1

GRAMATIKA NJEMAČKOG JEZIKA 2 .

petak Samstag .Rod imenica A.utorak Mittwoch . većina jednosložnih imanica izvedenih od glagolskih osnova: der Bau (bauen) – gradnja Bund (binden) – savez Fall (fallen) – pad.veljača März .četvrtak Freitag .siječanj Februar .jesen Winter.zima der Januar .sjever Süden – jug Osten.istok Westen – zapad 3.subota Sonntag .srijeda Donnerstag .studeni Dezember. padež Fluss (fliessen) – rijeka Sprund (springen) – skok Tritt (treten) – korak 3 .prosinac der Montag .svibanj Juni . imenice godišnjih doba.srpanj August .mjeseci i dana: der Frühlong. IMENICE MUŠKOG RODA / DER 1. nazivi za strane svijeta: der Norden.travanj Mai .kolovoz September .lipanj Juli .ožujak April .nedjelja 2.rujan Oktober .ljeto Herbst.listopad November .ponedjeljak Dienstag .proljeće Sommer.

4. mnoge imenice na –ee der Tee . -ast der Engel – anđeo Himmel – nebo Regen – kiša Hafen – luka 6. Nautr . -en.novost Dankbarkeit – zahvalnost. Neuheit . Landschaft . imenice stranog porijekla na –al. Nation – nacija Nationalität – narodnost. -m der Honig – med Käfig – kavez Pfirsich – breskva Teppich – ćilim Jüngling – mladić 5. -ant. -or der General – general Konsonant – suglasnik Offizier – oficir Tourist – turist Professor – profesor B. Musik – glazba Lektion – lekcija. IMENICE ŽENSKOG RODA / DIE 1. sve imenice sa završecima: -ei -heit -keit -schalft -ung -in -ie -ik -ion -tät -ur die Druckerei.prijateljica.priroda 4 . Zeitung – novine Freundin. veliki dio višeložnih imanica na -el. Polizei – policija Freiheit – sloboda. -ling. strane imenice na –us der Globus – globus Kasus – padež Fantismus – fantizam Relismus – realizam Klee .stvarnost Freundschaft – prijateljstvo. Universität . -ist. imenice koje završavaju na -ig.kava 7. -er. -an.djetelina Schnee . Schülerin – učenica.štamparija. -ich.palača Schmetterling – leptir Baum. -ier. Industrie – industrija.pokrajna Űbung – vježba. Wirklickeit .čaj Kaffee .drvo Lärum – galama Sturm – oluja 8.snijeg Flieder – jorgovan Walzer – valcer Ast – grana Palast .sveučilište Kultur – kultura. Familie – obitelj Fabrik – tvornica. -ing.

naročito metale: das Holz – drvo Mehl – brašno Gold – zlato Silber – srebro Eisen – željezo Salz –sol Wasser – voda Kupfer – bakar Massing – mjed Zink – cink 2. kontinenata i većina imena zemalja: das schöne Wein – lijepi Beč das grosse London – veliki London das alte Europa – stara Europa das reiche England – bogata Engleska *kod ovih imenica vidi se rod samo ako uz njih ima kakav pridjevski atribut. većina dvosložnih imenica sa završetkom na –e koje označuju stvari. moć Länge – dužina Breite – širina Höhe – visina Tiefe – dubina Liebe – ljubav Güte – dobrota Weite – prostranstvo. jer stoje inače bez člana. širina C. ponajviše drveće i cvijeće. većina imenica koje označuju materiju. IMENICE SREDNJEG RODA / DAS 1. vlastita imena mjesta. kao i većina apstraktnih imenica na –e: die Birke – bereza Kirsche – trešnja Kastanie – kesten Beere – jagoda Blume – cvijet Rose – ruža Wiese – livada Kirche – crkva Stärke – snaga. 5 .2.

