You are on page 1of 4

ANALIZA EVOLUIEI POZIIEI FINANCIARE

(pe baza calculului indicilor cu baza n lan)


POSTURI BILANIERE
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire
2. Cheltuieli de dezvoltare
3. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare i
alte imobilizri necorporale
4. Fondul comercial
5. Avansuri i imobilizri necorporale n curs
TOTAL (rd. 01 la 05)

Nr.
rd

2006

2007

2009

2009

1
2

3
4
5
6

100%
100%

19,15%
19,15%

20196,78%
20196,78%

80,95%
80,95%

II. IMOBILIZRI CORPORALE


1. Terenuri i construcii
7
100%
256,76%
99,83%
103,91%
2. Instalaii tehnice i maini
8
100%
124,28%
116,36%
87,75%
3. Alte instalaii, utilaje i mobilier
9
100%
256,74%
99,53%
124,40%
4. Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie
10
100%
56,87%
189,90%
7,50%
TOTAL (rd. 07 la 10)
11
100%
209,07%
104,72%
95,76%
III. IMOBILIZRI FINANCIARE
1. Aciuni deinute la entitile afiliate
12
100%
100%
100%
100%
2. mprumuturi acordate entitilor afiliate
13
100%
32,60%
3. Interese de participare
14
100%
4. mprumuturi acordate entitilor de care compania este legat n virtutea
intereselor de participare
15
5. Investiii deinute ca imobilizri
16
100%
100%
100%
100%
6. Alte mprumuturi
17
100%
101,93%
271,48%
80,83%
TOTAL (rd. 12 la 17)
18
100%
82,95%
106,64%
95,27%
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)
19
100%
208,25%
108,91%
95,19%
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime si materiale consumabile
20
100%
118,36%
117,37%
105,55%
2. Producia n curs de execuie
21
100%
96,26%
120,35%
86,36%
3. Produse finite i mrfuri
22
100%
71,34%
148,56%
79,99%
4. Avansuri pentru cumprri de stocuri
23
100%
196,00%
5,55%
159,79%
TOTAL (rd. 20 la 23)
24
100%
98,59%
117,66%
93,94%
II. CREANE (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
1. Creane comerciale
25
100%
133,52%
134,842%
90,84%

2. Sume de ncasat de la entitile afiliate


26
3. Sume de ncasat de la entitile de care compania este legat n virtutea
intereselor de participare
27
4. Alte creane
28
100%
5. Capital subscris i nevrsat
29
TOTAL (rd. 25 la 29)
30
100%
III. INVESTIII PE TERMEN SCURT
1. Aciuni deinute la entitile afiliate
31
2. Alte investiii pe termen scurt
32
100%
TOTAL (rd. 31 + 32)
33
100%
IV. CASA I CONTURI LA BNCI
34
100%
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)
35
100%
C. CHELTUIELI N AVANS
36
100%
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separat
mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile
37
2. Sume datorate instituiilor de credit
38
100%
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor
39
4. Datorii comerciale - furnizori
40
100%
5. Efecte de comer de pltit
41
100%
6. Sume datorate entitilor afiliate
42
7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea
intereselor de participare
43
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale
44
100%
TOTAL (rd. 37 la 44)
45
100%
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE
(rd. 35 + 36- 45 - 63)
46
100%
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
(rd. 19 + 46)
47
100%
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se separat
mprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile
48
2. Sume datorate instituiilor de credit
49
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor
50
4. Datorii comerciale - furnizori
51
5. Efecte de comer de pltit
52
6. Sume datorate entitilor afiliate
53
-

19,35%
114,81%

109,23%
134,14%

100% (17.044)
208,02%
93,58%

421,51%
421,51%
91,36%
104,98%
61,42%

46,36%
46,36%
107,33%
124,62%
113,80%

99,15%
94,05%
594,98%

122,80%
84,93%
113,45%
100%
-

252,20%
6,62%
110,48%
340317,00%
-

46,46%
83,26%
117,11%
-

123,12%
116,87%

126,95%
146,50%

77,06%
53,98%

91,89%

92,36%

191,60%

183,97%

107,19%

103,85%

100%
-

597,62%
-

63,51%
-

7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea


intereselor de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale
TOTAL (rd. 48 la 55)

54

55
56

100%

597,62%

100%(1.455.146)
87,17%

57
58
59
60

100% (884.906)
100% (884.906)

61
62
63
64
65

100%
100%
100%
100%

61,85%
4,19%
4,19%
50,13%

40,71%
40,02%

66
67
68
69
70
71

100%
100%
-

134,94%
134,94%
100%

100%
100%
99,58%

100%
100%
99,08%

72
73
74
75
76
77
78
79

100%
-

100%
-

100%(29.035.427)
100%
100%
-

134,94%
123,02%
38,04%
-

100% (287.383)
111,90%
112,55%
-

100%
103,49%
101,53%
-

80
81

100%
-

100% (27)
-

24.943.803,70
%
-

H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii i obligaii
2. Provizioane pentru impozite
3. Alte provizioane
TOTAL (rd. 57 la 59)
I. VENITURI N AVANS
1. Subvenii pentru investiii
2. Venituri nregistrate n avans total (rd. 63+ 64), din care:
Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an
Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an
TOTAL (rd. 61 + 62)
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vrsat
2. Capital subscris nevrsat
3. Patrimoniul regiei
TOTAL (rd. 66 la 68)
II. PRIME DE CAPITAL
III. REZERVE DIN REEVALUARE
IV. REZERVE
1. Rezerve legale
2. Rezerve statutare sau contractuale
3. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare
4. Alte rezerve
TOTAL (rd. 72 la 75)
Aciuni proprii
Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT()
SOLD C
SOLD D
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR

100% (217.730)

SOLD C
SOLD D
Repartizarea profitului
CAPITALURI PROPRII TOTAL (rd. 69+70+71+76-77+78-79+80-81+82-8384)
Patrimoniul public
CAPITALURI TOTAL (rd. 83 + 84)

82
83
84

100%
100%

114,34%
5,65%

99,56%
-

72,59%
-

85
86
87

100%
100%

183,16%
183,16%

102,31%
102,31%

104,11%
104,11%

ANALIZA CORELATIV A PRINCIPALILOR INDICATORI


INDICI
IACP (din situaia ANALIZA EVOLUIEI POZIIEI FINANCIARE la rd. 11)
Cifra de afaceri net (din CPP rd. 1)
ICAN
ISMP (din situaia ANALIZA EVOLUIEI POZIIEI FINANCIARE la rd. 20)
Cheltuieli materiale- total (din CPP rd. 12+13+14)
ICM

2006
100%
64.629.433
100%
100%
21.233.708
100%

2007

2008

209,07%
73.659.502
113,97%
118,36%
21.234.385
100%

104,72%
89.849.975
121,98%
117,37%
36.567.007
172,21%

2009
95,76%
86.821.198
96,63%
105,55%
26.017.585
71,15%