P. 1
Gramatica-Practica-a-Limbii-Germane

Gramatica-Practica-a-Limbii-Germane

|Views: 14,843|Likes:
Veröffentlicht vonrobert_mohanu

More info:

Published by: robert_mohanu on Mar 14, 2011
Urheberrecht:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

Sections

 • INTRODUCERE
 • ALFABETUL (ORTOGRAFIC AI,) LIMBII GERMANE A 8
 • A 10 SEMNELE DIACRITICE SUPLIMENTARE
 • A 12 CANTITATEA VOCALELOR GERMANE
 • CALITATEA VOCALELOR GERMANE A 13
 • PRONUNŢAREA VOCALEI INIŢIALE
 • DESPRE CONSOANELE LIMBII GERMANE $5
 • BESPME CONSOANELE LIMBII GERMANE
 • ASURZI REA CONSOANELOR SONORE [b], [d], [g]
 • CLASIFICAREA SUBSTANTIVELOR DUPĂ SENS
 • SUBSTANTIVE CONCRETE ŞI ABSTRACTE
 • DETERMINAREA GENULUI SUBSTANTIVELOR
 • DETERMINAREA GENULUI SUBSTANTIVELOR MASCULINE
 • DETERMINAREA GENULUI SUBSTANTIVELOR NEUTRE
 • GENUL SUBSTANTIVELOR COMPUSE
 • GENUL SUBSTANTIVELOR FORMATE DIN INITIALE SAU DIN FRAGMENTE
 • SUBSTANTIVE CU GENURI DIFERITE
 • SUBSTANTIVE DEFECTIVE DE NUMĂR
 • FORMAREA PLURALULUI SUBSTANTIVELOR
 • CAZURI SPECIALE DE FORMARE A PLURALULUI
 • DECLINAREA TARE, SLABĂ ŞI MIXTĂ
 • CELE PATRU REGULI PRACTICE PENTRU DECLINAREA SUBSTANTIVELOR '/H
 • SUBSTANTIVE CU FORME DUBLE LA NOMINATIV SINGULAR
 • SUBSTANTIVE CU FORME DUBLE DE DECLINARE
 • DECLINAREA SUBSTANTIVELOR PROPRII
 • DECLINAREA NUMELOR DE PERSOANĂ
 • DECLINAREA NUMELOR GEOGRAFICE NEPRECEDATE DE ARTICOL SAU PRONUME
 • DECLINAREA ALTOR SUBSTANTIVE PROPRII
 • CARACTERISTICILE ŞI FUNCŢIILE CELOR DOUĂ ELEMENTE COMPONENTE
 • FORMAREA SUBSTANTIVELOR COMPUSE
 • SUBSTANTIVE FORMATE DIN INIŢIALE SAU FRAGMENTE
 • PRONUMELE PERSONAL
 • DECLINAREA PRONUMELUI PERSONAL
 • FUNCŢIILE PRONUMELUI ES
 • PRONUMELE REFLEXIV
 • PRONUMELE RECIPROC
 • DECLINAREA PRONUMELUI POSESIV
 • ÎNTREBUINŢAREA PRONUMELUI POSESIV
 • ACORDUL PRONUMELUI RELATIV
 • FORMAREA NUMERALELOR CARDINALE
 • DECLINAREA NUMERALELOR CARDINALE
 • ÎNTREBUINŢAREA NUMERALELOR CARDINALE
 • SUBSTANTIVIZAREA NUMERALELOR CARDINALE
 • EXPRIMAREA APROXIMAŢIEI NUMERICE
 • FORMAREA NUMERALELOR ORDINALE
 • ÎNTREBUINŢAREA NUMERALELOR ORDINALE
 • VERBE REFLEXIVE
 • VERBE PERSONALE ŞI IMPERSONALE
 • VERBE PERFECTIVE, IMPERFECTIVE ŞI ITERATIVE
 • VERBELE NEREGULATE
 • CONJUGAREA VERBELOR
 • FORMELE FINITE
 • DIATEZA ACTIVĂ
 • PERFECTUL ŞI MAI MULT CA PERFECTUL
 • VIITORUL ŞI VIITORUL ANTERIOR
 • TIMPURILE SIMPLE
 • PREZENTUL
 • IMPERFECTUL
 • TIMPURILE COMPUSE
 • FORMELE PERIFRASTICE
 • FORMAREA IMPERATIVULUI
 • IMPERATIVUL NEGATIV
 • DIATEZA PASIVĂ
 • CONSTRUCŢII CU SENS PASIV
 • VERBELE COMPUSE
 • VERBELE COMPUSE SEPARABIL
 • VERBELE COMPUSE INSEPARABIL
 • ÎNTREBUINŢAREA TIMPURIILOR INDICATIVULUI
 • ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI
 • CAZURI SPECIALE DE ÎNTREBUINŢARE A VERBELOR MODALE
 • FORMELE INFINITE (NOMINALE) ALE VERBULUI
 • FORMELE INFINITIVULUI
 • ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI
 • TRADUCEREA INFINITIVULUI
 • PARTICIPIUL I
 • SENSUL PARTICIPIULUI I
 • ÎNTREBUINŢAREA PARTICIPIULUI I
 • TRADUCEREA PARTICIPIULUI I
 • PARTICIPIUL II
 • SENSUL PARTICIPIULUI II
 • ÎNTREBUINŢAREA PARTICIPIULUI II
 • TRADUCEREA PARTICIPIULUI II
 • MODELE PENTRU CONJUGAREA VERBELOR
 • COMPARAŢIA ADVERBELOR
 • TRADUCEREA ADVERBELOR PRONOMINALE
 • SENSURILE PREPOZIŢIILOR1
 • CLASIFICAREA CONJUNCŢIILOR
 • PRINCIPALELE CONJUNCŢII1
 • PRINCIPALELE INTERJECŢII
 • PROPOZIŢIA INTEROGATIVĂ
 • PROPOZIŢIA EXCLAMATIVĂ
 • PROPOZIŢIA IMPERATIVĂ
 • PROPOZIŢIA OPTATIVĂ
 • PROPOZIŢIA AFIRMATIVĂ
 • PROPOZIŢIA NEGATIVĂ
 • CUVINTELE DE NEGAŢIE DIN UMBA GERMANĂ
 • SUBIECTUL
 • SUBIECTUL NEDETERMINAT ŞI SUBIECTUL IMPERSONAL
 • M 73 DUBLAREA SUBIECTULUI
 • OMITEREA SUBIECTULUI
 • PREDICATUL
 • ACORDUL PREDICATULUI CU SUBIECTUL
 • ACORDUL VERBULUI FINIT
 • CAZURI SPECIALE DE ACORD
 • ACORDUL NUMELUI PREDICATIV
 • ATRIBUTUL
 • ATRIBUTUL GENITIVAL
 • ATRIBUTUL PREPOZIŢIONAL
 • ELEMENTUL PREDICATIV SUPLIMENTAR
 • COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL
 • FRAZA FORMATĂ PRIN SUBORDONARE
 • FORMA PROPOZIŢIILOR SUBORDONATE
 • POZIŢIA PROPOZIŢIILOR SUBORDONATE
 • FUNCŢIA PROPOZIŢIILOR SUBORDONATE
 • PROPOZIŢIA COMPLETIVĂ INDIRECTĂ
 • FORMA PROPOZIŢIILOR COMPLETIVE
 • FORMA PROPOZIŢIILOR CIRCUMSTANŢIALE
 • PROPOZIŢIILE SECUNDARE PRESCURTATE
 • CONSTRUCŢII PARTICIPIALE
 • ATRIBUTUL DEZVOLTAT
 • TRADUCEREA ATRIBUTULUI DEZVOLTAT
 • ELIPSA
 • ELIPSA PROPRIU-ZISĂ
 • PERIOADA
 • TRANSPUNEREA VORBIRII DIRECTE ÎN VORBIRE INDIRECTĂ
 • ORDINEA CUVINTELOR ÎN PROPOZIŢIE
 • LOCUL PREDICATULUI
 • LOCUL VERBULUI CONJUGAT
 • LOCUL ELEMENTELOR NEPERSONALE ALE PREDICATULUI ŞI AL NUMELUI PREDICATIV
 • PARANTEZA SINTACTICĂ
 • PARANTEZA VERBALĂ
 • PARANTEZA PROPOZIŢIEI SECUNDARE
 • LOCUL SUBIECTULUI
 • LOCUL COMPLEMENTELOR
 • LOCUL COMPLEMENTELOR CIRCUMSTANŢIALE
 • LOCUL ELEMENTULUI PREDICATIV SUPLIMENTAR
 • LOCUL ATRIRUTULUI
 • LOCUL NEGAŢIEI NICHT
 • PROPOZIŢIA PREDICATIVĂ
 • PROPOZIŢIA ATRIBUTIVĂ
 • ORTOGRAFIA SUNETELOR
 • VOCALELE SCURTE
 • DIFTONGII
 • CONSOANELE
 • REGULI GENERALE
 • REGULI SPECIALE
 • VERBUE CA ELEMENT DE BAZĂ
 • ADJECTIVUL CA ELEMENT DE BAZĂ
 • ADJECTIVUL, SAU PARTICIPIU!, PRECEDAT DE NICHT
 • CUVINTE DE ORIGINE GERMANĂ
 • CUVINTE SIMPUE
 • CUVINTE DE ORIGINE NEGERMANĂ (NEASIMILATE)
 • CUVINTE COMPUSE
 • DENUMIRILE STRĂZILOR (PIEŢELOR)
 • APOSTROFUL
 • PUNCTUL COMBINAT CU ALTE SEMNE DE PUNCTUAŢIE
 • VIRGULA
 • VIRGULA ÎN CADRUL PROPOZIŢIEI
 • VIRGULA ÎN CADRUL FRAZEI
 • VIRGULA COMBINATĂ CU ALTE SEMNE DE PUNCTUAŢIE
 • PUNCTUL ŞI VIRGULA
 • SEMNUL EXCLAMĂRII
 • SEMNUL EXCLAMĂRII COMBINAT CU ALTE SEMNE DE PUNCTUAŢIE
 • GHILIMELELE
 • GHILIMELELE COMBINATE CU ALTE SEMNE DE PUNCTUAŢIE
 • PARANTEZELE ROTUNDE COMBINATE CU ALTE SEMNE DE PUNCTUAŢIE
 • PUNCTELE DE SUSPENSIE 719
 • PUNCTELE DE SUSPENSIE
 • PUNCTELE DE SUSPENSIE COMBINATE CU ALTE SEMNE DE PUNCTUAŢIE
 • TABEL DE VERBE TARI ŞI NEREGULATE S 1
 • S 66 VERBE CORESPONDENTE
 • TABEL DE ADJECTIVE ŞI PARTICIPII ADJECTIVIZATE CU RECŢIUNE SPECIALĂ

EMILIA SAVIN M BASiLÎUS ABAGER • ALEXANDRU ROMAN

GRAMATICA PRACTICĂ A LIMBII GERMANE

oo
EDITURA ŞTIINŢIFICA
BUCUREŞTI. 1W6

CUPRINSUL

Cuvînt introductiv

17

\ FONETICA (A 1 Introducere

49) 21 22 23 24 30 30 30 31 31 32 32 33 35 35 36 37 39 '. . 40 43 45 45 47

Alfabetul ortografic — sunetul — a l f a b e t u l f o n e t i c Alfabetul (ortografic al) limbii germane Alfabetul fonetic. E x t r a s din Alf a b e t u l f o n e t i c i n t e r n a ţ i o n a l (API) Semnele diacritice suplimentare Despre vocalele limbii germane Cantitatea vocalelor germane Calitatea vocalelor germane Corelaţia între cantitatea şi calitatea vocalelor germane Vocalele cu Umlaut (ä. ö, ii) Diftongii germani (au, ei, ai, cu, äu) Pronunţarea vocalei iniţiale Despre consoanele limbii germane Aspirarea consoanelor (p), (t), (k) Asurzirea consoanelor sonore [b], ,[d], [g] Coarticularea consoanelor Accentul în cuvînt şi în propoziţie .

Accentul în cuvînt Accentul în propoziţie (accentul sintactic) Intonaţia Intonaţia în interiorul propoziţiei. Urcarea şi coborîrea tonului . . . Intonaţia la sfîrşitul propoziţiei. Cadenţa finală

CUPRINSUL

Pronunţarea literelor alfabetului (ortografic) german îri cuvintele de origine germană şi în cele de origine negermană mai frecvent folosite Exerciţii

49 80

MORFOLOGIA Părţile de vorbire (B 1 — 21) Substantivul (C 1 - 203) Clasificarea substantivelor după sens Substantive, concrete şi abstracte (Geniu substantivelor determinarea genului substantivelor Determinarea genului substantivelor masculine Determinarea substantivelor feminine Determinarea genului substantivelor neutre Genul substantivelor compuse Genul substantivelor formate din iniţiale sau din fragmente . . . Substantive cu geriuri diferite Substantive cu aceeaşi formă la singular şi plural dar cu i u ţ e l i ; diferit x . Substantive cu aceeaşi formă la singular, dar cu înţeles diferit şi ev. forme de plüxal diferite Substantive de gen oscilant -Humăful substantivelor^ _.>. 103 107 107 107 109 110 110 112 113 115 116 117 117 117 1 ÎS HS 119 122 122 124 12S 125 126 123 1-7 128 131 134 135 136 137 137 137

Substantive defective de număr Formarea pluralului substantivelor tele f f f r u p e de plural N^azurm speciale de formare a pluralului Njjubstaţiţive cu pluralul dublu Substantive cu înţeles diferit la plural iiiv ' Substantive cu acelaşi înţeles la plural *Declinatfä\substantivelor Declinarea'.substantivelor comune Declinarea tare, slabă şi mixtă Cele\ patru reguli practice pentru declinarea substantivelor . . . . RapoVtul. între cele trei declinări şi cele patru reguli Substantive\.caţe nu se încadrează în cele patru reguli Substantive cu'forme duble la nominativ singular Substantive cü forme duble de declinare ^Oeclinarea substantivelor proprii Declinarea numefor de persoană

CUPRINSUL

'//Declinară a numelor de persoană neprecedate de articol sau pronume #;/Declinar£ a numelor de persoană precedate de articol sau pronume i pDeclinare a numelor de persoană precedate de u n titlu fceclinarea nui iqlorlgeografice y P Declina« a numelor geografice neprecedate de articol sau pronume © D e c l i n a « a numelor geografice precedate d e . a r t i c o l sau pronume Declinarea alter substantive proprii Substantive co npuseţ V ^ E l e m e n t e ţ e ţ c o m p o n e n t e ale substantivelor compuse Caracteristicile şi funcţiile celor două elemente componente . . . Formarea! substantivelor compuse Substantive formate din iniţiale sau fragmente Exerciţii

137 139 140 140 140 141 142 143 143 143 146 149 150

Declinarla articolului . întrebuiatkrea articolului hotărît . . . Întrebuinţarea articolului nehotărît . . întrebuinmrea articolului nehotărît negat Omiterea anticolului Contopirea Wticolului hotărît cu prepoziţii Exerciţii . . Adiu.ct.ivul CB 1 - 74.L întrebuiiitarea adjectivului Declinare^ adjectivului atributiv CSCeleltrei reguli de decimare a adjectivelor Adjectivul atributiv nedeclinat Cazuri speciale de decimare a adjectivului atributiv . AdjecÄve folosite numai atributiv sau numai predicativ Alte părţi de vorbire declinate ca adjectivele atributive Comparaţia adjectivelor PozitivuM Comparativul . Superlativul "Cazuri speciale de comparaţie .-...Exerciţii -Pgftaumi-ltt fF 1—-mf—~~~~~r~7~T~r-". Pronumele personal Declinarea pronumelui personal Funcţiile pronumelui es Pronumele reflexiv Pronumele reciproc

163 164 166 166 166 169 170
-»6 176 178 178 180 181 182 183 184 184 185 186 U 190

. .—.'. .~T . ,, 7"T~~~r~r--r-^ =3 ^J99 200 201 203 205 207

•',

CUPRINSUL

Pronumele d e m o n s t r a t i v Pronumele p o s e s i v Declinarea pronumelui posesiv Întrebuinţarea pronumelui posesiv Pronumele i n t e r o g a t i v Pronumele r e l a t i v Acordul pronumelui relativ Pronumele n e h o t ă r î t Pronumele nehotărîte folosite numai substantival Pronumele nehotărîte folosite substantival sau adjectival Exerciţii Numeralul (G 306 - 331) Numeralele c â r d i n a l e Formarea numeralelor cardinale Declinarea numeralelor cardinale Întrebuinţarea numeralelor cardinale Substantivizarea numeralelor cardinale Exprimarea aproximaţiei numerice Numeralele o r d i n a l e Formarea numeralelor ordinale Întrebuinţarea numeralelor ordinale Numeralele o r d i n a l e a d v e r b i a l e Numeralele f r a c ţ i o n a r e Numeralele d i s t r i b u t i v e Numeralele v a r i a t i v e ( s p e c i a l e ) Numeralele m u l t i p l i c a t i v e Numeraele de r e p e t i ţ i e Exerciţii Verbul (H 1 - 352) împărţirea verbelor Verbe predicative şi auxiliare Verbe tranzitive şi intranzitive Verbe reflexive Verbe personale şi impersonale Verbe perfective, imperfective şi iterative împărţirea verbelor după conjugare Verbe tari Verbe slabe Verbe care oscilează între conjugarea tare şi cea slabă Verbe neregulate Conjugarea verbelor Formele finite Diateza activă

208 215 215 218 219 222 225 226 226 230 242 259 260 261 263 264 267 268 268 269 270 271 271 273 274 274 275 275 231 2S1 2S1 2S" 285 286 287 287 2S8 290 29U 292 293 295 295

Indicativul Timpurile simple Prezentul Imperfectul Timpurile compuse Perfectul şi mai mult ca perfectul Viitorul şi viitorul anterior Conjunctivul Timpurile simple Prezentul Imperfectul Timpurile compuse Formele perifrastice '

295 295 295 299 302 302 306 307 307 307 308 310 311 312 312 314 314 314 317 317 319 319 321 321 322 322 322 326 328 333 334 334 334 336 338 338 339 339 339 340 341 345 346 347

Imperativul Formarea imperativului Imperativul negativ Diateza pasivă Diateza pasivă a acţiunii Diateza pasivă a stării Construcţii cu sens pasiv Verbele compuse Verbele compuse separabil Verbele compuse inseparabil Verbele compuse atît separabil cit şi inseparabil întrebuinţarea modurilor şi timpurilor

v

-. . ,

întrebuinţarea indicativului întrebuinţarea timpurilor indicativului întrebuinţarea conjunctivului Sensul, traducerea şi întrebuinţarea verbelor modale şi a verbului lassen Cazuri speciale de întrebuinţare a verbelor modale Formele infinite (nominale) ale verbului Infinitivul Formele infinitivului întrebuinţarea infinitivului Traducerea infinitivului Participiul Participiul I Sensul participiului I întrebuinţarea participiului I Traducerea participiului I Participiul I I Sensul participiului I I întrebuinţarea participiului I I Traducerea participiului I I

Participiile adjectivizate Modele pentru conjugarea verbelor Exerciţii Adverbul (I 1 - 69) Adverbele de 1 o c Adverbele de t i m p Adverbele de m o d Adverbele de c a u z ă Comparaţia adverbelor Adverbele p r o n o m i n a l a Adverbul pronominal i n t e r o g a t i v Adverbul pronominal d e m o n s t r a t i v Adverbul pronominal r e l a t i v Traducerea adverbelor pronominale Adverbele relative Exerciţii Prepoziţia (J 1 - 53) Recţiunea prepoziţiilor Prepoziţii cu g e n i t i v u l Prepoziţii cu d a t ' " v u i Prepoziţii cu recţiune v a r i a b i l ă Prepoziţii cu a c u z a t i v u l Prepoziţii cu d a t i v u l ş i a c u z a t i v u l Poziţia prepoziţiilor Sensurile prepoziţiilor Exerciţii Conjuncţia (K 1 - 47) Clasificarea conjuncţiilor Clasificarea conjuncţiilor după f o r m a i o r . . . . ! Clasificarea conjuncţiilor după f u n c ţ i a l o r Principalele conjuncţii Clasificarea conjuncţiilor după i n f l u e n ţ a l o r a s u p r a . t o p i c i i Observaţii privind întrebuinţarea unor conjuncţii Tabelul conjuncţiilor Exerciţii Interjecţia ( 1 / 1 — 6 ) Principalele interjecţii

348 349 367 386 387 390 391 392 393 394 394 395 396 397 39S 39S §06 4Ü7 407 408 408 411 411 412 413 431 439 439 441.' 441 444 --; 44S 451 456 456

SINTAXA Propoziţia (M 1 - 250) Clasificarea propoziţiilor Clasificarea propoziţiilor după s t r u c t u r ă Clasificarea propoziţiilor după s c o p u l c o m u n i c ă r i i Propoziţia enunţiativă Propoziţia interogativă Propoziţia exclamativă Propoziţia imperativă Propoziţia optativă Clasificarea propoziţiilor după a s p e c t Propoziţia afirmativă Propoziţia negativă Cuvintele de negaţie din limba germană Subiectul Subiectul nedeterminat şi subiectul impersonal Dublarea subiectului Omiterea subiectului Predicatul Predicatul v e r b a l Predicatul n o m i n a l Acordul predicatului cu subiectul Acordul verbului finit Cazuri speciale de acord Acordul numelui predicativ Atributul Atributul a d j e c t i v a l ..• Atributul s u b s t a n t i v a l Atributul genitival Atributul prepoziţional Apoziţia Atributul c o n j u n c ţ i o n a l Atributul v e r b a l Atributul a d v e r b i a l ' Elementul predicativ suplimentar Complementul ..-., Complemente cazuale -:, Complementul la a c u z a t i v Complementul la d a t i v Complementul la g e n i t i v Complementul p r e p o z i ţ i o n a l Complementul i n f i n i t i v a 1 Complemente m u l t i p l e . . . 461 461 461 462 463 463 464 464 467 468 468 468 469 471 473 474 474 475 476 478 480 480 481 486 487 488 489 489 491 492 495 496 496 496 497 499 499 501 504 505 508 508

Complementul circumstanţial Circumstanţialul de 1 o c Circumstanţialul de t i m p Circumstanţialul de m o d Circumstanţialul de c a u z ă Exerciţii Fraza (N 1 - 232) Fraza formată prin coordonare Fraza formată prin subordonare Forma propoziţiilor subordonate Poziţia propoziţiilor subordonate Gradul de dependenţă al propoziţiei subordonate Funcţia propoziţiilor subordonate Propoziţia s u b i e c t i v ă Propoziţia p r e d i c a t i v ă Propoziţia a t r i b u t i v ă Propoziţiile c o m p l e t i v e Propoziţia completivă directă Propoziţia completivă indirectă Propoziţia completivă prepoziţională Forma propoziţiilor completive Propoziţiile circumstanţiale . • • Propoziţia c i r c u m s t a n ţ i a l ă d e l o c Propoziţia c i r c u m s t a n ţ i a l ă d e t i m p Propoziţia c i r c u m s t a n ţ i a l ă d e m o d Propoziţia c i r c u m s t a n ţ i a l ă d e c a u z ă Forma propoziţiilor circumstanţiale Propoziţiile secundare prescurtate Construcţii infinitivale Construcţii participiale Atributul dezvoltat Traducerea atributului dezvoltat Transformarea atributului dezvoltat într-o propoziţie relativă Elipsa Elipsa propriu-zisă Elipsa în sensul mai larg al cuvîntului Propoziţia contrasă Perioada Vorbirea directă şi indirectă Transpunerea vorbirii directe în vorbire indirectă întrebuinţarea modurilor şi timpurilor în vorbirea indirectă întrebuinţarea modurilor in propoziţia principală

510 511 512 514 516 517 530 53 u • 533 534 537 538 539 539 540 541 542 543 543 544 544 545 545 545 548 551 556 556 557 560 561 562 atributivă 564 565 565 5^5 567 569 569 571 572 577

. . .

••

întrebuinţarea timpurilor conjunctivului în propoziţia principală întrebuinţarea modurilor în diferite tipuri de propoziţii secundare . . O dinca cuvintelor şi a propoziţiilor Oidinea cuvintelor în propoziţie Locul predicatului Locul verbului conjugat Locul elementelor nepersonale ale predicatului şi al numelui predicativ Paranteza sintactică Paranteza verbală Paranteza propoziţiei secundare Locul subiectului Locul complementelor Locul complementelor circumstanţiale Locul elementului predicativ suplimentar Locul atributului Locul negaţiei nicht Schemă rezumativă pentru locul negaţiei nicht determinat de anu­ mite părţi de propoziţie Ordinea propoziţiilor în frază Ordinea propoziţiilor secundare . . , » . . . . Propoziţia subiectivă , Propoziţia predicativă Propoziţia atributivă Propoziţia completivă Propoziţia circumstanţială Influenţa propoziţiei secundare prepuse asupra topicii propoziţiei principale Exerciţii

578 579 584 584 584 584 589 590 591 593 595 600 602 603 603 605 607 608 609 609 609 610 610 611 612 612

ORTOGRAFIA (P 1 - 321) Ortografia sunetelor Vocalele lungi Vocalele scurte Vocalele cu U a l a u t Diftongii Consoanele Scrierea cu iniţială majusculă sau minusculă Scrierea in cuvinte despărţite şi într-un cuvînt Reguli generale Reguli speciale Verbul ca element de bază Adjectmil ca element de bază 631 631 632 633 635 635 647 659 659 660 660 672

Adjectivul sau participiul precedat de nicht. Adverbe, prepoziţii şi conjuncţii formate din grupuri de cuvinte, ca element de bază Despărţirea cuvintelor în silabe Cuvinte de origine germană Cuvinte simple Cuvinte compuse Cuvinte de origine negermană (neasimilate) Cuvinte simple Cuvinte compuse Denumirile străzilor (pieţelor) Apostroful

673 674 675 675 675 677 678 678 679 679 681

PUNCTUAŢIA (R 1 - 2 0 2 ) Punetul Punctul combinat cu alte semne de punctuaţie Virgula Virgula în cadrul propoziţiei Virgula în cadrul frazei Virgula combinată cu alte semne de punctuaţie Punctul şi virgula Două puncte Două puncte combinat cu alte semne de punctuaţie Semnul întrebării Semnul întrebării combinat cu alte semne de punctuaţie Semnul exclamării Semnul exclamării combinat cu alte semne de punctuaţie Linia de dialog şi de pauză Linia de pauză folosită în locul altor semne de punctuaţie Alte întrebuinţări ale liniei de pauză Linia de dialog şi de pauză combinată cu alte semne de punctuaţie Ghilimelele Ghilimelele combinate cu alte semne de punctuaţie 687 689 690 690 695 703 704 705 706 707 708 709 711 711 712 713 714 714 716

. .

Parantezele Parantezele rotunde combinate cu alte semne de punctuaţie Punctele de suspensie Punctele de suspensie combinate cu alte semne de punctuaţie . . . .

717 718 719 720

ANEXE Tabel de verbe tari şi neregulate Tabel de verbe cu recţiune specială şi de verbe reflexive S 2 —66 . . . Tabel alfabetic al verbelor cuprinse în anexa S 2 — 66 Verbe corespondente Tabel de adjective şi participii adjectivizate cu recţiune specială Tabel alfabetic al adjectivelor şi participiilor cuprinse. în T 1 —15 . . . Cheia exerclţiilor Indice de materie Bibliografie 723 734 778 792 794 805 811 893 911

CUVÎN T

INTRODUCTIV

Interesul mereu crescînd ce se manifestă la noi pentru studiul limbii germane, ca limbă de circulaţie mondială, face necesară elaborarea unor lucrări care să ajute la însuşirea acestei limbi precum şi la perfecţionarea celor care au deja dobîndite cunoştinţe de limbă germană. în seria acestor cărţi se încadrează şi prezenta ,, Gramatică practică a limbii germane". în lucrarea de faţă sînt tratate mai amplu acele probleme care prezintă importanţă deosebită pentru folosirea practică a limbii germane, renunţînduse la multe chestiuni de amănunt (de exemplu construcţii rar folosite sau pe cale de dispariţie etc.), precum şi la probleme legate de istoricul limbii germane sau în legătură cu dialectele acesteia etc. S-a insistat în mod deosebit asupra acelor particularităţi gramaticale prin care limba germană se deosebeşte de limba română şi care, prin urmare, creează dificultăţi speciale. în ceea. ce priveşte terminologia folosită, precum şi în formularea unor reguli gramaticale, s-a făcut, de multe ori, apel la ,, Gramatica limbii române", ediţia a Ii-a, editată de Academia Republicii Socialiste România. Autorii au fost însă nevoiţi uneori să folosească termeni care nu apar în gramatica limbii române, dat fiind faptul că unele fenomene gramaticale germane nu au echivalent în limba română. Astfel, la capitolul Fonetică se vorbeşte despre „cadenţa finală ascendentă sau descendentă" care prezintă interes pentru rostirea corectă a unor propoziţii; la Articol apare denumirea de „articol nehotărît negat" (kein — keine — kein); la Pronume se foloseşte ter­ menul de „pronume reciproc" (einander); la Adverb se întîlneşte denumirea de „adverbe pronominale" etc.; la Sintaxă se folosesc termenii de: complement cazual, prepoziţional, infinitival etc. Majoritatea acestor termeni caracteristici gramaticii germane sînt de mult cunoscuţi la noi, intraţi în circulaţie prin intermediul manualelor de limbă germană. Alţi termeni, cum ar fi „verbe preteritoprezente", „atribut dezvoltat" şi, în mod special, termenul mai recent folosit de germaniştii noştri „propoziţia secundară camuflată" sînt mai puţin cunoscuţi. La locul respectiv din lucrare s-a dat definiţia feno­ menului şi s-a explicat — dacă a fost nevoie — termenul folosit. Pentru lămurirea fiecărei probleme, autorii s-au străduit să dea exemple care cuprind aspectele esenţiale ale fenomenului gramatical respectiv. Exem2 — Gramatica practică a limbii germane 17

18

CUVINT INTRODUCTIV

piele sînt formulate într-o limbă simplă, fără prea mari greutăţi lexicale. Rareori s-au folosii ca exemple citate din opere literare germane la care s-a recurs în special atunci cînd acestea ilustrează o anumită tendinţă nouă în limbă sau un anumit fenomen gramatical în stilul beletristic. Exemplele sînt însoţite de explicaţii. De la caz la caz, s-a dat tradu­ cerea în limba română a exemplelor, mai ales a acelora care ilustrau o carac­ teristică a limbii germane sau o diferenţă între modul cum o anumită construc­ ţie gramaticală apare în limba germană faţă de limba română. 'Pentru înţelegerea mai bună a fenomenelor prezentate, s-au folosit diferite mijloace de evidenţiere grafică, semne, scheme etc. După fiecare capitol urmează o serie de exerciţii prin care cel care lucrează cu această carte se poate convinge imediat şi practic, dacă şi în ce măsură şi-a însuşit materialul. Ţinînd seama de faptul că problemele de gramatică sînt prezentare linear şi nu concentric, la alcătuirea exerciţiihr, autorii s-au străduit să evidenţieze cît mai pregnant fenomenul gramatical respectiv, evitînd construcţiile prea complicate. Exerciţiile se adresează, în primul rînd, celor ce se află la începutul studiului limbii germane. Cheia exerciţiilor, aflată la sfîrşitul cărţii, permite verificarea imediată, rapidă şi sigură a felului în care au fost executate exerciţiile. De cele mai multe ori sînt date numai acele elemente care trebuie rezolvate, nu întregul text al propoziţiei sau al frazei. Sperăm că această lucrare va fi de folos tuturor acelora care învaţă limba germană, sau care o vor consulta pentru a lămuri şi a aprofunda anumite probleme de gramatică.
AUTORII

FONETICĂ

INTRODUCERE

Cunoaşterea temeinică a limbii germane presupune cunoaşterea caracteristicilor fonetice ale acestei limbi precum şi aplicarea unor reguli de pronunţare, fără de care vorbitorul ar risca să fie înţeles greşit sau să nu fie înţeles de loc. Este cert că limba germană nu prezintă aceleaşi dificultăţi fonetice ca multe alte limbi, de exemplu, limba engleză; totuşi există şi în limba germană o serie de probleme şi dificultăţi fonetice, mai ales cînd cel care o învaţă porneşte de la imaginea ei g r a f i c ă , de la l i t e r ă , în loc să aibă ca punct de plecare, s u n e t u l . Este suficient să amintim că în limba germană doar 7 % din cuvinte se rostesc aşa cum se scriu 1 , pentru a demonstra că studiul sistematic al acestei limbi este de neconceput fără cunoaşterea principalelor ei carac­ teristici fonetice, mai ales a acelora prin care ea se deosebeşte de limba română. Este evident că cel care vrea să înveţe limba germană ca limbă s t r ăi n ă, trebuie să se ghideze consecvent după regulile pronunţării l i t e r a r e (Hochlautung). Dialectul este, din punct de vedere fonetic, nu numai incom­ parabil mai dificil decît limba literară, ci ar fi totodată o piedică în dorinţa firească de a se putea înţelege cu t o ţ i acei care cunosc limba germană, nu numai cu acei care vorbesc dialectul respectiv. î n viaţa de toate zilele, regulile pronunţării literare nu sînt aplicate cu toată stricteţea, faţă de limba riguros reglementată a teatrului, a radiou­ lui, a şcolii etc. Toate aceste abateri, concretizate în limba uzuală (Umgangs­ sprache), constau, în esenţa lor, în aplicarea mai puţin consecventă a anu­ mitor reguli de pronunţare ale limbii literare. Oricine doreşte să vorbească limba germană corect, trebuie să cunoască şi să aplice consecvent nu numai regulile morfologiei şi sintaxei, ci şi pe cele ale fonologiei limbii germane literare.
1

A 1

A 2

A3

A 4

Weithase Irmgard: Kleines

Vortragsbuch, 2. Aufl., Weimar, 1955, p. 8.

ALFABETUL

ORTOGRAFIC - SUNETUL FONETIC

-

ALFABETUL

Alfabetul ortografic, totalitatea literelor folosite pentru redarea sune­ telor unei anumite limbi, diferă de la o limbă la alta. Â 5 Alfabetul ortografic g e r m a n nu a fost creat în funcţie de speci­ ficul fonetic al limbii germane ci se bazează pe alfabetul l a t i n la care s-au adăugat cîteva litere şi combinaţii de litere. Acest împrumut de la vechii romani a avut ca urmare faptul că alfabetul ortografic german ajută numai într-o anumită măsură la pronunţarea corectă a sunetelor limbii germane; în unele cazuri — de exemplu la pronunţarea diftongilor — orto­ grafia induce chiar în eroare printr-o imagine grafică diferită de pronunţare. Principala lipsă a alfabetului ortografic german constă în faptul că aceleiaşi litere îi corespund sunete diferite, şi, invers, aceluiaşi sunet îi cores­ pund litere diferite. Astfel, în fiecare din următoarele cuvinte, literei e îi corespunde un a 11 s u n e t : în geben, primul e este lung şi închis, cel de-al doilea însă slab (corespunde cu ă din măr), în Geld, e este scurt şi deschis, în der (neaccentuat), scurt şi închis. Grupul de litere eh se pronunţă altfel în ich decît în acht; scriem d în cuvintele du şi und, însă îl pronunţăm o dată sonor (ca în dungă) şi o dată t surd (ca în crunt) etc. Invers, sunetul fricativ palatal Ii (pronunţat ca în Miîmea) poate fi redat prin grupul de litere eh (ich), dar şi prin litera <j (de exemplu în wenig). Sunetul t (ca în tutun) poate fi redat prin t, tt, th, d. A 7 Pentru a putea reda cu precizie sunetele fiecărei limbi, independent de inexactităţile şi capriciile ortografice, Asociaţia fonetică internaţională a creat un Alfabet fonetic internaţional, în care fiecărui semn îi corespunde un singur sunet — şi invers, fiecărui sunet doar un anumit semn. Acest alfabet fonetic este de un deosebit folos nu numai pentru specialişti ci şi pentru toţi acei care doresc să-şi însuşească o limbă străină, mai ales atunci cînd nu au posibilitatea de a se ghida după exemplul permanent al unui profesor competent. De sigur, folosirea alfabetului fonetic cere un efort în plus, multă stăruinţă şi atenţie, însă avantajele lui se resimt chiar din prima etapă a studiului limbii străine. Pentru a înlesni înţelegerea valorii fonematice a sunetelor limbii ger­ mane, dăm mai j os alfabetul ortografic al acestei limbi (cu transcrierea fone-

A 6

tică a denumirii fiecărei litere) şi apoi. .) LIMBII GERMANE Litera (majusculă şi minusculă) Denumirealiterei în transcriere fonetică 1 2 Litera (majusculă şi minusculă) Denumirea literei în transcriere fonetică A 8 1 A Ä B C D E F G H I J K I. t< xte transcrierile fonetice sînt trecute în paranteză dreaptă. ALFABETUL (ORTOGRAFIC AI. M a ä b c d e f s h i j k 1 m 3 4 o ö p q r s ß t u ü v [o:] [0-] [a:] [=:] [be:] [tse:] [de:] [e:] [ef] [ge:] [ha:] [i:] [pt] [ka:] [si] [an] [sn] O Ö P Q R S T U Ü V [pe:] [ku:] [«] [ES] [es t s e t ] [te:] [u:] [y:] [fao] [ve:] [Iks] [ypsibn] [tset] W w X Y Z x y z N 1 A î n această carte. un extras din alfabetul fonetic cu exemple cît mai apropiate (ca valoare fonematică) din limba română şi cîte un exemplu din limba germană.

(prepalatală) Gentleman ['d. äh e scurt. (în anumite gingaş) Gin [dzlu] cuvinte de origine en­ gleză) e lung. Ebbe [ : sba] consoană sono­ b. deschis ä. ah rior) a scurt (anterior) a diftong ei. g + e . e e e slab c (adverb) . FONETIC EXTRAS DIN ALFABETUL FONETIC INTERNAŢIONAL (API) Sunetul cores­ punzător 2 Sunetul cores­ Semnele cores­ punzător din punzătoare ale limba română (în Exemple din limba germană alfabetului măsura în care german există) 3 4 5 Semnul fonetic 1 ta:] [a] [ae] [ao] [b] a lung (poste­ a.5 sntlman].ga] [e:] [e] [ei] Ce] [3] e lung. sehr [ze:r] der (neaccentuat) _der_. i ö + e. eh închis e e (lege) e (mers) her [he:r]. deschis ä. e scurt. i (ger. See [ze:]. ră (oclusivă [Vldar] dentală) africată sonoră dseh. Mai [mae]. bb ră (oclusivă bilabială) consoană surdă eh. Saal [za:l).A 9 ALFABETUI. Mahl [ma.l] hat [hat] drei [drae]. Heyse [haeza]. ee. (fricativă palatală) ÎI [?J h (Mihnea) ich [Ic]. Bär [bs:r]. Mayer ['maearj August [ao 'gUst ] bin [bin]. Widder consoană sono­ d dd. închis c. ai. ey a r J diftong au a (lapte) ai (mai) au (augur) b (bubuie) Tag [ta:k]. Geld [ g d t ] Tage ['ta. Dschungel ['dsUgal]. wenig [Ve:nlc] > [d] [d3] d (doldora) dort ['dort]. aa. gähnt [gs:nt] hält [hslt].

gumă) h (hangar) Ofen ['o:fen]. ieli. eggt [ekt]. ih haben ['ha:ban] [i:J [i] [I] i (în cîteva cuvinte: ie. v. Philosoph [filo'zo:f] [g] Garn [garn]. Biene ['bi:na]. sieht [zi:t]. e (urmat de (oclusivă pa. Tag [ta:k]. die (neaccentuat) [di]. offen ['ofan]. Dandy ['dendi] in [In].9. y) i scurt. ihn [i:n] Diplom [di'plo:m]. u) (cal. o. închis i scurt. cum) mite cuvinte de origine negermană) kalt [kalt]. u) (ga­ ră. E 9 9 e ['sg 3 ! [h] consoană frica­ h tivă laringală i lung. fî. f (fanfară) (fricativă labiodentală) ph (în anumi­ te cuvinte de origine ne­ germană) consoană sono­ g. o. Akkord [a'kort]. vierzehn ['flrtse:n] ja [ja:] [j] [k] consoană surdă k. latal-velară) mai în anu­ cort. Hacke ['haka]. kk. c (nu­ a.Semnul fonetic Sunetul cores­ punzător 2 Sunetul cores­ Semnele cores­ punzător din punzătoare ale limba română (în alfabetului măsura în care german există) 3 4 Exemple din limba germană 1 5 [f] consoană surdă î. ck. vier [fi:r]. ie. deschis i (în cîteva i (pic) cuvinte : ie) consoană sono­ j ră (fricativă prepalatală) i (iarbă) wir [vi:r]. închis i. gg ră (palatal-velară) g (urmat de a. gorun. 99. Clown [klaon] .

n n ră (nazală. pa. m m lă (bilabială) consoană sono­ n.Semnul fonetic Sunetul cores­ punzător l Semnele cores­ I Sunetul corespunzătoare ale Ipvmzător din lim ba română (în alfabetului măsura în care german există) 3 4 Exemple din limba germană 1 2 0 [1] consoană sono­ 1. Welle ['vela] [m] m (Mamaia) Mond [mo:nt]. dort [dort] . bancă) tului) o lung. Ingenieur [In5eni'0:rj Ökonomie [izkoiio Uli: ] Löffel ['keihlj [0] [ce] . închis o. deschis 8 5 hing. oh Ofen ['orfan]. cu (în anumite cu­ vinte de origine fran­ ceză) ö scurt.găt. 8fa. 11 ra (dentală) consoană naza­ ni. închis ö 1 8 scurt.de k(în rădă­ y sau c (dan­ jDaîiiv oar. ră (nazală. Chauffeur [Jo'f0:r] [0] böse ['b0:z9]. n urmat Q urmat de lang [lan]. Mohn [mo:n] November no 'v embar 1: Chaussee [Jo'se:] [o:] [o] [3] închis o. au (în o (forfotă) anumite cu­ vinte de origine fran­ ceză) închis o. oo. Höhe ['110:3] . au (în anumite cu­ vinte de ori­ gine france­ ză) o scurt. den­ tală) î (lulea) lesen ['le:zan].K latal-velară) cina cuvîn. deschis o. Boot [boit]. o scurt. K a m m [kam] n (iias) nennen ['nsnan] [n] [ü] consoană sono­ ng.

Semnul fonetic Sunetul cores­ punzător Semnele cores­ punzătoare ale alfabetului german 3 Sunetul cores­ punzător din limba română Exemple din limba germană (în măsura în care există) 4 5 1 2 [0] diftong eu. feb p (purpură) (oclusivă. hatte [ h a t a ] . stellen ['Jtslan]. Boykott [Txw'kot] [P] consoană surdă p. rrh r (rar) ră (vibrantă) Mat [ra:t]. ss. th. în cîteva cuvinte germane şi în anumite cuvinte ele origine en­ gleză) neun [no0n]. b. s ( + t ş (şoşon) sau p) t. oy (în nume proprii. Weib [vaep ]. Gruß [gru:s] schon [Jo:n]. und [Unt] consoană sur­ s. bilabială) Fappel ['papal]. Nestroy [ ' n s s t o 0 ] ahoi [a 'ho0 ]. Theater [ t e ' a : t a r ] . rr. rh. 1! dă (fricativă) s (sesizare) i—i m w consoană surdă (fricativă. tt. Fräulein ['fro0laen]. K a t a r r h [ka'tar] das [das]. prepalatală) con oană surdă (oclusivă. Spiel [Jpi:l] Tat [ t a : t ] . starr [Jtar]. Rhythmus [' rYtmUs ]. essen ['ssan]. d t (tutun) . dentală) scli. schrubbt [jrUpt] [pf] [r] africată surdă pf Kampf [kämpf] consoană sono­ r. ä u . ol. pp.

labio-dentală) v (vorbă) wer [ve:r]. Route ['ra:ta] [U] u scurt. eh (în c + e. închis u. ou (în anumite cuvinte de origine fran­ ceză) tun [tu:n~. i (dentală) anumite cu­ (ceai) vinte de origine en­ gleză) Tscheche [ ' t j s c a ] . chartern [ 'tJartarn ] [«:] u lung. Journalist [sTJrna'Hst] [v] consoană sono­ w. v ră (fricativă. Skizze ['skltsa] [tj] africată surdă t s c h . Katze [ k a t s a ] . dentală) ţ (ţurţure) zwei [tsvae]. deschis u. ou (în anu­ mite cuvinte de origine franceză) (în u scurt.• Tourist [ t u r i s t ] Runde ['rUnda" . închis u. zz (semioclusivă. Ruhe ['raia] .Semnul fonetic Sunetul cores­ punzător Sunetul cores­ Semnele cores­ punzător din punzătoare ale limba română (în Exemple din limba germană alfabetului măsura în care german există) 3 4 5 1 2 [ts] consoană surdă z. tz. ou anumite cu­ vinte de ori­ gine franceză) Musik [mu'zi:k~ . uh. November [no'vsmbar] .

Büro [by'ro:] . anumite cu­ palatală) vinte de 0rigine fran­ ceză) Ingenieur[In3eni' Genie [je'ni:] 0:1].Semnul fonetic Sunetul cores­ punzător Semnele cores­ punzătoare ale alfabetului german 3 Sunetul cores­ punzător din limba română Exemple din limba germană (în măsura în care există) 4 5 1 2 M consoană surdă eh (fricativă velară) h (ahtiat) Bach [bax] [y:] ii lung. dentală) z (zumzet) sausen ['zaozan] [3] consoană sono­ g + e. i (în j (Jar) ră (fricativă. . y (în anu­ mite cuvinte de origine ne­ germană) für [fy:r]. iili. Hymne [ h Y m n a ] M consoană sono­ s ră (fricativă. închis ii. y (în anumite cu­ vinte de 0rigine neger­ mană) închis ii. deschis ii. Physik [fy'ziik] [Y] ii scurt. y (în anu­ mite cuvinte de origine negermană) füllt [fYlt] . Physiker ['fy:zikar] [y] ii scurt. fühlt [fy:lt].

I . : noch [nox]. (Despre accent vezi A 62 — 96) A 12 CANTITATEA VOCALELOR GERMANE Prin împărţirea lor în vocale lungi şi scurte. . iar vocalele germane scurte sînt mai scurte decît voca­ lele româneşti care sînt neaccentuate. în Duden. : [ta:k] = Tag ['] = silaba următoare are accentul principal. H a r t h : Deutsche Sprechübungen. Vocalele lungi ale limbii germane sînt mai lungi decît cele accentuate ale limbii române. Weimar. [/] = vocala care urmează nu se leagă de sunetul precedent (vezi A 2 4 ) . in Caristiaa Zaeliariass Kleine praktische Phonetik. He în vocale lungi şi foarte lungi (Carl und Peter Martens: Phonetik der deutschen Sprache. : [/a :sa] = Chance A 11 BESPKE VOCALELE LIMBII GERMANE Cele două criterii de bază pentru împărţirea vocalelor limbii germane sînt: a) cantitatea : vocale lungi — vocale scurte1 b) calitatea: vocale închise — vocale deschise. in K. vocalele limbii germane se deosebesc de cele ale limbii române în care nu există decît vocale de durată medie (în silabă accentuată) şi vocale puţin mai scurte (în silabă neaccen­ tuată) . Aussprachewörterbuch. fie în vocale lungi şi sermlungi (Wörterbuch der deutschen Aussprache. Walter de Gruyter. Berlin. Hermann Böhlaus Nachfolger. 1962. ' î n unele lucrări de fonetică. care se găseşte şi în lucrarea clasică a lui Siebs: Deutsche Hochsprache. de ex. Berlin.m. de ex. s. .A 10 SEMNELE DIACRITICE SUPLIMENTARE [:] = vocala precedentă este lungă. vocalele lungi se subîmpart. Volk und Wissen. Deosebirea cantitativă între vocalele germane lungi şi cele scurte este deci mai mare decît deosebirea cantitativă între vocalele accentuate şi cele neaccentuate ale limbii române. 1964). ne-am mulţumit cu împărţirea cantitativă în două grupe mari.a. : ['koman] — kom­ m e n . ['mlt/arbaet] = Mitarbeit [~] = vocala se pronunţă nazal. de ex. 1961). de ex. Mannheim. Leipzig. 1964. de ex. 1961. Dudenverlag des Bibliographischen Instituts. : [ba'/arbaetan] = bearbeiten. VEB Bibliographisches Institut. Avînd în vedere obiectivele practice ale lucrării noastre. München. Max Hueber Verlag. [fsr'li:ran] = verlieren Observaţie Acest semn nu se foloseşte în cuvintele monosilabice . 195S.

la e apar cele mai multe v a r i a n t e : e lung poate fi atît închis cît şi deschis. L. o. maxi­ larul inferior este coborît. în silabă neaccentuată. hält [helt] . li sînt în general închise cînd sînt lungi. importanţă practică are numai valoarea ei cantitativă: a lung si a scurt: a lung [a. befrage [ba'fra=ga] A 16 . u. stellt [Jtelt]. căci adesea sensul (şi ortografia) unui cuvînt se schimbă în funcţie de cantitatea vocalei: Schaf [Jarf] (a lung) = oaie — Schaff (Jaf] (a scurt) = ciubăr Stahl [Jta=l] (a lung) = oţel — Stall [ftal] (a scurt) = grajd kam [ka:m] (a lung) = venea — K a m m [kam] (a scurt) = pieptene CALITATEA VOCALELOR GERMANE A 13 Vocalele închise se rostesc cu buzele cît mai apropiate una ie alta. der [neaccentuat) [der]. şi deschise cînd sînt scurte. er [neaccentuat) [er] sage ['zajga]. Iva vocala a. totodată. Bär [bs=r]. geht [ge-t] . buzele sînt îndepărtate una de alta. Cele 5 variante ale vocalei e sînt deci: 1) e lung închis [e°] 2) e lung deschis [£•] (redat ortografic totdeauna prin ä) 3) e scurt deschis [s] (redat ortografic prin e sau ä) 4) e scurt închis [e] 5) e slab (neaccentuat) [a] Weg [ v e i ] . în anumite cuvinte se rosteşte e scurt închis.] h a b t [ha^pt] sagt [za=kt] K a h n [ka^nj Ahle ['a-ls] a scurt [a] h a t [hat] Sack [zak] kann [kan] alle ['ala] A 15 Dintre toate vocalele.a rostirea vocalelor deschise. des­ chiderea gurii fiind deci mai mare decît la vocalele închise . zählt [tssdt] . limba şi maxilarul inferior fiind ridicate. CORELAŢIA ÎNTRE CANTITATEA ŞI CALITATEA VOCALELOR GERMANE A 14 Există o anumită corelaţie între cantitatea şi calitatea vocalelor ger­ mane : î n silabă accentuată. komme ['kama]. există un e slab (oarecum asemănător cu ă românesc) . o. vocalele i. See [ze:].î n vorbire trebuie să se acorde multă atenţie cantităţii vocalelor. iar limba este mai îndepărtată de cerul gurii.

la un o foarte scurt. ei. auf [aof].st] . ü) a) ä (a Umlaut) [s:]. totodată pînă aproape de poziţia lui i închis. eu. hört [h0rrt]. [ce] ö se rosteşte cu buzele rotunjite ca la o închis. limba ridicîndu-se DIFTONGII A 20 GERMANI (au. închis sau deschis: ü hmg închis \y--~\ Rübe ['ryba]. üben ('y:ban] . ö poate fi lung sau scurt. laut [laot]. Mädchen ['me^Şan]. a) Diftongul au [ao] Diftongul au [ao] se produce prin trecerea glisantă de la un a scurt. Maus [maos]. aşa cum se pronunţă în graiul tran­ silvănean. Gürtel ['gYrtal]. Fiecare diftong german este format din două elemente vocalice care trec nemijlocit. Löffel ['lcefal]. A 18 b) ö (o Umlaut) [0]. Calitativ. unul într-altul. rostirea lor corectă fiind cu totul alta decît scrierea. [e] ä se rosteşte totdeauna ca un e deschis. ä lung [ > ] ä scurt [s] Bär [betf]. închis sau deschis: ö lung închis [a--] böse ['ba--zs]. ö. [Y] ii se rosteşte cu buzele rotunjite ca la u închis. deşi scurt. iar limba se ridică aproape pînă în poziţia lui e închis. Accentul cade pe prima parte a diftongului. hält [helt]. glisant. ü poate fi lung sau scurt. zwölf [tsvoelf]. Täler ['tedar]. Durata rostirii unui diftong german este egală cu aceea a unei vocale lungi. neaccentuat: au = [a -> o] Exemple: auch [aox]. fie scurt. löst [l0. ai. trüb [try-p]. ä seamănă cu primul e din „mere". este ceva mai lung decît cel de-al doilea. Primul element vocalic. A 19 c) ü (u Umlaut) [y:]. A 21 . fie lung. Kälte ['kslta]. ü scurt deschis [Y] füllt [fYlt]. Tüll [tYl]. äu) Redarea ortografică a diftongilor germani poate să inducă în eroare. ö scurt deschis [oe] können ['koenan].VOCALELE A 17 CU UMLAUT (ä. fällt [feit]. închis. accentuat.

die schöne. läuten ['loatan]. c) Diftongul eu. în silabă accentuată î n limba literară vorbită (Hochlautung). ai. PRONUNŢAREA VOCALEI INIŢIALE 1./alte/Uhr (nu : die schöne. H a u t e ['hoaţa]. ai. sein [zaen]. accentuat la u n ö foarte scurt. A 24 . . Pentru a realiza această pronunţare specific germană.. eine/arme. Mai [mae]. a vocalei ini­ ţiale accentuate. închis. ./unbeholfene/Alte (nu : eine arme. deschis. unbeholfene Alte) . b) Diftongul ei. nicidecum ca hiatul au din automobil [ a . Der Be/amte be/achtete/alles (nu : Der Beamte beachtete alles). la un e foarte scurt.u t o . Heyse f'haezs]. augur. > = [o->0] Exemple : heute ['hD0ta]. închis. ) = [a . der/erste. äu [00] A 23 Atît eu cit şi äu reprezintă ortografic un diftong care se produce prin trecerea glisantă de la u n o scurt. neaccentuat: eu . vocala de la începutul unei silabe cu accent principal sau secundar nu se leagă de sunetul precedent (consoană sau vocală). ey. /oberste/Ast (nu: der erste. ey. neac­ centuat : ei. autor [a-utor] etc. ] . Astfel se va pronunţa corect: der / Abend (nu : der Abend) . dieser von/allen ge/achtete/Arbeiter (nv. accentuat. alte Uhr). a y / Exemple: Ei [ae].e] ai. întrerupem curentul fonator al sunetului precedent prinir-o pauză cit de scurtă. eins [aens]. : dieser von allen geachtete Arbeiter). drei [drae]. oberste Ast) . Zäune ['tS30na]. ey A 22 . Rain [raen]. Mayer ['maear]. fie din acelaşi cuvînt. Leute [ l o a t a ] . ay [ae] ei. el se produce prin tre­ cerea glisantă de la u n a scurt. ay redau ortografic acelaşi diftong. neun [noan] . apoi îl reamitem brusc la pronunţarea vocalei. fie din cuvîntul premergător. die/Arbeit (nu : die Arbeit) . Saite ['zaeta].Observaţie Diftongul german au se pronunţă asemănător cu diftongul românesc au din august. Ki'/innere/ihn/an die/Arbeit! (nu: Erinnere ihn an die Arbeit!).

coup de glotte). Numai în anumite cuvinte vocala accentuată de la începutul silabei se leagă fără pauză de sunetul precedent al cuvîntului. Theater. daraus.. worin. voraus (nu : vor/aus). theatralisch etc. A 32 2. hinauf (nu : hin/auf). warum. hin. în silabă neaeeentuată Vocala iniţială a unei silabe neaccentuate se leagă în general de sunetul precedent: bauen (nu : bau/en). . O astfel de pro­ nunţare dură. A 26 A 27 A 28 b) adverbele de loc compuse cu her. Initiale. însă nicidecum obligatorie. worüber etc. hinunter etc. uneori şi vocala de la începutul silabei neac­ centuate trebuie articulată după o scurtă întrerupere a curentului fonator. Bauer. lauern. hauen. întrucît nu în ea constă adevărata caracteristică a vocalei iniţiale accentuate ci în întreruperea fonaţiunii înaintea vocalei şi în reemiterea bruscă a curentului fonator la rostirea ei. Reaktionär. Poet. cele două A 30 d) anumite compus: cuvinte compuse care şi-au pierdut caracterul de cuvînt allein. herein. vorüber etc. realistisch. hinein. darin. interessant. Observaţie î n cuvintele compuse formate din prepoziţie elemente componente nu se leagă: an/einander. A 33 î n cuvintele compuse însă. woran (nu : wor/an). mit/einander etc. vollends. darüber etc. reagieren. caracteristică mai ales pentru teritoriul lingvistic nord-german. Astfel de cuvinte s î n t : a) adverbele pronominale demonstrative (compuse cu dar-) şi cele inte­ rogative respectiv relative (compuse cu wor-) : daran (nu: dar/an). real. ca un fel de zgomot surd (Knacklaut. Poem. bei/einander.34 FONETICA Observaţie A 25 Adesea se cere ca vocala iniţială accentuată să fie pronunţată explo­ ziv. Realismus. Poesie. worauf. Trauer etc. Logarithmus. hinaus. vor: A 29 c) pronumele reciproc einander [nu : ein/ander). Realist. A 31 e) anumite cuvinte de origine negermană la a căror pronunţare nu se mai ţine cont de etimologia lor s t r ă i n ă : Abiturient. darauf.. woraus. Reaktion. herunter etc. für/einander. Interesse. pentru a evita confuzii. herauf (nu : her/auf). trauen. este posibilă. şi einander. heraus. Adept.. poetisch.

b) în interiorul cuvîntului. Pronunţîndu-se însă un [p] aspirat l e ex. Schaukel. spre deosebire de p româ­ nesc neaspirat din Pavel). Rampe. trüb kann. se poate demonstra deosebirea dintre pronunţarea aspirată ş : . Paul. kennen. verklingen. 1 Brin*r-b experienţă foarte simplă. [t]. Ente. knattern. zerplatzen betonen. atît accentul cît şi pronunţarea nelegată ne ajută să evităm confuzia cu heruber-setzen. la începutul silabei accentuate: empor. ertragen. mai ales înaintea unei pauze: Iaimp. trinken. spre deosebire de c românesc neaspirat din comoară)1. Rat.DESPRE CONSOANELE LIMBII GERMANE $5 î n substantivul compus Eijersatz de pildă cele două elemente compo­ nente nu se leagă (deşi al doilea element începe cu o vocală neaccentuată) pentru a evita o eventuală confuzie cu Eier-satz. wanken. emisiunea acestor trei consoane fiind întovărăşită de o emisiune de aer care se aude ca un foarte uşor [h]. A 37 d) în cuvintele de origine negermană înaintea unei vocale neaccentuate: A 38 Krokodil. Theater. aspiraţia este mult mai slabă sau lipseşte: Ampel. Astfel se pronunţă Waul (cu p aspirai. [t]. în silaba neaccentuată din interiorul cuvîntului. în . [Ii] Un fenomen caracteristic pentru limba literară vorbită este aspirarea A 34 consoanelor surde [p]. al). Tee. Peter. erkranken. kommen. chibritul se A 39 . prangen Tau. Kreis. thun (cu t aspirat. [k] în anumite poziţii. Kran. Mantel. BESPME CONSOANELE LIMBII GERMANE ASPIRAREA CONSOANELOR [p]. plündern. ertönen. kommen (cu k aspirat. spre deosebire de t neaspirat din tunet). erkennen. A ^o c) la sfîrşitul cuvîntului. în her (übersetzen. R a u p e . [t]. Gepolter. klingen. u n [p] neaspirat (în Pavel). Pronunţîndu-se de ex. ift}> PL \k~\ sînt aspirate mai puternic a) la începutul cuvîntului: A 35 Paar. vertiefen bekommen. nu se stinge. brit aprins. [k]. u n ci. Sack. aspirată a consoanelor [p]. pochen. ţinut în faţa gurii.

c) în interiorul silabei. Pseudonym [psaedo'nyiin. Qual [kvad]. liebst flippst]. adesea aspiraţia lipseşte chiar complet. weglaufen ['veklaofsn]. [p]. [ t ] . -nis. î n această poziţie. b. [tj] : zu [tsu=]. literele b. g se p r o n u n ţ ă [p]. -sei) b. sind [zlnt]. [k] (redate prin literele b. ASURZI A 41 REA CONSOANELOR SONORE [b]. Weib [vaep]. [k] se aspiră (vezi A 37) b) în interiorul cuvîntului. [ps] : Pfeîd [pfetft]. Kinds [klnts]. [k]: a) la sfîrşitul cuvîntului: ah [ap]. quetschen ['kvetjan] [ks] . -lein. Leib [laep]. g redau ortografic consoanele surde [PL [ t ] . la sfîrşitul silabei : abändern ['ap/endam]. g se pronunţă [p]. [p]. Psychologe [psygol'o^ga] [ts] . d. Tagarbeit ['tai/arbaet]. seid [zaet]. -sal. g î n interiorul cuvîntului şi al silabei. Pîahl [pfaJ]. Xaver ['ksa^var] . în funcţie de schimbarea poziţiei: [b] [P] A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 leben ['le^ban] lieben ['li^ban] rauben ['raoban] [d] lebt [le=pt] liebt [li:pt] raubt [raopt] [t] binden ['blndan] des Kindes ['klndssl Länder ['lendar] [g] bind [blnt] Kind [klnt] Land [lanţ] W legt [leit] sagst [zaist] Tag [ t a i ] legen ['leagăn] sagen ['za:gan] Tage ['ta^ga] . [t]. zwei [tsvae]. g se observă adesea o alternanţă între pronunţarea sonoră şi cea surdă. Tscheche ['tjsca]. Winds [vlnts] . d. Quelle ['kvela]. î n a i n t e a sufixelor care încep cu o consoană sonoră (de ex. Kind [klnt]. Farbton ['farbtooi]. Katze ['katsaj . [t]. Mund [mUnt]. lag [lai].]. : -bar. -ling. [k] neaspirat. leibeigen ['laep/aegan]. [k]. -lieh. mag [ m a i ] . Wegbereiter ['veibaraetar]. g) sînt numai slab aspirate . Windmühle ['vlntmyda]. Wanduhr ['vant/u*]. Magd [ m a i t ] . d. [k] nu se aspiră în următoarele combinaţii cu alte consoane : [pf] . Tag [ t a i ] . Jagd [iakt]. raubt [raopt]. [kv] : sechs [zeks]. [g] A 42 I n anumite poziţii. Bindfaden ['blntfa:dan]. d. Vogt [foit]. [d]. lieb [li:p]. [ t ] . [ t ] . d. dacă urmează o altă consoană: gibt [gbpt]. wagt [ v a i t ] . -sam. î n cuvintele cu literele b.36 FONETICA A 40 [p].

n. d. g — p» A 51 t. pronunţarea este alta. fiecare cu valoarea ei fonematică : Arzt [asrtst]. zerrt [tsert]. î n loc de kk se scrie de obicei ek. s. a) Dacă se alătură două consoane explozive (oclusive) (b. hofft [hoft]. k) ambele se pronunţă cu o singură închidere şi deschidere a canalului vocal (deci ca pentru pronunţarea unei singure consoane). d. Halle ['hals]. Luftdruck ['lUftdrUk]. Această dublare este numai ortografică şi nu are nici un rol fonetic. Bett [bst]. Schleppboot ['Jlepbo't] (b) [t . [p ~ b ] A 52 Abbau ['apbao]. Deşi la alăturarea consoanelor identice imaginea grafică este aceeaşi ca la dublarea consoanelor în rădă­ cina cuvîntului. k1. în cuvintele simple a) consoane identice (dublarea consoanelor) Consoanele b. [t . consoana dublă din rădăcina unui cuvînt se pronunţă la fel ca o consoană simplă. m. Spre deosebire de alte limbi (de exemplu italiana). dacă prin compunerea cuvintelor se A 50 alătură consoane identice sau asemănătoare. intervalul dintre închidere şi deschidere (explozie) fiind însă mai mare decît la pronunţarea unei singure consoane oclusive : (a) [p .k ] . p. wegkommen . 3 Acelaşi rol pur ortografic îl are dublarea lui n la pluralul substantivelor feminine deri­ vate cu sufixul -In : Genossinnen. rennt. t. g. Wandtafel ['vanttatfal]. z2 pot fi dublate în radă« « « cuvîntului dacă vocala precedentă este scurtă. f.g] weggehen ['drükknopf]. Freundinnen.p ] . schwitzt [JVItst]» [glsntst]. r. [dampf].t ] .d] Raddampfer ['mlttum] ['ra. î n loc de zz — tz. essen ['esan]. Lippe •» * " b) consoane diferite Fiind alăturate în cuvintele simple. Kunst 2. Bann [ban]. Amme ['ama]. mittun A 58 (c) [k .tdampfar]. Dampf zuckst [tsUkst]. 2 x A 54 ['vekkoman]. în cuvintele compuse Cu totul diferită este situaţia. Druckknopf ['vskge^an]. precedată de o vocală scurtă 3 . Sackgasse ['zakgasa]. 1. [rsnt]. [ l l p a ] .DESPRE CONSOANELE LIMBII GERMANE 37 CO A R TIC ULA REA CON SO A NELOR 1. Abprall ['appral]. [k . glänzt • A 49 consoanele diferite se pronunţă [kUnst].

[J] se dublează ^>mi compu­ nere. Analog.38 FONETICA A 55 A 56 b) Dacă consoanele [f]. einnehmen ['aenne=răan]. adică fără întreruperea curentului fonator. adică cu o singură închi­ dere şi deschidere a canalului vocal. [1]. Raumoieter ['raonmiefei ].ffa-tar] Baummarder Stroiamesse ['Jtrormmesar] A 5S (d) [n ['TJnna=xzIctIc] n] Annahme ['annaans]. Sessellehne ['zssalle : na]. lungindu-se prin aceasta consoana: E r kam am Morgen. Fleisefastand sehiff ['loefjlf]. Wahllokal A 57 A 58 (b) [f Auffahrt (c) [m - f] ['aoffatftj. intensitatea emisiunii descreşte după articularea lui [m] şi în continuare. Lösch- COARTICULAREA CONSOANELOR ÎN PROPOZIŢIE A Cil Indicaţiile pentru coarticularea anumitor consoane în cuvintele com­ puse (vezi A 50. Stiefvater ['Jti . fără nici o întrerupere. Schiffahrt ['JI££ă=rt]. emisiunea curentului fonator se prelungeşte (în comparaţie cu pronun­ ţarea consoanelor simple) . A 60) sînt valabile şi pentru acele cuvinte necompuse din cadrul unei propoziţii care sînt strîns legate în vorbire. fără să se producă însă vreo întrerupere în emisiune: (a) [1 . creşte din nou. [p] final din gab şi [p] iniţial din Peter se pronunţă la fel ca în Abprall. Spielleiter ['JjpMlaetar]. [m]. [in] final din am şi [m] ini­ tial din Morgen se pronunţă la fel ca în substantivul compus Raummangel. intervalul între închidere şi deschidere fiind însă mai mare decît la pronunţarea unui singur [p] : Sie gab Peter ein Buch. [n]. Waschschüssel ['vajTYsal] ['fiaejjtant]. deoarece sensul propoziţiei nu cere o pauză între ele. hinneigen ['hlnnaegan]. auffallen ['aoffalan]. Fiscbschuppe ['flJJUpa].13 Büschschwein ['bTJJJvaen]. Astfel în propoziţia Er kam am Morgen. Raummangel ['raomnianal]. unnachsichtig A 60 (e) [J . 111 ] ['baommardar]. intensitatea lui descreşte după articularea con­ soanei şi creşte apoi din nou.1] Saallampe ['vaOlokaâ] ['zaJlampa]. . în propoziţia Sie gab Peter ein Buch.

Excep ţie: leben. accentul principal este indicat printr-itn punct sub vocala accentuată. fiindcă adesea prin mutarea accentului se modi­ fică înţelesul cuvîntului: Abteilung = separare 1 Konsum = cooperativă (de consum) übersetzen = a trece (pe celălalt mal) Abteilung = secţie. printr-o subliniere a vocalei accentuate. accentul se bazează pe intensitatea curentului A 62 fonaior (accent dinamic). Un accent muzical bazat pe înălţimea sunetului există doar în anumite dialecte germane. . care nu sînt transcrise fonetic.ACCENTUL ÎN •CÜVINT ŞI IN PROPOZIŢIE 3S ACCENTUL ÎN CUVÎNT ŞI ÎN PROPOZIŢIE în limba literară vorbită. arbeiten. pe de alta. pe de o parte ca o caracteristică a limbii germane. sufixul -or este accentuat. dacă aceasta este lungă. accentul german este fix: atît în A 63 cursul flexiunii cît şi în derivări el se menţine pe aceeaşi silabă: Arbeit. El trebuie respectat întocmai. Partei. accentul fix). Arbeiterinnen. Arbeiter. der Major — die b) unele familii de cuvinte al căror cuvînt de bază este un nume geo­ grafic (de continent sau ţară): Afrika Amerika Asien Europa Arabien Prankreich Italien Kanada Portugal — — — — — — — — — Afrikaner Amerikaner Asiate Europäer Araber (Araber) Franzose Italiener Kanadier Portugiese — — — — — — — — — afrikanisch amerikanisch asiatisch europäisch arabisch französisch italienisch kanadisch portugiesisch. arbeitete. Arbeiterschaft. (însă: Majore. x î n cuvintele. în limba germană accentul este mai puternic decît în celelalte limbi europene. Parteilichkeit parteilos. raion Konsum = consum übersetzen = a traduce Spre deosebire de limba română. însă : lebendig. parteilich. parteiisch. der Sektor — die Sektoren. Arbeiterin. dacă aceasta este scurtă. Leben. iar diftongii accentuaţi sînt evidenţiaţi prin cîte o linioară dede­ s u b t u l fiecărui element component în p a r t e . Accent mobil au : A 64 a) substantivele masculine de origine negermană terminate în sufi­ xul neaccentuat -or: der Professor — die Professoren.

' î n transcrierile fonetice. dunkelblau.schaffner. Wissenschaft. Monat. Zweigstellen leiter. accentul secundar1 pe cuvîntul de b a z ă : Fahrkartenschalter. Andreas. Hofnisse. Lieferant. î n acest caz. adesea. A 70 b) cu trei sau mai multe elemente componente Cuvîntul determinativ este compus. în exemplele noastre îl indi­ căm prin seninul: Eisenbahnstation. Holunder. Fahrkarte. Berlin. Werkzeugausgabe. Straßenbahnhaltestelle.3). accentul secundar pe primul element component al cuvîntului de b a z ă : Dampfschiffahrt. P a r t e i . Steinkohlenbergwerk. Malerei. accentul secundar nu se notează. Accentul principal cade pe primul element component al cuvîn­ tului determinativ. Marje. î n t r . Friederike. Cuvinte simple şi derivate a) î n cuvintele simple şi derivate se accentuează în general {prima silabă) : rădăcina Erde. cel de bază compus: 1 + (2 -f. Schnellzug. seltsam. s t u d i e r e n . Staats. lebendig. Straßenbahn .' Garten. Elisabeth. Roswitha. Mathilde. în special cu -ei şi -ier.standteii. Verkehrsflugzeug. Marlene. Hermelin. Leben.eisenbahn. Eigenschaft. Wohnblock. Wacholder. Saarbrücken. Cuvinte compuse a) cu două elemente componente: Accentul cade pe primul element component (cuvîntul determinativ) : Bergwerk. Cuvîntul determinativ este simplu. meister haft.3. Haltestelle. Atît cuvîntul determinativ cit şi cel de bază sînt compuse: (1 + 2) + + (3 + 4). accentul principal cade pe primul element component al cuvîntului determinativ. musizieren.u n astfel de cuvînt accentul principal cade pe cuvîntul determinativ. P a r t i e . Bremerhaven. Eisenbahn. Hannover. Schreib­ tisch. A 89 2. Â 66 b) Numai în cîteva cuvinte simple de origine germană pe rădăcină: Forelle. Kindheit.m ACCENTUL FONETICA ÎN CUVîNT A 65 1. accentul cade pe sufix: Bücherei. accentul nu cade A 67 c) î n cuvintele formate cu sufixe negermane. heute. accentul nu Fontane . cel de bază este simplu: (1 + 2) -j. cade pe prima silabă : atît simple cit şi compuse. W o c h e . Heilbronn. großartig. . brauchbar. Glasur. A ßH d) î n numele proprii. cel secundar pe primul element al cuvîntului de bază : Kraftwagenbe.

zurückkommen. A 71 Adjectivele compuse formate prin alăturare au accentul pe fiecare element component sau numai pe ultimul: blaugelbrot. mißglücken. Mißverständnis. A 73 c) verbele compuse (a) separabil: Accentul cade pe particula separabilă: -^ *'* aufstehen. mißmutig. Mißgunst. weg-. wiederholen. auf-. annehmen. vollziehen. mißbrauchen. aus-. Observaţie Accentul pe miß îl au de asemenea substantivele şi adjectivele formate cu acest prefix: Mißbrauch. mißgünstig. Fünfmarkschein. schwarzrotgold. einsehen. {însă : mißartet. Untiefe. unmenschlich^ unmöglich.münze. weggehen. accent u l principal cade de obicei pe al doilea element component. weggehen. bei-. însă: Fünfuhr tee. blutjung. A 75 (c) Verbele formate cu miß­ miß + verb simplu : Accentul cade pe rădăcina miß + verb compus Accentul cade pe miß: mißgestalten. A 72 în compunerile triple în care primul element nu este o prepoziţie. mißverstehen. A 78 d) particule accentuate şi particule neaccentuaie (a) Sînt totdeauna accentuate: ab-. mit-. blitzblank. accentul secun dar pe al treilea : Dreilei .) mißhellig. (b) inseparabil Accentul cade pe rădăcina verbului: durchbrechen. umgehen. Untat. tuat: un- A 79 de obicei accen­ Abgafoe. Mißartung. mißlingen. Mißerfolg.ACCENTUL ÎN CUVlNT ŞI IN PROPOZIŢIE 41 Adjectivele compuse care exprimă o comparaţie între elementele cornponente. . übersetzen. au 2 sau chiar 3 accente principale aproape egale ca intensitate: aalglatt. mausetot. mitnehmen. mitkommen. ein-. Aussicht. mach-. an-. A 76 verbului A 77 mißachten. Nachsehen. mißfallen. Sechsjam^plan. mutterseelenallein. schwarzratgold s a u : blaugelbrot. stockfinster. Dreikäsehoch.

Mißbrauch. widerlegen. umfallen. um­ stritten. mißbrauchen. miß-. ob-. Überlastung. Mißerfolg. vorbei. herab. Widerhall. Dasein darbringen. Hinterland inständig. empfangen. vollmachen. Umsicht unterbringen. hinter­ treiben.42 FONETICA A 80 (b) Sînt totdeauna neaccentuate: he-. Bericht. her-. hiermit hinauf. vollenden. durch-. imstande. überlaufen. mißlingen. voreilig. ver-. umgarnen. obwalten überbieten. miß- mißgestalten. vollfüllen. Vollzug voran. Umfrage. verzichten. über-. hierher hingeben. Obsorge. ge-. Unterricht. überdenken. Untergang. Hingabe hinterrücks. unter­ werfen. Zerstörung A 81 (c) Pot fi accentuate şi neaccentuate: da-. darüber durchbrechen. Gebrauch. inwiefern. wider-. dar a iif. Hintergehung inindem. Überblick. Über­ legung. Überbau. unter-. Obacht. dagegen. hinter-. Umfahrung unterscheiden. überreden. in-. vortrefflich. Überforderung. emp-. um-. vor-. untersuchen. un­ tersinken. Inschrift inwendig Inland. zer-. voraus. Umschwung. vorstellen. durchsehen. Unterhaltung. Durch­ querung herstellen. Wider­ legung. vollziehen. überführen. hier-. erhalten. widerspiegeln. Überstunde umbringen. vollkommen. voll-. ent-. hinterlassen. widersetzen. umwerfen. Insassen. untergehen. dar-. Obhut obwalten. hinstellen. Neaccentuai dafür. umhalsen. durchleben. hinterlistig. herauf. mißgünstig. inwieweit mißachten. Durchsicht Herstellung hierbleiben. Vorsicht. damit daran. Darstellung durchbrechen. Vollendung. Widerstand um- unter- vollvor- wider- . widerklingen. -widerrufen. hin-. hinunter hinterbleiben. vorher. Widerruf. mißartet. Unterredung vollbringen. Untertan vollaufen. mißverstehen. unterwegs. Vorzug widerhallen. vorläufig. Widerspruch. Entlohnung. heraus. Vollmacht vorgehen. widersetzlich. hergeben. vorhanden vorhin. Widerrufung herüber herbringen. hierauf. wieder-. darstellen. instand. hinaus. widerwärtig. Überzeugung umfrieden. dasein. vorzeiten widerfahren. Durchgabe. er-. untertags. zuA ccentuat dadardurchherhierhinhinterdableiben. unterentwickelt. widerspenstig. obüber- übergreifen. vorzeigen. Mißartung obliegen. Mißverständnis obliegen.

ACCENTUL ÎN CUV1NT ŞI IN PROPOZIŢIE 43 •miedet'- •wiederbekommen. cade totodată şi accentul A 88 A 83 . accentul se bazează pe intensitatea mai mare a curentului fonator. S-Bahn ['esba:n]. nicidecum pe înălţimea sunetului. stromabwärts. landeinwärts. DKW [slka^'ve:]. tagaus-tagein. fie cît de scurtă. pe o anumită silabă. Se va consulta un dicţionar. Zulauf. Wiederaufbau. A 83 b) în prescurtările citite cu valoarea fonetică a fiecărui sunet accentul cade în general pe prima silabă: NATO ['nartq]. zuerst. wiederherstellen. zunächst e) Cuvinte compuse în care accentul nu cade pe primul element: allein. Jahrzehnt. U-Bahn ['u:ba:n] A 85 4. zufrieden. zumeist. Zufall. Wiederholung zudem. Jahrhundert. Viertelstunde (însă: viertelstündig) A 82 3. wiederaufnehmen. wiederbeleben. Jahrtausend. Cuvinte de origine negerniană. einander. wiederkommen. Nume duble î n numele duble accentul principal cade pe al doilea element component: Schleswig-Holstein A 86 5. A 87 ACCENTUL ÎN PROPOZIŢIE 1. zugute. zuletzt. neasimilate Pentru aceste cuvinte nu se pot da reguli în privinţa accentului. Accentul sintactic principal î n propoziţie. dar nu trebuie să coincidă. Wiedergabe. Prescurtări a) în prescurtările citite cu denumirea alfabetica a fiecărei litere accentul cade pe ultima literă: R K P [srka='pe=-]. Accentul în propoziţie şi ridicarea tonului p o t . Wiederkehr. la fel ca în cuvînt. wiederaufbauen. Wiederwahl zufallen. purtătoare a accentului principal al cuvîntului. F D G B [sfde:ge='beO. zugeben. zugrunde. Zunahme zukommen. adesea accentul coincide chiar cu o coborîre a tonului. ZK [tset'ka*]. Jahrfünft. UNO [ W o ] [însă: UNESCO [u'nssko]) A 84 c) în cuvintele formate din literă şi cuvînt accentul cade pe litera citită cu denumirea ei alfabetică: D-Zug ['de:tsu:k]. î n orice propoziţie germană. Lebewohl. D D R [desder/'sr].

care articulează corect şi vorbesc fără greşeli gramaticale. Cuvîntul care exprimă reprezentaţia dominantă. Ich will in die Stadt gehen. de intensitate medie. aceasta înseamnă că silaba respectivă este mai puter­ nic accentuată decît toate celelalte silabe cu accente principale. să merg în oraş (nu în altă parte). Modificarea accentului secundar al propoziţiei duce. *~~* Insuficienta scoatere în evidenţă a accentului sintactic principal face ca adesea străinii. x î n exemplele noastre referitoare la această problemă. cele cu accentul secundar sînt tipărite cursiv. nucleul logic. principal . gehen. A 93 A 94 3. gehen. chiar dacă accentul principal rămîne acelaşi. de cele mai multe ori. anumite părţi de vorbire. (nu trebuie) să merg în oraş. diferenţa de intensitate dintre accentul principal al cuvîntului şi silabele neaccentuate este mult mai mică decît în cuvintele cu accentul sintactic principal sau secundar. nu cu un vehicul) în oraş. Accentul secundar al propoziţiei — ca şi cel principal — poate să cadă numai pe o silabă cu accentul principal al cuvîntului respectiv. = = = = Eu Eu Eu Eu vreau vreau vreau vreau să merg în oraş (nu altul). Silabele neaccentuate Afară de cuvintele cu accent sintactic principal sau secundar.44 FONETICA Â 90 Â 91 sintactic principal. Complet neaccentuate în propoziţie sînt silabele neaccentuate ale cuvin­ telor. Următorul exemplu demonstrează cît de mult se poate modifica sensul unei propoziţii prin schimbarea accentului sintactic principal 1 : leii Ich Ich Ich will will will will in in in in die die die die Stadt Stadt Stadt Stadt gehen. ale cuvintelor din propoziţie. cu aju­ torul cărora se scot în evidenţă ideile secundare auxiliare ale propoziţiei. = Eu vreau să merg (pe jos) în oraş. accentul acestor cuvinte este slab . Accentul sintactic secundar Pe lîngă accentul sintactic principal există în propoziţia germană însă şi unul sau mai multe accente secundare. ca articolele. de asemenea la modificarea sensului. Ä 92 2. gehen. să merg (pe jos. orice parte de vorbire afară de pronumele relativ poate să primească accentul principal al propoziţiei. prepo­ ziţiile. să fie totuşi cu greu înţeleşi de către germanii obişnuiţi cu evidenţierea sonoră a elementului sintactic central. Din această cauză orice parte de propoziţie. fie neac­ centuate) este mai mare decît in orice altă limbă europeană. î n limba germană diferenţa de intensitate între silaba cu accentul sintactic principal şi restul silabelor (fie accentuate. lob will in die Stadt gehen. mai există cuvinte care nu au o importanţă deosebită pentru ceea ce spunem. = Eu vreau să merg în oraş (nu în altă parte). afectiv sau voliţional al propoziţiei are accentul sintactic principal. î n propoziţie. cuvintele cu accentul al propoziţiei sînt tipărite aldin. Criteriul pentru determinarea accentului principal în propoziţie este cel al importanţei cuvîntului pentru ceea ce vrem să spunem.

se pot da următoarele reguli pentru accentul în propoziţie : a) Atît accentul principal cît şi cel secundar al propoziţiei pot să . 1 Prin nivel normal sau de indiferenţă al tonului se înţelege acel ton care cere cel mai mic efort muscular în cursul vorbirii. acelaşi grad de intensitate. secundar sau slab în propoziţie) se face în funcţie de importanţa relativă a cuvintelor. mai ales în frazele cu o construcţie gramaticală mai complicată. Cu cît este mai mare această diferenţă de nivel. Diferenţierea lor (accent principal. fără accent INTONAŢIA Prin intonaţie se înţelege linia melodică a propoziţiei vorbite. prepoziţii (de obicei) • principala • secundar— • slab­ • fără accent ei principal. în cadrul propoziţiei.adă numai pe silaba care p o a r t ă accentul principal al cuvîntului.INTONAŢIA 45 î n concluzie. b) Accentele principale ale cuvintelor nu au. . A 97 INTONAŢIA ÎN INTERIORUL URCAREA ŞI COBORÎ REA PROPOZIŢIEI TONULUI A 98 Pornind de la nivelul normal sau . cu atît mai mult este scos în evidenţă accentul. Intonaţia corectă uşurează în mare măsură înţelegerea celor spuse. Silabele neaccentuate ale cuvintelor rămîn. articole. felul speci/ic limbii respective în care se ridică şi se coboară tonul în timpul vorbirii. trebuie să coincidă fie cu una. fie cu cealaltă deviere de la nivelul normal al tonului. ^puternic -mai slab -slab . p u t e m urca sau coborî tonul în cursul vorbirii. O intonaţie necorespunzătoare poate să ducă chiar la confuzii.. A 95 A 98 Importanţa cuvîntului în propoziţie tccentul în propoziţie : în cuvhif: \ (a) Nucleul propoziţiei (noţiunea centrală) (b) Noţiuni secundare (auxiliare) (c) Fără importanţă deosebită (d) Silabe secundare. Orice accent. neaccentuate. corespunzînd unei perfecte stări de destindere psihică. şi în propoziţie.'de indiferenţă"1 al tonului nostru. principal sau secundar.

) (Calm.) .) A 102 c) Partea propoziţiei cuprinsă între primul si ultimul ei accent trebuie să difere ca nivel al glasului de ambele accente. Wer h a t es se­ Â 99 Tu tân? bitt Ä 101 b) Accentul cu urcarea concomitentă a tonului are un caracter mai ener­ gic. (Mai puţin categoric. heute in die Stadt. dimpotrivă. accentul care coincide cu o coborîre a tonului dă vorbirii o nuanţă mai calmă.) sagte E r sägte es mir. (Indiferent. cuvîntul se rosteşte totdeauna cu urcarea tonului. mai obiectivă sau chiar de indiferenţă (dacă diferenţa de nivel este foarte mică). pentru a intona potrivit spiritului limbii germane. (Categoric. Er es mir. Fiind supusă dorinţei de exprimare a vorbitorului. Â 100 a) Dacă propoziţia începe cu un cuvînt purtând accentul principal al acestei propoziţii. această diferenţă de nivel melodic va fi cu atît mai mare cu cît mai mult dorim să scoatem în evidenţă accentele. sagte Er E r sägte es mir. ea are un caracter subiectiv. aici intonaţia nu depinde nici de structura gramaticală a frazei. nici de punctuaţie.) heute in die Stadt. trebuie să ţinem seamă de următoarele. obiectiv. Er hat es getau.) (Calm.) (Indiferent. chiar vehement (dacă diferenţa de nivel este foarte mare) . Wir Wir gellen Wir S«ien heute in die StddL (Categoric. gehen Wir geilen heute in die Stâdt. (Şi mai categoric.) es mir. mai imperativ. Totuşi.46 FONETICA î n limba germană nu se pot da — decît cu o singură excepţie — reguli general valabile pentru urcarea sau coborîrea tonului în interiorul propo­ ziţiei .

Cadenţa finală nu are un caracter atît de subiectiv ca intonaţia din interiorul propoziţiei. imperaHve. ea este în funcţie de conţinutul propoziţiei. cadenţa finală poate să fie : a) descendentă b) ascendentă c) uniformă > > * A 103 1. După conţinutul propoziţiei. Cadenţa descendentă se foloseşte în propoziţiile enunţiative.INTONAŢIA 47 INTONAŢIA LA SFÎRŞITUL PROPOZIŢIEI CADENŢA FINALĂ De deosebită importanţă în exprimarea orală este cadenţa finală a rircărei propoziţii. adică linia melodică cuprinsă între ultima silabă cu accent sintactic şi sfîrşitul propoziţiei. cadenţa descendentă se foloseşte pentru a da unei întrebări : ä r ă cuvînt interogativ o nuanţă fie de obiectivitate pronunţată. dar şi de nuanţa specială pe care vrem să i-o dăm. . fie de •upărare sau chiar ameninţare (vezi însă A 105). de constatare obiectivă şi calmă. Cadenţa finală descendentă A 104 Această cadenţă dă propoziţiei un caracter de încheiere definitivă a gîndurui exprimat. exclamative şi în cele interogative e u cuvînt interogativ : Uneori.

) (Mai calm. fiind doar o pregătire pentru ceea ce urmează. menţinerea tonului la acelaşi nivel este u n indi­ ciu că enunţul este incomplet.) Hause. însă A 104). Din această cauză.) inte­ Cadenţa finală ascendentă se mai foloseşte însă şi în acele propoziţii enunţiative san imperative cărora vrem să le dăm o nuanţă fie de subliniere categorică.] A 106 3. Cadenţa finală uniformă Această cadenţă este caracteristică pentru propoziţiile în care nu este dusă pînă la sfîrşit.) Hause ? nach (Mai calm. cadenţa uniformă este foarte frecventă în construcţiile .) Hause. (Şi mai categoric. întrebările fără cuvînt rogativ (vezi.) (Categoric. nach bald nach Sie kommen bald Platz! bitte Platz! Nehmen Sie bitte (Şi mai categoric. gesund ? Br ist schon gesund ? schon Br ist (Mai insistent. Hause ? Kommen Sie bald nach bald Kommen Sie (Mai insistent. (Categoricj«^ Sie kommen Nehmen Sie Numai cadenţă finală ascendentă au propoziţiile interogative fără cuvînt interogativ şi cu topica propoziţiei enunţiative.48 FONETICA A 105 2. Cadenţa finală ascendentă Această cadenţă caracterizează în general. fie de deosebită politeţe.

deschisă1. în formulele de adresare sau anunţare. Ma-gen) şi închisă dacă se termină în consoană (Gar-ten.) Gramatica practică a limbii germane . rasch [raj]. apathisch [a'pa:tlj"]. [foto'gra:f]. Ich. scli.) Genossen und Genossinnen ! Wir be > PRONUNŢAREA UTERELOR ALFABETULUI (ORTOGRAFIC) GERMAN ÎN CUVINTELE DE ORIGINE GERMANĂ ŞI ÎN CELE DE ORIGINE NEGERMANĂ MAI FRECVENT FOLOSITE Litera sau grupul de litere Pronunţarea a Se pronunţă [a:] A 107 1. Photograph ['zUlta'. fal-len.şi subordonare —. weiß eines : Das ist > nicht (Energie. în silabă accentuată. st. R a t [ra:t]. s.' Ich weiß eines: Das ist nicht (Mai calm. Tat [ta:t]. lo-ben.n]. Gilbe [ga:ba]. in silaba care se termină într-o singură consoană (afară de eh. dacă în flexiune.PRONUNŢAREA LITERELOR ALFABETULUI GERMAN 4S sintactice mai complicate — frazele prin co. Frage ['fra:gş]. x). seh. Kun-de. însă: Bach [bax]. 2. haben ['haibsn]. in afară de cazul cînd silaba următoare începe cu eh. apar forme în care a este în silabă deschisă Tag [Ta-ge) [ta:k]. Max [maks]. Sultan 1 Silaba este deschisă dacă se termină în vocală (ha-beti.

menţinut în flexiune înainte de -e Maß (Maße) [ m a s ] . Grobian ['gro:bia:n]. Watsche [va:tja]. înaintea grupurilor de consoane formate din b. Tratsch [tra:tj]. de obicei în sufixul (neaccentuat) -ian Baldrian ['baldria:n]. B a r t [ba:rt]. 5. zart [tsa:rt]. Heimat ['haema:t]. în anumite cuvinte înainte de tsch Bratsche ['bra^Ja]. ['laecna:m]. dacă rădăcina are (conform 1 şi 2) a lung [a:] h a b t (rădăcina hab-) [ha:pt]. în sufixele (neaccentuate) -bar. fragst [fra:kst]. -sam Nachbar ['naxba:r]. 4. . dacă urmează ß. watscheln [Vartjgln]. Januar ['janua:r]. 9. Schmach [Jma:x]. Harz. saß (saßen) [za:s]. sprach [Jpra:x} Sprache [Jpra:xa]. numai în silabă accentuată da [da:]. în anumite cuvinte în care este urmat de r + consoană Art [a:rt]. b) neaccentuat: Februar ['fe:brua:r]. -nam. grupul de litere „ . naß (nasser) [nas]. langsam 8. f + 1 sau r Adler ['a:dlsr]. (însă: barsch [bar/]). Schwarte ['JVa:rta]. Barsch [ba:rj]. -sal. Jaguar ['ja:gua:r]. La sfîrşitul cuvîntului. ratsam ['ra:tza:m]. 7. [hairts]. Schicksal ['JIkza:l].50 FONETICA Litera sau . Natrium ['na:triUm]. d. Bnzian ['entsia:n]-. Leichnam ['larjza:m]. 12. k. înaintea mai multor consoane. Insă: H a ß (Hasses) [bas]. 11. Gemach [ga'ma:x]. g. Pronunţarea 3. Arzt [a:rtst]. însă: Stachel ['Jtaxal]). Heirat ['haera:t]. nach [na:x]. în anumite cuvinte a) accentuat: J a g d [ja:kt]. p. artig f'aartlcj. Tags [ t a k s ] . 10. Magd [ma:kt]. ja [ja:]. în anumite cuvinte în care este urmat de eh brach [bra:x]. Papa [pa'pa:]. Afrika ['a:frikä]. 6. stach [fta:x]. Papst [pa:pst]. t.

12. an [an]. grupul de litere „ Pronunţarea Se pronunţa [a] A 108 1. b Dollar ['dolar]. -sam şi (în general) -ian precum şi a cuvintelor indicate la A 107. Drama ['dra:ma]. R a n d [rant]. înaintea unei singure consoane. 1) . înainte de ß dacă acesta este înlocuit. Harald ['ha:ralt]. st. Komma ['koma]. dacă este urmat de o consoană dublă. x lachen [ l a x a n ] . kann [kan]. dacă nu există forme în care a apare în silabă deschisă ab [ap]. K a m m [kam]. hatte ['hata].it era sau . în orice silabă neaccentuată afară de ultima Akademie [akade'mi:]. Kasten ['kastan]. Karre ['lasan]. H a x e ['haksa] 2. Akkusativ ['akuzati:f]. în silabă închisă. (msă: Chaos ['ka:os]. Raster ['rastsr]. H a ß [has] (Hasses). am [am]. Bach [krax]. Katze ['katss]. Magda ['niakda]. chaotisch [ka'o:tIJ]. în eh. daß [das]. . backen ['bakan]. was [vas]. în silabă deschisă. prin ss: Baß [bas] (Basses). Monat ['mo:nat]. de ck. Krach 5. 6. lasch [laf]. man [man]. Masche ['majs]. Max [maks]. în alte forme ale cuvîntului. seh. Laster [ l ă s t a r ] . [bax]. c) dacă este urmat de o singură consoană. dacă rădăcina se termină în două sau mai multe consoane. s {vezi însă A 107. ['karg].PRONUNŢAREA LITERELOR ALFAEETULUI GERMAN 51 I. tz fallen ['falgn]. machen ['maxan]. -nani. Drama 7. Thema ['te:ma]. conform A 107. Gsst [gast]. 9) Dampf [dampf]. das [das]. cu excepţia sufixelor neaccentuate -bar. rasch [raj]. b) dacă este %irmat de x sau de două consoane Borax ['boaraks]. în silaba finală neaccentuată a) la sfîrşit Aula ['aola]. -sal. lax [laks]. lassen 4. Tolpatsch ['tolpătj]. dramatisch[dra'martlX] (însă: ['dra:rna]). Spalt [Jpalt] . waschen ['va/an]. seh. 3. dacă silaba următoare începe cu eh. Sache ['zaxo]. Paß [fas] (Passes).

['nE-.mlIţ]. Mädchen ['nis:tcanl. 4. bräche ['breica] (brach [bra:x]). Männer ['menar]. Nachbar ['naxba:r]. Fiaker [fi'akar]. dacă în rădăcină este urmat de o consoană dublă. A 109 a» Se pronunţă întotdeauna [a:] Aal [a:l]. A 111 Se pronunţă [s] 1. în silaba care se termină într-o singură consoană (afară de eh. Gefäß [ga'fes]. înaintea mai multor consoane. s t : lächeln ['lscaln]. i Pronunţarea 8. Mär [niE'-r]. grupul de litere -r. în silabă [s :. K a p [kap]. de ck. dacă în flexiune apar forme cu ä în silaba deschisă Bär [bs:r].•] accentuată deschisă Äther ['s:tar]. säst [zs:st]. Januar ['jarmair]. In anumite cuvinte. Aas [a:s]. Gräte [ r gre:ta]. Walfisch ['valfIX]. Käfer ['ks. Kosak [ko'zak]. Wäsche [Vefa]. gemäß Rätsel ['rertsal]. (însă: Wal [va:l]). Walnuß ['valnüs]). Spätzin [ J p s t s l n ] .-far]. nämlich rätst [rs:tst].'an]. . tz Hämmer ['hsmar]. sprächst [ / p r e i s t ] (sprach) [fpra:x]. gemäß [ga'msts]. 3. începe cu eh. Nässe ['nesa] . Bäcker ['beksrj. Waage ['va:ga]. [ga'ms:s]. h a t [hat]. Paprika ['paprika]. kämst [ks:mst]. dacă un cuvînt înrudit are forme cu [ a : ] Barte ['bs:rta] (Bart [ba:rt]). sch). A 110 ä Se pronunţă 1. Tram [tram]. 2. ca: Ananas ['ananas]. h ä t t e ['hsta]. Gäste [-'gssta]. nächst [netest]. hast [hast]. ca Gebärde [ga:be:rda]. Städte [ ' f t e t a ] . în anumite cuvinte. 5.52 FONETICA I/itera sau . Gemälde [ga'mxtlds]. Observaţie Fac excepţie cuvintele în care silaba următoare sch. Atlas ['atlas]. Grammatik [gra'matlk]. (însă: nach [na:x]). dacă rădăcina are [s :] Bärchen ['be:rcan]. säen ['ze.

H a a s [haos]. Kai [kae]. läuten ['lo0tsn]. Hai [hae]. Rain [raen]. 3. Dämpfer ['deropfar]. A 118 Häuser ['hojäzsr]. A 115 Se pronunţă [o:] în silaba accentuată din cuvinte de origine franceză de  116 A 117 Hausse ['ho:sa]. Hain [haen]. Sauce ['zo:sa]. Mainz [maents]. äu Se pronunţă [00] ['tro0ma]. ai Se pronunţă [ae] în cuvintele germane şi în anumite origine negermană cuvinte de A 112 Bai [bae]. Präsident Äquator [s'kva:tor]. t a i e ['laea]. Präparat [prszi'dsnt]. A 113 A 114 Se pronunţă [s:J sau [e:] în anumite cuvinte de origine engleză fair [fear]. dacă rădăcina se termină în două sau mai multe consoane diferite hältst [h'eltst]. au Se pronunţă [ao] în cuvintele germane şi în cele mai multe cuvinte de origine greacă sau latină Auto r'aoto]. Se -pronunţă [e :] în anumite cuvinte de origine franceză Baisse ['bs:sa]. bauen ['baogn]. în anumite cuvinte.PRONUNŢAREA LITERELOR ALFABETULUI GERMAN litera sau grupul de litere Pronunţarea 2. Waise ['vaezg]. Träume . Kaiser ['kaezgr]. în orice silabă neaecentuată [pr£pa'ra:t]. traumatisch [trao'ma:tIJ]. Main [maen]. Trainer ['trs:nar] sau ['tre:nar]. 4. Archäologe [arcso'lorga]. ca gräßlich ['grssllc]. häßlich ['hesllc]. Chauffeur [Jo'f0:r]. Se pronunţă [o] sau [o] în silaba neaecentuată a cuvintelor origine franeeză Chauvinist [Jovi'nlst] . Saite ['zaets]. Mai [mae].

bin [ b i n ] . . înaintea consoanelor surde gibt [gi:pt]. A 122 bb Se pronunţă [b] în rădăcină între două Yoeaie Ebbe ['eba]. la sfîrşitul cuvîntului robb ! [rap]. Rofefee ['roba]. n. krabbeln ['krabaln]. A 123 Se pronunţă [p] 1. Laubwald ['laopvalt]. bleiben ['blaebsn]. A 120 b Se pronunţă [b] 1. la începutul cuvîntului vocale şi al silabei precum şi înaintea unei Baum [baom]. gelb [gelp]. h a b t [ha:pt]. Malaya [ma'laea]. lebst [le:pst]. înaintea sufixelor precedate de 1. 2) Büblein ['by:plaen]. [hYpJ-]. schreibt [jraept].. înaintea sufixelor care îneep cu o consoană (sonoră sau surdă) (vezi însă A 120. löblich ['l0:pllc]. Taubheit ['taophaet]. übrig ['y:brlc]. 2.54 FONETICA Litera sau grupul de litere A 119 ay Se pronunţă [ae] în cuvintele de origine germană Bayern ['baesrn]. schrubb ! [JrUp]. Klub [kTDp]. hübsch. 3) ebnen ['e:bnan]. Gablung ['ga:bIXJn]. A 12Î Se pronunţă [p] 1. abändern ['ap/endsrn]. r (vezi însă A 121. Mayer ['maear]. la sfîrşitul cuvîntului şi al silabei ab [ap]. Erbse (Brb-se) ['srpss]. Erlebnis [sr'le:pnls]. 2. verbrennen (ver-brennen) [fsr'brenan] Garbe ['garba]. 3. Liebling ['li:pllrj].

dacă este urmat de o altă vocală decît a. eh Se pronunţă [c] 1. A 127 Se pronunţă [t|] în cuvintele de origine italiană A l'M Cicerone [tjitj'e'rpme]. după toţi diftongii în afară de an Laich [laec]. G?«/. i. u sau î. Küche ['kYcs]. y Ceeii [SÎSI]. o. Chirurg [ c i r U r k ] . räuchern ['ro0csrn]. Croupier A 1*» Se pronunţă. Cosima [fcrupi'e:]. y • A 129 mächtig ['msctlc]. Cicero f'tsitsero]. r Cafe [ka'fe:].ă consoane Böttcher f'boetţar]. Köebin ['koecln]. eueh [30c]. 4. Mechaniker [me'cauiikar]. franceza şi spaniolă.. înaintea consoanelor surde ['JrUpto] robbst [ropst]. Reich [raec]. ich [Ic]. ii. respectiv încep cu î> abbauen ['apbaoan].PRONUNŢAREA LITERELOR ALFABETULUI GERMAN 55 Litera sau grupul de litere Pronunţarea 2. o sau u Cäsar ['tse:zar]. e. după ä. 2. 8. ['ko:z. [ts] în anumite cuvinte de origine latină sau greacă. welelier [ V s l c a r ] . A 124 alăturate e Se pronunţă [k] în anumite cuvinte de origine negerniană dacă este urmai de a. mancher ['mancar]. A 128 Se pronunţă [s] în anumite cuvinte de origine engleză. dacă este urmat de e. Chatice [Jă:sa]. Centavo [sen'ta:vo]. Cherusker [ce'rUskar]. Raubbau ['raopbao]. i. Chiria ['ci:n. horchen ['horcsn]. .a].. Clown [klaon].ima]. Cupido [ku'pi:do]. ©. Laubbäume ['laopb30rno]. la începutul cuvîntului dacă este ürmat de e sau i Chemie [ce'mi:]. schrubbte Se pronunţă [p] + [b] {vezi A 52) în cuvintele compuse în care două elemente componente se termină. psychisch ['psyiclj].

u Bach [bax]. r Chaos ['ka:os]. Chlor [klo:r]. în anumite nume proprii Chiemsee ['ki:mze:]. în anumite cuvinte de origine greacă. în wachsam [Vaxza: m ] început de sufix. I. sechs [zsks]. Christoph f'krlstof]. Chronik ['kro:nIk]. wachsen ['vakssn]« A 132 Observaţie: N u trebuie să confundăm pronunţarea lui eh urmat de un s * din rădăcină [ks] cu cea a lui eh urmat de un s care nu face parte din rădăcină.a a verbului wachen [Vaxan]. ci este desinenţă. deci se pronunţă [daks] . Charta ['karta]. Se pronunţă [k] 1. Ochse ['oksa]. Mädchen ['me:tgan]. Raucher ['raoxar]. deci se pronunţă [daxs]. Dachs [daks]. Cholera ['ko:lera]. după a. pronunţîndu-se însă [vaxst]. în sufixul A 130 -ehen Frauchen ['fraocsn]. î n Dachs. la începutul A 131 au auch [aox]. anumitor nume proprii de origine slavă. (a da cu ceară) s de asemenea face parte din rădăcină. f . Chor [ko:r]. dacă este urmat de a. î n verbul wachsen. Christian ['kr-Iştian}. I n Buchseite ['bu: xzaeta). Charakter [ka'raktsr]. prezent este (du) wachst [vakst] . Cherson [xsr'son].a sing. în ambele cuvinte se pronunţă deci [x] + [z]. s este început de element component. Melancholie [melar^ ko'li:]. început de element component al unui cuvînt compus sau început de sufix. A 133 2. Buch [bu:x]. 3. ind. Charkow ['xarkof]. genitivul substantivului Dach [dax] se formează prin adăugarea desinenţei s (Dachs). Epoehe [e'poxa]. dacă este urmat de s în rădăcina unui cuvînt germaiî Achse ['akss]. după diftongul 3. persoana a I i .56 FONETICA litera Sau . deoarece s face parte din desinenţa st. Chrom [kro:m]. s face parte din rădăcină. Se pronunţă [x] 1. o. o. grupul de litere Pronunţarea 5. 2. (du) wachst se scrie şi persoana a I i .

dort[dort]. Redner ['re:dnor]. Paddler ['padlor]. Mädchen [ ms:tc3n]. la sfîrşitul cuvîntului A 138 sau al silabei ['vlntfarj]. în general. Se pronunţă [d] 1. . Bad [bart]. niedlich ['ni:tllcj. înaintea 3. Widder schno d drig [Jn odrl c ]. 3) ['handlürj]. în general. Lands [lants]. Ordnung ['ordnUrj].P R O N U N Ţ A R E A LITERELOR ALFABETULUI G E R M A N 57 Litera sau grupul de litere Pronunţarea 0 bşer va ţ ie [k] se pronunţă şi în substantivul Oreliester [br'kestar] Se pronunţă [tj] în cele mai multe cuvinte de origine engleză şi în cuvintele de origine spaniolă chartern ['tjartarn] . Handlung niedrig ['ni:drlc]. înaintea r consoanelor surde sufixelor care încep cu o consoană {vezi însă A 137. golden ['goldan]. în prefixul Adjunkt ['at'jUrjkt]. Kinds [klnts]. Se pronunţă [t] 1. 2) ad. dd Se pronunţă. Paddel fpadal]. r {vezi însă A 138. A 139 addieren [a'dkrgn]. A 137 2. înaintea sufixelor precedate de i. Dschungel ['dzUnall. Windfang Geldbeutel [ l geltb"o0t'äl]. Rock [rok]. A 134 A 135 ck Se pronunţă totdeauna [k] A 136 Ecke ['eksl. îiaekt [hakt]. 2. Geld [gslt]. wandern ['vandorn]. Advokat [atvo'ka:t]. widmen [VCtmart]. n. [d] ['vîdar]. und [Unt]. la începutul euvîntului şi înaintea unei vocale drei [drae]. Adler ['a:dlar]. Gaucîio ['gaotjo]. randlos ['raatlos].urmai de o consoană {în afară de x) lädst [ls:tst]. 4.

Mephisto [me'flsto]. Erde ['e:rds]. dacă în flexiune e apare în silabă deschisă bequem [ba'kveim]. wandte [Vandte]. werden [Veirdan]. legst p. Insă: Rechen ['rscsn]. Weg [ve:k]. den (accentuat) [de:n]. Republik [repu'bli:k]. ß. Dresden ['dre:sdan]. Keks [ke:ks]. beredt [bs'rett]. 2. x). wert [ve:rt]. Wermut [Ve:rmu:t]. (însă: chemisch ['ce:mlj]). ca dem (accentuat) [de:m]. numai în silabă accentuată bebte ['be:pte] (beben ['beibsn]). der (accentuat) [de:r]. deschisă în afară de cazul cînd silaba urmă­ toare începe cu eh. grupul de litere T. Melodie [melo'di:]. 5. la sfîrşitul Ade [a'de:].'Jţe:ta]. Faksimile [fak'zi:mile]. Wegs [ve:ks]. x beben ['be:bsn]. de obicei în prefixele de. Esel ['e:zsl]. Elefant [ele'fant]. erst [e:rst]. . Beschwerde [bs'JVe^ds]. în silabă accentuată înaintea unei singure consoane (în afară de eh. 4.e:kst]. în cuvintele asimilate de origine negermană. Theater [te'a:tsr]. nebst [ne:pst]. Reparatur [repara'tu:r]. în anumite cuvinte. A 142 Se pronunţă [e] numai în silabă neaecentuată 1. Kescher ['ksjör]. Hexe ['hskss]. er (accen­ tuat) [e:r]. elegant [ele'gant]. Herd [he:rt]. gestern ['gestern]. deschisă dacă silaba este Chemie [ce'mi:]. st. verwandt [f sr'vant]. şeh. Krebs [kre:ps]. schwer [JVe:r]. Efeu ['e:fo0]. . Melancholie [melarjko'li:]. wer [ve:r]. Regen ['re:gan]. la sfîrşitul buinţate unor cuvinte de origine negermană. Mecklenburg ['metklsnbXJrk]. Theodor ['te:odo:r]. her [he:r]. erster ['e:rstsr]. Wert [ve:rt]. Pferd [pfe:rt]. Zos ['tso:e]. 2. A 141 e Se pronunţă [e : ] 1. Herde ['hetrds].58 FONETICA Ditera sau . înaintea mai multor consoane dacă rădăcina are [e: ] cuvîniului. lädt [ls:t]. Schleswig ['Jleisylc].şi re (de origine latină) detonieren [deto'ni:rsn]. Kamel [ka'me:l]. Pronunţarea A 140 dt Se pronunţă [t] beredt [bs're:t]. 3. mai rar între» Aloe ['a:loe]. je [je:]. seh. 3. în silabă accentuată. Schwert [JVe:rt]. Erz [e:rts]. Städte [. Dante ['dante].

Elend ['e:lsnt]. [d]. [ts] : lesen poate fi pronunţat [ p le:zn]. setzen ['zstsart]. [x]. Wagen ['va:gan]. [s]. înaintea unei con­ soane. 2. Herzog ['hertso:k]. ent-. x Geld [gelt]. la sfîrşitul cuvîntului. der (neaccentuat) (neaccenuat) [er]. Rebhuhn ['rephu:n]. tz hell [hsl]. enthalten [ent'haltan]. Hermelin [hsrtna'lim]. Se pronunţă [e] A 143 1. zer[Et't»ţ:lan]. Retter ['rstar]. Infinitivul terminat în -igen [-Igan] şi diminutivele în -eben [-can] se pronunţă însă totdeauna cu [a]. Sowjet [zo'vjst]. ß. [f]. er-. mai ales în cuvintele de origine latină şi greacă Debet ['de:bst]. Herberge ['herberga]. A 144 Observaţie î n vorbirea uzuală. Ecke ['eka]. Eurpides [o0'ri:pidss]. în cb 5 seh. den (neaccentuat) [den]. Lexikon ['lsksikon]. [k]. sprechen ['Jprecan]. Männer ['menar). kommende ['kamanda]. [c]. sauberer ['zaobarar].PRONUNŢAREA LITERELOR ALFABETULUI GERMAN 50 litera sau grupul de litere Pronunţare: 4. [t]. [rsj]. ca Chef [Jsf]. Deci se p r o n u n ţ ă : berichtigen [ba'rlctjgan] şi Kindchen ['klntcan]. Hauses ['haozas]. Se pronunţă [a] numai în silabă neaccentuată în silabă finală şi în desinenţe aber ['abar]. [pf]. lebendig [le'bsndlc] (însă: leben [der]. în anumite cuvinte. în anumite cuvinte. în prefixele neaeeentuate emp-. ck.^rapidă. arbeitete ['arbaetata]. Kern [kern]. Elen ['e:len]. 3 poate fi omis în terminaţiile -eî şi -en dacă ele sînt precedate de [b]. A 145 . 4. se termină în două sau mai multe consoane. sau de [v]. Hebel ['hefbal]. keß [kes]. er ['le:ban]). Atem ['a:tam]. jedoch [je'dox]. laufen ['laofn]. fragten ['fra:ktanj. [g]. dacă rădăcina. Hotel [ho'tsl]. nennen ['nsnan]. 5. în silabă neaccentuată. besser ['besar]. resch Dreß [dres]. des [des]. [z]. herein empfinden [emp'flndan]. ca dem (neaccentuat) [dem]. Zerfall [tser'fal]. ver-. es [es]. Becher ['bscar]. weg [vek] (insă: Weg [ve:k]). her-. Sokrates ['zo:krates]. [p]. erzählen [hsr'aen]. [ 3 ]. Hexe ['heksa]. wes [ves]. [J]. dacă urmează o consoană dublă. Verfall [fsr'fal]. 3. Maschine [ma'Jimal.

Schi« [Jli]. Porree ['pore]. gleich [glaeg]. Milieu [past0ri'zi:rt]. See [ze:]. Komitee [komi'te:]. drei [drae]. Meer [me:r]. leeren [leiran]. schaffen ['Jafan]. îî Se pronunţă [f] auf [aof]. I<eute ['lo0tb]. Frikassee [frika'se:]. Lüge ['ly'-gö]. A 148 ei Se pronunţă [ae] în cuvintele de origine germană şi în cele mai multe cuvinte de origine negermană Bäckerei [bska'rae]. Gras [gra:s]. ein [aen]. fünf [fYnf]. für [fy:r] . . nein [naen]. Zeus [tsa0s]. dacă este urmat de o vocală sau de o consoană sonoră Gabe ['ga:ba]. . Euripides [o0'ri:pidss]. Lage [la:ga]. la începutul cuvîntului sau al silabei. Frau [frao]. 2. bei [bae]. Pronunţarea  146 ee Se pronunţă [e:] în silabă accentuată Allee [a'le:].63 FONETICA I4tera sau . în cuvintele pasteurisiert [mili'0:]. A 152 g Se pronunţă [g] 1. Eidetik [ae'de:tlk]. Teer [te:r]. grupul de litere T-. Rheuma ['ro0ma]. Idee [i die:]. în interiorul cuvintelor înaintea nnei vocale biegen ['bi:gan]. rigoros [rigo'ro:s]. Gmünd [gmUnt]. sau [0] (neaccentuat) [redak't0:r]. Affe ['af3) . A 150 Se pronunţă [0:] (accentuat) de origine franceză Ingenieur [In5eni'0:r]. hofft [hoft]. geben ['ge:bân]. Gnu [gnu:]. neun [ n o 0 n ] . A 149 eu Se pronunţă [00] în cuvintele de origine germană şi greăeă euch [o0c]. Europa [o0'ro:pa]. Redakteur A 151 f. A 147 Se pronunţă [e] în silabă ncaeeentuată Kanapee f'kanape]. Heu [ho0].

[Vemlc]. Egge f s g a ] . Girant [31'raiitJ. înaintea unui sufix precedat de I. Dogge ['doga]. wenig ['tsvaej"pra:xlc]. Feigling ['faekllrj]. Tag [ t a i ] . weg [vsk]. Sieg [zi:k]. flaggen ['flagan]. înaintea unei consoane (dacă nu este urmat de sufixul o silabă cu [c]) -lieh sau vereinigt [fsr'/aenlct]. între vocale Bagger ['bagar]. Insă: Königreich ['k0:nlkraec]. A 157 2. i Se pronunţă Gin [ d j l n ] . regnen ['reignan]. 4. Äuglein ['o0klaen]. Aggressor [a'gresor]. [5] în cuvintele de origine franceză dacă este urmat A 155 Gărage [ga'raiga]. Wagnis ['va:knls]. zweisprachig A 154 gnädig ['gns:dlc]. m . r de origine latină şi greacă A 153 sufixelor care begegnen [bs'geignaa].4 PRONUNŢAREA LITERELOR ALFABETULUI GERMAN 61 Litera sau grupn] de litere Pronunţarea 3. Signal [zl'gna:!]. n. segle ['ze:gls]. lioggen ['togan]. Diagnose [dia'gnorzs]. Se pronunţă de e. Weg [ve:k]. möglich ['m0:kllc]. Se pronunţă [k] la sfîrşitul cuvîntului sau al silabei (şi înaintea încep cu o consoană) lag [lak]. männiglich ['msiilkllc]. wenigstens ['ve:nlcstans]. . înainte de 1. la sfîrşitul [9] în sufixul cuvîntului -ig ['tsvantsle]. Zugbrücke [ J tsu:kbrYka]. tagaus—tagein [tak'/aos — t a k ' / a e n ] . weglaufen [Vsklaofsn]. n. tragbar ['tra:kba:r]. zwanzig 2. Feigheit ['faekliaet]. Magma ['magma]. înaintea unui 1 sau r din rădăcină Schmuggler ['JniUglar]. zwanzigste ['tsvantslcsts]. regsam ['re:kza:m]. Se pronunţă 1. r I» cuvintele Agronom [agro'no:m]. [d~ ] în unele cuvinte de origine engleză A 156 cjg Se pronunţă [g] 1.

după voeală. Hund [hUnt]. A 16® k Se pronunţă [h] 1. hier [hi:r]. i sau u neac­ centuat E h e ['e:sj. ruhig ['ru:l9]. th = [t] dacă ele fac parte din aceeaşi silabă a anumitor cuvinte de ori­ gine negermană Philosophie [filozo'fi:]. fähig [ffe'If]. A 162 este mut în grupurile de litere ph = [f]. i sau u neaccentuat a h a ! [a'ha:]. . între vocală şi consoană geht [ge:t]. Historiker [hIs'to:rikar]. la îneeputul cuvintelor de origine germană şi al celor mai multe cuvinte de origine negermană haben ['ha:ban]. sieht [zi:t]. în interiorul cuvîntului la începutul silabei. la sfîrşitul cuvîntului sau al silabei egg [ek]. la sfîrşitul cuvîntului sau al silabei g e h ! [ge:]. Mahagoni [maha'go:ni]. rh = [r]. ahoi! [a'ho0]. Gehart ['ge:/a:rt]. Zähigkeit ['tss:Ickaet]. flaggst [flakst]. între două vocale dacă este urmat de e slab [a]. 2. Ahorn ['a-. Theodor ['te:odo:r]. Zither f t s l t a r ] . sieh! [zi:]. 3. steht [Jte:t]. behalten [bg'haltsn]. Johannes [jo'hanas]. R h y t h m u s ['rytmUs]. Zahl [tsa:l]. Katarrh [ka'tar]. sehen ['ze:sn] . Verleihung [fer'laeTJij]. .$2 FONETICA Ivitera sau grupul de litere Pronunţarea  158 Se pronunţă [k] 1. Hotel [ho'tsl]. Insă: Uhu ['u:hu]. s t e h ! Lfte:]. flagg [flak]. rrh = [r]. Kognak ['konjak]. Verzeihung [fer'tsaeUrj]. eggbar ['skba:r]. gehen ['ge:an]. A 159 S n S'e pronunţă [nj] în cuvintele de origine franceză Champagner [Jam'panjsr]. o h o ! [o'ho:]. A 161 este mut si indică lungimea vocalei precedente 1. Haus [haos]. 2.horn]. dacă este urmat de o voeală în afară de e slab [a]. 2. înaintea unei consoane surde eggte ['skta]. Vehikel [ve'hi:ksl].

Zitrone [tsi'tro:na]. nisten ['nlstsn]. Titel ['ti:tal]. dacă silaba următoare începe cu eh. widrig ['vi:drlc]. Alwin ['alvi:n]. deschisă. x). în afară de cazul cînd silaba următoare începe cu eh. 6. 4. dacă. în anumite cuvinte. sch. în silabă accentuată. seh. wir [vi:r]. Kolloquium [ko'lorkviUm]. Distel ['distal]. Se pronunţă [I] A 165 1. Gummi ['gXJmi]. însă: Nische [ r ni:Ja]. în silabă accentuată. . x Biber ['bi:bar]. însă: Kapitel [ka'pltal]. Politik [poli'ti:k]. Se pronunţă [i] 1. Livree [li'vre:]. Portion [portsi'om]. înaintea mai multor consoane. Schi [Ji:]. Erwin ['srvi:n]. în numele proprii terminate în -in (accentuat sau neaccentuat) Berlin [bar'lim]. 5. la sfîrşitul cuvîntului. Kritik [kri'ti:k]. Kali ['ka:li]. ß. deschisă. Aspirin [aspi'ri:n]. Musik [mu'zi:k]. Â 164 2. Fabrik [fa'bri:k]. Tiger ['ti:gar]. Fibel ['fi:bal]. în silabă neaccentuată Alibi ['a:libi]. Juli ['ju:li]. în silabă accentuată. Fiber ['fi:bar]. Kredit [kre'di:t]. Igel ['i:gal]. Nische ['ni:Ja]. J u n i ['ju:ni]. st. E u t i n [o0'ti:n].PRONUNŢAREA UTERELOR ALFABETULUI GERMAN 63 Litera sau grupul de litere Pronunţarea i Se pronunţă [i:] A 163 1. wischen ['vljari]. mir [mi:r]. Mixer ['mlksar]. wider [Vi:dar]. Idee [i'de:]. Diplom [di'plo:m]. x sicher ['zlcar]. direkt [di'rskt]. Kiste ['klsta]. 3. dacă rădăcina are [i: ] gibst [gi:pst]. st. în flexiune i apare în silabă deschisă Appetit [ape'ti:t]. Kuppin [r"ü'pi:n]. ca dir [di:r]. intim [In'ti:m]. sch. 2. la sfîrşilul cuvîntului (numai în silabă accentuată^ Kroki [kro'ki:]. înaintea unei singure consoane (afară de eh. Mineral [mine'ra:!]. în silabă neaccentuată deschisă din cuvintele de origine negerinană brachial [braxi'a:l].

freundlich ['fro0ntllc].ng]. vierzig ['flrtslc]. immer ['Irnar]. vierzehn ['flrtse:n]. sitzen ['zltsan']. -ig. gratis ['gra:tls]. x este urmat de două sau mai multe consoane binden ['blndsn].64 FONETICA Litera sau grupul de litere Pronunţarea 2. . -im. hin [hin]. Poetik [po'eitlk].lia].ls'rae]. tz billig ['blllc]. A 167 Se pronunţă [i] în silabă neaccentuată die (articol. înaintea unei singure consoane. dick [dlk]. A 168 Se pronunţă [I] în cuvinte ca Viertel ['flrtsl]. -is. -it. sie [zi:]. Dickicht ['dlklct].niar]. trügerisch ['trygarlj]. 3. bis [bis]. Mitte ['raita] . Biß [bis]. A 169 Se pronunţă [ia] în silaba finală neaecentnată a acelor cuvinte de origine latină. List [llst]. bist [bist]. Lehrerin ['le:rsrln]. in [In]. Fisch [flf]. dacă în rădăcină seh. -in. Nix [nlks]. -ik. ich [Ig]. în silabă închisă. sieht [zi:t]. Spielerei [fpr. A 166 ie Se pronunţă cu ei [ i : ] în silabă accentuată şi în substantivele derivate.. în sufixele -lieh neaccentuate : -ieht. pronume relativ) [di]. ß. dacă în celelalte forme ale cuvîntului i n u apare în silabă deschisă bin [bin]. vier [fi:r]. wird [vlrt]. wie [vi:]. dich [die]. Kanadier [kana'diar]. mit [mit]. Defizit ['de:fitslt]. 4. în care -ie a provenit dintr-un i a : Familie [fa'rnr. dacă este urmat de o consoană dublă sau de ek. Kind [klnt]. Pilgrim ['pligrlm]. liegt [li:kt]. Birke ['blrka]. A 170 ier Se pronunţă (iar) cînd este sufix de origine germană Armenier [ar'niemiar]. -iseh. 5. freudig ['fro0dlg]. vielleicht [fi'laect]. Spanier [Jpa'. Ferien ['ferrian]. die (pronume demonstrativ) [di:]. Iltis [Iltis]. Biene ['bi'.

[gtg:] in cuvintele de origine engleză Job [d30b]. Atelier [atoli'e:]. Scharnier [Jar'ni:r]. kommt [komt]. 3. ( = ren). kk Se pronunţă [k] A 177 kalt [kalt]. klein [klaen]. b) [i'e:] : Bankier [barjki'e]. Kind [ k l n t ] . însă: Rentier ['rsnti:r]. A 174 A 175 A 176 2. nehmen ['neimsn]. Mahl [ m a l ] . Akkord [a'kort]. Akkumulator [akuniu'la:tor]. ni. 5 — Gramatica practică a limbii germane .PRONUNŢAREA LITERELOR ALFABETULUI GERMAN Litera sau grupul de litere Pronunţarea Se pronunţă [i :r 1 sau [i:e:] în cuvintele de origine franceză A A 171 172 a) [-i:r] : Barbier [bar'bi:r]. m m Se pronunţă [m] A 180 Baum [baom]. Turnier [tTJr'ni:r]. Akkordeon [a'kordeon]. John [dgon]. laut [laot]. Okkasion [okazi'o:n]. II Se pronunţă [1]. Koje ['ko:js]. cu excepţia anumitor sau spaniolă cuvinte de origine franceză A 179 alle [ala]. Kamarilla [kama'rllja]. [5] in cuvintele de origine franceză Journalist [gUrna'lIst]. Zimmer ['tslmar]. Juan [xu'an]. kennen ['kengn]. leben [ le:bgn]. je [je:]. ( = renticr). Jagd [ja:kt]. Zoll [tsol]. Juwelier [juve'li:r]. Wald [valt]. Portier [porti'e:]. Offizier [ofi'tsi:r]. Kajüte [ka'jy : t s ] . Jackett [ga'ket-]. Amme [a'mg]. krumm [krUm] . fällt [feit]. Rentier [rsnti'e:]. k. j Se pronunţă [j] cu excepţia cuvintelor de origine franceză. Kavalier [kava'li:r]. v/arm [varm] . soll [zoi]. brillant [brll'jant]. Papillote [papI'jo:tg]. Se pronunţă [1] • r A 178 bleiben ['blaebân]. engleză sau spaniolă ja [ja:]. [x] în cuvintele de origine spaniolă Don Quijote [don ki'xo:te]. Â 173 Se pronunţă 1.

Sprung [JprUg]-. dringt [drlrjt]. . A 184 Se pronunţă [ng]. ['koggo]. Linse [ i l n z a ] . klingt [kllnt]. p n e u m a ­ tisch rpiio0'ma:tlj]. singen ['zlgan]. abhängig ['aphcglc]. Ungarn ['Ungarn]. în prefixele en-. A 182 ng Se pronunţă [ri] în rădăcina cuvintelor de origine germană şi a anumitor cuvinte de origine negeraiană 1. Wunsch [vUnJ]. k . sinkt [zinkt]. Weinglas ['vaengla:s]. dacă este urmat 3. Se pronunţă nx [ţjk].66 FONETICA Litera sau grupul de litere Pronunţarea A 181 n Se pronunţă [n] l. Gong [gag]. sau de g . Sphinx [sflrjks]. Engadin ['sggadiin]. Delinquent Bank [bank]. vocală decîf e slab [a]. [okv]. la sfîrşitul A 183 de o consoană Angst [agst]. inkonsequent ['InkonzekvEîit]. S y n ­ kope [zyn'ko:pa]. [rjks] în rădăeină ['vlgksr]. q u . Ding [dig]. syn- enklitisch [sn'kr^tlj]. Gnu [gnu:]. Se pronunţă [îjg] în rădăcină dacă este urmat de o altă. kon-. Kongo Mangan [mag'ga:n]. Manguste [mag'gUsta]. 2. dehnt [de:nt].. Phalanx ffadaijks]. Gunst [gUnst]. nqu. i sau u neaccentuat Angina [ag'gi:na]. eng [sg]. de i sau u neaecentuat bringen ['brlijslij. Junge ['jUga]. Ingrimm ['Ingrlm]. cuvîntului bang [bag]. x în rădăcina cuvintelor de origine ne­ germană Band [bant]. Angriff ['angrlf]. Kongreß [kon'gres].dacă nu este urmat de g sau k în rădăcina cuvintelor de origine germană. in-. Zunft [tsUnft]. dacă [n] şi [g] s-au alăturat prin compunere angeben ['ange:ban] (an + geben). dacă este urmat de e slab [a]. U n t e r ­ bringung ['UntarbrlgUg]. A 185 nk. England ['sglant]. U n g u n s t ['UngUnstl. Winker [dellţj'kvsnt] . Zeitung ['tsaetUg]. fungieren [fUg'gi:ran]. danke ['dagkaj. 2.. ungleich ['Unglaec].

Botse [io:tsa]. înainte de ß. Ton [to:n]. A 189 . în silabă accentuată. loben ['lorban]. lobte ['lo:pta]. Herzog ['hertso:k]. Steinquader ['Jtaenkva^sr]. Kloster ['kkxstsr]. st. în silabă accentuată înaintea unei consoane (în afară seh. deschisă în afară de cazul cînd silaba urmă­ toare începe cu eh. 4. deschisă. droben ['dro:bsn]. A Î88 2. Trost [tro:st]. Mond [mo:nt]. Kloß [klo:s] (Klöße). o Se prommţă [o:] 1. x). dacă rădăcina în silabă accentuată are [o :] holst flio'lst]. A Î86 jin Se pronunţă [n] A 187 Banner ['baiiar]. schon [Jo:n]. din cuvintele de origine negermană Anatomie [anato'mi:]. Philosophie [filozo'fi:]. kennt [ k s n t ] . Proletariat [proletari'a:t]. în silaba neaeeentuată. 6. Poem [po'e:m]. unklug ['Unklu:k]. Büro [by-'ro:]. t o n t [to:nt]. dacă acesta nu este înlocuit în alte forme ale cuvîn­ tului prin ss bloß [blo:s] (bloße). Dom [do:m]. Weinkeller ['vaenkslsr] . Floß [flo:s] (Floßes). hoch [ho:x]. de eh. Boden ['bo:dan]. Vogt [fo:kt]. Borat [bo'ra:t]. vor [vo:r]. înaintea mai multor consoane. Montag f'mo:nta:k]. Protest [pro'test]. seh. Ostern ['oistsm]. ca Almosen ['alnio:zsn]. Hallo [ha'lo:]. Philosoph rot [ro:t]. x Boa ['bo:a]. 5.PRONUNŢAREA LITERELOR ALFABETULUI GERMAN 67 Litera sau grupul de litere Pronunţarea nk şi nqu se pronunţă [nk] şi [nkv]. dekorieren [deko'ri:rsn]. dacă în flexiune o apare în silabă deschisă Brot [bro:t]. Dozent [do'tssnt]. Hotel [ho'tel]. Kleinod ['klaeiio:t]. Ozean ['o:tsea:n]. în anumite cuvinte. 3. groß [gto:s] (große). Los [lo:s]. Zoologie [tsoolo'gi:]. dacă sunetele respective s-au alăturat prin compunere ankommen ['ankarnsji]. holen ['hoign]. wenn [vsn]. la sfîrşitul cuvîntului. Katalog [kata'lotk]. [filo'zo:f]. Ofen ['o:fan]. Photograph [foto'gratf]. Woge ['vo:gs]. Se pronunţă [o] 1.

x sau ß înlocuit în alte forme ale cuvîntului prin ss Doktor ['doktor]. ca Brombeere ['brombe:ra). noch [nox]. doch [dox]. 5. . deschisă. Höhe ['h0:a]. Sproß [Jpros] (Sprosses). dacă este urmat de o consoană Bischof fbljof]. însă: Doktoren [dok'to:ran]. Pronunţarea 2. x böse ['b0:za]. dacă o nu apare în alte forme ale cuvîntului în silabă deschisă ob [op]. înaintea unei singure consoane. tz kommen ['koman]. Kino ['ki:no]. Groschen ['grofan]. Socke Schmarotzer [Jma'rotsar]. Log [lok]. în afară de cazul cînd silaba următoare începe cu eh. erlosch [er'loj]. J o t [jot] (însă: Jod [jo:t]). ['zoka] 4.68 FONETICA Litera sau . Vorteil ['fortael]. în anumite cuvinte. o din -oren fiind în silabă accentuată. hören ['h0:ran]. Doktor ['doktor]. deschisă. în silabă închisă. în silabă neaeeentuată Auto ['aoto]. 3. Troß [tros] (Trosses). Toane ['tonal. la sfîrşitul cuvîntului în silabă neaeeentuata. desto ['desto]. Boxer ['boksar]. Möwe töricht ['t0:rlct]. sportlich ['fportllc]. 6. Box [boks]. st. dort [dort]. Â 190 Se pronunţă [o] 1. kosten ['kostan]. Wolle ['voia] . sch. Grog [grok]. vom [foni]. Wort [vort]. în silabă accentua tă. ['m0:va]. zornig ['tsornlcl . x Woche ['voxa]. st. Omnibus ['omnibUs]. 2. la sfîrşihil cuvîntului. dacă în rădăcină este urmat de două sau mai multe consoane. Rotte ['rota]. grupul de litere „ . deschisă. dacă silaba următoare începe cit eh. A 191 ö Se pronunţă [0:] 1. dacă este urmat de o consoană dublă sau de ek. Portal [por'ta:l]. erröten [er'r0:tan]. Hochzeit ['hoxtsaet] (însă: hoch [ho:x]). seh. seli. în silabă accentuată. von [fon]. ori de eh. vorwärts ['vorvsrtsj (însă: vor [fo:r]).

ca Behörde [ba'h0:rds]. trösten ['tr0:st9n]. cuvîntului în silabă accentuată 6. . schöpfen wörtlich ['vcertllc]. Löscher 193 cu ['lcejsrl. ['Tcepfsn]. dacă rădăcina are [O:] sau [0:] höchst [h0:cst]. Österreich ['0:staraec]. zwölf [tsvcelf]. sch Knöchel f'kncecsl]. în silabă neaeeen t u a t ă deschisă a cuvintelor de origine A 192 negermană [konfode- Komödiant [korn0di'ant [Însă: Komödie [ko'm0:di3]). rösten ['r0:stan]. 5. hörst [h0:rst]. Söldner ['zceldnar]. können ['kcsnsn]. în alte forme ale cuvînluhii stößt [Jt0:st] (infinitivul: stoßen). Röcke ['rceka]. . dacă este urmat de o consoană dublă sau de ck. Götze ['geetss]. löblich ['l0:pll9]. Köcher ['keeesr]. Pronunţarea 2. völlig ['fcellc].PRONUNŢAREA LITERELOR ALFABETULUI GERMAN 69 Litera sau . la sfîrşitul Bö [b0:]. înaintea de ß. Se pronunţă [0] 1. 4. în anumite cuvinte. Ökonomie [0kono'mi:]. Gehöft [g3 r li0:ft].] 1. 2. în silabă neaeeentuată f\ Se pronunţă [ce. öffnen ['cefnsn]. Böschung ['bceJUrj]. dacă silaba următoare începe eh. 3. la sfîrşitul cuvîntului Malmö ['malm0]. în silabă accentuată dc-sehisă. Frisör [fri'z0:r]. 2. dacă în rădăcina este urmat de două sau mai multe consoane fördern ['feerdsrn]. în silabă accentuată înaintea unei singure consoane. dacă în flexiune ö apare în silabă deschisă Erlös [er'l0:s]. dacă acesta nu este înlocuit prin sg. grupul de litere _. Konföderation ratsi'om]. Höcker 3. Ö1 [0:1]. möblieren [m0'bli:r3ii]. ['heekar]. Körper ['koerpar]. plötzlich ['picetsllc]. graziös [gratsi'0:s]. înaintea mai multor consoane. möglich ['m0:kllc]. Iz Böller ['bcelsr].

A 200 ou Se pronunţă [u: ] în silaba accentuată. A 201 Se pronunţă [u] în silaba neaccentuată. Moos [ m o s ] . din cuvintele de origine franceză Bravour [bra'vu:r]. Goetze f'gcetss].radoir [budo'arf]. A 198 00 Se pronunţă [o:] cu excepţia cuvintelor de origine engleză Boot [bo:t].70 FONETICA Litera sau grupul de litere Pronunţarea 4. Toilette [toa'leta]. Schlößchen ['Jlcesşgn] (Schlösser). . din cuvintele de origine franceză Boulevard [buîa'vair]. zoologisch [tsoo'lo:gIJ]. deschisă. ale cuvîntului Rößlein ['rceslaen] (Rosse). 2. Se pronunţă [o:] în unele nume germane Voigt [fo:kt]. B. Moor [mo:r]. Tourist [ t u ' r l s t ] . Route ['ru:ta]. A 195 oi A 196 A Î97 Se pronunţă diftongul [00 ] în cuvintele care nu sînt de origine franceză ahoi [a'ho0]. Insă: Zoologie [tsoolo'gi:]. Voigtländer ['fo:ktlsndgr]. Boiler ['bo0l3r]. Se pronunţă [o'a :] sau [oa] în cuvintele de origine franceză Boudoir [budo'a:r]. A 194 oe Se pronunţă ca şi ö 1. deschisă. Ragout [ra'gü:]. Zoo [tso:]. A 199 Se pronunţă [u:] în cuvintele de origine engleză Tooping ['lu:plrj]. în anumite cuvinte de origine străină Diarrhoe (sau: Diarrhöe) [dia'ra:]. Konvoi ['kanvojŞ}. Zoologe [tsoo'kKga]. înainte de ß dacă acesta este înlocuit prin ss în alte form. în anumite nume germane Goethe f'gerta].

Pankow ['parjko]. A 208 Clown [klaon]. Pronunţarea Se pronunţă [u] în silaba neaccentuată. . Croy [kra0]. Tappen ['lapan]. Treptow ['tre:pto sau A 203 Se pronunţă [of] în transcrierea germană a numelor ruseşti A 2Ö4 Asow [a'zpf]. ['telto]. Se pronunţă [oaj ] în cuvintele de origine franceză A 208 loyal [loa'ja:l]. în numele proprii A 207 germane Boye ['bo0a]. din cuvintele de A 4***" ow Se pronunţă [o] în silaba neaeeentuată clin numele germane de origine slavă Tützqw ['lYtso]. grupul d e litere T. neppen ['nspan]. Oper ['o:par]. închisă. Boykott [ b o 0 ' k o t ] . pp Se pronunţă [p] A 209 Apfel ['apfsl]. Oybin [o0'bi:n]. rülpsen ['rYlpsanj. Suppe ['zUpa]. Cowboy <oy Se pronunţă [00] 1. p. origine franceză Bourgeois [bUrgo'a]. Slowfox Se pronunţă [ao] în anumite cuvinte de origine engleză ['käobo0j. Rippe ['rlpa]. Se pronunţă [o :] în unele cuvinte de origine engleză ['slo:foks]. Peter ['pe:tar]. 2. . Virchow ['vlrţo sau 'flrcoj. Suworow [su'vorof]. Wespe [Vespa] . Hoyer ['ho0ar] .PRONUNŢAREA LITERELOR ALFABETULUI GERMAN 71 Litera sau . Teltow ' t r s p t o ] . A 20b Bowle ['bo:la]. Journalist [sUrna'lTst]. în cuvintele de origine engleză Boy [bo0].

Rhetorik [re'to:rIk]. cu excepţia cuvintelor de origine franceză şi spaniolă bequem [ba'kve:m]. achtsam ['axtza:m]. ['zaozan]. Ferse ['fsrza].) rh5 rrîl R a d [ra:t]. Karren ['karan]. Don Quixote [don ki'xo:te]. Amsel ['amzal]. A 213 t. înaintea unei vocale Saal [za:l]. sausen Else ['elza]. m. . sucliens 2. Schicksal ['Jlkza:!] . n. Quartal Quelle ['kvsla]. Rheuma ['ro0ma]. Rhinozeros [ri'no:tserDs]. Riese ['ri:za]. lose ['lo:za]. Slawe ['sla:va]. quer [kve:r]. Terror ['tsror] . Quantum ['kvantXJm]. Rhein [raen]. între vocale. Graphik [filo'zo:f]. Qual [kva:l]. mühsam ['my:za:m]. rr. ['zaobar]. 3. Katarrh [ka'tar]. Se pronunţă [r] (în cuvinte de origine negermană. în interiorul cuvîntului. r şi o vocală Base ['batza]. Szene ['stse:n3]. Smaragd [sma'rakt]. A 214 s Se pronunţă [z] 1. Skrupel ['skru:pal]. precum şi între consoanele sonore 1. langsam ['larjza:m]. Besen ['be:zan]. -sam Drangsal [ r drarjza:l]. Narr [nar]. quitt [ k v l t ] . A 212 Se pronunţă [k] în cuvintele de origine franceză şi spaniolă Quai [ke:]. Skizze ['skiltsa]. sehr [ze:r]. harren ['haran]. la începutul cuvîntului. sauber f'zu:xan]. Physik [fy'zi:k].72 Ditera sau grupul de litere FONETICA Pronunţarea A 210 ph Se pronunţă [f ] în rădăcina anumitor cuvinte de origine negermană Geograph [geo'gra:f]. Mühsal ['my:za:l]. Robert ['ro:bert] . Diarrhoe [dia'rö:]. Sonne ['zona]. Swing [svln]. pinseln f'plnzaln]. La începutul cuvîntului. în sufixele -sal. [kVar'ta:!]. dacă este urmat de o consoană în afară de p sau t Skala ['ska:la]. sind [zlnt]. Philosoph A 211 qu Se pronunţă [kv]. A 215 Se pronunţă [s] 1. Quirl [kvlrl]. gerade [ga'ra:da]. Barren ['baren]. Rhythmus ['rYtmtJs]. f'gra:flk]. Philister [fi'llstar].

Speer [|pe:r]. seh Se pronunţă[j]. bist [ b i s t ] . în interiorul cuvîntului. Peitsche ['paetja]. în interiorul şi la sfîrşitul cuvîntului daca este urmat de p sau t Espe ['espaj. zischt Observaţie Grupul de litere seh = [J] nu trebuie confundat cu grupul consonantic rezultat din alăturarea unui s din rădăcină la eh [c] din sufixul -ehen. Zeugnis ['tsoeknls]. schlaksig ['jlaikslc]. Kekse [ r ke:ksa]. p. Glasarbeiter ['gla:s/arbaetar]. alăturare în care atît s cît şi eh îşi păstrează valoarea Haus -f ehen = Häuschen Maus + clien = Mäuschen ['hooscan] ['mo0scan] Se pronunţă [sk] în anumite cuvinte de origine italiană A 210 Scherzo ['skertso] . Raspel ['raspel].PRONUNŢAREA LITERELOR ALFABETULUI GERMAN Pronunţarea 2. ausarbeiten ['aos/arbaetanj. Wir­ belsturm ['vlrbalJtTJrm]. Krebse ['kre:psa]. dürsten ['dYrstan]. Strumpf [TtrTJmpf J. 4. rasch [raj]. bis [bis]. Röslein ['r0:slaen]. sprechen ['jprscan]. Wespe ['vespa]: bester ['bsstar]. Fenster ['fenstar]. lispeln ['llspalnl. Durst [dUrst]. Versprechen [fsr'/prscan]. Buseli [bUJ]. k. es [es]. Gans [gans]. 3. lösbar ['k>:sba:r]. ist [Ist]. aus [aos]. 5. | 0 : n ] . dacă. Bestand [ba'jtant]. Zeitspanne ['tsaetjpana]. waschen ['vajan]. schön [tsljt]. Wurst [vUrst]. Spur [fpu:r]. das [das]. Rätsel ['tetsal]. t Erbse ['srpsa]. H a u s [haos]. Stein [Jtaen]. cu excepţia anumitor cuvinte de origine negermană r A 217 Asche ['ala]. Röschen [r0:scan]. stellen ['Jţelan]. înaintea sufixului -ehen A 216 Hälschen ['hslscan]. klecksen [kleksen]. după h. Kopfsprung ['kopfjprürj]. Se pronunţă [|] la începutul cuvîntului şi al unui element component dinir-un cuvînt compus. falls [fals]. este urmat de p sau t Spalt [fpalt]. Mannes [ m a n a s ] . Stahl [|ta:l]. Häcksel [ keksal]. ek. Angst [agst]. Laster ['lăstar]. Häuschen ['hoescan]. la sfîrşitul cuvîntului şi al silabei als [als]. Häuschen ['ho0scan].

] Se pronunţă [s] essen ['esan]. ß Se pronunţa [5] dacă precedă. mußte ['mUsta]. suchen ['zu. A 224 tt Se pronunţă [t] bitten ['bltan]. Portion [portsi'o:n]. Schule ['ju:la].74 FONETICA Pronunţarea A 219 A 220 ss. trotz [trots]. Tomate [to'ma:ta]. Bruder ['bruidar]. A 225 tz Se pronunţă [ts] Katze ['katsa]. Station [Jtatsi'o:n]. A 221 t Se pronunţă [t] Art [a:rt]. Schuster [ju:star]. deschisă. trete» ['tre:tan]. sitzt [zltst]. Wucher ['vu:sar]. Theater [te'a:tar]. tertiär [tsrtsi's:r]. These ['te:za]. Thron [tro:n]. Gruß [gru:s]. Süße ['zy:sa].xah]. . d Dschungel ['dsUnal]. în silabă accentuată. müssen fmYsan] . Ufer ['u:far]. ißt [Ist]. Thomas ['to:mas]. Dschunke pdjfTJjjka. exceptînd cazul cînd silaba urmă­ toare începe cu x [ks] Blume pbhi:ma]. küssen ['kYsan]. Straße ['Jtraisa]. partiell [partsi'el]. Diphtherie [dlfte'ri:]. hatte ['hata]. Mitte ['mita]. satt [zat]. zärtlich ['tfertlljc}: A 222 Se pronunţă [ts] în cuvintele de origine latină dacă este urmat de i neaeeentuat plus vocală Nation [natsi'om]. Thymian ['tymia:n]. A 226 u Se pronunţă [u : ] 1. Kuß [kUs]. bieten [rbi:tan]. Kuchen ['ku:xan]. Gasse ['gaşa]. A 223 th Se pronunţă [t] în afară de cazul cînd t şi h s-au alăturat prin compunere Athlet [at'le:t]. witzeln ['vîtsalnj. daß [das]. Wort [vort]. Demokratie [demokra'ti:]. Wette [Vata]. Diphthong [dlf'ton].

3. din cuvintele de origine îicgemiana aktuell [aktü'el]. 2. urbar [ . Fluch [flu:x]. Kakadu ['kakadu]. ruchlos ['ru:xlo:s]. Medium ['me:diUm]. Universität [univErzi't£:t]. desehisă. la sfîrşitul cuvînhtlui în silabă neaccentuată ['u:hu]_ Emu ['e:mu]. ['u:rvalt]. înaintea mai multor consoane dacă rădăcina are [u :] bucht [bu:xt]. în anumite cuvinte. Masik [mu'zi:k]. 4. [i'8r'ru:xtj. Stipendium [jti'pîiidiUm].P R O N U N Ţ A R E A LITERELOR ALFABETULUI G E R M A N Litera sau grupul •de litere Pronunţarea 2. Gruß [gru:s] (Grüße). Schrifttum ['|rlfttu:m]. fußen ['fu:s9ii]. Lapsus ['lapsUs]. Tueli [tu:x]. Wust [vu:st]. Fiskus fflskUs]. 8. Ursache ['uirzaxs]. verrucht [vn:ks]. in -prefixul accentuat ururalt ['u-r/alt]. Wachstum 7. gut [gu:tj. Altertum [ ' a l t a r t a m ] . dacă este urmat de ß -f e sau de II menţinut în alte forme ale cuvîntului înainte de e Fuß [fu:s] (Fußes). Sirup ['zi:rUpj. Buch [bu:x]. dacă în flexiune silabă deschisă A 228 u nu apare în Autobus faotobUs]. Uhu Se pronunţă [U] 1. ca în silabă accentuată du [du:]. Blut [biu:t]. în silaba neaccentuată. wusch [vu:J]. la sfîrşitul cuvînlului. Peru [pe'ru:]. Duplikat [dupli'ka:t]. fluid [flu'i:t]. fluchte [fhiixtah suchst [zu:xst]. Mut [mu:t]. . wuchs Se pronunţă [u] A 227 1. Uniform [uni'form]. Klub [klUp]. Urwald însă: Urteil ['Urtael]. în sufixul -turn ['vakstu:ni]. zu [tsu:]. Rum [rUm]. Kulisse [ku'llsa]. Ruß [ru:s] (Riilles)- 5. Geburt [ga'bu:rt]. Kautschuk ['kaotfUk]. nun [nu:n]. Gnu [gnu:]. Zentrum ['tsentrUm]. in silabă accentuată înaintea unei consoane (în afară ele sch) dacă în flexiune u apare în silabă deschisă Betrug [bg'trudc]. 6. u:rba:r]. Kanu ['kä:nu]. Wuchs [vu:ks]. înaintea unei singure consoane.

în anumite cuvinte. Luxus ['lUksXJs]. schwül [JVy:l]. Ruck [ r U k ] . Luxation [lUksatsi'o:n]. Urteil ['TJrtael]. Molekül [mole'ky:l].e sau ß menţinut în alte forme ale cuvîntului înainte de e grüßte [gry:sta] (grüßen). Kostüm [ko'stymi]. drüben ['dry:ban]. huschen ['hU/an]. Wüste ['vy:sta]. Vestibül [v£Sti'by:l]. şeii? tz. dacă rădăcina are [y:] Gemüts [ga'myrts]. lügen ['ly:gan]. Putz [pTJts]. Butter ['bUtar]. înaintea mai multor consoane. 3. Küchlein ['ky:claen]. A 229 ii Se pronunţă [y : ] 1. Tücher ['ty:c'ar]. Flüche [ r fly:ca]. Nuß [nUs] (Nüsse). deschisă Bücher ['by:car]. în anumite cuvinte. Muster ['mUstar]. prin ss bunt [bUnt]. üben ['y:ban]. süß [zy:s] (süße). lügst [ly:kst]. Luxemburg ['lUksambUrk]. ori ß înlocuit în celelalte forme ale cuvîntului. Füßchen ['fy:scan] (Füße). übrig ['y:brl9]. Spruch [JprUx] . Nutzen ['nUtsan]. Nüstern ['ny:starn]. plus [plus]. Geruch [ga'rUx]. dumm [ d u m ] . Wurst [vTJrst]. 3. înainte de e. ca für [fv:r]. x Bulle ['bUla]. zucken ['tsUkan]. 4. hüsteln ['hy:staln]. 4. Kuß [kTJs] (Kusses). 2. Verdruß [fer'drUs] (Verdrusses). minus ['mi:nUs]. Durst [dXJrst]. . Kunst [kUnst]. Lust [ l ü s t ] . Pfuscher ['pfUJar] (insă: wusch [vu:J]). dacă urmează ß -f. um [ U m ] . în silabă accentuată înaintea unei singure consoane. Busch [bUJ]. Zunft [tsünft] . müde [my:da].76 Litera sau grupul de litere FONETICA 2. dacă în rădăcină este urmat de două sau mai multe consoane. düster [ r dy:star]. 5. Hund [hUnt]. übte ['y:pta]. Tür [ty:r]. muß [mUs] (müssen]. wüst [vy:st]. în silabă accentuată. dacă în rădăcină este urmat de o consoană dublă sau de ck. ca Bruch [brUx]. dacă în fle­ xiune ü apare în silabă deschisă Gemüt [ga'my:t]. kuschen ['kUJan]. Brust [brUst]. Futter ['f U t a r ] . Plüsch [ply:J].

Hannover [ha'no:far] (însă: Hannoveraner cu [f] sau [v]). 3. clacă. David ['da:flt]. verzückt [fer'tsYkt] . üppig ['Yplc] . Dativ ['da:ti:f]. ca Brüche ['brYca]. Rüstung ['rYstXJrj]. de origine negermană (inclusiv numele proprii). în cuvintele mai noi de origine negermană. este urmat de două sau mai multe consoane Büchse ['bYkss]. müßte ['rnYsta] (müssen). dacă urmează ß înlocuit în alte forme ale cuvîntului. Vesuv [ve'zu:f]. stützen ['JtYtsan]. Volk [folk]. Bremerhaven [bre:mar'ha:faii]. deschisă. parfümieren rparfy'nrhran]. . Wilhelmshaven [vilheims'ha:fan]. Küste ['kYsta]. mürbe ['îiiYrbal. Würde ['vYrda]. Kutte ['riYta]. A 231 2. în rădăcina. lüstern ['lYstarn]. flüchtig ['flYctlş]. voll [fol]. dürr [dYr]. Bürde ['bYrda]. Brüste ['brYsta]. Villach ['fllax]. Se pronunţă [y] 1. Stück [JtYk]. iz brüllen ['brYlan]. nervig ['nsrvlc] sau ['nsrflc]. Mütze ['mYtsa]. viel [fi:l]. brav [bra:f]. Vers [fsrs]. Veilchen ['faelcan]. Gürtel ['gYrtal]. rüsten ['rYstsn]. in anumite cuvinte. în orice poziţie Frevel ['fre:fal]. von [fon]. mündig ['mYndlţ]. Düster ['iYstar]. prin ss Fliißchen ['flYscan] (Flüsse). vor [fo:r] . Vater ['fa:tar]. Grütze ['grYtsaJ. e. înaintea unei con­ soane surde.PRONUNŢAREA LITERELOR ALFABETULUI GERMAN 77 litera sau grupul de litere Pronunţare. Vogt [fo:kt]. Rücken ['rYkan]. Schlüssel ['JiYsal]. Sprüche ['JprYcs]. precum şi la sfîrşitul silabei sau al cuvîntului aktiv [ak'titf]. înainte de 4. Stativ [fta'ti'f]. 1'eit [faet]. în cuvintele de origine germană şi în cele asimilate. Se pronunţă [f] A 232 1. Barve ['larfs]. Devkoje [lsf'ko:ja]. gebürtig [ga'bYrtlş] (însă: Geburt [gş'bu:rt]). Küche ['kYca]. dacă este urmat de o consoană dublă sau de ek. 2. Würfel ['vYrfsl]. schütteln [fYtaln]. flüstern ['flYstarn]. Se pronunţă [y] A 239 în silaba neaceentuaiă. Pfütze ['pfYtsa]. [nsrf]. din cuvintele ele origine negermană kostümieren [kosty'mi:ran]. van Beethoven [fan 'be:tho:fan]. însă: E v a ['e:va] sau ['e:fa]. drücken ['drYkanj. Nerv olivgrün [o'li:fgry:n]. vier [fi:r]. Vogel ['foigal]. küssen ['kYsanj.

78 FONETICA Litera sau . P a n k o w s ['parjkoar]. unei vocale înainte* Aktivist [akti'vlst]. Nu se pronunţă în terminaţia -ow a numelor germane de origine slavă (şi în cuvintele derivate) Bülow ['by:lo]. A 234 w Se pronunţă [v] la începutul şi în interiorul cuvîntului Gewebe [gs've:bs]. Ximenes [xi'menes]. Juwel [ju'ved]. înaintea sufixelor care încep cu o consoană Lö wehen ['l0:ican]. Möwlein ['m0:vlaen]. Stative [Jta'tirvo]. wo [vo:]. November [no'vEinbsr". 2. Vasall [va'zal]. A 237 wh Se pronunţă [v] în cuvintele de origine engleză Whisky [Vlski]. I w a n o w [iva'nof]. Vokal fvo'ka:!]. Gewehr [ga've:r]. nervös [nsr'v0:s]. Villa ['vila]. dativisch [da'tirylj]« Klavier [kla'vi:r]. Violine [vio'lirria]. . lax [laks]. Pronunţarea A 233 Se pronunţă [v] în cuvintele mai noi de origine negermană. Luxus ['lUksUs]. Virtuose [vIrtu'o:zs]. zwei [tsvae]. în terminaţia A 236 -ow a numelor ruseşti transcrise în germană Asow [a'sof]. Xaver ['ksatvsr]. Novelle [noVels]. A 238 A 239 x Se pronunţă [ks] [x] în cuvintele de origine spaniolă Hexe ['liaksal. Lützow ['lYtso]. Wein [vaen]. Olive [o'li:vs]. Se pronunţă Don Ouixote [don ki'xotte]. Löwe ['l0:Va]. Trep­ t o w ['treipto]. zwölf [tsvoelf]. A 235 Se pronunţă [f] 1. Vase [Va:za]> Verbum ['vErbUm]. Pankow ['parjko]. . braver ['bra:var]. Sklave ['şkla:vs]. bravo ['bra:vo]. Xerxes PkSErksES]. grupul de litere _ . Wald [vait".

grupul de litere Pronunţarea y Se pronunţă [ y : ] . unei consoane Se pronunţă [ae] în cuvintele de origine engleză A 243' A Nylon ['naelon]. Sherry ['Jsri]. Ysop ['i:zop]. Se pronunţă [i: ] în cuvinte. deschisă A 241. y apare în silabă Se pronunţă [y] în silabă neaceeiituată. Zyklus ['tsyiklTJs]. psychisch [psy:clj]. Byzanz [by'tsants]. Pyramide [pyra'mi:da]. Mythus ['my. Hypnose [hYp'mxza]. *» silabă accentuată. lyrisch ['ly:rl|]. Synthese [zYn'te:za].PRONUNŢAREA LITERELOR ALFABETULUI GERMAN 79 Litera sau . Gymnastik [gYin'nastlk]. A 240- 2. Se pronunţă Ti] la sfirşitul cuvintelor de origine engleză *** Bandy ['dsndi]. Sylt [zYit].tlls]. Psychologie [psycolo'gi:]. Asyl [a'zy:l]. Hymne ['hYmnal. Mystik ['mYstlk]. Lyzeum [ly'tse:Llm].füsj. în silabă finală neaceentuată înaintea Onyx ['omYks]. Se pronunţă [Y] A 242 1. ca A 245' Ysenburg ['i:sanbLrk]. Symbol [zYm'botl]. Labyrinth [Laby'rlnt]. Gynäkologie [gynskolo'gi:]. Hygiene [lrygi'ema]. Physik [fy'zi:k]. Physiker ['fy:zikar]. cu excepţia celor de origine greacă Rayon [re'jo:]. York [jark]. 2. dacă este urmat de două sau mai niulte consoane Ägypten [s'gYptan]. Yankee ['jferjki]. înaintea unei singure consoane dacă în flexiune deschisă anonym [ a n o ' n y m ] . Zypresse [tsy'prssa]. Beryll [be'rYi]. [y] sau [Y] în cuvintele de origine greaeă Se pronunţă [y : ] 1. A 246 . Hyäne [hy'sma]. deschisă Analyse [ana'ly:za]. Se pronunţă [j] în anumite cuvinte de origine negermană. Libyen ['li:bysn]. Satyr ['za:tYr]. Hypothese . Typhus ['ty. Zypern ['tsy:parn].hypo'te:za]. Rowdy ['raodi]. System [zYs'te:m].

[i. ganz [gants]. [o:] [e:]. (vezi: A 13—15) ale alfabetului fonetic. [a:]. Zahn [tsa:n]. [e:].:] [a:]. Flöz [Ö0:ts]. [ u : ] . [u. [o:]. Bronze ['bro:sa]. [e:]. zwanzig ['tsvantsl. [e:]. [i:]. bronzieren [bro's^rsn]. Fiţi foarte [a:].J. [o ].80 Litera sau grupul de litere FONETICA Pronunţarea A 247 z Se pronunţă [ts] Arzt [a:rtst]. Panzer ['pantssr]. [a:]. [a ]. A 249 zz Se pronunţă [ts] Bajazzo [ba'jatso]. beizen ['baetssnj. Skizze ['skltsa]. [ e : ] . [i:j. [i:] ft:]. [i:]. [u ji [u]'. Rostiţi vocalele redate prin semnele corespunzătoare atent la cantitatea şi calitatea vocalelor.9]. sozial [zotsi'a:!]. Razzia fratsia]. [o:]. duzen ['duttssn]. [a:]. [u:] . [o:]. A 248 Se pronunţă [z] şi [s] în anumite cuvinte ie origine negermană Gaze ['ga:za]. [e ]. [o:]. EXERCIŢII Vocalele şi diftongii Vocalele lunsi si închise 1.

[e]. [ a ] . 14) foarte [a]. mehrt. (vezi: A 1 3 . wahr. w a r . mir. 161) bar. [U] 6 — Gramatica practică a limbii germane . [e] [U]. da. gut. Mohr. Jahr. zu U h r . so Boot. Schnee. Saal fahl. Keks leer. [e]. lehrt. Ton. Tor. I^os. [a]. Mahl. nun. Schuh. Hohn. Mehl. Moos Ohr. E r z . Teer. wem. klar. kahl. n u r . du. Haar. Tat. [o]. Mohn. 2. kam. wer. tot. 161) o oo oh groß. tief. [D]. [ s ] . fehl i : ] (vezi: A 163. [I]. ihn. Tier. 109. lieh. [6]. hohl. K u h Vocalele scurte şi deschise 3. Rat. Fiţi foarte atent la cantitatea şi calitatea [a:] a aa ah (vezi: A 107. Maat. [o]. Rostiţi vocalele redate prin semnele corespunzătoare ale alfabetului fonetic. Moor. Fiţi atent la cantitatea şi calitatea vocalelor.EXERCIŢII SI vocalelor. sie sieht. Citiţi cuvintele cu glas tare. [s] [e]. 146. fuhr. See. wir Brief. [a]. [ I ] . ihr [o:] (vezi: A 188. Vieh ihm. 161) i ie ieh ih dir. Huhn. 161) e ee eh erst. sehr. liier. Tee e h r t . Meer. 161) u uh Brut. [I]. [o]. [a]. [e]. [ U ] . Sohn. [o] [s]. rot. [a]. Zahl. 198. ja A a l . nie. Floh [u:] (vezi: A 226. her. [U]. Tohn. wen. 166. R u h m . K a h n [e:] (vezi: A 141. [I] [o]. Knie.

Fisch. Bucht. [£••]. Tisch [o] (vezi: A 190) o oft. noch. vorn. [0:] [*:]> [*:]. Korn. ist. daß. dort. Citiţi cuvintele cu glas tare! Fiţi foarte atent la pronunţarea vocalelor cu Umlaut! [e:] (vezi: A 110. Ort. [£:]> [*. Narr [s] (vezi: A 143) e elf. [0] oa 6. von [U] (vezi: A 228) u um. Dast. am. mit. hell. Schuß Vocalele eu Umlaut (vezi: A 17—19) Lungi 5. [y-l [y-l [ 0 : ] . Dorn. [s:j [0:] [s:]. [0 O. Fiţi foarte atent la cantitatea şi calitatea vocalelor.:]. fast. bist. muß. Brust. uns. es. trüg . doch. [y:]> [ y : ] . dich. hast. spät. im. Faß. naß» dann. vom. 161) ä Bär. Kunst. Nuß. sich. in. gern. Fläz. satt. nicht. Herr [I] (vezi: A 165) i ich. Rostiţi vocalele cu Umlaut redate prin semnele corespalfabetului fonetic.82 FONETICA 4. Mast. bunt. Kuß. ernst. [0-1 [y:]. hat. an. H. Fell. Fluß. des. [a] a {vezi: A 108) ab. fett. voll. [ y : ] . Durst. matt.. kann. Horn. das. [ = : ] . Volk. [0-1 [0 0 . Citiţi cuvintele cu glas tare..

[e]. [ae]. [00] . späht. 161) u iih Scurte für. t ö n t . M. höchst.2 3 ) 9. [ae] . [ae]. [ae] [ao]. [ce]. [s]. [Y]. brüsk. wäscht [ce] {vezi: A 193) ö gönnt. Glück. dürr. grüßt. dünn. [e] . [e]. füllt. kühl. löst. Bö . [Y]. schwül. 8. drückt. rückt. [Y]. Stück. [s]. fällt. [Y]. [oe]. [00]. spült fühlt. höhnt. [Y]. Ö h r . [s]. [ao]. jäh [0:] {vezi: A 19. Mönch. Rostiţi vocalele cu Vmlaut redate prin semnele alfabetului fonetic. schön. Müll. [[ce]. Gör. könnt. [Y]. [ao]. [ao] . Fiţi foarte atent la pronunţarea ! [e] J (»«*: A 111) j rci ä hält. zückt Diftongii {vezi: A 2 0 . Tüll. [ae] . z ä h l t . C**i/» CM g/as tare. [J0] . zwölf [Y] (vezi: A 231) u brüllt. stöhnt [y:]j {vezi: A 229. kühlt. [oe] [e] [ce] [ce] vocalelor cu Umlaut. [ce]. 161) o Sil öd. [ao].1. loscht. [e]. kühn 7. dröhnt. bös. süß. [ao] [00]. [00]. [ae]. Stör. Rostiţi diftongii redaţi prin semnele corespunzătoare ale alfabetului fonetic. [te]. Ö l . küßt.EXERCIŢII 83 aii fahrt. [ae]. [ce].

Rabe. traut. fein. grau. bei. Fiţi foarte atent la pronunţarea fiecărei vocale. rauh [30] {vezi: A 23. (ich) käme. Heu. laben. neun. Adler ['a:dlar]. sagen. Sage. Raum. Kai. Bräu Vocalele urmate de e slab [a] {vezi: A 16. Bein.dal]. Ware. lau. Citiţi cuvintele cu glas tare. legen. träge. klein. ein. Brei. deutsch. Aale. eins. zahlen m . 118) eu äu euch. säen.[a] Bären ['be:ran]. neben. Segel. atmen. Maul. Nabe. Tau. zäumt. Stein. (ich) gäbe. geben. Baum. mein. Waagen. haben. Maut. Main. Traum. blau. zählen. Frau. [e:] [9] eben ['e:ban]. Lage. Flaum. baden. Gaul. tagen. laut. aus. Maid. feucht. Citiţi cuvintele cu glas tare. schälen. nein. Bau. Schau. Bai. heut.aich. 112. Pfau. Wagen. mahlen. Fiţi foarte atent la pronunţarea diftongilor. Saum. Hai. Zähne. Bauch. Nu daţi pe [9] cu [e] sau [e] ! confu [a:] - [a] aber ['a:bar]. kein. I^aib. edel [V. zagen. Eis. Täler. Mai Bey May (nume propriu) [ao] {vezi: A 21. Streu. 115) au Au. Mainz. Haare. täuscht. Tage. Esel. währen. faul. Fähre. Frage. Paul. drei Hain. I. Tränen. weit. nähreu. leben. 119) ei ai ey ay Eid. Rebe. neu. Atem. Ei. jäten. kaum. seit. Säge. auch. Käfer. [ae] {vezi: K22. treu bräunt. (ich) läge. Ähre. . fahren. 144) 11. -wählen. Gläser. Gabe. läh­ men.84 FONETICA 10. fräsen ['frs:zan]. Sau. Wein. Rain. flau. räumt.

einer. kühler. Flieder. Tiger. Weiber. lehren. Bühne. Vogel. mögen. fühlen. Öle. Köter. Riese. Wiege. wegen. Düse. Süden. Öse. Fuhre. weilen. Söhne. beide. Drüse. frönen. dröhnen. Biber ['bi:bar]. Kaiser. Blume ['blmma]. Tiegel. Weise. Köder. nehmen [i:] - [3] Igel [T. Sucher. Tore. viele. deine. Eile. Blüte. Titel.EXERCIŢII 85 Wege. Moder. Ohren . W u c h e r . Hobel. Boote. Mühle. zeigen. Fehler. Kohle. ruh ten [ae] [a] Eier ['aear]. Kleider. wiegen. Boden. Toren. böse. Löhne. Glieder. leider. Ziege. Busen. bluten. I tu-'] [3] | Ufer ['u:far] . löhnen. wieder. Fiber. rösten. Seele.gal]. Möwe. fluchen. Bluse. Heide. Öfen ['0:fan]. fügen. Buche. lehnen. lohnen. toben. Türen. hören. reisen. nieder. löten. Droge. Riegel. bieder. Meere. Schüler. Tiere. oder ['odar]. Eifer ['aefar]. Seite. brüten. Triebe. Güte. ködern. Bruder. suchen. Mieder. Moore. wüten. bohren. (des) Ruhmes [y:] - [3] übel [y:bal]. Mode. Zeiger. wohnen. Schuster. neiden. teilen. schulen. Lüge. kühlen. lösen. Husten. W o g e . führen. keine. zieren [o:] - [a] oben ['cxbanj. Wüste. Muße. müde. . ohne. Schule. üben ['y:banj . (sie) fuhren. Bohlen. Rüge. werden. Feier. pusten. trügen. fehlen. Bogen. wider. Fieber. Oper. Eimer. Zug* . Bohrer. eigen. lieben. Fibel. tönen. Beere. Drohne. [0:] - [3] öde ['0:da]. Fühler. preisen. Lehre. Geier. Leere. höhnen. Hügel. Löwe. meiden. zögern. Kröte. Moose. Kuchen. sieben. Lehne. Führer. Lehrer. Seide. stöhnen. Bohne.

Ball. Citiţi cuvintele cu glas tare. blöken. Gaumen. Mäuse. Fiţi foarte atent la pronunţarea tatea si calitatea vocalelor1. bläu­ lich . Blätter. braun. freuen. trauen. Träume. Maurer. Mauern. zurückbleiben. Bett. Bayern [ao] [a] Auge ['aoga]. Verbraucher -baber. [b] b- {vezi: A 120. täuschen. n o t a ţ i prin cîie o Unioară sub cele două elemente componente). kauen. räumen. . Brom. läuten. Bäume. Lauge. glauben. Bote. Bräutigam b. [00] [3] euer ['o0ar]. neben. zeugen . Daumen. Buch. bräunen.!o0ganj. bei. Scheibe. eben. bleiben. [d] — [ t ] . bläuen. Block.FONETICA Daie. taumeln. braten. äugeln . brbrüllen. Waise. brät. B r u n n e n . kauern. bin. Häuser.be. [g] — [k] consoanelor. Freude. blau. Treue. loben. Maier (nurne propriu) . Stäbe. Rückblick. bellen. Waldbrand. Auster. faulen. b u n t . Trauer. toben. haben. laufen. Zäume Consoanele Consoanele [b] — [p]. Bauer. bauen-. säubern 1 Sublinierea unei vocale a r a t ă că vocala este accentuată şi lungă (diftongii accentuaţi sînt.. H ä u t e . Meute. Bär. lauern. lieben. heute. Beutel. brennen. B l u t . Beute. Brille. blenden blblind. Bau. Klaue. Freunde. 122) Bahn. böse. Häupter. Bayer. Kräuter. deuten. taugen. aceste semne indică n u m a i cantitea vocalei. î n cuvintele m o n o ­ silabice. Boden. dar şi la canti­ 12. B l ü t e . bauen. iar u n punct dedesubtul vocalei a r a t ă că aceasta este accentuată şi scurtă. binden. Möbel. Zeuge. sauber. Mauer. sieben. Buben. Brösel. Traufe. breit. B ü h n e . Saite.în cuvintele compuse ausbreiten. de asemenea. Feuer. Daube. beugen. Dauer. dauern. Deute. S t u b e n . Beulen. Beule. R ü b e . teuer. Eugen [. blasen. Eule. außer ['aosar]. rauben. E u t e r . Dau. verbringen.

Pfört­ ner. stampfen. übst. Körbe. Pirsch. Pfahl. pneumatisch Pracht. starb. lebst. Pfosten. Pfuschen. Pfand^ Pfeffer. Pfeil. Leibschmerzen. Wipfel. verstaubt. Klub. prima. Raupe . plätten. betäubt -»b-frsufix Stäubchen. liebst. Garbe. Pause. Oper. h o b t . Pleite. Erlaubnis. Leibwächter. schrubbt. proben. P r u n k . Psyche. piepen. Pflicht Plage. vergilben Arbeit. kämpfen -b-f. Pfuhl. mürbe Krabbe. Gipfel. Rupert (nume propriu) . Pächter. Plakat. pünktlich. Kampfer. Dieb. Pleuel Pneu. IJrbe. Ebbe. rupfen. Leib. Grab. 49. Süppchen Tip ab. weiblich. Schnupfen. Weibchen. Stümper -pfApfel. schrubben [p] {vezi: A 209. pökeln. grub. Schnepfe. löblich. p l u m p . pflegen. plötzlich. Lum­ pen . Weib -lb . ob. tippen. Hopfen. Robbe. gelb . Wappen. peilen Pfad. Preis. Pinsel. lieblich. Rüpel. werben.EXERCIŢII 87 -lb-rfo-bb- Album. -p -b . Pfund. Planet. reparieren. Pfau. Psychologie Papagei. Lupe. läppisch. Pol. foppen. Pfütze. Pfänder. Papier. Klöppel. ü b t . Paprika. Puls. Plüsch. Sieb."Pfeil Pflaster. Liebling. Pferd. Pfennig. Tropfen. prüfen. P u n k t . Paket. schrubbst -ppLappen. Pfirsich. abmachen. habt. Pforte. gelber. Bübchen. web !. Lampe. leiblich. Erlebnis. Rapier. Pfote. Korb -b în cuvintele compuse ableiten. Plebejer. Laubwald.consoană surdă gabst. tapfer. Staub. Knäblein. 123) ppfpfl~ plpnprps-p- Paar. Plombe. Sippe. doppelt. T r u p p e . grob. dämpfen. 121. Post. prahlen. lobst. -rb halb. plaudern. Pelz. prächtig. Pappel. Peter. lüpfen -mpfDampfer. Laub. Taubheit -b + s E r b s e > Krebs -bh-\-consoană surdă robbst. pressen. leb !. Turban . hüpfen. gebt. gäbst. Preußen Psalm. köpfen. robbt. geworben. schiebst. Rappe.

sämtlich. Troddel. Täter. These. obgleich. drei. maulte. giftig. Tee. Trauer. werden. P u l t e . obwohl. lîdda. Schauder. doch. Bande. Freunde . suchte . Thüringen. du. trösten. Kinder. heulte. Ränder. Gulden. dir. melden. amtlich. drehen. Trödler. treiben. Paddler. Thron. Grete. öfter. Behörde. Staubsauger. Soda. Geschlechter. Taten. Gutes. m u t i g . das. Dörfer. Täler. edel. Halde. t u n . Theorie. dein. dürfen . Wade. Dächer. Träger. d r ü b e n . gereimt. den. Freude Helden. Obdach. Treppe. Thomas. Tal. Dochte. leiten. gelten. treten. Tor. 140) Tafel. P u d d i n g [t] ttrth- (vezi: A 221. Triebwagen r o b b ! . Obhut. Ordnung . golden. bieten. trinken. Lernte. T ü t e . brächte. Trubel. geschäftig. weilte. tausend.gg FONETICA -bb lobgierig. Ton. gescholten. Note. drunten. Handlung. Schote. Paddel. reichte. dem. Adler. bedürftig. Teil. Dänemark. G u t e . Mode. teuer. obschon. dort. Feuchte saftig. raten. Gebärde. 224. Ordner. Radler. Tau. Teich. T r u n k . geräumt -t-cht-ft-lt-mt- . Kladde. -d+ln-\-sufix [r Adler. Teller. Teufel traben. Sünder. treten. Barde. draußen. W ü r d e . senden. Daumen. halten. dünn. Thusnelda. dich. Trommel» Tropfen. träumen Theater. dösen. dröhnen. deutsch Draht. Redner. Thrazien. schnoddrig -ddaddieren. Widder. Raubtier. tragen. tosen. Täter. dräuen Dschungel. I^äden. Orden. löten. 223. drinnen. Tuch. D u f t . Titel. gülden . Tiger. bieder. w u r d e n . droben. heftig. brauchte. wieder. triefen. beide. richtig. Bude. 138. Thorax. luftig. Köder. t r ü b e n . jeder. Wandlung. Tür. heute trachten. Süden. W u n d e . Wälder. Thermophor. schrubb! [d] (vezi: A 137) ddrdsch-d-ld -nd -rd da. möchte» t ü c h t i g . Nudel. töricht.

mischte. Hirten. kindlich. duldsam. Geschäft. Lied. Wand. Gewitter. gesandt. litt. Geld. P u l t . tödlich. Gesandter. weit. laut. Kindheit. heilt. Landmann. Gäste. Rest. redselig. Wind. führt Gast. führte basteln. Wert. Motte.. Handarbeit. schadlos.. echt. g r ü ß t .EXERCIŢII 89 Garten. wird. höhnt. Geist. Rost. Gäulchen . löscht. nehmt. Wahl. wandte. geben. gären. w ü h l t . Stündlein. geistig. Bord Bindfaden. lohnt. währt. feucht Saft. Glied. k u s c h t . hält. Schrott. wähnt. Gesundcare începe heit. Gift. Gold. gerächt. raunt. sind. R o t t e . W ü s t e . Gier. Gärten. löschte. eingezäunt Art. nimmt. Verwandter -&-\-sufix kundbar. hofft. Ratte. Kindchen. fett. hascht. Docht. ist. Herd. g u t . consoană Bildnis. steht. H ü t t e -dtStädte. Heft. Wundarzt. Wild. Rad. rund. Bett. Götter. Kindlein. W e i d mann. gilt. Günter : Gau. Geriicht. läuft kalt. ' hätte. Schuld Hand. v e r s t u m m t . Gerät. Ritt. Göpel. Not. kund. scheint. Gondel. M u t . hauste. Gast. b u n t . Freundschaft -t -cht -ft -lt -mt -nt -rt -st -seht -tt -dt -d -ld -nd -rd -d în cuvinţele compuse Rat. Weste. Land. gut. sott. Licht. mault. Neid bald. Gehöft. geil. verwundbar. mischt. stündcu o lieh. Geld. Mutter . laßt. Geläut acht. Boot. Faust. Feld. reimt. Werte.. kuschte. Feindschaft. keift. taucht^ leicht. tauscht. Geständnis. L u f t . hört. Kiste. randlos. Findling. wörtlich. Tat. Gote. beredt. und ward. kauft. Gurke. Schutt Stadt. Wildfang -rt-st- [g] 9" (vezi: A 152) Gabe. sandte. höhlt. Hirt. F u r c h t . Beet. Mond. B r u s t . Kind. mit. verwandt Bad. v e r d ü n n t . kreischt matt. heult Amt. lädt.. n ä h m t . Zelt. räumt Fant. wetten. Leid. Wildnis. Gold. bildsam. Garten. Bund. statt. tauschte. südlich. dort. kennt. rosten. Fäuste -sehthaschte. betten. Rädlein.. Futter. kommt.' T o d . lind. gestern. Gurt. Gift. kreischte -ttPlatte. holt. lustig. Gestüt . schleust. Schild. Torte. rosten. Gitter. Mädchen. bitter. G u r t . Schädling. feindlich. Gurte .

K ü s t e . Komma. kreuzen c—\-a. Eugen su ix . L. Regen. Gräte. Egge. Clique ['kllka]. Glut. Krebs. 153.90 FONETICA Glas. Christian. în anumite cuvinte de origine negermană Cafe. Gnu. Chaos. Chor. Chlor. Auge. Krieg. Kater. Chloroform. Gläser. Roggen. Charakter. Choral. Kettle klKlage. Träger. kaufen. Dogge. Krone. Kunde. Chronist. Glöcklein. pökeln. Kiel. klaren. Segnung -Qţţ+vocala Bagger. flaggen. r (în cuvinte de origine greacă) şi în anumite nume proprii . Woge. Kiste. Schmuggler. Glocke. grob. kräftig. chronisch. Christoph -k- Haken. Grete. Knopf. Cocktail ['kokte'. Kuchen. r. . baggern. legen. Knie. eingehen. Koma. (sich) ereignen. Gnom. Pike. Kragen. Kugel. Fischgräte gl- -g- -y+L+ f fragen. Kreide. Gletscher. kaum.uke. Taschengeld. Schmuggel. Chrom. o. R ü g e . Cholera. Glied. Flagge. Chronik. kneten. Gruppe. gleiten. Fuge. Korn. Segler. greifen. Bogen. Glaube. Große. Grille. kraus. grau. regnen. 158. 125. Cupido. k r u m m . Knäuel krKragen. Grütze. segnen. klopfen. l..l]. Charta.urmat de a. Cosima ['ko:zima]. greulich g-în cuvintele compuse Ausgabe. Pauke. knüpfen. o. Camping ['ksmplrj]. Ekel. tragen. Vogel. Choleriker. 185) kahl. 136. Käfer. Kröte. Klümpc h e n . Segen. Kör­ per. u. Koffer. l. Kehle. Klöppel. Kind. gläubig gnGnade. begegnen. K u n s t . mögen. Kleider knKnabe. Klingel. Clown [klaon]. Jugend. Keil. Carmen. kleben. Chur (nume geografice) Chlodwig. Knauf. k l u g . streiken häkeln. Knäblein. klauben. K r ü c k e . eggen. Brokat. crescendo [kre'Jsndo] eh. Hausgarten. Chiemsee. Waggon "[va'gö:] [k] k(vezi: A 177. Kneipe. Chry­ santheme Chemnitz. schmuggeln. k n u r r e n . Knöchel. glück­ lich. gnädig . 131. eigen. Kegel. Greis grGras.

Teig. s ä u g t . 138. Kalk. Koks stracks. Zeugnis. Krieg. welk. zwecks. Burg . knicksen. Werk Frack.în anumite cuvinte de origine negermană Melancholie. saugt. Zucker. lögst. bocken. lögt. wog. Sakko -lkBalken. Deck. Rücken -kkAkkord. Block. Bock. lag. Weg. gg urmat de o consoană surdă lagst. sieghaft. Berg. eggt. Stärke. Flugzeug. karg. Xenia. Gliiekspilz . Onkel. hocken.[gk] danken. t r ü g t . Nixe. Feigling. Xaver. eggst. sägst. Buxus . liegst. Akkordeon. Sack. Büchse. Steg. leg. -gg Hag. stark. Wecker. trunken . Blick. Zeug . Xylophon schlaksig knacksen. Xerxes. saugst. legst. boxen. Taktik. flaggst. Sieg. Reek. siegt. Wolke.EXERCIŢII 9î ~ek- backen. zeigst. Zicklein. Wegweiser. Häcksel Achsel. 177. ulken -nk. Tag. feixen . melancholisch. Wäglein. okkult. flaggt -fj urmat de un sufix care începe cu o consoană unsagbar. klug . Okkupant. flagg !. regsam -eh. Stück -II. Bug. Schurke. Höcker. Deck. zeigt. Sarg. Weichsel Faxen. Hexe. schräg. sägt. Dünkel -rkharken. Feigheit. Hacke. (des) Tags. -g în cuvintele compuse Taglöhner. trügst. stecken. 0C^-Se> Buchse. Borke. ticken. trägt. Akkreditiv. merken. flugs. 131) x-ks-cks-ehs-xXanthippe.. Birke. Keks. Xylograph. -ks -cks Schlaks. möglich. regt. sieg­ los. denken. log. Glück. wichsen. Okkasion. trinken. Orchester -k -ek Erotik. Magd. bäckt. wechseln. Nelke. klecksen. b u k . Akkusativ. ducken. säugst. Bänke. Zugführer [ks] (vezi: A 238. trugt. egg !. Balg. Dank [dank]. wogst. Knicks . Deichsel. K u c k u c k . links. Türke -g.

fehlen. Konversation. Vokal. 210) flfrvph- Fabrik. frech. Vulkan K r a w a t t e . F r u c h t . voll. was. flößen. ge­ zwungen . Fin­ ger. Fex. Fiţi foarte atent la pronunţarea consoanelor [v] şi [/] [v] w- {vezi: 234. nervös -w- -v- [f] -f (vezi: A 151. galvanisch. schweigen. Phrase . Novelle. Violine. schwören. Feuer flach. feudal. Universität. Phosphor . Wolf. Ventil. Zwerg. Fuchs. vulgär. S c h w u r . wringen Vasall. Schwüle . Fleck. Vokabel. wo. wir. schwärmerisch. Wrack. fix. Vaseline. zwei. November. wie. sechs. L ö w e . geschworen. Physiologie . Feder. Frost. Juwel. Inventar. Wurst. schwin­ den. J u x Consoanele [v] — [f]. Philister. Zweck. fahren. fräße. jeweils. Veit (nume propriu) . Pho­ netik. Flaum. v o r . weiß . Schwund. fünf. Schweiß. Fleisch. Philanthrop. vier. Fall. zwischen. Feier.92 FONETICA -chs -X Lachs. privat. Fläche. Flur . [z] — [s] 13. Vlies Phantasie. 233) v- Wald. Weg. faul. frösteln. Phase. Wuchs Max. wöchentlich. Phänomen. Folge. schwimmen. Vers. fällen. Box. fertig. wann. Lawine. Föhre. Dachs. W ü s t e . Vene. Flocke. Zweifel. zwar. K u v e r t . vibrjeren. wer. Phiole. Völker. Schwester. Veilchen. Väter. Faust. geschwollen. Korvette. Fleiß " Frage. Vieh. Fohlen. Zweig Bravo. zwan­ zig. wählen. Oehs. Schwärm. Zwieback. zwölf. Welt. Diwan. Woche. Citiţi cuvintele cu glas tare. Fuchs. W u t . schwarz. investieren. fliegen. Revier. Klavier. Flügel. frisch. färben. finden. Wjnd. Fieber. Phantom. Phlegma . Kaviar. fein. 232. Wunde. fördern. fühlen. Phönix. frivol. schwer. früh Vater. zwicken. F u g e .

Riese. David. H a n n o v e r . Skorpion. Semi­ nar. Signatur. Pinsel. Stufe. Snob. Hilfe. leise. bumsen Franse. See. Hafen. Skandal. Larve. Graphologe. seufzen Asien. Öfen. Hose. Nerv Geograph. Slawe. scharf. Skrupel. Küfer. Smoking. Sphinx Schaf. Musik. schärfen. Summe. Philosophie. Hase. offen. Busen. hausen. Süden. Skepsis. Slowake. Frevel. Pensum. niesen. säubern. Wurf brav. emsig. lesen. Efeu. Seil. Super­ lativ. Wölfe Harfe. Schlaf. dürfen. Symphonie . sagen. bimsen. Ferse. Sklave. läse. sie. Seuche. Esel. Käfer. schürfen Beethoven ['be:tho:fan]. Stativ. Salat. Griff. schroff. Sekretär. Neffe. Ruf. Seife. Dativ. laufen. Geographie. pulsen. Levkoje. böse. Elfe. so. geholfen. Nase. D ü s e . Smaragd. schief. Fiţi foarte atent la pronunţarea consoanelor [z] şi [s] -i -rf -v ~ph [z] s- (vezi: A 214) Saal. Telegraph (sau Telegraf). Teufel hälfen. Phonograph. Besen. Risiko. auf. Semestar. Skelett. Snobis­ mus . sauber. skandieren. Substanz. suchen. Skizze. steif Bedarf. Sketch. Ofen. Börse -s-ls-ms-nsj-rs- [s] s- (vezi: A 215. Eifer. Sensation. reif. Gelse. Vesuv. Hülse Amsel. 220) Skala. Skorbut. September. sehr. Subjekt. sein. werfen. Eisen. Sozialismus. kaufen. morsen. Graphik. aktiv. schlafen.. sozial. Pause. Slalom. Slowene. K u r s u s . Nerven Aphorismus. losen. einsam Arsen. rufen.EXERCIŢII 93 A-lf-rf -v-ph- Affe. Säge. Häuser umhalsen. Philosgph 14. Färse. treffen. Citiţi cuvintele cu glas tare. Schiffe . Delphin . Skulptur. Schleuse. Briefe. Hof. salopp. Bilsenkraut. Huf. S u p p e . Lauf. smart. sieben. Dorf. Käufer. Sommer. Photograph (sau Fotograf). Prophet. Söhne.

Spieß. Hündchen. Zeugnis. [5] eh- {vezi: A 129. Paste. Haus. H a l s . Kelch. Veilchen beglaubigt. keß. mich . Raspel. Elch. Küste. Meehanik. Autobus. verständigt. solch. Meister. Dolche. euch . küssen Maße. dreißig. rächen. Fluß. ehemisch. Mechaniker. Kreis . Knospe. Bisse. Schlösser. Muße. F u r c h e . Biß. was. es. reichen. (der) zwanzigste -eh- -Ich-nch-reh-chen (sufix) -ig-fco»soană -eh -ig Blech. Haß. Kessel. Cherusker. durch dreißig. solche mancher . Deich. Childerich (nume pro­ priu). Los. Stündchen. welcher. Fiţi foarte atent la pronunţarea consoanelor [ş] şi [ x ] . knus­ pern $ (sich) räuspern. Soße ['zo>]. wissen. Eerche. laiehen. Mädchen. Schoß. basteln. grüßen. mächtig. Espe. Eis. welch. als. Gasse. Tantehen. Wespe. sicher . Knöchel. frech. Roß. Baß. Dolch. richtig. kosten. 154) Chemie. Citiţi cuvintele cu glas tare. Chirurgie Becher. Tücher . ich. Wüste . Fäuste fassen. Kiste. Gefäß'. lispeln. Schöße. Chinese. Kuß. Maus. Lärche. essen. wöchentlich. Gas. schnarchen. Gans daß. flüchtig. wispern. Dichter. Strolch. Seuche Kelehe. manch. Schuster .94 FONETICA -s- -ss-ß- Aspirjn. dich. vereinigt. tüchtig . häßlich. Preußen. das. fürchten Frauehen. . Riß. Häuschen. Mönche. reich. lästern. aus. Obus . ewig. Kleister. horchen. gießen. Boß. Frechheit. Fleiß. Stör­ che. s ü ß . Milch. chinesisch. m u ß . draußen. Flosse. bester. bis. Feuchte. Fässer. Chirurg. -s -ß Aas. R o s s e . Deiche. Chemiker. wenigstens. Feste. Märchen. Moos. Eiste. büßen. fließen. China. heiß 15. flechten. Storch. husten. wes. gratis. saßen. des. rosten. Kindehen. München Barchent. Dächer. Bücher.

Singular. Buche. Gemach. lenk!. lachen. Zange. gedrungen. Hang. lange. Zink Banken. sinken. Ungarn [nk] (vezi: A 185) -nk Bank. buchen. Z a n k . Taueher -eh ach. hangen. Rechnung. tangieren. t a n k e n . bangen. Jüngling. gezwungen. Dschun­ gel. l i n k s . krachen. Schwank. Range. acht. kränken. danken. Gang. Bauch. Junge. Nei­ gung. Hauch. Macht. drangen. Dach. Angola. Hering . Enkel. Fang. Zwang. Woche. hoch. Gesang Feigling. hauchen. Heilung. Ahnung. Ding. pachten. Schlange. Tangente. Joch. Kuchen. gelungen. lochen. Teilung. [rj] (vezi: A 182) -ng bang. Zeitung -ng- bange. trink !. Mangan. Raucher. lang. gelang. flach. Stange. tunken. Singapur.EXERCIŢII 95 [X] (vezi: A 130) -eh- Achat. Klang. t r ä n k e n . Kranke. Drohung. winken. langen. Wange. fauchen. Dank. Ordnung. Langobarden. Hunger. Henkel. lenken. Mongole. Rauch. kochen. Bach. Runge. Sprößling. Achtung. Fach. Drang. Angorakatze. Fiţi foarte atent la pronunţarea grupurilor consonantice [rjg] şi [ţjk]. unken. Flamingo. Drachen. funken. Hangar. nach. n o c h . Rauch. blinken. klangen. doch. Meinung. Anglist. zwangen. Tank. pochen. Ingrid. Kongo. Funke. Zwilling . Citiţi cuvintele cu glas tare. betrunken -nk- . Z u n g e . schlank. schwanken. Pranken. Ring. Fink. Wucher. Fenker. Tunke. verschlungen ijg] (vezi: A 183) -ng- Angina. fangen. trinken. Schlauch consoanei nazale [g] şi a 16. Unke. Frühling. wuchtig. krank.

heben — höben. Wache — Woche. kehre—Chöre. Grieß — grüßt. haben — hoben. sehen — säen. Maß — Moos. sagen — sogen. schielen — Schüler. Rabe — Robert. Tanne — Tonne. Eiste — . walken — Wolken. Trieb — t r ü b . lesen — läsen. stehlen — stählen. b a t — Boot. Falke — Volk. Matte — Motte. vier — für. Kehle—Köhler. Heere — höre. Wagen — Wogen. Fall — voll. Kinder — Künder. Dach — doch. R a t t e — Rotte. baden — Boden. Seele — Säle. sieben — üben. Brille — brülle. Hehler—Höhle. — Dünen. Riege — Rüge. K a m m — Komma. First — Fürst. diese — Düse. Segen — sägen. Citiţi FONETICA următoarele perechi de cuvinte diferenţiind foarte atent vocalele şi diftongii" [a:] - [o:] aber — Ober. Beete — bäte. Gericht — Gerücht. wallen — wollen. Rasen — Rosen. Bart — bohrt. Eehne— Bohne. Affen — offen. satt — sott. Schatten — Schotten. Kiste — Küste. Saal — Sohle. Elen — Ölen. rieben — Rüben. Ger — Gör. geben — gäben. Rast — Rost. Sack — Socke. sieden — Süden. Acker — Ocker. mehren — Mähren. Stete — Städte. Riemen — rühmen. Ast — Ost.96 17. redlich — rötlich. Meere — Mähre. zagen — zogen [e:] [s:] Beeren — Bären. Reeder — Räder [i:] - [y:] Biene — Bühne. laben — loben. brieten — brüten. Wanne — Wonne [I] [Y] bist — Büste. Ziege — Züge [e:] [0:] Besen — Böse. mieten — Mythen. birgt — bürgt. Sehne — Söhne [a] [D] ab — ob. schaben — scho­ ben. dienen. Tier — Tür. Hindin — Hündin. Ehre — Ähre. liegen — lügen. spielen — spülen. Fie­ ber — über. Meere — Möhre. Ader — oder. legen — lägen. lesen—lösen.

Moos — Most. schief — Schiff. wirft — Würfel [s] ~ Ece] bellen — Böller. H u h n — Hund.ob. Obst . Ekel — Ecke. Kerbe — Körbe. Gruß . Stahl — Stall. Stil — still. Ton — Tonne. ihr — irr. Sohlen — sollen.floß.J o t [u:] [U] Buch .Urteil 7 — Gramatica practică a limbii germane . siezen — sitzen. Maat — m a t t . Miete — Mitte. vor — Vorteil. Urwald . J o d . Keks — keck. Buhle .Tusch. Bier — Birke [o:3 - [o] 1 Ofen — offen. elf — zwölf. scharen — scharren. bieten — bit­ ten. Kehle — Kelle. Sohn — Sonne. wohl — voll. ihn — in. Rist — rüsten. lecken — locken. Hof — hoffen. Miene — Minne. fuhrt . rote — Rotte < hoch — Hochzeit. Robert — Robbe.F u r t . habe — hat. h a b t —hast. ticken — Tücke. Helle — Hölle. fahl — Fall. kennen — können. nach — Nachen. S t a a t — Stadt. spricht — Sprüche. Iren — irren. stecke — Stöcke. Saat — satt. Sehne — Senne.Bulle. K a h n — kann. sie — sich. legt — leckt. Schote — Schotte. schlief — Schliff. wir — wirr.Bruch.Kuß. Mächte — möchte. Droge — Dogge. Schloße — Schloß. Koma — Komma. ihnen — innen. stehlen — stellen. Wärter — Wörter Ca:] [a] Aale — alle. raten — Ratten. ruchlos — Geruch. kam — Kamm. Eos — Schloß. strafen — straffen. Haken — hacken. Floß . Rogen — Roggen.EXERCIŢII S7 Düste. R u h m — R u m . Recke — Röcke. prusten — Brust. Muße — muß. wohne — Wonne. Tuch . groß — Gosse. sticken — Stücke. Bienen — binnen. Wohl — Wolle. her — Herr. bahnen — bannen. wen — wenn [i:] [I] ihm — im. nisten — Nüstern. vier — vierzehn. Rechen — röcheln. Mist — müßte. fehlt — Feld. Weg — weg. Eotse — Dotter. wichtig — tüchtig. Ahn — an. Elfen — Wölfe. Bohne — Bonne. Schnee — schnell. W a h n — Wanne [e:] - M eben — Ebbe.

] lägen [e:] — legen >:] ti:] [y:] [u:] [o:] . lauft —läuft. rauben — Räuber. tragen fahren laben .[a:] lagen sagen wagen haben. Meise — Mäuse. Braut — Bräute..98 FONETICA [ae] [00] Beile — Beule. E a u t . cu glas tare. laut — läuten. reiben — Räuber. Zaun — Zäune. Keile — Keule. freien — freuen. feil — Fäulnis. Traum — Träume. ragen .t r o g e n führen — fuhren loben Rogen Robert Koma -- . regen Rebe käme sät — seht [ao] Aue Augen Baude faul Faust Kieme sieht [00] euer Eugen Gebäude Fäulnis Fäuste [ae] Eier eigen beide feil feist lieben Riegel— rügen Rübe trögen Hubert. haut — heute. F r a u — Fräulein. Haus — Häuser. eigen — Eugen. Raum — Räume. Saum — Säume. zeigen — zeugen [ao] — [00] Baum — Bäume. beim — Bäume. heilt — heult.Leute. leiten — läuten. 18. heiter — Häute. [>. frei — Freude.. blau — bläulich. Eile — Eule.. Faust — Fäuste. heiser — Häuser. Feier — Feuer. Geleit — Geläut. .. Eier — euer. Rabe .. Citiţi următoarele serii de cuvinte. Seile — Säule. Eiter — Euter. kam Saat B. Reihe — Reue. drei — treu... sau­ — ber — säubern. logen sogen wogen — lögen — liegen — lügen sägen — Segen — sögen — siegen wägen — wegen — wögen — wiegen heben — höben — Hiebe Träger Fähre leben . Fiţi foarte atent la diferenţierea voca­ lelor şi diftongilor. Taut — Häute.h o b e n trügen — trugen -..

Citiţi următoarele perechi de cuvinte.EXERCIŢII 99 Frau Frauen grau Haus laut Maus rauben rauchen Raum Schauer - Fräulein freuen gräulich Häuser läuten Mäuse Räuber räuchern Räume Scheuer - frei freien greinen heiser leiten Meise reiben reichen Reime scheinen foarte atent atît consoanele cît si 19. vocalele! diferenţiind [b] [p] Vocală lungă Vocală scurtă (sau diftongi) haben laben Rabe Waben neben sieben Rübe liebe oben stauben rauben Bein Beil — — — — — — — — — — — — Happen Lappen Rappe Wappen neppen Sippe Rippe Lippe stoppen Staupe Raupen Pein peilen [d] [t] Vocală lungă Vocală scurtă (sau diftongi) Lade Made Schaden Wade Feder Reeder reden weder Leder bieder Flieder wieder Mode oder Fuder Weide Seide — — — — — — — — — — — — — — Latten Matte Schatten Watte Vetter Retter retten Wetter Letter bitter Flitter Gewitter Motte Otter Futter Weite Seite [s] [g] [k] [zj Vocală lungă Vocală scurtă Vocală lungă Vocală scurtă (sau diftongi) (sau diftongi) nagen ragen wagen zagen — — — — Nacken Racker wacker zacken Gase Hase lasen Rasen — — — — Gasse hassen lassen Rassen .

lesbar — Glas. sag. unwegsam . Preisaus­ schreiben [g] — > fragen sagen tragen wagen Tage Wege — fragst. Rindfleisch — Wind. wagt. [b] haben geben leben lieben Leiber — Weiber > [p] — habt. Kindheit — Rind. trug. gibt. [g]. Tagarbeit — Weg. fraglich sagst. Habsucht — gibst. ländlich — Kind. leiblich — Weib. (zu) Lebzeiten — liebst. Liebling — Leib. Wildspur > [s] — bläst. weiblich [k] [d] Räder Länder Kinder Rinder Winde wildern [z] blasen lesen Gläser Mäuse Häuser preisen > [t] — Rad. trag. Citiţi următoarele serii de cuvinte şi fiţi foarte atent la asurzirea consoanelor sonore [b]. [d]. lebt. lies. Mäuschen — Haus. gehabt. leb. unsäglich — trägst. Blasinstrument — liest. blies. Glasfabrik — Maus. fragte.190 FONETICA legen Regen Säge Stege wegen fliegen siegen stiegen rügen Krüge — — — — — — — — — — lecken Recken Säcke stecken wecken flicken sickern ersticken Rücken Krücke Besen Wesen äsen fräsen Riese Biese Wiesen Geisel Meise Weise — — — — — — — — — besser wessen essen fressen Risse Bisse wissen Geißel Meißel weiße 20. Windfang — Wild. unerträglich — wagst. gab — lebst. [z] în anumite poziţii. Wagnis — Tag. Radkranz — Land. lieb. geliebt. täglich. hab. häuslich — Preis.

MORFOLOGIA .

.

kein adjectivul (das Eigenschaftswort): fleißig. lernen. numite părţi de vorbire. aus. Kind. gehen hier. an. immer in. ein. schön. für. Acestea s î n t : substantivul (das Hauptwort Genosse. der erste. Genossin.P A S T I L E DE VORBIRE (Die Wortarten) Cuvintele limbii germane se grupează — ca şi în limba română — de regulă în zece clase. aber. halb Zeitwort): Umstandswort): Verhältniswort): Bindewort): darum Empfindungswort): arbeiten. jed. articolul (das der. mein. er. dieser. denn. gut pronumele (das Fürwort): ich. heute.er numeralul (das verbul (das adverbul (das prepoziţia (das Zahlwort): eins. wegen conjuncţia (das und. interjecţia (das o ! ach ! o weh! — das Dingwort) : Bl Geschlechtswort): .

der. die. forma după gen. der erste b) feminin (weiblich): die Frau. der — die . adică sînt flexibile. er. altele nu. es. der erste — die ersten î n limba germană există patru Cazul Nominativ Genitiv Dativ Acuzativ (Nominativ-Werfall) (Genitiv-W esfall) (Dativ-W emfall) (Akkusativ-Wenfall)l cazuri: întrebarea corespunzătoare wer? was? (cine? ce?) wessen? (al. cui?) wem? (cui?) wen? was? (pe cine? ce?) B 6 . număr şi caz. sie. ich — wir. Părţile de vorbire p o t fi deci clasificate în două mari grupe : Părţi de vorbire flexibile Părţi de vorbire neflexibile Substantivul Articolul Adjectivul Pronumele Numeralul (vezi B 11) Verbul B 3 B 4 1. eine. gute Arbeiterin. Adverbul (vezi B 12) Prepoziţia Conjuncţia Interjecţia şi numeralul îsi modifică î n limba germană există trei genuri: a) masculin (männlich): der Mann. der gute Arbeiter— die guten Arbeiter. adjectivul. Substantivul. ale. a. das erste B 5 Distingem două numere: a) singular (Einzahl) b) plural (Mehrzahl) der Mann — die Manner . ai. das ein gutes Kind. articolul. adică sînt neîlexibile. die erste c) neutru (sächlich): das Kind. ein guter Arbeiter.104 MORFOLOGIA B2 Unele părţi de vorbire îşi modifică forma pentru a exprima diferite raporturi şi nuanţe gramaticale.

g 14 B 15 B Î6 . timp şi diateză se numeşte conjugare (die Konjugation) Părţile de vorbire neflexibile se numesc particule (în sensul larg al cuvîntului). La unele pronume deosebim. număr. număr şi caz. Părţile de vorbire declinabile se mai numesc şi noniina (singular: notnen). între diferitele părţi de vorbire nu sînt graniţe fixe. şi forme determinate de persoană: pers.pl.) ich frage (pers.sg.a.) er fragt (indicativ) — er frage (conjunctiv) ich frage (prezent) — ich fragte (imperfect) ich frage (activ) — ich werde gefragt (pasiv) B îl B 12 B 13 Modificarea verbului după persoană. articolului. pronumelui şi numeralului după cazuri se numeşte declinare (die Deklination — die Beugung). adjectivului. Unele adverbe îşi modifică forma după gradele de comparaţie : a) gradul pozitiv: gem b) gradul comparativ: lieber c) gradul superlativ: am liebsten 6. pe lîngă formele determinate de gen. des ersten altele nu suferă nici un fel de modificări: einerlei 5.I. — ihr. a II-a pers.I. a III-a ich du er — wir.) — du fragst (pers. kürzer c) gradul superlativ (Höchststufe): der schönste.PĂRŢILE DE VORBIRE 105 Modificarea substantivului. Unele numerale suferă modificări de formă: der erste.II-a. der kürzeste 3. număr şi caz şi modificări cerute de gradele de comparaţie: a) gradul pozitiv (Grundstufe): schön. kurz b) gradul comparativ (Mehrstufe): schöner.sg. I pers. mod. 2. mein dein sein — unser — euer — ihr B 7 B 8 B 9 B 10 4.) — wir fragen (pers. Adjectivul suferă pe lîngă modificările de formă determinate de gen. — sie.Lsg. Verbul îşi modifică forma d u p ă : a) b) c) d) e) persoană număr mod timp diateză ich frage (pers. trecerile de la o parte de vorbire la alta fiind foarte frecvente în limba germană.

. poate îndeplini funcţia de prepoziţie sau de conjuncţie: während des Regens prepoziţie = In timpul ploii ..während (conjuncţie) e) Unul şi acelaşi cuvînt. verbe la participiu etc. de la der Abend) ->• abends (des) Morgens (G..sg. seit ich hier bin conjuncţie = de cînd sînt aici B 18 B 19 B 20 B 21 . fără să-şi modifice forma. fenomen numit adjec­ tivizare : reizend.das Ich essen -* das Essen fünf -> die Fünf aber -*• das Aber b) Participiüe se întrebuinţează. spannend.. de la der Morgen) ->• morgens d) Din substantive..106 MORFOLOGIA B 17 De exemplu: a) din orice parte de vorbire se pot forma substantive.sg.. de multe ori.. se pot forma prepoziţii sau conjuncţii: der Dank (substantiv) -> dank (prepoziţie) während (participiul prezent al verbului währen) ->. Participiul prezent: lächelnd — das lächelnde Kind Participiul perfect: übersetzt — der übersetzte Text Din verbele la participiu se pot forma adjective. fenomen numit substantivizare: alt ->• der Alte ich ->. ausgezeichnet c) Din substantive la o formă declinată se pot forma adverbe: (des) Abends (G.. statt zu antworten conjuncţie = în loc să răspundă seit einem Jahr prepoziţie = de un an . während es regnete conjuncţie = în timp ce ploua statt einer Antwort prepoziţie = în locul unui răspuns . ca adjective..

relaţii între oameni. de exemplu: — nume de popoare: der Rumäne. acţiuni. die Müdigkeit. der Deutsche. însuşiri. die Schule. der Tisch. der 30. Observaţie î n limba germană toate substantivele se scriu cu iniţială majusculă (vezi P 138) : . stări. August.SUBSTANTIVUL (Das Substantiv — Das Hauptwort — Das Dingwort) Substantivul este partea de vorbire flexibilă care denumeşte fiinţe. die Freundschaft C 1 CLASIFICAREA SUBSTANTIVELOR DUPĂ SENS SUBSTANTIVE CONCRETE ŞI ABSTRACTE (Konkreta — Gegenstandsnamen und Abstrakta — Begriffsnamen) Substantivele eonerete denumesc fiinţe şi obiecte care în generai pot fi percepute cu ajutorul simţurilor: die Mutter. spre a le deosebi de altele din aceeaşi cate­ gorie. der Sohn. das Übersetzen. die Bank. das Kind. 1. fenomene din natură. der Franzose C 3 — nume de evenimente istorice : der 23. lucruri. der Sturm. das Buch. Dezember . Substantivele proprii (Eigennamen) denumesc numai anumite categorii de fiinţe şi lucruri. der Sohn C 2 Substantivele concrete se subîmpart în substantive proprii şi comune.

ele se referă la o pluralitate de fiinţe sau obiecte identice. die Donau. lucruri. die Karpaten. Peter. Erlkönig — nume de clădiri: das Goethehaus. die Universität . sau la un singur obiect sau o singură fiinţă din categoria respectivă: das Tier. das Dorfmuseum — nume de străzi. die Milch. August — numiri geografice: Rumänien. der Platz des Palastes der Republik C 4 C 5 2. Substantivele comune (Gemeinnamen) denumesc fiinţe. opere literare: Neuer Weg. fenomene etc. de acelaşi fel. Vasile Alecsandri. Neue Berliner Ilhistrierte. ele se referă la o categorie de obiecte sau fiinţe. Substantivele comune se subîmpart î n : a) nume apelative (Gattungsnamen) . părţile ale obiectului poartă denumirea întregului: das Leder. pieţe e t c .. der Wald.Rot Grivifa". considerate ca un întreg. der Baum C 6 b) nume colective (Sammelnamen) . : die Bahnhof Straße..108 MORFOLOGIA — nume de persoane: Anna. Mai. die Butter mai mici C 8 Substantivele abstracte exprimă — în opoziţie cu cele concrete — : — acţiuni: das Gehen. fiinţa sau obiectul izolat numindu-se altfel decît totalitatea : die Geschwister ( = Bruder und Schwester) das Heer ( = viele Soldaten) das Gebirge ( = viele Berge) £ 7 c) nume de materii sau substanţe (Stoffnamen) .Bukarest" — titluri de ziare. Bukarest — numiri ale întreprinderilor şi instituţiilor: die Eisenbahnwetkstătten . das Singen . das Obst. der Hund. das Eisen. das Lernen. reviste. Friedrich Schiller — numele lunilor anului: (der Monat) April. das Wasser.

keine Tochter — das weibliche Geschlecht): 3. die Teuerung — însuşiri psihice : die Klugheit. absolut necesar ca fiecare substantiv să fie învăţat cu articohil său. die Schönheit — relaţii între fiinţe sau obiecte: die Ähnlichkeit GENUL SUBSTANTIVELOR î n limba germană există trei genuri gramaticale : 1. Astfel sînt. die Tugend. das Schwesterchen. . ein Vater. deşi t o a t e trei denumesc obiecte. de aceea. die Zufriedenheit. das Weib etc. deşi desemnează fiinţe. die Gabel de gen feminin. das Fräulein.SUBSTANTIVUL 109 — stări: die Freude. genul masculin (das Maskulinum — das männliche der Mann. das Messer de gen neutru. de exemplu. ein Mädchen. kein Lehrer ^ Geschlecht): w 2. de genul neutru substantive c a : das Brüderchen.. De multe ori lipseşte chiar concordanţa dintre genul natural şi cel gramatical. Este.C 10 narea genului gramatical al substantivelor. die Tapferkeit — însuşiri fizice : die Kraft. kein Haus — das sächliche Geschlecht): I n limba germană există doar puţine reguli precise privind determi. Numai cu oarecare aproximaţie se poate determina genul substantivului după înţeles sau după terminaţie — căci regulile acestea comportă multe excepţii. genul feminin (das Femininum die Frau. eine Mutter. genul neutru (das Neutrum das Kind. iar der Teller este de gen masculin.

110 MORFOLOGIA DETERMINAREA GENULUI SUBSTANTIVELOR DETERMINAREA GENULUI SUBSTANTIVELOR MASCULINE C 11 De genul masculin sînt: 1. der Brocken. der Morgen. der Taifun. der Dienstag. der Westen e) numele fenj)mgndor_jnaturii: der Regen. der Herbst.numele punctelor cardinale: der Norden. Paul. numele proprii sau comune denumind fiinţe de sex băr­ bătesc : ~~~-—-——_^__ der Mann. die Drohne etc. der Osten. der Basalt. der Student. der Mittwoch etc. der Rumäne. der Donner. Excepţii: die Nacht. der März. der Ivöwej der Hahn. der Wolf. pentru mascul şi femelă. der Sommer. der Tau. der Passat (dar: die Bora) g) numele mineralelor şi ale rocilor: der Glimmer. der Frost f) numele vînturilor: der Föhn. der Mittag. C 12 b) nun^iß--amMm^maLQZL. der Montag. der Schnee. der Granit. der Kalk Excepţie: die Kreide C 18 h) cele mai multe nume de munţi: der Moldoveanu. der April etc. der Abend etc. der Blitz. der Süden. (dar: der Rabe etc. der Großglockner . der Hund. der Quarz. după înţeles a) în general. das Söhnchen. der Frühling. der Tischler. der Winter Excepţie: das Frühjahr C 13 c) numele hmil^ der Januar. der Feldspat. der Hagel. die Frühe C 14 C 15 C 16 C 17 d) .

der KanflZ. der Graphiker. der Kavalier. dxr Klaps. das Pfund Sterling). der Parlamentär (dar : der sau das Militär) der Kommunard der Kontras/.) der Teppich. der Sperling. der Bottich. das Lesen. der Frisewr -graph : der Geograph -ier[i:r] : der Pionier. der Pfennig. der Philharmoniker -Ismus : der Kommunis-MMS. der PokaZ (dar : das MateriaZ) der Ozean. der WissenschaftZer der Frühling. der Archivar der Sekretär. der Kontine«Z. der Ball. der Schädling (dar: die Reling. der KünstZer.'der Lehrer. der HobeZ (dar: die GabeZ.SUBSTANTIVUL 111 i) multe nume de monede: der Leu. der Vortier -iker : der Mechaniker. după terminaţie a) cele mai multe substantive -ee : -el: -en 1 : -er : -iefa : -ig : -Ier : -ling : -s : terminate în: C 2( der Kaffee. der Vulkan. der Aktionär. das Zimmer. der Schilling. das Fenster etc. der Franken (dar: die Mark.) der Rege«. der Gulden. der AspirawZ. der See. das SiegeZ etc. der HimmeZ. der Rubel. der Konsona»Z der Bibliothekar. der Schwips b) cele mai multe substantive cu următoarele sufixe de origine negermană • C 21 der AdfflîraZ. der Essig. der Wagen (dar: das Kisse». der Käfjg (dar: das Reisig) der Tisch/er. die Lira. -a!: -an : -an : -and : -üner : -unt r -ar : -är : -ard : -ast: -bus : -end : -ent: . der Sozialism«s. das MitteZ. der Realismws. der Frank. der Fahr«'. der Forint. der Klee. der Kranich der Honig. der Orkan der Kapitä» der Summa«« 1 der Afrikaner der 'Musikant. der Amateur.asZ der Autobus. C 19 2.făcînd p a r t e ' d i n rădăcină) der Schnaps. der Böge». der Trolley&ws der Subtrahe««". -et: der PlaneZ -eur: der Ingenieur. Acestea sînt '^să fără excepţie de genul neutra: das Lernen. pentru substantivele ter­ minate în -ment vezi C 47) . der Offizier. der Lew. der Dollar. die KugeZ. die Feder. der Juvelier -ier [ie] : der Bankier. der Residenz (dar : das PatenZ. das Schreiben. der Tee der ArtikeZ. der Organismus 1 In -e» se termină şi infinitivele substantivizate. der Divide»«! der Stude»Z.) der Arbeiter. deoarece sufixul este -ing. die Krone. das Zeiche« etc. der Schnee. -l. der Teller (dar : die Butter.

das Fdelweiß) d) majoritatea numelor de fructe : die Birne. der Flieder. die Traube. după înţeles a) în general. die Henne (dar: die Ameise. die Wölfin. die Orgel. die Nelke (dar: das Veilchen. Demokrat Philologe. die Hündin. das Saxophon) C 28 g) numerale cardinale substantivizate: die Eins. das Fräulein.1Î2 -ist: «krat: -löge : -nom: -or: -soph : -us : der der der der der der der MORFOLOGIA Kommunist der Sozialist der Optimul. der Holunder) C 24 C 25 c) multe nume de flori : die Tulpe. die Maus. Anna. die Zehn. die Tochter. die Kastanie Excepţii: i der Apfel. die Tanne. das Weib. die Tinde (dar: der Akorn. der Gt&phologe Agronom. das Mädchen) C 23 b) multe nume de arbori: die Fichte. die Eiche. die Flöte. die Schlange. die Rumänin. die „Bremen" f) numele unor instrumente muzicale: die Bratsche. numele proprii sau comune ale fiinţelor de sex feminin: die Frau. der Astronom Professor. die Fünf . der Artist. die Geige. die Taute. der Regulator Fhilosoph Modws. das Akkordeon. der Kasws (dar: das sau der 'Virus) der Jurist DETERMINAREA GENULUI SUBSTANTIVELOR FEMININE C 22 De genul feminin sînt: 1. die Lilie. die Mandoline. der Motor. die Erle. die R a t t e etc. die Buche. die Rose. pentru mascul şi femelă . die Löwin. die Trommel (dar: das Klavier. der Pfirsich C 26 C 27 e) cele mai multe nume de vapoare: die „Transilvania".

die Tuberkulose. die Wunde. die Pupille Kabine. die Furunkulose (dar : der Matrose) Basis. die "Narzisse Alternative. die Morelle Audienz. die Defensive Miliz. die Kanaille Wigräne. die Garderobiere. die Physik Kamille. die Prokura (dar : das Sofa) Brigade. die Eigenschaft. die Dosis "Nation. die "Margarine Kulisse. die "Etikette. die Gravüre. die "Fontane. die Kombine. die Dista«^ "Bagatelle. die Prämisse. die Noti^ Neurose. die Höflich&eif.? Misere. die "Literatur. die Justiz. după terminaţie a) substantivele cu următoarele sufixe de origine C. die Reportage. die Fabrik. das Fohlen. die Musift. die Spielerei "heit: die Scliönheit. die Bürde (dar: das Unde) "e : die Höhe. die "Erde. die Lehren«. die Zitadelle. die Marmelade.a ü l e: -üne : -anz : -eile : -enz : -ere : -ette: -ic : -ie [fe] : -ik : -ille : -ine : -isse : -ive : -iz : -ose : -sis : -(t)ion: -tat: -(t)tH': -tire : die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die Kamera. die "Folie Politik. die "Union Universi/äi. die Moräne "Bilanz. die Ballade. die Broschüre C 30 DETERMINAREA GENULUI SUBSTANTIVELOR NEUTRE De genul neutru sînt: 1. die Figur "Lektüre. die Verwandtschaft "ung : die Acntung. die Treue (dar: das Auge.SUBSTANTIVUL 113 2. die Kultur. die Übung. die Schokolade Garage. die Ära. die Bildung. die ~Emaille. die Studenţi» "keil: die Fruchtbar/îeii.de. die Plaudere«. die Eleganz. 29 germană: "de: die JS-vm. die Liebe. die Freque«^. die "Sektion. die Aula. die "Pinzette Geographie. die Einheit "in (neaccentuat) : die Genossi«. die Kalorie. die Differe«. die Etage Medaille. die Toilette. das Lamm S — Gramatica practică a limbii germane tinere: € 31 . die Freundlichkeit "Schaft: die Freundschaft. die Lotterie (dar: das Genie) Materie. die "Nahrung b) cele mai multe substantive cu următoarele sufixe de origine negermană : -a : -ade: -age : . die 'Kindheit. die "Portiere Zigarette. das Erbe) "ei: die Bücherei. die FakuUäL die Qualität Natur. după înţeles a) în general numele fiinţelor das Kind. die Familie. die Fremde.

Se folosesc numai la plural: Unele nume de ţări şi de grupe de insule ca: die Niederlande. das moderne Bukarest C 36 C 37 Excepţii: 1. das Gehen. majoritatea numelor de ţări. das Schwein. das Brom (dar: der Stahl. das neue Rumänien. das Schaf. (der) Haag C 40 3. das Banat. der Schwefel. das Getreide. exprimînd o noţiune abstractă: das Neue. das Gold. das Schlechte li) numeralele fracţionare : das Drittel. das Gute. -a : die Tschechoslowakei. Sînt de gen masculin: Unele nume de ţări. die Dobrudscha b) numele de ţări în a căror componenţă intră substantivele Republik. die Türkei. die Normandie. die Bronze) C 35 e) numele continentelor. das Sechstel. Sînt de gen feminin: a) numele ţărilor şi ale regiunilor terminate în -ei. (der) Jemen. das H u h n c) multe nume colective (în special cînd sînt formate cu prefixul geşi terminate în -e): das Gebirge. die Deutsche Demokratische Republik. de regiuni şi de localităţi: das alte Europa. Union: die Sozialistische Republik Rumänien. die Krim. (der) Iran. (der) Irak. das Geflügel C 34 d) cele mai multe nume de metale şi cele de elemente chimice: das Eisen. das Rind. die Adria 2. das Singen g) adjectivele substantivizate. das Blei. die Volksrepublik Polen. das Silber. de regiuni şi de localităţi ca: der Balkan. das Schöne. die Ukraine. die Sowjetunion C 38 C 39 c) unele nume de ţări şi de regiuni ca: die Schweiz.114 MORFOLOGIA C 32 C 33 b) numele de animale domestice (folosite pentru mascul şi femelă): das Pferd. der Sudan. die 'Vereinigten Staaten (von Amerika). die Moldau. -ie. das Helium. die Antillen C 41 C 42 C 43 f) infinitivele substantivizate: das Lernen. -e. das Viertel . die Lausitz.

după terminaţie a) cele mai multe substantive cu următoarele sufixe de origine germană: -ehen -lein : -ais : -sal: -sei: -tel: -tarn : das das das das das das das Mädchen. două substantive terminate în -tum sînt de genul masculin: der Reichem. die Empfängnis. der Irrtum b) cele mai multe substantive cu următoarele sufixe de origine negermană: -em: das Poem. das Thema. das Album. das Scheusal Rats«/. das' Drama -ment: das Dokument. die K e n n t n i s . das Argument. das Segment ~ol: das KarboZ -um : das Musewm. das Daboratorium. die Fäulnis. das Eigen?«?»! Excepţii: die Drangsal. die Mühsal. das Theore» -ett: das Menuett. das Nikotin -inro : das Stipendium.SUBSTANTIVUL 115 i) diminutivele : das Väterchen. das Fakt«m -ut: das InstitwZ C 47 GENUL SUBSTANTIVELOR COMPUSE Substantivele compuse primesc genul substantivelor de bază (vezi C 185) : C 48 der Augenblick die Volksuniversität das Warenhaus (das Auge + der Blick) (das Volk + die Universität) (die Ware + das Haus) . das Gefängnis Schicks«/. das Labs«/. das Häcksel (dar: der Stöpsel) Viertel Altertum. das Z. das Mütterchen C 44 C 45 C 46 j) numele literelor alfabetului şi ale notelor muzicale : das A. das Amulett. das Hüiett -id : das Oxitf -in (accentuat) : das Benzi«. die Erlaubnis. das B ü n d e l t e « Vräulein Ereignis. das Dogma. das Aquarium -ma: das Komma. die Trübsal. die Finsternis. das hohe D. das Cis 2.

\ ^ i -i fdeşi cuvîntul de bază este der Teil GegenteilJ y •——•.die der die der die das der RKP . Din această cauză. der Nachteil. Großmut. die Furt) : das alte Wittenfeei'^. . Cîteva substantive izolate : der das j das die Mittwoch. Numele de oraşe — substantive compuse — sînt de genul neutru. 2. deşi cuvîntul de bază este die Woche Abteil. der Anteil)*. chiar dacă cuvintele lor de bază sînt de alt gen [der Berg. altele — mai puţine la număr — sînt de genul neutru. deşi cuvîntul de bază este der Mut Observaţie C 50 Substantivuk. se întrebuinţează şi la genul neutru. unele substantive compuse cu Teii sînt de genul masculin (de ex. Cuvintele compuse cu Meter sînt: a) de genul masculin dacă exprimă o unitate de măsură: der Kilometer b) de genul neutru dacă arată un instrument de măsurat: das Barometer.: der Vorteil.(=_^jg_Rumänische Kommunistische Partei) VdKJ {— deZ-Ygrband der Kommunistischen Jugend) DDR [= die Deutsche Demokratische Republik) Akku ( = der Akkummulator) Lok (— die Lokomotive) Labor (= das Laboratorium) O-Bus ( = der Oberleitungsomnibus — der Trolleybus) C 55 Excepţii: das Foto deşi cuvîntul care stă la bază este die Fotografie S .das Kino deşi cuvîntul care stă la bază este der Kinematograph .Td£. das Thermometer GENUL SUBSTANTIVELOR DIN C 54 FORMATE DIN INITIALE FRAGMENTE SAU Substantivele formate din iniţiale sau din fragmente au genul substan­ tivului care stă la baza prescurtării (vezi C 214—221) : .116 MORFOLOGIA C 49 Excepţii: 1. das bekannte Erfurt € 51 < C 52 C 53 3.

tomul . deşi au aceeaşi formă. -dAe Bänder der Bauer ţăranul die Bauern das (mai rar der) Bauer colivia die Bauer der Bund alianţa. Jungen Jungen Kunden Kunden Momente Momente Seen Seen Verdienste Verdienste Weisen Weisen SUBSTANTIVE CU ACEEAŞI FORMĂ EA SINGUEAR DAR CU ÎNTEEES DIFERIT SI CU FORME DE PEURAE DIFERITE Singular ier Band das Band das Band Plural C 58 volumul. SUBSTANTIVE CU ACEEAŞI FORMA EA SINGULAR ŞI PEURAE C 57 DAR CU ÎNŢEEES DIFERIT Singular der Junge băiatul 'itlgg^Junge puiul (de animal) Ber Kunde clientul jjie Kunde vestea <ier Moment momentul. panglica .SUBSTANTIVUL 117 SUBSTANTIVE CU GENURI DIFERITE C ^6 Există în limba germană un număr de substantive care. uneori chiar şi acelaşi înţeles.die Bände legătura. clip? uns Moment împrejurarea (fie See marea der See lacul der Verdienst cîştigul das Verdienst meritul der Weise înţeleptul die Weise melodia Plural die die die die die die die die die die die die etc. au totuşi genuri diferite. lanţul -die Bande legătura materială sau ab­ stractă . uniunea die Bünde das Bund mănunchiul die Bunde .

r ." > der die der die die das der die der das der das die das der das Chor sau das Chor Erbe Erbe Flur Flur' Gehalt Gehalt Hut Hut Kiefer Kiefer Leiter Leiter Mark Mark Mast Mast Reis Reis Schild Schild Steuer Steuer Tor Tor MORFOLOGIA •«-»_~. Zubehör . volumul salariul pălăria paza maxilarul pinul conducătorul scara marca (moneda) măduva catargul îngrăşarea (vite) orezul mlădiţa. das das das das der der das das der Keks Knäuel Kompromiß Lampion Liter Meter Plaid Rada. vreascurile scutul firma. corul corul (loc în biserică) moştenitorul moştenirea coridorul cîmpul. . Chore die Erben — die die die die die die die die die die die Flure Fluren Gehalte Gehälter Hüte _ Kiefer Kiefern Leiter Leitern Mark. die Markstücke. cîmpia conţinutul.. volanul nebunul poarta die Chöre die Chöre.118 der *-der /der Vas «der die der das der die ^^v. emblema impozitul cîrma. Markscheine — die Maste(n) die Masten — die die die die die die die Reiser Schilde Schilder Steuern Steuer Toren Tore i ff C 59 SUBSTANTIVE DE GEN OSCILANT der der der der der das der das der sau sau sau Sau sau sau sau sau sau die das das das das der das der das Abscheu Bonbon Dotter sau die Dschungel Filter Gelee Gong Gummi Katheder der der der der das das der der das sau sau sau sau sau sau sau sau sau etc.

SUBSTANTIVUL 113 NUMĂRUL SUBSTANTIVELOR Ca şi în limba română. C 60 Există însă un însemnat număr de substantive defective de număr. das Getreide. î n mod obişnuit. un substantiv are o formă pentru singular şi o formă pentru plural: der Mann die Frau das Kind — die Männer — die Frauen — die Kinder jj . das Gold. die Einzahl). August b) multe nume colective: das Geflügel. die Donau C 61 — nume de persoane: Mihail Eminescu. das Obst. das Vieh. adică substantive care se întrebuinţează fie numai la singular. das Fleisch. die Mehrzahl). fie numai la plural. în limba germană distingem două n u m e r e : singularul (der Singular. C 162) — denumiri ale evenimentelor istorice: der 23. das Publikum C 62 C 63 Observaţie Numele colective se întrebuinţează şi la plural cînd exprimă o plura litate limitată. Numai la singular se întrebuinţează: a) în general numele proprii [vezi C 3) : — denumiri geografice : Rumänien. individualizată : das Regiment — die die Familie — die Regimenter Familien c) nume de materie întrebuinţate cu înţeles general: die Milch. die Butter. das Laub. SUBSTANTIVE DEFECTIVE DE NUMĂR 1. pluralul (der Plural. Friedrich Schiller (vezi C 161. das Leder C 64 .

drei Glas Bier. zwanzig Sack Zement. das Streben f) adjectivele substantivizate dacă sînt de genul das Schöne. An der Rampe stehen zwei Waggons mit Eisenerz. der Fleiß Observaţie C 66 Substantivele abstracte. das Glück. drei Dutzend Taschentücher. Einige Paare drehten sich noch im Kreise. Dutzends von Arbeitern besuchen den Klub der Fabrik. das Wissen. einige Schritt weiter Observaţii €71 1. zehn Blatt Kohlepapier. zwei Waggon Eisenerz. Dacă aceste substantive exprimă obiectul concret ca a t a r e fără să indice măsura sau cantitatea. Substantivele de gen feminin se întrebuinţează şi la p i u a i : zwei Flaschen Bier drei Tonnen Eisenerz vier Portionen Eis fünf Schachteln Streichhölzer drei Tassen Tee care exprimă măsuri sau cantităţi . das Gute. dacă sînt precedate de un numeral cardinal (mai mare decît 1) sau de un numeral nehotărît: zwei Fuß breit. vier Paar Schuhe. ele se întrebuinţează şi la p l u r a l : Der Tisch hat vier Füße. Hier sind zwei Gläser mit Bier. Die Säcke werden gesondert berechnet. C 72 2. C 7§ g) substantivele de genul masculin sau neutru care exprimă măsuri şi cantităţi. întrebuinţate cu înţeles concret se pot folosi şi la p l u r a l : der Tanz (dansul) — die Tänze die Grausamkeit (actul de cruzime) — die Grausamkeiten die Schönheit (aspectul sau elementul frumos: femeia frumoasă) — die Schönheiten C 67 C 68 e) infinitivele substantivizate : das Lernen. die Güte.120 MORFOLOGIA C 65 d) în general substantivele abstracte: die Ehrlichkeit. die Liebe. das Böse neutru: Observaţie C 69 Denumirile culorilor se întrebuinţează şi la plural pentru a exprima diferite n u a n ţ e : Die zwei Rot ergänzen sich. das Gehen.

Substantivul die Mark E r breitete die Markstücke are pluralul Markstücke sau Markscheine. die Chemikalien. die Selbstkosten. die Finanzen. die drei Vollars. Der Preis beträgt zwei Rubel (drei Dollar. die Alpen. (die Schillinge. Der Preis betrug nur einige Rupien. C 73 Observaţii 1. die Spirituosen. 3. die Kosten. die Anden. die fünf ^ '^ 2. la plural cînd ne referim la fiecare monedă sau bancnotă în parte. die Geschwister. die Eltern. die Röteln d) de cele mai multe ori. . di Einkünfte. drei Schilling). die Flitterwochen c) unele denumiri de boli : die Meseni. Numai Ia plural se întrebuinţează: a) substantivele care denumesc grupe die Leute. denumirile plante şi animale: die Amphibien. Denumirile monedelor care se termină plural chiar atunci cînd exprimă valoarea: Das Buch kostete drei Kronen. die Niederlande. die Lebensmittel.SUBSTANTIVUL 121 li) denumirile monedelor germane şi ale anumitor monede negermane care nu se termină în -e. se întrebuinţează la 2. die Altwaren. die Gebrüder de persoane: C 77 C 70 C 79 b) substantivele care denumesc anumite perioade de timp: die Ferien. die Passiva. die f) anumiţi termeni comerciali: die Aktiva. die Weichtiere ştiinţifice pentru categorii de c es C 81 e) unele numiri geografice: die Karpaten. die Apenninen. die Pocken. Aceste denumiri de monede se întrebuinţează. nu la valoarea globală : Br betrachtete aufmerksam die fünf Pfennige Pfunde). însă. die Spesen. mehrere englische Pfand). Vereinigten Staaten von Amerika die Pyrenäen. die Rauchwaren. ca o unitate distinctă. die Kurz­ waren. die Musikalien. L 75 C 76 und Markscheine vor sich aus und prüfte sie aufmerksam. fiind totodată precedate de un numeral cardinal rnai mare decît 1 sau de un numeral nehotărît: Das kostet fünfzig Pfennig (zwei Mark. die Zinsen (numai r a r : der Zins) C 82. în -e.

dar numai la plural în limba română apar substantive ca: die Nudel der Rogen die Brille — die Nudeln — die Rogen — die Brillen tăiţeii icrele ochelarii C 87 La plural şi la singular în limba germană. dar numai la singular în limba română apar substantive ca: die Erbse — die Erbsen die Bohne — die Bohnen mazărea fasolea FORMAREA PLURALULUI SUBSTANTIVELOR CELE CINCL GRUPE DE C 88 PLURAL î n limba germană. dar la singular şi la plural în limba română apar substantive ca: die Einkünfte die Ferien die Zinsen venitul — veniturile vacanţa — vacanţele dobînda — dobînzile C 1S6 La singular şi la plural în limba germană. öÄe Ehrlichkeit cinstea. substantivele pot fi grupate în cinci grupe.122 MORFOLOGIA Observaţie C 83 Uneori substantivele defective de număr din limba germană sînt defec­ tive de număr şi în limba română. der Mut curajul. Numai la singular apar substantive ca: die Eile graba. în funcţie de felul în care îşi formează pluralul: . der Honig mierea C 84 Numai la plural apar substantive ca: die die die die die Karpaten Pyrenäen Anden Vereinigten Staaten von Amerika Niederlande Carpaţii Pirineii Anzii Statele Unite ale Americii Ţările de Jos C 85 Numai la plural în limba germană.

SUBSTANTIVUL 123 PLURALUL SUBSTANTIVELOR Grupa I — fără desinenţă . Substantivele derivate cu sufixul -nis dublează pe s înaintea unei desinenţe: das Zeugnis. Cele mai multe substantive din grupa a V-a sînt de origine străină.a care au în rădăcină vocalele a. die Genossinnen C 90 C 91 4. des Zeugnisses. C 92 . die Zeugnisse C 89 2.-f Umlaut der Wagen. Toate substantivele grupei a I I I . o. u sau diftongul au formează pluralul cu Umlaut. Substantivele feminine derivate cu ajutorul sufixului -in (neaccentuat) dublează pe n la p l u r a l : die Genossin. 3. — die Wagen der Vater der Tag + Umlaut die Bank das Kind _ -f-Umlaut totdeauna fără Umlaut totdeauna fără Umlaut das Buch der Junge — die Väter — die Tage — die Bänke — die Kinder — die Bücher — die Jungen Grupa a Ii-a — cu desinenţa -e Grupa a IlI-a cu desinenţa -er f cu desinenţa Grupa a IV-a { [ -n sau -en der Mensch -— die Menschen Grupa a 1 cu desinenţa V-a \ ! -s das Radio — die Radios Observaţii 1.

dar cu înţeles die Ehemänner = bărbaţii căsătoriţi. die Eheleute = soţul şi soţia C 95 2. Cîteva substantive (de origină negermană) au forme proprii de plural.Î24 MORFOLOGIA CAZURI £ 93 SPECIALE DE FORMARE A PLURALULUI -mann- 1. Uneori este necesar ca numele de materie să fie folosite şi la plural. der Sports-mann der Schneemann — die Bergleute — die ~Kauileute — die Staatsmänner [die St>orts/««te — [die Sportswä»M«c — die Schnee»jä»»2£r Observaţie C 94 Substantivul der Ehemann deosebit: are la plural două forme. în special pentru denumirea sorturilor din materia respectivă. C 97 4. Substantivele de plural: abstracte folosite cu sens concret pot avea şi forme erhalten. î n acest caz se adaugă pe lîngă numele de materie fie -sorten fie -arten: das Obst — die das Getreide — die Obstsorten Getreiăearten C 96 3.aaimann dar : der Staatsmann . substantivele terminate la nominativ singular î n : a) -ium sau -um formează pluralul înlocuind pe -um prin -en: das Stipendiww — die Stipendien das Museum — die Museen Observaţie C 98 Substantivul das Stadion terminate în -ium: formează pluralul la fel ca substantivele das Stadicm — die Stadien C 99 b) -a formează pluralul înlocuind terminaţia -a prin desinenţa -en das Drama — die Dramen . Majoritatea substantivelor compuse cu -cuvmtul"de' bază formează pluralul cu -leuie: "%-"der Heigmann der 'K. Astfel. „ . Ich habe heute einige Schreiben .

lanţul banca (pe care se stă) banca (instituţie) vizuina clădirea.SUBSTANTIVUL 125 sau adăugind desinenţa -s das Sofa — die Sofas -us formează pluralul cu desinenţele germane -e sau -en: der Kurs«s — die Kurse das (der) Virws — die Viren c ioe sau cu desinenţa negermană -i: der Modws — die Modi sau fără desinenţă : der Kasus — die Kasus d) -bus dublează la plural pe -s la care se adaugă şi desinenţa -e: der Autobus — die Autobusse C 101 Observaţie Substantivul Globus formează pluralul în două feluri: der Globus — die Globen. cordonul legătura. uneori cu înţeles diferit. der Globus — die Globusse C 102 SUBSTANTIVE CU PLURALUL DUBLU C 193 Există în limba germană un număr de substantive care. SUBSTANTIVE CU Î N Ţ E L E S D I F E R I T EA P E U R A E das Band / die Bänder y die Bänke panglica . au totuşi forme diferite la plural. construcţia b u ş t e a n u l . deşi au aceeaşi formă la singular. cătuşa. alteori cu acelaşi înţeles. blocul blocul (de casă) \ die Bande die Bank \ die Banken der Bau / die Baue \ die Bauten der Bloch s die Blöcke > die Blocks .

obiectul lucrul (fleacul) viziunea faţa mama piuliţa consilierul.( die JKapitaleX das Kapital / die Kapitalien j der Karton (\ die Kartons ] die KartonejCj das Karussell / die Karusselle^] die Karussells das Komma (f die Kommas x. consiliul sfatul (dat struţul buchetul vorba. die Bögen ^ die Bogen c u r b a . cuvîntul (în context) cuvîntul (izolat) cuiva) das Ding y die Dinge \ die Dinger das Gesicht y die Gesichte \ die Gesichter die Mutter y die Mütter \ die Muttern der Rat y die Räte \ die Ratschläge der Strauß y die Strauße \ die Sträuße das Wort y die Worte \ die Wörter C Î04 SUBSTANTIVE CU ACELAŞI ÎNŢELES LA PLURAL der Ballon •{ die Ballons die Ballone"'' der Balkon 7 die Balkons? 4 ] die Balkone J der Globus / die Globen V ) dje Globusse [ der Kai / die Kaie ] die Kais>.126 MORFOLOGIA der Bogen / die Bogen. die Kommata ] virgula căluşeii cartonul | capitalul cheiul globul balconul balonul . cotitura. arcul coala (de liîrtie) lucrul.

genitivul. die Visa 1 \ die Visen | j ! viza trustul toastul tema testul spectrul greva DECLINAREA SUBSTANTIVELOR DECLINAREA SUBSTANTIVELOR COMUNE Deklination der Gemeinnamen Prin declinarea unui substantiv se înţelege trecerea lui prin toate cazurile C 105 gramaticale. dativul şi acuzativul.SUBSTANTIVUL 127 / die Numeralien 1 das Numerale { > \ die Nmneralia J das Polio s die Portos 1 \ die Porti y das Pronomen ' \ . în limba germană există patru cazuri: nominativul. die Schemas schema N die Schemata j das Spektrum / der Streik \ der Test \ das Thema / die Spektren ] \ > die Spektra j / die Streiks j die Streike ] / die Teste 1 die Tests f • die Themen 1 \ die Themata j der Toast y die Toaste I \ der Trust \ das Visum die Toasts / die Truste die Trusts . . der Schal \ das Schema j numeralul t a x a posti die Pronomen ] \ die Pronomina J die Schale ) | ] pronumele şalul die Sehais .

G. slabă şi mixtă. ~ejv-Ş Toate substantivele care primesc la plural Umlaut (cu sau fără desinenţă fac parte din declinarea tare. C 108 Substantivele masculine şi neutre de declinare tare nu primesc la acu­ zativ singular nici o desinenţă. C 107 1. N. SLABĂ ŞI MIXTĂ Substantivele germane se grupează în mod tradiţional în substantive de declinare tare.-ş sau -es. A.Î28 MORFOLOGIA DECLINAREA C 196 TARE.ehrers \ dem I/ehrer-^ den L. D. Acestea primesc la genitivul singular desinenţa . Din dselmarea tare fac parte substantive masculine. Fiecare din cele trei declinări se caracterizează prin felul în care substan­ tivele formează genitivul singular şi nominativul plural. A.. G. C 112 EXEMPLE DE DECLINARE TARE Singular N. dacă la genitiv singular primesc desinenţa -es. der I/ebrer -v des I. celelalte Trefc&z^^ C 111 Fac~*excepţie substantivele al căror nominativ plural se termină în -en sau -s deoarece la acestea toate cazurile pluralului sînt identice. C 169 La dativ singular aceste substantive pot primi desinenţa -e.ehrer Gärten Gärten Gärten Gärten Mütter Mütter Müttern Mütter .ehrer Lehrern L. ori desinenţele -e. G.ehrer L. în afară de snhst&ntivele-feminine care nupzimesciasmgulur~nivi~crdesi-neniă. acuzativul şi nominativul singular au deci aceeaşi formă. feminine şi neutre. B. A. N.ehrer der des dem den die der der die Garten Gartens Garten Garten Mutter Mutter Mutter Mutter Plural die der den die die • der den die die der den die L.r iar la nominativul plural ori aici o desinenţă. C 110 ^ J / a dativ plural__£!&h^l££rfâx[&Lm^^ -n. D.

II. afară de nominativul singular. D. Substantivele feminine nu primesc la singular nici o desinenţă. j EXEMPLE DE D ECLINARE SLABĂ C 113 C 114 Plural Singular N G D A N G D A N G D A der des dem den der des dem den die der der die Junge Jungen Jungen Jungen Mensch Menschen Menschen Menschen Frau Frau Frau Frau die der den die die der den die die der den die Jungen Jungen Jungen Jungen Menschen Menschen Menschen Menschen Frauen Frauen Frauen Frauen 9 — Gramatica practică a limbii germane . A. Din declinarea slabă fac parte substantive masculine şi feminine. N. G. G. A. III şi V. A. D. Substantivele masculine primesc la toate cazurile. desinenţa -n^sau -en. der des dem den das des dem das das des dem das Tisch Tisches Tisch (e) Tisch Kind Kind(e)s Kind(e) Kind Auto Autos Auto Auto Plural die der den die die der den die die der den die Tische Tische Tischen Tische Kinder Kinder Kindern Kinder Autos Autos Autos Autos Observaţie Din declinarea tare fac parte substantivele care se încadrează în grupele de plural I. 2.SUBSTANTIVUL 129 Singular N. N. G. D. iar la plural au la toate cazurile desinenţa -n sau -en.

C 137 . la dativ singular pri­ meşte. C 139) precum şi toate substantivele neutre din aceeaşi grupă (de e x .nici o desinenţă. substantivele neutre se pot declina tare sau mixt. slabă sau mixta . N. der des dem den das des dem das Staat Staat(e)s Staat(e) Staat Auge Auges Auge Auge die der den dei die der den die Plural Staaten Staaten Staaten Staaten Augen Augen Augen Augen Observaţie Mixt se declină un număr foarte redus de substantive masculine din grupa a IV-a de plural (C 88 . G. das Bett). G. Din cele de mai sus rezultă că : C 119 a) Substantivele masculine pot fi de declinare tare. : das Auge. Deelinarea m i x t ă se caracterizează prin genitivul singular al decli­ nării tari (desinenţa -s sau -es) şi nominativul plural al declinării slabe (desinenţa -n sau -en) Substantivul la acuzativ singular neprimind. A. în mod neobligatoriu. A. I^a plural. EXEMPLE DE DECLINARE MIXTĂ C 116 C 117 C 118 Singular N. dacă la genitivul singular a avut desinenţa -es. C 115 3. substantivele feminine se pot declina tare sau slab . b) Substantivele feminine nu primesc desinenţa la nici unul din cazu­ rile singularului.130 MORFOLOGIA Observaţie Din declinarea slabă fac parte cele mai multe substantive masculine şi t o a t e substantivele feminine din grupa a IV-a de plural. substantivele masculine şi cele neutre de declinare tare C 120 . substantivul primeşte la toate cazurile aceleaşi desinenţe: -n sau -eu. desinenţa -e. D. are totdeauna aceeaşi formă ca şi nominativul singular. D.

toate cazurile singularului avînd deci aceeaşi terminaţie. neutre : -s. die der der die Frau Frau Frau Frau eine einer einer eine Frau Frau Frau Frau keine keiner keiner keine Frau Frau Frau Frau C 122 1 Pentru a putea aplica cele patru reguli. se recomandă următoarele p a t r u reguli cu ajutorul cărora declinarea substantivelor limbii germane poate fi însu­ şită uşor şi rapid 1 . SCHEMA CELOR TREI DECLINĂRI C 121 Mixtă masculine neutre Declinarea Genul substantivelor Tare masculine feminine neutre masculine. este necesar să cunoaştem genul substantivului respectiv şi forma sa la nominativ plural. . D. -en (fără Umlaut) CELE PATRU REGULI PRACTICE PENTRU DECLINAREA SUBSTANTIVELOR '/H împărţirea declinărilor. -en (fără Umlaut) -s. cu excepţia substantivelor al căror nominativ plural se termină în -n sau -s.SUBSTANTIVUL i 131 sau mixtă au la singular la genitiv desinenţa -(e)s. la dativ uneori desi­ nenţa -e şi acuzativul identic cu nominativul. -es feminine: - Slabă masculine feminine Genitivul singular masculine: -n. nu este însă satisfăcătoare pentru toţi acei care învaţă limba germană ca limbă străină. Singular N. -en feminine: -n. aşa cum a fost expusă pînă acum. Din punct de vedere practic. *"*"" Regula I. substantivele masculine de declinare slabă primesc la toate cazurile (afară de nominativul singular) desinenţa -n sau -en. Substantivele feminine nu primesc la singular nici o deşinenţă. -es Nominativul plural (cu sau fără Umlaut) -n. G. genitiv şi acuzativ sînt totdeauna identice. dativul primind desinenţa -n. cazurile nominativ. La plural. A.

aceste substantive au aceeaşi terminaţie la toate cazurile pluralului. care nu primesc la nomina­ tivul plural desinenţa -n sau -en. G. der des dem den das des dem das Schüler Schülers Schüler Schüler Haus Hauses Haus(e) Haus ein eines einem einen ein eines einem ein Schüler Schülers Schüler Schüler Haus Hauses Haus(e) Haus kein keines keinem keinen kein keines keinem kein Schüler Schülers Schüler Schüler Haus Hauses Haus(e) Haus C 125 Regula a IV-a. A. Substantivele de orice gen au la plural trei cazuri identice: nominativul. A. D. Substantivele masculine. substantivele primesc desinenţa -n. genitivul şi acuzativul. N. A. cu excepţia sub­ stantivelor care se termină la nominativ plural în -n. dativ plural. Substantivele cu desinenţa -es la genitiv singular pot primi la dativ singular desinenţa -e: der Schüler — die Schüler das Haus — die Häuser Singular N. primesc această desinenţă şi la cazurile genitii. D. Substantivele masculine. . N. G. -en sau -s. G.132 MORFOLOGIA C 123 Regula a Ii-a. D. 1. G. der Junge — die Jungen der Mensch — die Menschen Singular N. D. precum şi toate substantivele neutre primesc la genitivul singular desinenţa -s sau -es. der des dem den der des dem den Junge Jungen Jungen Jungen Mensch Menschen Menschen Menschen ein eines einem einen ein eines einem einen Junge Jungen Jungen Jungen Mensch Menschen Menschen Menschen kein keines keinem keinen kein keines keinem keinen Junge Jungen Jungen Jungen Mensch Menschen Menschen Menschen C 124 Regula a Iu-a. A.3. dativ şi acuzativ singular. care primesc la nominativ plural desinenţa -n sau -en.

-(e)n (a) N. en. -en. -n. -er (b) N . -en III Subst. pi. masculine care primesc la N. A. A. — G. die der den die Schüler Schüler Schülern Schüler keine keiner keinen keine N.SUBSTANTIVUL der Schüler — die Schüler.-s .-s D. -e. - IV Toate subst. -en. Schüler Schüler Schülern Schüler Autos Autos Autos Autos die der den die Jungen Jungen Jungen Jungen Autos Autos Autos Autos keine keiner keinen keine Jungen Jungen Jungen Jungen die der den die keine keiner keinen keine SCHEMA DECLINĂRII SUBSTANTIVELOR DUPĂ CELE PATRU REGULI PRACTICE C 126 Regula Categoria substanti­ velor I Toate substanti­ vele femi­ nine II Subst.-s G. -. -er D. toate subst. — G. -n. -en. -(e)n D. G. G. -ern A. 1 Singular N. -e. -er G. -n. -(e)n A. G. -n. -n. A. D. pi. D. das Auto — die Autos Plural N.-s A. -(e> D. -n. -(e) A. -en. -en. la plural Desinenţele celor patru cazuri Singular N. masculine care nu pri­ mesc la N. -e. -. -. der Junge — die J u n g e n . neutre Singular N. -n. D.

des Schnees. în primul rînd. C 127 C 128 C 129 C 130 Observaţii 1. sau se termină în trei consoane ori în -sch. -eben. slabe şi mixte de oricm gen îi corespunde regula a I\ka. cele care se termină într-o vocală sau vocală -f. -eu. z. des Fisches. des Vorteils. des Wochentags. Desinenţa -e la dativul singular este pe cale de dispariţie. dacă sînt nearticulate şi depind de o prepo­ ziţie : C 135 des Holzes. des Atems. des Mastes C 133 C 134 2. Declinării tari şi celei mixte a substantivelor masculine şi neutri îi corespunde regula a Ill-a 2. des Mädchens. ß. des Gartens. des Gemütes. însă: aus Holz . des Putsches C 132 b) de obicei. Desinenţa -s o primesc: a) totdeauna substantivele terminate în -el. des Sitzes. -em. des Stolzes. des Maßes.s t : des Tages. . tz. 4. Desinenţa -es o primesc la genitivul singular (masculin şi neutru: : C 131 a) totdeauna substantivele care se termină într-o consoană sibilantl (s. cele care au accentul pe ultima silabă. des Fräuleins b) de obicei substantivele care nu au accentul pe ultima silabă (deci. substantivele compuse). x. -er. 3. des Reflexes. însă: mit Gemüt. 3. Declinării tari şi slabe a substantivelor feminine îi corespunde r-egala-t. Desinenţa -e la dativul singular: a) o pot primi numai substantivele care au la genitivul singular desi­ nenţa -es. des Schuhs. C 136 b) Substantivele cu desinenţa -es la genitiv singular nu primesc desi­ nenţa -e la dativul singular. constataşi următoarele: 1.134 MORFOLOGIA RAPORTUL ÎNTRE CELE TREI DECLINĂRI ŞI CELE PATRU REGULI Comparînd cele trei declinări cu cele patru reguli practice. tseh): des Hauses. des Gemüts. des Dampies. t o t u ş i : zu (nach) Haus sau Hause . substantivele de origine germană care sînt monosilabice. Declinării la plural a substantivelor tari. -lein: des Gürtels.A ortografic: des Abends. Declinării IHlrTRr a suostantivelor masculine îi corespunde iregula a Ii-a. des Arbeiters.

Astfel. des Schmerzes — die Schmerzen See. Singular N. care se declină după regula a IlI-a. 1.SUBSTANTIVUL 135 SUBSTANTIVE CARE NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN CELE PATRU REGUEI Există un număr destul de redus de substantive care nu se încadrează în cele patru reguli de declinare a substantivelor. des Muskels — die Muskeln Nerv. des Nervs — die Nerven Schmerz. der des dem den Motor Motors Motor Motor der des dem den Professor Professors Professor Professor Observaţie. des Stachels — die Stacheln Strahl. des Staates — die Staaten Stachel. substantivele masculine*'de origine negermană. des Lorbeers — die Dorbeeren Muskel. Alte Substantive masculine. des Sees — die Seen Staat. terminate la C 137 nominativ singular în -or neaccentuat şi cu desinenţa -en la nominativul plural se declină după regula a IlI-a (deci cu desinenţa -s la genitivul singular). des Konsuls — die Konsuln Lorbeer. deşi după gen şi desinenţe ar trebui declinate conform regulei a Ii-a: der Motor — die Motoren. prin accentul lor m o b i l : der Traktor — die Traktoren C 138 2. D. des Gevatters — die Gevattern Konsul. A. Substantivele din această categorie sînt totdeauna neregulate. sînt: der der der der der der der der der der der der der Dorn. des Vetters — die Vettern Zins. des Dorn(e)s — die Dornen Gevatter. des Strahls — die Strahlen Vetter. des Zinses — die Zinsen C 139 . der Professor — die Professoren etc. deşi după gen şi desinenţe se încadrează în regula a Ii-a. G.

G. das des das Herz Herzens Herz dem Herzen . A.136 MORFOLOGIA SUBSTANTIVE CU FORME DUBLE LA NOMINATIV SINGULAR C 146 Anumite particularităţi de declinare prezintă următoarele substantive mas­ culine care au forme duble la nominativ singular: F o r m a uzuală der Friede F o r m a mai rar î n t r e b u i n ţ a t ă der Frieden Declinarea des Friedens dem Frieden den Frieden des Funkens dem Funken den Funken (rar) des Gedankens dem Gedanken den Gedanken des Glaubens dem Glauben den Glauben des Namens dem Namen den Namen des Samens dem Samen den Samen des Willens dem Willen den Willen der Funke der Funken der Gedanke der Gedanken der Glaube der Glauben der Name der Namen der Samen der Same der Wille ' der Willen €141 Asemănător se declină şi substantivul neutru das Herz — die Herzen Singular N. D.

La declinarea numelor proprii trebuie ţinut seama de faptul dacă acestea sînt sau nu precedate de articol. de un titlu etc.s : Alexanders Buch. Hildes Heft Goethes Gedichte.SUBSTANTIVUL 137 SUBSTANTIVE CU F O R M E D U B L E D E D E C L I N A R E Cîteva substantive din limba germană oscilează între două declinări: Singular der Bauer der Buchstabe der Nachbar der Oberst der Untertan des Bauern des Bauers (mai rar) des des Buchstabens Buchstaben Plural die die die Bauern Buchstaben Nachbarn C 142 des Nachbarn des Nachbars des Obersten (mai vechi) des Obersts (mai recent) des Untertanen des Untertans (mai vechi) (mai recent) die Obersten die Untertanen DECLINAREA SUBSTANTIVELOR PROPRII (Deklination der Eigennamen) Declinarea numelor proprii diferă în oarecare măsură de declinarea numelor comune. die Dramen Schillers primesc C 144 Observaţie 1. Numele de persoană -feminine terminate în -e pot forma genitivul şi în -ns: Luisens Bruder. c 14$ DECLINAREA NUMELOR DE PERSOANĂ DECLINAREA NUMELOR DE PERSOANĂ NEPRECEDATE D E ARTICOL SAU P R O N U M E 1. Numele de persoană atît cele masculine cît şi cele feminine la genitivul singular desinenţa . de un pronume. Mariens Mutter C 14» .

C 147 € 148 2. -x. Mutter ruft Otti zu Tisch. numele propriu neprimind nici o desinenţă (este cel mai frecvent procedeu.ens Freund d) uneori substantivul propriu. C 149 b) o construcţie prepoziţională cu von. se declină numele de familie: die Opern Karl Maria von Webers C 156 Dacă al doilea nume este considerat nume de localitate. -ß. în locul acesteia se foloseşte: a) un apostrof (procedeu mai vechi. C 153 Dacă numele propriu este compus din două sau mai multe substantive. Ich Ich Der Die begegnete gestern Peter. se declină numai ultimul substantiv: Ich lese Vasile Alecsandris Gedichte. se declină atît substantivul cît şi adjectivul sau numeralul: Die Bedeutung Stephans des Großen. helfe Helga. (des Vierzehnten) C 155 Dacă numele de familie este legat de prenume prin prepoziţia „von". dar: Der Freund Peters kommt heute nicht.. substantivul determinat nu are articol: Peters Freund kommt heute n i c h t . € 154 Dacă numele propriu este format dintr-un substantiv şi un adjectiv sau numeral. la genitiv. Lehrer prüft Hans. der Luxus König Ludwigs XIV. atunci" se declină: . Deseori. posibil numai în scris. numele de persoană nu primesc nici o desinenţă. numele propriu stă totdeaunm în urma substantivului determinat) : Der Bruder von Hans ist der Freund von Max. -st. numele trebuie să preceadă substantivul determinat) : Hans' Bruder ist Max' Freund.138 MORFOLOGIA € 146 2. -tz nu pot primi desinenţa -s. în cazul acesta. este precedat de un atri­ but adjectival: des Meinen Hans C 152 I/a dativ şi acuzativ. genitivul numelui propriu stă înaintea substantivului pe care îl determină.ax. Numele de persoane terminate în -s. -z. € 150 C 151 c) mai rar o desinenţă veche a genitivului: -ens: Hanse»s Bruder ist ~M.

. la singular. der kleinen Hilde C 159 un substantiv: Hilde des Schülers P e t e r . în vorbirea familiară: cazului: Dort ist das Buch der Helga. dacă este vorba de toţi membrii unei familii: Gestern waren die Webers bei uns. dacă acesta este precedat de von Eschenbach.SUBSTANTIVUL 139 a) prenumele. mese desinenţa -s : Die Webers fahren in diesem Sommer ans Meer. 3. dacă numele propriu este precedat de : un adjectiv : des kleinen P e t e r . î n cazul acesta ele pri- C 180 Observaţii Numele de persoane se întrebuinţează la plural: 1. nici un fel de desinenţă: Die Arbeit des Peter ist sehr gut. DECUINAREA NUMELOR D E P E R S O A N Ă P R E C E D A T E D E ARTICOD SAU P R O N U M E Numele de persoane precedate de un articol sau de un pronume nu primesc. Wir besuchten die Schmidts. Uneori numele de persoane apar şi la plural. . purtînd acelaşi n u m e : die Grimms (die Brüder Grimm) C \Q\ 2. determinant: C 157 Wir studieren das Werk Wolframs b) numele de localitate. dacă acesta este urmat de determinant: Wir studieren Wolfram von Eschenbachs Werk. Die Arbeit der Hilde ist auch gut. der Schülerin 2. C 158 Observaţii Numele de persoane pot fi însoţite de articol: 1. dacă este vorba de mai multe persoane. pentru indicarea precisă a Dem Alexander gab Peter das Buch. Wir wohnten eine Woche bei den Schmidts.

Berlins Straßen sind breit. C 165 Dacă un nume de persoană este precedat de mai multe titluri legate prin und. C 163 Dacă un nume de persoană este precedent de un titlu articulai se declină numai titlul: Die Frage des Direktors "Weber war nicht leicht. Substantivul Doktor folosit ca titlu rămîne invariabil: die Frage des Doktor Weber Doktor Webers Frage C 167 2. se declină toate titlurile: Die Arbeit des Direktors und Ingenieurs Ionescu ist sehr interessant. se declină fie numai primul.ţii 1. C 164 Dacă un nume de persoană este precedat de mai multe titluri articulate. Herrn) Webers Frau ist Lehrerin. DECLINAREA NUMELOR GEOGRAFICE DECLINAREA NUMELOR GEOGRAFICE NEPRECEDATE DE ARTICOL SAU PRONUME C 168 Numele geografice neprecedate de articol sau de pronume urmează regulile declinării numelor de persoane. Die Frage des Genossen (Kollegen. Herr folosite ca apoziţie pe lîngâ un nume propriu se declină totdeauna: Genossen (Kollegen. C 166 O b s e r v a. Substantive ca Genosse. fie toate titlurile: Die Arbeit des Akademiemitgliedes Professor (sau Professors) Weber ist sehr interessaat. adică primesc la genitiv singular desinenţa -s (vezi C 144): Die Hauptstadt Rumäniens ist Bukarest. Herrn) Weber ist interessant.149 MORFOLOGIA DECLINAREA NUMELOR DE PERSOANE PRECEDATE DE UN TITLU C 162 Dacă numele de persoană este precedat de un titlu nearticulat se declină numai numele de persoană: Der Ingenieur verstand Direktor Wehers Frage nicht. Kollege. .

nu Bukarest. -tz nu pot primi desinenţa -s. se procedează ca la numele de p e r s o a n e : se declină numai numele geografic. -x. precedate de articol sau pronume. posibil numai în scris). precedate de un adjectiv atributiv. declinării substantivelor comune : Prag ist die H a u p t s t a d t der Tschechoslowakei. î n locul ei se foloseşte : a) un apostrof (ca procedeu mai rar folosit. adesea se foloseşte construcţia prepo­ ziţională cu von: Kloster Putnas Fresken sind weltb erühmt. formează genitivul atît cu desinenţa -s cît şi fără această desinenţă: die Brfolge des sozialistischen die Erfolge des sozialistischen R u m äniens Rum änien C 174 dar numai fără desinenţa -s (vezi C 169): die Straßen des alten Paris Numele geografice. C 176 . -z.SUBSTANTIVUL 141 Numele geografice terminate în -s. C 175 Ich zeige dem Freund die Sehenswürdigkeiten der Stadt Dacă numele geografic este precedat de un substantiv nearticulat. C 169 C 170 b) o desinenţă veche a genitivului: -ens (procedeu învechit): Parisens Museen sind sehenswert. -st. numele precedînd substantivul d e t e r m i n a t : Paris' Straßen sind schön. -ß. urmează regulile C 173 Numele geografice de gen masculin şi neutru. C 171 C 172 c) o construcţie prepoziţională tivul determinat) : die Straßen von Paris cu von (numele urmează după substan- D E C L I N A R E A N U M E L O R GEOGRAFICE P R E C E D A T E ARTICOE SAU P R O N U M E DE Numele geografice. Die Fresken von Kloster P u t n a sin d weltberühmt. precedate primesc nici o desinenţă: de un substantiv apelativ cu articol. Wir bewundern die Schönheit unserer Karpaten. substantivul rămînînd n e s c h i m b a t .

mează genitivul atît cu desinenţa -s. -— Deutsche. der Deutsche« etc. (zehnten) September C 183 Cînd se indică o zi festivă. organizaţiilor. C 179 Numele proprii indicate la C 178 sînt invariabile. des Rumänen der Engländer. cît şi fără desinenţă: der Lauf des Mississipi(s) der Lauf des Kongo (s) DECLINAREA C 178 ALTOR SUBSTANTIVE PROPRII Titlurile cărţilor. des Engländers — die Rumänen — die Engländer Observaţie C 181 Der Deutsche. urmează regula decli­ nării adjectivelor {vezi E 13. constelaţiilor. m. August. Dezember . Die architektonische Gestaltung des „Platzes des Palastes der Republik" ist meisterhaft Der Beschluß des Komitees für die Verteidigung des Friedens wurde allgemein b e g r ü ß t Ich habe Schillers „Räuber" gelesen. -— ein Deutsche»".etc. indiferent dacă stau între ghilimele sau nu: I n den Gestalten des „Erfolgs" zeichnete L. einer Deutsche« etc.142 MORFOLOGIA C 177 Numele geografice cu o terminaţie neobişnuită în limba german". publicaţiilor sau operelor de artă. C 180 Numele de popoare urmează regulile declinării substantivelor comune: der Rumäne. C 182 Numele lunilor formează genitivul atît cu desinenţa -s. (ersten) Septembers des 10. fiind un adjectiv substantivizat. E 15) m.sg. T~ der Deutsch«. şi f.pl. der Deutsche« etc. Feuchtwanger die Klassenkräfte der kor­ rupten bürgerlichen Demokratie. cît şi fără ea: des 1. des Deutsche« etc. Deutsche». -— eine Deutsche. dacă sînt precedate de un substantiv apelativ: Willi Bredel ist der Verfasser des Romans „Die Väter". ] die Deutsche. numele străzilor. des 30. clădirilor urmează regulile declinării substan­ tivelor comune. numele lunii rămîne invariabil: des 23. eines Deutsche« etc. i die Deutsche«.

SUBSTANTIVE COMPUSE (Zusammengesetzte Substantive) Foarte multe compunere. dintre care fie­ care. Wir fahren Mitte September ins Gebirge. substantive din limba germană sînt formate prin ELEMENTELE COMPONENTE ALE SUBSTANTIVELOR COMPUSE Cu excepţia anumitor compuneri speciale {vezi C 208—212). asemenea. orice substantiv compus constă din două elemente componente.SUBSTANTIVUL 143 Dacă sînt precedate de Anfang. este totdeauna un substantiv sau o parte de vorbire substantivizată. • se declină şi formează pluralul substantivului compus. . este neaccentuat: der L. P r i m u l element component al unui substantiv compus este cuvîntul determinativ (das Bestimmungswort). a) b) c) d) e) Cuvîntul de bază exprimă totdeauna noţiunea care stă la baza substantivului. la rîndul său. invariabile : Mitte. determină genul substantivului compus. Er kommt Ende Mai. de C 184 Ich komme Anfang August nach Bukarest.. compus. (das Grundwort): Muttersprache / \ cuvînt determinativ cuvînt de bază £ 185 CARACTERISTICILE ŞI F U N C Ţ I I L E CELOR D O U Ă E L E M E N T E COMPONENTE 1.ehrer -f. numele lunilor rămîn. cel de-al doilea este cuvîntul de bază. poate fi compus. Ende.das Zimmer (profesorul) (camera) —* das Tiehxerzimmer (cancelaria profesorilor) C C C C C 186 187 188 189 190 .

G.144 Singular N.der Kragen (gulerul) + der Pelz (blana) -*• der Geizk. Cuvîntul determinativ exprimă o noţiune care determină noţiunea de bază: die Frage (întrebarea) neben (lîngă) + das Zeichen -+ das Fragezeichen (semnul) (semnul întrebării) -f. das Hochhaus des [Hochhauses dem Hochhaus das HochÄaws die HochAäaser der Hochhäuser den Hochhäusern die HochMwser C 191 2. A. A. D.it -*• die Großstadt .der Satz (propoziţia) -*• der Nebensatz (propoziţia secundară. das l&htetzimmer des "Liehxerzimmers dem "Liehxetzimmer das Ijehtctzimmer MORFOLOGIA 1 Plural die der den die Tiehietzimmer Jjehxetzimmer liehterzimmem Tjehrexzimmer hoch + das H a a s -»• das Hochhaus [înalt] [casa] [blocul turn] N. G. subordonată) modifică noţiunea de bază: der Geiz (zgîrcenia) faul (leneş) -\. D.xa.gen (zgîrcitul) r * der Faulpelz (leneşul) este de egală importanţă pentru sensul substantivului compus ca noţiunea de bază: die Butter (untul) das Hemd (cămaşa) der Strich (linia) + + + das Brot (punea) -* das Butterhtot (felia de pîine cu unt) die Hose -*• die Hemdhose (pantalonul) combiuezonul-chilot der P u n k t (punctul) -* der Strichpunkt (punctul şi virgula) C 192 Cuvîntul determinativ poate fi un substantiv sau o altă parte de vorbire: Cuvînt determinativ Substantiv das Haupt Adjectiv groß -f cuvînt de bază -*• substantiv + die Stadt + die Stadt -*• die compus Hauptsta.

pierzînd însă primul -n-: zeichnen rechnen trocknen -f Heft = 4.SUBSTANTIVUL 145 Pronume wem? Verb wohnen Numeral zwei Prepoziţie vor Adverb + + + + + + der Fall das Zimmer das R a d die Stadt der Schritt der Satz ->• der Weml&ll -*• das Wohnzimmer —y das Zweirad -*• die Forstadt — der > Fortschritt fort Conjuncţie daß -> der dajS-Satz Observaţii 1. / Langeweile wegen der ' ° \ Langenweile / \ Langeweile X. Multe verbe terminate în -nen precedat de o consoană păstrează desinenţa infinitivului.a»gerweile C 195 C 196 Cuvîntul determinativ este accentuat: C 197 die Stadt + das Viertel -*• das Stadtviertel die Freundschaft + der Dienst -> der Freundschaftsdienst 10 — Gramatica practică a limbii germane . Verbele care intră în compunere avînd funcţia de cuvînt determi­ nativ pierd desinenţa infinitivului: wohnen stehen waschen + das Zimmer + der Platz + die Maschine das Wohnzimmer der Stehplatz die Waschmaschine C 193 2.Aufgabe = + Boden = Zeichenheft Rechenaufgabe Trockenboden C 194 Cuvîntul determinativ este invariabil: (Vezi exemplele de la C 192) Numai într-un număr mic de substantive compuse se poate declina şi cuvîntul determinativ (de obicei u n adjectiv): die Langeweile (mai r a r : Langweile) .

e « . das Unionsgesetz. -ion. -ling. A Itertumsîorscher. intercalarea unui sunet sau a unei silabe de legătură . -sehaft. alăturarea elementelor componente. der Genossenschaftsbauer. der Lieblingsschület. N u există reguli general valabile cînd poate şi cînd nu poate fi folosit acest s. + + + + das der der der Loch Bau Tag Kreis C 201 Astăzi. das Jahrhundert. das Jahrtausend. cuvîntul de bază la die Wörter + das Buch . die Universitätsbibliothek. consoana s se foloseşte din ce în ce mai mult ca element de legătură.» das Wörterbuch die Briefmarken + das Album — das Briefmarkenalbum > C ^0§ singular: 2 . -tat. -(e)s-: Cuvînt determinativ : die das die der Maus Instrument Geburt Freund Sunet sau silabă i Cuvînt de de legătură : \ bază: + + + + -e-en-s-esSubstantiv compus: — — — — das der der der Mauseloch Instrumentenbau Geburtstag Freundeskreis -(e)n-. intercalarea 2. fără intercalarea unui sunef sau a unei silabe de legătură: a) ambele elemente sînt la singular . -tum. a) De regulă. -ung: die Schönheitspflege. se omite adesea vocala finală -e a cuvîntului determinativ: das H a u s die Erde + die Aufgabe -> die Hausaufgabe -f die Kugel -* die Erdkugel b) cuvîntul determinativ este la plural. der Tapferkeitsbeweis. -keit. C 212 — accentul nu cade•••pe cuvîntul deferminativ ci pe cel de bază: das Jahrzehnt. s apare : ( a ) î n substantivele ale căror cuvinte determinative sînt infinitive substantivizate: der Lebenslauf C 202 (fo) j n substantivele derivate cu sufixele -heit. der . die Viertelstunde FORMAREA SUBSTANTIVELOR COMPUSE C 199 Substantivele compuse se formează p r i n : 1.146 MORFOLOGIA C 198 Numai în cîteva cuvinte compuse — făcînd abstracţie de compune­ rile speciale arătate în C 2 1 0 . urnă sunet sau a unei silabe de leaătuvă. die Leistungsschau .

adverbe sau prepoziţii: der KüUschrarrk. fie altul) : Namengedächtnis — Namensgedächtnis Tabakvergiftung — Tabakspfeife — Tabak(s)papier Mannweib — Mannentreue — Mannestat — Mannsbild C 206 d) Intercalarea consoanei s poate servi la diferenţierea sensului între anumite substantive compuse formate din aceleaşi elemente componente: der Landmann (agricultorul) die Tagarbeit (munca de zi) — der Landsmann (compatriotul) — die Tagesarbeit (munca unei zile) C 207 I n limba germană există numeroase substantive formate printr-o com­ punere multiplă. das Viereck. -z. die Fleischsappe.SUBSTANTIVUL 147 b) Nu se intercalează -s. pronume.Reisfleisch.cuvînt de bază simplu: das Vaterland -f. die Gn*/?botschaft. -ß. der Werîall. -tz: das .die Liebe — die Vaterlandsliebe > C 208 (b) Cuvînt determinativ simplu + cuvînt de bază compus: die Kohle + das Bergwerk — das Kohlenbergwerk > (c) Ambele demente componente sînt compuse: die Eisenbahn + die Fahrkarte — die Eiseiibamifahrkarte > . die Herzkrankheit. die Musikschule (b) substantivele determinative terminate în -s. role. die Platzkarte C 204 (c) cuvintele determinative exprimate prin adjective. das Nebenzirmner nume- C 205 c) Unul şi acelaşi cuvînt determinativ poate să apară în diferite substantive compuse cu sau fără element de legătură (fie s. Compunerea multiplă se realizează în diferite feluri: a) Cele două elemente componente ale unui substantiv compus sînt la rîndul lor cuvinte compuse: (a) Cuvînt determinativ compus -f.după (a) substantivele determinative feminine monosilabice die Uhrzelt C 203 dacă s î n t : bisilabice terminate în ~e die Kältewelle de origine străină terminate în -ur sau -ikder Naturîrexmă. -seh.

die Rotkreuzschwester însă: der Fünfuhrtee Dacă primul cuvînt este o prepoziţie. (der) Störenfried. der Fünfleischein. (der) C 212 în aceste substantive compuse accentul cade.148 MORFOLOGIA Observaţie Este recomandabil să se evite substantivele compuse din mai mult de patru cuvinte. dacă primul element nu este o prepoziţie: der Dreikäsehoch. accentul cade pe aceasta: die Nachkriegsentwicklung. (der) Saufbruder. dar şi enunţiative eliptice de subiect cu verbul la persoana I singular) : (das) Rührmichnichtan. b) Substantivul compus constă din trei sau mai multe cuvinte simple: C 209 (a) Substantivul se formează prin alăturarea unui substantiv şi a unui grup atributiv de cuvinte: sauere Gurken I atribut + Zeit Saueregurkenzeit atribut zwei Zimtner + "Wohnung — Zweizimmerwohnung > I atribut î atribut C 210 în cuvintele formate prin alăturarea a trei cuvinte simple. die Vorkriegszeit C 211 (fr) Substantivul compus este format din cuvintele alăturate ale unei propoziţii (de cele mai multe ori imperative. accentul cade de obicei pe al doilea cuvînt. Taugenichts. pe primul cuvînt {vezi exemplele de mai sus). de obicei. (der) Tunichtgut (das) Stelldichein. însă: Reißaiis (nehmen) . das Unterseeboot.

das Labor (în loc de das Laboratorium) C -19 C —0 3. Cuvintele din iniţiale se rostesc: 1. ca de altfel şi în limba română. das Taxi (în loc de das Taxameter) C 218 b) a cuvîntului determinativ: die Platte (în loc de die Schallplatte). prin omiterea unui element al unui cuvînt compus.sporte) Osram ( = Osmium + Wolfram) . Fernsprechteilnehraerverzeichnis) das Fernsprechverzeichnis (în loc de das 2. în limba germană nu se pun puncte între elementele cuvintelor formate din iniţiale: die R K P = P.uftfahrtausstellung) î n limba germană se folosesc adesea cuvinte formate din iniţialele unor cuvinte negermane: U S A ( = Vnited States of America — die Vereinigten Staaten von Amerika = Statele Unite ale Americii) die U N O ( = Vnited fiations Organisation — die Organisation der Vereinten Natio­ nen = Organizaţia Naţiunilor Unite) Spre deosebire de limba română. prin trunchierea unui cuvînt mai lung: die Uni (în loc de die Universität). das Eisen (în loc de das Bügeleisen) c) a unui element situat între alte două elemente : der Füllhalter (în loc de der Füllfederhalter). prin compunerea din fragmente ale mai multor cuvinte care formează o unitate lexicală : DEUTRANS ( = -Deatsche 7>a«. se folosesc din ce în ce mai multe cuvinte formate din iniţiale şi din fragmente. cu valoarea fonetică a fiecărei litere (vezi A 9) die IIa (— die Internationale l.C.R. şi a n u m e : a) a cuvîntului de bază : der Ober (în loc de der O&erkellner).SUBSTANTIVUL 149 SUBSTANTIVE FORMATE DIN INIŢIALE SAU FRAGMENTE (Initialwörter und Kurzwörter) î n limba germană. Substantivele formate din fragmente se alcătuiesc : 1. legat. cu denumirea alfabetică a fiecărei litere (vezi A 8) der V d K J (= der Verband der Kommunistischen Jugend) C 213 C 214 C 215 C 216 C 217 2. Substantivele formate din iniţiale sînt alcătuite din iniţialele mai multor cuvinte care constituie o unitate lexicală.

Max. das Salz. der Lehrling. das Mehl. die Ehre. Bredel) . der Gast. (W. das Singen. Anna. der Rhein. Der Mann hatte große Eile. die der D-Zug ( = der Durchgangswagenzug). das Obst. das Kind. das Haus. die Wachsamkeit. Scoateţi substantivele precedent) : din textele de mai jos şi grupaţi-le după sens (ca în exerciţiul A. der Traktor. die Stein­ kohle. die Tinte. Budapest. das Benehmen. die U-Bahn S-Bahn ( = die Schnellbahn) Observaţie Pentru genul cuvintelor formate din iniţiale şi fragmente vezi # 5 4 B EXERCIŢII 9 l. die Bevölkerung. der Kalk. colective şi de materii) : — comune . Am Abend dieses friedlichen Ereignisses gingen sie zu viert ins Theater. der Zug. das Erdöl. die Karpaten. das Metall. das Gewässer. Grupaţi substantivele de mai jos după sens (abstracte — concrete. das fernen. die Belegschaft. das Geflügel. der Stolz. die Gruppe. der Wolf. der Freund. Meyer. proprii nume apelative. Homer. der Stahl. die Fabrik. das Fenster. der Reichtum. der Meister. die Zufriedenheit. Luise. das Buch. Till Eulenspiegel sah eines Tages auf der Landstraße einen Fuhr­ mann mit einem Wagen und zwei Pferden. E r fragte Till: „ K a n n ich noch bis zum Abend in die Stadt k o m m e n ? " B. sie habe den Pelzkragen von einer Freundin für fünf Mark gekauft. die Taube. Frieda Brenten trug einen braunen Fuchspelzkragen. der Bauer. die Straße. die Uhr. das Banat. 2. Otto. der Dreher. die Butter. Ihrem über diesen Erwerb erstaunten Mann war die Fabel aufgebunden worden.150 MORFOLOGIA C 221 Unele cuvinte sînt formate prin îmbinarea de c u v i n t e : unor iniţiale cu fragmente ( = die Untergrundbahn). Der Mann gab sich mit dieser Erklärung zufrieden.

Irrtum. einen Knaben von zwölf Jahren. Gedanke. Die eigene Wirtin fürchte sich sehr vor den Deutschen u n d sei erbost über die Flucht des Knaben. c) Meinung. es sei leicht. Blindheit. Sie habe geglaubt. Weib. •*•'*. Basalt. (nach A. clasificîndu-le pe grupe de formare a pluralului : . der sich im Hotel als Elsässer eingetragen.. Astro­ nomie. Anmut. Theater. Schweiz . die Verhaftung des Vaters stumm ohne Tränen zur Kenntnis genommen. Sommer. den K n a b e n unterzubringen.öwe. Station. . Salz. daß gestern mittag die Gestapo einen Mieter verhaftet habe. Rubin. Der Deutsche habe ein Kind.EXERCIŢII 151 apoi grupaţi-le pe genuri: 3. Käse. Herrschaft. Brüderschaft. Wagen. Kaufmann. Schau­ spieler. sie habe ihn auch frühmorgens in ein kleines Cafe "gebracht. Sonne. Treceţi substantivele de mai jos la plural. Buche. Aufmerksamkeit. er habe sie in der Nacht um Hilfe gebeten. wie sich inzwischen herausgestellt hatte. die Verhältnisse seien undurchsichtig. Mongolei. E r habe Vertrauen zu ihr. aus einem deutschen Konzentrationslager vor einigen Jahren entflohen war. Seghers) 5. Kohl. Ironie. Lehrling. heimkommend von der Schule. die Mutter sei tot. a) Onkel. Weisheit. Freund. b) Eigentum. Blei. Kamerad. Dummheit. Heiterkeit. Huhn. H a h n .das der das der das der das Buch Lehrer Glas Stuhl Kind Tisch Autof der Löffelt der das der der die der das die Student |j/-v Fenster \i Wald » " T Mann ÖMt*/ Klasse fy Genosse ij/ Kino (57 Hand H die das das der die der der der Vorlesung Brotf* Mädchen Baum Stadt Freund Monat Hafen das das der der die der die das Jahr Zimmer Garten Park Suppe Hof Woche Dorf . Mädchen. die F u r c h t sei zu groß. Leid. Puneţi articolul hotărît al următoarelor substantive. . Knäblein. Der Knabe habe. Determinaţi articolul hotărît al substantivelor din textul următor şi grupaţi-le pe genuri: Sie erzählte. Taube. wie meistens bei den Fremden. doch bisher habe sie immer nur Nein gehört. Schule. Sperling. Aktion. Annette. L. Wüste. . Bekanntschaft. Laboratorium. Hochmut. . Diener. Fenster und Waschbecken scheuernd. Auge. jedoch. Verbindung. D a sitze er nun und warte. Tanne. Mond.

• •-. a) Ich gebe .Declinaţi. der Junge. der Student. . Buch und legt es auf . I / \e) | p # S t u d e n t i n Brika bringt ein. cu articolul nehotărît negat. . .) Der Verkäufer gibt . . die Tante. D. G.prüft JfeiStudentguWalter.152 MORFOLOGIA "h Declinaţi. das Mädchen. der Hof das Heft die Tafel der Student der Wald das Kino der Kollege das Auto die Uhr la singular. (der Bauer. D. . -c) / ^ P r o f e s s o r . ist gut./-'" v d) gU^Student Walter ist Otto^ Freund. das Buch L Completaţi eu substantivele din paranteză la singular. A. Der Verkäufer gibt dem Jungen einen Bleistift.) c) Der Arbeiter antwortet . Studentenheim. das Fräulein . .) f) Die Arbeit .und Zeitschrift? . . ins Kino (die Freundin. .) b) Der Lehrer prüft . . dU Kollegin. Model: (Respectaţi D. . la singular şi la plural. der Bruder. der Junge. . / Klub räum . Ji. . ein Buch (der Schüler. (das Kind.) .) Schrank. . . D. k) | p t Studeril$fciesen dort Zeitung. (der Schüler. das Mädchen. următoarele substantive: der Laden das Fenster das Feld Declinaţi.ist groß. die Mappe. das Kind.. (der Junge. la singular şi la plural. d) Die Mutter ruft .. \/ . K -vSv Completaţi cu articolul hotărît şi cu desinenţele substantivului: \ .'. h) Brich bringt jetzt ß&lGläs-ßt ':''•" i) ÄClMappe $$U Lehrers ist dort. die Studentin. următoarele substaniitel der Hund.'7)""ötti öffnet 0KjagioQ& Fenster|ltW Speisesaal^ g) Ötto= stellt â/d Bücher in (XJÜb(A. die Frau. • VAAV . " .) Tisch. cu articolul hotărît. die Lehrerin.• : a) Hier w o h n t ö ^ t S t u d e n t W a l t e r / ' r< b) Das ist/&Ü'Mappe mfc/Studenlă/ Walter. einen Bleistift. . die Genossin.) e) Otti geht mit . der Arbeiter. der Kollege.) • h '. (A. . die Schülerin. cu articolul nehotărît următoarele substantive : der Student. (der Schüler. . \ j) . .) cazul indicat.

das Glas -f.das H e i m .der Apparat. Traduceţi 1 în limba germană. d a s Kind + der W a g e n . B. (primul subst. (Der Freund) h a t (der Brief) noch nicht gelesen. la cazul potrivit: a) b) c) d) e) /) g) Ich erfülle (die Bitte. copilul. ein Füllhalter). das Telefon -f. la nominativ plural) das Kind + der G a r t e n . folosind substantivele din paranteză la cazul potrivit: a) b) c) d) e) Studenţii salută . der Student -f. studenta).das Gestell. Das Studium fällt (die Studentin) leicht. din următoarele grupe de cuvinte şi determinaţi-le genul. Ich gebe (der Freund. das Haus + die Tür -f der Schlüssel. Studentul arată . . . fratele) sala de lectură. . das Buch + die K u n d e . colegul).das Mädchen . der Mann + die Abtei­ lung . y^a^-Formaţi substantive compuse Traduceţi-le în limba română. die Speise + das Zimmer. .der Halter. der Tee -f die Tasse. A. prietenul. das Haus + die T ü r . das Dand + der Mann. der Keller -f das F e n s t e r . Profesorul întreabă . (fata. . fratele. (elevul. . Camera . . der Vater + das D a n d . das Brett + die W a n d . das Buch -f. die Blume -fder G a r t e n . der Mann + der Chor. (colegul. studenta) este luminoasă şi curată. der Teer -f. studentul) citeşte o carte. der Schlaf + der S a a l . . . (profesorul.. das Kind -f. Die Mappe (der Student) liegt auf dem Tisch. (prietenul. die Zeit + die Schrift.die Far­ ben -f. ein Brief). . die Mutter + die Sprache. Dieser Student besucht (der Professor) oft. Ich schreibe (der Freund. .die F a b r i k . . studentul. studentul. der Freund).EXERCIŢII 153 Folosiţi substantivele din paranteză. der Regen + der Schirm.

Geburtstag.die Fähigkeit. . die Produktion 4. Warenhaus.der Ablauf. 14. Haus­ frau. (der Dichter Eminescu) d) I n der Bibliothek finden wir . der Lehrling + die Ausbildung. Dramen. (Professor Schulze) .das Heim .die Beratung. die Ver­ gnügung + die Reise. (cu intercalarea lui -s-) die Leistung -f. die Freiheit + der Kämpfer. die Freiheit + das Lied. . (Maria) h) Ich habe .. . Bild. Platzanweiser. Literaturseminar. (Erika) g) Anna ist . e) I m Norden grenzt (?) D D R an (?) Ostsee. die Produktion -f. Anschrift nicht. Jugendverband. Epos „Tristan und Isolde". Ortsangabe. . Wassersport. die Freundschaft -f. .die Medaille. die Tapferkeit -f. . (Paul) i) I n diesem J a h r studieren wir. die Meisterschaft -f. Wasserleitung. Schwester kennengelernt. b) Italien ist das Geburtsland von (?) Boccacio und (?) Dante. . . der Lehrling -+. d) Viele Touristen besuchen (?) schöne Weimar. Bücherschrank. Schriften. Rednergabe. g) I m Süden (?) D D R befinden sich (?) Harz. Hausnummer. (Schüler) b) Der Professor zeigt uns . das Eigen­ tum + der Anspruch. Dramen. Completaţi cu numele propriu dhi paranteză. / ) (?) Berlin ist (?) Haupstadt ( r ^ D D R . . die Produktion + der P l a n . . . . Kopfzerbrechen. Produktionsgenossenschaft. i) (?) Bonn liegt am linken Ufer (?) Rheins. Completaţi. la cazul genitiv : a) Der Student liest . c) (?). . /)'. . (Gott­ fried von Slraßburg) j) Ich kenne . . Determinaţi genul următoarelor substantive compuse. das Altertum + die Kunde.der Dienst. Zeitschrift. . (?) Neckar und (?) Mosel. (Friedrich Schiller) e) Wir studieren .das Spiel. (Goethe) cJ^Liese liest ein Gedicht . das Eigentum -f das R e c h t .'. die Freundschaft + der Beweis . . dacă e cazul. Arbeitsbedingung. große Dichter Goethe lebte viele J a h r e in (?) Weimar. h) Die Nebenflüsse (?) Rheins s i n d : (?) Main. Traduceţi-le. (?) Thüringer Wald. Kopftuch. {?) Erzgebirge und (?) Eibsandsteingebirge. Kollegin. (Heine) . .] Freundin studiert Medizin.154 MORFOLOGIA C. cu articolul hotărît: a) (?) Bukarest liegt an (?) Dîmboviţa.

. . Petre un volum de Mihail Eminescu. Studentul Alexandru îl vizitează adesea pe colegul său Hans. . Johann Wolfgang von Goethe) 15!. Studenţii conservatorului studiază operele lui Karl Maria von Weber. . Gedichte werden auch heute gern gelesen. .EXERCIŢII 155 k) . . (Noi) Admirăm blocurile noului Bucureşti. (die Donau) g) Einige bedeutende Flüsse . Muzeele Romei sînt renumite în lumea întreagă. . (der Professor Meyer) n) . . . . . (der Nil) j) Am rechten Ufer . ist sehr interessant. haben ein Kulturheim gebaut. . . sind sehr hoch. . ist Ingenieur geworden. (Predeal) Die Berge . la cazul genitiv : a) b) c) d) •e) Die Städte . (der Main . . (das alte Rom) . (Rumänien) Die Ruinen . Tatăl dăruieşte micului. . Ai văzut opera „Oedip" de Enescu ? Am citit „Fraţii J d e r i " de Mihail Sadoveanu. ist Washington. (Stephan der Große) m) Das Buch . R a t hat dem K r a n k e n geholfen. . . Poeziile lui Eminescu sînt foarte frumoase. Ghidul arată vizitatorilor noile blocuri ale oraşului Piteşti. liegt die Vaterstadt . sind der Rhein. . (Doktor Schmidt) o) Der Sohn . sind nicht immer blau. sind interessant. Completaţi cu numele geografice din paranteză. (Vasile Alecsandri) l) Wir bewundern die T a t e n . (das Dorf Muncel) i) Ägypten verdankt seine Fruchtbarkeit den regelmäßigen Über­ schwemmungen . (die Schweiz) Die H a u p t s t a d t . . . . . werden immer schöner. . î n acest an citim (noi) opera lui Wolfram von Eschenbach. (Europa) h) Die Bewohner . wurde angenommen. . die Elbe. (der Professor • und Ingenieur Meyer) 17. Soţia colegului Müller este vînzătoare. Umgebung ist wunderschön. (der Kollege Müller) p) Der Abänderungsvorschlag . Ieri a fost familia Müller ( = au fost Minierii) la noi. . . Traduceţi în limba germană : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) Camera lui Alexandru este mare şi luminoasă. die Weser und die Donau. . . Prietena Anei locuieşte la Constanţa. . . . . . . (die Vereinigten Staaten von f) Die Wellen .

der Bruder. ein Junge) g) Wem gibst du das Buch ? {ein Professor. eine Schülerin. der Arbeiter. die Genossin) fährt dort ? (das Auto. ein Student. ein Satz) 20. der Schüler) d) Wem hilft Anna ? (die Kollegin. eine Übung. A. eine Frau)] b) Wer studiert an der Universität Bukarest ? (ein Freund. ein Junge. eine Freundin) k) Was hast du dort? (ein Füllhalter. ein Mädchen) e) Wessen Zeugnis ist das ? (eine Studentin. die Rechnung) B. eine Kollegin) j) Wen besuchst du oft? (ein Kollege. das Kind) g) Was schreibt Peter ab ? (das Gedicht. Răspundeţi al singularului : Model: MORFOLOGIA la următoarele întrebări. ein Kollege) i) Wem dankst du für den Brief? (ein Mädchen. ein Mädchen. Răspundeţi la întrebările de mai jos. der . ein Freund. der Junge. der Bruder) e) Wem zeigt die Mutter das Bild? (der Junge. das Kind) f) Wen sehen wir im Garten? (der Bauer. ein Bleistift.156 19. a) b) c) d) chen) e) Wer Was Wem Wen arbeitet in der Fabrik? (der Genosse. a) Wer sitzt hier? (ein Junge. ein Freund. eine Freun­ din. ein Wörter­ buch) l) Was schreibt der Junge ? (ein Brief. die Mutter. eine Studentin) c) Was liegt hier? (ein Buch. die Schwester. das Mäd­ Aufsatz) I Was schreiben die Schüler ab? (die Übung. punînd plural. die Studentin. respectînd cazul cerut de întrebare : Model: substantivele din paranteză la numărul Wer kommt vom Bahnhof ? (der Reisende) Die Reisenden kommen vom Bahnhof. ein Freund. die Kollegin) ruft Peter ? (der Kollege. der Wagen) hilft Otto ? (das Mädchen. der Bruder. das Mädchen. ein Bekannter. eine Zeitschrift. eine Zeitung) d) Wessen Buch liegt hier ? (ein Student. der Gärtner. der Text. ein Schüler) f) Wessen Ball liegt hier? (ein Kind. die Straßenbahn. a) Wer bestellt den Boden? (der Bauer) b) Was schreiben Sie jetzt ? (die Übung) Nummer 18 c) Wessen Arbeit liest der Lehrer? (der Student. punînd substantivele din paranteză la cazul potrivit Wer liest ein Buch ? (der Schüler) Der Schüler liest ein Buch. ein Mädchen. das Gedicht. eine Assistentin) h) Wem schreibt er einen Brief ? (eine Freundin.

. Otto stellt .) Tau auf den Gräsern und Blättern. Die Angestellten der . . in den Saal. . organisierten eine schöne Feier. . h) Der Verkäufer bedient . . (N. das Band) b) Die Feuerwehr brachte hohe . .) Kunde von dem Erfolg unserer Mannschaft machte uns große Freude. . . .) Kunden. (der Leiter. .) Leiter dieser Fabrik ist ein tüchtiger Ingenieur. steige hinauf und pflücke die Äpfel. schmückten den H u t . Auch im Winter sind die . . (N. (die Leiter. . die Bank) d) Kinderreiche . des Werkes. . . (N.) Messer dient zum Schneiden. . .. . (das Tor. . (der Band. .EXERCIŢII 157 la plural: 21. Completaţi propoziţiile Model: — — — — de mai jos cu substantivele potrivite.) Steuer des Autos. (N. . . . . an die Wand. . der Tor) g) Der Wolf h a t starke . (das Wort. . . die Leiter) c) Man stellte neue . . . . Die . (der Kiefer. . e) . . (A. . Completaţi cu articolul corespunzător la singular: a) Der Fahrer sitzt an . . der Kulturheime organisierten einen Wettbewerb. g) . . . . . Am Abend sah Till Eulenspiegel vor sich die . .) Tau ist ein sehr dicker Strick. der Leiter) Genosse Müller ist jetzt der Leiter des Werkes. aus dem Text h e r a u s ! " . . . (die Bank. das Wort) f) Am Lachen erkennt man die . F ü r diese Maschinen brauchten wir viele Schrauben und . . . . (N. (A. i) Ich nehme . c) . der Stadt. Otto stellt die Leiter an die Wand. Die Gesamtausgabe der rumänischen Klassiker beträgt jetzt jährlich Millionen . f) . b) . (D. die Kiefer) i 22. . . . . . (N. . . n i c h t ! " Der Lehrer sagte : „Schreibt für morgen alle unbekannten . die Mutter) e) Der Vater sagte dem J u n g e n : „Vergiß meine . d) Am frühen Morgen liegt . . . .) Bodensee wird von vielen Reisenden besucht. Genosse Müller ist jetzt . noch immer grün. . a) Schmale .) Leiter. (die Mutter. erhalten in unserem Land eine Unterstützung.

.dieser Held. k) Er saß allein im Zimmer und blätterte eifrig in den alten Zeit­ schrift..strahl­ ten vor Freude.der Mensch. (?) Brot ist aber auf dem Tisch. i) Zum Mittagessen h a t t e n wir (?) Reissuppe. gib mir. i) Die Kind. k) Hier verkauft man (?) Milch. bitte. und (?) Kaffee und (?) Zucker sind in der Speisekammer. (?) Butter (?) Fleisch und (?) Fisch.besuchen diese interessanten Vorlesung. e) (?) Fleischsuppe schmeckt mir gut.sah ich einige alte Feder. . m) Gib mir bitte ein Glas (?) Wasser. h) (?) Rostbraten ist versalzen. g) Viele Mensch.aus dem Katalog. b) Am Kaffeetisch saßen zwei F r a u -und sprachen über die letzten Erzählung. c) Geh in die Bäckerei und kaufe dort (?) Brot. und ihre Auge. ein Sttick( ?) Zucker. I) (?) Fisch von gestern war sehr gut.kennt jetzt das ganze Volk..besuchen die Abendschule. h) I n diesem J a h r abonniere ich vier rumänische Zeitung. ej In den Fächer... Puneţi articolul hotăfît — dacă este necesar — înaintea substantivelor nume de materii a) (?) Butter auf dem Tisch ist ganz frisch. und eine große Freude erfüllte die Herz. f) Ist (?) Braten auch schmackhaft zubereitet ? g) Ich esse gern (?) Hering mit (?) Salat.sangen bei der Schulfeier ein Friedenslied. (?) Braten und (?) Gemüse. 24.erblickten die neuen Spielsache-. j) I n seinem letzten Werk stellt der Schriftsteller das Deben der Bauerin unserer Zeit dar. b) (?) Kaffee ist nicht süß. d) Schnell schrieb er die Bestellnummer der Buch. Completaţi cu desinenţa pluralului: a) Viele Genosse. d) Zum Nachtisch habe ich (?) Kompott bestellt.und drei deutsche Zeitschrift. n) Willst du (?) Bier oder (?) Wein? o) Ich ziehe (?) Kognak (?) R u m vor. f) Die Name.158 MORFOLOGIA 23. j) (?) Käse und (?) Butter sind im Kühlschrank. c) Die Kind.eines jungen Schriftstellers.

omis articolul înaintea substan­ tivelor tipărite cursiv (Vezi şi D 23—39).) unternehmen einen Ausflug und wandern durch (der Wald. f) (?) (D.) schwachen Marie fiel diese Arbeit schwer. N. Citiţi următoarele propoziţii şi explicaţi pentru ce s-a. D. e) Wir gratulierten (?) (D. Completaţi — dacă e necesar — cu articolul. Sie dürfen im Sommer nicht in der Stadt bleiben. und (?) (N. sagt.) kleine Vera streng an. A. N. mein Junge. b) Weißt du was. Kollege.) kleine Marie erzählt hatte.) kamen zur Versammlung. Pvtneţi substantivele din paranteză la plural. A.EXERCIŢII 159 indicat: 25. g) Tragen sie die neuen (das Wort. N.J i) Alle (der Kollege.) Paul gab mir das Buch nur für heute. respectînd cazul indicat: a) I m Herbst fliegen viele (der Vogel. c) (?) (N. c) Guten Tag.) und (das Feld. h) Sie haben mir nichts geantwortet.J kranke Paul im Bett und dachte au (?} (A. Mutter ? g) Du hast Goethes Gedicht nicht gut studiert. g) Ich habe auch (?) (A. N) mit Milch gefüllt. wer von Ihnen kommt zu Professor Mej r ers Vortrag? / ) Fährst du auch aufs Dand. G. A.) Alexander zum Abendessen eingeladen. A. a) Nun.) (das Dach. A.) b) (der Pionier. 26.) kranken Paul gefiel das Märchen.) (der Baum. G.) f) I m Kühlschrank standen unsere (das Glas. b) Am Abend lag (?) (N. Vater i Hast du die heutigen Zeitungen gelesen ? d) Denken wir auch an unsere Kinder.J (das Haus.) in Ihr Vokabelheft ein! h) Literatur und Geschichte sind meine (das Lieblingsfach. respectînd cazul a) Der Vater sah (?) (A. junge. N. ca sau fără articol. d) I n diesem Konzert sangen die Künstler schöne (das Lied. .) in wärmere (das Land. was ihr auf dem Herzen habt. N. morgen gehst du nicht ins Theater. A. d) (?) (D. das ihm (?) (N.) aus Stroh.) e) Insekten und Würmer fressen (das Blatt. e) Genossen.) Ausflug. Kollegen.) c) Früher waren in unseren (das Dorf.j glücklichen Alex und drückten ihm herzlich die Hand.) Otti half ihr nach Kräften. 27. Kinder.

n) Clientul vine în magazinul cu autoservire şi cumpără ce doreşte. A.) besucht? 29. A. b) Prelegerea profesorului este foarte interesantă. respectînd cazul a) Ich gehe in die Bibliothek und nehme zwei (Band. ziare şi reviste. /) Mihai ia scara şi culege merele. . h) Viele Bewohner unserer Republik fahren mit ihren eigenen (Auto.) sehen. j) Străzile oraşului sînt largi şi lungi.) ans Me er. die er dir vor deiner Abfahrt sagte! f) Wir sind auf (Reichtum. d) Dan vizitează o întreprindere. t) Cosmonauţii au lăudat pe constructorii navei cosmice. era deja în largul mării. h) Mariana dă prietenei lui Alexandru o carte. e) Prietenul lui Andrei are multe cărţi.) deines Vaters. A. D. d) Der Student hat (Wort. e) Vergiß nicht (Wort.) für das Kleid deiner Tochter gekauft? c) Auf vielen Gebieten der Wissenschaft stehen unsere (Fachmann. m) Vestea despre succesele echipei noastre s-a răspîndit repede. / ) Biblioteca universităţii oraşului Bucureşti este foarte mare. p) F u r t u n a a rupt parîma vasului. N. s) N .) von Schillers Werken. i) M a n k a n n den neuen Film in mehreren (Kino. v) Dezvoltarea industriei este posibilă numai pe temeiul ştiinţei pro­ gresiste. Trad uceţi în limba germană : a) S t u d e n ţ i i mulţumesc profesorului. c) Studentul Alexandru scrie prietenului o scrisoare. A.) unseres Randes stolz. u) Oamenii noştri de ştiinţă şi inginerii au obţinut mari succese în domeniul automatizării producţiei. g) I m Sommer blühen in unseren (Park.160 23. r) F r i c h şi-a cumpărat o pălărie nouă. A. dar panglica nu-mi place.) die schönsten Blumen. b) H a s t du schon weiße {Band. g) Studenţii citesc acolo cărţi. D.) an erster Stelle. Puneţi indicat: substantivele MORFOLOGIA din paranteză la plural (cu sau fără articol). j) H a s t du schon unsere (Museum. i Prietena Anei este studentă. k) Conducătorul acestei întreprinderi este un inginer capabil.a m mai văzut vasul. D.) nicht gut gelernt. Ei au numit această navă u n excelent laborator. o) Dimineaţa se vede rouă pe frunze şi pe iarbă. A.

n. D1 1 hotărît Singular m. ein ~ / . ein nehotărît negat Singular Plural kein ( = nicht + ein ) keine (== nicht + eine) — — keine kein ( = nicht -j.ein ) 1. /• n. Substantive cu articolul hotărît Plural m. die Mutter n. eine — nu există — n. der Vater / . das Kind 11 — Gramatica practică a limbii germane Väter ' Mütter Kinder . î n limba germană deosebim: articolul hotărît. articolul nehotărît si articolul nehotărît negat.ARTICOLUL (Der Artikel — Das Geschlechtswort) Articolul este partea de vorbire flexibilă care însoţeşte şi determină un substantiv sau o parte de vorbire substantivizată. Articolul \ 1 nehotărît Singular Plural m. Plural der"H die — — die das _ Articolul m. /.

162 MORFOLOGIA 2. fiind sudat cu sub­ stantivul pe care-1 determină: der Schüler Singular die Schülerin das Kind — elevuZ — eleva — copiluZ die Schüler Plural \ die die Kinder — elevi« — copiii Schülerinnen — elevefe D 3 Articolul este. Substantive cu articolul nehotărît Singular m. enclitic. kein Vater / . die Alte. keine Mutter n. ein /. în limba germană. n. kein Kind Plural ~~ Väter — Mütter Kinder D 2 în limba germană. das Lernen . Substantive cu articolul nehotărît negat Singular m. Observaţie î n limba română articolul hotărît este. nehotărît şi nehotărît negat sînt întotdeauna proclitice şi neaccentuate. ein Vater Kind Plural Väter Mütter Kinder eine Mutter 3. articolul hotărît. unul dintre elementele distinctive ale substantivului şi ale substantivizării: der > Student die eine keine > Studentin kein das Kind der Reisende.

ein Kind — Kinder. keinem keiner keinem A. die der den die nu există1 Articolul nehotărît negat m. D. ein • eines einem einen /• eine einer einer eine ein. eines einem ein _ Plural N. A. A. m. eine Schülerin — Schülerinnen. keines keiner keines D. der der die n. N. keinen keine kein / • nicht + ein = kein dar N. n. Singular N. dem das. kein keine kein G.ARTICOLUL 163 DECLINAREA ARTICOLULUI D 4 Articolul hotărît nehotărît m. das des. A. der des dein den /• die. Plural y. G. se întrebuinţează la D5 . keine keiner keinen keine 1 Substantivele precedate la singular de articolul nehotărît plural fără articol: ein Schüler — Schüler. G. D.

= E u merg într-un parc. = E u merg azi în oraş. î n limba română — spre deosebire de limba germană — substantivul precedat de prepoziţie sau precedat de articolul nehotărît este.164 MORFOLOGIA D 5 ÎNTREBUINŢAREA ARTICOLULUI HOTĂRÎT Articolul hotărît se întrebuinţează în limba germană: 1. în vederea evitării unei confuzii: I c h ziehe Wein dem Bier vor. Observaţii D 10 1. sau a unui obiect cunoscut ori amintit anterior: Der Vater meines Kollegen ist Lehrer. înaintea adjectivelor şi predicativ) (vezi E 56—58): Peter ist der beste Schüler. D 6 D 7 2. D 12 6. der S u d a n . D 11 5. înaintea celor de gen masculin: der B a l k a n . der Haag . de regiuni şi de localităţi după cum urmează: a) de cele mai multe ori. în general. Otto und Anna gehen in die Schule. După prepoziţia bis nu se pune articol: Ich brauche das Buch bis Dienstag. I c h gehe in einen Park. Hier ist ein Junge. pentru desemnarea unui obiect unic în jelui Die Sonne scheint. de obicei. pentru desemnarea unei fiinţe cunoscute ori amintite anterior. Der Junge heißt Erich.înaintea unor nume de ţări. nearticulat: Ich gehe heute in die Stadt. pentru precizarea cazului. după prepoziţii (de obicei) : Ich komme aus der Stadt. Die Bücher u n d die Hefte liegen auf der Bank. său: D 8 3. E r ist der fleißigste. la gradul superlativ (atributiv D 9 4. 2.

adjectivele respective rămînînd invariabile: Dieses Buch findet man in ganz Bukarest. die Moldau Excepţie: Antarktika c) totdeauna înaintea celor întrebuinţate numai cu formă de plural: die Niederlande. die Tschechoslowakei. Ich habe die Marie gesehen. înaintea numelor lunilor: Die ersten Tage des August(s) waren sehr schön. die Alpen D 14 9. der Mississipi. die D o n a u . die Sowjetunion. die Schweiz. Das Fest sollte Ende Juli stattfinden. D 17 D 18 11.) 8. dacă este necesară precizarea cazului : D 13 Ich ziehe Hans dem Peter vor. die Vereinigten Staaten von Amerika •. Observaţie Numele lunilor precedate de A nfang. die E l b e . D 16 10. die Türkei. d) înaintea cîtorva nume de ţinuturi de gen neutru: das B a n a t . der R h e i n . înaintea numelor de persoane. der K o n g o . die K a r p a t e n . înaintea numelor proprii determinate printr-un atribut (adjectival. das Elsaß 7. în vorbirea familiară înaintea numelor de persoană: Der Paul kommt heute nicht. Ende) August nach Bukarest. (însă: Ich ziehe ihn Peter vor. înaintea numelor de munţi şi ape: der A l t .ARTICOLUL 165 b) totdeauna înaintea celor de gen feminin: die Sozialistische Republik Rumänien. Jahrhunderts Bukarest von heute D 15 Observaţie Numele geografice precedate de adjectivele ganz sau halb nu primesc articol. genitival sau prepoziţional) : das der das das schöne Bukarest kleine Peter Rumänien des 19. E r bereiste halb Rumänien. Mitte sau Ende rămîn nearticulate: E r kommt Anfang (Mitte. .

D 21 D 22 2. Br h a t Kinder. nedeterminate printr-un atribut: Mein bester Freund heißt Emil. Martha und Hans arbeiten im Garten. D 19 D 20 2. OMITEREA ARTICOLULUI Articolul se omite: D 23 yj) înaintea substantivelor abstracte care exprimă o însuşire. pentru negarea substantivului neprecedat de articol: Ich habe Zeit. cînd fiinţa sau obiectul sînt amintite pentru prima dată: Ein Genosse antwortete mir. o stare. Ich habe keine Zeit. Arbeit macht uns froh. Ich habe keinen Bleistift bei mir. în general: Fleiß nützt immer. D 24 \2^\ înaintea numelor de persoane. Krankheit kommt oft unerwartet. pentru negarea unui substantiv precedat de articolul nehotărît: Ich habe einen Bleistift bei mir. o acţiune sau o noţiune de timp.166 MORFOLOGIA ÎNTREBUINŢAREA ARTICOLULUI NEHOTĂRÎT Articolul nehotărît se întrebuinţează: 1. Br h a t keine Kinder. ÎNTREBUINŢAREA ARTICOLULUI NEHOTĂRÎT NEGAT Articolul nehotărît negat se întrebuinţează: 1. Wir bleiben bis Mitte Oktober hier. . cînd substantivul are un sens general: Die Tanne ist ein Nadelbaum.

[9/ înaintea substantivelor folosite ca formule sau chemări: Kollege. D 25 D 26 ( 4 ^ dacă substantivul (de cele mai multe ori nume propriu) este precedat de uîi atribut genitival: Ottos Brüder (însă: die Brüder Ottos) Des Kaisers neue Kleider (J. Sie ist Lehrerin. predicativ care indică naţionalitatea. Rumänien wird von zahllosen Touristen besucht. Eisen.ARTICOLUL 167 Observaţie Pentru numele de persoane. Seine Großeltern leben in Siebenbürgen. însoţite de atribut (vezi C 159). Wir machen am Sonntag einen Ausflug nach Predeal. Excepţie: die Rechte (plural): E r studiert die Rechte. aparte- " 28 Vlyînaintea denumirii materiilor de studiu: " 29 Wir haben heute Rumänisch. Mein Freund studiert Philosophie. exclamări D 31 . " 27 f 6 / înaintea numelui nenţa politică. Andersen) (1y înaintea numelor continentelor şi a celor mai multe nume de ţări. (§/ înaintea substantivelor nume de materii. geben Sie mir bitte die Zeitung! K o m m mal her. folosite în sens general: D 30 Diese Bank ist aus Holz und Mein Kind ißt gern Obst. Deutsch und Geschichte. E r ist Kommunist. *** \ßj înaintea substantivelor care indică grade de rudenie: Und dann waren Mutter Pauline und Fritz allein. Chr. provincii şi localităţi: Der höchste Berg Europas ist der Montblanc. Junge! Zeitungen I Hilfe ! Feuer! de adresare. profesia: Wir sind Rumänen.

Schokoladentafel. Observaţie î n limba română. acesta se foloseşte cu articolul hotărît. Beide Mädchen freuten sich. : T Î n Genossen R a d u Ionescu' An Herrn (Frau. substantivul însoţit de pronumele posesiv. Fräulein) Müller Grammatik der deutschen Sprache D 33 \\Aj la plural. Sport treiben. — Wir machten Ausflüge. Bonbons. de toţi şi amîndoi. dacă substantivele sînt la plural: Die Geschenke wurden auf dem Tisch ausgebreitet: Bananen.:. Äpfel. Platz nehmen. atunci articolul trebuie Ich kaufte mir ein Euch. dacă accentuăm numărul sau cantitatea (întrebarea corespunzătoare fiind: wieviel)? Wir haben zwei Stunden. substantivului. D 39 15. nu la număr sau cantitate: E r gab dem Kind die vier Bälle. zu Mittag (Abend) essen.163 MORFOLOGIA D 32 f lOJîn adrese. D 36 ^3/ înaintea numeralelor cardinale. (Was gab er dem Kind?) (Bl i-a dat copilului cele p a t r u mingii. » 34 / l 2 ^ în enumerări. dacă la singular substantivul ar fi fost însoţit de arti­ colul nehotărît: * Wir machten einen Ausflug. î n acest caz între­ barea se referă la substantiv. [Wieviel Stunden haben wir?) E r kaufte vier Bälle. la fel substantivul urmat de pronumele de­ monstrativ. D 35 pus: Observaţie Dacă substantivele sînt enumerate la singular. . în locuţiuni verbale (cu şi fără prepoziţii)*: zu Fuß gehen. titluri etc. Klavier spielen.) D 38 14. Dieser Schüler ist sehr fleißig. eine Feder und einen Bleistift. este articulat. înaintea pronumelor întrebuinţate atributiv (de obicei) : Hier ist mein Buch. din punct de vedere logic. Alle Kinder sind schon da. (Wieviel Bälle kaufte er?) (Kl a cumpărat patru mingi) Observaţie D 37 Dacă numeralul cardinal e subordonat.

Eile mit Weile! Ende gut. W. alles gut. . alle t u n ihre Pflicht. legate de obicei prin und sau o prepoziţie: Männer und Frauen. Sommer und Winter ist die Landschaft gleich reizvoll. la simpla numire a unui substantiv: Was bedeutet Definition ? Was versteht man unter Kybernetik ? ß 43 CONTOPIREA ARTICOLULUI HOTĂRÎT CU PREPOZIŢII Articolul hotărît se contopeşte adeseori cu unele prepoziţii: Prepoziţia zu an auf durch. D 40 17. Arbeiter und Wissenschaftler. für in um über vor an bei hinter in über unter von vor zu Articolul der Prepoziţia + articolul zur ans aufs durchs fürs ins ums übers vors am beim hinterm im überm unterm vom vorm zum D 44 das • dem f ' . Tag für Tag besuchte der Arzt den Kranken. Röslein sprach: „Ich steche dich" . . . (J. j> 41 18. în expresii idiomatice şi în proverbe: Über Stock und Stein Stein und Bein schwören Lügen haben kurze Beine. Goethe) D 42 19. înaintea unor grupe de substantive. în stilul beletristic: Knabe sprach: „Ich breche dich" . .ARTICOLUL 169 16.

Plural a) N. E r ging in das Zimmer. Wand. Hof. Ich gebe . . die Wand. Bild hängt an der Wand. n. Arbeiter. Hauses. Messer. 2. Schwester ein Heft. Fabrik. Garten. Die Aufgaben . Zimmer. Haus. Stadt. . articolul nehotărit negat. . . Baum. . . Schülerinnen singen ein Lied. Straße. Aufgabe. B. . . . . — Kind. . Die Straßen . Der Lehrer prüft . singular următoarele substantive precedate de A. Schwester. . . Schüler sind gut. De exemplu: însă: Br ging ins Zimmer. Prüfung.170 MORFOLOGIA D 45 Formele contopite se realizează mai rar atunci cînd substantivul este determinat de un atribut (sau de o propoziţie atributivă). Bruder die Bilder. Der Vater gibt . Buch. . Auge. Schule. . Heft. . Mädchen. . . Kleid. Tisch. . EXERCIŢII 1. Anna schreibt . Stuhl. Completaţi cu articolul hotărît corespunzător genului şi numărului substantivului A. . B. Blatt. . Pferd. . . Studenten lernen fleißig. . Fenster. Mappe. Kind ein Buch. articolul nehotărit. Schrank. . Schüler. . d) A. . . Mutter kocht das Bssen. . b) G. . E r zeigt . b) G. Häuser naß. Korb. Die Mutter hängt . Bild. m. Häuser der Stadt sind schön. Stadt sind breit. . dessen Tür offen stand. . — Vater. . . Nach dem Regen sind die Dächer . Hand. Singular a) N. Bild an. Holz. — Mutter. Wagen. Citiţi şi apoi scrieţi la nominativ articolul hotărît. Bleistift. Die Farbe . Lehrling. . Ofen. Bruder. Mappen ist schön. Otto öffnet die Fenster . C. Blume. Lampe. Vater arbeitet. . . . Bank. f. . . c) D. . Lehrerin. Bücherei. Das Buch . Wald. Bruders ist dort. . .

. Ich kaufe jetzt . Der Vater gibt . Jungen den Weg. . . . Ich kaufe jetzt .. Die Mutter ruft . . Mädchen arbeitet im Garten. . . Die Mutter bringt . . gibt . . b) G. . Răspundeţi la %wmătoarele întrebări. Bleistift. în propoziţiile articolul substantivelor tipărite cursiv: Ich bin t i s Mittwoch fertig. . substantivului 3. . . Mappe. . . înaintea substantivului a) Wer arbeitet im Garten ? b) Was liegt auf dem Tisch ? c) Wessen Buch liegt dort ? d) Wem antwortest d u ? e) Wen ruft die Mutter? f) Was kaufst du j e t z t ? . . Traduceţi în limba română şi explicaţi pentru ce s-a omis. . Der Lehrer prüft . . Ich antworte . Hier ist Ottos Heft. . Completaţi cu articolul nehotărît corespunzător genului şi cazului a) N. Fenster. Ich kaufe jetzt . Schwestern im Garten. Bleistift liegt auf dem Tisch. . . Ich antworte . atricolul nehotărît. Der Lehrer zeigt . . Feder. Das Buch . . . . . . Student fehlt heute. . . . Bäuerin arbeitet im Garten. . Kind. Die Mutter öffnet . Füllhalter. . . Anna und Otti schreiben . . Jungen. Mädchen. Das Buch . . . . . . . Schülers. Mädchens liegt dort. Anfang September fahre ich ins Gebirge. . . Lampe. de mai jos. . . Die Mutter ruft . Studentin.EXERCIŢII 171 c) D. Mädchen Kuchen. . Kind das Buch. Schülerin. d) A. Blume liegt auf dem Tisch. Das Buch . Schülers liegt dort. . Buch liegt auf dem Tisch. Der Bruder hilft . . . Ich sehe dort das Licht . Kind spielt im Garten. Otto nimmt . . punînd articolul hotărît. Buch. . . . Solche Wohnblocks sehen wir jetzt in ganz Bukarest.. . . Aufgaben. . Schülern ein schönes Bild. . Studentin liegt dort. . . . . . Zimmers. E r öffnet die F e i s t e r . Die Mutter ruft . Die Mutter hilft . Der Student h a t . . . Meine Schwester heißt Helene. Schüler. I c h antworte Freund. . . Gärtner arbeitet im Garten. . c) D. Buch. Schülerin geht in die Schule. . 5. . Unsere Prüfung findet Ende Mai statt. Hier sind die Bücher . Otto d) A. Kollegin. Die F r a u zeigt . 4. . . .

Die~e Brücke ist aus Stein. Jahrhunderts. Explicaţi de ce substantivele tipărite cursiv sînt folosite cu articolul hotărît: a) Ich schreibe mit dem Füllhalter. Sehr viele ausländische Touristen besuchen Bukarest. neben dem Buch liegt ein Heft. b) Das Buch liegt auf dem Tisch. Die kleine Anna ißt gern Kuchen. „ich bin zu müde. „Nein". (W. Als Begleiter bekam er den Soldaten Bader mit. Mein Junge spielt gern Violine. Mein Freund studiert Geographie. c) Der kleine Karl ist sehr fleißig.172 MORFOLOGIA Mircea ist Student. Der Schrank ist aus i7o/z. Paul Rüscher hockte abseits am Küchenherd. e) Das Bukarest von heute ist viel schöner als das Bukarest des 19. In Asien leben viele Völker. 6. fließt sie an zwei archi­ tektonisch grundverschiedenen hohen Granitbauten vorbei. Er bleibt aus Bequemlichkeit zu Hause. Bredel) i) „Der Gefreite Meyhof" hatte sich schon das dritte Mal freiwillig auf Beobachtung gemeldet. f) „Kommst du mit?" fragte Hans den Paul. Ich sehe dort vier Jungen und fünf Mädchen. d) Sehr viele ausländische Touristen besuchen das schöne Rumänien. Mein Fren«B arbeitet jetzt in Siebenbürgen. antwortete dieser." g) Die Rüscher lag in ihrem Bett. (W. Bredel) h) Kurz bevor die Alster in die Elbe mündet. (Erich Weinert) . Ich fahre mit Vater ins Gebirge.

EXERCIŢII

173

rV? Completaţi cu articolul nehotărît negat kein:

a) Wir haben ein gutes Wörterbuch. Wir haben f*tfo gutes Wörterbuch. b) Der Student Paul braucht einen neuen Füller. Der Student Paul braucht &&& neuen Füller. c) Ich kann schreiben. Ich habe Tinte. Otto kann nicht schreiben. E r hat / ^ * * Tinte. d) Der Professor prüft heute einen Studenten. Der Professor prüft heute /*WAStudenten. e) Peter und Mihai haben saubere Vokabelhefte. Otto und Anna haben jt&in^auberen Vokabelhefte. f) Die Studentin Helga hat eine neue Aktentasche. Diese hat /v&.'v neue Aktentasche.

lö. Contopiţi prepoziţia

cu articolul :

a) b) c) d) e)

In dem Garten sind viele Bäume. Peter geht heute in das Kino. ***£ Emil und Otto stehen an dem Fenster. (**** Hans geht auch an das Fenster. (Wt'''* Anna und Monika spielen in dem Garten, WM.

174

MORFOLOGIA

f) g) h) i) j) k)

E r war gestern bei dem Arzt. Marie fährt heute zu der Großmutter. Der Bruder fährt morgen auf das IyandAnton wirft einen Stein in das Wasser. Hinter dem Haus ist ein großer Garten. Ich habe dieses Buch von dem Vater.

11. Completaţi cu articolul corespunzător. Unde este cazul, contopiţi prepoziţia cu articofaiî

A. ăl Soldaten biwakierten auf . . . Acker; Saint-Just und . . . Sergeant gingen von . . . Gruppe zu . . . anderen. Gewehre wurden gereinigt, . . . zerissenen Kleidungsstücke ausgebessert; . . . älteren Soldaten erteilten . . . jüngeren Kameraden Unterricht in . . . Behandlung und in . . . Laden . . . Gewehrs. Viele Soldaten h a t t e n aber auch alle Viere von sich gestreckt und schliefen. Saint-Just fragte, was für einen Streit es gegeben hatte, vorhin, als er vorbeigekommen war. . . . Offizier Claude Reboux wollte mit . . . Antwort nicht recht her­ aus. Schließlich verstand Saint-Just, daß . . . Soldat . . . Essen aus W u t umgeschüttet hatte. „Aus W u t ? " wiederholte . . . Kommissar verwundert. „ . . . S o l d a t ? " „Ach", erwiderte . . . Sergeant, dem es peinlich war, darüber zu sprechen, „Jacques Vidal ist magenkrank; er kann unser Essen nicht vertragen." (W. Bredel) B. Kiki erkennt . . . Freund. Er kann nicht mehr mit . . . Schwanz wedeln, aber er zieht ganz deutlich . . . Oberlippe ein wenig, hinauf, daß . . . weißen oberen Zähne blinken. Kiki lacht zum letztenmal. Dann schließt er . . . klugen, schönen, hellbraunen Augen. . . . ganze Nacht nimmt . . . Baracke Abschied von Kiki. Immer fünf bis zehn Mann schleichen über . . . nächtlichen Hof. . . . halbe Nacht liegt . . . Baracke wach und spricht von Kiki, . . . toten Kameraden. Peppa erfährt über Kikis Tod erst an . . . folgenden Mittag.In . . . Nacht ist sie an . . . Stacheldraht. Wir werfen ihr . . . kleinen Sack hinüber. Sie h a t Kiki draußen in . . . Freiheit begraben. Sie h a t uns versprochen : . . . Tages wird sie uns . . . Grab zeigen. (Fr. Wolf)

12. Traduceţi

în limba

germană:

a) Studenţii învaţă acum germana. b) Otto face o traducere. El nu are (nici) un dicţionar. c) Ana scrie o scrisoare. E a nu mai are cerneală şi lasă scrisoarea neterminată.

EXERCIŢII

175

d) e) f) g) h) i) j)

Vezi acolo copiii? Da, ei se joacă în grădină. Nici un student şi nici o studentă nu lipsesc azi. Micul Anton este acum în Moldova la bunici. Acest sportiv este cunoscut în întreaga Buropă. El pleacă la mijlocul lui septembrie la munte. Oltul şi Şiretul sînt afluenţi ai Dunării. Mihai studiază istoria, Anton filozofia, iar Paul dreptul.

ADJECTIVUL
(Das Adjektiv — Das Eigenschaftswort)

E 1

Adjectivul exprimă o caracteristică, o însuşire a unei fiinţe sau a unui lucru.

E 2

ÎNTREBUINŢAREA ADJECTIVULUI Adjectivul se întrebuinţează: atributiv:
der fleißige Freund (vezi M 139)

ca nume predicativ:
Der Freund ist fleißig, (vezi M 94)

cu funcţie de complement circumstanţial:
Mein Freund lernt rasch, (vezi M 248)

ea element predicativ suplimentar:
Mein Freund lernt fleißig, (vezi M 186)

substantivizat:
Der Alte (bătrînul) — die Alte (bătrîna) — das Alte (vechiul)

E 3

1. Adjectivul atributiv este variabil, acordîndu-se cu substantivul pe care-1 determină:
der fleißige Freund — das fleißige Kind ein fleißiger Freund — ein fleißiges Kind

ADJECTIVUL

177

2. Adjectivul întrebuinţat ca nume predicativ, neprecedat de articol, E 4 spre deosebire de limba română, este invariabil.
Mein Freund Meine Freundin Meine Freunde 1 . ist | \ Prietenul meu Prietena mea 1 / \ este j \ / \ \ harnic. harnica. harnici. harnice.

fleißig.
1 / \ sind Meine Freundinnen j Prietenii mei j \ sînt Prietenele mele J

Adjectivul cu funcţia de nume predicativ se acordă însă cu subiectul în gen, număr şi caz, dacă e precedat de articol.
Deine Ansicht ist eine ziemlich merkwürdige. Dein Fall ist ein recht interessanter. Diese Bücher sind die interessantesten.

E 5

Această întrebuinţare a adjectivului ca nume predicativ precedat de articol este destul de rară. 3. Adjectivul întrebuinţat cu funcţia de complement circumstanţial E 6 este invariabil:
Der Schüler Die Schülerin Die Kinder Die Schüler antworten antwortet > richtig.

4. Spre deosebire de limba română, adjectivul întrebuinţat ca element E 7 predicativ suplimentar este invariabil:
] J kam Das Mädchen j Die Jungen kamen Die Mädchen j ' Der Junge Băiatul i froh nach Haus.
J

Fetiţa _ „ . ... Baieţu Fetele

] / ? a venit •, N j \ > I / } au venit \ I \

\ ' voioasă I . . voioşi voioase

voios

5. Adjectivele substantivizate urmează regulile declinării adjectivelor E 3 atributive (B 13, E 14, E 15):
der Alte — die A l t e n ; ein Alter — zwei Alte

Adjectivele substantivizate de gen masculin şi feminin persoane:
der Alte (bătrînul die Alte ("bătrîna) der Fremde (străinul) die Fremde (străina)

denumesc E 9

Adjectivele substantivizate de gen neutru exprimă noţiuni abstracte: E 10
das Neue (noul, tot ce este nou) das Schöne (frumosul, tot ce este frumos) 12 — Gramatica practică a limbii germane

178

MORFOLOGIA

DECLINAREA ADJECTIVULUI ATRIBUTIV EH Adjectivul atributiv stă de obicei în faţa substantivului pe care-1 deter­ mină şi se acordă cu acesta
a) în gen: y ein guter Kollege. Das ist ^— eine gute Kollegin. \ ein gutes Kind. b) în număr : Das • c) în caz: trotz schönen Wetters bei schönem Wetter ohne schönes Wetter ist mein guter Kollege, sind meine guten Kollegen.

E 12

Desinenţele adjectivului atributiv mai depind şi de faptul dacă ad­ jectivul este precedat sau nu de un cuvînt determinativ, cu sau fără desinenţele articolului.

CELE TREI REGULI DE DECLINARE

A

ADJECTIVELOR

Regula I pentru deelinarea adjeetivului atributiv {Declinarea slabă) E jq Adjectivul atributiv precedat de articolul hotarît sa*u de un pronume cu desinenţele articolului hotărît primeşte la nominativ singular masculin, feminin şi neutru precum şi la acuzativ singular feminin şi neutru desinenţa -e, iar la celelalte cazuri ale singularului şi la toate cazurile pluralului, desinenţa-en. (Pronume cu desinenţele articolului hotărît sînt: dieser, jener, jeder, wel­ cher, solcher, derselbe, derjenige, alle (ftl.), beide etc.) Singular m. N. G. D. A.
-e-

Plural n.
—e

/-e-

m. N. G. D. A.

/•

-e

ADJECTIVUL

179

Singular m. N. G. D. A. der des dem den fleißige fleißigen fleißigen fleißigen Schulet Schülers Schüler Schüler Plural m. N. G. D. A. die der den die fleißigen fleißigen fleißigen fleißigen Schüler Schüler Schülern Schüler f. (Schülerinnen, (Schülerinnen, (Schülerinnen, (Schülerinnen, n. Kinder) Kinder) Kindern) Kinder) die der der die

/•
fleißige Schülerin fleißigen fleißigen fleißige das des dem das

n. fleißige fleißigen fleißigen fleißige Kind Kindes Kind Kind

Regula a II-a pentru declinarea adjectivului atributiv [Declinarea mixtă) Adjectivul atributiv precedat de articolul nehotărît de articolul nehotărît negat kein sau de pronumele posesiv adjectival [mein, dein, sein etc.) primeşte la cazurile nominativ şi acuzativ singular desinenţele articolului hotărtt, iar la genitiv şi dativ singular şi la toate cazurile pluralului desi­ nenţa -en. Singular N. G. D. A. m. -er /e r^-en -e
m. N. G.
~D. A.

n. —es -es
Singular

Plural m. f. N. G. D. A.

n.

/•
Bruder Bruders Bruder Bruder Plural m. f. | Schwestern, ( Schwestern, ( Schwestern, ( Schwestern, n. Kin< 1er) Kinc1er) Kin< lern) Kim 1er) meine meiner meiner meine

n. Kind Kindes Kind Kind

mein meines meinem meinen

kleiner kleinen kleinen kleinen

kleines kleine Schwester mein meines kleinen kleinen meinem kleinen kleinen mein 'kleines kleine

N. G.
T>. A.

meine meiner meinen meine

kleinen kleinen kleinen kleinen

Brüder Brüder Brüdern Brüder

180

MORFOLOGIA

Regula a IÎI-a pentru declinarea adjectivului atributiv (Declinarea tare) E 15 Adjectivul atributiv neprecedat de articol sau de un pronume cu desi­ nenţele articolului precum şi adjectivul atributiv precedat de andere, einige, etliche, mehrere, verschiedene, viele, wenige primeşte la singular şi plural desinenţele articolului hotărît, afară de genitivul singular masculin şi neutru care primeşte desinenţa -en. Genitivul singular masculin şi neutru primeşte însă şi el desinenţa articolului hotărît (-es) dacă substantivul are desinenţa -en. (Pronume fără desinenţele articolului hotărît sînt: etwas, nichts, manch, solch, welch etc.) Singular m. /• -er -e -er |-en[(-ßs) -er -em -e -en n. -es |-en| -em -es
Singular m. N. G. D. A. fleißiger fleißigen fleißigem fleißigen Schüler Schülers Schüler Schüler

N. G. D. A.

N. G. D. A.

Plural m.f.n. -e -er -en -e

/•
fleißige Schülerin fleißiger fleißiger fleißige

n. fleißiges Kind fleißigen Kindes fleißigem Kind fleißiges Kind

Plural. m. fleißige Schüler fleißiger Schüler fleißigen Schülern fleißige Schüler f. (Schülerinnen, (Schülerinnen, (Schülerinnen, (Schülerinnen, n. Kinder) Kinder) Kindern) Kinder)

N. G. D. A.

ADJECTIVUL ATRIBUTIV NEDECLINAT E 16 1. Adjectivul atributiv apare uneori nedeclinat. în cazul acesta el stă în general după substantiv, mai rar înaintea lui. Forma nedeclinată a adjectivului atributiv se întîlneşte:

ADJECTIVUL

181

a) în limbajul poetic, în cîntecele populare, în basme, legende, expresii, proverbe:
Röslein rot (Goethe), bei einem Wirte wundermild (XJhland), kein schöner Land (cîntec popular), Jung Siegfried (cîntecul Nibelungilor), auf gut Glück (expresie), Gut Ding will Weile haben (proverb).

E 17

b) în limbajul comercial, reclame etc.:
I n unserem reichen Sortiment: Wintermäntel, dunkelblau, geschnitten und preiswert. grau und schwarz, modern

E 18

c) în substantivele compuse:
Jungfrau, ^[Ömarkt, Schnellzug, Schwarzmeerküste.

E 19 E 20

d) în grupurile de două sau mai multe adjective atributive strîns legate prin înţelesul lor şi unite în scriere prin cratimă sau formînd chiar un adjectiv compus; în acest caz se declină numai ultimul adjectiv, celelalte rămînînd totdeauna nedeclinate:
Ich benötige ein deutsch-rumänisches Wörterbuch. Wir sind uns der historischen Bedeutung der marxistisch-lexumstisciien Lehre bewußt. Das Mädchen hatte ein blau-rotes Band im Haar. Zahllose Patrioten kämpften und siegten unter der blau-gelb-roten Fahne unseres Vater­ landes.

2. Invariabile, indiferent de poziţia şi funcţia lor, sînt adjectivele de origine negermană care denumesc culori:
beige ['bs:g9], chamois [J amo'a], creme ['kre:m], lila, oliv, orange [o'răgs], rosa etc.: Sie trug ein elegantes rosa Kleid. Das Haar wurde von einer lila Schleife zusammen­ gehalten.

E 21

CAZURI SPECIALE ADJECTIVULUI

DE DECLINARE ATRIBUTIV

A

1. Dacă substantivul este precedat de mai multe adjective atributive, toate se declină la fel {vezi însă E 20) :
Er ist ein lieber, fleißiger, braver Junge mit schönen, vielseitigen Anlagen.

E 22

2. La adjectivele terminate în -el vocala e se omite în cursul declinării; la adjectivele terminate în -en şi -er ea se omite în special în limbajul poetic :
dunkel: ein dunkles Zimmer; eitel: ein eitler Mann offen: mit off(e)nen Augen; heiter: mit heit(e)rer Miene

E 23

182

MORFOLOGIA

E 24 E 25

3. î n cursul declinării adjectivului hoch, eh devine h:
Der Baum ist hoch — Ein hoher Baum steht vor dem Fenster.

4. Adjectivul atributiv precedat de articolul contopit cu o prepoziţie se declină la fel ca adjectivul precedat de articolul hotărît (regula I) :
im neuen H a u s ; am richtigen P l a t z ; zur rechten Zeit

E 26

5. Adjectivul care determină un alt adjectiv sau un participiu şi nujun substantiv este invariabil:
ein unbeschreiblich schöner Anblick ein freundlich lächelndes Mädchen von ständig wachsender Bedeutung

ADJECTIVE

FOLOSITE SAU NUMAI

NUMAI ATRIBUTIV PREDICATIV

i

E 27

1. Adjectivele folosite numai atributiv sînt: a) adjective care caracterizează un substantiv după poziţia sa în spaţiu sau în timp; ele sînt adesea derivate cu sufixul -ig din adverbe de loc sau timp:
die heutige Zeitung; der gestrige Anruf; das hiesige Museum; die linke {rechte) H a n d ; die obere (untere) Stufe

E 28

b) adjective care exprimă materia din care este făcut un obiect sau care indică originea lui; ele sînt de obicei derivate cu ajutorul sufixelor -en, -ern, lieh, -isch:
der goldene (silberne) Bing, die hölzerne Tafel, der väterliche R a t , die siebenbürgische L,andschaft

E 29 E 30 E 31 E 32

2. Adjectivele folosite numai cu funcţia de nume predicativ sînt: a) adjective de origine negermană ca:
prima, futsch, quitt

b) adjective provenite din substantive ca:
angst, bange, barfuß, brach, feind, gram, leid, not, schade, schuld, wohl

c) expresii idiomatice ca:
gang und gäbe, klipp und klar, null und nichtig, recht und billig

d) anumite adjective ca:
abhold, eingedenk, gar, getrost, gewillt, habhaft, irre, teilhaftig, zugetan etc.

ADJECTIVUL

183

Observaţie Dacă sînt folosite cu înţeles figurat, adjectivele de la 1 a) pot avea şi funcţia de nume predicativ:
Sein B e n e h m e n war hölzern. (Purtarea sa era stîngace.) Br war sehr väterlich zu dem J u n g e n . (Se p u r t a cu b ă i a t u l ca u n părinte.)

E 33

ALTE

PĂRŢI DE VORBIRE DECLINATE ADJECTIVUL ATRIBUTIV

CA

Ca adjectivul atributiv se mai declină: 1. Numeralul ordinal: Regula I
Singular N. der G. des D. dem A. den zweite zweiten zweiten zweiten Wagen Wagens Wagen Wagen

E 34
zweites zweiten zweiten zweites Buch Buches Buch Buch

Regula a II-a
ein eines einem ein

2. Participiul I (prezent) şi II (perfect), folosit atributiv sau substantivizat: Regula a II-a
Singular N. G. D. A. der des dem den spielende spielenden spielenden spielenden Reisende Reisenden Reisenden Reisenden Junge Jungen Jungen Jungen ein eines einem ein ein eines einem einen spielendes spielenden spielenden spielendes Reisender Reisenden Reisenden Reisenden Kind Kindes Kind Kind

E 35

Singular

N . der G. des D. dem A. den

Regula a III-a
Plural N. G. D. A. die Reisenden der Reisenden den Reisenden die Reisenden Reisende Reisender Reisenden Reisende

I,a fei:
Singular Plural der Angestellte — ein Angestellter die Angestellten — viele Angestellte

184

MORFOLOGIA

E 36

3. Adjectivele

substantivizate: Regula I Regula a
das des dem das Schöne Schönen Schönen Schöne ein eines einem einen

II-a
eine einer einer eine Fremde Fremden Fremden Fremde

Singular

N. G. D. A.

der des dem den

Deutsche; Deutschen; Deutschen ; Deutschen;

Deutscher; Deutschen; Deutschen; Deutschen;

Regula a
Plural N. G. D. A. die der den die Deutschen Deutschen Deutschen Deutschen Deutsche Deutscher Deutschen Deutsche.

Ill-ct

COMPARAŢIA ADJECTIVELOR
(Steigerung der Adjektive)

E 37

Adjectivul poate lua anumite forme pentru a arăta eä e însuşire există în grade diferite la două sau mai multe obiecte sau chiar la acelaşi obiect (în momente deosebite). Gradele acestea — numite gra.de de comparaţie -= Se exprimă p r i n : pozitiv, comparativ şi superlativ.

POZITIVUL
(Die Grundstufe)

E 38

Gradul pozitiv

reprezintă forma de bază a adjectivului:

P e t e r ist fleißig Else h a t ein schönes Bild.

Cînd intervine un raport de comparaţie la gradul pozitiv, elementele comparaţiei se leagă prin (eben) so (tot atit) . . . wie (cit, ca) şi stau la ace-' laşi caz:
Andrei ist (eben)so fleißig wie du. Ich habe ein (eben)so schönes Bild wie du. Ich sehe ihn (eben) so gut wie dich.

ADJECTIVUL

185

Pozitivul întărit prin außerordentlich, äußerst, besonders, höchst, sehr, überaus, zu are valoare de superlativ (vezi E 52) :
E r ist außerordentlich gewissenhaft. Sie hat ein sehr schönes Bild.

E 39

COMPARATIVUL
(Die Mehrstufe)

Comparativul arată gradul mai mare sau mai mic al însuşirii unui E 40 obiect faţă de aceeaşi însuşire a altui obiect sau a aceluiaşi obiect, în împre­ jurări diferite:
Bukarest ist größer als Konstanza. Bukarest ist heute größer als vor zehn Jahren. Konstanza ist kleiner als Bukarest.

Comparativul se formează din adjectivul la pozitiv
schön + er — schöner jung + XJmiaut + er -

( + Umlaut)

+ er:

Umlaut primesc multe adjective care au vocalele a, o sau u în rădăcină.
pozitiv : comparativ : lang, länger, groß, größer, kurz kürzer

E 41

Nu primesc Umlaut la comparativ : 1. Adjectivele terminate în -bar, -c, -el, -en, -er, -haft, -ig, -lieh, -sam şi în diftongul -au:
pozitiv :
comparativ : pozitiv • comparativ : dankbar dankbarer boshaft boshafter los« loser artig artiger dunkel dunk(e)ler txmlich tunlicher oiîen off(e)ner aufmerksam aufmerksamer mager mag(e)rer schlau schlauer

E 42

2. Adjectivele de origine negermană :
logisch logischer

E 43 E 44 E 45

3. participiile întrebuinţate ca adjective:
passend passender

4. anumite adjective monosilabice c a :
barsch, blank, brav, bunt, dampf, fahl, falsch, flach, froh, hohl, kahl, klar, knapp, lahm, matt, morsch, platt, plump, rasch, roh, rund, sacht, sanft, satt, schlaff, schlank, schroff, starr, stolz, straff, stumpf, toll, voll, wahr, wund, zahm, zart

186

MORFOLOGIA

E 46

Observaţie Unele adjective oscilează între forma cu şi cea fără Umlaut, de exemplu :
banger sau bänger, blasser sau mai r a r : blässer, frommer sau frömmer, gesünder sau mai r a r : gesander, glatter sau mai r a r : glätter, karger sau mai r a r : kärger, krummer sau mai r a r : krümmer, nasser sau nässer, schmaler sau schmäler

E 47

La comparativul adjectivelor terminate în -el, se omite totdeauna vocala -e-:
dunkel — dunkler

L,a comparativul adjectivelor terminate în -en, -er, vocala -e- se omite adesea:
heiter — heit(e)rer trocken — trock(e)ner

La comparativ, adică atunci cînd e vorba de o inegalitate, termenii de comparaţie se leagă între ei prin als (decît). E 49 Ca şi la pozitiv, termenii de comparaţie stau şi la comparativ la acelaşi caz:
Er ist älter als ich. Ich sehe ihn besser als dich.

E 48

E 50

Comparativul poate fi întărit prin noch, ungleich, viel, weit etc.
E r spricht noch rascher als sie. Unsere H a u p t s t a d t ist heute viel größer als vor dreißig Jahren.

E 51

Adjectivul la comparativ, întrebuinţat atributiv, urmează regulile declinării adjectivelor la pozitiv:
der des schönere schöneren etc. ein schönerer eines schöneren etc. Roman Romans Roman Romans schönere schöneren etc. eine schönere einer schöneren etc. die der Geschichte Geschichte Geschichte Geschichte das des schönere schöneren etc. ein schöneres eines schöneren etc. Mädchen Mädchens Mädchen Mädchens

SUPERLATIVUL
(Die Höchststufe)

E 52

Superlativul arată gradul cel mai înalt sau cel mai scăzut al însuşirii unui obiect:
Bukarest ist die größte Stadt unseres Vaterlandes. Das ist der kürzeste Weg zum Bahnhof.

ADJECTIVUL

187

Superlativul se formează din adjectivul la pozitiv (-f- Umlaut) + (e)st:
schön -\- st = schönst jung + Umlaut -f st «= jüngst­ süß -\- est = süßest-

,

şi la

Primesc Umlaut la superlativ comparativ.

numai acele adjective care îl primesc

E 53 E 54

Vocala e se intercalează la superlativ totdeauna la adjectivele monosilabice terminate în : -d, -s, -ß, -st, -t, -tz, -x, -z precum şi la polisilabicele cu aceleaşi terminaţii, dacă sînt accentuate pe ultima silabă:
süß dreist pozitiv: fad kraus fadeste krauseste süßeste superlativ: dreisteste spitz fix kurz pozitiv: sanft interessant spitzeste interessanteste superlativ: sanfteste fixeste, kürzeste însă: gefürchtet — gefürchtetste, passend — passendste, reizend — reizendste

Observaţie^ Adjectivul groß, deşi se termină în ~ß, nu intercalează e la superlativ:
pozitiv: superlativ: groß größte

E 55

Superlativul

se întrebuinţează

îndeosebi: hotăE 56

1. atributiv. î n cazul acesta este, de regulă, precedat de articolul rit şi urmează regulile declinării adjectivelor atributive:
der schönste Roman des schönsten Romans etc. die schönste Geschichte der schönsten Geschichte etc. das schönste Märchen des schönsten Märchens etc.

2. circumstanţial. î n cazul acesta este precedat de am şi se termină în -en: am schönsten sau de aufs şi se termină în -e: aufs schönste 3. predicativ. Ca superlativ predicativ se foloseşte: a) superlativul precedat de am b) superlativul precedat de articolul hotărît;
Andrei ist am fleißigsten sau Andrei ist der fleißigste.

E 57

E 58

Superlativul

poate fi întărit p r i n : aller, weitaus, bei weitem etc.

E 59

Das ist die «Weegünstigste I/ösung. E r ist weitaus (bei weitem) der fleißigste Schüler.

188

MORFOLOGIA

CAZURI

SPECIALE

DE

COMPARAŢIE

1. Cîteva adjective formează gradele de comparaţie în mod neregulat:
Pozitiv Comparativ besser mehr minder weniger Superlativ am "besten der, die, das beste am meisten der, die, das meiste am der, am der, mindesten die, das mindeste wenigsten die, das wenigste

E 60 E 61 E 62

gut viel wenig

E 63 E 64

nah hoch

näher höher

am nächsten der, die, das nächste am höchsten der, die, das höchste

E 65

2. Un grup de adjective au numai două grade de comparaţie: pozitivul (după formă comparativ, după sens pozitiv) şi superlativul.
der \ r .. „..__ äußere die —^ äußerste das / der v die — — innere das / innerste der v untere die - ^ unterste das / der \ die das der die das der die das
r _,

obere oberste

der die das der die das

["hintere ' [hinterste

mittlere mittlerste •vordere vorderste

[ niedere niederste

E 66

3. Pentru a compara două însuşiri ale aceluiaşi obiect, se pun înaintea adjectivului la pozitiv: mehr, eher, weniger.
Ich war mehr tot als lebendig. E r ist eher fleißig als klug. Sie ist weniger fleißig als klug.

E 67

.4. Participiile au grade de comparaţie numai dacă sensul lor adjecti­ val predomină sau dacă au devenit adjective:
reizend — reizender — reizendste ausgezeichnet — ausgezeichneter — ausgezeichnetste

J

ADJECTIVUL

189

5. Cu valoare de superlativ (aşa-zise superlative populare — Volkssüperlative-) se întrebuinţează anumite adjective compuse al căror cuvînt deter­ minativ are o valoare expresivă mai m a r e :
Äieyschlank, schneeweiß, uralt

E ß8

6. Adjectivele sau participiile compuse — cu excepţia celor de la punc­ tul 5 — formează gradele de comparaţie: a) prin trecerea cuvîntului de bază la gradele de comparaţie — dacă elementele adjectivului compus şi-au pierdut sensul originar:
Pozitiv •weittragend de însemnătate mare Superlativ -weittragendst de cea mai mare însemnătate

E 69

b) prin trecerea cuvîntului determinativ la gradele de comparaţie — dacă elementele adjectivului compus nu şi-au pierdut sensul originar:
Pozitiv vielhietend care oferă mult Superlativ meistbietenA care oferă cel mai mult

E 70

c) I/a anumite adjective compuse se observă oscilaţii; uneori se trece cuvîntul de bază la gradele de comparaţie, alteori cel determinativ:
Pozitiv weitgehend Superlativ weitestgehend •weitgehendst

E 71

7.jUnele adjective nu au grade de comparaţie: a) Adjectivele de origine negermană care denumesc culori:
rosa, beige

E 72

b) superlativele populare :
todernst, stockfinster

E 73

c) adjectivele care prin sensul lor nu pot fi supuse comparaţiei:
schriftlich, mündlich, tot, taub

E 74

. . . . Übersetzung (letzt) ? h) Das ist eine . „. Antwort (falsch) ? / ) Was kostet unser . d) Ist das ein . Zimmer und zeichnen mit. . b) Hier ist eine . . . j) Hier ist dein . interessant). . . . Buch (neu). Blumen (rot). Bild (groß). Wörter (schwierig). . (lieb. . m) . k) Das sind . schwach). .ISO MORFOLOGIA EXERCIŢII i cu adjectivele din paranteză. Hörsaal (groß). das ist eine . Aktentasche (neu).Blei­ stiften (klein. Zeitschrift. Schrank (neu) ? g) Ist das ihre . . Übung (schwer). bunt).. Schülerin die Übung mit den . b) Der Lehrer erklärt der . . . . <h a) Die Kinder sitzen in einem . .. la a) . Kinder werden gelobt (fleißig). . . . . . Sprichwort (deutsch) ? e) Ist das eine . . . i) Rechts hängt ein .. Freund. . . I) In diesem Garten sind nur . . . c) Dort befindet sich der . .. . . . Verben \neu.

Schreibtisch [bequem). . . Zeitungsartikel über den . . . e) An . . . Wälder und . Wörterbuch bei mir (gut). . iedes kleine Kind.diese lange Straße. . . . gut. . . . . . . h) I n diesem . . . Ausstellung besuchen (groß). es ist ein . . e) Mein Freund erzählt viele .EXERCIŢII 19Î c) d) e) tapfer). . f) Sein Freund arbeitet an einem . Lehrbücher (alt). b) Ich habe kein . . Film {neu). f) Wir werden morgen die . neu). . . . Tee (heiß). . la cazul potrivit: ' '{Declinaţi la singular urtnătoarele grupuri de cuvinte: der große—Bus. . . . Ich arbeite an einem . . . . dieser ^r ii n pJlW:a I d j g ^ J . . bring dein . . Freund und bringt ihm einige . . Bücher (krank.<. . . Mädchen: „ I m Kühlschrank steht eine Flasche . ich brauche noch meine . Felder (grün. neu). Laboratorium arbeitet ein . . a) Otto wäscht sich am Morgen mit . Tagen fährt mein . . er macht keine . . . Interesse gelesen. kein kranker Mensch. . . . jeder gute Sportplatz. Bier (klein. . Fehler mehr c) Brauchst du dein . reich). neu). . Professor (modern. Wörterbuch mit (gut. . . schön). . kalt). Freund Otto mit seinem . Geschichten (lustig). Auto aufs L a n d (schön. . . . Wörterbuch. Fehler ? — Nein. . . denn ich habe kein . die neue Wohnung. . interessant). f) Wir haben dieses Buch mit . cazul acuzativ: Jfl Completaţi cu adjectivele din paranteză folosind a) Else liest den . . . . Wasser (kalt). c) Ich trinke gern . . Zwergen vor (klein* E r kam zu unserem . Ich lese meinem . . bekannt). Sohn ein Märchen mit . Film (interessant. d) Die Mutter sagte dem . . b) Macht er . dieser schöne Garten. Konzert zu spät (letzt). g) Ich kann diesen Prospekt nicht übersetzen. ienes schöne Bild. das moderne Warenhaus. Roman (groß. g) Aus dem Zug sahen wir .^ i i sügft „Mannj . d) Otto besucht seinen . . *c ••ţi cu adjectivele din paranteză. Lehrbuch noch ? — J a . .

jene hohen Wohnblocks Traduceţi în limba germană: a) Ai citit noua carte a acestui tînăr poet? b) Marile păduri ale patriei noastre sînt bogate în animale sălbatice. Kind eine Arznei (krank)ăM'" Der Arzt untersucht das . . . Monat hatte ich Urlaub (vorig). diese schönen Jflnţngn. . Blumen (duftend). . . I m Garten blühten viele . . . . . Wald (dicht). . Kräften kehrte ich zu meiner Arbeit zurück (frisch). A. . . f< Completaţi cu adjectivele din paranteză. . Ausflüge und besichtigte die . folosind cazul potrivit: \ Tr* Completaţi cu adjectivele din paranteză. Uhr liegt auf dem Tisch (neu$* Das Zifferblatt der . . . I m . . . Läufer nimmt auch an diesem Wettkampf teil (bekannt^ ]/ Dort steht das Auto des . . Nicht weit vom Dorfe war ein . Haus (schön). keine tiefen Stellen. d) Lemnul bradului verde se foloseşte în industria hîrtiei. interesanta expoziţie şi marea sală de festivităţi a uzinei noastre. und mit . Dorf (klein). g) Arăt cu plăcere vizitatorilor frumosul club. Uhr immer am Abend auf (neujb Das . Ich fuhr in ein . . . Kind h a t t e hohes Fieber (krankt/ Heute ist der Zustand des . . . . . e) Am citit traducerea excelentă a acestei silitoare studente. schön). B. . yt Die Freunde gratulierten dem . c) Lemnul moale al mesteacănului nu este aşa de preţios ca lemnul tare al fagului verde. . Ich wohnte in einem . Freund machte ich . . . Tagen ging ich baden (heiß). . . Ich habe mich erholt. Mit meinem . Uhr zufrieden (neujßA/^ I c h ziehe die .192 MORFOLOGIA Declinaţi la plural următoarele grupuri de cuvinte: meine gnţeri Freunde unsere neuen Filme. Dorf lag am Ufer eines . . . . . . Gegend (gut. Kind (krank)^ ' la cazul corespunzător: J . keine alten Häuser. breit). Läufers (bekannten . . Gartens (blühend). . inter­ essant. . Das . Das Haus lag inmitten eines . Läufer (bekanntet* l Die . Kindes besser (krankt Die Mutter gab dem . C. / ) Citesc acum scrisoarea bunului meu prieten. . . . . a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) Der . Uhr ist sehr klein (neu%& Otto ist mit der . . . Läufer zum Sieg (bekannt^ JjS Bin Reporter besuchte den . Flusses (still. . . . An . . . .

). noch nicht (dein kleiner Bruder. bunt. . ernsthaft V/7ÎL M 7 Formaţi Model: din cuvintele date propoziţii. . modern. . dar See. . . kurz. . . das kleine Mäd­ chen. dicht. stark. die alte Dame). gegenwärtig. . . ü" c) In unserem . c) Der Betreuer führt . dieses berühmte Museum). gesund. . trocken. . angenehm. lebendig. Touristen kommen im Sommer nach Mamaia (auslän­ disch^. sprachlich. rund. eine Zeile übersprungen (diese schöne Erzäh­ lung) . i) Otto begrüßte voller Freude . . Darbietungen im Kulturheim (musikalisch^^ [1121 Completaţi propoziţiile de mai jos cu cuvintele din paranteză. lang . a) das Meer. . . hoch.) h) Marie. Theatervorstellun­ gen statt (neu'$interessant)i&ß**" d) V i e l e . fest. fortschrittlich.. . . Menschen kämpfen für den Frieden (fortschrittlich^/^ i > b) Viele .eckig. . f) Du hast beim Desen . meine Schwester. das junge Mädchen. Schauspieler treten im Kulturheim unseres Werkes auf (bekannt$ß\j e) Die Arbeiter unseres Werkes besuchen alle . (Respectaţi cazul): a) Wir kennen . . scheintot. hölzern. . der junge Leh­ rer. farbig. groß b) der Bleistift. klug. der neue Student). . falsch gesungen (das neue Lied). . . g) Wir suchten die Übersetzung . du hast die erste Strophe . . . alt Mein Bruder ist älter als meine Schwester. (sein alter Freund — la pl. ''• d) Der Füllhalter . »13 J Grupaţi adjectivele de mai jos in: a) adjective care pot fi comparate . Kulturheim finden oft . . fertig. b) Die Arbeit . . der ausländische Tourist. . ist fehlerlos (diese fleißige Schülerin. faulig. . silbern. durch die Stadt (la pl. wiedergeben (der deutsche Text). schwindlig. der Füllhalter. b) adjective care nu pot fi comparate. . musikalisch. e) Du sollst den Inhalt . liegt auf dem Pult (der junge Lehrer). rot.. trecînd adjectivele la comparativ : mein Bruder.EXERCIŢII 193 i ^ţs^Completaţi cu adjectivele din paranteză: a) Alle . im Wörterbuch (das unbekannte Wort — la pl.

mächtig . als der Apfelbaum dort (hoch). kurz. seine Arbeit sei . . begrüßte die Delegation. als die Arbeit seiner Kollegen (wichtig). die Nächte. dick mein Zimmer. b) Sie fand in der Bibliothek ein . Formaţi superlativul următoarelor adjective: f interessant. c) Mein . begabt.[schwer. Completaţi cu adjectivele din paranteză la gradul comparativ: a) Diese Ljnde ist . fiţi atenţi la declinarea adjectivului. der Lesesaal. d) Mit einem (gut) Wörterbuch könnte ich auch diesen Text über­ setzen. c) Eine (schön) Überraschung konnte sie mir nicht machen. Das Boot schoß^chnell Ä^eiru Pfeil davon. ipK Completaţi propoziţiile următoare cu als sau w i e . . Weg (kurz). kurz der Hörsaal. . darum wählen sie einen . . . . Eisen. hoch Stahl. alt Treceţi adjectivele din paranteză la comparativ. g) Dieser Film machte auf ihn einen . im Sommer. Bruder ist jetzt" erst in der 7. e) Seine . Ein Mädchen. wichtig. groß. . der Bruder. . Schwester studiert Mathematik (alt). schjank ţîifc&eine Tanne. gut. tief.te wirkt die Tat."arm. . hart. . meine Mutter. groß die Schwester. . a) Der (kurz) Weg führt durch den Wald. / ) Wir finden heute in den Eäden unserer Stadt (schön und gut) Waren als früher. . fleißig. dein Zimmer.. das Heft. jung mein Vater.194 MORFOLOGIA c) d) e) f) g) h) i) das Buch. . als deine (schwer). . h) Er sagt immer. d) Sie beeilen sich. . b) Er kam auf einem (kurz) Weg. Überzeugender ă ^ a l l e Wor. a) b) c) d) e) Dein Bruder Hans arbeitet mit größerem Fleiß ß~~ du. Eindruck als jener (tief). g) (fleißig) Menschen erzielen in ihrer Arbeit (gut) Ergebnisse. die Tage. Ich habe ein besseres Buch fift er. f) Meine Arbeit ist . Buch (spannend). klug. e) Ich möchte ein (spannend) Buch lesen. Klasse (jung).

. Alaltăieri a fost mai rece. Kind der Familie ist nur zwei Jahre alt" ( kleinS䣣\i Der . . c) Ein Rumäne lernte den Deutsch.den Rumänen und brachte ihm einige Bücher. 22. dar duminică a fost ziua cea mai rece din această iarnă (a acestei ierni). „Ich wette. b) Care lună este mai lungă. Aber um den See herum ist er (lang). Das Schulgebäude ist aber . . Peter sagt: „Wenn wir die Landstraße benutzen. " .kennen und führte ihn mit seinem Wagen in die Stadt. d) Otto scrie frumos. însă Mariana scrie cel mai frumos. Das Kulturheim ist . ± A Die .i EXERCIŢII 195' UT Completaţi. . comparativ şi superlativ : a) Die Studenten suchen auf der Karte den Weg für ihre Wanderung. . b) Fr ist Deutsch£/l. . . erwidert Otto. . . (hoch).Andrei locuieşte mai departe şi Paul foarte departe. sagt Peter. .kam gestern nach Bukarest. e) Ceahlăul este înalt. Sohn studiert Chemie (alt&tfm J* Der Vater erzählt immer fy^(interessant^fyX^ Der Student Peter lernt ffTQpitjM Q#L ' Diese Frage ist Completaţi cu adjectivele date. . iunie sau iulie? c) Locuiesc departe. la pozitiv. .folosind la superlativ adjectivele din paranteză: «) b) c) d) e) f) g) Der O .. ". Stadt an der Spree ist Berlin (bedeutendste & . . d) Am anderen Morgen besuchte der Deutsch. b) Dieses Haus ist . f) Astăzi este rece. .. ist er . „Mein Rucksack ist aber be­ stimmt . El este cel mai înalt munte al ţării noastre.x Das . . c) „Mein Gepäck ist . i s t ! " ruft Hans (schwer). . . Completaţi adjectivele şi participiile substantivizate cu desinenţele corespunzătoare: a) Bin Fremd. . Ana scrie mai frumos decît Otto. 21« Traduceţi în limba germană: a) Cea mai scurtă lună a anului este februarie. .. Negoiul este însă mai înalt decît Ceahlăul. ist unser Weg 8 km |* Gehen wir durch den Wald. .. Fluß Rumäniens ist die Donau (groß). daß mein Gepäck .

Unser . es gibt nichts Herrlicher. Der Genosse spricht mit unserem .zum Geburtstag! . 25. Klassenlehrer. Transformaţi adjectivele predicative tipărite cursiv. Peter mulţumi călătorului pentru informaţie. Klassenlehrer ist unser Deutschlehrer.trinken. înţeleptul nu vorbeşte prea mult. . Călătorul îl rugă pe funcţionar să-i dea un alt formular. Băieţii o ajută pe bătrînă să ducă geamantanul la gară. Bătrîna povesti copiilor o istorioară frumoasă.196 MORFOLOGIA e) Haben Sie Verwandtem Bukarest ? Ja.und Interessant. g) Der Fremd?. . Medicul prescrie bolnavului un medicament.bewunderte die herrliche Natur. . k) Ich wünsche Ihnen alles Gut.! Traduceţi în limba germană: a) b) c) d) e) /) g) h) i) Poeţii cîntă frumosul şi binele.sehen. Acest călător este german.als das Meer!" h) Der Reisend. . ich bin zu meinen Verwandt­ auf Besuch gekommen. Noul învinge vechiul. . f) Sein Vater ist Beamt#tin einem Büro in Bukarest. în adjective atributive: a) Unser Klassenlehrer ist jung." j) In diesem Museum können wir viel Schön. i) Peter sagte: „Ich möchte etwas Kalt. Wir haben einenjfe^Classenlehrer. rief: „Glauben Sie mir.

. . Der . Ein . . . . . JungeiKantworten richtig. Wohnblock. Die . Das . b) Oaspeţii străini vor face mîine o interesantă excursie la Predeal. . . Der Klassenlehrer ist mit den . . . . . d) Der Wohnblock ist groß. . . Tag. . .EXERCIŢII b) Das Mädchen ist fleißig. Schüler standen auf dem Bahn­ steig. Wir essen gern . . . . Bald kommen . . . Hier ist noch ein . . . 27. . . Die . Jungen sind richtig. . Obst essen. Kirschen. . Die Übersetzungen der . . . und wir können aufs Dand fahren.ßTraducefi în limba germană: a) Duminica viitoare vom merge din nou la operă. . . . Mädchen half bei der Ar­ beit. Anca ist ein . . Wohnblock. Heute war ein . c) Fratele meu mai mic este foarte mulţumit cu noua sa bicicletă. . Anca!" c) Ali« Jungen sind aufmerksam. . DieXehrerin sagt dem . Mädchen: „Sehr gut. . Wohnen Sie in dem . . Wohnblock dort ? 26. . Mit großem Appetit aß er das . Mädchen pflückten Kirschen. Tage des Sommers. c) Der Tag ist schön. . Mädchen. Bald kommen die . . Wann pflückt ihr die . Kirsche ! Ihr sollt nur . Obst. . e) Das Obst ist reif. Das . . b) Das Mädchen ist eifrig. Jungen zufrieden. . d) Die Kirsche ist reif. Tag ist zu Ende. . Ein . . Schüler half dem Lehrer. . . Completaţi cu adjectivele folosite atributiv: a) Der Schüler ist diszipliniert. Wohnblock dort ? Auch hier sehe ich einen . . Kirschen ? Gib dem Kind eine . . . . Mädchen zeigt seine Hefte. Schüler stiegen ein. . Sehen Sie den. . . Mädchen half gern. Tage.

Drumul acesta este lat numai de un pas. Ai văzut noul meu televizor? Argintul nu este un metal atît de scump ca aurul. Vara trecută am cunoscut-o pe sora ta mai mică. Acest învăţat este convins de justeţea teoriei sale. Ducrările celor mai mulţi studenţi ai grupei noastre sînt bune. Dragă prietene. îţi doresc toate cele bune de Anul nou 1 Este ceva nou de văzut în această expoziţie? Fiul mai mic al prietenului meu studiază medicina. Erika merge la cea mai bună prietenă a sa. Pictorul este îndrăgostit de minunatul peisaj. Cîinele acesta este credincios stăpînului său. Sînt gata de călătorie.198 MORFOLOGIA d) e) -f) g) ft) i) j) k) I) m) n) o) p) r) s) t) u) v) î n acest nou bloc este un foarte bun ascensor. . Mica fată păli de frică. Aceasta este cea mai înaltă clădire a oraşului. Sora mea este mai tînără decît mine. Iyîngă mine în compartiment stătea un domn mai în vîrstă.

. un sub. jemand. Das ist sein Buch. Der Schüler lernt fleißig. de obicei. pronumele nehotărît (das Indefinitpronomen — das unbestimmte Fürwort) : man.F 1 stantiv. du. dein etc. pronumele reflexiv (das Reflexivpronomen — das rückbezügliche Fürwort) : sich pronumele reciproc (das reziproke Fürwort) : einander Pronomen — das wechselbezügliche pronumele demonstrativ Fürwort) : dieser. wir etc. welcher etc.PRONUMELE -• (Das Pronomen — Das Fürwort) Pronumele este partea de vorbire care înlocuieşte. niemand etc. pronumele interogativ (das Interrogativpronomen — das fragende Fürwort) : wer ? was ? welcher ? pronumele relativ (das Relativpronomen — das bezügliche Fürwort): der. în limba germană distingem opt feluri de pronume : > . Das ist Karls Buch. Er lernt fleißig.F 3 pronumele personal (das Personalpronomen — das persönliche Fürwort) : ich. (das Demonstrativpronomen — das hinweisende pronumele posesiv (das Possessivpronomen — das besitzanzeigende Fürwort) : mein. jener etc.

persoana căreia i se adresează vorbitorul: singular du 1 . dieser Tisch ist besetzt. . . aber jener ist frei. Anumite pronume pot fi substantivizate: Die Meinigen lassen Sie herzlich grüßen. ? Sie — forma (pronumele) de politeţe 3.. \ persoana I plural mr J 2. persoana despre care se vorbeşte: singular masculin er feminin sie neutru es plural masculin feminin > neutru persoana a IlI-a sie ' .. El desemnează: 1. Man h a t uns nicht verständigt. persoana care vorbeşte: singular ich 1 . . . Alte pronume pot fi folosite atît adjectival cît şi substantival: Ist dieser Tisch frei? Nein. PRONUMELE PERSONAL (Das Personalpronomen — Das persönliche Fürwort) F 4 Pronumele personal este un pronume folosit substantivat.200 MORFOLOGIA F 3 Unele pronume se întrebuinţează numai substantival: Ich sehe niemand. } persoana a Ii-a plural w J singular 1 .

Observaţii 1. wir unser uns. pronumele personal cu funcţia de subiect nu poate fi omis. G.PR0NUME1E 201 DECLINAREA PRONUMELUI PERSONAL Pronumele personal îşi schimbă forma la persoana I şi a Ii-a după F £ număr şi caz. D. A. B. în funcţie de context. es *" seiner (sein) ihm es < er seiner (sein) ihm ihn sie ihrer (ihr) ihnen sie F 7 Sie Ihrer Ihnen Sie F 8 . în limba germană. sie. Pronumele personal se declină în felul următor : Singular Persoana I Persoana a II-a m. prin ei sau ele. du deiner (dein) dir dich Plural N. iar la persoana a IlI-a şi după gen. G. G. n. Astfel sie (plural) se traduce. A. uns ihr euer euch euch Pronumele de politeţe Singular şi Plural N. ich meiner (mein) mirmich . D. ca în limba română: Merg azi în oraş = Ich gehe heute in die Stadt. N. F & Persoana a III-a /• sieihrer (ihr) ihr. I^a persoana a IlI-a plural nu se mai face deosebirea de gen. A.

prin forma accentuată a pronumelui personal sau printr-un alt pronume) este adesea dublat printr-o formă neaccentuată a pronumelui personal corespunzător. -mi4. — Pe care dintre cei doi băieţi l-ai chemat ? Welchen der zwei Jungen hast du gerufen ? — Pe acesta nu l-am chemat. deoarece pentru fiecare persoană nu există decît o singură formă a pronumelui personal. dar i-am vizitat pe părinţii lui. numai la modul imperativ. la persoana a Ii-a singular şi plural: Komm her ! Kommt her! F 10 3. . de obicei. în limba germană pronumele per­ sonal nu are o formă accentuată şi alta neaccentuată. Pronumele personal cu funcţie de subiect se omite. printr-un pronume personal precedat de o prepoziţie: Gedenke seiner! = Gîndeşte-te Im el! F 13 b) se întrebuinţează în limba germană numai după anumite verbe {vezi S 29) sau adjective (vezi T 3). l-am chemat pe celălalt. Mein Freund. wohl aber seine Eltern. pe care nu-/ văzusem de mult. -mi. î n limba română. — Prietenul meu. m-a vizitat ieri.=expiimaţ. F 11 în limba germană o astfel de dublare nu este posibilă. besuchte mich gestern. 5.o singură dată : prin substantiv. Genitivul pronumelui personal: F 12 a) se traduce în româneşte de obicei. Spre deosebire de limba română. Diesen habe ich nicht gerufen. ich habe den anderen gerufen. mi mir mi-. den ich lange nicht gesehen hatte. pronume L-ai vizitat pe prietenul tău > Hast du deinen Freund besucht? — Pe el nu l-am vizitat. Ihn habe ich nicht besucht. în limba germană.202 MORFOLOGIA F 9 2. ci numai yma jigigimL'i mie îmi. complementul (exprimat printr-un substantiy. jGomplemen*ttl-es-te--deci-.

pronumele personal de persoana a II-a. deinethalben etc. Traducerea în limba română a pronumelui personal de persoana a F 16 II1-a singular şi plural este în funcţie de genul substantivului 'românesc pe care-1 înlocuieşte: Die Partei führte unser Volk zum Siege. deinesgleichen etc. Par­ 8. sein se folosesc numai în F 15 anumite expresii şi în limbajul poetic: Vergiß mein nicht! das Vergißweiwicht . El este forţa conducătoare în stat. ihretwegen etc. unsertwillen. .. dein. Pronumele de politeţe Sie (dumneata-dumneavoastră. Sie ist die führende Macht im Staate.PROKUMEtE 203 c) poate forma compuse cu: halben . meinesgleichen. Karl ? (Vater ? Genosse ?) Kommen Sie. dacă se referă la persoana căreia îi scriem: Lieber Georg ! Wie geht es Dir ? . în limba germană. înainte de -halben. mata) se F 17 întrebuinţează. Genossin ! (Genosse ! Genossinnen !) 9. ihrerseits. . . cere totdeauna ca predi­ catul să fie la persoana a IlI-a plural: Wohin gehen Sie. . neutru. = tidul a condus poporul nostru la Tictorie. atît cu înţeles de singular cît şi de plu­ ral. Se scrie totdeauna cu majusculă. Ca subiect. -wegen. Liebe Freunde! Wie geht es Euch ? . în scrisori. ihr) se scrie cu majusculă. singular şi plural F 1§ (du. euertwillen etc. \ F 1§ 1 . FUNCŢIILE PRONUMELUI ES Pronumele es poate să îndeplinească funcţii extrem de variate dintre care unele sînt limitate la propoziţia principală şi chiar la o anumită topică a acesteia: 1. Formele vechi ale genitivului: mein. -willen. Ihrerseits etc. F 14 6. meinetwegen. din motive eufonice. 7. fie principală fie secundară. wegen : gleichen : seits : willen : meinethalben. în orice propoziţie. es poate fi între­ buinţat cu următoarele funcţiuni: * a) Ca pronume personal de persoana a IlI-a singular. Consoana t se intercalează.

— ca subiect gramatical. es poate fi omis: Mich fror außerordentlich. în forma reflexivă impersonală: Es liest sich gut in der frischen Luft. (b) pe lîngă verbele impersonale ocazionale: — pentru a exprima un subiect nedeterminat : Es klingelt. în propoziţia principală şi în orice propoziţie secundară. Wir wußten. (Cum este această carte ? — E u cred că ea este interesantă. daß es ums Ganze geht ? Es gibt hier viel zu sehen. daß es bald regnen wird. dacă verbul exprimă o stare fizică sau spiri­ tuală : Es friert mich. Es wurde spät. — ca subiect gramatical. daß es klingelt ? — ca subiect gramatical.) F 21 c ) Ca pronume impersonal. în expresii impersonale: Es geht ums Ganze. în propoziţia. daß er es schon weiß. es poate fi omis: Mir graut (es). daß es interessant ist. daß (es) ihn fror. daß es sich im Freien gut arbei­ ten läßt? — ca subiect gramatical. în cazul ordinei inverse. Ich weiß. intraductibil: (a) pe lîngă verbele impersonale permanente (propriu-zise) — care exprimă fenomene ale naturii: — care exprimă stări sufleteşti: Wieder regnet es.) F 20 b) Ca pronume demonstrativ substantival. Da es spät wurde. daß *s hier viel zu sehen gibt. (Ştie el deja aceasta ? — Cred că o ştie. Es graut mir. Wer meiß nicht. folosite imper­ sonal : Es ist schon spät. tradus de regulă. Hörst du nicht. pe lîngă verbele sein şi werden.204 MORFOLOGIA în acest caz se traduce prin el sau ea.) Wie ist dieses Buch ? — Ich glaube. conform genului substantivului românesc căruia îi corespunde : Wo ist das Kind 1 — Es ist hier. prin aceasta sau o : Weiß er es schon? — Ich glaube. daß (es) ihm graute. principală şi în orice propoziţie % secundară. . Wir sahen. (Unde este copilul ? — El este aici. warteten wir nicht länger. î n caz de inversiune. Alle sehen. Wer weiß nicht.

la cazul dativ şi acuzativ. o singură formă proprie : F 26 JQ ich care se întrebuinţează pentru persoana a IlI-a singular şi plural. daß sie morgen kommen. F 25 Pronumele reflexiv are. Es poate fi folosit în regentă cu rol de cuvînt corelativ pentru a atrage F 24 atenţia asupra secundarei {vezi N 42. D. Ich wasche mir die Hände. PRONUMELE REFLEXIV (Das Reflexivpronomen — Das rückbezügliche Fürwort) Pronumele reflexiv arată că acţiunea exprimată prin verb se răsfrînge asupra subiectului propoziţiei: Ich merke mir die Regel. masculin. Insă: Bald kommen die Gäste. Singular E r -l Sie ) wäscht sich. N 46) : Es steht fest. însă: Immer wird hier eifrig gearbeitet. b) ca subiect gramatical al unei diateze pasive impersonale : Es wird hier immer eifrig gearbeitet. cadrul a) verbul Es se întrebuinţează numai în propoziţia principală. ocupînd în acesteia locul I : y^ pentru a dubla subiectul propriu-zis care urmează în acest ca^f după F 22 finit. Acordul predicatului se face cu subiectul propriu-zis: J Es kommen bald die Gäste. F 23 3. daß die Gäste bald kommen. Wir wissen. daß hier immer eifrig gearbeitet •wird. Wir wissen. Singular E r -l Sie / wäscht sich die Hände. Es I D. Plural Sie — waschen sich. în limba germană. . Ich wasche mich. Ich erhole mich. eminin şi neutru. Plural Sie —: waschen sich die Hände A.PRONUMELE 205 2. Es i A.

) Du besorgst mir die Karte. D. unser uns uns Persoana a II-a euer euch euch Persoana a III-a şi forma de politeţe ihrer selbst sich sich 0 b s e r v.) Ihr besorgt uns die Karten. D.) .208 MORFOLOGIA F 27 La persoana I şi a II-a. la genitiv.) Ich besorge dir die K a r t e . (Vă procurăm biletele.) Wir besorgen euch die Karten. 2. rolul pronumelui reflexiv este îndeplinit de pronumele personal la dativ sau acuzativ. a ţ i i 1. (Iţi procuri biletul. Pronumele reflexiv la genitiv se foloseşte foarte rar. (Ne procurăm biletele. Pronumele reflexiv nu trebuie confundat cu pronumele personal.) Wir besorgen uns die Karten. (Vă procuraţi biletele. meiner mir mich Persoana a II-a deiner dir dich Persoana a III-a seiner (ihrer) selbst sich sich Plural Persoana I G.) Ihr besorgt euch die Karten.) Du besorgst dir die K a r t e . dativ şi acuzativ singular şi plural. A. A. Singular Persoana I G. (îmi procuri biletul. (îmi procur biletul. (Ne procuraţi biletele. (îţi procur biletul. acolo unde formele sînt identice: Pronumele reflexiv la dativ (complementul ţ i subiectul reprezintă una şi aceeaşi persoană) Pronumele personal la dativ (complemen­ t u l şi subiectul reprezintă persoane diferite) Ich besorge mir die Karte.

) Ihr trefft uns. gg. (Sie trafen einander. (Te întîlnesc. E i s-au vizitat unii pe alţii (Ele s-au vizitat unele pe altele). (Mă întîlneşti. pi. * (Vă întîlniţi cu prietenul vostru. (Vă întîlnim. E i s-au vizitat unul pe altul (Ele s-au vizitat una pe alta).PRONUMELE 207 Pronumele reflexiv la acuzativ Ich treffe mich mit meinem Freund. Şi în depărtare se gîndeau unul la altul (una la alta).) Wir treffen euch. Şi în depărtare se gîndeau unii la alţii (unele la altele).) Ihr trefft euch mit euerem Freund. sg. (Mă întîlnesc cu prietenul meu. singular şi plural: Genitiv: Auch in der Ferne gedachten sie einander. (Ne întîlnim cu prietenul nostru. —•»•«__ Sg. dativ şi acuzativ.) .) PRONUMELE RECIPROC (Das reziproke Pronomen — Das wechselbczügliche Fürwort) F 28 F 29 Pronumele reciproc exprimă raporturi de reciprocitate : Wir machten einander Vorwürfe. Voi v-aţi ajutat unul pe altul (una pe alta). Pronumele reciproc einander este invariabil. el poate avea funcţia de genitiv. pi. Voi v-aţi ajutat unii pe alţii (unele pe altele). Acuzativ: Sie besuchten einander.) Du triffst dich mit deinem Freund. (Ne întîlniţi.) Wir treffen uns mit unserem Freund. mai ales cînd caracterul de reciprocitate rezultă din context: Sie trafen sich.F 30 mele reflexiv sich.) Ich treffe dich. Cu valoarea de pronume reciproc se întrebuinţează adesea şi fironu.) Pronumele personal la acuzativ Du triffst mich. pi. (Te întîlneşti cu prietenul tău. Dativ: Ihr helft einander.

diese. füreinander.) PRONUMELE DEMONSTRATIV (Das Demonstrativpronomen — Das hinweisende Fürwort) JF 32 Pronumele demonstrativ indică apropierea sau depărtarea (în timp sau în spaţiu) a fiinţelor sau lucrurilor la care se referă. . zueinander. auseinander. (Fraţii se iubesc unul pe altul. hintereinander. derselbe. miteinander. dieses Gefällt dir dieser Stoff ? jener. die. E r kommt diese Woche zu mir.208 MORFOLOGIA F 31 Pronumele einander se întrebuinţează deseori compus cu prepoziţii: aneinander. jene. pentru evitarea unei confuzii. ineinander. Observaţie După multe verbe tranzitive întrebuinţarea pronumelui reflexiv sieh cu funcţia de pronume reciproc poate da naştere la confuzii: De ex. dieselbe. gegen­ einander.: Die Brüder lieben sich. voreinander. se foloseşte pronu­ mele reciproc propriu-zis : Die Brüder lieben einander. das I s t der Tisch frei ? dieser. Fährst du mit dieser oder mit jener Straßenbahn ? I c h fahre mit jener. voneinander. se poate i n t e r p r e t a : — Fiecare frate se iubeşte pe sine. zwischeneinander etc. dasselbe Du bist derselbe geblieben. î n asemenea cazuri. — Un frate îl iubeşte pe celălalt. nebeneinander. nacheinander. beieinander. aufeinander. untereinan­ der. jenes Mir gefällt jener Stoff besser. durcheinander. iE 33 Pronumele demonstrative sînt: der. El se între­ buinţează atît adjectival cît şi substantival.

das dessen dem das Plural m. dasjenige E r ist immer derjenige. plural die. se poate referi la substantive de orice gen. die. întrebuinţat adjectival. Der (accentuat) Schüler lernt. das. D. solche. întrebuinţat substantival. die. selbst (selber) E r selbst (selber) muß sich entscheiden. derer der die n. meine Freundin. der. die. meine Bücher. meine Freunde. die. n. das. Pronumele demonstrativ der. die. N. der sich zu allem bereit erklärt. A. El se deosebeşte de articolul hotărît prin aceea că este accentuat. Das. Der (neaccentuat) Schüler lernt. das.PRONUMELE 209 derjenige. der dessen jdsar"'/• die deren. în timp ce articolul hotărît este neaccentuat. die deren. = Acest elev învaţă. solcher. = ElevuZ Învaţă. mein Buch. solches Noch ein solcher Füller liegt dort. atît la singular cît şi la plural: ( mein Freund. meine Freundinnen. forma neutră a pronumelui demonstrativ. derer denen die Observaţii 1. die F 36 se declină în felul următor: Singular m. { 14 Gramatica practică a limbii german« t . diejenige. G. se întrebuinţează F 34 cel mai frecvent. pronumele demonstrativ der. folosit substantival p 37 cu verbul sein. F 35 se declină ca articolul hotărît (vezi D 4). das Pronumele demonstrativ der. f.

plural diese (acesta. diese. Pronumele substantival das se poate referi la o propoziţie întreagă (pronume demonstrativ de generalizare) : Du mußt pünktlicher und gewissenhafter sein. plural jene (acela. dieses jenes dieses jenes diesem jenem dieses jenes Plural m. D. F 4Î ) 6. Atît dieser. aceasta) se referă la fiinţa sau obiectul apropiat sau cunoscut. jene. aceea) se referă la fiinţa sau obiectul depărtat sau necunoscut. cît şi jener se declină cu desinenţele articolului hotărît: F 43 Singular N. dieser jener dieses jenes diesem jenem diesen jenen /• diese jene dieser jener dieser jener diese jene n. Dacă pronumele das este precedat de o prepoziţie. die dir geholfen haben. dieses şi jener. jenes. pentru a evita anumite confuzii (vezi F 76). diese. Das poate fi folosit în regentă cu rol de cuvînt corelativ pentru a atrage atenţia asupra secundarei: Das ärgert mich. f. se înlocuieşte în limba literară de obicei printr-un adverb pronominal demonstrativ {vezi J 55-61). Genitivele dessen şi deren înlocuiesc uneori pronumele posesiv de persoana a III-a. dieser. diese jene dieser jener diesen jenen diese jene . G. A.210 MORFOLOGIA F 38 2. dieses. es gibt deren noch viele. Trebuie evitate confuziile între derer şi deren: derer se referă la un substantiv sau pronume din propoziţia care ttrmează: Gedenke derer. daß sie immer unpünktlich ist. F 40 5. 4. jene. deren se referă la un substantiv sau pronume din propoziţia precedentă: Wir sammelten gestern Himbeeren. m. jenes F 42 Pronumele demonstrativ dieser. Pronumele jener. Das habe ich dir schon oft gesagt. n. F 39 3.

selber / _ ~ ^ „ Pronumele demonstrative selbst.* dasselbe şi derjenige. dieselbe. El arată identitatea unui obiect cu sine însuşi. jenes euere. de aceea se mai numeşte şi pronume de identitate.) 2. . însăţi Observaţii 1. în locul pronumelui demonstrativ neutru dieses se poate între. ca pronume. ich selbst (selber) = eu însumi. spre deosebire de acesta. sînt invariabile. Dies (es) şi jenes folosite substantival cu verbul sein se pot referi la un substantiv de orice gen. Această formă se foloseşte mai ales substantival. seZ&siverständlich F 48 • derselbe. Trebuie evitată confuzia între selbstpronume şi selbst adverb (=chiar). stă în urma substantivului sau a pronumelui de­ terminat : Ich selbst sagte es ihm. F 45 selbst. dasjenige Pronumele derselbe. Wir studieren dasselbe Fach. plural dieselben (acelaşi.) din limba română. ca adverb.F 44 buinţa (la nominativ şi acuzativ singular) forma prescurtată invariabilă dies: Sie sprachen noch dies(es) und jenes. Selbst. selbstredend. dies konnte er aber nicht versprechen. 2. Derselbe Lehrer unterrichtet uns auch heute noch. ( = lju însumi i-ani spus-o. nu şi selber: S«?S>s<bedienung. dasselbe. dar. stă înaintea substantivului sau pronumelui deter­ minat : Selbst ich war müde. diejenige. în cuvintele compuse se foloseşte numai selbst. selbe. die. selber corespund pronumelui de F 46 întărire (însumi. das şi pronumele demonstrativ selber. dieselbe. ( = Chiar şi eu eram obosit. atît la singular cît şi la plural: Dies (es) sind meine Bücher.PRONUMELE 211 Observaţii 1.) F 47 Selbst. însuţi etc. Ich b a t ihn zu k o m m e n . aceeaşi) F 49 este compus din articolul hotărît der. însămi du selbst (selber) = t u însuţi.

dasselbe şi derjenige. der) andern eine Grube gräbt. die. Astăzi se întrebuin­ ţează. dasjenige au declinare asemănătoare. wem. înseamnă că cele două persoane au un singur stilou. este compus din articolul hotărît der şi pronumele demonstraF 52 tiv jener -f sufixul -ig. die —p = wen diejenigen. adică cele două persoane au fiecare cîte un stiloul. diejenige.212 MORFOLOGIA Observaţie F 50 Este greşită înlocuirea pronumelui personal er. plural diejenigen (acela.) Tot greşită este întrebuinţarea lui derselbe cînd nu este vorba de o iden­ titate. Pronumele derjenige. partea a doua. den \ diejenige. dieselbe. es prin derselbe. dasjenige. der ~ = wem denjenigen. Are sens determinativ selectiv. können dasselbe (corect este es) aber nicht annehmen. die \ ' ° ' N = wer diejenigen. în special. das la ace­ laşi caz. d e n e n / denjenigen. greşeală care se face uneori în limbajul comercial. dasselbe. ca un adjectiv precedat de articolul hotărît: . F 51 F 53 î n locul pronumelui demonstrativ derjenige. se întrebuinţează pronumele relative wer. wen pentru per­ soane şi was pentru obiecte. die­ jenige. die ihm leichter vorkamen. Wer (= derjenige. das) se declină ca articolul hotărît. Corect este: „Mein Bruder und ich haben den gleichen Füllhalter" sau: „Mein Bruder und ich haben Füllhalter derselben Marke". aflat la începutul propoziţiei şi urmat de pronumele relativ der. aceea care). fällt selbst hinein. die / dasjenige. Prima parte a acestor pro­ nume (der. Analog: diejenige. dasjenige. dem v derjenigen. Dacă se spune: „Mein Bruder und ich haben denselben Füllhalter". die. sie. die / demjenigen. dar de aceeaşi marcă." dieselbe. (Wir haben Ihr Angebot erhalten. diejenige. ci numai de o asemănare. das diejenigen. die \ / _ F 54 Pronumele demonstrative derselbe. în stilul oficial cancelaristic cînd urmează o propoziţie atributivă relativă şi cînd pronumele demonstrativ der ax putea fi con­ fundat cu articolul der: Er machte nur diejenigen Übungen.

A. adesea identitatea. derselbe desselben demselben denselben derjenige desjenigen demjenigen denjenigen Plural n. n solche solcher solchen solche solche solcher solcher solche . urmat de articolul nehotărît: solch (ein. f. solches. A. G. D. solche. F 55 o astfel de. G. solche. calitatea. kein solches. solche. solcher solchen (solches) sochem solchen / • Plural n. solches solchen (solches) solchem solches m. D. dieselben derselben denselben dieselben diejenigen derjenigen denjenigen diejenigen f. A. El apare: 1. ein solches. 2. solche. precedat de articolul nehotărît: ein solcher. într-o formă prescurtată nedeclinabilă. solches Pronumele demonstrativ solcher. plural solche (un. sau de articolul nehotărît negat: kein solcher. ein). 3. eine solche. solches. pl. n.PRONUMELE 213 Singular m. Neprecedat de articol se declină ca un adjectiv neprecedat de arti. eine.F 56 col sau de pronume {vezi E 15): Singular] m. dasselbe desselben demselben dasselbe dasjenige desjenigen demjenigen dasjenige m. N. D. dieselbe derselben derselben dieselbe diejenige derjenigen derjenigen diejenige solcher. G. keine solche. N. keine solchen. N. în general. f. pl. neprecedat de articol: solcher. atare) indică.

î n acest caz se declină numai articolul. la plural se declină ca atunci cînd este neprecedat de articol (vezi şi schema precedentă). el se declină la plural ca un adjectiv precedat de articolul hotărît. Solch ein Buch liest man gern. D. cel mult înaintea genitivului unui substantiv cu desinenţa -en sau -n : Solch« Kranke« Arzt zu sein ist nicht leicht.214 MORFOLOGIA Observaţie F 57 Genitivul masculin şi neutru solches se foloseşte azi mai rar. Se declină numai adjectivul. Bin solcher interessiert mich. A. nehotărît negat sau un pronume posesiv: Singular m. (k)ein (k) eines (k) einem (k) einen solcher solchen solchen solchen / • Plural n. G. Observaţie Pronumele solcher. Dacă pronumele solcher este precedat de articolul nehotărît negat. f. . N. Numai rareori este folosit şi substantival: Der Kall ist schwer. F 58 Precedat de articolul nehotârît sau nehotărît negat se declină ca adjec­ tivele precedate de articolul nehotărît. solches se întrebuinţează astăzi în special F 61 adjectival. F 60 Forma prescurtată solch se întrebuinţează : a) înaintea articolului nehotărît : Solch eine Überraschung lasse ich mir gern gefallen. b) înaintea unui adjectiv atributiv: Solch schönes Wetter h a t t e n wir selten. solche. n. keine keiner keinen keine solchen solchen solchen solchen (k)eine (k) einer (k) einer (k)eine solche solchen solchen solche (k)ein (k) eines (k) einem (k)ein solches solchen solchen solches Observaţie F 59 Dacă pronumele solcher este precedat la singular de articolul nehotărît. m.

unsere Hauptstadt Pronumele posesiv s-a format din genitivul pronumelui personal. ich II. Se întrebuinţează în majoritatea cazurilor adjectival: mein Füllhalter. număr şi caz cu obiectul posedat: ein \ . F 64 DECLINAREA PRONUMELUI POSESIV F 65 Pronumele posesiv se acordă în gen. Nom. es seiner ! 4sein wir IL ihr III. ihre Tinte. euer Buch Observaţie Noţiunile posesor şi obiect posedat trebuie înţelese în sensul larg al cuvîntului: unser Vaterland. pos. meine Heimat. ir mein unser euer ihrer Ihrer 1 1 1 1 i i unser euer ihr Ihr Observaţie Pronumele posesiv de politeţe se scrie cu iniţială mare. pers. sie Sie er seiner 1 sein pron. Nom. du deiner 4dein III. meiner Gen. > Bleistift mein / eines \ meines )Bleistifts / eine \ Feder meine / einer \ meiner } Feder / . pron.PRONUMELE 215 PRONUMELE POSESIV (Das Possessivpronomen — Das besitzanzeigende Fürwort) Pronumele posesiv înlocuieşte atît numele posesorului cît şi pe cel al F 62 obiectului posedat. sie ihrer 1 \ ihr I. I. F 63 Fiecărui pronume personal îi corespunde un pronume posesiv: pron. pers.

ein \ Bruder sein / eines \ seines / 'Bruders F 67 La plural. a I l l . a I i .n.216 MORFOLOGIA F 66 J^a singular.te V/^Federn /OHcfte meine*^ N.a ich du f er sie es Pronume posesiv . a I i . %.f. a I l I .a ihr pers. 4 « <% DECLINAREA PRONUMELUI POSESnr Singular Plural n.N. mein meines meinem mein dein deines deinem dein wi. -& .> mein —*• dein — • sein > . IS. pronumele posesiv se declină cu desinenţele articolului nehotărît: N. F 68 Alegerea pronumelui posesiv este în funcţie de posesor Posesor sgpers. «x ^ i ~ » mein meines meinem meinen dein deines deinem deinen meine meiner meiner meine deine deiner deiner deine ^ •4 Vi. I . die \x>~. pers. meine meiner meinen meine deine deiner deinen deine mm ZrjlMi «"• <^*«« i • f. I wir pers. pers.BleistiJ.> ihr — sein > —»• unser -*• euer —*• ihr — Ihr > pi.a pers. pronumele posesiv se declină cu desinenţele articolului hotărît: N.a sie Pronume de politeţe: Sie F 69 m.

sein seines seinem seinen ihr ihres ihrem ihren sein seines seinem seinen unser uns (e) res uns (e) rem uns (e) ren euer eu(e)res eu(e)rem eu(e)ren ihr ihres ihrem ihren Ihr Ihres Ihrem Ihren Observaţie Vocala e din paranteză poate fi omisă.n.=> seine <% ihre ihrer ihrer ihre seine seiner seiner seine uns(e)re uns(e)rer uns(e)rer uns(e)re eu(e)re eu(e)rer eu(e)rer eu(e)re ihre ihrer ihrer ihre Ihre Ihrer Ihrer Ihre seine seiner seinen seine uns(e)re uns(e)rer uns (e) ren uns (e) re eu(e)re eu(e)rer eu(e)ren eu(e)re ihre ihrer ihren ihre Ihre Ihrer Ihren Ihre .PRONUMELE 217 Singular <m.f. Plutal n. sein seines seinem sein ihr ihres ihrem ihr sein seines' ' seinem sein unser uns (e) res uns (e) rem unser euer eu(e)res eu(e)rem euer ihr ihres ihrem ihr Ihr Ihres Ihrem Ihr m. seiner . seine seiner seinen seine ihre ihrer ihren ihre y. seine ^ seiner 2 .

spre deosebire de cea română. es ist die meinige. rude. F 71 Observaţie î n limba germană. seine etc. plural denumeşte de obicei. deine. F 74 c) în locul formelor : der (die. pronumele posesiv atributiv se pune înaintea substantivului. es ist der meint. lucruri personale. Uneori. ocupaţii: Ich habe das Meinige getan. F 75 4. ( = Am făcut ceea ce îmi incumbă (este de datoria mea).) l/â. în cazurilor. Alteori. F 73 3.218 MORFOLOGIA ÎNTREBUINŢAREA jr 70 PRONUMELUI POSESIV majoritatea 1. das) meine. atributiv: Mein Lehrer lebt jetzt in Braşor. ein Uns(e)r(ig)er întrebuinţat la singular. care rămîne nearticulat: unsere Schule = şcoala noastră mein Buch = cartea mea F 72 2. în cazul acesta se declină ca adjectivele substantivizate şi se scrie cu majusculă: die Uns(e)r(ig)en. ( = Multe salutări de la ai mei. es ist meiner. b) precedat de articol: în cazul acesta se declină ca un adjectiv pre­ cedat de articol: I s t das Ihr Füller ? J a .) . persoane apropiate: Viele Grüße von den Meinfigjen. pronumele posesiv se întrebuinţează şi predicativ. pronumele posesiv se întrebuinţează substantival fie: a) neprecedat de articol. Pronumele posesiv adjectival se întrebuinţează. treburi. Pronumele posesiv poate fi substantivizat. î n acest caz este invariabil: Der Bleistift ist mein. denumeşte o persoană apropiată. în cazul acesta se declină ca articolul hotărît: I s t das Ihr Füller ? J a . se pot între­ buinţa şi formele derivate cu sufixul -ig: Ist das deine Uhr ? Ja.

Wer kommt ? Ein Schüler kommt. PRONUMELE INTEROGATIV (Das Interrogativpronomen — Das fragende Fürwort) Pronumele interogativ poate ţine locul unui nume aşteptat ca răspuns la o întrebare. —Maria merse cu Hilda şi fratele ci în oraş.PRONUMELE 219 5. Con­ fuziile acestea apar în special. Observaţie î n prima propoziţie. cînd genul subiectului este identic cu genul complementului. F 79 Welcher? şi was für ein? se întrebuinţează atît substantival cît şi ad­ jectival : Welcher Welches Was für E r liest Schüler kommt ? ist .der beste Schüler ? ein Buch liest du ? ein Buch. Pronumele posesiv de persoana a IlI-a se înlocuieşte prin genitivul F 76 pronumelui demonstrativ der. pentru a înlătura o confuzie posibilă : Maria ging mit Hilde und deren Bruder ins Kino. das. Dacă s-ar fi spus ihrem Bruder. Was lesen Sie ? Ich lese ein Buch. Maria ging mit Hilde und ihrem Bruder in die Stadt. die. —Maria merse cu Hilda şi fratele acesteia la cinema. pronumele ihren a fost înlocuit prin deren pentru că referirea nu era destul de clară. — Was für eines ? . s-ar fi putut înţelege că este vorba atît de fratele Măriei cît şi de al Hildei. Pronumele interogative sînt: wer ? was ? Wer spricht ? Was sagt er ? F 77 F 78 welcher ? welche ? welches ? Welcher Schüler fehlt heute? was für ein? was für eine? was für ein? Was für ein Film ist das ? Wer? was? se întrebuinţează numai substantival.

adică se referă la o anumită fiinţă sau un anumit obiect. predicatul stă tot­ deauna la singular: Wer fehlt heute ? Der Schüler Andrei fehlt heute. pl. p 84 2. Die Schüler Andrei und Hans fehlen heute. A. F 81 Pronumele interogativ was? se referă la lucruri sau la o stare. de obicei. G. cu înţelesul de ce ? sau în ce scop ? F 83 Was wartest du noch? = Warum (wozu) wartest du noch? welcher? welche? welches? F 85 Pronumele interogativ welcher. was se foloseşte adesea adverbial. . Was hast du heute gemacht ? Ich habe ein wenig gelesen. profesie etc. Was ist er. was se declină în felul următor: Singular N. are sens selectiv. Welcher Schüler fehlt heute? Heute fehlt der beste Schüler. Was ist das ? Das ist ein Buch. welches. cu un adjectiv precedat de articolul hotărît.220 MORFOLOGIA wer ? was ? F 80 Pronumele interogativ wer ? se referă la persoane indiferent de gen. în limba uzuală. wer? wessen ? wem? wen? was? wessen ? was? Plural lipseşte Iftj Observaţii 1. J 54). Italiener oder Spanier ? E r ist Italiener. Dacă pronumele was este precedat de o prepoziţie. Was ist er von Beruf ? E r ist Arzt. F 82 Pronumele wer. I^a propoziţia interogativă introdusă prin acest pronume se răspunde. Die Schülerin Anna fehlt heute. el se poate referi la naţionalitate. la singular şi la plural. Welches Kind weint? Das Meine Kind weint. welche. D. î n propoziţia cu wer ca subiect. welche. Welche Schülerin fehlt heute? Heute fehlt die beste Schülerin. se înlocuieşte în limba literară de obicei printr-un adverb pronominal {vezi J 52.

f. welcher ? welches ? welchem ? welchen ? f. welche ? welcher ? welchen ? welche ? F 86 m. G. la singular şi plural: Welches ist der beste Schüler? die beste Schülerin ? das beste Buch ? y die besten Schüler? Welches sind . Was für eine Schülerin ist Helga ? — Sie ist eine gute Schülerin. la însuşirile caracteristice ale unei fiinţe sau ale unui obiect. La pronumele was für einse declină numai ein (ca articolul nehotărît). welches ? welches ? welchem ? welches ? Observaţii 1.die besten Schülerinnen ? \ die besten Bücher? 2. înaintea unui substantiv al cărui genitiv singular are desinenţa -es. welche ? welcher ? welcher ? welche n. I^a întrebarea introdusă prin acest pronume se răs­ punde de obicei cu un adjectiv precedat de articolul nehotărît: Was für ein Schüler ist Peter ? — Br ist ein guter Schüler. n. se întrebuinţează adesea genitivul welchen (in loc de welches) : Die Kinder welchen F r e u n d e ? (însă: Die Kinder welches Genossen?) -F 88 3. F 90 was für ? se referă la calitatea. N. F 91 La plural se întrebuinţează numai forma was für ?. Pronumele welch (fără desinenţă) poate fi întrebuinţat şi în *" 89 exclamări: Welch eine Überraschung! was für ein ? was für eine ? was für ein ? Pronumele interogativ was für ein ? was für eine ? was für ein ? pl. A. Pronumele welches + verbul auxiliar sein se referă la substantive F 87 de orice gen.PRONUMELE 221 Declinarea pronumelui interogativ welcher? regulile declinării articolului hotărît : Singular ? welches ? urmează Plural m. D.—. deoarece ein nu poate fi întrebuinţat decît la singular: .

D.. t Î . der mich besucht hat. ist Student. für für ein? eines? einem? einen ? was was was was für für für für /• eine? einer? einer? eine? n. de regulă: Was für Holz brauchen Sie ? F 95 4.. eine.* V*. în cazul acesta ein. was was was was für für. în limbajul uzual. de un substantiv (sau pronume) din propoziţia regentă: Der Freund.222 MORFOLOGIA Singular m. pe care o introduce. articolul nehotărît ein se suprimă. jQ„_^waş fur? Observaţii 1. Uneori pronumele interogativ was für ein! se întrebuinţează şi substantival.-^ .'*• • • Was für eine ? Was für eines ? F 92 F 93 F 94 2. Pronumele interogativ was für ein! poate fi întrebuinţat şi în excla­ mări : Was für eine Überraschung ! PRONUMELE RELATIV (Das Relativpronomen — Das relative Fürwort) F 96 Pronumele relativ leagă propoziţia subordonată. ein urmează regulile declinării arti­ colului hotărît: Was für einer ? v. uneori für nu urmează imediat după was: Was machst du für einen Vorschlag ? 3. f. în faţa numelor de materie. G. G.. N. A. n. was was was was für für für für ein? eines? einem? ein? Plural m.

die. das F 98 Der. das şi se declină ca acesta. welche. das. ist richtig. das Der Dichter. lebt in der DDR. der. G.PRONUMELE 223 Pronumele relative sînt: der. dem glaubt man nicht. A. das dessen dem das die deren der die Plural m. Pronumele relativ are rol de conjuncţie. was Was du sagst. n. N. welche die "Verfasserin des Romans „Das Siebte Kreuz" ist. und wenn er auch die Wahrheit spricht. erntete reichen Beifall. N. der dessen dem den ' / • n. El provine din pronumele demonstrativ der. D. plural die. este cel mai vechi şi cel mai frecvent pronume F 99* relativ. die deren denen die . D. die. wer Wer einmal lügt. die. der aus seinem Werk vorlas. F 97 welcher. î n acelaşi timp. îndeplineşte şi funcţia unei părţi de propoziţie. A. f. cu singura deosebire că la genitiv feminin singular şi la genitiv plural are numai forma deren: Singular m. welches Anna Seghers. die. G.

D. azi se preferă. . welche. was F 102 Pronumele relative wer şi was sînt pronume substantivale de generali­ zare. welcher dessen welchem welchen /• welche deren welcher welche Plural m. dar se întrebuinţează mai rar. cu funcţia de pronume relativ. el nu exprimă nici gen. pl. das. N. welche.224 MORFOLOGIA welcher. Se declină ca pronumele inte­ rogative corespunzătoare {vezi F 82). N. cu excepţia genitivului singular şi plural. h a t recht. nici număr: Wer das gesagt hat. welches. F 103 Pronumele wer se poate referi numai la fiinţe. D. Welcher se declină ca pronumele interogativ. welches Pronumele relativ welcher. Pronumelui wer ü poate corespunde un pronume demonstrativ din propoziţia regentă: Wer das nicht mit eigenen Augen gesehen hat. Pronumele interogativ welcher a fost întrebuinţat abia în secolul al XV-lea. G. Din limbajul birocratic a trecut în limba F 101 literară . die. Se întrebuinţează numai la singular. G. fiind o formă greoaie. A. f. welche. der glaubt es nicht. pronumele relativ der. n. welches dessen welchem welches F 100 wer. Singular m. are acelaşi sens ca der. welche deren welchen welche n. în general. A.

(complement indirect) Der Freund. la toată propoziţia regentă: Er antwortet immer rasch und richtig. F 104 2. în limba literară. was mich sehr freut. printr-un adverb pronominal relativ (vezi J. die ) Die Mädchen. dessen Kinder mich besuchten. der Die Kollegin. das Die Kollegen. fährt morgen in Urlaub. was Sie sagen. mit mir sprachen. atribut genitival. 62). la pronumele demonstrativ neutru (substantival) das: Sie sprachen über das. die ' mit mir sprach. zu t u n hatten. der mich besuchte. ACORDUL PRONUMELUI RELATIV Pronumele relativ se acordă în gen şi număr cu substantivul (sau F 105 pronumele) din propoziţia regentă. complement indirect. se înlocuieşte de obicei.PRONUMELE 225 Pronumele was se poate referi: 1. Dacă pronumele was este precedat de o prepoziţie. direct sau prepoziţional) : Der Freund. Cazul pronumelui relativ este determinat de funcţia sa sintactică F 106 în propoziţia relativă (subiect. la un adjectiv neutru la superlativ. fahren morgen in Urlaub. die Das Mädchen. de ex. : alles. den ich gestern anrief. dem ich das Wörterbuch gegeben habe. la un pronume nehotärit. . D a s war das Beste. nichts. vieles: Alles. (atribut genitival) Der Freund. ist richtig. 5. la care se referă: Der Kollege. (complement prepoziţional) 15 — GrsoMttica praetieä a ÜMM g i m n e wohnt i a der Nähe. was du t u n konntest. substantivizat: 4. « « / dm ich vergebeas wartete. (subiect) Der Freund. etwas. was sie noch. 3. die ] Die Kolleginnen. (complement direct) Der Freund. manches.

beide . Unele pronume nehotărîte se întrebuinţează numai substantival. keiner. einige — etliche. man. viel. (def) (dt^) welche die Verfasserin berühmter Romane ist. beide. keiner. fără să s specifice* Ele urmează regulile declinării articolului hotărît. einige. jegliches . keines F 112 Aceste pronume se referă la o persoană oarecare. wo (— in dem) er wohnt. lebt in der DDRwelches das Buch bekam. eine. keine. F 109 PRONUME NEHOTĂRÎTE FOLOSITE SUBSTANTIVAL NUMAI einer. mehrere . etliche. jedwede. J7 u i Substantival sau adjectival se întrebuinţează p r o n u m e l e : all. Das Kind. F 110 Numai substantival sînt folosite pronumele : einer. ist sehr schön. viele. fără a da însă o indi­ caţie precisă asupra acestuia. wohin (= in die) er kam. F 108 Uneori anumite adverbe interogative îndeplinesc funcţia relative {vezi J 67—69): Das Haus. etwas. ander. eines. jedermann. î n această gramatică se consideră pronume nehotărîte şi numeralele nehotărîte: alle. keines. wenige. nichts . mancher. jeder. jeglicher. jedes. welcher der Briefträger einen Brief geben sollte. freute sich sehr. eines a « se întrebuinţează la p l u r a l : . Die Gegend. ein bißchen . das poate fi înlocuit prin pronumele relativ welcher> welche. manche. Die Frau. wenig. sämtlich . jedwedes.226 MORFOLOGIA F 107 Pronumele relativ der.. eine. manches . limita dintre pronumele şi numeralele nehotărîte neputînd fi stabilită cu precizie. de pronume PRONUMELE NEHOTĂRÎT (Das Indefinitpronomen — Das unbestimmte Fürwort) Pronumele nehotărît înlocuieşte u n substantiv. niemand. altele substantival sau adjectival. mehrere. eine. jede. das u r m a t de forme identice ale articolului hotărît der. die. welches : Anna Seghers. die. einer. war nicht zu Hause. jegliche. eines. jedweder. jemand. ein paar . keine. war sehr spärlich besiedelt.

f. (k)eine. da rief einer au. die der den die n. N. F 113 Pronumele einer. Die Genossinen warteten eine S t u n d e . N. schließlich sagte eine: „Wir müssen einen su­ chen. Am­ bele construcţii au acelaşi înţeles: Das ist einer der besten Schüler. (k) einer (k) eines (k) einem (k) einen /• (k)eine (k) einer (k) einer (k)eine n. (k) eines (k) eines (k) einem (k) eines Plural m. Keinem kann man so etwas zumuten. Acesta este u n u l . Das ist — —eine von den besten Schülerinen eines von den besten Kindern. denn ich benötige keine. der den Schlüssel h a t . der des dem den eine einen einen einen die der der die /• eine eimen einen eine das des dem das n eine einen einen eine Plural m. D. (k) eines stă de multe ori înaintea ünui genitiv partitiv (un substantiv la genitiv plural exprimînd o parte dintr-un tot) sau înaintea unui substantiv la dativ precedat de prepoziţia von. keine keiner keinen keine n. eines poate fi precedat de articolul hotărît) F 114 în acest caz el se declină ca şi adjectivul atributiv precedat de articolul hotărît şi poate fi folosit la p l u r a l : Singular m. eines der besten Kinder. A. G. Acesta este unul dintre cei mai buni elevi. dintre cei mai buni copii. eine. Hast du Kirschen gekauft ? — Ich habe keine gekauft. einen einen einen einen . Pronumele (k) einer.PRONUMELE 227 Singular m. A. -eine der besten Schülerinnen. Aceasta este una dintre cele mai bune eleve. Es war schon spät. D. " Keiner sieht gern Ungerechtigkeiten. f. einer von den besten Schülern. G.

Man darf das nicht jedermann sagen. D. f. nu au plural. n. n. la dativ şi acuzativ singular pot fi folosite cu sau fără desinenţă: Singular m. G. F 117 im există E s ist nicht jedermanns Sache. n. necunoscut: Wer h a t es ihm gesagt ? — Irgendeiner. j emand jemand (e)s j emand (em) jemand(en) f. acest pronume poate fi întrebuinţat şi adjectival. G. "Was den einen Genossen gefiel. niemand F 118 Ambele pronume se referă la persoane necunoscute şi au aceeaşi formă p e n t r u toate genurile. n u are plural. A. davon wollten die anderen nichts wissen. nedefinit. jedermann jedermanns jedermann jedermann Plural m. Se întrebuinţează numai în stilul beletristic. f. N. F 115 Prin compunerea lui einer cu irgend se întăreşte nuanţa de nespecificat. D. el apare foarte frecvent în corelaţie cu pronumele der (die. I. niemand niemand (e)s niemand (em) niemand(en) Plural m. jedermann F 116 Acest pronume. Singular m. nu există . provenit din jeder + Mann. jemand. das) andere: Der eine sagte dies. I^a genitiv singular primeşte desinenţa -s. A. der andere das.a genitiv singular primesc desinenţa -(es) . derartiges zu vollbringen. N. n.228 MORFOLOGIA Precedat de articolul hotărît. f. denn nicht jedermann kann es richtig deuten. se referă numai la persoane şi are aceeaşi formă pentru toate genurile .

denn ich habe keine Zeit. ist auch nicht zu helfen. niemand hat nach dir gefragt. El are un singur caz: nominativul singular. F 124 Pronumele man nu are corespondent în limba română. indiferent de gen. deci poate fi folosit numai F 122 cu funcţia sintactică de subiect. F . Pronumelui man îi corespund pronumele reflexiv sich şi cel posesiv sein: Man m u ß sich diese Regel g u t merken. pronumele man este înlo. b) prin persoana a Ii-a singular: Hier muß man lange warten. provenit din nominativul singular al substantivului F 121 Mann. um ihn etwas zu fragen. f y ein M a n n \ I man ^— eine Frau I ^ \ ein Kind ' j j man / \ Männer y.F 123 cuit prin cazurile corespunzătoare ale pronumelui einer: Man soll eines gedenken. Fragen Sie doch jemand(en). I^a cazurile genitiv. dem nicht zu raten ist. Dacă irgend precedă pe jemand.119 Adesea pronumele jemand şi niemand sînt urmate de anders. der sich als wahrer Freund erwiesen hat. b) Ich will mit niemand anders sprechen als mit ihm {vezi şi F 141) F . Bl se redă : F 125 a) prin pasivul reflexiv : Dieses Warenhaus öffnet man um 8 TJhr. Man soll immer seine Pflicht t u n . = Aici trebuie să aştepţi mult. niemandes Freund. . dativ şi acuzativ singular. se accentuează nuanţa de necunoscut. F 120 man Acest pronume. F r ist ein ungeselliger Mensch. "1 J Man soll während der Sitzung nicht rauchen. der das weiß. Einem. — Ich kann jetzt mit niemand(em) sprechen. Bei diesem L ä r m kann man einen nur schwer verstehen. nespecificat: Irgend jemand k a m zu ihm.PRONUMELE 229 H a t jemand nach mir gefragt ? — Nein. a) Jemand anders muß das erledigen. niemandes Feind. = Acest magazin se deschide la ora 8. are funcţia de pronume neliotărît de persoana a IlI-a singular şi se poate referi la una sau mai multe persoane. Acest subiect cere totdeauna un predicat la persoana a IlI-a singular : Man klopft an die Tür.

alles alles (allem) allem alles Plural m. alle aller allen alle . „ . = Bl a citit toate lucrările. / Genossen \ / Toţi tovarăşii. wenn er zu spät kommt. poate să primească însă desinenţa -en. PRONUME all F 12G NEHOTĂRÎTE SAU FOLOSITE ADJECTIVAL SUBSTANTIVAL Acest pronume se foloseşte mai mult la plural] în acest caz el exprimă totdeauna o totalitate de fiinţe sau lucruri. dacă substantivul primeşte desinenţa -es: Singular m. N. Alle \ „ . E r h a t die ganze Arbeit gelesen. all poate fi folosit cu înţeles de ganz: Aller Fleiß ( = der ganze Eleiß) ist nutzlos. . D. . E r arbeitete mit aller (= ganzer) Kraft. . .f. aller alles (allen) allem allen /• alle aller aller alle n. = El a citit toată lucrarea (lucrarea întreagă). \ Genossinnen / \ Toate tovarăşele. = Trebuie să fim atenţi la pronunţare. . . v „ ' .230 MORFOLOGIA c) prin persoana I plural: Man muß auf die Aussprache achten. El se deosebeşte deci de ganz care exprimă un întreg. A. un tot: E r h a t alle Arbeiten gelesen. F 127 I^a singular. G. = Te-a căutat cineva la telefon. numărul lor complet. e) prin pronumele cineva: Man h a t dich angerufen. d) prin cuvîntul lumea : Man erzählt sich.n. F 128 Pronumele all se declină cu desinenţele articolului hotărît: genitivul singular masculin şi neutru. . / w a r e n anwesend. mai ales înaintea unui subsantiv abstract. = Lumea povesteşte.

was möglich war. all poate să F 130 rămînă nedeclinat (în general la singular) sau poate fi declinat (mai ales la All die Not. sondern die Arbeit aller z u m Wohle aller. Trotz all seines Zornes. Nicht der Kampf aller gegen alle ist der Inhalt des Lebens. all die Entbehrungen konnten seinen Mut nicht brechen. Ander poate fi întrebuinţat: 1. primeşte desinenţele adjectivului atributiv precedat de articolul hotărît {vezi E 13). precedat de articolul hotărît: der (die-. toate: Wir haben alles getan. spre deosebire F 129 de limba română. Wir müssen allen Mut.PRONUMELE 231 Aller Gram. E s bedurfte aller Kraft. der Lage Herr zu werden. fleißig. Avînd acest înţe­ les. mit aller Entschlossenheit. Un adjectiv substantivizat. totul. folosită substantival. toată lumea: Alles freute sich über den Sieg unserer Mannschaft. poate să aibă două înţelesuri : F 131 1. E r kämpfte mit allem Mut. Nach den J a h r e n der Ausbeutung und Unterdrückung kamen endlich andere Zeiten. Pronumele ander mai poate arăta faptul că două lucruri sau fiinţe F 134 sînt de calitate sau de natură diferită: Dieser Stoff gefällt Ihnen nicht ? Bitte. Forma neutră alles. precedat de alles. alle Enttäuschung und alles Leid gingen an ihm spurlos vorüber. Alle Genossen (— toţi tovarăşii) arbeiten motivele). F 135 • - . Pronumele all nu este niciodată precedat de un articol. all das Leid. după all substantivul rămîne. das) andere = celălalt . alle Kraft aufbieten. der anders (Genosse) an der Bohrmaschine. Sie haben an alles gedacht. allen (alles) Mutes. wir haben allen Grund ( = toate Urmat de articolul hotărît sau un pronume -\. toţi oamenii. all seiner Erbitterung beherrschte er sich. ander apare adesea în corelaţie cu einer. 2.substantiv. Der eine (Genosse) arbeitet an der Drehbank. hier haben wir auch anderen. Alle (all) seine Freunde standen ihm in allen (all) diesen unangenehmen und schwierigen Situationen hilfreich zur Seite. de cele mai multe ori near­ ticulat. auf sie stolz zu sein. I c h wünsche Ihnen alles Gute. F 132 ander Cu ajutorul acestui pronume se neagă identitatea unei anumite fiinţe F 133 sau a unui anumit lucru cu o altă fiinţă sau un alt lucru.

. (k)ein (k) eines (k) einem (k) einen anderer anderen anderen anderen /• (k)eine (k) einer (k) einer (k)eine andere anderen anderen andere n. D. N. = Celelalte mărfuri le livrăm pînă la 1 iunie. neprecedat de articol: anderer. Die anderen Waren liefern wir bis 1. f. Precedat de articolul hotărît: Singular m. n. D. anderenj F 140 Neprecedat de articol Singular m. . n.232 MORFOLOGIA 2. Eine andere Ware kommt nicht in Frage. G. (nici) o altă. A. (k)ein anderes — (nici) un altul.n. Juni. G. (k)eine andere. f. anderer anderen (rar: anderes) anderem anderen /• n. F 137 Declinarea pronumelui ander urmează cele 3 reguli ale declinării adjec­ tivului atributiv (vezi E 13-B 15). keine keiner keinen keine anderen anderen. Plural m. A. N. din păcate. anderen. = De o altă marfă nu poate fi vorba. N. F 136 3. anderen anderen anderen anderen F 139 Precedat de articolul nehotărit: Singular m. andere. pînă la 1 iunie. A. precedat de articolul nehotărît sau nehotărit negat (k)ein anderer. Andere Waren können wir bis 1. altă Traducerea pronumelui ander este în funcţie de articolul care îl precedă . anderes = alt.f. (k)ein (k) eines (k) einem (k)ein anderes anderen anderen anderes Plural m. G. Juni leider nicht liefern. der des dem den andere anderen anderen anderen die der der die F 138 /• andere anderen anderen andere 1 das des dem das m andere anderen anderen andere die der den die Plural m. andere anderer anderen andere andere anderer anderer andere anderes anderen (rar: anderes) anderem anderes . D.. = Alte mărfuri nu p u t e m livra.

. jemandem §i anderen .PRONUMELE 233 Observaţie La declinarea lui ander. = Acest cuvînt trebuie să fie tradus altfel. Kinder) saßen auf einer Bank. nimeni F 141 Observaţii 1. = Ich habe niemand anders gesehen. = N-am văzut pe Am primit cartşa de la altcineva. . A.! 1. niemand formele declinate ale lui ander: Dort kommt jemand anderer. D. Neprecedat de articolul hotărît. Dieses Wort muß anders übersetzt werden. Ich habe das Buch von jemand anderem bekommen Ich habe niemand anderen gesehen. Ich habe das Buch von jemand anders bekommen. Adverbul anders. declinîndu-se cu desinenţele articolului hotărît: Plural m. neprecedat de nici un pronume. dem andern.). (sau . Genitivul singular neutru anderes. m G. se traduce prin altfel. devenit adverb (anders). 2. El poate fi folosit precedat sau neprecedat de articolul hotărît. beide beider beiden beide F 144 Substantivul precedat de beide rămîne totdeauna nearticulat: Beide Männer (Frauen. beide este accentuat. — Acolo vine altcineva. vocala e urmată de -n poate fi omisă: eines andern. se foloseşte adesea în legătură cu jemand şi niemand: Dort k o m m t jemand anders. se foloseşte de F 143 cele mai multe ori la plural. Ich habe mit beiden Jungen gesprochen. H i e r ist das Zimmer beider Jungen. die andern. f. . Pe teritoriul lingvistic sudgerman se mai folosesc după j . n. beide F 142 Acest pronume se referă la două fiinţe sau lucruri care sînt presupuse ca fiind cunoscute.

Beides primeşte la dativ şi acuzativ singular. beides beidem beides Beides ist möglich: daß er kommt und daß er nicht kommt. însă mai mare de doi sau trei. F 148 Singularul acestor pronume se întrebuinţează mai ales înaintea substan­ tivelor nume de materie pentru a indica un interval de timp. Precedat de articolul hotărît (die beiden) pronumele este slab accen­ tuat sau . F 146 2. nu tocmai mare. D. einig — etlich ~F 147 Pluralul ambelor pronume indică un număr nedeterminat de fiinţe sau obiecte. . genitivul nu se întrebuinţează: Singular Neutru N. A. şi una şi alta etc. n. die der den die beiden beiden beiden beiden Die beiden Freunde (Freundinnen. Mädchen) verließen die Stadt. auf beides vorbereitet sein. Einige (Etliche) Gäste waren noch nicht erschienen. întrebuinţează numai la plural şi se declină ca un adjectiv atributiv precedat de articolul hotărît {vezi E 13): Plural m. D. A. Genossinnea). desinenţele articolului hotărît.234 MORFOLOGIA F 145 I. f. N. Wir müssen mit beidem rechnen. Nach der Sitzung sprach ich mit den beiden (Genossen. măsuri etc. Auf der Straße traf ich den Vater der beiden.a singular. E s dauerte einige (etliche) Zeit. ca înţelesul: ambele lucruri (chestiuni).neaccentuat se. se foloseşte numai forma substantivală neutră beides. Der Lehrer sah einige (etliche) Arbeiten durch. E r h a t t e noch einiges (etliches) Geld und trug es auf die Sparkasse. bis wir fertig waren. G. Sie hatten noch einiges (etliches) zu erledigen.

dar spre. n. einiges etliches einigen etlichen einigem etlichem einiges etliches F 149" F 150 atributive Plural m. einiger etlicher einigen etlichen einigem etlichem einigen etlichen /• einige etliche einiger etlicher einiger etlicher einige etliche n. ein Paar Schuhe = o pereche de ghete F J52 ein bißchen Acest pronume se referă la noţiuni cunoscute pentru a indica o cantitate mică dintr-un tot. deosebire de ele este invariabil: Ich habe nur noch ein paar ( = einige. Ein paar Schuhe = cîteva ghete. f. Mit einigem Glück bekommen wir doch schönes Wetter. Die Antworten einiger waren ausgezeichnet. F 153 . D. A.PRONUMELE 235 Observaţie Pronumele etlich are o nuanţă arhaizantă şi se foloseşte tot mai rar. einiger Anstrengung. das gesteckte Ziel zu erreichen. fiind înlocuit prin einig. N. Mit ein paar (=einigen. cîteva) cu substantivul ein Paar ( = o pereche). ein bißchen. El este invariabil : Wünschen Sie noch Zucker ? J a . G. Ambele pronume se declină cu desinenţele adjectivelor (vezi E 15) : Singular m. einige etliche einiger etlicher einigen etlichen einige etliche Es bedarf einigen Mutes. ein paar Acest pronume este sinonim cu pluralul lui einig şi etlich. etliche) Stunden daran zu arbeiten. etlichen) Büchern und Heften kam sie aus der Stadt zurück F 151 Observaţie Nu trebuie confundat pronumele nehotărît ein paar ( = cîţiva.

: . h a t t e aber keine Gelegenheit dazu. jedweder. (cît de) mică. (irgend) (irgend) (irgend) (irgend) etwas etwas etwas etwas Schönes Schönen Schönem Schönes F 157 jeder. G. N. dacă substantivul primeşte desinenţa -(e)s: Singular m. jegliehe. de aceea ele nu au forme de plural. se deosebesc însă prin valoa­ rea lor stilistică: jeder se întrebuinţează cel mai frecvent şi în orice stil . Mit etwas Fleiß und Eifer h ä t t e er die Arbeit rechtzeitig beenden können. în stilul solemn. jedes. .236 MORFOLOGIA etwas Acest pronume invariabil indică în mod foarte general o canti-l täte sau parte nedeterminată. jedwede. A. E r wollte mir (irgend) etwas sagen. jede. jeglicher. Jeder. jedwede?. sau un lucru oarecare. F 154 F 156 Dacă (irgend) etwas este urmat de un adjectiv. jegliches Aceste pronume individualizează un tot şi indică fiecare unitate inparte. genitivul singular masculin şi neutru poate să primească desinenţa -en. acesta se substantivi­ zează şi se declină ca un adjectiv atributiv. jedweder şi jeglicher sînt sinonime. G. F 155 Iyipsa de determinare cantitativă poate fi subliniată prin irgend. jeder jedweder jeglicher jedes (jeden) jedwedes (jedweden jegliches (jeglichen) /• jede jedwede jegliche jeder jedweder jeglicher jedes jedwedes jegliches jedes (jeden) jedwedes (jedweden) jegliches (jeglichen) n. D. jedweder este mai accentuat decît jeder şi se foloseşte într-un limbaj ales. F 158 Aceste pronume se declină ca articolul hotărît. jeglicher se foloseşte numai în limbajul poetic. neutru la singular neprecedat de articol: Singular N.

Pronumele jeder poate fi precedat de articolul nehotărît. hatte für (einen) jeden ein gutes Wort. G. traducerea este : oricine. Kindera| gestattet. F 181 . jedem jedwedem jeglichem jeden jedweden jeglichen /• jeder jedweder jeglicher jede jedwede jegliche ti. einen R a t . . darf keiner untätig oder gleichgültig bleiben. pronumele jeder nu are^genitiv şi se înlocuieşte cu eines (einer) jeden. E r sprach mit einem jeden. N. dem Schwachen zu helfen. în acest caz el se declină ca un adjectiv atributiv precedat de^articolul nehotărît {vezi E 14) : F 160 Singular m. Sorgfältigste Betreuung jedes (jeden) Besuchers ist gesichert. . Frauen. A. wie tüchtig sie ist. den Park zu betreten. ein eines einem einen jeder jeden jeden jeden eine einer einer eine /• jede jeden jeden jede ein eines einem ein n. • Heute. Es ist jedem (=Männern. jedes jeden jeden jedes Jeder Genosse weiß. war zu jedem freundlich. (însă n u m a i : Sorgfältigste Betreuung jedes Genosse» . (ein) jeder se poate referi la persoane de orice men.) E s ist Aufgabe jedweden Mannes. D. Folosit substantival. da jeglicher von der historischen Bedeutung unserer Tage überzeugt ist. jedem jedwedem jeglichem jedes jedwedes jegliches F 159 i'A-M Folosit substantival.PRONUMELE 237 Singular m. Wir wollen die Meinung eines jeden anhören und uns dann ein Urteil bilden. D.

n. Manche Kinder mögen keine Süßigkeiten. F 163 mancher manches (manchen) manchem manchen /• manche mancher mancher manche n. Die Schüler (so) (gar) mancher Lehrer wissen deren Arbeit erst spät zu schätzen. A. dacă după el urmează articolul nehotărît. (Gar) (so) manch gefährliches Abenteuer h a t t e er zu bestehen. D. El se întrebuinţează numai la plural şi se declină ca articolul hotărît: Plural m. N. F 164 Pronumele manch poate fi folosit nedeclinat (deci invariabil). f. A. mehrere mehrerer mehreren mehrere . un adjec­ tiv atributiv ( + un substantiv) sau un substantiv neutru (numai la nomi­ nativ sau acuzativ) : Mit manch einer Geschichte wußte er die Kinder zu ergötzen. n.238 MORFOLOGIA maneh F 162 Se declină ca jeder. are şi plural: Singular m. N. t u t aber viel. dar spre deosebire de acesta. mai ales în limbajul poetic. Mancher spricht wenig. Manch Schönes und Interessantes sah er auf seinen weiten Reisen. f. mehrere F 165 Acest pronume este sinonim cu pluralul einige şi cu ein paar. aber nur wenige konnten ihm raten oder helfen. G D. G. manches manches (manchen) manchem manches Plural m. so. manche mancher manchen manche Pronumele manch poate fi întărit prin gar. E r wandte sich an (gar) (so) manchen.

Uneori se întrebuinţează (ca all) la singular. neprecedat de articol: Singular isr. E s gibt heute nichts Neues. F 160 nu se poate referi la persoane. avînd înţelesul lui ganz ( = întreg. um mit dem Lehrer zu sprechen. E s bedarf sämtlicher Entschlußkraft. darum konnten wir nichts erledigen. N. T>. A. f. Wir wußten von nichts. Spre deosebire de etwas. tot) : Sämtlicher Vorrat wurde aufgebraucht. D. la fel ca acesta. Die Eltern mehrerer Kinder kamen in die Schule. wird er zu -nichts Besserem kommen. nichts poate fi întrebuinţat adjectival numai F 167 înaintea unui adjectiv substantivizat. F 18$ Plural /• sämtliche sämtlicher sämtlicher sämtliche n. G.PRONUMELE 239 Mehrere (Jungen und Mädchen) wollten Ball spielen. Wenn er nicht fleißiger ist. sämtliche sämtlicher sämtlichen sämtliche sämtlicher sämtlichen sämtlichem sämtlichen . n. Sämtlich se declină ca un adjectiv atributiv: Singular m. G. nichts Acest pronume invariabil este antonimul lui etwas şi. sämtliches sämtlichen sämtlichem sämtliches m. El se F 168 referă atît la fiinţe cît şi la lucruri. Ich habe das schon von mehreren gehört. A. sämtlieh Acest pronume este sinonim cu alle. nichts nichts nichts nichts Interressantes Interessanten Interessantem Interessantes Observaţie Cazul genitiv se întrebuinţează foarte rar. acesta din urmă declinîndu-se ca un adjectiv neutru la singular. die Arbeit in Angriff zu nehmen. este însă mai accentuat.

n. "Viele Fragen stehen auf der Tagesordnung. A. G. wenig F 171 Pronumele viel indică un număr relativ mare de fiinţe sau lucruri. D. Die Erörterung sämtlicher Fragen wurde verschoben. sämtlich poate fi precedat de articolul hotărit (mai rar) sau de un pronume posesiv (frecvent). D.240 MORFOLOGIA F 170 Spre deosebire de all. Seine sämtlichen Schüler waren pünktlich zur Stelle. Ambele pronume se întrebu­ inţează la singular şi la plural. N. F 173 der viele des vielen dem vielen den vielen mein vieler meines vielen meinem vielen meinen vielen vieler vielen (vieles) vielem vielen die der der die Plural n. atît precedate cît şi neprecedate de arti­ colul hotârît sau de un pronume. F 172 Pronumele viei şi wenig se declină ca un adjectiv atributiv: Singular m. N. glauben Sie. antonimul său wenig un număr relativ mic. A. D. . das viele des vielen dem vielen das viele SS»"'~*'<îgR fviele vielen vielen viele viele vielen vielen viele m. G. daß sämtliche erledigt werden können ? Die sämtlichen Schüler dieser Klasse waren g u t vorbereitet. însă niciodată nu poate fi urmat de acestea : Sämtliche Fragen konnten besprochen werden. dacă sînt precedate de articolul hotărît sau de un pronume: Womit befördern wir das viele Gepäck {die vielen Buchet) ? Mit seinen vielen Koffern besetzte er das ganze Abteil. die der den die vielen meine meiner meiner meine viele vieler vieler viele mein vieles meines vielen meinem vielen mein vieles vieles vielen (vieles) vielem vieles meine vielen meiner meinen meine viele vieler vielen viele Pronumele viel şi wenig 1. N. f. întrebuinţate adjectival apar : a) declinate. A. G. viel.

I n dieser Stadt gibt es nur wenig Sehenswertes. da ist auch.PRONUMELE 241 b) neprecedate de articolul hotărît sau de un pronume. aber auch weniger Erfolge. Bei einer besseren Planung werden sie mit weniger Arbeitskräften mehr erreichen können als bisher. Wir haben viel Interessantem beigewohnt. Ich würde viel(es) darum geben. nur wenige hatten nichts zu sagen. Nu trebuie confundat comparativul invariabil mehr {— mai mult) cu pronumele nehotărît mehrere. E r wünschte mehr Kuchen. întrebuinţate substantival apar nedeclinate şi declinate: Ich habe Ihnen viel(es) zu erzählen. Viele Genossen meldeten sich zum Wort. 2. la plural însă declinate. Nomi­ nativul singular masculin se întrebuinţează de obicei fără desinenţă [viei. 16 — Gramatica practică a limbii germane . aber viel guter Laune. E s gleicht in viel(em) seinem Vater. viel Schatten. = El dorea mai mult cozonac. Mit mehr Fleiß h ä t t e er mehr erreicht. die Wahrheit zu erfahren. Die Ausführungen vieler Genossen waren interessant. acesta se substantivi.F 177 zează — deci se scrie cu iniţială majusculă — şi se declină ca un adjectiv neprecedat de articol sau pronume. sinonim cu ein paar ( = cîţiva. = E l dorea mai mulţi cozonaci. F 176 Dacă viel sau wenig sînt urmate de un adjectiv. viei şi wenig apar F 174 la singular mai ales nedeclinate (invariabile). viel Interessantes gesehen. Sie kamen mit wenig Gepäck. F 175 Observaţie Forma nedeclinată se traduce adesea prin mult. E r wünschte mehrere Kuchen. Comparativul este invafiabil şi nu poate fi precedat de articol sau pronume: I h r h a t t e t weniger Arbeit als wir. weil sie ihre Behauptungen mit vielen Beispielen belegten. cîteva). forma declinată prin multe. E r h a t t e mit seinen Kindern immer viel Freude und nur wenig Ärger. Unsere Landwirtschaft verfügt heute über viel mehr Traktoren als noch vor wenigen Jahren. Viel este totdeauna declinat în expresia: Vielen D a n k ! F 178 F 17D Viel şi wenig pot avea grade de comparaţie. wenig) : Wo viel Licht ist.

<. . . .242 MORFOLOGIA F 180 Pronumele wenig poate fi precedat de ein. ein Buch. . = ein bißchen) Mit ein wenig Eifer und Pleiß hätte er mehr erreicht. F 181 Aproape numai în limbajul uzual se întrebuinţează nehotărîte." ]/ i b) Das Kind spielt im Garten. wir müssen noch welches kaufen. pronumele welcher. . Ele au funcţia de sinonime ale pronumelor jemand şi etwas şi se traduc deci prin cineva. nimm dir welche./* ist noch sehr klein. = Ce am în buzunar ? Ceva frumos» EXERCIŢII Completaţi cu pronumele personale.. ceva. wer. was atît substan­ tival cît şi adjectival. was F 183 Wer se întrebuinţează aproape numai substantival. . Trebuie evitată confuzia cu pro­ numele interogative wer şi was. antworteten: . Kommt heute wer zu uns ? = Vine azi cineva la noi ? Insă: Wer kommt heute zu uns ? = Cine vine azi la noi ? Hast du was in der Tasche ? = Ai ceva în buzunar ? însă: Was hast du in der Tasche ? = Ce ai în buzunar ? Was ich in der Tasche habe ? Was Schönes. . î n cazul acesta ein nu se declină : (ein wenig. corespunzătoare substantivelor tipărite cursiv: î: Der Junge gibt dem Vater ein Buch. Wir haben nicht genug Brot zu Hause. was. . ihm a) Der Lehrer fragte: „Peter und Otto J wohin geht ihr j e t z t ? " . gibt . f/ . Dort sind Zeitschriften. = Er gibt ein Buch. gehen in den Garten. welcher ca pronume F 182 Se foloseşte numai substantival. wer.

. " " Der Text ist unbekannt. . Die Studenten haben der Assistentin ein Buch gebracht. . gab . . Der Vater gibt der Tochter ein Buch. .> helfen . ..EXERCIŢII 243 c) Der Vater arbeitet im Zimmer. . g h) Otti bringt den Stuhl ins Zimmer. . Die Schüler zeigen der Lehrerin die Aufgabe für heute. j h v ' Der Professor erklärt den Studenten ein neues Problem.. 3 . :• auf den Tisch stellen ? Kollege Weber ist krank. ihr) e) Wem antwortet der Schüler ? (er. d) Die Kinder lesen ein Buch ist sehr interessant. .. Wir übersetzen \ b ft zuerst ins Rumänische. . . . sehr gern. das Buch/ p . sie — erklärt der Lehrer alles? (er.>. hat eine schwere Arbeit für morgen. Sie. > ? .v? Die Lampe steht dort. 4. gab . .Der Lehrer diktiert den Schülern den Text. Brauchst du '. wo seid ihr? Ich sehe .» •. .'. du.jeden Tag..Ldem Lehrer. . Răspundeţi >' a) Wem b) Wem c) Wem d) Wem singular.. folosind pronumele din paranteză. . Die neue Lehrerin ist tüchtig und gerecht. . die Schüler lieben . Wohin hängt ihr I. Das Buch h a t der Assistentin gefallen. Die Lehrer loben j IV' *' Kinder. sie — plural) erzählt die Großmutter eine Geschichte? (wir. / ) Marie gab der Lehrerin das Buch. . . . g). * . sie — singular. e) Ein Schüler brachte Kreide. . Willst du .. ij >. er. . Das ist ein schönes Bild. wir) bringt Peter das Buch? (du. ihr) . Wir besuchen . Die Besucher übergaben den Arbeitern ein Geschenk. Ich spreche schon seit 10 Minuten. Alle hörten dem Direktor aufmerksam zu.. gibt Otto sein Heft ? (ich.Otto und Peter helfen dem Großvater bei der Arbeit im Garten. « Mein kleiner Bruder ist sehr fleißig. \ Der ältere Bruder hilft der Schwester gern.. . . stellt .. ich) .. ^ <2> înlocuiţi cuvintele tipărite cursiv cu pronumele personal la cazul acuzativ: a) b) c) d) e) /) g) h) i) Hier ist mein Federhalter. la cazul dativ. .Hörst du K\:1\ "nicht? Ä* . InlocWiţi substantivele tipărite cursiv cu pronumele personal la dativ: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Der Schüler Müller' bringt dem Deutschlehrer eine Kreide. la întrebările următoare. er. an das F e n s t e r .• nicht. ..

'. .. . .). f. er lobte (ich. . .) mein neuestes Buch bringen. (A.. . . . ( . (D.' (N. ( . . . ) habe einen guten F r e u n d . . . .) ganz vergessen habe. es interessiert mich. . ig) Ich habe (Sie) bei der Arbeit geholfen (D. sg. . c) E r kennt (du) und (er) nicht (A. habe einen Bruder.) bald.. (D. . hörtest ein schönes Lied... ( . . a) Ich . . a) Ich . ) h a t einen Bruder.). daß ich . ich denke sehr oft an . . nur habe ich leider keine Zeit gehabt. . . oft. Du wirst denken. .).) zu schreiben. . .). hast einen Bruder. ) wird dieses Buch kaufen.) Lieber O t t o ! Ich habe . er> besucht . Completaţi cu pronumele din paranteză. sehr. es gefiel . wir. . ( . .) neue Schuhe (D. . (N. . f) Dein Bruder brachte (wir) dieses Buch (D.. er besucht . Ich wünsche . ) sehr.). ( . hast einen guten F r e u n d . . B. d) Der Lehrer war sehr zufrieden. (N. wirst dieses Buch kaufen. Deine jüngere Schwester sagte . . .) Deine Arbeit wieder aufgenommen? Ich werde ... . .) in den Sommerferien besuchen. Wie geht es . (D. . .) herzlich. .).). .... (Respectaţi cazul indicat. Completaţi cu pronumele personale corespunzătoare. er) (A.). ...) gute Besserung und grüße .. es gefiel . (D. ( .) jetzt ? Hast . (D. es gefiel mir sehr. (D. hörte ein schönes Lied. . ) hörte ein schönes Lied . .) einen Monat lang krank warst. Aber glaube . b) Ich . .. . es interessiert . ( .244 MORFOLOGIA 5..) lange nicht geschrieben.. (A. (A. &)'Ihr ladet (ich) und (er) ein (A. . (D. daß . .). du. er ähnelt .Dein Freund Erich 6.. . es interessiert . .Treceţi pronumele singular: tipărite cursiv la persoana a II-a şi a IH-a (masculin şi feminin) A. . la cazul indicat: a) Ich sage es nur (du) und (er) (D. e) Der Vater kauft (ich) und (sie. . werde dieses Buch kaufen. . . b) Ich . ( . . . . . . . . Dann werden . ) oft. Antworte . .). ) 7. . . er besucht mich oft.) zusammen schöne Ausflüge machen. . er ähnelt mir. Ich werde . (A. . . . (D. . ) h a t einen guten F r e u n d .. . . er ähnelt .

î m i dai cartea lui ? Dumneavoastră aveţi poeziile lui Eminescu ? Daţi-i şi dumnealui un volum! Daţi-ne (dumneavoastră). E a cumpără cărţi şi caiete. dar nu ţi-o dau. Ihr sucht . b).'. Du suchst . vă rog.*ein schönes Buch Wir suchen. o carte de acolo! 9. ein schönes Buch aus.. . auf den Film. .EXERCIŢII 245 ' 8. . Sie freuen . . Er (sie. auf den Film. Traduceţi în limba germană: a) b) c) d) e) f) g) h) E u locuiesc în Bucureşti. ein schönes Buch aus. . . î ţ i dau cartea. Mîine merg cu tine la cinema. El este foarte mare. . es) sucht . Ich suche mir ein schönes Buch aus. es) freut . . . Wir freuen . aus. . Pe mine (el) nu mă vede. Pe ea n-am văzut-o. Sie suchen . Mergem în oraş. E-ai văzut ? Ee-ai invitat şi pe ele ? Dumneavoastră mergeţi azi la cinema ? Aţi văzut-o şi dumneavoastră? "f Completaţi cu pronumele reflexiv corespunzător: a) Ich freue mich auf den Film. Traduceţi în limba germană: __/ a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) (Eu) î ţ i arăt magazinul universal. auf den Film. Ihr freut . . Er (sie. caiete şi creioane. . L-am vizitat ieri. El îi dă lui cartea. dar pe tine te vede. dar t u îmi dai acum revista.. Un vînzător le dă cărţi. ein schönes Buch aus. Dă-mi şi mie o carte.. . . . . auf den Film. Du freust . Vino şi t u cu n o i ! (Eu) î ţ i arăt cartea.-. ein schönes Buch aus. . (Eu) Vă dau (vouă) o carte. . auf den Film. . .

(unser) Mein Freund brachte nicht meine Sachen. Otto kommt mit (unser.. Ich bereite Wk. mein — G. diese Regel. / ) Die Studenten dieser Gruppe beschäftigen Aji/mit der Grammatik der deutschen Sprache. sondern auf deinem. Wir zeigen (unser. dein—G. diese Regel. . h) Beschäftigen sie . . Du nimmst das Buch (dein. diese Regel.fährt nicht in seinem Wagen. nicht. Completaţi cu pronumele a) Der Lehrer setzt . sg. a) b) c) d) e) f) g) Ich schreibe nicht mit meinem Füllhalter. diese Regel. lieber an das Fenster.. . ihr. . . (seine) (dein) . < e) Ich habe jetzt keine Zeit. . Mnser — G. dein. b) Die Lehrerin setzt . Anna ruft (dein. . unser. euer. (mein) E r schneidet die Wurst nicht mit seinem Taschenmesser. . Du merkst . diese Regel.) Freund aus der Stadt. reflexiv corespunzător: 12. dein. . unser — A. . Completaţi cu pronumele reflexiv corespunzător la dativ : f) a) b) c) d) *) Ich merke . (ihr) Karl liest nicht in seinem Buch. Completaţi propoziţiile de mai jos cu pronumele din paranteză : Model: I c h sitze nicht auf meinem P l a t z .auf eine Kontrollarbeit vor.) Mutter.) Bruders Peter. . euer — D. auf die Prüfung vor. Er merkt . . . Wir zeichnen nicht mit eueren Bleistiften. Dort ist es hell.246 MORFOLOGIA 11. g) Alle Studenten bereiten .) Zimmers. . . . . . (unser) Ich kaufte das Geschenk nicht für meinen Bruder. E r kommt an die Tafel und korri­ giert meinen Fehler.) Bruder. euer — D. Sie merken . Ihr merkt . Ich sorge für die Sauberkeit (mein. . d) E r bereitet .. .a u f jede Vorlesung gründlich vor. an den Tisch und sieht meine Übungen durch. jetzt mit einem neuen T h e m a ? Completaţi cu pronumele posesive din paranteză. (dein) I c h sitze nicht auf meinem Platz. diese Regel. la cazul indicat: a) b) c) d) e) /) g) I c h kaufe ein Geschenk für (mein. .. . sein — A.) Freund das schöne Bukarest. mein. . Die Wäscherin sorgt für die Sauberkeit (sein. c) I c h setze . . Wir merken . . {sein) Otto.) Wäsche.

Răspundeţi la următoarele întrebări. . seine Fahrkarte. .) Eltern viel Zeit in . 17. (Respectaţi cerut de întrebare. b) Wir verbringen im Sommer mit . e) Sie hat uns heute zum Tee eingeladen. . cu locuitorii săi. (ihr) Bücher liegen auf der Bank. .) Kameraden nicht ? d) In den Ferien fahre ich mit .e Nichte) d) Was suchst du hier ? (mein Bleistift. Respectaţi cazul indicat: a) „Wartest du hier a u f . .) Schwester aufs I^and zu . c) Warum schreibt ihr . . mein.EXERCIŢII 247 prin ^ŞgPCornpletaţi cu pronumele pronumele personal: posesiv corespunzător persoanei indicate în paranteză a) b) c) d) e) /) g) (ich) Tisch steht am Fenster. (wir) Zimmer ist hell und groß.. Die Studenten lernen hier. cu rîurile sale. sein Gummi.(du) Schwester ist noch sehr jung.) gemütlichen Zimmer. folosind cuvintele din paranteză. meine Kollegin. Sind das (Sie) Bücher.) Î 8 . (D. c) Von wem hast du dich vor der Abreise verabschiedet ? (mein Bruder. . das sind (sie) Bücher. (N. . .) Freund?" fragte mich der Lehrer. mein Bruder). am Abend treffen wir uns in .) Treceţi apoi complementele la plural: cazul a) Wen rufst du so oft an ? (mein Bruder. sein Paß. . f) Er erzählt uns viel von .) Großeltern.) Arbeit in der Fabrik. b) Gospodina se îngrijeşte de (sorgt für) familia sa. . (D. (er) Heft ist immer sauber. mein Neffe. (D. Genosse Xehrer? Completaţi cu pronumele posesive potrivite. de bărbatul său. dein Wörterbuch) e) Was darf er nicht vergessen ? (sein Buch. meine Freundin) b) Wen holst du jeden Abend ab? (mein Vetter. munca sa. mein Kollege. (A. c) Mie îmi place acest ţinut cu clima sa. . . (D. . de copiii săi.. Traduceţi în Hmba germană: a) El îşi iubeşte patria sa. . (D. (D.) kleinen Garten. d) (Eu) îl văd zilnic pe prietenul meu. copiii săii.

. . . N-am mai auzit mult timp unul de altul. ben a) Der Vater liebt den Sohn. (Tu) Eucrezi cu plăcere în biroul t ă u ? E i ascultă prelegerea profesorului lor. beieinander. Cei doi prieteni se iubeau mult unul pe altul şi făceau totul u n u l altul.. aus. . folosind pronumele reciproc: a) b) c) Dentru Noi nu ne certăm niciodată (unul cu altul). folosind: einander. e) Wir wußten lange Zeit nichts . Traduceţi în limba germană. d) Ich stand neben dir. 20. . E l îl vizitează adesea pe prietenul său. . und du zankst mit mir nicht. . vereinbart. c) Ich zanke mit dir nicht. . Sie lie­ . . d) Otto und ich haben alles . . an.. Sie zanken nie . Unde locuieşte unchiul t ă u ? Unde locuieşte prietenul (prietena) dumneavoastră ? aneinander. . . und du standest neben mir. b) Ich bin auf dich böse. . gehen. . Emil îl vizitează adesea pe unchiul său. b) I n der Schule saßen wir .248 MORFOLOGIA e) f) g) h) i) j) k) I) m) Vara (eu) fac adesea excursii cu familia mea. e) Cäsar kämpfte gegen Ariovist und Ariovist gegen Cäsar. . . und der Sohn liebt den Vater. . . 21. . voneinander: a) Die Sozialistische Republik Rumänien und Bulgarien grenzen . c) Die Züge kamen kurz . miteinander. i) Die beiden Clowns lachen . Sie kämpften . . Wir zanken nicht . h) Hans und Peter sind gute Freunde. neben­ 19. . und du bist auf mich böse. g) Nach einem Streit gingen sie böse . Wir standen . . . (Eu) Merg acum la prietenul tău. . / ) î n diesem P a r k stehen die Bänke dicht . f) Die Freunde teilten das Geld . . (Noi) î l iubim pe profesorul nostru. . . . •acheinander. Wir sind . . Completaţi cu pronumele reciproc corespunzător: die Volksrepublik •. j) I m Gänsemarsch gehen heißt . böse. . . Completaţi.

. Kind den Ball. . Wir geben . .. . . . Arbeiter erfüllen immer den Plan. .) b) (G. d) (A. Die Lehrerin zeigt . . Zimmers ist braun. Studenten ist interessant. .. Die Ausflügler bewundern . Gib . a) (N. . ^ Wir sehen .) Zeig . Wir sehen Otto h a t Buch vom Vater. Singular Genosse ist ein guter Arbeiter.. c) (D. Wohnungen sind immer sauber.EXERCIŢII 249 d) e) una în f) g) h) i) j) k) l) Cele trei avioane aterizară unul după altul. Pe terenul de sport strigau toţi de-a valma.) .. După şedinţă. neuen Wohnviertel. Kollegen ist gelungen. Kindern den Ball. . . . .)*Idn sehe . indicat: cu pronumele demonstrative dieser şi jener. b) (G. Gîştele merg una după alta.". Rîndunelele stau adesea una lîngă alta pe acoperiş. . . . Zimmer immer offen! Der Lehrer hilft . aşezaţi-vă acum una lîngă a l t a ! Una lîngă alta. . Schüler gern. Die Arbeit .. . Ana şi Otti. . Schülerin deine Arbeit. neuen Häuser. Seara stăm adesea unul lîngă altul şi conversăm pînă tîrziu.) Die Arbeit . Parks. Respectaţi cazul şi numănip A. .) 4) (A. 22. . Genossin ist unsere Lehrerin. Plural .) a) (N. Studenten immer in der ersten Bank. oamenii se despărţiră unul de altul. . . Studentinnen singen ein Friedenslied.) e) (D. B. E i se vizitează adesea (unul pe altul). . . Kind lernt immer gut. Die Tür . Warum stehen die Türen .. Die Tür . Zeig . Schüler dein Buch. I m Sommer besichtigen wir . Kinder spielen oft im Park. . Klasse stand offen. Schülerinnen bunte Bilder. . . nts spatele celeilalte! Fraţii se ajutau cu plăcere (unul pe altul) la lucru. Wohnung zum erstenmal. Die Fenster .

Die Ausländer besuchen oft . . .) Genossen hier haben eine schöne Arbeit geleistet. (N.) interessante Museum. . 24. f) Die Teppiche bleiben in . .250 MORFOLOGIA 23. c) Die Wohnungen . (N. .) Tourist fährt ins schöne Prahovatal.) Zimmern.) Bücher aus dem Bücherschrank! i) Siehst du dort . g) „Wilhelm Teil" und „Die Jungfrau von Orleans".) Roman ist von Marin Preda. dasselbe.) ans Meer. . d) . . . . .) Touristen? j) .. (D.) Wohnviertels dort haben alle Bequem­ lichkeiten. . .) Haus wohnt mein guter Freund Peter. . . d) Durch . . .. . .) engen Straßen dort können keine Straßenbahnen fahren. Plural a) Wir werden . (D. b) Als ich eine Stunde später an . (D.(N. . .) Gartens sind wunderschön. (A.) Hause vorbeiging. (A. (N. g) Wann wirst du mit . (D.(N. .) Dohn wie die Männer. . . (A. (N. . . (A. e) Die neuen Einwohner .) alten Möbelstücke in Ordnung bringen . b) Hier sehen Sie das Dorfmuseum.. (N. (G. (G. . respectînd cazul a) Für . . e) In . . i) Die Wohnblocks . (G. brin­ gen Sie alles morgen in die Werkstatt. In .) Zimmern gefallen mir sehr. . . .) Arbeitsleistung erhalten die Frauen in unserem Lande . .) Wohnblocks dort haben alle Beqeumlichkeiten. . . (A. . Completaţi cu pronumele demonstrative dieser sau jener respectînd cazul indicat: A.) ist für die chemische Industrie ein wertvolles Ausgangsprodukt.. / ) Braunkohle und Steinkohle sind zwei wichtige Rohstoffe. .) Dorf wurde ein neues Kul­ turheim gebaut. . (D. . h) . (N. . c) . . . (A. . dieselbe. . (N.) spielt in der Schweiz. b) Die gelben Tapeten in . . (A. . . (D. sind Dramen von Schiller.) dient überwiegend Heizzwecken. . B. waren die Fenster noch immer beleuchtet. . (G. j) Gehen wir in den Garten! Die Blumen . . (N. .. Completaţi indicat: cu pronumele demonstrative derselbe. .) von Petre Vintilă.) in Frankreich. .) Häuser arbeiten in den „Autobu­ zul-Werken". .) schöne Schutzhütte hier gehört unserem Sportklub. . .) Bildern fertig? h) Bringe mir . . Singular a) Ich komme aus Mesteceni. .

e) Mit . wird einen Preis bekommen. . . . (N. . diejenige.) Arbeiter verdient immer große Anerkennung. . (N.) Zeit leben. .) Studenten. Eine . . d) e) lungen. dar aceea trebuie renovată.). pl. . die am schönsten singt. solches. . locuiesc în acelaşi bloc. .) Schule besuchen. . . . (D. der das behauptet. . c) El este acela care mi-a adus cartea.) Theatervorstel­ lesen . cu formele corespunzătoare ale pronumelui wer.) Hörsaal sind viele Plätze. . die in . (D. (D. (D.) Arbeiters wird immer gut bezahlt. 26. I n eine . . besuchen oft . verdient unsere Anerkennung. f) g) Mein Freund und ich. (A. b) Karl şi Fritz sînt buni prieteni. unde este cazul. Ich liebe einen . f) Stipendien erhalten nur . (D. I n einem . acesta este strungar.) Kälte kann man nicht ohne Mantel ausgehen. Ein . . (Fiţi atenţi la acord \) a) . . . respectînd cazul indicat: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) Ein .) Auto möchte auch ich fahren. (N. . (N:).) Flugzeug möchte ich auch fliegen. . (N. I n einem . . (A. .) Fabrik.) Weg und arbeiten in . . der fleißig arbeitet. Landsleute sind Eeute. (D. solche. . . dasjenige. . (A. . corespunzătoare: 27.EXERCIŢII 251 c) Hause. . die ihre Arbeit nicht richtig machen werden. Bei einer . . bleiben zu Hause.) Haus sind viele Zimmer. . Die Arbeit eines .) Buch ist immer interessant. Traduceţi. .J. . . . acela ţesător. (D. die nicht rechtzeitig kommen. Mit . I n einem . die . die aus . Completaţi cu pronumele demonstrative derjenige.) Handtasche kann man alles Nötige hineinlegen. (A. (D. (D. (N. .) haben . . Wir sind gute Freunde. gehe ich eine Wette ein. (D. (G.) Eand stammen. .). . Zeitgenossen sind Menschen. folosind pronumel* demonstrative Ei a) Această casă este foarte frumoasă.) Bücher und essen zu Mittag in .) Wohnung ist sehr bequem. (A. sg. (D.) Alter haben. . (A. . d) . . . înlocuiţi. c) . Completaţi cu pronumele solcher. die fleißig arbeiten. (D. d e n n der Zug fährt um 10 Uhr ab. b) . 25. (N. Mit einem . . . . Ich möchte auch eine .) Menschen nicht. . (D. wird der Lehrer eine schlechte Note geben. wir wohnen seit einer Woche in . . (A. . . p l j . . .. Altersgenossen sind Menschen. .) Gaststätte. .) Kenntnissen wirst du es weit bringen. respectînd cazul indicat. . .

Traduceţi întrebările în limba germană. profesor) . das Kind) Was ist das Schaf? (ein Tier) Wessen Wolle brauchen wir ? (das Schaf) Wem schert der Schäfer die Wolle ? (das Schaf) Was zieht der Bauer auf? (Schaf. Nu nega. der Student. un televizor) c) Ce este el ? (strungar. Răspundeţi. Der Vater gibt dem Kinde einen Ball. î m i iau cartea mea şi pe aceea a fratelui meu. 30. a) b) c) a) b) c) d) Wer ist der Besitzer dieses Hauses? (der Arbeiter) Wessen Buch liegt dort ? (der Schüler. Prietenul său şi fiul acestuia m-au vizitat adesea. E u însumi voi duce cartea înapoi la bibliotecă. Sora ei şi fiica acesteia nu locuiesc în Bucureşti. Un astfel de profesor este un adevărat model pentru elevii săi. tu. folosind substantivele din paranteză: 29. Peter legt das Heft auf den Tisch. lăcătuş. das Mädchen) Wem gehört dieses Buch ? (der Junge. Das Buch gehört mir. Petre şi cu mine studiem la aceeaşi facultate. Astfel de fructe cresc numai în ţările calde. A. Formulaţi întrebări referitoare la substantivele tipărite cursiv : Model: a) Der Vater ist Dreher. B. ei) b) Ce este acolo? (un tablou. folosind a) Cine vrea aceasta carte ? (eu. Die Schwester meines Freundes ist Eehrerin. noi. Sînt răsplătiţi totdeauna aceia. medic. Wessen Gedichte sind schön ? a) b) c) d) e) f) Der Bruder ist Student.252 MORFOLOGIA d) acelaşi e) f) g) h) i) .) cuvintele din paranteză '. care muncesc cu sîrguinţă. Petre însuşi te-a văzut ieri în parc. 28. die Schülerin. Răspundeţi.j) k) I) m) n) o) p) r) s) Pentru aceeaşi muncă. o vază. Pe o astfel de vreme rămîn mai bine acasă. Wer ist Dreher ? b) Die Gedichte dieses Dichters sind schön. Ich rufe den Bruder zu Tisch. Ai auzit t u însuţi această noutate ? Aceasta n-o crede nici el însuşi. femeile primesc într-un stat socialist salariu ca şi bărbaţii. Asemenea tractoare se fabrică acum şi la noi. Petre a mers ieri cu Radu şi cu prietenul acestuia la teatru. pl.

32. Formulaţi întrebări cu ajutorul pronumelor »vas für ein.) Roman ich jetzt mit großem Interesse lese. d) Das ist ein herrlicher Badeort. .. was für eine. . . . Die berühmte Sängerin fand einen großen Beifall.. Ich gehe mit dem ausländischen Studenten spazieren. . . . . pl. scriu) A cui carte o citiţi ? (o carte de Sadoveanu. .) ich in den Ferien gelesen habe. I m kalten Norden baut man Holzhäuser. Ich wohne in einem kleinen Haus. . cartea lui. interogative was für ein. marţi.EXERCIŢII 253 d) e) f) g) h) i) Ce faceţi dumneavoastră acum? (desenez. . — Was für ein Schüler ist Peter ? a) b) c) d) e) /) g) h) i) Ich lese gern historische Romane. Der Vater trägt einen grauen. (G. citesc. welcher. duminică) Ce fel de aparat de fotografiat ai? (un aparat mic) Ce fel de om este Anton? (un om prietenos şi săritor). was für: Model: Peter ist ein fleißiger Schüler. Schwere Lastwagen dürfen hier nicht fahren. . (N. . . . welches: 3 1 . g) -Ich kannte früher kaum diesen Schriftsteller. offener Mensch. pl. Ausländische Touristen besichtigen die Nationalgalerie. . . .'i Ich wohne lieber in einer kleinen Stadt. die : a) Die Ausstellung. (A. c) Peter ist der Mann. f) Das ist der Professor. war sehr schön. b) Das ist das beste Buch. joi. Ich bin auf dem rumänischen Dampfer gefahren. cartea ei) Ce flori vă plac dumneavoastră ? (garoafe şi trandafiri) Ce zi a fost ieri? (sîmbătă.) Werke in der letzten Zeit weltbe­ k a n n t wurden. Completaţi cu formele corespunzătoare ale pronumelor relative der. die. weichen Filzhut. welche. (A. Peter ist ein freundlicher. e) Der Student begegnete auf der Straße seinem Freund.) ich Ihnen empfehlen kann.) wir besichtigten. Er ist an jenem Tage angekommen. (G. Formulaţi întrebări cu ajutorul pronumelor interogative Model: Der fleißige Student h a t immer gute Noten. . das. Welcher Student h a t immer gutre Noten? a) b) c) d) e) /) Der berühmte Chemiker entdeckte neue Kiemente. Ein hoher Berg bietet eine weite Aussicht.) « r lange nicht gesehen hatte. 33. Das kleine Mädchen hat eine Puppe. . . (A. .) mir helfen kann. (A. .

. . (N. . . freuen sich. kann es morgen in der Bibliothek finden. klar i s t . i) Trink. sind Aus­ länder. (G.) durch ihre Schönheit berühmt ist und . (A. . . b) .) er berühmt gemacht hatte. Aici este cartea pe care ţi-ai dorit-o. (D. sich nicht nach der Decke steckt. I) Bald kommen die Prüfungen. în care ai urcat. a cărui carte o citeşti. 34. k) Eltern. . mit . . . . A venit studentul căruia i-ai promis cartea. . d) Erzähle mir alles. Completaţi cu pronumele relative wer sau w a s : a) F r ü h ü b t sich. . . Studenţii au în acest cămin tot ce le trebuie. . .. .) wir uns schon jetzt fleißig vorbereiten. wurde 1883 in dieser Stadt.) ich gefahren bin. . rastet. . iß. der rostet! h) Das ist alles. . pe care o citeşti acum. (D. .) jährlich Messen s t a t t ­ finden und . care a venit azi de la Constanţa. m) Der Zug. .) Buchhandel weltbekannt ist. . pl. Cunosc cartea. . . nu merge la gară. . sprich. (A. auf . .. . dem bleiben die Füße unbe­ deckt. . (G. . . (D. Tramvaiul. . n) Richard Wagner. Tatăl t ă u ţi-a cumpărat t o t ce ţi-ai dorit (= la imperfect). . . . . . . . du zu sagen hast. . . mit . ich gesehen habe. g) . das Buch noch nicht gelesen hat. f) Sag mir alles. du in den Ferien erlebt hast.) Museen viel besucht werden.. . pl. j) Leipzig ist eine Handelsstadt. gar i s t . . . . (G. in . Camera în care lucrez este mică dar luminoasă. Ţi-am spus tot ce vroiai să ştii. wahr ist. ein Meister werden will. ich bei mir habe. h a t t e Verspätung. c) Dies ist das Schönste. Traduceţi în limba germană.) 1876 die Festspiele in Bayreuth begrün­ dete.254 MORFOLOGIA h) Die Gonossen. e) . pl. . . folosind pronumele relative corespunzătoare: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Acesta este tovarăşul. begraben. .) Kinder sich gut entwickeln. N u spune nimănui ce-ţi istorisesc acum.. Cunosc pe scriitorul. (N. i) Rom ist eine Stadt. . . . ..) ich gesprochen habe. 35. Lucrarea pe care o corectează profesorul nu are nici o greşeală.

. der jetzt Zeit hätte. dann kann er was erzählen. /). . Beide lernen sehr gut. es hat .. . r) „Wer hat Ihnen das gesagt?" — „Irgendeiner erzählte mir die Neuigkeit. i) Goethe ist einer der größten Dichter der Weltliteratur. etwas davon gesagt. Nachricht hinterlassen. . öffnete das Fenster und legte etwas auf das Fensterbrett. das wird ihm viel Freude machen. . o) Jedem gefallen ist eine Kunst. .EXERCIŢII 255 corespunzător. sag bitte. gehört e) .. die keiner kann. waren alle schon bei der Arbeit. daß jeder so schön singen wird wie du. denn manche von uns sind große Musikfreunde und wollen gern Musik hören. . e) Er besichtigte das ganze Gebäude. Completaţi cu pronumele nehotărîte niemand sau jemand la cazul a) Hat . c) Nur wenige kamen an diesem kalten Wintermorgen auf den Sportplatz. . . b) Kennen Sie . h) Keiner von uns wird das Buch so schnell lesen können. denn es war schönes Wetter. n) In der letzten Zeit habe ich viel gelesen. g) Besuchen Sie Ihren kranken Freund. g) „Haben Sie zu Hause . war im Zimmer. Einige haben auch ihre Musik­ instrumente mitgebracht.. . u) Jetzt muß ich in ein paar Stunden alles rein abschreiben. daß dieses Buch auch einem anderen gefallen wird ? k) Ich glaube nicht. Scoateţi pronumele nehotărîte din textele de mai jos: a) Gib mir etwas Zucker. . I) Ich habe zwei gute Freunde. geklopft.. P) Wenn einer viel reist." 37. nach mir fragt. . . an die Tür geklopft ? Nein. m) Dort kommen meine Kollegen. d) Jede Woche schreibe ich meinen Eltern über meine Arbeit. c) Wenn . der mir helfen kann ? Nein. . j) Glaubst du. daß ich in einer Stunde wieder da bin. . daß Sie wegge­ hen?" „Nein. f) Viele von uns haben in diesem Sommer Wassersport getrieben. was ich für mein Studium brauche. 36. t) Das Unglück geschah durch irgendein Versehen. d) Von wem hast du diese Neuigkeit ? Ich habe sie von ." s) Als ich kam. . . p) Ich bekomme alles. ich habe . das Kompott ist zu sauer. . alle saßen im Garten. ich kenne . . denn alles interessierte ihn hier.

. . . . . . folosind pronumele nehotirîte: a) b) c) d) e) N-am văzut pe nimeni. . . . j e) I n der Deutschstunde spricht . . . . b) Alle diese Bücher findet . . Completaţi cu pronumele a) Überall studiert . . schön." h) . . c) I n diesem Frühling regnet . . Completaţi cu pronumele nehotărîte corespunzătoare: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) K a n n mir . . . . Ai văzut pe cineva în curte? Nu. . muß auf eine richtige Aussprache achten ! 4 1 . .256 MORFOLOGIA 38. . . c) Ich werde (einige Freunde) in der Ausstellung treffen. . f) An diesem Abend h a t . darf morgen fehlen! Erzähl uns. bitte. . . . du irrst dich. . . nur deutsch. Schönes! Schau. machen Sie die Tür auf! i) . aber jetzt ist . klingelt. Să nu spui nimănui ce ţi-am povestit acum. . . d) Auf dem Bande war . . dort ist . deinem B r u d e r ? " — „Danke. in unserer Bibliothek. . . . Blumen muß . da kommt . täglich begießen ! Frage doch . M-a căutat cineva ? . în curte nu este nimeni. b) Dieser Professor antwortet (jeder Student) gern. nach dem richtigen W e g ! E r kaufte sich . . jetzt geht . . . . . nehotărîte man sau es: 40. . . Folosiţi cuvintele din paranteză la cazul potrivit. ! Nein. . . die Werke von Goethe und Schiller. Zeitungen. . wir gehen nach Hause. spät. 39. . . viel Freude. d) H a s t du es (alle Genossen) gesagt? e) Der Portier spricht jetzt mit (einige Ausländer). von euch ein Buch leihen ? Eine gutgelungene Arbeit macht . Traduceţi în limba germană. kann keinen Ausflug machen. . viel getanzt und gesungen. a) Die Arbeitsbedingungen (alle Studenten) sind in unserem Lande ausgezeichnet. g) „Wie geht . ihm viel besser. meine Freunde haben mich gestern besucht. oft.

und blätterten in einer 43. u) Cîţiva studenţi vor merge astăzi la muzeu. Ich lege das Buch fort und (sich setzen) auf meinen LieblingsKomm nach der Stunde zu . . E r wohnte eine Woche lang bei . . 42. e) Karl schlug die Beine . g) Ai spus aceasta cuiva ? Nu. . . .i) Prietenul meu are doi fii. i-am lăudat pe amîndoi. Schwester als mit . . (über). zum Geburtstag gratulieren (er). h) Ce mai este nou în oraş ? Astăzi nu-i nimic nou. (ich). . . unul este strungar. . v) L-am văzut pe prietenul tău. . I n der Pause erzählte ich alles . (aus). . Ich danke . b) Weswegen zanken Sie sich . Die beiden Mädchen (sich kämmen) vor dem Spiegel. . am timp destui. .EXERCIŢII 257 f) N u te-a căutat nimeni. x) Am auzit noutatea deja de la mai mulţi. . (sein) Freund. m) Tovarăşii noştri lucrează foarte b i n e . . . t) Amîndoi lucrează bine. a celuilalt în oraş. I) Prietenul meu Anton este unul dintre cei mai buni studenţi ai institutului nostru. pe care nu-1 cunosc. . Bruder (sein). ci o alta. Venea din oraş cu cîteva cărţi. Completaţi cu corespunzătoare la forma potrivită: a) b) c) d) e) f) zlatz. . k) N u mi-ai dat cartea aceea. j) N-a venit factorul nostru. nichts passieren wird (er. d) Sie gingen dann rasch . . Ich bin überzeugt. s) Mai dă-mi şi alte c ă r ţ i . Fritz spielt lieber mit . avem toate motivele să fim mîndri de ei. ihr-pl. n-am spus nimănui noutatea. p) Nici un altul nu lucrează aşa de bine ca el. Casa unuia este lingă lac. . Completaţi cu pronumele reciproc einatîder sau a) Die Sportler begrüßten . (mein) Freunden. . in Heimatkunde helfen (ihr — pl). ci u n altul. (mit) ? c) Die Mädchen saßen am Abend . r) Celelalte cărţi le găsiţi numai în biblioteca Academiei. daß .). celălalt ţesător. (bei) Zeitschrift. recht schön (Sie) ! Wir werden . . dar în zadar. . . n) Vă urez de ziua dumneavoastră de naştere toate cele b u n e ! o) Am încercat totul. . Gramatica practică a limbii germane . g) h) i) j) Wir wollen . . . .

cum ţi-am promis. . sehen Sie in der Bibliothek ? (wer. dar plouă aproape zilnic. was) l) . căci ştiu că acum te pregăteşti p e n t m o lucrare de control.258 MORFOLOGIA k) . d) El se grăbeşte căci prietenul său îl aşteaptă. warten Sie hier im P a r k ? (wer) n) Am Sonntag kamen alle Pioniere mit . . L a acest birou lucrez eu zilnic. aceasta este servieta ei. . . ne aşteaptă în parc la ora 10. Traduceţi în limba germană: a) Formăm acum propoziţii cu toate pronumele pe care le-am învăţat.. i) Trebuie să-ţi povestesc ceva important. . căruia i-am promis această carte. I) Toţi oamenii se grăbiră spre casele lor. f) Te voi chema mîine la telefon. der es bei der Übersetzung braucht (derjenige). căci era ceaţă deasă.. s) Dragă prietene. k) Vremea nu e rece. căci în acea zi e a foarte cald.Dacii" trebuie să-şi procure bilete cu trei zile înaintea reprezentaţiei. sollen die Schüler mitbringen ? (was) m) Auf . Multe salutări de la al t ă u prieten Andrei .o lucrare importantă pe care vreau s-o termin la vreme. h) Nimeni nu era în casă. . Eltern in die Schule (ihrfl o) Geben Sie das Wörterbuch . căci a m . . 44. c) Aici sade sora mea. fi) N u spune nimănui ce ţi-am istorisit acum. căci era foarte rece în acea. m) Copacii ale căror ramuri loveau triste în fereastra mea si-au pierdui • ultimele frunze. o) Cine vrea să vadă filmul românesc . toţi şedeau în grădină. . . seară.. î ţ i trimit prin fratele t ă u cartea ce ţi-ai dorit-o. r) Vino ! Trebuie să ne grăbim. b) î n camera mea de lucru se află (=stehen) un birou ( = m a s ă de lucru). Din păcate nu te pot vizita în această vacanţă. n) Am trecut unul lîngă altul fără să ne vedem. g) î n grupa noastră studenţii se ajută cu plăcere unul pe altul la studiu. j) Muncitorii acestei fabrici au depăşit planul. Prietenul tău. e) Prietenul nostru Radu ne povesteşte adesea despre fratele sân Mircea care este foarte silitor şi talentat.

NUMERALUL (Das Numerale — Das Zahlwort) Numeralul este partea de vorbire care exprimă un număr sau ordinea G 1 numerică a obiectelor. viererlei etc. zweitens etc. graniţa dintre numeral şi pronume nefiind fixă. numerale multiplicative — (Vervielfăltigungszahlen): zweifach. Din punctul de vedere al conţinutului. zweimal etc. G 3 . je fünf etc. numerale ordinale adverbiale — (Ordnende Zahladverbien — Eintei­ lungszahlen) : erstens. der zweite etc. în cea mai mare parte. Observaţie Numeralele nehotărîte sînt tratate. deosebim: G 2 numerale eardinale (Kardinalzahlen — Grundzahlen): eins. ein Zehntel etc. în capitolul Pronumele nehotărît. vierfältig etc. zwei etc. numerale ordinale (Ordinalzahlen — Ordnungszahlen): der erste. numerale de repetiţie — (iterative Zahlwörter — Wiederholungszahlen): einmal. numerale distributive — (Verteilungszahlen) : je drei. numerale fracţionare — (partitive Zahlen — Bruchzahlen): ein Fünftel. numerale variative — (Artzahlen — Gattungszahlen) : zweierlei.

Mit wieviel (mai r a r : wie vielen) Freunden (Freundinnen) hast du gesprochen ? Observaţie Nu trebuie confundat adverbul interogativ invariabil: wieviel ? (cît ? cîtă ? cîţi ? cîte ?) cu adverbul wie urmat de numeralul nehotărît accentuat viel (viele. Numeralele cardinale răspund la întrebarea invariabilă wieviel ? sau mai rar la wie viel ? Wieviel Uhr ist es ? — Es ist ein Uhr. astfel: Numeralele cardinale pot fi considerate în general adjective atribu­ tive (zwei Schüler) — care de obicei nu se declină — şi în unele cazuri chiar substantive (Dutzend. die Hälfte). vieles — viele )= cît de mult (multă.). el întrunind cuvinte din cadrul altor trei părţi de vorbire. mulţi. Wieviel (mai r a r : wie viele) Hefte brauchst du ? — Ich brauche drei Hefte. Numeralele ordinale (der erste Schüler). Numeralele ordinale adverbiale (erstens). Numeralele fracţionare sînt adjective sau substantive (eine halbe Stunde. ca şi cele distributive (je zwei Schüler) şi multiplicative (die dreifache Arbeit) sînt adjective. Considerăm totuşi numeralele parte de vorbire separată pentru că indiferent dacă sînt adjective. ele au totuşi ceva comun: toate exprimă o cantitate sau o ordine numerică. cele variative (zweierlei) şi iterative (zweimal) sînt adverbe. . adverbe sau substantive. NUMERALELE CARDINALE (Die Kardinalzahlen — Die Grundzahlen) G 4 Numeralele cardinale exprimă un număr sau o determinare numerică a obiectelor. multe) : Wieviel Personen waren im Saal ? = Cîte persoane au fost în sală ? Mit wieviel Personen h a t er gesprochen ? = Cu cîte persoane a vorbit el ? însă: Wie viele Personen waren im Saal! (Cît de multe persoane au fost în sală!) Mit wie vielen Personen h a t er gesprochen! = Cu cît de multe persoane a vorbit el! G 5 0 1 2 3 Numerale cardinale sînt : nuli 4 vier eins 5 fünf zwei 6 sechs drei 7 sieben 8 9 10 11 acht neun zehn • elf .260 MORFOLOGIA De fapt numeralul n-ar trebui să constituie o parte de vorbire aparte. Million etc.

Numeralele Million. numeralele între 13 G 7 şi 19. zehntausendeins d) cînd nu este urmat de un substantiv : Es ist eins. cele între zeci şi cele formate cu sute şi mii sînt compuse. Numeralele pînă la 12 (inclusiv) sînt simple. G S singularul (das Hundert. drei . 33s versammelten sich Hunderte (Tausende) von Menschen.NUMERALUL 261 31 einunddreißig 1 001 tausendeins 40 vierzig 1 876 tausendachthundert50 fünfzig sechsundsiebzig 60 sechzig 2 000 zweitausend 70 siebzig 3 316 dreitausenddreihundert80 achtzig sechzehn 90 neunzig 4 000 viertausend 100 hundert 900 000 neunhunderttausend 101 hunderteins 1 000 000 eine Million 200 zweihundert 1 000 Millionen = 1 Milliarde 333 dreihundert1 000 Milliarden = 1 Billion 24 vierundzwanzig dreiunddreißig 1 000 Billionen = 1 Billiarde 30 dreißig 1 000 tausend 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 zwölf dreizehn vierzehn fünfzehn sechzehn siebzehn achtzehn neunzehn zwanzig einundzwanzig Numeralele hundert şi tausend apar şi ca substantive. G 9 Forma eins se întrebuinţează: a) la numărat: eins. b) la calculat: eins und eins ist zwei.. .59) : in Kapitel eins. c) in numeralele compuse cînd eins este ultimul element component şi nu este urmat de un substantiv: hunderteins. tausendeins. . das Tausend) exprimă o unitate de măsură şi plu­ ralul o mulţime nedefinită: Der Preis beträgt 25 Lei das Hundert. zwei. e) cînd stă în urma substantivului. î n cazul acesta. Milliarde etc. dreihunderteins. FORMAREA NUMERALELOR CARDINALE 1. avînd valoarea unui numeral ordi­ nal (vezi G . G 8 Numeralul 1 (unu) are două forme: eins şi ein. sînt numai substantive.

262

MORFOLOGIA

G 10

Forma ein se întrebuinţează : a) în numeralele compuse cînd urmează un alt element component:
einund r— dreißig vierzig

b) cînd este urmată de un substantiv
E s ist ein Uhr. hundert««« Bücher.

G 11

2. Numeralele între 13 şi 19 se formează din zehn (zece) precedat nemij­ locit de un număr care exprimă unitatea: vierzehn, fünfzehn, achtzehn, neunzehn Excepţii: 16 = sechzehn (nu: sechszehn) 17 = sishzehn (nu: siebenzehn)

G 12

G 13

3. Zecile se formează prin adăugarea sufixului -zig la unitate:
vier + zig vierzig fünf + zig acht + zig neun + zig

\?

\ /
fünfzig,

\ /
achtzig,

\ /
neunzig

G 14

Excepţii: zwanzig, dreißig, sechzig, siebzig

G 15

4. Numeralele între zeci (adică între douăzeci şi treizeci, treizeci şi patruzeci etc. pînă la 99) se formează, spre deosebire de limba română, din unităţi urmate de zeci. Legătura dintre unităţi şi zeci se face prin und:
dreiundvierzig patruzeci şi trei

Q ig

5. De la o sută pînă la un milion (exclusiv) numeralele se formează din hundert sau tausend etc. precedate de un numeral care arată numărul sutelor, respectiv miilor şi urmate, după cum este cazul, de sute, unităţi şi zeci:
848 = 9 876 = achthundertachtundvietzig neuntaws£»(2achthundertsechsundsiebzig

G 17

6. Numeralele pînă la un milion se scriu într-un cuvînt:
958 644 = neunhundertachtundfünfzigtausendsechshundertdreiundvierzig.

NUMERALUL

263

DECLINAREA

NUMERALELOR

CARDINALE

Unele numerale cardinale pot fi declinate. 1. Numeralul cardinal ein are forme pentru toate genurile şi toate cazurile singularului. E l se declină : a) ca articolul nehotărît (vezi D 4) (a) dacă este urmat de un substantiv. Numeralul se deosebeşte în cazul acesta de articol numai prin faptul că este accentuat:
E r h a t nur einen Tag gefehlt. Sie spielte <mir mit einer Puppe, nicht mit beiden.

G 18 G 19

(b) dacă este urmat de un substantiv la singular şi precedat de hundert, tausend etc. î n cazul acesta se leagă de hundert sau lausend prin und şi se scrie într-un cuvînt ca şi numeralele cardinale nedeclinate:
Ein Buch mit hundertundeiner Seite.

I c h h a b e die Märchen aus T a u s e n d u n d e i n e r N a c h t gelesen.

Observaţie Dacă substantivul precedat de numeral este însă la plural, se declină şi und se omite adesea:
Ein Buch mit hundert (und) ein Seiten. Sie erzählte die Märchen in tausend(und)ein Nächten.

ein nu

G 20

b) ca articolul hotărît dacă nu este urmat nemijlocit de un substantiv şi nu precedă articolul h o t ă r î t :
/ einer Hier ist ^— eine \ eines der besten Studenten. der besten Schülerinnen. der besten Kinder.

G 21

dacă

c) ca adjectivul precedat de articolul hotărît (adjectiv de declinare slaba), este precedat de articolul hotărît:
Ich habe zwei Freunde ; nur der eine, mit dem Sie gerade sprachen, arbeitet in Bukarest.

G 22

î n cazul al doilea şi al treilea nu există o limită precisă între numeral şi pronume (vezi F 109). 2. Numeralul ein nu se declină: a) înaintea numeralelor fracţionare folosite în operaţii aritmetice:
Ein Drittel multipliziert mit ein Viertel.

G 23

b) înaintea substantivului Uhr, cînd acesta exprimă o r a :
Seit ein Uhr warte ich auf Sie.

G 24

264

MORFOLOGIA

G 25

c) înaintea conjuncţiilor bis, oder, und etc. urmate de zwei, ander, alles etc. :
Warten Sie noch ein bis (oder) zwei Tage ! Ich habe es von ein und dem andern sagen hören. Mein Kind ist mein ein und (mein) alles.

G 26

d) înaintea conjuncţiei und urmată de pronumele demonstrativ derselbe, dieselbe, dasselbe numeralul ein se foloseşte de regulă fără desi­ nenţă ; doar uneori apare şi desinenţa:
Wir haben ein(en) und denselben Geschmack. Wir sind aus ein (er) und derselben Stadt.

G 27

3. Numeralele zwei şi drei se pot declina numai dacă nu sînt precedate de articol sau pronume. Ele se declină primind la genitiv şi dativ desinenţele cazurilor respec­ tive ale articolului hotărît (plural) : N. zwei drei G. zweier dreier D. zweien dreien A. zwei drei Genitivul numeralelor zwei şi drei se foloseşte atît cînd ele sînt urmate de un substantiv cît şi atunci cînd stau singure:
Hier sind die Bücher zweier Kollegen. Die Bücher dreier von ihnen liegen dort.

G 28

G 29

Dativul lui zwei şi drei se foloseşte numai atunci cînd aceste două numerale nu sînt urmate de un substantiv:
Ich konnte nicht m i t allen Kollegen sprechen, sondern nur mit zweien ; mit drei Kollegen spreche ich morgen.

G 30

De la numeralul drei în sus apar forme declinate ale numeralului, în special în construcţii fixe:
E r streckte alle viere von sich.

ÎNTREBUINŢAREA G 31

NUMERALELOR

CARDINALE

Numeralele cardinale exprimă ora, fie singure fie însoţite de substan­ tivul Uhr, resp. Minute.
limbaj familiar Este Este 12 12.05 Es ist „ „ zwölf Uhr 5 (Minuten) nach 12 limbaj E s ist ,, „ oficial zwölf Uhr zwölf Uhr fünf

NUMERALUL

265 zwölf Uhr zehn zwölf Uhr fünfzehn zwölf Uhr zwanzig

Este Este Este

12.10 12.15 12.20

E s ist „

Este

12.25

Este Este Este

12.30 12.35 12.40

„ „

Este Este

12.45 12.50

„ „

10 (Minuten) nach 12 E s ist ein Viertel nach 12 ,, „ sau : Viertel eins 20 (Minuten) nach 12 „ sau : 5 (Minuten) nach Viertel eins s a u : 10 (Minuten) vor halb eins (ein Uhr) 10 (Minuten nach ,, Viertel eins, s a u : 5 (Minuten) vor halb eins (ein Uhr) halb eins (ein Uhr) ,, „ 5 (Minuten) nach halb „ „ eins (ein Uhr) 10 (Minuten) nach halb „ eins (ein Uhr) s a u : 5 (Minuten) vor drei Viertel eins drei Viertel eins „ „ zehn (Minuten) vor eins sau fünf (Minuten) nach drei Viertel eins 5 (Minuten) vor eins eins (ein Uhr) „

zwölf Uhr fünfund­ zwanzig

zwölf Uhr dreißig zwölf Uhr fünfund­ dreißig zwölf Uhr vierzig

zwölf Uhr fünfund­ vierzig zwölf Uhr fünfzig

Este Este

12.55 13

„ „

„ „

zwölf Uhr fünfund­ fünfzig dreizehn Uhr

Numeralul eins urmat de substantivul Uhr apare sub forma ein:
E s ist eins sau E s ist ein Uhr.

G 32

Cînd serveşte la indicarea timpului, substantivul Uhr se întrebuin­ G 33 ţează numai la singular:
Wieviel Uhr ist es ? — E s ist 5 Uhr. Um Wieviel Uhr kommen Sie zu mir ? — Ich komme um 6 Uhr.

Altfel, substantivul Uhr (== ceasul, ceasornicul) se întrebuinţează şi la plural:
I m Schaufenster sah ich viele, schöne Uhren. Wieviel Uhren sind dort ?

Anii de la 1 100 pînă la 1 999 se exprimă în sute:
E r ist (im Jahre) 1950 (neunzehnhundertiünfzig) geboren.

G 34

266

MORFOLOGIA

Cr 35

I,a întrebarea wann ? anul poate fi exprimat fie prin numeralul dinal precedat de im Jahre, fie folosindu-se numai numeralul cardi
Der zweite Weltkrieg begann im Jahre 1939. Der zweite Weltkrieg begann 1939.

Cr 36

Folosirea prepoziţiei in înaintea numeralului cardinal, prin anal&pe cu limba română, este greşită. Numeralele cardinale se întrebuinţează în operaţiile aritmetice:
2 + 4 = 6 6 —5 = 1 7 x 2 = 14 9 : 3 = 3 4 2 = 16 4 3 = 64 y 16 = ^64 3% = 4 4 zwei und (plus) vier ist sechs sechs weniger (minus) fünf ist eins sieben mal zwei ist vierzehn neun (geteilt) durch drei ist drei vier hoch zwei ist sechzehn vier hoch drei ist vierundsechzig Quadratwurzel aus 16 (ist) gleich 4 Kubikwurzel aus 64 (ist) gleich 4 drei vom H u n d e r t (drei Prozent)

Cr 37

Cr 38

Unităţile se numesc Einer, zecile ,, ,, Zehner, sutele ,, ,, Hunderter, miile ,, ,, Tausender. Numeralele cardinale au uneori valoarea numeralelor ordinale. î n cazul acesta ele stau în urma substantivului, eins, zwei, drei fiind totodată invariabile:
im Kapitel eins, die Schüler der Klassen zwei, laut Paragraph drei, auf Seite sechzekm

Cr 39

Numerele de telefon se scriu în grupe de cîte două cifre şi se citesc pronunţîndu-se fiecare cifră:
15 16 8 3 : eins fünf eins sechs acht drei

Cr 40

Numeralele cardinale se folosesc pentru indicarea numărului unei case, al unui vehicul public:
E r wohnt Alecsandristraße 25. Ich fahre mit der Linie 3.

G 41 G 42

în loc de zwei se spune, atît la telefon cît şi la radio, zwo pentru a nu se confunda cu drei. în locul numeralului zwei se întrebuinţează şi beide (die beiden). Spre deosebire de zwei, beide exprimă atît unul (una) . . . cît şi celălalt (cealaltă).
Beide Freunde besuchten mich gestern {vezi F 142).

NUMERALUL

267

SUBSTANTIVIZAREA

NUMERALELOR

CARDINALE

Numeralele cardinale substantivizate sînt de genul feminin. Ble se G 43 întrebuinţează : a) pentru indicarea unui vehicul public: tramvai, autobuz etc. G 44
Ich fahre m i t der Drei (sau: m i t der Linie 3) nach Hause.

b) pentru indicarea unui calificativ:
Mein Sohn h a t heute eine Zehn in Geschichte bekommen. Die Eins ist bei uns die schlechteste Note.

G 45

c) la denumirea echipelor de fotbal:
Die Bukarester Elf

G 46 G 47

d) pentru a exprima virsta aproximativă; în cazul acesta numeralul substantivizat, este de obicei precedat de o prepoziţie:
E r ist an die (über die) Dreißig. Ich wünsche Ihnen, die Achtzig zu erreichen.

Din numeralele cardinale derivă şi forme substantivizate în -er. Acestea sînt de genul masculin: der Zehner, der Hunderter etc. Aceste forme se întrebuinţează: a) pentru indicarea valorii unei monede, bancnote:
Das kostet mich einen

G 48 G 49 G 50

b) pentru indicarea unui calificativ, în special în sudul şi în sud-estul teritoriului lingvistic german {vezi G 45).
Mein Sohn h a t heute einen Zehner bekommen. Der Einser ist bei uns die schlechteste Note.

Observaţie Forma der Einser nu trebuie confundată cu der Einer (vezi Q 37). c) pentru indicarea unui vehicul public (în special în Austria) :
Ich fahre m i t dem Dreier nach Hause.

G 51 G 52

d) pentru indicarea aproximativă a virstei unei persoane:
E r ist ein gut erhaltener Fünfziger. Sie ist eine gute Fünfzigerin.

Formele substantivizate în -er pot fi întrebuinţate şi adjectival. î n cazul acesta este exprimat, de regulă, un deceniu:
I n den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ( = între 1880 şi 1890).

G 53

268

MORFOLOGIA

EXPRIMAREA

APROXIMAŢIEI

NUMERICE

G 54

Aproximaţia numerică se exprimă: 1. printr-un numeral precedat de: a) beinahe, etwa, fast, gegen, nahezu, über, ungefähr, unter etc ; substan­ tivul însoţit de numeral este articulat sau nearticulat:
(die) (die) (die) (die) etwa (gegen, ungefähr) zwanzig Personen (cele aproximativ douăzeci de persoane) beinahe (fast, nahezu) zwanzig Personen (cele aproape douăzeci de persoane) über zwanzig Personen (cele peste douăzeci de persoane) unter zwanzig Personen (cele sub douăzeci de persoane)

G 55

b) an, um; substantivul însoţit de numeral este articulat sau nearti­ culat :
an (um) (die) zwanzig Personen (aproximativ, în jurul a douăzeci de persoane)

G 56 G 57 G 58

c) mehr als :
mehr als zwei Stunden (mai mult de două ore)

2. prin Hundert sau Tausend folosit la plural:
Hunderte (Tausende) von Menschen (sute [mii] de oameni)

3. prin repetarea aceluiaşi numeral, în special cînd e vorba de cifre mari; cifra repetată este precedată de und aber:
Hunderte (Tausende) de oameni) und aber Hunderte (Tausende) Menschen (sute [mii] şi sute [mii]

NUMERALELE ORDINALE
(Die Ordinalzahlen — Die Ordnungszahlen)

G 59

Numeralele ordinale exprimă concret sau abstract o anumită ordine sau un anumit loc pe care îl ocupă o persoană, un obiect sau o acţiune. Numeralele ordinale răspund la întrebarea: der, (die, das) wievielte ?
Der wievielte Kandidat antwortet jetzt ? — Der zweite Kandidat. Die wievielte Auflage dieses Werks ist das ? — Bas ist die vierte Auflage. Das wievielte Experiment ist das ? — Das ist das zweite Experiment.

NUMERALUL

269

FORMAREA

NUMERALELOR

ORDINALE G 60

Numeralele ordinale se formează: 1. pînă la 19 — din numeralele cardinale -f- -ţ~j zehn -{- t = der zehnte 2. de la 20 — din numeralele cardinale + -stzwanzig -J- st = der zwanzigste E x cep ţii : der (die, das) erste; der (die, das) dritte; der (die, das) achte; der (die, das) siebte. Observaţii

G 81

1. Numeralele ordinale sînt, de obicei, precedate de articolul hotărît. G 62 2. î n locul numeralului ordinal der (die, das) siebte se foloseşte mai G 63 frecvent forma mai veche: der (die, das) siebente. 3. La numeralele ordinale compuse, numai ultimul număr primeşte G 64 sufixul -(s)t:
der neunzehnte Juli der sechsundzwanzigste J a n u a r der dreihundertfünfnndsechzigste Tag des Jahres

Numeralul cifrei: 1. = der, die, 2. £= der, die, 3. = der, die, 4. = der, die, 5. = der, die, 6. = der, die, 7. = der, die, 8. = der, die,

ordinal notat cu cifre se indică printr-un punct pus în urma das das das das das das das das erste zweite dritte vierte fünfte sechste siebente achte 12. = der, die, das zwölfte 19. = der, die, das neunzehnte 20. == der, die, das zwanzigste 21. = der, die, das emundzwanzigste 30. = der, die, das dreißigste 100. = der, die, das hundertste 101. = der, die, das hunderterste 365. = der, die, das dreihundertfünfundsechzigste 1000. = der, die, das tausendste 1001. = der, die, das tausenderste

G 65

9. = der, die, das neunte 10. = der, die, das zehnte 11. = der, die, das elfte Numeralele ordinale urmează regulile declinării adjectivelor:
der erste Aufsatz — erster Aufsatz — sein erster Aufsatz die erste Lektion — erste Lektion — seine erste Lektion das erste Konzert — erstes Konzert — sein erstes Konzert (vezi I5B, B 15)

G 66

270

MORFOLOGIA

ÎNTREBUINŢAREA

NUMERALELOR

ORDINALE

G 67 G 68

Numeralul ordinal se întrebuinţează: a) adjectival:
Ich wohne im dritten Stock,

b)

substantival:

Die drei ersten sollen herauskommen. (Primii trei să iasă.)

G 69

c) Numeralul ordinal poate fi substantivizat. î n cazul acesta el exprimă un rang, o ierarhie
Br ist der Erste (— der beste Schüler) in unserer Klasse. Die drei Ersten sollen herauskommen. (Cei trei premianţi să iasă.)

etc.:

G 70

Numeralele ordinale adjectivale se scriu cu iniţială mare dacă fac p a r t dintr-un nume propriu (eveniment istoric, sărbătoare naţională, nume geografic, titlu) :
Der "Neunte Parteitag der Rumänischen Kommunistischen Partei Der Dreiundzwanzigste August Der "Erste Mai

G 71

Numeralele ordinale care fac parte din numele împăraţilor sau regi­ lor se scriu fie cu cifre romane cu punct după ele, fie în litere cu iniţială mare:
Heinrich IV. ( = Heinrich der Vierte)

G 72

Numeralul postpus se declină la fel ca celelalte numerale Numeralele ordinale servesc la exprimarea d a t e i :
Am 19. Juli feiert sie ihren Geburtstag.

ordinale.

Observaţii G 73 l, Pentru aflarea datei precise se folosesc întrebările : der wievielte ? şi am wievielten
Der wievielte ist heute ? — Heute ist der 20. (= zwanzigste) April. Am wievielten kommt er ? — E r kommt am 20. (= zwanzigsten) April.

G 74

2. Pentru indicarea datei în scrisori se folosesc: a) numeralul ordinal precedat de am:
Bukarest, am 16. ( = sechzehnten) April 1968

NUMERALUL

.

271

b) numeralul ordinal la acuzativ, precedat de articolul h o t ă r î t :
Bukarest, den 16. ( = sechzehnten) April 1968

c) numeralul ordinal la nominativ,
Bukarest, 16. ( = sechzehnter) april 1968

neprecedat de articol: nici o

G 75

Numeralul ordinal combinat desinenţă:
Andrei ist der zweitbeste

cu un superlativ nu primeşte

Student unserer Gruppe.

NUMERALELE ORDINALE ADVERBIALE
(Die ordnenden Zahladverbien — Die Einteilungszahlen)

Numeralele ordinale adverbiale exprimă ordinea într-o înşirare; ele se formează din numeralele ordinale -\- ens: erstens, zweitens, drittens, vier­ tens, fünftens etc. Observaţii 1. î n gramatica limbii române, numeralele ordinale adverbiale nu sînt considerate numerale (erstens = în primul rînd). 2. î n general, numeralele ordinale adverbiale se folosesc pînă la cel mult 20.

G 7ft

G 77

NUMERALELE FRACŢIONARE
(Die partitiven Zahlen — Die Bruchzahlen)

Numeralele fracţionare exprimă o parte dintr-un tot; ele se formează G 7Jf din numeralele ordinale fără t -j- -tel ( = Teil = parte) : fünft -ftel—fünftel, ein Drittel, ein Viertel; ein fünftel Meter, ein viertel Kilo. Numeralele fracţionare sînt de regulă substantive, dar pot fi între- G 7$ buinţate şi adjectival. Ca substantive — cu excepţia numeralului die Hälfte — ele sînt de genul neutru şi urmează regula declinării substantivelor neutre : das Drittel, des Drittels etc. întrebuinţate adjectival, ele sînt invariabile, cu excepţia numeralului G 8ft h a l b , care se declină ca un adjeciiv atributiv (vezt E 13—15).
Der Motor arbeitete nur mit halber Kraft. Sie trafen sich auf halbem Wege. Ich wartete eine halbe Stunde. E r arbeitet in unserem Unternehmen seit zwei und einem halben Monat.

272

MORFOLOGIA

G 81

Precedat de numeralul nedeclinat ein şi formînd cu el un numeral cornpus, halb nu se declină nici el, iar substantivul determinat se pune la plural:
Hier haben Sie ein(und) einhalh Brote. E r kam vor zwei (und) einhalh Stunden hier an.

Observaţie G 82 în loc de ein(und)einhalb se foloseşte adesea anderthalb care rărnîne în general nedeclinat:
Meine Nichte ist anderthalb J a h r e alt. Er nahm anderthalb Brote. Mit anderthalb Portionen werden die zwei Kinder bestimmt satt.

G 83 G 84

Die Hälfte este substantiv şi se declină ca substantivele feminine:
Mit der Hälfte der Substanz können Sie den Versuch auch durchführen.

Toate celelalte numerale fracţionare sînt invariabile cînd sînt folosite atributiv (fiind scrise cu iniţiala mică) :
ein viertel Zentner Mehl — mit einem viertel Zentner Mehl; drei achtel Liter Sahne — der Preis der drei achtel Liter Sahne ; zwei hundertstel Sekunden — in zwei hundertstel Sekunden.

G 85

O excepţie în privinţa scrierii este numeralul fracţionar Viertel (viertel). El se scrie ca şi toate celelalte numerale fracţionare, cu iniţială mare cînd este folosit substantival, cu iniţială mică atunci cînd este folosit atributiv:
Ein Viertel des Weges liegt hinter uns. E s ist schon Viertel zwei. Geben Sie mir, bitte, ein viertel Kilo Butter.

G 88

Spre deosebire de celelalte numerale fracţionare, Viertel (viertel) for­ mează cu drei un numeral compus:
Ich habe schon Dreiviertel des Stoffes wiederholt. Sie können den Versuch auch mit Dreiviertel der Substanz durchführen. E r kommt in einer dreiviertel Stunde. Geben Sie mir bitte dreiviertel Kilo Butter.

G 87

Există numai două excepţii a) la indicarea orei:
Es ist drei Viertel eins.

în care drei Viertel se scrie separat:

b) la numărat:
ein Viertel, zwei Viertel, drei Viertel etc.

NUMERALUL

273

De obicei numeralele fracţionare se scriu în cifre, de exemplu :
1 /2 1/3 1/4 3/4 4/6 ein halb (în matematică : ein Zweitel) ein Drittel ein Viertel Dreiviertel vier Sechstel 1 1/2 2 1/4 3 1/2 4 3/4 5 4/6 6 5/16 18 4/8 eineinhalb sau anderthalb zwei einviertel drei einhalb vier dreiviertel fünf viersechstel sechs fünfsechzehntel achtzehn vierachtel

G 88

1/100 ein Hundertstel 2/101 zwei Hunderteintel 2/202 drei Zweihundertzweitel

23 1/1000 dreiundzwanzig eintausendstel

Numeralele zecimale se scriu şi se citesc în felul următor
2,613 = zwei Komma sechs eins drei

G 89 G 9tt

Numeralele fracţionare apar deseori în cuvinte compuse; în cazul acesta numeralul este cuvîntul determinativ:
ein Vierteljahr, eine Viertelstunde, ein DreiviertelxjO.ehrh.eit

NUMERALELE DISTRIBUTIVE
(Die Verteilungszahlen)

Numeralele distributive exprimă o grupare numerică şi se formează a) cu ajutorul numeralelor cardinale precedate de je:
je einer, je zwei, je drei

G 91

b) cu ajutorul numeralelor ordinale precedate de zu:
zu zweit, zu dritt, zu viert

Numeralele distributive formate cu je urmează regulile declinării numeralelor cardinale:
Sie bekamen je einen Füller als Prämie.

G 92

Numeralele distributive precedate de zu sînt invariabile:
Sie gingen zu dritt in die Ausstellung.

Numeralele distributive răspund la întrebarea: je (zu) wieviel?
18 — Gramatica practică a limbii germane

G 93

274

MORFOLOGIA

NUMERALELE VARIATIVE (SPECIALE)
(Die Artzahlen — Die Gattungszahlen)

G 94

Numeralele variative exprimă un număr de categorii, de specii diferite şi răspund la întrebarea : wievielerlei ? G 95 Ble se formează a) din numeralele cardinale -f- -erlei: '
zweierlei, dreierlei, fünferlei etc.

b) din all, viel, manch etc. + -eriei :
allerlei, mancherlei, vielerlei

G 96

Numeralele variative sînt adverbe (vezi G 3) şi deci invariabile:
Das Kleid ist aus zweierlei Stoff gearbeitet. Sie sprachen über allerlei Fragen.

G 97

Numeralele variative formate cu ajutorul numeralelor cardinale mari indică un număr mare, însă neprecizat:
Er findet immer hunderterlei Ausreden.

NUMERALELE MULTIPLICATIVE
(Die Vervielfältigungszahlen)

G 98 G 99

Numeralele multiplicative arată în ce proporţie creşte o cantitate. Ble răspund la întrebarea: wievielfach ? şi se formează a) din numeralele cardinale + -fach sau -fältig :
einfach, zweifach, zehnfach, hundertfach, hundertfältig

b) din mehr, viel, mannig + -fach sau -fältig :
mannigfach, mehrfach, vielfach, vielfältig, mannigfaltig

Observaţie Sufixul -fältig este învechit şi se foloseşte numai rareori. G 100 G 101 Pentru numeralul zweifach există şi forma doppelt. Numeralele multiplicative pot fi folosite ca adjective şi ca adverbe. Folo­ site adjectival, ele urmează regulile pentru declinarea adjectivelor:
Geteilte Freude, doppelte Freude. (Proverb) Mit hundertfachen Ausreden suchte er sich zu entschuldigen. Doppelt genäht hält besser. (Proverb) Mannigfach erprobt, entspricht das Gerät allen Anforderungen.

EXERCIŢII

275^

NUMERALELE DE REPETIŢIE
(Die iterativen Zahlwörter — Die Wieaerholungszahlwörter)

Numeralele de repetiţie arată de cîte ori se săvîrşeşte o acţiune. Ele G 102 răspund la întrebarea; wie oft? sau wievielmal? şi se formează a) din numeralele cardinale + -mal: G 103
einmal, zweimal, viermal etc.

b) din: alle, einige, manch, viel etc. -{--mal:
allemal, einigemal, manchmal, vielmal

c) din: viel, mehr etc. + -mals:
vielmals, mehrmals

Numeralele de repetiţie sînt adverbe şi deci invariabile. Unele dintre G 104 ele pot primi sufixul -ig. Prin aceasta ele devin adjective care se declină ca orice adjectiv (vezi K 13—15) :
eine einmalige Gelegenheit; trotz mehrmaliger Aufforderung; nach zweimaligem Versuch

EXERCIŢII
1. Citiţi si scrieţi în litere :

1 , 2, 3, 4,

11, 21, 121, 1 111 12, 22, 222, 2 222 13, 33, 333, 3 333 14, 44, 444, 4 444
6 666

7, 17, 77, 777, 7 777 B. 8, 35, 24, 46, 57, 68, 73, 88, 102, 95, 173, 937, 207, 258, 365, 437, 566, 1 327, 1 875, 2 378, 15 375, 21 287, 105 737, 375 238, 537 453, 1 735 842, 35 075 836, 26 373 865.

6, 16, 66, 666,

276 2. Completaţi cu numeralul

MORFOLOGIA

corespunzător, în litere:

Eine Stunde h a t 60 Minuten, und jede Minute hat 60 Sekunden, also h a t die Stunde 3 600 Sekunden. Der Tag hat 24 Stunden, also h a t der Tag 1 440 Minuten und 86 400 Sekunden. Eine Woche h a t 7 Tage, also hat die Woche 168 Stunden, 10 080 Minuten und 604 800 Sekunden.
3 . (Citiţi şi apoi scrieţi operaţiile în litere.)

a) 78 + 3 = 81 ; 110 + 25 + 8 456 + 1 253 = 9 844 b) 124 - 18 = 106 c) 18 X 3 = 54; 120 X 4 = 480 d) 570:2 = 285
4. Citiţi şi apoi transcrieţi exprimare). în litere, următoarele ore (folosiţi modurile diferite de

Es ist: 1,15; 1,05; 2 , 4 5 ; 4,30; 12,30; 12,45
5. Traduceţi (transcriind unde este cazul, numeralele cardinale în litere).

&) Pe această stradă sînt p a t r u blocuri noi. Fiecare bloc are cîte opt etaje, iar la fiecare etaj sînt cîte şase apartamente. Sînt deci în total 192 de apartamente. b) î n această fabrică lucrează trei schimburi de muncitori. I^a fiecare schimb lucrează cîte 350 muncitori; lucrează deci în total 1050 de muncitori. c) Ea cantina acestei fabrici iau masa 267 de muncitori şi 135 mun­ citoare, deci în total 402 persoane. d) Clubul fabricii are o sală de bibliotecă cu 275 de locuri, o sală de festivităţi cu 850 de locuri şi o sală de sport care cuprinde 2 500 de spec­ tatori. e) Ea 8.45 voi merge la gară, pentru că vine prietenul meu cu accele­ ratul 302. f) Astăzi, la 9.15 plec cu acceleratul 101 la Predeal. g) Unchiul Emil are doi fii, primul este student, al doilea elev. h) Ea acest concurs s-au adunat mii de oameni. i) Prietenul meu a lipsit numai o zi, pentru că a fost bolnav. j) Aceasta este o poveste din 1001 de nopţi. k) Peter şi Otto studiază la una şi aceeaşi facultate. I) E u am luat caietele a doi colegi; caietele a trei dintre ei au rămas pe catedră.

EXERCIŢII

277

m) Eminescu s-a născut în anul 1850 şi a murit în anul 1889, iar Caragiale s-a născut în anul 1852 şi a murit în anul 1912. n) Da examenul de germană am luat un opt. o) Ce vîrstă aveţi ? — Am peste 60 de ani. — Vă doresc să ajungeţi la 90. fi) Pălăria asta mă costă un sutar. r) Vecinul meu este un octogenar. s) La meciul de ieri au fost aproximativ douăzeci de mii de spectatori. t) Mii şi mii de oameni ai muncii din patria noastră au primit noi locuinţe.
6. Citiţi şi scrieţi în litere :

a) der 23. b) der 18. c) der 12. ment — der 4. d) Dudwig chard III.

VIII. - der 8. V. - der 24. I. - der 1. V. - der 8. I I I . V. - der 15. IX. - der 8. VII. - der 15. III. Monat - die 1. Woche — der 3. Tag - das 216. Experi­ Käufer XIV. - Napoleon III. - Peter I. - Heinrich IV. — R i ­

7. Completaţi numeralele ordinale cu desinenţele corespunzătoare :

a) Heute ist der zwölf- Dezember. b) Am fünfzehn- September beginnt das neue Schuljahr. c) Am sechst- März werde ich nach Predeal fahren. d) In der zwei- Stunde haben wir Deutsch. e) Der erst- Student hat gut geantwortet, aber dem dritt- hat der Professor eine schlechte Note gegeben. f) Die Antwort des zwei- Studenten war nicht ganz richtig.;
8. Citiţi şi transcrieţi în litere următoarele date :

a) der 5. Oktober; b) am 10. Juni; c) den 21. Mai; d) der 9. Februar; e) den 10. Oktober; f) heute, den 22. März ; g) in der Nacht vom 5. zum 6. April.
9. Traduceţi în limba germană. Scrieţi numeralele ordinale în litere :

a) Paul s-a născut la 22 mai 1917. b) 31 decembrie este a 365 sau, o dată la patru ani, a 366-a zi a anului. c) Paul este primul student al grupei nr. 265.

278

MORFOLOGIA

d) Mărci poştale găsiţi la al 3-lea ghişeu. e) Acceleratul 105 pleacă la 22,15. Eu am locul trei, în al doilea com­ partiment din vagonul al şaselea. f) 21 martie este prima zi de primăvară, iar 21 iunie prima zi de vară. g) Paul îşi serbează ziua (lui) de naştere la 15 mai. Ea 12 mai voi pleca şi eu la Piteşti şi voi rămîne acolo pînă la 18 mai. h) Nu pot veni mîine cu voi, căci în primul rînd n-am timp, iar în al doilea rînd, această excursie este prea obositoare pentru mine.
10. Citiţi si scrieţi apoi în litere următoarele numere :

a) — ; — ; — ; — ; — ; — ; — ; i — ; 1,02;0,5; 1,25; 2,50 a} 2 4 8 20 4 5 15 2
d>)

T

4 ~ 4 ' 8

8 ~ 8 *9

~9~ ~ 9

I I . Citiţi şi scrieţi în litere următoarele procente I

a) 13% - 2 5 % - 50% - 7 5 % - 125% - 250% b) 90% der Studenten; 75% der Ernte; 50% der Bücher
12. Traduceţi în limba germană t

a) Te-am aşteptat în faţa cinematografului o jumătate de oră. De ce ai întîrziat? b) Cît fac o optime şi cu trei şeptimi? c) Nu pot mînca toată prăjitura. Ia jumătatea asta! d) Cîţi ani are fiul tău cel mai mic? — (El) Are un an şi jumătate. e) Aştept aici deja de un sfert de oră şi nu vine nimeni. / ) Cît durează acest film ? Cred că durează două sau două ore şi jumătate. g) î n acest oraş locuiesc 1,7 milioane de oameni.
13. Completaţi cu numeralele distributive '

a) Sie standen . . . (4) in einer Reihe. b) Sie gingen zu . . . (4) ins Restaurant. Nachdem sie gegessen hatten, gaben sie dem Kellner . . . (20 Lei), und jeder bekam . . . (3 Lei) heraus. c) Nach dem Wettkampf erhielten die Studenten . . . (1) Füllhalter als Prämie. d) Sie kommen jeden Tag . . . (3), setzen sich an den Tisch hier und bestellen . . . (1) Portion Eis, dann . . . (2) Kuchen, zahlen und gehen weiter.

. . c) Der Vater sagte zu dem Jungen : „Das ist einfach nicht zu glauben Î I c h habe dir nicht nur . . E r war . d) Wer ungerecht ist. (10) und . . dann . . Completaţi cu numeralele multiplicative : a) b) Steine c) d) e) f) E r h a t t e einen .EXEKCIŢII 279 14. a) Meine Schwester trägt einen Pullover aus . i) E r unternahm . aber noch (0 \) in Bulgarien. . sondern . (100) gesagt. Completaţi cu numeralele variative . . gelb. . . aber . (mehr-) nicht. (2) Kuchen und . (5) auf Berge über 3 000 m. (viel-) Wert ersetzt. . d a ß du mit deinem Fahrrad nur auf dieser Strecke fahren darfst! d) Bogdan h a t viele Reisen gemacht. . Sein Name wurde in . . Mein Freund Peter ist ein . . (1) Eis. Erde. u m rechtzeitig fertig zu werden. (3) in der Tschechoslowakei. (2) Maß. . (1). b) Verstehst du nicht. . E r h a t ihm den Schaden im . . aber es war umsonst. . (3). . . (all). . Der Schutzgraben h a t t e einen . . . g) Auf dieser Sitzung wurden . von dem sagen die Menschen: E r mißt mit . . E r hat ihm den Schaden . (3) Sieg errungen. daß sie . h) E r versuchte . . . . . E r ist . . . . . (4) S c h u t z : Eisenschienen. . (mehr-) ersetzt. . . (all) Fragen besprochen. e) Ich habe das Experiment schon . . . (manch) Ausreden. . (einige-) gemacht. . . . . b) Mein Freund Herbert ist ein begeisterter Bergsteiger. .. e) Mir ist die ganze Geschichte ganz . . . . . (2) auf Berge über 3 500 m und . . (2) in Jugoslawien. . (1) in der D D R . . . . (mehr-) Zusammenhang genannt. (2) Garn. Completaţi cu numeralele iterative corespunzătoare : a) Drei Freunde kamen in ein Restaurant und bestellten . (viel-) Olympiasieger. .. . . (2) Stoff benötigt ? c) Wievielerlei Farben h a t dein Kleid ? . . . .. (1) seines Gebens etwas A b ­ wechslung zu bringen. 16. . . (3) auf Berge über 4 000 m gestiegen. (Manch-) ist es mir gelungen. rot und blau. (3) Schwei­ nebraten. . . 15. (1) ! f) Der Alte versuchte in das ewige . . und Beton.

(2) bei mir und erzählte mir immer . e) La ce oră vine acceleratul 301 ? Astăzi vine la 21. (4) Stockwerk. a fost de trei ori în Polonia. care s-a reprezen­ t a t p e n t r u prima dată pe scena teatrului din Mannheim. c) Prima sa mare operă dramatică a fost „Hoţii". b) Dieser Film ist sehr interessant. i) Unchiul meu a făcut multe călătorii în viaţa s a . f) Băiatul meu a luat u n zece la examenul de germană. Mai konnte er nicht kommen. die anderen . (15). sagte ein Beamter an der T ü r : — Sie sind der . . dar niciodată în Ungaria. (3) gesehen. der Saturn hat aber . c) Meine Freundin Helga war in dieser Woche schon . . . . (mehr-) Jahren. (manch-) Kinder in den Kindergarten. dar uneori are 5—10 minute întîrziere. . . Sie wohnt im . . darum bekommen Sie ein Geschenk. (13%). j) . . .35. . . scriind numeralele în litere : a) 23 August este ziua eliberării patriei noastre de sub jugul fascistb) Friedrich Schiller s-a născut la 10 noiembrie 1759 la Marbach şi a murit la 5 mai 1805 la Weimar. h) Există două feluri de cămile: cu una sau cu două cocoaşe. de două ori în Bulgaria şi de şase ori în Cehoslovacia. .280 17. i) Dank dem sozialistischen Wettbewerb stieg die Produktion des -Betriebes u m . . (1) Frühstück gehen . 18. (25) waren bei einem Wettbewerb. Traduceţi în limba germană. . . . g) De la 10 pînă la 28 martie elevii au avut vacanţa de primăvară. (190) an dem Vortrag teilge­ nommen. . Completaţi propoziţiile MORFOLOGIA următoare cu numeralele corespunzătoare : a) Meine Freundin Hilde wohnt in einem Wohnblock mit . (aller-) Neuigkeiten. . . Ihre Familie wohnt dort schon seit . . . . (10 000) Besucher der Ausstellung. . . . e) Nach dem . . . . (215) Studenten haben . . . (1) Mond. . d) Als ich kam. h) Am . d) Da 1 Mai oamenii muncii din lumea întreagă (genitiv) serbează ziua solidarităţii lor internaţionale. . (7) Monde. . . . j) O cincime din producţia acestei fabrici se exportă. . . de cinci ori în Uniunea Sovietică. (8) Stockwerken. g) Von . aber . ich habe ihn schon . (3) Tage später kam er doch noch . (1/4) der Erzeugnisse wird ausgeführt. f) Unsere Erde h a t nur . . (1) bei uns vorbei. .

timp compus: diateză pasivă: condiţional: " ich ich . Verbele auxiliare se împart în: a) Verbe auxiliare de timp. deci ele pot forma H 3 singure predicatul unei propoziţii: Wir lernen Deutsch.VERBUL (Das Verb — Das Tätigkeitswort' — Das Zeitwort) iau Verbul este partea de vorbire flexibilă care exprimă acţiunea. 1. verbele pot fi împăr. erwachen. Verbele auxiliare de timp sînt: haben.H 4 puse ca şi a diatezei pasive şi a condiţionalului. sein şi werden. wohnen ÎMPĂRŢIREA (Vollverben und VERBELOR Hilfsverben) VERBE PREDICATIVE ŞI AUXILIARE După funcţiile pe care le îndeplinesc în propoziţie. Wann gehen Sie in die Stadt ? Der Schrank steht an der Wand. üben.H 2 ţite în verbe predicative şi în verbe auxiliare. acestea ajută la formarea timpurilor com. 2. starea H 1 existenţa: übersetzen. bleiben. vergehen.ich ich ich habe geschrieben bin gelaufen werde lesen werde gefragt würde fragen . Verbele predicative au un conţinut bine definit.

a unei dorinţe. acestea ajută la exprimarea unei modalităţi. = a dispune. de modalitate sau modale. ca verbe auxiliare de mod.282 MORFOLOGIA H 5 Verbele sein şi werden pot avea funcţia de verbe copulative. adică de elemente de legătură între subiect şi numele predicativ: E r ist I. E r ist (— befindet sich) in Bukarest. Ele formează predicatul numai împreună cu un verb predicativ. Die Sonne scheint. der kann. Die Übung scheint schwer zu sein. a unei obligaţii. adică pot forma singure predicatul propoziţiei: Wer will. Ich lasse das Buch hier. Er läßt ihn kommen. de exemplu : a unei posibilităţi. H 6 b) Verbe auxiliare de mod. E r wird Ingenieur. sollen: Sie sollen auf seinen R a t hören! wollen: Wollen Sie Medizin studieren ? H 7 Verbele auxiliare de mod pot fi întrebuinţate şi ca verbe predicative. verb auxiliar de mod = a părea. verb predicativ = a străluci. a unei necesităţi. Verbele auxiliare de mod sînt: r können: mögen: Möge sie nur kommen! dürfen: Dürfen Kinder zu diesem Film gehen? müssen: I m Alter von sieben Jahren müssen alle Kinder zur Schule gehen. Sie hat ( = besitzt) ein neues Tonbandgerät. a face să. Unele verbe predicative pot fi întrebuinţate cu sens modificat. a unei permisiuni. . De exemplu: H 8 lassen < verb predicativ verb auxiliar = a lăsa. Wir müssen in die Stadt. { . a unei intenţii etc. Verbele auxiliare de timp apar uneori ca verbe predicative.ehrer.

compl. la acuz. la acuz. 1. + compl. adică fără exprimarea complementului la acuzativ: Ich schreibe jetzt (einen Brief). verb predicativ = a avea nevoie de. a) Unele verbe tranzitive nu pot fi folosite fără un complement la H 15 acuzativ: Ich erwarte meinen Freund. prepoz. compl. a se cuveni. verb auxiliar de mod = a merita. H 16 c) Numeroase verbe tranzitive pot avea pe lîngă complementul lor H 17 la acuzativ şi un alt complement: compl. la acuz. > } Ich nenne ihn meinen Freund. verb predicativ = a aparţine. . la aeuz. compl. + compl. Verbele care pot avea un complement la acuzativ (complement direct) H 14 sînt tranzitive: Ich schreibe einen Brief. + compl. 1 i Sie versicherte mich ihrer Freundschaft. la inf. + compl. + compl. } Ich höre ihn kommen. ^ Ich beglückwünsche Sie zu Ihrem Geburtstag.VERBUL 283 Die Mutter -pflegt das Kind. Br pflegt nach Tisch spazieren zugehen. la gen. b) Alte verbe tranzitive pot fi întrebuinţate absolut. verb auxiliar de mod = a obişnui. E r gehört JJ J J JJ J g VERBE TRANZITIVE ŞI INTRANZITIVE (Transitive und intransitive Verben) Din punct de vedere al complementului. la acuz. E r braucht nicht zu kommen. ] } Ich schreibe meinem Bruder einen > Brief. la dat. JJ JQ { { { verb predicativ = a îngriji. la acuz. verbele se împart î n : verbe H 13 tranzitive şi verbe intranzitive. compl. Ich brauche einen neuen Mantel. verb auxiliar de mod = a trebui. a face parte. Das Buch gehört mir.

stimmen / zerbrechen ( \ Observaţie Unele verbe. * a verb intranzitiv — a se sparge. . H 22 (c) un complement Ich warte auf den Bruder. prepoziţional: Observaţie H 23 Verbele care se construiesc cu un complement prepoziţional verbe prepoziţionale (vezi M 220). care în limba germană sînt reflexive.284 MORFOLOGIA H 18 H 19 2. de exemplu: . care în limba germană sînt intranzitive sau chiar tranzi­ tive. E r stimmt das Klavier. verb intranzitiv = a fierbe. (d) două complemente: unul la dativ şi unul Ich helfe Ihnen gern bei der Übersetzung. tive. H 20 b) Alte verbe intranzitive pot a v e a : (a) u n complement la dativ: Ich begegne meinem Freund. . H 21 (t>) u n complement la genitiv: Der Kranke bedarf der Ruhe. Das Glas zerbricht.. a) Unele verbe intranzitive nu pot avea nici un fel de complement: Ich gehe rasch. verb intranzitiv = a se vindeca. Die Suppe kocht. Die Wunde heilt rasch. Verbele care nu pot avea un complement la acuzativ sînt verbe intran­ zitive {vezi M 201 complement intern). verb intranzitiv — a fi exact (just). / ( \ y \ / \ verb tranzitiv = a vindeca. Das Kind zerbricht das Glas. Die Mutter kocht die Suppe. verb tranzitiv = a acorda. verb tranzitiv = a găti. în limba română sînt tranzitive (vezi S 66). etc. verb tranzitiv = a sparse. Der Arzt heilt den cînd intranzi­ Kranken. Die Rechnung stimmt. se numesc H 24 prepoziţional: H 25 Unele verbe sînt — cu sens schimbat — cînd tranzitive.. în limba română sînt reflexive şi altele. heilen .

Ich eigne mir (Sie Regel an. care pot fi folosite şi fără pronume reflexiv.H 28 grantă din predicat: Ich beeile mich. H 29 Pronumele reflexiv nu mai face parte din predicat. Ich merke mir die Regel. t compl. . la dativ acuzativ Spre deosebire de limba română. reflexive permanente (propriu-zise) care pot fi întrebuinţate numai H 27 cu pronumele reflexiv: — cu pronumele reflexiv la acuzativ: sich begnügen. Cele H 26 mai multe verbe reflexive se întrebuinţează cu un pronume reflexiv la acuzativ. în lMiba germană pronumele reflexiv stă în urma verbului conjugat. sich entschließen. sich vornehmen (cu sensul: a-şi propune). sich schämen. sich widersetzen. Verbele reflexive se împart în: 1. sich gedulden. Eu ma bucur. la acuzativ Analog: Ich Wasche meinem Schwesterchen die Strümpfe. la dativ acuzativ Analog: Ich Wasche meine Strümpfe. sich mer­ ken (cu sensul: a ţine minte). î Î compl.VERBUL 285 VERBE REFLEXIVE (Reflexive Verben — Rückbezügliche Verben) Verbele însoţite de un pronume reflexiv sînt verbe reflexive. " Ich freue mich. La verbele reflexive permanente. Eu îmi cumpăr cartea. predicat 2. reflexive ocazionale. — cu pronumele reflexiv la dativ: sich aneignen (a-şi însuşi). mai puţine cu un pronume reflexiv la dativ: I c h freue mich über das Buch. T Î compl. reflexive. sich vorstellen (cu sensul: a-şi închipui). predicat. la compl. Observaţie Verbe reflexive cu un pronume reflexiv la genitiv se întîlnesc foarte rar. sich sehnen etc. pronumele reflexiv face parte inte. H 30 Pentru conjugarea verbelor. la compl. Î compl. la acuzativ Ich wasche mir die Strümpfe. vezi F 25 — 27. Ich kaufe mir das Buch. ci este considerat com­ plement : Ich wasche mich.

de regulă. J. dar la toate genurile (verbe unipersonale) : Der Baum \ Die Blume > bläht. aceste verbe pot fi întrebuinţate numai la forma impersonală. pronumele es poate fi omis : Es gefällt mir hier. H 35 Verbele impersonale se împart în: a) impersonale permanente. (b) verbul geben (es gibt) cu sensul de a exista : Es gibt viel Schönes zu sehen. . cu un anumit subiect la toate persoanele: lernen ich du lerne lernst wir lernen ihr lernt sie 1 . Verbele personale pot fi legate. verbele se împart în verbe personale şi impersonale. Observaţie H 34 în unele cazuri.286 MORFOLOGIA VERBE PERSONALE ŞI IMPERSONALE (Persönliche und unpersönliche Verben) H 31 După caracterul lor personal. J v IlI-a H 33 2. Es graut mir. la persoana a IlI-a singular: schneien : es schneit. Hier gefällt (es) mir. 1. Mir graut (es). Verbele impersonale permanente sînt: (a) verbele care exprimă fenomene ale naturii: regnen (es regnet) . don­ nern (es donnert) . lernen Sie 1 sie > lernt es I Observaţie 0 H 32 Cîteva verbe personale se întrebuinţează numai la persoana a singular şi plural. Das Veilchen I Die Bäume Die Blumen Die Veilchen } > blühen. fie cu pronumele es ca subiect. blitzen (es blitzt) . Verbele impersonale stau fie la infinitiv.

ergrünen.mir) . IMPERFECTIVE ŞI ITERATIVE (Perfektive. Verbele iterative exprimă repetarea unei acţiuni: heucheln. gehen. liegen. adică începutul sau H 39 sfîrşitul unei acţiuni sau stări: aufblühen. Verbele perfective exprimă o limitare în timp. brennen. este necesar H 42 să-i cunoaştem cele trei forme de bază (fundamentale) (Grundformen). erwarten. gruseln (es gruselt mir) (Pentru omiterea pronumelui es vezi M 78. laufen. nennen .) b) impersonale ocazionale : verbele acestea sînt verbe personale între. {sich) stellen. stehen. verb persona! E s wächst und blüht überall. verbrennen. sitzen. entlaufen. eintreten. streicheln H 41 ÎMPĂRŢIREA VERBELOR DUPĂ CONJUGARE Pentru a conjuga un verb la toate modurile şi timpurile.' [Aici este (există) un vin bun. losgehen. (sich) setzen. bluten. einschlafen. trinken. imperfektive und iterative Verben) Din punctul de vedere al duratei acţiunii verbale şi al gradului ei de H 38 realizare. verschließen. schmeicheln. nörgeln. welken Hm 3. verwelken 2. warten. (sich) legen. verbe impersonale ocazionale i VERBE PERFECTIVE.VERBUL 287 Observaţie H 36 După es gibt se întrebuinţează un complement la acuzativ (căruia în limba română îi corespunde subiectul propoziţiei : Es gibt hier guten W'ein. lernen. hüsteln. blühen. grüßen. verbluten. verblühen. blühen.H 37 buinţate impersonal: Die Pflanze wächst. şi anume: infinitivul prezent: fahren. imperfective şi iterative. deosebim verbe perfective. ausschlafen. kränkeln. 1. Verbele imperfective exprimă acţiunea sau starea fără vreo limitare în timp: schlafen.] (c) cîteva verbe care exprimă stări sufleteşti: grauen (es graut .

geschwommen. imperf. După felul în care verbele formează formele lor de bază.) : fuhr. schwamm.Schimbarea vocalei radicale care se produce a) totdeauna la imperfect: inf. II 45 VERBELE TARI J J 46 I I 47 Caracteristici principale: 1. schwimmen.288 MORFOLOGIA imperfectul indicativ (pers. Grupa I. nannte participiul I I : gefahren. prez. genannt. imperf. dar diferă de vocala radicală a imperfectului (1-2-1): Infinitiv a a a e 0 0 Imperfect u i ie a a ie Participiul II a a a e o o Infinitiv tragen fangen halten lesen kommen stoßen Impei •fect trug fing hielt las kam stieß Participiul II getragen gefangen gehalten gelesen gekommen gestoßen . La verbele tari vocala radicală se schimbă în cursul conjugării. I sing. Vocala radicală a infinitivului diferă atît de vocala radicală a imperfectului cît şi de vocala radicală a participiului I I (1—2—3) : Infinitiv i i i ie e S (1) Imperfect a a a a a a (2) Participiul II o u e e o o (3) Infinitiv beginnen finden bitten liegen werfen gebären Imperfect begann fand bat lag warf gebar Participiul II begonnen gefunden gebeten gelegen geworfen geboren II 48 Grupa a II-a. I I . part. Această schimbare a vocalei radicale a verbelor tari se numeşte A blaut. : fuhr b) de multe ori şi la participiul II: inf. : fahren . Verbele tari pot fi împărţite în trei grupe. gelernt. Vocala radicală a infinitivului este identică cu vocala radicală a participiului I I . lernte. prez. le împărH 43 ţim în verbe tari şi slabe. H 44 La verbele slabe vocala radicală nu se schimbă în cursul conjugării. Un număr relativ mic de verbe se conjugă neregulat.

kam H 50 3. Participiul II (perfect) se termină în .a singular (vezi H 83). Cele cu e în rădăcină. o primesc Umlaut la prezent indicativ. dar diferă de vocala radicală a infinitivului (1-2-2): Infinitiv Imperfect Participiul II o u o 0 0 H 49 Infinitiv Imperfect Participiul II geschwollen geschunden geglommen geflossen gegoren geschworen gelogen gesogen geschienen geglichen e i i ie o u o 0 0 0 ä ö ü au ei ei (1) o 0 o 0 ie i (2) o ie i (2) schwellen schinden glimmen fließen gären schwören lügen saugen scheinen gleichen schwoll schund glomm floß gor schwor log sog schien glich 2. trans­ formă această vocală în i sau ie (vezi H 86). Vocala radicală a imperfectului este identică cu vocala radicală a participiului I I . la persoana a I i . La imperfect indicativ la persoana I şi a I I I . o. au.VERBUL 289 u au oi (1) ie ie ie (2) u au ei (1) ruf ea laufen heißen rief lief hieß gerufen gelaufen geheißen Grupa a III-a.a şi a I I I .a singular nu se adaugă nici un fel de desinenenţe: ich er ?ab ich er schrieb ich . b) Vocalele a.e n : geschrieben gekommen H 51 gegeben Caracteristici secundare : H 52 a) Verbele cu a. u din rădăcina imperfectuhii indicativ se transformă în Umlaut la imperfect conjunctiv: Imperfect indicativ ich k a m ich hob ich f«hr Imperfect conjunctiv ich käme ich höbe ich führe H 53 19 • Gramatica practică a limbii germane .

altele de conju­ gare slabă. Der Sturm bewegte die Wellen. iVw schimbă niciodată vocala radicală: lernen ordnen lernte ordnete gelernt geordnet H 55 H 56 2. alteori cu deosebire de sens. La imperfect primesc -(e)t + desinenţele imperfectului {vezi H 101) ich lernte ich.230 MORFOLOGIA VERBELE SLABE H 54 Caracteristici: 1. ordnete 3. 1 î n p a r a n t e z ă sînt trecute formele mai puţin obişnuite. . uneori fără. Participiul II se termină în -(e)t: gelernt geordnet VERBE H 57 CARE OSCILEAZĂ ÎNTRE CONJUGAREA TARE ŞI CEA SLABĂ Unele verbe au astăzi unele forme de conjugare tare. H 58 Verbe cu forme tari şi slabe fără deosebire de sens: Infinitiv backen dünken ersehallen glimmen klimmen mahlen melken salzen sieden trielen weben Imperfect backte (buk)1 dünkte (deuchte) erschallte (erscholl) glimmte (glomm) klomm (klimmte) mahlte melkte (molk) salzte sott (siedete) triefte (troff) webte (wob) Participiul II gebacken gedünkt (gedeucht) erschallt (erschollen) geglimmt (geglommen) geklommen (geklimmt) gemahlen gemolken gesalzen gesotten (gesiedet) getrieft (getroffen) gewebt (gewoben) H 59 Verbe cu forme tari şi slabe cu deosebire de sens: Infinitiv bewegen / Imperfect bewog Participiul II bewogen = a îndupleca bewegt = a mişca \ bewegte Ich beweg ihn zur Abreise.

senden / sandte (\ sendete gesandt ° gesendet = a trimite = a trimite . Ich pflegte am Abend einen kleinen Spaziergang zu machen. gel gehauen = a lovi (cu o armă) geh&nen = a lovi. . a aspira (tehn. Es gärte unter den ausgebeuteten Völkern. a duce I n schweren Jahren des Kampfes und der Entbehrung schuf Beethoven seine unver­ gänglichen Meisterwerke.. a obişnui . Die Pumpe saugte das Wasser aus dem Brunnen. Mutter schaffte den ganzen Tag in Küche und Garten. / \ hieb hnute Nach der Arbeit pflog (pflegte) sie der Ruhe.) Das Kind sog (saugte) an der Flasche.. Warum ist es erschrocken? Ein Hund erschreckte das Kind (hat das Kind erschreckt). / \ hing hängte gehangen — a fi atîrnat (agăţat) gehängt = a atîrna (a agăţa) Der Mantel hing im Schrank (hat im Schrank gehangen). pflegen / C Pfl®g Pflegte gepflogen gepflegt = (apare numai în anumit expresii idiomatice) = a îngriji. a transmite .) Der Most gor (gärte) schon. schaffen / \ scha f schaffte geschaffen geschafft = a crea — a lucra. saugen / \ sog saugte gesogen = a suge (despre fiinţe) gesaugt = a suge. / \ gor gärte gegoren = a fermenta gegärt — a fermenta. a transporta. . a fierbe (fig.. Die Mutter pflegte das Kind liebevoll. und viele griffen zu den Waffen. Die zwei Jungen hauten sich tüchtig. Sie haben sich gehauen. Wohin h a b t ihr die alten Möbel geschafft? .. a emite (la radio) Wir haben den Eltern ein Telegramm gesandt (gesendet). Wir hängten das Bild an die Wand (haben. a bate (pe cineva) (gekaut) Der Offizier hieb mit dem Säbel um sich. bis ihr Vater kam. Täglich werden vom rumänischen Rundfunk Nachrichten in deutscher Sprache gesendet.VERBUL 291 Infinitiv erschrecken / \ Imperfect erschrak erschreckte Participiul II erschrocken = a s e speria erschreckt — a speria Das Kind erschrak.

wollen (vezi H 9 3 . sein. 3. Die Mutter wiegte das Kind und sang leise ein Schlummerlied. Der junge Mann wandte (wendete) keinen Blick von ihr. dürfen. / wog gewogen = a cîntări C a o \ wiegte gewiegt = a legăna Ein Kleinkind muß regelmäßig gewogen werden. H 103). stak stecken \ steckte (mai frecvent steckte) gesteckt = a fi pus (băgat) gesteckt = a b ă g a . müssen. 2. sollen. s wandte C wendete = a întoarce . . a adresa gewendet = a întoarce (o haină) (wendete) gewandt wenden E r wandte (wendete) sich an den Pförtner und b a t ihn u m Auskunft. H 64 4. a pune Der Schlüssel stak (mai frecvent: steckte) in der Tür. mögen. müssen. mögen. H 102). sollen. verbele: gehen. cîteva verbe de conjugare slabă: a) brennen brannte gebrannt kennen kannte gekannt nennen nannte genannt rennen rannte gerannt . verbele auxiliare de mod: können. a îndrepta. Observaţie Verbele auxiliare de mod: können. verbele auxiliare de timp: haben. tun (vezi H 94). E r steckte den Schlüssel in die Tasche und verließ das Haus. Gleichgültig wandte sie ihm dem Rücken.292 Infinitiv schleifen Imperfect scWi MORFOLOGIA Participiul II / // geschliffen = a ascuţi \ schleifte geschleift = a tîrî W a r u m hast du dieses Messer nicht geschliffen? E s ist schon ganz stumpf. wiegen VERBELE H 60 H 61 H 62 H 63 NEREGULATE Neregulat se conjugă: 1. H 65 5. wol­ len şi verbul wissen formează grupul verbelor pre teri toprezente (vezi H 94). werden (vezi H 92 . denn sie wendete ihn nicht oft genug. Der Braten brannte an. stehen. verbul wissen (vezi H 9 3 . Dein Anzug muß unbedingt gewendet werden. H 103). Der Mann schleifte den Baumstamm bis zur H ü t t e . dürfen.

CONJUGAREA VERBELOR H 68 H 69 Modificarea formei verbului se numeşte conjugare. au şi forme regulate. deşi au caracteristicile verbelor slabe (-te la imper­ fect şi .t la participiul II). î n cadrul conjugării deosebim forme finite şi forme infinite. H 67 Verbele acestea au pe lîngă Ablaut şi alternanţe Observaţie î n t r e formele regulate şi cele neregulate ale verbului dünken nu există deosebiri semantice. faţa. a emite (la radio) . c) bringen brachte denken dachte / dünkte \ deuchte gebracht gedacht gedünkt gedeucht (rar) consonantice.) wenden — wandte — gewandt sich wenden — wandte sich — sich gewandt wenden — wendete — gewendet mai înseamnă şi a întoarce (o haină). a expedia. au şi Ablaut (e —a —a). î n t r e formele neregulate şi cele regulate ale acestor verbe există unele deosebiri semantice: senden — sandte — gesandt înseamnă a trimite. înseamnă a se adresa.VERBUL 293 Verbele acestea. pe lîngă formele neregulate de tipul verbu­ lui nennen. spatele etc. Formele finite (personale) sînt formele conjugate ale verbelor. iar senden — sendete — gesendet mai înseamnă şi a transmite. a întoarce (privirea. înseamnă a schimba (direcţia). b) senden (sich) wenden sandte sendete wandte wendete gesandt gesendet gewandt gewendet H 66 Verbele senden şi wenden. .

B 10) Celor trei persoane ale singularului şi pluralului le corespund anumite desinenţe. Modul Modul este forma pe care o ia verbul pentru a arăta felul în care vor­ bitorul consideră acţiunea. al stării sau al existenţei. verbul se modifică după persoană şi număr. Vergan­ genheit) : ich hatte gefragt (c) viitorul (das 1. I pers. Futur — die 7. Zukunft): ich werde fragen (d) viitorul anterior (das 2. 1.294 MORFOLOGIA II 70 î n cursul conjugării. Vergangenheit): ich habe gefragt (b) mai mult ca perfectul (das Plusquamperfekt — die 3. Timpul î l 71 Verbul exprimă prin formele lui momentul acţiunii. mod şi diateză. a Ii-a pers. Zukunft) : ich werde gefragt haben H 72 H 73 3. Diatezele H 77 Diateza este forma pe care o ia verbul pentru a exprima raportul dintre acţiune şi autorul acţiunii. Vergan­ genheit) : ich fragte b) timpuri compuse: (a) perfectul (das Perfekt — die 2. a IlI-a forma de politeţe (singular şi plural) ich frag« du fragst er fragi Plural wir ihr sie Sie frage« frag« frage« frage« 2. î n limba germană deosebim trei moduri: H 74 a) indicativul (der Indikativ — die Wirklichkeitsform) (vezi H 81 — H 115) : er fragt H 75 b) conjimetivul (der Konjunktiv — die Möglichkeitsform) (vezi H 110— 131) : er frage H 76 c) imperativul (der Imperativ — die Befehlsform) (vezi H 136—H 144) : fragen Sie! 4. Persoana şi numărul (vezi B 5 . timp. î n limba germană există: a) diateza activă (das Aktiv — die Tätigkeitsform): ich frage b) diateza pasivă (das Passiv — die Leideform): ich werde gefragt . Acest moment se redă prin a) timpuri simple: (a) prezentul (das Präsens — die Gegenwart) : ich frage (b) imperfectul (das Imperfekt — das Präteritum — die 1. Futur — die 2. Singular pers.

mai rar de prepoziţia durch) (vezi H 155) : Der Vater wird von dem Sohn erwartet. nici numărul. Diateza pasivă arată că subiectul gramatical suferă acţiunea. I pers. el este redat prin complementul de agent (de cele mai multe ori însoţit de prepoziţia von. Cînd H 79 autorul lucrării este exprimat.VERBUL 295 Diateza activă arată că acţiunea este făcută de subiectul gramatical: H 78 Der Sohn erwartet den Vater. Diese zwei Stadtviertel werden durch eine neue Straßenbahnlinie verbunden. a 111-a forma de politeţe -e Plural -en -(e)st -(e)t -(e)t -en -en . H 8® nici modul (vezi H 221—231). a Ii-a pers. Formele infinite (nominale) nu exprimă nici persoana.H 81 late) primesc următoarele desinenţe : Singular pers. Partizip — das Mittelwort der Gegenwart): fragend (b) participiul II (perfect) (das 2. Formele infinite sau nominale sînt: a) Infinitivul (der Infinitiv — die Nennform) : fragen b) Partieipiile (die Partizipien) : (a) participiul I (prezent) (das 1. Partizip — das Mittelwort der Vergangenheit): gefragt FORMELE FINITE (Die Finitformen — Die Personalformen) DIATEZA (Das ACTIVĂ Aktiv) INDICATIVUL (Der Indikativ — Die Wirklichkeitsform) TIMPURILE SIMPLE PREZENTUL (Das Präsens — Die Gegenwart) La prezent verbele de orice categorie (afară decîteva verbe neregu.

lawfen) sau o (de ex. . au sau o în rădăcină verbele : hauen.a singular şi la persoana a II-a plural la acele verbe a căror rădăcină se termină î n : -elin (recÄMen) -ekn (troc/men) ~d -dm -dn (finden) (widmen) (ordnen) finden ich find« du findes* er | sie f finde* wir find«« ihr find«* sie -Ifn -an -t (öffnen) (begeben) (bieten) -tm (a*roen) Sie ) find. verbul slab veranlassen. schallen. stoßen) în rădăcină primesc Umlaut la persoana a II-a şi a I l I . formează astfel prezentul indicativ: ich veranlasse du reranlaßt er reranlaßt etc. deşi au a. stoßen ich stoße du stößt er stößt etc. rerbele tari care au a (de ex. De exemplu. schnauben.296 MORFOLOGIA schreiben ich schreib« du schreibe er j sie \ schreib* es wir schreibe« ihr schreib* •j sie l schreibe« Sie H 82 Vocala e se intercalează la persoanele a II-a şi a I l I . la baza căruia stă verbul tare lassen. kommen. Astfel. schaffen. H 84 H 85 Nu primesc Umlaut. saugen.a singular: tragen ich trage du trägst er trägt etc. H 83 Verbele tari suferă uneori modificări în rădăcină (vezi H 46). tragen). laufen ich lauie du läufst er läuft etc. Verbele slabe nu primesc Umlaut nici dacă la baza lor stă un verb tare. au (de ex.

a singular a indicativului primesc Umlaut sau schimbă pe e în i(e). de exemplu lesen. persoanele a I I . Verbele cu rădăcina terminată în t nu primesc la persoana a I l I . H 88 denken. sehen ich gebe du gibst er | sie > gibt es > ich du er sie es Sähe siehst 1 i sieht i nehmen ich du er sie es nehme nimmst | !• nimmt ' H 86 Observaţie Verbul nehmen schimbă pe e lung la persoana a I i . fie tari.VERBUL 297 Verbele tari care au vocale e în rădăcină (de ex. de la caz la caz pe e în i sau ie la persoana a I i . grüben. stecken.a singular indica­ tiv nici o desinenţă : halten ich halte du hältst er sie } hält treten ich du er sie es trete trittst ) } tritt ' ich dar: du er sie es lade lädst j } lädt ' Observaţie Verbul treten dublează pe t la persoana a II-a şi a I l I . genesen. -ss. Verbele tari cu rădăcina terminată în t (de ex. a căror rădăcină se termină în -s. geben. schimbă. nehmen). bo^en. dublînd pe m. primesc la persoana a II-a singular numai desinenţa -t.a şi a I l I . siteen. -x. scheren. essen. H m laden) nu intercalează la prezent vocala e. heben. dacă la persoana a Ii-a şi a I l I . Verbele. H 87 Nu transformă pe e în i(e) următoarele verbe : bewegen (a îndupleca). stehen.a singular a indicativului prezent în i scurt. pflegen. halfen) sau d (de ex. gehen. fie slabe. saken.a singular fiind astfel identice: lesen ich lese du liest er sie es grüßen ich du er sie es grüße grüßt | / grüßt > essen ich esse du ißt er | sie / ißt es > H m } lu .a şi a I l I . -ß. -z. -Iz.a şi a IlI-a singular. sehen.a singular. weben.

astfel se şi explică denumirea preteritoprezente dată acestui grup de verbe format din: können.298 MORFOLOGIA sahen ich salze du salzt er \ sie ) salzt es I sitzen ich sitze du sitzt er 1 sie / sitzt es ' boxen ich boxe du boxt " 1sie ) box es > H 91 La verbele derivate cu sufixele -ein (zweifeln) şi -ern (zittern). müssen. mögen. sollen. la per­ soana I singular prezent ^oa^e /&' omisă vocala e i w sufix. iar la persoana I şi a IlI-a plural trebuie omisă vocala e din desinenţă: zweifeln ich zweif(e)le du zweifelst er j sie > zweifelt es ' wir zweifelf/jn ihr zweifelt sie 1 *!*««»-« ich zitt(e)re du zitterst er 1 sie | zittert es ' wir zitteren ihr zittert sie ) Sie / « « t t e r g n Sie / zweif e'0n H 92 Verbele auxiliare de timp formează prezentul în mod neregulat : haben ich habe du hast er | sie j h a t es ' wir haben ihr h a b t sie 1 ie haben Sie / Sie sein ich bin du bist er | sie f ist es ' wir sind ihr seid werden ich du er sie es wir ihr sie Sie werde wirst 1 \ wird 1 werden werdet > werden sie 1 Sie j sind H 93 Prezentul verbelor preteritoprezente (vezi H 63) este de fapt un vechi imperfect (preterit. care a primit sens de prezent. wollen. dürfen. vezi H 182). wissen k önnen ich du er sie es kann kannst | > kann ' mögen ich mag du magst er \ sie } mag es I dürfen ich du er sie es darf darfst | } darf ' ich du er sie es muß mußt | ) muß J sollen ich du er sie es soll sollst y j* soll ' wollen ich du er sie es will willst | j will ' wissen ich weiß du weißt er 1 sie ) weiß es I .

a Ii-a (e)st -(e)t per. vezi H 169. Pentru formarea prezentului verbelor compuse. Vergangenheit) H 85 Conjugarea verbelor tari la imperfect se deosebeşte fundamental de conjugarea verbelor slabe.. nu au nici H Si o desinenţă la persoana I şi a IlI-a singular. ) Will i wir wollen ihr wolit sie ] . iar la celelalte persoane se folo­ sesc desinenţele prezentului: Plural Singular pers. a IlI-a -en formă de politeţe -en . ..VERBUL 2S9 wir sollen ihr sollt sie sollen Sie wir können ihr könnt Kkönnen wir ihr sie sie Sie mögen mögt ) Imc mögen j wir müssen ihr m ü ß t sie ) -. müssen wir dürfen ihr dürft Sie j wissen Sie J ich Weiß du weißt er i sie ) weiß es J wir wissen ihr wißt wollen ich du er sie es Will willst . sie 1 % dürfen J. Astfel verbele tari au la imperfect Ablaut (vezi H 46). wollen K wissen Sie / Sie/ Verbele stehen şi gehen formează prezentul regulat. IMPERFECTUL (Das Imperfekt — Die 1. I -en pers. Verbul tun primeşte la persoanele I şi a IlI-a plural desinenţa ich tue du tust er i sie > t u t wir t u » ihr t u t Sie H 94 Sie J l tr es J Verbele neregulate de conjugare slabă urmează regulile conjugării verbelor slabe (vezi H 81). sie ) j..

la persoana a I i .a plural intercalarea lui e este facultativă: lesen ich las du lasest er \ f sie > las es I wir lasen ihr las(e)* sie 1.a pers. la imperfect. în mod obligatoriu.a -(e)te -(e)test -(e)te Plural -(e)ten -(e)tet -(e)ten . > lasen Sie j II 99 Unele verbe prezintă Infinitiv leiden sitzen ziehen şi alternanţe Imperfect litt saß zog consonantice: Participiul gelitten gesessen gezogen II II 100 Pentru a forma imperfectul verbelor slabe se adaugă la rădăcina acestora următoarele desinenţe : Singular pers.300 MORFOLOGIA ich gab du gabst er » sie j gab es 1 wir gaben ihr gab* l gaben Sie | 5 H 97 Verbele tari a căror rădăcină se termină în -t sau -d pot intercala. vocala e la persoana a I i . la imperfect. -ß intercalează. a I i . vocala e la persoana a I i . -es. la persoana a I I .a singular. a I U .a plural intercalarea vocalei e este obligatorie: finden ich fand du fand(e)s/ er sie es fand wir fand«» ihr fände* ) fanden H 98 Verbele tari a căror rădăcină se termină în -s. I pers.a singular.

t a t es I wir taten ihr tatet sie taten Sie H 104 . stehen şi tun formează imperfectul în felul următor: ich ging du gingst er i sie | ging es > wir gingen ihr gingt sie gingen Sie stehen ich stand du stand (e) st er 1 sie ? stand es > wir standen ihr standet l standen Sie f tun ich t a t du t a t (e) st er | sie . slabe: H 103 {vezi H 100) Verbele gehen.VERBUL 301 fragen ich fragte du fragtest er sie j^ fragte es wir fragten ihr fragtet sie Sie fragte» Vocala e o intercalează verbele a căror rădăcină se termină în -cim. dürfen ich durfte du durftest etc. -gn. -fîn. H 102 Verbele pre teri toprezente formează imperfectul ca verbele können ich konnte du konntest etc. -dm. wollen ich wollte du wolltest etc. ich mußte du mußtest etc. wissen' ich wußte du wüßtes/ etc. -dn. -d. -tm (vezi H 82) : antworten ich antwortete du antwortetest er sie \ antwortete es wir antwortete« ihr antwortetet sie Sie antwortete» H 101 Verbele auxiliare de timp formează imperfectul neregulat: sein ich war du warst etc haben ich hatte du hattest etc. werden ich wurde du wurdest etc. ich mochte du mochtet etc. •ckn. sollen ich sollte du sollte* etc. -t.

rennen ich rannte du ranntest etc.3St l • st gegangen Sie es 1 Rar întrebuinţat. Vergangenheit ŞI MAI und Das MULT CA PERFECTUL — Die 3. H 67) : b. kannte du kanntest etc. denken ich dachte du d a c h t e t etc. (vezi H 5 9 . kennen ich. sau sein participiul II Singular ich habe gefragt du hast gefragt er i sie !• hat gefragt es I Plural wir haben gefragt ihr habt gefragt haben gefragt Sie ich bin gegangen du bist gegangen M Plural wir sind gegangen ihr seid gegangen sind gegangen J3ie }. cu singura deosebire că primesc şi Ablaut (vezi H 65. wenden ich wandte — ich wendete du wandtest — du wendetest etc. haben. (vezi H 5 9 . Vergangenheit) Plusquamperfekt H Î06 Perfectul şi mai mult ca perfectul se formează cu verbul auxiliar haben sau sein şi cu participiul II (perfect) al verbului de conjugat: Perfectul == prezentul . H 66) bringen ich brachte du brachtest etc.rennen ich brannte du branntest etc. senden ich sandte — ich sendete du s a n d t e t — du sendetest etc. .302 MORFOLOGIA H 165 Verbele neregulate de conjugare slabă formează imperfectul ca ver­ bele slabe. nennen ich nannte du nanntest etc. H 66) dünken ich deuchte 1 (dünkte) du dcuchtesi (dünktest) etc. TXMPUBULE COMPUSE PERFECTUL Das Perfekt • Die 2.

I Perfectul regulat al lui wollen. un infinitiv este urmat de altul.c. H IOD I Haben Sie ihn nicht gesehen? ! l Perfectul regulat al lui sehen. de aici denumirea de infinitiv dublu. Verbele modale. Observaţie î n cazul de faţă.VERBUL 303 Mai mult ea perfectul = imperfectul Singular ich AaM« gefragt du hattest gefragt er j sie . Perfectul neregulat al verbului sehen. 2. <f sau \ + participiul ? sein </ > Plural wir hatten gefragt ihr Aaö«2 gefragt hatten gefragt II H 197 Sie Plural wir waren gegangen ihr wart gegangen waren gegangen "1 sie f zwar gegangen es Sie Observaţie Pentru formarea participiului I I (perfect) vezi I I 260 — 283. [ + infinitivul ' x prezent Ich habe den Text leicht übersetzen Perfectul neregulat al lui Vit hat seinen Freund kommen können. Dacă aceste verbe stau pe Ungă un alt verb la infinitiv: perfectul \ m. .m. perîectul / ! H 108 = haJ)en /la prezent \ \ la imperfect / können. Aaöe gefragt Singular ich war gegangen du warst gegangen yhaben. verbul lassen şi verbele care exprimă percepţii senzoriaîe formează perfectul şi mai mult ca perfectul în două feluri: 1. ele formează perfectul şi mai mult ca perfectul în mod regulat: Ich habe das wirklich nicht gewollt. Dacă nu stau pe lingă un alt verb.

passieren. Sie ist zu Hause geblieben. Excepţii: Verbele sein şi bleiben. Der Reisende hat zehn Minuten am Schalter o stare (de durată) : geschlafen. (b) Verbele care nu exprimă (c) Verbele care exprimă Wir haben ausgezeichnet o mişcare. e) Verbele intranzitive care nu exprimă direcţia unei mişcări cerea de la o stare la alta. geschehen. perfectul: b) Toate verbele reflexive: Ich habe mich darüber sehr gefreut. mißlungen). aufgemacht. d) Verbele impersonale E s Aa#e den ganzen Tag geregnet. Was ist geschehen ? Mein Versuch ist mir gelungen (geglückt. Hast du dir die Adresse gemerkt? c) Verbele modale: permanente: sau tre­ Ich Aa&« das nicht gekonnt. aber schon sehr früh Sein Bruder ist Arzt geworden. gelingen. adică : (a) Verbele care exprimă o mişcare fără o direcţie precisă: Das Kind hat am Morgen eine halbe Stunde geturnt. b) Anumite verbe c a : sein.304 MORFOLOGIA H 110 Cu verbul auxiliar haben formează perfectul şi mai mult ca a) T o a t e verbele tranzitive (fără excepţie) : Ich habe ihn etwas gefragt. bleiben. E r hat das Zimmer betreten. Glücklicherweise ist nichts Ernstes passiert. mißlingen. H 111 Cu verbul auxiliar sein formează perfectul şi mai mult ca perfectul a) Verbele intranzitive care exprimă: (a) direcţia unei mişcări: Der Junge ist nach Hause gelaufen. begegnen. . (b) trecerea de la o stare la alta: Ich bin erst spät eingeschlafen. Ich bin meinem Freund begegnet. glücken. E r ist ins Zimmer getreten. ci o stare pe loc: gestanden. Sie haben das ganze Land bereist.

(a se vindeca) heilen (a vindeca) (heilte —geheilt) Der Arzt ha I den Kranken rasch Die Wunde ist rasch geheilt. (a înota) schwimmen (a înota) Ich bin ans andere Ufer (schwamm — geschwommen) Ich habe gestern zwei Stunden geschwommen. geschmolzen. Astfel de verbe s î n t : cu haben cu sein brechen (brach — gebrochen) ersticken (erstickte — erstickt) fahren — gefahren) (a rupe. Kohlengas II Î Î 3 (a merge cu un vehicul) (fuhr Er hat den Wagen nach Hause Er ist mit dem Wagen nach Hause gefahren. (a conduce [un vehicul]. . (a sufoca) Das Kohlengas hat die schla­ fenden Kinder fast erstickt. ausgehen ein. a cădea brusc) Ich bin auf der Treppe gestürzt. gefahren.: abgehen.: weggehen. vergehen weg. auftreten aus. entkommen er-: ertrinken. cînd exprimă o mişcare fără direcţie precisă sau o durată. 20 Gramatica practică a limbii german« . (a se prăbuşi.: ««gehen.: awsführen. weglaufen z e r .: verfallen. verfließen H 112 Unele verbe cu două sensuri se pot conjuga atît cu haben cît şi cu sein. (a se topi) schmelzen (a topi) Der Schnee ist in der Sonne (schmolz — geschmolzen) den Schnee Die Sonne geschmolzen. eintreten e n t . geheilt. Cu sein ele cînd sînt folosite intranzitiv şi exprimă totodată direcţia unei mişcări sau trecerea de la o stare la alta. «Mahren auf-: ««/stehen. Der Ast ist unter der Last der Früchte gebrochen. geschwommen. entgehen. Ele se conjugă cu haben cînd sînt folosite tranzitiv.VERBUL 305 Observaţie Verbele care exprimă trecerea de la o stare la alta sînt perfecţive şi de multe ori compuse cu prefixele: ab.: fortgehen. stürzen (stürzte — gestürzt) (a răsturna) Das Volk hat die Monarchie gestürzt. erwachen iort. a frînge) ţa se rupe) E r hat sich das Bein gebrochen. fortlaufen v e r .: enteilen. a duce cu un vehicul) (a se sufoca) Die Kinder sind im fast erstickt.: »erblühen.

MORFOLOGIA cu haben trocknen (trocknete — getrocknet) verderben (verdarb — verdorben) zerbrechen (zerbrach — zerbrochen) zerreiben (zerriß — zerrissen) ziehen (zog — gezogen) (a usca) Die Sonne hat die Wäsche bald getrocknet. (a t r a g e . a se deteriora) Das Fleisch ist in der W ä r m e verdorben. ANTERIOR — Die Vor Zukunft) denn warme — Die Zukunft und Das 2. a sfîşia) Ein Wolf hat das Schaf zerrissen. a scoate) Die Dokomotive hat mehr als 50 Wagen gezogen. (a strica. (a pleca) Viele Vögel sind in Ivänder gezogen. (a sparge) Das Kind hat einen Teller zer­ brochen. (a rupe. (a se strica. (a se sparge) Heute ist ein Teller zerbrochen.infinitivul prezent fragen Singular ich werde fragen du wirst fragen er 1 sie [ wird fragen es > Plural wir werden frage» ihr werdet fragen sie 1 \ werden frage» Sie > H 115 Viitorul anterior se formează din prezentul verbului auxiliar werden şi infinitivul perfect al verbului de conjugat. Futur ŞI VIITORUL cu sein (a se usca) Die Wäsche ist in der Sonne bald getrocknet. VIITORUL (Das 1. Viitorul anterior = werden la prezent + infinitivul perfect Plural ich werde gefragt haben du wirst gefragt haben er ] sie > wird gefragt haben es > wir werden gefragt haben ihr werdet gefragt habe» sie 1 ? werden gefragt haben Sie I . a deteriora) Die Wärme hat das Fleisch verdorben. (a 5« rupe) Der Faden ist zerrissen. Futur H 114 Viitorul se formează din prezentul verbului auxiliar werden şi infini­ tivul prezent al verbului de conjugat: Viitorul = werden (la prezent) -j. er war zu dünn.

chiar şi verbele neregulate formează conjunctivul pre­ zent în mod regulat: fahren Singular ich. PREZENTUL Conjunctivul prezent (conjunctivul I) se formează la toate verbele din H Î17 rădăcina verbului la infinitiv. Multe forme ale conjunctivului coincid. cu cele ale indicativului. a IlI-a -e -en forma de politeţe -en Iva conjunctivul prezent nu se produce nici o alternanţă vocalică (Umlaut. la care se adaugă desinenţele caracteristice ale conjunctivului: Aceste desinenţe sînt: Singular Plural pers. H 118 alternanţa e — i) . a Ii-a -est -et pers. fahr« du î&hxest er 1 sie > fahr« 08 J Plural wir iahten ihr taktet sie % t fahre» Sie ' Singular ich geb« du gebest er 1 geben Plural wir geben ihr gebet sie 1 } gebm Sie 1 sie i geb« es ' . I -e -en pers.VERBUL 307 gehen Singular ich werde gegangen sein du wirst gegangen sein er | sie ) wird gegangen sein es > Plural wir werden gegangen sein ihr werdet gegangen sein sie 1 } werden gegangen sein Sie > CONJUNCTIVUL (Der Konjunktiv — Die Möglichkeitsform) TIMPURILE SIMPLE Modul conjunctiv are în limba germană tot atîtea timpuri ca şi modul H 118 indicativ.

o sau u.a plural ale conjunctivului prezent coincid la toate verbele cu formele indicativului prezent. dacă vocala radicală a imperfectului indicativ este a. -im. ea primeşte U m l a u t : . verbul auxiliar sein şi verbele neregulate gehen. Verbele tari.a prezent: indicativ: er antwortet. Verbele slabe şi verbele modale sollen şi wollen au conjunctivul imperfect identic cu indicativul imperfect : Imperfect Indicativ ich fragte etc.a singular conjunctiv diferă de forma corespunzătoare a indicativului: persoana a I I I . -gn. numai persoana a I l I . -l. er findet er finde IMPERFECTUL H 121 H 122 1. Conjunctiv ich fragte etc. La verbele slabe — precum şi la verbele tari care nu modifică vocala radicală la prezent indicativ — a căror rădăcină se termină în -d. conjunctiv : er antworte . -dm. -chn.308 fragen Plural ich frag« du fragest er | sie ) frag« es J MORFOLOGIA können Plural ich du er sie es könne könnest j ) könne ' wir können ihr könnet sie 1 / könne« Sie wir frag«» ihr fragst sie 1 f frage« Sie J J H 11§ Verbul sein. -ffn. H 123 3. nu primeşte nici o desinenţă la persoanele I şi a I l I .a singular conjunctiv prezent: Singular ich sei du sei (e) st er ) sie > sei es ' Plural wir seien ihr seiet sie l > seien Sie > Observaţie H 120 Persoana I singular şi plural şi persoana a I l I . Verbele de orice categorie au fără nici o excepţie la conjunctivul imperfect aceleaşi desinenţe ca la conjunctivul prezent (vezi H 177). prin excepţie. stehen. tun formează conjunctivul imperfect din indicativul imperfect. 2.

ich kennte du kenntest etc. vocala radicală a. denken. ich wendete du wendetest etc. Verbele neregulate brennen. kennen.VERBUL 309 Imperfect Indicativ ich rief ich kam ich war ich stand ich t a t Conjunctiv ich riefe ich käme ich wäre ich stände [sau stünde) ich t ä t e 4. u primind Umlaut: Imperfect Indicativ ich h a t t e ich w«rde ich konnte ich mochte ich dwrfte ich mwßte ich wwßte ich brachte ich dachte Conjunctiv ich h ä t t e ich würde ich könnte ich möchte ich dürfte ich müßte ich wüßte ich brächte ich dächte H 124 5. ich sendete du sendetest etc. imperfect ich nennte du nenntest etc. formează conjunc­ tivul imperfect din indicativul imperfect. wenden H 125 formează conjunctivul imperfect din indicativul imperfect. o. nennen. senden. Observaţie Verbul dünken are la conjunctivul imperfect aceleaşi forme ca la indi­ cativul imperfect: deuchte sau dünkte. Verbele auxiliare de timp haben şi werden. rennen. verbele preteritoprezente (cu excepţia lui sollen şi wollen). ich rennte du renntest etc. verbele bringen. păstrînd însă vocala e a prezentului: Conjunctivul ich brennte du brenntest etc. .

H 130 viitorul anterior == werden la prezent conjunctiv -f infinitivul perfect conjunctiv ich werde gefragt haben du werdest gefragt haben er werde gefragt haben etc. H 129 viitorul conjunctiv == werden la prezent conjunctiv + infinitivul prezent ich werde fragen du werdest fragen er werde fragen etc. ich werde gegangen sein du werdest gegangen sein er werde gegangen sein etc.310 MORFOLOGIA TIMPURILE COMPUSE H 126 Timpurile compuse ale conjunctivului se formează ca timpurile cores­ punzătoare ale indicativului. H 131 Observaţie / Viitorul anterior conjunctiv se întrebuinţează extrem de rar. conjunctiv ~~ conjunctiv ich hätte gefragt du hättest gefragt er hätte gefragt etc.hal)enN sau .sein / participiul II ich sei gegangen du sei (e) st gegangen er sei gegangen etc. însă cu verbul auxiliar (haben.iiabenN sau v sein / + participiul II ich wäre gegangen du wärest gegangen er wäre gegangen etc. fiind înlocuit prin perfectul conjunctiv (vezi H 127). . H 128 mai mult ca perfectul _ imperfectul. . sein sau werden) la conjunctiv: perfectul conjunctiv = prezentul conjunctiv • ich habe gefragt du Jiabest gefragt şxr-~7tăbe gefragt H 127 .

* Condiţionalul II are valoarea conjunctivului mai mult ca perfect. \\ . etc. Deci: Condiţionalul II = werden la imperfect conjunctiv + infinitivul perfect i H 134 ich würde gefragt haben du würdest gefragt haben etc. etc. Condiţionalul I are valoarea conjunctivului imperfect: ich käme = ich würde kommen du kämest = du Würdest kommen er käme = er würde kommen etc. a) Condiţionalul I se formează din imperfectul conjunctiv al verbului werden (würde) şi infinitivul prezent al verbului de conjugat. — cînd anumite forme ale conjunctivului sînt mai rar folosite. ich wäre gefahren = ich würde gefahren sein du wärest gefahren = du würdest gefahren sein er wäre gefahren = er würde gefahren sein etc. Deci: Condiţionalul I = werden la imperfect conjunctiv -f. H 122) .VERBUL 311 FORMELE PERIFRASTICE conjunctivul se înlocuieşte deseori prin forme perifrastice: H 132 — cînd anumite forme ale conjunctivului coincid cu cele ale indica­ tivului {vezi H 120. ich h ä t t e gelernt = ich würde gelernt haben du hättest gelernt = du würdest gelernt haben er h ä t t e gelernt = er würde gelernt haben etc. Cele mai frecvente forme perifrastice sînt condiţionalul şi forme perifrastice cu verbe modale. b) Condiţionalul II se formează din imperfectul conjunctiv al verbului werden (würde) şi infinitivul perfect al verbului de conjugat. 1. etc. Condiţionalul (der Konditional — die Bedingungsform) are două H 133 timpuri: condiţionalul I (prezent) şi condiţionalul II (perfect).infinitivul prezent ich würde fragen du würdest fragen etc.

(Das stimmte wahrscheinlich. (Sie behauptet. daß er das gesagt hätte?) Sie will das von dir gehört haben. (Man sagt. Forme perifrastice cu verbe modale (vezi H 61) se pot întrebuinţa în locul conjunctivului atît în propoziţia principală cît şi în cea secun­ dară pentru a exprima: a) un îndemn.a singular. a I i . fără desinenţa -st şi fără pronume personal : Prezent du lernst du antwortest du gibst —> — > — > -* Imperativ lern!' antworte! gib! . FORMAREA IMPERATIVULUI H 137 Imperativul are forme petru persoana a I i . o presupunere. (Das ginge.a plural şi pentru forma de politeţe. o rugăminte: Wollen Sie (bitte) still sein ! [Seien Sie (bitte) still!) Er soll herkommen.) E r soli schon längere Zeit in Bukarest sein. o îndoială: Möchte er doch vorsichtiger sein.312 MORFOLOGIA H 135 2. un sfat. (Er komme her!) E r soll mehr lernen. Persoana a Ii-a singular a imperativului se formează din persoana a Ii-a singular a indicativului prezent. er sei schon längere Zeit i n Bukarest.) Sollte er das gesagt haben? (Glauben Sie.) IMPERATIVUL (Der Imperativ — Die Befehlsform) H 136 o Imperativul este modul prin care se exprimă un ordin.) c) o nesiguranţă. (Wäre er doch vorsichtiger.) Das dürfte stimmen. o posibilitate. daß sie das von dir gehört habe. un rugăminte: Kommen Sie zu m i r ! Seid aufmerksam ! Hilf mir bei der Übersetzung! îndemn. Das mag gehen. un ordin. (Er lerne mehr !) b) o dorinţă: o deliberare.

a plural: Forma de politeţe : hab(e)! hab(e)t! haben Sie! sei ! seid ! seien Sie! werde! /werdet! werden H 142 Sie! Verbele prefer iioprezente. sein şi werden se formează din rădăcina conjunctivului prezent: Pers. Deci n u m a i : lies ! gib 1 nimm-! H 138 O singură excepţie de la regula aceasta o formează verbul sehen / în special în limbajul ştiinţific se întrebuinţează şi forma siehe: Sich(e) Abbildung 1 ! H 139 Persoana a II-a plural a imperativului este identică cu persoana Ii-a plural a indicativului prezent.geben Sie! * Imperativul verbelor auxiliare de timp haben. ! iahr(e) ! Acest e nu poate să apară la verbele cu alternanţa e — -i(e) la prezent. desinenţa e poată să apară şi la alte verbe: lernf«. a I i . cu excepţia verbelor wissen (wisse ! wißt! wissen Sie!). cu inversiune: şi plural) este identică cu forma de politeţe H 14î Sie lernen Sie antworten Sie geben — lernen Sie! > —* antworten Sie ! — . fără pronume personal: ihr lernt ihr antwortet ihr gebt — lernt I > — > antwortet! —*• gebt! a H 140 Forma de politeţe (singular a prezentului.a şi a I l I . la imperativ.a singular îl pierd la imperativ: du fährst —• fahr! » du läufst! —> lauf! Verbele derivate cu sufixele -erat şi -eîn primesc desinenţa . şi wellen (rar) (welle ! wollt: wollen Sie) nu se întrebuinţează la imperativ.a singular:' Pers.VERBUL 313 Verbele care primesc Umlaut la prezent la persoana a I i .c . H 143 . literară. a I i . vocala e din sufix poate fi omisă : du steuerst + e du lächelst + e -*• *•> steu(e)rel lach (e) le ! I n limba.

a plural: Forma de politeţe: antworte nicht1. unde diateza pasivă se formează cu auxiliarul a fi şi participiul verbului de conjugat — participiul acordîndu-se în gen" şi număr cu subiectul —. = (Această marfă se vinde (s-a vîndut) uşor. antwortet nicht! antworten Sie nicht! geh nicht! geht nicht! gehen Sie nicht! Pentru Construcţii cu sens de imperativ {vezi: M 22 — 31) DIATEZA (Das Passiv — Die PASIVĂ Leideform) DIATEZA PASIVĂ A ACŢIUNII (Das Handlungspassiv) H 145 Diateza pasivă arată că subiectul suferă acţiunea. a I i . a I i . mai mult ca perfect şi viitorul II. al verbului de conjugat: Prezent: er wird gefragt sie wird gefragt = = el este întrebat ea este întrebată ei sînt întreba/« ele sînt întrebare sie werden gefragt = H 148 La perfect.314 MORFOLOGIA IMPERATIVUL NEGATIV H 144 Imperativul negativ este identic cu imperativul afirmativ. urmat de adverbul de negaţie nicht : Pers. rămînînd numai worden: Perfect: Mai mult ca perfect: Viitorul II: ich bin gefragt worden ich war gefragt worden ich werde gefragt worden sein Diateza pasivă = werden (la forma cerută) + participiul II (invar u H 147 Diateza pasivă a verbelor germane poate fi tradusă în limba română: a) prin diateza pasivă (vezi H 145) b) prin pasivul reflexiv: Diese Ware wird (wurde) leicht verkauft. geworden (participiul I I al auxiliarului werden) pierde augmentul ge~. invariabil.a singular: Pers.) . în limba germană diateza pasivă se formează de regulă cu auxiliarul werden {vezi însă H 156) la timpul şi modul cerut şi participiul II. Spre deosebire de limba română.

