P. 1
Germana Pentru Ingineri Si Tehnicieni

Germana Pentru Ingineri Si Tehnicieni

|Views: 12,109|Likes:
Veröffentlicht vonGogoescu Soava Florin

More info:

Published by: Gogoescu Soava Florin on Sep 14, 2011
Urheberrecht:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

Sections

 • 12 INTRODUCERE
 • 1.0. Pronunţare şi ortografie
 • 1.2. Pronumele demonstrativ das"
 • 1.3. Pronumele interogativ „was"?
 • 1.4. Propoziţia interogativă
 • 2.0. Pronunţare şi ortografie
 • 2.1. Pronumele personal
 • 2.2. Adjectivul predicativ
 • 2.3. Conjuncţia „auch"
 • 2.4. Pluralul substantivelor
 • 3.0. Pronunţare şi ortografie
 • 3.1. Pronumele personal (completare)
 • 3.2. Prezentul indicativ al verbelor
 • 3.3. Prezentul indicativ al verbului „sein" = a fi
 • 3.4. Substantive compuse
 • 3.5. Substantive derivate
 • 4.0. Pronunţare şi ortografie
 • 4.2. Cazul acuzativ al substantivelor
 • 4.3. Valenţa verbelor
 • 4.4. Pronumele interogativ „wer" ?
 • 4.5. Prepoziţii cu acuzativul
 • 4.6. Verbe derivate
 • 5.0. Pronunţare şi ortografie
 • 5.1. Cazul dativ al substantivelor
 • 5.2. Prepoziţii cu dativul
 • 5.3. Valenţa verbelor (Continuare)
 • 5.4. Substantivarea infinitivului
 • 5.5. Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît
 • 5.7. Cazurile dativ şi acuzativ ale unor substantive masculine (completare)
 • 6.0. Pronunţare şi ortografie
 • 6.1. Verbe corespondente
 • 6.2. Prepoziţii bicazuale
 • 6.3. Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît (Continuare şi.rezumare)
 • 6.4. Valenţa verbelor (Continuare)
 • 7.0. Pronunţare şi ortografie
 • 7.1. Numeralele cardinale
 • 7.2. Numeralele ordinale
 • 7.3. Imperativul de politeţe
 • 7.4. Cazul genitiv al substantivelor
 • 7.6. Substantive derivate (-ung)
 • 7.7. Valenţa verbelor (Continuare)
 • 8.0. Pronunţare şi ortografie
 • .1. Verbe cu modificări vocalice
 • 8.3. Pronume demonstrative
 • 8.4. Substantive derivate
 • 8.5. Valenţa verbelor
 • 8.6. Genul substantivelor compuse cu "METER'
 • 9.0. Pronunţare şi ortografie
 • 9.1. Adjectivul atributiv
 • 9.2. Pronume interogative
 • 9.3. Verbe derivate
 • 9.4. Valenţa verbelor
 • 9.5. Substantive compuse (Continuare)
 • 9.6. Adjective compuse
 • 10.0. Pronunţare şi ortografie
 • 10.1. Pronumele posesiv
 • 10.2. Pronumele personal (Completare)
 • 10.3. Verbe modale
 • 10.4. Infinitivul prepoziţional
 • 10.5. Pronume indefinite
 • 10.6. Valenţa verbelor
 • 11.0. Pronunţare şi ortografie
 • 11.2. Cadrul sintactic al propoziţiei germane
 • 11.3. Comparaţia adjectivelor
 • 11.4. Adverbele pronominale
 • 11.5. Valenţa verbelor
 • 11.6. Cuvinte prescurtate
 • 12.0. Pronunţare şi ortografie
 • 12.1. Pronumele personal (Completare)
 • 12.2. Verbe reflexive
 • 12.4. Cuvinte interogative
 • 12.5, Omiterea unor părţi sintactice
 • 12.6. Valenţa verbelor
 • 13.0. Pronunţare şi ortografie
 • 13.1. Participiul -perfect al verbelor
 • 13.2. Diateza pasivă
 • 13.4. Participiul prezent
 • 13.5. Numerale compuse
 • 13.6. Ordinea părţilor sintactice după conjuncţii coordonatoare
 • 13.7. Valenţa verbelor
 • 14.0. Pronunţare şi ortografie
 • 14.1. Perfectul verbelor
 • 14.2. Imperativul familiar
 • 14.4. Indicarea măsurilor
 • 14.5. Valenţa verbelor
 • 15.0. Pronunţare şi ortografie
 • 15.1. Diateza pasivă (Completare)
 • 15.2. Prepoziţii cu genitivul
 • 15.4. Substantive verbale
 • 15.5. Valenţa verbelor
 • 16.0. Pronunţare şi ortografie
 • 16.1. Părţile sintactice (Sinteză)
 • 16.2. Propoziţii secundare (Subordonate)
 • 16.3. Imperfectul verbelor
 • 16.4. Adjective derivate
 • 16.5. Valenţa verbelor
 • 17.0. Pronunţare şi ortografie
 • 17.1. Propoziţii relative
 • 17.2. Pronume relative
 • 17.3. Pronumele reciproc
 • 17.4. Comparaţia adjectivelor, participiilor şi adverbelor compuse
 • 17.5. Substantive nearticulate
 • 17.6. Sensul substantivelor compuse
 • 17.7. Valenţa verbelor
 • 18.0. Pronunţare şi ortografie
 • 18.1. Infinitivul prepoziţional (Completare)1 '
 • 18.6. Substantive derivate (Completare şi sinteză)
 • 18.7. Valenţa verbelor
 • 19.0. Pronunţare şi ortografie
 • 19.1. Propoziţii subordonate neintroduse
 • 19.2. Propoziţii finale
 • 19.3. Comparaţia adverbelor
 • 19.4. Numerale fracţionare
 • 19.6. Valenţa verbelor
 • 20.0. Pronunţare şi ortografie
 • 20.1. Locuţiuni® cu verbe funcţionale
 • 20.2. Adjective şi participii substantivale
 • 20.3. Genitivul numelor proprii
 • 20.4. Verbe cu funcţia de verb modal
 • 20.5. Valenţa verbelor
 • 21.0. Pronunţare şi ortografie
 • 21.1. Mai mult ca perfectul
 • 21.2. Propoziţii subordonate temporale
 • 21.3. Parafrazarea genitivului
 • 21.4. Cuvinte polisemantice
 • 21.5. Valenţa verbelor
 • 22.0. Pronunţare şi ortografie
 • 22.1. Viitorul I al verbelor
 • 22.2. Formele verbale (Sinteza I)
 • 22.3. Atributul dezvoltat
 • 22.4. Cuvinte similare
 • 22.5. Valenţa verbelor
 • 23.0. Pronunţare şi ortografie
 • 23.1. Propoziţii relative continuative
 • 23.2. Construcţii participiale
 • 23.3. Modul conjunctiv al verbelor
 • 23.4. Valenţa verbelor
 • 24.0 Pronunţare şi ortografie
 • 24.1. Apoziţia
 • 24.2. Verbe cu regim prepoziţional (Sinteză)
 • 24.4. Familii de cuvinte
 • 24.5. Valenţa verbelor
 • 25.0. Pronunţare şi ortografie
 • 25.1. Vorbirea indirectă
 • 25.2. Conjunctivul I
 • 25.4. Propoziţii subordonate prescurtate
 • 25.5. Ordinea părţilor sintactice (Recapitulare şi sinteză)
 • 25.6. Valenţa verbelor
 • CHEIA EXERCIŢIILOR
 • SEMNE DE PRESCURTARE A UNOR CUVINTE DIN LIMBA GERMANĂ
 • INDICE ALFABETIC DE PROBLEME GRAMATICALE Şl LEXICALE
 • BIBLIOGRAFIE

,vy.o Ü32.

I n g . B E N N O O E P A U S C H E G * Lector univ. GRETE K L A S T E R - U N G U R E A N U

Germana
pentru

ingineri şi tehnicieni
Coordonator Acad. dr. doc. ing. A U R E L AVRAMESCU

EDITURA TEHNICĂ • BUCUREŞTI

?cA 0 ;

Grfoyu}

BIBLIOTECA MUNICIPALA ,' '. 3 1 D O V E A N U -

Inventar n r . ins.

w

Redactori: Nina Diaconescu, ing. Constantin Marin Tehnoredactor: Nicolae Şerbănescu Coperta şi supracoperta: Eugen Kery
Coli de tipar 35. Planşe l. Tiraj 9300 + 90 + 40 exemplare legate C. Z. 43-8:62 Tiparul executat sub comanda nr. 103 la întreprinderea Poligrafică „13 Decembrie 1918" Str. Grigore Alexandrescu nr. 89—97 Bucureşti Republica Socialistă România

"•«ectSu***

CUVÎNT INAINTE

Dezvoltarea industriei noastre este strîns legata ie relaţiile tehnicoştiinţifice şi economice cu ţările avînd un înalt nivel de dezvoltare tehnică. între aceste ţări se numără şi Republica Democrată Germană, Republica Federală Germania, Austria, Elveţia, precum şi ţările nordice şi altele, unde limba germană este un mijloc de comunicare folosit în legăturile economice inter­ naţionale. De asemenea, pentru completarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor în pas cu dezvoltarea rapidă a tehnicii moderne, există o literatură vastă în toate do­ meniile tehnice, publicată în limba germană, material informativ, care stă la dispoziţia inginerilor şi tehnicienilor în bibliotecile instituţiilor de documentare, de proiectare, în uzine şi fabrici, în întreprinderi de export şi import, în bibliote­ cile facultăţilor tehnice etc. Legăturile directe cu reprezentanţii firmelor străine, interpretarea corectă a diverselor cataloage pentru achiziţionarea maşinilor, a manualelor şi instrucţiu­ nilor pentru exploatarea utilajelor şi instalaţiilor sau ducerea de tratative cu reprezentanţii firmelor străine care cumpără de la noi maşini-unelte, tractoare, utilaje de foraj etc. implică adesea cunoaşterea limbii germane. La toate acestea se mai adaugă şi faptul că numărul inginerilor şi tehni­ cienilor care sînt trimişi în străinătate pentru specializare sau ca participanţi la diverse conferinţe şi congrese internaţionale este în permanentă creştere. Fără cunoaşterea unei limbi străine de largă circulaţie internaţională, printre care se numără şi limba germană, cadrele chemate să lucreze în domeniile menţionate şi să reprezinte ţara noastră, nu pot face faţă acestor sarcini. Lucrarea „Germana pentru ingineri şi tehnicieni" este o încercare de a veni în sprijinul inginerilor şi tehnicienilor în vederea însuşirii limbii germane şi familiarizării — pe cit este posibil în cadrul unei asemenea lucrări — cu voi cabularul şi limbajul tehnic german. Desigur că nu este posibil de a se cuprinde toate domeniile tehnice, chiar numai cu cîte o singură lecţie. De aceea autorii au considerat util de a alege ca bază ramura construcţiilor de maşini, ca cea mai răspîndită în ţara noastră, şi care cuprinde un însemnat număr de cuvinte de bază valabile şi pentru alte ramuri înrudite. Lucrarea cuprinde 25 de lecţii, 15 articole tehnice de interes general ca lec­ tură suplimentară, începînd cu lecţia a 11-a, precum şi o culegere de dialoguri

4

CUVÎNT I N A I N T E

şi conversaţii de uz cotidian pentru cei care intră în contact direct cu inginerii şi tehnicienii străini sau sînt trimişi în străinătate şi deci nevoiţi să se informeze sau să se orienteze în mijlocul unei populaţii care vorbeşte limba germană. Pe lîngă aceste două părţi de fond ale cărţii, o a treia parte dă cheia de rezolvare a celor 580 exerciţii, pe care cititorii studioşi o pot consulta spre a controla încercările lor proprii de soluţionare. Un vocabular german-român de circa 2400 cuvinte, cu indicaţia caracteru­ lui lor gramatical şi a lecţiei în care au apărut, oral şi în scris, încheie volu­ mul. O scurtă bibliografie orientează asupra surselor principale de documentare. Chiar şi o răsfoire sumară a cuprinsului dă o impresie de ordine strictă, de migală şi competenţă, calităţi indispensabile pentru acest gen de manuale. O examinare mai atentă revelează multe alte avantaje. Succesiunea lecţiilor introduce treptat cititorul atît în elementele de bază ale limbii germane cît şi în bazele tehnologiei industriale moderne. Reguli gra­ maticale şi excepţiile de la acestea uşurează înţelegerea topicii şi a modului de exprimare a limbii germane. Pe măsură ce lexicul şi gramatica se complică, se adîncesc şi problemele tehnologice. Această înaintare progresivă pe ambele planuri nu se puteau realiza în bune condiţii, decît prin colaborarea strînsă între un autor filolog şi altul tehnolog, ambii erudiţi în specialitatea lor şi cunoscînd perfect limba germană precum şi limba română. „Germana pentru ingineri şi tehnicieni" se adresează tuturor inginerilor şi tehnicienilor din instituţiile de cercetare şi proiectare, din uzine şi fabrici, din întreprinderile de export şi import, precum şi studenţilor din facultăţile tehnice din ţară. Este de presupus că toţi cei vizaţi vor primi cu interes apariţia acestei cărţi şi o vor utiliza din plin.
Acad. dr. doc. ing. A U R E L AVRAMESCU

CUPRINSUL

Introducere Particularităţi ale scrierii şi pronunţării în limba germană PARTEA I Lehrstück 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Lehrstück 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Lehrstück 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Lehrstück 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 1. Die Maschinenteile Pronunţare şi ortografie Articolul hotărît, nehotărît şi nehotărît negat Pronumele demonstrativ „das" Pronumele interogativ „was" ? Propoziţia interogativă Numeralul cardinal 1 — 12 2. Die Maschinenteile Pronunţare şi ortografie Pronumele personal Adjectivul predicativ Conjuncţia „auch" Pluralul substantivelor 3. Das Werkzeug Pronunţare şi ortografie Pronumele personal (completare) Prezentul indicativ al verbelor Prezentul indicativ al verbului „sein" Substantive compuse Substantive derivate 4. Die Werkbelegschaft Pronunţare şi ortografie Prezentul indicativ al verbului „haben" Cazul acuzativ al substantivelor Valenţa verbelor Pronumele interogativ „wer ?" Prepoziţii cu acuzativul Verbe derivate

12 12

32 36 37 39 40 40 41 43 48 49 50 51 52 57 64 65 66 69 69 72 75 78 80 80 82 85 86 87 89 92 94 96 98 100 100 101 102 105 108 109

Lehrstück 5. Meßgeräte 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Pronunţare şi ortografie Cazul dativ al substantivelor Prepoziţii cu dativul Valenţa verbelor (continuare) Substantivarea infinitivului Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît Pronumele indefinit „man" Cazurile dativ şi acuzativ al unor substantive masculine (completare)

Lehrstück 6. I m Konstruktionsbüro 6.0 Pronunţare şi ortografie 6.1 Verbe corespondente

/

6

CUPRINSUL

6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Lehrstück 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 Lehrstück 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 Lehrstück 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

Prepoziţii bicazuale Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît (continuare şi rezumare) Valenţa verbelor (continuare) Ordinea părţilor sintactice Substantive compuse (continuare) 7. Zählen und Rechnen Pronunţare şi ortografie Numeralele cardinale Numeralele ordinale Imperativul de politeţe Cazul genitiv al substantivelor Negaţia „nicht" Substantive derivate (-ung) Valenţa verbelor (continuare) 8. Die Maßeinheiten Pronunţare şi ortografie Verbe cu modificări vocalice Declinarea substantivelor (sinteză şi recapitulare) Pronume demonstrative Substantive derivate Valenţa verbelor Genul substantivelor compuse cu „Meter" 9. Die Metalle Pronunţare şi 'ortografie Adjectivul atributiv Pronumele interogative Verbe derivate Valenţa verbelor Substantive compuse (continuare) Adjective compuse

112 118 119 102 102 125 128 129 132 133 134 136 138 139 141 143 144 145 151 153 153 154 156 159 159 163 165 167 167 168 170 172 173 176 177 180 180 182 1S2 184 187 188 191 193 196 198 198 400

Lehrstück 10. Das Werk. Unsere Erzeugnisse 10.0 Pronunţare şi ortografie 10.1 Pronumele posesiv 10.2 Pronumele personal (completare) 10.3 Verbe modale 10.4 Infinitivul prepoziţional 10.5 Pronume indefinite 10.6 Valenţa verbelor 10.7 Substantive compuse (continuare) Lehrstück 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11. Die Gießerei Pronunţare şi ortografie Verbe separabile Cadrul sintactic al propoziţiei germane Comparaţia adjectivelor Adverbele pronominale Valenţa verbelor Cuvinte prescurtate Lectura suplimentară: „Die Strahltechnik"

CUPRINSUL

7

Lehrstück 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 Lehrstück 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7

12. I m Werkstoff lager Pronunţare şi ortografie Pronumele personal (completare) Verbe reflexive Adverbele „her" şi „hin" Cuvinte interogative Omiterea unor părţi sintactice Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Über Werkstoffe" 13. Die Werkstoffprüfung. Pronunţare şi ortografie Participiul perfect al verbelor Diateza pasivă Pronumele impersonal „es" (completare) Participiul prezent Numerale compuse Ordinea părţilor sintactice după conjuncţii Valenţa verbelor

202 205 206 207 209 210 210 211 213 215 219 219 221 224 224 226 226 227 229 231 234 235 237 238 240 241 242 244 247 248 250 251 252 254 255 258 261 261 264 265 269 269 271 273 276 277 280 281

coordonatoare

1

Lehrstück 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 Lehrstück 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 Lehrstück 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5

Lectura suplimentară: „Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung" 14. Die Werkzeugmaschinen Pronunţare şi ortografie Perfectul verbelor Imperativul familiar înlocuirea substantivelor Indicarea măsurilor Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Der Ankauf von Werkzeugmaschinen" (I) 15. Die Kaltverformung in der Stanzerei Pronunţare şi ortografie Diateza pasivă (completare) Prepoziţii cu genitivul Verbul modal „lassen" Substantive verbale Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Der Ankauf von Werkzeugmaschinen" (II) 16. Die Verarbeitung der Kunststoffe Pronunţare şi ortografie Părţile sintactice (sinteză) Propoziţii secundare (subordonate) Imperfectul verbelor Adjective derivate Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Der Ankauf von Werkzeugmaschinen" (III) 17. Das Schweißen Pronunţare şi ortografie Propoziţii relative Pronumele relative Pronumele reciproc

I

Lehrstück 17.0 17.1 17.2 17.3

8

CUPRINSUL

17.4 17.5 17.6 17.7 Lehrstück 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 Lehrstück 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6

Comparaţia adjectivelor, participiilor şi adverbelor compuse Substantive nearticulate Sensul substantivelor compuse Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Das Gasschmelzschweißen" 18 : Der Werkzeugbau Pronunţare şi ortografie Infinitivul prepoziţional (completare) Propoziţii infinitivale Conjuncţii subordonatoare Poziţia predicatului în propoziţia regentă Perfectul verbelor modale Substantive derivate (completare şi sinteză) Valenţa verbelor Lectură suplimentară: „Über Elektroerosion" 19: Korrosion Pronunţare şi ortografie Propoziţii subordonate neintroduse Propoziţii finale Comparaţia adverbelor Numerale fracţionare Structura, poziţia şi regimul prepoziţiilor (sinteză) Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Symbiose zwischen Zink und Lack"

282 282 283 285 286 289 292 292 293 295 296 297 298 301 303 304 306 307 310 311 312 313 316 317 319 322 322 324 326 326 327 329 330 332 333 335 338 339 343 344 346 349 350 352 355 359 362 363

Lehrstück 20: Die Montage 20.0 Pronunţare şi ortografie 20.1 Locuţiuni cu verbe funcţionale 20.2 Adjective şi participii substantivale 20.3 Genitivul numelor proprii 20.4 Verbe cu funcţia de verb modal 20.5 Valenţa verbelor Lectura suplimentară; „Gilberths MTM-Methode" Lehrstück 21: Der innerbetriebliche Transport 21.0 Pronunţare şi ortografie 21.1 Mai mult ca perfectul 21.2 Propoziţii subordonate temporale 21.3 Parafrazarea genitivului 21.4 Cuvinte polisemantice 21.5 Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Über Lager- und Fördertechnik" Lehrstack 22 : Die Kunststoffe in der Technik 22.0 Pronunţare şi ortografie 22.1 Viitorul I al verbelor 22.2 Formele verbale (sinteza I) 22.3 Atributul dezvoltat 22.4 Cuvinte similare 22.5 Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Die Kunststoffe im Autobau"

CUPRINSUL

9

Lehrstück 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4

23 : Die Pulvermetallurgie Pronunţare şi ortografie Propoziţii relative continuative Construcţii participiale; Modul conjunctiv al verbelor Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Über das Entwerfen pulvermetallurgisch herzustellender Teile" 24 : Das Explosionsverformen von Metallen Pronunţare şi ortografie Apoziţia; Verbe cu regim prepoziţional (sinteză) Structura cuvintelor (Recapitulare şi sinteză) Familii de cuvinte Valenţa verbelor Lectura suplime ntară :„ Ü ber Explosionsstoffe für das Verformen von Metallen" 25 : Automation Pronunţare şi ortografie Vorbirea indirectă Conjunctivul I Modurile şi diatezele verbale (Recapitulare şi sinteză) Propoziţii subordonate prescurtate Ordinea părţilor sintactice (Recapitulare şi sinteză) Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Automatische Fertigungsstraßen"

365 367 368 370 371 375 377 379 382 382 384 387 391 392 394 396 399 400 403 407 410 411 416 418

Lehrstück 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5

Lehrstück 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6

PARTEA A II-A

Gespräch 1: Gespräch 2: Gespräch 3: Gespräch 4: Gespräch 5: Gespräch 6: Gespräch 7: Gespräch 8: Gespräch 9: Gespräch 10:

Die Zeit Die Uhrzeit; Die Reise: I m Hotel In der Gaststätte In der S t a d t : Ein Besuch auf der Leipziger Technischen Messe Eine Stadtrundfahrt durch München Einkäufe Die Heimreise:

422 427 433 438 444 449 455 460 465 470

PARTEA A III-A

Cheia exerciţiilor Semne de prescurtare a unor cuvinte din limba germană Dicţionar german-român Indice alfabetic de probleme gramaticale şi lexicale Bibliografie

476 530 531 558 560

INTRODUCERE

„Germana pentru ingineri şi tehnicieni" este axată pe teme şi texte teh­ nice, spre deosebire de alte lucrări valoroase apărute la noi în ţară pentru învăţarea limbii germane. Limbajul tehnic german diferă de limbajul uzual nu numai prin numărul mare de termeni tehnici dar, în multe cazuri, şi prin felul de formulare a diverselor probleme tehnice, prin felul de exprimare a gîndirii tehnice. Structura manualului. Lucrarea de faţă este alcătuită din trei părţi. Partea I conţine 25 de lecţii, dintre care primele cuprind baza grama­ ticală necesară pentru înţelegerea textelor mai dificile din lecţiile următoare. Cele 25 de lecţii tratează diferite probleme tehnice sub forma de texte descrip­ tive şi de dialog. Partea a Ii-a cuprinde 10 dialoguri, conversaţii pe teme uzuale despre călătorii, la hotel, la restaurant, la ghişeele poştei, la vizitarea unui tîrg de mostre în străinătate etc. Partea a IlI-a conţine cheia exerciţiilor, o listă de prescurtări uzuale folosite atît în manual cît mai ales în reviste şi cărţi tehnice, vocabularul germanromân, bibliografia şi alte anexe. Structura lecţiilor. Fiecare lecţie cuprinde: A. — un text tehnic axat pe tema indicată de titlul lecţiei, B. —rubrica „Vocabular", C. — rubrica „Explicaţii şi exerciţii", iar începînd cu lecţia a 11-a şi un punct D. — „Lectură suplimentară" cuprinzînd un scurt articol tehnic cu vocabularul respectiv. T e x t e l e sînt însoţite de un număr de ilustraţii şi desene tehnice pentru uşurarea înţelegerii şi sugerarea situaţiei schiţate. Ele cuprind evidenţieri ale unor cuvinte, forme şi structuri gramaticale cu trimiterea -— prin interme­ diul notelor de la subsolul paginii — la punctul respectiv din capitolul „Expli­ caţii". Textele primelor trei lecţii sînt dublate în întregime de transcrierea lor fonetică, venită în sprijinul însuşirii cît mai repede a citirii corecte. î n privinţa v o c a b u l a r e l o r lecţiilor sînt de menţionat urmă­ toarele : 1. Substantivele sînt prezentate de la început cu articolul hotărît 1 ), cu indicarea accentului principal şi a lungimii vocalei accentuate 2 ), cu desi> î n vocabularul alfabetic din partea a I l I - a a manualului s-a înlocuit articolul hotărît cu indicarea genului prin literele m., f., n. (masculin, feminin, neutru), completîndu-se totodată numărul lecţiei unde apare pentru prima dată cuvîntul. 2 ) — = vocală lungă sau diftong; •;• = vocală scurtă. Un cuvînt nemarcat are o vocală radicală scurtă.
x

cu toate acestea. î n vocabularul general diferă numai indicarea diatezei reflexive. (Exemplu: das Messen. Pentru edificarea asupra altor sensuri ale cuvintelor polisemantice recomandăm a se recurge la un dicţionar mai mare. Virgula (.pl. referindu-se şi la verbele învăţate pînă la lecţia a 16-a.12 INTRODUCERE nenţa genitivului singular3) şi a nominativului plural. cum să nu. Astfel se explică complexitatea indicaţiilor posibile la unele verbe ca de pildă la verbul: Infinitivul eintretenAccentul Imperfectul ( I . -s. -e = nitul. die Büchse. vocalei la prezent 3. a diatezei reflexive (lecţia a 12-a). necesare pentru cunoaşterea conjugării verbelor. -(e)s. 3> Numai la substantivele masculine şi neutre. ci prin menţiunea vb. = verb reflexiv. sînt date din nou în vocabularul alfabetic general. = „şi") marchează o enumerare de sensuri apropiate (Exemplu: bewegen = a mişca. pl. a verbului auxiliar (lecţia a 14-a) şi a formei imperfectului la verbele de conjugare tare (lecţia a 16-a) 4 ). pi. a participiului perfect (lecţia a 13-a). Verbele sînt prezentate la început numai la forma infinitivului cu indicarea accentului principal ca şi la substantive. la substantivele feminine genitivul nediferenţiindu-se prin desinenţă de nominativ. trat ein. refl. .) marchează o enumerare de sensuri mai deosebite unele de altele (Exemplu: doch = ba da. De exemplu pentru cuvintele care apar în diferitele lecţii cu mai multe sensuri.'-n = bucşa). a structurii separabile (lecţia a 11-a). (Exemplu: das Aufbringen. care nu este d a t ă prin pronumele reflexiv „sich". *' Toate aceste indicaţii. = aplicarea / punerea / depunerea. se indică în vocabularul general toate sensurile învăţate. adică: aplicarea sau punerea sau depunerea). Sensul cuvintelor este de obicei. Punctul şi virgula (. doar). 2. apare şi indicarea în paranteză a modificărilor vocalice la prezent (lecţia a 8-a). în vederea înţelegerii exacte a sensuri­ lor indicate este necesar a se observa cu atenţie punctuaţia în traducerea cuvintelor: Astfel: Bara oblică (/ = sau) marchează variante sau elemente facultative. totuşi. f. / v e r b separabil Participiul. Substantivele care nu au plural sînt marcate cu menţiunea f. = măsu­ rarea). perfect ist eingetreten) verbul auxiliar Modificarea. a pune în mişcare). -s. (Exemple: der Niet. iar pe măsură ce proble­ mele gramaticale respective au fost explicate. cel legat de contextul dat în lecţia respectivă. f.

unde este nevoie. rubrica „Semnul fonetic". în numeroase cazuri. Conţinutul lingvistic al manualului. î n afară de aceste aproximativ 2 000 de cuvinte cuprinse în vocabularul alfabetic din partea a IlI-a. Ele sînt concepute totodată şi ca un model pentru cel care studiază spre a continua şirul exemplelor pînă la deplina însuşire a problemelor care se pun în funcţie de viteza de învăţare a fiecărui individ în parte. c) î n ce priveşte problemele gramaticale cuprinse în textul lecţiei. fapt care facili­ tează căutarea rezolvării corecte (acolo unde este cazul) sub numărul res­ pectiv la „Cheia exerciţiilor" din partea a IlI-a a manualului. pag.INTRODUCERE 13 Rubrica E x p l i c a ţ i i ş i e x e r c i ţ i i dă indicaţii cu privire la: a) Pronunţarea. . necesar categoriei de cititori cărora li se adresează manualul de faţă. s-a ţinut seama pe cît posibil de principiul frecvenţei şi al caracterului uzual în limbajul tehnic. L e c t u r a s u p l i m e n t a r ă reprezintă un exerciţiu sintetic de lectură şi aplicare a cunoştinţelor acumulate prin studiul lecţiilor 1—10. li s-au acordat în manualul de faţă o atenţie deosebită. Vocabularul lecturilor suplimentare nu este cuprins în vocabularul general din partea a IlI-a a manualului. b) Problemelor lexicale (structura cuvintelor. polisemie. de răspîndire generală şi frecvenţă gene­ rală m a r e . 18 pînă la 23. Cele 4—5 probleme gramaticale şi lexicale extrase din textul a cîte unei lecţii sînt tratate fiecare separat. E x e r c i ţ i i l e sînt numerotate de la 1 pînă la 580. vocabular care se compune mai ales din două categorii de cuvinte: a) vocabular de bază. de specialitate diferită. accentuarea şi ortografia corectă a cuvintelor şi struc­ turilor mai dificile ale textului respectiv. recurgîndu-se. începînd cu o descriere concisă a problemei cu exemple edificatoare urmate imediat de exerciţii corespunzătoare. î n cele 25 de lecţii ale părţii I şi în cele 10 dialoguri din partea a Ii-a se transmite cititorilor un vocabular de circa 2 000 de cuvinte din lexicul limbii germane contemporane. neologisme. şi la alfabetul fonetic internaţional x ). cititorului i se oferă încă un număr de circa 600 de cuvinte prin intermediul lecturilor suplimentare. uzual. Exerciţiile urmăresc să înlesnească celui care studiază familiarizarea cu structurile gramaticale şi lexicale ale limbii germane. pe principiul repetiţiei şi al aplicării faptelor lingvistice identificate şi explicate anterior. b) vocabularul tehnic.a) care se pun cu acuitate în limbajul tehnic. familii de cuvinte. L e x i c u l . ş. l > Recomandăm a se studia cu atenţie tabelul din capitolul „Pronunţarea literelor şi a grupurilor de litere". de limbajul general literar sau cotidian. care diferă şi în privinţa ordinei de urgenţă.

principalele structuri morfologice şi sintactice al limbii germane contemporane l. într-o ordine dictată de specificul limbajului tehnic. lăsînd la o parte excepţiile şi aspectele mai puţin frecvente. a raportului structurilor limbii germane faţă de structurile echi­ valente ale limbii române. Indicele problemelor gramaticale. fără a se intra în amănunte sau explicaţii teoretice. dicţionare. . Manualul cuprinde. în cadrul manualu­ lui de faţă. Ele asi­ gură înţelegerea lecturilor tehnice în vederea documentării. cu consecvenţă. iar în domeniul ortografiei •— asupra principalelor dificultăţi care apar în redarea sunetelor limbii germane. Partea a IlI-a. precum şi de teoria modernă a învăţării limbilor străine. relativ puţin adaptate. Selecţia şi prezentarea problemelor de limbă s-au făcut în lumina concepţiei moderne despre limbă ca principal sistem de semne pus în slujba comunicării în interiorul societăţii umane. precum şi al celor care au mai uitat din cunoştinţele de bază. Totuşi. Manualul de faţă se adresează inginerilor şi tehnicienilor care au mai venit cîndva în contact cu limba germană (în şcoală. î n domeniul pronunţării s-a insistat asupra acelor particularităţi ale limbii germane care asigură înţelegerea sensului comunicării. principiu accentuat în zilele noastre de lingvis­ tica confrontativă. Concepţia ştiinţifică şi metodică a manualului. sublinierii a ceea ce este principal şi esenţial. De aceea s-a acordat o atenţie deosebită relevării caracterului siste­ matic al faptelor de limbă. Rezultatele cer­ cetărilor socio-lingvistice îşi găsesc oglinda în manualul de faţă în tratarea limbajului tehnic ca fenomen lingvistic evident cu particularităţile sale spe­ cifice. vocabularul relativ redus al manualului de faţă corespunde necesităţii unei selecţii şi unui dozaj asimilabil pentru cel care studiază. mai puţin la conversaţii cotidiene.14 INTRODUCERE Avînd în vedere marea bogăţie a lexicului limbii germane contemporane. Structurile gramaticale. frecvent întîlnite în texte tehnice. pentru a veni în ajutorul începătorilor neiniţiaţi.a. de limbă-standard. dar este totodată conceput ca o bază pe care ulterior şi cu ajutorul altor mijloace (lecturi. se porneşte în primele lecţii de la formele şi structurile cele mai simple. conversaţii. în depla­ sări s. dat fiind că textele neadaptate (sau puţin adaptate) cuprind numeroase probleme de limbă care trebuie explicate şi însuşite. Aşa se explică progresia rapidă şi pornirea — începînd din lecţia a 4-a — de la texte coerente mai ample. şi contrastivă. a determinat relevarea. ') v. precum şi parti­ ciparea la discuţii în domeniul tehnic. care diferă de limbajul tehnic în privinţa cantităţii şi calităţii diferitelor probleme gramaticale şi de stil. acordîndu-se atenţia cuve­ nită fixării (sau reactivizării) lor. manuale) se pot grefa cunoştinţe lexicale mai ample. în familie. ceea ce impune la rîndul său macrostructura lecţiilor. Luarea în consideraţie şi punerea în corelaţie a caracterului specific al diferitelor limbi naţionale.).

De asemenea. cu toate indicaţiile date în vocabular (articol. desinenţă. c) Parcurgerea exerciţiilor de pronunţare şi ortografie. f) Efectuarea exerciţiilor de sinteză (ultimele 2—3 din fiecare lecţie). Mulţumim. Partea a Ii-a a manualului se va studia ca şi cele 25 de lecţii. ing. învăţarea unei limbi străine cere efort. exactitatea rezolvării. la capitolele din rubrica „Explicaţii". Simpla citire a lecţiilor sau a exerciţiilor nu este suficientă. g) Parcurgerea lecturii suplimentare (acolo unde există). recomandăm ca etalon efectuarea orală liberă a exerciţiilor de sinteză din cadrul celor 25 de lecţii precum şi a exerciţiilor de aplicare date pe marginea dialogurilor din partea a Ii-a. orice limbă străină nu poate fi învăţată fără participarea şi munca activă din partea ace­ luia care doreşte să şi-o însuşească. Acad. apoi în scris. Indiferent de metoda folosită. doc. fără grabă. la cheia exerciţiilor. a textului. Aurel Avramescu pentru îndrumările competente primite în vederea orientării textelor manualului. Recomandări privind folosirea manualului.). recomandăm a rezolva exerciţiile cu multă atenţie şi a verifica ulterior. Le mulţumim anticipat pentru sugestii în vederea îmbunătăţirii unei eventuale ediţii noi. precum şi Editurii tehnice datorită căreia acest manual vede lumina tiparului. memorarea cu glas tare a cuvintelor. b) După prima lectură (fără glas) şi înţelegerea conţinutului textului. înţelegem prin studiu temeinic următoarele faze: a) Citirea atentă.INTRODUCERE 15 Manualul nu urmăreşte informarea teoretică a cititorului asupra speci­ ficului limbii germane. e) Recitirea textului cu glas tare. întrucît între cele 25 de lecţii există o oarecare înlănţuire. căutîndu-se în vocabular cuvintele necunoscute şi dîndu-se curs trimiterilor prin intermediul notelor de subsol. AUTORII . dr. de docu­ mentare şi de lucru pentru inginerii şi tehnicienii ţării noastre. de asemenea. în grup. d) Recitirea explicaţiilor gramaticale şi efectuarea exerciţiilor mai înth oral (cu glas tare). Pentru autocontrolul privitor la însuşirea materiei. forme de bază etc. atenţie şi perseverenţă. ci intenţionează să fie un îndrumător practic pentru însuşirea limbajului tehnic german ca instrument de comunicare. Recomandăm de aceea ca fiecare lecţie să fie studiată temeinic înainte de a se trece mai departe. iar însu­ şirea cuvintelor şi a dialogurilor se va face eventual prin exersare. recomandăm a le studia la rînd şi a nu începe studiul unei lecţii pînă nu s-au însuşit lecţiile premergătoare. î n încheiere dorim cititorilor noştri spor în învăţarea limbajului tehnic german cu ajutorul lucrării de faţă.

cu unele diferenţe faţă de alfabetul limbii române. astăzi. G h. nu-şi mai găseşte aplicaţie. se folosea frecvent aşa-numitul „scris gotic" care. Literele k. w şi y care se folosesc în scrierea română numai pentru redarea unor cuvinte străine. W x. > în scrieri şi tipărituri mai vechi. s > B se pronunţă [s]. î. K 1. M n. P qu. U v. Literatura tehnică se tipăreşte în toate ţările unde se vorbeşte limba germană exclusiv cu litere latine. F g. T u. în schimb nu sînt considerate ca făcînd parte din alfabetul german literele cu semne dia­ critice (cum ar fi ă. B c. ß. X e ef ghe ha i y. şi ß sînt foarte frecvent folosite. N o. Y z. H i. R iot ca el em en o pe cu er s. pînă la mijlocul secolului al XX-lea. S ß2) es es-ţet te u fau ve ics üpsilon be ţe de t. dar alfabetul limbii germane cuprinde literele qu. L m. Alfabetul în limba germană contemporană se folosesc literele alfabetului latin. V w.1) Litera Denumirea Litera Denumirea Litera Denumirea a. I a h J k.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII Şl PRONUNŢĂRII Î N LIMBA GERMANĂ I. E f. w. D e. Q " r. C d. O P. A b. ş şi ţ în limba română). Z tet Numărul de litere este egal cu cel din alfabetul limbii române (27). x .

în limba germană există numeroase deosebiri faţă de rostirea literelor din limba română. 1/103 . numite şi „Umlaute". J ) Indicaţii pentru pronunţarea Umlautelor v. ü. ci») zz (ţ) ei (ae) eu (oö) ^ ^ g ^ II. „Particularităţi fonetice". Pronunţarea literelor şi a grupelor de litere în pronunţarea literelor şi a grupurilor de litere. dicţionarele de pronunţare indicate în bibliografia manu­ alului. *) Asteriscul marchează că apropierea faţă de sunetul respectiv din limba română este doar aproximativă. D. „Pronunţarea literelor şi a gru­ purilor de litere" şi punctul III. v. 2 ) ck se scrie în loc de kk. Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII !N LIMBA GERMANĂ 17 Cele 27 de litere ale alfabetului nefiind suficiente pentru redarea numă­ rului mult mai mare de sunete ale limbii germane. alin. Grupuri pentru vocale aa (a lung) ee (e lung) oo (o lung) ie (i lung) ah (a lung) ah (e* lung) eh (e lung) oh (o lung) öh (ö lung) ieh (i lung) ih (i lung) uh (u lung) üh (ü lung) specifice de litere pentru consoane bb (b) dd (d) ff (f) gg (g) 11 (1) mm (ra) n n (n) PP (P) rr (r) ss (s) eh (h») c k *)• (k) ng (n din „bancă") ph (f) rh (r) sch (ş) th (t) pentru ai (ae) au (ao) äu (oö) diftongi pentru africate chs (cs) gs (cs) Pf (Pf) tz*> (ţ) tsch (ce. punctul II. 3 ! tz se scrie în loc de zz în cuvinte de origine germană. în scrierea germană se mai folosesc: — Litere cu semne diacritice: ä. 4 > Pentru alte amănunte. Dăm mai jos în ordine alfabetică cele mai importante dintre posibilităţile de pronunţare4'.1' — Grupuri specifice de litere care redau împreună un singur fonem şi care trebuie deci identificate şi reţinute ca unităţi de pronunţare pentru ca citirea şi scrierea să se desfăşoare curgător. ö.

în cuvinte germane şi unele neologisme: bauen[baoan]. deschis a lung. închis a scurt. acht[axt]. . i. deschis a lung. d) din punctul V. deschis e scurt. i. haben['ha'. în neologisme de provenienţă franceză: Mohair [mo'he:r]. u. „Particularităţi fonetice". (Association Phonetique Internationale). în neologisme de provenienţă franceză: Sauce ['so:sa]. înainte de e. cele specificate la punctul III. Temperatur [tempera'tu:r] Fräser ['fre:zar]. în neologisme de provenienţă engleză: Containerfkon'temar]. deschis 3 [a:] [a] M [«:] [«] [«:] [«:] Rad[ra:t]. Taifun [tae'fu:n]. deschis e lung. y în neologisme franceze. fair[fs:r]. gemäß[ga'me:s]. Saal [za:l] Zahl [tsa:l].18 PAETICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ Literele Posibilităţi de pronunţare Semnul 1) fonetic Exemple. închis sau deschis W [ae] W w [«] [•:] [ao] [o:] [30] au ao o lung. M [ts] X s w x ) Semnele fonetice sînt selectate din alfabetul fonetic adoptat de Asociaţia fonetică inter­ naţională A. „Ortografia".P. 1.I. r : Cafe[ka'fe:]. chauffieren[fo'fi:ran] Häuserf'hoozar]. la sfîrşit de cuvînt şi înainte de consoană: ebblos['splo:s]. engleze şi spaniole: Aktrice[ak'trisa]. Hälfte ['helfta]. Auto[aoto].ban] da[da:]: Hammer['hamar]. fahren ['fa:ran] zählen ['tse:lan]. gibst[gi:pst] ä3) aa ah ah ) ai e lung. Creme ['kre:ma]. y în neologisme latine şi greceşti: Celsius['tselziUs]. läuft[b0ft] la începutul şi în interiorul cuvintelor între vocale: Hebel['he:bal]. cînd fac parte din două morfeme diferite: AbbUdung['apbIldUr)] înainte de a. înainte de ä. A ?) Cf. brauchen ['braoxan]. Baiser [be'ze:]. închis äu 3 ) b OÖ b P bb b P Pb c c [b] M [Pb] între vocale: Ebbe['eba]. a ) Pentru pronunţarea lungă sau scurtă a vocalelor. o. e. condiţii 2) a a lung. ö. alin. deschis ae e deschis. v. hängen ['heypn] Waage ['varga]. lung sau scurt e lung. das [das]. la sfîrşit de cuvînt şi înainte de consoană: grob[gro:p]. fährt [fs:rt] în cuvinte germane şi unele neologisme: Mai[mae]. alin. deschis a scurt.

Erz[e:rts]. ladt[ls:t] Hebel['he:b3l]. 0. închis ae ae [e:] [e:] [ae] [ae] . r. neaccentuat W te:] M [e] ee eh ei eih e lung. ö. sehr[ze:r] kein[kaen]. suchen [zu:xan]. Rechnung['recnUn]. în sufixul -chen: Rädchen[retcan]. r . y în neologisme de provenienţă greacă: Chemiefce'mi:] după a. ei. închis e lung. au: nach[na:x]. în neologisme de provenienţă franceză: Dessert[dese:r]. la sfîrşitul de cuvînt şi înainte de consoană Rad[ra:t]. Frage['fra:ga]. sieben ['zi:ban] Ideep'de:]. închis e slab. Chior [klo:r]. înainte de a. elegant[elegant]. eu. la început de cuvînt în neologisme de provenienţă greacă. drei[drae] leihen[laean]. ci chs ck d cs c d M [d] [t] [d] [t] t dd dt e d t t e lung închis e scurt deschis e lung deschis e scurt. äu şi 1. 1. unser['Unzar]. leer[le:r] gehen[ge:9n]. i. în neologisme de provenienţă franceză: Chef[Jcf]. Reihe[raea] C [tfl ch (a)h din „meteahnă" c w M M [tj] [ks] Ş ce. e. wichtig['vlctlc]. m. manch[manc].PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 19 Literele Posibilităţi de pronunţare ce. n : rechtfrect]. 0. freundlich[fro0ntllţ] între vocale: addieren[a'di:ran]. Ecke[Jeka] la începutul şi în interiorul cuvintelor între vocale: das[das]. i. condiţii înainte de e. Feder [fe:dsr]. fertig['fertlc]. în neologisme de provenienţă engleză sau spaniolă: chartern['tfa:rt3rn] cînd fac parte din acelaşi morfem: Biichsef'bYksa]. Charakter[ka'raktar]. ü. u. ci (i)h din „odihnă" Semnul fonetic Exemple. la sfîrşit de cuvînt şi înainte de consoană Stadtrjtat]. accentuată: Block[bbk]. la început de cuvînt înainte de e. regnen ['re:gnan]. sechsfzeks] în loc de kk după vocală scurtă. Theater[te'atar]. i în neologisme de provenienţă italiană: Cello['tfelo] după ä.

r. Gewinde [ga'vlnda]. her [he:r]. ziehen ['tsi:an] ra M [g] c M (i)h din „odihnă" j ge. gi nu se pronunţă b h nu se pronunţă i i lung. în neologisme de provenienţă franceză: Ingenieur [in3e'ni0:r]. Legierung [le'gi:rUr|]. Giro [d3i:ro]. Milieu [ml'lfo:] auf[aof]. Viertel ['flrtal] sieh [zi:]. Spirale [Jpi'ra:la] înainte de vocală: Familie [fa'mi:lîa]. condiţii eu OÖ ö lung închis f ff g f î g [00] [00 heute [Tiaato]. wie [vi:] vierzig ['flrtslc].ran] schaffen ['Jafan]. Montage[mon'ta:5e]. viel [fi:l]. fahren ['fa'. ziehen [tsi:an] Maschine [ma'Ji:na]. zwanzigste ['tsvantslcsta]. în neologisme de provenienţă engleză sau italiană: Gin[d3ln]. m. deschis i scurt. neun [noon]. Konstruktion [konstrUk'tio:n] în neologisme de provenienţă engleză: Spikes [spaekz]. închis i consonantic ae ie ieh ier i lung închis i scurt. în neologisme de provenienţă franceză: Ingenieur[in3s'ni0:r]. în interiorul cuvintelor înainte de vocală: Lager [la:gar]. Benzin [ben'tsim] ist [Ist].20 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ Literele Posibilităţi de pronunţare Semnul fonetic Exemple. deschis i lung închis ie sau ir M [3] m M 00 ci] m [ae] PO [I] P O [îe:] | în neologisme de provenienţă Portier [porţie:]. n : Signal [zi'gno:l]. Regler [re:gk»r]. închis i scurt. legt[le:kt] în sufixul -ig la sfîrşitul cuvintelor şi înainte de consoană: fertig ['fertlc]. offside [ofsaed] hier [hi:r]. m. în interiorul cuvintelor înainte de 1. Gips [gips]. Offizier [te] franceză: [ofi'tsi:r] . după n: Legierung [le'gi:rU-rj] — la început de cuvînt înainte de vocală: haben ['ha:ban]. richtig [TIctI 9 ] Mechanik [me'camk]. Stoff [Jtof] la începutul cuvintelor înainte de orice vocală sau consoană: Gewinde [ga'vlnda]. Größe [gro:sa] gut [gu:t]. n : tragbar ['tra: kba:r]. în interiorul cuvintelor înainte de altă con­ soană decît 1. r. hin [hin] — d u p ă sau între vocale: Lehrling ['le:r\Irj]. klug [klu:k]. la sfîrşitul cuvintelor după orice vocală sau consoană în afară de i şi n: Werkzeug [*verktso0k].

können ['koenan] Ökonomie [0kono'mi:] ohne ['o:na]. vor [fo:r] Dorn [dorn]. planen [pla:nen] înainte de g şi k: lang [larj]. Röhre [r0:ra] Zoo [tso:].a. benötigen [ba'n0:tlgan] zwölf [tsvoelf]. Route ['ru:ta] în neologisme de provenienţă engleză: Count [kaont] . [oe] [0] [0:] [ö:] [0:] lang [lan]. soll ['zol] în unele neologisme franceze: Guillotine [gijo'ti:na] în neologisme spaniole s. groß [gro:s]. Boot [bo:t] în neologisme de provenienţă Boom [bu:m] engleză: ö oh öh 00 [u:J [u:] [ao] ou în neologisme de provenienţă. Strom kommen ['koman]. jeder [je:dar]. Feld [feit] alle ['ala]. trennen [fpreijUir]] ['trenan] Boden ['bo:dan]. links [links] ng nn 0 n (ca în bancă) n o lung închis o scurt deschis o scurt închis ö lung închis ö scurt deschis ö scurt închis o lung închis ö lung închis o lung închis u lung închis u închis lung sau scurt au hi M [0:] [0] [0] [o:].PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII IN LIMBA GERMANĂ 21 Literele Posibilităţi de pronunţare i (ca în iarbă) j ge. nimm [ftro:m] [nlm] m Pi] [m] [m] m mm n m m n n (ca în bancă) în orice situaţie. jung [jUrJ în neologisme de provenienţă franceză: Journal [3ur'na:l] în neologisme de provenienţă engleză: Job [d 3 ob] în neologisme de provenienţă spaniolă: Quijote [ki'xota] klug [klu:k]. dar nu înaintea unui g sau k: Niet [ni:t]. Tachometer [taxo'me:tar] Größe [gr0:sa]. gi h Semnul fonetic Li] [5] Exemple. Bohrer ['bo:rar] Höhe ['h0:a]. condiţii ja [ja:]. Werke [verka] în neologisme: Stukkatur [Jtuka'tu:r] i [X] k kk 1 11 c c 1 1 i (ca în iarbă) li M M [i] [i] legen [le:gan]. blau [blao]. Kontrolle [kon'trola] Auto ['aoto]. franceză: Journal [3ur'na:l]. Sprengung wann [van]. stellen ['Jtslan].: brilliant [bril'jant] Maschine [ma'fi:na].

schwarz [Jvarts] Schlüssel ['JlYsal]. F. Rhythmus ['rYtmUs] M1' rh IT S r r z s Ş M M W M [J] Herr [her]. Maschine [ma'Jr. al. Arbeitsplatz farbaetsplats] v. Meister ['maestar] la sfîrşit de cuvînt în neologisme de pro­ venienţă franceză: Diner [di'ne:]. punctul III „Particularităţi fonetice". Lampe ['lampa] Pfeil [pfael]. Oszillograph [ostsilo'gra:f] Gruppe [grUpa]. Gipfel [glpfal] M M [p] [kv] Phenol [fe'no:l]. eins [aens]. Portier [por'tle:] Rheuma [ro0ma]. Meister ['maestar] înainte de i consonantic: Konstruktion [konstrUk'tsiom] Theater [te'a:tar]. schreiben ['Jraeban]. irren [Iran] — la începutul cuvîntului şi în interior înainte de vocală: sieben ['zi:ban]. ultim.22 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ Literele Posibilităţi de pronunţare Semnul fonetic Exemple. messen ['mesan] fleißig ['flaeslţ]. Tafel ['ta:fal]. . fräsen ['frezau]. condiţii P Pf ph PP qu P Pf f P CV [p] prüfen ['pry:fan]. knapp [knap] c r r nu se pronunţă quantitativ [kvantita'ti:f].na] în neologisme de origine italiană: Maraschino [mara'ski:no] schwer [JVe:r]. suchen ['zu:xan]. groß [gro:s] arbeiten ['arbaetan]. Felsen ['felzan] la sfîrşit de cuvînt şi înainte de consoană: was [vas]. pct. Strom [Jtro:m] schwer [Jve:r]. Meister ['maestar] — la început de cuvînt înainte de p şi t : Spirale [jpi'ra:la].bequem [ba'kve:m] în neologisme de provenienţă franceză şi spaniolă: Quai [ke:] rechnen ['recnan]. Rhytmus ['rYtmUs] sch Ş SC [ß [sk] schw ss ß t şv s s [fv] W M [t] [ts] [t] [ts] t t th ts 11 t ţ hältst [heltst].

Quiz [kvls] zwei [tsvae]. Kurbel ['kUrbal] konstruieren [kanstru'i:ran] für [iy. hybrid [hy'bri:t] în neologisme englezeşti: Hobby ['hobi] în neologisme franceze: Rayon [ra'Iö:] în neologisme de provenienţă engleză: Nylon ['naelon] zu [tsu:]. Platz [plats] ra [ts] [u:] [U] [u] [y:] [Y] [y] [u:] [y=] [f] [v] [v] tz u du [du:]. Ventil [ven'ti:l] was [vas]. Razzia ['ratsia] . vor [fo:r]. suchen [zu:xan]. Psyche ['psy:ca] Hymne ['hymna] ZyHnder [tsy'llndar].il. zwanzig w V nu se pronunţă y ü lung închis ü scurt închis ü scurt închis i scurt închis i consonantic ae [y:] [Y] [y] H [î] [ae] [ts] z t z s W [s] [tsv] [ts] zw zz ţv t Skizze ['skltsa]. Brett [bret] sitzen ['zltsan]. ci t ţ u lung închis u scurt deschis u scurt închis [tj] deutsch [daotf].' " PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII Şl PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 23 Literele Posibilităţi de pronunţare Semnul fonetic Exemple. über ['y:bar] fünf [fYnf]. prüfen ['pry:fan]. früh [fry:] vier [fi:r]. Welle ['vela]. Werkzeug ['verktsook] la sfîrşitul unor nume de localităţi: Treptow ['trepto:] Analyse [ana'ly:za]. zehn [tse:n]. rund [rUnt]. verfahren [fer'fa:ran] korrosiv [koro'zi:f] în neologisme: Volumen ['vo'lu:man]. ziehen [tsi:an] în neologisme: Zero ['zero] în unele neologisme: Bronze ['bronsa]. condiţii tsch tt ce. flüssig ['flYsIc] 'Büro [by'ro:] Uhr [u:r]. Schublehre ['Ju:ple:ra] Nummer ['nUmar]. rutschen ['rUtfan] Mitte ['mita]. ['tsvantslc] zwölf [tsvoelf]. Stuhl [ftu:l] Ü ü lung închis ü scurt deschis ü scurt închis u lung închis ü lung închis f V uh tih V führen ['fy:ran].

-cînd vocala apare dublată: Waage ['va:g3]. leer [le:r]. Exemple: den wen Kahn Ofen Miete (e lung) = (e lung) = (a lung) = (o lung) = (i lung) = pe care. Bolzen ['boltsan]. wir [vi:r] (Excepţii: ab. dacă poate deschis mijloc Trebuie. -înainte de două sau mai multe consoane diferite: Stift [ftlft]. dar şi multe dintre consoane. [Y]. [e:]. im. [e:]. gut [gu:t]. diferenţa cantitativă a vocalei indică sensuri deosebite. Büchse ['bYksa]. [0]. precum şi — la nevoie — consultarea unui dicţionar special de pronunţare. hat. -înainte de h ortografic (care nu scurt . . [o]. (Excepţii: Art. chirie. [u:]. um. es. La unele cuvinte asemănătoare. Schlüssel [jlYsal]. V. am. zum. fertig ['fertig]. Vocalele se pronunţă x) lung -înainte de o consoană simplă cînd sînt accentuate: Rad [ra:t]. [oe]. Cele mai remarcabile deosebiri faţă de articulaţia în limba română sînt următoarele: A. [u]. das. [o:]. man.înainte de consoane simple cînd sînt neaccentuate: sieben ['zi:b3n] Material [mate'rîad] -înainte de consoană dublă Welle ['vela]. Nummer ['nUmar]. an. *) Pentru regulile succinte date aici există numeroase excepţii şi completări.[y] Variantele lungi sînt de regulă accentuate. Deosebim: 8 vocale lungi: [a:]. [I].24 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ III. pe cine. [o]. Block [bbk] Platz [plats] . barcă. [0:]. îndeosebi vocalele. Boden ['bo:dan]. Cantitatea vocalelor. [I]. Particularităţi fonetice După cum rezultă din tabelul de mai sus. denn wenn kann offen Mitte (e (e (a (o (i scurt) scurt) scurt) scurt) scurt) = = = = = căci cînd.). [e]. [y:] 16 vocale scurte: [a]. [a]. von.a. [i]. zur s. Hebel ['he:bal]. [U]. de aceea se recomandă respectarea cu grijă a indicaţiilor de pronunţare date în lecţiile manualului de faţă. [«]. daß. Limba germană are vocale lungi şi scurte. iar cele scurte — mai scurt şi mai apăsat decît vocalele limbii române. şi bibliografia manualului. Boot [bo:t]. [i:]. [e]. vom. Ele se pronunţă mult mai lung şi mai încordat. in. sunetele limbii germane pre­ zintă numeroase particularităţi de articulaţie. sobă. deci. să se acorde o atenţie deosebită realizării corecte a cantităţii vocalelor pentru a se evita confuzii în comunicare.

dar indică lungimea vocalei precedente): Zahl [tsa:l]. Er be/ arbeitet / einen Block / in / unserer Werkstatt. werden. seria deschisă este specifică pentru cuvintele de origine germană. rotunjite [s].a. vocalele limbii germane sînt — deschise sau închise (în funcţie de deschiderea relativ mai mare sau mai mică a maxilarelor la articulaţie).a. se pronunţă mult mai deschis decît e din limba română literara. Exemple: Das / ist / ein / Arbeiter.a. [YJ Majoritatea vocalelor lungi sînt închise. [a] închise M . Tisch [tlj] s. [»:]. seria închisă pentru neologisme şi cuvinte cu foste vocale lungi care au devenit neaccen­ tuate. [oe]. rasch [raj]. Calitatea vocalelor. prezintă vocalele: [e:] = e lung închis redat în scris prin e. [e]. Vier­ tel) s. Din punct de vedere calitativ. [u:]. — rotunjite sau nerotunjite (în funcţie de rotunjirea buzelor la articulaţia lor). sau ah. Particularităţi deosebite în pronunţare. aproximativ ca un e ardele­ nesc. — vocala i înainte de e ortografic (care nu se pronunţă. viel [fi:l]. 'o. ee. în comparaţie cu limba română. 'i. Dintre vocalele scurte. PO [a]. Uhr [u:r]. [u]. . [e:] = e lung deschis. 'u etc. s. Dreher ['dre:gr]. vierzig. Vocalele situate la început de cuvînt sau de silabă se pronunţă apăsat. dar poziţia buzelor ca pentru i. Mond. 'e. [i]. [U]. [I] [o:]. Din cele 24 de variante ale vocalelor enumerate mai sus sînt deschise nerotunjite [a]. erst. [I]. [y] [o]. Caracterul exploziv al vocalelor iniţiale. hier [hi:r] (Excepţii: vierzehn.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 25 se pronunţă. C. B. Städte. se pronunţă cu poziţia limbii ca pentru e. sau eh. Exemple: spät [fps:t] = tîrziu. Fräser ['frs:zgr] = frezor.) — înainte de -eh şi -seh: ich [Ic] noch [nox]. astfel încît să înceapă cu un uşor pocnet al coardelor vocale: 'a. redat în scris prin ä. Datorită acestei însuşiri se realizează citirea nelegată a cuvintelor. zehn [tse :n] = zece. Exemple: Feder ['fe:d3r] = arc. dar arată lungimea vocalei): vier [fi:r]. D. [y:] [o]. [0].

[9] velare: [g]. [f]. F. urmat de un e scurt. [s]. se pronunţa cu poziţia limbii ca pentru i. deschis. redat în scris prin au. mult mai deschis decît o din limba româna. se pronunţă cu poziţia limbii ca pentru e. se compune dintr-un a scurt accentuat şi un o scurt. [o0]. E. fiind o vocală între e şi ö apropiată de ă românesc sau e mut din limba franceză. Calitatea consoanelor. închis. iar poziţia buzelor ca pentru fluierat. deschis. genau [ga'nao] = exact. [«o]. [m] labiodentale: [v]. zer. oo sau oh. oh sau eu. dar cu poziţia buzelor ca pentru u. Block [blök] = bloc. Exemple: gehören [ga'h0:ran] = a aparţine. er-. . închis. redat prin ö sau eu. Exemple: auch [oox] — de asemenea. urmat de un ö scurt. neaccentuat. [y] faringale: [h] ) Cf. se pronunţă foarte slab şi relaxat. [I] = i scurt. alin. Größe ['gr0s9] = mărime. d) din punctul V. se compune dintr-un a scurt accentuat. Exemplu: für [fy:r] = pentru. Mai [mae] = (luna) mai. redat în scris numai prin e. [k]. [r] l palatale: [j]. Această vocală se găseşte numai în silabele neaccentuate (cu excepţia prefixelor emp-. grün [gry:n] == verde. Limba germană are următoarele 21 de con­ soane : bilabiale: [b]. [1]. richtig ['rlctlc] = corect. care se pronunţă apropiat de a. [t]. redat în scris prin eu sau äu 1 ). deutsch [do0tf] = german. Exemple: neun [no0n] = nouă. Limba germană are trei diftongi. iih sau y şi [Y] = ii scurt deschis. Diftongii limbii germane. neaccentuat. redat în scris prin o. sieben [zi:ban] — şapte). neaccentuat. redat în scris prin o. redat prin ii sau v. (Exemple: Lager [\a:gar] = lagăr. [y:] = ü lung închis. se pronunţă cu poziţia limbii ca pentru o. [p]. [f] dentale: [d]. iar poziţia buzelor ca pentru o. Exemple: drei [drae] = trei. bohren ['bo:ran] = a găuri. mult mai deschis decît i din limba română. ent-. zwölf [tsvoelf] = douăsprezece. neaccentuat. se compune dintr-un o scurt accen­ tuat foarte deschis. redat în scris prin ei sau ai. [0:] = ö lung închis. se pronunţă apropiat de e. şi [oe] = o scurt deschis. dünn [dYn] = subţire. deschis. Exemple: Stift [Jtlft] = ştift. [X]. [n] alveolare: [3].în care e se pronunţă [s]). [o] = o scurt. dintre care doi pot fi redaţi în scris în două feluri: [ae]. închis. ver-. „Ortografia". [a] == e scurt. Exemple: Rolle ['rola] = rolă. Exemple: Boden ['bo:dsn].26 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ [o:] = o lung închis. [z]. redat în scris prin ii.

herstellen. hellgelb. Exemple: Fliehkraftregler. î n cuvinte multiplu compuse. şi un accent secundar. Aceste con­ soane ocluzive surde se pronunţă aspirat. accentul cade pe radicalul cuvîntului determinativ. Werkzeug ['vsrktso0k] = sculă. î n ultima vreme. Hammer. care se accentuează mai ales pe ultima sau penultima silabă (Exemple: Ingenieur. g la sfîrşitul cuvintelor şi înainte de consoană se pronunţă [p]. dar cu o fricţiune expiratorie mai puternică. HQchleistungswerkzeug. derivate şi compuse. Gewindebohrer. redate în scris prin p. ph. Exemple: hier. se pronunţă la începutul cuvintelor asemănă­ tor consoanei h din „hartă". . kh.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 27 Particularităţi calitative în pronunţare: [p]> M» M . La unele cuvinte. tt. Exemple: Phaphier = hîrtie. d. [r]. de exemplu la substantivele masculine terminate în -or neaccentuat: singular — der Direktor. Accentul î n limba germană. fie uvular sau graseiat prin vibrarea omuşorului [R]. în limba germană-standard se impune tot mai mult ultima variantă. Wertstück" = piesă. astfel încît se aude după ele un h. Lehrling. rr sau rh. Exemple: Lehrstück. t. gehören. jetzt = acum. [h]. Exemple: grob [gro:p] = grosolan. Exemple:^'« = da. fiind semn ortografic de lungire a vocalelor. Gewinde. fie postdorsal (prin fricţiune sonoră între partea posterioară a limbii şi cerul gurii [-JJ]). Bohrer ['bo:rgr] = burghiu. Thexth = text. accentul este în general fix. De aceea recomandăm a se respecta cu grijă indicaţiile de accentuare date în rubrica „Vocabular" a lecţiilor din manualul de faţă. redat în scris prin h. Exemple: drehen ['dre:an] = a strunji. plural — die Direktoren. [t]. realizîndu-se printr-o explozie mai energică decît în limba română. dar şi la cuvinte ger­ mane. pe radicalul cuvîntului determinativ. th. se deosebeşte un accent principal. De la aceste reguli de bază există numeroase excepţii. Consoanele b. Asurzirea consoanelor oclusive sonore. ck sau kk. Cuvîntul se accentuează. Arbeiter. G. Montage). Feld [fslt] = cîmp. k sau pp. [j]. IV. pe radicalul cuvîn­ tului de bază. dar cu o fricţiune expiratorie mai slabă. de regulă. î n cuvinte compuse. redat în scris prin r. poate fi pronunţat fie apical (prin vibrarea vîrfului limbii). verwenden. [k]. jeder = fiecare. redat în scris prin j . pe silaba radicală: Exemple: Hebel. se pronunţă asemănător consoanei i din „iarbă" sau „iederă". Hebel. anwenden. accentul se poate muta de pe o silabă pe alta în timpul flexiunii. După vocală sau între vocale nu se pronunţă. în special privitor la cuvintele de provenienţă străină.

Dir. das Messen = măsuratul. VI. leer = gol.) şi a pronumelor personale şi posesive pentru persoana a Ii-a singular şi plural în scrisori (Exemple: Du. vid). Dich. — prin dublarea literei (Exemple: die Waage = cîntarul. die Schweizer Industrie = industria elveţiană) sau cu sufixul -sehe din nume de persoane. der Platz2) = locul). dar folosirea lor diferă în unele privinţe şi anume: l ) a Este în pregătire o reformă a ortografiei germane. de la verbul halten — a ţine. b) Indicarea lungimii vocalelor — prin h după orice vocală (Exemple: die Zahl = numărul. West). der Hebel — pîrghia) şi a cuvintelor substantivate (Exemple: das Messen — măsuratul. Ihr. das Schräubchen — şurubelul. der Deutsche — germanul). ) eh şi tz se scriu în loc de kh şi « . semnele de punctuaţie sînt aceleaşi ca şi în limba română. Ost. Ortografia Cele mai importante particularităţi ale ortografiei limbii germane sînt în momentul de faţă x ): a) Scrierea cu iniţială mare — a tuturor substantivelor (Exemple: das Ventil — ventilul. (Exemple: die Räder = roţile. Süd. diminutivul de la cuvîntul: die Schraube = şurubul). — a pronumelui de politeţe şi a formelor sale (Sie. dacă exprimă realizări sau proprietăţi personale (Exemple: die Planksche Quantentheorie = teoria cuantelor a lui Plank. d) Scrierea cu ä (pentru sunetul [e]) şi äu (pentru sunetul [00]) dacă cuvîntul provine de la o formă de bază care cuprinde a sau au. Februar etc.). Punctuaţia în limba germană. — a adjectivelor derivate cu sufixul -er din nume de localităţi sau ţări (Exemple: die Leipziger Messe = Tîrgul de la Leipzig. Dienstag e t a j si a punctelor cardinale (Nord. Ihnen. Euch.). der Block 2) blocul. . die Einsteinsche Relativitätstheorie = teoria relativităţii a lui Einstein). er hält = el ţine. Ihr etc. die Höhe = înălţimea). Dein. a zilelor săptămînii (Montag. Euer etc. c) Indicarea scurtimii vocalelor prin dublarea consoanei care urmează (Exemple: die Welle = arborele. a numelor lunilor (Januar. — prin e după i (Exemple: der Niet = nitul). inclusiv a numelor de popoare (der Rumäne — românul.28 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ V. pluralul cuvîntului das Rad — roata. das Neue — noul).

chiar dacă sînt legate prin „und" ( = şi) sau „oder" ( = sau). der dort arbei­ tet. = Vrem să încercăm să aplicăm acest procedeu). b) Propoziţiile principale dezvoltate complete se separă prin virgulă. Subliniem pentru folosirea virgulei unele deosebiri faţă de punctuaţia în limba română: a) în propoziţia dezvoltată.). (Exemplu: Die Analyse scheint gut ausgefallen zu sein. haben. ob er Zeit hat und ob er diese Zeichnung machen kann. = A monta această maşină este obligaţia lui). pflegen" s.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 29 Punctul este folosit şi pentru specificarea numeralului ordinal (Exemple: die 2. — cînd propoziţia infinitivală depinde de verbele „sein. (elften) Juni = la 11 iunie).a. (zweite) Kopie — copia a 2-a. (achten) Stock = la etajul al 8-lea am 11. (Exemplu: Er sagt: „Ich komme.S. dieses Verfahren anzuwenden. în schimb nu se pune la cuvinte pre­ scurtate formate din iniţiale (Exemple: SRR \ Sozialistische Republik Rumä­ nien = R. Celelalte semne de punctuaţie se folosesc într-un mod similar ca şi în limba română. (Exemplu: Der Genosse. . circumstanţialele care precedează subiectul şi predicatul la începutul propoziţiei nu se separă prin virgulă. = întrebaţi dacă are timp şi dacă poate să facă acest desen).R. (Exemplu: Fragen Sie. = Tovarăşul care lucrează acolo este maistrul Ionescu). materialul este analizat chimic). = Analiza pare a fi ieşit bună). oder kommen Sie nach Bukarest ? = Mergeţi la Tîrgul de la Leipzig sau veniţi la Bucureşti ?) c) Virgula este obligatorie pentru delimitarea propoziţiilor subordonate de orice fel faţă de regentă şi între ele. scheinen.") Xu se obişnuieşte folosirea liniei de dialog. = După măsurare. = Wir wollen versuchen. (Exemplu: Fahren Sie zur Leipziger Messe. — cînd părţile propoziţiei infinitivale sînt intercalate între părţile pro­ poziţiei regente. ca cele următoare: — cînd propoziţiile subordonate de acelaşi grad sînt legate prin „und" ( = şi) sau „oder" ( = sau). Folosirea ei urmează unor reguli foarte precise şi nu poate fi supusă bunului plac pentru marcarea unor pauze (retorice) în cursul vorbirii. ist der Meister Ionescu. (Exemplu: Nach dem Messen wird das Material chemisch analysiert. (Exemplu: Dieses Verfahren wollen wir anzuwenden versuchen. im 8. brauchen. Semnele citării (ghilimelele) marchează şi vorbirea directă. • cînd propoziţia infinitivală este subiect şi stă la începutul frazei. Se fac excepţii de la această regulă generală în unele cazuri. Virgula are în limba germană exclusiv funcţie gramaticală. — (Exemplu: Diese Maschine zu montieren ist seine Aufgabe.

.

Partea I .

die Schraube. [ga'vlnda] [das ga'vlnda] Ist Nummer 3 das Gewinde ? ['Ist 'nUmar drae das ga'vlnda ?] Nr. r Z Nummer zwei ist die Schraube. ['nUmar drae 'Ist das ga'vlndajj ] Nummer 3 (drei [drae]). Gewinde. [ja: / 'nUmar 'aens 'Ist der ftlft|| ] die [di:] Nummer 2 ("zwei [£$z>«e]j. Schraube. das Gewinde. Nummer 2 ist die Schraube. Nummer 1 ist der Stift. der Stift.Lehrstück Nummer 1 (eins) ['le:rJtYk 'nUmar 'aens] DIE MASCHINENTEILE [di: ma'yiinanto^b] A.3 Ja. ['nUmartsvoe 'Ist di: 'J"raoba]J ] Ist Nummer 2 die Schraube ? ['Ist 'nUmar tsvae di: frooba] ? Ja. [ja: j'nUmar tsvo/'Ist di: jr«pba||]. Nummer 3 ist das Gewinde. Text [tskst] Nummer 1 (eins [aens]) Stift. []a: j 'nUmar drae 'Ist das ga'vlnda || ] . das [das] Nummer drei ist das Gewinde. [ftlft] [der ftlft] der [der] 11 + Nummer eins ist der Stift. ['fraoba] [di: 'Jrooba] cito lyji **^ K. ['nUmar'«ens 'Ist der ftlft||] Ist Nummer 1 der Stift ? ['Ist 'nUmar 'aens der 'ftlft ?] Nrl Ja.

der Hebel. der Niet. [nqen / das 'Ist kaen ni:t | das 'Ist 'qen 'he:bal|| ] Germana pentru ingineri ji tehnicieni — c. ['nUmar fYnf 'Ist 'oena 'bYks3||] ein ['qen\ Was ist Nummer sechs ? [vas 'Ist 'nUmar zeks?||] Nummer 6 (sechs [zcks]) Rad. das Rad. [ni:t] [der ni:t] ['qen] /^t*\ \ \( Was ist Nummer vier? [vas 'Ist 'nUmar fi: r ?] Nummer vier ist ein Niet. ra:t||] kein [kaen] Nummer 7 (sieben ['ziibdri]).LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 33 was ? [vas] ein Nummer 4 (vier [fi:r]). ^ T O T ^ ^ s t das ein Niet ? ['he:bal] [der 'he:bal] e^^^Ş) ['Ist das 'qen ni:t ?] Nein.4 Nummer 5 (fünf [fYnf]). ['nUmar zsks 'Ist 'qen. Büchse. CbYksa] [di: 'bYksa] •M- Nr. die Büchse. das ist ein Hebel. ['nUmar fi:r 'Ist 'qen ni:t||] eine ['«ena] Was ist Nummer fünf? [vas 'Ist 'nUmar fYnf?] Nr. Niet. [r«:t] [das ra:t] Nummer sechs ist ein Rad. Hebel. das ist kein Niet.5 Nummer fünf ist eine Büchse. 1/103 .

das Ventil. [hi:r 'Ist 'gena 'rola||] Mr. [vsn'ti:!] [das ven'ti:!] si Ist das ein Rad ? ['Ist das 'aen ra:t ?] Nein. Nummer 10 ist ein Splint. Lfpllnt] [der Jpllnt] -Hier ist ein Splint. [hi:r 'Ist 'aen Jpllnt|| ] Nr. das ist keine Schraube. die Feder. Feder. [naen | das 'Ist 'koena 'JYopba | das 'Ist 'oena 'fe:dar||] kein [k«en] Nnmmer 9 (neun [no0n]).tt Nummer 11 ist kein Splint. das ist ein Ventil. Splint. das ist eine Feder. die Rolle ['rola] [di: 'rola] r-\ -Hier ist eine Rolle. ['nUmar tse:n 'Ist kaen 'he:bal || 'nUmar tse:n 'Ist 'aen Jpllnt||] Nummer 11 (elf ['elf]). der Splint.34 LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE keine ['k«ena] Nummer 8 (acht ['axt]J. Rolle. [fe:dar] [di:fe:d3r] Ist das eine Schraube ? ['Ist das 'aena 'Jraoba ?] Nein. das ist kein Rad. ['nUmar 'elf 'Ist kaen Jpllnt|| 'nUmar 'elf 'Ist 'aenz 'rola|| ] . 10 Nummer 10 ist kein Hebel. Ventil. Nummer 11 ist eine Rolle. [naen | das 'Ist koen ra:t/das 'Ist 'aen ven'ti:l|| ] hier [hi:r] (?) Nummer 10 (zehn [tse:n]).

-e der Text. -n sechs Rad. pentru substantivele feminine şi numai pluralul (aici: —n) . Nummer 12 ist ein Lager. -s. -(e)s. -(e)s. -n X) eins der Maschinenteil. -s. levierul. -(e)s. -e der Stift. maneta acestea 11 D u p ă forma de bază a substantivelor masculine şi neutre dăm desinenţele genitiului şi pluraluluii (aici: -(e) s. das Lager ['la:gar] [das 'la:ggr] T —i— Hier ist ein Lager [hi:r 'Ist 'aen 'la:gar|| ] r Nummer 12 ist keine Rolle. -e1» die Nummer. -e fünf Büchse. -n drei Gewinde. -e ist die das der die das der v zwei Schraube. aceştia. - ia lecţia. capitolul numărul unu organul de maşină textul ştiftul este da doi şurubul trei filetul (ghiventul) ce patru nitul cinci bucşa şase roata acesta. . Vocabular das Lehrstück.(e)s. -(e)s. ['nUmar tsvoelf 'Ist kaenz 'rola|| 'nUmar tsvoelf 'Ist 'aen 'la:gar|j] B.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 35 Nummer 12 (zwölf [tsvoelf]) Lager. şapte pîrghia. ^er das sieben Hebel. aceasta. was vier Niet. -(e)s . -e).

-(e)s. -n douăsprezece zwölf lagărul. -s. -en numărul. aici hier unsprezece elf rola. magazia das Lager. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 1. -e zece zehn splintul der Splint. Explicaţii şi exerciţii 1.36 LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE nu nein opt acht arcul. C.0. depozitul. punctul 1. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalelor accentuate! ta:] Zahl Râd Lager [a] das was acht [e:J Feder Hebel Lehrstück w [i:] Text Ventil sechs Maschinenteil elf Niet vier sieben die [ae] [I] Gewinde Stift ist M Rolle [U] Nummer Null [Y] Büchse fünf [ojl zwölf eins zwei drei ein eine kein keine [«2l Schraube [00] neun. peniţa die Feder. resortul. D V. rolul die Rolle. Observaţie: învăţaţi toate cuvintele din vocabular cu glas tare pînă la com­ pleta lor însuşire. -s. -n nouă neun ventilul. die Zahl 1 '. supapa das Ventil. .5.

1.1. sau „nici un". substantivele se împart. „nici o". Exersaţi scrierea substantivelor cu literă mare! der — tift der — ebel der — iet das — ewinde das — ad die — üchse die — aschine die — ummer die — chraube das — entil die — eder der — ext die — ahl das •— ager Exerciţiul 3. Büchse. Exemple: Das ist kein Niet. 1. eine Büchse — o bucşă. Acesta nu este un nit. das Ventil — ventila. după gen.1. ein Ventil — un ventil. Articolul nehotărît negat nu are corespondent în limba română şi se traduce prin „nu (este) un". eine. das şi articolul nehotărît ein. „nu (este) o". Deosebim un articol hotărît. (Exemplu: der Stift). în trei categorii: Masculine Feminine Neutre Genul substantivelor este indicat prin articolul care stă totdeauna în faţa substantivului şi se scrie separat. die.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 37 Exerciţiul 2.2. Hier ist keine Schraube. ein au aceleaşi funcţii ca şi corespondentele lor din limba română: der Niet — nitul. Articolul hotărît der.1 Articolul. Copiaţi şi reţineţi diferenţa dintre „sch" şi „chs"! seh [J]: Schraube. 1. die Büchse — bucşa. în limba germană. Cele trei articole sînt la: Singular Felul articolului masculin feminin neutru 1) 2) 3) hotăiît nehotărît nehotărît negat der Stift ein Stift kein Stift die Schraube eine Schraube keine Schraube das Gewinde ein Gewinde kein Gewinde 1. Aici nu este nici un şurub. un articol nehotărît şi un articol nehotărît negat. Maschine chs [ks]: sechs. ein Niet — un nit. .

Splint Gewinde Niet Feder Hebel Rad Stift Büchse . . . . kein. die Schraube. Hebel Splint Lager Stift Büchse Niet Gewinde . Nu copiaţi articolele. acestea trebuie învăţate totdeauna cu articolul hotărît respectiv. Ventil Splint Lager Stift Hebel Büchse . . ein. Exemple: der Hebel. . 1. . Genul substantivelor din limba germană nu coincide totdeauna cu cel din limba română: Exemple: în limba germană în limba română masculin: der Hebel xArghia: feminin masculin: der Stift neutru stifte: feminin: die Feder arc«/. .1. die. . . . Indicaţi articolele următoarelor substantive: *) a. das. . V e n t i l b.3. der. kein. Exerciţiul 4. . ci treceţi-le din memorie ! . S c h r a u b « .1. keine. eine. . Stabiliţi denumirile următoarelor imagini ! Pronunţaţi-le împreună cu articolele corespunzătoare! d^ <«^? d ei k ei ei ei k" k" k" x ) învăţaţi mai întîi bine cuvintele de la rubrica „Vocabular" şi apoi controlaţi însuşirea articolelor prin exerciţii.38 LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 1. ein. Deoarece în limba germană nu există reguli precise pentru stabi­ lirea genului gramatical al substantivelor. resortul: neutru neutru: das Rad roata: feminin s. Rad Feder c.4.a. das Rad. . Feder Gewinde Exerciţiul 5.

Ca pronume demon­ strativ.2. Exerciţiul 6. „acestea". în funcţie de substantivul pe care îl arată.2. Das ist eine Büchse. Das ist keine Büchse. Das ist die Schraube. nehotărît şi nehotărît negat! Model: Das ist die Büchse. . feminine sau neutre. das se poate referi la substantive masculine. Das ist das Gewinde. cît şi pronume demonstrativ (stînd de obicei singur). şi lecţia a 2-a) şi.1. — Aceasta este pîrghia. —Acesta este filetul.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 39 (?) HJÜ •¥ ei_ ei_ ei_ k~ k k d_ ei_ k m !^_ r^ w d_ ei_ k~ d_ ei k~ d_ ei_ k~ k 1. Pronumele demonstrativ das" Das ist der Hebel. Cuvîntul „das" este atît articol (înaintea unui substantiv neutru). în consecinţă. „aceştia". „aceasta". poate fi tradus prin pronumele demonstrative „acesta". 1. la singular şi la plural (v. —Acesta este şurubul. Formaţi propoziţii după modelul dat. alternativ cu articolele hotărtt.

Acesta nu este un resort. Nummer 2 ist eine Schraube . Ventil.ist das? d. ist Nummer 2 ? 1. Nummer 3 ist das Gewinde. Was ist Numer 10 ? Ein Splint. Was ist das? Das ist eine Feder. Nummer 1 ist der Stift. Gewinde. .3. Acesta este ştiftul. Pronumele interogativ Das ist Zahl. e.40 LEHRSTOCK 1: DIE MASCHINENTEILE Feder. Das ist Splint. Traduceţi în limba germană! a. Propoziţia interogativă 1. 1. în funcţie de răspunsul pe care îl cer. propoziţiile interogative (întrebările) încep în limba germană fie cu un cuvînt interogativ. . b. „was"? was? = ce? Nummer 10 ist ein Splint. Aceasta este o bucşă.ist Nummer 1 ? b. c.1. animale. Aceasta nu este o roată. plante.4. 1. Completaţi întrebărilede mai jos cu pronumele interogativ: „wasV şi răspundeţi cu glas tare! a.4.3. . noţiuni). Exemplu: Was ist das? Das ist ein Stift. indiferent de gen gramatical sau număr..1. . f. Exerciţiul 8. . . Das ist ein Rad. Pronumele interogativ „was ?" se referă la toate obiectele din realitate în afara persoanelor (lucruri neînsufleţite. Exemplu: Ist Nummer 2 eine Schraube ? La propoziţia interogativă care începe cu un cuvînt interogativ (propo­ ziţia interogativă parţială) se răspunde completînd un cuvînt sau o parte sintactică: . . Exemplu: Was ist Nummer vier? fie cu predicatul. Exerciţiul 7. Acesta nu este un ventil. . Hebel. d. Acesta este un filet. .ist Nummer 3 ? c. Was ist das? Das ist ein Rad. .

Formaţi propoziţii interogative totale. d. b. e. Nummer 10 ist ein Splint. Dar: null Grad (zero grade). c. Aici este un filet ? d.a. hier ist ein Lager. b. das ist ein Hebel. das ist ein Ventil. Nummer 1 ist der Stift. das ist ein Lager. Nr. f. null Uhr (ora zero) ş. Nummer 7 ist ein Hebel. începem propoziţia interogativă în mod obligatoriu cu predicatul (verbul). 2 este un şurub ? b. Ja. punînd subiectul în locul doi: Exemplu: Ist das ein Niet ? Ist die Schraube hier ? Exerciţiul 9. das ist kein Niet. 0). e. Nummer 12 ist ein Lager. Aceasta este o pîrghie ? e. Nein. Das ist ein Gewinde.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 41 Exemplu: Was ist Nummer vier ? Nummer vier ist ein Niet. de exemplu: Nummer Null (Nr. Das ist ein Rad. Reţineţi ! Cînd cerem ca răspuns „Ja" (da) sau „Nein" (nu). Acesta este ştiftul ? c. g. Este acesta un nit ? 1. la care să răspundă următoarele propoziţii! a. (Sau mai scurt: Ein Niet). hier ist eine Büchse. Das ist ein Hebel. Exemplu: Ist Nummer 1 der Stift ? — Ja. hier ist ein Rad. Ja. 1. (Aceasta este egal cu zero). Nummer 7 ist kein Niet. hier ist kein Gewinde. Numeralul cardinal Die Zahlen 0 null » 1 eins 2 zwei 1 3 drei 4 vier 5 fünf l ) Numeralul null (zero) se scrie în anumite condiţii şi cu literă mare. Ventilul este aici ? h. Nummer 5 ist eine Büchse. La propoziţia interogativă care începe cu predicatul (propoziţia interogativă totală) se răspunde prin „Ja" (da) sau „Nein" (nu). . d.4.2. Este aici o bucşă ? g.5. Exerciţiul 11. sau: Das ist gleich Null. Formaţi întrebări cu pronumele interogativ „was?" la care să răspundă următoarele propoziţii: a. Ce este aceasta ? f. Exerciţiul 10. Nein. Ja. f. Ja. Ist Nummer 7 ein Niet ? — Nein. Nummer 2 ist eine Schraube. c. Traduceţi în limba germană! Răspundeţi! a.

Completaţi dialogul cu fiecare dintre substantivele învăţate în lecţia de faţă! Efectiiaţi-l de atîtea ori oral cîte substantive sînt! Completaţi articolele ! A. 9. — Das ist ei . 1.. . 3. 8. ist ei . . . Număraţi în ordinea inversă! 12. 10.. 6 . ? .... .ist k Nummer .. Was ist das ? Was ist Nummer . . . 2. — Nummer . ? Und was ist N u m m e r . Scrieţi şi pronunţaţi cu glas tare numeralele de la 0 la 12 pînă cînd le stăpîniţi perfect! Exerciţiul 13... 7. se vor învăţa cu multă atenţie ! Exerciţiul 12. Nummer .. — Nein..42 LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 6 sechs 10 zehn 7 sieben 11 elf 8 acht 12 zwölf 9 neun Observaţie: Nume/alele.. 0 Exerciţiul 14. .. . ist d ... 11. ? Ei B. 4. ' 5 . . fiind deosebit de importante pentru ingineri şi tehnicieni.

[das 'Ist 'qgx 'aen g3'vlnda[| ] Es ist fein. ['e:r 'Ist 'ko:nIJj| ] Wie ist die Büchse ? [vi: 'Ist di: 'bYKsa?] Sie ist zylindrisch. [das 'Ist-'aeng3'vlnda|| ] Was ist das ? [vas 'Ist das ?] Es ist grob. [das 'Ist aen ftlft||] Was ist das ? [vas 'Ist das ?] Das ist eine Büchse. Text Frage wie? [vi:] Was ist das ? [vas 'Ist das ?] Das ist ein Stift. [zi: 'Ist tsy'lIndrlfH] Wie ist das Gewinde ? [vi: 'Ist das ga'vlnda ?] 4 Das ist ein Gewinde. [das 'Ist 'aend 'bYks9J Was ist das ? [vas 'Ist das ?] P2|— Wie ist der Stift? [vi: 'Ist der ftlft ?] Er ist konisch. [•'es 'Ist gro:p|| ] Wie ist es ? [vi: 'Ist -es ?] Das ist auch ein Gewinde. ['es 'Ist % n j | ] .Lehrstück Nummer 2 (zwei ) DIE MASCHINENTEILE A.

44

LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE

Singular

S > s^

UJ
Das ist ein Zylinder, [das 'Ist 'qen tsy'llndar||] Er ist leicht. [<e:r 'Ist laset] |] Das siwi 2 Zylinder, [das zlnt tsvae tsy'llnd3r||] Sie sind leicht. [zi: zlnt l«£ct||]

Das ist ein Block. [das 'Ist 'aen bbk||] Er ist schwer. [>'e:r 'Ist Jve:r||]

Das siwi 2 Blöcke, [das zlnt tsvae 'bloeka||J Sie sind schwer. [zi: zlnt JVe:r||]

Das ist ein Ventil, [das 'Ist 'aen vsn'ti:l||]

Das sind 3 Ventile.

Es ist lang. [.'es 'Ist layUJ

•-M

[das zlnt drae ven'ti:b|]] Sie sind lang, [zi: zlntla#||]

L p

LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE

45

Das ist eine Feder [das 'Ist'aena 'fe:dar||] Sie ist kurz, [zi: 'Ist kUrts||]

Das sind 2 Federn. [das zlnt tsvqe 'fe:d3rn||] Sie sind kurz, [zi: zlnt kUrts||]

®

®

®

Hier ist ein Splint. [hi:r 'Ist «oen /pllnt||] Er ist dünn. [•e:r 'Ist dYn||]

Hier sind 2 Splinte. [hi:r zlnt tsvoe jpllnt9||] Sie sind dünn. [zi: zlnt dYn||]

I

*£]
Dort ist eine Kurbel, [dort 'Ist -'oena 'kUrbal Sie ist dick. Izi: 'Ist dlk|[] Dort sind 2 Kurbeln. [dort zlnt tsvae 'kUrbaln||] Sie sind dick. [zi: zlnt dlk||]

I

46

LEHRSTÜCK]2: DIE MASCHINENTEILE

:=

t3=3Hier sind keine Kurbeln, [hi:r zlnt 'koena 'kUrboln] sondern 2 Wellen. ['zondorn tsvae 'vel3n|| ]

Hier ist keine Kurbel, [hi:r -Ist 'kaene 'kUrbol] sondern eine Welle, ['zondorn aeii3 'vela|| ] & >

4±><t><±>
Dort sind keine Wellen, [dort zlnt 'komo 'vjbnj sondern 3 Niete, ['zondorn drae ni:to||]

Dort ist keine Welle, [dort 'Ist 'koeno'vdo] sondern ein Niet, ['zondorn -'aen ni:t||]

Dort ist kein Niet, [dort 'Ist kaen ni:t] sondern eine Tafel, ['zondarn 'aene 'ta:fol||] Die Tafel ist eckig. [di: 'ta:fol -'Ist -eklc||]

Dort sind keine Niete, [dort zInt'krten3'ni:to| sondern Tafeln, ['zondorn 'ta:f3ln||] Die Tafeln sind eckig. [di: 'ta:foln zlnt 'sklc||]

Die Rollen und die Zylinder sind rund, [di: 'robn 'Unt dktsy'llndor z l n t rUnt] •

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

47

Die Ventile und die Wellen sind l a n g , [di: vsn'ti:l9 'Unt di: 'vslan zlnt lay||] Die Tafeln und die Blöcke sind eckig, [di: 'ta:f9ln 'Unt di: 'bloeka zlnt eklc||]

Die Scheiben und die Splinte sind dünn, [di: 'jqcban -Unt di: 'J'pllntg zlnt dYn||]

# f ff

B. Vocabular
die Frage, -n wie
§r

konisch sie zylindrisch es grob auch fein der Zylinder, -s, sind leicht der Block, (e)s, - e schwer lang kurz dünn dort die Kurbel, -n dick

întrebarea cum el conic ea, ei, ele cilindric el, ea grosolan şi, de asemenea fin cilindrul sînt uşor blocul, lingoul greu lung scurt subţire acolo manivela, cotul gros

48

LEHRSTOCK 2: DIE MASCHINENTEILE

sondern die Welle, -n die Tafel, -n eckig rund die Scheibe, -en das Feld, -es, -er * > der Boden, -s, ^ das Auto, -s, -s (Automobil)

ci arborele, axul tabla, tabelul unghiular rotund şaiba, discul cîmpul (magnetic) fundul (cazanului); solul automobilul

C. Explicaţii şi exerciţii 2.0. Pronunţare şi ortografie

Exerciţiul 15. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalelor accentuate! [a] lang Welle Feld eckig es [Y] [U] [i:] M [o:] dünn Kurbel wie Block BQden kurz sje dort kQnisch rund sondern grob und Exerciţiul 16. Exersaţi pronunţarea corectă a cuvintelor! sie [zi:] Büchse ['bYksa] Stift [ftlft] sieben ['zr.ban] Splint [Jpllnt] sechs [zeks] sind [zlnt] schwer [Jve:r] Hebel ['he-.bal] sondern ['zondarn] Schraube ['jrooba] hier [hi:r] leicht [lae$t] eckig [-ekle] Exerciţiul 17. Exersaţi pronunţarea nelegată a cuvintelor! Das / ist / auch / ein / Niet. Hier / ist / ein / Auto. Eine / Feder / und / ein / Ventil. [a:] Tâfel Frage

w

[e:] schwer er

[I] dick Zylinder zylindrisch

Auch / er / ist / lang. Kein / Niet /, / sondern / ein / Gewinde. Was / ist / Nummer / elf ?

I) Ultimele 3 cuvinte le veţi găsi la rubrica C. „Explicaţii şi exerciţii" (2.4.1).

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

49

2.1. Pronumele personal
2.1.1. Spre a se economisi timp şi energie, substantivele limbii germane sînt înlocuite în fluxul vorbirii prin pronume personale, în felul următor:
Substantive masculine: Substantive feminine: Substantive neutre: Substantive la plural Toate genurile:

der Zylinder

die Welle

das Lager

die Zylinder die Wellen die Lager

i er

4sie

es

sie

Reţineţi ! Spre deosebire de limba română, pronumele personal nu poate lipsi de lîngă verb. Exemple: în limba germană în limba română Wie ist der Splint ? Cum este splintul ? Er ist dünn. (Este) subţire. Wie ist die Welle ? Cum este arborele ? Sie ist lang. (Este) lung. Wie ist das Gewinde ? Cum este filetul? Es ist grob. (Este) grosolan. Wie sind die Ventile ? Cum sînt ventilele ? Sie sind kurz. (Sînt) scurte. Exerciţiul 18. Evitaţi în propoziţiile a 2-a şi a 3-a repetarea substantivului! Folosiţi pronumele personal corespunzător! a. Der Stift ist hier. d. Die Niete sind dort. Der Stift ist konisch. Die Niete sind kurz. Der Stift ist kurz. Die Niete sind leicht. Dort ist der Block. e. Die Kurbel ist dort. Der Block ist eckig. Die Kurbel ist dick. Der Block ist schwer. Die Kurbel ist schwer. Hier ist der Zylinder. f. Die Tafeln sind eckig. Der Zylinder ist leicht. Die Tafeln sind leicht. Der Zylinder ist rund. Die Tafeln sind dünn.
Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 11/103

50

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

g. Hier ist das Gewinde. h. Dort ist das Rad. Das Gewinde ist fein. Das Rad ist rund. Das Gewinde ist lang. Das Rad ist schwer. Exerciţiul 19. Răspundeţi cu „Ja" sau „Nein", folosind în răspuns pro­ numele personal în locul substantivului din întrebare! a. Ist die Kurbel hier ? g Sind die Tafeln eckig ? b . Sind die Zylinder dick ? h Ist das Rad hier ? c. Ist der Zylinder lang? i. Ist der Zylinder eckig ? d. Sind die Ventile dort ? )• Sind die Ventile lang ? e. Ist die Feder lang? k Ist das Gewinde fein ? f. Ist der Block leicht ? 1. Ist die Büchse zylindrisch ? Exerciţiul 20. Răspundeţi la întrebări, înlocuind în răspuns substantivele prin pronumele personale corespunzătoare! a. Wie sind die Tafeln ? e. Wie sind die Stifte ? b. Wie ist das Rad ? f. Wie ist die Büchse ? c. Wie ist die Schraube ? g. Wie sind die Zylinder ? d. Wie sind die Rollen ? h. Wie ist der Block ?

2.2. Adjectivul predicativ
2.2.1. Spre deosebire de limba română, în limba germană adjectivul predicativ este invariabil, nefăcînd acordul cu subiectul nici după număr şi nici după genul substantivelor. Exemple: în limba germană în limba română Der Stift ist konisch. Ştiftul este conic. Die Stifte sind konisch. Ştifturile sînt conice. Die Büchse ist zylindrisch. Bucşa este cilindrică. Die Büchse« sind zylindrisch. Bucşele sînt cilindrice. Der Block ist schwer. Blocul este greu. Die Blöcke sind schwer. Blocurile sînt grele. Exerciţiul 21. Traduceţi în limba germană! a. Cum este nitul? Este uşor. b. Cum sînt roţile ? Sînt rotunde. c. Cum este lagărul? Este rotund. d. Cum sînt tablele ? Sînt unghiulare. e. Cum sînt arcurile ? Sînt rotunde şi uşoare. f. Cum este ştiftul? Este scurt. g. Cum este bucşa ? Este cilindrică, h. Cum sînt pîrghiile ? Sînt grele. i. Cum este şurubul? Este lung.

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

51

a. b. c. d. e. f. g.

Exerciţiul 22. Răspundeţi la întrebări (oral şi în scris) ! Wie ist der Stift ? ... Er ist (conic, cilindric, lung). Wie sind die Büchsen? (uşoare, cilindrice, rotunde). Wie ist der Zylinder ? (uşor, greu, rotund). Wie ist die Schraube ? (lung, fin, cilindric). Was ist rund ? (cilindrul, cilindrii, rolele). Was ist eckig ? (blocurile, tablele, blocul). Was ist leicht ? (arcurile, şuruburile, nitul).

2.3. Conjuncţia „auch"
2.3.1. Conjuncţia „auch" leagă un substantiv (un pronume, un adverb s.a.) de o acţiune sau de o stare amintită în legătură cu un alt substantiv (pronume, adverb etc.). Exemple: Die Schraube ist hier. — Şurubul este aici. Auch der Splint ist hier. —• Şi splintul este aici. Der Niet ist auch hier. — Nitul este de asemenea aici. 2.3.2. „Auch" se traduce prin „şi" sau „de asemenea" în funcţie de poziţia lui în propoziţie şi de accent, şi anume: a) „auch" neaccentuat, stînd înaintea cuvîntului pe care îl leagă şi care poartă un accent puternic, se traduce prin „şi". Exemple: Auch die Rolle ist rund. — Şi rola este rotundă. Auch das ist ein Niet. — Şi acesta este un nit. Auch er ist kurz. •— Şi el este scurt. Auch eine Welle ist dort. — Şi un arbore este acolo. Auch hier ist eine Rolle. — Şi aici este o rolă. b) „auch" accentuat, stînd de obicei după verb sau după cuvîntul pe care îl leagă, se traduce prin „de asemenea". Exemple: Das ist auch ein Gewinde. — Acesta este de asemenea un filet. Die Büchse ist auch zylindrisch. — Bucşa este de asemenea cilindrică. Der Hebel ist auch hier. — Pîrghia este de asemenea aici. Das Rad ist rund, die Rolle auch. — Roata este rotundă, rola de asemenea. Der Block ist eckig, die Tafel auch. — Blocul este unghiular., tabla de asemenea. Er ist schwer, sie auch. — El este greu, ea de asemenea. Dort ist ein Stift, hier auch. •— Acolo este un ştift, aici de asemenea. c) în propoziţia interogativă totală, „auch" accentuat stă înaintea cuvîn­ tului pe care îl leagă.

52

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

Exemple: Sind dort auch Schrauben ? Ist das auch eine Welle ? Observaţie: în limba română, legarea prin „şi" fiind mai obişnuită decît legarea prin „de asemenea", „auch" din propoziţiile de tipul celor de la punctele b) şi c) poate fi tradus şi prin „şi", făcîndu-se inversiunea necesară. Exemple. Der Stift ist auch kurz. — Ştiftul este de asemenea scurt, sau: Şi ştiftul este scurt. Exerciţiul 23. Formaţi propoziţii afirmind că cele indicate în propoziţiile de mai jos sînt valabile şi pentru substantivele din coloana a doua! Folosiţi „auch" neaccentuat! Model: Auch der Splint ist dünn. (Der Splint). Die Schraube ist dünn. a. Der Block ist schwer. (Die Kurbel). b. Die Büchse ist zylindrisch. (Die Rolle). c. Die Feder ist kurz. (Der Niet). d. Die Rolle ist dick. (Die Welle). e. Das Gewinde ist fein. (Die Feder). f. Der Stift ist hier. (Der Splint). Exerciţiul 24. Formaţi propoziţii din exemplele propuse în exerciţiul precedent, folosind „auch" accentuat! Model: Die Schraube ist dünn. (Der Splint). Der Splint ist auch dünn. Exerciţiul 25. Prescurtaţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent şi rostiţi-le legate de propoziţiile-stimul! Model: Die Schraube ist dünn, der Splint auch.

2.4. Pluralul substantivelor
2.4.1. După felul în care substantivele formează pluralul, ele pot fi împăr­ ţite în următoarele cinci grupe:
Grupa Singular Plural

I—

1—fără desinenţă "—fără desinenţă + tremă 1—cu desinenţa e ' — c u desinenţa e + tremă

der Hebel der Boden das Ventil der Block

die Hebel (-) die Böden (^) die Ventile (-e) die Blöcke (—e)

II—

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

53
Plural

Grupa

Singular

III-

.—cu desinenţa er ' — c u desinenţa er + tremă

das Feld das Rad die Schraube die Zahl das Auto

die Felder (-er) die Räder (—er) die Schraube» (-n) die Zahlen (-en) die Autos (-s)

IV-

, — cu desinenţa -n totdeauna fără '•—cu desinenţa -en tremă cu desinenţa s totdeauna fără tremă

V

Recomandare. La fiecare substantiv se va memora, odată cu articolul hotărît singular, şi desinenţa genitivului1! şi forma pluralului. Exemplu: Der Boden, -s, -^. (pronunţaţi: der Boden — des Bodens — die Böden) 'Pluralul articulat şi nearticulat 2.4.2. La formarea pluralului cele trei articole se comportă în felul următor:
a) Articolul hotărît (der, die, das) are o singură formă die, indiferent de genul substantivelor b) Articolul nehotărît (ein, eine, ein) nu are formă de plural; substantivele rămîn deci nearticulate c) Articolul nehotărît negat (kein, keine, kein) are la plural pentru toate trei genurile, forma keine Singular der Hebel die Schraube das Ventil ein Zylinder eine Kurbel ein Gewinde kein Stift keine Feder kein Lager Plural die Hebel die Schrauben die Ventile — Zylinder — Kurbeln ~ Gewinde keine Stifte keine Federn keine Lager

Articolul hotărît Singular der die Plural
i

Recapitulare Articolul nehotărît Singular ein eine Plural ein

Articolul nehotărît negat Singular kein keine Plural keine kein

das

1

1

—IdieJ—
*' v. lecţia a 7-a, punctul 7.4.

54

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

Felul articolului

numărul

masculin

feminin

neutru

hotărît

singular plural singular plural singular plural

der Stift die Stifte ein Stift kein Stifte Stift

die die

Schraube Schrauben

das die ein —

Gewinde Gewinde Gewinde Gewinde

nehotărît

eine Schraube — Schrauben

1

nehotărît negat

keine Schraube keine Schrauben

kein Gewinde keine Gewinde

keine Stifte

Exerciţiul 26. Formaţi pluralul următoarelor substantive! Scrieţi şi pro­ nunţaţi cu glas tarei Singular Singular Plural Plural der Hebel die Tafel die Hebel die Schraube die Kurbel das Gewinde die Welle die Büchse die Rolle der Zylinder das Lager der Block der Stift Exerciţiul 27. Formaţi pluralul următoarelor substantive! Scrieţi şi pro­ nunţaţi cu glas tare! Singular Plural Singular Plural ein Niet — Niete ein Splint eine Büchse ein Stift ein Rad ein Gewinde ein Lager ein Ventil eine Schraube eine Feder Exerciţiul 28. Formaţi pluralul următoarelor substantive ! Scrieţi şi pro­ nunţaţi cu glas tare! Plural Singular Plural Singular keine Welle keine Wellen kein Splint kein Ventil keine Rolle keine Feder kein Lager keine Tafel keine Kurbel Exerciţiul 29. Treceţi următoarele propoziţii la plural, oral şi în scris! Model: Hier ist die Feder. Hier sind die Federn. a. Wie ist der Stift ? e. Dort ist die Schraube. b. Wie ist die Feder ? f. Wie ist das Gewinde ? c. Das Rad ist hier. g. Die Rolle ist hier. d. Dort ist der Niet. h. Das ist das Auto.

Hier ist der b . oral şi în scris! Model: Dort ist ein Rad. Treceţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent la plural! Model: Hier ist der Niet. Ein Hebel ist dort. Treceţi toate substantivele învăţate pînă acum în coloane la tipul de formare a pluralului corespunzător! I n der Ofen —e —e — er in — er | iv -(ein | v —s der Hebel E XEMPI der Stift der Knopf das Feld das Rad die Schraube das Auto . Transformaţi propoziţiile obţinute în exerciţiul 34. g. Ist das ein Ventil ? Exerciţiul 31. oral şi în scrisl Model: Das ist keine Scheibe. Das ist kein Hebel. 32 fragmentele de propoziţie de mai jos ! Rostiţi propoziţiile. Completaţi cu substantivele înşirate în coloane în exerciţiul nr.LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE 55 Exerciţiul 30. Dort ist ein Rad. Das ist ein b . Dort ist kein Rad. c. d. Das ist die c. Hier ist kein Splint. Das sind keine Scheiben. a. Ist hier eine Feder ? b. Ist das eine Scheibe ? d. Hier sind die Niete. Rostiţi propoziţiile completate! a. Hier ist kein Stift. Das sind keine Lager. folo­ sind articolul nehotărît negat la singular şi plural! Model: Das ist kein Lager. Hier ist kein Zylinder. Ist dort ein Niet ? c. Treceţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent la plural! Model: Das ist ein Lager. f. b. Das sind Lager. h. Dort ist das Feder Stift Boden Splint Zylinder Lager Kurbel Ventil Block Schraube Welle Rolle Feld Zahl Büchse Rad Niet Auto Hebel Gewinde Exerciţiul 33. Exerciţiul 34. a. Treceţi următoarele propoziţii la plural. Exerciţiul 32. completate cu fiecare substantiv ! a. Exerciţiul 37. Das ist keine Büchse. Exerciţiul 36. e. Treceţi substantivele mai jos înşirate în coloane după gen. Dort sind Räder. completînd fragmentele de propoziţie respective cu fiecare dintre substantivele coloanei. Das ist eine Exerciţiul 35. e. f. Hier ist ein Stift. Treceţi următoarele propoziţii la plural. Hier ist ein Lager.