velika većina imenica s naglašenim prefiksom Ge.djevojka Städtchen . -tum das Ereignis –događaj Erlebnis – doživljaj Schicksal – sudbina Scheusal – neman. Tvoje otvoreno „da“ raduje me. grdoba Eigentum – vlasništvo Bürgertum – građanstvo 3. ostale vrste riječi. -sal.stotina 2. demunitivi na –chen i -lein das Brüderchen – braco Schwesterchen – sestrica Tischlein – stolić Büchlein – knjižnica Fräulein .najčešće infinitiv glagola – kad se uzimaju kao imenice te se pišu velikim početnim slovom: Dein offenes Ja freut mich. piće Gestern – jučerašnjica Leben – život Sterben – umiranje Arbeiten – rad Űben – vježbanje 4. das Blau – plavetnilo Lachen – smijeh Weinen –plač Essen –jelo Trinken – pijenje.gospođica Mädchen. razlomci na –el das Drittel – trećina Viertel – četvrtina Zehntel – desetina Hundertstel . od kojih su mnoge zbirne imenice na –e: das Gebirge – planine Gewürz – mirodije Gebäude – zgrada Gemüse – povrće Gepäck – prtljaga Gespräch – razgovor 6 .gradić 1. većina imenica na –nis.3.

ČLAN JEDNINA M Ž S MNOŽINA M Ž S Nominativ der die das Nominativ die die die Genitiv des der des Genitiv der der der Dativ dem der dem Dativ den den den Akkusativ den die das Akkusativ die die die JEDNINA M Ž S Nominativ ein eine ein Genitiv eines einer eines Dativ einem einer einem Akkusativ einen eine ein 7 .

(tačno) određen u predhodnom tekstu. Das ist ein Wecker.On ima strpljenja. Anne.) Deklinacija imenica Prema nastavcima genitiva jednine i nominativa množine razlikujemo u njemačkom jeziku 3 promjene: 8 . Ovo je (jedan) budilnik. Er ist Engländer . Primjer: U nekom tekstu prvi put se pominje budilnik i on je za čitaoca nepoznat. die Türkei. Član se izostavlja u sledećim slučajevima: -kod osobnih imena (Hans.On je učitelj. . nije klasični budilnik kojeg svaki dan možemo vidjeti.) -kod naziva mijesta i gradova (Berlin ist Haupstadt Deutschland.. zajedno sa članom. . die Ukraine. On je star. se može zamjeniti sa Er ist alt. (Taj) budilnik je star. die Alpen). . već nakakav nov. Franz) -kod naziva zemalja i kontinenata (Finnland ist das Land der tausend Seen. U nastavku teksta ponovo se pominje isti budilnik i on je već Der Wecker ist alt.Upotreba članova Određeni član se upotrebljava kada se govori o određenom licu. Određeni član stoji uz nazive nekih država ili geografskih elemenata (der Irak.) -kada ispred imenice stoji zamjenica (mein Freund. predmetu ili pojmu. prisvojnom zamjenicom odgovarajućeg roda.Berlin je glavni grad Njemačke.) -kod apstraktnih imenica koje označavaju osobinu ili stanje (Er hat Geduld. unsere Tante) -kod uzvika (Hilge!) -kod naziva zanimanja i nacionalnosti (Er ist Lehrer. . Imenica. das Mittelmeer.On je Englez.Finska je zemlja hiljdu jezera. Neodređeni član se upotrebljava kada se radi o nečemu nepoznatom i neodređenom. die Schweiz (Švajcarska).

