Sie sind auf Seite 1von 26

.

,
• "( I
~,

. ,1,
--:Cf-

~'~4~,.

'"

\':'

',~'

II.

....-----

A A' 1 " 1 ~ 11 11 B t
.... ~ ...... ---....~-------

.... ....---~

t U·. , 4. ••

Z 8 a 11 II ". ..... -_&CQ.--_'_'-"~""'~--_""~,'IIIiiI!" -

b•

lJ
_

.J

-"

01.

_tat.llv

41,....

Z\1~lihVD.

nb.':':AI11e1tuag
_ •• 1.1l d_ Be1h

S-soh ~

.,

.'

'.

a.t,.
-Del'

S... htaLo-b.t1p.ag CJ~ll(. t~b,.' ....


~. I , - ._'. .

YOD ira

t.te1.lmGAt
II

."

tolS*-

An ~.it&krltt..
-bl., vier
' ,,~.o[ '~\
,

-MUll.

I •• .,el,
..

t.l!D. r b_SUgtl
" Qad .SllO ..
_

'~\
.

~.

, r,
.}

}: )'
,

$jb:poob4NUt~\ltant_)23
,

~:..
.

all eihli g, Jb.',~' _ ..


et.
I~ .... • ~"'

';.~.4-"._.-,
.
'~. •

(it

.i
'"

-j

3-000 1111 1-8


'.

tUp las·s.:rflllS.4IllS),

... 81 krltt1e._

boch fa.
Z1fe1
.......

Roll_tl
...-~ ~~.....

'.. ~~r
• • ~ I

SohQaua

(..... -

.' 4,e2:' I'eilbltc·hll.-t

·'u••
Sdh.

Helsb(hrt:.
-~

0 ...
iF-:

~ t·
I

.._

i ,p

1'!tllt~·, 1)~,:~~1lb}.' .~

...
,/

tlleh
• 1tela
IiUapt .

itt ..

latlet
,

04er statt

•• a_ b-.lis l'

E:.~

,aUt

?~~'.'. "'-

11'-»'....1 it
~
.

.... ~~~

«•.

f"

'

Lc;a tbl"ett.
_ad

Zu. U,llt'.~"o';k' " .,•• Spo" •• b ~1-"'~,-4'",' ••


' ', ,; __

a••

Boek voa 0'&. 1350 _ &i&_ ea.


.'

(b .....

·U'OO'"'"

tll.

"?9S

W&as_flupa

), 8Owi.
-

a&- kS .cb,.*.

mit

ji."schiot· s.tU,i,),. 'Dleil.t4Qk·.·~


B.1

.tiil'.io lob _' -',t t el'


'

·i~HI.'
Ii.

~~~bl:Ul&

a1adentap1'.e-b '11" lIahr

APb"'takrltt~

i.I!IIlZlIZL •••

, und'

._

% .. 11. wi. ' ...

:;('11011 •• , L.lt ••ttlf un.


J)Q ••

_t ftleb.tf,

~~t:.i;~·;. ~:_¥,~
t.tl.p .
'.
!

_d,

sa v

•.• A.

1.b.ai1t &uoh t.'J-- 4.

ltlJ.p:f aDd

ees
.... -~

t. Fl~IZ


Zu & QUO. alb'ell s1n4 41.

Voz- 4_

VublI14~:a~ ••

crun41icih
. Di!;""~""
'"
,,'

V.o.
, .

SctUItUt.. u. "Se:ltatz'!

\le (1111 Brillzol) t

~}~
"

".

I.

li... 'B01Z~.; d
-

'Sohl'tiUb.a. lJueJi'.1Il 1;fiA4· tSR1Ull •. L


: ~ ~ fP <_ I ", ~ -

S\1t

, ',!: .

SAat'lielljJ" "ftb1n4iJa.:8S11e4_·.1 vql'a, 1"'1t.,~


,

~ aQf4J9t..

• 'I . Z ,..~_

~~,:~lt ',;' ·... ~... ,.4J4t_-!:..:

"f.'~~~~'.'"~ ,::'
b
:.~,....', ':
J,.. .:
I

zu,~~aigea

--

.' .,..,..,~

If!:

ao~:,al ..

_e-. :ctC:\

t
.

. ,':'" .•.." "


,

" ,

t
.~ "

',.ft, Wlii.t

',
"~

11.

~ __ ~_~

A 'a 1 e 1 t u'
... ...,...~ ... ,.

,..,.~".... "'I!!!I"'__

n. ~._,S

tr l' , (1 e. .-.-....... 11·S._....all Z ..:..-,--..-.......r..,.. ... ...............


41 •• n ill II"

m,.,
__

b • 11 • ",
..... __ · .. _ -

_.",_~fIIiiiir~

N-Al~~i , • •
"

1,

Dle Aut ,.1111

db QJ~ An1.1tuBg 8 .s:011 IIt;t ,


''i"I

eiA" ' a; .• ~t.q.t


"
.~ L.-;.

.'" . •.
' ,~ •

.. '
,.. -60" •••• vGrtl,lirU"c'eh".' 4t'i 1.. ;
'e1B~
"

Ail A#be~taultt ...

b1.,

v1erE....

s. _erd.,
II

"!.~D. b·_t)t~,gtl ell '


'

ft.'
~

'hirtt~'
•• i.
' , ~",

i'

gebroohe 800,0 ..
t. ....: •

_JtJUlt.)

23 ..

va4 25110 ..

l'

(b ...

,. I'

IJU':4A'._ "
-&.
c

1'8

fU,.. ' ..~a.rtl ••~g), .'

•• e1kP'tt1&~'~Oll~elt
p _III

"

"

1leO' _','h~:u'.h, L besw" 1300, .

oell

:(tt,,""hEl.s:1u's:'.,~'lell 'b1 t.
WelJ,,'bleohhMlt "'~1'~
~~..

sw~

aOJ;l,autleg •• ~."
, ..... ~, ~ ..... ~. I

Scho,aullgdett

&'. I.,
""-4 ~

- ..,.

• 1t .1llem L,qtbrett. Bllll,Dt,,.a,_

ZUIlUIl' •• b04J.1l -, •• II.

Spo~.~.b•• w", --~••


_• _., f' -

..

-;:
t

__Rea .Qek1 YO. 0 _ .l3iO


~,.

StU,. (be.lJ.· .1600 ..

.... s ..

t.l.lIS.wc) , 80.1••
.t

1.1•• oa. al6kS


.. -

.ell"._, mit .~a4·~o'~


i--

i • ,~: '_, .
.t' ~
< ~:"

~-

,obJl'ot C.t,il,~,J.Ddl_to.
,

- ..!.

~j'

brIJCb,1J118

01 <1 entaprech_
wi. 71" filel

- loa. 'e11e
lieeod, sea
;
f

aQ ¥ .....
&. 4
<"

r-A.

1)u •• lb' ,"11 IDol t

t. P·lutl'Z

"or

:6\1,,,, bfi "a4

sJ.nd tU.

r\)1D4IlA

--1i.t~il ..
-IV' ...

.
o

'.~'C' ,
_J:,

...

u"
G

g:r t_dItch v$it·chllutz

Sehlltzr ... be ( it aen,olJ


\U14

,,'1

1.1' '.'

Bol.u,Sob1"aliIb

....

lu~lt.-

LasltU

..

.. ~.

Sbt11 ell i~"Y.i!.bl11duaS8 11.4 )<1"


voJ.lt.~,rl'1''''ild-8
I,D

Ii.'\'; aot;Q1tt. _'. '.,


1

aieh_~"')

'ftck ,Ill ,t en -04 e-r, vo"

\..I, '

:II"

,I
A'~
"

-018: .... 01 Oh;IlU-DSflB


'

"

"1

it

-c-

-..j

"

tlU.nkJ!l' 1,1»4 ·'r.c,lrt.u

'.

'),'"
...

-~ .
';

. VA. lib,tat_ • em: .F1Ji•.•••

' .s~ tq $t.t.

in

$On ••

'.'

~"~"':-'! ..
--_i'"
'

flu·__

tuDl

g.s._,;''+'·}~

, ,~'

'.

"

_-1

'f

.4
I

.s

.,

'"

"

"

._
~'i

.
"_ Z_,_"
,.!..-~ ,_ ~

,1

,,'

_"'._.

;~

, eo
w
~j

.,.

j-I

r.

".l1._~t;;L,~4tJ!g&~S:
I~-

aV.del,BfA
V ....

2,$,:, ~

,.U.,dO"~,
-

~~O'; ....

~.1.,B:t, ,mj,'I.~roc~,en. K,.tea:;

l'Cht~8 cbl.ol\ 80,1&11\ (vQ'4~_


,-

.j

"at'.,.

iolti) ,4.8 !.q:t1~cb_"":.2t'.1.1l/iQk .. Si1'l"".a. .


••
!I••

~ ·4 ~41't::'~' •• ~~'
Id.t .'lJillt.';'_;·
7

l ••• t.11 .. 1. O"1Jt4.s'~Gk 4:_ PltlS.lvU.'oll1""lUbtas_


lliu.bleob1ulllllle hlllpt

eta 'Iab:~8.~t .11-U'.tQ:tl ,wJD1t


11011.
'.

1IUrcll,lio-l. _1-1 _llIt 11:00 .. ~u,RP,f BoG,~


04,.
.I
;

.,4,._...r

"_ ~ I

itSOK.-:~.S_~- .
~... ' ", •• J. •

t..'

--'I.

~.._ ~. .
",.

".1 Oll.:rr_;i!J,.;tfr,l., •. ·lil"iIl,.~

. lb •• t.... tl1I4 4'U'"I\, .1.4 ... 19•• ,Q ~S'O:i«~"


'i£ifleD8chpoi getOilt,eaJ a,tek 'Del aat

ea •

'~
:
.r,

. ."~ ;
'r:

8000 ..
It, r ,
I'

liens, __ t .l.b~6b_"" .1
',

'.,J; ~-~

'.

.,0'IJl~s.'ellr~~
.

'Ul~;-IY ~.(uD~-e. al.-.) " •• 'ttt, H


\

.rliCh
..

1IIDl" .....

_:"....fl.-•• t.l1.1I:,11o Q .nn4••• ~r: ,.:t


I'

111'~i1u_~lDr'Q.bl'Oli·Guillen...
HG,~.:,11. vildl' ~

~ ....

Bu.,Pt zweokeSohn,ll.

'w t'

",,'

';
"

,)~

't,

.",

','

-- '

~~J..1
Jq.
lOSQ
i .• .. lf.,.

,; ~.~ ..

"" t~.' •

..

~---.----- -

_-

It

~"

"

-~

o-at;'~50
; ',,',

.- lU>llen.· Bt.4IHtS.:tc-h~I$Boe·k'~tzeJlJ ...


E ' •

4...

'0.• , ......

".
. \;j[~

Sptlt ~:'ua•• i1i:lhi wag~,.ebt 11-gt •


'.1· ".

. . ....

. Fl~g&.ftl
.'

uate~
. 1

V..

"ea4u1l:g .ta •• l'c'l:Gt.pi{(k1.1n.)


'. '..:'

._,..

~ et.".'e1·_·~t:ttel
" ~. '" ''; '"

YOIl
''

FltiS.lI!!P.ftlt entferat
( ~-. ' . _ "
_.1,. ,:

;Uht,_'
,-

fiola. U 04~
1:.-,
.', .. ,' ,'_ •

tv"~
:
-.:'

.1~!~.~.·lll~'.:' _§ctften·'~i1,t;at _h.... (t·~,.-~.c:a.l.~$s~ 41J~i;i"~ C ;~\. i~. '} ':'_ :"::::; , eJ..,,_~£ .• :·:.~et.e,\n.t'lt4l~en _. __ ~Ren 1tJ~·-1f.l*'l.h:), '~.,'~': danA:llocs~~. hoh'On' BOCkao p,•• 41._ ,rJ.berwurtJllltt\,.: Frl••.
WI
... ',,',, ,

.j·.i
':: -% • ",

v~9JJ

4r~",:.:vila .. ,:. ....-.-...".--r---.--

•• ·b:a:I:16·eJl8~~.Il,,.; .:a 'as & ct•• b,.~J!'.•fteIl4e


~1l~1t!'
... e., .

. .' .~t~ i'

'.

','.'

4_
..!

J
1~
_

L,4Utp;-S4.h.

,·,tt.·«t:;~ \~~
~
I~ ~

.. ',.i.-:"

u.~t

..
,1'

.,

. ....1' • ,.,"" .4;


~ I

:,,~'.'~..,,;"'~~ \

1
~
,I

,":{

":', -/!,.:

' , ~J:-_

'J ....._ ,;

.... ~
<

_
.-~

• ..i.~~;p:,~ ,-!'>t'"r'~tl -,'~~'


_
.~

.~
x

1::

Jq*,

Jh>le1
<11,$0

lt~~ •
.. •. ''IIf''t •

-~

..-~._..

..~

'.'" v,~

l'

if# --

.'
#

£.:~_.f· ~.
--'--,..__.,~::..::.---!".--~~-__.~~ --..~-~

i. ..

.,

A &0 IJ ,<
r-"

22 2. P_a b r we • k -.

-----------Al.l-_

: ~ ;;., ~ .i;:· ~_.

VGPbitlc!:uagsst

ell u

.sind gu tZ\l

pe1ni(jen un4

Zlatet. t en.

Dili Kugel k~pt e d.ar 110.kea b ez " • peoa ten (d~:.kvl'~. Scbe'Dkel tat -yo .. nliQ
. am Rl:zJlpf
f'

Acns;ab 01

dill

·b-.$Jlef:.t_4 •••. ·Ku&:.lRt 1IUI·•.n

ei,aaetseA·'Q.n,d,

·.1tt,.l.

U.b-..

wu l"1'IIU t t erA

b.:t eet1~ ~.

~·_-- ..u_ be11i ••

.Solnt.-k.a
.
. .o.SIU

4.
- -..,.

·.. . 1f~t,_1.:80' L'-se.~b,Il,; "'Ulld . .. Bei. - t ••t

ca~.z,o,gea_tru.~W'Q rf.u t.
I, .:ie. f

Aobssfibel. -.. .", -Sit

IIs,~kO'~f',-:.-___

in ""~ Kugelpl &ll~. ~,,_gl'''. J "40,,,11ap1eUw ..


'J~

- ii"hl1l1~n
• ..

8 't,t

_ta + J. -

~t.L~-a
'i,
I

a.
d.

. 1, .t'z t·-G.B~:£ :.---~~~~o~I,t1,~.


~.:r. ",

<.

h'S",l.,scb ~_!lA'!'i
.....

·4" .re4.b~Jt.~
_,~~

.:
-,

Du.luI61kQpi'
Ku.ge1ptean. lIAt." 4.
,
-'

-_r..
~::(:~

"

. .'" ¥
-~I"'-':'

,:!:. ,;

_":!...~""'''H'

Dl'uOltst- i.b
.,'

.i~~ Ir!
_.

-4." i!.l.Pb~.
.... ~..

.r-.......

~,

....

ee- ....t;c

.-,:?!:

10·.d.l

·~l~. ~. '1:4'r
,

'

,"c .' .~.


~_
'1

~J!'agt,liQbW1-}iU.~t.1JI(io'k c1 quad. l'Jebepqtlti,'tt.


~
~.

ff"1'RfietzWl und. mi.",~ I

I.Ut.l11a:_

t.er.cil

ij.teet~g'eD.
.'.1.

·Il.
12 d n

bel d.ea PQll'r'lU1SIUJ,lb Aollstn.oleastUct


U'.b.1' wu l'tliUt.

&_

d GS

e~Ctrbel.D~\Ul.d

it;"., 1\'8.1:»:_,.
.

".

l.

·-w,-", ".

,.

·t·"

tti.tleetzen

mit- , •• ft.iil'g\&D

'r.. ....

oa.len

btZ •• t18,eQ..• ·ts;eS6D VeIHtl"lRtlJlI)


1n\1 sa z.w1,pp.,4tQ

..0,,, Jlaltebl-eo,b,
-

FiUlrung_sb.l eoh.. amt-t.· 'ActUikno t_6nGUI0kg't'ei Ver:k1',e1dllnse-D mfl,$IUm l'~qBtlS &Olei in

.fen . VIIi4 -Itl.·


,

·'~'.b
41.
-,-

fJ1.11.'

Flvgriel1.tullB

J ....
• ... • •

Sa.t;t.1ebe 1J "bern. p:~ut t


uD,,'.r

stelLeD .•

X:U-8~.&ti _·t - aGa_


-_ _i~_

'.

R.N". ,~
til

leSe

LaSeD

ill

••

_uiu 1&0111.411 tu 118 IIU t Jl.i.cht,ztO&t.l1: •. en,

1 VII·' • D.aht #e.'.,..• ).'-

____

~_~

'l

."

----

........... ~

·,-

.~

,,

,,

~.,..........

-,
J

"
"

'4:'),

~ '".".-

..

;-,

,-I""

.:..

f"-;

.--~~.

~.~-.

..
p

Di." .. ·•· ..,·... · .rue


.... Aobp1.agl11

Mk•• t"

l ."0111_. v.,~·

t Bol.litIl u.dS,ll.to

·"eIl w&.

'lugt ...8- libboc:k' ••

FluIS_.g
fitW. e1.

Ullt •• V",,,andll.g

&1nes

Pol.tea

(:Kil.en)
04er'

.. , .~
. .

D",ittal Yom PHlgelap*lt


F1\iS81. Uh.blMl

entte".t

untel' Hol. II

IV

4u
I'aib

bet.J-.tt_a ..

(1..,. 'epH:o].m.1at4u.pcb

is. III e'b:..t so eJ!l'kei en ... ach tg

.b__

alJl_

t ".ll.bl.on 1.
Ach .

BAt .PI' ec__ d· IaQhenJtl •.t:.: ,_Dt: W4·.. bei.


..,.

,.:':0_-1,

Illot._iOk "b.S._a unl Lut.at llU.a cb•• l~ ••

, ~J

..~

-p

_.

"

. , .
./

11

o
101.1JIiA • .1930
...' "4 .' ,

i.N•• ...
if

.-

"1'-

---------·-J.I·.;"'... _ .. !I!I....
I

..:

IIiii.iif~~:"'--~-~--.......,..

...

~r--

. --,

./

II
j

II

·14
,

"

D11'e1tb.' •. Spora-Gab.ll ....


Rumpf:_t.

, laCS ..

8pll11lq.l"L •

·_DeetZeD

UD:4 .,Oll,· taaen

111 t

ailig uD4Spll",.t.cllua

( iJ'Q t'ol\, II.,p,8 blnt..


($Uzt

..CQt.).

ti t Sp,l:1.tbolz.. i@l-dalt wt.. RQh.


tm8umpt.plAt.l.1

AUfna.e

des ,spOJ'n-Abfe4'Il'Uli.Sskabtl"s)

Gu 1kIlO'.1 11 .. ..

_ unA 1110 ••

1·_1

sO' III elD, •.

S-ehle1.t. " ...


bl.1'b.t.
'>,

plea_. 4 ...
p.l,ner

J•

.111

t ••••

1a4-

VOA 0

a~ /Ills u
,f

Knot,tlnli·SZ"et.l1aa

01);4 Ind_

D1 •••

Schle1t.

sol.hen

.1,
••

111t Bllla •. ct.

~b18.,,'I.t)
..;,,;I~"

!i.r4r1 11ad'Uns"u ....


an1.. eI!!t·

''''nd.uDS..a•• Qt. be.8w,er


'/

B1al;uttna,lila11Cbk.tt

.1' J:1aU:a4.u '.,..


Spo.n,b*ar ..
tlQ ..

"

wi cUr1D. u,8.4 sl.1·abael tigm1.t .

4, - ldiM'Uulbt_

a.o·hl'
11'1.4 ...

in Sp'.t 1.1

..'.

e1llbauu.

iI... 111., 4

Splin'bol

B101ulJ1u., Knot.
ftuCluJI:II'1kab.t ." ..

B,e1Daohob •• 11~1'_4"
t.1B 'O.8On4.,.
1.384

I-bo,a.a. CD". '8 lUI, st.lt.lud.acm


..... )

(.1t 81,fl

til' ,. •••
d ••

,bet_tOp.iS_

eon.

_a_

Hollsti,ckah_ .

von

D1elu. de. Spot'nkt':I"p".;

iUlohu,ntu

.1CdJlu.

Spot.'n(lat
12.kl ebt be.
"1l8iltl8D ~

..

a.r

b.t •• ftlG~.D St.l~ •• a1) 'dudUll8eaUlJ,4 ,S... .1

to t.,H-.
lllIlS•• ei.l

w..

8 edb

t ) In.

(Il'Hit

ua4 411"obSc)".u.b.'o-bo,1.J.ffll

.1.\ -l.ronena1.JttGl'U.o.1.1
.QtspuZl~
'''''!

jl~l •. Qt:
....

111 Oabe;llactn!' b,.t.st1g...QtI.m1..t~el.

ltilt

't. --~
<>-.

"

B.. ttl'.

m,Ql,i .1 •• 19aC

lela::klotz 1Jtul 81n,dt mit Seiell..


.. ) ItAe ten

alh

_ttOl"Bell •

LaGer.ohl •. una

r. 1111GUllatt.bel 1.8_ ·Ull4cl~,c::b.elt1,· R-.e.lbl'Ua«kt>pi.ebr·a.ube tar- B.P_'\1.I_.'~lb\ti:'8~t~~


ell is II tr.ll d.es "iPG'h.ett •• "
r .~:.;;'" ~, I .~.~

aAd S1elJeru a1eit ai.: v

if

- j.'

·_i

,4h'
.~

,I
:~.

,
"s~

-; I
.!

~l
\
.(
:';.

.Ili: .

. ~'\.-...

.. !.! .
1,---

_- _----- _--

.. ~.~

;,.,
'

Iii
'

....••.
,-_j ,

"

.- ~

."

'1'1'··

HOb eatlo_ •••• ,

------~--1eo~'
Pl~ 41. LICev,_'blo.$U18. S.,.. t, 11) duro"
1& .lb

.r

d,••

llI.p,t.ule lq: ..

'CUi'. 4a1n4btlit

lit

"lit 41
,

(Gab.l,l- ....

..

~ III .8r·1'10 ••• g,ad Aug,Gl ...... ,Il ••• _

(V'Q:lll~D" '

••

"UI",ltli:.h,I"''''.' B~l..__

13,4\ '-" ,••• _


. .

•.,-

;hea.muat.t .. ,liaa
J-101l:."" .' ••

SplL'lii)J; b.llt .

eu;;.,,,
n0811"Q- St-1zoallQl.

VOl'd.'. 'ODdL.,_DS"

Usua, .c.. -.t·_.o,b.

ba,pt,.p"i:

10)0.1II011,J,:.'t .bent,llla 'ditJ:l!ob(nnt

lnaq\"~~11

au•••.• ·.1: • lltlllJ'~4,.) •

.,o,l~:. t a

Un,tuifles .. bDb.j,
ebpfAJlt. ·M,N-k1:ev-a.

,,\~

KI'(1),I1"'tt.:I"uo4 tti.r41.

S)Ua""

D__

.."tlt'

G'II' ...

,1l1.nst e1,ll1llgG. _FlaB,s.

b ..... i1ek~$iebtlgea.

Oes en sehl' aubed erfiellea.t 10 IDs.,-Jl.b st •• bu,as lUlt al.


i;Q,aptep.,t 1&
VOIl ,CIS." .~1l•• ',&4IJ1

'Dai 1,., s.u.Ilpt.nil. durob

(vo"
, IlHiJ110

vor.

,aachblDt.e1ns.tubrtt:)
$plln' 1 .. _..
.

BolEen. .it Uatel'l.gso.he.1b.


DM.Strebe

n,... uttBPUAd

aufc.-aweLI.us'o

.unatel1-_
'

UIl4

4i-.ft-G·•• _tl~t.l" fltoh_a,Gu.


,

..

1•. Bohl'taas_40 O."llplW:b. ) h_tl:o ••• il.'obt __ ,

'lAd;

Aa.oh11l .••

1.»Q
.

4_ Bij.

ll. l!l'Op.:t •• P'l'o!tl1 1ft P3..,.1011 tU••

'f1t.tttulI' :CiJtwb., 4uI'* liODt.ro 110 cia


.

3·.1-OMa4e

- Dooht •• tzu

d_

at.lt.

G·Ib·-el -

1st.

Vlld

0 e....

St •• b. a1t( v·onVO!"IID ,.ob IIlnt·fNl mit

:.1.n8.t~.t.)]301:••

Uut'&-l'l'SSQhttib'.,

l(l"QQ''''_'utt.,1' lUtC A%Jlilltb.t'.d~.I911.


'_=-:r...

ltQl,iJl

B.·N.. ~
'

J.. ~ 19$0'

.... ..~.
.' -II"; •

~~ j~·~}t r~.
..... ' -

,"

_,j

~.

;--t- .
,-~' H

,_'ii,

,\;t,
"

.... ,"'". -_.\

.\

I .'

,"

,,'

"

,~ L-"

~,".' 11·"
~J'

~.

,.."'"

-.

(D... Hell-AWl. 40 IUSh fl.... .. it 4•••

riN llJ-

18 4.' Segel

'f()p:de

Ailbrlag;q,

vq:b."d.J.

. Linke bezw. 'I'Mbt.aO


aeb.ll,llli"t •• 1011 1. Bl1._ptea4.' !' '''"
4~ag, (4ul"ch

umrd.l'hlltt.

so e1 ••
Z, ....

tlen, 4 ••
werbla.

b.!"'Q4et~ Aft..... mit.,el.

Looh

104-"

H6heal'I'Q'4"',tD.,4t'If'J1.)
,,",

:iOpt.o1t-.". b.
Bln'.c1l'lbt
,

\u&4VAterl.
,-

:,

eo-hG1b. ll·"J!a'.lL-.

1Ul,4 -.It, JticJltl'O_' •• 4 ..

(1 ' . -,Sj sieh_n. . ob Kopt.ebrqb.

DllHb,IOD:t~o~lDeh.

'a -~4 .-ho:l. t •• t.t,ll_

1 ...

ne.nat.l,'tt.
• toeat
Splint

. lA~":S>;: \\'~'
_I.

' .. ay

,,,.;,,'.U_~·.

~Julu •• 411rob Bell_ ,


Q

.'

l,u.s

s_us '4.a.

il~lC.lll a'Wi.de

-~t·

.11 .... en lat.


)

.itt"" X,po-

-a. Uai_legacrheib.liOli.

IUSh.nru4erhebelblUt

1m au.pt.w_d._· l.t 4el" Hahenni


ei be,

r•

4l:i.-ob. BQlzen m1 t Unt arl.saeh

K~liUU.lll"I't\' 'G,A4 ••

kltpp' 1, ..'

.\
lC01ei

J~.

,H.'Mr •
• II.. •

4910

••

''1''

_ '. i.'_

."_

,_

'

..

J fi;~.1·1j~~ .J•
, i.j J. .itt

-,

.~ J.,:

i. .. j

; .~

" J

t,"

~,

'.

,~

;'1'

.
. ';!,:

'\

,..
'J_~_ .

-;

•J

'. ---....~~-- ..
do •• pr_4.,aDt
duro,
,

(Sput

La)eiaaollL.b_.l1act

1l1t

v1_ 'o.ptnl~
z• .t SoliI' b

,.

beD. t:rll. Ullterl •• cll.-1b_ · Bla4.,-drlll t s1Ch

.,11. .

cI •• lbet
_

b.~~ ti-$ ••

,.

:.

S_t:liok.
Untql.s.o)..1b. duJi'o'_lopt.eilt'
m1 t B1Jut.-chtell.

Fl.() ••• .Bb.t•• ilau.s:.·

AU,.alllqp't."b.lal".,

'Ad r~i~Y~.,¢,.·.·rl~.~.D.J;t
apl,). 81t

.•f;tt;'aa

Itt,

Uatvt

'sah~iQ'. b.ltat.ll.lh. _,;

, ..t.t..J1.

81 ohfi'.~.

s~t.A .•1I4_ e1••• t ••Il. Ob._ unci lIater LAS..... bJ.~ bas sdt ( dureh Lo ok ia 4er_.nru d,e u4k "PI>.) III tt ela x'op t .ab,!" aub. \lAd
'U n. t .. ~ deh .1b. h ~ eo; .tatlltHlU .4.1. t BJ,acht41'tb, t, ft1c,bor-a
w

au J'clJ.
S_aul '

loatpollocb
".

1. ,ltudt4"hellnr~1fStstell.n

c.b Kop('aehrl!io'Dbe 1••


.

4.h .. aoch

·a,e..'~.,'&u
••

evtten 1st.

S.1tensttftulx-.e11e durcb Spll,ntllo11

untt!1' Zw1sehea.ehaltlall£' e1n.,

it Clem S,$1i_rud,fIl',l\,etlel

'Verbl.a4ea.

~*.
J_~ ..

'0

,~

..

..

~
;

-.~

'_

.:

r
-

-....

!•

.,
J"i.
1,.

.:

.. :""

'T"

. ,i";

~ _,

.-:.

'

":

eo•

'\}

'i '''-.
~. ~l

__"if~

r.

-80

,_,

-,.
',-

"'-en,4
-..!..---~~~

......

t.

an 4l~"

'1.... lI-tp. ~"'It (T~4;3ttii(he-rtl~.!1(.l)

••• t,."lf1

JiM'.

_4',-

•• i'~4."
,

-'64. Kreb_taIA
_,
13114

'Qad d1.. 0411 L _ KroneDlll1if-ttu

~b1luba

Ob.D
..

dtlpab So18 •• at.ll...

it Unt ... l81clltLbe,

8p:1J.Dt 11 .

D;1.',lI01 ...

8184·v~.:•• '•• -• .cA, 111•• 0 •.

G.aDtll

r.

-,

"

'/

l.

Rolei Jan.
Et.

19$0
• 4~

IJ ..

"

--..

2J"

.. ,

"

(.'

t.

.,

r ...

, .
.Vor4em
Qu .ret eu ~"

• •• '_ •• ·•••

-8 w ·w·•• ·

k• •·•·• •

Ainbw

11L 4.a 'l6.g.,l Qu .·aift

den Wlak.el;b..be1

4.•
lto,I •.

&1 d_1l.lJtze t

BI·t.iB·.t-

.as.•·au,rob.

ilcbJIIADbo uBd tlatti"leg8e:hfloQ

vIl''b1.a4ea -un4 JiJ.t Bl:!l,4d.PMt

sich.rD.
I

".

br1.l1:sea.

Kupze

,u.~liItftepsto •• t .. i.· d:1I!!'ehdea


111Gb. .....

Sclll1t.1

1114."
.. 10·' .'

Fll8810b.pllat
e1aeet •• Il.

tilu·..W1ak:elb,.b
,.

•. ,114 l L."uua
.

L,Ig·._lxll.len

yea olum (4u:.ebcl •• , "e-.ta-. Loeb ia f ....


K1"QQ,G1UIutt ..

FIUselebertlfl;ut) u,nd Splint


".

• .L.atUhreu andl JO;it Uateplegsol'H,1be;,

betest1sen.
L_g.Qu .'at
-

au.'.to .,tan,,,.

yO," c-btig'( b:i:ft\-'_


.

. f -'l,

III
'ORa
\

IV) 1l1.\.4 •. r'8st. $t ... :akopt1Jl 481) r.l.tt.s.l.1D.bltlngeli .. 41.V .. biadoAS .1t 4_ (lqd.ttielt ,4•• ftD~.]julib.184'Q~o",· .~ .
\Uta.
~
_.
c.,·"

'01. -, . '!
",' . ..

' -,

..

BCIZ~..~. 0'l1'li." . J .... t"."lAco.• 1i.111e, . I\poaeuuttu ..,.

" . Mlttela'tU.o:t

'10.se:l. au.lJen.und.

1.... ·1.

9\1_.th.,.tO.8.,~_.
I
j --

uaa Snltat.· ,'_ -

_-b"Bt~l_. ~

''''.

'r', -

YOtl'.
.~,

.;:;;~

.1f

,sl..cht.ig 4\1Il.b4_

SahU ta11l dev R"Ullpfw.Oi.m


Uebo.l'wuX'f'.uttft'D

fztMgfl.&ollea-

.)

.t.o.k....

'Il~Ob'.r'~.
iii oq",. 011

4', • •
_. ''n >1 ....•.

41.. ".-,.' ....


.,
. "..• ".' .·.IJ.'_c.~,..
". \

. a;lo7·8llr ·~8• " 1'·11-", .1'" S CI' au'· unt!i>ea.. .rua., ", A'",,'oi!i "'ta .. .a."iW' '11" 11' Hb .. _". "",,_, unt. ",,4' ~
8Z'St
. -..

-..51'" _, _.•.. _ •. ....... _

,41.411'. lopt •. lu,-.ub.n ml t. J.4,.eqJl·j.\1b. c


t

&:Ul'"

Stll"nB..ol... ti.• ae\.z-ea


hll4. Xt,;1 .. 1
Jan",
,

1J ebepwul':tllutt4Mn\'

.aeb.t,piacl er- SlAoJi.


01111 V "1~it&~ ...
_ .' ~. • • ~--:5' ' .;]"

........'.,f~

V'fltl'"b,l.·a4\1\~:B~.~\.p.:":.~ . 1

ml t ".. lU.Jllii,u t1l el'sQIIl hG.l

(DoI'41"iolt)

aut- broi
• I

etll" ....

t ••t ••.1eh .•
'_ -.

tI·al,.tt" B1u·dl4Jl:4illt -.1.0b:"~;'


~i:"{

.a.-Ii».

2.936

Stll'QIl,l • .,ebl .•,GUU .• ll.IJ'~


, -,I. link_SpeJ.

Til••
_ ~

:""t. ·'l~ ••
_

j':~~ _";A ~~:'lo~\1- •• fh~;~:~iII'·-"·'r.~~


..• t'

;>1
.itJ~~~

t { 1-S0b eo. - fragtlleb ••

e-:lilt~t.l.tta.i·· ua
~..:.:_
I: _:.-";.. ..

~~I;~

1,.

.-

:' .
.J.... .

.•~.~~\~

.'" •

:~

'fi,
.,'

.~

:'~.r •

I. !l'

'\_~ ""Y

,_)

_-.-

-,

"

~:

..

1!1-'.

~
=..:

":"i;'-:.•.

ell

J
.,

"'i
'-.

p..
fy

'fr)
;.

1 r

,'.,

' .....

.f.:_

,.'

':',

"-

,I •.

,\,

>~ -,;;.

I..

),~

5'

,l

t,

~!

~~

r. ,

,~
,.

"':"1'

~~L~:: ~
.. r.'

.-

.II

-,~

,
'

..
-

.
~

..

-"
..,i...

'

.. -"

.:8

.'j

:1"

>ilk~;,
i.

11
,
",

f~*8tlloZl (tUJ!'

... Fli18.11 41.

terbLa41lllS

4,.". t.-tllJlI 4ep

St ... lI'Vck4fl ••

r "rtlD

•• ser)

eVJ-oh e1a.

OUllIal.u tt. II.

It elle_D 11'14pt. ab.

bi.a.~~
Sp&ltvqtl.14'1DZh 4~nl) llteJl
V<)"PIl

(aa cleJ' St1rDhoi.v_bi

Iluz-oh Sol:lwJl1,.a.tltt

bet •• ti&sen v·ad blnt ..

Au 81 au. t: 8,Pit z. 111ttel s Sp .ul801l. ab.

(Fligelll'lt t: V )

.it B11l4e4"l'Ib' ,tell.a


. at.etu4« Iiit. eta ..

..

. ••
.

All ...

1'1-1._1 ...
1 111).. lIR4

St.4",*41 •• _t 4

11akea '11.-1 1 ,'lup1ch't11 ••


(Bopj!

Sp•• ' aa.achlila. 1

ac.)

t.at

qs1_,a_ D..

bei D1._uhf.llllg, a:i.eb'tc v_C ••• ea.

111

"

•I
I.

i· ' ") ~
. _,'i

','

... )
,
'

...

.~;

,-.