Sie sind auf Seite 1von 3

Principalele reglementari ale noii ortografii germane Page 1 of 3

Principalele reglementari ale noii ortografii germane

1. Ortografia cuvintelor apar inând unei familii de cuvinte


se adapteaz ortografiei r d cinii lor:

de exemplu:
ort. veche ort. nou traducere

numerieren nummerieren (adaptat dup Nummer) a numerota


potentiell potenziell (dup Potenz) poten ial
differentiell differenziell (dup Differenz) diferen ial

2. In cuvintele compuse se vor p stra toate literele (chiar dac


fenomenul duce la triplarea unora), sau se pot scrie cu liniu

de exemplu:
ort. veche ort. nou traducere

Schnellauf Schnelllauf alergare de vitez


(din schnell + Lauf) (sau Schnell-Lauf)
Schiffahrt Schifffahrt naviga ie
(din Schiff + Fahrt) (sau Schiff-Fahrt)
selbständig selbstständig independent, autonom

3. ss sau ß?

Scrierea cu „ß” se reduce la cazurile in care aceast liter este precedat de


o vocal lung sau de diftongi.

de exemplu: R mâne scrierea lui Maß, Straße, heiß (=m sur , strad ,
fierbinte), dar:

ort. veche ort. nou traducere

Kuß Kuss s rut


Schuß Schuss Împu)c tur (figurat: strop
în propozi ia „Ein Schuss Whisky”)
de exemplu

Schloß Schloss lac t, palat


daß dass c

Important: Numele )i prenumele persoanelor sau cele geografice î)i


p treaz scrierea (Richard Strauss nu devine R. Strauß)

4. Germaniz ri: Pentru unele cuvinte de provenien str in se recurge la


„germanizare”

http://www.tradu.ro/invatare/reg_ort_de.asp 18.05.2003
Principalele reglementari ale noii ortografii germane Page 2 of 3

de exemplu:
ort. veche ort. nou traducere

Necessaire Nessessär necesar (substantiv!),


(din francez ) trus de cusut/de manichiur
Orthographie Orthografie ortografie
Ketchup Ketschup Ketchup, past de ro)ii
Facette Fassette fa et
Thunfisch Tunfisch Ton (~ pe)te)

5. Scrierea cu liter mare: pentru cuvinte (compuse) substantivate sau


provenite din substantive în cadrul unor expresii se introduce scrierea cu
majuscul , deci se adapteaz la regula scrierii substantivelor

de exemplu:
ort. veche ort. nou traducere

in bezug auf (subst. cu prepoz.) in Bezug auf referitor la


aufgrund auf Grund pe baza
recht haben (subst. cu verb) Recht haben a avea dreptate
im großen und ganzen Im Großen und în general,
(adj. substantivate )i participii) Ganzen în mare parte
gestern morgen, heute mittag, gestern Morgen, ieri diminea ,
morgen abend (deci compuneri heute Mittag, azi la prânz,
între perioade ale zilei )i morgen Abend mâine sear
gestern, heute, morgen)
auf deutsch, in rumänisch (deci auf Deutsch, in în german , în
denumirea unei limbi + prepoz.) Rumänisch român

În schimb se vor scrie cu liter mic adjectivele derivate din nume:


die Goetheschen Gedichte (vechi) – die goetheschen Gedichte
de exemplu:
(nou) = poeziile lui Goethe

Important: Regula cu privire la scrierea pronumelor (pers. a 2-a sg. )i pl.:


Du, Dir, Deine, Euer...= tu, ie, a/al t u, a/ale tale) în scrisori se adapteaz
la scrierea normal a lor, adic cu liter mic . Doar pronumele de polite e
(Sie, Ihr, Ihre, Ihnen, Ihrem, Ihren = a/al/ai/ale Dumneavoastr ) se scriu
în continuare cu liter mare.

Combina iile substantiv – verb se despart )i se aplic regula scrierilor


substantivelor:
de exemplu: kopfstehen » Kopf stehen (= cu capul în jos / cu fundul în sus, pe
dos)

Combina iile cu „sein” (=a fi) se despart:


zusammensein » zusammen sein (= împreun , împreunat)
de exemplu:

Combina iile cu cifre se despart:


de exemplu: 100prozentig » 100-prozentig (=sut la sut )

6. Desp %irea în silabe se simplific . Astfel,

http://www.tradu.ro/invatare/reg_ort_de.asp 18.05.2003
Principalele reglementari ale noii ortografii germane Page 3 of 3

- e posibil desp r irea dintre s )i t:

de exemplu:
ort. veche ort. nou traducere

lu-stig lus-tig voios, vesel, amuzant


dur-stig durs-tig setos, însetat

- în cazul ck nu se mai aplic regula transform rii în kk, ci ck trece la silaba


urm toare:

de exemplu:
ort. veche ort. nou traducere

Brük-ke (din Brücke) Brü-cke pod, punte (fig. leg tur )


Sak-ko Sa-cko sacou, hain

- combina ii de genul darauf, darin se despart în func ie de silabele


pronun ate:

de exemplu:
ort. veche ort. nou traducere

dar-auf da-rauf peste, deasupra, dup care


dar-in da-rin în, în interior

- vocalele ini iale pot fi desp r ite de restul cuvântului:

de exemplu:
ort. veche ort. nou traducere

Ufer U-fer mal


Efeu E-feu ieder

Informatii suplimentare despre noua ortografie a limbii germane


sunt disponibile la www.ids-mannheim.de

Acest material a fost elaborat de Christian Popescu, cpopescu@t-online.de

Va invitam sa ne trimiteti orice fel de materiale legate de invatarea limbilor (romana, engleza,
germana, franceza, etc.). Noi le vom adapta si le prezenta pe site, specificand sursa acestora
(numele, adresa e-mail, profesia, ocupatia, o scurta descriere, etc.).
Asteptam sugestiile, propunerile, observatiile si materialele dvs. la office@sign.ro

Inapoi la pagina anterioara

www.TRADU.ro - Programe si resurse pentru invatarea si utilizarea limbilor straine


www.SIGN.ro - Servicii profesionale de proiectare aplicatii Internet si programare

http://www.tradu.ro/invatare/reg_ort_de.asp 18.05.2003

Das könnte Ihnen auch gefallen