den Herrn) der Knabe (des Knaben.des Buches) U ostalim padežima nema nastavaka. N G D A der Lehrer des Lehrers dem Lehrer den Lehrer TIP 1 das Bild des Bildes dem Bild das Bild TIP 2 der Mensch des Menschen dem Menschen den Menschen TIP 3 die Mutter der Mutter der Mutter die Mutter MNOŽINA IMENICA Množina se tvori od jednine dodavanjem nastavaka. -z (das Haus-des Hauses . U genitivu je padežni nastavak –e ili –es. dem Knaben . das Ereignis – die Ereignisse. ali i mnoge imenice ženskog roda. Postoje 5 tipova torbe množine: 1. bez nastavka.die Söhne. TIP 2. das Glas. Nasavak –es umaju imenice: na. Ovom tipu pripadaju sve imenice ženskog roda. 2.Ű (prijeglas). den Knaben) Ovom tipu pripadaju neke imenice muškog roda roje najčešće označavaju živa bića. Imenice srednjeg roda na –nis udvajaju konačno –s npr. pri čemu se vokali: A. TIP 3. Ovom tipu pripada većina imenica muškog goda i sve imenice srednjeg roda.die Gläser. der Shon. Ovom tipu pripada većina imenica muškog i srednjeg roda. Npr.die Mütter. das Buch.U često mijenjaju u: Ä.O. ponekad s prijeglasom 9 . Ni u jednom padežu nemaju padežne nastavke. često s prijeglasom. dem Herrn. genitivu i dativu je padežni nastavak –en ili-n Nastavak –n imaju imenice na –e i imenica: der Herr (des Herrn. U nominativu. die Mutter.Ö. der Schwanz-des Schwanzes) i večina jednosložnih imenica (der Tag – des Tages. s nastavkom –e.s.TIP 1.

(Ne) Radujem se studentu.. Nema studenta. Negacija U njemačkom jeziku postoje dvije negacije: NICHT i KEIN. Ich freue mich an/über/auf. 5. Es gibt kein(e).3.. s nastavkom –er.. Imenice tipa 1.. Er kommt nicht in die Schule. TIP 1 N G D A die Hefte der Hefte der Heften die Hefte TIP 2 die Lehrer der Lehrer der Lehrern die Lehrer TIP 3 die Bilder der Bilder der Bildern die Bilder TIP 4 die Menschen der Menschen der Menschen die Menschen TIP 5 die Hotels der Hotels der Hotels die Hotels N G D A die Söhne der Söhne der Söhnen die Söhne die Mütter der Mütter der Müttern die Mütter Die Blätter der Blätter der Blättern die Blätter PADEŽI Jednina Nr. nikada s prijeglasom. On ne dolazi u školu.. Negacija Nicht se piše i izgovara iza glagola.die Knaben) . Ich weiß/kenne. Ovom tipu pripada većina imenic ženskog roda... das Hotel – die Hotels) . a u ostalim padežima nemaju nastavke.. Ovom tipu pripadaju mnoge imenice preuzete iz engleskog i francuskog jezika (das Team – die Teams. 1 2 3 4 Kasus Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Kontekst Ovo je student. 1 2 3 4 Množina Nr. Imenice tipa 4 i 5 niti u jednom padežu nemaju padežne nastavke. Kontext Das ist. ali i neke druge imenide: die Oma... nikada s prijeglasom. 10 . s nastavkom –s. Ich bin nicht zu Hause.. 2 i 3 u dativu imaju padežni nastavak –n. Ja nisam kod kuće.. Ich weiß/kenne. s nastavkom –en ili –n (uz imenice na –e: der Knabe.. Ich freue mich an/über/auf.. Es gibt kein(e). Imenicew ženskog roda na –in udvajaju konačno –n: die Lehrerin – die Lehrerinnen. Prevodi se sa NE. uvijek s preglasom 4. Kontext Das ist.die Omas. Kasus Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Kontekst Ovo su studenti. (Ne) Radujem se studentima. Znam studenta. Nema studenata. Znam studente. ali i neke imenice moškog i srednjeg roda...

