taj zvuk se čuo pod prozorom moje spavaće sobe, kao čemu ćete čitati u jednom kasnijem poglavlju), ima slučajeva kad su
da su se tamo utaborili!
im Kerubini i Serafini pomogli koristeći vibracijsko pjevanje. O v o je
Zato sam uvjerila samu sebe da to trebam zaboraviti, iako mi naročito istina u slučajevima smrtonosnih bolesti.
nije izlazilo iz glave. Došla je i sljedeća noć. Čitala sam, i dalje Da bismo prizvati Kerubine i Serafine da nam pomognu u našem
pod svojim sumornim oblakom koji nikako ne prolazi, i opet sam svakodnevnom životu, možemo koristiti ovu meditaciju.
čula to pjevanje, recimo to tako u nedostatku bolje riječi. Pogle­
dala sam na sat i to je bilo u točno isto vrijeme kao prethodne
noći. Tako sam se uplašila da sam pobješnjela, ugasila svjetilj­
ku, odškrinula prozor spavaće sobe, misleći da ću ih uhvatiti, ali
83
84
ANĐELI

MEDITACIJA ZA ISCJELJIVANJE I POMLAĐIVANJE

Sjednite ili legnite u udoban, meditativni položaj. Zatvorite


oči. Opustite stopala, zglobove, listove, koljena, bedra, područje
stražnjice. Opustite tijelo, cijelim trupom prema gore, ruke, prste,
vrat i glavu.
Ovog puta, okružite se šarenim svjetlom koje se presijava u
duginim bojama, bijelo, zeleno, plavo i koraljno. Zakovitlajte te
boje oko sebe. Zatim se prenesite do lijepe romaničke zgrade, nalik
katedrali, ispunjene visokim mramornim stupovima i treperavim
svijećama koje poigravaju i svjetlucaju posvuda. (J početku ćete
se možda osjećati vrlo maleno, ali dok idete dalje ovim prelijepim
mjestom, osjećate kako vam snaga tijela, uma i duše postaje jača.
Tren prije nego što ćete stići do onoga što izgleda kao višeslojni
oltar, ugledate prekrasne anđele. Njihova krila sjaje, lica im blista­
ju i svi vas gledaju s ljubavlju, suosjećanjem i razumijevanjem.
Dok tamo stojite ispunjeni bezgraničnom ljubavlju, čujete glaz­
bu. Nije samo negdje izvan vas, nego vam odzvanja i u nutrini.
Kao da je svaka stanica ispunjena veličanstvenim zvukom. Glaz­
ba nije glasna, nego pulsirajuća, iscjeljujuća i orgazmička. Osje­
ćate se tako ispunjeni ljubavlju Boga i ovoga nebeskog zbora.
Ostanite tamo koliko god želite i pustite da vam ovaj blagoslov­
ljeni zvuk ispunjava dušu. A onda se polako povucite, odnoseći
sa sobom pjesmu anđela.

Odlazite u svoju crkvu koliko god puta možete. Svakog puta osje­
ćat ćete se pomlađeno i sve zdravije.

86
CI Životu na Onoj strani, pisala sam o osam redova anđela. Do nedav­
no, kad je Francine u nizu istraživačkih seansi transa koje su prethodi­
le ovoj knjizi iznijela nove informacije, nisam bila svjesna dva dodatna
reda: Sila i Čistača. CI o v o m poglavlju, istražit ć e m o oba.

ISCJELITELJSKE S P O S O B N O S T I SILA

Kao i Arkanđelima, petom redu anđela, Silama, iscjeljivanje je prven­


stvena funkcija. Ali, za razliku od Arkanđela, Silama ne treba žezlo ili
palica sa zelenim kuglama da bi iscjeljivali. Točnije, Sile ne upotreblja­
vaju nikakva pomagala; donose samo sebe, svojim prelijepim krilima
oblikujući zaštitnički omotač oko osobe kojoj su potrebne njihove iscje-
liteljske sposobnosti. Ono što Arkanđeli ne mogu, Sile mogu, jer oni
doslovno obaviju osobu svojim krilima.

Sile su anđeli visokog stasa, toliko da su čak golemi. Meki su pros­


ječne do srednje visine, ali svi imaju sposobnost da postanu zaista
veliki. Totem Sila je sokol, čija brzina i ustrajnost simboliziraju njima
dodijeljenu svrhu. Mjihov je element Mjesec, ponovno nešto što u pri­
rodi nije element, nego dio prirode, označavajući ženski ili majčinski
aspekt. Kamen Sila je smaragd, koji, kao i palica Arkanđela, isijava
iscjeljujuću zelenu boju. 1 vrhovi krila su kod Sila zelenkasto-bijeli i iz
njih, kako mi to doživljavamo, izbija električni plamen. Kad prizovemo
Sile, oni nas štite svojim krilima, a uz to oslobađaju električno ili mag­
netno zračenje koje nam ulazi ravno u tijelo i djeluje kao iscjeliteljska
snaga.

91
ANĐELI Dva nova reda: Sile i Čistači

Kad oslobodimo moćnu iscjeliteljsku sposobnost koju sam upravo


S N A Ž N E PRIČE O ISCJELJIVANJU I LJUBAVI
opisala, možemo je upotrijebiti da odbijemo ili umanjimo bolest. Bolest
je samo ulaz u tijelo koji je ostao bez nadzora, ništa više. Me želim osta­
Primila sam mnogo pisama od ljudi koji pišu kako su, kad su izgovarali
viti dojam da se vraćam na indijsko vjerovanje da sva negativnost
molitve i poslali anđela prijatelju ili dragoj osobi, te osobe ili ozdravile
proizlazi iz lošeg duha koji je ušao u tijelo, kao demonska opsjednuto­
ili vidjele anđela ili i jedno i drugo. Čuda su svuda oko nas, ako u njih
st. Dopustite da vam to objasnim na jednostavniji način.
vjerujemo. Kao što kaže naš Gospod, traži, i dobit ćeš. O v o se može
G životu se svakog dana suočavamo s negativnom okolinom i
primijeniti na sve situacije, pa se moramo sjetiti da pošaljemo anđele
moramo živjeti u njoj. Imamo svoje obrambene mehanizme za borbu
i drugima, kao i sebi.
protiv negativnosti: naš imunološki sustav, naš um, energiju, našu
R.T. piše:
genetiku i staničnu memoriju koja sadrži sjećanje na svaku tjelesnu
stanicu našega sveukupnog postojanja kao stvorenih entiteta. Ako
naši sustavi obrane nisu u upotrebi i ako ih ne održavamo, naš imu­ »Nedavno je moja prijateljica imala problema s astmom. Ja
nološki sustav se slama i stanična memorija preuzima vlast. Maš um to nisam znala, ali imala sam osjećaj da nešto nije u redu, pa
ne mora biti svjestan što se događa, naša energija i tjelesno stanje sam zamolila Boga da pošalje anđela koji će je zaštititi. Kad smo
mogu popustiti i mi počinjemo prenositi programiranje koje usvajamo sutradan razgovarale, rekla je da je za vrijeme astmatičnog napa­
svakog dana. Slušamo: »Joj, Mabel, danas baš ne izgledaš dobro«, ili: da ušao anđeo i sjeo na krevet kraj nje. Anđeo je ostao s njom
»Harry, izgledaš kao da bi se m o g a o malo naspavati«, i mi počnemo cijelu noć i ujutro joj je bilo bolje. Sad iskreno vjeruje u anđele i
razvijati bolest. duhovne vodiče.«

Bolest je realnost ljudskog tijela, ali ako moramo uhvatiti prehladu


ili gripu, zastoje ne bismo imali 15 minuta, umjesto 15 dana? Imuno­ Marion piše:
loški sustav izravno je povezan sa staničnom memorijom. Kad postig­
nemo da naša stanična memorija, koja u osnovi može osjećati, posta­
»Vidjela sam anđela. Bio je oko 10 centimetara visok i izrazito
ne svjesna da se može boriti, počinjemo stvarati unutarnju vojsku za
blistavo bijel, ali oči me nisu zaboljele dok sam ga gledala. Krila
odbijanje bolesti. Kad svoj um programiramo da bude pozitivan, jede
su mu bila velika gotovo kao tijelo i imao je na sebi bijelu halju
odgovarajuće namirnice i dovoljno se odmara, upotpunjavamo redo­
koja mu je dosezala do stopala. Pojavio se kad sam bila na kraju
ve ove unutarnje vojske. Tada možemo uvesti i svoju vanjsku vojsku,
snaga, u vrijeme kad sam bila gotovo sasvim iscrpljena poma­
naše anđele. Oni su donosioci i glasnici ozdravljenja. Miži redovi anđe­
žući sestrama da se brinu za majku koja je imala rak jetre, tatu
la će nas iscijeliti fizički, ali viši redovi, Vrline i Gospodstva, iscijelit će
koji je imao emfizem i dvije sestre i brata sa Rothmund-Thomso-
nas i mentalno. novim sindromom. Zbog svih tih odlazaka liječnicima, terapija i
njegovanja mnogih osoba istovremeno, krajnje sam se iscrpila.

92 93
ANĐELI Dva nova reda: Sile i Čistači

San mi nije lako dolazio na oči jer su mi glavom neprekidno pro­ ČISTAČI
lazile dnevne aktivnosti.

Jedne noči, dok sam se mučila da izgovorim molitvu, pogle­ Nijedna druga grupa anđela ne radi ono što rade Čistači. Ovaj šesti red
dala sam na vrata spavaće sobe, a tamo se pojavilo malo bijelo anđela odnosi mračne entitete kad umru. Mračni entiteti su oni koji su
svjetlo. Tri puta je u krugu obišlo krevet i smjestilo se na rame se odvojili od Boga u početku stvaranja. Mračne entitete ne dotiče nit­
moga usnulog supruga - licem ravno prema meni. Imala sam ko osim Čistača koji ih doslovno zgrabe i otprate u njihovo spremište
vremena samo da ga identificiram kao malog anđela. Pogledavši u Božjem stvaranju. Jedina misija Čistača je da se drži na velikoj uda­
ga, osjetila sam toplu, utješnu smirenost i očito, istog trena sam ljenosti dok mračni entitet na samrti nije spreman za prelazak.
zaspala. Sljedeće čega se sjećam, bilo je jutro. To je bila prva
Čistači su stvoreni kao zaštita za druge entitete i u našem svijetu
noć nakon mnogo mjeseci koju sam Čvrsto prespavala. Nakon
i na Onoj strani. Oni su razlog zašto zli entiteti ne tumaraju svijetom.
toga nisam više vidjela tog anđela, ali njegov posjet sam saču­
Ovdje postoje razorni entiteti i oni koji ne znaju da su mrtvi, ali Čistači
vala u mislima i to mi je davalo mir potreban da se opustim i
ne dopuštaju da se mračni entiteti tu zadržavaju. Kad mračni entiteti
zaspim. Gz toliko potreban odmor, mogla sam nastaviti dalje.
ispuste posljednji dah, Čistači odmah doslovno skoče na njih, s najve­
Sto se moje obitelji tiče, odavno sam znala kakav će biti ishod.
ćom pažnjom, drže ih čvrsto i sigurno i žure do spremišta, što brže.
Mislim da sam zaista htjela samo dobiti snagu i energiju da se
Nema zaustavljanja, nema osvrtanja, nikakvog oklijevanja. Predani su
brinem za njih. Bog mi je to dao, u obliku malog anđela. Samo
zadatku, a ipak svoj posao odrađuju vrlo brižno.
se nadam da i moje sestre imaju anđela.«
Francine kaže da svi na Onoj strani znadu kad su Čistači tu, jer sve
staje, kao »plavi kod« u bolnici kad nekome treba hitno oživljavanje.
Imaju; svatko ih ima.
Ako je mračni entitet pao ili umro, svi ostali anđeli i vodiči sklanjaju se
Iako je Marion znala kakav će biti ishod za njoj drage ljude, ovo i oslobađaju put da Čistači mogu ući. A k o smo u blizini mračnog enti­
je primjer kako anđeo prenosi mir i spokojnost i pomaže joj da izdrži teta kad on umire, naši anđeli će ustuknuti. Mogu nas okružiti da nas
bolno putovanje ovdje na Zemlji. Isto tako, to još jednom potvrđuje
zaštite, ali sve staje; sve postaje mrtvački nepomično na Onoj strani
da anđeli mogu biti svih veličina, oblika, boja, čak i u ljudskom liku.
dok Čistači ne dohvate tu mračnu dušu i odnesu je.
Anđeli se obično ne pojavljuju u tako sitnom obliku, ali mogu. Obično
Čistači su, inače, lijepi. Nisu mali tamni gnomovi kako ih prikazu­
su vrlo visoki i krupnog stasa, ali ponekad promijene lik ili veličinu pri-
ju u filmovima. Njihova anima ili totem je gavran, čija crna boja se
lagođavajući se situaciji.
odnosi na njihovu funkciju. Njihov element je vjetar, oblik zraka koji
označava sveobuhvatnu prirodu njihova zadatka: ne dozvoliti da nije­
dan mračni entitet pobjegne. Njihov kamen je opal, a krila su im bijela
s narančastim preljevom.

94 95
ANĐELI Dva nova reda: Sile i Čistači

Kad mi je Francine ispričala o tom redu anđela, to što znam da oni određenim zaduženjem i nikada ne skreću s puta. Nemoguće je vidjeti
odnose zlotvore zato da ih ne moramo sretati na Onoj strani donijelo Silu koja obavlja posao Čistača, ili Arkanđela koji radi ono što inače
mi je veliki mir. Ali, molim vas, budite svjesni da u Božjoj milosti svi radi Anđeo, ili Anđela koji uzima arkanđeosko žezlo sa zelenom kug­
entiteti igraju ulogu u našem usavršavanju. Da nema negativnog, mi lom. Baš kao što mačka ne postaje pas, anđeli ne narušavaju svoje
ne bismo mogli znati da ć e m o postati još pozitivniji. A k o mračni enti­ redove. Njihove specifične dužnosti su točno dodijeljene. Zato, ako
teti nisu podobni za iskupljenje, Bog ih apsorbira natrag u nestvorenu vam je potrebno iscjeljivanje, prizovite Sile ili Arkanđeie.
masu. S druge strane, mi ć e m o uvijek ostati individualni.
Svi mi imamo svoje vlastite anđele, ali kad pozovemo dodatne anđe­
Mnogo puta me ljudi pitaju nisu li oni sami nekakav mračni ili zli le u pomoć, oni će doći - svi, točnije, osim Čistača. Možemo dozivati
entitet. Sama činjenica da postavljaju to pitanje pokazuje da nisu Čistače do besvijesti, ali ako smo bijeli entiteti, oni nam se neće pribli­
mračni ili zli. Da jesu, ne bi pitali. Mračni entiteti nikad ne pitaju. Oni žiti. Zašto bi dolazili kad za to nema razloga? Vole li nas oni? Dakako,
jednostavno opravdavaju svako zlo i odvratnost koju učine bez imalo ali briga za nas nije njihov posao, osim ako nismo mračni entiteti, jer
kajanja ili žaljenja. to jest njihov posao i time se bave.
Ljudi me pitaju i o mračnim ili zlim duhovima u njihovu domu ili Ali, postoji jedan slučaj kad bijeli entitet može pozvati Čistače u
u njihovoj blizini, ali to je još jedna stvar koja se ne događa. To je ili pomoć. A k o želimo da mračni entitet ostane podalje od nas, možemo
manifestacija mentalnog oboljenja ili se možda radi o zbunjenom prizvati Čistače da ih odijele od nas. CI tim slučajevima, oni nas mogu
duhu, vezanom za Zemlju, koji je umro, ali to ne zna i zato je suicida­
zaštiti tako da okruže mračni entitet, a ne nas, i poništavaju njihov zli
lan, problematičan, hirovit ili zločest. Takvi duhovi mogu biti ponekad
utjecaj. O v o ne mogu dovoljno naglasiti: ako smo, kao bijeli entiteti,
strašno razorni, ali oni nam zaista ne žele zlo. Oni su samo poltergeist,
okruženi negativnošću, Čistači neće prići nama - oni će otići do izvora
a to je njemačka riječ koja znači »nestašni duh«. Zato, mislim, uvijek
negativne energije. Čistači su potpuno predani mračnim entitetima.
govorim da se trebamo više bojati živih nego mrtvih.

