1

GRAMATIKA NJEMAČKOG JEZIKA 2 .

kolovoz September .mjeseci i dana: der Frühlong.svibanj Juni .četvrtak Freitag .Rod imenica A.subota Sonntag .istok Westen – zapad 3.utorak Mittwoch . padež Fluss (fliessen) – rijeka Sprund (springen) – skok Tritt (treten) – korak 3 .listopad November .veljača März .zima der Januar .travanj Mai .ožujak April .ljeto Herbst. nazivi za strane svijeta: der Norden.srijeda Donnerstag .studeni Dezember.siječanj Februar . većina jednosložnih imanica izvedenih od glagolskih osnova: der Bau (bauen) – gradnja Bund (binden) – savez Fall (fallen) – pad.proljeće Sommer. imenice godišnjih doba.rujan Oktober . IMENICE MUŠKOG RODA / DER 1.sjever Süden – jug Osten.nedjelja 2.ponedjeljak Dienstag .srpanj August .jesen Winter.petak Samstag .prosinac der Montag .lipanj Juli .

stvarnost Freundschaft – prijateljstvo. -an. Familie – obitelj Fabrik – tvornica.priroda 4 .palača Schmetterling – leptir Baum. Nation – nacija Nationalität – narodnost. Industrie – industrija.snijeg Flieder – jorgovan Walzer – valcer Ast – grana Palast . Schülerin – učenica. -ich. Musik – glazba Lektion – lekcija.drvo Lärum – galama Sturm – oluja 8.4.sveučilište Kultur – kultura.čaj Kaffee .novost Dankbarkeit – zahvalnost. -er. -ant. -ast der Engel – anđeo Himmel – nebo Regen – kiša Hafen – luka 6.štamparija. IMENICE ŽENSKOG RODA / DIE 1. -or der General – general Konsonant – suglasnik Offizier – oficir Tourist – turist Professor – profesor B. -ling. Zeitung – novine Freundin. Nautr . imenice koje završavaju na -ig.kava 7. -ing. -ier.prijateljica.pokrajna Űbung – vježba. -en. Landschaft . Polizei – policija Freiheit – sloboda. mnoge imenice na –ee der Tee . sve imenice sa završecima: -ei -heit -keit -schalft -ung -in -ie -ik -ion -tät -ur die Druckerei. imenice stranog porijekla na –al. Wirklickeit . -ist. Universität . strane imenice na –us der Globus – globus Kasus – padež Fantismus – fantizam Relismus – realizam Klee . -m der Honig – med Käfig – kavez Pfirsich – breskva Teppich – ćilim Jüngling – mladić 5.djetelina Schnee . veliki dio višeložnih imanica na -el. Neuheit .

većina dvosložnih imenica sa završetkom na –e koje označuju stvari. kao i većina apstraktnih imenica na –e: die Birke – bereza Kirsche – trešnja Kastanie – kesten Beere – jagoda Blume – cvijet Rose – ruža Wiese – livada Kirche – crkva Stärke – snaga. moć Länge – dužina Breite – širina Höhe – visina Tiefe – dubina Liebe – ljubav Güte – dobrota Weite – prostranstvo. ponajviše drveće i cvijeće. naročito metale: das Holz – drvo Mehl – brašno Gold – zlato Silber – srebro Eisen – željezo Salz –sol Wasser – voda Kupfer – bakar Massing – mjed Zink – cink 2. IMENICE SREDNJEG RODA / DAS 1.2. vlastita imena mjesta. većina imenica koje označuju materiju. kontinenata i većina imena zemalja: das schöne Wein – lijepi Beč das grosse London – veliki London das alte Europa – stara Europa das reiche England – bogata Engleska *kod ovih imenica vidi se rod samo ako uz njih ima kakav pridjevski atribut. širina C. 5 . jer stoje inače bez člana.

