1

GRAMATIKA NJEMAČKOG JEZIKA 2 .

srijeda Donnerstag .srpanj August . nazivi za strane svijeta: der Norden.četvrtak Freitag .sjever Süden – jug Osten.nedjelja 2. padež Fluss (fliessen) – rijeka Sprund (springen) – skok Tritt (treten) – korak 3 .veljača März .Rod imenica A.studeni Dezember.siječanj Februar .istok Westen – zapad 3.prosinac der Montag .proljeće Sommer. imenice godišnjih doba.travanj Mai .listopad November . IMENICE MUŠKOG RODA / DER 1.mjeseci i dana: der Frühlong.utorak Mittwoch .ponedjeljak Dienstag .subota Sonntag .petak Samstag .svibanj Juni .jesen Winter.kolovoz September . većina jednosložnih imanica izvedenih od glagolskih osnova: der Bau (bauen) – gradnja Bund (binden) – savez Fall (fallen) – pad.rujan Oktober .zima der Januar .ljeto Herbst.ožujak April .lipanj Juli .

drvo Lärum – galama Sturm – oluja 8. -or der General – general Konsonant – suglasnik Offizier – oficir Tourist – turist Professor – profesor B. -en. -ist. -an. sve imenice sa završecima: -ei -heit -keit -schalft -ung -in -ie -ik -ion -tät -ur die Druckerei.pokrajna Űbung – vježba.djetelina Schnee .novost Dankbarkeit – zahvalnost. -ing. Nation – nacija Nationalität – narodnost. Schülerin – učenica. strane imenice na –us der Globus – globus Kasus – padež Fantismus – fantizam Relismus – realizam Klee .prijateljica.štamparija. Polizei – policija Freiheit – sloboda. -ant. IMENICE ŽENSKOG RODA / DIE 1. -ast der Engel – anđeo Himmel – nebo Regen – kiša Hafen – luka 6. -ling.snijeg Flieder – jorgovan Walzer – valcer Ast – grana Palast . Zeitung – novine Freundin. veliki dio višeložnih imanica na -el. Musik – glazba Lektion – lekcija.palača Schmetterling – leptir Baum. -er.stvarnost Freundschaft – prijateljstvo. mnoge imenice na –ee der Tee . Landschaft . imenice stranog porijekla na –al.sveučilište Kultur – kultura.priroda 4 . Wirklickeit . Nautr . Industrie – industrija. Neuheit .kava 7.4. -m der Honig – med Käfig – kavez Pfirsich – breskva Teppich – ćilim Jüngling – mladić 5. Familie – obitelj Fabrik – tvornica. -ich. Universität .čaj Kaffee . -ier. imenice koje završavaju na -ig.

IMENICE SREDNJEG RODA / DAS 1. ponajviše drveće i cvijeće. kontinenata i većina imena zemalja: das schöne Wein – lijepi Beč das grosse London – veliki London das alte Europa – stara Europa das reiche England – bogata Engleska *kod ovih imenica vidi se rod samo ako uz njih ima kakav pridjevski atribut. naročito metale: das Holz – drvo Mehl – brašno Gold – zlato Silber – srebro Eisen – željezo Salz –sol Wasser – voda Kupfer – bakar Massing – mjed Zink – cink 2. većina imenica koje označuju materiju. većina dvosložnih imenica sa završetkom na –e koje označuju stvari. moć Länge – dužina Breite – širina Höhe – visina Tiefe – dubina Liebe – ljubav Güte – dobrota Weite – prostranstvo. kao i većina apstraktnih imenica na –e: die Birke – bereza Kirsche – trešnja Kastanie – kesten Beere – jagoda Blume – cvijet Rose – ruža Wiese – livada Kirche – crkva Stärke – snaga. vlastita imena mjesta. širina C. jer stoje inače bez člana. 5 .2.

