Sie sind auf Seite 1von 49

'Veja. como ,e. M.e iii 9 an har -0 IBllE.

A:

OtflffiJ'e~iCI!. 'Sua. casa para uma IRell!J1Iil iao

TU PiPIEllR:WAH E e ~ ~ cHlltiiive as 8.UClJS. amiigas a. marnarern U1nl3 reun~ ali] tambern ..

1 ~ N 'VEL • EU!A eU327i9

100m yma u'ei.f;!!~lo el'a· IRsal,'~:OOI ··m ._ ~~ ,e :2 m!El~CI9ee:I~1 VOCE Q\AIN H\Ai::

10'1 T19ijl~ Batede r$. Fooysno I[ 0ilXtmJ) 10'1 'figijl~ i~~tOOeH:ra M~ia (~~ 1.'1 I~ata ~ 1 'OOOml

111'1 P~. ~.t·eeJ~lm (~2 x 5.5QrM)' . '. . ....

Prodl!irWs .~te ImveW l!!I!O ·y,alo:~··de R>S134111Iij

""",,,,-.. ~F.I 0Ii'\ 1 ·;·':I~"'·,.;j':' Oifi·i::i!l!!c' iii iiji. I""""""" ...... n- . .-1,..;0; ~I ~ I IJI 'I·!"~ ! 'I01'i.J! I.~ ~ .... ~;.~~i!!I'jJI;!!!!!!, g1I ~III '''IV _~~

e 2 Inarcraqli'G., V·O'C E 'GANHA~

D 1 iff@6la BmBdelrrl ~e(l,\!eno, (~0C0n1J Im'~ p~ IlIat&:Jelr1l ~2 }l; 6.~er'r'!)1

fJ 1 u'[gela ~Iedelr~ MOOI~ GlClOOm!) 111'1 T~ela &ltOOefra ~~ (l:aCM:)nO,

1I1~~~tt~ J~~~l*1 "~ ~I~r de: IRS;~"ffi':r5· -

3Q INIVEL,' BlEA 8'62e,1

Com !I.Y!fi@. n1wnl~o ~a. ~$7(U'~"OO em - _-fld~= e :2 Im'DJfCSQ5&ij VOOE iGAHHlA;:

10 1 Trgela 6atBCleim Fooyen;a (~toomQ 101 Tlgela ~tidelm M~d13 {2000~ IEl1 ~.,~ 1~1 10 1 ~,a ~~te~~tr~. 1t2.2. ~ ~ ,~mj

P,rfady~~~, de~,te n~ve~ Dl!,~ vall~r de IRS38~",~'i2

1 lsre1j. ea~ooelm ilmn~e (3~OO~~

• 1 ~~$.t1e& 1(~OOOml)

. 1 A ~9ica (11000m~

I~ WJI

~

' .. _ [~,

'i!~,

i;i

:~ r;~ ,,,_. J

't-....'\ ~~'

~

~ ..

. .. :" .. ::.

".

" .. - "

a ~

~

... ~. '\

O- ... ...,~~.

. -

.

. ~ 6

~··~I

I . .

\~'tS __

. - I . ,

-. ..

- .

.

.

- .

111,4\22 - Siaoola EcOlagiaa

I IMedidii!!G..: ·31,i5J·;: 4.sLK 180m 1M af:e r:m1: TNT

Rtt',o!') g'-"g'" ~ ~tt. ,1(j)'Ch~:"l"', ,.I

LEV,E SA.coli.A ECOl6G~:CA""

~R$14,49

n;i, ~l1iwrill idl;i (i@1'lJ.Ii¥!~ $II~ ~ - -. ~ ~ dii ~1fI ~Gki!Jloo 1'11!1 Q.1~I'IiI: 'l'i<l3'Oi'

~',~pa'."" -_ q;,,- ",1-,.;0'''' ~ ~i'Il\tJll J_)~ _ ~'~Wr~UI'.,-~_

'!.Jtl'lm!lr Oil f1Clr,I'OO IPotlnt;o':], PllIlI'll lompoorO'D it IJI 11'1 0, ~r:.~, ~JJ~enlGvel ~I'I!II ~ ~:b dJ!;~I"II:KL 0 IIJ::lO de l~mooJ::l't1ln:!) Jlt>lTIrtJOiM e 6It!'ita 0 daop8'EltCilo de m~iia-p:lrlmIJL

~QtifttlOO ~ T'M'I~ 00rn1~

.~ cu~[lrloo: __ ~ !fi;Bij

,p~r ~pBfi~: R$11 ,;,!

