Sie sind auf Seite 1von 44

Majzel KARBON KIT

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

Majzel KARBON KIT


PREDGOVOR: Dragi itatelju, ovaj prirunik je napisan kako bi Vam pribliio i objasnio osnovne principe rada i izrade predmeta od ugljinih vlakana. U njemu su opisani proizvodi koje nudimo, naini njihove upotrebe, te mali trikovi kako postii najbolje rezultate i izbjei poetnike pogreke. Uvodimo Vas u svijet kompozitnih materijala i ugljinih vlakana. UVOD: Ugljina, odnosno karbonska vlakna su specifian materijal koji sve vie nalazi svoju primjenu u svim granama industrije zbog svojih superiornih svojstava. Dok su do u nazad nekoliko godina bila iskljuivo koritena u svemirskim letjelicama, postepeno su se spustila i na zemlju, tako da se danas od njih izrauju automobili, motocikli, bicikli, glazbala, raznorazna sportska i zatitna oprema, kuita raunala, mobitela, pa ak i nakit. Meutim predmete izraene od karbonskih vlakana uz zavodljiv izgled, gotovo uvijek krasi i paprena cijena. Ta cijena proizlazi iz podosta visoke cijene samih materijala, ali ponajvie iz cijene rada uloenog u izradu takvih predmeta. Naime gotovo svi procesi prilikom izrade takvih predmeta se izvode runo, te su tehnoloki zastoji zbog suenja pojedinih faza podosta dugi, to zajedno podosta utjee na visoku cijenu. U kunoj upotrebi, trebat e Vam i 2 dana da zavrite svoj uradak. Pogreno vlada miljenje da je izrada predmeta od karbonskih vlakana neto vrlo komplicirano. Dakako da ima i naprednijih i zahtjevnijih postupaka kojima se izrauju predmeti od karbonskih vlakana, meutim za Vas kao poetnike, za poetak smo pripremili dva najjednostavnija principa koji iziskuju najmanja ulaganja u materijal i potreban pribor za rad. U priruniku su takoer opisana izrada kalupa za kompozitne materijale, te napredniji nain izrade kompozita vakuum infuzijom. OSNOVNI PRINCIPI RADA: Prvo to u startu treba biti jasno, metode izrade predmeta od ugljinih vlakana koje emo Vam prezentirati, su toliko jednostavne da Vam nije potrebno nikakvo dodatno predznanje. Najprije emo Vas nauiti dva osnovna principa izrade predmeta od ugljinih vlakana.
1. Oblaganje postojeeg predmeta tkaninom od karbonskih vlakana lijepljenjem epoxidnom

smolom 2. Izrada predmeta u kalupu povezivanjem tkanine od karbonskih vlakana epoksidnom smolom
PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

Majzel KARBON KIT


U oba sluaja predmet se izrauje odnosno oblae na nain da se kistom, valjkom ili sl. nanosi epoksidna smola na podlogu, te se na nju polae i lijepi tkanina od karbonskih vlakana koja se ponovno premazuje i prekriva epoksidnom smolom tvorei tako kompozitni materijal. Ne zvui komplicirano, zar ne? Takoer u oba e Vam sluaja biti potreban akoer gotovo isti materijal sa manjim razlikama, tako da emo prvo pojasniti koje materijale emo koristiti. je TKANINA OD UGLJINIH VLAKANA KANINA e Je pletivo koje je kako i sam naziv kae, ispleteno od mnogobrojnih ugljinih vlakana. Tkanina je ispletena od konaca koji su sainjeni od snopova niti ugljika. Ovisno o broju i debljini niti u va snopu, kao i o nainu pletenja mijenjaju se i svojstva same tkanine. Radi dobrih svojstava pokrivanja podloge, lakog oblikovanja i lijepog izgleda, koristiti emo tkaninu uzorka TWILL (vidi TWILL sliku). EPOKSIDNA SMOLA Koristi se kao vezivo za povezivanje karbonskih vlakana. To je materijal koji svojim izgledom povezivanje izrazito podsjea na med. Epoksidnu smolu ine dvije komponente, smola i otvriva, koje nakon to se pomijeaju, poinju sa procesom vezanja, te prolaze kroz nekoliko za sam proces izrade predmeta, bitnih faza. 1. Tekua faza smola je tekua, te ju je lako nanositi na predmet kistom, valjkom il sl. 2. Ljepljiva faza Smola je vezala do te mjere da je ljepljiva na dodir, ali ne ostaje na prstu 3. Kruta faza Smola je u potpunosti otvrdnula. OSTALI MATERIJAL I PRIBOR Za izradu predmeta od ugljinih vlakana biti e Vam potreban i slijedei pribor:
a) b) c) d) e) f) g) h)

alice za mijeanje epoksidne smole tapii za mijeanje epoksidne smole jeanje Zatitne rukavice Kistovi za premazivanje Tekuina za lake odvajanje predmeta iz kalupa ili brusni papir (ovisno o postupku) Kuhinjska gramska vaga Suilo za kosu fen Otre kare

Sav prethodno navedeni materijal i pribor se nalazi u naem kompletu osim naravno kuhinjske gramske vage, suila za kosu i kara, koje vjerojatno ve posjedujete u Vaem domainstvu ili domainstvu, moete nabaviti u svakom veem duanu robe iroke potronje koji dri i tehniku opremu. Sad kad imamo sve to nam je potrebno moemo poeti sa radom. ve potrebno,
PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA OMPOZITNIH www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

Majzel KARBON KIT


PRIPREMA Prije nego ponete sa bilo kakvim radom, osigurajte si uvjete za rad. Pripremite si istu radnu plohu na kojoj ete moi nesmetano raditi, te ju zatitite starim papirom. Pobrinite se da radove izvodite na sobnoj temperaturi jer na temperaturi nioj od 16 stupnjeva smola nee otvrdnjavati. pripremite vagu, te na nju stavite zatitni karton kako ju ne bi oneistili epoksidnom smolom. Nakon to ste odabrali jedan od naih kompleta za izradu predmeta od karbona, otvorite ga izvadite iz njega sav pribor, navucite na ruke zatitne rukavice i moemo poeti.

KOMPLET ZA PREKRIVANJE POSTOJEEG PREDMETA TKANINOM OD UGLJINIH VLAKANA


Ovaj komplet sadri sav materijal i pribor koji Vam je potreban da postojei predmet (izraene od plastike, metala ili nekog drugog materijala), prekrijete sa tkaninom od karbonskih vlakna pletenja twill, te ga dovedete do visokog sjaja. Prekrivanjem postojeeg predmeta tkaninom od ugljinih vlakana ete uvelike poveati vrstou istog, te mu znaajno poboljati izgled. Ujedno, ova metoda jest jednostavnija od alternative izrade predmeta u potpunosti od karbonskih vlakana. Sadraj paketa za prekrivanje predmeta tkaninom od ugljinih vlakana 0.21 kvadratna metra (m2) twill 3k tkanina od karbonskih vlakana 27g bazne epoksidne smole (crne) 78g zavrne epoksidne smole (prozirne) 30g epoksidnog kontakta 30ml paste za poliranje 2 para gumenih rukavica, 2 ae za mijeanje, 2 tapia za mijeanje 2 kista za nanoenje smole Brusni papiri gradacije 120,240,400,600 i 1200 upute za koritenje

Za izradu predmeta jo e Vam trebati: - Gramska vaga - kare - Fen za kosu - ista tkanina (krpa) - Bezbojni lak (u obliku spreja) - opcionalno

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

Majzel KARBON KIT


Podruja primjene ovog paketa Ovaj paket moete koristiti za doradu razliitih dijelova na vaem vozilu , ili za neki drugi predmet koji bi izgledao zapanjujue sa blistavom zavrnom obradom od karbonskih vlakana. Koristite ovaj paket za: Prekrivanje plastinih panele u unutranjosti vozila, kao to su centralna konzola, plastini odljevci od rukohvata vrata itd. Prekrijete vanjske plastine dijelove vozila, kao to su retrovizori, plastine lajsne, umetci u odbojnicima. Prekrijete metalne dijelove kao to su pragovi vozila. Popravite oteeni ili potrgani predmet, ribiki tap, skije, kacigu il bicikl itd. itd., krajnje mogunosti primjene su neograniene

Kakve rezultate mogu oekivati? Krajnji rezultat koji moete oekivati e ovisiti o vaoj razini vjetine, truda i upornosti koje ete uloiti u izradu zadanog predmeta. Pomou materijala koje sadri ovaj paket u kombinaciji sa praktinim savjetima iz ovog prirunika, mogue je postii vrhunske rezultate. Kvaliteta materijala koritenih u ovom kompletu e osigurati predmete visoke vrstoe i blistave zavrne obrade, a kako ete poveavati svoju vjetinu, te se upoznati sa samim procesom izrade kompozita iz karbonskih vlakana, zavrni izgled predmeta e biti sve bolji. Osnove prekrivanja predmeta tkaninom od karbonskih vlakana Kada elimo stavit tkaninu od ugljinih vlakana preko postojeeg dijela, najprije ga moramo premazati epoksidnom smolom. Za razliku izrade predmeta koji je u potpunosti napravljen iz ugljinih vlakana, ovdje nije potreban kalup, ali je potreban originalni predmet. Karbonska vlakna e trajno ostati zalijepljena za originalni dio, te nam je iz tog razloga isti i potreban. Izrada predmeta bez potreba kalupa je znatno jednostavnija za izradu pojedinanih dijelova kompliciranog oblika jer nema procesa izrade kalupa. Nedostatak ovoga jest u tome to bez glatke povrine kalupa svaki predmet treba runo dovesti do zavrnog sjaja, ali i to je prilino jednostavno. Prije nego ponemo prevlait tkaninu od karbonskih vlakana preko originalnog predmeta najprije moramo: oistiti i fino izbrusiti povrinu originalnog predmeta, tada nanijeti tanki sloj crne (bazne) epoksidne smole (tako da se originalna boja predmeta ne vidi kroz pletivo tkanine od ugljinih vlakana). Tkanina od ugljinih vlakana twill se polae na crni sloj epoksidne smole (dok je
PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

Majzel KARBON KIT


smola malo ljepljiva), a tada se preko tkanine od karbonskih vlakana, nanose slojevi prozirne epoksidne smole. Kada smola otvrdne, mokrim i suhim brusnim papirom fino brusimo cijeli predmet, te ga tada lakiramo bezbojnim lakom u obliku spreja te konano poliramo i istimo. Praktini vodi podijeljen u korake Prije nego zaponete izradu svog prvog dijela iz karbonskih vlakana, predlaemo:

1. Osigurajte si dovoljno prostora za rad. Prostor za rad osigurajte od praine i neistoa, te radnu povrinu zatitite sa papirom ili neim slinim. 2. bezbojni lak (u obliku spreja)-opcionalno, gramska vaga, fen za kosu, otre kare, ista tkanina. 3. Predmet za prekrivanje karbonskim vlaknima. Za primjer prekrivanja predmeta karbonskim vlaknima odabrali smo graevinsku kacigu, te emo opis pojedinih koraka popratiti slikama navedene u fazi koja se izvodi. 1. Korak Oistite originalni predmet Prvi i vrlo vani korak jest oistiti predmet i osigurati da na njemu nema praine, masti ili bilo kakve druge neistoe. Zato operite originalni predmet u istoj sapunastoj vodi, te proite po svim dijelovima predmeta. Ako va predmet ima teko dostupne kutove, upotrijebite staru etkicu za zube da ih dosegnete i u potpunosti oistite. Isperite predmet istom vodom i ostavite da se osui. 2. Korak Priprema povrine originalnog dijela Objanjenje: U ovom koraku emo brusiti povrinu da ju ohrapavimo (otetimo) tako da se epoksidna smola vrsto zalijepi za povrinu predmeta. Premda se gotovo svaki materijal odlino lijepi sa epoksidnom smolom, dobro se je osigurati za svaki sluaj te pomirglati povrinu originalnog predmeta za garanciju dobrog povezivanja. Koristei malu koliinu mokrog i suhog brusnog papira hrapavosti 120, izbrusite povrinu cijelog predmeta. Budite sigurni da ste dobro preli preko kompliciranijih povrina i kutova. Kada zavrite, originalni predmet e imati mutnu, izgrebanu povrinu. ispuite predmet da uklonite prainu i zaostale dijelove suhog i mokrog brusnog papira.

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

Majzel KARBON KIT


3. Korak Izmijeajte baznu epoksidnu smolu Objanjenje: Prije nego to stavimo tkaninu od karbonskih vlakana na predmet, najprije predmet premaemo sa baznim premazom epoksidne smole. Ovo se radi iz dva razloga: prvo, crna baza daje pozadinu karbonskim vlaknima tako da originalna boja nije vidljiva kroz tkaninu od ugljinih vlakana i drugo, daje ljepljivu povrinu na koju emo nalijepiti tkaninu od ugljinih vlakana. Bazna epoksidna smola je prepoznatljiva po svojoj crnoj boji, te se mijea sa epoksidnim kontaktom u omjeru 3,50 udjela smole naprama 1,00 dio otvrivaa. Drugim rijeima, masa smole mora biti 3,50 puta vea od mase otvrivaa. Npr. za 3g otvrivaa, potrebno je staviti 3x3,5=10,50 g smole, to ukupno onda iznosi 13,50g Nosei gumene rukavice i koristei gramsku vagu, izlijte 3,50 dijela bazne epoksidne smole, te jedan dio epoksidnog otvrivaa u au za mijeanje, dovoljno da prekrije povrinu vaeg predmeta tankim, finim slojem. Utroak bazne smole na glatkoj povrini je oko 100 g/m2 odnosno za cijelu povrinu tkanine u kompletu to iznosi 20g. Koristei se jednim od tapia za mijeanje temeljito zajedno promijeajte epoksidnu smolu i kontakt u aici. Mijeanje treba biti temeljito, te trajati najmanje 2 minute, a preporuljivo je i vie, pogotovo kada je temperatura unutar prostorije nia. Osigurajte da pomijeate svu smolu sa kontaktom sa rubova aice zato to nepomijeana smola nee otvrdnuti , te e na taj nain unititi finalni proizvod. 4. Korak Jednoliko nanoenje bazne epoksidne smole Vano: Dok god nanosite bazni sloj epoksidne smole, gledajte da je nanesete glatko i konzistentno to je vie mogue. Namrekana povrina ili kapljice i lokve po povrini predmeta e donijeti mnogo vie posla u kasnijim fazama rada (kaka ete izglaivati povrinu). Nosei gumene rukavice uzmite kist za nanoenje epoksidne smole, te nanesite tanki ujednaeni sloj izmijeane epoksidne smole na povrinu predmeta. Osigurajte tanak sloj smole na svim nepristupanim dijelovima predmeta, ali budite oprezni da ne zavrite sa debelim lokVama epoksida na istim, jer e u suprotnome zavrni predmet izgubiti izgled i detaljnost originala.

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

Majzel KARBON KIT


5. Korak Ostaviti predmet da se osui do stadija ljepljive povrine Kada zavrite sa nanoenjem ovog sloja, ostavite predmet po strani da izmeu 3 i 4h, ovisno o temperaturi prostorije u kojoj radite. Temperatura prostorije ne smije biti ispod 16C. Epoksidna smola e bre otvrdnuti u toplijoj prostoriji i obrnuto. Provjeravajte povrinu smole prstom sve dok ne postane lagano vrsta i ljepljiva. Kada e Vam se rukavica lagano lijepiti za smolu a da ista ne ostane na rukavici, postignuta je eljena razina ljepljivosti. Korisno je staviti malo smole sa strane da na njoj moete provjeravati njenu ljepljivost bez da ostavljate otiske na premazanoj povrini predmeta. Savjet: Za ienje kista i ostale opreme od epoksidne smole slui aceton kojeg se moe u pronai u odstranjivau laka za nokte, te isti moe posluiti za ienje kista i ostale opreme. Alternativno moete ostaviti kist u zamrzivau, te e niska temperatura sprijeiti otvrdnjavanje smole do slijedee upotrebe. 6. Korak Izrezivanje tkanine od karbonskih vlakana Vano: Prije nego ponete raditi sa tkaninom, izreite rubove na kojima se nalazi ljepljiva traka, te rubove koji su proiti koncem. To e dozvoliti snopovima karbonskih vlakana da se mogu pomicati, sama tkanina e biti podatna, te e lijepo prekriti predmet koji koristite kao original. Sada smo spremni poeti raditi sa samom tkaninom od karbonskih vlakana. Ako jo niste, paljivo izvadite tkaninu iz tube i polegnite ju na istu ravnu radnu povrinu. Nikad tkaninu ne polaite na pranjavu povrinu. Pomou neiste, neravne ili grube povrine emo najlake unititi zavrni proizvod. Praina ili neka druga neistoa e se prilijepiti za tkaninu od karbonskih vlakana i bit e vidljiva na povrini vaeg predmeta. Gruba povrina se moe zakaiti za tkaninu, te poremetiti njeno pletivo. Pregledajte va originalni predmet, te odredite koliko e Vam tkanine biti potrebno da prekrijete cijeli predmet sa tkaninom od karbonskih vlakana. Moete si prema predmetu iz papira izraditi ablonu tako da ne potroite tkaninu uzalud (ovo valja napraviti prije premazivanja predmeta sa baznom epoksidnom smolom). elimo imati viak tkanine od ugljinih vlakana koja prekrivaju rubove originalnog predmeta tako da poslije ovrivanja moemo tkaninu prikratiti i kreirati uredne rubove finalnog proizvoda.

7. Korak Postavljanje tkanine od karbonskih vlakana na originalni predmet


PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

Majzel KARBON KIT


Sada slijedi najvaniji dio, odnosno polaganje tkanine od karbonskih vlakana na predmet. poloite tkaninu veoma lagano preko ljepljive povrine predmeta, tako da se dodiruje sa povrinom to je manje mogue. Kada je poloite na pravu poziciju ponite ju lagano pritiskati od centra predmeta kojeg ju lijepite prema vanjskim rubovima osiguravajui da ima dovoljno slobodne tkanine kako bi izbjegli premotenje kontura na povrini predmeta. To je najvanija tehnika za usavriti jer e se kod izrade Vaih prvih dijelova, nedostaci upravo pojaviti prilikom te faze izrade. Jednom kada je tkanina poloena i utisnuta u ljepljivu epoksidnu smolu, svaki naknadni pokuaj pomicanja e pomrsiti vlakna tkanine ili ih izvui to e rezultirati loijim zavrnim izgledom. Nastavite njeno pritiskati tkaninu prema krajevima sve dok ne bude u potpunosti priljubljena uz cijelu povrinu predmeta. 2/2 Twill tkanina ukljuena u paket je posebno dobra prilikom polaganja preko kontura i moe se njome lako manipulirati kako bi pratila jednostavnije oblike bez potrebe za pravljenjem proreza. Ako ne moete prilagoditi tkaninu bez izrezivanja i spajanja, u redu je da to i napravite. Mirna ruka i par dobro predvienih rezova i preklopa e svakako biti neizbjeno kod kompleksnijih dijelova. Kada je tkanina poloena preko cijele povrine, odmah moete nastaviti sa slijedeim korakom. 8. Korak Mijeanje epoksidnog zavrnog sloja Izmijeajte zavrni sloj epoksidne smole na isti nain na koji ste pripremili bazni sloj. 3,50 djela smole naprama jednom djelu kontakta (obje smole koriste isti kontakt). Pobrinite se da obje komponente izmijeate temeljito. Pripremite duplo veu koliinu zavrnog sloja od one koja Vam je bila potrebno za bazni sloj jer ete u ovoj fazi premazati tkaninu sa slojem epoksida koji e tkanina upiti. Za svaki slijedei sloj pripremite koliinu koju ste potroili prilikom nanoenja baznog sloja jer e sad ve povrina biti glatka i neupojna.

9. Korak Nanoenje epoksidnog zavrnog sloja

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

Majzel KARBON KIT


Ponovno, nosei rukavice, ali upotrebljavajui drugi kist (kako bi bili sigurni da neete kontaminirati zavrni sloj sa crnim baznim epoksidom) nanesite tanak sloj prozirne smole preko cijele povrine vaeg predmeta. Pripazite da ne nanesete predebeo sloj smole jer e se smola na vertikalnim dijelovima cijediti ili nakupljati u uglovima ili na rubovima. Pokuajte povrinu namazati to je glae i ravnomjernije mogue. (U prvom premazu poeljno je umjesto kista koristiti plastinu pahtlu kako bi se upljine izmeu snopova vlakana to bolje ispunile i izjednaile sa ispupenjima na tkanini.) Vano: Prilikom nanoenja svakog zavrnog sloja epoksidne smole obavezno koristite fen za suenje kose (namjeten na vrue puhanje zraka) pomou kojeg istjerujete mjehurie zraka iz same tkanine i epoksidne smole na povrinu. Mjehurii zraka e izai na povrinu, te e biti vidljivi. Tada ih kistom samo premaite. Koristite fen sve dok mjehurii zraka izlaze na povrinu predmeta. 10. Korak Ostavite da otvrdne do ljepljive faze Prije nego nanesete slijedei sloj smole, morate ostaviti predmet da otvrdne najmanje do ljepljive faze. To najee znai ostaviti i ne dirati predmet naredna 3 do 4 sata. 11. Korak Ponovni premaz zavrnog sloja Kako bi bili sigurni da imate dovoljnu debljinu sloja iznad karbonskog platna za bruenje, nanesite najmanje jo jedan sloj zavrnog premaza. Kako bi ste to napravili, slijedite korake od 8 do 9. 12. Korak Ostavite da potpuno otvrdne Sada morate ostaviti predmet da u potpunosti otvrdne kako bi ste mogli zapoeti sa bruenjem, izravnavanjem i poliranjem predmeta. Ostavite dio oko 8 sati (ovisno o sobnoj temperaturi) odnosno dok potpuno ne otvrdne. ni pod kojim okolnostima ne pokuavajte nastaviti sa slijedeim korakom dok predmet nije u potpunosti otvrdnuo.

13. Korak Izravnajte predmet

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

10

Majzel KARBON KIT


Objanjenje:U ovoj fazi Va predmet e imati sjajnu povrinu i kroz nju e se vidjeti tkanina od karbonskih vlakana, ali sama povrina zavrnog premaza e izgledati neuredno neravno i napravljeno rukom. Svrha slijedeeg koraka je izravnavanje povrine bruenjem kako bi sve neravnine nestale i kako bi se zavrna povrina izravnala i izgladila. To znai upotrijebiti razliite suhe i mokre brusne papire kako bi se izbrusile visoke toke dok se ne postigne debljina premaza koliko je debljina u najnioj toki.

Ponite sa omatanjem grubog brusnog papira oko prikladnog bloka i ponite njeno brusiti predmet pokuavajui izravnati povrinu uklanjajui poviene dijelove i izbrusiti zavrni sloj tako da bude podjednake debljine cijelom povrinom. Cilj je izbrusiti poviena mjesta sve do debljine najnie toke. Pri ruci imajte posudu vode kako bi ste oprali dio i brusni papir. Tako ete isprazniti papir od praine i oprati predmet, te e biti lake kontrolirati Va napredak. Budite oprezni kako ne bi izbrusili povrinu skroz do karbonskih vlakana ispod. Ako je praina od bruenja postala crna, doli ste do vlakana i trebate prestati sa bruenjem. Ukoliko ste doli do vlakana, a jo uvijek ima niih podruja, potrebni je nanijeti jo epoksidne smole, te ponoviti postupke od 8 pa nadalje. 14. Korak Izgladite predmet sa preostalim brusnim papirima Kada potpuno izravnate predmet do te mjere da ste zadovoljni, moete nastaviti brusiti sa papirom sve manje i manje grubosti kako biste izgladili povrinu. Za ovu fazu nije potrebno stavljati blok u papir osima ako ne izgleda prikladno za velike i ravne povrine jer bi povrina prije ove faze ve trebala biti ravna. Nikad ne prelazite na papir manje grubosti sve dok na povrini ima ogrebotina veih od onih koje ostavlja papir kojeg koristite. U suprotnom ete dobiti sjajni predmet sa izgrebenom povrinom. Poeljno je nakon svake faze bruenja pustiti predmet da se osui kako bi eventualne jae ogrebotine koje jo treba brusiti sa finijim brusnim papirom, postale izraajnije i jasno vidljive.
PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

11

Majzel KARBON KIT


Vano: Izuzetno je preporuljivo potpuno izmijeniti vodu i oistiti sva zrnca iz posude svaki put kada prelazite na papir slabije grubosti. Tako izbjegavate da prilikom daljnjeg bruenja sa finijim papirom nanesete grublja zrnca od prethodnog papira i napravite ponovno dublje ogrebotine. Koristite svaku gradaciju brusnog papira. Ukljueni su u paket s razlogom i svaki pokuaj preskakanja gradacije e rezultirati izgrebenom povrinom na vaem predmetu. Jednom kada ste doli do papira grubosti 1200 zrnaca i zavrili sa bruenjem, operite svoj predmet u istoj vodi i ostavite ga da se osui (ukoliko elite ovu fazu moete i ubrzati sa fenom) 15. Korak Lakiranje (opcionalno) U ovoj fazi mogli bi biti potpuno zadovoljni zavrnim izgledom vaeg predmeta (imajui na umu da jo nije ispoliran) ili moda poelite zavrni sloj zatititi bezbojnim lakom koristei bezbojni lak u spray-u. Lak u spray-u moete kupiti u svakoj prodavaonici lakova za automobile i lakiranjem predmeta dati mu dodatni sjaj vaem predmetu, kao i zatitu ukoliko ste prilikom bruenja smole doli do karbonskih vlakana. Ako ste se odluili za lakiranje predmeta, slijedite upute otisnute na ambalai i ponovite postupak lakiranja nekoliko puta nanosei ga svaki put u to tanjem sloju. 16. Korak zavrno ravnanje i poliranje Ako ste povrinu lakirali potrebno ju je njeno izbrusiti papirom grubosti 1200 kako bi ste izgladili povrinu laka prije nastavka. Sljedee, rabei istu krpu i pastu za poliranje koja je ukljuena u paket, polirajte povrinu predmeta do visokog sjaja. Koristite istu povrinu krpe kako bi ste uklonili ostatke paste za poliranje sve dok ne dobijete ist sjajan predmet.

KOMPLET ZA IZRADU KOMPOZITNIH DIJELOVA U KALUPU

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

12

Majzel KARBON KIT


Materijali koriteni u ovom kompletu su najbolji dostupni, tako da je ovaj paket dizajniran podjednako za amatere kao i za profesionalce, ukljuujui i ljude kojima su kompozitni materijali novost. Sljedee stranice bi trebale pruiti potrebne praktine savjete za izradu dijela od karbonskih vlakana ili za poboljanje ve postojeih predmeta. Sadraj paketa 0.3 kvadratna metra (m2) twill 3k tkanina od karbonskih vlakana 105g epoksidne smole 30g epoksidnog kontakta 30ml PVA separatora 2 para gumenih rukavica, 2 ae za mijeanje, 2 tapia za mijeanje 1 kist za nanoenje smole ove upute za koritenje

Uporaba ovog paketa Obzirom da su materijali vrhunske kvalitete koriteni u ovom paketu, jednako je prikladan za uporabu poetnika kao i za male profesionalne radove. Koristiti ovaj paket za: Eksperimentiranje sa izradom vlastitih dijelova iz karbonskih vlakana Ojaavanje postojeeg dijela Popravak postojeeg dijela iz karbonskih vlakana poput ribikog tapa, jarbola/dohvatnika od jedrilice, haube vozila itd. (ovo zahtijeva veu razinu vjetine i znanja o kompozitnim materijalima) Zadovoljavanje hitne ili male potrebe za karbonskim vlaknima i epoksidnom smolom u profesionalnoj radionici

Kakve rezultate mogu oekivati? Krajnji rezultat koji moete oekivati e ovisiti o vaoj razini vjetine, truda i upornosti koje ete uloiti u izradu predmeta. Pomou materijala koje sadri ovaj paket u kombinaciji sa praktinim savjetom ovih uputa mogue je postizanje odlinih krajnjih rezultata. Istovremeno, ne elimo Vam davati nerealna oekivanja, tako da ljudi koji eksperimentiraju sa karbonskim vlaknima po prvi puta (ili sa kompozitnim materijalima openito) trebaju biti svjesni da e prvi pokuaji izrade rezultirati vjerojatno nesavrenim predmetima. Kvaliteta materijala koritenih u ovom kompletu e osigurati odlina mehanika svojstva, a kako ete postajati spretniji, te upoznati se sa samim procesom izrade kompozita iz karbonskih vlakana, razina estetike e rasti ekvivalentno sa Vaim iskustvom.

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

13

Majzel KARBON KIT


Princip vlanog nanoenja slojeva karbonskih vlakna Upotrebom ovog paketa moi ete izraditi dijelove od karbonskih vlakana koristei proces koji se naziva vlano nanoenje karbonskih vlakana. Koristit ete epoksidnu smolu za ispunjavanje suhe tkanine od karbonskih vlakana, tako doputajui smoli da u potpunosti ispuni tkaninu. Karbonska vlakna ovdje su pojaanje, dok je smola matrica. Kada smola otvrdne, kombinirana svojstva karbonskih vlakana i epoksidne matrice (zajedno kompozitni materijal) ine dobiveni predmet tako vrstim. Kada zaponete sa nanoenjem slojeva predmeta, stavljat ete karbonska vlakna u unutranjost kalupa. To znai da materijal koji je u kontaktu sa kalupom postaje zavrni sloj predmeta koji se vadi iz kalupa. Iz toga proizlazi da (za najbolji zavrni izgled predmeta) je najvanije kako se u kalup postavi prvi sloj tkanine od karbonskih vlakana. Svi sljedei slojevi tkanine iz karbonskih vlakana nee biti vidljivi na povrini predmeta. Odabir ili izrada prikladnog kalupa Prije nego izradite dio iz karbonskih vlakana, trebat e Vam prikladan kalup. Taj kalup moe biti jednostavan poput ravne ploe ili kompleksan kalup izraen od fiberglasa u sluaju zahtjevnog dijela. to god da iskoristite za kalup za svoj predmet, osigurajte glatku povrinu kalupa, te sprijeite lijepljenje kalupa za predmet jer e to ujedno biti povrina vaeg predmeta iz karbonskih vlakana. Kalupi za eksperimentiranje ili jednostavne oblike Dobar nain za poetak eksperimentiranja ili izradu jednostavnih dijelova jest koritenje dijelova plastike (polypropilen) povezanih zajedno tako da ine osnovni oblik. Spojne linije mogu biti premazane slojem plastelina u radijusu uzdu spojne linije, tako osiguravajui glatke (radijusne) linije predmeta izvaenog iz kalupa. Alternativno, moete pronai plastini ili metalni dio potrebnog oblika koji e posluiti kao odlian kalup za va predmet iz karbonskih vlakana. Za izradu jednostavnijih predmeta moete koristiti i gips na nain da od postojeeg predmeta uzmete odlijevak u gipsu. Mana kalupa izraenog na takav nain je mogunost samo jednokratne upotrebe (vjerojatno ete ga otetiti prilikom vaenja gotovog predmeta), ali velika prednost su mu lakoa izrade i niska cijena. Kalupi za produkcijske ili sofisticiranije dijelove Majstori koji se bave izradom dijelova od karbonskih vlakana tehnikom vlanog nanoenja slojeva generalno koriste kalupe od fiberglasa. Kalupi izraeni od fiberglasa mogu biti oblikovani u bilo koji eljeni oblik, te intenzivno polirani iznutra tako da predmet od karbonskih vlakana koji se dobije iz takvog kalupa ima povrinu visokog sjaja bez ikakve daljnje obrade.

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

14

Majzel KARBON KIT


Kalup od fiberglasa se moe izraditi gotovo na identian nain kako se izrauju i dijelovi od karbonskih vlakana, samo na nain da se u tom sluaju kao osnova za izradu kalupa koristi originalan predmet. Prilikom tog postupka potrebno je paziti da je cijeli predmet na svim dijelovima dobro premazan sa sredstvom za lake odvajanje predmeta od kalupa, jer u protivnom moe doi do oteenja originalnog predmeta. Praktini vodi podijeljen u korake Prije nego zaponete izradu svog prvog dijela iz karbonskih vlakana, predlaemo: 4. Osigurajte si dovoljno prostora za rad. Prostor za rad oistite od praine i neistoa, te radnu povrinu zatitite sa papirom ili neim slinim. 5. Uz ovaj komplet jo e Vam biti potrebni: gramska vaga, fen za kosu, otre kare, i ista tkanina. 6. Pripremite prikladni kalup. (Za kalup primjera smo izabrali frizbi)

1. Korak Nanoenje PVA sredstva za odvajanje predmeta od kalupa Prvi korak za pripremanje povrine kalupa jest premaz kalupa sa tekuinom za lake vaenje predmeta iz kalupa kako bi sprijeili predmet od karbonskih vlakana da se zalijepi za kalup. U paketu se nalazi mala boica sredstva za lako vaenje predmeta. Alternativa ovom rjeenju je vosak ili nita u sluaju ako se epoksidna smola nee zalijepiti za povrinu kalupa (poput polipropilen plastike). Kako bi bili sigurni, predlaemo koritenje PVA bez obzira o kakvom se kalupu radi.

Savjet: Nanesite mali dio tekuine za otputanje predmeta na dio kalupa koji nee biti koriten za izradu konanog predmeta. Na taj nain moete provjeriti da li se PVA osuio bez rizika da ostavite otisak u kalupu.

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

15

Majzel KARBON KIT


Objanjenje: U sljedeem koraku nanosimo tanki sloj promijeane epoksidne smole na kalup. Povrinski premaz e osigurati tanki sloj prozirne epoksidne smole na povrini konanog predmeta bez ojaanja od karbonskih vlakana. To radimo iz razloga da dobijemo predmet sa glatkom, blistavom povrinom koju ne dodiruju karbonska vlakna. Ne elimo da nam karbonska vlakna dodiruju povrinu kalupa kako bi naknadno mogli obavljati eventualno poliranje i reparaturu predmeta bez oteivanja tkanine od karbonskih vlakana, te na taj nain naruiti izgled finalnog proizvoda. Drugi razlog za ovaj korak jest stvaranja ljepljive povrine na koju moemo poloiti tkaninu iz karbonskih vlakana koja e se drati za ljepljivu povrinu dok ih premazujemo smolom. 2. Korak Pomijeati Epoksidnu smolu i kontakt za povrinski sloj Stavite par gumenih rukavica. Stavite jednu od aa za mijeanje na gramsku vagu, te u au ulijte epoksidnu smolu i kontakt u omjeru 3,5:1. Na primjer, 35g epoksidne smole i 10g kontakta. Odmjerite koliinu smole toliko da Vam je dovoljna za jedan tanki premaz kalupa. Utroak smole na glatkoj povrini kalupa Koristei se jednim od tapia za mijeanje temeljito zajedno promijeajte epoksidnu smolu i kontakt u aici. Mijeanje treba biti temeljito, te trajati najmanje 2 minute, a preporuljivo je i vie, pogotovo kada je temperatura unutar prostorije nia. Osigurajte da pomijeate svu smolu sa kontaktom sa rubova aice zato to nepomijeana smola nee otvrdnuti , te na taj nain unititi finalni proizvod. 3. Korak Nanijeti sloj Epoksidne smole na povrinu Sljedei korak je nosei gumene rukavice nanijeti tanak sloj i ujednaen epoksidne smole na kalup pomou kista za nanoenje smole. Osigurajte sloj smole u svim nepristupanim dijelovima kalup, ali budite oprezni da ne zavrite sa debelim lokVama epoksida na istim, jer e u suprotnome zavrni predmet na istim imati maglovit izgled zbog debelog sloja smole izmeu karbonskih vlakana i povrine. Kada ste nanijeli ovaj sloj smole, stavite kalup na suenje otprilike izmeu 3 i 4 h, ovisno o temperaturi prostorije u kojoj radite. Epoksidna smola e bre otvrdnuti u toplijoj prostoriji i obrnuto. Provjeravajte smolu u kalupu prstom sve dok ne postane lagano vrsta i ljepljiva. Kada e Vam se rukavica lagano lijepiti za smolu a da ista ne ostane na rukavici, postignuta je eljena razina ljepljivosti.
PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

16

Majzel KARBON KIT


Savjet: Za ienje kista i ostale opreme od epoksidne smole slui aceton kojeg se moe u izobilju pronai u odstranjivau laka za nokte, te isti moe posluiti za ienje kista i ostale opreme. Alternativno moete ostaviti kist u zamrzivau, te e niska temperatura sprijeiti otvrdnjavanje smole. Isto vrijedi za eventualni viak smole koju niste potroili u ovom nanoenju, te je tako u zamrzivau moete sauvati u nevezanom stanju do upotrebe na slijedeem koraku. 4. korak Izrezivanje tkanine od karbonskih vlakana Vano: Prije nego ponete raditi sa tkaninom, izreite rubove na kojima se nalazi ljepljiva traka, te rubove koji su proiti koncem. To e dozvoliti snopovima karbonskih vlakana da se mogu pomicati, sama tkanina e biti podatna, te e lijepo prekriti predmet koji koristite kao original. Sada smo spremni poeti raditi sa samom tkaninom od karbonskih vlakana. Ako jo niste, paljivo izvadite tkaninu iz tube i polegnite ju na istu ravnu radnu povrinu. Nikad tkaninu ne polaite na pranjavu povrinu. Pomou neiste, neravne ili grube povrine na koju ju, najlake ete ju unititi i naruiti izgled gotovog proizvoda. Praina ili neka druga neistoa e se prilijepiti za tkaninu od karbonskih vlakana i bit e vidljiva na povrini vaeg predmeta. Gruba povrina se moe zakaiti za tkaninu, te poremetiti njeno pletivo. Pregledajte kalup, te odredite koliko e Vam tkanine biti potrebno da prekrijete kalup sa tkaninom od karbonskih vlakana. Moete si prema kalupu iz papira izraditi ablonu tako da ne potroite tkaninu uzalud (ovo valja napraviti prije premazivanja kalupa sa bilo im). Odstranite ljepljivu traku sa rubova tkanine kako bi ste oslobodili vlakna da prilikom polaganja lake prate konture predmeta i da se tkanina ne nabire. Trake odstranite karama. Nikako ih ne pokuavajte odlijepiti jer ete izvui vlakna iz tkanine i tako je otetiti. 5. korak Polaganje tkanine od karbonskih vlakana u kalup Sada je vrijeme za najvaniji postupak u cijelom procesu, tj. za polaganje prvog sloja tkanine od karbonskih vlakana u kalup. Ovaj postupak je kritian samo za prvi sloj karbonskih vlakana, dok ostali slojevi nee biti vidljivi na konanom proizvodu. Ostali slojevi slue za poveanje debljine i vrstoe konanog proizvoda. Poloite tkaninu od karbonskih vlakana preko ljepljive povrine kalupa vrlo lagano. Kada postavite tkaninu na povrinu, ponite ju vrlo lagano pritiskati u centru kalupa, te nastavite pritiskati prema krajevima kalupa ali tako da
PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

17

Majzel KARBON KIT


osigurate dovoljno dostupnog materijala, inae bi moglo doi do takozvanog premoivanja preko sloenijih kontura na nain da ispod tkanine ostane zrani prostor. Ovo je najvaniji postupak kojim morate ovladati, te prilikom postavljanja treba obratiti posebnu pozornost jer e se svaka greka vidjeti na povrini predmeta. stoga ovu fazu izvodite paljivo i s poveanim oprezom, jer kada jednom utisnete tkaninu na ljepljivu podlogu, nee ju vie biti mogue pomicati a da ne naruite strukturu pletiva. Jednom kada je tkanina utisnuta u ljepljivu epoksidnu smolu na povrini kalupa, svaki naknadni pokuaj micanja tkanine e rezultirati poremeajem snopova karbonskih vlakana u pletivu, te e naruiti izgled finalnog proizvoda. Stoga ako ste i napravili manju greku, ne pokuavajte ju naknadno ispraviti jer ete stvar samo pogorati. Nastavite postavljati tkaninu dok se u potpunosti ne polegne na cijelu povrinu kalupa. Ako se tkanina pone prije lijepiti za rubove kalupa nego ste doli do njih, iskoristite drugu ruku da sprijeite dodirivanje tkanine iz karbonskih vlakana i ruba kalupa. Kako se kreete sa polaganjem tkanine od centra prema krajevima, istovremeno dodajte potreban materijal sa drugom rukom.

Tkanina od karbonskih vlakana twill 3k ukljuena u paketu je vrlo dobra za polaganje na oble konture kalupa, te se sa njom moe postii gotovo bilo koji komplicirani oblik bez potrebe za rezanjem materijala. Ako ne moete postaviti tkaninu na oblu konturu bez rezanja tkanine (vrlo rijetko), prihvatljivo je da preklopite tkaninu rub preko ruba, ali izbjegavajte ovo gdje god je mogue zbog naruavanja finalnog izgleda proizvoda. 6. Korak Premazivanje tkanine od karbonskih vlakana Sada ste spremni za nanoenje epoksidne smole na suhu tkaninu od karbonskih (ako Vam nije potreban sav materijal, tada ponovno izvaite smolu i kontakt u omjeru 3,5:1). Trebat e Vam barem duplo vie izmijeane epoksidne smole nego u 2. koraku za povrinski sloj. Koristei se kistom za premazivanje (premazanog acetonom/odstranjivaem laka za nokte ili pohranjenog u zamrziva) ponite sa nanoenjem epoksidne smole na suhu tkaninu. Pokuajte nanijeti taman toliko epoksidne smole da temeljito ispunite tkaninu sa njom, ali da ju ne poplavite. Dobit ete najbolji finalni proizvod (gledajui vrstou finalnog proizvoda) ako iskoristite to manje epoksidne smole, ali da u potpunosti okruuje karbonska vlakna unutar smole. Koristei se kistom utiskujte epoksidnu smolu u tkaninu, nemojte kistom premazivati kao npr. boju jer bi mogli povui snop karbonski vlakana, te na taj nain poremetiti pletivo tkanine na povrini.
PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

18

Majzel KARBON KIT


Nastavite sa utiskivanjem epoksidne smole u tkaninu, osiguravajui da ste temeljito nanijeli smolu na kompliciranije konture kalupa. Savjet: Sada moete pomou fena za kosu nijeno zagrijati epoksidnu smolu u kalupu tako smanjujui njezin viskozitet, smola e slobodno putovati oko karbonskih vlakana. Budite oprezni da ne pregrijete predmet jer e to rezultirati nepotrebnim stvrdnjavanjem predmeta i mogli bi otetiti kalup. esto ete vidjeti sitne balonie na povrini smole koji pokazuju da je zrak koji je bio zarobljen unutar tkanine sada izaao na povrinu. To je povoljno za vrstou zavrnog proizvoda jer nema poroznosti u epoksidnoj smoli, a samim time i u karbonskim vlaknima, te doprinosi zavrnom izgledu jer se kroz epoksid nee vidjeti sitni zrani mjehurii. Nemojte se bojati prstima utisnuti tkaninu u kompliciranije kutove i konture kalupa jer je to vrlo bitno. 7. Korak Postavljanje dodatnih slojeva tkanine od karbonskih vlakana Objanjenje: U sljedeem koraku emo dodavati dodatne slojeve tkanine od karbonskih vlakana kao ojaanje predmetu. Ovo se radi kako bi poveali vrstou zavrnog predmeta. Broj slojeva moe biti proizvoljan, ovisno o vrstoi predmeta koju elite postii. Bilo bi mogue napraviti predmet iz karbonskih vlakana od samo jednog sloja tkanina, ali to bi rezultiralo vrlo tankim i fleksibilnim predmetom. Ujedno, stavljanje dodatnih slojeva tkanine sprjeava zrake svijetlosti da prodiru izmeu pletiva karbonskih vlakana i tako budu vidljivi na povrini predmeta. Koristei epoksidnu smolu koju ste ve izmijeali u 6. koraku, dodajte eljeni broj slojeva tkanine od karbonskih vlakana u kalup koristei slinu metodu opisanu ve u prethodnom koraku. Makar sada vie nije potrebno tako paljivo postavljanje jer svi dodatni slojevi tkanine nee biti vidljivi na povrini proizvoda.

8. korak Pospremanje i ostavljanje predmeta na stvrdnjavanje Nakon to ste postavili sve dodatne slojeva tkanine, pomou kara izreite sav viak tkanine oko rubova kalupa. Ipak ostavite dio tkanine preko ruba tako da poslije moete primiti i izvadit predmet. Savjet: Upotrijebite aceton ili odstranjiva laka za nokte da oistite kare od tragova smole koja bi mogla ostati na njima.

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

19

Majzel KARBON KIT


Kada karama izreete viak tkanine, provjerite da li je sva tkanina pravilno posloena unutar kalupa, te ako treba dodatno prstima utisnite tkaninu u kalup, pogotovo kod kompliciranijih kontura kalupa. Nemojte se uriti, te detaljno obavite pregled i dodatno namjetanje vlakana jer epoksidna smola u aici za mijeanje ima jo dosta vremena do poetka stvrdnjavanja. Kada zavrite, stavite va kalup sa predmetom negdje na sigurno gdje moe u potpunosti ovrsnuti. Tipina vrijeme stvrdnjavanja predmeta na sobnoj temperaturi od 20C se kree oko 8 sati. Ako se predmet nalazi na nioj temperaturi, ostavite ga jedan cijeli dan (temperatura ovrivanja ne smije biti ispod 16C). 9. Korak Oslobaanje predmeta iz kalupa Nikad ne pokuavajte izvaditi predmet iz kalupa dok nije u potpunosti ovrsnuo. Ako pokuate, gotovo je sigurno da ete ga otetiti. Kada ste jednom sigurni da je predmet ovrsnuo i da je spreman za vaenje (dobro pokucajte sa noktima po njemu), ponite savijati viak materijal koji je izvan kalupa u suprotnom smjeru od ruba kalupa, te nastavite tako cijelom duinom ruba kalupa. Budite oprezni da izbjegnete otre ivere od snopova karbonskih vlakana koje okruuju predmet. Sada pokuajte uhvatiti predmet za dio tkanine koja je izvan kalupa, te izvucite predmet van. Ako predmet ne izlazi van iz kalupa, ponovite cijeli proces ali sa vie snage dok ne izae van. Kao posljednje sredstvo mogu se koristiti plastini klinovi koji se uguraju u razmak izmeu kalupa i predmeta. Valja spomenuti da ako je potrebna velika snaga (vea od potezanja rukom) za vaenje predmeta iz kalupa, vjerojatno tekuina za lake vaenje predmeta iz kalupa nije nanesena kako treba. Rezanje i dotjerivanje predmeta Jednom kada je predmet izvaen, moe biti ureen i zavren. Za obradu se moe koristiti sav dostupan alat za obradu metala, kako runi tako i elektrini.

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

20

Majzel KARBON KIT


Poliranje i njega S obzirom da je predmet izraen koristei proziran premaz epoksidne smole kao povrinski sloj, isti moemo polirati bez straha da emo prodrijeti do karbonskih vlakana i otetiti ih. To znai predmet moemo oistiti i ispolirati do visokog sjaja (ako povrina kalupa ve nije bila visokog sjaja). Ovo je korisno ako nam je tekuina za lake otputanje predmeta ostavila na nekim dijelovima mat izgled, ili za poliranje buduih ogrebotina ako otetite predmet. Fine paste za poliranje i lakovi koji se koriste u autoindustriji, ovdje se mogu primijeniti bez straha za zavrni izgled visokog sjaja. Savjet: Ako e va predmet biti esto izloen zrakama sunca tj. UV zraenju, preporuamo dodatnu zatitu bezbojnim lakom. Za dodatnu zatitu od UV zraka moe se koristiti bezbojni lak u obliku spreja.

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

21

Majzel KARBON KIT


NAPREDNIJE METODE IZRADE KOMPOZITNIH PREDMETA Do sada smo Vam predstavili dvije najjednostavnije metode izrade predmeta iz ugljinih vlakana, a sada emo Vam prezentirati malo naprednije naine izrade. Ako elite izraditi neki ve postojei predmet iz ugljinih vlakana ili nekog drugog kompozitnog materijala, najprije morate izraditi kalup istog (osim ako ve postojei predmet ne moe posluiti kao kalup). U nastavku je opisana izrada kalupa (prilino jednostavna) epoksidnom masom za modeliranje i epoksidnim GELCOAT-om. Nadalje, ako elite strukturno i izgledom savreni kompozitni predmet, morate isti izraditi metodom Vakuum infuzije. Naprednija metoda izrade predmeta Vakuum infuzijom je takoer opisana u nastavku ovog prirunika. Izrada kalupa epoksidnom pastom za modeliranje Kalupi izraeni od epoksidne mase za modeliranje su izrazito visoke vrstoe i vrlo su postojani, a zbog koritenja posebnog epoksidnog gela specijalno razvijenog za povrinski sloj kalupa, mogua je viestruko vea upotreba kalupa od uobiajenih (mogunosti koritenja se poveavaju i do 30 puta). Zbog toga su kalupi izvedeni na taj nain pogodni i za proizvodnju manjih serija predmeta. Izrada kompozitnih predmeta Vakuum infuzijom Vakuum infuzija je napredniji postupak izrade predmeta od kompozitnih materijala, te se koritenjem tog postupka dobivaju predmeti homogene strukture bez zarobljenih mjehuria zraka i najboljih mehanikih karakteristika. Ovim nainom izrade dobivaju se predmeti mehanikih i fizikalnih karakteristika usporedivih sa najsuvremenijim proizvodima od kompozita poput karbonskih bicikla, formule 1 itd. Pomou ovog naina izrade dobit ete savreni odnos mase/vrstoe na vaem konanom kompozitnom predmetu. Da biste izradili predmet Vakuum infuzijom morate imati kalup u kojem ete izraditi Va predmet, te je iz tog razloga opisana izrada kalupa za kompozitne materijale.

