You are on page 1of 31

Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 1

SUBIECTUL 1

Tehnoredactaţi următorul text:

A) SITUAŢIA EXPORTULUI

1992 1993 1994 1995


01.Grecia 448 11 599 10,2 446 7,4 602 8,3
02.Germania 1604 39,7 2936 50,2 2834 46,8 3499 48
03.Italia 381 9 1067 16,2 1092 18 1620 22,2

B) REGULI DE EDITARE
- alinierea paragrafelor se face automat Textul se introduce începând cu coloana
- nu se despart cuvintele în silabe
- semnele de punctuaţie se “lipesc” de cuvânt, la sfârşit şi apoi spaţiu
ex.: cuvânt, ……………..cuvânt
- nu se tastează <ENTER> la sfârşit de rând, trecerea cursorului la rândul următor făcându-se automat

SUBIECTUL 2

Scrieţi un program PASCAL/C/C++ care citeşte de la tastatură două numere naturale nenule n şi m
(2≤m≤10, 2≤n≤10) şi care construieşte în memorie şi apoi afişează o matrice A cu n linii (numerotate de la 1
la n) şi m coloane (numerotate de la 1 la m) cu proprietatea că fiecare element Aij memorează cea mai mică
dintre valorile indicilor i şi j (1≤i≤n, 1≤j≤m). Matricea se va afişa pe ecran, câte o linie a matricei pe câte o
linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spaţiu.
Exemplu: pentru n=4 şi m=5 se va afişa matricea alăturată.
11111
12222
12333
12344

SUBIECTUL 3

Se consideră o bază de date care ţine evidenţa accidentelor care au loc în România. Baza de date se
găseşte în schema “Politie” de pe serverul Oracle(parola este tot “Politie”) şi are următoarea structură:

Persoane(id number(6), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), localitate varchar2 (40))


Masini(id number(6), model varchar2(30), an char(4), id_proprietar number(6))
Accidente(date date, id_sofer number(6), id_masina number(6), daune number(6,2),
loc_accident varchar2 (40))

Afişaţi numele “şoferului” cu cel mai mare număr de accidente din baza de date.

Preşedinte Comisie de Examinare,


Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 2

SUBIECTUL 1

Tehnoredactaţi următorul text:


A)
UNITATEA Pag.
FIŞĂ DE MAGAZIE
Magazia COD U/M PREŢ UNITAR
Lei Bani

4654
945
646
546
499

B) Pregătirea unei sesiuni de lucru:


- NEW în meniul File
- PAGE SETUP – File (format A4 + margini)
- SAVE – File nume de fişier)
- Insert page number – numerotarea paginilor
Barele cu butoane:
1. alinieri
2. tipuri şi formatul caracterelor
3. mărimea caracterelor
4. spaţierea între rânduri

SUBIECTUL 2

Scrieţi un program Pascal care citeşte de la tastatură un cuvânt format din cel mult 20 de caractere,
doar litere ale alfabetului englez. Programul determină transformarea cuvântului citit prin eliminarea fiecărei
litere mici a cuvântului, restul literelor nemodificându-se, ca în exemplu. Programul afişează pe ecran
cuvântul obţinut. În cazul în care cuvântul citit conţine numai litere mici, programul va afişa mesajul
CUVANT VID. Exemple:
- dacă se citeşte cuvântul: baCALaUreaT se va afişa pe ecran: CALUT
- dacă se citeşte cuvântul: vara se va afişa pe ecran: CUVANT VID

SUBIECTUL 3

Se consideră o bază de date care ţine evidenţa accidentelor care au loc în România. Baza de date se
găseşte în schema “Politie” de pe serverul Oracle(parola este tot “Politie”) şi are următoarea structură:

Persoane(id number(6), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), localitate varchar2 (40))


Masini(id number(6), model varchar2(30), an char(4), id_proprietar number(6))
Accidente(date date, id_sofer number(6), id_masina number(6), daune number(6,2),
loc_accident varchar2 (40))

Afişaţi numele şoferului care a produs cel mai vechi accident înregistrat în baza de date..

Preşedinte Comisie de Examinare,


Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 3

SUBIECTUL 1

Tehnoredactaţi următorul text:


A)
CLASA TOTAL ABS. MOTIVATE NEMOTIVATE
IX
X
XI
XII
XIII
B)
Pentru a porni Word pentru Windows , acesta trebuie sa fie instalat in sistem . Pentru a porni programul
executam un dublu clic pe pictograma sa . Daca pictograma nu exista trebuie sa parcurgem urmatorii pasi :
*0 -executam clic dreapta la mouse ,
*1 - in meniul aparut alegem New ,
*2 - selectam Shortcut ,
*3 - se alege fisierul la care vrem sa facem o legatura (MS-Ofice) ,
*4 - aleg pictograma Wind Word .

SUBIECTUL 2

Scrieţi un program PASCAL/C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (2≤n≤24) şi


construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane ale cărei elemente vor primi valori după cum
urmează:
- elementele aflate pe diagonala principală a matricei vor primi valoarea 0
- elementele de pe prima coloană, cu excepţia celui aflat pe diagonala principală vor primi valoarea n
- elementele de pe a doua coloană, cu excepţia celui aflat pe diagonala principală vor primi valoarea n-1
...
- elementele de pe ultima coloană, cu excepţia celui aflat pe diagonala principală vor primi valoarea 1
Programul va afişa matricea astfel construită pe ecran, câte o linie a matricei pe câte o linie a
ecranului, cu câte un spaţiu între elementele fiecărei linii (ca în exemplu).
Exemplu: pentru n=4 se va afişa matricea alăturată.
0 3 2 1
4 0 2 1
4 3 0 1
4 3 2 0
SUBIECTUL 3

Se consideră o bază de date care ţine evidenţa accidentelor care au loc în România. Baza de date se
găseşte în schema “Politie” de pe serverul Oracle(parola este tot “Politie”) şi are următoarea structură:

Persoane(id number(6), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), localitate varchar2 (40))


Masini(id number(6), model varchar2(30), an char(4), id_proprietar number(6))
Accidente(date date, id_sofer number(6), id_masina number(6), daune number(6,2),
loc_accident varchar2 (40))

Afişaţi numele persoanelor care au avut un accident cu una din maşinile al căror proprietar este
“George Patriciu”.

Preşedinte Comisie de Examinare,


Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

Preşedinte Comisie de Examinare,


Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 4

SUBIECTUL 1

Tehnoredactaţi următorul text:

A) Clubul de ciclism

Nume Adresa Telefon


XXXXXX Str. ......................Nr. ..... Bl. .......
Ap. ...... Loc. ................ Cod ........
YYYYYY Str. ......................Nr. ..... Bl. .......
Ap. ...... Loc. ................ Cod ........
B)
Componentele ecranului Word pentru Windows :
• bara de meniuri
• bara de titlu
• zona de lucru
• barele de defilare
• linia de stare

SUBIECTUL 2

Scrieţi un program PASCAL/C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (2≤n≤24) şi


construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane ale cărei elemente vor primi valori după cum
urmează:
- elementele aflate pe diagonala secundară a matricei vor primi valoarea 0
- elementele de pe prima linie, cu excepţia celui aflat pe diagonala secundară vor primi valoarea n
- elementele de pe a doua linie, cu excepţia celui aflat pe diagonala secundară vor primi valoarea n-1
...
- elementele de pe ultima linie, cu excepţia celui aflat pe diagonala secundară vor primi valoarea 1
Programul va afişa matricea astfel construită pe ecran, câte o linie a matricei pe câte o linie a
ecranului, cu câte un spaţiu între elementele fiecărei linii (ca în exemplu).
Exemplu: pentru n=4 se va afişa matricea alăturată.
4440
3303
2022
0111

SUBIECTUL 3

Se consideră o bază de date care ţine evidenţa accidentelor care au loc în România. Baza de date se
găseşte în schema “Politie” de pe serverul Oracle(parola este tot “Politie”) şi are următoarea structură:

Persoane(id number(6), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), localitate varchar2 (40))


Masini(id number(6), model varchar2(30), an char(4), id_proprietar number(6))
Accidente(date date, id_sofer number(6), id_masina number(6), daune number(6,2),
loc_accident varchar2 (40))

Afişaţi modelul şi codul maşinilor care au fost implicate în accidente cu daune mai mari
decât media daunelor tuturor accidentelor înregistrate în baza de date.
Preşedinte Comisie de Examinare,
Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 5

SUBIECTUL 1

Tehnoredactaţi următorul text:


A)
Nume Adresa Telefon
XXXXXX Str. ......................Nr. ..... Bl. .......
Ap. ...... Loc. ................ Cod ........
YYYYYY Str. ......................Nr. ..... Bl. .......
Ap. ...... Loc. ................ Cod ........
B)
I . Caracter
1. marimea caracterului
2. stil ( font )
3. forma
II . Cuvant - insiruire de caractere cuprinse intre doua spatii ,
- este o apartenenta la un dictionar
III Paragraf - o secventa intre doua tastari <enter >
1. Aliniament
 - la stanga
 - justify
2. Distanta
 - intre litere
 - intre randuri

SUBIECTUL 2

Scrieţi un program PASCAL/C/C++ care citeşte de la tastatură două numere naturale n şi m


(2≤m≤10, 2≤n≤10) şi care construieşte în memorie şi apoi afişează o matrice A cu n linii (numerotate de la 1
la n) şi m coloane numerotate de la 1 la m) cu proprietatea că fiecare element Aij memorează cea mai mare
dintre valorile indicilor i şi j (1≤i≤n, 1≤j≤m). Matricea se va afişa pe ecran, câte o linie a matricei pe câte o
linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spaţiu.
Exemplu: pentru n=4 şi m=5 se va afişa matricea alăturată.
12345
22345
33345
44445

SUBIECTUL 3
Se consideră o bază de date care ţine evidenţa accidentelor care au loc în România. Baza de date se
găseşte în schema “Politie” de pe serverul Oracle(parola este tot “Politie”) şi are următoarea structură:

Persoane(id number(6), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), localitate varchar2 (40))


Masini(id number(6), model varchar2(30), an char(4), id_proprietar number(6))
Accidente(date date, id_sofer number(6), id_masina number(6), daune number(6,2),
loc_accident varchar2 (40))

Afişaţi modelul şi codul maşinilor care au fost implicate în accidente cu daune mai mari decât media
daunelor tuturor accidentelor care au avut loc în Sebeş în anul 2008.

Preşedinte Comisie de Examinare,


Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 6

SUBIECTUL 1
Tehnoredactaţi următorul text:
A)
Obiective Teme Metodologie Resurse

• Cunoasterea • Introducere (obiectul si • Conversatie dirijata • Planseta


importantei importanta, definitii, • Trusa desen
desenului tehnic standardizarea, clasificarea • Observatie dirijata • Materiale
si standardizarii desenelor)

B) IV.Obiecte
 tabele
 imagini
 frame
 diagrame
 desene suprapuse cu textul
 obiecte importante din alte medii
V.Pagina
1. format
2. pozitie
3. margini

SUBIECTUL 2

Se consideră un text cu maximum 255 de caractere în care cuvintele sunt separate prin unul sau mai
multe spaţii. Primul caracter din textul citit este o literă, iar cuvintele sunt formate numai din litere mici ale
alfabetului englez. Scrieţi un program PASCAL/C/C++ care citeşte de la tastatură textul şi îl transformă
înlocuind prima literă a fiecărui cuvânt cu litera mare corespunzătoare, restul caracterelor rămânând
nemodificate. Textul astfel transformat va fi afişat pe ecran.
Exemplu: dacă de la tastatură se introduce textul: mare frig rosu
se va afişa pe ecran: Mare Frig Rosu

SUBIECTUL 3

Se consideră o bază de date care ţine evidenţa accidentelor care au loc în România. Baza de date se
găseşte în schema “Politie” de pe serverul Oracle(parola este tot “Politie”) şi are următoarea structură:

Persoane(id number(6), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), localitate varchar2 (40))


Masini(id number(6), model varchar2(30), an char(4), id_proprietar number(6))
Accidente(date date, id_sofer number(6), id_masina number(6), daune number(6,2),
loc_accident varchar2 (40))

Afişaţi denumirea localităţii, daunele totale şi numărul accidentelor care au avut loc în fiecare
localitate.

Preşedinte Comisie de Examinare,


Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 7

SUBIECTUL 1

Tehnoredactaţi următorul text:


A)
O
R
I
C
A
R
E
B) V.Pagina
1. format
2. pozitie
3. margini
Pagina are urmatoarele parti:
• header
• footer
• detaliu

SUBIECTUL 2

Se consideră un text cu maximum 255 de caractere, format din litere mici ale alfabetului englez şi
spaţii. Textul conţine cel puţin o consoană. Scrieţi un program PASCAL/C/C++ care citeşte de la tastatură
textul şi afişează pe ecran numai ultima consoană care apare în text.
Exemplu: dacă de la tastatură se introduce textul mare frig saci pe ecran se va afişa: c

SUBIECTUL 3

Se consideră o bază de date care ţine evidenţa accidentelor care au loc în România. Baza de date se
găseşte în schema “Politie” de pe serverul Oracle(parola este tot “Politie”) şi are următoarea structură:

Persoane(id number(6), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), localitate varchar2 (40))


Masini(id number(6), model varchar2(30), an char(4), id_proprietar number(6))
Accidente(date date, id_sofer number(6), id_masina number(6), daune number(6,2),
loc_accident varchar2 (40))

Afişaţi numele persoanelor din baza de date care locuiesc în localităţi în care au avut loc mai mult de
3 accidente în ultimele 365 de zile.

Preşedinte Comisie de Examinare,


Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 8

SUBIECTUL 1

Tehnoredactaţi următorul text:

SERVICII OFERITE PRIN INTERNET


a) ACCES LA INFORMATIE
Informatiile dorite se cauta intr-un director , dupa subiect , dupa un cuvant cheie , etc.
b) POSTA ELECTRONICA (E-MAIL)
Posta electronica este sistemul de comunicare personala intre utilizatorii de internet.Ea este confidentiala si fiecare
utilizator trebuie sa fie inscris ca user pe serverul local , accesul fiind insotit de catre o parola.
Operatiile care se pot face in cadrul postei electronice sunt:
-primirea unui mesaj
-trimiterea unui mesaj
-editarea mesajului
-atasarea de fisiere la mesaj

SUBIECTUL 2

Scrieţi un program PASCAL/C/C++ care citeşte de la tastatură două numere naturale n şi p


(2≤n≤20, 1≤p≤20) şi construieşte în memorie un tablou bidimensional cu n linii şi p coloane. Tabloul va fi
construit astfel încât, parcurgând tabloul linie cu linie de sus în jos şi fiecare linie de la stânga la dreapta, să
se obţină şirul primelor n*p pătrate perfecte impare, ordonat strict crescător, ca în exemplu. Tabloul astfel
construit va fi afişat pe ecran, fiecare linie a tabloului pe câte o linie a ecranului, cu câte un spaţiu între
elementele fiecărei
linii.
Exemplu: pentru n=2, p=3 programul va afişa tabloul alăturat:
1 9 25
49 81 121

SUBIECTUL 3
Se consideră o bază de date care ţine evidenţa accidentelor care au loc în România. Baza de date se
găseşte în schema “Politie” de pe serverul Oracle(parola este tot “Politie”) şi are următoarea structură:

Persoane(id number(6), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), localitate varchar2 (40))


Masini(id number(6), model varchar2(30), an char(4), id_proprietar number(6))
Accidente(date date, id_sofer number(6), id_masina number(6), daune number(6,2),
loc_accident varchar2 (40))

Afişaţi lista alfabetică a tuturor localităţilor din baza de date precum şi numărul total de accidente
care au avut loc în fiecare localitate.

Preşedinte Comisie de Examinare,


Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 9

SUBIECTUL 1

Tehnoredactaţi următorul text:


A)

M3 F I S A D E L U C R U FL5

Aria curriculara : Electronica analogica


Aria de continut. Circuite formatoare de impulsuri
B)
C I R C U I T E D E L I M I T A R E
Se studiază circuitul de limitare din figura de mai jos, în care:
• D1, D2 sunt diode semiconductoare ideale;
• E1, E2 sunt două surse de tensiune cu t.e.m. prestabilite;
• R este un rezistor cu rezistenta electrica prestabilită.

SUBIECTUL 2

Se consideră tabloul bidimensional cu n linii şi n coloane ce conţine numere naturale cu cel mult
patru cifre fiecare. Scrieţi programul PASCAL/C/C++ care citeşte de la tastatură numărul natural n
(2≤n≤23) şi cele n*n elemente ale tabloului şi apoi afişează pe ecran elementele primului pătrat concentric,
separate prin câte un spaţiu. Pătratul este parcurs în sensul acelor de ceasornic începând din colţul său
stânga-sus, ca în exemplu. Primul pătrat concentric este format din prima şi ultima linie, prima şi ultima
coloană a tabloului.
Exemplu: pentru n=5 şi tabloul alăturat
12345
67891
23456
78912
34567
se va afişa: 1 2 3 4 5 1 6 2 7 6 5 4 3 7 2 6

SUBIECTUL 3

Se consideră o bază de date care ţine evidenţa accidentelor care au loc în România. Baza de date se
găseşte în schema “Politie” de pe serverul Oracle(parola este tot “Politie”) şi are următoarea structură:

Persoane(id number(6), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), localitate varchar2 (40))


Masini(id number(6), model varchar2(30), an char(4), id_proprietar number(6))
Accidente(date date, id_sofer number(6), id_masina number(6), daune number(6,2),
loc_accident varchar2 (40))

Afişaţi numele persoanelor din baza de date care au fost implicate în mai mult de două accidente în ultimele
30 de zile.

Preşedinte Comisie de Examinare,


Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 10

SUBIECTUL 1

Tehnoredactaţi următorul text:

Sarcini de lucru:
Precizati amplitudinea fiecarui semnal, ce observati ?
2. In exemplul nostru, s-a folosit un semnal sinusoidal.
Daca semnalul de intrare este diferit de forma
sinusoidala, care va fi forma semnalului de iesire?
Dati unul sau doua exemple.
3. Care va fi forma semnalului de iesire daca t.e.m.
a surselor din circuit se modifica. Generalizati
acest aspect. Dati o denumire tehnica adecvata
acestor surse.
4. Precizati unul, doua sau mai multe utilizari pe care
le-ati da unui astfel de circuit.

SUBIECTUL 2

Scrieţi un program PASCAL/C/C++ care citeşte de la tastatură două numere naturale n şi p


(1<n≤20, 1≤p≤20) şi construieşte în memorie un tablou bidimensional cu n linii şi p coloane. Tabloul va fi
construit astfel încât parcurgând matricea de la prima linie către ultima şi fiecare linie de la stânga la dreapta
să se obţină şirul primelor n*p pătrate perfecte pare ordonat strict crescător. Tabloul astfel construit va fi
afişat pe ecran, fiecare linie a tabloului pe câte o linie a ecranului, cu câte un spaţiu între elementele fiecărei
linii.
Exemplu: pentru n=2, p=3 programul va afişa tabloul alăturat:
0 4 16
36 64 100

SUBIECTUL 3

Se consideră o bază de date care ţine evidenţa accidentelor care au loc în România. Baza de date se
găseşte în schema “Politie” de pe serverul Oracle(parola este tot “Politie”) şi are următoarea structură:

Persoane(id number(6), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), localitate varchar2 (40))


Masini(id number(6), model varchar2(30), an char(4), id_proprietar number(6))
Accidente(date date, id_sofer number(6), id_masina number(6), daune number(6,2),
loc_accident varchar2 (40))

Afişaţi data în care a avut loc cel mai recent accident din Sebeş şi în care a fost implicat un Logan.

Preşedinte Comisie de Examinare,


Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 11

SUBIECTUL 1

Realizati cu ajutorul editorul WORD tehnoredactarea textului de mai jos:

Anexa
La procesul verbal de recepţie
preliminară nr. …../ din …….

PROCES VERBAL

De punere în funcţiune a mijloacelor fixe


Subsemnaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
am constatat că în urma executării lucrărilor la obiectivul de investiţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
prevăzute în proiectul. . . . . . . . . . . . . recepţionate cu procesul verbal de recepţie nr. . . . .
din. . . . . . . . . . . . . au fost puse în funcţiune următoarele mijloace fixe:

Nr. Denumirea mijlocului fix Cod clasif. UM Cantitate Valoare lei

COMISIA DE RECEPŢIE,
Preşedinte,

SUBIECTUL 2

Scrieţi un program PASCAL/C/C++ care citeşte de la tastatură două valori naturale nenule m şi n
(m≤10, n≤10) şi apoi un număr de m*n numere naturale nenule cu cel mult 4 cifre fiecare, reprezentând
elementele unei matrice cu m linii şi n coloane. Programul determină apoi valorile minime de pe fiecare linie
a matricei şi le afişează pe o linie a ecranului separate prin câte un spaţiu.
3 6 5 4 7
Exemplu: pentru m=3, n=5 şi matricea 9 6 12 9 10 , se afişează pe ecran valorile 3 6 2 (cea mai
5 13 7 2 3
mică valoare de pe prima linie a matricei este 3, cea mai mică valoare de pe linia a doua este 6, cea mai mică
valoare de pe linia a treia este 2).

SUBIECTUL 3

Se consideră o bază de date care ţine evidenţa accidentelor care au loc în România. Baza de date se
găseşte în schema “Politie” de pe serverul Oracle(parola este tot “Politie”) şi are următoarea structură:

Persoane(id number(6), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), localitate varchar2 (40))


Masini(id number(6), model varchar2(30), an char(4), id_proprietar number(6))
Accidente(date date, id_sofer number(6), id_masina number(6), daune number(6,2),
loc_accident varchar2 (40))

Afişaţi lista alfabetică a tuturor persoanelor din baza de date care au avut mai mult de 3 accidente.
Pentru fiecare persoană se afişază şi numărul total de accidente pe care le-au avut.

Preşedinte Comisie de Examinare,


Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 12

SUBIECTUL 1

Realizati cu ajutorul editorului WORD tehnoredactarea textului de mai jos:


Avem o bază de date Auto.dbf cu următoarele informaţii:
Marcă C(15)
Număr C(7)
An_fabr N(4)
Culoare C(7)
Preţ N(6)
Rezolvaţi, pe bază de meniu, următoarele puncte:
♦ Adăugaţi înregistrări în baza de date
♦ Afişaţi informaţiile despre maşinile fabricate în anul 1975, ordonate alfabetic după marcă
♦ Afişaţi numărul de maşini, marca BMW
♦ Determinaţi anul în care au fost fabricate cele mai multe maşini
♦ Ştergeţi toate maşinile fabricate înainte de 1960 şi afişaţi cele rămase
♦ Scădeţi preţul Daciilor fabricate în 1990 cu 10%

SUBIECTUL 2

Scrieţi un program Pascal care citeşte de la tastatură un număr natural n (2<n<25) şi apoi
construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane, numerotate de la 1 la n, ale cărei elemente primesc
valori după cum urmează: elementul din linia i şi coloana j primeşte ca valoare ultima cifră a produsului i*j
(1≤i≤n şi 1≤j≤n).
Programul va afişa matricea astfel construită pe ecran, câte o linie a matricei pe câte o linie a
ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spaţiu.
Exemplu: pentru n=4 se va afişa matricea alăturată.
1234
2468
3692
4826

SUBIECTUL 3

Se consideră o bază de date care ţine evidenţa accidentelor care au loc în România. Baza de date se
găseşte în schema “Politie” de pe serverul Oracle(parola este tot “Politie”) şi are următoarea structură:

Persoane(id number(6), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), localitate varchar2 (40))


Masini(id number(6), model varchar2(30), an char(4), id_proprietar number(6))
Accidente(date date, id_sofer number(6), id_masina number(6), daune number(6,2),
loc_accident varchar2 (40))

Afişaţi numele “şoferului” cu cel mai mare număr de accidente din baza de date.

Preşedinte Comisie de Examinare,


Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 13
SUBIECTUL 1

Realizati cu ajutorul editorului WORD tehnoredactarea textului urmator:

TABEL NOMINAL
cu participanţii la acţiunea “Antifumat”
instruire şi elaborare chestionar 23-28 martie 1998
difuzare chestionare şi centralizare 25-31 mai 1998

Nr
Numele şi prenumele Data naşterii Seria şi nr. B.I.
1. Popa Anca 22.03.1981 GV 608429

2. Moga Tiberiu 04.03.1981 GR 045866

3. Adam Cornelia 13.06.1979 AId 473154

Sebeş Preşedinte,
prof. Draghici Ioan

SUBIECTUL 2

Scrieţi un program PASCAL/C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (2<n<40) şi apoi
construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane, numerotare de la 1 la n, ale cărei elemente primesc
valori după cum urmează:
- elementele aflate pe diagonala secundară sunt toate nule;
- elementele aflate deasupra diagonalei secundare sunt toate 1;
- elementele aflate sub diagonala secundară sunt toate 2.
Programul afişează pe ecran matricea construită, câte o linie a matricei pe câte o linie a ecranului,
elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spaţiu.
Exemplu: pentru n=4 se va afişa matricea alăturată.
1110
1102
1022
0222
SUBIECTUL 3

Se consideră o bază de date care ţine evidenţa accidentelor care au loc în România. Baza de date se
găseşte în schema “Politie” de pe serverul Oracle(parola este tot “Politie”) şi are următoarea structură:

Persoane(id number(6), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), localitate varchar2 (40))


Masini(id number(6), model varchar2(30), an char(4), id_proprietar number(6))
Accidente(date date, id_sofer number(6), id_masina number(6), daune number(6,2),
loc_accident varchar2 (40))

Afişaţi modelul şi codul maşinilor care au fost implicate în accidente cu daune mai mari decât media
daunelor tuturor accidentelor înregistrate în baza de date.

Preşedinte Comisie de Examinare,


Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 14

SUBIECTUL 1

Scrieti in Word textul urmator folosind caractere de 12 si spatiere la un rand

Nefuncţionarea economico-financiară a acestor societăţi prin acordare de credite şi alte posibilităţi de finanţare a
agriculturii care au fost foarte benefice pentru unele societăţi (1990-1998), nu au făcut decât un rău mare producătorului
agricol şi pieţei cerealelor din următoarele motive:
1. nesiguranţa însămânţării suprafeţei de cereale
2. lipsa garanţiilor bancare pentru acordarea creditelor
3. lipsa potenţialilor cumpărători de produse agricole
4. negarantarea de către statul român a unui preţ minim în perioada recoltării
5. lipsa intervenţiei beneficiarilor în susţinerea tehnologiei cerealelor
6. lipsa totală de informaţii şi a Bursei cerealelor în România.
În 14 mai 1998, 18 societăţi comerciale au propus printr-un memoriu foarte bine documentat juridic tuturor
organelor competente din statul român, realizarea strategiei de funcţionare şi chiar privatizare a societăţilor ce execută
acest obiect de activitate, dar răspunsul a fost nefinalizat.

SUBIECTUL 2

Scrieţi un program PASCAL/C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural nenul cu exact 4
cifre, construieşte în memorie şi afişează apoi pe ecran o matrice având 4 linii şi 4 coloane, completată astfel:
elementele de pe prima coloană a matricei vor fi toate egale cu cifra unităţilor numărului dat, elementele de
pe a doua coloană a matricei vor fi toate egale cu cifra zecilor numărului dat, elementele de pe a treia coloană
a matricei vor fi toate egale cu cifra sutelor numărului dat, iar elementele de pe a patra coloană a matricei vor
fi toate egale cu cifra miilor numărului dat.
Matricea va fi afişată pe ecran, câte o linie a matricei pe câte o linie a ecranului, iar elementele
fiecărei linii vor fi separate prin câte un spaţiu. Exemplu: dacă se citeşte numărul 1359, matricea construită
va fi cea alăturată.

SUBIECTUL 3

Se consideră o bază de date care ţine evidenţa accidentelor care au loc în România. Baza de date se
găseşte în schema “Politie” de pe serverul Oracle(parola este tot “Politie”) şi are următoarea structură:

Persoane(id number(6), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), localitate varchar2 (40))


Masini(id number(6), model varchar2(30), an char(4), id_proprietar number(6))
Accidente(date date, id_sofer number(6), id_masina number(6), daune number(6,2),
loc_accident varchar2 (40))

Afişaţi denumirea localităţii, daunele totale şi numărul accidentelor care au avut loc în fiecare
localitate.

Preşedinte Comisie de Examinare,


Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 15

SUBIECTUL 1

Tehnoredactaţi următorul text:


A)
CLASA TOTAL ABS. MOTIVATE NEMOTIVATE
IX
X
B)
Pentru a porni Word pentru Windows , acesta trebuie sa fie instalat in sistem . Pentru a porni programul
executam un dublu clic pe pictograma sa . Daca pictograma nu exista trebuie sa parcurgem urmatorii pasi :
*5 -executam clic dreapta la mouse ,
*6 - in meniul aparut alegem New ,
*7 - selectam Shortcut ,
*8 - apare caseta de dialog unde selectam browse ,
*9 - se alege fisierul la care vrem sa facem o legatura (MS-Ofice) ,
*10 - aleg pictograma Wind Word .

SUBIECTUL 2

Scrieţi un program PASCAL/C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural cu exact 5 cifre şi
construieşte în memorie o matrice cu 5 linii şi 5 coloane, numerotate de la 1 la 5, formată astfel:
- elementele de pe linia 1, au toate valoarea egală cu cifra unităţilor numărului citit;
- elementele de pe linia 2, au toate valoarea egală cu cifra zecilor numărului citit;
- elementele de pe linia 3, au toate valoarea egală cu cifra sutelor;
- elementele de pe linia 4, au toate valoarea egală cu cifra miilor;
- elementele de pe linia 5, au toate valoarea egală cu cifra zecilor de mii.
Programul afişează pe ecran matricea astfel construită, câte o linie a matricei pe câte o linie a
ecranului, elementele de pe aceeaşi linie fiind separate prin câte un spaţiu.
Exemplu: dacă se citeşte numărul 28731 matricea construită va fi cea alăturată.
11111
33333
77777
88888
22222

SUBIECTUL 3

Se consideră o bază de date care ţine evidenţa accidentelor care au loc în România. Baza de date se
găseşte în schema “Politie” de pe serverul Oracle(parola este tot “Politie”) şi are următoarea structură:

Persoane(id number(6), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), localitate varchar2 (40))


Masini(id number(6), model varchar2(30), an char(4), id_proprietar number(6))
Accidente(date date, id_sofer number(6), id_masina number(6), daune number(6,2),
loc_accident varchar2 (40))

Afişaţi numele persoanelor din baza de date care locuiesc în localităţi în care au avut loc mai mult
de 3 accidente în ultimele 365 de zile.

Preşedinte Comisie de Examinare,


Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 16

SUBIECTUL 1

Realizati cu ajutorul editorului WORD tehnoredactarea textului urmator:

Puncte de extrem. Teoarema lui Fermat

DE FI NI ŢI E : Fie funcţia f : A → R (A ⊂ R). Un punct x0 ∈ A se numeşte punct de maxim relativ


(respectiv de minim relativ) al lui f dacă există o vecinătate U a punctului x0 astfel încât pentru orice x ∈ U ∩ A
să avem f (x) ≤ f (x0) (respectiv f (x) ≥ f (x0) ).
TE O RE MĂ (teorema lui Fermat, 1601 – 1665). Fie I un interval deschis şi x0 ∈ I un punct de extrem
(relativ) al unei funcţii f : I → R. Dacă f este derivabilă în punctul x0, atunci f ’(x0) = 0.

SUBIECTUL 2

Scrieţi un program PASCAL/C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (2<n<16),


construieşte în memorie şi afişează pe ecran o matrice cu n linii şi n coloane, în care elementele de pe cele
două diagonale sunt egale cu 4, iar restul elementelor sunt egale cu 3. Elementele matricei vor fi afişate pe
ecran, câte o linie a matricei pe câte o linie a ecranului cu câte un spaţiu între elementele fiecărei linii.
Exemplu: pentru n=5 se va afişa matricea alăturată.
43334
34343
33433
34343
43334

SUBIECTUL 3

Se consideră o bază de date care ţine evidenţa elevilor şi profesorilor dintr-un liceu. Baza de date se
găseşte în schema “Liceu” de pe serverul Oracle(parola este tot “Liceu”) şi are următoarea structură:

Profesori(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), specializare varchar2 (40))


Clase(id number(4), nume char(4), sala char(4), etaj char(4), profil varchar2 (40), id_ diriginte number(4))
Elevi(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), id_ clasa number(4))
Incadrari(id_prof number(4), id_clasa number(4), nrore number(2))
Pentru tabelul Incadrări câmpurile id_prof şi id_clasă formează o cheie primară compozită.

Afişaţi clasele a căror sală se găseşte la un etaj la care mai există cel puţin o clasă de acelaşi profil.
Pentru fiecare clasă se vor afişa numele, etajul şi profilul.

Preşedinte Comisie de Examinare,


Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 17

SUBIECTUL 1

Tehnoredactaţi textul de mai jos folosind caractere de 12, distanţă de un rând şi jumătate între linii în
afara tabelului, cu respectarea fonturilor şi alinierilor.
Pe o scală de la 1 la 5 cât de mulţumit sunteţi de:
a) foarte nemulţumit;
b) nemulţumit;
c) nici mulţumit, nici nemulţumit;
d) mulţumit;
e) foarte mulţumit.

1 2 3 4 5
1. Timpul pe care-l petreceţi cu familia
2. Modul în care vă petreceţi timpul cu prietenii
3. Modul în care vă petreceţi timpul la şcoală
4. Timpul acordat prietenilor
5. Modul în care vă petreceţi timpul în familie

SUBIECTUL 2

Scrieţi un program PASCAL/C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (2<n<20),


construieşte în memorie şi afişează pe ecran o matrice cu n linii şi n coloane, în care fiecare element de pe
diagonala secundară are valoarea n, fiecare element aflat deasupra diagonalei secundare este mai mic cu o
unitate decât vecinul aflat pe aceeaşi linie în dreapta lui şi fiecare element aflat sub diagonala secundară este
mai mare cu o unitate decât vecinul aflat pe aceeaşi linie în stânga lui.
Elementele matricei vor fi afişate pe ecran, câte o linie a matricei pe câte o linie a ecranului cu câte
un spaţiu între elementele fiecărei linii.
Exemplu: pentru n=5 se va afişa matricea alăturată.
12345
23456
34567
45678
56789

SUBIECTUL 3

Se consideră o bază de date care ţine evidenţa elevilor şi profesorilor dintr-un liceu. Baza de date se
găseşte în schema “Liceu” de pe serverul Oracle(parola este tot “Liceu”) şi are următoarea structură:

Profesori(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), specializare varchar2 (40))


Clase(id number(4), nume char(4), sala char(4), etaj char(4), profil varchar2 (40), id_ diriginte number(4))
Elevi(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), id_ clasa number(4))
Incadrari(id_prof number(4), id_clasa number(4), nrore number(2))
Pentru tabelul Incadrări câmpurile id_prof şi id_clasă formează o cheie primară compozită.
Afişaţi numele tuturor profesorilor diriginţi din liceu, precum şi clasele la care sunt diriginţi,
ordonaţi după clase.
Preşedinte Comisie de Examinare,
Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 18

SUBIECTUL 1

Reproduceţi prezentarea definţiţei de mai jos, folosind caractere de 10 şi 12, precum şi fonturile B şi U.

SISTEME DE OPERARE

Un sistem de operare constă dintr-un ansamblu de proceduri


manuale şi module de programme de sistem, care administrează resursele sistemului de calcul
(procesoare, memorie, echipamente periferice, informaţii memorate sub formă de fişiere),
asigură utilizarea eficientă în comun a acestor resurse şi oferă utilizatorului o interfaţă cât mai
comodă pentru utilizarea sistemului de calcul.

SUBIECTUL 2

Scrieţi un program PASCAL/C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (2<n<20),


construieşte în memorie şi afişează pe ecran o matrice cu n linii şi n coloane, numerotate de la 1 la n. Fiecare
element din matrice aflat pe o linie impară va fi egal cu numărul liniei pe care se află şi fiecare element aflat
pe o linie pară va fi egal cu numărul coloanei pe care se află.
Elementele matricei vor fi afişate pe ecran, câte o linie a matricei pe câte o linie a ecranului cu câte
un spaţiu între elementele fiecărei linii.
Exemplu: pentru n=5 se va afişa matricea alăturată.
11111
12345
33333
12345
55555

SUBIECTUL 3

Se consideră o bază de date care ţine evidenţa elevilor şi profesorilor dintr-un liceu. Baza de date se
găseşte în schema “Liceu” de pe serverul Oracle(parola este tot “Liceu”) şi are următoarea structură:

Profesori(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), specializare varchar2 (40))


Clase(id number(4), nume char(4), sala char(4), etaj char(4), profil varchar2 (40), id_ diriginte number(4))
Elevi(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), id_ clasa number(4))
Incadrari(id_prof number(4), id_clasa number(4), nrore number(2))
Pentru tabelul Incadrări câmpurile id_prof şi id_clasă formează o cheie primară compozită.

Afişaţi câţi elevi sunt la profiulul “Real”.

Preşedinte Comisie de Examinare,


Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 19

SUBIECTUL 1

Tehnoredactaţi textul de mai jos:


Meniul Torbo Pascal permite lucrul cu mai multe tipuri de constante reale, aşa cum rezultă din tabelul de mai
jos:
Cuvânt
Număr Cifre
Tipul cheie Intervalul
octeţi semnificative
(Pascal)
Număr real (forma scurtă) single 4 [1.5E-45 , 3.4E38] 7-8
Număr real (forma lungă) real 6 [2.9E-39 , 1.7E38] 11-12
Număr real (forma dublă) double 8 [5.0E-324 , 1.7E308] 15-16
Număr real (forma extinsă) extended 10 [1.9E-4951 , 1.1E4932] 19-20

SUBIECTUL 2

Scrieţi un program PASCAL/C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (2<n<20),


construieşte în memorie şi afişează pe ecran o matrice cu n linii şi n coloane, numerotate de la 1 la n, în care
fiecare element aflat pe o coloana impară este egal cu suma dintre numărul liniei şi numărul coloanei pe care
se află şi fiecare element aflat pe o coloană pară este egal cu numărul liniei pe care se află.
Elementele matricei vor fi afişate pe ecran, câte o linie a matricei pe câte o linie a ecranului cu câte
un spaţiu între elementele fiecărei linii.
Exemplu: pentru n=5 se va afişa matricea alăturată.
21416
32527
43638
54749
6 5 8 5 10

SUBIECTUL 3

Se consideră o bază de date care ţine evidenţa elevilor şi profesorilor dintr-un liceu. Baza de date se
găseşte în schema “Liceu” de pe serverul Oracle(parola este tot “Liceu”) şi are următoarea structură:

Profesori(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), specializare varchar2 (40))


Clase(id number(4), nume char(4), sala char(4), etaj char(4), profil varchar2 (40), id_ diriginte number(4))
Elevi(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), id_ clasa number(4))
Incadrari(id_prof number(4), id_clasa number(4), nrore number(2))
Pentru tabelul Incadrări câmpurile id_prof şi id_clasă formează o cheie primară compozită.

Afişaţi numele tuturor colegilor de clasă ai elevului “ Costea Virgil”.

Preşedinte Comisie de Examinare,


Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 20

SUBIECTUL 1

Tehnoredactaţi textul de mai jos:


Subprogramele unit-ului Graph pot fi clasificate astfel:

iniţializarea modului grafic


tratarea erorilor grafice
definiri de ferestre şi pagini
subprograme orientate spre puncte subprograme destinate liniilor curbe
subprograme orientate spre linii subprograme destinate poligoanelor şi haşurării
ariilor
subprograme pentru salvarea imaginilor
subprograme orientate spre texte
definiri de culori şi palete

SUBIECTUL 2

Scrieţi un program PASCAL/C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (2<n<10),


construieşte în memorie şi afişează pe ecran o matrice cu n linii şi n coloane, numerotate de la 1 la n, în care
fiecare element aflat pe prima linie sau pe prima coloană din matrice este egal cu suma dintre numărul liniei
şi numărul coloanei pe care se află, iar fiecare dintre celelalte elemente este egal cu suma dintre elementul
vecin aflat pe aceeaşi linie cu el, dar pe coloana din stânga sa şi elementul vecin aflat pe aceeaşi coloană cu
el, dar pe linia de deasupra sa.
Elementele matricei vor fi afişate pe ecran, câte o linie a matricei pe câte o linie a ecranului cu câte
un spaţiu între elementele fiecărei linii.
Exemplu: pentru n=5 se va obţine matricea alăturată.
2 3 4 5 6
3 6 10 15 21
4 10 20 35 56
5 15 35 70 126
6 21 56 126 252
SUBIECTUL 3

Se consideră o bază de date care ţine evidenţa elevilor şi profesorilor dintr-un liceu. Baza de date se
găseşte în schema “Liceu” de pe serverul Oracle(parola este tot “Liceu”) şi are următoarea structură:

Profesori(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), specializare varchar2 (40))


Clase(id number(4), nume char(4), sala char(4), etaj char(4), profil varchar2 (40), id_ diriginte number(4))
Elevi(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), id_ clasa number(4))
Incadrari(id_prof number(4), id_clasa number(4), nrore number(2))
Pentru tabelul Incadrări câmpurile id_prof şi id_clasă formează o cheie primară compozită.
Afişaţi lista tuturor profesorilor din liceu care nu au ore la clasele la care sunt diriginţi.

Preşedinte Comisie de Examinare,


Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 21

SUBIECTUL 1

Tehnoredactaţi textul de mai jos:

Deplasări manuale
comandate de utilizator

Tabela conducătoare Tabela condusă

Înregistrarea 1
Înregistrarea 1
Înregistrarea 2
Înregistrarea 2
Înregistrarea 3
Înregistrarea 3
Înregistrarea 4
Înregistrarea 4

SUBIECTUL 2

Se consideră un text alcătuit din cel mult 250 de caractere, în care cuvintele sunt formate doar din
litere mici ale alfabetului englez şi sunt separate prin unul sau mai multe caractere *. Scrieţi un program
PASCAL/C/C++ care citeşte de la tastatură textul şi afişează pe ecran, pe câte o linie, toate secvenţele
formate din câte două litere identice, ca în exemplu.
Exemplu: dacă textul citit este:

se afişează perechile alăturate.


ii
ii
oo

SUBIECTUL 3

Se consideră o bază de date care ţine evidenţa elevilor şi profesorilor dintr-un liceu. Baza de date se
găseşte în schema “Liceu” de pe serverul Oracle(parola este tot “Liceu”) şi are următoarea structură:

Profesori(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), specializare varchar2 (40))


Clase(id number(4), nume char(4), sala char(4), etaj char(4), profil varchar2 (40), id_ diriginte number(4))
Elevi(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), id_ clasa number(4))
Incadrari(id_prof number(4), id_clasa number(4), nrore number(2))
Pentru tabelul Incadrări câmpurile id_prof şi id_clasă formează o cheie primară compozită.

Afişaţi numele tuturor profesorilor care predau atât la clasa “12A” cât şi la clasa ”12B”.
Preşedinte Comisie de Examinare,
Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 22

SUBIECTUL 1

Tehnoredactaţi reprezentarea de mai jos:

Tabela 1 Tabela 2 Tabela 3


Selectată automat
Selectată de utilizator
Selectată automat

Acest mecanism stă la baza funcţionării bazelor de date relaţionale, care se reduce de fapt la lanţuri de tabele,
legate între ele.

SUBIECTUL 2

Scrieţi un program PASCAL/C/C++ care citeşte de la tastatură numerele naturale m şi n din


intervalul [1,20], apoi construieşte în memorie şi afişează pe ecran un tablou bidimensional cu m linii şi n
coloane astfel încât prin parcurgerea acestuia linie cu linie de sus în jos şi fiecare linie de la stânga la dreapta,
se obţin în ordine descrescătoare toate numerele naturale de la 1 la m*n, ca în exemplu.
Fiecare linie a tabloului este afişată pe câte o linie a ecranului, elementele aceleiaşi linii fiind
separate prin câte un spaţiu.
Exemplu: pentru m=4 şi n=3 se va construi şi afişa tabloul alăturat.
12 11 10
9 8 7
6 5 4
3 2 1

SUBIECTUL 3

Se consideră o bază de date care ţine evidenţa elevilor şi profesorilor dintr-un liceu. Baza de date se
găseşte în schema “Liceu” de pe serverul Oracle(parola este tot “Liceu”) şi are următoarea structură:

Profesori(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), specializare varchar2 (40))


Clase(id number(4), nume char(4), sala char(4), etaj char(4), profil varchar2 (40), id_ diriginte number(4))
Elevi(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), id_ clasa number(4))
Incadrari(id_prof number(4), id_clasa number(4), nrore number(2))
Pentru tabelul Incadrări câmpurile id_prof şi id_clasă formează o cheie primară compozită.

Afişaţi lista tuturor elevilor de la profiulul “Real”, ordonaţi pe clase şi în cadrul clasei ordonaţi
alfabetic.

Preşedinte Comisie de Examinare,


Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 23

SUBIECTUL 1

Tehnoredactaţi reprezentarea de mai jos:

Un tip de testare al unei expresii este cel referitor la valoarea vidă, nulă a acesteia, adică dacă aceasta este vidă sau
nu, semnificaţia termenului “vidă” diferind de la un tip de date la altul:

Tipul datei Semnificaţia termenului “vidă”


şir de caractere conţine numai spaţii (blancuri, CHR(32)), nuluri
(CHR(0)), tab-uri (CHR(9)), sfârşit de linie
(CHR(13), CHR(10))
numeric este 0
dată data vidă ( { / / } sau { })
calendaristică
logic este False, .F.
memo fără conţinut

SUBIECTUL 2

Un tablou bidimensional A cu m linii şi n coloane (1≤m≤100, 1≤n≤100) conţine pe prima linie


numerele 1,2,...,n, iar pe prima coloană numerele 1,2,...,m. Celelalte elemente ale tabloului sunt date de
relaţia: A[i][j]=A[i-1][j]+A[i][j-1]. Scrieţi un program PASCAL/C/C++ care citeşte de la tastatură numerele
m şi n şi afişează pe ecran elementul de pe ultima linie şi ultima coloană a tabloului.
Exemplu: pentru m=3 şi n=4 se va afişa 5 deoarece elementele tabloului A sunt:
1 2 3 4
2 4 7 11
3 7 14 25

SUBIECTUL 3

Se consideră o bază de date care ţine evidenţa elevilor şi profesorilor dintr-un liceu. Baza de date se
găseşte în schema “Liceu” de pe serverul Oracle(parola este tot “Liceu”) şi are următoarea structură:

Profesori(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), specializare varchar2 (40))


Clase(id number(4), nume char(4), sala char(4), etaj char(4), profil varchar2 (40), id_ diriginte number(4))
Elevi(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), id_ clasa number(4))
Incadrari(id_prof number(4), id_clasa number(4), nrore number(2))
Pentru tabelul Incadrări câmpurile id_prof şi id_clasă formează o cheie primară compozită.

Afişaţi numele tuturor profesorilor din liceu care predau la toate clasele.

Preşedinte Comisie de Examinare,


Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 24

SUBIECTUL 1

Tehnoredactaţi reprezentarea de mai jos:

Următoarea figură ilustrează modul cum se memorează date în câmpurile “memo”, folosind ca exemplu
câmpul adresa din tabela PERSONAL.
FIŞIER “MEMO”
TABELA ANGAJATI.DBF
ASOCIAT
COD ADRESA
1 - … date de identif. 1 ADRESA_1
2 - … date de identif. 2
3 - … date de identif. 3 …
. . . ADRESA_3
. . . ADRESA_2
. . . …

SUBIECTUL 2

Scrieţi un program PASCAL/C/C++ care citeşte de la tastatură două şiruri de caractere formate din
maximum 100 litere mici ale alfabetului englez şi afişează pe ecran cel mai lung sufix comun al celor două
şiruri de caractere. Dacă cele două şiruri nu au niciun sufix comun, atunci programul va afişa pe ecran
mesajul NU EXISTĂ.
Exemplu: pentru şirurile marina şi elena se va afişa na

SUBIECTUL 3

Se consideră o bază de date care ţine evidenţa elevilor şi profesorilor dintr-un liceu. Baza de date se
găseşte în schema “Liceu” de pe serverul Oracle(parola este tot “Liceu”) şi are următoarea structură:

Profesori(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), specializare varchar2 (40))


Clase(id number(4), nume char(4), sala char(4), etaj char(4), profil varchar2 (40), id_ diriginte number(4))
Elevi(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), id_ clasa number(4))
Incadrari(id_prof number(4), id_clasa number(4), nrore number(2))
Pentru tabelul Incadrări câmpurile id_prof şi id_clasă formează o cheie primară compozită.

Afişaţi lista tuturor profesorilor din liceu care predau la profilul ”Uman” şi specializarea fiecărui
profesor. Lista se afişază ordonată după specializare şi în cadrul specializari alfabetic după numele complet
al profesorului.

Preşedinte Comisie de Examinare,


Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 25

SUBIECTUL 1

Tehnoredactaţi următorul text:

A) SITUAŢIA EXPORTULUI

1992 1993 1994 1995


01.Grecia 448 11 599 10,2 446 7,4 602 8,3
02.Germania 1604 39,7 2936 50,2 2834 46,8 3499 48
03.Italia 381 9 1067 16,2 1092 18 1620 22,2

B) REGULI DE EDITARE
- alinierea paragrafelor se face automat Textul se introduce începând cu coloana
- nu se despart cuvintele în silabe
- semnele de punctuaţie se “lipesc” de cuvânt, la sfârşit şi apoi spaţiu
ex.: cuvânt, ……………..cuvânt
- nu se tastează <ENTER> la sfârşit de rând, trecerea cursorului la rândul următor făcându-se automat

SUBIECTUL 2

Se consideră un tablou bidimensional cu m linii şi n coloane (1≤m≤100,1≤n≤100), ale cărui


elemente aparţin mulţimii {0,1,2}. Scrieţi un program PASCAL/C/C++ citeşte de la tastatură valorile m, n
şi elementele tabloului şi care afişează pe ecran numerele de ordine ale coloanelor pentru care produsul
elementelor situate pe ele, este maxim. Liniile şi coloanele tabloului se numerotează de la 1 la m respectiv de
la 1 la n. Numerele se vor afişa separate prin câte un spaţiu.
Exemplu: pentru m=4 şi n=4 şi tabloul alăturat
2 1 1 0
1 1 1 1
2 2 2 1
1 2 1 1
se va afişa, nu neapărat în această ordine: 1 2

SUBIECTUL 3

Se consideră o bază de date care ţine evidenţa elevilor şi profesorilor dintr-un liceu. Baza de date se
găseşte în schema “Liceu” de pe serverul Oracle(parola este tot “Liceu”) şi are următoarea structură:

Profesori(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), specializare varchar2 (40))


Clase(id number(4), nume char(4), sala char(4), etaj char(4), profil varchar2 (40), id_ diriginte number(4))
Elevi(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), id_ clasa number(4))
Incadrari(id_prof number(4), id_clasa number(4), nrore number(2))
Pentru tabelul Incadrări câmpurile id_prof şi id_clasă formează o cheie primară compozită.

Afişaţi lista alfabetică a tuturor elevilor de la profilul “Uman”. Pentru fiecare elev se afişază şi clasa
din care face parte.

Preşedinte Comisie de Examinare,


Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 26

SUBIECTUL 1

Tehnoredactaţi următorul text:


A)
UNITATEA Pag.
FIŞĂ DE MAGAZIE
Magazia COD U/M PREŢ UNITAR
Lei Bani

4654
546
499

B) Pregătirea unei sesiuni de lucru:


- NEW în meniul File
- PAGE SETUP – File (format A4 + margini)
- SAVE – File nume de fişier)
- Insert page number – numerotarea paginilor

SUBIECTUL 2

Scrieţi un program PASCAL/C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (2<=n<=9) şi


elementele unui tablou bidimensional A cu n linii şi n coloane, care memorează numere naturale mai mici
decât 10, şi afişează pe ecran pentru fiecare coloană, produsul elementelor de pe acea coloană. Valorile
afişate vor fi separate prin câte un spaţiu.
Exemplu: pentru matricea din figura alăturată
1 1 2 3
9 2 5 4
8 6 1 1
0 2 2 1
se afişează, nu neapărat în această ordine, valorile 0 24 20 12.

SUBIECTUL 3

Se consideră o bază de date care ţine evidenţa elevilor şi profesorilor dintr-un liceu. Baza de date se
găseşte în schema “Liceu” de pe serverul Oracle(parola este tot “Liceu”) şi are următoarea structură:

Profesori(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), specializare varchar2 (40))


Clase(id number(4), nume char(4), sala char(4), etaj char(4), profil varchar2 (40), id_ diriginte number(4))
Elevi(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), id_ clasa number(4))
Incadrari(id_prof number(4), id_clasa number(4), nrore number(2))
Pentru tabelul Incadrări câmpurile id_prof şi id_clasă formează o cheie primară compozită.

Afişaţi lista alfabetică a tuturor profesorilor din liceu care au ore repartizate precum şi numărul total
al orelor pe care îl predau.

Preşedinte Comisie de Examinare,


Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 27

SUBIECTUL 1

Tehnoredactaţi următorul text:


A)
CLASA TOTAL ABS. MOTIVATE NEMOTIVATE
IX
X
B)
Pentru a porni Word pentru Windows , acesta trebuie sa fie instalat in sistem . Pentru a porni programul
executam un dublu clic pe pictograma sa . Daca pictograma nu exista trebuie sa parcurgem urmatorii pasi :
*11 -executam clic dreapta la mouse ,
*12 - in meniul aparut alegem New ,
*13 - selectam Shortcut ,
*14 - apare caseta de dialog unde selectam browse ,
*15 - se alege fisierul la care vrem sa facem o legatura (MS-Ofice) ,
*16 - aleg pictograma Wind Word .

SUBIECTUL 2

Scrieţi un program PASCAL/C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (2<n<=10) şi


construieşte în memorie o matrice A cu n linii şi n coloane în care toate elementele de pe prima linie, prima
şi ultima coloană au valoarea 1 şi oricare alt element Aij din matrice este egal cu suma a 3 elemente situate pe
linia i-1: primul aflat pe coloana j-1, al doilea pe coloana j, iar al treilea pe coloana j+1, ca în exemplu.
Matricea va fi
afişată pe ecran, linie cu linie, numerele de pe aceeaşi linie fiind separate prin câte un spaţiu.
Exemplu: pentru n=5 , se afişează matricea alăturată.

SUBIECTUL 3

Se consideră o bază de date care ţine evidenţa elevilor şi profesorilor dintr-un liceu. Baza de date se
găseşte în schema “Liceu” de pe serverul Oracle(parola este tot “Liceu”) şi are următoarea structură:

Profesori(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), specializare varchar2 (40))


Clase(id number(4), nume char(4), sala char(4), etaj char(4), profil varchar2 (40), id_ diriginte number(4))
Elevi(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), id_ clasa number(4))
Incadrari(id_prof number(4), id_clasa number(4), nrore number(2))
Pentru tabelul Incadrări câmpurile id_prof şi id_clasă formează o cheie primară compozită.
Afişaţi lista alfabetică a tuturor profesorilor care predau de profilul “Real”. Pentru fiecare profesor se
v-a afişa şi numărul total al orelor pe care îl predă la acest profil.
Preşedinte Comisie de Examinare,
Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 28

SUBIECTUL 1
Realizati cu ajutorul editorului WORD tehnoredactarea textului urmator:

TABEL NOMINAL
cu participanţii la acţiunea “Antifumat”
instruire şi elaborare chestionar 23-28 martie 1998
difuzare chestionare şi centralizare 25-31 mai 1998

Nr
Numele şi prenumele Data naşterii Seria şi nr. B.I.
4. Popa Anca 22.03.1981 GV 608429

5. Moga Tiberiu 04.03.1981 GR 045866

6. Adam Cornelia 13.06.1979 AId 473154

Sebeş Preşedinte,
prof. Draghici Ioan

SUBIECTUL 2
Şirul de caractere s2 este “clona” şirului de caractere s1 dacă se poate obţine din s1 prin
eliminarea tuturor apariţiilor unei singure vocale. Se consideră vocală orice literă din mulţimea
{a,e,i,o,u}. Scrieţi programul Pascal care citeşte de la tastatură un cuvânt format din cel mult 20
litere mici ale alfabetului englez şi afişează pe ecran (dacă există), toate “clonele” acestui cuvânt,
fiecare pe câte o linie a ecranului.
Exemplu: pentru cuvântul informatica se afişează, nu neapărat în această ordine, “clonele” scrise
alăturat.
nformatca
infrmatica
informtic

SUBIECTUL 3
Se consideră o bază de date care ţine evidenţa elevilor şi profesorilor dintr-un liceu. Baza de date se
găseşte în schema “Liceu” de pe serverul Oracle(parola este tot “Liceu”) şi are următoarea structură:

Profesori(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), specializare varchar2 (40))


Clase(id number(4), nume char(4), sala char(4), etaj char(4), profil varchar2 (40), id_ diriginte number(4))
Elevi(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), id_ clasa number(4))
Incadrari(id_prof number(4), id_clasa number(4), nrore number(2))
Pentru tabelul Incadrări câmpurile id_prof şi id_clasă formează o cheie primară compozită.
Afişaţi lista alfabetică a tuturor profesorilor care predau de profilul “ Uman”. Pentru fiecare profesor
se v-a afişa şi numărul total al orelor pe care îl predă la acest profil.

Preşedinte Comisie de Examinare,


Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 29

SUBIECTUL 1
Reproduceţi prezentarea definţiţei de mai jos, folosind caractere de 10 şi 12, precum şi fonturile B şi U.

SISTEME DE OPERARE

Un sistem de operare constă dintr-un ansamblu de proceduri


manuale şi module de programme de sistem, care administrează resursele sistemului de calcul
(procesoare, memorie, echipamente periferice, informaţii memorate sub formă de fişiere),
asigură utilizarea eficientă în comun a acestor resurse şi oferă utilizatorului o interfaţă cât mai
comodă pentru utilizarea sistemului de calcul.

SUBIECTUL 2
Scrieţi un program Pascal care citeşte de la tastatură un număr natural n (1≤n≤6) şi
elementele unui tablou bidimensional A cu n linii şi n coloane, care memorează numere naturale
nenule mai mici decât 100, şi afişează pe ecran produsul numerelor “pivot” pentru matricea A.
Un număr natural x este “pivot” pentru matricea A dacă înmulţind fiecare element de pe prima
coloană cu numărul x, se obţin, în aceeaşi ordine, elementele unei alte coloane din matrice.
Exemplu: pentru matricea din figura alăturată se afişează 8.

SUBIECTUL 3
Se consideră o bază de date care ţine evidenţa elevilor şi profesorilor dintr-un liceu. Baza de date se
găseşte în schema “Liceu” de pe serverul Oracle(parola este tot “Liceu”) şi are următoarea structură:

Profesori(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), specializare varchar2 (40))


Clase(id number(4), nume char(4), sala char(4), etaj char(4), profil varchar2 (40), id_ diriginte number(4))
Elevi(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), id_ clasa number(4))
Incadrari(id_prof number(4), id_clasa number(4), nrore number(2))
Pentru tabelul Incadrări câmpurile id_prof şi id_clasă formează o cheie primară compozită.
Afişaţi numele tuturor profesorilor de matematică sau informatică care predau de la clase cu profil
“Real”.
Preşedinte Comisie de Examinare,
Colegiul Naţional ”Inochentie Micu Clain”

ATESTAT PROFESIONAL INFORMATICĂ


Sesiunea mai 2011

BILET NR. 30

SUBIECTUL 1
Tehnoredactaţi următorul text:

A) Clubul de ciclism

Nume Adresa Telefon


XXXXXX Str. ......................Nr. ..... Bl. .......
Ap. ...... Loc. ................ Cod ........
YYYYYY Str. ......................Nr. ..... Bl. .......
Ap. ...... Loc. ................ Cod ........
B)
Componentele ecranului Word pentru Windows :
• bara de meniuri
• bara de titlu
• zona de lucru
• barele de defilare
• linia de stare

SUBIECTUL 2
Scrieţi un program Pascal care citeşte de la tastatură un număr natural n (2<n<=15) şi construieşte
în memorie o matrice A cu n linii şi n coloane în care orice element aflat pe prima linie sau pe
primacoloană are valoarea 1 şi oricare alt element Aij din matrice este egal cu suma a două
elemente din matrice, primul aflat pe linia i şi pe coloana j-1 iar cel de-al doilea pe coloana j şi pe
linia i-1.
Matricea va fi afişată pe ecran, linie cu linie, numerele de pe aceeaşi linie fiind separate prin câte un
spaţiu.
Exemplu: pentru n=4 , se obţine matricea alăturată.

SUBIECTUL 3
Se consideră o bază de date care ţine evidenţa elevilor şi profesorilor dintr-un liceu. Baza de date se
găseşte în schema “Liceu” de pe serverul Oracle(parola este tot “Liceu”) şi are următoarea structură:

Profesori(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), specializare varchar2 (40))


Clase(id number(4), nume char(4), sala char(4), etaj char(4), profil varchar2 (40), id_ diriginte number(4))
Elevi(id number(4), nume varchar2(20), prenume varchar2(20), id_ clasa number(4))
Incadrari(id_prof number(4), id_clasa number(4), nrore number(2))
Pentru tabelul Incadrări câmpurile id_prof şi id_clasă formează o cheie primară compozită.
Afişaţi numele tuturor profesorilor de matematică sau informatică care sunt diriginţi la clase cu
profil “Real”.
Preşedinte Comisie de Examinare,