You are on page 1of 2

Ministerul Ştiinţei şi Educaţiei al Republicii Moldova

Ministerul Ştiinţei şi Educaţiei al Republicii Moldova

Activitate extracurriculară:
Activitate extracurriculară:
„Leru-i ler şi flori de măr”
„Leru-i ler şi flori de măr”

A realizat:
CiobanuAEcaterina
realizat:
Ciobanu Ecaterina

Chişinău 2010-2011
Chişinău 2010-2011