You are on page 1of 10

ATM PE BAZA RECUNOAŞTERII IRISULUI

Serviciu „Retragi bani cât ai clipi! ”

ATM pe bază de recunoaştere a irisului

1. Prezentarea fidelă a prodului

Noi mijloace tehnologice au fost recunoscute şi implementate cu succes în sistemul


bancar, punând astfel pe primul loc nevoile şi siguranţa clienţilor. Printe cele mai cunoscute
mijloace moderne tehnologice adoptate în sistemul bancar se regăsesc următoarele: amprentarea
digitală ce presupune scanarea vaselor sangvine din degete, pe baza recunoaşterii vocii şi
scanarea irisului.
Noua tehnologie biometrică este un sistem de recunoaştere a formelor , care operează
prin colectarea de date de la un individ, extragerea unui set de caracteristici din datele preluate şi
compararea acestora cu un set de date din baza de date. Un sistem biometric poate opera fie în
modul de verificare, fie în cel de identificare. Astfel în modul de verificare, acest sistem
identifică o persoană prin compararea datelor biometrice colectate cu datele existente deja în
baza de date aparţinând unei anumite persoane. Pentru identificare un individ utilizează anumite
elemente de identificare precum PIN (personal identification number), parolă precum şi cardul
bancar. În modul de identificare sistemul recunoaşte individul în primul rând prin căutarea
datelor din baza de date pentru a se ajunge la o potrivire a informaţiilor, uşurând sarcina
procesului de identificare întrucât clientul este recunoscut fără elemente de identificare (PIN,
parolă etc).
Un nou procedeu revoluţionar care ar putea fi aplicat cu succes în sistemul bancar din
România poate fi scanarea irisului aplicat în bancomate. Mecanismul este unul simplu întrucât
printr-o singură privire către camera video, clientul poate accesa contul. Într-un timp relativ scurt
de maxim 2 secunde sistemul va declanşa operţiunea de decontare, verificând în acest timp
parametrii irisului prin compararea înregistrărilor din baza de date deja existentă.

1
Noul sistem are următoarele avantaje:
• Retragerea unei sume de bani într-un timp scurt fără a mai necesita utilizarea
cardului sau a unor date personale precum codul PIN şi parola;
• Persoanele cu deficienţe de vedere sau afecţiuni ale sistemului ocular (cataracta,
reflexii ale corneei, transplant de cornee sau cristalin, lentilele de contact, ochelari
de vedere) nu constituie un impediment în folosirea noului ATM;
• Această tehnologie garantează un nivel ridicat de confidenţialitate şi siguranţă,
prevenind o posibilă fraudă sau o identitate falsă, acest sistem fiind cel mai sigur
pentru identificare;
• Metodă este igienică, irisul poate fi scanat relativ uşor fără contact, de la distanţă
(nu există pericol de transmitere a infecţiilor iar echipamentele nu necesită
dezinfecţie);
• Această metodă a fost deja implementată cu succes în Europa, în bănci din Marea
Britanie, în Japonia, iar până în prezent acest sistem nu a depistat erori sau falsuri;
• Este suficientă o privire spre camera video de la o distanţă de 30-100 cm.

Modul de utilizarea al produsului

După ce clientul se
supune scanării irisului în
faţa bancomatului,
programul începe
selectarea sectoarelor
iriene, sistemul preluând
de la fiecare iris parametrii
necesari pentru a forma un
IrisCod (un fişier ce se
referă la baza de date).
Dispozitivul ce presupune
scanarea irisului utilizează lumină monocromatică şi infraroşie. Poziţia şi
orientarea spaţială a clientului aflat în faţa bancomatului este esenţială în procesul

2
de scanare. La sfârşitul procesului de scanare pe ecranul monitorului va apărea un
mesaj de confirmare a identităţii clientului.
Persoanele din afara ţării noastre care nu sunt înscrise în baza de date aparţinând băncii
nu vor putea beneficia de acest serviciu, unica variantă fiind pe baza utilizării cardului bancar.
Caracteristicile produsului I Scan 2 sunt următoarele:
• Scanarea duală a irisului (ambii ochi sunt scanaţi cu o camera de 1.3 megapixeli);
• Rezistenţa scanerului (dispozitivul este rezistent la şocuri puternice, vibraţii, picături de
apa sau praf);
• Iluminare infraroşu, permite capturarea imaginii irisului chiar şi în condiţii reduse de
lumină sau întuneric total;
• Prezentarea sub formă de cutie compact solidă (convenabilă pentru transport şi asigură
protecţie suplimentară pentru componentele interne ale scanerului);
• Dispune de un vizor care protejează ochii de lumina directă a soarelui.