PRIZIVANJE ANĐELA ZA ISCJELJIVANJE


ZAŠTITA OD ZLA

Prije mnogo, mnogo godina, u doba rane terapeutske hipnoze, koristila


Često me pitaju: »Dolaze li nam anđeli samo kad ih dozovemo?« Odgo­
se magnetna sila i elektricitet. Pionir ovog tipa terapije bio je njemački
vor na to pitanje je: ne. Anđeli su uvijek oko nas, ali oni dolaze i odla­
liječnik Franz Mesmer, koji nam je dao riječ mesmerize (engl. hipno­
ze za razliku od naših duhovnih vodiča koji su uvijek uz nas. Duhovni
tizirati). Mesmer je bio jedan od prvih koji će koristiti vodu u spoju s
vodiči imaju puno veću slobodu kretanja nego anđeli. Vodiči mogu
magnetnom silom i elektricitetom. On je imao ispravnu ideju, ali je
međusobno razgovarati, zabavljati se i voditi rasprave, međusobno i
strujnim udarom gotovo usmrtio neke svoje pacijente i zbog toga su
s Vijećem. Anđeli to ne mogu. Oni su kao čudesni projektili poslani s

96 97
ANĐELI Dva nova reda: Sile i Čistači

ga u Francuskoj zamalo linčovali. Istina, imao je uspjeha u liječenju, Zatim osjetite kako dolaze Arkanđeli; stasiti su i nose svoje
ali tehnika mu je bila - najblaže rečeno - arhaična. velike palice sa zelenim iscjeljujućim kuglama na svakom kraju.
Srećom, mi se ne moramo priklanjati takvim metodama. Umjesto Osjetite kako je to kad vam dotaknu tijelo svojim iscjeljujućim
toga, možemo dozvati Sile, s njihovim plavim magnetnim elektricite­ žezlima, od vrba glave na najvišoj čakri niz meridijane vašeg tije­

tom. Štoviše, možemo pozvati sve anđele koje smo do sada proučili i la. Osjetite njihov dodir kad blago dotaknu područje trećeg oka
na sredini vašeg čela, spuštajući se preko očiju, niz nos, usta i
zamoliti ih da nas okruže moćnim iscjeliteljskim krugom - Anđeli za
područje grla.
zaštitu, Arkanđeli sa svojim iscjeliteljskim žezlima, Kerubini i Serafini s
radosnim pjesmama i Sile s nadstrešnicom od svojih krila. Kad Arkan­ Dok spuštaju svoje iscjeljujuće palice, možda će se zaustaviti
đeli dotaknu naša oboljela tijela iscjeliteljskim žezlima; kad nas Sile na nekom području zbog djelotvornijeg liječenja. Ako se to dogo­
obaviju i počnu emitirati svoju iscjeliteljsku energiju i kad se Kerubini di, pratite kako zelene kugle upijaju bolest i negativnu energiju i

i Serafini spiralno podignu uvis od vibracija i tonova iscjeliteljske pjes­ pri tome postaju sve tamnije. Arkanđeli se sada spuštaju još niže,

me, tada se oslobađaju strahovite iscjeliteljske snage. Naime, mračno u područje leđa i ramena, pa područje grudi i zaustavljaju se na
solarnom pleksusu da očiste tu glavnu čakru. Spuštaju svoja
ne može živjeti tamo gdje odzvanja glazba. Mračno ne može živjeti
iscjeljujuća žezla još niže, preko područja želuca; trupom vašeg
tamo gdje Božje ljubavi ima u izobilju. Mračno ne može samo sebe
tijela, područja reproduktivnih organa i dolje do nogu, koljena,
održavati. Zato, meditaciju koja slijedi koristite svaki put kad se želite
zglobova i nožnih prstiju, čisteći sve putem.
okružiti anđelima, a naročito ako vam je potrebno iscjeljivanje.
Sada osjetite Kerubine i Serafine koji stvaraju divovski glaz­
beni vir oko vas. Njihova pjesma, čak i ako je ne čujete, počet
će vam ispunjavati sve stanice svakim djelićem svoje tonalne
MEDITACIJA ZA ISCJELJIVANJE glazbe i vibracija. Svaki Kerubin i Serafin zna vaš ton, pa će vaše
(od Francine) tijelo odjekivati tim tonom.
A sada ćemo prizvati sve anđele. Isijavaju energiju iz svojih
totema i nose svoje bisere, akvamarine, kvarcove i smaragde. Pri­
Sjednite ili legnite u udoban, meditativni položaj. Zatvorite
zovite Sile, uspravne i visoke s velikim, lijepim krilima. Sad vas
oči. Opustite stopala, zglobove, listove, koljena, bedra, područje
Sile počinju okruživati. Okružuju prostoriju ili područje u kojem
stražnjice. Opustite tijelo cijelim trupom prema gore; ruke, prste,
ste, ali okružuju i vaše tijelo dok im se krila rasprostiru oko vas
vrat i glavu, i osjetite kako se vaši anđeli počinju okupljati.
gotovo kao šator. Počinju oslobađati svoj električni naboj i vi vidi­
Osjetite kako prvi red, Anđeli, počinju pristizati da vas zaštite. te ili osjećate kako vam plavi lukovi energije prodiru u tijelo. To
Osjetite i naslutite lepršanje krila dok se skuplja oko vas u zaštit- ne boli; vi počinjete osjećati kako vas to pročišćava, gotovo kao
ničkoj barijeri. električni naboj koji putuje gore-dolje vašim tijelom, ispirući i sve

98 99
Dva nova reda: Sile i Čistači
ANĐELI

rane, svu bol, muku, patnju, virusnu Infekciju ili bolest. Osjetite Koristite ovu meditaciju tretirajući svaku bolest ili tegobu koju ima­
te. Možete smanjiti oboljenje, postići da bude kratkotrajno, kratkog vije­
ozdravljenje ili pomlađivanje svojih vitalnih organa.
ka ili ga potpuno izbaciti iz svog tijela. A k o osjećate poboljšanje u bilo
Sile sada pomiču krila. Osjećate šuštanje njihovih krila i mož­
kojoj zdravstvenoj tegobi, molim vas, posjetite liječnika radi potvrde.
da ćete čak čuti ili osjetiti zvuk lepršanja pri tome. Sada ulaze
u vašu staničnu memoriju i podsvjesni um, izvlačeći uspomene
na prošli život ili događaj koji bi mogao biti uzrok oboljenja ili
tegoba u vašem tijelu. Vaš um i vaše tjelesne stanice tako posta­
ju svjesne da se to dogodilo u prošlosti i da u ovom vremenu i
na ovom mjestu to više ne vrijedi. Osjetite i doživite ovu viziju ili
dojam, usvojite sve i shvatite što je to. /Ako ovo snimate za sebe,
ostavite prazninu na snimci za o v o iskustvo./
Sada oslobodite ovo iskustvo iz prošlosti ili bolest dok ga ener­
gija Sila čisti iz vašeg uma i stanica. Oslobodite ga.
Osjetite toplinu krila i blagi povjetarac, obavljen Božjom lju­
bavi. Osjetite ljepotu ovog trenutka dok mnoštvo anđela posluje
oko vas, iscjeljuje vas i štiti. Bog ih je poslao da vam pomognu.
Osjetite kako se ova električna struja igra vašim tijelom. Prepusti­
te joj se. Neće vas povrijediti i možda ćete se iznenaditi ako osjeti­
te neku vrstu strujanja u dijelu svojeg tijela za koji niste znali da
ima ikakvih problema. Nemojte to odbijati; oni znadu više nego
vi što vaše tijelo treba, bez obzira radi li se o limfnim stanicama,
sustavu endokrinih žlijezda, srcu, plućima. Pustite im se, kako
mi to kažemo.

A sada osjetite kako Sile polako ustaju i udaljuju se od vas


kao likovi na straži. Svijaju svoja krila i stoje mirno, silnog sta­
sa i moći. Dok još stoje nad vama, osjetite kako se podižete, do
kraja, do pune svijesti, osjećajući se apsolutno čudesno, bolje
nego ikada prije. Na broj tri, postanite potpuno svjesni. Jedan...
dva... tri.

101
100
Sedmi red anđela, Vrline, predstavlja golubica - označavajući mir,
ljubav i Svetog duha komunikacije od Boga Oca i od Božice Majke.
Njihov kamen, srebro, odražava se u boji njihovih krila, čiji blijedopla-
vi vrhovi imaju blistavi, srebrnoplavi sjaj. Prvenstvena svrha Vrlina je
da nam pomažu u našim životnim kartama, tim nacrtima našeg života
ovdje na Zemlji koje stvaramo na Onoj strani prije nego što se rodimo
u inkarnaciji. Element Vrlina je voda, označavajući fleksibilnost i prom­
jenu (a to oni rade na našim kartama, ako je nužno.)
G svojim kartama izabiremo vrijeme rođenja, zodijački znak, rodi­
telje, djecu i prijatelje, svoju lokaciju na Zemlji i glavne događaje koji
se odnose na naše teme (područja koje izaberemo kao svoju speci­
jalnost u o v o m životu) - a to je samo vrh ledenog brijega! Svatko od
nas obično ima primarnu temu i sekundarnu temu, koje smo izabrali
s popisa od 45 mogućnosti. Te teme u osnovi određuju o čemu će
se raditi u našem životu, i naš se život okreće oko njih. Za vašu infor­
maciju, uključila sam i sljedeći popis tema. Pogledajte ga i provjerite
možete li odrediti u koje dvije pripada vaš život. ( N e želim ovdje ulaziti
u veće pojedinosti, jer je taj materijal pokriven u mojim prethodnim
knjigama. Zato, da biste saznali više o temama i načinu kako utječu
na nas, molim vas pročitajte moju knjigu Život na Onoj strani, izdanje
nakladničke kuće Planetopija.)

Na Onoj strani, budući da smo u stanju blaženstva i želimo se usavr­


šiti za Boga, odabiremo te predmete učenja. Znam što mislite, jer i ja
sam tako razmišljala: Što mije bilo da izaberem svu tu patnju u životu?
Zašto sam izabrala tako tešku temu? Ono što ponekad ne razumijemo
je da je dovoljno već i to što smo preživjeli svoj život. Zaista vjerujem

105
ANĐELI Vrline

da je ovaj život jedini pakao koji ć e m o ikada iskusiti i, nakon što se K A K O N A M VRLINE P O M A Ž U O K O Ž I V O T N E KARTE
ovdje usavršimo, naše duše veličaju Gospoda. Nakon mnogo godina
shvatila sam da bez muke, kako kaže stara izreka, nema nauke. Na Onoj strani, Vrline nam prvenstveno pomažu oko karte prije nego
što se inkarniramo. Neposredno prije nego što ć e m o ući u ovaj život,
ulazimo u izolaciju, kako bismo meditirali i zadnji put razmotrili ono što
Životne teme želimo postići. To je vrijeme kad Vrline dolaze u prvi plan, pomažući
nam da još jednom, zadnji put pregledamo našu kartu. U izolaciji tog
procesa ne ometa nas nitko osim Vrlina, koje su, mogli bismo reći,
straža na ulazu u inkarnaciju. Oni se ne bave sastavljanjem naše karte
od početka; to radimo sa svojim duhovnim vodičima i Vijećem.
Umjesto toga, Vrline nam pomažu da posljednji put pregledamo
karte, tik prije nego što ćemo se inkarnirati. To je pomalo kao da se
spremamo na put i imamo priliku da u posljednji tren unesemo prom­
jene. Možemo reći: »Oh, zaboravila sam vam reći da zalijete cvijeće i
nahranite mačku«, ili možemo odlučiti da preskočimo ili dodamo neku
atrakciju na putu, zato da uštedimo vrijeme ili zato što će nam to biti
usput. Možda nećemo unijeti velike promjene, ali možemo primijetiti
male, fine pojedinosti koje smo ranije previdjeli.

Vrline, za razliku od naših duhovnih vodiča ili bilo kojeg drugog reda
anđela, imaju moć da izmijene našu kartu ne tražeći odobrenje od Vije­
ća. Pomažući nam da se pripremimo za svoj život na Zemlji, Vrline će
možda upitati: »Jesi li sigurna/siguran? Želiš li nešto promijeniti? Želiš
li pročistiti svoju kartu? Želiš li neko područje malo proširiti?« Vrline
neće promijeniti nijedan veliki, specifični događaj koji smo isplanirali
za svoj život, kao odluku da upoznamo nekoga tko će na nas ostavi­
ti dubok dojam, ili da doživimo nesreću u kojoj bi se mogli ozbiljno
povrijediti. Ne, Vrline neće dodati niti izbrisati nijednu bitnu točku, ali
Svima nama treba pomoć u usavršavanju naših tema i izvršavanja
sigurno ih mogu modificirati.
životne karte jer je to mnogo složenije nego što možda shvaćamo. Naši
duhovni vodiči, Vijeće i naši anđeli, a naročito Vrline, tu su da nam Uzmimo, na primjer, neku nesreću. Sposobnost mijenjanja je najve­
pomognu da od ovog života, za Boga, izvučemo najviše što možemo. ća tik prije nego što ć e m o se inkarnirati, dok smo još na Onoj strani, s

107
ANĐELI Vrline

Vrlinama. Prikladnije će biti da u to vrijeme kažemo: »U redu, predvidje­ otoku Gozo, u blizini Malte. Događaji koji su se iznjedrili nakon
la sam nesreću u kojoj ću slomiti nogu, jer mi je odmor zaista bio pot­ tog prvog susreta zauvijek su mi promijeniti život.
reban, a nisam znala kako drugačije bih to postigla. Ali predomislila
Bila sam u svom dućanu jednog vjetrovitog popodneva. Dok
sam se i zaključila da mi ne treba toliko odmora. Umjesto toga, samo
sam telefonirala, vidjela sam kako ulaze muškarac i žena. Vidje­
ću uganuti članak.«
la sam da muškarac odlazi, ali žena je ostala. Bila je lijepa na
Drugim riječima, možemo modificirati događaj - ne mijenjajući
anđeoski način i imala je kraljevsko držanje. Prišla mi je i poče­
samu radnju - mijenjajući njezin mali dio. Možda ć e m o smanjiti stu­
le smo razgovarati o mom dućanu. A onda me je neočekivano
panj boli ili vrijeme potrebno da se oporavimo, ali nećemo potpuno eli­
upitala znam li što je to 'medij'. Da, odgovorila sam i rekla joj
minirati nesreću ili ukloniti mogućnost za toliko potreban odmor.
da nikad prije nisam bila s medijem ili vidovnjakom. Odjednom,
Evo još jednog primjera kako nam Vrline mogu pomoći u podeša­ zatekla sam se kako je pitam može li mi pomoći. Ona je odgovo­
vanju naše karte. Recimo da sam za određeni život planirala da imam rila: 'Zato sam i došla'.
kvocijent inteligencije 120. A onda sam odlučila da mi za posao koji
Sljedećih sat vremena ona mi je dalje pričala o mom životu i
želim raditi treba kvocijent 145 ili 150. Vrline, nakon što pregledaju
objasnila u kakvoj sam strašnoj opasnosti. Prenijela mi je poruke
kartu skupa sa mnom, mogu čak tvrditi da mi treba kvocijent 160 da
od rođaka koji više nisu tu i potvrdila je moje najgore strahove.
ispunim svoj životni zadatak. Iz ljubavi za našu dobrobit i uspjeh, Vrline
Ali dala mi je i nadu i podršku, kao nitko do tada. Nakon tog sus­
će nam predložiti i razmotriti s nama promjene koje preporučuju i onda
reta, moj duh se ponovno probudio i ja sam se otputila na dugo
unijeti prilagodbe. Vrline su posljednji entiteti Božjeg stvaranja koje
obično vidimo prije nego što se inkarniramo i oni nam prenose ljubav putovanje da ponovno uspostavim kontrolu nad svojim životom

Boga Oca i Božice Majke dok počinjemo svoje putovanje. i pri tome sam ostavila zlo koje ga je prožimalo. Za to vrijeme
nitko drugi nije ušao u dućan. Kad sam se na to osvrnula, ona
je rekla: 'Jasno da nije; ja sam radila na tome da te spasim'.
Kad sam je pitala kako je došla do mene baš tog dana, njezin
MODIFICIRANJE KARTE TU NA ZEMLJI odgovor je bio: 'Bog me uvijek pošalje kad sam najpotrebnija'.
Znala sam da sam tog dana spašena i da me spasila potpuno
Kao što sam rekla, najveća prilika za modificiranje naše karte događa nepoznata osoba.«
se prije inkarnacije, ali događaje možemo modificirati i kasnije, kad
smo već u životu. Sljedeća priča ilustrira što želim reći.
Anđeo kojeg je Valerie opisala očito je dobro poznavao njezinu život­
Valerie piše: nu kartu. Za razliku od mnogih priča o anđelima koje se nalaze u ovoj
knjizi, žena u dućanu govorila je ljudskim glasom, a ne telepatskim
»Zaista do današnjeg dana vjerujem da je moj život promije­ kontaktom koji bi djelovao jednako stvarno. U o v o m slučaju, infor­
nio anđeo u ljudskom obliku. To se dogodilo u ožujku 1996. na maciju o Valerienoj karti možda je Vrlina prenijela njezinu duhovnom

108 109
ANĐELI Vrline

vodiču, ili drugom anđelu koji je uzeo ljudski lik da joj prenese poruku, Slično pismo dolazi od Pat, koja piše:
lako, to zapravo i nije važno; na kraju, poruka potječe od Boga koji
voli sve.
»Htjela bih vam ispričati jedan razgovor između moje majke i
njezine prijateljice. Majka me je jednog jutra nazvala, vrlo uzbu­
đena. Pričala mi je o ženi koja je bila kraj njezina kreveta cijelu
O D B O R Z A D O Č E K N A O N O J STRANI noć. Rekla je da se ljepota i ljubav koju je vidjela na licu te osobe
gotovo ne može opisati. Ona je znala, rekla je, da je to anđeo.