Ell

86215 ~ OIfrnBlil IE) 862.87 - OJiegrniO

"iI.1 4\'22 ._ Saoola Eiudagiaa MerLldii!!G..: ·31 .. 6 .:to< ·4:3·.m 181::ilrn ,Maf:elie1: .TMr

Rl9iOO .~~~::ID.: R$a2",g9'

- .. I~~I _.;!.

~R$14,49

00, ool1i~1l ~~ ~1'I).I1'i!~ Q9 ~h:i) ~11l;iM T ~I ~ di ~I.fi ~G~I~, I'i!i i7i~f'IiI'.: 'l'i43>i'

D

A'~ il@\i'm Cni;ll;ps, IUlli3 Ch n 0 flliJbt'll ~~~l1'Iem~ 0 IJM~ COO ,~ti1OI ... ~ 000, ~ n;td1-lZ e LJoo ~ ~ ,plIiBtJ~~ e ~ eon 8f!iC1Q~flOia. Dlum

,I} Ipre:l;~ 00 eeumea nDruml5.

~.

D8Gao;'! lellixa pc.ro eM a ~r

~~~OO;~ ·Por~ R$24,.99

Comp>lete s~ a linha de A'lmazenaq/em!

' .....

18200

Cob:o pmD ChoooIme BI'fl P¢ 11k;

~~R. 5,49

88194

Ol:lxo, pmn ~ ~ -' kg ~ ~oo: R$. 32,00

I] I'IH 91 II Oi1 '6

C;)lXll ~ f,eijGo, ~, 2kgJ eoJ\Xt;I, pm'ol ~<;If ~, 1~"""'_

I~ ~0Ci&. ~$45,49 lP~, fi!!li1J~: R$ :l7.A9

IIS6!JU;' Calm Pwn Fonill1lOO - 'I .. 8kfI

~ iJl.IIg@itOO:. R$, 45A9

• 88198

0Wxn PIlf"a CliJt6 ,", 100~

~ c~ IR$3'7,413

10

IDG~'401

~d!,)l1W' OV~ 1N9~ "SO~

t~ •• ~1f1!@:~;~"

~~~ R$1 9,99i

12

ECONOMI~E 3-5 Reaiis

NO IMO [!)ULA;~

AETAN GI U 11..A1FI Ng2

ID:a~MI4,

M~ ~1inn;I,;II~ N~ ~'4000rnll

~~~~8~~ ~-~Fm: R$54, ~,'~

AqL era com sec 1I1 ... anca!

fJ,-

[0)' 10

s

Par~: R . 28,49

1!'~~I"~~m ~ffi!iiii~~ ~~ -_ ~_~~ __

1~1_~~i,li~~

2 Litro.

~d~m~~r'it~ n~ J~rm, M\l~F!~'

, ata setvitl

I~OA OOPO MUI~NOI

1~"R$"13,

n~. 'oo~rtl d~, ~~J'!Jllt~, I~~ ,4 OOOO~ MI.J~~~ I~ lIIi!I'OOI;I~O (11. 1;iIl!i'i:(]): J!l=:ii ~ I~ ~'Oi;!rtJntoz;; lii!~~

n1raA l·

.

'Ii.~ ~. _ .. :" . _ :_, . _ ~: .'. . If.

t- r '- .. _.... . .• _ .. _ .... dua tte

AqUf!f/l e si com ptaticidaJel

a thU26,

~~~ittl ~ (Non" :200QmI

~~~~;I$&~er

~f i!li*li:I: 11Qi1$"4: -1~~ 99

- - -- IFlr--~ _ _ ,--

A'!.~IIi!i;, A"i~oo 1ihJ~ ~~~m::iFml ~I ~~ ~ ~~ I)~ ~~iiilg (!IQO~~ ~mrlL!i~t111D 0 ~ m IQI~ ~ mi¢l@,:@liI~iiI~. N~ 1!Ai ~r lpax~. fa®3r pi,~a.

fJ If;ht,IHMI

Aatufilirtl!! Fa:(ti[iblr _, ~

j:;\ ... 1.gM€lillt A$2:8.00

II IS049

A~uollt6 TUl1i Cno~m ~ aooCflll

I~'~~~: Ft~[)~.99

:ajG~1

- ~ __ Ml.!!r c___ d _O~

- - - =-~ _ ~ ~ (\10 ~$Btl~{!-

Parenm: R$19,49

~ih1S,40

f ~ : ~ PfIi~~ ~il~~. ~. i'OO!f!\1

~'~~~l R$S3i4Q

'2e'xe

del~

M F'~ TIgOlr;l. Oval

:22

,1)$3,00

~~mliM i1ruV&~~~, Ov~ CQ~ = _ - ~~ ~.' ,bitl~O ~MQ

~ .. t;l.I~~~:~~~ ~~

~'®P8M~:R-_··$:;:- 8-~'2 ~

'<,- '- __ ' ~,

A SD!;tiiio Chi) do Cmllllii a !!lom

TUpp!]ilW,IIfJli Ql)f'fIll1!liirloo ~ EiJ!iFjll 1110 vltm,o iii!

E IJ 1lfG;0 I c.!li},ro r I 'FI ~ ram:. -. ~\;jI D ill! ~t n:JI lEioora.;!, !!do ~~@ D 'Fbi PpOflNlJlf6 aCII:im dll 'r~ . 1lIm::l p.IlIF!I:II!In(ll C!;)ITI mt Cml1lhll _

IITAl"lIJl~A, EoilQ 1IlI!I.mn~e. 1'I::JJ:ilorin €j)llm' IPITIl=_IR:iif ~~c3 com 1U1I'Ili1J. ~Flhi:ll JtDI.rab

.,.. ~ iSllIp;iiSF K it do Proiiil1lltoB liILl,I!),IjHIII"MifSni!L pm\!] participar ~ mull!o fact[: en!te IiIO n~ 0081 'W.I'I'w:lbuF!ip!3illl,f-ar.e.-f:om.b~, e'iiqU;8' IFI€lI maFlIlI eM. d9 CoriIlihEi. com TU;pJl8f!1.1';61rB 8. iii1rie 1lI1mili. ffllN usande ae du8:'E m~.E: Tuppe.l!W8J"iB

!E!l :ltatfWi!II .. .s~D se'lecionad~ 00 :8: ~ ~ c:riai!ijora:s:. sandoD 'IilU£! ;01 ~lo.lr~"t!aII" '!iIlffnhar,B. IlIm :Iilildo A!rm_ir.T'D~' de; CO<!inhi31IltalD"Sifs! fpOOem 8.8co"lhi3r e:nibre3. oe rncdB'1c3 l!inBal." Sifrl0 au Premium - cOO'S. amli€nio peesui

16 rnDdulool + 1i Kit ODm 20 produ1!:aa lFlIIlPJ1E! rw·Bf 9· ('hfEI}a. l:Otto a'OOi'xID).

Q :2~ e. ;3a. IU'gar iJIlIFlhar,ao 11 lfjjj!COflili 115 p:n;Idmoo TUppoBMan!I_

'!Jocli< iliE!fll :!lim iIIIis 2~"'II~1 p{ilffli 6in¥.iar· 1111 BUill ',F!IIEa'_ iQOIro e apiFQllBilBl1 'i)jl.llMlllmoo W-cSI D~r.-6:IJ 'L)f~ iIiIICMD.d'.om, ,IiBMIlI ooliiililurn,gl

ImpG!'ilPn!l.a'~ '" -~I':II l'8{JultmJjotrtilli iIIi mru= I'II!,'1Iirmll_~ 1iI@~f6 QGitc 'I<!~FI'!!IIJR(!i Ill!) Il t _ (WWw.;rup.;lpgn .. fii_.IiI€lIflill.tlr)