Ich habe kein Buch. Negacija Nicht kad nečeg ima. Muški rod kein keines keinem keinen Ženski rod keine keiner keiner keine Srednji rod kein keines keinem kein Množina keine keiner keinen keine NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV ZAMJENICE OSOBNE ZAMJENICE / PERSONAL PRONOMEN jednina JA ich meiner mir mich TI du deiner dir dich ON er seiner ihm ihn ONA Sie ihrer Ihr sie ONO es seiner ihm es NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV množina NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV MI wir unser uns uns VI ihr euer euch euch ONI. ali se trenutno ne koristi. Ich – mein Du – dein Er – sein Sie – ihr Es – sein Wir – unser Ihr – euer 11 . Svakoj osobnoj zamjenici odgovara posvojna zamjenica. Prevodi se takođe sa NE. Negacija Kein se upotrebljava kad nečeg nema.Negacija Kein se piše i izgovara prije imenice. On ne drži torbu. ONI Sie Ihrer Ihnen Sie POSVOJNE ZAMJENICE / POSSESIV PRONOMEN Označvaju posjedovanje ili pripadnost. Er hält keine Tasche. ONE. Nemam knjigu.

Sie . 12 .mein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod mein meines meinem meinen Ženski rod meine meiner meiner meine Srednji rod Množina mein meines meinem mein meine meiner meinen meine Du – dein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod dein deines deinem deinen Ženski rod deine deiner deiner dein e Srednji rod Množina dein deines deinem dein deine deiner deinen deine Er – sein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod sein seines seinem seinen Ženski rod seine seiner seiner seine Srednji rod Množina sein seines seinem sein seine seiner seinen seine Itd. a dekliniraju se kao negacija kein: NASTAVCI NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod -es -em -en Ženski rod -e -er -er -e Srednji rod -es -em Množina -e -er -en -e Ich .ihr Stoje uz imenicu ili umjesto imenice.

lice (ICH) 2. lice (SIE) -en -t -en Infinitivna osnova se gradi tako što se infinitivu glagola odbije nastavak -en. sammeln(skupljati): 1. er ißt. lice (DU) 3. du ißt . tako mnogi glagoli minjenjaju glas –e u –i ili –ie: Essen (jesti) – ich esse.. raditi) Odbije se nastavak -en i dobijamo prezentsku osnovu mach-. er gibt. er hilft. Geben (dati) – ich gebe. sie sammeln – skupljaju ! Mnogi jaki glagoli u 2. tj. Ovako bi izgledao prezent glagola machen: Jednina Ich mach-e Du mach-st Er* mach-t Ja radi-m Ti radi-š On radiMnožina Wir mach-en Ihr mach-t Sie mach-en Mi radi-mo Vi radi-te Oni rad-e Napomena: Neki glagoli imaju izuzetke u prezentu! ! Glagoli na –eln gube u 1. Helfen (pomagati) – ich helfe. wir helfen.. sadašnje vrijeme. i 3. Npr: Glagol machen (mahen. er sammelt – skuplja 1. licu jednine mijenjaju svoj osnovni samoglasnik. wir sammeln – skupljamo 2.. ich sammele – skupljam 2.. SIE i ES) -e -st -t Množina 1. lice (IHR) 3. lice (WIR) 2. du hilfst.PREZENT Prezent (Präsens) je glagolski oblik koji označava radnju koja se trenutno dešava. npr. du sammelst – skupljaš 3. lice (ER. wir essen. dok ga u čitavoj množini zadržavaju.. Kao u našem jeziku da od istog glagola odbijemo nastavak -ti i dobićemo radi-. a u ostalim licima glas –e iz nastavka. U njemačkom jeziku prezent se tvori od infinitivne osnove glagola i nastavaka za prezent: Jednina 1. licu jednine glas –e od –eln . du gibst. ihr sammelt – skupljate 3. 13 . wir geben..

ihr tut 6. wir blasen. er hält.. du stößt. du fällast. sie tun PREZENT POMOĆNIH GLAGOLA sein (biti) 1. du läufst. Befehlen (narediti) – ich befehle... wir laufen.. du siehst.. npr rufen (pozvati): ich rufe.. ! Mnogi jaki glagoli imaju prijeglas.. licu jednine. wir treten. wir sprachen.. du sprichst. Ich habe 2.. Ihr habt 6. er ruft.. Halten (držati) – ich halte. ! Glagoli s osnovnim szglasnikom –u nikada ne preglašavaju taj glas u –ü.Sprachen (govoriti) – ich sprache. er sieht. er befiehlt. er nimmt. du befiehst. tj. er tut 4. du bläst. npr: Blasen (puhati) – ich blase. Lassen (pustiti) – ich lasse. er spricht. Ihr seid 6. er trifft. ! Treba upamtiti oblike glagola tun (činiti): 1.. wir stoßen. Treffen (pogoditi) – ich treffe. Du hast 3. wir rufen. wir befehlen. er stößt. wir sehen. du schläfst. Nehmen (uzeti) – ich nehme. er läuft. er schläft. Er/sie/es hat 4. du tust 3. wir nehmen . Stißen (gurati) – ich stoße. du rufst.. Er/sie/es ist 4. du nimmst.... Laufen (trčati) – ich laufe.. Du bist 3. wir tun 5. Sie/sie sind werden (postati) haben (imati) 1.. Wir sind 5. Treten (stupiti) – ich trete.. i 3. wir lassen.. er bläst. Sie/sie haben 14 . wir halten. er tritt. du hältst. wir schlafen. Schlafen (spavati) – ich schlafe. Ich bin 2. du lässt. du trittst. Sehen (vidjeti) – ich sehe.. ich tue 2... du triffst. Wir haben 5... wir treffen... wir fallen. preglašavaju glasove a-o-au u ä-ö-äü u 2... er fällt. Fallen (pasti) ich falle. er lässt.

1. Du wirst 3. Ihr habt 6. wir –(e) ten 5. slabi glagoli: 1... du –(e) test 3. imaju glagoli na –d. Ich bin 2. ich hatte 15 .. jaki glagoli 1.. Ihr werden 6. sie waren 4.. ihr –(e) t 6. ich –(e) te 2. Wir werden 5. Ich werde 2. etest. wir –en 5. er –(e) te 4. er war 4. 4. du warst 3. Er/sie/es wird 4. sie –(e) ten Nastavke –ete. Sie/sie werden PRETERIT Preterit se tvori od glagolske osnove dodavanjem nastavaka A. 2. Er/sie/es ist PRETERIT 1. Wir sind 5. Du bist 3.. Du hast 3. er –. du –(e) st 3. ihr –(e) tet 6. sie –en PREZENT I PRETERIT POMOĆNIH GLAGOLA PREZENT sein (biti) 1. Sie/sie haben 1. Er/sie/es hat 4. ich –. Wir haben 5. n B. Ich habe 2. Ihr seid 6. -t i na suglasnik + m. ihr wart 6. ich war 2. wir waren 5. Sie/sie sind haben (imati) 1.

ihr müßt 6. wir müssen Sollen mußte mußtest mußte mußten mußtet mußten PRETERIT 16 . ich wurde 2. ich muß 2. wir düfren Können 1. du hattest 3. sie wurden PREZENT I PRETERIT MODALNIH GLAGOLA PREZENT Dürfen 1. Ihr könnt 6. ich soll 2. er darf 4. ihr dürft 6. er will 4. ihr sollt 6. du wurdest 3. du sollst 3. wir hatten 5. sie müssen 5. du willst 3. Er/sie/es wird 4. Du kannst 3. du magst 3. ihr wurdet 6. ihr mögt 6. wir wurden 5. sie dürfen 5. Wir können 5. Ich werde 2. sie hatten werden (postati) 1. er soll 4. du darfst 3. ihr hattet 6. ich mag 2. wir mögen Müssen mochte mochtest mochte mochten mochtet mochten 1. sie wollen 5. Ihr werden 6. sie können Mögen 1. Ich kann 2. wir sollen Wollen sollte solltest sollte sollten solltet sollten durfte durfest durfen durfte durftet durften 1. Sie/sie werden 1.2. sie sollen 5. Wir werden 5. er muß 4. ihr wollt 6. ich darf 2. Du wirst 3. du mußt 3. er hatte 4. er kann 4. er mag 4. sie mögen 5. er wurde 4. wir wollen wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten konnte konntest konnte konnten konntet konnten 1. ich will 2.

17 .