1

GRAMATIKA NJEMAČKOG JEZIKA 2 .

studeni Dezember.listopad November . imenice godišnjih doba.utorak Mittwoch .zima der Januar .srijeda Donnerstag .ožujak April .lipanj Juli .svibanj Juni .srpanj August .mjeseci i dana: der Frühlong.ponedjeljak Dienstag . nazivi za strane svijeta: der Norden. većina jednosložnih imanica izvedenih od glagolskih osnova: der Bau (bauen) – gradnja Bund (binden) – savez Fall (fallen) – pad.travanj Mai . padež Fluss (fliessen) – rijeka Sprund (springen) – skok Tritt (treten) – korak 3 . IMENICE MUŠKOG RODA / DER 1.rujan Oktober .nedjelja 2.kolovoz September .četvrtak Freitag .proljeće Sommer.siječanj Februar .petak Samstag .ljeto Herbst.jesen Winter.Rod imenica A.sjever Süden – jug Osten.prosinac der Montag .istok Westen – zapad 3.veljača März .subota Sonntag .

pokrajna Űbung – vježba. Wirklickeit . -er. Musik – glazba Lektion – lekcija. Landschaft . mnoge imenice na –ee der Tee . -ier. -ling. Nation – nacija Nationalität – narodnost. Zeitung – novine Freundin.kava 7.sveučilište Kultur – kultura.priroda 4 . Industrie – industrija. Familie – obitelj Fabrik – tvornica. Neuheit .snijeg Flieder – jorgovan Walzer – valcer Ast – grana Palast . -ist.čaj Kaffee . -ant. -ich.palača Schmetterling – leptir Baum. sve imenice sa završecima: -ei -heit -keit -schalft -ung -in -ie -ik -ion -tät -ur die Druckerei. -m der Honig – med Käfig – kavez Pfirsich – breskva Teppich – ćilim Jüngling – mladić 5.štamparija. Schülerin – učenica.prijateljica.drvo Lärum – galama Sturm – oluja 8.novost Dankbarkeit – zahvalnost. -en. Nautr . imenice stranog porijekla na –al.djetelina Schnee . Universität . -ing. Polizei – policija Freiheit – sloboda. veliki dio višeložnih imanica na -el.4.stvarnost Freundschaft – prijateljstvo. imenice koje završavaju na -ig. -or der General – general Konsonant – suglasnik Offizier – oficir Tourist – turist Professor – profesor B. -ast der Engel – anđeo Himmel – nebo Regen – kiša Hafen – luka 6. strane imenice na –us der Globus – globus Kasus – padež Fantismus – fantizam Relismus – realizam Klee . IMENICE ŽENSKOG RODA / DIE 1. -an.

širina C. kontinenata i većina imena zemalja: das schöne Wein – lijepi Beč das grosse London – veliki London das alte Europa – stara Europa das reiche England – bogata Engleska *kod ovih imenica vidi se rod samo ako uz njih ima kakav pridjevski atribut. jer stoje inače bez člana. većina dvosložnih imenica sa završetkom na –e koje označuju stvari. naročito metale: das Holz – drvo Mehl – brašno Gold – zlato Silber – srebro Eisen – željezo Salz –sol Wasser – voda Kupfer – bakar Massing – mjed Zink – cink 2. 5 .2. većina imenica koje označuju materiju. ponajviše drveće i cvijeće. IMENICE SREDNJEG RODA / DAS 1. moć Länge – dužina Breite – širina Höhe – visina Tiefe – dubina Liebe – ljubav Güte – dobrota Weite – prostranstvo. vlastita imena mjesta. kao i većina apstraktnih imenica na –e: die Birke – bereza Kirsche – trešnja Kastanie – kesten Beere – jagoda Blume – cvijet Rose – ruža Wiese – livada Kirche – crkva Stärke – snaga.

razlomci na –el das Drittel – trećina Viertel – četvrtina Zehntel – desetina Hundertstel . grdoba Eigentum – vlasništvo Bürgertum – građanstvo 3.gradić 1.najčešće infinitiv glagola – kad se uzimaju kao imenice te se pišu velikim početnim slovom: Dein offenes Ja freut mich.stotina 2. od kojih su mnoge zbirne imenice na –e: das Gebirge – planine Gewürz – mirodije Gebäude – zgrada Gemüse – povrće Gepäck – prtljaga Gespräch – razgovor 6 . Tvoje otvoreno „da“ raduje me.djevojka Städtchen . ostale vrste riječi. -tum das Ereignis –događaj Erlebnis – doživljaj Schicksal – sudbina Scheusal – neman. demunitivi na –chen i -lein das Brüderchen – braco Schwesterchen – sestrica Tischlein – stolić Büchlein – knjižnica Fräulein . velika većina imenica s naglašenim prefiksom Ge. das Blau – plavetnilo Lachen – smijeh Weinen –plač Essen –jelo Trinken – pijenje. piće Gestern – jučerašnjica Leben – život Sterben – umiranje Arbeiten – rad Űben – vježbanje 4. -sal.3. većina imenica na –nis.gospođica Mädchen.

ČLAN JEDNINA M Ž S MNOŽINA M Ž S Nominativ der die das Nominativ die die die Genitiv des der des Genitiv der der der Dativ dem der dem Dativ den den den Akkusativ den die das Akkusativ die die die JEDNINA M Ž S Nominativ ein eine ein Genitiv eines einer eines Dativ einem einer einem Akkusativ einen eine ein 7 .

Član se izostavlja u sledećim slučajevima: -kod osobnih imena (Hans. (Taj) budilnik je star.) Deklinacija imenica Prema nastavcima genitiva jednine i nominativa množine razlikujemo u njemačkom jeziku 3 promjene: 8 . die Ukraine. (tačno) određen u predhodnom tekstu.Upotreba članova Određeni član se upotrebljava kada se govori o određenom licu. das Mittelmeer. već nakakav nov. Ovo je (jedan) budilnik. Imenica. .Finska je zemlja hiljdu jezera.Berlin je glavni grad Njemačke. Franz) -kod naziva zemalja i kontinenata (Finnland ist das Land der tausend Seen. zajedno sa članom. predmetu ili pojmu. unsere Tante) -kod uzvika (Hilge!) -kod naziva zanimanja i nacionalnosti (Er ist Lehrer.) -kada ispred imenice stoji zamjenica (mein Freund. On je star. se može zamjeniti sa Er ist alt.On je učitelj. die Schweiz (Švajcarska). . . Das ist ein Wecker.On je Englez. nije klasični budilnik kojeg svaki dan možemo vidjeti. Anne.) -kod apstraktnih imenica koje označavaju osobinu ili stanje (Er hat Geduld.) -kod naziva mijesta i gradova (Berlin ist Haupstadt Deutschland. Primjer: U nekom tekstu prvi put se pominje budilnik i on je za čitaoca nepoznat. Er ist Engländer . Neodređeni član se upotrebljava kada se radi o nečemu nepoznatom i neodređenom. U nastavku teksta ponovo se pominje isti budilnik i on je već Der Wecker ist alt.. Određeni član stoji uz nazive nekih država ili geografskih elemenata (der Irak.On ima strpljenja. . prisvojnom zamjenicom odgovarajućeg roda. die Alpen). die Türkei.

-z (das Haus-des Hauses . Postoje 5 tipova torbe množine: 1. TIP 2. die Mutter.die Mütter. den Herrn) der Knabe (des Knaben. der Shon. der Schwanz-des Schwanzes) i večina jednosložnih imenica (der Tag – des Tages. das Glas. U genitivu je padežni nastavak –e ili –es. Npr. često s prijeglasom. dem Herrn.U često mijenjaju u: Ä. ali i mnoge imenice ženskog roda. U nominativu. Imenice srednjeg roda na –nis udvajaju konačno –s npr.TIP 1.die Gläser. das Buch. Nasavak –es umaju imenice: na. das Ereignis – die Ereignisse. genitivu i dativu je padežni nastavak –en ili-n Nastavak –n imaju imenice na –e i imenica: der Herr (des Herrn. s nastavkom –e. pri čemu se vokali: A. N G D A der Lehrer des Lehrers dem Lehrer den Lehrer TIP 1 das Bild des Bildes dem Bild das Bild TIP 2 der Mensch des Menschen dem Menschen den Menschen TIP 3 die Mutter der Mutter der Mutter die Mutter MNOŽINA IMENICA Množina se tvori od jednine dodavanjem nastavaka. TIP 3. den Knaben) Ovom tipu pripadaju neke imenice muškog roda roje najčešće označavaju živa bića.die Söhne. Ni u jednom padežu nemaju padežne nastavke. bez nastavka. Ovom tipu pripadaju sve imenice ženskog roda.s. dem Knaben .des Buches) U ostalim padežima nema nastavaka. Ovom tipu pripada većina imenica muškog i srednjeg roda. 2. ponekad s prijeglasom 9 .Ö.O. Ovom tipu pripada većina imenica muškog goda i sve imenice srednjeg roda.Ű (prijeglas).

10 . Ich weiß/kenne. Ich freue mich an/über/auf. nikada s prijeglasom.die Omas. (Ne) Radujem se studentu. Es gibt kein(e).. 5. Negacija Nicht se piše i izgovara iza glagola... Ja nisam kod kuće. uvijek s preglasom 4. Kontext Das ist. Nema studenata. Znam studenta. Imenice tipa 4 i 5 niti u jednom padežu nemaju padežne nastavke. Znam studente. ali i neke druge imenide: die Oma... Ovom tipu pripadaju mnoge imenice preuzete iz engleskog i francuskog jezika (das Team – die Teams.die Knaben) . Kasus Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Kontekst Ovo su studenti. 2 i 3 u dativu imaju padežni nastavak –n. TIP 1 N G D A die Hefte der Hefte der Heften die Hefte TIP 2 die Lehrer der Lehrer der Lehrern die Lehrer TIP 3 die Bilder der Bilder der Bildern die Bilder TIP 4 die Menschen der Menschen der Menschen die Menschen TIP 5 die Hotels der Hotels der Hotels die Hotels N G D A die Söhne der Söhne der Söhnen die Söhne die Mütter der Mütter der Müttern die Mütter Die Blätter der Blätter der Blättern die Blätter PADEŽI Jednina Nr.3. Imenicew ženskog roda na –in udvajaju konačno –n: die Lehrerin – die Lehrerinnen.. a u ostalim padežima nemaju nastavke. s nastavkom –er.. (Ne) Radujem se studentima. Prevodi se sa NE. Ich weiß/kenne. Negacija U njemačkom jeziku postoje dvije negacije: NICHT i KEIN.. ali i neke imenice moškog i srednjeg roda. das Hotel – die Hotels) . Ich freue mich an/über/auf. s nastavkom –s... Er kommt nicht in die Schule.. On ne dolazi u školu. Ich bin nicht zu Hause. Imenice tipa 1.. Es gibt kein(e). 1 2 3 4 Kasus Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Kontekst Ovo je student. Kontext Das ist. Ovom tipu pripada većina imenic ženskog roda... Nema studenta. nikada s prijeglasom. 1 2 3 4 Množina Nr.. s nastavkom –en ili –n (uz imenice na –e: der Knabe..

On ne drži torbu. Negacija Nicht kad nečeg ima. Ich habe kein Buch. Muški rod kein keines keinem keinen Ženski rod keine keiner keiner keine Srednji rod kein keines keinem kein Množina keine keiner keinen keine NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV ZAMJENICE OSOBNE ZAMJENICE / PERSONAL PRONOMEN jednina JA ich meiner mir mich TI du deiner dir dich ON er seiner ihm ihn ONA Sie ihrer Ihr sie ONO es seiner ihm es NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV množina NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV MI wir unser uns uns VI ihr euer euch euch ONI. Prevodi se takođe sa NE.Negacija Kein se piše i izgovara prije imenice. Svakoj osobnoj zamjenici odgovara posvojna zamjenica. ali se trenutno ne koristi. ONI Sie Ihrer Ihnen Sie POSVOJNE ZAMJENICE / POSSESIV PRONOMEN Označvaju posjedovanje ili pripadnost. Nemam knjigu. Ich – mein Du – dein Er – sein Sie – ihr Es – sein Wir – unser Ihr – euer 11 . ONE. Negacija Kein se upotrebljava kad nečeg nema. Er hält keine Tasche.

ihr Stoje uz imenicu ili umjesto imenice. 12 . a dekliniraju se kao negacija kein: NASTAVCI NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod -es -em -en Ženski rod -e -er -er -e Srednji rod -es -em Množina -e -er -en -e Ich .Sie .mein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod mein meines meinem meinen Ženski rod meine meiner meiner meine Srednji rod Množina mein meines meinem mein meine meiner meinen meine Du – dein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod dein deines deinem deinen Ženski rod deine deiner deiner dein e Srednji rod Množina dein deines deinem dein deine deiner deinen deine Er – sein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod sein seines seinem seinen Ženski rod seine seiner seiner seine Srednji rod Množina sein seines seinem sein seine seiner seinen seine Itd.

du ißt . Geben (dati) – ich gebe. Kao u našem jeziku da od istog glagola odbijemo nastavak -ti i dobićemo radi-.. tj. tako mnogi glagoli minjenjaju glas –e u –i ili –ie: Essen (jesti) – ich esse. lice (IHR) 3. er sammelt – skuplja 1. dok ga u čitavoj množini zadržavaju. Ovako bi izgledao prezent glagola machen: Jednina Ich mach-e Du mach-st Er* mach-t Ja radi-m Ti radi-š On radiMnožina Wir mach-en Ihr mach-t Sie mach-en Mi radi-mo Vi radi-te Oni rad-e Napomena: Neki glagoli imaju izuzetke u prezentu! ! Glagoli na –eln gube u 1. du sammelst – skupljaš 3. licu jednine glas –e od –eln . Helfen (pomagati) – ich helfe.PREZENT Prezent (Präsens) je glagolski oblik koji označava radnju koja se trenutno dešava. sammeln(skupljati): 1. sie sammeln – skupljaju ! Mnogi jaki glagoli u 2.. Npr: Glagol machen (mahen. wir essen... i 3. U njemačkom jeziku prezent se tvori od infinitivne osnove glagola i nastavaka za prezent: Jednina 1.. sadašnje vrijeme. lice (SIE) -en -t -en Infinitivna osnova se gradi tako što se infinitivu glagola odbije nastavak -en. SIE i ES) -e -st -t Množina 1. licu jednine mijenjaju svoj osnovni samoglasnik. ich sammele – skupljam 2. wir helfen. lice (ER. er hilft.. er ißt. du gibst. ihr sammelt – skupljate 3. wir sammeln – skupljamo 2. a u ostalim licima glas –e iz nastavka. du hilfst. npr. raditi) Odbije se nastavak -en i dobijamo prezentsku osnovu mach-. lice (DU) 3. lice (ICH) 2. 13 . lice (WIR) 2. wir geben. er gibt.

er ruft. i 3. wir schlafen.. er spricht. er läuft. Halten (držati) – ich halte... ! Mnogi jaki glagoli imaju prijeglas. du hältst. er tut 4. wir nehmen . er schläft. npr: Blasen (puhati) – ich blase. er hält.Sprachen (govoriti) – ich sprache. wir sehen.. du sprichst. Wir sind 5. Ich habe 2. Nehmen (uzeti) – ich nehme. er tritt. du triffst. wir befehlen. du siehst. er fällt. wir laufen. Sie/sie haben 14 . du nimmst. Schlafen (spavati) – ich schlafe. du fällast. er bläst. wir tun 5. er sieht. Fallen (pasti) ich falle.. Treten (stupiti) – ich trete. preglašavaju glasove a-o-au u ä-ö-äü u 2.. Lassen (pustiti) – ich lasse. du befiehst.. Befehlen (narediti) – ich befehle. Wir haben 5.. wir fallen.. Laufen (trčati) – ich laufe.. er befiehlt. du stößt.. ! Glagoli s osnovnim szglasnikom –u nikada ne preglašavaju taj glas u –ü. du trittst. Ihr habt 6. wir sprachen.. du tust 3. ihr tut 6. sie tun PREZENT POMOĆNIH GLAGOLA sein (biti) 1. du rufst. Er/sie/es hat 4... er trifft. du lässt. du bläst. wir stoßen. du läufst.. Du hast 3. wir treffen. wir blasen. Stißen (gurati) – ich stoße. du schläfst. licu jednine. Du bist 3. wir lassen... er lässt. ich tue 2.... Treffen (pogoditi) – ich treffe. ! Treba upamtiti oblike glagola tun (činiti): 1. wir halten. wir rufen.. npr rufen (pozvati): ich rufe. wir treten. Sie/sie sind werden (postati) haben (imati) 1.. er stößt... Sehen (vidjeti) – ich sehe.. er nimmt. tj. Ihr seid 6... Er/sie/es ist 4.. Ich bin 2.

ihr wart 6. Du bist 3. 4. 2. Er/sie/es wird 4. Sie/sie sind haben (imati) 1. Ihr werden 6. wir waren 5.. Er/sie/es ist PRETERIT 1. Wir sind 5. imaju glagoli na –d.. du –(e) test 3. Ich habe 2. wir –en 5. Ihr seid 6. Ihr habt 6. ich –. ihr –(e) tet 6. sie –en PREZENT I PRETERIT POMOĆNIH GLAGOLA PREZENT sein (biti) 1. jaki glagoli 1. ich –(e) te 2. Wir werden 5. ihr –(e) t 6. er war 4. n B. slabi glagoli: 1. er –(e) te 4. Sie/sie haben 1. Ich bin 2. Sie/sie werden PRETERIT Preterit se tvori od glagolske osnove dodavanjem nastavaka A. er –.. Wir haben 5. etest. ich hatte 15 . Er/sie/es hat 4. sie waren 4. sie –(e) ten Nastavke –ete.. -t i na suglasnik + m.. Ich werde 2. du –(e) st 3. wir –(e) ten 5. Du wirst 3. Du hast 3. ich war 2.1. du warst 3..

Wir können 5. wir mögen Müssen mochte mochtest mochte mochten mochtet mochten 1. ihr wurdet 6. Ich werde 2. wir wurden 5. ich mag 2. du sollst 3. du darfst 3.2. wir hatten 5. ich muß 2. du willst 3. er mag 4. ihr müßt 6. er darf 4. er muß 4. ich darf 2. Ihr könnt 6. sie dürfen 5. er soll 4. sie wurden PREZENT I PRETERIT MODALNIH GLAGOLA PREZENT Dürfen 1. ihr hattet 6. wir sollen Wollen sollte solltest sollte sollten solltet sollten durfte durfest durfen durfte durftet durften 1. sie müssen 5. ihr sollt 6. ich will 2. wir düfren Können 1. wir wollen wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten konnte konntest konnte konnten konntet konnten 1. Sie/sie werden 1. Ihr werden 6. Du kannst 3. wir müssen Sollen mußte mußtest mußte mußten mußtet mußten PRETERIT 16 . Ich kann 2. sie hatten werden (postati) 1. er hatte 4. sie mögen 5. ihr mögt 6. sie wollen 5. du mußt 3. ich wurde 2. er will 4. Er/sie/es wird 4. ich soll 2. sie sollen 5. er wurde 4. ihr dürft 6. du hattest 3. du magst 3. ihr wollt 6. er kann 4. Wir werden 5. Du wirst 3. du wurdest 3. sie können Mögen 1.

17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful