1

GRAMATIKA NJEMAČKOG JEZIKA 2 .

ljeto Herbst. padež Fluss (fliessen) – rijeka Sprund (springen) – skok Tritt (treten) – korak 3 .ožujak April .kolovoz September . nazivi za strane svijeta: der Norden. većina jednosložnih imanica izvedenih od glagolskih osnova: der Bau (bauen) – gradnja Bund (binden) – savez Fall (fallen) – pad.mjeseci i dana: der Frühlong.veljača März .proljeće Sommer.ponedjeljak Dienstag . IMENICE MUŠKOG RODA / DER 1.sjever Süden – jug Osten.Rod imenica A.srpanj August .prosinac der Montag .svibanj Juni .srijeda Donnerstag .jesen Winter.listopad November . imenice godišnjih doba.rujan Oktober .četvrtak Freitag .petak Samstag .utorak Mittwoch .nedjelja 2.travanj Mai .studeni Dezember.subota Sonntag .zima der Januar .siječanj Februar .istok Westen – zapad 3.lipanj Juli .

4. -en. -ich.priroda 4 . -ling. mnoge imenice na –ee der Tee .djetelina Schnee .sveučilište Kultur – kultura. imenice stranog porijekla na –al. Schülerin – učenica. Wirklickeit . Nautr .štamparija. Polizei – policija Freiheit – sloboda.novost Dankbarkeit – zahvalnost.palača Schmetterling – leptir Baum. -an.kava 7. imenice koje završavaju na -ig. Landschaft . -ant.pokrajna Űbung – vježba. Neuheit . Universität .prijateljica.snijeg Flieder – jorgovan Walzer – valcer Ast – grana Palast . Nation – nacija Nationalität – narodnost.drvo Lärum – galama Sturm – oluja 8. sve imenice sa završecima: -ei -heit -keit -schalft -ung -in -ie -ik -ion -tät -ur die Druckerei. veliki dio višeložnih imanica na -el. -m der Honig – med Käfig – kavez Pfirsich – breskva Teppich – ćilim Jüngling – mladić 5. Musik – glazba Lektion – lekcija. -or der General – general Konsonant – suglasnik Offizier – oficir Tourist – turist Professor – profesor B. -ist. -ier. Familie – obitelj Fabrik – tvornica. -er. -ing.stvarnost Freundschaft – prijateljstvo. Zeitung – novine Freundin. -ast der Engel – anđeo Himmel – nebo Regen – kiša Hafen – luka 6. IMENICE ŽENSKOG RODA / DIE 1. Industrie – industrija.čaj Kaffee . strane imenice na –us der Globus – globus Kasus – padež Fantismus – fantizam Relismus – realizam Klee .

naročito metale: das Holz – drvo Mehl – brašno Gold – zlato Silber – srebro Eisen – željezo Salz –sol Wasser – voda Kupfer – bakar Massing – mjed Zink – cink 2. 5 . većina dvosložnih imenica sa završetkom na –e koje označuju stvari. ponajviše drveće i cvijeće. kontinenata i većina imena zemalja: das schöne Wein – lijepi Beč das grosse London – veliki London das alte Europa – stara Europa das reiche England – bogata Engleska *kod ovih imenica vidi se rod samo ako uz njih ima kakav pridjevski atribut. širina C. IMENICE SREDNJEG RODA / DAS 1. kao i većina apstraktnih imenica na –e: die Birke – bereza Kirsche – trešnja Kastanie – kesten Beere – jagoda Blume – cvijet Rose – ruža Wiese – livada Kirche – crkva Stärke – snaga. jer stoje inače bez člana.2. vlastita imena mjesta. većina imenica koje označuju materiju. moć Länge – dužina Breite – širina Höhe – visina Tiefe – dubina Liebe – ljubav Güte – dobrota Weite – prostranstvo.

