You are on page 1of 2

CU LC B YU SCH THI H TP.

HCM CHNG TRNH TRI NGHIM THC T

HNH TRNH NI TM VT LN CHNH MNH


Tp.HCM Thin Vin Bo Sn Cha T Ni Th Vi Bin Vng Tu Thin Vin i Tng Lm Tp.HCM 1. Mc ch chuyn i
L mt tri nghim thc t, gip cho mi thnh vin c c hi thot khi cuc sng hng ngy, tm v vi nhng gi tr ni ti thm su trong mi ngi, khm ph ra s khng gii hn ca ch v nim tin chin thng chnh mnh.

2. i tng
Thnh vin CLB Yu sch Thi H Tp.HCM Thnh vin tham d bui chia s ch Think Big v Pht nhn li mnh. Cc bn tr quan tm n chng trnh

3. Ni dung hnh trnh


Khi hnh: 7h30 sng ngy 02/07/2011 t vn phng Thi H TP.HCM, n thin vin Bo Sn, sinh hot ti thin vin, c th: - Bc Chun b tm linh Chia nhm, mi nhm 6 ngi, gm 1 thnh vin BTC Trao i vi S C Thin Lun, tr tr Thin vin v xc nh mc tiu sng v nhng suy ngh, hnh ng ca cc bn tr c mt cuc sng tt p di gc nhn Pht Gio c cu chuyn Ngh iu Thin c cu chuyn ng tr h ci ci c cu chuyn Bi hc v s t b c ti liu Ngi giu suy ngh ln Ngi ngho suy ngh nh Lm cng qu ti thin vin, mi ngi cng nhau nu cm tra, dng cm tra v chm sc cc b c nhi ang c nui ti thin vin. Chiu phim ng lc Mi ngi tp trung mt ni tnh tm cng tri nghim v bi hc hnh dung hnh nh bn thn tng lai. (mi ngi s c thin nh, v nghe ngi hng dn c mt on vn hnh dung, d kin 20 30 pht) L mt bc m quan trng trc khi bc vo hnh trnh chinh phc ni Th Vi. D kin 13h30 chiu ri thin vin, di chuyn n ni Th Vi. Cch chn ni 1km, mi ngi s hnh qun i b n chn ni, c th: Nam: mang theo t nht 02kg hnh trang (go) N: mang theo t nht 02kg hng trang (go) Hnh trang c th l (v mt ngha): o Nhng gi tr quan trng nht i vi bn thn o Nhng iu quan trng nht Ngi Dn ng v Ngun Cm Hng: m nh Vin

CU LC B YU SCH THI H TP.HCM

o Ngi thn, bn b o Nhng c m, o Nhng nim am m, s thch o Nhng mc cm tht bi o Nhng mi u t, lo phin o Nhng iu qu kh lm bn hi hn, day dt trong tm o Nhng iu bn mun t b nhng khng bit phi lm sao o Nhng ni s hi ca bn thn o . Cc hot tr chi to ng lc cho hnh trnh leo ni v vt qua kh khn bng ch bn thn v tinh thn ng i Ln nh ni v nhn li

4. 5. 6. 7.

D kin 16h ln n nh ni, mi ngi ngh ngi, tm ra, chun b n ti. Cng nhau trao i vi s trn cc v nhn sinh quan cuc i Trc khi i ng, cng nhau chia s bi hc leo ni ca Ngi Dn ng. n thi gian ny, linh hot ty vo thi im hin ti, s c chng trnh hoc hot ng thch hp. Mi ngi ngh m. Sng ngy 03/07: Mi ngi n sng hoc trc c hot ng theo thi kha sinh hot ti cha. D kin 8h xut pht xung ni, di chuyn xung Bin Vng Tu. Mi ngi xung bin, cng nhau tri nghim hai bi hc t bin c : Tn trng cc nguyn tc t nhin Kht khao nh c th Mi ngi t do tm bin, n tra, Sau hnh trnh v Tp.HCM, trn ng v, gh thm thin vin i Tng Lm, cng nhau cm nhn kht vng ca ngi sng lp nn Thin Vin i Tng Lm. D kin c mt ti TP.HCM lc 16h chiu ngy 03/07. Kt thc mi ngi chia tay. Phng tin di chuyn: t Knh ph: d kin 200.000VN/ngi n v t chc: CLB Yu Sch Thi H Tp.HCM Thi gian trin khai: 02-03/07/2011 ------------------------------

Ngi Dn ng v Ngun Cm Hng: m nh Vin