Sie sind auf Seite 1von 14

c

Tabela 3. Godišnji izvještaj o postrojenjima/zagađivačima

GODINA IZVJEŠTAVANJA

c
c
c
1.c NAZIV PREDUZEĆA/ POGONA I POSTROJENJA
c
c
c
c
c
c
ë.c PRAVNI STATUS preduzeća (d.o.o.; a.d.; m.p.; i slično)
c
c
c
c
c
3.c IDENTIFIKACIONI BROJ PREDUZEĆA
c
c
c
c
c
c
Ñ.c IME ODGOVORNOG LICA I POZICIJA U PREDUZEĆU
c
c
c
c
c
.c ADRESA PREDUZEĆA
c
c

6.c NAZIV NASELJA/OPŠTINE U KOJOJ JE SMJEŠTENO PREDUZEĆE

c
c
D.c TELEFON/FAX/E-MAIL/WEB ADRESA:
c
c

c
c

8.c KOORDINATE LOKACIJE POSTROJENJA


c c
c X Y

9.c NAZIV RJEČNOG SLIVA (AKO JE DOSTUPAN)

10.cŠIFRA PRIVREDNE DJELATNOSTI (NACE ŠIFRA)


c

11.cGODIŠNJI KAPACITET PROIZVODNJE PO PROIZVODU (U TONAMA GODIŠNJE) I


PROIZVODNJA ZA TEKUĆU GODINU (U TONAMA GODIŠNJE)

Ukupni proizvodni kapacitet:

Proizvodnja za ovu godinu izvještavanja:

1ë.cSPISAK PROIZVODNIH POGONA NA LOKACIJI (npr. postrojenje za tretman površine,


postrojenje za bojenje, postrojenje za reciklažu))

Br. Naziv pogona Pogon u funkciji?


Da/Ne
=c
c
c
c
c
c
c

13.cBROJ RADNIH SATI ZA OVU GODINU

1Ñ.cUKUPAN BROJ ZAPOSLENIH ZAKLJUČNO SA 31. DECEMBROM

c
c
1.cKRATKI OPIS AKTIVNOSTI I TEHNOLOŠKOG PROCESA PROIZVODNJE
c

c cc
c 
c
 c
c
 
ccc

ccc
c 
c
 c

 c c
 c
 c !

c
 
c
 " c# c c 
c
  c
 cc ccc
c 

ccc cc cc

c c c
 c

 cc!
c c
 
c c 
c
 
$c
c
c

c
c
c
c
c
c
c

16.cPOTROŠNJ
A VODE:
UKUPNA GODIŠNJA POTROŠNJA POVRŠINSKE VODE (m3/god): __________________

UKUPNA GODIŠNJA POTROŠNJA PODZEMNE VODE (m3/god): __________________

UKUPNA GODIŠNJA POTROŠNJA SANITARNE VODE (m3/god): __________________

c
c
% 
ccc 
c
c 
 c cc c

c c 
c cc "c

1D.cPOTROŠNJA ENERGIJE ZA PROCESNA POSTROJENJA I STACIONARNE MOTORE=


Resurs Ukupna potrošnja Jedinica
& 
 c
 cc c 'c
# 
c c c ()c
* c c c
+ c ,- c c c
., c ,- c c c
%
 c c c
%c c c
/
 c c c
.
c
c c ()c
0
c
c c ()c
( cc! c c ()c
 
"c
1 c c c ()c
2 c c ()c
3 c c ()c
c
4  $c3
c 
cc c

c c 
c c cc 
c
c
c
 c
 c

c 
c
cc !
c

 c
c c
c 
c 
 cc
c
18.cOSTALI ULAZNI MATERIJALI

ukupna tonaža svih drugih ulaznih materijala osim energije i vode


Resurs Ukupna potrošnja Jedinica

%
c 
c 
c c 5 c
 

c
19.cISPUŠTANJA OTPADNIH VODA
c
19.1 GDJE SE VRŠI ISPUŠTANJE VAŠIH OTPADNIH VODA (OZNAČITE POLJE)

Površinska voda
Podzemna voda
Javna kanalizacija
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
=
c0
c
c c
c
c !
 c cc! 6c
 c= cc

c
c

19.ë. KOJI JE IZMJERENI TERET ZAGAĐIVANJA VAŠIH OTPADNIH VODA

Ukupnoc
&/7c
 
c!c 
 "c c

19.3 KOJE SPEFICIČNE SUPSTANCE ISPUŠTATE SA SVOJIM OPTADNIM VODAMA

3 
$c
šc % c
c

cc
 c c c
c 
c
šc ! 


 c c
cc

c c 8
 c

c  c!
c cc

 c  c c
c"c c0"c

c
c2"c
c ,
c
c c  
"c
šc 0

c
cc c 

cc 5 c c
 c
"c
šc 7 c
 c

 cc 5 c c
 c 
 cc
c
c

c c
 "c
šc * c

 c
 c 
 
c
c 
"c
c
4 ccc ! c c c cc 
c 
c
  c 
cc
 
cc99c

c99: c 

" c. ! c;=c<c;c
 cc;c;c6c!

c
c c99>c
c c 
c

  cc
c

c 
c
c
c  c c c c ! 
 cc

c ISPUŠTANJA OTPADNE VODE U POVRŠINSKE/PODZEMNE VODE

Supstanca Da li se Korištena metoda Ispuštena količina


ova određivanja
materija
ispušta?
/ c Naziv Da/Ne (P/M/K) Da li je Ukupnoë Akcidentna
korištena (kg/god) ispuštanja3
metoda (kg/god)
mjerenja?
c= c /20 c
c c ?20c
c c *
c c
c c *
cc
c c ; 
 c
c c ;c
c
 c
c c 4
 c
c
 c
c: c /c

c! c
c> c ? 

c
=9 c %
 c
== c %
  c
= c @ 

c
= c ?  c c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc

c2 cc

c 86c 
c
cc c
c
c
 c 

c 6
c 
 c
 c
c

 c
c

c
 "c

c2 c

c 86c 
c
c 
c

c
c
Supstanca Da li se Korištena metoda Ispuštena količina
ova određivanja
materija
ispušta?
/ c Naziv Da/Ne (P/M/K) Da li je Ukupnoë Akcidentna
korištena (kg/god) ispuštanja3
metoda (kg/god)
mjerenja?

 c
= c . c

c c
= c *
c 
c
 
c
= c 0
c

c
 c
= c .
 !c
Ostali (Pogledajte
Aneks A)c
c
c
c

19.3.ë. OTPADNE VODE ISPUŠTENE U KANALIZACIJU ZA TRETMAN VAN LOKACIJE ILI


UZETE ZA TRETMAN VAN LOKACIJE c 
 

c
 c
c
 cc

5 c c!c cc! c!

c cc=> ="

Supstanca Da li se Korištena metoda Ispuštena količina


ova određivanja
materija
ispušta?
Br. Naziv Da/Ne (P/M/K) Da li je UkupnoÑ Akcidentna
korištena (kg/god) ispuštanja
metoda (kg/god)
mjerenja?
=c /20 c
c ?20c
c *
c c
c *
cc
c ; 
 c
c ;c
c
 c
c 4
 c
c
 c
:c /c

c! c
>c ? 

c
=9 c %
 c
== c %
  c
= c @ 

c
= c ?  c c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc

c2 cc

c 86c 
c
cc c
c
c
 c 

c 6
c 
 c
 c
c

 c
c

c
 "c

c2 c

c 86c 
c
c 
c

c
c
Supstanca Da li se Korištena metoda Ispuštena količina
ova određivanja
materija
ispušta?
Br. Naziv Da/Ne (P/M/K) Da li je UkupnoÑ Akcidentna
korištena (kg/god) ispuštanja
metoda (kg/god)
mjerenja?

