Sie sind auf Seite 1von 11

ECONOMIC I NJEGOV MARKETING

1. UVOD

1.1. Marketing trgovinskog poduzeća i njegov marketing miks

Marketing trgovinskog poduzeća, kao znanost, proučava pristup rješavanju problema


vezanih između potrošača i proizvođača. Postoje brojne definicije marketinga, od
veoma jednostavnih do kompleksnih. Sama riječ marketing nema adekvatan prevod
na naš jezik, pa se zato koristi izvorni izraz na engleskom jeziku. Poznati autori iz
oblasti marketinga Kotler i Armstrong, navode kao najjednostavniju definiciju
marketinga, da je to ”pružanje zadovoljstva potrošaćma uz ostvarenje
profita”.Marketing je jedna od osnovnih organizacionih funkcija u svakoj kompaniji,
bez obzira na njenu veličinu. Postoje u suštini tri osnovne funkcije, bez kojih je
nemoguće zamisliti postojanje bilo koje kompanije u tržišnom sistemu. Neophodno
je nešto proizvoditi ili vršiti usluge, nabavljati sve inpute i prodavati proizvode ili
usluge, a isto tako financirati nabavke i naplaćivati prodane proizvode ili usluge. To
podrazumijeva organiziranje tri osnovne funkcije - proizvodne ili uslužne,
marketinške i financijske.

Kreiranje markting miksa jedan je od ključnih koncepata u modernom marketingu.


Marketing miks je specifična kombinacija elemenata koji se koriste za istovremeno
postizanje ciljeva poduzeća i zadovoljenje potreba potrošača i želja ciljnih tržišta, ili
jednostavno, zbir kontrolirajućih, taktičkih marketing alata - proizvoda, cijene,
distribucije i promocije, kojima se koristi poduzeće da bi adekvatno odgovorilo u
skladu sa svojim i željama ciljanih tržišta. Jedan od doajena marketinga McCarthy je
prvi objavio i sistematizirao razne mogućnosti poduzeća u nastojanju da zadovolje
potrebe ciljnih tržišta u četiri faktora nazvavši ih sa četiri P, a njihovu kombinaciju
marketing miksom i to :

• Proizvod (Product) - dizajn, kvaliteta, ambalaža, garancije, dodatne usluge


• Cijena (Price) - određivanje razine cijene koja će se nuditi na tržištu
• Distribucija (Placement) - odluka o broju i veličini prodajnih mjesta,
kanalima distribucije, posrednicima
• Promocija (Promotion) - kombinacija elemenata promocijskog spleta koji
će potpomoći informiranju i poticanju na kupnju

PODUZEĆE ECONOMIC d.o.o. Vitez (primjer iz prakse)

Poduzeće Economic d.o.o. Vitez nastao je iz male zanatske radionice za proizvodnju


radijatorskih brtvi 1987.godine. U to vrijeme radio je samo jedan uposlenik.
Vremenom je rastao i širio svoju djelatnost da bi danas bio jedna od najpoznatijih
trgovačkih kuća u BiH koja posluje po zahtjevima norme ISO 9001, ISO 14001 i
HACCP. U sklopu asortimana nudi preko 8.200 artikala sa kontinuiranom
tendencijom povećanja. Tržište dijelom snabdijeva iz vlastite proizvodnje, a znatno
učešće u strukturi ima roba nabavljena u BiH. Ostale zemlje, a prije svega Hrvatska,
Srbija, Slovenija, Italija, Mađarska, Turska i dr. su također prisutni kao dobavljači.
2000.godine, kao prva domaća tvrtka, uvodi franšizni način poslovanja i do danas
ima izgrađenu franšiznu mrežu s prodavaonicama u svim većim gradovima u BiH, po
čemu je postao prepoznatljiv, kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu.
Ponuda poduzeća obuhvata sljedeći asortiman robe:

• Elektro instalacije i oprema

2
• Vodoinstalacije i oprema
• Termoinstalacije i oprema
• Građevinski materijal
• Oprema za dom i ured
• Alati okovi i vijačana roba

Djelatnost mu nije stala samo na prodaji. Prije nekoliko godina, točnije 2003.godine,
počeo je s proizvodnjom kupaoničkog namještaja, a u drugoj fazi razvila se i
proizvodnja kuhinjskih elemenata, uredskog namještaja, namještaja za opremanje
prodavaonica te namjenskog namještaja po narudžbi. Kvalitet proizvoda potvrđen je
atestom certificirane kuće za provjeru kvalitete proizvoda, Euroinspekt.
No, ono na što je Economic ponosan u 2008.godini jeste izgradnja i završetak
objekta Franšizni centar BiH1, koji kao najveću garanciju uspjeha na današnjem
tržištu sadrži moderno osmišljenu kombinaciju trgovačkog, zabavnog i poslovnog
kompleksa.

2. PROIZVOD (Product)

Pod proizvodom možemo posmatrati fizičko opipljive proizvode namijenjene


zadovoljenju raznovrsnih potreba (kao što su odjeća, obuća i hrana i sl.), usluge
(zdravstvene, bankarske i sl.), osobe (rock grupe ili pozorišni ansambl koji daju
predstavu), mjesto (turistička destinacija), organizaciju (članstvo u nekoj
humanitarnoj ili sportskoj organizaciji). Proizvod se može posmatrati na pet različitih
nivoa (dimenzija) i to:

• bitna suštinska korist


• generički proizvod
• očekivani proizvod
• obogačeni proizvod
• potencijalni proizvod

Osnovna razlika među proizvodima pojavljuje se na nivou suštinske koristi.


Suštinska korist podrazumijeva osnovnu korist koji kupac kupuje kupovinom
određenog proizvoda. Ona predstavlja “neopipljivu” dimenziju i kod proizvoda i kod
usluga. Suštinska korist proizvoda poprima određeni generički oblik, koji
podrazumjeva osnovnu verziju materijalizovanog proizvoda, odnosno osnovne
karakteristike koje omogućavaju funkcioniranje proizvoda i ispunjavanje očekivanja
kupaca. Sljedeći nivo proizvoda je tzv.očekivani proizvod. Očekivani proizvod
podrazumijeva karakteristike i uvjete koje kupci očekuju da će dobiti kupovinom
određenog proizvoda. Na nivou obogačenog proizvoda možemo identificirati
dodatne karakteristike kojim se kojima se ponuda jedne kompanije može
diferencirati od ponude konkurenata. Potencijalni proizvod predstavlja one
elemente koji se mogu uključiti u ponudu kompanije, odnosno rješenje kupčevog
problema, a još uvijek nisu na raspolaganju kupcima.

1
Ekonomski institut Sarajevo, Studija izvodljivosti za Franšizni Centar Bosne i Hercegovine u
Vitezu, travanj 2006

3
3.1. Proizvod u Economicu predstavlja:

• prodajno proizvodni asortiman


• usluge projektiranja
• usluge marketinga
• usluge špedicije
• usluge transporta
• usluge instaliranja i
• usluge servisiranja.

Prodajno proizvodni asortiman - u ponudi se nalazi 8.220 osnovnih artikala od


čega je najveći broj artikala iz grupe instalacijskih materijala. U koncepcijskom
smislu prodaja se zasniva na asortimanu od 6 poslovnica (elektro instalacije i
oprema, vodoinstalacije i oprema, termoinstalacije i oprema, građevni materijali,
oprema za dom i ured, alati okovi i vijačana roba). Proizvodni asortiman sastoji se od
kupaoničkog namještaja, tuš kabina, kuhinja, trgovačke opreme.

Usluge - usluga je po svojoj prirodi neopipiva. Ona se može definirati kao nešto što
je proizvedeno i potrošeno, manje ili više istodobno. Kako je neopipiva, usluga se ne
može uskladištiti i transportirati. Stoga, usluga nikad ne postoji samo rezultat može
biti primječen nakon djela. Proizvođači usluga se razlikuju od proizvođača proizvoda
u važnim aspektima njihovih proizvodnji. Na uslugu se može gledati kao na iznimno
pokvarljiv proizvod - on ne može biti uskladišten za buduću upotrebu. Prema tome,
isporuka usluga predstavlja poseban problem za planiranje zaliha i kapaciteta.
Proizvođač usluga treba izgraditi kapacitet prije potražnje. Ako se potražnja ne
materijalizira, kapacitet je neiskorišten, što rezultira visokim troškovima. Kod
uslužnih organizacija presudna je ruputacija, jer se najčešće dojam o kvaliteti usluga
prenosi usmeno. Budući kupac ne može pogledati proizvod ili ga iskušati, kako bi
dobio dojam o kvliteti. Zbog toga je veoma bitno raditi na kontinuiranom
poboljšavnju kvalitete usluge.

Projektiranje - Proizvod projektnog biroa poduzeća Economic je pružena usluga


kupcu, unutarnjem ili vanjskom. Ona se manifestira kroz:

- konsalting
- izradu specifikacije materijala
- izradu idejnih rješenja
- izradu investicionih projekata
- izradu glavnog projekta
Konsalting je svaki razgovor sa kupcem glede davanja informacija o mogućnosti
pružanja bilo koje usluge Economica kao poduzeća. Konsalting je i svako
usuglašavanje određenih stručnih prijedloga po nekim pitanjima koji bi bio temelj za
davanje određenih rješenja i realiziranja istog
Specifikacija je popis ugradbenog materijala sa cijenama nastao temeljem neke
projektne dokumentacije, popisa traženog materijala ili temeljem usmenog zahtjeva.
Idejno rješenje je rješenje urađeno kao skica na osnovu zahtijeva kupca.
Investicioni projekat su oni projekti koji sadrže pored idejnog rješenja i cijenu
koštanja kao i potrebnu konstruktivno - tehnološku dokumentaciju.

4
Glavni projekti su projekti koji sadrže sve elemente propisane važečim propisima iz
domena projektiranja (proračun, specifikacija, svu konstruktivno-tehnološku
dokumentaciju potrebnu za izradu).

Marketing - proizvod službe marketinga je usluga koju služba radi interno za


Economic i eksterno za treća lica. Usluga se ogleda kroz pripremu nagradnih igara,
izradu reklamnog materijala (kataloga, cjenika, internih novina, biltena, izrada
korporativnog poklon seta, označavanje vozila, priprema svečanih događaja i sl.).

Špedicija i transport - služba špeditersko transportnih poslova nudi usluge trećim


licima kroz uslugu prijevoza vlastitim transportnim vozilima i usluge špeditiranja
putem vlastite špedicije locirane na terminalu Dolac Travnik.

Instaliranje i servisiranje – podrazumijeva pružanje usluga ugradnje i servisiranja


kada, kabina, klima, centralnog grijanja, održavanje objekata i imovine Economica

4. CIJENA (Price)

Cijena je određeni novčani iznos koji je kupac speman razmijeniti za određeni


proizvod ili uslugu. To je vrijednost proizvoda ili usluga koja se na tržištu izražava u
novčanom obliku. U širem značenju , cijena je ukupnost vrijednosti koju je kupac
spreman razmjeniti za koristi koje ima od posjedovanja ili upotrebe određenog
proizvoda ili usluga, što znači da se radi o uzajamnoj razmjeni vrijednosti između
kupca i prodavca.
Bilo u kojem obliku da je izražena pojam cijene ima za cilj da odredi i izrazi
vrijednost proizvoda u procesu razmjene na tržištu.
Na donošenje odluka o cijenama utiču interni i eksterni faktori. Interni faktori tiču se
samog poslovnog subjekta, a odnose se na definisane marketing ciljeve poduzeća,
strategiju marketing miksa, troškove i unutarnju organizaciju. Eksterni faktori su
varijable koje se najšire rečeno, tiču okolnosti u svjeta u kojima se odvija poslovanje
poduzeća.

Proizvodna cijena se formira po metodi troškovi plus. Na ovaj način formirana cijena
nije fiksna, pa je ovisno o statusu kupca i ugovoru moguće odobravanje određenog
rabata. Politika formiranja cijena koju primjenjuje Economic podrazumijeva da se
otplilike 50 % razlike u cijni prenosi na distributere. Politika cijene se prilagođava za
prigodne promotivne akcije koje bi kupca bliže upoznale sa novim proizvodima te
kako bi se povećala realizacija i tržišni obuhvat. Trenutna politika cijena u
Economicu po metodi troškovi plus daje zadovoljavajuće rezultate i osigurava
profitabilnost proizvodnje.
Kad je u pitanju franšizna mreža Economica prodajna politika je formirana tako da
štiti inetes franšizera. Ona je u odnosu na druge kupce favorizirana i maksimalno
zaštičena.
Cijena usluga npr. u marketingu se formira na osnovu troškova dizajna i grafičke
izrade, troškov video i auidio produkcije, informatičkih usluga te troškova rada
kreativnog osoblja.

5
5. DISTRIBUCIJA (Placement)

Pojam distribucije povezujemo sa funkcijom izbora kanala prodaje i dostave


proizvoda od proizvođača do potrošača. Sa aspekta robnog prometa kao ukupne
funkcije, distribucija predstavlja cjelovit put i način prodaje kao i čuvanje i dostava
robe od proizvođača do potrošača. S aspekta proizvođača put prodaje i distribucije se
skraćuje i distrubucija predstavlja izbor kanala prodaje i dostave robe od proizvođača
do kupca, odnosno potrošača. Iz toga proizilaze dvije osnovne funkcije distribucije:

• izbor kanala prodaje


• fizička distribucija

Izbor kanala prodaje predstavlja odluku firme, koji i kakav način distribucije
(kanal prodaje) će koristiti firma pri prodaji robe kupcu.
Fizička distribucija podrazumijeva na koji i kakav fizički način će se izvršiti
dostava robe od potrošača do kupca. Fizička distribucija obuhvaća sve aktivnosti
vezane za skladištenje robe, čuvanje, manipuliranje, pakiranje, sortiranje, prevoz
robe i kontrolu zaliha robe.
Robni promet se može definirati kao sav promet robe od prizvođača do kupca,
odnosno potrošača. Promet se može obavljati na dva načina:

• direktno (neposredno)
• indirektno (posredno)

Direktni (neposredni) robni promet se obavlja direktno između proizvođača i


kupca, odnosno potrošača, i bez posrednika.
Indirektni (posredni) robni promet se obavlja preko posrednika koji kupuju robu od
proizvođača da bi je prodao kupcu, odnosno potrošaču. Indirektni robni promet se
obavlja preko posrednika, odnosno trgovačkih firmi, a predstavlja trgovinsku
djelatnost što je znatno uži pojam od pojma robnog prometa.

Economic distribuira robu i usluge putem maloprodaje, veleprodaje, s tim da je


orijentacija na veleprodaji i to prvensteveno kroz franšiznu mrežu koju čini 59
prodavaonica u cijeloj BiH i time je poduzeće postalo prepoznatljivo. Fizičku
distribuciju robe do distributera Economic preuzima na sebe, obzirom da ima
razrađen sistem otpreme robe kao i adekvatan vozni park što je jedna od strateških
prednosti u odnosu na konkurente.
Služba špeditersko transportnih poslova Economica vrši distribuciju robe po točno
utvrđenim terminima otpreme za određene destinacije u BiH, ali i prema želji
kupaca.

Slika 1 . Raspored tjednih destinacija otpreme,2

2
Plan rada Službe špeditersko transportnih poslova za 2009 godinu

6
6. PROMOCIJA (Promotion)

Promocija kao instrument međunarodnog marketing miksa predstavlja dio


integriranog procesa marketing komuniciranja firme čiji je osnovni cilj stvaranje
pozitinvnog stava o proizvodima ili uslugama koji vodi njihovom favoriziranju u
procesu kupovine odnosno željenom tržišnom poziscioniranju kako proizvoda tako i
firme. Promocionim miksom u međunarodnom marketingu obuhvaćeni su:
• oglašavanje
• unapređenje prodaje
• lična prodaja
• marketing aspekti odnosa s javnošću
• interaktivni ili direktni marketing

Oglašavanje - hvata sve oblike plaćene nepersonalne prezentacije i promocije ideja,


proizvod ili usluga koje kompanija provodi putem medija masovnog komunicianja
kao što su novine , časopisi, radio i televizija.
Unapređenje prodaje - obuhvata aktivnosti koje neposredno stimulišu kupovinu
proizvoda ili usluga i podstiču tržište na bržu i odlučniju reakciju.
Odnosi s javnošću - su oblik promocije čiji je cilj stvaranje dobrih odnosa s
javnošću između kompanije i njene interne i eksterne javno.

7
Direkti marketing - čine promotivne aktivnosti kojima se direktno komunicira sa
potencijalnim kupcima radi dobijanja neposrednog odgovora ili transakcije.
Lična prodaja - je usmena prezentacija poruke kroz razgovor predstavnika prodaje
sa jednim ili više potencijalnih kupaca čija je svrha stvaranje prodaje ili
uspostavljanje dugoročnih poslovnih odnosa.

6.1. Promocija poduzeća Economic

Promocija proizvoda i usluga koje pruža Economic prožeta je kroz cijelo poduzeće, a
organizacijski je locirana u službi marketinga. Promocija poduzeća se ogleda kroz
oglašavanje web site poduzeća, u medijima (TV, radio, tisak), nastupima na
sajmovima, nagradnom igrom u Economicu, reklamnim materijalima, promocijom
vlastite proizvodnje, franšiznom mrežom, promocijom i podrškom izvozu,
promocijom maloprodaje i Franšiznog centra.
Služba marketinga poduzeća Economic planirala je u 2009 godini financijska
sredstva u iznosu od 1% ukupnog prihoda, što znači 1.000.000,00 KM.

a) Promocija kroz franšiznu mrežu


U sklopu Economic vrši se i promocija kompletne franšizne mreže (nagradna igra
FIESTA+2223, Infonomic, eventi, katalog, cjenici, sajmovi, oglašavanje u
medijima..).

b) Promocija vlastite proizvodnje – brand Framini


Artikli iz proizvodnog asortimana reklamiraju se prvenstveno u el. medijima i u
tisku, u specijaliziranim časopisima, putem web promocije, mobilnih medija i
interneta, kao i atraktivno predstavljanje proizvodnog asortimana kvalitetnom
fotografijom i sloganom na vanjskim oglasnim površinama, odnosno postavljanjem
panoa/Billboarda na najprometnijim gradskim mjestima i prometnicama.

c) Promocija kroz izvoz - aktivnost promocije kroz izvoz realizirat će se


kroz nastupe na sajmovima u Zagrebu, Splitu i Beogradu, jakom web prezentacijom
Economic Zagreb.

d) Nagradne igre - nagradne igre su idealno sredstvo za poticanje dodatne


potrošnje pa stoga Economic kao i ranijih godina nastavlja s nagradnom igrom
FIESTA + 222 Snažna tehnološka potpora omogućuje raznolikost u ponudi u kojoj je
u zadnje vrijeme najzastupljenija nagradna igra putem sms-a i/ili internet tehnologije.
Prema nalazima Centra za istraživanje tržišta Gfk, broj korisnika interneta u BiH
porastao je 8%, sa 21% ba 295 u poređenju na 2007/2008 godinu..Iako se radi o
značajnom rastu, BiH je još uvijek u velikom zaostatku za državama Evrpske unije,
ali i za naprednijim tranzicijskim državama. Broj internetskih priključaka također je
značajno porastao: s 14% na 23% domaćinstava, pri čemu je osjetno veći rast
zabilježen u gradovima (37%) nego u ruralnim područjima.4

e) Reklamni materijali
• Katalog 2009/2010 – izlazi dvogodišnje, tiraž 3.000 kom
3
FIESTA –glavna nagrada, 200 utješnih nagrada, 22 godine Economica
4
izvor:biznis.ba

8
• Cjenik – izlazi 4 puta godišnje, tiraž 1.000 kom
• Katalog/prospekt proizvodnje – izlazi po potrebi, tiraž 1.000-1.500 kom
• Infonomic – interne novine, izlaze jednom mjesečno, tiraž 10.000 kom
(distribucija kroz cijelu franšiznu mrežu Economica)
• Novogodišnji set – (set kalendara: zidini, stolni, đepni, rokovnik, olovke,
upaljači, blok A4, A5,A6), tiraž 2.000 kom svake stavke.

f) Označavanje vozila
U cilju promoviranja Economcia jedan od načina je i marketinško uređenje vozila
vanjskih prijevoznika koja prometuju i van granica BiH.. Sa aspekta marketniga na
taj način se vrši i promocija dobavljača i ona mnogo znači za poslovanje ukoliko je
kvalitetno osmišljena i pravilno izvedena. Ujedno je to jumbo plakat na točkovima,
jedan od povoljnijih načina promocije poduzeća koja se ponavlja iz dana u dan i to
365 dana u godini, a prednost je u vidljivoj poruci, dinamici kretanja tj. “uvijek u
centru pažnje”. Krajnji cilj je na što bolji način prezentirati poduzeće kako bi se
dobio kvalitetan rezultat na obostrano zadovoljstvo. Dobavljač na taj način pruža
kvalitetne informacije o bogatoj ponudi proizvoda koje Economic prodaje i
distribuira u svojoj franšiznoj mreži.

6.2. Oglašavanje putem medija

Važnost dobrog odabira medija u stvaranju i održavanju branda je nesporna i jača iz


dana u dan stvarajući imdž poduzeća pa stoga Economic planira povećati oglašavanje
u elektronskim i tiskanim medijima za 40%.To se pokazalo potrebnim u odnosu
godinu ranije zbog prezentiranja Franšiznog centra. Kako se zna na kojem tržištu
poduzeće nastupa i što nudi neophodno je definirati na koji način će komunicirati sa
potencijalnim kupcima.

6.2.1. TV
TV je jedan od najjačih medija na terenu BiH koji omogućava sve konvencionalne
oblike oglašavanja i pruža prednost u odnosu na ostale medije kroz uvjerljivost žive
slike, brzinu i dostupnost informacija.

6.2.2. Radio
Radio je jedan od najpovoljnijih (najisplativijih) medija na BiH tržištu, a ujedno i
oblik intenzivne komunikacije sa krajnjim kupcem. Radio spotovi su najučinkovitiji
kada se koriste kao sredstvo upotpunjavanja konkretne promotivne kampanje npr.
akcijske prodaje, odnosno kada podsjećaju na već plasirane poruke putem ostalih
sredstava promocije (objava u tisku ili TV)
Prosječni troškovi poduzeća Economic za radio iznose 4.000,00KM. Kuće s kojima
poduzeće radi su: Radio TNT, Zenit, Vitez, Busovača, N.Travnik, Mir Međugorje,
Herceg-Bosne, Slon Tuzla, Vrhbosna, Džungla, Maglaj, Soli Tuzla, Istočno
Sarajevo.

6.2.3. Tisak
Tisak je medij putem kojeg svoje proizvode/usluge na elegantan, ugledan i prestižan
način predstavljamo krajnjim potrošačima. U 2009 godini poduzeće je, kao i u
prethodnim godnama, nastavilo s oglašavanjem u tiskanim medijima s tim da se

9
vodilo računa o segmentaciji tržišta i grupama kojima su namijenje poruke.
Reklamne (akcijske prodaje, oglasi…) u tisku se duže pamte i sa stajališta naručitelja
isplativije su od televizijskih. Novine u kojima se poduzeće oglašava su: Superoglasi,
San, Naša riječ, Privrednik, Press Banja Luka, Dnevni list, Privredna štampa,
Zenički Info, Moj Dom, Dnevni avaz, Dom Info i durgi.

6.2.4. Internet
Oglašavanjem putem interneta poduzeće je ostvarilo niz prednosti jer su 24 sata
dostupne informacije na bilo kojoj lokaciji, korisnici su identificirani i ciljno
usmjereni, a komunikacija s potrošačima temelji se na ravnopravnom odnosu i
načelima uzajamnosti.
E-mail marketing omugućava da se promotivne e-maliove (popusti, novosti,
specijalni događaji…) dostavljaju ciljnoj grupi korisnika i da se na taj način poveća
broj posjeta na stranci Economica.

7. ZAKLJUČAK

Držeći kvalitetu proizvoda i usluga odlučujućom za budućnost i razvoj poduzeća


Economic je 2000 godine svoj način poslovanja uskladio sa međunarodnim
zahtjevima norme ISO 9001. To znači da je Economic napisao kako radi i sada se
toga pridržava u praksi.
Poduzeće svakim danom sve više raste povećavajući ljudske i materijalne
resurse. Godine 2000 rodila se ideja o formiranju franšizne mreže i Economic
smatra taj projekat jednim od najznačajnijih projekata. Budućnost vidi kroz
razgranatu prodajnu mrežu prepoznatljivih prodavaonica ne samo na tržištu BiH ,
već i na tržištu zemalja u okruženju.

10
8. LITERATURA

1. Skupina autora (Boris Tihi, Muris Čičić, Nenad Brkić..), Marketing, treće
izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Sarajevo, februar 2006 godine

2. Ekonomski institut Sarajevo, Studija izvodljivosti za FC BiH u Vitezu,


travanj 2006 godine

3. Interni izvori poduzeća Economic:


Vesna M. Plan rada službe marketinga za 2009 godinu, Vitez, siječanj 2009
godine
Branko R. Plan rada službe špeditersko – transportnih poslova za 2009
godinu, Vitez, siječanj 2009 godine

4. Internet:
www.biznis.ba

11