Sie sind auf Seite 1von 44

11111'.

1",1

···A·· ..... '..... ...................................

M.Qt:., - Nr.
I

Fahrzeugi='A.bbi UdUng II s~,~t·,~ I .F,a~ben

~l1 ,82235

:~67- 44:11

35:6674'1

Fi2i.Vb~MIID< 'f UI"

I,ac ki,eF'be. T'~ i I G'


~a(;k.

Ausoee'ge

jii;.!irl'8S

} ) ) }

Angabel'!l ~ iehl'iji be'~ IF.ahr.z:e;l.Jg-A bbT Idungl

Z ONDA,PIP ..:Er:~t~d0i 11;e= s.tOtzp'-!n~t~e

.......
IIr. ~ ~ ~

s- "
-Ii ~

e. e. , .• , • ,. " ,. ~ ~
~ ~ ~ .1 !l !I •. • • I.

Se'i Ie J 1

Z,UNDA:PP - "V'e~'af\orl!-HlaUSE!!fl50n~rUiase'

[.Se~ te

1,<, ,

All

[G "'U'§iOO~k611 11InkS I' h( iek5!'l~ll'te.j UJft.9Ir,gehfhJse, lOHOrntd


Cilehause

i1nks I Ve.If"5icnrQubYi"!gen
I

G,e.hEiuse r,e;o.hts
Geh!ua:edliK:kell li'e.t::(hts o~ el-ntJungsea~ ,Zy'! ~OOe.r.. K,~rbe'l AI~:i!puff~n II!IiSii!!
Kupp.ll.Illjg~he~e'~

,0 2 6)1 2: iE 2

B :2

8 2,

C ;2
D2

F' 2' G 2.

E :2 F 2' G2
B ,3 C3 84 04
B 5,

we III e

6 ,3
C :91

V[e~aOS&,r An9augun,g ~[AIi'ls.a~~Elliriiusctldamp'fer


Getrilebe I K,eUenritz,el F'U3.sc:.hal t1Jiilg
KI~IYrIij

~,

,4,

B5 0 ,5
ID :5

51

0 :5

18 6
FA H A>ClE__S I IE l!h

10 6

8 l'
B8 B, 9 IS[ ..,01 Vo~dell"ifM H inlt~rrre.d i Rollie~ette'

13 7
[13, [8, B 'g

Ie, '101 13, '1 '1 C '1 ;

F'Ult:!r,em~
E Ilek,t:r'iaem AIUfUYsb.Jng

[8, 11 C 1111 'E 1'1


8, 12
~~==-

E '11';

5 on~yG,~ uchte! e

5,ehh_e I i,e.hth~I tar

a
a

112,

C~ 1::2

EifI '13, EI,

'13,

'1-4

8, 11'4~,

8 1§
C

1:5.

;5

C 11:5

9 . '16

8; "'6,

Z l.ibeho.r ::

Be·!;ltel.!·- Nr,:

Oli 11'91i I = Z UN!) A I? F' -oA !Ut;!bes5er!Ung~na L~e ks ~i'ft.Gt


car rerE!J-w~ i rlI, mQ·la~I i;::=gu'un metal I j e- i"'Ot Ge~kJtll"1:1ge;r mil ~ eeH~rverad .= Ha lter .. 'v!Qfclhro rrd fin i t IB'~'~$ t ~,g:uf'i~s,te ii IIe!lll Lampen'bilgel:~ GnjiOm, mit

00'5-02 ~9~;5

0'05 ~02 ,.9tl6,


OO-5·=·O-~, 91-~·

, :561·m·:2J.,902
.56 i -'23 .,90-3, '56'~-·23 ,,~()4·

Ei,er ~·=·re~ ben

S t!i.llr~bi1g:-e;~ !I i nlJ;i;~,ynQ r'e;cht~ verchromt .2: ie'rbugie'~ ~m 5,e;'hu ~;;;:::b~,eeh v!I~H"ehll\oiiTI ~

mit

13 e-~'e:;;.t'~,o!ilg5leI en i iJ
j

A es,@'!v,ef,~dI m ~t Lage~ul'ig

oli':Jne B.ef,~J h,JiI'1I!tf -561 ~,·15 ,,616 434-2J, ..600

Q ejp~c,klhe U ~etienoj

C1

UI!'Ii d,1lei ChJ'x Il:hW!Bi hl~iJ lO,t ,t~ Ji..1!fl'

Tel~f~nkgst~~

n~,~h:5 t,e he. ndl r! 01 ~lim'i!! s d i e ~ !.lI,"I!'lII!J[iI iii a:r'" cd er His LJ,~Iis b he], ]l,Uf!I 9 iJ IE!" if':i is! b .. L d!aiZ u ge ho::r IE! n dI i e Ve:r k;Eli u 1i':5,Ii!! Ibtiel 11uflIIg Iil' n und de:i' K u,na e ifiIliJ liEi Ini~'t .... Ik.e." n't ~ , be

~O ~ledrig ~i~

:z IlJ 'n'!JJt:z. e! iii un ell ,_ d aim i 'It; 'ii!!' ~,~ bu rid~! n -

m~gll~h ~y

ha~tent

geben ~i~ Ihnen

dl.i 9'

iNa ~hI I~ er '1£1 iBlhli d e;l' Or t,iS kiEli fIllf'!,Z aid, 11'(1 iii C he iii 1m 8'9 lira! h Ie r:! S ,j, Eli bl t,t,!!!! q, 11 3, U (:Z (J NDJ\ PP 're ,1is! 1i'0 ~v e:!"m.i t tl u~ 0 ~ ~ 1 ,J ',) Y W1ld d 8lr!8 n e,ns Ichl.1 EH~ e nd cI iA~ NY!l'im,il!j ~ Icldll:S en tiS pI' e!C hi~ nd rii n HI.I!I,llIs ~n5l, e In JiUISi:S! a,s,'!I!' i'n.i!nd EUi!'dI1 B filS t, ('K D)

KQ~leltu~gJ He~:Re~~nti~ch~~~~~.~~.~~52 2 KD~Te~h~Ls~h~~ Olefll~t~~~~~~~.~~~~.~~~~ 24~


1<.'0,... i e c i!l1l'll.:i'iSl elM !i:U: ~ IE! ,1:5: !llj,i, i9',Il'!iSi t, Iii e
1(0...:[;: wa e
Ii; ...

'ii' Ii! '"'

iii' ;~

'"'

!ii' ... Ii'

2:'ii/i'
2,51 u,FIid :2 5.:3
ynd 397

1Mr' le

,1.'8 tll.H.. 'l...~, .. ~ 41'

~, I

i!i ,~ ~

iii

I!I~ ,

;0;

'"'

~".

;0;

'i!!' ~ '.

~Jj",,'Fl e p e'r

Austay~ch-~otorBn~@~~~~~~~~~~~~~.~~ 39J

810

8 'it. U~'

@ 't.s,m,~ to~

1M it!! t.c't':e fi! i' rat"!:!" z: 115 L,Jlg I!:l' :Ii e iii ~ R ili!J5 'e ilili!I'il~ ~ E!::r iii

Uerkauf J~l.~d (VI) f~~ Fahr~a~ga un~ R8senm~her VI~Leltung~ He~~ R~~Bl.~~~~~••~~~•••~~ 30J

T~ile (~T) f~r Er~at~teil~ u~d Zubeha~ ~T-leit~ngtHerr Heidenr~lch.Iii~I!I~~~~~.~ l~S UT-~Urg~.~.~~~~~~~~~~~~;o;~~.~~~*~,",~~.~,", 25S.259~2~O~]87
U~Fkauf

~itarb~it~~n RU~kr~f ~i~ht ~e~tatt~t l~t.

Be i d i e,8!E!i1' !!is llE!i g 81r'!1h 8',;i"1l;

'!.III IE:

i;51 Ie n

'!.IiI .i:~'

d!Ell.'r,~'iJJ',1f' hi

IiII it

do B

UfilSi

E::I"e n

J1

V e ,r w.fIJ h I,~

'LIF

IA uli'1L11rnm ~'r

5000
8:RAN!D GmbH F,ai1ir,:Z; i3lUig;'ifiU!;i ,3:,., 8FH~iJ Pl1i I i~.p,
~ lilt;.

Kij,~o
E noel bet'~s t r , Jif) CelIe
HartnQY,e;f'!;Iche

2'.,

;J,'100

Hee!l" S ~J., :3
rn

H-otnsl A ,. Elr6:l,;li

41,,,

Zwei r!ad,~IErsa~;;;:: 1~e,i


,(3j'\O\Bhai'idlQI

!6iBCtO MilInnlie'l In"hF euaonhs,i !f-I1elupt st ro,!3 e 1,il, il ,4soo ali {j!~o,r,tl~d ~,[inI D r\l;!~r' lE ~'ct; :j,0 660<1, s,aargoi"lfiiu K ii'B'11 S 'tOi' maJ'r"iiS
MofL"lf sot r ~,~' ,.

i"LI::,~ ~,~&

,-/-"
l

;g;e-; 107~!
~ _"_~

:5ti1artir0u;:.ken GiJd 'j ngen

, 1 f9

6; '.'

GFi,OH MA NN \fit II hel

2300'

36., P'os tJ ,. i 27

'Q'O00
21800
,!.'Ii:; 010

,MOIrtchen::2
S~hWl3J!1!:na,1 er s.'t r , 32 IElhtsilTIBrlI

oe~159121',' 59SQ09 042 '1/-5'505,33

Hanje-Iloerg'st,r ,. 54, Li I;.JII l$'b\.J[lgl- Hemborn 'We-_~eI ,et's't r , ~J,8


5 gau

7113100 Frei burg/Slrei '11000


:20(1)
J:5(IQ

G~lLIcihish' '. 19 ISotl in, ~ ,151 G it:schi ners Ha!lT'iou.rg =


K a51:se~

tl ,"'91 - 92'
'~
,0

H~mm'er.tlroa~s Ilf

97

60'00 1000

Jaige'.r:5b' ~ 10 Firan1d LlJ' t/M~ i,1ii IR he j' f'lst,r' ,. 'n SO ~,uU.gar~ ~, '0 Nee kat's't ii'., 65"..6" NU ~rilbe'fg fFt t'i'~;ens.lbiW~t:1GIf str , i 00 b Q,t;lnaoriJcik, 8·riIH·ne~£;tli". "HiS lIJ~r~:mufi1dl Hi3imbUlFgeJ'st r , 73 O'idenb~rg i~ 0-. D!!:iiMm Nr. 25 ~a:n:nO\i!.e-,r 91 8i~d!eifrl:s,todi~:!G1f s t r , , Oli) O~ i;;l'seUdo'F'f P:lehen:r;,tif~ "lie;:)

015 1. '; 174.5071 ·l.:lJ6~3'10

850!) 4S0Q
40001 2900 20.. 21., Z ID NDIA P P - Well '~,e;r irtln ~ V'DR R ~ ~TiEiFl 'Wa I tel' WE:CK Wi,1 ~i ~3 000, ,40000

EIQ~ e~l6!'t~,~Ut'I,;eli1 'VOn e,rsQhl:'~oi 11,'008U1ili1, dem I hl't$f'!, 'VOii'118Ql€i'Fiid1m] E, rsatzt,ei I i bi Hen wi f i "~II gBnda, E:ili"lZe'~ ~19f'11 !8RZ !.J~;Bben C'ZW ~ ~y bi9'e.ch~E!liit: he'l
~ i

I ,_ Kah:U.gg

l:3,e!9,~'iSilliWJ[,]S,
ZI!;JS;C

S:amll iehie

Iv iHen

d iEli a: iicih IilLilf E:lf's,i!lil:z:'l,a;ul e be-z ienen i


Z:UNDAF1P-,WEAKE ;(3ME3H

aYSdtuiClk,Hch

iM

"'btl ~ Vf' Anz ii ii"!,ger' 5 t raf3.e 1-;] (~O\S tf;8~1"rI ,80

eeoc

MU!rlcli'1eJ1

eo

20 ,5" :)

t)el;e;f\ol!'il ~B;QIt'\e: B,e:st',ell iJJr''iSQ!f'I! !i!t:EI!ii' ~uncller'll U Nr '. o4'~ 11 :3 1 Ne~el"l'l;:ib;il~ I'~ 2S e:J 25'911 361'", 8e,u aH'ef"Il I9lai5,teHi!JIf'l!~~i'i!Is~, i e;j:Hglnc~ dli,;,;;, im l~r'~JiI!!Jt~'tii;jiil - t!t,~hd'Gg ~,n, 9 eo III !!;I b,1Si n 'e! n 51 el$t:!Bi~ N~ ,; I~ U'~ II,~ ie Ig~!i"!:s¢Mitoe W,o'k::! 1I!Ii~! an.z ug;il1ihen ..
Ii' I~hten,
II

s.

B'el ~:ac~,1 t~ 1',~~M'i b ii Uelfil 'wi r i lirrlbedij rgt di tl Fal'b i,1fId ~'= 'z,atJ!1 e,i,,~:tis.etz'en., Otr!n~ er I !FarbMg!!ibe i:!it di 8' L hafdfli.JIn!ij dae ie i' U nii Chit: m~c:n.. ee0 Ii8' F',Brbi r.'Idex,,,,,Z !!Ihl i:5lt ai:J~, de~' Feribm'I.• ~:tEirh!j,~e'~ i,eM:IIJ ieli ulfljd ow i Ir,d :hliIrd'elU" d Ii~ 18 este,111 Nr.. gcsatzt n ,eli'S -, ( 's iehe 8e=
!111\&1

:llbe~,9pi e'~) ~ ~ I e' S,i!iCh bi Hi!3i dar 'wn !..IrIIS


h

181ed:ieMf')

,;Z

LUi"V.a;rf'UgIYl"!gl

gi0st:el!

t~

B&.srlel ,life Frnu II 9i~e ode~'i 1

wel'lrl rnm eht: v!OrhMdern,

'fo,~'senden

,$cnernl;ll!;i,:

I,el"! ibilli(8'~el! 8i ~

::Z,i,U1l'

lief

e.ru,nQ 91E!n'ii~1tIi1I"I"Qii'TI 13ad ingLl!l9Igen

f:o'~'Qlerde' MQ~OFei"'!;- bz;W'.

FiEIIltiI~g;a,-

s !:6~ E l'!5I;a!h:: te'~~ 1= 'i!;t,

521-1161'U:!IOO .. " ," , , " 005- 02' 006


i 'i

CQ;Qikpi t tlr~ger LaektSt

e e. " .' .'

in

mEi't,Bl:1, I ~C'R grli.in

SQ Iii teo ,d ~Eli !3,(ilsba;!!:- NIi" dii!ls E~rr5I1!1it2!:e ~ '!9S n,re~'~ e ~nwMof'Fe,r tI S, iEli Ulna: lbi Mie e ~iIii Mus't,g,r'bl!!li I ifilfi1 ~ dll!2;5 mit' e jinen'l! AF!~·g'8if
i,

f:oE!!:5it:Zlue,b~,11 i9!!i'iI lllG,i n, SHef'laen ve"s eifiiElii'il, ,s@!iil'iI mrur3, ~dllEi\l"

i nlf'e' 'Yliiilil ,e .Anl5!,,,lhr ift higt ~ al ~ MV'Sit,i;I'i' e i n9as!!lli:"Idh~H' T (ji,j IItlS 0r;y;,(ijn5M:ih~:.. sO Imi.lll d ii'!9\5i :aw de<m A nh~n9:e1i" v&rmorik.i: ee in~ A! tel e'~ lie, bew~lnr"!i;i<f'Iiw'! Ir: f'i! li,~:nt ;aut: ' 'iN if' QblMge~e!'1! d i e,$f;I' ,so!f\!Ort O.'t'iii1·0' U nt,els:cn.i ed 'Undl tOnnEl' Gt.ilt8 Chr H t unaerern S;c h~Olt: i 'e/get ~
~i.Jsdl~Ulc1<1 c;n iin odor' Ej,estelll Uf'Ugl iJ.!!nd i
i

I.is: t dll' e R{h:::::lkga~e

des

Vl'!!51

o i ,eoe;mpfQhl'men

V,erkmbif,sp;i"e
;ZILJ

sa bi t torn

Viii i r

Io.!!r.I~efeli'

E ~;:;:a1~ ~,,.., re; IiS'! i:!;~,e; 'b:zw .. cern] l'~Ii' ,j?

IE ~:S,I!!i~~'ted ~,em't I e;~,[D

,el1~neltme!i"!,

Ll

IO!Ii., Q'I'lftYil'l!5!l;:ht'ial lPos:tpaket


II

Ver',S!:anda:r~ tI i U.e;:n wll i!" bel'! Jedei!' Eh:}5r~;eI:Il!.i!ng g,cll"ti"!;e,IIIpaik~'t. ·odiel"'du:rc:n


iEI"-iIC'h daut

rn i t.

.a:.n :::::.uSl~b!ln ..

z ~~" tJils :'

IE:iII!bo1:en! iFr:E!iOntgll.ft,
YI'lE!l
I'

t, uHpo$~

·Sclhre·j ben is ie da~ W~I"rMi"h~!I~

II~cih IIhiie'

da. senst

VE!JII'1:Q;g'fif!.!!hgen ni,eh'~: ,X'UI 'v erm ~Iiae;n ,~i rnd ..

~enaue

A.dr,e;stSC'

iI'TII

i'~:pu~ ts,1 ~actu3if

,Be,z'!i.1I'n c'hi'iilJl'lig'

b.i ,egi~kii9'i fLoe,\lOi',BUSkIE!!S is S' V'OII' 'il l~r"Q'~g I aus: 't:'Khni s,e'nelfll G runClen ILrfiij Q,hr"!!e AI~Ii'i~.h!!miE,i!' dli'e ' ,ZI!..l5!endu..ng III P'er lNa,ct'lll'1lll:i:nme !1 '. Wli ,F k~rlnS'O !'"!,~e.r:~ be iilm b~~tejf1J W r II ,e.r'II nij,c h~ ,abg!E!!he!i'iI ~ dliil, ~i"i!S:E!irll!3' Syc;h~gll '~:~['\'~ flilr ,~,i"S~,hl': II'&-'K:au~e!1 be! der' 9 I"Qi'3 en An,zll;!inll v~n il( ;..Ioo'Qn, II k"e'i ne' t,ei
l

S,!dIli!dtlrk..'Olnh~n 'fLihron kilIDfIi"


~fi:

j:Si't.I~h

~~U"id:si~~lllj;en nieli'rlt :Z:e,j tp~'t'

Imegl i'ch!

b65rie!llte'

iJll'1di

gls'l iieif,el!"te ~rSi"tz,h:1i'~lii3I


i,

::!'-J

eiiil'1!em

:s~fi!t ~ren

~.i!.lIflY(iIk~.lJ,JItiI~hmen LlIOO '8(iJhl: US:!: hriB i [bfjrli

~J

lEi'rs:i!!IIt~t~~

I Ei- 6IiC:st,t}.11 ~ brngi@ifiI ~ e!'h !Bii'ili'ilt out gab-en ,. N ic'ht


1!.!IH~H~'rer· 13II' ii IEif eo ~

Inrill t

,liiLfldell"i;;!ir!

9,r i~rlM II

:c') 8 el alll,si!'1l8 eantwo!l'h,Jii'iig!en

Ilhi'en A II'rit'W'Ort 19 dS_!5I: \!Ion IUflI5!, Ii'!! ~'in9Q!S'et~t Q ,A;.1!f;Jite;i!IIY!i1!9i5= Il;;!~ 11l1i1;!;.'~'I!i,t~,Q i Ghe(J, itillityf;{!£tl"li" S ie er I el c:hbili~.n !.;InS! dg;;:;h.Jf'c;h ~ ~,e f,WII adi ;;!Llng ~ti'rlr.'e\F AlF!.'9t1i ~ s!liJElilfllne itefiJ ynC!! wi,r ~~en. Idlle' (lGw8I"i1i1 'fulr 'iIIi'I,I'\lIi' !5icMa ~~e
I~ ~ ri!

III e'f!i

8·Eii~t'W!Ott.ll.iin9

~~~Iet'An~

!!,.iIriId AQ~k:f ragan. il iI'1 d iiElil$,Etm e:lr:s~t~t e; I II,·,K Ii!i!t,a~ o~ ~d il"i.Cl!Urweiib~ nd I,Ii en ,
ViOrherii gE M iH~li iul\ilg ,~edei!'~eU ¥Qliberti=1 '~Bn ..

e)
,IS.,

A lie

AICItli IlldungiS'ti! undl A.ngiBit!Eifi"il


IlP'iiS G h n e

AR"!d~j'ynge-n tI·~ t!1I;Ii1ii! ei


SOl!'!l9

t ~ges di t!i:5i,i9'SIKIt'.t'~11 Q9B~


!li~: ,i
=

CIer .N\~t'idlFyek "Lingl in icht

~iUc:fi1

i!!!,IB~~:gBW.'1

:!Hi!t -

i ,s't: ;C'ME!' vel~h;i;!!riigs G enahrni-

';.!I:t:I:d:t

G,ehalJ!:$i,edec'j.(·e

I' i

n!-«S

K iG k

t·2I!1!'·t eo!"

I:

~-o-o-o-o-~~-:-.·-f-o-o-~O
!
l

~ !Y

I
t

,IQ

'.-19

',8;-0
L

2D

~,

~~


81I'd Beg~e·III-N,.o 1 2:

_(9l-@--o
01.267-3 II var
\I,a~

267'- 05 . 3.2:4· 267~05 ,,3·W 2'1.B,~~J1J- 129 2.1S-0"iJ • 130


2:7'8-0' . '13,1

X)

K ie k s t~ft'6!,rW'e,1 ~eo
S it·he i be' 20 ~ 2>i:2S::w:;O , 1 S ehe i:b@ 2() ! 2>i:2a~O ; ,2' 53che Ibs 20 ~2x28xO , 5 :5 c.ne j ~:e 20 ~ 2><28x 11" !l

var '1

CH N 47~/5,30
'2~5-05 0257
265 - 05 e 25,S ,26f-OS". 9; Q

S ~ehe'f'ungsr' i ng, 2!Jx:1 'I ~2, :5 ehe i be 22" 1x3,2:xO .a S c.i:ie:j b.G' 22 I' 1x.32:xO ~:2
1M ~tflenrn.ea' kp I .'
~·r e-msf'eder S tiCiIrt:erlrad 35 ,;Z',anne tJLi l:z sehel 'be S S ZQ,x2:9x 1
j

2
1 var i 1 1 "1

'267 - 105,-s :3.3.4


,26'1- 05 '. 116-

2JS:5~ OS .,203 0,I N 471 t5~,S


~55 =105 ,,242

26,7 =,()5 .,·340 261.. 05~650

D liN
15
16
117

47'1/020

S i·e h;e,run~sr i ng :20x 1 75 S,eh;g i:be il6 , 1 ':;;:2:e~!D I 5 We~ I,e·rr:jli eMr ing 12~2"2'~5 S tlalr te{'naoe , to Z e.. hne :S ic:hei' l,lr'\gl~ ring 2®:x 1 1 '2;

1
"1 1 2 \tar'
\l~(,

~26f-05,.339

:26'7-05~343
267-(J.1, • 142 DIN 931/320

S,c;hei be '16 j :2'x3 1:X'O ,50 Soche,i be :26 ,2..a '1~:0 1'91 G e!~!I1isoed8dk'€l'i ~ink a
5; e hr~LJbe ;,M 6x,'~U5

'1 2' 1 1 1 1 1 ;2

-s
20

2S 71'-QJ ~

.605

L.1 ,I N 6791/2.4.0

19

o I' N

He: I '~ebi SC,h Z,;;J.hnsche ib@ A '5 l:j


S clr!!,,~uibe A M
Sc)(;·~ii,

:94./3500

2;

,26"1 - OS,'.3 28
267 -,05, '. '5~,1

S 'b~~lrbEfrf€loer A bdae k:bl !f:!ch


Stetter Uingar ing :2 o'x.l 1,75,

din 47~/535

~iis Mc'~:~Nr., ,62,7 704, 9 m I tbes;te'll ~en!

B2

I-e.
g-O

.------1
01.

~======~,

I ~-----;".~

-7

o
iiJ

1
:2

257-=01 .•6,1ifl
D II ~4!!500 N 266 ~O1~ 602

l.m'~tle-119~·MUS €I'

S c hr~ooe' 8M 'i5x45,
ILilfh;jT~~e
!3iljmm ipUft eli'
5; ~Jht,a!.1'OO· i31i.Jmm imuU,e' ll"jJneiF~~g

;S,
·4

'266·,,·10 1 " 2:1'

5, 16
7

dili"!17-~S'5l255
'266 ~·O1" 2:14 ~66 -,iD7" 60S !D ~N 84/430 :28;4·_·i07 ~ ii 'UJI
.266-©11 ~211'

5:< 12

8
~
1~

s ~;i'\f,~LIbe, ,;t:;"M

fi,Xl:2

SQM·iibe ,6 ",1'x2~ ~,ffii,1ii;1 'i,:2~5 V ertSlch! !.J~declkell

C2'·_'
I .

r::ID l
'I~

,I -

-tEi

1~

17 \

O-~'
101.278.2
1
"'i;

267-0'L~H2··

,;;:;

~5$-01.'()8
261-01J .•'135 21515-0 11.111 '7'

3,

GehalUl~e II',nks !LaJge'i'bUelhse t4,)('1 S:>i: 11 1 b U,e;jf'jliLIII15·t:'hr~lUIbe G,elMaU!s·edi c::hhJng

i
1
11

11

be!i S,aGt,~1II iTlQl"ig,!li 1 S r. '!NelTdell!l 5 ,B,bg;epaekt ge

sr,

I Ii efeF~

.4

:265-0'1 .1~O

S 6 '7 08,
'&),

D ~N 1625/:5()O :2,,.',-001 .,1.36

S'Uf'~sc:hraub;g M '7)(.1.20 'f(IUS;Q,1ilag!!!i(J" 6200 ZCJ/1 '";'x40x,112,

'2' '1
'~

D~N625/470 2;;55·=01 '.''; 36,


2:85,,-01 • '15:;3. 2,66,-01 'i,,~08 lOIN 004/4.30 :2'5-01 . 'i 45

We~ !endiclitlrlngl 1'1:x:40x:1l2 Ku;go IIIa,g~!I!r' 62.103C3/17~,4!O)(~:2 WQ! ~,e,n.d:1 c:ntlf i In:gl 15x2,4){'l
WQlli,eJ"\d I elfrltil"'i irh~,20~:2!6,~4l, Z
wij

1 1 1
11

10

11
1:2

s,cfi1rdil.lbe

iSehertbl ec'h M '5:)(1 Cl

2
11

13
14

IDliN ,84{.480 0 ~ ,E!4/:$4·Q N


(j IIN

Kililibc I"sche'l ~e S.chr~e AIM 6,~5 S ~fii~e 8,M 6 ~~l20 :$ chl~raube ~,M 6 K9at25

2 il 6

~5

ts
17

,54/590
Ii]

0 ~iN, ,84/161 10,11NI

S eh~aube'~M i!3:~12Q/~;5
S chli'aube 1M S o:li':Ji'auhi9 I3'M !ftx4S, T~hOtr

,3,
1 1 1

bliiN ,8A/:510

exso

1,8,
'!l'9

e:4!:50iD

:265",.c~1•603,

f1lzell 113 Z"MB"Ineio

02·

u,

G)
,
.

., ,

10>
,

,~

rn-12,


1 :27B~'O1.. 1 90
1

-3

:2 :3

265 =(') ~ .• 1oa 267-01. i:2S


26(5 _·ilJ 11.: ~ 1S ,

G e:niiuse r'~hte, Lagi}~ibOell'1l€i'~ ~ '1 Eli

1 'I 1 1

8, ~I 11~~, ci

L;§gEl'~lbYc~$e~ 16
Q,i3'l"I:i3i".lls£ld i(:h~:!!.lIr"liQl

be; 13 ee'telll tiiii~J"Ige

1 se, , weo,rdM 5

st ~

ah~E',pack:t 4

'!leol ii e1',e,rt

5, '6,

,2C!S-01 ~100 :255,- 0'1 ~ 144,

::~Hii ft,s~hfJ"~be M 7xil20 W',ea ~er.tdi Cht!F i'nSJ ~ 5x:.2l4x.7

,e,
'9' 10 '11

!D ! N ie:25/4·4H) o~ 625/6;95 N
I

Ku~&~ ~~ger '6202:2C3/115:x~5,x1_i I!..f I ""'III~,..... l.5!'i'V'i1E """'lI/"'!I1!: ~"lI1'7)d~l ,-~lUg... ~iI"I=F oII~!U!'1;.!"!,01"'''''',,",,: ~.;!')o;M; ,'.' _S i ~lrne~1l-rn9:§r'i rtgl J ,~. ,75 7~i!!l:1 S.c:Jhr'.e.u'be M '1,0""'I.,eI,

267-01 .''ilS4 0 I N 9GJl6'10 DIN '7603/410 D ~N 1.48,'1/'02)0

A 'U)x1.J ,S;pSinu1ru h~ eo 5x·dc,'S


IIJ~chtil'j'ng

.s

12

1:3,

'~,]'-·oo ~129 M 11 :z 113,9, ~1


:M'jf_Q'~., 1.26

S,tieckke.~b'l'II~~ge~ 6::K2"'ii

P<:1Il00CIh.~e '1J'Iypf~c~i'i Icd

I!:l'lIlNI'147'6i/2.o0

~~bnJ!!dkarbneMl,e'l2;(3

E2

Qj.·.·-o·-'
. -- . .

sa ,',
1 :2
,3
..!jl,

BemerklJJrigi

261-01 ~S5='0El 265,=00 4105-15

•.135 •.ISOO ..~ 1:2 ..~fllJ


i,

G e'hi!£'USi~ec:'kIe'~:rechls K'blppllUlI'iI"Q!!;lhe~ii;!I~ D lI',ehf'edelf D ii ii:linf;ri!f'i!GI

1 1
'I 1J \far

'5

2811-06 1J 14 2!1,-OO, .. 111!S

16,

7
8J 9
1@ .~ '!l '12 ';3 14

DIN 6199/500 2'07-05 .,.5,14

265,-iOO·., '104· 266-'06 •.~0!6 O~N ·m03.J'41CP


0 I N '9'36/5150 265-,@Ei,.. 1ij9 011 841250 N cH N 1,4.8,1/:2:60

Schei ibo (Ii i:2 Imni di ck S¢ha;i ti::!Q (j! 5 mm d~ e~ S~'cherungssehleibe ,8) ao'I::[!;~1i'lI,~. 15, mm KupphJ!Ii!gSZUl"!ge
~I

'I
'I 1J

~ II,,'~'I!:elll sl('J;nr,ElJI!.ii'Cie
II,') ~ chtri II'lIQ

MuUer

A 1Ox~.:3 :i $1 M '~Olfi:11

1 1
1

IH~II·tdooer
S chlii'!i!Wt.!@· AM 4!i>:: f1
S POII"Wilnu ~iSe 3;.<:1'2 [) i,eli1t r i!rlg .A 6i_j(1iD

:2
2' ~

ts 16

0 ~ 1800/200 N

iD I N :85./:50@

SeN,~iiibe AM 6~.'~ 2

1 1.

F·2

~ ~

S' i' Id Bestell- Nr.,

ni(:ht.t.Hngs,sa;~iii:
ibes,t,etliend ~\J~:.
Q'!2i"1al!.l5! eodli c'hhjng

a,ind 11-5

2S4.-0Q • '~58

27,o-0e:,. ::219
283 -04, II 1 ~
,i

G~t;~us.oo i,O(h't:IUFig Zy ~ tr"i.deurk@pfdi clhtung ,i


Zy RIi lj"i.d,el"~urldil eh,tJi..,r.llg AIIi£aJugd~ e~hJflg

; 1
~ 1

~'2~:
..
,.

f:\

\:J

o
.
,
, ,

1,
'~:

27,8,· 00:. "'1 '1J '1


:27'8=02 .,729,

Z it'l ifTldier 1m i'l Ko m DffJ"lI K~,!b~n Ikp,~" (j 39 mm VE!fectl! i'ed\eoE!! Tol ewe_nz,e:11 ~ U!i'i!~edi-~gt dBnl am K;ad'lbenbo~zelil
eij 1l'ige$;chl'~99'l'I)i3WI

3 <4
5;

:a\4:e,~'02, ~10"
[11'1

K'O'1bQm irig
s.pr~lIIIgli'i Irng

N 7312Jl!!50~

A '1\2:

0 3<9'/36,')1:,11 .!3

BIJ.!lc:h:s~~ben ~f!!.gi81brtn!
'11

R,eC!ht~ckr'l;ngl

2:
1 1 1
4J.
.t1i,

2:76,,'02,",~119 2a4~~)2,.,~'5a, '

1
8 9
1]0.

'2183=0:2 109 '.'


255-02,.,'1J~ [) I N '004l4AO

Z y'l iOOlerflu!!d i,chtYfil~ Z'l!I"~ooerkop,f,di chilling i 2:}.'Ii nderkopi!T S,che~b~ ,: 'i'2~:15x3


Mut,to,' M' 1
,

280-(}S ~900
283,·00.lC4
:2611·,06," '14426'11-05, ,I, '1.37 :2611-05, '138
,I'

11

KU:rlbe'~'w-ei le kpl '. Selie:'! be ~~ '~1 K24.~'~><:1 15

'11
'11

Sild

110-"114

,Selie n~e'~i5 i 1:a:4)(O 12


,Selle i be '1!5 i 1~~I'!!:,~ ! 5; S¢1'1e t~ '1,5 I 1 ~.'4;x, 0 ,~,a S,eh,el'tHz' '1;'1 ! 1 :<2411)(,11- -.- - ,~~ ,~, , , - - x1
~ .... ri..":','I·' 110.",., ~~r-L~
I~~

:5{;:heH~B

'115I 1 X2:4xQ

val'
\I'~

var
var
1
'\law 'VaJI"

12

26'1 ~05 '.''1,32

:2ro,~(J~ ,.,'1J100
2S~,-OQ.,'117 265;-05,., " '76 2$5-'05 ..1] 75

,;j11~~ 1~ "",!"k,4li(.il) ~ 1 I ..

-Sche jibe' '1? ! 1 x2'4::<0 ! 2 S,eate,ibs' '17! 1 x2-4l!(,O S


j

''\far
y.,gr'

'13:

,258.-()3,.,16100

2~s.='05'.''1119

~~h~he'ibe'7 I iI ~x,O 1]

ff;;.Iad:e !llkltfH~11 :2)(,'Mix1iS

l,jj

1
1

1J4

250= 00 ~1214,

K.o~ben~ 1:~:e!1~ '11::2

MlfTil

, B.'3···'
I"; : ,-

14 .
'18

.. .•. '0· ,,0:..,


... .. ..

15 ''''',
~S

. ~f/'.'1f1

~t·

1-1;
112-0 I g-1:J

$17=22,.'725 :2 517·,2:;L901 JOIN 6797/4.70 4 0 iN ro3/r~,OOI 5< S5'~-,22 ..1 t9J o 423 -·:22 ~ 100

S eha.11 d,e,mpfer'
P h;1fene. ill'l5eib;:: :Z,at1ir'!.'$ic:~ali ba JI 15~,4· S ch:r.a~· M fi:x'Ul

iJ
11

·1
'1
1

A UJ!9puffrohr
'Ronrs(:,na,II,Q S,e:hraul:i:e' M 6iX'2(l FieQelrifTng 8: 6 Ml,;!tt,~ M (5

1" S
9' 'I 0
11

DIN 933!r:160

12 tai
"tI4 "tiS

IDIN 11::ttU4·00 DUN 934/4-00 5<ai~= '2:2 ., l1 Ei 01 N 9331590 D!N 'iI2'7156~


D IIN ~4/:S0Q 441·_·2;2 ~11)4 IDIN II) I N

2: :2 2 1 1 1 '1
11 11

A i;,t~pl!Jff'~C'J\etlll>e' Sc~be 1M Scx22:


f~d!erlr 11"19
[3,

18,

Mu~·~e.r 8 M

Kllemmruifii!l
Si,o'i-.:r'auhe 1M 6x:J5, S,eJ~e·iibe .J!;. 6, ~4·

1.6
111'

931/JO~ t~5l400

il
s 4,.

~,a,

IIJ~N 679'7/400 o I N 51!5"'7' /500.

,Z,ah1lsche-ibe A 6
MuU:e-r 1M 6,

'1 il

ca

.0:.:

lS

I
_
_

J ~

e
:212'

:n

II

'1lFO

c
-

"1

@
-

26,"it~04 ,:73'1' 2AU;~~,o.4 .,900' 276 ~0\4,.'925 2Er;r - Q4 , 'EQS 287'·~ 0.4,'. '9Q9 '26,7 ~JO'4; ,.:930 2~{=O~,,,96,1 ,"', '247,~04 ,.'9~4 :267'=[04,. '002
261·~I04 . '936 ,2P'7='04,.1902

Ver~~s:ef' kipl"
Ka~l~dQ':s.9 Girt}1~ eH\!iWplkh'J 5l>e' Gr·OOe

1
62
64 V'~r
V~~'

'11/16/83A

'Ha~,1ildU,elil~1; (J[r·ij~le 66 Haup~:d_~:se''l3r~e·

11

~a

v~~
v,~~'
'iI
'liarv~r' 1 1 ~ "1 iI "I

HeJ.up,'It.dlO,~-a' Il3r~e 10 N,ad'e'lldfh~.''~~~e :2 ,~4 N,ad.i2'~dl:Is-~, IGuOOe :2 ,','11'7 NHde,~d!U5e' G ~ijlae 2:,,20'
DCi:senll1uadei O:assh ~ebeii' !K Il'em msa;:hraooe

~6;7 -'Ci'4" '926 ~e;1"B04" '96:2

,S'chw!mmef'
9 t i'ft '~" 6chwi mmer Setiwi !!Timerr'ladel

26;7'..04 •.941
26,7·- Q<4 '. '961 2EV7- (}4 ,.922

.$Ichwi n1rne~k~ppe<
Die;~h,Ji"!g

26,7'-04 •.941'

:i21$7'~4 ..~,O '~3


1,iill,

:Sch ~a.u:chty I~'0


Di,cFr~ung

1 1 1
1

2€i,7·~0A,. 945 267~,C'M. 943


2,6,"1"- Q4 , 92"1 26<5-CM,,907'

'1 Steil I !5chrrSiU!be


1 ~

1:5

ni
11 1S
1 'Q!

265-04,.9-a:2 :2615·~ .! 90S ()4


2-Q1-() 4 e 900, ;2S1=(l~·. 56 9

I=I'~.I tlep,I,8ittc:h~n ,Sche,ib9


i

1
11

20

Schl e'berrFe;d\eir Stmrt,EiC hi,~e-r H~~!DI bo-ek kill ~..

B4

1 '1

n
~

O-Vi'
11 I

'26

rr. CD-tO @ '0


7
I ..
. .

8
I

J-~
9

'IIS-

21,

'27ifl=04 ..922

,~ 23 ;25

:251,_ 04,.,~,~~7 :~61',-Q4 .,9318

D lI'L!c:k_;s~'I'-U M!WIU:~'r Stell I s!eihr',a!.IDe,

:2<4,

261='04 '.'913.0
;;2137 O~, -e. 907 ~

e,e:f:e~~; 9!1.!IiI!ii1~~enr']Ll!.!be V I) te hti!"lirlgl

26

~S$=04,,~10

e: in$i!!iIlt2:~ii I't,~f

C,4

o
11

Z83-04., 111
278-04, ..1Q4
[j,~ N

A'~~y.g;d h::hih.:ing
AMaug!~t.'U~:2.!;f'1 ( Sc:heTbe 6 i~' MlUit)E!r M eli AI"iSEi:lJ.o9ge~elUsle.hd.am,p'fer 'K I emm'S(i:~i!iell: e l.A i6iO-:8(!! .Zat'lll'riE!cti.e iiibE! A. :5 1·:31

2 3,

4~3/4100 ~IN 934l4·00

5
6

261'=04..1Q1 6
D~N 30117/5·00 .D IN e7Q7/2:40 d'iil'"!, 1980/255

7:
6

·S,ch~~~ba

5::< t2

D4

OEi'R:I,E8E

~ KEili'IE,NA,'I'T,ZEl

12

13,

o
,

HI

'.'
;A

" 2;

26/t')-0J5

157

(;1 etr ihabewe I n e


II

iI
VI;!I!F

21,6,-05, 1d)B

2
:3
4

,215-00. ; [}91 dvn 4,71/5150


28;3,-05 .'gOO

S,chel be 15 'I' '1)(il7' 'I' ax24~ 1 ~0 15 'I' 1,)(117 '1,8M24x'1 ,25,

var
11

:5
6

dln 162.5/215
2:80~,(j5", 114

~ ii Gher l..l'nigiS"i if1Ig 2S:x 1 ,2: K 1.J_pp1 ung;; F$i;! ~p i .' Kugel ! ~g;$1!" 6002 15 ~2~91

"iI

1
V~lF

S,cnai be 15 :1' 1:)(21:xO ! 1


~I

6.
'7 IE:

2aO=,Q.S" 1n dl n 5,401/350
~\6~$=,05, • 1:2:2 :2J6;8·,05, • 123 :2~7 ~,05,..359 ::2lEi6 ~,06,, '11:l

15 'I 1',><21~O ~2
'11,8:

v~if'

i!<ll,.IgEl,1 5 ~ S;::l1e I'lbe' '1'5 ,2~;5,x(')

2
1 1 'I var 1

9
40
'11

Muttell M 10'x1 (SW 19) ,Z~rad '11 ,. G~n~, ,::3,7 L!,sRirt@


Ii

z..

II !

311

III

12
'1J
14

2l6<5·0S.~:255 266 ·,05 '.::26:3·


2)67·,05".406 26,'·,05. '9;0 1

£!Gtie,ilbe, 2:2

z I ehlk!!l<i
!i

,Zehn~d

1:>::32 ,10 , 1 ,3" G~r'!9, :2,5 Z ~I'\rl,-e'

"

15 '

I ~c:hi;!!1~welle

1
1
1 12 1 'I yar 1

b'!:s '9 '9,5"7' 7~6


,eIb 9 95,7 7,31'

45 16

276-Q5~SnQ 27a-Q5~1Q1
:216·5

"a
1'9' :20
:20

17

-os , '1,81

KY9~il '1,~

Fed~lflFli ng

:2\65 =05 ,. 143

,2!6:5 -'os'

. '; 77

'2)615-05.2f75 :27a:~(l5 " 1'9(1

TlI!O;M,rad 6 Z ,Sche ilbe, 117s '1:x23xli) , 1 KieUe.nrij ~z;eI '12 Z 2lhrt~,

anne'

bI,s,'g 9$1' 7,36,

21 ,2:';
,2:" '22

~55-a5.1a3
21B=05,.1'917'
,278=05 .200
423,- iI 5 ,4600
i

ae.n ~:3 (ll n tJ, ~3 !3 fl' 1:2 ~;2,~ M IUttell' M 1:2xii ~:1 0
S ic:1h~f'uf'l~sbl
~!,
II'

'II 1

~b 9957137 bi a 9 95'7' 736·

1 1
'II

Eli_b9 957 137 ab 9/'U~83


b,I:9, 9 957 135

22
22

27S-06,

.,2[)1

1M

276-0'5 ":,2:00'

1o.x:!I xe M 1:2~'1><.S

B!,5

1 1

abo '9 95,7731' 91'1983

ac

10

-::.

0','
1:2

'8-'-1

-T

.-7
l
;1'

,.._
21

(/~

1~,

-~iE=~iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiP*-~~_j-o-I
I
I

1J

105

1
::2
;;3;
,;;1j,

216,7',~I06,. 795 :2'87=(:)5,. 6:H ::2.67-es .,t25 26"1-

F',uflsc: 00 ~twe II e komp il,erU: F,jJ8:5iCha IItowe i Ii3i un mont i{il1'~: lO!:l.g;a!iIn_~de;1 ,a~21 A rret ii,ewoo,j;z en
ID,fI!.i!C

CH 5~}OtV300 N

,8

SOil

N 660J3,~}5 267-05, ~500

as .'1126

kfed~
e'~: :2

HallbJ"ullildTili

,,,6x8,

7
B
'9

:267'=06,.5180'

~5,(:1rn1a.~:kl hlflk'e t DnJokt'eoder

to ~'~
11;2' 11~

aar-es.

~67-0S, ~11&0 15,a,

Rlgc:klho l'f~eOle{ ~..i iJ'TIketi~bwe'v S~F


S ol·',a,i'ba, 1ii6 ! 2~22

267 ..05, ~2~A


D! N ,471./38@ 257 -0.5 ~11:52

,a~c

'1

'l,;"S!r
'1]

S I clhIB1i1ungsIf"Ii rilg1 16;x 1 !3uet'liSle 11 Ox:l4"i!(·~9)l;,'

1
'11 1]

-u4
"15

257=,05 ~'6>52
D IIN 7980j5~Q

HeibQ'~ F,eaerr- ii rlIQi ill


IMiyHe!l' 1M S~ 1 E5::1 s:t,cl ~gil eeke n IUntca"1e~~:}~,att:chen :g'c!li:r.aiJ.'b.Q M '6.~iI!5 G IJmffl iFnI,.!lff'.e S

'U~
'111' 11,B '11'9i

0~ 998/400 N 25:7 ..,05.,1112

'1 1 ~

267-=,05 .' 11 a '~ 0 ~N 920/ 40~

:20
:2ii

267 ..,05 .,.i SCi

2
1 1 ~

267 -os ~'6'$l

~mI ~'~!l::hie'boer

:2~~ 261-0S,.15'9

;S(:ihall'tiiQlI,Qcl·te

C~

,UI

.~

a
-4

'2

26'5 - GEl.,2:01 26$ - Qi(L S()~

FI itzel'

Hl:ailtese hej 1=0& Wtiiru~11 ~€I !!( !!"JP1"II,,:I!'1i~!;Iche j' be ~ I14WI tlIng.s:s~h;:;:~ b6 D eclkSiGhieiibe.

255-00.135

2615·= Oe • '1:rm
265,-00 .• 13,1

1 1 4. 2

:5 G '7

;
1
.~

a
1

.2.65,-06~127 .:::!a4=CHS: ~ 104


,265 -,06, ~2G2

5: ~~FrieFlI,;!ng$bl eC h
S,eoCh:sl'!tan~m uUQ\i"

.~

26'~ -~6, m 1'55


26'fl -,@6 i, 1 01

F ooerhO 1,:Ei'i2l' K.up,pll U[fjgS'~,edm' Oll"Uc'k5clFie I'be·


j

10
10 1

1, "1 1':2
13:

2615; =·~6,.2115;
DiN 9,3,;l/2S0
26IS-I[!lS. 296

Myth~'.r M .~
5.cliiad b;a IS' 1:x 11 ! ,eXUI ~.:2 ':E!·cJ'i{.'l.i e 6 ! '1 x 111 I S:xa ~4 b Sche.i be 16" 1X''!I1 .axO • Druclk~fln
j

5
v:~
'vait' V~l!'

20i5-()5.29'4
255 =05 .,296 14· 2<'1l·7-@5~23J

Ibi S ,Moto,j"- N r , 9' 900 ,839

4~.

~,;,~

e
r~
lIS

.-7
S'ch~!n91
119/5 W •

1--'141

ielh! ~M~9lF],'et~under-

vee" k:aba

I~

1
2

265='07',,915

zso- or "' 0,0 9


265'~ 07' ,,900' 2'65-0'1,. sn 0
:255-0'7" 926

P'olr::iljd A rtIIketp',1 at Ie ~p I "' ; V'8'i'kabQI t Zooospu I e 8 il'l!Zm~g ietJltspel.,jll if! 5 W


l,j ICht:spull

~ '1

:3
4
5)

1
'1 1 11 1 '1 1

1 2,1:5 2'54 279 1 2,17 00'1 'n5 :2 2:04 2,11 01301


'1 ~ '14

::t,H 0 139,

S I
~
9

:265~07 -e 903 ~6S,-07" 9'19


265 -07 '"'930.
285-07" 14,4,

e !Kondenee;t'O,r :S,eih:rnii ewoch;~


Ko:nj~a.'k'~sa.'tz Gumm Ilki5ll~>e' ~x'i SCtir'.Elifl"Jbe M A Kabel'fui)I
~G

,2 214 2U'! O~'1 "II 237 3:30 035 11 217 O~3 021

DIN 8~,l29J
10 DIN 125/250 255-,~7", 100

2 200 5~2 001

2
2

Sche iibe A ,4,.:3 S.'~~IkMII S'!'J is '1,3 - '1 S,ci"lelbe A 10 ~5


M1uUII;!;r M lCt:iii('Q

12 13, 14,
15,

[) IN 0 iN O! N 0~ N

4 6340./200. 1'25/ 1500' 93,4/50 o 6a88/~OO


1
1

:3
1
'~

26;5 -,O"L 1I;) ;

She iben~ e{:ie~ 3,;.(3, '1 ZJtir'ldkef,ze, 'IN 175, C n:t,s'~3a'.s't'~cCk{fr

Ii
11
"

o '24 ~ 235,

C!33

110

247-~7 .,703

-0 355 351 024

1J

21a-0'7.702
255 ~07" 9C 11

e.gnQ,tzu

FLdm 24 \N'

OO:'121:2~045

:~'

Po Ir'ad
A.Fike.rp,I;~tt~

'~211!S2SA'73(j

,216(5 '. 9,33 -07

11217@3'~495

4
,6,

278-07.911
2i6t5 =,Or'7 • 9G4

Z,l!Jnd'an'k..e.r
G,an(U8,IDIl'!!!ifi"iik~"

2204:'2.11 ~,J
Ii 21 ~:2.'1 OO:3~ r'

1
,e,

260-07~91'
:;2'1,8.-,07,. 912

Gener::;trbo,re.rl'ke K(llfrl~a~t,sa,tz

1:2 "~2,'1015,311
1211701300'5
:2_~:0'73 :3H:]05~)

9
'11

12

24,6- 07 .'9013 2:85 - 0'7' .. 1 "'ii,,,!, 265=07.10D


D- 111;.,10'11 Gi '!iJl ~ 1·~110!!1~~~~.f
'"

ZOndkOM€flS!aWIJ

S c'hut~',,",~;appe
Kabe,IHJI'le

22~0522004

1"100'1;" ~Y.!u!

s: bsclkhi!ll
S,c:he'I:~·

~~e' 6, 13x 1
,4)(

dillili3A/~9C

SehrauE::i!B

16

di r:I t~5/2:SCJ
dinSM8/3©Q
di iiiI'125f600

,II;, 4

,J

$ctJe j'lbEint,ede('

d irV9Q;41/6~O
20 2ij5='0l",. '; 0 1 247 =07,. 7'03,

Scl"ie n;::Ii'~' 1 ,5 MuUlI;I;r M 1I0K1


2:Gndkie.r~,~ W " A"

21

E !lt~ton;i:'~e(:lker

©2~,12~5'~3 0i35ErJ51 0014,

I C~'6~~'
',

..

'

D6

,561'-

5:;2'

1 1 'TOI'II;s 1

Z IUndank!e-.r !'Tid~: 121421 "H13S E 6,e-k trQilili 1M:

11

,J

275,· 01 ,.'124

S'lec,k_h(,j le:e_lfh- ,2;204443501:2 g!ehiju8e'

W7A
17

_-11

i -6 ;2

~H~i=,1.0.,901 ';

A aJhrn sn, ,5 ic:1Mle.rtl'll i ts sch IolE. Bn~'m:s ~ic:htdf1u:ek5ch~ I'teir

423 - 1::;1 ,.6J:5


511'7',~16.,1113 D liN '934/400 51'7'= 14. 13~ 51i31 ~ '1 '7 '. 110\2: 561-'~ 0 ,.624,

'1 '1

f(jr i!..eInlKJUr;g lind S,iitz~_nk

:3
4
5 6

MuUE?,f M 6 M I,JUll;;liF M 10;:0::"


Scheibe '~O .IIS'x26~

10

1 1
11

"7

F"Il €Il~m~ii'lIs:tr€tbe'

11Inks

8 9
10 1;
12

101 I N'
_ ~

,p~;I'~ni'i; ;:Iw.\ onP.I\r.!1J

S iiehefliM'l.,gsb:1 echi ~ j

01 N OO~/a;eA, 5'6'1-,10 ..'70,8 ~j_6'1=,10~100 iD' I'N 4.'27/:500 ~56,1'B 11!().,255

o ~151

.s mtz;~t~ooer

S'chrr~lJ.!Ibe M '1Qx~5

'1 '1

1.3
'14

,~3:5'-1c .,,2:06,

An:iiclil~gl:.ilmmi Schraube 1M 12::C22 Zv,gf\edli!1!f

1
1 :2 ~

D;I N 14'78/250

~
L.:agQrs~t2:
Il..;alElf'lng

fU1I1" Typsci"ll' ~d
8'i Id 15=::2\01

56,1,-~3,.,104
15

11 1

15
'~1

423-13.109 ;423= 13 •.'157 4~:j='~~;,.~60 '


19

20

4®O-l3,~ roo M 1-4\21 ~ 57 50";-13 ~109'


IDIN 301l1!J70

Kiingf~ng il..a-g;er:so M,I eo !!,.In~en


L_ag!9~sch.a.lI,e Q\OOiffl

1
~ 1 1
1J

K Et1f i!iI~'irlgl ~aeIi I,IFi 'rl91


S,onlDilll

e lA

2@-J2

fO~'Anschlag9,ummli

--.,
t
i7

'Hi

~6

'191

"!JIi' __
....

'

,:1

-,' .

:5151 "f:T.1fO(f~Ee -UQ ~. 'err.<1l- ge. . e' 56, 1 ~ 112..gO 1 -jiiii~rtJe V QrdelFr~dg~!bell

,I;ii'l' I e~ 1I'i,

2
3,
4 50

56,; ~ ~,2' 902 ~


51ij,'~ 1:2 a. 15'9' ~
[j I'N 1~5l55iQ' D IIN' '9l4/300 561 ,~1:2 • 1166

lHIe~E!'I

Su Ch5H~'6:x; :2:~1 G Se:neioe A ® ~4


SiPl ~ 2x~ 4 FiI~

5
"1

56 ~-15 '. 1,El."I

a
9 10 '11

-433= 12 '.7'1(j
~,3:Jl-,12 ~712
.;i·3,~:~, ~362 12 4,OS~11,2'~353 428,· 12\. '~07 OI:N 71412/4100 IDIIN i~7'15·6,O

EliJchs.oe '~'O! '1 x 11,6~ '11 ,x '1-0 lagerechra!ube' 1M Sdiw~ lfl~neb~'1 recnh!!
Sc&'iwi ngjnebe,l! I i nlk:s T oe~ I ~~' O~IRIin!.)1 ::2: x2: ,5 S.cli"lfi'aube :M '10:><:'1 x4-iD

tosso

1.2
13 '1-4 '15
'16 '11

51 C;f'lm hiflirn ~pp AM €'~


Foo'r.s:eiheijo;j]i' A 10,

fJ

936/5JfJ 0< 5~li~,1'2~701


4iJ,~~ ta, 35,9 DIN 93,'1/222 IDIN ~,4la~'O, 4::m:~, 352 12" 5 6,11 1':2'" 800 ~

I[J I N

Multer M '10;;<:1
IPuff'l3ltli";,~I9i' Gumm fpuf1;elr
BclififiLibe 1M 5:>C35

18
19 20

MuHGf M 5 Me_flscheU:e F',e~elF'l ager

2'~

22
Z3;

24,

as
25 27

265,-05 ..2'~:2 ,432·- 12 . .::3 4-4 561·- 1:2.' 1J t2 ,5S1=t2. 132

Schei be '~6,2x2~xi) ,;5 G U!mllT! ii pi!.liffet


LI nJekf ed!e;r

ss 1,.';~ . 11::2S

G ~e i~<S'WC~"
~ c:ha~be il2:x24~ 1i115
TlrS!gph~:He'

'105 ,561- '~a,.'111 , 0


:5~1J-'13,.

S chei be 26Xc4o.~O, 715


iMluUc~ M 26:x11 (SW 32'

~:S

:5611-l:3;,,106

3-'~

• o

'1<8

,8.

Hi

56,41'-1~ ~507' .Fi!!lifbe S chled t"!~~f'~~gBho!:liLJse,


[) ~N ~;33!J::20' S chr'aiUbe M [6){i 2: [) I,N 13'7.'/360 Fedl~,rsc he·ib~ 13 '0 516,'~- 117 1:22. FSirhe· Fiebe~ ~,E!igle![ ~ 1011 ~4fj '11/620 N 51pe:i!nr1l'"lY I,:se ~S,x~,5 In ~N 443/7'~ 0' V et:Sc~l [iJ~dMk~1 ,(1) '26 I:i ~oN 9'22,/320 DUN 931/300 S c:h~alUbe M 4;0;;4 ~:5 x2 ChF~!!,)ibe M 6x35

1"E'I1~:lSijiH

10I N 4l3.j 400

,S'che-i b~ 10 ,4
leCike~rohr ,recehts K I ~m ms>cI"I~~II(; S>J:hr~Ube AM 4;<20

561~13'. 124
S6;''jj= 16 '.6(H
IDIN 84,/3'00

561-16~602
56~~l3,.'~'12
56'1-1.3, ,.608

GloCk~
Ei!iils~elllriil"l9 !Sclh.e'iIFllW\erierge.h~tY!5{e-~·Obe:rts iII .

DIN SiJ'5/4~O
DIN 9:l4/400

Farbe ~

:S~hrayb-e M 5X35
M ut'h.},r 6 M

29 ,,~I

Iif-'D-~
lQ

2-!11

iI

2:3.-0
,J.-22,

14.561;1

~aS:1 1~ .' '130 =


Si61,~'iO .!f5.'H~
D.I N 9131/1'40

:2
;3,

.s c~nwi g,metalll n
c$,chiraure

H I ertElld$~hwi Inge r1J~

11

- F.l ingQI Glment

~:
11 1 ,2' '2, 1
'~

M 1(1<.x5·S

:5!51'-,1~,," 142'
II) I N

~S S.
7

1:2'7/640
~Q2

D N 934/560 N
56,1-1,4.

ng B 11 o 'M utter M ~ 0
Fed~rr'i K ,I;;:kstart,~',r

Se:tvaube

M 10;:.;;55

e! 9 10
1'1

ere

.2"5

GrUmm Ii muU,g;
S' i,!::h~j;'ruTigS~ ing' 'IoN 1

[J ~.hI 4"7 'I!/350

'I 'I 1

561'-'1'7. " 0,1


S~1l=-n7,.:~.e6 5~ 11 ~'~"1" 'l (12:

5cl"tie,j

be- 16, ,2:)(2Ei;x2

'I' (]

Bull:; h_cSe 16~21:K32

11:2
13 14 ~~5

16

5ri~'1~". 1:l:El 561-14 ..324!J I N '933/220 ~IN '127/240

:51,.:;he litis' 1 0 , :5,)(2o~ ;J. M LIlf:~eli M ; O~ 1

.o

il
1

11
1J,~

934/280 561 =1~, ..6S·4.


561-1~".e55 SiB1 =1~,..350 432'··14L.117

I)~ N

Fl 0.'1~G.J"Ike.U:e :2S a n eder 's,e:hir,aube iM 4j,,;l(12 Fedarr i ~nog,lEI, 4-, Mu~ter M ,~,

'Il
2

2:
1

1'9' 20

eMc~u~~: ob$1i'i KeU'ensc.l";!u~;z un~e.n K,EL Flib~'f1.s~; I,J ~~ hi


KeU

,
1
1 1

~t'
22 ~'J
24

0~ 93J/J 2:0 N
[lIN 11'~ti'l~,OOI

V ms:ehl' U'~:Ql.i rIf!~ i t S ctill'sub~ M 6:.:: :2' 1


Flsdierrlir:ilg'IB

2'

,2:

IDIIN 93l1fJOO

S ch~aube M 6*~:5

2S
26

0 ~ 1137/360 N 10 ~N 934/ ~,OO

Fedeft;!eh.e ibe 9 6 M;uUer'M i5

1
1

~-o
Q-i!j;

'~

lSI

o·~
,

:310

~7

2eJ
29
30

5115 = 14". 732 '1 ,422~,'~ 4 '. 1S3, D 111\1127'/560


IJI N 9B,1/S50 CHIN 93,; /580
I)~ Ii\:!

Fede~,b!a<li In, 5che'ibe. Feder Fingl

s;
32

.scnrau'be &vi 8:x42%2;2 SctJraube M 8::<50


ZaJiii5cneH:tCi' M I,:.!!Ue.r M ,13;

6'1~7'/5QO

l"~'

3:3
34,

~ IN 9Gt4J/5@@
IJI~ 931/0:20

315

,D!N 93,1/500

.schlraube M 6lit65 Scnr~Lli'b~ M 8iKEiQ

) M o~orb.ii' QS t" gung ~.. ,BII' J

C'10:

UfL' ';4
'7

O--~o'
I_

I ,,'

-iii

3,

:2

561-,1'5 ..616
1

4:33- '15" '~02

L~ut!lFad m i'~ l1fitge~II,;ir'!9 ~ j ~.oln cohne Sere i 'fung D isiafl€: N'1hr Abdeeklk~ppe' K ug~:I'1 aig~iF 6201 Z/ 1121<3:210 ... is 'I e~en..!ng:SlIr-'i rig J2N 1

:2 ;] ,4

4:3-;3 -, 15 " 111 ~


DIN 625/4110 6i lit\! 4-72'135,0 '5611-15".6119

,:2

Nabeflltfie-ck:~!
S ted~~i\c~$,e,
I

,6,

1-

561--15".109 561,-15.,901 5611 - 15 ., 1J ; 4 56,1 ~ 1~S., 04 1


5,6'-1--15.,1115

iIli'

12 mm,

l3'f'em s:$!chi Id mit He~el bo-.ol<

un.d m

i"H:

Lager!!..!ng

e
9
1G 111 112

LaLif ~e~!;il,e' 12,x1 !5~4x22

o~PI; i 119 117>.2


S,enel
j

5161-;:5., 11OS
26r5 -oS ~2,44 DIN ~"11c3:5'l)

ItlU-c:'hs~ 116x20x20 S ehel be -1.6,~x28)(Q, ,8 be- 11!6 2:><28x-1) , 1 S i(:hef'un!gSf ingl llfi,:x:4i i8:i'ii!iims~ke
VaF

13
14

561.-'5.,903
:5'11~15,. '1:27

1 1

nl"lF

1P8t~m'w®-u-~e

~ijeh;lfMr~

11:5
16,

.5101= '15 .62!E\ 400= 15 .sea 4.'23,-15 ..600 0 IIfN 1;;2,'/56010 IIN ,9136l~-OO' 561-1.5 ..102: 561-,15 .. 103
261 =105 • 5,9'1

Zugfeder S rem a~rohlu 5.s,e:11


S c:irileibe, 111 ,2:< 11%0' '1.. 2: 10,- R I'ng 11,.Q' ~S,

:2 1
1 11

17
18

,
1 1 1 1

119

zo
~~

81r€wIil5l!h-e~e-~ Fedeui ngl B .Ei, Mutter M ®)!!;1

Pi'eei'fen ,3 .' OO-x10


Sc'hl~ch

,;).'cm>::1 Q

B111

2,0

I~O~""

I
'2,~

...",.".",._~

==1 !!!I'9-Q-~~_6bl!9~~1~~.~
~ :2 :3 4!5 ~

Lege H..!!i'i! gl ] edoch 'O·nflie Sere i '~!I.llr"l;gl


Il.,EilI,:j~n:~d mit:

'~~~15,.102 ,43:3-ii5., 1 'n [l'11N 62fj,J 41 @ [)oil IN 4721350

IIJ d etenzrehr
AlbdeC:Kki~Et,

1
1

K!.J':ge~ ~gef' ,6\2 012/ ~:2.K3:2~1 I 0


S ii cher ... .rf19~jingl a2~x:'1.'2 ~ tee ka(:hsG' ~ 12 mm 'Id ~Sh~lnlZbU e hse '1 :Jl;:(~)4;:Pl:'l [ Hal t"eb.Jcnse A bst:.endslF ii!n9 ~K'e.t,t,e~p~!i1inE;lIF M I:.dt,er 1M iI,~,,)(t 8lr~mssen ~dI a III e. i n B'rems15en 1,1rI!$:s.el 5Ct!,e ilb.e' 11~ 2xi 7~O' ~2 O-R~ng il1x2 !~5 I3ll'em 5!hebe~ Fi@derriing 8 8
j

,2
11

,43:3,- 115 .' 141' 433,- 'il5 a. '1.35 ,S!S~='15,. '17'4 ~33=1I5 .1:25
,~3~-15. '.!!3J2 ,433-15,., '1J1 :5611= i1 S ,.,iI;$~l '56'11-15,.620 ,~67-05 ,.,597
,4(15,- '15

1
,

;
'IJ 'IJ

1 11 t
'IJ

.ass

11 1 1 1 1
fiji!,:ii'

~33:= " 5 ,.,'5'~ 4

[NoN '127/560 D'I iN 006)400 561=15 .,90~


5,'f7= 11 ..'i ~,' 5
iU ~iN '933;j~'15i [l ~ 91J4/4~~ IN 5~ 11 I! 5< '. 625 =

M !i••iHe~ M i9~11 I3rr~msM~ke ZugfeQIer S'C 1"'Ij'\~!JibeM 16x.30 SZ MIUUer ,M '5 NeJb;em I an::i!ic:1h KiIJ'(:!9118~er- i6\2)OGZ/l1~40x 12:

"
2
i1

'p.aarwej i fj,e1"efomr !

$9

DIN S2S/ <4·85

'1 1 1

Cl11

JQ

2:10 II'lIi:!i!:IIIii--C ~---"iI~

--.....~

1V-:2:i

211

······~~O···
I _

~'4.

'26

:..

,-fA\O''\~

:~

2,$

J~o
'110

I 9

8.

:2

15,561,.:.2

,~:l3=15., 111' ,~33-15 ~119'


433,-15 ., 1,2'1

S.cl1iS1'l be

IF I1II ::1tri

1Iig'

;
1

43j·~ ~5 .,11:2 56"a,-1~L119 [')11 NI 00:4/S00

Kappe ~I!lehse ii Ox'2{;i~ 111~5 Ket'terma!j 3:3 :Zirnne MuUe~


11

M8
5; e:~11 01'3·

6.

K eU:e;

M~'~

'1/2!~ ~/16'11 ~ la, G I reder ~ e~~~F'ils.ohl lOll


'~L:llr K'I2!U eo 1!iY x'J/ 1,5"
561,-, '11:5 " tlJ2 :5En~·15 ,.1100 Relf'en ,S, • a.O(X10 S enll ailJ.l!i:::.h 3,., OOIii(1 0 1 1

'16-0

~-'i

D~o·6
14

18

13

'l7'-r

O~t6

561,=li,.66®

FulJbr,emstieoel
AIbQ,eckliiclile,i

56; -17,.256

o~

\5i61~17..22 6
IDIN 148,1I/44{~ 561 =17,.2~6 lOIN 471/35,0

T'r i 'Upl,aU e Spsi"Iif'lhiU Ie eF"sda Ipl,ali'ba

4·x 1,S

.s iic:hie,ruJ!"iIgfSli"ii
La~0rb{h!ih:se

55'1-'11 ~11011 5'61-, 117~286,


5t6,~'-1J1 ~ 1~:

1"19 " oN, 1 Selle 1'100'10 i 2~:,EI;x2 '110


"il6;.;;2'1x32 :

ii!ich;c ibo '10 I' 2i26)(_3

'110

5:1l-1,';\.,136 5:1'7 - 1 '1.' 1] 00


Sif;-m ~ ; 7'..90,' 2:65 - OS .,24,'2 516,1-17'.,281.7

MUU'!Zif M l1iJ.1x1
:Zugfl€dell' Z.wi~clte!filhe:be'~
S,elileil be '16

Il3i Idl 12 ~' 11t1i,

'1,:2~,e\X~ ~5·

56~-1J"l~2e:5
DIN 433/4,Q01

8Qeh~ e 1.'5 ,8>::2'1 ,~O 18,rems~ti;!ilfilge lIiQ3 Mm

OliN 94/260

·Sene i:tie 6 •.4 ,Sp,1 ,i n:~2::( 12


18tem:e~b~!Ii!ge1605 mm
M!!,liHe-r M 6
M,uU:tlir

o6i~17~229 DiN 93A! 400


51~-il7,.

,433-11,. ~IOO ;!!i'!!\8'~ 1.,' .' 1:2;5 5.S 1'-11"1 .,,26;3

"uno

S i'~hQ~11J1"Igsble,en
F I uge~ m'!.!Uer i3llJ1rmm,l tG IIIe'

E 1,1

2,-W

,tiJ

0o
/'

11

~O'·······'· •
-- I:
2'1
....

.l 2Qi

1 :2

5H)~,1J6,~9(}4

S che-i IfIwsr1Telf,ei jfjjsa'h~: ~p~ .. sv 15,W, (15 1 '15/'1IS5 mm '(3,'1 slhe I terl IIg ~ 1, 1:S a
Verseh'll.jl~enral!..!be S tlFei!,j~Qhei be, ~ 110'

3
4
;5

S,10~1'6.,909 5,' ()~HL91~


51 0-16 ~903 5,H)a 11~~915

mm

D i cht WIng ~ ~ 16, Ir'ruin, 1Ft ef I"ekto[' ~, :1,,'5 rnm,

11
1 1 1
"

6 7

5H')-1Nj~917 510-116 .sro


1:), ~ N

Fede.~ s-al~
I

V,e,F5;t'en'~ei I e~6~t~
G Ig'h~i3,mpe 1i'6V 15,W lIE, nlbauschGIJ'1 ter kpll ~ i ,Z,I!JFid~ch~ U:5i$,el i,~C'hQ me1:,a;r 0-100 K mlh i T,EilC+'Klwell ~;a, M 1 O~'1 ~, 15 ~3 mm Gumm irlFIg Ham t.'ew~ IfIke'l F-8de:IiS(:;h~,mbe· 13 6 M!l"lIt~er' M 6

7.26101/7,25 5 '15~'1'6 ., 5;;5- 16 ,,939

rea

';
1 1 1 1 1 '11

561'~ 1~ .,7(')0

561~ 1~ ,,600 56'1=16.1'3$ 66.'m-'i6. ;13'1

01 N '1311360
D IIN 934/400 S 1 7,',- ;'6 .' 11J 446= 11~~ 125

S tQPp11' ii It::Hit:51clhii:l1'ter
SleGikViewibi f'iiElQr 6 pol ii g kp ~'. s'c:: hlIJ.:lB~uchre e II c:hitf.luat r iJ H

J ~
1i

19-22
1~

516-16.726
518-16.912 5115-1!,j~L:900
6,1,8,- iJ6 .,913

') ohli1e

20
:2 i

iIJ ~olit LUngl


L"sffi,pel'ltreJger 'f'( al"trn::e~ehen"enster

~ ~
1

) ')
')

G~ilhl ampe nUT tilt' 56 i1 =,00 '1

bh; F,=g ~ ,~ N!r~

22,

5'1'O-,~6 ~~;a
D H 7.26Ill1/400 N

i
1 1

')
') )

23
24,

DIN n~1D1/475

'(3,11h II,ampe GSV S,W' u 'G,~ ~,~rr;j;1aHL6V ~lW ilh

B112

'III

18ild
Sen luiJ.1 'elUch~e kp~.' 'ohni;!' LaFlll"l;Isn UlO,- Nr., 254, l i ch~:EiGli'iieM b~

nut' fUr 56; ~[)52 ab F'gl., - fNr •

ui.o- N~" 254,.55.,il5


51clhli':E'.illib~.5 )<'16 S c:nmjJb-Q' 6x20

gli n7995/.2:70

din 65/550
,di n

13:7/:320

S ~heilbe'A 5
S che,j I:)e .A 6!1 4,
Mljjth~M M ~

di FK~V~97/·4-0 0' dli n 93,4/41.0

'IS

d~n726Q

V 475

6:V
.:1

I iCJ/4 W'
~

18

di n7260 ~l420

6\/

R 19,/10' W

:5 ell = 19, a. 34·8,


!Fi!i!i'Fb~,l!lne!1BDsi1 ~

.,

.$

l'
,,

±:::ij
2:

=*'1

0=4

i
:l

o
14

21

~I I..,

i=-- ...... __
1-':'i3

~!

11;.561 .1
1

1
:2 :3

561'-17 ..312
561-,11,,311 561 ~'17,; '1-;3,;2'

~ IJ,:Ippll!.llng~iheobe~ Srll;!ITls.nebe1 Hebel slc'I"'u'aJlJbe'


F,s{;i,gr seha Muttm

1 1

:2
32
1 ~ l' 1, 1 1

s
is
'7

DIN 137/3160 0 ~ 93,4/ ~,OO N


DIN ~33/S0Qi IN ~021/fiOilj

rbe 13 ,6

M ,6

.a
'9

5'0''11~ ~1 ,,3~5

10
1'~

'1:2
1~ 14
1J~

D~N' '137l~eo. in ~N 00l4l50;Q


S~1='i@, ilSO 561-"''1',,2413, 5.61 - 1'7'" 1,2:"iI ~M5;1-17'./~1,4, 56'1 -,11" :3,11,4

5 '12,- 21 ..70'; 5'12,-':2:1 .' 100

Sehe~be :9!~ S c,he'ibe .A is ,4, F,i;!'.St 9r ~ff Fj;u,c'kb'l iC~:5p,i e-gil;!'!

K I iClm iffl5'tuclk
MI!.!IU,E!IF

FiQQer aehei b~ 8 M

,8

:~'
1

'Ksp~e 5clh.e i be :28 i fJ'x<4Ci:x'o ~ :3

';
1
'1 1 8illdl 15 - 20

Ge.egri Hi 'Kp ~"

a~ i'ff'r!l;llhr

kpl .

i'D,

,(3 rtffbezug

11

1~
19 2©

5a1-17~91~ 56'-17~912

A bach Ii1J~lkiappe
(il ~e~l~tann

1
1 1 '1, 2: '2 11

551-11,,910
0 I N 964/43'0

21
2.2 2;3 24,

561-17~61S
DIN 4'39\1400'

KQbe'~,ei'~ijt2:e S ohf,I!!iLttlil~i M S~'10 S tDJ'tmzug schij eber Mutter laMS GeW'iiid~s'!:i'Ft M4x6 Ka~ t !eite;lib:i:v,gl Ii. 1 ~16 d90

25

D!I N 55~! ~,OO :56. '1 - 11$ ~ s 11.5 56,1-11,,800

25
27

56'-17~~01
~61,-'1'7,16·8."'\1

Gaszug A "1 i i5 x ~16 70' EI~\i;!I·In.:;;ZI".i9 1 16 x 11195 A Ii< ~,pp,1 bI~S2,~1


IF IIest, rk~1 ell

't
~ ~ 3,

28

521-11607 ..

10={)

'I-~

111

-l

,~-

~-===~I==::::::;;;~'
'~.s

~-

El

~-10

.::1,-0
1-~

'1(1

'S®1-'~7"e6,t1
280-00;.175,

~!.J.r905ic'~,1 th~e~ Gumm ~ mufP1e S,ch!l'~!.Lbe M €l~6'O S ctile !:!be. 8 14

'i
~ 1 :2 1 1 1

931/6010 o~ 11.25/550 N
IOUN 5o,~
=

117., 11:2'~

S6'~= t 7' .,906 561,= 1i7',1'~1


561-'17'.J·~ 7

Dr,e-h1T.eder Lage',rbUohaJi;!' ikp I,.' Mutter M S


G.ii.litTim i Imufl~\9 i9 1o 5 i cliiSlll' LJngsbtJ'9l~d :8 iI (I Mutter'M 6

o IIIN o~ IN

71 ~05,l'500 ".?'1 i30~i/6(JO

K IJge-1 ji)'faM.e

4 4 4
;2
11

'!561- '~7"zen
,i) IN

D~N 'OO~/400

56;1-'17 ~66!5

4:3:l/~HJiQ

DIN 94/3;80, 561.-17 ..2'1'9'

Sc:~,~ tg~t~geH~'~ SC hei be 8,~4, Sp,1 ,i.nt 2:;;t.:l S :S.ch~,~ t9celSt~ge

,3'55

mm

~ ~ 1 ::220
M_rTti

'!o

ill

--

-12
-

- ----

16

l-f

0-2

---

8~ld 1

S ehutzbl e-efi vorn 56'~-19 101


1.,

,2
J

'Gummirilng

at 55xJ1

5611~ 19,,104
DIN DIN DIN Q IIN DIN 933,f 4lS3 13U~4H) 934!oil4Q 90;3 /3~;;U)

A ri!$ch Ia,goo ~zen S.cnlf$I"JOe M 1'X.16, Feeiler,:!!icne,! be B 7' MIWU:er iM 7 S;cn~Ei\JO~ M 6:K'12 'F'ed!3;r~oJ1 e'~ be 13 5

1 '1
:2 :2: :2

,4 !5

137/3iBCJ ,~~1-, 1'9. ~7' F'a.rbe

:2
iI 1 2

S 7

'515,~23,.109 5.61- '19,.330


428·,23, ,. 124'5~H =' ~ 9 a 7(14 i) I N 96,4/ ,d·3,(j ,5g; 1~'19 1"i 5 Fa,roe Sli;d-1'S!.177 D ~iN '9G~l350
,0

BoD! ~e~i lei ~pll .' F' I,a""et,te:


~ SlF1IteF1lSctili..:!t:z:: E Fili;ls'~ c k
GEipi~Li::khakl3t'1 '

S c hiraliJba' M 5~ 1 S H rnver'i< I Q i e!un~1 :Sd'l'l ~t.icJilJar:ldl :S~hr'8lUbe M 6,x1 e

11

2
1
:2

4 4

o IN

D,!N 1:)1!~SO
90/:]50 4!,'23, = i:i2 .' 11 :2,0

,Feds;r~eheib~, 136
HlLltmut'~a;r Mi 6 O,eekel Scl1ra\;!ce tv:! ,4';.;:'~:2 Ful1,bred ~ I i 1I11'i:!S: Fl.If9.breH ree !'l~$, K;E!iJ"Jt'enseih.1.Jtz

a
ii

!D~N 964/3()O
561 ~19.,557'
56'1-19.,558

4
'1 1

61318-3'1 ~ 164

o IN
b!

'2.

933/2:20
1'V'j'·,ii/ ,.:t: S .~ ..... ... r~~.:

S.ohraube.

ill ","'12

8:

[l I N 1:::11/24,0

""1'"N' '::.

Fe~;a.1'sel'ii~i be 13,,.11M"-JUQ',r M 4 FIj;!f9 maUe ~,i ~ka F\JB'IlTi~H'iB .i"~Jih!.~ S;chi9Ji!:h~ma,Ue

a
iI ~
11

5611- '; 9' • 2:63

5~1'~~9, 2'rS

561- 1'9 .:;2''30

B '15

I
.

'1:":'• .,
!:~.
.. -

- ....--_,

..

---

"

.
..

D-2
9

is

:561~ i'9'.J~Ol fatlbee m N '91'12/1615

Fl ~him~rilr1"l it ~Q I s'tiJck S e ~u,l;!:u!~e 8x,4!S M ;S'c nrl;liuibe tv! 8::(j5


S chr,al,lbe. M 8x:-:25 Zahi"'llSc;ne i b~' JI·8

D iIN '912/:53;0

m N '9 12/400
1

~ N 6'797J5:!'1iQt i
DliN 9i3-3/620 IJ liN 6'9i1'/:5;i]O en I N 93fil~OO

~:2

S chraul:)Et M 8:f<30
Z,~hn3ehe ibe' JI ~:2 M~U:eF M 8 S,chlfawhe' M ,o.~{) ZeJijj~,r.:heij be A 6 ~ 4 MI.dter 1M

DIN 9~3/;]~O!
011N 6797'/4LO·Q

D~N 99'~/400
5Ji5'~ "!J'9 .. 199 IF~[be ,;-, 56,1-119 ~90'9'ri!i,be
!D'I N !6:19.il/400

a,

PI ucl:ol:1 i!l;.h~g,e"8Jl,I!;le 19a.1 tel' f. S chi I;.!IB el!.llct!:~e I


Z albinscM'iibe IJ;;, 6 1,4-

D'IN 934/400 ,3 4

:5161- '1 9' ".'~!S


'561,- i91.,~O\t1l. ~61- '19 ,.,,29i]

fi,A,yrHe!" M 6 Z iew 1 :I;'i e.t'e


Hee kimat te m I,~ Sp' etz P'mf'i I 'I '!'2'~s't.'i!t
11~ tll't 12'11

5S1=19,.,JU~

S,pr~ i .2 nil et
Bod anti I,ech

~~1=1i9.6A8
10~iN ,!3§/:5'OO
II) IN

l37/3fSiO

'o){ 12 Fede-r ache ibe' a is


S if: h.r'~!.J!beAM M I1lIt't!e.r' M 6 PI. ie.'rnenot;l:e h i;i'1Jen fil na,mei'i!i5s,ta< vo filii Z I;!Jnnscihe,i!be, ,Ii;; 6.1l M~ttef M6

'7

DIN 93,4.j40Qt 5'6'1 '~' '119 ~ 153, 1 561,- 119'.,6 i 9' [H NI ,5197'/400

6'l ~ N' '934/400

C15

__

~iiiiiiiiiiiiii""!!!"

9-

Bi id

8es~en-'NF,.

fif31 ~ ; 9.6"21 or N 93:3·'/300 II) I N 1::27./4100

Hrnb~~lF,ads~hi:.d~b I,e~h se hr~ube M 16·Xl iQ Faderring [8 is 1

5iD'1~'19,. 735, iF~roe' 5151 ~'9 '. :235, = 13

S ei t ensCn;Bil

iCl'

rechts

5151.-,19,.237 D ,IN 9Q2"~ 00 /5

Verse hi uBo~e [I) meJi';;~edel' Sclhen)~, B .5 ~J Spll nt 2x1'2 Ab;2J; ~elibi ~d Z UINOA[PIP

1 :2:

O~ 9~l25i) N
SG11-i19 .j~,1 561~,19,.2~,8 561,=

2 :2: 2
2

~ f!"'~f' r I~u!'ifiim,i

:2:
,2:

19,.~3·5

Kan~Jj;ii'iiSic 'h,uhl:

'r~nk kp~. m ~!:T~nkdlQCke I ! j ed()G h ohlFlJe 6en~ j,llll"lahin


II.;h.II

;Ii''Ji2
.

-~,ViiU

"'!-,.,.

£!,.If'Ij

I~

lankdec k!e'~
E3enz inhlahn

56:1 = 20 ~703

S.s'~= 20 ~9(10
~~2= 11.2"'~2i
dli rfI '94/24,0 S6'1-~Q,. '125 561 ~2\O~11.5

13eata~Ii 9UI"fI9s"s'barn9l9 GllImmli'bDI ~1'1ii 8

Sp' 'j r'l,~:" • ox 11-4 enz inseh ~,aueh A. 4x7:;.;;;J50

1 1
!'in m

11
:2

561-20~1t~
:561-2'O.,6CltS D~ 98:3/365, IN D I ~,"7fl-::/400 _ ,N!IgI f;;!7 __

400=20., ~00
5~O-,2Q . 7Q4, 5611 =2(J .6,10

'GL"IImmiprrofil ,4::; rnm lang G umm iprof i I 85 mm ~ SFll!;;!! Il3lJgel Sc!nJ;a~'t);e M 6x22 ,L,alriri\&che;be Ii<. 61.4 Seine i be ij; ,4,)(,114><.;1i:5 Werl\;;;z e,l,.Iga~tz ,S,'~eclk schil{i :s.:$e~ S'W 17x2 '1 l!.,;if"~pl,Jimj;ie Dop'pe~
5 iI ~zb~wl!'k

,~'05"-:20, 6:2:.8 ~ 'S61l<H .,"16


:561-2'~ m901 :56'iJ~21 .,i,4~ CDN 6199/500' I

Hi;!! I 'tt'ef i em~11 Lag,~:rbcd :2:~r'I,

S f clherunge eot:~eibe ;8