Sie sind auf Seite 1von 6

DRUŠTVO ODRŽAVALACA MAŠINSKI FAKULTET

SAVEZ INŽENJERA
SREDSTAVA ZA RAD CRNE KOOPERATIVNI TRENING
CRNE GORE
GORE CENTAR

ORGANIZUJU MEĐUNARODNU KONFERENCIJU


ODRŽAVANJE I PROIZVODNI INŽENJERING
"KODIP – 2011“

DRUGI POZIV

26-29. Jun 2011. Hotel ”PLAŽA”, Herceg Novi, CRNA GORA


POZIVNA RIJEČ

Dragi učesnici Konferencije,

poslije osam godina druženja na Konferenciji održavanja – KOD, ove godine proširujemo tematske
oblasti na kompleks tema iz PROIZVODNOG INŽENJERINGA, čime se mijenja i naziv u
Konferenciju održavanja i proizvodnog inženjeringa – KODIP.

S obzirom na međunarodni sastav naučnog odbora i dugogodišnje učešće autora i koautora iz


susjednih država, Konferencija dobija MEĐUNARODNI karakter.

Pozivamo vas da se i ove godine, kao i do sada, sastanemo na KODIP-2011.

Pored tema koje se odnose na inovacije u organizaciji, tehnici i tehnologiji procesa održavanja na
Konferenciji će se obrađivati široki dijapazon oblasti proizvodnog inženjeringa.

Sigurni smo da će vas tematske oblasti, kao i ostali sadržaji Konferncije, inspirisati da i ove godine
pripremimo svoje priloge, predstavimo ih jedni drugima u cilju sticanja novih znanja, iskustava i
izazova u oblasti održavanja i proizvodnog inženjeringa.

Želimo Vam dobrodošlicu, uspješan rad i prijatan boravak na crnogorskom primorju.

DOBRO DOŠLI!

Predsjednik Org. odbora

Prof. dr Miodrag Bulatović s.r.


NAUČNI ODBOR
Prof. dr Perović Milan, predsjednik (Crna Gora)
Prof. dr Arsovski Slavko (Srbija)
Prof. dr Babić Živko (BiH)
Prof. dr Bulatović Miodrag (Crna Gora)
Prof. dr Čaloska Jasmina (Makedonija)
Doc. dr Janjić Mileta
Prof. dr Jovišević Vid (BiH)
Doc. dr Jurković Zoran (Hrvatska)
Prof. dr Kazimierska Marianna (Poljska)
Prof. dr Krivokapić Zdravko (Crna Gora)
Prof. dr Mandić Vesna (Srbija)
Prof. dr Petković Darko, (BiH)
Dr Radosavljević Slobodan (Srbija)
Prof. dr Savićević Sreten (Crna Gora)
Prof. dr Soković Mirko (Slovenija)
Dr Šćepanović Spasoje (Srbija)
ORGANIZACIONI ODBOR
Prof. dr Šebo Dusan (Slovacka)
Prof. dr Ljubomir Tanović (Srbija) Prof. dr Miodrag Bulatović, predsjednik
Prof. dr Vukčević Milan (Crna Gora) Dr Deda Đelović, potpredsjednik
Prof. dr Vujović Lazo (Crna Gora) Predst. Ministarstva ekonomije
Mr Ivica Kozulić
Mr Svetlana Pješčić
Dr Zoran Čolović
Branislav Čelebić dipl.ing. maš.
Peruničić Dragan dipl. inž. el.
Mr Dušan Đurović
Doc. dr Aleksandar Vujović
Doc. dr Mileta Janjić
TEMATSKE OBLASTI SKUPA
•Savremene tehnike i tehnologije u održavanju
•Tribologija
•Konvencijalne i nekonvencijalne proizvodne
tehnologije
•Materijali
•Industrijski inženjering
•Software inženjering
•Numeričko modeliranje i simulacije
•Konstruisanje i dizajn RASPORED RADA KODIP 2011
•Proizvodni sistemi i optimizacija
Nedjelja, 26.06.2011.
•Održavanje - ” iz prakse za praksu”.
18:00-20:00 Registracija učesnika
•Upravljanje održavanjem u funkciji zahtjeva
standarda ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000 Ponedjeljak, 27.06.2011.
(OHSAS), ISO 22000 (HCCP) 08:00-10:00 Registracija učesnika
10:00-11:00 Otvaranje konferencije
11:00-13:00 Uvodna izlaganja
14:00 Svečani ručak
19:00-20:30 Okrugli stolovi
Utorak, 28.06.2011.
09:30-11:00 Izlaganje radova
11:30-14:00 Izlaganje radova
15:00-19:00 Izlet brodom
20:30 Druženje uz muziku
Srijeda, 29.06.2011.
09:30-11:00 Izlaganje radova
11:30-13:00 Izlaganje radova
13.00-14.00 Završne diskusije i
Zatvaranje KODIP 2011
KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA SKUPU
•Za učesnike Konferencije 100 € po osobi
•Kotizacija za članove Naučnog odbora 50 €
•Kotizacija za studente 30 €
Kotizacijom su obuhvaćeni: učešće u radu Konferencije,
radni materijal, kokteli, svešani ručak, izlet i drugi
sadržaji zajedničkog karaktera.
Plaćanje se može izvršiti na žiro račun Saveza inženjera
Crne Gore, Hipotekarna banka, Podgorica, 520-43-5105-
89, odnosno prema instrukcijama za goste iz
inostranstva ili direktno na Konferenciji.

VAŽNI DATUMI USLOVI SMJEŠTAJA – Hotel PLAŽA , Herceg Novi:


Cijena smještaja u 1/2 sobama na bazi polupansiona po
15.03.2011. I Poziv za učešće i radove osobi i danu u ’’A’’ bloku iznosi 27,00 €, a u ’’C’’ bloku
20.05.2011. Poslati završene radove (e- 23,00 € - doplata za pun pansion je 7,00 €, uvećanje za
mail) boravak u 1/1 sobama – 30 %, boravišna taksa i
30.05.2011. Obavještenje o prijemu radova i osiguranje se plaćaju dodatno, dnevno i po osobi 1,00 €
programu (e-mail).
26.06.2011. Dolasci i prijavljivanje, Rezervacije regulisati u direktnom kontaktu sa hotelom
27.06.2011. Otvaranje i rad Konferencije “PLAŽA”: 031-321-244 , 031-322-266 Fax: 031-321-
28.06.2011. Rad Konferencije 755, 031-323-908
25.06.2011. Rad i zatvaranje Konferencije E-mail: Sluzba prodaje <bokasale@t-com.me
UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADA
Dužina rada: Do 6 stranica
Tekst procesor: Microsoft Word
Format: A4 210×297 mm
Default tab stops: 1 cm
Margine: 2.5 cm
Font: Times New Roman, 12 Pt.
Rezime: Italic, na početku rada
Naslov rada: Velika slova, bold, 14 Pt.
Naslov poglavlja: Velika slova, bold, 12 Pt.
Naslov podpoglavlja: Mala slova, bold, 12 Pt.
Dostavljanje rada: Elektronskom poštom,
NAPOMENA: Molimo pridržavajte se uputstva!

KORESPONDENCIJA
Prof. dr Miodrag Bulatović (+382 67 349 111)
bulatovm@yahoo.com;
Doc. dr Mileta Janjić (+382 69 453 876)
ctc@ac.me
www.ctc.ac.me
Univerzitet Crne Gore - Mašinski fakultet
Cetinjski put bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel. +382 78 107 241; fax: +382 81 245-116