Sie sind auf Seite 1von 86

/

FACULTATEA DE IMBUNATATIRl FUNCIARE SI INGINERlA MEDIULUI


DISCIPLINA TOPOGRAFIE
AN II
PROBLEME PROPUSE SPRE REZOLVARE
Responsabil disciplina,
Conf. Manea Raluca
1
4
EXEMPLU NUMERIC INTERSECTIA INAINTE
Se dan coordonatele punctelor 1,2,3,4
Se cere sa secalcuIeze coor donat I eel nnctulUl . P
peT x
y
1 819.916 459.797
2 786.278 843.262
3 506.365 807.199
4 533.996 462.201
P 678.157 637.705
EXEMPLU NUMERIC INTERSECTIA INAINTE
Se dau coordonatele punctelor 1,2,3
Se cere sa se calculeze coordonatele punctului P
peT x
y
1 750.238 1339.72
2 433.084 1058.435
3 401.849 1637.839
P 532.795 1285.629
2
2
3
EXEMPLU NUMERIC INTERSECTIA INAPOI - COLLINS
Se dau coordonatele punctelor 1,2,3 si directiile unghiulare
Se cere sa se calculeze coordonatele punctelor C si P
PCT X Y
1 706.559 378.390
2 698.259 502.572
3 719.022 565.939
C 763.402 511.658
P 557.952 483.006
PS PV Directii unghiu1are orizontale
1 75.3380
P 2 123.2083
3 144.6581
1
p
3
EXEMPLU NUMERIC INTERSECTIA INAINTE
PCT X
y
A 2899,138 2894,056
B 2919,771 4288,426
C 1784,974 4711,902
D 1630,229 3358,846
P 2342,056 3710,021
NT.
unghi
Valoare
unghi
NT.
unghi
Valoare unghi
1 30,0780 5 39,5556
2 49,0200 6 63,5739
3 72,7761 7 51,5294
4 44,9557 8 39,5114
A
D
8 r :
1
6
(
2
c
4
TRANSMITEREA LA SOL A PUNCTELOR
STATIONABILE
1E>2,8851g
A B
2
peT x
y
A 1341,713 2255 ,838
P 1274,685 2482,735
B 1345,992 2716 ,766
5
2
INTERSECTIA INAPOI -REZOLVAREA HANSEN
p
peT x
y
1 1265,787 3618,466
2 1353,465 4045,428
Dp Q 201, 94 m
6
INTERSECTIA LINIARA
B
2
peT x
y
A 1691,797 3818,234
B 1815,746 4224,657
DAB 424,90m
D
A1
167,19m
DB] 334,98m
D
B2
161,94m
D
A2
320,84m
D
12
298,49m
7
INTERSECTIA INAPOI - REZOLVAREA CASSINI ~
MARTINIAN
Se dau coordonatele punctelor 1,2,3 si directiile unghiulare
orizontale
Se cere sa se calculeze coordonatele punctului P
peT x
y
1 1440 4360
2 1490 4510
3 1400 4650
PS PV Directii unghiul are orizontale
1 183,2475
P 2 248 ,8433
3 309,6358
8
TRANSMITEREA LA SOL DIN PUNCT NESTATIONABIL
p
N
3
2
peT x
y
M 1810 461 0
P 1850 4740
N 1820 4920
D
12
145,60M
D
23
145,60m
9
INTERSECTIA INAINTE
1
4
Se dau coordonatele pun ctelor 1,2, 3,4 in sistem Stereografic
1970
Se cere sa se calculeze coordonatele punctului P prin metod a
intersectiei inainte din toate cele 4 combinatii
NR.PCT. X(m) Y(m)
1 1384.626 1351. 344
2 1428.085 1359.953
3 1432.488 1418.500
4 1370.629 1404.885
P 1409.032 1394.105
10
INTERSECTIA INAPOI - REZOLVAREA COLLINS
c
2
3
p
Se dau coordonatele punctelor 1, 2, 3 in sistem Stereografic 1970
Se cere sa se calculeze coordonatele punctului P prin metoda
intersectiei inapoi - rezolvarea COLLINS
NR.PCT. X(m) Y(m)
1 1307.346 1380 .634
2 1289.709 1431.389
3 1297.135 1470 .967
C 1330.981 1427.490
P 1232.3 93 1436.804
11
INTERSECTIA INAPOI - REZOLVAREA HANSEN
B
A
p
Se dau coordonatele punctelor A, B in sistem Stereografic 1970
Se cere sa se calculeze coordonatele punctelor P si Q prin metoda
rsectiei mapOl - rezo varea inte . 1 HANSEN
NR.PCT. X(m) Y(m)
A 1373.554 1347.892
B 1405.718 1470.796
p
1341.927 1388.144
Q
1354.256 1436.447
Dpo 49.85m
Denumire Valoare unghi (grade
unghi centesimale)
UI
115.7569
Uz
25.9357
U3
29.5698
U4
123.8088
12
- --- -- -- - --- - ~ _... _ - - - - - - - - - - ..
\
\
INTERSECTIA LINIARA
1
A
B
2
Se dau distantele dintre puncte si coordonatele punctelor A si B
Se cere sa se calculeze coordonatele punctelor 1 si 2 prin metoda
intersectiei liniare
NR.PCT. X(m) Y(m)
A 1402.485 1365.618
B 1353.144 1468.827
DAB 114.40m
102.09m
67.01m
70.06m
71.36m
104.37m
D
B2
D
A2
D
A 1
D
B l
D
12
13
--
CO-p.I . lE Kf '?Ro? V
,
.
- lNT E'R.
. .
A. : eY eM?LU NUMt R. iC lUA-iJJTE
" .
Se olOA.M.
Se !do.
r(T X(MA) Y( v....)
{

1
.
.
-

3
50(; . 4<J3. C,'bi- .q-05
f
j
I
A :
L--, -GA Lt
--; -- -B
AP
-----
I '
----r---., !\ \
-

3 . '-&b4


- - - - -
A. f
CAJ \Iii\. b... .
. '.
z: 16 f v . exJ..:::: ?>G . c; 8
)
2- 0' - + ()(:t) z: 2.0 0\\ - :t3'.G5fgs.; == 3421. \
2. 1 )A.1. '.
::DA'l. "" V - +- (YI - Y
1
)'l = V(BA9 . - ,.,
- 84
) \J' 1Lt tlG . SJJt?1 ::=) = 4" q3BM
t]) ,?:>g4 .
'2> . LM- A t l?
dlti:c'\I\A' tQ.erL J)AP J)2.P
_ '])A,P _
/'Y..M.- I).ll\\, IX1. 1JJ..Jt\., ()(
_ J)_--'. ' IJ{""- cx_ _ _ . cg _ 22;'1 ' Al_1t'__ l. g 4B .."
= - _ 0 r.
'1 ,
D 1)1l * 0( z: S'bg .'j- z: .15R A4.t
,"-I>:::
"
iJ \i" \1 I .. 161 -45S.. q- g1
-
-
-Ut L= .0= _
. \
tr
A1
+ o.;tc AfL ?-Oo.-- OJ\.C- .'3
{} Si4 , 41 9.. :::; A06 5101.
::= + 0(, A06, t '6+. 2.-b.l O ::: A[fl, g3-1 J,
-&1. -=. -G-?-A - cX';l -= ?,O 5 &}'l-ol - 'bC:-''1 g 2. (, 9 4+3
6 , C tA,&;.. e-G
-= Y..
A
+1l\? *QQI:IB-
4
? ;::: &t . 1- J.l't. 4 * coo 14'1 . g'?!{;L
- A5i-
'Ipi ;: +J).4P * 65 , i--<3+ +0-1{-.4. .)t- io: g311
pr 459, r:t- + Ai.t-l , 0 == , (; '61- . 5 I\Iu.
+' l.{) '';': q- G. 1i- + .;{ LeJ lG9 .,f f?> 4
X
y
\I -::: . ,.1-t-2-- A0 zz: ,G . Cit-
Y
p
Ii s: Y'J- +J)'J..V' * -E1-
1f
=:: .;I, '1b9. ft34
y? t/ c: .1Gl 105.551- ::: . G61-.. CKJ5
&ft,tLJt cJ.t ,t
Xp := Gr:t . A5+ .""'- \f " J
II ,
Yp (? t . Q- 05'
b) 11
A, ' .01 ' . ' c..4.
6( 4 ':=
i 2. 00 - . ()('b + ()(It )= 100 - AAR,144+- ! z: g1 .
2. .
] 1";) := \f 0:1--K:'y" + l Yl- -YJ> t :::c + -
vt - +( lbl- Oi- . A93) 1
. J)'l:, z: i-S "'5 ffi4 :: J. 1. .11
.
'3, A-pUQi'J\.lQ
1)1>"
- J)?-p ._ ])
.
!JtM. ri tX: I)('R-
'4
::- ' 1.g1 ,121 '* 1'2>2. .
:bj.. ? -= 0..
/'ji../\/tv " 1-
'1 5 5)
1
* :::: d.. 'J. .11'1- ,>,l- .0,l0 4z: 14,( 33J AM
z:
I}{tv\. "
1b
1
, /if111t\- g,(, ' = ===
. c,
-\}, :=: ou\.ck \f'b - V1- Me gO'{- , gq - 41:J .1G:Z
'i0:J __ X?- 50(. 5 -- i-gG.1i-g
= =- O/tC O. zz: 100 + & z: 2.-0 .
=:: '-\- <X'b;:::- \
-G\? =: 400 - ( 400 - 49 '5\:t-{?:1 ::: '?1'5tO , 41 El
5. tiliM :
'f
y
' "'{'J- +]) Q'? '* troV:l? :=: +
X
p
' := 11-&- A CC 1-2,,{5tAM.
'Yf' i -::; \ / J- -f- J) l v:; '%:,lP & . G1 + 0-,1..1'0 lG ,9 .A1-; 't
Yf'i . 5{)+ '+05 M.v
])1>P tz: 606 + 350.41g,+
50(; . + AkA .'{-<j1. f5'+
'11.> + '* riM -z: A t . 41.i:f
go+ . G3Cf- .105
Q pe+,rp
.'X.? -== C)i- "'-
-:; ('01, % 5'v0
c) AM. A :p
A..
'-f5. ':It J 0( G:::: '1 g. gG
= 100 C(}C5 f &6 ) = :LOO- 9 4 .,10" 4 x: 1-93(2
Cc&tului- 'J) :
\(C 5()(, 99Y+( &Cl.-i9g - lrG:2. '1(1)"
z: + s G1. 0 == \1Irt '{-Bi- .Og J.,
l cj AM.,
;
...
J)3? J)4P oU'lh.-
_ _ 'n ltP
-
6(C eX5"
_ 9W- z: :2.4t 334,1&<
/M1V'v AOS .11
Lf ,Qo.Q
w
l) tUQlvvtDvC' :
B QIU:-.k '/4- '/ '!J :=: M.t-l:\ 4G2..10'\ - Q Aq
-
-
'!J't '<I- _ 'I'b 'J1J'J .Ej '3G - DOC; . 'JCIj
-z: i 400- .!H'1'1
= + 0<:5'=:
%it? =: - <X'c, z: ,)G ?--'l'11 :!
5. '.
Xf" = X20, +])o? * tz: 50G,3bb +- 24;L '6?J{ ,I,f e.-fX\ 36\(} 4l..8b
'X? j:=: 0G.'J.) (;5 +At-L %L= . 5i- AM
\}f" := '/:, + ])bY * gO'+, Agg +:l4t '?>31 * 3vo_418G
"If' =:; Q/b,'f-,fotJ AM.
"'-r\\ := XLt +}) /.f.p - ,G-
4P
-= , + t, tlA .)t- .1,')..:1.:'l
'l-.- 5)'b . 4- A44. A51- AM.
r
YplJ =
1. + z:
,:
X
p
= .A'5+AM 1
'/p =: '?J 1-0 AM- e=:.======:::::::::::
&) 1M.. 4
A,
C\(i- :::; t-o1-5 , (X = '5b.G'b
\bit :: 0-co-( IX't- + &J) =gC,.GOg3L .
2. .
)14 V +( 'A.
V A o?-SCl ::::). ::D
A
4;:: q'l,o !1M.
nm'
.. ' . ' J)1 P ?i ])4P ;tt&te-.lMQ
144P
._ _ JJljp
,' M. 4 - IXt- I}/M- 1\("8
'J) - _ 1g5.q:, * 5G. I) 1l'f 1. g
1P - z: '\ .'1 . v,Ut,.
. ' -
c

11 -. O<"K - 2- &5. 'b .\l S( .c; - '.f .1'24 .
4p .- t.}.\M- - .G0 gg - . ' , " t L-l
4.
-B
A
=: OJ\.<:- k .+:1.4v4 ::: 0J\k 4--a O. ::: 100- 0-n3m
- 1 es . 10 _"d
:=) 4
44
== A < Lt b41
:= - lXR z: A41 .
.{}l.t f -:::0 -6LIt t ()( !l- zz: 6"G.:1.1-1..2.
5. C.-l9&'l PC+, '.
z: + <j{b + .Ltg c.oo A41.
Y..-
r
/ := CjAG .1-5g ;:: .
"/pi -;:: + * ::: l.t 59. + 11i-. it .'k 4:2 . '
"/pi z: 4 . 1- G.AM.
'l...
f
ll
=- 4 +])4P *- .e-
Lt p
-I- :"- 5b.. 2;11l
'i
p
ll
;;: + A44. .Af5 1-- AM,
'ff' \II Y4 + ])4P * -G- p '-1 b1.'lfJA +ll'f-' A1;1 %.'}.2- Q;2
r tl ::; 4C,l .loA 1- kJ!j ,5 _ .106f\M,
rj\)J
r ? f)12. \J.&l-- e-a-Q. w.QO<.. ect
Ak (aulbR.e..
{et
lX2--t:- cl) AM- 1 AL(p .
fw,U1) c.
.Q... /vU.JIM- A (}1L '/ ,MMSk

) x. p:; G,1-&, ,{C5t .'1#. VOJVUOVW+ct 4
'1 =:
'1 .
ct)' A k'lP
A. 1,l '.
O<'J{ -::: "bq- A0 ()(:1 z: Cj C;
1. 0 - l + = .A2.b'

-GJ == E43,1Gt - 5/+ '+ z: oJlJ:) -rw AA. ,i-G
Al. .l 'V _ . - '\-0
-9: = 100-
t t
=- + (Xtt - . A41 . 1
d
-G:t" %;lA .- O<l. z: 2.b
Sc- ' cLru-pJv&&C A? '1''f /
L -G. - . I (\ - . '!\> - Y1.
-- \/ \J ) \/ \/
A.? - "I\. q- A..p - A-1
])t M. fiL -so, )J.M. Jt rk>ua <UL
I /
. f'nW-1vW)U1--\t 'If .
=:: x b p - X1. T YQ, - y
f , f1 . +n
- ''-d11-a'?
Y
v
z: lX
p
'- X4) +" iJow.
Yp :o (Xp- 'It
X -::: + G.'.).'\

X
p
"" 'b - A01<J., .Oot - 4494 R5t ::: - 2. A40. ANIo
- - - ..
X
p
= <;'t- .
i z: . *:Q :::: {- A4A . t ;l!J5oo:J /5 '
T _
-J
4- '-1 59 "'" \: ) j
+ 4 ..
Y
p
i
-; +45.5 .7- 9i- ::: G?'1.1-oG MA-
Yf 11 s: ( }.A')1- - l-2G.11-&) + 2.{)
'!p == l- A b. )(+A.90 A.A 1 .+- 4'?J ,1(; 2 z:
-aos .651--+
Y:p:= G?> t .WGIvk
) '1e:= G'?Ji- . Of .'v\A,
r "
a-l UA JA-\. http
''if( z: G:} &. A tv-:
"I'r' ::: G 'tOG
, GU.c lU.-' M
. .,
\}evWNwk,
x? z:
'! f' =- G0+' %5 MA,
1 ,.
X
p
-=
w6 M\.
t ,
"" p G+t . %Sf-AM,

Y;
XfJ:::' G A5t t.
'1p:: CD 3-i-, AM
t5 "
Xp;:: .A'51-,\M
'lp G"bi- . ,!1M.
I
Vv Q u1n. c .Q\A.CJ,,,LQj!.-
\9-olG'\llt pJ:.'v"
X'Y := 6 .A 1Nvt SoL lIT\ /\ +)rJItLA, A- ! (
G31- ,:ta5
peok VMJt pel. 'P
(Jv.JJc W-
l
- -
se d..0U.L {) '}..) 3 .
Se- 0<i ':p .
.

X
Y

+50,2?,8
+1
L

3
4o{ g43
'P
..l95
A185. bl&
- - ,--._
t

CJ..i.- l ')
.
(1..) 1:
A. Cc&tiu.Q. ".
6( ::: A Q I
1 . Q ') _> 100 - ( +c.o.
" .

I- Co.Qtuh& :
if )t.+ 1-10) 1. ::
-6:. XII:'


..-[ -1) 3-0 r -4 .
'6 1\p.QltcVllC\' I){J1.;Ww.tui FJv'*1LA.t
(ft- J);p ;
=. := -=) JJ r :=: ()4.1. ..
4
o: fd.{ M, ex1 1}{t1A 0( tJ-tM., 0 )
. -, ]) -=- J) At\. IX'1
]) == .468 .51 ':}.l/ v\. 114 . 3? ' I}.{M. 'I I?>
A? fd{M-, . 4
]) 458.6: <41\-\.. =: ?-GG AA.
I ?\ 0+
4, Coiuili& ",
..(}, ::: OJtt1qb Yo =' +1. %.H11 , =' . M t bl 0 0'551) !
_ .,(\-. f) t '\
.
-G =' 100- 415 ;:) A54. OJ. 354 .9LtOl
-z: z: T . . zz: 1\ 3 1 , G. J 6:;:::: ;LA 5.']110j:.
..
5, CcJL t-c&zJ. ( &01d tYV1. ?i-v"<&t =v :
1
K
p
=::: + 150, + .l A5. ::::
\ + l)fM- -f}1 P j9 , +l O-+ :2 2.Lt .001tl\? iJ{'\;L lA S,5 :Ll0 = II g5" Gl 1AA
XI)ll Xv + ( 00 ltOLg 8i-5\i-(; G* coo ,GGoAz: 5?Jl ,i-3
L
f AA1
y?1/", ])3PI)j ", 4G'1'1-.& J3+ '6't51{,'G" '2J')) .. GbVA z: ,1:JJ 5,(; 2..
OL G.oc.
AMi-/Lt CJ>lt cL<9-UR )
K
p
11M.
'f p A 5" .c; 'l 1- MA.
.6) l /h 3QP
{ / l.
6(') ;= 'J '\ .- '\
c< z: ') - > rl::: 100 - l 3 .1') g+1 9'1- 5t ) )
it 1\ '54 0103
1.
y-( 084- 843) 'L + (1\ \0 '5&, it 35- ;/ Co g'!J 3)'L
"----- b x -------- -- A Y ------
j l _ -- _
y(+- 31 1) 5) L +(- lt 04t \( 33GG84 G2 oLr 4iA1
)]);,:L :::: %L
\----- ----,...---..
.
- - ' - -!--' 3P : J
-? :

)

- - :;=: ,
: 'L ex Lr
. l i culuQ '.
-vJ,1, =- ,!-t o4 :;; "
-+-jA .135 t
-B-:J.-':J z: {) 'bl - o'b
-G?,p -l :;:= +
0(4 =:: -- 13.i-5l j .-;::: q-1 .Gt--,11 J
is, ;
X
p
l
sz: +])3i 401 + 612- .Gro OY - 532..
YP ., '11> + r -tf
3P
::; G .8?J9 +)1-5. 16 y,* tdf- 312 .b .:=: is5, 9 .
. Xp\\ =Xl. +])l P t 14Q. AA'2; Q.$J i-') .
r\\ == Y1 +J)?-y Y?/) -I- u. Atl * -1-() :::
-AV-tAM M c.cl <WL,. G Pd)M- ex
JO-o- ( )e-c C\j\;fMAiliruv
X:
p
:: .. 5 MA
Y
p
A 1 Nv\.

0(5 :::: ') . g Q )
r r 17 r> \L-, 'y= 1 OD - ( !-i- .1 +J0 . CG6
0(G;:::- J O. \0 Gb J -.J
p:)::: 4 . 5{ O .
1 ])JA (J>n) ,
VCt50,238- 43'6. 'L+ ( 'L :0
' - - LX11 ------- 124 .---
=' \f7+ 14)'L 'f- ( +18( 5r- VA'i-Cil 1-'0+,OJ ol!\
A 6 'y

41).
J)?-?
,
}) _ ]) 1-? _ ]) ? _ _ ] >2.1\ r}\/V\.- ()(55
- . - - ) --,--"'-
!d1t\,\- tX:
G
()(6 . 1J-iM, ps
'1) - :b'2J\ 6cC G '

])
1\)
c: 4n,911JJ,v,J OGGG8.== ?hB .tMto>A,
()J.M- 5AO '1
_
-=J,

L. _
41?J.C12. = .]) . '7 2)./1,OW M.
4A. g5 0 . l 1P /
4.
OAt z: :
-tf ;} \-'" 4G4 :.fn ::o :2 Gn&! j
=-&u +()(5 :::' '-i Aggg+ n ;= 1-').GHO
--Q- :::: -tt,4.,?. .: exG t Y , ggg-- j D. GGGg J. A5.tJ1.LOS
- - - - ,"'" J.
Yr'; Y1-+ C-G/y{il P 4 +1 . AAA *CG'j i-3.Gt
JO
:::: .S-32.i-3G
Yp\:= ya.+ V -{f-?--f ::: A ,4'05 .AA/t -J{ .Gi-10z: j 2g5
f f11 .::= X +}>1Pc.ro +'5o.?--) g+ C9J l A5 .512() ::= 5:?:{ -f g?11M
pll := + 4
1P
::; 1-10 +214 01 :t!Jt/lA- J.;J 5.
C&&1d P tuok eel ;
X = 6D'1 t 0CtiAA \14Hz IAtJTit '3 .
Y
p
=:; 126 MA
-1_: e:ttho!c-kim
AS'P '.
. '.
D( 1 (; 0 . ;
-z: j
P
l
1 d.
'J . Qoi tLJ
=" US :: (Me1-rt 0. :=: IU)O_ 46. ;:0
+,0 g.; -
-ff-
1
'b ;C:- HJ4. 40 ? '0 9 01 }
p:= t (Y 1\ z: fJ- A5,
,?IJ-1 GGE!J '
-
__ _ .J... - _
- ... v..- l . r' .;y, "0 r .
Yp VI
/
()
;c:;
X \/ )
P - f-.A
-{) p- :, . .
"" p .- X')
!if/JJkPAM- Jf 1 QC2M- c1u c xpt:J Y
p
}
i. eo.- e. C-'Q '\
Kp=: Y?J - V,I t w -B-", p
, if
W
'11 P"" +(Kp- ()W Y
p
"" '!'3 +(Kp -Y3)11{}3P

Y?:J Y1 ::: 1 .AA
-*)-G w=:1 :US 5n o '" O.J. &1
-{1,w", k
d
;J..:LG GoA;O 1. G0
-(}(P- 19
3
P;:: 2. 'b g53G?J
"" A(, G fAA.
-- Ao80 . k
) X? ::;:. AZGC,')'54 _ AiJG6, (;3'0 tIM.
1 .96 - 1
9 ::: .194
Y\ } l Xp- 4
iP
:;: A'??J . n o+ (0,1 't94-i50. 245.5220


- - -
- -
:, - . :; =- - c. . T,.,J 1 - .' o I ).fr..
:J/
*13"2."[ . 6G'o.J
Ypil:::; Glk
(VJ!MA r,.;ryviCNl c1a f oIMpii.
43P
Xpz: 6'61 1-9 k VA-R.lf\1IfrA- (l' TfC.
p A \3 .
Ivt-Q/v",bO!Vl0l:: 4.
VftR If1NT1t "
'xp:::- 5'b 2.. I AltA

\( ftRI 2,'.
X? AM.,

Me j)IA PrR,/T(vl E:'-Helt- ;
\( Are \kf\lTft "
X
p
::: 'S .632,i- 36
Xpz: tv'v\
.G A1-g5,Co 2q-q- S
c . _
Vfr RAfnlrA 1.{ :
Kp;:: '5 ?J 1 . i- 4AM
Yp-: G
, IeA... \Q O!'J:kwddt6. o, :
5 '1 , 5I\M- SoLUTIf\ 1=1,,/./tL./t
' / p-:: A1 S' t 8MA I
-
.... .-J--.. -..I.'
otW-L
CVt G& M C :p .
.
X
y

+OG, afg.330
1
t Ag.Dll 6G6
C

.
tj 51-,sCJ?>.
,008
ilS
1J\/
])ZfltJti
A


1
J
6
-
-1- - - -
-{tt i
.' ,
/
_.'
a .
. .-. -{j?JG
[ *-O\?Q -- (2 .
t o, clUltJ-w Y2
CJA4J- fYUAA 3.
A ex 1i c4/k
'dltk
ex ;=; cl 'PJ.- - oL
p
" A :, . 10&j -- +5,.'3') glO := Lti- . 0) L
r'" etp'J - olPl
tAAI !{'0 0 :::: 'J. 00 -- ( C>( t
b - Co9 (Q:f90d c::
1 ])A6 '3 e
J) iDG,559)1- +( 5G5. 9')3- =
f 12'l-S0S1- + - "" \( 7-

. CoiwM LtM- '6 c
]) Ae-:::: tx: ;;,- tJ-f11 i-o)z
'0
]) __ J)n _ .
4. MA

0. --- 0l,;\IL t - ..
]) r _ C3Gb ::::
,- 0''-
0; i{) . Il:l6M,t ,\11 = Al.t4 .8g'tM\
-tn r; 0Vle- .J-n +- 1:- .'54 1 l?: 0I , OJ. f n _ Q c: 'T') c 't
.-V . z: Q/lX (l o- '1 () I-tlo J V ' -r--r"J L d'
+ -,-'-- - 4G) .' - - _
. '),
-}4C /3 = - JA.4458 J2S33/- - - -
-f)?,l :::: -B
3A
+Oc 0: 2- 5.H51- +- j j 0.t I
5.CaltuM C:
'i t +])tt t c-ro-(ht::: f OG.5?'3 + A44 . * CG:) .32JJ.5z: _+GJ
Y -:;; + ])it /Jl th- t :::: 3 +,1t/{,/ ,g 91 II- !,flNv ,'3259 5A,1. b5" AlA
'1
e
ll
:;:: .011 + Ct9:) -1 bV
l Yc1(::::- 'I ) + :iG5. 91- *!J-JM- 3 2LG 0 z: 6) It r; 5SliM
V oJ'L Li> r-rluiut' C U-&'L (
Xc. -: L(l4tLVL
t6 AA. .AM
e:hxpO- l - CaluM P:
A, -8-0.'d-- :::: CI!L <:- ks 00 G- zz: <Ywt-,
a
0 5 t
1
:::- 100 1-- g,?v()()
- G6. GA - 'V
-Be.'L0:: 10gg100 ; .-G- :::: g,g ?-'OD ) -JJ c'I-- =" -/)t p
CJ wk,\,tc lANl ()..!7' b AJ1A 1:4.. C. P3: -4'j. C z: -Sz. p
Q :::: -G 1 0 . 1.00 - 44?J .G4b0 =' to '5 d'
I /
bz: 0-00 .-' (Q t f6 ) JoO-- 8G. G }
\ t
-
- -- I
- , :::: o ,'1Z1 z: --:- OAd
d
It,niSI;- z: uoo -5G, ":/5 00
+44 + ?J 0'') ! Gl, 60 q
n 0 )
. z: + 100
%:,\' = -tJ
9
C.- - 6 ;< 'W!J G0 60- A43 3f-G2. ::.:- 2- ')0 2G3g I
-8 QO -G c1- :::: :) -0 g-gl
I
r '--- 0 -1
{ilIL ep'3 (
]) 0:.: '])0 -: ::D '?> P ) ])':Jc. :::C :to_A2C ..vve
f}1f\A. p b 1JLt'l el
])Cy:= 1}tM- b __ =to-A1G* tif/t1IV 2-0i-. Y
- 1d-J!v'- 1A '
J)':>P:::: J) ?>t rd1M. Oc. _ -10 - 2G *AI'liL (; q), A:+4
0
z: Aet 4GiQ ""'"
!Jim J--l .44
P"
Y
p
\= +])Q.p :=: 1-03.41A.+2-01- .45G*' W"J 8.giQO ;::; 551
-AM;
Ypl = Yd-])cp ral",4
cp
z: 54A. G5g 1- 2..ogJzoo=,
Ypll = K"b +]) 31' c.m-{):,p:;.
p11:::: \f?J +D'J-P 5G5. AI{ ' o1/Y\- = 0J). ,AM
-Allo.J1M Oclm", c1. pe+ . 'P :
kpx: 6Sl- S) Ave
lYp:= ':1 . 00.
- - - - - - - - - ---L --,L....-.f.- ___

\j y
A
19 .{)JJG
.t-1-1
Ie
11
y


ICWc}W


A . 5
.ti, 5G
1
,0100
G


t

4
g
i1
{J .
-----
----
A.
Q)
A, M wMUM-F AAtn,
0< 1-==-
it 9
9. . w.tut oLe 'n -A-()
])A \ / 2.0J 0'j ')'1+ j 9 . 1-0 1- ;:: V 9'-t 4'G9f!Y . Lt Ae .Ut L
}frfb=:: . 51j
'5. ])-AP 0 GUttA.
.
JiA'f) _. ])-A-P - ..b0? }) \ =: h e, !tlM." C<1- =
td1t\\- o(t .r.XM. C<'1
0
-t\p 11M.- 3020
])+tP = 3 39+ MA
])fW :=: gh 9 f
b t)?::; t- AM-
i' ::O ])1\1> 1 =: A g4,523"
/MM- .
])1?->P :== g'\f I t"JOI M(
Lt
0: -\- c:- 0A-t'- g , ,0'S eO
-+ 10 .' GJ') f'\ 0
1. . 05bD d >
::: {j/tt)+ exF' A , %0
jJ,.17 -.: -G-B>fr- -- o(d-.- :=- 1.10. .
r =- ' A- -+ J)""p ee;{t-A-p::: 2g<j 9 f)2+ =- 1'?J42. 0lJG4h
pl::;-
Y..
p
1\-:;: + (m -B--h-P= + :::
eII:=; i) -\- Di::>? 4
A9
.;:: . +8{+ * l. . 0 :t-A{) .
FJ-ukt oUrv\. (rUMAQ
'f,P-=c 2. ?J 42 05" 6 UL VM!Jl ttJ74 4
yp-: .0 1At\M.,
. b) AM 'GC- p (
: I
6( 11. .*l-G{} . .
= 4 . 'l00 -e-r-: ( +CJ<4) = 8J..
1. WuJJ,J }) Dt
J)1;,c. ""' V(A+.BIt - i-f,\ )1. +( +44 . 4?v(, ) 2
\\(- :: y A4Gf o9G A'54&ttvz 1.
]) It1AA.1. MA
3. bc p cUtk 6 Be?
])\2c. ::: J) =- bc? .-=) b \?)p ::::- ]) Be 'J1M- rXl( .=: 12AA
-\}IM l lX
y
()(j 8l .2.. Gg
J) \):p :::- gft . Mt
]) . .- j) 1bc. 0(2) _ * tJlA.t- t 't q.rb,()..
!} N\ (b -
t
.be?":: AA .?J46
% 11,(' :::: + + 0 z: - n. n goc:
' - J 1-
Hf- 2.Q, .:W ( -0fc.i7= Hi- 'L(, 'W I
-Btl,?::: + :1.')0 .
-G
QB
,
5, ''=p
+J)J:JP srt-, 50A*CUJ
pi::: b
0
? 41gg,4201- f)./1tL !)J;Ju.D3g0:=
Xt:: Q. + ])c p CJ9'J (fQ.P ;::; 1-84 (), +- MltG '?l 5... C$.) 2:>32 'M Q, j =3: ltt ilS1<1l1
YQ., -+- Q../fv\-'&C-? 9D2.. + 345* tJll1Iv ?>OG 3=
P otJM Q
'i
p
d.342 . 05:t w.
p-::: 3+A ,
Q..) Co.Q w2vJ. k Qb? h'v.
. (1L:wQ\AO.ILi.t' )
:
6<- 39 '555G \' (' II
o \f - ) - +- 6t(J z: 9( .otD5
0(t = G .CJ.f 9 , _
1. CalwM .leD :
-DcD::: V( G'bo .11 - A"f- . t-4):L+(?J .g4G- 4f A , 3\01 ) . ;7
JJC i) ":: V'(-AlJ4 rt+(- 12/53.00G)1- VA .5fiZ, 'L
'])eD
q &' , G[J 't' iYP CUu I}/tr L J
1> C 1" _:bcl' c= ]))1" -::) 1:?= J)CJ) lYe nGt .g'kQ IJ.h.. G3.5133 :0
o-lllt\.- t(G 0(5 riflM- 3G.g10D
\- ] )c? :::: 1 G.04 '5 I1AA- I
1J - Vel':> lXtJ _ g1b -'555b
D? 9GTl-05 '

1 ]):D? := :+3 .
Co1wM
*f-
cD
=0 0JlC - 53 . .z: g.1/{ 3:t-L,,, 200+92 .i-oO'+- ==
iJ4.
L.fJ-Q [) ;= .2 1.t-D0:t- '"'\f1) c:- ;= Ij l..i-S01-
<: D .{- 0(5 == 30 &6 .
-8b? - 0<6 =: 23A:t--Gg
6 ' C-OOi d P :
Xf'l ::: t bc? :=: Afq t 06 .3Lc5 .30Gb ::== 23 .
tD
51
Ypl = Yc+:DC? j 3
2
,?Jot 3== 3t ;( o. 02A fA-.
oG..-o __
z: K
D
+1J) }) LC9J-tJ
p
? :::=: AGj o. +103.1-39 Uo/J l S 23 05' k
l'l z: YDt J)D? .g +- . 91/v\- . AM
A-U-VN\. fAN'vL JtJ.w P oUMQ trlJ-A& c&tV. 01/hd1l! ;
Xp s: H lt2. j )5tMc t VMllttJTfJ 3"
i p :=;- 'fA0. 0 ;\-t-t
} , ) 1:!IA.. J>A-P :
A.CJ wkt ,
5 . \) n - . j o 0'--0 I)
IXg-: 19 5' A -) \.)'1 := .<..100 - ( 0<-1- -t6<"8 ) '= to 0 ' .) JJ 0(.
J)bPt- zz: V(1{\- -X
D
)'"-t- ( 'IPr - .9iJ91-- + f Le 2. =c
J)1>Jr:::; y 111 2- 3'55 Avt
. '7:J5S
I JJn I
J)lYP :D-A-P
,
]) bl\- J)p\, _ ::Dftp ) :ttl? -= 6(8 :::: !diM.. ?JS.5
A
4Lr;
1 !diM- S 0\M- iiflM- taA"'" A0i %3Q.
i ])1>P :=- ,.i- I
i
:b
AP
=:b -A-t o(:+- ;:::;
])bt> == 311M.
IWVI-- fdk1A Aog .
Bg:t-. !LM.
AM. I

-G-bf\- -0: by. ok {) . %G191 == Lj 0\0 - 21 3516 z:
+ "0
I -&-1>f\- t-t-.G V1 I ') i-4--I\ 1l =: A':\-i--G -1-4 i
-G
b
?:: Wbi\- +D( ::r- ) - '-t OD := i 2- A"+CJ t I
-4
M
:; ./) frD - o:8 Ai-1- G 3g. tI. ':Jq ,13Gog
5 'P ; I < 1
I b +b ( (9:) -G-lJ P== Gj ilJ .'11 t- -t-0 .t Coo 19 .Ai-68=- J) fi6\4r1
1= YD + DD? tJ-lM- . 84G+ +g; .+39q//v'v 29.11-0; ;-
z: +D
ttp
-;z d-809, t Cj g.+, C&J
'if' DM Ot)b + It 'b6o; '61-tiO
:p " Xp :::- J- 0% \/AiU tJ /'t l ,
1"" 0.. tQ\M P ? ?>'1A0. )?-1 fotvv' 71 1
ZM AGf' : '
A. .w+-wutlt :
z: PI[.:::'
2 . i.
-&-4li!J :C CVI-t YrJ - YA- lMt gg - l g9y,()15{; z t
'1 &-X .}lA- d.- g J8 Qo
ft
WlC %Cf ,S:+-%A= 0.1 _
' " '10-(/ )') \J
) '{) 01j-= 29905 .
..(}.ftP =: -YA-fb t ::;- 00 05&0+ MJ) 1fO.:c {'b g.0 6
-tJ&p::o ttsrr - IXl ::O 2 - z: ?- 50, O?gO#
-S -At> (j f .'

Xp - KA- ) .:) li pc: - VI+- +XI!- - XI:, ks -f}\Op
*ci-ffft1J - t1-tfBP
*rfflb?=- - f!:, I
Xp- X
b
Y
p
-= (Vp
tdOvll
P Ve t (K p'-
td M a Xp#
J
A,
*\ lSD A 0.0 45H
, -DfrIl- 1c% L 1 Lt bt0003
- - t , . 1:+ 0J)) = .1- 24. G. J.. O?J /vIA.- /
(l, 1048+11*' .1{){j )A9ir '5Agz: t 'J- 0J3. :J-SR+ /
-= X _ 5 . +0+ G fv?J ) .- 1 02, '6 . S--1
f - 2.
;; Xp '" M1 z:
-
Ypl= 00' + A')GO z:
+ ' . __-----, J---
1 . + 36Gz: .011 %v if 3r:t10,OJ-z
yp"::: G+(1 42. 0tS(; 0.n A) ,2.60.tl3g0 z:
i pl\:o= +(- 5+1-, 1-!- '5).c g =
YPII z: 41.gg.4'LG- '5=i-tt'l\O (, z: tJ.J1M 0'10 tIM ::> Yp""" ?/M I) OlOM...
'P i-;
-it-'6P) CD- {Jt CY.iuJe VpyQ.;r (


,. . lX'vt C\iltfM ftu P Ivv..eeil-t
-
e.o.
\l .A-fL).f\ NT-A A'. VA}AtJTA- f5
2. 050.1M-
X
p
:=:: 41, 05 G
'/ f ::::- ''?/+{ O. OlA 'If z: {) 1A
\I iA1\j1A 1 '.
)( p=:- 1') 41 .05+
"'-}p:;;- 0 , {)
"
iJ !Ji- ftM
'/ p::: .
\J !trL)MJTA; 4:
Xp :=:: 1
p:=:- <10 et A0 ,{) II MA
'i p g OLUll A
\1
I

p=: 3r:t-AO. OlA
.CJ.
/
,
,
I
f /
I
,
/
/
/
/
\-\OJv\.f\R.;v\.
:Pt,

\f
A

1
ll005.'-t ?!b
'Dpe.
10It. ,\Iv
-
-- - -
A. JJJ'AoFMltAQm cit\,-\- 4'1? G- rf
@i x: B5.?J 0 ,1 d
'- 0<.:= 200 - l A+ Z -{- ) z: ,900 get-tO'1
e1- z: 5 14
D< c: 11--. kl).{ 4
2
1
::; io. ld
\ <J 1
Elf 30, 1(;39}
100 -l + ;::, ')J.. Ait&'5 , :J l f =:32.14g5J J
1. ( ('..G,,\.Q, Ov AM
]) 1P
, 'PGL p ;::c: ])A&. . :o:> p-=- ::: W,i.0, 4 ltl . =
1d{M. DL /}l."v'v <l3 9-lM. fA..., n-IlV'v t--\(, 1;1-- . A1h'b
_ . :::' G!) ;)IJ)w::: 1 . Cj S4M". J
Q. - J\. -+- '2, t , J . d1 ]) z: })ffi- zz: 9Lt Gh0A8D ..
- -- -
]) 9::::- 1 g 'J /vv\, c< fl:t 4';
.4'11 ry [J)AOv 31, tv",
3. wtv01 (}\'\1M!JJ.w. 1M. f7\, .
J) iP .D
1Q

J)pQ, ::: ] ) Q, G..- :: .Dl-l' :) ])?.Go ::: ]) i1R. 'J\vvb _ 10d 34iM"", 45', 014 _
r b / P - I
b= f H It :: 2-:t'b 0&5%v ,
i \ ]) _])(& b G1AJn. .
v-w. }) .:: 1'1:'), w;1M.. 'l.r Idllv\. D - iflNv '!J1 1
:t;: f\,v- =') . ' 13 Nvv
't- ])41- eUN", i
Le GS - ( L(lt 3bA8
-;/ \) .. 'L +- 41 b . +
't;:x;1,
V A;v\ 'L 4 '35. &i:'J
5. Col- 8 Ql(.'\A.- ;tl\.1u b 1- "
.:10. :=. . --=-= _ _ JJ Af> JJ 1-_t'
td{I\A. t n),At CD -t <x')
Sx: . J)jiJ ==- * =-
.10 .. . '-t 5 , g=t-<L
--9 CU\.C dM, = CAlle. 0 ' c; +0 It b 1-- z: . b. ::t:S ?J 0
. 0) (, .*5bO .
0 . a
0' 100 - ( b + ex +- ) 7:= '100 - .l 1-t\4 z: 4 o. .
'=) \0 4o.1-1
0' 'AM- AItl.<l '.
. z: l oa -l. b+pt tIt ) 100-/ .li-Of :::; 40 .1-tgC .
:+ . Ww1.J I ,.
v ,
n ::: oxct<x - y'A :::: CVLC-{I\. +42.. Co . r; l ,- ()/l.,c.!.Q.. 4,Q GgGc;
VA'l. + (j ,
-) ;::; ..\() (, ':is *r'lA JOG A I 1
-G uo","" 0' "" +Lt o ,\-'L<i, to =:c -) [-GAQ;
-
--G-
4
? :;; 0 -1' ex:= g1- .
- S ) Ob'\ - 4(0 .1-110 z: 1 4 o. :;) Jd-lr
I
- - ....- .. ... -
,
X
f
' == XA-\-- COO..{jAP =- A2io5.:}g1-+ ., g5Bo=d03=l-
Ypl= '1 ,\ +:})W ra1M.--B-4P= +- 1-S 9,CJtJ4
'tpil= Y- J-+1J-p fu 5 +- ( G:J z: !14.
pf\ = -t -e-J;P::; l.{ iJ46_41 +j 9A. i-lJ 6'5b{::: . ,\ . 4 5
s, +-
z: +J) Gv rXM-B
4
& = b .4 + 54i- Ali- l.(OAO, fVvL
])lQC{b BlQ, = + Cffi 108
z: 0- t t J.-Q -G lGv= tt 04 5 + J- ,0 (JJ.\fIA '1& (lD G:; 4O,lD. M.\..,
P!J) f1 /
r'f- pz: .8?JA 1M.- X
Q
co 0 .fM. .
I yp::: -Cb. 4 '/ =- 4vi 0 ' 2g
3, ])PG.
...1 " J r t 1 oJ "n. D. - () . 0. A n / 1 cDOJ.1 \
G\.JJ\A.. 't' k -lJp& ..J
\ \ ( + ( !tOW :::
'f\ CoofV
JJyQ =' \( 44. , 1- + A . 1. tllL
L
:=
:=- y + MA-'L =
. :lJ ::= lDA.g4 tvu- 101{ , tLvt
_ " \"\ ht\T ]) 0-00R. , '\'\ MAs;. _ LOo/Uj
-U -?&, ''a l>U,L -J)'PG..- - .J.J:yQ.,
0C\H>vVl ot oiz
f (i ..
I
e c __ - _ # " 1/- r

.A


1
M

1
WL
I


.
X. (tM)
,! (MA)
'J &A&,

)gO MAv

) AM..
;\M


I
s\>/ r;& A!f '1)
Q)M/LoAt .
,
.ft, ILQ,'1:&tu-QN\<x '?1 AA1 .
A. wcU 1 ,1\ 13 Jok)
w UlM --G-
A0
:
]);rc)::: \ \(1\8
1
15. .14i-j''- -t- ( 4 . -- j B,1 8. ;L 1> 'L
+ .4l j '2- ' :::; \l ..00951\M,1
.:D 4:L4. 0J1\1.1.- !::J. );irQ/VI A-S
-G,fI-FM l' - VA= OM +!tOe, g '" 0 z: 8t
, X(b - Xf\ t {i . 4q
U
2. .
Q) JAA -A: GA kOiUJvU-Q pk ,
6Z. "
'" T - ').J)M 1/1-8
, + j j 4,9S
l
'..-:) A 2 AGi-.'\ g 41 4,Cj oj tG''J ex ::::: A- ::: .i
C9 () CX :::: -= (Y =- OAt t &J
7
=' '51 . ?!; .j
6) JfA- +c 1 1- }t3 :

j)1\1 === J)Ar' -t- - 2"'h1M J) P(& CAj) P 0
C_) -z: ))11 -\- b f'r\ "'" 1-. 1- '2.l() l. 4:1 ,194.5 z:
, ']J 1*1A-
A
4 Dlt't 1:-k .44-9
(ff) .; o ')g f P=' Ov\H.sc. }p "fit .52 .
/I
? . fI , , 0.. II Ni} -,., "". "1,, .. ,I
':.) . UJ't'VV u.
-ft-A-
A
:= -+J-Ar) z: - 51. :::; , ;=: ) . IrA ;=:- 12. -- C><
-VA'L:;O -tt.tr,\ + p;c: 5S:tA +'+Y .151. Am. g -iiA-l'"
. CoitvM k .ldC-Nt&: :
U) of..,6
J)Mj ,. L{ 1 90::' z: . .
/ .b MA-S (J '1Y. 90
,frG - L
5 . W uM r
ikcc11wl
;( :l Me ck peb -Ir i
Xft+ 1JJf\A +4.00000fOG4
'I z: YpJ t])./tA ItA"" g 1'b4t * A ) 8.55<:1-,[ "'. 3M
X'ftf <L])+\-1 ruh.{fA1--:;; t9J
1::; 'YPr t t l>.frQ ,134t';{ ,{)vOOYMG4: 320.B4 A(Q 'b.O&,(g;::;
fC;h A Z c.olCMlok . cR.t jJ d-- .,4 (
KA. zz: .Lt k'1 AM
l1)
z: 90 .-tl(l
G. "
= Ab.f0 - hy2 4k+) +( - j g9030Lyc :;
\1l -
A
G0 4U}l-+- :z. 4't-.Cj 58 'l- ;;; Vg90n, 4t 31 4" 2-
}) "" , 92 =: ,
A-\A
r
, C- 0 0 (,-- 6 1
DlM.l '", 'v ::,. -:: _ .:bilL .-= l ,49 0 t , 0
-lJ
NL
- . - - c: :t D . l.f J Attc
. i. A,vDvO)''}() G
o6/J-t"W-&/vl'" Uj QJw,0Yvl.oktt pe,tl.
f- 0}vU- ef: Qk KiIt'- PQ., -t1\ <,
1) . . -A-P.> 1A2. lX-c'(f' t Ll')
II , hIM ..(}/?-Jlt l :
( OOR- lJ .
.1J bt\- z: \f (-/'1) . 94 )L +l-i
ll
)C, ll't j )'L -;:: \ A20 , DO 5 fv\A'1.- s:
GOOf( t c.-oO{dJ r. J. C\ ' .J ).,. rvtf\-;S
JJ,r:JPr :;:; ,U :::: '1 1 . JOJ Jvh ;::: U f2J A' 1 J
=: Mt *d =- ::7 -:: ",,':LOO+ g.({55'{ '"
A554
:= {) ; 9 , J () :::: OJLe. C-tn 6
)
..r--- - - - -,
=c C>,\ e W'\ 0 10'\ :=- ) = 914 8

_.
-
.
..' cJv I,
-G
ib
?- '" -G-ibA- ( /it-&);::: A551 -(09344'1- 13. === _ 22?' e-r--:
-&lW=-ttSA- +6;::: 5J!1 +1J .9Q. 4g-= Ogoo .
.
4- ColuJ,J eft : Q :: A. OOO{)Q. j-()G. .
. 00
'5 ' c.oJi.wtJ o.2JL (YvWt f:AJ!B/L<UvOl A11
ott t.9o'LG OA,Ckc.e '8> ', , '
'l A-;:; X
6
-+ A vBDOU J
\l D --if ' 114 G5 0') no G g X,) =,\ BLt 2, ' If D/lM
I z: I) + fM 1,)/1\\. 8A=' 4jf " I. t-A .I WV OW >j. J Y. (J.h
y

""1::: 1- J) (,)). em fl lu1-:{--. 9AM
Y'l-:: 65r 1) 1)1 td-IfIA- 0t :;; 9 A;'v\
-A-v-Q;\ivl .{ ,?/ :2 7v",- J v\ttcv8t ck /6 .'
< .'

'2.yt; X
tL
=: .
'I J 9() A :t YIJ.? 4,I':A 01\h (;t)
G. ,?,Vv\. {\n
v
(bA: oOfC. j :
( j) ::7 \ / {H t - Ab JIL1gy'--+(4 ,i r' :=
\. GD,WvD \1'
1), ::; + ANv1
')-,. Q..C RD_ , 0' 0 l, (11
j) - j 0 ' 'i J /'w...
1\ /"1 ft' ,Y91 ()aO l . nI , '" tAT
A
.J1J 1. :;;: =.L -<f a vt 'j !VV'v
GL A. i-OG
I
A
v
6.iI,\CZ &. .:
kQ A 1. )fJ. -au C() Ltd- . .
SOLUTf fr i2J NM A-
,. V( OGO- H Lt 'L
t
l Y .2'15 - ,r:r0Z.J1. = 0=
'" \1L S )1.+ 1 . glj 'l- AM-i. = V q0% .39 H )t,,,1..
]) UlOIW zz: l gt ,91,ul . .D/vIlls -z: = m092. = 1gq,4g.j,.,
I i ,1.0
---
- - - - - - - ~ : - - ~ - ~ ~ / < .
I
I
I
-, I
f
7' - -
'J
.,.--
.sr:
~
~
,.s:
0->
0 1
e,::::)
J
--'CJ
P
..==0
n
---\
..-=:0- ...;==-
,..s::
~ ; <
~
.sr:
r-'
~
C/
?
-sr:
.sr:
-;
u i
.s> r--
.=
OJ
-
~
0
0
...
Co1wiut K 0 /'6
t)( := dP2. - olf {;:; 1- 4 'b - {g?J . 14 i- G5, 5g'J8
J.e'L '= GO.i-91 CJ t
Er A?Ar - ftAMc1-uk M:
It , C- e&vM Q "
S*l.W C-Qt l AM
Q = A() 0 - oc := t\ 00_ G5,6q6g=:' ?J 4- 4
1.
]) \l 90- AY 0 ) 1. + ( 45A0 3(; 0)1
V 50:L + A50
L
' :::: V 'l-t) > 0 0 AN\.L- e
j )) At == 4Ut [
3. .1 M:
1 M :::; J)41. ::::
4 ex G5" .S
y, CcJUAkt lJ :
1M
( W 1M )
\ :L AJv1 J fu f {OLJg
1M 8 , -{ --+- -=---g--;;--2 ::: Vj 3 999,93 :t- ct tU1 <-;::, A8 . 3g Mot. '-- g 8 G
I ]) 1rJl :: Ag .391tW I
5. Col rAivvJQj.A'hYL ;
+ AtSo CO' MCku?J :c 1-9 . q ') -9
1
?-", 1-9.
-+ 50 <j
{\ n ( l\ 4 11-q, 51 t
-tr ("\;::: -v 1 +- DD ::; . SAG:t -tr 1'1\ )
{}I t-1\ :=: 0- ;:: A/t i S (4 ?- M)
t &)
YtJ1 'z: 'Y
A
+ 0+ 4. g z: 4'6 90 (Y
iV
/ )
XfJl l!;: Xl + ))VJ\ + t ffj /U{. _
\ / f'J\1/ -:;;; y1 +1':LM tJ,fM- -%1"'\ ::: Y5.c+- 84 ' 9A 5. HJ- '5 ;=: it 'b90 ,AM. l 'Y
ot. /,1 :
X
M
M\. )
( !'r\
'JM :; 4390 l.M.-
Ei Af>A i - rvV\M0tuk N:
A, CoiuJuk b',
AVWA ltIA }j, 1 ) f N?J l ::: G::: 100 - ( fJ+-
/\.

:> 6= AOO,- r:::
i. ]) 1') "
1:L'':1 =' \/ (- go)l (- 1YO 1 z: V 1H 00 AM.'- zz: Ab(, . 33 M.L (.1
n
)
J, co.t tJ,ut .bON : lJ"JN = :=: f& 'b l b
3 N
)
L, . dlJrovv\it,QA, t I) N JJ . - ' r L . 1- \ I 1.
J- . 1
1 1
+ J) '1 ' j ':= f\k\, -=
"'-:) .J"
(1LN)
5.
-G +\6 = + V5<JS ':Jb '" 100 - GH5= OC,3'l-15i
- g I -G-
n
::: 'iJ ).,i}"l- ::: ?J 3(, '1, :}15
-G-
1J1
:: -0-
1
+- A1CJ ,LJZao , ({)IN)
-G?>i\l :: %:,').. - Aoo = .1j G (-G
3N
)
G II :
'f.
N
f
::- t c-mtJ-
l N
==: 11490+ t &J t
1N
'(' N" ::::
- - -'-?I N -= '1.:" --:- _ J z: - _ -
- YNI/ :;: +])1fJ -e-
3
,v ::: 4.0 50 + -31-;Vj :::: 4 l 'IN)
r
t eQiLcte-VlCV-hk.. FlAJui N :
. XNz: ?JDO. 1 AM.
YN :::; 4S3G . gIW.
I
- t oiU-M ( oorLdffvLofJ2J &t F HcluLt( P:
:
-G-- HN=: -G- M1 1- L =: 5.k11CJ +- 1-0 . 4')Jj z: -1 A5.5 j '0 (-G-MN)
:1 'L ,
4
1r0
L L
,U;\,lclt -Q- (V\L ::;: - 1DO Ovte. f.-1 N + ])21'1 - b '1N
D!! c 'MJMA . :z +bJVI AI J);l. JVj
L M I . _
, Q. "" H12. 0: ,: '!-OLt n & I . ) [c. '" +0
2

ob Q.QJw ol.I'VU -e,N1 /0 -t}MF ) fJ1 )?) N 1J.Nv;4-
) f- IV) PIJ ::; . ) -{} It A5, 59 J ( MID)
A00 - 200 - Q +- ik) ::: 2g'.tJ{'f l
-t1-;). p ::: -ft
1
JV\ cl == il l ,t5. 59 sA
=) -B-Jv) 1J dMij
2.
!J1f\t t z: 1. P -7 lJ 1 P = .b1!'11 4L1A. e. "" A5 3914 4 H -z:
. 'J.-fV\
.1> 1-p :: b4. j 4AAt\- ( j) 2?)
JJ MP V1J1Mrc - ])2 P1. zz: V &00 A5 11M'L -:z: g2"' 0'b tvv ( ))Mp)
I
3.
X
p
\=- '" (vi. -\.- 1
/
"1 P -G f'lW ::;
\fA-LOrL1LE + hJA-Lf J+Lr
CJ) 0 RtJ :Pe-T . :P :
Y
M
+ } MP z: .OD,{M-t
000 IJ.A.
'j fif -\- b
1P
1P z: It l\Nl
'l D. OD-!NtA
I Ir , j . 1-. ' j f .l . 1 C\ {\ " ,
i f 11- + Yd-. P 9-ti\\i!-1. P :;; 14 "\ tv tV U'IW\
K-'
I N

. tr-P/V\
-,
-----
,- - - - - - - - - - - - ---- - - _ -----:,
o T \%. g. QIA otll\\ fW"' et 'I
) (AM )
N\ 4bAO
-f

"J

445.
MiL
j) l 'b
AAA
A,QcJ w.M &AltA- /) 22,P
ex 4 ::: t-i .
1900
J
O<':L::
-;> tXA -;:; 0( it DC OC
3
& ?7;=

()(4 ;:;
.2 . kflluMfFliMh If- b 239 :
0.\ ;;; 10D- ( C!<1 + 6(1 ) ::=- J 00 - AS9 l S= YO.4 \' _)
100- C0(,+0<' ) === 'Jj )Q- A59 ,v129z: {{ o. ___
j. CcJUAM +CWQ
1P :
])r? _ 1
0
_ _. })i P
-9 ])IP== J, n 1l!A.v 0<' 1.. ::: 44'5 GOIIJIk Rl JJI, 9 :
eX
l
04 rJJ.M- LX1
1M\- 40.4t1A
I))l? 1'J.JG GO&) MeI (
]) :::: .z: GO;;UN.- tt.
l P I}{M f f}\.J'v\- yD.4A
I = UU 9b AM ' (]):l.p)
. .:D
3P
Li 23f : .
:D J..? = h'1, ::])p" _) J'l __p=bn IX11 _ Wi,60 >F't 1 00 ,
(J{!t\. D( Y tJifV\ 1 f}t M.- !diMPl - mtlA 40 .
IliJ..pz: l1CJ '3CJ G 1 l Dup) A.u.
Av0JA '; .
])., .b l :, rx:?:> __ .146.Go &1. 2J
bw
o
1%. 000MA. oP OlM (6 l. - ttV4\. .421f
l 1Q.996UL
b 11k 0015 AM 1 '2. Jb.OOb 1 (l\ p)
5, ]) /Y1P J)fAl CUM e&&t aJr%deh
.J)MP :C \I 0
1
+ 2 = \j 8-:fOO M-c'- = A,G 04'5 1M ( b
jVj
p)
])rN ::; Vf- 30) 7.- t- A 01.- zz: V 3 '; 10 0 AM. L.- := ;\ 2. 3M-t _ ( b rN)
b. } M. .b. iV\ 1;? 2fJ )
2A:::: M e MIA., :b 1J.lM. QA -:::: 80 .19n ).1.-",.ott 0'F '?Jg ( fA)
N P
t :J.. =: OJLQ. fl./IJ\. .1PL '6\ :::: G::' .g'59'5 i jJ.M.d..L 0).."" 6 G52'5 . l :2.)
])PN
2t . 8
1
?1 6
1
:
z: 100- ( +"D )::; _
100- ( +o?-)::::
CoiwQ.u1 ;
% \'1"1 :=0 ()J\.Q. - no z: .; 1'5 '" aoc, <'.vIc 1go 9 'toJ r#fj)
- -- \ 7J!
-G-rpN :::: +- OAt +n G::: aD - OA C 0 ;;;; O. 5 Jt- (-ftPAl )
- .
.Q-
P
( :: -G-
pl
"1 - ( 8
1
- -:= ffPM+ (-SPA)
-{}rJ-:::: ..(}PM - S1 ::=' -&PN+ S:L z: ( { 9.%Gi ( -ffPl.)
-Bp) :::; -6"-PI"1 - ( b1 + 4
PN
+($1- ::) 59.6G go}J. -z:
g. (oJuJui ;\) '/ )'3 "
Xp +JJpA e-00 4
p
t\ ::; ( ro
y, p+ t 4u+ ,D06 .2 4G(QO, OA 4Ml (Y1)
Xpt )Pl tBtJ-If
pt
-;; em (X'0)
"{ + ])Pl f}l/v'v A . 4'titc <0 4 AJ-t ( Y
ru
)
'tt - <L1(f
(i JC(J i/l )- J:Jet *,1 -V (V () qL 4-!S':d C[ ( G(Y
q - Q1J OO') '{,
I
}O
ION '-1;)d \f 4}l VNt+ OS' (
-C , (;
Sf1 Lt-v q Q()OQ0 C( r
wY -:=
::::t
vrr
A-=::
-t V>"i \ 1: 0 0 . 0 ry ) S1rr
i c.. . Q7J OOJ '{.,.
'7 ( ry /10' O"'rt 0 - 0 yo ' 0 ) +'( ( .0-e V - no'00) y) Ci-t([
.. - J\ Q?/O(JJ
lrY09 .S0r :::: --z. vn yoo--Z -5bvvr' A :::: u YfY l 0It Y +i';( .,Dee -j J\
:::; )+0(h05' G0'?) Y-100 ' ))\ 2 t v\[
. Q(}O(h
" tV o-d . OY
oro '08 B7
yV' O'
t
ry ro '00t 0
IJoo 'Oc9 Y
0
It yo ' 00 9'7
V -
(VrY ) A (mJ'X
JJet
:
"!' c- '0 'gr/ <t (1, (v Ofo"IiYJOkl(} , 000 1j''!'!Jro [\
(f ) n1' oYO .08ff 7. =OG . ff;YVVff; 3Ci '0 + :=: Cui-&- 'VVtf/ +d
A
z: Y-A
(CO x ) c:eJ goo = CUf -ffW)
1,-- )f4J
---
,
Y..
H-..........
y
o
AO. VI{lI1Attf ut X!'IA-OJJk
J.11A- Y
Qu.l A\ 1)'j )4 A
Se, CV\.t '-:P
uJt Y CWJ.. !

>( (AM) YCVvt)
A

1

'b Il l{ ryt A4 itK .6oo
y. 1
A
I
,A, k '.
,C.ole,uM UJV\1AXwt:dlYL G'ti'1-{,yw-t-C\.,u c'<: ?1- r'""> "
6<1 C5 Y,53 it n 'I ( , ) r . r-: J. I (' () '\
. J -> \ ==- - l 6< (\ +- 0( 'J.-. .z: '0 t:'J . I.-f 2. 5q . 1;);/ )
8<J-.::: 0. Y j
2. . 1
/
\J.. GtlM. C-&{YLel0'\AolJt cl0k
-hAl / V t ( Y:J- -- V g)003'2 J
V AA-L J- :::: Ml.- (1/,1)
L IlA-
Q. ColtuM cLtlJko/vvM'Z ))1P F j))..f dl !1A '.4t A11>
1J ,1 n :; W "" .11-f '7 .b p"" iI\!IA. 0(1. s: -05,4 ::;
f}t fVt lJr; t1iM(>{').. /J{M 6! fJ-/1tA r f,}{/lt l -I?- 5
I]) 4P I
blP .=: !'j.itvL &'1 :; 44/bo'o lJ1u 54.5''JJY ::
CO 5 It ,f 15 I
I 1
l P
= f
4'CaQ 9'Uvw-to.:uQ\9t :
--G4'L '" OJlccfu +t ((,0 0:: QJ 0% co 11 44
+4'1:, .419, \ . 4 :!-. ,t'l i.{ 439
-if4P:::: .{}1:l. + -z: 1;,6. (-B
1F
,
}
-&:l? ::; -- A ) l-G-l-p)
5 ,( o.Q UALJ i> l\ it
YI1 + DAP GG l X
p
)
y/( + 1t4P :::: ?>4V+ (bG,gg) 'j ::: ,{Ot) ( Yf')
X
p
ll;: 'i 1+J\pCOO -ViP;;' 141t 0 t . cso 14 -01:>1 (Xf 1)
pI!=:; + -B-:tP A . .ADi- IJIM- ?J 95g:: . {D6
, X
p
=' A40g. ML \/M,\PrlJT-A A
Yp::: A 94j lM.
A. c'C
ex . .\
n__ /'.?-1 (t . 0' - :> Pl= 100- ( , g53i-g
6(4 -- '- . 'j f Ao
1. CCJ1wM ])1)
])?'-'o := \r OJ L + 54'l-
L
"" \j ?J4 4'I- .j3+ (,2- w.:'- .=o 58.l j lt
1
" l
w ..w+J1,z ]) 1 P :oj ))3? cUM kf71i M LQ
\ .
Jj ')..J := ])?JP h _lJ'L'!J Q.{tiC 6(4 _ . .t it1 -Q,ltt\., 4b. 11 _
'Pl /d-Ith (Xi 'd1tvt rx'b / lP- rnA\. r'l ,?{, l AI 8.g53+
,hlP::; i
])11 /).(/11\. b<'2> sg,'{-At
J) 6P::: - - z:- =
[61- m Al
L . . n , )) 'l. 0 ':::: J 11ML
Y.lo1u&u.t QJUQJv\iTh!l,\,XEt '. \ 0r I
-::: -t\J -+ .S '"t- :::= CVLC. h ,I 1- ') o- If __ ev _ r,
'1;) (J +4.4{) j ". t J . DC J +0+ ---.... :j 5.11 :, - 1:7
2
"b f
-G-b?--:;;: '2 Cj eJ . 12fb
\ ,
-G':l.P := -tr h {'0 z: I ?,S52t I
-{j'bP B-!J2 - C(4 2 5!j ..14 95"
\ ,I
5. Coicu1J t GG'lCtlfL tc<J -ttQ\1'L :p ,t'v\. w /v+ vvLl 13'P'.
XpI :::: -\- ]) lP i -P == t{ . 0 l'5 + 01 too .. 5g 4 01>J.-!\M. (X
f
)
"'pI:::: i 'l.+]lP {Ot (Y
P
)
Y. / :: + Cro tf?,P :: ALr -\- '0'b Uo/J :- 14 . (Xl 'l
"t'pl::::- t 1?>? A4l MliL llJt A {0 5 ANt l -;
1? A 001. l:
'Ip::- . W5 1M
A, M u;M s /b ;
<3<: ;;: \ ( ) J '3'} Q0
G" . - :;> 0 \. IX
8
O(G ::: It 'b1. II
D.1 0l
') . J)?Jlt '.
1'1, 4z: \1 (- GU CJ '-+L- d?, (, ,j 5)L ) \ ( &4 Ii 6Mt 'l\- \l-f O,lL3D4 ,L t.l L
\ G- R-$I: )
})34 =: Gj j)i!l4L (1
34
)
Co1w.h& 'j) P 11 ])l;P cUM k(fl.QMlQ
. 1>4 ::. n'Or. :: b"p ;)}) pO' .b?>4 flilk DC(, ::: I; me. 3{
IJIM. r'b fJ-tM G r.Y5' ?J . '1\N\ }?J
j

]) A 0 == 33.g 1t1M ( ))'1 pI ')
\ ;) / J :J /
])"pz: ..b-"y0.i4l <l!5 :: (, .;:,:,g /,JiM. 1. '5n ;
1-fM . !.Ute
b4P . M.L
\ --.J
+(>(5 =:
-G-
4
p::: -B4!j - cx:
c
+- 400 -z: 1.l)1-
iJ. e01uJut pG. ? : k,'liMMctU.u.Z 34'P "

1
X ::: X +:D 'b? (' AYJ . 4 . 0:11 /1}A. .\L'./A RJA 10m J
-&w= A ,,!D':li, l . ) IXp =' 14os . pili" '/?J +
i f ::: Y
p
-:
f' J) 4'P AM.
wfuQ. Gil a( jJJ :
6<.1- :::: -)
t oJlt k Wl f.>At h -t- -=' lt00 g<'=;1 [4 00 400il =D
1 ' 1)44 "
:D
4
.f \f :=;
"6. .h .D1p &JVl j
h _ rJ4NG 6<'8 z: 55' ?J 9
P- !JIM r;Wv\. 4050 J
)) , ::: ))111 tX f z: 55.. t1ANL GG Y9.11:J G,Ut
IP !J.jAt !}ttlA- 14. 50
'-t. ; .- . h9
4
,f)
-{t . Mct Q ::= 40D-
+f;j. 09t + \1 , . , - .
(-8-
14
)
.-
.(f4c> -9-
4
,(+- cK+ (-9-
4P
)
-ft
14
- cXg GG
(-9
1P
)
5. Coitu1J. AM- 4/1P:
Xi +.1
4
p :::: teL + . 8+UYj - o1i Nil l )
YP"=:: + .0t-t CJ ;;; /\ 394. {05 MIL (Y
p
)
AM- ( X
p
il
)
\j P11 :;- 'i + lJ1i\,vtf
1P
'" 344 + G(; ,gg;L5" 1394 A() 'J AM
.
. .
' \ IARJPn t A- Me-DIE
ARITMf TIC-tr t -ELt
\i A'Qi-ftNTA y. Xp=1:0: O'b; tlM
p:;-
SOl lJT \A :+IAJi'rLk ! i.
/
,/
/
/
o
N'R .:rex
K(wJ
yew)

A'j01 .')46
....
1 1 w

3

3Gt
C 1;) 0


4) b . gOy
etcUL cootl.J.l}1ILd:eJk A)1 )'b AM.- .S{vlQ$
(Q)lQ. (J O- C-cvQwQe..1Q r-uv1A Q..., -Q-ut.ci- ruM
- Li .
t l i\?f\ u.0 C ';
t:
c-: =::
G.Cj 0 .
3: -bUAAMOF J. 1 0-IJ 6) MtvLo&. :
f(\ :;::- 100 - ( 6<C t zz: {-t\ . ,{18 , ( a)
2.Co1o.J,ut J) cU1tt
])Kb-:;; ( 41qt ' ;\ J:5 1\ . b) z, +(4410, - !{ go , 34) 2- ,
J) 41;, ;:0 Vl- 'L, ,y--- t go. y,j '2- = \[ &1 M' ?,{ ,( Me <... 9<0. 302* zz:
. 1 AC '.
.Dk!J 1 ?J C2- .00t
rX
= 34.
IJ\ fV\ 0' ,!J-\Iv'- ()( IdA:M '0 (;tvt-\." "1 to
J) . P _30 IM l-
be !dJ:M.- 0' mM
4, "
+
..
AO=t, :J -G-'Dt :::: ?>o:r
\'J -:;: -- +-0. '5 gG
(-8
4
e)
-8-'?Jc-::: -&'1 -\- . :::: t . 4Cjg ::: 341 . 1G ( -4}3c)
5 0/Cl/tAveJ:ul G :
+ AI:J Ot , 34b--l- 51 .4g0 +O .lCS& G::::
\{Ci z: "1,\ -r b e e. rz: ) 0. \0 'b t 51.Lt B() Id-IN\. +0 . ;( i {- ,'-t 90API. ( Y
c
)
't t il ::: 81:'.1 {tot z: A)'J +':J () Oljgte:l %1. 6"'_ gg{w CXe'j
'f
e
ll
;::- '''{ 1J + 1
3t
/l 41-0. SC> + t 1421-, Lt 90U1 ( Y
C
)
C1}01 C .1Wvct "
M-\
(c)
ye. z: A4 0DA.M
f:'TAS;) -It \\' - t csiwhQ, :P :,
A. Q tf b eP3
-&t 1. :::: OJLe + Q '3 ;:::- CVlCt-Ct 0.09 4lt+:=:- 100--- 5, 9gG
- Lt A.l 11 - ,
'. " () ', ' ::: A94 . 003G d (-&e- )
-B
t l
::- {94 . )-9
2L
:: Jg4 .()0bb j , L
-B
C
1- =: +fep ,
Q :=-
b:::: 1 00 -l aoc - A,LL 2 00 gj
1. ;
% Y l - Lt '!J . .:::: OD - O/l.Q 1\ ,'2..2 -z: AAA q
L- rj -t gLu; \) 'J
fJ-Q.l ::: g4.
loog 2, 0.
j . C.oiuJ,uJ t e-? 'j f cl1\!,- "
j) ?:>c _ J)t P o?
0tMr - b )iM. 0...
4.C-oiwW r
--\- ( &,ytr1p ::: Al fo .t 1-3> ,'lo?:, ( \9':) 230. If) g 32.333M-\. (X/J
"! p'-:: '11+- D
3
P 0tllt ,A1, p::: 4+0 .gGIt- +1- 1 j - 'ltt . l Yp1
s., ::be? ( X
t
!
p, l +- Aq't t +gg.0 .00 ;{ 4 ?>6 _ ,ul (y/J
PWAe,Wm ?
llJu.;lNt )
'l p
S OL UT fft- +:-J
----- se
YP A4 w
fJt ?sak
C :p /}Vvvct lU- cUM- koktJL
f cUM Af P
AHAAA c-::; +G. )& ::::- 945'g j
) . ) D
Af
::- .006' MA j
Av!WJ. -G At ::: W. OO?Jf
X?'-:;; +b
cp
.C:J + G'Ft c.m 0036' .::: ') Mt (X
f

'{ f ' z: 'D
t
? A41t . 9(j fd-\#v404 . 0016 :::: 4 ,U,L ( y/)
;:: Gb? CRD ( x/ )
'-{ A-\- ( Y
f
'))
jXp:;; ,1>9 ., 11M ) Ypc 4 G. %04,''\ 1S\J ;[;, fm--Itt (i,
,
)
. - \
y
o 1=l% tl.. 'jJwxpel - t\ ",\fJltM. 'I
SQ. d(JJ.L 4 ) Cj:w .
Se. tdQ . (l tul'vl /\,v\L+ G-oict.
-/lY-- 'bJ-v<?AJ\.Q.R H .s EAI ..

K(AM-) Y( AM)
h
1 554 /l34i-. R9:L
S .1
i{ . 91.l

Q


bQ!\A.UNAA/lt

\foioov'IJ.-

\
O(A A1\ 5, 1-c:)G3
&::''l..,
2-5.
0(1) 3q
C>(4
E I A- pe Dec ft L CUL Cc.'Vvl.cUM Q 4 'f-! AB ,,l!, P(1 ) fa tAB
./
c. z: 100 ,- ( IX' tl +- D(:l- +Dc?J) i: l oo - A':tA. ?--b14 ::::: . 1-b
b ::: 10v- ( 6<'Ld ::: 100-
1. C -b
np
J)A-G.- eUJ1A IJJ./VM. A
l>?Q.., _ _ J)A- G.- b . -:: .gC5 /l),t
..... _ ( ) 'i
IJ-tM 0v ()( t\ + ----
l--__ JJ P(L CX:
b
::: 4(j IJ.!",,: 19,50 zz: A
J)A P- o, .1-j ::t b -
b - l q)Q.. t"""-' \)(:2-) z: 4 . - 44,(, 013 1G 90. 'b 1 7
- hQ- 0tN\. CL I}{t'ltL . *-?J :f-C; _
3.WtuM ?l b bQ CClt .iA DPJ'PG- :
J)8P b BQ ]) ro.. -=- 9.85Ml
t1(M.- 6 - + olM )
b ::: ::: {o4 .4D6A-u
p % \- ?--o .<0 g51
(.b
8P
)
lX1.. 49.9 ';) 'J.l'IA- lt5. I' 0 I)
fdJ.. ('v\. ' = IJA.I\\- 10 -:::: 10 ..1.
(b
J3
&)
d1 '\. '.
.b I\-lJ =: \1 G 1- -r AtU04 'l. -== \I g Cj GAA i. 1.. "" Ul ' 0 (bit, )
5. C- oiwh& r A p:
j) M z: ]) 8P __) =- j).A-P &k, -z: 6U Ill,\\. A,I':).t'J6'k
(b l0' 4- Q) ' tfLi- .o4 ?:>
() . {) GG"1 )'J ::: 0Ae #U D3Bo66
J)I\ p::: CSA. ).A,l

1 5, (f- )
0(" r I
- -
10 cue . Y rJJN... ASP
'0zz: 200 - ( +- Q. +cx
r
\ ) :::: - A,*O .Olt 5 x: .9549 L
: I,
0-;:; 100 - ( r0+b+CK
4
) ::: - fro . 'l0J . V
1-. '.
-G-.ftB =:: + n olt z: 1. lAA'1.:: ::: '!J .1-if.5A


-G- fb A-= l G +-e Afu ::: Wv') A _ (-ffr!>/t)
-:: 0 ::::
(4
A
G- )
-G-t)(L::: -Bf2,ft -- ( b)::: 29 .i{)lJA- G 3 ::: 2-?> b8B
)
-GAp::: {tA-Q, +'0+0.. z: .t-D{)A+ 58.G9l5 -::: 4 i -{;
C-G--A- p)
% P,, ?'::; - 1. - '16 .CJ '5 0 G-::: 1
--
'5 . A ')
({f-8P)
C-oicv1,& (;t;
J<A+J>"Ptoo-B
M
,=, A':1'F:, z: (X
r
l
)
"{pl ::;- bA-p (Yf l)
"'? + -B-Q,f A40'5 .'-rAg+ItOl{ .40(? U9'J 5& &) ::: tM. lJ
A4'i- (Yr
fJ
)
YA- +1.ttQ.. C-gJ-@-A-Q 554 + G6DtD.::: .1'J6,VI (X
A- +bAQ -G-
Aov
:::; A l' ' +- gO. 'b 111M- GGOO;::: .44
yet= Y. bt b P"(L to' Lt 0'0 +GA, .:t'l t oo 4G l
-t j) f?> &- \1r.,<t ALt :{{) t Ge gtJ.. fJ-lM- 11;)i- . .44:tAM (Yd)
L4 ? Q',
Cr) 'If =: I 'Ii X<lt ;:C 105\ 1% M ( Q)
Yp::: I
9 ,VwtMtQ
CtoQdovk)
INreR- e c.Tf.ft LIN/f+f<. A
o
. ?!UMJi.(Jtut
oltMtu !Ji 'PlMi -A B.
f'1i A:Jt 2. Y":
.
A
(C
1f
if)
: yo c:: 'ySr\:,y' OYY +3Y =: +vv-e- -'1-\te
(Hie-) 9ySb l;::: g - 00 Y; ,' Y"" Xi - lJ\ff} z:litfj
::: 0v(t') N 'r)f\)
) JiV" on ]
l' YSJ-b Y-OW :=: y g Y, 0- ) c&'J oro cd c-- yG V' (} - z:
tW yO '-t?J 11< ;)0' Gl: l<--e, 1,\f'J; 'I; VII\{ t \; J
c= -zi<[' .:-z, YO 'to) +, at _ + :::: c OOJ
: cd j, 'Pr 1YV "1'. (q
__. 1
qIf0 .z: Q0 0 C6YJ OlIO sz: XJ 90'7 0 .0 ;:: "X) \XJ0
_ -' tcc,cG' ?-] YY* ot *-c VVq *1
- - --- .- - x;; (fJJ
8'08 00 b'eY {; <J,' vt - 1.tGt ' Yv 1-
1
at - vcaQ_ 1Vrr +Y'Vrr - .
-2., , \( (, '\
:>9 ;f"-f YW ("0
If; r7J-Y' .r0 )Q
I f oo\j, -reY "" '0'tf/ _ Yl-] Yb7 _
00 .r:J:; -00(; -= ,1:;1t o\' J1f'J :+ "=' nOl'o G() Yt - ,rVO ::: GJ-\fe
111i 6CG,' YV or; V .1\ -z: l DCt G' t -L(Y1t .6 JA=== '1JJfC[
O(Jo cn
"<tJ v-f)
I (
\J WlfDOD wrp V
TJ Y WOlfOvw-r
wm
- V \fc! \t.l3
7() J14l0 8q 8c/f-.L3
NQ..v Kr LAM)
Y(Nvi )
A
.{ Hi
A
:L / iOG5 A 1 KM
A,
XA- + +1-D 34-.95AG;:
+t <J9) B.f\,t= 01 .4 -\- G4- Q)f:) A A335.5D6,,:,
y /t- +1
1
-A- /\ fJJ.M. +to .052
-
1b
A1
1d\Af<v.(}-A1.:-: GAh 1l-lM- .A .AUf.=' 5g
k AM.R-tL' lMA- I
LA)
- Ii <K 1 f cA- , [) 1
A. ])0A- 0--- -()81t :
. ,
C-ooR.O COO120 AJ
J) % =- })A;fi:, (bp,/t )
-&M+'100\ :;;- (-OBIt )
1. S CO" oUM-
T1M
L J) 'L b 'L I, 1..- '1- n 1 'L
C-eJ 8 ::: .])Bh + - f\A _ + - :-oQG_
*
CffJ 6= O.UU09 ) -7 [g oO I
11 1ft
C.&J D::: J A.Il:JG \01 f{; d04; it C\- 52 . 0= 0, JH41f
2* 4 GG 5.90-1-/._
--' ) '0 =:: ()J\.('.. C0lj O. 'M--44!ij o:;; >to::: :ij .SG 22..
; . LoJtM ( -f}fblt- O= 3n 1
-G f!J .\. z: -I- S' =- ')U .'b!jOO + g1-'5 : G+-.. Sl i-V5 )
-8()l ::: G'M - Cl'- 8) -e- - 1)::: .
h, Jt
({)Q Q
l-:;' - -z: 0 1Yl+G ( 2:.. ) .
J) ,
r
.
SJ't 9C;, y Yi'vW 1J au ( (t) rt ('i J QYf'\Jl
y v TqJ a-vvi "\lV) 'CtfJ Y, -'(Dd
1""7] A L
YfY
) 'X or
: -'H-VH / \IflfJ 70':' <Jti 1':\; 6GGe 0 _ b -, - 0
<- rcr ::= 1Afis 0y "'" lW-t 9, Y = "I (f - e--\iw C[
. Q'?jo(y)
-,
fJHor =-1,'o/y ''0 1\ -leI{, J+ -JA=
( J
L 0 . f\ Q(/CJ6'J
",
( I C] )
(cl
-wr i 5S'10Y
'lvq
.9CvV
-G

.
V
(vvt) A
(Wy JX
0
1 hy'10d O[VdClwvovf IYYOf'd
'i,0fO 'Wtv r+ v ;:: YVtt' l,'tl qb -1 CJ
t tOg 'i.Y S, Ill' rc C6';) -w:,"WY+7 Y' SY ;::'111{t WJ '1i(J q: 1+'V 'X z:1.;X
'4' fCr ry s1} -:9t'-/;b '* gi,c'c:)'J; +t'"( g r c: It V'V!O' v1lq b+9h :=v
'ht'f7B ''9(0]/:= i 31. WI 3scr- yt + v' (t) z: VY/CT C61J YWC[ b+
9
X :::'1 X
[ t!
nr4 )rrFOOJ'