Sie sind auf Seite 1von 7
_Cheffop™ A OT RO le COM ay Snelle veranderingen en de voortdurende ee eee) Oe emer Tee Cera is om het het leven voor de Chef z0 Ce a deze tegeliikertijd zorgt voor een een werkomgeving die z0 functioneel en eer ad (Meek ned ee eee Le enrt ry ee nee tae a design a new line of ovens able to make chef's ‘work easier and easier, and at the same time to eo eee OMe rere ore a a ere tos ae ee pee eg ace eee eee eh a eee crn) lepluse @ chEFTOP COMBISTEAMERS Die schnelle enderungen und Ca UC) bY Lebesmittelanschaffung der Entwicklung Te ee ete hard Ce a eee -einfocher und einfacher zu bilden, und | dlechzeitg fehig sind Arbetsbeeich to ee ee) Perec Va aa 1 VexS a EE) | Horeiware & Foon Service EQUIPMENT rr ig co | Ea ec (PHm BET oe eee Re a © Theres. soporaie UNOXK Cheflop Cotelog avilable, ®@ ly oun catlegue séparé d UNOX Chefoo cisoni errr Ceo cr Ca 2 TCL jatig op geplande data demonstraties en r daarvoor opgeleide medewerkers. F meer informatie raadpleeg uw dealer ‘Steamers par nos ‘autres dates. Pour HoTELWARE & FOOD SERVICE EQUIPMENT (@@ DE CHEFTOP COMBISTEAMERS zijn voorzien van een digitaal controlepaneel met 0.0 de | magelicheld om vaste progamme’s in te stel De Cheffop ovens werken met het bey mel epacen vot bceervevan Se Cae Tae prsdioet eos are BISYEAMERS ‘erntemperatuurmeter. De ovens zijn voorbereid voor aansiviting van het optionele Roter Clean Washing System. De Cheffop ovens zijn vitermate geschikt voor koken, pocheren, sous vide bereiding, blancheren, bakken, braden en regenereren. Worden zonder roosters of bakplaten geleverd. |© THE CHEFTOP COMBISTEAMER are forosoen with digital | conirclochel ah ese sa eseek sce ecokangy programs. The ChefTop ovens use a system of direct woter | | injection and the Dry-Maxi system for control ofthe humidity and drying ofthe products, and arawith core temperature probe, The ovens are prepared forthe optional Rotor Clean Washing System. The Cheflop ovens are pert er coking, poching, sews, preserving, lanching, regenerating, baking, roasting and browning, Delivered without rays or pans |@ LE CHEFTOP COMBISTEAMERS le tebleau de commande digicl se rouvent censeurs et posibilite de programmatour de programmes divers. Les fours Cheffop usent un systeme dinjecion de eau direce ete systeme Dry- Maxi contol e hhumidite dans le fouret sont avec une sonde a Coeur Le four sont prepore pour usage Rotor Clean Washing System. Les fours ChelTop sont ideal por le caisson sous vide, pocher, ehwer, conserver, blancher regeneter, cure, rol gratin Livteison sans plaques ou griles de four (@ DIE CHEFTOP COMBIDAMPFER sind mit einer digitelen ‘Steverung auch fur Programmaspeicher festen beretungen Die ChelTop ofens haben ein System mit direkier ‘Wassereinspritzung und dos Dry Maxi System fur v.a Enifeuchiung, weitor cusgefuhet mit Kerntemperoturuhlor. Die ofers sind auch vorberetet fur des Rotor Clean ‘Washing System Die CHeflop ofen sind besonderes .gosignet zim Kechen Souride, Pachiaren, Schmoran, Konservieren, Blanchieren, Regenerieren, Backen oder Braten. Lisferung erolgt ohne Bacthlachen oder Roste |UNOX xvc 054 CHEFTOP EURO Ne. =m v_ ww 197500 |*596210 2/3GN A7IHSHO. 2902 UNOX XVC 104 CHEFTOP. Ne. cop. vw, 596200 RI/IGN—A7IMYTSA 73092 \@ Stapelkit kompleet voor onderling stapelen van de ovens |@ Stocking kit complete for stocking the ovens on exch other |© Kitdinstoltion compet pour fours superposes |© Set komplet fr staplen die Ofens UNOX X¢ 685/680 =uRO Ne. voor fer/pourTfor 219,00 |*596786 2/3 GN 219,00 |+5%6.787 1/1 6N QW@G® i Sa XvC 204 *596.710 XVC 304 *596.720 xe 314 *596.700 (COMBI STEAMER UNOX XVC 204 CHEFTOP No. cop. on v_ kw EURO. "596770 52/3 N SST 053 | ~2650,00 ‘COMBI STEAMER UNOX XVC 304 CHEFTOP | Ne. = = op em vbw | __ euro 396.720 51/1 GN Gale 7 ET 7032 | ~ 319500 596721 Sx V/GN 6914175575 400 53 | 319500 |AFZUIGKAP - Roestvrijstaal met stoomcondensator/HOOD - Stainless steel with steam condensator HOTTE - nex evee condenseur de vapeur/DUNSTABZUGHAUBE - CNS mit Dampkondensator |UNOX XC 314 Ne ‘voor oi pourr an vw ERO $576,700 HVC 104/304/504/704 Ptr BT 7002) 119500 (—Honunat & Foon sawiertoumenr (BYU GKA) Gar xVC 504 *596.730 XvC 704 "596.740 ‘COMBI STEAMER UNOX XVC 504 CHEFTOP EURO Na. ep. mn v_ Ww, 4095,00|596.730 FAN BAYT ITS 0076 ‘COMBI STEAMER UNOX XVC 704 CHEFTOP. EURO [No “ep. om vw 1535000 |*596.740 10x 1/1 GN 9SAVT ITS HO 10,8 (@UWIGXA) Horiiwane & Foon Stnvicn EQUIPMENT XR 835 XVC 1004P "596.746 *596.745 ‘COMBI STEAMER UNOX XVC 1004 CHEFTOP 2p. om vw EURO 20% 1/1 GN TS6HDE7A6 400 26 7850,00 iwagen/ Tol is inluded/Choriotindus/Inklsiel Regalwagen GD REGAAL-INRLWAGEN - roestvrijstoal, 20x 1/1 gastronorm, regaalafstand 6,5 m JC MOBILE RACKS TROLLEY - stinless steal, 20x 1/1 gostronorm, distance between loves 6,5 em © CHARIOT ECHELLE - nox, 20% 1/1 gasironorm, distance ene etages 6,5 em J REGALWAGEN - CNS, 20x 1/1 Gastronorm, Abstand zwischen Regolen 6,5 em Ne. cop. mn EURO 9596746 20x 1/1 GN T7RADT DSS 149500 Hore Foon SERVICE EQUIPMENT @QW@@ 7489