razlomci na –el das Drittel – trećina Viertel – četvrtina Zehntel – desetina Hundertstel .djevojka Städtchen . -sal.gradić 1. ostale vrste riječi. Tvoje otvoreno „da“ raduje me. većina imenica na –nis. -tum das Ereignis –događaj Erlebnis – doživljaj Schicksal – sudbina Scheusal – neman.najčešće infinitiv glagola – kad se uzimaju kao imenice te se pišu velikim početnim slovom: Dein offenes Ja freut mich. demunitivi na –chen i -lein das Brüderchen – braco Schwesterchen – sestrica Tischlein – stolić Büchlein – knjižnica Fräulein .stotina 2.3. grdoba Eigentum – vlasništvo Bürgertum – građanstvo 3.gospođica Mädchen. velika većina imenica s naglašenim prefiksom Ge. od kojih su mnoge zbirne imenice na –e: das Gebirge – planine Gewürz – mirodije Gebäude – zgrada Gemüse – povrće Gepäck – prtljaga Gespräch – razgovor 6 . das Blau – plavetnilo Lachen – smijeh Weinen –plač Essen –jelo Trinken – pijenje. piće Gestern – jučerašnjica Leben – život Sterben – umiranje Arbeiten – rad Űben – vježbanje 4.

ČLAN JEDNINA M Ž S MNOŽINA M Ž S Nominativ der die das Nominativ die die die Genitiv des der des Genitiv der der der Dativ dem der dem Dativ den den den Akkusativ den die das Akkusativ die die die JEDNINA M Ž S Nominativ ein eine ein Genitiv eines einer eines Dativ einem einer einem Akkusativ einen eine ein 7 .

Određeni član stoji uz nazive nekih država ili geografskih elemenata (der Irak. . prisvojnom zamjenicom odgovarajućeg roda. On je star. . nije klasični budilnik kojeg svaki dan možemo vidjeti. zajedno sa članom. die Türkei. (Taj) budilnik je star.Berlin je glavni grad Njemačke. Neodređeni član se upotrebljava kada se radi o nečemu nepoznatom i neodređenom. die Schweiz (Švajcarska). Das ist ein Wecker. Franz) -kod naziva zemalja i kontinenata (Finnland ist das Land der tausend Seen.On je Englez.) -kod apstraktnih imenica koje označavaju osobinu ili stanje (Er hat Geduld. Primjer: U nekom tekstu prvi put se pominje budilnik i on je za čitaoca nepoznat. U nastavku teksta ponovo se pominje isti budilnik i on je već Der Wecker ist alt. das Mittelmeer. se može zamjeniti sa Er ist alt. unsere Tante) -kod uzvika (Hilge!) -kod naziva zanimanja i nacionalnosti (Er ist Lehrer.On ima strpljenja. . . Imenica. Član se izostavlja u sledećim slučajevima: -kod osobnih imena (Hans.) Deklinacija imenica Prema nastavcima genitiva jednine i nominativa množine razlikujemo u njemačkom jeziku 3 promjene: 8 . (tačno) određen u predhodnom tekstu.Finska je zemlja hiljdu jezera. die Ukraine.) -kada ispred imenice stoji zamjenica (mein Freund. predmetu ili pojmu.Upotreba članova Određeni član se upotrebljava kada se govori o određenom licu. Anne.On je učitelj. die Alpen). već nakakav nov..) -kod naziva mijesta i gradova (Berlin ist Haupstadt Deutschland. Er ist Engländer . Ovo je (jedan) budilnik.

