Udhëzime për leter motivimi Emri dhe mbiemri Adresa Nr.

i telefonit Email Data e saktë Punedhenesi Titulli profesional Emri i Kopmanise Adresa I/E nderuar ( Drejtohuni me Zotri, Zonjushe, Zonj dhe mbiemer) Prezantoni veten shkurt ne kete pjese duke treguar pse jeni te interesuar per kete pozitë dhe prej nga keni kuptuar per kete pozitë Ketu shkruani shkurt nje permbledhje te pervojes suaj, edukimi, pervoja e punes, trajnimet, etj. Keni kujdes qe gjate keti pershkrimi pervoja juaj te jete e lidhur me interesimin per poziten… Tregoni çfare deshironi nga pranuesi I letres. Shpjegoni se e çmoni kohen dhe keshillat e tyre te vlefshme Falenderoni pranuesin Sinqerisht, (nenshkruani ketu me laps kimik ngjyre te kalter ose te zeze) Emri dhe mbiemri Bashkangjitur :psh. CV

SHEMBULL:

Should you have any questions before that time. FL 32720 386-555-2922 Ms. Amanda Paulson Universal Orlando 1000 Universal Studios Plaza Orlando. and I know that the combination of my experience. I will contact you within a week to arrange a meeting. education. combined with my courses in marketing. My unique mix of previous work experience and my status as a Stetson University business student in my junior year studying marketing. Thank you for your time and consideration. I am sure that it would be worthwhile for us to meet. make me an ideal candidate for a summer internship with Universal Orlando My experience in sales and customer relationship management. Your company has an excellent reputation for customer satisfaction. Florida 32819-7610 Dear Ms.edu).Sample Cover Letter for an Internship 2838 Camphor Lane DeLand. Christina Appleton . Paulson. Sincerely. and motivation to excel will make me an asset to your marketing department. More importantly. an internship with Universal Orlando would be mutually beneficial. you may reach me via phone (386-555-2922) or via email (christina@stetson. have convinced me that hospitality marketing is a career option I would like to explore.