POST-MORTEM UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) 2010

Nama Sekolah :__________________________________________________
Subjek
Jum
Calon

:__________________________________________________
A

%

Bilangan
B
%

C

%

A+B+C
Bil %

D

Bilangan
%
E

%

D+E
Bil
%

GPMP

2010
2009
Beza
(09-10)
Target
Qnet
2010

ANALISIS PENCAPAIAN
A.

Kekuatan
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________

B.

Kelemahan
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________

C.

Cadangan
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________

PPDAG/2010