Npr. das Buch. Ovom tipu pripada većina imenica muškog i srednjeg roda. ponekad s prijeglasom 9 .U često mijenjaju u: Ä. U nominativu. Imenice srednjeg roda na –nis udvajaju konačno –s npr. die Mutter. TIP 3. dem Knaben . TIP 2. često s prijeglasom. Ni u jednom padežu nemaju padežne nastavke. -z (das Haus-des Hauses .die Gläser.die Söhne. das Ereignis – die Ereignisse. Ovom tipu pripada većina imenica muškog goda i sve imenice srednjeg roda. Postoje 5 tipova torbe množine: 1.O. N G D A der Lehrer des Lehrers dem Lehrer den Lehrer TIP 1 das Bild des Bildes dem Bild das Bild TIP 2 der Mensch des Menschen dem Menschen den Menschen TIP 3 die Mutter der Mutter der Mutter die Mutter MNOŽINA IMENICA Množina se tvori od jednine dodavanjem nastavaka. der Schwanz-des Schwanzes) i večina jednosložnih imenica (der Tag – des Tages. ali i mnoge imenice ženskog roda. genitivu i dativu je padežni nastavak –en ili-n Nastavak –n imaju imenice na –e i imenica: der Herr (des Herrn.Ű (prijeglas).s. Ovom tipu pripadaju sve imenice ženskog roda. das Glas. bez nastavka. den Herrn) der Knabe (des Knaben. der Shon.die Mütter. 2. pri čemu se vokali: A.TIP 1. s nastavkom –e.des Buches) U ostalim padežima nema nastavaka. dem Herrn.Ö. Nasavak –es umaju imenice: na. den Knaben) Ovom tipu pripadaju neke imenice muškog roda roje najčešće označavaju živa bića. U genitivu je padežni nastavak –e ili –es.

TIP 1 N G D A die Hefte der Hefte der Heften die Hefte TIP 2 die Lehrer der Lehrer der Lehrern die Lehrer TIP 3 die Bilder der Bilder der Bildern die Bilder TIP 4 die Menschen der Menschen der Menschen die Menschen TIP 5 die Hotels der Hotels der Hotels die Hotels N G D A die Söhne der Söhne der Söhnen die Söhne die Mütter der Mütter der Müttern die Mütter Die Blätter der Blätter der Blättern die Blätter PADEŽI Jednina Nr.. s nastavkom –er. 10 . On ne dolazi u školu. Kasus Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Kontekst Ovo su studenti..die Omas.3... Ich weiß/kenne. Er kommt nicht in die Schule.die Knaben) . Prevodi se sa NE.. Negacija U njemačkom jeziku postoje dvije negacije: NICHT i KEIN. das Hotel – die Hotels) .. Es gibt kein(e).. Znam studenta.. nikada s prijeglasom. Ovom tipu pripadaju mnoge imenice preuzete iz engleskog i francuskog jezika (das Team – die Teams. Kontext Das ist. Ja nisam kod kuće... Nema studenta. uvijek s preglasom 4. Znam studente.... s nastavkom –en ili –n (uz imenice na –e: der Knabe. Ich weiß/kenne. Ovom tipu pripada većina imenic ženskog roda. Negacija Nicht se piše i izgovara iza glagola. 1 2 3 4 Množina Nr. 5. (Ne) Radujem se studentima. Nema studenata. 1 2 3 4 Kasus Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Kontekst Ovo je student. s nastavkom –s. (Ne) Radujem se studentu... Ich bin nicht zu Hause. Imenice tipa 4 i 5 niti u jednom padežu nemaju padežne nastavke. Kontext Das ist. a u ostalim padežima nemaju nastavke. Ich freue mich an/über/auf. ali i neke druge imenide: die Oma.. Imenice tipa 1. Ich freue mich an/über/auf. 2 i 3 u dativu imaju padežni nastavak –n. Imenicew ženskog roda na –in udvajaju konačno –n: die Lehrerin – die Lehrerinnen. Es gibt kein(e). ali i neke imenice moškog i srednjeg roda. nikada s prijeglasom.

ali se trenutno ne koristi. ONE. Svakoj osobnoj zamjenici odgovara posvojna zamjenica. Ich – mein Du – dein Er – sein Sie – ihr Es – sein Wir – unser Ihr – euer 11 . Muški rod kein keines keinem keinen Ženski rod keine keiner keiner keine Srednji rod kein keines keinem kein Množina keine keiner keinen keine NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV ZAMJENICE OSOBNE ZAMJENICE / PERSONAL PRONOMEN jednina JA ich meiner mir mich TI du deiner dir dich ON er seiner ihm ihn ONA Sie ihrer Ihr sie ONO es seiner ihm es NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV množina NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV MI wir unser uns uns VI ihr euer euch euch ONI. Ich habe kein Buch. On ne drži torbu. Prevodi se takođe sa NE. Er hält keine Tasche. ONI Sie Ihrer Ihnen Sie POSVOJNE ZAMJENICE / POSSESIV PRONOMEN Označvaju posjedovanje ili pripadnost. Negacija Nicht kad nečeg ima. Nemam knjigu. Negacija Kein se upotrebljava kad nečeg nema.Negacija Kein se piše i izgovara prije imenice.

mein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod mein meines meinem meinen Ženski rod meine meiner meiner meine Srednji rod Množina mein meines meinem mein meine meiner meinen meine Du – dein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod dein deines deinem deinen Ženski rod deine deiner deiner dein e Srednji rod Množina dein deines deinem dein deine deiner deinen deine Er – sein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod sein seines seinem seinen Ženski rod seine seiner seiner seine Srednji rod Množina sein seines seinem sein seine seiner seinen seine Itd. 12 . a dekliniraju se kao negacija kein: NASTAVCI NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod -es -em -en Ženski rod -e -er -er -e Srednji rod -es -em Množina -e -er -en -e Ich .Sie .ihr Stoje uz imenicu ili umjesto imenice.

er sammelt – skuplja 1. er ißt. er gibt. ihr sammelt – skupljate 3.. 13 . raditi) Odbije se nastavak -en i dobijamo prezentsku osnovu mach-. a u ostalim licima glas –e iz nastavka. wir essen. licu jednine mijenjaju svoj osnovni samoglasnik. lice (IHR) 3. U njemačkom jeziku prezent se tvori od infinitivne osnove glagola i nastavaka za prezent: Jednina 1. du sammelst – skupljaš 3. Ovako bi izgledao prezent glagola machen: Jednina Ich mach-e Du mach-st Er* mach-t Ja radi-m Ti radi-š On radiMnožina Wir mach-en Ihr mach-t Sie mach-en Mi radi-mo Vi radi-te Oni rad-e Napomena: Neki glagoli imaju izuzetke u prezentu! ! Glagoli na –eln gube u 1. lice (WIR) 2. tako mnogi glagoli minjenjaju glas –e u –i ili –ie: Essen (jesti) – ich esse. lice (ICH) 2....PREZENT Prezent (Präsens) je glagolski oblik koji označava radnju koja se trenutno dešava. Helfen (pomagati) – ich helfe. Kao u našem jeziku da od istog glagola odbijemo nastavak -ti i dobićemo radi-. lice (SIE) -en -t -en Infinitivna osnova se gradi tako što se infinitivu glagola odbije nastavak -en. i 3. du ißt . licu jednine glas –e od –eln . lice (DU) 3. du gibst. dok ga u čitavoj množini zadržavaju.. sammeln(skupljati): 1. wir geben. tj. SIE i ES) -e -st -t Množina 1.. Npr: Glagol machen (mahen. lice (ER. sie sammeln – skupljaju ! Mnogi jaki glagoli u 2. er hilft. npr. sadašnje vrijeme. wir sammeln – skupljamo 2. Geben (dati) – ich gebe. du hilfst. wir helfen. ich sammele – skupljam 2.

wir laufen. Schlafen (spavati) – ich schlafe. Sie/sie haben 14 .. er tut 4.Sprachen (govoriti) – ich sprache.. Fallen (pasti) ich falle. wir stoßen.. Treffen (pogoditi) – ich treffe. ich tue 2. npr: Blasen (puhati) – ich blase. ! Mnogi jaki glagoli imaju prijeglas. Treten (stupiti) – ich trete.. er hält. wir rufen.. i 3. wir sehen. du fällast. er ruft.. er stößt. ! Treba upamtiti oblike glagola tun (činiti): 1.. du triffst.. du tust 3.. er nimmt. Ich bin 2. ihr tut 6. er lässt. Du bist 3... du lässt. Du hast 3. er fällt...... du trittst. Sehen (vidjeti) – ich sehe. wir lassen. wir sprachen. du bläst.. wir treten.. wir treffen.. er bläst. du läufst. du siehst. er tritt. preglašavaju glasove a-o-au u ä-ö-äü u 2. er spricht. licu jednine. du rufst. wir schlafen.. du befiehst. du schläfst. Ihr seid 6. wir tun 5. Halten (držati) – ich halte. Wir haben 5. Wir sind 5.. Befehlen (narediti) – ich befehle. Stißen (gurati) – ich stoße. Er/sie/es ist 4. er befiehlt. wir nehmen . Lassen (pustiti) – ich lasse. er läuft. wir blasen.. tj. wir halten.. du nimmst. du hältst. Sie/sie sind werden (postati) haben (imati) 1. Nehmen (uzeti) – ich nehme. Er/sie/es hat 4. er schläft. sie tun PREZENT POMOĆNIH GLAGOLA sein (biti) 1. er sieht.. du sprichst. er trifft. Ihr habt 6. wir befehlen.... Ich habe 2. npr rufen (pozvati): ich rufe. wir fallen. ! Glagoli s osnovnim szglasnikom –u nikada ne preglašavaju taj glas u –ü.. Laufen (trčati) – ich laufe. du stößt.

1.. wir –(e) ten 5.. Ihr habt 6. Ihr seid 6.. Du bist 3. ich –. Wir werden 5. Sie/sie sind haben (imati) 1. etest. 4. Ihr werden 6.. ich –(e) te 2. Er/sie/es ist PRETERIT 1. n B. ihr –(e) tet 6. imaju glagoli na –d. Du hast 3. Wir haben 5. Er/sie/es hat 4. ich hatte 15 . 2. slabi glagoli: 1. er war 4. Sie/sie haben 1. du –(e) st 3. Du wirst 3. -t i na suglasnik + m. sie waren 4. Ich bin 2. Er/sie/es wird 4. sie –(e) ten Nastavke –ete. du –(e) test 3. wir waren 5. ihr wart 6. er –. ihr –(e) t 6. er –(e) te 4. du warst 3. Ich werde 2. Ich habe 2.. ich war 2. jaki glagoli 1. Sie/sie werden PRETERIT Preterit se tvori od glagolske osnove dodavanjem nastavaka A.. sie –en PREZENT I PRETERIT POMOĆNIH GLAGOLA PREZENT sein (biti) 1. Wir sind 5. wir –en 5.

du hattest 3. ihr dürft 6. ich mag 2. du willst 3. ich will 2. sie müssen 5. du mußt 3. sie sollen 5. ich soll 2. ich muß 2. ich darf 2. ich wurde 2. er soll 4. du darfst 3. Ich kann 2. wir mögen Müssen mochte mochtest mochte mochten mochtet mochten 1. sie wurden PREZENT I PRETERIT MODALNIH GLAGOLA PREZENT Dürfen 1. wir wurden 5. ihr hattet 6. du sollst 3. Du wirst 3. Du kannst 3. ihr wollt 6. wir hatten 5. Ihr werden 6. Er/sie/es wird 4. sie können Mögen 1. wir müssen Sollen mußte mußtest mußte mußten mußtet mußten PRETERIT 16 . wir düfren Können 1. Ihr könnt 6. du wurdest 3. Ich werde 2. Wir können 5. er will 4. sie mögen 5.2. ihr müßt 6. du magst 3. wir sollen Wollen sollte solltest sollte sollten solltet sollten durfte durfest durfen durfte durftet durften 1. ihr mögt 6. er kann 4. er hatte 4. sie wollen 5. ihr wurdet 6. sie dürfen 5. er darf 4. er wurde 4. Sie/sie werden 1. er mag 4. sie hatten werden (postati) 1. Wir werden 5. wir wollen wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten konnte konntest konnte konnten konntet konnten 1. ihr sollt 6. er muß 4.

17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful