1

GRAMATIKA NJEMAČKOG JEZIKA 2 .

lipanj Juli .travanj Mai . imenice godišnjih doba.Rod imenica A.mjeseci i dana: der Frühlong.sjever Süden – jug Osten.kolovoz September .proljeće Sommer.jesen Winter.listopad November .siječanj Februar .subota Sonntag .zima der Januar .istok Westen – zapad 3.utorak Mittwoch .ponedjeljak Dienstag . IMENICE MUŠKOG RODA / DER 1. većina jednosložnih imanica izvedenih od glagolskih osnova: der Bau (bauen) – gradnja Bund (binden) – savez Fall (fallen) – pad.nedjelja 2.srijeda Donnerstag .srpanj August .prosinac der Montag .rujan Oktober .studeni Dezember.petak Samstag .veljača März .četvrtak Freitag .ljeto Herbst.ožujak April . padež Fluss (fliessen) – rijeka Sprund (springen) – skok Tritt (treten) – korak 3 .svibanj Juni . nazivi za strane svijeta: der Norden.

Universität . Nautr . -en. Musik – glazba Lektion – lekcija. -ich. imenice stranog porijekla na –al.4.drvo Lärum – galama Sturm – oluja 8. strane imenice na –us der Globus – globus Kasus – padež Fantismus – fantizam Relismus – realizam Klee .sveučilište Kultur – kultura.pokrajna Űbung – vježba. Landschaft . -ing.prijateljica.djetelina Schnee . -ist. -or der General – general Konsonant – suglasnik Offizier – oficir Tourist – turist Professor – profesor B.snijeg Flieder – jorgovan Walzer – valcer Ast – grana Palast .stvarnost Freundschaft – prijateljstvo. -ier. Nation – nacija Nationalität – narodnost. Industrie – industrija. veliki dio višeložnih imanica na -el. sve imenice sa završecima: -ei -heit -keit -schalft -ung -in -ie -ik -ion -tät -ur die Druckerei.kava 7. Schülerin – učenica.novost Dankbarkeit – zahvalnost. Neuheit . imenice koje završavaju na -ig.palača Schmetterling – leptir Baum.čaj Kaffee . -m der Honig – med Käfig – kavez Pfirsich – breskva Teppich – ćilim Jüngling – mladić 5. -ast der Engel – anđeo Himmel – nebo Regen – kiša Hafen – luka 6. Polizei – policija Freiheit – sloboda. -ant. Wirklickeit . IMENICE ŽENSKOG RODA / DIE 1. Zeitung – novine Freundin. Familie – obitelj Fabrik – tvornica.štamparija. -an.priroda 4 . mnoge imenice na –ee der Tee . -ling. -er.

kao i većina apstraktnih imenica na –e: die Birke – bereza Kirsche – trešnja Kastanie – kesten Beere – jagoda Blume – cvijet Rose – ruža Wiese – livada Kirche – crkva Stärke – snaga. moć Länge – dužina Breite – širina Höhe – visina Tiefe – dubina Liebe – ljubav Güte – dobrota Weite – prostranstvo. IMENICE SREDNJEG RODA / DAS 1. naročito metale: das Holz – drvo Mehl – brašno Gold – zlato Silber – srebro Eisen – željezo Salz –sol Wasser – voda Kupfer – bakar Massing – mjed Zink – cink 2. širina C. većina imenica koje označuju materiju. 5 . većina dvosložnih imenica sa završetkom na –e koje označuju stvari.2. ponajviše drveće i cvijeće. kontinenata i većina imena zemalja: das schöne Wein – lijepi Beč das grosse London – veliki London das alte Europa – stara Europa das reiche England – bogata Engleska *kod ovih imenica vidi se rod samo ako uz njih ima kakav pridjevski atribut. jer stoje inače bez člana. vlastita imena mjesta.

-sal. ostale vrste riječi.gradić 1. piće Gestern – jučerašnjica Leben – život Sterben – umiranje Arbeiten – rad Űben – vježbanje 4. razlomci na –el das Drittel – trećina Viertel – četvrtina Zehntel – desetina Hundertstel . većina imenica na –nis. das Blau – plavetnilo Lachen – smijeh Weinen –plač Essen –jelo Trinken – pijenje.3.djevojka Städtchen . demunitivi na –chen i -lein das Brüderchen – braco Schwesterchen – sestrica Tischlein – stolić Büchlein – knjižnica Fräulein . -tum das Ereignis –događaj Erlebnis – doživljaj Schicksal – sudbina Scheusal – neman. od kojih su mnoge zbirne imenice na –e: das Gebirge – planine Gewürz – mirodije Gebäude – zgrada Gemüse – povrće Gepäck – prtljaga Gespräch – razgovor 6 . grdoba Eigentum – vlasništvo Bürgertum – građanstvo 3. Tvoje otvoreno „da“ raduje me.najčešće infinitiv glagola – kad se uzimaju kao imenice te se pišu velikim početnim slovom: Dein offenes Ja freut mich. velika većina imenica s naglašenim prefiksom Ge.stotina 2.gospođica Mädchen.

ČLAN JEDNINA M Ž S MNOŽINA M Ž S Nominativ der die das Nominativ die die die Genitiv des der des Genitiv der der der Dativ dem der dem Dativ den den den Akkusativ den die das Akkusativ die die die JEDNINA M Ž S Nominativ ein eine ein Genitiv eines einer eines Dativ einem einer einem Akkusativ einen eine ein 7 .

die Alpen). zajedno sa članom. (tačno) određen u predhodnom tekstu. se može zamjeniti sa Er ist alt. .) Deklinacija imenica Prema nastavcima genitiva jednine i nominativa množine razlikujemo u njemačkom jeziku 3 promjene: 8 .On je Englez.On ima strpljenja. Imenica. . Franz) -kod naziva zemalja i kontinenata (Finnland ist das Land der tausend Seen. Neodređeni član se upotrebljava kada se radi o nečemu nepoznatom i neodređenom. das Mittelmeer. već nakakav nov. Primjer: U nekom tekstu prvi put se pominje budilnik i on je za čitaoca nepoznat. (Taj) budilnik je star. On je star. unsere Tante) -kod uzvika (Hilge!) -kod naziva zanimanja i nacionalnosti (Er ist Lehrer. Er ist Engländer .) -kada ispred imenice stoji zamjenica (mein Freund. Član se izostavlja u sledećim slučajevima: -kod osobnih imena (Hans.On je učitelj.Upotreba članova Određeni član se upotrebljava kada se govori o određenom licu. .. predmetu ili pojmu. die Schweiz (Švajcarska). U nastavku teksta ponovo se pominje isti budilnik i on je već Der Wecker ist alt. Das ist ein Wecker. die Ukraine. die Türkei.Berlin je glavni grad Njemačke.) -kod naziva mijesta i gradova (Berlin ist Haupstadt Deutschland. nije klasični budilnik kojeg svaki dan možemo vidjeti.Finska je zemlja hiljdu jezera.) -kod apstraktnih imenica koje označavaju osobinu ili stanje (Er hat Geduld. . Anne. Određeni član stoji uz nazive nekih država ili geografskih elemenata (der Irak. Ovo je (jedan) budilnik. prisvojnom zamjenicom odgovarajućeg roda.