Vrline obično ne silaze niti se pojavljuju ovdje na Zemlji. Njihova fun­ Moja majka je u to vrijeme bila jako bolesna. Rekla je da anđeo

kcija je da nam pomognu na Onoj strani prije nego što uđemo u ovaj nije pomicao usne; ali ta žena joj je rekla da će joj biti dobro i
život. Ali, oni će nas (kao i Gospodstva i neki drugi redovi) dočekati da mora biti jaka.
na kraju tunela kad se vratimo na Onu stranu. Ponekad se čak poreda­ Nekoliko dana kasnije, moja majka je razgovarala s prijate­
ju duž tunela, a Francine kaže da ih je vidjela kako silaze čak do dvije ljicom i pitala ju je li ikada sanjala anđele, jer je majka čvrsto
trećine puta da pozdrave dušu koja se vraća. Vrline se obično poreda­ vjerovala da se njoj to dogodilo. Njezina prijateljica odgovorila je
ju u tunelu kad prelazi osoba s velikim duhovnim sposobnostima -
potvrdno, da je oko njezina kreveta nekoliko noći prije bila cije­
ne zato što je ta osoba tako uzvišena, nego zato da iskažu poštovanje
la grupa. Rekla je da su bili veličanstveni i lijepi. Pogledala sam
prema tom entitetu i onome što su ona ili on prošli u životu. Vrline su
obje žene i obje su imale smiren izraz. Majka je tada zadnji put
jedini red koji će se poredati duž tunela gdje njihov jasni, blještavi sjaj
vidjela svoju prijateljicu, jer je ona umrla tri dana poslije. Meni je
čini dio onog svjetla koje ljudi često opisuju. Ali, kad prođemo tunel,
čak rekla da ć e m o se vidjeti u srijedu. I vidjela sam je u srijedu,
vidjet ć e m o Prijestolja, Poglavarstva, Gospodstva i sve druge redove
na pogrebu.
anđela.
Vratimo se mojoj majci. Imala je srčane probleme i dugo je
Melissa piše o anđelu koji joj je donio mir kroz viziju i koji je bio pri­
već bila bolesna. Neočekivana smrt prijateljice i sestre blizanke
sutan pri odlasku njezine bake:
dva mjeseca poslije, vjerujem, bilo je ono zbog čega je anđeo
pokušavao reći mojoj majci da treba imati snage i da nije sama.
»Nešto sam doživjela, ali nisam sigurna je li to bio anđeo. Kad
Majka je godinama imala tegobe zbog svoje bolesti, a izgubila
je moja baka otišla, imala sam neku vrstu vizije, nešto takvo. Vid­
je sve prijatelje, uključujući i dvije posljednje prijateljice koje joj
jela sam baku koja leži, a nad njom je stajala široko nasmiješena
nisu mogle biti bliskije. Bila je sama; međutim, vjerujem da je
žena, u lepršavoj bijeloj suknji ili haljini. Sve je bilo predivno bije­
anđeo bio uz nju sve do onog trenutka kad je otišla, 15 mjeseci
lo. Žena nije rekla ništa, samo se smješkala i ja sam znala da je
poslije.«
sve u redu. Kad sam vidjela taj predivni prizor, kakav mir je to
donijelo m o m srcu i umu!«

110 111
ANĐELI

Anđeli dolaze zato da nam ublaže bol i pruže utjehu i saznanje da


ljudi opstaju na Onoj strani. Budite uvjereni da su Patina majka, njezini
prijatelji i drage osobe svi dobro, da su sretni na Onoj strani i da su ih
njihovi anđeli toplo pozdravili kad su stigli. Svi ćemo jednog dana podi­
jeliti to iskustvo. Do tada, kad trebamo pomoć oko svoje karte ili kod
nekog određenog problema, bolesti ili teške situacije, možemo koristiti
ovu meditaciju da dozovemo Vrline u pomoć.

MEDITACIJA ZA POMOĆ KOD ŽIVOTNE KARTE


I U TEŠKIM VREMENIMA

Sjednite ili legnite u udoban, meditativni položaj. Zatvorite


oči. Opustite stopala, zglobove, listove, koljena, bedra, područje
stražnjice. Opustite tijelo cijelim trupom prema gore; ruke, prste,
vrat i glavu. Odahnite duboko tri puta, okružite se zlatnim svjet­
lom i izmolite sljedeću molitvu.
Najdraža Majko, molim te pošalji svoje anđele da mi pomognu
u [izrazite molbu], tako da ispunim svoju životnu kar­
tu, ali tražim Tvoje posredovanje u ovo vrijeme bolesti, očaja, boli
ili beznađa. Daj da Tvoji anđeli dođu i čuvaju me. Ukloni svu bol
i patnju i pomogni mi da vidim svjetlo na kraju ovog mračnog
tunela I da mi to u život donese zdravlje i spoznaju.

Ležite i razmišljajte - ne samo o problemu, nego i o pozitivnom isho­


du. Anđeli će vam se okupiti oko kreveta da vas zaštite od sveg zla.
Podignite se, ili još bolje, opustite se i utonite u san.

112
GOSPODSTVA, osmi red anđela, nadziru naša dobra djela i akcije i
bilježe ih u trajnoj karti poznatoj kao Akaški spis. Svaka osoba, još od
poćetka vremena, ima svoj pojedinačni Akaški spis. A svi oni zajedno
čine ogromni Akaški spis svega stvorenog. Neki ljudi to zovu svojom
knjigom, ili svojim privatnim svitkom; ja više volim naziv Knjiga života.
Koji god naslov izabrali, važno je znati da sve naše akcije i djela bilježe
i čuvaju Gospodstva.
Možda ćete se upitati kako bi jedna knjiga uopće mogla biti dovolj­
no velika za to. Ne može se objasniti kako jedan jedini tom može biti
dovoljno velik da sadrži bilješke o svemu stvorenom, ali Francine nas
uvjerava da jedna takva postoji. Ona to uspoređuje s načelom koje
kaže da 100 anđela može sjediti na vrhu pribadače. Na Onoj strani,
vrijeme, prostor i fizika nisu isti kao ovdje; nema vremenskih ili pros­
tornih ograničenja.
Gospodstva se ubrajaju među najzaposlenije redove anđela i što
se tiče učenosti, najelitniji su. Oni su neka vrsta inteligencije među
anđelima. Njihov totem je puma, što simbolizira njihovu snagu i dos­
tojanstvo. Njihov element je zemlja što predstavlja trezvenost i živote
koje bilježe, a kamen je hematit. Simbolizirajući krv života, odgovara i
njihovim krilima koja su bijela s tragovima tamnocrvenog.

KAKO GOSPODSTVA POMAŽU N A Š I M VODIČIMA

Gospodstva pomažu našim vodičima na dva različita načina. Prvo,


imaju sposobnost da odrede koji red anđela može najbolje pomoći kod

1 17
ANĐELI Gospodstva

određenog problema i uvijek su u pravu. Drugo, stalno imaju pristup koji žive unutar tog kvadranta. Gospodstva su međusobno u potpunoj
našim kartama i mogu u trenu odgovoriti na svako pitanje koje posta­ komunikaciji, pa ako putujemo ili se preselimo u drugo područje, Gos­
ve naši vodici. podstva u novom kvadrantu jednostavno preuzimaju vođenje naših
Gospodstva imaju moć da organiziraju pomoć drugih anđela u tren spisa.
oka, ali naši vodiči su oni koji pozivaju različite redove anđela da nam Kao Vijeće, i Gospodstva imaju širok pristup našim životnim kar­
pomognu u nepovoljnim situacijama. Na vodiče se nikada ne gleda tama. Gospodstva su nosioci informacija koje daju izravno svakom
kao na bića niža od Gospodstva. Zapravo, ako ga pritisnemo - a njima duhovnom vodicu kojem zatreba dodatna pomoć u vođenju svojih
ne smeta kad ja to kažem - vodič će nadjačati anđela, bez muke. Naši štićenika. Kad traže pomoć, vodiči će se ponekad protokolarno prije
duhovni vodiči uvijek imaju prvenstvo jer imaju puno bolju opću sliku obratiti Gospodstvima, nego izravno Vijeću. Ponekad vodič ne želi gnja­
o nama i živjeli su na našoj ravni postojanja. Njihova humaniziranost viti Vijeće nekim sitnim detaljem, iako Francine kaže da se obraćala
im pomaže da nas bolje razumiju. Anđeli se, s druge strane, nikada Gospodstvima i zbog velikih pitanja.
nisu inkarnirali na našoj ravni, lako su čista ljubav, često su više usre­
Dakako, ako je zbog nečega zabrinuta, ona odlazi ravno na Vijeće,
dotočeni na svrhu koja im je dodijeljena. Imaju specifične dužnosti na
ali ako nešto treba nadopuniti, ili ona za nešto ne zna, može se obrati­
Onoj strani i nisu humanizirani u tolikoj mjeri kao naši vodiči.
ti Gospodstvima i pitati što može učiniti. Duhovni vodiči obraćaju se
Gospodstva, slično kao i Vrline, obično ne silaze na našu ravan Gospodstvima tražeći dodatnu pomoć kod svih vrsta pitanja, uključu­
postojanja. Ne kreću se baš slobodno ni na Onoj strani jer se većinom jući financijska i zdravstvena pitanja, međuljudske odnose i bezbrojne
zadržavaju u svom posebnom kvadrantu. Ponovno, da bismo elabori­ druge probleme. Budući da su Gospodstva čuvari naših životnih karti
rali pojam kvadranti za one koji možda nisu pročitali moje prethodne i spisa, često mogu pomoći u takvoj situaciji.
knjige, dopustite mi da ukratko objasnim nešto više o njima.
lako naši vodici poznaju naše karte, stvari mogu ponekad krenuti
Kao što ste već saznali iz ove knjige, na Onoj strani postoje dupli­ krivim smjerom. Možda će nam zaprijetiti opasnost ili ćemo biti u izvan­
kati svih geografskih masa koje mi ljudi imamo ovdje na Zemlji, osim rednoj situaciji pa vodič nema vremena da pretražuje sve pojedinosti
oceanskih područja koja nisu tako velika. Svaki od naših kontinenata naših individualnih spisa. Iskreno, naše karte mogu zaista biti teško
je dupliciran i podijeljen na četiri zasebna područja, ili kvadrante. Mož­ prohodne - pomalo kao da čitate telefonski imenik. Prepune su sitnih
da vam neće biti jasno da ova podjela na kvadrante služi jedinstvenoj detalja i malih nagovještaja, pa ako se vodič žuri, možda neće biti
svrsi: namijenjena je specijalizaciji različitih zanimanja entiteta na Onoj vremena da sve pregleda. G tim slučajevima, vodič može odjuriti do
strani. Drugim riječima, uzgoj životinja može se odvijati u jednom kvad­ Gospodstva i u trenu dobiti odgovor na svako pitanje. A k o vodič samo
rantu, istraživanja u drugom, a podučavanje u trećem. želi vidjeti ishod, on ili ona može pitati: »Kakav je ishod za ovu osobu?

Ovdje na Zemlji, bez obzira na to u kojem dijelu svijeta živimo, sva­ Je li to točka odlaska? Je li moj štićenik u opasnosti?« Budući da se

ki dio potpada u neki kvadrant. Gospodstva su dodijeljena svakom naši vodiči često savjetuju s njima, Gospodstva drže naše individualne
spise pri ruci. Oboružani odgovorima koje su dobili od Gospodstva,
pojedinom kvadrantu i odgovorna su za bilježenje života svih entiteta

118 1 19
ANĐELI Gospodstva

vodiči tada mogu postati, kako ja to zovem, »poticajni duhovi«, koji se nas. Na Onoj strani, svi su sretni i ispunjeni mirom, radošću i blažen­
uvlače u naš um i pomažu nam da izađemo na pravi put. stvom koje daju Bog Otac i Božica Majka. Kad se netko od nas vrati
Ova složena mreža odnosa bolja je od ijednoga sigurnosnog susta­ na Onu stranu, odmah osjetimo ovu predivnu atmosferu sreće.
va koji sam ikada vidjela. Nadilazi čak i najsofisticiranije obavještajne Nakon uvodne proslave povratka Kući, odlazimo ili u Dvoranu prav­
organizacije ili procese dekodiranja. A k o nešto naruši našu kartu, vodi­ de ili Dvoranu mudrosti (dvije spektakularne građevine na Onoj strani)
či će učiniti sve da je obnove ili pronađu alternativne načine da nas da pregledamo svoj upravo završeni život na zemaljskoj ravni postoja­
vrate na naš izabrani put. nja. Ovaj proces se naziva orijentacija. Svatko prolazi kroz proces ori­
Ponekad su malo kratkovidni, zato što su tako zaokupljeni trenut­ jentacije kad se vrati iz inkarnacije. Tijekom orijentacije pregledavamo
nim zbivanjem. Kad se to dogodi, moraju stati, iako imaju sjajno pam­ proživljeni život i preusmjeravamo se na Onu stranu. To obično radimo
ćenje, i ponovno se uskladiti s našim kartama. Naš odnos s vodičima uz pomoć svojih vodiča, velikih učitelja ili savjetnika.
prilično je sličan ljubavnoj vezi. Zaokupljeni su onim što žele za nas i Svoj život gledamo uz pomoć, kako to Francine zove, »skenera«,
mogu čak postati pretjerano emocionalni kad mi proživljavamo patnje a to je prilično slično televiziji utoliko što možemo vidjeti i čuti i sebe
i bol. Budući da su na neki način napola u našoj dimenziji, a napola
i druge. Za razliku od televizora, skener nam dopušta da vidimo bilo
izvan nje, oni upijaju negativnost iz toga što su uključeni u našu nega-
koje razdoblje života koji smo proživjeli. Možemo vidjeti svoje akcije,
tivnost. Zato im s vremena na vrijeme treba svojevrsno čišćenje, a to
reakcije i bezbrojne emocije koje smo iskusili u životu. Odlučujemo
obavlja Vijeće. Kad ne bi bili do neke mjere humanizirani, ne bi nam
što želimo vidjeti i kojom brzinom će to biti. Izbor je isključivo naš i mi
bili od koristi. Jesu li uzvišeni? Jesu. Jesu li posvećeni? Apsolutno. Ali
sami procjenjujemo svoj život. Suprotno od uobičajenog vjerovanja,
moraju suosjećati s onim što mi prolazimo u životu da bi nam mogli
na Onoj strani nas nitko ne prosuđuje. Mi smo ti koji plješćemo sebi,
pomoći.
ili se kudimo, ako tako odlučimo.

Cl tom trenutku, svrha Gospodstva dolazi jako do izražaja. Budući


da su kroničari, Gospodstva su zapisala sve događaje našeg života,
PROCES ORIJENTACIJE koncentrirajući se na dobra djela i postupke. Ovi postupci su zapisa­
ni zlatom na prelijepom svitku i svatko od nas ima svoj svitak. Naši
Kao što sam već rekla, Gospodstva bilježe naša djela, naročito ona svitci su privatni i ne daju se na uvid javnosti. Cl procesu orijentacije
dobra. Taj zadatak je za nas vrlo koristan, jer su nam njihove bilješke često se sami počnemo prekoravati. Tada naši prelijepi svitci dolaze
velika pomoć kad se vratimo na Onu stranu. na red i kaže nam se: »Dakle, misliš da si jako loš. Pogledaj kakva si

Pri prelasku iz ovog života prolazimo kroz tunel prema blistavom sve dobra djela učinio.«

bijelom svjetlu. Za većinu nas to je poznat postupak; prošli smo to Ovaj podsjetnik na naša dobra djela puno nam pomaže, naročito
puno puta jer smo živjeli mnoge živote. Kad stignemo, izlazimo iz tune­ kad osjećamo žaljenje ili krivnju. Ne znam ni jedno ljudsko biće - osim
la i pozdravljamo svoje voljene osobe, vodiče i anđele koji čekaju na ako nisu potpuno skrenuli, sa e g o m izvan kontrole - koje ne dolazi na

120 121
ANĐELI Gospodstva

orijentaciju s nekim osjećam žaljenja. Gz malobrojne izuzetke, ljudi Nakon još jedne hitne operacije, Butcha su poslali kući da
gotovo uvijek kažu: »Mogao sam, trebao sam ili da sam barem to uči­ tamo provede posljednje dane. Liječnici više ništa nisu mogli
nio.« Gospodstva nam, sa svojim popisima dobrih djela, pomažu da ne učiniti, pa je njegov odlazak bio očekivan. Te noći kad je otišao,
postanemo previše traumatizirani, govoreći nam: »Vidi, o v o si učinio/ ja sam spavala u fotelji kraj bolničkog kreveta koji smo dobili u
učinila; to je popis tvojih pozitivnih djela.« Ovi popisi pozitivnih djela hospiciju. Moja budilica bila je podešena da me probudi svaka
koje sastavljaju Gospodstva pomažu nam da svoj život postavimo u dva sata, da mu dam lijek. Probudila sam se u nepredviđeno vri­
perspektivu, kako bismo mogli učiti iz negativnih iskustava i obogatiti jeme. Znala sam da je došlo vrijeme za njegov odlazak, lako sam
svoju dušu tim znanjem. bila žalosna jer je vrijeme da ode, bila sam sretna jer on više ne
mora patiti u tom tijelu.

