You are on page 1of 2

20

sportske novosti UTORAK, 17. SVIBNJA 2011.


PRILOG HRVATSKOG ŠKOLSKOG ŠPORTSKOG SAVEZA

DRŽAVNO PRVENSTVO ZA DJECU


ATLETIKA Od dobrih rezultata svim

POBJEDA VODI
NA OLIMPIJSKE
IGRE U ATENU
OVO LJETO
■ Napisao: Mario Velić
Snimili: Vladimir Dugandžić i
CJP%FOJT'FSP/KFHBKFLBTOJKFJTUPHEBOB
ÃFLBMPOBUKFDBOKFVQMJWBOKV
NATJECANJE
U TRČANJU NA60,
100, 300 I 400
METARA, BACANJU
LOPTICE I KUGLE TE
SKOKU U DALJ S
MJESTA ILI SA
Mario Todorić/CROPIX 0ÃFLVKFNEBÁVQPCJKFEJUJrTBNPVWKF
SFOPKFHPWPSJP%FOJT*CJPKFVQSBWV KFSKF
6[WJDJQPESuLFJOBWJKBOKFPEKFLJWBMJTVJ
QSPuMFTVCPUFV1BSLVNMBEFyJV4QMJUVHEKF
PTUWBSJPQPCKFEFVPCKFEJTDJQMJOFVLPKJNB
KFOBTUVQJP .FEJÁ
ZALETOM
TFPESyBWBMPOBUKFDBOKFVBUMFUJDJ[BVÃFOJLF 4BTWPKJNWPEJUFMKJNB[BOBUKFDBOKFTV J[TQMJU
TJOUFMFLUVBMOJNUFuLPÁBNBVSB[WPKV%PuMJ TFQSJQSFNBMJ+PTJQB.BuFL +PTJQ1BWJÁJ TLPH$FOUSB
TVQSFETUBWOJDJuLPMBJDFOUBSBTBQPESVÃKB 5PNJTMBW-BWPS VÃFOJDJ0TOPWOFuLPMF+VMJKB [BPEHPKJPCSB[PWBOKFo+VSBK
DJKFMF)SWBUTLF OBUKFDBMJTVTFVUSÃBOKVOB ,FNQGBJ[1PyFHF/KJNBKFCJMPMJKFQPV4QMJ #POBÃJp/KFNVKFPEHPWBSBPEPNBÁJUFSFO 
  JNFUBSB CBDBOKVMPQUJDFJ UV VyJWBMJTVVCPSBWLV BMJJIUPOJKFoVTQBWB VWKFSMKJWPKFTMBWJPOBNFUBSBTSF[VMUBUPN
LVHMFUFVTLPLVVEBMKTNKFTUBJMJJ[[BMFUB  MPp EBMJTVTWFPETFCFOBOBUKFDBOKJNB   JNBPKFWJuFPEuFTUTFLVOEJCPMKJSF[VM
QPEJKFMKFOJVTLVQJOFTPC[JSPNOBTQPM EPC "QVOPSB[MPHBTBTMBWMKFJNBPKF"OUF UBUPEOBKCSyFHLPOLVSFOUB
JQTJIPGJ[JÃLPTUBOKF *TQMBUJMPNJTFuUPTBNOBQPSOPUSFOJ
4VTSFMJTNP7JuOKV1PQPWJÁJ[gLPMF[B SBPr[BEPWPMKBOKFCJP"OUF
PEHPKJPCSB[PWBOKFJ[1VMF JOTUJUVDJKFLPKB "QPCKFEBNVKFEPOJKFMBJOBTUVQOB0MJN
KFKPuHPEJOFTVEKFMPWBMBVPSHBOJ[BDJKJ QJKTLJNJHSBNBV"UFOJ
QSWPHTMJÃOPHOBUKFDBOKBVLPKFNTVTVEKFMP 0EMJQOKBEPTSQOKBTVOBSBTQP
WBMFUSJuLPMF%BOBTJIKFÃBLEFTFUQVUBWJuF SFEV JPWPKFQSWJQVUEB4QMJUJNBQSFE
VLMKVÃFOPVOBUKFDBOKB TUBWOJLB7FÁTNPEPCJMJEPQVuUFOKFEB
"TWJNBKFDJMKQPTUJÁJuUPCPMKJSF[VMUBU BMJ OBJHSBMJuUVV-PSJPESBEJNPQSJQSFNF
J[BCBWJUJTF ESVyJUJ VPÃJUPHWFMJLPHOBUKFDBOKB4KBKOJTVCJMJ
/BUKFÃFNTFVEWJKFEJTDJQMJOF CBDBOKV JOBuJ-VDJKB,SJTUJÁ -VDJKB£FMJÁJ.BUF
LVHMFJUSÃBOKVOBNFUBSB;OBNTBNP 3BNJÁ KBLPTNP[BEPWPMKOJVTQKFTJNBLPKF
EBÁVEBUJTWFPETFCFrHPWPSJPOBNKFQSJKF TVQPTUJHMJrLB[BPOBNKFOKJIPWWPEJUFMK
OBTUVQB"MFO,WBLJÁ VÃFOJLTQPNFOVUFuLP .JMKFOLP(BÁJOB QSPGFTPSUKFMFTOFLVMUVSF
MFJ[1VMF /POBLSBKVKFOBKWByOJKFCJMPEBTFTWJVÃF
"OKFHPWuLPMTLJLPMFHB'FNJ"MJVUSÃBPKF OJDJJ[4QMJUBVTWPKFTSFEJOFWSBUFTMJKFQJN
OBNFUBSBUFTLBLBPVEBMKTB[BMFUPN OP EPKNPWJNBJVTQPNFOBNB EBOBUKFDBOKFLPKF
V4QMJUVNVOJKFCJMPCBuMJKFQP [BOKJIPSHBOJ[JSB)SWBUTLJuLPMTLJuQPSUTLJ
,BLPÁFCJUnLBEKBOBWJKBN[B%JOBNP TBWF[OBTUBWJSBTUJQPCSPKVuLPMBJDFOUBSB
rJTQBMJPKF'FNJ LPKJTVEKFMVKVUFTBNJIOBUKFDBUFMKBJ[HPEJOF
%PLTVTFOKJIEWPKJDBOBUKFDBMJOBWJKBÃKF VHPEJOV

PLIVANJE Iako su dominirali Dalmatin


Učenici s intelektualnim za odgoj i obrazovanje Pula nik organizacijskog odbora
teškoćama u razvoju odradili koji je pobijedio u obje kate- natjecanja učenika s intelek-
su na bazenu na Poljudu i pli- gorije u koje je nastupio, na 25 tualnim teškoćama u razvoju.
vački dio natjecanja. Ukupno metara prsno i slobodno, dok Manje važno od pobjednika
njih 36 koji su naporno trenirali je u svojoj kategoriji takošer i rezultata bilo je da se učenici
ususret državnom natjecanju u obje discipline slavio Marin druže i raduju. A toga zaista
našli su se na startnim listama. Malić iz Centra za odgoj i obra- nije nedostajalo, s dosta jakim
Natjecali su se u slobodnom i zovanje “Juraj Bonaći” Split. i iskrenim emocijama koje ne
prsnom stilu u 25-metarskom Iako su dominirali Dalmatin- znaju skrivati pratili su nastupe
bazenu i to s obzirom na dob i ci, škole i centri iz Splita, Zadra, svojih prijatelja i navijali za
stupanj retardacije u ukupno Pule i Šibenika, nisu ni plivač- njih, radovali su se uspjesima.
deset kategorija. Bitan uvjet ke utrke prošle bez kontinen- Nekima će dolazak u Split
kojeg se trebalo ispuniti da bi talaca koje su predstavljali ostati upamćen i po drugim
se natjecanje u nekoj od disci- učenici iz Zagreba, Daruvara, stvarima van samog natjeca-
plina održalo jest da se za nju Osijeka i drugih mjesta gdje nja.
prijavi barem četvero plivača. očito imaju pristup bazenima. Stigla su dva klinca iz Bjelo-
I bilo je zanimljivo. Neizvjes- To nas posebno veseli jer vara kojima je velika želja bila
ne utrke, ponekad je svega trčati može dvatko, a bitno je staviti prst u more i provjeriti
nekoliko stotinki sekunde da djeca imaju mogućnost i je li zaista slano kako su im
odlučivalo pobjednika, mnogo korištenja bazena kako bi u njihovi učitelji govorili. I uvjerili
želje i zalaganja od kojeg se njima iskoristili svoje moto- su se. A važnija od bilo čega
pijenio bazen na Poljudu. Sja- ričke sposobnosti – veli nam je radost djece – objašnjava
jan je bio Denis Fero iz Škole Stjepan Crnokić, dopredsjed- Crnokić.
21
UTORAK, 17. SVIBNJA 2011. sportske novosti
PRILOG HRVATSKOG ŠKOLSKOG ŠPORTSKOG SAVEZA

U S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU


ma će ostati u sjećanju prelijepa druženja ŠKOLE
I CENTRI,
SUDIONICI
DRŽAVNOG
PRVENSTVA
Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika
Gorica
Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omla-
dine Lug Samoborski
Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Budinščina
Centar za odgoj i obrazovanje “Rudolf Steiner”
Daruvar
Centar za odgoj i obrazovanje “Šubićevac” Šibenik
Centar za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači” Split
Centar za odgoj , obrazovanje, osposobljavanje djece
i mladeži Prekrižje Zagreb
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Kar-
lovac
Centar za odgoj i obrazovanje “Tomislav Špoljar”
Varaždin
Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Križevci
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka
Osnovna škola Virovitica
Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod
Osnovna škola Voštarnica Zadar
Centar za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” Osijek
Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar
Škola za odgoj i obrazovanje Pula
Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec
Centar za autizam Zagreb
Osnovna škola “Nad lipom” Zagreb
Osnovna škola Julija Kempfa Požega
Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci
Osnovna škola Marina Držića Dubrovnik
Centar za rehabilitaciju Zagreb (Orlovac)
Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (Zagorska)
Centar Liče Faraguna Labin
Osnovna škola 22. lipnja Sisak

Natjecanje koje organizira Hrvatski Osnovna škola Vladimir Nazor Đakovo


Centar za odgoj,obrazovanje “Dubrava” Zagreb
V. osnovna škola Bjelovar

školski športski savez iz godine u Centar za odgoj i obrazovanje “Podravsko sunce”


Koprivnica

godinu sve više raste po broju škola Izleti uz


i centara koji u njemu sudjeluju natjecanja
Nije boravak na splitskom podru-
čju bio rezerviran sam za natjecanja,
učenici su imali organizirane i brojne
druge zanimljive aktivnosti. U svojoj
bazi u hotelu Medena kod Trogira
imali su i igraonice koje su vodili
animatori. Prije povratka kućama išli
su i u organizirani obilazak Trogira, a
posebno zanimljiva bila je sveča-
nost zatvaranja. Kao pravi domaćini
potrudili su se učenici iz splitskog
Centra za odgoj i obrazovanje
“Juraj Bonači” koji su sve oduševili
plesnom točkom, a nastupila je
i Dora Pleško. No ipak su svi bili
najzadovoljniji kada su im organiza-
tori podijelili nagrade i priznanja za
sudjelovanje na prvenstvu.

nci niti ‘kontinentalci’ bili toliko inferiorni

MORE JE DOISTA SLANO ‘Manje važno od


pobjednika i
rezultata bilo je da
se djeca druže i
raduju, a toga doista
nije nedostajalo, jer
oni i ne znaju skriva-
ti emocije i iskreno
se svima vesele’