 c
= c . c

c c
= c *
c 
c 
c
= c 0
c

c
 c
= c .
 !c
Ostali (Pogledajte
Aneks A)c
c
c
c

ë0. ISPUŠTANJA U ZEMLJIŠTE6 


c c
cc c 

cc
 c c c
c
  cc 
c
c ccc 
c

c
 c3 
c c
cc

c !
c
 c"c 

c0"cc

c c2"c ,
c
c c  
"


c 
c
c
c  c c c c ! 
 c

Supstanca Da li se Korištena metoda Ispuštena količina


ova određivanja
materija
ispušta?
Br. Naziv Da/Ne (P/M/K) Da li je UkupnoD Akcidentna
korištena (kg/god) ispuštanja8
metoda (kg/god)
mjerenja?
c 020c
c *
c c
c *
cc
c ;c
c
 c
c 4
 c
c
 c
:c /c

c! c
>c ? 

c
=9 c %
 c
== c %
  c
= c @ 

c
= c ?  c c
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc

c* c 
 cc c 
c

c 
 c
 cc 
c c6c c " c4c c c
 c 
cc c c

c 
 c 

c c c  c c 

c

c2 c!cc

c 86c 
c
 cc 
c
c
c
 c 

c 6
c 
 c

 c
c
 c
c

c
 "c
:
c2 c

c 86c 
c
c 
c

c
c
Supstanca Da li se Korištena metoda Ispuštena količina
ova određivanja
materija
ispušta?
Br. Naziv Da/Ne (P/M/K) Da li je UkupnoD Akcidentna
korištena (kg/god) ispuštanja8
metoda (kg/god)
mjerenja?

 c
= c . c

c c
= c 0
c

c
 c
c 3
cc
2 c;c;"c
c c
c
c c
c
c c
c
c c
c

c
c
ë1.1 EMISIJE U VAZDUH 9 
c c
cc c 

cc
 c c c
c  cc
 c
c ccc 
c

c
 c3 
c c
cc

c !
c c"c
 

c0"cc

c c2"c ,
c
c c  
"cc%
c

c
 c cc

 
 c 
cc
 c= c
c
c
Supstanca Da li se Korištena metoda Ispuštena količina
c
ova određivanja
c
materija
c
ispušta?
Br. Naziv Da/Ne (P/M/K) Ukupno10 Akcidentna Difuzne
(kg/god) ispuštanja11 emisije
(kg/god) (kg/god)
=c cA?"c
c * c 
c
A3"c
c * c

cA3"c
c ;c!"c
c43"c
c ; 
 c4?"c
c 4  c

 
 c c

 c413A"c
c ;
c

c
43B543"c
:c 7 
c

c
73B573"c
>c /c

c! c
=9 c Cc
c2=9"c
== c 2;?c
c
= c %
cc
 c;c;"c
c c
c
c c
c
c c
c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccc
>
c;c c. ! ccc 
c
 c! c=c
=9
c2 cc

c 86c 
c
 cc c
c
c
 c 

c 6
c 
 c
 c
c

 c
c

c
 "c
==
c2 c

c 86c 
c
c 
c

c
c
c

ë1.ë DIFUZNE EMISIJE KOJE SE ODNOSE NA KORIŠTENJE ENERGIJE U VOZILIMA I ZA


MOBILNA POSTROJENJA: molimo navedite iznos goriva i ulja koja se koriste na lokaciji za vozila
koja vrše prevoz proizvoda i otpada sa lokacije

Izvor Ukupna potrošnja Jedinica


0
c c 

c
%
 c c
+ c 
 c c c
 6
c!
cc"c
+,c c
c c c c
 
 c
Izvor Ukupna potrošnja Jedinica
(
 c c
c
c c


 c c
 c
c
 c c 
c

 c


!
"c
%
 c c
+ c 
 c c c
 6
c!
cc"c

0

c

c c
c ! c
 c c c

 c
c
c
cc c c
c

cc !
c

 c
c
Difuzne emisije nastale upotrebom goriva

Difuzne emisije nastale upotrebom gorivac


NMVO
cc COë SOx NOx C CO PM10 PAH
c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c
3 c ,c c ==c c c 9 =c 9 c :c 9 =c
%


 c c "c =c c c 9 9:c 9 9c 9 c 9 =c
%
 c =c 9 :c : :c 9c = :c :c 9c
c c c c c c c c
*c

c
c
c
c
!