Parcurgerea etapelor în procesul de retragere a banilor prin scanarea irisului se va


realiza conform schemei de mai jos:

Tabel nr. 1. Specificaţiile scanerului de iris


Denumirea dispozitivului I Scan 2 Dual Iris Capture Scanner
Producător Cross Match Technologies Inc
Dispozitiv Conectare Usb 2.0.
Soft Microsoft Windows (32 bit)
Senzori 2 x 1.3 megapixeli
Iluminare Infraroşu
Dimensiune imagine iris 2 imagini, 480 x 480 pixeli fiecare
Dimensiunea dispozitivului Compact, 152 x 152 x 48

3
mm(6.0’’x6.0’’x1.9’’)
Greutate dispozitiv 0.5 kg
Temperature de operare 0°C ~ +49°C
Condiţii umiditate 10-90 % (non-condensing)
Preţ dispozitiv € 2255.00
Sursa: http://www.biometric-supply.com/cross-match-i-scan-2.htm

2. Descrierea grupului de clienţi ţintă

Atm-urile pe baza scanării irisului se adresează în primul rând clienţilor fraudaţi ai băncii
dar de asemenea oricărui posesor de card bancar care doreşte securizare maximă asupra datelor
personale. De-a lungul timpului unele bănci din România au întâmpinat probleme în ceea ce
priveşte securizarea şi rapiditatea remedierii unei situaţii frauduloase, impunându-se astfel
necesitatea implementării unui sistem care să rezolve astfel de probleme şi să vină cu noutăţi
tocmai pentru a preveni eventuale fraude.
Din punct de vedere demografic piaţa ţintă este alcătuită din persoane deţinătoare de
carduri bancare din mediul rural şi urban, cu vârste cuprinse între 18 şi 70 ani.
Din punct de vedere psihografic şi comportamental noul serviciu se adresează în
principal:
• persoanelor cu un mod de viaţă dinamic, interesate de ce se întâmplă în viaţa
cotidiană;
• persoanelor receptive la nou;
• personelor dornice de noi experienţe;
• persoanelor care doresc reducerea timpului de retragere de numerar, întrucât
sistemul actual prezintă erori în acest sens (cozi interminabile la bancomat, erori
de introducere a datelor personale, uneori blocarea cardului datorat introducerii
greşite consecutive a codului PIN.
Întrucât noul serviciu (scanarea irisului cu infraroşu) presupune costuri enorme unei
bănci, acest produs vizează în mod principal persoane cu un venit de peste 500 RON şi cu studii
medii care să fie oarecum familiarizate cu sistemele tehnologice. Acest serviciu se adresează în
special persoanelor salariate şi afaceristilor ce au deschise conturi şi realizează frecvent
operaţiuni prin intermediul acestora.
4
3. Fezabilitatea

Implementarea noului sistem presupune parcurgerea unor etape succesive. Astfel propun
următoarele etape:
1. Instalarea în cadrul unităţii bancare a unui dispozitiv de prelevare a identităţii clienţilor ce
constă în scanarea irisului prin infraroşu. Clienţii sunt invitaţi în incinta băncii pentru a se
supune programului de scanare a irisului, urmând ulterior ca datele de identificare să fie
salvate în baza de date, uşurând astfel procesul de retragere de numerar;

2. Anularea cardurilor deja existente emise de banca noatră, aparţinând clienţilor care au
solicitat acest serviuciu. Pentru a avea acces la acest nou program clienţii băncii trebuie
să se prezinte la unitatea bancară unde este localizat dispozitivul pentru recunoaşterea
irisului, să completeze o cerere prin care să-şi dea acordul şi să restituie vechiul card.

5
Datorită acestui nou sistem, clienţii băncii nu vor mai fi nevoiţi să utilizeze cardul sau
parola pentru a avea acces la contul personal.

3. Informarea clienţilor în ceea ce priveşte utilizarea noului ATM. La fiecare unitate


bancară în care este implementat noul dispozitiv există un angajat al băncii care se va
ocupa de relaţiile cu publicul. Aceştia au rolul de a oferii informaţii, de a răspunde
eventualelor întrebări ale clienţilor şi de a le demonstra practic utilizarea bancomatului.
De asemenea atunci cand un client realizează o operaţiune bancară la ghişeu, la sfârşitul
acesteia i se va prezenta şi înmâna un pliant cu noua ofertă.

Tabel nr 2. Costuri totale pentru implementarea noului serviciu

Nr. crt Acţiune Nr. Bucăţi Preţ bucată Total (euro)


1. Cost scanere 45 2255€ 101.475€
2. Cost personal 45 40€ 1.800€
3. Cost reclamă - spot tv 1 10.000.€ 10.000€
-difuzare 20.000 € 20.000€
4. Cost pliante 22.500 (500x45) 0.75€ 16.875€
5. Cost sms-uri 30.0000 0.7€ 21.000€
6. Cost panouri- creare panou 1 1500€ 1.500€
-amplasase panou 40 (10 pe oraş) 500€ 20.000€
TOTAL COSTURI 192.650€

6
Comisionul aplicat clienţilor care solicită acest serviciu este 0,9% la fiecare retragere. În
plus pe langă acest comision se taxează chitanţa persoanelor care doresc, fiind plătită suma de
1,5 RON.
În decursul unui an de zile, prin crearea acestui nou serviciu se doreşte atragerea de noi
clienţi cât şi convertirea celor actuali la noua ofertă. Din numărul de clienţi actuali (2,6 milioane)
ne propunem ca 70% să adere la noul serviciu, adica 1.820.000 clienţi. Datorită faptului că
serviciul este unic pe piaţa din România şi pentru că vizează în principal siguranţa retragerilor de
numerar ale clienţilor, ne propunem să atragem 1.000.000. de noi clienţi.
Având în vedere că am pornit de la premisa că vom atrage din clienţii băncii 1.820.000, şi
încă 1.000.000 din exterior se estimează încheierea a 2.820.000. de contracte care solicită acest
nou serviciu.