Tvoje otvoreno „da“ raduje me. grdoba Eigentum – vlasništvo Bürgertum – građanstvo 3. razlomci na –el das Drittel – trećina Viertel – četvrtina Zehntel – desetina Hundertstel . većina imenica na –nis.stotina 2.3. piće Gestern – jučerašnjica Leben – život Sterben – umiranje Arbeiten – rad Űben – vježbanje 4. -sal. demunitivi na –chen i -lein das Brüderchen – braco Schwesterchen – sestrica Tischlein – stolić Büchlein – knjižnica Fräulein .najčešće infinitiv glagola – kad se uzimaju kao imenice te se pišu velikim početnim slovom: Dein offenes Ja freut mich.djevojka Städtchen . od kojih su mnoge zbirne imenice na –e: das Gebirge – planine Gewürz – mirodije Gebäude – zgrada Gemüse – povrće Gepäck – prtljaga Gespräch – razgovor 6 . velika većina imenica s naglašenim prefiksom Ge.gradić 1. -tum das Ereignis –događaj Erlebnis – doživljaj Schicksal – sudbina Scheusal – neman.gospođica Mädchen. das Blau – plavetnilo Lachen – smijeh Weinen –plač Essen –jelo Trinken – pijenje. ostale vrste riječi.

ČLAN JEDNINA M Ž S MNOŽINA M Ž S Nominativ der die das Nominativ die die die Genitiv des der des Genitiv der der der Dativ dem der dem Dativ den den den Akkusativ den die das Akkusativ die die die JEDNINA M Ž S Nominativ ein eine ein Genitiv eines einer eines Dativ einem einer einem Akkusativ einen eine ein 7 .

predmetu ili pojmu. die Ukraine.On je Englez. Franz) -kod naziva zemalja i kontinenata (Finnland ist das Land der tausend Seen. Neodređeni član se upotrebljava kada se radi o nečemu nepoznatom i neodređenom. .Upotreba članova Određeni član se upotrebljava kada se govori o određenom licu. die Türkei..On je učitelj. se može zamjeniti sa Er ist alt.) -kod apstraktnih imenica koje označavaju osobinu ili stanje (Er hat Geduld. Er ist Engländer . Član se izostavlja u sledećim slučajevima: -kod osobnih imena (Hans. Određeni član stoji uz nazive nekih država ili geografskih elemenata (der Irak. Imenica. Das ist ein Wecker. (Taj) budilnik je star. Anne. das Mittelmeer.) -kod naziva mijesta i gradova (Berlin ist Haupstadt Deutschland.) Deklinacija imenica Prema nastavcima genitiva jednine i nominativa množine razlikujemo u njemačkom jeziku 3 promjene: 8 . die Schweiz (Švajcarska). . zajedno sa članom. U nastavku teksta ponovo se pominje isti budilnik i on je već Der Wecker ist alt. unsere Tante) -kod uzvika (Hilge!) -kod naziva zanimanja i nacionalnosti (Er ist Lehrer. prisvojnom zamjenicom odgovarajućeg roda. die Alpen). On je star.) -kada ispred imenice stoji zamjenica (mein Freund.Berlin je glavni grad Njemačke. .Finska je zemlja hiljdu jezera. Ovo je (jedan) budilnik. (tačno) određen u predhodnom tekstu. već nakakav nov. nije klasični budilnik kojeg svaki dan možemo vidjeti.On ima strpljenja. Primjer: U nekom tekstu prvi put se pominje budilnik i on je za čitaoca nepoznat. .

dem Herrn. der Schwanz-des Schwanzes) i večina jednosložnih imenica (der Tag – des Tages. das Glas. ponekad s prijeglasom 9 . Nasavak –es umaju imenice: na. Ovom tipu pripada većina imenica muškog goda i sve imenice srednjeg roda.O. pri čemu se vokali: A. bez nastavka.Ű (prijeglas). U genitivu je padežni nastavak –e ili –es. den Knaben) Ovom tipu pripadaju neke imenice muškog roda roje najčešće označavaju živa bića. den Herrn) der Knabe (des Knaben.U često mijenjaju u: Ä. genitivu i dativu je padežni nastavak –en ili-n Nastavak –n imaju imenice na –e i imenica: der Herr (des Herrn. često s prijeglasom. ali i mnoge imenice ženskog roda.des Buches) U ostalim padežima nema nastavaka. 2. dem Knaben . U nominativu.s.TIP 1. -z (das Haus-des Hauses .die Söhne. TIP 2. Postoje 5 tipova torbe množine: 1. Ovom tipu pripada većina imenica muškog i srednjeg roda. die Mutter.die Mütter. Ni u jednom padežu nemaju padežne nastavke. der Shon. s nastavkom –e. Imenice srednjeg roda na –nis udvajaju konačno –s npr. N G D A der Lehrer des Lehrers dem Lehrer den Lehrer TIP 1 das Bild des Bildes dem Bild das Bild TIP 2 der Mensch des Menschen dem Menschen den Menschen TIP 3 die Mutter der Mutter der Mutter die Mutter MNOŽINA IMENICA Množina se tvori od jednine dodavanjem nastavaka. TIP 3.die Gläser. Ovom tipu pripadaju sve imenice ženskog roda.Ö. Npr. das Buch. das Ereignis – die Ereignisse.

nikada s prijeglasom.... Kontext Das ist. Ich weiß/kenne. 1 2 3 4 Množina Nr. 1 2 3 4 Kasus Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Kontekst Ovo je student. Imenicew ženskog roda na –in udvajaju konačno –n: die Lehrerin – die Lehrerinnen. Ich freue mich an/über/auf. Ich freue mich an/über/auf. On ne dolazi u školu. Ich weiß/kenne...... TIP 1 N G D A die Hefte der Hefte der Heften die Hefte TIP 2 die Lehrer der Lehrer der Lehrern die Lehrer TIP 3 die Bilder der Bilder der Bildern die Bilder TIP 4 die Menschen der Menschen der Menschen die Menschen TIP 5 die Hotels der Hotels der Hotels die Hotels N G D A die Söhne der Söhne der Söhnen die Söhne die Mütter der Mütter der Müttern die Mütter Die Blätter der Blätter der Blättern die Blätter PADEŽI Jednina Nr. s nastavkom –er. Nema studenata. Es gibt kein(e). Ovom tipu pripada većina imenic ženskog roda. 10 .. Negacija Nicht se piše i izgovara iza glagola...die Knaben) . Negacija U njemačkom jeziku postoje dvije negacije: NICHT i KEIN. s nastavkom –en ili –n (uz imenice na –e: der Knabe. 2 i 3 u dativu imaju padežni nastavak –n.die Omas. Ovom tipu pripadaju mnoge imenice preuzete iz engleskog i francuskog jezika (das Team – die Teams.. Ja nisam kod kuće. Prevodi se sa NE... Nema studenta. (Ne) Radujem se studentima. Er kommt nicht in die Schule. a u ostalim padežima nemaju nastavke. das Hotel – die Hotels) . Es gibt kein(e). s nastavkom –s. Znam studenta. uvijek s preglasom 4. ali i neke imenice moškog i srednjeg roda. Znam studente... Kasus Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Kontekst Ovo su studenti.3. Kontext Das ist. Imenice tipa 1. ali i neke druge imenide: die Oma. Ich bin nicht zu Hause. (Ne) Radujem se studentu. 5. Imenice tipa 4 i 5 niti u jednom padežu nemaju padežne nastavke. nikada s prijeglasom.

Prevodi se takođe sa NE. Muški rod kein keines keinem keinen Ženski rod keine keiner keiner keine Srednji rod kein keines keinem kein Množina keine keiner keinen keine NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV ZAMJENICE OSOBNE ZAMJENICE / PERSONAL PRONOMEN jednina JA ich meiner mir mich TI du deiner dir dich ON er seiner ihm ihn ONA Sie ihrer Ihr sie ONO es seiner ihm es NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV množina NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV MI wir unser uns uns VI ihr euer euch euch ONI. ONE. Nemam knjigu.Negacija Kein se piše i izgovara prije imenice. On ne drži torbu. Ich – mein Du – dein Er – sein Sie – ihr Es – sein Wir – unser Ihr – euer 11 . Er hält keine Tasche. Svakoj osobnoj zamjenici odgovara posvojna zamjenica. Ich habe kein Buch. ali se trenutno ne koristi. Negacija Kein se upotrebljava kad nečeg nema. ONI Sie Ihrer Ihnen Sie POSVOJNE ZAMJENICE / POSSESIV PRONOMEN Označvaju posjedovanje ili pripadnost. Negacija Nicht kad nečeg ima.

mein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod mein meines meinem meinen Ženski rod meine meiner meiner meine Srednji rod Množina mein meines meinem mein meine meiner meinen meine Du – dein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod dein deines deinem deinen Ženski rod deine deiner deiner dein e Srednji rod Množina dein deines deinem dein deine deiner deinen deine Er – sein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod sein seines seinem seinen Ženski rod seine seiner seiner seine Srednji rod Množina sein seines seinem sein seine seiner seinen seine Itd.Sie . 12 . a dekliniraju se kao negacija kein: NASTAVCI NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod -es -em -en Ženski rod -e -er -er -e Srednji rod -es -em Množina -e -er -en -e Ich .ihr Stoje uz imenicu ili umjesto imenice.

wir sammeln – skupljamo 2. Geben (dati) – ich gebe. er ißt. i 3.. Ovako bi izgledao prezent glagola machen: Jednina Ich mach-e Du mach-st Er* mach-t Ja radi-m Ti radi-š On radiMnožina Wir mach-en Ihr mach-t Sie mach-en Mi radi-mo Vi radi-te Oni rad-e Napomena: Neki glagoli imaju izuzetke u prezentu! ! Glagoli na –eln gube u 1... lice (WIR) 2. lice (IHR) 3. Npr: Glagol machen (mahen. wir geben.. sie sammeln – skupljaju ! Mnogi jaki glagoli u 2. lice (ICH) 2. sadašnje vrijeme. Kao u našem jeziku da od istog glagola odbijemo nastavak -ti i dobićemo radi-. du gibst. ihr sammelt – skupljate 3. dok ga u čitavoj množini zadržavaju. a u ostalim licima glas –e iz nastavka. er hilft. lice (ER. tj. tako mnogi glagoli minjenjaju glas –e u –i ili –ie: Essen (jesti) – ich esse.. 13 . du ißt . raditi) Odbije se nastavak -en i dobijamo prezentsku osnovu mach-. wir helfen. du sammelst – skupljaš 3. U njemačkom jeziku prezent se tvori od infinitivne osnove glagola i nastavaka za prezent: Jednina 1. npr. licu jednine mijenjaju svoj osnovni samoglasnik. licu jednine glas –e od –eln . er gibt. wir essen. lice (DU) 3.PREZENT Prezent (Präsens) je glagolski oblik koji označava radnju koja se trenutno dešava. ich sammele – skupljam 2. sammeln(skupljati): 1. er sammelt – skuplja 1.. Helfen (pomagati) – ich helfe. SIE i ES) -e -st -t Množina 1. lice (SIE) -en -t -en Infinitivna osnova se gradi tako što se infinitivu glagola odbije nastavak -en. du hilfst.

