Sie sind auf Seite 1von 160

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

DEFINISI (Kamus Dewan Edisi Empat)


! ORGANISASI
! Kesatuan (susunan dsb) yg terdiri drpd
bahagian-bahagian (orang dll) dlm sesuatu
pertubuhan (perkumpulan, perbadanan, dll)
utk tujuan-tujuan tertentu (kepentingan
bersama dsb)
! Pertubuhan
! PENTADBIRAN
! Perbuatan mentadbirkan, pengelolaan,
pengurusan, pemerintahan
! PENGURUSAN
! Perihal (kerja dsb) mengurus sesuatu, perihal
mengurus (syarikat, badan perniagaan, dll)
BERMULANYA
PERGERAKAN
BERMULANYA
PERGERAKAN PALANG MERAH

! Pergerakan Palang Merah bermula hasil


kesedaran orang awam, pemerintah tentera dan
kerajaan mengenai keperluan untuk
menubuhkan sebuah pertubuhan sukarela bagi
membantu mengurangkan penderitaan ketika
konflik bersenjata.

! Kesedaran ini timbul apabila penderitaan tentera


yang terlibat di dalam pertempuran Solferino
diabadikan di dalam buku yang berjudul
Kenangan di Solferino (A Memory of Solferino).
! Penulis buku tersebut adalah Jean Henry Dunant
yang merupakan seorang ahli perniagaan
Switzerland.

8 Mei 1828 – 30 Oktober 1910


• Cadangan yang dikemukakan di dalam buku
Kenangan di Solferino.

1. Membentuk pertubuhan sukarelawan yang akan


disiapkan di masa aman untuk menolong para
perajurit yang cedera di medan perang.
2. Mengadakan perjanjian antarabangsa untuk
melindungi perajurit yang cedera di medan
perang serta sukarelawan dari pertubuhan
tersebut pada waktu memberikan rawatan.
• Pada tahun 1863, “Jawatankuasa Antarabangsa
Tetap untuk meredakan penderitaan para
tentera yang cedera” telah ditubuhkan.
• Matlamat jawatankuasa ini ialah membuat apa
sahaja yang boleh untuk melaksanakan dan
mempraktikkan cadangan-cadangan yang
terkandung di dalam buku Kenangan di
Solferino.
• Jawatankuasa ini terdiri daripada Gustave
Moynier, Dr. Maunior, Dr. Louis Appia, General
Dufour dan Henry Dunant.
• Jawatankuasa ini juga dikenali sebagai
Jawatankuasa Berlima.
• Kini jawatankuasa ini dikenali sebagai
“Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah”.
• Pada 26 hingga 29 Oktober 1863, satu
Persidangan Antarabangsa telah diadakan di
Geneva yang dihadiri oleh wakil dari 16 buah
negara yang telah menerima dan bersetuju
melaksanakan 3 cadangan untuk merasmikan
kelahiran Pergerakan Palang Merah.
1. Menubuhkan dalam tiap-tiap negara satu
Jawatankuasa Bantuan yang boleh membantu
Perkhidmatan Perubatan Tentera di masa
peperangan.
2. Pengecualian ambulan, hospital tentera dan
kakitangan perubatan.
3. Mengesahkan satu jenis perseragaman lambang,
gelungan tangan (armband) putih berpalang
merah.
Menandatangani Konvensyen Geneva, 22 Ogos 1864
MATLAMAT
&
PRINSIP-PRINSIP ASAS
MATLAMAT
PALANG MERAH / BULAN SABIT MERAH SEDUNIA

! Memberi perlindungan dan meringankan kesengsaraan


manusia di mana jua. Melindungi nyawa dan kesihatan.
! Memberi galakan perkhidmatan sukarela dan kesediaan
berterusan untuk membantu ahli-ahli Pergerakan.
! Menentukan penghormatan diberi kepada manusia,
terutamanya di waktu konflik bersenjata dan juga
kecemasan.
! Berusaha ke arah pencegahan penyakit-penyakit dan
kebajikan sosial. Menghayati perasaan perpaduan yang
menyeluruh kepada mereka yang memerlukan
perlindungan dan pertolongannya.
! Dalam mengejar matlamat ini, Pergerakan akan sentiasa
berpandukan kepada Prinsip-prinsip Asasnya.
PRINSIP-PRINSIP ASAS

7 Prinsip Asas Pergerakan Palang Merah dan Bulan


Sabit Merah Antarabangsa ini telah diisytiharkan
secara rasmi pada tahun 1965 semasa
Persidangan Palang Merah Antarabangsa ke-20
yang diadakan di Vienna, Austria.

Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah


berkhidmat di mana-mana perlu terutamanya di
negaranya sendiri dan di negara-negara lain jika
keadaan mengizinkan.

Dalam usaha-usaha tersebut adalah berpandukan


7 Prinsip Asas Pergerakan Palang Merah dan Bulan
Sabit Merah Antarabangsa.
Kemanusiaan
(Humanity)

Kesaksamaan Keberkecualian
(Impartiality) (Neutrality)

Kebebasan Perkhidmatan Sukarela


(Independence) (Voluntary Service)

Ketunggalan Kesejagatan
(Unity) (Universality)
KEMANUSIAAN
Untuk berusaha mencegah dan meringankan
kesengsaraan di mana jua ianya terdapat,
melindungi nyawa dan kesihatan, serta
menentukan penghormatan sesama manusia.
Ia memupuk kesefahaman, persahabatan,
kerjasama dan kedamaian yang kekal antara
semua manusia.

KESAKSAMAAN
Tidak membezakan bangsa, kaum, agama,
darjat atau fahaman politik dalam
kegiatannya. Tujuan asasnya ialah
meringankan kesengsaraan individu dan
memberi keutamaan kepada kes-kes
kecemasan yang serius sekali.
KEBERKECUALIAN
Untuk mengekalkan kepercayaan orang ramai
terhadapnya, Persatuan tidak menyebelahi
mana-mana pihak yang bermusuhan dan tidak
menyertai pertikaian yang bercorak politik,
perkauman, agama atau ideologi.

KEBEBASAN
Walaupun merupakan badan tambahan kepada
pihak berkuasa awam dan tertakluk kepada
undang-undang negara, Persatuan tetap
menjaga kebebasannya dalam segala
tindakannya yang berasaskan
perikemanusiaan.

PERKHIDMATAN SUKARELA
Ia berupa badan sukarela yang tidak didorong
oleh sebarang tujuan mencari untung.
KETUNGGALAN / BERSATU
Hanya ada satu Persatuan Palang Merah atau
Bulan Sabit Merah dalam sesebuah negara.
Persatuan ini hendaklah terbuka kepada
semua pihak dan aktivitinya meliputi seluruh
negara.

KESEJAGATAN
Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
Antarabangsa meliputi seluruh dunia, di mana
semua Persatuan mempunyai taraf dan
tanggungjawab yang sama serta saling bantu-
membantu di antara satu sama lain.
SEJARAH
• Sejarah Persatuan Bulan Sabit Merah
Malaysia bermula dengan penubuhan
cawangan Palang Merah British di
Borneo Utara (sekarang Sabah) pada
April 1948 dan Sarawak pada April /
Mei 1948 dengan ibupejabatnya di
London.

• Pada tahun 1950 cawangan Palang Merah British


ditubuhkan pula di Pulau Pinang.

• Ini diikuti pula oleh Perak, Terengganu dan


Selangor pada tahun 1951 serta Melaka, Johor
dan Pahang pada tahun 1952.
• Pada tahun 1962, satu Akta Parlimen telah
digubal dan diluluskan iaitu Act # 4, The
Federation of Malaya Red Cross Society
(Incorporation) Act 1962 dan dikuatkuasakan
pada 16 April 1962.

• Dengan itu Persatuan Palang


Merah Persekutuan Malaya
ditubuhkan dengan rasminya
dan beribupejabat di Kuala
Lumpur.
• Persatuan Palang Merah Persekutuan Malaya
mendapat pengiktirafan rasmi daripada
Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (ICRC)
pada 4 Julai 1963 dan diterima sebagai ahli
Persekutuan Antarabangsa Palang Merah dan
Bulan Sabit Merah (IFRC) pada 24 Ogos 1963.
• Setelah Malaysia dibentuk pada 16 September
1963, Persatuan Palang Merah Persekutuan
Malaya bergabung pula dengan cawangan Palang
Merah British di Sabah dan Sarawak. Satu lagi
akta digubal iaitu Act # 47, Malaysian Red Cross
Society (Incorporation) Act 1965.

• Melalui Akta ini maka tertubuhlah Persatuan


Palang Merah Malaysia.
• Pada tahun 1975, lambang palang merah telah
ditukar dengan lambang bulan sabit merah
melalui Act # 162, Malaysian Red Cross Society
(change of name) Act 1975.

• Akta ini dikuatkuasakan pada 4 September 1975,


dan dengan itu nama rasmi persatuan ialah
Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia (PBSMM).
Nama inilah yang kekal hingga hari ini.
• Pada tahun 1995, Act # 47, Malaysian Red Cross
Society (Incorporation) Act 1965 telah digantikan
dengan Act # 540, Malaysian Red Crescent
Society (Incorporation) Act 1965 (Revised 1995).

• Manakala pada tahun 2007, penjenamaan baru


PBSMM telah dilaksanakan. Maka imej Persatuan
Bulan Sabit Merah Malaysia kini dikenali sebagai
Bulan Sabit Merah Malaysia.
PERLEMBAGAAN
• Act # 4, The Federation of Malaya Red Cross
Society (Incorporation) Act 1962

– Menggabungkan cawangan-cawangan Palang Merah


British di Semenanjung Malaysia bagi mewujudkan
Persatuan Palang Merah Persekutuan Malaya.

• Act # 47, Malaysian Red Cross Society


(Incorporation) Act 1965

– Menggabungkan Persatuan Palang Merah Persekutuan


Malaya dengan cawangan-cawangan Palang Merah
British di Sabah dan Sarawak bagi mewujudkan
Persatuan Palang Merah Malaysia.

– Akta # 4/1962 dibatalkan.


• Act # 162, Malaysian Red Cross Society (change
of name) Act 1975

– Nama persatuan ditukar kepada Persatuan Bulan Sabit


Merah Malaysia.

– Lambang persatuan ditukar kepada Bulan Sabit Merah.

• Act # 540, Malaysian Red Crescent Society


(Incorporation) Act 1965 (Revised 1995)

– Akta # 47/1965 disemak dan dikemaskini.

– Akta # 47/1965 digantikan dengan Akta # 540.


• Ketika ini hanya Akta ini yang masih
digunapakai:

– Act # 162, Malaysian Red Cross Society (change of


name) Act 1975 / Akta Persatuan Palang Merah Malaysia
(Pertukaran Nama) 1975

– Act # 540, Malaysian Red Crescent Society


(Incorporation) Act 1965 (Revised 1995) / Akta Persatuan
Bulan Sabit Merah Malaysia (Pemerbadanan) 1965
(Disemak 1995)

• BSMM merupakan sebuah badan sokongan kepada


kerajaan dan bukan sebuah badan NGO.
• Act # 540, Malaysian Red Crescent Society
(Incorporation) Act 1965 (Revised 1995)

– Objects of the Corporation


4 The objects of the Corporation are to provide an organization which
shall be open, without any discrimination on the grounds of religion,
race or politics, to all persons in Malaysia to enable them to give effect
to the purposes of the Corporation as defined in section 5, and to do all
other things as the Corporation or its Council may deem incidental or
conducive to the attainment of such objects.

– Purposes of the Corporation


5 (a) in time of peace or war, to carry on and assist in work for the
improvement of health, the prevention of disease and the mitigation of
suffering throughout the world;
5 (b) in time of war, to furnish voluntary aid to the sick and wounded both
of armies and non-belligerents, to prisoners of war and to civilian
sufferers from the effects of war, in accordance with the spirit and
covenants of the Geneva Conventions for the amelioration of the
conditions of the wounded and sick in armed forces in the field, signed
at Geneva on 12 August 1949;
5 (c) to perform all the duties devolved upon a national society by each
nation which has acceded to the said Conventions.
• Act # 162, Malaysian Red Cross Society (change
of name) Act 1975

– Change of name
3 (1) Upon the commencement of this Act, the Corporation shall be known
as the “Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia” or, in English, “the
Malaysian Red Crescent Society”; and all references in any written law
to the Corporation shall be construed accordingly.

– Use of emblem and words


4 (1) Without prejudice to the rights of other persons, upon the
commencement of this Act, the right to use the emblem of a red
crescent on a white background, as depicted in the Schedule, and the
words “Bulan Sabit Merah” or, in English, “Red Crescent”, shall vest in
the Corporation, and the Corporation, shall use such emblem.

– Prohibition of use of emblem without authority


5 (1) It shall not be lawful for any person, other than the Corporation and its
staff, officials and members, to use for the purpose of his trade or
business, or for any other purpose whatsoever, in the Federation
without the authority of the Minister, the emblem of a red crescent on
a white background, as depicted in the Schedule and the words “Bulan
Sabit Merah” or, in English, “Red Crescent”.
Buku Panduan (Handbooks)

1 Panduan Pentadbiran
2 Peraturan Kewangan
3 Panduan Pasukan Subsidiari
4 Panduan Perkhidmatan
5 Peraturan Pakaian Seragam
6 Peraturan Penggunaan Lambang
7 Peraturan Kursus, Peperiksaan dan Persijilan
8 Panduan Reaksi Kecemasan dan Bencana
LAMBANG
• Lambang / Emblem ialah satu tanda pengenalan yang
berbentuk dan berwarna mudah untuk menyampaikan
sesuatu maksud.

• Jawatankuasa Antarabangsa Tetap untuk meredakan


penderitaan para tentera yang cedera (kini ICRC) telah
menekankan keperluan mewujudkan satu tanda yang boleh
dilihat dengan jelas, mudah dikenali dan diketahui oleh
masyarakat sejagat untuk mengenal pasti anggota-anggota
pembantu, bangunan-bangunan dan kenderaan-kenderaan
yang terlibat di dalam bantuan perubatan di waktu perang.

• Cadangan untuk memakai toha putih yang bertanda Palang


Merah sebagai tanda perlindungan untuk anggota-anggota
perubatan dikemukakan sewaktu Persidangan Antarabangsa
di Geneva pada Oktober 1863.
Lambang
Palang Merah / Bulan Sabit Merah
Palang Merah
! Persidangan Diplomatik 1864
! Konvensyen Geneva Pertama

Bulan Sabit Merah


! Persidangan Diplomatik 1929

Singa dan Matahari Merah


! Persidangan Diplomatik 1929
! Digunakan oleh Iran sehingga 1980 yang
kemudiannya menggunakan lambang Bulan
Sabit Merah
Kristal Merah
! Persidangan Diplomatik 2005
! Protokol Tambahan III
! Ketika ini hanya digunakan oleh Israel
Lambang
Palang Merah / Bulan Sabit Merah

! Ketika ini 3 lambang rasmi yang masih


digunapakai iaitu Palang Merah, Bulan Sabit
Merah dan Kristal Merah.
! Setakat tahun 2009, sebanyak 152 persatuan
kebangsaan menggunakan lambang Palang Merah,
33 menggunakan lambang Bulan Sabit Merah dan
1 negara iaitu Israel menggunakan lambang
Kristal Merah.
Lambang
Bulan Sabit Merah Malaysia

! Persatuan kebangsaan di Malaysia menggunakan


lambang Bulan Sabit Merah sebagaimana
mengikut Act # 162, Malaysian Red Cross Society
(change of name) Act 1975.
Piawai Lambang
Bulan Sabit Merah Malaysia

! Ukuran minimum panjang dan lebar


bagi penggunaan tunggal adalah 5mm.
Bendera
Bulan Sabit Merah Malaysia
Piawai Warna Lambang
Bulan Sabit Merah Malaysia
Kegunaan Lambang
Palang Merah / Bulan Sabit Merah

1. Kegunaan lambang yang asal adalah untuk


perlindungan, yang lebih terpakai semasa
peperangan.

2. Kegunaan yang lebih baru pula iaitu semasa


aman ialah untuk pengenalan, iaitu sesiapa yang
memakai lambang tersebut dikenali mempunyai
pertalian dengan Pergerakan Palang Merah atau
Bulan Sabit Merah.
Tanda Perlindungan Tanda Pengenalan
• Perkhidmatan perubatan & • Persatuan Kebangsaan
kakitangan agama angkatan tentera • IFRC
• Kakitangan perubatan, unit • ICRC
perubatan & pengangkutan
Sewaktu Persatuan Kebangsaan
Konflik • Dengan kebenaran kerajaan: hospital
awam, unit perubatan awam & lain-
lain badan khidmat sukarela,
kemudahan perubatan, kakitangan &
pengangkutan perubatan awam
• Perkhidmatan perubatan & • Badan, orang & objek yang berkaitan
kakitangan agama angkatan tentera dengan Persatuan Kebangsaan, ICRC
Sewaktu • Kemudahan perubatan & & IFRC
Aman pengangkutan Persatuan Kebangsaan • Ambulan & pusat rawatan
kecemasan percuma yang mendapat
kelulusan Persatuan Kebangsaan

ICRC & IFRC berhak menggunakan lambang Palang Merah / Bulan Sabit
Merah / Kristal Merah pada setiap masa iaitu sewaktu konflik atau aman.
Peranan Lambang
Palang Merah / Bulan Sabit Merah

1. Mengenal pasti seseorang atau objek sebagai


tidak boleh diserang (tanda perlindungan).

2. Memberitahu bahawa seseorang atau objek itu


adalah di bawah perlindungan undang-undang
Kemanusiaan (tanda perlindungan).

3. Menunjukkan bahawa orang-orang atau objek-


objek berkenaan adalah berkaitan dengan
Pergerakan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah
(tanda pengenalan).
Penyalahgunaan Lambang
Palang Merah / Bulan Sabit Merah
! Kebanyakkan kes penyalahgunaan lambang
Palang Merah / Bulan Sabit Merah ketika di dalam
keadaan sebagai tanda pengenalan.
! Disebabkan oleh hal perubatan atau kesihatan,
lambang Palang Merah / Bulan Sabit Merah
biasanya digunakan oleh organisasi atau individu
yang tiada kaitan langsung dengan Pergerakan
Palang Merah / Bulan Sabit Merah.
! Pada dasarnya, apa sahaja kegunaan lambang
Palang Merah / Bulan Sabit Merah oleh mana-
mana pihak tanpa kelulusan Persatuan
Kebangsaan adalah satu penyalahgunaan samada
bertujuan perniagaan atau tidak.
! Meniru (Imitation)
" Penggunaan lambang yang meniru atau hampir
menyamai bentuk dan warna yang
kemungkinan boleh terkeliru dengan lambang
Palang Merah / Bulan Sabit Merah.
! Salah penggunaan (Improper use)
" Penggunaan lambang Palang Merah / Bulan
Sabit Merah oleh organisasi atau seseorang
yang tidak diiktiraf untuk menggunakannya
seperti organisasi perniagaan, badan bukan
kerajaan (NGO), ahli farmasi, doktor.
" Penggunaan lambang Palang Merah / Bulan
Sabit Merah oleh seseorang yang diiktiraf
untuk menggunakannya tetapi
menggunakannya tidak berdasarkan Prinsip
Asas Pergerakan seperti penggunaan lambang
untuk tujuan melepasi sempadan dengan cepat
ketika tidak bertugas.
! Penyelewengan (Grave misuse / Perfidy)
" Penggunaan lambang Palang Merah / Bulan
Sabit Merah sewaktu konflik bersenjata untuk
melindungi anggota tentera atau kelengkapan
perang seperti ambulan atau helikopter yang
ditanda dengan lambang Palang Merah / Bulan
Sabit Merah digunakan untuk menggangkut
anggota tentera atau kelengkapan perang. Ini
boleh ditakrif sebagai “Jenayah Perang”.
LAGU
&
IKRAR
LAGU
BULAN SABIT MERAH MALAYSIA
Bulan Sabit Merah Di Malaysia
Giat Berjasa Untuk Negara
Tidak Kira Kaum Dan Agama
Waktu Aman Atau Bahaya

Di Mana Jua Adanya Sengsara


Di Sana Ada Kita
Di Darat Dan Laut Kita Bersedia
Walaupun Diancam Bahaya

Bulan Sabit Merah Gerakan Sedunia


Membantu Semua Yang Menderita
Badan Sukarela Berkhidmat
Dengan Tabah Dan Bersemangat

Lyrics : Tan Sri Dato’ Dol Ramli


Song : Dato’ Johari Salleh

"Lagu Bulan Sabit Merah" - was first played in a ceremony 1975 to commemorate the change of name
of the Society from the Malaysian Red Cross Society to the Malaysian Red Crescent Society.
IKRAR
BULAN SABIT MERAH MALAYSIA
Bahawa kami ahli PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA berikrar taat
setia kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong
dan Pemerintah-pemerintah di Negeri kami berdasarkan prinsip-prinsip Rukun
Negara.

Bahawa kami berikrar akan sentiasa patuh kepada perlembagaan dan undang-
undang PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA dan lain-lain undang-
undang serta arahan PERSATUAN walau di mana kami berada.

Bahawa kami berikrar akan sentiasa memberikan khidmat sukarela kami kepada
mereka yang sakit dan menderita di waktu aman atau bencana berdasarkan kepada
PRINSIP BULAN SABIT MERAH seperti berikut:

KEMANUSIAAN
SAKSAMA
BERKECUALI
KEBEBASAN
KHIDMAT SUKARELA
BERSATU
KESEJAGATAN
KEAHLIAN
&
AKTIVITI
KEAHLIAN
BULAN SABIT MERAH MALAYSIA
"Ahli Kehormat Seumur Hidup
"Ahli Seumur Hidup
"Ahli Biasa (18 tahun ke atas)
! Ahli Bantuan Sukarela Berpakaian Seragam
! Ahli Bantuan Sukarela Tidak Berpakaian Seragam

"Ahli Belia
! Ahli Belia (13 - 18 tahun)
! Ahli Belia Terbuka (13 - 17 tahun)
! Ahli Kanak-kanak (Link) (9 – 12 tahun)

# Yuran Ahli Seumur Hidup dan Yuran Tahunan Ahli


ditetapkan oleh Majlis Kebangsaan
Sijil Ahli Seumur Hidup
! Sehingga 8 Mei 2004, terdapat 290,832 ahli
berdaftar dengan persatuan.

• Ahli-ahli Belia (pelajar sekolah menengah) dan


Kanak-kanak (pelajar sekolah rendah) membentuk
lebih kurang 80% ahli-ahli BSMM keseluruhannya.
AKTIVITI BSMM
• Perkhidmatan ambulan

• Perkhidmatan reaksi
kecemasan dan bantuan
bencana

• Penyebaran Undang-undang
Kemanusiaan Antarabangsa
(IHL)

• Program kesihatan dan


kemasyarakatan

• Pemulihan pertalian
kekeluargaan (Restoring
family links)
AKTIVITI BSMM

• Program pertolongan cemas

• Program pembangunan belia

• Program darah, HIV dan


AIDS

• Program anti-dadah

• Latihan dan modal insan

• Kutipan derma
AKTIVITI BSMM
AKTIVITI BSMM
PERSIJILAN
&
LENCANA KECEKAPAN
PERSIJILAN
BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

! SIJIL BSMM UNTUK SEKOLAH MENENGAH

! SIJIL ASAS BSMM

! SIJIL LANJUTAN BSMM

! SIJIL JURULATIH BSMM

! SIJIL JURULATIH KANAN BSMM


! LENCANA KECEKAPAN BSMM UNTUK SEKOLAH RENDAH
! Pendidikan Palang Merah / Bulan Sabit Merah (10 jam)
! Pendidikan Kesihatan (6 jam)
! Pertolongan Cemas Junior (12 jam)
! Persahabatan & Persefahaman Antarabangsa (6 jam)
! Perkhemahan (6 jam)

! LENCANA KECEKAPAN & SIJIL BSMM UNTUK SEKOLAH


MENENGAH
! Pendidikan Palang Merah / Bulan Sabit Merah & Asas Undang-undang Kemanusiaan
Antarabangsa (8 jam)
! Pertolongan Cemas Asas & Kardio Pulmonari Resusitasi (14 jam)
! Pendidikan Kesihatan (6 jam)
! Kawad (25 perintah daripada 47) – Lencana Kecekapan
! Kem Kraf (3 aktiviti perkhemahan) – Lencana Kecekapan
! Pencegahan Kebakaran (6 jam) – Lencana Kecekapan
! Persahabatan Antarabangsa – Lencana Kecekapan
LENCANA KECEKAPAN LINK
LENCANA KECEKAPAN BELIA
! SIJIL ASAS BSMM
! Pendidikan Palang Merah / Bulan Sabit Merah & Asas Undang-undang Kemanusiaan
Antarabangsa (PBS - 8 jam; Guru Pemimpin BSMM - 16 jam)
! Pertolongan Cemas Asas & Kardio Pulmonari Resusitasi (14 jam)
! Bantuan Bencana & Operasi Menyelamat (10 jam)
! Pendidikan Kesihatan ATAU Rawatan Rumah (6 jam)

! SIJIL LANJUTAN BSMM


! Pertolongan Cemas Lanjutan & Kardio Pulmonari Resusitasi (20 jam)
! Pengurusan & Pentadbiran (8 jam)
LENCANA PERSIJILAN PBS
! SIJIL JURULATIH BSMM
! Lulus peperiksaan persijilan ASAS & LANJUTAN BSMM
! Kaedah Mengajar (Guru terlatih dikecualikan) (8 jam)
! Lulus Penilaian Latihan Mengajar (Practical Assessment)

! SIJIL JURULATIH KANAN BSMM


! Menyempurnakan sekurang-kurangnya 30 jam pengajaran tiap-tiap tahap Asas &
Lanjutan
! Menyempurnakan sekurang-kurangnya 5 Program Seorang Pembantu Pertolongan
Cemas Dalam Setiap Rumah setiap tahun
! Menyempurnakan tempoh 3 tahun sebagai Jurulatih
! Bantuan Hidup Asas (8 jam)
! Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa (24 jam)
! Menyempurnakan tugas & tanggungjawab Persatuan dengan memuaskan & diperakui
oleh Pengerusi Cawangan
LENCANA JURULATIH
! SIJIL TAMBAHAN
! Kawad Kaki (20 jam)
! Simulasi Kecederaan (20 jam)

! KURSUS PERTOLONGAN CEMAS UNTUK ORANG AWAM


! Seorang Pembantu Pertolongan Cemas Dalam Setiap Rumah (6 jam)
! Pengenalan Pertolongan Cemas & Kardio Pulmonari Resusitasi (8 jam)
! Pertolongan Cemas Asas di Tempat Kerja (14 jam)
! Bantuan Hidup Asas (8 jam)
! Pertolongan Cemas Lanjutan & Kardio Pulmonari Resusitasi (20 jam)
ANUGERAH
&
PINGAT
! Ahli Kehormat Seumur Hidup (Honorary Life Membership)
! Pingat Perkhidmatan Cemerlang (Distinguished Service
Medal)
! Pingat Kebaktian Terpilih (Excellent Service Medal)
! Pingat Jasa Terpuji (Meritorious Service Medal)
! Sijil Kepujian (Certificate of Merit)
! Pingat Keberanian (Gallantry Award)
! Pingat Perkhidmatan Lama (Long Service Medal)
! Anugerah Khas Dermawan (Special Award for Benefactors)
! Anugerah Khas Istimewa (Special Award for Remarkable
Services)
! Pingat Jasa Terpuji – Belia (Meritorious Service Medal –
Youth)
! Sijil Kepujian – Belia (Certificate of Merit – Youth)
Pingat Nensen, 1977

Pingat Nansen telah dianugerahkan kepada Bulan Sabit Merah Malaysia di atas
penghormatan perkhidmatan kemanusiaan kepada orang-orang pelarian pada
Isnin, 10 Oktober 1977, jam 4.30 petang Di Palais des Nations, Geneva, Salle
XVII.
Anugerah Yayasan Tun Abdul
Razak, 1982

Bulan Sabit Merah telah memenangi ANUGERAH YAYASAN TUN ABDUL


RAZAK sebagai pengiktirafan Perkhidmatan cemerlang kepada masyarakat
dan Orang-orang pelarian Vietnam.
Anugerah Kualiti Perdana Menteri
(Sektor Sosial), 1991
Pingat Henry Dunant, 2008

Pingat Henry Dunant telah dianugerahkan kepada Datuk Ruby Lee (bekas
Setiausaha Agung) pada tahun 2008 dan disampaikan pada tahun 2009.
STRUKTUR
&
ORGANISASI
• Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
Antarabangsa terdiri daripada 3 badan yang
berasingan iaitu:

1. Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah (ICRC)


2. Persekutuan Antarabangsa Palang Merah dan Bulan Sabit
Merah (IFRC)
3. Persatuan-persatuan kebangsaan
J
JAWATANKUASA ANTARABANGSA
PALANG MERAH
(The International Committee of the Red
Cross)

Ditubuhkan pada tahun 1863. Institusi berkecuali yang


dianggotai oleh rakyat Switzerland dan telah diberi status
pemerhati oleh Perhimpunan Agung Bangsa-bangsa Bersatu
pada 16 Oktober 1990.

• Penjaga Prinsip-prinsip Asas Palang Merah.


• Pembangunan Konvensyen Kemanusiaan Antarabangsa.
• Mengiktiraf penubuhan Persatuan Palang Merah / Bulan
Sabit Merah.
• Menghantar bekalan bantuan bencana.
• Agensi Pengesanan Pusat.
• Menyediakan anggota perubatan sekiranya berlaku
peperangan.
PERSEKUTUAN ANTARABANGSA
PERSATUAN PALANG MERAH DAN
BULAN SABIT MERAH
(The International Federation of Red Cross
and Red Crescent Societies)

Ditubuhkan pada tahun 1919 iaitu selepas Perang Dunia


Pertama.

• Menggalak dan mempromosikan penubuhan dan


pembangunan Persatuan Kebangsaan.
• Merupakan badan tetap perhubungan di antara Persatuan
Kebangsaan serta penyelarasan dan penyelidikan.
• Bekerjasama dengan Persatuan Kebangsaan khasnya untuk
tujuan membaiki taraf.
• Bertanggungjawab mengelola dan menyelaras bantuan
kecemasan kepada mangsa bencana atau orang pelarian.
PERSATUAN PALANG MERAH DAN
BULAN SABIT MERAH KEBANGSAAN
(National Red Cross and Red Crescent
Societies)

PERANAN SETIAP MASA

• Bertindak sebagai khidmat bantuan kepada pihak berkuasa.


• Memberi bantuan kepada mangsa-mangsa bencana alam.
• Pencegahan penyakit dan membaiki tahap kesihatan.
• Melatih anggota-anggota Pertolongan Cemas dan Rawatan.

MASA PEPERANGAN

• Membantu Perkhidmatan Perubatan Tentera, menjaga yang


cedera atau sakit dan menderita di kalangan tentera.
STRUKTUR & PERSIDANGAN
ORGANISASI ANTARABANGSA
PERGERAKAN PALANG
MERAH & BULAN KERAJAAN DAN NEGARA
YANG TERLIBAT DENGAN
SABIT MERAH KONVENSYEN GENEVA
ANTARABANGSA

PERSIDANGAN
ANTARABANGSA PALANG
MERAH DAN BULAN SABIT
MERAH (International PERSEKUTUAN
Conference of Red Cross and ANTARABANGSA
JAWATANKUASA Red Crescent ) PERSATUAN PALANG MERAH
ANTARABANGSA PALANG DAN BULAN SABIT MERAH
MERAH (International PERSIDANGAN PERTAMA (International Federation of Red
Committee of the Red Cross) 1867 - 9 KERAJAAN 16 J/K Cross and Red Crescent)
(ICRC)
ICRC IFRC
DI TUBUHKAN PADA SATU PERSEKUTUAN DI
TAHUN 1863 – INSTITUSI PERINGKAT ANTARABANGSA
BERKECUALI DITUBUHKAN PADA TAHUN
DIANGGOTAI OLEH 1919 (DULU DIKENALI
RAKYAT SWITZERLAND DENGAN LIGA )
PERSATUAN KEBANGSAAN
PALANG MERAH DAN BULAN
SABIT MERAH
(National Red Cross and Red
Crescent)
Persidangan Antarabangsa
• ICRC, IFRC dan Persatuan-persatuan Kebangsaan
adalah badan yang bebas dan tidak terikat antara
satu sama lain tetapi saling bekerjasama.

• ICRC, IFRC dan Persatuan-persatuan Kebangsaan


inilah yang membentuk Pergerakan Palang Merah
dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa.

• ICRC, IFRC dan Persatuan-persatuan Kebangsaan


akan bertemu di Persidangan Palang Merah dan
Bulan Sabit Merah Antarabangsa setiap 4 tahun
sekali.

• Persidangan ini bagi membincangkan isu-isu


semasa dan perancangan akan datang.

• Persidangan ini diurus oleh sekretariat yang


beribu pejabat di Geneva.
Struktur Organisasi BSMM
• Penaung persatuan ialah Seri Paduka Baginda
Yang Dipertuan Agong.

• Presiden persatuan dipegang oleh Yang Amat


Berhormat Perdana Menteri.

• Timbalan Presiden dipegang oleh Yang Amat


Berhormat Timbalan Perdana Menteri.

• Naib Presiden dipegang oleh:


– YB Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
– YB Menteri Kesihatan
– YB Menteri Luar Negeri
– YB Menteri Belia dan Sukan
– YB Menteri Pelajaran
– YB Menteri Pendidikan Tinggi
CARTA ORGANISASI BSMM
MAJLIS KEBANGSAAN

IBU PEJABAT
KEBANGSAAN
LEMBAGA EKSEKUTIF SEKRETARIAT
KEBANGSAAN KEBANGSAAN

ZON

NEGERI CAWANGAN SEKRETARIAT CAWANGAN

DAERAH CABANG SEKRETARIAT CABANG

UNIT
Pasukan Bantuan Sukarela
Pasukan Kumpulan Kebajikan
Belia
Kanak-kanak
Majlis Kebangsaan

• Majlis Kebangsaan merupakan badan yang


membuat polisi dan dasar BSMM.

• Dianggotai oleh Pengerusi Kebangsaan, Timbalan


Pengerusi Kebangsaan, 4 orang Naib Pengerusi
Kebangsaan, Bendahari Kehormat Kebangsaan, 8
orang ahli yang dipilih, 2 orang wakil setiap
Cawangan, wakil-wakil agensi kerajaan,
kementerian dan Setiausaha Agung.

• Majlis Kebangsaan bermesyuarat 3 bulan sekali.


Pengerusi Kebangsaan
BSMM

YM Tunku Tan Sri Dato’ Shahriman bin Tunku Sulaiman,


PSM, DIMP, ASDK, PJK
Setiausaha Agung
BSMM

YBhg Dato Haji Noordin Bin Haji Abd Razak,


PSD, DMSM, PMW, JSM, KMN, BSK
AHLI MAJLIS KEBANGSAAN 2010-2012
Pengerusi Kebangsaan:
! YM Tunku Tan Sri Dato Shahriman Bin Tunku Sulaiman

Timbalan Pengerusi Kebangsaan:


! YBrs En Hisham Harun Hashim

Naib Pengerusi Kebangsaan:


! YBhg Dato Dr Haji Wan Azhar Bin Haji Wan Mohd Ali
! YBhg Dato Haji Noordin Bin Haji Abd Razak
! YBhg Dato William J Chai
! YBhg Dato Wira Dr Haji Bahari Bin Datuk Abu Mansor

Bendahari Kehormat:
! YBhg Dato’ Sayed A Rahman Bin Sayed Mohd

Ahli Majlis:
! YTM Tunku Panglima Besar Dato Seri Tunku Puteri Intan Safinaz
! YBrs En Lim Kim Chuan
! YBrs Tuan Haji Wan Mohd Ali Bin Wan Ahmad
! YBhg Dato Paduka Haji Wan Mahmood Bin Pawan Teh
! YBhg Dato Haji Bahari Bin Haji Taib
! YBrs Dr Sri Buana
! YBrs Dr Jagjit Singh
Lembaga Eksekutif Kebangsaan
• Badan yang menjalankan polisi dan dasar yang
diputuskan oleh Majlis Kebangsaan. Ia
melaksanakan arahan Majlis Kebangsaan dan
menjalankan aktiviti-aktiviti seharian BSMM.
Badan inilah yang menggerakkan Persatuan.

• Dianggotai oleh Pengerusi Kebangsaan, Timbalan


Pengerusi Kebangsaan, 4 orang Naib Pengerusi
Kebangsaan, Bendahari Kehormat Kebangsaan, 8
orang ahli yang dipilih, 5 orang wakil zon dan
Setiausaha Agung.

• Lembaga Eksekutif Kebangsaan (NEB)


bermesyuarat sekurang-kurangnya 2 bulan sekali.
Jawatankuasa Kebangsaan:

1. Belia
2. Kewangan
3. Kutipan Derma
4. Latihan
5. Pembangunan Organisasi
6. Pentadbiran & Perjawatan
7. Perhubungan Antarabangsa
8. Perkhidmatan Ambulan & Pengurusan
Bencana
9. Perkhidmatan Masyarakat
10. Program Darah / HIV – AIDS &
Penyalahgunaan Dadah
11. Lembaga Tender
12. Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa
13. Pengurusan
Setiap Pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan
akan melantik pula ahli-ahli Jawatankuasa masing-masing.
Zon & Cawangan
• Cawangan-cawangan BSMM diagihkan kepada 5
zon.

• Zon Utara
– BSMM Cawangan Perlis
– BSMM Cawangan Kedah
– BSMM Cawangan Pulau Pinang

• Zon Tengah
– BSMM Cawangan Perak
– BSMM Cawangan Selangor
– BSMM Cawangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
• Zon Selatan
– BSMM Cawangan Negeri Sembilan
– BSMM Cawangan Melaka
– BSMM Cawangan Johor

• Zon Pantai Timur


– BSMM Cawangan Pahang
– BSMM Cawangan Terengganu
– BSMM Cawangan Kelantan

• Zon Timur
– BSMM Cawangan Sabah
– BSMM Cawangan Wilayah Persekutuan Labuan
– BSMM Cawangan Sarawak
JAWATANKUASA CAWANGAN SELANGOR 2010-2012
! Penaung: DYMM Sultan Selangor

! Pengerusi: Pn. Fatimah Sulaiman


! Timb. Pengerusi: Dr. S. Selva Jothi
! Naib Pengerusi I: En. R. Kalaivanan
! Naib Pengerusi II: Dr. G. Varatharaju
! Pengarah: En. M. Somasuntharam
! Peg. Perubatan: Dr. Abdul Ali Raja Mohamed
! Setiausaha Kehormat: En. N. Murugan
! Bendahari Kehormat: Cik Normala Zulkarnain
! Pen. Pengarah Latihan: En. S. Muniandy
! Pen. Pengarah PBS: En. Kanadason Kandasamy
! Pen. Pengarah Belia/Link: Pn. A. Susan
! Penguasa Jururawat & Kebajikan: En. Kuyilan
! Kuartermaster: En. Khairuddin
! Peg. Seranta: Cik Loh Yin Peng
! PJKK Reaksi Kecemasan & Bencana: En. Azizul Amar Rahmat
! PJKK Derma Darah/HIV-AIDS: S. Ravi Solayappan
! PJKK Kutipan Derma: En. Pang Tee Kwong
! PJKK UUKA: Shaikh Dawood
! AJK: Saravanan Murugesu
! AJK: En. Abdul Wahab Othman
Cabang

• Setiap Cawangan terdiri daripada beberapa Cabang


(Chapter) di mana dahulu dikenali sebagai Daerah
dan Daerah Kecil. Daerah Kecil biasanya
merupakan suatu institusi seperti universiti,
maktab perguruan dan sebagainya. Daerah Kecil
kini telah dinaik taraf kepada Cabang. Setakat
tahun 2000, ada 119 Cabang di seluruh negara.
CARTA ORGANISASI CABANG

Pengerusi

Penasihat

Timbalan
Pengerusi

Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II

Pegawai Pegawai
Setiausaha Bendahari Pegawai Pegawai
Penjaga Penjaga Belia
Kehormat Kehormat Perubatan Penjaga PBS
Latihan / Link

PJKK Reaksi PJKK Program


Pegawai PJKK Kutipan Penguasa PJKK
Kuartermaster PJKK UUKA Kecemasan & Darah, HIV /
Seranta Derma Jururawat Kebajikan
Bencana AIDS

Jawatan Timbalan Pengerusi biasanya tiada di peringkat Cabang (mengikut keperluan)


• Penubuhan Cabang
– Mereka yang berminat hendaklah terlebih dahulu
menjadi ahli BSMM dengan mengisi Borang Keahlian.
– Mengadakan Mesyuarat Khas Penubuhan dan melantik
Jawatankuasa Penaja.
– Pihak Institusi kemudian hendaklah menulis surat
permohonan penubuhan Cabang kepada Cawangan
dengan disertai senarai Jawatankuasa Penaja.
– Dicadangkan oleh Cawangan dan kelulusan oleh Lembaga
Eksekutif Kebangsaan.

• Penasihat / Panel Penasihat Cabang


– Dicadangkan oleh Cabang dan kelulusan oleh Cawangan.
– Tiada hak mengundi.
• Jawatankuasa Cabang
– Ahli yang Dipilih (Elected Members):
• Pengerusi (Chairman)
• Timbalan Pengerusi (Deputy Chairman)
• 2 orang Naib Pengerusi (Vice Chairman)
• Pegawai Perubatan (Medical Officer)
• Setiausaha Kehormat (Honorary Secretary)
• Bendahari Kehormat (Honorary Treasurer)
• Penguasa Jururawat (Nursing Superintendent)
• Kuartermaster (Quartermaster)
• Pegawai Penjaga Latihan (Officer in Charge of Training)
• Pegawai Penjaga PBS (Officer in Charge of VAD)
• Pegawai Penjaga Belia (Officer in Charge of Youth)
• Pegawai Penjaga Kanak-kanak (Officer in Charge of Link)
• Tidak melebihi 7 orang lain-lain Ahli yang Dipilih (Elected
Members)
– Ahli-ahli Jawatankuasa Cabang yang dipilih (Elected
Members) adalah tidak melebihi 20 orang pada satu-satu
masa.
– Ex-officio terdiri daripada wakil Jabatan-jabatan
Kerajaan atau Kementerian.
– Tempoh jawatan adalah untuk 2 tahun.
– Senarai nama ahli Jawatankuasa Cabang yang dipilih
(Elected Members) hendaklah dikemukakan bagi
pertimbangan dan kelulusan Cawangan sebelum dapat
memegang jawatan.
– Pemilihan hendaklah dilakukan sewaktu Mesyuarat
Agung Tahunan (AGM).

• Mesyuarat Cabang
– Mesyuarat Cabang hendaklah diadakan sekurang-
kurangnya 4 kali setahun.
– Mesyuarat Agung Tahunan hendaklah diadakan sebelum
akhir Mac setiap tahun.
– Wakil Cawangan hendaklah dijemput menghadiri semua
Mesyuarat Cabang.
– Minit Mesyuarat dan semua Laporan Cabang mesti
dihantar segera kepada Cawangan dari masa ke semasa.
– Cabang dikehendaki melantik seorang wakil tetap untuk
menduduki Jawatankuasa Cawangan.
• Kewangan dan Harta Benda
– Tahun Kewangan Persatuan ialah dari 1 Januari hingga
31 Disember.
– Semua harta benda dan kewangan yang dimiliki adalah
hak Persatuan.
– Semua wang tidak boleh diderma kepada lain-lain
organisasi kecuali kepada institusi yang mempunyai
matlamat dan tujuan yang sama dengan Persatuan.
– Ahli tidak boleh membuat rayuan derma atau mengambil
bahagian dalam pungutan derma kecuali mendapat
kelulusan Lembaga Eksekutif Kebangsaan atau
Cawangan.
– Cabang tidak boleh memungut derma di Cawangan atau
Cabang lain kecuali mendapat kebenaran Lembaga
Eksekutif Kebangsaan atau Cawangan berkenaan.
– Akuan Bank boleh dibuka atas nama Persatuan setelah
mendapat kelulusan Lembaga Eksekutif Kebangsaan atau
Cawangan.
– Cabang boleh mengadakan ‘Petty Cash’ dan hendaklah
dipegang oleh Bendahari Kehormat.
Unit
• Aktiviti di peringkat Cabang biasanya dijalankan
oleh unit-unit yang terdiri daripada bahagian
Pasukan Bantuan Sukarela atau PBS (Volunteer
Aid Detachment atau VAD), Pasukan Kumpulan
Kebajikan (Welfare Service Group atau WSG),
Belia (Youth) dan Kanak-kanak (Link).

• Setiap unit ini mempunyai pegawai masing-


masing. Bagi unit Belia, Pegawai Belianya ialah
guru penasihat BSMM yang dilantik oleh sekolah.
• Setiap unit yang berdaftar dengan IPK mempunyai
nombor unit yang khas, yang menunjukkan unit
itu dari Cawangan mana dan dari bahagian apa.

• Contohnya Unit SL(VAD)62 menunjukkan unit ini


ialah dari Cawangan Selangor (SL), merupakan
unit Volunteer Aid Detachment atau Pasukan
Bantuan Sukarela (VAD) dan nombor 62
menunjukkan ia merupakan unit ke 62 yang
didaftarkan. Ini sebenarnya ialah nombor unit
bagi Universiti Teknologi MARA.
CARTA ORGANISASI PBS
KOMANDAN

PENOLONG KOMANDAN

KUARTERMASTER

KETUA UTAMA SEKSYEN

KETUA KETUA
SEKSYEN SEKSYEN

PENOLONG PENOLONG PENOLONG PENOLONG PENOLONG PENOLONG


KETUA KETUA KETUA KETUA KETUA KETUA
SEKSYEN SEKSYEN SEKSYEN SEKSYEN SEKSYEN SEKSYEN

4 x Ahli 4 x Ahli 4 x Ahli 4 x Ahli 4 x Ahli 4 x Ahli


Peranan & Tanggungjawab
Pemimpin Pasukan
• Pentadbiran
– Pendaftaran ahli
– Kad ahli
– Kewangan
– Perlantikan AJK Pasukan

• Latihan
– Program latihan dan peperiksaan
– Perjumpaan mingguan
– Kursus
– Kecekapan ahli

• Tatatertib
• Aktiviti
– Program kemasyarakatan
– Program darah
– Pembangunan belia
– Penjagaan kesihatan asas
– Program anti-dadah
– Lawatan ke hospital / rumah kebajikan

• Pakaian Seragam

• Kebajikan Ahli
– Masalah ahli
– Ahli sakit
PERHUBUNGAN
&
LARANGAN
• Semua surat menyurat atau perhubungan dengan
Kerajaan Malaysia atau Badan Antarabangsa
hendaklah melalui Cawangan dan Ibu Pejabat
Kebangsaan.

• Semua surat menyurat atau perhubungan dengan


Kerajaan Negeri hendaklah melalui Cawangan.

• Perhubungan Ahli atau Cabang dengan Ibu Pejabat


Kebangsaan hendaklah melalui Cawangan.

• Perhubungan oleh Cabang dengan Cawangan lain


atau Cabang lain di luar Cawangan hendaklah
melalui Cawangan masing-masing.
• Semua ahli kecuali Pengerusi Kebangsaan,
Setiausaha Agung, Pengerusi Cawangan atau
Cabang, Setiausaha Kehormat Cawangan atau
Cabang tidak dibenarkan membuat persidangan
akhbar, memberi maklumat atau bercakap di
Radio atau TV melainkan mendapat mandat
daripada Lembaga Eksekutif Kebangsaan,
Cawangan atau Cabang.

• Persatuan atau Cawangan boleh melantik


wakilnya menduduki di dalam Organisasi lain
yang bidang tugas dan matlamatnya adalah sama.
PERJAWATAN
KEBANGSAAN CAWANGAN CABANG UNIT

Penaung (SPB YDP


Agong)
KEBANGSAAN CAWANGAN CABANG UNIT

Presiden
Penaung (DiRaja)
Pengerusi
KEBANGSAAN CAWANGAN CABANG UNIT

Timb. Presiden
Naib Presiden
Timb. Pengerusi Penaung
Penasihat
Kehormat
KEBANGSAAN CAWANGAN CABANG UNIT

Naib Pengerusi
Bendahari Pengerusi
Kehormat
KEBANGSAAN CAWANGAN CABANG UNIT

Ahli NEB Penasihat


Setiausaha Agung Timb. Pengerusi
KEBANGSAAN CAWANGAN CABANG UNIT

Naib Pengerusi
Pengarah Pengerusi
Pengarah
KEBANGSAAN CAWANGAN CABANG UNIT

Pen. Pengarah
Latihan
Pen. Pengarah PBS
Pen. Pengarah
Penasihat
Ahli J/kuasa Belia
Naib Pengerusi 1
Ketua Bahagian Setiausaha
Naib Pengerusi 2
Kehormat
Bendahari
Kehormat
Peg. Perubatan
KEBANGSAAN CAWANGAN CABANG UNIT

Peg. Penjaga
Latihan
Penguasa Peg. Penjaga PBS
Jururawat Peg. Penjaga Belia
Kuartermaster Peg. Penjaga Belia:
Peg. Tadbir
PJKK Kanak-kanak Penaung
Bahagian
Duta Muhibbah Setiausaha (Pengetua)
Peg. Tadbir Kehormat
Bahagian Peg. Perubatan
Bendahari
Kehormat
KEBANGSAAN CAWANGAN CABANG UNIT

PBS:
Komandan
Kuartermaster
Peg. Pembantu
Belia:
Perkhidmatan Perubatan
Pemimpin Belia
Kecemasan (ESO) (MA/SRN)
Pen. Peg. Tadbir PJKK
Kanak-kanak:
Peg. Tadbir
Penaung (Guru
Besar)
KEBANGSAAN CAWANGAN CABANG UNIT

PBS:
Pen. Komandan

Belia:
Pem. Perubatan Pen. Peg.
AJK
Ambulan (AMA) Pemimpin Belia

Kanak-kanak:
Peg. Pemimpin
Kanak-kanak
KEBANGSAAN CAWANGAN CABANG UNIT

PBS:
Kuartermaster

Kanak-kanak:
Pen. Peg.
Pemimpin Kanak-
kanak
KEBANGSAAN CAWANGAN CABANG UNIT

PBS / Belia:
Ketua Utama
Seksyen
KEBANGSAAN CAWANGAN CABANG UNIT

PBS / Belia:
Ketua Seksyen
KEBANGSAAN CAWANGAN CABANG UNIT

PBS / Belia:
Pen. Ketua
Seksyen
TUGAS
AHLI JAWATANKUASA
CABANG
PENGERUSI
! Bertanggungjawab terhadap Pengerusi Cawangan dan
bertanggungjawab terhadap semua hal berkaitan pengurusan,
pembangunan, pentadbiran dan kegiatan Cabang.
! Bertanggungjawab mempengerusikan semua Mesyuarat
Jawatankuasa Cabang.
! Mempunyai satu undi Penentuan dan akan menandatangani minit
tiap-tiap mesyuarat semasa disahkan.
! Bertanggungjawab menyediakan tugas-tugas dan menyelia AJK
Cabang dalam perlaksanaan tugas mereka.
! Menentukan akaun Cabang disediakan untuk diaudit, diluluskan
dan dikemukakan ke Cawangan.
! Bertanggungjawab di dalam memastikan belanjawan dan
perancangan belanjawan Cabang tersusun rapi.
! Terlibat dalam tugas-tugas rasmi dengan Kementerian, Jabatan
Kerajaan dan BSMM.
NAIB PENGERUSI I
! Bertanggungjawab menjalankan tugas Pengerusi semasa
ketiadaannya.
! Mengambil alih jawatan Pengerusi apabila Pengerusi meletakkan
jawatan sehingga Pengerusi baru dilantik.
! Bertanggungjawab terhadap kegiatan pentadbiran dan kewangan
Cabang.
! Bertanggungjawab membantu Pengerusi menyelia tugas AJK
Cabang.

NAIB PENGERUSI II
! (Bergantung pada keperluan Cabang dan tugas-tugasnya seperti
Naib Pengerusi I)
SETIAUSAHA KEHORMAT
! Bertanggungjawab terhadap Setiausaha Cawangan dan menjadi
Pegawai Penyelaras dan Perhubungan untuk Cabang dan Unit.
! Membantu Jawatankuasa Cabang dalam memelihara perhubungan
dengan Badan-badan Kerajaan, Swasta dan Pertubuhan lain di
peringkat Cabang.
! Bertanggungjawab memberi bantuan sekretariat dan susulan untuk
Jawatankuasa Cabang terutama kepada Pengerusi dan Naib
Pengerusi.
! Menyelaras semua kegiatan Cabang.
! Bekerjasama dengan Bendahari Kehormat dalam menyediakan
Peruntukan Tahunan dan Penyata Kewangan.
! Menjadi Pegawai Pentadbiran peringkat Cabang termasuk
bertanggungjawab mengenai semua dokumen, buku, rekod,
pendaftaran dan insuran kepunyaan Cabang.
BENDAHARI KEHORMAT
! Bertanggungjawab terhadap Bendahari Cawangan dan akan
bertanggungjawab menyimpan rekod akaun, menyediakan Penyata
Penerimaan dan Pembayaran, Pendapatan dan Perbelanjaan dan
Kunci Kira-kira bulanan dan tahunan.
! Bertanggungjawab mengenai penerimaan dan pembayaran di
Cabang dan Unit.
! Menandatangani semua cek yang dikeluarkan bersama pegawai
yang dilantik oleh Jawatankuasa Cabang.
! Bertanggungjawab menyediakan Belanjawan Tahunan untuk
dikemukakan dalam Mesyuarat Agung Tahunan Cabang dan
memajukan ke Cawangan.
! Menasihati Jawatankuasa Cabang dalam pengawasan kewangan
dan audit.
! Bertanggungjawab menyimpan dan merekod segala harta Cabang
seperti tanah, bangunan, kenderaan, peralatan, perkakasan pejabat
dan lain-lain.
! Menyelia dan mengemukakan akaun yang disatukan ke Cawangan
sebelum 30 Mac setiap tahun.
PEGAWAI PERUBATAN
! Bertanggungjawab mengenai berbagai aspek perubatan dan
kesihatan dalam program-program Cabang.
! Bekerjasama dengan Pegawai Penjaga Latihan untuk
mengemaskinikan cara-cara latihan pertolongan cemas, rawatan
rumah, pemulihan pernafasan dan lain-lain perkara yang
bersangkutan di peringkat Cabang.

PENGUASA JURURAWAT
! Bertanggungjawab dalam segala aspek kegiatan rawatan dan
kejururawatan di Cabang.
! Bekerjasama dengan Pegawai Penjaga Latihan untuk
mengemaskini cara-cara rawatan.
PEGAWAI PENJAGA LATIHAN
! Bertanggungjawab kepada Penolong Pengarah Latihan Cawangan
mengenai semua hal latihan di Cabang.
! Bertanggungjawab mempengerusikan semua mesyuarat
Jawatankuasa Latihan Cabang.
! Bekerjasama dengan Penolong Pengarah Latihan Cawangan dalam
usaha menyelaras, merancang dan mengimplimentasi program
latihan untuk Cabang dan Unit.
! Bertanggungjawab dalam merancang dan mengadakan semua
program latihan untuk Cabang.
! Bertanggungjawab memajukan Laporan Latihan Cabang kepada
Penolong Pengarah Latihan Cawangan.
PEGAWAI PENJAGA PBS
! Bertanggungjawab kepada Penolong Pengarah PBS Cawangan,
Pengerusi / Naib Pegerusi Cabang dalam semua hal kebajikan am,
pengurusan dan kegiatan PBS di Cabang.
! Bekerjasama dengan Penolong Pengarah PBS dalam penubuhan dan
pembangunan PBS di Cabang.
! Bekerjasama dengan Pengerusi JKK Bantuan Bencana dalam
pengerahan dan memobilisasikan anggota PBS semasa bencana
alam peringkat Cabang.
! Bertanggungjawab menyediakan laporan aktiviti PBS peringkat
Cabang dan memajukan kepada Penolong Pengarah PBS dari
semasa ke semasa.
! Bertanggungjawab menyediakan laporan berhubung kenaikan
pangkat Pasukan PBS, pertukaran pemimpin dan alamat melalui
Pengerusi / Setiausaha Kehormat Cabang seperti yang telah
diluluskan oleh J/kuasa Cabang.
! Bertanggungjawab menyelesaikan masalah yang timbul dari
pasukan PBS yang mana di dalam bidang dan tugas beliau.
Disyorkan jika terdapat masalah atau keraguan, hendaklah
merujuk kepada Pengerusi Cabang atau Penolong Pengarah PBS.
! Mempengerusi, menasihat dan menyelaras mesyuarat Pegawai-
pegawai PBS.
! Bersama Pegawai Latihan menentukan pasukan PBS mendapat
latihan yang sewajarnya.
PEGAWAI PENJAGA BELIA / LINK
! Bertanggungjawab kepada Penolong Pengarah Belia dalam semua
hal kebajikan am, pengurusan dan kegiatan unit-unit Belia /
Kanak-kanak di Cabang.
! Bekerjasama dengan Penolong Pengarah Belia dalam penubuhan
dan pembangunan unit Belia / Kanak-kanak di Cabang.
! Bertanggungjawab dalam menyediakan laporan aktiviti Belia /
Kanak-kanak peringkat Cabang dan memajukan kepada Penolong
Pengarah Belia dari semasa ke semasa.
! Bertanggungjawab menyediakan laporan berhubung kenaikan
pangkat pasukan Belia, pertukaran pemimpin dan alamat melalui
Pengerusi / Setiausaha Kehormat Cabang seperti yang diluluskan
oleh J/kuasa Cabang.
! Bertanggungjawab menyelesaikan masalah yang timbul dari
pasukan Belia / Kanak-kanak yang mana di dalam bidang dan
tugas beliau. Disyorkan jika terdapat masalah dan keraguan
hendaklah dirujuk kepada Pengerusi Cabang atau Penolong
Pengarah Belia.
! Mempengerusi, menasihat dan menyelaras mesyuarat Pegawai-
pegawai Belia dan Kanak-kanak.
! Bersama-sama Pegawai Latihan menentukan pasukan Belia dan
Kanak-kanak mendapat latihan yang sewajarnya.
PEGAWAI SERANTA
! Bertanggungjawab kepada Pengerusi / Naib Pengerusi Cabang
dalam memberi informasi mengenai kegiatan Cabang.
! Bekerjasama dengan Setiausaha Kehormat Cabang dalam
menerbitkan semua bahan berita, bahan bercetak atau elektronik
dan penerangan mengenai kegiatan Cabang.
! Bekerjasama dengan Setiausaha Kehormat Cabang dalam
membangunkan satu sistem perhubungan antara berbagai J/kuasa
Cabang dengan Cawangan dan pasukan-pasukan.
KUARTERMASTER
! Bertanggungjawab kepada Pengerusi / Naib Pengerusi Cabang dan
Kuartermaster Cawangan untuk semua aset (peralatan dan
bekalan) yang dipunyai oleh Cabang.
! Bertanggungjawab mengenai stor dan inventori Cabang dan
menyediakan laporan harta benda dan lain-lain yang berkaitan
kepada Cawangan dari semasa ke semasa melalui Setiausaha
Kehormat Cabang.
PENGERUSI JKK BANTUAN BENCANA
! Bertanggungjawab kepada Pengerusi / Naib Pengerusi Cabang dan
Pengerusi JKK Bantuan Bencana Cawangan di dalam aktiviti
Bantuan Bencana.
! Bertanggungjawab dalam memberi arahan bergerak (movement
orders), arahan pentadbiran dan operasi dalam gerakan bantuan
bencana di peringkat Cabang dengan kerjasama Pengerusi JKK
Bantuan Bencana Cawangan.
! Bertanggungjawab mengendalikan Pusat Kawalan Bantuan Bencana
BSMM Cabang dan dengan kerjasama Pegawai Penjaga PBS / Belia
dalam pengerahan serta tenaga manusia dalam masa bencana.
! Bekerjasama dengan Kuartermaster dalam mengganti kembali
bekalan barang-barang bantuan bencana.
! Bertanggungjawab dalam merangka, membangunkan dan
kemaskinikan Rancangan Persediaan / Bantuan Bencana peringkat
Cabang dengan kerjasama Cawangan.
! Bertanggungjawab menyediakan laporan bencana / persediaan /
bantuan dari masa ke masa dan memajukan kepada Pengerusi JKK
Bantuan Bencana Cawangan melalui Setiausaha Kehormat Cabang.
! Mewakili Cabang di dalam Jawatankuasa Bantuan Bencana
Kerajaan di peringkat Cabang.
PENGERUSI JKK KUTIPAN DERMA
! Bertanggungjawab kepada Pengerusi JKK Kutipan Derma
Cawangan dan Pengerusi / Naib Pengerusi Cabang dalam
merancang, melaksanakan dan menilai kegiatan kutipan derma
peringkat Cabang.
! Bertanggungjawab dalam program kutipan derma peringkat
Cabang.
! Berhubung dengan Cawangan dalam merangka projek kutipan
derma peringkat Cabang.
! Berhubung dengan Pegawai Penjaga Latihan / PBS / Belia untuk
keperluan ahli dan bantuan.
! Bertanggungjawab dalam menghantar semua laporan kegiatan yang
telah dijalankan mengikut kelulusan Cawangan dan perlembagaan
persatuan dan memajukan semua laporan berkaitan melalui
Setiausaha Kehormat Cabang.
PENGERUSI JKK ANTI DADAH
! Bertanggungjawab kepada Pengerusi JKK Anti Dadah Cawangan
dan Pengerusi / Naib Pengerusi Cabang dalam merancang,
melaksanakan dan menilai kegiatan anti dadah peringkat Cabang.
! Berhubung dengan Jawatankuasa Program Anti Dadah peringkat
Cawangan untuk mengendalikan kempen anti dadah serta menarik
perhatian ahli terhadap penyalahgunaan dadah.
LAIN-LAIN JKK
! PENTADBIRAN
! ANUGERAH
! PROGRAM DARAH
! BANGUNAN
! PERKHIDMATAN MASYARAKAT
! KEBAJIKAN
! DISIPLIN
! UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA
! HIV/AIDS
! HARI PALANG MERAH & BULAN SABIT MERAH
TUGAS
AHLI JAWATANKUASA
PASUKAN BANTUAN
SUKARELA
KOMANDAN
! Bertanggungjawab mempastikan disiplin, latihan, kecekapan,
pakaian seragam, rekod dan kewangan pasukan di dalam keadaan
baik.
! Menerima dan melaksana arahan yang diterima daripada Cabang /
Cawangan dari semasa ke semasa.
! Mengatur kursus dan latihan untuk ahli-ahli pasukan seperti mana
peruntukan Buku Panduan Latihan.
! Mengatur program aktiviti tahunan pasukan.
! Mengagihkan tugas rasmi BSMM di kalangan anggota pasukannya
dan mempastikan kehadiran anggota pasukannya dalam setiap
tugas yang telah diberikan.
! Bertanggungjawab menghantar laporan pasukan kepada Cabang
setiap tahun.

PENOLONG KOMANDAN
! Memikul tanggungjawab Komandan pasukan semasa ketiadaan
beliau.
! Membantu Komandan di dalam perlaksanaan tugasnya.
KUARTERMASTER
! Mengendalikan penerimaan peralatan-peralatan pasukan atau
peralatan yang dipinjam daripada Cabang / Cawangan / IPK atau
organisasi lain agar sentiasa terpelihara.
! Mengadakan rekod-rekod mengenai alatan serta aset pasukan dan
memastikan ianya boleh digunakan pada bila-bila masa diperlukan.
! Mengetuai pasukan semasa ketiadaan Komandan dan Penolong
Komandan.

KETUA UTAMA SEKSYEN


! Melatih dan menjaga disiplin anggota seksyen di bawah jagaannya.
! Bertanggungjawab mengetuai dua orang Ketua Seksyen.
! Bertindak sebagai Setiausaha di dalam mesyuarat pasukannya.
! Mengetuai pasukan semasa ketiadaan semua pegawai atasan
pasukannya.
KETUA SEKSYEN
! Menjaga seksyen dan membantu Ketua Utama Seksyen di dalam
memantau disiplin anggota pasukan di bawah jagaannya.
! Bertanggungjawab mengetuai tiga orang Penolong Ketua Seksyen.
! Mengetuai pasukannya semasa ketiadaan semua pegawai atasan
dan Ketua Utama Seksyen pasukannya.

PENOLONG KETUA SEKSYEN


! Bertanggungjawab mengetuai empat orang anggota pasukan.
! Bertanggungjawab menjaga dan melatih anggota bawahannya.
Sekiranya pasukannya mempunyai bilangan anggota yang ramai,
beliau boleh memberi tunjuk ajar kepada sekurang-kurangnya 15
orang anggota pasukannya.
PAKAIAN SERAGAM
! Pakaian-pakaian seragam BSMM hendaklah dipakai lengkap
dengan peralatan yang telah diperuntukkan bagi tiap-tiap jenis
pakaian seragam.
! Semua peralatan seperti pingat, reben (ribbons) dan sebagainya
hendaklah mengikut spesifikasi yang telah diluluskan oleh Majlis
Kebangsaan dan dibeli secara persendirian.
! Pakaian seragam BSMM hanya boleh dipakai semasa menjalankan
tugas BSMM.
! Ahli-ahli tidak dibenarkan menukar warna atau fesyen pakaian
seragam atau menokok-tambah atau mengubah pakaian dan
peralatan yang digunakan.
! Barang kemas tidak boleh dipakai semasa memakai pakaian
seragam BSMM kecuali jam tangan dan cincin perkahwinan.
! Ahli-ahli yang telah diberhentikan atau meletakkan jawatan adalah
dilarang memakai pakaian seragam atau lencana BSMM.
! Ahli yang mewakili BSMM ke luar negara hendaklah memakai
pakaian seragam yang bersesuaian mengikut arahan atau garis
panduan yang disyaratkan.
! Hanya ahli yang beragama Sikh sahaja dibenarkan memakai sarban
mengikut spesifikasi yang ditetapkan.
Uniform Lelaki Uniform Wanita

1 Pakaian Istiadat Pegawai 1 Pakaian Istiadat Pegawai

2 Pakaian Seragam Pegawai 2 Pakaian Seragam Pegawai

3 Pakaian Seragam Pegawai 3 Pakaian Seragam Pegawai

4 Pakaian Seragam PBS 4A & 4B Pakaian Seragam PBS / Belia

Pakaian Seragam Kawalan Pakaian Seragam Kawalan


5 Kehormat PBS / Belia
5A & 5B Kehormat PBS / Belia

Pakaian Seragam Anggota Pakaian Seragam Anggota


6 Ambulans
6 Ambulans

7 Pakaian Seragam EMU 7 Pakaian Seragam EMU

Pakaian Seragam Belia / Kanak- Pakaian Seragam Belia / Kanak-


8 kanak
8 kanak

9 Pakaian Seragam Latihan 9 Pakaian Seragam Latihan

10 Pakaian Seragam Pilihan


Pakaian Istiadat No. 1 – Pegawai Pakaian Istiadat No. 1 – Pegawai
Lelaki Wanita
Pakaian Seragam No. 2 – Pegawai Pakaian Seragam No. 2 – Pegawai
Lelaki Wanita
Pakaian Seragam No. 3 – Pegawai Pakaian Seragam No. 3 – Pegawai
Lelaki Wanita
Pakaian Seragam No. 4 – PBS Pakaian Seragam No. 4A – PBS /
Lelaki Belia Wanita
Pakaian Seragam No. 5 – PBS / Pakaian Seragam No. 5A – PBS /
Belia Lelaki (Kawalan Kehormatan) Belia Wanita (Kawalan Kehormatan)
Pakaian Seragam No. 8 – Belia / Pakaian Seragam No. 8 – Belia /
Link Lelaki Link Wanita
Baju Korporat
Kemeja T
Sebahagian Peralatan Pakaian Seragam
Pegawai

Gojet

Jalur Emas Jalur Bunga Padi

Lencana Sulam
SEKIAN
TERIMA KASIH
DISUSUN OLEH WAHAB CHIK

KURSUS INTENSIF PEGAWAI BARU


BSMM CABANG UiTM
11 – 13 Februari 2011
Akademi Latihan Inovasi & Motivasi (ALIM), Jugra, Selangor