You are on page 1of 11

CUPRINS:

1. Despre Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS)


2. Prezentarea Galei Studenților Români din Străinătate
3. Justificarea Proiectului
4. Scop și Obiective
5. Grup țintă
6. Desfășurare
7. Echipa de Proiect
8. Impactul Proiectului
9. Vizibilitate și Promovare
10. Follow-up
11. Buget
DESPRE LSRSS
Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) asigură cadrul de organizare reprezentativ al
studențimii române din străinătate, promovând o puternică solidaritate între membrii săi, ca reprezentanți
de valoare ai României, și o atitudine pozitivă față de perspectivele întoarcerii lor acasă după terminarea
studiilor—întrucât considerăm că o comunitate puternică a studenților și absolvențior români din
străinătate poate contribui decisiv la dezvoltarea României. De aici și deviza noastră: ”LSRS – Meritul tău,
sprijinul nostru, viitorul României.”

Am început acest proiect din dorința de a contribui la coagularea comunității studenților și absolvenților
români din străinătate, de a oferi colegilor noștri o structură reprezentativă, o platformă de networking și,
nu în ultimul rând, sprijin concret atât pe parcursul perioadei de aplicare sau studiu în străinătate, cât și cu
privire la perspectivele lor profesionale după absolvire.

Deși ne-am lansat cu mai putin de un an in urma, pe 8 ianuarie 2009, avem realizări remarcabile,
printre care:
- Parteneriate puternice cu MAE, MECI și diverse alte fundații și ONG-uri românești (Comisia
Fulbright, Fundația Dinu Patriciu, Consiliul Tineretului din România, ANOSR ș.a.), precum și cu
actori din sectorul privat (ITC, ALRO, Raiffeisen Bank ș.a.)
- Acord de colaborare și patronaj semnat cu Senatul României
- Peste 2000 membri
- O prezență internațională extinsă: peste 20 de Ambasade LSRS organizate în țări diferite din
întreaga lume (din Australia sau Israel până în Portugalia, Suedia sau Canada, incluzând desigur
țări majore precum: Franța, Italia, SUA sau Marea Britanie)
- Punerea la punct a unei infrastructuri informatice de înaltă calitate ce oferă studenților, printre
altele, primul (și singurul) Forum online dedicat studenților români din străinătate, precum și o bază
de date a studenților membri LSRS
- Realizarea proiectului ”Joburi La Orizont”, împreună cu FDP, care vizează punerea în legătură
directă a studenților și absolvenților români din străinătate cu angajatori de top din România,
printre care: XEROX, PriceWaterhouseCoopers, RBS, Banca Românească, Bit Defender ș.a.
- Numeroase apariții în presa română și străină cu ocazia diverselor acțiuni LSRS și participări la
evenimente orientate către studenți, în țară și în străinătate
Prin LSRS, studenții și absolvenții români din străinătate precum și tinerii români care doresc să studieze
peste hotare beneficiază de:
 Reprezentare, prin intermediul Ambasadelor LSRS din întreaga lume. Unele Ambasade
LSRS colaborează direct cu Ambasadele României din străinătate—astfel, LSRS-UK, LSRS-
Spania și LSRS-Italia s-au lansat cu sprijinul Ambasadelor României din aceste țări
 Networking, prin intermediul Forumului Studenților Români din Străinătate
 Informații despre studii în străinătate, prin intermediul wiki.lsrs.ro care este un proiect
LSRS susținut de echipele LSRS din diverse țări
 Consiliere pentru studiul în străinătate și consiliere juridică gratuită
 Sprijin pentru întoarcerea în țară, prin intermediul proiectului ”Joburi La Orizont”

Întrucât membrii LSRS—studenții români din străinătate—sunt reprezentanți de valoare ai țării


noastre, încercăm să impunem principiul excelenței și la nivelul echipei și organizării interne a LSRS. În acest
sens, ni s-au alăturat pe parcurs în echipa executivă colegi de la universități prestigioase din întreaga lume
și am reușit să punem la punct o structură funcțională de organizare ce numără peste 50 de tineri studenți
în străinătate.

Mai multe informații puteți afla de pe website-ul LSRS (www.lsrs.ro), unde puteți accesa la secțiunea
”Documente” Statutul LSRS, precum și broșura de prezentare a LSRS.

Reamintim motto-ul LSRS: ”Tot ceea ce nu este prin noi, nu va fi pentru noi.” (N.Bălcescu)
Gala Studenților Români din StrăinătateS
Titlul proiectului: Gala Studenților Români din Străinătate 2010

Data: 6 ianuarie 2010

Locul de desfășurare: Hotel Marriott, București

Tipul proiectului: Conferință și festivitate de premiere, în domeniul educațional

Tema proiectului: Studenții și absolvenții Români din Străinătate

Rezumatul proiectului:
Gala Studenților Români din Străinătate 2010 este un eveniment major dedicat promovării
excelenței academice și a imaginii studenților români din străinătate, și organizat de către Liga Studenților
Români din Străinătate (LSRS).
Evenimentul marchează, totodată, un an de activitate a Ligii Studenților Români din Străinătate, a
cărei misiune este aceea de a contribui la consolidarea și solidarizarea comunității studenților și
absolvenților români din străinătate, și la facilitarea întoarcerii lor în țară după terminarea studiilor. Gala
propriu-zisă va fi precedată de o Adunare Generală LSRS, cu o agendă și participare de interes intern.
Gala Studenților Români din Străinătate 2010 va include:
 Discursuri din partea unor personalități publice marcante ale societății românești,
 Festivitatea de acordare a Premiilor LSRS pentru cei mai buni studenți români din străinătate
2008/2009,
 Recepție

Participanți:
La Gala Studenților Români din Străinătate 2010 vor participa în jur de 300 de persoane:
 Membri ai Ligii Studenților Români din Străinătate
 Invitați speciali (inclusiv speakeri): reprezentanți de rang înalt ai Statului Român, ai mediului de
afaceri și ai sectorului neguvernamental din domeniul educației
 Presă
JUSTIFICAREA PROIECTULUIS
Gala Studenților Români din Străinătate 2010 este singurul eveniment de acest fel, dedicat în mod
direct și exclusiv studenților români din străinătate. LSRS consideră comunitatea studenților și absolvenților
români din străinătate ca fiind un rezervor de valoare si excelență, ce are o importanță strategică pentru
dezvoltarea și viitorul României, dar care este insuficient recunoscut și promovat în țara noastră.
În acest sens, Gala Studenților Români din Străinătate 2010 reprezintă cel mai important efort de
aducere în prim-planul vieții publice românești a potențialului acestei comunități de elită, în condițiile în
care România se confruntă cu un deficit de competență profesională dublat de un fenomen de “brain-
drain” accelerat.
În același timp, Gala Studenților Români din Străinătate 2010 va adresa și lansa în dezbaterea
publică și problema întoarcerii acasă a studenților și absolvenților români din străinătate, pentru care LSRS
militează în mod susținut.

SCOP ȘI OBIECTIVES
Gala Studenților Români din Străinătate 2010 are drept scop general consolidarea comunității
studenților și absolvenților români din străinătate.
Obiectivele Galei, care contribuie la îndeplinirea acestui scop, sunt:
 Promovarea valorii comunității studenților și absolvenților români din străinătate, prin
premierea excelenței academice a membrilor săi (Premiile LSRS)
 Promovarea importanței strategice pentru România a studenților români din străinătate,
precum și a rolului lor în cadrul diasporei române
 Întărirea imaginii LSRS și obținerea de sprijin suplimentar pentru activitățile și proiectele Ligii,
dedicate intereselor studenților români din străinătate și dezvoltării României, conform devizei
LSRS: “Meritul tău, sprijinul nostru, viitorul României!”
 Prezentarea LSRS, prin organizarea evenimentului și celelalte activități curente, ca un ONG-
model pentru sectorul neguvernamental din România, condus și susținut de tineri, pentru tineri
 Obținerea de sprijin suplimentar pentru studenții români din străinătate din partea autorităților
Statului Român
 Încurajarea dezbaterilor publice în vederea dezvoltării unor soluții concrete pentru problema
întoarcerii acasă a studenților români din străinătate
 Îmbunătățirea imaginii României, atât în ochii românilor din țară cat și în ochii străinilor, prin
promovarea valorilor și exemplelor pozitive pe care le oferă comunitatea studenților români din
străinătate
GRUP ȚINTĂS
Grupul țintă principal pentru Gala Studenților Români din Străinătate 2010 îl reprezintă studenții și
absolvenții români din străinătate (inclusiv membrii LSRS), precum și tinerii români care doresc să studieze
în străinătate.
Beneficiarii direcți ai evenimentului sunt membrii Ligii Studenților Români din Străinătate. De
asemenea, se califică drept beneficiari direcți caștigătorii Premiilor LSRS pentru Studii în Străinătate.
Conform profilului, scopului și obiectivelor Galei Studenților Români din Străinătate 2010,
beneficiarii indirecți sunt:
 Pe termen lung, Statul Român și mediul public și privat din România, care vor beneficia de pe
urma competențelor studenților români întorși acasă
 Societatea romanească, pentru care Gala Studenților Români din Străinătate 2010 este expresia
unui aspect național de ordin pozitiv, ce aduce un plus de imagine României
 Proiectul Joburi La Orizont, care contribuie la facilitarea întoarcerii acasă a studenților și
absolvenților români din străinătate prin punerea acestora în contact cu angajatori de top din
România
 Studenții români din țară și străinătate care încă nu cunosc Liga Studenților Români din
Străinătate, și care de acum încolo vor putea beneficia de suportul și facilitățile oferite de LSRS
 Membrii LSRS, care sărbătoresc un an de activitate a Ligii care îi reprezintă

DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUIS
Ziua Galei Studenților Români din Străinătate 2010 are trei etape principale:
1. Adunarea Generală a Ligii Studenților Români din Străinătate (orele 16:00—17:30)
Această Adunare reprezintă o ședință de lucru a membrilor LSRS, de interes intern, în
cadrul căreia se va prezenta Raportul de Activitate al Ligii și se vor dezbate diverse
subiecte de ordin intern.
2. Gala Studenților Români din Străinătate 2010 (orele 18:00—20:30)
Acesta este evenimentul principal, ce va conține:
 Discurs din partea LSRS
 Discursuri din partea invitaților speciali (amintim aici câțiva invitați prezenți la
Lansarea LSRS din 8 ianuarie 2009: Ecaterina Andronescu, Ministrul Educației;
Dumitru Preda, Director Pentru Românii de Pretutindeni, Ministerul Afacerilor
Externe, și trimis special al Domnului Ministru Cristian Diaconescu; Dan Voiculescu,
VicePreședinte al Senatului României; Marinel Burduja, Prim Vicepreședintele
Raiffeisen Bank România; Ion Nestor, avocat și partener al casei de avocatura NNDKP;
Sebastian Ghiță, Președinte ASESOFT; și alții)
 Decernarea Premiilor LSRS pentru Studii in Străinătate
3. Recepție (începand cu ora 20:30)
Recepția este o ocazie pentru discuții libere, informale și networking—în special între studenții
și absolvenții participanți, care vin la acest eveniment din diverse țări

ECHIPA DE PROIECTS
Gala Studenților Români din Străinătate 2010 este organizată de către echipa executivă LSRS,
coordonată de către Consiliul Director al LSRS:
- Sebastian Burduja, co-fondator și Presedinte LSRS
- Costin Elefteriu, co-fondator și Secretar General LSRS
- Dragoș Preda, Vicepreședinte Relații Externe LSRS
- Daria Istrate, Vicepreședinte Relații Interne LSRS
- Luminita Mandache, Vicepreședinte Comunicare și Informare LSRS
- Diana Hașegan, Vicepreședinte Proiecte LSRS
- Dragos Roibu, Vicepreședinte Resurse și Finanțare LSRS

IMPACTUL PROIECTULUIS
Impactul Galei Studenților Români din Străinătate 2010 vizează în principal comunitatea studenților
și absolvenților români din străinătate, prin întărirea organizației lor reprezentative, LSRS.
În plus, impactul Galei vizează și:
 Promovarea unor modele de excepție în rândul tinerilor români
 Promovarea valorilor pozitive pe care le transmit studenții români din străinătate
 Stimularea interesului pentru conceptul de mobilitate studențească și studiul în străinătate
 Conștientizarea, la nivelul autorităților Statului Român, a importanței studenților români din
străinătate pentru dezvoltarea viitoare a României, precum și a problemei întoarcerii lor acasă
 Îmbunătățirea imaginii României, prin mediatizarea elitei studențești din străinătate
 Atragerea de sprijin pentru proiectele și activitățile LSRS, desfășurate în beneficiul studenților
români din străinătate și a celor ce doresc să studieze în străinătate
 Oferirea sectorului neguvernamental și tinerilor din România a unui model de ONG (LSRS)
condus și sustinut de către tineri studenți, pentru tineri, și bazat pe profesionalism și
competență
VIZIBILITATE ȘI PROMOVARES
Gala Studenților Români din Străinătate 2010, ca eveniment organizat de către LSRS, va beneficia
de promovare semnificativă în:
 Mass-media din România (TV, radio, presa scrisă și online)
Încă de la Lansarea din 8 ianuarie 2009 (susținută din punct de vedere media de către trustul
Intact), LSRS a beneficiat de un interes special din partea presei românești, concretizat în
numeroase articole despre sau cu referire la LSRS apărute in publicații precum:
 Adevărul
 Gardianul
 Gândul
 Evenimentul Zilei
 Ziarul Financiar
 BizCampus
 NewsIn ș.a.
 Mass-media românească din străinătate
Reprezentanțele LSRS din străinătate (Ambasadele LSRS din diverse țări) au dezvoltat
parteneriate media cu publicații ale diasporei românești, precum Români-în-UK și altele.
 Canalele de comunicare proprii ale LSRS
LSRS beneficiază de o vastă platformă online proprie, fiind prezentă pe toate media sociale
majore și având ca audiență principală miile de studenți și absolvenți din străinătate, dar și
studenți din România.
În acest sens, LSRS va promova Gala Studenților Români din Străinătate 2010 pe:
 Website-ul www.lsrs.ro (inclusiv pe Forumul Studenților Români din Străinătate,
singurul de acest fel). Există peste 2000 de membri înregistrați pe website și în
baza de date LSRS
 Newsletter-ul LSRS, care este trimis celor peste 2000 de studenți români din
străinătate membri activi ai LSRS
 Blog-ul LSRS
 Grupul LSRS de pe Facebook, cu peste 2500 de membri
 Rețelele locale LSRS din diversele țări unde activează Ambasadori LSRS (LSRS are
peste 20 de reprezentanțe în țări din întreaga lume), precum și canalele media
online proprii ale Ambasadelor LSRS
 Comunicatele oficiale ale partenerilor guvernamentali ai LSRS (Senatul României, Ministerul
Educației, Ministerul Afacerilor Externe)
 Grupurile de discuții și comunicatele partenerilor neguvernamentali ai LSRS, inclusiv
Asociația Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)

FOLLOW-UPS
LSRS dorește să instituționalizeze Gala Studenților Români din Străinătate ca un eveniment anual
dedicat promovării studenților români din străinătate și a meritelor acestora. Odată cu dezvoltarea
accelerată a LSRS, Gala va câștiga în amploare an de an.
În primul an de activitate (pe parcursul anului 2009), LSRS a avut cea mai spectaculoasă evoluție
din peisajul neguvernamental românesc, atât din punct de vedere al membership-ului (atrăgând peste
2000 de membri în cateva luni) și prezenței internaționale (cu peste 20 de reprezentanțe în țări din toată
lumea), cât și din punct de vedere al serviciilor oferite, proiectelor realizate și al parteneriatelor încheiate
(de exemplu, cu Senatul Romaniei).
Interesul crescut al mass-media și al partenerilor din mediul privat și guvernamental pentru LSRS,
precum și entuziasmul membrilor LSRS înșiși, va asigura continuitatea Galei Studenților Români din
Străinătate 2010 în fiecare an.
În plus, LSRS a inițiat deja demersuri pentru elaborarea unui proiect de lege în Parlamentul
României care să oficializeze la nivel național Ziua Studenților Români din Străinătate, ceea ce va
suplimenta impactul Galei la fiecare ediție.
LSRS rămâne dedicată promovării comunității studenților români din străinătate și intereselor
acestora, înțelegând însemnătatea acestei misiuni pentru dezvoltarea României.

“LSRS – Meritul tău, Sprijinul nostru, Viitorul României!”


BUGETS
Categorie Item EURO/unit RON/total
Organizarea Evenimentului Inchirierea salii + echipament tehnic 3500 14700
Catering 1000 4200
Cvartet simfonic 250 1050
Making-Of photo/video 400 1680
Promovare Roll-up-uri (x2) 36 302,4
Afise de promovare (x200) 0,29 243,6
Ecusoane (x350) 0,7 1029
Brosuri prezentare LSRS (x400) 0,6 1008
Pixuri LSRS (x400) 0,55 932
Bloc-notes LSRS (x350) 1,5 2205
Mape presa (x30) 0,6 75,6
Invitatii speciale + trimitere prin Posta (x30) 1 126
Premiile pt Studii in Studentul Anului in Europa 800 3360
Strainatate Studentul Anului in America de Nord 800 3360
Cel mai bun student roman din strainatate 2009 1000 4200
Distinctii interne LSRS Cea mai buna Ambasada LSRS in 2009 (trofeu) 30 126
Cei mai activi membri LSRS (diplome x10) 2 84
Insigne LSRS pentru membrii participanti (x350) 2,5 3675
TOTAL RON 42356 RON
TOTAL EURO 10084 EURO

CONTACTS
Costin Elefteriu, Project Manager
Secretar General LSRS
Tel: 0721.588.935
Email: costin.elefteriu@lsrs.ro
contact@lsrs.ro
www.lsrs.ro