Sie sind auf Seite 1von 15

IN MOD TRADITIONAL PARTILE DE VORBIRE SE IMPART IN 2 CATEGORII VARIABILE CONJUGABILE Verb DECLINABILE Substantiv Artikel Pronomen Adjektiv GRADUABILE

Adjektiv (Adverb) Partikeln Interjektion Prposition Konjunktion Adverb DAS SUBSTANTIV INVARIABILE

1. In functie de forma articolului hotarat der,die, das substantivele pot fi masculine, feminine sau neutre. Genul gramatical difera in multe cazuri de cel natural si nu este mereu acelasi ca in limba romana. De aceea este indicat ca substantivele sa se invete impreuna cu articolul hotarat. Cam la 75% din substantive se poate determina genul, respectiv articolul corect cu ajutorul unui set de reguli pe care le vom enunta mai departe. Primul set de reguli se refera la sensul substantivelor: A. De genul masculin sunt urmatoarele grupe de substantive: 1.DENUMIRILE PENTRU ZILELE SAPTAMANII, PENTRU LUNI SI ANOTIMPURI: der Montag, der Dienstag, der Januar, der Februar,der Sommer, der Winter 2.DENUMIRI PENTTRU PUNCTELE CARDINALE: der Osten, der Sden, der Westen, der Norden 3.DENUMIRI PENTRU AUTOMOBILE der Ford, der Fiat, der Opel, der Mercedes B. De genul feminin sunt: 1.Denumiri pentru vapoare si avioane: die Titanic, die Boeing 2.Denumiri pentru motociclete: die Honda, die Aprilia C. De genul neutru sunt: 1.Substantive care arata rezultatul unei actiuni: das Ergebnis, das Resultat, das Fabrikat Al doilea set de reguli este de natura formala (se au in vedere terminatii, sufixe sau prefixe) Masculine sunt substantivele care: 1.se termina in sufixul ling der Lehrling, der Jngling 2. au terminatia -en si care nu sunt infinitive substantivizate: der Garten, der Hafen, der Laden, der Schaden 3.au o singura silaba: der Hals, der Kopf, der Tag, der Tisch De consemnat: exista multe exceptii de la aceasta regula. Feminine sunt substantivele care: 1. se termina cu sufixele: -heit, -keit, -schaft, -ung die Krankheit, die Freundschaft, die Einheit, die Gerechtigkeit, die Mannschaft 2.se termina cu sufixele:-ei,-ie die Linie, die Konditorei, die Familie, die Lauferei 3.sunt bisilabice (doua silabe) si se termina in -e die Wanne, die Sonne, die Bitte 4.se termina in -enz, -ik, -ion, -tt die Konferenz, die Akademie, die Graphik, die Position, die Realitt

Neutre sunt substantivele care: 1.se termina in -chen, -lein das Bchlein, das Mdchen 2.au prefixul Gedas Gebirge 3.se termina in:-(i)um,-ment das Datum, das Argument, das Museum, das Studium Cum se declina substantivele se poate afla la pagina DEKLINATION DES SUBSTANTIVS Exercitii pentru determinarea genului substantivelor se pot gasi la pag.der,die,das

DAS VERB

Verbele sunt parti de vorbire flexibile. Flexiunea verbului se cheama conjugare. Criteriile dupa care se conjuga un verb sunt: persoana numar timp mod diateza Verbele se impart din ratiuni didactice in doua grupe:verbe slabe (regulate) si verbe tari (neregulate). Din punct de vedere al functiunii avem un grup restrans de verbe auxiliare si modale Verbele tari sau neregulate trebuie invatate ca o poezie cu cele trei forme de baza:infinitiv, imperfect si participiu trecut. Pentru aceasta EXISTA TABELE cu aceste verbe. O astfel de tabela oferim si noi la pagina TABEL CU VERBE TARI

I.VERBE AUXILIARE Tempus Infinitiv Person ich Indikativ Prsens du er/sie/es ich Indikativ Prterium(Imperfekt) du er/sie/es Singular sein bin bist ist war warst war haben habe hast hat hatte hattest hatte werden werde wirst wird wurde wurdest wurde Person wir ihr sie/Sie wir ihr sie/Sie sein sind seid sind waren wart waren Plural haben haben habt haben hatten hattet hatten werden werden werdet werden wurden wurdet wurden

II.VERBE MODALE Person ich du Indikativ Prsens er/sie/es wir ihr sie/Sie drfen darf darfst darf drfen drft drfen knnen kann kannst kann knnen knnt knnen mgen mag magst mag mgen mgt mgen mssen mu mut mu mssen mt mssen sollen soll sollst soll sollen sollt sollen wollen will willst will wollen wollt wollen wissen wei weit wei wissen wisst wissen

ich du Indikativ Prterium(Imperfekt) er/sie/es wir ihr sie/Sie

durfte durftest durfte durften durftet durften

konnte konntest konnte konnten konntet konnten

mochte mochtest mochte mochten mochtet mochten

mute mutest mute muten mutet muten

sollte solltest sollte sollten solltet sollten

wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten

wusste wusstest wusste wussten wusstet wussten

III.MODEL DE CONJUGARE AL VERBULUI MACHEN -LA INDICATIV PREZENT,IMPERFECT, PERFECT COMPUS SI VIITOR I Tempus Numerus Person ich Singular du er/sie/es Prsens wir Plural ihr sie ich Singular du er/sie/es Prterium(Imperfekt) wir Plural ihr sie ich Singular du er/sie/es Perfekt wir ihr sie ich Singular du er/sie/es Futur I wir ihr sie haben gemacht habt gemacht haben gemacht werde machen wirst machen wird machen werden machen werdet machen werden machen machten machtet machten habe gemacht hast gemacht hat gemacht machen macht machen machte machtest machte Indikati v mache machst macht

Plural

Plural

IV.MODEL DE CONJUGARE AL VERBULUI SPRECHEN LA INDICATIV PREZENT,IMPERFECT, PERFECT COMPUS SI VIITOR I Tempus Numerus Person ich Singular Prsens wir Plural ihr sie ich Singular du er/sie/es Prterium(Imperfekt) wir Plural ihr sie ich Singular du er/sie/es Perfekt wir ihr sie ich Singular du er/sie/es Futur I wir ihr sie werden sprechen werdet sprechen werden sprechen haben gesprochen habt gesprochen haben gesprochen werde sprechen wirst sprechen wird sprechen sprachen spracht sprachen habe gesprochen hast gesprochen hat gesprochen sprechen sprecht sprechen sprach sprachst sprach du er/sie/es Indikativ spreche sprichst spricht

Plural

Plural

V. MODEL DE CONJUGARE AL VERBULUI FAHREN -LA INDICATIV PREZENT,IMPERFECT, PERFECT COMPUS SI VIITOR I Tempus Numerus Person ich Prsens Singular du er/sie/es Indikati v fahre fhrst fhrt

wir Plural ihr sie ich Singular du er/sie/es Prterium(Imperfekt) wir Plural ihr sie ich Singular du er/sie/es Perfekt wir ihr sie ich Singular du er/sie/es Futur I wir ihr sie

fahren fahrt fahren fuhr fuhrst fuhr fuhren fuhrt fuhren bin gefahren bist gefahren ist gefahren sind gefahren seid gefahren sind gefahren werde fahren wirst fahren wird fahren werden fahren werdet fahren werden fahren

Plural

Plural

VI.MODEL DE CONJUGARE AL VERBULUI CU PARTICULA SEPARABILA AUF/MACHEN LA INDICATIV PREZENT,IMPERFECT, PERFECT COMPUS SI VIITOR I Tempus Numerus Person ich Singular du er/sie/es Prsens wir Plural ihr sie ich Prterium(Imperfekt) Singular du er/sie/es machen auf macht auf machen auf machte auf machtest auf machte auf Indikativ mache auf machst auf macht auf

wir ihr sie ich Singular du er/sie/es Perfekt wir ihr sie ich Singular du er/sie/es Futur I wir ihr sie

machten auf machtet auf machten auf habe aufgemacht hast aufgemacht hat aufgemacht haben aufgemacht habt aufgemacht haben aufgemacht werde aufmachen wirst aufmachen wird aufmachen werden aufmachen werdet aufmachen werden aufmachen

Plural

Plural

Plural

REGULA PENTRU FORMAREA PERFECTULUI COMPUS CU HABEN SAU SEIN Verbele care arata miscarea cu directie sau trecerea dintr-o stare in alta formeaza perfectul compus cu sein

1. 2. 3.

verbe de miscare: gehen, fahren,laufen, kommen, steigen verbe de trecere din o stare in alta:einschlafen, sterben alte verbe (cu sein):sein, bleiben, werden, passieren, gelingen, geschehen

DAS ADJEKTIV Exista trei tipuri de declinare a adjectivului:1.Adjectiv precedat de articol hotarat2.Adjectiv precedat de articol nehotarat3.Adjectiv neprecedat de determinant (articol 0) I.ADJECTIV PRECEDAT DE ARTICOLUL HOTARAT Maskulinum N. A D der rote Ball (fr) den roten Ball (mit) dem roten Ball Femininum die alte Stadt (fr) die alte Stadt (aus) der alten Stadt Neutrum das kleine Kind (fr) das kleine Kind (bei) dem kleinen Kind Plural die kleinen Kinder (fr) die kleinen Kinder (bei) den kleinen Kindern

(statt) des roten Balls

(inmitten) der alten Stadt

(wegen) des kleinen Kindes

(wegen) der kleinen Kinder

Dupa acest model se mai declina adjectivele precedate de, derselb-, derjenig-, dies-, jed-, jedwed-, jeglich-, jen-, all;

II.ADJECTIV PRECEDAT DE ARTICOLUL NEHOTARAT Maskulinum N. A D ein roter Ball (fr) einen roten Ball (mit) einem roten Ball (statt) eines roten Balls Femininum eine alte Stadt (fr) eine alte Stadt (aus) einer alten Stadt (inmitten) einer alten Stadt Neutrum ein kleines Kind (fr) ein kleines Kind (bei) einem kleinen Kind (wegen) eines kleinen Kindes Plural kleine Blle/Stdte/Kinder (fr) kleine Blle/Stdte/Kinder (bei) kleinen Bllen/Stdten/Kindern (wegen) kleiner Blle/Stdte/Kinder

Dupa acest model se mai declina adjectivele precedate de formele de singular ale determinantilor:, o kein-, mein-, dein-, sein-, unser-, euer-, ihr-, Ihr-; o Adjectivele precedate de: kein-,mein-,dein-,sein-,ihr-,unser-,euer-,Ihr- ,la plural primesc fara exceptie terminatia -en

III.ADJECTIV PRECEDAT DE ARTICOLUL 0 (fara articol) Maskulinum N. roter Ball (fr) roten Ball (mit) rotem Ball (statt) roten Balls Femininum alte Stadt (fr) alte Stadt (aus) alter Stadt (inmitten) alter Stadt Neutrum kleines Kind (fr) kleines Kind (bei) kleinem Kind (wegen) kleinen Kindes Plural kleine Blle/Stdte/Kinder (fr) kleine Blle/Stdte/Kinder (bei) kleinen Bllen/Stdten/Kindern (wegen) kleiner Blle/Stdte/Kinder

Dupa acest model se mai declina adjectivele precedate de :,  dessen, deren,derer, IV.GRADELE DE COMPARATIE ALE ADJECTIVULUI Adjectivul are trei grade de comparatie:pozitiv, comparativ si superlativ. model de comparatie regulata a adjectivelor adjektiv positiv komparativ superlativ schnell leicht schnell schneller leicht leichter der,die,das schnellste/ am schnellsten der, die, das leichteste/ am leichtesten

model de comparatie neregulata a adjectivelor adjectiv positiv comparativ superlativ gut viel gut viel besser mehr der, die, das beste/ am besten der, die, das, meiste/ am meisten/meistens

nah

nah

nher

der, die, das nchste/am nchsten

IV.SUBSTANTIVIZAREA ADJECTIVULUI Adjectivele pot deveni substantive. Ele se scriu atunci cu litera mare si pastreaza terminatiile de adjectiv.De exemplu: der Alte, ein Alter, ein Deutscher, der Deutsche, die Deutschen

DAS PRONOMEN

Pronumele poate inlocui un substantiv sau poate face o referire, o identificare sau o atribuire. In mod curent se face distinctia intre 7 feluri de pronume:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PRONUMELE PERSONAL PRONUMELE DEMONSTRATIV PRONUMELE RELATIV PRONUMELE POSESIV PRONUMELE REFLEXIV PRONUMELE NEHOTARAT PRONUMELE INTEROGATIV

1.PRONUMELE PERSONAL

Singular 1.Person N A D G ich mich mir meiner 2.Person du dich dir deiner 3.Person er, es, sie ihn, es, sie ihm, ihm, ihr 1.Person wir uns uns

seiner,seiner,ihrer unser

2. PRONUMELE DEMONSTRATIV

Maskulinum N A D G dieser diesen diesem dieses

Neutrum dieses, dies dieses, dies diesem dieses diese diese dieser dieser

Femininu

Pronumele demonstrativ de identificare

Maskulinum N A D G derselbe denselben demselben desselben

Neutrum dasselbe dasselbe demselben desselben

Femininu dieselbe dieselbe derselben derselben

3.PRONUMELE RELATIV Die Relativpronomen der, die, das

Singular Maskulin Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv ...., der ...., den ...., dem ...., dessen Feminin ...., die ...., die ...., der ...., deren Neu ...., das ...., das ...., dem ...., dessen

Pronumele wer poate fi folosit si cu functie interogativa

Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv

wer wen wem wessen

4. PRONUMELE POSESIV

Singular ich du er sie es mein dein sein ihr sein sie Sie wir ihr

5. PRONUMELE REFLEXIV Pronumele reflexiv apare in propozitie ca si complement direct sau indirect si se refera la aceeasi persoana sau obiect ca si subiectul.Acest pronume are forme numai pentru acuzativ si dativ ( ele coincid de multe ori).Pentru a face inteles fenomenul vom da si exemple.

ich du er/sie wir ihr sie/Sie

A/D A/D A/D A/D A/D A/D

mich/mir dich/dir sich/sich uns euch sich

Ich interessiere mich fr Sport.Ich kann mir d Freust du dich?/Du stellst dir etwas vor. Er/sie freut sich./Er/sie wscht sich die Hnde Wir unterhalten uns/Wir waschen uns die Hn Ihr freut euch./Ihr wascht euch die Hnde. Sie freuen sich./Sie waschen sich die Hnde.

6. PRONUMELE NEHOTARAT (NEDEFINIT)

amanunte despre fiecare din pronumele de mai jos .... click one; foloseste "Back" sa te intorci in acest punct

all ein bichen, ein wenig, ein paar einer, eine, eines jeder jemand, niemand kein man

Singular Maskulin Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv aller (Stolz) allen (Stolz) allem (Stolz) allen (Stolzes) Feminin alle (Freude) alle (Freude) aller (Freude) aller (Freude) Neutrum alles (Glck) alles (Glck) allem (Glck) allen (Glcks)

Plural M, F, N alle (Freunde) alle (Freunde) allen (Freunden) aller (Freunde)

Pronumele nehotarate ein bichen, ein wenig, ein paar Aceste pronume au forme fixe. Componentele bichen, wenig, paar raman nedeclinate. Ein bichen, ein wenig = etwas. Ein paar = einige wenige = etliche

PRONUMELE einer, eine,ein(e)s

Fara plural

Maskulinum Femininum Neutrum eine eine einer einer ein[e]s ein[e]s einem ein[e]s

Nominativ einer Akkusativ einen Dativ Genitiv einem ein[e]s

PRONUMELE NEHOTARAT jeder

nu are forme de plural Maskulinum Femininum Neutrum Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv jeder jeden jedem jedes jede jede jeder jeder jedes jedes jedem jedes

PRONUMELE jemand/ niemand

Nominativ jemand Akkusativ jemand(en) Dativ Genitiv

Jemand wartet hier Ich sehe jemand(en).

jemand(em) Er spricht mit jemand(em). jemandes Das liegt in jemandes Interesse.

PRONUMELE keiner,keine,keines

SINGULAR Maskulinum Femininum Neutrum Nominativ keiner Akkusativ Dativ Genitiv keinen keinem keine keine keiner keins keins keinem -

Plural

M,F,N

Nominativ keine Akkusativ keine Dativ Genitiv keinen keiner

PRONUMELE man

Nominativ man Akkusativ einen Dativ Genitiv

Wie kommt man zum Bahnhof? Er sieht einen und grt nicht.

einem Ich helfe einem gern. -

PRONUMELE INTEROGATIV

Nominativ wer Akkusativ wen Dativ Genitiv wem

Wer ist am Apparat? Wen ruft sie an? mit wem hast du gesprochen?

wessen Wessen tasche ist das? Was ist passiert? was willst du lesen? -

Nominativ was Akkusativ was Dativ Genitiv -

Maskulinum Femininum Neutrum Plural Nominativ welcher Akkusativ welchen Dativ welchem welche welche welcher welches welches welche welche

welchem welchen

Genitiv

welches

welcher

welches

welcher

DAS ZAHLWORT

Numeralele sunt de doua feluri:

1. 2.

NUMERALE CARDINALE NUMERALE ORDINALE

1. NUMERALE CARDINALE

0-null 1-eins 2-zwei 3-drei 4-vier 5-fnf 6-sechs

10-zehn 11-elf 12-zwlf 13-dreizehn 14-vierzehn 15-fnfzehn

20-zwanzig 21-einundzwanzig 22-zweiundzwanzig 23-dreiundzwanzig 24-vierundzwanzig 25-fnfunfdzwanzig

16-sechzehn 26-sechsundzwanzig 27-siebenundzwanzig 28-achtundzwanzig

7-sieben 17-siebzehn 8-acht 9-neun 18-achtzehn

19-neunzehn 29-neunundzwanzig 1000-tausend 1001-tausendeins 1100-tausendeinhundert 1109-tausendeinhundertneun 2000-zweitausend

100-hundert 101-hunderteins 102-hundertzwei 116-hundertsechzehn 142-hundertzweiundvierzig

189-hundertneunundachtzig 3000-dreitausend 200-zweihundert 300-dreihundert 400-vierhundert 500-fnfhundert 10 000-zehntausend 20 000-zwanzigtausend 100 000-hunderttausend 1 000 000-eine Million

2. NUMERALE ORDINALE

1.der, die, das erste 2.der, die, das zweite 3.der, die, das dritte 4.der, die, das vierte 5.der, die, das fnfte 6.der, die, das sechste 7.der, die, das siebte 8. der, die, das achte 9.der, die, das

11.der, die, das elfte 12.der, die, das zwlfte 13.der, die, das dreizehnte 14.der, die, das vierzehnte 15.der, die, das fnfzehnte 16.der, die, das sechzehnte 17.der, die, das siebzehnte 18.der, die, das achtzehnte 19. der, die, das

21.der, die, das einundzwanzigste 22.der, die, das zweiundzwanzigste 30.der, die, das dreiigste 40.der, die, das vierzigste 50.der, die, das fnfzigste 60.der, die, das sechzigste 100.der, die, das hundertste 1000.der, die, das tausendste 10 000.der, die, das

neunte 10.der, die, das zehnte

neunzehnte 20.der, die, das zwanzigste

zehntausendste 1 000 000.der, die, das millionste

PRPOSITIONEN

Prepozitiile sunt liantul dintre cuvinte. Exprimarea ar fi imposibila fara aceste cuvinte.Cunoasterea lor asigura corectitudinea in exprimarea scrisa si orala. Ele constitue un fel de tabla a inmultirii, deci trebuie invatate de la bun inceput. Va invit sa acordati maxima atentie acestui capitol. Gramatica germana este ca o matematica frumoasa unde totul este logic si previzibil. Pentru orientare sa spunem ca exista 5 grupe de prepozitii:

3. 4. 5. 6. 7.

Prepozitii care cer acuzativul:durch,fr,bis,gegen,ohne,um Prepozitii cu dativul:aus, bei,mit, nach, von, zu, auer Prepozitii cu genitivul: wegen, statt, whrend, trotz, innerhalb, inmitten Prepozitii bicazuale sau alternante cu D sau A:an, auf, hinter, in, neben, ber, unter,vor, zwischen Prepozitii folosite de regula far a articol:ab, als

KONJUNKTIONEN

Conjunctiile sunt de doua feluri: coordonatoare si subordonatoare. Conjunctiile coordonatoare nu schimba structura frazei si a propozitiilor. Cele subordonatoare fac ca verbul sa stea la sfrarsitul propozitiei pe care o introduc. CONJUNCTII COORDONATOARE GERMANA und oder aber sondern denn entweder - oder weder - noch nicht nur - sondern auch bald - bald teils - teils sowohl - als auch einerseits - andererseits mal - mal CONJUNCTII SUBORDONATOARE GERMAN dass als wenn whrend bevor/ehe bis ca cand (actiune unica, trecuta) cand,(actiune repetabila) in timp ce inainte sa pana cand, pana ce ROMANA si sau dar, insa ci caci,pentru ca sau - sau nici - nici nu numai - ci si cand - cand o partial - partial atat - cat si pe de o parte - pe de alta parte cand - cand ROMANA

nachdem sobald seit/dem solange sooft als wie als ob/wenn so dass damit weil da zumal obwohl obgleich trotzdem wenn falls

dupa ce de indata ce de cand atata timp cat ori de cate ori cand, pe cand cum, dupa cum ca si cum/cand asa incat ca sa, pentru ca sa fiindca, pentru ca deoarece mai ales ca desi, cu toate ca desi cu toate acestea daca, cand in caz de

DAS ADVERB

Adverbele sunt parti de vorbire, care nu dispun de un sistem flexionar ca adjectivele, cu care unele adverbe coincid formal. Acestea din urma adverbe pot avea -asemeni adjectivelor cu care coincid - grade de comparatie. Ele dispun in cazul acesta numai de o forma de superlativ: cea adverbiala (ex.am schnellsten).Deosebim adverbe locale, temporale si modale.

Adverbe de timp ab und zu bald da, dann damals erst immer nun, jetzt manchmal nie, niemals noch oft schliesslich schon selten sofort zuerst din cand in cand curand atunci, apoi (pe) atunci abia, intai mereu acum uneori niciodata inca adesea in final deja rareori imediat mai intai Adverbe de loc hier da von hier von dort drinnen draussen links aici acolo de aici de acolo inauntru afara in stanga

rechts hinten vorne oben unten irgendwo nirgendwo gern genau irgendwie lieber am liebsten vergeblich

in dreapta in spate in fata sus jos undeva niciunde Adverbe de mod cu placere precis, exact cumva mai bine cel mai bine in zadar

INTERAKTIVE BUNGEN WORTART SUBSTANTIV VERB PRONOMEN ADJEKTIV PRPOSITIONEN KONJUNKTIONEN ADVERB ADRESSE der,die,das - 39 BUNGEN

Das könnte Ihnen auch gefallen