Izgledalo je kao da spava, ali je imao problema s disanjem.


Zaista nisam znala što bih učinila, pa sam ga samo uhvatila
VJESNICI DUŠA KOJE DOLAZE
za ruku, zatvorila oči i prošaptala: 'Tu sam'. A onda, kad sam
ponovno otvorila oči, pojavio se savršeni krug anđela koji su nas
Gospodstva ima mnogo, više nego dovoljno da zabilježe život svakog okružili. Oblikovali su prilično velik krug oko kreveta. Krevet je
entiteta na Zemlji. Gospodstva su ujedno i ono što bismo mogli naz­ bio postavljen uza zid, ali to je bilo kao da zidova uopće nije bilo.
vati »vjesnicima duša koje dolaze«. Oni stoje na kraju tunela i oblikuju lako sam mogla vidjeti samo anđele koji su bili u sobi s nama,
kordon dobrodošlice za duše koje prelaze na Onu stranu. Kad ljudi znala sam da se krug prostirao dalje od zidova. Anđeli su izgleda­
vide da anđeli dolaze, kao u predsmrtnim situacijama ili čak astralnim li vrlo veliki i lebdjeli su oko metar iznad poda. Bili su odjeveni u
putovanjima, najvjerojatnije će vidjeti Gospodstva. bijele halje sa zlatnim rubom, ali nisu izgledali kao tipični anđeli
Sheila iz Sjeverne Karoline piše: koje inače vidimo na slikama. Nisam mogla vidjeti nikakve crte
lica, samo svjetlo, svuda oko njih je sjalo svjetlo. Taj prizor nije
mogao trajati dulje od djelića sekunde, ali to je bio prizor koji
»Blagoslovljena sam susretom sa cijelom četom anđela koji
nikad neću zaboraviti. Iako su došli po Butcha, za mene je bilo
su došli da otprate mog supruga Butcha s ovog svijeta. G to vri­ utješno što su mi dopustili da ih i ja vidim.«
jeme imali smo samo po 25 godina, ali njemu je utvrđena vrlo
rijetka bolest slična leukemiji. Nakon dijagnoze, živio je mnogo
dulje nego što su medicinski stručnjaci očekivali i s puno volje Anđeli su uvijek s nama i kad odlazimo, oni nam pomažu da stigne­
je sudjelovao u svakom novom eksperimentalnom liječenju koje mo na Onu stranu. Kao što ste saznali iz prethodnog poglavlja, Vrline
su njegovi liječnici htjeli iskušati. Nakon s t o j e otišao, dala sam stoje poredane u tunelu, ali na kraju nas uvijek čekaju Gospodstva -
njegovim liječnicima dopuštenje da njegov slučaj koriste u medi­ prvi anđeli koji će nas pozdraviti na Onoj strani.
cinskim publikacijama. To je bilo prije dvadeset godina.

122 123
ANĐELI

MOLITVA KOJA SMANJUJE STRAH OD SMRTI

Najdraže Vrline i Gospodstva, kad budem spremna/spreman


da krenem Kući, molim vas budite tu da mi pomognete prijeći
granicu između života i vječnosti blaženoga istinskog života
nakon toga. Nemojte me pustiti da život proživim u strahu od
prelaska na Onu stranu. Budite uz mene u ovom životu i pomog­
nite mi da se ne bojim, znajući da ste vi uvijek tu kao glavni
zaštitnički lik. Amen.

MEDITACIJA KOJA PRIZIVA ANĐELE DA NAS OKRUŽE

Sjednite ili legnite u udoban, meditativni položaj. Zatvorite


oči. Opustite stopala, zglobove, listove, koljena, bedra, područje
stražnjice. Opustite tijelo, cijelim trupom prema gore, ruke, prste,
vrat i glavu.
Budite opušteni. Pogledajte u tunel od svjetla. Vidite veličan­
stvene anđele koji stoje i očekuju vas. Voljom se možete čak
astralno projicirati na Onu stranu. Svaki put kad prođete kraj tih
veličanstvenih bića, osjetite kako vas ispunjava mir, svjetlo, hrab­
rost i ljubav. Ako stignete na Onu stranu, pogledajte oko sebe i
potvrdite ono što su mnogi vidjeli. A onda se vratite natrag, sebi,
bez osjećaja straha. Još važnije, vratite se s osjećajem da je život,
iako je vrlo dragocjen, samo mjesto na kojem učimo.

124
Nakon svih anđela koje smo istražili, napokon dolazimo do dviju zad­
njih kategorija. Nijedan red nije viši od Prijestolja i Poglavarstva. Oni
su zaista vojska Božice Majke i Boga Oca, najuzvišeniji i najduhovniji
od svih anđela. Neke religije su Arkanđeie podigle gotovo na božansku
razinu. To nije loše, ali je netočno. Nema anđela s većim moćima od
Prijestolja i Poglavarstva. Njih ne prizivam tako često, možda zato što
mi se oduvijek činilo da bismo najbolje trebali ostaviti za kraj, ili za one
trenutke kad osjećamo da smo u najvećoj opasnosti.

Čak i u biblijskim tekstovima, više nego mnoge druge kategorije


anđela, Prijestolja i Poglavarstva spominju se s velikom pažnjom i
strahopoštovanjem. G Ezekielu 1:13, njihova pojava opisana je kao
»užareno ugljevlje«.

Prijestolja i Poglavarstva šalju se obično kad je opasnost neposred­


na ili kad osjećamo da nam prijeti mentalna, fizička, emocionalna ili
čak psihička povreda. Oni su bez sumnje zaštitnici djece i životinja.
Kad sam radila za Make-A-Wish fondaciju (koju jako volim), uvijek
sam prizivala Poglavarstva i Prijestolja da zaštite meni drage osobe,
svakog tko je u opasnosti i naročito djecu.

Ne bismo nikada trebali oklijevati da pozovemo Prijestolja i Pogla­


varstva u svojim najcrnjim satima, ili kad nam treba vodstvo. Božica
Majka i Bog Otac poslat će ih u svakom slučaju, ali kako smo ranije
ustvrdili, naše vjerovanje u njih i naša volja da ih dozovemo olakšat će
proboj kroz koprenu između o v e niže vibracije Zemlje i više vibracije
One strane.
Prijestolja pripadaju Azni, Božici Majci, a Poglavarstva Omu, Bogu
Ocu. Poglavarstva će doći ako ih pozovemo, ali oni su zapravo »čuvari

129
Prijestolja i poglavarstva
ANĐELI

kapije«, čuvari oko Boga Oca. Kao i On, statični su, dostojanstveni i Njihova anima je slon, a to se odnosi na njihov stas, kao i na zaštitnički

stalno na straži. Prijestolja su, kao i Azna, mnogo aktivniji. aspekt slonova u odnosu prema njihovim mladuncima. Njihov element
je zrak, koji je sveobuhvatan i svugdje ga ima. Njihov kamen je zlato,
što se opet odnosi na čistoću i veličanstvenost, a krila su im purpurno-
bijela, što je boja dostojanstva i moći.
VOJSKA BOŽICE MAJKE: PRIJESTOLJA
Pismo JoAnn opisuje moćnu zaštitu koju pružaju Azna i Njezini
anđeli:
Deveti red na tabeli anđela, Prijestolja, borci su u anđeoskim redovi­
ma. Oni su Aznina vojska i kao Ona, nose mač. A k o mislimo da samo
Azna dolazi kad Nju pozovemo, jako griješimo. Francine kaže da misli »Moja priča počinje kad su moja majka i sestra jedne kišne
kako nikad nije vidjela da nam Azna dolazi u pomoć bez grupe ili čete noći krenule po oca. Vozile su cestom na kojoj je promet bio
Prijestolja iza sebe. Oni Je slijede, idu ispred ili iza Nje - posvuda su gust, kad je jedan čovjek projurio kroz crveno i zabio se u auto
oko Nje. na strani vozača. Sraz je bio toliko jak da je pukao volan i zabio
Azna ima kontrolu nad svim anđelima, ili, središnja je figura za sve se mojoj majci u želudac, a sestru je udar odbacio na upravljač­
anđele. Kamo god Azna krene, anđeli je slijede. Prijestolja su Njezina ku ploču. Ljudi iz službe za spašavanje pokušali su otvoriti auto
djeca - mogli bismo reći, Njezina vojska - i uvijek će biti uz nju, bez kliještima za lim, ali uzalud. A onda se niotkud pojavio neki muš­
obzira na to koliko je drugih anđela prisutno. Ona Poglavarstva ne karac, spustio ruku na kvaku i otvorio vrata automobila kao da
koristi često, jer su oni dodijeljeni Ocu Bogu, ali zna se da Aznu prate nikada nisu bila zaglavljena. Majka ga je vidjela i mogla ga je
Arkanđeli, Vrline, Anđeli i svi drugi redovi. Čak se zna dogoditi i da identificirati, ali njega nigdje nije bilo. Stavili su oglas u novine i
Čistači idu za Njom. Ona ih koristi zato da okruže mračne entitete i
posvuda u okolici, tražeći ga, ali., ništa. Da njega nije bilo, majka
tako ponište njihov utjecaj. Kao što sam rekla u jednom prijašnjem
i sestra bi sigurno poginule.
poglavlju, i mi možemo koristiti Čistače na ovaj način, ako ih dozove-
mo da nam pomognu. Moja druga priča o anđelima je osobna. Nekada sam bila zais­
ta divlja (to sam riješila sa sobom, hvala nebesima). Otišla sam
Azna se bavi negativnošću u stvaranju, a Prijestolja Joj pomažu da
u bar s prijateljem i kad je bilo vrijeme da krenemo kući, moj
se bori protiv mraka i rastjeruje ga. Francine koristi analogiju s Ivanom
prijatelj je baš pokušavao pokupiti neku curu, pa je rekao da će
Orleanskom da opiše Aznu. Aznu čini čista emocija i svoju vojsku Pri­
me njegov prijatelj odvesti kući. Najblaže rečeno, pomislila sam
jestolja koristi tako da je ti anđeli slijede i isukanim mačevima presije­
da ću umrijeti prije nego što stignem kući, jer je on bio strašno
caju put kroz mrak. Azna je poznata kao emocionalna Božica Majka
pijan. Nagovorila sam ga da stane i pusti me da ja vozim ostatak
koja štiti Svoja stvorenja kao što majka štiti svoju djecu. Prijestolja
puta do kuće. Bilo je možda 2 ili 2 i 30, a ja sam samo htjela stići
zrače istom osobinom i aktivni su u borbi protiv negativne energije i
kući bez problema.
entiteta. Vrlo su moćni i nema tog mraka koji im se može suprotstaviti.
131
130
ANĐELI Prijestolja i poglavarstva

Dakle, kada sam stigla do svoje ulice, on je ispružio nogu Anima vojske Boga Oca je lav, prikladno simboličan kao kralj
i nagazio kočnicu, razderao mi haljinu i pokušao me silovati. životinja. Element reda Poglavarstva je vatra, jedan od najmoćnijih
Vrištala sam iz sveg glasa. A onda je neki mladić otvorio vrata, elemenata koji pročišćavaju. Njihov kamen je safir, koji se oduvijek
zgrabio me za ruku, izvukao me van i rekao mi da trčim kući. povezivalo s kraljevskom veličanstvenošću. Krila su im zlatna, a zlato
Čula sam ga kako preuzima kontrolu nad onim luđakom pa sam se oduvijek smatralo jednim od najdragocjenijih metala i povezano je
potrčala iz sve snage i nisam se osvrtala. Morate znati da sam s kraljevima.
živjela u mirnom kraju gdje nitko nije hodao ulicom u dva sata Poglavarstva su anđeli poznati po visokoj inteligenciji i nose zlatna
noću, a pogotovo ne u nedjelju navečer, pa je to bilo zaista nev­ koplja. S malo pokreta, mogu osloboditi svoje moći. Za razliku od Pri­
jerojatno.« jestolja, anđela koji se pojavljuju s Aznom u grupama ili četama, Fran­
cine kaže da rijetko vidi velike grupe Poglavarstava. Oni će vjerojatnije
doći i stajati kao straža oko nas, u malim grupama, po dvoje ili troje.
Anđeli imaju moć da ugase vatru, pomognu nam u trenucima
Statični su po prirodi i češće nijemo stoje nego što se spretno kreću.
velike fizičke opasnosti i - što često ne shvaćamo - u trenucima e m o ­
Francine kaže da ih se ponekad može zamijeniti za statue. Kao straža
cionalnih teškoća. Razvod, gubitak dragih osoba... nijedna kategorija
engleskog kralja ili kraljice, njih nije moguće natjerati da se nasmiješe
života nije previše složena da anđeo tu ne bi mogao nešto poduzeti.
ili namršte.

Kad smo imali strašnu katastrofu u Svjetskom trgovačkom centru,


Francine kaže da su Poglavarstva stajala u blizini Ground Zeroa, mjes­
VOJSKA B O G A O C A : POGLAVARSTVA ta eksplozije. Nitko nije vidio kako su ti anđeli tamo dospjeli, ali stajali
su na straži kao zlatne statue, nepomični, zračeći strahovitu snagu. I
Biblija Poglavarstva spominje kao one koji su zaduženi za narode i veli­ Azna je bila tamo, sa svim svojim četama Prijestolja. Isukanih mačeva,
ke gradove. Čak ih naziva zaštitnicima religije ili duhovnosti i kaže da rasijecali su mrak i pomagali onima koji su umrli da prijeđu na Onu
oni obično prate ljude u nebo. Sve religije, izgleda, slažu se u jednom: stranu.
što je red viši, veća je milost i moć kojom nam daju utjehu u svakom Kad god se dogodi katastrofa, kao strašni potres iz 1999. koji je
području u kojem nam je potrebna. Bez obzira na to jesu li Poglavar­ ubio tisuće ljudi u Turskoj, Poglavarstva se pojavljuju kao straža ili
stva opisani kao zaštitnici ili kao oni koji su jaki kao vatra, najviši red čuvari. Drugi redovi anđela mogu juriti naokolo, boriti se s mrakom,
je opisan kao onaj vrlo blizak Božjem prijestolju, čija je moć zaista djelovati, pomagati, podizati, prenositi poruke, ali ne i Poglavarstva.
velika. Ovi opisi slažu se s onim što je Francine rekla: što je viši red Oni su odraz Oma, Boga Oca, u smislu da čuvaju zaštitničku energiju
anđela, i njihovi su poslovi na višoj razini. To ne znači da ih svi mi ne unutar koje drugi anđeli mogu obavljati potrebne zadatke.
možemo dozvati; to samo potvrđuje da je »opis njihovih poslova« pri­ Ljudi većinom, izgleda, Poglavarstva doživljavaju kao one koji su
lično određen. prvenstveno zaduženi za katastrofe i koji zrače zaštitničku energiju

132 133
ANĐELI Prijestolja i poglavarstva

punu podrške, ali molim vas, nemojte misliti da to znači da ih ne nisu sigurni, moramo znati da su te priče napisali ljudi kao vi i ja -
bismo trebali dozvati i iz drugih razloga. Uvijek će doći i okružiti nas. većina, bez ikakvog predumišljaja da će susresti anđela, a pogotovo
Francine kaže da nije vidjela da se ijedan anđeo nije odazvao kad ga ne da će im anđeo pomoći. Možda, samo možda, Bog u Svojoj vječnoj
pozovemo. Ali ako pozovemo Poglavarstva, možda ć e m o dozvati jed­
ljubavi prema nama šalje Svoju pomoć na mnoge načine, pri čemu su
nog ili dva, čak i ako smo u, recimo tako, katastrofalnom razdoblju.
anđeli samo jedna manifestacija te ljubavi i pomoći.
Oni su više kao čuvari svijeta, a nama će pojedinačno vjerojatnije
Dixie piše:
pomoći većina drugih redova, kao Arkanđeli sa svojim žezlima, Čistači
koji odnose mračne entitete, ili Kerubini i Serafini koji nam ispunjavaju
duše glazbom. »Mislim da nam je anđeo spasio život. To je bilo prije nekih
Poglavarstva stoje mirno, ali nemojte pogriješiti i njihovo držanje 12 godina. Baš sam pokupila mamu s posla. Prošle smo rampu
protumačiti kao manje moćno; njihova moć je neizmjerna. Jedan i krenule natrag na autocestu, kad smo naletjele na komad leda.
anđeo iz reda Poglavarstva može rastjerati i zaštititi nas od tisuća i tisu­ Izgubila sam kontrolu nad autom i na kraju smo izvele okret od
ća mračnih entiteta ili bilo koje sile negativnosti oko nas. Svejedno, 180 stupnjeva na vrlo prometnoj autocesti. Čudom, stale smo
ne bismo se trebali osjećati prikraćeno ako pozovemo Poglavarstva, nekoliko centimetara prije nego što ć e m o udariti u ogradu. Bile
a oni smjesta ne dojure. To nije zato što nas ne vole, nego je njihova smo okrenute prema koloni licem, u suprotnom smjeru, no neka­
prvenstvena funkcija da prate Boga Oca i budu Njegova vojska. Kao ko nas nijedan auto nije udario. Mama i ja uplašile smo se jako.
što vojnici ne bi napustili svog kralja, Poglavarstva neće pojuriti k Dočekale smo trenutak kad je bilo dovoljno prazno da se okrene­
nama i ostaviti Boga bez pratnje. Ne znači da Bog Otac nije dovoljno mo, stale uz rub ceste i tek tada počele opet disati. Mama je zak­
jak da se sam brine za sebe, nego su Poglavarstva oblik božanskog ljučila da ona treba voziti do kuće, pa sam ja putem gledala kroz
stvaranja usredotočen na Boga Oca. Oni su veličanstveni i odlični, ali prozor i nešto sam primijetila. To je bilo bijelo s golemim krilima
služe Njemu. i letjelo je uvis, kroz tunel od svjetla. Mislila sam da haluciniram.
Ako Bog Otac uzme kakav oblik, On ga ne zadržava dugo. Fran­ Mislim da je to bio anđeo koji nas je spasio te zimske noći.«
cine kaže da ponekad može reći da je On prisutan samo zato što se
Poglavarstva okupljaju oko Njega, gotovo kao silueta koja predstavlja
1 jest, Dixie, jer ti nisi sklona fantaziranju, niti si to ikada bila.
Boga. Ona je vidjela Njegovo lice, ali samo nakratko, jer je u tom licu
prevelika moć.

