You are on page 1of 19

J ,

1 f

I

I

02631418

POP I S

bId iZl'cdcnih u YO 2.Korpu501 od 1992-95 godine

. ".-

l~ed. NAZIV SIFRA OBLIK REJON IZVODENJA DATUM
hr. bid bid bid bid IZVODENJ
1. Odbrana Becirevica - borba Rogosija-s.Becirevici- 04.04.1992.
~ s.Skugrici
i~ Odbrana Kula grada - borba Kula grad-Zlatna voda 08.04.-
_._--_._...--" 26.04.1992.
1(3;) ,.k1Uorana s.pot~ - borba ( ~PotoCari-cinkar~ ~0.04.f9gz--
'5 {zasjedal ~1.
LY Odbrana Snagova - borba Kula grad-s.Snagovo- _ 24.-28.04.
/ _ U .. Kamenica 1992.R:od.
y NapadnaCcr - borba Bijeli potok-Cilova 26.04.1992.
brdo
(} 6. Odbrana a.Hajdarevica - borba s.HajdreviCi nn.!ii.tin<> .. 26.04.1992. J
"Zvon,-ik
,J r Odbrana s10 b. tor .opstine - boj Dizdarusa- Rii".k",- 01.05.1992.
Brcko li.Ie:r.arie -
8. Napad na s.SetiCi. - borba Srnski SetiR-Zvornik 01.05.1992.
,Y Odbrana Capardi - borba s, Caparde-s.Bjeljevac 02-11.05. ~
'-) ~ 1992.
r ~~eritOrije opstine - borba MZ Rijeke -Meraje 03.05.1992.
B - 4.iUli
FlO Odbrana s. Klokotnica borba KIn" . ., _Q"hn Po';;; -04.05.1992.
J -
~ Odbrana s.Zaseoka i Sapne - borba s.Zaseok-Sapna 7 04.05.1992.
~ Divcrzija na srpski Nezuk - borba s.Nezuk - Zvornik / 06.05.1992,
X Napad na s.Sannu . borba Gai-Kobilici-s, Sapna / 06.05.1992.
15. Napad na Gnionu - borba s, Pctocani-Gniona r 06.05.1992.
rl:6':- Napad na PZT grada Brcko - boi Bolnica- Brcko .' 07.05.1992.
@ ~( Odbrana s.Podasmaca ~ - borba( --S.Podo5Dlace_.;~ (,BT.U5.1Y9~ ~
.jzasiedal Sre brenica .' ~
@ ~ I(ydorana Starog grada "'\ - borba I~an gnld,Srebr~ J.R'.~u~.u~. ~ D
1992.
~ <, Napadna - borba s.Mahmutbegovici- 09.05.1992.
s.Mahmutbezovice Bali kovica
.. '@ ~ Napad s. Balikovica - borba s. Balikovica-Zvornik 09.05.1992 .
~ Odbrana slobodne tetitorije - boj Elvis-Markovic Polje- 08.-10.05 .
(5 opstine Breko Gorice 1992.
n Nanad na s- Potocari - borba Dizdarusa-s, Potocari 10.05.1992.
~ Napad s. Soiaic - borba Dizdarusa-Solaie 10.05.1992.
._24,- Napad na MZ Meraje - borba Meraje - Loncari 10.05.1992.
2s--- rudbrana s. Grapska - borba s, Grapska -Brcko 10.05.1992.
26. Diverziia na Cetino brdo - borlia Cetino brdo • Zvornik 10.05.1992.
27. Odbrana s. Zaseoka i - Borba Zaseok - Zvornik 10.05.1992.
a.Dugi Dio .......... - ... ~
@ 28. l;Bt11frana Bjc[jcvca ..... , . borba( t-s.n.Hr 0- ~ Vfl.-23.0S ........ 1',
1'-.... ' - hM,jlj anovci.- Dubnica lOa') v
© ~9. 1'.: na s. Sarace. -2. - Borba --s;;:,aracl.-~re breru"'el't-j 12.0S.1992. [)
30( Napad na Crni vrh -==- - borba ( --s:Karino-Cnu vrh- ( 13.-16.05~ ~.
® ,__ ~Osat ., '_ ~9~._ ./

.. -- _.-
® ~ OCI.brana s.Mahm~ - ( 1iorb~ ~utovia, ~ ( 13";05.1992:
..Ii .i> V
a
<P 32,_....... l--Nf.loadfi~Mahmutovic~ - borbn ··,.MahmutoviCi, 13.-T5:U5.
<; ---- \'.

r -,

.j

ID22-1412

•• ,. "_' ,- ., •• " - noOt- .• ~>-t"- .~ -I, ,_f." •• -J,,~."'"'"" . ...,---7'cl '-~., ••.••••••

~ ~
fI Red. NAZIV SIFRA OSLIK REJON IZVODENJA DATUM
br. bId bId bid bId IZVODENJ
Kalesija 1992.god.
33. Napad na s.Omaccvice - borba s.Omacevici-s.Brnjice 24.-25.05.
1992.
31( Napad na MZ Meraie - borba MZ Meraie-Bolnica 15.05.1992..1
~ 35. Odbrana Tuzle na - borba Kozlovac-Brcanska 15.05.1992.
Brcanskoi Malti Malta-Si selo '"
36. Napad na s.Orahovicu - Borba s.Orahovica 15.05.1992.
~ 37. Odbrana s.Suceske - borba Rupoglav-Buce-a. 16.05.1992.
Suceska
38. Odbrana s. Slavinovica - borba Cvjecara -SlavinoviCi 17.05.1992.
~ 39. Odbrana s. KriZana - borba s. Krizani - G. Tuzla 17.05.1992.
40. Diverziia s. Seliublje - borba Seliublje - Bani Brdo 19.05.1992.
e ~ 41. Odbrana s. Kovacevica - borba s. Kovacevici -Zvomik 10.05.1992.
42. Napad s. Mosorovac - borba s. Mosorovac-Lukavac 20.05.1992.
43. Odbrana s.Godusa - borba Zecija kosa-s.Godus 20.05.1992.
Q 44. Odbrana s, Kriiani - borba Rejon s. Krizani - G. 21.05.1992.
Tuzla
45. Odbrana MZ Klanac - borba Rejon Klanac - Breko 21.05.1992.
46. Odbrana s.Zutice (za.~jcdal - borba s.Zutica-s.Rudnik 21.05.1992.
47. Napad na s.Krivace - borba s.Krivace-s.Filioovici 23.05.1992.
48. Napad na Prnjavor i - borba Kalesija-s.Prnjavor 23.05.1992.
Kalesiiu
49. Napad na s.Stupare - borba s.Stupari- Kladanj 23.05.1992.
50. Napad na Konievic Polie - borba Milici- Konjevic Polie 23.05.1992.
51. N apad na s.Lendice - borba s.Lendici-s.Ahmici 24.05.1992.
52. Nanad na s, Huskice - borba s. Huskici - D. Bare 24.05.1992.
53. Napad na s.Olovce - borba s.Olovci-s.Brdiielii 24.05.1992.
54. Napad na s.Lendice - borba s.Lendici-s.Huskici 25.05.1992.
55. Napad na s. Babice - Borba s. Babice - Turiia 25.05.1992.
56. Napad na s. Vranovici - borba s. Vranovici- Mladovo 25.05.1992.
57. Napad na s.Pepice - borba s.Dopasci-s.Pepici 25.05.1992.
58. Naoad na G.Kamenicu - borba s.Gornja Kamenica 25.05.1992.
59. Napad na s.Dubnicu j, - borba s.Du bnica- Kale sii a 25.05.1992.
60. Diverziia na s, Brdane - borba s.Brdani-Zvornik 26.05.1992.
13 1(0(./ Odbrana s.Glozove (zasieda) - borba ICs.Gh:igova __) .I 26.05.1992 .
1'02. Napad na s.Zazoni - Borba s.Z3goni 26.05.1992.
§b.. Odbrana s.Kovacevica - Borba s.Kovacevici-s.Brdani 26.05.1992.
e I~ Napad na Novu Kasabu - Borba Rijeka Jadar-N ova 26.05.1992.
Kasaba
65. Napad na Markovac - borba Markovac-Gornja 27.05.1992.
Tuzla
66. Napad na D. Caklovice - borba D. CakloviCi - Simin 27.05.1992.
Han g.
67. Odbrana s. Dizdaruse - borba Dizdarusa - Brcko 27.05.1992.
68. Odbrana s, Kovacevici - borba Kovacevici - Sanna 27.05.1992.
69. Napad na D.Kamenicu - borba D.Kamenica-s.RedZiCi 27.-28.05.
1992.
70. Napad na Kalesija selo - borba Kalesija selo- 27.05.1992.
(f _...._ Zlatarnica-Here
(71) Odbrana s.Seljublja - borba s.Seljublje 28.05.1992.
"72. Odbrana s.Orahovice i - borba s.Orahovica-Gric 28.05.1992.
Grica
73. Odbrana s. D. Caklovici - borba SlavinoviCi - S. Han- 28.05.1992.
CaldoviCi
74. Napad nn Gornju Tuzlu - borba C: Tuzla - Bojista 28.05. 1992.
75. Napad na s.Postolie - borba s.P()~;Lolie 29.05.1992.
76. Napad ria G. Caklovice - borba D. Cakloviei - tunel 30.05.1992. 02631419

.......... - ...... --m-- ...

