You are on page 1of 4

Druk nr 28

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 listopada 2007 r.

VI kadencja

Prezydium Sejmu - po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów - przedstawia

Sejmowi wniosek w sprawie zmian w składach osobowych


komisji sejmowych.

MARSZAŁEK SEJMU

/-/ Bronisław Komorowski


WNIOSEK
w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 20 ust. 1 Regulaminu Sejmu wprowadza


następujące zmiany w składach osobowych komisji sejmowych:

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej:


odwołuje się ze składu Komisji:
- posła Tomasza Górskiego (PiS)
wybiera się do składu Komisji:
- posła Jarosława Kaczyńskiego (PiS)
- posła Zbigniewa Ziobro (PiS)

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży:


odwołuje się ze składu Komisji:
- poseł Krystynę Szumilas (PO)
wybiera się do składu Komisji:
- poseł Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz (PO)

Komisja Gospodarki:
odwołuje się ze składu Komisji:
- posła Marka Matuszewskiego (PiS)
- posła Adama Szejnfelda (PO)

Komisja Kultury Fizycznej i Sportu:


wybiera się do składu Komisji:
- posła Aleksandra Soplińskiego (PSL)

Komisja Kultury i Środków Przekazu:


odwołuje się ze składu Komisji:
- posła Rafała Grupińskiego (PO)

Komisja Łączności z Polakami za Granicą:


odwołuje się ze składu Komisji:
- posła Jarosława Kaczyńskiego (PiS)
-2-

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych:


wybiera się do składu Komisji:
- posła Zbigniewa Kozaka (PiS)

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa:


wybiera się do składu Komisji:
- posła Jana Szyszko (PiS)

Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej:


odwołuje się ze składu Komisji:
- poseł Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz (PO)
wybiera się do składu Komisji:
- posła Sebastiana Karpiniuka (PO)

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny:


odwołuje się ze składu Komisji:
- posła Lecha Kołakowskiego (PiS)
- posła Tadeusza Kopcia (PO)
wybiera się do składu Komisji:
- posła Piotra Stanke (PiS)

Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich:


odwołuje się ze składu Komisji:
- posła Zbigniewa Ziobro (PiS)
wybiera się do składu Komisji:
- posła Tomasza Górskiego (PiS)

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej:


odwołuje się ze składu Komisji:
- posła Sebastiana Karpiniuka (PO)
wybiera się do składu Komisji:
- poseł Jadwigę Zakrzewską (PO)
-3-

Komisja Skarbu Państwa:


odwołuje się ze składu Komisji:
- posła Jana Burego (PSL)
wybiera się do składu Komisji:
- posła Mieczysława Marcina Łuczaka (PSL)

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka:


odwołuje się ze składu Komisji:
- posła Jana Burego (PSL)

Komisja Ustawodawcza:
wybiera się do składu Komisji:
- posła Marka Polaka (PiS)

Komisja Zdrowia:
odwołuje się ze składu Komisji:
- posła Krzysztofa Grzegorka (PO)
wybiera się do składu Komisji:
- posła Aleksandra Soplińskiego (PSL)