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

22

Majzel KARBON KIT


KOMPLET ZA IZRADU KALUPA EPOKSIDNOM MASOM ZA MODELIRANJE
Ovaj komplet sadri sve materijale koji su potrebni za izradu kalupa visoke kvalitete pomou kojeg je mogue proizvoditi predmete od ugljinih vlakana vrhunskih karakteristika. Da bi proces bio to jednostavniji i ii, u kompletu se koristi posebna epoksidna masa za modeliranje kojom se jednostavno kreira eljeni oblik, tj. jednostavno poprima konture modela za kalup. Kada masa za modeliranje otvrdne, kalup je gotovo spreman za koritenje. Kalup izraen pomou ovog kompleta se moe koristiti za izradu gotovo svih predmeta iz kompozitnih materijala. Sadraj paketa: 1003g Epoksidne mase za modeliranje (sa kontaktom) 253g Epoksidnog GELCOAT-a (sa kontaktom) 50g voska za lako otputanje 35ml PVA separatora (tekuina za lako otputanje) 35ml tekuine za poliranje plastelin 1 kist aa i tapi za mijeanje nitritne rukavice ove upute

Za izradu kalupa jo e Vam trebati: gramska vaga (ako neete odmah iskoristiti sav materijal) ista tkanina plastelin

Upotreba ovog kompleta Ovaj komplet je idealan za izradu malih, kompliciranih kalupa (sa mnotvom kontura) za irok spektar razliitih dijelova. Koliina materijala u kompletu bi trebala biti dostatna za 2-3 manja kalupa ili za veliki (cca 50cmx50cm). Ovaj komplet je prvenstveno napravljen za izradu kalupa od ve postojeih dijelova, te su ove upute napisane za takvu tehniku izrade kalupa. Kakve rezultate mogu oekivati? Izrada kalupa za kompozitne materijale jest jednostavnija nego sama izrada predmeta od kompozita gdje je potrebno odreeno iskustvo i vjetina. Kod izrade kalupa nije potrebno prijanje iskustvo, te je mogue ve prvi put napraviti kalup vrlo kompliciranih kontura vrhunske kvalitete (samo treba pozorno pratiti ove upute).

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

23

Majzel KARBON KIT


Osnove izrade kalupa za kompozitne materijale Kalup za kompozitne materijale (poput ugljinih vlakana i epoksidne smole) funkcionira na isti nain kao staklena posuda za puding. Izrauje se oblik gdje je unutarnja povrina vaeg kalupa vanjska povrina konanog predmeta od kompozitnog materijala. Model Poetak sa nule Kada su potrebni kalupi kompliciranih kontura, izrauje se model prema eljenom izgledu zavrnog proizvoda od kompozita. Model se najee izrauje od gline, stiropora, stirodura, drva, mediapana (ili nekog drugog materijala lakog za obraivanje), te je istog izgleda kao zavrni predmet od kompozita kojeg elite napraviti. Povrina modela se dodatno obrauje poliesterom i staklenim vlaknima, te saree, brusi i polira dok ne poprimi eljeni zavrni izgled (izgled konanog predmeta od kompozita). Posebne obrade modela su potrebne za ovakvu izradu kalupa, te je prekompliciran proces za kunu uporabu. Poetak sa postojeim dijelom U mnogo sluaja, nije potrebna izrada modela zato to ve imate eljeni dio, izraenog od nekog drugog materijala (poput plastike, metala ili drva) , te bi eljeli nainiti njegovu kopiju od ugljinih vlakana. U tom sluaju izradite kalup koristei originalni dio kao model. Ove upute su pisane pretpostavljajui da koristite postojei predmet kao model. Prirubnice i pregrade Prilikom pripreme modela za izradu kalupa potrebno je obratiti panju na sve zavretke predmeta, te je rubove potrebno produiti i napraviti prirubnicu, kako bi rubovi predmeta koji se izrauje bili dui i kako bi se dodatnom obradom predmet mogao dovesti do izvornih dimenzija. U sluaju da se kalup napravi tono do ruba originalnog predmeta, novi predmet od ugljinih vlakana bi nakon obrade bio manjih dimenzija. U sluaju da se radi kalup za predmet koji e se proizvest runim premazivanjem, dovoljno e biti da se ostavi prirubnica irine cca 2cm, dok za izradu predmeta sa vakuum infuzijom bi minimalna irina prirubnice oko rubova predmeta koji e se izraditi trebala biti oko 5cm. Izrazito je vano pripaziti na konture predmeta prije nego se pone sa izradom kalupa kako se ne bi dogodilo da se predmet ne moe izvaditi iz kalupa i da ostane mehaniki zaglavljen u njemu. U tom sluaju je potrebno izvesti viedijelni kalup kojeg e bit mogue rasklopiti i izvaditi predmet.

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

24

Majzel KARBON KIT


Jednostavne prirubnice Jedan od najjednostavnijih naina da se napravi prirubnica na vaem modelu jest koritenjem plastelina (tip gline za modeliranje koja nikada potpuno ne otvrdne) pomou kojeg se produe rubovi modela (originalni dio). Plastelin je jeftin, smola se nee zalijepiti za njega, tako da je idealan izbor. Jedini nedostatak ove metode jest to to e zavretci prirubnice biti prilino grubi te e zavrni proizvod trebati podrezati do dimenzija originalnog dijela, tj. do mjesta gdje zapoinje prirubnica. Ovo je esto sve to se na kraju treba napraviti tako da prirubnica ipak ispunjava svoju svrhu.

Poto je prilino teko opisati izradu prirubnice tekstom, na sljedeim slikama je prikazana izrada prirubnice iz plastalina:

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

25

Majzel KARBON KIT

Druge metode prirubnica i pregrada Kod izrade veih dijelova se zna desiti da je lake koristiti plastine trake kao dodatak rubu originalnog dijela, zalijepljene sa unutarnje strane tako da produuju rubove umjesto plastelina. Moe biti praktinije fiksirati originalni dio (model) na ravnu povrinu ( poput ploe ravne plastike pleksiglas), te poloiti prirubnice kalupa na istu. Ovisno o kompleksnosti originalnog dijela, plastine trake i plastelin se mogu koristiti da se postigne eljeno nalijeganje na ravnu povrinu. Praktini vodi podijeljen u korake Prije nego zaponete izradu svog prvog kalupa, predlaemo: Osigurajte si dovoljno prostora za rad. Prostor za rad osigurajte od praine i neistoa, te radnu povrinu zatitite sa papirom ili neim slinim po potrebi. Temeljito operite i oistite originalni dio koji ete koristiti kao model tako da na njemu nema neistoe i masnoe (mi smo za model odabrali tanjur kao dobar pokazni primjer).

1. Korak Priprema originalnog dijela Savjet: Dobro proitajte i shvatite upute oko izrade prirubnica i pregrada u prijanjem odlomku uputa. Razmislite dali dio od kojeg elite izraditi kalup zahtijeva dodatne prirubnice ili pregrade, ako su potrebne, izradite ih prije nego ponete sa izradom kalupa. Nanesite vosak na originalni dio Ponite sa nanoenjem voska za lako otputanje na va model. Uz pomo voska moemo biti sigurni da se va model nee zalijepiti za kalup bz obzira na materijal od kojeg je izraen. Nanesite vosak koristei istu tkaninu u tankom sloju preko itavog modela. Kada premaete cijeli dio sa voskom, priekajte da se vosak posui (dio dobije mat boju oko 5min), te ga onda polirajte koristei drugi komad iste tkanine.
PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

26

Majzel KARBON KIT


Nanesite 5 slojeva voska ponavljajui iznad navedeni proces. Na ovaj nain se osigurava da su sva podruja modela pokrivena voskom, te epoksidna smola ne moe proi do originalnog dijela i zalijepiti se za njega. Nanesite PVA separator na originalni dio Kao dodatnu sigurnost, poslije nanoenja voska, nanijeti jedan sloj PVA separatora (tekuina za lako otputanje) preko modela. PVA separator ima istu funkciju kao i vosak, ali njegovim nanoenjem dodatno smanjujemo rizik da e nam se kalup zalijepiti za originalni dio. Ako ste napravili pregrade i prirubnice na vaem modelu, njih takoer treba premazati PVA separatorom dok premazujete cijeli model. Nanesite PVA separator na istu tkaninu, te premaite cijeli dio istim (ukljuujui prirubnice i pregrade). Plava boja PVA separatora bi Vam trebala pomoi da vidite gdje ste ga nanijeli te koliku koliinu ste nanijeli. Idealno, treba nanijete tanki, konzistentni sloj preko cijelog dijela. Kada Vam ponestane PVA tekuine sa tkanine, opet ga nanesite na istu te nastavite sa premazivanjem dijela. Jedno kada ste temeljiti premazali cijeli dio (ukljuujui i nepristupane kutove i konture), ostavite ga postrani da se osui (cca 5-10min). Savjet: Nanesite malu koliinu PVA separatora sa strane tako da moete napraviti test dodirom prsta i vidjeti dali se tekuina osuila bez riskiranja da ete ostaviti otisak na originalno dijelu (modelu). 2. Korak Izmijeati Epoksidni GELCOAT sa njegovim kontaktom Kada se PVA tekuina posui, spremni ste za nanoenje sloja epoksidnog GELCOTA. Ovo je svjetlo plava tekuina visoke viskoznosti pomijeana sa svojim kontaktom. Navucite nitritne rukavice. Stavite aicu za mijeanje na gramsku vagu i odmjerite 10 dijelova epoksidnog GELCOAT-a prema 1 djelu njegovog kontakta. Na primjer, 230g Epoksidnog GELCOTA se mijea sa 23g njegovog kontakta. Obje komponente ulijte u istu aicu. Izmijeajte dovoljno smole tako da preko cijelog dijela moete nanijeti jedan debeli sloj smole. Koristei se jednim od tapia za mijeanje temeljito zajedno promijeajte epoksidni GELCOAT i kontakt u aici. Mijeanje treba biti temeljito, te trajati najmanje 2-3 minute, a preporuljivo je i vie, pogotovo kada je temperatura unutar prostorije nia. Uvjerite se da ste pomijeali svu smolu sa kontaktom sa rubova aice zato to nepomijeana smola nee otvrdnuti , te na taj nain moe unititi va kalup.

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

27

Majzel KARBON KIT


3. Korak Nanijeti Epoksidni GELCOAT Nosei nitritne rukavice, nanesite debeli, jednaki sloj GELCOAT-a na povrinu modela pomou kista. Osigurajte sloj smole u svim nepristupanim dijelovima kalupa (kutovi i komplicirane konture), ali budite oprezni da ne zavrite sa debelim lokVama GELCOAT-a na istim. Sloj smole treba biti to deblji, a opet dovoljno tanak da ne curi sa modela. Ovo e osigurati dobru debljinu povrine kalupa, tako da je mogue naknadno poliranje kalupa ako je to potrebno. GELCOAT u paketu ima vrlo visoku viskoznost, te e ista osigurati dranje za model. Nanesite Gelcoat i oko modela da dobijete veu prirubnicu kalupa (ako Vam je potrebna, recimo za vakuum infuziju). Jednom kada ste nanijeli ovaj sloj smole, odmah moete krenuti mijeati epoksidnu masu za modeliranje jer GELCOAT u paketu vee prilino brzo (uroku pola sata na sobnoj temperaturi). Epoksidna smola e bre otvrdnuti u toplijoj prostoriji i obrnuto. Provjeravajte naneseni GELCOAT prstom sve dok povrina ne postane lagano vrsta i ljepljiva. Kada e Vam se rukavica lijepiti za smolu a da ista ne ostane na rukavici, postignuta je eljena razina ljepljivosti. Savjet: Za ienje kista i ostale opreme od epoksidne smole slui aceton kojeg se moe u izobilju pronai u odstranjivau laka za nokte, te isti moe posluiti za ienje kista i ostale opreme. Alternativno moete ostaviti kist u zamrzivau, te e niska temperatura sprijeiti otvrdnjavanje smole do slijedeeg nanoenja smole. 4. Korak Izmijeati Epoksidnu masu za modeliranje sa njezinim kontaktom Kada epoksidni GELCOAT otvrdne (ali je jo ljepljiv), spremni ste za mijeanje Epoksidne mase za modeliranje sa njezinim kontaktom. Epoksidna masa je vlaknasti materijal, te se nalazi u velikoj plastinoj posudi a njezin kontakt je u maloj plastinoj boici. Nosei nitritne rukavice (obavezno, jer bi Vam kontakt nadraio kou) uzmite koliinu koja Vam je potrebna za vanjski sloj kalupa (ojaanje). Pokuajte uzeti dovoljnu koliinu epoksidne mase da prekrijete povrinu debljinom 10-15mm iste. Izvaite epoksidnu masu, te izraunajte potrebnu koliinu kontakta koji Vam je potreban za tu koliinu epoksidne mase. Kontakt bi se trebao mijeati sa epoksidnom masom u postotku od 14%. Na primjer, na 123g kontakta mijea se 880g epoksidne mase.
PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

28

Majzel KARBON KIT


Izdubite jamu u epoksidnoj mase, dodajte u nju kontakt te zatvorite jamu (u kojoj se nalazi kontakt) naokolo epoksidnom masom. Koristite obje ruke da izmijeate epoksidnu masu sa kontaktom (mijea se slino poput tijesta za kola). Zelena boja kontakta e Vam pokazati kada su oba materijala temeljito izmijeana. Temeljito izmijeana epoksidna mase e imati posvuda jednaku mat zelenkastu boju.

5. Korak Nanijeti Epoksidnu masu za modeliranje Kada je epoksidna masa temeljito izmijeana, moete ju nanijeti na GELCOAT na vaem modelu. Ponite uzimati malo po malo epoksidne mase te ju polagano nanosite preko GELCOAT-a. Epoksidnu masu dobro ptitisnite preko cijele povrine GELCOAT-a. umjesto da nanosite dio po dio mase, moete ju oblikovati u pogau te prekriti cijelu povrinu GELCOAT-a odjednom. U tom sluaju krenite od sredine kalupa pa pogau od epoksidne mase polaite prema kraju, istovremeno ju dobro pritiite po cijeloj povrini. Dobro prijeite po cijeloj povrini dijela, nanosei oko 10-15mm debeli sloj epoksidne mase. Nije bitno ako u nekim podrujima je vee debljina, glavno da ne bude pretanko. To bi rezultiralo preslabim kalupom, te mogunou da se kalup potrga. Ako tokom nanoenja shvatite da Vam je koliina izmijeane epoksidne mase premala, izmijeajte naknadno jo. Ne ostavljajte pretanka podruja. Epoksidnu masu dobro pritisnite u otre kutove, komplicirane konture itd. Na taj nain se osiguravate da izmeu epoksidne mase i GELCOT-a ne ostanu rupe zraka koje bi oslabile finalni kalup, te bi isti mogao puknut.

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

29

Majzel KARBON KIT


Za kraj dobro pregledajte dio kako bi vidjeli dali je cijela povrina GELCOAT-a sada prekrivena epoksidnom masom za modeliranje. Stavite kalup na stranu i priekajte 24 sati do otkalupljivanja. 6. Korak Oslobaanje kalupa Kada GELCOAT i epoksidna masa za modeliranje potpuno otvrdnu, vrijeme je da se odvoji originalni dio od gotovog kalupa. Ako ste koristili ravnu plou (pleksiglas ili neka druga plastika) na koju ste fiksirali dio, te napravili prirubnicu, najbolje je poeti od same ploe. Ploa je savitljiva, pokuajte ju saviti. Ako ne poputa, iskoristite skalpel da doete ispod kalupa te ga odvojite.

Jednom kada odvojite plou, trebalo biti jednostavno odvojiti originalni dio (model) od unutranjosti kalupa. Izraeni kalup je vrlo krut i vrst ali svejedno pripazite da ne potrgate kalup prilikom vaenja originalnog dijela. 7. Korak Priprema i poliranje kalupa Sada kada je kalup osloboen moemo ga pripremiti za izradu prvog dijela iz njega. Iskoristite sapun i vodu da operete sve ostatke voska i PVA separatora koji su ostali u njemu. Ponekad se treba jo malo pozabaviti sa gotovim kalupom (ovisno kakav ste kalup radili). Poput izglaivanja podruja gdje su bile pregrade i prirubnice. Ako ete ii izglaivati ta podruja, koristite mokri i suhi brusni papir (od gradacije 120-1200), esto izmjenjujte vodu gdje ih istite, te na kraju polirajte ako je potrebno. Kvaliteta kompozitnih dijelova koji e se raditi u kalupu tj. njihova zavrna obrada (vanjski izgled) ovisi o kvaliteti unutranjosti kalupa. Zato je preporuljivo polirati unutranjost kalupa kako bi dobili sjajnu glatku povrinu koja e kasnije biti i na finalnim proizvodima od kompozitnih materijala. Iskoristite tekuinu za poliranje ukljuenu u ovaj paket i ispolirajte unutranjost kalupa. Nakon poliranja ponovno dobro operite kalup, i isti je spreman za izradu dijelova od kompozitnih materijala.

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

30

Majzel KARBON KIT

Vano: Sada imate spreman kalup za koritenje, ali nemojte zaboraviti temeljito premazati kalup PVA separatorom kod izrade dijelova jer e u protivnom unutranjost kalupa ostati potpuno zalijepljena za predmet ok kompozitnog materijala. U naim uputama za izradu djela iz ugljinih vlakana u kalupu detaljno opisujemo proces izrade, tako da ih svakako prouite prije nego krenete u izradu predmeta od kompozita. Popravak i odravanje kalupa Nemojte bacati ili gaziti po kalupu jer bi mogao puknuti. Ako namjeravate koristiti kalup za izradu velike serije dijelova, tijekom uporabe mogli bi ga izgrebati. Visoki sjaj mu moete vratiti ponovnim poliranjem unutranjosti. Dublje ogrebotine (dok nisu prole kroz GELCOAT) mogu se izbrusiti brusnim papirom (gradacija 120-1200), pa ponovno polirati tekuinom za poliranje.

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

31

Majzel KARBON KIT


KOMPLET ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA VAKUUM INFUZIJOM
Uvod Izrada predmeta od kompozitnih materijala vakuum-infuzijom je sofisticirani nain izrade dijelova kojim se dobivaju finalni proizvodi visoke kvalitete bez jednog mjehuria zraka zarobljenog unutar predmeta (i onda kada je rije o velikim kalupima). Ovom metodom se koriste proizvoai kompozitnih predmeta, te se koristi za proizvodnju velikih kompozitnih panela, poput automobilskih haubi i trupova brodova. U ovoj metodi izrade, tkanina se polae u suhi kalup bez epoksidne smole, te se tada zatvara u tvz. vakuum vreu koja se sastoji od mnotva elemenata za vakuum-infuziju (poput peel ply-a, mreice za osiguravanje protoka smole i vakuum folije) koje poslije izlaemo vakuumu proizvedenom vakuumskom pumpom. Jednom kada je sav zrak izvuen iz vree te je tkanina potpuno pritisnuta vakuumom uz kalup, epoksidna smola (izmijeana sa kontaktom) se puta u sustav kroz crijevo te u potpunosti ispunjava tkaninu od ugljinih vlakana (ili neku drugu tkaninu poput staklo plastike ili kevlara). Kada se tkanina u potpunosti ispuni epoksidnom smolom, dovod smole se zatvara (crijevo se presavine) i smola se ostavlja pod vakuumom da otvrdne. Prednosti vakuum-infuzije Kada se ovakav tip izrade predmeta iz kompozitnih materijala izvede pravilno, mogue je izraditi predmete nevjerojatne vrstoe i zavrne kvalitete. Kombinacija vakuum tlaka sa paljivo postavljenim potronim materijalom (dijelovi vakuum vree) daje zavrni proizvod od kompozita koji je optimalno ispunjen epoksidnom smolom te daje savren koliinski omjer izmeu tkanine od ugljinih vlakana i same smole. Ovim nainom izrade kompozita rjeaVamo se sitnih mjehuria zraka (koje moe prouzroiti premoena tkanina na otrim rubovima kalupa) koji se mogu pojaviti kod izrade kompozita vlanim laminiranjem. Dijelovi proizvedeni na ovaj nain epoksidnom smolom za infuziju mogu bez problema konkurirati (gledajui omjer vrstoa/teina) dijelovima proizvedenim od pred-impregniranih ugljinih vlakana (metoda kojim se izrauje Formula 1).

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

32

Majzel KARBON KIT


Sadraj kompleta Komponente/Materijal Crijevo za infuziju smole (2m) Vakuum folija (2,70m2 - 1,501,80m) Peey-ply (1m2) Svrha Crijevo koje spaja vakuum pumpu, vakuum posudu i posudu sa epoksidnom smolom sa vakuum vreom Pomou ove folije koju brtvimo sa svih strana ljepljivom trakom stvara se vakuum unutar cijele vree. Otporna je na drapanje i vrlo dobro se lijepi za ljepljivu traku. Ova tanka pletena tkanina je prvi sloj izmeu kompozita i vakuum vree koji se odstranjuje. Peel-ply stvara povrinu koja upija viak smole sa laminata, te nakon odstranjivanja a kompozita (kada je proces zavren) stvara teksturu koja naroito dobra za ponovno spajanje. Plastina mreica dizajnirana na nain da osigurava protok smole cijelim kalupom/laminatom tijekom vakuum infuzije. Plastino spiralno crijevo koje s postavlja na T-konektor na ulazu smole u sustav. Osigurava ravnomjerno distribuiranje smole od ulaza. Smola slobodno tee unutar crijeva, ali lako curi van iz spirale, ispunjavajui kalup smolom od ruba do ruba. Specijalna obostrano ljepljiva traka poput gume koja se koristi za izolaciju cijele vakuum vree od vanjskog zraka. Pomou nje se na prirubnicu kalupa lijepi vakuum folija te se izolira cijeli sistem. Postavljaju se na izlazu, te osigurava vakuum liniju koja ravnomjerno rasporeuje smolu od ruba do rub kalupa prema izlazu.

Mreica za osiguravanje protoka smole (1m2) Spiralno propusno crijevo (1m)

Ljepljiva traka (7.5m)

Mreica u crijevu (1m)

Dodatne potrebne komponente/materijal Vakuum pumpa Elektrina pumpa pomou koje se mogu dobivati visoki vakuum tlak (99.5% vakuum). Pomou ove pumpe stvara se vakuum pritisak koji izvlai sav zrak iz vree van i uvlai smolu na laminat. Vakuum posuda se sastoji od manometra koji pokazuje razinu vakuuma i aice koja slui za hvatanje vika smole koja izae iz sistema pomijeana sa zrakom. Pomou manometra moemo vidjeti dali vakuum vrea puta zrak. Infuzija nikad ne bi smjela poeti dok cijeli sistem nije po 99.95% vakuuma na manometru. Epoksidna smola za infuziju je nieg viskoziteta, te je osmiljena posebno za izradu kompozitnih predmeta vakuum infuzijom. Ugljina vlakna bilo kojeg tipa. Za zavrni sloj preporuamo twill pletivo zato to odlino prati konture kalupa bez potrebe za rezanjem.

Vakuum posuda

Epoksidna smola za infuziju Ugljina vlakna

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

33

Majzel KARBON KIT


Prije nego ponete Klju uspjene izrade kompozitnog predmeta vakuum infuzijom jest slino kao kod betoniranja. Dakle kljuna stvar jest posjed odgovarajue opreme te njena priprema. Jednom kada je epoksidna smola pomijeana sa svojim kontaktom, ako neto poe krivo prekasno je za bilo kakvo izbjegavanje havarije. Problemi poput premale koliine smole, gubitak vakuuma ili curenja smole iz vree e gotovo sigurno rezultirati unitenjem finalnog proizvoda. Iz ovog razloga za prvi pokuaj izrade esencijalno je metodino planiranje. Sa druge strane ako pomno slijedite upute izrade kompozita ovom metodom, sigurno je da e finalni proizvod biti vrhunske kvalitete i savrenog izgleda prilikom izrade svakog dijela. Osnovna konfiguracija Sav potroni materijal potreban za izradu kompozitnog predmeta je ukljuen u ovom kompletu. Prikaz svih potrebnih komponenti slijedi na sljedeoj skici:

Postoji mnogo alternativnih metoda slaganja vakuum vree od ovdje prikazane, premda ovdje prikazan koncept je tipian i najkoriteniji, te je najbolji za poetnike. Prikladni kalupi Prije nego zaponete sa slaganjem vakuum vree, potrebno je imati prikladni kalup. Kalup prikladan za izradu kompozitnog predmeta vakuum infuzijom je jednak onom za izradu predmeta principom vlanog laminiranja Povrina kalupa Najbolje smole za infuziju su epoksidne, iz toga razloga vano je da povrina kalup je isto od epoksidne baze. Povrina moe bit napravljena epoksidnim GELCOAT-om ili sa obinom epoksidnom smolom. Ako je povrine kalupa izraena poliesterskom smolom ili poliesterskim
PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

34

Majzel KARBON KIT


GELCOAT-om, mogue je da e doi do priljepljivanja finalnog kompozitnog dijela za kalup, te e se unititi i predmet i kalup. Ako ba morate koristi kalup izraen poliesterskim GELCOAT-om, nanesite PVA separator umjesto voska. PVA e osigurati dovoljnu barijeru izmeu kalupa i smole, te nee doi do lijepljenja dijela za kalup. Prirubnice kalupa Proces izrade vakuum infuzijom zahtjeva da kalup ima dodatnu prirubnicu oko svojih rubova. Prirubnica slui za postavljanje ulaznog/izlaznog crijeva za smolu, mreice, spiralnog crijeva, mreice u crijevu. Mjesta za ovaj potroni materijal ponekad se moe pronai na ve postojeim kalupima, ako mjesta nema treba izraditi novi kalup ili produiti postojei. Sigurnosne upute Jednom kada se Epoksidna smola za infuziju pomijea sa svojim kontaktom dolazi do egzotermine reakcije, te se smola ugrije. Ako velike koliine promijeane smole ostanu u posudi iz koje vuemo smolu ili se je puno nakupi u vakuum posudi (tj. u aici koja se nalazi u vakuum posudi), ista se moe dosta zagrijati. U ekstremnim uvjetima se moe dogoditi da dim pone izlazit sa smole, ali ovo se dogaa samo kada se vrlo velike koliine akumuliraju na jednom mjestu (deseci kila) te se nikad ne dogaa na samom laminatu. Tijekom izrade svojih prvih dijelova ovom metodom, uvijek pazite na koliinu smole koja je preostala na ulazu u sistem te koliko je smole iscurilo u aicu za viak smole. Tijekom infuzije, koliko got smole iscuri u aicu za viak smole, nemojte nita dirati dok proces infuzije nije u potpunosti zavren, jer ako uslijed infuzije otvorite vakuum posudu izgubit ete vakuum i unititi finalni proizvod. Tek kada je proces zavren i vakuum vrea je pod vakuumom te je odsjeena od vakuum posude, tek onda moete izvaditi aicu za viak smole. Praktian vodi podijeljen u korake 1. Prije nego ponete - Povrinu kalupa bi trebalo premazati vaim omiljenim sredstvom za lako odvajanje. PVA separator, tvrdi vosak i teflonski premaz su pogodni za osiguravanje lakog vaenja finalnog proizvoda od kompozita. 2. Postavite ugljina vlakna (ili neki drugi tip tkanine) unutar kalupa - Da bi vakuum-infuzija bila uspjena, kljuna je dobra priprema. Prije nego zaponete sa radom, dobro proitajte ove upute i osigurajte sav potreban materijal i alat.

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

35

Majzel KARBON KIT


Priprema
1. Korak Priprema povrine kalupa Ako e va dio otvrdnjavati na sobnoj temperaturi, tvrdi vosak je jednako pogodan kao i PVA separator za lako otputanje zavrnog predmeta. Ako e va predmet otvrdnjavati na povienoj temperaturi, tada morate pronai kemikaliju za lako otputanje sa kalupa koja moe izdrati poviene temperature. Pripremite povrinu kalupa nain koji to zahtijeva tekuina za lako otputanje koju ste odluili koristiti. Dobro prekrijte cijelu povrinu kalupa (ukljuujui i prirubnicu) jer jednom kada zapone infuzija, vie ne moete kontrolirati kuda e sve krenuti smola (unutar vakuum vree naravno). 2. Izrezivanje i pozicioniranje tkanine Izreite tkaninu na veliinu eljenog dijela (uvijek ostavite malo vika tkanine). Ako je mogue uvijek koristite po jedan cijeli komad tkanine za svaki sloj. Ttipini predmet izraen od ugljinih vlakana sadri izmeu 2-6 slojeva tkanine. Ako niste sigurni koliko elite slojeva, 3 je esto dobra mjera za mali lagani dio. Tkaninu izreite tako da nalijee preko cijelog kalupa i preko prirubnice kalupa. Stavite sve slojeva tkanine odjednom unutar kalupa (moete ih pozicionirati sve odjednom). Kod kompliciranijih kalupa, kalupa sa stepenastim stranama ili viim brojem kompliciranih kontura ponekad je potrebno koristiti jednostavnu ljepljivu traku (najjednostavnije pik traka) koji dri laminat uz kalup a i same slojeve laminata jedan uz drugi. 3. Izrezivanje i postavljanje Peel ply-a Peel ply je prvi sloj koji se postavlja unutar vakuum vree, te predstavlja odstranjivu barijeru koja se izdere sa gotovog dijela, ostavljajui konzistentnu i ravnomjernu povrinu koja je idealna za naknadno povezivanje. Peel ply se nalazi u kompletu za infuziju, visoke je kvalitete iz razloga to jeftiniji Peel ply se teko skida sa finalnog proizvoda. Obino se stavlja jedan sloj Peel ply-a i pozicionira se preko cijele tkanine. Iz tog razloga sloj Peely ply-a treba malo biti vei od veliine tkanine (vrlo malo). Njega se isto moe uvrstiti pik trakom.

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

36

Majzel KARBON KIT


4. Izrezivanje i postavljanje Mreice za osiguranje protoka smole Pomou Mreice za osiguranje protoka smola slobodno tee od ulaza sistema (spiralnog crijeva) do vakuum linije na izlazu iz sistema. Konstrukcija mreice osigurava da i pod totalnim vakuumom jo uvijek ima mjesta za protok smole. Mreica se takoer stavlja u jednom sloju. Treba ju izrezati na otprilike jednaku veliinu kao i Peel ply, osim na ulazu i izlazu iz sistema. Treba ju produljiti do spiralnog crijeva na ulazu te do vakuum linije na izlazu. Pozicionirajui vakuum liniju direktno na Mreicu osiguraVamo dobru liniju protoka zraka i smole za vrijeme vakuum tlaka. 5. Postavljanje dvostrano ljepljive trake Dvostrano ljepljiva traka je vrlo ljepljiva gumasta masa. Ova traka se koristi za sve tipove vakuum infuzije koja zbog svojih ljepljivih svojstava vrlo efektivno prua izolaciju od vanjskog zraka. Traka se postavlja po prirubnici kalupa skroz naokolo, tako da jednu stranu vakuum vree ini kalup a drugu vakuum folija (kao to je opisano iznad). Ako ovakvo postavljanje nije mogue, tada se vakuum folija omota oko cijelog kalupa. U tom sluaju se ljepljiva traka postavlja na jednu polovicu vakuum folije. Ovo je moda bolje kada prirubnica kalupa nije glatka i neoteena tj. kada je na prirubnici teko postii izolaciju od vanjskog zraka. 6. Pozicioniranje ulaznog crijeva za infuziju smole Ulazno crijevo osigurava ulaz smole u sistem, te vodi smolu u Spiralno crijevo. Odreite potreban komad crijeva iz kompleta. Pokuajte odrezati to manji komad tako da su Vam gubici smole to manji. Pozicionirajte ulazno crijevo tako da ulazi sa strane kalupa tj. da u produetku na njega moete prikljuiti Spiralno crijevo (uzdu jedne strane kalupa na prirubnici). Prislonite ulazno crijevo na ljepljivu traku (na ovom mjestu maknite podloni papir sa ljepljive trake) i dodajte ljepljive trake okolo njega (tako se osigurava izolacija od vanjskog zraka kada se na ljepljivu traku postavi vakuum folija).

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

37

Majzel KARBON KIT


7. Pozicioniranje Spiralnog propusnog crijeva Spiralno propisno crijevo se koristi da pobolja tok smole od ulaza sistema na sami laminat. Epoksidna smola e proi kroz itavo spiralno crijevo, te iz tog razloga crijevo treba postaviti du jedne strane kalupa. Ovo osigurava brzu i ravnomjernu raspodjelu smole du jedne strane kalupa, te doputa ravnomjerno napredovanje smole na drugu stranu kalupa. Esencijalno je da se Spiralno crijevo postavi direktno na Mreicu zato to se na taj nain osigurava laki prijelaz smole iz Spiralnog crijeva u Mreicu. Na veim i kompliciranijim infuzijama, ponekad je potrebno postaviti vie ulaza smole i vie spiralnih crijeva. Ovo nije potrebno za veinu projekata. Ako primijetite da nekom podruju unutar vakuum vree treba vrlo mnogo vremena da se namoi smolom, moete poboljati tok smole dodajui komad spiralnog crijeva na to mjesto. Fiksirajte spiralno crijevo koristei dvostranu ljepljivu traku iz kompleta. 8. Pozicionirane izlaznog crijeva za infuziju smole Izlazno crijevo osigurava izlaz zraka i smole pomijeane sa zrakom. Pozicionirajte izlazno crijevo na prirubnicu kalupa gdje elite izlaz sistema, te na njega spojite Mreicu u crijevu. Crijevo treba pozicionirati sa strane tako da Mreica u crijevu prolazi duinom ruba gdje je izlaz smole u posudu. Kao i ulazno, izlazno crijevo prislonite na ljepljivu traku (na ovom mjestu maknite podloni papir sa ljepljive trake) i dodajte ljepljive trake okolo njega (tako se osigurava izolacija od vanjskog zraka kada se na ljepljivu traku postavi vakuum folija). 9. Pozicioniranje Mreice u crijevu Mreica u crijevu osigurava vakuum liniju, tj. osigura ravnomjeran protok smole od Spiralnog crijeva prema izlazu iz sistema. Postavite Mreicu u crijevu cijelom duinom kalupa (duinom stranice kalupa gdje je postavljeno izlazno crijevo), te ju osigurajte obostrano ljepljivom trakom koja se nalazi u paketu.

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

38

Majzel KARBON KIT


10. Postavljanje i lijepljenje vakuum folije na dvostrano ljepljivu traku. Sada je potrebno sve zatvoriti sa vakuum folijom. Vakuum folija ukljuena u komplet je jedna od skupljih dostupnih. Ova folija je jaa (vrlo ju je teko poderati) i rastezljivija od jeftinijih. Bolje da je folija skuplja jer sa jeftinijom riskira se mogunost pucanja folije i upropatavanja finalnog proizvoda. Uniteni proizvod je daleko skuplji nego vrhunska folija. Kod postavljanja vakuum folije esencijalno je osigurati dovoljnu koliinu folije koja e pritisnuti sve kutove i konture kalupa. Svako premoenje vakuum folije, tj. mjesto gdje se folija ne pritisne uz laminat rezultirat e sa lokVama smole, smanjujui kvalitetu finalnog proizvoda. Izreite potreban komad vakuum folije (uvijek izreite vie tako da se folija moe prilagoavati konturama kalupa) koji je 50% vei od povrine kalupa. Ponite iz kuta, ogulite dio podlonog papira sa ljepljive trake, te pritisnite rub vakuum folije istu. Nastavite po rubu kalupa, istovremeno odstranjivati podloni papir sa ljepljive trake i pritiskati foliju na nju. Premda je sama vakuum folija rastezljiva, treba osigurati viak same folije da bi ista mogla pratiti konture i kutove kalupa. Odreite komadi dvostrane ljepljive trake, spojite ju sa ve postavljenom ljepljivom trakom, te foliju postavite sa jedne i druge strane ljepljive trake. Poto je ovaj postupak prilino teko objasniti pismeno, na sljedeim slikama je prikazano tvz. premoenje vakuum folije dvostranom ljepljivom trakom.

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Na slici 1 i 2 prikazano je premoivanje folije preko ljepljive trake, te na slici 3 izgled cijele vakuum vree sa 4 premoenja. Poeljno je sa svake strane kalupa stavit po jedno premoenje tako da bi bili sigurni da ne doe do manjka folije. U paketu se nalazi skoro duplo vie vakuum folije od potrebne koliine naspram ostalog materijala pa se ne ustruavajte odrezati vie vakuum folije. Dok postavljate foliju na poloenu ljepljivu traku, pokuajte ne izguvati foliju i nastojite da ne dolazi do preklapanja same folije.

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

39

Majzel KARBON KIT


11. Osiguravanje ulaznog i izlaznog crijeva za infuziju smole Dobro pregledajte da imate izoliran spoj na ulazu i izlazu crijeva, tj. da mjesta gdje vakuum folija prelazi preko crijeva su dobro izolirana dvostranom ljepljivom trakom. Spojite izlazno crijevo sa vakuum posudom. 12. Priprema posude sa Epoksidnom smolom Posuda bi trebala stajati blizu kalupa (to blie da imate manje gubitke smole). Esencijalno je da se posuda sa smolom ne prevrne, da ne ponestane smole, ili da crijevo povue zrak umjesto smole. Ako se to dogodi, gotovo je sigurno da e se finalni kompozitni predmet unititi. 13. Spajanje vakuum pumpe sa vakuum posudom Odreite dovoljan komad crijeva za infuziju, te pomou njega spojite vakuum posudu sa pumpom. Crijevo moete odrezati na bili koju duljinu, te isto nee biti uniteno infuzijom, to znai da ga ponovno moete koristiti. 14. Presavijanje ulaznog crijeva za infuziju Presavinite ulazno crijevo u obliku slova Z, te ga tako presavinutog omotajte pik trakom. Na taj nain emo onemoguiti ulazak zraka u cijeli sistem dok ga testiramo na vakuum. Budite sigurni da ste dobro presavinuli ulazno crijevo tako da zrak ne moe u njega ui. 15. ukljuite vakuum pumpu Sada kada je sve pozicionirano, spremni ste za testiranje vakuuma u vaem sistemu. Ukljuite vakuum pumpu. 16. Izvlaenje zraka i namjetanje vakuum vree Kako se zrak izvlai iz sistema primijetit ete da se cijela vakuum vrea pritie uz povrinu kalupa. Za vrijeme dok se ovo dogaa, premjestite viak vakuum folije na mjesta gdje je potrebna (mjesta u kalupu sa dubljim kutovima i kompliciranim konturama). Ovaj proces je esencijalan za sve tipove vakuum vrea (vakuum infuzija, vakuum izvlaenje vika smole, ak i za pred impregnirane tkanine), zato dobro pratite ovaj korak. Kada vrea postane razumno napeta (ni potpuno ispuhana, ni labava), privremeno iskljuite vakuum pumpu. Ovo e Vam omoguiti da u potpunosti pozicionirate vakuum foliju na mjesta gdje je fali. Namjestite foliju tako da nigdje na kalupu nema praznog prostora koji bi se ispunio sa lokvom smole. Ako ste sluajno odrezali premali komad vakuum folije, to ete sada doznati jer ete primijetiti da nema dovoljno folije da prekrije kalup u potpunosti, nego su ispod folije praznine. U ovom sluaju
PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

40

Majzel KARBON KIT


je najbolje da odlijepite foliju sa dvostrano ljepljive trake, te krenete iz poetka sa veom folijom. U sluaju da to ne uinite, va zavrni kompozitni proizvod e ispasti vrlo loe sa velikim lokVama smole. 17. Testiranje vakuuma Ponovno ukljuite vakuum pumpu da zavrite sa ispranjavanjem zraka iz sistema. Trebali bi vidjeti da se kazaljka na manometru die. Ostavite pumpu ukljuenu sve dok se kazaljka na manometru ne priblii potpunom vakuumu. Nastavite sa namjetanjem vakuum folije ako je potrebno da izbjegnete praznine unutar vakuum folije. Nakon nekoliko minuta, kazaljka manometra bi trebala biti vrlo blizu 100% vakuuma. Zbog varijacija u atmosferskom tlaku i kalibraciji manometra, kazaljka nee dosei 100% vakuum premda je sav zrak isisan iz sistema. Kada postignete vakuum unutar sistema, iskljuite pumpu i pogledajte dali kazaljka na manometru pada. Ako ne pada, imate potpuno izolirani sistem od vanjskog zraka. Da bi bili u potpunosti sigurni, ostavite sistem na 20min. Ovo je potrebno da bi se u potpunosti uvjerili u izolaciju vakuum vree jer je potpuni vakuum esencijalan za vrhunsku kvalitetu zavrnog predmeta od kompozita. Ako je kazaljka manometra pala nakon 20min, znai da vrea negdje puta, te morate prei preko svih mjesta spojeva dvostrane ljepljive trake, crijeva i vakuum folije.

Infuzija
Jednom kada je Va sistem vakuum vree savreno izoliran (sa manometrom koji pokazuje priblino 100% vakuuma) spremni ste za samu infuziju smole u laminat. 1. Odredite potrebnu koliinu Epoksidne smole Koliina smole koja e biti potrebna za va projekt e varirati ovisno o veliini predmeta, koliini tkanine; vie slojeva tkanine e upiti vie smole. Koristite tablicu ispod kako bi izraunali koliko e smole biti iskoriteno u gotovom predmetu i potrebnu koliinu smole za izmijeati.

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

41

Majzel KARBON KIT


Povrina predmeta m
2

1 sloj 200g/m pred


2

2 sloja 400g/m pred


2

3 sloja 600g/m pred


2

4 sloja 800g/m pred


2

5 sloja 1000g/m pred


2

mje

mje

mje

mje

mje

0,25 0,50 1,00 1,50 2,00

20 40 80 120 160

84 108 156 204 252

40 80 160 240 320

108 156 252 348 444

60 120 240 360 480

132 204 348 492 636

80 160 320 480 640

156 252 444 636 828

100 180 200 300 400 540 600 780 800 1020

2. Promijeajte smolu i stavite ju u posudu za infuziju Kad procijenite koliko Vam je potrebno smole, izraunajte potrebnu koliinu smole i kontakta i izmijeajte ih. Kao i sa svim epoxi smolama iznimno je vano da omjer smole i kontakte bude precizno odmjeren i u potpunosti izmijean. Koristite digitalnu kuhinjsku vagu kako bi odmjerili toan omjer smole i kontakta. Smolu nemojte mijeati u posudi iz koje ete vriti infuziju, ve u nekoj drugoj, pa ju po zavretku mijeanja prelijte. To e uvelike smanjiti rizik da se neizmijeana smola injektira u predmet (obino se najvie zadrava po rubovima posude za mijeanje). Potopite kraj crijeva za infuziju u pomijeanu smolu. 3. Otpustite presavijeno crijevo za injektiranje Dok vakuum pumpa radi, njeno otpustite presavijeno crijevo za infuziju. Kako ete otputati presavijeno crijevo, odmah ete vidjeti kako smola putuje kroz crijevo prema predmetu koji injektirate. Otpustite i izravnajte crijevo u potpunosti kako ne bi bilo suvinih otpora protoku smole. 4. Promatranje infuzije Ovisno o veliini i obliku predmeta, poziciji i veliini Spiralnog crijeva, koliini laminata, infuzija e trajati maksimalno do 1h. Iz razloga to je posuda sa smolom (a time i sama smola) na atmosferskom tlaku, viskoznost same smole sprjeava atmosferski tlak na podruju kalupa gdje smola ulazi. Zbog toga e na tom podruju doi do podizanja vree, te e se smola nakupljati na istom. Iz ovog razloga normalno je zatvoriti ulaz smole (presavinuti crijevo u Z oblik i omotati pik trakom) prije nego ista proe kroz cijeli laminat. Na ovaj nain e se nakupljena smola na ulazu u vreu nastaviti infuziju kroz cijeli laminat, a sama vrea e se potpuno pritisnuti uz kalup i na ovom podruju. Iskustvo (i eksperimentiranje sa razliitim kalupima) e Vam pokazati kada trebate zatvoriti ulaz smole (to je cca na 2/3 popunjenosti kalupa). Ako prerano zatvorite dovod smole, laminat se nee u potpunosti ispuniti smolom. Generalno gledajui, bolje je da zatvorite dovod smole kasnije jer e viak smole iscuriti u aicu unutar
PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

42

Majzel KARBON KIT


vakuum posude (za to i slui). Najvanije je da ne ostanete bez smole, zato treba uvijek izmijeati vie smole (bolje potroiti malo vie smole nego unititi dio. Ako ipak usred infuzije vidite da e Vam koliina smole biti premala, zatvorite dovod smole (Z presavijanjem), naknadno izmijeajte dodatnu smolu, te otvorite dovod i nastavite sa infuzijom. NAPOMENA: . Ako velike koliine promijeane smole ostanu u posudi iz koje vuemo smolu ili se je puno nakupi u vakuum posudi (tj. u aici koja se nalazi u vakuum posudi), ista se moe dosta zagrijati. U ekstremnim uvjetima se moe dogoditi da dim pone izlazit sa smole, ali ovo se dogaa samo kada se vrlo velike koliine akumuliraju na jednom mjestu (deseci kila) te se nikad ne dogaa na samom laminatu. 5. Nastavite promatrati infuziju Nakon to se injektira cijeli predmet i zatvori dotok epoksidne smole, ne preostaje Vam nita drugo ve priekati da smola otvrdne. Vakuum-pumpa bi trebala ostati upaljena tijekom cijelog procesa infuzije. Kada smola pone izlaziti na izlazno crijevo, moete presavinuti istu u Z i ugasiti punpu ili ostaviti da pumpa radi tijekom procesa otvrdnjavanja. Obzirom da vee koliine pomijeane smole na jednom mjestu mogu dovesti do izrazito jake egzotermne reakcije, istu je potrebno drati na oku ili podijeliti na manje koliine. Vaenje predmeta iz kalupa Nakon to se dio u potpunosti osui, moete iskljuiti pumpu i ukloniti vakuum foliju sa kalupa. U nekim sluajevima moete dijelove folije koristiti ponovno, dok se ljepljiva traka i infuzijska mreica vie ne mogu koristiti, te se bacaju. Koraci vaenja iz kalupa Izreite vakuum foliju po rubovima i uklonite ju Uklonite ljepljivu traku sa rubova kalupa (kratka i otra potezanja su najuinkovitija) Uklonite i bacite infuzijsku mreicu Povucite peel-ply tkaninu i odlijepite ju od povrine predmeta. Za ovo e biti potrebno primijeniti malo sile Izvadite dio iz kalupa. Budite oprezni kako ne bi otetili kalup ili predmet, pogotovo kada je potrebno primijeniti veu silu kako bi izvadili predmet.

Va dio je spreman da se obradi i zavri.

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

43

______________________________________________________________________________________

Majzel Materijali

Prirunik Osnove izrade predmeta od kompozitnih materijala je vlasnitvo Majzel Materijali d.o.o. Ovaj prirunik se ne smije redistribuirati u jednom dijelu ili cijelosti bez dozvole Majzel Materijali d.o.o. Majzel Materijali d.o.o., Majdakova 8, 10090 Zagreb, OIB: 08981081639, E-mail: info@majzelmaterijali.hr, Tel: 098/871-395, iro raun: 2484008-1105650246

Majzel KARBON KIT

O nama
Majzel Materijali su firma koja se bavi kompozitnim materijalima, njihovom prodajom te izradom proizvoda od istih. Na raspolaganju imamo razliite vrste tkanina od ugljinih vlakana (pletiva, jednosmjerne i dvosmjerne tkanine), te razliite epoksidne smole. Konkretni proizvodi koje trenutno imamo su paketi za samogranju predmeta od karbonskih vlakana tj. ugljinih vlakana. Uz navedene pakete presvlaimo ve gotove predmete ugljinim vlaknima te izraujemo dijelove iz ugljinih vlakana po elji (od crtanja u 3D Cad programima, izrade modela na CNC glodalici, izrade kalupa, do izrade konanog proizvoda).

PRIRUNIK ZA IZRADU PREDMETA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA www.majzelmaterijali.hr - www.karbonskavlakna.com

44