Halten (držati) – ich halte. wir nehmen . du trittst. wir lassen. Du bist 3. er sieht. er lässt. wir laufen. du stößt. Nehmen (uzeti) – ich nehme... du sprichst. npr: Blasen (puhati) – ich blase. du nimmst.. Ihr seid 6. du bläst. er ruft. Befehlen (narediti) – ich befehle. du lässt.. wir treten.. Ich habe 2. sie tun PREZENT POMOĆNIH GLAGOLA sein (biti) 1. Wir haben 5... er nimmt.. wir sehen.. Laufen (trčati) – ich laufe.. wir fallen. du befiehst. wir treffen. ! Mnogi jaki glagoli imaju prijeglas. Er/sie/es ist 4. er spricht. Sie/sie sind werden (postati) haben (imati) 1. du fällast. Ich bin 2... wir sprachen. wir befehlen. er fällt. du hältst. er tritt. er trifft.. Treffen (pogoditi) – ich treffe. npr rufen (pozvati): ich rufe. ich tue 2. wir tun 5. wir halten. ! Treba upamtiti oblike glagola tun (činiti): 1. Fallen (pasti) ich falle. Sie/sie haben 14 .. er läuft. er tut 4. Lassen (pustiti) – ich lasse... du tust 3. er schläft.. ! Glagoli s osnovnim szglasnikom –u nikada ne preglašavaju taj glas u –ü.. ihr tut 6.. du läufst. du triffst. du siehst.. du rufst. Du hast 3. Wir sind 5. er befiehlt. er hält. preglašavaju glasove a-o-au u ä-ö-äü u 2.. Sehen (vidjeti) – ich sehe.. Er/sie/es hat 4. tj.. Ihr habt 6. Treten (stupiti) – ich trete..Sprachen (govoriti) – ich sprache. er stößt. wir stoßen. er bläst.. wir rufen. wir schlafen. wir blasen. i 3. du schläfst.. Stißen (gurati) – ich stoße.. licu jednine.. Schlafen (spavati) – ich schlafe.

Ich bin 2. wir waren 5. imaju glagoli na –d. er –(e) te 4. du –(e) st 3. 2. sie –en PREZENT I PRETERIT POMOĆNIH GLAGOLA PREZENT sein (biti) 1.. Er/sie/es wird 4. wir –en 5. Du hast 3. Sie/sie werden PRETERIT Preterit se tvori od glagolske osnove dodavanjem nastavaka A. Du bist 3.. ich –. Ihr werden 6. er –. Er/sie/es hat 4. Er/sie/es ist PRETERIT 1. Sie/sie sind haben (imati) 1. ihr wart 6. ich war 2. Ich werde 2.. Ihr habt 6. wir –(e) ten 5. ihr –(e) t 6. Wir werden 5. ihr –(e) tet 6.. er war 4.. sie waren 4. Du wirst 3. Ihr seid 6. Wir haben 5. Ich habe 2. ich –(e) te 2. jaki glagoli 1. Sie/sie haben 1. du –(e) test 3. ich hatte 15 . n B. 4. slabi glagoli: 1.. etest. -t i na suglasnik + m. du warst 3. Wir sind 5.1. sie –(e) ten Nastavke –ete.

wir müssen Sollen mußte mußtest mußte mußten mußtet mußten PRETERIT 16 . sie können Mögen 1. ich darf 2. wir hatten 5. Ich kann 2. ich muß 2. Sie/sie werden 1. er kann 4. ich soll 2.2. sie wollen 5. wir sollen Wollen sollte solltest sollte sollten solltet sollten durfte durfest durfen durfte durftet durften 1. er mag 4. du mußt 3. er will 4. du hattest 3. Du wirst 3. wir wurden 5. ihr müßt 6. er soll 4. er hatte 4. Ich werde 2. wir mögen Müssen mochte mochtest mochte mochten mochtet mochten 1. sie müssen 5. Wir werden 5. wir wollen wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten konnte konntest konnte konnten konntet konnten 1. wir düfren Können 1. sie wurden PREZENT I PRETERIT MODALNIH GLAGOLA PREZENT Dürfen 1. ich wurde 2. Wir können 5. ihr mögt 6. ich will 2. sie dürfen 5. er darf 4. Ihr werden 6. ich mag 2. er wurde 4. Er/sie/es wird 4. er muß 4. ihr wollt 6. Du kannst 3. sie hatten werden (postati) 1. Ihr könnt 6. ihr sollt 6. du willst 3. ihr dürft 6. du sollst 3. du darfst 3. ihr wurdet 6. du wurdest 3. du magst 3. ihr hattet 6. sie mögen 5. sie sollen 5.

17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful