Sie sind auf Seite 1von 2
Ako, si RepublicRepublicRepublicRepublicRepublic ofofofofof thethethethethe

Ako, si

RepublicRepublicRepublicRepublicRepublic ofofofofof thethethethethe PhilippinesPhilippinesPhilippinesPhilippinesPhilippines

ProfessionalProfessionalProfessionalProfessionalProfessional RegulationRegulationRegulationRegulationRegulation CommissionCommissionCommissionCommissionCommission

ManilaManilaManilaManilaManila

PANUNUMPA NG PROPESYONAL

PRC REG Form No. 001 (Rev. Nov 2007)

Paste here your recent PASSPORT SIZE colored picture in white background with complete name tag

,

ng

(Pook na Sinilangan, Bayan/Lungsod, Probinsya)

ay taimtim na nanunumpa na itataguyod ko at ipagtatanggol ang Saligang Batas ng Pilipinas, na ako ay tunay na mananalig at tatalima rito; na susundin ko ang mga batas, mga utos na legal, at mga atas na ipinahayag ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas; at kusa kong babalikatin ang pananagutang ito, na walang ano mang pasubali o hangaring umiwas.

Taimtim pa rin akong manunumpa na sa lahat ng panahon at pook na kinaroroonan ay

mahigpit

mga

buong husay sa abot ng aking makakaya ang mga tungkulin at pananagutang iniatang sa isang itinakdang

ng

sa Pilipinas, at marapat kong gagampanan ng

akong

manghahawakan

(Propesyon)

sa

mga

etikal

at

tuntuning

propesyonal

(Propesyon)

Kasihan Nawa ako ng Diyos.

A -

(Blg. ng Sedula)

(Kinuha sa)

(Lagda)

(Petsa)

Nilagdaan at Pinanumpaan sa harap ko ngayong ika-

taon ng ating Panginoon

sa

ng

,

Pilipinas.

Selyo

Dokumentaryo

FOR PRC PROCESSING

OK to Pay:

OR No.:

Date Paid:

Profession:

Registration No.:

Registration Date:

(Pinunong Tagapanumpa)

(Katungkulang Opisyal)

 

PERSONAL DATA

Telephone/Contact Number :

Date of Examination:

Citizenship:

Date of Birth:

Civil Status:

Sex:

Spouseís Name/Citizenship:

Fatherís Name/Citizenship:

Motherís Name/Citizenship:

PLEASE FILL OUT THIS CLAIM SLIP

CLAIM SLIP

NAME:

PROFESSION:

REGISTRATION

REGISTRATION DATE:

Please present this slip at Issuance Window

to claim your professional identification card on

(NOTE: REPRESENTATIVE WITH PROPER IDENTIFICATION SHOULD PRESENT SPECIAL POWER OF ATTORNEY / AUTHORIZATION LETTER FROM THE REGISTERED PROFESSIONAL). FOR CONFIRMATION PLEASE CALL UP (02) 736-22-48.

Registration Officer

PROCEDURES

Step 1. Accomplish this Oath Form.

Step 2. Pay for two sets of metered documentary stamps (one stamped on this form and one for the Registration Certificate) at the Customer Service Center.

Step 3. Present duly accomplished oath form (where your profession belongs, for verification of records and assessment at Window 14, Window 19, Window 28 or at PRC Service Center, Ever-Recto

Step 4. Pay prescribed fees at the Cashier.

Step 5. Sign in the Registry Book and receive your claim slip at:

Window 17

Window 20

Window 27

Step 6. Claim your professional ID as scheduled. Please refer to your claim slip for further instructions.

REQUIREMENTS

1. Duly accomplished Oath Form or Panunumpa ng Propesyonal

2. Current Community Tax Certificate (cedula)

3. Two pieces passport size colored picture in white background with complete name tag (for Oath Form and Certificate of Registration) 4. One pc. 1”x1” colored picture in white background with complete name tag (for Registry of Professionals)

5. Two sets of metered documentary stamps (for Oath Form and Certificate of Registration)

6. One (1) short brown envelope with name and profession

New registrants should come personally to the PRC Central Office or to the nearest Regional Office to file his/her application for registration and to affix his/her signature on the registry book.

In case registrant is located abroad, please find below the following requirements :

1. Take the professional’s oath before the Philippine Consul.

2. Special Power of Attorney notarized by the Consul.

3. Copy of passport page showing personal data.

4. Copy of passport page showing date of entry abroad.

Board Certificates shall be claimed at the Central Office or the Regional Office where the application for the same has been filed. Representatives must present Special Power of Attorney and appropriate identification papers.