Block. Gewinde. Das ist ei . Hebel. sînt lungi. ci arbori..... Blocurile sînt grele şi unghiulare. Scheibe. Sie sind.56 LEHRSTUCK 2: DIE MASCHINENTEILE Exerciţiul 38. es) ist. er (sie. Completaţi următorul model de dialog cu fiecare dintre substantivele învăţate pînă acum ! Folosiţi adjectivele şi numeralele corespun­ zătoare ! A. aici nu este nici o bucşă.. Ist das ei_. Büchse. Răspundeţi la întrebări. es) ist dort. Ventil.. Feder. Ist d . er (sie. ? Ja. ? Ja. Acestea nu sînt arcuri. ? Nein. Wie sind sie ? Exerciţiul 40.. Schraube.. Exerciţiul 39. Traduceţi în limba germană! Cum sînt şuruburile ? Sînt scurte ? Nu. Aici nu este nici o tablă. dort sind. hier sind 10 Schrauben. .. Lager. Ist das . Ist d _ . . Model: Sind hier zwei Schrauben? Nein. Tafel. Wie ist d _ ? Er (sie. das ist ei .. Feld. Kurbel. . Stift. Model: Ist dort eine Schraube ? Nein dort sind zwei Schrauben. Welle. Zylinder.. hier? Nein. Splint. es) ist. . Niet. b. Ce este acolo ? Nu este acolo nici o bucşă ? Nu. folosind în răspuns numeralele 7—12 înaintea substantivelor ! a. Was ist das ? B... aici este o rolă.

[ja: | das zlnt ma'Ji :nsn|| ] . Text Meister: ['maestar] Das ist die Maschinenhalle. [das 'Ist di: ma'Ji:n3nhal9]|] Hier stehen die Maschinen. [hi:r 'Jte:han di: ma'Ji:n. das sind Maschinen.m||3 Lehrling: ['le:rll 9 ] Meister: ['mqestar] Sind das Maschinen? [zlnt das ma'Jirnan?] Ja.Lehrstück Nummer 3 (drei) DAS WERKZEUG [das Verktso0g] A.

[zi: zlnt gro:s 'Unt fve:r||] .LEHRSTÜCK ?. [das -Ist' aene 'frs:smaji:na||] Sie sind groß und schwer.: DAS WERKZEUG Das ist eine Drehmaschine (Drehbank). [das -'Ist 'ama 'dre :maji :na ('dre:bajk)||) Das ist eine Fräsmaschine.

LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 59 Das ist der Arbeiter Moraru.'arb«etar||] Lehrling: ['le:rll$] Was arbeitet der Arbeiter Moraru? [vas -'arboetat der' 'arboetar?] Meister: ['maestdr] Er dreht eine Welle. Bist du auch fleißig ? [zi: 'Ist 'flaeslc. [das -Ist der. [das' 'Ist di: "arbaetgrlnjl] Sie ist fleißig. j] bist du: '-aox 'flaeslc ?] . Die Welle ist lang. [e:r dre:t aene 'vslajj cli: 'vsla 'Ist la#||] Das ist die Arbeiterin Florescu.

[vi:r bo:ran|| ] Was macht ihr dort ? [vas maxt i:r dort ?] Wir fräsen. [hi:r Jte:t •'om3'bo:rmaJ'i:n3 j|zi: 'Ist ho:x||] Die Arbeiter arbeiten. [zi: bo:rt «ena 'bYks3||] Hier steht eine Bohrmaschine.60 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG Lehrling: ['le:rll?. [vi:r 'dre:3n||] Und was macht ihr hier? [-'Unt vas maxt i:r hi:r?] Wir bohren. [ja: Icbln aox 'üaesi$\\] Was arbeitet die Arbeiterin Florescu ? vas-" arbaetst di: ["arbaetarln?] Meister: ['moestgr] Sie bohrt eine Büchse.] Ja. ich bin auch fleißig. [di :-"arb#et3r ''arbaet3n||] Lehrling: [leirllf/] Arbeiter: [''arboetar] Lehrling: ['le:rlly] Arbeiter: p'arboetsr] Lehrling: ['le:rllŢ/] Arbeiter: ["arbßetsr] Lehrling: ['le:rll#] Was arbeitet ihr ? [was -"arboetat i:r?] Wir drehen. Sie ist hoch. [vi:r 'fre:z3n||] Was arbeitest du hier ? [vas 'arboetest du: hi:r?] .

Die Werk[bo: rar| 'fre: zar| 'Unt 'm£sverktso0ga|| di: 'verk-] zeuge sind genau. Bohrer. Sie sind Dreher. [Ic '$laeid 'aen 'tsa:nra:t||] Die Arbeiter hier drehen. fräsen und [di:-"arboetor hi:r 'dre: an| 'bo: ran| 'fre:zan Unt] schleifen. das sind auch Werkzeuge. ['%la' Unt hi:r 'aen dorn| dort -lirgan tsvqe 'moesal|] . Fräser und Meßwerkzeuge. Fräser und ['/l«efan|| zi: zlnt'dre:3r| 'bo:rer| 'frs:zar Unt] Schleifer. [tso0ga zlnt gd'nag\\ ] Lehrling: ['le:rlly] Meister: [moestar] Sind das auch Werkzeuge ? [zlnt das'oox 'vsrktsotfga?] Ja.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 61 Arbeiter: ['arboetarj Meister: ['moestar] Ich schleife ein Zahnrad. dort liegen zwei Meißel. Gewinde[hi:r 'li: gan 'vsrktso0ga|jpi'r«:lbo:rar| ga'vlnda-] bohrer. ['jlaefarlj der 'arb#etor dort 'Ist me 'canikar • Hier liegen Werkzeuge: Spiralbohrer. Der Arbeiter dort ist Mechaniker. bohren. Hier liegt eine [ja: |das zlnt 'qox 'verktso0ga 1 hi: r 'li: kt 'aena] 1 Feile und hier ein Dorn.

Genosse Ionescu. Wo ist sie ? ['Ic zu:xa '«ena 'j"u:ple:ra|| vo: 'Ist zi: ?] Meister: ['mgestar] Da ist die Schublehre.'gena ['J"r#obanle:ra||] Lehrling: ['Ie:rll7)] Meister: ['moestar] Ionescu: Was sucht der Arbeiter? [vas zu:xt der '-'arboeter ?] Was suchen Sie. Genosse Ionescu ? [was zu:xan zi: |ga'nosa ?] Ich suche eine Schublehre.62 LEHRSTOCK 3: DAS WERKZEUG zwei Hämmer. [tsvae 'hsmar| 'aen 'Jr«obanJ"lysal \jnţ . ein Schraubenschlüssel und eine Schraubenlehre. [da: 'Ist di: 'Ju:ple:ra | ganosa|| ] .

-n die Drehmaschine. -s.das Meßwerkzeug. freza şlefuitorul mecanicul a sta (în poziţie orizontală) burghiul spiral tarodul scula de măsurat exact 11 Substantivul „das Werkzeug" are la forma singularului atît sensul „unealta/scula". a suci muncitoarea harnic eşti tu a găuri maşina de găurit înalt voi noi şi a face a freza eu a şlefui roata dinţată.der Fräser. -nen fleißig bist du bohren die Bohrmaschine. burghiul frezorul. der Bohrer. die Maschinenhalle. a roti..e r der Dreher. -s. -s. -e x) der Meister. -n der Arbeiter.LEHRSTÜCK 3 : DAS WERKZEUG 63 B. foarte rar folosit. -s. -n hoch ihr wir und machen fräsen ich schleifen das Zahnrad. -n stehen der Lehrling. -s. -(e)s. denumind un ansamblu nediferenţiat de unelte sau scule. -e genau scula. -(e)s. Pluralul „die Werkzeuge". meşterul sala/hala maşinilor a sta (în poziţie verticală) ucenicul maşina strungul maşina de frezat muncitorul a lucra. Vocabular das Werkzeug. . . -es.liegen der Spiralbohrer. a învîrti. -s. se: referă la mai multe unelte sau scule privite separat. uneltele maistrul.der Gewindebohrer. -n 1 die Drehbank. -s. sculele.der Mechaniker.arbeiten drehen die Arbeiterin. -(e) s. unealta. pinionul strungarul găuritorul (muncitorul). ^e J die Fräsmaschine. -e die Maschine. -s. a munci a strunji.der Schleifer. cît Şi sensul „uneltele/sculele". -s.

die Drghbank. der Gewindebohrer. -n die Schublehre. die Maschinenhalle.die Schräubenlehre. -(e)s. die Bohrmaschine. . Exersaţi accentuarea corectă a cuvintelor! a) das Werkzeug. -e der Meißel. der Schraubenschlüssel. -n der Dorn. die Schublehre. -s. der Hammer. die Drehmaschine.0. -s.64 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG die Feile. -n. das Zahnrad. -n wo ? da pila dornul dalta ciocanul cheia pentru şuruburi micrometrul a căuta dumneavoastră tovarăşul şublerul unde ? aici C. der Spiralbohrer. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 41. das Meßwerkzeug. -n suchen Sie der Genosse. die Fräsmaschine. -s. die Schrauben­ lehre. der Schraubenschlüssel. Explicaţii şi exerciţii 3. Exersaţi pronunţarea corectă a cuvintelor! [e:] [o:] M der Lghrling der Fräser der BQhrer die Drehbank die Fräsmaschine bohren die Drehmaschine fräsen die Bohrmaschine der Dreher hoch drehen wo die Schublehre stehen [u:] [a:] M das Zahnrad liegen suchen ihr da wir Sie [ae] der Meister fleißig schleifen die Feile der Meißel der Schleifer das Werkzeug [das 'vsrktso0k] der Mechaniker [der me'cÄnikor] Exerciţiul 42.

1. wir (. iar la plural o singură formă: sie (ei. Pronumele de politeţe se scrie totdeauna cu iniţială mare. dumneavoastră). Schubl~re... Genosse Popescu ? —.1. f. Was bohrt ihr hier? —.2. ihr (voi) şi forma de politeţe „Sie" (dumneata. es wir ihr sie Plural Forma de politeţe I II III care vorbeşte cu care se vorbeşte despre care se vorbeşte Sie Sie 3. die Arbeiterinnen.1.. La persoana I. dr~en. şi lecţia a 2-a.. 5 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Wie ist die Arbeiterin Florescu ? —. das Gewinde. 3. 11 v. b--ren. sind genau. Wo liegt das Werkzeug? —. g. persoanele se pot afla în trei situaţii dife­ rite: pot vorbi. Was machen die Arbeiter?-—. bohren Büchsen. h. Exerciţiul 43. ~r. suche eine Schublehre. La persoana a Ii-a.. deosebim pronumele familiar: du (tu). neutru: es (el sau ea).. Completaţi vocala împreună cu semnul ortografic de lungime! Controlaţi scrierea corectă cu ajutorul vocabularului! st~en. pronumele are numai o singură formă la singular şi la plural: ich (eu). Was macht der Arbeiter hier? —. după cum urmează: Singular Persoana Rolul Forma de politeţe ich du er. Was suchst du? —. c) der Genosse. cu ajutorul formelor sale. în procesul de vorbire.1. Wie sind die Werkzeuge? —. schleife ein Zahnrad. deosebim trei genuri la singular: masculin: er (el). La persoana a IlI-a. Pronumele personal (completare) 3. L-rling. Reţineţi! La orice persoană.. pronumele însoţeşte în mod obligatoriu forma verbală. ist fleißig. sie. arbeiten. feminin: sie (ea). Was arbeiten Sie. liegt dort. l~gen. b. fräst. die Arbeiterin..1. genau. e.... Z~nrad. Completaţi răspunsurile cu pronumele personal corespunzător ! a. Pro­ numele personal ajută la distingerea acestor trei situaţii... punctul 2.. Dr~bank.noi). c.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 65 b) der Arbeiter. ele). d. pot fi parteneri la discuţie sau pot fi subiect de discuţie. 1] Exerciţiul 44..1. 1/103 . identică pentru singular şi plural..

2. e. arbeiten hier... Prezentul indicativ al verbelor exprimă acţiuni sau stări care au loc în momentul în care se vorbeşte: Exemplu: Hier arbeitet eine Arbeiterin. . 3... Infinitiv Rădăcina Exemple: schleifen schleif­ bohren bohr­ drehen dreh­ suchen suchDesinenţele personale pentru prezentul indicativ sînt următoarele: Singular Forma de politeţe Persoana I Plural Forma de politeţe Persoana I -en II -t „ III -en -en II -st -e -en III -t Exemplu: bohren.. d..1.. Du schleifst ein Zahnrad. Er dreht eine Welle. b. schleift Zahnräder..2. Prezentul indicativ se formează adăugind la rădăcina verbului desinenţele personale.2. sind fleißig. Singular Forma de politeţe ich bohre wir bohren du bohrst Sie bohren ihr bohrt er — sie bohren sie —bohrt es — Plural Forma de politeţe Sie bohren .? 3. . sau care au o valabilitate generală. Sie ist fleißig.. c.. Ich arbeite hier.2. Rădăcina verbului se obţine de la forma infinitivului prin eliminarea terminaţiei -en. indiferent de timp: Exemplu: Die Werkzeuge sind genau. Prezentul indicativ al verbelor 3. Wo liegt es? Wo liegen . . .66 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG Exerciţiul 45. Treceţi propoziţiile la plural! a. drehen Wellen.

Ich such die Schraubenlehre. suche Du arbeitest. Wo steh er ? personale! e. . Was arbeit ihr hier ? h. Exerciţiul 47. Dudreh eine Welle. Genosse Preda? f.4. se elimină de obicei consoana s din desinenţa persoanei a Ii-a sin­ gular.2. Wir arbeiten.3. sie— fräst es—1 wir fräsen ihr fräst Sie fräsen sie fräsen Forma de politeţe Sie fräsen Exerciţiul 46. bohre. mache.2. Was such Sie. la unele verbe se intercalează un -eîntre rădăcină si desinenţele consonantice. c. fräse. Er arbeitet. g. Wir bohr und schleif_ . drehe. sie —arbeitet es—1 wir arbeiten ihr arbeitet Sie arbeiten sie arbeiten Forma de politeţe Sie arbeiten 3. Singular Plural Forma de politeţe ich arbeite du arbeitest er_. Exersaţi desinenţele a.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 67 3. Pentru uşurarea pronunţării. Sie arbeitet. Exemplu: arbeiten. . . Die Arbeiter arbeit fleißig b. Exemplu: fräsen Singular Plural Forma de politeţe ich fräse du fräst er—. . Exersaţi formele verbale ! Continuaţi ! Ich arbeite. Ihr arbeitet. La verbele a căror rădăcină-se termină în s (sau alte consoane siflante). schleife. . Sie arbeiten. . d. Er bohr eine Büchse.

. Deosebiţi verbul „stehen" de verbul „liegen" ! Completaţi următoarele propoziţii ! a. Afirmaţi că faceţi acelaşi lucrul Folosiţi conjuncţia „auch" accentuată ! a. g. . Er dreht. Ich suche eine Schublehre. b . Genosse Popescu ? c. die Schublehre. Die Werkzeuge . c. Unde lucrează ei ? Ei lucrează acolo. die Arbeiterin Florescu. hier. der Arbeiter Moraru. Traduceţi în limba germană! a. . W e r . Sind Sie Mechaniker ? Exerciţiul 51.. Wer . Wer .... Sie sind zylindrisch. wir hier? Ja. Ich arbeite. drehen. Wir bohren auch. Die Maschinen . Exerciţiul 52. c. Hier . Unde lucrează el? El lucrează de asemenea acolo. Wo .. Unde lucraţi dv.... Ich schleife.. întrebaţi dacă partenerul (partenerii) dv. hier.. die Welle dort? c. eine Büchse ? Die Arbeiterin Florescu . .. Die Arbeiter sind fleißig. d... Er sucht eine Feile.. die Wellen. Exerciţiul 49. dort ? Dort . Schleifen Sie ein Zahnrad.. b. f. Die Arbeiterin bohrt Büchsen. Exerciţiul 53. eine Bohrmaschine. b. Ich drehe. Was machen die Dreher ? Sie drehen. die Schublehre? Der Arbeiter Popa .. Ich bohre auch. g. h. Completaţi următoarele propoziţii cit verbele bohren. die Feile? f. c.. e.. die Fräsmaschine? ..68 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG Exerciţiul 48. eine Büchse. . Was suchen Sie hier ? d.. Hier . Exerciţiul 50. schleifen. găuriţi 3 bucşe şi 11 bolţuri. Sie arbeiten. f. W o . e. e. e. Was suchen sie hier ? e.. Deosebiţi persoana a III-a plural de forma de politeţe ! Traduceţi în limba româna ! a. wir . . fac acelaşi lucru! Folosiţi conjuncţia „auch" accentuată ! a.. dort.. Er bohrt. b.. Wer . Schleifst du auch ? Schleift ihr auch ? b. Ich Wir d. Ich bohre. e. d.. suchen la forma corespunzătoare ! a. Dv. d.. Dort . Ich Wir c. Er schleift.. die Wellen? Die Arbeiter . . 7 Arbeiter und arbeiten... d.. b. Er schleift ein Zahnrad. ? Eu lucrez aici. arbeiten. Ce lucrează el aici ? El şlefuieşte o bucşă.. Ea frezează o bucşă şi 4 roţi dinţate.

Wo . Sie .3. şi în special în limbajul tehnic. Prezentul indicativ al verbului „sein" = a fi 3.. Wir . hier.. Transformaţi propoziţiile din exerciţiul de conjugare pre­ cedent în întrebări totale ! Răspundeţi ! Model: Bin ich fleißig ? — Ja. se folosesc foarte multe cuvinte compuse. Exerciţiul 56. Du Du Exerciţiul 55.3.. Substantive compuse 3. .. ihr? 3... Lehrlinge. du Arbeiter? g. . h.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 69 3. c.. Dreher. das Werkzeug? f..1....... pinionul. mai ales din categoria substantivelor. Exemple: der Schraubenschlüssel — cheia pentru şuruburi. Verbul „sein" = a fi este un verb neregulat. b. ihr auch Dreher? d. a. die Maschinen ? e. du bist fleißig. Arbeiterin.4. es . das Zahnrad — roata dinţată. Wir .. . hier.1.. în limba germană. Completaţi propoziţiile următoare cu formele verbului „sein" — a fi.. Ich . Conjugaţi! Ich bin Arbeiter Ich bin fleißig. Das Werkzeug . genau.4..... Was . Formele lui la pre­ zentul indicativ sînt următoarele: Singular Forma de politeţe ich b in du b ist er — sie— ist es — wir sind ihr seid Sie sind sie sind Sie sind Plural Forma de politeţe Exerciţiul 54. die Maschinenhalle — hala (sala) maşinilor. Wo ..

care •—se află la sjîrşitul cuvtntului ccmpus (de ex. care — stă la începutul cuvîntului compus (de exemplu das Zahnrad) •— poate să fie format din orice parte de vorbire (substantiv: Zahnrad.2.70 LEHRSTÜCK 3: TMS WERKZEUG 3. Maschinenhalle. Zahnrad) •—determină genul substantivului compus şi. — este puternic accentuat: Zahnrad. plural: die Maschinenhallen. verb. Muşchinenhalle). plural: die Zahnräder. articolul. Fräsmaschine. die Maschinenhalle. i—• poate fi o forma de singular sau de plural. b) Cuvîntul determinativ. Fräsmaschine. dar rămîne ca atare ne­ schimbat (Az'/Zschraube. — trebuie să fie un substantiv şi formează ca atare formele de plural şi de declinare: das" Zahnrad. . der Zehn + doj Rod = dos Zahnrad Exemplu: der Zahn-f. adjectiv: .Feinmechanik).das Rad = das Zahnrad. 1 •—nu este. Exemplu: das Zahn/rad Cuvîntul determinativ ZohnAccentul: das\ rad Traducerea: Cuvîntul de bază das Zahn rad roata dinţată. în consecinţă. Orice substantiv compus constă din două elemente: a) Cuvîntul de bază.4. accentuat.

Formaţi substantive compuse din următoarele elemente! Sta­ biliţi articolul cuvîntului compus! Traduceţi cuvintele compuse şi controlaţi apoi cu ajutorul dicţionarului tehnic. I j ' 1 —* t die Hebelnietmaschine = maşina de nituit cu pîrghie. cu cheia exerciţiilor (cap. Nerespectarea acestei reguli poate duce la înţelegerea greşită a cuvintelor compuse.die Feder — die Schraubenfeder. die Scheibe 1) + der Fräser e.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 3. şi în cazul substantivelor multiplu compuse. Atunci avem de-a face cu substantive multiplucompuse. ţ L * * j P f Traducerea se face.4. Exerciţiul 57. das Rad ~j~ der Zahn c. die Rolle 1} + die Well d. das Gewinde + der Stift 1. IV) dacă aţi tradus corect! _a. Traducerea substantivelor compuse din limba germană în limba română se face inversînd elementele cuvîntului compus. compuse. Deosebiţi sensul cuvintelor -compuse din aceleaşi elemente. die Feder •+. der Federhebel" —die Hebelfeder * Substantivelor feminine şi masculine terminate în -e li se adaugă de obicei u n -n cînd > şint cuvinte determinative. der Federhammer —die Hammerfeder d. das Gewinde -j. 3.— d e r Gewindebolzen c.3. der Schlüssel + die Schraube Exerciţiul 58. Exemple: die Lagerrolle das Rollenlager rola lagărului lagărul cu role (rola de rulment) (rulmentul cu role). De multe ori. R e exemplu: die Schraube -j. dacă aţi tradus corect! a. das Gewinde + der Dorn i. la rîndul lor. porninduse de la sfârşitul cuvîntului către început. der Blockzylinder —der Zylinderblock b.4. respectiv cu cheia exerciţiilor. Se începe cu cuvîntul de bază şi se continuă cu cuvîntul determinativ (sau cu cuvintele determinative în cazul substantivelor multiplu compuse).die Büchse g. das Rad + die Welle b. dar în altă ordine ! Traduceţi cuvintele compuse şi controlaţi. .der Fräser j . das Gewinde -f der Bohrer _ h. ca de exemplu: 4 das Schraubenzahnrad = roata dinţată elicoidală.4. cuvîntul determinativ sau cel de bază sau ambele sînt. das Gewinde + die Rolle k. die Scheibe*> + das Rad • f. das Bolzengewinde .

die Rollennietmaschine h. das Zylinderrollenlager d. Şurubul de lagăr c. Numărul cilindrilor e. Exerciţiul 60. Căutaţi substantivele compuse din textul lecţiei şi stabiliţi din ce elemente (părţi de vorbire) sînt formate! Exerciţiul 61. Fundul cilindrului d. f. Maşina de nituit cu pîrghie m. e.die Ventilfeder die Gewindeschraube — das Schraubengewinde die Hebelrolle — der Rollenhebel die Lagerrolle — das Rollenlager ]• Exerciţiul 59. die Zylinderbohrmaschine c. Arborele pîrghiei f. die Hebelnietmaschine j . Maşina de nituit cu role(prin rulare) a. die Gewindefräsmaschine m. frezorul) schleifen • der Schleifer — (şlefuitorul) arbeiten — der Arbeiter (muncitorul). x sînt > die Distanz.die Schraubenfeder * das Federventil . Dornul expandabil (arcuitor) h. die Hebeldrehachse i.1. Distanţa 1! dintre nituri j . die Spiralbohrerfräsmaschine. Strungul pentru arbori g.5. Şaiba pentru şurub n.72 LEHRSTÜCK 3 : DAS WERKZEUG die Federscheibe — die Scheibenfeder die Federschraube —. Formaţi echivalentul din limba germană al următorilor termeni tehnici! Controlaţi traducerea corectă la cheia exerciţiilor! i. O categorie numeroasă "de substantive ale limbii germane formate prin adăugarea sufixului -er la rădăcina unui verb. Pîrghia cu arc p. i. dacă ati tradus corect! a. gh. Roata cu disc.-en = distanta. . Exemple: drehen — der Dreher (strungarul) bohren — der Bohrer (burghiul. Scula de nituit 1. Substantive derivate 3. 3. die Kurbelwellenfräsmaschine e. die Zylinderschleif maschine 1. die Gewinderollmaschine g. die Räderfräsmaschine b. die Gewindeschleifmaschine n. Maşina de nituit k. încercaţi să stabiliţi sensul următoarelor substantive compuse şi controlaţi apoi cu dicţionarul tehnic. respectiv cu cheia exerciţiilor (cap. Roata cu manivelă o. IV). găuritorul) fräsen —der Fräser (freza. Bucşa de lagăr b.5. die Fräserschleifmaschine f. die Gewindedrehbank (-maschine) k.

Formaţi cuvîntul derivat respectiv ! a. c. Der Arbeiter hier bohrt. Der Arbeiter hier schleift. Er ist Exerciţiul 63. . Er ist b. De multe ori substantivele astfel formate au ambele sensuri. d.. Exemple: der Arbeiter — die Arbeiterin (muncitoarea) der Fräser — die Fräserin (frezoarea) der Dreher —die Dreherin (strungăriţa). . •— denumesc : • persoane cu respectivele profesii sau ocupaţii: der Arbeiter. Sie ist. freza.. Du bist d. Exemple: der Bohrer-—găuritorul. Die Arbeiterin hier dreht. Sie ist. Er ist . • scule: der Bohrer. e..5. Exersaţi accentuarea substantivelor compuse! Schrauben Schlüssel Dreh ma schi ne Fräs ma schi ne Bohr ma schi ne Meß werk zeug Schub leh re Ma schi nen hal le Spi ral boh rer Ge win de boh rer Werk zeug Zahn rad . Sie ist b. Die Arbeiterin hier schleift. Exerciţiul 64.. Substantivele formate cu sufixul -in formează pluralul cu terminaţia -nen. Die Arbeiterin hier fräst..2. Wir sind e. die Dreherin — die Dreherinnen. Sie ist. 3. Du drehst.. c. . Exemple: die Arbeiterin — die Arbeiterinnen. Er fräst. Sufixul -in adăugat la substantivele formate ca mai sus arată că profesia sau ocupaţia respectivă este îndeplinită de o persoană feminină. Sie arbeitet. der Dreher. Wir arbeiten. der Fräser. Formaţi cuvîntul derivat respectiv! a.LEHRSTOCK 3: DAS WERKZEUG 73 Substantivele astfel formate au următoarele caracteristici: — sînt toate de gen masculin. . Sie ist. — rămîn la plural neschimbate: der Arbeiter — die Arbeiter.. burghiul. Die Arbeiterin hier bohrt.. der Fräser — frezorul. Exerciţiul 62.

Dreher. Wie ist sind die die die der die die der die das der das Drehmaschine(n) ? — Sie Bohrmaschine(n) ? — Maschinenhalle(n) ? (die) Arbeiter ? Bohrmaschine ? Arbeiterinnen ? Hammer ? Feile ? Zahnrad ? Schraubenschlüssel ? Meßwerkzeug ? Hier Dort ist sind schwer e. Realizaţi oral toate răspunsurile posibile Arbeiterin Arbeiter.) ? b. ich bin Arbeiter. fräse. Ja. Was sind Sie ? Ich bin Ich bin Dreherin.74 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG Exerciţiul 65. Schleifer. d. ich bin Arbeiterin. Sind Sie Ja. bohre. Bohrer. Wo steht stehen liegt liegen steht sie. Arbeiter (Dreher etc. Fräser. Was arbeiten Sie ? Ich drehe. schleife. . Arbeiterin (Dreherin) ? c. Wir drehen. a.

planen und konstruieren3). 3 > v. Das ist die Belegschaft. Arbeiterinnen und Lehrlinge.1.JEr ist klug und energisch. Das Werk ist groß. punctul 4. Die Ingenieure. Arbeiter. punctul 4. Meister. v. Explicaţii. Explicaţii. Explicaţii. Es hat 1( einen Direktor 2). Laboran­ ten. Text Das ist ein Werk. 2) v.Lehrstück Nummer 4 DIE WERKBELEGSCHAFT A. Er leitet das Werk. Sie gehen auch in die Maschinenhallen und kontrollieren die Maschinenteile. Techniker und Konstrukteure rechnen. punctul 4. Auch die Kontrolleure kontrollieren die Teile. Sie konstruieren Maschinenteile für die Maschinen. 11 . Der Oberingenieur leitet die (Fabri­ kation. Die Meister führen die Ingenieure und Konstrukteure durch die Hallen. Hier arbeiten viele Ingenieure.2. Techniker. Konstrukteure.6.

Die Teile dort sind schlecht. totalitatea salariaţilor dintr-o întreprindere uzina mare are .76 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT Die Teile hier sind gut. punctul 4. Sie transportieren die Maschinen durch den Hof11 in das Lager. Die Laborantinnen analysieren das Material und die Teile. -en ['vsrkbaleikjaft] das Werk. Sie montieren die Maschinenteile.5. Vocabular die Werkbelegschaft. Sie haben Fehler. B. > explicaţii. Dort stehen sie um die Maschinen. Der Hof ist groß. Die Monteure kommen in die Monta­ gehallen. Die Laboranten bringen die Analysen in das Konstruktionsbüro. Sie sind ohne Fehler. Der Kran­ führer transportiert die Maschinen in den Hof. -(e)s. Dort sind Arbeiter. Es steht dort um die Ecke. -e groß hat * v.

['tscnikgr] der Konstrukteur. -e [-'o:b3rln5enl0:r] die Fabrikation. (e)s. -n [-'ly:z 9 ] . -s. -en rechnen ['rscnan] planen konstruieren für gehen in kontrollieren führen durch die Halle. -en. -s. schlecht [jlsct] haben die Laborantin. deştept. -s. -en [-'tsîo:n] viele directorul înţelept. -nen analysieren das Material -s. inteligent energic a conduce inginerul şef fabricaţia multe inginerul tehnicianul constructorul. -en die Belegschaft. porţiunea bun. -e der Techniker. proiectantul laborantul' totalitatea muncitorilor şi funcţio­ narilor (dintr-o întreprindere) a calcula. a conta a plănui. partea. Direktoren klug" [klu:k] energisch leiten der Oberingenieur.LEHRSTÜCK 4? WERKBELEGSCHAFT 77 der Direktor. prost a avea laboranta a analiza materialul a aduce analiza t'fi:fe] der Ingenieur. -e [-'t0:r] der Laborant. -e gut Qhne der Fghler. -s. corect fără greşeala rău. a proiecta pentru a merge în a controla a conduce prin hala controlorul piesa. -e [-'10: r] der Teil. -ien bringen ['briysn] die Analyse. -s. a planifica a construi. -n der Kontrolleur. -s. -s.

— e die Ecke. -e t-'t0:r] kommen die Montagehalle. -(s) -es. -n C. păstrîndu-şi în parte specificul limbii din care provin. -n biroul de construcţie / de proiectare montorul a veni hala de montaj în jurul. -s. Explicaţii şi exerciţii 4. după (colţ) a monta macaragiul a transporta curtea colţul. . Multe dintre cuvintele de origine negermană (împrumuturi lexicale.78 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT das Konstruktionsbüro.0. în lecţia de faţă este vorba de următoarele cuvinte: der Ingenieur ['Inje'hfeCr] die Montage [mon'ta:^] der Konstrukteur [konstruk't0:r] die Fabrikation [fabrikß'tsrom] der Kontrolleur [kontro'l0:r] die Konstruktion [konstruk'tsîom] der Monteur [mon't0:r] die Analyse [ana'lyiza].transportieren der Hof. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 66. -s. Pronunţaţi corect vocalele lungi! [e:] [a:] [i:] Lehrling planen viele gehen haben konstruieren Fehler Material Maschinenteil stehen Montagehalle kontrollieren Kranführer hier Lager analysieren [u:] klug gut [0:] groß Oberingenieur Fabrikation Konstruktion Büro Hof [0:] [y:] Ingenieur für führen Konstrukteur Analvsen Kontrolleur Monteur 4. neologisme) fac excepţie de la regulile de pronunţare şi scriere a cuvintelor germane.0. -s.1. [-'ta:£] um montieren der Kranführer. [-tsio :nsbYro:] der Monteur.

Skizze (Schiţa) — cuvinte de origine străină. Dar: Akkusativ (acuzativ). Sie / gehen / auch / in / die / Ma­ schinenhallen. . fleißig. setzen (a aşeza). Reţineţi scrierea cu ß a următoarelor cuvinte! Exersaţi scrierea ! Meißel. 11 Literele k şi z. ci sub forma ck şi tz. Exersaţi accentuarea corectă! der Techniker. în cuvinte de origine germană. Exerciţiul 70. Accentuaţi corect cuvintele compusei Oberingenieur das Werkzeug die Kranführer die das Zahnrad Spiralbohrer das Konstruktionsbüro die Gewindebohrer die die Montagehalle Schraubenschlüssel die die Maschinenhalle Maschinenteil die Drehmaschine Bohrmaschine Schraubenlehre Schublehre Fräsmaschine Werkbelegschaft. Meßwerkzeug.LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 79 Exerciţiul 67. nu se dublează sub forma kk şi zz. groß. Exemple: die Ecke (colţul). Citiţi textul lecţiei căutînd să evitaţi legarea cuvintelor! Exemplu: Er / ist / klug / und / energisch. Exerciţiul 72. Reţineţi scrierea cu consoane duble a următoarelor cu­ vinte! Exersaţi scrierea! Rolle dünn Schlüssel Ecke * > Nummer Block Welle Hammer Genosse dick Halle kommen eckig Exerciţiul 68. die Konstruktion. die Fabrikation. der Konstrukteur. Reţineţi scrierea cu semn de lungire a următoarelor cu­ vinte! Exersaţi scrierea! Niet Zahl Lehrstück Bohrer ihr Kranführer führen vier Zahnrad zehn Bohrmaschine sieben Lehrling bohren liegen Dreher ohne viele Drehmaschine konstruieren drehen kontrollieren Schublehre transportieren stehen analysieren Fehler montieren gehen Exerciţiul 69. der der der der der der Exerciţiul 71.

... ich eine Schraubenlehre hier ? g.. . wir Zahnräder? e. der Mechaniker Meßwerkzeug? 4. Material Nein.. ..) .1..1... stau la cazul acuzativ. . Completaţi întrebările următoare cu formele verbului haben I Răspundeţi: a) cu „Ja"..1.. în limba germană acuzativul substantivelor nu diferă de nominativ.. b) cu „Nein" .. .2..80 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 4.. du dort eine Feile? h. lecţia a 5-a. Se conjugă după cum urmează: Singular Plural Forma de politeţe ich habe du hast er sie—i—hat es—l wir haben ihr h a b t Sic haben sie haben Forma de politeţe Sie haben Exerciţiul 73. . kein Material b. Conjugaţi oral expresiile următoare: Material haben (Ich habe Material.. ich . ihr eine Fräsmaschine? d.. (v... du ...) Exerciţiul 74. Substantivele care în propoziţie au rolul de complement direct al verbului.1. du . Cazul acuzativ al substantivelor 4. care au la acuzativ singular un articol terminat în -n. . das Werk ein Lager? f. .1) x > Unele categorii de substantive masculine au şi desinenţe la acuzativ. Prezentul indicativ al verbului „haben" = a avea 4.. .. răspunzînd la întrebarea „wen?" (pe cine?) sau „was?" (ce?). punctul 5.. Verbul „haben" = a avea prezintă în conjugarea sa unele excepţii de la regula formării prezentului indicativ. ich .2.... die Arbeiterin Werkzeug ? c.."! a.7. .. du Material? Ja.) Meßwerkzeug haben (Ich habe Meßwerkzeug. cu excepţia substantivelor masculine.

Der Arbeiter sucht einen Hammer einen Direktor Schraubenschlüssel Oberingenieur Spiralbohrer Kontrolleur J 2 Plural die 1 Meister die — > Arbeiterinnen — keine j Kinder keine Bohrer Feilen Räder die 1 Meister die — i Arbeiterinnen — keine J Kinder keine Bohrer Feilen Räder ) das Kind. sînt complementul direct al verbului. nu poate fi un criteriu sigur pentru identificarea acuzativului. şi lecţia I punctul 1. -er = copilul. was? was ? Complement Subiect (acuzativ) (nominativ) Exerciţiul 75. . Das Werk hat b. La acuzativ se află numai acele substantive care.1/103 Germana pentru ingineri şi tehnicieni . şi nu subiectul. răspunzînd la întrebarea „was?". avînd aceeaşi formă atît pentru nominativ cît şi pentru acuzativ. realizînd următoarele propoziţii ! a. Exemplu: Das Werk hat einen Direktor. ) v. Pronumele interogativ „was?" 2 '.3.LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 81 Nominativ Acuzativ Masculin Genul wert wasj wen? was? der 1 ein \ Meister kein J die 1 eine > Arbeiterin keine J das 1 ein \ Kind L> kein J der ein kein die eine keine das ein kein Bohrer den 1 einen > Meister keinenj die 1 eine > Arbeiterin keine J das ein kein 1 > Kind J den einen keinen die eine keine das ein kein Bohrer Feminin Feile Feile Neutru Rad Rad Observaţie. Exersaţi formarea acuzativului substantivelor masculine.

82 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT c. Was transportiert er ? D Material D Konstrukteur D Meßwerkzeug D Monteur D . . D Ingenieur sucht d— Direktor. f. Was kontrolliert der Oberingenieur ? e. D Monteur hat ein Schraubenschlüssel. g. d. adică prin completarea sensului predicatului cu atîtea părţi sintactice. Răspundeţi completând articolele! Wen suchen Sie ? b. Der Meister sucht Der Maschinenteil hat den Arbeiter keinen Fehler Lehrling Schraubenstift Fräser Splint Exerciţiul 76. Laborantin D Maschine Nein. Propoziţiile se formează prin saturarea acestor valenţe. Completaţi articolele! Puneţi întrebările „wer7" „was?" şt „wen: „was?' a. D . Was dreht der Arbeiter dort ? Ein Ventil Ein Zahnrad Ein Dorn Ein Welle Ein Meißel Ein Zylinder f. | D Laborantin c.1. Wer sucht wen ? b. Valenţa verbelor 4. Ein Arbeiter bringt ein Spiralbohrer. D Laborant analysiert d Material. Haben Sie dort Hammer ? Hammer kein ein­ Gewindebohrer ? Gewindebohrer Schraubenlehre ? Schraubenlehre Exerciţiul 77. Wen suchen Sie? Ein__ Techniker | D Direktor | D Oberingenieur Ein Arbeiterin Ein Mechaniker. Predicatul (verbul) este elementul de bază al propoziţiei germane.3. El poate fi comparat cu un element chimic care are un anumit număr de valenţe. D Kranführer transportiert ein Maschinenteil. 4. Genosse kontrolliert d Fabrikation. e. D Lehrling bringt d Schraubenschlüssel. c. Was schleifen Sie hier ? d. wir haben hier g. cîte valenţe are verbul.3. h. D Direktor sucht ein Konstrukteur.

punctul 4. c) Verbe trivalente. care cer. Acest complement poate fi: ba) un complement direct (exprimat printr-un substantiv la acuzativ 1} care arată o persoană. * V. Die Maschine steht. Der Genosse führt die Arbeiter. > . urmă* toarele categorii de verbe: a) Verbe monovalente. pe lîngă subiect. Der Meister geht durch die Halle. Die Laborantin bringt die Analyse in das Konstruk­ tionsbüro. şi un complement. Exemple: wer ? was ? wo ? wohin ? Das Werkzeug liegt dort. Die Monteure montieren die Maschinenteile. două sau mai multe complemente. După valenţa lor. Der Genosse arbeitet.LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 83 în majoritatea cazurilor nu este deci suficient ca o propoziţie să aibă subiect şi predicat pentru a fi o propoziţie corectă. care cer un subiect şi două complemente. bb) un complement de loc sau direcţie (exprimat printr-un adverb un substantiv cu prepoziţie s. lecţiile următoare). un lucru sau o noţiune asupra căreia se reflectă direct acţiunea verbului). Der Laborant macht eine Analyse.a. b) Verbe bivalente. o propoziţie trebuie să mai cuprindă. în funcţie de valenţa fiecărui verb. deosebim pînă la lecţiile de faţă inclusiv. Cele două complemente pot fi de exemplu: ca) un substantiv la acuzativ şi un complement de loc: Exemple: wer ? wen ? wohin ? Der Meister führt die Ingenieure durch die Hallen. Exemple: wer ? wen ? was ? Das Werk hat einen Hof. lecţiile următoare). (Alte combinaţii de complemente.). care cer numai un subiect: Exemple: wer ? was ? Der Ingenieur rechnet. în afară de subiect şi predicat. (alte tipuri de complemente v. 4. v.2. şi unul. Die Arbeiter bohren. Der Direktor leitet das Werk.2 al lecţiei de faţă. Der Ingenieur kommt in das Konstruktionsbüro.3.

Der Genosse führt die Arbeiter. ioc) = verb bivalent. a înainta. Sensul: a conduce. ioc) = verb trivalent. complement direct şi com­ plement de loc. = Ucenicul aduce o pilă. înaintează. stehen2{K. Sensul: a sta. Sensul: a conduce. Die Arbeit geht. Numeroase verbe din limba germană au diferite valenţe şi sens diferit în funcţie de valenţă. Sensul: a se deplasa. = Mergem (ne deplasăm) în hala maşinilor.84 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 4. cu subiect şi complement de loc. numai cu subiect la nominativ. cu subiect. = Tovarăşul conduce pe muncitori. cu subiect şi complement la acuzativ. führen^. cu subiect şi complement direct. Verbul „führen" führen^. Verbul „bringen" bringen^-. = Maşina stă (nu funcţionează ) . = Lucrul merge. = Labo­ ranta duce analiza în biroul de proiectare. a transporta. = Ucenicul pleacă. Sensul: a merge. Die Laborantin bringt die Analyse in das Konstruktionsbüro. a merge în frunte. = Maistrul îi conduce (însoţeşte) pe ingineri prin hală. Der Lehrling geht. = Muncitorul stă aici (în picioare). Verbul „gehen" geheilt) = verb monovalent. Sensul: a sta în picioare. ioc) = verb bivalent. Exemple: Verbul „stehen" stehen^) = verb monovalent. Der Meister führt die Ingenieure durch die Halle.3. complement direct şi com­ plement de loc. Wir gehen in die Maschinenhalle. A. a însoţi. Der Arbeiter steht hier. Sensul: a aduce. Analizaţi valenţa verbelor din text! . Die Maschine steht. A. a pleca. a nu funcţiona. numai cu subiect la nominativ. cu subiect. Pentru a înţelege deci sensul precis al verbelor este nevoie să le cunoaştem valenţa. cu subiect şi complement de loc. A> = v erb bivalent. gehen2(x. Der Lehrling bringt eine Feile. A) = verb bivalent. ioc) = verb trivalent. bringen^. Exerciţiul 78.3. Sensul: a duce.

Das ist . Exemple: Wer leitet das Konstruktionsbüro ? Der Ingenieur. Wen sucht der Genosse ? Wen suchen die Arbeiter ? . f. respectînd valenţa lor ! Monovalente: arbeiten. bringen. Die Meister führen . Der Arbeiter bohrt . cu părţi sintactice (la alegerea dv. Die Lehrlinge arbeiten . Die Konstrukteure konstruieren. fräsen. c.sau a nici uneia.. montieren. Die Laboranten machen . Der O. Pronumele interogativ „wer" ? 4.4.sau trivalente: transportieren. Ich bringe das Werkzeug in die Halle. analysieren..4. b. evidenţiind sensu diferit al verbelor prin adăugarea unei sau a două părţi sintactice.. suchen. Die Arbeiterin schleift.. după caz ! a. După „wen?" poate urma şi forma persoanei a 3-a plural. Bi.... Einen Mechaniker. g. indiferent de număr. Completaţi fragmentele de propoziţii. f. Die Maschine steht . j . Formaţi propoziţii cu verbele învăţate pînă acum. .. Zwei Ingenieur t. Mono. Bivalente: sein. Der Direktor leitet .. .. .. .. c. Das Werk ist . La acuzativ are forma „wen ?" = pe cine ? „Wer ?" se foloseşte numai cu persoana a 3-a singular a verbelor.. Einen Lehrling. Die Laboranten bringen . şi pronume personale la cazul nominativ.. i 4.sau bivalente: stehen..LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELGSCHAFT 85 Exerciţiul 79.. .... . bohren. gehen. Exerciţiul 80. machen. d. Exerciţiul 81. drehen.. führen.. d. e. .. e. .J necesare încheierii sensului propoziţiei! a. schleifen. Pronumele interogativ „wer?" = cine ? se referă la substantive — nume de persoane. Ich.. . . i.. haben. .beringenieur kommt . Den Kontrolleur.1. . Der Kranführer transportiert . . . . Completaţi fragmentele de propoziţii. . h. planen. kommen. rechnen. kontrollieren. konstruieren.. liegen... Den Meister. b. Exemple: ' Ich bringe das Werkzeug. Die Monteure stehen . . leiten. Die Arbeiterin bringt . Der Direktor führt ... ..

punctul 4. Formaţi întrebări la care să răspundă cuvintele evidenţiate ! Răspundeţi ! Model: Der Direktor leitet das Werk.86 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT Exerciţiul 82. Cazul acuzativ poate fi cerut atît de verbe v cît şi de prepoziţiile: durch = prin gegen = împotriva. in d Montagehalle. Exemplu: für den Ingenieur = pentru inginer Substantivele nearticulate după o prepoziţie constituie cazuri excepţio­ nale şi vor fi tratate ca atare (v. contra.5. 4. Er transportiert das Material in d _ Hof durch d Montagehalle ohne d Kranführer Observaţie. d. um d Ecke. Sie bringt die Analyse > v. Ein Ingenieur kontrolliert die Konstrukteure. für d in d Oberingenieur Konstruktionsbüro c. Prepoziţia „ohne" (fără) este adesea urmată de substantive nearticulate. a. e. prepoziţia „ohne" în lecţia de faţă).1. Der Genosse führt die Arbeiter. c. b.3. spre für = pentru um = în jurul ohne = fără şi altele Exemple: durch das Werk = prin uzină für den Meister = pentru maistru ohne den Ingenieur — fără inginer Observaţie. . Der Lehrling bringt einen Kontrolleur. x b. în limba germană prepoziţiile nu exclud articolul.a. către. Completaţi articolele ! Wir gehen durch d Hof. luate în sens general. însuşiri s.5. Spre deosebire de limba română. cînd acestea arată lucruri. Der Techniker konstruiert ein Werkzeug. Exerciţiul 83. Prepoziţii cu acuzativul 4. Wer leitet das Werk? Der Direktor. Wir suchen den Oberingenieur.

Was kontrollieren die Kontrolleure ? i. Formaţi propoziţii. verbele de origine negermană formate cu sufixul -ieren sînt foarte frecvente. Wer arbeitet hier ? c. Techniker und Konstrukteure ? g. Du montierst . Techniker. în limbajul tehnic german. ? (Ingenieure. Căutaţi din textul lecţiei. Was sind Arbeiter und Arbeiterinnen. Analysen) ? Exemple: 4. Exerciţiul 84. verbele terminate în -ieren şi conjugaţi-le în propoziţii! Exemple: Ich montiere die Maschinenteile.. Wer leitet die Fabrikation ? f. Techniker und Konstrukteure. (sinteză).6.LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 87 Arbeiten Sie ohne Meßwerkzeug ? Ein Maschinenteil ohne Fehler. însuşiri. Was ist das ? (prima figură din text) b. Analyse. Wer leitet das Werk ? e. Wie konstruieren Sie das ohne . Maschinen). Was arbeiten die Ingenieure. Sufixul -ieren este totdeauna accentuat. Was konstruieren sie ? h. Cînd este vorba de anumite lucruri. Lehrlinge und Ingenieure ? d. se pune articolul. Er arbeitet ohne . persoane etc. b. (Schublehre.1. Konstruk­ teure. kontrollieren. Exemple: konstruieren. Exerciţiul 85. completînd sau evitînd articolul! a. Schraubenschlüssel. Monteure und Laboranten. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între­ bări ! a. Exerciţiul 86.. Techniker.6. Meister. Verbe derivate 4... Exemple: kontrollieren — der Kontrolleur montieren — der Monteur konstruieren — der Konstrukteur.. Exemplu: Wir kommen ohne den Meister. montieren. Was arbeiten die Arbeiter und Arbeiterinnen ? . Denumirile de profesie derivate de la aceste verbe au sufixul -eur..

Ei construiesc piese pentru maşini. . Uzina are şi un inginer şef. tehnicieni. Traduceţi în limba germană ! . Montorii montează aici piesele. 1. m. Wie Was Wer Was sind die Maschinenteile ? arbeiten die Laboranten ? montiert die Maschinenteile ? macht der Kranführer ? Exerciţiul 87 (sinteză). Macaragiul transportă piesele şi maşinile la magazie. k. Controlorii controlează piesele: ele sînt fără defecte. Aici este hala de montaj.88 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT j. Uzina este mare. Mulţi muncitori. ingineri şi constructori lucrează aici. Directorul o conduce.

Abbildung" (Abb. Text Die Meßgeräte helfen den Drehern1-1 Fräsern. Explicaţii. Die Arbeiter und Kontrolleure messen mit den Meßgeräten die Abmes­ sungen von Wellen. ilustraţie.6. ) x > 2 ) 3 . 6 Figur 2 zeigt ein Bandmaß und ein Meter­ maß.1. Bild şi Abbildung (prescurtat Abb.4. v. Sie gehören zu den Werkzeugen. punctul 5. în reviste şi cărţi tehnice germane slnt folosite mai mult cuvintele „Bild" şi . Sie dienen zum Messen3' von Größen.Lehrstück Nummer 5 MESSGERATE A. f Fig. Explicaţii. e > Figur (prescurtat Fig. 3 > v. Das Bandmaß gehört dem Meister Albescu. Explicaţii. Zum*' Messen von Maschinen­ teilen braucht man 5 ' Feinmeßgeräte. Sie messen sehr genau. punctul 5. > y. Mechanikern und Kontrol­ leuren bei2' der Arbeit.5. Explicaţii. Blöcken und Zylindern. Beim *' Messen von Hallen und Maschinen braucht man ein Bandmaß oder ein Metermaß v.)..2. punctul 5. Explicaţii. 2 Figur l ' zeigt ein Mikrometer und eine Meßuhr. punctul 5. punctul 5. imagine. *) v.) au acelaşi înţeles: figură.

Man braucht sie zum Messen der Stromstärke und Spannung. nota de picior nr. 6) de la pag. Der Laborant Ionescu bringt ein Voltmeter vom Kontrolleur Preda.90 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE Die Laboranten und Laborantinnen arbeiten auch mit den Meßgeräten. Der Strommesser gleicht dem Voltmeter. . 89. Bild 5 zeigt ein Ampermeter oder einen Strommesser. 11 v. Bild 3 1 ' zeigt ein Manometer. Abbildung 71' zeigt einen Oszillographen. Der Laborant Ionescu bringt ein Meßgerät aus dem Lager. Die Schwingungen messen wir mit einem Oszillographen. Bild 5 Bild 6 Zur Messung von Drehzahlen gehört ein Tachometer. Sie dienen zum Messen von Druck und Temperatur. W4 Bild 6 ein Voltmeter. im Bild 4 ein Thermometer. Abbildung 8 zeigt den Laboranten Ionescu und einen Technologen beim Messen von Schwingungen.

ori metrul de măsură imaginea. -s. -er das Manometer. pl. (v. -s. spre. -(e)s. l ! von die Größe. -es. -e die Figur. pl. către măsurarea de la mărimea a apartine. das Thermometer. -e oder das Metermaß. -es. die Meßuhr.6. -e ['mesg9re:t] helfen bei die Arbeit. der Druck. f. -en ['mss'u:r] beim = bei + dem das Bandmaß. -n gehören zu [tsu:] messen mit die Abmessung. aparatul de măsurat a ajuta la munca. a folosi toată lumea. Substantive care nu au forma de plural. Vocabular das Meßgerät. -en (Fig. -en brauchen man das Feinmeßgerät.) aparatul de măsurat de precizie figura a arăta micrometrul ceasornicul comparator la ruleta sau. ilustraţia. ^e die Temperatur. cineva. -en dienen zum = zu + dem [tsUm] das Messen. oricine (v. (fără plural). şi „Introducere" la înce­ > putul manualului). figura manometrul termometrul presiunea temperatura ampermetrul * f. -(e)s. -s.) zeigen ['tsaeggn] das Mikrometer. -s. -e das Bild. -(e)s. -(e)s. punc­ tul 5. -s. -en das Ampermeter. a face parte din la a măsura cu dimensiunea a întrebuinţa. lucrul a servi la. .LEHRSTÜCK S: MESSGERÄTE 91 B.