c c c c c c c c c c
 

c
*c

c
c
c
c c c c c c c
 c 
c
*c
c

c c c c c c c c

ëë. ODLAGANJE OTPADA

*
cc
 6c ! c

c c
c c c c c 
c c c

c c
 c cc c 
c
c 
c c
 6 c
 $c
šc 
c c
šc 
 c c
c cc cDDDD>59c
c@/
?""c

c
c
šc 

 c cc 5 
c
šc c
 c c !
 c

$c c c

c
 c
šc c 

$c2c c c

c.c c c
šc  c
 c 

c 
"c%=-%=c
cE=-E="c
c# cc c>59"c
šc 
 c c

ëë.1 ODLAGANJE OTPADA NA ILI U ZEMLJIŠTE UNUTAR LOKACIJE POSTROJENJA


cccccc c !
c

 c!
 c  c 
 c
c
"c

Vrsta Količina P/M/P Vrsta Metoda tretmana


otpada (kg/god) aktivnosti otpada (opis metode
(odlaganje ili odlaganje ili detaljna
reciklaža) šifra aktivnosti)
3 
c c c c c
 c
4 
c c c c c
 c

ëë..ë. ODVOZ I TRETMAN OTPADA IZVAN LOKACIJE POSTROJENJA

OPASNI OTPAD (podrazumijeva se da se zbrinjavanje i odlaganje vrši unutar BiH)

Količina P/M/P Naziv Metoda


(t/god) operatora tretmana
lokacije za otpada (opis
odlaganje ili metode
reciklažu, odlaganje ili
adresa detaljna šifra
operatora i aktivnosti)
lokacije
3 c c
 c c
 c/
?cc
3 c c
 c

 c
 c/
?cc

OPASNI OTPAD (podrazumijeva se da se zbrinjavanje i odlaganje vrši izvan BiH)

Količina P/M/P Naziv Metoda


(t/god) operatora tretmana
lokacije za otpada (opis
odlaganje ili metode
reciklažu, odlaganje ili
adresa detaljna šifra
operatora i aktivnosti)

c
c
lokacije

3 c c
 c c

 c/
?cc
3 c c
 c

 c

 c/
?cc
;cc ccc c c

c 
c 
c
c c , 
c
 c c
 c cc 6" ccc

Vrsta opasnog Šifra otpada Količina Količina Šifra za


otpada odlaganje
ili opis

c
NEOPASNI OTPAD
c
Način tretmana Količina Naziv operatora Metoda tretmana
otpada (t/god) lokacije za odlaganje otpada (opis metode
ili reciklažu, adresa odlaganje ili detaljna
operatora i lokacije šifra aktivnosti)
3 c c c
 c c
/
?cc
3 c c c


 c c
/
?cc
3 c c c
 c
 c/
?cc
3 c c c


 c
 c
/
?cc

ë3. PODACI O IZDATIM DOZVOLAMA

Vrsta dozvole Organ vlasti Datum Broj dozvole Datum


koji izdaje izdavanja isteka
dozvolu dozvole važenja
dozvole

c
c
3
 c c c c c c

*! 

 c c c c c
 c
1 
 c c c c c
 c
% c c c c c c
 85( 8
 c
 53 !c
 c 8c
% c c c c c c
  c c
% c c c c c

c c c
IZJAVA

POD PUNOM MATERIJALNOM ODGOVORNOŠĆU, IZJAVLJUJEM DA SU INFORMACIJE


KOJE SU NAVEDENE U OVOM UPITNIKU TAČNE.

Potpis c
c

Ime i prezime c
c

Pozicija c
c

c
Datum c
c
c