You are on page 1of 25

Maste

1
MCL NO.

2
Emp. No.

3
Head Quarter

4
Division

5
Doctor First Name

6
Doctor Surname

7
Address 1

8
Address 2

9
Address 3

10
Pin Code

11
Town

12
State

Eg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009

Mumbai

Almiron

Arun Kumar P S. N A. K R. N R J P. P J S A T A D M D S A S P. S P S

Singh DAS DUTTA PALIT HALDER PRAMANIK TIRKEY DAS DAS MISHRA BASAK AHMED BANERJEE GHORAI KATARUKA BHAKAT DAS GHOSH DHAR MAHAPATRA GHOSH HALDER

Chhaya Clinic SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM

Krishna Town Ship, Ambadi Road S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST

Vasai - West

401202 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025

Vasai Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata

Maharashtra West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal

KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009

KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON

K G.B A B P. K. D S. K. N. G S. R A A. K. P. K. R A R S S A A S R S B S K. B S

BASU SARKAR PAL GHOSH MONDAL MAJUMDER DAS DAS MITRA GHOSH PAL SAHA RANJAN KARMAKAR MONDAL MONDAL DAS DAS CHAKRABORTY DAS SAMANTA ROY PAL RAY CHOWDHURY CHATTERJEE

SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM

S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST

700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025

Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata

West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009

KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON

M S S N S B S D.D S A. K S T.K H N M. K J.D S G S R J U A T.K D A

BASU DUTTA BANDOPADHAYA DAS BHATTACHARIYA BISWAS BANERJEE CHATTERJEE BHATTACHARIYA PRAMANIK MAITY MONDAL RATH CHAKRABORTY ROY MUKHERJEE GHOSH SARKAR MAJUMDER MAJUMDER BHOWMIK DAS BISWAS ETE SINHA GHOSH CHOWDHURY

SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM

S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST

700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025

Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata

West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009

KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON

R A K R S R A S J B K. S A P. K. S S S R N S S R .N A M H.R K S

GHSH DOSTIDER BHATTACHARIYA ROY BAINE DUTTA MUKHERJEE MAJUMDER BASU BISWAS CHAKRABORTY BHATTACHARIYA GHOSH DOSTIDAR KOYAL MAITY ROY DUTTA SARKAR ROY MONDAL DUTTA PANDE ROY CHOWDHURY DAS DAS CHOWDHURY DE

SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM SSKM

S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST

700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025 700025

Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata

West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009

KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON

G.S S R. N A J S.R P.K R .B B S S J A A P A M.L A S A D V P.P S P J

MAHAPATRA DAS GUPTA GHOSH SINGH PAL SINHA SARKAR GUPTA PRASAD BASU ADITYA MUKHERJEE PAREKH MITRA DOSHI DADDIA MUKHERJEE DE ADHIKARI HAZRA CHATTERJEE RAJEEVAN DEB MITRA SANCHATI RAJA

SSKM SSKM SSKM SSKM ELGIN RD.KOL ELGIN RD.KOL ELGIN RD.KOL ELGIN RD.KOL ELGIN RD.KOL ELGIN RD.KOL ELGIN RD.KOL EXIDE BHAWANIPUR BHAWANIPUR BHAWANIPUR BHAWANIPUR BHAWANIPUR BHAWANIPUR BHAWANIPUR BHAWANIPUR BHAWANIPUR BHAWANIPUR BHAWANIPUR BHAWANIPUR BHAWANIPUR HEALTHPOINT

S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST S. N. PANDIT ST

700025 700025 700025 700025 700020 700020 700020

Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata

West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal

700020 700020 PADMA PUKUR RD. PADMA PUKUR RD. RAMESH MITRA LN. RAMESH MITRA LN. RAMESH MITRA LN. RAMESH MITRA LN. A. M.RD. KOL. RAMESH MITRA LN. RAMESH MITRA LN. 700026 700026 700026 700026 700026 700026 700026 700026 700026

Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata

West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal

PATITUNDU LANE.

700020

Kolkata

West Bemgal

126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009 8009

KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON KOLKATA ALMIRON

A A S K.N R C GG C.K A P.K A S D A S

WOHRA MUKHERJEE MUKHERJEE SEN MUKHERJEE BANERJEE CHAKRABORTY CHATTERJEE CHAKRABORTY SEN DAS DAS BHATTACHARIYA PATHAK CHOWDHURY

HEALTHPOINT HEALTHPOINT H. M. RD. KOLKATA H. M. RD. KOLKATA H. M. RD. KOLKATA H. M. RD. KOLKATA H. M. RD. KOLKATA H. M. RD. KOLKATA H. M. RD. KOLKATA HAZRRA RD. KOL. HAZRRA RD. KOL. HAZRRA RD. KOL. HAZRRA RD. KOL. KALIGHAT RD.KOL. RASHBIHARI RD

PATITUNDU LANE. PATITUNDU LANE.

700020 700020 700025 700025 700025 700025 700025 700025

Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata

West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal

700020 700020 700020 700020 700020

Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata

West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal West Bemgal

Master Call List (NAME-:


13
Mob. No.

14
Telephone No.

15
Email ID

16
Date of Birth

17
Date if Marriage

18
Date of Inaugration (Clinic/Hosp)

9323005941

266061505

aks@gmail.com

DD/MM/YYYY

DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY

Professional 20 21 Details [Card/DMPrescriber Qualiftication E/DMType [Rx / Neph/CP/DMNRx] Neuro/Psyc/G P] MBBS,MD Card Rx MBBS,MD MBBS,MD MBBS,MD MBBS,MD MBBS,MD P.M P.M P.M P.M P.M P.M P.M ORTHO P.M P.M P.M P.M P.M P.M P.M P.M RHM RHM RHM RHM RHM

19

22

23

24

25

26

Best time to visit Morning 11-12 AM Evening 4-5 PM Product 1 Atorfit Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic

Products to be promoted Product 2 Met XL AM Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Product 3 Atorfit CV Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax

9836815482

MBBS,MD MBBS,MD MBBS MBBS MBBS MBBS MBBS MBBS MBBS MBBS MBBS DM MBBS,MD MBBS,MD DM MBBS,MD

MBBS,MD MBBS,MD 9433121697 MS MS 9831093345 9831197244 MS MS MS MS MS MS MS MS MBBS MBBS MBBS MBBS MBBS MBBS MBBS MBBS MBBS MBBS,MD 9830046821 MBBS,MD MBBS,MD MBBS,MD MBBS,MD

RHM RHM ORTHO ORTHO ORTHO ORTHO ORTHO ORTHO ORTHO ORTHO ORTHO ORTHO ORTHO ORTHO ORTHO ORTHO ORTHO ORTHO ORTHO ORTHO ORTHO PHY PHY PHY PHY PHY

Feburic Feburic Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic

Palozac Palozac Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac

Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax

9231441362

MBBS,MD MBBS,MD MBBS,MD MBBS,MD MBBS,MD MBBS,MD

PHY PHY PHY PHY PHY PHY PHY PHY PHY PHY PHY PHY PHY PHY PHY PHY PHY PHY PHY PHY GP GP GP GP GP GP

Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic

Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac

Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax

9433367546 9339875247

MBBS,MD MBBS,MD MBBS,MD

9433314484 9433068843

MBBS,MD MBBS,MD MBBS,MD MBBS,MD MBBS,MD MD,MRCP,FRCP,DM MBBS,MD MBBS,MD MBBS,MD MBBS,MD MBBS,MD MBBS MBBS MBBS S MBBS MBBS MBBS

MBBS MBBS MBBS,MD MBBS,MD MBBS,MD MBBS,MD 9830152485 9831135319 MBBS,MD MBBS,MD MBBS,MD MBBS,MD MBBS,MD 9831118494 MBBS,MD MBBS MBBS MBBS MBBS MBBS MBBS MBBS MBBS DM DM MBBS,MD MBBS,MD MBBS,MD MBBS,MD

GP GP PHY PHY PHY PHY ONCO ONCO ONCO ONCO ONCO ONCO ONCO ONCO ONCO ONCO ONCO ONCO ONCO ONCO NEPHRO NEPHRO NEPHRO NEPHRO NEPHRO NEPHRO

Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic

Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac

Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax

MBBS,MD MBBS,MD MBBS MBBS MBBS MBBS,MD MS MBBS,MD MBBS,MD MS MBBS,MD DM MBBS MBBS,DNB MBBS MBBS,MD MBBS,MD MBBS MBBS MBBS,MD MBBS,MD MBBS MBBS MD MBBS MBBS,MD

NEPHRO NEPHRO NEPHRO NEPHRO GP PHY ORTHO PHY PHY ORTHO PHY GASTRO GP PHY GP PHY PHY GP GP PHY PHY GP GP PM GP PHY

Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Thiofenac Feburic Feburic Feburic Feburic Lafutax Lafutax Feburic Lafutax Feburic Feburic Lafutax Lafutax Feburic Feburic Lafutax Lafutax Feburic Lafutax Feburic

Palozac Palozac Palozac Palozac Thiofenac Thiofenac Feburic Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Feburic Thiofenac Palozac Thiofenac Thiofenac Palozac Palozac Thiofenac Thiofenac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac

Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Duranzo Lafutax Choltran Choltran Lafutax Thiofenac Lafutax Lafutax Thiofenac Thiofenac Lafutax Lafutax Thiofenac Thiofenac Duranzo Thiofenac Lafutax

MBBS MBBS,MD MBBS MBBS,MD MBBS MBBS,MD,DM MBBS,MD MD,MRCP,FRCP DM 9831024084 MD,MRCP,FRCP MBBS,MD MBBS,MD MS 9830023830 MS MS

GP PHY GP PHY GP PHY PHY PHY PHY PHY PHY PHY ORTHO ORTHO ORTHO

Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Feburic Thiofenac Thiofenac Feburic

Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Thiofenac Thiofenac Thiofenac Feburic Feburic Duranzo

Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Lafutax Palozac

27

28

29
DM HQ

omoted Product 4 Product 5 Milpran Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Rasipar

Mumbai Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata

*This is eg only.Do not disturb

Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Duranzo Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Macrogol Macrogol Macrogol Macrogol Macrogol

Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata

Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran

Macrogol Macrogol Macrogol Macrogol Macrogol Macrogol Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac

Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata

Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran

Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac Palozac

Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata

Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Choltran Choltran Duranzo Choltran Choltran Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Choltran Kolkata Kolkata Palozac Choltran Feburic Choltran Choltran Feburic Feburic Choltran Choltran Feburic Feburic Feburic Feburic Choltran Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata

Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Choltran Duranzo Duranzo

Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata Kolkata