You are on page 1of 9

Mezopotamija-Lisičar

-zemlja između Eufrata i Tigrisa


-asirologija-znanost dešifriranja klinastog pisma
-tell-brežuljci ispod kojih su nakupljeni arheološki ostaci
-sumer-najužniji dio Mezopotamije
-sumerski gradovi:Lagaš, Eridu, Ur, Uruk, Larsa,Uma, Surupak,Isin, Adab, Nipur, Kiš...
-sumeranima se pripisuju i neki slojevi El obeida,Đemdet Nasra i ranog Uruka
-patesi- vladar-prvosvećenik
-lugal-dinast ispod kojeg su drugi dinasti
-prevlast prve dinastije iz Ura 2500-2350 pr. Kr.
-prvi je kralj bio Mešanipada
-u to vrijeme i postoje drugi gradovi-države
-dinastija Lagaša:Urnanše,Akurgal,Eanatum,Enanatum I., Entemena,Enanatum II., Urukagina
- Urnanše se brine za kult,diže hram vrhovnom bogu,uređuje kanale za natapanje
-Eanatum je velik ratnik, napada Ur,Uruk,Umu,Kiš i dr.,napao Elam
-Urukagina slomio političku premoć svećenika u Lagašu,izveo društvene političke
reforme,smanjio privilegije svećenicima,porazio ga Lugalzagesi(gospodar Ume) koji je
osvojio i druge gradove Sumera,njega je porazio Sargon oko 2350 pr. Kr.
-akadski su Semiti saživjeli sa sa Sumeranima, a kasnije im nametnuli vlast

-Akad,u srednjoj Mezopotamiji,sjeverno od Sumera,


-Akad,glavno političko središte negdje jugozapadno od Bagdada
-Akad je ime grada,države i naroda
-najbolje od njihovih gradova istražen grad Kiš
-Sargon,javlja se oko 2350 pr. Kr.,osvaja cijelo akadsko područje,osniva akadsko
carstvo,pokorava sve sumerske gradove,došao do Perzijskog zaljeva,upao u Elam,u Subartu, u
Amuru,u Siriju i u Malu Aziju,nazvao se carem četiriju strana svijeta,,umro ko 2300.
-Sargonovi nasljednici: Rimuš,Maništusu,Naramsin,Šarganišari,sačuvali vlast negdje 150
godina od Sargona do oko 2150 pr. Kr.
-Rimuš je gušio neke ustanke u Sumeru i Akadu
-Maništusu je ratovao u Elamu i dalje prema istoku
-Naramsin je po ratnim uspjesima najveći Sargonid,ratuje na sve strane, i on uzima naziv car
četiriju strana svijeta

-Guti vladali 2150-2050 pr. Kr.,upali s istoka,nepoznata etničkog podrijetla,pokušali i prije


upasti i za vrijeme prijašnjih akadskih vladara,osvojili Akad i dio Sumera,tu se održali negdje
100 godina,ponašaju se potpuno kao prijašnji vladari

-neki gradovi Sumera za vrijeme Sargonida i Guta su slobodni i plaćaju danak,ali su slobodno
upravljali svojim zemljama
-Gudea,patesi vladar iz Lagaša, otprilike oko 2000 pr. Kr.,otkopani mnogi njegovi kameni
kipovi natpisi,kulturan vladar malog ali bogatog područja
-kada su Guti istjerani hegemoniju ima 3.dinastija iz Ura,prvi je Urnamu(2050 pr. Kr.),zadnji
Ibisin(1950. pr. Kr.),ovladali su cijelim Sumerom i Akadom,
-Šulgi, drugi na listi ,vlada 46 godina,silan osvajač,vrši pohode do Elama i do Male
Azije,obnavlja carstvo kakvo je bilo u vrijeme Sargona
-Šulgini nasljednici moraju braniti carstvo od Amorita i Elamaca,

-oko 1950 gospodari Mezopotamije su Amoriti koji će osnovati babilonsko carstvo


-Semiti sa zapada koji prodrijeli iz Sirije, u savezu sa Elamićanima oborili 3 dinastiju iz Ura i
na njihovim nekadašnjim naseljima osnivaju svoja,među kojima se jako izdižu Isin, Larsa
- Mari na srednjem Eufratu ostavio je negdje oko 20 000 pločica za klinastim pismom koji je
rasvijetlio amorićansku epohu
- Babilon,grad na Eufratu u srednjoj Mezopotamiji,nekoć sumersko pa akadsko naselje,malo
nakon 2000 pr. Kr. postala je prijestolnica amoritskih kraljeva
-Sumuabum,početak 19 stoljeća pr. Kr.,osnivač 1.babilonske dinastije,on i četiri njegova
nasljednika ratuju sa elamitskim ,akadskim i drugim dinastima, i sa Asircima
-Hamurabi,(1792-1750 pr. Kr.),šesti po redu,silan ratnik,državnik-zakonodavac,stara
babilonska država doživljava najveći uspon,gradi utvrde i hramove, uređuje kanale,osniva
seljačke naseobine,daruje poklone hramovima,osvaja Nipur,Eridu,Ur,Uruk,Sipar,Larsu,neke
druge gradove u Sumeru i u Elamu,i područja u Akadu i Asiriji,poslije toga je krenuo na
sjeverozapad,pod njegovom vlašću nalaze se sve zemlje od Tigrisa do Sredozemlja,titula
gospodar četiriju strana svijeta pa gospodar svijeta,Babilon mu je prijestolnica,
-Hamurabijev zakonik je uklesan na bazaltnom stupu,visine 2,25 m,pronađen u Suzi,iznad
klinastog akadsko-babilonskog teksta uklesan je reljef kako Hamurabija nadahnjuje bog
Šamaš,u uvodu objavljuje primljenu misiju da provodi zakonitost,na kraju podanicima
preporučuje da se drže zakona a prijeti prekršiteljima prokletstvom,,u zakoniku se vidi podjela
na slobodne i na robove,na preivilegirane i na narodne mase s ograničenim
pravima(muškenum)
- Hamurabi je umro oko 1750 pr. Kr. njegovi su nasljednici (prvi je Samsuiluna,posljednji
Samsuditana)održali carstvo do polovice drugog tisućljeća,do tada su se izdigli Hetiti u Maloj
Aziji ,Huriti sjeverno od Mezopotamije,Kasiti jugoistočno od nje,oni svi povremeno udaraju
na dinastiju
-1594 pr. Kr. Hetiti su pri jednom upadu žestoko porazili vojsku Samsuditane,što je olakšalo
Kasitima da osvoje Babilon i zagospodare cijelom Mezopotamijom
-Kasiti su etnička mješavina u kojoj ima indoeuroskih i nekih nejasnih elemenata,oni su stalno
napadali Hamurabijeve nasljednike,ali su im napokon podlegli
-oni su valdari Mezopotamije sve do 1160 pr. Kr.
- u Mezopotamiji je prva 1. babilonska dinastija,druga je primorska,a treća je kasitska
-krajem 13 stoljeća asirski kralj Tukulti-Ninurta osvaja Babilon,s time gledamo na Asirce
koju sada imaju prevlast u Mezopotamiji

-u sjeveristočnoj Mezopotamiji osnovano je davno prije 2000. godine blizu srednjeg Tigrisa
naselje Asur,iz kojeg se razvio grad država koji je imao općemezopotamsko i
izvanmezopotamsko značenje
-Asur je ime gradskog boga,grada,države i naroda
-nešto su mlađi gradovi Niniva i Kalkhu
-književni jezik je blizak akadskom
-klasično je područje obradiva zemlja oko sjeverog Tigrisa i njegovih istočnih pritoka,
-na brežuljku Kultepe je pronađeno mnogo pločica sa klinastim pismom na asirsko
babilonskom
-kad su Kasiti vladali Babilonom sjeverno od njih je bila Huritsko-Mitanska država koji su
imali pod vlasti Asiriju
-1365 pr. Kr. Hetiti ruše mitansku vlast, a Asirci se oslobađaju,brzo jačaju i stvaraju moćnu
državu
-njihov kralj Asurubalit ima već prevlast u Mezopotamiji (1363 do 1328)
- Salamansar,13 stoljeće,prijestolnica Kalkhu,vrši velike pohode na sve strane,osvaja Babilon
i ruši ga ,nakon njega Babilon se oslobađa a asirsko napredovanje se zaustavlja za nekih 100
godina
-Tiglatpileser I (1112-1074 pr. Kr.) obnavlja asirsku dominaciju vršeći velike ratne
operacije,osvaja Babilon, udara do Sredozemnog i Crnog mora ,bori se protiv Aramejaca
nakon njega opet zastoj
-Asurnarsipal II (883-853 pr. Kr. ) ponovno je osvojio zemlje koje je nekoć imao
Tiglatpileser I,prijestolnica mu je Niniva, sjeverno od Asura
-Salamansar III (858-824 pr. Kr.) ratuje u Siriji i Palestini,Tir Sidon Damask i Izraelsko
kraljevstvo mu priznaju vlast i plaćaju danak
-Samsiadad V (823-810 pr. Kr.) gubi područja na zapadu jer mora ratovati na istoku sa
Medima a u zemlji sa bratom za prijestolje
-Adadnirari III (809-782 pr. Kr.) ponovno osvaja što je njegov prethodnik bio izgubio na
zapdau (Tir,Sidon i drugi gradovi moraju plačati danak,Damask osvojen),za njim 40 godina
slabljenja
-slijedi blistava epoha:Tiglatpileser,Salamansar ,Sargon II, Senaherib, Asarhadon,
Asurbanipal, Asuretillinai, Sisšeriskun
-Asurubalit su asirski vladari koji su se izredali od 745 do 609.,najviše ratuju u Siriji i
Palestini
-Asarhadon 670. osvaja Egipat
-Asurbanipal I (668-626),veliki ratnik,ugušio ustanke u Egiptu i u Babilonu,srušio Suzu u
Elamu,vojevao je u Arabiji i drugdje,borio se protiv svojeg brata u Babilonu slavan je najviše
po spomenicima koje je ostavio, prijestolnica mu je Niniva,sagradio je veliku palaču i još
važnije biblioteku koja je otkopana za mnoštvom glinenih pločica s klinastim pismom,tu su
brojni sumerski akadski i babilonski tekstovi,to je najveći dio sačuvane literature
mezopotamskoh naroda,
-za vrijeme Asurbanipalovih nasljednika osnovano je Novo Babilonsko carstvo,koji će imati
glavnu ulogu u Mezopotamiji,
-612 pr. Kr. Nabopolasar je osvojio i opustošio Ninivu u savezu sa Medijcem Kiaksarom, a
609 pr. Kr. okupirao cijelu Asiriju,koja je bila pod Asurubalitom II.

- krajem 12 stoljeća Asirci su okupirali Babilon,ali su babilonski i drugi južnomesopotamski


dinasti koristili svaku priliku da zavladaju Babilonom, u 7 stoljeću Kaldejac Nabopolasar
osniva u Babilonu svoju dinastiju,ruši Ninivu,osvaja Asiriju i otvara epohu Novog
babilonskog carstva kojeg su nosioci Kaldejci, južnomesopotamski Semiti,carstvo je
potrajalo do 539 pr. Kr. kada je perzijski car Kir osvojio Babilon
- tri cara predstavljaju ovu dinastiju.Nabopolasar,Nabukodnosor i nakon kratkog vladanja
babilonskih svećenika posljednji Nabonid
-Nabopolasar (625-605 pr. Kr.)obračuna s Asircima u savezu sa Medijcima i uhvatio se u
koštac s Egipćanima na siropalestinskom području
-Nabukodnosor(604-562 pr. Kr.) potukao Egipćane 605. pr. Kr. kod Karkemiša na Eufratu i
otjerao ih natrag do Nila,dva puta je osvojio Jeruzalem 597. i 586. pr. Kr.,prvi je put dao
Judejcima uvjete za opstanak, drugi je put razorio grad i odveo stanovništvo u
Mezopotamiju(babilonsko sužanjstvo)
-Nabukodnosor izvodi golem državnički i kulturni program,utvrđuje prijestolnicu novim
zidinama kulama i opkopima,diže veličanstveni kraljevski dvor,gradi hram vrhovnom bogu
Marduku i drugim božanstvima,radi još ostale građevne akcije u prijestolnici i izvan nje
-nakon Nabukodnosora nekoliko godina vladaju Babilonom Mardukovi prvosvećenici a od
555 do 538 pr. Kr. posljednji babilonski car Nabonid,u njegovo vrijeme perzijski car Kir
osvaja Mediju,a s njom sve zemlje oko Mezopotamije zaključno sa Lidijom
-538 pr. Kr. zauzima Babilon,zbacuje Nabonida i pretvara Mezopotamiju u svoju pokrajinu
-obožavala se trijada:Anu-nebo,Enlil-zemlja,Ea-voda.Anu je otac bogova,vrhovni bog,Enlil je
bog grada Nippura
-mitovi o stvaranju svijeta,o postanku čovjeka,o raju zemaljskom, o prvom grijehu i kazni, o
svjetskom potopu i druge
-u kultu se održao sumerski jezik
-semitska trijada:sin-mjesec,Šamaš-sunce,Ištar-Venera,Marduk,vrhovno božanstvo,bog grada
Babilona,stvoritelj svijeta,tvorac prvog čovjeka,pobjednik Tiamata,zaštitnik carstva
-najbitniji za dešifriranje klinastog pisma Georg Grotenfend i Henry Rawlinson
-najbitniji epovi su.O gilgamešu i o postanku svijeta
-Enuma eliš-naslov je pjesničkog sastava o postanku svijeta

-osnovni građevni materijal je opeka,jer nema dovoljno kamena


-građevine podignute na čvrstoj bazi,terasi od opeka,osnova je četvrtasta,krov je ravan
-zigurat:terasasti,stepenasti hramovi sumerskog tipa,posvećeni suncu,stepenaste kule,uzor za
babilonski toranj
-stela jastrebova:pobjednička stela Eanatuma koja prikazuje bitku između njega i gospodara
Ume

Mezopotamija-razvoj visokih kultura


-Sumerani,narod s aglutinativnim jezikom
-otkrili pismo
-važno je nalazište prvih pločica brežuljak Đemdet Nasr
-valjkasti pečatnik,za lakše upravljanje
-Mebaragezi iz 1 dinastije Kiša(oko 2700-2600)
-Mesalim od Kiša,prvi spomenuti kralj u umjetnosti,apstrahirani lavovi na Mesalimovu
Buzdovanu

-od 1532 vladaju Kasiti,pošto je hetitski kralj Muršiliš I. pobijedio Babilonce


-u 12. stoljeću elamski kralj Sutruknahunte I. je srušio opet jednu dinastiju u Babilonu i
opljačkao grad,hamurabijeva stela
-od 1050 vlada primorska dinastija,to jest aramejci
-pod asirskim vladarem Sargonom I(oko 1780) uspjelo uspostvaljanje staroasirskih trgovačkih
kolonija u Maloj Aziji
-Šamšiadad I.(1749-1717) protivnik Hamurabija
-Asirija je pala pod vlast Mitanaca,ali je to je Mitance porazio Hetitski kralj Eribaadad (1390-
1364),nakon čega su Asirci jako ojačali
-pod Salmanasarom I. (1273-1244) prvi put se spominje borba sa Urartejcima ,narodom u
brdima sjevernoistočne Asirije,u to vrijeme su porazili državu Hanigalbat
-Tukultininurta(1243-1208),prvi masovno preseljavao stanovnike,osnovao grad Kar
Tukultininurta
- država Urartu nalazila se najprije oko jezera Van,kasnije se proširila na zapad na
sjevernoasirsku oblast
-Tiglatpileser III.,dao carstvu slavu kakvo još prije nije poznavalo,uspostavio red u zemlji,
borio se protiv aramejskih plemena,porazio kneževine u Siriji,zadao težak udarac
Urartuu,proglasio se kraljem Babilona u okviru personalne unije
-Sargon II(721-705) uzurpator,razbio Urartu i tako porušio bedem prema indoeuropljanima,
sagradio veliku palaču pored Ninive
-Senaherib (704-681) ojačao elamski narod u savezu sa Babiloncima,vratio se u Ninivu,bori
se cijelo vrijeme sa Elamom i sa Babilonom kojeg je na kraju pobijedio,opsjeo bez uspjeha
Jeruzalem,za kraja njegova vladanja se opet digao Urartu
-Asarhadon,uveo red u državu ,nanovo izgradio Babilon,porazio Aramejce i uništio frigijsku
državu,pobijedio fraona Taharku i prozvao sebe kraljem Egipta,umro kada je htio ugušiti
ustanak u Egiptu

Mezopotamija-ep o Gilgamešu
-prvo pjevanje:Gilgameš je svevideći i sveznajući u gradu Uruku,silovit,po snazi mu ravnoga
nema,zlostavlja stanovnike grada,bludniči,stanovnici se obraćaju bogu Anu,Aruru stvara
Enkidua,kome je tijelo pokrito dlakom,kosa pada po leđima,provodi dane sa zvijerima,pasući
s njima na pašnjacima i pijući vodu na pojilu,Šamhat uvodi Enkidua u civilizirani svijet
navodi Enkidua na blud,on gubi nevinost ali stječe mudrost,Šamhat nagovara Enkidua da
napusti život stepe i krene u Uruk i upozna Gilgameša
-drugo pjevanje:Enkidua se uvodi među pastire,stavlja mu se ogrtač,čuva stoku jede kruh i
pije pivo,poslije toga se za Šamhat zapućuje u Uruk,Gilgameš se spremao da opet bludniči po
gradu ali ga pri tome spriječava Enkidu,iz njihove borbe se stvara prijateljstvo,raskalešni život
pretvara Enkidua u slabića,poduzima se pohod u cedrovu šumu radi istrebljivanja zla i drva za
gradnju hramova ,otpor im daju šumska bića i Humbaba,na njega Gilgameš šalje osam
iskonskih vjetrova,
-treće pjevanje:starješine hvale Enkidua i Gilgameša,Gilgamše ide svojoj majci Ninsun koja
se za njega moli kod Šamaša
-četvrto pjevanje-putovanje do cedrove šume
-peto pjevanje:opis šume ,ubijaju Humbabu,nasijeku cedrova i idu natrag u Uruk
-šesto pjevanje:Ištar se zaljubljuje u Gilgameša koji je odbija,stvara se Nebeski bik koji hara
po Uruku,njega ubijaju Gilgameš i Enkidu,ali zbog toga bogovi odlučuju ubiti Enkidua
-sedmo pjevanje:smrt Enkidua
-osmo pjevanje:oplakivanje Enkidua,sahrana
-deveto pjevanje:Gilgameš kreće na put prema Utnapištimu,dolazi do planine Mašu koju
čuvaju ljudi škorpioni i koji mu otvaraju vrata,stiže do sunčeva vrta gdje ga čeka boginja
Sabitum Siduri
-deseto pjevanje:boginja mu odgovara na pitanja hedonistički,dalje kreće prema
Utnapištimu,lađar Uršanabija ga vodi preko prepreka,Utnapištim govori o prolaznosti života
-jedanaesto pjevanje:Utnapištim govori o potopu,Gilgameš ubire biljku života i netom je gubi,
vraća se u Uruk
-dvanaesto pjevanje:Gilgameš moli bogove da puste Enkidua iz svijeta sjenki da razgovara s
njime koji mu objašnjava prilike i zagrobnog života
-može se podijeliti i na četiri dijela:1.o Enkiduu i njegovom susretku sa Gilgamešom,2.pohod
protiv Humbabe,3.ismjehivanje božice Ištar ,Nebeski bik i smrt Enkidua,4.Gilgamešovo
traganje za istinom

Mezopotamija-zakonici
-Hamurabijev zakonik uklesan na steli od diorita,visoka 2,62 metra na prednjoj strani se
nalaze 18 a na stražnjoj 28 pojaseva sa tekstom
Sirija,Fenikija,Palestina,Mala Azija-Lisičar
-prostor od Eufrata do Sredozemnog mora i od brda Taurus do Arabije-Sirija,danas područje
Izraela,Sirije i Jordana
-starije ime Kanaan
-tu su osim Hebreja,Amorićani,Aramejci

-huriti narod sa aglutinacijama


-huritska postojbina je bila u siroplaestinskom području gdje su imali grad Alalah
-oko 1770 pr. Kr. pri sjevernoj Mezopotamiji postojala je država Mitana, u kojoj su narodne
mase bile huritske
-Hetiti su srušili to mitansko kraljevstvo
-mnogo izvora o Siriji se našlo u Latakiji

-Feničani,područje sirijske obale


-od trećeg tisućljeća Egipćani imaju veze sa ovim krajem preko luke Biblos,najviše dobavljali
cedar
-u drugom stoljeću je to bojno polje Egipta,Hetita i Mezopotamaca,
-Ramses II. Dijeli sa Hetitima Siriju 1278 pr. Kr.
-slijedi upad naroda s mora,pad hetitskog carstva,slabljenje egipatske i asirske moći,od tada
cvjetaju fenički gradovi
-fenički gradovi su južno od ušća rijeke Oronta do brda Karmela:važniji
Arados,Biblos,Beritos,Akra,Sidon i Tir
-njihova povijest se najviše vežu uz Tir i Sidon
-Sidon,ime najjačeg feničkog plemena,od ribarskog naselja razvio se trgovački grad ,političko
središte,matica mnogih feničkih naseobina,danas Saida
-Tir,imao je obalni dio u današnjoj luci Sur i svoju glavnu akropolu na otočiću,nakon epohe
egipatskih namjesnika i egipatsko-hetitskih gradova Tir je samostalna luka monarhnog
uređenja,znamo za kralja Hirama
-Feničani su pomorci,poslovni ljud,imali su mnogo naseobina Tirci su u tome prednjačili
-od 1200 do oko 770 Feničani su osnovali mnogo naseobina,na kontinetalnoj obali
Sredozemlja i na otocima,prvi im je bio Cipar
-imali su kolonije po otocima Egejskog mora i na balkanskoj obali grčke,imali su kolonije i u
Sjevernoj Africi
-najznamenitija je Kartaga ,osnovana 814 g.,u zaljevu današnjeg Tunisa,otamo su se prebacili
na Maltu Siciliju i Korziku,stigli su i do Gibraltara,tamo su osnovali Gadesi Tartes
-libanon je davao rude i drvo,proizvodili su žitarice,vino i maslinovo ulje
-bili su dobri brodograditelji
-proizvodili puno vunenih i lanenih tkanina, ljubičastu boju iz školjki,stakla,metalnih
predmeta
-u potrazi za rudama su pravili velike ekspedicije
-kao odlični mornari davali su svoje brodove i vojskama,egipatskoj i pezijskoj
-države monarhističke s vijećem staraca
-religija prema Ugaritu:El Dagon(bog voda) i Asherat(božica mora)
-religija prema Helenima: vrhovni bog je Baal,žena mu je Asherat,sin Aliyan(očeve
osobine),kći Anat(djevica ratnica),Aštart (božica plodnosti),Alian i Mot zajedno vladaju na
zemlji,tirski Melqart,sidonski Ešmun,Adon(Adonis u grčkoj)

-na području koje se u povijesti zove Palestina se danas nalaze Izrael i Jordan
-važna rijeka Jordan
-poslije Kanaanaca ,glavni nositelji povijesti su Hebreji
-nabitniji je dio sa zapadnog dijela doline Jordana
-potkraj 2 stoljeća tu su se doselili Filistejci
-nešto kasnije Hebreji
-važan izbor Biblija
-dijeli se u 24 knjige: Petoknjižje, Proročke knjige i Mudrosne knjige
-Petoknjižje :Knjiga postanka,Knjiga Izlaska ,Levitski Zakonik, Knjiga brojeva, Ponovljeni
zakon
- prvo su se nalazili u Mezopotamiji, Abraham se seli u Kannaan, epoha Abrahama, Izaka i
Jakova , priča o Josipu ,izlazak iz Egipta, primanje zakona na Sinaju , dolazak u obećanu
zemlju
-stočarski narod
-levitanski brak –udovica zakonito rađa djecu s djeverom
- podjela na 12 plemena – Jakovljevi sinovi
- ropstvo u primitivnom obliku
-Kanaanci kao Heloti u Sparti
- Saul (1030-1010) prvi izraleski kralj, sudac- voskovođa, pobjede na
Filistejcima,prijestolnica Gabaa,poginuo protiv Filistejaca,skromni kraljevski dvor
-David,judejski plemensi prvak,u Hebronu proglašen za kralja, pobjeđuje saulovog sina Išibla
i ujedinjuje judejsko i izraelsko kraljevstvo , Jeruzalem prijestolnica,poražava Kanaance ,sin
Apsolon diže neuspješno ustanak, umire 961.
-Solomon, (961 -922) sin Davidov ,najviše kulturno djelovao ,sklopio neke saveze ,sagradio
Hram ,kraljevsku palaču,
-Jeroboam, odcijepio se sa Izraelskim kraljevstvom
-Roboamu je ostalo područje s dva plemena , s Jeruzalemom
- Izraelsko kraljevstvo je postojalo još 200 g. ( 922 – 721)
-721. Sargon II zauzima Samariju i dokrajčuje kraljevstvo ,odvodi Izraelce u Asiriju s kraljem
Osijem
-587 i 597 Nabukodnosor osvaja Jeruzalem a drugi put ga i razarava i ruši Judejsko
kraljevstvo
-stanovništvo odvedeno u babilonsko sužanjstvo sa kraljem Sedekijom
- 538 . se vraćaju u Jeruzalem u Perzijskom carstvu ,
- nakon osvajanja i smrti Aleksandra Velikog prvo njima vladaju prvo Ptolomeidi pa
Seleukidi
-167- 140 vode se borbe sa Seleukidima ,Juda Makabejac
140 – 62 samostalna država
-63. Pompej osvaja Jeruzalem

-hetitska postojbina na maloazijskoj visoravni koju lučno zatvara rijeka Halis


- na početku 2 tis. doselili su se u Malu Aziju
- glavni grad Hatuša
-Labarna (oko 1600) prodro do mora
-Hatušili (oko 1550),pohod u Siriju ,ugušio ustanak na dvoru
-Muršili (oko 1530),osvaja Alepo , ratuje s Huritima, ratni pohod u Mezopotamiju
-Telepinu ( oko 1490) uvodi red nakon dinastički borbi
-Šupliliuma (1389 1346) ratuje u sjevernoj Siriji , udara na sjevenu Mezopotamiju, napada
Mitani i nameće vlast, titula mu je Sunce
-Muršili II ( 1345 – 1313 ) zbacio nasljednika , brani zemlju od upada
-Muvatali ( 1315 – 1290 ) vodio borbe protiv Ramzesa II u Siriji ,1296 ga nagnao u bijeg u
bitci kod Kadeša
-Hatušili III. ( 1282 – 1250) ,nastavio rat u Siriju ,završen 1280 g. nagodbom i ugovorom o
prijateljstvu pismenim ugovorom, prvi poznati diplomatski dokument ,prestanak
neprijateljstva ,priznanje dotadašnjih granica ,savez protiv neprijatelja, neprimanje političkih
bjegunaca ,pomaganje dinasta
- oko 1250 umro je Hatušili III, a Hetitsko carstvo pada zbog „naroda s mora“

SIRIJA, PALESTINA MALA AZIJA-Razvoj visokih kultura


- Huriti ,postojbina istočno od Tigrisa ,dolina rijeke Habura
- marjanuni – mitansko ratničko plemstvo
- osnovali državu Hanigalbat , od Asura do Alalaha i na jug do Kirkuka ,glavni frad Vašukani
-Šauštar ( oko 1450 ) prevlast nad Sirijom
- Aramejci su imali niz malih kneževina u Siriji , koje je Sargon II pobijedio
-332. Jeruzalem pada pod Aleksandrom Velikim
-301. Ptolomeidi
-198. Seleukidi
- Farizeji – liberalni ,Saduceji – konzervativni

IRANSKI PROSTOR-Lisičar
- istočno od rijeke Tigrisa, gorski lanac Zagros dijeli iransku visoravan od Mezopotamije
- poznata plemena:Guti,Lulubeji,Kasiti i Elami
-najsjevernije su Guti
- Kasiti su stanovali istočno od Tigrisa u pobrđu Zagros
- Elam(današnji jugozapadni Iran), suptropska ravnica s rijekama Karu i Karkha, područje
ograničeno Perzijskim zaljevom, rijekom Tigris i gorjem Zagros
-Suza,nalazila se na dominantom brežuljku kod Kherke

-iranski arijevci su se afirmirali u prvom stoljeću preko Medijaca i Perzijanaca


-Medijici su se prvo zvali Arijevcima

- Medska država u sjeverozapadnom Iranu


- Medijci su indoeuropljani
- Sargon II pobjeđuje i zarobljava medskog poglavicu Dejoka, koji je ujedinitelj Medijaca,
osnivač Ekbatane
-nasljednik mu je Fraort,a njemu Kiaksar
-Kiaksar je organizirao medijsku vosku po uzoru na asirsku,u savezu sa Babilonom srušio
Asiriju, ide na sjever u Armeniju i u Malu Aziju,vlast do rijeke Halisa, sa lidskim kraljem
Alijatom ratuje 5 godina
-za vrijeme jedne bitke je bilo pomraćenje Sunca(585 g.)
Astijag,sin Kiaksarov,dugo vlada ali na kraju gubi kraljevstvo,perzijski car Kir 550. zauzima
Ekbatanu i pripaja Mediju svome carstvu
-medska država,savez država u kome su vladali starinski običaji po kojima je car biran od
općeg sabora

-tijekom drugog tisučljeća javljaju se i šire po Iranu indoeuropska plemena ,do kojih je nastao
perzijski narod
-sedmo stoljeće je doba prevlasti Medijaca, ali tada se udružuju perzijska plemena i na čelu sa
Ahemenesom , poglavicom pemena Parsagada,stvaraju teritorijalnu zajednicu iz koje je
nastala Perzija
-Teipes iskorištava slabost Medije i osamostaljuje se, nakon toga Kiaksar otjeravši Skite
podjarmljuje Perzijance
-ali jedna oblast se održava sa Kirom I(Teipesov sin), u Elamu i zapadnim
predjelima,nasljedio ga Kambiz I.,a njega Kir II ,osnivač Perzijskog carstva
-Kir II, nazvan Veliki, počinje kao kralj Anšana, zemlje u Elamu, ustanak protiv
Medijaca,napada Mediju,zauzima Ekbatanu, te osvaja Mediju,dopire do Halisa,ratuje s
Krezom i osvaja Lidiju,preostali dio Male Azije ostavlja svojim vojvodama da osvoje,započeo
Mazares a završio Harpag, 539. ulazi u Babilon,ušao bez borbe a narod ga je dočekao,
posjedi koje je Babilon imao pali su u vlast Kira, Hebrejima je dopustio povratak iz
babilonskog sužanjstva, Babilon postaje jedna od prijestolnica carstva, poginuo 529. u borbi
sa Skitima
-Kambiz II, sin Kira,osvojio Egipat 525. , počeo je osvajati Libiju i Etiopiju ,ali se vraća u
Perziju zbog pobuna u Perziji i umire na putu
-Kambiz je ubio svog brata Smerdisa a jedan mag Gaumata je predstavio kao on a njega je
zbacio Darije sa prijestolja
-Darije,Kambizov rođak, ostavio velik spomeni na putu Bagdad-Teheran,Behistunski natpis s
reljefom dug je oko 15 a visok preko 7,5,sastavljen je u tri verzije :perzijskoj ,akadskoj i u
elamitskoj, glavni izvor za perzijsku povijest, Darije tu veliča svoju arijsku
narodnost,zahvaljuje Ahura Mazdi;podjelio državu na satrapije, Kir je bio osnovao već
nekoliko satrapija,a Darije je osnovao 20,svaka satrapija je morala dati godišnji porez vladaru,
u porezu , srebru bakru žitaricama, stoci,satrapije su organizirane kao kao administrativno
ekonomske vojničke oblasti,organizirao je dobro promet, najveća je cesta bila od Efeza do
Suze(kraljevski put),mnogo je ratovao,zalijetavao se do Indije i do Europe,najvažniji su
ugušivanje ustanka jonskih Grka i pohod na balkanske Grke, 513. prelazi iz Male Azije u
Europu i Trakijom izbio na Dunav,sa namjerom da porazi Skite ,ali pohod propada zbog
klimatskih uvjeta, tada su Jonjani digli ustanak i probali se osloboditi vlasti, maloazijski
grčko-perzijski rat koji je završio pobjedom Perzije i rušenjem grada Mileta, nakon toga
počinje grčko perzijski rat kojim su Perzijanci htjeli kazniti Atenjane i Eretrijce koji su
pomagali Jonjanima,Darije je vodstvo rata povjerio vojvodama, doživio poraz na
Maratonskom polju 490 i kasnije umro 486. pripremajući novi pohod,
-Kserks (485 -464) on nastavlja rat,ugušio ustanak u Egiptu,vodi vojsku preko Helesponta, i
trako-makedonskom obalom do Tesalije,došao do Termopila gdje je savladao Grke 480.,
prodro i spalio Atenu,ali je u rujnu 480. poražen u pomorskoj bitci kod Salamine i povlači
se,ostatke njegove vojske poražavaju Grci u Beotiji kod Plateje, isto ih dokrajčuju kod rta
Mikale,zadnji pohodi su u Aziji kada guši ustanke,ubijen na dvoru 464.
-nasljednici:Artakserks II,Kserks II, Darij II,Artakserks II,Artakserks III,Darij III koji je
oboren od Aleksandra velikog

-Vjerski zbornik Zend-Avesta,najstariji dio je Gatha,prema propovjedniku Zaratustri, glavni


bog Ahura Mazda,