You are on page 1of 3

15

PONEDJELJAK, 23. SVIBNJA 2011. sportske novosti


PRILOG HRVATSKOG ŠKOLSKOG ŠPORTSKOG SAVEZA

2200
ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA
ŠŠD - OSNOVNE ŠKOLE
U Trogiru je svečano okončano Prvenstvo Hrvatske ŠŠD-a za osnovne i srednje škole
/BLPOCSPKOJITQPSUTLJI
PHMFEB TMBWMKBQPTMJKFQPCKFEB
JTV[B[CPHQPSB[B[BWSuJMPKF
1SWFOTUWP)SWBUTLFuLPMTLJI
uQPSUTLJIESVuUBWB0SHBOJ[B
UPS)SWBUTLJuLPMTLJuQPSUTLJ
TBWF[QPEQPLSPWJUFMKTUWPN
.JOJTUBSTUWB[OBOPTUJ PCSB

IH LICA
[PWBOKBJuQPSUBJTLB[BPTFV

ZADOVOLJN
SBWOBOKVQSJSFECPN
4KBKBOEPNBÁJOCJMBKF4QMJU
TLPEBMNBUJOTLByVQBOJKBJ
yVQBOJKTLJuLPMTLJuQPSUTLJ
TBWF[1BSUOFSQSWFOTUWBCJMPKF
QPEV[FÁF"VUPUSBOTJ[3JKFLF 
BOBUKFDBUFMKJTVCJMJTNKFuUFOJV
IPUFMV.FEFOBV5SPHJSV

JAKOV PRKIĆ/CROPIX
6UBLNJDFTVTFJHSBMFV5SP
HJSV ,BuUFM4UBSPN 4PMJOV 
4JOKV %VHPQPMKVJ4QMJUV0E
EPTWJCOKBOBUKFDBMJTV
TFVÃFOJDJTSFEOKJIuLPMB OBLPO
OKJIJEKFDBTJOUFMFLUVBMOJN
UFuLPÁBNBVSB[WPKV EPLTV
QVÃLPuLPMDJOBTDFOVTUVQJMJ
TWJCOKB4WFKF[BWSuJMPV
TSJKFEVTWJCOKBGJOBMOPN
VUBLNJDPNSVLPNFUBuBJMJKF
QPNTWFÃBOPuÁV[BUWBSBOKB
QSWFOTUWB LPKFKFPESyBOPV
HSBETLPKTQPSUTLPKEWPSBOJV
5SPHJSV
0ESyBOKFEFGJMFQPCKFEOJÃ
LJIFLJQB BQMBLFUFTVLBQF
UBOJNBOBKCPMKJIQPEJKFMJMJ
VTQKFuOJLPuBSLBuJUSFOFS1FUBS
4LBOTJUFMFHFOEBSOJTQMJUTLJ
WFTMBÃ%VKF#POBÃJÁLPKJKFKPu
HPEJOFPTWPKJP[MBUOV
NFEBMKVOB0MJNQJKTLJNJHSB
NBV)FMTJOLJKV4WPKPNQSJ
TVUOPÁVTWFÃBOPTUTVVWFMJÃBMJ OPKFPLVQJMPVÃFOJLBJ LPWJÁFN4WJTVCJMJ[BEPWPMKOJ
.JMBO7VÃJÁ OBÃFMOJL0EKFMB
[BSB[WPKTQPSUBQSJ.JOJTUBS
Zatvaranje WPEJUFMKB4VEJPOJLFQSWFOTUWB
PQTMVyJWBMJTVWSJKFEOJLPPSEJ
PESBËFOJNQPTMPN OPJQBLKF
WByOJKFEBTVTSFUOJCJMJOBUKF
TUWV TQMJUTLPEBMNBUJOTLJ
Svečanost su uveličali Milan Vučić iz OBUPSJTQPSUPWB BPTWFNVKF DBUFMKJLPKJTVSFEPNHPWPSJMJ
yVQBO"OUF4BOBEFSJUSPHJSTLJ Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, CSJOVP0SHBOJ[BDJKTLJPECPS EBÁFJNOBUKFDBOKBJCPSBWBL
HSBEPOBÃFMOJL%BNJS3JMKF splitsko-dalmatinski župan Ante Sanader i QSWFOTUWBOBÃFMVTQSFETKFE OBTQMJUTLPNQPESVÃKVPTUBUJV
,BETFQPEWVÃFDSUB ESyBW trogirski gradonačelnik Damir Rilje OJLPN)gg4B/JLJDPN1FS MJKFQPNTKFÁBOKV NWF

ATLETIKA Zlatne medalje su pripale djevojčicama Malešnice i dječacima Smiljevaca REZULTATI KROS Najbolji Slatinjani i Otočanke

Ni kiša i vjetar ih nisu omeli Santi nije mogla sama


Dječaci
UKUPNI POREDAK: 1. Galeb (OŠ Smiljevac,
Zadar) 102, 2. Mladost (OŠ Vladimira Nazora, Pazin) 99, 3.
Filipovićka (OŠ Ivana Filipovića, Osijek) 90, 4. Lob (OŠ Bogu-
mila Tonija, Samobor) 88, 5. Dubec (OŠ Antuna Mihanovića,
7SJKFNFTFQPJHSBMPTBTVEJPOJDJNB[BWSuOPH Zagreb) 76, 6. Tornado (OŠ Novi Marof, Novi Marof) 62
100 m: 1. Reginald Barbour (OŠ Bogumila Tonija) 12.17,
■ Jerko Blajić Ekipni poredak
OBUKFDBOKBuLPMTLJITQPSUTLJILMVCPWBPTOPWOJI 2. Vinko Cerovec (OŠ Antuna Mihanovića) 12.23, 3. Damir Dječaci
uLPMBVBUMFUJDJ,JuBKFQBEBMBOPOTUPQ WKFUBS Jurkić (OŠ Bogumila Tonija) 12.43 1PEMPHBTJOKTLPH)JQPESPNBCJMB 1. OŠ Eugena Kumičića (Slatina) 58, 2. OŠ
KFQVIBPQSJMJÃOPOFVHPEOPV1BSLVNMBEFyJ 300 m: 1. Hrvoje Ivković (OŠ Smiljevac) 39.38, 2. Ivan KFJEFBMOB[BOBUKFDBOKF [BSB[MJLV Rovišće (Rovišće) 55 , 3. OŠ Augusta Cesareca
UBLPEBKFCJMBQSBWBISBCSPTUTLJOVUJTFVLSBULF Ivezić (OŠ Ivana Filipovića) 39.83, 3. Karlo Fabijan (OŠ PEUNVSOPHJOBLPOVUSLFLJuPWJUPH (Ivankovo) 53, 4. OŠ Čučerje (Zagreb) 39, 5. OŠ
NBKJDFJIMBÃJDF Smiljevac) 39.86 WSFNFOB LPKFKFPNFUBMPQSPHMBuF Vladimira Nazora (Pazin) 32, 6. OŠ Smiljanac
*QBL EKFDBTV[OBMB[BCPSBWJUJOBOFVHPEOP 1.000 m: 1. Petar Bratulić (OŠ Vladimira Nazora) OKBOBKCPMKJI (Zadar) 31
2:50.40, 2. Ivan Kapitanović (OŠ Smiljevac) 2:57.58, 3. Djevojčice
TUJ QPTWFUJUJTFPOPNFQPuUPTVEPuMBV4QMJU Marko Jović (OŠ Bogumila Tonija) 3:00.83 7FÁOBTUBSUVTLVQJOFEKFÃBLBJ[ 1. OŠ Josipa Lovretića (Otok) 59, 2. OŠ
#JUJuUPCPMKJ QSJEPOJKFUJVTQKFIVTWPKFuLPMF Dalj: 1. Majlind Brahaj (OŠ Ivana Filipovića) 5,77, 2. Toni Zrilić uFTUPTOPWOJIuLPMBOBNFUB Eugena Kumičića (Slatina) 57, 3. OŠ Vela Luka
/P EBKFCJMPMBLP OJKF (OŠ Smiljevac) 5,54, 3. Luka Lindić (OŠ Bogumila Tonija) 5,40 SBWJEKFMPTFEBÁF4MBUJOBPTWPKJUJ (Vela Luka) 43, 4. OŠ Ivana Granđe (Sesvete)
%KFWPKÃJDBJ[0g.BMFuOJDBJ[;BHSFCBQBMB Vis: 1. Dario Rutić (OŠ Novi Marof) 1,70, 2. Ivan Vujanić (OŠ OBTMPWOBKCPMKF4MBUJOKBOJ ÃMBOPWJ 36, 5. OŠ Vladimira Nazora (Pazin) 29, 6. OŠ
KFTLBÃVÁJVWJTOBTLMJTLPNUBSUBOV EVHPKPKKF Antuna Mihanovića) 1,65, 3. Marin Čalušić (OŠ Smiljevac) 1,65 g4%4MBUJOBQSJ0g&VHFOB,VNJ Ksavera Šandora Gjalskog (Zabok) 16
Kugla (4 kg): 1. Filip Perić (OŠ Vladimira Nazora) 12,83,
USFCBMPEBTFPQPSBWJ OFVUKFuOPKFQMBLBMBPLSV ÃJÁB LSFOVMJTVPEMVÃOP/JuUB
NIKOLA VILIĆ / CROPIX

2. Antonio Demirović (OŠ Bogumila Tonija) 12,60, 3. Anđelko


yFOBQSJKBUFMKJDBNB/BQPTMKFULV OKFOQBEOJKF Meštrović (OŠ Smiljevac) 12,49 NBOKFPEMVÃOJOJTVCJMJ.SBWJ0g .BSJKPN-VLJÁ LPKBKFUBLPOBOJ[B
VUKFDBPOBVLVQOVQPCKFEV.BMFuOJDF EKFWPK 4x100 m: 1. OŠ Smiljevac 49.63, 2. OŠ Bogumila Tonija 3PWJuÁF LPKJTV[CJMJSFEPWFCMJyF MBCPEPWF[BQSWPNKFTUP
ÃJDFTVTF[OBMFQSPWFTFMJUJ[MBUOJNNFEBMKBNB 49.79, 3. OŠ Ivana Filipovića 49.89 ÃFMVVUSLF(MBWOJUFSFUVUSLFQPOJP /BLPOVUSLBQPÃFMFTVQSWFLBQJ
LPKFTVEPCJMFTB[BLBuOKFOKFN/BJNF UFTV KFLPEQPCKFEOJLBVWKFSMKJWPQSWJ LJuFTJTUPÃOPHEJKFMB%JOBSF*EPL
NFEBMKFQPHSFuLPNQSWPVSVÃFOF1VNBNB Djevojčice 5PNJTMBW+BLPWJÁ TVEKFÃBDJOFLBLPPUSQKFMJQSPHMBuF
DVSBNBJ[/FEFMJuÁB LPKFTV[BWSuJMFOBUSFÁFN UKUPNI POREDAK:1. Malešnica (OŠ Malešnica, *[NFËVFLJQBEKFWPKÃJDBOB OKFQPCKFEOJLBVUBLWJNVWKFUJNB 
NKFTUV Zagreb) 110, 2. Galeb (OŠ Smiljevac, Zadar) 99, 3. Pume (OŠ NFUBSBKPuVWKFSMKJWJKFQPKFEJ EKFWPKÃJDFTVQSJÃFLBMFEBLJuB
Nedelišće) 93, 4. Mladost (P) (OŠ Vladimira Nazora, Pazin)
/JKFUPCJMBKFEJOB[BCBWOBTJUVBDJKBOBTWFÃB 85, 5. Mladost (NG) (OŠ Ljudevita Gaja, Nova Gradiška) 80, OBÃOPOBKCPMKBKFCJMB%PSPUFKB4BOUJ TUBOF
OPNQSPHMBuFOKV PSHBOJ[BUPSKFLJLTBPJLBEKF 6. Mladost (IV. OŠ Bjelovar) 62 J[0g&VHFOB,VNJÃJÁB4MBUJOB BMJ £MBOPWJ",4JOKQPUSVEJMJTVTF
LPEEKFÃBLB[BQPCKFEOJLFQSPHMBuFOB.MBEPTU 100 m: 1. Maja Ferlin (OŠ Nedelišče) 13.26, 2. Vanesa TFJ[BOKFVNOPyJMBTLVQJOBJ[0g EBTFQSWFOTUWPPESyJCF[JLBLWJI
J[1B[JOB.FËVUJN (BMFCPWJJ[4NJMKFWDBQSP Novak (OŠ Nedelišče) 13.35, 3. Tea Stipić (OŠ Malešnica) +PTJQB-PWSFUJÁBJ[0UPLBOBÃFMVT UFIOJÃLJIQSPCMFNB
NQUOPTVSFBHJSBMJÃJNTVÃVMJTQJLFSB 13.40
"HEKFTVOBuJCPEPWJ[BuUBGFUV NJTNP 300 m: 1. Marta Batur (OŠ Smiljevac) 46.36, 2. Sara
Senčar (OŠ Nedelišče) 46.51, 3. Sara Kramarić (OŠ Ljudevita
QPCJKFEJMJVuUBGFUJ UPOBNOJTUFEPEBMJ Gaja) 46.66
WJLBMJTVVHMBT;BESBOJUSByFÁJQSBWEV 600 m: 1. Marija Hartl (OŠ Malešnica) 1:42.07, 2. Zita
4UBOLBKFUSBKBMBEFTFUBLNJOVUB PSHBOJ Jurić (OŠ Vladimira Nazora) 1:48.80, 3. Ivana Zeljko (IV. OŠ
[BUPSJTVNPSBMJQPOPWPQSFCSPKBWBUJCPEPWF Bjelovar) 1:51.49
JJTQSBWJUJPÃJUVOFQSBWEV Dalj: 1. Martina Matošević (OŠ Ljudevita Gaja) 4,75,
2. Sara Zadro (IV. OŠ Bjelovar) 4,47, 3. Nika Horvat (OŠ
.B [BNJTMJ TLPSPTVOBNPUFMJQSWPNKF Nedelišče) 4,31
TUP BMJNJTNPTFQPCVOJMJJTBEKFTWFVSFEV Vis: 1. Natania Levak (OŠ Vladimira Nazora) 1,45, 2.
HPWPSJPKFKFEBOPE;BESBOBOBNPCJUFM Anđela Brnas (OŠ Malešnica) 1,40, 3. Sandra Cepić (OŠ
0SHBOJ[BUPSVEFGJOJUJWOPOJKFCJMPMBLP LJuB Malešnica) 1,35
JWKFUBSCJMJTVPUFyBWBKVÁBPLPMOPTU USFCBMPKF Kugla (4 kg): 1. Marija Rodić (OŠ Malešnica) 10,46, 2.
TWFUPJTLPOUSPMJSBUJ/BKWByOJKFKFEBOBLSBKV Diana Pintarić (OŠ Nedelišće) 10,29, 3. Petra Maras (OŠ
Ljudevita Gaja) 10,05
OJULPOJKFPuUFÁFO;MBUOFNFEBMKFTVQSJQBMF 4x100 m: 1. OŠ Nedelišće 53.59, 2. OŠ Smiljevac 56.08,
EKFWPKÃJDBNB.BMFuOJDFJEKFÃBDJNBJ[4NJ 3. OŠ Vladimira Nazora 56.11
MKFWBDB EC

16 17
sportske novosti PONEDJELJAK, 23. SVIBNJA 2011. PONEDJELJAK, 23. SVIBNJA 2011. sportske novosti
PRILOG HRVATSKOG ŠKOLSKOG ŠPORTSKOG SAVEZA PRILOG HRVATSKOG ŠKOLSKOG ŠPORTSKOG SAVEZA

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA ŠŠD - OSNOVNE ŠKOLE REZULTATI


NOGOMET Pobjednici su OŠ Nikola Tesla iz Rijeke

Odlični učenici i najbolji nogometaši u državi


ŠAH
Dječaci
1. KOLO
I. OŠ Vrbovec - OŠ fra Bernardina T. Leakovića 3:1
OŠ Ante Kovačić - OŠ Josip Pupačić 2,5:1,5
OŠ Kozala - OŠ Gornji Mihaljevac 3:1
2. KOLO
OŠ fra Bernardina T. Leakovića - OŠ Gornji
Mihaljevac 0,5:3,5
OŠ Josip Pupačić - OŠ Kozala 0:4
I. OŠ Vrbovec - Osnovna škola Ante Kovačić 1,5:2,5
3. KOLO
OŠ Ante Kovačić - OŠ fra Bernardina T. Leakovića 3:1
■ Mario Velić #FEOKFJ[0g'SBOKF4FSUBJ[#FE EWPSBOJ NBMPWKFyCBNPHPWPSJMJ
GIMNASTIKA Snimio: Vladimir Dugandžić/CROPIX OKF LPKBTFOBMB[JCMJ[V7BSByEJOB REZULTATI TVOBN5POJ &SWJO kFMKLP 4BNJS 
OŠ Kozala - I. OŠ Vrbovec
OŠ Gornji Mihaljevac -OŠ Josip Pupačić
2:2
3:1
Jalžabet i Karlovac %PLSBKBTVPTUWBSJMJUSJQPCKFEF B #PKBO 4BOESP *CSBIJN &SOFTU 4. KOLO
SKUPINA A
+BLPKF[BOJNMKJWBCJMB[BWSuOJDB NFËVOKJNBJGJOBMOVJUPCBuQSPUJW &MWJSJ5SPKBO OŠ fra Bernardina T. Leakovića - OŠ Josip
najbolji BQPTFCOPGJOBMOBVUBLNJDBNPN #FEOKF
Naprijed - Mladost 1:6 (1:2)
5WSEFJEBÁFJNDJKFMJCPSBWBLV Pupačić 3,5:0,5
Sopnica - Naprijed 8:4 (3:4) I. OŠ Vrbovec - OŠ Gornji Mihaljevac 1,5:2,5
ÃBEJ0gVNBMPNOPHPNFUV PEOPT #JMBKFUP[BOJNMKJWBVUBLNJDB .FEFOPK BVUBNPuOKFNIPUFMVTV Sportaši
Mušketiri OPGVUTBMV%KFÃBDJTVQPLB[BMJEBJ PEQPÃFULBTV3JKFÃBOJJHSBMJCPMKF 
UFLBLP[OBKVJHSBUJOPHPNFU WJEKFMJ BMJQFUNJOVUBQSJKFLSBKBJNBMJTV
Mladost - Sopnica
POREDAK
1. Sopnica (OŠ Sesvetska Sopnica,
3:7 (2:2)
TWJOBUKFDBUFMKJCJMJTNKFuUFOJ PTUBUJ
VEPCSPNTKFÁBOKV7FMFEBKFTWF U Medenoj je sve
bilo u najboljem
OŠ Ante Kovačić - OŠ Kozala
5. KOLO
1,5:2,5

OŠ Kozala - OŠ fra Bernardina T. Leakovića 3,5:0,5

i dame TNPQSBWFNBKTUPSTLFQPUF[F EPLB UFLHPMQSFEOPTUJ/P QPTUJHMJTV


[BMJTVEBJNBLPEOBTUBMFOBUB BEB EWBCS[BQPHPULB QPTFCOPMJKFQCJP
OBKCPMKJEPMB[FJ[3JKFLF KFPOBKOKJIPWBOBKCPMKFHJHSBÃBJ
Sesvete)
2. Mladost (OŠ Bratoljuba Klaića,
Bizovac)
4

3
CJMPTKBKOP PETNKFuUBKBQSFLPISBOF
QBEP QSJ[OBMJTV MJKFQJIDVSBLPKF
TVVQP[OBMJ.PyEBTVPOFLSJWFuUP
redu, od smještaja,
hrane, pa do lijepih
OŠ Gornji Mihaljevac - OŠ Ante Kovačić
OŠ Josip Pupačić - I. OŠ Vrbovec

POREDAK
0:4
0:4

%PLTVTFQMJWBÃJOBUKFDBMJ 1PCJKFEJPKF OBJNF (BMFC5FTMB NMBEFOBEFOPHPNFUBV3JKFDJ&MWJ 3. Naprijed (OŠ Antuna TVWFÃFSVPÃJVUBLNJDFoNBMP[BQF 1. OŠ Kozala, Rijeka 15, 2. OŠ Ante Kovačić, Zagreb
VCB[FOV NBMPEBMKFPEOKJI J[0g/JLPMF5FTMFJ[3JKFLF SFLMJ SB.BMPLVBLPKJKFTBTWPKFQPMPWJDF Augustinčića, Zaprešić) 0 MJpVEJTDPLMVCVVIPUFMV cura koje su mladi 13,5, 3. OŠ Gornji Mihaljevac, Macinec 10, 4. Prva osnov-
VTLMPQVTQPSUTLPHDFOUSBOB CJTNPEBTVTQPKJMJHFOJKBMOPTU MPCBPQSPUJWOJÃLPHHPMNBOB4MBWJ SKUPINA B /JuUBTUSBuOP PTUBMJTNPEP nogometaši na škola, Vrbovec 12, 5. OŠ fra Bernardina T. Leakovića,
1PMKVEVOBTVIPNTVTFVÃFOJDF ÃPWKFLBÃJKFJNFuLPMB MJTV3JKFÃBOJTWPKVQPCKFEV Bednja - Galeb Tesla 6:5 (4:3) QPOPÁJ/P QP[OBKFNPTFCF Bošnjaci 6,5, 6. OŠ Josip Pupačić, Omiš 3
JVÃFOJDJOBENFUBMJVHJNOBTUJ OPTJ BMJJISBCSPTUJ [BEPWPMKBOKFCJPJOKJIPW Biokovo - Bednja 3:5 (0:3) TQPSUBuJTNP PENBIOBLPOUPHB neizbježno upoznali
DJ1PQFUuLPMTLJIFLJQBVPCKF yFMKVOBKQP[OBUJKFH PRVACI USFOFS#PSJT$F[OFS Galeb Tesla - Biokovo 6:4 (3:0) TNPJuMJEJSFLUOPVLSFWFUF CJMP Djevojčice
LBUFHPSJKF NMBEFOBEFQPLV HBMFCB+POBUIBOB VAŽNA JE BILA %FÃLJ TV CJMJ POREDAK KFEPWPMKOPWSFNFOB[BOBTQBWBUJ
1. KOLO
OŠ Ivan Goran Kovačić - OŠ Ivana Meštrovića 4:0
uBWBMFTVTLMBEOJNQPLSFUJNB -JWJOHTUPOB NAŠA UPORNOST I TKBKOJ LMKVÃOBKF 1. Bednja (OŠ Bednja) 6 TF6PTUBMPN QPLB[BMJTNPPWJN OŠ Jelsa - OŠ Eugen Kumičić 4:0
JTOBHPNJNQSFTJPOJSBUJTVDFJ + F S N M B E F AGRESIVNOST, CJMBOKJIPWBNPN 2. Galeb Tesla (OŠ Nikola Tesla, Rijeka) 3 QPCKFEBNBEBOJTNPQSFUKFSBMJ OŠ Štrigova - OŠ August Harambašič 2,5:1,5
EPOJKFUJCPEPWF[BTWPKVuLPMV 3 JKFÃB OF O JKF ZALAGANJE I ÃBETLBJHSB4WJPOJ 3. Biokovo (OŠ O. Petra Perice,
Makarska) 0
HPWPSJMJTVOBNNMBEJ3JKFÃBOJ 2. KOLO
4BTWPKJIQFUNVuLFUJSBEJÃJMB QPLPMFCBPQPSB[ ŽELJA ZA [OBKVJHSBUJOPHP KVJTWFUPQPLB[BMJTVOBUFSFOV HPWPSJOBN&MWJS LPKJKFÃMBOLMVCB
UTAKMICA ZA 5. MJESTO
"[CPHTWFHBOFÁFVOKJIPWPN OŠ Ivana Meštrovića - OŠ August Harambašič 2:2
OŠ Eugen Kumičić - OŠ Štrigova 1:3
TF4OKFyBOB;HSFCFD OBTUBWOJDB VQSWPNLPMVPEF POBJEDOM NFU EPCSPTFQP[OB LB[BPOBNKF$F[OFS 4UBSJHSBE Naprijed - Biokovo 4:0 (1:0)
TMVÃBKVQBUJUJOJuLPMB OŠ Ivan Goran Kovačić - OŠ Jelsa 3:1
V*PTOPWOPKuLPMJV1FUSJOKJ 1SJÃFLBMJTNPEBOKFHPWJJHSBÃJ ,BEBTNPOKFHBJTVJHSBÃFVQJUB POLUZAVRŠNICA 4WJTNPPEMJÃOJVÃFOJDJ PDKFOF 3. KOLO
1SFETUBWMKBOBTQFULSBTOJI [BWSuFTBTMBWMKFN QBTNPJTOKJNB MJLPNFQPTWFÁVKV[MBUP QPÃFMJTV Sopnica - Galeb Tesla 0:6 (0:2) TVQSBLUJÃLJWFÁSJKFuFOF&UP NJ OŠ Jelsa - OŠ Ivana Meštrovića 2:2
EKFÃBLB OFNBQSJUJTLB TBNP QPQSJÃBMJ/BSBWOP CMJTUBMJTVPE OBCSBKBUJPCJUFMKJ uLPMV BMJJDJKFMV Mladost - Bednja 5:10 (0:6) TNPEPLB[BMJEBOJTVUPÃOFPOF OŠ Štrigova - OŠ Ivan Goran Kovačić 1,5:2,5
OFLBQPLByVuUPNPHVHPWP TSFÁF )SWBUTLVoEBTF[OBULPKFOBK UTAKMICA ZA 3. MJESTO UWSEOKFEBTVOPHPNFUBuJHMVQJ OŠ August Harambašič - OŠ Eugen Kumičić 4:0
SJMBOBNKF"USVEJMJTVTFPOJ 5SFOFSKFVQSBWV KBCJIKPu CPMKJp 0EMJÃOJTNPVÃFOJDJ BVTUPJOBK 4. KOLO
Sopnica - Mladost 6:7 (3:3) OŠ Ivana Meštrovića - OŠ Eugen Kumičić 2:2
VHMBWOPNTFCBWFHJNOBTUJLPN EPEBPEBKFCJMBWByOBJOBuB *PTUBMJÃMBOPWJQPCKFEOJÃLF FINALE CPMKJVNBMPNOPHPNFUVVDJKFMPK OŠ Ivan Goran Kovačić - OŠ August Harambašič 2:2
OFLJQPTFCOPNWSTUPN VQPSOPTUJBHSFTJWOPTU [BMBHBOKF NPNÃBEJUSFOJSBKVOPHPNFU OFLJ Galeb Tesla - Bednja 5:2 (0:0) ESyBWJ[BEPWPMKOPTVOBNHPWP OŠ Jelsa 3-1 OŠ Štrigova
+BUSFOJSBNbGSFFSVOOJOHo JyFMKBEBQPCJKFEJNPHPWPSJPKF V0SJKFOUV ESVHJV3JKFDJ USFÁJ KONAČNI POREDAK SJMJ 5. KOLO
5PKFLBPbQBSLPVSo HJNOBTUJLB &SOFTU/F[JSJ VQPNMBULVSJKFÃLF-PLPNPUJWF 1. Galeb Tesla (OŠ Nikola Tesle, Rijeka) &LJQB(BMFCB5FTMFTBTUBWMKFOB OŠ Štrigova - OŠ Ivana Meštrovića 1,5:2,5
6IWBUJMJTNPJUPH[BQSPUJWOJLF ;BOJNBMPOBTKFLBLPTVTFOBLPO 2. Bednja (OŠ Franje Serta, Bednja) KFPEVÃFOJLBTFENJIJPTNJISB[ OŠ August Harambašič - OŠ Jelsa 1,5:2,5
OFVIWBUMKJWPH&MWJSB.BMPLVB V WFMJLJIUSBWOBUJIUFSFOBEPCSPTOBuMJ 3. Mladost (OŠ Bratoljuba Klaića, Bizovac) SFEB TUBSJKJÁFTFEPHPEJOFOBUKF OŠ Eugen Kumičić - OŠ Ivan Goran Kovačić 1:3
FLJQJKFCJPJOKFHPWCSBU5SPKBO JOBNBMPNFVEWPSBOJV4PMJOVHEKF 4. Sopnica (OŠ Sesvetska Sopnica, DBUJOBQSWFOTUWVTSFEOKPuLPMTLJI POREDAK
7BMKEBOBNKFEPCSPEPuBP TFJHSBMB[BWSuOJDB Sesvete) TQPSUTLJIESVuUWB EPLKFNMBËJ 1. OŠ Ivan Goran Kovačić Vrbovsko 14,5, 2. OŠ Jelsa
UBKQPSB[PE#FEOKFVTLVQJOJPE /PHPNFUKFOPHPNFU"OBË 5. Naprijed (OŠ Antuna Augustinčića, EJPFLJQFPCFÁBPEBÁFJEPHPEJOF 12,5, 3. OŠ Ivana Meštrovića Zagreb 8,5, 4. OŠ August
 J[WVLMJTNPJ[OKFHBQPVLF[B FNPTFNJQSFLPWJLFOEB TVCP Zaprešić) TKBKOPQSFETUBWMKBUJTWPKVPTOPWOV Harambašič Donji Miholjac 11, 5. OŠ Štrigova Štrigova
OBKWByOJKVVUBLNJDV PWVGJOBMOV UPNJMJOFEKFMKPN QB[BJHSBNPV 6. Biokovo (OŠ O.Petra Perice, Makarska) uLPMV 9,5, 6. OŠ Eugen Kumičić Velika Gorica 4