4. Propunerea unei strategii de promovare


7
Noul ATM ce presupune recunoaşterea irisului va fi implementat în primă faza în 4 mari
oraşe din România printre care: Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Cluj. Am ales localizarea ATM-
urilor în aceste 4 mari oraşe deoarece acestea sunt dezvoltate din punct de vedere financiar şi
datorită faptului că sunt şi mari centre universitare. Dacă noul serviciu se va bucura de un feed-
back pozitiv din partea publicului atunci se va trece ulterior şi la acoperirea altor zone geografice
din România.
Pentru promovarea noului serviciu se vor utiliza mijloace aparţinând mediului ATL în
toate cele patru zone geografice menţionate mai sus constând în:

 Reclamă tv constând într-un spot de câteva secunde, difuzat săptămânal întru-un


interval orar cuprins între orele 19-22. S-a ales acest interval orar deoarece
populaţia se întoarce acasă de la servici şi în urma studiilor s-a constatat că
publicul este mai expus programelor tv în prime-time. Spotul are ca scop
informarea clienţilor deja existenţi ai băncii, cât şi atragerea de noi posibili clienţi.
Sportul va pune accent pe punctele forte ale acestui nou serviciu, cum ar fi
protejarea împotriva operaţiunilor frauduloase, precum şi uşurinţa utilizării
noului ATM; Spotul tv a fost ales deoarece are o putere mare de acoperire,
publicul ţintă este expus unui mesaj cu impact multiplu – sunet, imagine, mişcare,
acesta fiind cel mai puternic impact deoarece cuprinde cele mai multe elemente şi
impresionează prin lumină, culoare, sunet şi mişcare.

 Distribuirea unor pliante informaţionale, în fiecare unitate aparţinând băncii;

 Informarea clienţilor băncii prin trimiterea unor sms-uri prin care se promovează
noul serviciu al ATM-ului.

 Panouri stradale amplasate pe artera principalelor drumuri în sensul de mers al


conducătorilor auto. Astfel aceştia vor fi expuşi mesajului vizual de pe panouri,
iar o expunere repetitivă poate conduce la memorarea mesajului, expunerea mai
multor persoane la un mesaj este mai mare, la fel și durata de viață a mesajului.
8
Am ales utilizarea unor mijloace diverse de promovare, precum cele enumerate mai sus
deoarece se doreşte ca noul serviciu să aibă succes, să înlocuiască tradiţionalul ATM şi prin
atragerea unui număr cât mai mare de clienţi banca să îşi acopere cheltuielile rezultate în urma
achiziţionării şi implementării noului serviuciu.
Campania de promovare a noului serviciu se va desfăşura pe o perioadă de 2 luni, iar
sloganul care va fi utilizat în toate mijlocele de promovare va fi următorul: „Retragi bani cât ai
clipi! ”. Noul slogan pune accentul tocmai pe funcţia noului serviciu şi anume acela de securitate
maximă şi retragerea imediată a numerarului.

Concluzii

9
Tehnologiile biometrice de identificare şi autentificare a irisului ocupă un loc important
în ierarhia sistemelor biometrice de securitate în pararel cu scanarea amprentei digitale. Deşi
acest serviciu ce presupune scanarea irisului presupune costuri mult mai mari decât în cazul unui
ATM pe baza amprentării digitale deoarece asigură un nivel mai mare de securizare atât din
considerente de prevenire a falsurilor, cât şi din posibile cause de modificare a parametrilor
biometrici individuali în caz de boli, trauma, accidente etc.

Noua tehnologie utilizând formele unice ale irisului uman pentru identificare exclude alte
metode tradiţionale de identificare: cardurile bancare. Deşi implementarea acestui nou ATM
implică costuri ridicate pentru bancă, banca îşi poate recupera investiţia dacă estimările sperate
se adeveresc, în decurs de un an. Prin intermediul noului serviciu ne adresăm în principal celor
fraudaţi sau care au întampinat probleme de utilizare a ATM-ului (blocarea cardului, tastarea
greşită a codului PIN etc), şi consider că noul serviciu poate remedia cu success aceste problem.

BRD GSD va fi prima bancă din România care va adopta ATM biometric pe baza
scanării irisului, ducând astfel securitatea şi confidenţialitatea datelor personale ale clientului la
un nivel mult mai înalt. Astfel conform celor prezentate anterior consider că acest nou serviciu
de retragere numerar prin intermediul ATM-ului cu scanarea irisului va fi un success în
România.

10