Itatlala·

II ,fiLii ~I""·ii ..... 'I! .. ' .. ·

Tl--artiJ ~2a~' ~I

~ - - - - -- - - - - - -

1Pt.'~ R$2B,4e

fJ 164·114,5

iIl~ M~viln~~~ " ~ 00(lni

~i~~ ~Irl~; FrtlSS,49

Tiigel;{l Mn~villi'i~.oil - 2600m~ - -,: I;\Imiifio:b: Ft{i42.,,99

2J s rei

,;'nn' ,,'. '"'~',4"", ... .t.""II:i': '

~ ··"'-~V~.··.

Evite' 0 eonaumo de ~'a9 ~i(a;m ~o~vef::;l que pduern e ~Ianatl}. Ufiliffi 01 EOO ru PIIfIIER (JiAR R1II;fAl!' blm p~lJlo t~UJJmel1te ~1Ai3100]

-

~ ~~,

~ ~ ~

''C!._ r;~'

,gli',g~~

~ ''n.!~~$f :.. - ~'*,

\ \

e:dJGS2:

'TlWIlpr U~~~~j

rP.:cw~: ~OO'"

~ ~ID: AI," ',~. 3;2 99

- ", ." ,

M~ii ~8f,i:l 6(;0 'TluP.~~ ~timlr3fJ~1 1111 tim; ~1RI di~ ~ DI:l T~, 1Pl)i' IL.>Iund II

--~-'

"",10"',,</

, ," '0-

"', '--/ ,.-~ ",

de

" r ' des©~nrt:c

ICaIi;:~JiIl-:l-8 q;t.m 0 'oonoollnO IlIn!!JiI de .a1lmentG-s ng mundo

~ de 3iG mllfl~ de' il'OIlBkL{:I'a:J, l:el"!cm j] rn~ior~:e ~ O'JiG'etfJiiI 'M'~etIlL 1WIl1li~ I!lei.l'!"ij:)~ fQ.lnl!l~

o tQ]~~ d'ofi vera~I',Il.Q a tt(lljJ~ ArrfiI~iM~-@D 10 ~c~el1te e ldl;!! f~rtr'11l ~e~IJ~~, ~illitl ~i;!rv,d;.~[]. !!li~ptre fmai;:L~~ e ~r ITIIl1[]' tem,p@, 8\Jitg noo

e daD~roJ{lio_

D 86<05'3

PcrMbeJ,Tortll, - ,8\,7 Lnrroo, 320m di:lirri x e,eicm, alt.

~~Uel~: R$, ;gGi;~!.g

o 63117~

P@fit~ ''Ii~~~ ,~ ~ @ '1Jt~.o ,a~em dlrJ;n'l ~ ; ~ i~m M.

~filtU!Y;~1 Fi~, , 05'i99

, a4'97a~ ~ [)er- O~i<Q

00' X $O"~ ~.: ~m

P.r. ~Y;~i ~4:'~8

~'~Floo:R':'$' ~ '1' 0'-:'3- 49

- ~ __ I _ _

- '.", , '~ -~,

3.1 IitrOs

10liilros

". 9" - ..... O·::-~·'·· ... ~

',' " ..

. ' /' .. ":=0--::-"

.. '. -,: I .:.... '_. r

... . - ~.'

- .

" " ' :

.... /"

10111m,8

!II' !"'1 '1
r-
""""i .; r~
I
J1
n,
1 I ~~
I .AcQmp:3liillam (111 . .1105. gm~9i,S;

Para aoond 100Mif' tomate '8' 3le:rvi~ paqVians:a. :sal8!da>B ..

..s •

, -,

,"

84:621 1iu~ ''tQ~t~ a ~~n'li

, ,~.2dllli'r'i ~ ,Q, f~m OIt

--w ,Qy-~~ ,~2~€r"

Po. BJilenoo; R $ ,

'. TnmP-O- {lOm (I~9:F1tiQ ~~ tQI11I~~

• Fhll~~ l!'i~~rn'!l~' oottL ~~t1i~,,~ Ii) KJi'Ilk!.'"L.t9 ~gm 'I

O<)I;rd'~i'<1Q ..

..

• F;gilmmQn~:Q cem ~.v.ilIl,d~, ~ !1iQg!i_rnfrii;~,

O-Vc·-::

I· r

·:·:0·-

.:.: . 1._..' .

R$16,49

160'~9

DI.II~' J_~fj~ a ~1TI1, ~~.

~~~~~

IR~t12 gQI

-~-! -

DleG(ht:) ~c~~",~i

~~

FUS5,'II,QQ

B 6S04® j~Jt~~ <;;, , ~00trr11

~, EiIf~!!I!i~~:

IRS37,,~Q

al,e~(h1i~ ~~'@JI~~

,~, ~~ del' IiOOm ~fid!l,

lPtB!j\'O ~~

IR-- <t'G!']-" AliFll - ~. ~II~~

IEISG:Q:il6

~~ 1~fA11 ~ 'I'a-oml

~~~

R$42"GG

32

:2iDDml

R$····; 41 3 .. 1 99

Pra apenae:,) ..... - - .. "

21

de de~ooto

no ,14;)1'ita Saoo)1Jfcne;

644'1'2

~~II@ 1<11ltY OO~ 4;1~!fI1

8~ ~iI~ R$3~~;OO

iMS62:

~ _ Ifd11y I~~, ~ndlJti - -~. - 3,Q1 x 13.3 x ,ii. 11~

~:_-- _- esM~

RfS' , 3--' '''2-'' If!irii

,Ii!'!illl'~ I.····.- ... ··.·',:::r·i;:!'

e~4,77 ~e'll@ ~ - =-_ - -_

l00m1 ~WD~ R$14,49

··rdV:···· ,

.' .

. . .

Canhe;;iJ 0 p.ro~m'" c -

,,,,. opo:

l...EVE GOIPIN He' + POTIINIHO BAO:KYAFIDIGANS, ,JUNGILE,

[0,&4815

lBacky.a idigam ~Ie Porta Sandufolrle

11;3.9 x 13.~ ,)( 6,1 om

P.t"l. ~~: ~~f:~!J= IRiiir - ~- - -0: R- - $, -:, 2': 7--:' 49

- t1; -- - _,_:'-:'__ ;

,.

~I.;!~ 1011100 ~~m I~~~() 1iU'l;)ilito d~~ooWt 1i5 oontBl!!EI'a M II1"IQimael'ei~Ol_

~~ ~ dNi~~Iiil~, permiite preparrol' mediell.<¥! pW'a. $, m:am.ad€liFillt

1FI'ar:~ atte:rn.aI ,!1t8 dNis6IiM" ®~ ,iJ'elioflkl~te ;@j 1(l1'1ipO. ate tr,,avar:

:942lG,'l

iOo:adfW' d_e II '''~e e 1 Em- ._ __ _ _ - - ~ . - - _;f

~~~~;,~~"

~~~ IR$29, ~9

ECONOMIZE

:GG.3.iOS

Tuooe~!Jmt~ QQ:~~ Clve~~~' ~IIrOOo~~

~,~~~: ~q~ ~>I

~-.R$71

NI' ... ·

estas paqnes

61itros

. - _ - ... _- r'" .

49·'-'

- - "_".'

Nestae paginas

d _ t- "

. [- -. .

e······· a--,-,-8'1

. - .

84892:

f.6mm pcrm. ~eI~ ~ (~O )ol: 11 K ,~ .. ~fiTIi)

~~~S,$~~

R'·· $ 3:-·" ·O···~···· 4'91

~'I~t. _==-_ _ "'::_. I,"I-_r--

42

in tcnsi dade

'===========--

d.-

as emoc

44·

TH.AsrA

I

- .

I

94S~6 Thrm..Ia Blue DElo·Co1{j,nja spray 50ml

P'~~l 51~r.ld[)::Il:l; ~9'

USTA DE PRODUTOS NAo, ILUS~RADOS

BBIli-EST.AR

lNFANTIL

l64446 IHIcmern k~ Qappl - 47'Cm1 .R$ S2,:9~

,8444.0' ~~R:da.~I~3.Qxl3.3xc,lOOl) R$4",'99

M52:2 R$. :2)5,.4:9,

M9UJ,8 OQ~iinho.Anirnaizinho@ -·.2001lilll R$ .2:4,,49

i8492i!!i1 Petie IIUOmp8N]ft;o .l!!!Jnil"Fllai"li!WlIlhIM .- ~

M9~1~~1 li'toooodinM Mir'rl;EJj!Zi~. - @fIlij

R$:l:B!:99 RS; :~'4 ;:419

esS?o1, 64'1163 €I<;7'~~ 19.3'5'1.3

00.0001 mD73,

46

I~til f+iltti jQ '. "-'meIMli ~ , ~iiinI

_. __ . \1_- .L __ \f!af. _ __~ ~

Mijlti~l~ ~~m~ ~fffi~II9~~ ,,~ I~~tl~~ ~t~l¥!~i) v~ '. 3:OO~

iIl~CI~ a~CiJ~'ei~~ ~!;J~Q (§oo (3~ .. ~ 000nt 'iFi"e:i{l e~ed'~il"u M~ijj~ ~~y @~ ." ~I fig811l1~mede3m Gnrnida' (~ G~ - 3.~

I~S63IMI n~ iO_~e.1

- -~ - - .. -~

I~$ S31eS' 1~l5 1 ~!a,;4\'9 AS32,9~ I~$i o\lO.~$1 ~s,so;~a

19~4Ge ,e4<46il 84~6:2 ~~6ila 6$~1'~

N~:O nl1lm~ 116~ a 4@Ornl

~~'n 00x' W1 ~ hl~J ., f,~~1

~~M ~ ~ 1I~ 1116.01 ,~GlOO!'fl1

~I ve ~~_~. ~ 1 _ 'Q) - ,~GOOml

~~t~ ~o·- - ~ ~,'T@mM~ ~ ; ~O()n, ~ p~ 1M@lrnl#' d~ T@m~~ .~ €ioeml

I~$. 1,e.~OO ~$·.a,V,~9 M'91;~9 R$~'.t9 ~$j3eii9!i ~$,M.,~S

~4i051 [B44fH

A. JtwTa"~ ~.2 m1Q[1)· 0opo ~-·47i0fnl

R$,ro_99i IR$ 3:2,99 R$ :302.991

nt}. <Iln Gal n~""tfU.~~

ESPECiAL

• Il'{i'itl~!! pgiill~, IioIf1 ~T!! l"~II"Il!I.'lt~ lnoonln..

,S,·.·····~,8 .• · .. ·!ila.····.·· .U .. m·: ···.a··.··.· .•• R······· ..•. end .. ·. 8.·.· .. · .•• co •. ·.· .·· •. ~a-

-_ . "_ J. "._. "_ _. - _"_ . .,. _ ... " - -' ."_ . . " .. " - .. -

Tupperware e illude a sua vida

Seja uma Executlva* l1·I······perwalre

• Vi'1gB1S Nadoneil: I Internacbnals

• Reconhlildmentos Espemuleres

• ISr1hdes, Exdusrvos

'~'~""--"'io~.~I'~~·'_'·~'~ero·~'iIi~, '~~I~~~l!~~~~lr~~-~~~~~~'I~ ~I~,~_~. _' ~~-!-!!~~

FlDi~' P€lftllJ~rn~

A'Bp!Il8 .~~

... ' B~®"}~I ~·rugEtidD: .. ,~,"ttl

R$" .•... 1" 6"" .••. " ,419,' •• ,

-' .. ",_ ," .' j ....

I 'I

_, ' .. ' I " .• ',.' ,'I

500ml

~~~J~~-.fi.1'i~.'I""iII J!,!,. ~PiI\itl1Ii F1E_~~ - (R~ ;n1'1-p.~

JiP • lin ~ ~:~ -.ni'M

mmili'~I~~

1~;:n~MR~!~ . I1n l'ltn::!' IWflI,

~"II!:,i\l.J/~R!Ii F!!!~~JI i7'~ ~O:;m '1iII!l Iii r~ :'iNI;I, ,~~

I~ 1Il.1.;~I;Wr~

'~.~~"~1'~ "'"

IMA·~~ik!i.'i~!i

M~"~, _ - .;:~ _ _lm~_~ 1fi'1

!'I!ijHll!!1!~" '!:!.iI]::'C!!! 1Il:'~

IM~ - Q)'f,i t'lIiiM ~

BEA de Marcac;-oes 07.2011

. ,

Est,d' na' nOta de pedir,o

.DE' ·A··.· d-· ,a, M' .: · '0" rc "Q" 'C~:lo"""'·a,s· O,c·l--c' 2-- O·~· 1 ~ J

LJi, : . _. ~ : '-_ Y' r •.. _. '.<'. _: .. ~,:_ I • '. 1Il"'~ : .• ~I I' . . .:.

.' :1!_!:! INrvei I! BEA 863..28

1 lkg;e'I~ 'M~'~,a~,r;) ;t!Il·J~HJlmnl 1 li'g!ehl ,M:!!J,mWl,r;) :2~rJ rJlrifll 1 li'g;e;!~ M~:~awto 'S:Sl!fiml

. 3Q: N ivel It BE A is 6'330

~ fig~~~ Mur~~~Q.1 4'~JOO rnll ~ 'Ini'g~ll~ Mur~no 2;~OO.tnll

,4 'fig~I\~$ r~\h;!r~:nQ.! 500 [onl cada '1 'ftlg~~~ Myr~ [~Q.' 1 ::JOtQ,ffl111

4 f~ g~$ ~~h,:[ r~ino' 330 [nl c~d~ ~ Ja ~~~ Mu rancz lirtros,

1 f1~ ~~. ~t J._~11l(J ~:~ ®'mJ l' f1~ e~, Ml[f.~Ill'!!)' :2~WfllilI2

J~ 1l1l1J;e,tl~ M~~nnl 5OOm~II~:d~ 1 fftg~\l. Ml![~Ill~ 1r~-~ ml

l.~' , NiE I II! B EA. 863,;,19