-en (Abb.) vom = von + dem [fom] der Technologe. ilustraţia. -en der Oszillograph. C. -en [ostsIlo'gra:f] die Abbildung. Explicaţii şi exerciţii 5. [Volt-] gleichen die Stromstärke. -s.der [tsUr] die Messung. -n ['ftroimfterka] die Spannung. -en. -en ['JpanUtf] zur = zu -f. -en das Tachometer. [tax-] die Schwingung. spre măsurarea turaţia tahometrul oscilaţia oscilograful imaginea.92 LEHRSTÜCK S: MESSGERÄTE der Strommesser. -en • [tsc-] ampermetrul voltmetrul a se asemăna intensitatea curentului tensiunea la. ['Jtro:mmes9r] das Voltmeter. figura de la tehnologul.0. -s. -s. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 88. -en die Drehzahl. Pronunţaţi [a] Arbeit arbeiten M Meßgerät helfen vocalele scurte accentuate foarte [I] Zylinder Schwingung [o:] [U] von zum Voltmeter scurt! [oe] Blöcke . Pronunţaţi corect vocalele lungi! [a:] [e:] [e:] [i:] [o:] [u:] [0:] Bandmaß Dreher Meßgerät dienen Strom Meßuhr Kontrolleur Metermaß Metermaß Fräsen Maschine Technologe Größe Drehzahl sie gehören sehr Exerciţiul 89. -en.

iar consoana s este surdă: Exemple: messen ['mssan] wir messen die Abmessung Eszet (pronunţă: estet) ( = ß) se scrie: a) între vocale cînd prima este lungă sau este diftong. Schwingung. iar consoana este surdă: Exemple: die Größe ['gr0:ss] die Maße der Meißel fleißig.modul de accentuare a cuvintelor! j i j j_ i / dienen gehören messen Zylinder Größe Maschine Werkzeug helfen J Feinmeßgerät Meßinstrument Meßgerät Kontrolleur Arbeiter Laborant Abmessung Metermaß Stromstärke / Laborantin Manometer Technologe Ampermeter Tachometer Thermometer Mechaniker Maschinenteil Temperatur Oszillograph 5. Messung. Abmessungen. Exerciţiul 91.0. Spannung. Schwingungen. după pronunţarea lor şi a vocalelor învecinate. cînd prima vocală este scurtă şi accentuată. . Reţineţi. ss şi ß sînt totdeauna consoane surde.LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 93 Abmessung Halle Spannung Messen Werkzeug Welle Exerciţiul 90. Messun­ gen. pronunţate [s]. Dublu s (ss) se scrie numai între vocale. Spannungen. scris -ng din urmă­ toarele cuvinte! Abmessung.1. Cînd folosim literele ss şi ß ? î n folosirea corectă a literelor ss şi ß trebuie să ne ghidăm după poziţia lor în cuvînt. Exersaţi -pronunţarea sunetului \rf].

dacă în interiorul cuvîntului s-ar scrie tot ß. Dativul substantivelor se deosebeşte de nominativ prin articolele: m. stau la cazul dativ. dacă în interiorul cuvîntului s-ar scrie ss: Exemple: Meßuhr ['mssou:r] — messen Miß ! — messen. plural dem der dem den einem einer einem — keinem keiner keinem keinen iar la plural şi prin desinenţa -n. în loc de ß SG scrie SS" * Exemple": GRÖSSE. anunţuri sau alte texte. Cazul dativ al substantivelor 5. răspunzînd la întrebarea „wem?" (cui?). scrise numai cu litere mari. d) înainte de consoană în loc de ss: Exemple: er mißt [mlst] (el măsoară)—messen ihr meßt (voi măsuraţi) — messen. 5. c) la sfîrşit de cuvînt (şi cînd este element de cuvînt compus) după vocală scurtă. e) în titluri. das MASS.1. n. Substantivele care în propoziţie au rol de complement indirect al verbului. MESSUHR. care se adaugă atunci cînd substantivul la nominativul plural nu se termină cu -n. Nominativ Genul wer? wem? Dativ masculin der ein kein die eine keine das ein kein die \ Arbeiter dem einem keinem der einer keiner dem einem keinem den keinen > Arbeiter feminin \ Laborantin > Laborantin neutru > Bandmaß i Bandmaß 1 Arbeitern Y Laborantinnen ) Bandmaße)» plural 1 Arbeiter > Laborantinnen keine | Bandmaße .94 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE b) la sfîrşit de cuvînt după vocală lungă. Exemple: groß [gro:s] •— die Größe das Maß — die Maße.1. f.1.

LEHRSTÜCK S: MESSGERÄTE 95 Exerciţiul 92. . D Meister. Wir helfen dem Personal. completînd articolele! Wem gehört das Meßgerät ? b. Exerciţiul 93. Die Arbeiterin bringt d Meister ein Feile. realizînd oral şi în scris următoarele propoziţii ! Laborantin. Ampermeter ein Bandmaß. Werk. D_ Lehrling. Hier sind Meßinstrumente. Konstruktionsbüro. Meßuhr. . D_ Laborantin. Răspundeţi. . . . Technikerin. realizînd oral şi în scris următoarele propoziţii ! Verificaţi forma de plural a substantivelor ! Wir helfaden Arbeiter Lehrling Ingenieur Technikerin_ Laborant Exerciţiul 94. Arbeiterin. Exerciţiul 95. . Wir helfen dem Lehrling. Wem dient die Meßuhr zum Messen ? D_ Arbeiterin. Exersaţi formarea dativului singular. c. Wir helfen der Direktor. Wer bringt wem was ? . Exersaţi formarea dativului plural. . D Mechaniker. Completaţi propoziţia a doua cu dativul substantivului respectiv ! Hier ist ein Meßgerät. Wem bringt die Laborantin die Analyse ? D Meister D Technologe Exerciţiul 97. Es gleicht ein Sie gleichen Manometer Meßuhr ein Oszillographen. Mechaniker. D Ingenieur. D_ Techniker. „wen?" şi „was?" a. Completaţi propoziţiile cu cazurile dativ şi acuzativ singular! •Ajutaţi-vă cu întrebările „wem?". D. Răspundeţi cu dativul la plural! Wem zeigt der Ingenieur die Maschinenhalle ? D— Lehrling— D Monteur D Techniker D Ingenieur b. Ingenieur. Wem zeigt der Meister das Meßgerät ? D_ Laborantin. . Exerciţiul 96.

wen ? Die Laboranten. cazul dativ mai poate fi cerut şi de prepoziţiile: mit von zu bei aus =s = = = = cu de. wen ? Die Arbeiterinnen. wer ? Die Arbeiterin. der Kranführer. wem ? Den Laboranten. die Technikerin. . die Genossin. wen ? Den Meister. Exerciţiul 98. der Monteur. Prepoziţii cu dativul 5. Das Gerät gleicht ein Voltmeter. pentru la din Exemple: mit dem Bohrer von der Laborantin zu dem Ingenieur bei den Maschinen aus dem Konstruktionsbüro acuzativ. wem ? Der Arbeiterin. der Konstrukteur. der Direktor.a. Exemple: mit dem Bohrer mit einem Bohrer mit keinem Bohrer Exerciţiul 99. der Fräser). der Lehrling. wer ? Die Laboranten.) 5. (La fei: die Laborantin. wer ? Das Personal. prepoziţiile cu şi numeroase altele.96 LEHRSTÜCK 5i MESSGERÄTE b . Der Ingenieur zeigt d Laboranten ein . de la la. Ampermeter. (La fei: der Ingenieur.2. Analyse. wen ? Die Arbeiterin. c.1. wer ? Die Dreher und die Fräser. v/er ? Der Meister. das Kind. wem ? Dem Personal. Manometer. wem ? Dem Arbeiter. Memoraţi! Repetaţi cu voce tare! wer ? Der Arbeiter. wem ? Dem Meister. wen ? Die Dreher und die Fräser. î n afară de verbe. Die Lehrlinge helfen d Arbeiter d. der Kontrol­ leur. Completaţi articolele! ein Temperatur mit a.2. s. wem? Den Drehern und den Fräsern. der Techniker. spre. Ca şi prepoziţiile care cer cazul dativul nu exclud articolul. Tachometer. die Meisterin. der Dreher. Wir messen d ein d Druck ein d Strom ein d Drehzahl Thermometer. wen ? Den Arbeiter. wen ? Das Personal. wem ? Den Arbeiterinnen. wer ? Die Arbeiterinnen.

der. Der Direktor geht ZI i d Meister. Bei d Technikern. kommt aus d Lager. ZI l d f. der. arbeitet für d Konstrukteure. den mit dem. Bei d Lehrlingen. den b. von d Mechanikern. Arbeiterri. aus d Konstruktionsbüro. aus d Maschinenhalle. ein Bandmaß. steht bei d Maschine. Die Arbeiterin bringt das Meßgerät von d Kontrolleuren. den von dem. ein Mikrometer. von d Meister. den bei dem. b. den zu dem. der. Bringen Sie das Meßwerkzeug aus d Lager ! für d Techniker ! von d Laboranten ! d. a. d. ZI l d Montage. der. Kontrollieren Sie den Druck ohne d Manometer ? oder mit d Manometer ? die Arbeit ohne d Meßuhr ? oder mit d Meßuhr? Kontrolleur ? die Maschine ohne d oder mit d Kontrolleur? zu d Arbeitern ! c.LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 97 ein Meßuhr. Hier ist ein Meßgerät aus d Lager. Exerciţiul 100. 1/103 . e. Completat articolele la cazul dativ sau acuzativ în funcţie de regimul prepoziţiilor 1 für d Kontrolleur. Memoraţi! Repetaţi cu voce tare! aus dem. c. Wo ist der Meister ? Bei d Arbeitern. Der Kontrolleur arbeitet mit 1 Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Der Ingenieur kommt aus d Lager. der. Die Laborantin geht durch d Hof. Exerciţiul 101. von d Ingenieur.

1.3. gleichen2(N>D): Das Ampermeter gleicht dem Voltmeter. 3 ' v. Exemple: wer ? was ? wozu ? dienen2(N)ZU+D): Die Meßgeräte dienen zum Messen. lecţia 4 punctul 4.A): Wir messen die Schwingungen.D) = a aparţine *' v.mit+D): Die Laboranten arbeiten mit Meßgeräten. b) Un complement prepoziţional (exprimat printr-un substantiv prepoziţie 2)).1 al lecţiei de faţă. brauchen2(N. . Verbele „helfen" şi „brauchen" pot fi şi trivalente avînd în afară subiect. gehÖren2(N. un lucru sau o noţiune spre care este îndreptată acţiunea verbului). Valenţa verbelor (Continuare) 5.2. Textul lecţiei de faţă cuprinde verbe bivalente care au. c) Un complement direct (exprimat printr-un substantiv acuzativ 31 ) cu la cazul Exemple: wer? was? wen} was} messen2(N. zeigen2(N. arbeiten2(N.A): Wir brauchen ein Bandmaß.D): Die Meßgeräte helfen den Arbeitern. a > v. următorul complement: a) Un complement indirect (exprimat printr-un substantiv la cazul dativ l J care arată o persoană. valenţă diferită: gehören2(N. în afară de subiect.3. punctul 5. lecţia 4 punctul 4. în funcţie de acestea.tU+D): Sie gehören zu den Meßwerkzeugen.A): Bild 5 zeigt ein Ampermeter.A.zu+D): Die Arbeiter brauchen die Meßgeräte zum Messen. următoarele complemente: d) Un substantiv la dativ şi un complement prepoziţional: de Exemplu: wer ? was ? wem ? wobei ? helfen3(N>D.bei+D): Die Meßgeräte helfen den Kontrolleuren bei der Arbeit. Verbul „gehören" are două sensuri diferite şi. e) Un complement la acuzativ şi un complement prepoziţional: Exemplu: wer ? was ? wen ? was ? wozu ? brauchen2(N.3.98 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 5. Exemple: wer} was? wem! helfen2(N.

zuD) = a face parte din Exemplu: Die Monteure gehören zu den Arbeitern... întregind părţile sintactice necesare! Model: D . .. ...LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 99 Exemplu: Das Werkzeug gehört dem Meister.. Der Meister zeigt d .. ... D— .. a.... a.. .. Exerciţiul 106.. d Monteur .. Das Meßgerät dient zum Messen von Größen... .. Şurubul de aici face parte din aparatul de măsurat ? e. mit . Traduceţi în limba germana. Exerciţiul 104... D .. Das Meßgerät hier gleicht ein . d Arbeit. d Kontrollieren.. die Maschinenhalle. gleicht.. c. cerute de valenţa verbului respectiv ! a.. c. e. bei . b. . zum . d Meßinstrument . . .. c.. Completaţi fragmentele de propoziţie cu cîte 5 substantive la cazul dativ... b.. Exerciţiul 102. .... g. d. . geriören2(N.. ..... Die Technologen helfen den Kontrolleuren... d__ Meßwerkzeug .. dînd atenţie regimului verbului „gehören"... Ampermetrul de acolo aparţine laborantei. messen. Das Meßwerkzeug dort gehört ein . Cui (îi) aparţine acest manometru ? c El aparţine maistrului.. d Messen. Die Lehrlinge helfen d .. Das Bandmaß gehört . . dient. dient..... Ucenicii fac parte din muncitori ? f. d Laborant . f.. Formaţi propoziţii complete din următoarele fragmente...... Ruleta face parte din instrumentele de măsurat. gehört.. . D .. zeigt.. Der Genosse dort gehört .. D _ . d Lehrling . ein .. d. b. Analizaţi valenţa verbelor din text! Stabiliţi care sînt complementele cerute! Exerciţiul 103. b. potrivite ca sens! a.... d.. D__ .. D . d Meßgerät .... Completaţi fragmentele de propoziţie cu substantive pre­ cedate de prepoziţii. helfen. Exerciţiul 105. Wir brauchen.

Für wen ist das Bohren leicht (schwer) ? Montieren Planen Transportieren 5.100 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 5. / \ zu + dem = zum în limbajul literar şi tehnic german sînt uzuale următoarele contopiri l) : Prepoziţia Forma articolului Rezultatul bei dem > beim + von dem >vom + zu dem >zum + zu der >zur + 3 > Deocamdată referitoare numai la prepoziţiile învăţate pînă la lecţia de faţă. (arbeiten.5. feilen.5. . apoi în scris. montieren. Substituiţi infinitivul substantivat din modelul dat cu cel al verbelor date în paranteză! Executaţi exerciţiul întîi oral. Model: Das Messen ist leicht. Exemple: messen —das Messen —măsuratul. articolul hotărît la cazurile dativ şi acuzativ se poate contopi. rechnen. Se traduce în limba română — de obicei — cu supinul. schwer ? Für den Lehrling. Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît 5. Exerciţiul 108. schleifen — das Schleifen — şlefuitul.4. schleifen. schwer.1. analysieren. Substantivarea infinitivului 5. Cu unele dintre prepoziţiile cele mai uzuale. transportieren.1. konstruieren. formînd un singur cuvînt ! Exemplu: Die Meßgeräte dienen zum Messen.4. Infinitivur fiecărui verb poate fi transformat în substantiv prin adăugarea articolului neutru „das" şi scriindu-1 cu iniţială mare. Răspundeţi conform modelului dat! Model: Für wen ist das Feilen leicht ? Für den Meister. Exerciţiul 107. planen). bohren — das Bohren — găuritul.

1. Der Meister ist bei dem Ingenieur. d. Der Meister ist beim Ingenieur. f. zur Arbeit == la muncă. Căutaţi formele contopite în text şi stabiliţi ce elemente cuprind ! Exerciţiul 110. Sau: Avem nevoie de instrumente de măsurat pentru măsurarea mărimilor.LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 101 — beim Messen = la măsurat. Der Kontrolleur kommt zu d Kranführer. b. Completaţi articolul şi apoi înlocuiţi-l împreună cu pre­ poziţia prin forma contopită corespunzătoare! Model: Der Meister ist bei d Ingenieur. de exemplu: Manometrul se foloseşte (sau: este folosit) la măsurarea presiunii. toţi oamenii. e. zum Kontrollieren = pentru controlat. Meßgeräte braucht man zum Messen von Größen = Instrumentele de măsurat se folosesc pentru măsurarea mărimilor. Messen. Exemple: 5. Der Monteur bringt den Maschinenteil von d Kontrolleur. a.6. Der Meister ist bei d Ingenieur. în limba germană există mai multe mijloace de a se evita indicarea subiectului acţiunii.6. în limbajul tehnic este foarte frecvent procedeul de a se indica acţiuni în sens general. Exemple: Hier montiert man die Maschinenteile = Aici se montează piesele maşinilor. Die Laboranten gehen zu d _ Arbeit. Exerciţiul 111. Die Lehrlinge sind bei d . toate persoanele". fără a se specifica cine le îndeplineşte. Der Oberingenieur kommt von d Direktor. Identificaţi pronumele indefinit „man" în text şi stabiliţi c " ce verb este folosit! Exerciţiul 112. Pronumele indefinit „man" are sensul de „toată lumea. Unul dintre acestea este pronumele indefinit „man". Transformaţi propoziţiile următoare în propoziţii impersonale cu ajutorul pronumelui indefinit „man" ! . Pronumele indefinit "man" 5. c. vom Ingenieur = de la inginer. Se foloseşte cu verbul la persoana a IlI-a singular şi se traduce în limba română cu forma reflexivă impersonală sau cu alte forme de exprimare impersonală. Exerciţiul 109.

Unde se frezează arborele ? h. Der Meister zeigt den Lehrlingen die Meßgeräte. Unele substantive masculine. Cazurile dativ şi acuzativ ale unor substantive masculine (completare) 5. Durch den Hof kommen wir in die Maschinenhalle. Im Konstruktionsbüro rechnen die Ingenieure und planen die Inge­ nieure.7. Dort konstruieren die Ingenieure eine Bohrmaschine. punctul 2. Unde se transportă strungul ? m. Cu maşina de găurit se găureşte.1. d. b. O parte dintre substantivele masculine care formează pluralul cu ajutorul desinenţei -(e)n1) primesc această terminaţie şi la dativul şi acu­ zativul singular. Traduceţi în limba germană! a. c. c. Exemple: der Genosse — die Genossen.7. a. Sculele se folosesc la lucru. Unde se fac analizele? g. Wir brauchen den Bohrer zum Bohren. i. e. Acolo se şlefuiesc pinioane. v. La lucru nu se face nici o greşeală. 1 >. Aici se şlefuiesc cilindri.102 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE Model: Hier montieren die Monteure die Maschinenteile. f. dativ : dem Genossen acuzativ : den Genosse« der Laborant — die Laboranten. Hier montiert man die Maschinenteile. . b. rămîn la dativul şi acuzativul singular totuşi neschimbate. Aici se calculează şi se planifică. Unde se montează maşinile ? k. Exerciţiul 113. dativ : dem Laborante« acuzativ : den Laborante«. formarea pluralului substantivelor din lecţia a 2-a. j . d. e.4. 5. Tovarăşii sînt conduşi (însoţiţi) şi prin hala maşinilor ? 1. Aici se strunjesc fileturi.tAici se lucrează cu hărnicie. deşi primesc la plural desinenţa -(e)n.

. mit einem Laborant . der Transformator—die Transformatoren dativ : dem Transformator = transformatorului acuzativ : den Transformator = transformatorul Diferenţierea celor două categorii de substantive masculine terminate la plural în -(e)n se va face cu ajutorul rubricii „Vocabular". -en. -en == oscilograful der Technologe. şi desinenţa pentru cazurile dativ şi acuzativ singular. Hier arbeitet man mit einem Technologe . mit dem Oszillograph mit dem Bandmaß . -n = tehnologul. mit einem Monteur . b. Completaţi desinenţele substantivelor unde este necesar! Orientaţi-vă după desinenţa pluralului! a. Comparaţi formarea cazurilor dativ şi acuzativ la diferitele tipuri de substantive masculine: N D A wer ? wem ? wen ? der Meister dem Meister den Meister der Laborant dem Laborante» den Laboranten N D A wer ? wem ? wen ? die Meister den Meistern die Meister die Laboranten den Laboranten die Laboranten N D A wer ? wem ? wen ? der Lehrling dem Lehrling den Lehrling der Genosse dem Genossen den Genossen N D A wer ? wem ? wen ? die Lehrling« den Lehrlingen die Lehrlinge die Genossen den Genossen die Genossen Exerciţiul 115. .LEHRSTÜCK 5: MESSGERATE 103 Exemple: der Direktor — die Direktoren : dativ : dem Direktor = directorului acuzativ : den Direktor = pe director. Wir messen mit dem Manometer. Exemple: der Oszillograph. de unde se poate deduce. mit einem Techniker . -n.. Exerciţiul 114. mit dem Meßgerät . pe lîngă desinenţa pluralului.

das Tachometer Abmessungen ? e. Wem gehört das Meßgerät ? e. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele întrebări! a. Wem gehört das Bandmaß ? h. das Mikrometer Spannungen ? d. Haben Sie hier einen Oszillograph ? einen Ingenieur ? einen Technolog ? einen Laborant ? Exerciţiul 116. Was zeigen Bild 3 und Abb. Was braucht man beim Messen von Hallen ? f. der Technologe. a. Wen suchen Sie ? — Den Oberingenieur. Wen (was) kontrolliert der Oberingenieur ? (der Meister. Arbeiten auch die Laboranten mit Meßgeräten? i. den Oszillographen Stromstärke ? c. Nennen Sie (indicaţi) das Meßgerät zum Messen von Druck und Temperatur . Nennen Sie (indicaţi) Meßgeräte! c. sondern"! Model: Brauchen wir das Thermometer zum Messen von Schwingungen ? — Nein. Brauchen wir das Ampermeter das Manometer Drehzahlen ? b. von Wellen . Wer bringt das Meßgerät aus dem Lager ? Exerciţiul 118 (sinteză). Wem zeigen Sie die Analyse ? d. für den Laborant für den Konstrukteur i für den Technologe d. Man bringt die Analysen . Răspundeţi cu „Nein. sondern zum Messen von Temperaturen. Exerciţiul 117 (sinteză). von Hallen und Maschinen. Răspundeţi scurt cu substantivele enumerate la cazul cerut! Model: Wem helfen Sie ? — Dem Meister. der Laborant. der Oszillograph. der Techniker. der Lehrling. der Kontrolleur). Was braucht man zum Messen von Maschinenteilen ? e. Wen zeigt Abb. der Monteur. von Stromstärke und Spannung. Blöcken und Zylin­ dern. j . We"n (was) suchen Sie? c. 7 ? g. Wem helfen Sie ? b.104 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE für den K o n t r o l l e u r _ . 8 ? k. das Voltmeter Maschinenteilen ? f. von Drehzahlen. c. von Abmessungen . Wem helfen die Meßgeräte ? d. der Genosse. Was mißt man mit den Meßgeräten ? b . von Schwingungen. zum Messen von Schwingungen ? a.

Text Hier ist das Konstruktionsbüro. punctul punctul punctul punctul 6. Explicaţii. Es ist groß und hell. Vor den Zeit chenbrettern stehen die Zeichner und Zeichnerinnen. Explicaţii. v. Sie arbeiten an den Zeichenbrettern mit Bleistiften.4> Über dem Papier befestigen sie die Skizzen. Linealen und Reißfedern. Sie sind hoch und breit. v.\ Lehrstück Nummer 6 IM KONSTRUKTIONSBÜRO A. Vor den Fenstern stehen Zeichenbretter3' oder Reißbretter. An 2) der Decke hängen die Lampen.1. 6. .6.5. Über den Zeichenbrettern hängen auch Lampen. Links stehen 1J Stahlschränke. 6. Explicaţii. Explicaţii. Unter den Zei­ chenbrettern stehen Papierkörbe. An den Reißbrettern befestigen die Zeichner das Zeichenpapier. 6. Rechts sind die Fenster. v. > > 3 > •1 2 x v.2.

ein Lineal. ein Heft. Es ist eine Neukonstruktion. B. Der Tisch steht hinter einem Reißbrett. înainte ['Jta:l-j an die Decke. Explicaţii. Der Zeichner legt sie auf den Tisch. Am 1! Tisch sitzt ein Ingenieur. Die Genossen besprechen den Apparat und die Fabrikation. ^c în luminos la/în dreapta fereastra lat la / în stînga dulapul de oţel la. -s.106 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO Eine Zeichnung ist fertig. -n vor [fo:r] a ) v. . punctul 6. Unter dem Tisch ist ein Stuhl. Zwischen dem Telefon und Ober­ ingenieur Munteanu stellt ein Techniker einen Apparat. Er prüft die Zeichnungen. Auf dem Tisch liegt Papier. pe tavanul a atîrna. Der Apparat funktioniert. Vocabular im = in + dem hell rechts [rscts] das Fenster. Auch ein Telefon steht da.3. ein Bleistift und ein Radiergummi. Rechts steht Konstrukteur Dima und links ist Ingenieur Dumitrescu. In der Mitte sehen wir Oberingenieur Munteanu. Genosse Dima steckt das Kabelende mit dem Stecker in die Steckdose. breit links der Stahlschrank. Links sitzt der Direktor. Genosse Dumitrescu fragt den Direktor: „Wohin liefern wir die Apparate ? Expor­ tieren Avir sie ?" Der Direktor antwortet: „Wir liefern sie an die Fabriken im Land und exportieren sie auch ins Ausland an viele Werke". Auf einem Tisch neben einem Fenster liegen viele Zeichnungen. -(e)s. a agăţa lampa în faţa. -n hängen die Lampe. zwei Ku­ gelschreiber. Um den Tisch sitzt die Werkleitung. ein Notizblock.

-er über der Zeichner. -(e)s. -en Mitte. a examina lîngă conducerea uzinei mijlocul a vedea hîrtia caietul blocul de notiţe creionul cu pastă. -(e)s. -s. -nen ['tsaecnarln] der Bleistift. -e die Reißfeder. ['tsijecnar] die Zeichnerin. -s. -s TelefQn. . a sta jos a verifica. -(e)s. -e zwischen stellen t'/tdan] die die das das der der der das . -(e)s. în spatele. -s. -er ['tsaecan-] das Reißbrett. -e die Skizze. în urmă scaunul a şedea. peste desenatorul desenatoarea creionul linia. -s. peniţa de desen sub coşul de hîrtie a fixa hîrtia de desen schiţa gata a pune / a aşeza (în poziţia orizontală) pe. peste. -e Notizblock. deasupra masa în dosul. -n [skltsa] fertig ['fsrtic] legen auf der Tisch.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 107 das Zeichenbrett. rigla trăgătorul. -e Heft. -n unter der Papierkorb. -e hinter der Stuhl.e Kugelschreiber. -s. după. -(e)s. -(e)s.e planşeta deasupra. . -^e befestigen das Zeichenpapier. -(e)s. pixul guma de şters telefonul între a pune / a aşeza (în poziţie verticală) Lftu:l] sitzen ['zltsan] prüfen neben Werkleitung. -(e)s. -e ['blqejtltt] das Lineal. -s. -s. -n sehen [ze:an] Papier. Radiergummi.

[' 'aoslant] aparatul a băga. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 119. -en das Land. pl. încotro ? a livra a exporta a răspunde fabrica ţara în străinătatea ['Jtdran] C. -s.0. -en besprechen [bg'Jprscgn] fragen wohin ? liefern exportieren antworten die Fabrik. -er [lant] ins = in + das das Ausland. -s. -n ['ftskdo:z9] funktionieren die Neukonstruktion.108 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO der Apparat. -e stecken das Kabelende. -(e)s. a introduce capul / capătul de cablu fişa (ştecărul) priza a funcţiona construcţia nouă a discuta. a dezbate a întreba unde ?. Explicaţii şi exerciţii 6. -(e)s. -n der Stecker. a pune. [ytskar] die Steckdose. -s. f. Pronunţaţi corect vocalele lungi! [o:] [a:] [e:] M Stahlschrank stehen Papier Konstruktion Lineal legen liegen groß Apparat neben viele hoch Kabel sehen Radier­ vor Telefon gummi fragen Fabrikation liefern Fabrik [0:] [y-3 Ingenieur über Konstrukteur prüfen [u:] Kugelschreiber Stuhl .

Verbe corespondente 6. b) [st] în interiorul şi la sfîrşitul cuvintelor: der Meister ['maestar].1. Deosebiţi! [st] [ft] stehen Stiît ist stellen Stuhl Konstruktion stecken Siahlschrank Fenster Stecker Bleistift befestigen Steckdose Werkstatt Meister Strom Lehrstück Observaţie. Exersaţi pronunţarea deschisă şi închisă a vocalelor i scurt [7] şi i lung [»':] / [I] [I] PO PO hinter Tisch Papier hier Radiergummi zwischen liegen Skizze Notiz Fabrik links Mitte liefern sitzen Exerciţiul 121. chiar dacă acestea formează a doua parte a unui cuvînt compus: der Bleistift ['blaeftlft]. Exersaţi accentuarea corectă a următoarelor neologisme! Papier Radiergummi Neukonstruktion Fabrik Exerciţiul 122.1. besprechen 6. Exersaţi pronunţarea corectă a diftongului [ae] ! ein Zeichenbrett ein Feinmeßgerät arbeiten ein Reißbrett ein Teil gleichen ein Zeichner ein Meißel zeigen eine Zejchnerin ein Zeichenpapier leiten ein Bleistift eine Zeichnung schleifen 6. Splint. Reţineţi ! se pronunţă [Jp]: S^iralbohrer. După aceleaşi reguli se pronunţă şi complexul „ s p " [Jp] sau [sp]. între verbele stehen (a sta în poziţie verticală) 1 Şi stellen (a pune ceva în poziţie verticală) M . Spannung. Exerciţiul 123.0. Cum se pronunţă complexul „st"? Grupul de litere „st" se pronunţa: a) [ft] la începutul cuvintelor.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 109 Exerciţiul 120.1.1.

Ich stecke den Stecker in die Steckdose. Zeichnung hängt an dem Reißbrett. Verbele cuprinse în coloana din stînga exprimă o anumită poziţie. Ich hänge die Zeichnung an das Reißbrett. Der Stecker steckt in der Steckdose. . Der Ingenieur setzt sich an den Tisch. Verbele • \ hängen şi stecken J sticken (a atîrna) (a agăţa) (a fi introdus) (a introduce) pot exprima ambele sensuri. Papier liegt auf dem Tisch. Ich lege das Papier auf den Tisch. Ich stelle den Stuhl unter den Tisch. şi setzen k ^ _ există o corespondenţă evidentă de sens.110 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO liegen (a sta în poziţie orizontală) si legen AB (a aşeza) (a pune ceva în poziţie orizontală) sitzen (a şedea) 1 hanger. Ingenieur sitzt an dem Tisch. iar verbele din coloana din dreapta arată acţiunea de a aduce un lucru în poziţia corespunzătoare verbelor din prima coloană. Exemple: Der Das Der Die Stuhl steht unter dem Tisch. atît poziţia cît şi aducerea în poziţia respectivă.

auf.. punctul 6... den Bleistift auf das Papier. Er. 11 v. die Zeichnung neben das Telefon.. Exerciţiul 125. hinter. neben. Er. pre­ poziţiile bicazuale 1J sînt urmate de cazul dativ. b. _ dativ + über.. completând verbul den Apparat auf den Tisch. Verbele din coloana dreaptă exprimă o deplasare. die Reißfeder neben die Zeichnung. Sie. Die Genossen.. iar în răspuns. Completaţi propoziţiile cu verbele corespondente potrivite! a. über dem Tisch.. Es. auf dem Stuhl.. de aceea se folosesc întrebări care încep cu „wohin?" (unde? încotro?)... in. Der Notizblock. g. die Lampe über das Reißbrett. al lecţiei de faţă. Wir. d.... .LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIO NSBÜRO 111 Verbele din coloana stingă exprimă o stare pe loc. den Stecker in die Steckdose. auf dem Tisch. Formaţi propoziţii potrivit ca sens la forma de politeţe ! Model: interogative totale. de aceea se folosesc în întrebări care încep cu „wo"? (unde? în ce loc?). Ich.... das Kind auf einen Stuhl. c. b.. Das Kind. unter... Der Zeichner. Die Zeichnerin. Der Techniker. c. Stellen Sie den Apparat auf den Tisch ? a.2. e. den Papierkorb unter das Reißbrett. _ acuzativ vor. f... iar în răspunsuri. die Skizze über die Zeichnung.. neben dem Telefon.. an dem Fenster. Exemple: Wo steht der S t u h l ? — U n d e stă scaunul? Wohin stelle ich den Stuhl ? —• Unde aşez scaunul ? stehen liegen sitzen hängen stecken stellen legen setzen hängen stecken + an. Die Lampe... das Telefon auf den Tisch. unter dem Reißbrett. zwischen Exerciţiul 124. jetzt in der Steckdose. den Notizblock auf den Tisch.. Wir... prepo­ ziţiile bicazuale x) sînt urmate de cazul acuzativ.

Man steckt den Stecker in die Steckdose. Exemple: Das Reißbrett steht vor dem Fenster. wo ? Auf dem Tisch. Die Lampe hängt über dem Reißbrett. wohin ? An den Tisch. Prepoziţii bicazuale 6.1. wohin ? Auf den Tisch. . la neben = lîngă über = deasupra unter = sub vor = în faţa zwischen = între pot fi urmate atît de cazul acuzativ cît şi de cazul dativ al substantivului în faţa căruia stau. Exemple: Der Zeichner stellt das Reißbrett vor das Fenster wohin ? Vor das Fenster. wohin ? In das Konst­ ruktionsbüro. Wir hängen die Lampe über das Reißbrett. f. Der Ingenieur setzt sich an den Tisch. wo ? Vor dem Fenster. wo ? Über dem Reißbrett. 1 ) Vezi punctul 6. wo ? In der Steckdose. Prepoziţiile an = la (pe o suprafaţă verticală) auf = pe (pe o hinter = în spatele in = în. 6. a) Dacă verbul arată o stare pe loc sau o acţiune pe loc.2. Der Direktor ist im (in + dem) x ) Konstruktions­ büro. Der Stecker steckt in der Steckdose. în funcţie de sensul verbului folosit în propoziţie.3 al lecţiei. das Kabelende in die Steckdose. Er legt die Zeichnung auf den Tisch. întrebăm wo ? = unde ? în ce loc ? şi folosim dativul după prepoziţie. întrebăm „wohin ? unde ? încotro ? şi folosim acuzativul după prepoziţie. Die Zeichnung liegt auf dem Tisch. wo ? Im Konstruktionsbüro.2. die Lampe an die Decke. b) Dacă verbul arată o deplasare. wohin ? Über das Reißbrett. e. den Papierkorb neben den Schrank. wo ? An dem Tisch.112 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO d. Der Ingenieur sitzt an dem Tisch. wohin ? In die Steckdose Der Direktor kommt in das Konstruktionsbüro.

LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 113 Deosebiţi sensul exact al prepoziţiilor! an =h auf auf an ^ neben neben B neben neben die DecJte -zwiscfi&t 8 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 1/103 .

Auf dem Reißbrett. in.114 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO SCHEMA Prepoziţiile an. Repetaţi cu glas tare! Reţineţi ! wo ? An dem Tisch. . An das Reißbrett. Auf die Zeichnung. unde. An der Decke. unter. Auf die Maschinen. i über. wo ? Auf dem Tisch. vor. An den Fenstern. în ce loc ? 1 + acuzativul 1 wohin = unde ? 1 încotro: fiind cerute de -verbele care exprimă o stare ^>e /oc sau acţiune fără direcţie o mişcare cu direcţie Exerciţiul 126. wohin ? Auf den Tisch. An die Fenster. wohin ? An den Tisch. Auf das Reißbrett. zwischen cer dativul 1 i 1 1 wo ? —. An die Decke. Auf den Maschinen. auf. Analizaţi prepoziţiile bicazuale din textul lecţiei şi extra geţi-le cu ajutorul următorului tabel! Prepoziţia Sintagma în care este cuprinsă Cazul Veibul întrebarea Exemplu: an an cler Decke D hängen Wo hängen die Lampen ? Exerciţiul 127. An dem Reißbrett. hinter. Auf der Zeichnung. neben.

In das Büro. wo Über Über Über Über Unter Unter Unter Unter dem der dem den dem der dem den Tisch. Wohin ? An keinen Tisch. etc. wo i Zwischen Zwischen Zwischen Zwischen Tisch und dem Schrank. Hinter die Schränke. wo i In dem Schrank. Reißbretter. etc. wohin ? Hinter den Tisch. Repetaţi exerciţiul precedent. Vor den Apparaten. In den Hallen. In die Maschine. In der Maschine. wo: den die das die wo r Vor dem Schrank. Telefon. wo r Neben dem Tisch. Vor der Halle. Vor dem Büro. An eine Decke. Tisch. Tisch. Telefon. den die das die Tisch. Reißbrettern. Wo ? An keinem Tisch. Halle. Zeichnungen. Büro. Apparate. Neben dem Telefon. Maschine. Schränken. Papier. Hinter die Maschine. Zwischen die Schränke. articolele hotărîte Exerciţiul 128. wohin ? Neben Neben Neben Neben wohin ? Über Über Über Über wohin ? Unter Unter Unter Unter wohin ? Vor Vor Vor Vor den die das die Tisch. Wohin ? An einen Tisch. Neben den Zeichnungen. Papier. dem der dem den den die das die Schrank. Zeichnung. Neben der Maschine. Schränken.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 115 vvo i Hinter Hinter Hinter Hinter dem der dem den Tisch. Hinter das Reißbrett. Apparaten. etc. In dem Büro. wohin ? In den Schrank. Zeichnung. . An keine Decke. etc. Zwischen das Fenster und das Reißbrett. b) articole nehotărîte negate! Model: Wo ? An einem Tisch. In die Hallen. Telefon. înlocuind prin a) articole nehotărîte. Zeichnung. Zwischen die Zeichnung und die Skizze. Zeichnung. Maschine. An keiner Decke. Wohin ? Zwischen den Tisch und den Schrank. Apparate. Fenster und dem Reißbrett. Zeichnung und der Skizze. An einer Decke. Reißbrett.

Wohin stellt man das Telefon ? Wohin steckt der Techniker den Stecker? die Steckdose. Wohin hängen. Wo steht der Tisch ? d.116 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO Exerciţiul 129. in Wo ist der Meister? Wo sind die Maschinenteile ? Wohin geht der Oberingenieur ? Wo arbeitet die Genossin ? Wohin transportiert man die Maschine ? Wo analysiert man das Material? (die Maschinenhalle) (das Lager) (das Konstruktionsbüro) (die Fabrik) (der Hof) (das Laboratorium) (eine Drehmaschine) an Wo arbeitet der Genosse ? (die Bohrmaschine) Wo steht die Arbeiterin? Wohin hängt der Zeichner die (das Zeichenbrett) Skizze ? Wohin setzt sich der Kontrolleur? (das Fenster) . Wohin legen wir das Werkzeug ? den Tisch. completînd răspunsul cu prepoziţia potrivită . Priviţi prima imagine cu prepoziţia potrivită ! a.den Kugelschreibern. Notizblock? . Răspundeţi. das Papier.. Exerciţiul 130. Wohin geht der Meister? die Maschinenhalle. Wo arbeiten die Zeichner? c. dem Reißbrett. den Reißbrettern der Mitte. Wo sind die Lampen? g. das Reißbrett Wohin legt der Ingenieur den . Răspundeţi cu prepoziţia dată şi cu substantivul din pa­ ranteză la cazul potrivit! a. Wo liegt das Papier? f. Exerciţiul 131. wir die Skizze ? . Wohin stellen wir den Stahl­ schrank ? die Fenster. den Direktor. Wohin stellen wir das Reiß­ brett?-' das Fenster. Wo stehen die Reißbretter? b. Wo sitzt der Ingenieur ? e. dem Tisch der Decke . den Reißbrettern. dem Tisch dem Tisch den Reißbrettern. dem Tisch . Wo liegt der Bleistift ? sau a textului şi completaţi răspunsurile den Fenstern. das Telefon.

.. c. (Decke) Wo hängen die Lampen ? Wohin hängt man die Lampen ? e... f.. d Maschinenhalle und steht .. Ausland. Halle und steht . (Reißbrett) Wo hängt die Zeichnung ? Wohin hängen die Zeichner die Zeichnung ? c. Completaţi prepoziţia bicazuală potrivită şi desinenţa arti­ colului ! Fiţi atenţi la sensul verbelor şighidaţi-vă după întrebarea „wo?" sau „wohin ?" a. Er stellt das Zeichenbrett... (Notizblock) Wo liegt der Radiergummi ? Wohin legt der Zeichner den Radiergummi. Sie hängt ... Die Montagehalle steht .. d Fenster. d Meister und ein Arbeiter.. Wo sitzt der Ingenieur? (der Stuhl)... Răspundeţi cu substantivul dat în paranteză. Wo liegt der Schraubenschlüssel? (die Maschine)... Der Zeichner steckt die Zeichnung . d Reißbrett.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 117 C... d e. Exerciţiul 133. (Tisch) Wo steht der Apparat ? Wohin stellen die Laboranten den Apparat ? b. Der Lehrling geht . g.. Das Werk exportiert die Apparate ... d Maschinen. Der Ingenieur steht .. (Lampe) Wo steht die Drehmaschine ? Wohin stellen wir die Drehmaschine ? d. unter Exerciţiul 132. (Reißbrett) Wo steht der Papierkorb? Wohin stellt man den Papierkorb ? . Der Laborant kommt . d . Maschine. (Fenster) Wo steht der Stahlschrank ? Wohin stellen wir den Stahlschrank ? g.. f.. Er legt die Maschinenteile .. d Schrank. Wohin gehen die Kontrolleure ? (die Drehmaschine). d Maschine . d . dem Lager... d.. d Werk und arbeiten .. h. Die Arbeiter gehen ... Der Monteur hängt die Lampe . Der Zeichner befestigt die Zeichnung . Wohin legt der Zeichner die Skizze ? (die Zeichnung). d— Tisch. Wo prüft der Meister den Ma­ schinenteil ? (die Lampe). d Reißbrett und zeichnet. d. precedat de prepoziţia corespunzătoare ! a. i. d Tisch.. d Tisch. auf Wo sucht der Lehrling das Werkzeug? (der Tisch).

Desenatorii stau în faţa planşetelor şi desenează. cotidiană sau familiară. g. El pune desenul pe masă. 1. Traduceţi în limba germană ! a. b.118 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO h.1. Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît (Continuare şi. c. Unde punem aparatul ? Pe masă ? k. Puneţi schiţa între desene ? j .3. h. Ele se evită într-un limbaj literar ales. e. + das > vor J ) Formele de la punctul b) sînt caracteristice pentru limba vorbită. d.das > ans : wohin ? aufs Papier auf + das > aufs im + dem > im : wo ? im Konstruktionsbüro : wohin? ins Werk.3. f. (Stahlschrank) Wo steckt die Zeichnung ? Wohin stecken sie die Zeichnung ? Exerciţiul 134. Unde sade directorul ? La mijloc ? 6. Aparatul stă pe masa între telefon şi blocul de notiţe. Hîrtia stă în dulapul de lîhgă fereastră. + das > ins 1 b. Puneţi coşurile de hîrtie sub planşete ? i. an + dem > am : wohin ? ans Fenster -j. . ' hinter + dem > hinterm : hinterm Schrank + das > hinters : hinters Papier über + dem > überm : überm Tisch + das > übers : übers Material / unter + dem > unterm : unterm Notizblock : unters Papier + das > unters vor + dem > vorm : vorm Schrank : vors Fenster. Inginerul sade în spatele planşetelor la o masă în faţa geamului. Deasupra mesei atîrnă o lampă. (Radiergummi) Wo liegt der Bleistift ? Wohin legt der Ingenieur den Bleistift ? i.rezumare) 6. Următoarele prepoziţii bicazuale se contopesc frecvent cu forme ale articolului hotărît: : wo ? am Reißbrett a. Schiţa atîrnă pe planşetă deasupra desenului. Eu fixez hîrtia de desen pe planşetă.

)oc) : Der Konstrukteur stellt den Apparat auf den Tisch. care exprimă o deplasare. Exemple: wer ? was ? wen ? was ? wohin ? stellen3(N.4. Verbele stellen. cerînd. Efectuaţi contopirile posibile în propoziţiile următoare! a. sitzen2(N. b. i j : Der Direktor 11 Forme familiare. . un complement de loc: Exemple: wer ? was ? wo ? stehen2(N. hângen2(N. Verbele stehen. Der Oberingenieur kommt von dem Direktor zu den Arbeitern.4. pe lîngă subiect. Die Arbeiter kommen zu der Arbeit in das Werk. 6. A. hängen. stecken3(N. Der Konstrukteur sitzt an dem Tisch in der Mitte. ioc) Der Zeichner sitzt am Tisch. hängens(N> A> loc ): Die Zeichnerin steckt den Bleistift in den Notizblock. totdeauna un complement direct şi un complement de loc. Bei dem Zeichnen stehen die Zeichner vor den Zeichenbrettern. hängen. stecken2(N.4. liegen.2. liegen. liegen2(N. sînt trivalente. legt das Papier in den Schrank. d. stecken. stecken. f. care exprimă o stare pe loc sînt bivalente. ioc) : Der Zeichner setzt sich an den Tisch. A. setzen. setzen3(N. e. A. ioc) Der Bleistift steckt im Notizblock 6. c.1. legen3(N.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 119 Recapitulare Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît + das > ans + dem > am an an beim auf bei aufs hinterm 1] durch hinter durchs 1! im für in fürs^ überm x) in über ins unterm 1) um unter ums v vom über von übers 1! vor vorm v> vor vors i) zu zum zu + der > zur Exerciţiul 135. sitzen. Valenţa verbelor (Continuare) 6. ioc) Das Papier hängt am Reißbrett. cerînd.AiIoc) : Der Ingenieur hängt die Skizze an das Reißbrett. ioc) Der Apparat steht auf dem Tisch. Man braucht zu dem Zeichnen einen Bleistift. Sie transportieren das Material in das Lager hinter die Maschinenhalle. lcc) Das Papier liegt im Schrank. pe lîngă subiect.

Der Bleistift liegt . . Der Monteur legt . predicat. exportieren 2(N .1. fragen1(N) Der Meister fragt. A. Completaţi fragmentele de propoziţie! a. . Ordinea (topica) părţilor sintactice este diferită în limba germană şi în limba română.2. lecţia a 16-a. Verbele lecţiei de faţă au următoarele valenţe: iunktionieren 1{N ) Der Apparat funktioniert. Propoziţiile se compun din părţi sintactice: subiect.. Ele pot fi formate dintr-un singur cuvînt sau din grupuri de cuvinte (sintagme) 1). verbul conjugat ( = partea con­ jugată a predicatului) stă pe locul II. ? f. . . In propoziţia principală enunţiativă. Die Maschine steht c. punctul 16.. în funcţie de partea sintactică şi de tipul de propoziţie.2. i0C) Wir liefern die Apparate ins Ausland. Der Stecker steckt d. Die Ingenieure prüfen g. . Der Techniker steht 1. .. fragen2(N. prüfen2(N. A. . Man befestigt . . 11 Mai pot fi exprimate şi prin propoziţii secundare: v. sau: liefern3(N. k. befestigen.. antworten 2(N . . j . AJ Er befestigt das Papier am Reißbrett. ... . sehen2(N. o. Wir exportieren die Apparate. . A) Die Genossen besprechen eine Neukon­ struktion.5. AJ Der Meister fragt den Lehrling. N. Sehen Sie . 6. Ordinea părţilor sintactice 6. . Die Werkleitung sitzt h. Man exportiert . . . A> Sie prüfen den Apparat. Exerciţiul 136. Exemple: subiect — predicat —• complement de loc Er steht hier. D) Der Lehrling antwortet dem Meister. ? p. Wir besprechen .IOO sauD) den Werken „Electronica". Das Papier hängt . atri­ but.. Der Apparat steht auf dem Tisch. adică urmează în mod obligatoriu după partea sintactică cu care începem propoziţia. . Wer stellt . 6.5. e. Der Ingenieur fragt . complemente circumstanţiale.. . indiferent ce parte sintactică ar fi. Der Zeichner antwortet m.3.5. Das Werk liefert .4.120 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 6. b. A> Wir sehen eine Zeichnung.. n. antworten1(N) Der Lehrling antwortet. besprechen2(N.

Acest fenomen se numeşte inversiune. die Arbeiter Din cauza poziţiei fixe a predicatului. subliniat de accentul principal în pro­ poziţie. die Arbeiter In die Mitte die Bohrmaschine. Propoziţia interogativă totală începe cu verbul conjugat. 6. exemplul 2 şi 3 de mai sus). Exemple: Wie funktioniert der Apparat ? Wo arbeitet Genosse Ionescu ? Was sehen wir in der Maschinenhalle ? Wer schleift das Zahnrad ? Wohin liefern wir die Apparate ? Spre comparaţie: în limba română.5.3. Inversiunea subiectului este un prilej frecvent de interferenţă (greşeli de limbă) din cauza deosebirilor faţă de ordinea părţilor sintactice în limba română.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 121 Exemple: I IV II III Die Arbeiter stellen die Bohrmaschine in die Mitte. pe al doilea verbul conjugat. Exemple: Cum funcţionează aparatul ? Unde lucrează tov.4. pe primul loc stă cuvîntul inte­ rogativ. Exemple: Funktioniert der Apparat gut ? Arbeitet Genosse Ionescu hier ? Schleifen Sie das Zahnrad ? Exportieren wir die Apparate ins Ausland ? Ordinea părţilor sintactice Tipul de propoziţie Wir Propoziţia enunţiativă Die Apparate I II III IV exportieren exportieren die Apparate wir ins Ausland ins Ausland Propoziţia intero­ gativă parţială Wohin exportieren wir die Apparate ? Propoziţia intero­ gativă totală Exportieren wir die Apparate ins Ausland ? . Die Bohrmaschine in die Mitte. subiectul trece după verbul conju­ gat.5. Ionescu ? 6. în propoziţia interogativă parţială. cînd propoziţia începe cu altă parte sintactică (v. în propoziţiile interogative parţiale se accentuează cuvîntul interogativ.

Sie legen die Zeichnungen auf den Tisch. Formaţi propoziţii enunţiative din părţile sintactice indi­ cate. f. h. wen?. c. Die Zeichner arbeiten fleißig an den Reißbrettern. în hala maşinilor muncitorii lucrează cu hărnicie. dreht — dort — eine Arbeiterin — Zylinder. Formaţi propoziţii interogative totale din părţile sintactice enumerate în exerciţiul precedent! Exerciţiul 141. Maşina de găurit muncitorii o aşază în faţa geamului. sucht — einen Gewindebohrer — der Arbeiter-—bei dem Werkzeug. Sie befestigen Zeichenpapier und Skizzen am Reißbrett. wohin?. kommen — mit der Analyse — die Laborantinnen — in das Kon­ struktionsbüro. 139. Model: Wie messen die Kontrolleure die Zahnräder? (genau). wie? wo?. die Zahnräder. b. Exerciţiul 139. b. bringt — dem Monteur — einen Schraubenschlüssel — ein Lehrling. realizînd toate variantele posibile ! I II HI IV Model: Die Kontrolleure Die Zahnräder Genau messen messen messen die Zahnräder die Kontrolleure die Kontrolleure genau. Die Zeichenbretter stehen vor den Fenstern. Formaţi propoziţii interogative parţiale din părţile sintactice date în exerciţiul nr. b. înlocuind ultima parte sintactică prin cuvîntul intero­ gativ corespunzător (wer? was?. genau. e. începeţi propoziţiile cu partea sintactică subliniată! Efectuaţi inversiunea subiectului! a. g. g. Traduceţi în limba germană ! a. d. a. e. Pentru fabricile din ţară construim piesele de maşini. c. . Analizaţi ordinea părţilor sintactice din textul lecţiei! Specificaţi cu ce parte sintactică încep propoziţiile şi unde se află subiectul! Exerciţiul 138. f. führt — durch die Maschinenhalle — der Meister — den Ingenieur. Ein Techniker stellt einen Apparat zwischen das Telefon und den Notizblock. c. Genosse Dima steckt das Kabelende in die Steckdose. Exerciţiul 142. Exerciţiul 140.122 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO Exerciţiul 137. Das Konstruktionsbüro ist hier. schleift — an der Schleifmaschine — der Arbeiter Ionescu — einen Maschinenteil. messen — die Kontrolleure — die Zahnräder — genau. d. Die Fenster sind rechts.

messen rechnen x) + Maschine + Größe q. schleifen + Papier schleifen 4.1. fräsfrj -f.6. f. 6. bohren + Maschine m. stellen prüfen + Gerät + Stift r.LEHRSTUCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 123 d.die Maschine die Fräsmaschine radieren + der Gummi = der Radiergummi. stecken -f. messen c. se intercalează un -eänaintea sau după ultima consoană pentru uşurarea pronunţării.Maschine v.Maschine w. Substantive compuse (Continuare) 6. Formaţi cuvinte compuse ! Adăugaţi articolul! Veri ficaţi traducerea exactă la cheia exercitiilor! a. e. prüfen + Dorn. 2 > Hängelampe . messen + Werkzeug + Apparat p. în hală macaragiul transportă piesele de maşini. Exemple: fräsen + die Maschine = die Fräsmaschine. 1. suchen + Gerät o. cuvîntul determinativ este format din radicalul unui verb. stellen zeichnen x) + Papier + Rad s. Cu burghiul ucenicul găureşte metalul. g. stellen + Schraube b.die Dose = die Steckdose.6. x) Exerciţiul 143. în curte muncitorii le transportă. în hala de montaj lucrează montorii la maşini. reißen + Brett n. hängen 2) + Lampe J ) La verbele al căror radical se termină cu un grup de consoane. zeichnen + das Brett = das Zeichenbrett. h. Exemplu: zeichen-en zeichen Zeichenbrett. stellen reißen + Feder + Rolle t. stellen + Scheibe stehen + Lampe u. în depozit materialele stau lingă scule. prüfen + Maschine messen + Tisch x. schleifen + Scheibe drehen -+. Cü manometru! controlorul măsoară presiunea. La multe dintre substantivele compuse.

Wer steht an den Zeichenbrettern ? h. bări ! a. Wo hängen die Lampen? d. Was arbeiten die Zeichner und Zeichnerinnen ? i. Wie ist das Konstruktionsbüro ? b. Was fragt Genosse Dumitrescu. Wo sitzt die Werkleitung? 1. Wo befestigt man das Zeichenpapier ? Und wo die Skizzen ? j . Wo sind die Fenster ? f. Funktioniert der Apparat ? p. Was besprechen die Genossen ? o. Wo stehen die Stahlschränke ? c. Was steht vor den Fenstern? g. Wo stehen die Papierkörbe? k.124 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO Exerciţiul 144 (sinteză). und was antwortet der Direktor ? . Sind das Hängelampen ? e. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între-. Was liegt auf dem Tisch ? Was steht auf dem Tisch ? n. Wo steht der Tisch ? m.

Techniker.31 ist nicht 78.7 ist nicht3' 171. Laboranten.4. sondern 79. son­ dern 102. Explicaţii." Ing. 7. Explicaţii. v." Der Zeichner: „Entschuldigen Sie bitte ! Ich korrigiere das. Wohin schicke ich die Kopie der Zeichnung nach der Korrektur?" Ing. 7.3 mm. punctul punctul punctul punctul punctul punctul 7." Ing. Der Bolzen des Kolbens51 ist nicht 120. 7.3—186. hier ist ein Fehler. Oprea: „Sagen Sie bitte dem Direktor.6. 7.6". 7. v.6." Dort fragt er den Leiter des Kurses: „Was lehren Sie heute die Lehrlinge ?" Der Leiter antwortet: „Wir lernen zählen und rechnen. hier ist ein Fehler in der Rechnung Î"1' Meister Roşea: „Ein Fehler? Wo? Ich sehe keinen Fehler \" Ingenieur Oprea: „Sehen Sie. Explicaţii.67. v. Meister Roşea antwortet: „Ja. 2> hier! 357.1 mm. ich gehe jetzt zum Schulungs­ kurs der Lehrlinge. Sie ist falsch. hier sind sogar zwei4) Fehler. Meister und Arbeiter arbeiten viel mit Zahlen. nicht ein Fehler. 257 x 0.2. Explicaţii. v.3 mm lang und die Toleranz ist 0. Explicaţii. Oprea: „Schicken Sie die erste 6 ' Kopie in die Halle II zu Meister Lungu und die zweite Kopie zu Ingenieur Voinea aus der Werkstatt VI. Zeichner. Ingenieur Oprea sagt zum Meister Roşea aus der Werkstatt IV: „Meister Roşea. . son­ dern 170.1.01 mm und nicht 0. Text Die Ingenieure.3." Ing.Lehrstück Nummer 7 ZÄHLEN U N D RECHNEN A. Oprea: kommt zur Sekretärin und fragt: „Wo ist der Direktor?" Sekretärin: „Er ist im Büro des Chefkonstrukteurs. Nein." ) > 3 > 4 > 5 > 6 ) 2 1 v. Explicaţii.5. wirklich. Oprea geht zum Zeichner Vasilescu und sagt: „Die Zeichnung ist nicht richtig.67. v. Sie besprechen den Apparat des Konstrukteurs Dima.

vierzehn und (plus) sieben ist ( = ) einundzwanzig. vierundfünfzig geteilt durch zwei ist siebenundzwanzig. 3.f 216 = 6 7. Wir ziehen die Wurzel ]/ 36 = 6 . acht hoch zwei ist vierundsechzig. Wir dividieren 25 : 5 = 5 54 : 2 = 27 fünfundzwanzig geteilt durch fünf ist fünf. 3 x 12 = 36 drei mal zwölf ist sechsunddreißig. neun mal sieben ist dreiundsechzig. Dte Dezimalzahlen 1. 5. dreißig weniger (minus) elf ist neunzehn. 9 x 7 = 63 4. Die Prozente 900 von 1 000 ist 90% neunhundert von tausend ist neunzig Prozent.7 = 5. 8.126 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN "Wir fragen: Wieviel ist? Wir schreiben 1. Quadratwurzel «MS sechsunddreißig ist sechs. Wir addieren 8 + 5 = 13 14 + 7 = 21 2. . achtundzwanzig weniger (minus) fünf ist dreiundzwanzig. 0.4 = 0. Wir multiplizieren 3 • 12 = 36 drei mal zwölf ist sechsunddreißig.03 + 0.43 null Komma null drei und (plus) null Komma vier ist null Komma dreiundvierzig. Kubikwurzel aus zweihundertsechzehn ist sechs.5 + 3.2 eins Komma fünf und (plus) drei Komma sieben ist fünf Komma zwei. Wir subtrahieren 30 — 11 = 19 28 — 5 = 23 Wir lesen acht und (plus) fünf ist ( = ) dreizehn. sechs hoch zwei ist sechsunddreißig. vierundfünfzig durch zwei ist siebenundzwanzig. fünfundzwanzig durch fünf ist fünf. sechs hoch drei ist zweihundertsechzehn. Wir 62 82 63 2 potenzieren = 36 = 64 = 216 6. 25 von 100 ist 25% fünfundzwanzig von hundert ist fünfundzwanzig Prozent.

just greşit bolţul pistonul toleranţa a (se) scuza vă rog. -en richtig falsch der Bolzen. a instrui azi a învăţa a număra cît a scrie a citi a aduna a scădea . -s. -s. -s. după corectura cel dintîi. prima al doilea. . -s. spre. -e der Leiter. -es.der Kolben. -s.LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 127 B. calcularea a spune din atelierul socoteala. -s.pl. -e jetzt der Schulungskurs. calculul nu într-adevăr chiar desenul corect. -s der Chefkonstrukteur. f. -e lehren heute lernen zählen wieviel schreiben lgsen addieren subtrahieren număratul calculatul. -en nicht wirklich sogar die Zeichnung. cea dintîi. das Rechnen. primul.pl. a doua secretara biroul constructorul şef acum cursul de şcolarizare conducătorul. -n nach die Korrektur.der Kurs.e n die Rechnung. -en entschuldigen bitte korrigieren schicken die Kopie. dirigintele cursul a preda. Vocabular das Zählen. f. -es. -s. poftim a corecta a trimite copia la. -en grste zweite die Sekretärin -nen das Bürg.die Toleranz. exact. sagen aus die Werkstatt.

zwei — die Zahl — der Bolzen — die Toleranz — der Oszillograph — die Dezimalzahl — die Wurzel • das Prozent — zählen — — multiplizieren — potenzieren — Wurzel ziehen — der Notizblock — kurz — der Zylinder — das Zahnrad — das Meßwerkzeug. -e die Korrektur. a se diviza a ridica la o putere înalt. la a trage rădăcina rădăcina pătrată rădăcina cubică numărul decimal virgula procentul. -en Komma. pl. înmulţit cu a împărţi a împărţi.0.0. -s.3. -en der Apparat.1.128 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN die die die die das das weniger multiplizieren mal dividieren teilen potenzieren hoch ziehen Wurzel. -(e) s.0. -e die Kopie.0. Exersaţi pronunţarea corectă a sunetului „z" [ts]! Zeichnen — zeigen —• der Zeichner — zum —• die Skizze — die Zeichnung — sitzen — zwischen — zu —. -e der Chefkonstrukteur. i 7. Reţineţi pronunţarea deosebită a următoarelor cuvinte! die Kopie. -s Prozent. -n Quadratwurzel. -n m . -n Dezimalzahl. 7. -e mai puţin a înmulţi ori. Reţineţi ortografia deosebită a neologismelor! der Ingenieur. 7. die Kopien [ko'pi: | ko'pi:n] der Chefkonstrukteur ['JefkonstrUkt0:r] die Quadratwurzel [kv«'dr«:tvUrtsal]. -n Kubikwurzel.0. aici: ridicat.4. Pronunţaţi corect vocalele lungi! [a:] [e:] [i:] [o:] M M Zahl Fehler Kopie Büro Korrektur Ingenieur Sekretärin sagen sehen ziehen wo ? Schulung Konstrukteur • sogar gehen korrigieren fragen Lehrling addieren lehren subtrahieren multiplizieren dividieren potenzieren 7.2. Pronunţare şi ortografie 7.

alcătuite din zeci şi unităţi. Zecile sînt derivate cu ajutorul sufixului -zig: 20 zwanzig s! 60 sechzig 5) 4> 30 dreißig 70 siebzig 6) 40 vierzig 80 achtzig 50 fünfzig 90 neunzig. einund­ dreißig.LEHRSTÜCK 7: ZAHLEN UND RECHNEN 129 7. einhundert.5. 16 sechzehn 1( b. Reţineţi ! der Konstrukteur das Büro die Toleranz das Prozent die Kopie der Apparat die Korrektur die Konstruktion Quadrat die Fabrik Kubik das Papier Dezimal das Telefon Notiz das Lineal 7. Numeralele cardinale de la 13 în sus sînt compuse din numeralele de bază 1—10 sau derivate din acestea. S) 3 > 4) 6> zwanzig 22 zweiundzwanzig In loc de • „sechsehr.c. loc de „siebenzig". De la 13 pînă la 19 inclusiv. 7) Numeralul 1 (cir?) ir. In loc de „siebenzehn". einvs. S — Gere > . "> In.0.1.send.i'.. sînt compuse în ordine inversă faţă de limba română: Exemplu: douăzeci si unu und 21 einundzwanzig71 1. avînd „-zehn" (zece) drept cuvînt de bază: 13 dreizehn 17 siebzehn21 14 vierzehn 18 achtzehn 15 fünfzehn 19 neunzehn. i/:03 . în icc de „zweizig". Numeralele cardinale 7.î. numerale compuse este totdeauna „ein": einundzwanzig. c. în loc de „sechszig". In loc de „dreizig". în felul următor: a.". numeralele cardinale sînt compuse. Neologismele se accentuează de multe ori pe ultima silabă.1. Numeralele de la 21 în sus.

c. Anii de la 1 000 pînă la 2 000 se exprimă numai în sute. Exemplu: .m. iar multiplii lor se compun cu numeralele de bază şi compuşii lor: 100 (ein) hundert l 000 (ein) tausend 200 zweihundert 2 000 zweitausend 300 dreihundert 5 000 fünftausend 400 vierhundert 10 000 zehntausend 500 fünfhundert 16 000 sechzehntausend 600 sechshundert 20 000 zwanzigtausend 700 siebenhundert 80 000 achtzigtausend 800 achthundert 100 000 hunderttausend 900 neunhundert 900 000 neunhunderttausend. b . numeralele cardinale se scriu împreună: 999 999 = Neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneunzing. d. după unităţi: 84 = vierundachtzig 284 = zweihundertvierundachtzig 3 284 = dreitausendzweihundertvierundachtzig. Cu excepţia milioanelor şi miliardelor. Zecile se pronunţă oricînd la sfîrşit. Sutele şi miile sînt exprimate prin cuvinte simple.d. c. Milioanele şi miliardele sînt exprimate prin substantive feminine: 1 000 000 1 (eine) Million 1 500 000 1 Million fünfhunderttausend 2 000 000 2 (zwei) Millionen 10 000 000 10 (zehn) Millionen 1 000 000 000 1 (eine) Milliarde 2 000 000 000 2 (zwei) Milliarden.a. Observaţii: a.130 LEHRSTÜCK 7: ZAHLEN UND RECHNEN 23 dreiundzwanzig 32 zweiunddreißig 24 vierundzwanzig 33 dreiunddreißig 25 fünfundzwanzig 34 vierunddreißig 26 sechsundzwanzig 35 fünfunddreißig 27 siebenundzwanzig 36 sechsunddreißig 28 achtundzwanzig 37 siebenunddreißig 29 neunundzwanzig 38 achtunddreißig 30 dreißig 4) 39 neununddreißig 31 einunddreißig 40 vierzig ş. im Jahre 1974 î n anul 1974 ( X 1974 (neunzehnhundertvierundsiebzig) .

818. .. . 107 249.. 330. 295 — 86 = . 645. . 91. 82. 313. 78. Pronunţaţi cu glas tare numeralul şi substantivul. d. 18. Exerciţiul 147. . . 815.. 515. . 42 .01 = c. . .06 x 221 = .LEHRSTÜCK 7: ZAHLEN UND RECHNEN 131 Exerciţiul 145. Pronunţaţi foarte clar ultima silabă! dreizehn — dreißig vierzehn — vierzig fünf zehn — fünf zig sechzehn — sechzig siebzehn •—.. 15. 37. 28 x 4 = . . 17.. . . . f26 564. . diferenţiind 14. Exerciţiul 149. d. . . Citiţi cu glas tare! a. b. 83. fi 056. 0. .9 + 0. 660. . .8 : 1 6 = . Scrieţi şi calculaţi cu glas tare! a. . 744 — 17 = . f529.. b .siebzig achtzehn — achtzig neunzehn — neunzig cu glas tare următoarele numerale..4 = . c. . 14 704. . 616. 33 x 15 = .3 + 1. . g.. 414. . 16. 1 277 + 486 = . e. 26 + 14 = 40. 366 + 21 = . 92 . . Rollen und Büchsen. 919. . 17. 257 + 652 = .6 = . 3 270 — 625 = . f 22 . e. . 777. . 717. 1356. . 96 : 13 = . Im Jahre 1974 liefern wir 27 600 Apparate und im Jahre 1975 expor­ tieren wir 12 460 Maschinen. 54.01 + 11. 444. 13 249.' 397. 550. 19.. . 20 % von 14 308. . . completînd desinenţa pluralului ! 12 349 Schraub1 872 Râd747 Meißel 174 788 Niet14 734 Ventil63 Spiralbohrer 249 733 Stift813 Kurbel2 Hämmer53 412 Splint4 319 Lager10 111 Dorn3 756 Feder28 534 Zahnrad17 Schraubenschlüssel913 Teil5 Schublehr26 Zeichenbrett- Exerciţiul 148. . Exerciţiul 146. . . 24. 13. 67. 0. . . Im Konstruktionsbüro stehen 14 Zeichenbretter.9 = . 14 — 8 = . 12 Kontrolleure prüfen 10 276 Schrauben. 999. In der Werkhalle sind 116 Maschinen.... 0. 17.. 222 : 21 = . 327. . h. 60 : 12 = . . . Pronunţaţi cu glas tare şi scrieţi în litere următoarele cifre: 6 3 . 586. 48 % von 3 715. In dem Werk arbeiten 1 270 Arbeiter und 57 Ingenieure. . 17 % von 7 512. 36 x 0. 888. . . ]/2224. . 252 . 127 + 56 = . 41.

Die 22. Maschine ist eine Fräsmaschine. . numeralele: der (die. x 2 3 a. Genosse von links ist ein Techniker. 7. Kopie. după cum urmează: a. das) hundertzweite 121 der (die. Numeralele ordinale indică locul într-un şir sau într-o serie şi se formează prin derivare de la numeralele cardinale. ) î n loc de „dreite". 17 tehnicieni şi 297 muncitori.8%. das) hunderteinundzwanzigste 415 der (die. das) vierte (al patrulea). de la 101 în sus Cu articolul hotărît -f. b. de la 1 pînă la 19 Articolul hotărît + numeralul cardinal + -te.der (die.s t e . Numeralele ordinale 7. Die 6. Acestea sînt 39.132 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN Exerciţiul 150. c. das) erste 1) der (die.numeralul cardinal + -te sau -ste în funcţie de ultimele două cifre ale numeralului. Inginerul Oprea conduce 13 ingineri. Arbeiterin bohrt die 35. Exemplu: vier — der (die. das) achte 3) Numeralele ordinale se marchează în scris printr-un punct aşezat du pă cifre. > î n loc de „einste". das) vierhundertfünfzehnte 873 der (die. aplicîndu-se regulile de la a şi b . c. Exemplu: vierzig. Citiţi cu glas tare! Das 2. Zeichenbrett steht am Fenster. 126 sînt mun­ citoare. das) achthundertdreiundsiebzigste. c.2.2. Exerciţiul 151. b. Aici învaţă 126 ucenici. das) vierzigste (al patruzecilea). Exemplu: die 2. Büchse. î n atelierul VI lucrează 316 muncitori şi muncitoare. Fac excepţie de la regula generală de formare. Traduceţi în limba germană ! a. d. Exemple: 102 der (die. Der 3. de la 20 pînă la 100 Articolul hotărît + numeralul cardinal + . b. > I n loc de „achtte". das) dritte 2) der (die. Cît este 1 327 + 229? d.1.

liegt dort. Zeichenbrett das 24. i.LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 133 e. Dispoziţii. g. f. Completaţi cu numeralul ordinal care urmează. Neukonstruktion. Schraube ist lang. h. Die 8. Ventil das 17.3. porunci sau rugăminţi adresate unor persoane cu care nu sîntem în relaţii familiare sau de prietenie. Gewinde die 102. . Hier sind steht dort. Zahnrad der 1244 Stift die 12. Apparat hat einen Fehler. 2 Rechnungen 5 Kopien 14 Zeichnungen 21 Bleistifte 7. Zeichnung bringen Sie in die 2. Meßgerät das 93. der. Arbeiterin das 134.. Büchse die 4. Splint 9. ist kurz. Der 38. Schraube der 1001. prin cuvîntul „bitte" = vă rog. invitaţii. Zylinder das 4 Lager die 19. Rad am Auto ist ein Reserverad (roată de rezervă Die 4. Hammer der die 618. Wir liefern heute die 50. Invitaţiile sau rugăminţile sînt marcate. compusă dintr-o formă verbală identică cu infinitivul şi pronumele de poli­ teţe „Sie" aşezat după un verb. Rolle die Exerciţiul 153.1. Rad der 36. după mo­ delul dat! Găsiţi articolul hotărît corespunzător! 3 Lehrlinge. Welle die 178 Feder das 750. die 9. Niet das 6. Das 5. Bohrer der 915. Exerciţiul 152. 10 Arbeiterinnen 16 Zeichner 9 Meßgeräte b.3.. vă ru­ găm ! Imperativul de politeţe are o singură formă pentru singular şi plural. der 4. îndrumări. Hebel die 3416. Citiţi cu glas tare! der 122. Notizblock der 114. 6 Techniker. se expri­ mă în limba germană cu ajutorul imperativului de politeţe. Montagehalle. Kurbel die 470. a. Hier sind 4 Reißfedern die 5. Feile der 74. de obicei. Feder 10. Imperativul de politeţe 7.

ale) cui ? Cazul genitiv este marcat prin următoarele forme ale articolului: des. au această desinenţă şi la genitivul singular 1!. ai. eines. = Biroul.(e)n. Exemplu: Das Büro. Sie schreibt eine Rechnung. plural die Direktoren. Substantivele masculine. der. d. terminate la singular în -or neaccentuat. Der Meister korrigiert den Fehler. der. Wessen Büro ? = Biroul cui ? Das Büro des Chefingenieurs = Biroul inginerului şef. keines — pentru masculin şi neutru. formează genitivul singular cu -s. precizarea sensului exact al unui substantiv se face frecvent cu ajutorul altui substantiv la cazul genitiv. plural die Ströme. G: des Meßgerätes der Strom. 7. bitte ! = Scuzaţi. e. Die Genossen prüfen die Neukonstruktion. . de exemplu cele de > origine negermană.4. Exemplu: der Direktor.4. Kommen Sie auch in die Werkstatt ! a. în limbajul tehnic şi cotidian. Exemple: das Meßgerät. G. G: des Stromes. Substantivele neutre şi majoritatea substantivelor masculine primesc în plus desinenţa -s sau -es. des Direktors. Precizarea la cazul genitiv răspunde la întrebarea „wessen?" = al (a. — keiner — pentru plural. Die Lehrlinge addieren die Zahlen. b.1. keiner •— pentru feminin. care la nominativul plural primesc desinenţa . Formaţi -propoziţii imperative cu imperativul de politeţe şi cu conjuncţia „auch".134 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN Exemple: Sehen Sie ! = Priviţi ! Entschuldigen Sie. Er dividiert 12 durch 3. vă rog ! Schicken Sie die Kopie in die Halle II ! = Trimiteţi copia la hala II ! Exerciţiul 154. Deşi primesc desinenţa -en la plural. c. Wir ziehen die Wurzel aus 999. * Excepţie de la această regulă fac o serie de substantive masculine. plural die Meßgeräte. f. Cazul genitiv al substantivelor 7. einer. exprimînd dispoziţia să se procedeze la fel ca în pro­ poziţia stimul! Model: Der Ingenieur kommt in die Werkstatt.

Zahl. die Rechnungen sg. pl. der die der die der die Kurs Kurse Bolzen Bolzen Technologe Technologen (-e) (-) (-n) des der des der des der Kurses Kurse Bolzens Bolzen Technolog«« Technologen feminin sg. Plural: die Oszillographen. Zahl 784. die Rechnung pl. -nen das Bandmaß.. c d. Die Fenster . fără desinenţă.. die Länder (-en) der Rechnung der Rechnungen des Landes der Länder neutru (-er) Exerciţiul 155. f.. pl. indiferent de gen. G: des Oszillographen. -en das Ventil. Ingenieur Der Leiter .. Hier liegt der Bolzen ... e. formează genitivul numai cu ajutorul articolului. Zeichnung ist falsch. .. Fragen Sie den Direktor . -n das Gewinde.. -er Büchse. ist gut. . -n das Werkzeug.LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 135 Exemplu: der Oszillograph. orientîndu-vă pluralului ! Schraube. h. -en das Zeichenbrett. -e die der Block... die der Mechaniker.die der Ingenieur. Substantivele feminine şi substantivele la plural. Formarea genitivului Genul Nominativ Desinenţa de plural Genitiv masculin a) sg. Completaţi articolul şi desinenţa genitivului! Hier ist das Büro . Kolben Die Kopie . -e Schublehre. -n das Manometer. Büro sind hoch. b. -n das Feld. Werk Die Arbeit . -er Exerciţiul 156. -e Scheibe.. b) sg. Schulungskurs ist Genosse Pascu... Fräser. Ziehen Sie die Quadratwurzel . -e Arbeiterin. g. c) sg.. genitivul următoarelor substantive. -n die a. -en die der Genosse. Formaţi după gen şi după desinenţa der Splint.. . das Land pl. pl.. Fabrik.e die der Zylinder. -e die der Laborant.

adverbe. keine. Toate trei negaţiile pot fi traduse în limba română prin „nu" l \ de aceea trebuie reţinute exact regulile lor de folosire. Traduceţi în limba germană! Aici este inginerul atelierului. Der Strom hat eine Spannung. neagă verbe. Aici este desenul desenatorului. c." numai în propoziţii cu verbul „sein" = a fi. „kein. neagă propoziţii întregi şi nu face parte dintr-o propoziţie. punctul 1. Bolţul pistonului este lung. Das sind keine Schrauben.136 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN Exerciţiul 157. b. adjective. Das ist kein Fehler. g. f. Negaţia "nicht" 7. Der Laborant hat einen Notizblock. Der Apparat hat einen Stecker. a) Negaţia „nein" este exclamativă. dort liegt sie. Ion este ucenicul lucrătorului.1. Aceasta este analiza laborantului. sau se separă prin virgulă. Der Kontrolleur hat Feinmeßgeräte. Acesta este cablul aparatului. Acolo este directorul uzinei. . d. Văd lagărul maşinii. Aici este greşeala calculului. keine. Exprimaţi cu ajutorul genitivului sensul date ! Model: Der Lehrling hat einen Schraubenschlüssel. kein. Poate sta singură. propoziţiilor Exerciţiul 158. a. Vezi şi lecţia 1.5. dacă este urmată de o propoziţie. J > Articolul negativ „kein. kein" stă totdeauna înaintea substantivului şi neagă numai substantive cu articolul nehotărît sau fără articol. Die Zeichnerin hat ein Lineal. Das ist der Schraubenschlüssel des Lehrlings. e. 7. sub­ stantive articulate cu articolul hotărît. numerale şi alte părţi de vorbire. î n limba germană există trei negaţii: „nein". Das sind Schrauben. Der Zeichner hat Reißfedern.5. kein" şi „nicht". keine. Exemplu: Ist das die Kopie der Zeichnung ? Nein.1. c) Negaţia „nicht" este folosită numai în propoziţii. Die Werkhalle hat eine Mitte. Unde este şurubul maşinii ? Acclo este masa secretarei. b) Articolul nehotărît negat „kein. Exemple: Das ist ein Fehler.

Wir besprechen das heute. Negaţi următoarele propoziţii! Sie macht die Analyse. Sie suchen den Oberingenieur. Die Zeichner befestigen die Skizzen nicht an den Zeichen­ brettern. Nicht der Meister schreibt die Rechnung.3. Die Analysen sind nicht fertig. sondern 4. Exerciţiul 159. c d. Wir brauchen nicht die Kopie. urmează adesea alternativa introdusă prin „sondern" = ci: 2 x 2 ist nicht 5. sondern das Original. a. h. e. Exemple: Wir schicken den Genossen nicht zum Schulungskurs. Cînd negaţia „nicht" neagă un verb conjugat. Exemple: . Das Lager ist nicht groB. Er liest nicht viel. Er schleift das Zahnrad. Cînd negaţia „nicht" neagă alte părţi ale propoziţiei. b. Der Meister kommt. f. Wir kontrollieren die Apparate.5.j LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 137 Ich sehe den Fehler nicht. g. dar acesta este completat de un complement de loc. c d. se aşază înaintea cuvîntului sau a sintagmei respective. 2 x 2 ist nicht 5. de direcţie. Der Genosse leitet das Werk. wir brauchen das Original. Der Lehrling potenziert richtig. Unser Werk exportiert die Apparate nicht. Exerciţiul 160. sondern die Sekretärin. 7. Exemple: Ich sehe den Fehler nicht. negaţia „nicht" stă înaintea complementului. După un cuvînt negat cu „nicht".2.5. sondern 4. Negaţi părţile propoziţiei subliniate! Der Laborant multipliziert die Zahlen. Wir analysieren das Material. Der Ingenieur arbeitet nicht in der Maschinenhalle. b. Exemple: Wir brauchen nicht die Kopien. a. Die Arbeiter brauchen das Werkzeug. Der Direktor ist nicht im Büro. Stellen Sie den Apparat nicht auf den Tisch ! Die Kopie liegt nicht dort. Der Kontrolleur arbeitet in der Maschinenhalle. î n propoziţii în care se neagă verbul conjugat. se aşază la sfîrşitul propoziţiei. 7. de timp sau de mod. Wir multiplizieren die Zahlen nicht.

Traduceţi în limba germană ! Daţi atenţie poziţiei negaţiei „nicht" înaintea complementului de loc sau de direcţie! a. El nu este aici. Mit dem Manometer messen wir die Temperatur. ich gehe nicht zum Direktor. Ea nu aduce analiza la hala de montaj. ci o duce în biroul directorului. Die Neukonstruktion funktioniert richtig. (auf dem Tisch) e.6. g. (rechts) f. k. Exemple: rechnen — die Rechnung entschuldigen •— die Entschuldigung . ci la atelier. e. Die Fabrik exportiert Bohrmaschinen. h. (eine Kurbel) c.) b.1. Er prüft die Temperatur genau. (4 + 5) b. Montorii nu montează maşinile în curte. Die Zeichnung ist im Stahlschrank. Ist die Toleranz groß ? 7. i. (25) g. Gehen Sie zum Direktor ? (Nein. Die Fenster sind links. Die Monteure arbeiten im Lager.6. Das Konstruktionsbüro ist groß.138 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN e. b. Macaragiul nu transportă materialul ? d. Aparatul nu funcţionează ? Exerciţiul 163. ci piese ale maşinilor. ci lîngă maşina de frezat. Ich brauche eine Meßuhr. Aceasta nu este o maşină de găurit. Nu merg la cursul ucenicilor. (Fräsmaschinen) d. Exerciţiul 161. Kommt der Chefkonstrukteur zum Direktor ? e. Wir addieren 3 + 4. c. f. Ciocanul nu este greu ? j . h. Analiza nu este bună ? f. g. (den Druck) h. Hängt die Lampe an der Wand ? c. (ein Bandmaß) i. Negaţi partea de propoziţie evidenţiată şi continuaţi cu „sondern" urmat de cuvintele din paranteză! a. Macaragiul nu transportă material. Er schleift einen Bolzen. Vieh Arbeiter sind in der Werkstatt. 5 x 5 = 26. (in der Montagehalle) Exerciţiul 162. Desenatorul nu pune desenele pe masă. Substantive derivate (-ung) 7. Liegt die Zeichnung auf dem Tisch ? d. Răspundeţi cu „Nein" urmat de răspunsul potrivit! a. Cu ajutorul sufixului -ung se formează substantive de la verbe.

A) Wir addieren die Zahlen. Rezultatul acţiunii respective: rechnen — die Rechnung. a. korrigieren2(N. Exerciţiul 164. Valenţa verbelor (Continuare) Verbele noi din lecţia de faţă au următoarele valenţe: addieren1(N) : Wir addieren (jetzt). A. formează pluralul în -en şi arată: a. lehren3(N. potenzieren3(Nj A. A) : Man korrigiert den Fehler. durch AJ : Wir dividieren die Zahl durch 4. hoch num. A. ziehen2(N. Addieren Sie ! d. A. zeichnen — die Zeichnung. A. Lesen Sie ! h. -en. stellen h. Schicken Sie ! c Subtrahieren Sie ! i. leiten j . Exerciţiul 165 (sinteză).) : Man potenziert die Zahl hoch drei. multiplizieren3(N( A> mit D) : Wir multiplizieren die Zahl mit zehn. Sagen Sie ! b. Entschuldigen Sie ! e. Ziehen Sie ! 1. subtrahieren1(N) : Wir subtrahieren (jetzt).LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 139 Substantivele verbale în -ung sînt de gen feminin. A sau >nf. addieren3(N. D. von D) : Wir subtrahieren die Zahl 4 von 71. AJ : Ich schreibe eine Rechnung. ZU DJ : Wir addieren das Resultat zu der Zahl 21. befestigen f. AJ : Er zieht die Wurzel. messen i. Formulaţi propoziţii imperative (invitaţii. : addieren2(N. bohren. rugăminţi) adăugind părţile sintactice cerute de valenţă potrivite ca sens ! a. Potenzieren Sie ! g. Schreiben Sie ! k. multiplizieren2(Ni A) : Wir multiplizieren die Zahlen. Formaţi substantive cu sufixul -ung de la următoarele verbe. drehen b. Dividieren Sie ! . Ai in A) : Schicken Sie die Kopie in die Werkstatt. b. dividieren3(N. AJ Er liest eine Rechnung. schreiben2(N. multiplizieren1(N) : Wir multiplizieren (jetzt). schicken3(N.) : Er lehrt die Lehrlinge Mathematik (rechnen). Multiplizieren Sie ! j . traduceţi-le şi controlaţi traducerea la „cheia exerciţiilor". besprechen — die Besprechung. liefern g. : sagen3(N. subtrahieren3(N. führen 7. -en. planen d. Korrigieren Sie ! f. : lesen2(N. -en.7. A) Sagen Sie das der Sekretärin. Acţiunea respectivă: prüfen — die Prüfung. entschuldigen2(Ni A) : Er entschuldigt den Fehler. -en. sitzen e. c. ordine. dividieren1(N) : Wir dividieren (jetzt).

140 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN Exerciţiul 166 (sinteză). Wie multiplizieren wir auf deutsch ? r. Wie addieren wir auf deutsch ? o. W a s lehrt der Meister die Lehrlinge? n. Wie lesen wir auf deutsch die Dezimalzahlen ? Exerciţiul 167. Wohin schickt der Zeichner die Kopie nach der Korrektur ? j . Wie subtrahieren wir auf deutsch ? p. Wohin geht der Ingenieur ? m . Wo ist der Direktor ? 1.1 m m ? i. Wie ist die Zeichnung? e. Wie lang ist der Bolzen des Kolbens ? h. Was fragt der Ingenieur die Sekretärin ? k. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între* bări ! a. Wie dividieren wir auf deutsch ? s. Wer sieht den Fehler? d. Povestiţi textul! . Wer arbeitet viel mit Zahlen ? b. Was korrigiert der Zeichner ? g. Wie ziehen wir die Wurzel ? u. Wer hat hier einen Fehler in der Rechnung ? c. Ist die Toleranz 0. Wie potenzieren wir auf deutsch ? t. Wer korrigiert den Fehler? f.

jene Welle einen Durchmesser von 43.1.4. i* :. Text In der Technik mißt1' man alles sehr genau. 3 > v.7 mm und eine Länge von 586 mm. Es gibt Maßeinheiten für die Länge. der Rauminhalt 29 066 m 3 (Kubikmeter). Sie zählen die Teile und geben sie : Montage. l ' v.Lehrstück Nummer 8 DIE MASSEINHEITEN A. «>^ Diese Kontrolleure sehen wir hier bei der Arbeit.3 m. Die Ober­ fläche der Halle mißt 3502 m 2 (Qua­ dratmeter). punctul 8. Sie lesen die Zeichnungen und messen die Maschinenteile. In dieser 3) Halle mißt man den Rauminhalt oder das Volumen. die Temperaturen usw. Die Arbeiter helfen bei der Vermessung der Halle. Diese Welle hat einen Durch­ messer von 36. die Breite 34 m und die Höhe 8.2' die Masse. je­ ner 3) Motor arbeitet mit 5 200 U/min. Die Länge dieser Halle beträgt 103 m (Meter). die Zeit. Explicaţii. die Strom­ stärke. 2> . Explicaţii. punctul 8. Explicaţii.3. Dieser Elektromotor links hat eine Drehzahl von 2 800 U/min (Umdrehungen pro Minute). v. punctul 8.2 mm (Millime­ ter) und eine Länge von 463 mm.

Für diese Probe des Behälters läßt man den Druck eine Stunde lang auf 8 at. aceşti. Die Toleranz für diesen Maschinenteil ist ± 0. -en der Rauminhalt. -en dieser. a se ridica la metrul lăţimea înălţimea suprafaţa metrul pătrat aceste * v. Hier mißt ein Laborant die Leistung dieses Transformators. Die Laborantin mißt auch die Temperatur. 2 unitatea de măsură tehnica tot. Hier kontrolliert eine Laborantin mit einem Manometer 1! den Druck dieses Behälters. -n die Höhe. Das Manometer zeigt 6.6. -n die Oberfläche. conţinutul volumul măsurarea acest. f. -n die Masse.5 at. alles sehr es gibt die Länge. orice foarte (mult) există lungimea masa şi aşa mai departe timpul volumul. . (Mikron). -s die Breite. a fi de. Das Manometer zeigt 1. -e das Volumen. Die Leistung dieses Transformators beträgt 400 kVA (KiloVoltampere). diese. dieses betragen (ä) das Meter. -s. -(e)s. -n das Qudratmeter. Sie läßt den Druck im Behälter steigen. -en die Technik. B.142 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN Dieses Gerät prüft die Festigkeit des Materials. Dann läßt sie den Druck fallen.5 at (Atmosphären). > > v. Diese beträgt + 32. -n usw (und so weiter) 2) die Zeit. Vocabular die Maßeinheit. Es mißt eine Festigkeit bis zu 1 000 kp/mm2 (Kilo­ pond pro Quadratmillimeter). toate. pl. Explicaţii. Er mißt die Stromstärke zu 50 A (Ampere) und die Spannung zu 380 V (Volt). punctul 8.6° C. şi tabela cu prescurtări din partea a IV-a a manualului de faţă. Der Behälter hält den Druck.006 mm (plus minus null Komma null null sechs Millimeter oder 6 y. totul. această. -s die Vermessung.

das Millimeter. -en die Umdrehung. -n jener. jene. Explicaţii şi exerciţii 8. -s. rotirea pe. -en das Kilovoltampere. -s. -n [mon'ta:33] der Elektromotor. -s metrul cub apoi. die Festigkeit. în timp de randamentul transformatorul kilovoltam perul C.0. a cădea proba ora timp de. din următoarele cuvinte: TecĂnik wirklich gleichen Festigkeit . -s. -n lang (adv. -s. -s. -s.1. rotaţia. der Kilopond. -n die Stunde. -s.. -en der Durchmesser. scrisă „eh" sau . acelea motorul diametrul milimetru rezistenţa kilogramforţă (kgf) milimetrul pătrat micronul recipientul a lăsa a urca a ţine atmosfera a coborî. f.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 143 das Kubikmeter. aceia. aceea. atunci montajul motorul electric turaţia învîrtirea. Sufixul -ig la sfîrşit de cuvînt sau înaintea unei consoane se pro­ nunţă—[Ic]. de minutul acela. -s. lassen (ä) steigen halten (ä) die Atmosphäre. das Quadratmillimeter.) die Leistung. das Mikron. -en der Transformator. jenes der Motor. Exerciţiul 168.-ig". dann die Montage. -s. pl.0. -n [atmo'sfs:re] fallen (ä) die Probe. -en die Drehzahl. -s. Pronunţare şi ortografie 8. Pronunţaţi corect consoana [9]. der Behälter. -en pro die Minute.

Exerciţiul 172. recAts. MaßeinAeit.1. după cum urmează: a) Verbe cu e radical îl schimbă în i sau ie la persoanele a Ii-a şi a IlI-a singular: Exemple: g eben messen sehen lesen helfen ich gebe ich messe ich sehe ich helfe ich lese du mißt du gibst du siehst du hilfst du liest er mißt er gibt er sieht er hilft er liest wir messen wir geben wir sehen wir helfen wir lesen ihr meßt ihr gebt ihr seht ihr helft ihr lest sie messen sie geben sie sehen sie helfen sie lesen. BeAälter. Exerciţiul 171. macAen TacAometer besprecAen Exerciţiul 170. Deosebiţi [c] de [h] / Pronunţaţi! wicAtig. TecAnik.1. Exersaţi vinte ! Durchmesser Spannung Masse Vermessen lassen scrierea cu consoane duble a următoarelor Halle Millimeter fallen stellen bestimmen cu­ M ' " [?]' . Astfel. gleicAen. unele dintre verbele cu e sau a în rădă­ cină modifică aceste vocale la prezentul indicativ. besprecAen. subtraAieren. Numeroase verbe ale limbii germane prezintă în conjugare diferite modificări ale vocalei radicale.144 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN OberfläcAe MecAaniker schlecht ZeicAnung besprechen durcA DurcAmesser recAts leicAt Rec/mung icA nicAt Exerciţiul 169. Reţineţi şi exersaţi scrierea următoarelor cuvinte! Atmosphäre Quadratmeter Millimeter Apparat Montage Oszillograph Kubikmeter Korrektur Skizze Ingenieur. . Aelfen. Rec/mung. Deosebiţi 11} de Tel / Pronunţaţi ! richtig fertig fleißig eckig.1. RauminAalt. persoanele a Ii-a şi a IlI-a singular. gleichen acAt sucAen nicAt Rechnung hocA brauchen icA Mechaniker. Aell. Verbe cu modificări vocalice 8.

LEHRSTOCK 8: DIE MASSEINHEITEN 145 b) Verbe cu a sau au radical le schimbă în ä (sau äu) la persoanele. du dem Arbeiter ? g. Exemple: lassen laufen betragen halten fallen ich lasse ich laufe ich falle ich halte du läßt du lätdst du fällst du hältst er läuit er läßt er fällt er beträgt er hält wir laufen wir fallen wir lassen wir halten ihr lauft ihr fallt ihr laßt ihr haltet sie laufen sie fallen sie betragen sie halten sie lassen Exerciţiul 173. h. Declinarea substantivelor (Sinteză şi recapitulare) 8. die Breite. Die Arbeiter messen die Oberfläche des Hofes. du . Die Genossen besprechen (e > i ) eine Neukonstruktion. Exerciţiul 174. Die Lehrlinge lesen eine Rechnung. Completaţi propoziţia a doua cu forma persoanei a 2-a singular! a. d. Ich messe die Länge. . dem Lehrling. • > b. c... Sie lassen die Zeichnungen im Schrank.a Ii-a şi a IlI-a singular. Was ... ]0 Germana pentru ingineri şi tehnicieni 1/103 . f.. die Zahlen. c. Ich halte einen Schulungskurs. dativ. genitiv. du .. f. sie im Schrank. du . 8.. Was .2.. e. Ich sehe hier einen Apparat. Ich lasse die Skizze auf dem Tisch. b. du ... Ich helfe dem Meister.. Ich gebe dem Arbeiter das Werkzeug. du . Die Kontrolleure geben die Maschinenteile zur Montage.2.. Pentru a putea îndeplini diferite funcţiuni în propoziţii. acuzativ. du dort ? a. g.. e. eine Sitzung. atît la numărul singular. Die Temperaturen fallen. adică pot avea diferite forme pentru cele patru cazuri: nominativ. Ich lese die Zeichnung. Treceţi propoziţiile la singular! Die Leistungen betragen nicht viel. substan­ tivele limbii germane se declină. cît şi la plural..1.. Die Behälter halten den Druck nicht. d.

146 LEHRSTOCK 8: DIE MASSEINHEITEN 8.2.2. a) prin articole: Articolul hotarît Singular Cazul Masculin Feminin Neutru Toate genurile Plural Nominativ Genitiv Dativ Acuzativ der des dem den die der der die das des dem das die der den die Articolul nehotărît Singular Cazul Masculin Feminin Neutru Toate genurile Plural Nominativ Genitiv Dativ Acuzativ ein eines einem einen eine einer einer eine ein eines einem ein Nu există Substantivul nu este articulat Articolul nehotărît negat Singular Cazul Masculin Feminin Neutru Toate genurile Plural Nominativ Genitiv Dativ Acuzativ kein keines keinem keinen keine keiner keiner keine kein keines keinem kein keine keiner keinen keine . Formele cazuale sînt marcate. în funcţie de gen şi număr.

des Meters. c. în acest caz.3. A. die Behälter dar: N. III. Pentru aflarea formelor cazuale corecte. Următoarele patru reguli: I. der Büros D. Toate substantivele feminine rămîn la singular neschimbate şi marchează cele patru cazuri numai prin seria de articole: die. der. G. şi dativul rămîne neschimbat. die Kolben N. . das Meter. Pluralul substantivului în cauză. acuzativ dativ 8. Dacă nominativul plural nu se termină în -n sau -s. d. die Büros G. das. das Meter. der. A. II. den Büros A. die Exemple: N. die Kolben A. Toate substantivele neutre primesc la genitivul singular desinenţa -(e)s şi marchează cazurile şi prin seria de articole: das. iar cazurile sînt marcate prin seria de articole: die. b. Exemple: N. der.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 147 b. prin cîteva desinenţe ale substantivelor adăugate la forma nomina­ tivului singular respectiv plural: Desinenţa Genul Numărul Cazul -(e)s -(e)n -n masculin şi neutru masculin x> toate genurile 2> singular singular plural genitiv genitiv. primesc la dativ desi­ nenţa -n dacă nominativul plural nu se termină cu -n sau -s. dem Meter. dem. indiferent de gen. den Behältern D. cerute în diferite situaţii în propoziţie. der Behälter G. D. die Behälter A. des. Exemple: N. den. die. der Kolben G. die Zeit. G. den Kolben D. Toate substantivele la plural. Declinarea exactă a articolului hotărît. Genul substantivului în cauză. die Zeit. trebuie să cunoaştem bine următoarele: a. dativ.2. der Zeit. D. die Büros Substantivele masculine care primesc şi la plural desinenţa -(e)n. der Zeit.

D. N.14S LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN IV. terminate în -or ne­ accentuat la nominativul singular. Reţinem deocam­ dată categoria substantivelor de origine negermană. dem Strom D. Exemple: Singular N. cu excepţia acelora care primesc la nominativul singular desinenţa -(e)n. A. des. dativul şi acuzativul singular. G. die der der die Arbeiterin Arbeiterin Arbeiterin Arbeiterin Feminine Zeit Zeit Zeit Zeit die der den die Transformatoren Transformatoren Transformatoren Transformatoren pe măsură ce vor interveni die der der die die der der die Maschine Maschine Maschine Maschine . der Strom plural: die Ströme N. den Strom A. D. De la regula IV există şi numeroase excepţii. dem Genossen A. Modele de declinare Singular a. dem. A. Substantivele masculine au la genitivul singular desinenţa -(e)s. Excepţie. der Genosse plural: die Genossen G. D. Acestea au desinenţa -(e)n şi la genitivul. G. Cazurile sînt marcate şi prin seria de articole: der. des Genossen D. N. G. care formează pluralul cu desinenţa -en dar primesc totuşi la genitivul singular desinenţa -(e)s. A. den. des Stromes G. der des dem den Direktor Direktors Direktor Direktor der des dem den Motor Motors Motor Motor der des dem den Transformator Transformators Transformator Transformator Plural die Direktors« die Motoren der Direktoren der Motoren den Direktoren den Motoren die Direktoren die Motoren Alte excepţii de la regula IV vor fi semnalate în manual. Exemple: N. den Genossen.

Transformator Transformators Tranformator Transformator Plural: die Transformatore« die Direktoren Plural die Motore«. G. 1 N. A. Neutre N.d(e)s Rad Rad das des dem das Werkzeug Werkzeug (e) s Werkzeug Werkzeug das des dem das Ventil Ventil (e)s Ventil Ventil c. N. G. D. f. Meister Meister Meister» Meister . das des dem das Rad ~Ra. die der den die Substantive fără desinenţă. der des dem den Stift Stift (e)s Stift Stift (cu pluralul der des dem den fără -(e)n) der des dem den Strom Strom (e)s Strom Strom Meister Meisters Meister Meister Plural: die Stifte -(e) die Meister (-) d. die der den die Bleistifte Bleistifte Bleistifte« Bleistifte cu -e sau -er la plural die der den die Ströme Ströme Ströme« Ströme die der den die Räder Räder Räder« Räder.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 149 b. Maser iline cu pluralul die Ströme («e) în (-(«)«) der des dem den Genosse Genosse« Genosse« Genossen. G. D. A. G. A. G. der des dem den cu -(e)n la plural. D. dar cu -(e)s la genitivul singular der des dem den Direktor Direktors Direktor Direktor der des dem den Motor Motors Motor Motor. A. D. Masculine N. A. der des dem den Technologe Technolog«« Technologen Technologe« der des dem den Laborant Laborante« Laboranten Laboranten Plural: die Technologen (-n) die Laboranten (-en) die Genosse« (-n) e. D. Masculine N.

der Fehler. das Gerät. Mechaniker. Bohrmaschine. Ventil. der Laborant. die Zeichnung keine Zeichnung der Zeichnung einer Zeichnung keiner Zeichnung c.! Exerciţiul 176. Analizaţi substantivele din text şi stabiliţi la ce cazuri sînt folosite. Scheibe. Bleistift. Schublehre. die Wurzel. Schlüssel. der Lehrling. die der den die cu -(e)n sau -s la plural die der den die Autos Autos Autos Autos (-s) Oszillographen Oszillographen Oszillographen Oszillographen (-en) h. die Zahl. Splint. nehotărît şi nehotărît negat la nominativ şi la genitiv după modelul următor: Articol hotărît Articol nehotărît Articol nehotărît negat ein Hammer a. der Text. Substantive neschimbate la plural dar care se termină în -n N. der Hammer kein Hammer des Hammers eines Hammers keines Hammers eine Zeichnung b. Formaţi genitivul singular şi nominativul plural după modelul următor! Genitiv Pluralul nominativ Nominativ des Apparates die Apparate der Apparat der Arbeiterin die Arbeiterinnen die Arbeiterin des Gewindes die Gewinde das Gewinde la cuvintele: der Techniker. Lager. die Toleranz. Arbeit. . Drehbank. D. das Werk ein Werk kein Werk des Werkes eines Werkes keines Werkes la următoarele cuvinte: Hebel. der Technologe. Feile. Büchse. D.150 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN g. A. der Bleistift. das Werkzeug. das Auto. A. Completaţi cu articolele hotărît. die Bolzen der Bolzen den Bolzen die Bolzen die Kolben der Kolben den Kolben die Kolben die Böden der Böden den Böden die Böden (•-) (-) (-) Exerciţiul 175. Rolle. das Rad. Exerciţiul 177. die Zeichnerin. Kolben. G. der Motor. der Ingenieur. Niet. Substantive N. Stift. der Kolben. der Stift. Bohrer. Gerät. G. Dorn. der Direktor. die Feder.

. Completaţi sintagmele de mai jos cu articolele hotărît şi nehotărît! a. d. g. Direktors. „jener" un obiect situat departe de vorbitor. der Tisch . aceasta jener. Jener Behälter ist groß.. h.: Konstrukteurs. jenes = acela.. e. der Kollege .. Maschine. Cuvintele dieser. jene. Ingenieurs. f. der Hammer eines Arbeiters. Ein Behälter ist dort. b. die Neukonstruktion . aceea sînt pronume demonstrative. diese.. Exemple: Ein Behälter ist hier. Zeichnerin. Dieser Behälter ist klein.. der Stift . dieses = acesta.. Formaţi nominativul şi dativul plural după modelul următor ! Nominativ Plural nominativ Plural dativ der Stift die Stifte den Stiften der Laborant die Laboranten den Laboranten der Technologe der Konstrukteur der Lehrling der Arbeiter der Genosse der Behälter das Auto der Apparat die Maschine das Material 8.3.. Exerciţiul 179. Pronume demonstrative 8.3.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 151 Exerciţiul 178.1. Werkes. c. „Dieser" arată un obiect situat aproape de vorbitor. die Arbeiter . der Hammer der Arbeiters. der Bleistift .. ...

g.. Jen. Meßuhr ist ungenau. D. f. Meßwerkzeug ist groß... Die Leistung des Elektromotors hier ist gut. Meister ist gut. D.. Wo ist die Skizze der Zeichnung dort ? i.. G. Completaţi desinenţele! a. D. f. d.. G.. G. D. Singular jener jenes enem enen ene ener ener ene enes enes enem enes Bolzen Bolzens Bolzen Bolzen Länge Länge Länge Länge Rad Rades Rad Rad Plural jene jener jenen jene jene jener jenen jene jene jener jenen jene Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen Längen Längen Längen Längen Räder Räder Rädern Räder Exerciţiul 180. h. D. Laborantin gehen in die Halle. A. Wer arbeitet in dem Büro dort ? g. b.. G. A. Dies. Maschine läuft mit 3 780 U/min. Die Werkstatt dort ist sehr groß. Die Zeichnungen hier gehören dem Konstrukteur dort. a.. A. A.... Kontrolleure kontrollieren die Teile. Jen. Der Arbeiter hier heißt Popescu. Dies. Ingenieur und jen. A. Dieser Arbeiter heißt Popescu. Dies. înlocuiţi cuvintele „hier" şi „dort" din sintagmele subli­ niate cu pronumele demonstrativ corespunzător la forma cazuală cerută! Model: Der Arbeiter hier heißt Popescu. dieser. N. c.. Wie groß ist der Rauminhalt des Behälters hier ? h. e. A. Jen . dieser dieses diesem diesen diese dieser dieser diese dieses dieses diesem dieses Bolzen Bolzens Bolzen Bolzen Länge Länge Länge Länge Rad Rades Rad Rad Plural diese dieser diesen diese diese dieser diesen diese diese dieser diesen diese Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen Längen Längen Längen Längen Räder Räder Rädern Räder N... Meßapparat ist genau. Exerciţiul 181. Dies. b. Geben Sie dem Monteur jen. G.. D. N. Die Welle jen. Wir helfen dem Arbeiter hier. Meßwerkzeuge. d. e. G. N.152 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN Pronumele demonstrative „dieser" şi „jener" se conjugă cu terminaţii!' cazuale pe care le găsim şi la articolul hotărît.. jenes \ Singular N. N. c.. Die Apparate dort liefern wir ins Ausland. . diese dieses jener.

