You are on page 1of 1

c cc  c

c


Petua untuk dapat jodoh (sebagai tambahan kepada usaha2 lain).. amalkan ayat 131 dan 132
Surah Toha selepas solat setiap solat fardu, bermula dari :

" Walaa tamuddanna'ainaika illa ma mata'na bihi azwajanminhum zahratul hayattu


linaftinahum fiih, warizqo robbikaa hairu wa abqa, wa' mur ahlakaa bisSolaati,wastabir
'alaiha, laa nas aluka rizqo, nahnu narzukuqa, wal'aqibati lit taqwa......." bererti

"Jangan lah pandangan mata kamu terpesona melihat perhiasan kehidupan (yang Kami beri
kepada orang2 kafir) yang menjadi ujian padanya. Dan rezeki kurniaan daripada tuhanmu
(Allah) itulah lebih baik dan kekal(balasan Syurga). DAn suruhlah /arahkan ahlimu (keluarga
dan anak2 serta org terdekat) mengerjakan solat, dan bersabarlah kamu atas perkara itu.
Tidak lah Kami minta rezeki dari mu, tetapi Kamilah(Allah) yang mengurniakan rezeqi
kepadamu dan 'akibat kesudahan baik itu adalah bagi mereka yang bertaqwa"

juga ada doa yang boleh dijadikan sarana permohonan kepada Allah agar mendapatkan
jodoh, antara lain doa nabi Zakariya yang artinya:

Dan (ingatlah kisah) Zakariya, tatkala ia menyeru Tuhannya 'ya Tuhanku, janganlah Engkau
membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkau adalah Waris Yang Paling Baik'. (QS.
Abiya/ 21: 89)

Selain itu, perbanyak membaca shalawat nabi Muhammad saw. Allahumma shalli wasallim
ëalaa sayyidinaa Muhammad. Waíalaa aali sayyidinaa Muhammad. (Ya Allah, semoga
kesejahteraan dan keselamatan tercurah kepada junjungan nabi Muhammad saw., dan
segenap keluarga beliau). Dibaca minimal 1000 kali dalam sehari semalam. Insya Allah doa
Anda dikabulkan oleh Allah SWT. (11)