Pasiv Dieses Gedicht wird von mir gelernt. Anumite verbe intranzitive pot forma un pasiv impersonal: H 151 a) cu subiectul es. b) Subiectul impersoanl es se omite în propoziţia principală. E s überraschte ihn. Sport zu treiben.VERBUL 315 Imperativul diatezei pasive se întrebuinţează rar. Diese Gedichte werden von mir gelernt. Es wurde ihm von allen geraten. Sport zu treiben. Schwester näht Blusen. Sie wird von der Schwester genäht. es wird von ihm gefragt. werden von ihm gefragt. . Sport zu treiben. Verbele tranzitive care pot avea numai un complement al lucrului au formă de pasiv pentru persoana a IlI-a (singular şi plural) şi uneori şi un pasiv impersonal [vezi H 153) : Activ Ich Ich Die Die lerne dieses Gedicht. sie. geworden este înlocuit prin worden : Infinitiv prezent pasiv : gefragt werden Infinitiv perfect pasiv : gefragt worden sein Cele mai multe verbe tranzitive pot fi întrebuinţate la diateza pasivă. respectiv perfect al auxiliarului werden şi participiul II al verbului de conjugat. dacă H 152 locul I este ocupat de o altă parte de propoziţie. werden von ihm gefragt. werdet von ihm gefragt. Wir Ihr Sie Pasiv werde von ihm gefragt. El se formează cu H 148 imperativul auxiliarului sein (şi mai rar: werden) şi participiul II al ver­ bului de conjugat: Sei (rar : "Werde) gegrüßt! Infinitivul prezent şi perfect al diatezei pasive se formează conform H 143 regulei de mai sus cu infinitivul prezent. Ich Du Er. Sie werden von der Schwester genäht. lerne diese Gedichte. H 150 Nu au însă forme pentru toate persoanele decît verbele care au un comple­ ment al persoanei: A ctiv Er fragt mich. precum şi în orice pro­ poziţie secundară: Von allen wurde ihm geraten. Sport zu treiben. acest subiect stă totdeauna pe locul 1 în propo­ ziţia principală: Activ Pasiv Alle rieten ihm. wirst von ihm gefragt. daß ihm von allen geraten wurde. Schwester n ä h t eine Bluse.

tărît c) subiectul propoziţiei cu sens activ. enthalten) nu au diateză pasivă. exprimat prin pronumele nehoman. E s wurde über vieles gesprochen. b) subiectul propoziţiei cu sens activ devine în propoziţia cu sens pasiv complement de agent. Observaţie H 155 I^a transformarea propoziţiilor cu sens activ în propoziţii cu sens pasiv. [ b) pentru exprimarea unui ordin sau îndemn categoric : E s wird jetzt nicht mehr gesprochen.. Bei diesem Film wird viel gelacht. .. } T . Dieses Warenhaus wird um 8 "Uhr geöffnet. Rauchen schädigt die Gesundheit. „. Die Gesundheit wird durch Rauchen geschädigt. Der Schüler wird vom Lehrer gefragt.. Film viel gelacht.. ° } La acest film se riae mult. mai rar cu prepoziţia durch: A ctiv: Pasiv: Der Lehrer fragt den Schüler. S-a vorbit despre multe. anumite părţi de propoziţie îşi schimbă funcţia sintactică: a) complementul la acuzativ din propoziţia cu sens activ devine subiectul propoziţiei cu sens pasiv: A ctiv: Der Lehrer fragt den Schüler. Über vieles wurde gesprochen. . sondern geschlafen! Jetzt wird nicht mehr gesprochen. Pasiv: Der Schiller wird vom Lehrer gefragt. sondern geschlafen! E s wird hier nicht geraucht! Hier wird nicht geraucht! II 154 Verbele impersonale şi reflexive permanente precum şi cele mai multe verbe care exprimă o stare (chiar dacă sînt tranzitive : bestehen. de obicei cu prepoziţia von. nu mai apare sub nici o formă în propoziţia cu sens pasiv : A ctiv: Pasiv: Man öffnet dieses Warenhaus um 8 Uhr.316 MORFOLOGIA II 153 Pasivul impersonal (al verbelor intranzitive şi tranzitive) se între­ buinţează în special: a) cînd subiectul este necunoscut sau nu are importanţă în contextul respectiv: Es wird bei diesem.

pasivul cu sein exprimă o stare durativă. (Acţiunea suferită de subiect s-a t e r m i n a t . ca perfect: Viitor I: Viitor II: Das Das Das Das Das Das Fenster Fenster Fenster Fenster Fenster Fenster irf geöffnet. = Fereastra este deschisă. în propoziţia cu pasivul meniul de agent : stării nu apare — în general — complc- H 158 Das Fenster wurde vom Jungen geöffnet. wird geöffnet sein. fi. übersetzt). cerută H Iot» Spre deosebire de diateza pasivă cu werden care exprimă desfăşurarea acţiunii pe care o suferă subiectul.m. " 1511 CONSTRUCŢII CU SENS PASIV î n limba germană există anumite construcţii.) H 157 Analog: Dieser Brief wurde ins Deutsche übersetzt. scrisoarea era t r a d u s ă . (Acţiunea suferită de subiect s-a terminat. = Fereastra se deschide (acum). war geöffnet gewesen.) Das Fenster ist geöffnet. Verbul auxiliar sein u r m a t de z« şi de infinitivul prezent activ al unui alt verb. übersetzt exprimă deci o anumită situaţie durativă în care se află subiectul după ce a suferit acţiunea respectivă. unele foarte frecvente. = Textul este deja tradus. » a r geöffnet. Das Fenster war geöffnet.. (Acţiunea este în curs de desfăşurare. Pasivul cu sein se traduce numai prin pasivul cu a Der Text ist schon übersetzt.. . H Î6C . acţiune care s-ar exprima prin wurde.VERBUL 317 DIATEZA PASIVĂ A S T Ă R I I (Das Zustanăspassiv) Diateza pasivă a stării se formează cu auxiliarul sein la forma şi participiul II (invariabil) al verbului de conjugat: Prezent: Imperfect: Perfect: M. wird geöffnet gewesen sein. war . is£ geöffnet gewesen. rezultată dintr-o acţiune suferită de subiect: Das Fenster wird geöffnet.) Dieser Brief war ins Deutsche übersetzt. în momentul din trecut la care ne referim. care au sens pasiv şi se folosesc pentru a înlocui diateza pasivă: 1. . (Acţiunea suferită de subiect s-a desfăşurat în trecut. Rezultatul acţiunii.

. textul de tradus . . Verbele bekommen. der zu übersetzen ist .. der übersetzt werden muß (. care trebuie tradus . (Cartea i-a fost dăruită. . = Sie kann oft im Theater gesehen werden. . . = abgeschlossen werden. trebuie tradus .) E r gehört bestraft. = . . . (care nu poate fi rezolvată). este posibilă traducerea prin a fi -f suj. folosit atributiv şi pre­ cedat de zu. prin participiul sau infinitivul prezent pasiv. die nicht gelöst werden = această ecuaţie de nerezolvat. . .) Observaţie Traducerea lui sein prin a trebui sau a putea rezultă din context. kriegen etc. cel de-al doilea verb trebuie să fie un verb care poate fi întrebuinţat la diateza pasivă (vezi H 150). der zu übersetzende T e x t . = Dieser Text muß (soll) übersetzt werden. care trebuie să fie tradus. iar infinitivul prezent activ al celui de al doilea verb prin conjunctivul prezent pasiv. zu lösende Gleichung. = diese Gleichung. sau printr-o propoziţie relativă în care predicatul este format din verbele modale a trebui sau a putea şi participiul sau infinitivul prezent pasiv al verbului românesc: . Aceste construcţii se traduc fie prin pasiv. . . î n această construcţie.) Sie ist oft im Theater zu sehen. . . (. der Text.. Locuţiunile acestea nu sînt recomandabile din punct de vedere stilistic. (Acest t e x t trebuie sä fie tradus. H 162 3. . etc. .partici­ piul II al unui verb tranzitiv. = Este cazul sä fie pedepsit. .) . . .. H 161 2.. . Participiul prezent al unui verb tranzitiv. zur Verteilung kommen. .318 MORFOLOGIA în această construcţie verbul sein se traduce prin verbele modale a trebui sau a putea. . = verteilt werden. = E r muß bestraft werden. = Das Buch wurde ihm geschenkt.. . -f. . . = A primit cartea cadou. (El trebuie pedepsit. .) ÎI 163 4. Anumite locuţiuni verbale ca: znr Aufführung gelangen.) = . geboren. Construcţia aceasta se redă prin supinul folosit atributiv. de asemenea. . este de tradus. Se preferă pasivul verbelor corespunzătoare: zur Aufführung gelangen zum Versand gelangen zum Abschluß gelangen zur Verteilung kommen = aufgeführt = versandt (versendet) werden. (Ea poate fi văzută adesea la teatru. diese nicht kann. erbalten. zum Abschluß gelangen. fie prin locuţiuni verbale corespunzătoare înţelesului celor două verbe: Er h a t das Buch geschenkt bekommen.) (. zum Versand gelangen. Dieser Text ist zu übersetzen. . . . ele fiind greoaie. .

^ ^ gehen = | | = Ţ Ţ ~ _ — losgehen Heim + . (Aceasta se înţelege de la sine.) Gute Ware verkauft sich rasch. == Dieses Buch wird leicht gelesen.R \ /^-ausgehen zurückSz-^^ ^-^-zurückgehen los H . adjectivele. prepoziţii.) VERBELE COMPUSE î n limba germană există verbe care sînt compuse cu prefixe.entgehen aus . substantive şi chiar cu alte verbe : prefix: prepoziţie: adverb ': adjectiv : substantiv: verb: erifŞi^ . Forme reflexive ale anumitor verbe (reflexive şi nereflexive) : H 164 Dieses Buch liest sich leicht. La verbele compuse inseparabil. adverbele. la timpurile prezent şi imperfect precum şi la imperativ. particula se separă de verb şi trece pe ultimul loc al propoziţiei: Ich rufe (rief) Sie später an. particula este accentuată şi se separă de verb în anumite condiţii. (Marfa bună se vinde repede. prepoziţiile.) Das versteht sich von selbst.vezi însă H 178). Ruf (Ruft) (Rufen Sie) mich später an! .) Schließlich fand sich das Manuskript. particula este neaccentuată şi rămîne totdeauna legată de verb (pentru particula miß. = Das wird von selbst verstanden. în propoziţia principală. = Schließlich wurde das Manuskript gefunden. substantivele şi verbele care servesc la formarea verbelor compuse sînt numite în această gramatică particule. adjective. = Gute Ware wird rasch verkauft. deci accentuată. H 167 H 16S VERBELE COMPUSE SEPARABIL H 169 La verbele compuse cu particulă separabilă.VERBUL 319 5. (In cele din urmă s-a găsit manuscrisul. Verbele pot fi compuse separabil sau inseparabil. La verbele compuse separaMl. adverbe. (Această carte se citeşte uşor." / ' ^\^-~-heimgehen spazieren -f ^-Spazierengehen H 168H 185 Prefixele.

aassagen. teile ich ihm das Ergebnis mit. einstellen ein-: festhalten. fortziehen fori-: freigeben. particula se separă de verb : Käme er rechtzeitig zurück.o r e n : heruffispazi«'e» — herumspaziert. gegenüberstellen heimbringen. fortsetzen. heimgehen. vorlassen . naehkoxnmen. zii se intercalează între particulă şi verbul simplu: anzurufen. bloßstellen bloß-: darbieten. Als er mich anrief. festsetzen. anzuvertrauen. hergeben. feststelle]! fest-: fortbringen. H 171 î n propoziţia secundară camuflată fiind aceeaşi topică ca în propoziţia principală {vezi N 22). aufstellen ani-: auslegen. hintreten hin-: losfahren. herstellen hc. particula nu se separă de verb : Wenn er mich anruft. beitragen bei-: bloßlegen. darlegen. loslassen los-: nachgehen. darstellen dar-: einbringen. abstellen a!)-: anlegen. freimachen frei-: gegenüber-: gegenüberliegen. heimkehren heim-: herbringen.320 MORFOLOGIA H 17© î n propoziţia secundară. beisetzen. wiederoerkauft particula b) în verbele care se termină în sufixele accentuate de origine negermană -icrcn sau . freihalten. nachlassen nach-: vor-: vorbringen. vorgehen. losgehen. ausstellen aus-: beilegen.v-: hingehen. herumrumor«« — herumrumort H 174 La infinitivul prepoziţional. antun an-: auîhoren. eingeben. abrufen. ansagen. so gäbe ich ihm das Buch. augmentttl «je. zurückzukommen. anerkannt. hinstellen. war ich nicht zu Haus.se omite-: a) în verbele cu compunere dublă (adică la verbe la care separabilă este urmată de o particulă inseparabilă) : anvertraut. zurückgekommen particulă H 173 I^a participiul perfect ge.se intercalează între şi verbul simplu: angerufen. aufmachen. H 172 La participiul perfect. anzuerkennen I I 175 Cele mai uzuale verbe compuse separabil se formează cu : ablegen.

vorbeigehen. ATÎT VERBE COMPUSE SEP ARABIL CÎT ŞI INSEPARABIL Unele particule pot fi atît separabile (accentuate) cît şi inseparabile H 17& (neaccentuate). mißverstehen (pentru formarea participiului II vezi H 271 .) unter-: unterhalte:«: a ţine (dedesubt) umschreiben a transcrie um-: wieder-:: wiederholen a aduce din nou durch-: hinter-: über-: 21 — Gramatica practică a limbii germane inseparabil durchbrechen a sparge (rîndurile. vergeben.VERBUL 321 vorbei-: zu-: zurück-: vorbeifahren. verzeihen zerbrechen. zurückhalten VERBELE COMPUSE INSEPARABIL H 176 Verbele acestea urmează regulile conjugării verbelor simple. erzeugen gefallen. frontul) hintertreiben a dejuca übersetzen a traduce unterhalten a distra umschreiben a reda figurat. mißgestalten.este de asemenea inseparabilă. bekommen empfangen. empfinden entgegnen. enthalten. cu singura deosebire că la participiul I I nu primesc augmentul ge~: Infinitiv empfehlen erfinden gefallen vollbringen Participiul empfohlen erfunden gefallen vollbracht II Particule totdeauna inseparabile sînt: fee-: emp-: ent-: er-: §e-: ver-: zer-: befreien. begehen. gewähren verführen. zutragen zurückbringen. gelingen. ersetzen. zerreißen. sensul verbului variind după felul compunerii: separabil durchbrechen a răzbi hintertreiben a goni übersetzen a trece peste (o apă etc. zusagen. entstellen erhalten. •wiederholen a repeta a parafraza .272). empfehlen.. zurückgeben. zerstören H 177 Particula miß. vorbeiziehen zugehen. însă accentuată în unele H 178 verbe cu compunere simplă şi în toate verbele cu compunere dublă: miß­ bilden.

fProverbJ . Wir kämpfen für den Frieden. (loh.) : Drei mal drei ist neun. Î N T R E B U I N Ţ A R E A TIMPURIILOR INDICATIVULUI H 181 1. b) o constatare general valabilă (proverbe. o posibilitate. Freie und Gute. findet der Ausflug statt. b) uneori un ordin. "Bit wird schon abgereist sein. însă numai la verbe diferite: voll-: wider-: separabil vollfüllen widerhallen inseparabil vollbringen widerlegen cit şi insepa­ ÎNTREBUINŢAREA MODURILOR ŞI TIMPURILOR ÎN TREB UINŢA REA H 180 Indicativul exprimă a) în general o realitate INDICA TI V UL UI obiectivă: R. maxime etc. Morgenstunde hat Gold im Munde. Die Kinder sind gesund. o nesiguranţă Er wird wohl bald da sein. Wenn das Wetter schön bleibt. un îndemn Du bleibst hier ! Du wirst hier bleiben ! {vezi M 25) : c) rareori o presupunere. Schöne. Becher) Wir glauben an das Wahre. p a s i v : ich werde gefragt) exprimă a) Durata în prezent a unei acţiuni ori stări sau permanenţa e i : Ich schreibe einen Brief. {vezi M 12) : o probabilitate.Prezentul (activ: ich frage.322 MORFOLOGIA Alte particule pot fi folosite atît separabil (accentuat) rabil (neaccentuat).

continuitatea ei este exprimată prin anumite cuvinte sau grupuri de cuvinte : Wir lernen seit drei Monaten Deutsch. Dieses Buch kaufe ich bestimmt. dann wird er sein Studium beenden. dann beendete er sein Studium. . was er wollte ( = .) Observaţie de se ce cu Spre deosebire de limba română unde în naraţiune se foloseşte H 183 obicei perfectul compus. fără nici o legătură cu prezentul. . Astfel se explică de basmele germane încep cu . Nur noch kurze Zeit. f) un îndemn sau ordin. wird selbständig sein und wird t u n können. în limba germană întrebuinţează imperfectul ca timp al povestirii. . iar cele româneşti „A fost odată . war selb­ ständig und konnte tun. trecut: c) o acţiune sau stare repetată în trecut (ca în limba română) : Das Kind fragte immer wieder: „Warm kommt V a t e r ? " d) gîndurile unei persoane îndreptate către viitor: E r dachte und dachte . d) o acţiune sau stare terminată în trecut. perativ : Du gehst jetzt essen ! în acest caz prezentul are valoare de im­ 2.Es war einmal. was wälzt sich dort Die langen Gassen brausend fort ? Stürzt Rhodos unter Feuers Flammen ?" (Fr. mai plastic (prezent istoric) : „Was rennt das Volk. ". . Schiller) e) o acţiune sau stare începută în trecut care mai continuă în prezent. H 182 b) o acţiune sau stare durativă în Ich verbrachte meinen Urlaub im Gebirge. în această întrebuinţare el mai poartă şi denumirea de preterit: Schiller wurde im Jahre 1759 geboren. Ich wohne schon lange in diesem Stadtviertel. . Imperfectul (activ: ich fragte. . pe care vrem s-o prezentăm mai viu. " . .VERBUL 323 c) o acţiune sau stare viitoare. mai ales dacă determinările temporale exprimă viitorul sau dacă vrem să prezentăm viitorul ca absolut sigur: Morgen fahre ich nach Sinaia. was er wollen wird. mai rar perfectul simplu.. . p a s i v : ich wurde gefragt) exprimă a) o acţiune sau stare încheiată în trecut.

( = Zîna îi dădu (i-a dat) copilului un inel şi spuse (a spus). . pentru o acţiune sau stare încheiată în trecut: I n den Ferien haben wir viele Ausflüge gemacht. t a poate fi tradus în limba română. terminată însă în prezent sau cu ur­ mări asupra prezentului: Ich habe die Arbeit gerade beendet. o acţiune sau stare încheiată în „Was war. va / » d e sine stătător şi va putea realiza ce va dori. ist für immer gewesen. (Copilul întreba şi întreba. . Perfectul (activ: ich habe gefragt. dann beendete er sein Studium. Wann ist der Junge erkrankt? b) valabilitatea obiectivă a unei acţiuni trecute. was er wollte. ich bin gegangen. a unei afirmaţii sau constatări referitoare la t r e c u t : Aurel Vlaicu hat das erste rumänische Plugzeug gebaut. er ist wohl krank geworden. c) mai rar. und haben .) (c) viitor: Nur noch kurze Zeit.) H 185 3. perfectul sau s t ă r i : exprimă anterioritatea unei acţiun Nachdem ich die Arbeit beendet habe. . wenn ich es gelesen habe.) în e) o presupunere în privinţa unei acţiuni sau stări t r e c u t e : E r ist nicht gekommen. war selbständig und konnte erreichen. şi el îşi va termina studiile.324 MORFOLOGIA H 184 Avînd în vedere diferitele funcţii ale imperfectului german." (Börne) trecut: d) în locul viitorului I I (anterior). pasiv : ich bin gefragt worden) exprimă a) o acţiune sau stare din trecut. în funcţie de context. Jahrhundert gegründet worden. gehe ich in die Stadt. în locul preteritului. ( = Încă puţin timp. Observaţii H 186 Pe teritoriul lingvistic german de sud şi sud-est se foloseşte adesea perfectul în locul preteritului. î n raport cu prezentul. sind oft spazierengegangen die schönen Tage genossen. .) (b) perfect simplu sau compus: Die Fee gab dem Kind einen Ring und sagte. ( = . Bukarest ist im 15. p r i n : aces­ (a) imperfect: Das Kind fragte und fragte. wenn ich es gelesen haben werde. o acţiune sau stare terminată viitor: Ich gebe dir das Buch wieder. . .

Wenn er mich besuchen wird. a unei afirmaţii sau constatări referitoare la viitor: Wer nicht zielbewußt arbeitet.) Das Ergebnis wird schon richtig sein. werde ich den Brief beendet haben.) Nimm den Regenmantel. Mai mult ca perfectul (activ: ich hatte gefragt.) 6.H 188 dară. ging ich. . wird nie sein Ziel erreichen. H 187 pasiv: ich war gefragt worden) exprimă o acţiune sau stare trecută. o somaţie categorică (de obicei la per­ soana a II-a). ( = E r ist wahrscheinlich krank. {= Ich glaube. ich werde gegangen H 191 sein: pasiv: ich werde gefragt worden sein) exprimă a) o acţiune sau stare viitoare. Raportul dintre mai mult ca perfect şi imperfect este deci acelaşi ca cel dintre perfect şi prezent: un raport de anterioritate. Viitorul anterior (activ: ich werde gefragt haben. Marie war nicht mehr so kräftig. daß das Ergebnis richtig ist. dacă predicatul din propoziţia principală este la imperfect. pasiv : ich werde gefragt werden) H 189 exprimă: a) o acţiune sau stare viitoare: Ich werde dich anrufen. es will regnen. . viitorul I are valoare de imperativ {vezi M 26) : Du wirst jetzt endlich schweigen! Ihr werdet euch morgen bei mir melden! Sie werden mir morgen berichten! c) o presupunere sau probabilitate în privinţa prezentului (de obicei la persoana a IlI-a) : E r wird wohl krank sein. werde ich längst nach Hause zurückgekehrt sein.) d) valabilitatea obiectivă a unei acţiuni sau a unei stări viitoare. . ( . wie sie einst gewesen war. es wird regnen. (Darüber werden wir noch sprechen. I n einigen Stunden werde ich wieder frisch und munter sein. fiind întrebuinţat astfel. b) un ordin deosebit de energic. încheiată înaintea unei alte acţiuni sau stări exprimate prin imperfect: Nachdem ich. 5. Mai mult ca perfectul se întrebuinţează mai ales în propoziţia sevun.VERBUL 325 4. ich war gegangen. die Arbeit beendet hatte. in die Stadt. anterioară unei alte acţiuni sau stări: Bis er mich anrufen wird. Observaţie Adesea acţiunea viitoare este exprimată cu ajutorul verbului modal H 190 wollen şi infinitivul prezent al verbului predicativ [vezi H 209) : Darüber wollen wir noch sprechen. Viitorul I (activ : ich werde fragen .

Prin urmare. de obicei este înlocuit prin perfect {vezi I I 185). füge der Lösung einen Löffel Zucker hinzu. pentru a formula mai politicos o propunere sau rugăminte.) Das müßte er schaffen. Viitorul anterior are valoarea prezumtivului din limba română: E r wird schon gekommen sein.) b) o îndoială (conjunctivul dubitativ) : Das hätte er getan ? (El să fi făcut aceasta ?) c) o concesie (conjunctivul concesiv) : So sei es d e n n ! (Fie aşa!) d) o dorinţă (conjunctivul optativ) : E s lebe der Frieden in der ganzen W e l t ! (Trăiască pacea în lumea întreagă I) e) o dorinţă nerealizată sau a cărei realizare est e Käme er heute ! (De-ar veni astăzi!) Wäre er doch gekommen ! (De-ar fi venit \) nesigură: f) Uneori. de modestie (conjunctivul diplomatic sau al modestiei) : Möchten Sie mir folgen ? (V-aş ruga să mă urmaţi. î n cazul acesta comunicarea capătă o notă de politeţe.) ÎNTREBUINŢAREA H 194 CONJUNCTIVULUI Conjunctivul îndeplineşte în limba germană atît funcţiile conjunc­ tivului cît şi pe cele ale condiţional-optativului din limba română. viitorul anterior este numai rar folosit cu funcţia sa temporală. (Ea o fi pierdut cartea. (El o fi venit deja.326 MORFOLOGIA Observaţie II 192 H 193 Fiind o formă greoaie. (Să se adauge la soluţie o lingură de zahăr.) Dürfte ich Sie besuchen ? (Mi-aţi permite să v ă vizitez ?) Conjunctivul poate avea şi valoarea d e : g) imperativ (vezi M 28) : Man.) . b) o presupunere în privinţa unei acţiuni sau stări trecătoare de obicei la persoana a I l I .) Sie wird das Buch verloren haben.a . conjunctivul este întrebuinţat pentru a atenua un ordin sau îndemn. conjunctivul exprimă în limba germană: a) o acţiune posibilă (conjunctivul potenţial) : Br könnte hier arbeiten. (El ar trebui să realizeze aceasta. (El ar putea lucra aici. de ezitare.

.) înţelesul temporal al formelor conjunctivului este diferit de cel al formelor indicativului. am fost. î n t r e conjunctivul perfect şi conjunctivul mai mult ca perfect nu există deosebiri de timp ci numai de mod. în locul denumirii de conjunctiv imperfect. (Cu aceasta am fi gata.) Conjunctiv imperfect: Käme er heute. Pentru întrebuinţarea timpurilor conjunctivului vezi N 192 — 196. Observaţie Datorită faptului că între conjunctivul prezent şi conjunctivul im­ perfect nu există nici o deosebire de timp. daß er das Buch gelesen habe. P e n t r u întrebuinţarea imperativului vezi M 20. fui. (Spune că ar fi citit cartea. daß er das Buch gelesen hätte.) I m p o r t a n t de reţinut este faptul că între conjunctivul prezent şi con­ junctivul imperfect nu există nici o deosebire de timp ci numai una de mod. Conjunctiv Conjunctiv Conjunctivul Conjunctivul extrem de rar. conjunctivul prezent 2.) î n propoziţia principală nu se pot folosi toate timpurile conjuncţivului. viitor anterior (conjunctivul viitor I I )se întrebuinţează H 197 Er sagte.VERBUL 327 h) indicativ (vezi M 12) : H 19o Damit wären wir fertig. Astfel. aceea de conjunc­ tiv II.) H 198 Br sagte. (De-ar veni astăzi). (Această descoperire să servească binelui omenirii. denumirea de con­ junctiv I şi. în locul denumirii de conjunctiv prezent. ci n u m a i : 1. pe cînd indicativul imperfect are sens de trecut (Ich war = eram. se întrebuinţează din ce în ce mai mult. conjunctivul imperfect are sens de prezent sau chiar de viitor (Ich wäre = aş fi. (Spune că a citit cartea. conjunctivul imperfect 3. atît conjunctivul prezent cît şi conjunctivul imperfect exprimînd o acţiune sau stare prezentă sau chiar viitoare: Conjunctiv prezent: Diese Entdeckung diene zum Wohle der Menschheit. conjunctivul mai mult ca perfect. ambele forme fiind folosite cu înţeles de trecut. perfect: mai mult ca perfect : viitor are înţeles de viitor.

permisiunea. ar fi posibil] ca el să fi venit.) Ich kann Ihnen bei der Übersetzung helfen. la diateza reflexivă. (Bolnavul nu poate părăsi camera. pe lîngă infinitivul prezent activ al unui verb predicativ: a) a putea E r kann heute kommen. wo er wohnt. îndoiala traducerea 1. adesea la modul optativ condiţional. incertitudinea. (Se poate [s-ar p u t e a . (Vă pot ajuta la traducere.) Der Kranke kann das Zimmer nicht verlassen. Verbul wissen se traduce ca şi können prin a şti. (Se poate [s-ar p u t e a : ar fi posibil] ca el să fi scris scrisoarea. TRADUCEREA Şî ÎNTREBUINŢAREA VERBELOR MODALE ŞI A VERBULUI LASSEN können sensul — posibilitatea. Seit wann kennen wir u n s ? Diese Melodie kenne ich.) Die Geschichte kann wahr sein. pe lîngă infinitivul perfect activ al unui verb predicativ: a putea. < daß er Sie erwartet hat.) H 198 H 199 b) a şti E r kann gut schwimmen.) 2.328 VERBUL SENSUL. .) Observaţie Trebuie să fim atenţi să nu confundăm pe können cu wissen şi kennen. presupunerea — priceperea dobîndită printr-o anumită activitate — nesiguranţa. a şti (-a cunoaşte). (Povestea poate să fie adevărată. dar se întrebuinţează în special cu sensul de a fi informat de ceva. de a avea cunoştinţă de ceva în urma unei informaţii: Wissen Sie. capacitatea.) E r kann den Brief geschrieben haben. wo die nächste Haltestelle ist? După verbul wissen urmează deseori o completivă: Verbul kennen se traduce prin a cunoaşte. (El ştie să înoate bine. (El poate veni astăzi. echivalent ca sens cu e posibil E r kann gekommen sein. a fi fami­ liarizat cu: Ich Henne den Inhalt dieses Films nicht.

2.) — dacă mögen stă la conjunctiv prezent: c) prin conjunctivul prezent al verbului predicativ vorbirea indirectă. pe lîngă infinitivul perfect al unui verb predicativ: a putea. pe lîngă infinitivul prezent activ al unui verb predicativ — dacă mögen stă la indicativ : a) a putea Er mag wohl 20 Jahre alt sein. (De l-aş revedea cit mai curînd. (Aş dori — doresc — să-mi cumpăr cartea aceasta.) Sie mag das Buch behalten. (Ea poate să fi spus aceasta. indiferent. (El poate să aibă 20 de ani. (Nu mi-a plăcut niciodată să dansez.) d) prin optativul condiţional al verbului predicativ Möge ich ihn recht bald wiedersehen. permisiunea (sens ase­ mănător cu können) — plăcerea (sens asemănător cu gern haben) — rugămintea — dorinţa atenuată — concesia traducerea H 200 •" *"* 1. möchte mir dieses Buch kaufen. aş vrea) Ich. (Ea poate să păstreze cartea. a fi posibil Sie mag es gesagt haben. să-mi dea telefon. mir ist es gleichgültig. (Fratele meu i-a spus.) Uneori verbul mögen dă propoziţiei un sens E r mag tun. presupunerea.) — dacă mögen stă la conjunctiv imperfect : e) a dori (ich möchte = aş dori. (El să facă ce o vrea. probabilitatea.VERBUL 329 mögen sensul — posibilitatea. er möge mich anrufen. mie îmi este / . vezi N 181) (în special în Mein Bruder sagte ihm.) b) a-i plăcea Ich habe nie gern tanzen mögen.) concesiv: was er will.) Observaţie Imperfectul conjunctiv este forma la care verbul mögen se întrebuin­ ţează cel mai mult.

(Ea trebuie să fi uitat cartea acasă. (Probabil că se întoarce în curînd. presupunerea — rugămintea sau o întrebare deosebit de politicoasă traducerea 1. a putea Der Junge darf heute ins Kino gehen. a avea voie.) Sie dürften im Gebirge gewesen sein.) Alle Menschen müssen sterben.) Darf ich Sie um eine Auskunft bitten ? (Pot să vă cer o informaţie ?) — dacă dürfen stă la conjunctiv b) a putea (la optativ) imperfect: Dürfte ich Sie um ein Glas Wasser bitten ? (Aş putea să vă cer un pahar cu apă ?) 2. pe lîngă infinitivul prezent sau perfect al unui verb predicativ: a trebui. nedumerirea — conformitatea cu o situaţie dată — presupunerea . (Trebuie să terminăm lucrarea aceasta încă astăzi. pe lîngă infinitivul prezent activ al unui verb predicativ — dacă dürfen stă la indicativ: a) a avea permisiunea. pe lîngă infinitivul prezent sau perfect al unui verb predicativ — dacă dürfen stă la conjunctiv imperfect prin probabil eă sau prin modul prezumtiv al verbului predicativ Er dürfte bald zurückkommen. (El trebuie să mai fie bolnav. dorinţa.) H 205 2.) H 206 sollen sensul — necesitatea (obligaţia morală) — ordinul. (Probabil că ei au fost (ei or fi fost) la munte. pe lîngă infinitivul prezent al unui verb predicativ a trebui Wir müssen diese Arbeit noch heute beenden. probabilitatea. a fi de presupus eă Er muß noch krank sein. necesitatea logică traducerea 1.) H 204 müssen sensul — constrîngerea. (Toţi oamenii trebuie să moară. necesitatea obiectivă — presupunerea. (Băiatul are astăzi voie să meargă la cinema­ tograf.330 MORFOLOGIA H 202 H 203 dürfen sensul — permisiunea — probabilitatea. voinţa — nesiguranţa.) Sie muß das Buch zu Hause vergessen haben.

(Mergem la cine­ matograf. (N-ar fi trebuit să faceţi aceasta.) (b) în propoziţii completive.) E r soll befördert worden sein.) Sie sollten das nicht sagen. (N-ar trebui să spuneţi aceasta. pe lîngă infinitivul prezent sau perfect dacă sollen stă la indicativ prezent se spune că al unui verb predicativ E r soll krank sein.) E r sagte mir. a se cuveni Man soll immer pünktlich sein. (Se spune că el a fost /ar fi fost/ avansat.) (c) în propoziţii interogative. (Nu ştiu ce să spun cu privire la aceasta.) . wir sollten pünktlich sein. daß ich morgen zu ihm kommen solle.) H 207 b) prin conjunctivul verbului predicativ (a) pentru exprimarea perifrastică a imperativului: Du sollst nicht mehr in der Stunde sprechen. în special dacă verbul sollen stă la imperfect: Sollte es wirklich so sein ? (Să fie într-adevăr aşa ?) c) a urma să Wir gehen ins Kino.) Dacă o astfel de propoziţie este negativă şi cuprinde totodată şi adverbul nur. sollen se traduce prin conjunctivul prezent al verbului predicativ (dacă acesta este la infinitivul prezent) şi prin conjunctivul perfect al verbului predicativ. so könnte ich diesen Text übersetzen.VERBUL 331 traducerea 1. (Să nu mai vorbeşti în oră. (El mi-a spus să fim punctuali.) 2. în indirectă : deosebi în vorbirea şi întrebarea E r sagte mir. (Bl mi-a spus să vin mîine la el.) Ich weiß nicht. (Se spune că este /ar fi/bolnav. dann sollen wir unsere kranke Freundin besuchen. (Trebuie să fim totdeauna punctuali. (Dacă mi-aţi aduce dicţionarul. (Numai să nu fie bolnav. apoi urmează să vizităm pe prietena noastră bolnavă.) d) dacă sollen stă la conjunctiv ţionalul prezent al verbului predicativ imperfect. dacă acesta este la infinitivul perfect: Er soll nur nicht krank sein. (Se spune că el a fost /ar fi fost/ bolnav.) Sie soll es nur nicht vergessen haben • (Numai să nu fi uitat. dacă este pe lîngă infinitivul prezent al unui verb predicativ: a) a trebui. prin condi­ Sollten Sie mir das Wörterbuch bringen.) Er soll krank gewesen sein. was ich dazu sagen soll.) Ihr h ä t t e t das nicht t u n sollen. aş putea traduce textul.

a pretinde. (El susţine că a fost [ar fi fost] criticat pe nedrept. (/Hai/ să mergem acum. (G. dann wollen wir die Ausstellung besuchen. permisiunea traducerea pe lîngă infinitivul prezent activ al unui verb predicativ a) a dispune. a dori E r will sich einen neuen Füller kaufen. îndemnul. categoric) — o afirmaţie neîntemeiată.) Wollen wir ' c) prin indicativul viitor al verbului predicativ. pe lîngă infinitivul prezent activ al unui verb predicativ a) a vrea. la persoana I plural prin conjunctivul prezent al verbului predicativ (cu valoare de imperativ). a lăsa Der Arzt ließ den Kranken nicht aufstehen.) b) dacă wollen este la prezent. un ordin atenuat. W. das seine Schwester sein will. a da voie. E. Lessing) (O scrisoarea din partea stăpînului meu către domnişoara care pretinde că este [ar fi] sora lui. deseori precedat de hai Wir wollen > y jetzt gehen." apoi vom vizita expoziţia. pe lîngă infinitivul perfect.) .) H 210 H 211 lassen Se foloseşte adesea ca verb modal sensul — dispoziţia. dorinţa — un îndemn (puternic. E r will zu Unrecht kritisiert worden sein. dacă serveşte la for­ marea unei forme pgrÄÄstice a viitorului {vezi H 189): Wir machen einen jchÄnefiSpaziergang.332 MORFOLOGIA H 208 H 209 wollen sensul — voinţa. Goethe auswendig lernen. a cere. a face să.) b) a permite. a susţine Ein Briefchen von meinem Herrn an das gnädige Fräulein. Goe­ the. uneori pe lîngă infinitivul prezent al unui verb predicativ: a afirma. a pune Der Ivehrer ließ die Kinder das Gedicht „Gefunden" von J . (Facem o plimbare frumoasă. (Profesorul i-a pus pe copii să înveţe pe din afară poezia „Gefunden" de J .) Er will Sie nicht gesehen haben. W. (El afirmă că nu v-a văzut [nu v-ar fi văzut]). o pretenţie nejustificată traducerea 1. (El vrea să-şi cumpere un stilou nou.) ^-^-^2. (Medicul nu i-a permis bolnavului să se scoate.

gern haben) = a-i plăcea Ich mag diesen Schauspieler nicht. (Schüler) wollen = a vrea E r will Ihr Bestes. der Mensch ist das Wesen. (îmi fac u n palton. deoarece exprimă doar îndemnul pentru o acţiune oarecare. Laßt uns gehen. Ich lasse mir einen Mantel machen. er kann etwas. migen (sens asemănător cu gefallen. (Kl vă transmite salutări. denn du sollst.) Uneori lassen nu se traduce. lassen (sens asemănător cu zurücklassen) = a lăsa Ich habe das Buch auf dem Tisch gelassen. müssen = a trebui Alle anderen Dinge müssen. welches will. şi anume ca verbe tranzitive. Das Kind mag die Suppe nicht. Observaţie Cu verbul lassen s-au format multe construcţii fixe: am Leben lassen an jemandem kein gutes Haar lassen im Stich lassen kein Auge von jemandem (etwas) lassen die Finger von etwas lassen .) d) a transmite Er läßt Sie grüßen.) CAZURI SPECIALE DE ÎNTREBUINŢARE A VERBELOR MODALE a) Verbele modale pot fi întrebuinţate şi ca verbe predicative. dürfen = a avea voie Das darfst du nicht. (Hai să mergem. în cazul acesta: können = a şti Können Sie Deutsch ? Er ist ein tüchtiger Mann. [Schiller) seilen = a trebui Du kannst.VERBUL 333 c) prin conjunctivul prezent al verbului predicativ (cu valoare de imperativ) deseori precedat de hai.

) (b) Verbele heißen. FORMELE INFINITE (NOMINALE) — Die ALE VERBULUI (Die Infinitformen Nominalformen) H 221 Infinitivul şi participiile ocupă un loc intermediar între nomen (sub­ stantiv şi adjectiv) şi verb. participiul între verb şi adjectiv. tun.334 MORFOLOGIA b) Uneori verbul predicativ care depinde de verbul auxiliar poate fi omis. numărul. din cauza aceasta formele infinite se numesc şi forme nominale. essen etc. und jetzt kann ich nicht in die Wohnung Ich muß (will) nach Predeal (fahren). şi a n u m e : infinitivul între verb şi substantiv. INFINITIVUL (Der Infinitiv — Die Nennform) H 222 Infinitivul denumeşte acţiunea exprimată de verb. (gehen. Was soll das (heißen) ? Was kann ich (tun) ? Br darf keine Bier (essen). Verbele mai frecvent omise sînt : (a) Verbe de mişcate. Formele nominale nu pot marca persoana. FORMELE INFINITIVULUI H 223 î n limba germană există p a t r u forme de infinitiv: Infinitivul Infinitivul prezent perfect activ: pasiv: activ: pasiv : fragen gefragt werden gefragt haben gefragt worden sein . modul sau timpul. fiind subînţeles. î n cazul acesta propoziţia conţine de regulă un circumstanţial de loc sau de t i m p : Ich habe meinen Schlüssel verloren.

) O şcoală nouă trebuie (să fie) con­ struită aici (adică : trebuie construită ^ acum). zögern). î n limbajul familiar sau cel poetic vocala e din terminaţia infiniţivului se omite uneori după o vocală sau după consoana h : geh(e)n. . schrei(e)n. Ich hörte ' ^11 aud venind (adică în momentul de faţă).) . 3. ci faptul că acţiunea este neterminată (infinitivul prezent) sau terminată (infinitivul perfect). con­ Ich höre > . să fi devenit gegeben haben = a fi dat. >ihn kommen. Infinitivul perfect pasiv se formează din participiul II al verbului de conjugat şi infinitivul perfect activ al verbului werden (fără augmentul ge-) : gefragt worden sein = a (să) fi fost întrebat gegeben worden sein = a (să) fi fost d a t H 230 . Infinitivul prezent pasiv se formează din participiul II al verbului de conjugat şi infinitivul prezent al verbului werden: gefragt werden — a fi întrebat. să fie adunat. folosit în propoziţie. să fi fost geworden sein = a fi devenit. y > Ihnen alles erzählen. simultană cu acţiunea exprimată prin verbul la forma personală. \ Ich wollte/ \ Ich will \ Vreau să vă povestesc totul. în -n (după consoanele 1 şi r de ex : lächeln. H 224 H 225 H 226 H 227 Infinitivul prezent (activ şi pasiv). neterminată. ( a ( ji c ă : acum în momentul de fată. zieh(e)n.\. antworten. „ . la unele verbe. • ^ m vrut sa va povestesc totul. \ O şcoală nouă trebuia (să fie) struită aici (adică în trecut). 1. exprimă o acţiune durativă. să fi avut gewesen sein = a fi fost. Infinitivul perfect activ se formează din infinitivul prezent al verbului haben sau sein şi participiul II al verbului de conjugat: gehabt haben = a fi avut. să fi dat H 229 4. .VERBUL 335 Prin infinitiv prezent sau perfect nu se înţelege timpul prezent sau trecut al acţiunii. gesammelt werden = a fi a d u n a t . să fie întrebat. . trau(e)n. (adică: în trecut. Infinitivul prezent activ se termină în -en (fragen. gehen) sau. ^TLt-am auzit venind (adică a venit mai de m u l t ) . H 228 i muß < Eine neue Schule \ ^mußte' / h i e r gebaut werden. 2.

zu.a verbele compuse separabil particula zu se intercalează între verb şi particulă: vorlesen — vorwiesen (vezi H 154). Sie soll krank sein. Ich habe die Absicht. ca infinitiv simplu: Ich •will Deutsch lernen. zu Hause zu bleiben. Infinitivul simplu (fără zu) se întrebuinţează: a) după verbele modale (können. I. .zu. cu valoarea unui imperativ (vezi M 22).. ca infinitiv prepoziţional (precedat de zu) : Ich versuche dieses Buch im Original zu lesen. .336 H 231 Infinitivul perfect (activ şi pasiv). adică un infinitiv precedat de um . Ich will ihn heute anrufen. wollen) şi verbul lassen: Ich kann schwimmen. folosit în propoziţie.. . ohne . dürfen. ohne mich zu bemerken. Ich möchte ihn sehen. E r ging an mir vorüber. E r läßt Sie grüßen. statt . mögen. statt zu Hause zu bleiben. Die Aufgabe muß gemacht worden sein = Tema trebuie să fi fost făcută. Darf ich Ihnen eine Zigarette anbieten ? E r muß mehr lernen. E r ging ins Kino. müssen. ca infinitiv dezvoltat. um mich zu erholen. H 233 5. Er muß in die Stadt gegangen sein = Trebuie să fi mers în oraş. anterioară celei exprimate prin verbul la forma per­ sonală : Er muß viel gelernt haben = Trebuie să fi învăţat mult. 3. 2. • 4. exprimă o acţiune terminată. sollen. ca infinitiv substantivizat: Das Lernen bereitet mir viel Freude.zu (vezi N 129—132) sau un infinitiv prepoziţional precedat de unul sau mai multe elemente sintactice: Ich fahre nach Sinaia... ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI H 232 Infinitivul poate să apară: 1.

după verbele haben. fie prin a trebui -f conjunctiv prezent: . Wer hat ihn das t u n heißen? Ich helfe ihnen gern den Koffer tragen. lehren. Er tat nichts als klagen. . helfen. kommen. Die Mutter war glücklich.. tun şi machen: E r hat gut reden. läuft. H 238 Observaţie Verbul haben urmat de infinitivul prezent al unui verb exprimă o necesitate: Ich habe den Text zu übersetzen — Ich muß den Text übersetzen. ihr Kind wiederzusehen. Er macht von sich reden. c) după verbe de mişeare ca: fahren. Ich sehe ihn kommen. . . b) un adjectiv (sau participiu folosit adjectival) cu funcţie de nume H 239 predicativ: E s ist mir leider nicht möglich. Der Lehrer lehrt die Kinder lesen. /Am pe miine mult de învăţat. Die Mutter schickt das Kind schlafen. heißen (= befehlen).. . H 235 H 236 d) în anumite expresii. laufen: E r geht (fährt. r Ich habe tur morgen viel zu lernen. ( \Trebuie să învăţ pe mîine mult. 22 — Gramatica practică a limbii germane . kommt) das Buch kaufen. T . . spüren: Ich höre ihn sprechen. Sie zu sehen. glaube). gehen. Se traduce fie prin a avea + supin. e) după verbele bleiben. ihn zu treffen. H 237 schicken: Ich bleibe hier ein wenig sitzen. lernen. I n unserer Hauptstadt gibt es sehr viel Schönes und Interessantes zu sehen. hören. noch heute hinzugehen. Infinitivul precedat de zu se întrebuinţează pe lîngă: a) majoritatea verbelor (vezi însă H 233—237) : Ich wünsche (hoffe. ein Gedicht auswendig zu lernen. Ich bin entzückt. Dieser Brief ist abzuschreiben (vezi : H 160). H 234 sehen. Der Lehrer gab uns auf.VERBUL 337 b) după verbele care exprimă percepţii senzoriale ca: fühlen. Die Genossin hat einen Brief abzuschreiben (vezi şi H 236). I m Alter von sieben Jahren lernen die Kinder schreiben und lesen.

în limba germană există participiul I (participiul prezent) : fragend participiul II (participiul perfect sau trecut) : gefragt . supin: Ich habe zu lernen. Er hatte keine Lust (Zeit. TRADUCEREA INFINITIVULUI H 243 Infinitivul se traduce în limba română prin: 1. PARTICIPIUL (Das Partizip — Das Mittelwort) H 244 H 245 Participiul ţine prin natura lui atît de verb cît şi de adjectiv. bald wieder gesund zu werden. conjunctiv : Er will kommen. A. == El vrea să vină. Er wünscht zu kommen. în desfăşurare nelimitată: das Übersetzen = tradusul (activitatea în sine a traducătorului) . infinitiv: Er kann kommen. 3. unter allen Umständen sein möglichstes zu tun. = Am de învăţat. Die Worte des Arztes bestärkten ihn in seiner Hoffnung (Zuversicht). ins Kino zu gehen. die Absicht zu arbeiten = intenţia de-a lucra. = El poate veni. d a r : die Übersetzung = traducerea (rezultatul activităţii traducătorului) II 242 Infinitivele substantivizate sînt totdeauna de genul neutru şi nu au plural. Der junge Mann war vom Bestreben geleitet. 2. H 241 Pentru întrebuinţarea infinitivului dezvoltat vezi N 129—132.338 MORFOLOGIA H 240 c) toate acele substantive care pot avea un atribut verbal {vezi M 183) : Ich habe die Absicht (den Wunsch. keine Möglichheit). = Are intenţia să vină. Gelegenheit). noch heute abzureisen. = II aud venind. Infinitivul substantivizat are un sens abstract şi exprimă activitatea ca atare. gerunziu: Ich höre ihn kommen.

II 247 Participiul I are de obicei sens activ : der singende Vogel = der Vogel.VERBUL 339 PARTICIPIUL I Participiul I se formează din infinitivul fragen antworten ordnen regeln fahren geben verbului -\. = Voi auzi păsările care vor cînta (adică în viitor). î n cazul acesta are u n sens pasiv. Ich hörte die Vögel. die fährt das spielende Kind = das Kind. ein spielender Junge II 250 . die nicht gelöst werden kann H 249 ÎNTREBUINŢAREA PARTICIPIULUI I Participiul I se întrebuinţează : 1. Ich höre die Vögel die singen. exprimă o acţiune în desfăşurare. Ich werde die Vögel hören. der singt die fahrende Straßenbahn = die Straßenbahn. = Aud păsările care cîntă (adică acum. = Am auzit păsările care cîntau (adică în trecut). a. die sangen. exprimă o necesitate sau o posibilitate şi se întrebuinţează numai atributiv : die zu lösende Aufgabe = die Aufgabe. die gelöst werden muß die nicht zu lösende Aufgabe = die Aufgabe. Ich werde die singenden Vögel hören.d: II 246 fragend antwortend ordnend fahrend gebend SENSUL PARTICIPIULUI I Participiul I. el nu exprimă deci o acţiune prezentă decît atunci cînd o exprimă şi verbul predicativ : Ich höre die singenden Vögel. die singen werden. adjectival ş. c a : a) adjectiv a t r i b u t i v : der spielende J u n g e . Ich hörte die singenden Vögel. das spielt H 248 Participiul I al verbelor tranzitive "este uneori precedat de prepoziţia zu {vezi H 161). care este simultană cu acţiunea exprimată prin verbul predicativ . denumit şi participiul prezent. în momentul de faţă).

die Reisenden. TRADUCEREA PARTICIPIULUI I H 258 Participiul I se traduce: 1. element predicativ suplimentar sau complement circumstanţial. în atributul dezvoltat {vezi N 140—142). deseori terminat în -tor. H 253 H 254 Cu această funcţie se întrebuinţează de obicei participii adjectivizate {vezi H 295). urmează regulile decli­ nării adjectivelor atributive {vezi E 13—15). 3. printr-o propoziţie relativă: das schlafende Kind ( = das Kind. d) element predicativ suplimentar {vezi . H 255 Participiul I.) : E r t r a t lächelnd ins Zimmer. das schläft) — copilul care doarme 2. întrebuinţat ca adjectiv atributiv. viele Reisende H 257 Participiul I substantivizat urmează regulile declinării adjectivelor atributive {vezi E 13—15). . 4. este invariabil. substantivizat: der Reisende. . H 256 2. întrebuinţat ca adjectiv predicativ. sau printr-un participiu : ein überzeugendes Beispiel = un exemplu convingător lebende Sprachen = limbi vii ein glänzender Schauspieler = un actor strălucit 3. printr-un adjectiv. Dieser Apparat ist spielend leicht zu bedienen. ein Reisender. printr-un gerunziu: die steigende Produktion = producţia crescîndă . Participiul I. în construcţiile participiale {vezi N 133).340 MORFOLOGIA H 251 b) adjectiv predicativ: Mein Freund ist leidend. c) adjectiv cu funcţie de complement circumstanţial: E r lernt spielend. H 252 Participiul I se întrebuinţează ca adjectiv predicativ cînd este adjectivizat {vezi participiile adjectivizate H 294—295).

printr-un adjectiv ori gerunziu substantivizat sau un substantiv. vezi H 46) şi cu sufixul -en. der Vorsitzende = preşedintele die Reisende == călătoarea . slab sau neregulat — nu este accentuat pe prima silabă. die Leidende = suferinda.a formarea participiului II trebuie ţinut seama de conjugarea din care face parte verbul respectiv. Verbele slabe care sînt accentuate pe prima silabă primesc. Astfel: Participiul II se formează: a) la verbele tari din rădăcina verbului. în special după vocale sau după consoana h: geschrie(e)».VERBUL 341 4. uneori cu modificarea vocalei radicale (Ablaut. el primeşte la participiul I I prefixul ge. vocala e din sufixul -en se suprimă uneori. b) la verbele slabe din rădăcina verbului. Dacă verbul este accen­ t u a t pe prima silabă.: Infinitiv verschreiben erlernen begehen ernennen studieren bearbeiten Participiul verschrieb«» erlernt begange« ernannte studiert bearbeitet II H 263 . de asemenea. gescheh(e)w. formează participiul I I fără augmentul g e . la care se adaugă -(e)t. augmentul ge-: Infinitiv suchen arbeiten Participiul gesucht gearbeitet II H 261 H 262 Sufixul -et îl primesc verbele care formează imperfectul în -ete (vezi H 101). c) Dacă verbul — fie tare. der Leidende = suferind. die Vorsitzende = preşedinta în PARTICIPIUL II L. special cînd participiul I german este substantivizat: der Reisende = călătorul.(denumit augment) : Infinitiv schreiben tragen Participiul geschrieben getragen II H 259 H 260 î n limbajul familiar.

Cîteva verbe derivate stă la începutul verbului: frühstücke» (Frühstück) langweile« (I. deci cu participiul I I fără augmentul .fac parte şi acele verbe compuse separabil. verbele simple lesen loben tun wissen ca: las lobte tat wußte gelesen gelobt getan gewußt H 265 2. H 267 3. verbele compuse separdbil (vezi H 172).342 MORFOLOGIA . Neaccentuate ge.verbeten Participiul II <f = (ge-) + rădăcina \ verbe s/a&e J+Ablaut) -f. deşi nu este compus separabil.ang(e)weile) maßregele (Maßregel) urteile« (Urteil) Wetteifer« (Wetteifer) cu particulă separabilă armată de din substantive frühstückte langweilte maßregelte urteilte wetteiferte compuse*. a căror particulă are două sau mai multe silabe. augmentul |gegefrühstückt gelangweilt gemaßregelt geurteilt gewetteifert H 268 O excepţie este verbul notlanden care formează participiul I I \notgelandet. sînt H 264 1.se inter­ calează între particulă şi verb : einsteigen anrufen feststellen teilnehmen stieg ein rief an stellte fest nahm teil eingestiegen angerufen festgestellt teilgenommen H 266 Din categoria verbelor care formează participiul I I cu augmentul ge. deci cu participiul I I cu augmentul ge-.s î n t : pe prima silabă.-eu verbuluîc ^ (—) + -(e)t Accentuate pe prima silabă. I^a aceste verbe ge. accentul căzînd pe altă silabă a particulei decît prima : herauskommen auseinandersetzen kam heraus setzte auseinander herausgekommen auseinandergesetzt Pentru verbele compuse dublu particulă neseparabilă vezi H 173.

er-.accentuată intercalează augmentul ge. um-. Particula miß.şi verb : ttrßbilden mißgreifen mißbildete mißgriff mißgebildet mißgegriffen M 271 3. verbele compuse inseparabil cu particulele : durch-.{vezi H 176). verbele terminate în -eien. verbele compuse cu particulele inseparabile / ) .este. verbele terminate în -ieren. ge-. wider-. accentuată (vezi H 178).(vezi H 179) : Infinitiv durchleuchten hinterlassen übersetzen umarmen Participiul durchleuchtet hinterlassen übersetzt umarmt II Infinitiv untersuchen vollziehen widersprechen wiederholen Participiul untersucht vollzogen widersprochen wiederholt II H 273 3. zer-: Infinitiv fcesteigen empîangen entgehen erzählen Participiul bestiegen empîangen entgangen erzählt II Infinitiv gehören mißbrauchen verzeihen erbrechen be-.VERBUL 343 1. Verbul mißdeuten. voll-. Cu toate acestea rămîne inseparabilă: mißbehagen mißgestalten mißverstehen mißbehagte mißgestaltete mißverstand mißbehagt mißgestaltet mißverstanden B 270 2.între miß. la unele verbe. formează participiul I I în trei feluri: mißdeutet gemißdeutet şi mißgedeutet H 272 2. accentuat fie pe prima. ver-. Participiul prophezeit kasteit II M 275 prophezei«» kasteien . miß. în majoritatea lor de origine negermană: Infinitiv studieren 'korrigieren Participiul studiert korrigiert II H 274 cîteva de origine germana c a : buchstabieren buchstabiert 4. Unele verbe compuse cu particula miß. unter-.(înainte de Participiul gehört mißbiancht verziehen verbrochen II H 269 Observaţii 1. über-. ent-. wieder. emp. fie pe a doua silabă. hinter-.

) H 278 6. dacă verbul are aceeaşi vocală radicală la infinitiv şi la participiul perfect. deoarece ei face parte din rădăcina verbului. ele primesc la pârtiei- . weil er krank ist. De exemplu: Infinitiv vertreten vergessen Imperfect vertrat vergaß Participiul vertreten vergessen II î n cazul acesta numai după context ne putem da seama dacă este vorba de infinitiv sau de participiul I I : Ich werde meinen Kollegen vertreten. H 276 5. participiul I I este identic cu infinitivul. Accentuate pe prima silabă. II (Sînt suplinit de către colegul meu. gespie(e)n) nu aparţine acestei categorii de verbe. dintre care cele mai uzuale s î n t : Infinitiv französeln posaunen Participiul französelt posaunt II Infinitiv rumoren stibitzen trompeten Participiu rumort stibitzt trompetet îl H 277 I/a verbele tari. pasiv part. u n număr de verbe care nu pot fi cuprinse într-o anumită categorie. pentru că sînt bolnav. viitor infinitiv (II voi suplini pe colegul meu. prez. compuse cu particulă inseparabilă. verbele compuse dublu adică (cu o particulă separabilă urmată de una inseparabilă. deşi au accentul pe prima silabă: Infinitiv abberufen vorverlegen zurückerstatten Imperfect berief ab verlegte vor erstattete zurück Participiul II abberufen vorverlegt zurückerstattet H 279 Unele verbe pot fi accentuate fără deosebire de sens atît pe prima cît şi pe a doua silabă. pentru că este bolnav.) dar şi : Ich werde von meinem Kollegen vertreten. weil ich krank bin.344 MORFOLOGIA Observaţie Verbul tare speien (spie.

se foloseşte infinitivul prezent: Ich habe kommen können (nu gekonnt). dacă nu sînt urmate de nici un infinitiv. 2. SENSUL PARTICIPIULUI II Participiul II al verbelor tranzitive are sens pasiv: der geprüfte Schüler = der Schüler. fără augmentul ge. formează participiul II în mod regulat: Ich habe vieles gewollt. Verbul werden formează participiul II în două feluri: 1. H 282 1. der abgefahren ist ist H 285 . ist inzwischen geworden.VERBUL 345 piui II augmentul ge. dacă sînt întrebuinţate în legătură cu un infinitiv. manches gekonnt.cînd este întrebuinţat ca verb copulativ sau ca H 280 verb predicativ: E r ist Ingenieur geworden. die geschrieben wurde H 284 Participiul II al verbelor intranzitive are sens activ: die eingetroffene Delegation = die Delegation. vezi H 179. die eingetroffen der abgefahrene Zug = der Zug. der geprüft wurde die geschriebene Übung = die Übung. Ich habe ihn kommen sehen. precum şi verbele care exprimă percepţii senzoriale.la începutul verbului. neaccentuate pe prima silabă formează participiul II fără augmentul ge-: Infinitiv liebkosen liebkosen willfahren willfahren Participiul ^liebkost liebkost gewillfahrt willfahrt II Pentru verbele accentuate fie pe prima fie pe a doua silabă.H 283 piului II. 2. Was noch nicht war. Ich habe ihn gesehen.cînd este întrebuinţat ca verb auxiliar de timp (la diateza pasivă) : Br ist gefragt worden. în locul pârtiei. însă cu sensuri deosebite. H 281 Verbele modale. cu augmentul ge.

gekommen sein (vesi H 229). 2. - c) ca adjectiv cu funcţie Er spricht ausgezeichnet.346 MORFOLOGIA H 286 Participiul I I . infinitivul prezent (vezi H 227) şi perfect (vezi H 230) : .) ÎNTREBUINŢAREA PARTICIPIULUI II H 287 1. . Dacă participiul I I are funcţie verbală. spre deosebire de participiul I exprimă : 1. ich bin gekommen (vezi H 106). gefragt werden. cu ajutorul lui se formează : a) la diateza activă: perfectul: Ich habe gelernt. b) la diateza pasivă : toate timpurile ich werde (wurde. = Acesta este textul tradus de mine (adică: terminat traducerea lui). infinitivul perfect : ich war gekommen (vezi H 107). am 2. Dacă are funcţie nominală. die beendete Arbeit ein schön geschriebener Aufsatz. o acţiune terminată în trecut: Das ist der von mir übersetzte Text.) gefragt (vezi H 145—H 146). o acţiune începută în trecut şi care continuă şi în prezent: Das ist das von mir bewohnte Haus. würde etc. mai mult ca perfectul : Ich h a t t e gelernt. = Aceasta e casa locuită de mine (adică: locuiesc şi acum în casa aceasta în care m-am m u t a t mai demult. gelernt h a b e n . gefragt worden sein H 288 Din funcţia verbală a participiului I I rezultă faptul că acesta p®ate avea complemente cu care formează construcţii participiale (vezi N 133). participiul se întrebuinţează : a) ca adjectiv atributiv: der geschriebene Aufsatz. de complement circumstanţial : . eine rasch beendete Arbeit b) ca adjectiv predicativ : .Der Versuch scheint gelungen.

Participiul I I avînd funcţie verbală. der Verwandte = ruda . participiul I I al verbelor tranzitive: der geprüfte Schüler der Geprüfte H 290 H 291 H 292 2. sau întrebuinţat ca adjectiv predicativ. printr-un substantiv (dacă participiul I I a fost substantivizat) : der Angestellte = salariatul. gebildet = cult. Ca adjectiv şi substantiv se poate întrebuinţa n u m a i : 1. TRADUCEREA PARTICIPIULUI II Participiul I I se t r a d u c e : 1. gewandt = abil 3 . întrebuinţat ca adjectiv predicativ sau cu funcţie de complement circumstanţial.VERBUL 347 Participiul I I .E 15). suplimentar {vezi M 186): e) substantivizat: der Angestellte. veziM 23. d) ca element predicativ Ich traf ihn erregt an. ein Angestellter — die Angestellten. printr-un H 294): adjectiv (dacă 'participiul II este adjectivizat) {vezi bekannt = cunoscut. viele Angestellte H 289 Participiul I I întrebuinţat ca adjectiv atributiv sau atunci cînd este substantivizat urmează regulile declinării adjectivelor atributive {vezi E 1 3 . participiul I I al verbelor intranzitive der verstorbene Schriftsteller der Verstorbene perfective : P e n t r u folosirea participiului I I cu valoare de imperativ. prin participiul perfect (sau printr-o propoziţie relativă) : der unterschriebene Brief = scrisoarea (care a fost) semnată H 293 2. gelehrt — s a v a n t . este de regulă adjectivizat {vezi H 294). cu funcţie de complement circumstanţial sau ca element predicativ suplimentar este invariabil.

dringend. betrunken. berühmt. î n alte cazuri. verschwiegen. mißgestimmt. celelalte forme ale verbului au dispărut. gelehrt. besorgt. verbul s-a menţinut. î n unele cazuri. begabt. Heute ist die Hitze noch drückender als gestern. Das ist die belebteste Straße unserer Stadt.348 MORFOLOGIA PA R T ICI Pil LE A DJEC TI VIZA TE H 294 Multe participii sînt adjectivizate. anwesend. bekannt. Participiile adjectivizate pot forma grade de comparaţie : Er ist begabter als sein Bruder. participiul I I : ausgezeichnet. belebt. păstrîndu-se numai participiul I (anwesend. participiul I : abwesend. abwesend) sau participiul I I (begabt. avînd însă un alt înţeles decît participiul său adjectivizat: auszeichnen = a distinge bekennen = a recunoaşte dar : ausgezeichnet — excelent d a r : bekannt = cunoscut H 295 Participii adjectivizate mai frecvent folosite s î n t : 1. erfahren. gelaunt. . reizend 2. verwandt. berühmt).

den. werdet. H 60) haben i sein 1 Prezent ~\ II 296 Indicativ ich bin du bist Conjunctiv ich du er sie es wir ihr ie sie Sie Sie sei sei (e) st sei seien seiet 1 / seien Indicativ ich habe du hast . werden .MODELE PENTRU CONJUGAREA VERBELOR VERBELE AUXILIARE DE TIMP (vezi H 4. 1 • t ist ' sind seid sind Sie } Indicativ ich werde du wirst er l sie i wird es > wir werden ihr werdet sie Sie werden Coniunctiv ich du er sie es wir ihr sie Sie werde werdest ] | werde ' werden. sie es wir ihr e r Conjunctiv ich du er sie es wir ihr sie Sie habe habest | } habe I haben habet haben \ t hat I haben habtj liaben er sie es wir ihr sie Sie vv".

e.} wurden er Sic l Conjunctiv ich würde du würdest er 1 sie ) würde es ' wir würden ihr würdet Sie würden II 298 Perfect Indicativ Conjunctiv^ ich habe du hast er 1 sie \ h a t es ' wir haben ihr h a b t gehabt ich habe du habest er I sie | habe es ' wir haben ihr habet Sie i haben sfe } haben .350 MORFOLOGIA H 297 Indicativ ich du er sie es wir ihr sie Sie hatte hattest | ? hatte ' hatten hattet hatten I m p er. sie i wäre es ' wir wären ihr wäret sie ) wären 1 sie ? h ä t t e es ' wir hätten ihr h ä t t e t sie I hätten Sie Indicativ ich wurde du wurdest \ sie ) wurde es * wir wurden ihr wurdet sie ..f e c t Conjunctiv ich h ä t t e du hättest er Indicativ ich war du warst er i sie > war es ' wir waren ihr wart sie 1 aren Sie \ wc Conjuncţi'. ich wäre du wärest er 1 .

l i Sie ^hatten ich hätte du hättest er j sie [ hätte es j wir hätten ihr h ä t t e t sie Sie h ä t t e n gehabt .VERBUL 351 Perfect Indicativ ich bin du bist gewesen Conjunctiv ich sei du sei (e) st gewesen . • sie 1 ist es I wir sind ihr seid er 6r Sei sind Indicativ ich du er sie es wir ihr sie Sie bin bist ist sind seid \ sind l sie ) sei es i wir seien ihr seiet sie I Sie s e i e n 1• Conjunctiv geworden ich sei du sei (e) st er 1 sie \ sei es ' wir seien ihr seiet sie Sie seien geworden Mai Indicativ ich du er sie es wir ihr s e mult ca perfect Conjunctiv hatte hattest | ) hatte ' hatten hattet gehabt î.

352 MORFOLOGIA Mai Indicaţi v ich war du warst er 1 sie \ war es ' wir waren ihr wart sie ) mult ca perfect Conjunctiv gewesen Sie} waren ich wäre du wärest er 1 sie \ wäre es ' wir wären ihr wäret sie 1 gewesen | Sie( waren Indicativ ich du er sie es wir ihr sie Sie war warst 1 ? war 1 waren wart \ waren geworden Conjunctiv ich wäre du wärest er I sie wäre es 1 wir wären ihr wäret sie > wären Sie geworden H 300 Indicativ ich du er sie werde wirst | \ wird Viitorul I Conjunctiv ich werde du werdest er i sie \ werde es > wir werden ihr werdet sie i Sie werden es ' wir werden ihr werdet sie Sie werden /haben -sein ^werden /haben -sein ^ wer den .

H 8. H 61) Prezent Conjunctiv ich könne du könnest er ] sie [ könne es ' wir können ihr könnet sie ] Siel können LASSEN H 305 Indicativ ich mag du magst er sie mag es wir mögen ihr mögt sie ) Sie/ m o § e n Conjunctiv ich möge du mögest er sie möge es wir mögen ihr möget sie 1 Sie/ m ö § e n Indicativ ich kann du kannst er 1 sie ) kann es ' wir können ihr könnt sie ] Sie/ L können 23 — Gramatica practuă a limbii germane .VERBUL 353 Viitor Indicativ ich werde du wirst er l sie ) wird es ' wir werden ihr werdet ÎI l II (anterior) Conjunctiv ich werde du werdest er l sie i werde es > wir werden ihr werdet sie Sie werden H 301 ^gehabt haben -gewesen sein ^geworden sein /gehabt haben x—-gewesen sein \geworden sein Sie} werden Infinitivul Prezent Perfect haben gehabt haben sein gewesen sein werden geworden sein H 302 Imperativul hab(e) ! hab(e)t! haben Sie ! sei! seid! \ seien Sie! Participiul Prezent Perfect habend gehabt seiend gewesen werdend geworden werde! werdet! werden Sie! H 303 H 304 VERBELE AUXILIARE DE MOD ŞI VERRUL {vezi H 6 .

1 sie ? lasse es > wir lassen ihr lasset Sie I ^ assen . 1 | müsse ' müssen müsset müssen Indicativ ich soll du sollst er l sie ) soll es ' wir sollen ihr sollt | f e } sollen Indicativ ich will du willst er | sie | will es ' wir wollen ihr wollt Conjunctiv ich du er sie es wolle wollest j \ wolle i • wir wollen ihr wollet | f e ) sollen Sie } wollen S?e ) wollen Indicativ ich lasse du läßt er 1 sie > läßt es I wir lassen ihr laßt si Sie. lassen Conjunctiv ich lasse d u lassest er .354 Prezent Indicativ ich darf du darfst er ] sie \ darf es ' wir dürfen ihr dürft Conjunctiv ich dürfe du dürfest er i sie ? dürfe es > wir dürfen ihr dürfet Indicativ ich muß du m u ß t er l sie f muß es > wir müssen ihr m ü ß t sie 1 g j e [• müssen Conjunctiv ich müsse du müssest er st} dürfen 11} dürfen Conjunctiv ich du er sie es wir ihr solle sollest j \ solle ' sollen sollet sie es wir ihr sie .

• Siei ( mußten Conjunctiv ich müßte du müßtest er | sie > müßte es ' wir müßten ihr müßtet sie müßten Sie Indicativ ich sollte du solltest er i sie > sollte es ' wir sollten ihr solltet ^. e \ sollten tele ich sollte du solltest er | sie i sollte es ' wir sollten ihr solltet ^Isollten Indicativ ich wollte du wolltest er j sie } wollte es ' wir wollten ihr wolltet £ 1 wollten Conjunctiv ich wollte du wolltest er j sie | wollte es i wir wollten ihr wolltet g j e ''' wollten .355 Imperfect Indicativ ich konnte du konntest er l sie ? konnte es i wir konnten ihr konntet • S i e /" konnten Conjunctiv ich könnte du könntest er -l sie ) könnte es ' wir könnten ihr könntet sie } Sie! könnten Indicativ ich mochte du mochtest er | sie ) mochte es ' wir mochten ihr mochtet sie ] S i e /1 mochten Conjunctiv (rieh du er sie es wir ihr sie Sie möchte möchtest möchte möchten möchtet möchten Indicativ ^ich durfte du durftest er i sie ? durfte es > wir durften ihr durftet S i e / durften Conjunctiv ich dürfte du dürftest er i sie ) dürfte es ' wir dürften ihr dürftet sie 1 S i e / dürften ImiîSativ ich mußte du mußtest er | sie } mußte es ' wir mußten ihr mußtet .

mögen*jf -dürfen^ müsser • sollen * wollen Massen ich habe du hast er. gewollt gelassen f .. sie.356 MORFOLOGIA Imperfect Indicativ ich ließ du ließest er | sie ) ließ es ' wir ließen ihr ließt « M ließen Conjunctiv ich ließe du ließest er -l sie ) ließe es i wir ließen ihr ließet f M liefen H 307 Indicativ Perfect (vezi H 108) Verbul modal folosit ca verb predicativ gekonnt gemocht gedurft gemußt gesollt gewollt gelassen Verbul modal folosit ca verb auxiliar .können) . es habe wir haben ihr habet sie haben Sie können mögen dürfen müssen sollen wollen lassen gekonnt gemocht gedurft gemußt gesollt. sie. es hat wir haben ihr habt sie haben Sie Conjunctiv ich habe du habest er.

sie.dürfen wir hatten ^ t p ~ . es werde wir werden ihr werdet sie ) werden Sie J können mögen dürfen müssen sollen wollen lassen .VERBUL 357 Mai Indicativ m u It c a perfect (vezi H 108) H 300 ich hatte können du hattest y\. sie. es hatte yy^^. es hätte wir hätten ihr hättet sie hätten Sie [ können mögen dürfen müssen sollen wollen lassen V iito rul Indicativ ich werde du wirst er. mögen er.— müssen ihr hattet NNT~^ s °H e n e \ ^ wollen !J. 1 hatten Sie j Nassen Conjunctiv ich hätte du hättest er. es wird wir werden ihr werdet |ee [werden können mögen dürfen müssen sollen wollen lassen I gekonnt gemocht gedurft gemußt gesollt gewollt gelassen gekonnt gemocht gedurft gemußt gesollt gewollt gelassen 11 309 Conjunctiv i ich werde du werdest er. sie. sie.

mögend. g e m o c h t — ~ ^ ^ > haben gesollt—Knaben gedurft— gewollt' gelassen 7 Participiu II 313 Prezent: Perfect: könnend. gemocht. es wird wir werden ihr werdet ^. sie. sie. gelassen ereralte verbe modale nu au imperativ . wollend. wollen. lassen gekonnt^^^^ gemußt. gemußt. gesollt. müssen. dürfend. gedurft. gewollt. dürfen. lassend gekonnt. mögen. e 1 werden Sie I Conjunctiv ieh werde du werdest er. sollen. müssend. sollend. es werde wir werden ihr werdet s Viitorul II (anterior) gekonnt gemocht gedurft gemußt gesollt gewollt gelassen haben ^f l werden Sie J gekonnt gemoehtgedurft gemußt gesollt gewolltgelassen Imperativ haben H 311 laß! wolle l1 H 312 Prezent: Perfect: laßt! wollt lassen Sie! wollen Sie ! Infinitiv können.358 MORFOLOGIA H 310 Indicativ ieh werde du wirst er.

wir fragen ihr fraget"""] § £ . arbeiten (vezi H 54 Prezent Indicativ ich frage du fragst er.VERBUL 359 VERBELE SLABE ŞI TARI DIATEZA ACTIVĂ 1. } fragen ich arbeite du arbeitest er. es fragt wir fragen ihr fragt ich arbeite du arbeitest er. e s i r a g e . Verbe slabe: Infinitiv: fragen. sie. es habe wir haben ihr habet s e gefragt gearbeitet gefragt gearbeitet Sie j J 1 haben . sie. sie. sie. es arbeitete wir arbeiteten ihr arbeitetet sie arbeiteten Sie Perfect Indicativ ich habe du hast er. sie. es h a t wir haben ihr h a b t sie haben Sie H 56) H 314 Conjunctiv £}ha^ ich frage du fragest x er. es fragte wir fragten ihr fragtet ich arbeitete du arbeitetest er.e4 arbeiten Sie/ I m p e rfe Indicativ ich fragte du fragtest er. sie. es arbeite wir arbeiten ihr arbeitet sie arbeiten Sie H 315 ct Conjunctiv Identic cu indicativul (vezi H 121) Se } ha ^ H 316 Conjunctiv ich habe du habest er. sie. es arbeitet wir arbeiten ihr arbeitet ®1. sie.

es wird wir werden ihr werdet Viitorul ich werde du werdest er. gearbeitet haben . es werde gefragte . /haben wir werden gearbeitet/ ihr werdet gefragt \ gearbeitet^ haben Sfe} werden H 328 frag ! fragt! fragen Sie ! H 321 Prezent: fragen. sie. sie. es hätte wir hätten ihr h ä t t e t sie Sie h ä t t e n I Conjunctiv ich werde du werdest er. es hatte wir hatten ihr h a t t e t sie Sie hatten mult ca perfect Conjunctiv ich h ä t t e du hättest er. sie. sie. . es wird wir werden ihr werdet sie Sie werden Viitorul fragen arbeiten fragen arbeiten H 319 Indicativ ich werde du wirst er.360 MORFOLOGIA H 317 Mai Indicativ ich h a t t e du hattest er. sie. es werde wir werden ihr werdet sie 1 S i e / werden II (anterior) Conjunctiv gefragt gearbeitet gefragt gearbeitet H 318 Indicativ ich werde du wirst er. . sie. arbeiten Sie} Imperativ werden arbeite ! arbeitet! arbeiten Sie ! Infinitiv Perfect: gefragt h a b e n ..

sie.VERBUL 361 Participiu Prezent: fragend. gefragt. sie. laufen {vezi H 46 — H 53) Prezent Indicativ ich gebe du gibst er. Verbe tari: Infinitiv: geben. sie. es gäbe wir gäben ihr gäbet ich liefe du liefest er. es gab wir gaben ihr gabt ich lief du liefst er. es gebe wir geben ihr gebet sie i Sie) § e b e n ich laufe du laufest er. es h a t wir haben ihr habt sie | haben Sie ich bin du bist er. es laufe wir laufen ihr laufet H 323 U ] geben Sie} laufen H 324 gfe} gaben Sie} liefen Sie} § ä b e n Perfect Indicativ ich habe du hast er. es gibt wir geben ihr gebt ich laufe du läufst er. sie. es liefe wir liefen ihr liefet sie 1 Sie] liefen H 325 Conjunctiv ich gebe du gebest er. es ist wir sind ihr seid gegeben gelaufen Sie} sind . arbeitend Perfe et. sie. sie. sie. gearbeitet H 322 2. sie. es lief wir liefen ihr lieft Conjunctiv ich gäbe du gäbest er. es läuft wir laufen ihr lauft sie Sie laufen Imperfect Indicativ ich gab du gabst er. sie. sie.

es hatte wir hatten ihr h a t t e t sie hatten Sie ich war du warst er. sie. sie. sie. sie. sie. es habe wir haben ihr habet sie haben Sie H 326 Mai ich sei du sei (e) st er. es wird wir werden ihr werdet sie 1 werden ie Sie j Sie ich wäre du wärest er. es hätte wir hätten ihr h ä t t e t sie hätten Sie H 327 Indicativ ich werde du wirst er. es wäre wir wären ihr wäret sie Sie waren I Conjunctiv ich werde du werdest er. sie. sie.362 MORFOLOGIA Perfect Conjunctiv ich habe du habest er. es sei wir seien ihr seiet sie seien Sie ca perfect gegeben gelaufen mult- Indicativ ich h a t t e ^ d u hattest er. es werde wir werden ihr werdet sie werden Sie gegeben gelaufen Viitorul geben laufen geben laufen . sie. es war wir waren ihr wart sie waren Sie gegeben gelaufen Conjunctiv ich hätte du hättest er.

1 werden Sie j e II (anterior) Conjunctiv ich werde du werdest er. sie.H 154) activ: fragen pasiv : gefragt werden Prez Indicativ ent Conjunctiv ich werde du werdest er. sie. laufen Perfect gegeben haben : gelaufen sein H 329 H 330 Participiu Prezent: gebend .VERBUL 363 Viitorul Indicativ ich werde du wirst er. sie. sie. es wird wir werden ihr werdet ^. es werde wir werden ihr werdet sie werden H 332 ich werde du wirst er. es wird wir werden ihr werdet sie werden gefragt gefragt . es werde wir werden ihr werdet ^. laufend Perfect: gegeben . gelaufen H 331 DIATEZA PASIVĂ Infinitiv Infinitiv CU W E R D E N {vezi H 145 . 1 werden Sie I e H 328 gegeben haben gelaufen sein gegeben haben gelaufen sein Imperativ gib ! g e b t ! geben Sie ! lauf ! lauft! laufen Sie ! Infinitiv Prezent: geben .

es wurde wir wurden ihr wurdet sie wurden Sie H 334 Indicativ ich bin du bist er. sie. es wird wir werden ihr werdet sie werden Sie / m perfect Conjunctiv ich würde du würdest er. es ist wir sind ihr seid sie sind Sie H 335 Mai Indicativ Ich war du warst er. es wäre wir wären ihr wäret sie Sie | waren u l I Conjunctiv ich werde du werdest er. sie. sie. es werde wir wrerden ihr werdet sie werden Sie gefragt worden gefragt worden mult gefragt worden gefragt worden Viitor gefragt werden gefragt werden . es sei wir seien ihr seiet sie seien Sie ca perfect Conjunctiv ich wäre du wärest er. sie. es würde wir würden ihr würdet sie ) würden Sie | gefragt gefragt Perfect Conjunctiv ich sei du sei (e) st er. es war wir waren ihr wart sie Sie waren H 336 Indicativ ich werde du wirst er. sie. sie. sie. sie.364 MORFOLOGIA H 333 Indicativ ich wurde du wurdest er.

sie. m. ich war beruhigt gewesen Viitorul I ich werde beruhigt sein Viitorul II ich werde beruhigt gewesen sein Imperativ sei beruhigt! seid beruhigt! seien Sie beruhigt! Infinitiv Prezent: beruhigt sein Perfect: beruhigt gewesen sein H 346 H 347 ich ich ich ich ich ich Conjunctiv sei wäre sei wäre werde werde geärgert etc. c a p er f. es werde wir werden ihr werdet sie Sie \ w e r d e n H 337 gefragt worden sein gefragt worden sein Imperativ sei (werde) gefragt! seid (werdet) gefragt! seien (werden) Sie gefragt! Infinitiv Prezent: gefragt werden Perfect: gefragt worden sein H 338 H 339 DIATEZA PASIVĂ CU S E I N {vezi H 156-159) I. es wird wir werden ihr werdet Sie! werden (anterior) Conjunctiv ich werde du werdest er.VERBUL : 365 ViitorulII Indicativ ich werde du wirst er.a formarea acestei diateze. I ni p er f e et: ich war beruhigt Perfect: ich bin beruhigt gewesen M. auxiliarul werden se înlocuieşte prin auxiliarul sein: Indicativ Prezent: ich bin beruhigt etc. geärgert geärgert gewesen geärgert gewesen geärgert sein geärgert gewesen sein H H H H H H 340 341 342 343 344 345 . sie.

es würde wir würden ihr würdet Sie] bürden H 351 ich würde du würdest er.H 30) H 355 cu pronumele reflexiv la acuzativ sich waschen — a se spăla cu pronumele la dativ reflexiv sich merken — a ţine minte .366 MORFOLOGIA Condiţionalul H 348 Prezent (condiţionalul I) (vezi H 132—H 134) Activ Perfect (condiţionalul II) H 349 ich würde du würdest er. sie. es würde wir würden ihr würdet gefragt haben Sie} Pasiv würden H 350 ich würde du würdest er. es würde wir würden ihr würdet | J } würden gefragt werden gefragt worden sein H 352 Pasiv (cu sein) ich würde geärgert sein etc. H 353 VERBE REFLEXIVE (vezi H 26 . sie. ich würde geärgert gewesen sein etc. sie. sie. es würde wir würden ihr würdet sie } S i e / würden fragen ich würde du würdest er.

ähneln. winken. mit dem er ins Kino gehen wird. beleben. feilen. ich habe mir gemerkt etc. danken. jagen. gehorchen. helfen. folgen.. öffnen. halten. benützen. Alegeţi verbele tranzitive şi pe cele intranzitive : a) Der Student Otto schreibt schnell die Übung für die Deutschstunde. . zählen. drohen. ich du er sie es wir ihr sie Sie merke mir merkst dir merkt sich merken uns merkt euch merken sich merken sich EXERCIŢII 1. pronumele reflexiv aşezîndu-se după verbul conjugat: ich werde mich waschen ich werde mir merken ich habe mich gewaschen etc. über­ holen. b) Der Freund kommt erst spät am Abend. denn der Professor h a t den Studenten einige interessante Bilder gezeigt. Grupaţi verbele de mai jos în tranzitive si intranzitive : laden. denn er erwartet einen Freund. drehen. messen. begegnen 2. zuhören.EXERCIŢII 367 Indicativ Prezent ich wasche mich du wäschst dich er j sie ! wäscht sich es I wir waschen uns ihr wascht euch sie waschen sich Sie waschen sich Observaţie Celelalte moduri şi timpuri se formează ca la toate celelalte verbe. enttäuschen.

die Kähne der Fischer. în textul de mai jos. g) Ich bin sehr vorsichtig. aber die Rechnung stimmte nicht. . . wo früher die Landkarte hing. ungefähr 3 kg. denn diese Vase zerbricht sehr leicht. B. c) I m Sommer erfrischt ein Bad. . . „Siehst du ihn nicht?" j) Die Mutter kocht das Essen in der Küche. e) Die kleine Marie. . Paket . f) Eine gute Köchin kocht gute Speisen. . und die Mutter tadelt ihn. funcţia tranzitivă şi intranzitivă a verbelor tipărite cursiv : a) Die Verletzung heilte wider Erwarten schnell. 3. eine Landkarte. rechnete und rechnete. — „ E r steckt doch im Schlüsselloch". dann nimmt sie den Topf und stellt ihn auf einen Tisch. bis gestern hier an der Wand. . c) Ich . Ottos Schwester. das kleine Kind in den Armen. i) „Wohin hast du nur den Schlüssel gesteckt?" rief Otto erregt. mit dem er einige Minuten sprach. Sie wartet bis die Suppe kocht. f) Die Mutter kommt ins Zimmer und hängt ein Bild an die Wand. . . wiegen a) Die b) Das c) Die d) Das Mutter . d) Dort . . Definiţi. . E s . das Gemälde an die Wand. e) Wasser kocht bei 100° C. . b) Dank unermüdlicher Forschungsarbeit können unsere Ärzte immer mehr Krankheiten heilen. 10 kg. meinen Mantel an den Haken. . d) Nach langer Trockenheit erfrischt ein Regen die ausgedörrte Wiese. Wellen .368 MORFOLOGIA c) Auf der Treppe begegnete er seinem früheren Kollegen Max. Gepäck war zu schwer für das Kind. h) Der Sohn hat das Glas zerbrochen. . d) I m Nebenzimmer stimmte der Nachbar sein Klavier. Completaţi propoziţiile de mai jos cu forma potrivită indicativ : a verbelor date. . la imperfectul hängen A. . 4. . antwortete Paul. Ich sehe sie nicht mehr. a) Das schöne Gemälde von Grigorescu . b) Peter .

alle drei. 6. Cîinele latră şi sperie copilul. Tatăl meu lucră şi lucră şi economisi bani pentru o casă. Croitorul îmi întoarse costumul cel vechi. în verbe perfective. Guvernul trimise o delegaţie în străinătate. slabe şi neregulate. E s lag im Bett und schlief. . E r setzte sich an den Tisch. Mama legăna copilul pînă adormi. Sie hatten. was vorging. Der Großvater legte sich ins Bett und schlief bald ein. Die Schwestern standen etwas betreten d a b e i . im Vestibül auf das Ende der Verhandlung gewartet u n d sich von Meta Harnisch erzäh­ len lassen. Scoateţi pe trei coloane verbele tari. a) b) c) d) Das Das Sein Wir Erlebnis . Vîntul mişcă firma încoace şi încolo. . . Michelangelo a creat opere nemuritoare. Străinul se adresă prietenului meu şi-1 rugă să-i arate drumul. E r läuft den ganzen Tag. Grupaţi verbele tipărite cursiv. und a m Abend ist er dann todmüde. Aici atîrna un tablou. . Die Mutter streichelte das Kind u n d gab ihm eine Tafel Schokolade. 7. apoi îl vîrî în servieta lui. Bătrînul tîrî legătura de vreascuri pînă la coliba sa. . Aussehen . Frau Heßling umarmte ihren Sohn unter stummen Tränen. . imperfective şi iterative: a) b) c) d) e) f) g) Das Kind war krank. . mich. . nahm ein Buch und wartete. Der Student sitzt am Tisch und liest ein interessantes Buch. Diese Blumen verwelken sehr schnell. Copilul se sperie şi începu să strige tare. 24 — Gramatica practică a limbii germane . Kind .• \ EXERCIŢII 369 erschrecken C. vor dem Tier. Pădurarul ascuţi bine toporul şi merse apoi în pădure. verbele la imperfect : 5. Traduceţi în limba germană folosind a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) Abia tîrziu îl înduplecă (el) să vină cu noi. Otto atîrnă h a r t a de perete. denn noch gestern hatten sie nur Geringschätzung gehabt für Diederichs Rolle im Prozeß. über seine Worte. ihn tief. Emil cîntări pachetul în mînă. . Postul de radio Bucureşti transmitea zilnic veşti de la campionat. din textul de mai jos: Zu Hause wußten sie schon alles.

. — Cui i-1 dă ? — î l dă cu siguranţă colegei noastre Hilda. sich interessieren. verlasse den Hörsaal. h) Vînzătorul îi dă lui Dan pachetul şi acesta părăseşte mulţumit magazinul. c) Du verabschiedest . Completaţi propoziţiile următoare cu pronumele reflexiv corespunzător: a) E r unterhält . e) (Tu) Dai totdeauna prietenilor tăi fructe din grădina t a ? f) Medicul intră (betreten) în camera de consultaţie. 9. . der heutige Tag sichere für alle Zeit ihre gesellschaftliche Stellung in Netzig. rufe den Bruder.370 MORFOLOGIA die sich nun als glänzend erwies. . (H. gebe dem Bruder das Buch. nehme heute den Regenmantel. g) Nu-1 văd pe Radu. Conjugaţi la indicativ prezent verbele de mai jos: sich kämmen. . i) Ce ţine el în mînă ? — Un buchet de flori. in der schönen Vergeßlich­ keit des Sieges. — Nu-1 vezi ? Este în grădină şi încarcă legume în căruţă. . u n d er erklärte ihnen. 10. ließ Wein zum Essen auftragen. zu Hause von deiner Mutter. . sehe dort schöne Blumen. Treceţi propoziţiile următoare la toate persoanele indicativului prezent: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich begrüße den Lehrer. sich freuen. d) Tata îl vede pe bătrîn. fahre am Sonntag aufs Land. mit seinem Freund. Mann) 8. dar nu găseşti soluţia. Aber Diederich. Traduceţi în limba germană : a) T u socoteşti. arbeite schon zwei Stunden. b) Ich mache . Azi e ziua ei de naştere. laufe heute im Wettspiel. c) Dan aleargă repede în grădină şi duce (tragen) coşul în casă. mit dem neuen Plan vertraut. El ţine în mînă o seringă. lese das Buch bis Sonntag. . sich anziehen 11. b) El deschide uşa camerei şi răsuflă u ş u r a t : prietenul său aşteaptă încă şi citeşte un ziar. ia o haină din dulap şi i-o dă.

Treceţi verbele tipărite cursiv la imperfectul indicativ: Die roten Kirschen im Garten beginnen~dunkler und süßer zu werden. lebhaft mit deinem Freund (sich unterhalten). Die Arbeiter versammeln . . Hier. . Bücher immer in derselben Buchhandlung ? Wünscht . E r . . im Hörsaal. . kann mich die heiße Sonne nicht finden. . . . . j) Hans îşi cumpără o pereche de şosete. . următoare cu verbele din paranteză la imperfect: 12.d) e) f) g) h) i) Wir versammeln . b) Cele două fete se bucurau. i) Alexandru se bucură. . E a se decise pentru cea albă. leicht die Telefonnummern ? Siehst du . . . . . h) Vino repede. Ich sitze in den Ästen des alten Kirschbaumes und esse Kirschen. der Junge auch einen Fotoapparat ? germană: 14. über den Sieg ihrer Mannschaft. întîrziem şi Andrei ne aşteaptă în parc la ora 10. . e) De ce nu mai vine Emil la tine ? E bolnav sau v-aţi certat ? f) Maria ceru vînzătoarei o bluză albă şi u n a bleu. Trebuie să ne grăbim. . . Auch der Großvater findet mich . . I h r interessiert . . Sie freuen . c) E u îmi aprind acum o ţigara. im Sommer über das schöne Wetter (sich freuen). Traduceţi în limba a) Andrei se îmbracă repede. . Wir . . gestern im Stadion (sich versammeln). de mai jos cu pronumele reflexiv la dativ: 13. Der Trainer unterhält . . E l se grăbeşte. îi spuse t a t ă l fiului său Petre. k) Grăbeşte-te! Este tîrziu. N-au întîrziat. . . căci aparatul de fotografiat este bun. g) Ieri am întîrziat. immer alles genau ? Kauft ihr . gern Bilder an ? Überlegt ihr . . . auf dem Platz. . Ich . . neulich angesehen ? Merkst du . mit den Sportlern. . . . für diese Sportler. 15. auf der Straße von ihren Eltern. Die Kinder verabschiedeten . iar eu îmi cumpăr mănuşi. in der Schule immer für Leichtathletik {sich interessieren). d) îmbracă-te repede. . Completaţi propoziţiile a) b) c) d) e) /) Welchen Film hast du . Completaţi propoziţiile a) b) c) d) Du . de aceea acum mă grăbesc.

Unchiul său a cumpărat un aparat şi i 1-a dăruit de ziua lui de naştere. . Avea o bibliotecă frumoasă. Seine offene Weste hängt von seinen Schultern wie die Flügel eines Vogels. Großvater steht schon vor der Gartentür. . den kleinen Anton im Ferienlager kennengelernt. sich bei einem Bauern nach dem richtigen Weg erkundigt. begegnen. Mi-am cumpărat unul. e) î n raionul pentru instrumente muzicale erau felurite aparate de radio. Ich bin eine Arbeitskraft. . . über unsere Köpfe hinweggeflogen und . lernen. . d) I m Walde . Tinkoo!" J e t z t muß ich gehen. wissen. sich inmitten einer Sumpfwiese niedergelassen. . . aber der Jäger . aufmachen. Completaţi propoziţiile cu auxiliarele fahren. f) Das Tier . 17. Acesta îşi mişca nervos trompa încolo şi încoace. „Wo bist du. . den Felsen erreicht. . sie zusammen in den nahen Wald gegangen. Covjugaţi următoarele verbe la perfectul indicativ : gehen. h) Gestern . Jeden Mittag denke ich. c) Eines Tages .372 MORFOLOGIA hier nicht. . f) Fetiţa se bucură. gestern einer Besprechung von Eehrern beigewohnt. . d) Maria îmi arătă cărţile sale. . reuen 18. . ihm nach­ geklettert. Puneţi verbele la imperfect: a) î n grădina zoologică am văzut diferite animale sălbatice. mit ihm schnell Freundschaft geschlossen. . b) Acolo era şi un elefant. Ich will mich lieber ins Heu legen als auf das Feld gehen. wir auf dem Felde gewesen. . b) Er . . . gj Ich . „Tinkoo. căci mama i-a cumpărat o păpuşă mare. c) Prietenul meu Andrei îşi dorea un aparat de fotografiat. . . er vergißt mich sicher hier. „Tinkoo. . kennen. . . ihnen zwei Frauen begegnet. Am plătit la casă şi am luat aparatul. Aber er vergißt mich nicht. Tinkoo!" Der Großvater ruft mich. ij Ein Storch . Traduceţi în limba germană. T i n k o ? " (Erwin Strittmatter) 16. sich haben sau sein pentru a forma perfectul: a) Mircea . e) Ein Unbekannter . .

întrebuinţaţi verbele din paranteză la perfectul indicativ: a) Mein Freund . Trauben . . ins ÎZimmer getreten. (bleiben. b) Peter . sich auf dem Eis den Fuß gebrochen. . . . . 19. c) Gestern . . (kaufen). . . . zu Hause . . sich erholen). . die Wäsche auf dem Boden getrocknet. . und . und . . wir im Kino . . Arzt . . . . m) Otto . . den ganzen Tag gespielt. . . . . Frühling:ssonne . das Wasser getreten. . . . . . Schnee . . auch vorige Woche mit demselben Schofför gefahisn. Wäsche . einen schönen Film . Wunde . . und . . ich meinen Freund . . . und am Abend . . hören). j) Ich . . (versprechen). . (bei­ bringen). Schwimmer . sie dann froh nach Hause gekommen. 20.EXERCIŢII 373 j) Die Kinder . . seinem Freund die deutsche Umgangssprache . . (sich besorgen). . . . Musik . . . die Wunde geheilt. die Trauben gereift. . Sonne . . (sich freuen). . . (nehmen. den Schnee geschmolzen. in der Wärme des Bodens getrocknet. g j Er die Fahrkarte schon gestern . dem Neffen einen Fotoapparat . den Eltern nicht gefolgt. Kind . mich zum Bahnhof gefahren. am Meer . . . . . . . . (sein. . . . f) Der Onkel . . . schnell geheilt. . k) Frich und E v a . (lernen). . . . Mutter . . . h) Peter über das Geschenk sehr . in der Sonne geschmolzen. . . . . das wilde Pferd doch geritten. i) Gestern . . Reiter . . . in den Park . . Ihnen das Buch . erst spät am Abend zurückgekommen. . . . Completaţi cu haben sau sein: a) Der Der Der Ich c) Der Die d) Das Ich e) Der Am f) Die Die g) Der Wir h) Die Der i) Die Die P Junge . sehen). . . kommen). . (sein. . . e) Der Vater . Schofför . . . sehr gut Deutsch . . . k) Sonntag . . . . . (fahren). .. die Bücher . gehen). sich gut . . . gebrochen. . . . . in der Sonne gereift. . . gestern nach Braşov . . der aus der Provinz (be­ suchen.. d) Kurt . I) Die Fltern . . . . und . er ins Dorf geritten. Abend . Mathematik . . ihm bis zum Theater gefolgt. . wir einen Ausflug aufs Land gemacht und . Ast des Baumes . . . (studieren). .. . . . . . .

d) Gestern traf ich meinen Freund. 23.374 2 1 . folosind în a doua propoziţie verbele la mai mult ca perfect: a) Acest sportiv a ieşit învingător la ultimul concurs. mit dem ich in Bukarest (studieren). denn er . ea ne-a invitat pe toţi la ea. nachdem diese von ihrer Reise (zurückkommen). după ce l-am chemat la telefon de două ori. am mers la t e a t r u cu prietenul meu Radu. b) Erika besuchte ihre Freundin Emilia. g) N u am găsit cartea la biblioteca facultăţii şi m-am dus de aceea la biblioteca Academiei. b) (Eu) l-am dus cu automobilul meu prin oraş şi le-am a r ă t a t noile cartiere. d) Maria s-a întors acasă. c) Am mers cu automobilul pînă la Casa Scînteii. e) Am venit la tine ieri. 22. e) Mircea antwortete in der Stunde richtig. als der Zug schon (abfahren). b) Erich a venit la mine. h) Trenul a sosit cu o întîrziere de 25 minute. nachdem er die freudige Nachricht (erhalten). nachdem er den Brief (schreiben). . e) Clientul a comandat chelnerului o friptură şi o sticlă de bere. d) Cu cine ai fost la cinema? — N-am fost la cinema. (vorbereiten). . f) Pentru cine ai cumpărat aceste flori ? Ee-am cumpărat pentru Erika. g) Dan spielte mit seinem Freund Schach. căci s-a antrenat foarte bine. f) E r gab gleich ein Telegramm an seine Frau auf. . Traduceţi în limba germană. folosite la mai mult ca perfect: a) Dan ging auf die Post. Acolo am coborît şi am mers pe jos pînă la fîntina arteziană. Traduceţi în limba germană. după ce t u plecaseşi. c) Am dus cartea înapoi la bibliotecă. Am aşteptat în sala de aşteptare şi am citit cîteva ziare de azi. c) E r kam zum Bahnhof. . nachdem dieser aus der Schule (kommen). El a mîncat şi a băut. . după ce am citit-o. sich zu Hause sehr gut . Azi e ziua ei de naştere. MORFOLOGIA respectând timpul dat: a) Duminică au venit la Bucureşti bunicii mei. după ce a cumpărat totul. Completaţi cu verbele din paranteză. apoi a plătit şi a plecat.

vara aceasta. Treceţi propoziţiile următoare la viitor: a) b) c) d) e) f) Diese Arbeiter verbringen ihren Urlaub im Gebirge oder am Meer. Conjugaţi următoarele verbe la viitorul indicativ : vorlesen. Volkes gekämpft h a b e n ! d) Der Student (lernen) so. helfen.EXERCIŢII 375 24. 26. b) Un ciclist al clubului nostru va lua parte la întrecerea de mîine. die Sozialistische Republik Rumänien! b) Jeder Mensch (stellen) seine ganze Kraft in den Dienst des Friedens. besichtigen. Die ausländischen Touristen besichtigen das interessante Museum. 28. întrebuinţaţi verbele din paranteză la conjunctivul prezent: a) Es (leben) unser geliebtes Vaterland. Badet ihr täglich im Meer? Am Abend gehen unsere Studenten gern am Meeresufer spazieren. und des Sozialismus! c) Man (vergessen) nie. 27. E r verbringt zwei Wochen in der Moldau. anrufen. daß unsere Vorfahren für das Wohl unseres. daß er die Prüfung gut besteht! e) Der Student lonescu (mögen) am Nachmittag zu mir k o m m e n ! / ) Man (nehmen) dreimal täglich je zwei Pillen! . Conjugaţi la viitor: a) Ich vergesse meinen Freund nicht. e) Ce sport veţi practica în vara viitoare ? (Eu) Voi învăţa înotul. d) Ce limbă străină veţi studia dumneavoastră ? — (Eu) Voi studia germana. c) î n vacanţa de vară voi merge la mare şi voi lua cu mine undiţa. b) Ich nehme an der Versammlung teil. sich erholen 25. Traduceţi în limba germană : a) Echipa noastră va cuceri sigur un loc mai bun în clasament. I m Sommer erholen sich die Studenten im schönen Erholungsheim.

Puneţi verbele din paranteză la imperativ (singular. halten du legst ab. . . gibst auf ihr legt ab. b) la condiţional prezent: paranteză a) Wenn ich einen Fotoapparat h ä t t e . . . wir . . . b) Wenn ich Zeit gehabt hätte.. . wenn ich es wüßte. . sprecht. . c) Wenn er sorgfältiger schriebe. ich das Gedicht auswendig ich zu ihm . sitzt.. . . verläßt. gebt auf Sie legen ab. bereitest dich vor. . (statt­ finden). . verlaßt. bereitet euch vor. haltet Sie lernen. b) Wenn er in der Stadt wäre.. er dich . hältst ihr lernt. hätten. sehr ..(ab­ schreiben). sitzen. (geben). . .376 MORFOLOGIA 29. e) Wenn heute das W e t t e r schön wäre. (anrufen). . (machen). der Ausflug . . nicht . er den Text noch einmal cc>uber . . . . . Predeal . ich ich auch meinen Großvater in hättest. (lernen). . . sprechen. . Completaţi propoziţiile principale folosind verbele din a) la conjunctiv imperfect (dacă este cazul). . plural şi forma de politeţe) : a) (lesen) den Text noch einmal vor ! b) (gehen) in den Lesesaal und (holen) die deutschen Zeitschriften! c) (geben) der Freundin die Übersetzung und (helfen) ihr bei der Übung ! . sitzt.. . bereiten sich vor. a) b) c) d) e) f) du lernst. du . (gehen).. . d) Aber Otto. .. . (fragen). . . 31. . . Tage 3 9. . . . . Treceţi verbele de mai jos la imperativ: zurückbekommen hätte. . . c) Wenn du dich ein wenig beeilt (sich verspäten). . f) Wenn ich Zeit gehabt hätte. sprichst. . Completaţi propoziţiile principale folosind verbele din paranteză la mai mult ca perfec­ conjunctiv: tul a) Wenn ich meinen Fotoapparat ihn dir bis Montag . . . geben auf 32. .. (besuchen). . er weniger Fehler . . ich ihn dir für ein paar (geben). . . . d) Wenn die Freunde uns besucht (sich freuen). f) Wenn er Zeit hätte. . . . ich dich nicht . . e) Wenn ich das Buch gehabt hätte. . .

den T e x t ! . . . anziehen). . . . . (mitnehmen). die Arme ! . . . . mich heute aus der Stadt . . . ! 33. . h) Otto . die Tür . . seinen Mantel . . Sie mir auch etwas Butter f . . . ihr . und . Sie mir noch eine Tasse Tee . . . c) Alle . . . . (anrufen). . . . . . (feststellen). bringen. . . . . beugen) c) Der Lehrer ermahnt den Schüler: „ . (aussteigen) ? f) Der Kranke . (aufstehen). . g) Mit Hilfe eines Thermometers . .•. wir noch ein wenig im Park . am Ausflug ins Gebirge . . . ! (fragen) mich heute nichts ! (anrufen) mich um drei Uhr . S i e mir noch zwei Brötchen! . . nicht die Übungen für morgen \" (schreiben. der Arzt die Temperatur . j) Ich . . . jetzt . . . . b) I m Sommer . . . (wiedersehen). . . hinausgehen). . . dann Sätze im Imperativ \" (über­ setzen. vergessen) d) Der Lehrer sagte den Kindern : . . ! . schnell . . .. Completaţi cu verbele din ' a) la prezent. .. . unterstreichen. .-. (Spazieren­ gehen). im Herbst immer meinen Regenmantel . . sauber! nicht so tief über dein Heft! . . . . sich beugen. .. . 34. bis wir beginnen ! (ablegen) alle Prüfungen bis Montag . e) An welcher Haltestelle . . . bilden). schnell . und verläßt den Saal (aufstehen. . c) la perfect: paranteză a) Mein Freund . . ! (aufmachen) jetzt alle Fenster . . alle unbekannten Wörter .EXERCIŢII 377 d) heute e) f) g) h) i) j) (fahren) jetzt schnell nach Hause und (wiederholen) das Lied für abend! (sich setzen) auf den Platz und (warten). (teilnehmen). heben. . . . . . eingießen. .. . . Sie dann die Rechnung \" (geben. . die Adjektive ! . . . . . ! . die Knie \" (laufen. . ! (teilnehmen) an dem Fest . b) la imperfect.. . Completaţi cu verbele din paranteză la imperativ : a) Der Gast bittet den Kellner: „ . . . (aufmachen. . i) Hans . . machen) b) Der Turnlehrer befiehlt den Schülern: . . vorwärts! . . ich meine Kollegen . herausschreiben. . . .. . d) Vor der Vorlesung .

vino să mă iei (abholen) deseară de la birou. JJ Kr . . . um 10 Uhr wieder zu Hause sein" (können. . . . . . . . . er . . Diesen Film . c) Cobori şi tu la această staţie ? d) Deseară îl revăd pe prietenul meu din tinereţe. . f) E r . g) Euaţi receptorul şi formaţi numărul. . aber bei der Übersetzung dieses Textes . e) Vreau să-1 sun pe prietenul meu la telefon. '""38L Completaţi propoziţiile de mai jos cu verbele modale din paranteză-la prezent: • a) Der Student Paul Q&(1 einen Text aus dem Deutschen ins R u m ä nische übersetzen (sollen). h) Te rog. . . c) Er . . . h) Paul . . . . die Fenster noch nicht öffnen (dürfen). er doch ein Wörterbuch benutzen (müssen). . . i) Wir .. . Diese Prüfung . . . man nicht baden (können). Bei rotem Eicht der Verkehrsampel .378 35. g) Ihr . . . f) Scuză-mă că te-am deranjat. . . . P a r t i ­ cipi şi t u ? Te rog să mă suni mîine la telefon. wollen). . d) I n der Stadt . V a) b) queren c) d) e) f) g) h) . mir das Buch noch nicht geben. Diese Übung . e) Ich fragte meinen F r e u n d : . du heute mitgehen?" (können). vreau să-ţi povestesc ceva interesant. . Hier . . . . 3 ^ . denn wir .. man auch nächste Woche sehen (können). denn das Wasser ist zu kalt. gut übersetzen (können). müssen). man lesen (müssen). . . b) Nu vă urcaţi în acest t r a m v a i ! Urcaţi-vă în troleibuzul 8 8 . man nicht in der Sonne lassen (sollen). die Übersetzung gut machen (wollen). . man nicht laut sprechen (dürfen). . einen langen Aufsatz schreiben (können. . . müssen). . es erst lesen (kön­ nen. die Autos nicht zu schnell fahren (dürfen). aber ich . Diese Blumen . Er antwortete : „Ich . Completaţi cu verbele modale din paranteză la prezent şt apoi tradvtceţi : . man machen (sollen). Heute . man ablegen (müssen). heute nicht Schlittschuh laufen. Traduceţi în limba germană: MORFOLOGIA a) Studenţii grupei noastre participă duminică la o excursie. Dieses Buch . man die Straße nicht über­ (dürfen). . acela trece pe lîngă stadion. dar trebuie să-ţi comunic ceva im­ portant. morgen auf den Bahnhof gehen (sollen). .

? Ja. einen Brief schreiben . müssen). . . aber um 9 Uhr . Treceţi verbele modale din propoziţiile următoare la perfect: Darfst du mit ihm ins Kino gehen? — J a . . . er in den Papierladen gehen .EXERCIŢII 379 Completaţi cu un verb modal potrivit: a) Marie . . wir . . . . . . .. . . du um 7 Uhr zu mir kommen ? — J a . . zu Hause bleiben. . . . f) . noch nicht. . er . du schon gut Deutsch sprechen ? — Nein. (wollen. aber er . dar abia la ora 7. sehr gut Schach spielen. b) Wir spielen das Theaterstück „Mutter Courage" . denn viele Studenten . şi treceţi apoi xay la imperfect o) la perfect propoziţiile: a) Maria şi Monica vor să meargă la conferinţa profesorului Müller. . . . . . ich noch nicht ausgehen. müssen). pentru că trebuia să viziteze un bolnav.. . denn er . . 39> Traduceţi. (müssen). ich dieses Buch nicht in der Bibliothek finden . aber ich . . . . . . können. wollen). . c) Gestern . . . . b) I n der Stunde . . d) Peter . . ich habe noch Fieber. . . . . . .. . fiindcă trebuie să scriem pentru mîine o compunere. . ^ z. . . ihr immer aufmerksam sein! c) Ich . (wollen. b) Peter muß um 8 Uhr in die Bibliothek gehen. heute nicht ins Theater gehen. . aber ich kann nicht. . e) . . er auch mit uns ins Theater gehen . d) Maria nu are voie să meargă la teatru. Auch ich . . Sie . . . es auch lesen . . ich um 10 Uhr in der Bibliothek sein. . c) Pot scrie această scrisoare. (können. e) Medicul îl puse (lassen) să cheme un taxi. . . dieses Spiel lernen. . . . . .ur Vorlesung gehen . g) Heute . es vorher gründlich studieren . du auch mitkommen ? d) Andrei . du mich begleiten ? — Nein. . . b) Peter trebuie să vină deseară la mine. . morgen das Museum des Dorfes besichtigen. doch da er keine Tinte mehr hatte. . . heute . nicht . ich wieder zu Hause sein. Completaţi cu verbele din paranteză la perfect şi traduceţi: a) . . fleißig lernen. denn er will das Buch unbedingt finden. . . ich darf. m.

a trebuit să o caut la librăria „M. Soll ich in den Hof gehen ? în propoziţii interogative cu ajutorul verbului a) b) c) d) e) f) g) h) Ich spreche nicht mit ihm. de aceea nu are voie să plece la mare. sie darf. E r geht heute nicht ins Theater. g) Nu am p u t u t găsi cartea la librăria nr. £sks^rietenul meu a fost bolnav. 43. . Wir lesen die Bücher bis Dienstag. d) Wollt ihr an dem Wettspiel teilnehmen ? — J a . Traduceţi în limba germană : a) Prietenul meu a vrut să-mi trimită fotografiile. c) Funcţionarul n-a p u t u t să-i dea nici o informaţie.380 MORFOLOGIA c) Ich kann nicht so lange vor dem Kino warten. 42. dar nu pot astăzi. aber wir können nicht. 44. e) Darf Else ihre Freundin besuchen ? J a . Vreau să încerc mîine. Wir wollen die Ausstellung besuchen ! imperative. dar n-a p u t u t . Eminescu". Transformaţi propoziţiile afirmative sollen: Model: Ich gehe in den Hof. Ich fahre um 10 Uhr in die Stadt. Sie übersetzt den langen Text ins Rumänische. gehen mit diesen Touristen ein wenig spazieren. 3 . E r holt die Landkarte. Wir husten noch stark. folosind verbul wollen a) b) c) d) Wir Wir Wir Wir gehen gleich ins Stadion. dar nu p u t u să mai găsească bilete. b) Otto vru să meargă cu acceleratul. Wir beeilen uns. f) "Nu ştiam că ai vrut să-ţi cumperi această carte. d) Vreau să-ţi trimit cartea. hören jetzt ein wenig Radio. aber sie kann nicht. denn wir dürfen das Zimmer nicht verlassen. denn sie muß eine Übersetzung machen. singen jetzt einige deutsche Volkslieder. wir wollen. Sie fahren mit dem Zug oder mit dem Autobus. Transformaţi propoziţiile afirmative în propoziţii Model: wir besuchen die Ausstellung.

. . . . . von Otto schon vorgestern . ) (besorgen). . . . . in viele Dänder Europas (exportieren). jetzt . in Deutsch (prüfen). Treceţi verbele din paranteză: A. . . . . (beantworten). . . von allen Studenten richtig . . . (umbauen). . e) Die Kontrollarbeit . . . Formaţi diateza pasivă a stafii (cu ajutorul verbului seinj: a) b) c) d) a) Die schwere Aufgabe wird erfüllt. In diesem Werk . jetzt ohne Wörterbuch Alle neuen Wörter . . . . e) Die Sehenswürdigkeiten der Stadt . d) Die Theaterkarten . . . . . ) (bringen). ( . c) Die Staatsoper wurde bereits eröffnet. . . . Dieser Text . ( . . von dem Professor .EXERCIŢII 381 e) Wir tanzen am Abend im Klub. 48. . In unserer Stadt . la perfect a) Das Gepäck . . Die Theorie . . ( . 4'5A Treceţi verbele din paranteză la prezentul indicativ pasiv: i) b) c) d) e) f) g) h) (bauen). von dem Lektor . . . von Professor Müller gestern . . viele neue Wohnblocks . . (regeln). ) (beantworten). . . von einem guten Uhrmacher . . . . Die Studenten dieser Gruppe . Treceţi verbele din paranteză la viitorul I indicativ pasiv: I n Bukarest . . immer mit der Praxis . . . (prüfen). . . . auch Autobusse (herstellen). . c) Der Vortrag . ( . . hier von der Ampel . . noch viele Wohnblocks (bauen). ^J 47. ) (halten). Der Verkehr . . . . . Diese Frage . . . la imperfect] indicativ pasiv. . . . von allen Studenten . . von dem Träger ins Abteil . ( herausschreiben). (verbinden). f) Die Fragen zum Text . (übersetzen). . . Dieses Haus . b) Dieses Buch wird übersetzt. . . . . ( . . ( . ) (kontrollieren). . . aus dem Text . Die Studenten . Die Produkte unsere -Landwirtschaft . von den ausländischen Tou­ risten (besichtigen). f) Wir spielen Tennis. g) Wir laufen ein wenig Schlittschuh. . B. ) (reparieren). b) Meine Uhr .

b) Operele lui Goethe au fost traduse în limba română. .. c) Acum se traduce în limba germană un nou roman al lui M. . Traduceţi în limba română : a) Heute muß diese Frage gründlich besprochen werden. bringen. . d) I m Lab Oratorium unseres Institutes können verschiedene Ver­ suche durchgeführt werden. c) Dieser Text muß noch einmal gelesen werden. d) Else muß ihrer kranken Mutter . Deine Bitte wird jetzt erfüllt. {bekanntmachen). gj. Das Fenster wurde geöffnet. an dieser Vorstellung . d) Studenţii grupei noastre vor fi examinaţi abia mîine. . Completaţi cu infinitivul (cu sau fără zuj al verbelor din paranteză : a) Das kranke Kind darf heute . . sie mit der Arbeit des Klubs . pasiv (prezent şi perfect) al verbelor : 49. verlassen). . waschen. b) Diese Krzählung kann ohne Wörterbuch übersetzt werden. b) Die Besucher haben den Kulturleiter gebeten. Die Fahrkarten werden bestellt. .. (teilnehmen). zeichnen 50. Formaţi infinitivul kaufen. ihnen ein neues Buch . carte-a fost tradusă de u n tînăr scriitor. (helfen). Alle Einkäufe wurden gemacht.. . lesen. . I 51. ea va fi tipărită în acest" an. Sadoveanu. (kaufen). etwas über die Arbeit in der Fabrik . . fjJJ Această.J Traduceţi în limba germană : a) Această casă a fost construită într-o lună. und das Zimmer für zwei Stunden . c) Mein Vater h a t uns versprochen. g) Unchiul fu condus la gară de nepotul său. f) Der Vater h a t den Kindern versprochen. 52. . Noul său volum de versuri a fost premiat. . übersetzen. . e) Sie haben die Möglichkeit. (aufstehen. (erzählen).382 MORFOLOGIA d) e) f) g) h) Diese breite Straße wird asphaltiert.

Şi el vrea să vadă acealtă piesă. . . f) Problema e grea. j) E s ist wichtig. warten. . finden. singen. . vorbeşte prea încet. Completaţi cu haben sau sein la prezent: a) b) c) d) e) f) g) h) i) Dieser Aufsatz W . b) î l auzi vorbind ? — Da. Die Studenten t)w* diesen Aufsatz zu schreiben. . Dieser Motor MT. (teilnehmen). i) Der Direktor beschloß. încerc de o oră să găsesc o soluţie. kommen. . an dieser Kundgebung .EXERCIŢII 383 g) Der Lehrer läßt die Schüler viel deutsch . . zu untersuchen. Sie i?ß\ dieses Gedicht zu übersetzen. . e) Otto se bucură mult să-şi revadă prietenul. lächeln . (sprechen). Dieses Gedicht <At zu übersetzen. . c) Bătrînul spuse: — Sînt obosit. Vă ajut cu plăcere să duceţi geamantanul în com­ partiment. k) Es ist sehr interessant. (kaufen. im Klub verschiedene Zirkel . Die Arbeit t/j£ fortzusetzen. . 54. zu schreiben. und will dann die Übung für morgen . Der Mechaniker bfi\ diesen Motor zu untersuchen. rauchen. I al verbelor de mai jos : 55. (kennenlernen). (orga­ nisieren). . Nu poţi să-1 primeşti ? E u n-am voie să ies. . für Dienstag zu lernen. I) Hans geht ein Heft . . Der Ingenieur^ <y$ diese Arbeit fortzusetzen. Dieses Gedicht £fyt. Formaţi participiul fragen. — Pot să vă ajut ? întrebă Peter. vorbeigehen. fgJJVom încerca să-1 sunăm la telefon pe Andrei. d) Vrei să mergi cu mine la muzeu ? Acolo sînt multe lucruri intere­ sante şi frumoase de văzut. fremde Länder . stehen. Mă aşez puţin aici. dar nu-1 pot înţelege . blicken. Traduceţi în limba germană: a) î l văd venind. lachen. h) E s ist mir gelungen. ankommen. untergehen. eine schwere Aufgabe . . (lösen). schreiben). 53.

. . Schauspieler (glänzen). Frage war sehr interessant. . die alte Maschine (grübeln). . . . . Mädchen ist meine Tochter (warten). Folosiţi cu funcţie atributivă participiul prezent al verbelor din paranteză: a) Der Alte beobachtete die . e) Ich wartete . J a h r e n das Ziel zahlreicher Expe­ ditionen (vergehen). . . . . an der Blume auf und nieder (summen). er liegt nur mit . . . . f) Die Mutter schaute . adverbial a) Die Demonstranten zogen am Ersten Mai . g) Die . im Korridor (schweigen). . . . . . Touristen beobachteten die . Kinder (spielen). f) E r gab uns ein . . . Brief liegt auf dem Tisch. Augen (schließen). . . h) Alle Studenten grüßen den . b) Die Antarktis war in den . 58. . Folosiţi verbele din paranteză la participiul I: A. . . . . b) Der Student Paul antwortete . (fehlen). Assistent fragte den Gruppenverantwortlichen nach dem . (öffnen) Dies i h n ! f) Der Kranke schläft nicht. Touristen wollen Predeal besuchen (ankommen). . c) Die gestern . d) I m . . Lektor (vorbeigehen). . c) Der Mechaniker betrachtete . . . Sonne (untergehen). g) Mein Freund erzählte . c) An der Haltestelle der Straßenbahn stehen viele . . von seiner Reise (lachen). Monat fahre ich zu den Großeltern aufs Tand (kommen). e) Ein . . g) Die Mutter legte das . . . . dem Professor (stocken). nach Hause (weinen). . . Completaţi cu verbele din paranteză la participiul II folosit atributiv: a) Unsere Expedition wird die . der so schön sang (lächeln). . . . B. b) Mein Freund kann viele . atributiv a) Das b) Die c) Der Studenten dort . e) George Vraca war ein . . Beispiel (überzeugen). auf ihren Sohn. Inseln des Stillen Ozeans be­ suchen (bewohnen). d) Die mit der modernsten Apparatur . d) Die kleine Else kam gestern . . h) Eine Biene flog . Laboratorien der Akademie ziehen viele Wissenschaftler an (ausstatten). . Kind ins Bett (schlafen). durch die Straßen (singen). . . . . (stellen). Menschen (warten). .384 MORFOLOGIA 56. 57. . . Geschichten erzählen (fesseln). .

t) Prietenul meu avea intenţia ca după examen să călătorească î n străinătate. h) Acesta este textul ? — Da. dar în trei minute pleacă. i) Ieri au fost fraţii mei la mine. s) Acest cercetător n-a ţinut seama de primejdiile ce-1 ameninţau. ci şi-a continuat cercetările sale. j) Mircea deschise cartea şi începu să citească tare şi clar. 25 — Gramatica practică a limbii germane . o) Vrei să iei şi t u parte la serbarea noastră ? — Da. g) Trenul n-a plecat încă. Putem merge. Obişnuiesc să mă viziteze în fiecare săptămînă. Abia ieri am p u t u t călători mai departe. E s t e foarte frumoasă. d) Din cauza vremii rele a trebuit să aştept două zile în acest oraş. m) Am ascultat ieri o captivantă istorisire. c) Oamenii vor cinsti întotdeauna pe curajoşii eroi. b) Pe la 1455 a tipărit Gutenberg prima sa carte cu ajutorul noii sale descoperiri. f) După amiază mergem să ne plimbăm puţin prin parc. dar probabil a fost scurtat.EXERCIŢII 335 59. Traduceţi în limba germană : a) Mulţi oameni curajoşi şi-au jertfit viaţa pentru progresul ştiinţei. mi-am procurat biletele încă de ieri. e) Doresc să studiez dreptul la Universitatea Bucureşti. p) Piesa aceasta a fost scrisă cu siguranţă de un mare artist. r) Mă bucur că aţi venit. n) Martin este un muncitor îndemînatec. iau şi eu p a r t e . k) Am lucrat toată săptămînă fără a pierde timp. I) Prietenul meu este u n excelent orator.

bald. adverbe de timp (Temporaldverbien heute. — Adverbien der Zeit): Weise) : adverbe de mod (Modaladverbien adverbe de cauză (Kausaladverbien daher. aus. überall etc. folglich. Astfel: an. — Adverbien der Art und gern. möglicherweise. anders. zu au fost iniţial totuşi aceste prepoziţii mai I 4 . — din ce cauză se petrece acţiunea : Ich gehe darum oft in die Biblio­ thek. manchmal etc. — Adverbien des Grundes): I 3 î n cadrul capitolului de faţă se vor studia şi adverbele pronominale (Pronominaladverbien) {vezi I 49). morgen. besonders etc. Astfel adverbele pot a r ă t a : — unde se petrece acţiunea: Hier lerne ich. iar astăzi sînt considerate prepoziţii: apar ca adverbe um. — cum se petrece acţiunea: Ich lerne gern in der Bibliothek. vor. dort. ca şi adverbele relative (Relativadverbien) [vezi I 67) — adică adverbe care îndeplinesc funcţiunea de pronume relative. darum. ob (=auf). in (=ein). respectiv dintre adverbe şi conjuncţii (vezi K 3) nu este fixă. stări sau însuşiri. adverbe. Uneori. bei. sehr. — cînd se petrece acţiunea: Heute lerne ich. sonst etc. auf. acestea ocupînd un loc intermediar între adverbe şi pronume. Din unele adverbe s-au format prepoziţii. graniţa dintre adverbe şi prepoziţii. din altele conjuncţii.ADVERBUL (Das Adverb — Das Umstandswort) I 1 I 2 Adverbul este partea de vorbire neflexibilă care arată o caracteristică a unei acţiuni. De aici rezultă împărţirea adverbelor în adverbe de loc (Lokaladverbien — Adverbien des Ortes) : hier.

aufwärts. numai unele adverbe pot avea grade de comparaţie. seitwärts I li E x e m p l e : her.) Die Zeit ist um. stromab . wohin P. vorn(e). — Haben Sie die Zeitung von heute ? Welches Kind h a t die Tür zugeschlagen ? Dieses da. nach und nach (treptat) nach wie vor (mai departe. vorwärts. rechts. ADVERBELE DE LOC (Lokaladverbien — Adverbien des Ortes) Adverbele de loc răspund la întrebările : wo ?. (Timpul a trecut. überall. I 7 Adverbele determină în primul rînd verbe dar şi substantive. (Cursurile s-au terminat. în continuare) 15 b) în expresii fixe cu verbul sein: Der "Unterricht ist aus. 19 I 10 2.) Die Tür ist zu. links. draußen. adjective şi alte adverbe: Sie arbeitet gem. locul unde se petrece acţiunea sau starea arătată de verb.ADVERBUL 387 a) în construcţii fixe c a : ab und zu (din cînd în cînd) durch und durch (de tot. dort. (Uşa este închisă. pronume. unten. oben. abwärts. traducîndu-se prea: Die Aufgabe war für das Kind zu schwierig. în întregime) auf und ab (încoace şi încolo) . bergab . rückwärts. . drinnen. mişcarea într-o anumită î n t r e b a r e a : wohin ? direcţie. Mein Freund ist äußerst gewissenhaft.) 16 prin c) Zu apare ca adverb şi pe lîngă u n adjectiv sau adverb. heim etc. î n t r e b a r e a : wo ? E x e m p l e : hier. Wer wohnt dort oben? I 8 Adverbele nu se pot declina şi nici conjuga. stromauf. Er verspätet sich zu oft. bergauf. nirgends' ~* * hinten. hin. woher ? Ele exprimă 1.

irgendwoher. hin her Adesea adverbele her şi hin se combină cu adverbul ein sau cu anumite prepoziţii pentru a exprima. de I 12 3. V = vorbitorul . ieşirea. trecerea. dorther.ein = herein : intrarea spre vorbitor: Er kam (zu mir) herein. ca particulă separabilă pe lîngă verbe de deplasare ş. mişcarea dintr-o anumită î n t r e b a r e a : woher ? direcţie. von unten etc. I 13 Cuvintele wo ?. de regulă. Adverbele her şi hin se folosesc. de exemplu: von außen. : her pentru a indica direcţia spre vorbitor. daher. Er kommt her Merg încolo.) Er ging hinein. hin direcţia dinspre vorbitor: Ich gehe hin. a. urcarea. î n toate aceste adverbe compuse. von oben. woher ?. her şi hin determina nuanţa specială de mişcare spre sau dinspre cel care vorbeşte. überallher Exemple: anderswoher. coborîrea. wohin ? sînt considerate adverbe locale. de exemplu nach außen. I 15 V 1 Ieşirea a) her + aus = heraus : ieşirea spre vorbitor: Er kam (zu mir) heraus. Multe adverbe care răspund la întrebarea woher sînt precedate de prepoziţia von. nach unten. I 14 Intrarea a) her 4. E! vine încoace. nach links etc.388 MORFOLOGIA Multe adverbe care răspund la întrebarea wohin sînt precedate prepoziţia nach. conform înţelesului acestora : intrarea. b) hin + ein = hinein : intrarea prin depărtare de vorbitor: (Ich blieb draußen.

heraus._^Z' hinauf: E r k a m (zu mir) herauf. Observaţii 1. Compusele adverbelor her şi hin se întrebuinţează. b) hin + aus = hinaus: V *- ieşirea p r i n depărtare ţ l c h b l i e b d r i n n e n . 119 . de obicei. ) E r ging hinunter Trecerea a) her -+. ( I c h b l i e b o b e n . I c h gehe j e t z t Er kam dann hinein. ) E r ging Coborîrea a) her + unter (sau ab) = herunter (herab) : c o b o r î r e a spre (herab).über = herüber —*V : t r e c e r e a spre vorbitor: herüber. ca particule ale unor verbe compuse separ abil. : u r c a r e a spre vorbitor: i ie h) hin -f auf: u r c a r e a p r i n depărtare (Ich blieb u n t e n .ADVERBUL 389 de v o r b i t o r : hinaus. ) E r g i n g hinüber. de vorbitor : vorbitor : I 17 E r k a m (zu m i r ) herunter b ) hin + linier (sau ab) = hinunter (hinab) : c o b o r î r e p r i n depărtare (hinab). I 18 E r k a m (zu mir) b) hin + über = hinüber : t r e c e r e a p r i n depărtare de v o r b i t o r : (Ich blieb s t e h e n . de vorbitor: hinauf. ) E r ging Urcarea a) her + auf — herauf V .

Ich antwortete sofort: „Herein!" Cu înţelesul contrar (ieşi bajul uzual: raus)! 1 23 afară!) se întrebuinţează hinaus ! (în lim­ Auf seine Frechheit h a t t e ich nur eine A n t w o r t : „Hinaus !" 5. Foarte frecventă este folosirea (într-o propoziţie eliptică) a lui herein! cu înţelesul intră! (ca răspuns cînd cineva bate la uşă). vorbei. Wann kommen Sie zurück ? I 25 Din multe adverbe de loc s-au format adjective. vorher. cu her(şi cu compusele aces­ tuia).* inner . seither. wie lange?. wie oft? Ele exprimă 1. Verbul kommen se combină. 6. voran. aufwärts. Uneori prepoziţiile cu care se combină adverbele her şi hin se p u n în faţa acestora. zurück E r ging an mir vorbei. î n limbajul uzual se întrebuinţează adeasea forme prescurtate ale compuselor lui her şi hin.unter —> vorder > \ —*• ADVERBELE DE TIMP (Temporaladverbien — Adverbien der Zeit) I 26 I 27 Adverbele de timp răspund la întrebările: wann?. rauf în loc de herauf. î n t r e b a r e a : wann ? .390 MORFOLOGIA I 20 I 21 I 22 2. hinterher. care se folosesc mai mult a t r i b u t i v : adverb außen dort hier hinten innen adjectiv äußer —> dortig hiesig —r hinter . nohenher I 24 Unele dintre aceste adverbe (prepoziţie +<T < ^') se întrebuinţează as­ tăzi numai ca adverbe de timp: nachher. Şi alte adverbe pot apărea ca particule ale unor verbe separabile. 3. vorüber. Astfel se poate întîlni raus în loc de heraus (sau chiar hinaus). verbul gehen cu hin (şi cu compusele sale). de exemplu: abwärts. voraus. Jemand klopfte. de obicei. se petrece sau se termină o acţiune.* • aduerb links oben rechts unten vorn(e) adjectiv -* —> link ober obig recht -». 4. momentul în care începe. ohne mich zu bemerken. runter în loc de herunter.

häufig. cantitatea. I 29 Ca adverb de timp este socotit şi cuvîntul interogativ wann ? Multe I 30 adverbe de timp provin din substantive: substantiv der der der die der Morgen Mittag Abend Nacht Mittwoch adverb -» — * — * • -* —>• morgens mittags abends nachts mittwochs ADVERBELE DE MOD (Modaladverbien — Adverbien der Art und Weise) Adverbele de mod răspund la întrebările: wie?. (vor)gestern. spät. viel. früh. dann. tropfen - 2. oft. drittens I 33 . întrebările : wie viel ?. auf welche Weise?. nachher. ewig. wahrlich. nochmals. modul propriu-zis — adică felul în care se desfăşoară o acţiune I 32 sau se prezintă o stare sau o însuşire. întrebările : wie ?. jüngst. weise. in welcher Weise ? E x e m p l e : anders. zuerst. ziemlich. heute. jederzeit. vorher. zuletzt. immer. genug. einst. morgens. augenblicklich. manchmal. bereits. wie sehr ? Ele exprimă 1. I 28 3 frecvenţa acţiunii întrebarea : wie oft ? Exemple: abermals. vielmals. jetzt. meistens. wieder. lange. gern. măsura. auf welche Weise ?. damals. zeitweise. wieviel ?. nie(mals). seinerzeit. întrebarea : wie lange ? stets. eben. wie stark ? E x e m p l e : etwas. unlängst. öfters. inzwischen. je(mals). glücklicherweise. selten. wie stark ?. I 31 in welcher Weise ?. nächstens. schließlich. (über)morgen. erst. (zu)künftig 2 durata acţiunii. zweitens. noch. vorläufig bisher. bestens. zweimal. wenig. zuweilen mehrmals. früher. nachts. blindlings. einstweilen. mehr. wohl (= gut) hoffentlich. noch. einmal. bestens. überhaupt. schon. demnächst. endlich.ADVERBUL 391 E x e m p l e : abends. E x e m p l e : allezeit. sichtlich.

nur. I 37 Multe adverbe de mod s-au format din adjective + lieh. genug. nicht. zu welchem Zweck?. gradul. wenn doch. wie viel ? sînt considerate adverbe de mod. wofür?. modalitatea. intensitatea. bloß. = Sînt foarte mulţumit. doch. nein. vielleicht. = Am mult de lucru. unter welcher Bedingung? wodurch ?. höchst. I Adverbul viel se foloseşte pentru exprimarea unei cantităţi. viel traducîndu-se prin mult şi sehr prin foarte dar şi prin mult. umsonst. o proba­ bilitate sau o precizare. überhaupt. wes­ wegen?. Adverbul sehr se foloseşte pentru exprimarea unei intensităţi. Ich habe viel zu tun. sicherlich. Ich bin sehr zufrieden. = Cartea mi-a plăcut mult. wahrhaftig. kaum. nämlich. ADVERBELE DE CAUZĂ (Kausaladverbien — Adverbien des Grundes) I 38 Adverbele de cauză răspund la întrebările : warum?. sehr. weshalb?. etwa. wozu?. adică o afirmaţie sau o negaţie. o proximitate. womit ? . o dorinţă. o îndoială. ja. beinahe. übrigens. wahrscheinlich. wirklich. E x e m p l e : doch. und zwar. wahrlich. fast. keinesfalls. gewiß. freilich. so ziemlich Observaţie I 35 Adverbele viel şi sehr se confundă uneori. fast. Das Buch gefiel mir sehr. überaus.MORFOLOGIA I 34 3. -weise. de exemplu: adjectiv kurz schwer adverb —y kürzlich —*• scirwetlich adjectiv blind jäh adjectiv glücklich unbekannt adverb —*• blindlings — • yählings * adverb — • glücklichere»««« * —*• unbekannterweise Kürzlich machte ich einen Ausflug nach Predeal. unmöglicherweise. Ţ op 4. -lings. sogar. întrebarea : wie sehr ? Exemple : äußerst. Bei seinem Unfall ist ihm glücklicherweise nichts Ernstes zugestoßen. durchaus. daß doch. wohl. beinahe Cuvintele interogative wie'?. keineswegs.

zu welchem Zweck ? E x e m p l e : dazu. womit ? COMPARAŢIA ADVERBELOR (Die Steigerung der Adverbien) Unele adverbe pot avea grade de comparaţie. întrebările : wodurch ?. hierdurch. damit. întrebările : warum ?. întrebarea : mit welcher Einräumung ? trotzdem E x e m p l e : dennoch. deshalb. hierfür folglich I «*« I 40 3. I 42 5. Întrebările : wozu ?. gegebenenfalls. 2 . weswegen ? Exemple : darum. gleichwohl. {vezi E 37) Pozitiv oft Comparativ öfter Superlativ am öftesten Anumite adverbe formează grade de comparaţie în mod neregulat: Pozitiv Comparativ Superlativ am ehesten bald eher am frühesten früher gern am liebsten lieber am meisten sehr mehr viel wenig am mindesten minder gut wohl am besten besser I 45 . concesia. de altfel singura modi. Gradele de comparaţie ale adverbelor se formează la fel cu ale adjec­ tivelor întrebuinţate adverbial. weshalb ?. wofür?. nötigenfalls. wodurch ?. deswegen. daher. jedenfalls. cauza unei acţiuni sau a unei stări. womit ? Exemple : dadurch.I 44 ficare pe care ele o pot suferi. sonst I 41 4. hierzu. SCOpul. dafür. condiţia. weshalb ?. davon. hiermit I 43 Ca adverbe de cauză sînt socotite şi cuvintele interogative : warum ?. instrumentul. weswegen ?. întrebarea : unter welcher Bedingung ? Exemple : andernfalls.ADVERBUL 393 Ele exprimă 1.

woher ? etc. denumirea de adverb pronominal este folosită numai în acest sens restrîns. demonstrative. cu excepţia celor arătate la I 61. des bessere« ( = besser) des nähere« ( = näher) I 48 Alteori — în special adverbele monosilabice — exprimă lativul printr-o formă în -ens : bestews. wo ?. wohin ?. . I 51 Adverbele pronominale. höchstens super­ Iva adverbele compuse. frühestews. se referă numai la obiecte sau la noţiuni abstracte. Prin adverbe pronominale în sens restrîns se înţeleg adverbe compuse care înlocuiesc un pronume interogativ. I 50 î n funcţie de pronumele pe care le înlocuiesc. superlativul nu primeşte nici o desinenţă: zumeist. I 49 ADVERBUL PRONOMINAL INTEROGATIV (Das interrogative Pronominaladverb) I 52 Adverbul pronominal interogativ înlocuieşte pronumele interogativ I 53 was ? precedat de o prepoziţie {vezi însă I 54). adverbial: adverbele exprimă comparativul prin aşa-zisul genitiv des öfteren ( = öfter). demonstrativ sau relativ precedat • de o prepoziţie. spätestens. hier. Pozitiv wenig Comparativ weniger Superlativ am wenigsten f 47 Uneori. î n cele ce urmează. se inter­ calează între wo şi prepoziţie consoana r. dacă prepoziţia începe cu o vocală. hin. zumindest ADVERBELE PRONOMINALE (Pronominaladverbien) Adverbele pronominale. dort. relative. sînt adverbe formate din rădăcina unor vechi pronume: da. El se formează din adverbul wo şi prepoziţia respectivă.394 MORFOLOGIA I 46 Adverbul wenig are şi forme regulate. her. adverbele pronominale se împart în trei grupe: interogative. în accepţia largă a cuvîntului.

precedat de o prepoziţie. gegenüber. samt. dacă prepoziţia începe cu o vocală. es.bei = wobei wo -j. precedat de o prepoziţie (vezi 151). binnen. intercalîndu-se consoana r. sie. ohne. Adverbul pronominal demonstrativ = da ( + r ) + prepoziţie I 55 I 56 da -f durch — dadurch da + für = dafür da + r + auf —darauf . mit dem Autobus oder mit der Straßenbahn ? Worüber (în loc d e : ţXhe*-~w~as) haben Sie gestern gesprochen ? Cele mai frecvente adverbe pronominale interogative s î n t : bei . seit I 54 ADVERBUL PRONOMINAL (Das demonstrative DEMONSTRATIV Pronominaladverb) Adverbul pronominal demonstrativ înlocuieşte a) pronumele demonstrativ neutru das folosit substantival. gemäß. b) pronumele personal er.ADVERBUL 395 Adverbul pronominal interogativ = wo (+r) + prepoziţie zvo -f. nächst.an //auf durch /x^Z-aus für wor gegen %z^l—*n NN^-über mit wo Yum nach hinter von vor zu Nu se pot forma adverbe pronominale cu prepoziţiile care cer cazul genitiv (vezi J 5) precum şi cu următoarele prepoziţii: außer. Adverbul pronominal demonstrativ se formează din adverbul da şi prepoziţia respectivă.durch = wodurch wo + r + an = woran wo -f r + aus = woraus Wofür (în loc de : Fjjx^mtis) arbeiten und kämpfen wir alle ? Womit (în loc d e : I\>lit-^wu~s) fahren Sie in die Stadt. entgegen. bis.

drauf. drüber. poate folosi un adverb pronominal demonstrativ dacă acesta de o propoziţie relativă: Denken Sie an das (nu: ăszeaC\). drin. ADVERBUL I 62 I 63 PRONOMINAL Pronominaladverb) RELATIV (Das relative Adverbul pronominal relativ înlocuieşte pronumele relativ was (vezi F 102) precedat de o prepoziţie. El are aceeaşi formă ca şi adverbul. drum.prono­ minal interogativ (vezi I 53). es sitzt darauf (în loc de : ajif-TÄU? = auf dem Stuhl). es : dran. t t I I Denkst du an seinen Rat ? — Natürlich denke ich daran (în loc de : jin~—rhlf = an den Rat) I 57 I 58 Adverbul pronominal demonstrativ are accentul pe da cînd sensul său demonstrativ este deosebit de pronunţat.an /^auf xx^-aus dar^C^—in X\^-über ynm Nmter p 0 t forma adverbe pronominale demonstrative cu prepoziţiile I 54. davon. darunter. dazwischen se pot referi la persoane dacă este vorba de o parte dintr-un grup : Die Delegation bestand aus sieben Mitgliedern. drunter. Cele mai frecvente adverbe pronominale demonstrative sînt : /bei / durch /für /gegen -hinter -mit da4E^—nach -neben ^von s vor zu zwischen I 59 I 60 ]S[U s e indicate în 2Vw se este urmat . . daß wir mehr Sport treiben müssen. Auf dem Marktplatz befand sich eine große Menschenmenge. dazwischen zahlreiche Frauen und Kinder. prepoziţie relativă I 61 Adverbele pronominale demonstrative. î n limbajul uzual se folosesc şi forme prescurtate ale adverbelor pronominale demonstrative. De altfel. dar numai atunci. sie. Sitzt d as Kind auf dem Stuhl ? — J a . was ich Ihnen gesagt habe. în special daneben. draus. darunter waren auch zwei Schriftsteller.396 MORFOLOGIA Wir sprachen darüber (în loc d e : iitw-^tas). cînd ele înlocuiesc pro­ numele personal er. accentul cade pe prepoziţie.

worüber (în loc d e : gbe^fSas) wir noch nicht gesprochen hatten.y la ce ? woran ? —. pünktlich zu sein. Neglijarea recţiunii verbului poate să ducă la confuzii grave.cu ce ? \ de ce ? Adverbele pronominale demonstrative cu funcţia de corelative ale unor propoziţii secundare rămîn adesea netraduse: Bald gewöhnte er sich daran. war ein Sonnenaufgang im ţ I Gebirge. (în curînd s-a obişnuit ( —) să fie punc­ tual.) Ich erinnerte ihn daran.acuzativ = a se obişnui cu) Woran lehnte er sich ? = De ce se rezema el ? (sich lehnen an + acuzativ = a se rezema de) î n funcţie de recţiunea celor trei verbe. Er maßte seinen Fehler offen zugeben. (Eu i-am amintit ( —) să-mi aducă dicţionarul. mir das Wörterbuch zu bringen. t I Das Schönsie. trebuie să ţinem seamă I 65 de trei elemente: sensul prepoziţiei. wozu (în loc d e : zv^oüSs) er sich jedoch nicht leicht entschloß. căci unul şi acelaşi adverb pronominal se traduce în mod diferit pe lîngă verbe cu recţiune diferită. führte er gut zu Ende.) I 66 . womit (în loc d e : nţii-iSas) er sich beschäftigte. sensul pronumelui înlocuit şi recţiunea verbului de care depinde adverbul pronominal. woran (în loc d e : ga~~T0fis) er sich erinnerte.ADVERBUL 397 Adverbul pronominal relativ = wo ( + r ) + prepoziţie ' ^ Adverbele pronominale relative pot fi folosite numai în cele patru situaţii în care se foloseşte pronumele relativ was (vezi F 104) : Wir sprachen über das. adverbul pronominal intero­ gativ woran ? se traduce deci în trei feluri: . De exemplu: Woran denken Sie 1 = La ce vă gîndiţi ? (denken an -f acuzativ = a se gîndi la) Woran gewöhnte er sich nur schwer ? = Cu ce s-a obişnuit el (numai) cu greu ? (sich gewöhnen an -\. t l Alles. TRADUCEREA ADVERBELOR PRONOMINALE Pentru a traduce corect un adverb pronominal.

. Der Ingenieur kam aus Afrika. woher sie kommt. provincie. Completaţi cu adverbele de loc hier. ?" „Nein". wo ich jetzt wohne. im ande­ ren Saal sind auch einige. auf der Terrasse sind vier Studentinnen. aus der sie kommt. wo ihre Eltern leben. Sie fuhr in die Moldau. îndeplinesc uneori funcţiunea de pronume relative. Wie heißt der Kurort. în special. „Nicht alle sind . . . wohin. draußen. in den Sie fahren ? wohin Sie fahren ? Ich kenne die Stadt. I 69 înlocuirea pronumelui relativ precedat de o prepoziţie printr-un adverb relativ este obligatorie. . în locul pronumelui relativ precedat de prepoziţie dacă acesta serveşte la exprimarea locului* mai rar a timpului: in dem ich jetzt wohne. und . . . . dorthin : a) Paul kommt und fragt: „Sind alle Studenten unserer Gruppe . Hier ist das Studentenheim. W. unten. im Garten sind mehrere Studenten. woher. continent etc. ele se numesc adverbe relative. hinten. E r kam aus Predeal. . . Der Augenblick in dem er das sagte. war schlecht gewählt. vorn. . ţară. antwortet Paul. drüben. .. rechts. links.398 EXERCIŢII ADVERBELE RELATIVE (Die Relativadverbien) I 67 Adverbele wo. . wohin ihn sein Unternehmen geschickt hatte. wo er das sagte. î n acest caz. oben. dacă pronumele relativ se referă la un nume de oraş. wo er seinen Urlaub verbracht hatte. . für ein halbes Jahr EXERCIŢII 1. wo die Zitronen blühn? (J. etc. war schlecht gewählt. Goethe) I 68 Adverbele relative se întrebuinţează. Kennst du das Land.

. aber ich habe es . . . ist der Kleiderrechen. denn es kamen immer wieder Eisblöcke. . . . konnten sie ihre Netze aus­ werfen. c) . . ' c) Ein Auto k a m . . . von rechts. ein anderes . sind sie so schön wie in diesem Park. . . so daß kein Unglück geschah.. . . sehen wir schöne Blumen. an der Decke hängt eine schöne Lampe. .. . . . im Garten sind Obstbäume. 2. . . . . im Saal ist es kalt. auf das Katheder. sehen wir grüne Bänke. . von links.. . . und Sie werden bald an Ort und Stelle sein. . i) . . h) . . aber .. . gesucht. bergab : a) Dieses Buch habe ich . . aber es waren gute Fahrer. . . . die T ü r u n d . . . . und . e) Der Weg geht . e) . . . biegt . . . . . / ) . . nirgends. und so geht es stun­ denlang weiter. ist das Katheder. . . nach links. Completaţi cu adverbele de loc überall. . . d) . und . g) . bergauf. stromaui.. gefunden. leg ihn . . . . i m Zimmer ist es sehr angenehm. . . . . . . auf dem Fußboden liegt ein Bleistift. nach rechts. auf dem Fuß­ boden liegt ein großer Teppich. dann . und dann . f) Otto steigt in die Straßenbahn ein und geht nach . . und .EXERCIŢII 399 b) . . . . . aber . . . stromab. . . . auf dem Feld weht der Wind stärker als in der S t a d t . b) Wo ist bitte das Theater ? — Fahren Sie . denn er will bald aussteigen. . . . sind die Fenster. d) Die Fischer ruderten .

wir bekommen sie jetzt . .. . cobor în jos pe trepte. immer u m 6 Uhr auf und gehe . darum ruft er Bogdan. „Sehr gern". ^ i) Andrei ist erkältet und darf n i c h t s ? ! ' . e) Otto war . um 11 Uhr schlafen. überall. . wir möchten . irgend wohin. sagt Andrei. .wir nach Predeal fahren? Nein. deschid uşa casei şi trec dincolo spre el. c) Heute ist ein herrlicher Frühlingstag. Traduceţi în limba germană: a) Aici în parc este foarte frumos. . Acolo în faţă este o fîntînă arteziană. woher: a) Woher weißt du das ? Ich habe es . . nirgends. f) Unsere Werkstatt bekommt die Ersatzteile für die Traktoren nicht mehr von K r o n s t a d t . Acesta deschide portiera. . war er so glücklich wie in seiner Heimat. anderswohin. . . b) . läuft zur Tür . . Să mergem pînă acolo. lieber . . 4. . b) Wohin gehst du morgen früh ? Ich gehe . 6. . . fahren. . Peste tot vezi flori multicolore şi copaci verzi. d) Wollen. Ich will mit Hans hingehen!" „ G u t " . . De sus nu văd cine e şoferul. asa de interesant ca în acest oraş. . sînt la stînga şi la dreap­ ta multe bănci. . .. De aici nu se vede lacul. . ich weiß nicht genau .400 MORFOLOGIA g) Ein Bergsteiger klettert den steilen Felsen \ ^ 5 J ^ h) Der große H u n d stand einen Augenblick vor dem Zaun. der unten im Hof vorbeigeht: „Komm ein bißchen << â 1 ^!" Dieser kommt und s a g t : „ I m Floreasca-Saal soll ein interessanter Wettkampf stattfinden. ich bleibe zu Hause. gelesen. . Completaţi cu adverbele de loc nehotărîte corespunzătoare irgendwo. in der Welt. Pe alee. aber . De aici şi pînă acolo sînt numai o sută de paşi. Deschid uşa. (nach 19 Uhr) bin ich immer zu Hause. dar nicăieri n-a fost. cum istorisea. sagt Bogdan. (vor 12 Uhr) bin ich in der Universität und . ^ 4 anderswoher. . Cineva face semn cu mîna spre mine. . Completaţi cu adverbele de timp sau complementele circumstanţiale corespunzătoare : a) Ich stehe . . . j . unei maşini. und die Treppe j . ies afară. dann sprang er ^t«öS«. . denn in Predeal waren wir vorige Woche. 5. c) Prietenul meu a fost peste tot. Privesc pe fereastră afară şi văd jos pe stradă u n automobil. b) De afară aud claxonul. . . . priveşte spre mine în sus şi strigă: — Vino j o s ! Vom face o plimbare pînă la Ploieşti! Este prietenul meu Alexandru. . (nach 12 Uhr) gehe ich in die Bibliothek.ss'<s^ . „aber ihr sollt dann herkommen und mir allej^erzählen".

g) Hier steht ein fremder Regenschirm. sîmbăta nu sînt niciodată acasă. (Sonnabend) bin ich ganz frei. (Donnerstag) nur drei Stunden. . . daß alle Bücher so rasch verkauft wurden. i) Wann kommst du nach Hause zurück ? . trebuie să studiez pentru examen. . daß diese Lektion . der Koch ist krank. Azi plouă şi s-a făcut frig. i) Adesea vine Gerhard la mine şi jucăm şah. j) Citesc zilnic ziarul de dimineaţă. . c) Cîndva străzile oraşelor erau luminate cu lămpi de petrol. . Vino duminică. . c) Ich habe nicht gewußt. denn es schmeckt mir. dar acum peste tot ard lămpi electrice. Obst. — Nu. . (Freitag) habe ich immer sechs Stunden. und . f) Acum nu-ţi pot da cartea. . (Montag) und . und werde es morgen aufsagen. Ele se aprind seara şi se sting dimineaţa. . (Mittwoch) und . poate vin poimîine. . . e) Wir haben in diesem J a h r einen . Din cînd în cînd merg şi eu la el. — Dumneavoastră trebuie să mîncaţi seara mai devreme. schwer ist. De asemenea. . . . . . d) Te voi vizita odată. . h) L-am văzut rareori în parc şi de fiecare dată era singur. .EXERCIŢII 401 c) . dar el a venit mai des la mine. . und . căci vreau să-ţi v ă d noua locuinţă. d) Wünschen Sie etwas zu essen? — J a . apoi să faceţi o scurtă plimbare. erst um 10 Uhr. . . h a t ihn jemand vergessen. dar azi şi mîine nu pot. . denn drüben habe ich . h) Der Schnellzug 103 h a t heute große Verspätung . . . . 7 . . . . Traduceţi în limba germană : a) De cîtva timp nu mai pot dormi bine noaptea. . . 2 6 — Gramatica practică a limbii germane . ( = ich hoffe) bekomme ich hier etwas Gutes. Completaţi cu adverbe de mod : a) Ich esse . deoarece duminica sînt totdeauna e) Fratele meu Andrei a avut o uşoară intoxicaţie de nicotină. / ) Der Himmel wird immer dunkler. . . es gibt heute . Medicul i-a interzis fumatul pentru totdeauna. . denn ich fahre . . . . noch Regen. 20 Minuten mit der Straßenbahn. . citesc săptămînal o revistă ilus­ trată şi primesc lunar o revistă tehnică. j) Es ist . nu trebuie să mai dormiţi după amiaza. b) Ich lerne dieses Gedicht . langen Winter. zu glauben. b) Pe străzile oraşelor noaptea ard multe lămpi electrice. După aceea ţi-o dau pentru totdeauna. 15 Minuten. 8 . . g) Pînă ieri vremea a fost frumoasă. (Dienstag) nur vier Stunden. gewartet. .

Treceţi cuvintele tipărite cursiv la gradul comparativ şi superlativ : a) Peter geht gern ins Kino. dar din greşeală. ultimele două. . f) Paul arbeitet geschickt. apoi traduce repede şi corect textul. . . Traduceţi în limba germană :< MORFOLOGIA a) Petre citeşte rar şi clar. . Der Junge liest . dar cel mai încordat asculta micul Frich. . prea grele. căci este foarte frumoasă. nu intenţionat. f) Filmul de ieri seară a fost neobişnuit de lung. primăvara mănînc cu mai multă plăcere cireşe. . eu îmi fac totdeauna temele singur. h) Poate merge Petre la bunică-sa?—Da. putea să telefoneze. . . . dar. dar vara mănînc cu cea mai mare plăcere pere. plimbări scurte prin parc. . 1 1 Traduceţi în limba germană: a) Toţi ascultau încordaţi pe povestitor. . primele trei erau foarte uşoare. d) Ai rezolvat problemele în întregime ? Nu. cu siguranţă vom mai avea în­ gheţ şi zăpadă. este prea mic. .ţi-am rupt desenul. ai copiat de la colegul t ă u ? — Nu. b) Iartă-mă. aber arbeitet ihr Bruder Hans. Peter asculta mai încordat decît ceilalţi. probabil a fost împiedicat. 10. apoi cel p u ţ i n două zile n-are voie să părăsească c a m e r a . . . eu aproape am ador­ mit. . Otto . . t i m p de o săptămînă. Marianne arbeitet . aber mit einem Düsenflugzeug. dar degeaba. zilnic.a m comunicat totul în scris. . . după aceea va face. în orice caz. aber Pauline arbeitet c) Das Mädchen liest gut. întreabă profesorul. b) Anna arbeitet viel. . eu i-am ajutat lui. ins Theater. . e) Studentul Andrei este foarte silitor. Ich gehe . I) l . b) Mănînc totdeauna cu plăcere fructe. c) Primăvara a venit foarte devreme. din păcate. Mein Bruder kommt . aber heute bleibe ich zu Hause. el va trece fără îndoială exa­ menul. dar în nici u n caz singur. mit einem Flugzeug . d) Ich komme immer spät nach Hause. j) Bolnavul trebuie să mai stea cam trei zile în pat. . Die ältere Schwester liest . . m) El va învăţa desigur această poezie pe dinafară.402 9. aber der Vater kommt e) Mit dem Schnellzug reist man schnell. g) — Karl. eu nu copiez niciodată. i) Ţi-a ajutat Paul la rezolvarea acestei probleme ? — Din contră. k) N u ştiu de ce n-a venit Paul la mine.

sorgen.. mußt . . e) Vin cel mult pentru două zile. . warst doch gestern . 12. E r freut sich auf den Film. daß wir morgen schon um 6 Uhr fahren können. denken. . h a t sich . Completaţi cu adverbul pronominal demonstrativ . .. daß er so früh zurückkam. will nicht . einverstanden. Unser Land ist reich an Erdöl. Die Lehrerin dankt den Schülern für die Blumen. Beethoven wurde durch seine Symphonien berühmt. gewundert. Formulaţi întrebări potrivite la părţile de propoziţie tipărite cursiv : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) E r spricht oft von seiner Arbeit. Der Professor erzählte uns von seinen Forschungen. wie sie den Saal schöner schmücken . a) Du b) E r c) Sie d) Du gehen.EXERCIŢII 403 c) Minerii lucrează cel mai greu dintre toţi muncitorii.. Răspundeţi. d) Cu o astfel de maşină se pot produce cel puţin o sută de bucăţi de becuri pe oră. Der Student dankt dem Freund für das Buch. E r starb an einem Herzschlag. daß wir heute früh angeln unterhalten sich . . E r sprach über das neue Buch. . Diese Wohnung besteht aus drei Zimmern. .:'. folosind cuvintele din paranteză : 13. . . Sie denkt oft an ihre Kindheit. . a) Wovon erzählt uns der Lehrer? (seine Arbeit) b) Womit fährst du zum Bahnhof? (der Autobus) c) Worauf antwortete dein F r e u n d ? (meine Frage) d) Wofür gibt der Professor diesem Studenten eine Zehn ? (seine gute Antwort) e) Worauf bereiten sich die Studenten vor? (die Jahresfeier) f) Womit beginnt die nächste Stunde? (ein Diktat) g) Woran denken Sie jetzt? (unser Ausflug) h) Wozu braucht er das Wörterbuch? (die Übersetzung) i) Woran arbeitet sein Freund? (ein neues Thema) j) Wovon sprechen die Studenten? (die letzte Vorlesung) 14. . e) Sie können. Mein Freund interessiert sich für die deutsche Literatur.

g) Die deutsche Delegation bestand aus vier Mitgliedern. . Completaţi cu adverbele wo. . dar mai tîrziu îl puteţi suna la telefon. Sagen Sie mir. Cînd o văzu pe Inge. . . . . .. 16. . . vreau să-ţi arăt ceva ! h) Du-te înăuntru şi ia-ţi jacheta. . Professor Weber wohnt ? Wo liegt der Kurort. . e răcoare. Ich war auch . Ich weiß nicht. o) Deocamdată îţi p o t lăsa cartea. Sie jetzt kommen? Kennen Sie das Haus. er auch will. . I) Momentan Karl nu este acasă. das Unglück geschehen war. Traduceţi în limba germană : a) Aici sus este foarte frumos. war auch ein Schauspieler. Sie kommen und . eu nu pot să vin sus ! g) Vino înăuntru. . woher: a) b) c) d) e) /) g) h) kann. el a repetat-o mai tîrziu. . wohin. Paul unde a rămas ? Nu-1 vezi acolo jos? b) Nicăieri nu este aşa de frumos ca la munte. Welches ist das Kino. . er gekommen ist. poate că între timp o vei găsi la librărie. . . . . . . i) j) Wie heißt die Stadt. . mîine şi poimîine nu plec de acasă. i) Die Bauern arbeiten . daß die Ernteerträge möglichst hoch sind. . der neue Film läuft ? Nennen Sie mir auch die Buchhandlung. . h) Gestern arbeitete unsere Gruppe im Park. E r kann gehen. k) E u am spus asta mai înainte. . m)Astăzi. . . e) De unde vii şi încotro te duci? f) Vino jos. . . . — E u cred că peste tot în ţara noastră este frumos. . . . este atît de frumos ! j) Prietenul meu a trecut pe lîngă mine fără să mă vadă. . ich das Buch finden Er geht wieder hin. p) Primiţi reviste zilnic? — Nu noi primim reviste numai o dată pe săptămînă: duminica. dar de cele mai multe ori este singur.404 MORFOLOGIA f) Wir warten . 15. d) De sus auzi glasurile copiilor. er alle diese Sachen hat. Sie im Sommer fahren ? Er zeigte mir den Platz. . . . n) Uneori îl văd în parc. daß die Straßenbahn kommt. . . . . . i) Vino afară. . c) E l mergea încoace şi încolo prin grădină. merse repede la ea. Sie gehen.

x) Despre ce a vorbit ieri directorul ? — Nu ştiu despre ce a fost vorba. puteţi înnopta aici. — Şi eu sînt pentru. t) Cam treizeci de ciclişti luau parte la întrecere. Aproape toţi erau ciclişti încercaţi. v) Mai înainte scenele erau luminate cu luminări şi trebuiau cel puţin. u) Da nevoie. o sută de luminări pentru un spectacol. dacă n-ar fi bine să facem dumi­ nică o excursie. z) Da ce vă gîndiţi ? — Mă gîndesc.EXERCIŢII 405 r) S-a aruncat orbeşte în apă. Cine e contra ? — Nimeni nu e contra. Prin aceasta ne vom îmbogăţi cunoştinţele geografice. Din fericire. barca de salvare era aproape. . s) E adîncă apa ? Destul de adîncă şi extrem de rece.

Depen­ denţa cazului de prepoziţie se numeşte recţiunea sau regimul (Rektion) . J 3 De obicei. ci ser­ veşte numai ca element introductiv: a) al atributului (vezi M. — cu acuzativul (vezi J 24) : Dieses Buch ist für ihn. sau aproape numai în urma substantivelor (vezi J 29—31) : Was machen Sie nach dem Unterricht ? Meiner Meinung nach h a t er recht. Es steht außer allem Zweifel. Cîteva prepoziţii pot sta însă atît înaintea cît şi în urma. daß er sehr tüchtig ist. c) al circumstanţialului (vezi M 243. M 246. J 1 b) al complementului (vezi M 220.PREPOZIŢIA (Die Präposition — Das Verhältniswort) Prepoziţia este partea de vorbire neflexibilă care exprimă raporturi sintactice de dependenţă între părţile unei propoziţii. J 2 Prepoziţia nu este o parte de propoziţie de sine stătătoare. prepoziţiile se pun în faţa substantivelor. . Prepoziţiile se construiesc — cu genitivul (vezi J 5) : des schlechten Wetters bleibe ich zu Hause. J 28) Seit einem Jahr lerne ich Deutsch. 156) : Sein Interesse für das Studium der deutschen Sprache ist groß. M 250) . M 248.prepoziţiei (vezi J 5—29). — cu dativul (vezi J 5. ** E r wohnt seit einem J a h r in Bukarest. J 4 Prepoziţiile se construiesc în limba germană cu un anumit caz. M 237 — M 238) : Ich warte auf ihn.

bin in der Bibliothek. zufolge. ausgangs. Uneori prepoziţiile stau şi în faţa unor' . părţi de vorbire invariabile şi în special în faţa adverbelor de loc şi de timp precum şi în faţa unor adjective: E r kommt von oben (rechts. längs. links). . ungeachtet. cînd cu acuzati­ vul {vezi J 27): Ich. eingangs. seitlich. unweit. unfern. namens. innerhalb (vezi J 16). Ich gehe in die Bibliothek. . infolge. vorbe­ haltlich. betreffs. anstelle. . frnf. derseits. bezüglich.PREPOZIŢIA 407 — sau sînt bicazuale. . bei-. zeit. hinsichtlich. rucksichtlich. seitens. kraft.außerhalb. gelegentlich. Prepoziţia zu se foloseşte şi în faţa Ich versuche den Text zu übersetzen. anhand. zusätzlich/zuzüglich.j. oberhalb. seitwärts. diesseits. während. construindu-se cînd cu dativul. anläßlich. infinitivului: RECŢIUNEA PREPOZIŢIILOR (Rektion der Präpositionen) PREPOZIŢII CU GENITIVUL abseits. zuun­ gunsten. zwecks etc. Unele prepoziţii se pot folosi atît cu genitivul cît şi cu dativul (vezi J 11-23): Die Eisenbahn fährt längs des Flusses. E r ist seit gestern (heute) hier. jenseiţs. vermöge. unterhalb. abzüglich. laut (vezi J 18). aufgrund1. einschließlich. inmitten. fwegen/ von-wegen. Verschieben wir den Spaziergang auf morgen. Die Eisenbahn fährt längs dem Fluß.aaslatt. inklu­ sive. um — willen. exklu­ sive. vermittels. behufs.. zugunsten. längsseits. -halb). E r hält das für falsch.statt. unbeschadet. anfangs. ausschließlich. mittels. angesichts. halber (-halben. mangels.

La prepoziţiile compuse um .408 MORFOLOGIA J 6 Observaţii 1* Uneori. Unele prepoziţii cu genitivul apar şi ca E r wohnt abseits des Weges. meinetwegen . Substantivul precedat de prepoziţia ab se foloseşte fără articol : Der Preis versteht sich ab (unserem) I/ager. bei. gemäß. . ob. adverbe: I prep. gegenüber. nächst. binnen. . meinethalben . wegen substantivul se intercalează între ambele elemente ale prepoziţiei: um Ihrer Gesundheit willen . prepoziţia ab se poate folosi (în limbajul uzual) şi cu acuzativul. um . Dacă prepoziţiile halben. . willen şi von . zu. J 7 2. cazul dativ. în general. nebst. întrebuinţată temporal. halb. außer. mitsamt.. mai ales dacă substantivul stă fără articol şi fără atribut. ab cere. mit. zunächst. von Rechts wegen J 9 4. nach. zuwider etc. Dieses Dorf liegt unweit von Bukarest. willen determină un pronume.. J 8 3. de verbul predicativ. samt. I adv. seit. aus. . în funcţie de nivelul stilistic al comunicării. um meinetwillen J 10 PREPOZIŢII CU DATIVUL ab. fern.". wegen. se scriu într-un cuvînt cu pronumele respectiv (vezi F 14). dar şi (<mai puţin literar) : Ab nächste Woche ist er in Bukarest. J 11 PREPOZIŢII CU RECT IU NE VARIABILĂ J 12 La unele prepoziţii recţiunea variază. Entgegen.dativ: Dieses Dorf liegt unweit Bukarests. sau chiar de desinenţa substantivului. Ab nächster Woche ist er in Bukarest. E r stellt immer abseits. von. dank. genitivul după prepoziţii se înlocuieşte prin von -\.

müssen wir so vorgehen. Dacă genitivul -plural este identic cu nominativul se întrebuinţează dativul: Laut Gesetzen. J 18 şi acuzativul plural. die dieses Problem regeln. dank cere numai dativul: Dank seinem Fleiß bestand er die Prüfung mit sehr gutem Erfolg. * J 16 längs se întrebuinţează cu genitivul sau cu dativul: J 17 Längs des Ufers (dem Ufer) standen zahllose Weiden. deşi destul de frecventă. J 15 Recţiunea cu genitivul. altfel se construieşte cu dativul (adesea cu prepoziţia von) : Innerhalb Innerhalb eines Monates wird er bestimmt gesund. în general. Dacă prepoziţia este urmată de un substantiv la singular. laut Rundschreiben.PREPOZIŢIA 409 außer cere în general dativul: Außer ihm fehlte niemand. J 14 Genitivul se foloseşte numai în limbajul poetic : Sie werden binnen zweier Wochen von mir hören. J 13 După verbele de mişcare se poate folosi însă şi acuzativul : Ich geriet ganz außer mir. dacă desinenţa substantivului per­ mite recunoaşterea cazului. entlang [vezi J 26) innerhalb. J 19 . nu este corectă şi trebuie evitată. neînsoţit de mittels cere genitivul: Mittels eines gelungenen Versuches konnte er die Richtigkeit seiner Behauptung beweisen. binnen cere în general dativul: -Binnen einem Monat erhalten Sie das Buch. laut Befehl. (von) drei Tagen ist er wieder gesund. substantivul rămîne nedeclinat. sau Ich geriet ganz außer mich. Sie befanden sich außer Hauses. laut cere. Genitivul a p a r e numai în anumite expresii: Er reiste außer Landes. articol sau atribut. Laut Gesetz . se foloseşte cu genitivul. genitivul: Laut dieses Gesetzes dürfen wir nicht anders vorgehen.

de obicei . . trotz alledem J 21 während cere genitivul : Während des Urlaubs will ich von diesen Dingen nichts wissen. Se foloseşte. J 20 trotz cere cazul genitiv. (Pentru contopirea prepoziţiei wegen cu pronumele personal vezil? 14). b) Dacă Substantivul neînsoţit de articol sau atribut adjectival este tare şi la plural (genitivul plural fiind identic cu nominativul şi acuzativul plural) : Wegen Briefen. neînsoţit de articol sau atri­ but. Dativul se mai foloseşte în währenddem. . zugunsten şi zuungunsten se folosesc. trotz allem. substantivul rămîne nedeclinat: Wir verständigten sie mittels Telegramm. . însă. Cazul dativ se foloseşte totdeauna în: trotzdem. Mai puţin literar : Trotz dem schlechten Wetter . blieb er noch im Büro.410 MORFOLOGIA Dacă este urmat de un substantiv la singular. în limbajul uzual se foloseşte însă frecvent cu dativul: Trotz des schlechten Wetters ging ich spazieren. nicidecum la întrebarea wie lange? J 22 wegen cere cazul genitiv : Wegen des schlechten Wetters blieben wir zu Hause. dativul: a) dacă substantivul este precedat de un alt substantiv la genitiv cu desinenţa -(e)s: Wegen Pauls Mißerfolg war ich sehr enttäuscht. Cu während se poate răspunde numai la întrebarea wann ?. J 23 Prepoziţiile zufolge. die er beantworten mußte. Se foloseşte însă dativul dacă substantivul este la plural nearticulat şi de declinare tare (avînd genitivul plural identic cu nominativul şi acu­ zativul plural) : Während vier Jahren arbeitete er in einer Fabrik. . Insă : Wegen des Mißerfolgs meines Freundes .

adesea însă. pC—- . 2. dativul a) cînd verbul conjugat exprimă o stare sau acţiune pe loc. über. dacă sînt urmate de substantiv : zufolge seines Wunsches (da zugunsten seines Freundes şi zufolge seinem Wunsch) b) cu dativul. PREPOZIŢIILE CU DATIVUL ŞI ACUZATIVUL j 27 an. considerat adverb. Bis nächsten Monat muß die Arbeit fertig sein. J25 însă : E r begleitete mich bis zur Post. cazul substantivului fiind determinat de prepoziţia respectivă şi nu de bis. zwischen Prepoziţiile acestea cer 1. prepoziţia entlang cere dativul: Wir gingen entlang dem Fluß spazieren. unter. neben. fără indicarea direcţiei (care se desfăşoară tot timpul în acelaşi loc).PREPOZIŢIA 411 a) cu genitivul. auf. vor. Prepoziţia bis folosită singură cere acuzativul. ori o miş­ care. hinterem. dacă sînt precedate de substantiv: seinem Wunsch zufolge seinem Freund zugunsten PREPOZIŢII bis durch entlang für gegen CU ACUZATIVUL ohne per sonder um wider X J 24 Observaţii 1. Prepoziţia entlang se pune de cele mai multe ori în urma substantivului : Wir gingen den Fluß entlang. J 26 Pusă în faţa substantivului. ea se întrebuinţează în legătură cu o altă prepoziţie.

Wann ? In einem Monat fahre ich ans Meer. unde?). Observaţie Prepoziţiile auf şi über se întrebuinţează de regulă cu acuzativ dacă ntroduc complemente prepoziţionale {vezi M 220). E r setzte sich neben mich. Setzen Sie sich zwischen mich und sie. Ich legte den Brief unter das Buch. Vor einem Monat war ich bei ihm.begleitete mich bis vor das Kino. der Tribüne vorbei.412 MORFOLOGIA J 28 î n t r e b a r e a : w o ? (unde?) b) cînd stau în faţa unui circumstanţial de timp care răspunde la între­ barea wann? (cînd?) 2. Das Kind stellt hinter der Tür. Am nächsten Dienstag fahre ich ins Gebirge. acuzativul cînd verbul conjugat exprimă o mişcare. POZIŢIA PREPOZIŢIILOR J 29 Majoritatea prepoziţiilor precedă partea de propoziţie cu care se con­ struiesc : . î n t r e b a r e a : wohin? (încotro?. Er geht an den Strand. Wo ? Wohin ? Er ist am Strand. Der Brief liegt unter dem Buch. Über dem Bett hängt ein Bild. Ich gehe in die Stadt. den Bahnhof. E r sitzt zwischen mir und ihr. o deplasare. cu indicarea direc­ ţiei. EÄ. Wir trafen uns Vor dem Kino. E r geht neben mir. Das Buch liegt auî dem Tisch.ins *zur -auf an Stadion. Das Kind läuft hinter die Tür. Ich hänge ein Bild über das Bett. Post. Ich bin in der Stadt. Wir gehen < . Ich lege das Buch auî den Tisch.

zufolge dem Befehl zufolge — zufolge seines Befehls SENSURILE PREPOZIŢIILOR1 ab — dativ (rar. local — punct de plecare în spaţiu cazul: dativ . J 32 . întrebarea: von wo ab? = traducerea de la ab unserem Betrieb 1 î n capitolul acesta se tratează prepoziţii cu mai multe sensuri şi. unele prepoziţii pot sta şi în urma sau chiar aproape în urma părţii de propoziţie cu care se construiesc. atunci stă în urma lui: E r benahm sich mir gegenüber sehr liebenswürdig. Atît în faţa cît şi în urma acesteia stau prepoziţiile: entgegen entgegen dem Bericht = dem Bericht entgegen numai J 30 gemäß gemäß seinem Wunsch = seinem Wunsch gemäß nach (cu sensul de gemäß = conform) nach dem Gesetz = dem Gesetz nach ungeaehtet ungeachtet des schlechten Wetters = des schlechten Wetters ungeachtet wegen wegen des schlechten Wetters = des schlechten Wetters wegen î n special după cuvîntul entlang {vezi J 26) : gegenüber determinat stau prepoziţiile: J 31 das Ufer entlang = entlang dem Ufer dem Park gegenüber — gegenüber dem Park Dacă prepoziţia gegenüber determină un pronume. acuzativ) {vezi J 12) ab se întrebuinţează în special în limbajul comercial şi administrativ . sens: 1. dacă au altă întrebuinţare decît corespondentele lor din limba română. în special.PREPOZIŢIA 413 Totuşi.

. întrebarea : wo? traducerea : la. (b) ocupaţia unei persoane în cadrul unei instituţii : cazul: dativ. sau cu o suprafaţă orizontală suprapusă. în Ich hänge das Bild an die Wand. local a) Verbul conjugat exprimă p stare sau o acţiune pe loc ori o mişcare. o deplasare. an nu se traduce. b) Verbul conjugat exprimă o mişcare. Ich gehe an den Strand. cazul: acuzativ . pe. întrebarea : wohin ? traducerea : la. întrebarea : ab wann ? traducerea: de la. temporal — punct de plecare în timp cazul: dativ. Das Bild hängt an der W a n d . precizare putul sau sfîrşitul unei perioade. Die Lampe hängt an der Decke. 2. 1 a ) . cu u n obiect aşezat vertical. cazul: dativ . începînd cu ab erstem (ersten) Februar J 33 an / \ dativ acuzativ sens: 1. de pe Ich. pe Friedrich Schiller war Professor an der Jenaer Universität. — contactul cu o suprafaţă verticală ori cu un obiect aşezat verti­ cal sau cu o suprafaţă orizontală suprapusă. privind înce­ b) părţile zilei: cazul: dativ. întrebarea : wann ? traducerea : la E r ist am 20. cazul: dativ. Excepţii in der Früh. cu indicarea direc­ ţiei. stehe am Fenster (an der Tür). Abend) war ich in der Bibliothek.414 MORFOLOGIA 2. in der Nacht. momentul acţiunii. temporal a) data calendaristică. întrebarea: wann?. fără indicarea direcţiei: (a) contactul cu suprafaţă verticală ori. de. î n t r e b a r e a : wo? t r a d u c e r e a : la. în limbajul uzual şi cazul acuzativ. April geboren. Am Vormittag (Nachmittag. Am Ende (Anfang) des Monats war ich fertig. al cărei rezultat este caracterizat la pct.

Bier auf Wein. Auf diesem Gebiet ist sie sehr bewandert. (Proverb) . b) Verbul conjugat exprimă o mişcare. întrebarea : wie ? traducerea : în. 4. 4. modal cazul: acuzativ . pentru Ich fahre auf einen Monat ins Gebirge. la. întrebarea : wo ? traducerea : pe.PREPOZIŢIA 415 Observaţie an (die) este adverb. cazul: acuzativ . adjective şi participii (vezi T 4-5). fără indicarea direcţiei: — situarea pe un plan orizontal (sens propriu sau figurat) : cazul: dativ. o deplasare. das laß sein. succesiunea (cu substantivul repetat) cazul: acuzativ . 3. E r empfing uns aufs freundlichste. an apare în expresii : an Bord. la Wie sagt man das auf deutsch ? Auf diese Weise m u ß geantwortet werden. întrebarea: wohin? traducerea: pe. das r a t ' ich d i r . local a) verbul conjugat exprimă o stare sau o acţiune pe loc. la Ich lege das Buch auf den Tisch. an este cerut şi de verbe {vezi S 31—33). exprimă o aproximaţie şi nu influenţează cazul substantivului care urmează: Das ist ein Dorf mit an die 600 Einwohnern. perioada. 2. ori o mişcare. a u l / dativ \ acuzativ sens : 1. cu indicarea direcţiei: — contactul cu un plan orizontal (sens propriu sau figurat) : cazul: acuzativ. an Ort und Stelle etc. în Das Buch liegt auf dem Tisch. traducerea : după Wein auf Bier. 3. temporal — durata. E r legt großen Wert auf Ihre Meinung. întrebarea : auf wie lange ? traducerea : pe.

. auf keinen F a l l . 5. întrebările : woher ?. materia întrebarea : woraus ? traducerea : din Dieses Kleid ist aus echter Seide. (H. J37 Observaţie Aus poate să fie întrebuinţat şi ca adverb. local — desprinderea din interiorul unui spaţiu sau al unui obiect. 4. auf apare în multe construcţii fixe : auf Wiedersehen . timpul şi m o d u l : Alle Studenten bis auf einen haben die Prüfung bestanden. î n cazul acesta exprimă sfîrşitul unei acţiuni sau al unei stări: Um 13 Uhr ist der Unterricht aus. Prepoziţia auf se construieşte şi cu bis pentru a exprima limita unei extensiuni în ce priveşte spaţiul. întrebarea : aus welcher Zeit ? traducerea : din Ein Märchen aus alten Zeiten. woraus ? traducerea : din Er kommt aus dem Park. pe lîngă verbul sein. cauza sau urmarea întrebarea : warum ? traducerea : din Er h a t es aus Überzeugung getan. auf gut Glück . temporal — punctul de plecare în timp. auf dem laufenden halten. auf Schritt und T r i t t . woraus ? traducerea : din Das war ein Zitat aus der „Lorelei". aufs Geratewohl J 35 6. Heine) 3.416 MORFOLOGIA 5. J 36 aus — dativ sens: 1. . în special. . provenienţa întrebările : woher ?. Prepoziţia auf este cerută şi de verbe {vezi S 35 —S 37). de adjec­ tive şi participii [vezi T 6—T 8). Trinke nicht aus der Flasche ! 2.

27 —' Gramatica practică a limbii germane J 39 . întrebările: bei wem?. temporal durata. 2. simultaneitatea. Wir kommen bei Tage an. activitatea întrebarea : wobei ? traducerea : la E r ist beim Frühstück. bei weitem 5. este asemănător ca sens cu trotz. bei meiner Ehre . bei all. J %& b) apropierea în spaţiu. Observaţie Bei este folosit uneori cu all. cu Bei gutem Wetter gehe ich gern spazieren. bei este cerut şi de verbe {vezi S 38). Ich habe dieses Zitat bei Goethe gefunden. vecinătatea. perioada.PREPOZIŢIA 417 bei — dativ sens: 1. în timpul. bei meinem E i n t r i t t . 4. bei schönem W e t t e r . în timp de. bei jeder Gelegenheit. întrebarea : wo ? traducerea: Ungă Buftea liegt bei Bukarest. bei guter Laune . wo? traducerea: la Ich war bei einem Freund. E r arbeitet bei Tag und bei N a c h t . Bei dieser Gelegenheit habe ich es erfahren. întrebarea: wann ? traducerea : pe. are deci sens concesiv: Bei all seiner Mühe konnte er es nicht schaffen. local a) prezenţa la o persoană (sens propriu sau figurat) . local străbaterea unui spaţiu (sens propriu sau figurat). Sie sitzt immer bei den Büchern. Sie ist bei der Arbeit. 3. adjective şi participii {vezi T 8) • durcb — acuzativ sens: 1. bei apare şi în construcţii fixe: beim besten Willen.

durch Not und Gefahr gehen. 4. einen Strich durch die Rechnimg machen . succesiunea (se repetă substantivul de care este legat) (vezi J 48). destinaţia întrebarea : für wen ?. J 4© für — acuzativ sens : 1. sah sie durchs Fenster. uneori nu se traduce. agentul. de-a rîndul. de obicei apare sub forma hindurch'} se pune după substantiv. wodurch ? traducerea : prin Wir machten einen Spaziergang durch die Stadt. Ich. temporal întrebările: für wie lange ? traducerea: pentru E r k a m für einen Monat zu uns. wofür ? traducerea: pentru Partei und Regierung sorgen für die Werktätigen. J a h r e hindurch widmete er sich dieser Arbeit. . instrumentul. 2. de exemplu: durch Mark und Bein.' o perioadă. Wir kämpfen für den Frieden. 3. 4. apare deseori în construcţii fixe. Volk für seine Freiheit und 3. valoarea întrebarea: für wieviel? traducerea: de I c h habe Bücher für 100 Lei gekauft. Viele Jahrhunderte hindurch kämpfte das rumänische Unabhängigkeit. mijlocul. 2. durchs Examen fallen. Diese zwei Stadtviertel werden durch eine neue Trolleybuslinie verbunden. E r fehlte die ganze Woche hindurch ( = durch). Durch angestrengte A r b e i t h a t er sein Ziel erreicht. wodurch? traducerea: prin Ich schicke dir den Brief durch einen Freund.413 MORFOLOGIA întrebările : wo ?. temporal . cauza întrebările: durch wen?. întrebarea : wie ? traducerea : cu Ich habe den Brief Wort für Wort gelesen. durch die Nase sprechen. întrebarea: wie lange ? traducerea: de-a lungul.

local opoziţia (sens propriu sau figurat) . r Andrei tauscht Briefmarken gegen Schallplatten. 3. comparaţia. aproximaţia (pe lîngă un numeral). für este cerut şi de verbe (vezi S 41).PREPOZIŢIA 419 5. Gegen den Tod ist kein K r a u t gewachsen. obiectul unui schimb (sens asemănător cu für). 5. întrebările : gegen wen ?.. traducerea: circa. traducerea: la. în schimbul Ich habe ihm Geld gegen Quittung gegeben. faţă de Wir wetteten fünf gegen eins. 6. substantivului determinat: gegen die Karpaten hin 2. temporal întrebarea : wann ? traducerea : spre. wofür ? traducerea : pentru. gegen — acuzativ sens: u. . pus în urma . 6. proporţia. ' . E r wollte gegen den Strom schwimmen. wogegen ? traducerea : contra Wir sind gegen den Krieg. adjective şi participii (vezi T 9). 4. către Ich war gegen Abend bei ihm. traducerea: contra. aproximativ E s waren gegen zehn Personen anwesend. gegen este cerut şi de verbe (vezi S 42). atitudinea întrebările: gegen wen ?. J 41 Uneori. für poate avea şi sensul de gegen ( = contra) : Sind diese Tabletten für Kopfschmerzen? 7. wogegen ? traducerea : faţă de E r war immer nett gegen mich. Was ist ein Segelflugzeug gegen ein Düsenflugzeug ? 7. obiectul unui schimb "'• • întrebările : für wen ?.-a • > 1. prepoziţia gegen este întărită prin adverbul hin. . adjective si participii (vezi T 10). in locul Ich gehe für dich auf die Post. .

cazul acuzativ. întrebarea : wo ? traducerea : în Das Heft liegt in der Mappe. cazul dativ. întrebarea : wann ? traducerea: în In dieser Minute h a t er es mir gesagt. o deplasare. im besonderen. Jahr dacă sînt precedate de articol sau pronume: cazul dativ . . temporal a) momentul viitor : cazul dativ . dacă denumirea respectivă este precedată de articol (vezi J 45. im einzelnen. b) o perioadă: cazul dativ . in este cerut şi de verbe (vezi S 44—47). 1): E r fährt in die Deutsche Demokratische Republik (in die Schweiz in die Türkei. • (a) spre interiorul unui obiect sau al unui spaţiu: Ich lege das Heft in die Mappe. 4. întrebarea: wann ? traducerea: în Ich war in den Ferien auf dem Land. întrebarea: wo ? traducerea: în Stehen Sie mir nicht im Ivicht. sich ins Fäustchen lachen in Kraft 5. Woche. întrebarea: w>hin ? traducerea: în. Ich gehe in die Stadt (in den Film. in die Wege leiten. Nacht. local a) verbul conjugat exprimă o stare sau o acţiune pe loc sau o mişcare. im Banat). Ich verbrachte meine Ferien in Siebenbürgen (in der Moldau. E r ist in der Stadt. c) în faţa substantivelor: Minute. Stunde. fără indicarea direcţiei. in apare şi în anumite construcţii fixe ca: im großen und ganzen. modal — cazul dativ . întrebarea : wann ? traducerea : peste Ich rufe in zehn Minuten wieder an. o regiune. Wir leben in Rumänien. la 2. in die Moldau). adjective şi participii.420 MORFOLOGIA J 42 / dativ in< \ acuzativ sens : 1. cu indicarea direcţiei.. E r ist im J a h r e 1950 geboren. b) verbul conjugat exprimă o mişcare. (b) spre o ţară. Monat. 3. ins Konzert). sich im klaren sein. t r e t e n .

în termen de E s war nicht leicht.) Observaţii 1. prin prepoziţii simple: potrivit cu = gemäß conform cu = laut. temporal întrebarea: wann ? traducerea: în cursul. — Der Preis ist um 5 % gefallen. de multe ori. Nu se traduce prin cu după unele adjective. d) conţinutul: ţin pahar cu apă — ein Glas Wasser e) o creştere sau descreştere. J 43 2. local întrebarea: wo ? traducerea: înăuntrul. diese Arbeit innerhalb eines Monats zu beenden. o diferenţă: Preţul a scăzut cu 5 % . 2. = Wochenlang kam er nicht zu mir. c) asemănarea: Seamănă cu mama lui. în interiorul Das geschah innerhalb meiner Wohnung. = E r ähnelt seiner Mutter. prepoziţiei cu din limba română.PREPOZIŢIA 421 innerhalb — genitiv sens: 1. = Sie ist um zwei J a h r e älter als ihr Bruder. E a este cu doi ani mai în vîrstă decît fratele ei. Locuţiunile prepoziţionale formate cu prepoziţia cu se traduc în limba germană. în timp. Prepoziţia cu nu se traduce în germană prin mit cînd introduce părţi de propoziţie care exprimă: a) succesiunea: an ca an = J a h r für Jahr b) durata: Nu venea cu săptămînMe la mine. gemäß cu tot = trotz . (Sînt mulţumit de aa-st elev. mit — dativ J 44 Prepoziţia mit corespunde. ca zufrieden: Ich bin mit diesem Schüler zufrieden. în majoritatea cazurilor.

. peste E r rief mich nach zehn Minuten wieder an. E r k a m nach seinem Freund. întrebarea : wohin ? traducerea: spre J. 2. r. " •" . . 30) ist er schuldig. . J 45 '&& nach — dativ sens: .. întrebările: nach wem?. wonach ? traducerea •: după Das ist eine Reproduktion nach Grigorescu. . • 3. . ^ întrebarea: wohin ? traducerea: în. întrebarea : wann ? traducerea : după. /oca/ a) direcţia spre o ţară. . temporal momentul w urma căruia se^ petrece o acţiune.înaintea numelor de localităţi. S 48—49)... ' : rifţxo . în urma Bitte nach Ihnen. spre un spaţiu. . modelul . întrebarea: wonach ? traducerea : după. dacă denumirea geografică respectivă nu este precedată de articol {vezi J 42... /«..422 MORFOLOGIA •. . .•:•• " 3. 1).: . adjective şi participii {vezi T 11).. regiune.. ••••••• Die Fenster meines Zimmers gehen nach Süden. în conformitate cu Nach dem Gesetz (sau: Dem Gesetze nach. . .. . Meiner Meinung nach haben Sie recht... localitate. substantivele compuse din limba germană se redau in limba română prin elementele respective simple. 5. vezi J .. wonach? traducerea: după.. i . . înaintea numelor de ţară sau de regiune. . Uneori. 4. succesiunea întrebările: nach wem?. . b) direcţia spre un punct cardinal. conform. conformitatea . . legate între ele prin cu: Milchkaffee = cafea cu lapte mit este cerut şi de verbe {vezi S 1-2.. E r zeichnet nach der Natur. 1. Prepoziţia nach indică direcţia şi în expresia nach Haus{e) (acasă). f Ich fahre nach Ungarn* E r fährt nach Moskau.. .

PREPOZIŢIA 423 6. cazul acuzativ . S 50—51) şi adjective (vezi T 12). a unei ape etc.J:cazul dativ . • o durată în legătură cu o acţiune sau o stare care începe într-un mo­ ment din trecut şi durează pînă în prezent. Trebuie să fim atenţi să nu confundăm pe seit cu von (vezi J 50) sau cu vor (vezi J 51). fără contact cu acesta. /dativ über< t. peste Ich hänge ein Bild über das Bett. fără contact cu acesta. 16). Seit gestern ist er hier. nach este cerut şi de verbe {vezi S 13. ' seit — dativ sens: temporal .J 47 b) verbul conjugat exprimă o mişcare. o deplasare. întrebarea : wohin ? traducerea : peste. întrebarea : wohin ? traducerea : deasupra. J 46 Observaţie •_•>'•'•••'•••. local : ş-i?: a) verbul conjugat exprimă o stare sau o acţiune pe loc ori omişcare. '•-' T . indicarea unei rute etc. întrebarea: woP traducerea: deasupra.. - (b) traversarea unei străzi. prin. fără indicarea direcţiei: deasupra unui obiect/în mod obişnuit. : . întrebarea: seit wann? traducerea: de. 1. . ^ •*•'• Wir gingen über den Kogălniceanu-Platz. Seit poate fi şi conjuncţie (vezi K. \ acuzativ sens : 1. -. Er ging über die Straße. din Ich lerne seit einem J a h r Deutsch. cazul acuzativ . / . uneori prepoziţia nu se traduce. (a) o acţiune petrecută deasupra unui obiect. Seit jenen Tagen waren sie gute Freunde. peste • ' Ein Bild hängt über dem Bett. 2. Ich fahre nach Vatra-Dornei über Iaşi. ." '• • * • .

Prepoziţia über este cerută şi de verbe {vezi S 14. 3.424 MORFOLOGIA 2. sitzen um den Tisch. întrebările : über wen ?. în legătură cu E r komponierte ein l i e d über die Freiheitskämpfer. întrebările: wie lange?. cu privire la. de-a lungul. temporal a) durata. referirea. adjec­ S tive şi participii (vezi T 13). Der Fluß tritt über die Ufer. wohin?. Über 200 Personen waren anwesend. hindurch Cazul acuzativ. temporal întrebările : wann ?. um întărit prin herum indică ora aproximativă. Ich habe die Nacht liber gelernt. mativ E s war um Mitternacht herum. F r war um 5 Uhr hier. privind. wie hoch? traduce• rea: peste Der Vortrag dauerte über zwei Stunden. V 52—54). Auseinandersetzungen rund um dieses Problem dauerten stundenlang. întrebarea: wie lange? traducerea: peste. aproxi­ . Annahme eines Beschlusses über die Förderung der Ideale des Friedens und der Freiheit in den Reihen der J u g e n d . J 48 um — acuzativ sens: 1. local o stare sau o mişcare în jurul unei persoane sau a unui obiect (sens concret sau figurat) întrebările: wo?. depăşirea cazul acuzativ. 5. worum? traducerea: în jurul Wir Wir Wir Die stehen um ihn. um wieviel Uhr ? traducerea: în jurul. Dieser Berg ist über 2000 m hoch. tot (uneori nu se traduce). . setzen uns um den Tisch. 4. 2. asemănător ca sens cu durch. worüber ? traducerea : despre. . wie viele ?. întrebările: wann ?. relaţia cazul acuzativ . um wen?. um wieviel Uhr ? traducerea: la ora exactă.

a face să piardă: I c h k a m um meinen Füller. în cazul acesta are sens cauzal.PREPOZIŢIA 425 3. cazul dativ. E r brachte ihn um sein Geld. weshalb?. pentru E r t a t es um der Ruhe willen 9. 4. wozu? traducerea: pentru E s war ein Streit um nichts und wieder nichts. local a) verbul conjugat exprimă o stare sau o acţiune pe loc. întrebarea: um wieviel? traducerea: cu. cazul dativ . worum ? Verbul -f ##* se traduce. fără indicarea direcţiei: (a) în spaţiul situat dedesubtul unui obiect. weswegen?. de obicei: a pierde. adjective sau par­ ticipii (vezi T 14). J 49 \ acuzativ sens: 1. succesiunea traducerea : după.. 7. (b) între mai multe persoane sau lucruri. ori o mişcare. / dativ unter < . întrebarea: wo ? traducerea: sub. 8. 6. valoarea întrebarea : um wieviel ? traducerea: de Ich kaufte Bücher um 200 I<ei. Du mußt das Heft unter den Büchern suchen. pierderea întrebările: um wen ?. . şi J a h r um J a h r verging. E r k a m um das Wörterbuch. E r ist um zwei J a h r e älter als sein Bruder 5. um poate fî întărit prin willen. printre Wir saßen unter den Zuschauern. cauza. întrebarea : warum ? traducerea : de dragul. Der Teppich liegt unter dem Tisch. um este cerut şi de verbe (vezi S 15. diferenţa (pe lingă adjective la gradul comparativ). întrebarea: wo ? traducerea : între. scopul întrebările: warum?. S 55—56).

cu indicarea direcţiei. von wem? traducerea: de la. Der wissenschaftliche Zirkel steht unter der Leitung eines Kollegen. întrebarea : wohin ? traducerea : printre Wir setzten uns unter die Zuschauer. (a) în spaţiul situat dedesubtul unui obiect. (b) între mai multe persoane sau lucruri. Kinder unter 14 Jahren dürfen diesen Film nicht sehen. subordonarea cazul: dativ . Ich gebe Ihnen das Buch nur unter der Bedingung.' 2. traducerea : sub Das Thermometer sank auf vier Grad unter Null. inferioritatea numerică. cazul: dativ . din' /von einem Freund. o deplasare. întrebarea : wann ? traducerea : sub Unter der Herrschaft Alexander Ion Cuzas fand die Vereinigung unserer statt. Wasser ist das gesündeste unter allen Getränken ( . 1. sub.. întrebarea: wie ? traducerea: CM. Seine Arbeit ist unter aller Kritik. între. daß Sie es mir bald zurückbringen. între (vezi J 53). relaţia de reciprocitate cazul: dativ. întrebarea : wohin ? traducerea : sub Wir legen den Teppich unter den Tisch. cazul: acuzativ . Ich möchte mit Ihnen unter vier Augen sprechen. • -. . aller Getränke). 5. Prepoziţia unter înlocuieşte uneori genitivul partitiv. . Ich komme \ \ von Bukarest. Unter zwei Übeln muß das kleinere gewählt werden.. local mişcarea dintr-un loc într-o anumită direcţie. durată.. .. Unter den Geschwistern gab es nie Mißverständnisse. 4. J 50 von — dativ sens: . . . Du m u ß t das Heft unter die Bücher gelegt haben. . Fürstentümer 3. temporal epocă istorică. întrebările: woher?. modal cazul: dativ . cazul: acuzativ . traducerea: printre. .426 MORFOLOGIA b) verbul conjugat exprimă o mişcare. •< "• ... .

>.T..: a) de un obiect întrebările: von wo?. woher?.. c) vîrsta întrebarea: in welchem Alter >'traducerea': de Goethe ist im Altes: von. auf wann ? traducerea: de la . Mai Urlaub. bis wann?. de localitate. . . traducerea: din Die Gemäldegalerie von Dresden (Dresdens' Gemäldegalerie) ist weltberühmt..... temporal . de E s folgt eine Pause von zehn Minuten.. >. . deseori marcate prin bis zu sau auf. .. ziehe fünf von zehn ab. . exprimă o parte dintr-un tot..PREPOZIŢIA 427 2 . E r ist einer von den besten Studenten (einer der besten Studenten). dacă atributul substantival este un nume de ţară. a) precizarea unei date.... Ich mußte von heute auf morgen wegfahren...... desprinderea '. 5. 6. Ich h a t t e vom 11. . . pe.::-\. April.. . de . pentru a exprima sfîrşitul şi prin an pentru a indica începutul perioadei respective.. a) traducerea: dintre b) traducerea : din E r aß von der Speise. 4. pînă la. atributul substantival denumeşte • autorul unei opere. întrebările: von wann .\ _. von wie lange? von wann an? von wann . sau de instituţie . b) dintr-o cantitate ::i •• '-:•'•• întrebarea: von Wieviel ? traducerea : din Ich. a. .. întrebarea: vom wievielten ? traducerea: de la. April bis zum 11.. în locul genitivului.::. Von heute an habe ich Urlaub. de ~D<: Biief ist vom 20. .:. 1 ' 3..¥ . 83 J a h r e n gestorben. din. traducerea: de pe I m Herbst fallen die Blätter von den Bäumen. . b) o perioadă de timp între două momente cunoscute.. traducerea: prin genitiv : Der Abendstern von Eminescu ( = Eminescus „Abendstern") ist eines der schönsten Gedichte der rumänischen Literatur..

înainte (de) Vor einem J a h r war er in Bukarest. adjective şi participii. Prepoziţia vor se mai întrebuinţează pe lîngă verbe {vezi S 17. local •. von se întrebuinţează în construcţiile pasive traducerea: de E r wird morgen vom Lehrer geprüft. S 59 -—60). temporal — numai cu dativul momentul întrebarea: wann ? traducerea : în urmă cu. Vor dem Essen war ich im Kaufhaus. von este cerut şi de verbe {vezi S 16 * S 26). b) verbul conjugat exprimă o mişcare. ori o mişcare. întrebarea. wohin? traducerea: în faţa E r stellte sich vor das Fenster. cu indicarea direc­ ţiei. adjective sau participii. o deplasare. 7. 2. S 27.* J 51 a) verbul conjugat exprimă o stare sau o acţiune pe loc. 4. cazul: dativ . 3. weshalb?. 8. întrebarea : wo ? traducerea : în faţa E r steht vor uns. fără indicarea direcţiei (sens propriu sau figurat) : — poziţia în faţă unei persoane sau a unui obiect. E r steht mir noch vor Augen. Ich werde vor dem 16. acuzativ. April übersiedeln.428 MORFOLOGIA — dacă atributul substantival stă la plural şi are un caracter general traducerea: prin genitiv Das sind Arbeiten von Studenten. cazul. . cauzal întrebările: warum?. weswegen? traducerea: de Sein Gesicht strahlte vor Freude. / dativ vorC \ acuzativ sens: 1. E r steht vor dem Fenster.

E r gellt zum Bahnhof. prepoziţia zu se foloseşte şi în expresia Haus(e). raportul. de obicei. zu welchem Zweck? traducerea: spre. proporţia întrebarea: wie? traducerea: la Nach der ersten Halbzeit stand das Spiel 2 zu 3. întrebările: zu wem ?.PREPOZIŢIA 429 zu — dativ sens: 1. distribuţia (pe lîngă numerale) traducerea: cîte Wir saßen zu zweit in der Bank. wohin ? traducerea: la Ich gelie zu einem Freund. 3. E s war zur Zeit der Vereinigung unserer Fürstentümer. pe E r kam zur rechten Zeit. E r h a t es zu Ihrem Besten getan. Sie werden uns zum Wochenende besuchen. 5. pentru Ich sage es Ihnen zu Ihrer Beruhigung. 4. la. b) o stare sau o acţiune pe loc. local a) mişcarea într-o anumită direcţie. temporal. 2. J 52 Observaţie Prepoziţia zu nu poate servi la indicarea direcţiei dacă ea este urmată de numiri geografice {vezi J 42 şi J 45). zu Pentru indicarea locului. scopul întrebările: wozu?. întrebarea : wo ? traducerea : la. în î n această accepţiune zu se foloseşte mai rar: Heinrich Heine ist zu Düsseldorf geboren. momentul este precizat întrebarea : wann ? traducerea : la. •• • .

cazul: dativ . reciprocitatea cazul: dativ: traducerea: între. aproximaţia. întrebarea : wann ? traducerea : între Zwischen dem 14. traducerea: între Ich gehe zwischen 6 und 7 zu ihm. adjective sau participii (vezi T 15). fără indicarea direcţiei. E r setzte sich zwischen mich und meinen Freund. printre Zwischen mir und meinem Bruder gab es nie das kleinste Mißverständnisi >:••'/'• '•'--'• .430 MORFOLOGIA 6. S '28. 2. Sie muß zwischen 20 und 30 sein. S-29. local a) verbul conjugat exprimă o stare sau o acţiune pe loc ori o mişcare. o deplasare. August habe ich Urlaub. cazul: dativ. Cazul: acuzativ: întrebarea : wohin ? traducerea : între. în faţa numeralelor adverbiale traducerea : pentru zum erstenmal 7. S 61—62). 4. Prepoziţia zu este cerută şi de verbe (vezi S 18. întrebarea : wo ? traducerea : între I m Kino saß ich. 3. J 53 b) verbul conjugat exprimă o mişcare. / dativ zwischen \ \ acuzativ sens: 1. poziţia între două sau mai multe persoane sau obiecte. temporal intervalul de timp în care se petrece o acţiune. în cazul acesta zwischen este urmat de numerale. Das Radiotischchen steht zwischen dem Bett und dem Schrank. cu indicarea di­ recţiei sau mişcarea spre interiorul unui spaţiu situat între două sau mai multe persoane sau obiecte. Juli und dem 10. zwischen meinem Bruder und meiner Schwester.

statt şi cu desinenţele corespunzătoare: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) . deiner Gesundheit . are sens colectiv. ist eine schöne Schutzhütte.gingen wir ins Theater.... kehrte er um. der Ferien trieben wir viel Sport. Unter meinen Freunden entstand ein Heiner Streit. des Dorf... Deci: Zwischen meinen Freunden entstand ein kleiner Streit. inmitten.. eines schönen Gartens stand ein schönes Haus. lîngă care stă. EXERCIŢII IV Completaţi cu una din prepoziţiile angesichts. . (der Fluß) c) Wegen . infolge.. . meiner Schwester wird mein Bruder kommen... um . . jenseits.. Completaţi cu substantivele din paranteză. des stark.. . willen. a) Ungeachtet . .. . .mußten wir in einem Dorfe übernachten. .. respecttnd cazul cerut de prepoziţii: 2../ EXERCIŢII 433 Observaţie Pentru exprimarea reciprocităţii se întrebuinţează şi prepoziţia unter (vezi J 49/4). dar unter se poate întrebuinţa numai dacă substantivul. .des Arztes) b) Diesseits . . n ä h r e n d . . eines Unfalls verspätete er sich.. . . rauchte der Patient. (der Rat . . der Dîmboviţa liegt ein klein. trotz. dieser Beweise konnte er nicht länger leugnen. wegen.. . Zwischen (şi nu unter) meinem Freund und meiner Freundin entstand ein kleiner Streit.Regen... eines Motorschaden. relaţia cazul: dativ.Dorf. (das schlechte Wetter) .stand eine alte Mühle. .. mußt du dich mehr schonen. oberhalb. în timp ce zwischen poate fi folosit şi dacă fiecare dintre substantive este luat în parte. traducerea : între Der Altersunterschied zwischen mir und meinem Mann ist nickt groß. der F a h r t unterhielten wir uns und erzählten lustige Geschichten. . . .. .. 5..

.. . machten wir viele Ausflüge. . (ihre Gesundheit) o) E r ging langsam längs . . . (die Taschenuhren) (das vergangene Jahr) bin ich jede Woche im Theater gewesen. i) (der starke Wind). baute man ein Kinderheim (der See) h) Abseits .432 MORFOLOGIA d) Trotz . b) Fiind în renovare ( = din cauza renovării). wird er das Bild fertig malen. b) Die meisten I^eute tragen jetzt Armbanduhren . trainierte er täglich. . (die Schienen) p) Außerhalb . d) (das schlechte Wetter) konnte der Ausflug nicht stattfinden. (das Rathaus) f) Infolge . erhebt sich das wunderbare Mausoleum. befindet sich das Operettentheater. h) (eine Rose) kaufte sie eine Nelke. Completaţi cu prepoziţiile corespunzătoare. (der schlechte Weg) g) Jenseits . f) (die Überschwemmung) ist dieser Weg unbefahrbar. (der schöne Park) j) Während . . . Folosiţi cuvintele din paranteză la genitiv: a) . . (der kalte Winter) e) Unweit . . . . g) (unser Aufenthalt) in Rom besuchten wir das Kolosseum. (mein Bruder) m) Innerhalb . . waren viele Sportfreunde. . sprang er ins Wasser und rettete das kleine Kind. . c) P e această distanţă circulaţia feroviară este deranjată în urma inundaţiilor. (der Sommer) k) Ungeachtet . magazinul este închis. . h) Mai sus de poştă drumul coteşte spre stînga. . folosind prepoziţii care cer genitivul: a) î n timpul concediului am fost la mare. . i) De un an locuiesc în afara oraşului. willen muß sie ins Gebirge fahren. j) 4. prietenul meu nu are încă 50 de ani. e) î n locul aparatelor comandate el primi numai o scrisoare. . . . . . d) î n locul tatălui poate să meargă unul dintre fii. Traduceţi în limba germană. ist es heute sehr warm. o) (der Atlantische Ozean) liegt Amerika. e) (eine Woche) h a t er drei Romane gelesen. (dieser Betrieb) ist das Photographieren verboten. kamen sie zu spät. . (eine Woche) n) U m . . . (die Gefahr) l) S t a t t . f) Dincoace de Alpi este o altă climă decît dincolo de AlpL g) Cu t o t părul său alb. . . sah ich den Freund kommen. baute man ein Altersheim. . (die breite Landstraße) i) Inmitten . (das große Spielfeld) 3. .

(die Tasche). . . ein guter Bleistift). mir. mir. kommt morgen . . . . el nu poate mînca fructe crude. Peter kommt . ein Jahr. mit. . der Film) gehen wir in ein Restaurant. (der Kapitän) wurden alle gerettet. . 28 — Gramatica practică a limbii germane . Completaţi cu prepoziţiile zu. . . . b) Duminică voi merge cu părinţii la bunici. . (das Deutsche) ins Rumänische.G. (das Konzert. bei. cu prepoziţiile corespunzătoare. . Ich studiere . dem Hörsaal und geht . . einem Buche ab. mir. . care cer dativul: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) Morgen fahre ich . Paul schreibt ein Gedicht . tineretul nostru face sport. (ich.D. . einer Woche regnet es täglich. . i) . (eine Woche. . h) . der Groß­ vater) ? d) Andrei und Paul kommen . . . e) Die Handwerker arbeiten . ich habe einige neue Schallplatten. . k) î n virtutea legii ai acest drept. (lange Zeit. Sie. . k) . . Traduceţi în limba germană. außer. . Ich arbeite oft . Ich bekomme oft Briefe .. . . meinen Großeltern. Peter und Paul waren gestern . (die Abfahrt) des Zuges. . . . einem Jahr die deutsche Sprache. meinem Freund Paul kommen heute . (du. întrebuinţînd substantivele din paranteză 6.. meinen früheren Kollegen. Wohin gehst du . meinem Bruder bekommen ? . seinem Freund Paul. .. der Krieg) nicht mehr gesehen.. . Completaţi la dativ: a) Fr zieht die Uhr .. meinem Kollegen zusammen. nach. .. ihr Freund).. 5. der Kollege Wagner. . . . . du. I) Conform prescripţiei medicale. dem Unterricht ein wenig spazieren. c) War Peter gestern . dem jungen Studenten kenne ich die ganze Gesellschaft. . . . m)Nn departe de gară se clădeşte acum un mare hotel. g) Er kam erst . seit.. (ihre Werkzeuge). 7. Wir gehen . folosind prepoziţii care cer dativul: a) Am primit o scrisoare de la prietenii mei din R. . . Bitte. . Alle Kollegen . . von. . (ein Kugelschreiber. c) După muncă.. b) Ich übersetze jetzt ein Buch . der Vorlesung ? Hast du das Buch . aus. . f) Ich schreibe lieber . .. drei Jahre) besuche ich die Fremdsprachenkurse..EXERCIŢII 433 j) într-un an prietenul meu a scris două romane. j) Ich habe ihn .

den Tisch und brachte das Essen. . das Kino oder . (das Fenster). (der Schrank) und . Astăzi vine prietenul meu din provincie. die Bänke. der Muttter und blättert . . . (die Dîmboviţa). . Anul acesta îmi voi petrece concediul la Mamaia. . Die Mutter setzte das Kind . den Park. . a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) r) Andrei und Paul sitzen . zwischen . dem Sofa. einem Büchlein. . . einer Glasfabrik. Completaţi cu prepoziţia potrivită. . (der Freund. . . Paul şi-a petrecut concediul la prietenii săi. . . . . După fiecare oră avem o pauză de zece minute. voi veni la tine cu magnetofonul meu. die Mutter. . . d) Der Dichter legte das Buch auf . (der Tisch. die Bank). . . dem Tisch. . . dem Hörsaal. . Die Mutter kommt .434 MORFOLOGIA d) e) f) g) h) i) j) k) Din ziare şi reviste aflăm multe (lucruri) noi şi interesante. . la cazul cerut de prepoziţie 9. .. . . e) Paul liest das Buch in . (die Bank. die Schule). Datorită bunei îngrijiri. . a) Die Stadt Bukarest liegt an . f) Die Familie Popescu zieht in . das Kind). ' E r stellte den Stuhl . . . . . Das Radio steht . . (die Bibliothek. j) E i n großer Baum wächst neben .-. Completaţi cu substantivele din paranteză. k) Die Mutter hängt das Bild über . den Schreibtisch. h) Der Stuhl steht vor . die Tür). dem Gebirge. . . dem H a u s ist ein kleiner Blumengarten. . (der Tisch). . der Park). Das Kind sitzt . Willst du heute . . . dem Haus ist eine Haltestelle der Straßenbahn. . contopind-o cu articolul acolo unde e cazul: 8. dem Tischchen. . der Tisch). Die Mutter hängt ein Bild . Ludwig vine de la stadion cu prietenul său Max. (das Meer). . Otto arbeitet . (das Ledersofa. i) E r setzt sich neben . . . Conform înţelegerii noastre. între 1 şi 22 august. c) Das Manuskript des Dichters lag auf . b) I m Sommer fahre ich an . (eine neue Wohnung) ein. Otto sitzt . das Fenster. . . . der Küche und geht . . . Morgen fahren die Studenten unserer Gruppe . . . (das Haus. . (das Sofa). . g) E r stellt den Schreibtisch vor . . Die Studenten sind jetzt . . Am Abend gehe ich immer . . bolnavul este acum în afară de primejdie. .. . . . das Badezimmer. . . îl voi aştepta la gară. . die Oper gehen ? Alexander u n d Peter sind . . . Alexanders Bild hängt . . der Tisch. das Land. . . dem Tisch u n d liest..

i) Eîngă vechea fîntînă se află un nuc mare. e) Barza caută broaştele în iarba înaltă. iar sub nuc o bancă. (El) puse apoi paharul la gură şi bău apa. (das kalte Wasser) und holte den Mann an .aßt ihn. o) Das Radio steht an . luă apoi florile care se aflau pe masă şi le puse în vază. . zwischen . m) Unter . . . Der reiche Mann gab dem Jungen nur eine Kupfermünze.EXERCIŢII 435 l) Über . (das Ufer) und sahen das. atîrnă pălăria în cuier.(die Unglücksstelle) vorbeikam. Traduceţi în limba germană: a) î n faţa casei se află o grădină. . . (der Bücherschrank). . la cazul cerut de prepoziţie: Bums und der Reiche Der große schottische Dichter Burns ging einmal an . (das Ufer) der Themse spazieren. Completaţi cu substantivele din paranteză. o aşeză pe masă. fiel in . . g) Maria aduse vaza de flori în cameră. Viele Menschen standen an . h) Mîine seară voi merge la operă. (der Schreibtisch).. . . . . Sie waren empört und riefen : „Wir wollen ihn lieber in . .. pe acoperişul surei şi-a clădit cuibul o barză. . n) Das Kind warf den Ball unter . (der Schrank) und . . . p) Den Fernsehapparat stellen wir auf . zwischen . 10. . iar în grădină cresc minunate flori. . . .I. (die Wand). . (der Tisch. Pe bancă stă un tînăr şi citeşte o carte. . . . în bucătărie (el) ţinu paharul sub robinet. vielleicht weiß er besser. . . das Sofa. die Bank). r) Hinter . j) Floarea de colţ creşte numai pe munţii înalţi. . d) î n spatele surei se află o luncă mare la malul unui pîrîu. . Paul o ia şi o aşază între masa de lucru şi sofa." 1 1 . (der Eßtisch) hängt eine große Lampe. s) Der Junge läuft hinter . Dieser sprang in . Pe lunca aceasta sînt multe broaşte. . c) Ea marginea satului se află o şură veche. iar pe măsuţă pune aparatul de radio. (das Haus). (das Ufer). Das sah ein armer Junge. (der Tisch) steht ein roter Papierkorb. der an.. . puse uneltele în colţ şi păşi apoi în cameră. (der Fluß) werfen \" Der Dichter. . ein reicher Mann. . sagte: . (das Wasser). . luă un pahar şi merse în bucătărie. (das Sofa) u n d . . b) Grădinarul merse în casă. f) Paul puse sticla goală pe masă. . . le prinde şi se ridică în aer. (das Tischchen). . k) între fereastră şi dulap se află o măsuţă. (unser Haus) liegt ein Garten. Ein Spaziergänger. wieviel er wert ist.

b) Die Kinder liefen den Kanal . . h) Die Studenten der zweiten Gruppe kämpfen heute gegen . (mein Freund. . die Post befördert. . . i) Morgen gehe ich ohne . c) Der Stein flog . . war die E r n t e . den Krieg. i) Der Vater arbeitet . aber nicht . . . (der alte Bauer.. . . für. j) (der Weg) . . e) Das Kind spielte. . entlang: a) Dieser Weg führt den Bach . . .. (der Eßtisch). . . . la cazul cerut de prepoziţie: a) Die Studenten gingen jetzt durch . den Garten und zeigte mir schöne Blumen. . entlang . die Sonne.. Hoffnung. um. . e) Der Dehrer lobte den Schüler für . ... der alte Großvater) eine Zeitung. . gegen. . . der Vater) ins Theater. ohne. die Mitte des vorigen Jahrhunderts geboren. . . (das Fenster) ! c) Die Studentengruppe ging singend durch . bis. Completaţi cu prepoziţiile MORFOLOGIA dureh. .. k) Dieser Mann ist . . (unsere Mannschaft). . 13.. . p) Obwohl das Wetter schlecht war. .. b) Sieh durch . . über die Wolken. . (ein langer Korridor). . . alle Vernunft. o) E r handelt nie . .. der junge Arbeiter). . n) Alle fortschrittlichen Menschen kämpfen . f) Mein Freund führte mich . den Frieden. m) Der Professor ging langsam (der Korridor). und der Ball flog . . (ein guter Bleistift) kann ich dieses Bild nicht zeichnen. (der schöne grüne Wald). Erwarten gut. . . h) Die Briefe werden . m) Eminescu wurde . d) Else kaufte für . . r) Dieser Junge handelt .436 12. Completaţi cu substantivele din paranteză. . . . . f) Am Abend saß die ganze Familie um . k) Ohne . . I) Du handelst gegen (mein Wunsch). . Weib und Kind. g) Ich schicke die Nachricht . das Fenster. . zu einem Baum. . (der Vater. ihre Achse und .. g) Die Pioniere saßen um . seine Kinder. . . den schwerverletzten Soldaten. (die schöne Arbeit. . seine Überzeugung. I) Die Erde bewegt sich . . meinen Bruder Karl. der gute Aufsatz). .. . Freunde.. j) Die Krankenschwester schreibt den Brief . . entlang zogen sich dichte Wälder. . . d) Das Flugzeug flog . . wider.

împotriva războiului. (das erste Mal) gehört. n) Ştiu. . dar din greşeală a plecat la ţ a r ă fără acesta.. . f) . (das Verbot des Arztes). (die Universität). 15.. . h) Die E r n t e war . . . . (die Erde) bewegt sich der Mond. . (das Ausland) ? J a . . (die Dummheit) ist noch kein Kraut ge­ wachsen. blaue Donau). d) Paul a cumpărat un cadou pentru bunici. el trebui să părăsească oraşul. d) Mein Freund studiert . c) Pionierii mărşăluiră cîntînd pe străzile oraşului. (die DDR) und dann . (das Sofa). . (die schöne.. (Fuß) . (3 Monate) in Bukarest. wir legen ihn . (10. . g) . (die Sonne). (Frankreich). . e) Wien liegt . i) Der Kranke liegt . (der Tod) und . . . I) Vei primi cartea prin el sau prin prietenul lui. . . (sein letztes Drama) berühmt geworden. . El a fost totdeauna împotriva mea. (die Universität). e) Sportivii alergară prin pădure. (die lange Trocken­ heit) ziemlich gut. . f) împotriva voinţei sale. ich reise . . k) împotriva voinţei sale nu voi cumpăra nimic. (das Krankenzimmer) . . . . trecînd substantivele şi pronumele din paran­ teză la cazul cerut de prepoziţie : a) Der Kranke rauchte . er ist also erst . . h) Orele de consultaţii ale profesorului sînt pentru noi foarte importante. . apoi alergară de-alungul zidului vechiului castel. . b) F ă r ă ajutorul t ă u nu pot să traduc acest text. . . k) Ich habe diese Musik heute . g) î n jurul mesei stăteau în seara aceea numai doi băieţi şi jucau şah. (die große Hitze) und . . . i) Prelegerea începe la ora 17. . . Traduceţi în limba germană : a) Noi luptăm pentru pace. (eine alte Witwe). . j) E r ist . .. . (das Bett). •j) Am cumpărat pentru tine o carte şi pentru sora t a o cutie de bomboane. . . m) î n jurul automobilului stăteau mulţi pietoni. .EXERCIŢII 437 14. Juni) gekommen. er wohnt . . b) Dieser Dichter ist . I) Wir «jehen . aber es ist besser. . und die Erde bewegt sich . Completaţi cu prepoziţiile corespunzătoare. . c) Reist du . . . cotiră la dreapta după colţ.

. . Copiii se aşază vara sub brad şi se joacă cu jucăriile lor. încearcă să traduci acest t e x t din germană în română fără dicţionar. (er) kommt niemand. (das Haus). i) Pînă la plecarea trenului mai avem treizeci de minute. n) E r ist ein unfreundlicher Mensch. . (er) ist niemand . . n) î n timpul şederii noastre la Paris am vizitat multe muzee. m) Te rog. (das Zimmer). f) î n vremea noastră se vorbeşte foarte mult despre viaţa pe alte planete. Vino. . către ţările mai calde. . . Din cauza vremii rele n-am p u t u t merge şi în periferiile marelui oraş. Traduceţi în limba germană: a) Un iepure merse odată cu un leu la o fîntînă. (das schlechte Wetter) blieben wir zu . Cînd pleca toamna spre sud. e) î n faţa casei este o bancă. . iar nu departe de casă este un mic chioşc. . h) Ea expoziţia tehnică stăteau mulţi oameni în jurul noii locomotive Diesel româneşti. îşi clădea cuibul pe acoperiş şi-şi petrecea la noi toată vara.. îi strigam: „La revedere. 16. să mergem pe jos pînă la statuia de acolo. Leul privi în fîntînă şi văzu acolo un alt leu. tinerii specialişti lucrează în diferite sectoare ale economiei noastre. . El se sperie şi fugi în pustiu. b) Mama cumpără pentru copiii ei diferite jucării. c) î n fiecare primăvară venea pe acoperişul casei noastre o barză. ajută-mă! î n afară de tine nu mă poate ajuta nimeni. Fîntînă se afla într-o pădure deasă.438 MORFOLOGIA m) Dieser Mann wohnt ganz allein. . r) Cu mare plăcere întreprind oamenii muncii călătorii prin minunata noastră patrie. o) . Şi eu mă culc cu plăcere la umbra lui şi citesc o carte. . g) Te rog. k) După absolvirea institutului. barză dragă! Vino la primăvară din nou la n o i ! " d) î n spatele casei se află (== stă) u n b r a d înalt. I) Paul ne-a istorisit ieri mult despre excursia sa în Moldova.

. De obicei. E r spricht und schreibt sehr gut Deutsch. I um ein Buch zu lesen. nachher möchte ich die Ausstellung besichtigen. Ich blieb zu Hause. da übersieht man die ganze Gegend. N 132). . funcţia lor. zu. übersetze ich den Brief ins Deutsche und gebe ihn dir morgen. ich bleibe darum ( = adverb) zu Haus. Der Weg macht dort eine Biegung. folosite în construcţiile infinitivale finale şi modale (vezi N 129. . K 4 CLASIFICAREA CONJUNCŢIILOR Conjuncţiile pot fi clasificate după: forma lor. partea de vorbire respectivă se consideră conjuncţie dacă introduce propoziţia. şi adverb dacă se află în interiorul ei: E s regnet. . zu. Wenn du mir das Wörterbuch bringst. K 1 Cu funcţia de conjuncţie apar şi alte părţi de vorbire: a) prepoziţii ca: um . darum ( = conjuncţie) bleibe ich zu Haus. < ohne jemandem etwas zu sagen. . statt (anstatt) . zu. { statt ihn zu besuchen. . K 5 .CONJUNCŢIA (Die Konjunktion — Das Bindewort) Conjuncţia este partea de vorbire neflexibilă care leagă între ele părţi de propoziţie sau propoziţii. K 3 între unele conjuncţii şi adverbe nu există o delimitare precisă. ohne . influenţa lor asupra topicii. Es regnet. • K 2 b) anumite adverbe: Ich gehe jetzt nach Haus.

statt daß. (subiect) (conj. teils . ..) coord..) (conj. als etc. nachdem. . (prop. . (conj. entweder . wie.. coord.. weil (prop.) (prop.. einerseits . adică alcătuite din două elemente componente : a) sudate într-un singur cuvînt: darum. pritic. zwar . succedîndu-se nemijlocit: eis ob. simple. seitdem etc. indem. und die Temperatur sank. oder... aber (compl. coord. desto . . de gradul I) . secund. 2.. and(e)rerseits (anderseits) etc.. zwar . doch . deswegen. b) scrise separat. halb . CLASIFICAREA K 9 CONJUNCŢIILOR DUPĂ FUNCŢIA LOR După funcţia lor conjuncţiile sînt de două feluri: coordonatoare şi subordonatoare.) nicht die Freundin. princ. bald .) (p r °P. . Conjuncţiile coordonatoare (beiordnende Konjunktionen) leagă două părţi de propoziţie cu aceeaşi funcţie sintactică sau două propoziţii de acelaşi fel.) Ich blieb zu Haus.. . je . weil. ... (compl. als wenn.. bald . direct) Der Sturm nahm rasch zu..secund. adică principală cu principală sau secundară cu secundară de acelaşi grad. es regnete de gradul I) und ich sehr erkältet war. Vater und Mutter sind in der Stadt. sondern (auch) . teils . halb . (conj. . weder .) (subiect) E r lud den Freund ein. aber. corelative: între elementele componente care apar în corelaţie se intercalează părţi de propoziţie sau chiar propoziţii întregi: ebenso . nicht nur . doch. aber.440 MORFOLOGIA CLASIFICAREA CONJUNCŢIILOR DUPĂ FORMA LOR K 6 K 7 După forma lor conjuncţiile sînt de trei feluri: 1. ohne daß. K 10 1. compuse. (prop. wie wenn K 8 3. denn.. adică alcătuite dintr-un singur element: umä. direct) coord. noch. princ.

. . . and(e)rerseits (anderseits) . dagegen. .. 2. nichtsdestoweniger. indessen. oder. hinwieder (um) immerhin. erstens . zuletzt etc. allein. • . sowohl .. princ. desgleichen.) er nicht ans Meer fahre. indes. . .) K 11 es ihm der Arzt verboten habe. halb .) daß (conj. . sondern auch \ sowohl . wenigstens. de gradul II) PRINCIPALELE CONJUNCŢII1 1. weder . sowie. hernach. jetzt. dennoch. hingegen. . subord. Conjuncţii disjunctive a) coordonatoare andernfalls. teils . ja. zudem. ander (e) nteils. teils . de gradul I) weil (conj. wie (auch) . jedoch. gleichwohl. . weiter. sondern. drittens e t c .. einerseits . . dann . (P r o P.. dahin. bald . dessenungeachtet. . doch. außerdem. Conjuncţii adversative (entgegensetzende a) coordonatoare Konjunktionen) K 14 aber. dorthin etc. entweder . (prop. Conjuncţii locale (ortsbestimmende a) coordonatoare da. Konjunktionen) K 15 1 Pentru exemplele de întrebuinţare a conjuncţiilor coordonatoare în propoziţii. fie secundară de grad superior) : Er sagte mir. daher. (prop. subord. erst .secund.. jetzt.. ferner. nicht nur .. einesteils . zweitens..CONJUNCŢIA 441 2. (ausschließende Konjunktionen) (vezi N 8) K 13 oder. Conjuncţiile subordonatoare (unterordnende Konjunktionen) leagă o propoziţie secundară de regenta ei (fie principală. iar pentru conjuncţiile subordonatoare N 41 — N 121. . . b) subordonatoare Nu există. .. bald. als (auch) . und zwar . . weniger b) subordonatoare während 4. yezi N 2 — N 18. nur. secund. .... . halb . Conjuncţii copulative (anreihende a) coordonatoare Konjunktionen): (vezi N 7) K 12 auch. sonst b) subordonatoare Nu există 3.

gleichwie. Konjunktionen) b) subordonatoare — exprimă raporturi d e : simultaneitate: als. . sowie. sooft. seit. . Conjuncţii temporale (zeitbestimmende a) coordonatoare — exprimă raporturi d e : simultaneitate : da. conjuncţiile locale. eher. indem.um so. ohne daß. genauso. zuvor etc. indem.442 MORFOLOGIA b) subordonatoare Nu există. während. je nachdem K 20 d) conjuncţii restrictive (a) coordonatoare (in)sofern. wie.. K 16 5. ebenso. mittlerweile etc. als wenn. indes (sen). je. ca şi cele temporale. . so . ehe anterioritate: als. indes(sen). anterioritate: dann. bis. sobald. als. wie wenn K 19 c) conjuncţii Konjunktionen) um so. wenn. . . hernach etc. vorher. wie. nachdem. seitdem. (in)soweit (einschränkende Konjunktionen) . also. wie posterioritate: bevor. wenn. . wie. se apropie şi mai mult de caracterul adverbelor decît celelalte conjuncţii. als ob. posterioritate: vordem. kaum daß K 17 6. desto de măsură progresivă sau proporţională (proportionale (a) coordonatoare (b) subordonatoare je.desto. Conjuncţii modale (die Art und Weise bestimmende a) modale propriu-zise (a) coordonatoare so Konjunktionen) (b) subordonatoare (an) statt daß. darauf. so . (an) statt zu. ohne zu K 18 b) conjuncţii comparative (a) coordonatoare (b) subordonatoare (vergleichende wie Konjunktionen) als. Datorită sensului lor lexical de sine stătător. .

wenn anders. selbst. deswegen. wiewohl .. Conjuncţii cauzale (begründende Konjunktionen) a) Conjuncţii cauzale fropriu-zise (rein kausale Konjunktionen) (a) coordonatoare denn. trotzdem. zumal (da) b) Conjuncţii conclusive (folgernde Konjunktionen) (a) coordonatoare also. dennoch.. zu e) Conjuncţii condiţionale (bedingende Konjunktionen) (a) coordonatoare andernfalls. (in) wieweit. darum. so daß d) Conjuncţii finale (die Absicht angebende Konjunktionen) (a) coordonatoare darum. wenn. wohl. aber auch.CONJUNCŢIA 443 (b) subordonatoare (in) sofern. weil. ohne daß. daher. nämlich K 2Î (b) subordonatoare da. nur daß 7. selbst wenn. freilich. obschon. ungeachtet. (in) wiefern. deshalb. aber. infolgedessen. wennschon. c) Conjuncţii consecutive (Konjunktionen (a) coordonatoare N u există. sofern. wohl . .. nun da. obwohl. um . dazu K 24 (b) subordonatoare damit. trotzdem. demnach. K 26 (b) subordonatoare obgleich. wofern f) Conjuncţii concesive (einräumende Konjunktionen) (a) coordonatoare allerdings. doch. .. ja. folglich. zwar. daß. obzwar. soviel. sonach K 22 (b) subordonatoare Nu există. somit. der Folge) K 23 (b) subordonatoare als daß. mithin. (auf) daß. zwar . wenn wenngleich. sonst K 25 (b) subordonatoare falls (im Falle).

allein. forma propoziţiei pe care o introduc. . kann nicht kommen. indem 8. Din acest punct de vedere. K 28 Conjuncţiile daß şi ob K 29 K 30 P e lîngă conjuncţiile enumerate mai sus. ob ( = dacă) se întrebuinţează în special la introducerea propoziţiilor secundare subiective. Pentru evitarea confuziei între ob = dacă şi wenn = dacă vezi K 47. sondern auch fleh. u n d . denn./daß er zu mir kam / und ich ihm alles erzählte. daß . (b) subordonatoare dadurch. într-o anumită măsură. daß . conjuncţiile coordonatoare pot fi împărţite în două g r u p e : conjuncţii care nu influenţează ordinea cuvintelor în propo­ ziţie şi altele care o influenţează. damit. există şi cele două conjuncţii daß şi ob care servesc la exprimarea unor raporturi sintactice de sub­ ordonare fură: daß ( = că) serveşte în special la introducerea propoziţiilor subiective {vezi N 43) şi completive {vezi N 61) . nicht nur .(und ich erzählte ihm alles. ja. 1./ denn ich fahre ins Gebirge.444 MORFOLOGIA K 27 g) Conjuncţii instrumentale (das Mittel angebende Konjunktionen) (a) coordonatoare Nu există. . completive şi atributive cu sens de întrebare indirectă {vezi N 55). oder. CLASIFICAREA DUPĂ INFLUENŢA CONJUNCŢIILOR LOR ASUPRA TOPICII K 31 K 32 Conjuncţiile determină în limba germană. 2 Sie weiß. Conjuncţiile coordonatoare care nu influenţează ordinea cuvintelor în propoziţie s î n t : aber. sondern. . 2 /Er kam zu mix.

deshalb. Ich bleibe zu Hause. allein ich h a t t e keine Zeit. E s regnete heftig. fără a-şi schimba sensul şi fără a influenţa ordinea cuvintelor : K 37 { aber heute regnet es. sub. weil ich viel zu t u n habe. bald. deswegen. ich will ihn darum besuchen. sonst. Aceleaşi cuvinte în mijlocul propoziţiei sînt adverbe şi nu influenţează ordinea cuvintelor din propoziţie. 1 sub. adică aşezarea verbului conjugat înaintea subiectului. bald . a) Conjuncţia allein ( = însă. teils . heute regnet es aber. Conjuncţia aber poate sta pe lîngă orice parte de propoziţie. . nu însă şi părţi de propoziţie: Ich wollte ihn besuchen. darum. Verbul conjugat al propoziţiei secundare stă pe ultimul loc {vezi N 236). trotzdem. daß er morgen kommen wird. K 35 Conjuncţiile subordonatoare introduc totdeauna o propoziţie secundară K 36 pe care o leagă de regenta ei (care poate fi o propoziţie principală sau se­ cundară). heute aber regnet es. 2 . . darum will ich ihn besuchen. ultimul loc OBSERVAŢII PRIVIND ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCŢII UNOR 1. Cele mai importante sînt: daher. verbul conjugat este precedat nemijlocit de conjuncţie {vezi O 64). dennoch. . trotzdem ging ich spazieren. 2. K 38 . Conjuncţiile coordonatoare care influenţează ordinea cuvintelor în K 33 propoziţie au provenit în cea mai mare parte din adverbe.CONJUNCŢIA 445 2. dar) poate să lege două propoziţii. teils Conjuncţiile adverbiale sînt aşezate totdeauna la începutul propoziţiei K 34 şi cer inversiunea. . ultimul loc Ich weiß. Mein Freund ist krank. 1 sub. de unde şi denu­ mirea lor de conjuncţii adverbiale. Mein Freund ist krank.

". sinonim cu freilich. ein Akkordeon und auch ein Tonbandgerät. K 41 5. ca şi cum mi-ar fi prieten). ist willkommen. Ich besuche heute nicht nur meine Eltern. was . b) Cu acelaşi sens şi aceeaşi traducere ca la (a) în interiorul propo. Wie sehr wir ihn auch baten. si negativ: nici nu. 4. er wollte nichts davon hören. E r h a t ein Klavier. 3. . . wohl. als — wie K 39 a) als ( = decît. als ( = als ob — vezi N 87) 6. sondern auch meinen Bruder. E r sprach zu mir wie ein Freund. Această conjuncţie poate fi folosită în propoziţia principală şi în cea secundară. la începutul sau în interiorul propoziţiei. ihn zu besuchen. traducerea : ori . auch se întrebuinţează cel mai frecvent: a) La începutul unei propoziţii principale cu inversiune sau în inte­ riorul ei (fără influenţă asupra topicii) cu funcţia de legare sau completare. c a i a prieten. cu sau fără influenţă asupra topicii. E r arbeitet gut. mai mult valoarea unui adverb decît a unei conjuncţii. Ich allein h a t t e keine Zeit. ziţiei principale sau secundare pe lîngă o altă conjuncţie coordonatoarepentru a lega două părţi de propoziţii de acelaşi fel. auch are multiple întrebuinţări. er h a t t e es auch versprochen. auch arbeitet er rasch. fiind sinonimă cu und. E r h a t das Buch gebracht. . ) serveşte pentru exprimarea unei egalităţi sau asemănări: Sie ist fleißig und intelligent wie ihre Schwester. cu sens concesiv restrictiv sau adversativ. wir haben ihn auch nicht erwartet. ebenfalls. asemenea. c) La începutul propoziţiei principale cu inversiune sau în interiorul ei (fără influenţă asupra topicii). ( = . alles ist wohl überlegt. (. E r sprach zu mir als Freund.446 MORFOLOGIA b) în interiorul propoziţiei. . . Was er auch sagen mag. . er arbeitet auch rasch. . allein are sensul: numai. traducerea: şi. adesea. aber Heiner als seine Schwester. doch wohl. d) Numai în propoziţia secundară. cu sensuri extrem de vari­ ate şi avînd. Wer auch kommt. în calitate . ca prieten. desgleichen. în felul . E r arbeitet gut. ca. E r ist nicht gekommen. în calitate de prieten) K 40 b) wie ( = ca. als (cînd) şi wenn (cînd) {vezi N 70). . traducerea: ce-i drept. . 1 serveşte pentru exprimarea unei inegalităţi dar şi a unei identităţi: E r ist höher als ich. de asemenea. singur. cu sens concesiv de generalizare pe lîngă o altă conjuncţie sau pronumele relative wer.

. . şi. de sigur. Alle wußten. so kommt er doch nicht heute. traducerea : chiar. je . er verdiente es aber auch. um so sînt totdeauna urmate de cîte un comparativ. accentuare. fără influenţă asupra topicii. i) Ironic-depreciativ în interiorul unei propoziţii principale sau secun­ dare. Ob es auch schneite und stürmte. verbul conjugat ocupînd primul loc (prin inversiune). h) Neaccentuat. adesea pe lîngă aber. fără influenţă. K 43 . traducerea: chiar. cu siguranţă. zum Teufel auch ! (dă-i dracului !) . sinonim cu gewiß. . Je fleißiger Sie sind. bestimmt. daß er kommt. Der Genosse wurde heftig kritisiert. fiind sinonim cu selbst. nu şi propoziţii. negativ : nici. cu sens cauzal. wirk­ lich. nämlich mehr schlafen. pe lîngă con­ juncţiile wenn. als auch leagă între ele numai părţi de propoziţie. Sport treiben und viel Spazierengehen. Auch das Einfachste darf m a n nicht oberflächlich behandeln. . traducerea: doar. Das ist auch etwas Schönes! j) î n anumite expresii: wenn auch ! (ei şi ! ) . Wenn er auch kommt. fiind sinonim cu selbst. sowohl . so k o m m t er doch. cu adevărat. chiar şi . Ich weiß nicht. în aceste propoziţii se omite wenn sau ob. Auch das kleinste Tier ist ein Meisterwerk der Natur. K o m m t er auch. E r sieht schlecht a u s .CONJUNCŢIA 447 e) î n interiorul propoziţiei secundare. Conjuncţiile nämlich. intraductibil. cu sens concesiv. . auch das noch ! (asta a mai lipsit!) 7. f) î n interiorul propoziţiei principale. wir machten unseren täglichen Spaziergang. Kommt er auch ? Versprochen h a t er es. desto. Sie müssen etwas für Ihre Gesundheit tun. Mein Freund ist sowohl klug als auch fleißig. traducerea: într-adevăr. er war auch krank. nici măcar. fără influenţă asupra topicii. Fiind camuflate. în interiorul propoziţiei interogative sau optative prin­ cipale sau secundare. ob ich mich auch darauf verlassen kann. Conjuncţiile je . asupra topicii. g) î n propoziţia principală şi cea secundară cu funcţia de cuvînt determinativ apozitiv cu sens de întărire. sogar. daß auch er das behauptet h a t t e . K 42 8. nicht heute. . desto (utn so) rascher werden Sie die deutsche Sprache erlernen. sogar . ob.

insofern. cu toate că) E r ging aus. du kommst mit. trotzdem ging er aus. . doch bin ich nicht hingegangen. . E r h a t mich eingeladen. De cele mai multe ori. Entweder gehst du zu Fuß. . trotzdem K 47 (subordonator = obwohl = deşi. fiind sino­ nim cu falls. wenn (dacă) — ob (dacă) Wenn (condiţional = dacă) nu trebuie confundat cu ob ( = dacă). insoweit. ordinea cuvintelor este influenţată de con­ juncţiile : also.448 MORFOLOGIA K 44 9. 12. . . oder du fährst mit dem Autobus. seitdem (coordonator = de atunci) E r kam vor drei Jahren nach Bukarest. K 46 11. insoweit (coordonator = într-atît. oder du fährst mit dem Autobus. pînă aici) E r ist ein ehrlicher Mensch. noch Du kommst nicht mit. indessen entweder . im Falle. da klingelte plötzlich das Telefon. E r h a t mich eingeladen. sondern der meines Bruders. . ist er immer pünktlich und gewissenhaft. oder. . . insofern. kann man ihm nichts vorwerfen. insoweit (subordonator = în măsura în care) Insofern (insoweit) ich im Bilde bin. Entweder du gehst zu Fuß. Weder habe ich davon gewußt. noch h ä t t e ich es vermutet. doch ich bin nicht hingegangen. trotzdem da Er da Er (coordonator = atunci. După conjuncţia sondern urmează de obicei o propoziţie contrasă (vezi N 151). Wenn cu accepţia dacă introduce propoziţii condiţionale. insofern. seitdem arbeitet er in unserem Betrieb. seitdem (subordonator == de cînd) Seitdem er in unserem Betrieb arbeitet. K 45 10. doch. also muß ich allein gehen. acolo) arbeitete angestrengt. deoarece} konnte nicht arbeiten. Cîteva conjuncţii pot fi atît coordonatoare cît şi subordonatoare: da. Weder er noch ich haben davon etwas gewußt. ) . Also es bleibt dabei. seitdem. trotzdem (coordonator = dennoch == totuşi. (în caz c ă . jedoch. weder . daß . cu toate acestea) E s regnete heftig. insofern (insoweit) können Sie ihm vertrauen. trotzdem es heftig regnete. . E r war nicht mein Kollege. (subordonator = fiindcă. da er immer wieder gestört wurde.

halb . . e n t w e d e r . um. . . .. sowohl . wie (auch). . und zwar. etc. . . an­ d e r e r s e i t s . rămîn acasă. und. wenigstens. ^9 — Gramatiea practica a liaabii gerwia*e . daher. . ja. desgleichen. dorthin etc. . jetzt. drittens . . zudem. hernach. aber. da.. . einerseits . gleichwohl. . andernfalls.CONJUNCŢIA 449 Ob ( = dacă) introduce propoziţii secundare subiective. oder. bleibe ich zu Haus. . ob es regnen wird. .. d o c h . bald. servaţi» Subordonatoare - 2 disjunctive - 3 adversative während 4 locale Ofe - Conjuncţiile tipărite cursiv a u influenţează ordinea cuvintelor în propoziţie. immer­ hin. completive şi atributive cu sens de întrebare indirectă. . indessen. teils . . indes. fer­ ner. daß . w e d e r . n o c h etc. jetzt . nicht nur . ob nu poate fi înlocuit prin falls sau im Falle. sowie. erstens . Terbul conjugat poate sta atît pe primul cît şi pe al doilea loc. Wenn (Falls.. . weiter. Dacă (în caz că) plouă. sondern. dahin. zweitens . dessenungeachtet. zuletzt etc. allein. . dann. bald . sowohl . halb.. j e d o c h . hinwieder (um). weniger etc. außerdem. teils. nichtsdestoweniger. sondern auch. einesteils . ... . . erst . . sonst etc. După conjuncţiile tipărite epaţiat. (Nimeni nu poate să spună acuţii ducă va ploua. als (auch). Niemand kann jetzt sagen. a n d e r e n ­ teils. . . . Im Falle. dennoch.) CONJUNCŢIILE Coordonatoare 1 copulative auch. o d e r . da­ gegen. .. hingegen. . daß) es regnet.

sowie. darauf. sonst allerdings. indes (sen). bevor. (auf) daß. wenn. wie. wie wenn je . wenn. seit. . . des­ halb. soviel. wiewohl dadurch. indem. . wenn. obwohl. wenn anders. ja. Subordonatoare als. (in)wiefern. je . sowie. selbst auch. wie etc. ehe. zwar. indem daß. damit. sobald. (umso). . (in) soweit (in)sofern. somit. . n u r daß (inwie­ 7 cauzale a) cauzale propriu-zise b) conclusive denn. so daß damit. daß. sonach (als) daß. daher. aber. s t a t t zu als. . genauso. dann. . dazu andernfalls. als wenn. c) consecutive d) finale e) condiţionale f) concesive darum.MORFOLOGIA Coordonatoare 5 temporale da. zumal (da) also. ungeachtet. wenngleich. desto indem. wenn schon. demnach. u m so. nämlich da. infolgedes­ sen. obschon. ohne daß. auch. weil. nun (da). . freilich. wohl. . . trotz­ dem. s t a t t daß. gleichwie. . ohne zu. . vorher. bis. nachdem. aber g) instrumen­ tale 8 âe pură subor­ donare sintac­ tică - - daß. . seitdem. dennoch. wofern obgleich. u m . zuvor etc. •wie. mithin. so . w o h l . wie. als ob. obzwar. . hernach. kaum daß. zwar. ob . vordem. also. ohne daß. indessen. je nachdem (in) sofern. selbst wenn. doch. wie. 6 modale a) modale propriu-zise b) compara­ tive c) de măsură progresivă (proporţio­ nale) d) restrictive als. sooft. folglich. sofern. darum. (desto) . so . . deswegen. . trotzdem. selbst. weit. während. zu falls (im Falle daß).

. . . ist . aber. c) Der faule Schüler h a t t e . . noch . . Completaţi cu conjuncţiile coordonatoare: und. ist der Film zu langweilig. Goethe waren gute Freunde. . a n d e r e r s e i t s : a) . e) . . . . nirgends gefunden. . . . . sondern a u c h . . . . . . . h) . . c) Komme ich am Nachmittag zu dir. von größter Bedeutung. . . i) . . . einerseits . bessere Noten wird er bekommen. . Tinte . . . . mit der Übersetzung noch nicht fertig.EXERCIŢII 451 EXERCIŢII 1. .. kommst du mit. d) . b) E r h a t alle Probleme gelöst. . oder . Schillers Freundschaft m i t Goethe dauerte nur einige J a h r e . . f) er. um das Experiment noch einmal durchzuführen. .. . es . . .. mehr wirst du verdienen. . b) E r arbeitet heute schon lange. nicht nur . . . . gibst du mir das Buch. . . e) E r h a t das Buch überall gesucht. . darum gehe ich nicht ins Kino. . . wir haben zum Erfolg beigetragen. besuchst du mich am Abend ? d) Am Nachmittag gehe ich ins Kino . . g) . . . . oder: a) Schiller . . ich habe keine Zeit mehr. desto . nicht an derselben Fakultät. besuche meinen kranken Freund. . Completaţi cit conjuncţiile corelative entweder . du trägst es später in die Bibliothek. j) Peter. . alles sauber ge­ schrieben.. sie war für beide Dichter. ist es zu spät. . . weder . . du bleibst allein zu Hause. . je . fleißiger er arbeitet. . . habe ich viel zu lernen. . besser du arbeitest. ist er zu müde. Papier. . Radu konnte das schwere Problem lösen^ . . . . . f) Peter . 2 . Anna studieren in Bukarest. .

E r ging schließlich in die Staatsbibliothek. deswegen: a) Du lernst nicht immer so fleißig. . ich zu dir komme. immerhin. . Ich bringe dir das Buch zurück. ins Theater. Ich werde dich anrufen. . b) E r ging an mir vorbei. ohne zu. sondern : coordonatoare adversative allein. . Paul es durchführte. . infolgedessen. e) Marianne ging zu ihrer Freundin Helene. . . . also. Completaţi cu una din conjuncţiile modale (an)statt daß. . . . es zu spät ist. gebe ich es dir für drei Tage. . alle Karten waren ausverkauft. Completaţi cu conjuncţiile aber. während. seitdem. . Du bist müde. . . sobald : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) . hast du auch schlechtere Noten als dein Freund. indessen. statt z u : a) Der Assistent grüßte die Studenten zuerst. . . ohne daß. dennoch. ich ankomme. . c) E r ging weg. es . . . er ein eigenes Auto hat. . er nach Bukarest kommt . . E r will nicht ins Kino gehen. auch dort fand Buch nicht. f) Der Student setzte sich. Schreib schnell die Übung ab. . Auch ich brauche das Buch. ich es gelesen habe. zu Hause vergessen. sie ihn zuerst grüßten. . . ging er in die Stadt. .452 MORFOLOGIA 3. . will er an der Sitzung teilnehmen. . werde ich Sie besuchen. hörte der Regen auf. . Ich werde dich anrufen. . . . darum. . . . . . Er besucht mich. grüßen. . . . ich ihn bemerkte. . diese sie einge­ laden hatte. . . E r brachte mir seinen Regenmantel. . wenn. d) Peter führte das Experiment durch. . a) b) c) er das d) e) f) g) h) i) Ich wollte auf die Bärenjagd gehen. 6. deshalb. Wir gingen zu Fuß. naehdem. ich kam. . sooft. zu Hause . . . . . g) . . . . unsere Freunde mit dem Autobus fuhren. . könntest du noch eine Viertelstunde warten. . Du sollst nicht spielen. deinem kleinen Bruder helfen. bleiben. . waren alle schon im Saal. . . . . bevor. . . . doch. E r ist sehr müde. E r fährt immer sonntags nach Sinaia. Peter wollte ins Theater gehen. temporale als. ich wieder in Bukarest bin. Completaţi cu conjuncţiile ehe. Ich habe dir das Buch bringen wollen. . . . . 4. . 5. . . . antworten. . . . Completaţi cu una din conjuncţiile cauzale daher. mir fehlte die Zeit.

. . . gehe ich in die Nationalgalerie. . trotzdem (coord. Completaţi cu una din conjuncţiile consecutive als daß. . . . 7. . wir seine neue Wohnung sehen. um . die Familien der Werktätigen bequemer wohnen. ich bei solchem Wetter zu Fuß gehe. c) Dieser Student hat ausgezeichnet geantwortet. aber. . . daß. . . 8. verloren Hunderte Kumpel Arbeit und Brot. . keine Straßenbahn k a m mehr.". damit. das Spiel interessiert mich sehr. Completaţi cu una din conjuncţiile concesive dennoch. helfen. . .. 9. . bin ich sehr müde. . . trotzdem (subord. . das Wetter heute so schlecht ist. . . . . e) Ich gehe ins Stadion. trainiert der Sportler auch heute stundenlang. . a) Das Wetter ist sehr schlecht. zu a) Ich brauche das Buch unbedingt. . c) . d) Es war schon spät. Completaţi cu una din conjuncţiile finale darum. . werde ich meinen kranken Freund besuchen. . . . c) Es wurden viele Wohnblocks gebaut. ohne daß. d) Die Profitgier der Unternehmer war während der bürgerlich-guts­ herrlichen Zeit maßlos. den Bauern bei der E r n t e . . . bekommt er die beste Note. selbst wenn. . d) . . . . . besichtigen.).. . . . . . . . . . gehe ich für ein paar Minuten in den Klub unserer Fabrik. es regnet. b) Es ist sehr spät. so daß : a) Dieber warte ich noch einige Minuten. wir den Ausflug nicht mehr machen konnten. c) E r sprach ruhig. . . d) Unsere Studentengruppe fährt aufs Dand. / ) Mein Freund Max geht immer zu Fuß.. b) Unser Freund lud uns alle ein. (auf) daß. b) Das Wetter war so schlecht. . ich zu Fuß gehen mußte. die S t a d t . e) I n Kronstadt stiegen die Gäste aus. auch nur ein Wort seine Aufregung verriet. .EXERCIŢII 453 b) Ich will die Gemälde von Grigorescu sehen. .) : zwar . gehe ich in die Bibliothek der Akademie. obgleich (obwohl). . der Weg zur F a k u l t ä t ziemlich lang ist.

. ging er zu seinem Freund Heinz... . . . . . . . wird die Arbeit begonnen. . kam mein Freund zu mir. er war zu müde.. . . . e) Er hatte in dieser Stadt . i) . Completaţi während. hat er mir seine Hilfe versprochen. gingen sie zu Fuß. ist mein Großvater schon alt. Dust. nachdem. . . .) für die Kunst unseres Landes.. ..454 MORFOLOGIA 10. . sangen sie schöne Volks­ lieder. arbeitet er noch gern im Garten. . h) Peter konnte gestern . . a) b) c) d) e) f) Ich besuchte Peter in Braşov. sobald. wenn : cu conjuncţiile temporale subordonatoare als.. weinte es. . . . . (. d) Sie beeilten sich nicht. . . . . . ich weggehe. . . bevor. d) Ich habe . er sie gelesen hat. g) Zuerst wird geplant. ich an den Übungen arbeitete... . . . Completaţi cu conjuncţiile coordonatoare corespunzătoare : a) Andrei lief schnell nach Hause. heute ins Kino zu gehen. . . / ) Zuerst werden die Studenten ein Museum besichtigen. Hans bringt uns die Bücher. Freunde . . . Completaţi cu una din conjuncţiile copulative corespunzătoare: a) Mein Freund sprach gut Deutsch. er ist ziemlich faul. seinen Freund besuchen . . . die Ausstellung. . 12. ich will dir etwas erzählen. . Komm zu mir. . ruf mich gegen 10 Uhr an. . .. c) Erich benötigte einen Rucksack. e) Erich hatte eine Eidechse gefangen . . . . er hatte das Deutschheft ver­ gessen. c) Die ausländischen Touristen interessierten sich . du Zeit hast. hat er jetzt keine Zeit. ich Zeit habe. . . Verwandte. es war noch sehr klein. . . für die Indu­ strie. . .. . . k) Der kleine Peter ist sehr intelligent. Zeit . . . . brachte sie ins Terrarium. . . 1 1 . . . . b) die Studenten. tanzten die Jungen und Mädchen.. b) Frau Meyer kaufte Himbeeren. . ihre Kitern nahmen an der Feier teil. sie wollte Marmelade kochen. komm zu mir. m) . . . Ich rufe dich an. . . . . es regnete in Strömen. um den Text so rasch zu übersetzen. . . j) . . Ich schreibe dir. . . . . . . ich dort war. . ins Kino gehen. . I) . lachte das Mädchen. . . . . . . /).

. . . totuşi ai mai putea să faci şi traducerea aceasta. . Ich weiß nicht. fand ich den Brief auf dem Tisch. daß sau o b : ich zu ihm gehen muß. . . er sich verspätet E r h a t mir das Buch nicht gebracht. . h) . Erich a scris u n interesant referat. . ne-am mai plimbat o oră. de aceea voi merge în oraş. cu atît vei face mai mari progrese.. . f) Es regnete immer stärker. f) Mai înainte de a vedea o piesă. well: a) b) c) d) e) hatte. Das Wetter war schlecht. ich morgen Zeit habe. b) Am v r u t să v ă d acest interesant film. die Reise sehr schön war. . die Sonne scheint. pentru a-1 conduce pe unchiul meu. voi merge la gară. . es regnete. nach Hause kam. t e voi vizita. lasen oder spielten Schach. o citesc atent. 13. trotzdem. er schon seit einer Woche in Bukarest weilt. I) E i au mers în oraş şi şi-au cumpărat cartea. . căci este foarte bun. Completaţi cu una din conjuncţiile obwohl. k) Pe cînd studiam la Bucureşti. . . . . ci la teatru. 15. . E r fragte. . g) î n d a t ă ce vin la Bucureşti. . . ist es kalt. . Peter erzählte. h) Vreau să văd filmul acesta. e) După ce a vizitat expoziţia. l-am cunoscut pe fratele tău.. fără să mă vadă. 14. . . Ich erfuhr. . wir zu Hause bleiben mußten. . Ich weiß nicht. ich in Sinaia war. o) Cu cît vei învăţa mai mult. c) Ştiu că ai mult de lucru.EXERCIŢII 455 g) Es regnete fast täglich. n) După ce am vizitat expoziţia. . . ich nicht ins Kino gehen will. Completaţi cu conjuncţia a) b) c) d) e) f) g) Er fragte mich. . d) Mi-a spus că nu vrea să meargă la cinema. . . pentru a procura biletele. . m) l-am telefonat prietenului meu şi acesta mi-a spus că va veni ime­ diat la mine. . . blieben wir zu Hause. j) Deşi este tîrziu. . . Traduceţi în limba germană : a) Martin şi Andrei sînt studenţi silitori şi talentaţi. i) A trecut pe lîngă mine. . i) . wir diese Angelegenheit besprechen. das Buch in der Bibliothek zu finden ist. . dar n-am avut timp. . . ging er in den Park. so daß. ich das Wörterbuch gefunden habe. er das Buch gelesen hat. Der Schüler schämte sich vor dem Lehrer. damit. Sag ihm. E r lud mich zu sich ein.

cu valoare exclamativă cu ajutorul căreia se pot exprima senzaţii. topp d) de satisfacţie: aha e) de dor. L 1 PRINCIPALELE INTERJECŢII L 4 1. o(h) f) de mîngîiere: ti. (heißa). heisa. nu exprimă noţiuni. stări sufleteşti. eiapopeia . juchheisa (juchheißa) c) de aprobare: aha. sentimente a) de plăcere: ah b) de bucurie sau entuziasm: ei. • tili. sentimente. nu au funcţie sintactică. sensul lor precis reiese numai din context. juchhe. L 2 Interjecţiile nu sînt cuvinte propriu-zise. nu au recţiune şi pot să stea lingă nume la orice caz. hei. hm. nostalgie: ach. De multe ori.INTERJECŢIA (Das Ausrufewort—Das Empfindungswort) Interjecţia este partea de vorbire neflexibilă. manifestări de voinţă sau se pot reproduce anumite sunete şi zgomote. hurra. L 3 Există interjecţii propriu-zise care nu au nici o legătură cu alte părţi de vorbire şi interjecţii provenite din alte părţi de vorbire. Interjecţii care arată senzaţii fizice.

ironizare : ätsch r) de teamă. oha. st c) pentru chemarea şi oprirea unui animal: brr. bäh. desconsiderare : bah. hm. brr. holla b) pentru exprimarea îndemnului de a sta liniştit: basta. na j) de neplăcere. pfui. hoho. miez. put. puh p) de dispreţ. hallo. herjemine. . herrje. o(h). na o) de greaţă: ah. he. papperlapapp q) de batjocură. pst. refuz: ach (was). weh. na h) de mirare sau de surprindere: ah.INTERJECŢIA 457 g) de liniştire: na. ojemine. sch. oho. oje. mîhnire: ha. oho n) de dezaprobare. hott. ach. nanu i) de îndoială. de durere: ach. put. auweh. igitt. uh 2. na. hoho. heda. ach weh. miez. ciudă. de nesiguranţă: hm . hu. na. o weh k) de frig: hu. pscht. ho. oje. oh. huhu. spaimă : hu. au. oha. Interjecţii care exprimă o manifestare a voinţei sau a unei dorinţe L 5 Cele mai frecvente sînt: a) pentru chemarea unui om: ahoi (a'h'0). autsch. hm . aha. huhu 1) de căldură: puh m) de supărare.

fie însoţitoare ale unor acte fiziologice ale omului sau ale unor animale. husch (viteza). krah (corbul) . meck (capra) . plitsch (revărsarea unui lichid). dideldum (muzica) . ticktack (ceasor­ nicul). . paff (armă de foc). hick (sughiţ) . piep (pasărea) . quiek (purcelul) . Mingelingeling (clopoţel) . c) în legătură cu diferite zgomote: bim. iah (măgarul) . hopsa (săritură. hopp. Interjecţii onomatopeice Aceste interjecţii reproduc anumite sunete. hatschi (strănut) . ta-tü. uff (respirînd greu). summ. tack. kuckuck (cucul) . hoppla. gach. summ (albina) . knacks (spargerea unui obiect) . muh (vaca) . fie alte sunete. mäh (oaia) . miau (pisica) . quak (broasca) . klirr. tunul) . poticnire).458 MORFOLOGIA L 6 3. bum. tapp. ham (clopote) . pauză în vorbire) . hops. tschilp (vrabia). bum (toba m a r e . krach (explozie) . pardauz. b) în legătură cu animalele: bäh (oaia) . tapp (paşi greoi) . tack (mitraliera). ta-tü (vehicul cu sirenă). hui. nah (căscat). kikeriki (cocoşul) . Cele mai frecvente interjecţii onomatopeice sînt: a) în legătură cu omul: ah (ezitare. plumps (cădere). gack (găina) . piff. tack.

SINTAXA I .fi iSW. . .

.

O definiţie atotcuprinzătoare nu există. CLASIFICAREA PROPOZIŢIILOR DUPĂ STRUCTURĂ După structură. propoziţiile se studiază : după structura. o anumită atitudine faţă de o anumită situaţie : Der Frühling kommt. M 1 printr-un cuvînt sau prin mai multe cuvinte aflate în diferite raporturi sintactice. după scopul comunicării.PROPOZIŢIA 9 (Der Satz) Propoziţia este unitatea de bază a vorbirii. CLASIFICAREA PROPOZIŢIILOR M 2 De regulă. predicat M 3 . dată propoziţiei. Propoziţia simplă este formată numai^din cei doi termeni de bază: subiect şi predicat. unitatea care exprimă. gramatica tradiţională deosebeşte: propoziţia simplă şi fraza. Wohin gehen Sie ? Kommen Sie! Fertig! Definiţia de mai sus. nu este completă. Bs ist spät. Die Blume subiect blüht. după aspect. Cunoscutul lingvist Derch susţine că pînă în prezent existăjpeste 200 definiţii date acestei unităţi sintactice.

. M 9 O treaptă intermediară între propoziţie şi frază o constituie propozi­ ţiile cont?ase (vezi N 151). adică ambele părţi principale sînt exprimate: înyăţ = Ich lerne. atribute) se numeşte propoziţie dezvoltată. dement pred. imperativă şi optativă. circumstanţial Sie k a m fröhlich nach Hause.462 SINTAXA M 4 Spre deosebire de limba română. interogativă. complement E r wohnt in Bukarest. circumstanţiale. majoritatea propoziţiilor sînt bimembre. pe lîngă părţile de propoziţie principale. Lern! Lernt! jl 6 Propoziţiile cu subiect sau cu predicat multiplu propoziţii simpli: Andrei u n d Helga spielen. exclamativă. în limba germană. atribut Ich schreibe Jl 8 Prin îmbinarea a două sau mai multe propoziţii legate între ele prin conţinut se formează îraza {vezi N 1). suplimentar Der Bruder des Freundes ist Student. subiect multiplu Das Kind spielt und tanzt. predicat multiplu sînt considerate ÜE 7 Propoziţia în care. elemente predicative suplimentare. CLASIFICAREA PROPOZIŢIILOR DUPĂ SCOPUL COMUNICĂRII ^f 10 î » funcţie de scopul comunicării. einen Brief. mai există şi părţi de propoziţie secundare (complemente. propoziţia poate fi: enunţiativă. 1 5 Ca propoziţie monomembră poate fi considerat în limba germană imperativul (persoana a Ii-a singular şi plural).

J o h a n n Wolf gang Goethe wurde im Jahre 1749 geboren. Du sollst mehr üben. de a cunoaşte ceva. Propoziţiile interogative pot fi totale sau parţiale. în cazul acesta este M 14 vorba de o propoziţie interogativă directă. Sie könnte besser lernea. o afirmaţie. Interogativa totală directă nu este introdusă primtr-un cuvînt . E r fragte mich. M \% Prin propoziţia interogativă se formulează deci întrebări: Kommen Sie heute zu mir ? Wann können Sie kommen ? întrebările pot fi adresate direct interlocutorului. întrebarea depinde în propoziţia interogativă indirectă de un cuvînt cu sens de informare (de cele mai multe ori. Der Schnellzug fährt um 7 Uhr ab. o posibilitate sau un ordin: E r dürfte es gesagt haben. Propoziţiile interogative directe sînt propoziţii principale: Wie heißen Sie ? întrebările pot fi reproduse de vorbitor. în propoziţia interogativă totală întrebarea se referă la predicatul M Iß* propoziţiei. o M 12 presupunere. -wie ich heiße. în cazul acesta este vorba M 15> de o propoziţie interogativă indirectă (vezi N 23). ob ich schon lange Deutsch lerne. un verb) : E r fragte mich. propoziţia enunţiativă exprimă o îndoială. Propoziţiile interogative indirecte sînt propoziţii subordonate. o nesiguranţă. . PROPOZIŢIA (Der INTEROGATIVĂ Fragesatz) Propoziţia interogativă exprimă dorinţa de a afla. Uneori.PROPOZIŢIA 463 PROPOZIŢIA (Der Aussagesatz ENUNŢIATIVĂ — Der Feststelhmgssatz) Propoziţia enunţiativă exprimă o constatare. o observaţie M 11 sau o simplă comunicare: Die Tanne ist ein Nadelbaum.

„Warum alles der Frau erzählen müssen?" (A. pot fi redate mai multe nuanţe. Wer ist gekommen ? Woran denken Sie so angestrengt ? Wo arbeiten Sie in der letzten Zeit ? Mit wem waren Sie in der Stadt ? M 18 Uneori. un sfat. M 17 J n propoziţia interogativă parţială întrebarea se poate referi la ori­ care parte de propoziţie. fie indi­ recte.464 SINTAXA interogativ. bucurie. doch etc. Elementul introductiv al interogativei parţiale.) Kommen Sie morgen ? — Nein. se folosesc pentru realizarea unor efecte de stil. o recomandare. Die beiden traten schnell auseinander. este un cuvînt interogativ (pronume interogativ. uneori precedat de o prepoziţie). denumite interogative retorice. Seghers) zum Teufel hat er PROPOZIŢIA (Der EXCLAMATIVĂ Ausrufesatz) M 19 Propoziţia exclamativă exprimă stări afective: admiraţie. I^a o interogativă retorică nu se aşteaptă nici un răspuns: Georg kam herein. (Sau: Ich komme morgen nicht. fie directe. (Sau: Sie trifft heute ein. adverb pronominal interogativ sau adverb interogativ. propoziţia^îmbracă forma interogativă numai pentru a accen­ tua o constatare. indignare etc. Răspunsul se poate da prin ja. Aceste propoziţii. afară de predicat. Propoziţiile imperative pot fi rostite cu intonaţie foarte variată.: Wie schön sie i s t ! Welch ein herrliches W e t t e r ! Das h ä t t e er nicht t u n dürfen! PROPOZIŢIA (Der Aufforderungssatz IMPERATIVĂ — Der Befehlssatz) M 20 Propoziţia imperativă exprimă un ordin. în funcţie de această intonaţie. . o rugăminte.) Elementul introductiv al interogativei totale indirecte este conjuncţia ob: Er fragte mich. ob die Delegation heute eintreffe. un adevăr incontestabil. sau printr-o propoziţie enunţiativă: Trifft die Delegation heute ein? — J a . nein. un îndemn. o dispoziţie.

. 4. • Wollen wir lieber zu F u ß gehen! (Hai. prin hai. 0 constrîngere: Sie müssen auf eine richtige Aussprache achten! • . Vă rog faceţi linişte. pentru a exprima o necesitate obiectivă. wollen Sie Platz nehmen. prin infinitivul prezent activ : Schlafengehen l Bitte einsteigen ! Nicht hinauslehnen ! M 22 Ordinul exprimat prin infinitiv are un caracter impersonal şi este. Să fie linişte. mult mai categoric decît ordinul exprimat prin imperativ.. o obligaţie morală: :''. Ordinul (în sensul larg al cuvîntului) poate fi exprimat: 1. cu valoare de imperativ. în acelaşi timp. în special participiul perfect al verbelor perfective.. (Vă rog. •<. wir wollen uns verabschieden ! (B tîrziu. pentru a exprima un îndemn. prin participiul perfect: Rauchen verboten ! A ufgestanden 1 • M 23 Se întrebuinţează. luaţî l ö t ) 30 — Gramatica practică a limbii germane . armat de un verb la con­ junctiv. alteori mai politicos.'••'• ' Sie sollen mehr arbeiten ! M 24 b) prin verbul modal müssen. uneori mai categoric. c) prin verbul modal wollen.PROPOZIŢIA 465 Astfel: Ruhe! poate însemna : '•:• Vă poruncesc (ca) să fie linişte. pentru a exprima o necesitate subiectivă. printr-un verb modal sau verbul lassen şi infinitivul unui verb predicativ: a) prin verbul modal sollen. de obicei. să ne luăm rămas bun!) Bitte. 3. Se traduce în româneşte.••• Sprechen Sie bitte langsamer! M 21 2. să mergem mai bine pe jos \) E s ist s p ä t . prin imperativ: Komm zu mir ! .

persoana a I i . prin indicativul prezent. (El 1-a rugat pe prietenul său să-1 cheme mai tîrziu la telefon.a singular şi plural. pentru a exprima un îndemn categoric: Laßt uns keine Zeit verlieren ! (Să n u pierdem timp!) mai 5. uneori cu inversiune: Du kommst sofort h e r ! Ihr kommt sofort h e r ! Sie kommen sofort h e r ! Wir 6 sehen ! 1 .„„ „ „ .) puţin M 25 g) prin verbul lassen. atenuat (mai ales în vorbirea indirectă. J. prin pasivul impersonal : Jetzt wird nicht mehr gesprochen! E s wird gearbeitet! . prin forma de politeţe ca şi prin persoana I plural. prin haben sau sein -\. M 29 Conjunctivul prezent cu valoare de imperativ exprimă un ordin mai puţin categoric decît imperativul.466 SINTAXA d) prin verbul modal dürfen cu negaţie. vezi N 181) : Er b a t seinen Freund. 9. deseori avînd ca subiect pronumele nehotărît man) : ^ Man nehme diese Arznei dreimal täglich ein ! Man schäle die Äpfel pfel und entferne das Gehäuse.infinitiv Du hast zu folgen ! I h r habt zu folgen ! Der Text ist zu übersetzen ! : M 28 8. er möge ihn später anrufen. la imperativ. prin indicativul de politeţe) : viitor (persoana a II-a singular şi plural şi forma Du wirst sofort herkommen! Ihr werdet sofort herkommen ! Sie werden sofort herkommen! M 27 7. Sie können gehen ! (Puteţi merge !) pentru a exprima un îndemn.zu -\.. Uneori se întrebuinţează şi la persoana I [vezi N 192). pentru a exprima o rugăminte. prin conjunctivul prezent (persoana a III-a. în special cînd se interzice ceva : Ihr dürft nicht laut sprechen ! (Nu aveţi voie să vorbiţi tare !) e) prin verbul modal können. un un sfat: ordin f) prin verbul modal mögen. (Sa mergem !) Gehen wir! J M 26 6.

wenig. Propoziţiile optative se construiesc cu conjunctivul prezent. imperfect M 33 sau mai mult ca perfect. prin propoziţii eliptice: Kopf hoch ! Kein Wort mehr ! Keinen Schritt weiter! Der nächste bitte ! v M 30 Uneori. nerealizabilă sau nerealizată: Wäre er hier! Wäre er hier gewesen! M 32 Propoziţiile optative se întrepătrund cu propoziţiile exclamative şi cu cele imperative.PROPOZIŢIA 467 10.M 31 stens: Folg mir doch ! Seien Sie wenigstens aufmerksam! PROPOZIŢIA (Der OPTATIVĂ Wunschsatz) Propoziţia optativă exprimă o dorinţă realizabilă.M 34 zabile: Lang lebe unser lieber V a t e r ! Conjuctivul imperfect se foloseşte pentru a cărei realizare este nesigură sau imposibilă: Käme er doch rascher! Wenn er nur käme! exprimarea unei dorinţe M 35 Conjunctivul mai mult ca perfect se foloseşte în cazul unei dorinţe nerea.Bl 36 Uzate: Wäre er nur gekommen! Wenn er nur gekommen wäre I . Conjuctivul prezent se foloseşte pentru exprimarea unei dorinţe reali. ordinele sînt întărite prin adverbe modale ca doch. nur.

î Î negaţie. în funcţie de context. CLASIFICAREA PROPOZIŢIILOR DUPĂ ASPECT M 39 După aspect propoziţia poate fi! afirmativă sau negativă. se confirmă sau se adevereşte ceva : Der I X . (Satzverneinung): . heute nicht. Aspectul negativ al propoziţiilor se realizează prin î n propoziţiile negative negaţia se referă la predicat Er kommt heute nicht. unul din mijloacele cele mai sigure de a distinge propoziţiile este intonaţia. PROPOZIŢIA (Der bejahende AFIRMATIVĂ Satz) M 40 statt. PROPOZIŢIA (Der verneinende NEGATIVĂ Satz) M 41 M 42 M 43 Prin propoziţia negativă se neagă sau se respinge c e v a : E r kommt. Prin propoziţia afirmativă se afirmă. î n vorbire. Astfel. U n a şi aceeaşi propoziţie poate cumula mai multe funcţii.468 SINTAXA Observaţie M 37 Uneori nu se pot delimita precis categoriile de propoziţii. M 38 poate fi atît enunţiativă cît şi exclamativă. propoziţia: Mit dem Ausflug ist's jetzt aus. Parteitag der Rumänischen Kommunistischen Partei fand im Monat Juli 1965 Eminescu ist der größte rumänische Dichter. Giordano Brunos Hypothesen über die Bewegung der Gestirne haben sich als richtig erwiesen.

)•: M 50 . >~hî.. y? M 47 Observaţie J a . ( = Ich komme nicht. nirgends.) : Nein este o negaţie exclamativă care înlocuieşte o propoziţie întreagă.\>Wi • : . .•• |f . nimmer. . verbul poate fi însoţit numai de o singură negaţie : Ich habe nie von ihm gehört. .PROPOZIŢIA 469 Negaţia se poate referi numai la uncuvînt din propoziţie (WortverM 44 neinung). (= Ich habe ihn nicht gesehen. . E r wird das nicht ungern t u n . ca răspuns negativ la o interogativă totală afirmativă sau negativă: Haben Sie ihn gesehen? — Nein.se pot întrebuinţa pe lîngă alte negaţii. keineswegs: Hat--ei das Buch? — Nein. Î Î CUVINTELE D E N E G A Ţ I E D I N U M B A GERMANĂ Cuvintele de negaţie mai frecvent folosite s î n t : adverbele nicht. nie. N-am auzit niciodată de el. ' * Ich gehe nicht ohne Sie ins Theater. nein. este răspunsul pozitiv la o întrebare totală afirmativă: M 48 M 49 Kommen Sie heute? -r. M 45 1 î n limba germană. Ich finde den Schlüssel nirgends.) Doch este răspunsul pozitiv la o întrebare totală negativă: Kommen Sie nicht? — Doch. sondern morgen. er h a t das Buch nicht.•. ( = Ich komme.(= Ich komme heute.:• . . spre deosebire de limba română. î n cazul acesta însă propoziţia nu mai este considerată negativă. . . . keinesfalls. M 46 tt 41 • • .. nichts. Ich habe ihm nichts zu sagen.: E r kommt nicht heilte.) Kommen Sie nicht? — Nein. Sie war nie (niemals) bei mir.Ja. Ş-"••'•*. Excepţie Prepoziţia cu sens negativ ohne şi cuvintele formate cu prefixul negativ un. Sie haben keinesfalls (keineswegs) recht.

ein folosit ca numeral. [însă: Ich habe keine Zeit.niemand -*. kein: I n diesem J a h r habe ich nicht Tag gefehlt. kein se întrebuinţează şi în faţa substantivelor cai mod obişnuit stau fără articol (nume de materie şi substantive abstrai Haben wir Butter zu Hause ? — Nein. fie însoţit de ar Iul nehotărît ein. | M 54 Negaţia nicht se menţine. keine. ich habe nichts in der Mappe. {însă: Ich gebe dieses Buch keinem 1 Zeit habe ich nicht. I t Nicht ich habe ihn gesehen. Nein.nichts -*. J Î Ich habe nicht ihn.) M 55 Ein. dacă substantivul. t ein sau de etwas. precedat de negaţia nicht. er schreibt keinen Brief. wir haben keine Butter. heute ins Kino zu gehen? — Nein. irgendwo atunci nicht şi cel d doilea cuvînt se înlocuiesc în felul u r m ă t o r : nicht ein (er)— jemandetwas irgendwannirgendwo — -». ich sehe niemand(en). keine. fie nearticulat. ich habe keine Lust heute ins Kino zu gehen. n înlocuieşte prin kein.kein(er) -». sondern mein Freund. sondern semen Freund gesehen. Nein.nie(mals) ~— nirgends Schreibt er einen Brief ? Siehst du jemand(en) ? Haben Sie etwas in der Mappe ? Treibt er irgendwann Sport ? zu finden ? I s t dieses Modell Nein.470 SINTAXA M 51 Nicht este o negaţie sintactică care poate nega atît t o a t ă propoz: cît şi orice cuvînt din propoziţie: Ich habe ihn heute nicht gesehen. dieses Modell ist nirgends zu finden. irgendwann. jemand. er treibt nie(mals) Sport. nu este subiect şi stă pe locul I al p : ziţiei: Einem Kind gebe ich dieses Buch nicht. Nein. . j Î M 52 Dacă adverbul nicht este u r m a t de articolul nehotărît ein. Haben Sie I/ust (Zeit). eine. M 53 Kein. Nein.

î n faţa substantivelor care intră în componenţa locuţiunilor verbale nu se foloseşte kein. zu : M 58 b) Prepoziţia ohne: Kommen Sie ohne Ihren Bruder ? M 59 E x i s t ă şi prefixe şi sufixe de negaţie : «»aufmerksam. keine. keiner war zu Hause. H a t jemand nach mir gefragt ? — Nein. keine. niemand h a t nach Ihnen gefragt. . ohne Er h a t weder gestern noch heute angerufen. Mein Freund kam zu mir. ich laufe nicht Schlittschuh. gar.. Das Kind schläft. El exprimă autorul unei acţiuni sau stări. ganz und gar: "Bis ist durchaus (überhaupt. Dieser Schüler ist sehr fleißig. überhaupt. Alte cuvinte de negaţie sînt : a) Conjuncţiile weder . ohne mich vorher anzwrufen. M 56 Pronumele keiner. Die Tanne ist ein Nadelbaum. kein ci nicht : Raufen Sie Schlittschuh ? — Nein. gar. ohne daß ich es wußte. Cuvintele cele mai des folosite pentru întărirea negaţiei sînt durchaus. SUBIECTUL (Das Subjekt — Der Satzgegenstand) Subiectul denumeşte persoana sau obiectul despre care se vorbeşte în M 62 propoziţie.PROPOZIŢIA 471 î n cazul acesta atît nicht cît şi ein sînt accentuate. noch.. mühelos. keines si niemand {vezi F 112): sînt pronume substantivale M 57 Ich habe . Meine Freundin war krank. purtătorul unei carac­ teristici sau unei însuşiri: Mein Freund arbeitet in einer großen Fabrik. schlaîlos M 60 M 61 Negaţia poate fi întărită. .. ganz und gar) nicht möglich. Ungeduld. . ohne daß.einige Freunde angerufen .

Dieser Alte b a t mich u m Auskunft. ::. Wer baute das siebentorige Theben ? (B. ''~r "•••"•. und das heißt ein Kämpfer sein. Die Drei fährt an unserem Fenster vorbei. c) printr-un adjectiv: Ehrlieh währt am längsten. W. (J. (J..472 SINTAXA M 63 \ Subiectul stă de obicei la nominativ şi răspunde la întrebările wer ? (referitor la persoane) şi was ? (referitor la lucruri sau noţiuni abstracte) : Er fährt ans Meer 1 . ' . 1 Die Briefe liegen auf dem Tisch. Goethe) Heute fehlt niemand. . Das Heute unseres Landes ist schön. der nur für sich selbst tiandelt. Numai în unele expresii subiectul apare la genitiv : Meines Bleibens ist nicht länger.*• . . .. Dieser ist ein Mensch gewesen. printr-un singur cuvînt : a) printr-un substantiv: Der Junge besucht die Schule. S%e fahren ans Meer J Der Brief liegt auf dem Tisch. . Brecht) Ein jeder leidet. : . Goethe) M 70 (Pentru exprimarea subiectului prin pronumele nehotărît man vezi -) e) printr-un numeral: • f) printr-un verb: (a) la infinitiv: Zwölf ist ein Dutzend. •-'•• '•-•"'' ' d) printr-un pronume: I m großen und ganzen sind wir uns einig.. Irren ist menschlich. î n propoziţiile cu wer? sau te>as? ca subiect. Die Meinigen lassen dich herzlich grüßen. predicatul este la singular. • M 66 î n limba germană subiectul poate fi exprimat: 1.. . b) prin orice parte de vorbire substantivizată . Aller guten Dinge sind drei. . ) Was l i e ^ a u f d e I n Tisch ? Z>«s Übersetzen aus dem Rumänischen ins Deutsche fällt mir noch schwer. — Was fällt I h n e n noch schwer ? M 64 M 65 ':'t'.f Wer fährt aus Meer? ct . --. W.

subiectivă. ist richtig.PROPOZIŢIA 473 ' (b) la participiul II (perfect) : Aufgeschoben heißt nicht aufgehoben. se întrebuinţează C' '•.••: .<. spre deosebire de limba română. exprimat {vezi M 4). M 67 b) părţi de vorbire de acelaşi fel coordonate între ele (în cazul acesta subiectul este multiplu) : Helga und Andrei laufen gerne Ski.-:. Seit regiert den Dativ. eine Lösung zu finden. Dacă însă subiectul nu este cunoscut. Das Wenn und Aber machte ihn unentschlossen.->. 3. Sein Für und Wider ärgerte mich. 41) : M 68 SUBIECTUL NEDETERMINAT ŞI SUBIECTUL IMPERSONAL î n limba germană. printr-o propoziţie subordonată(propoziţie Was Sie sagen. man hier rauchen ? liest bei uns gern Heines Gedichte.' a) pronumele man pentru a exprima un subiect nedeterminat {vezi M 70 F 121): Man Darf Man Wie soll nicht bei schlechtem' Licht lesen.. Und ist eine beiordnende Konjunktion. vezi N. subiectul trebuie. o conjuncţie. kann man dort die Freizeit verbringen? ". An die zwanzig Leute waren anwesend.• . E s war nicht leicht. 2.. .-. Oh drückt eine Überraschung aus. printr-un grup de cuvinte format din a) diferite părţi de vorbire : Selbst getan ist bald getan. -o prepoziţie. M 69 de regulă. o interjecţie: Vorwärts ist unsere Losung. g) printr-un adverb.

freut mich. es dispare. das. ist (wird) warm. începem propoziţia cu pronumele es. F 87). r OMITEREA SUBIECTULUI M 75 î n limba germană subiectul se poate omite numai rareori.474 SINTAXA M 71 b) pronumele es pentru a exprima un subiect impersonal Es Es Es Es Es regnet. iar subiectul trece în urma verbului. Es — verb conjugat — subiectul T I Es kommt heute auch mein Ţ Freund. El lipseşte 1. gibt hier viele Sehenswürdigkeiten. welches în legă­ tură cu verbul auxiliar sein (vezi F 45. astfel propoziţia de mai sus ia forma u r m ă t o a r e : Auch mein Freund kommt heute. la persoana a I i . sau: Heute kommt auch mein Freund. în propoziţia imperativă cu verbul la imperativ.a : Sprich lauter! Sprecht lauter! . Sie kennenzulernen. (vezi F 21) : . Welches ist dein Atlas ? M 73 DUBLAREA SUBIECTULUI Dacă în propoziţia enunţiativă principală vrem să scoatem în evidenţă subiectul. . läutet. M 72 Caracter impersonal pot avea şi pronumele dies. l propriu-zis: M 74 Dacă pe primul loc trece o altă parte de propoziţie. Das war ein schöner Urlaub.

M 76 M 77 W. verbal. Bedaure. . = Es friert mich. în anumite expresii: Bitte. . în limbajul poetic: War so jung und morgenschön. uneori. Es wurde ausführlich über diese Frage gesprochen. b) pe lîngă un predicat la diateza pasivă impersonală: Über diese Frage wurde ausführlich gesprochen. Danke schön. Mein Bruder liest die Zeitung. Sein Freund ist Ingenieur. = Es graut mir vor der Kälte. und deinen eignen L e i b ! (Fr. 4. M 79 î n funcţie de părţile de vorbire prin care este exprimat. Goethe) 3. PREDICATUL (Das Prädikat — Die Satzaussage) Predicatul este partea principală de propoziţie prin care se exprimă ce face. (J.PROPOZIŢIA 475 Subiectul se pune însă chiar în aceste propoziţii dacă vrem să-1 scoa­ tem în mod deosebit în evidenţă: Bürg du für dich. Subiectul impersonal es se omite dacă o altă parte de propoziţie M 78 ocupă primul loc în propoziţie: a) pe lîngă verbele impersonale care exprimă o stare fizică sau spiri­ tuală şi se construiesc cu un complement la dativ sau acuzativ: Mich friert. Mir graut vor der Kälte. Verbele cu conţinut noţional se numesc verbe predicative [vezi H 3). Ich erwartete dich vor dem Stadttheater. cum este sau ce este subiectul. Schiller) 2. Diese Schülerin ist sehr fleißig. predicatul M 80 poate fi: 1. adică format dintr-un verb cu conţinut noţional (cu un înţeles de sine stătător) la o formă finită. .

'Vi 2. Das Telegramm muß sofort aufgegeben werden. M 83 Predicatul verbal poate fi simplu sau compus. o acţiune sau o stare. 1. predicatul compus. E r beeilt sich.1 Din punct de vedere al formei deosebim: 1. M 88) la o formă finită şi un nume predicativ: Das Goethehaus ist der größte Anziehungspunkt Weimars. predicatul simplu. adică predicatul format din. J. Răspunde la întrebările: Was tut das Subjekt ? Was geschieht mit dem Subjekt ? Sie besichtigen die vor kurzem eröffnete Ausstellung.. Diese Wohnblocks werden den Werktätigen zur Verfügung gestellt. •'••'•'. -• . pro­ numele reflexiv făcînd parte integrantă din predicat:. Eulenspiegel machte sich aus dem Staub. > > i& PREDICATUL VERBAL (Das verbale Prädikat) ' '• • M 82 Predicatul verbal exprimă. adică predicatul format dintr-un singur element: Wir bewunderten die herrliche Aussicht.-'•-. Predicatul verbal simplu poate fi exprimat printr-un: a) verb la prezent (indicativ sau conjunctiv la diateza activă) : Das Kind spielt.•' : '"••'•. • b) verb la imperfect (indicativ sau conjunctiv la diateza activă) : E r arbeitete in einer Fabrik. Daß ich so traurig bin.476 SINTAXA 2. was soll es bedeuten. de regulă. Verbele reflexive propriu-zise pot forma predicate verbale simple.rtiai multe elemente: E r hat fließend Deutsch gesprochen.. M 8.'.. (H. adică format dintr-un verb copulativ (vezi H 5 .' H :. .> . nominal.Sprechen Sie l a u t e r ! -• . Wenn sie nur heute käme! c) verb la imperativ Lernft) fleißig! . Ich weiß nicht. Man werfe einen Blick » u n s e r e schöne Zukunft.:>. •'.' t.-••. Heine) . -.

mai mult ca perfect sau viitor) : E r hat lange auf Sie gewartet. Observaţie Locuţiunile verbale sînt grupuri de cuvinte alcătuite din verbe şi alte M 85 părţi de vorbire. heute geprüft. Halten Sie mich nicht zum Narren. E r braucht nicht zu eilen. E r pflegte wöchentlich ins Theater zu gehen. Von morgen an nehmen wir dieses Problem in Der Klavierspieler halt nicht Takt. Wir halten mit unserer Zeit Schritt. übergab er es dein Vorsitzenden. scheinen. Treiben Sie Sport ? finită. Sie stellt Ihnen ihr Buch zur Verfügung. brauchen. haben. Wann nehmen Sie Urlaub ? Sie nehmen sich alles zu sehr zu Herzen.PROPOZIŢIA 477 2. . Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir haben diesen Text bi r morgen zu übersetzen. Sie wird schon gekommen sein. Sie lassen dich herzlich grüßen. c) printr-un verb modal sau verbul lassen + Ich will Ihnen etwas Interessantes erzählen. infinitiv: d) prin verbele beginnen.' Angriff. Nachdem er das Protokoll aufgesetzt hatte. în special substantive care. au adesea alt sens decît părţile componente luate fiecare în parte. pflegen. Ist diese Übung zu schreiben ? . -finfinitivul unui verb predicativ precedat de zu : E s beginnt zu schneien. Wir werden mit dem Zug und nicht mit dem Plugzeug reisen. Sie scheint die Regel nicht verstanden zu haben. Bitte nehmen S-'e Platz. Predicatul verbal compus poate fi exprimat I I 84 a) printr-un verb la un timp compus (perfect. b) printr-un verb la diateza pasivă : Mein Bruder wird (wurde) Kr ist geprüft worden. Wer mag das wohl sein ? Wer soll es ihm gesagt haben ? Dürfte ich Sie um eine Zigarette bitten ? E r muß es gewesen sein. sein etc.-\ e) printr-o locuţiune verbală cu verbul la o formă E r nimmt zu dieser Frage Stellung. împreună.

scheint gesund. Predicatul nominal răspunde la întrebările: \Wie ist? sau Was ist das Subjekt ? Sie ist fleißig. Observaţii II 90 1. Sie heißt Helga. dar şi alte verbe ca bleiben.478 SINTAXA Unitatea lexicală a locuţiunilor verbale se manifestă deseori şi prin faptul că substantivele care intră în componenţa lor se scriu cu iniţială mică sau se scriu într^un cuvînt cu prepoziţia care le precedă. Seine Sprachkenntnisse kamen ihm dabei sehr zug PREDICATUL NOMINAL (Das nominale Prädikat) M 86 Principala funcţiune a predicatului nominal constă în caracterizarea subiectului prin calificarea sau identificarea acestuia. Verbele copulative se întrebuinţează uneori ca verbe predicative : E r ist ( = wohnt. sich dünken: ist gesund. Das Buch k a m mir abhanden. heißen.) consideră verbele copula­ tive verbe predicative şi numele predicative ca parte de propoziţie inde­ pendentă. preisen şi rufen la diateza pasivă : E r wird Peter genannt. Astăzi unii lingvişti (Glinz. Br ist Lehrer. 2. Ca verbe eopulative se folosesc în special verbele sein şi werden. J u n g etc. befindet sich) seit einem Monat in Bukarest. Sie haben recht. Er M 89 Ca verbe copulative apar şi verbele nennen. bleibt gesund. . E r dünkt sich sehr geschickt. scheinen. wird gesund. M 87 M 88 Predicatul nominal este întotdeauna compus.

PROPOZIŢIA 479 Funcţia de nume predicativ o poate a v e a : a) un substantiv la nominativ: Die Zeitung Neuer Weg ist das Organ der Volksräte der Sozialistischen Republik R u m ä ­ nien. Sie sind gleichen Alters. i) un infinitiv Das heißt arbeiten. Sie heißt wie ihre Mutter. invariabil {vezi E 26). M 99 M 100 M 101 M 102 studieren. M 91 b) un Substantiv la genitiv (mai rar. Bist du anderen Sinnes geworden ? „Elisabeth ist meines Stammes. în limba germană adjectivul predicativ este. în special în construcţii fixe) : E r ist rumänischer Herkunft. M 93 Dieses Problem ist von großer Wichtigkeit Seien Sie ohne Furcht (Angst). h) o construcţie cu als sau wie E r gilt als tüchtig. Medizin zu k) o propoziţie subordonată {vezi N 44) M 103 Er wird." M 92 (Fr. was sein Vater war. E r ist derselben Meinung (Überzeugung) wie du. j) o construcţie infinitivală Sein sehnlichster Wunsch war. c) o construcţie prepoziţională (adică substantiv precedat de prepoziţie): (Bedeutung). de regulă. e) un pronume Das Buch ist mein. Schiller) . E r ist der erste. M 95 M 96 M 97 f) un numeral Wir waren zu dritt. . Wir waren guter Dinge (Laune). d) un adjectiv sau un participiu E r ist immer lustig. meines Geschlechts u n d Rangs. Sie ist reisend. M 98 g) un adverb Der Unterricht war um 12 Uhr aus. adjectivizat: M 94 Unele adjective nu pot îndeplini într-o propoziţie altă funcţiune decît aceea de nume predicativ {vezi B 29—32). Spre deosebire de limba română.

. d-ta ai dreptate.1 (. I j Der Roman „Wilhelm Meisters Lehrjahre" vereint Elemente von Goethes Jugendentwick- t lung und Mannesalter.) M 106 Dacă subiectul este exprimat printr-un substantiv la plural care repre­ zintă titlul unei opere literare.480 SINTAXA ACORDUL PREDICATULUI CU SUBIECTUL ACORDUL M 104 VERBULUI FINIT cu subiectul: Verbul finit se acordă de regulă în număr şi persoană Ich besichtigte gestern das Dorfmuseum. indiferent dacă acesta se referă la o singură persoană (putînd fi tradus prin d-ta) sau la mai multe persoane: Lieber Freund. aveţi dreptate. dacă subiectul este exprimat prin pronumele personal de politeţe Sie. dacă articolul hotărît face parte din titlu sau îl precedă: . Was hast du besichtigt ? I î Î I Wir besichtigten gestern das Dorfmuseum.und Entwicklj Î lungsroman. vereint Elemente von Goethes Jugendentwicklung und T Este recomandabil ca în astfel de propoziţii titlul să fie precedat de un substantiv {Werk. dv. Was habt ihr besichtigt ? L M 105 î Î { Verbul finit stă totdeauna la persoana a IlI-a plural. dv. Gedicht etc. . j .. .Die Räuber" ist ein Jugendwerk Schillers. a) verbul conjugat stă la plural. Drama. . . b) Verbul conjugat stă la singular. . aveţi dreptate. muzicale etc. / Liebe Freunde.): Das Drama . Roman. / ]_ ţ \ (. \ / \ Sie haben recht.Wilhelm Meisters Lehrjahre" | Mannesalter. . I T Die „Lehrjahre" Goethes sind der bedeutendste deutsche Erziehungs..Die Räuber" sind ein Jugendwerk Schillers. dacă articolul nu intră în compo­ nenţa titlului şi nici nu-1 precedă: . .

I .Max und Moritz" ist ein beliebtes Kinderbuch. . d) dacă termenii subiectului sînt infinitive (indiferent dacă sînt sau nu sînt substantivizate) : Helfen und raten ist die Pflicht aller anständigen Menschen.PROPOZIŢIA 481 La indicarea timpului ca şi în operaţiile aritmetice verbul conjugat stă la singular : E s ist drei Viertel zwölf (Uhr). Jung und alt verfolgte die Spiele mit Spannung. dacă dorim să accen­ tuăm că termenii subiectului exprimă o pluralitate : Freund werden. . Hermann und Dorothea ist ein hervorragendes Epos Goethes.verbul con­ — jugat stă de obicei la plural: Vater und Mutter fahren morgen ins Gebirge.. sînt legaţi prin und şi reprezintă titlul unei opere literare. 3 1 — Gramatica practica a limbii germane . X. Caragiale" machten einen Ausflug ans Meer. Lehrer und Schüler der Mittelschule . und Feind waren sich in dieser Hinsicht einig: Der Krieg mußte beendet c) dacă termenii subiectului sînt la singular. Zeit und Geld fehlte ihm nicht. M 107 CAZURI SPECIALE DE ACORD Acordul în număr al verbului conjugat cu un subiect multiplu. Regula de bază pentru realizarea acordului în număr dintre verbul M 108 conjugat şi subiectul multiplu este: în propoziţia cu un subiect multiplu — indiferent dacă termenii lui sînt la singular sau la plural . Das Sprechen und Erzählen in einer fremden Sprache fiel ihm anfangs nicht leicht. î n propoziţia cu subiect multiplu verbul conjugat stă la singular: M 109 a) dacă termenii subiectului sînt la singular şi sînt consideraţi ca for­ năind o unitate logică: Arbeit und Fleiß führte ihn zum Erfolg. Verbul conjugat se întrebuinţează însă la plural. Drei mal drei ist neun. muzicale etc. b) dacă termenii subiectului multiplu sînt la singular şi reprezintă o expresie fixă: Groß und klein aß mit Appetit..

sondern auch seine Frau haben (hat) uns gestern besucht. verbul finit se acordă. entweder — oder. nicht nur — sondern auch. der Gruppen-verantwortliche. beziehungsweise) verbul conjugat se acordă cu acel termen care stă pe Ungă el: Mircea oder seine Schwestern werden heute der Mutter helfen. el se acordă cu termenul care îl precedă: Vater arbeitet und I T Mutter auch. j î Sein Bruder. teils — teils Weder Vater noch Mutter haben (hat) ihm das gestattet. Entweder die Schwestern oder Mircea wird heute der Mutter helfen. c) dacă termenii subiectului multiplu sînt la singular. Kinder. Jeder Arbeiter und jede Arbeiterin werden (wird) diese Neuerung begrüßen. a) Dacă termenii subiectului multiplu sînt legaţi printr-o conjuncţie coordonatoare disjunctivă (oder. Nicht nur mein -Freund. hat ihm geholfen. verbul conjugat poate sä stea atît la plural cît şi la singular: a) dacă verbul finit stă înaintea termenilor la singular ai subiectului multiplu: und Mit dieser Frage beseliäftigtc(n) sich der Direktor.482 SINTAXA M 110 î n propoziţia cu subiect multiplu. de la caz la caz.. der Parteisekretär. Mädchen. . verbul conjugat se foloseşte. cu termenul pozitiv : Nicht seine Abenteuer. Er winkte und seine Frau und die I Î Die zwei Jungen 1 sangen und das kleine Î c) Dacă unul din termenii subiectului multiplu este negat. la singular sau la plural. seine Charakterstärke soll der Jugend Vorbild sein. de regulă. sînt legaţi prin und şi precedaţi de kein sau jeder: Kein Schüler und keine Schülerin dürfen (darî) unpünktlich sein. nicht ich. M 111 î n propoziţia cu subiect multiplu. b) Dacă verbul conjugat este intercalat între doi termeni ai subiec­ tului multiplu. der Chefingenieur b) dacă termenii subiectului multiplu sînt la singular şi legaţi prin conjuncţiile copulative weder — noch.

Dacă însă propoziţia relativă nu urmează imediat după subiect. Acordul verbului conjugat din propoziţia subiect de persoana I sau a Ii-a din regentă relativă care se referă la un M 115 1. weder — noch etc. iar persoana a I i .PROPOZIŢIA 483 Acordul în -persoană al verbului conjugat cu un subiect multiplu Dacă termenii subiectului multiplu sînt exprimaţi prin persoane gra. I Î ' Nur ich oder du kannst das Paket beheben. verbul conjugat se acordă în acest caz cu pronumele personal r e l u a t : Du. Dacă propoziţia relativă se referă la un astfel de subiect din regentă şi urmează imediat după el.a asupra per­ soanei a I l I . verbul conjugat se acordă cu termenul care stă pe Ungă el: Nur du oder ich kann das Paket belieben.a . Dacă între termeni există un raport de coordonare disjunctivă (oder. ihr könnt nichts dagegen tun. Du und sie. ~-~r—~ ~—y~j\ 11 t L M 114 2. I Î Nur du und sie wart gestern bei mir. acor- . wir wissen es genau.a şi a I l I . I Î Adesea cele două subiecte exprimate prin persoane gramaticale dife­ rite sînt cuprinse într-un al treilea subiect la p l u r a l : Ich und du (er). hättest es mir sagen müssen. persoana I are preponde­ renţă asupra persoanelor a I i . Dacă între termeni există un raport de coordonare copulativă {und.a : Nur ich und du (er) waren gestern im Theater. pronumele personal (la persoana I sau a Ii-a) se reia de obicei în propoziţia relativă. I Î Entweder liest du das Buch oder ich. beziehungsweise). entweder — oder. M 113 sowie. j ri î 2. acordul verbului finit se face în funcţie de raportul dintre termeni: 1. I ţ Entweder lesen sie das Buch oder ihr. der du es wußtest.). sowohl — als auch. reluarea pronumelui personal în propoziţia relativă este facultativă.M 112 maticale diferite.

a nu se mai reia. | Dutzend Î Eier kostet nicht viel. Dacă înaintea propoziţiei relative se află pronumele es. nu pe substantivul care exprimă cantitatea: Eine Menge Bücher befanden sich im Schrank. la singular fu acţia de subiect exprimă un număr precis : Ein Ein Paar Strümpfe kostet 20 Lei. dacă punem accentul pe substanti­ vul care exprimă cantitatea şi nu pe substantivul determinant: Eine Menge Bücher befand sich im Schrank. substantivul cu 3. dacă substantivul determinant este precedat de un adjectiv atributiv sau de prepoziţia von: Eine Menge interessanter Bücher befand sich im Schrank. i r (Corect. . de obicei. Menge. : „-^ I M 119 T dacă. dar mai puţin frecvent: Ein Paar Strümpfe kosten . ^ ^ ratlos ist. .. der heute am schönsten gesprochen hat.484 SINTAXA dul se face fie cu pronumele personal reluat. I Î M 118 2. verbul conjugat stă la plural dacă substantivul determinant este la plural şi dacă punem accentul pe el. verbul conjugat stă la singular. Wie kann ich dir raten. verbul conjugat stă. I Î Eine Menge von Büchern befand sich im Schrank. . E m Dutzend Bier kosten. acordul verbului finit făcîndu-se cu pronumele relativ: Du warst es. verbul conjugat stă la singular. ! : î Acordul verbului conjugat cu un subiect exprimat care indică o cantitate printr-un substantiv M 117 Dacă subiectul este exprimat printr-un substantiv ca Anzahl. fie cu pronumele relativ (dacă cel personal nu a fost reluat) : der ich selbst ratlos bin. Reihe la singular 1. Haufen. I Î ..) M 120 4. pronumele personal de persoana I sau a I i . ! M 116 | 3.

dacă subiectul este exprimat prin das. M 124 ! l Es sind meine Freunde.PROPOZIŢIA 433 Acordul verbului conjugat cu un subiect exprimat care indică o măsură sau o greutate printr-un substantiv M 121 1. Ţ 2. Gramm. der jetzt spricht. Dacă subiectul este exprimat printr-un substantiv ca Meter. I î M 122 2. es are funcţia de pronume demonstrativ şi este urmat de verbul sein . es are funcţia de pronume personal şi este subiect propriu-zis. ! M Î25 î ! Welches ist dein Platz ? Î l Welches sind eure Plätze ? T I . T I Das sind meine besten f Was ist Gold? Î I Was sind Schätze ? Freunde. I Î Acordul verbului conjugat cu subiectul exprimat prin pronumele es M 123 1. Dacă subiectul este exprimat printr-un astfel de substantiv la piural. indiferent la ce număr este folosit substantivul determinant: 1 Kilogramm Birnen hostet 4 Lei. es ! schläft. verbul conjugat stă de obicei la singular. dies. acordul se face regulat fia singular): Schläft das Kind ? — Ja. Tonne la singular. Kilomcter. urmat de verbul sein: Das ist mein bester Freund. was sau welches şi. verbul conjugat stă de obicei la plural: Fünf Liter M i l c h kosten zehn Lei fünfzig. die dort sprechen. acordul verbului conjugat se face cu numele predicativ : Es ist mein Freund. Î I Acordul se mai face cu numele predicativ.

de regulă. Numele predicativ exprimat printr-un substantiv vorbire substantivizată se acordă cu subiectul a) în număr şi caz: Bukarest ist die Hauptstadt der Sozialistischen Republik Rumänien. . M 130 2. I M 127 î acor­ 4. şi este subiect impersonal. Ea / \ harnică. în limba germană. ! î it ACORDUL M 128 NUMELUI PREDICATIV sau o parte de 1. M 131 M 132 El este variabil n u m a i : a ) dacă subiectul propoziţiei trebuie încadrat într-o categorie anumită : Diese Aufgabe ist keine leichte. es dublează subiectul propriu-zis al unei propoziţii principale. ! î Es fror sie. E \ l Sie sind fleißig. Mein Bruder ist Beamter. Numele predicativ exprimat printr-un adjectiv sau altă parte de vorbire cu valoare de adjectiv este.). invariabil: \ Sie-^ J5S / ist fleißig. M 129 b) uneori şi în gen. h) dacă este exprimat printr-un adjectiv la superlativ precedat de articolul h o t ă r î t : Seine Arbeit war die beste. dacă există forme speciale pentru genul respectiv: Sie ist Lehrerin (Schneiderin etc. /harnic. dar : Sie ist Minister. spre deosebire de limba română. es are funcţia de pronume impersonal acordul se face regulat ('la singular) : Es regnet. Ei \ / harnici. / sînt \ Ele / \ harnice.486 SINTAXA M 126 3. dul verbului conjugat se face cu acesta şi n u cu es : Es kommen dort einige junge Leute. >este<.

Felurile atributului se stabilesc după părţile de vorbire prin care este M 137 exprimat. industrialisiertes Land verwandelt. Alle Bürger der Sozialistischen Republik Rumänien haben das Recht zu atributul adverbial (das adverbiale Attribut — die umstandswörtliche fügung) Haben Sie die Zeitung von gestern ? Bei­ . atributul substantival (das substantivische Beifügung) Geben Sie mir eine Schachtel Zigaretten ! Attribut — die hauptwörtliche atributul verbal (das verbale Attribut — die zeitwörtliche Beifügung) studieren. auch wenn er den besten Führer hat. (W. M 136 wieviel? etc. Zwei seiner Freunde nehmen an dem Wettspiel teil. doppelt şi völlig) : Sein Einfluß war ein besonderer. mai rar un adjectiv (respectiv participiu). ATRIBUTUL (Das Attribut — Die Beifügung) Atributul este partea de propoziţie secundară care determină un substantiv sau pronume. nach mir gefragt ? Er trägt einen gut genähten Anzug. Sie h a t erst jetzt angerufen. Astfel deosebim: atributul adjectival (das adjektivische Attribut — die eigenschaftswörtliche Beifügung) Rumänien h a t sich in ein modernes.PROPOZIŢIA 487 c) dacă este exprimat printr-un numeral ordinal: Er ist der zweite. M 135 Atributul răspunde la întrebările welcher?. M 133 M 134 d) dacă adjectivul poate fi întrebuinţat numai într-o formă declinată (adjectivele în -er. Zur Wissenschaft gibt es keine gebahnte Heerstraße. un numeral sau un adverb. Heäga. da muß jeder sich abmühen u n d klettern. wessen?. Liebknecht) Hast du. was für ein?.

am Ausflug teilzunehmen. sind sehr gesucht. pronume adjectivale : Welches ist Ihr Lieblingsschriftsteller ? Darf ich Ihnen meine Schwester vorstellen ? H 142 4. . adjective: was für ein! Bukarest ist heute ein großer Garten und wird von Tag zu Tag schöner dank der uner^ müdlichen Arbeit Tausender von Werktätigen. M 143 M 144 M 145 Observaţii Unele adjective nu pot îndeplini într-o propoziţie altă funcţiune decît pe aceea de atribut {vezi B 27). eine Fahrkarte zweiter Klasse nach Sinaia! Das „Stadion der 23. Das ist eine modern eingerichtete Wohnung. August" faßt über 100 000 Zuschauer. Atributul adjectival este în general variabil {vezi E 13—E 15). numai uneori în urma acestuia {vezi O 109—O 117). wieviel? Atributul adjectival poate fi exprimat prin 1. printr-o construcţie participială {vezi N 136): trocknete sich gründlich Brenten. Bredel) printr-o propoziţie secundară {vezi N 48) : Die Erzeugnisse. numerale adjectivale : Bitte. Haben Sie das neuerschienene Buch ? M 141 3. (W. ab und m e i n t e . . înaintea sub­ stantivului. participii : Er ließ den ruhenden Freund allein. Atributul adjectival stă în limba germană. die diese Fabrik herstellt. . angenehm berührt von der ihm beigelegten Bedeutung.488 SINTAXA Atributul poate fi exprimat şi printr-o construcţie infinitivală {vezi N 128): Er hatte die Möglichkeit. de obicei. M 14i 2. ATRIBUTUL ADJECTIVAL (Das adjektivische Attribut — Die eigenschaftswörtliche Beifügung) M 138 M 13S A t r i b u t u l adjectival răspunde la întrebările welcher!.

. din verbe tranzitive. posesia (genitivul posesiv) : Das ist die Mappe eines Kollegen. M 147 î n limbajul uzual. . (Das Genitivattribut) Principalele raporturi exprimate de atributul genitival sînt 1. E r erhielt einen Brief mit folgendem Inhalt:. . 3. genitivul posesiv se înlocuieşte deseori şi pentru evitarea unor confuzii printr-o construcţie prepoziţională cu von: Hier liegt Helgas Buch. E r erhielt einen Brief folgenden Inhalts: Genitivul calitativ se înlocuieşte astăzi de obicei prepoziţional: E r erhielt einen Brief folgenden Inhalts:. = Hier liegt das Buch von Helga. . printr-un substantiv la genitiv: atributul genitival (das Genitivattribut). . mai rar. 2. ATRIBUTUL GENITIVAL . printr-un substantiv la acelaşi caz cu substantivul determinat: apoziţia (die Apposition). . M 148 M 149 Unsere Vorlesung findet heute in einem R a u m des obersten Stockwerkes 3. autorul acţiunii (genitivul subiectiv) : M 150 Genitivul subiectiv se foloseşte în special pe lîngă substantive verbale derivate din verbe intranzitive sau reflexive. printr-un substantiv precedat de als sau wie: atributul eonjuncţional (das Konjunktionalattribut). printr-un substantiv cu prepoziţie: atributul prepoziţional (das Prăpositionalattribut). printr-un atribut 4. calitatea (genitivul calitativ) : . 4. 2. apartenenţa (genitivul apartenenţei) : statt.PROPOZIŢIA 489 ATRIBUTUL SUBSTANTIVAL (Das substantivische Attribut — Die hauptwörtliche Beifügung) Atributul substantival poate fi exprimat M 148 1. Der Sieg des Friedenslagers liegt uns allen am Herzen. .

c) u n pronume nehotărît: Sein Bruder ist einer der besten Schiller der 9. M 152 6. die Beantwortung des Schreibens —*• Man beantwortet das Schreiben. = Die Wörter. Einige meiner Fragen blieben unbeantwortet. Pe lîngă unele^ verbe tranzitive se poate folosi atît genitivul subiecţi cît şi cel obiectiv. die Erfindung des Gelehrten —^Der Gelehrte erfand. iar genitivul complement al unei propoziţii cu predicat la diate. e) un numeral ordinal: Der zweite der aufgerufenen Schüler ist ihr Bruder. M 151 5. obiectul acţiunii (genitivul obiectiv) : Genitivul obiectiv se pune în special pe lîngă substantive vate din verbe tranzitive : die Entdeckung Amerikas verbale de Construcţia formată din substantivul verbal + genitivul obiectiv poa fi transformată într-o propoziţie în care substantivul verbal devine pr dicat. activă sau subiect al unei propoziţii pasive: die Wiederholung der Wörter — Man wiederholt die Wörter. d) u n numeral cardinal: Zwei meiner Landsleute sind verdiente Eehrer. .490 SINTAXA Construcţia formată din substantivul verbal + genitivul subieci poate fi transformată într-o propoziţie cu sens activ în care substantiv verbal devine predicat şi genitivul subiectiv subiect (de unde provi şi denumirea de genitiv subiectiv) : die Strahlen der Sonne —ţ Die Sonne strahlt. das Auftreten des Schauspielers -> Der Schauspieler t r i t t auf. Klasse. = Der Text wird übersetzt. werden wi > derholt. b) un adjectiv la superlativ: Die meisten unserer Kollegen nahmen am Ausflug teil.» M a n übersetzt den Text. î n cazul acesta genitivul subiectiv exprimă o persoane genitivul obiectiv un obiect sau o noţiune abstractă: die Übersetzung des Kollegen — Der Kollege übersetzt. > die Übersetzung des Textes . o parte dintr-un tot (genitivul partitiv) : Cuvîntul determinat de genitivul partitiv poate fi a) un adjectiv la comparativ: Die jüngere seiner Schwestern ist Ärztin. = Das Schreib wird beantwortet.

cînd este precedat de u n adjectiv: ein Glas saurer Mileh dar şi ein Glas saure llileli. apoziţii: acestea se întrebuinţează. 2.' ein Teller heiSer Suppe dar şi ein Teller heiße Suppe însirarea de atribute genitivale (lanţul bil {vezi M 165). M 154- Construcţia unter + dativ în locul genitivului partitiv se foloseşte» în special. (Antworte auf die Frage !) Sein Interesse für Literatur ist groß.dativ einer der besten Studenten = einer von den besten Studenten M 153 b) uneori unter -f dativ E r kaufte den teuersten der Anzüge. = E r kaufte den teuersten unter den Anzügen. M Î57 .PROPOZIŢIA 491 î n locul genitivului partitiv se pot folosi: 1. cînd substantivul determinat exprimă u n grup bine definit sau o categorie precisă. (H. ein Mehl g Genitivul p a r t i t i v este mai des întrebuinţat. Heine) Prepoziţia cu care se construieşte atributul prepoziţional este deseori identică cu prepoziţia cerută de verbul care stă la baza substantivului regent: Die Antwort auf die Frage möchte ich hören.. ein Glas Wasser . genitivic) nu este recomanda­ ATRIBUTUL (Das PREPOZIŢIONAL Präpositionalattribut) Atributul prepoziţional se exprimă printr-un substantiv precedat de o M 156 prepoziţie: Ein Märchen aus alten Zeiten> £>as kommt mir nicht aus dem Sinn. eine Tasse Milch . cînd substantivul exprimă o măsură sau o greutate : determinat Kilogramm î l 155 eine Flasche Wein . ein Teller Suppe . (Er interessiert sich für Literatur). construcţii prepoziţionale : a) von -+.

dacă atributul genitival este un nume Die Straßen von Bukarest geografic: Straßen). s-ar putea înţelege şi că este vorba de tablouri aflate în posesia lui Th. indiferent de cazul termenului determinat: I c h gab den F a h r p l a n Paul. dem Leiter unseres Ausflugs. 6. dacă înaintea substantivului neprecedat de articolul hotărît se află un numeral cardinal care nu se întrebuinţează ia genitiv: die Meinung von fünf Freunden M 163 M 164 Dacă atributul este precedat de un adjectiv se poate renunţa la von: Die Meinung fünf guter Freunde. în special dacă este terminat în -s. -x. Am d a t mersul trenurilor lui Paul. M 165 Dacă am s p u n e : Die Bilder Theodor Amans. . apoziţia stă. întrebuinţarea atributului prepoziţional cu von în locul atributului genitival este îndreptăţită M . conducătorul excursiei noastre. dacă atributul genitival este un nume de persoană. aar şi : die Meinung von fünf guten Freunden. A (Die POZIŢIA Apposition) Bi 166 Apoziţia este un atribut substantival care se acordă în general în caz cu substantivul sau pronumele determinat. 5. de regulă. 4. Aman. dacă atributul genitival are un caracter nehotărît: Das scheinen Hefte von Schülern zu sein (în loc d e : Hefte der Schüler. sind sehr belebt (în loc d e : Bukarests 11 161 M 162 3. la cazul nominativ. dacă vrem să evităm u n lanţ genitivic [vezi M 155): Das Endspiel der Schulmannschaften von Ploieşti ( = der Stadt Ploieşti). dacă vrem să evităm o confuzie : Die Bilder von Theodor Aman. . î n limba romînă.159 1. -ß. . sau -z : „Das K a p i t a l " von Marx (în loc de Marx' „Kapital") M 158 M 180 2. ) .492 SINTAXA Atributul prepoziţional construit cu prepoziţia von se foloseşte din ce în ce mai des în locul atributului genitival.

Jahren zahllose moderne Wohnblocks errichtet. în acest caz ea este strîns legată de acest termen şi are caracter determinativ . poreclele date unor personaje istorice: Stephan der Große herrschte von 1457 bis 1504. Kollegen. Sprechen wird er die Sprache hoffentlich bald erlernen. {vezi M 155. neizolată faţă de termenul determinat. d) substantivele apelative Genosse. 2) : . wurden in den letzten Apoziţia poate fi 1. Direktor Marinescu M 188 Cele mai frecvente apoziţii neizolate s î n t : a) Erika Werner ist meine Freundin. Bitte zwei Flaschen dunkles Bier. Ist Professor denumirile (Doktor. Genossin. e) denumirile. Kollegin. Ihr Bruder studiert an der Universität Bukarest ( = in Bukarest). Professor lonescu. b) determinate de alte demente sintactice : I n Bukarest. omiterea ei ar îngreuna sau ar face imposibilă înţelegerea comunicării: Mihail Eminescu. Frau. Mit solchen Übungen wie Lesen. Herrn.PROPOZIŢIA 493 Apoziţia poate fi exprimată p r i n : substantive sau părţi substantivizate a) nedeterminate de alte elemente sintactice: de vorbire M 167 Ich ging zu meiner Kusine Helga. Heinrich der Vierte war einer der bedeutendsten Herrscher Prankreichs. Mircea der A Ite . epitetele. Übersetzen. Frau. profesiunilor: Direktor) Popescu zu sprechen? c) denumirile gradelor de rudenie : Herr. der Haupstadt der Sozialistischen Republik Rumänien. g) substantivele care înlocuiesc un genitiv partitiv Bitte ein Glas Tee. Onkel Emil ist leider nicht gekommen. Kollege. Ingenieur. b) titlurile. Fräulein : Bitte rufen Sie Genossen (Genossin. f) substantivele (vezi M 146) : care înlocuiesc un atribut genitival sau prepoziţional Familie Popescu ( = des Kollegen Popescu) ist verreist. Fräulein) Marinescu an. Er studiert an der Universität Bukarest.

. M 172 In urma elementului determinat stau următoarele apoziţii neizolate : a) denumirile. geboren. wird unver­ gessen bleiben.) von Weltruf. Vorkämpfer der Arbeiterbewegung in unserem Lande. Apoziţia poate fi legată de termenul determinat prin conjuncţiile als sau wie (apoziţia conjuncţională). Apoziţia izolată postpusă. ken­ M 170 O apoziţie izolată postpusă unei zile: Sie ist am Sonntag. Tot în urma elementului determinat stă.494 SINTAXA M 169 2. M Î7Î înaintea cuvîntului determinat stau următoarele apoziţii neizolate: a) prenumele. ( = der ein Pianist von Weltruf ist. Genossin. mai ales dacă ea determină un atribut genitival: Die Arbeit dieses Mannes. c) apoziţiile care înlocuiesc un genitiv partitiv. poate sta la cazul nominativ. Tante Ilse wird uns morgen besuchen. neprecedată de articol. denumirile profesiunilor. izolată faţă de termenul determinat. b) apoziţiile care înlocuiesc un atribut genitival sau prepoziţional. Cele mai importante s î n t : î. Freund. Locul apoziţiei Unele apoziţii stau înaintea. altele în urma elementului determinat. dem 7. în acest caz ea este despăr­ ţită de acesta prin virgulă sau linie de pauză. März este şi data care urmează după numele 1959. Abateri de la regula acordului în caz a apoziţiei cu elementul determinat M 175 Există numeroase abateri de la regula acordului în caz a apoziţiei cu elementul determinat. are caracter explicativ şi poate fi considerată o propoziţie secundară p r e s c u r t a t ă : Ich lernte im vorigen J a h r diesen jungen Menschen. epitetele date unor personaje istorice. d) substantivele apelative: Genosse. Legătura apoziţiei M 173 cu elementul determinat 1. b) titlurile.Apoziţia poate fi alăturată termenului determinat fără nici o con­ juncţie (apoziţia juxtapusă). Fräulein. Frau. de regulă. şi apoziţia izolată. Ich beriet mich mit ihm als meinem ältesten und erfahrensten Ich sprach zu ihm wie einem Bruder. einen Pianisten nen. Kollege. M Î74 2. Ich besuchte Erich. Herr. den Bruder meiner Kollegin. c) denumirile gradelor de rudenie.

Arzt am Krankenhaus Hie Pintilie. nu sînt admisibile abateri de la regula acordului. M 179 De asemenea. nu prietenul este medic!) M 177 2. (Prietenul este medic. neprecedată de articol. el stă la cazul la care ar sta. stă. substantivul neprecedät de articol. dacă ea este precedată de articol: Die Arbeit dieses Gelehrten als des eigentlichen Schöpfers der neuen Theorie wurde von allen Fachleuten geschätzt. daca apoziţia cu als. Die Anstellung seines Sohnes als (stellvertretender) Direktor der Fabrik freute meinen Freund sehr. . Dacă atributul conjuncţional determină un adjectiv sau participiu M 182 (deci nu este apoziţie). ist ein bedeutender For­ scher. wird als ausgezeichneter Fachmann anerkannt. ist ein erfolgreicher Forscher. wird unvergessen bleiben. M 180 A TRIB U T UL CONJ UNC ŢIONA L (Das Konjunktionalattribut) Atributul conjuncţional se exprimă printr-un substantiv sau pronume M 181 legat de elementul determinat prin conjuncţiile als sau wie. Apoziţia cu als care determină un atribut genitival se acordă însă totdeauna cu acesta. M 176 b) dacă prin lipsa acordului s-ar produce o confuzie: Der Sohn meines Freundes.) d e m e n t predicativ suplimentar (. nu fiul!) Der Sohn meines Freundes. (Der Ingenieur ist als ausgezeichneter Fachmann bekannt. determină un substantiv sau pronume la dativ : Ich sprach zu ihm als meinem besten Freund. .) element predicativ suplimentar Ingenieurs . M 178 însoţit sau neînsoţit de un atribut. î n apoziţia conjuncţională cu als. Arztes am Krankenhaus lue Pintilie. Dacă atributul conjuncţional determină un substantiv sau pronume. dacă ar fi element pre­ dicativ suplimentar (vezi M 185): Die Erklärung des als ausgezeichneter Fachmann bekannten (anerkannten) war richtig. eines Vorkämpfers der Arbeiterbewegung in unserem Lande. de obicei. (Fiul. mai ales dacă apoziţia determină un atribut genitival: Die Arbeit dieses Lehrers als (verständnisvoller) Erzieher der Jugend trug reiche Früchte. la nominativ.PROPOZIŢIA 495 Apoziţia izolată postpusă care determină un atribut genitival se acordă însă totdeauna cu acesta a) dacă apoziţia este precedată de articol: Die Arbeit dieses Mannes. el are funcţia de apoziţie şi se acordă de obicei în caz cu elementul determinat (vezi M 166).

Wunsch. M 18G Elementul predicativ suplimentar se exprimă a) printr-un adjectiv sau participiu : E r ging heiter weg. c) printr-un adjectiv precedat de o prepoziţie : Er h ä l t ihn für klug. Kennst du das Ergebnis des Wettspiels von gestern ? Das Gemälde dort rechts ist ein echter Grigorescu. Gewohnheit. Ver­ gnügen. Eifer. Gelegenheit. Augenblick. Zweck etc. Entschluß. Bewilligung. die Einladung anzunehmen. ELEMENTUL M 185 PREDICATIV (Der prädikative Zusatz) SUPLIMENTAR Elementul predicativ suplimentar ocupă un loc intermediar între pre­ dicat şi atribut. . Substantivele folosite mai des cu atribute verbale sînt: Absicht. Neigung. Genehmi­ gung. ATRIBUTUL ADVERBIAL (Das adverbiale Attribut — Die umstandswörtliche Beifügung) M 184 Atributul adverbial se exprimă printr-un adverb cu sau fără prepoziţie.496 SINTAXA / ) M 183 ATRIBUTUL VERBAL (Das verbale Attribut — Die zeitwörtliche Beifügung) Atributul verbal se exprimă printr-un verb la infinitiv precedat de prepoziţia zu. Spaß. Ich habe die Absicht. Der Tisch nebenan ist besetzt. Ich trinke den Tee heiß. b) printr-un substantiv precedat de un adjectiv: E r t r a t guter Laune ins Zimmer. întrucît însoţeşte un verb conjugat şi exprimă în acelaşi timp o caracteristică a subiectului-sau complementului. Verbot. simultană cu acţiunea predicatului: E r kam fröhlich nach Hause. Pflicht. E r saß schweigend im Sessel. Zeit. Lust. Möglichkeit.

Er kam ins Zimmer. Sie kam krank zurück. = E r kam ins Zimmer. dar Er } El 1 ~. E r stand. în limba germană elementul pre­ M 187 dicativ exprimat prin adjectiv sau participiu este întotdeauna invariabil : E r kam krank zurück. = Bl s-a întors bolnav. D a s ist ihm bekannt. traurig este dement predicativ suplimentar. T Uneori este greu de făcut o delimitare între elementul predicativ suplimentar şi circumstanţialul de mod. = E a s-a întors bolnavă. früher zu kommen. Spre deosebire de limba română. Observaţii l. este deci foarte apropiat de un nume predicativ. e) printr-o construcţie participială eliptică: Sie kam herein. în propoziţia: E r kam traurig ins Zimmer. Ich treffe ihn. E s war mir nicht möglich. rasch este complement circumstanţial de mod. die Augen voller Tränen. pe cînd în propoziţia: E r kam rasch ins Zimmer. in der Tür. COMPLEMENTUL (Das Objekt — Die Ergänzung) Complementul este partea secundară de propoziţie care determină M 188 •un verb sau un adjectiv predicativ (respectiv participiu) indicînd asupra cui se îndreaptă sau cui i se atribuie^o acţiune. 32 — Gramatica practică a limbii germane . E r war traur în propoziţia a doua rasch lămureşte mai de aproape predicatul verbal. î n prima propoziţie traurig se referă la subiect. } kam lachend zurück = _ > s-a întors rîzînd. 2. Astfel. o stare sau o însuşire. E r kam als Arzt zu mir. adjectivul respectiv exprimînd felul în care subiectul a intrat în cameră. Hut und Stock in der Hand.PROPOZIŢIA 497 d) printr-un adjectiv sau substantiv precedat de als: Man h a t ihn als gesund entlassen.

printr-un grup de cuvinte. Complemente la genitiv (Genitivobjekte — Ergänzungen im Wesfall)'. M 190 Complementul poate fi exprimat: 1. 2. : a) o construcţie prepoziţională: E r nahm an der Versammlung teil. Der Lehrer war mit dem Aufsatz des Schülers zufrieden. Der Junge half dem Alten beim "Überqueren der Straße. printr-un substantiv sau o parte de vorbire substantivizată: Wir besichtigten gestern das Dorfmuseum. 5. o propoziţie secundară : Mein Freund erzählte mir. adică complemente neînsoţite de prepoziţii. printr-un pronume: Ich bin mir dessen bewußt. 3.498 SINTAXA Raportul de dependenţă dintre complement şi verb sau adjectiv se numeşte regim sau recţiune. 3. Ich begegnete gestern einem Kollegen. 6. Complementele cazuale la rîndul lor se împart în: 1. Complemente la acuzativ (Akkusativobjekte — Ergänzungen im Wenfall): Ich traf gestern einen Kollegen. daß er einen schönen Ausflug gemacht habe. Wir alle freuen uns darauf. E r enthielt sich der Stimme. Complemente la dativ (Dativobjekte — Ergänzungen im Wemfall)'. 4. adică complemente însoţite de prepoziţii: Sie gehört zu unserer Familie. M 191 î n limba germană deosebim: complemente cazuale (Kasus objekte). printr-un infinitiv : Mit sieben Jahren lernen die Kinder lesen und schreiben. . a. daß ich mehr lernen m u ß . printr-un adverb pronominal: Wir werden Sie demnächst besuchen. M 192 complemente prepoziţionale (Präpositionalobjekte — Verhältnisergän­ zungen). Ich erwog noch einmal das Für und Wider. b) o construcţie infinitivală : E r hofft. die Prüfung zu bestehen. ş. M 189 2.

Complementul la acuzativ răspunde la întrebările wen? sau was? M 195 Der Lehrer fragt den Schüler. M 193 complemente multiple (M eingliedrige Objekte). I Î Verbele care au complement la acuzativ sînt de obicei tranzitive. pe lîngă un complement la acuzativ mai poate sta M 196 de multe ori şi un complement la dativ {vezi M 234).M *«"» plementul la acuzativ care se referă la verbe tranzitive se numeşte şi com­ plement extern. Der Schüler wird vom Lehrer gefragt. COMPLEMENTELE CAZUALE (Die Kasusobjekte) COMPLEMENTUL (Das Akkusativobjekt LA ACUZATIV im Wenfall) M 194 — Die Ergänzug Complementul la acuzativ (sau direct) determină de obicei verbe tran­ zitive. La transformarea unei propoziţii cu predicatul la diateza activă într-o M 197 propoziţie cu predicatul la diateza pasivă. un alt complement la acuzativ (vezi M 236). indicînd. Com. adică complemente exprimate prin infinitive: E r wünscht zu ruhen. Du mußt dir an deinem Bruder ein Beispiel nehmen. Er gratuliert Ihnen zu Ihrem Geburtstag. un complement prepoziţional (vezi M 237) sau infinitival (vezi M 239). (Was schreibt der Vater?) într-o propoziţie. la genitiv (vezi M 235). în majoritatea cazurilor. obiectul asupra căruia se exercită nemijlocit o acţiune sau care este rezultatul unei acţiuni. .PROPOZIŢIA 499 complemente infiniţi vale (Infinitivobjekte — Nennformergänzungen). complementul la acuzativ al pro­ poziţiei active devine subiect al propoziţiei pasive tyezi H 155) : Der Lehrer fragt den Schüler. (Wen fragt der Lehrer?) Der Vater schreibt einen Brief. adică două sau chiar trei complemente pe lingă unul şi acelaşi verb : Ich schrieb meinem Freund einen Brief.

Adjectivele pe lîngă care îl întîlnim mai frecvent sînt : los. Koks und Erz. luată izolat. verbele ausarbeiten. deşi prepoziţia aus cere dativul. chiar dacă prepoziţia. müde. în cazul acesta complementul la acuzativ se numeşte complement intern. auslassen. Complementul intern exprimă conţinutul acţiunii şi se realizează a) din aceeaşi rădăcină cu verbul : Er kämpfte einen harten Kampf. {vezi S 68). nötig. Breitenhof er) E s hagelt Schläge. (B. Astfel. ceva neobişnuit: E s regnete Eisenstücke. hinter-. um-. complementul la acuzativ apare destul de rar. (A. statt Endlich bin ich den Husten los. er-. durch-. b) din sfera semantică a verbului respectiv: Da zog der Soldat seine Konsequenz und starb den Heldentod. legen. î n limba română acelaşi complement direct poate fi exprimat de două ori: o dată prin substantiv şi a doua oară prin pronumele > neaccentuat . Observaţii M 204 1. M 199 M 201 Uneori complementele la acuzativ pot determina şi un verb intran­ zitiv. stellen etc. sau : Mieh wundert. M 203 Pe lîngă adjective. über-. gewahr. gewohnt. cere dativul. daß er nicht gekommen ist. de ex. Brecht) M 202 Se poate întîmpla ca un complement la acuzativ să determine un verb impersonal (permanent sau ocazional). ca şi anumite verbe care exprimă direcţia unei mişcări. daß er nicht gekommen ist. ver-. aussprechen sînt tranzitive : Ich dar Ich Er Sie komme aus der Stadt : arbeitete den Plan aus. zer-.500 SINTAXA Tranzitive sînt numeroase verbe compuse inseparabil cu parti­ culele be-. Complementul la acuzativ determină verbe impersonale a) cînd exprimă subiectul logic : Es wundert inieh. spricht alle Wörter richtig aus. b) cînd vrem să exprimăm ceva extraordinar. h a t einen Satz ausgelassen. M 200 Unele verbe compuse cu prepoziţii pot cere un complement la acuzativ. setzen.

Există însă şi verbe pe lîngă care nu poate sta decît un singur comple­ ment la dativ (vezi S 19): E r kam mir zuvor. ori prin forma accentuată şi cea neaccentuată a aceluiaşi pro­ nume . Ich fragte meinen Freund.PROPOZIŢIA 501 corespunzător. Unele verbe. poate sta deseori M 208 şi un complement la acuzativ (vezi M 234) sau un complement prepozi­ ţional [vezi M 237) : E r gibt mir morgen Ich danke Ihnen für Antwort. î T îţi telefonez = Ich rufe dich an. care în limba română cer u n complement la dativ. întrucît nu există forme neaccentuate ale pronumelui personal: L-am întrebat pe prietenul meu dacă are cartea. ori în folosul sau în detrimentul căruia se săvîrşeşte acţiunea exprimată prin verb. în limba germană însă complementul la acuzativ nu se dublează. (Wem antwortete das Kind ?) Der Junge ist dem Vater ähnlich. pe Ungă un complement la dativ. (Wem ist der Junge ähnlich ?) într-o propoziţie. p o t cere în limba germană u n complement la acuzativ: Te ajut = Ich helfe dir. şi invers verbe. . Ich komme Ihnen gleich nach. Complementul la dativ răspunde la întrebarea wem ? M 207 Das Kind antwortete der Mutter. Gehen Sie ihm voran. care în limba română cer un complement la acuzativ. M 205 se construiesc în limba germană cu un complement la dativ sau prepozi­ ţional. pe ea n-am văzut-o Ich habe ihn gesehen. 2. sie_ habe ich nicht gesehen. î î Te aştept = Ich warte auf dich. das Buch. ob er das Buch hat. Pe el /-am văzut. (vezi S 2) î Î COMPLEMENTUL (Das Dativobjekt LA im DATIV Wemfatt) — Die Ergänzung Complementul la dativ indică în general obiectul căruia i se atribuie M 206 o acţiune sau o însuşire.

Werden Sie der Feier beiwohnen ? b) ent-: entfallen. E r m u ß t e die Beleidigung widerrufen. zusagen Einem solchen Redner hört man immer gern zu. Die Kinder brachten den Eltern vollstes Vertrauen entgegen.502 SINTAXA M 209 Complemente la dativ sau la dativ şi acuzativ cer multe verbe compusd cu particulele a) bei-: beistehen. — numai acuzativul: Ich nahm den Brief entgegen. undankbar E r ist dem Freund dankbar. Man h a t ihn feierlich beigesetzt. M 211 Dintre adjective se construiesc cu dativul: a) multe adjective formate cu sufixele -lieh: ähnlich. möglich. verbele compuse cu aceste particule cer — dativul şi acuzativul: Dem Argument des Vorredners hielt er folgendes entgegen. nachlaufen Wir müssen der Saehe nachgehen. beiwohnen Mein Freund stand mir bei. entgegengehen Mein Bruder kam mir entgegen. Ich entgegnete i t u n : „Ihre Begründung ist falsch. M 210 Dacă verbul de bază este tranzitiv." c) entgegen-: entgegenfahren. Fange Zeit trug er dem Freund diesen Streich nach. gleichgültig Wieviel bin ich Ihnen schuldig ? -bar: dank&«r. . widerstehen E r widersprach mir. peinlich Das ist mir leider nicht möglich. / ) zu-: ^hören. e) wider-: widersprechen. d) nach-: nachgehen. entgegnen Dieses Wort ist mir entfallen. -ig: schuldig.

3. E s fällt mir leicht (schwer). vorwerfen. Diese Speise behagt (bekommt) mir. Observaţii 1. sich nähern etc. Verbele şi adjectivele (respectiv participiile) care cer un complement M 212 la dativ pot fi împărţite în cîteva grupuri semantice: 1. b) fern. mißfallen. entfliehen. helfen. welcher gefällt dir ? Mie îmi place stofa aceasta. o înclinaţie. gewacheen. b) ähnlich. î n limba germană. zunicken Sie glaubt ihm alles. fie care îţi place? M 213 . überlegen. schaden etc. Wir nähern uns dem Zentrum der Stadt. b) behaglich. nahen. gewachsen. zugetan: Er ist der Aulgabe gewachsen. E s t u t mir wohl (wehe). un folos sau o pagubă : a) behagen. mißtrauen. entgegenkommen. begegnen. bekommen. gefallen. zuträglich: Schmetterlinge sind den Bäumen schädlich. nu poate fi reluat (vezi M 204). nah Dieser Gedanke ist mir fern. bequem. nützen. gleichen Der Rasen glich einem grünen Teppich. heiß). 4. gleich Das ist mir gleich. ergeben. trauen. nützlich. 2. o asemănare sau o deosebire : a) ähneln. de exemplu: lîs geht ihm gut (schlecht). entkommen.PROPOZIŢIA 503 b) adjective din construcţii impersonale. widersprechen. entgehen. verbe şi adjective care exprimă o apropiere sau o îndepărtare : a) ausweichen. schädlich. folgen. verhaßt. o afecţiune sau ostilitate: a) drohen. feindlich. . entfallen. entge­ genlaufen. schmeicheln. Es ist mir warm (kalt. zugetan. complementul la dativ (analog cu cella acuzativ). b) angenehm. Mir gefällt dieser Stoff.

504 SINTAXA M 214 2. . = Te cred. = Te sfătuiesc. b) cîteva verbe reflexive permanente sau ocazionale : sich annehmen. în loc de: sich freuen + genitiv:. sich bedienen. ermangeln. sich besinnen. De"multe ori. Ich helfe dir gern. Der Kranke bedarf der Ruhe. sich bemächtigen. COMPLEMENTUL (Das Genitivobjekt LA GENITLV im Wesfall) — Die Ergänzung M 215 Un număr relativ mic de verbe şi de adjective pot fi determinate de un" complement la genitiv.an + acuzativ. sich enthalten> sich entsinnen. în loc de: sich erinnern + genithr sich freuen + über + acuzativ . M 217 Astăzi. sich erfreuen. = Şi-a adus aminte de promisiunea sa. Complementul la genitiv răspunde la întrebarea wessen? Dieser Arzt erfreut sich eines großen Ansehens. Ich erinnere mich an Sie — în loc d e : Ich erinnere mich Ihrer. harren etc. gedenken. Ich glaube dir. sich erbarmen. sich rühmen. Vor Aufregung war mein Kollege keines Wortes mächtig. Astfel se întrebuinţează din ce în ce mai mult: sich erinnern -|. = Te ajut cu plăcere. complementul genitival se înlocuieşte adesea prin complementul prepoziţional. c) cîteva verbe tranzitive (vezi S 3) : Man enthob den nachlässige» Beamten seines Amtes. M 216 în limba română complementul la genitiv din limba germană este redat printr-o construcţie prepoziţională : E r entsann sich seines Versprechens. entbehren. E r freute sich über den Erfolg — în loc d e : E r freute sich des Erfolgs. complementul la dativ din limba germană corespunde unui complement direct din limba română : Ich rate dir. sich vergewissern etcr Bei dieser Übersetzung müssen Sie sich des Wörterbuchs bedienen. M 218 Mai bine s-a menţinut complementul genitival pe lîngă a) cîteva verbe intranzitive: bedürfen.

folosind cuvîntul inte. Mein Kollege war so überrascht. müde. satt.PROPOZIŢIA 505 d)"cîteva adjective: bar.dativ E r ist des Verrats nicht fähig. jeder Beschreibung spotten.M 222 regativ şi prepoziţia cerută de verbul respectiv: Ich erinnere mich an ihn. jeder Grundlage entbehren. Complementul prepoziţional pătrunde treptat şi în locul complementutui genitival de pe lîngă adjective.genitiv schuldig -J. — An wen erinnern Sie sich ? . würdig etc. bedürftig. verdächtig. teilhaftig. wert. Er schreibt über seine Reise. (un)kundig. sicher. fie printr-un complement cazual. ledig. este însă legat de elementul determinat prin prepoziţii: Complement cazual Ich erwarte den Freund. Complementul prepoziţional din limba germană este redat în limba JJ 221 română fie printr-o construcţie prepoziţională. sich eines Besseren besin­ nen. mächtig. Complement prepoziţional Ich warte auf den Freund. gemäß. gewärtig. M 21^ COMPLEMENTUL PREPOZIŢIONAL (Das Präpositionalobjekt — Die Complementul prepoziţional depinde. adjec.dativ satt + genitiv satt -~ acuzativ f schuldig -j. daß er keines Wortes e) cîteva construcţii fixe: seines Amtes walten. Aflăm complementul prepoziţional al persoanei. ca şi cel cauzal. der Ruhe pflegen. de verbe. habhaft.zu -\. aller Sorgen ledig sein etc. = Mă gîndesc la el. Astfel în loc de : se întrebuinţează: fähig + genitiv fähig -\. fähig. eingedenk. E r ist zum Verrat nicht fähig. Ich denke an ihn.an -f. = îl aştept.jf 220 tive sau participii adjectivizate. gewiß. Ich warte auf ihn. überdrüssig. E r beschreibt eine Reise.

este necesar ca fiecare verb şi adjectiv prepoziţional german să fie învăţat cu recţiunea corespunzătoare.acuzativ == a crede în . (Er rächt sich an niemandem. a adjectivului sau a parti­ cipiului. \ dativ = a (se) răzbuna pe . Avînd în vedere că multe dintre verbele şi adjectivele prepoziţionale din limba germană nu au în limba română aceeaşi recţiune.) teilnehmen -f. (Er erkennt Sie an der Stimme.. (Wir glauben an den Sieg des Friedens in der ganzen Welt.an -f. Womit sind Sie zufrieden ? M 224 Cazul complementului prepoziţional este determinat de prepoziţii. wartet auf Sie. E r besteht auf seiner Meinung.... Das Kind erschrak vor dem großen Hund. = E l nu se răzbună pe nimeni.dativ = a participa la . = Copiii trebuie obişnuiţi cu ordinea.) . Seine Arbeit besteht im Übersetzen. = E l participă la şedinţă..an -f.) (sich) gewöhnen -f. (Er nimmt an der Sitzung teil.an -f.acuzativ = a (se) obişnui cu .. M 225 Prepoziţiile cu recţiune bicazuală se folosesc fie cu dativul fie cu acuza­ tivul — în funcţie de verbele sau adjectivele respective — cu excepţ prepoziţiei über.an + dativ = a recunoaşte după . De exemplu: glauben -J. verliebte sich in eine ärgerte sich über den Schauspielerin. iar prepoziţia depinde de recţiunea verbului. Woran erinnerst du dich ? Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden. (Kinder müssen an Ordnung gewöhnt werden. folosind adverbe pron' minale interogative. Fehler..506 SINTAXA M 223 Aflăm complementul prepoziţional al lucrului. = El vă recunoaşte după voce.. = Credem în victoria p ă c i în t o a t ă lumea. formate cu prepoziţia cerută de verbul respectiv k I 52-54): Ich erinnere mich an den Inhalt des Romans.) (sich) rächen + an. şi prepoziţiei vor care cere numai dativul: Dativ Ich erkenne ihn an seiner Stimme. care se construieşte aproape numai cu acuzativul.^ erkennen -f.. Er Er Er Er Acuzativ wandte sich an Sie..

2 8 .) M 228 sich freuen -j. Există însă şi verbe şi adjective care por fi întrebuinţate 1..) existent. Wir schreiben der Firma. — A trecut prin faţa mea.. cw aproape acelaşi sens cu complement prepoziţional sau cu complement cazual: Ich antworte auf Ihre Frage. cu sens schimbat a) cu diferite complemente prepoziţionale: sich freuen + auf + acuzativ == a aştepta cu bucurie (Ich freue mich auf den Ausflug. . .. {vezi S 4 . bestehen -f. . S 2 2 .acuzativ = bucuros de . M 226 în dauna complementelor cazuale.) 2. (un examen) (Er bestand die Prüfung.) .acuzativ = a reuşi la .an -f. . prin faţa (Er ging an mir vorbei.) bestehen + aus + iafeV — a se compune (a consta) din . .. — Ich beantworte Ihre Frage. ..dativ = a trece (pe jos) pe Ungă . — Wir schreiben an die Firma. . prepoziţionale sau fără complement: bestehen -(. M 229 .PROPOZIŢIA 507 vorbeigehen + an -j.) bestehen + auf -f. .dativ = a insista asupra (Er besteht immer auf seiner Meinung.-:i verzichten + a«/ + acuzativ — a renunţa la . ..in + dativ = a consta în . uneori se folosesc paralel ambele feluri de recţiuni: în loc de: '| se foloseşte aproape exclusiv: lachen + genitiv ^% lachen -f. pe Ungă mine. b) cu complemente cazuale. .. I c h verzichte »w/ die Reise.1 8 ..acuzativ De obicei. (Das Wesen der Sprache besteht nicht nur in Wörtern.über + acuzativ = ^ a se bucura de ceva fie trecut. fie prezent : (Ich /rewe mich über das Buch.) bestehen a exista (Dieser Betrieb besteht seit zwei Jahren. /ro/j -f w&ey rf. (Unsere Familie besteht aus drei Personen. unul şi acelaşi verb sau adjectiv poate avea numai o anumită M 227 recţiune: ->..acuzativ schreiben + dativ ": F3 schreiben -f.über -f. S 31-62) Complementul prepoziţional se întrebuinţează din ce în ce mai mult.

S 31 — 62). Verb prepoziţional: Verb compus cu prepoziţie: hören -f. wohin?. infinitivul prepoziţional (precedat de zu). wie? etc. sehen + an ~~-f dativ Man sieht an den Wolken. woher?. Der Direktor des Betriebs berichtete den Gastes von der Entwicklung seiner Einheit. (Wo wartet er ?) COMPLEMENTUL INFIMTIVAL (Das Infinitivobjekt — Die Nennformergänzung) M 232 Complement infinitival se exprimă prin : infinitivul simplu (fără zu). trebuie făcută o delimitare între complementele pre­ poziţionale şi cele circumstanţiale.auf + acuzativ aufhören (Schüler sollen auf ihre Lehrer hören. M 231 De asemenea. wann?. pe cînd complementele circumstanţiale se află cu ajutorul adverbelor: wo ?. (Pentru întrebuinţarea infinitivului simplu şi a infinitivului precedat ie zu vezi H 233-240). (Auf wen wartet er?) Complement circumstanţial : E r wartet auf der Straße. . Erst jetzt hoffe ich zu verstehen. wie es Ihnen ergangen ist. COMPLEMENTE MULTIPLE (Mehrgliedrige Objekte — Mehrgliedrige Ergänzungen) M 233 Se poate întîmpla ca un verb să fie determinat de două sau chiar de trei complemente : Eine Gruppe Jugendlicher überreicht den Gästen Blumen. Die Kinder spielen verstecken. ansehen E r sah die Bilder an. S 22—29. cu verbele compuse cu prepoziţii (vezi H 167).) Hoffentlich Kört der Regen bald auf. Ich hin ungeduldig zu erfahren.508 SINTAXA M 230 Nu trebuie confundate verbele cu complement prepoziţional (verbele prepoziţionale {vezi S 4—18. Complement prepoziţional: Br wartet auf Sie. daß ein Gewitter kommt. Complementele prepoziţionale răspund la întrebări formulate cu ajutorul prepoziţiilor.

Complement la acuzativ + complement la genitiv M 235 în construcţia aceasta. 2. b) după verbele care exprimă că se dă sau se ia ceva: abgewöhnen. kosten etc. gefragt. entheben. gefragt. bewilligen. Verbele acestea au un complement al persoanei şi un complement al lucrului: E r lehrt mich Geschichte. Complement la acuzativ + complement la acuzativ M 236 Cîteva verbe pot fi determinate simultan de două complemente la acuzativ (acuzativul dublu). : Der Lehrer erzählte den Kindern eine lustige Geschichte. kaufen.PROPOZIŢIA 509 Cel mai frecvent. heißen ( = befehlen). . borgen. Diese Arbeit h a t mich viel Mühe gekostet. complementele multiple se combină în felul următor: 1. widmen. Complement la acuzativ + complement la dativ M 234 în construcţia aceasta complementul la acuzativ exprimă lucrul. berauben. spendieren. 3. entbinden. întîlnim acuzativul dublu în special după: a) lehren. erzählen. Construcţia cu complementul la acuzativ + complementul la dativ se întrebuinţează adesea a) după verbele de declaraţie: beantworten. besichtigen. Die Großmutter steckte ihrem Enkel fünf Lei zu. leihen. b) fragen şi bitten Verbele acestea se construiesc cu un acuzativ dublu numai dacă com­ plementul lucrului este exprimat printr-un pronume nehotărît sau demon­ strativ : Ich Er dar Ich Er habe meinen b a t mieh dies : habe meinen b a t mich um Freund (ihn) vieles (das. verkünden. Vor­ fragen etc. befehlen. stiften. iar complementul la genitiv lucrul: E r versicherte mich seiner Freundschaft. zustecken etc. Freund (ihn) nach Ihrer Adresse eine Unterredung. iar complementul la dativ persoana : Er gibt Ihnen morgen das Geld. etwas) und das (etwas). dies. : Du mußt dir das Rauchen abgewöhnen. ent­ ledigen. überführen etc. complementul la acuzativ exprimă persoana. Aceste două complemente sînt cerute de anumite verbe din domeniul juridic: anklagen. {vezi S 3). schenken. berichten. beschuldigen.

dar : Sie nannte mir seinen Namen. hören. + bei + dat. -). nu numai cu unul eazual: Ich m u ß mich bei ihm für das Buch bedanken. rufen. M 237 4. behüten vor. rufen. aber man nennt sie Lenchen. Al doilea acuzativ după nennen. schelten este adesea interpretat ca element predicativ suplimentar.dat. .' gratulieren + dat. erkennen an. b) verbele percepţiilor sensoriale: fühlen. complementul persoanei este la acuzativ.dat. COMPLEMENTUL (Das Adverbiale CIRCUMSTANŢIAL — die Umstandsbestimmung) — Die Adverbialbestimmung M 240 Circumstanţialul (complementul circumstanţial) este partea secun­ dară de propoziţie care exprimă in ce împrejurări se săvîrşeşte o acţiune sau există o însuşire. warnen vor etc. raten -f. etc. danken -j. . machen E r heißt mich kommen. helfen -f. Complement eazual + complement prepoziţional Această construcţie se întîlneşte a) la un număr destul de mare de verbe tranzitive : abschreiben von. + zu + dat.. lehren. lernen. einladen zu. a) heißen. belohnen für.zu + dat. beglückwünschen zu.. befördern zu. b) la cîteva verbe intranzitive: antworten + dat. hindern an.dat.acuz. spüren Ich fühle den Frühling kommen.510 SINTAXA î n ambele situaţii. erklären für. c) nennen. E r sprach m i t mir über dieses Problem. M 238 5. + auf + acuz. schelten Verbele acestea se construiesc cu un acuzativ dublu dacă ambele com­ plemente" exprimă aceeaşi persoană: Sie heißt Helene. beneiden um. Complement eazual + complement infinitival Această construcţie este astăzi restrînsă la un număr redus de verbe.. Complement prepoziţional + complement prepoziţional Complementul prepoziţional poate fi combinat şi cu un alt complement prepoziţional. sehen. lassen. -\. M 239 ca: 6.für -f.

locul propriu-zis unde se desfăşoară acţiunea. 3. CIRCUMSTANŢIALUL DE LOC (Die Adverbialbestimmung des Ortes — Die Lokalbestimmung) Circumstanţialul de loc exprimă : 1. întrebarea : woher ? Sie kommt vom Bahnhof. circumstanţialul de cauză (die Adverbialbestimmung des Grundes—die Kausalbestimmung): Der Ausflug findet wegen des schlechten Wetters nicht statt. M 242 2. Circumstanţialul de loc poate fi exprimat 1. direcţia sau limita în spaţiu a unei mişcări. unul dintre acestea lămurind pe celălalt: Hier oben ist es schön. E r s t a m m t aus dem Banat. într-o propoziţie pot sta şi două circumstanţiale" de loc.PROPOZIŢIA 511 Distingem următoarele feluri de circumstanţiale: M 241 circumstanţialul de loe (die Adverbialbestimmung des Ortes — die Lokalbestimmung) : E r wohnt in Bukarest. . printr-un adverb de loc (vezi J 9) - M 243 . Sie geht nach Hause. punctul de plecare. circumstanţialul de mod (die Adverbialbestimmung der Art und Weise —die Modalbestimmung): E r ging langsam hinaus. Die Kinder laufen bis zum Wald. întrebările : wohin ?. întrebarea: wo? E r verbrachte seinen Urlaub in Sie ist zu Hause. Predeal. wie weit ? E r fährt nach Predeal. circumstanţialul de timp (die Adverbialbestimmung der Zeit Temporalbest' Vor Sonnenuntergang brachen wir auf.

întrebarea: wie oft ? Wir gehen manchmal auch während der Woche ins Theater. printr-un substantiv a) cu prepoziţie : Wir wohnen in einem neuen Stadtviertel. E r wohnt Bahnstraße 25. frecvenţa acţiunii. bis wann ? Einen Augenblick war es still.512 SINTAXA a) cu prepoziţie: Von weitem sahen wir den Zug kommen. întrebarea: wann? E r steht täglich um sechs Uhr auf. 2. printr-o propoziţie secundară {vezi N 63) : Rechts führte die Treppe in den zweiten Stock hinauf. E r lernt seit einem Jahr Deutsch. b) fără prepoziţie : E r wartet draußen auf Sie. întrebările : wie lange ?. seit wann ?. (b) la genitiv (genitivul local): Wohin (Woher) des Weges ? Geh deines Weges ! 3. adesea în legătură cu un adverb: Wir stiegen den Berg hinauf. Mann) des Kon­ CIRCUMSTANŢIALUL DE TIMP (Die Adverbialbestimmung der Zeit — Die Temporalbestimmung) M 244 Circumstanţialul de timp exprimă : 1. (Th. 2. M 245 într-o propoziţie pot sta şi două circumstanţiale de timp. b) fără prepoziţie : (a) la acuzativ (acuzativul local). momentul acţiunii. unul dintre acestea lămurindu-1 pe celălalt: Gestern früh fuhr er ins Gebirge. durata acţiunii. wo die Schlafzimmer suls und seiner Familie lagen. . 3. Bis heute hielt sie sich i n Bukarest auf.

printr-uri adverb de timp (vezi J 26) a) cu prepoziţie : Seit gestern regnet es ununterbrochen.abends etc. E r feierte am 76. Acuzativul temporal este uneori întărit prin hindurch. a a v u t sau va avea loc o acţiune. Das ganze Jahr hindurch arbeitete er an einem Wörterbuch.PROPOZIŢIA 513 Circumstanţialul de timp poate fi exprimat 1. M 246 b) fără prepoziţie : Verstehen Sie jetzt sein Benehmen ? 2. deseori însoţit de determina­ tive (adjective. x Prin acuzativul temporal se exprimă. durata unei acţiuni. besuchte die Delegation das Dorfmuseum. printr-un substantiv a) cu prepoziţie: In einem Jahr beendet er sein Studium. 3. Den ganzen Tag über regnete es. Unele forme ale genitivului temporal au devenit adverbe de timp : des Vormittags -* vormittags. des Abends -J. des Morgens -» morgens. de regulă. über etc. printr-o propoziţie Seitdem ich Grammatik secundară (vezi N 64) : lerne. b) fără prepoziţie (a) la acuzativ (acuzativul temporal). numerale) : Er bleibt einen Monat bei seinen Eltern. mache ich weniger Fehler beim Sprechen. 33 — Gramatica practică a limbii germane . April seinen Geburtstag. printr-o construcţie participială (vezi N 137) : In Bukarest eingetrojjen. Die Besprechung dauerte zwei Stunden. 4. (b) la genitiv Eines (genitivul temporal) : Tages wird er es erfahren. Genitivul temporal exprimă un moment neprecis în care are.

aufweiche Weise? E r antwortete laut. 6. întrebările : wie ?. Dieser Teppich kostet 3000 Lei. î n t r e b ă r i l e : wie?. wie stark ?. materiei). întrebările: mit wem?. Wahrscheinlich wird es heute regnen.5U SINTAXA CIRCUMSTANŢIALUL DE MOD (Die Adverbialbestimmung der Art und Weise — Die Modalbestimmung) M 247 Circumstanţialul de mod exprimă : 1. Sie spricht fließend Deutsch. womit?. E r geht nie ohne seine Frau ins Kino. gradul. unter welchen Umständen ? Kommen Sie mit Ihrem Bruder zu uns. 4. . valoarea. ohne wen?. Für einen Anzug braucht man drei Meter Stoff. b) de inegalitate: Er ist jünger als ich. 5. materia din care este făcut u n lucru (circumstanţialul î n t r e b a r e a : woraus ? Dieser Anzug ist aus Wollstoff. wieviel ?. ohne was?. măsura valabilităţii unei comunicări: Vielleicht besuche ich euch morgen. wie sehr ?. 2. Er t u t es ohne Interesse. Hoffentlich ist morgen schönes Wetter. lucrul sau împrejurarea care însoţeşte acţiunea (circumstan­ ţialul sociativ). Meines Erachtens haben Sie recht. in welchem Grade ? Sie kämpften auf Tod und Leben. felul în care se desfăşoară o acţiune sau se prezintă o stare (circum­ stanţialul de'mod propriu-zis). 3. o comparaţie cu alte obiecte sau acţiuni (circumstanţialul Comparaţia poate fi a) de egalitate : E r spricht Deutsch wie ein Deutscher. E r antwortete mit einer Verbeugung. E s ist heute um 5 Grad kälter als gestern. fiinţa. comparativ). măsura. intensitatea (circumstanţialul de măsură).

un adjectiv sau un participiu Das Kind ist beinahe gefallen. printr-un adverb. b) o construcţie participială (vezi N 137(b). den Kopf in die Hände gestützt. durch die Straßen der Stadt. Meines Wissens verhält sich die Sache anders. und starrte vor sich hin. E r saß. şi anume a) o construcţie infinitivală lîr fuhr weg. Sie sagte es mit b) cu conjuncţie (eventual şi prepoziţie) : Flug. d) la genitiv (genitivul modal). printr-un a) cu substantiv prepoziţie: Bedauern. teils. Unele dintre genitivele modale şi-au pierdut substantive. S Mann) . {vezi J T 75) (Th. N 138) : Die Pioniere zogen. Diese Zeitschrift kostet einen Leu. Sie ging unverrichteter Dinge weg. ohne sich von mir zu caracterul lor de (vezi N 131 — N 132) : verabschieden. Sie sang bezaubernd.PROPOZIŢIA 515 Circumstanţialul de mod poate fi exprimat 1. 3. M 248 : 2. indem er den Kopf in schnellem Wechsel hob und senkte. ein Lied singend. în special în expresii: Ich meine es allen Ernstes. Sprechen Sie bitte lauter. Die Zeit verging mir wie im c) la acuzativ (acuzativul măsurii). printr-un grup de cuvinte. însoţit de regulă de un numeral: Das Kind ist erst einen Monat alt. de exemplu: anfangs. o propoziţie secundară: Br ging zum Katheder. Br folgte langsamen Schrittes. 4.

516

SINTAXA

CIRCUMSTANŢIALUL DE CAUZĂ *
(Die Adverbialbestimmung des Grundes — Die Kausalbestimmung)

M 249

Circumstanţialul de cauză exprimă : 1. cauza reală a unei acţiuni, stări sau însuşiri (circumstanţialul cauzA propriu-zis). întrebările: warum?, weshalb?, weswegen?, aus welchem Gründern
Wegen des schlechten Wetters blieben wir zu Hause. Aus Trotz wollte er nicht antworten. Schmerzen. Der Kranke stöhnte vor

2. consecinţele pe care le^ are sau le poate avea o acţiune sau staisj (circumstanţialul consecutiv). î n t r e b ă r i l e : wie ?, mit welcher Folge ?
Der Schüler löste die Aufgabe zur größten Zufriedenheit des Lehrers. Auf das Telegramm hin kehrte er nach Hause zurück.

într-unele gramatici, circumstanţial de mod.

circumstanţialul

consecutiv

este

considerat] întrebările:

3. scopul unei acţiuni (circumstanţialul wozu?, zu welchem Zweck?
Die Kinder fuhren zur Erholung an die See. Wichtige Maßnahmen wurden zur Ausweitung

de scop sau final)

unserer

Handelsbeziehungen

getroffen.

î n locul circumstanţialului consecutiv şi al celui de scop, se întrebuin­ ţează frecvent propoziţia consecutivă (vezi N 101), respectiv cea finali (vezi N 102). 4. o condiţie de a cărei îndeplinire depinde realizarea acţiunii sau stării (circumstanţialul condiţional). întrebările: unter welchen Bedingungen?, in welchem Falle ?
Bei gutem Wetter machte die ganze Familie Ausflüge. Ohne Anstrengung können wir nichts erreichen.

5. un obiect sau o situaţie care ar putea să împiedice realizarea unei acţiuni sau unei stări (circumstanţialul concesiv). î n t r e b a r e a : trotz welchen Umstandes ?
Ungeachtet seiner Müdigkeit setzte er den Weg fort. Der Ausflug fand trotz des schlechten Wetters statt.

EXERCIŢII

517

6. mijlocul sau instrumentul prîa care se realizează acţiunea stanţialul instrumental). î n t r e b ă r i l e : wodurch?, womit?
Der Boden wird bei uns mit modernen Maschinen bearbeitet. Durch Aufmerksamkeit wurde der Fehler rechtzeitig bemerkt.

(circum­

7. subiectul logic al acţiunii exprimate printr-un verb la diateza pasivă, legat de verb prin prepoziţiile von sau durch (circumstanţialul de agent):
Ein interessanter Vortrag wurde von dem Direktor des Betriebs gehalten.

Circumstanţialul de cauză poate fi exprimat 1. printr-un adverb cauzal {vezi J 38) :
Er kam zu spät, aber ich war deshalb nicht böse.

M 250

2. printr-un substantiv 3. printr-un infinitiv :
Geh lernen !

precedat

de prepoziţie :

Wegen des Regens konnte der Ausflug nicht stattfinden.

4. printr-un grup de cuvinte, şi anume a) o construcţie infinitivală (vezi N 129) :
E r kam zu uns, um sich zu verabschieden.

b) o construcţie participială 5. printr-o propoziţie

(vezi N 137) (vezi N 97) :

Die Sache so angesehen, hat er recht.

secundară

Weil es schon spät war, mußten wir uns beeilen. Der Nebel war so dicht, daß wir nichts sehen konnten.

EXERCIŢII

1. Formaţi propoziţii

enunţiative .'

a) In, das Kino, laufen, ein Film interessant. b) Erich, wollen, der Film, sehen, und, gehen, zu, die Kinokasse. c) Er, wollen, sein Freund Peter, mitnehmen. d) Erich, gehen, an, das Telephon, abnehmen, der Hörer, und, die Xummer, wählen.

518

SINTAXA

e) f) g) h)

Niemand, antworten, denn, Peter, nicht, zu Hause, sein. Erich, gehen, allein, in, das Kino. Der Film, sein, interessant, sehr. Am Abend, Erich, kommen, guter Laune, nach Hause.

2. Formaţi propoziţii

interogative totale directe :

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Inge, mit, der Autobus, fahren ? du, mit, dein Freund, in, die Ausstellung gehen? Karl, heute, schreiben, seine Mutter? der Student, antworten, auf, die Frage, der Professor, richtig? die Kinder, dürfen, in, dieser Film, gehen? Werner, begleiten, der Vater, zu, der Bahnhof, können? der Professor, halten, heute, die Vorlesung, in, der kleine Hörsaal ? wir, können, in, diese Buchhandlung, auch, Bücher, deutsch, f i n d e » du, lesen (la perfect indicativ), der Roman, neu, dieser Schriftsteller ? die Studenten, in, die Ferien, ans Meer, fahren (viitor I indicativ) lj

3 . Formulaţi

propoziţii

interogative

parţiale

referitoare

la cuvintele

tipărite

curs

a) b) c) d) e) f) g) h) i) •j) k) I) m) n) o) f>) r) s) t) u)

Die Sitzung findet am Abend statt. An der dritten Haltestelle steigt er aus. Ich begleitete den Gast auf den Bahnhof. Morgen werde ich ihn wieder anrufen. Dort hängt der Regenschirm des Lehrers. Der Professor zeigt den Studenten herrliche Bilder aus der ganzen Welt. Der Student denkt an den schönen Ausflug von Sonntag. Ich besuchte die Schule in dieser Stadt. Peter arbeitete in der letzten Zeit in den ,,Autobuzul" — Werken. E r sprach gestern mit unserem Lehrer über den geplanten Ausflug. Wir arbeiten alle für die Steigerung der Produktion. Walter muß heute in die Bibliothek gehen. Peters Vater ist Dreher und arbeitet in der Maschinenfabrik. Ioana kauft sich einen hellen Stoff. E r kann nur 1,20 m hoch springen. I n diesem Regal stehen zehn Romane und nur drei Gedichtbände. Der Lehrer erzählte heute in deutscher Sprache eine Anekdote. Mein Freund braucht das Wörterbuch für eine Übersetzung. E r überraschte uns mit seiner Nachricht. Ich bleibe drei Tage im Gebirge.

EXERCIŢII

519 imperative, folosind imperativul sau

4. Transformaţi propoziţiile următoare în propoziţii forme perifrastice ale imperativului:

a) I h r seid diszipliniert und arbeitet fleißig. b) Du arbeitest jetzt im Obstgarten. c) Du übernimmst die Deitung der Gruppe. d) Sie (forma de politeţe) berichten in der Sitzung über die Erfolge der Gruppe. e) Ihr helft dem neuen Studenten bei der Übersetzung. f) E r ist jetzt aufmerksamer. g) Du gehst am Nachmittag nicht ins Kino. h) Ihr kommt sofort zurück. i) Wir fahren jetzt, denn sonst wird es zu spät. j) Wir gehen jetzt, denn der Freund wird schon ungeduldig sein. k) Du hast Geduld. I) Du bist aufmerksam.
5. Transformaţi wenn: propoziţiile afirmative în propoziţii optative, folosind eventual conjuncţia

a) b) c) d) e) /) g) h) i) j)

Der Vater kommt jetzt nach Hause. Ich finde das Buch in der Buchhandlung. Der Vortrag ist nicht zu lang. Der Ausflug findet am Sonntag statt. E r kommt auch zum Wettspiel. Peter arbeitet immer sorgfältig. Ich habe jetzt mehr Zeit. E r liest schöner und ausdrucksvoller. Du kannst am Nachmittag zu mir kommen. E r hat einen schönen Aufsatz geschrieben.
cuvintele de negaţie corespunzătoare :

G. Traduceţi în limba germană, folosind

a) b) c) d) e) /) g) h) i) j) k)

Niciodată nu l-am văzut aşa de agitat. Nimeni nu lipseşte de la conferinţa profesorului. Nu am adus nici o carte. El nu are, în nici un caz, dreptate. Ernst n-a fost niciodată la mine. N-am făcut niciodată fără fratele meu o excursie. N-am nimic de spus aici. N-am găsit cărţile dorite nicăieri. Prietenul meu nu vine azi cu noi. Azi nu am timp să citesc această carte. Andrei nu este niciodată nepoliticos.

520

SINTAXA

l) m) n) o) p)

Nu te-a chemat nimeni la telefon. Niciodată nu voi uita ce mi-ai spus. Nu veni, fără a-mi telefona dinainte. El nici nu mi-a telefonat, nici nu mi-a scris (ceva). Aceasta este absolut imposibil.

7. Scoateţi subiectele din textele următoare şi arătaţi prin ce sînt exprimate :

A. a) Mein Vater arbeitet in einer Maschinenfabrik. Die Arbeit macht ihm große Freude. E r erzählt uns oft von seiner Arbeit. b) Schwimmen macht mir immer große Freude, darum fahre ich gern ans Meer. c) Hans und Peter halfen einem alten Mann. Der Alte dankte ihnen und schenkte den Jungen einige Briefmarken. d) Ich habe große Eile, und die Zwölf h a t wieder Verspätung. e) Peter begleitete den Vater zum Bahnhof. Auf dem Bahnsteig war ein ständiges Kommen und Gehen. f) Niemand erzählt so schön wie Otto. g) Man s a g t : ,,Irren ist menschlich", aber jeder muß immer aufmerk­ sam sein, wenn er etwas unternimmt. h) Es war ihm schwer, den kranken Freund allein zu lassen, aber die anderen Kollegen warteten auf ihn. i) Darf man hier rauchen ? Nein, das Rauchen' ist hier verboten. j) Es läutet. Die Stunde ist zu Ende. B. Als Alkibiad.es an der Spitze, der Reiterei an das Dornenfeld kam, sah er, wie eine Rotte von Fußsoldaten einen dicken Mann auf den Schul­ tern trug. Sein Pferd anhaltend, erkannte er den Sokrates in ihm, und die Sol­ daten klärten ihn darüber auf, daß er die wankende Schlachtreihe durch seinen unerschütterlichen Widerstand zum Stehen gebracht hatte. Sie trugen ihn im Triumph bis zum Train. Dort wurde er, trotz sei­ nes Protestes, auf einen der Fouragewagen gesetzt, und umgeben von auf­ geregt schreienden Soldaten gelangte er nach der H a u p t s t a d t zurück. Man trug ihn auf den Schultern in sein kleines Haus. Xanthippe, seine Frau, kochte ihm eine Bohnensuppe. Vor dem Herd kniend und mit vollen Backen das Feuer anblasend, schaute sie ab und zu nach ihm hin. E r saß auf dem Stuhl, in den ihn seine Kameraden gesetzt hatten. (B. Brecht)
8. Traduceţi în limba germană :

a) î ţ i prezint pe prietenul meu. El este cel mai bun prieten al meu. b) Plouă foarte tare şi excursia noastră nu mai poate avea loc. c) î m i pare rău, dar aici fumatul este interzis.

EXERCIŢII

521

d) Tot ce spuneţi dumneavoastră e adevărat, dar vîsîitul este după părerea mea cel mai frumos sport. e) Bătrînul acesta are nevoie de ajutorul nostru. Vrem să-1 ajutăm. / ) Nu l-am p u t u t găsi pe prietenul nostru, căci pe peron era u n con­ tinuu du-te vino. g) A traduce ( = infinitiv-substantivizat) din română în germană este pentru mine destul de greu, de aceea am nevoie de un bun dicţionar. h) Vrei să mă ajuţi ? Cu plăcere, dar acum n-am timp. Vino mai tîrziu, atunci te ajut cu plăcere. i) Trei ( = tramvaiul) circulă din nou pe un alt traseu. j) Ai mei îţi trimit multe salutări. k) Klaus şi Werner lucrează de două ore, dar nu este uşor să afle soluţia. I) Bate cineva la uşă, du-te şi deschide! m) Vino la Bucureşti, te voi conduce prin oraş. Aici sînt multe lucruri demne de văzut.
9. Formaţi propoziţii — la prezent — la imperfect cu predicate simple :

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I)

der Fahrgast, der letzte Zug, mit Mühe, erreichen. der Student, die Erklärung, der Professor, verstehen. der Direktor, täglich, viele Briefe, unterschreiben. der Herr, die Dame, beim Aussteigen, helfen. der Vater, das ungehorsame Kind, mit, der Finger, drohen. die Studenten, der Vortrag, der Professor, anhören. die Großeltern, die beste Gesundheit, sich erfreuen. der Junge, die Großeltern, sich erinnern, an. diese Studentin, sich beschäftigen, die Kunstgeschichte, mit. der Fremde, bitten, der Beamte, eine Auskunft, um. der Autofahrer, fragen, nach, nächster Weg, zu, das Opernhaus. die alte Großmutter, denken, an, oft, ihre Kindheit.

10. Formaţi propoziţii şi forma de politeţe) :

cu predicate simple, la imperativ

(persoana

a II.-a sing, şi

plur.

a) nehmen, der Bleistift, und, schreiben, die Wörter, unbekannt, in, das Heft. b) arbeiten, fleißig. c) wiederholen, der Satz, richtig. d) lernen, die Wörter, für, die nächste Stunde. e) sprechen, lauter, der Satz.

522

SINTAXA

f) g) h) i) j)

aufmachen, die Tür. aussteigen, an, die nächste Station. aufstehen, morgen, u m 7 Uhr. aufsetzen, der H u t . zuknöpfen, der Mantel.

1 1 . Traduceţi în limba germană :

a) Prietenul meu Gerhard m-a vizitat ieri şi am mers împreună la cinema, (la imperfect). b) Noi locuim de trei ani în acest bloc. c) Profesorul spuse: — Vorbiţi mai tare, nu vă aud. d) Iy-am aşteptat o oră, apoi m-am dus singur la cinema, căci repre­ zentaţia urma (= sollen) să înceapă peste (în) zece minute. e) Vom face această excursie cu un autobuz. f) E a trebuie să fi venit, căci v ă d că ferestrele camerei sînt deschise. g) Prietenul îi spuse: — Nu-ţi mai pune şi t u totul la i n i m ă ! h) Azi îmi trebuie dicţionarul, dar mîine vi-1 pot pune la dispoziţie. i) Vă place să patinaţi ? — Da, dar şi mai mult îmi place (lieber) să schiez. j) Tună, apoi începu să plouă. k) P u t e m să aşteptăm aici, nu-i nevoie să ne grăbim. I) Paul pare să nu fi înţeles explicaţia profesorului, de aceea nu poate ţine pas cu grupa la traducerea acestui text. m) Ce avem de scris pentru mîine ? — Avem de scris aceste exerciţii. n) Aveţi dreptate, dar mi-am pierdut lista cu exerciţiile şi n-am p u t u t să scriu decît o parte.
12. Alcătuiţi propoziţii cu următoarele construcţii :

Abschied nehmen; einen Entschluß fassen; kein E n d e nehmen; in Angriff nehmen ; W o r t halten ; Schi laufen ; Sport treiben ; Hilfe leisten ; zum Ausdruck bringen; Platz nehmen.
13.. Scoateţi predicatele nominale din textele de mai jos şi arătaţi prin ce este exprimai predicativ : numele

a) Dort kommt Peter. E r scheint vergnügt. Er ist immer fleißig gewe­ sen und h a t nur gute Noten. b) Mein Freund ist deutscher Herkunft, darum spricht er so gut Deutsch. c) Wir machten einen Ausflug; alle waren bester Daune. d) Ich gehe mit Andrei gern spazieren, denn er ist immer lustig. e) E r ist mein bester Freund, darum besuche ich ihn sehr oft.

EXERCIŢII

523

f) g) h) i) j)

Unser neuer Kollege heißt Hans. Deine Arbeit ist von großer Bedeutung für unser Institut. H a s t du sie gesehen? — J a , sie waren zu viert. Wer ist der fleißigste? — K u r t ist der fleißigste. Die Vorstellung war schon um 10 Uhr aus.
ca atribute. Respectaţi caşul :

14. Completaţi cu adjectivele din paranteză, folosindu-le

a) Ich half meiner (beste) Freundin bei der (schwer) Übersetzung. b) Auf das (letzte) Haus in einem (klein) Dorf stand ein Storchennest. c) Die Storchenmutter saß im Nest mit ihren (klein) Jungen. d) Diese streckten den Kopf mit dem (klein, schwarz) Schnabel heraus. e) Ein (klein) Stück davon stand der (groß) Storchenvater. f) Der Assistent brachte den (neu) Studenten die (letzt) Schallplatte, die sie noch nicht gehört hatten. g) Nach (lang) Warten, verließ er den (schön) Park, denn es war schon spät. h) Die Studenten sitzen im (groß) Hörsaal und schreiben einen (lang) Aufsatz. i) Else bildet nur (kurz) Sätze. j) Später besprach der Assistent mit den Studenten die (schwieriger) Sätze.
15. Scoateţi atributele din textele următoare şi arătaţi prin ce sînt exprimate :

a) Mein Freund brachte mir das neuerschienene Buch. b) Der alte Herr betrachtete die spielenden Kinder. c) Hinter dem kleinen Haus ist ein schönes Gärtchen. d) Mit diesem Studenten habe ich einen schönen Ausflug gemacht. e) Der Arbeiter dort h a t eine schwere Arbeit. f) Der alte Großvater liest im warmen Zimmer die neueste Zeitung. g) Meine Schwester fährt mit ihrem Mann in einem modernen Auto nach Predeal. h) Die neuen Wohnblocks haben rnoderne Einrichtungen. i) E r löst eine Fahrkarte erster Klasse und fährt mit dem Schnell­ zug 103 nach Predeal.
16. Completaţi cu cuvintele din paranteză, la cazul corespunzător :

(ein

a) Fetei wollte seinem Kollegen, . . . , bei der Übersetzung helfen. ausländischer Student) b) Anna wollte ihren Kollegen, . . ., bitten, ihr bei der Ü b u n g zu helfen, (ein deutscher Student)

524

SINTAXA

c) Die Arbeit dieses Studenten, . . ., ist ausgezeichnet, (der fleißigste Student unserer Gruppe) d) Der Vorschlag des Direktors, . . . , wurde begeistert angenommen. (ein begeisterter Neuerer) e) Die Schildbürger, . . ., bauten einst ein neues Rathaus, (die Bewoh­ ner der Stadt Schiida)

17. Completaţi cu cuvintele din

paranteză

a) Ich nicht die keine Absicht . . . (Spazierengehen). b) E r hat die Möglichkeit . . . (studieren). c) Jeder Student h a t die Pflicht . . . (lernen). d) Mein Freund zeigt die Neigung . . . (dichten). e) Anna äußerte ihren Wunsch, . . . (gehen, in, das Kino). f) Alle Kinder haben jetzt Gelegenheit, . . . (Sport treiben). g) Wir haben heute keine Dust, . . . (Schlittschuh laufen). h) Er faßte den Entschluß, sich auf alle Prüfungen . . . (gründlich vorbereiten).

18. Completaţi cu atributele adverbiale potrivite :

a) b) c) d)

Die Die Das Die

Bank . . . ist besetzt. Kraftwagen . . . sind aus der DDR. Wettspiel . . . war sehr interessant. Touristen . . . bewundern das Bukarest

von gestern von heute nebenan dort dort rechts

e) Das Gebäude . . . ist unsere neue Schule.

19. Completaţi eu cuvintele

din

paranteză

a) b) c) d) e) f) g) Plan, h) i)

Der Bauer bestellt . . . (der Boden). Der Gärtner pflückt . . . (die Frucht, pl.) Dieser Student übersetzte . . . richtig (der deutsche Text). Ich begleitete . . . zum Bahnhof (mein Vater). Anna rief . . . an (die gute Freundin). Die Studenten grüßen . . . (der Lehrer, vorübergehend). Der Ingenieur arbeitete . . . aus und gab . . . dem Direktor (der er). Ich erwarte . . . auf dem Bahnhof (mein bester Freund), Wir besuchten gestern . . . (der kranke Kollege).

EXERCIŢII

525

20. Traduceţi în limba germană :

a) b) c) d) e) /) g) h) i)

Am cumpărat ieri o carte interesantă. Azi nu-1 pot însoţi pe Walter la gară. Cartea aceasta am citit-o acum o lună. Profesorul îl laudă pe studentul silitor. Nu pot face această traducere. Te rog, închide fereastra! î i luăm cu noi şi pe colegii noştri. Acest arheolog dezgroapă o adevărată comoară. El îşi scoate (= abnehmen) pălăria şi îl salută politicos pe profesor.

2 1 . Răspundeţi,

folosind

cuvintele din paranteză :

a) b) c) d) e) f)

Wem Wem Wem Wem Wem Wem

erklärt der Lehrer das neue Thema ? (die Studenten) ähnelt der Bruder? (die Großmutter) begegnetest du gestern? (mein alter Freund) hilft der Student ? (sein kleiner Bruder) dankt er? (der Freund) widerstanden die Soldaten? (der Feind)

22. Completaţi cu cuvintele dirn paranteză :

a) E r näherte sich . . . (das alte Haus) und betrachtete es aufmerksam. b) Peter kam . . . (dÄe Bitte) des Freundes nach und ging m i t . . . (er) bis zur Haltestelle. c) Eine große Gefahr drohte . . . (die Stadt). d) Das kleine Mädchen ähnelt . . . (die Mutter). e) Der Vater erzählte . . . (seine Kinder) eine Geschichte. f) Kaltblütig wich er . . . (die Gefahr) aus. g) Wir wohnten gestern . . . (ein Vortrag) bei. h) Die Reise ist . . . (er) gut bekommen. i) Der Freund kam . . . (ich) freudig entgegen.
23. Traduceţi în limba germană :

a) Băiatul îi seamănă tatălui, iar fata cea mai mică îi seamănă bunicii. b) O plimbare la cîmp mi-ar prii. c) Anna Seghers povesteşte despre u n luptător antifascist, care eva­ dase dintr-un lagăr de concentrare. d) î ţ i place acest costum? e) îţi plac aceşti struguri ?

526

SINTAXA

f) g) h) i) j) k)

El n-a vrut să-i cedeze prietenului. Ana o ajută cu plăcere pe colega sa Helga. Petre nu-1 contrazice niciodată pe tatăl său. * Studenţii ascultă foarte atenţi pe profesorul lor. Mie nu mi-e egal dacă (el) vine sau nu. Pot să vă fiu de ajutor? Da, îmi puteţi ajuta mult.

24. Completaţi cu cuvintele din paranteză, respectînd cazul cerut de verb sau de adjectiv :

a) Mein Freund ist krank, er bedarf . . . (die Ruhe). b) Wir gedenken . . . der Arbeiterklasse (die Helden). c) Bei der Übersetzung bediene ich. mich . . . (das gute Wörterbuch). d) Dank seinen schönen Leistungen erfreut sich mein Freund . . . (ein großes Ansehen). e) Erinnerst du dich, Peter, noch . . . (unser alter Professor) ? / ) Martin rühmte sich . . . (seine gute Leistung). g) Hans ist sich . . . bewußt (seine Pflicht). h) E r ist . . . fähig (keine solche Tat). i) Durch sein Benehmen wurde er . . . würdig (unser Vertrauen).
25. Traduceţi în limba germană :

a) b) c) d) e)

(Noi) Ne amintim de eroii poporului nostru. Hans şi Peter erau conştienţi de marea lor răspundere. Zelul tău, dragă prietene, ar fi demn de o cauză mai b u n ă ! Soldatul rănit nu mai era capabil de nici un cuvînt. Bătrîna femeie era obosită de veşnicele ei griji pentru copilul bolnav.
din paranteză şi prepoziţia corespunzătoare :

26. Completaţi cu cuvintele

a) Mein lieber Freund, die Entscheidung in dieser Sache hängt nur . . . (du). b) Kinder, ihr müßt . . . achten (die Verkehrszeichen). c) Till Eulenspiegel, der Schalk, gab sich einmal in einer Stadt . . . aus (ein Arzt). d) Mein Freund befaßt sich am liebsten . . . (die Mathematik). e) E r besteht immer . . . (seine Meinung). f) Ich denke oft . . . (meine schöne Reise). g) E r hat sich . . . entschieden (ein Buch von Sadoveanu). h) Das kleine Mädchen erschrak . . . (der Hund). i) Obwohl es dunkel war, gelangte er noch . . . (die richtige Adresse), j) Mein Freund Peter interessiert sich . . . (das neue rumänische Fernsehgerät). ab

EXERCIŢII

527

k) Die Alte sorgte wie eine Mutter . . . (die Kinder der Nachbarin). I) Der Professor wird auch . . . teilnehmen (diese Sitzung), m) Der Professor wandte sich . . . und zeigte ihnen die Bilder (die Studenten). n) Wir fuhren . . . vorüber (das Haus der Scînteia). o) E r freute sich . . . (die Erfolge dieser Gruppe). p) Darf ich dir . . . zusehen (die Arbeit)? r) Der Vater erzählte den Kindern oft . . . (seine Arbeit).

27. Traduceţi în limba germană :

a) Prietenul meu R a d u fu ales responsabil de grupă. b) D-am recunoscut imediat după glas. c) Cu ajutorul meu, el a tradus textul din germană în română. d) Ai auzit ceva despre acest nou roman ? e) Dan a fost numit director al uzinei,— f) Noul învinge totdeauna vechiul. g) Construirea universităţii bucureştene se leagă de numele lui A Ţ I . Cuza. h) Aici este vorba de o nouă descoperire. i) N u mă tem de examenul la literatură. j) Studenţii aşteaptă cu bucurie (sich freuen auf) vacanţa de vară. k) Pentru care facultate te-ai decis ? I) Sîntem mîndri de frumoasa noastră capitală. m) Profesorul este mulţumit de lucrările studenţilor săi. n) Studentul Martin era fericit de rezultatul experienţei sale. o) Pentru că are mult de lucru, renunţă la călătorie.

28. Răspundeţi

folosind

cuvintele

din paranteză,

cu prepoziţiile

corespunzătoare:

a) Wo wohnt ihr Bruder Karl ? (ein neues Stadtviertel) b) Wo arbeitet der Vater, und wo arbeitet die Mutter ? (ein großes Werk, eine Textilfabrik) c) Wo studieren Sie ? (das Polytechnikum) d) Wo ist jetzt der kranke Bruder ? (das Haus) e) Woher kommen Sie? (die Bibliothek) f) Woher haben Sie das Buch genommen ? (der offene Bücherschrank) g) Wohin gehen wir am Abend ? (das neue Kino) h) Wohin fährt der Student Peter in den Sommerferien ? (das Meer, dann, das Gebirge) i) Wohin macht die Klasse mit dem Lehrer einen Ausflug ? (die Deut­ sche Demokratische Republik; Berlin ; das Banat; die Moldau).

528 29. Traduceţi în limba germană :

SINTAXA

a) Aici afară la lac este foarte frumos. b) L-am văzut pe prietenul meu de departe. c) Prietenul meu locuieşte în noul cartier. d) Blse locuieşte în strada Bminescu nr. 8. e) Mîine plec la Constanţa. Voi rămîne acolo o săptămînă, apoi voi pleca cu familia la Predeal. f) La dreapta şi la stînga vezi lanuri bogate.
30. Răspundeţi, folosind cuvintele din paranteză :

a) Wann beginnt der Vortrag? (fünf Uhr) b) W a n n kommen Sie wieder nach Bukarest? (der zehnte April) c) Wann haben wir Literaturseminar? (der Morgen) d) Wie lange bleiben Sie în Bukarest ? (der ganze Monat Mai) e) Wie lange muß ich hier warten? (ein Augenblick, drei Stunden) f) Seit wann besuchen Sie das Fremdspracheninstitut? (das Jahr, drei Monate) g) Bis wann brauchen Sie das Wörterbuch? (die nächste Woche) h) Wie oft nehmen Sie von dieser Arznei? (dreimal täglich) i) Wie oft gehen Sie ins Theater? (jede Woche) j) Wann besuchen Sie Ihre Eltern? (die Ferien)
3 1 . Traduceţi în limba germană :

a) Ieri după amiază l-am vizitat pe colegul meu bolnav. Rămîne în spital pînă la sfîrşitul săptămînii viitoare. b) De o săptămînă, vremea este foarte frumoasă. Duminică vom face o excursie la Predeal. c) Acum am un dicţionar foarte bun, ţi-1 pot împrumuta şi ţie după examen. d) Sosită în Bucureşti, delegaţia studenţilor germani a vizitat Muzeul de artă al Republicii Socialiste România. e) într-o zi voi veni totuşi la tine.
32. Răspundeţi, folosind cuvintele din paranteză :

a) Wie arbeiten die Studenten dieser Gruppe ? (fleißig, angestrengt, das große Interesse) b) Mit wem kommen Sie am Abend ? (der Kollege Peter, die Freundin, der jüngere Bruder)

/

EXERCIŢII

529

stift,

c) Womit haben Sie diese Zeichnung gemacht ? (dieser bunte Blei­ pl.J d) Wieviel Meter Stoff brauchen Sie für dieses Kleid ? (2 1/2 Meter) e) Wie spricht er jetzt nach einen ganzen Studienjahr ? (ein Deutscher)
33. Traduceţi în limba germană :

a) b) c) d) e) f) g) h)

Vă rog să vorbiţi mai rar, nu vă pot înţelege. Studenţii primiră entuziasmaţi propunerea lui Martin. E l citi cartea cu mult interes. A plecat ieri seară, fără a-şi lua rămas b u n de la noi. Pionierii trecură prin oraş cîntînd cîntece frumoase. î l privi întrebător şi aşteptă curios răspunsul său. Poate vii şi t u cu noi la teatru. După părerea mea, ea are cel mult 18 ani.
la întrebări, folosind cuvintele din paranteză :

3<î. Răspundeţi

a) Warum findet der Ausflug nicht mehr s t a t t ? (das schlechte Wetter) b) W a r u m bleibt er allein zu Hause? (Trotz) c) Warum wird morgen die Straßenbahn 26 nicht verkehren ? (der technische Grund) d) Zu welchem Zweck fahren viele Werktätige unseres Landes ans Meer? (die Erholung) e) î n welchem Falle kann man viel erreichen ? (der gute Willen) f) Trotz welchen Umstandes half er den Kollegen ? (seine schwere Herzkrankheit) g) Unter welcher Bedingung kann das Schispringen stattfinden ? (das günstige Schneeverhältnis) h) Von wem wird die Übersetzung gemacht werden ? (der Student Paul) i) Wie können wir zu einem höheren Eebensstand kommen ? (die Steigerung der Produktion)
35. Traduceţi în limba germană :

a) b) c) d) e) f) g) h)

Din cauza ploii nu p u t e m merge azi în parc. Cu toată vremea rea, echipa noastră a învins echipa oraşului Piteşti. Din motive tehnice reprezentaţia nu mai poate avea loc azi. De emoţie, Ana n-a p u t u t răspunde la cele mai simple întrebări. Cu bunăvoinţă se pot obţine multe. Textul a fost tradus de către prietenul meu Mihai. El rămase m u t de mirare în faţa tabloului. Din cauza frigului serbarea are loc în sala de festivităţi, nu în parc.

34 — Gramatica practică a limbii germane

FRAZA
(Der zusammengesetzte Satz)

Fraza — o unitate sintactică superioară propoziţiei — serveşte la exprimarea unor idei mai complexe. E a este formată din îmbinarea a două sau mai multe propoziţii. îmbinarea propoziţiilor într-o frază se poate realiza prin raporturi de coordonare sau de subordonare. De aci urmează împărţirea frazelor î n : fraze formate prin coordonare şi fraze formate prin subordonare.

N 1

FRAZA

FORMATA

PRIN
— die

COORDONARE
Satzreihe)

(Die Satzeverbindung

Fraza formată prin coordonare este alcătuită din propoziţii care nu depind gramatical de alte propoziţii, adică din propoziţii principale.
Karl V. war ein starker und aufgeklärter Geist, aber vielleicht ein desto schlimmerer Mensch; Philipp I I . war ein beschränkter und schwacher Kerl, aber er war gerechter. (Fr. Schiller)

NM

Coordonarea poate fi realizată : 1. prin juxtapunere, adică prin simpla alăturare a propoziţiilor, fără întrebuinţarea unor conjuncţii.
Der Staatsrat der Sozialistischen Republik Rumänien ist das höchste Organ der S t a a t s ­ macht mit ständiger Tätigkeit; er ist der Großen Nationalversammlung untergeordnet.

N 3|

2. prin conjuncţii
Sie gingen langsam und vorsichtig, denn seit gestern war Tauwetter eingetreten, und sie wollten doch mit reinen Stiefeln draußen ankommen. (H. Hesse)

N ^

FRAZA

531

Adverbele cu ajutorul cărora se realizează, uneori, coordonarea au valoare de conjuncţii; graniţa dintre adverbe şi conjuncţii de altfel nu este fixă (vezi K 4). în fraza prin coordonare raportul între propoziţii poate fi: copulativ, disjunctiv, adversativ, local, temporal şi cauzal. a) în cazul coordonării copulative propoziţiile sînt de aceeaşi valoare. Propoziţiile copulative sînt fie juxtapuse, fie legate prin conjuncţii copulative, de ex. außerdem, und, sowohl . . . als (auch), weder . .. noch (vezi K 12).
E s pfiff, die Lokomotive antwortete, der Zug setzte sich sanft in Bewegung. (Th. Ich h a t t e heftige Kopfschmerzen, außerdem war ich sehr nervös. Weder h a t er angerufen, noch ist er gekommen. Mann.)

N 5. N 6 N 7

b) în cazul coordonării disjunctive conţinutul unei propoziţii exclude conţinutul celeilalte. Coordonarea disjunctivă se exprimă prin conjuncţii disjunctive de ex. : oder, entweder . . . oder, sonst (vezi K. 13) :
Ich gehe zu ihm, oder er kommt zu mir. Entweder gehe ich heute zu ihm, oder er kommt morgen zu mir. Heute verspätet sich unser Kollege, sonst ist er sehr pünktlich.

N 8

Observaţie Conjuncţia sonst serveşte şi la exprimarea raportului cauzal (vezi N 17). c) î n raportul de coordonare adversativă conţinutul unei propoziţii este opus conţinutului celeilalte. Coordonarea adversativă se exprimă, de regulă, prin conjuncţii adver­ sative ca aber, jedoch, sondern (vezi K. 14) :
Der Junge hielt das Buch auf den Knien, aber er las keine einzige Zeile. Wir gehen heute nicht zu unseren Eltern, sondern die Eltern kommen zu uns.

N 9

Dacă raportul adversativ dintre propoziţii iese clar în evidenţă, coordonarea se poate realiza şi fără conjuncţii:
Ich will dein Leben nicht, ich will den Schuß. (Fr. Schiller) în loc de : Ich will nicht dein Leben, sondern ich will den Schuß.

J 10 V

Dacă sondern leagă două propoziţii cu acelaşi subiect şi acelaşi predicat, în propoziţia a doua nu se mai repetă nici subiectul nici predicatul (vezi N 152, 3):'
Wir lernen nicht für den Lehrer, sondern wjr_JerfTen für uns.

Nil

532

SINTAXA

N 12

d) Raporturi locale se exprimă mai rar prin fraze prin coordonare. De altfel, cuvintele cu ajutorul cărora se realizează acest fel de r a p o r t u r i : da ( = aici), dorthin, daher etc. au mai de grabă caracter de adverb decît de conjuncţie [vezi K 15) :
Seit Jahren wünschte er sich sein Heimatsdorf zu besuchen; dorthin führte jetzt sein Weg.

N 13

e) Prin fraze prin coordonare se pot exprima şi raporturi temporale: (a) raporturi de simultaneitate, acţiunea dintr-o propoziţie petrecîndu-se în acelaşi timp cu acţiunea exprimată în propoziţia a doua {vezi K 16) :
Ich ging zu ihm, mittlerweile kam er zu mir.

(b) raporturi de posterioritate, acţiunea din prima propoziţie avînd loc în urma acţiunii indicate în propoziţia a doua (vezi K 16) :
J e t z t ist er Ingenieur ; vorher war er Dreher.

(c) raporturi de anterioritate (vezi K 16), acţiunea din prima propo­ ziţie avînd loc înaintea acţiunii exprimate în propoziţia a d o u a :
Ich schreibe meinen Eltern, dann gehe ich in die Bibliothek.

Conjuncţiile care servesc la exprimarea raporturilor temporale mai m u l t caracter de adverbe decît de conjuncţii. N 14

au

f) î n cadrul coordonării cauzale deosebim (a) raportul cauzal propriu-zis: propoziţia a doua cuprinde motivarea logică a primei propoziţii. Coordonarea cauzală propriu-zisă se realizează de obicei — prin conjuncţii (vezi K 21) :
Br mußte einige Mal läuten, denn drinnen war der Lärm sehr groß.

— prin juxtapunere iese clar în evidenţă:

(mai rar), cînd raportul cauzal dintre propoziţii

I c h m u ß weggehen, ich werde erwartet. în loc de : Ich muß weggehen, denn ich werde erwartet.

Dacă două propoziţii legate prin denn au subiectul comun, acesta trebuie repetat.
E r bleibt zu Hause, denn er h a t heute viel zu t u n .

N 15

(b) raportul conclusiv: propoziţia a doua exprimă o concluzie, o urmare care decurge din acţiunea exprimată în prima propoziţie. Coordonarea conclusivă se realizează prin conjuncţii (vezi K 22);
E r ist krank, also muß er vertreten werden. E r war beschäftigt, deshalb (daher, darum, deswegen) kam er nicht zu dir.

FRAZA

533

Fraza prin coordonare în care este exprimat un raport cauzal propriuzis poate fi transformată într-o frază prin coordonare în care să fie expri­ m a t un raport conclusiv:
Ich bleibe zu Hause, denn ich habe zu lernen. Ich habe" zu lernen, darum bleibe ich zu Hause..

(c) raportul final: prima propoziţie indică scopul care poate fi atins prin acţiunea din propoziţia a d o u a ; coordonarea finală se realizează prin conjuncţii finale (vezi K 24) :
Ich will mir die neuerschienene Literaturgeschichte kaufen; dazu gehe ich jetzt in die Stadt.

N 16

(d) raportul condiţional: prima propoziţie indică condiţia de îndeplinirea căreia depinde realizarea acţiunii din propoziţia a d o u a ; raportul condiţional se realizează prin conjuncţii (vezi K 25):
Dieser Kranke muß gut gepflegt werden, sonst wird er nicht mehr gesund.

N 17 \

(e) raportul concesiv: o împrejurare exprimată în prima propoziţie ar fi trebuit să oprească realizarea acţiunii din propoziţia a doua, dar n-a reuşit s-o împiedice. Raportul concesiv se realizează prin conjuncţii (vezi K 26) :
Zwar weiß ich viel, doch möcht' ich alles wissen. (J. W. Goethe)

N 18

FRAZA

FORMATĂ
(Das

PRIN
Satzgefüge)

SUBORDONARE

Fraza formată prin subordonare este alcătuită din cel puţin o propo- N 19 ziţie principală şi una sau chiar mai multe propoziţii subordonate (secun­ dare). Propoziţia subordonată (secundară) depinde gramatical de altă propo- N 20 ziţie, aşa numita propoziţie regentă, şi îndeplineşte în frază, de regulă, func­ ţia unei părţi de propoziţie. Propoziţia regentă poate fi: — o propoziţie principală :
Wir kamen erst nach Mitternacht an, propoziţia principală regentă weil der Zug Verspätung hatte. propoziţia subordonată

534

SINTAXA

— o propoziţie subordonată :
Es war dem Lehrer nicht entgangen, propoziţia principală regentă daß der Schüler, d e n e r p r ü f t e , ins Buch schallte. \ prop. subord. propoziţia subordonată regentă/

Propoziţiile subordonate se analizează^de obicei d u p ă : forma lor, poziţia lor, gradul lor de dependenţă, funcţia lor.

FORMA PROPOZIŢIILOR SUBORDONATE N 21 După forma lor, propoziţiile subordonate pot fi: 1. de celernai multe ori introduse, adică legate de regentă prin cuvinte introductive. î n propoziţiile subordonate introduse, verbul conjugat stă pe ultimul loc {vezi însă O 42):
Der Schneider sagte mir, daß mein Mantel in einer-Woche fertig sein werde. Wenn er länger in Bukarest geblieben wäre, h ä t t e er sie besucht.

N 22

2. camuflate sau neintroduse, adică juxtapuse faţă de regenta lor. î n propoziţiile subordonate neintroduse, verbul conjugat stă a) pe locul doi :
Der Schneider sagte mir, mein Mantel werde in einer Woche fertig sein.

b) pe locul întîi :
Wäre er länger in Bukarest geblieben, so h ä t t e er sie besucht.

N 23

N 24

Propoziţiile subordonate introduse se împart, în funcţie de cuvîntul lor introductiv, î n : — propoziţii conjuncţionale, — propoziţii relative, — propoziţii interogative indirecte. a) Propoziţiile conjuncţionale sînt introduse prin conjuncţii subordonatoare c a : daß, ob, weil, nachdem etc. (vezi K 14—K 30).
Wir alle wissen, daß die Kommunistische Organisation der Gesellschaft die höchste F o r m der Gesellschaftsordnung ist. Ich lerne Deutsch, weil mir die deutsche Sprache gefallt. I c h ging weg, nachdem wir alles besprochen h a t t e n . Die Frage, ob er Sie besuchen wird, bleibt offen.

FRAZA

535

b) Propoziţiile relative sînt introduse prin (a) pronume relative: der, die, das — die (vezi F 99), welcher, welche, welches—welche (vezi F 100—101), wer, was (vezi F 102—104)
I n der Sozialistischen Republik Rumänien gehört die ganze Macht dem Volke, das frei und Herr seines Schicksals ist. Mihail Eminescu, welcher der größte rumänische Dichter ist, wurde im J a h r e 1850 geboren. Wer es Ihnen erzählt h a t , war nicht genau unterrichtet.

N 25

(b) adverbe pronominale relative: woran, worauf, womit etc. (vezi I 62-64)'.
Das ist etwas, woran er oft denkt.

(c) adverbe relative: wo, wohin, woher (vezi I 67—69):
Sie zeigte mir das Haus, wo sie ihre Jugend verbracht hatte..

Pronumele relative nu sînt numai elemente de legătură între propo­ ziţia regentă şi propoziţia relativă, ci şi părţi de propoziţie:
der mir das Wörterbuch brachte. subiect dessen Bücher immer in Ordnung sind. atribut dem ich gestern begegnete. complement la dativ den ich gestern getroffen habe. complement în acuzativ auf den ich gewartet habe. complement prepoziţional

E r ist der Schüler,

c) Propoziţiile interogative indirecte sînt introduse: (a) în cazul interogativelor parţiale (vezi M 17) prin acelaşi cuvînt intro­ ductiv ca şi interogativele directe, şi anume prin — pronume interogative: wer ?, was ?, welcher ?, was für ein ? (vezi

N 26

F 77-95)
Interogativă directă Interogativă indirectă E r fragte mich: ,,Wer h a t angerufen?" E r fragte mich, wer angerufen habe.

— adverbe interogative : wann ?, warum ?, wie ?, wohin ?, woher ? etc.
directă E r fragte m i c h : „Wann wird Andrei wieder anrufen?" Interogativă indirectă

E r fragte mich, wann Andrei wieder anrufen werde.

536

SINTAXA

— adverbe pronominale interogative : woran ?, worin ?, worauf?, aus ?, wobei ?, womit ? etc.
Interogativă directă Interogativă indirectă

wor­

E r fragte mich: ,,Woran arbeitet P e t e r ? "

E r fragte mich, woran Peter arbeite.

întrucît interogativele parţiale indirecte sînt introduse prin aceleaşi cuvinte ca şi interogativele parţiale directe, ne putem da seama după topica lor sau adesea după modul folosit, dacă este vorba de o propoziţie princi­ pală sau de una subordonată. î n propoziţia principală verbul stă pe locul doi şi este la indicativ, iar în propoziţia subordonată pe locul ultim şi este adesea la conjunctiv. (b) în cazul interogativelor conjuncţia ob :
Interogativă directă

totale (vezi M 16) prin
Interogativă indirectă

Ich fragte i h m : „Waren Sie gestern beim V o r t r a g ? "

Ich fragte ihn, ob er gestern beim Vortrag gewesen sei.

fltf 27

N 28

Propoziţiile subordonate camuflate (neintroduse) depind, ca şi pro­ poziţiile subordonate introduse, de o propoziţie regentă, dar au topica pro­ poziţiilor principale. Pot fi camuflate, în special, propoziţiile subordonate a) completive (vezi N 61) :
Er sagte mir, er sei im Gebirge gewesen. (în loc de : Er sagte mir, daß er im Gebirge gewesen sei.)

b) condiţionale

care precedă regenta (vezi N 121) :

Hätte er sich geschont, so wäre er jetzt nicht krank. (în loc d e : Wenn er sich geschont hätte, wäre er jetzt nicht krank.)

c) concesive (vezi N 119) :
War sie auch keine Schönheit, so machte sie doch auf alle Eindruck. (în loc d e : Wenn sie auch keine Schönheit war, machte sie doch auf alle Eindruck.)

d) comparative ireale (vezi N 86):
Er benahm sich so, als wäre er allein im Zimmer. (în loc d e : E r benahm sich so, als ob er allein im Zimmer wäre.)

N 29

Propoziţia subordonată, atît cea introdusă, cît şi cea camuflată, poate avea în regentă un cuvînt corelativ, care are rolul fie de a atrage atenţia

FRAZA

537

asupra subordonatei, fie de a servi drept legătură între subordonată şi regentă :
Obwohl es spät war, blieb er dennoch bei uns. J e weiter wir gingen, desto schöner wurde der Weg. Er spricht so leise, daß ich kein Wort verstehe. Das ist etwas, was Sie wissen müssen. Es ist mir unangenehm, daß Sie sich meinetwegen bemüht haben. Ob es wirklich so war, das kann ich nicht wissen. Wäre er in Bukarest gewesen, so h ä t t e er Sie angerufen.

POZIŢIA PROPOZIŢIILOR SUBORDONATE

î n limba germană subordonata poate sta 1. înaintea propoziţiei regente (propoziţia subordonată

prepusă) :

N 30

Obwohl sich das Kräfteverhältnis in der Welt zugunsten des Sozialismus, der Demokratie und des Friedens verändert hat, bleibt der Imperialismus eine schwere Bedrohung des Friedens der Völker.

2. intercalată între părţile propoziţiei regente (propoziţia subordonată intercalată) :
Jedes Volk, das den Sozialismus eine internationale Aufgabe. aufbaut, erfüllt eine nationale und gleichzeitig auch

N 31

3. în urma

propoziţiei regente (propoziţia subordonată

postpusă) : Jj 32

Der Kommunismus steht nur zum Kapitalismus in Gegensatz und nicht zu den Völkern, die früher oder später alle zum Kommunismus gelangen werden.

Observaţie Propoziţia intercalata nu trebuie confundată cu propoziţia incidenţă Pe cînd propoziţia intercalată depinde de propoziţia regentă, propoziţia incidenţă este o propoziţie independentă:
Der Schüler, der gerade vorbeigeht, h a t den ersten Preis erhalten.

N 33

i

prop. intercalata Der Schüler — er heißt Karl Schulz — h a t den ersten Preis erhalten. prop. incidenţă

I

538

SINTAXA

GRADUL DE DEPENDENTA AL PROPOZIŢIEI SUBORDONATE N 34 N 35 O propoziţie subordonată depinde de o propoziţie principală sau de o altă propoziţie subordonată. 1. Propoziţia subordonată care depinde nemijlocit de o propoziţie principală este considerată propoziţie subordonată de gradul 1 :
Ich kenne diese Regel, weil wir sie schon durchgenommen

Prop. principală

i
Prop. subord. gr. 1

N 36

2. Propoziţia subordonată care depinde de o subordonată de gradul 1 este considerată propoziţie subordonată de gradul 2 :
Hr wünschte, daß ich ihm erzähle, wie ich meine Ferien verbracht habe.

Prop. principală Prop. subord. gr. 1 Prop. subord. gr. 2

N 37

3. Subordonata care depinde de o subordonată de gradul 2 este con­ siderată propoziţie subordonată de gradul 3 şi aşa mai departe.
Ich rufe ihn an, damit er mir sagt, ob ich auch für ihn Theaterkarten kaufen soll, wenn ich noch welche finde. Prop. principală

Prop. subord. gr. 1

Prop. subord. gr. 2

Prop. subord. gr. 3

FRAZA

539

De una şi aceeaşi propoziţie regentă pot depinde două şi chiar mai N 38 multe propoziţii subordonate de acelaşi grad:
E r schrieb mir, daß er morgen kommen wolle und daß ich ihn auf dem Bahnhof solle. Prop. principală erwarten

I
Prop. subord. gr. 1 Prop. subord. gr. 1

Raportul dintre propoziţiile de grad diferit este de subordonare, iar raportul dintre propoziţiile de acelaşi grad este de coordonare.

N 39

FUNCŢIA PROPOZIŢIILOR SUBORDONATE După funcţia pe care o îndeplineşte în frază, propoziţia poate fi subiectivă, predicativă, atributivă, completivă şi circumstanţială. N 40

PROPOZIŢIA
(Der Subjektsatz — Der

SUBIECTIVA
Satzgegenstandssatz)

Propoziţia subiectivă îndeplineşte funcţia de subiect al propoziţiei N 41 regente. întrebările: wer?, was?
Wer nicht pünktlich prop. subiectivă Der Unpünktliche subiect Daß du unpünktlich bist, ist unhöflich. (Was ist unhöflich ?) ist, \ /
s o 1 1 tddbt

«Httammen, ( « W soll nicht mitkommen?)

în propoziţia regentă apare deseori pronumele es drept cuvînt core- N 42 lativ:
Es ist unbestreitbar, daß er ein fleißiger Junge ist.

După formă, propoziţia subiectivă poate fi: 1. introdusă a) conjuncţională :
Baß er nicht kommt, ist ausgeschlossen.

N 43

540

SINTAXA

b) relativă:
Wer fremde Sprachen nicht kennt, weift nichts von seiner eigenen. (J. W. Goethe) Was Ihnen gesagt wurde ,stimmt nicht.

Propoziţii subiective introduse prin pronume relative he întîlnim adesea în proverbe:
Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wer nicht warten kann, muß laufen.

apar frecvent.

c) interogativă indirectă :
Es ist nicht zu erfahren, wo er wohnt. Es ist noch nicht sicher, ob er kommt.

2. camuflată

(neintrodusă) :

E s wird behauptet, er hätte es gesagt.

Pentru construcţii infinitiv ale subiective vezi N 125.

PROPOZIŢIA
(Der Prädikativsatz

PREDICA

TIVĂ

— Der Satzaussagesatz) •

N 44

Propoziţia predicativă îndeplineşte funcţia de nume predicativ al pro­ poziţiei regente. întrebările : wer sau was ist (wird) das Subjekt ?
. . . , was er sich wünschte. prop. predicativă E r wurde < A t T (Was wurde er ?) Arzt. nume predicativ

N 45

Predicatele verbale nu pot fi redate prin propoziţii subordonate. î n propoziţia regentă apare deseori un cuvînt corelativ es, der, der­ jenige, so :

Ji 46

Er war es, der die Übersetzung gemacht hat. Er ist der (derjenige), der mir geholfen hat. Die Sache ist die, daß ich ihn nicht erkannt hatte. Alles war so, wie ich es mir vorgestellt hatte.

FRAZA

541

După formă, propoziţia predicativă poate fi 1. introdusă a) conjuncţională:
Das Besorgniserregende ist, daß er von Tag zu Tag mehr abnimmt,

N 47

b) relativă:
Er bleibt, was er war.

2. camuflată

(neintrodusă) :
unschuldig.

Die Tatsache ist, du bist am ganzen

Pentru construcţii infinitivale

predicative

vezi N 126.

î n cazul unor difilcultăţi la delimitarea dintre propoziţia subiectivă şi cea predicativă, trebuie să ne orientăm după ordinea cuvintelor din frază :
Daß regelmäßig gelernt wird, das ist das Wichtigste. prop. subiectivă Das Wichtigste ist, daß regelmäßig gelernt wird. prop. predicativă

PROPOZIŢIA
(Der Attributsatz — Der

ATRIBUTIVĂ
Beifügungssatz)

Propoziţia subordonată atributivă îndeplineşte în frază funcţia de atribut. întrebările : welcher ?, was für ein P
Hier ist das Buch, das ich dir versprochen habe. (Welches Buch ist hier?)

N 48

Funcţiile subordonatei atributive pot fi de a) atribut adjectival; în cazul acesta, propoziţia este atributivă tivală (adjektivischer Attributsatz) :
Da liegt der Text, der übersetzt wurde. prop. atributivă adjectivală Da liegt der übersetzte Text. atribut adjectival

adjec-

N 49

b) atribut substantival; stantivală (substantivischer

în cazul acesta propoziţia este atributivă Attributsatz):

sub­

Da liegt das Buch, das Peter gehört. prop. atributivă substantivală D a liegt Peters Buch. atribut substantival

542

SINTAXA

N 50

După formă, propoziţia atributivă poate fi 1. introdusă a) conjuncţională :
Die Behauptung des Arztes, daß es dem Kinde besser geht, beruhigte die Eltern.

b) relativă:
Die Arznei, die der Arzt verschrieben hatte, wirkte sofort.

c) interogativă indirectă :
Die Frage, wer es ihm gesagt hatte, blieb offen.

2. camuflată

(neintrodusă) : .
war richtig.

Unsere Vermutung, er sei nicht in Bukarest,

Pentru construcţii infinitiv ale atributive vezi N 128. Pentru construcţii participiale atributive vezi N 136. Cel mai frecvent se folosesc propoziţiile atributive relative, î n ceea ce priveşte acordul pronumelui relativ, vezi F 105. Propoziţia relativă stă, de regulă, nemijlocit după cuvîntul determi­ nat {vezi O 151 — 155).

PROPOZIŢIILE
(Die Objektsätze — Die

COMPLETIVE
Ergänzungssätze)

N' 51

Propoziţiile completive îndeplinesc în frază
Ich sehe J . . ., daß er kommt. P r °P- completivă ihn. complement (Was sehe ich?) (Wen sehe ich?)

funcţia de corn

N 52

După complementul a cărui funcţiune o îndeplineşte, propoziţia com­ pletivă este: completivă directă care corespunde complementului la acuzativ ; completivă indirectă care corespunde complementului la dativ şi la genitiv ; completivă prepoziţională care corespunde complementului prepozi­ ţional.

FRAZA

543

P R O P O Z I Ţ I A COMPLETIVĂ D I R E C T Ă
(Der direkte Objektsatz)

Propoziţia completivă directă răspunde la aceleaşi întrebări ca şi complementul la acuzativ : wen ?, was ?
Ich frage, wen ich will. (Wen frage ich?) Ich. nehme an, daß er noch kommen wird. (Was nehme ich an?) Was ich mit den Händen greife, glaub' ich gern. (H. v. Kleist) Ich weiß nicht, wie sein Benehmen zu erklären ist.

N 53

Propoziţiile completive directe depind în special de verbe de informare :
Dieser junge Wissenschaftler teilte mit, daß er seine wissenschaftliche Arbeit werde. veröffentlichen

N 54

Vorbirea indirectă apare, de regulă, ca propoziţie completivă directă [vezi N 159)
Vorbire directă E r s a g t e : „Ich hin krank." Vorbire indirectă sei. E r sagte, daß er krank

N 55

prop. completivă întrebare directă E r fragte : „Wann findet das Wettspiel s t a t t ? " Ich fragte i h n : „Gehen Sie ins Stadion ?" întrebare indirectă

t

Er fragte, wann das Wettspiel stattfinde. Î prop. completivă Ich fragte ihn, ob er ins Stadion gehe. Î prop. completivă

PROPOZIŢIA COMPLETIVĂ
(Der indirekte

INDIRECTĂ

Objektsatz)

Propoziţia completivă indirectă înlocuieşte un complement la dativ sau la genitiv şi răspunde la aceleaşi întrebări ca şi complementele cores­ punzătoare : wem ?, wessen ?
Ich gebe das Buch, wem ich will. (Wem gebe ich das Buch ?) Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. (Wem glaubt man nicht ?) Des rühme der blut'ge Tyrann sich nicht, Daß der Freund dem Freunde gebrochen die Pflicht.. (Fr. Schiller) (Wessen rühme sich der blutige Tyrann nicht ?)

Jjf 56

544

SINTAXA

P R O P O Z I Ţ I A COMPLETIVĂ P R E P O Z I Ţ I O N A L Ă
(Der präpositionale Objektivsatz)

N 57

Propoziţia completivă prepoziţională înlocuieşte un complement pre­ poziţional, î n t r e b ă r i l e : woran?, worauf?, womit?, worüber?, wovon? etc.
Sie freuten sich, daß sie eine schöne Reise machen werden. (Worauf freuten sie sich ?)

N 58

î n propoziţia regentă apare deseori un adverb pronominal cU funcţia de cuvînt corelativ:
Die Kinder dürfen sich nicht darauf verlassen, daß ihnen die Eltern bei der Arbeit helfen.

N 59

La unele verbe prepoziţionale poate lipsi cuvîntul corelativ din regentă, la altele el este obligatoriu. Astfel, cuvîntul corelativ nu poate lipsi pe lîngă verbele: beitragen, dienen, sich kümmern, sich verlassen etc.
Er trug dazu bei, daß die Arbeit unter den besten Bedingungen beendet wurde. Die Talsperre dient dazu, daß Wasser gespeichert wird. Sie müssen sich darum kümmern, daß das Kind regelmäßig ißt.

N 60

Cuvintele corelative se pun facultativ pe lîngă: sich bemühen, sich erinnern, sich freuen, sich hüten, klagen, sich wun­ dern etc. :
Unser Lehrer bemüht sich sehr (darum), daß wir Fortschritte machen. Erinnern Sie sich (daran), daß er Ihr Buch genommen h a t ? Wir freuen uns sehr (darüber), daß unsere Mannschaft gesiegt hat. Sie müssen sich (davor) hüten, daß Sie sich erkälten. Ihre Mutter klagte (darüber), daß Sie ihr selten schreiben. Er wunderte sich (darüber), daß du ihn nicht von deiner Verlobung verständigt h a s t .

FORMA P R O P O Z I Ţ I I L O R COMPLETIVE N 61 După formă, propoziţiile completive pot fi 1. introduse a) conjuncţionale
Er weiß nicht, daß Sie nach Bukarest übersiedeln.

b) relative:
Kauf dir, was dir besser gefällt.

c) interogative indirecte :
E r fragte mich, wo mein Bruder wohne.

FRAZA

545

2. camuflate

(neintroduse):
angerufen.

Sie sagte, sie habe zweimal

P e n t r u construcţii infinitivale

completive vezi N 127.

PROPOZIŢIILE
(Die Adverbialsätze

CIRCUMSTANŢIALE
— Die Umstandssätze)

Propoziţiile circumstanţiale îndeplinesc în frază funcţiile complementelor circumstanţiale din propoziţie. Deosebim propoziţii circumstanţiale de loc, de timp, de mod şi de cauză.

N 62

P R O P O Z I Ţ I A CIRCUMSTANŢIALĂ D E DOC
(Der Adverbialsatz des Ortes — Der Lokalsatz)

Propoziţia circumstanţială de loc îndeplineşte funcţia unui complement circumstanţial de loc. întrebările : wo ?, wohin ?, woher ?
. . ., / Ich lebe < \ wo ich geboren bin. prop. circum. de loc , * . ~ -. , . in meinem Geburtsort. circum. de loc. (Wo lebe ich ?) * '

M 63

Propoziţiile circumstanţiale de loc se introduc prin adverbele relative wo, wohin, woher. Pentru precizarea ideii de loc se folosesc adesea în propoziţia princi­ pală adverbe corelative:
Ich arbeite noch irnnier dort, wo Sie wissen. Der Weg führte dorthin, wo der "Wald begann.

P R O P O Z I Ţ I A CIRCUMSTANŢIALA D E TIMP
(Der Adverbialsatz der Zeit — Der Temporalsatz)

Propoziţia circumstanţială de timp^ îndeplineşte în frază funcţia unui complement circumstanţial de t i m p . întrebările : wann ?, seit wann ?, bis wann?, wie lange?, wie oft?
Während man ißt, prop. circiunst. de tirnp uz-? J i -c Wahrend des hssens compl. circumst. de tirnp 35 — Gramatica practică a limbii germane \ y soll man nicht sprechen. [Wann soll man nicht sprechen?) / r ... . * r i

N 64

546

SINTAXA

N 65

Raportul temporal pe care-1 exprimă propoziţia circumstanţială d e timp poate fi : a) de simultaneitate, cînd acţiunea din subordonată se desfăşoară în acelaşi timp cu cea din regentă. Pentru a exprima raportul de simulta­ neitate, propoziţiile circumstanţiale de timp sînt introduse prin conjuncţiile als, wenn, indes, wie, während etc. {vezi K 16)
Als die Aufführung zu Ende war, klatschte das Publikum laut Beifall. Immer wenn es läutet, gehe ich die Tür öffnen. Während wir uns unterhielten, klingelte das Telephon.

N 68

b) de posterioritate, cînd acţiunea din subordonată se petrece după cea din. regentă. Pentru a exprima raportul de posterioritate, propoziţiile circumstan­ ţiale temporale se introduc prin conjuncţiile bevor, ehe, bis :
Bevor (ehe) ich komme, rufe ich Sie an. Wir warten, bis Sie kommen können.

Observaţie N 67 Bis poate fi atît conjuncţie, cît şi prepoziţie şi adverb {vezi J 25).. c) de anterioritate, cînd acţiunea din subordonată se petrece înaintea celei din regentă. Pentru a exprima raportul de anterioritate, propoziţiile circumstanţiale de t i m p se introduc prin als, nachdem, seit, seitdem, wenn, kaum, daß, sobald etc. {vezi K 16). Pentru a exprima raportul de anterioritate trebuie respectată în limba, germană, o anumită corespondenţă a timpurilor, şi a n u m e :

Propoziţia subordonată perfect •

Propoziţia principală: • prezent • viitor • imperfect

mai mult ca perfect-

/ Nachdem er die Übungen gemacht hat,

lernt er die Wörter.

wird er die Wörter lernen. Nachdem er die Übungen gemacht hatte, lernte er die Wörter.

0 bservaţii: N 68 1. Această regulă este valabilă în deosebi pentru conjuncţia nachdem. I^a celelalte conjuncţii care exprimă anterioritatea, este posibilă folosirea aceluiaşi timp în regentă şi subordonată, mai ales atunci cînd se accen-

FRAZA

547

tuează continuarea acţiunii sau dacă cele două acţiuni sînt foarte apropiate una de alta. 2. Conjuncţiile sobald şi kaum daß se folosesc cînd acţiunea din subor­ donată se desfăşoară nemijlocit înaintea acţiunii din regentă :
Ich. schrieb, kaum daß ich mich zum Schriftsteller erkannt sah, über die Würde, die Pflichten, Rechte und Bedürfnisse des Schriftstellerstandes. . . (G. Keller)

N 69

3. Conjuncţiile als şi wenn pot fi uşor confundate, ambele fiind traduse N 70 prin cînd. a) Conjuncţia als se foloseşte pentru a exprima o acţiune din trecut, N 71 încheiată, nerepetată.
Als ich im vorigen J a h r in Sibiu war, besichtigte ich das Brukenthalmuseum.

b) Conjuncţia wenn se întrebuinţează pentru a exprima (a) o acţiune atît repetată cît şi nerepetatâ în prezent sau viitor:
Immer wenn er nach Bukarest kommt, besucht er mich. Wenn Sie zu mir kommen werden, erfahren Sie alles.

N 72

(b) o acţiune repetată în

trecut:

Immer wenn er nach Bukarest kam, besuchte er mich.

/

aeiiiine " N

nerepetată repetată prezentă —. ____^prezentă viitoare '• £ ["wenn | ^~-— viitoare t r e c u t ă - r | als | ^~~~~~~— trecută 4. De asemenea, trebuie evitată confuzia dintre conjuncţiile als şi wenn pe de o parte, şi adverbul wann — care se traduce t o t prin cînd — pe de altă parte. Adverbul interogativ wann? introduce propoziţii interogative par­ ţiale, fie directe, fie indirecte:
Întrebări directe: Wann kommen Sie zu mir ? — Wenn ich Zeit habe. Wann sahen Sie ihn zum letztenmal ? — Als er in Bukarest war. întrebări indirecte : Ich fragte ihn, wann er mich besuchen wird. Die Frage, wann der nächste Vortrag stattfinden wird, blieb unbeantwortet.

N 73

''""

I introduce prop. temporale — . : , f prop. interogative directe - w a n n - introduce j p r o p _ ' intewgative indirecte

548

SINTAXA

N 74

5. Conjuncţia wenn poate introduce şi propoziţii condiţionale {vezi K 25). î n cazul acesta se traduce prin dacă.
Wenn er das Buch hätte, würde er es Ihnen geben.

P R O P O Z I Ţ I A CIRCUMSTANŢIALĂ D E MOD
(Der Adverbialsatz der Art und Weise — Der Modalsatz)

N 75

Propoziţia circumstanţială de mod îndeplineşte funcţia ţialului de mod. î n t r e b ă r i l e : wie?, in welcher Weise?
. . . , indem sie sangen. „. „. , , .. „, / prop. circumst. de mod Die Kmder begrüßten uns <~ r r \ singend. compl. circumst. de mod

circumstan­

v

(Wie,

in welcher

Weise

begrüßten uns die Kinder ?)

Unora dintre propoziţiile modale, cum sînt propoziţiile comparative ireale (vezi N 86) nu le corespund complemente circumstanţiale de mod. N 76 Propoziţii circumstanţiale de mod se împart, de regulă, în propoziţii modale propriu-zise, restrictive, comparative şi de măsură progresivă. 1. Propoziţia modală propriu-zisă exprimă a) felul în care se desfăşoară acţiunea din propoziţia regentă; ea se introduce prin wie sau indem :
Br sprach so schön, wie ich ihn noch nie habe sprechen hören. E r kleidete sich an, indem er jedes Kleidungsstück sorgfältig wählte.

Observaţii N 77 N 78 Conjuncţia subordonatoare indem are mai multe funcţii de care depinde traducerea e i : 1. conjuncţie modală; nu are corespondent în limba română. Predi­ catul propoziţiei modale se traduce printr-o construcţie gerunzială ; indem nu se t r a d u c e :
Sie spielte die Melodie, indem sie langsam Note für Note entzifferte. (Ba cînta melodia, descifrînd rar n o t ă cu notă.)

N 79

2. conjuncţie temporală: indem se traduce prin în timp ce, pe sau nu se traduce, folosindu-se o construcţie gerunzială :
Indem er das Zimmer betrat, grüßte er höflich alle Anwesenden. î n timp ce intră (Intrînd) în cameră, îi salută politicos pe t o ţ i cei prezenţi.

cînd,

FRAZA

549

Dacă conjuncţia indem este folosită modal sau temporal, atît regenta cît şi subordonata trebuie să aibă acelaşi subiect. 3. conjuncţie instrumentală; indem se traduce prin prin faptul că, prin aceea că sau prin construcţii gerunziale.
Indem die Partei konsequent die Politik der sozialistischen Industrialisierung des Landes verfolgte, wurden die Voraussetzungen für den Aufbau des Sozialismus gesichert. (Prin faptul că partidul a urmărit consecvent politica de industrializare socialistă a ţării, s-au asigurat premisele pentru construirea socialismului.)

N 86

b) lipsa sau suplinirea unei acţiuni însoţitoare din regentă; se introduce prin ohne daß, ((an) statt daß):
E r gab mir das Buch, ohne daß ich es von ihm verlangte. Er kommt zu mir, (an)statt daß ich zu ihm gehe.

N 01

Pentru întrebuinţarea construcţiilor infinitivale modale vezi N 131 — 132. 2. Propoziţia restrictivă exprimă o restrîngere a acţiunii exprimate N 82 în propoziţia principală; se introduce prin (in)sofern, (in)soweit, soviel, nur daß :
Soweit ich es verstanden habe, muß die Arbeit morgen übergeben werden. Insofern ich sie kenne, kann man zu ihr Vertrauen haben.

3. Propoziţia comparativă arată, pe baza unei comparaţii, cum se desfăşoară acţiunea din regentă. Propoziţiile comparative pot fi a) reale; comparaţia se face printr-o acţiune reală. Se foloseşte modul indicativ; conjuncţiile introductive sînt — în caz de egalitate wie, — în caz de inegalitate als:
Das Gewitter war rasch rascher vorüber, wie als es gekommen war.

N 88 j j 84

Propoziţiile comparative de egalitate au adesea, în regentă, corela­ tivele so, ebenso :
Man soll so sprechen, wie man denkt. Man soll ebenso handeln, wie man spricht.

Propoziţiile comparative, exprimînd o comparaţie reală sau foarte apropiaţă de realitate, construite cu indicativul, mai pot fi introduse prin als wenn, wie wenn ; verbul din regentă este de obicei la prezent, numai rareori la un timp t r e c u t :
Man kann diesem Jungen keinen größeren Dienst erweisen, als wenn man ihn auf seine Fehler aufmerksam macht. Das klingt, wie wenn Hagel an die Fenster trommelt. Direktor Wulicke stieß einen I,aut aus, wie wenn die tiefste Saite des Kontrabasses angestrichen wird. (Th. Mann)

Jjf 85

als Mir ist. de regulă. cu N 91 î n propoziţia comparativă ireală se mai p o t folosi: conjunctivul prezent — dacă conjunctivul imperfect este identic cu indicativul. wie wenn) ich krank wäre. Propoziţiile comparative ireale se construiesc cu conjunctivul şi se introduc prin als ob. als wäre ich krank. ele se înlocuiesc prin condiţionalul I : Er machte ein Gesicht. verbul conjugat trece pe locul I şi este precedat de als. wie wenn. als ob sie \anjn^srte^e\ antworten würde. fljf 89 Dacă însă formele conjunctivului imperfect coincid cu cele ale vului sau sînt învechite. a\s\j&eftte\würde Laut Die Arbeit ging ihnen rasch und leicht von der Hand. als ob du schon allen Mat\vexlirfst\verlieren N 90 conjunctivul din regentă : mai m u l t ca perfect. als hätte sie von nichts gewußt. acţiunea exprimată în subordonată este ireală sau proba­ bilă. als ob er schon müde wäre. aber man hörte kerne». würden ihnen ein würdest. als ob es regne. wie wenn) sie von nichts gemußt hätte. dacă acţiunea este simultană cu acţiunea din regentă : E r geht so langsam. als wüßte sie nichts. î n acest caz. als ob ein Gewitter kommen würde. als wäre er krank gewesen. Jf 88 î n propoziţiile comparative ireale se foloseşte. Dutzend Freunde helfen er lacken. E r lauschte. wie. als wenn. Sie schwieg. conjuctivul viitor (rar). sau o formă perifrastica wollen. indicati­ Sie bewegte die Lippen. als höre er ein fernes Lied. E r nahm H u t und Mantel. ca propoziţii subordonate camuflate. als wollte er weggehen. ]V 87 Propoziţiile comparative ireale apar adesea. als ob er sich nicht vorbereitet h ä t t e . wenn) se o m i t : Mir ist. Laß nicht den Kopf sinken. Sie tut. dacă acţiunea este anterioară celei E r beantwortete keine einzige Frage. celelalte conjuncţii (ob. . condiţionalul I. dacă acţiunea este posterioară celei din r e g e n t ă : Der Himmel wurde plötzlich so schwarz. als ob (als wenn. — dacă dorim să subliniem probabilitatea comunicării: Man hört ein Rauschen.550 SINTAXA N 86 b) ireale. conjunctivul şi a n u m e : conjunctivul imperfect. als ob (als wenn.' aX^hJÜfen. Sie t u t . E r sieht aus.

N 98 P R O P O Z I Ţ I A CIRCUMSTANŢIALĂ D E CAUZĂ (Der Adverbialsatz des Grundes — Der Kausalsatz) Propoziţia circumstanţială de cauză îndeplineşte în frază funcţiunea circumstanţialului de cauză: . N 98 . N 95 Propoziţiile de măsură progresivă ca şi regentele lor. um so (desto) dichter wurde der Wald. als hätte (habe) er davon nichts gewußt.) şti N 93 Conjunctivul perfect şi conjunctivul mai mult ca perfect din propoziţiile comparative ireale se traduc prin condiţionalul-optativ perfect: E r tut. N 94 4. circ. = El se comportă ca şi cum n-ar fi ştiut nimic de(spre) aceasta. condiţionale. în regentă. căreia îi corespunde. . weil es ihm kalt war. în propoziţii cauzale propriu-zise. corelativul desto sau um so : Je mehr Sie lernen. de regulă. Topica din aceste propoziţii diferă de topica din celelalte propoziţii subordonate. Ich sehe alles so klar vor Augen. . atît în regentă cît şi în sub­ ordonată forma la comparativ a adjectivului sau a adverbului stă nemijlocit după conjuncţie. propoziţia de măsură progresivă exprimă proporţia în care se desfăşoară acţiunea din regentă. = (Ei se comportă ca şi cum n-ar nimic de(spre) aceasta. cauzală E r zitterte <f ^ vor Kälte. . als sei es gestern gewesen. cuprind cîte un adjectiv sau un adverb la comparativ. N 92 Conjunctivul prezent şi conjunctivul imperfect din propoziţiile comparative ireale se traduc în limba română prin condiţionalul-optativ prezent: Er tut. concesive şi instru­ mentale. finale. desto schönere Fortschritte werden Sie machen.FRAZA 551 conjunctivul perfect — pentru a sublinia caracterul probabil al comunicării: I m m e r wieder denke ich an deine Worte. Je weiter wir gingen. Se introduce prin conjuncţia je. circumstanţial de cauzä N 97 (Warum zitterte er ?) Propoziţiile circumstanţiale de cauză se împart. als habest du sie eben erst gesprochen. . prop. als ob er davon nichts wüßte (wisse). consecutive.

Conjuncţia da introduce propoziţii s u b o r d o n a t e . adverbe pronominale (daraus. Da ist er.) sau. daß. adverbul zu : Sie spricht so leise. deoarece) şi adverbul da (aici. adverbul so : E r ist deshalb (darum. damit wir zusammen weggehen. als daß ich noch ausgehen soll. adverbul so. î n t r e b ă r i l e : warum?. mai rar. se foloseşte în regentă. K 102 3. Da sagte er mir. weshalb?. Er ist zum Arzt gegangen. brachen wir auf. dafür.552 SINTAXA 1. zu welchem Zweck? mit welcher Absicht? Propoziţiile finale sînt introduse prin conjuncţiile:. davon etc. regentă. daß„ als daß : Du bist gut vorbereitet. atunci).Propoziţia finală indică scopul pentru care se îndeplineşte acţiunea exprimata de regentă. N 100 Elementului introductiv al subordonatei îi corespund adesea în regentă. verbul conjugat ocupă deci locul ultim. E s ist draußen zu kalt. Adverbul da — în primul loc al propoziţiei principale — cere numai inversiunea dintre subiect şi verbul conjugat (vezi O 61) : Da es spät war. drept corelative diferite conjuncţii (darum. î n t r e b ă r i l e : wozu?. Grund ? Propoziţiile cauzale pot fi introduse prin weil. mußt. deswegen) zu mir gekommen. deshalb. weil er mich um etwas bitten wollte« N 101 2. Da ich pünktlich an Oft und Stelle sein wollte. ging ich früh von zu Hause weg. întrebarea: mit welcher Folge ? Propoziţiile consecutive se introduc prin conjuncţiile so daß. Propoziţia consecutivă exprimă consecinţa sau rezultatul unei acţiuni sau unei stări arătate în propoziţia. deswegen etc. daß ich ihm das versprochene Buch gebe* . iar drept corelativ al propoziţiei intro­ duse prin als daß. als daß die Kinder an den Strand gehen können. Observaţie Ji 99 Trebuie evitată confuzia dintre conjuncţia da (mtrucît. da şi. auf daß (învechit) : Ich warte auf Sie.). daß ich sie kaum verstehe. er könne mir noch keine Antwort geben. prin daß. Propoziţia cauzală propriu-zisă exprimă cauza acţiunii sau stării din propoziţia regentă. weswegen?. E r kam zu mir. so daß du vor der Prüfung keine Angst haben Heute bin ich zu müde. aus welchem. de obicei. Drept corelativ al propoziţiei consecutive introduse prin daß. weil er sich nicht gut fühlte. damit.

Condiţia exprimată prin propoziţia condiţională poate f i : a) realizabilă. dann. b) propoziţie camuflată. so ginge ich zu ihm. . (vezi K 25) : Wenn er zu Hanse wäre. wenn er mir das Wörterbuch brächte. Würde er mich das fragen. verloren sich in dem weiten Saal . . I Wenn er gewissenhafter wäre. ele se înlocuiesc prin forme perifrastice ale conjunc­ tivului Wenn es nicht regnen würde.FRAZA 553 Die Zuhörer . Propoziţiile condiţionale pot fi introduse şi prin im Falle daß. introdusă prin wenn (în majoritatea cazurilor). falls etc. würde er mehr arbeiten. cînd propoziţia condiţională este camuflată. N 107 Dacă însă formele conjunctivului imperfect coincid cu cele ale indicafivului imperfect sau dacă formele respective ale conjunctivului nu se mai tolosesc în mod curent. cît şi în regenta ei (propo­ ziţia condiţionată) : E s wäre sehr freundlich von ihm. î n cazul acesta verbul conjugat stă pe locul I : Wäre er zu Hause. 4. . Propoziţia condiţională exprimă condiţia. întrebarea: unter welcher Bedingung ? După formă. propoziţia condiţională apare c a : 3\T 104 a) propoziţie conjuncţională. (L. der nur mäßig erhellt war. so (dann) würde ich ihm sofort antworten. gesetzt daß: Gesetzt. î n cazul acesta. condit. dann geben Sie ihm noch eine Tablette. h ä t t e n Sie nachgeben müssen. î n cazul acesta propoziţia este condiţionată se construieşte cu indicativul : Wenn Sie es mir gestatten. alsdann: regentă corelaţi- N 105 Wenn das Fieber nicht fällt. condiţ. begleite ich Sie. de care depinde îndepli. Conjuncţiilor condiţionale le corespund adesea în vele so. ginge ich jetzt spazieren. de obicei. auf «laß die Vorgänge auf der Bühne besser beleuchtet seien. numai dacă ea precedă regenta. . I N 108 . Corelativele dann şi so se folosesc în propoziţia condiţionată. N 186 reală şi b) irealizabilă sau nerealizată. Feuchtwanger) Pentru întrebuinţarea construcţiilor infinitivale finale vezi N 129.N 103 nirea acţiunii din regentă (propoziţia condiţionată). daß es so war. propoziţia este condiţio­ nală ireală şi se construieşte cu conjunctivul sau cu forme perifrastice ale conjunctivului (vezi H 132) şi a n u m e : Pentru exprimarea unei acţiuni prezente se foloseşte conjunctivul imperfect atît în propoziţia condiţională ireală. ginge ich zu ihm.

fie în regenta ei. . N 110 î n cazul conjunctivului mai mult ca perfect. daß es sie kränkt. vom formula mai b i n e : Würde ich ihn etwas fragen. condiţio­ nalul I: Wie groß wäre meine Freude. 3. Pe cît posibil se va evita. preţios. .e mod. Se recomandă ca modul conjunctiv să fie folosit ori de cîte ori este posibil. so könnte ich jetzt den Text übersetzen ( = acţiune prezentă. atît în propoziţia condiţională ireală cît şi în regenta ei. stilul ar deveni afectat.554 SINTAXA Observaţii 1. so würde er mir bestimmt gern antworten. N 109 Pentru a exprima o acţiune trecută. deci conjunctiv imperfect). din considerente de ordin stilistic. se foloseşte. wenn es ihr nicht erklärt worden wäre. Sie hätte es gewiß falsch verstanden. regula corespunzătoare: Wenn ich das Wörterbuch gekauft hätte ( = acţiune trecută. würde. wären wir spazierengegangen. î n special. î n loc să formulăm ( mai greoi) : Wenn ich. 2. î n germana literară de azi nu mai este valabilă vechea regulă. . se aplică pentru fiecare din cele două propoziţii. wenn du wüßtest. würde er mir bestimmt gern antworten. dar şi mai bine : Wenn ich ihn etwas fragen sollte. cînd conjunctivul respectiv are o sferă restrînsă de circulaţie. so würde er mir bestimmt gern antworten. astfel încît prin menţinerea lui. conjunctivul mai mult ca perfect: Wenn es nicht geregnet hätte. fie în propoziţia condiţională ireală. se va evita condiţionalul verbelor auxiliare de timp şi d. î n acest caz. se foloseşte. folo­ sirea concomitentă a condiţionalului în ambele propoziţii. Conjunctivul imperfect se înlocuieşte astăzi prin condiţionalul I sau prin forme perifrastice cu verbe modale nu numai în cazul identităţii conjunctivului cu indicativul ci şi atunci. ihn etwas fragen würde. deci conjuncţia mai mult ca perfect). Se poate întîmpla ca cele două acţiuni (din propoziţia^ condiţională ireală şi din regenta ei) să nu se desfăşoare în acelşi timp. condiţionalul I („Wenn und würde beißen sich"). wenn ich recht bald einen Brief von Ihnen lesen Du würdest das bestimmt nicht tun. mai ales dacă propoziţia condiţională nu este camuflată. . nu se mai pune problema înlocuirii lui prin alte forme. sau: Sollte ich ihn etwas fragen. po­ trivit căreia în propoziţia condiţională nu putea fi folosit în nici un caz. N 111 Pentru a sublinia că o acţiune neîncepută s-ar putea desfăşura în viitor. deoarece conjunctivul imperfect al verbelor auxiliare de timp haben şi sein (cu care se formează mai mult ca perfectul) nu coincide cu indicativul şi este folosit în mod curent.

. mir ist es ganz gleichgültig. wenn .VRAZA 555 Dacă una din cele două propoziţii ale construcţiei condiţionale exprimă N 112 o anumită posibilitate care se deosebeşte de realitatea exprimată în cealaltă propoziţie. N 116 — prin conjuncţiile auch. în legătură cu conjuncţiile auch sau so. Wie energisch er auch wäre. nu trebuie confundată cu conjuncţia coordonatoare trotzdem (= den­ noch) accentuată pe prima silabă. obzwar. schon. . wenn etc. deşi ar N 113 fi p u t u t împiedica realizarea unei acţiuni din regentă. realitatea prin indicativei prezent sau imperfect: Wenn jemand es gut hat. trotzdem. wenn. Piedica faţă de acţiunea din regentă este reală. de regulă. Dacă propoziţia concesivă rela­ tivă este prepusa. în cazul acesta ele sînt introduse prin N 115 — conjuncţiile obwohl. Trotzdem es kalt war. wenn . atunci nu trebuie să influenţeze ordinea cuvintelor din propoziţia principală (vezi O 172) : Wie groß auch seine Wohnung ist. atunci posibilitatea se exprimă prin conjunctivul imperfect (sau o forma perifrastică în propoziţia condiţională). (= dennoch) brennt das Licht noch bei ihm. obgleich. könnte er es falsch auffassen. Propoziţiile concesive apar ca a) propoziţii conjuncţionale. E r ist spät. ob schon. trotzdem. şi pot fi — reale: Wenn er auch müde war. wenn ich von ihm ein Schreiben erhalten sollte. . Ich verständige Sie. wennschon. machte ich einen langen Spaziergang. es w~ird kaum genügend Platz sein. Observaţie Conjuncţia subordonatoare trotzdem (= obwohl). ireală sau ipotetică. . Das I/icht brennt noch bei ihm. Wenn wir es ihm nicht sagen. auch. Was immer er auch sagen mag. reale : Obwohl mein Freund kurzsichtig ist. b) propoziţii relative introduse prin pronume sau adverbe relative. — ireale: Wenn er auch hier wäre. hätte er es gern noch besser. . man merkte es ihm nicht an. presupusă sau N 114 ireală. auch flj 117 . könnte er dir nicht helfen. totuşi n-a împiedicat-o. accentuată pe silaba a doua. Propoziţia concesivă indică u n obiect sau o situaţie care. . 5. trägt er keine Brille. . diese Aufgabe könnte er nicht lösen. N 118 . întrebarea : trotz welchen Umstandes ? Propoziţia concesivă poate exprima o piedică reală. wiewohl şi sînt propoziţii concesive propriu-zise. trotzdem (= obwohl) es spät ist.

. . N 121 FORMA P R O P O Z I Ţ I I L O R CIRCUMSTANŢIALE După formă. b) relative: Was es auch sei. propoziţiile circumstanţiale s î n t : 1.. . ihre schönen Augen glühten noch immer. P R O P O Z I Ţ I I L E SECUNDARE PRESCURTATE (Die verkürzten Nebensätze) N 122 Propoziţiile secundare prescurtate constituie o formă intermediară între partea secundară de propoziţie şi propoziţia secundară: . P e n t r u construcţii infinitivale Pentru construcţii participiale modale vezi N 129—132. secundară finală . avînd în regentă corelativele dadurch sau damit : Er rettete sich dadurch. modale vezi N 137 — 139. î n propoziţia regentă se foloseşte adesea corelativul so : War ihr Gesicht auch schon alt. E r sieht so schlecht aus. Schiller) 2. zur Erholung. Propoziţiile instrumentale se introduc prin conjuncţiile indem sau daß. conjuncţionale: Wenn ich das Wörterbuch mithätte. um sich zu erholen. ich denke noch immer an sie. prop. N 120 Propoziţiile concesive şe construiesc cu indicativul (vezi N 225) şi cu conjunctivul (vezi N 226). Propoziţia instrumentală exprimă mijlocul prin care se realizează acţiunea exprimată de predicatul regentei. könnte ich diesen Text sofort übersetzen. introduse a) de regulă. . ăaB er rechtzeitig aus dem Wagen sprang. . Piedica faţă de acţiunea din re­ gentă este reală. camuflate (neintroduse) (vezi N 27—28) : Wäre das Wetter schöner gewesen. de scop) / . so könnte er das nicht vollbringen. dein Leben sicher' ich dir. iar verbul conjugat stă pe locul I. so hätten wir mehr Freude an unserem Ausflug gehabt. damit er sich erholt. /(cireumst. (Fr.. als wäre er krank. ipotetică sau ireală.556 SINTAXA TU 1 1 9 c) propoziţii secundare camuflate. Sei sie mir auch noch so fern. 6. î n acest caz. Er fährt nach P r e d e a l ^ prop. secundară prescurtată \ (construcţie infinitivală finală) \ . Wäre er auch der tüchtigste. conjuncţia wenn se omite.

cînd are valoarea unei propoziţii subiective introduse prin daß.FRAZA 557 î n unele gramatici. predicative introduse N 128 . im Meer zu schwimmen. < \ daß ieh prop. ( \ r daß m a n ' im Meer prop. N 124 N 125 subiectivă * Sie wiederzusehen. . constr. . Conjuncţia sau pronumele care introduce propoziţia secundară lipseşte total sau parţial. infinitivală b) predicativă. Caracteristicile propoziţiilor secundare prescurtate s î n t : N 123 Subiectul nu se pune. . / Es freut mich. CONSTRUCŢIILE (Die Infinitivkonstmktionen INFINITIVALE — Die satzwertigen Infinitive) Construcţiile infinitivale apar sub următoarele forme : 1. •. la participiu (construcţie partieipiaîă) sau lipseşte cu desăvîrşire (construcţie partieipiaîă eliptică). identic cu cel din propoziţia regentă. cînd are valoarea unei propoziţii p r i n daß. el este. propoziţiile secundare prescurtate sînt denumite grupe de cuvinte cu valoare de propoziţie (satzwertige Wortgruppen).. constr. Forma verbală a predicatului din propoziţia secundară apare la infinitiv (construcţie infinitivală). / ±5s ist angenehm. infinitivul precedat de zu în legătură cu încă cel puţin o parte de propoziţie. infinitivală (b) dacă propoziţia secundară exprimă o stare sau o acţiune în general şi în propoziţia regentă nu există nici u n fel de complement: i — '. de regulă. Această construcţie e s t e : a) subiectivă. L Sie wiedersehe. Construcţia infinitivală subiectivă se foloseşte (a) dacă subiectul propoziţiei subiective este complement în pro­ poziţia regentă: / „ c . subiectivă L schwimmt.

cînd are valoarea unei propoziţii completive.558 SINTAXA Construcţia infinitivală predicativă se foloseşte dacă subiectul p r o ­ poziţiei predicative apare sub o oarecare formă în propoziţia r e g e n t ă : daß er j Chemie Der Wunsch meines Sohnes war. Se va putea spune deci n u m a i : E r Sagt. constr. constr. infinitivală N .128 prin d) atributivă. prop. Museum subînţeles prop. mich besucht. introduse prin daß. predicativă Chemie zu studieren. completivă Sie hier zu treffen. dacă predicatul propoziţiei regente este exprimat printr-un verb de declaraţie. constr. » Î27 c) completivă. cînd are valoarea unei propoziţii daß: atributive introduse . daß er t r a n k sei. completivă mich zu besuchen. prop. infinitivală Prescurtarea nu poate avea loc. constr. infinitivală studiert. das Museum besichtigen. Sie hier treffe. completivă das Museum zu besichtigen. prop. ' Construcţia infinitivală completivă se foloseşte: (a) dacă subiectul propoziţiei subordonate este identic cu subiectul regentei: daß ich Ich bin überrascht. infinitivală (c) dacă subiectul propoziţiei completive este complement în propoziţia regentă: daß wir E r schlug (uns) vor. (b)Tdacă subiectul propoziţiei completive este complement în propoziţia regentă : daß er Ich bat ihn.

infinitivală. Ele se folosesc dacă subiectul propoziţiei modale este identic cu subiectul propoziţiei regente: a) în locul unor propoziţii modale introduse prin ohne daß : ohne Er fuhr weg. prin damit. genug etc. Construcţiile acestea se numesc construcţii infiniţi vale modale. infinitivală warten. . consecutivă Um mitkommen zu constr. verbringen. N 12$ V Vu m hier auf sie zu constr. 3. infinitivală verabschieden. b) consecutivă cînd are valoarea unei propoziţii consecutive introduse prin als daß. 2. infinitivul precedat de ohne . Construcţia infinitivală consecutivă se foloseşte în caz de identitate a subiectului propoziţiei secundare cu cel din propoziţia regentă. allzu. . infinitivală können. Construcţia infinitivală finală se foloseşte dacă subiectul propoziţiei finale este identic cu subiectul propoziţiei regente: d a m i t wir Bleiben wir stehen.FRAZA 559 Construcţia infinitivală atributivă se foloseşte dacă subiectul poziţiei atributive este identic cu subiectul propoziţiei regente: daß er Er h a t t e die Absicht. de regulă. infinitivul precedat de u m . . dacă o propoziţie cu predicat nominal cuprinde un adjectiv precedat de un adverb de intensitate (So. za sau de ( a n ) s t a t t . ( \ hier auf sie warten. zu Această construcţie este :j a) finală. . zu. ( \ die Ferien im Banat verbringt. < V L r N 130 h ä t t e mitkommen kc prop. < \ ro N 131 daß er modalä sich von uns verabschiedete P P' ohne sich von uns zu constr. zu.) : als daß er r. . -•>•'"•''/ Er war zu müde. cînd are valoarea unei propoziţii finale introduse. pro­ " "' die Ferien im Banat zu constr. . .

das Dieses Vierte! vor kurzem erbaut. dacă subiectul propoziţiei relative este identic cu subiectul propoziţiei regente : die Die Ausländer. . Construcţiile participiale se referă îndeosebi la subiectul regentei.j a ß er daß: ins Gebirge fährt. Construcţia cu participiul I are valoarea unei propoziţii secundare cu un predicat la diateza activă exprimînd o acţiune în desfăşurare. von uns erwartet wurden. infinitivală fahren. eine Zigarette rauchte. vor kurzem erbaut wurde ^ ' ist herrlich. deci neîncheiată : indem er Er t r a t ins Zimmer eine Zigarette rauchend. Nachdem wir in Bukarest angekommen In Bukarest angekommen. modală an)statt ins Gebirge zu constr. --von uns erwartet. CONSTRUCŢII ( Partizipialhonsiruktionen PARTICIPIALE — Satzwertige Partizipien) fi 133 m 134 Construcţiile participiale sînt alcătuite dintr-un verb la participiul I (uneori subînţeles). / prop._ activă: ^•besuchten wir unsere Freunde.560 ' SINTAXA I T 132 S b) în locul unor propoziţii modale introduse prin (an)statt (an) s t a t t . Construcţia eu participiul II are valoarea'ünei propoziţii secundare al cărei predicat este : a) un verb tranzitiv la diateza pasivă. Construcţiile participiale cu participiul I şi I I se întrebuinţează uneori : a) în locui propoziţiei atributive introduse prin pronume relative.^ L waren Deutsche. 1. N 136 î n ambele cazuri. m 135 2. sau la participiul I I . b) un verb intranzitiv perfeciiv la diateza waren. determinat de alte elemente sintactice. predicatul exprimă o acţiune încheiată. mai rar la u n complement al acesteia.

-—- (b) modale introduse prin indem: ^^. halten sau sein : Die Hefte in der Hand (habend). stieg er in die Straßenbahn ein. euer Volk liebt. j$r 139 ATRIBUTUL (Das erweiterte DEZVOLTAT Attribut) Atributul dezvoltat este grupul de cuvinte format dintr-un parti.j Nachdem er Zu Hause zu Hause angekommen war. ^____—~-! hielt er an.indem er eine Zigarette rauchte. ^eine gefaltete Zeitung in der Hand (haltend)?*^*~^ Bank. rîndul său de unul sau mai multe elemente sintactice. Eines Sinnes mit seiner Mutter (seiend).y ^__^nachdenklich auf einer . Euer Volk Hebend. ^__-—_--i-könnt ihr die Menschheit nicht hassen.-——' " Da er (d) condiţionale etc. betrat der Lehrer die Klasse.-— (c) uneori cauzale : über seine eigenen Worte erschrocken war. Ins Zimmer tretend.FRAZA 581 b) în locul propoziţiilor (a) temporale : Als er ins Zimmer circumstanţiale: N 137 trat^ P^iarA er dort seinen Vater. Erschrocken über seine eigenen Worte. Das Kind auf dem Arm (haltend). < ^ ^_____üdurch den Park. Er saß. angekommen. Construcţia partieipială' eliptică constă din*r-o îmbinare de cuvinte in care se subînţelege participiul prezent al verbelor haben.. folgte er ihren Ratschlägen.' jWenn ihr 3. ^___——-—^ rief er Sie. Er s c h r i t t . . ^""^-eine Zigarette rauchend. jtg ţ g g Construcţia participiaîă eliptică se -foloseşte în special în locuî unor I ropoziţii circumstanţiale: y indem er eine gefaltete Zeitung in dar Hand hielt.N 148 capiu sau (mai rar) un adjectiv atributiv. determinat la.

pronumele sau numeralul care deter­ mină substantivul respectiv se află înaintea atributului dezvoltat: atribut dezvoltat A Das ' K i n d e r und E r w a c h s e n e g l e i c h e r m a ß e n interessierende) Buch . 3. ganz Dieser ' i n u n s e r e m K r a n k e n h a u s behandelte* .) atribut dezvoltat . _ _ A . (Elevii atenţi la oră înţeleg şi' cele mai grele probleme.erschien in einer Neuauflage.562 SINTAXA N 141 Participiul (sau adjectivul) atributiv care formează _ nucleul ^ atribu­ tului dezvoltat stă nemijlocit înaintea substantivului determinat sau. f.Junjje ist jetzt wieder gesund. Jahr A in unserer Fabrik ^ebaute^ Maschinen sind im (Două maşini construite anul acesta în fabrica noastră sînt foarte căutate în străinătate. d. Articolul (hotărît sau nehotărît). substantivul determinat de atributul dezvoltat (cu articolul.) sau un adjectiv (ex. elementele determinante ale participiului (sau ale adjectivului) stau înaintea acestuia. printr-o propoziţie relativă cu predicatul la diateza activă (exemplul a. genitival (ex. care se t r a d u c e : a) dacă este exprimat prin participiul I. 2.) atribut dezvoltat . d.) atribui dezvoltat . un eventual atribut adjectival (ex.) T R A D U C E R E A A T R I B U T U L U I DEZVOLTAT La traducerea atributului dezvoltat se respectă de cele mai multe ori ordinea următoare : 1.) b) dacă este exprimat printr-un participiu II. e.). înaintea unui alt atribut adjectival al substantivului. f. _ „ _ _ A r^ »———~-^ ~ — _ _ I n d e r S t u n d e aufmerksame Schüler verstehen auch die schwierigsten Probleme. (Acest băiat t r a t a t în spitalul nostru este acum din nou complet sănătos.).). . printr-o propoziţie relativă cu predicatul la diateza pasivă sau numai prin participiu (ex. Zwei i n d i e s e m Ausland sehr gesucht. de regulă. nucleul atributului dezvoltat (participiu sau adjectiv). e.) sau prepo­ ziţional al substantivului (ex. pronu­ mele sau numeralul respectiv) (vezi exemplele de mai jos). b . (Cartea care interesează deopotrivă pe copii şi adulţi a apărut într-o ediţie nouă.

) atribut dezvoltat 1 3 2 k 1 1 b) Die u n s e r e n sind ausgezeichnet. elementele determinante ale nucleului atributului dezvoltat în ordine logică. adjectivul respectiv avînd funcţia de nume predicativ (ex. I 2 3 4 5 (Această problemă de matematică.) Atribut dezvoltat 1 f % Ş k 2 c) Ich gebe Ihnen gern das f ü r I h r R e f e r a t notwendige^ Buch.FRAZA 563 c) dacă este exprimat printr-un adjectiv. Studenten geschaffenen Arbeils-und Lebensbedingungen 1 2 3 (Condiţiile de muncă şi de viaţă (care au fost) create studenţilor noştri sînt excelente. 3 (Călătoria care a durat cîteva ore a fost foarte plăcută. Exemple: atribut dezvoltat 1 a) Die e i n i g e 1 1 Stunden 2 d a u e r n d e * Fahrt war sehr angenehm. tradusă în limba germană. _ 4. prin adjectivul corespondent din limba română sau printr-o propoziţie relativă cu u n predicat nominal. a ) . . i 2 3 (Vă dau cu plăcere cartea (care vă este) necesară pentru referatul dumneavoastră. gen .) atribut dezvoltat 1 % e) Er las ein ' i n s D e u t s c h e übersetzte Buch seines Bruders. captivantă prin descrierile ei vii. t r a t a t ă excelent de către profesor a fost înţeleasă de toţi'elevii.) atribut dezvoltat 1 5 {4 3 2 1 d) Dieses ' v o m L e h r e r " a u s g e z e i c h n e t behandelte mathematische' Problem wurde von allen Schülern verstanden. _±__A__J L_ __ i AX. 1 2 3 4 (Ea a cumpărat pentru copii o carte despre Africa. ' 1 2 3 4 (El citea o carte a fratelui său.) atribut dezvoltat 1 f) Sie kaufte für die Kinder ein ' d u r c h s e i n e l e b e n d i g e n B e s c h r e i b u n 3 i 2 fesselndes Buch über Afrika.

Spre deosebire de aceasta. b) Participiul II al unui verb tranzitiv (avînd sens pasiv. P a r t e i t a g gewiesenen Aufgaben zu erfüllen. Timpul se alege în funcţie de context. h a t großen Erfolg. Die Arbeiter. la un timp trecut al diatezei active: Dieser v o r k u r z e m erschienene Roman h a t einen großen Erfolg.564 SINTAXA TRANSFORMAREA ATRIBUTULUI DEZVOLTAT ÎNTR-O PROPOZIŢIE ATRIBUTIVĂ RELATIVĂ N 143 ln cazul unei astfel de transformări: 1. d) Adjectivul atributiv devine nume predicativ al propoziţiei relative. verbul copulativ fiind auxiliarul sein la timpul cerut de context: Wir wollen eine f ü r u n s a l l e wichtige Frage aufwerfen. . war sehr interessant. Bauern und Intellektuellen sind mit Begeisterung dabei. c) Participiul II al unui verb intranzitiv (avînd sens activ. welches) acordat în gen şi număr cu substantivul determinat prin atributul dezvoltat. die Aufgaben zu erfüllen. N 144 Atributul dezvoltat este de fapt o propoziţie prescurtată. 2. der vor kurzem erschienen ist. die. Nucleul atributului dezvoltat se transformă în felul următor: a) Participiul I (care are sens activ. die T O B I X . welche. Subiectul propoziţiei relative este pronumele relativ der. Bauern und Intellektuellen sind m i t Begeisterung dabei. Dieser Roman. die vom I X . Wir wollen eine Frage aufwerfen. atribut dezvoltat —A». vezi H 284) devine predicatul verbal al propoziţiei relative. Dieser Vortrag. der Fragen der Außenpolitik behandelte. Prin urmare nu este separat prin virgulă. die für uns alle wichtig ist. vezi H 285) devine predicatul verbal al propoziţiei relative. Dieser F r a g e n d e r A u ß e n p o l i t i k behandelnde Vortrag war sehr interessant. vezi H 248) devine predicatul verbal la diateza activă al propoziţiei relative. das (welcher. el nu este izolat de propoziţia regentă ci încorporat în ea. la un timp trecut al diatezei pasive : Die Arbeiter. Parteitag gewiesen wurden.

subiectul. Der Berg. predicativ predicatul ich weiß es nicht î n stilul poetic.. nici flj 146 într-o propoziţie sau frază învecinată : a) [Jrfj] Danke sehr. verbul copulativ (exemplul b). şi predicatul (exemplul d). b) Rauchen p S j verboten c) Sein Bruder--ist 16 Jahre d) [jCojruae-n—Se*] Herein ! e) [jeji_jiaiasehg~Thnen | Guten Tag ' Elementele omise pot fi diferite părţi de propoziţie : subiectul (exemplul a). Heine) t andere ELIPSA ÎN SENSUL MAI LARG AL CUVÎNTULUI Părţile de propoziţie sau de vorbire omise într-un loc al propoziţiei flj 147 sau frazei apar în altă parte a acestuia. . pronumele sau adjectivul atributiv care se referă la două N M 8 sau mai multe substantive coordonate nu trebuie repetat. dacă substan- . numele (exemplul c). Scopul elipsei este de a scurta comu­ nicarea. subiectul. von dem ich gesehen "jiatfe"] Jeden Frühling ins Land hinaus . (Eichend. wie ihm geschehen I w Ä j Hat alles auf einmal umwandelt gesehn (H. Astfel : Articolul. î n frază se poate omite chiar o propoziţie: Wenn Sie mich schon fragen.ff) Da sah er auf der Anhöhe.FRAZA 565 ELIPSA Prin elipsă se înţelege omiterea din propoziţie sau frază a unor elemente gramaticale sau lexicale. se omite uneori — însă numai în propoziţia secundară introdusă — verbul auxiliar de timp : . (Eichendurff) Knabe nicht wußte. .or. de a-i da o anumită nuanţă afectivă etc. wohin sich das Mädchen geflüchtet JjjatteT eine weibliche Gestalt zwischen den Bäumen erscheinen . de a-i mări expresivitatea. Elipsa este de două feluri: ELIPSA PROPRIU-ZISĂ N 145 Elementele omise nu apar în altă parte a propoziţiei sau frazei. şi complementul (exemplul e).

\ß^S\ Birnen und [jletf | Törtchen mit Appetit zu. Iva plural însă. . Dann kamen seine Freunde undj^gmrre'] Freundinnen. Weiße|_glum€n^| rote|giarrterT^I blaue|BhMrrerT|und bunte Siumen schmückten den Garten. însă : Die alten und ehrwürdigen Ruinen des Schlosses Suceava waren der Hintergrund einer wundervollen Feierstunde. De aceea se v a formula corect: Die rumänischen und die ausländischen Touristen besichtigten zahlreiche alte Klöster und Burgen. Deci numai fără elipsă: E r sprach über die Jugend und die Aufgaben der Jugend. dacă unul din ele este la singular. Die Jungen und pk£ Mädchen achten ihre Lehrer und[|bre|Lehrerinnen. fiecare caracterizat printr-o anumită culoare).566 SINTAXA tivele determinate stau la acelaşi număr şi caz şi sînt (numai la singular) de acelaşi Jeder muß die Energie u n d u S i ] Ausdauer dieses Menschen anerkennen. deoarece poate să ducă la confuzii: Die blauen Vßiatrteh \ und \ßi€\roten Blumen = florile albastre şi totodată roşii {aceleaşi flori sînt caracterizate prin ambele culori) . Die blauen [glaatgn"] und die roten Blumen = florile albastre şi cele roşii [două feluri de flori. Er ging zu seinem älteren Bruder. articolul poate fi pus o singură dată indiferent de ge substantivelor: Die Jungen und[jjre|Mädchen lachten und scherzten. den» bewährten Freund und[ŢieiŢ]_J^ewa^rften| Helfer in jeder Situation. Nu este admisibilă omiterea articolului die înaintea celui de-aî doilea substantiv. celălalt la plural. N 149 Acelaşi substantiv determinat de două sau mai multe atribute nu trebuie r e p e t a t : GroßeIJŞi»CHe|und kleine Fische schwammen munter im Teich. Nerepetarea atît a articolului cît şi a substantivului comun cere multă atenţie. Alle sprachen den Äpfeln. Der Lehrer h a t alle Bücher und[aHejHefte seiner Schüler und[sgkier [Schülerinnen durch­ gesehen. Sie studiert deutsche Sprache und Ij^eatstlTe"] Literatur.

— articolul se repetă dacă adjectivele se referă îa difertite categorii de obiecte : die rotea [gîăwrinj und die weißen Blumen = florile roşii şi cele albe. . . die Rolle der kommunistischen und Arbeiterparteien als Vortrupp <ler breiten Volksmassen im Kampf um Sozialismus und Frieden mehr denn je in den Vordergrund. . mit zwanzig Gulden! E v e : Wie ? Damit. ? (H. (. vorbitorul lăsînd anumite cuvinte sau propoziţii nerostite: Walter: Bleib. . Nimm diesen Beutel.. . dacă cel de-al doilea atribut are funcţia de cuvînt determinativ al unui substantiv compus în care sub­ stantivul nerepetat are funcţia de cuvînt de b a z ă : Gegenwärtig t r i t t . . der kommunistischen [ j ä t e t e n ) und [d**f| Arbeiterparteien. ) Elipsa nu trebuie confundată cu suspensia adică cu întreruperea voită a comunicării. comune în două sau mai multe PBOPOZIŢIA CONTRASĂ (Der zusammengezogene Satz — Der zusammengefaßte Satz) Se întîmplă adesea ca două sau mai multe propoziţii coordonate — fie principale. fie secundare — să aibă una sau mai multe părţi de propoziţie comune. î n cazul acesta nu este necesar ca elementele comune să fie repe- N Î51 . .-. Uneori substantivul nu se repetă. W a l t e r : Den Beutel hier. . . Kleist) N 150* Pentru omiterea părţilor de propoziţie propoziţii vezi N 151 — N ÎS2. v. Mein Versprechen will ich l ö s e n . E v e : Ich soll. în special în dialog.FRAZA 567 Deci: I n cazul nerepetării substantivului determinat prin două sau mai multe adjective atributive — articolul nu se repetă dacă adjectivele se referă la o singură categorie de obiecte : die roten )jü«irfen| und [d#. .f weißen Blumen = florile roşii şi (totodată) albe .

N 152 Se contrag în special propoziţiile principale sau secundare ale frazei care sînt în raport de coordonare 1. virgula Er kommt heute nicht zu uns. Prin nerepetarea părţilor de propoziţie comune în două sau mai multe propoziţii coordonate. 4. die Mädchen spierfgn Handball. fiind folosite o singură dată. daß die Jungen FußbaH [sgptirT|. sondern[d>8-gf]ins Theater geht. zu H a u s e t bderfjîrjmacht einen Spaziergang. î n t r e două propoziţii principale nu se mai pune. Observaţie Propoziţia contrasă este considerată uneori o elipsă în care elementele omise într-un loc al frazei apar într-o altă parte a acesteia. 3. 2.(<jgg] die Mädchen Handball spielten. copulativă : Er ging rasch ins Haus 0 u n d [ g | s t i e g die Treppe hinauf. conjuncţia comună se p u n e . sonderaj^iTj geht ins Theater. Ich sah. daß er heute nicht zu uns kommt. ele se subînţeleg fără. virgula Er bleibt. La contragerea propoziţiilor secundare. Ich weiß. se formează propoziţia contrasă. e singură dată în prima propoziţie. nici o dificultate în t o t restul construcţiei sintactice. prin juxtapunere : Die Jungen spielten Fußball. î n t r e două propoziţii principale nu se mai pune. adversativă: contrase. disjunctivă: contrase. legate prin und.568 SINTAXA t ä t e în fiecare propoziţie. legate prin oder.

(G. so weinen alle diese nicht über sich." N 156 Seine Antwort war : ' .FRAZA 589 PERIOADA (Die Periode) Perioada este formată dintr-o împletire plină de măiestrie a unor propoziţii principale cu propoziţii secundare : Wenn ein Fürst Land und Leute nimmt. der einen großen Kaufmannsnamen geerbt oder erschlichen hat. oder wenn ein Schwindler. sau sub­ stantive : F r sagte : Er nickte : ^ >iIoh bin einverstanden. sondern erfreuen sich ihres Wohlseins und bleiben nicht einen Abend ohne auf­ heiternde Gesellschaft und gute Freunde. mit leichtfertigem Tun und leerer Gaukelei sich in Mode bringt und Brot und Ruhm der wahren Arbeit vorwegstiehlt. Mein Freund sagte mir. / daß der Ausflug nächste Woche stattfinde. N 155 Cuvintele de declaraţie sînt de cele mai multe ori verbe de declaraţie. Comunicarea reprodusă se referă la un cuvînt de declaraţie. wenn ein dünkelvoller Lehrer die Uhren und Vorteile eines hohen Lehramtes innehat und genießt ohne von der Höhe seiner Wissenschaft den mindesten Begriff zu haben und derselben auch nur den kleinsten Vorschub zu leisten. / \ der Ausflug finde nächste Woche statt. " Seine Antwort w a r : „Ich komme gern. Keller) M 153 VORBIREA DIRECTA ŞI INDIRECTĂ (Die direkte und die indirekte Rede) Vorbirea directă este redarea întocmai a spuselor sau gîndurilor unei persoane. dar pot fi şi alte verbe. asimilate categoriei verbelor de declaraţie. dar din punct de vedere sintactic este independentă de acesta : Mein Freund sagte m i r : „Der Ausflug findet nächste Woche s t a t t . durch seine Torheiten und Gewissenlosigkeit Tausende u m ihre Ersparnisse und Notpfennige bringt. wenn ein Priester die Lehre seiner Kirche ohne Überzeugung verkündet. wenn ein Künstler ohne Tugend. aber die Güter seiner Pfründe mit Würde verzehrt." N 154 Vorbirea indirectă este redarea cuvintelor sau a gîndurilor unei persoane printr-o propoziţe subordonată unui cuvînt de declaraţie .

wann Peter nach Bukarest kommen wird (werde). (propoziţie subiectivă) Die Antwort auf meine Frage war. predicativă sau. (propoziţie completivă) Es wurde ihm gesagt. mai rar. vorbirea indirectă apare." Sein Freund. (a) Propoziţia interogativă indirectă totală se introduce prin conjunc­ ţia o b : Întrebare directă Întrebare indirectă [komme)." (H. daß sein Freund in Bukarest wohne. vorbirea indirectă este în acest caz redată printr-o subordonată camuflată: „Mein Freund". Soll) N 158 Atît în vorbirea directă cît şi în cea indirectă. cuvîntul de declaraţie se omite. —: să fie intercalată în comunicare (ca propoziţie incidenţă) . cînd sensul lui rezultă clar din c o n t e x t : Er trank die Flasche leer. b) propoziţie interogativă indirectă [vezi M 1 5 . ca propoziţie completivă. E r fragte mich. sagte er. ob Peter in Bukarest ist (sei). propoziţie subordonată introdusă a) propoziţie conjuncţională introdusă prin conjuncţia d a ß : Sie schrieb uns. N 159 După funcţiunea ei în frază. o propoziţie subordonată camuflată: „Mein Freund wohnt in Bukarest". vorbirea indirectă este. vorbirea indirectă apare ca : 1. wohne in Bukarest. daß e uns besuchen werde. (propoziţie predicativă) Mein Freund erzählte von der Auffordemng. ließ sie in den Hohlweg hineinkullern. (propoziţie atributivă) möglich N 160 După formă. atributivă: E r schrieb mir. — să urmeze după comunicare. er wisse von nichts. ca propoziţie subiectivă. „Wir müssen links an dieser Mauer vorbei. sagte er. ob sie kommt . propoziţia care conţine cuvîntul de declaraţie poate — să freceadă comunicarea: Er sagte : „Mein Freund wohnt in Bukarest. „wohnt in Bukarest. Mein Kollege fragte mich: „ K o m m t sie ?" Mein Kollege fragte mich. N 184): E r fragte mich. daß seine Übersetzung die beste sei. er solle die Arbeit so rasch als beenden. în special în dialoguri." Er sagte. sagte er. Sein Freund wohne in Bukarest.SINTAXA N 157 Uneori. daß sie schon gut Schi laufe. sagte er. de regulă. de obicei.

întrebare directă întrebare indirectă (wohne). prinn antonimele lor şi invers." Er sagte zu m i r : „Ich bin seit einer Woche mit meiner Familie in Sinaia und freue mich über das schöne Wetter. du seiest mit der Arbeit fertig.FRAZA 571 (b) Interogativa parţială indirectă {vezi M 15—17) se introduce prin aceleaşi cuvinte interogative ca şi interogativa parţială directă.) se înlocuiesc. Ich fragte sie : „Wo wohnt Ihr Bruder ?" Ich fragte sie. dacă situaţia în timp sau în spaţiu a povestitorului . Er sagte zu mir. N 161 î n vorbirea indirectă camuflată se omite conjuncţia daß. er sei seit einer Woche mit seiner Eamilie in Sinaia und freue sich über das schöne Wetter. Du sagtest zu mir." Du sagtest zu m i r : ." Vorbire indirectă Ich sagte. propoziţie subordonată camuflată (neintrodusă) (vezi N 22).Ich bin mit der Arbeit fertig. în vorbirea indirectă. Spre deo­ sebire de aceasta.. indicativul din propoziţiile principale şi secundare N 164 ale vorbirii directe este în general înlocuit prin conjunctiv (vezi N 167). verbul conjugat stă deseor^ la conjunctiv şi totdeauna pe ultimul loc. N 163 b) î n limba literară.. reflexive şi posesive precum şi verbele din N 165 vorbirea directă se schimbă. fiind o propoziţie secundară.Ich bin mit der Arbeit fertig. c) Pronumele personale. daß er mich morgen anrufe. E r sagte. er rufe mich morgen TRANSPUNEREA VORBIRII DIRECTE INDIRECTĂ ÎN VORBIRE Transpunerea vorbirii directe în vorbire indirectă comportă o serie N 162 de modificări. hier. dieser. d) Adverbele şi pronumele de apropiere şi depărtare din vorbirea directă N 166 (da. iar verbul :onjugat se pune pe locul al doilea: Vorbire indirectă introdusă Vorbire indirectă camuflată E r sagte. Cele mai importante s î n t : a) Propoziţiile principale ale vorbirii directe devin propoziţii secundare. ich sei mit der Arbeit fertig. wo ihr Bruder wohnt 2. în funcţie de persoana la care se referă comu­ nicarea : Vorbire directă Ich sagte : . dort. jener etc.

) E r sagte mir. hat gesagt. daß er ins Gebirge fahre.) Er sagte mir. er sei seit zwei Tagen hier." (Povestitorul povesteşte în aceeaşi dimi­ neaţă. • - Er Er Er Er sagte. Indicativul apare numai în anumite situaţii (vezi N 177—180). _ se află în aceeaşi localitate cu Mein Freund schrieb m i r : „Komm sofort her I" schrieb mir.) Er sagte mir. f (Povestitorul •s Mein Freund ( /«'«kommen. er habe an diesem Morgen keine Zeit. wird sagen.) 1 E r sagte mir. Timpul folosit în vorbirea indirectă este în funcţie de următorii factori: — timpul acţiunii din propoziţia regentă. Spre deosebire de alte limbi. hatte gesagt. modul conjunctiv. ich solle sofort se află în altă parte. Er sagte m i r : „Ich bin seit zwei Tagen hier.572 SINTAXA (din vorbirea indirectă) nu este identică cu aceea a vorbitorului (din vorbirea directă). X j (Povestitorul se află acum în altă parte. în generai.) J Mein Freund _ Abkommen. (Povestitorul prietenul. er sei seit zwei Tagen dort. — forma conjunctivului. Vorbirea directă Vorbirea indirectă E r sagte m i r : „An diesem Morgen habe ich keine Zeit. ich solle sofort \ ÎNTREBUINŢAREA MODURILOR SI ÎN VORBIREA INDIRECTĂ N 167 N 168 TIMPURILOR î n vorbirea indirectă din limba literară se foloseşte." (Povestitorul se află în aceeaşi localitate. .) schrieb mir. er habe an jenem Morgen keine Zeit gehabt. — atitudinea povestitorului iată de conţinutul comunicării relatate. . în limba germană timpul folosit în vor­ birea indirectă este independent de timpul folosit în regentă : E r sagt. { { y* (Povestitorul povesteşte altă dată.

N 169 prezent: perîeet: viitor: pentru o acţiune trecută — conjunctivul Er sagt. pentru o acţiune viitoare — conjunctivul Er sagt.-— —&. N 171 conjunctivul perfect. daß er ins Gebirge gefahren sei.. .conjunctivul Imperfect: Er sagte.Ich bin nicht zu Hause" gewesen. daß sie gekommen seien. Aceste forme identice cu indicativul se înlocuiesc prin forme­ le corespunzătoare ale timpului imediat următor al conjunctivului: Se înlocuieşte : Se foloseşte : conjunctivul prezent: —*». Vorbire directă : E r sagte : Vorbire indirectă: „Ich war nicht zu Hause. = El a spus că ei vor veni. daß er nicht t u Hause „Ich war nicht zu H a u s e . N 172 . se foloseşte: pentru o acţiune prezentă — conjunctivul Er sagt. = El a spus că ei au venit. daß er ins Gebirge fahre. în vorbirea directă. daß sie ihn oft j^şefegn*] sähen. daß er ins Gebirge fahren werde." N 17# b) Anumite forme ale conjunctivului prezent.. gewesen." ^ " . conjunctivul hätten. Er sagte. şi anume dacă povestitorul nu ia atitudine faţă de conţinutul comunicării relatate ci îl prezintă în mod obiectiv — neutru. daß sie kommen würden. prin timpurile imperfect. mai mult ea perfeet Er sagte.^ ^ E r sagte..— " — ' gewesen sei. conjunctivului vorbirii indirecte din limba germană îi corespunde indi­ cativul vorbirii indirecte din limba română: Er sagte. daß sie ihn oft gesehen [jmberf] conjunctivul viitor: •• e» condiţionalul I : würden.FRAZA 573 a) î n situaţia cea mai frecventă. perfect şi viitor coincid cu indicativul. daß sie ihn oft sehen [gäSgen] Dacă povestitorul nu ia atitudine faţă de conţinutul comunicării reiatäte. Observaţie Printr-o acţiune trecută în vorbirea indirectă se înţelege o acţiune care poate fi redată. perfect şi mai mult ca perfect.

a zice: Er sagte. I din — modul prezumtiv : Er sagte. E r sagte. sie Deutsch würden.. în funcţie de subiect. daß sie Deutsch sprächen. : E r sagte. forme ale conjunctivului prezent şi imperfect. daß sprechen .. daß er immer pünktlich wäre. daß er keine Zeit hätte. a afirma etc. ale conjunctivului perfect şi mai mult ca perfect.574 SINTAXA N 173 Numai la anumite persoane. se foloseşte: pentru o acţiune prezentă — conjunctivul imperfeet E r sagte. . — conjunctivul mai mult ea — würde. daß sie bald kommen condiţionalul I N 175 Conjunctivului imperfect. = El pretindea că ar fi totdeauna punctual. chipurile etc. .. nesiguranţa sau rezerva povestitorului faţă de con­ ţinutul comunicării se mai exprimă prin folosirea verbelor de declaraţie a pretinde.. daß er Deutsch spreche. . a susţine. Acţiune trecută : Acţiune . daß sie bald kommen würde. daß sprechen viitoare : er Deutsch werde. mai mult ca perfect şi condiţionalului vorbirea indirectă a limbii germane le corespund în limba r o m â n ă : — modul condiţional-optativ : Er sagte. daß sie bald käme. . daß sie bald käme. . o astfel de vorbire . N 174 c) Dacă povestitorul îşi manifestă neîncrederea sau îndoiala asupra comunicării relatate sau.. = El a spus că n-ar fi avînd timp. daß er Deutsch gesprochen habe. curînd. = El a spus că ea ar veni în. dacă vrea să arate că ea nu corespunde realităţii. das sie Deutsch gesprochen hätten. = E l a spus că ea va veni chipurile în curînd. la acelaşi timp alternează. conjunctivul prezent. pentru o acţiune trecută Er sagte. ale con­ junctivului viitor şi ale condiţionalului I . . . — modul indicativ însoţit de adverbe ca : cică. Urmarea este că pentru aceeaşi acţiune. N 177 d) î n vorbirea indirectă din limba literară se foloseşte indicativul (a) dacă povestitorul vrea să prezinte conţinutul comunicării relatate ca o realitate obiectivă care nu poate fi pusă la îndoială. . . perfect pentru o acţiune viitoare E r sagte. . daß sie bald gekommen wäre. N 17G Uneori îndoiala. în locul verbelor a spune. perfect şi viitor coincide cu indicativul. Acţiune prezentă : E r sagte.

(— Literar : .) E r h a t dir also gesagt. în limba literară. N 180 (c) în vorbirea indirectă liberă (vezi N 183) (e) î n vorbirea indirectă din limba uzuală. în general. Dacă aceeaşi comunicare are însă forma unei y. daß es ihr schon viel besser : Observaţie Avînd această funcţie de redare a realităţii confirmate. se preferă. numai dacă vorbirea indirectă este introdusă prin :onjuncţia daß care indică în mod clar raportul de dependenţă al vorbirii ndirecte faţă de regentă. . de o regentă al cărei verb este la pre­ zint: Er sagt.. de regulă. N 178 (b) dacă se intercalează c o mpletari ale povestitorului. er habe sehr viel zu t u n . er wolle eicht kommen.) Imperativul se exprimă în vorbirea indirectă. în vorbirea indirectă explicaţii. N 179 Mein Freund sagte. .FRAZA 575 indirectă depinde. exprimînd o realitate obiectivă: observaţii. müssen şi infinitivul prezent al verbului de conjugat. daß er sehr viel zu tun hat. prin prezentul * 181 I conjunctiv al verbelor modale mögen. indicativul pătrunde tot mai mult în locul conjunctivului din limba literară : Er h a t mir gesagt. daß dieses Buch — das er von seinem Vater bekommen hat — sehr interessant sei. în general.bordonate camuflate. conjunctivul: E r sagte." Vorbirea indirectă : Ich sagte meinem Freund. Observaţii Folosirea conjunctivului în propoziţia das "rat ar arăta că ea face parte din vorbirea Prin folosirea indicativului se arată că a povestitorului şi nu aparţine deci vorbirii er von seinem Vater bekommen indirectă. sie möchten mich noch einmal anrufen.. er will nicht kommen. es gehe ihr schon viel besser. er möge mich etwas später wieder anrufen. daß er kommen kann. (Literar: Er h a t dir also gesagt. . formele conjunctivului prezent al acestor verbe nodale care coincid cu indicativul se înlocuiesc prin formele corespunză­ toare ale conjunctivului imperfect: Vorbirea directă : Ich sagte meinem F r e u n d : „Bitte ruf mich etwas später wieder an. sollen. propoziţia redă o explicaţie indirecte. . . . daß er kommen könne." Ich s a g t e : „Bitte ruft mich noch einmal an. indicativul E foloseşte.

. Stadt. . ob er schon gesund ist. ." SINTAXA Die Mutter sagte dem Kind. Observaţie N 183 î n operele literare se foloseşte frecvent vorbirea indirectă liberă. welch großer Fehler rechtzeitig vermieden werden konnte. . ich müsse 5 Lei Strafe zahlen. (Anna Seghers) 3 184 V N 185 Regulile pentru întrebuinţarea modurilor în vorbirea indirectă {vezi N 167) sînt numai în parte valabile pentru întrebarea indirectă: indicativul se foloseşte foarte frecvent. iar prin müssen. gleich hinaus zu Leni. . o rugăminte sau u n îndemn. Aceasta nu este introdusa prin conjuncţie şi nu depinde de u n verb de declaraţie.5?6 Die Mutter sagte dein K i n d : . Wußtest du. ihren gewundenen Gängen. Wir alle fragen uns. was er t u n soll. conjunctivul se foloseşte foarte rar dacă verbul propoziţiei regente este la prezent. Sein ursprünglicher Plan. N 186 b) indiferent de timpul verbului din regentă. . wer ihr das sagen kann.Leg dich sofort schlafen". ale cărui gînduri sau cu­ vinte le r e d ă : Georg lag draußen unter dem graublauen Himmel in einer Ackerfurche. . Ungefähr hundert Meter von ihm entfernt lief die Chaussee nach Oppenheim. Der Wächter sagte zu mir." Der Wächter sagte mir : Sie 5 Lei S t r a f e ! " Der Wächter sagte uns : „Zahlen Sie je 5 Lei Stiafe. das war die Höhle mit ihren Schlupfwinkeln. es solle sich sofort schlafen egen. un ordin. daß wir je 5 Lei Strafe zahlen müßten. Nur jetzt nicht steckenbleiben. wie er arbeitet. Indicativul se întrebuinţează: a ) dacă întrebarea indirectă depinde de o regentă cu verbul la prezent şi corespunde unei situaţii prezente. Zu Abend in der Stadt sein. sie sollten sich sofort schlafen legen. concrete : E r fragt sich mit Recht. Eis zur Nacht nach Frankfurt. wohin sie gefahren ist ? E r berichtete." N 182 Prin verbul mögen se redă.. Die entscheidende Frage ist.. de regulă. Autorul se identifică cu eroul său. mai ales dacă verbul din regentă este la prezent . dacă conţinutul între­ bării indirecte este o realitate obiectivă : Wir alle sehen. prin sollen un îndemn mai categoric. Die Mutter sagte den Kindern : „Legt euch sofort schlafen. .

hätten. Ich kann nicht beurteilen. această situaţie este evidentă m a i ales. . E r schüttelte den Wecker. Conjunctivul imperfect. întrebarea este ipotetică sau ireală dacă se arată condiţia de care depinde conţinutul întrebării: Niemand kann wissen. î n astfel de întrebări indirecte timpurile conjunctivului se folosesc ca în vorbirea indirectă (vezi N 169) : ob . was er i n d i e s e m F a l l täte.1 9 3 . das zu Ohren N 191 ÎNTREBUINŢAREA MODURILOR ÎN PROPOZIŢIA PRINCIPALA Indicativul: H 1 8 0 . warum das Plugzeug landen mußte. ob ob ob er Deutsch spreche. N 190 Indiferent de timpul verbului din regentă. . w e n u i h m gekommen wäre. sau N 187 Vertrauen Conjunctivul se întrebuinţează pentru a sublinia caracterul indirect al întrebării ca ceva transmis. Astfel de întrebări indirecte depind în general de o regentă al cărei verb nu este la prezent : Er fragte sich immer wieder. 37 . că o simplă presupu­ nere sau ca ceva ireal. ob er geschwiegen hätte. ob er das wirklich verstünde. wir Deutsch sprachen. îndoielnic.Gramatica practică a limbii germane . relatat.FRAZA 577 c) indiferent de timpul verbului din regentă. ob ihm die Schüler das notwendige entgegenbrachten. vezi N 169) în întrebările indirecte al căror conţinut este prezentat ca nesigur. _ . wie er sich später bewähren wird? 33s war nicht zu erkennen. dacă nesiguranţa îndoiala este exprimată prin predicatul propoziţiei regente: Wer kann heute schon wissen. ob er nicht etwa stehengeblieben uäre. ob er Deutsch sprechen werde. er Deutsch gesprochen wir Deutsch gesprochen j / Acţiune I habe. • „ . mai mult ca perfect şi condiţionalul I se întrebuinţează (ca în vorbirea indirectă. dacă verbul din regentă nu este la prezent. conjunctivul: H 194—197. um sich zu überzeugen. prezentă Acţiune trecută Acţiune viitoare N 188 N 189 Die Ausländerin fragte. ob wir Deutsch sprechen würden. Ich konnte damals noch nicht beurteilen.

er käme endlich. Conjunctivul prezent (ich frage. (J. o dorinţă puternică care se referă la persoana I.W.) Ji 194 a Conjunctivul imperfect exprimă: ) o posibilitate. er frage etc.) . Conjunctivul imperfect (ich käme. Se întrebuinţează: — la pers. o dorinţă etc. du fragest. Hätte ich nur seine Adresse! (De-aş avea adresa lui. ich fragte etc. a IlI-a singular.) d) un ordin atenuat. Goethe) realizabilă: c) o concesie (conjunctivul concesiv) : E s komme.) Ich wollte. (Fr.) Käme er in Frage? (Ar veni el în consideraţie?) c) o dorinţă a cărei realizare este nesigură sau irealizabilă: Wenn er nur hier wäre. un îndemn. N 193 î n locul conjunctivului se întrebuinţează şi forme perifrastice {vezi H 133-135). (D-ar fi aici. was wolle. (Aş vrea ca el să vină în sfîrşit. condiţionalului optativ prezent din limba română. pentru a exprima un ordin. are deci sens de prezent sau chiar de viitor. gewährt mir die Bitte. 2. în limba germană. avînd deseori ca subiect pronumele nehotărît man : Man bind' ihn an die Linde d o r t ! (Fr. persoana I : Ich sei. o probabilitate: b) o îndoială: I c h könnte hingehen. î n această întrebuinţare conjunc­ tivul are valoare de imperativ {vezi 28). Schiller) b) o dorinţă sau o rugăminte Edel sei der Mensch.) exprimă: a) un ordin. modul imperativ neavînd. I n eurem Bunde der dritte. o rugăminte sau constatare politicoasă. (Aşa ar fi poate mai bine. I singular (mai rar). (Aş putea merge într-acolo.578 SINTAXA ÎNTREBUINŢAREA TIMPURILOR CONJUNCTIVULUI 'îN PROPOZIŢIA PRINCIPALĂ N 192 1. modestă : So wäre es yielleicht besser. Hilfreich und gut. Schiller) — la pers. în general.) corespunde.

el are deci sens de trecut: Hätte ich seine Adresse gehabt ! (De-aş fi avut adresa lui!) Conjunctivul mai mult ca perfect se întrebuinţează cu referire la trecut ir majoritatea cazurilor în care conjunctivul II este folosit pentru prezent. hoffe. .) Das hätten wir endlich hinter uns. ich wäre gekom. daß wir den Versuch machen können. în ordine. (în sfîrşit. daß er recht hat.FRAZA 579 De multe ori. meine. (M-aş fi p u t u t duce azi într-acolo. conţinutul subordonatei fiind considerat ca real: Ich Ich Ich Ich glaube. (De-ar fi fost aici. Conjunctivul mai mult ca perfect: ich hätte gefragt.) 3. (Acestea ar fi deci terminate.) ÎNTREBUINŢAREA MODURILOR ÎN DIFERITE TOPURI DE PROPOZIŢII SECUNDARE în propoziţia subiectivă.) e) o constatare : Das hätten wir also erledigt. am scăpat de aceasta. predicativă şi completivă introdusă prin daß a) se foloseşte indicativul N 197 (a) dacă verbul din regentă este la prezent (de obicei. o probabilitate: N 196 Ich hätte heute hingehen können.) d) un ordin atenuat: Vielleicht wäre es so besser gewesen. acest conjunctiv nu mai este decît o formula de politeţe: Dürfte ich Sie um eine Gefälligkeit bitten ? (Aş putea să vă cer u n mic serviciu ?) Könnten Sie mir eine Auskunft geben ? (Aţi putea să-mi daţi o informaţie ?) e) o constatare ca urmare a unui rezultat obţinut anevoie : Das wäre also in Ordnung. la persoana I). (Poate că aşa ar fi fost mai bine. daß sie noch kommen. daß es ihnen allen gut geht. zweifle nicht daran.) b) o îndoială: Wäre er in Frage gekommen ? (Ar fi venit în consideraţie ?) c) o dorinţă nerealizată: Wenn er nur hier gewesen wäre. (Aceasta ar fi [este] deci. Astfel exprimă: a) o posibilitate.JJ 195 n e n etc. corespunde în general condiţionalului optativ perfect din limba română.

Wir erkannten. die Arbeit sofort in Angriff zu nehmen. "Wir wußten. Immer wieder wurde behauptet. daß sie sich die größte Mühe geben werde. N 204 b) se foloseşte conjunctivul : (a) pentru a exprima o dorinţă realizabilă : Ich erhebe mein Glas auf unseren lieben Vater. der nie eine Unwahrheit sagen würde. N 200 sau N 201 (b) dacă subordonata redă o ideie'o părere sau o presupunere neconfirmată: (c) în vorbirea indirectă: îndoielnică habe. . der noch viele Jahre frisch und munter in unserer Mitte weilen möge. Ich kenne viele. Fausts Zeitgenossen waren der Meinung. N 205 (b) pentru a exprima ceva posibil. daß es noch zu früh war. die Arbeit rechtzeitig zu beenden. den ich schon lange nicht gesehen hatte. daß er fähig. was wir unterwegs sahen. Die abschließende Feststellung war. die gern an seiner Stelle wären. Was vor fünfzig Jahren niemand erhofft hätte. ipotetic sau ireal: E s gibt keinen Menschen. daß er noch kommt. war interessant und reizvoll. daß niemand ein besseres Ergebnis hätte erzielen können. indiferent de timpul verbului din (a) dacă conţinutul subordonatei este ipotetic sau ireal: regentă: Daß es besser wäre. daß er seine Seele dem Teufel verkauft E r sagt.580 SINTAXA N 198 (b) dacă verbul din regenta este la u n timp trecut. Daß wir einen Fehler gemacht hatten. Sie antwortete. daß er krank sei. Das Erfreuliche ist. E r ist ein Mensch. Alles. N 199 b) se foloseşte conjunctivul. daß er sich verspätet hätte oder unauf­ merksam gewesen wäre. N 203 în propoziţia relativă a) se foloseşte în general indicativul: Gestern besuchte mich ein Freund. aber nicht aufmerksam genug sei. wurde von allen mit Bedauern festgestellt. steht fest. darüber zu sprechen. ist nun stolze Wirklichkeit geworden. daß Sie jeder aufrichtigen Kritik zugänglich sind. der immer recht hätte. daß die Verhandlungen ohne die Ruhe und Besonnenheit unseres Delegations­ leiters : u keinem positiven Ergebnis geführt hätten. N 202 (d) dacă aspectul negativ al regentei dă conţinutului subordonatei u n caracter ireal : I n den vielen Schuljahren ereignete es sich nie. subordonata exprimînd o siguranţă absolută: Ich -wußte.

beginne die Feier um 7 Uhr. rief er mich an. er habe mir das Wörterbuch gegeben. ohne daß ich ihn darum gebeten hatte conjunctivul: N 212 Er sagte. wo seine Heimat sei. N 210 b) se foloseşte indicativul sau conjunctivul. N 215 . er sei nicht zu Hause gewesen. N 207 E r sagte. die immer still und bescheiden ihre Pflicht tue. (vezi N 64) în propoziţiile circumstanţiale de loc (vezi N 63) şi de timp a) se foloseşte. de regulă. N 213 N 214 b) în vorbirea indirectă însă. indicativul : J e besser er sich vorbereitet. was sie unterwegs gesehen hätten. das Buch. Wie man sich bettet. în propoziţia comparativă (vezi N 83). N 211 Er gab mir das Wörterbuch. wo meine Heimat ist. a) de regulă. alles. beginnt die Eeier um 7 Uhr. N 208 b) Conjunctivul se foloseşte. în propoziţia restrictivă (vezi N 82) se foloseşte. sei sehr spannend. conjunctivul: Soviel er wisse. daß er nur dort leben wolle. indicativul: Ich lebe und arbeite. die Arbeit fehlerlos zu beenden. o părere. o presupunere se ia atitudine : (d) în vorbirea indirectă: faţă de care nu N 206 Er nannte sie eine fleißige Arbeiterin. N 209 în propoziţia modală propriu-zisă (vezi N 75) a) se foloseşte indicativul.FRAZA 581 (c) pentru a exprima o idee. E r erzählte. de regulă. dacă propoziţia circumstanţială de loc şi cea de timp fac parte din vorbirea indirectă: Er sagte. Er erzählte. das ich ihm gegeben hätte. er habe allen Anforderungen entsprochen. desto zufriedener wird der Professor sein. în propoziţia de măsură progresivă (vezi N 95) a) se foloseşte. antwortete er. este introdusă prin ohne daß sau statt daß: c) î n vorbirea indirectă se foloseşte dacă propoziţia modală (hätte). indicativul: Soviel ich weiß. Pentru întrebarea indirectă vezi N 184. so schläft man. indem er sich aufs äußerste angesirengt habe. gelang es ihm. als man ihn angerufen habe. dacă ea este introdusă prin conjuncţiile indem sau wie: Indem er sich anstrengte. ohne daß ich ihn darum gebetehn hätte. Bevor er zu mir kam. sei interessant und reizvoll gewesen. E r sagte.

582 SINTAXA N 216 b) î n vorbirea indirectă se foloseşte conjunctivul : und Der Lehrer sagte. obwohl sie ihn eingeladen habe. weil es schon spät ist. IV 219 N 220 în propoziţia consecutivă (vezi N 101) a) se foloseşte indicativul. obwohl ich ihn eingeladen hatte. indicativul: Er kommt zu mir. je fleißiger aufmerksamer er sei. so hätten wir den Ausflug doch nicht machen können. Der Junge ist viel zu klug. în vorbirea indi­ rectă (vezi M 167) : Sie erzählte. dacă ea exprimă o consecinţă Der Film ist so originell. de regulă. dacă conţinutul ei este real: E r k a m nicht. daß alle ihn sehen wollen ! reală: b) se foloseşte conjunctivul (a) dacă consecinţa este posibilă. în propoziţia concesivă conjuncţională (vezi N 115). daß man glauben könnte. könnten wir die Frage nicht mehr besprechen. realizabilă. als daß sie den Marsch fortsetzen könnten. N 221 (b) dacă ea este introdusă prin als daß. sau ireală: E s ist so kalt. der Film sei so originell. damit ich ihm das Wörterbuch gäbe. N 223 N 224 a) s e în propoziţia finală (vezi N 102) foloseşte. b) în vorbirea indirectă se foloseşte conjunctivul : Er sagte. als daß er eine solche Dummheit hätte machen können. die Ergebnisse eines Schülers seien um so besser. daß er zu mir kommen werde. în propoziţia cauzală propriu-zisă {vezi N 97) a) se foloseşte. . dacă conţinutul ei este ireal: Wenn er auch käme. consecinţa depinzînd de u n adjec­ tiv sau adverb precedat de zu care dă propoziţiei consecutive un carac­ ter ireal: Die Kinder sind jetzt zu müde. damit ich ihm das Wörterbuch gebe. b) conjunctivul se foloseşte în vorbirea indirectă: E r sagte. N 217 N 218 . indicativul : Ich muß jetzt gehen. Wenn es auch nicht geregnet hätte. N 225 N 22G Pentru propoziţia condiţională (vezi N 106—112). daß er gehen müsse. dorită. de regulă. daß ein jeder ihn sehen wolle. b) se foloseşte conjunctivul. weil es schon spät sei. N <Mţ7 c) Conjunctivul se foloseşte. m 222 c) g e f 0 i 0 S eşte conjunctivul în vorbirea indirectă (vezi N 167) E r sagte. indiferent de conţinut. es wäre Winter. a) se foloseşte indicativul. daß er nicht gekommen sei.

was es wolle. ich will es gern für dich. decît conjunctivul: N 228 b) î n vorbirea indirectă se foloseşte conjunctivul: N 229 Er sagte. wer immer auch komme. .FRAZA 583 în propoziţia concesivă relativă [vezi N 118) a) se foloseşte astăzi mai frecvent indicativul Wer immer auch kommt. er ist uns willkommen. Was immer es sei. tun. ich will es versuchen. c) se foloseşte conjunctivul în vorbirea indirectă (vezi N 167) N 232 Er sagte. N 230 sau N 231 b) se foloseşte conjunctivul irealitate: dacă propoziţia exprimă o posibilitate Sei er auch der beste Freund. das kannst du nicht von ihm verlangen. sei willkommen. sei sie auch keine Schönheit gewesen. în propoziţia concesivă camuflată [vezi N 119) a) se foloseşte indicativul dacă conţinutul ei este real: War sie auch keine Schönheit. so war sie doch eine sehr anziehende Erscheinung. Koste es. so (sei sie) doch eine sehr anziehende Erschei­ nung (gewesen).

uneori pe locul al 2-lea sau pe locul 1. vezi O 42. Verbul conjugat are o poziţie fixă şi serveşte ca punct de plecare pentru stabilirea ordinei cuvintelor în propoziţie. Heine) / durchgekommen.) . Mit jedem Hemde h a t sie auch eine gute Lehre hineingepackt. de regulă. Verbul conjugat poate să stea 0 2 ^ locul al 2-lea: Wir gehen heute ins Stadion.ORDINEA CUVINTELOR ŞI A PROPOZIŢIILOR (Wortund Satzfolge) ORDINEA CUVINTELOR (Die Wortfolge — Die ÎN PROPOZIŢIE Wortstellung) O 1 Verbul este cel mai important element al propoziţiei germane. în ordine ascendentă spre sfîrşitul propoziţiei: Meine Mutter packte selbst meinen Koffer. pe locul ultim. Mein Vater war tiefbewegt. Die Wäscherinnen haben mir später alle diese Hemden mitsamt den guten Lehren vertauscht.. 0 3 pe locul 1 : Gehen wir heute ins Stadion ? 0 4 -pe locul ultim: Ich schlage vor. Mein Kollege ist bei der Prüfung \ \ durchgefallen. LOCUL PREDICATULUI (Die Stellung des Prädikats) LOCUL VERBULUI OG 0 7 CONJUGAT Verbul conjugat (finit) poate să stea: — în propoziţia principală pe locul al 2-lea sau 1: — în propoziţia secundară.. elementele mai importante trecînd. (H. 0 5 Ordinea celorlalte părţi ie vorbire depinde în mare măsură de valoa­ rea lor comunicativa. daß wir heute ins Stadion gehen. de regulă. (Pentru locul verbului auxiliar de timp însoţit de două infi­ nitive.

.. neîndeplinind nici o funcţie sintactică. locul 1 poate fi o c u p a t : a) de orice altă parte de propoziţie: Ich habe den Artikel heute in der Bibliothek abgeschrieben. 0 1 2 0 9 Conjuncţiile also. und wir gehen nach Hause. nu intră în numă­ rarea părţilor propoziţiei şi nu influenţează locul verbului conjugat: Der Unterricht ist zu Ende.indessen.. auch. Conjuncţiile aber. denn. . sondern auch. dacă verbul conjugat stă la conjunctivul O 13 Goethe) î n propoziţiile în care verbul conjugat stă pe locul al 2-lea. dar nu trebuie. und. 1 2 — Subiect: 0 14 .. ja. 1 \ doch er hat nicht Wort gehalten. oder pot. oder. entweder . . sondern. Verbul conjugat stă pe locul al 2-lea: a) în propoziţia enunţiativă (vezi M I I ) : Das Wetter war heute schön.. 1 2 — Complement la acuzativ: Den Artikel habe ich heute in der Bibliothek abgeschrieben.W. nicht nur . prezent: Edel sei der Mensch. / s doch h a t er nicht Wort gehalten.ORDINEA CUVINTELOR ŞI A PROPOZIŢIILOR 585 î n propoziţia principală 1. allein. jedoch. Hilfreich und gut . 2 0 10 b) în propoziţia interogativa parţială Wann besuchen Sie uns ? (vezi M 17) : 0 11 c) în propoziţia imperativă — cu predicatul la indicativ prezent sau — cu predicatul la conjunctivul Er komme sofort! 0 12 viitor: Du bleibst hier ! Du wirst heute nicht ins Kino gehen ! prezent : unui verb — cu predicatul format dintr-un verb modal şi infinitivul predicativ: Jetzt sollen Sie sprechen ! d) în propoziţia optativă. doch. (J. 2 0 8 Heute war das Wetter schön. să influenţeze locul verbului conjugat (vezi K 45) : Er h a t mir das Buch versprochen.

1 2 0 16 c) de o propoziţie Nachdem die Delegation secundară: in Bukarest 1 eingetroffen i war. — Elementul nepersonal al predicatului : Abgeschrieben habe ich den Artikel heute in 1 2 der Bibliothek. 2 Observaţie O 17 Prin locul 1 din propoziţie nu se înţelege numai locul ocupat de primul cuvînt. Verbul conjugat stă pe locul 1 : a) în propoziţia interogativă totală {vezi M 16) : Gehen wir heute ins Stadion ? 1 O 18 0 19 Verbul conjugat ocupă primul loc şi în propoziţia interogativă care are valoarea unei propoziţii exclamative: War das schön ! 1 Spricht er interessant! 1 0 20 b) în propoziţia imperativă. 1 2 Den Kopf in die Hände gestützt. eventual împreună cu atributele ei.586 — Complement circumstanţial SINTAXA de loc : In der Bibliothek habe ich heute den Artikel abge1 2 schrieben. 1 2 In Bukarest eingetroffen. saß er am Tisch. un grup de cuvinte sau o propoziţie). besichtigte die Delegation die Stadt. besichtigte sie die Stadt. ci locul pe care îl ocupă o anumită parte de propoziţie (exprimată printr-un cuvînt. dacă predicatul stă la imperativ (vezi M 21): Komm Kommt Kommen Sie heute zu u n s ! . 2. ging er gleich weg. 0 15 b) de o construcţie infinitiv ala sau participială: Statt auf mich zu warten. — Complement circumstanţial de timp : Heute habe ich den Artikel in der Bibliothek abge1 2 schrieben.

. wo ich die Schule besucht habe. wann sie ihn hat kommen sehen. Der Mantel. (L. înaintea altor demente sintactice : a) Dacă propoziţia cuprinde un verb auxiliar de timp şi două infinitive. sagte er." „Ich komme morgen". ein wenig ungelenk benahm. Propoziţia principală precedată de o propoziţie secundară începe. daß Sie ihn haben begleiten wollen. Feuchtwanger) I^ocul verbului conjugat din propoziţia secundară depinde de faptul dacă ea este introdusă sau camuflată. ist morgen fertig. indiferent de forma propoziţiei secundare şi de pozi­ ţia ei în frază (vezi însă N 21) : Obwohl er weit wohnt. ist er immer pünktlich. Das. ist äußerst interessant. de asemenea.Ich komme". I c h weiß nicht. declaraţie {vezi N 158) : dacă ea conţine un cuvînt de 0 22 . particula separ abilă rămîne legată de verb : O 24 Auffiel ein Mann. E r fragte. was er erzählt hat. den ich mir habe machen lassen. Goethe) O 23 î n cazul acesta. (J.. în stilul poetic. î n cazul acesta îl considerăm însă plasat pe locul al 2-lea al frazei. verbul conjugat stă chiar în propoziţia enunţiativă pe locul 1 : Sah ein K n a b ein Röslein stehn . cu verbul conjugat.ORDINEA CUVINTELOR ŞI A PROPOZIŢIILOR 587 c) în propoziţia optativă neintrodusă prin conjuncţia wenn. ob die Ware wird verzollt werden müssen. O 25 2. verbul auxiliar stă înaintea infinitivelor . î n propoziţia secundară introdusă verbul conjugat stă 1. dacă predicatul stă la conjunctivul imperfect sau mai mult ca perfect [vezi M 32) : Wäre er doch hier ! Hätte er das Buch mitgebracht! 0 21 d) în propoziţia incidenţă sau postpusă. der sich inmitten dieser gepflegten Herren und Damen . Uneori.W. E r fragte mich. sagte er.. astfel de predicate se formează : dintr-un verb auxiliar de mod din verbul lassen < a com us dintr-un verb care exprimă o percepţie * n vtlm? P u senzorială +tnfrmhvul unm alt verb Ich wußte. 2.. O 26 . propoziţia secundară fiind privită ca ocupînd locul 1 al frazei (vezi O 170). pe ultimul loe. „morgen oder übermorgen. Observaţie 1..

wir werden es schaffen. predicative. N 61) : E s wurde erzählt. Ich antwortete. Unsere Befürchtung. Ich bin müde. er habe das Euch noch nicht gekauft. er sei krank. wir müssen uns rasch entscheiden. N 5 0 . so rufe ich Sie sofort an. machen O 28 c) Dacă paranteza sintactică este incompletă (vezi O 53). Hätte ich mehr Zeit. 0 34 Observaţie Spre deosebire de celelalte propoziţii secundare camuflate. erwies sich leider als richtig. Der Lehrer sagte. Ich hörte. sie wüßten von nichts. daß alle pünktlich gewesen seien außer ihm. er sei mit der Übersetzung des Romans schon fertig. o locuţiune verbală la infinitiv şi un al doilea infinitiv. 0 30 b) în vorbirea indirectă camuflată (vezi N 161) : E r sagte. N 4 7 . 0 32 b) uneori. Die Sache ist die. daß Sie zu dieser Frage haben Stellung nehmen wollen. Wäre ich in die Stadt gegangen. în propoziţia concesivă camuflată care exprimă o posibilitate (vezi N 119) : Koste es. daß er nur durch einen Prozeß seine Ansprüche wird geltend können. O 31 2. verbul auxiliar de timp stă înain­ tea locuţiunii verbale: Ich weiß. so würde ich Sie sehr gern besuchen. verbul con­ jugat stă înaintea elementelor sintactice scoase din paranteză : Ich weiß. was es wolle.588 SINTAXA O 27 b) Dacă predicatul constă dintr-un verb auxiliar de timp. so hätte ich mir ein Wörterbuch gekauft. E r beeilt sich. 0 33 c) în propoziţia comparativă ireală camuflată (vezi N 87) . als h ä t t e ich den ganzen Tag gearbeitet. er sei krank gewesen. als wäre es schon spät. pe locul 1 a) în propoziţia condiţională camuflată (vezi N 104) Kommt er zu mir. . daß er älter ist als seine Schwester. propoziţia comparativă ireală are un element introductiv: als. pe locul al 2-lea: a) în propoziţiile subiective. completive şi atributive din care s-a omis conjuncţia daß (vezi N 4 3 . O 29 î n propoziţia secundară camuflată (neintrodusă) verbul conjugat stă 1.

Gekauft habe ich das Buch. cu u n predicat format cu ajutorul unui singur verb a) Atît cele două elemente nepersonale (infinitivul şi participiul II) cit şi numele predicativ au tendinţa să ocupe ultimul l o c : Wir werden heute ins Kino gehen. pentru a scoate un fapt în mod deosebit în evidenţă. Ich habe heute viel zu tun. Wir haben sie sprechen hören. aber auch unbesonnen. Wir hörten sie spreehen. 0 39 . Sie ist sehr aufmerksam gewesen. ich weiß aber noch nicht. pentru a exprima o opoziţie etc. W a r u m sind Sie gestern zu Hause gebliehen ? Sie ist wirklich außerordentlich tüchtig. 0 38 b) cu verbul conjugat la un timp compus : — infinitivul (totdeauna fără zu) sau participiul perfect al primului verb ocupă ultimul loc — infinitivul {cu sau fără zu) al celui de al doilea verb stă pe locul pen­ ultim : Ich habe heute in die Stadt gehen wollen. ist er. das läßt sich nicht leugnen.ORDINEA CUVINTELOR ŞI A PROPOZIŢIILOR 589 LOCUL ELEMENTELOR NEPERSONALE ALE PREDICATULUI ŞI AL NUMELUI PREDICATIV î n propoziţia principală 1. Ich habe heute viel zu tun eehabt. wann das sein wird. Q 37 2. elementul nepersonal al predicatului sau numele predicativ se plasează înaintea verbului conjugat: Besuchen werde ich ihn bestimmt. cu un predicat format din două verbe {vezi M 84) : a) cu verbul conjugat la un timp simplu — infinitivul {cu sau fără zu) stă pe ultimul I o c : Ich will heute in die Stadt genes. Sie hat ihn eine Stunde warten lassen. Sie ließ ihn eine Stunde warten. infinitivul are prioritatea faţă de participiul II şi numele predicativ.. iar participiul II are prioritatea faţă de numele pre­ dicativ : Er wird schon zurückgekommen sein. Das Buch dürfte sehr interessant sein. 0 35 Uneori. 0 36 h) Dacă cele două elemente nepersonale şi numele predicativ se întîlnesc la sfîrşitul propoziţiei. nicht geliehen.

vezi N 21) : Wir glauben. daß er bald kommen wird.590 SINTAXA O 40 î n propoziţia secundară introdusă a) elementele nepersonale şi numele predicativ conjugat (plasat pe ultimul loc. stau înaintea verbului 0 41 b) dacă cele două d e m e n t e nepersonale şi numele predicativ se întîlnesc. în aceeaşi ordine ca în pro­ poziţia principală (vezi O 3 8 . Ich weiß nicht. daß die Ware O 43 î n propoziţia secundară camuflată (neintrodusă) ordinea cuvintelor este aceeaşi ca în propoziţia principală E r sagte. fiind eventual precedat de u n participiu perfect. . — numele predicativ înaintea participiului I I : Ich weiß. er dürfte schon gesund geworden sein. denumită şi cadru sintactic. wir würden heute i n s K i n o sie sei wirklich außerordentlich tüchtig. nicht gekommen ist. — infinitivul verbului al doilea stă pe locul penultim. Wir wissen. daß sie krank gewesen sein müsse. — participiul II înaintea infinitivului. (vezi O 35. distingem paranteza verbală şi paranteza propoziţiei secundare. aceste forme infinite sînt precedate de verbul finit : Ich weiß. O 39) : — infinitivul stă înaintea verbului conjugat. — infinitivul primului verb stă pe ultimul loc. ob et schon gesund ist. daß dieser Roman ins Deutsche übersetzt werden soll. E r sagte. daß er hat kommen wird wollen. E r sagte. 0 42 c) dacă predicatul este format dintr-un verb auxiliar de timp şi două infinitive (vezi O 27). ele se plasează înaintea verbului conjugat. O 37) PARANTEZA SINTACTICĂ (Die Satzklammer — Der Satzrahmen) î n cadrul parantezei sintactice. daß sie krank sein müsse. verzollt werden müssen. wir hätten sie sprechen hören. daß sie noch.

ORDINEA CUVINTELOR ŞI A PROPOZIŢIILOR 591 PARANTEZA (Die verbale Klammer VERBALĂ Rahmen) — Der prädikative î n propoziţia principală verbul conjugat (aflat pe locul al 2-lea sau 1) şi elementul nepersonal al predicatului sau numele predicativ (aflat la sfâr­ şitul propoziţiei) formează paranteza verbală (cadrul predicativ) în care se încadrează toate celelalte părţi de propoziţie. 2 Hat er den Aufsatz geschrieben ? 1 verbul auxiliar de timp -f. Paranteza verbală poate fi formată din: verbul auxiliar de timp -j. 0 44 î p a r a n t e z a verbală Werden Sie auch in diesem J a h r ans Meer fahren ? T Î p a r a n t e z ă verbală î Această includere a părţilor propoziţiei în paranteză verbală (Umklam­ merung) este una din principalele caracteristici ale limbii germane. Er ist dieses J a h r m i t seiner Familie ins Gebirge gefahren. 2 Ist dieser Schüler immer fleißig ? 1 verbul predicativ + particula separabilă : E r schreibt sich die Adresse auf.participiul I I : E r hat den Aufsatz geschrieben. cu excepţia ace­ leia care precedă paranteza verbală (dacă verbul conjugat stă pe locul al 2-lea). 2 Wird er den Aufsatz schreiben ? 1 verbul auxiliar de mod + infinitiv: E r muß den Aufsatz schreiben.infinitiv : E r wird den Aufsatz schreiben. 2 Schreibt er sich die Adresse auf? 1 . 2 Muß er den Aufsatz schreiben ? 1 verbul copulativ + numele predicativ: Dieser Schüler ist immer fleißig.

Î Î mai 0 47 Paranteza verbală devine incompletă mai ales prin scoaterea din paran­ teză şi plasarea în urma ei (Ausklammerung) a următoarelor elemente sin­ tactice : a) un termen de comparaţie (de egalitate sau inegalitate) precedat de wie sau als: Bald wird auch sie so gut Deutsch sprechen wie ich. 2 Sah er die Straßenbahn kommen ? 1 verbul predicativ + infinitiv prepoziţional: Er braucht heute nicht zu kommen. Î *' 0 46 b) incompletă: după al doilea element al parantezei verbale urmează cel puţin o parte de propoziţie: Heute ist er früher nach Hause gekommen als gestern. cu excepţia celei care precedă paranteza verbală. . Î Î Zu arbeiten wird nützlicher sein als zu faulenzen. I Î 0 48 b) o parte de propoziţie precedată de außer: Gestern hat niemand gefehlt außer t Î Ihnen. Î T Sie will fleißiger sein als ihr Bruder.592 SINTAXA verbul conjugat şi al doilea element al unei locuţiuni verbale: E r nimmt bestimmt zu dieser Frage Stellung. sînt cuprinse în p a r a n t e z ă : Wir sind gestern nachmittag eine Stunde mit den Kindern im Park î spaziereiifjefianjjen. r î Wir werden weniger zu t u n haben als sonst. 2 Nimmt er bestimmt zu dieser Frage Stellung ? 1 verbul predicativ -f infinitiv simplu : Er sah die Straßenbahn kommen. 2 Braucht er heute nicht zu kommen ? 1 0 45 Paranteza verbală poate fi: a) completă: toate părţile propoziţiei.

: "Et soll ebenso tüchtig sein wie bescheiden. bald — bald. je — desto etc. abgerufen inmitten eines jener Reimspiele. Der Klassenlehrer war erfreut über die ausgezeichnete Disziplin. şi predicatul propoziţiei se formează un fel de paranteză în care se inter­ calează toate celelalte elemente sintactice. sau o construcţie formată din două ori mai mult complemente prepoziţionale coordonate (adesea o enumerare). dacă prin menţinerea parantezei complete înţelegerea comunicării ar fi îngreunată: Bei ihrer Ankunft aud dem Flugharen Băneasa wurde die Delegation begrüßt von den O 50 Î Î Î Î Genossen Die Jungen und Mädchen waren begeistert von den frohen Ferientagen im Zeltlager an der Küste des Schwarzen Meeres. winzingen Freuden und Leiden des Alltags von la Bourbe. Der Direktor hat den Arbeitern. teils — teils. î in denen er sich so meisterhaft betätigte. der Advokat. den Fleiß und Î Arbeits- t Î willen seiner Schüler. Această paranteză sintactică a propoziţiei secundare denumită uneori paranteză conjuncţional-predicativă 33 — Gramatica practică a limbii germane . ins Kino zu gehen. pronume sau adverb relativ. T Feuchtwanger) PARANTEZA PROPOZIŢIEI •^(Die Nebensatzklammerj SECUNDARE 0 51 î n propoziţia secundară introdusă. cuvînt interogativ). weder — noch. nicht (nur) — sondern (auch). (L. scoaterea din paranteza verbală este jus­ tificată. Feuchtwanger) Der Bürger Dalamelle. Doch wenn ihn melancholische Erinnerungen kamen. între cuvîntul introductiv (conjuncţie. u r m a t de obicei de subiect. aber (doch) nicht zu spät. wurde. zwar — doch. Technikern und Ingenieuren des Betriebs gedankt für l ihre vorbildlichen Leistungen bei der Erfüllung und Überfüllung des Planes. zwar — aber. noch Lust. (fie dintr-un complement de agent) şi una sau mai multe determinări ale acestora. wurden sie schnell aufgesogen von t Î den albernen. (L. entweder — oder. Î Î E s ist zwar spät geworden.ORDINEA CUVINTELOR ŞI A PROPOZIŢIILOR 593 c) partea de propoziţie precedată de cel de-al doilea element al conjuncfiilor corelative ebenso — wie. 0 49 I ţ Î fleißig. sondern auch als sehr Î Wir haben weder Zeit gehabt. Î Î d) o construcţie formată fie dintr-un complement prepoziţional. Sie hat sich nicht nur als klug ermiesen.

. er werde uns bald besuchen." Er h a t gezeigt. Mann) Ich weiß. secundare. Î Î paranteza prop. nicht seiner Schwester. daß niemand gefehlt hat a u ß e r m i r . Nu se scoate din paranteza O 56 a) complementul cazual : Greşit: E r h a t gezeigt. damit er aufwuchs w i e d a s V o l k . nicht seiner Schwester. h a t sich über ihr Geschenk gefreut. Greşit : Corect: Greşit: Corect: Ich Ich Sie Sie habe gesprochen rüit seiaefiî yatef. I^a fel ca aceasta ea poate fi a) completă Der Genosse. gegeben seinem" ßxaAef. Î Î 0 53 b) incompletă P e n t r u paranteza incompletă a propoziţiei secundare sînt valabile aceleaşi reguli ca pentru paranteza verbală incompletă a propoziţiei prin­ cipale [vezi O 46) : Seine Mutter h a t t e H e n r i einem Verwandten u n d einem Erzieher anvertraut. wann sie wieder ihre Familie in Bukarest besuchen werden. hat sich gefreut jifeef J l r f _(Jese?T6nlc. ist Chemiker. circa 8 0 % din elementele sintac­ tice scoase din paranteza verbală sînt construcţii prepoziţionale. er habe sie gestern besticht. 0 54 î n propoziţia secundară camuflată (neintrodusă). habe mit seinem Vater gesprochen. seinem Bruder gegeben.. sie müsse schon g e s u n d geworden sein etc. wie Greşit : Ich habe das Buch Corect : Ich habe das Buch verbală man löst dieses' P_ioWcîff. daß sie nicht nur sehr klug ist. O 55 î n limba germană contemporană. sie sei sehr tüchtig.594 SINTAXA O 52 corespunde parantezei verbale din propoziţia principală. ob mein Freund seinen Urlaub in Predeal vi Ich kann Ihnen nicht sagen. s o n d e r n a u c h s e h r fleißig. Ich weiß nicht. daß er älter isl a l s s e i n e Schwester. den Sie bei mir trafen. wie Corect. Trebuie evitată însă scoaterea din paranteză a construcţiilor prepoziţionale scurte sau fără importanţă prin conţinutul lor. ordinea cuvintelor— deci şi a elementelor nepersonale şi a numelui predicativ — este aceeaşi ca în propoziţia principală : Er sagte. (H. man dieses Problem löst. Ich glaube. Alle sagen.

înaintea verbului conjugat: Bie Luft ist kühl und es dunkelt 1 2 1 2 . ihnen dafür gedankt.ORDINEA CUVINTELOR ŞI A PROPOZIŢIILOR 595 b) Adverbul pronominal cu funcţia de corelativ al unei propoziţii dare sau al unei construcţii infinitivale : Greşit: Ich habe Corect : Ich habe Greşit: Ich habe Corect : Ich habe ihnen gedankt dafür. gehofft daiarfff.. . 1. daß sie gekommen sind. Ordinea: verb conjugat (eventual precedat de o altă parte de propoliţie decît subiectul) — subiect se numeşte ordine inversă (ungerade Wort'olge — Umstellung). Sie morgen zu sehen. das muß m a n schon sagen. element nepersonal al predicatului) : I h m helfe ich gern. secun- 0 57 LOCUL SUBIECTULUI (Die Stellung des Subjekts) î n propoziţia principală. A u f g e s p r u n g e n ist er.. 1 0 59 0 60 O 61 S = subiect V = verb conjugat X = altă parte de propoziţie decît subiectul . Sie morgen zu sehen. după verbul conjugat: Und ruhig fließt der Bhem . H ü b s c h ist sie. subiectului) poate sta 0 58 2. element predicativ suplimentar. daß sie gekommen sind. S —V = ordine directă (X—)V — S = ordine inversă Ordinea inversă a p a r e : a) daca primul loc din propoziţie (vezi O 17) este ocupat de o altă parte de propoziţie decît subiectul (complement. complement circumstan­ ţial. nicht aufgestanden. . subiectul (sau grupul atît înaintea verbului conjugat cît şi în urma lui. 2 1 Heine) Ordinea: subiect — verb conjugat se numeşte ordine directă (gerade Wortfolge — Grundstellung). nume predicativ. (H. H e u t e war das Wetter schön. darauf gehofft.

ist sie kräftig und gesund.. doch. W. sich einzu­ gestehen. După conjuncţiile also. în care cuvîntul introductiv nu este un pronume la nominativ (cu funcţia de subiect) : W a n n können Sie kommen? W e n haben Sie angerufen ? W a s haben Sie gesehen ? Insă : Wer fehlt heute ? Was steht d o r t ? 0 69 e) în propoziţiile imperative cu predicatul la imperativul de politeţe : Nehmen Sie bitte Platz ! . ihr wäret tief erschroc­ ken gewesen.obgott Piepsams Gesicht gesehen. (A. Conjuncţiile adverbiale. Mann) Wie unvermutet und heiß und bestürzend ihr Glück war. darum müssen wir uns beeilen. solang er strebt. . 0 63 Observaţii 1. în stilul beletristic. entweder. indessen.596 SINTAXA 'O 62 O parte de propoziţie poate fi exprimată şi printr-un grup de cuvinte (vezi O 15) sau printr-o propoziţie secundară (vezi O 16) : Statt Da z u s p r e c h e n schwieg er. subiectul stă în propoziţia principală pre­ cedată de o propoziţie secundară condiţională sau concesivă înaintea şi nu în urma verbului conjugat: H ä t t e t ihr in diesem Augenblick I. (Th. 1 unsere Jugend viel Sport 1 t r e i b t . Uneori. determină inversiunea: E s ist spät. Goethe) 0 66 0 67 O 68 c) în propoziţiile interogative totale (vezi M 16) : Wollen Sie uns morgen besuchen? d) în propoziţiile interogative parţiale (vezi M 17). sie wagte nicht. weder . noch. . (J. b) dacă primul loc al propoziţiei este ocupat de es cu funcţia de dublare a subiectului (vezi M 73) : E s irrt der Mensch. subiectul poate sta atît înaintea cît şi în urma verbului conjugat (vezi K 45).oder. Seghers) 0 64 2. 0 65 3. ocupînd un loc în propoziţie (vezi K 34). jedoch. .

woran sie jetzt arbeite. subiectul stă. sagte er. de regulă.87) : O 72 0 73 O 74 O 75 O 76 Ruft er Sie morgen an. E r fragte mich. j) în propoziţiile comparative ireale camuflate E r ging so langsam. weil er mir ein Buch geben wollte. ich will es versuchen. so verständigen Sie mich bitte. 1 2 3 4 5 zurück. N 33) : „Ich komme". durch keinen Terror zu beugen. die Arbeiter und ihre Vertrauensleute. între el şi verbul conjugat intercalîndu-se alte părţi de propoziţie: Dort standen.ORDINEA CUVINTELOR ŞI A PROPOZIŢIILOR 597 f) în propoziţiile optative neintroduse. — dacă în propoziţie există unul sau două complemente cazuale exprimate prin pronume. antwortete er. „mit meinem F r e u n d . i) uneori în propoziţiile concesive camuflate Sei es auch noch so schwierig. nemijlocit după verbu conjugat. O 71 h) în propoziţiile condiţionale camuflate (vezi N 104) : (vezi N 119) : (vezi N . wo sie ihren Urlaub verbracht habe. indirectă 0 78 . subiectul este uneori plasat la sfîrşitul propoziţiei. Subiectul stă pe locul al 4-lea sau al 5-lea în propoziţia cu verbul conjugat pe locul al 2-lea. î n cazul inversiunii. " „Wir werden pünktlich sein". Totuşi. weil er meiner Schwester ein Buch geben wollte. Pentru a accentua subiectul şi a mări expresivitatea stilului. O 77 î n propoziţia secundară conjuncţională şi interogativă subiectul stă imediat după elementul introductiv a) dacă este exprimat printr-un pronume personal: Er k a m zu mir. von der Kommunistischen Partei geschult. subiectul poate ocupa uneori şi locul al 4-lea. — subiectul fiind exprimat printr-un s u b s t a n t i v : Gestern gab m i r mein Freund das Wörterbuch 1 2 3 4 Gestern gab e s m i r mein Freund zurück. dacă predicatul stă la conjunctivul imperfect sau mai mult ca perfect {vezi M 35—36) :' Käme er doch! Hätten sie doch die Bücher gebracht! O 70 g) în propoziţiile incidente si postpuse care conţin un cuvînt de dedaraţie (vezi N 32. locul al 5-lea sau chiar locul ultim din propoziţie. als wäre er schon müde. zu jedem Opfer bereit.

weil sie die Mutter subiect etwas gefragt h a t t e . ob ihm der Professor das Buch geliehen hat. în funcţie de rolul sin­ tactic al pronumelui relativ. însă: Sie kehrte sich um. î n limba uzuală există o puternică tendinţă de menţine comple­ mentul exprimat printr-un pronume în locul atribuit complementului prin­ tr-un substantiv. subiectul este plasat imediat după elementul introductiv. de genul feminin sau neutru. respectiv e s . E r fragte mich. în acest caz. woran mein Bruder jetzt arbeite. O 82 O 83 î n propoziţia relativă. iar complementul (sie res­ pectiv es) in urma subiectului: Sie kehrte sich um. pentru a evita confuzii. şi un complement la acuzativ exprimat prin pronumele personal sie. wobei mir mein Kollege geholfen habe. 0 81 O excepţie de la regula de mai sus apare cînd propoziţia conţine un subiect exprimat printr-un substantiv la singular. fällt selbst hinein. 1 Wer anderen eine Grube gräbt. subiect compl. muß grüdlich überlegt sein. 0 80 Subiectul nu stă imediat după elementul introductiv dacă el este exprimat printr-un substantiv şi în propoziţie există un complement cazual exprimat printr-un pronume personal {vezi O 97) : Ist es wahr. . compl. subiectul poate să stea. 1 Alles. pe locurile 1. 1 - <0 84 b) Tot pe locul 1. dessen Bruder mein Freund ist. ob der Professor dem Studenten das Buch geliehen hat. was gesagt wird. ori la plural. 2 sau 3. E r fragte mich. dar în urma pronumelui relativ stă subiectul dacă pronumele relativ este atributul genitival al subiectului: Ich gehe zu einem Kollegen.598 SINTAXA O 79 b) dacă este exprimat printr-tm substantiv nici un pronume personal: şi în propoziţie nu există I s t es wahr. a) Subiectul stă pe locul 1 dacă pronumele relativ este la nominativ şi are funcţia de subiect: Ich will einen Freund besuchen. der seit einigen Tagen krank ist. daß sie der Professor gelobt hat ? Ich weiß nicht. daß der Professor diese Studenten gelobt h a t ? Ich weiß nicht. wo die Vorlesung stattfinden werde. weil die Mutter sie etwas gefragt hatte.

dacă în propoziţia relativă există pronumele reflexiv sich şi dacă tot­ subiectul este exprimat printr-un substantiv : • 88 Dieser Brief ist von einem Schulkollegen. d e r sich viele Jugendliche mit Begeisterung widme». 1 2 d) ci locul — odată — î n situaţiile arătate la punctul c). d e n ich zu seinem Geburtstag beglückwünschen möchte. 1 2 W a s du nicht willst. determi­ nat de el. 1 2 3 Die Leichtathletik ist eine Sportart. I 2 @ 85 ® 86 (b) dacă pronumele relativ are funcţia de complement cazual sau fire.® 87 poziţional: Dieser Brief ist von einem Schulkollegen. d e s s e n sich mein Bruder kaum noch erinnert. m u ß t du gleich helfen. dessen I 1 Ich gehe zu einem Kollegen. das füg auch keinem anderen zu. 1 2 Ich gehe zu einem Kollegen. c) Subiectul stă pe locul al 2-lea (a) dacă pronumele relativ are funcţia de atribut genitival al unui sub­ stantiv la dativ sau acuzativ: Ich gehe zu einem Kollegen. d i e sich alle Schüler merken müssen. Dacă în propoziţia relativă cu pronumele reflexiv sich subiectul este exprimat printr-un pronume personal. 1 2 E r sagte etwas. 1 2 Dort kommt der Genosse. 1 2 Ich gehe zu einem Kollegen. complementului. subiectul nu ocupă locul al 2-lea al 3-lea. daß man dir tu. d e m ieh zu seinem Geburtstag gratulieren möchte.ORDINEA CUVINTELOR ŞI A PROPOZIŢIILOR 599 Atributul neputînd determina un verb. dessen I 1 Bruder ich kennenlernen möchte. 1 2 Kindern ich ein Geschenk geben will. a u f d e n i«h warte. w o r ü b e r ich mich sehr freute. poate ocupa un loc doar în cadrul sferei subiectului. el îşi păstrează locul şi sich se plasează în urma subiectului: 0 SS . 1 2 3 Observaţie 1. d e s s e n ich mich kaum noch entsinne. 1 2 3 Das ist eine Regel. circumstanţialului etc. 1 2 W e m du helfen willst.

0 92 b) în urma complementului circumstanţial. dacă complementul cazual are o valoare comunicativă mai mare decît cel circumstanţial: Ich erwarte jetzt einen Gast. dacă verbul conjugat sau o altă parte de propoziţie ocupă locul 1 şi complementul cazual are Q. E r ruft seinen Freund aus der Stadt an. Wir besuchen oft Museen. dacă un eventual complement circum* stanţial are o valoare comunicativă mai mare decît complementul cazual. d e s s e n 1 Das ist eine Regel. Tot în urma subiectului se plasează pronumele reflexiv pentru persoana I şi a Ii-a dacă subiectul este exprimat printr-un pronume personal : Dieser Brief ist von einem Schulkollegen. d e s s e n 1 noch entsinnt. cu ordine directă (vezi O 59) a) în urma verbului conjugat. valoare: comunicativă mai mare decît cel circumstanţial:. Oft besuchen wir Museen. cu ordine inversă (vezi O 60) a) în urma subiectului. (a) dacă complementul circumstanţial stă pe locul 1 : Gern helfe ich dem Jungen. d i e er sich merken muß.toö SINTAXA Mein Bruder erhielt diesen Brief von einem Schulkollegen. ich mich kaum noch. d i e du dir merken mußt. 2 LOCUL COMPLEMENTELOR (Die Stellung der Objekte) O 91 Un singur complement cazual se plasează în propoziţia principala 1. er sich kaum 2 O 90 H 2 2. entsinne. (b) dacă verbul conjugat stă pe locul 1 şi complementul circumstan-i ţial are o valoare comunicativă mai mare decît cel cazual: Helfen Sie dem Jungen gern ? Ruft er seinen Freund aus der S t a d t a n ? O 94 b) în urma complementului circumstanţial. O 93 2. Erwarten Sie jetzt einen Gast ? I n diesem J a h r besuchten wir oft Museen. Das ist eine Regel. Ich helf dem Jungen gern. .

dacă complementul cazual O 98 este exprimat printr-un substantiv şi are valoare comunicativă mai mare decît cel circumstanţial: Ich weiß. atunci: a) complementul la acuzativ exprimat printr-un substantiv stă. O 100 Dacă într-o propoziţie sînt două complemente. Ich weiß. daß mein Freund (er) oft das Museum besucht. 0 97 Această regulă nu se aplică în situaţia arătată la O 81. (a) dacă complementul cazual este exprimat printr-un substantiv şi 0 95 are valoare comunicativă mai mică decît un eventual complement circum­ stanţial : Ich weiß. den ich schon lange nicht gesehen h a t t e . daß er dem Jungen gern hilft. daß er jetzt einen Gast erwartet. de regulă. c) în urma complementului circumstanţial. daß er seinen Freund aus der Stadt anruft. daß wir sie oft besuchen. dem ich mein Wörterbuch zeigen will. Ich sprach mit einem Freund. dacă complementul cazual este exprimat printr-un pronume personal. der mir sein Wörterbuch leihen wird. daß er Ihn jetzt erwartet. (b) dacă atît complementul cazual cît şi subiectul sînt exprimate prin pronume personale: Ich weiß. . O 99 b) înaintea subiectului. O 101 Complementul la dativ poate fi scos în evidenţă prin plasarea lui în urma complementului la acuzativ : Ich gebe das Heft dem Jungen (nicht dem Mädchen). daß ihm mein Bruder gestern ein Buch gegeben hat. îwurma complementului la dativ: Ich gebe dem Jungen (ihm) das Heft. iar subiectul printr-un substantiv (vezi O 80) : Ich weiß. î n propoziţia relativă (vezi O 82) complementul stă a) în urma subiectului dacă subiectul este exprimat prin pronumele relativ sau dacă subiectul este determinat prin pronumele relativ la genitiv: Ich gehe zu einem Freund. 0 96 b) între elementul introductiv şi subiect. E r freut sich. dacă complementul este exprimat prin pronumele relativ : Ich gehe zu einem Freund. dessen Bruder mir ein Bild zeigen will. Ich gehe zu einem Freund.ORDINEA CUVINTELOR ŞI A PROPOZIŢIILOR 601 î n propoziţia seeundară un singur complement cazual se plasează a) în urma subiectului. daß ihn der Freund oft besucht.

wird. wie es ihm die Ärzte O 108 De regulă. înaintea verbului conjugat: Er wartete eine halbe Stunde an der Straßenbahnhaltestelle auf seinen Freund. daß er gar nicht gern auf jemand wartet. Ich weiß. ordinea lor este u r m ă t o a r e a : . daß er nicht länger als eine halbe Stunde auf seinen Freund warten Ich weiß. dacă pronumele relativ sau adver­ bul pronominal relativ are funcţia de complement prepoziţional: Dort kommt der Genosse. auf den ich seit zehn Minuten warte. la sflrşitul propoziţiei. ich gebe es ihm. LOCUL COMPLEMENTELOR CIRCUMSTANŢIALE (Die Stellung der Adverbiale) O 107 Topica complementelor circumstanţiale nu este fixă. An die See fährt er nächste Woche und geraten haben. genitiv are o valoare comunicativă mai m a r e : E r erinnerte sich später oft der guten Ratschläge seiner Eltern.602 SINTAXA O 102 b) complementul la acuzativ exprimat printr-un pronume este aşezat înaintea complementului la dativ. nicht ins Gebirge. E r wollte nicht länger als eine halbe Stunde auf den Freund warten. O 106 (b) la începutul propoziţiei relative. E r fährt nächste Woche an die See. worüber ich mich sehr freute. dacă într-o propoziţie sînt mai multe complemente circum­ stanţiale. (b) în urma complementului circumstanţial. Er sagte etwas. înaintea elementelor nepersonale ale predicatului (vezi O 35) sau. în propoziţia se­ cundară. O 105 d) Complementul prepoziţional se plasează (a) în urma complementelor cazuale. O 103 O 104 c) Complementul la genitiv stă (a) în urma complementului la acuzativ: dacă complementul la Er erinnerte sich der guten Batschläge seiner Bitern. indiferent prin ce parte de vorbire este exprimat acesta: Geben Sie dem Jungen das Heft ? J a . es dem Jungen. locul lor în pro­ poziţie depinzînd în mare măsură de valoarea lor comunicativă (vezi O 5) : Nächste Woche fährt er an die See.

ein Paket Briefe gefälligst mitzunehmen. (H. o J09 LOCUL ATRIRUTULUI (Die Stellung des Attributs) 1. Aufgeregt s t a n d er vor dem Freund. hell. de obicei.ORDINEA CUVINTELOR ŞI A PROPOZIŢIILOR — Circumstanţialul de timp — circumstanţialul de cauză — circum­ stanţialul de mod — circumstanţialul de loc: Der Schwimmwettbewerb wird heute wegen des schlechten Wetters wahrscheinlich Schwimmhalle stattfinden. das nie in den Hafen gelangen kann und jetzt schon seit undenklicher Zeit auf dem Meere umherfährt. Atributul adjeetival este aşezat.. înaintea substantivului: Die Fabel von dem fliegenden Holländer ist euch gewiß bekannt. staubbedeckt. hilflos und frech zugleich. die Stimme des Obersten. (H. und aus diesem Mullpacken kam eine Stimme. Bali) . Atributul adjeetival exprimat printr-un adjectiv sau participiu poate fi uneori postpus şi nedeclinat: a) în stilul beletristic (a) neseparat prin virgulă de cuvîntul determinat: „Du Diebe unermessen." (J. Bs ist die Geschichte von dem verwünschten Schiffe. Becher)! O 111 © 112 (b) Tseparat prin virgulăjdefcuvîntul determinat: Nun waren sie nur noch fünfunddreißig mal drei Mann. in der LOCUL ELEMENTULUI PREDICATIV SUPLIMENTAR (Die Stellung des prädikativen Zusatzes) liceul elementului predicativ suplimentar nu este fix. (H. El poate sta atît înaintea cît şi în urma verbului conjugat: E r stand aufgeregt vor dem Freund. schneidend. so kommen einige von der unheimlichen Mannschaft in einem Boote herangefahren und bitten. mit wunden Füßen. Heine) O 110 2. schwitzenden Gesichtern. Ball) @ 113 . ein müder Zug.. All meiner Liebe Maß. Begegnet es einem anderen Fahrzeug. Mar. hart gegen die Decke steigend.R.

O 117 5. Heine).604 SINTAXA O 114 b) în limbajul comercial. faktisch sind wir also spracharm (H. Bier. b) p r o n u m e — n u m e r a l — a d j e c t i v : Meine ( D i e s e ) zwei besten Studenten stammen aus Predeal. se formează o paranteză nominală (un cadru nominal). în stilul beletristic. frisch gemalten Zimmer. eine Flasche 3. . c) p r o n u m e d e m o n s t r a t i v adjectiv: Diese —pronume posesiv — meine letzte Arbeitet bereitete mir Schwierigkeiten. Dacă substantivul este precedat de mai multe atribute adjectivale. hell . Aceasta înseamnă că între articol. von dem Autobuzul-Werk hergestellten Trolleybusse sind von ausge­ zeichneter Qualität. zu vermieten. atributul adjectival declinat este des­ părţit de cuvîntul determinat prin diferite alte părţi de vorbire: Genug Schmiedgesellen kamen durch München und blieben da hängen. Ordinea atributelor adjectivale exprimate prin diferite părţi de vor­ bire este u r m ă t o a r e a : a) (articol —) n u ni e r a i — a d j e c t i v : Die zwei besten Studenten fehlen heute. şi substantivul respectiv se intercalează toate aceste a t r i b u t e : Wir saßen in dem (seinem) sehr bescheidenen. d) p r o n u m e jectiv: Alle nehotărît — pronume p o s e s i v — ad­ meine lieben Freunde besuchten mich. Diese bequemen. aber in der deutschen Konversation gebrauchen •wir nur den zehnten Teil dieses Reichtums. 0 115 3. dar şi înaintea lui. alle se pune în urma O 119 O 120 Atributul substantival apare mai ales după determinatul' său. în mica publicitate : Zimmer. Zweig) verträglichere^ O 116 4. dislocate de substantiv. O 118 Folosit împreună cu u n pronume acestuia: deci : alle meine Freunde dar : sie alle personal. a) Iyocul obişnuit al atributului genitival este după determinatul său: Die deutsche Sprache an sich ist reich. Uneori. (A.50 Dei. în reclame. fleißigere.. respectiv pronume.. schön möbliert. nüchternere.

î n general. ©127 cît şi în urma determi­ LOCUL NEGAŢIEI NICHT @ 128 0 129 % 130 Negaţia nicht se poate referi: la predicatul propoziţiei. plasat după determinatul Das Gebäude dort ist das Postamt.ORDINEA CUVJNTELOR ŞI A PROPOZIŢIILOR 605 b) atributul genitival poate sta însă şi înaintea determinatului său: (a) cînd este exprimat printr-un nume propriu. de asemenea. sau la un cuvînt din propoziţie (vezi O 143). negaţia nicht care neagă predicatul stă cît mai aproape de sfîrşitul propoziţiei sau chiar pe ultimul loc. Observaţie Adverbele gerade şi eben pot sta atît înaintea natului : Ihm gerade (sau: Gerade ihm) hätten Sie helfen sollen. indiferent dacă propoziţia este principală sau secundară. Sie h a t t e das Buch nicht. Das eben (sau: Eben das) wollte ich tun. de obicei de persoană (vezi C 146) Goethes Faust ist das tiefste und eindruckvollste Werk der deutschen Literatur. sau al locuţiunii O 132 . Goethe). O 121 (b) în stilul beletristic: „Das also war des Pudels Kern. Atributul adverbial este. O 131 b) înaintea celui de-al doilea element al predicatului verbale (în propoziţia principală şi în cea secundară) : E r ist heute nicht gekommen. O 122 poate sta numai după determinat: von gestern? Atributul prepoziţional O 123 lui (vezi M O 124 O 125 său: O 126 Haben Sie noch die Zeitung Apozitia poate sta atît după determinat cît şi înaintea 171-172)' Atributul verbal stă numai după determinatul său: Seine Art zu erklären gefiel mir. W. Astfel nicht s t ă : a) pe ultimul loc al propoziţiei principale cu u n predicat simplu: Br kommt heute nicht. Sie ist nicht Lehrerin geworden. negînd astfel t o a t ă propoziţia (vezi O 130)." (J.

) 0 138 c) complementul circumstanţial de loc sau de mod: Sie war nicht zu Hause. über das er sich nieht freute.) 0 137 Această regulă nu se aplică în propoziţia relativă în care complementul prepoziţional este exprimat prin pronumele relativ. zeitig etc. 0 135 Astfel nicht precedă : a) elementul predicativ suplimentar : E r k a m nicht gesund zurück 0 134 0 136 b) de obicei complementul prepoziţional: E r freut sich nicht über diesen Besuch. Ich bedauere. spät. —care este exprimat prin cuvinte care nu indică un moment precis.) E r erfuhr etwas. sofort. weil er sich nicht über das Buch freute. womit er nicht gerechnet h a t t e . E r spricht leider nicht deutlich. Ich freue mich. Sie ist nieht spät gekommen. E r macht diesen Aussprachefehler nicht jedesmal. (însă: E r war sehr überrascht. 0 139 d) complementul circumstanţial de timp — care exprimă o durată sau o periodicitate: E r ist nieht bis zum Abendessen geblieben. E r erhielt ein Buch. daß er heute nicht kommt. 0 133 c) înaintea verbului conjugat (în propoziţia secundară introdusă care are predicat simplu) : Ich bedauere. E r freut sich darüber nieht. . respectiv în care adver­ bul pronominal introduce propoziţia relativă. weil er nieht mit einer solchen Mitteilung gerechnet hatte.608 SINTAXA Leider h a t er wieder einmal nicht Wort gehalten. însă mai puţin frecvent: E r freut sich über diesen Besuch nicht. Ich weiß. E r freut sich nicht darüber. E r fährt nicht täglich in die Stadt. daß er nicht Wort gehalten h a t . ca früh. gleich. daß sie heute nieht kommen werden. daß er nicht krank ist. Sie kann nicht bis morgen fertig werden. (Insă : Sie war enttäuscht. (Corect.: Er k a m nicht sofort. Iyocul negaţiei nicht este însă determinat şi de anumite părţi de pro­ poziţie. immer.

Ich verstehe dieses Problem nicht. precum şt particula separabila : E r wird nieht kommen.sondern morgen). O 141 c) de obicei complementul circumstanţial de timp (vezi însă O 139) : O 142 E r kommt heute nicht. . Er stand nicht auf. Das Kind wird nieht krank (werden). Sie halfen mir nicht. . O 143 i 1 i I Wir gehen nicht heute ins Kino (. O 140 b) complementul circumstanţial de cauză : E r kann wegen des schlechten Wetters nicht kommen. .ORDINEA CUVINTELOR ŞI A PROPOZIŢIILOR 607 Alte părţi de propoziţie cer postpunerea negaţiei nicht: a) complementul cazual. Pentru a nega un cuvînt din propoziţie. E r h a t mir nicht das Wörterbuch gebracht. c h t O 144 O 145 2. E r e r i m e r t s i c h yner Sie M f e n mir n . ) SCHEMĂ REZUMATIVĂ PENTRU LOCUL NEGAŢIEI NICHT DETERMINAT DE ANUMITE PĂRŢI DE PROPOZIŢIE I Negaţia nicht precedă : 1. . (2) complementul cazual : ^ Wir haben das Kind nicht gesehen. daß er heute nicht kommt. Adesea. II Negaţia nicht urmează: (1) verbul conjugat al propoziţiei principale simple : E r schläft nicht. verbul conjugat al propoziţiei secundare introduse : . Sie arbeitet Sonntag nicht. (Pentru nicht + ein = kein vezi § . E r erinnert sich seiner nicht. sondern die Grammatik. . Wir können an diesem Tag nicht kommen. . Sie ist nicht gekommen. Wir können nicht Stellung nehmen. de această negare a unui cuvînt se leagă o altă parte de pro­ poziţie introdusă prin sondern: \ I Nicht alle sind heute gekommen (. negaţia nicht se pune în faţa lui.sondern nur einige). cel de-al doilea dement al predicatului sau al locuţiunii verbale.

AVir freuen uns. E r spricht nicht deutlich. (4) circumstanţialul de timp (în general. daß er nicht das Wort ergreifen wird.. immer. spät. . complementul pre­ poziţional (adverbul pronominal) : Ich warte nicht auf ihn. ca : früh. 4) E r kommt heute nicht. de obicei. . . circumstanţialul de timp a) care exprimă o durată sau o periodicitate: Er "bleibt nicht bis morgen. b) exprimat prin cuvinte care nu indică un moment precis. . zeitig etc. Sie ist nicht zu Hause (gewesen). .608 SINTAXA . circumstanţialele de mod: de loc şi (3) circumstanţialul de cauză: Er k a m wegen des schlechten Wetters nicht. 3. sofort.. daß er nicht aufmerksam schrieb. sondern eine Zeitschrift. propoziţie secundară completivă . E r h a t nicht das Buch gebracht. Sie arbeiten jetzt nicht. daß er uns besuchen wird. weil er nicht gekommen ist. 4. prepoziţional Wir freuen uns auf seinen Besuch. uns anzurufen. E r dachte nicht daran... daß nicht er das Buch gebracht h a t . 1 I ORDINEA PROPOZIŢIILOR O 146 ÎN FRAZĂ Adesea poziţia propoziţiei secundare în frază corespunde poziţiei părţii de propoziţie respective în propoziţie: compl. . 6. vezi însă coloana I. . 5. . E r antwortete nicht gleich. gleich.. orice alt cuvînt dacă nicht se referă la acesta şi nu la predicat: 1 I Nicht er h a t das Buch gebracht. . Sie hat nicht jeden Tag Deutsch..

de obicei. ea se pune înaintea regentei: Was sie war. Dacă propoziţia subiectivă este postpusă. foarte rar ca propoziţii intercalate: Wer den Schaden hat. braucht für den Spott nicht zu sorgen. unbedeutend war. locul pe care-1 ocupă numele predicativ în propoziţie: Mihail Kogălniceanu war es. daß er sich so oft verspätet. Und wenn auch. în propoziţia regentă se întrebuinţează adesea cuvîntul corelativ es. Unhöflich ist es. propoz. der Alexander demokratischer Reformen zur Seite stand. bleibt sie nicht. Hunde. atributivă. Ion Cuza bei der Durchführung bedeutender Dacă propoziţia predicativă trebuie scoasă în mod deosebit în evidenţă. ca propoziţii prepuse sau postpuse. Es ist notwendig. O 149 PROPOZIŢIA PREDICATIVĂ O 150 Propoziţiile predicative ocupă. 3 9 — Gramatica practică a limbii germane O 151 . 0 147 ORDINEA PROPOZIŢIILOR SECUNDARE PROPOZIŢIA SUBIECTIVĂ Propoziţiile subiective apar de regulă. beißen nicht. so hörte ich ihr doch aufmerksam O 148 zu.ORDINEA CUVINTELOR ŞI A PROPOZIŢIILOR 609 Multe propoziţii secundare însă nu ocupă în frază locul pe care-1 au în propoziţie părţile de propoziţii corespunzătoare: Atribut Bellende Hunde beißen nicht. was sie sagte. daß wir die grammatikalischen Regeln beachten. die bellen.

0 156 b) dacă al doilea d e m e n t al predicatului este format dintr-un singur cuvînt: Ich habe ein Buch g e l e s e n . fltellllMNlflfr . kleinen Mädchens.610 SINTAXA PROPOZIŢIA O 152 ATRIBUTIVĂ Propoziţiile atributive stau. b) uneori — în special în vorbirea afectivă — ca propoziţii Was sie war. welche die An­ fänge des rumänischen Unterrichts veranschaulicht. ca propoziţii postpuse: Ein Reisender fragte mich. h a t t e sie selbst aus sich gemacht. wen er wollte. în majoritatea cazurilor. 0 154 Propoziţiile atributive apar numai rareori ca propoziţii prepuse : . Goethe) 0 155 Propoziţiile atributive nu stau nemijlocit lîngă substantivul determinat a) dacă acesta este însoţit de unul sau mai multe atribute postpuse: Sem Blick fiel auf das Gesieht s e i n e s daß die Überraschung gelungen war. äußert sich auch in einer immer regeren Teilnahme am politischen Lehen des Landes. wie nah fühl' ich mich dir. das sehr interessant ist. aber auch tadelte.Der du die weite Welt umschweifst. anhalten konnte. W. prepuse. O 153 Ele apar. mai rar cai propoziţii postpuse: Die Gleichberechtigung." PROPOZIŢIA COMPLETIVA O 157 0 158 0 159 Propoziţiile completive apar a) de regulă. ob der Zug in Breaza halte.. in dem er las. Geöchäft'ger Geist. imediat după substantivul j determinat." (J. Feuchtwanger) hieß. in welcher er den Sohn willkommen (L. ca propoziţii intercalate : Dort mußte man an einem Wächter vorüber. de regulă. ca propoziţii intercalate. der. c) extrem de rar. I m Museum Goleşti wurde eine „pädagogische Abteilung" geschaffen. „ E r setzte eine Antwort a u f . deren sich die Frauen in unserem Vaterland erfreuen.

" (A.164 Er kam zu mir.) b) ca propoziţii prepttse : Obwohl es regnete. als Georg hereinkam. wie er denkt. daß alle mit ihm zufrieden — De regula. (Posibil însă : Damit ich ihm bei der Übersetzung helfe. Seghers) Seghers) 0 168 . als ob sie von nichts wüßte. în urma regentei stau : (a) propoziţiile modale propriu-zise : Er spricht immer so. wenn das Wetter schön geblieben wäre. (Posibil însă: Wie er denkt. wie der Vogel singt.ORDINEA CUVINTELOR ŞI A PROPOZIŢIILOR 81i PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALA 0 160 Propoziţiile circumstanţiale se folosesc a) mai frecvent. gingen wir ins Stadion. ca propoziţii postpuse : Ich singe. — Numai în urma regentei stau propoziţiile consecutive : sind.) (b) propoziţiile comparative ireale: O 163 Sie sah mich an. cele camuflate: Wenn er ins Theater gegangen wäre. 0 168 c) mai rar. fuhr er zu seinen Eltern. seine Werkstatt ins Freie verlegt. „Die Wagentür wurde. 0 161 0 162 Er arbeitet so gut. regente : 0 166 0 167 (b) propoziţiile condiţionale — în special. sprach er ziemlich gut Deutsch. Goethe). so h ä t t e ich es gewußt.) (c) propoziţiile finale : 0. (J. (c) propoziţiile cauzale introduse prin da ( = întrucît) : Da ich mich nicht verspäten wollte. dazu kam er zu mir. (Posibil însă: Als ob sie von nichts wüßte. se plasează înaintea propoziţiei (a) propoziţiile temporale: Als ich ihn kennenlernte. weil der Spätsommer schön war." (A. bestellte ich ein Taxi. damit ich ihm bei der Übersetzung helfe. W. so sah sie mich an. h ä t t e ich es gewußt. ca propoziţii intercalate : „Er hatte. Wäre er ins Theater gegangen. Nachdem Andrei die Prüfungen bestanden hatte. Wir hätten mehr Freude an unserem Ausflug gehabt. so spricht er auch. 0 165 — De regulă. von innen geöffnet.

desto leichter schien ihm der Aufstieg. ihr wäret tief er­ schrocken gewesen. Die Zugvögel kommen zurück. ihre großen dunklen Augen glühten noch. Die Natur erwacht zu neuem Leben. măsura progresivă (vezi N 95) : J e höher er kam. (Th. War ihr Gesicht auch schon recht alt und welk geworden. uneori. Bredel) 0 173 3. Nachdem er längere Zeit gezögert hatte. b) Der Frühling ist gekommen. Mann) EXERCIŢII 1. nahm er den Vorschlag an.612 SINTAXA INFLUENŢA PROPOZIŢIEI SECUNDARE PREPUSE ASUPRA TOPICII PROPOZIŢIEI PRINCIPALE O 170 Influenţa unei propoziţii secundare prepuse asupra topicii din pro­ poziţia principală este identică cu influenţa pe care o exercită partea de propoziţie care ocupă locul I într-o propoziţie asupra restului propo­ ziţiei {vezi O 61) : Nach längerem Zögern. O 171 Excepţie fac : 1. . uneori. Die Bäume schlagen aus. propoziţiile ele. nahm er den Vorschlag an. propoziţiile condiţionale H ä t t e t ihr in diesem Augenblick Lobgott Piepsams Gesicht gesehen. 0 172 2. Formaţi din grupele următoare de propoziţii fraze în raport de coordonare prin punere : juxta­ a) Der Mai ist gekommen. (W. propoziţiile concesive: Wenn er sich auch anstrengen mußtem er empfand doch Befriedigung bei seiner Arbeit.

. denn . sich staunend zu ergötzen. euch! Hier ist nicht Zeit. i) Ich komme nicht. h) Else h a t ihrer Freundin nicht geschrieben. sondern . Er las mir seinen Aufsatz über das Buch vor. darum . entweder . d) Pînă la ora şase am scris exerciţiile pentru ora de germană. auch . Die Schneeglöckchen läuten den Frühling ein. Ich muß das Buch bis morgen lesen. . aber . d) „Schließt. dar a plouat toată ziua şi a trebuit să rămînem acasă (imperfect). Sie hat sie nicht angerufen. dann .. noch . f) Du wirst bei dieser Feier ein Died singen. g) Heinrich suchte das gewünschte Buch in allen Buchhandlungen.. de aceea ei au în fiecare an o recoltă bogată." (J. e) Hans wollte mich am Nachmittag besuchen. e) Ihr seid in Gefahr. apoi i n mers cu prietenul meu Anton la cinema (perfect). E r hatte auch für ihn eine Karte genommen. 3. Ihr müßt fliehen. weder . d) Peter konnte den Text nicht übersetzen. b) Martin ist sehr müde. E r verlangte zwei Karten. Goethe) 2. dennoeh : a) Erich ging an die Kinokasse. c) Erich brachte mir das geliehene Buch zurück. Er fand es nicht. Du wirst ein Gedicht aufsagen. folosind una din conjuncţiile und . ci numele lor iu.. W. oder . E r h a t t e kein gutes Wörterbuch zu Hause. E r rief seinen Freund Martin an. Traduceţi în limba germană: a) Duminică am vrut să facem o excursie la Băneasa. b) învingătorii în întrecere au fost nu numai aclamaţi. fost trecute pe tabla de onoare a intreprinderii (imperfect). E r rief mich an. c) Ţăranii noştri lucrează azi ogoarele cu ajutorul unor maşini perfeciţionate. Es ist auch sehr interessant. Formaţi din următoarele grupe de propoziţii fraze în raport de coordonare. außerdem . Augen.EXERCIŢII 613 c) l i n d e Lüfte wehen durch das Band. Diesen Film will er unbedingt sehen.

ori la u n concert. . mit Fleiß. (der Erfolg. . erstreben). (nicht. Wer . fehlen) Es war richtig. noch. kommen) Daß . . . . la viitor) Was . sein. wundert mich. (der Ausflug nach Predeal. . sichern). . . Produk­ . bleibt unsicher. . f) î m i pare rău că pleci. Formaţi propoziţii predicative.. soll auch nicht essen. . . arbeiten) Wer . was übrig bleibt. was . geht zum Arzt. werden. wer . Es war ungewiß. was . Formaţi propoziţii subiective. totuşi aş dori s-o mai citesc o dată. dar colegii săi nu-1 puteau auzi din cauza furtunii. daß . essen. . . . . i) Nu e bine că iese fără palton. . . (er. . die tion. l) E s . .'' / ) Peter striga tare. sagen. la imperfect). g) î m i e penibil că am întîrziat. was . . Numai cine îl cunoştea ştia că el este renumitul inovator. I) î m i este acum uşor să traduc o carte din germană în română. . .6Î4 SINTAXA e) Andrei ne-a spus : „Deseară mergem ori la teatru.. c) Cine nu te părăseşte la nevoie e prietenul t ă u adevărat. e) Ceea ce ai spus este foarte corect. (der Freund. (der Professor. 6. (sein. . gefiel allen. căci este foarte frig. kommen. folosind cuvintele din paranteză : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Zeit) F r ü h übt sich. . Traduceţi în limba germană : a) Cine vede acest film va voi să-1 mai vadă o dată. . . g) De fapt am citit cartea. la imperfect). . muß essen. stattfinden) Wer . folosind cuvintele din paranteză : a) Du wirst. was . (du. lernen) 5. b) E r ist nicht mehr das. la pasiv) Sicher ist. 4. . h) Mă bucur că vii astăzi la mine. wer . (die Aufgabe. k) A învăţa bine este datoria noastră. . (du. zu. lösen. . c) Das Erfüllen des Plans ist das. die rechte bekannt. (nicht. .. wollen) Wer . . j) E r a foarte modest. wollen). (vortragen. căci mi-a plăcut mult. . (nicht. krank) Ob . (der Kern. sein) m) Daß . (der fleißige Student. ist deine Pflicht. muß die Nuß knacken. (ein Meister. . . . worüber der Professor heute sprechen wird. . d) Cine nu e punctual va pierde ocazia să vadă acest film interesant. . b) Nu este sigur dacă prelegerea va avea loc azi.

. d) Mein Freund kommt nicht zum Vortrag.EXERCIŢII 615 d) E r wurde endlich. Peter h a t die richtige Übersetzung gemacht. e) Sein Ziel war immer. Er dachte an den Brief. la perfect). (er. Das wollte ich eben sagen. Der Film wurde ihm von seinem Freund empfohlen. propoziţiile de mai jos în fraze cu propoziţii atributive : 9. g) Gib mir das Wörterbuch. Professor Meyer hält den Vortrag. f) E r ist bei der Prüfung durchgefallen. Dorinţa sa a fost să devină inginer. Du hast das Wörterbuch gestern gekauft. . Aceasta este ce voiam să-ţi spun. Traduceţi în limba germană : a) b) c) d) E u sînt acela despre care ţi-a vorbit prietenul t ă u Karl. . c) Der Professor lobte den Studenten. E r h a t t e mit dem Freund eine E n t ­ deckung gemacht. die ihm halfen a) b) c) d) e) f) Anna zeigte dem Alten den richtigen Weg. . Transformaţi Model: Er dachte an den Brief. den der Vater geschrieben hatte. Sie wurden vom alten Gärtner gepflanzt. Dragă prietene. sich wünschen). h) Mein Freund will mit mir ins Theater gehen. 8. Der Professor k a m in den Hörsaal. nicht lernen. e) Ich besuchte meinen Freund. (er. filmul n-a fost aşa de b u n cum s-a spus. b) Anna brachte das Buch. . Sein Brief bereitete ihr große Freude. was . Dieser Ingenieur h a t die neue Methode eingeführt. Wir waren es. . Transformaţi propoziţiile de mai jos în fraze cu o propoziţie predicativă . f) E r kam mit seinem Freund. . werden). E r h a t mich angerufen. 7. Die Erklärung ist. Der Vater hatte ihn geschrieben. . (Lehrer. i) Die Apfelbäume blühen reich.* Model: Wir halfen ihm. Sie h a t t e das Buch gelesen. E r h a t t e ihn geprüft. a) Erich geht zu einen Film. . Das Haus des Freundes liegt am See.

du mir gegeben hast. . . die Übersetzung so schön gemacht hat. . d) Acesta este acelaşi oraş unde vreau să merg şi eu. . . E r verstand nicht gleich. waren Ausländer. f) Menschen. e) Die Studenten. sie interessierten. poate părăsi spitalul. h) Siguranţa că va învinge i-a d a t putere. auf . . man nicht raten kann. Gerechtigkeit man vertrauen kann. . trebuie să plece acasă. mit . . sich unsere Gruppe beschäftigt. d) Dort liegt das Buch. Formaţi cursiv : propoziţii completive directe. 11. a) Ihre Freundin wird bald nach Bukarest kommen. . k) I n den Ferien las mein Freund alles. g) Die Mitglieder unserer Gruppe sprachen über alle Fragen. ne va vizita duminică. j) Datoria de a lupta pentru pace o are fiecare dintre noi. . .und dreimal. c) Das ist der Student. . . . g) Vestea că prietenul meu vine duminică la noi m-a bucurat mult. . mit . . . b) Die Studenten sind zum Vortrag gegangen. I) Das las er zwei. pe lingă propoziţiile principale tipărite \) Sie wußte. . 12. . h) Unser Direktor ist ein Mann. c) Casa unde a locuit Creangă este acum muzeu. e) Bolnavul. kann man auch nicht helfen. i) Presupunerea noastră că el ar fi făcut traducerea aceasta a fost exactă. b) Mein Freund erreichte alles. c) E r ist ein ausgezeichneter Musiker. Ich bin hier geboren. ist sehr wichtig. . al cărui copil e acum bolnav. .636 SINTAXA j) Ich liebe die Stadt. pe care l-ai vizitat. . f) Prietenul meu. ich gesprochen habe. Completaţi propoziţiile cu pronumele relative corespunzătoare: a) E r t a t etwas. Traduceţi în limba germană a) Oamenii la care am lucrat au fost foarte amabili. i) Das Problem. . din a cărui operă ne-ai citit. keiner von ihm erwartet hatte. . Der Professor hatte ihm emp­ fohlen. 10. b) Scriitorul. er wollte. .

(der Ausflug findet statt).EXERCIŢII 617 2) Er bedauerte 3) Man fragte ihn 4) Er glaubte nicht a) Sie muß bald nach Bukarest fahren. b) Bei der Vorbereitung ihrer Feier rechneten die Studenten damit. . daß . ob . Ich hoffe. . c) Mein Freund nimmt an dem Ausflug teil. Completaţi cu propoziţiile a) Niemand von uns zweifelt daran. . . b) E r h a t jetzt Zeit. Dă-mi ce ţi-am cerut. b) Die Bücher sind in der Bibliothek zu finden. ins Kino zu gehen. c) Der Film ist sehr interessant. dem ist nicht zu helfen. Formaţi propoziţii a) Erde). . completive directe. (er wird die Prüfling bestehen). . c) E s hatte an jenem Tage geregnet. . Traduceţi în limba a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Andrei ne-a spus că va tipări în curînd noua sa carte. (die Sonne bewegt sich um die Sage mir. . c) Wem . . d) E r gab das Buch. b) c) d) e) f) g) h) Früher glaubten die Menschen. E u cred că Petre va veni azi la noi. b) Der geplante Wettkampf findet nicht mehr statt. . . Sie fragte den Kollegen. . . . daß . . was . daß . completive : 15. . Profesorul întreabă pe cine vrea el. a) E r studiert schon lange Deutsch. daß . . . Nu ştiu dacă Otto poate veni cu noi. folosind cuvintele din paranteză: 13. Ia-ţi ce-ţi place. (er haue versprochen). a) Peter kann kommen. wem . . was . . (das ist sein Buch). (er wird bis Sonntag kommen). (der bekannte Regisseur wird ihnen helfen). Ai aflat că examenul are loc săptămîna viitoare ? El îl întreabă cînd are loc seminarul de literatură. (du kannst zu unserer Feier nicht kommen). . wann . (die Erde bewegt sich um die Sonne). . . Heute wissen wir. . Ich bedauere. Ich fragte ihn. (du kannst heute besorgen). . (ist nicht zu raten). germană: 14. . . Verschiebe nicht auf morgen. N-am ştiut că a primit o nouă locuinţă. L-am întrebat pe Otto dacă merge cu noi la cinema. (du hast für heute vorbereitet). daß .

618 IG. sein) 19. Completaţi propoziţiile temporale : a) Karl und Otto schrieben Losungen. b) Die Kinder freuten sich. Traduceţi în limba germană : SINTAXA a) Anton se bucură că va face duminica viitoare o excursie la Predeal. während . wenn ich mit den Übungen fertig bin. Răspundeţi a) Wann geht man zum Arzt? (krank sein) b) Wann fliegen die Schwalben nach dem Süden?(Bevor Winter beginnen) c) W a n n haben Sie ihn gesehen? (ich in Bukarest. (die Kollegen wiederholten die Lieder). . W e n n ich m i t den Ü b u n g e n fertig bin. . . . lieber Freund. während . . . so oft . solange .) Ich komme zu dir. . d) Ich bleibe hier. folosind cuvintele din paranteză : Model: Wann kommst du zu mir ? (Ich bin mit den Übungen fertig. . (du antwortest auf die Frage des Lehrers). c) Überlege. f) Meine Geschwister waren im Garten beschäftigt. . . . (der Professor hatte die jungen Künstler vorgestellt). . a) W a n n b) Wann c) W a n n d) Wann e) Wann Bukarest) f) Wann zündest du das l i c h t an? (es wird dunkel) hast du ihn gesehen? (ich war gestern im Park) fährst du ans Meer? (wir haben Ferien) kommt Peter nach