Priča o anđelima koja slijedi otkriva Božju brižnost i budnost. Ovaj


osjećaj, tako jasno izražen u tisućama priča o ljubavi i brižnosti iz cije­ MEDITACIJA ZA ZAŠTITU I UKLANJANJE NEGATIVNOSTI
log svijeta, ne može biti samo fantazija. Osim što ih razdvajaju vrijeme,
mjesto i godine, sve priče o anđelima koje sam primila imaju zajednič­ Sjednite ili legnite u udoban, meditativni položaj. Zatvorite
ki nazivnik: ljubav. Bili mi vjernici, skeptici ili ljudi koji jednostavno oči. Opustite stopala, zglobove, listove, koljena, bedra, područje
134 135
ANĐELI

stražnjice. Opustite tijelo, cijelim trupom prema gore, ruke, prste,


vrat i glavu.
Okružite se bijelim, purpurnim i zlatnim svjetlom. Zamolite
Božicu Majku Aznu da pošalje Prijestolja, da vas štite i bdiju nad
vama i vašima. Gledajte kako iz njihovih krila isijava zlatno svjet­
lo i boje. Gledajte ih kako svojim mačevima rasijecaju sav mrak
i neprijateljstvo (mač je simbol Azne; primijetite kako mač Ima
oblik križa). Osjetite kako vam se mir i radost spuštaju s vrha
glave do vrhova nožnih prstiju.
Zatim zamolite Oma, Boga Oca, da pošalje Poglavarstva - voj­
sku ljepote, ali prodorniju i statičnu. Oni stoje slično kao Vrline i
Gospodstva, kao straža, ali ništa ne može probiti barijeru njihove
ljubavi i zaštite.

Okružite svoje voljene osobe i sebe barem jednom tjedno, ili u kriz­
nim trenucima, jednom dnevno. Nijedan anđeo neće se umoriti od
toga što ga prizivamo.

136
Godinama primam tisuće čudesnih priča o anđelima i mnoga pita­
nja koja se često ponavljaju. Ne postoji knjiga dovoljno velikog opsega
da ih sve sakupi, pa sam odlučila iskoristiti zadnja dva poglavlja ove
knjige da s vama podijelim ponešto od toga. G o v o m poglavlju, usre­
dotočit ću se na pitanja i odgovore koje sam istraživala. Neka od tih
pitanja mogu vam se činiti jednostavna, na neka već postoje odgovori,
ali ovdje se temeljitije bavim njima.

P: K a k o ću osloviti a n đ e l a ? T r e b a m li koristiti neke p o s e b n e riječi


ili izgovoriti p o s e b n u molitvu?

O: Nema posebnog načina da prizovemo anđela. Samo recite:


»Želim da me anđeo zaštiti« (ili, iscijeli, ili bilo što drugo). Pomislite
to i oni će doći. Dovoljno je da izgovorite riječi anđeli, već i to će ih
dovesti k vama. Ne samo to, nego će se pojaviti odgovarajući anđeo
za taj problem. Francine kaže da čak i vodiči ponekad pozivaju jedan
sektor anđela, za koje misle da ih određena osoba treba, a umjesto
njih se pojavi druga grupa anđela. Na primjer, ona je za mene pozvala
Arkanđela, a dobila je Vrlinu ili Prijestolje. Ali, ona to nikada ne dovodi
u pitanje jer shvaća da anđeli poznaju vibracijsku razinu osobe o kojoj
se radi više nego duhovni vodiči ili ljudi. Govorim o izravnom izvještaju
od Boga. Dakle, naša vibracijska razina priziva odgovarajućeg anđela.
Ja sam danas stigla do točke kad samo kažem: »Koji god anđeo bio
potreban, dovedi ga ovamo.«

— — — >

141
ANĐEL Najčešća pitanja

P: Imaju li anđeli tijela k a o mi? P: Koja je razlika između duhovnih vodiča i anđela?
O: Anđeli imaju stvarna tijela, ali oni su na višoj vibracijskoj razini, O: Ovaj odgovor je sličan prethodnom. Anđeli su stvoreni kao prati­
pa im je često teško uzeti oblik. Često, međutim, kao što smo iz dosa­ telji i zaštitnici ljudskog roda. S druge strane, duhovni vodiči su proživ-
dašnjih priča vidjeli, oni mogu na kratko uzeti ljudski lik i onda, kako jeli živote zato da bi se usavršili. Šansa da ć e m o mi biti duhovni vodič,
se nama čini, nestanu. ili da smo to bili, jest 100 posto.

— —

P: Govore li nam anđeli i a k o je t a k o , na koji način?


P: Imaju li anđeli imena?
O: Anđeli govore telepatski kad su u »anđeoskom obliku«, a često
naizgled riječima kad nakratko uzmu ljudski oblik. O: Mnogi religijski tekstovi daju imena anđelima, ali to je, čini se,
više stvar ljudske dogmatičnosti. Mi im možemo dati kakvo god ime,
ali osobno mislim da je jednako tako važno pozvati specifični red koji
nam je potreban. Međutim, kad niste sigurni, pozovite ih sue.

P: K a k o m o g u stupiti u vezu sa svojim anđelima ili određenim


redom a n đ e l a ?

O: Meditacije iz o v e knjige mogu pomoći, ali mnogo puta se radi


P: Ima li svatko anđela čuvara?
samo o tome da zatražimo pomoć. G prethodnim poglavljima potra­
žite više o specifičnim zadacima koje svaki pojedini red obavlja (kao O: Da, svatko ima anđela čuvara, osim mračnih, zlih entiteta. Ti
»iscjelitelji« ili »zaštitnici«) i pozovite taj red. Na primjer, Arkanđeie se entiteti su sami, bez ikakvog cilja i čini se da ga ni ne žele. Sigurna
može pozvati zbog liječenja, a Vrline kad nam treba pomoć oko naše sam da tim mračnim entitetima manipulira zlo i da nemaju duhovne
životne karte. vodiče ili anđele kao mi.

P: Postaju li naši dragi ikada anđeli kad odu s o v o g svijeta? P: Je li Sotona pali anđeo?
O: Ne, anđeli su specifična vrsta ili red. Kad odemo, mi možemo biti O: Logično je pitanje zašto bi postojao samo jedan entitet s rogovi­
duhovni vodiči, jer smo imali život, ali anđeli ne moraju živjeti živote, ma i repom? Sotona nije samo jedno biće, nego grupa entiteta koja
jer oni ne trebaju učiti na greškama, kao mi. se odvojila od Boga u početku. Oni nisu bili anđeli jer ne postoji neš-

142 143
ANĐELI Najčešća pitanja

to kao zli anđeli. To bi bio oksimoron, u suprotnosti sa riječi anđeo. u svim svojim istraživanjima, suprotno od mnogih umjetničkih prika­
Svi anđeli su dobar, čist, stvoreni oblik života čija jedina volja je da za, nisam našla djecu ili bebe anđele. Oni mogu, kako smo vidjeli u
služe Bogu. S druge strane, budući da smo mi ljudi u misiji učenja za prethodnim poglavljima, nakratko uzeti i ljudski oblik da nas zaštite ili
Boga, u početku biramo pogrešno (mračnu stranu) ili ispravno (bijeli upozore. Mnoge religije još vjeruju da bismo trebali biti ljubazni prema
entiteti). Ali o v o se nikad ne odnosi na boju kože; crni i bijeli aspekt nepoznatim osobama jer to mogu biti prerušeni anđeli. Ne volim se
odnosi se samo na dušu. ponašati kao hladan tuš, ali u današnjem svijetu, iako su dobra djela
Ova zemaljska ravan postojanja jedini je pakao koji trebamo izdrža­ jako potrebna, moramo pomalo biti i oprezni.
ti i ovdje mračni entiteti opstaju; ali kraj Božje vojske anđela, duhovnih
vodiča, Duha svetog i svijesti Krista, bijeli entiteti će uvijek nadvladati o-^>— 0-<^-~

zlo, čak i ako se ponekad čini da gube. Na kraju, sve dođe na svoje.

P: Imaju li anđeli individualnost?


O: Bila bih sklonija reći da oni imaju određenu osobu, s obzirom na
njihove različite redove i ono za što su najprikladniji (liječenje, pjeva­
P: Z a š t o anđeli imaju krila? nje, zaštita i tako dalje). Ne, nisam čula da bi se na Onoj strani grupa
O: Puno sam razmišljala o tome i na temelju vlastitog istraživanja i anđela okupljala i družila ili prepričavala šale, kao mi. Oni su, izgleda,
uz pomoć komunikacije s duhovnim vodičem, kao i s ljudima pod hip­ oblik inteligencije koja ima spokoj i jednu jedinstvenu svrhu i ne traži
nozom (što, usput rečeno, može pružiti izobilje vrijednih informacija), ništa zauzvrat.
zaključila sam da je svrha njihovih krila da ih razlikuju od ostalih enti­
teta, na primjer od naših dragih osoba koje su prešle na Onu stranu,
duhovnih vodiča i tako dalje. To je, nekako, njihovo obilježje. Uz to,
uzmite u obzir i ono što je nakratko spomenuto u prethodnim poglav­
P: Jesu li anđeli neovisni?
ljima. Njihova krila simboliziraju brzinu kojom se kreću i utjehu u spoz­
naji da nas mogu zaštititi i zakriliti svojom ljubavlju. O: Anđeli znaju gdje Bog želi da oni idu, a uz to i stalno motre na
nas. Naši duhovni vodiči isto tako igraju ulogu kod prizivanja anđela,
ali nemojte misliti da mi sami nemamo moć da ih dozovemo - a tre­
bali bismo, kao što ja činim svaki dan. Dvije grupe koje šalje izravno
Bog su Poglavarstva i Prijestolja. Njih možemo pozvati sami, ali prvo
P: Pojavljuju li se anđeli u različitim veličinama ili obličjima? se obraćamo Božici Majci i Bogu Ocu, pa onda anđelima, vodičima,

O: Da, neki anđeli mogu biti vrlo veliki, naročito Prijestolja i Pogla­ dragim osobama i tako dalje.

varstva. Ali mogu biti i manji, čak i svega nekoliko centimetara. No,

144 145
ANĐELI Najčešća pitanja

P: Sjede li Bog Otac i Božica Majka na prijestolju i ako je tako, P: Koliko ima anđela?
sjede li anđeli kraj Njih? O: Svaki religijski tekst, uz ljude koji su doživjeli Onu stranu, izno­
O: Bog Otac Om i Božica Majka Azna nemaju prijestolja. Ovu pre­ si ili tvrdi isto: postoje legije anđela, više nego što itko može izbrojiti.
dodžbu su više-manje konstruirali ljudi koji, izgleda, žele humanizirati Moj vodič kaže da ih nitko nikada nije izbrojio, ali čini se da ih ima na
Boga kao da je On/Ona kralj ili kraljica. Bog je svugdje i u svemu, ali bilijune. To ima smisla, pa u svakom trenutku možemo oko sebe imati
Božica Majka i Bog Otac kao entiteti imaju određenu strukturu. Iz istra­ pet ili šest anđela (ili cijele legije) kad ih trebamo. Treba spomenuti da
živanja sam saznala jedino da je Otac Bog kao muški entitet previše anđeli štite i Zemlju i sve životinje.
moćan, pa zato samo nakratko zadržava oblik. Majka Azna, s druge
strane, gotovo cijelo vrijeme uzima oblik i može biti svuda. Anđeli ne
sjede do nekakva nepostojećeg prijestolja; i oni su posvuda. Oni su
svuda u svijetu, oko nas, oko naših kuća, na poslu - svugdje.
P: Zašto neke religije prikazuju anđele kao ratnike ili osvetnike koji
ustaju protiv onih koji prkose Bogu i Njegovim učenjima?
— < ~ ^ ~
O: To je sve fantazija. To vuče korijen iz pogrešnog vjerovanja da
je Bog zlonamjeran i pakostan. Kad bi to bila istina, tada bi Bog bio
P: Zašto redovi anđela imaju različita imena i zaduženja?
osvetoljubiv. Ali Bog, budući da je sama ljubav, nikada ne šalje nekog
O: Anđeli unutar redova nemaju pojedinačna imena, iako im mnogi da povrijedi drugu osobu, mjesto ili stvar, a sigurno ne bi poslao anđe­
religijski tekstovi daju humanizirana imena kao Mihael, Rafael i Ariel. la da to učini. Bog ne može biti sama ljubav i svejedno stati na samo
Uistinu, oni nisu toliko individualno određeni. Odgovaraju na ime odre­ jednu stranu. Dakako, Anđeli su zaštitnici i oni, kao i Prijestolja, nose
đenog reda. A k o želite nebesku glazbu, pozovite Kerubine i Serafine. mačeve, ali to je samo zato da prosijeku put kroz mrak negativnosti.
A k o želite liječenje, pozovite Arkanđeie ili Sile.

—^— —

P: Zašto vodičima trebaju anđeli? Zar sami nemaju dovoljno


P: Z a s t o j e Bog stvorio anđele? Zar Mu mi nismo dovoljni? moći?
O: Dakako da smo mi dovoljni Bogu, ali Bog je, budući da je svez­ O: Imaju, dakako, ali zašto ne bi pozvali sve snage da pomognu
najući, shvatio da će nam trebati zaštitnici ovdje na Zemlji, jer to je bićima koje vode? Mnogo puta mi je Francine govorila da duhovnim
ponekad paklenska okolina. Zato je stvorio anđele. vodičima uvijek pomažu anđeli dok paze na nas. Pretpostavljam, jed­
nostavno rečeno, zato što je više ujedno i bolje. Shvatite, uz to, i da
vodiči čine više nego što samo daju ljubav i štite, kao anđeli. Njima

146 147
ANĐELI Najčešća pilanja

su anđeli potrebni kao pomoć da budu stalno budni dok nadziru druge P: Obijaju li anđeli ljude za B o g a ?
stvari u našim životnim kartama. O: Kakav bi to paradoks bio. Anđeli su tu zbog ljubavi, brige i zaš­
tite i samoj njihovoj srži dobrote bilo bi protivno da povrijede ili ubiju.
Dakle, odgovor je glasno ne!

—•=-<§>— —
P: Ako anđeli imaju toliku moć, zašto nam ne mogu uvijek pomoći?
O: Žao mi je što moram reći da me ovo pitanje ponekad zaista ozlo-
volji. Mije nitko kriv za to; samo bih voljela da je više ljudi svjesno da P: Z a š t o se anđeli ne objavljuju č e š ć e ?

bismo bez anđela bili zaista u nevolji. Samo bih htjela da se svatko O: Objavljuju se, ali mi nismo uvijek svjesni poruka koje nam daju,
osvrne na vlastiti život i pokuša obnoviti sjećanje na one trenutke kad bilo da se radi o poruci od nepoznate osobe ili bljeskovima svjetla u
su mogli umrijeti ili su zamalo imali ozbiljnu nesreću ili su osjetili upo­ noći, šuštanju krila ili telepatskoj poruci.
zorenje u nekoj situaciji. Izbacimo riječi koincidencija i imaginacija iz Nedugo nakon što sam napisala ovaj posljednji odgovor, bila sam
svojeg rječnika. Kad biste vodili dnevnik samo tjedan dana, bilježeći u jednom malom butiku. Ljupka tamnokosa žena stajala je za pultom.
koliko puta ste primili poruke ili imali osjećaj, nikada ne biste posum­ Nasmiješila se i pitala može li mi pomoći. Rekla sam: »Ne, hvala, samo
njali u riječi svoiih vodiča niti u nevidljivu, no svejedno stvarnu prisut­ gledam.« Pogledala sam oko sebe i zaključila da je dućan malo pres­
nost anđela u svojem životu. kup, pa sam krenula van i zahvalila joj.
Anđeli nam ne mogu uvijek pomoći unošenjem izmjena u našu Ona je rekla: »Pazite na sebe. Jako puno ljudi vas treba.« Stala sam
životnu kartu oko koje smo se u cilju učenja sporazumjeli pred Bogom, na tren i zagledala se u nju.
ali nesumnjivo mogu olakšati putovanje, dajući nam hrabrost da se Odvažna sam, pa sam je upitala: »Poznajete me?«, misleći da me je
suočimo sa svojim životom ili upozoravajući nas kako ne bismo skre­ vidjela na televiziji.
nuli na pogrešnoj točki odlaska. Zaista znam da bi život bio puno mrač­ Ona je rekla: »Ne onako kako mislite da vas poznajem.« Bila sam
nije i beznadnije mjesto bez njih. malo potresena, što je neuobičajeno za mene.
Poslije, kad sam snahi ispričala o tom susretu, nas dvije smo se vra­
tile u dućan. Ovog puta je za pultom stajala plavokosa žena koščate
građe. Pitala sam je za ljupku tamnokosu ženu koja je bila tu ranije.

Sljedeće pitanje može zvučati čudno, ali ćula sam ga toliko puta da Plavuša se zapiljila u mene i rekla: »Ovdje ne radi nikakva tamnoko­
sam uvjerena da spada u kategoriju uroka ili opsjednutosti. Dakako, sa žena. O v o je moj dućan, dakle samo sam ja tu. Osim toga, otvoreni
ne možemo biti opsjednuti ili žrtve uroka, ali evo: smo od pet popodne, nikad prije toga.«

148 149
ANĐELI Najčešća pitanja

Pa, mislite što hoćete, ali ja znam da sam trebala ući unutra i susres­ P: Trebaju li anđeli spavati ili odmarati se?
ti, kako vjerujem, jednog anđela. To mi je zaista dalo poleta, jer sam O: Ne, anđeli ne trebaju spavati niti se odmarati, kao ni duhovni
dan prije bila opsjednuta financijama (da, ja izdržavam mnogo ljudi), vodiči, ili bilo koji drugi entitet na Onoj strani. T a m o svi mi imamo
a nakon što je ona razgovarala sa mnom, osjećala sam jednostavno tijelo, ali to je savršeno, veličanstveno tijelo koje se nikada ne umara,
da će sve biti u redu. nije bolesno niti osjeća tjeskobu ili uznemirenost. Svi smo u savršenom
stanju, ili kako je to rekao Joseph Cambell, »u blaženstvu«.

P: Kad anđeli zrače energiju, z a s t o j e to raznim bojama?


O: Mislim da to samo obilježava njihove specifične dužnosti; ne P: Odlaze li anđeli na neko posebno mjesto slaviti Boga?
postoji ništa složeniji razlog. Slično kao što bolničarke nose bijele uni­ O: Ne, oni ne trebaju ići na neko posebno mjesto, isto kao što ni mi
forme, a redovnice crne halje; to je zato da obilježi njihov specifični ne trebamo, niti je to potrebno našem Gospodu. Možemo slaviti Boga
položaj. Boje koje anđeli emitiraju obilježavaju njihov red i zaduženja. na bilo kojem mjestu, bilo gdje, bilo kada, zato što je Bog posvuda.
Ne zaboravimo, energija ima boju. Mnogo puta boja kod anđela pred­ Odrediti jedno mjesto, to bi značilo da ograničavamo Božju svemoćnu
stavlja ne samo boju za iscjeljivanje, nego i za hrabrost, pomoć ili nas
prisutnost. Još jednom, Bog nema posebnih želja.
ta boja održava u vezi kroz njihove telepatske poruke.

P: Objavljuju li se anđeli na Onoj strani?


P: A k o vjerujemo u anđele, pomaže li to da nam oni pomažu
O: Da, dakako, i to vrlo vizualno. Samo ovdje imaju poteškoća s
više?
objavljivanjem. Kad smo na Onoj strani, ili čak i dok prelazimo, anđeli
O: Vjerovanje je moćna energija. Naše vjerovanje u njih anđelima
čekaju da nam pomognu na prvi znak nevolje.
pomaže da probiju koprenu ovog svijeta prema onom drugom. Primi­
jetit ćete kako su djeca, koja su potpuno nevina, često svjesna anđela
zato što im nije rečeno da ih ne mogu vidjeti.

150 151
ANĐELI

P: Z a š t o se anđeli ponekad objavljuju ljudima koji nemaju religio­


zno z a l e đ e ?

O: Još jednom, Bog, kao i anđeli ili duhovni vodiči, nema miljeni­
ke. Mnogi ljudi koji nikada nisu vjerovali imat će iskustvo koje će im
zauvijek promijeniti život. Radi se samo o skepticima zatvorenog duha.
(Svatko može biti skeptik otvorenog duha.) Sigurna sam, kad bi im
se pojavio anđeo, skeptici zatvorenog duha i dalje ne bi vjerovali. Ali,
još jednom - Bog nema posebnih želja. Samo žalim skeptike koji ne
vjeruju u Boga i život nakon smrti ili u anđele. Ne radi se samo o vjeri,
nije logično samo to da Bog postoji, nego i da ima pomagače koji su
vrlo stvarni i tu su zato da nam pomognu. Žalosti me što neki ljudi ne
vjeruju - ne u mene, nego u Višu silu. Svejedno, Bog ih sve blagoslo­
vio. Saznat će kad prijeđu na Onu stranu.

Ima još mnogo drugih pitanja, ali ova su najčešća, pa se nadam da


će omogućiti bolje upoznavanje s tim blaženim bićima koja su ovdje u
službi Boga zato da nam pomognu. Zaista mislim da nas vjerovanje u
anđele približava vlastitoj duhovnosti i ojačava nas u Bogu.
Svatko od nas može se radovati svojim anđelima, pozivati ih sva­
kodnevno ili kad god pomislimo na njih, i kao što ja radim, razgova­
rati s njima. Sto više to činimo, svjesniji ć e m o biti da su anđeli uvijek
oko nas - spremni i voljni da nam daju ljubav, hrabrost, ozdravljenje
i zaštitu.

152
Sve što u o v o m životu radimo, radimo zato što nam to pomaže u
potrazi za duhovnom istinom (ma što to bilo) vodi nas malo više na
ljestvici našega duhovnog napredovanja za Boga. A kad je sve rečeno
i učinjeno, kako kaže fraza, što god postigli u životu to nikad, nikako
neće biti jednako važno kao pitanje zašto smo ovdje, tko je ovdje s
nama i čemu sve to. Moja filozofija, kao što mnogi od vas već znaju,
jednostavna je: Voli Boga, čini dobro, a onda zašuti i idi Kući. Možemo
se nadati da ć e m o istražujući i učeći stići Kući prije isteka vremena;
tada ovaj život zaista ne bi bio uzalud.

Htjela sam završiti ovu knjigu poglavljem posvećenom pričama o


anđelima. Kao što sam već rekla, nema te knjige koja bi mogla obuh­
vatiti sve priče koje sam primila - doslovno ih je na tisuće - pa sam
izabrala nekoliko meni najdražih. Neke su vrlo snažne, a od nekih ćete
se jednostavno naježiti. Nadam se da će vas nadahnuti koliko i mene.
Svako pismo koje sam imala ćast pročitati otkriva jednu jasnu istinu:
anđeli su bili tamo da pruže utjehu, pomoć, iscjeljenje i zaštitu.

Priče o anđelima koje slijede jasno podupiru ili potvrđuju one pred­
stavljene u prethodnim poglavljima. Svejedno jesu li to anđeli u ljud­
skom obliku ili oni koji donose pomoć ili zaštitu, pouka je uvijek ista:
tu su zato da nam pomognu i daruju nam Božju ljubav i svemoćno
razumijevanje i zaštitu.

157
ANĐELI Još pisama i priča o anđelima

Karen piše: je udaljenost između Nicholasa i mene. Kad je ostatak naše gru­
pe, uključujući i mene, već prošao pločnik i zašao na parkirališ­
te, shvatila sam da mi Nicholas nije toliko blizu koliko bi trebao
»Moja obitelj je imala mnoga iskustva s anđelima, ali jedan
događaj imao je ogroman utjecaj na moj život i ja sam nakon biti. Osvrnula sam se i ustanovila da je upravo sišao s pločnika
toga zaista sve sagledala u perspektivi. i krenuo preko parkirališta.

Prije nekoliko godina, moja djeca, moja najbolja prijateljica G tom djeliću sekunde, primijetila sam kako se jedan bijeli
Nancy, njezina djeca i ja otišle smo jedne večeri u Pizza Hut, na auto približava ulazu na parkiralište, velikom brzinom. Doviknula
večeru i da se zabavimo. Ostali smo duže nego inače, ne shva­ sam Nicholasu: 'Pazi!' i zaustavila se užasnuta, čekajući udarac.
ćajući da je već kasno za večer u školskom/radnom tjednu. Kad G istom trenu kad sam viknula, svi su se okrenuli i vidjeli kako
smo napokon shvatili koje je doba, izjurili smo iz restorana i je Nicholas doslovno poletio, kao da ga je nešto gurnulo prema
požurili do auta. Nancy je, vukući djecu, žurila prema svom autu nama. Leđa su mu se izvila dok je letio zrakom. Sletio je dovolj­
ispred mene i moje djece. Ja sam hodala sa svoja dva dečka od
no blizu da ga mogu dohvatiti! Zgrabila sam ga, a vozač u onom
kojih je jedan sporiji od 'prosječnog medvjeda'.
autu je projurio kraj nas, ni ne primijetivši.
Malo ću skrenuti s teme. Htjela bih objasniti zašto je moj mla­
Auto je Nicholasa potpuno mimoišao, bez ijednog udarca ili
đi sin malo sporiji od prosjeka. Nicholas se rodio s neuroblasto-
ogrebotine. Grleći Nicholasa, stajala sam tamo i nisam mogla
mom, rakom koji se razvio u njegovoj fetalnoj dobi. Sada je već
povjerovati. Svi smo pokušavali doći do daha. Stajali smo pod
deset godina u remisiji, bez znakova bolesti. Čudo njegova sluča­
dojmom onoga što smo upravo vidjeli i zapljeskali Nicholasu
ja sastoji se u ovome: u nježnoj dobi od sedam mjeseci Nicholas
zbog tog odvažnog skoka! Vjerujte mi kad vam kažem: Nicholas
je imao kancerogeni tumor veličine grejpa. Tumor je uklonjen i
se u svojih deset godina nikada nije tako brzo kretao. I nije se
nikakvo drugo liječenje nije bilo potrebno - ni zračenje, ni kemo-
nikako mogao onako odraziti bez pomoći Prisutnosti. Nicholas
terapija. Liječnici su bili zapanjeni njegovim oporavkom, ali ja
se jednostavno ne kreće tako brzo i točka.
sam cijelo vrijeme znala da će on biti dobro.
Moja obitelj zaista vjeruje u moć molitve i magiju čuda. Među­ Nakon tog iskustva, moja obitelj sada vjeruje da Nicholas nije

tim, danas se susrećemo s izazovima koje Nicholas velikim tru­ samo pun skrivenih iznenađenja, nego zaista ima anđela čuvara
dom nastoji prihvatiti i savladati. Zbog neuroblastoma, Nicholas koji ga pazi i bdije nad njim. Zapravo, pojavila se jedna Prisutno­
ima slabe mišiće u rukama i nogama, zbog čega se tromo kreće st koja je stajala na ulazu u Nicholasovu spavaću sobu. Nicholas
i hoda. je tu Prisutnost vidio nekoliko puta i opisao ju je samo kao sjenu

A sad se vraćam na priču - hodala sam sa svoja dva sina - sa rukama svijenim iza leđa - koja gleda. Mog sina je to isprva
točnije, hodala sam između njih dvojice, a Nicholas je zaostajao uplašilo, ali ja sam mu rekla da je to njegov anđeo čuvar iz Pizza
za nama. Nosila sam ostatak naše pizze i nisam baš pazila kolika Huta i neka se ne boji - samo je provjeravao je li on dobro.

158 159
AND) 11 Još pisama i priča o anđelima

Hvala vam što ste mi omogućili da s vama podijelim ovu pri­ »Znam da mije Bog davne 1994. godine poslao anđela da zaš­
ču.« titi moju kćer Corinne. Tada je imala šest godina i bila je svjetlo
našeg života.

O v o je zaista prekrasna priča koja nadahnjuje. Isto se - više ili Moj suprug Paul i ja bili smo u braku sedam godina prije nego
manje - dogodilo Gini, mojoj bivšoj snahi. Gurala je moju unuku što je ona postala dobrodošli i veseli dodatak našem svijetu. On
Angeliju u kolicima. Gina je sišla sa pločnika i upravo u tom trenut­ je od početka bio praktični tata, pa su Corinne i njezin otac bili
ku, pričala je poslije cijelom našem uredu, nevidljive snažne ruke su vrlo bliski. Ona mu je bila zjenica oka. Uživali smo u američkom
je doslovno gurnule tako jako da se nabila na rub pločnika, a onda je snu - dobar brak, predivno dijete i lijep dom u Connecticutu.
shvatila da je ravno na nju i Angeliju išao jedan bijeli kamion. Da nije Paul je bio talentiran umjetnik, trener Corrinina dječjega nogo­
bila tako, pomalo silovito odgurnuta, obje bi bile mrtve. metnog tima, a radio je kao instruktor jezika znakova i s hendi­
kepiranim osobama. ( N e želim napraviti sveca od čovjeka, ali
nakon 13 godina braka, zaista smo se jako dobro poznavali i on
je bio i uvijek će biti moj najbolji prijatelj.)

17. studenog 1994. naši životi su se promijenili zauvijek. Pro­


R.T. piše: budila sam se i shvatila da Paul ima strašan napad, tu u krevetu
(...) ranije te večeri nije bilo indikacija nikakvih problema. U dobi
»Prije nekoliko godina, šetala sam svoje pse, kao svakog od 37 godina, njemu je zatajilo srce. Upalila sam svjetla, nazvala
dana. Odjednom, stala sam i psi su sjeli. Iza sebe sam osjetila, hitnu pomoć, gotovo do kraja zatvorila vrata kćerine sobe (nje­
kako mi se činilo, topli vjetar koji se blago uspinje mojim rame­ zina soba je bila ravno nasuprot, na drugoj strani hodnika, uda­
nima, popraćen mirisom ruža. Blagi glas je rekao: 'Sad imaš ljena oko metar i pol), svezala psa i čekala da hitna odgovori.
anđela čuvara.' Često sam viđala anđele i duhove i imala sam Možete zamisliti kaos koji je uslijedio: sirene tule, svjetla blješte,
brojna vidovnjačka iskustva, ali ovo je bilo jedinstveno kao malo pas laje, a ja vrištim i plačem iz sveg glasa. Ljudi iz hitne su bili
koje drugo!« divni i jako su se trudili da spase čovjeka kojeg su svi poznavali
(živjeli smo u malom gradu).
U brzini i žaru, prevrnuli su noćni ormarić koji je s treskom
pao na pod, izvukli mog supruga iz kreveta uz veliku buku i pos­
tavili opremu da mu ponovno pokrenu srce. Oprema je glasno
Sljedeća priča je malo podulja, ali također lijepo pokazuje kako zujala, šuštala, prigušila sva svjetla u kući i općenito izazvala
anđeli štite djecu. veliku pometnju. Cijelo to vrijeme, vikali su mu da se drži, a ja
Cynthia piše: sam vrištala na njih da me puste do moje kćeri. Voljela bih da

160 161
ANĐELI Još pisama i priča o anđelima

vam mogu reći da sam čula nekakav svemoćni zbor koji mi u Sljedećih godina puno smo razgovarali o tome i sigurna sam
tom trenutku šalje mir, ali to se nije dogodilo. da bi to mnogi ljudi pripisali m o m stanju u to doba kad sam bila
Kad sam uspjela izaći na hodnik, dok su oni ukrcavali Paula u slomljena od boli, i/ili nedostatku sna, ali zaista, svim srcem vje­
kola hitne pomoći, odmah sam potrčala da vidim kako je moja rujem da je Bog poslao anđela da poštedi moju kćer boli zbog
kći. Kad sam otvorila vrata njezine sobe (koja su cijelo vrijeme prisustvovanja zadnjim trenucima života svog oca. Corinne se
ostala samo pritvorena), sigurna da je ona nezamislivo traumati­ uopće ne sjeća svog »posjetitelja« te noći. Čvrsto je prespavala
zirana, ugledala sam to blistavo svjetlo. Cijela soba je doslovno cijeli događaj, stoje nevjerojatno kad uzmemo u obzir malu kvad­
sjala. (A to vrijeme mislila sam da je to odsjaj svih oni svjetala raturu hodnika i stupanj buke koja je vladala. Ja sam zapanjena
vani, ali kola hitne pomoći bila su na prilazu, na suprotnoj strani još više kad počnem razmišljati o zastrašujućoj moći Boga.«
kuće. O v o blistavo bijelo svjetlo lebdjelo je nad njezinim kreve­
tom, otprilike metar iznad mirnog, usnulog lica moje šestogodiš­
nje kćeri i činilo se kao da pulsira. Odjednom, kad sam krenula
prema njemu, nestalo je. Poljubila sam je i zagrlila i shvatila da
spava vrlo čvrsto. Susjeda je ostala paziti na nju dok sam ja kre­ Wendall piše:
nula u bolnicu. Nažalost, Paul nije preživio.

Sljedeće noći, ležeći u krevetu, stalno sam u mislima ponov­ »Ne znam je li ovo zaista priča o anđelima ili nije, ali ja sam

no vrtjela događaje iz prošle noći. Kako je, za Boga, to dijete 8. studenog 1969. navršio 19 godina i bio sam u vojsci. 10 stu­

moglo prespavati svu onu buku i zbrku koja se događala samo denog još tri vojnika i ja hodali smo kolnim prilazom odmah

par metara dalje od nje? To nije bilo stvarno. A onda sam ugleda­ iza stražarnice kad nas je udario auto. Ja sam pao pod vozilo,

la nešto što mogu nazvati samo božanskom vizijom. To nije bio a ostalu trojicu je auto odbacio u stranu. Vozilo me je vuklo 4 i

san, jer nisam spavala. Shrvana bolom da, međutim obrazovana pol, neki kažu i 5 metara, a ja sam ostao pri svijesti. Kad sam se

sam i inteligentna žena. Jasno sam vidjela lik svoje kćeri, čvr­ izvukao ispod auta, sjećam se da sam se nekoliko puta zakotr­

sto usnule na svom krevetu. Blistavo i prekrasno svjetlo počelo ljao. Zaustavio sam se, a kraj mene je klečala lijepa crna žena u

je ispunjavati sobu. Predivan, topao osjećaj pratio je to svjetlo. prekrasnoj haljini. Iako se činjenica da sam preživio kasnije mog­

Pojavio se veliki lik u halji, lebdeći oko trideset centimetara iznad la različito protumačiti, sjećam se da sam osjetio kako od nje

poda, blistava pojava, vrlo visoka i snažna, stvorenje zapovjed­ dopire velika ljubav i utjeha. Vozač se nekako izvukao i nikada

nog držanja oko kojeg posvuda sja svjetlo; isto onakvo svjetlo nije pronađen, a ja do danas nemam pojma tko je bila ta žena.

kakvo sam vidjela iznad njezina kreveta noć prije. Zapanjeno Još jednom, ne znam je li ovo priča o anđelu, ali ta žena se meni

sam gledala to predivno biće koje je kleknulo uz njezin krevet i činila kao anđeo.«

pokrilo je svojim krilima.

162 163
ANĐELI Još pisama i priča o anđelima

Ona je sigurno bila anđeo, a to pokazuje i kako se anđeli pokazuju to prođe, jer jako želim da se osjećam bolje, a operacija je jedini
način da ublažim tu muku.
u mnogim lijepim oblicima kako bi nam pomogli kad nam je pomoć
potrebna. Isto tako, pokazuje da anđela ima svih boja, a svi su ispunje­ Zatim je žena, koja mi je, usput rečeno, izgledala nekako
ni ljubavlju i suosjećanjem. neodređeno poznata, upitala jesam li religiozan. Iskreno sam
odgovorio da nisam, ali da vjerujem u Boga. Ona me je zatim
upitala želim li se pomoliti s njom. Rekao sam: 'Da, bih.' Sjela
je na drugi kraj kreveta, uhvatila me za desnu ruku, drugu ruku
položila preko moje i svoje ruke, zaklopila oči i počela moliti.

Mike piše: Ne sjećam se gotovo ničega iz te molitve, osim da je više puta


koristila frazu 'Nebeski Otac'. Ono čega se vrlo živo sjećam 16
mjeseci nakon te večeri bila je nevjerojatna snaga, čvrstina i top­
»Ja sam ćetrdesetdevetogodišnji muškarac koji živi u južnoj
lina (gotovo vrelina) njezine ruke na mojoj. A ipak su joj ruke
Kaliforniji. G listopadu 2000. imao sam veliku operaciju na srcu istovremeno bile meke i nekako blage. Opisao sam taj osjećaj
u Samaritanskoj bolnici u Los Angelesu. Rano uvečer prije moje kao da me je za ruke uhvatio nježni hokejaš. Molila se možda
operacije (između 17 i 18 sati) u kojoj će biti zamijenjen urođe­ minutu, a onda prestala, pustila mi ruku i rekla nešto kao 'Sretno
no defektni zalistak u m o m srcu koji me doveo na rub smrti, bio sutra', a zatim izašla na hodnik i otišla. Tada sam se, sjećam se,
sam sam u bolničkoj sobi kad je unutra tiho ušla tamnokosa nakratko osjećao opušteno i na miru sa svime. Kad sam počeo
žena srednjeg stasa, od tridesetak do četrdeset godina, konzer­ razmišljati o tome, zapitao sam se tko je zapravo ona bila. Mislim
vativno, ali ukusno dotjerana. da sam pretpostavio da je bolnički kapelan ili neka takva crkve­
na žena koja posjećuje ljude uoči velikih operacija.
Budući da sam bio hospitaliziran već gotovo osam dana prije
same operacije (bio sam teško bolestan zbog komplikacija s jet­ Poslije te večeri, posjetila me je moja supruga i ja sam joj
rom koje su nastale zbog mojih srčanih smetnji), navikao sam usput ispričao taj događaj. Tada mi nije ništa rekla, ali kasnije
je ispričala da je mislila da sam cijelu epizodu umislio. G prijem­
se da ljudi ulaze i izlaze iz moje sobe u svako doba, danju i noću,
nim formularima nisam naveo nikakvu religijsku pripadnost.
iz ovog ili onog razloga. Ona mi je prišla (napola sam sjedio na
Ona je te večeri, nakon što je otišla iz moje sobe, posjetila ured
lijevom rubu kreveta) i jednostavno rekla: 'Pozdrav, imate sutra
bolničkog kapelana i upitala dežurnog svećenika šalje li on obič­
operaciju?'
no nekoga, preciznije ženu, pacijentima koji idu na operaciju.
Odgovorio sam: 'Da, tako je, sutra ujutro.' On to ne radi, rekao joj je, osim ako pacijent ne traži da ih uoči
Ona je upitala: 'Jeste li zabrinuti ili nervozni zbog zahvata?' operacije posjeti on ili jedan od njegovih pomoćnika (a to su
katolički svećenik i rabin). G slučajevima kad nije navedena
Kako mi ni obitelj ni liječnici nisu rekli kakve su šanse za
nikakva religijska pripadnost, on se nije uplitao u stanje duha ili
uspjeh operacije, rekao sam da nisam nervozan, samo želim da
165
164
ANĐELI Još pisama i priča o anđelima

raspoloženje ljudi. Izričito joj je rekao da mu nije poznata nikak­ Kate piše:
va ženska osoba unutar bolnice, ili izvana, koja u bilo koje doba
obavlja takav zadatak.
»Htjela bih podijeliti priču o tome kako sam, kad sam bila
Moja supruga, mislim, i dalje vjeruje da sam cijeli događaj dijete, susrela anđela. Nisam mogla imati više od tri godine u to
halucinirao ili sanjao, ali ja sam jednako tako siguran da je to vrijeme, a sjećam se kao da je bilo jučer.
bilo stvarno i da se zaista dogodilo. Još osjećam toplinu i blagu
Živjela sam u podrumu zgrade s četiri stana s majkom, dvi­
snagu tih ruku na svojoj ruci i sjećam se kako sam osjećao dubo­
je sestre i bratom i sjećam se da je kod majke jedne večeri bio
ku povezanost s njom dok smo se molili. Do danas, znam da bih
prijatelj pa je nama djeci rekla da se idemo igrati u svoju sobu.
je mogao prepoznati u masi ljudi, a i dalje mi se čini da sam je
Sjećam se da su vrata sobe bila zatvorena i iz nekog razloga nit­
negdje već vidio.
ko od nas djece nije im se približavao. Mojim sestrama je bilo
Sljedećeg događaja se ne sjećam jasno, ali moja majka i baka oko sedam i osam godina, a bratu dvije. Sjećam se da se majka
pričale su da sam, kad sam bio vrlo malen, imao dva imaginarna ljutila na nas. Izašla je iz dnevne sobe koja je bila preko puta
prijatelja ili pratitelje koji su meni bili vrlo stvarni. Je li moguće naše u dnu hodnika i krenula prema nama, govoreći nam da se
da otuda znam tu ženu? Je li to bio moj anđeo čuvar ili duhovni prestanemo glupirati i da se pristojno ponašamo.
vodič, i je li moguće da ponovno nekako stupim u vezu s njom Sljedeće čega se sjećam bilo je kako mama otvara vrata spa­
prije nego što umrem? Ili to ne ovisi o meni, nego o njoj ili Bogu? vaće sobi i jako, jako hladan vjetar puše prema nama. A onda
Siguran sam da ću je ponovno vidjeti kad budem spreman i se soba jako ugrijala. Prozor je bio zatvoren pa ja, jer sam bila
napokon zaista prijeđem prijeko.« dijete, nisam shvaćala otkud taj vjetar, ali istovremeno baš zato
što sam bila dijete, to me nije mučilo.
Zaista nije važno kako nam anđeli dolaze, jer oni zaista dolaze i Majka nas je poredala u krug i dovela svog prijatelja da se
donose nam utjehu u teškim vremenima. Ako samo razmislimo i drži­ zajedno pomolimo. Odgojeni smo vrlo religiozno i čini mi se kao
mo oči otvorene, kladim se da se svi možemo sjetiti neke nepoznate da smo uvijek bili u crkvi ili smo se molili kod kuće. No, sljede­
osobe koja nam je pomogla... a to je vjerojatno bio anđeo. će čega se sjećam bilo je da nam je majka rekla da potražimo
anđela.

<H#H- ° ^ > — Sjećam se kako sam tražila svuda po kući i ništa nisam našla,
i to mi je slomilo srce jer sam zaista mislila da ću vidjeti anđela.
A onda sam zavirila u praonicu. Otvorila sam vrata, a na sušili-
ci je sjedilo nešto najdivnije što sam ikada vidjela. Jako me je
uplašilo i sigurno sam izgledala potpuno skamenjeno, jer mi se
to obratilo. (Kažem »to« jer ne znam kojeg je spola bilo.)

166 167
ANĐELI
Još pisama i priča o anđelima

Anđeo je rekao: 'Katherine, ne boj se. Neću te povrijediti [ili


Janet piše:
je možda bilo naštetiti]. Uvijek ću te štititi. Ja sam tvoj anđeo
čuvar'.
»Anđeli oko stabla (...) slika koja će mi uvijek ostati u umu.
Okrenula sam se da pitam mamu vidi li i ona anđela. Rekla je
Vraćala sam se pješice kući od prijateljice, u dobi od pet godina,
da ne može i ja sam je pitala zašto. Ona je rekla da je to zato što
približno. Okrenula sam se i pogledala prijatelje koji su se igrali
je moje srce čisto, a njezino nije, ili nešto u tom smislu. Iskreno,
pod stablom u svom dvorištu. To je bilo više kao da sam ih vidje­
ne sjećam se je li tko od moje braće i sestara vidio isto, ali znam
la krajičkom oka. Uz njih je stajao prekrasan ženski anđeo, paze­
da su kroz godine imali susrete s drugim duhovima, kao i ja.
ći na njih. Bila je onakva kakve nalazimo u knjigama, s velikim
Nikad neću zaboraviti to iskustvo i dragocjeno mi je. Kad zais­ krilima i lijepom odjećom.
ta potonem, uvijek pomislim na taj trenutak i osjećam se kao
Ne sjećam se da sam taj trenutak podijelila s nekim prije
da netko pazi na mene. Ne mogu opisati kako je anđeo izgledao
odrasle dobi, jer sam osjećala da to nije nešto o čemu treba govo­
jer je to bilo sve ono lijepo što možete zamisliti, u jednoj osobi.
riti kad su ljudi oko mene. Mnogo godina poslije, kad se ukaže
Istovremeno, imalo je lice, ali bilo je bez crta. To možda nikome
ne zvuči smisleno, ali meni jest. prilika za to, pričam o svom iskustvu s anđelom čuvarom, kad
god mi se čini prikladno. O v o je jedini put da sam to iskustvo
Jedino sa čime se tog anđela može usporediti (iako vrlo prib­
zabilježila u pisanom obliku. Blagoslovljeni bili zato što ste mi
ližno) je grčka statua s kosom do ramena i krilima koja su bila
omogućili da podijelim o v o životno iskustvo.«
ogromna i veličanstvena. Anđeo je nosio dugu halju kakvu bi
netko iz Grčke nosio u drevno doba, ali boje toplog zlata. Goto­
vo kao da je blistavo, umirujuće svjetlo zračilo iz nje i to je bila O v o također potvrđuje kako anđeli štite ljude. Mislim da ih tako
jedina boja na tom anđelu. Nikakve boje kose, kože, očiju (...) često viđamo oko djece zato što su djeca nevina i jednostavna, bez
samo ta svjetlost.« negativnosti koja bi ih sputavala.

Kao što sam napomenula mnogo puta, djeca su čistog srca i mogu
vidjeti ono što drugi često ne mogu. Ova priča se poklapa i s informaci­
jom da su anđeli androgini. Uočite i kako anđeo u ovoj priči potvrđuje Susan piše:
zračenje energije koje anđeli često manifestiraju kad nam se pokazuju,
toliko energije da izgleda kao da je anđeo sav od svjetla, bez ikakve
»Tjedan prije Nove 2001. godine, moja obitelj i ja odlučili smo
boje - osim boje energije koju isijava.
da se odvezemo u Zapadnu Virginiju da posjetimo moju majku
i da djeca i unuci prvi put vide snijeg. Kad god idem na dugo
putovanje, pogotovo u vrijeme praznika, zovem anđele da budu
168
169
ANĐELI Još pisama i priča o anđelima

s nama. Moja pokćerka Megan snimila je fotografiju kroz prozor Paula piše:
dok smo se vozili autocestom. Kad smo dobili razvijene fotogra­
fije, tamo su uz nas bila dva anđela. Čuvam tu sliku na poslu,
»24. rujna 2000. u Pigeon Hillu, država Georgia, moj sin Dylan
na svom radnom stolu, da me podsjeća da su moji anđeli uvijek
i ja odlučili smo ići na planinarenje. Dylan je ponio neke čokoladi-
sa mnom.«
ce pa sam ih ja skupa sa svojim fotoaparatom stavila u ruksak.
Pješačili smo oko kilometar i pol do potoka, gdje se on igrao u
Ne znate koliko sam vidjela slika koje pokazuju ili obris anđela na vodi, bacao kamenčiće i hodao po drvenim trupcima. Za to vrije­
nebu ili jako svjetlo oko osobe, koje se ne može uvijek objasniti kao me, ja sam ga snimala dok se igra. A onda sam primijetila kako
odsjaj objektiva. se uz obalu gomila izmaglica. Prvo sam pomislila na anđele, ali
nisam mogla shvatiti zašto bi bili ovdje. Pogledala sam uzvodno i
nizvodno; izmaglica se skupila samo oko mog sina. Nakon neko­
liko minuta, nestala je.

Dylan se igrao još pola sata, a onda smo odlučili pješačiti


A d a m piše:
natrag do auta. Dala sam mu čokoladicu da je pojede putem.
Dylan je hodao oko dva metra ispred mene, uz rub staze. A
»Tata m o g prijatelja vozio je cijelu obitelj na odmor. Vani je onda je vrisnuo i poskočio. Dojurila sam k njemu. T a m o me je
bilo jako maglovito, a vidljivost minimalna. On kaže da je odjed­ gledala metar dugačka zmija otrovnica u napadačkom položa­
nom, niotkuda iz jednog kuta u autu, zasjalo plavo svjetlo, jasnije ju. Zgrabila sam Dylana i pitala je li dobro. Rekao mi je da mu
pokazujući cestu. Tada je shvatio da je skrenuo s ceste i zamalo je ispao komadić čokolade pa je pogledao dolje, na vrijeme da
sletio u provaliju. Odmah je skrenuo i vratio se na cestu. Sviđa spazi zmiju. Korak dalje i nagazio bi zmiju, posred glave. Tada
mi se ova priča koju mi je ispričao i vjerujem u to. Taj čovjek je sam shvatila zašto su anđeli bili tamo i zahvalila sam im što su
vrlo poštena osoba, jedan od rijetkih takvih na o v o m svijetu.« pazili na mog sina. Slike koje sam snimila pokazale su izmaglicu
(anđele) oko Dylana.

Nakon tog potresnog doživljaja, osjećala sam da to trebam s


I ova priča pokazuje kako anđeli štite, a uz to - kako je već objaš­
nekim podijeliti pa sam nazvala svoju osamdesetčetverogodišnju
njeno u knjizi - emitiraju svjetla, toteme, čak i električnu energiju.
baku Letitiju. Kad sam joj ispričala svoju priču, ona mi je odlučila
ispričati svoju priču o anđelima, a ja je želim podijeliti s vama.

Letitia je pala i slomila kuk prije nekoliko godina. Prve noći


kad se vratila kući, probudilo ju je ružičasto svjetlo iznad kreveta.
Svjetlo je postalo veće, a onda su se pojavili anđeli u haljama,

170 171
Još pisama i priča o anđelima
ANĐELI

60 do 70 kilometara na sat. Sigurna sam da je ona žena bila


raširivši svjetlo iznad cijelog njezina kreveta, kao šator. Potom
anđeo.«
su nestali, ali nakon toga se Letitia vrlo brzo oporavila od svoje
povrede. Obje smo se složile da su oni došli da je iscijele zato
da bi dulje mogla ostati s nama. Otkako se to dogodilo, Letitia O v o je bio anđeo koji savjetuje i štiti kroz upozorenje. Anđeli veći­
je mogla vidjeti duhove kako se igraju i anđele koji se brinu za nom dolaze niotkuda, a onda nestanu. To je kao da su poslani kao
nju. To što sam s njom podijelila ovo iskustvo, još više je ojačalo glasnici s ograničenim trajanjem, da nas zaštite.
našu vezu.« Suzanne je nastavila:

I ovdje vidimo raznobojna svjetla koja anđeli projiciraju, ali i bijelu »Kod moje druge priče: nisam sigurna je li to bio anđeo, ali mis­
izmaglicu koja ih često okružuje. lim da je. Išla sam na posao (u drugom gradu, na drugi posao),
a na cesti je bilo leda. Vozila sam polako zbog lošeg stanja na
cesti. Trebala sam stati na semaforu, ali spremala sam se da
skrenem desno u jednosmjernu ulicu. Slušam klasični rock-n-ro-
11, a to je bilo oko Božića. Volim slušati božične pjesme izvedene
Suzanne piše: na tradicionalni način, ne u rock-stilu, pa kad je na rock-stanici
zasviralo 'Joy to the World' (moja omiljena božična pjesma),
nisam ni pokušala skrenuti - bila sam previše zaokupljena bulje­
»Mislim da imam dvije priče o anđelima. Živim na selu, pa
njem u svoj radio! Ostala sam tamo, a jedan veliki stari kamion
moram putovati oko 30 kilometara da bih bilo kamo stigla. A
s prikolicom protutnjao je na crveno, jer nije m o g a o stati zbog
volim voziti malo brže. Dakle, radila sam u trgovini i punila sam
leda. Da sam skrenula u trenu kad je to bilo moguće, to vozilo bi
police. CIsput su me pozdravljali mnogi kupci i ja bih uz posao
me udarilo. Sigurna sam da je to bila anđeoska intervencija.«
popričala s njima. Žena koju nikad prije, niti poslije, nisam vidje­
la, obratila mi se i tek tako rekla da budem 'oprezna tamo kod
crkve; jeleni su gladni, znaš'. Pa, bila sam pomalo iznenađena, Suzannina druga priča pokazuje kako nas Bog i Njegovi anđeli uvi­
uglavnom zato što smo pričale o nečemu sasvim drugom, ali jek štite.
rekla sam: 'Hvala vam, pazit ću putem kući'.

Putujući kući tog popodneva, nisam baš razmišljala o onome


što je rekla ta žena, ali vozila sam sporije od dopuštene brzine.
Baš kad sam zaobišla most, kraj baptističke crkve Chapel Hill,
preko ceste je prelazilo oko osam jelena. Mogla sam se zausta­
viti jer nisam vozila onako brzo kao inače. Išla sam samo oko
173
172
ANĐELI Još pisama i priča o anđelima

Kim piše: O v o je još jedna priča o tome kako anđeli uzimaju različite oblike.
G ovoj priči uočite i kako je više anđela radilo zajedno, jedan ili više
njih koji su povukli Kim na površinu i dvojica koji su spasili nju i nje­
»Svoju priču nikad neću zaboraviti. Bilo je to u ljeto nakon
mog sedmog razreda. Bila sam na plaži s prijateljicom. Bile smo zinu prijateljicu.

u oceanu, skakale u valove i odlično se zabavljale. Nismo primi­


jetile da su čuvari plaže upozoravali ljude na podmorsku struju ——<§>-<-

koja se pojavila. Prije nego što smo postale svjesne, našle smo
se dublje u oceanu, valovi su dolazili jedan za drugim, a nikoga
nije bilo u blizini. Teško sam hvatala zrak između dva vala i ruke Rose piše:

su mi se već jako umorile. Na kraju nisam više mogla držati gla­


vu iznad vode i potonula sam. Sjećam se kako sam stražnjicom »Kad je moja kći Ashley, kojoj je danas 14 godina, imala 5
udarila o oceansko dno. Iscrpljena, stalno sam se molila Bogu godina, često je provodila vrijeme u samoći svoje sobe. Iz kuhi­
da mi pomogne. A onda sam shvatila da se ne probijam prema
nje, koja je kat ispod njezine spavaće sobe, mogla sam je čuti
površini hvatajući zrak; osjećala sam se kao riba, jer je to bilo
kako pleše i pjeva i mislila sam kako je to slatko. Jednog dana
kao da mogu disati pod vodom (uvijek sam se bojala utapanja
odlučila sam da poslušam jedan od tih njezinih glazbenih interlu-
jer sam mislila da bi bilo strašno da više ne mogu udahnuti).
dija, a onda sam ostala bez daha. Stojeći tiho kraj vrata njezine
Osjećala sam se vrlo smireno i stalno sam se molila, a onda spavaće sobe, čula sam Ashley kako pjeva, smije se i vodi nev­
sam odjednom poletjela ravno gore, na površinu, kao da sam se jerojatnu jednostranu konverzaciju. Prvo sam pomislila: Ma baš
nogama snažno odgurnula od oceanskog dna - ali ja sam sjedi­ je to slatko, ima zamišljenog prijatelja, dok nisam čula Ashleyin
la na dnu, a ne stajala. Vidjela sam prijateljicu koja se bori da
predivni glasić kako me zove: 'G redu je, mama, možeš ući.
ostane na površini i uspjela sam je uhvatiti za ruku. A onda su
Samo pričam sa svojim prijateljima. Baš su zabavni!'
sa pučine, ne sa obale, došla dva surfera koji su nas stavili na
svoje daske i odvezli nas do obale bez problema. Neobično je to Gšla sam bez riječi u njezinu sobu gdje mi je ona, u zreloj

što su ta dva surfera bili identični blizanci prodornih plavih očiju. dobi od pet godina, objasnila da su anđeli njezini prijatelji. Rekla
Kad smo sišle s dasaka i izašle na obalu, okrenule smo se da im mi je da oni cijelo vrijeme dolaze da se igraju s njom, a ako ja
zahvalimo, ali njih nigdje nije bilo (...) niti u vodi, niti na plaži, ne vjerujem, neka ih samo pitam, tu su u sobi! Bila sam odušev­
uzduž i poprijeko. Zaista vjerujem da su to bili anđeli, a nama ljena i počašćena što sam dio tog čarobnog trenutka, ali rekla
nije bilo vrijeme da odemo. Zbog ovog iskustva, više se ne bojim sam kćeri da ću je pustiti da se u miru igra sa svojim divnim
smrti ili boli koja bi s njom mogla doći.« prijateljima.«

174 175
ANĐELI Još pisama i priča o anđelima

Anđeli imaju specifičnu sklonost prema djeci jer njih još nisu iskva- pogledam na obje strane prije nego što prelazim ulicu i roditelji
rili svi oni koji govore da anđele ne mogu vidjeti ili čuti. CI o v o m sluča­ su me upozorili na opasnosti ove ceste.
ju, anđeli su bili Ashleyini drugovi u igri. Vrlo je često da su i duhovni Iz tko zna kojeg razloga, tog dana ili nisam pogledala, ili
vodiči »zamišljeni prijatelji« djece širom svijeta. nisam dovoljno dobro pogledala prije nego što ću prijeći. Pojurila
sam preko ceste, vesela i nestrpljiva da što prije uzmem tu igrač­
ku. Sljedeće što pamtim, bio je Volkswagen buba koji je jurio
prema meni. Sjećam se, instinktivno sam se htjela vratiti natrag
prema pločniku, ali već sam bila na pola kolnika. Je li se misao
Zadnja priča je odlična za kraj, jer pokazuje i potvrđuje mnoge pretvorila u akciju, ne znam. Sjećam se osjećaja da me omota­
aspekte anđela. lo nešto meko i nisam vidjela ništa osim bljeska svjetla - sve
u trenu. Nakon toga, znam da sam bila napola ispod prednjeg
Veronica piše:
dijela auta, zgrabivši rukama metalni odbojnik u visini grudi. Za
promatrača, to je možda izgledalo kao da sam zaustavila auto,
»Upravo sam pročitala Ona strana i povratak, pogledala uhvativši ga za odbojnik. Sjećam se da sam pogledala gore pre­
vašu web-stranicu i kad sam vidjela da tražite priče o anđelima, ma autu i shvatila da ležim na leđima savršeno ispruženih nogu
osjetila sam nadahnuće da ispričam priču. Ovu priču ne pričam do polovice auta. Nekoliko sekundi kasnije, čula sam korake i
mnogim ljudima. vidjela dvojicu mladića koji su istrčali iz auta prema meni. Nisam
bila uplašena; sjećam se da sam, umjesto toga, uvjeravala mla­
Imala sam možda pet ili šest godina. Igrala sam se s prijatelji­
diće da sam dobro.
ma iz susjedstva u Mexico Cityju, gdje sam odrasla. Ulica pred
Sjećam se kako su osjećaj kao da sam umotana u nešto
našom kućom bila je zapravo više bulevar, široka ulica podijelje­
meko odmah zamijenile (u usporedbi) relativno grube ruke mla­
na vrlo širokom travnatom pregradom. Živjeli smo na nizbrdici,
dića koji su me pokušavali izvući ispod svog vozila. Sjećam se
što znači da se sav promet pred našom kućom obično odvijao
kako je majka vrisnula moje ime s našeg prozora na drugom
vratolomnom brzinom. Moji prijatelji živjeli su preko puta i moja
katu.
majka nas je uvijek preklinjala da budemo krajnje oprezni kad
Događaji koji su uslijedili zamagljeni su u mojim mislima, ali
prelazimo ulicu posjećujući jedni druge. Bilo nam je, naravno,
dvije stvari su se nametnule kao sjećanje na ostatak tog dana:
zabranjeno da se igramo na ulici, čak i na pločniku.
apsolutna sigurnost da me je dotaknulo nešto čisto i sveto (taj
T o g dana smo se u dvorištu ispred prijateljičine kuće igrali osjećaj se zadržao još nekoliko dana, kao odsjaj), i ogromna zah­
Ratova zvijezda. Kako je moj brat bio vrhunski autoritet za tu valnost što sam prošla nepovrijeđena - ni ogrebotine, ni udarca
temu, on je imao sve potrebne igračke i oružje, a ja sam se ponu­ ili modrice iz događaja koji je po svemu trebao završiti s teškim
dila da odem po određeni model u našu kuću. Naučila sam da lomom nogu u najboljem slučaju ili smrću, u najgorem. Nema

176 177
ANĐELI

drugog objašnjenja za položaj u kojem sam se našla ispod auta;


za izostanak modrica i povreda; i za osjećaj obavijenosti nečim
mekim, koji sam doživjela. Sigurna sam da je to čudo bilo djelo
mog anđela.«

O v o je odličan primjer za čudesne sposobnosti anđela da nas štite i


brane. Još jednom, poludim kad čujem kako neki ljudi pitaju: »Pa što,
uopće, rade anđeli?« A k o samo razmislimo, svi ćemo se sjetiti koliko
puta su katastrofe izbjegnute zamalo, brzom i brižnom intervencijom
anđela.

178
Epilog

Možda zbog svih ovih lijepih, istinitih i inspirativnih priča o anđelima,


dok sam pisala ovu knjigu u meni se počela oblikovati divna spoznaja.
Uvjerena sam, bez lažne skromnosti, da Bog, kao i naši vodiči i anđeli,
sve nas ispunjavaju dubokim istinama. A k o budemo otvoreni, njihova
poruka će se jednostavno ispisati u našem umu.
Češće nego što mogu izbrojati, ljudi mi govore: »Sto sam svjesniji i
što više znam, više sam vidovnjak«. Nikad nisam shvaćala zašto poku­
šavamo odvojiti te dvije stvari. Što više naš um, srce i duša teži Bogu,
više informacija primamo. Uvijek sam vjerovala da smo svi, koristeći
suvremeni žargon, rođeni s mobitelom, ili dvije povezane papirnate
čaše, ili sa sposobnošću da primamo dimne signale od Boga; ali zabo­
ravili smo kako da tu sposobnost koristimo, prigušili smo je ili je pot­
puno odbacili. Ne samo »religionistički« (primijetite da je to različito od
religije), nego zato što je život nahrupio i izgurao van komunikaciju s
božanskim.

Ovu jednostavnu istinu shvatila sam razmišljajući o onom prasta­


rom, često postavljanom pitanju: Gdje je moja srodna duša, gdje je
blizanac moje duše, ili gdje je ta osoba koja će me upotpuniti? Zabo­
ravljamo da ih ima mnogo koje treba voljeti, uključujući i one vidljive
i one nevidljive: naše drage koji više nisu s nama, naše anđele i na
kraju, ali nikad, nikako najmanje važno - Boga. Uvjerena sam da je
razlog zašto čovječanstvo stalno traga za ljubavlju i zašto život često
ne izgleda potpun u tome što smo ovdje na zemaljskoj ravni postojanja

181
ANĐELI

odvojeni, ili se ponekad tako osjećamo, od Apsoluta, a to nije samo


Druga strana, nego i Božja sveprisutna ljubav.
Ljubav je zaista odgovor na sve. Biti bogolik znači biti u stanju volje­
nja, ne samo stalno željeti da budemo voljeni. Anđeli nam pokazuju to
načelo u najistinskijem obliku. Da, mi ovdje imamo ljubav, ali ne kao O autorici
prijeko na Onoj strani, koja nam je Dom. Dakle, uzalud tragamo za sav­
ršenstvom u svakome i svačemu ovdje; a kad osjećamo da nas je to
izdalo, postajemo nesretni. Cijelo čovječanstvo je ispunjeno pogreška­ Milijuni ljudi bili su svjedoci nevjerojatnih vidovnjačkih moći Sylvie
ma i krivim postupcima, ali to ne umanjuje Našu Apsolutnu Božanstve- Browne u TV-emisijama kao Montel, Larry King Live, Entertainment
nost, jer budući da potječemo od Boga, imamo savršenu genetiku. Tonight i Unsolved Mysteries, a predstavljena je i u časopisima Cosmo­
Jednom kad prihvatimo da smo ovdje, kako često kažem, na lošem politan i People, kao i drugim medijima. Sylvia je autorica brojnih knji­
izletu, i da to možemo prebroditi uz Boga, našu apsolutnu Ljubav i sve ga, između ostalih Život na Onoj strani, Ona strana i povratak i Knjiga
nebeske čete koje nam pomažu, život dobiva bogatije, punije znače­ snova; predsjednica je tvrtke Sylvia Browne Corporation i osnivačica
nje. Ne zato da bismo diskreditirali ideju da imamo partnera; ali dok crkve Novus Spiritus, smještene u Campbellu, Kalifornija.
usvojimo Boga i Njegove voljene čete, čini se kao da smo osuđeni na
neuspjeh i greške. Jednog dana, svi ćemo se ponovno ujediniti sa svo­
jim dragima... i svojim blaženim Stvoriteljem i našim divnim anđelima
koji će nam pomoći da stignemo tamo.

Bog vas volio. Ja vas volim.

- Sylvia

P.S. Uvijek čuvajte anđela na svom ramenu, ili još bolje, na oba
ramena - ili gdje bilo, gdje vam padne na pamet. Čak i ako ne pitate,
anđeli će svejedno doći, jer su oni produžetak Božje Apsolutne Ljubavi
prema nama.

182 183
O ilustratorici

Christina Simonds je zaposlena u uredu Sylvie Browne i zaređena


svećenica Društva Novus Spiritus. Ilustratorica koja svoj rad shvaća
kao način za prenošenje filozofije gnostičkog kršćanstva, kroz simboli­
zam njezine umjetnosti.

184