ostale vrste riječi. piće Gestern – jučerašnjica Leben – život Sterben – umiranje Arbeiten – rad Űben – vježbanje 4. velika većina imenica s naglašenim prefiksom Ge. od kojih su mnoge zbirne imenice na –e: das Gebirge – planine Gewürz – mirodije Gebäude – zgrada Gemüse – povrće Gepäck – prtljaga Gespräch – razgovor 6 . Tvoje otvoreno „da“ raduje me.stotina 2.3.gospođica Mädchen. -sal. -tum das Ereignis –događaj Erlebnis – doživljaj Schicksal – sudbina Scheusal – neman. grdoba Eigentum – vlasništvo Bürgertum – građanstvo 3. razlomci na –el das Drittel – trećina Viertel – četvrtina Zehntel – desetina Hundertstel .gradić 1.djevojka Städtchen .najčešće infinitiv glagola – kad se uzimaju kao imenice te se pišu velikim početnim slovom: Dein offenes Ja freut mich. das Blau – plavetnilo Lachen – smijeh Weinen –plač Essen –jelo Trinken – pijenje. većina imenica na –nis. demunitivi na –chen i -lein das Brüderchen – braco Schwesterchen – sestrica Tischlein – stolić Büchlein – knjižnica Fräulein .

ČLAN JEDNINA M Ž S MNOŽINA M Ž S Nominativ der die das Nominativ die die die Genitiv des der des Genitiv der der der Dativ dem der dem Dativ den den den Akkusativ den die das Akkusativ die die die JEDNINA M Ž S Nominativ ein eine ein Genitiv eines einer eines Dativ einem einer einem Akkusativ einen eine ein 7 .

(tačno) određen u predhodnom tekstu. Imenica.On ima strpljenja. . U nastavku teksta ponovo se pominje isti budilnik i on je već Der Wecker ist alt.) -kod naziva mijesta i gradova (Berlin ist Haupstadt Deutschland.Berlin je glavni grad Njemačke. nije klasični budilnik kojeg svaki dan možemo vidjeti. se može zamjeniti sa Er ist alt. die Türkei. Neodređeni član se upotrebljava kada se radi o nečemu nepoznatom i neodređenom. On je star. unsere Tante) -kod uzvika (Hilge!) -kod naziva zanimanja i nacionalnosti (Er ist Lehrer. die Ukraine. Franz) -kod naziva zemalja i kontinenata (Finnland ist das Land der tausend Seen. Er ist Engländer .Upotreba članova Određeni član se upotrebljava kada se govori o određenom licu. (Taj) budilnik je star. Anne.On je učitelj.On je Englez. Ovo je (jedan) budilnik. Određeni član stoji uz nazive nekih država ili geografskih elemenata (der Irak. Das ist ein Wecker. Član se izostavlja u sledećim slučajevima: -kod osobnih imena (Hans. već nakakav nov. das Mittelmeer.Finska je zemlja hiljdu jezera. zajedno sa članom. die Schweiz (Švajcarska). die Alpen). Primjer: U nekom tekstu prvi put se pominje budilnik i on je za čitaoca nepoznat. . .) -kada ispred imenice stoji zamjenica (mein Freund.) Deklinacija imenica Prema nastavcima genitiva jednine i nominativa množine razlikujemo u njemačkom jeziku 3 promjene: 8 . prisvojnom zamjenicom odgovarajućeg roda. . predmetu ili pojmu.) -kod apstraktnih imenica koje označavaju osobinu ili stanje (Er hat Geduld..

das Buch. der Schwanz-des Schwanzes) i večina jednosložnih imenica (der Tag – des Tages. die Mutter. das Ereignis – die Ereignisse. ponekad s prijeglasom 9 . Imenice srednjeg roda na –nis udvajaju konačno –s npr. Npr. 2. das Glas. TIP 3. ali i mnoge imenice ženskog roda.O. Ovom tipu pripada većina imenica muškog goda i sve imenice srednjeg roda.die Söhne.des Buches) U ostalim padežima nema nastavaka.U često mijenjaju u: Ä. bez nastavka.Ű (prijeglas). -z (das Haus-des Hauses . den Herrn) der Knabe (des Knaben.TIP 1. dem Knaben . dem Herrn. N G D A der Lehrer des Lehrers dem Lehrer den Lehrer TIP 1 das Bild des Bildes dem Bild das Bild TIP 2 der Mensch des Menschen dem Menschen den Menschen TIP 3 die Mutter der Mutter der Mutter die Mutter MNOŽINA IMENICA Množina se tvori od jednine dodavanjem nastavaka. TIP 2. Ovom tipu pripada većina imenica muškog i srednjeg roda. često s prijeglasom.die Gläser. Nasavak –es umaju imenice: na. der Shon. Ni u jednom padežu nemaju padežne nastavke.Ö. pri čemu se vokali: A.die Mütter. den Knaben) Ovom tipu pripadaju neke imenice muškog roda roje najčešće označavaju živa bića. genitivu i dativu je padežni nastavak –en ili-n Nastavak –n imaju imenice na –e i imenica: der Herr (des Herrn. U genitivu je padežni nastavak –e ili –es. Ovom tipu pripadaju sve imenice ženskog roda.s. s nastavkom –e. U nominativu. Postoje 5 tipova torbe množine: 1.

Negacija U njemačkom jeziku postoje dvije negacije: NICHT i KEIN... Kontext Das ist. Es gibt kein(e). Er kommt nicht in die Schule.. Es gibt kein(e). Ich freue mich an/über/auf. 5. Kontext Das ist. 2 i 3 u dativu imaju padežni nastavak –n. ali i neke druge imenide: die Oma. Znam studenta. Ich freue mich an/über/auf.die Omas. On ne dolazi u školu. s nastavkom –er. Ich bin nicht zu Hause. uvijek s preglasom 4.. Znam studente. Ich weiß/kenne. Ich weiß/kenne..3. Ovom tipu pripadaju mnoge imenice preuzete iz engleskog i francuskog jezika (das Team – die Teams. Ovom tipu pripada većina imenic ženskog roda.. Nema studenata.. Imenice tipa 1. nikada s prijeglasom. Ja nisam kod kuće. TIP 1 N G D A die Hefte der Hefte der Heften die Hefte TIP 2 die Lehrer der Lehrer der Lehrern die Lehrer TIP 3 die Bilder der Bilder der Bildern die Bilder TIP 4 die Menschen der Menschen der Menschen die Menschen TIP 5 die Hotels der Hotels der Hotels die Hotels N G D A die Söhne der Söhne der Söhnen die Söhne die Mütter der Mütter der Müttern die Mütter Die Blätter der Blätter der Blättern die Blätter PADEŽI Jednina Nr. Prevodi se sa NE... Imenice tipa 4 i 5 niti u jednom padežu nemaju padežne nastavke.. 1 2 3 4 Kasus Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Kontekst Ovo je student.. 10 .. s nastavkom –s. Kasus Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Kontekst Ovo su studenti. s nastavkom –en ili –n (uz imenice na –e: der Knabe. (Ne) Radujem se studentima. nikada s prijeglasom.. Imenicew ženskog roda na –in udvajaju konačno –n: die Lehrerin – die Lehrerinnen.. das Hotel – die Hotels) . ali i neke imenice moškog i srednjeg roda. 1 2 3 4 Množina Nr.. Negacija Nicht se piše i izgovara iza glagola. a u ostalim padežima nemaju nastavke. Nema studenta.. (Ne) Radujem se studentu.die Knaben) .

Svakoj osobnoj zamjenici odgovara posvojna zamjenica. Nemam knjigu. Ich habe kein Buch. Prevodi se takođe sa NE. ONE. Er hält keine Tasche.Negacija Kein se piše i izgovara prije imenice. Negacija Nicht kad nečeg ima. ONI Sie Ihrer Ihnen Sie POSVOJNE ZAMJENICE / POSSESIV PRONOMEN Označvaju posjedovanje ili pripadnost. Muški rod kein keines keinem keinen Ženski rod keine keiner keiner keine Srednji rod kein keines keinem kein Množina keine keiner keinen keine NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV ZAMJENICE OSOBNE ZAMJENICE / PERSONAL PRONOMEN jednina JA ich meiner mir mich TI du deiner dir dich ON er seiner ihm ihn ONA Sie ihrer Ihr sie ONO es seiner ihm es NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV množina NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV MI wir unser uns uns VI ihr euer euch euch ONI. Negacija Kein se upotrebljava kad nečeg nema. On ne drži torbu. Ich – mein Du – dein Er – sein Sie – ihr Es – sein Wir – unser Ihr – euer 11 . ali se trenutno ne koristi.

mein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod mein meines meinem meinen Ženski rod meine meiner meiner meine Srednji rod Množina mein meines meinem mein meine meiner meinen meine Du – dein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod dein deines deinem deinen Ženski rod deine deiner deiner dein e Srednji rod Množina dein deines deinem dein deine deiner deinen deine Er – sein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod sein seines seinem seinen Ženski rod seine seiner seiner seine Srednji rod Množina sein seines seinem sein seine seiner seinen seine Itd.Sie . 12 .ihr Stoje uz imenicu ili umjesto imenice. a dekliniraju se kao negacija kein: NASTAVCI NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod -es -em -en Ženski rod -e -er -er -e Srednji rod -es -em Množina -e -er -en -e Ich .

Kao u našem jeziku da od istog glagola odbijemo nastavak -ti i dobićemo radi-. sadašnje vrijeme. lice (IHR) 3. wir geben. licu jednine glas –e od –eln . Geben (dati) – ich gebe. du sammelst – skupljaš 3. ich sammele – skupljam 2. er gibt. U njemačkom jeziku prezent se tvori od infinitivne osnove glagola i nastavaka za prezent: Jednina 1. er hilft.. tako mnogi glagoli minjenjaju glas –e u –i ili –ie: Essen (jesti) – ich esse. ihr sammelt – skupljate 3. lice (ER.. SIE i ES) -e -st -t Množina 1. wir helfen. du hilfst. du ißt . er ißt. lice (WIR) 2... sammeln(skupljati): 1. dok ga u čitavoj množini zadržavaju. licu jednine mijenjaju svoj osnovni samoglasnik. tj. du gibst.PREZENT Prezent (Präsens) je glagolski oblik koji označava radnju koja se trenutno dešava.. Ovako bi izgledao prezent glagola machen: Jednina Ich mach-e Du mach-st Er* mach-t Ja radi-m Ti radi-š On radiMnožina Wir mach-en Ihr mach-t Sie mach-en Mi radi-mo Vi radi-te Oni rad-e Napomena: Neki glagoli imaju izuzetke u prezentu! ! Glagoli na –eln gube u 1. lice (SIE) -en -t -en Infinitivna osnova se gradi tako što se infinitivu glagola odbije nastavak -en. Npr: Glagol machen (mahen. 13 .. wir sammeln – skupljamo 2. i 3. er sammelt – skuplja 1. a u ostalim licima glas –e iz nastavka. lice (DU) 3. lice (ICH) 2. raditi) Odbije se nastavak -en i dobijamo prezentsku osnovu mach-. npr. Helfen (pomagati) – ich helfe. sie sammeln – skupljaju ! Mnogi jaki glagoli u 2. wir essen.

er befiehlt. ich tue 2. er hält. er trifft. du lässt. wir fallen. wir laufen. Er/sie/es ist 4. wir nehmen . er fällt. Ihr seid 6. Ihr habt 6. du stößt. du befiehst.. Du bist 3.. du sprichst. npr: Blasen (puhati) – ich blase.. du tust 3. er bläst. Treffen (pogoditi) – ich treffe.. Lassen (pustiti) – ich lasse. wir stoßen... Stißen (gurati) – ich stoße. du triffst.. wir blasen. Du hast 3. Treten (stupiti) – ich trete. er stößt. Laufen (trčati) – ich laufe. du rufst. du hältst. wir rufen.. wir sprachen. ! Glagoli s osnovnim szglasnikom –u nikada ne preglašavaju taj glas u –ü. er tritt. Sehen (vidjeti) – ich sehe. wir befehlen.. licu jednine.. du nimmst.. Fallen (pasti) ich falle. du siehst. Ich bin 2. du bläst. du trittst. ! Treba upamtiti oblike glagola tun (činiti): 1.. preglašavaju glasove a-o-au u ä-ö-äü u 2. du schläfst. Sie/sie sind werden (postati) haben (imati) 1... Wir haben 5. tj.. Sie/sie haben 14 . wir schlafen.. sie tun PREZENT POMOĆNIH GLAGOLA sein (biti) 1. wir sehen. du läufst.. Er/sie/es hat 4.. i 3..... Schlafen (spavati) – ich schlafe. Wir sind 5. er nimmt. npr rufen (pozvati): ich rufe.. er läuft.Sprachen (govoriti) – ich sprache. wir tun 5.. er schläft. er sieht. Befehlen (narediti) – ich befehle. ! Mnogi jaki glagoli imaju prijeglas.. du fällast. ihr tut 6. Ich habe 2. wir treten. er lässt. Halten (držati) – ich halte.. er spricht. er tut 4.. wir lassen. wir halten. er ruft. wir treffen.. Nehmen (uzeti) – ich nehme.

ich –. Sie/sie haben 1. n B. ich hatte 15 . er –. wir –en 5. Wir sind 5. wir waren 5. 4.. Sie/sie werden PRETERIT Preterit se tvori od glagolske osnove dodavanjem nastavaka A. sie waren 4. imaju glagoli na –d. Ihr habt 6. Ihr werden 6. -t i na suglasnik + m. du –(e) test 3. er –(e) te 4. du warst 3. Er/sie/es ist PRETERIT 1. Ich habe 2.. wir –(e) ten 5.1.. du –(e) st 3. Ihr seid 6. Sie/sie sind haben (imati) 1. Er/sie/es wird 4. Du bist 3. ihr –(e) t 6. ich –(e) te 2.. jaki glagoli 1. Wir werden 5. ihr wart 6. etest.. sie –(e) ten Nastavke –ete. Wir haben 5. Er/sie/es hat 4. Ich werde 2. er war 4. 2. ihr –(e) tet 6. Du hast 3. Ich bin 2. sie –en PREZENT I PRETERIT POMOĆNIH GLAGOLA PREZENT sein (biti) 1. Du wirst 3. ich war 2.. slabi glagoli: 1.

sie wollen 5. sie mögen 5. du willst 3. du hattest 3. wir müssen Sollen mußte mußtest mußte mußten mußtet mußten PRETERIT 16 . Wir werden 5. du sollst 3. du darfst 3. du mußt 3. wir hatten 5. er kann 4. ihr dürft 6. Ihr werden 6. sie können Mögen 1. sie dürfen 5. wir wollen wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten konnte konntest konnte konnten konntet konnten 1. ihr müßt 6. ich soll 2. ich darf 2. ihr wollt 6. sie wurden PREZENT I PRETERIT MODALNIH GLAGOLA PREZENT Dürfen 1. ich muß 2. sie sollen 5. er wurde 4. du magst 3. sie müssen 5. ich will 2. er mag 4. Sie/sie werden 1. Du wirst 3. ihr wurdet 6. sie hatten werden (postati) 1. er hatte 4. ich mag 2.2. er soll 4. Wir können 5. er will 4. wir sollen Wollen sollte solltest sollte sollten solltet sollten durfte durfest durfen durfte durftet durften 1. Ihr könnt 6. Ich werde 2. ihr mögt 6. ich wurde 2. Er/sie/es wird 4. Du kannst 3. du wurdest 3. Ich kann 2. er darf 4. ihr hattet 6. er muß 4. ihr sollt 6. wir düfren Können 1. wir wurden 5. wir mögen Müssen mochte mochtest mochte mochten mochtet mochten 1.

17 .