ali i mnoge imenice ženskog roda.die Mütter. der Schwanz-des Schwanzes) i večina jednosložnih imenica (der Tag – des Tages. den Herrn) der Knabe (des Knaben. često s prijeglasom.U često mijenjaju u: Ä. U genitivu je padežni nastavak –e ili –es. TIP 2. s nastavkom –e. Ovom tipu pripadaju sve imenice ženskog roda.die Söhne. -z (das Haus-des Hauses .die Gläser.s. den Knaben) Ovom tipu pripadaju neke imenice muškog roda roje najčešće označavaju živa bića.des Buches) U ostalim padežima nema nastavaka. das Ereignis – die Ereignisse. der Shon. dem Herrn.Ű (prijeglas).TIP 1. U nominativu. genitivu i dativu je padežni nastavak –en ili-n Nastavak –n imaju imenice na –e i imenica: der Herr (des Herrn. Ni u jednom padežu nemaju padežne nastavke. das Buch. Postoje 5 tipova torbe množine: 1. pri čemu se vokali: A.Ö. Ovom tipu pripada većina imenica muškog goda i sve imenice srednjeg roda. die Mutter. bez nastavka. TIP 3. Ovom tipu pripada većina imenica muškog i srednjeg roda. 2. Npr. N G D A der Lehrer des Lehrers dem Lehrer den Lehrer TIP 1 das Bild des Bildes dem Bild das Bild TIP 2 der Mensch des Menschen dem Menschen den Menschen TIP 3 die Mutter der Mutter der Mutter die Mutter MNOŽINA IMENICA Množina se tvori od jednine dodavanjem nastavaka. ponekad s prijeglasom 9 . Imenice srednjeg roda na –nis udvajaju konačno –s npr.O. das Glas. dem Knaben . Nasavak –es umaju imenice: na.

das Hotel – die Hotels) ... nikada s prijeglasom. Znam studenta. (Ne) Radujem se studentima... Negacija U njemačkom jeziku postoje dvije negacije: NICHT i KEIN. TIP 1 N G D A die Hefte der Hefte der Heften die Hefte TIP 2 die Lehrer der Lehrer der Lehrern die Lehrer TIP 3 die Bilder der Bilder der Bildern die Bilder TIP 4 die Menschen der Menschen der Menschen die Menschen TIP 5 die Hotels der Hotels der Hotels die Hotels N G D A die Söhne der Söhne der Söhnen die Söhne die Mütter der Mütter der Müttern die Mütter Die Blätter der Blätter der Blättern die Blätter PADEŽI Jednina Nr.die Omas.. s nastavkom –er. 1 2 3 4 Množina Nr. 10 .. nikada s prijeglasom. Ich weiß/kenne.. Ich weiß/kenne. Imenicew ženskog roda na –in udvajaju konačno –n: die Lehrerin – die Lehrerinnen.. Es gibt kein(e).die Knaben) . Imenice tipa 4 i 5 niti u jednom padežu nemaju padežne nastavke... On ne dolazi u školu. Ich freue mich an/über/auf. Negacija Nicht se piše i izgovara iza glagola. Znam studente. s nastavkom –s...3. Ich freue mich an/über/auf. Prevodi se sa NE. ali i neke druge imenide: die Oma. Nema studenta. (Ne) Radujem se studentu. Nema studenata... Ovom tipu pripadaju mnoge imenice preuzete iz engleskog i francuskog jezika (das Team – die Teams. Imenice tipa 1. Ich bin nicht zu Hause. Er kommt nicht in die Schule. 5. Es gibt kein(e). ali i neke imenice moškog i srednjeg roda. uvijek s preglasom 4. Kasus Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Kontekst Ovo su studenti. 2 i 3 u dativu imaju padežni nastavak –n. Kontext Das ist. s nastavkom –en ili –n (uz imenice na –e: der Knabe. Ovom tipu pripada većina imenic ženskog roda. Kontext Das ist. a u ostalim padežima nemaju nastavke.. 1 2 3 4 Kasus Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Kontekst Ovo je student.. Ja nisam kod kuće.

Ich habe kein Buch. On ne drži torbu. Er hält keine Tasche. ONE. Negacija Nicht kad nečeg ima. Ich – mein Du – dein Er – sein Sie – ihr Es – sein Wir – unser Ihr – euer 11 .Negacija Kein se piše i izgovara prije imenice. Prevodi se takođe sa NE. Muški rod kein keines keinem keinen Ženski rod keine keiner keiner keine Srednji rod kein keines keinem kein Množina keine keiner keinen keine NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV ZAMJENICE OSOBNE ZAMJENICE / PERSONAL PRONOMEN jednina JA ich meiner mir mich TI du deiner dir dich ON er seiner ihm ihn ONA Sie ihrer Ihr sie ONO es seiner ihm es NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV množina NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV MI wir unser uns uns VI ihr euer euch euch ONI. Nemam knjigu. ONI Sie Ihrer Ihnen Sie POSVOJNE ZAMJENICE / POSSESIV PRONOMEN Označvaju posjedovanje ili pripadnost. Negacija Kein se upotrebljava kad nečeg nema. ali se trenutno ne koristi. Svakoj osobnoj zamjenici odgovara posvojna zamjenica.

mein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod mein meines meinem meinen Ženski rod meine meiner meiner meine Srednji rod Množina mein meines meinem mein meine meiner meinen meine Du – dein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod dein deines deinem deinen Ženski rod deine deiner deiner dein e Srednji rod Množina dein deines deinem dein deine deiner deinen deine Er – sein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod sein seines seinem seinen Ženski rod seine seiner seiner seine Srednji rod Množina sein seines seinem sein seine seiner seinen seine Itd. a dekliniraju se kao negacija kein: NASTAVCI NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod -es -em -en Ženski rod -e -er -er -e Srednji rod -es -em Množina -e -er -en -e Ich .Sie .ihr Stoje uz imenicu ili umjesto imenice. 12 .

i 3.. du hilfst. sie sammeln – skupljaju ! Mnogi jaki glagoli u 2. lice (ER.. sammeln(skupljati): 1. lice (WIR) 2. a u ostalim licima glas –e iz nastavka. ihr sammelt – skupljate 3. du gibst. raditi) Odbije se nastavak -en i dobijamo prezentsku osnovu mach-. U njemačkom jeziku prezent se tvori od infinitivne osnove glagola i nastavaka za prezent: Jednina 1.. wir geben. lice (DU) 3.. wir helfen. npr. lice (IHR) 3. ich sammele – skupljam 2. wir sammeln – skupljamo 2. er hilft. tj. Kao u našem jeziku da od istog glagola odbijemo nastavak -ti i dobićemo radi-. er ißt. Ovako bi izgledao prezent glagola machen: Jednina Ich mach-e Du mach-st Er* mach-t Ja radi-m Ti radi-š On radiMnožina Wir mach-en Ihr mach-t Sie mach-en Mi radi-mo Vi radi-te Oni rad-e Napomena: Neki glagoli imaju izuzetke u prezentu! ! Glagoli na –eln gube u 1.. SIE i ES) -e -st -t Množina 1. Npr: Glagol machen (mahen. lice (SIE) -en -t -en Infinitivna osnova se gradi tako što se infinitivu glagola odbije nastavak -en. lice (ICH) 2. sadašnje vrijeme. du ißt . wir essen. tako mnogi glagoli minjenjaju glas –e u –i ili –ie: Essen (jesti) – ich esse.. Geben (dati) – ich gebe. dok ga u čitavoj množini zadržavaju.PREZENT Prezent (Präsens) je glagolski oblik koji označava radnju koja se trenutno dešava. Helfen (pomagati) – ich helfe. du sammelst – skupljaš 3. er gibt. 13 . licu jednine glas –e od –eln . licu jednine mijenjaju svoj osnovni samoglasnik. er sammelt – skuplja 1.

Du hast 3. du bläst. Sie/sie haben 14 . wir befehlen. er läuft.. er bläst. ! Treba upamtiti oblike glagola tun (činiti): 1.. du trittst. Sie/sie sind werden (postati) haben (imati) 1. Schlafen (spavati) – ich schlafe... Treffen (pogoditi) – ich treffe.. ich tue 2.. er befiehlt.. er schläft.. npr: Blasen (puhati) – ich blase. ihr tut 6. du siehst. er fällt. Sehen (vidjeti) – ich sehe. er ruft. wir schlafen.. ! Mnogi jaki glagoli imaju prijeglas. du schläfst.. wir nehmen . Ihr habt 6. ! Glagoli s osnovnim szglasnikom –u nikada ne preglašavaju taj glas u –ü. er nimmt. Ich bin 2.. du fällast. wir treten. er hält. licu jednine. Du bist 3.. wir laufen. i 3. preglašavaju glasove a-o-au u ä-ö-äü u 2. wir fallen... du triffst.. wir sehen. du stößt. du befiehst. Nehmen (uzeti) – ich nehme.. Ich habe 2. Halten (držati) – ich halte. er trifft. er tut 4.. wir halten. Wir sind 5. sie tun PREZENT POMOĆNIH GLAGOLA sein (biti) 1. Laufen (trčati) – ich laufe. du läufst. Fallen (pasti) ich falle. du hältst. du lässt.. er spricht. Er/sie/es ist 4. du nimmst.. Wir haben 5. Treten (stupiti) – ich trete..Sprachen (govoriti) – ich sprache. du rufst. wir tun 5... er stößt. Er/sie/es hat 4. npr rufen (pozvati): ich rufe. wir treffen... wir lassen. Stißen (gurati) – ich stoße. du sprichst. wir sprachen. wir blasen. Befehlen (narediti) – ich befehle. Ihr seid 6. tj... er lässt. du tust 3. er sieht. wir stoßen. wir rufen. er tritt... Lassen (pustiti) – ich lasse.

. 2. Wir sind 5... Du bist 3. Wir haben 5. Sie/sie werden PRETERIT Preterit se tvori od glagolske osnove dodavanjem nastavaka A. ich –(e) te 2. sie –(e) ten Nastavke –ete. ich hatte 15 . wir –en 5. Ihr seid 6. Ihr habt 6. du –(e) test 3. Du wirst 3. slabi glagoli: 1.. ihr –(e) tet 6. du warst 3. wir waren 5.. Ich bin 2. sie –en PREZENT I PRETERIT POMOĆNIH GLAGOLA PREZENT sein (biti) 1. imaju glagoli na –d. Ich werde 2. 4. Er/sie/es hat 4. er –. jaki glagoli 1. n B. ihr –(e) t 6. -t i na suglasnik + m. ich war 2. du –(e) st 3. Er/sie/es wird 4. etest. Sie/sie haben 1.. Sie/sie sind haben (imati) 1. wir –(e) ten 5. Du hast 3. ich –. Er/sie/es ist PRETERIT 1.1. Wir werden 5. er –(e) te 4. ihr wart 6. er war 4. Ich habe 2. sie waren 4. Ihr werden 6.

sie sollen 5. ich muß 2. ihr wurdet 6. sie können Mögen 1. er hatte 4. wir hatten 5. du magst 3. wir mögen Müssen mochte mochtest mochte mochten mochtet mochten 1. Du wirst 3. du darfst 3. ihr sollt 6. Ich kann 2. Ihr könnt 6. er darf 4. er will 4. ihr müßt 6. du mußt 3. sie mögen 5. ihr wollt 6. sie wurden PREZENT I PRETERIT MODALNIH GLAGOLA PREZENT Dürfen 1. du hattest 3. sie hatten werden (postati) 1. sie wollen 5. ihr dürft 6. ihr hattet 6. er muß 4. du willst 3. sie dürfen 5. Wir werden 5. er soll 4. ihr mögt 6. ich wurde 2. du sollst 3. Ihr werden 6. ich mag 2. Du kannst 3. ich will 2.2. wir wollen wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten konnte konntest konnte konnten konntet konnten 1. du wurdest 3. wir sollen Wollen sollte solltest sollte sollten solltet sollten durfte durfest durfen durfte durftet durften 1. er wurde 4. wir müssen Sollen mußte mußtest mußte mußten mußtet mußten PRETERIT 16 . er mag 4. wir düfren Können 1. Er/sie/es wird 4. Ich werde 2. wir wurden 5. sie müssen 5. ich soll 2. Wir können 5. Sie/sie werden 1. ich darf 2. er kann 4.

17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful