Sie sind auf Seite 1von 2

Ajurveda je “znanost o životu”.

Riječ ajurveda je sastavljena od dvije riječi, ‘aju’ i ‘veda’.


Značenje riječi ‘ayu’ je život, a ‘vede’ znanje. Stoga ajurvedu možemo definirati kao
znanost koja se bavi znanjem o životu. Jedinstvenost ajurvede je da pridaje jednaku
važnost fizičkom i mentalnom zdravlju.

Ona se također bavi sretnim i nesretnim životom. Nadalje, opisuje ono što je korisno
za jedan zdrav život, ono što ga čini sretnim, te krajnji cilj života.

Aju (život) je neprestano jedinstvo i međusobna suradnja sharir (tijela), indriya


(osjetila), mane (uma) i atme (duše).

Ajurveda nije samo medicinski sustav za prevenciju i liječenje bolesti, već je i


cjelovita znanost života. Ona daje upute za “pravi način života” kojime se postižu i
održavaju najbolje kvalitete fizičkog, mentalnog u duhovnog zdravlja.

Cilj ajurvede je „Swasthsya Swasthya Rakshana Aaturasya Vikara


Prakshamanam“ (Sushrut, otprilike 100 godina prije Krista) odnosno, održati
zdravlje zdravih i izliječiti one koji su pogođeni bolešću.

Spomenut je koncept zdravlja koji naglašava da su i fizičko i mentalno zdravlje važni


za održavanje uravnoteženog stanja organizma.

Fizičko se zdravlje može održavati slijeđenjem dinacharye (dnevni ritam), rutucharye


(ritam godišnjih doba) te pravilnih prehrambenih navika opisanih u ajurvedi.

Za održavanje mentalnog zdravlja trebalo bi slijediti sadvruttu (etičko ponašanje). U


ajurvedskim je tekstovima navedeno da onaj tko se svakog dana zdravo hrani te
zdravo postupa i tako se ponaša, onaj tko razlikuje dobro od lošega te djeluje na
dobar, pozitivan način, postaje slobodan od bolesti. To pokazuje da ajurveda stavlja
veći naglasak na sprječavanje nego na liječenje bolesti.

Ajurveda promatra čovjeka kao potpunoga uzimajući u obzir tijelo i um. Stoga, dok
tretira pacijenta, ajurvedski liječnik uvijek uzima u obzir nakupljanje doša, utjecaje
okoline, snagu i konstituciju pacijenta, njegovu probavnu vatru i psihološke činitelje.
Prema ajurvedi, ahara (prehrana), nidra (san) i brahmacharya (celibat) opisani su
kao stupovi tijela.

Zato što je hrana osnova svih živih bića te pridonosi njihovoj snazi i vitalnosti,
ajurveda naglašava pravilne prehrambene navike.
Nidra (san) daje odmor tijelu i poboljšava rast tkiva. Odgovoran je za sreću i nesreću,
prehranjivanje, snagu i slabost, seksualnu snagu i impotenciju, znanje i neznanje.
Brahmacharya (celibat) je treći stup tijela. Nasuprot uvriježenomu mitu, celibat ne
znači potpuno odricanje od tjelesnih veza, nego se prije odnosi na zdrav i
uravnotežen odnos prema seksualnosti. To je put prema dobru zdravlju, zadovoljnu
umu, a pomaže i duhovnom razvoju pojedinca i društva.

Ajurveda naglašava i rasayanu (terapija obnavljanja) i vajikaranu (afrodizijačka


terapija).
Putem tretmana rasayane osoba stječe dugovječnost, bolje pamćenje, inteligenciju,
zdravlje, mladolik izgled, izvrsnost tena i glasa, vrhunsku snagu i odlično razvijene
osjetilne organe, poštovanost i briljantnost.
Uz pomoć tretmana vajikarane može se dobiti zdravo potomstvo.
Stoga su te dvije terapije također izvrsne za zdravlje.

Posljednjih nekoliko godina se zanimanje za alternativne terapije, pogotovo za


ajurvedu, veoma povećalo ne samo u Indiji, već širom svijeta. Ograničenja tretmana
pri kroničnim i psihosomatskim poremećajima te neželjeni učinci primjene suvremene
medicine su glavni razlog tih izmijenjenih stajališta.

Suvremena medicina tretira simptome pronađene pregledom, a ajurvedska medicina


tretira pacijenta kao cjelinu sa psihosomatskim pristupom. Ajurveda je bila
zanemarivana mnogo godina i još nije uspjela vratiti svoju staru slavu prijašnjih
vremena.
Tek su se nedavno mnogi znanstvenici i istraživači širom svijeta počeli zanimati za
ovu znanost. Zbog toga su međunarodne organizacije poput WHO-a, UNESCO-a,
povećale svoje povjerenje u alternativne terapije kao što je ajurveda.