ID22-1413

,/

02631420

• Red . NAZIV SIFRA OBLIK REJON IZVO£)ENJA DATUM
br. bId bId bid bid IZVODENJ
TojSiCi g.
77. Napad na Lisacu - borba Lisaca,Kalesija 30.05.1992.
78. Napad na Bandijerku - borba Bandijerka Kalesija 30.05.1992.
79. Diverzija na s.Ravne Njive - borba Ravne Njive-Zvornik 31.05.1992.
80. N apad na s. Pribicevac - . borba s.Pribicevac 31.05.1992.
~ r"Bl) Odbrana Fatica ~ borba s.FatiCi- Teocak- Sapna 01.06.1992.
LS2. Napad na Vijenac - borba Vijenac 01.06.1992.
83. Napad na Vijenac ~ borba JaruSke tt.619 01.06.1992.
84. Napad na Lovacki dom - borba Stara Majevica 11.06.1992.
- 85. Napad na s, Samarevac - borba s. Samarevac - s. 02.06.1992.
Krusevica
86. Odbrana s. Kovacevica - borba s- Kovacevici - 02.06.1992.
Zvornik
87. Napad na s.Jasenova - borba s.Jasenova 02.06.1992.
t!J 88. Odbrana Zecije Kose i - borba ZeCija Kosa - 02.06.1992.
GoduSa KovaceviCi.
89. Napad na Ravne Njive - borba Ravne Njive 02.06.1992.
90. Napad na s.Liplje - borba Kamenica- Liplje- 02.06.1992.
KoriCi
91. Napad na Gradinu - borba Kraljivoda-Gradina- 02.06.1992.
Vitez
92. Napad. na Mctaljku i - borba Metaljka- Hrastik 02.06.1992.
Hrastik
c (93) Odbrana Lisace - borba Lisaca 03.06.1992.
94. Odbrana Kovaccvica - borba s.Vitinica- Kovaeevici- 03.-06.06.
Godus 1992.
95. Napad na Rogosiiu - borba Rogosiia 04.06.1992.
96. Napad na s.Rogosije - borba s.Rogosije-Cerska 07.-08.06.
--.. 1992.
(9 1'97) Odbrana s. Turije - borba s. Turija - Lukavac 06.06.1992.
98. Napad na Humac - borba Humac,Srebrenica 06.06.1992.
99. Napad na Tripica Vis - borba Tripica Vis 06.06.1992.
100. Napad na s.Kovaeice - borba s.Kovacici, Iaadanj 07.06.1992.
101. Napad na Tinju - borba Potpec- Tinja 20.06.1992.
102. Napad na s.Andrice - borba s.Andriei- Tabla 08.06.1992.
103. Odbrana Gradine - Borba s.Di.ebari-Gradina 08.06.1992.
104. Diverzija us. Andricima - borba s. Andrici - s. Brdani 08.06.1992.
105. Napad na Spat - borba Sir Spata 08.06.1992.
106. Napad. na Lipovac - borba Lipovac - Brcko 08-09.06.
1992.
107. Napad na Rupovo brdo - borba Rupovo brdo 10.06.1992.
108. Napad 11a D.Jeiesticu - borba D-G .Jezestica 10.06.1992.
109. Napad na s.Brezik - borba s.Brezik- Kalesija 11.06.1992.
llO. Napad na Lipu - borba s.Repuh-s.Lipa, 11.06.1992.
111. Napad na Lovacki dom - borba Lovacki dam - 11.06.1992.
Majevica g.
, ( fl~ Odbrana Gornje Tuzle - borba Gornja Tuzla- 11.06.1992.
, __,/ Markovac g.
·'0 113. Odbrana Lovaekog dama - borbn Lovacki Dom - 12.06.1992.
Majevica g.
114. Odhrana MZ Klanac,Rijcka - borba N aselje MZ Klanac- 13.06.1992.
. i Dizdarusa Dizdarusa -Rijeka g .
115. Odbrana Broduse - borba Brodusa- r. Brka- 13.06.1992.
Elvis g.
116. Napad na Vis (tt.450) - borba Vis (tt.450) Kalesija 14-17.06.
1992.
117. Napad 11a Begluke - borba ' negluci-Bare-Gnjica 15.06.1992. '- ' _'_ .. f,.~_I .. ~~_

ID22-1414

.... " .. ' •. , ···r'· ,,·· ..... ··_.1· .. ··' 0'. , ...... -¥r .. _.t-,'~ ....... _J • 1 _'lIII0' ....... ,~.~'''._.,.'"' .. c. '_'

02631421

.. Red. NAZIV SIFRA OBUK REJON IZVODENJA DATUM
br. bid bId bid bid IZVODENJ
118. Napad na s. Brezje - borba Brezje- Dij enca 16.06.1992.
119. Odbrana s.Zaseoka - borba s.Zaseok-Dcbeljak 16.-17.06.
1992.
r12~ Odbrana Lipe - borba s.Repuh- Lipe 16.-17.06.
..( II 1992.
121. Napadna Vis - borba Vis-Vukovina 16.-18.06.
1992.
- 122. Odbrana s. Cerika borba Cerik- Porebrice 17.06.1992.
-
_® 1([13) . Odbrana Gornje Tinje - borba G. Tinja- Potpec 18.06.1992.
11'4. Napad na Smiljevac - borba Celic-Mrtvica- 18.06.1992.
Smiljevac g.
125. Napad na s. Kovacica - borba Gomja Tuz1a- 19.06.1992.
KovaCica g.
126. Napad na Majevicu - borba G- Tuzla - Vis 19-
Poiarnica 22.06.1992.
127. Napad na s. Caklovice - borba CakloviCi - Pozarnica- 19-20.06-
Gom.ja Tuzla 1992.g
128. Naparl na s.Ducice - borba s.Ducici- RatkoviCi 19.06.1992.
129. Odbrana s.Zutice (zasjeda) - borba s.Zutica-Gunjaci- 20.06.1992.
Derventa
130. Napad na s.Brdane - borba s.Brdani-s.Odzacina 20.06.1992.
131. Napad na s. Brezje - borba Stubic - s. Brezje 20.06.1992.
132. Napad na Pozarnicu - borba Poiarnica - Gomja 20.06.1992.
Tuzla g.
133. Napad na s.Magasice - borba s.Magasici.Bratunac 21.06.1992.
134. Napad na s.Zeljavu - borba s.Zeli ava,BanoviCi 21.06.1992.
135. Napad na s.Gromilicu - borba Kamenica- Velja 21.06.1992.
.---.. tt.fil9 Glava-s, Gromilica
'@ ~. Odbrana s. Pozarnice - borba s. Paz arnica - Batino 22.06.1992.
brdo g.
137. Napad na s.Vandzice - borba Zavrs-s, VandZiCi 22.06.1992.
138. Diverzija na s.Boskoviee - borba s.Boskovici-Pecina 23.06.1992.
139. Napad na Ceketica brdo - borba Kalahrovac-Carska 23.06.1992.
basca- Mramorie
140. Napad na s. Miladice - borba s. Humci - s, Miladici 23.06.1992.
141. Odbrana Suljagica Sokaka - borba Suljagica Sokak - 23-
Brcko 25.06.1992.
142. Napad na Miladiee - borba MiladiCi - Majevica 24-25-
06.1992.
143. Napad na Pelemise - borba Pelemisi - Ivkovici 25.06.1992.
144. Napad na SmoluCu - Boj Sirl rejon Smoluce 25.6.-30.08
1992.
145. Napad na Gajino brdo - Borba Gojino brdo- 27.08.1992.
TodoroviCi.
146. Napad na Vis Pozarnice - Borba Pozarnice- Vis- 25.06.1992.
Kalesija
147. Odbrana Gradacca - Boj Sabitov mezar- 26.6.-22.10
Gradacac-Guderevica 1992.
148. Napad na Capljak - borba Antici -Kukarica 27-
- brdo-Capljak 31.06.1992.
149. Napad na s.Davidoviee - bOl'ba Kamenica- 28.06.1992.
.-=::-. s.Davidovici
- 150. pOdbrana s.Karovine - borba Hrasno-s, Vujani- 29.06.1992.
'\., ,/ Karovine
151. Napad na Bcgluke - borba Begluci - Celie 29.06.1992.
152. Napad na s.Brezane - borba s.Brezani 30.06.1992.
($ 153. Odbrana s.Seone - borba I~;~:-Se(}lla 30.06.1992.
ID22-1415

,- '--·I··'-o--~·-'~'·-·"'·""'"_"""'''·'·-'''·····~c+_~~.''''.h ..... _._._'111'1'-.. .. '~'''''H'',,_ .. _.·._,.