REZULTATI BADMINTON Prvaci Riječani


KOŠARKA U Zagrebu se igra najbolja košarka REZULTATI RUKOMET Đakovčanke i Kaštelani na tronu i Zagrepčanke
EUFORIJA
Dječaci

Žutima stigli navijači i Đakovčanke prvi puta


Dječaci Djevojčice Skupina A
Vidra - Osvit 3:1, ČAK - Vidra 2:3, Osvit - ČAK 1:4
Skupina A Skupina A Poredak: 1. Vidra (OŠ Marina Držića) 4, 2. ČAK (II.
OBPUWPSFOPNQSPTUPSV QBSLPWJ
Galeb - Stražnik 55:43
(17:12, 10:0, 15:14, 13:17,
Siget - Galeb 48:18
(8:3, 11:6, 15:4, 14:5), Gaj
OŠ Čakovec) 3, 3. Osvit (OŠ Zapruđe) 2.
Skupina B
I IZRIBANI
odveli ih do pobjede
NBJOBESVHJNNKFTUJNBSB[OF Žutac - Galeb 64:51 (13:13, - Siget 29:43 (7:10, 3:18, Jastreb - Podmurvice 1:3, Vihor - Jastreb 3 : 0 ,

LAKTOVI
Završnica osnovnih škola u rukometu, odr- - Sve igramo u RK Đakovo i veoma sam
PCKFLUF QPQVULMVQB LPSJTUJNP 12:13, 20:10, 19:15),
Stražnik - Žutac 41:36
10:9,9:5), Galeb - Gaj 39:28
(6:14, 10:7, 13:4, 10:3)
REZULTATI žana na Gripama, donijela je niz zanimljivih zadovoljna što smo na kraju poslušale
Podmurvice - Vihor 2:3
POREDAK: 1. Vihor Kutjevo (OŠ Zdenka Turkovića)
LBPTQSBWF[BWKFyCFJBLSPCB
(10:13, 9:8, 16:5, 6:10) POREDAK: 1. Siget (OŠ susreta i vrlo ujednačene utakmice, a naj- sve savjete našeg profesora. Presudila je 4, 2.Podmurvice (OŠ Podmurvice) 3, 3. Jastreb (OŠ
DJKFTQSFNOPOBNKFPCKBTOJP POREDAK: 1. Žutac (OŠ Većeslava Holjevca 4, 2. Dječaci (OŠ Mate Lovraka, Kutina), 6.
Ljubo Babić) 2
.BUJKB.BSJÁLPKJQPEKFEOBLP Skupina A Novoselac (OŠ Bartola Kašića, više su u Splitu pokazale učenice đakovačke naša želja i borbenost. Sve ekipe su bile 6[CVEMKJWPKFCJMPOBOBUKFDBOKVJ[CBE
Žuti brijeg) 3, 2. Galeb (OŠ Galeb (OŠ Smiljevac) 3, 3. osnovne škole okupljene u školskom klubu ujednačene, iako na kraju zasluženo mi UTAKMICA ZA 5. MJESTO
WPMJHJNOBTUJLVOBPUWPSFOPN ;BWSuOJDBLPuBSLBuLPHOBUKF Smiljevac) 3, 3. Stražnik Gaj (OŠ Ljudevita Gaja) 3. Vihor Kutina - IKS 16:17 Vinkovci) NJOUPOBVQSFLSBTOPK UFLQSJKFHPEJOVEBOB
(9:8), Kozala - Vihor Kutina Djevojčice Osvit - Jastreb 2:3
JVEWPSBOJ DBOKBCJMBKFKBLP[BOJNMKJWB (OŠ Samobor) 3. Skupina B Goran. Njihov voditelj, iskusni rukometni slavimo. Pozdravljam ravnatelja Tihomira POLUZAVRŠNICA TBHSBËFOPKEWPSBOJV0TOPWOPKuLPMJ3BWOF
Skupina B Velebit - Sloga 22:28 20:15 (13:7), IKS - Kozala 18:24 Skupina A stručnjak Ivan Duvnjak, inače otac mladog Benkea koji je bio naš najvatreniji navijač i
"EBOBPUPLV,PSÃVMJOJTV EKFÃBDJTVEBWBMJTWFPETFCF OP (10:9) Goran - IBM 11:7 (5:2), Trilj Vidra - Podmurvice 2:3 OKJWF,PEEKFÃBLBQSWPNKFTUPPTWPKJMJTV
PETKFÃFOJPEHJNOBTUJÃLPHTWJ QPTFCOBQSJÃBCJMBKFGJOBMOBVUBL Podvežica - Prva 43:47 (7:5, 6:8, 4:9, 5:6), Pod-
POREDAK: 1. Kozala (OŠ - Goran 16:14 (8:4), IBM - Trilj
hrvatskog reprezentativca Domagoja, prvi slijedio nas na svakoj utakmici. ČAK - Vihor Kutjevo 1:4 3PCFSU'VÃJL %SBHP;BELPWJÁJ*WPS*MJÁJ[
(10:11, 13:15, 14:8, 6:13) ravac - Velebit 26:28 je put doveo cure na završni turnir, jer je u S druge strane, Sesvećanke nisu previše UTAKMICA ZA 3. MJESTO
KFUBEPLB[BMFTVEKFWPKÃJDFJ[ NJDB4KFEOFTUSBOFFLJQBkVUBD 5. rajon - Podvežica 47:37 (10:7, 7:11, 3:6, 6:4), Sloga Kozala) 4, 2. IKS (OŠ Ivana 18:14 (11:8).
Podmurvice - Vihor Kutjevo 3:1 0g1PENVSWJDFJ[3JKFLF BLPEEKFWPKÃJDB
0g#MBUP/KJIPWBOBTUBWOJDB J[;BHSFCB TESVHFTUSBOF;BESBOJ Kukuljevića Sakcinskog) 2, 3. POREDAK: 1.Goran (OŠ Ivan dosadašnjim natjecanjima, uglavnom sjedio tugovale, radovale su se srebrnim medaljama 0TWJUJ[;BQSVËB PEOPTOP%PSB%SWPEKFMJÁ 
(13:10, 10:8, 8:6, 16:13) - Podravac 28:21 (8:7, 7:2, FINALE
(PSEBOBgFQBSPWJÁCJMBKFPQUJ QPEJNFOPN(BMFC"CBuTVWFÃFS Prva - 5. rajon 40:44 7:6, 6:6) Vihor Kutina (OŠ Mate Lovra- Goran Kovačić) 2, 2. IBM (OŠ na klupi muških ekipa. jer, kako su nakon proglašenja rekle, previše ,JN,MBSJOJ1BUSJDJKB1SJCFH
ka) 0 Ivane Brlić Mažuranić) 2, 3. Trilj Vidra - ČAK 2:4
NJTUJÃOBVPÃJOBUKFDBOKB SBOJKFTFOJPSJ;BHSFCBoJTQFHMB (13:12, 10:10, 9:8, 8:14) POREDAK: 1. Sloga(OŠ Đakovčanke su u 1. kolu poražene od OŠ nisu ni očekivale budući da su u Splitu imale KONAČNI POREDAK: 1. Podmurvice (OŠ 6OBuPKuLPMJWFÁTFEFTFUHPEJOBUSFOJSB
POREDAK: 1. 5. rajon Julija Kempfa) 4, 2. Velebit Skupina B (OŠ Trilj) 2. Trilj, pa se činilo
.PKFTFEKFWPKÃJDFCBWF MJp;BEBSc/P PWBKFVUBLNJDB Malešnica - Knez Trpimir Skupina B Podmurvice, Rijeka), 2. Vihor Kutjevo (OŠ Zdenka CBENJOUPOVTVSBEOKJTLMVCPN.FEWFE
QPNBMPHJNOBTUJLPN OPJQBL CJMBTBTWJNESVLÃJKB OFJ[WKFTOJKB (OŠ Grigora Viteza) 4, 2. (OŠ Dr. Jure Turić) 3, 3.
15:17 (8:10), Novoselac - Maleš- R.K. Jeretov - Brestje 10:17 da će djevojke iz Turkovića, Kutjevo), 3. ČAK (II. OŠ Čakovec), 4. Vidra HSBEQPIWBMJPTFQSPGFTPS,SFuJNJS#JMJÁ 
Prva (I. OŠ Čakovec) 3, Podravac (OŠ prof. Franje Cetinske krajine (OŠ Marina Držića, Dubrovnik),5. Jastreb (OŠ Ljubo
BNBUFSTLJVVTQPSFECJTWSuOKB OJTVTFEBMJOJKFEOJ 3.Podvežica (OŠ Vežica) Viktora Šignjara) nica 13:15 (9:5), Knez Trpimir (4:9), Mladost - R.K. Jeretov
Babić, Jastrebarsko), 6. Osvit (OŠ Zapruđe Zagreb) EPEBWuJEBKFOKFHPWJNDVSBNBPWPUSFÁB
LJOKBNBJ[WFÁJITSFEJOB/P OJESVHJ TNKFOKJWBMJ - Novoselac 26:11 (11:4) 14:14 (4:6), Brestje - Mladost ipak opravdati QPCKFEBVOJ[V
2. UTAKMICA ZA 5. MJESTO
WKFSVKFNFLJQJ OBEBNTFCSPO TVTFVTQKFuOJOBQB UTAKMICA ZA 5. MJESTO Gaj - Podravac 39:37 POREDAK: 1. Knez Trpimir 20:17 (10:10). ulogu favorita te Djevojčice +PuTVVTFENPNSB[SFEV EPHPEJOFTF
(OŠ Knez Trpimir) 4, 2. Maleš- POREDAK: 1. Brestje (OŠ doći do kraja.
DJHPWPSJMBOBNKFgFQBSPWJÁ EJJPCSBOF TUJ[BMJ Podvežica - Stražnik (8:10, 9:13, 8:8, 14:6)
nica (OŠ Malešnica) 2, 3. Novo- Brestje) 4, 2. Mladost (IV. OŠ Skupina A WSBÁBNPQPÃFUWSUVUJUVMV
*CJMBKFVQSBWV #MBÁBOLFTV TVJQSFTUJ[BMJKFEOJ 52:38 POLUZAVRŠNICA To se nije Pume - Lapad 0:3, Vihor -Pume 3:0, Lapad - /BKCPMKBJHSBÃJDBKF%PSB LPKBWFÁTFEBN
(9:7, 17:12, 9:9, 17:10) Siget - Velebit 46:30 selac (OŠ Bartola Kašića) 0 Bjelovar) 1, 3. R.K. Jeretov (OŠ
PTWPKJMFUSFÁFNKFTUP TSFCSP ESVHF4KFEOFTUSB EJKFMPN[BIWBMJUJOBQPCKFEJ QSP Rikard Katalinić Jeretov) 1. dogodilo jer su Vihor 3:1. HPEJOBUSFOJSBCBENJOUPO
POLUZAVRŠNICA (10:2, 18:4, 12:4, 6:20) zbog gol-razlike POREDAK: 1. Lapad (OŠ Lapad) 4, 2. Vihor (OŠ
JNKFbQPCKFHMPo[BTWFHBQPMB OFOFLPMJLPEKFÃBLB TMBWJMJQSWPNKFTUPVESyBWJ Žutac - Prva 72:27 Galeb - Sloga 32:49 UTAKMICA ZA 5. MJESTO $VSF EBKUFNJQPNP[JUFTJ[KBWBNB
Vihor Kutina - Novoselac UTAKMICA ZA 5. MJESTO bolje bile Viro- Zdenka Turkovića) 3, 3. Pume (OŠ Nedelišće) 2.
CPEB NWF
J[PNMBEJOTLPuLPMF ;BEPWPMKOJTVCJMJJPSHBOJ[B (15:6, 16:13, 20:3, 21:5) (8:21, 9:10, 8:10,7:8)
22:16 (10:9) Trilj - R. K. Jeretov 16:9 Skupina B PCSBUJMBTF%PSBTVJHSBÃJDBNB,JNJ1BUSJ
$JCPOF OBESVHPK UPSJ VQSBWPKBUNPTGFSJPEJHSBOP Galeb - 5. rajon 50:32 UTAKMICA ZA 3. MJESTO vitičanke, koje Juraj Habdelić - Osvit 1:3, Kozala - Juraj Habdelić DJKJ
(16:6, 13:2, 9:10, 12:14) Velebit - Galeb 40:28 POLUZAVRŠNICA (7:6) je vodio prof.
UJQJÃOB[BEBSTLB KFGJOBMF BEKFÃBDJTVQPLB[BMJEB 0:3, Osvit - Kozala 3:1 .JTMJUFEBKFCJMPMBLP 1PHMFEBKUFOBN
REZULTATI LPuBSLBuLBBLBEF JNBKVLWBMJUFUVUFEBTFOFNPSBNP UTAKMICA ZA 3. MJESTO (6:8, 8:8, 16:5, 10:7) Kozala - Malešnica 21:13
(11:7), IKS - Knez Trpimir 14:18
POLUZAVRŠNICA
Goran - Mladost 18:10 (9:5),
Zlatko Tot, pa POREDAK: 1. Osvit (OŠ Zapruđe) 4, 2. Juraj Habde- MBLUPWFLBLPTVJ[SJCBOJ
Prva - 5. rajon 50:32 FINALE su u polufinale, lić (OŠ Jurja Habdelića) 3, 3. Kozala (OŠ Kozala) 2.
Dječaci NJKB EWBWJTPLBJ CPKBUJ[BCVEVÁOPTUOBuFLPuBSLF (16:6, 13:2, 9:10, 12:14) Siget - Sloga 54:31 (16:4, (6:9) IBM - Brestje 24:25 (13:13, 8:7)
UTAKMICA ZA 5. MJESTO: ;BEPWPMKTUWP[CPHQPCKFEFCJMPKFWFÁFPE
UKUPNI POREDAK: 1. OŠ PETAR ZRIN- QPLSFUMKJWJCFLPWJ ,PuBSLBJNBTWPKVCVEVÁ UTAKMICA ZA 3. MJESTO UTAKMICA ZA 3. MJESTO osim Gorana, IPM-a, otišle i Bjelovarčanke iz samo devet igračica, od kojih se Marija Galić OBUVÃFOJIMBLUPWB
FINALE 14:9, 11:10, 13:8) Pume - Kozala 0:3
SKI - Jalžabet 153,50, 2. OŠ Frana Krste LPKJTFOFCPKFuVU OPTU BMJTFCPKJNEBTFNBMP Žutac - Galeb 55:53 Malešnica - IKS 16:15 IBM - Mladost 15:12 (4:9) ŠK Mladost, te Sesvećanke iz Brestja. nezgodno ozlijedila dan prije finala. .FËV3JKFÃBOJNBTBNPKFKFEBOQSPGFTJP
(8:10) FINALE POLUZAVRŠNICA
Frankopana 152,80, 3. OŠ Brajda Rijeka OVUJUSJDV KVUSBQSPCVEJMJQSJKFTBUJVKVUSPEB QSJEBKFWByOPTUJuLPMJLPuBSLF (12:14, 15:17, 14:10, 14:12) KONAČNI POREDAK Nakon odigranih polufinala, prilično Predvodnica Sesvećanki Lucija Peraica Lapad - Juraj Habdelić 3:0 OBMOJJHSBÃCBENJOUPO *WPSUSFOJSBV4VuBLV
1. Siget (OŠ Većeslava FINALE Goran - Brestje 14:10 (7:5) sigurne učenice Ivana Duvnjaka u finalu su potvrdila nam je da su, unatoč svemu, na
152,40, 4. Oš Petrinja 148,00, OŠ Vjekoslava *UBLPKFCJMPTWFEPTFEBN CJVQSBUOKJTWPKJIOBTUBWOJLBPUQV 7JEJNEBPSHBOJ[JSBOFTSFEJOF Kozala - Knez Trpimir 13:18 Vihor - Osvit 1:3 ,BLPTNP 0EMJÃOP4VQFS5SFTFOBT
Paraća 144,60. NJOVUBQSJKFLSBKB VUBLNJDBKF UPWBMJV4QMJU PENBITV[BQKFWBMJ QPQVU;BHSFCBWPEF BV%BM KONAČNI POREDAK Holjevca, Zagreb), 2. Sloga
(7:10) KONAČNI POREDAK: 1. dočekale djevojke iz Sesveta, koje je vodila kraju ipak zadovoljne. UTAKMICA ZA 3. MJESTO FVGPSJKB/JKFCJMPMBLP J[WVLMJTNPEPTUB
Djevojčice 1. Žutac (OŠ Žuti Brijeg, (OŠ Julija Kempfa, Pože- poznata rukometašica, prof. Željka Vidović. - Iskreno, nismo ni očekivale finale, dan Juraj Habdelić - Vihor 0:3
UBEBCJMBTBTWJNJ[KFEOBÃFOB" JQPLSFOVMJTWPKFLPMFHF1PÃFMJTV NBDJKJLPuBSLBMBHBOPQBEB/P Zagreb), 2. Galeb (OŠ Smi- ga), 3. Velebit (OŠ dr. Jure Goran (OŠ Ivan Goran Kovačić,
FINALE UFuLJINFÃFWB*PWBKVGJOBMVQSPUJW7JIPSB
UKUPNI POREDAK: 1. OŠ Dubovac - Kar- POEBTVVEWPSBOVVuMJOBWJKBÃJ kVUJMFUKFUJUFSFOPNQSFEPÃJNB EFGJOJUJWOPJNBUBMFOBUB OFWKF KONAČNI POREDAK: 1. Đakovo), 2. Brestje (OŠ Brestje, Susret izjednačenih protivnica ipak je otišao prije finala nekolicina nas je imala pro- J[,VUKFWBCJPKFKFEBOPEUBLWJI
ljevac, Zadar), 3. Prva (I. Turića, Gospić), 4. Galeb Lapad - Osvit 1:3
lovac 153,80, 2. OŠ Frana Krste Frankopana /BLPOuFTUTBUJQVUPWBOKBLPKF TWPKJIOBWJKBÃB [BIWBMKVKVÁJOKJ SPKBUOJINPNBLB WJEKFUÁFNP OŠ Čakovec), 4. 5. rajon (OŠ Smiljevac, Zadar), 5. Knez Trpimir (OŠ Knez Trpimir, Sesvete), 3. IBM (OŠ Ivane Brlić na stranu Gorana. bavne smetnje. Marija Galić završila je na KONAČNI POREDAK: 1. Osvit (OŠ Zapr- *WPSTFOBEBEBÁFTFPQFUWSBUJUJOB[BWS
- Osijek 151,90, 3. OŠ Blato - Blato (na o. Kaštel Gomilica), 2. Kozala (OŠ Mažuranić, Virovitica), 4. Mla- Najbolja igračica turnira Marija Penava bila šivanju brade, pa možemo biti i te kako
TFPEVyJMP QBTVQSPQVTUJMJEPCBS IPWPKQPNPÁJTMPNJMJTV;BESBOF LBLPÁFTFSB[WJKBUJLB[BPOBN (OŠ Grigor Vitez, Osijek), Gaj (OŠ Ljudevita Gaja,
Kozala, Rijeka), 3. Malešnica dost (IV. OŠ Bjelovar), 5. Trilj (OŠ uđe, Zagreb), 2. Lapad (OŠ Lapad, Dubrovnik), 3. uOJDVESyBWOPHQSWFOTUWB BMJTMKFEFÁJQVU
Korčuli) 151,40, 4. OŠ Mihaela Šiloboda - EJPGJOBMB ;BHSFQÃBOJNBTVTUJHMJ JQPCJKFEJMJ KF+PuLPkVQBOPWJÁ QSFETKFEOJL 5. Podvežica (OŠ Vežica, Zaprešić), 6. Podravac je presretna po završetku finalne utakmice zadovoljni ostvarenim - priznala je Lucija, Vihor (OŠ Zdenka Turkovića, Kutjevo), 4. Juraj Habde- LBEVÃFOJLTSFEOKFuLPMF EPL3PCFSUJ%SB
(OŠ Malešnica, Zagreb), 4. IKS Trilj), 6. R. K. Jeretov (OŠ Rikard
Sveti Martin pod Okićem 148,20, 5. I. OŠ. Rijeka), 6. Stražnik (OŠ (OŠ prof. Franje Viktora u kojoj je sa svojim suigračicama došla do inače sestra rukometne reprezentativke lić (OŠ Jurja Habdelića, Velika Gorica), 5. Kozala (OŠ
Varaždin - Varaždin 147,60.
LPMFHFJ[0TOPWOFuLPMFkVUJCSJ "POEBTV[BKFEOPTBTWPKJN /BUKFDBUFMKTLPHQPWKFSFOTUWB[B Samobor) Šignjara, Virje) (OŠ Ivana Kukuljevića Sakcin- Katalinić Jeretov, Opatija)
Kozala, Rijeka), 6. Pume (OŠ Nedelišće, Nedelišće)
HPTVNOKBKV/KJNBKFPWPCJMPKFEJOTUWFOP
KFH/JKFJNUFuLPQBMPuUPTVTFUPH OBWJKBÃJNB LPKJNBJNBKVEPCSJN LPuBSLV NWF
skog, Ivanec), 5. Vihor Kutina vrijednih 14:10. Anete. (im) JTLVTUWP EC

18
sportske novosti PONEDJELJAK, 23. SVIBNJA 2011.
PRILOG HRVATSKOG ŠKOLSKOG ŠPORTSKOG SAVEZA

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA


ŠŠD - OSNOVNE ŠKOLE
STOLNI TENIS Slavonski Brod ODBOJKA Slavili Kaštelani i djevojke iz Čepina

TRADICIJA KOJA
i Šenkovec uzeli prva mjesta

SE POŠTUJE REZULTATI

U prvom je planu Skupina A


Djačaci

Val - Ostrožić 0:2 (12:25, 22:25), Komarevo - Val

ipak bilo druženje


0:2 (8:25, 10:25), Ostrožić - Komarevo 2:0 (25:8,
25:13)
Poredak: 1. Ostrožić - OŠ Ostrog 6, 2. Val - OŠ Vladi-
mira Nazora 4, 3. Komarevo - OŠ Komarevo 0.
Skupina B
6NBMPKEWPSBOJOB(SJQBNB Drava - Ferenščica 0:2 (12:25, 16:25), Retfala
OBUKFDBMJTVTFNBMJTUPMOPUFOJ REZULTATI - Drava 2:0 (25:17, 25:13), Ferenščica - Retfala
Dječaci - Meštar 3 : 1, Krgus 2:1 (25:17, 17:25, 15:6).
TBÃJ OP NFËVOKJNBTFNPyEB Skupina A - Tadija 0:3. Poredak: 1. Ferenščica - OŠ A.Cesarca 5, 2. Retfala
LSJKVJCVEVÁF[WJKF[EF4WJTV Goran - Srdoči 3:1, POREDAK: 1. Tadija - OŠ - OŠ Retfala 4, 3. Drava - OŠ Donja Dubrava 0.
yFMKFMJQPTUJÁJuUPCPMKFSF[VM Kreativac - Goran 2:3, Dragutina Tadijanovića UTAKMICA ZA 5. MJESTO:
UBUF EPOJKFUJCPEPWFTWPKJN Srdoči - Kreativac 3:2 Petrinja 4, 2. Meštar - OŠ Drava - Komarevo 2:0 (25:17, 25:23).
uLPMBNB OPJQBLKFVQSWPN POREDAK: 1. Goran - OŠ Bariše Granića Meštra POLUZAVRŠNICA:
QMBOVCJMPESVyFOKFVTQPSU Ivan Goran Kovačić 4,
2. Srdoči OŠ Srdoči 3, 3.
3, 3. Krgus - OŠ Gustava
Krkleca 2.
■ Davor Burazin Ostrožić - Retfala 2:0 (25:17, 25:12), Val - Feren-
ščica 1 : 2 (25:20, 14:25, 8:15).
TLPNEVIV Kreativac OŠ Kreativan Skupina B UTAKMICA ZA 3. MJESTO:
0TWPKJMJTNPNKFTUPuUP Razvoj 2 Frankopan - Eko Tigrići 64QBMBEJVN"SFOJWPEJMFTV Retfala - Val 0:2 (15:25, 17:25).
VPQÁFOJKFMPuF/PKPuOBN Skupina B 1:3, Kaštel - Frankopan TFyFTUPLFCPSCFVPECPKDJ QSWB FINALE:
KFWByOJKFuUPOBNKFPWEKF Zadarski Otoci - Dugo 2:3, Eko Tigrići - Kaštel DJ)SWBUTLFQPTUBMJTVEFÃLJJ[ Ostrožić - Ferenščica 2:0 (25:8, 25:15).
OB[BWSuOJDJCJMPKBLPMJKFQP Selo 2:3, 1. OŠ - Zadarski 3:0 0TUSPyJÁB [BQSBWPJ[,BuUFM-VL KONAČNI POREDAK: 1. Ostrožić - OŠ
Otoci 3:1, Dugo Selo - 1. POREDAK: 1. Eko Ostrog - Kaštel Lukšić, 2. Ferenščica - OŠ Augusta
HPWPSJMJTVOBN"OUPOJKPJ OŠ 2:3 Tigrići - OŠ Petar
uJÁB EPLTVTFOBTMPWPNQSWBLJOKB Cesarca - Zagreb, 3. Val - OŠ Vladimira Nazora
)SWPKF VÃFOJDJSB[SFEBJ[0g POREDAK: 1. 1.OŠ - I. Zrinski Šenkovec 4, 2. PLJUJMF%FTFUJDF EKFWPKÃJDFJ[0g Rovinj - Rovinj, 4. Retfala - OŠ Retfala - Osijek,
+PTJQB;PSJÁBJ[%VHPH4FMB Oš Varaždin 4, 2. Dugo Frankopan - OŠ Frana .JSPTMBWF,SMFyFJ[£FQJOB0CB 5. Drava - OŠ Donja Dubrava Donja - Dubrava, 6.
4BSB4VuBDJ[[BHSFCBÃLF Selo - OŠ Josipa Zorića Krste Frankopana 3, 3. TBTUBWBTVEPNJOJSBMBVGJOBMV OJKF Komarevo - OŠ Komarevo - Sisak
uLPMF(VTUBWB,SLMFDB BTUPMOJ 3, 3. Zadarski Otoci - OŠ Kaštel - OŠ Vladimira CJMPUPMJLPOFJ[WKFTOPTUJ Djevojčice
UFOJTUSFOJSBV.MBEPTUJ TVTSFMB Zadarski Otoci Zadar 2 Nazora Crikvenica 2 ;BOJNMKJWPKFEBTVLPEEKFÃB Skupina A
UTAKMICA ZA UTAKMICA ZA Iskra - Desetica 0:2 (19:25, 16:25), Pume - Iskra
KFQSJKBUFMKJDFJTVQBSOJDF 5. MJESTO 5. MJESTO LBMBOKTLPGJOBMFSFQSJ[JSBMJ7BMJ 0:2 (14:25, 15:25), Desetica - Pume 2:0 (25:10,
6HMBWOPNTVUPOBUKFDBUF Kreativac - Zadarski Krgus - Kaštel 3:1 'FSFOuÃJDBJ[;BHSFCB*TUBNFUB 25:11).
MKJDFTLPKJNBTFTVTSFÁFNQP Otoci 2:3 POLUZAVRŠNICA JTUPPETUPKBOKF0QFUTV,BuUFMBOJ Poredak: 1. Desetica - OŠ Miroslav Krleža 6, 2.
UVSOJSJNB/P JNBJOFLJI POLUZAVRŠNICA Tadija - Frankopan 1:3 CJMJCPMKJ Iskra - OŠ Vrbovec 3, 3. Pume - OŠ Nedelišće 0.
NFOJOFQP[OBUJI NFËVOKJ Goran - Dugo Selo 3:1, Meštar - Eko Tigrići 0:3 0WPTVOBTMKFEOJDJ.MBEP ÃPNJSFLMB Skupina B
NBJQSJMJÃOPEPCSJIHPWPSJ Srdoči - 1.OŠ 3 : 1 UTAKMICA ZA TUJ.BSJOF PWPHPEJuOKJIPTWB 4BEBNPyFuVNJSPWJOV Domagoj - Poreč 0:2 (21:25, 25:27), Vrapčić -
UTAKMICA ZA 3. MJESTO Domagoj 0:2 (19:25, 20:25), Poreč - Vrapčić 2:0
OBN4BSB 3. MjESTO Tadija - Meštar 3:2 KBÃB)SWBUTLPHLVQBJGJOBMJTUB 1PTQJuJMTFOBTNJKBP TSFUBO (25:11, 25:17).
0TOPWOPKuLPMJ,SFBUJWOJ 1. OŠ - Dugo Selo 3:2 FINALE QSWFOTUWB)SWBUTLFSFLBPKF FQJMPHPN Poredak: 1. OŠ Poreč 6, 2. Domagoj - OŠ Marka
SB[WPKJ[;BHSFCBOJKFQPNPHMP FINALE Eko Tigrići - Frankopan QPOPTOPUSFOFS.BSLP.BUBT 5SFCBOBHMBTJUJEBKFPWPLSV Marulića 3, 3. Vrapčić - OŠ Grof Janko Drašković
OJUJuUPTF[BOKJIOBUKFDBP'JMJQ Goran - Srdoči 3:2 3:1 0ECPKLBKFUSBEJDJPOBMOP OBOBuFHÃFUWFSPHPEJuOKFHSBEB 0.
;FMKLP/BKCPMKJLBEFU)SWBUTLF KONAČNI KONAČNI OBuOBK[OBÃBKOJKJTQPSUVuLPMJ TBEBKFTWFJ[BuMPOBQPWSuJOV UTAKMICA ZA 5. MJESTO
POREDAK: POREDAK: Pume - Vrapčić 0:2 (7:25, 18:25).
QSJKFNKFTFDEBOBKFEPCJPUV 1. Goran - OŠ Ivan Goran 1. Eko Tigrići - OŠ Petar
UPKFWFÁQPJOFSDJKJ 0WFTVEKFWPKÃJDFHMBULPPTWPKJMF POLUZAVRŠNICA
UJUVMV JPTWBKBÃ"VTUSJB0QFOB Kovačić Slavonski Brod, Zrinski Šenkovec, 2. 5BMFOBUBEFGJOJUJWOPJNB .BUBT QSWPNKFTUPV5SFÁPKMJHJV4MBWPOJ Desetica - Domagoj 2:0 (25:18,25:11).
JQBLOJKFPÃBKBWBPuUPKFOKFHPWB 2. Srdoči - OŠ Srdoči Frankopan - OŠ Frana KFQPLB[JWBPOBEFÃLFLPKJTVWFÁ KJ TBEBTVCJMFESVHFV%SVHPKMJHJ Iskra - Poreč 0:2 (18:25, 11:25).
uLPMBOBUKFDBOKF[BWSuJMBOB Rijeka, 3. 1.OŠ - I. OŠ Krste Frankopana Osijek, J[SBTMJJ[OBEDFOUJNFUBSB 1PUFODJKBMBJNBLPMJLPIPÁFu ZA 3. MJESTO
NKFTUV Varaždin, 4. Dugo Selo 3. Tadija - OŠ Dragutina ;BEWJKFEPUSJHPEJOFPOJ 0WPKFQSFLSBTBOSF[VMUBU Domagoj - Iskra 2:1 (16:25, 25:19, 15:6).
*NBMJTNPJUFyBLyESJKFC - OŠ Josipa Zorića Dugo Tadijanovića Petrinja, ÁFJHSBUJV1SWPKMJHJ TUPQPTUP +FTBNMJPÃFLJWBP 4EKFDPN FINALE
Selo, 5. Zadarski Otoci 4. Meštar - OŠ Bariše Desetica - Poreč 2:0 (25:20, 25:16).
CJMJTNPVTLVQJOJTEWJKFFLJ - OŠ Zadarski Otoci, 6. Granića Meštra Baška /BNBÁFPTUBUJÃFUWPSJDB[BTMKF CJMPHMFEBUFMKB NPHMPTFNBMP OJLBEBOF[OBu VWJKFLJNB KONAČNI POREDAK
QFLPKFTVOBLSBKVEPTQKFMF Kreativac - OŠ Kreativni Voda, 5. Krgus - OŠ EFÁVHPEJOV QPKBWJUÁFTFOPWJJ CPMKFPSHBOJ[JSBUJ QBEBCVEF PTDJMBDJKB QBOFLBEBOF[OBKV 1. Desetica - OŠ Miroslava Krleže - Čepin, 2. Poreč -
EPGJOBMB4WBLJUVSOJSKF Razvoj Zagreb Gustava Krkleca Zagreb, PQFUÁFNPCJUJKBLJ [BOJNMKJWJKF QPLB[BUJTWFuUP[OBKV.FËV OŠ Poreč - Poreč, 2. Domagoj - OŠ Marka Marulića
QPTFCBOJyFMJPCJIHBPTWPKJUJ Djevojčice 6. Kaštel - OŠ Vladimira 6UPOFUSFCBTVNOKBUJ VTFEBN *WBOV1PTQJuJMV USFOFSVDVSBJ[ UJN JHSBOKFV%SVHPKMJHJKBLP - Sinj, 4. Iskra - I. OŠ Vrbovec - Vrbovec, 5. Vrapčić
PWBKQVUOJKFJuMPLB[BPOBN Skupina A Nazora Crikvenica ,BuUFMBPECPKLBKFQSBWJIJU £FQJOB KFEOBKFHPTQPËBQSJuMB JNKFLPSJTUJMP TUFLMFTVJTLVTUWP - OŠ Grofa Janka Draškovića - Zagreb, 6. Pume
KF'JMJQ NWF
Meštar - Krgus 3:1, Tadija gUFUBKFTBNPuUPPWEKFOJKF OBLPOQPCKFEFVGJOBMVOBE1PSF JPWEKFTWFOBQMBUJMF NWF
- OŠ Nedelišće - Nedelišće

PLIVANJE Zagrepčani i Siščanke najbolji u vodi REZULTATI

Kontinentalci potukli primorce u plivanju! Dječaci


50 m SLOBODNO: 1. Leon Fafanđel, OŠ Kantrida
Kantrida 00:28.59, 2. Davor Mandarić, OŠ Tenja
Ginko 00:30.43, 3. Frane Valković, OŠ Kantrida
Djevojčice
50 m SLOBODNO: 1. Tea Kozulić (I. OŠ) 00:31.79,
2. Petra Knežević (OŠ Mladost) 00:31.97, 3. Tea
Vrcelj (OŠ Kantrida) 00:32.27
0QFUTFQSPuMPHVUPSLBQKFOJMP %VCSPWOJLVJESVHJNHSBEPWJNB %KFDBPENBMJIOPHVJEVOB WBOBTUBWOJDB#SBOLB1FMFSLPKB Kantrida 00:31.88 50 m LEĐNO: 1. Paula Herek (OŠ Mladost)
QMJWBMJuUFOB1PMKVEV OBLPOuUP OFPESBTUBKVOPWFĖVSËJDF#KFEPW MKFUPWBOKFOBNPSF QBTVSBOP SBEJJOBPCVDJOFQMJWBÃB 50 m LEĐNO: 1. Ivan Kokijer, II. OŠ Varaždin Dru- 00:32.60, 2. Stella Maras (OŠ Vrbani) 00:36.28,
TVTFOBUKFDBMBEKFDBTJOUFMFLUVBM JMJ4BOKF+PWBOPWJÁ OBVÃJMJQMJWBUJ*NBNPJNJV 1PCKFEFOBOBUKFDBOKJNBOJTV ga 00:36.16, 2. Marko Filipović, Osnovna Škola 3. Marta Šarar (OŠ Viktorovac) 00:36.31.
OJNUFuLPÁBNBVSB[WPKV OBSFE /BOBUKFDBOKVEKFÃBLBCJMFTV 5FOKJCB[FO SFEPWJUPUSFOJSBKV EKFDJEPOJKFMBTBNPQSJ[OBOKBJ Tenja Ginko 00:40.49, 3. Luka Ignac, Osnovna 50 m PRSNO: 1. Patricija Čorić (OŠ Mladost)
TVEPuMJJVÃFOJDJPTOPWOJIuLPMB* EWJKFoNPSTLFpuLPMF OP EPNJOJ uUPTVQPLB[BMJV4QMJUVPTWPKJWuJ NFEBMKF WFÁJCPEPWFLPKJÁFJN Škola Jure Kaštelana Nove Kruge 00:43.55 00:38.31, 2. Ria Ivančić (OŠ Viktorovac)
UPTBNPPOJLPKJTVQSFLPHSBETLJI SBMJTVLPOUJOFOUBMDJ1SWPNKFTUP USFÁFNKFTUP JBLPTNPCJMJNMBËJ LPSJTUJUJQSJVQJTVVTSFEOKFuLPMF 50 m PRSNO: 1. Petar Galić - OŠ Kantrida Kan- 00:43.37, 3. Anamarija Galić (OŠ Kantrida)
trida 00:34.74, 2. Stjepan Garšparić - OŠ Tenja 00:43.67
yVQBOJKTLJIJSFHJPOBMOJIOBUKFDB PTWPKJMJTVVÃFOJDJ0g+VSF,BuUF PEPTUBMJIHPWPSJMBOBNKFOKJIP NWF
Ginko 00:39.88, 3. Bernard Cirimotić - II O 50 m LEPTIR: 1. Ema Šarar (OŠ Viktorovac)
OKBJ[CPSJMJOBTUVQOB[BWSuOJDJV MBOBJ[;BHSFCB JNBMJTVCPEJQPM Varaždin Druga 00:44.34 00:31.88, 2. Ivna Tomičić (OŠ Mladost)
4QMJUV EBLMFOBKCPMKJPEOBKCPMKJI WJuFPEPTOPWBDBJ[5FOKF1SFE 50 m LEPTIR: 1. David Rakić - OŠ Jure Kaštelana 00:32.60, 3. Tia Juničić (OŠ Kantrida)
;EVuOPTVTFQSJIWBUJMJPOJ WPEJPJIKF%BWJE3BLJÁ JOBÃF Nove Kruge 00:27.79, 2. Ante Cecelja - II OŠ 00:33.97
QPTMB QPETWBLVDJKFOVyFMKFMJ NMBËJQJPOJS.MBEPTUJ LPKJKFCJP Varaždin Druga 00:32.51, 3. Leon Luka Ćelić 4x50 m MJEŠOVITO: 1. OŠ Mladost 02:15.51,
- OŠ Tenja Ginko 00:43.64 2. OŠ Viktorovac 02:25.55, 3. OŠ Kantrida
TWPKJNuLPMTLJNTQPSUTLJNESV VWKFSMKJWOBNMFQUJSUFQPNPHBP 4x50 m MJEŠOVITO: 1. OŠ Jure Kaštelana Nove 02:31.62
uUWJNBEPOJKFUJCPEPWFQBTVV[B uUBGFUJOBYNKFuPWJUPVPTWBKB Kruge 02:07.73, 2. OŠ Tenja Ginko 02:27.51, 3. 4x50 m SLOBODNO: 1. OŠ Viktorovac 02:22.19,
WSFMFTUSBTUJLVNPWBMFJKFEOPN OKVQSWPHNKFTUB II OŠ Varaždin Druga 02:28.27 2. OŠ Vrbani 02:23.01, 3. OŠ Kantrida
JODJEFOUV[CPHLPKFHTVEJTLWB .B CBuKFCJMPTVQFSPWEKF 4x50 m SLOBODNO: 1. OŠ Tenja Ginko 02:14.74, 02:23.62
MJGJDJSBOFPTOPWOFuLPMF4QMJUJ OB[BWSuOJDJ JOBCB[FOVJJ[WBO 2. II OŠ Varaždin Druga 02:21.27, 3. OŠ Kantrida POREDAK: 1. Vitorovac - OŠ Viktorovac Sisak 89,
*WBOB,VLVMKFWJÁBJ[4JTLB4WF OKFHBgUPTFOBUKFDBOKBUJÃF Kantrida 02:21.40 2. Mladost - OŠ Mladost Osijek 83 3. Kantrida
POREDAK: 1. OŠ Jure Kaštelana Nove Kruge - OŠ Kantrida Rijeka 82, 4. I. OŠ - I. OŠ Varaždin
KF[BWSuJMPNJSFOKFNJTUJTLPN OJKFNJEPOJKFMPOFLJQSJUJTBL - Zagreb 69,5, 2. OŠ Tenja Ginko - Tenja 68, 70, 5. Vrba - OŠ Vrbani Zagreb 58
SVLF CFTQPHPWPSOPTVPOJQSJNJ LBPLMVQTLB CJPTBNPQVuUFOJKJ 4. II. OŠ Varaždin Druga - Varaždin 56,5, 3. OŠ
MJLB[OV JyFMJPQPNPÁJTWPKPKuLPMJuUPTF Kantrida Kantrida - Rijeka 48, 5. OŠ Split 3 (dis-
;BWSuOJDBKFQPOVEJMBJKFEOV OBLSBKVJTQMBUJMP OBKCPMKJTNP kvalificirani), 6. OŠ Ivana Kukuljevića Vrbina
[BOJNMKJWPTU NFËVQFUuLPMBLPKF HPWPSJPOBNKF%BWJE - Sisak (diskvalificirani)
TVVLPOLVSFODJKJEKFWPKÃJDBJ[CP "EBTFJV5FOKJJUFLBLPEPCSP
SJMFOBTUVQV[BWSuOJDJOJKFCJMP QMJWBQPLB[BMJTVPTOPWDJJ[UPH
OJUJKFEOFT+BESBOB;BSV4QMJUV TMBWPOTLPHNKFTUB Snimio: Nikola Vilic / CROPIX