Udhëzime për leter motivimi Emri dhe mbiemri Adresa Nr.

i telefonit Email Data e saktë Punedhenesi Titulli profesional Emri i Kopmanise Adresa I/E nderuar ( Drejtohuni me Zotri, Zonjushe, Zonj dhe mbiemer) Prezantoni veten shkurt ne kete pjese duke treguar pse jeni te interesuar per kete pozitë dhe prej nga keni kuptuar per kete pozitë Ketu shkruani shkurt nje permbledhje te pervojes suaj, edukimi, pervoja e punes, trajnimet, etj. Keni kujdes qe gjate keti pershkrimi pervoja juaj te jete e lidhur me interesimin per poziten… Tregoni çfare deshironi nga pranuesi I letres. Shpjegoni se e çmoni kohen dhe keshillat e tyre te vlefshme Falenderoni pranuesin Sinqerisht, (nenshkruani ketu me laps kimik ngjyre te kalter ose te zeze) Emri dhe mbiemri Bashkangjitur :psh. CV

SHEMBULL:

Sincerely. Paulson. and I know that the combination of my experience. an internship with Universal Orlando would be mutually beneficial. make me an ideal candidate for a summer internship with Universal Orlando My experience in sales and customer relationship management. My unique mix of previous work experience and my status as a Stetson University business student in my junior year studying marketing. I will contact you within a week to arrange a meeting. education. Should you have any questions before that time. Christina Appleton .edu). you may reach me via phone (386-555-2922) or via email (christina@stetson. combined with my courses in marketing. Amanda Paulson Universal Orlando 1000 Universal Studios Plaza Orlando. Your company has an excellent reputation for customer satisfaction. Florida 32819-7610 Dear Ms. I am sure that it would be worthwhile for us to meet. have convinced me that hospitality marketing is a career option I would like to explore.Sample Cover Letter for an Internship 2838 Camphor Lane DeLand. More importantly. and motivation to excel will make me an asset to your marketing department. Thank you for your time and consideration. FL 32720 386-555-2922 Ms.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful