You are on page 1of 2

ATOMUL

In limba greaca veche, cuvantul atom era folosit pentru


a descrie cea mai mica parte dintr-o substanta. Aceasta
"particula fundamentala", asa cum este denumit astazi
atomul, era considerata indestructibila; de fapt, cuvantul
grecesc atom inseamna indivizibil.

Cunostintele despre marimea si natura atomului s-au


imbogatit de-a lungul timpului, insa la inceputuri oamenii
nu puteau decat sa speculeze aceste cunostinte.Odata
cu aparitia cercetarii stiintifice experimentale( in sec.
XVI-XVII e.n.), procesul de cunoastere a teoriei atomice
a progresat rapid.

Chimistii au recunoscut atunci ca toate substantele,


indiferent de starea de agregare, pot fi analizate pana la
cele mai mici componente elementare. De exemplu, s-a
descoperit ca sarea este compusa din doua elemente
distincte, sodiu si clor, care combinate formeaza un
compus chimic. S-a descoperit de asemenea ca aerul
este un amestec de azot si oxigen. Apa este simbolizata
de formula H2O, ceea ce inseamna ca fiecarui atom de
oxigen ii corespund doi atomi de hidrogen.

Masa atomica
Determniarea masei unitatii de volum (care este de fapt
o marime denumita densitate) pentru diferite gaze,
permite comparatia directa a maselor moleculare ale
acestor gaze.Considerand oxigenul ca etalon cu
valoarea de 16 unitati de masa atomica (UMA), atunci
se constata ca heliul are 4.003 UMA, fluorul 19 UMA si
sodiul 22.997 UMA.Greutatea atomica este masurata in
unitati de masa atomica (UMA). In procesele care apar
intre nucleele atomice, cum este fisiunea nucleara,
masa este transformata in energie.