Udhëzime për leter motivimi Emri dhe mbiemri Adresa Nr.

i telefonit Email Data e saktë Punedhenesi Titulli profesional Emri i Kopmanise Adresa I/E nderuar ( Drejtohuni me Zotri, Zonjushe, Zonj dhe mbiemer) Prezantoni veten shkurt ne kete pjese duke treguar pse jeni te interesuar per kete pozitë dhe prej nga keni kuptuar per kete pozitë Ketu shkruani shkurt nje permbledhje te pervojes suaj, edukimi, pervoja e punes, trajnimet, etj. Keni kujdes qe gjate keti pershkrimi pervoja juaj te jete e lidhur me interesimin per poziten… Tregoni çfare deshironi nga pranuesi I letres. Shpjegoni se e çmoni kohen dhe keshillat e tyre te vlefshme Falenderoni pranuesin Sinqerisht, (nenshkruani ketu me laps kimik ngjyre te kalter ose te zeze) Emri dhe mbiemri Bashkangjitur :psh. CV

SHEMBULL:

Sincerely. have convinced me that hospitality marketing is a career option I would like to explore. an internship with Universal Orlando would be mutually beneficial. My unique mix of previous work experience and my status as a Stetson University business student in my junior year studying marketing. education. Florida 32819-7610 Dear Ms. Amanda Paulson Universal Orlando 1000 Universal Studios Plaza Orlando. Christina Appleton . you may reach me via phone (386-555-2922) or via email (christina@stetson.edu). Paulson. make me an ideal candidate for a summer internship with Universal Orlando My experience in sales and customer relationship management.Sample Cover Letter for an Internship 2838 Camphor Lane DeLand. I will contact you within a week to arrange a meeting. and I know that the combination of my experience. More importantly. I am sure that it would be worthwhile for us to meet. Thank you for your time and consideration. FL 32720 386-555-2922 Ms. and motivation to excel will make me an asset to your marketing department. Your company has an excellent reputation for customer satisfaction. Should you have any questions before that time. combined with my courses in marketing.