Sie sind auf Seite 1von 32

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZ~DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Warszawa, dnia 10 lutego 1993 r. Nr 5
TREŚĆ :
Poz.:
ZARZĄDZENIE

17 - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 stycznia 1993 r. w sprawie wykazu leków
podstawowych i uzupełniających 29

17
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 28 stycznia 1993 r.

w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 27 września § 2. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki
1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne Społecznej z dnia 19 listopada 1991 r. w sprawie wykazu
(Dz. U. Nr 94, poz. 422) zarządza się , co następuje : leków podstawowych i uzupełniających (Monitor Polski Nr
40, poz. 285) .
§ 1. Ustala się :

1) wykaz leków podstawowych, stanowiący załącznik nr § 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
1 do zarządzenia , dnia ogłoszenia .

2) wykaz leków uzupełniających, stanowiący załącznik nr


2 do zarządzenia . Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: A. Wojtyła

Załączniki do zarządzenia Ministra Zdro-


wia i Opieki Społecznej z dnia 28 stycznia
1993 r. (poz. 17)
Załącznik nr 1

WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH


Opakowanie,
Lp. Nazwa Postać i dawka na które
ustalono ryczałt
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Acebutololi hydrochloridum
B Rp. 1 Sectral tabl. powl. 0,2 g 20 tabl.
B Rp. 1 Sectral tabl. powl. OA g 30 tabl.

2 Acenocoumarolum
B Rp. 1 Acenocumarol tabl. 0,004 g 60 tabl.
B Rp. 1 Sintrom tabl. 0,004 g 60 tabl.
B Rp. 1 Syncumar tabl. 0,004 g 60 tabl.

3 Acetylocysteinum
B Rp. 1 Mucosolv proszek do sporz. roztw.
(4,8 g n-acetylpyste -
inum) 60 g

4 Acidum e-aminocapronicum
Rp. 1 Acidum e-aminocapronicum proszek 100 g
Rp. 1 Acidum e-aminocapronicum gran. 50% 100 g
Rp. 1 Acidum e-aminocapronicum syrop 20% 100 g

5 Acidum folicum
1 Acidum folicum tabl. 0,005 g 30 tabl.
1 Acidum folicum tabl. 0,015 g 30 tabl.
Monitor Polski Nr 5 - 30 - Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Acidum pipemidicum
B Rp . 1 Palin kaps. 0,2 g 20 kaps.
B Rp. 1 Pipram kaps. 0,2 g 20 kaps.

7 Allopurinolum
B Rp. 1 AlIupoi tabl. 0,1 g 50 tabl.
B Rp. 1 Allopurinol-Ratiopharm 100 tabl. 0,1 g 50 tabl.
B Rp. 1 Apo-Allopurinol tabl. 0,1 g 50 tabl.
B Rp. 1 Milurit tabl. 0,1 g 50 tabl.
B Rp. 1 Zyloric tabl. 0,1 g 50 tabl.

8 1 Gastrinal tabl. 0,34 g 24 tabl., 20 tabl.


1 Alugastrin zawiesina fI. 250 mi

9 1 Alumag tabl. 40 tabl.


1 Alumag zawiesina 250 mi
1 Alumag saszetka 10m I 50 saszetek
1 Maalox tabl. 40 tabl: .
1 Maalox zawiesina 250 mi
1 Maalox saszetka 15 mi 30 saszetek

10 Ambroxoli hydrochloridum
B Rp. 1 Ambroxol inj. 0,015 g/ 2 mi 10 amp.
B Rp. 1 Mucosolvan inj. 0,015 g/ 2 mi 10 amp.

11 Aminophyllinum
B Rp. 1 Aminophyllinum prol., retard draż . 0,35 g 50 draż.
B Rp. 1 Euphyllinum retard tabl. 0,35 g 50 tabl.
B Rp . 1 Aminophyllinum krople 4,8 g/ 20 mi 20 mi
B Rp. 1 Aminophyllinum inj. 2,5% 10 amp. 10 mi
B Rp. 1 Aminophyllinum inj. 25% 10 amp. 2 mi
B Rp. 1 Aminophyllinum czopek 0,2 g 10 czopków
B Rp . 1 Aminophyllinum czopek 0,36 g 10 czopków

12 Amiodaroni hydrochloridum
B Rp. 1 Cordarone tabl. 0,2 g 60 tabl.
B Rp. 1 Opacorden tabl. powl. 0,2 g 60 tabl.

13 Amitriptylinum hydrochloricum
~ B Rp. 1 Amitriptylinum draż. 0,01 g 60 draż .
~ B Rp . 1 Amitriptylinum draż .0,025 g 60 draż.
~ B Rp. 1 Amitriptylinum inj.2,5% 5 amp. 2 mi

14 Amoxicillinum
B Rp. 1 Amoxycyllin prosz. do przyg. zaw.
250 mg/ 5 mi 100 mi
B Rp. 1 Amoxicilline pro susp. 1,5 g (125 15 g gran . do sporz.
mg/ 5 mi) 60 mI. zaw.
B Rp. 1 Amoxicilline pro susp. 3 g (250 mg/ 5 15 g gran. do sporz.
mi) 60 mi zaw.
B Rp. 1 Amoxil kaps. 0,25 g 15 kaps.
B Rp. 1 Amoxil sucha sub. 1,5 g/ 60 mi 60 mi
B Rp. 1 Amoxil zawiesina 125 mg/ 5 mi 100 mi
B Rp. 1 Apo-Amoxi kaps. 0,25 g 16 kaps.
B Rp. 1 Apo-Amoxi kaps. 0,5 g 16 kaps.
B Rp. 1 Hiconcil kaps. 0,25 g 16 kaps.
B Rp. 1 Hiconcil kaps. 0,5 g 16 kaps.
B Rp. 1 Hiconcil sucha sub. 1,5 g/ 60 mi 60 mi
B Rp. 1 Hiconcil zawiesina 250 mg/ 5 mi 100 mi

15 Ampicyllinum
B Rp. 1 Ampicillin tabl., kaps. 0,25 g 16 tabl., kaps.
B Rp. 1 Ampicillin tabl., kaps. 0,5 g 16 tabl., kaps.
B "Rp. 1 Ampicillin zawiesina 3 g/60 mi fI.
B Rp. 1 Ampicillin inj. 0,25 g 5 fiol. z suchą subst.
B Rp . 1 Ampicillin inj. 0,5 g 5 fiol. z suchą subst.
Monitor Polski Nr 5 - 31 - Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
16 1 Aqua pro injectione inj. 10 amp. 5 mi
1 Aqua pro injectione inj. 10 amp. 10 mi

17 Atropini sulfas
A A Rp. 1 Atropinum sulfuricum inj. 0,001 g/1 mi 10 amp.
A A Rp. 1 Atropinum sulfuricum inj. 0,5 mg/1 mi 10 amp.
A A Rp. 1 Atropinum sulfuricum krople do oczu 1 % 10 mi

18 Azathioprinum
B Rp. 1 Azathioprine, Azamun tabl. 0,05 g 50 tabl.

19 Baclofenum
A B Rp. 1 Baclofen tabl. 0,01 g 50 tabl.
A B Rp. 1 Baclofen tabl. 0,025 g 50 tabl.

20 Beclometasoni dipropionas
B Rp. 1 Aldezin inhaler aerosol 0,05 g 10 mi (200 dawek)
B Rp. 1 Beclocort mite aerosol 0,01 g 10 mi (200 dawek)
B Rp. 1 Beclocort forte aerosol 0,05 g 10 mi (200 dawek)
B Rp. 1 Becotide aerosol 0,05 g 10 mi (200 dawek)
B Rp. 1 Beclomet aerosol 0,01 g 10 mi (200 dawek)
B Rp. 1 Beclornet nasal aerosol O, 014 g 10 mi (200 dawek)

21 Benserazidi hydrochloridum + Levodopa


A B Rp. 1 Madopar kaps. 0,125 g 100 kaps.
A B Rp. 1 Madopar kaps. 0,250 g 100 kaps.

22 Benzyli benzoas
1 Novoscabin płyn 150 g

23 Benzylpen icyll i num


B Rp. 1 Polbicyllinum inj. 400000 j.m. 5 fiol. z suchą subst.
B Rp. 1 Polbicyllinum inj. 800000 j.m. 5 fiol. z suchą subst.

24 Benzylpenicyllinum benzathinum
B Rp. 1 Debecylina inj. 600000 j.m. 5 fi ol. z suchą subst.
B Rp. 1 Debecylina inj. 1 200000 j.m. 5 fi ol. z suchą subst.

25 Benzylpenicyllinum kalicum
B Rp. 1 Penicillinum crystalisatum inj. 100000 j .m. 5 fi ol. z suchą subst.
B Rp. 1 Penicillinum crystalisatum inj. 200000 j.m. 5 fiol. z suchą subst.
B Rp. 1 Penicillinum crystalisatum inj. 600000 j.m. 5 fiol. z suchą subst.
B Rp. 1 Penicillinum crystalisatum inj. 1 000000 j.m. 5 fi ol. z suchą subst.
B Rp. 1 Penicillinum crystalisatum inj. 3000000 j .m. 5 fial. z suchą subst.

26 Benzylpenicyllinum procainum
B Rp. 1 Penicillinum procainicum inj. 600000 j.m. 5 fiol. z suchą subst.
B Rp. 1 Penicillinum procainicum inj . 1 200000 j.m. 5 fiol. z suchą subst.
B Rp. 1 Penicillinum procainicum inj. 2400000 j.m. 5 fiol. z suchą subst.

27 Betamethason i dipropionas et Natrii phos-


phas
B Rp. 1 Diprophos inj. 0,007 g/1 mi 1 amp.
28 Betamethasoni natrii phosphas
B Rp. 1 Betnesol inj 0,004 g/ 1 mi 1 amp.
B Rp. 1 Celestone inj. 0,004 g/1 mi 1 amp.
29 Bromhexini hydrochloridum
B Rp. 1 Bisolvan tabl. 0,008 g 20 tabl.
B Rp. 1 Bisolvon inj. 0,004 g/2 mi 5 amp.
B Rp. 1 Flegamin tabl. 0,008 g 20 tabl.
B Rp. 1 Flegamin syrop 0,08 g/100 mi 120 mi
B Rp. 1 Flegamin inj. 0,004 g/2 mi 5 amp.
B Rp. 1 Flegamin krople 0,06 g/30 mi 30 mi

30 Bromocryptini mesylas
A B Rp. 1 Bromergon tabl. 2,5 mg 30 tab!.
A B Rp. 1 Bromocorn tabl. 2,5 mg 30 tabl.
A B Rp. 1 Parlodel tabl. 2,5 mg 30 tabl.
Monitor Polski Nr 5 - 3.2 - Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
31
B Rp. 1
Budesonidum
Budesonid aerosol mite 0,01 g °°
1 mi (200 dawek)
B
B
B
Rp.
Rp.
Rp.
1
1
1
Budesonid
Horacort
Pulmicort
aerosol
aerosol
aerosol
forte 0,04 g
0,032 g
0,02 g
°
1 mi (200 dawek)
1 mi (200 dawek)
100 dawek
B Rp. 1 Pulmicort aerosol 0,01 g 200 dawek
B Rp. 1 Rhinocort nasal aerosol 0,01 g 100 dawek

32 Bupivacaini hydrochloridum
B Rp. 1 Bupivacainum hydrochloricum inj.O,5% 10 amp. 10 mi

33 Captoprilum
B Rp. 1 Angiopress tabl. 0,025 g 40 tabl.
B Rp. 1 Angiopress tabl. 0,05 g 40 tabl.
B Rp. 1 Captopril tabl. 0,025 g 40 tabl.
B Rp. 1 Captopril tabl. 0,05 g 40 tabl.
B Rp. 1 Capoten tabl. 0,025 g 40 tabl.
B Rp. 1 Capoten tabl. 0,05 g 40 tabl.
B Rp. 1 Tensiomin tabl. 0,01 25 g 40 tabl.
B Rp. 1 Tensiomin tabl. 0,025 g 40 tabl.
B Rp. 1 Tensiomin tabl. 0,05 g 40 tabl.
B Rp. 1 Tensiomin tabl. 0,1 g 40 tabl.

34 Carbamazepinum
d B Rp. 1 Amizepin tabl. 0,2 g 50 tabl.
d B Rp. 1 Tegretol CR 200 tabl. 0,2 g 50 tabl.

35 Carbidopum
B Rp. 1 Nakom tabl. 125 mg 100 tabl.
B Rp. 1 Nakom tabl. 275 mg 100 tabl.
B Rp. 1 Sinemet tabl. 125 mg 100 tabl.
B Rp. 1 Sinemet tabl. 275 mg 100 tabl.

36 Chinidini sulfas
B Rp. 1 Chinidinum prolongatum tabl. 0,2 g 60 tabl.
B Rp. 1 Chinidinum sulfuricum draż. 0,2 g 20 draż.
B Rp. 1 Chinidinum sulfuricum prolongatum tabl., draż. 0,2 g 60 tabl., draż.
B Rp. 1 Kinidin Durules tabl., draż. 0,2 g 60 tabl., draż.
B Rp. 1 Kinilentin tabl. 0,25 g 60 tabl.
B Rp. 1 Kinitard tabl., draż. 0,2 g 60 tabl., draż.

37 Chloroąuini phosphas
Rp. 1 Arechin tabl. 0,25 g 30 tabl.

38 Chlorpromazini hydrochloridum
d B Rp. 1 Chlorazin inj. 0,05 g/2 mi 10 amp.
d B Rp. 1 Fenactil draż. 0,01 g 20 draż.
d B Rp. 1 Fenactil draż. 0,025 g 20 draż.
d B Rp. 1 Fenactil draż. 0,1 g 20 draż.
d B Rp. 1 Fenactil krople 4% 10 g
d B Rp. 1 Fenactil inj. 0,025 g/5 mi 10 amp.
d B Rp. 1 Fenactil inj. 0,05 g/2 mi 10 amp.

39 Chlorprothixenum
d B Rp. 1 Chlorprothixen draż. 0,015 g 50 draż.
d B Rp. 1 Chlorprothixen draż. 0,05 g 50 draż.

40 B Rp. 1 Cignoderm maść 0,1 % 40 g


B Rp. 1 Cignoderm maść 0,5% 40 g
B Rp. 1 Cignoderm maść 1 % 40 g
B Rp. 1 Cignoderm maść 2% 40 g
B Rp. 1 Cignoderm sztyft 2% 1 szt.
B Rp. 1 Cignodermin maść 0,5% 30 g
B Rp. 1 Cignodermisal maść 0,3% 30 g

41 Cimetidinum
Rp. 1 Altramet tabl. 0,2 g 100 tabl.
Monitor Polski Nr 5 - 33 - Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B Rp. 1 Altramet inj. 0,2 g/ 2 mi 10 amp.
Rp. 1 Apo - Cimetidine tab!. 0,2 g 100 tab!.
Rp. 1 Belomet tab!. 0,2 g 100 tab!.
Rp. 1 Cimetidinum tab!. 0,2 g 100 tab!.
Rp. 1 Cimetidine tab!. 0,2 g 100 tab!.
Rp. 1 Ci namet tab!. 0,2 g 100 tab!.
B Rp. 1 Cinamet inj. 0,2 g/ 2 mi 10 amp.
Rp. 1 Histod il tab!. 0,2 g 100 tab!.
B Rp. 1 Histod il inj . 0,2 g/ 2 mi 10 amp.
Rp. 1 Tagamet tab!. 0,2 g 100 tab!.
B Rp. 1 Tagamet inj . 0,2 g/ 2 mi 10 amp.
42 Clemastini fumaras
~ B Rp. 1 Clemastinum tab!. 0,001 g 25 tab!.
~ B Rp. 1 Clemastinum syrop 0,001 g/ 10 mi 100 mi
~ B Rp. 1 Clemastinum inj . 0,002 g/ 2 mi 5 amp.

43 Clindamycin i hydrochloridum
B Rp. 1 Oalacin C kaps. 0,075 g 16 kaps.
B Rp. 1 Oalacin C kaps. 0,15 g 16 kaps.
B Rp. 1 Klimi cin kaps. 0,15 g 16 kaps.

44 Clomethiazoli edisylas
~ B Rp. 1 Hem ineurin tab!. 0,3 g 20 tab!.
45 Clonazepamum
~ B Rp. 1 Clonazepamum tab!. 0,002 g 30 tab!.
~ B Rp. 1 Clonazepamum tab!. 0,5 mg 30 tab!.
~ B Rp. 1 Rivotril tab!. 0,002 g 30 tab!.
~ B Rp. 1 Rivotril tab!. 0,5 mg 30 tab!.

46 Clonidini hydrochloridum
~ A Rp. 1 Catapresan tab!. 0,075 mg 50 tab!.
~ A Rp. 1 Clophelin tab!. 0,075 mg 50 tab!.
~ A Rp. 1 Haemiton tab!. 0,075 mg 50 tab!.
~ A Rp. 1 Iporel tab!. 0,075 mg 50 tab!.
47 Clotrimazolum
Rp. 1 Clotrimazolum tab!. dopochw. 0,1 g 6 tab!.
Rp. 1 Clotrimazolum tab!. dopochw. 0,5 g 1 tab!., 6 tab!.
Rp. 1 Clotrimazolum płyn 1 % 15 mi
Rp. 1 Clotrimazolum płyn 1 % do rozpy!. 15 g, 50 g
Rp. 1 Clotrimazolum krem 1 % 20 g
Rp. 1 Clotrimazolum maść do oczu 1 % 3g
Rp. 1 Clotrimazolum żel 1% 20 g
Rp. 1 Fungizid-Ratiopharm 100 tab!. dopochw. 0,1 g 6 tab!. + aplikator
Rp. 1 Fungizid- Ratiopharm 200 tab!. dopochw. 0,2 g 3 tab!. + aplikator
Rp. 1 Fu ng izid - Ratiopharm krem 1 % 20 g

48 Cloxacillinum natricum
B Rp. 1 Syntarpen tab!. pow!. 0,25 g 16 tab!.
B Rp. 1 Syntarpen tab!. pow!. 0,5 g 16 tab!.
B Rp. 1 Syntarpen zawiesina 1,5 g/ 60 mi f!.
B Rp. 1 Syntarpen inj. 0,25 g 5 fio!. z suchą subst.
B Rp. 1 Syntarpen inj. 0,5 g 5 fio!. z suchą subst.

49 Colecalciferolum
B Rp. 1 Vitaminum 03 krople 15000 j.m ./ 1 mi 10 mi
B Rp. 1 Vitaminum 03 płyn 300000 j.m . 1 kaps. do wyciska-
nia

50 Cortisoni acetas
B Rp. 1 Adreson inj . 0,25 9/ 10 mi 5 ainp.
51 Co- Trimoxazolum
B Rp. 1 Biseptol 120 tab!. 20 tab!.
B Rp. 1 Biseptol 480 tab!. 20 tab!.
B Rp. 1 Biseptol 960 tab!. 10 tab!.
B Rp. 1 Biseptol zawiesina 0,24 g/ 5 mi 80 mi
Monitor Polski Nr 5 - 34 - Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
52 Crotamitonum
Rp. 1 Crotamiton płyn 10% 100 g
Rp. 1 Crotamiton maść 10% 40 g

53 Cyanocobalaminum
B Rp. 1 Vitaminum B12 inj. 20 {lg/ 1 mi 10 amp.
B Rp. 1 Vitami.num B12 inj. 50 {lg/ 1 mi 10 amp.
B Rp. 1 Vitaminum B12 inj. 100 {lg/ 1 mi 10 amp.
B Rp. 1 Vitaminum B12 inj. 1000 {lg /2 mi 10 amp.

54 Cyclophosphamidum
B Rp . 1 Endoxan draż. 0,05 g 50 draż.
B Rp. 1 Endoxan inj . 0,2 g 10 fiol. z suchą subst.

55 Cyproterone
B Rp. 1 Androcur tabl. 0,05 g 20 tabl.

56 Danazolum
Rp. 1 Danazol kaps. 0,2 g 100 kaps.
Rp. 1 Danol kaps. 0,2 g 100 kaps.
Rp. 1 Danoval kaps. 0,2 g 100 kaps.

57 Desoxycortoni acetas
B Rp. 1 Desoxycortonum aceticum inj. 0,005 g/ 2 mi 5 amp.
B Rp. 1 Desoxycortonum aceticum inj. 0,01 g/ 2 mi 5 amp.

58 Dexamethasoni natrii phosphas


B Rp. 1 Dexaven inj. 0,004 g/ 1 mi 10 amp.
B Rp. 1 Dexaven inj. 0,008 g/2 mi 10 amp.
B . Rp. 1 Dexa-Ratiopharm 4 inj. 0,004 g/2 mi 10 amp.
B Rp. 1 Dexa-Ratiopharm 8 inj. 0,008 g/ 2 mi 10 amp.

59 Dexamethasonum
B Rp. 1 Dexamethason tabl. 0,5 mg 20 tabl.
B Rp . 1 Dexamethason tabl. 0,001 g 20 tabl.
B Rp . 1 Dexamethason zaw. do oczu 0,1 % 10 mi
B Rp . 1 Dexapolcort aerosol 40 g, 80 g

60 B Rp. 1 Dexapolcort N aerosol 40 g

61 Diagnostyczne preparaty
Rp. 1 Acidan 90 draż. + 60 draż . zestaw
Rp. 1 Biophan C (AG-phan) test paskowy 25 pasków
Rp. 1 Biophan E (Albuphan) test paskowy 50 pasków
Rp. 1 Biophan G (Glucophan) test paskowy 100 pasków
Rp. 1 Biophan P test paskowy 50 pasków
Rp. 1 Dextronal test paskowy 50 pasków
Rp. 1 Polognost tabl. 0,5 g 6 tabl.
Rp. 1 Testarpen inj. (1 test) 1 fi ol. z sucho sub.
+ rozp.
Rp. 1 Testarpen inj. (10 testów) 1 fi ol. z sucho sub.
+ rozp.
Rp. 1 Tropicamidum krople do oczu 0,5 % 10 mi
Rp. 1 Tropicamidum krople do oczu 1 % 10 mi

62 Diazepamum
L1 B Rp. 1 Relanium tabl. 0,002 g 20 tabl.
L1 B Rp. 1 Relanium tabl. 0,005 g 20 tabl.
L1 B Rp . 1 Relanium zaw. 0,031 g/ 100 g 100 g

63 Diclofenacum natricum
B Rp. 1 Apo- Diclo tabl. 0,025 g 20 tabl.
B Rp. 1 Diclofenac tabl. 0,05 g 20 tabl.
B Rp. 1 Diclofenac czopek 0,05 g 10 czopków
B Rp. 1 Diclofenac czopek 0,1 g 10 czopków
B Rp. 1 Diclofenac retard kaps. 0,1 g 20 kaps.
B Rp. 1 Diclofenac Ratiopharm 25, Volta ren czopek 0,025 g 10 czopków
Monitor Polski Nr 5 - 35 - Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B Rp. 1 Diclofenac Ratiopharm 50 czopek 0,05 g 10 czopków
B Rp. 1 Diclofenac Ratiopharm 10O czopek 0,1 g 10 czpków
B Rp. 1 Diclofenac sodium E/ C tab!. 0,05 g 20 tab!.
B Rp. 1 Dicloreum tab!. 0,05 g 20 tab!.
B Rp. 1 Dicloreum czopek 0,1 g 10 czopków
B Rp. 1 Feloran, Voltaren tab!. pow!., draż. 0,025 g 20 tab!., draż.
B Rp. 1 Feloran, Voltaren czopek 0,05 g 10 czopków
B Rp. 1 Feloran czopek 0,1 g 10 czopków
B Rp. 1 Majamil tab!. pow!. 0,025 g 20 tab!.
B Rp. 1 Majamil tab!. pow!. 0,05 g 20 tab!.
B Rp. 1 Majamil prolongatum tab!. pow!. 0,1 g 20 tab!.
B Rp. 1 Naklofen tab!. pow!. 0,05 g 20 tab!.
B Rp. 1 Naklofen retard tab!. 0,1 g 20 tab!.
B Rp. 1 Naklofen czopek 0,05 g 10 czopków
B Rp. 1 Revodina tab!. pow!. 0,025 g 20 tab!.
B Rp. 1 Revodina czopek 0,05 g 10 czopków
B Rp. 1 Voltaren draż . 0,05 g 20 draż .
B Rp. 1 Voltaren SR 10O draż. 0,1 g 20 draż .

64 Diethylstilbestroli dipriopionas
B Rp. 1 Stilboestrolum tab!. 0,25 mg 30 tab!.
B Rp. 1 Stilboestrolum tab!. 0,001 g 30 tab!.
B Rp. 1 Stilboestrolum tab!. 0,005 g 20 tab!.
B Rp. 1 Stilboestrolum dipropionicum inj. 0,0025 g/ 1 mi 5 amp.
B Rp. 1 Stilboestrolum dipropionicum inj. 0,01 g/1ml 5 amp.

65 Digoxinum
A Rp. 1 Digoxin tab!. 0,25 mg 30 tab!.
A Rp. 1 Digoxin inj. 0,5 mg/ 2 mi 5 amp.

66 Dihydralazini sulfas
B Rp. 1 Dihydralazinum tab!. 0,025 g 30 tab!.

67 Disopyramidum
B Rp. 1 Disocor kaps. 0,1 g 60 kaps.
B Rp. 1 Palpitin kaps. 0,1 g 60 kaps.
B Rp. 1 Rythmodan kaps. 0,1 g 60 kaps.
B Rp. 1 Rytmilen kaps. 0,1 g 60 kaps.

68 B Rp. 1 Dithranol A maść 0,2% 40 g


B Rp. 1 Dithranol A maść 0,5% 40 g
B Rp. 1 Dithranol A maść 1% 40 g
B Rp. 1 Dithranol A maść 2% 40 g

69 Doxepini hydrochloridum
,1 B Rp. 1 Sinequan kaps. 0,01 g 30 kaps.
,1 B Rp. 1 Sinequan kaps. 0,025 g 30 kaps.
,1 B Rp. 1 Sinequan inj. 0,05 g/ 2 mi 10 amp.

70 Doxycyclini hydrochloridum
B Rp. 1 Doxycyclinum kaps. 0,1 g 10 kaps.

71 Doxycyclinum
B Rp. 1 Vibramycin syrop 0,01 g/ 1 mi 20 mi

72 Drotaveryni hydrochloridum
B Rp. 1 No-Spa tab!. 0,04 g 20 tab!.
B Rp. 1 No-Spa inj. 0,04 g/ 2 mi 5 amp.
73 Enalapril maleas
B Rp. 1 Enalapril5 tab!. 0,005 g 20 tab!.
B Rp. 1 Enap 5 tab!. 0,005 g 20 tab!.
B Rp. 1 Enap 10 tab!. 0,01 g 20 tab!.
B Rp. 1 Enap 20 tab!. 0,02 g 20 tab!.
B Rp. 1 Olivin tab!. 0,01 g 20 tab!.
B Rp. 1 Olivin tab!. 0,02 g 20 tab!.
B Rp. 1 Renitec tab!. 0,005 g 20 tab!.
B Rp. 1 Renitec tab!. 0,01 g 20 tab!. , 28 tab!.
B Rp. 1 Renitec tab!. 0,02 g 20 tab!.
Monitor Polski Nr 5 - 36 - Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
74 Epinephryni hydrotartras
d A Rp. 1 Adrenalinum inj.0,001 g/ 1 mi 10 amp.

75 Erythromycini cyclocarbonas
B Rp. 1 Davercin tabl. powl. 0,125 g 32 tabl.
B Rp. 1 Davercin tabl. pawI. 0,25 g 16 tabl.
B Rp. 1 Davercin gran. do przyg. zaw.
(0,15 g/ 5 mi) 30 g

76 Erythromycinum
B Rp. 1 Eryc kaps. 0,25 g 25 kaps.
B Rp. 1 Erythromycinum tabl. powl., kaps. 0,2 g 16 tabl., kaps.

77 Erythromycini estolas
B Rp. 1 Erythromycinum zaw. 1,5 g/ 60 mi 1 fI.

78 Estradioli benzoas
B Rp. 1 Oestradiolum benzoicum inj. 0,005 g/ 2 mi 5 amp.

79 Ethionamidum
B Rp. 1 Etionamid draż. 0,25 g 100 draż . , 250 draż.

80 Famotidinum
B Rp. 1 Famogast tabl. powl. 0,02 g 20 tabl.
B Rp. 1 Famogast tabl. pawI. 0,04 g 20 tabl.
B Rp. 1 Ulfamid tabl. powl. 0,02 g 20 tabl.
B Rp. 1 Ulfamid tabl. pow I. 0,04 g 20 tabl.

81 Fenoteroli hydrobromidum
B Rp. 1 Berotec aerozol 15 mi (300 dawek)
B Rp. 1 Fenoterol tabl. 0,005 g 20 tabl., 100 tabl.
B Rp. 1 Partusisten tabl. 0,005 g 50 tabl. , 100 tabl.

82 Rp. 1 Fettam proszek 200 g

83 Fluorocortisoni acetas
B Rp. 1 Cortineff tabl. 0,1 mg 20 tabl.
B Rp. 1 Cortineff maść do oczu 0,1 % 3g

84 Furaginum
B Rp. 1 Furagin, Furaginum tabl. 0,05 g 30 tabl., 50 tabl.

85 Furazolidonum
B Rp. 1 Furazolidon zawiesina 160 g
B Rp. 1 Furazolidon gran . do przyg. zaw. 7g

86 Furosemidum
B Rp. 1 Furosemidum tabl. 0,04 g 20 tabl.
B Rp. 1 Furosemidum inj. 0,02 g/ 2 mi 5 amp.

87 Rp. 1 Gastrolit tabl. 30 tabl.

88 Glyceryli trinitras
B Rp. 1 Nitrocard maść 30 g
A Rp. 1 Nitroglycerinum tabl. podjęz. 0,5 mg 20 tabl.
A Rp. 1 N itroglycerinum prolongatum tabl. 2,6 mg 40 tabl.
A Rp. 1 Nitroglycerinum prolongatum tabl. 6,4 mg 40 tabl.
A Rp. 1 Sustonit tabl. o przedł . dział. 6,5
mg 40 tabl.
A Rp. 1 Sustonit tabl. 2,6 mg 40 tabl.

89 Haloperidolum
d B Rp. 1 Apo- Haloperidol tabl. 0,0005 g 40 tabl.
d B Rp. 1 Apo- Haloperidol tabl. 0,001 g 40 tabl.
d B Rp. 1 Apo- Haloperidol taDI. 0,002 g 40 tabl.
d B Rp. 1 Apo- H ałoperidol płyn 0,002 g/ 1 mi 10 mi
d B Rp. 1 Haloperidol tabl. 0,001 g 40tabl.
d B Rp. 1 HalopEuidol krople 0,002 g/ 1 mi 10 mi
Monitor Polski Nr 5 - 37 - Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
.1 B Rp. 1 Haloperidol inj. 0,005 g/ 1 mi 10 amp.
.1 B Rp . 1 Haloperidol tabl. 1,5 mg 50 tabl.
.1 B Rp. 1 Haloperidol Decanoat inj. 0,01 g/ 1 mi 10 amp.
.1 B Rp. 1 Haloperidol- Ratiopharm krople 0,002 g/ 1 mi 10 mi
.1 B Rp. 1 Haloperidol- Ratiopharm 5 inj. 0,005 g/ 1 mi 10 amp . .

90 Rp. 1 Hemofer F prolongatum draż. 30 draż .

91 Heparinum
B Rp. 1 Heparinum inj. 5000 j .m./O,2 mi amp.
B Rp. 1 Heparinum inj. 25000 j .m./ 1 mi amp.
B Rp. 1 Clexan inj . 20 mg/ O,2 mi amp.-strzykawka
B Rp. 1 Clexan inj. 40 mg/O,4 mi amp.-strzykawka
B Rp. 1 Fraxiparine inj. 7500 j.m.fO,3 mi amp. -strzykawka
B Rp. 1 Fraxiparine inj. 15000 j .m.fO,6 mi amp. -strzykawka
B Rp. 1 Fraxiparine inj. 25000 j .m.f1 mi amp.-strzykawka

92 Hydrochlorothiazidum
B Rp. 1 Hydrochlorothiazidum tabl. 0,025 g 20 tabl.

93 Hydrocortisoni acetas
B Rp. 1 Hydrocortisonum aceticum krem 1 % 15 g
B Rp. 1 Hydrocortisonum aceticum maść do oczu 1 % 3g
B Rp. 1 Hydrocortisonum aceticum zaw. do oczu 1 % 3 mi
B Rp. 1 Ophticor H zaw. do oczu 1 % 3 mi

94 Hydrocortisoni natrii succinas


B Rp. 1 Hydrocortisonum hemisuccinatum inj. 0,025 g/ 1 mi 5 amp. + 5 amp. 2 mi
rozp.
B Rp. 1 Hydrocortisonum hemisuccinatum inj. 0,1 g/ 2 mi 5 amp. + 5 amp. 3 mi
rozp.
B Rp. 1 Hydrocortisonum hemisuccinatum inj. 0,5 g/ 2 mi 5amp. + 5amp. 3ml
rozp.

95 Hydrocortisonum
B Rp. 1 Hydrocortisonum tabl. 0,02 g 20 tabl.

96 Hydroxyprogesteroni caproas
B Rp. 1 Kaprogest inj. 0,25 g/ 2 mi 5 amp.

97 Hydroxyzini hydrochloridum
.1 B Rp. 1 Hydroxyzinum draż 0,01 g 30 draż.
.1 B Rp. 1 Hydroxyzinum draż . 0,025 g 30 draż
.1 B Rp. 1 Hydroxyzinum syrop 0,2% 200 g
.1 B Rp. 1 Hydroxyzinum inj . 0,1 g/ 2 mi 5 amp.

98 Ibuprofenum
B Rp. 1 Ibuprofen draż . 0,2 g 60 draż .
B Rp. 1 Ibuprofen zaw.2 % 100 g
B Rp. 1 Ibuprofen czopek 0,5 g 10 czopków
99 Indometacinum
B Rp. 1 Metindol tabl. powl. 0,025 g 30 tabl.
B Rp. 1 Metindol inj. 0,06 g/ 2 mi 10 amp.
B Rp. 1 Metindol czopek 0,05 g 10 czopków
B Rp. 1 Metindol czopek 0,1 g 10 czopków
Rp. 1 Metindol maść 5% 30 g
B Rp. 1 Metindol retard tabl. 0,075 g 50 tabl.
B Rp. 1 Metindonium płyn 20 mi
B Rp. 1 Indometacin czopek 0,05 g 10 czopków
B Rp. 1 Indometacin czopek 0,1 g 10 czopków

100 Isoniazidum
.1 B Rp . 1 Isoniazidum tabl. 0,05 g 100 tabl.
101 Isosorbidi dinitras
B Rp. 1 Apo-ISDN tabl. 0,01 g 30 tabl.
B Rp. 1 Cardonit prolongatum tabl. 0,04 g 30 tabl.

..
Monitor Polski Nr 5 - 38 - Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B Rp. 1 Cardonit prolongatum tabl. 0,06 g 30 tabl.
B Rp. 1 Cardonit prolongatum tabl. 0,08 g 30 tabl.
B Rp. 1 Cornilat tabl. 0,01 g 30 tabl.
B Rp. 1 Isodinit tabl. 0,01 g 30 tabl.
B Rp. 1 Isodinit retard tabl. 0,02 g 30 tabl.
B Rp. 1 Isoket retard \
tabl. 0,02 g 20 tabl.
B Rp. 1 Isoket retard 40 tabl. 0,04 g 40 tabl.
B Rp. 1 Iso- Mack retard tabl. 0,02 g 25 tabl.
B Rp. 1 Iso-Mack retard tabl. 0,04 g 30 tabl.
B Rp. 1 Iso- Mack retard tabl. 0,06 g 30 tabl.
B Rp. 1 Sorbonit tabl. 0,01 g 30 tabl.
B Rp. 1 Sorbonit prolongatum tabl. 0,02 g 40 tabl.
B Rp. 1 Sorbonit prolongatum tabl. 0,04 g 40 tabl.

102 Isosorbidi mononitras


B Rp. 1 Mononit tabl. pawI. 0,01 g 60 tabl.
B Rp. 1 Mononit tabl. pawI. 0,02 g , 50 tabl.
B Rp. 1 Mononit tabl. pawI. 0,04 g 40 tabl.
B Rp. 1 Olicard 40 retard kaps. 0,04 g 40 kaps.

103 Kalii chloridum


Rp. 1 Kalium syrop 150 mi
Rp. 1 Kalium effervescens granulat 1 2 torebek po 5 g

104 Kali i citras


Rp. 1 Kalium effervescens (bezcukrowy) gran . mus. 60 g (20 dawek)
Rp. 1 Kalium granulat (bezcukrowy) gran. 60 g (20 dawek)

105 Kalii gluconas


Rp. 1 Kalium gluconicum syrop 150 mi

106 Ketoprofen
B Rp. 1 Profenid kaps. 0,05 g 24 kaps.
B Rp. 1 Profenid prolongatum tabl. pawI. 0,2 g 14 tabl.
B Rp. 1 Profenid czopek 0,1 g 10 czopków
B Rp. 1 Profenid inj . 0,1 g/2 mi 5 amp.

107 Ketotifeni hydrofumaras


A B Rp. 1 Ketotifen tabl. 0,001 g 50 tabl.
A B Rp. 1 Ketotifen syrop fI. 100 mi
A B Rp. 1 Pozitan tabl. 0,001 g 60 tabl.
A B Rp. 1 Pozitan gran . (do przyg . syr.) 24 g
A B Rp. 1 Pozitan aerosol 20 mi (400 dawek)
A B Rp. 1 Zaditen tabl. 0,001 g 50 tabl.
A B Rp. 1 Zaditen syrop 0,02 g/ 100 mi fI. 100 mi

108 Levamisoli hydrochloridum


B Rp. 1 Decaris tabl. 0,15 g 1 tabl.
B Rp. 1 Decaris tabl. 0,05 g 2 tabl.

109 Levothyroxinum natricum


B Rp. 1 Eferox 25 tabl. pawI. 25 Jlg 50 tabl.
B Rp. 1 Eferox 50 tabl. pawI. 50 Jlg 50 tabl.
B Rp. 1 Eferox 10O tabl. pawI. 100 Jlg 50 tabl.
B Rp ~ 1 Eferox 150 tabl. pawI. 1 50 Jlg 50 tabl.
B Rp. 1 Eltroxin tabl. 50 Jlg 50 tabl.
B Rp. 1 Eltroxin tabl. 100 Jlg 50 tabl.
B Rp. 1 Euthyrox 50 tabl. 50 Jlg 50 tabl.
B Rp. 1 Euthyrox 100 tabl. 100 Jlg 50 tabl.
B Rp. 1 Euthyrox 1 50 tabl. 150 Jlg 50 tabl.
B Rp. 1 L-Thyroxin tabl. 25 Jlg 30 tabl.
B Rp. 1 L-Thyroxin tabl. 100 Jlg 50 tabl.
B Rp. 1 Vobenol tabl. 100 Jlg 50 tabl.
11O Lidocaini hydrochloridum
A B Rp. 1 Lignocainum hydrochloricum inj. 1 % 10 amp. 2 mi
A B Rp. 1 Lignocainum hydrochloricum inj . 2% 10 amp. 2 mi
B Rp. 1 Lignocainum hydrochloricum typ A żel 2% 30 g
B Rp. 1 Lignocainum hydrochloricum typ U żel 2% 30 g + kaniula
Monitor Polski Nr 5 - 39 - Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
111 Lidocaini hydrochloridum et Norepinephrini
bitartras
~ B Rp. 1 Lignocainum hydrochloricum c. Noradrenali- inj. 2% + 0,0025 % No-
no radrenalinum basic. 10 amp. 2 mi

112 Lidocainum
B Rp. 1 Lidocainum aerosol 10% 75 g

113 Liothyroninum natricum


A Rp. 1 Triiodothyronine tabl. 20.ug 60 tabl.

114 Loperamidi hydrochloridum


~ B Rp. 1 Imodium kaps. 0,002 g 6 kaps .

115 Mebendazolum
Rp. 1 Vermox tabl. 0,1 g 6 tabl.

116 M edroxyprogesteron i acetas


B Rp. 1 Depo - Provera inj. 0,15 g/ 3 mi 5 fiol.
B Rp. 1 Depo - Provera inj. 0,5 9/ 3,3 mi 5 fiol.
B Rp. 1 Depo- Provera inj. 1 g/ 6,7 mi 5 fiol.
B Rp . 1 Farlutal inj. 0,5 g/ 2,5 mi 5 fi ol.
B Rp. 1 Farlutal500 tabl. 0,5 g 20 tabl.
B Rp. 1 Farlutal Depot inj. 1 g/ 6,7 mi 5 f iol.
B Rp. 1 Provera tabl. 0,1 g 20 tabl.
B Rp. 1 Provera tabl. 0,5 g 20 tabl.

117 Mesnum
B Rp. 1 Mistabron płyn do inh . lub wlew.
0,6 g/ 3 mi 5 amp.
B Rp. 1 Mistabron aerozol do nosa 12,5 mi
B Rp. 1 Mucofluid aerozol do nosa 12,5 mi

118 Methyldopum
~ B Rp. 1 Dopanol tabl. 0,25 g 50 tabl.
~ B Rp. 1 Dopegyt tabl. 0,25 g 50 tabl.

119 Methylthiouracilum
B Rp. 1 Methylthiouracilum draż . 0,1 g 20 draż .

120 Metildigoxinum
A Rp. 1 Bemecor tabl. 0,1 mg 30 tabl.
A Rp. 1 Lanitop tabl. 0,1 mg 30 tabl.
A Rp. 1 Lanitop krople 0,6 mg/ l mi 20 mi
A Rp. 1 Lanitop inj. 0,2 mg/ 2 mi 5 amp.

121 Metoclopramidi hydrochloridum


B Rp. 1 Cerucal tabl. 0,01 g 50 tabl.
B Rp . 1 Cerucal inj. 0,01 g/ 2 mi 5 amp.
B Rp. 1 Metoclopramidum tabl. 0,01 g 50 tabl.
B Rp. 1 Metoclopramidum inj. 0,01 g/ 2 mi 5 amp.

122 Metoprololi tartras


B Rp. 1 Beloc tabl 0,05 g 30 tabl.
B Rp. 1 Beloc tabl. 0,1 g 30 tabl.
B Rp. 1 Betaloc tabl. 0,05 g 30 tabl.
B Rp. 1 Betaloc tabl. 0,1 g 30 tabl.
B Rp. 1 Metocard tabl. 0,05 g 30 tabl.
B Rp. 1 Metocard tabl. 0,1 g 30 tabl.
B Rp. 1 Metocard prolongatum tabl. 0,2 g 30 tabl.
B Rp. 1 Metoprolol tabl. 0,05 g 30 tabl.
B Rp. 1 Metoprolol prolongatum tabl. 0,2 g 30 tabl.

123 Metronidazolum
Rp. 1 Metronidazol tabl. 0,25 g 20 tabl.
Rp. 1 Metronidazol tabl. dopochw. 0,5 g 10 tabl.
Rp. 1 Metronidazol czopek 0,5 g 10 czopków
Rp. 1 Metronidazol czopek 1 g 10 czopków
Monitor Polski Nr 5 - 40 - Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
124 Mexiletini hydrochloridum
d Rp. 1 Mexicord kaps. 0,2 g 50 kaps .
d Rp. 1 Mexitil kaps. 0,2 g 50 kaps.
d Rp. 1 Mexitil Depot kaps. 0,36 g 20 kaps.

125 Molsidominum
B Rp. 1 Corvaton tab!. 0,002 g 30 tab!.
B Rp. 1 Molsidomina tab!. 0,002 g 30 tab!.
B Rp. 1 Molsidomina tab!. 0,004 g 30 tab!.
B Rp. 1 Molsidomina prolongatum tab!. 0,008 g 30 tab!.

126 Morphinii hydrochloridum


O N Rp. w . 1 Morphinum hydrochloricum inj. 0,01 g/ 1 mi 10 amp.
O N Rp. w. 1 Morphinum hydrochloricum inj . 0,02 g/ 1 mi 10 amp.

127 Naproxenum natricum


B Rp. 1 Anapran, Atranax tab!. 0,275 g 40 tab!.
B Rp. 1 Anapran, Atranax tab!. 0,550 g 20 tab!.
B Rp. 1 Apo- Naproxen tab!. 0,125 g 50 tab!.
B Rp. 1 Apo-Naproxen tab!. 0,25 g 50 tab!.
B Rp. 1 Naprosyne tab!. 0,25 g 50 tab!.
B Rp. 1 Naproxen tab!. 0,25 g 50 tab!.
B Rp. 1 Naproxen tab!. 0,1 g 40 tab!.
B Rp. 1 Naproxen tab!. 0,5 g 20 tab!.
B Rp. 1 Naproxen czopek 0,25 g 10 czopków
B Rp. 1 Naproxen czopek 0,5 g 10 czopków

128 Natrii chloridum


B 1 Natrium chloratum inj. 0,9%/5 mi 10 amp.
B 1 Natrium chloratum inj. 0,9%/ 10 mi 10 amp.

129 Natrii cromoglicas


B Rp. 1 Cromogen Inhaler 5 mg aerosol 19,97 g 11 2 dawek ci 5 mg
B Rp. 1 Cromolyn 20 mg inh. powder kaps. 0,02 g 100 kaps. + inhal.
B Rp. 1 Intal kaps. 0,02 g 30 kaps.
B Rp. 1 Lomusol aerosol 2% 26 mi

130 Natrii paraaminosalicylas


B Rp. 1 PAS-Natrium tab!. pow!. 0,5 g 100 tab!., 500 tab!.

131 Rp. 1 Nefromin proszek 400 g

132 Neostigmini methylsulfas


A Rp. 1 Polstigminum tab!. 0,015 g 20 tab!.
A Rp. 1 Polstigminum inj . 0,5 g/ 1 mi 10 amp.

133 Nifedipinum
B Rp. 1 Apo-Nifed kaps. 0,01 g 50 kaps .
B Rp. 1 Adalat tab!. pow!. 0,01 g 50 tab!.
B Rp. 1 Cordafen tab!. pow!. 0,01 g 50 tab!.
B Rp. 1 Cordipin tab!. pow!. 0,01 g 50 tab!.
B Rp. 1 Corinfar draż . 0,01 g 50 draż .
B Rp. 1 Nifecard tab!. pow I. 0,01 g 50 tabl.
B Rp. 1 Nifedipine tabl. powl., kaps. 0,01 g 50 tabl., kaps.

134 Nifuroxazidum
Rp. 1 Ercefuryl kaps. 0,1 g 30 kaps.
Rp. 1 Ercefuryl syrop 4 g/ 90 g 90 g
Rp. 1 Nifuroksazyd zaw. 4% 90 mi
Rp. 1 N ifu roksazyd tab!. pow I. 0,1 g . 24 tab!.

135 Nitrofurantoinum .
B Rp. 1 Nitrofurantoinum tab!. 0,1 g 20 tab!.
B Rp. 1 Nitrofurantoinum retard Ratiopharm kaps. 0,1 g 20 kaps.

.
Monitor Polski Nr 5 - 41 - Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
136 Nystatinum
B Rp. 1 Nystatyna tabl. pawI. 500000 j.m. 16 tabl.
B Rp. 1 Nystatyna zaw. 2500000 j.m ';
/24 mi 1 fI.
B Rp. 1 Nystatyna tabl. dopoch. 100000
j.m. 10 tabl.
B Rp. 1 Nystatyna zasypka 100000 j.m./
/1 g 20 g
137 Oxazepamum
d B Rp. 1 Oxazepam tabl. 0,01 g 20 tabl.
138 Pancreatinum
Rp. 1 Neo- Pancreatinum tabl. pawI. 30 tabl.
139 Papaverini hydrochloridum
B Rp. 1 Papaverinum hydrochloricum inj. 0,04 g/2 mi 10 amp.
140 Penicillaminum
B Rp. 1 Cuprenil tabl. powl. 0,25 g 30 tabl., 100 tabl.
141 Pentazocini hydrochloridum
d B Rp. W. 1 Dolapent tabl. 0,05 g 50 tabl.
d B Rp. W. 1 Dolapent inj. 0,03 g/1,5 mi 10 amp.
d B Rp. W. 1 Fortrai inj. 0,03 g/ 1 mi 10 amp.
d B Rp. W. 1 Fortrai tabl. 0,05 g 50 tabl.
d B Rp. W. 1 Pentazocinum tabl. 0,05 g 50 tabl.
d B Rp. W. 1 Pentazocinum inj. 0,03 g/ 1 mi 10 amp.
142 Pethidini hydrochloridum
O N Rp. W. 1 Dolargan tabl. 0,025 g 10 tabl.
O N Rp. W. 1 Dolargan inj . 0,1 g/2 mi 10 amp.
143 Phenobarbitalum
d B Rp. 1 Luminalum tabl. 0,015 g 10 tabl.
d B Rp. 1 Luminalum tabl. 0,1 g 10 tabl.
d B Rp. 1 Luminalum inj. 0,2 g/ 1 mi 10 amp.
d B Rp. 1 Luminalum czopek 0,015 g 10 czopków
144 Phenobarbitalum natricum
d B Rp. 1 Luminalum natrium inj. 0,2 g 5 amp. z such osubst.
145 Phenoxymethylpenicillinum kalicum
B Rp. 1 V-cylina tabl. 400000 j.m. 10 tabl.
146 Phenoxymethylpenicillinum
B Rp. 1 V-cylina zaw. 2400000 j.m. fI. 60 mi
147 d B Rp. 1 Phenydantin tabl. 60 tabl.
148 Phenylephrini hydrochloridum
d B Rp. 1 Neosynephrine krople do oczu 10% 5 mi
149 d B Rp. 1 Phenytoinum tabl. 0,1 g 60 tabl.
150 Phenytoinum natricum
d B Rp. 1 Epanutin kaps. 0,1 g 100 kaps.
d B Rp. 1 Epanutin inj. 0,25 g/5 mi 5 amp.
151 Physostigmini salicylas
A Rp. 1 Physostigminum salicylicum inj. 0,5 mg/1 mi -:. 10 amp.
152 Phytomenadionum
B Rp. 1 Vitacon inj. 0,01 g/1 mi 10 amp.
B Rp. 1 Vitacon inj. 0,001 g/0,5 mi 10 amp.
153 Pilocarpini hydrochloridum

•••
d B Rp. 1 Pilocarpinum hydrochloricum krople do oczu 2% 10 mi
d B Rp. 1 Pilocarpinum hydrochloricum maść do oczu 2% 3g
d B Rp. 1 Isopto-Carpine 1 % krople do oczu 1 % 15 mi
d B Rp.
• 1 Isopto-Carpine 2% krople do oczu 2% 15 mi

.
Monitor Polski Nr 5 - 42 - Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
154 Prajmalii bitartras
B Rp. 1 Neo-Gilurytmal tab!. 0,02 g 50 tab!.

155 Praziquantelum
Rp. 1 Cesol tab!. pow!. 0,15 g 6 tab!.

156 Prazosini hydrochloridum


B Rp. 1 Adversuten tab!. 0,001 g 30 tab!.
B Rp. 1 Adversuten tab!. 0,005 g 30 tab!.
B Rp. 1 Minipress tab!. 0,001 g 30 tab!.
B Rp . 1 Minipress tab!. 0,002 g 30 tab!.
B Rp. 1 Minipress tab!. 0,005 g 30 tab!.
B Rp. 1 Polpresin tab!. 0,001 g 30 tab!.
B Rp. 1 Polpresin tab!. 0,002 g 30 tab!.
B Rp . 1 Polpresin tab!. 0,005 g 30 tab!.
B Rp. 1 Pratsiol tab!. 0,001 g 30 tab!.
B Rp. 1 Pratsiol tab!. 0,002 g 30 tabl.
B Rp. 1 Pratsiol tabl. 0,005 g 30 tabl.

157 Prednisoloni acetas


B Rp. 1 Prednisolonum aceticum zaw. do oczu 0,5% 10 g

158 Prednisolonum
B Rp. 1 Encortolon tabl. 0,005 g 20 tabl.
B Rp. 1 Prednisolonum krem 0,25% 10 g

159 Prednisoni acetas


B Rp. 1 Encorton tabl. 0,001 g 20 tabl.
B Rp. 1 Encorton tabl. 0,005 g 20 tabl.
B Rp. 1 Prednizonacetat tabl. 0,0056 g 20 tabl.

160 I Pridinoli mesylas


A B Rp. 1 Polmesilat tabl. 0,004 g 50 tabl.

161 Procainamidi hydrochloridum


B Rp. 1 Procainamidum tabl. 0,25 g 30 tabl.

162 Procaini hydrochloridum


A B Rp. 1 Polocainum hydrochloricum inj . 2% 10 amp. 1 mi
A B Rp. 1 Polocainum hydrochloricum inj.2% 10 amp. 2 mi
A B Rp. 1 Polocainum hydrochloricum inj.4% 10 amp. 2 mi
A B Rp. 1 Polocainum hydrochloricum inj. 1 % 10 amp. 10 mi

163 Progesteron u m
B Rp. 1 Progesteronum tabl. podj. 0,05 g 20 tabl.
B Rp. 1 Progesteronu m inj. 0,01 g/ 1 mi 5 amp.
B Rp. 1 Progesteronum inj. 0,025 g/ 1 mi 5 amp.

164 Propafenoni hydrochloridum


B Rp. 1 Prolekofen, Polfenon tabl. pawI. 0,15 g 25 tabl.
B Rp. 1 Prolekofen, Polfenon tab!. pow!. 0,3 g . 25 tab!.
B Rp. 1 Rytmonorm tab!. pow I. 0,15 g 25 tab!.
B Rp. 1 Rytmonorm tabl. powl. 0,3 g 25 tab!.

165 Propranololi hydrochloridum


B Rp. 1 Propranolol tab!. 0,01 g 50 tabl.
B Rp. 1 Propranolol tab!. 0,04 g 50 tabl.
B Rp. 1 Propranolol inj . 0,001 g/ 1 mi 10 amp.
B Rp. 1 Propranolol inj. 0,005 g/ 5 mi 5 amp.
B Rp. 1 Propranolol prolongatum tab!. 0,08 g 20 tabl.
B Rp . 1 Propranolol prolongatum tab!. 0,16 g 20 tab!.

166 Psoberanum
Rp . 1 Psoberan tabl. 0,01 g 50 tabl.
Rp. 1 Psoberan płyn 0,1% fI. 50 mi

167 Pyranteli pamoas


Rp. 1 Pyrantelum tab!. 0,25 g 3 tabl.
Rp. 1 Pyrantelum zaw. 0,05 g/1 mi 15 mi
Monitor Polski Nr 5 - 43 - Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
168 Pyrazinamidum
B Rp. 1 Pyrazinamid tabl. 0,5 g 250 tabl.

169 Pyrimetham i n um
B Rp. 1 Daraprim tabl. 0,025 g 30 tabl.

170 Ranitidini hydrochloridum


Rp. 1 Apo- Ranitidine tabl. powl. 0,1 5 g 20 tabl.
Rp. 1 Ranigast tabl. powl. 0,15 g 20 tabl.
Rp. 1 Ranisan tabl. powl. 0,15 g 20 tabl.
Rp. 1 Ranital tabl. powl. 0,15 g 20 tabl.
Rp. 1 Zantac tabl. powl. 0,15 g 20 tabl.

171 Salazosulfapyridinum
B Rp. 1 Gastropyrin tabl. 0,5 g 50 tabl.
B Rp. 1 Salazopyrin tabl. 0,5 g 50 tabl.
B Rp. 1 Sulfasalazin tabl. 0,5 g 50 tabl.
B Rp. 1 Sulfasalazin EN tabl. 0,5 g 50 tabl.

172 Salbutamoli sulfas


B Rp. 1 Salbutamol tabl. 0,002 g 25 tabl.
B Rp. 1 Salbutamol tabl. 0,004 g 25 tabl.
B Rp. 1 Salbutamol syrop 0,04 g/ 100 mi 100 mi
B Rp. 1 Salbutamol aerosol 0,1 mg 20 mi (200 dawek)
B Rp. 1 Salbutamol prolognatum tabl. 0,008 g . 20 tabl.
B Rp. 1 Ventolin aerosol 0,1 mg 20 mi (200 dawek)

173 Selegilini hydrochloridum


B Rp. 1 Jumex tabl. 0,005 g 50 tabl.

174 Rp. 1 Sopromin proszek 250 g

175 Spironolactonum
B Rp. 1 Aldacton tabl. 0,025 g 20 tabl.
B Rp. 1 Spiridin tabl. 0,025 g 20 tabl.
B Rp. 1 Spironol tabl. 0,025 g 20 tabl.
B Rp. 1 Verospirone tabl. 0,025 g 20 tabl.

176 Streptomycini sulfas


B Rp. 1 Streptomycinum inj. 1 g 5 fiol. z suchą subst.
B Rp. 1 Streptomycin sulfate inj.1 g 5 fi ol. z suchą subst.

177 Sulfathiazolum argenteum


Rp. 1 Argosulfan krem 2% 40 g

178 Surowice i antytoksyny


B Rp. 1 Antytoksyna jadu kiełbasianego jednoważ-
na A inj. 10000 j.a. 1fiol.10ml
B Rp. 1 Antytoksyna jadu kiełbasianego jednoważ-
na B inj. 10000 j.a. 1 fiol. 10 mi
B Rp. 1 Antytoksyna jadu kiełbasianego jednoważ-
na E inj. 10000 j.a. 1fiol.10ml
B Rp. 1 Antytoksyna jadu kiełbasianego wiei oważ-
na A+B+E inj. po 5000 j.a.
, A+B+E 1 fiol. 10 mi
B Rp. 1 Antytoksyna jadu żmij inj . 500 j.a. 1 amp.
B Rp. 1 Antytoksyna tężcowa bydlęca inj. 3000 j.a. 1 amp.
B Rp. 1 Antytoksyna tężcowa końska inj. 10000 j.a. 1 amp.
B Rp. 1 Antytoksyna tężcowa końska inj. 20000 j.a. 1 amp,
B Rp. 1 Antytoksyna tężcowa końska liofilizowana inj. 3000 j.a. 1 fiol. z sucho subst.
. + rozp.
B Rp. 1 Surowica przeciw różycy końska inj. 200 j. odp.j1 mi 1 amp.
B Rp. 1 Surowica przeciw wściekliźnie inj. 1 fiol. 5 mi

179 Szczepionki zapobiegawcze i lecznicze


Anatoksyny
B Rp. 1 Acnevac I inj. 5 amp. 1 mi

1 ,
Monitor Polski Nr 5 - 44 - Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B Rp. 1 Acnevac II inj. 5 amp. 1 mi
B Rp. 1 Acnevac III inj. 5 amp. 1 mi
B Rp. 1 Anatoksyna tężcowa adsorbowana na wo -
dorotlenku glinowym inj. 3 amp. 1 mi
B Rp. 1 Szczepionka przeciw grypie inj. 2 fio!. 10 mi
B Rp. 1 Szczepionka przeciw wściekliźnie inakt.
liofi!. inj. 2 fio!. z sucho sub.
+ rozp.
B Rp. 1 Szczepionka Pseudomonas, Pseudovac inj. 2 amp. 1 mi
180 Rp. 1 Terapin proszek 350 g
181 Tetracosactidum
B Rp. 1 Cortrosyn inj. 0,25 mg 5 amp. z sucho sub. +
rozp.
B Rp. 1 Cortrosyn Depot inj. 0,002 g/ 2 mi 5 fio!.
B Rp. 1 Cortrosyn Depot inj. 0,001 g/1 mi 5 amp.
B Rp. 1 Synacthen inj. 0,25 mg/ 1 mi 5 amp.
B Rp. 1 Synacthen Depot inj. 0,001 g/ 1 mi 5 amp.
182 Theophyllinum
B Rp. 1 Theo-Dur tab!. 0,3 g 50 tab!.
B Rp. 1 Theophyllinum 300 prolongatum tab!. 0,3 g 50 tab!.
B Rp. 1 Theophyllinum 500 prolongatum tab!. 0,5 g 25 tab!.
B Rp. 1 Theospirex retard tab!. 0,3 g 50 tabl.
B Rp. 1 Theotard kaps. 0,2 g 40 kaps.
B Rp. 1 Theotard kaps. 0,35 g 40 kaps.
B Rp. 1 Theotard kaps. 0,5 g 40 kaps.
183 Thiamazolum
B Rp. 1 Metizol tab!. 0,005 g 50 tab!.
184 B Rp. 1 Tialorid, Moduretic tab!. 50 tab!.
185 Timololi maleas
Rp. 1 Cusimolol krople do oczu 0,25% 1 flak. 5 mi
Rp. 1 Cusimolol krople do oczu 0,5% 1 flak. 5 mi
Rp. 1 Oftan-Timolol krople do oczu 0,25% 1 flak. 5 mi
Rp. 1 Oftan- Timolol krople do oczu 0,5% 1 flak. 5 mi
Rp. 1 Oftensin krople do oczu 0,25% 1 flak. 5 mi
Rp. 1 Oftensin krople do oczu 0,5% 1 flak. 5 mi
Rp. 1 Timolol maleate krople do oczu 0,25% 1 flak. 5 mi
Rp. 1 Timolol maleate krople do oczu 0,5% 1 flak. 5 mi
Rp. 1 Timoptic krople do oczu 0,25% 1 flak. 5 mi
Rp. 1 Timoptic krople do oczu 0,5% 1 flak. 5 mi
186 Todralazini hydrochloridum
B Rp. 1 Binazin tab!. 0,02 g 30 tab!.
187 Trihexyphenidyli hydrochloridum
A B Rp. W. 1 Parkopan tab!. 0,002 g 100 tabl.
A B Rp. W. 1 Parkopan tab!. 0,005 g 100 tab!.
188 Verapamili hydrochloridum
B Rp. 1 Apo-Verap draż. 0,08 g 40 draż.
B Rp. 1 Apo-Verap draż. 0,12 g 40 draż.
B Rp. 1 Isoptin draż . 0,04 g 40 draż.
B Rp. 1 Isoptin draż. 0,08 g 40 draż.
B Rp. 1 Isoptin draż. 0,12 g 40 draż.
B Rp. 1 Isoptin inj. 0,005 g/ 2 mi 10 amp.
B Rp. 1 Isoptin SR tab!. 0,24 g 20 tab!.
B Rp. 1 Lekoptin draż . 0,04 g 40 draż.
B Rp. 1 Lekoptin draż. 0,08 g 40 draż.
B Rp. 1 Lekoptin draż. 0,12 g 40 draż.
B Rp. 1 Lekoptin inj. 0,005 g/ 2 mi 10 amp.
B Rp. 1 Staveran tab!. pow!. 0,08 g 40 tab!.
B Rp. 1 Staveran tab!. pow!. 0,12 g 40 tab!.
B Rp. 1 Staveran prolongatum tab!. pow!. 0,12 g 40 tabl.

, ,
Monitor Polski Nr 5 - 45 - Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B Rp. 1 Staveran 40 mg tabl. powl. 0,04 g 40 tabl.
B Rp. 1 Verpamil draż. 0,04 g 40 draż .
B Rp. 1 Verpamil draż. 0,08 g 40 draż .
B Rp. 1 Verpamil inj. 0,005 g/ 2 mi 10 amp.
B Rp. 1 Verapamil tabl. 0,04 g 40 tabl.
B Rp. 1 Verapamil-Ratiopharm N40 tabl. powl. 0,04 g 20 tabl.
B Rp. 1 Verapamil-Ratiopharm N80 tabl. pow I. 0,08 g 20 tabl.
B Rp. 1 Verapamil-Ratiopharm N120 tabl. pawI. 0,12 g 20 tabl.
B Rp. 1 Verapamil-Ratiopharm 5 inj. 0,005 g/ 2 mi 10 amp.

189 Xantinoli nicotinas


B Rp. 1 Sadamin tabl. 0,15 g 30 tabl.
B Rp. 1 Sadamin inj. 0,3 g/ 2 mi 10 amp.
B Rp. 1 Sadamin prolongatum tabl. pow I. 0,5 g 20 tabl.

Załącznik nr 2

WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH


Lp. Nazwa Postać i dawka Opakowanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Rp. 2 Acespargin tabl. 0,25 g 30 tabl.

2 Acetazolamidum
B Rp. 2 Diuramid tabl 0,25 g 20 tabl.

3 Acidum etacrinicum
B Rp. 2 Uregyt tabl. 0,05 g 20 tabl.

4 Acidum mefenamicum
B Rp. 2 Mefacit tabl. 0,25 g 30 tabl.
B Rp. 2 Mefacit czopek 0,5 g 6 czopków

5 Acidum nalidixicum
B Rp. 2 Nevigramon kaps. 0,5 g 56 kaps.

6 Acidum oxolinicum
B Rp. 2 Gramurin tabl. 0,25 g 42 tabl.

7 Rp. 2 Acudex zasypka 4 g 10 saszetek


Rp. 2 Crupodex zasypka 60 g

8 Acyclovirum
B Rp. 2 Cusiviral maść do oczu 3% 4,5 g
B Rp. 2 Heviran tabl. 0,2 g 30 tabl.
B Rp. 2 Zovirax tabl. 0,2 g 25 tabl.
B Rp. 2 Zovirax krem 5% 2 g, 10 g
B Rp. 2 Zovirax maść do oczu 3% 4,5 g
B Rp. 2 Virolex tabl. 0,2 g 20 tabl.
B Rp. 2 Virolex krem 5% 2 g, 5 g
B Rp. 2 Virolex maść do oczu 3% 4,5 g

9 Alfacalcidolum
B Rp. 2 Alphacalcidolum kaps. 1 mcg 100 kaps.
B Rp. 2 Alphacalcidolum kaps. 0,25 mcg 100 kaps.

10 Alergeny do celów leczniczych


B Rp. 2 Alavac S H.D.M . inj. 9 mi 3 fI.
B Rp. 2 Alavac S H.D.M. inj. 9 mi 1 fI.
B Rp. 2 Alergen pyłkowy do celów leczniczych inj. 5 mi 4 fI.
B Rp. 2 Catalet inj. 2 mi 4 fiol. zestaw
B Rp. 2 Pollinex inj . zestaw

11 B Rp. 2 Allergasthm i n tabl. 30 tabl.

, ł
,
Monitor Polski Nr 5 - 46 - Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 Allylestrenolum
B Rp. 2 Gestormone tabl. 0,005 g 20 tabl.
B Rp. 2 Gestanon tabl. 0,005 g 10 tabl., 20 tabl.
B Rp. 2 Turinal tabl. 0,005 g 20 tabl.
13 Aluminii phosphas
2 Aluphos proszek 25 g
2 Aluphos tabl. 0,5 g 30 tabl.
2 Gelatum aluminii phosphorici płyn 250 g
14 Amantadini hydrochloridum
B Rp. 2 Viregyt K tabl. 0,1 g 50 tabl.
15 Ambenoni chloridum
B Rp. 2 Mytelase tabl. 0,01 g 100 tabl.
16 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
B Rp. 2 Amoksiklav tabl. pawI. 0,625 g
(0,5 g/0,125 g) 16 tabl.
B Rp. 2 Amoksiklav zaw. 156 mg/5 mi (125
mg/31 mg) 100 mi
B Rp. 2 Amoksiklav forte zawiesina 312,5 mg/5 mi
(250 mg/62,5 mg) 100 mi
B Rp. 2 Augmentin tabl. 0,375 g (0,25 g/
/0,125 g) 15 tabl.
B Rp. 2 Augmentin syrop 156 mg/5 mi (125
mg/31 mg) 100 mi
17 Antazolini hydrochloridum
A B Rp. 2 Phenazolinum draż. 0,025 g 25 draż.
A B Rp. 2 Phenazolinum tabl. 0,1 g 20 tabl.
A B Rp. 2 Phenazolinum inj. 0,1 g/2 mi 10 amp.
18 2 Ascofer draż . 50 draż.

19 Rp. 2 Aspargin tabl. 50 tabl.


Rp. 2 Asparxen tabl. 50 tabl.
20
21
B Rp.
B Rp.
• 2
2
Astmin
Atecortin
krople
zawiesina
40 g
5 mi
22 Astemizolum
B Rp. 2 Astemisan tabl. 0,01 g 20 tabl.
B Rp. 2 Hismanal tabl. 0,01 g 20 tabl.
23 Atenololum
B Rp. 2 Apo-Atenol tabl. 0,05 g 50 tabl.
B Rp. 2 Apo-Atenol tabl. 0,1 g 50 tabl.
B Rp. 2 Atenolol tabl. 0,05 g 28 tabl., 50 tabl.
B Rp. 2 Atenolol tabl. 0,1 g 40 tabl.
B Rp. 2 Cardiopress tabl. 0,1 g 20 tabl., 60 tabl.
B Rp. 2 Tenormin tabl. 0,1 g 50 tabl.
24 B Rp. 2 Atrederm płyn 0,025% 60 mi
B Rp. 2 Atrederm płyn 0,05% 60 mi
B Rp. 2 Atrederm płyn 0,1% 20 mi
25 Aurothioglucose
B Rp. 2 Solganal inj. 5% fiol. 10 mi
26 Bamethani sulfas
B Rp. 2 Bametan tabl. 0,025 g 30 tabl.
B Rp. 2 Bametan inj. 0,05 g/1 mi 5 amp.
27 B Rp. 2 Bellergot draż. 30 draż.
B Rp. 2 Bellergot retard tabl. .20 tabl.
28 Bencyclani fumaras
B Rp. 2 Halidor tabl. 0,1 g 50 tabl.
B Rp. 2 Halidor inj. 0,05 g/2 mi 10 amp.
29 Rp. 2 Benzacne żel 5% 30 g
Rp. 2 Benzacne żel 10% 30 g

• ,
Monitor Polski Nr 5 - 47 - Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
30 Benzobarbitalum
6 B Rp. 2 Benzonal tabl. 0,1 g 50 tab!.
6 B Rp. 2 Benzonal tabl. 0,2 g 50 tabl.
--
31 Rp.
Rp. •• 2
2
Betadrin
Betadrin
krople do oczu
krople do nosa
10 mi
10 mi

32 Bezafibratum
Rp . 2 Bezalip tabl. powl. 0,2 g 50 tabl.
Rp. 2 Bezamidin tabl. pawI. 0,2 g 50 tabl.

33 B Rp . 2 Bipressin tabl. 30 tabl.

34 Rp. 2 Broncho- Vaxom kaps. 3,5 mg 30 kaps.


Rp. 2 Broncho- Vaxom kaps. 7 mg 30 kaps.

35 Calcifediolum
B Rp. 2 Devisol-25 krople 10 mi
--
36 Ca lcii chloridum
B Rp. 2 Calcium chloratum inj. 10% 10 amp. 10 mi

37 Calcii dobesilas
B Rp. 2 Calcium dobesilate tabl. 0,25 g 30 tabl.
B Rp . 2 Dobesilat Calcium tabl. 0,25 g 50 tabl
B Rp. 2 Doxium tabl. 0,25 g 30 tab!.

38 Calcii glubionas
B Rp. 2 Calcium "Polfa" inj . 10% 10 amp. 5 mi
B Rp. 2 Calcium " Polfa" inj . 10% 10 amp. 10 mi

39 Calcii gluconas
2 Calcium gluconicum tabl. 0,5 g 30 tabl.
2 Calcium gluconicum gran . 25% 75 g
2 Calcium gluconicum gran. 25% 100 g

40 Calcii lactogluconas
2 Calcium gran . 100 g
2 Calcium tabl. mus. 12 ta bl.
2 Calcium tabl. mus. 20 tabl.
2 Satural proszek 4 g 14 torebek

41 Calcii pantothenas
2 Calcium pantothenicum tabl. 0,025 g 50 tab!.
2 Calciu m pantothenicum tabl. 0,1 g 50 ta bl.

42 2 Calcium syrop 150 g


-
43 Carbacholi chloridum
6 Rp. 2 Carbachol krople do oczu 3% 10 mi
6 Rp. 2 Isopto- Carbachol krople do oczu 1,5% 15 mi

44 Carbenicillinum natricum
B Rp . 2 Carbenicillin inj .1 g fi ol.
-
45 Carbocromeni hydrochloridum
Rp. 2 Intencordin dra ż . 0,075 g 30 draż .

46 Carfecillin sodium
B Rp. 2 Carfecillin tabl. pawI. 0,25 g 16 tabl.
B Rp. 2 Carfecillin tabl. pow I. 0,5 g 16 ta bl.
B Rp. 2 Uticillin tabl. powl. 0, 5 g 16 tabl.

47 Rp. 2 Car ide nt maść 5g

48 Cefalexin
B Rp. 2 Keflex kaps. 0,25 g 20 kaps.
B Rp. 2 Keflex kaps. 0,5 g 20 kaps.
B Rp. 2 Keflex zaw. 125 mg/ 5 mi 60 mi I
Monitor Polski Nr 5 - 48 - Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B Rp. 2 Keflex zaw. 250 mg/5 mi 60 mi
B Rp. 2 Oracef kaps. 0,25 g 16 kaps.
B Rp. 2 Oracef kaps . 0,5 g 16 kaps.

49 Cefradinum
B Rp. 2 Sefril kaps. 0,5 g 12 kaps.
B Rp. 2 Sefril inj.1 g 5 fiol. z sucho subst.
B Rp. 2 Sefril proszek do zaw. 3 g/6O
mi fi. 60 mi

50 Cefaclor
B Rp. 2 Alfacet kaps. 0,25 g 16 kaps.
B Rp. 2 Alfacet kaps. 0,5 g 16 kaps.
B Rp. 2 Alfacet syrop 0,125 g/5 mi 60 mi
B Rp. 2 Alfacet syrop 0,25 g/5 mi 60 mi
B Rp. 2 Ceclor kaps. 0,25 g 15 kaps.
B Rp. 2 Ceclor kaps. 0,5 g 15 kaps.
B Rp. 2 Ceclor zaw. 125 mg/5 mi 75 mi
B Rp. 2 Ceclor zaw. 250 mg/5 mi 100 mi

51 Cefuroximi axetilum
B Rp. 2 Zinnat tabl. 0,125 g 10 tabl.
B Rp. 2 Zinnat tabl. 0,25 g 10 tabl.
B Rp. 2 Zinnat tabl. 0,5 g 10 tabl.
B ·Rp. 2 Zinnat gran. 0,125 g/5 mi 100 mi

52 Cefuroximum
B Rp. 2 Biofuroxym, Ketocef inj. 0,75 g fiol.
B Rp. 2 Biofuroxym, Ketocef inj. 1,5 g fiol.

53 Cefuroximum natricum
B Rp. 2 Biocefal, Zinacef inj. 0,75 g fiol.
B Rp. 2 Biocefal, Zinacef inj . 1,5 g fiol.

54 2 Cepan krem 35 g

55 Cetirizinum
B Rp. 2 Zyrtec tabl. 0,01 g 20 tabl.

56 Chloramphenicolum
B Rp. 2 Detreomycyna maść 1% 5g
B Rp. 2 Detreomycyna maść 2% 5g

57 Rp. 2 Chlorchinaldin H maść 5g

58 Chlordiazepoxidum
A B Rp. 2 Elenium draż. 0,005 g 20 draż.
A B Rp. 2 Elenium draż.O,01 g 20 draż.
A B Rp. 2 Elenium draż . 0,025 g 20 draż.
A B Rp. 2 Elenium inj. doż o 0,1 g 5 amp. z sucho
subst. + 5 amp.
2 mi rozp .
A B Rp. 2 Elenium inj. dom. 0,1 g 5 amp. z such o
subst. + 5 amp. 1O
mi rozp.

59 Chloropyramini hydrochloridum
A B Rp. 2 Chloropyribenzamin draż. 0,025 g 20 draż .

60 Chlorquinaldolum
Rp. 2 Chlorchinaldin draż. 0,1 g 20 draż.
Rp. 2 Chlorchinaldin maść 3% 20 g
Rp. 2 Chlorchinaldin tabl. dopochw. 0,2 g 10 tabl.

61 Chlortalidonum
B Rp. 2 Hygroton tabl. 0,05 g 20 tabl.
B Rp. 2 Urandil tabl. 0,05 g 30 tabl.
Monitor Polski Nr 5 - 49 - Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
62 Chlortetracyclini hydrochloridum
Rp. 2 Chlorocyclinum maść 3% 10 g

63 Cholini salicylas
2 Otinum 20% krople do uszu 10 g
Rp. 2 Sachol syrop 10 g/1 00 g 150 g
2 Sachol płyn 10 g
2 Sachol żel 10 g
64 Rp. 2 Citrolyt granulki 220 g
65 Clindamycini hydrochloridum
B Rp. 2 Dalacin C. Klimicin inj. 0,3 g/2 mi 5 amp.
B Rp. 2 Dalacin C inj. 0,6 g/4 mi 5 amp.
B Rp. 2 Dalacin C inj. 0,9 g/6 mi 5 amp.

66 Clomifeni citras
B Rp. 2 Clostylbegyt tabl. 0,05 g 10 tabl.
67 Clopamide
B Rp. 2 Brinaldix tabl. 0,01 g 20 tabl.
B Rp. 2 Brinaldix tabl. 0,02 g 20 tabl.
B Rp. 2 Clopamid tabl. 0,02 g 20 tabl.

68 Codeini phosphas
B Rp. w. 2 Codeinum phosphoricum tabl. 0,02 g 10 tabl.

69 Colchici semen
A Rp. 2 Colchicum Dispert tabl. 0,5 mg 25 tabl.

70 Colistini sulfas
B Rp. 2 Colistin tabl. 1 500000 j.m. 16 tabl.
B Rp. 2 Colistin ~aps . 500000 j.m. 48 tabl.

71 Cyproheptadini hydrochloridum
A B Rp. 2 Peritol tabl. 0,004 g 20 tabl.
A B Rp. 2 Peritol syrop 100 mi

72 Dapsonum
B Rp. 2 Disulone tabl. 0,1 9 100 tabl

73 Deanolum acedobenum
B Rp. 2 Bimanol tabl. 0,025 g 30 tabl.
B Rp. 2 Bimanol tabl. 0,1 9 30tabl.

74 Rp. 2 Delatar maść 509

75 Demoxytocinum
B Rp. 2 Sandopart tabl. podjęz. 50 j.m. 10 tabl.

76 Denaverini hydrochloridum
B Rp. 2 Spasmalgon inj. 5 mi 10 amp.

77 Rp.
• 2 Dermasept płyn 309

78 Desmopressini acetas
B Rp. 2 Adiuretin SD krople do nosa 5 mi

79 Dexetimidi hydrochloridum
A A Rp. 2 Tremblex inj . 0,25 m9/2 mi 3 amp.

80 Dexpanthenolum
B Rp. 2 D - Panthenolum inj. 0,05 9/1 mi 10 amp.
B Rp. 2 D - Panthenolum inj. 0,5 g/2 mi 10 amp.

81 Dextromoramidi bitartras
O N Rp. w. 2 Palfium tabl. 0,005 g 20 tabl.
O N Rp. w. 2 Palfium inj. 0,005 9 10 amp.

.. .. ł
Monitor Polski Nr 5 - 50 - Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
82 Diclofenacum natricum
B Rp. 2 Dicloreum inj. 0,075 g/3 mi 6 amp.
B Rp . 2 Naklofen inj. 0,075 g/3 mi 6 amp.
B Rp. 2 Voltaren inj. 0,075 g/3 mi 5 amp.

83 B Rp . 2 Dicortineff maść do oczu 3g


B Rp. 2 Dicortineff zawiesina do oczu 10 mi

84 Dienestrolum
B Rp. 2 Dienoestrolum tabl. 0,001 g 30 tabl.
B Rp. 2 Dienoestrolum tabl. 0,005 g 20 tabl.

85 Diethylstilbestrolum
B Rp. 2 Stilbestrolum maść 0,1 % 5g

86 Dihydroergotamini tartras
A Rp. 2 Dihydroergotaminum tartaricum tabl. 0,001 g 20 tabl.

87 Dihydroergotoxini esylas
A Rp. 2 Dihydroergotoxinum aethanosulfunicum tabl. podjęz . 0,25 mg 30 tabl.
A Rp. 2 Dihydroergotoxinum aethanosulfunicum krople 0,001 g/1 mi 15 g

88 Dihydroergotoxini mesylas
A Rp . 2 DH - Ergotoxin inj. 0,3 mg/1 mi 5 amp.

89 Diltiazemi hydrochloridum
B Rp. 2 Ald izem tabl. 0,06 g 30 tabl.
B Rp. 2 Blocalcin tabl. 0,06 g 50 tabl.
B Rp. 2 Blocalcin tabl. 0,09 g 30 tabl.
B Rp . 2 Dilzem tabl. 0,06 g 100 tabl.
B Rp. 2 Dilzem tabl. 0,09 g 30 tabl. , 50 tabl.
B Rp. 2 Diltiazem tabl. 0,06 g 100 tabl.
B Rp . 2 Entrydil tabl. 0,06 g 50 tabl.
B Rp. 2 Zilden tabl. 0,06 g 50 tabl.

90 Dimazoli dihydrochloridum
2 Mycotal płyn 50 g
2 Mycotal zasypka 30 g

91 Dimenhydrinatum
A B Rp. 2 Aviomarin inj. 0,05 g/1 mi 5 amp.

92 Dimeticonum
Rp. 2 Espumisan granulat 100 g
Rp . 2 Espumisan kaps. 0,04 g 100 kaps.

93 Diphenhydramini hydrochloridum
A B Rp. 2 Benzhydraminum hydrochloricum tabl. 0,05 g 20 tabl.
A B Rp. 2 Benzhydraminum hydrochloricum syrop 0,25 g/1 25 g 125 g

94 Diprophyllinum
B Rp. 2 Diprophyllinum tabl. 0,2 g 60 tabl.
B Rp. 2 Diprophyllinum inj. dożo 0,25 g/10 mi 10 amp.
B Rp . 2 Diprophyllinum czopek 0,2 g 10 czopków
B Rp. 2 Diprophyllinum czopek 0,4 g 10 czopków
B Rp. 2 Diprophyllinum prolongatum tabl. 0,25 g 20 tabl.
B Rp . 2 Diprophyllinum prolongatum tabl. 0,45 g 20 tabl.

95 B Rp. 2 Distreptaza tabl. 20 tabl.


B Rp . 2 Distreptaza inj . 1 fial. 20 mi
B Rp. 2 Distreptaza czopek 6 czopków

96 Disulfiramum
A B Rp. 2 Anticol tabl. 0,5 g 30 tabl.

97 Rp . 2 Emphysal tabl. 20 tabl.


Rp. 2 Emphysal płyn 100 g

4
• . .
Monitor Polski Nr 5 - 51 Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
98 Ephedrini hydrochloridum
L\ B Rp.
L\ B Rp. • 2
2
Ephedrini hydrochloricum
Ephedrini hydrochloricum
tabl. 0,025 g
inj. 0,025 g/l mi
10 tabl.
10 amp.

99 Ergotamini tartras
B Rp. 2 Ergotaminum tartaricum draż. 0,001 g 20 draż.

100 Erythromycini cyclocarbonas


Rp. 2 Davercin maść 1 % 20 g
Rp. 2 Davercin roztwór 2,5% 30 mi
101 Estazolamum
L\ B Rp. 2 Estazolam tabl. 0,002 g 20 tabl.

102 Estradioli valeras


B Rp. 2 Oestradiol depot inj. 0,01 g/l mi 10 amp.

103 Etamsylatum
L\ B Rp. 2 Cyclonamine tabl. 0,25 g 30 tabl.
L\ B Rp. 2 Cyclonamine inj. 0,25 g/2 mi 5 amp.

104 Ethisteronum
B Rp. 2 Ethisteron tabl. podjęz. 0,025 g 20 tabl.

105 Etretinate
B Rp. 2 Tigason kaps. 0,01 g 50 kaps.
B Rp. 2 Tigason kaps. 0,025 g 30 kaps.

106 B Rp. 2 Fenbufen tabl. 0,3 g 30 tabl.

107 Fenofibratum
Rp. 2 Grofibrat kaps. 0,1 g 50 kaps.
Rp. 2 Lipanthyl kaps. 0,1 g 50 kaps.

108 Ferrosi chloridum


Rp. 2 Hemofer krople 10 mi
Rp. 2 Ferro 66 krople 20 mi
109 Ferrosi fumaras
B Rp. 2 Ferrum Lek inj. dom. 0,1 g/2 mi 10 amp.
B Rp. 2 Ferrum Lek inj. dożo 0,1 g/5 mi 10 amp.
B Rp. 2 Jectofer inj. dom. 0,1 g/2 mi 10 amp.

110 Ferrosi sulfas


Rp. 2 Eisendragees- Ratiopharm draż. 30 draż.
Rp. 2 Ferro-Gradumet tabl. 30 tabl.
Rp. 2 Hemofer prolongatum draż. 30 draż.
Rp. 2 Resoferon draż. 50 draż .
Rp. 2 Tardyferon tabl. 30 tabl.

111 2 Fitolizyna pasta 100 g

112 2 Fitoven pasta 100 g

113 B Rp. 2 Flucinar N maść 15 g


B Rp. 2 Flucinar N krem 15 g

114 Fluconazolum
B Rp. 2 Diflucan kaps. 0,05 g 7 kaps.
B Rp. 2 Diflucan kaps. 0,15 g 1 kaps.

115 Flucytosinum
B Rp 2 Ancotil tabl. 0,5 g 100 tabl.

116 Flumetasoni pivalas


B Rp. 2 Lorinden lotio (mleczko) 15 mi

117 Fluocinoloni acetonidum


B Rp. 2 Flucinar maść 15 g
B Rp. 2 Flucinar żel 15 g

• • •
Monitor Polski Nr 5 - 52 - Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
118 Flunisolidum
Rp. 2 Syntaris aerosol 0.25 mg/1 mi 24 mi
119 Fosfestrolum dinatricum
B Rp. 2 Fostrolin tabl. 0.1 g 20 tabl.
B Rp. 2 Fostrolin inj. 0.25 g/5 mi 10 amp.
120 Gapicomini citras
B Rp. 2 Bicordin tabl. 12.5 mg 50 tabl.
121 Gentamicini sulfas
B Rp. 2 Garamycin inj. 0.04 g/1 mi 10 amp.
B Rp. 2 Gentamycin inj. 0.01 g/1 mi 10 amp.
B Rp. 2 Gentamycin. Gentamicin inj. 0.02 g/2 mi 10 amp.
B Rp. 2 Gentamycin. Gentamicin inj. 0.04 g/1 mi 10 amp.
B Rp. 2 Gentamycin. Gentamiein. Garamycin inj. i.m. 0.08 g/2 mi 10 amp.
B Rp. 2 Gentamycin. Gentamicin krople do oczu 0.3% 10 mi
B Rp. 2 Gentamycin. Gentamiein. Garamycin maść do oczu 0.3% 3 g. 5 g
B Rp. 2 Gentamicin - Ratiopharm 80 inj. i.m. 0.08 g/2 mi 10 amp.
122 B Rp. 2 Gestigen tabl. 21 tabl.
123 Glucosum
B Rp. 2 Glucosum inj.10% 10 amp. 10 mi
B Rp. 2 Glucosum inj.20% 10 amp. 10 mi
B Rp. 2 Glucosum inj.40% 10 amp. 10 mi
B Rp. 2 Glucosum Inj. 40% 5 amp. 50 mi
B Rp. 2 Glocusum inj.66% 10 amp. 10 mi
124 Gonadotrophinum chorionicum
B Rp. 2 Biogonadyl inj. 500 j.m. 5 amp. z sucho
subst. + 5 amp.
rozp.
B Rp. 2 Biogonadyl inj. 2000 j.m. 5 amp. z sucho
subst. + 5 amp.
rozp.
B Rp. 2 Pregnyl inj. 500 j.m . 5 amp. z sucho
subst. + 5 amp.
rozp.
125 Griseofulvinum
B Rp. 2 Gricin tabl. 0.125 g 20 tabl.
B Rp. 2 Griseofulvin forte tabl. 0.125 g 20 tabl.
126 Rp. 2 Gynalgin tabl. dopochw. 10 tabl.
127 Heparinum natricum
B Rp. 2 Heparinum krem 30000 j.m. 20 g
128 Heptaminoli hydrochloridum
B Rp. 2 Heptaminol tabl. 0.15 g 60 tabl.
129 Rp. 2 Humana O (mleko humanizowane) proszek 350 g
Rp. 2 Humana z MCT (mleko humanizowane) proszek 350 g
130 B Rp. 2 Hydacorn draż. 25 draż.

131 Hydrocortisoni acetas


B Rp. 2 Hydrocortisonum aceticum inj. 0.125 g/5 mi 10 fiol .
132 Hydrocortisoni butiras
B Rp. 2 Laticort maść 0.1 % 15 g
B Rp. 2 Laticort krem 0.1 % 15 g
B Rp. 2 Laticort lotio 0.1 % 20 g
133 Hymecromonum
Rp. 2 Cholestil tabl. 0.2 g 50 tabl.
Rp. 2 Mendiaxon draż. 0.2 g 50 draż.

134 Inosinum
Rp. 2 Groprinosin tabl. 0.5 g 50 tabl.
Rp. 2 Isoprinosine tabl. 0.5 g 50 tabl.

• ..
Monitor Polski Nr 5 - 53 - Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
135 Isosorbidi dinitras
B Rp. 2 Aerosonit aerosol 0,375 g/1 2 mi 12 mi

136 Kalii chloridum


Rp. 2 Kalipoz prolongatum tab!. 0,75 g 30 tab!.

137 Rp. 2 Kelastmin płyn 40 g

138 Ketokonazolum
B Rp. 2 Ketokonazol tabl. 0,2 g 10 tab!.
B Rp. 2 Nizoral tab!. 0,2 g 10 tab!.
B Rp. 2 Oronazol tab!. 0,2 g 20 tabl.

139 Rp. 2 Lactobif proszek 10 amp.

140 2 Lactovaginal gałka dopochw. 10 gałek

141 Rp. 2 Lakcid proszek 10 amp.


Rp. 2 Lakcid forte proszek 10 fiol.

142 Lactulosum
Rp. 2 Lactulosum syrop 150 mi
Rp. 2 Normase syrop 200 mi
143 B Rp. 2 Laticort-CH krem 15 g
B Rp. 2 Laticort-CH maść 15 g

144 Lorazepamum
t\ B Rp. 2 Lorafen draż. 0,001 g 25 draż.
t\ B Rp. 2 Lorafen draż . 0,0025 g 25 draż .

145 B Rp. 2 Lorinden A maść 15 g


B Rp. 2 Lorinden C maść 15 g
B Rp. 2 Lorinden C krem 15 g
B Rp. 2 Lorinden N krem 15 g
B Rp. 2 Lorinden T maść 15 g

146 Lormetazepamum
B Rp. 2 Noctofer tab!. 0,5 mg 20 tab!.
B Rp. 2 Noctofer tabl. 1 mg 20 tab!.

147 t\ B Rp. 2 Lumidrinal tab!. 20 tab!.

148 Lynestrenolum
B Rp. 2 Endometril tab!. 0,005 g 30 tab!.
B Rp. 2 Lynomin tab!. 0,005 g 30 tab!.
B Rp. 2 Orgametril tab!. 0,005 g 30 tab!.
149 B Rp. 2 Mecortolon N maść 10 g
B Rp. 2 Mecortolon N krem 10 g
B Rp. 2 Mecortolon T maść 10 g
150 Medazepamum
t\ B Rp. 2 Medazepam kaps. 0,01 g 20 kaps.
t\ B Rp. 2 Rudotel tabl. 0,01 g 20 tab!.

151 Menadioni natrii bisulfas


Rp. 2 Vitaminum K tabl. 0,01 g 20 tab!.
152 Mestranolum
B Rp. 2 Mestranol tab!. 0,1 mg 21 tab!.

153 Metandienonum
B Rp. 2 Metanaboi tab!. 0,001 g 20 tab!.
B Rp. 2 Metanaboi tab!. 0,005 g 20 tab!.
B Rp. 2 Metanaboi krem 0,5% 10 g
154 Methenamini mandelas
B Rp. 2 Mandelamine draż. 0,5 g 50 draż.
Monitor Polski Nr 5 - 54 - Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
155 Methocarbamolum
Rp. 2 Methocarbamol tabl. 0,5 g 50 tabl.

156 Methoxsalenum
B Rp. 2 Meladinine tabl. 0,01 g 50 tabl.
B Rp. 2 Oxsoralen tabl., kaps. 0,01 g 50 tabl., kaps.
B Rp. 2 Puvalen tabl. 0,015 g 50 tabl.

157 Methylprednisoloni acetas


B Rp. 2 Depo-Medrol inj. 0,04 g/1 mi 1 fiol.
-
B Rp. 2 Depo-Medrol z lidocainą inj. 0,04 g/1 mi 1 fiol.

158 Methyltestosteronum
B Rp. 2 Mesteron tabl. podjęz. 0,01 g 20 tabl.

159 Rp. 2 Mibalin krople do oczu 10 mi

160 B Rp. 2 Monacort aerosol 35 g

161 2 Mucosit maść 30 g

162 Mupirocinum
Rp. 2 Bactroban maść 2% 15 g

163 2 Mycochlorin płyn 80 g

164 B Rp. 2 Mycosolon maść 15 g

165 2 Mykodermina płyn 50 g


2 Mykodermina zasypka 15 g
2 Mykodermina M maść 30 g

166 Nadololum
B Rp. 2 Corgard tabl. 0,08 g 28 tabl.

167 Naftidrofuryli dioxalas


B Rp. 2 Dusodril draż. 0,05 g 20 draż. , 60 draż .

168 Natamycin
B Rp. 2 Pimafucin tabl. 0,1 g 20 tabl.
B Rp. 2 Pimafucin krople 2,5% 20 mi
B Rp. 2 Pimafucin tabl. dopochw. 0,025 g 20 tabl.
B Rp. 2 Pimafucin globulki dopochw. 0,1 g 3 glob.

169 Natrii aurothiomalas


B Rp. 2 Tauredon inj. 0,01 g/0,5 mi 10 amp.
B Rp. 2 Tauredon inj. 0,02 g/0,5 mi 10 amp.

170 Natrium docusatum


B Rp. 2 Dipolaxan tabl. pawI. 0,1 g 50 tabl.
B Rp. 2 Laxopol syrop 0,4% 100 mi
B Rp. 2 Laxopol roztwór 0,5% 250 mi

171 Natrii thiosulfas


B Rp. 2 Natrium thiosulfuricum inj.10% 10 amp. 10 mi
B Rp. 2 Natrium thiosulfuricum inj.30% 5 amp. 50 mi

172 Neomycini sulfas


B Rp. 2 Neomycinum tabl. 0,25 g 16 tabl.
B Rp. 2 Neomycinum aerosol 75 g
B Rp. 2 Neomycinum maść do oczu 0,5% 3g

173 Nicametati citras


Rp. 2 Provasan draż . 0,05 g 30 draż .

174 Nicergolinum
B Rp. 2 Adavin draż.O,01 g 50 draż .
B Rp. 2 Sermion draż.O,01 g 50 draż.
B Rp. 2 Sermion draż. 0,03 g 30 draż.
Monitor Polski Nr 5 - 55 -- Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
175 Niciosamidum
Rp. 2 Yomesan tabl. 0,5 g 4 tabl.

176 Nicofuranosum
Rp. 2 Cardilan draż . 0,25 g 30 draż .

177 Nicotinamidum
2 Vitaminum PP tabl. 0,05 g 20 tabl.
2 Vitaminum PP tabl. 0,2 g 20 tab!.
B Rp. 2 Vitaminum PP inj . 0,1 g/2 mi 5 amp.

178 Nicotinyl tartras


B Rp. 2 Nicotol tabl. 0,025 g 20 tabl.
B Rp. 2 Radecol tab!. 0,025 g 20 tab!.

179 N icotinylmethylamidum
2 Cholamid tab!. 0,5 g 30 tab!.

180 Nitrazepamum
A B Rp. 2 Nitrazepam tab!. 0,005 g 20 tab!.

181 Nitrendipinum
B Rp. 2 Nitrendipina tab!. 0,01 g 30 tab!.
B Rp. 2 Nitrendipina tab!. 0,02 g 30 tab!.

182 Nitrofuralum
2 N itrofurazon maść 0,2 % 25 g
2 Nitrofurazon zasypka 0,2 % 12 g

183 Norethisteroni acetas


Rp. 2 Norethisteron tab!. 0,005 g 20 tab!.
Rp. 2 Primolut N tab!. 0,005 g 20 tab!.

184 Norfloxacinum
B Rp. 2 Nolicin tab!. 0,4 g 20 tab!.

185 A B Rp. 2 Normatens, Brinerdin draż. 20 draż.

186 Rp. 2 Nutramigen proszek 425 g

187 Rp. 2 Oestro- Feminal, Presomen kaps. 1,25 mg 20 kaps.

188 Ofloxacin
B Rp. 2 Tarivid tab!. 0,2 g 10 tabl.

189 Rp. 2 Ophtamid maść do oczu 3g

190 Orciprenalini sulfas


B Rp. 2 Astmopent tab!. 0,02 g 20 tabl.
B Rp. 2 Astmopent aerosol 0,3 g/20 mi 20 mi

191 Osalmidum
Rp. 2 Bilocol draż . 0,25 g 30 draż.

192 Oxeladini citras


B Rp. 2 Oxeladin tabl. powl. 0,01 g 30 tabl.
B Rp. 2 Oxeladin tabl. powl. 0,02 g 30 tabl.
B Rp. 2 Oxeladin syrop 0,16 g/1 g ° 150 g

193 Oxprenololi hydrochloridum


B Rp. 2 Coretal tabl. 0,02 g 50 tab!.
B Rp. 2 Trasicor tabl. 0,02 g 50 tabl.

194 Oxycodoni hydrochloridum


O N Rp. w. 2 Eucodalum inj . 0,01 g/1 mi 10 amp.

195 Rp. 2 Oxycort aerosol 75 g


Rp.
Rp.
2
2
Oxycort
Oxycort A
maść
maść oftalmicz.
°
1 g
3g
Monitor Polski Nr 5 - 56 - Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
196 Pefloxacini mesylas
B Rp. 2 Abaktal tabl. pow I. 0,04 g 10 tabl.
B Rp. 2 Peflacine tabl. pawI. 0,04 g 10 tabl.
B Rp. 2 Pefloksacyna tabl. powl. 0,04 g 10 tabl.

197 Pentoxifyllinum
B Rp. 2 Agapurin draż. 0,1 g 60 draż .
B Rp. 2 Agapurin retard tabl. 0,4 g 20 tabl.
B Rp. 2 Polfilin tabl. pawI. 0,1 g 20 tabl., 60 tabl.
B Rp. 2 Polfilin tabl. pow I. 0,4 g 20 tabl., 60 tabl.
B Rp. 2 Trental draż. 0,1 g 60 draż.
B Rp. 2 Trental tabl. 0,4 g 20 tabl.
B Rp. 2 Trental inj . 0,1 g/5 mi 5 amp.

198 Perindopril
B Rp. 2 Prestarium tabl. 0,004 g 30 tabl.

199 Phenazopyridini hydrochloridum


B Rp. 2 Nefrecil tabl. 0,1 g 20 tabl.

200 Pheneturidum
A B Rp. 2 Pheneturid tabl. 0,2 g 60 tabl.

201 Phenformini hydrochloridum


A B Rp. 2 Phenformin tabl. 0,015 g 50 taol.
A B Rp. 2 Phenformin prolongatum draż. 0,03 g 60 draż .

202 Pilocarpini hydrochloridum


A A Rp. 2 Pilocarpinum hydrochloricum inj. 0,01 g/1 mi 10 amp.

203 B Rp. 2 Pimafucort lotio 20 mi


B Rp. 2 Pimafucort maść 15 g
B Rp. 2 Pimafucort krem 15 g

204 Pindololum
B Rp. 2 Apo-Pindol tabl. 0,005 g 30 tabl.
B Rp. 2 Visken tabl. 0,005 g 30 tabl.

205 Piracetamum
Rp. 2 Nootropil kaps. 0,4 g 60 kaps.
Rp. 2 Nootropil tabl. pawI. 0,4 g 60 tabl.
Rp. 2 Piracetam kaps. 0,4 g 60 kaps.
Rp. 2 Piracetam tabl. pawI. 0,4 g 60 tabl.

206 Pirenzepini hydrochloridum


B Rp. 2 Gastrozepin tabl. 0,025 g 20 tabl.
B Rp. 2 Pirengast tabl. 0,025 g 20 tabl., 60 tabl.
B Rp. 2 Pirengast tabl. 0,05 g 20 tabl., 60 tabl.

207 Piroxicamum
B Rp. 2 Apo- Piroxicam kaps. 0,01 g 20 kaps.
B Rp. 2 Apo- Piroxicam kaps. 0,02 g 20 kaps.
B Rp. 2 Feldene kaps. 0,01 g 20 kaps.
B Rp. 2 Feldene kaps. 0,02 g 20 kaps.
B Rp. 2 Feldene czopek 0,02 g 10 czopków
B Rp. 2 Piroxicam tabl. powl. 0,01 g 20 tab!.
B Rp. 2 Piroxicam tabl. pow I. 0,02 g 20 tabl.
B Rp. 2 Piroxicam czopek 0,01 g 10 czopków
B Rp. 2 Piroxicam czopek 0,02 g 10 czopków
B Rp. 2 Piroxicam maść 5% 20 g

208 Rp. 2 Polfungicid maść 5% 25 g


Rp. 2 Pofungicid płyn 10 mi

209 Rp. 2 Polseptol globulki 5 szt.


Rp. 2 Polseptol maść 20 g
Rp. 2 Polseptol płyn 20 mi
Monitor Polski Nr 5 - 57 - Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
210 Prednisoloni pivalas
B Rp. 2 Mecortolon krem 0,5% 10 g

211 Pridinoli hydrochloridum


A B Rp. 2 Pridinol tabl. 0,005 g 50 tabl.

212 B Rp. 2 Proasthmin tabl. 30 tabl.

213 Prochlorperazini dimaleas


A B Rp. 2 Chlorpernazinum tab!. 0,01 g 20 tabl.

214 Rp. 2 Proftin T zasypka 150 g

215 B Rp. 2 Propra nitrat tab!. 30 tabl.

216 Propyphenazonum
B Rp. 2 Propyphenazonum czopek 0,1 g 5 czopków
B Rp. 2 Propyphenazonum czopek 0,3 g 5 czopków

217 Proscillaridinum
A Rp. 2 Proscillaridin tabl. 0,25 mg 50 tab!.
A Rp. 2 Talusin draż. 0,25 mg 50 draż .

218 Rp. 2 Pro-Sobee proszek 400 g

219 Proxibarbitalum
B Rp. 2 Ipronal tab!. 0,05 g 30 tabl.

220 Rp. 2 Psorisan maść 5% 50 g


Rp. 2 Psorisan maść 10% 50 g
Rp. 2 Psorisan maść 20% 50 g

221 Pyridostigmini bromidum


B Rp. 2 Mestinon draż. 0,06 g 150 draż .

222 A B Rp. 2 Reasec tabl. 2,5 mg 20 tabl.

223 Retinoli palmitas


Rp. 2 Vitaminum A kaps. 12000 j.m. 50 kaps.
Rp. 2 Vitaminum A płyn 50000 j.m.!1 mi 10 mi

224 B Rp. 2 Rigevidon tabl. 21 tabl.

225 Roxitromycin
B Rp. 2 Rulid tabl. 0,15 g 10 tabl.

226 Scopolamini butylbromidum


A B Rp. 2 Buscolysin inj. 0,002 g/1 mi 10 amp.
A B Rp. 2 Buscopan draż 0,01 g 20 draż.
A B Rp. 2 Buscopan inj. 0,02 g 5 amp., 6 am;:>.
A B Rp. 2 Scopolan draż. 0,01 g 30 draż .
A B Rp. 2 Scopolan czopek 0,01 g 6 czopków

227 A B Rp. 2 Scopolan compositum draż . 20 draż .

228 Scopolamini hydrobromidum


O A Rp. 2 Scopolaminum hydrobromicum inj. 0,5 mg/ 1 mi 10 amp.

229 B Rp. 2 Spasticol czopek 6 czopków

230 Spiramycinum
B Rp. 2 Rovamycine tabl. 1 500000 j.m. 16 tabl.

231 Rp. 2 Spongostan Special gąbka żelatyn. (5 x 7 x


x 0,1 cm) 20 szt.
Rp. 2 Spongostan Standard gąbka żelatyn . (5 x 7 x
x 1 cm) 2 szt.
Monitor Polski Nr 5 - 58 - Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
232 Sucralfatum
Rp. 2 Alsucral tabl. 1g 30 tabl.
Rp. 2 Alsucral tabl. 0,5 g 60 tabl.
Rp. 2 Ancrusal tab!. 0,5 g 1 5 tabl., 120 tabl.
Rp. 2 Sucralfate tabl. 1g 100 tab!.
Rp. 2 Sucralfat- Ratiopharm tabl. 1 g 20 tabl., 50 tab!.
Rp. 2 Venter tabl. 1g 50 tabl.

233 Sulfacarbamidum
B Rp. 2 Urenil tabl. 0,5 g 20 tabl.
I
234 Sulfacetamidum natricum
Rp. 2 Sulfacetamidum 10% H-E-C krople do oczu 10% 10 mi
Rp. 2 Sulfacetamidum natrium krople do oczu 10% 12 minimsów 0,5 mi

235 Sulfadiazinum argenteum


Rp. 2 Dermazin krem 1 % 50 g

236 Sulfafurazolum
B Rp. 2 Amidoxal tabl. 0,5 g 20 tabl.
B Rp. 2 Amidoxal zawiesina 100 g

237 Rp. 2 , Sulfanizolon zawiesina do oczu 10 mi

238 Szczepionki
B Rp. 2 Panodinum inj . 10 amp.
B Rp. 2 Polyvaccinum forte inj. 6 amp. 1 mi
B
B
Rp.
Rp.
2
2
Polyvaccinum forte
Polyvaccinum mite
inj.
krople do nosa
°
fiol. 1 mi
10 mi
B Rp. 2 Polyvaccinum mite inj. 5 amp. 1 mi
B Rp. 2 Polyvaccinum mite inj. fiol. 10 mi
B Rp. 2 Polyvaccinum submite inj. 3 amp. 1 mi
B Rp. 2 Szczepionka wg Delbeta inj. 3 amp. 2 mi

239 Temazepamum
~ B Rp. 2 Signopam tabl. 0,01 g 20 tabl.

240 Testostp.roni enanthas


B Rp. 2 Testosteronum prolongatum inj. 0,1 g/ 1 mi 5 amp.

241 Testosteron i propionas


B Rp. 2 Testosteronum propionicum inj. 0,01 g/1 mi 5 amp.
B Rp. 2 Testosteronum propionicum inj . 0,025 g/ 1 mi 5 amp.

242 Testosteron um
B Rp. 2 Omnadren 250 inj . 1 mi 1 amp.

243 Tetracyclini hydrochloridum


B Rp. 2 Tetracyclinum draż., kaps. 0,25 g 16 draż ., kaps.
-
244 Thietylperazini maleas
~ B Rp. 2 Torecan draż. 6,5 mg 20 draż., 50 draż.
~ B Rp. 2 Torecan czopek 6,5 mg 6 czopków

245 B Rp. 2 Thiocodin tab!. 10 tabl.

246 Thioridazini hydrochloridum


~ B Rp. 2 Thioridazin draż.0 , 01 g 30 draż., 60 draż.
~ B Rp. 2 Thioridazin draż. 0,025 g 20 draż., 60 draż.
~ B Rp. 2 Thioridazin draż. 0,1 g 20 draż., 60 draż.
~ B Rp. 2 Thioridazin prolongatum tabl. 0,2 g 20 tabl., 60 tabl.
,--
247 Thrombinum
Rp. 2 Gastrotrombina proszek 10000 j.m. 5 dawek
Rp. 2 Trombina subst. 400 j.m. 5 amp. z sucho subst.
+ 5 amp. 5 mi rozp.
_.
248 Tinidazolum
Rp. 2 Fasigin tabl. 0,5 g 4 tabl.
Rp. 2 Tinidazoium tabl. 0,5 g 4 tabl.
Monitor Polski Nr 5 - 59 - Poz. 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
249 Tioconazolum
Rp. 2 Gyno-Trosyd globulki 0,3 g 1 globulka
Rp. 2 Gyno -Trosyd maść 6,5% 4,62 g

250 Tobramycini sulfas


B Rp. 2 Brulamycin inj. 0,08 g/ 2 mI 10 amp.
B Rp. 2 Nebcin inj. 0,08 g/ 2 mI 10 amp.

251 Tocoferoli acetas


Rp. 2 Vitaminum E kaps. 0,1 g 30 kaps.
Rp. 2 Evital tabl. 0,1 g 30 tabl.

252 A A Rp. 2 Tolargin czopek 10 czopków

253 Tolperisoni hydrochloridum


B Rp. 2 Mydocalm draż. 0,05 g 30 d r aż.
B Rp. 2 Mydocalm inj. 0,1 g/ 1 mI 10 amp.
B Rp. 2 Mydocalm forte draż . 0,15 g 30 draż .

254 Tramadoli hydrochloridum


A B Rp. 2 Tramadol czopek 0,1 g 5 czopków
A B Rp. 2 Tramal, Tramadol kaps. 0,05 g 20 kaps.
A B Rp. 2 TramaI inj. 0,05 g/ 1 mI 5 amp.
A B Rp. 2 TramaI inj. 0,1 g/ 2 mI 5 amp.
A B Rp. 2 Trodon kaps. 0,05 g 20 kaps.
A B Rp. 2 Trodon inj. 0,05 g/ 1 mI 5 amp.
A B Rp. 2 Trodon inj. 0,1 g/ 2 mI 5 amp.
A B Rp. 2 Trodon, TramaI krople 0,1 g/ 1 mI 10 mI
A B Rp. 2 Trodon, TramaI czopek 0,1 g 5 czopków

255 Triamcinoloni acetonidum


B Rp. 2 Kenalog inj . 0,04 g/ 1 mI 1 amp.
B Rp. 2 Kenalog inj . 0,2 g/ 5 mI 1 fiol.
B Rp. 2 Polcortolon krem 0,1 % 15 g
B Rp. 2 Polcortolon maść 0,1 % 15 g
B
B
Rp.
Rp.
2
2
Polcortolon
Polcortolon

40
inj. 0,01 g/ 1 mI
inj. 0,04 g/ 1 mI
5 fiol.
5 fiol.
B Rp. 2 Polcortolon 200 inj. 0,2 g/ 5 mI 1 fiol.

256 Triamcinolonum
B Rp. 2 Polcortolon tabl. 0,001 g 20 tabl.
B Rp. 2 Polcortolon tabl. 0,004 g 20 tabl.

257 Triamterene
B Rp. 2 Triamteren tabl. 0,05 g 30 tabl.

258 Trimetozinum
A B Rp. 2 Trioxazin tabl. 0,3 g 20 tabl.

259 Tymazolini hydrochloridum


2 Thymazen krople do nosa °
1 g
260 B Rp. 2 Unasyn tabl. 0,375 g 10 tabl., 12 tabl.
B Rp. 2 Unasyn syrop 0,25 g/ 5 mi 50 mI, 70 mI
B Rp. 2 Unasyn inj. 0,75 g 5 amp.
B Rp. 2 Unasyn inj. 1,5 g 5 amp.
B Rp. 2 Unasyn inj. 3 g 5 amp.

261 Rp. 2 Undofen atomizer 50 g

262 Rp. 2 Ventrisol roztwór 560 mi


Rp. 2 Ventrisol tabl. powl. 0,12 g 112 tabl.
Rp. 2 De-Nol tabl. 40 tabl. , 112 tabl.

263 Rp. 2 Vibovit proszek 15 torebek

264 Vinpocetinum
B Rp. 2 Cavinton tabl. 0,005 g 50 tabl.
Monitor Polski Nr 5 60 Poz. 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9
265 B Rp. 2 Vitaminum A + 03 krople 20000 j.m. A +
+ 10000 j.m. 03 10 mi
B Rp. 2 Vitaminum A + 03 kaps. 2000 j.m. A+
+ 1000 j.m. 03 50 kaps.
266 B Rp. 2 Vratizolin krem 3% 15 g

Objaśnienia oznaczeń

"Rp." lek wydawany z apteki na recepty dzeń mechanicznych w ruchu przez 24 h po

"Rp. w ." lek wydawany z apteki na podstawie recepty zastosowaniu;


A"
"u środek farmaceutyczny, który może wpływać
z kopią, wypisywanej na blankietach recep-
upośledzająco na sprawność psychofizyczną;
towych wzoru Mzj Pom-33;
jeżeli przepisana dawka i droga podania wska -
"
N" lek zaliczany do leków odurzających z grupy zują, że w okresie stosowania może pojawić się
I (wydawanie z apteki - patrz Rp. w.); wyraźne upośledzenie sprawności psychofizy-
"Rp. e" - lek dopuszczony do wydawania również bez cznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek
recept w ilości jednego najmniejszego opako- co do zachowania szczególnej ostrożności
wania; w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługi­
A" lek bardzo silnie działający; wania urządzeń mechanicznych w ruchu bądź
uprzedzić o konieczności czasowego zaniecha-
"B" lek silnie działający; nia takich czynności (w tekście - z przyczyn
"O" środek farmaceutyczny silnie upośledzający technicznych - w trójkącie nie umieszczono
sprawność psychofizyczną; bezwzględny zakaz pionowej kreski, jak przy znaku ostrzegawczym
prowadzenia pojazdów i obsługiwania urzą- na opakowaniach leków).

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę:

w Warszawie:
- w punkcie sprzedaży Urzędu Rady Ministrów, Al. Szucha 2/4; (tel. 29-61 -73) - egzemplarze bieżące oraz z lat 1987-1992,
- w księgarni sądowej (gmach Sądów, Al. Solidarności 127, tel. 20-03-71 w . 377), w księgarni im. SI. Żeromskiego, Al. Solidarności 119 (tel. 20-46-28) , - egzemplarze bieżące oraz
z roku 1992, w księgarni Wydawnictw Prawnych, Ekonomicznych, 8udowlanych i Ogólnoasortymentowych, ul. Żurawia 1a przy pl. Trzech Krzyży (tel. 21 -44-05), - egzemplarze
bieżące oraz z roku 1992, Domu Wydawniczym ABC, ul. Zamenhofa 1 (tel. 31 -01 -58), Księgarni Bankowej, Al. Solidarności 83/89, Księgarni "Elinex" - gmach Ministerstwa Finansów,
ul. $więtokrzyska 12, (tel. 694-47 -69) , salonie "Manager" ul. Wspólna 69, w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, ul. Wspólna 4;
poza Warszawą - egzemplarze bieżące oraz z roku 1992:
- w punktach sprzedaży znajdujących się w urz,dach wojewódzkich w : Białej Podlaskiej (ul. Brzeska 41), Bielsku-Białej (ul. Miczurina 2a), Krakowie-Księgarnia "Interesik" (ul.
Basztowa 22), Krośnie (ul. Bieszczadzka 1), Łodzi (ul. Piotrkowska 104), Opolu (ul. Piastowska 14), Radomiu (ul. Żeromskiego 53) , Sieradzu (pl. Wojewódzki 3) , Sierniewicach (ul.
Konstytucji 3 Maja 6) , Suwałkach (ul. Noniewicza 10), Tarnobrzegu (ul. Mickiewicza 7) i Włocławku (ul. 3 Maja 17);
- w punktach sprzedaży znajdujących się w sądach w : Białymstok'u (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1), Bielsku-Białej (ul. Cieszyńska 10) , Bydgoszczy (ul. Wały Jagiellońskie 4),
Częstochowie (ul. Dąbrowskiego 23/35), Elblągu (ul. Trybunalska 25), Gdańsku (ul. $wierczewskiego 30) , Gdyni (pl. Konstytucji 5), Gliwicach (ul. Powstańców Warszawy 23),
Jeleniej Górze (ul. Wojska Polskiego 56) , Kaliszu (al. Wolności 13a), Katowicach (ul. Andrzeja 16/18), Kielcach (ul. Jana Pawła 119), Krakowie-Księgarnia "Interesik" (ul. Przy Rondzie
7), Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieście 43a i Obrońców Pokoju 1), Łodzi (pl. Dąbrowskiego 5), Ostrowie Wielkopolskim (ul. Sądowa 2), Poznaniu (ul. Młyńska 1a), Radomiu (ul.
Piłsudskiego 1O), Rzeszowie (pl. $reniawitów 3), $widnicy (pl. Grunwaldzki 14), Tarnowie (ul. Dąbrowskiego 29), Toruniu (ul. Fosa Staromiejska 1 2/1 4), Wrocławiu (ul. Energetyczna
4) , Zielonej Górze (pl. Słowiański 1);
- w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym "Vega" sp. z 0.0. w Bydgoszczy (ul. Stary Port 5), Spółce Cywilnej "Infolex" w Cieszynie (ul. Bobrecka 1) w Biurze
Rachunkowo-Podatkowym w Koszalinie (ul. Chopina 7) , Prywatnej Firmie Gospodarczej "Boom" w Koszalinie (ul. Waryńskiego 7 - budynek Sądu Wojewódzkiego), w księgarni
" Interesik" w Krakowie (ul. Krowoderskich Zuchów 2), Księgarni " Eureka" w Krakowie (ul. Wadowicka 12),w Przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym " Regis" - Sklep " Kleks"
- Olsztyn (ul. Stare Miasto 22) , ALL PROFT BUSINESS w Opolu (ul. Ozimska 40) , w Zakładzie Usług Biurowych " ZUBIK" w Pile (al. Niepodległości 2), w Międzynarodowym
Centrum Informacji i Promocji "STATIM" w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Wronia 65), w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Płocku (ul. Kościuszki 6), w punkcie
Informacyjno-Kolportażowym w Poznaniu (ul. Galileusza 2) , w firmie " Drukan" w Pruszkowie (ul. Jasna 2) , w Agencji " STA-HA" w Słupsku (ul. Norwida 10/ 50). w spółce z. 0.0.
" Mawi-Biznes-Consulting" w Szczecinie (ul. Ogińskiego 1 5), współcez. 0 .0 . " BUCHALTER" w Szczecinie (ul. Monte Cassino 37) , w Księgarni "Eureka" Sp. Cywilnej w $widnicy (ul .
Długa 1), w Przedsiębiorstw ie Usługowo-Handlowym "ANDREW-TAG" - księgarnia we Wrocławiu (pl. Powstańców Warszawy 1); filie - księgarnie Domu Wydawniczego ABC:
Gdynia (ul. $więtojańska 68), Łódź (pl. Wolności 10/12), Opole (pl. Wolności 7/8), Sosnowiec (Al. Zwycięstwa 6).

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na pOdstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady
Ministrów. ul. Powsińska 69/11, 00-979 Warszawa P-1.

Reklamacje z powodu niedor,czenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urz,du Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/11 .
00-979 Warszawa. P-1. niezwlocznie po otrzymaniu nast,pnego kołejnego numeru.

o wszełkich zmianach nazwy prenumeratora łub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw Urz,du Rady Ministrów.
Wydawca: Urząd Rady Ministrów
Redakcja: Biuro Prawne, 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/ 3, P-29.
Organizacja druku i kolportaż: Wydział Wydawnictw, 00-979 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, P-1,
tel. 42-14-78 i 694-67 -50, teleks 825944 WW, telefaks (22) 694-62-06.
Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministr6w w Zakładach Graficznych "Tamka" S.A. . Zakład nr 1, Warszawa, ul. Tamka 3.

Zam. 2015-1300-93. PL ISSN 0209-214X Cena 8000 zł