Sie sind auf Seite 1von 2

St.

Cecilia’s Choir, 2010


SONGS FOR THE ADVENT SEASON
(Sunday Holy Mass, Misa De Gallo, Christmas Day, New Year’s Day)

HALINA HESUS I
KORO Your people have grown weary
Halina Hesus, Halina! Of living in confusion
Halina Hesus, Halina! When will we realize
That neither heaven is at peace
I When we will live not in peace
Sa simula’y sinaloob Mo (Repeat Chorus)
O, Diyos kaligtasan ng tao
Sa takdang panahon ay tinawag Mo II
Isang baying lingkod sa Iyo Grant me serenity within
For the confusions around
II Are mere reflections
Gabay ng Iyong bayang hinirang Of what's within
Ang pag-asa sa Iyong Mesiyas What's within in me?
Emmanuel ang pangalang bigay sa Kanya (Repeat Chorus)
Nasa atin ang Diyos tuwina
(Ulitin ang Koro) IKAW LANG HESUS
I
ALELUYA (Francisco) Sa paskong darating
Aleluya, Aleluya Hangad ko’y Iyong dinggin
Kami ay gawin Mong daan Sa puso ko’y sumilang Ka
Ng Iyong pag-ibig, kapayapaan, at Hesus, manahan Ka
katarungan
Aleluya KORO
Ikaw lang Hesus ang tanging yaman ko
MULA SA’YO Sumilang Ka, manahan Ka, baguhin Mo ako
KORO I Ikaw lang Hesus ang tanging hangad ko
Wala akong maihahandog sa’Yo Sumilang Ka, manahan Ka, Ikaw ay sapat na
Na di mula sa kabutihan Mo
Gayon pa man, ‘Yong tanggapin, aming alay LET THERE BE PEACE
pabanalin Let there be peace on Earth
And let it begin with me
I Let there be peace on Earth
Muli kong handog, buhay Mong kaloob The peace that was meant to be
Kalugdan Mo at basbasan With God as our Father
(Ulitin ang Koro I) Brothers all are we
Let me walk with my brother
II In perfect harmony
Mula sa Iyo, lahat ng ito
Buhay ko’y pagharian Mo Let peace begin with me
(Ulitin ang Koro I) Let this be the moment now
With every step I take
CODA: Tanging hiling Let this be my solemn vow
To take each moment and live each moment
ONE MORE GIFT In peace eternally
CHORUS Let there be peace on Earth
If there's one more gift I'd ask of You, Lord And let it begin with me
It would be peace here on Earth
As gentle as your children's laughter
All around, all around
St. Cecilia’s Choir, 2010