02631422

• Red. NAZI V SIFRA OBLIK REJON IZVODENJA DATUM
br. bid bId bid bid IZVODENJ
154. Odbrana k.50S - borba s.Karavlasi- Lipa- 01.07.1992.
s.Purkovici
155. Odbrana Osmanovog brda - bojista Osmanovo brdo - 01.07.1992.
Kalbrovac g.
156. Odbrana s. Kovacice - borba Kovaeica - Gomja 01.07.1992.
, Tuzla R.
157. Napad na s. Grii: - borba s. Orahovica - Gric tt- 03.07.1992.
387 g.
158. Odbrana Grobica - borba Godelji-Gro bic- 03.-04.07.
~ Metaljka 1992.
159. Odbrana s, Satorovica - borba SatoroviCi - Drijenca 04.07.1992.
160. Odbrana s. Pozarnice - borba Drenov Do-Pozarnica 04.07.1992.
'1 -Gornja Tuzla
16l. Odbrana Suljagica Sokaka - borba Suljagica Sokak - 04.07.1992.
Brcko g.
162. Napad na s.Bulatovce - borba s.Mahala-s.Bulatovci 04.07.1992.
-s.HemlijaSi
163. Napad na s.Tokoljake - borba s.Krnjiei-s.Tokoljaci 05.07.1992.
16 .... Napad na s.G.Lohinja - borba s.G.Lohinja- 06.07.1992.
s.Lukavica
165. Odbrana Lendica - borba Lend ici-Ahmici 24.05.1992.
(j 166. Odbrana s.Traldlovice - borba Carska Basca-Bojici- 08.07.1992.
Poiarnica
167. Odbrana Jascnovca - borba Gorice- Krepsif·:UH~e 10.10.1992.
168. Napad na Malu Jelicu - borba Mala Jelica-k,879 10.07.1992.
& (zasieda)
169. Odbrana s.Krecnice ~ borba s. Kreenica-s, Repuh 11.07.1992.
170. Napad na Zalazie - borba s.Zalazje- Rudnik 12.07.1992.
171. Napad na a.Tomice - borba Blaganovo brdo- 13.07.1992.
s.Tomici
172. Napad na s.Durac - borba s.Durac-s.Donja 13.07.1992.
Lohinia
173. Odbrana s.Godusa - borba s. Godus- RastoSnica 13.07.1992.
® 174. Odbrana na s.Nahvioce - Borba s.Nahvioci-s.Drijenca 15-17.07.
1992.
@ 175. Napad na s.Stanasnik - Borba Koraj-StanaSnik 15.07.1992.
176. Napad na s.Laze - Borba s.Laze 15.07.1992.
177. Napad na Ceteniste - Borba Dozivalo- Adijina Kosa 17.07.1992.
17B. Napad ria Lipu - Borba Rcpuh-Lipa 17.07.1992.
e Q!V Odbrana Nove Kasabe - Borba Nova kasaba-Rijeka 17.07.1992.
Jadar
1BO. Napad na s.Jaruske - Borba s.J aruske- Mihajlovici 18.07.1992.
e Napad. na Koraj (prihvat - Borba Sir Koraja-Celic 1B.07.1992.
prognanika iz Koraja]
182. Odbrana Leminog brda - Borba Lemino brdo -tt.613 1B.07.1992.
183. Napad na s.Mlecvu - Borba s.Mlecva-s.Sedna- 19.07.1992.
s.Poznanovicl
184. Napad na Grcdu - Borba k. 738- UI!rovac 19.07.1992.
185. Napad na Laze - Borba s.Laze-s.Zccija Kosa 20.07.1992.
--
186. Napad na Cerje - Borba i Greda-Cerje . 20.07.1992 .
187. Napad na Potrk - Borba Kip-Potrk 21.07.1992.
~, I(f"B~ Odbrana s.Repuha - Borba s.Renuh 21.07.1992.
Th9. Napad na zaseok Majinovici - Borba Duga Kosa- 23.07.1992.
~ s.Majinovici
190. Odbrana a.Bilalica i - Borba BilaliCi- Teocak 26.07.1992.
Jasikovca
etl) 191. Odbrana Tursunova brda - Borba TurSUllOVO brdo 24.07.1992. ID22-1416

02631423

• Red . NAZJV SIFRA OBUK REJON IZVODENJA DATUM
br. bid bid bLd bid IZVODENJ
Tcocak
192. Napad nak.941 - Borba s.Gracanica-Ostro 24.-
brdo -Obli vrh 25.07.1992.
<f ~ 193. Odbrana Jasikovca i - borba Jasikovac- Teocak 26.07.1992.
Bilaliea
194. Napad na Majevicu - borba Bandijerka- Valovac 27.-
31.07.1992 .
.. 195. Odbrana Fazanerije i Borba Omerbegovaea- 29.07.1992.
-
Dizdaruse Fazanerija
196. Napad na Gradine - Borba s.Kuljan-Ostro brdo 30.07.1992.
- 197. Napad na s.Hemlijase Borba Hemlij asi-Pandurica 30.07.1992.
-
198. Napad na Sil,jkoviee - Borba Sil,jkoviCi.-KojeviC polje 30.07.1992.
199. NaI!ad na Vis - Borba Vukovina- Vis tt.450 01.08.1992.
200. Odbrana MZ Broduse - Borba Brodusa-Suljagica 01.08.1992.
sokak
201. Napad na s.Bare, Lukavac - Borba s.Bare-Gnjica 03.08.1992.
202. Napad na Suljagica sokak - Borba Suljagica sokak-Ivici 05.08.1992.
203. Odbrana Gradine - Borba s.Zelenika-Gradina 05.08.1992.
204. Odbrana s.Suceske - Borba s.Slatina-Buce 06.08.1992.
205. Napad na s.Konjevice - Borba s.Vucinici-s.Konjevici 06.08.1992.
(] 206. Odbrana Dobosnice - Borba s.Dobosnica-Gnojnica 07.08.1992.
207. Napad na Svatovac - Borba tt.692-Javor-MilatuSa 07.08.1992.
208. Napad na Obor - Borba s.Lukavica-O bor 07.08.1992.
209. 1'7 :,pad na Kik Zinia- Borba tt.449-Zvijezda 08.08.1992.
94
210. Napad na s.Bare - Borba Bare-Celie 08.08.1992.
211. Napad na Panduricu - Borba Pandurica- Vis 08.08.1992.
212. Napad na s.Mirosavce - Borba s.Mirosavci- 08.08.1992.
s.Dubravice
213. NaJ.l..ad na s.Jelacic! - borba s.JelaCiCi-s.Mej_dan 09.08.1992.
214. Odbrana s.Osjecane - borba s.Osiecani 10.08.1992.
@ 215. Napad na s.Kastijelj - borba Obli Vrh-s.KaStijelj 10.08.1992.
216. Odbrana s.Bilalica i -Jasenja - borba s.Bilalici-Greben 10.08.1992.
~ 217. Odbrana Obora - borba Obor-tt.494 11.08.1992.
218. Napad na s.Caklavicu - borba s.Caklavica-Vosoka 12.08.1992.
$ Glavica
219. Odbrana s.Rcpuha (k.505} - borba Hrast-s.Repuh-Previja 12.08.1992.
220. Odbrana Hrasta - borba Ravnine-Hrast- 13.08.1992.
s.Repuh
221- Odbrana s, Kovacevica - borba s. Kovacevici-s.Zaseok 13.08.1992.
222. Napad na Kapljcvac - borba Kapljevac-Kadijiua 13.08.1992.
cesma
223. Napad na Vis - borba Brijesnica- Vis 14.-18.08.
1992.
224. N apad na Potajnik - borba Potainik-s.Misici 15.08.1992.
225. Napad na G.Dubravice - borba G.Dubravice- 16.08.1992.
Boderiste
226. Napad na s.Mirosavci - borba s.Mirosavci-k.S'Zo 17.08.1992.
227. Napad na s.Zaseok - borba Duga Kosa-Zaseok- 17.08.1992.
~ Mainovici MainoviCi
228. Odbrana s.Mirosavaca - borba s.Mirosavci-Bare 17.08.1992.
\ 229. Odbrana s.J asikovca - borba s.dasikovac-Teocak 19.08.1992.
230. Napad na s.Caire - borba Caklovica-Cairi 19.08.1992.
251. Napad na V. I M.Kulu - borba V.Kula-M.Rula 20.08.1992.
232. Odbrana Leminog brda - Borba Lemino brdo-s.Kunici 21.-23.08.
1992.
233. Napad na s.Lendice - borba s.Lendici 21.-23.08. ID22-1417

02631424

Red. NAZIV SIFRA OBLIK REJON IZVODENJA DATUM
br, bLd bid bid bid IZVODENJ
1992.
234. Napad ria s.Smiljevac - borba Smiljevac - 22.08.1992.
Brezopoljska cesta g.
235. Odbrana Karovine - borba Karovine-Vujari- 22.-23.08.
i
Kicelji 1992.
236. Odbrana s.Bilalica - borba s.Bilalici-s.Laze 22.08.1992.
237. Odbrana s.Kostanovice - borba s.Kostanovici-Lasovac 23.08.1992.
(zasjedal
238. Napad na VaudZiCe . - borba s.Vandzici 23.08.1992.
239. Odbrana Grobica - Borba Skugric-Grobic- 23.08.1992.
Metaljka
240. Napad ria, s.Gromilicu - Borba Kamenica-Lemino 24.08.1992.
brdo
241. Napad na s.Lukavicu - Borba Oblic-s.Lukavica 25.08.1992.
242. Napad ria s.Vasiljevice - borba s.V asiljeviCi- Teoeak 25.08.1992.
243. Odbrana Do bosnice - borba s. Do boSnica - 26.08.1992.
Gnojnica g.
244. Odbrana s. Devetaka - Borba s. Devetak - s. Hodziei 26.08.1992.
g.
245. Odbrana s. Lukavica - Borba s- Lukavica- tt.494 26.08.1992.
246. Napad na Gojino brdo - Borba GojU10 brdo - 27.-
Todorovici 29.08.1992.
247. Napad na s. Cerik - Borba Cerik- Brka 27.08.1992.
243. Napad na s, Rastosnicu - Borba RastoSnica - Godus 27.08.1992.
249. Napad na Miletica brdo - Borba Markovac - Spasovine 27.08.1992.
250. Napad na Todorovice - Boj Gojino Brdo - 30.08.1992.
TodoroviCi
251. Napad na Konjkovice i - Borba Markovac-Spasovine 27.08.1992.
Dragoman
252. N apad na Cetino brdo - Borba Cetino brdo 27.08.1992.
253. Napad na Drcnov Do - borba Drenov 00- Vujani- 28.08.1992.
Sadike
254. Odbrana Dobo snice - borba Dobosnica - Gnojnica 28-
30.08.1992.
255. Napad na Capljak - borba Capliak-s.Todorovici 29.08.1992.
256. Napad na Obrusine - borba Obrusine- Kikavi 29.08.1992.
257. Odbrana Gojinog brda - Borba Gojino brdo- 30.08.1992.
s.Todoroviei
258. Napad na Bradinj - Borba Bradin,i-tt.656 30.08.1992.
259. Odbrana Oblog vrha - barba s.Repuh-Obli vrh 30.08.1992.
tt.618
260. Napad na s. Todice - borba TodiCi - Lukavica 01.09.1992.
261. Napad na s.Skakovicu i - borba Ravni Zavid- Tomici- 01.09.1992.
Dzcmat Gradina
262. Napad na Tomanica Kosu - borba Kikovi- Tomaniea Rosa 02.09.1992.
263. Napad na V.Jelicu - borba Lisaca-V.Jelica 03.09.1992.
264. Napad na s.Diemat - borba s.Dzemat-Brana 04.09.1992.
265. Odbrana Obruaine i - Borba Obrusine-Skakovice 05.-06.09.
Dzemata 1992.
266. Napad na Stolice - borba Relej Stolice -tt.915 06.09.1992.
267. Napad na s.Repuh - borba s.Rcj)_uh 06.09.1992.
268. Napad na G.Dubravice - borba G .Dubravice-Greda 09.09.1992.
269. Napad na s.Dzemat - borba Dzemat-Ravni Zavid 10.09.1992.
270. Napad na Baljkovicu - oorba Baljkovica- Kriianske 10-11.09.
niive 1992 .
271. Nllpad na Vis - borba . Vis ltt.450) Kalesija 10.09.1992. ID22-1418

02631425

G

Red. NAZIV SIFRA OBUl( REJON IZVODENJA DATUM
hr. bid bid bid bid IZVODENJ
ex 272. Odbrana s.Savica borba s.Savici 10.09.1992.
\c, -
273. Napad ria s.Bukvik - borba s.Bukvik-s, VujciCi 12.-20.09.
1992.
274. Napad na Gredu - borba Greda- tt.191- Pukis 12.09.1992.
275. Napad na Besica brdo - borba Besica brdo-Guniaci 12.09.1992.
276. Odbrana s.Repuha - borba s. Repuh-Svinj evi 13.09.1992.
277. Napad na s.Mirosavce - borba s.Mirosavci-tt.370 13.09.1992.
278. Odbrana s.Poljica - borba s.Poljice- Turija 15.09.1992.
279. Odbrana s.Mcmica ~. - borba s.Memiei 16.09.1992.
280. Napad na Stolice - borba Sir re1eja Maievice 16.09.1992.
281. Nap~d na Kocani - borba Kocan,i- Kamenica 17.09.1992.
~ 282. Odbrana Teocaka, i Obrsina - borba Obrsine-Spasovine- 18.-19.09.
Bernat 1992.
283. Napad na Obrusine - borba Obrsme-Spasovine 20.09.1992.
284. Napad na s.Perusice - borba s.Mirosavci- 23.-24.09.
s.Lazarevici 1992.
285. Napad na Borikc - borba Borike-Smrsalj 23.09.1992.
286. Napad na s.Podravanje - borba s.Podravanje- Rudnik: 24.09.1992.
L 287. Odbrana Frigosa Celie borba Celic-Frigos 25.09.1992.
-
I 288. Napad na Nedjeliste - Borba Nedjcliste 26.09.1992.
289. Odbrana tt.408 - Borba Gorela Kosa - tt.408 27.09.1992.
290. Napad na Frigos Celie - Borba Fabrika Frigos Celie 28.09. 1992.
t?) 291. Odbrana objekta Rasjeka - borba Rasjelca K.297 28.09.1992.
292. Odbrana Snagova i - borba s.Snagovo-Novo selo- 01.10.-5.11
Kamenice s.Kamenica 1992.
293. Odbrana Korica Hana - borba Karanovacki most- 02.10.1992.
betonski. most
294. Napad na Trepala-Skresce - borba s.Devetak-s.Trepala - 02.10.1992
Skresci
295. Odbrana s.Ratkovica i - borba s.Ratkovici-Stara 08.10.1992.
C Celica eesta
296. Napad na Krepsic Kori- boj Markovic Polje - 07-
dar s.Gorice 10.10.1992.
297. Napad na s.Fakovice - borba s. Fakoviei- Kovacevic! 05.10.1992.
298. Napad na G. i D.Drece1j - borba Gornji-Dcnji Drece1j 06.10.1992.
299. Odbrana Skugrica - borba Radanj- Metaljka-Ostri 07.10.1992.
Vis
@ 300. Napad na Pukis - borba Celic- Pukic-Breko 08.10.1992.
301. Odbrana Ratkovica ; borba s.RatkoviCi-Cerici 08.10.1992.
302. Napad na Androvice - borba s.Brdani-s.Androvici- 08.10.1992.
s.Boskovici- Klisa
303. Napad ria kotu 560 - borba Bandera- kota 560 10.10.1992.
® 304. Odbrana objckta Strase - borba Celie - Straze - tt. 09.-
386 11.10.1992.
305. Odbrana Mijalovaca - Borba CIic-Mijalovci 10.-20.10.
1992.
306. Odbrana Markovic Polj a - Boj Gorice - Uliee 10.-20.10.
1992.
307. Napad na Metaljku - Borba Metaljka-Grobic 13.10.1992.
308. Napad na Rakovac - Borba s.Rakovac 14.10.1992.
309. Napad na s.Savice - Borba s. Savici-Spasovine 14.10.1992.
310. Napad na s.Janjice - Borba Kolimer-JaniCi- 14.10.1992.
s.Toromanovici
~ 311. Odbrana Kolimera - Borba Kolimer-s.Jatll_iCi 15.10.1992.
312. Napad na Seljublje - Borba s. Seljublje 15.10.1992.
313. Napad na Kolimer - Borba Dozivaln-Hadijina 16.-20.10.
1-::0 sa 1992. ·----··_····t·· ~- ...... --.- .... '~-O-_"O-"""'''''--_m_'

ID22-1419

02631426

Red. NAZIV SIFRA OBLlI{ REJON IZVOfJENJA DATUM
br. bid bId bid bid IZVODENJ
314. Napad naSuhu Cesmu - Borba Stolice-Suha Cesma 18.-19.10.
1992.
315. Napad na objekat Jav?r - Borba Brda- Bosnjakusa 19.10.1992.
316. Napad na s.Tomice Bosna borba s.Tomici- Markovic 19.10.-
92 Polje 25.11.1992
317. Napad na Miletica brdo - borba Lucino br.-Miletica hr. 20.10.1992.
318. Napad na Tursunovo brdo - borba Turusnovo brdo- 20.10.1992.
Toromanovica kosa
319. N~ad na obiekat Vis - borba tt.692-Vis 21.10.1992.
320. Napad na Pozarnicu - borba Pzarnica- Polom 03.07.1992.
32l. Odbrana Pozarika Oklop borba Vida - Posarike - 22-
.voz Ledenice 25.10.1992.
322. NapadnaVis - borba Vis- Vukovina- 22.10.1992.
.Janieica brijeg
323. Napad na Lipu - borba Lipa- MakaliCi 24.-29.10.
1992.
324. Odbrana s.Zlijepca - borba s.Novo selo-s.Zlijebac 25.10.1992.
325. Napad na kotu 561 - borba Adijina ksa-Puljkv dol 26.10.1992.
326. Odbrana s.Todorovica - borba Adjijina kosa- 28.10.1992.
s.TodoroviCi
327. Odbrana Gradacca - borba Taboriste-Liporasce 28.10.1992.
328. Napad na s.Huskice - borba Gradacac.Huskici 29.10.1992.
329. Napad na Debelo brdo i - borha Debeo brdo- Tisova 30.10.1992.
Balikovicu Kosa- Potocani
33O. Odbrana Gradacca - borba Gradaeac-s, Tboriste- 02.11.1992.
Liporasce
331. Odbrana s.Sibovca - borba s.Sibovac.Gradacac 3.-4.11.
1992.
332. Napad na Glodensko brdo i - borba Glodansko brdo- 06.11.
Veljuglavu Kamenica- V.Glava 1992.
333. Napad na relej Stolice - borba Stolice- Banj Brdo 06.11.1992.
334. Napad na s.Kamenicu - borba s.Kamenica 07.11.1992.
335. Odbrana Gradacca - borba Liporasce-s.Huskici 9-13.11.
1992.
336. Napad na Gornji Drecelj - borba Gornii-Donii Drecelj 10.11.1992.
337. Napad na Markovic Polje i Bosna Boj Laniste Drenova- 13.11.-
Gorice 92. Markovic Polje-Gorice 14.12.1992.
338. Odbrana Gradacca - borba s.Huskici-s.Klopici 14.-15.
11.1992.
339. Napad na Suljagica sokak - borba Suljagica sokak- 15.11.1992.
Omerbegovaea
34O. Odbrana s Sibovac - borba s.UnkiCi-tt.189- 15.-16.
Sibovac 11.1992.g.
341. Odbrana Markovic Polje - borba Markovic Polje- 17-18.11.
s.Drenova 1992.
342. Odbrana s Pozarike - borba Zahvat komunika.cije 18.11.1992.
Cardakovog puta
343. Napad na s.Liporasce - borba tiporaSte- Taboriste 19.11.1992.
344. Odbrana Gradacca - borba ! s.Huskici-s.Klcpici 20.11.1992.
345. N apad na Visore - borba Majevica- Visori 22.11.1992.
346. Napad na Donji Bukvik - borba Poljaci-s.Kamberi 23.-24.
11.1992.
347. Odbrana s. Gorice - borba Gorice - Vidovice 23.11.1992.
348. Odbrana Pozarika - borba s. Posarike - k.126 25-26.
11.1992.
349. Odbrana Markovic Polja - borba Markovic Polje - 25.11.1992. ...... - ... -.~.

ID22-1420

02631427

Red. NAZIV SIFRA OBLIK REJON IZVQDENJA DATUM
hr. bId bLd bLd bjd IZVODENJ
Drenova
350. Napad na s. Sa vice - borba s. Savio - Spasovine 28.11.1992.
351. Odbrana s. Huskica i - borba HuskiCi - Visovi- 28.11.1992.
Visova tt.179 g.
352. Napad na Skresce - borba Skresci- tt.411-K.356- 29.11.1992.
Trepala g.
353. Napad na TI 619 Viienac - borba Vijenac-tt.619 29.11.1992.
354. Napad na Gornji Bukvik - borba Taboriste -G .Bukvvik 03.12.1992.
355. Napad na Gunjake - borba ' Gunjaci-Besica brdo 03.12.1992.
356. Odbrana koridora - borba Markovic Polje - 04.12.1992.
Drenova g.
357. Napadna - borba s. Jasenica-s.Rajska- 07-13.
s.Jasenicu,s.Rajsku,s.D.Kre s.D.Krecane-s. 12.1992.g.
cane i s.NovaliCi Krecane Novalia.
358. Odbrana Teocaka - Borba Laze-V, Greben- 07.09.1992.
Ovrsine
359. Napad na G. i D. Drecelj feniks borba GOInji-Donji Dreceli 07.12.1992.
360. Napad na s.Kalabace - borba Kamenica-Lemino br.- 07.12.1992.
s.Kalabace-devik
36L Napad na 'I'aboriste - borba Liporasce - Bukvik 12.12.1992.
362. Napad na Bjelovac - borba s.Bjelovaqc-Sase 14.-18.12.
1992.
363. Odbrana Kucerine - borba s. SljiviCi- Kucerina 15.12.1992.
364. Odbrana Gradacca - borba Grdacac-s.Liporasee 15.12.1992.
365. Odbrana Markovic Polja - borba Markovic Polje- 14-18.12.
s.Drenova 1992.
366. Napad na s.Grujice - borba G.Snagovo-s.GrujiCi- 18.12.1992.
s.Obrenovici
367. Napad na Cikotsku rijeku - borba Cikotska rijeka 20.12.1992.
368. Napad na s.DiRahic - borba D.Rahic-G .Brka 21.12.1992.
369. Napad na Vlasinje - Borba Kamenica-Novo selo- 21.-23.
Zlijebac-Vlasinje 12.1992.
370. Napad na s.Liporasce - Borba Liporai>Cc-Gradaeac 23.12.1992.
371. Odhrana Donjih TinjaSa - Borba D.TinjaSi-Drenova 24.-31.
12.1992
372. Odbrana s.Lanista - borba Lanista-Gornii Vulciic 26.12.1992.
373. Napad na Ciganiste - borba CiganiSte- tt. 567 28.12.1992.
374. Odbrana s.Barakovca - barb a Barakovac- 28.12.1992.
s.Brijesnica
375. Odbrana DiRahica - borba Donji Rahic-Brka 28.12.1992.
376. Odbrana Gradacca - borba .s.Huskici-s.Klopici 29.12.1992. /
377. Odbrana oslo bodenih - boj G.-D.VukSic-Ulice- 03.01.- ..
teritorija Brckog Pekici-Lukici 24.3.1993.
378. Nallad na Lipovac - borba Lipovac- Ivakovici 05.01.1993.
379. Napad na s.Kravicu - borba s. Kravica-Silikoviei 07.01.1993.
380. Odhrana Gradacca - borba Gradacac-Sibovac 09.01.1993.
381. Odbrana slobodnc teritorije - borba Snagovo-Zljebac- 10.01.-
Kamenica Lemino brdo 06.3.1993
382. Odbrana Drinjace - borba Drinjaca-s.Pahljevici 12.3.-13.3.
-Glogova 1993.
383. Odbrana Gradacca - borba s.H uskiCi-s. Liporasce 14.01.1993.
384. Napad na Jezero - borba Jezero 16.01.1993.
385. Napad na Tomanjica kosu - borba 'I'ornanjica kosa - 18.01.1993.
Kikovi g.
386. Napad na s. Nikolici - borba Nikolici - Savici 05-06.
02.1993.
387. NaQad na Laniste - borba Vuksic-Jasenovac 07.01.1993. _.- .. .,"" "~-.'~----,n--''' ..

ID22-1421

02631428Red. NAZIV SIFRA OBUK REJON IZVODENJA DATUM
br. b{d bId bId bId IZVODENJ
388. Odbrana Konjevic po1ja - borba Konjevic Polje-Cerska- 20.1-09.3.
Glogova 1993.g
389. Napad na Panduricu - Borba Parlog- Pandurica 20.01.1993.
390. Napad na s.Hadsice - borba Repuh-s.Kovaei- 27.01.1993.
(prepad) s.HaclZiCi-Potrk-k.941
391. Odbrana s.Zaseoka - borba s.Zaseok-s.Nezuk 30.01.1993.
392. Napad na s.Memice - borba Pandurica-s.Memiei- 20.02.1993.
s.Mehm.edoviCi
393. Odbrana Srebrenice - boj Kragljivoda- Pribice- 25.01-18.
vac-J asenovac 04. 1993.
394. Napad na Igliear - borba Lukavica-Lukavica- 08.02.1993.
tt.422
395. Napad na Ilijino brdo - borba Vandziei-Ilijino brdo- 08.02.1993.
Skugric
396. Odbrana Metaljke - borba Rogosija-Metaljka- 09.02.1993.
VandZiCi-llino hr.
397. Odbrana s.Bilaliea - borba s.Bilalici-s.Saviei 09.02.1993.
398. Odbrana s.Husklca - borba s.H uskidi- Prvakovac 11.02.1993.
399. Odbrana Gradacca - borba Gradacac- Liporasce- 18.-26.02.
Taboriste 1993.
400. Napad na s.Lukice - borba s.Lukici- Bukovac 28.02.1993.
401. Napad na s.Pelemis Skok borba Staric- Iaadanj 02.03.1993.
1
402. Odbrana s.Zaseoka - borba s.Zaseok 02.03.1993.
403. Napad na Potrk - borba Potrk- MakaliCi- 02-13.03.
GQjCin-Ravno hrdo 1992.
404. Napad na s.Brdane - borba s.Brdani- Vitinica 07.03.1993.
405. Napad na Pecinu - borba Ravne njive-Brdani- 07.03.1993.
Androici- (44.539)
406. Odbrana Delijine ravni, - borba Bnderiste-Repino br.- 08.03.1993.
Boderista i ravnog br. Delina ravan
407. Napad na Grobie - borba Udrc-Grobic-llini hr. 09.03.1993.
408. Odbrana Skakovice i - borba RavniZvid 10.03.1993.
Ravnog Zavida
409. Napad na Repuh - borba RaSevska strana- Vis 10.-12.03.
(tt.450)-OojCin 1993.
410. Odbrana Gradacca - horba Umkici - HuskiCi 11.03.1993.
411. Napad na Gomje Tupkovice - borba Tupkovici 12.03.1993.
412. Odbrana Mramora - borha Orahovica - tt.411 14.03.1993.
413. Odbrana Bilalica.Uzunovica - borba UzanoviCi-Bilalici- 18-26.03.
i s.Laza Greben 1993.
414. Napad na s.Baljiovicu - borba SIr Balikovica 16.03.1993.
415. Napad na s.Kovacevice i Lju- borba s.KvaeeviCi-Zecija 22.03.1993.
ZeCije kose bay kosa
416. Napad na s.HemlijaS - borba s.HemlijaS- 03.04.1993.
s.Mehmedovici
417. Odhrana Ljeljen dola - borha Ljeljen Do 12.04.1993.
(zasjeda) god.
418. N apad na s.Pelemis Munja borba s.Pelemis-sJr Kladanj 16.04.1993.
419. Napad na s.Pelemis Munja borba s.PelemiSi-s/r Iaadanj 18.04.1993.
-1
420. Odbrana Begove glavice - borba Svjetleca - Barakovac 19-20.04.
-tt 448 1993.
421. Napad na Banj brdo - borba Banj Brdo-Stolice- 21.04.1993.
Lisaca
422. Odbrana Grede i Gradine - borba Greda-Gradina-k 805 25-26.04
1993 . .. , ......... ,.I .. ~ .. ,,_,

ID22-1422

· .... -.""- .... -~---- .......... -.

02631429Red. NAZIV SIFRA OBLIK REJON IZVODENJA DATUM
br, bid bid bid bid IZVODENJ
423. Napad na s. Boderiste - borba Boderiste-Sumari- 26-27.04.
G-D. Boce 1993.
424. Odbrana Vitanovica i - borba Vitanovici-Markovic 27.04.1993.
Lipovca Polje g.
425. Odbrana Dizdaruse - borba Dizdarusa - Begovaca 30.04.1993.
426. Napad na s. Lipovac - borba Lipovac-S Dukici 30.04.1993.
427. Odbrana s. Cerika - borba Cerik - Greda-tt 191 05.05.1993.
428. Odbrana s, Lipovac - borba Lipovac - Dukici 13.05.1993 ..
429. Odbrana BroduSe - Borba Suljagica sokak - 13-05.1993.
Brodusa
430. Odbrana Omerbegovaee - borba Begovaca-Brod 14-15.05.
1993.
431- Napad na Dizdarusu - borba Dizdarusa - Begovaca 16.05.1993.
432. Odbrana Celica - borba Celic-Becirovica han 19.05.1993.
433. Odbrana D.Brke - borba Licki most-Bred- 20.05.1993.
Brka-G.Rahic g.
434. Odbrana Broda - borba Brod-Stari rasadnik 20.5.1993.
435. Odbrana Gradacca - borba Huskici - Klopici 24.05.1993.
436. Napad na s. Luciee - borba Lipovac - Lueiei - Mali 30.05.1993.
Rasliani _g.
437. Napad na Begovacu - borba Boce - Palanka 30.05.1993.
438. Napad. na Begovu glavicu - borba Rudine - Barakovac 02.06.1993.
439. Odbrana z, Panica buba borba Panici - HodZica 03.06.1993.
glavica g.
440. Odbrana s. Lueica - borba Lipovac - Lueici - 03.06.1993.
m. RaSljani g.
441. Diverziia na tt-356 Trepala - borba tt.3S6 - Skresci 03.06.1993.
442. Odbrana s. Lipovca - borba Brcko - Lipovac 03-05.06.
1993.
443. Napad na tt 656 Bradinj - borba Rlbnica-Bradinj 03.06.1993.
(tt.6561
444. Odbrana s. Viimjik - borba ViSujik- Donja Brka- 09-10.06.
Palanka 1993.
445. Odbrana Omerbegovaee - borba Omerbegovaca- 10.06.1993.
DizdaruSa
446. Odbrana Krsa - borba Tt 577-Krs-Homar 11.06.1993.
447. Napad na tt 577 Krs - borba Tt 577-Krs 13.06.1993.
448. Odbrana s.Skakovice - borba Skakovica-Ravni 16.06.1993.
Zavid
449. Odbrana Biljevine brda - borba Biljevine brdo- 17.06.1993.
s.Lukavica g.
45O. Odbrana Liporasca - borba Liporasce- TaboriSte 17.10.1992.
451. Napad na Begovacu - borba Begovaca- boce- 28.06.1993.
Palanka g.
452. Napad na Lipik - borba Lipik - Greda 30.06.1993.
453. Napad na Papratanj - borba Bradinj- Papratanj- 01.07.1993.
Carine
454. Odbrana s. Vitanovica - borba VitanoviCi - Markovic 06-09.07.
Polie 1993.g.
455. Odbrana Vranovace - borba Vranovaca-Boderiste - 06-09.07.
Palanka 1993.
456. Odbrana Bukovca - borba Bukovac - s.BajiCi-iCi 06.07.1993.
457. Odbrana Dukica - borba s.Lipova-BukiCi- LuCiCi 06.07.1993.
458. Napad na Stolice (diverziial - borba Banj brdo-Stolice 10.07.1993.
459. Napad na Papratanj - borba Papratanj-Bradinj 10.07.1993.
460. Odbrana Bukovca i Ulica - borba Bukovac-z. BajiCi 12-25.07.
1993 . ... - """'1r~" .

ID22-1423

02631430Red . NAZIV SIFRA OBUK REJON IZVODENJA DATUM
br. bId bId bid bid IZVODENJ
46l. N apad na Milatusu, - Borba Milatuse-Studenac- 12.07.1993.
Studenac,Klanac tt 632 Bilievine brdo g.
462. Odbrana Gradacca - borba Umkici - Blagdale 14.07.1993.
463. Odbrana Cerika - borba s. Turija -sTurija- 15.07.1993.
Celari
464. Odbrana Vitanovica - borba Rogozan- Puric-Salas 20-23.07.
1993
465. Odbrana s. Dukica - borba DukiCi - Kladjanski 21.07.1993.
put J{.
466. Odbrana Fazanerije - borba Naselle- Fazanerija 21.07.1993.
467. Odbrana Repinog brda - borba Boderiste - Repino 21-22.07.
brdo 1993.
468. Napad na Mirosavce - borba s.Mirosavci -k.133- 21.07.1993.
Bare g.
469. Odbrana Broda i Dizdaruse - borba Lipovac-DizdaruSa - 23.07.1993.
Brod-Begovaca g.
470. Odbrana Gradacca - borba Liporasee - Taboriate- 23.07.1993.
s.Huskici J1:.
471. Odbrana aerodroma Brcko i Aerodrom Brcko 25-26.07.
Brckog brda 1993
472. Odbrana s. Vitanovica - borba VitanoviCi-Markovic 25-29.07.
polje 1993.
473. Napad na s, Omerbasiei - borba Omerbasici - Babici 25.07.1993.
474. Napad na Iglicar - borba Iglicar - Lukavica- 29.07.1993.
tt.422
475. Odbrana Vukovca - borba Paniik - Vukovac 30.07.1993.
476. Odbrana Donje Brke - borba Donja Brka 31.07.1993.
477. Napad na s.Boskoviee - borba Strazba-Nikoliei 01-03.08.
1993.
478. Diverziia na Zeliniu Gorniu - borba Vidovici - s. Zelinia G. 07.08.1993.
479. Na:pad na Tabariste - borba Gradacac - TaboriSie 08.08.1993.
480. Odbrana s. Bajiea - borba BajiCi - Peldti 12-22.8.
1993.
481. Napad na Sibovac - borba Gradaeac - Sihavac 18.08.1993.
482. Napad na Zunovo - borba Lukavica-Zunovo 22.08.1993.
483. Odbrana s. Grabovca - borba Grabovac - Obor 19.09.1993.
484. Diverzija na Tursunovo - borba Tursunovo Brdo - 17.10.1993.
Brdo Kikovi g.
485. Napad na s. Siubovac i - borba Liporasce - Sibovac 17-19.10.
s.Huskice 1994.
486. Odbrana s. Kopica - borba H uskidi- KloniCi 20.10.1993.
487. Diverziia na Zuge - borba Srpske Zuge - Greben 26.10.1993.
488. Diverziia na Popovu Kosu - borba sIr Popova Rosa 04.11.1993.
489. Odbrana s.Klopiei i - borba Huskiei-Klopici 11.11.1992.
Liporasca
490. Odbrana Zecije kose,Laza i Sem- Boj Ravni Zavid- s.Laze- 20.1117.12.
Ravnog Zavida mar Visoka Glavica 1993.
491. Odbrana Teocaka - borba sIr Teocaka 22.11.1993.
492. Napad na Lipu - borba s.Makaliti-Lipa 24.-29.10.
1993.
493. Napad na s. Todice - borba Todiei - Lukavica 06.12.1993.
494. Odbrana s. Laze - borba Laze - Praznitorba 07-09.12.
1993.
495. Odbrana Markovca - borba Lisina-Markovae- 08.12.1993.
TiianiCi.
496. Odbrana ObruSine - borba ObruSine - Spasovine 21-20.12.
1993 . • • ~"j otI-,.. • .... ,_ .. , '~"----,r"

ID22-1424

02631431

.. '

Red. NAZIV SIFRA OBUK REJON IZVOBENJA DATUM
br, bid bId bId bid IZVOBENJ
497. Napad na Visoku Glavicu - borba Visoka Glavica - 11.12.1993.
ZeCijakosa g.
498. Odbrana Brezika - borba Brezik-s.Memici- 11.12.1993
Markovac
499. Napad na Lisacu - borba Lisaca-Mxlelica 12.12.1993.
500. Odbrana s. Hodzica - borba Rudine 15.12.1993.
SOl. N apad na Slivanje - borba : s.Slivanje-sjr Kladanj 16.12.1993.
[diverziia)
502. Odbrana Gradacca borba Gradaeac - Sibovac 18.12.1993.
503. Odbrana s.Zaseoka - borba s.Zaseok 19.12.1993.
504. Napad na Barakovac Kornj- Borba Barakovac - tt.449 20.12.1993.
aca _g.
505. Odbrana s. Bilalica. - Borba Bilalici - Uzanoviei 20.12.1993.
506. Diverzija na Stolice - borba Banj Prevoj - Vikend 26.12.1993.
N aselje- Banj prevoj
507. Napad na s. Bare - borba Bare -so Gnjica 07.01.1994.
508. Odbrana Gradacca - borba s.Huskici - Gradacac 08.01.1994.
509. Napad na s.Memiee - borba s. Memici-s, MarkoviCi- 10.01.1994.
s, Hemliiasi
510. Napad na s. Bare - Borba Bare - k. 133 12.01.1994.
511. Napad na s.clelaeice Ome- borba s.Je1aCiCi-s/r Kladanj 14.01.1994.
ga
512. Napad na s.Majdan -11- borba s.Majdan-Stupari 15.01.1994.
513. Odbrana Donje Brke - borba JuZni dio Donja Brke 17-19.01.
1994.
514. Odbrana Gradine - borba s.Diebari-Gradina- 17.01.1994.
Greda
515. Odbrana s.Repuha - borba s.Repuh 18.-24.01.
1994.
516. Odbrana Celica - borba naselje Celic- Frigos 19.01.1994.
517. N apad. na Greben - borba V.- M.Greben 21.01.1994.
SIS. Napad na Kaplievac - borba eerie - Ravni Lj_estak 24.01.1994.
519. Odbrana Donje Brke - borba Donja Brka -PaIanka 24.01.1994.
520. Odbrana VranovaCe - borba Vranovaca - Palanka 25.01.1994.
521. Napad na Bradinj- - borba Bradinj- Papratanj 25.02-
Papratanj 01.03.1994.
522. Napad na Igliear - borba Lukavica-Iglicar- 2S.02.1994.
tt.422
523. Napad na tt.692 - borba tt.692 - Vis 01.03.1994.
524. Napad na Obhc - borba Oblid - s. Lukavica 01-02.03.
1994.
525. Napad na Vijenac - borba Vijenac-tt.619 03.03.1994.
526. Odbrana Oblica - borba Oblic - tt.3S0 05.03.1994.
527. Odbrana s.Ribnice - borba s.D. Gasovica- Ribnica 10.03.1994.
528. Napad na s.Pelemisi - borba s.PelemiSi-sjr Kladanj 30-31.03.
1994.
529. Napad na Lipovac - borba Lipovac -potok . 25.03.1994.
Lukavac g.
530. Napad na Vozucu Velez borba Tt 603-Klupe-tl 03.-1S.04.
-94 610Glavica 1994.
531. Odbrana Vranovaee - borba Vranovaca - k147,4 10-24.04.
1994.
532. Napad na Vijenac prolje boj Stevanovici - Vijenac- 12.04.1994.
ce94 s. MihajloviCi g.
533. Napad na Makalice - borba s.Repuh-kSOS 12.04.1994.
534. Odbrana s. Boderista - borba Bnderiste - Jasik 15.04.1994.
535. Odbrana s. Brke - borba Severni dio s.Brka- 20.04.1994. .,,~ ..... --rr- ..

J

ID22-1425

02631432

Red. NAZIV SIFRA OBLIK REJON IZVODENJA DATUM
br. bid bid bid bLd IZVODENJ
desna obala rijeke
Brke
536. Napad na Lipu (diverzija) - borba s.Repuh-Lipa-k.401- 15.04.1994.
s.Hadsici
537. Odbrana s. Topolice - borba Brka - Topolica 26.04.1994.
538. Napad na Bandijerku Rogoj boj Zeravice-Brlioci- 30.04.-
Bandijerka-tt 1060 10.05.1994.
539. Napad na Ravni LjeStak - borba Ravni Ljestak - 07.05.1994.
~ Markovac g.
540. Napad na Tomaniea Kosu i - borba Tomanica Kosa- Kikovi 10.-13.05.
Lisaeu 1994.
54l. Napad na Vijenac ... borba s.J aruske-Vijenac- 11.05.1994.
tt.619
542. Odbrana s. Dukica ... borba s.Dukici-Lovac ... 13.05.1994.
Gom.ji Rabie
543. Napad na Banj Prevo] - borba Banj Prevoj - Stolice 13.05.1994.
544. Napad na Suhu cesmu - borba Suha cesma>- 14.05.1994.
-Spasovine
545. Odbrana Tomanica kose - borba Tomanica kosa-Kikovi 15.-27.
05.1994.
546. Napad na Kolijevku - borba Glavica- Kolijevka 21.05.1994.
547. Napad na s.VozuCu Brana borba Vczuca-Opstina 27.05.-
-94 ZavidoviCi 10.07.1994.
548. Odbrana Kolijevke - borba Kolijevka 01.06.1994.
549. Napad na Tripica vis - borba Tripica vis-Glavica-tt 04.06.1994.
603-tt 61O-tt-608
550. Napad na Prijevor - borba Tripica Vis-Cvjetovine 14.07.1994.
551. Napad na tt 610 Glavicu Brana . borba s.Cvetovine-tt 610- 17.07.1994 .
-94 Glavica Itt.610)
552. Napad na Kadijinu cesmu- - borba Cerje--Kadina cesma- 19.07.1994.
Gredu Banderske vode g.
553. Odbrana Grede - borba KadijU1acesma-~da 20-25.
- Banderske vode 07. 1994.g.
554. Napad na Begovaeu osveta borba Begovaca - Palanka 03.08.1994.
555. Napad na Donju Brku osveta bnrba Donja Brka - Ugori 03.08.1994.
556. Odbrana Donje Brke - borba Donja Brka - Ugori 03-06.
8.1994.
557. Napad na Malu Glavicu - borba BanoviCi. - Mala 06.08.1994.
Glavica g.
558. Napad na Javor zima Boj tt.692-Sjajtovac- 07-08.
94 Milatusa 08.1994.
559. Odbrana s.Kovacevica - borba s.Kovaeeviei 08.08.1994.
560. Odbrana Palanke - borba Palanka-PD Posavina- 10.08.1994.
-D.Brka-G. Rabie
56l. Odbrana Ravnog Zavida - borba Ravni Zavid- s. 13.08.1994.
Skakovica
562. Odbrana Visa - borba Graeanica-Sjajtovac - 15.08.1994.
Vis
563. Napad na s.Radacice Sabah borba s.RadaCiCi-s/r 01ovo 18.08.1994.
564. Diverzija na Tursunovo . borba Tursunovo brdo - 23,08.1994 .
brdo Teocak g.
565. Odbrana GornjuSe Celie - borba Celie - GornjuSa 28.08.1994.
566. Napad na JaSterik - borba .Jasterik - tt.338 28.08.1994.
567. Odbrana GornjuSe - borba Celic-GorniuSa.-tt 408 28.08.1994.
568. Odbrana Celica - borba GornjuSa - tt. 408 09.09.1994.
Celie g.
569. Napad na aerodrom Brcko - borba PD Posavina- 1l.09.1994. ID22-1426

02631433

Red. NAZIV SIFRA OBLIK REJON IZVODENJA DATUM
br. bId bid bid bid IZVODENJ
aerodrom ~.
570. Odbrana rejona aerodroma - borba s.Brka- G. Rahic 11.09.1994.
Brcko
57!. Odbrana Celica - borba Straze -tt.386 13.09.1994.
572. Napad na s. Gajice - borba G~iCi - MarkoviCi 13.09.1994.
573. Odbrana Obrusina - borba ObruSine - Skakovica 15.09.1994.
574. Napad na Skipovac - borba D. Skipovac - tt.658 10.10.1994.
575. Odbrana - borba s.Muhamedbegovici- 12.10.1994.
s.Muhamedbegovica Balikovica
576. Odbrana Ravnog Zavida - borba Skakovica-Ravni 14.10.1994.
Zavid
577. Odbrana GradaCca - borba Bukvik - tt.166- Visovi 19-23.
10.1994.
578. N apad na Liporasee - borba Taboriste-Liporasce- 17.10.1994.
HuskiCi
579. Napad na Huskice - borba Bukvik-Prvakovac- 18.10.1994.
tt 166
580. Napad na Becanj 810bo- Boj r. Spreca - CiganiSte 22.10.1994.
da94 2:.
58l. Odbrana s. Laze - borba Laze - Praznitorba 23.10.1994.
582. Napad na zavrSje - borba Zavrsie- Vandiici 02.07.1992
583. Napad na s.Majdan - borba s.Majdan-s!r Kladanj 24.10.1994.
[diverzf a)
584. Odbrana Ravnog Zavida - borba Ravni zavid- 25.10.1994.
s.Skakovica
585. Napad na Lisaeu - borba Lisaca 08.-24.
11.1994.
586. Napad. na AdZijinu kosu - borba Adiina kosa- Dozivalo 09.11.1994.
- Kostica brdo 2:.
587. Odbrana Ravno Zavida - borba Ravrni Zavid- 10.11.1994
S.Skakovica
588. Napad. naBradinj Vuna borba Prisjeka-Bradinj- 11.11.1994.
-94 Papratanj
589. Napad na Milatusu Greb- borba Prijeko br.-Javor- 13.11.1994.
en 94 Lokva-Studenac g.
590. Diverzija na tt.380 - borba s. Orahovica - tt.380 26. 1l. 1994.
591. Odbrana Ravnog Zavida i s. - borba Ravni Zavid - 22.11.1994.
Skakovice Skakovica
592. Napad na s.Orahovicu - borba s.Orahovica- 02.12.1994.
G.Orahovica g.
593. Napad na Kikove - horba Tomanica Kosa- 17.-22.
Kikovi-s.SaviCi 03.1995.
594. Napad na Relej Stolice Ozren boj Ravi Zavid- Kikovi- 20.03-
95 Seliublie- Lukavica 10.05.1995.
595. Odbrana Lanjista Prolje boj Visoka Glavica- 25.03.-
ce 95 s.Lanjiata-Zeeija kosa 12.05.1995.
596. Odbrana Gradacca - borba Taboriste - Vukusa 12-16.
04.1995.
597. Odbrana Ja,I;!;odniaka - borba JModniak - Poliaci 22.04.1995.
598. Oslobadanie s. Boderiste - borba Boderiste - Palanka 26.04.1995.
599. Odbrana Kolijevke - borba Kolijevka - Mala 01.05.1995.
Jelica
600. Odbrana Jagodnjaka - borba Jagodnjak- VitanoviCi- 01.05.1995.
Poliaci
601. Napad na Visoku Glavicu - borba Visoka Glavica 06.05.1995.
602. Odbrana Obrusina - borba ObruSine - Skakovica 09.05.1995.
603. Odbrana ObruSina. - borba Obrusine - Skakovica 12.05.1995. .'.I ••• ' .......... '''M~.<

ID22-1427

02631434

...

Red. NAZIV SIFRA OBIlK REJON IZVODENJA DATUM
br. bid bid bid bid IZVODENJ
604. Odbrana Velike Jelice - borba Plato V. Jelic - Lisaca 17.05.1995.
-g.
605. Odbrana Ravnog Zavida - borba Ravni Zavid-K,506 18.05.1995.
606. Odbrana objekta Straze - borba Straze - Cvilj-K 386 22.05.1995.
607. Napad na Panjik - borba Gudure - Panjik 24.05.1995.
608. Napad na s.Bare - borba s.Bare - Obor 27.07.1995.
609. Napad na Skresce Krem- boj Milino Selo-Jukici-k 28.05.1995.
en 95 216-Borice g.
610. Napad na Ravno brdo-Potrk - borba Ravno brdo-Potr-Lipa 11.29.05.
1995.
611. Odbrana Milinog Sela - borba Milino Selo - tt.4l1- 30-31.
Skresci 05.1995.
612. Odbrana Sprecanskog polja - borba Sprecansko polje - 31.05.1995.
Suhopoljski most g.
613. Napad na Ravni Ljestak - borba Ravni Ljestak-Modra- 01.06.1995.
snica-Kanlievac- PloCa )
614. Napad na Iglicar - borba Lukavica-Iglicar- 01.06.1995.
k422 .
615. Odbrana s. Lukavice - borba s.Lukavica - Obor- 09-11.
tt 494-Iglicar-tt 422 06.1995. .
616. Napad na Zunovo - borba Lukavica-s.PopoviCi- 18.-23.
Zunovo-NiSan 06.1995.
617. Napadna Vis - borba Vukovina 22.-26.
06.1995.
618. Napad na ViSnjicu - borba ViSnjica 25.06.1995.
619. Odbrana Srebrenice - Ope- Srebrenica-slo bodne 26.06.-
raciia teritoriie 2.K 16.07.1995.
620. Napad naJaSterik - borba JaSterik - k, 338 30.06.1995.
621. Napad na Iglicar - borba Lukavica - tt. 422 06.07.1995.
622. Odbrana zaseoka Popovici - borba s.Popovici - tt.444- 10.07.1995.
Zunovo
623. Napad na VranovaCu - borba s.Vranovaea - rejon 11.07.1995.
Sumari g.
624. Napad na zaseok - borba MemiCi- Pandurica- 11.07.1995.
Spasojevioo i s.Pipere s.Zaseok
625. Napad na s. Spasojevice - borba Piperi - SpasojeviCi 14.07.1995.
626. Napad na Poljane borba Poljane 15.-21.07.
1995.
627. Napad na Uprovac - borba Uprovac - Visoka 16.07.1995.
Kosa g.
628. Napad. na Kladice - borba Zobljike- Kladice- 16.07.1995.
Greda
629. Diverzija na Veliku Jelicu - borba Kolimer - Spasovine 17.07.1995.
630. Diverzija na s. Sibovac - borba Sibovac - Gradaeac 20.07.1995.
631. Napad. na Papratanj Bra- borba Cedina kuca- 20.07.1995.
(diverzija) dinj Papratanj-Bradinj
95
632. Odbrana Ctanic Rijeke i - borba Hodsica glavica-tt 522 24-25.
Klokotnice -z.Hodsici 06.1995.
633. Zasjeda Crna rijeka - borba Rejon erne riieke 25.06.1995.
634. Napad na z. TeSice - borba s.Lukavica-z.Tesiei - 26.07.1995.
s.PopoviCi
635. Odbrana Oblica - borba Oblic - tt.380 26.07.1995.
636. Odbrana Rudina - borba Rudine - Komorevac 28.07.1995.
637. Napad. na Mujanov mezar - Borba s.Klokotnica - tt 522 28.-30.
07.1995.
638. Odbrana zaseoka KaStel - Borba Kastel » Lukavica 10.08.1995. ID22-1428

02631435

Red. NAZIV 8!FRA onr.uc 11'~;00N IZVODENJA DATUM
hr. bid Y-d IJ/d I. bid IZVOE>ENJ
639. r:~·"ad ria Mrahovice . borba s. Lozna-s.Mrahoviei 10.08.1995.
.... ----------. I
640. N..:pad na ~'lavetno brdo - borba Karici-Plavetni br. 10.08.1995.
~'-'"
64!. Odbranr J:. ,:,!-1 1 - I horL'l _.1.:-41 ~ - Skresci 13-28.
08.1995 .
"~~---'-"" ... .._ ..... ---. -~~~ -.----
642. HC:lDml ,.: . ! . : .. 'covici-tt, 603 13.08.1995.
- ... ~~-.,.-. ., ... _ ........ _-. _.~,.I-
643. Napad na :';. Crabovicu I SLij- ~ ;ul'~": -L U i <lll.Ovica - Turija 13.08.1995.
ena
644. N,!pad nn s.LuciCi (diverzi_@ - borba s.Lucici-s.Pelemig 18.08·.1995.
645. Odbrana s. Popovica - borba Popovici - Lukavica 20.08.1995.
646. I Jb.pad n.i Vozucu i Ozren Ura- Opera- Spreca- Vozuea-Ozreri 10.09.-
...__ __ l ..... _.'''- __ .''.'' .... __ . gan cija 06.10.1995.
q:-;
-.--'--~ .. -~.- .. ...... -_--- ,.

r.,. ...

ID22-1429

.'- ..

II

. •..• ""\1" ....

ID22-1430