.5. .1...beträgt.? e. beträgt.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 153 8. l a S S e n 3 ( N .... ... Der Lehrling läuft durch die Halle. Sie bestimmen den Druck. Substantivele derivate cu -e din adjective sînt de gen feminin. ioc) Die Leistung beträgt 150 kVA.? steigt? a b.läuft? d.. . Exemple: breit = l a t .hält.. A.. . Exerciţiul 183.. Completaţi propoziţiile următoare şi răspundeţi ! Model: ... ? Was beträgt 8 at ? Der Druck beträgt 8 at f..? h. lang = lung.. care indică calitatea respectivă.. Wir lassen die Meßgeräte hier.? g. .läßt.bestimmt. A) b e s t i m m e n ^ . Formaţi substantive abstracte cu ajutorul sufixului -e de la următoarele adjective! cu Umlaut fără Umlaut gut schwer groß dünn hoch dick kurz rund lang hell 8.. Substantive derivate 8. die Breite = lăţimea... AJ fallen1(N) laufen 1(N) laufen2(N. Ele pot avea Umlaut. die Länge = lungimea.fällt? c ... Valenţa verbelor Verbele din lecţia de fată au următoarea valenţă: betragen 2(N . loc sau inf..läuft.. Exerciţiul 182..4.. Der Motor läuft. steigen 1(N) Die Temperatur steigt. Die Temperatur fällt...) halten 2(Ni A) Der Behälter hält den Druck..4. Cu ajutorul sufixului -e se formează din adjective substantive abstracte.? .

1962). Wieviel beträgt die Länge. acolo unde se menţionează două posibilităţi. aşezarea în primul loc a articolului „das" în dicţionarul Academiei R. în ciuda oscilaţiilor pe care le semnalăm în tabelul de mai jos. Wie groß sind der Durchmesser und die Länge der Welle ? . der Kilometer (Duden.. generalizarea articolului „das" în dicţionarele din R.154 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 8.. das şi der Kilometer (Dicţionarul Academiei R. iar pe de alta parte.G..R.S.D. Wie viele Umdrehungen macht dieser Elektromotor pro Minute? f. Exemple.6. în practica vorbirii.1. Mannheim. genul substantivului „Meter" oscilează între masculin (der Meter) şi neutru (das Meter). Was mißt man mit dem Tachometer ? g. Fremdwörterbuch. die Breite und die Höhe dieser Halle ? d.6.R. Din acest fapt se explică indicarea neuniformă a genului acestui substantiv şi al compuşilor săi în diferite dic­ ţionare ale limbii germane. (sinteză).S. Was mißt man mit dem Meter ? Mit dem Quadratmeter ? Mit dem Kubikmeter ? c. Leipzig. 1967): das Kilometer (Klien. recomandăm preferarea genului neutru în folosirea substantivului „Meter" şi a compuşilor săi: Unităţi de măsură Instrumente de măsurat das Ampermeter Meter das şi der m das Barometer Dezimeter das dm das Dynamometer Kilometer das şi der km das Elektrometer Kubikmeter das m3 Kubikdezimeter das dm 3 Galvanometer das Hydrometer das Kubikkilometer das km 3 das Kubikmillimeter das mm 3 Ionometer Kubikzentimeter das cm3 Manometer das Millimeter das şi der mm Mikrometer das Quadrantelektrometer das şi der Quadratmeter das şi der m 2 2 Spektrometer das Quadratdezimeter das şi der dm das şi der Tachometer Quadratkilometer das şi der km2 Quadratmillimeter das şi der mm 2 Thermometer das das Quadratzentimeter das şi der cm2 Voltmeter das Zentimeter Wattmeter das şi der cm Exerciţiul 184. Wie mißt man alles in der Technik ? b. 1966). Genul substantivelor compuse cu "METER' 8. Tendinţa de dezvoltare este adoptarea definitivă a genului neutru (cu excepţia Elveţiei unde se menţine articolul masculin). fapt care a determinat pe de o parte. Wieviel beträgt der Rauminhalt und die Oberfläche ? e. Citiţi textul şi răspundeţi la întrebări! a.

Was mißt der Laborant ? k. Examinaţi vă rog rezistenţa acestui material! d. Cîte turaţii are electromotorul acela ? c. Lăsaţi presiunea timp de 2 ore la 6 at.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 155 h. Inginerul măsoară diametrul şi lungimea arborelui. h. Was kontrolliert die Laborantin mit dem Manometer ? i. . Cît de mare este toleranţa pentru această piesă ? g. Cum se măsoară volumul şi suprafaţa ? b. Traduceţi în limba germană! a. Presiunea în recipient este mare şi nu scade. Wie macht sie das? j . e. Pentru măsuratul halei avem nevoie de metru. Wie groß ist die Leistung des Transformators ? Exerciţiul 185 (sinteză). f.

Mangan oder Vanadium verändert die Festigkeit und Härte des Stahls. punctul 9. Zinn. Messing ist gelb. in der Elektrotechnik und in der chemischen Industrie.3. punctele 9. Buntmetalle oder Nichteisenmetalle (NE-Metalle). 2. sondern leichte Metalle. Man gewinnt das Eisen aus Erzen im Hochofen und bezeichnet es als Roh­ eisen.1 şi 9. Kupfer. Explicaţii. Kupfer ist rot. ) v. Man kann den Stahl auch härten. aus weißem Roheisen Stahl. ) v. Nickel und Blei sind Schwermetalle. Eine Legierung mit Chrom. Die Buntmetalle sind farbig oder bunt. Beim Erhitzen auf 220—330°C erscheinen auf der Oberfläche die Anlaßfarben. Ein sehr wichtiges Metall in der modernen Industrie ist das Aluminium. Man verarbeitet sie in großen Mengen in der Flugzeugindustrie. 3 > v. In die Gruppe Schwarzmetalle zählt man vor allem Eisen und Stahl.5. Man unterscheidet zwei große Gruppen: 1. Flüssiges Eisen hat eine Temperatur von über 1 500°C. Schwarzmetalle 3) (Eisen. Das flüssige Eisen hat eine rotgelbe Farbe. Sehr wichtig sind auch die Legierungen mit Silizium. Magnesium usw. Es gibt graues und weißes Roheisen. Text Die moderne 1) Technik verwendet 2) eine große Anzahl von Metallen. Aus grauem Roheisen erzeugt man Gußeisen. Die Legierungen mit Aluminium sind keine schweren Metalle. Die Legierungen von Kupfer sind rötlich. im Automobilbau. die von Aluminium silbrig. punctul 9. Aluminium und Magnesium sind Leichtmetalle. Explicaţii. Zink. Die Buntmetalle oder NE-Metalle unterteilt man in Schwermetalle und Leichtmetalle. Aluminium ist silberweiß. Aus Tabelle 1 ersieht man die Farben und die Temperaturen.2.und Eisenlegierungen). Explicaţii.Lehrstück Nummer 9 DIE METALLE A. 2 J .

das Mangan. -n gelb hellgelb dunkelgelb metalul modern a se întrebuinţa. -s. a deosebi grupa metalul negru fierul aliajul de fier metalul neferos metalul neferos prescurtare pentru metalul neferos înainte de toate.pl. a confecţiona fonta de turnătorie aliajul cromul manganul vanadiul a modifica duritatea a căli încălzirea a apărea culoarea de revenire tabelul a vedea. -(e)s. bezeichnen als das Roheisen. pl. pl. -(e)s. -s. a deduce culoarea. -(e)s. -s. -(e)s. f. -s. -en das Chrom. a folosi numărul a distinge.LEHRSTOCK 9: DIE METALLE 157 B. die Legierung. f. pl. pl. în primul rînd oţelul a obţine minereul furnalul. f. -n die Tabelle. das Vanadium. verändern die Härte. -e das NE-Metall. -s. -(e)s. -e der Hochofen. cuptorul înalt a denumi ca. -s. f. a observa. -e das Nichteisenmetall. -s. f.pl. -(e)s. -e das Eisen. drept fonta (brută) gri. cenuşiu alb a produce. unterscheiden die Gruppe. erscheinen die Anlaßfarbe. -n das Schwarzmetall.pl. vopseaua galben galben deschis galben închis . f. -n ersehen (ie) die Farbe. (f.pl. -e modern verwenden die Anzahl. grau weiß erzeugen das Gußeisen. -en das Buntmetall. -n härten das Erhitzen. -e vor allem der Stahl. -es. f. z±.) die Eisenlegierung. -s. das Metall. -e gewinnen das Erz.

f. f. ch§misch x die das die die der die brun. s-au introdus în vocabular fiind culori de bază. -n Silizium. multicolor alama argintiu roşiatic argintiu important. pl. -s. -s. mulţimea industria de avioane construcţia / industria de automobile electrotehnica chimic > Aceste culori nu apar în text. silberweiß rötlich silbrig wichtig Industrie. verarbeiten Menge. f. Elektrotechnik f. f. pl. pl. pl. f. pl. -e Leichtmetall. pl. -n Automobilbau. -e Kupfer. -s. -s. -s. farbig bunt Messing. a com­ partimenta metalul greu metalul uşor cuprul zincul staniul. Nickel. -(e)s. -s. -s. Zinn. f. -s. f. pl.pl. cositorul nichelul plumbul aluminiul magneziul colorat variat colorat. a subîmpărţi. maro maro-gălbui roşu roşu-maroniu purpuriu violet albastru albastru închis albastru intens albastru deschis gri-albăstrui verde verde cenuşiu negru fluid. f.158 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE braun lf gelbbruan rQt braunrot purpurrot violett blau*« dunkelblau kornblumenblau hellblau graublau grün 1J graugrün schwarz * > flüssig rotgelb unterteilen das das das das das das das das das das Schwgrmetall. pl. -s. Aluminium. f.pl. pl. Blei. însemnat industria siliciul a prelucra cantitatea mare. f. -n Flugzeugindustrie. Zink. -(e)s. . Magnesium. lichid roşu-gălbui a (sub) diviza. -s.

farbig. Metall. Exerciţiul 189. lichid) . Exersaţi accentuarea corectă a cuvintelor compuse şi de origine străină! a) Hoch — o — fen c) Tabelle b) Anlaßfarbe Schwarz — me — tall Nichteisenmetall Legierung Bunt — me — tall Eisenlegierung Industrie Roh — ei — sen Flugzeugindustrie Metall Guß — ei — sen Elektrotechnik Vanadium dun — kel — blau Automobilbau Aluminium pur — pur — rot Magnesium sil — ber — weiß Silizium Exerciţiul 188.0. ersehen. Atributive se numesc acele adjective care stau pe lîngă un sub­ stantiv specificîndu-i sensul. Zinn. hellgelb. flüssig. Tabelle. Exemple: die Technik — die moderne Technik (tehnica) (tehnica modernă) das Eisen — das flüssige Eisen (fierul) (fierul topit. 9. Messing. Explicaţii şi exerciţii (BIBLIOTECA'M^TÎBPAU MIHAIL SADOVEANU _Ş u c ureF. Verbe cu prefix: bezeichnen. verwenden. Leichtmetall. laufen. bestimmen. ziehen. zählen. betragen. gewinnen. sagen s. Exersaţi pronunţarea corectă a sunetului [p]. lassen. schreiben. bezeichnen.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 159 C. chemisch. rechnen. steigen.a. erzeugen. Nichteisenmetall. Exersaţi scrierea cu consoane duble a următoarelor cuvinte l Gruppe. erscheinen. rechnen. scris ck sau -ig! Technik. y . verarbeiten Exerciţiul 187. flüssig. wichtig. befestigen. silberig. Exersaţi accentuarea corectă a verbelor fără prefix şi cu prefix! Verbe fără prefix: härten. Nickel. besprechen. gewinnen.1. gehören. Adjectivul atributiv 9. halten. fallen. entschuldigen.1. lesen. -r i > 9. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 186.1. verändern.

D die braunroten der braunroten den braunroten die braunroten Stähle Stähle Stählen Stähle großen großen großen großen guten guten guten guten Erze Erze Erzen Erze.3.1. Schema desinenţelor cSmg. în felul următor: a) Adoptînd desinenţele articolului hotărît corespunzător. î n limba germană adjectivul atributiv stă în faţa substantivului.1. Stähle Stähle Stählen Stähle b) Dacă adjectivul atributiv este precedat de un cuvînt determinativ care are desinenţa cazului respectiv. între articol (sau pronume şi numeral) şi substantiv. Plur. . Adjectivul atributiv se acordă cu substantivul în gen. număr şi caz. atunci punem desinenţa -(e)n la toate cazurile singular şi plural cu excepţia nominativului (toate genurile) şi a acuzativului (feminin şi neutru) singular unde avem desinenţa -e. pronume sau alt cuvînt determinativ care să poarte aceste desinenţe. *' Genitivul singular masculin şi neutru face excepţie.160 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 9. Exemple: eine große Zahl — un număr mare dieses wichtige Metall — acest metal important zwei silberweiße Legierungen — două aliaje argintii 9. Articolul der die des der dem der den die das des dem das die der den die Masculin braunroter braunroten 1 ' braunrotem braunroten braunrote braunroter braunroten braunrote Stahl Stahles Stahl Stahl Feminin große großer großer große große großer großen große Härte Härte Härte Härte Härten Härten Härten Härten Neutru gutes guten 1 ' gutem gutes gute guter guten gute Erz Erzes Erz Erz Erze Erze Erzen Erze Sing.2. dacă nu are în faţa sa un articol. avînd desinenţa -(e)n. N -e G -en D -en A -en -e -en -en -e -en -en -en -en -e -en -en -e Masculin der braunrote des braunroten dem braunroten den braunroten Exemple Feminin Stahl die Stahls der Stahl der Stahl die die der den die große Härte großen Härte großen Härte große Härte Härten Härten Härten Härten das des dem das die der den die Neutru gute guten guten gute Erz Erzes Erz Erz N G Plur.

11 — German a pentru ingineri şi tehnicieni — c. Die Tabelle ist lang. Das Papier ist dünn. Das Zinn ist silberweiß. h.).LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 161 La fei: dieser große Hochofen jener große Hochofen diese wichtige Legierung jene wichtige Legierung dieses weiße Roheisen jenes weiße Roheisen. a. Die Büchse ist zylindrisch. Das Gewinde ist grob. d. Exerciţiul 192. j . dar: eines großen Behälters kein großer Behälter ein wichtiges Metall kein wichtiges Metall mit flüssigem Eisen bei großem Druck aus fertigen Maschinenteilen (plural !) Exerciţiul 190. kein. i. articolul nehotărît negat kein. b. Das Blei ist schwer. f. prepoziţiile s. der harte Stahl. c) In cazul în care cuvîntul determinativ din faţa adjectivului este defec­ tiv de vreo desinenţă cazuală sau invariabil (de exemplu: articolul nehotărît ein. 11/103 . Exemple: ein großer Behälter. eine. adjectivul adoptă desinenţa cazului respectiv. Der Durchmesser ist groß. g. Transformaţi propoziţiile în sintagme cu adjective atri­ butive şi articol hotărit! Model: Der Stahl ist h a r t . keine. Der Stahl ist hart. e. Die Farbe ist hell. ein.a. Transformaţi propoziţiile din exerciţiul precedent în sin­ tagme cu adjective atributive şi articol nehotărît! Model: Der Stahl ist hart: ein harter Stahl. c. Der Kontrolleur ist energisch. Citiţi cu voce tare şi obişnuiţi-vă cu poziţia adjectivului înaintea substantivului ! der fertige Stahl die moderne Technik das flüssige Metall der konische Stift die große Gruppe das richtige Meßgerät der moderne Apparatebau die fleißige Arbeiterin das helle Büro ein schweres Rad ein kluger Direktor eine genaue Zahl ein leichtes Metall ein runder Tisch eine breite Halle ein großes Volumen ein moderner Motor eine eckige Tafel die genauen Zahlen die konischen Stifte fertige Stähle die schweren Räder die kurzen Wellen große Gruppen die kurzen Lineale die runden Tische fleißige Arbeiter Exerciţiul 191.

. Sie sind für die chemisch Industrie bestimmt. Wir arbeiten in dies groß > Halle.. ein hoher. Auch die groß Automo­ bilindustrie braucht diese gut und leicht Apparate. c. regimul prepoziţiilor} a. Dieser kleine Bolzen.. Răspundeţi cu adjectivele din paranteză! a. Declinaţi la singular şi plural! a. In der Elektro­ technik dienen auch viel Apparate zum genau Messen von höh Span­ nungen. Jene Arbeiter arbeiten . Maschinenteile. Wir Arbeiten mit dies schwer Maschine. Completaţi cu adjectivele din paranteză! a. Für die modern Apparate braucht man sehr genau— Teile. e. Apparate in viel Länder. l > Adjectivul „hoch" — înalt. are drept forme atributive der (die. Exerciţiul 197. (groß). e. f.162 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE Exerciţiul 193. Das genaue Mikrometer.. Die falsch— Teile geben sie den Meistern. c.. Der schwere Block. wie z. Wir messen mit dies genau Voltmeter. aus silberweiß— Aluminium. Die energisch Kon­ trolleure geben die gut Teile zur Montage. Jenes leichte Meßgerät. Diese lange Welle.. Completaţi desinenţele adjectivelor! Respectaţi numărul şi genul substantivului. Mit was für Zahlen rechnen Sie? (groß).B. ein hohes etc. mit silberweiß Chrom bei höh 1] Spannung mit dem silberweiß Chrom bei höh x) Temperaturen von groß Härte bei höh x) Druck von dieser fleißig Arbeiterin für einen modern— Motor durch jene breit Hallen für die gut— Leistung durch gut Montage ohne eine genau Zahl aus graublau Stahl ohne genau Zahlen. d. Sehr viel Teile sind aus bunt Metallen. Exerciţiul 196. h.... (rund). . Jenes Voltmeter mißt . Diese Maschine ist . Die dünne Tafel. Er arbeitet mit dies_^ gut Arbeitern. (lang). (genau).. Dieses Lager ist . Die Welle ist . f. Ich montiere dies lang Welle. Eine runde Rolle. Keine große Leistung. d. das) hohe. g. gelb Messing und rötlich Kupfer. Die Halle ist .. (schwer). b. Sie montieren das rund Lager. die hellgelb Anlaßfarbe eine richtig— Zeichnung ein wichtig Buntmetall der technisch Fehler ein groß Rauminhalt keine gut— Legierung dieser lang Tisch das eckig Zeichenbrett b. Das Werk exportiert die modern . Completaţi desinenţa adjectivelor! In diesem hell Konstruktionsbüro zeichnen die fleißig Zeichner viel. (gut). Exerciţiul 195.. b. Exerciţiul 194.

număr şi caz. Kolben. c. Kolben. f. Pronumele interogativ „welcher? welche? welches?" stînd în faţa unui substantiv înlocuieşte articolul hotărît. Was für eine Rechnung braucht der Ingenieur? (richtig). Welcher Druck verändert die Temperatur? (groß).2. Welche Werkzeuge brauchst du ? —. spre deosebire de echivalentul său („care") din limba română care rămîne invariabil.1. Welches Metall verwenden Sie ? —. avînd forma invariabilă „welches?" Exemple: Welches ist der Durchmesser dieser Welle ? Welches ist die Anzahl der Umdrehungen? Welches sind die Anlaßfarben des Stahls ? .Das leichte Metall. Welche Metalle verwendet die Flugzeugindustrie? (leicht). preluînd desinenţele acestuia la toate cazurile. Kolben. Von welcher Farbe ist das Metall? (graublau). Was für Eisen hat eine rotgelbe Farbe? (flüssig). i. Declinarea pronumelui interogativ „welcher ? welche ? welches ?" M N G D A welcher welches welchem welchen Kolben ? Kolbens ? Kolben ? Kolben ? F welche welcher welcher welche Schraube Schraube Schraube Schraube ? ? ? ? N welches welches welchem welches Rad ? Rad ? Rad? Rad? welche welcher welchen welche PI. 9. Kolben. d. Pronume interogative De o sintagmă care cuprinde un adjectiv atributiv întrebăm de obicei cu pronumele interogative: a) welcher ? — welche ? — welches ? = care ? b) was für ein ? — was für eine ? •— was für ein ? = ce (fel de) ? 9. Se acordă deci cu substantivul de care întreabă privitor la gen. pronumele nu se acorda cu substantivul. Welche Metalle nennt m a n ( s e numesc) Buntmetalle? (bunt. Was für eine Temperatur bezeichnet graugrün? (hoch). h. g.2. e.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 163 b. farbig).Die guten Werkzeuge. Aus welchem Roheisen erzeugt man Gußeisen? (grau). La o întrebare care începe cu pronumele interogativ „welcher ? welche? welches?" răspunde o sintagmă cu articolul hotărît: Exemple: Welcher Stift liegt dort ? — Der konische Stift. Welche Farbe ist das ? — Die hellgelbe Farbe. Schrauben? Schrauben? Schrauben? Schrauben? Stînd singur la începutul întrebării şi fiind urmat de predicat (de obicei •o formă a verbului „sein" — a fi).

Şi acest pronume se acordă în gen. Exemple: Was für ein Stift liegt dort ? Ein konischer Stift. -e. was für ?" răspunde o sintagmă cu adjec­ tiv atributiv precedat de articolul nehotărît. Meßgerät mißt man die Stromstärke ? f. Was für eine Farbe ist das? Das ist eine hellgelbe Farbe. Rolle schleift sie ? c. Was für ein Direktor haben Sie ? h. Welch Gruppen von Metallen gibt es ? e. Was für Werkzeuge brauchst du ? Gute Werkzeuge.-?" pierde elementul „ein. Bei welch Temperatur ist die Anlaßfarbe dunkelblau ? g. Mit welch—. Was für Werk­ zeuge ? _i) Werkzeugen ? Werkzeuge ? întrebînd de substantivele folosite nearticulat. -e.-" e plasat mai tîrziu. Completaţi desinenţele pronumelui interogativ! a. Die hohe Temperatur verändert die Farbe. eine. Für welch Werkstätten bringt ihr Material? i. pronumele „was für ein.2. An was für ein Zeichnung arbeiten Sie ? Exerciţiul 199.2. iar „für ein. Declinarea pronumelui interogativ „was für ein. Was für ein—. D Nu se foloseşte. se declină ca şi articolul nehotărît. Hier liegt eine schwere Welle. Welch Mikrometer braucht er ? b. Elementele „was für?" rămîn invariabile. -e. . -e.-V M N G D A Was für ein Kolben? eines Kolbens ? einem Kolben ? einen Kolben ? F Was für eine Schraube ? einer Schraube ? einer Schraube ? eine Schraube ? N Was für ein Rad ? eines Rads ? einem R a d ? ein Rad ? Pi. b.-" şi la singular. Exemple: Was für Stahl verwenden Sie ? Was für Arbeit haben Sie ? Was für Metall ist das ? Frecvent. iar „ein. Welch— Stahl verwenden Sie hier? d. La o întrebare care începe cu pronumele interogativ „was für ein ? was für eine ? was für ein ? pl. număr şi caz cu substantivul de care întreabă. Exemple: Was ist das für eine Zeichnung? Was sind das für Meßgeräte ? Was ist das für Material ? Exerciţiul 198.164 LEHRSTOCK 9: DIE METALLE 9. ein". acest pronume se împarte în două. Formaţi întrebări cu „welcher 1" sau „was für einV la care să răspundă următoarele propoziţii! a. In welch Zeit ist der Apparat fertig ? j . la începutul întrebării rămînînd numai „was".

k.3. 9. a munci = a prelucra.1. g. e. a transforma verarbeiten = a sta stehen entstehen = a se forma. Was für einen Notizblock haben Sie ? Oszillograph ? Was für Leichtmetalle kennen f. er erarbeiten = a obţine prin muncă. miß __ mißfallen = a displăcea mißbrauchen = a abuza. Das ist eine falsche Quadratwurzel. Exemple: arbeiten = a lucra. Die gelbe Legierung ist Messing. Was für ein Behälter ist das ? Chrom ? d. bezeichnen = a denumi emp — empfehlen empfinden = a simţi = a recomanda. Was für Apparate erzeugen Sie ? Sie? c. 1. erzeugen = a produce ge — gebrauchen = a folosi gehören = a aparţine. ver . Dort sehe ich ein großes Zahnrad.3. Was für eine Farbe hat das chen Sie ? c. Sie gibt mir einen breiten Radiergummi. verstehen = a înţelege verwenden = a folosi: zer . Was für ein Metall härten die a. despărfind pronumele „ivas für ein}" Model: Was für eine Höhe hat die Halle ? Was hat die Halle für eine Höhe ? g.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 165 Wir arbeiten mit genauen Meßgeräten. Hier ist ein helles Büro. în limbajul tehnic german se folosesc foarte multe verbe derivate de la un verb simplu cu ajutorul unui prefix care schimbă complet sensul verbului. Was für einen Transformator brau­ h. Was für eine Höhe hat die Halle ? Arbeiter ? b. Reformulaţi întrebările de mai jos. zerfallen a descompune. d. Der Block hat eine große Oberfläche. f. a lua naştere Există următoarele prefixe verbale în limba germană: be bearbeiten = a prelucra. Was für Techniker arbeiten hier ? Was für Schwingungen mißt der e. i. Er arbeitet nach einer richtigen Zeichnung. Ich arbeite mit klugen und energischen Technikern. a sparge . Exerciţiul 200. ent entstehen entladen = a descărca = a se forma. zerbrechen = a rupe. h. Verbe derivate 9. Es ist ein grobes Gewinde.

Erhitzen. verarbeiten — Werk — Buntmetalle. accentul cade pe verb. ent-. Căutaţi verbele din text şi stabiliţi care sînt simple şi care sînt derivate! Exerciţiul 202. Formaţi propoziţii din următoarele cuvinte adăugind articolele. er-. er-. ge-. verbe-. verbe-. pronumele şi prepoziţiile necesare! Model: Man verwendet Aluminium in der Flugzeugindustrie.166 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE Aceste prefixe sînt totdeauna neaccentuate. verbe-. Exemple: Ich. verbe-. bearbeite (Wir bearbeiten) einen Maschinenteil. ent-. erscheinen — Anlaßfarben —. gewinnen — Eisen — Buntmetalle — Erz. verbe-. verändern — Legierung — Chrom— Festigkeit. . er-. a. h. er-. ent-. verbe-. ent-. verbe-. ge-. Exerciţiul 201. verbe-. Du gebrauchst (Ihr gebraucht) jene Werkzeuge. ver-. verbe-. ent-. verbe-. c. ver be-. verbe-. er-. er-. Er verwendet (Sie verwenden) dieses Material. verwenden — Aluminium — Flugzeugindustrie. ver-. ent-. ver- : Exerciţiul 203. bezeichnen — diese Farben — Anlaßfarben. ver­ ge-. Formaţi verbe derivate din elementele date mai jos ! Cău­ taţi-le înţelesul în cheia exercitiilor ! arbeiten brauchen dienen fallen führen gehen gleichen halten hängen kommen lassen legen rechnen schreiben sehen stehen steigen stellen suchen ziehen : : : : : : be-. er-. ver­ be-. verbe-. zer ent... ent-. er-. er-. er-. f. e. zerbe-. er-. miß-. ver-. d. zerbe-. ver-. zerbe-. b. er-. er. g. erzeugen — Apparate — Leichtmetall. unterscheiden — grau — weiß — Roheisen. miß. ent-.

şi b) cu alte completări posibile ! Model: Wir verwenden Gußeisen. Valenţa verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemple 1(N) 2 (N.5.6. 1J cuvinte determinative ale substantivelor compuse pot fi şi adjective. A). lecţia a 3-a din manualul de faţă. das rohe Eisen —das Roheisen v. punctul 3. Exemple: hoch + Ofen = der Hochofen bunt + Metall = das Buntmetall leicht -f. Formali cîte două propoziţii cu fiecare dintre verbele tabelei de mai sus. adjectivele sînt scrise cu literă mare.4 şi lecţia a 6-a. Cercetaţi dacă există diferenţe de sens între adjectivul atributiv şi adjectivul-element al cuvîntului compus! a. diese Farben 3 (N. unterscheiden bezeichnen Die Anlaßfarben erscheinen. das schwarze Metall —das Schwarzmetall b. formînd începutul cuvintelor respective.5. şi sînt accentuate ca orice cuvînt determinativ. Pe lîngă substantive şi radicale verbale.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 167 9. den Exerciţiul 204. erzeugen.1. a) numai cu părţile sintactice cerute de valenţă. 9. în cazul acesta.4. unterteilen. A z u D ) zählen Aluminium zählt man zu NE-Metallen. Substantive compuse (Continuare) 9. In unserem Werk verwenden wir Gußeisen für die Maschinen­ teile. punctul 6. härten. Exerciţiul 205. verändern. Unser Werk erzeugt Apparate. verarbeiten.Metal = das Leichtmetall roh + Eisen = das Roheisen. 3 (N. Căutaţi substantivele compuse cu adjective din text! Exerciţiul 206. . erscheinen ersehen. A als A) Man bezeichnet als Anlaßfarben. gewinnen.

lang i. hoch + modern d. Substantivele care sînt cuvinte determinative ale unor adjective compuse se scriu cu literă mică: silberweiß. das Kilometer + weit 1. Sau: meterbreites Papier. Traducerea se face ca de obicei începînd de la sfîrşit: silberweiß = (alb ca argintul) = argintiu purpurrot = roşu-purpuriu gelbbraun = maro-gălbui. das bunte Metall e. dünn -f.flüssig. La fel ca şi substantivele şi verbele. Exerciţiul 209. Exemple: rot = roşu hellrot = roşu deschis gelb = galben dunkelgelb = galben închis blau = albastru hellblau = albastru deschis grün = verde dunkelgrün = verde închis Exerciţiul 207. das schwere Metall f.2.lang h. der Stahl. hoch -f. avînd drept cuvinte determinative fie alte adjective. .6. das Papier. das Meter + breit g. die Maschinenteile. das Millimeter -f.6. schwarz + grau c. Adjective compuse 9.rot = braunrot die Kornblume + blau = kornblu­ menblau gelb + braun = gelbbraun der Stahl -f. Formaţi adjective compuse din elementele de mai jos şi traduceţi-le. das leichte Metall — der —das —das —-das Hochofen Buntmetall Schwermetall Leichtmetall. der Stift. Controlaţi traducerea la cheia exerciţiilor ! a. ein Apparat.grau = stahlgrau. dunkel + grün e. der Transport + fertig j . ein Eisen. Pentru a se indica nuanţa deschisă sau închisă a unei culori. eine Technik. der hohe Ofen d. hell -f violett f. Cu adjectivele compuse în exerciţiul anterior formaţi sin­ tagme.1.wichtig b. fie substan­ tive sau alte părţi de vorbire. die Tafel. se folosesc adjectivele „hell" şi „dunkel" ca prim element al compunerii.168 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE c. das Zentimeter -f. alăturîndu-le ca atribut următoarelor substantive ! Model: das meterbreite Papier.6. 9. Exemple: grau + blau = graublau das Silber + weiß == silberweiß braun -j. das Meter + hoch k. die Farbe. Căutaţi din text adjectivele compuse şi stabiliţi din ce elemente se compun ! Exerciţiul 208. adjectivele pot fi la rîndul lor compuse. 9. jene Maschinen.

Metalele se împart în metale feroase şi metale neferoase. Traduceţi în limba germană ! a. Metale colorate sau multicolore sînt metale neferoase.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 169 Exerciţiul 210. Nennen Sie (numiţi) einige Anlaßfarben ! h. i. Ce metale se prelucrează în această uzină modernă ? j . Wie kann man diese verändern ? g. Kann man die Härte und die Festigkeit des Stahles verändern ? f. Wie sind die Buntmetalle ? m. Welches sind die Gruppen? c. Nennen Sie einige Leichtmetalle ! 1. Din fierul brut cenuşiu se obţine fonta. Aluminium ? n. g. Ce (fel de) culoare are fierul topit? b. Welches ist ein wichtiges Metall in der Industrie ? o. Obţinem în cuptoarele înalte fierul din minereu. Ce se produce din fierul brut alb? e. Metalele se folosesc şi în industria chimică ? k. Welche Metalle zählt man zu den Schwarzmetallen? d. Care este culoarea fierului topit? (lichid). Din sintagmele formate în exerciţiul anterior formali pro­ poziţii. Welche Farbe hat Kupfer. Unde se pot vedea culorile de revenire ? c. (sinteză). Wo verarbeitet man Aluminium in großen Mengen? Exerciţiul 212. trecîndu-le la acuzativ şi în subordinea fragmentului „wir brauchen" ! Model: Wir brauchen meterbreites Papier. Care sînt metalele neferoase ? . Was für eine Farbe hat flüssiges Eisen ? j . Wie viele große Gruppen von Metallen gibt es (există) ? b. Exerciţiul 211. Was für Roheisen gibt es ? e. Nennen Sie einige Schwermetalle ! k. h. d. Wie hoch ist die Temperatur von flüssigem Eisen ? i. f. Răspundeţi la următoarele întrebări! a. Messing.

sagt Ingenieur Schulze und sieht auf seine Uhr. Sie in unserem Werk zu begrüßen3'. Da kommt Ingenieur Dr. In unserem Werk arbeiten 2 950 Angestellte und Arbeiter . Kollege Schulze möchte Sie nun durch das Werk führen. Wir planen jetzt den Ausbau unserer Werkstätten. v. wir danken Ihnen und sind sehr erfreut. „es ist Zeit". Sie dürfen auch Skizzen machen. beiter wollen Sie auch begrüßen.4.2. 10. Ich möchte i} Ihnen zunächst einige 5) Angaben über unser Werk machen. punctul punctul punctul punctul punctul punctul 10. v.7. Sie können im Raum neben meinem Arbeitszimmer6' arbeiten. Wir erwarten Sie 1" > > > 4 > 5 > 6 ) 2 3 x v. v. Explicaţii. 10. Explicaţii. wir müssen jetzt gehen". Dadurch können wir die Planzahlen erfüllen." „Kommen Sie. v. UNSERE ERZEUGNISSE A. v. Wir wollen noch prei Hallen bauen.5. Die Produktion in diesen Hallen wollen wir automatisieren. Text Eine Delegation von Ingenieuren und Technikern aus Rumänien besucht unser1* Werk. Er sagt: „Meine Damen und Herrn ! Es bereitet mir2) ein besonderes Vergnügen. Explicaţii. Explicaţii. Unsere Arbeiter und Angestellten er­ warten schon Ihren Besuch. Müller und fragt: „Schulze. Sie sollen auch unsere Arbeit kennenlernen. Viele unserer Erzeugnisse müssen wir modernisieren. Ihr Werk besichtigen zu können. Explicaţii. Sagen Sie uns bitte alle Ihre Wünsche ! Meine Sekretärin ist über alles informiert und kann Ihnen helfen. . Wir müssen daher sehr genau rechnen und planen.1. Der Direktor begrüßt die Gäste. Bitte wollen Sie nach dem Besuch unseres Werkes wieder in mein Büro kommen ?" Ingenieur Munteanu sagt: „Kollege Direktor. Dort können Sie auch rechnen und zeichnen. Der Wert unserer Erzeugnisse beträgt etwa 255 Millionen Mark. 10. Im Jahre 1976 sollen es 3 800 sein. 10. Aus diesen Zahlen können Sie die Größe dieses Werkes ersehen. Explicaţii.3. 10. Wir erzeugen viele Maschinen und Apparate. sind das Ihre Gäste aus Rumänien ? Bitte kommen Sie auch in mein Labor! Meine Mitar-. Die Produktion soll im Jahre 1976 auf über 350 Millionen steigen.Lehrstück Nummer 10 DAS WERK.

B. Vocabular unser. a unei con strucţii) producţia a trebui. (e)s. -e. circa marca a putea extinderea (unui complex. -en bereiten mjr besonder das Vergnügen.das Erzeugnis. Jeder hat seinen Tisch mit Apparaten und arbeitet an seiner Analyse. -(e) s. aş dori dumneavoastră în primul rînd. -e sollen sein der Wert. -n ggben (i) das Jahr. 1:. aproximativ. die Produktion. ich möchte Ihnen zunächst einige die Angabe. UNSERE ERZEUGNISSE 171 Im Labor sehen die Gäste alle Laboranten und Laborantinnen an ih­ ren Arbeitsplätzen. -se die Delegation. a fi obligat .LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. -en (das) Rumänien besuchen begrüßen der Gast. înainte de toate cîţiva. pl. încă de pe acum vizita aş vrea. a noastră. . -n erwarten schon der Besuch. cîteva. f. -e etwa die Mark. -n. -n der Herr. -e möchte. -ses.pl. -(e)s. -(e)s. ai noştri.können der Ausbau. unii indicaţia a da anul a trebui a fi valoarea cam.e die Dame. -en müssen al nostru. -es. -s. ale noastre produsul delegaţia România a vizita a saluta oaspetele doamna domnul a face (plăcere) mie deosebit plăcerea salariatul a aştepta deja. der Angestellte.

aşadar. a vedea ceasul. -e. Explicaţii şi exerciţii 10. iarăşi a mulţumi bucuros a vizita. iar.e informiert wieder danken erfreut besichtigen Uhr. -es. . cabinetul dorinţa informat din nou. Ich möchte Ihnen einige Daten geben. -s.1. -n. UNSERE ERZEUGNISSE die der der das der die das der der daher modernisieren wollen noch bauen automatisieren dadurch Planzahl.e jeder. ceasornicul laboratorul (prescurtat) colaboratorul a face cunoştinţă locul de muncă fiecare. Completaţi cu iniţiale mari sau mici ! Hier ist Kollege Schulze. -en erfüllen Kollege. -n dürfen Raum. Er zeigt hnen auch hren Arbeitsraum. a construi a automatiza prin aceasta cifra de plan a îndeplini colegul a avea voie încăperea. = Vă aşteptăm în uzina noastră.Wunsch. Sagen Sie uns Ihre Wünsche. eine Sekretärin ist über alles informiert. . -e Arbeitszimmer. -es de aceea. = Aş vrea să vă dau unele date.0. Dort können ie arbeiten. Pronunţare şi ortografie 10. C. -en Labor. -s. -s kennenlernen Arbeitsplatz. Exemple: Wir erwarten Sie in unserem Werk. spaţiul biroul. r möchte ie durch das Werk führen. -(e)s.0. -es. = Spuneţi-ne dorinţele dv. -s Mitarbeiter. prin urmare a moderniza a vrea încă a clădi. Pronumele de politeţe (personale şi posesive) se scriu cu literă mare. ie können hre Zeichnungen und Skiz- .172 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. Exerciţiul 213.

ale noastre voştri. ale mele tăi. obiecte sau noţiuni. sollen. alle. Exersaţi pronunţarea corectă a consoanei [j] la începutul cuvintelor 1 das Jahr •— jetzt — ja — jeder — jede — jedes. müssen. wollen. a mea al tău. ale voastre lor. Exersaţi pronunţarea corectă a diftongului [00] din urmă­ toarele cuvinte! Erzeugnis -— beläuft — Flugzeugindustrie — erzeugen — heute — Neukonstruktion •— Werkzeug — neun. Copiaţi şi reţineţi scrierea cuvintelor cu consoană dublă ! Kollege. a sa al ei.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK.1. Angestellte. dort finden. ale sale ei. a t a al său. können. ale lor dv. Exerciţiul 215.1. corespunzător fiecărei persoane la singular şi la plu­ ral. ale ei săi (ei). Exerciţiul 214. a dv. Exerciţiul 218. ale sale (ei) noştri. Exerciţiul 217. Exerciţiul 216. ie ie wieder. a ei al säu (ei). în limba germană se folo­ seşte pronumele posesiv.1. UNSERE ERZEUGNISSE 175 zen im Stahlschrank lassen. Exersaţi pronunţarea şi accentuarea corectă a următoarelor cuvinte ! der Kollege [ko'le:g3] der Angestellte [-"ang^tsh^] die Delegation [deleg«'tsîo:n] der Mitarbeiter [''rait'arboetsr] die Produktion [produk'tsîo:n] die Planzahl ['pl«:ntsa:l] das Labor [la'bo:r]. Herr. Pentru a indica relaţia de apartenenţă între o persoană şi un obiect sau între două persoane. Pronumele posesive sînt: Singular Pronumele personal masculin feminin neutru Plural masculin feminin neutru ich du er sie es wir ihr sie Sie mein meine mein dein deine dein sein seine sein ihr ihre ihr sein seine sein unser unsere unser euer eure euer ihr ihre ihr Ihr Ihre Ihr = = = = = = = = = al meu. a lor al dv. a voastră al lor. bitten. erfüllen. . meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre = ai = ai = ai = ai — ai = ai = ai = ai = ai mei. ale tale săi.. ale dv. Copiaţi şi reţineţi scrierea cuvintelor cu „h" ortografic! Planzahl — Uhr •— Jahr •— erhöhen. Die Arbeiter und Angestellten unseres Werkes erwarten ie und wollen —hnen hre Arbeits­ plätze zeigen. 10.asa(ei) al nostru.. Pronumele posesiv 10. a noastră al vostru.

pronumele posesiv are aceleaşi desi­ nenţe ca şi articolul hotărît sau pronumele demonstrative. UNSERE ERZEUGNISSE 10.1. 1 ) Exemplu de declinare: Singular N sein großer Wert seine fertige Skizze sein kurzes Lineal G seines großen Wertes seiner fertigen Skizze seines kurzen Lineals D seinem großen Wert seiner fertigen Skizze seinem kurzen Lineal sein kurzes Lineal. Ca şi acesta. seine fertige Skizze A seinen großen Wert N G D A seine seiner seinen seine x großen großen großen großen Werte Werte Werten Werte Plural seine fertigen seiner fertigen seinen fertigen seine fertigen Skizzen Skizzen Skizzen Skizzen seine seiner seinen seine kurzen kurzen kurzen kurzen Lineale Lineale Linealen Lineale. pct.174 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. Spre deosebire de limba română.1. La plural.1. lecţia a 9-a. Pronumele posesiv precede adjectivul atributiv: Exemple : mein großer Wunsch = dorinţa mea cea mare unsere chemische Industrie = industria noastră chimică dein helles Labor = laboratorul tău luminos 10.2. nu au desinenţe cazuale la nominativ singular masculin şi neutru şi la acuzativ singular neutru.3. 9.1. Asupra adjectivului atributiv care urmează. pronumele posesiv stă înaintea substantivului înlocuind articolul. pronumele posesiv are aceeaşi influenţă ca şi articolul nehotărît. Exemple: unser Gast = oaspetele nostru meine Dame = doamna mea sein Arbeitszimmer = cabinetul său de lucru Ihre Kollegen = colegii dv.4. Toate numele posesive se declină la fel ca şi articolul nehotărît. ) v. Exemplu de declinare: Singular masculin feminin neutru Hammer N mein meine Feile mein Mikrometer G meines Hammers meiner Feile meines Mikrometers D meinem Hammer meiner Feile • meinem Mikrometer A meinen Hammer mein Mikrometer meine Feile Plural meine Feilen N meine Hämmer meine Mikrometer G meiner Hämmer meiner Feilen meiner Mikrometer D meinen Hämmern meinen Feilen meinen Mikrometern A meine Hämmer meine Feilen meine Mikrometer 10. .

. . b . . UNSERE ERZEUGNISSE 175 a... Exerciţiul 223. f.. Ausbau.. b. WTir haben einen Elektromotor.... d.. d. Geben Sie (Ihr Rechnung) (mein Sekretärin). g.. Die Zeichnerin bringt (ihr Skizzen) in (unser Büro). b . a. Sie (pron. b.. Mit eur Arbeitern. e. Exprimaţi cu ajutorul pronumelui posesiv cui îi aparţin lucrurile amintite în propoziţiile stimul! Model: Wir haben einen Elektromotor. . Werk. Techniker. f. Ingenieur.. Găsiţi un pronume posesiv potrivit pentru următoarele substantive ! . (Sein Arbeitszimmer) liegt neben (eur Konstruktionsbüro). Uhr. .. Gast.. .) nehmen einen Schraubenschlüssel.... Wir gehen von mein Werkstätte zu eur Labor. e. Dort kommt (dein Mitarbeiter) mit (sein . Declinaţi la singular şi la plural următoarele sintagme ! mein Gast meine Uhr mein Labor dein Kollege deine Gruppe dein Arbeitszimmer sein Mitarbeiter seine Tabelle sein Volumen ihr Wunsch ihre Farbe ihr Zeichenbrett unser Raum unsere Industrie unser Erzeugnis euer Arbeitsplatz eure Leistung euer Meßgerät Ihr Transformator Ihre Legierung Ihr Tachometer Exerciţiul 220.. Exerciţiul 219.. . Erzeugnisse.. . c. Wert.. .. Exerciţiul 222. . g. Das ist unser Elektromotor. f. .. c. a III-a pi.. Er hat eine Nummer. g. c. Wir geben (Ihr Gast—) Daten über (unser Produktion). Anzahl.. Führen Sie (mein Gast) durch (unser Maschinenhalle). Uns Direktor sagt zu unser Gästen.. Sie (pers.. . Auf unser Maschinen. e. Du hast zwei Feilen. . d. . Ich habe eine Frage. Halle. Wunsch. polit. . Direktor. Puneţi cuvintele din paranteză la cazul potrivit! a... Wir stehen in unser Halle.) erzeugen Zahnräder. c... Meister. Completaţi cu desinenţele pronumele posesive ! a. Daten. Kollegen).. Maschinen. Exerciţiul 221. Zeigen Sie (unser Delegation) die Erzeugnisse (Ihr Werk ). Angestellter...LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. Wir arbeiten für uns Werk. . . d.. Produktion. Ihr seht hier eine Werkstatt.. e. Gäste.. f. .

. b. vă) (lor. îmi) (ţie. Ich danke . Er dankt . Sie in unserem Werk zu begrüßen. . Wem bringen Sie die Kopie? (er). Es freut mich. c. Pers.. Formele cazului dativ sînt: Singular Pers. îi) (lui. III Pron.2. Ihr helft uns. Wem schickt ihr die Skizze? (ihr).. Haben Sie keinen Kugelschreiber ? Ich gebe . d.1. Wem schreibt die Sekretärin die Rechnung? (du). II Pers. în aceste cazuri nu se traduce. le) (dv. Wem sagen Sie das ? (Sie) . ne) (vouă. e. Wem liefern wir die Apparate ? (sie pl.. Sie (pron. vă) 10. f..) helfen mir.. g. b. Răspundeţi cu pronumele personale din paranteză la cazul dativ! a. Pronumele personal poate fi declinat la toate cazurile. I Pers. Wem danken die Gäste? (wir). îţi) (lui.. Forma „es" a pronumelui personal este adesea folosit ca subiect impersonal sau formal. c.. .) .) e. Wir danken . îi) (ei. III Nominativ ich du er sie es mir Dativ dir ihm ihr ihm (mie. . Hat er Hast du Habt ihr Hat sie Exerciţiul 225.. meinen. Wir danken .. sing. I ihr sie Sie wir euch ihnen Ihnen uns (vouă.2. Du hilfst uns. d. polit.. Sie (fem. ei) Plural Pers. Im Jahre 1976 sollen es 3 800 sein = în anul 1976 urmează să fie 3 800.. = Mă bu­ cură să vă salut în uzina noastră. UNSERE ERZEUGNISSE 10.. îi.. polit. Ich danke . Wem gibt der Ingenieur die Zeichnung ? (sie. sing) hilft ihm. Pronumele personal (Completare) 10.176 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK.. Er hilft mir. II Pers.2. Exerciţiul 224.2. fem. Exemple: Es ist Zeit = E timpul. f. Completaţi cu pronumele personal potrivit la cazul dativ ! a.

3. Verbe modale 10.3. Aceste verbe modale au o conjugare neregulată la prezentul indw cativ. Wem gehört das Bandmaß? (er).3.3.3. Von wem hast du die Skizze ? (sie. posibilitate. Mit wem montiert er die Maschine ? (ich). punctul 10.a. wollen (a vrea) 10.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. Wem antwortet der Genosse? (ich). UNSERE ERZEUGNISSE 177 ]• k. folosim verbe modale. es s * v.5. > > v. lecţia a 23-a. m o.). fem. Mit wem arbeitet er hier? (wir). Pentru a specifica sensul de obligativitate.1. Mit wem kommen sie in die Werkstätte ? (ich). Mit wem besprechen Sie die Zeichnung ? (Sie). a Sin ich du er 1 sie > es J wir ihr sie Sie kann kannst kann muß mußt muß will willst will darf darfst darf soll sollst soll 3. Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Mit wem geht ihr zum Direktor? (Sie). 10. intenţie s.3. De la un al şaselea verb modal „mögen" se folosesc mai frecvent formele de conjunctiv I I : 2 ' ich möchte (aş dori) wir möchten (am dori) ihr möchtet (aţi dori) du möchtest (ai dori) sie möchten (ar dori) er sie \ möchte (ar dori) Sie möchten (aţi dori). Cele mai uzuale verbe modale ale limbii germane sînt: können (a putea) dürfen (a avea permisiunea) müssen (a fi obligat) sollen (a trebui) 1) . pl. punctul 23.2. sg.). Von wem bringen Sie das Papier? (sie. il/103 . în legătură cu o acţiune verbală. "3 J3 C M können könnt können können müssen müßt müssen müssen wollen wollt wollen wollen dürfen dürft dürfen dürfen sollen sollt sollen sollen 10.3. 1.

Ich. UNSERE ERZEUGNISSE 10. ca de exemplu: prevedere: Im Jahre 1976 sollen es 3 800 sein. Exemple: Ich muß antworten. şi anume: Verbul al cărui sens îl specifică (al doilea verb din propoziţie) stă tot­ deauna la infinitiv (în limba română de obicei la subjonctiv) şi la sfîrşitul propoziţiei. Wir sollen die Breite der Halle bestimmen. presupunere incertă: Wo ist der Meister ? Er soll beim Direktor sein ! Unde este maistrul ? Se zice că ar fi la director. Sensul verbelor modale „müssen" şi „sollen" se confundă uneori datorită faptului că ambele pot fi traduse în limba română prin „a trebui". — Să determinăm lăţimea halei. urmează) să fie 3 800. Heute können wir den Fehler in der Zeichnung korrigieren. — Să vină.3. Trebuie (sîntem obligaţi) să îndeplinim cifrele de plan. fără verb modal: Exemple: Er soll kommen. .—Ar dori să vină la noi în uzină. — Trebuie să-i răspund. Şi în propoziţiile interogative.3. — Astăzi putem corecta. Ich muß ihm heute antworten. Să ne spuneţi dorinţele dv. Exemplu: Wir müssen die Planzahlen erfüllen. Exemple: Wollen Sie noch eine Halle bauen ? Wo wollen Sie die Halle bauen ? Dürfen wir uns eine Skizze machen ? Wer kann uns die Skizze machen ? 10. Verbele modale au o influenţă hotărîtoare asupra construcţiei propoziţiilor în limba germană.—Astăzi putem să corectăm greşeala. Totuşi au un sens foarte diferit: „müssen" — exprimă obligativitate certă.178 LEHRSTOCK 10: DAS WERK. verbul modal „sollen" mai are di­ ferite alte sensuri. al doilea verb stă la infinitiv şi la sfîrşit. chiar constrîngere. Er möchte zu uns kommen. muß ihm antworten. în afară de sensul de „recomandare". Heute können wir korrigieren. Heute können wir den Fehler korrigieren.—Astăzi putem să corectăm greşeala în desen.5. — Trebuie să răspund. „sollen" — exprimă o recomandare fără obligativitate: Exemplu: Sie sollen uns Ihre Wünsche sagen. (Dar nu sînteţi obligat). — în anul 1976 se prevede (este vorba. — Ar dori să vină la noi. Er möchte zu uns ins Werk kommen. Verbul „sollen" se traduce cel mai bine prin conjunctivul singur.4. •— Trebuie să-i răspund azi.

..... die Gäste aus Rumänien begrüßen. die Zeichnung machen.. d.. die Zeichnung dem Meister geben. Er . b. die Zeichnung machen. (se zice că). Exerciţiul 227. h... das Labor besuchen. können.. Ihnen die Maschinen zeigen.. Completaţi propoziţiile cu verbul potrivit! Traduceţi-le! a...Aş dori să vizitez uzina dv.. Die Arbeiter . d. Exerciţiul 228.. Traduceţi în limba germană ! a.. g. Producţia urmează să se ridice în anul 1975 la peste 200 milioane. Die Gäste .. die Maschinenteile messen.. (urmează să). Die Arbeiterin . Wir wollen im Labor arbeiten. g.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. Er möchte unser Werk besichtigen. Der Apparat . die Maschinenteile montieren. Wir . d.. Wir wollen die Apparate sehen.. Was . Er . Die Produktion soll über 100 Millionen betragen. UNSERE ERZEUGNISSE 179 Exerciţiul 226. die Kopie dem Meister geben. (vrem). . e...... im Labor arbeiten. Sie . b. Ich . Exerciţiul 229. die Produktion automatisieren. Ihr . die Analysen sehen... e. Er .. Wir .. Ich muß in meine Werkstatt gehen. f. Sie können die Planzahlen erfüllen. müssen. d. h. c. f.. c Der Monteur ... c.... Puteţi să îndepliniţi cifrele de plan ? e. c.. Vrem să mai construim trei hale. Wir . e. in die Werkstatt gehen. (poate). wollen. (trebuie). Puneţi verbul la persoana potrivită! a. die Bolzen nicht bohren. b. Traduceţi în limba română! a. in der Halle arbeiten.. Aveţi voie să vizitaţi uzina noastră. Ihr . i. den Apparat kontrollieren. 125 Büchsen drehen. Sie können die Größe unseres Werkes ersehen. Wir . Du . nicht funktionieren. die Planzahl erfüllen. f. Sie soll die Zeichnung machen. (poate).. er im Laboratorium besichtigen ? Wir . die Maschinen montieren. Sie . Der Zeichner . Ich . den Apparat konstruieren. Ihnen alles zeigen. b... Pot să vă arăt totul.. sollen.. Du .. g.. (au voie).. Wir dürfen die Werkstätten besuchen. dürfen. (pot).. Trebuie să dai desenul colaboratorului d-tale.

= Dorinţa de a munci aci. viele" (mult.180 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. de a fi colaboratorul dv. el trebuie să stea în limba germană la infinitivul precedat de prepoziţia „zu". Este just (richtig) de a vizita acum uzina ? de a schimba acum tabela ? e. multe) sînt pronume indefinite. după substantivul sau adjectivul pe care îl lămureşte se pune virgulă. „alles. alle" (tot. de a cunoaşte muncitorii şi tehnicienii din uzina dv. Astfel: . toate). jedes" (fiecare). sau „viel. 10.5. 10. Avem destul (genügend) spaţiu de a construi maşini mari. precum şi „man". Traduceţi în limba germană ! Puneţi virgulă în locul liniilor ! de a vă vedea. 10. Exemple: Das Vergnügen. Wir sind erfreut.1. de a moderniza atelierele. Infinitivul prepoziţional stă totdeauna la sfîrşitul propoziţiei. toţi. Exemplu: Der Wunsch zu arbeiten. de a discuta acum cifrele de plan ? d. multă. k. mulţi. a. = Dorinţa de a munci. hier zu arbeiten. i. a automatiza producţia. Pronume indefinite 10. „einige" (unii). îmi face plăcere de a fi oaspetele dv. jede. de a construi încă o hală. Infinitivul prepoziţional 10.1. Dacă de infinitivul cu „zu" mai depind alte părţi sintactice.2. UNSERE ERZEUGNISSE h.4. c. b. de a-i cunoaşte. Trebuie să vedem laboranţii la locul lor de muncă. Dacă un verb lămureşte mai îndeaproape sensul unui substantiv sau adjectiv. = Sîntem bucuroşi că putem veni. Cuvintele „jeder. Este important a deosebi exact culorile de revenire. Am dorinţa de a saluta oaspeţii. a produce maşini bune. Vreau să cunosc munca dv. kommen zu können.4. Aţi dori să salutaţi musafirii? Se zice că aceste doamne şi aceşti domni vin din România. Der Wunsch. cu sisteme de declinare foarte diferite. Exerciţiul 230. = Plăcerea de a vă saluta.5. j.4. Sie zu begrüßen.

Es ist der Wunsch einig Mitarbeiter. Completaţi desinenţele pronumelor indefinite ! a. Aus einig Zahlen können Sie all ersehen.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. c All unsere Erzeugnisse müssen wir modernisieren. Besprechen Sie all Zeichnungen mit jed Meister. unele). „jeder". . „viei" are forme cu şi fără desinenţă la nominativul şi acuzativul singular: N G D A alles alles aliem alles alle aller allen alle viel(es) vieles vielem viel(es) viele vieler vielen viele. all Hallen zu besichtigen. fie înaintea unui substantiv. N G D A M jeder Arbeiter jedes (sau jeden) Arbeiters jedem Arbeiter jeden Arbeiter F jede Zahl jeder Zahl jeder Zahl jede Zahl N jedes Jahr jedes (sau jeden) Jahres jedem Jahr jedes Jahr. Spre comparaţie: N G D A die der den die Kollegen Kollegen Kollegen Kollegen einige einiger einigen einige Kollegen Kollegen Kollegen Kollegen (unii colegi) (a unor colegi) (unor colegi) (pe unii colegi). g. Arbeiter. v. . jedes" (fiecare) are forme pentru cele trei genuri. Are la toate cazurile desinenţele articolului hotărît. în afară de „man". UNSERE ERZEUGNISSE 181 „man" — (intraductibil1') este invariabil (Nominativ singular) „einige" — (unii. pronumele de mai sus pot fi folosite fie singure. jede. lecţia a 5-a. punctul 5. Desinenţele sînt cele ale articolului hotărît. b. Haben Sie viel Wünsche ? Sagen Sie uns all— ! f. h.6. e. Jed soll all kennenlernen und viel— können. dar numai la singular. Exerciţiul 231. d. se declină numai la plural cu desinenţele artico­ lului hotărît. „alles" (tot) şi „viel" (mult) se folosesc mai ales la forma neutră singular şi la plural. In jed Werkstätte arbeiten viel. In einig Jahren soll die Produktion auf viel Millionen steigen.

. A) 2 (N. wollen. . Das ist . Er dankt .. Valenţa verbelor Verbele din lecţia de faţă au următoarele valenţe: Indicele Verbe 2 (N.. Ich möchte .. k. Die Gäste besichtigen .. Wer begrüßt . . Wollen Sie . Formulaţi cuvinte compuse din următoarele elemente! Traduceţi-le şi verificaţi la cheia exerciţiilor. . können.. ich möchte danken geben sein Exerciţiul 232. modernisieren dürfen. Wir automatisieren . D. Cu -n de legătură a. . Exemple: die Arbeit + das Zimmer = das Arbeitszimmer..7..182 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. begrüßen. ...N) automatisieren. die Maschine + der Teil = der Maschinenteil. die Arbeit + der Platz a. g. b. Ihr erfüllt . ? h. D) 3 (N. cele două elemente compo­ nente sînt legate printr-un -s sau -n de legătură. Bauen Sie . dacă aţi tradus corect! 1.) sau (N. kennenlernen.. A) 2 (N.. die Tabelle + der Kopf d.. besuchen. CM -s de legătură 2...7. ... Wir können .6... .. sollen. d.. ? i. der Motor 2) + die Drehzahl ') Cu -es de legătură: die Jahreszahl ') Cu -en de legătură: die Motorendrehzahl. La numeroase substantive compuse. Completaţi fragmentele de propoziţii cu părţile sintactice care mai lipsesc pentru saturarea valenţei ! Model: Bauen Sie einen Transformator? a. adj.. bauen. die Produktion + die Menge c. die Farbe + die Skala b. . erfüllen. f. besichtigen. Exerciţiul 233..1. Geben Sie . — j . das Jahr 1 ' + die Zahl d. die Gruppe + der Leiter c. c. Substantive compuse (Continuare) 10. e. UNSERE ERZEUGNISSE 10. die Delegation + der Leiter b. 10. inf) 2 (N. müssen.

Completaţi fragmentele de propoziţii cu sintagmele indi­ cate ! Fiţi atenţi la desinenţele adjectivelor ! a. Wer begrüßt die Gäste ? c. Was kann man aus diesen Zahlen ersehen ? k. die Festigkeit + der Wert h. die Umdrehung + die Zahl g.Was wollen sie automatisieren? n... die Konstruktion + das Büro n. (ein modernes Labor). die Arbeit + die Gruppe e. Besichtigen die Gäste auch ein Labor ? Welches ? u. Wo können die Gäste arbeiten ? r. die Länge + das Maß f. . b. (ein guter Meister). (ein großer Arbeitsraum). Wieviel beträgt der Wert der Erzeugnisse ? i. Was plant die Werkleitung jetzt ? 1. Was hat jeder Laborant im Labor ? . Was wollen sie modernisieren ? m. (ein langer Stift).. Was erzeugt das Werk ? h.. Diese Teile sind aus . die Maschine + die Halle 1... e. Wer dankt dem Direktor ? Was sagt er ? t. Die Lehrlinge arbeiten mit . UNSERE ERZEUGNISSE 183 e. . Wer erwartet den Besuch der Delegation ? d. Er verarbeitet . Was sehen Sie im Labor ? v. die Halle + das Fenster g. die Analyse + der Fehler n. die Schraube + die Lehre m. Die Delegation besichtigt . die Nummer + die Tafel k. c. Wie hoch soll die Produktion im Jahre 1976 sein? ) .. h. Exerciţiul 234. die Schwingung + die Zahl 1.. Wer führt die Gäste durch das Werk ? o. (viele schwere Metalle). (die fleißige Arbeiterin).. g. die Oberfläche + der Druck h. Exerciţiul 235 (sinteză). die Schulung + der Kurs ) . Dürfen die Gäste Skizzen machen ? p..... (jede falsche Zeichnung). Wer will den Gästen helfen ? s. f. die Fabrikation + der Fehler m. die Büchse + der Durchmesser.. Wie viele sollen es im Jahr 1976 sein? g. Wir arbeiten in . Die Delegation geht zu ... die Spannung + der Messer i. (der legierte Stahl). d. die Leistung + der Faktor f. die Skizze + das Papier j . Der Monteur braucht . Wer besucht das Werk ? b... Was möchte der Direktor den Gästen zuerst geben ? e. Korrigieren Sie bitte ..LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. die Rechnung + die Größe k. die Decke + die Lampe i. . Wie groß ist die Belegschaft dieses Werkes ? f. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între­ bări ! a...

B.2." Munteanu: „Womit formen Sie diese Teile. > * v. *) v. Berger erklärt: „Unsere Gießerei ist 3 400 m 2 groß. feinsten und leichtesten Gußteile herstellen. punctul 11. punctul 11.Lehrstück Nummer 11 DIE GIESSEREI A. Berger: „Wir gießen Teile aus Grauguß. punctul 11.4.3.1 şi 11. Wir stellen damit Teile guter. Dadurch können wir die kleineren.2. 5 ) v. wir gießen sie nach dem Femgießverfahren. Ingenieur Berger. Wir wollen aber das Programm ausbauen. (sogenannten). punctul 11. Text Ingenieur Schneider zeigt den Gästen aus Rumänien das Werk. aber es ist doch eines der modernsten Verfahren. Munteanu fragt: „Woraus3' besteht Ihr Fabrikationsprogramm?" Ing. vor. Kollege Berger?" Berger: „Diese Teile formen wir mit sog." Berger: „Sie haben recht. x) Ing. Sie ist eine wichtige Abteilung unseres Werkes. Allerdings ist die Produktivität dieses Verfahrens weniger gut. u. Genosse Munteanu fragt: „Kollege Berger. Explicaţii. wollen Sie unsere Gußputzerei ansehen?" * v. die Leichtmetalle ?" Ing.6. Berger: „Die Leichtmetalle schmelzen wir in Niederfrequenz-Tiegel­ öfen bzw.a. 3 Explicaţii. 4) (zum Beispiel) Silumin." Ing. Kollege Munteanu. Kollege Munteanu. (unter anderem) höchste Präzision und geringste Nacharbeit. . Temperguß. Explicaţii. Auch verbessern wir dadurch das Gefüge der Gußteile. NEMetallen und Gußlegierungen wie z. Explicaţii. besserer und auch bester Qualität her. bzw.B. punctele 11. Wir erzielen damit auch die wichtigsten Vorteile. (beziehungsweise) in Induktionsöfen von 6.3 t Kapazität. Rotguß." Ing. Explicaţii. Sie ist um 40% größer2) als vor vier Jahren. > > v.5)" Munteanu: „Wir führen dieses Verfahren auch in unsere Fabrikation ein. Berger zählt dann die wichtigsten Verfahren auf. welche Verfahren wenden Sie beim Schmelzen der Metalle an ? Worin schmelzen Sie z. Dort stellt er sie dem Leiter der Gießerei. Wir wenden es schon seit längerer Zeit an. verlorenen Modellen. Zuerst führt er sie in die Gießerei.

Wir wollen nun das Labor besichtigen. a pune în faţă vorstellen a explica erklären aici: cu. de la groß secţia. sectorul.B. -e a turna gießen fonta (cenuşie) lucrată der Grauguß. -güsse bronzul. -(e). -en mai întîi. um 40% mai mare größer." B. însă aber programul das Programm. Kollege Munteanu. a mări ausbauen a enumera. Kollege Berger. -s. Georgescu kommst du auch mit ?" Georgescu: „Ja. . Aber ich möchte mit Ihnen gerne noch weiter über das Strahlverfahren sprechen. -en aici: ca wie de exemplu z. tombacul der Rotguß. Vocabular turnătoria die Gießerei. şi lista cuvintelor prescurtate din partea a IV-a a manualului de faţă. Ing." Genosse Antonescu fragt: „Wozu verwenden Sie den härteren Stahl­ schrot?" Ing. oft aber auch weniger harten. s. -güsse fonta maleabilă der Temperguß. Berger: „Zum Putzen der Tempergußteile. de la „wichtig" cel mai important 11 v. cu 40% um. -(e)s. gerne. Ing." Berger: „Recht gerne. pl.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 185 Munteanu: „Ja. -gusses. a înşira aufzählen wichtigsten. f. -gusses. womit putzen Sie die Gußrohlinge aus der Sandgießerei ?" Berger: „Wir putzen nur noch mit Schleuderstrahlmaschinen und ver­ wenden härteren Stahlschrot. -en din ce woraus a consta/a se compune din bestehen programul de fabricaţie das Fabrikationsprogramm. -gusses. despărţirea die Abteilung. comp. -güsse aliajul de turnătorie die Gußlegierung. dar. Kollege Berger. Munteanu: „Besten Dank. superi. natürlich komme ich auch mit. -e a lărgi." Die Gruppe tritt in die Werkstatt ein. (citeşte: zum Beispiel)x) siluminiul das Silumin. Munteanu fragt den Kollegen Berger: „Kollege Berger. Wir erzielen dadurch eine sehr glatte Oberfläche". în primul rînd zuerst a prezenta.

-s. cel mai mic mic. superi.a. (citeşte: beziehungsweise) 1) respectiv Induktionsofen.186 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI das Verfahren. a corecta verbessern structura Gefüge. neînsemnat gering prelucrarea suplimentară Nacharbeit. într-adevăr. -s. -en cu ce womit a forma. -s. worjn schmelzen (i) der Niederfrequenz-Tiegelofen. ce a aplica. welches anwenden das Schmelzen. de la „hoch" precizia Präzision. f. a folosi topirea în ce. prin aceasta damit mai bine besser. superi. de la „leicht") cel mai uşor Gußteil. de la „gering" cel mai puţin. -e piesa turnată a introduce. de la „gut" calitatea Qualität. -en capacitatea a produce. ') v. pl. -s. unde a se topi cuptorul de topit cu creuzet de joasă tensiune bzw. -e între altele u. der die procedeul die das das der der die die das die care. welche. de la „fein" cel mai fin leichtesten (superi. puţin. -en geringste. superi.pl. cuptorul de inducţie Kapazität. a modela formen aşa-numit. superi. -en a îmbunătăţi. mai mic kleiner. de la „gut" cel mai bun besten. de la welcher. -(e)s. welche. -e procedeul de turnare de precizie Feingießverfahren. pl. (citeşte: unter anderem) 1 ' cel mai înalt höchste. -s. aşa-zis SQg. -s. -(e). şi lista cuvintelor prescurtate din partea a IV-a a manualului de fată. comp. negreşit allerdings productivitatea Produktivität. a realiza erzielen avantajul Vorteil. -(e)s. a importa einführen a obţine. (citeşte: sogenannte (n)) x) pierdut verloren modelul Modell. comp. ce-i drept. . de la „klein" mic klein feinsten. a fabrica herstellen cu aceasta. f.

(e)s. -en ansehen (ie) gerne mitkommen natürlich eintreten (i) putzen Gußrohling. sigur. -e oft wofür Putzen. comp. a privi bucuros. de la „hart" hart (das) Stahlschrot. de doi ani mai lungi. nun weiter über Strafverfahren. aici: mai îndelungat curăţătoria de piese turnate a se uita. -en nur noch Schleuderstrahlmaschine. cu toate acestea cel mai modern d e . Exersaţi accentuarea corectă a următoarelor cuvinte! der Niederfrequenz-Tiegelofen die Abteilung die Gießerei das Fabrikatiqnsprogramm das Feingießverfahren die Präzision der Induktionsofen die Nacharbeit das Labor . -s sprechen (i) recht (gerne) aici: dreptate.pl. deseori. f. -e Sandgießerei. seit zwei Jahren länger. C. -(e)s. -e glatt Dank. mai dur tare. -es f. -s. -s. de la „modern" sejt. Explicaţii şi exerciţii 11. de la „lang" Gußputzerei. adesea pentru ce curăţirea piesa turnată din fontă maleabilă neted mulţumirea acum mai departe aici: despre procedeul (de curăţire) prin jet a vorbi aici: (cu) multă (plăcere). -n härter. comp. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 236. Sie haben recht doch modernsten. Tempergußteil. dur alicea de oţel des.pl.0. superi. aveţi dreptate totuşi. cu plăcere a veni cu cineva natural. fireşte a intra a curăţa piesa turnată turnătoria cu forme de nisip de acum numai maşina de sablat cu jet de alice mai tare.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 187 die der die die der das der der das recht.

länger. Exemple: arbeiten = a lucra. b) wichtiges ['vlctlggs]. Verfahren. c) gießen ['giisan]. Teilen. a executa stellen = a pune (în po. înaintea unei desinenţe care începe cu o consoană. în limbajul tehnic german se folosesc numeroase verbe com­ puse. Verfahren) sau -el (Tiegel. modifică conside­ rabil sensul verbului compus în comparaţie cu verbul simplu (cuvîntul de bază). des Gußteiles. Meißel. des Stahlschrotes.1. 11. erklären. Vocala e neaccentuat [a] în sufixe şi desinenţe ca -er (Leiter. se pronunţă [-Ic]. vorstellen. anwenden. zählen. care la sfîrşit de cuvînt se pronunţă [Te]. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalei „e" neaccentuată! Suprimaţi vocala la punctele c) şi d) ! a) Nummer ['nUnwr]. höher. 11.188 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI das die die der die Strahlverfahren Schleuderstrahlmaschine Gußputzerei Gußrohling Sandgießerei woraus womit wofür damit sau damit dadurch sau dadurch dafür sau dafür. schmelzen.0. langes.2. Kapazität. feinsten. Hebel) în vorbirea curentă se poate chiar suprima. 11. härter. Lager. d) Kurbel ['kUrbal]. Oberfläche. Tafel. erzielen. Zylinder. des Gastes. eintreten. La fel: flüssiges. Präzision. am richtigsten. Sufixul -ig. Kollegen. länger. breiter. Qualität. erklären. Arbeiter. a munci ausarbeiten = a finisa führen = a conduce durchführen = a efectua. Verbe separ abile 11. wichtigsten.1. sprechen. kleineren.1. des Raumes. Gästen. Jahren. am wenigsten. Exerciţiul 238. aufzählen. richtiger. Kabel. [s] Gäste. geringes. Meister. des Jahres. kleines. se pro­ nunţă [-Ig-] cînd se află înaintea unei desinenţe care începe cu o vocală. fertiges. Exerciţiul 237. größer. Exemplu: wichtiges ['vlctlgas]. iar în desinenţe ca -en (gießen. Feder. al căror cuvînt determinativ.1. richtiges. wichtiges) se pronunţă foarte slab. Nickel. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalei ä lung [e:] şi ä scurt [«]/ ' [e:] Rumänien. dunkel. das farbigste. numit „particulă". größer). -es (des Werkes. Exemplu: am wichtigsten [am 'vlcticstan] La fel: das flüssigste.0. flüssiger. besten. Schlüssel. fertiger.vorstellen = a prezenta ziţia verticală) .

şi se aşază la sfîrşitul propoziţiei. unter. * Particulele „durch.a. um" s. un tersuchen = a cerceta. unterstellen = a pune dedesubt a pieri vorgehen = a proceda vor: vorstellen = a prezenta zudrehen zu* zulassen a admite = a închide prin învîrtire (un robinet) 11. dar şi adverbe sau alte părţi de vorbire. 1) Exemple: unterteilen = a subîmparţi. Exemplu: Ich stelle den Strom ab. abschleifen = a netezi (prin şle­ fuire) a fixa. Du stellst den Apparat ab. a monta anwenden an: anbringen = a aplica auf: aufstellen = a enumera = a amplasa (o aufzählen maşină) aus: ausarbeiten __ a elabora. dar pot fi şi neaccentuate. aufstellen. Particulele accentuate ale verbelor compuse se separă în timpul conjugării de verbul propriu-zis.1. a opri. Dintre cele mai frecvente particule fac parte: ab: abstellen = a închide. a unterscheiden = a deosebi.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 189 Cuvintele determinative (particule) ale verbelor compuse sînt mai ales prepoziţii. Sie stellen die Belegschaft vor. . durchführen. Ihr stellt die Genossen vor. a ausbauen _ = a lărgi finisa bei: beistehen beilegen = a anexa = a asista durch: durchdrücken = a străpunge durchführen = a efectua. Particulele verbelor compuse pot fi accentuate. über. durchlaufen — a parcurge. Verbele compuse cu particule accentuate şi separabile se numesc verbe separabile. a execut prin presare = a opri einstellen ein: einführen a introduce her: herkommen = a produce = a veni încoace herstellen hin: hingehen a merge acolo hinbringen = a aduce acolo mitkommen = a însoţi mit: mitarbeiten a colabora über: übergehen a trece la ceva überhitzen = a supraîncălzi = sau cineva um: umarbeiten umformen = a transforma = a modifica unter: untergehen = a se scufunda. sînt de multe ori neaccentuate (şi deci insepa­ > rabile). Er stellt die Maschine ab. Wir stellen die Gäste vor. ca în toate exem­ plele de mai sus: Exemple: ausarbeiten. zudrehen.2.

Maschinenteile herstellen.aufausdurcheinvorzugehen ent.ausdurcheinmitum fiihren ent.. simplu sau derivat cu prefix.ausdurch einhinüberumuntervorstehen aufbeent. c. Conjugaţi verbele separabile de mai jos în propoziţii ! Model: die Gäste vorstellen. Exerciţiul 239. Wir unterscheiden.unter vorhalten beabent. Sie unterscheiden. Ihr unterscheidet.ausdurcheinunter- rechnen beaberausver.mitumvor- schreiben beabver. Verbele compuse cu particule neaccentuate sînt inseparabile şi se comportă în timpul conjugării ca un verb obişnuit.190 LEHRSTOCK 11: DIE GIESSEREI 11. Er unterscheidet. De la verbele simple date mai jos. a.. formaţi verbe derivate şi compuse cu ajutorul prefixelor şi particulelor indicate ! Căutaţi înţelesul lor în cheia exerciţiilor ! Citiţi verbele formate şi observaţi deosebirile de accentuare! arbeiten beaberaufver.aufzer.anver.beiübergever.anver. Exerciţiul 240.3.aufauseinunteruravor- stellen abbeent. Ich stelle die Gäste vor Du . ein neues Verfahren anwenden. Exemple: Ich unterscheide (deosebesc).abver. d. das Strahlverfahren einführen. Du unterscheidest. e. die Gäste vorstellen b.aufausemherumvor- .aneraufver.1. die Werkstatt ausbauen.

adică este a doua parte sintactică. 11. Cadrul verbal (sintactic) poate fi format din următoarele tipuri de predicate complexe: 2) a.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 191 11.3. verb modal + verb principal la infinitiv 3) . verbul „sein" + nume predicativ (substantiv. v. Numeroase alte posibilităţi vor fi prezentate !n lecţiile următoare. indiferent cu ce începe propoziţia. să se obişnuiască să constate la fiecare pro­ poziţie ce elemente ale predicatului se află la sfîrşit. verb + particulă separabilă 4) . lecţia a 10-a. adverb s.5. Exemple: Die Gäste wollen nun das Labor besichtigen.5. Wie schmelzen Sie die Leichtmetalle ? Dadurch verbessert man das Gefüge der Gußteile.1. Pe care le-am învăţat pînă la lecţia de faţă. şi alte elemente infinite (nepersonale). v. v. verb negat cu „nicht" 5). care se aşază la sfîrşitul propoziţiei. Recomandăm cititorilor de texte tehnice germane să se aştepte oricînd mai degrabă la predicate complexe în poziţie distanţată decît la pre­ dicate simple. şi lecţia a 6-a. Hier erzeugt man diese Apparate nicht.2. în afară de forma verbală finită (personală care îşi menţine poziţia în locul II). adjectiv. şi. Exemplu: Wir stellen in unserem Werk Teile bester Qualität her fment finit Cadrul sintactic (particulă) 11. Exemple: Wir erzielen eine bessere Qualität.2.2.4.2. punctul 6. Cadrul sintactic al propoziţiei germane 11.a. Wir führen dieses Verfahren auch hier ein. d. c.2. Cele mai multe propoziţii în limbajul tehnic german au însă un predicat complex care cuprinde. Aceste propoziţii au un predicat simplu care se află totdeauna pe locul I I . finită).2. b. punctul 10. 11 2) 3) 4) 5) forma t verbală fi nită ele in v. lecţia a 7-a. Die Halle ist 30 m lang. în consecinţă. punctul 7. a ) 11.). Predicatul propoziţiilor germane poate fi format dintr-o singură ! formă verbală (personală. .1.3. Această poziţie distanţată a elementelor predicatului complex se numeşte cadru verbal sau cadru sintactic. punctul 11. Această deprindere de a privi propoziţia germană ca printr-o lunetă-foarfece este foarte importantă.

folosind adjectivele date la „b" şi unităţile de măsură la alegerea dv. der Behälter. Indicaţi dimensiuni ale obiectelor indicate la „a". die Gießerei. lang. der Durchmesser. Wir verarbeiten dieses Material. Exerciţiul 244. Woraus besteht das Fabrikationsprogramm? (müssen). a. (wollen). Spre comparaţie: Die Gäste /W0//ß/7\ Hier V erZ6U0t n u n Die Gäste ( wollen \ J nun das Labor. Labor diese Teile das /besichtigen ( ~~ / ~" m a n - \ Oaspeţii vor acum laboratorul. das Labor. die Tabelle. Man zeigt uns das Labor. formînd propoziţii cu cadru verbal! Predicatul simplu trece la infinitiv ! Model: Der Ingenieur zeigt den Gästen das Werk. Er erklärt uns dises Verfahren. der Rauminhalt. Oaspeţii vor să viziteze laboratorul.192 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI deoarece abia elementele de la sfîrşit determină sensul exact al întregii pro­ poziţii. Der Druck im Behälter fällt. Introduceţi verbele modale date în paranteză la forma cerută. e. die Halle. . Formaţi propoziţii din următoarele grupuri de cuvinte! a. schwer. b. hoch. c. / Aici se produc aceste piese. dick. Der Ingenieur zeigt den Gästen das Werk. groß. b. Der Ingenieur will den Gästen das Werk zeigen. breit. die Werkstatt. Negaţi următoarele propoziţii! Model: Er erklärt uns dieses Verfahren. Die Gießerei ist 3 400 m 2 groß. Er erklärt uns dieses Verfahren nicht. einführen —der Meister — die Lehrlinge — in die Arbeit. Exerciţiul 242. a. Hier \erzeugtk * m a diese Teile A nicht/ Aici nu se produc aceste piese. die Oberfläche. c. (O O) Exerciţiul 241. (wollen). Exerciţiul 243.! Model: Die Halle ist 15 m breit. der Raum. ausbauen — die Werkleitung — die Gießerei c. d. d. b. Die Farbe verändert sich. Wir gießen Teile aus Grauguß oder NE-Metallen. herstellen — Man — neue Gußlegierungen d. (sollen). (können). a. aufzählen — der Ingenieur — die Teile des Apparates b. das Arbeitszimmer.

J L _ 1m % i^ 9-* groß größer größt kurz ktirier tönest 11. mai puţin lung etc.1. uneori şi u ca vocală radicală. x ) = cablul lung Exemplu: lang — das lange Kabel = un cablu lung. cel mai lung. Dieses Kabel ist am längsten. > Unele adjective simple care au a sau o. Die Maschinenhalle ist viel breiter. iar superlativul este fie precedat de prepoziţia „am" şi avînd desinenţa -en.). kurz — kürzer — kürzest.3. pentru a se indica gradul cel mai înalt al însuşirii respective. Comparaţia adjectivelor 11. mai lung. ein langes Kabel = cablul mai lung länger — das längere Kabel ein längeres Kabel = un cablu mai lung. primesc la comparativ şi superlativ Umlaut: Exemple: lang — länger — längst. Pentru a exprima diferenţele graduale ale însuşirilor unor obiecte în comparaţie cu ale altor obiecte. pentru a se indica superioritatea sau inferioritatea cu privire la o însuşire. Spre deosebire de limba română. (das längste). Folosindu-se gndele de comparaţie în propoziţie ca adjective atributive în faţa unui substantiv. 11. adjectivele limbii germane formează gradele de comparaţie de superioritate prin sufixe. care formează gradele de com­ paraţie numai cu determinative aşezate înaintea adjectivului (lung. *3 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c.1.3. = cablul cel mai lung.3.3. '1/103 .3.2. lecţia a 9-a. Exemple: Dieses Kabel ist länger. groß •— größer — größt. comparativul apare fără alt adaos. şi anume: a) gradul comparativ. 1 ' v. Diese Maschinenhalle ist am breitesten (die breiteste). sufixele de grad sînt urmate de desinenţele de declinare. şi anume: pentru pozitiv -i pentru comparativ: -er. > klein — kleiner — kleinst pentru superlativ: -st. adjectivele formează grade de comparaţie. punctul 9. fie de articolul hotărît şi avînd desinenţele obişnuite de declinare. längst — das längste Kabel Folosite ca nume predicative împreună cu verbul „sein" — a fi sau alte verbe. b) gradul superlativ.\ LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 193 11.

Treceţi următoarele propoziţii la comparativul şi superla­ tivul de superioritate şi de inferioritate! Model: Die fünf Arbeitszimmer sind klein. Diese Schraube ist kürzer als die andere. se folesese următoarele adverbe şi conjuncţii: — cu pozitivul (relaţie de egalitate): ebenso (so. -d. Das erste Arbeitszimmer ist klein.7. 11. numărul şi cazul! Exerciţiul 246. ) învechit. Acest şurub este mai scurt decît celălalt. nahe x) — näher — nächst.4. b. Analizaţi adjectivele din textul lecţiei şi stabiliţi gradul de comparaţie. Exemple: hech — weniger hoch — am wenigsten hoch. 11. Gradele de comparaţie de inferioritate se formează prin cuvin­ tele determinative invariabile „weniger. Die fünf Verfahren sind wichtig.3. -h intercalează înaintea sufixului superlativului un -e eufonic pentru uşurarea pronunţării: breit — breiter — breitest: der breiteste Tisch. genul. Das vierte Arbeitszimmer ist am kleinsten (das kleinste).3. Adjectivul „gut" formează gradele de comparaţie neregulat? gut — besser — best.5.194 LEHRSTOCK 11: DIE GIESSEREI 11. . Acest şurub este cel mai scurt din toate. Exerciţiul 245.3. hart — minder hart — am wenigsten hart. -ß. -seh. Exemple: Diese Schraube ist ebenso (genau so) kurz wie die andere. Das dritte Arbeitszimmer ist weniger klein. Diese Schraube ist die kürzeste von allen. La unele adjective apar mici neregularităţi în scriere şi pronunţare: hoch — höher — höchst.3. eine weniger hche Halle. a. die am wenigsten harte Legierung. am mindesten" 2). Adjectivele terminate în -t. Pentiu legaica giadelcr de ccnparaţie de termenul respectiv de comparaţie. Acest şurub este tot atît (exact atît) de scurt ca celălalt. -z. groß — größer — größt. J s ) nahe = apraape.6. minder" 2> şi „am wenigsten. 11. c. kurz — kürzer —kürzest: die kürzeste Schraube. genau so) wie — cu comparativul (relaţie de inegalitate): als — cu superlativul (relaţie de supremaţie): von. Das fünfte Arbeitszimmer ist am wenigsten klein. Das zweite Arbeitszimmer ist kleiner. Die fünf Hallen sind groß. Die fünf Meßwerte sind genau. -s. -x.

b.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 195 Exerciţiul 247. Das Werk wendet (mai moderne) Verfahren an. Ist dieses Gewinde ebenso fein wie jenes ? d. . . e. Traduceţi în limba germană! a. Der (cel mai bun) Induktionsofen steht rechts. Dieser Bleistift ist härter. Răspundeţi după modelul următor! Arbeitet er ebenso genau wie ich ? Ja. er arbeitet ebenso genau wie ich. Dies sind (mai precise) Gußteile. c. Piese mai precise am obţinut prin turnare de precizie. a. Sind diese Gußteile ebenso klein wie jene ? c. Exerciţiul 249. Cel mai precis instrument de măsurat este micrometrul. Eines der (important) Arbeitsverfahren in der Gießerei ist das Feingießen. Das sind die (cei mai buni) Arbeiter der Gießerei. . h. Dadurch erzielen sie die (cea mai înaltă) Produktivität. Ist die Toleranz dieser Welle ebenso groß wie die jenes Bolzens ? . Wir erzielen so eine (mai bună) Qualität der Teile. Dieser Vorteil ist größer. Nein. g. i. Dieses Papier ist dünner. g. Secţia cea mai mare este turnătoria. er arbeitet weniger genau als ich. Ist Ihre Gießerei ebenso groß wie unsere ? b. stabiliţi compa­ raţii după următorul model! Model: Die erste Halle ist ebenso groß wie die zweite. Exerciţiul 251. d. Aparatul cel mai exact 1-a proiectat inginerul Popescu.Aplicăm procedeele cele mai moderne. Traduceţi adjectivele din paranteză şi treceţi-le la cazul potrivit! a. c. Die vierte Halle ist die größte von allen. Dieser Bleistift ist am härtesten. b. Acesta este un avantaj mai mare. Transformaţi adjectivul predicativ în adjectiv atributiv! Model: Dieses Lineal ist länger. d. *• Piesele cele mai uşoare sînt din metale uşoare. d. Sie haben (mai bune) Resultate erzielt. Die (cele mai moderne) Verfahren werden in unserer Gießerei verwendet. Exerciţiul 250. . b. e. Folosind exemplele din exerciţiul anterior. Das ist das längere Lineal. f. Piesa cea mai mică este această rolă. Exerciţiul 248. Die zweite Halle ist größer als die dritte. a. Dieser Vorteil ist am größten. f. e. h. c. Dieses Papier ist am dünnsten.

das > davor 4.das > davon 4.. Sensul exact al adverbelor pronominale.4. Pronumele „das" ca element al adverbului pronominal referindu-se la lucruri şi noţiuni abstracte. Aceste cuvinte se numesc adverbe pronominale. dafür — pentru aceasta s. Cele mai uzuale prepoziţii se pot contopi cu pronumele interoga­ tiv „was ?" (ce ?) şi cu pronumele demonstrativ „das" (acesta. depinde de context. poate fi tradus atît .4. Adverbele pronominale 11.1.4. aceasta. în special al celor de­ monstrative. da i dar J 11. aceştia.a. Pronumele „was".das > dazu 11. b) o serie de cuvinte demonstrative: damit — cu aceasta.2.a. acestea).3. wofür 1 = pentru ce ? s.196 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 11. respectiv „das" formează primul element al adverbului pronominal şi apare sub forma: wo î wor i > înainte de consoană \ înainte de vocală.4. formînd: a) o serie de cuvinte interogative: womit? = cu ce. Adverbele pronominale pot fi formate din următoarele pre­ poziţii : Seria interogativă Seria demonstrativă an auf aus bei durch für gegen in mit nach über um unter von vor zu + + + + 4+ + + + + + 44- was was was was was was was was was was was was was > > > > > > > > > > > > > + was > + was > + was > woran ? (la ce ?) worauf ? (pe ce ?) woraus ? (din ce ?) wobei ? (cu ce prilej ?) wordurch ? (prin ce ?) wofür ? (pentru ce ?) wogegen ? (împotriva cărui fapt?) worin ? (în ce ?) womit ? (cu ce ?) wonach ? (după ce ?) worüber ? (despre ce ?) worum ? (pentru ce ?) worunter ? (printre care lucruri ?) wovon ? (de la ce ?) wovor ? (în faţa cărui fapt ?) wozu ? (la ce ?) an auf aus bei durch für gegen in mit nach über um unter von vor zu + + + + + + + + + + + 44- das > das > das > das > das > das > das > das das das das das das > > > > > > daran darauf daraus dabei dadurch dafür dagegen (la aceasta) (pe aceasta) (din aceasta) (cu acest prilej) (prin aceasta) (pentru aceasta) (împotriva acestui fapt) darin (în aceasta) damit (cu aceasta) danach (după aceasta) darüber (despre aceasta) darum (pentru aceea) darunter (printre acestea) (de la aceasta) (în faţa acestui fapt) (la aceasta) 4.

Pe ce desenaţi ? f. î n ce constă procedeul de sablat cu jet de alice ? c.Hilft Ihnen das Meßgerät beim Messen ? c . Exemplu: Wir sprechen jetzt nicht darüber. Man erzielt durch dieses Verjähren eine bessere Qualität. Wir stellen diese Teile aus Grauguß her. Hier sind die Zeichnungen. Fragen Sie die Zeichnerin nach der Skizze ? *• Brauchen Sie die Reißfeder zum Zeichnen ? . Ist ein Fehler in dieser Rechnung ? e. Wir messen die Länge mit dem Meter. Ce fac cu ele ? Exerciţiul 252.Zeichnen Sie an diesem Reißbrett? d. f. ich schreibe damit. c. g. h.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 197 cu pronumele demonstrativ (acesta. aceştia. Sprechen Sie über dieses Verfahren? b. a. Acum nu vorbim despre aceasta. Pentru ce vă trebuie aparatul ? g. Womit messen wir die Länge ? Mit dem Meter. Răspundeţi cu „Ja" şi cu adverbe pronominale demonstra­ tive! Model: Schreiben Sie mit diesem Bleistift ? J a . e. Căutaţi adverbele pronominale din text şi stabiliţi sensul lor exact! Exerciţiul 253. Exerciţiul 255. Prin ce obţineţi o calitate mai bună ? e. dar şi cu pronume personale. Wir danken Ihnen für Ihren Besuch. La ce serveşte manometrul ? Exerciţiul 254. Din ce se compune programul de fabricaţie ? b. Was mache ich damit ? Aici sînt desenele. Despre ce vorbiţi cu oaspeţii ? h. Hier schmilzt man die Leichtmetalle in Induktionsöfen. Wir antworten auf Ihre Fragen. Formaţi întrebări cu verbe pronominale interogative la care să răspundă părţile de propoziţie subliniate ! Model: Wir messen die Länge mit dem Meter. Cu ce curăţaţi piesele turnate ? d. d. In unserem Werk verarbeiten wir NE-Metalle zu Gußteilen. acestea) în funcţie de genul şi numărul substantivului de referinţă. a. Du mußt die Dezimalzahl mit 3 multiplizieren. Traduceţi în limba germană ! începeţi întrebările cu adverbe pronominale interogative ! a. b. aceasta.

= beziehungsweise. u. . în limbajul tehnic german întîlnim foarte des cuvinte prescurtate de structură diferită şi mod diferit de rostire. Wir gießen Maschinenteile. VDI = Verein Deutscher Ingenieure l> ETZ = Elektrotechnische Zeitschrift 2> P K W = Personenkraftwagen 3 ' L K W = Lastkraftwagen 4 ) K F z = Kraftfahrzeug 5> U K W = Ultrakurzwelle « > V E B = Volkseigener Betrieb 7» bzw. Sie sprechen über die Produktion. D I N 8>. Prescurtări constînd din Exemple 1 Părţi de cuvînt a) cu punct b) fără punct a) cu punct b) fără punct Ing.1. Wir sehen das Labor an. Erklären Sie mir das Verfahren ! Wir formen die Teile mit verlorenen Modellen. ELBA-Batterien »>. Exerciţiul 256. Führen Sie die Laboraüten in die Arbeit ein. următoare sus.198 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 11. = zum Beispiel. vorstellen formen einführen Er kommt mit.B a n d » ) . D I N .5. crt. = Ingenieur. ORWO-Film 10) A g f a . ansehen bestehen sprechen eintreten erklären. der Tacho < der Tachometer z. folosind cuvinte din lecţiile anterioare pentru saturarea valenţei! 11. verbessern aufzählen. ausbauen herstellen. Die Gäste treten in das Büro ein. Formaţi şi scrieţi cife o propoziţie cu fiecare dintre verbele de mai sus. Wir bauen die Werkstatt aus.6. Iniţiale 2 separate 3 Iniţiale legate a) cu punct final b) fără puncte 4 Silabe legate fără punct l-M ) v. usw. = und so weiter. Wir verbessern das Verfahren.B. < sogenannt. putzen erzielen. Valenţa Indicele de valenţă Valenţa Verbe verbelor Exemple 1(N) 2 (NA) 2(N aus D) 2(N über A) 2(N in A) 3(N A D) 3 (NA mit D) 3 (NA in A) mitkommen gießen. das Labor < das Laboratorium.6. schmelzen. Tipuri frecvente sînt următoarele: Nr.a.Format 9>. sog. = unter anderem NE-Metall = Nichteisenmetall. der Trafo < d e r Transformator die K r i p o < d i e Kriminalpolizei ls> das Fewa •< Feinwaschmittel 14) . Cuvinte prescurtate 11. Der Apparat besteht aus 2 Teilen. anwenden. pag.

Rotguß usw. Cu excepţia tipurilor arătate la rubricile 2b.B. Von welcher Qualität sind die Teile ? j . Wie groß ist die Gießerei ? e. fie rostindu-se fie­ care literă separat. Prescurtările formate din silabe (tipul 4) se citesc ca şi cum ar fi cuvinte noi: Exemple: der Trafo ['trafo]. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi ! a. 1 4) camion. 11. 11) banda (magnetofon) Agfa.2. 5) autovehicul. Wem stellt er die Gäste vor ? d. Worin schmilzt man die Leichtmetalle ? h. 9) format DIN. Woraus gießt man die Teile in dieser Gießerei ? g. 3b şi 4. Hier verwenden wir z.6. Wozu verwendet man den härteren Strahlschrot ? p. = Grauguß. sau: En-E-Metall). Haben Sie einen P K W (Personenkraftwagen. . Ist sie heute so groß wie vor 4 Jahren ? f. 6) undă ultrascurtă. Strahlschrot = Hier verwenden wir zum Beispiel Strahlschrot.6. 12) bateria ELBA. Wohin führt er sie zuerst? c. Exemple: das sog. Temperguß. 13) poliţia judiciară. Schneider den Gästen aus Rumänien zeigen? b. Was für Teile kann man durch das Feingießverfahren herstellen ? 1. Grauguß.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 199 1) Asociaţia Inginerilor Germani. Welches sind die Vorteile des Feingießverfahrens ? m . 8) Deutsche Industrie Normen = norme industriale germane. das Fewa ['feva] die Kripo ['kripoj. Womit putzt man hier die Gußrohlinge ? o.64. 11. Prescurtările formate din iniţiale mari se scriu totdeauna fără puncte şi se pronunţă: Tipul 2b: fie sub forma cuvintelor respective întregi. Exemple: Aluminium ist ein NE-Metall (Nichteisenmetall. W a s sehen die Gäste nach der Gießerei? n. Rotguß und so weiter. Tipul 3b: ca şi cuvinte noi. cuvintele prescurtate se pronunţă fără a se ţine seama de prescurtare. Was soll Ing. Wie formt man in dieser Gießerei die Teile? k. Wie groß ist der Induktionsofen ? i. 2) Revista Electrotehnică. 11. sau: Pe-ka-we) ? Möchten Sie ORWOFilme (Orwofilme) cder Agfa-Filme (Agfafilme) ? Exerciţiul 257. Strahlverfahren = das sogenannte Strahlverfahren. 3) autoturism. (sinteză).3. 10) film ORWO. 14) FEWA-detergent. Temperguß. Was erzielt man dadurch ? . 7) întreprindere industrială de stat (naţionalizată).

Das Prinzip*' seiner Erfindung 5) ist auch heute noch gültig 6). d.200 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI r. Die Schleuderräder laufen Bild 1 1. Munteanu mit Ing. in das Arbeitszimmer des Direktors eintreten. I). Vocabular 1) die Strahltechnik zurückgehen 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) der Erfinder das Prinzip die Erfindung gültig das Schleuderrad schleudern das Strahlmittel die Drehtrommel laufen tehnica jetului a merge înapoi. Worüber möchte Ing. Berger noch sprechen ? Exerciţiul 258. 1 DIE STRAHLTECHNIK1» Die Strahltechnik geht 2) auf das Jahr 1871 zurück 2'. dem Ingenieur die Zeichnung geben. c. e. eine Zeichnung ansehen. f. b. Das Leichtmetall im Labor schmelzen. Die Schleu­ derräder 7) a schleudern 8) das Strahlmittel 8) b auf die Gußteile c. die Temperatur aus den Anlaßfarben ersehen. Conjugaţi în propoziţii la prezentul indicativ! Verbele schimbă vocala e în ii a. Diese liegen in der Drehtrommel 10) d. mit dem Schulungsleiter sprechen. Was wollen die Gäste noch besichtigen ? s. Lectura suplimentară Nr. Der Erfinder 3) dieser Technik ist Benjamin Chew Tigham. Die Drehtrommel läuft U ) mit kleiner Drehzahl. a data din inventatorul principiul invenţia valabil rotorul centrifug a centrifuga. a arunca materialul de sablare tamburul rotativ aici: a se roti . Bild 1 zeigt dieses Prinzip.

Das Strahlmittel besteht aus Stahl­ schrot 14 '.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 201 mit großer Drehzahl. Bild 2 Bild 3 Man wendet die Strahltechnik auch zum Entzundern 17) von Draht 1 8 ) und dicken Blechen 19) an. Bild 3 zeigt das Schleuderrad mit dem Strahl 1 6 ) . Man kann durch die Strahltechnik auch Oberflä­ chen von Stahl härten 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) die das der der der das der das Putzarbeit Becherwerk Stahlschrot Stahldraht Strahl Entzundern Draht Blech munca (operaţia de curăţire) elevatorul cu cupe alicea din oţel sîrma de oţel jetul curăţirea de arsură (ţundăr) sîrma tabla . Nach der Putzarbeit 1 2 ' transportieren die Becherwerke 13 ' e. das Strahlmittel in die Behälter f. Bild 2 zeigt diesen Stahlschrot aus Stahldraht 1 5 '.

12. Profileisen.5. 12. WTir können es leicht erreichen. Kollege Schneider. 3î v. „Haben Sie Fragen an m i c h ? " Ing. Bleche. Wir wollen uns nicht länger verspäten !" Munteanu: „Wo liegt das Werkstoff lager ?" Schneider: „Bitte. Munteanu.3. Messing und anderen NE-Metallen. punctul punctul punctul punctul punctul 12. 5) Schneider: „In dieser Halle lagern wir den größten Teil unserer Werkstoffe. Er nimmt aus dem Stahlschrank einen Lageplan heraus 2) und legt ihn 3 ) auf den Tisch. sehen Sie sich den Lageplan an ! Das Werkstofflager liegt im dritten Gebäude." Georgescu: „Erinnerst du dich." *l v. ." Antonescu: „Welche Metalle bewahren Sie im ersten Lager a u f ? " Schneider: „Hauptsächlich Stangeneisen. Explicaţii. *) v." Georgescu: „Wie ist Ihr Werkstofflager organisiert ?" Schneider: „Grundsätzlich unterteilt es sich in Lager 1 und Lager 2.1. 5 ) v.Lehrstück Nummer 12 IM WERKSTOFFLAGER A. was 4 ) zeigen Sie uns h e u t e ? " Schneider: „Das Werkstofflager !" Georgescu: „Wann können wir hingehen?" Schneider: „Ich kann Sie gleich hinführen. Explicaţii. Text Die Gruppe von" Ingenieuren und Technikern befindet sich r> im Büro des Direktors. Ingenieur Schneider bittet sie. Platz zu nehmen.2." Die Gruppe begibt sich zu dem dritten Gebäude und geht in das Haupt­ lager hinein. Explicaţii. Explicaţii. Munteanu: „Ja. Kollege Schneider. 12. die „Elektrowerke" haben ein ähnliches Lager?" Munteanu: „Ja. 12. ich erinnere mich genau. Bandringe aus Eisen. Isoliermaterial usw.4.und Stahlwerken. Ihr Wert beläuft sich auf etwa 80 Millionen DM. Im Lager 1 befinden sich die Metalle und im Lager 2 die anderen Werkstoffe. Explicaţii. woher beziehen Sie diese Bandringe ?" Schneider: „Von den Vereinigten Blech. •> v.

. 2) egal. Hier lagern wir alle Arten von Isolierstoffen und Kunstpreßstoffen. a merge înăuntru a depozita materia primă. -s. -(e) s. a valora marca germană (moneda) a organiza din principiu. Schichtpreßstoffe wie Textolit. puţin a întîrzia al treilea. principial alt.e nehmen (i. -(e) s. danke. Schulze. Ich will einige Beispiele herausgreifen wie z. Isolierpapiere. . altă etc. a atinge a se duce. -s. pl. Glimmerfohen usw. genommen) herausnehmen (i) der Lageplan.sich befinden der Platz. Novotex und Pertinax.err eichen sich begeben (i) das Hauptlager." Georgescu: „Wofür benötigen Sie die dickeren Pertinaxplatten ?" Schneider: „Für den Transformatoren. dort sehen Sie Asbest­ platten. a treia clădirea a ajunge. celelalte.hinejngehen lagern der Werkstoff. kommen Sie her ! Holen Sie bitte eine Blech­ schere ! So. -s. imediat. a lua afară planul de ansamblu/de situaţie pe mine. Vocabular das Werkstofflager. organisieren grundsätzlich anderen depozitul de materiale /materie primă a se găsi locul a lua a se secate.B. -e sich belaufen (äu) DM = Deutsche Mark. geben Sie sie her !" Munteanu: „Wohin führen Sie uns nun. a pleca depozitul/lagărul principal a intra. B. f. mă cînd a se duce (într-acolo) 1) îndată. materialul a se ridica la. celălalt.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 203 Munteanu: „Darf ich mir ein Muster n e h m e n ? " Schneider: „Aber gewiß ! Nur einen Moment bitte ! Der Praktikant soll eine Schere herbringen.und Apparatebau". . Kollege Schneider?" Schneider: „Bitte wollen Sie hier links hineingehen ? Wir sehen uns nun Lager 2 an. la fel a (con)duce (într-) acolo ceva..e mich wann hjngehen gleich hinführen etwas sich verspäten dritten das Gebäude. -es. Preßspan.

-s. principal fierul/oţelul în bare fierul/otelul profilat tabla colacul de bandă a-şi aminti. -e practicantul de Praktikant. cartonul presat der Schichtpreßstoff. clipa der Moment. -es. -s. -e materialul plastic de presare das Beispiel.204 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER materialul izolant a păstra.das Profileisen. -n construcţia de transformatoare der Transformatorenbau. pl. -e exemplul herausgreifen a alege (la întîmplare) das Isolierpapier. -n folia de mică die Glimmerfolie. -es.e preşpanul. -e der Bandring. -e materialul plastic stratificat textolitul das Textolit. -n a avea nevoie benötigen placa de pertinax die Pertinaxplatte. -(e) s. -ien aufbewahren hauptsächlich das Stangeneisen. f. a se duce şi a lua die Blechschere. pl. . -(e) s. f. -(e) s.das Blech. -n foarfecele de tablă hergeben (i) a da (încoace). -(e) s. hîrtie presată.-e materialul izolant der Kunstpreßstoff. a depozita mai ales. -s. desigur gewiß momentul. din ce parte woher a primi beziehen die Vereinigten Blech. pl. construcţia de aparate der Apparatebau. a-şi aduce aminte Uzinele electrice (denumirea unei uzine oarecare) asemănător ähnlich de unde. 1J -(e) s. polar etc. mag­ netic. das Isoliermaterial.pl. -(e) s. -(e) s. -es. -e momentul (în tehnică. ') das Moment. -en. f. -e sich erinnern die Elektrowerke. -en felul der Isolierstoff. a remite die Art. pertinaxul das Pertinax. -(e) s. pl. -(e) s. novotextul das Novotex. -s. -(e)s. -en foarfece die Schere. -es. f. de exemplu momentul de torsiune. -e hîrtia izolant ă der Preßspan. -n herbringen a aduce (încoace) holen a aduce. pl.und Stahlwerke Uzinele Unite de Tablă şi Oţel (de­ numirea unei uzine oarecare) sigur. f.) . placa de azbest die Asbestplatte.

Kollege Berger s. — cuvintele interogative: *' Wer ist das? Was zeigen Sie uns heute? Wo liegt das Werkstofflager ? — titlurile: Ingenieur Schneider. apropiat de „ö" slab. wieviel ? Welche Farbe ist das? Wieviel Blech brauchen Sie? . Explicaţii şi exerciţii 12. Meister. Meister Habermann. Schulungsleiter. -. lăsînd cuvxntul interogativ neaccentuat! Was ? Wer ? Wen ? Wem ? Wessen ? Wo ? Wie ? Wann ? Womit ? Wofür ? Wozu ? Woher ? Wohin ? * Excepţie fac cuvintele interogative care întreabă de adjective sau numerale: welcher.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 205 C. Konstrukteur. Chefkonstrukteur. Sunetul -e slab [3] de la sfîrşitul cuvintelor.0. Folosiţi cuvintele de mai jos drept titluri pentru nume de familie la alegerea dv. zu dem dritten Gebäude. die Probezeit 12. cuvintele nu sînt uniform accentuate. der Gewindebohrer die Bleche pl. Monteur. ein Lageplan. — pronumele personale şi reflexive: Er befindet sich hier. se pronunţă foarte redus. î n cursul vorbirii sau citirii. Exerciţiul 259. Direktor Schulze. Kollege. — prepoziţiile: im Büro. Kontrolleur. -e. î n limba germană rămîn în mod normal neaccentuate: — articolele: die Gruppe. Oberingenieur.2. Labo­ rant. Prakti­ kant. — pronumele posesive: mein Arbeitszimmer. > -e. Exerciţiul 260. Direktor. Ingenieur. Techniker. was für ein. şi le pronunţaţi cu glas tare. Exerciţiul 261. chiar dacă acestea sînt incluse într-un cuvînt compus. Herr.1.0. Exersaţi prcnunfarea corectă a sunetului -e final [a]! [3] ! die Gruppe heute der Lageplan der Kollege bitte der Apparatebau des Gebäude einige der Gebäudeteil die Halle alle der Härtegrad die Metalle pl. -es. Formaţi întrebări cu cuvintele interogative care urmează şi pronunţaţi-le cu glas tare. unser Werk.0. lăsînd titlul neaccentuat! Genosse. Pronunţare şi ortografie 12.a.

numărul şi cazul lor! Exerciţiul 264. I I I Forma de politeţe Sie (pe dv.1. o) Declinarea pronumelui Singular Cazul Pers. I I I Plural Pers. III f sie ihr sie n es ihm es wir uns uns Pers. Căutaţi în text prenumele personale şi stabiliţi persoana. La cazul acuzativ. mă) te) îl) o) pe ea.1. I Pers. n. îi. Exersaţi Werk — stoff Band — ring Preß — span Blech — schere Glimmer — folie Stangen — eisen Nicht — metall accentuarea corectă a cuvintelor! Iso — lier — stoff Transforma — to—renbau Appa — ra — tebau As — best — platte Perti — nax — platte Pro — f il — eisen E — lek — trowerke Mo — ment Prakti — kant Texto — lit Perti — nax 12. înlocuiţi substantivul „Lageplan" din propoziţia model cu cuvintele indicate în paranteză ! Completaţi propoziţia a doua cu pronumele personal corespunzător la cazul acuzativ ! . III Forma de politeţe ihr euch euch sie ihnen sie Sie Ihnen Sie Exerciţiul 263. ne) îl.) m.206 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER Exerciţiul 262. (pe tine. II Pers. (pe el. mich dich ihn sie es xms (pe mine. (pe ea. pe ele. II Pers. II m N G D A ich mir mich du dir dich er ihm ihn Pers. f. I euch (pe voi. I Pers. le) personal Plural Pers. pronumele personal are următoarele forme: Pers. (pe noi. I Singular Pers. vă) sie (pe ei.1. II Pers. (pe el. Pronumele personal (Completare) 12.

Verbele reflexive arată o acţiune care se răsfrînge direct sau indi" rect asupra autorului ei.1.2. în funcţie de raportul sintactic în care se află autorul acţiunii de verb: a) dacă autorul acţiunii este subiect -f. înlocuind substantivele prin pronumele personal la cazul corespunzător! a. einige Niete. b. ein Behälter. ein Zeichenpapier. 12. . ein Lineal. Der Chefingenieur begiüßt den Gast. Der Direktor spricht mit den Gästen. c. b) dacă autorul acţiunii este subiect + complement indirect la dativ. Exemple: nereflexiv reflexiv Ich frage den Lehrling: „Wo ist Ich frage mich: „Wo ist das das Voltmeter ?" Voltmeter?" ( î l întreb pe ucenic:) (Eu mă întreb:) Der Meister entschuldigt den Der Meister entschuldigt sich. Bringen Sie ihn bitte her! (eine Glimmer folie. (Maistrul scuză greşeala) (Maistrul se scuză) E r nimmt ein Muster. Er nimmt sich ein Muster. Die Werkleitung benötigt den Lageplan. cazul acuzativ sau dativ. g.complement direct. ein Dorn. ein Profileisen. Fehler. Repetaţi propoziţiile de mai jos. zwei Stecker. eine Kopie. Der Praktikant bringt die Skizze her. viele Zeichnungen. Die Techniker wenden das Strahlverfahren nicht an. ein Isolierstoff. h.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 207 Model: Dort liegt ein Lageplan. d. ein Hammer. eine Skizze. (El ia o mostră) (îşi ia o mostră) 12. Die Gruppe besichtigt das Werkstofflager. Sensul reflexiv este marcat prin pronumele reflexiv care urmează după verb şi care are numai pentru persoana a IlI-a singular şi plural o formă specială: „sich" = se. e. Der Ingenieur stellt die Gäste dem Direktor vor. Verbe reflexive 12. pronumele reflexiv stă la cazul dativ. ein Bolzen.2. Pronumele reflexiv stă la cazul acuzativ sau dativ. Exerciţiul 265. Die Arbeiterin erfüllt die Planzahlen. pronumele reflexiv stă la acuzativ.2. ein Bleistift.2. vier Schrauben). f. iar la persoanele I şi a Il-a coincide cu pronumele perso­ nal.

Sie entschuldigen sich. 12. Er entschuldigt sich. Conjugaţi expresiile următoare la forma reflexivă ! a. forma reflexivă este de obicei folosită în sens impersonal.) genau erinnern. sich (dat. sich (ac.3. Du nimmst dir ein Muster.) eine Neukonstruktion ansehen.) aminti. . Produsele se îmbunătăţesc din an în an. Ich erinnere mich genau. Wir nehmen uns ein Muster.) erinnern — a-şi (dat. sich etwas ansehen — a privi (la) ceva.4. sich (ac. Depozitul de materiale se află în clădirea a treia. Sie nehmen sich ein Muster. Exerciţiul 267.2. halten — die Temperatur — auf 280°. Wir entschuldigen uns. Sehen Sie sich diesen Apparat an ! — Priviţi (la) acest aparat ! Unele verbe reflexive prezintă deosebiri cu privire la cazul pronumelui reflexiv în limba germană faţă de cel din limba română. b. 12. Am întîrziat. Exerciţiul 266. Formaţi propoziţii din următoarele grupuri de cuvinte punînd verbul la forma reflexivă! a. erklären — Sie — diesen Fehler — wie d. Ihr nehmt euch ein Muster.) in der Maschinenhalle befinden. unterscheiden —• Schwarzmetalle — Nichteisenmetalle — von b. în limbajul tehnic. Exemplu: sich (ac. Nu toate verbele reflexive din limba română sînt reflexive şi în limba germană şi invers. c.208 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER Exemple: Ich entschuldige mich. Ihr entschuldigt euch. subiectele fiind lucruri sau noţiuni care nu pot acţiona. Exemple: sich verspäten — a întîrzia. Ich nehme mir ein Muster (Eu mă scuz) (Eu îmi iau o mostră) Du entschuldigst dich. Die Erzeugnisse verbessern sich von Jahr zu Jahr. îmi amintesc exact. Wir haben uns verspätet. verbessern — das Verfahren — jedes Jahr. verändern — die Anlaßfarben — sehr c. Er nimmt sich ein Muster. Exemple: Das Werkstofflager befindet sich im dritten Gebäude.2. e.

Gehen Sie bitte hinein! = Vă rog intraţi ! (Eu rămîn aici) Exerciţiul 268. Genossin Sekretärin ! b. ! d.3. bringen. Exerciţiul 269. führen. „heraus" şi „hinaus" şi stabiliţi sensul lor exact.. sehen hin -f : gehen. din dulap etc. Adverbele „her" şi „hin" 12. ! — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. schicken... ! c. Completaţi fragmentele de propoziţie alternativ cu „herein" „hinein". schicken. 1/10} .: kommen. Sensul lor specific se păstrează şi în aceste cembinaţii.1. Kommen Sie her ! = Veniţi încoace ! hingehen — a merge (într-) acolo. Gehen Sie hin ! = Mergeţi acolo ! /»erbringen = a aduce aici. stellen. führen.. führen. schicken. leiten. stellen. sehen. Exemple: herausnehmen = a secate (afară)..) hineingehen = a intra. Bringen Sie die Schere her ! — Aduceţi foarfecele aici ! hiniuhren — a cenduce (într-) acolo. adverbele „her" şi „hin" sînt. sehen. schicken. Fcarte frecvent..3. führen hinein + : gehen.3. Führen Sie die Gäste hin ! — Conduceţi oaspeţii acolo ! 12. führen. stellen. formînd împreună particula separabilă a veibelcr. schicken. Transportieren Sie die Maschine . la rîndul lor. bringen. Adverbele „her" şi „hin" sînt de obicei compuse (separabil) cu verbe şi arată direcţia acţiunii în felul următor: a) „her" direcţia spre vorbitor: b) „hin" direcţia plecînd de la vorbitor: I < her hin Exemple: /zerkommen = a veni încoace. legen. Formaţi verbe cempuse din următoarele elemente şi verificaţi sensul lor cu ajutorul cheii exerciţiilcr ! her -f : kommen.LEHRSTÜCK 12: IM WERK STOFF LA GER 209 12.. bringen. sehen. com­ puse cu prepoziţii sau adverbe. Führen Sie bitte die Gäste . geben heraus + : kommen. laufen. gehen. geben. legen. Schicken Sie einen Lehrling . transportieren herein -f. a merge înăuntru.. explicind cine şi în ce situaţie ar putea să spună aceste propoziţii I a. .2. bringen. stellen. Nehmen Sie die Zeichnung heraus ! = Scoateţi desenul (din mapă. holen hinaus + : kommen. Bringen Sie bitte die Zeichnungen . führen.

Schneider die Gäste ? a.1. wer ? wen ? wohin ? Wer führt die Gäste ins Werkstofflager ? Wen führt Ing.1) Exerciţiul 270. Die Delegation aus Rumänien geht ins Werkstoff lager. Ingenieur Schneider führt die Gäste ins Werkstofflager.4. -e ? ce fel de ? = de ce ? warum ? = cu ce ? womit ? wofür ? = pentru ce ? worin ? = în ce ? wonach ? = după ce ? ş.m. Der Chefingenieur zeigt den Gästen ein modernes Verfahren.a. ein. Wir beziehen dieses Jahr diesen Werkstoff aus Rumänien. ci se înlocuiesc fie prin pronume personale. Cuvinte interogative (sinteză) 12. Cînd două propoziţii coordonate. . e. ') v. 12.5. fie se suprimă. -e. Cuvintele interogative din limba germană încep toate cu „w" şi sînt. Ingenieur Munteanu nimmt sich ein Muster. cuvinte scurte care pot fi uşor confundate. Im Büro des Direktors besprechen Sie die Neukonstruktion. d. was ? wie? = cum ? cît de ? = ce ? wer ? wieso ? = cum aşa ? = eine ? wen ? wieviel ? = pe eine ? = cît? wem ? wo ? = unde ? = cui ? z= wessen ? woher ? de unde ? = al cui ? welcher.d.4. întrebaţi pe rînd de cuvintele subliniate din următoarele propoziţii cu cuvîntul interogativ corespunzător! Pronunţaţi fiecare întrebare cu glas tare! Model. legate prin „und" au anumite părţi sintactice comune. De aceea se recomandă memorarea lor cu toată atenţia. lecţia a 11-a punctul 11. c. aceste părţi nu se repetă în a doua propoziţie. -es ? care ? wohin ? = = încotro ? cînd? wann ? was für.4. b. în majoritatea lor.210 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 12. Omiterea unor părţi sintactice 12.5. Schneider ins Werkstofflager ? Wohin führt Ing.

herausnehmen herbringen.6. hinführen holen. Das Isolierungsmaterial befindet im Lager 2. Valenţa verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemple Wir gehen hinein. Kollege Schneider führt die Gäste ins Werkstofflager. hineingehen sich verspäten aufbewahren. Ihr verspätet euch. b. Führen Sie die Delegation hin. organisieren sich befinden. A. Kollege Schneider erklärt den Gästen die Lagepläne. hergeben. von D) beziehen Exerciţiul 272. Im Stahlschrank befinden sich die Zeichnungen für die Neukonstruk­ tion. Platz zu nehmen. Der Direktor bittet die Delegation. Die Kollegin erinnert sich an den Besuch. 12.) 2(N auf A) 2(N an A) sich belaufen sich erinnern Der Wert beläuft sich auf 4 Millionen Lei. sich 2(N loc. Der Direktor begiüßt die Delegation. Legaţi cîte două propoziţii prin „und" şi efectuaţi omisiunile şi înlocuirile necesare în a doua propoziţie! a. Im Stahlschrank befinden sich die Lagepläne. errechnen herausgreifen. benötigen. Exerciţiul 271. sich begeben 2(N. Respectaţi valenţa verbelor! . lagern. 1(N) hingehen. den 3(N. Formaţi cîte o propoziţie cu fiecare dintre verbele din tabela de mai sus. nehmen.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 211 Exemplu: „Ingenieur Schneider nimmt aus dem Stahlschrank einen Lage­ plan heraus und (Ingenieur Schneider) legt ihn (den Lageplan) auf den Tisch. Wir beziehen die Apparate von „Electroaparataj"-Werken. c.A) Der Praktikant gibt die Schere her.

.. Druck . . Wo liegt das Werkstofflager ? e. . Schichtpreß . în care depozit depozitaţi celelalte materiale ? d. Răspundeţi! a........ Transformatoren . . Druck ... colaci de bandă... plăci de azbest.. Werk ..Asbest ..212 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER Exerciţiul 273..Tisch . . .. Wofür benötigt man die dicken Pertinaxplatten ? Exerciţiul 274. (sinteză).. folie de mică. . Eisen . Farben . . (sinteză) Traduceţi în limba germană ! a. Vreţi să vedeţi (sich ansehen) materialul din depozitul al doilea ? c.Magnet .. ... Wie ist das Werkstofflager organisiert ? h..Metall ...... . . Kunstpreß .. Welches Werk hat noch ein ähnliches Lager ? j . . . U . Messing .. Lager .... — platte : Pertinax .. Schneider ? c. Motoren .Montage . . Werkzeug . Formaţi cuvinte compuse cu următoarele cuvinte de bază ! Rostiţi cuvintele cu glas tare împreună cü articolul lor! — bau : Flugzeug .. . .. De la uzinele dv.. Uzina noastră vă livrează acum tablă. .. .... Motoren ... Woher bezieht das Werk die Bandringe? k... .. — ring : Band ..... g... Werkzeug . plăci de pertinax şi textolit. Apparate ... Was zeigt ihnen Ing. . mai ales. Was bringt der Praktikant ? m. Papier .Eisen . f. Duceţi-vă şi aduceţi-vă o mostră.. — muster : Bau . Was will sich Ing...Stangen . . — lager : Haupt .. — eisen : Profil . ....... Maschi­ nen . Aduceţi mostrele materialelor din depozitul 1 aici. ... de materiale izolante ca hîrtie izolantă... Wie hoch ist der Wert der Werkstoffe ? g. Wo befindet sich die Gruppe von Ingenieuren und Technikern ? b... h. Munteariu mitnehmen ? 1.. Avem nevoie.. — stoff : Isolier . T .. . Metall . Kupfer ... . Telefon ... Was lagert man im Hauptlager ? f..... Exerciţiul 275. Was besichtigen die Gäste ? d... Was befindet sich im Lager 1 ? i..Band. Maschinen . Auto­ mobil.. Vă rugăm să intraţi în depozitul principal. . din fier. noi primim (beziehen) numai fier profilat şi fier în bare. b.Stahl . . Welche Werkstoffe lagert man im Lager 2 ? n. din alamă şi alte metale neferoase. Povestiţi textul lecţiei! Exerciţiul 276.. e.Gußeisen. . ... . Beden ...

Abmessungen sowie14) Maß-15' und Gewichtsabweichungen16). In der BRD 17) und der DDR 18) bezeichnet man diese Vorschriften 19) als Vocabular 1) der Rohstoff 2) der Ausgangsstoff 3) die Verarbeitung 4) 5) nennen davon 6) das Halbfabrikat 7) die Unzahl 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) die fast genormt Norm sich beziehen Eigenschaft Güte sowie Maßabweichung Gewichtsabwei­ chung BDR Bundesrepu­ blik Deutschland DDR Deutsche Demokratische Republik Vorschrift die die die die die materia prima. Güte 13) .LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 213 D. Es gibt eine Unzahl" von Werkstoffen. Man nennt *' einen Teil davon 5) auch Halb­ fabrikate 6). mulţimea aproape normat norma a se referi proprietatea. 2 ÜBER WERKSTOFFE Die Werkstoffe und Rohstoffe1'. Lectura suplimentară Nr. Die Normen 10) beziehen u ) sich auf Eigenschaften 12). bzw. a spune din acestea semifabricatul numărul mare. Sie sind in fast 8 ' allen Ländern genormt 9). Materialien sind Ausgangsstoffe2' für die weitere Verarbeitung3'. materialul materialul de bază prelucrarea a numi. însuşirea calitatea precum şi abaterea de la dimensiune abaterea de la greutate Republica Federală Germania Republica Democrată Germană prescripţia .

214 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER DIN (Deutsche Industrie Normen). ) zu halten. silinţa consumul de materiale posibil pe cît posibil a se osteni. afară de aceasta economia de materiale . Materialeinsparungen 30> zu erzielen. den Materialbedarf 26> so klein als möglich 2 . a se strădui peste aceasta. Es ist deshalb 24) das Bestreben Z5) der Konstrukteure und Technologen. 20) sich anpassen. Die Normen verändern sich von Zeit zu Zeit und passen 20) sich dem allgemeinen 21) technischen Fortschritt 22) an. Die Belegschaften der Werkstätten bemühen z 8 ) sich darüber hinaus 2 9 ) . Der Kostenanteil 2 3 ) der Werkstoffe ist bei fast allen Erzeugnissen sehr hoch. 21) allgemein 22) der Fortschritt 23) der Kostenanteil 24) deshalb 25) das Bestreben 26) der Materialbedarf 27) möglich als möglich 28) bemühen 29) darüber hinaus 30) die Materialemsparung a se adapta în general progresul cota-parte a cheltuielilor (preţul de cost) de aceea strădania.

Elektrische Piüfungen usw.6.oder Zerreißversuch Ein Probestab aus dem zu prüfenden 5 ) Werkstoff wird in eine Werkstoffprüfmaschine eingespannt und zunehmend bis zum Zerreißen belastet (Abb. Zerstörungsfreie Prüfungen. Bei der Zerreiß­ probe muß aber die Elastizitätsgrenze überschritten werden. darf nicht überschritten werden. 6. 13. Explicaţii. Aus dem Zerreißversuch wird nicht nur die Zugfestigkeit.1. die Werkstoffe vor ihrer Verarbeitung auf ihre Eigenschaften zu piüfen. 7. sonst 6) wird eine dauernde Dehnung oder plastische Verformung festgestellt. Festigkeitsprüfung bei schwingender Belastung.2. Technologische Prüfungen. = Explicaţii. 5. Text Zweck der Werkstoffpiüfung ist es. A.3. Im folgenden') wird ein kurzer Überblick über die wichtigsten Piüfverfahren gegeben. Das Verhalten oder die Verfor­ mung des Probestabes bei steigender Belastung wird von der Zerreißmaschine in Form einer Kurve entsprechend aufgezeichnet.Lehrstück Nummer 13 DIE W E R K S T O F F P R Ü F U N G A. Ermittlung der chemischen Zusammensetzung. die Bruchdehnung und die Brucheinschnürung eines Werk­ stoffes ermittelt. V. 13. «) V. punctul punctul punctul punctul 13. 1) 2/ 3) i) 5) V. wenn der Stab zerrissen werden soll. Explicaţii. Dynamische Piüf verfahren. punctul 13. sondern auch die Streckgrenze. Es * werden 2) zur Piüfung der verschiedenen > Eigenschaften vielseitige Prüfverfahren angewendet 3) . 3. Explicaţii. 13. V. Es werden nun einige Verfahren kurz beschrieben: a. 2. 1. V.4. de verificat Explicaţii. . Zug. Statische Prüfverfahren. und zwar die Elastizitäts­ grenze.l). Eine bestimmte Spannung im Stab.

punctul 13. -en verschieden vielseitig das Prüfverfahren. Durch die Schutzelektrode 3 wird (°. compunerea static dinamic ) v. (Abb. 2) dann werden in den Stromkreis die Meßinstrumente eingebaut.2) proba. însuşirea. examenul diferit. Die Mittelwerte ergeben dann ein genaueres Resultat. trecerea în re­ vistă determinarea compoziţia. -(e) s. dreimal oder mehrfach wiederholt. -s.folgend im folgenden ausführlich der Überblick.W das Messen des Oberflächenstromes verhin­ dert. Explicaţii. Prüfungen bei schwingender Beanspruchung der Werkstoffe oder Schalt­ versuche an elektrischen Apparaten werden deshalb 10 Millionen mal und noch mehr wiederholt.216 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG b. -en Eigenschaft. amănunţit privirea de ansamblu. So wird er durch die Meßinstrumente nicht gemessen. controlul. darum werden diese nicht nur einmal 1) . U f V 'Probe Genaue Meßwerte bei Werkstoffprü­ fungen werden nach einmaligem Versuch Abb. -e die Ermittlung. calitatea aici: verb auxiliar (v. -en die Zusammensetzung.5. -e Verarbeitung. deosebit multilateral procedeul/metoda de verificare următor în cele ce urmează detaliat. B. und 2 gebracht. -en werden (i) die Prüfung. -en statisch dynamisch J die der die die încercarea materialelor scopul prelucrarea proprietatea.2 nicht erhalten. verificarea. Aus den Meßwerten wird der innere Widerstand errechnet. I . punctul 13. -(e) s. sondern zweimal. Vocabular Werkstoffpiüfung. Prüfung des inneren Widerstandes elektrisch nichtleitender Werkstoffe Es wird der Probekörper in das Prüfgeätr zwischen die Elektroden 1. denn die ringförmige Schutzelektrode führt den Strom wieder in den Stromkreis ^pannungs^ue'M zurück. -en Zweck.

a stabili interior . -n die Form. -n entsprechend aufzeichnen bestimmt (e) der Stab. f. a stabili dacă a rupe rezistenţa la întindere/la tracţiune limita de curgere alungirea la rupere gîtuirea relativă la rupere a afla. -(e) s. -en ermitteln inner încercarea la rezistenţă oscilant sarcina tehnologic nedistructiv electric a descrie încercarea la întindere / la tracţiune încercarea la rupere epruveta. -en die Kurve. a fixa crescînd a încărca pînă la ruperea comportarea deformarea crescînd maşina de încercare a rezistenţei la rupere forma curba corespunzător a înregistra. a depăşi altfel permanent alungirea plastic a constata. -n einspannen zunehmend belasten bis zu das Zerreißen. -(e) s. das Verhalten. -(e) s. -en die Brucheinschnürung. -s. -en schwingend die Belastung. -e der Zerreißversuch. -n überschreiten (überschritten) sonst dauernd die Dehnung. bara de probă maşina de încercat materiale a strînge.e die Werkstoffprüfmaschine. f. -(e) s. . -n die Bruchdehnung. -en plastisch feststellen wenn zerreißen (zerrissen) die Zugfestigkeit. -en steigend die Zerreißmaschine. pl. a nota anumit bara şi anume limita de elasticitate a păşi peste. -en die Streckgrenze.pl. -s.e und zwar die Elastizitätsgrenze. . -en technologisch zerstörungsfrei elektrisch beschreiben (beschrieben) der Zugversuch. a determina. -e der Probestab.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 217 die Festigkeitsprüfung. a însemna. die Verformung.

-e die Spannungsquelle 1). -e die Beanspruchung. unic încercarea. -en der Schaltversuch. de la bringen) der Stromkreis.e zurück so gemessen (part. întrucît inelar. ergeben) das Resultat. în felul acesta ") măsurat valoarea măsurată a calcula. -(e)s.e verhindern denn ringförmig der Strom. experienţa. 2 . -s. din această cauză mai mult J ) Cuvintele din Abb. -(e) s. -e ergeben (i.das Prüfgerät. astfel. globul pămîntesc electrodul adus circuitul electric /de curent a aşeza. -e deshalb mehr (comp.e nichtleitend der Probekörper. . -n gebracht (part. proba a obţine de aceea. a afla prin calcul o singură dată. . deoarece. -(e) s. -(e) s. -e erhalten (ä. . perf. -e errechnen einmalig der Versuch. din această cauză o dată de două ori de trei ori de mai multe ori a repeta valoarea medie a rezulta rezultatul solicitarea proba de comutare de aceea. de la viel) rezistenţa rău conducător epruveta aparatul de verificat sursa de tensiune voltmetrul galvanometrul pămîntul. -(e) s. a opri căci. -(e) s. -(e) s. circular curentul înapoi aşa. (e) s. -s das Galvanometer 1 '. -n der Oberflächenstrom. en der Spannungsmesser 1). -e einbauen die Schutzelektrode. -s die Erde x>. perf. -n die Elektrode. de la „m der Meßwert.218 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG der Widerstand. erhalten) darum einmal zweimal dreimal mehrfach wiederholen der Mittelwert. -(e) s. -es. a monta electrodul de gardă/de protecţie curentul de suprafaţă a împiedica.

schwingend. avînd forme şi funcţii foarte diferite. — Desinenţa -t sau -en. 13. -g11. x > Cu excepţia combinaţiilor -ig [Ic] şi ng [n] (v. eingespannt. Exersaţi şi reţineţi accentuarea corectă a cuzintelcr lungi din textul lecţiei ! Căutaţi şi alte exemple din rubrica „vocabular" ! J_ _ _ _ J _ _ _ L _ _ _ Über — blick Zer — reiß — versuch Ober —flächen—ström Zug — versuch Zer — reiß — maschine Werk — stoff — piüfung Schalt — versuch Ver — such Bruch — ein — schnürung 13. în funcţie de conjugarea de care aparţine verbul. şi tabelul din capitolul introductiv „Parti­ cularităţi ale scrierii şi pronunţării în limba germană". nichtleitend •— g: Weikzeug. folgend. forme verbale de o importanţă deosebită pentru texte tehnice. -d la sfîrşitul cuvintelor se pronunţă [-p].LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 219 C.a. E-t]Exerciţiul 278. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 277. — d: Widerstand.". (vezi tabelul).1. .1.1. punctul II.0. Zahnrad. geben. — Schimbarea vocalei radicale (Ablaut) la majoritatea verbelor care au desinenţa -en la participiu. Exersaţi pronunţarea corectă a consoanelor finale! — b: Probestab.1. Participiul -perfect al verbelor 13. litera g). einspannen. dauernd.2.la verbele care sînt accentuate pe prima silabă. steigend.0." sînt participiile perfect ale verbelor „anwenden. [-k]. Exersaţi pronunţarea corectă a sunetului -ng [//] la mij­ locul şi sfîrşitul cuvintelor! Dehnung — Dehnungen Legierung — Legierungen Prüfung •— Piüfungen Umdrehung — Umdrehungen Belastung — Belastungen Leistung — Leistungen Verarbeitung — Verarbeitungen Spannung — Spannungen Abbildung •— Abbildungen Rechnung — Rechnungen 13. Feld. Flugzeug Exerciţiul 279. belasten s. Cuvintele „angewendet.a. Participiul perfect al verbelor are următoarele caracteristici formale: — Prefixul ge. zunehmend. beschrei­ ben.1. Literele -b. Explicaţii şi exerciţii 13. beschrieben. gegeben. belastet s.

JJ « ao ce I I M H _ I I d d u <l> auiiä înţnţuţAno jntndaaus EJ lisS.1 (LI *+-< « ţ « gg.5 "3 S 1 1 «iX J! « > S « oi cg eg V .0 d fi -S d .-as B R — O W IL» .J3A) 3? — inxjjaid n o (ţqEţis u a n i d ţ p a p ţE a d aţBnţuaaaB sqjaA) aS — ţnxijaid p i p j .5 ai1 I I I I I d S 1) ^4 «J ß ß Ö tutu M M I ! fi a> I M X> eg u cg O "O B J3 v 8 k.-H U fl ü « •33 o g § .g *0> CC S H ' S CC X l HJ Ö§ o§ •o ö f j ' S 8 • S 1 1 'S •a g"2 a S B-iE-8 5jţqei«dos eţnoiţacd ţ d n p (ţqcţis Btnud ad aţEnţuaooB aq.g s a l-a •¥ I & g> ci . «fiii' um I I I I I I I I I I I I 6 i i I I i i fi I I I I II v ä Ulli! ^'S S 3 - u Ö .00 60 6 0 £ P .220 LEHRSTÜCK 13: D I E W E R K S T O F F P R Ü F U N G fffl '5 o ö3 £§ i 8i$ 3 v Q 00 c« in o OJ U U U V BD BD 00 60 BD 0 0 Ifi 6ß 3> 3 C C « ü O 2 41 oo & N ^ ™ 4J 0) « 40 JJ 00.SB « 'S Xl > X! M < D C < Ü XJ N .O 0 0 : 3 3 1 J3 "3 | P< cS alten lassen rgeben ekomm :allen m.B g ö ca S CJ o X I Ö tuO tfl (O N XI N .M 007s bo rt 8 Ü L dl« O î • 4) • ootfl g .H -S •g«S.5 Ö a s a U S 3 S 6 S S «-Ş »• I I I I I I ö d I I I I I I l) C « ö d I I II II O p-t a %£ s . 5 c «) C w ä> ^S (11 Ö i £ i gvg 6 S.U O D •s g o H e r i3 rt „ d 5 — Ü •" 0 u a •*-> * o H cc Q< r c -3 •g x » ö o 3 g-s-s.

dürfen -— gedurft •— (avut voie). fiind mai puţin numeroase. 13.sau nu. diferenţiate în tabela de mai sus. în limba germană există diferite posibilităţi de exprimare impersonală: . se recomandă a se memora odată cu infinitivul şi participiul perfect al verbelor format cu desinenţa -en.2.4. cu sau fără schimbare de vocală.2. Vocala după infinitiv vă indică in ce fel se modifică vocala radicală a participiidui perfect. Deoarece din forma infinitivului nu se poate deduce cu care desi­ nenţă se formează participiul perfect şi dacă acesta prezintă schimbare de vocală sau nu. adică autorii acţiunilor.1. Exemple: sich befinden (befunden) = a se afla (aflat) hineingehen (hineingegangen) = a intra (intrat) beziehen (bezogen) = a primi (primit) Exerciţiul 280. Controlaţi după criteriul accentuării (pe prima satt pe altă silabă) dacă participiul are şi prefixul ge. analysieren funktionieren sagen brauchen antworten gehören schicken dienen arbeiten haben stellen drehen suchen aufzählen herstellen einführen ausbauen konstruieren transportieren entschuldigen befestigen erfüllen kontrollieren unterteilen begrüßen leiten verarbeiten erklären verändern besichtigen liefern erzeugen besuchen erzielen machen verbessern bestimmen exportieren montieren verwenden bezeichnen fragen planen vorstellen bohren rechnen zeigen führen Exerciţiul 281.1.a. müssen — gemußt. sein — gewesen s. Diateza pasivă 13.3. Unele verbe neregulate nu se încadrează în cele 9 tipuri de for­ mare a participiului perfect.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 221 13.1. deoarece ne interesează mai mult acţiunile verbale şi obiectele lor decît cei care efectuează acţiunile. Formaţi participiul perfect. Următoarele verbe învăţate formează participiul perfect cu desinenţa -t. în textele tehnice predomină modul de exprimare impersonal. können — gekonnt — (putut). Formaţi participiul! herausgreifen (i) erscheinen (ie) steigen (ie) befinden (u) gewinnen (o) besprechen (o) sprechen (o) unterscheiden (ie) liegen (e) schmelzen (o) gleichen (i) schleifen (i) 13. Exemple: bringen — gebracht — (adus).

212 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG — cu pronumele „es" 1): E s ist Zeit. = Se topeşte metalul în cuptorul de inducţie. este adusă. . Exemple: Hier wird ein Überblick über Prüfverfahren gegeben. Diateza pasivă se formează din verbul auxiliar „werden" + par­ ticipiul perfect al verbului despre care este vorba.2. sînt obţinute. punctul 10.6.2. Verbul auxiliar stă la început (în locul I I sau I).2. 13.3. iar participiul perfect la sfîrşitul propoziţiei. ) v. sau: se folo­ seşte) . Formele verbului auxiliar „werden" la indicativul prezent sînt: ich werde wir werden du wirst ihr werdet er wird sie werden 13. diateza pasivă se supune obligativităţii formării cadrului sintactic în propoziţia principală.2. sau: se obţin). lecţia 10. lecţia 5. a D v.2. Aici se dă — sau: este dată o privire de ansamblu asupra procedeelor de verificare. werden erzielt. Diateza activă Autorul Acţiunea Obiectul Die Laborantin Man Wir bringt verwendet erzielen die Analyse Isoliermaterial gute Resultate Obiectul Diateza pasivă-^ Acţiunea Die Analyse (Analiza Das Isoliermaterial (Materialul izolant Gute Resultate (Rezultate bune wird gebracht. — cu diateza pasivă. sau se aduce) wird verwendet.2. punctul 5. este folosit. — cu pronumele „ m a n " 2 ' : Man schmilzt das Metall im Induktionsofen. Diateza pasivă este acea formă verbală care ne permite să indicăm acţiunile verbale şi obiectele lor fără a face vreo aluzie la autorul acţiunii. Fiind o formă verbală compusă din mai multe elemente.4. ! 13. = Este timpul.

Căutaţi în text formele de diateză pasivă. Exerciţiul 284. zählen. Exerciţiul 283. e. hinführen. Man beschreibt einige von diesen Verfahren. Diateza pasivă are şi un infinitiv special care se foloseşte. Man wendet vielseitige Prüfverfahren an. Infinitivul diatezei pasive se formează din infini­ tivul verbului „werden" precedat de participiul perfect al verbului în cauză. l ) în propoziţia transformată apare la cazul nominativ. Limita de elasticitate nu are voie să fie depăşită.2. Man gibt hier einen Überblick *' über Prüfverfahren. . Man überschreitet die Elastizitätsgrenze. după verbele modale. Man zeichnet die Verformung in Form einer Kurve auf. (Epruveta se fixează. begrüßen. identificaţi per­ soana şi numărul lor. Treceţi următoarele propoziţii la diateza pasivă! începeţi propoziţia cu partea sintactică subliniată! a. între altele. Der Probekörper muß zwischen die Elektroden gebracht werden. Valori exacte de măsurare nu se obţin la o singură încer­ care. şi indicaţi infinitivul activ şi pasiv al verbului respectiv! Model: Werden .LEHRSTÜCK ' 3 : DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 223 Der Probestab wird in eine Maschine eingespannt. Exerciţiul 282. holen. be­ suchen. > g. D. angewendet: pers. Genaue Meßwerte werden nach einmaligem Versuch nicht erhalten.. Exemple: Das Verhalten des Probestabes wird aufgezeichnet. sau: este fixată într-o maşină). h. angewendet werden. ansehen.2. Man belastet den Probekörper * bis zum Zerreißen. Exemple: Die Eigenschaften sollen geprüft werden. Werden die wichtigsten Verfahren hier kurz beschiiebcn ? Aici sînt descrise—sau: se descriu pe scurt cele mai impor­ tante procedee ? 13. Man prüft die Werkstoffe auf ihre Eigenschaften. Comportarea epruvetei se notează. a IlI-a plural de la anwenden. c. Epruveta trebuie să fie aşezată între electrozi.. însuşirile urmează să fie examinate. fiind subiect gramatical. Man spannt einen Probestab 1} in die Werkstoffprüfmaschine. d. Die Elastizitätsgrenze darf nicht überschritten werden. 13. bezeichnen. vorstellen.5. Fiind o modalitate de exprimare impersonală. entschuldigen. schicken. Conjugaţi următoarele verbe la diateza pasivă! verhindern.6. f. diateza pasivă este tradusă în limba română de obicei prin forma impersonală reflexivă (cu „se").

den Oberflächenstrom in den Stromkreis zurück­ zuführen. Sînt descrise aici cîteva procedee pe scurt. stînd la începutul propoziţiei în locul subiectului propriu-zis. c. în acest caz.2. Es wird der Probekörper in das Prüfgerät gebracht. d. zunehmend.4. steigen — a urca. Exemple: Es werden hier einige Verfahren kurz beschrieben.3. în textele tehnice. . 13. Wichtig ist es." sînt participiile prezente ale verbelor. „folgen — a urma.1. lecţia a 2-a punctul 2. Redaţi cu ajutorul diatezei pasive conţinutul următoarelor propoziţii. schwingenden. Exemple: Zweck der Werkstoffprüfung ist es. Pe lîngă funcţia sa de pronume personal şi impersonal 1 '.3. b. Pronumele „es" poate fi şi corelativ (înlocuitor. Participiul prezent 13. Der Direktor begrüßt die ausländische Delegation. Der Ingenieur baut das Meßinstrument in den Stromkreis ein. die Werkstoffe auf ihre Eigenschaften zu prüfen. de diateza pasivă.224 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG Exerciţiul 285. Cuvintele „folgenden. Der Techniker bringt den Probekörper in eine Zerreißmaschine.2. steigender. Se introduce corpul de probă în aparatul de verificat. entspr echen— J > v. 13. pronumele „es" în această funcţie este urmat. ent­ sprechend s. reprezentant) al unei propoziţii secundare sau al unui infinitiv prepoziţional. schwingen — a oscila. f. Este important a se readuce curentul de suprafaţă în circuit. Nici în această situaţie nu se traduce. care urmează după predicat. evitînd indicarea autorului (subiectului)! Model: Der Laborant prüft den Werkstoff im Labor. Die Belastung überschreitet die Elastizitätsgrenze.2. pro­ numele „es" mai poate fi subiect dublu.a. Die Arbeiter und Techniker wenden verschiedene Verfahren an. punctul 10. de obicei. „es" nu se traduce. e. Wir wiederholen die Schaltversuche 10 Millionen mal. Scopul verificării materialelor este să se examineze proprie­ tăţile lor. a.4. zunehmen — a creşte. Pronumele „es" (Completare) 13. 13.3. Der Werkstoff wird im Labor geprüft.1 şi lecţia a 10-a.1.

(Se încarcă . rechnen und messen : Man ermittelt den Wert .. entsprechen — das Verfahren e. Exemple: bei entsprechender Belastung = la o sarcină corespunzătoare. und .. -ant(ă) din limba română. d.. . (1/103 * . . überschreitend = care depăşeşte). zunehmen — der Widerstand b. Formaţi participiile prezente de la următoarele verbe şicompletaţi cu ele propoziţiile alăturate. participiul prezent rămîne nedeclinat şi poate fi tradus şi cu gerunziul românesc. führen : Das Werk ist in der Produktion . b. = Epruveta se încarcă crescînd. e.. folgen — die Prüfung f. Exemple: bei schwingender Belastung = în condiţiile unei sarcini osci­ lante . Folosit ca adverb pe lîngă verbe. Semnul formal caracteristic participiului prezent este desinenţa (-e)nd. steigen — die Temperatur c. legaţi-le ca atribut de substantivele alăturate şi traduceţi sintagmele astfel formate! a.4. pe care apoi le traduceţi ! Model: Man belastet den Probestab dauernd.. entsprechen : Der . a.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 225 a corespunde.3. Treceţi sintagmele de mai sus l a plural! Exerciţiul 288. dauern — die Beanspruchung Exerciţiul 287. adică forme verbale care sînt folosite ca adjective sau adverbe arătînd acţiunea în curs de desfăşurare. Formaţi pariicipiile prezente de la următoarele verbe. Exerciţiul 286. Exemple: entsprechen entsprechend = corespunzător dauern dauernd = permanent schwingen schwingend = oscilant zunehmen zunehmend = crescînd überschreiten überschreitend = care depăşeşte 13. continuu). . Meßwert übersteigt die Elastizitätsgrenze c. ...4. dauern : Man belastet den Probestab . Der Probestab wird zunehmend belastet. .... ex.. .. : Dieser Werkstoff ist elektrisch . care înlocuieşte desinenţa infinitivului.2. leiten . Exemplu: Der Probestab wird zunehmend belastet — epruveta se încarcă crescînd. în cazul acesta el se declină ca orice adjectiv şi corespunde cu adjectivele terminate în -tor(toare) sau -ent(ă).. eine dauernde Dehnung — o lungire permanentă. . . f. Participiul prezent poate fi folosit ca atribut pe lîngă substantive. sau se tra­ duce cu o propoziţie relativă (d.. 15 — Germana pentru ingineri ji tehnicieni — c.. stehen : Die Zeichner arbeiten an den Zeichenbrettern. 13. zerreißen — der Probestab d.

deci ordinea normală cu predicatul în locul II.6. Pentru a arăta multiplicitatea unei acţiuni sau unui lucru.226 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 13. Exerciţiul 289.1. oder. nicht nur . allein. Exemple: eins — einfach = simplu..6.5. darum. Cuvintele „und. Exemplu: ein einmaliger Versuch. . von dreifachem Wert = de valoare triplă. Ordinea părţilor sintactice în a doua propoziţie după aceste conjuncţii este diferită. (6) d. care este de fapt substan­ tivul „das Mal = data. Numeralele iterative pot fi transformate în adjective cu ajutorul sufixului -ig. Muß ich Ihnen das erklären ? (3) e. (4) b. apoi predicatul (forma finită). dann. Exemple: eine sechsfache Wiederholung = o repetiţie de şase ori. oder. Ordinea părţilor sintactice după conjuncţii coordonatoare 13.a" sînt conjuncţii care leagă (coordonează) propoziţii principale.5. înzecit. (10) 13. oara". Aceste numerale se numesc numerale iterative. aber. Numărul de repetare a unei acţiuni este indicat prin numerale compuse din numeralul cardinal respectiv + -mal. zwanzig — zwanzigmal = de douăzeci de ori. Numerale compuse 13. sieben — siebenmal = de şapte ori. zehn — zehnfach = de zece ori. După conjuncţiile und. Ich frage sie immer. 13. denn. Sie müssen den Versuch wiederholen. sondern auch urmează subiectul (sau altă parte sintactică). hundert — hundertfach = de sute de ori.. ja. 13. Sie können diesen Meßwert auch erhalten. Ele sînt invariabile. zwei — zweimal = de două ori. se folosesc numerale multiplicative. denn. Wir wendeten das Verfahren schon an. Completaţi următoarele propoziţii cu numerale iterative corespunzătoare cifrei date în paranteză! a.5. deshalb. Exemplu: eins — einmal = o dată. Der Versuch wird wiederholt. Aceste numerale se folosesc ca adjective sau adverbe. (5) f.3.5. aber. sondern.2. (2) c. compuse din numeralul cardinal + -fach.1. sonst ş.

Eine dauernde Verformung tritt ein. Man braucht das elektrische Prüfgerät nicht. feststellen: Man stellt ein besseres Resultat fest. Cu excepţia verbului „zerreißen" care aici are valenţa 1(N). Formaţi cu fiecare dintre cele 15 verbe noi ale lecţiei cîteo propoziţie cu subiecte şi complemente la alegerea dv. Jetzt mißt man die Brucheinschnürung des Werkstoffes.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 227 După celelalte conjuncţii coordonatoare urmează predicatul. deci avem inversiune. pe lîngă subiect. căci valoarea de măsurare nu este exactă. Model: ermitteln: So ermitteln wir den Mittelwert. . Valenţa verbelor t 13. Sie müssen den Zerreißversuch wiederholen.7. Exemple: anwenden: Wir wenden dieses Verfahren an. toate verbele noi ale lecţiei de faţă au indicele de valenţă 2(N. e. dar poate fi şi bivalent. Wir brauchen nicht die Ermittlung der chemischen Zusammensetzung. (sonst) c. Valoarea de măsurare trebuie să fie exactă.1. Exerciţiul 291. (sondern) f. Der Versuch wird noch einmal wiederholt. Die Elastizitätsgrenze darf nicht überschritten werden. Respectaţi regula cu privire la ordinea părţilor sintactice în a doua propoziţie! a. (oder) d. Der Meßwert muß genau sein. Bringen Sie den Probekörper zwischen die Elektroden. Repetăm încercarea. Der Meßwert ist nicht genau. Legaţi cele două propoziţii date prin conjuncţia indicată în paranteză. cer un com­ plement direct la acuzativ. (darum) 13. Exemple: Wir wiederholen den Versuch.7. deci sînt verbe tranzitive care. denn der Meßwert ist nicht genau. Exerciţiul 290. Wir wollen seinen Widerstand messen. (aber) b.A). Treceţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent la diateza pasivă ! Model: Der Mittelwert wird ermittelt. sonst wiederholen wir den Versuch. Exerciţiul 292. altfel repetăm încercarea. Wir brauchen die Festigkeitsprüfung bei schwingender Belastung. (denn). Wir haben den Meßwert festgestellt.

Wie lange muß der Probestab bei der Zerreißprobe belastet werden ? g. Was ist eine plastische Verformung ? j . Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele întrebări! a. — zusammengesetzt — zusammensetzend. Nu este voie să se depăşească limita de elasticitate.6. Căutaţi în text substantivele formate cu sufixul -ung x) şi stabiliţi de la care verbe provin. e. punctul 7. Ce se fixează în maşina de încercat materiale ? d. Ce (welches) procedeu serveşte la determinarea rezistenţei la întindere ? f. Wie erhält man genaue Meßwerte ? p. Wohin muß der Probekörper gebracht werden ? m. Cum se împiedică măsurarea curentului de suprafaţă ? g. Wann tritt eine dauernde Dehnung des Probestabes ein ? i. Traduceţi în limba germană ! a. Was ist eine Zug. Indicaţi infinitivul şi participiile verbului respectiv ! Model: Die Verformung — verformen -— verformt — verformend die Zusammensetzung — zusammensetzen. b. Welches sind die wichtigsten Prüfverfahren ? e. Was stellt man in der Werkstoffprüfung fest ? d. Prin electrodul de gardă. Was für Prüfverfahren werden angewendet ? c. Folosiţi procedeul de verificare static sau dinamic ? c. Wozu dient die Schutzelektrode? n. Wie zeichnet die Zerreißmaschine die Verformung auf ? h. lecţia a 7-a. Welche Eigenschaften werden im Zerreißversuch ermittelt ? k. > . Exerciţiul 295 (sinteză). Warum müssen Schaltversuche oder Proben bei schwingender Belas­ tung so vielmal wiederholt werden ? Exerciţiul 294 (sinteză). Welches ist der Zweck der Werkstoffprüfung ? b. Womit prüft man den Widerstand elektrisch nichtleitender Werk­ stoffe ? 1. Dăm în cele ce urmează o scurtă privire de ansamblu asupra proce­ deelor de verificare. curentul de suprafaţă este reintrodus în circuit.228 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG Exerciţiul 293 (sinteză). Wievielmal werden Schaltversuche an elektrischen Apparaten wie­ derholt ? r.oder Zerreißprobe ? f. Wie errechnet man den inneren Widerstand ? o. * v.

B. Ein modernes Gerät 8) zur Prüfung von Werkstücken wird der Industrie für Serienfertigung 9) geliefert. Es arbeitet nach dem Ultraschallverfahren 10) ist leicht transportabel n ) und gestattet 12) auch das Prüfen großer Stücke wie z. Werkstoffe oder Werkstücke 5) . 3. auch Gußteile. Das Gerät wird von einer Trockenbat- Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 7) 8) 9) 10) immer mehr Gütekontrolle Fertigung Abnahme Werkstück Ultraschall Röntgenstrahl Gammastrahl Gerät Serienfertigung Ultraschallverfahren 11) transportabel 12) gestatten 13) die Eisenbahnschiene 14) besitzen 15) rechteckig 16) die Oszillographenröhre 17) gewöhnlich die die die das der der der das die das tot mai mult controlul calităţii producţiei fabricaţia recepţionarea piesa ultrasunetul raza Roentgen raza gama aparatul fabricaţia în serie procedeul cu ultrasunete transportabil a permite şina de cale ferată a poseda dreptunghiular tubul catodic (de oscilograf) obişnuit .oder Gammastrahlen 7) zerstö­ rungsfrei geprüft. wie z. ZERSTÖRUNGSFREIE WERKSTOFFPRÜFUNG Zerstörungsfreie Prüfverfahren werden immer mehr * in der Gütekon­ > trolle 2). Das Ultraschall Defektoskop besitzt 14) eine rechteckige 13) Oszillographenröhre 16) wodurch seine Abmessungen etwa 30% kleiner als gewöhnlich 17) sind.B. werden durch elektromagnetische Verfahren. mit Röntgen.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 229 D. Lectura suplimentară Nr. mit Ultraschall 6) . der Fertigung 3) und Abnahme 4) angewendet. Eisenbahnschienen13).

18) die Trockenbatterie 19) speisen (în tehnică) 20) Unipan 510 21) die Wissenschaft 22) entwickeln bateria uscată a alimenta. a mînca denumirea tipului ştiinţa a dezvolta. a proiecta. Das Ultraschall Defektoskop Unipan 510 20) hat das Institut für Technik der Polnischen Akademie der Wissenschaften 21) ent­ wickelt 22'.230 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG terie 18) gespeist 1 9 ' und kann bei Temperaturen von •—10 °C bis + 6 0 ° C verwendet werden. a construi .

Diese Maschine ist eine Sonderbauart. Explicaţii. Lehmann: „Ich habe keinen.: Universaldreh­ maschinen. Die meisten davon sind spanende Werk­ zeugmaschinen. Sie sehen hier die Abbildung und dort die technischen Daten der Maschine". Etwa 30% sind Drehmaschinen wie z. Karusseldrehmaschinen usw. haben Sie noch so eine Werkzeugmaschine gekauft ?" Schneider: „Nein.3.1." Munteanu: „Haben Sie keine automatischen Drehmaschinen im Betrieb?" Schneider: „Doch. ' •' Georgescu: „Kollege Schneider. Dort rechts sehen Sie Revolver­ drehmaschinen. Radial­ bohrmaschinen und daneben Schleifmaschinen von verschiedener Bauart. punctul 14. Sie müssen einen haben". Plandrehmaschinen. Krause geholt.und Bohrhaltern bewegt ?" Schneider: „Doch. Mehrspindeldrehautomaten und numerisch gesteuerte Drehmaschinen. Kollege Munteanu. Schneider: „Doch.4.Lehrstück Nummer 14 DIE WERKZEUGMASCHINEN A. Explicaţii. sagt Ing. wir haben welche 2 '. Meister Müller hat sie in den Stahlschrank eingesperrt. das Lieferwerk hat diese Lösung vorgesehen. Schneider: „Dann geben Sie die Betriebsanleitung her ! So. Lehmann: „Ich habe gestern die Betriebsanleitung von Ing. Wir haben hier fast alle Bauarten von Werkzeugmaschinen aufgestellt1'. wir haben keine zweite gekauft. v. „wir sind nun in die größte Halle unseres Werkes eingetreten 1). Einspindeldrehautomaten. Sie hat viel Geld gekostet". Schneider. punctul 14. Er hat auch den Katalog genommen". 11 2) 3) v. Hier links haben wir eine andere Gruppe von Werkzeugmaschinen aufgestellt: Universalfräsmaschinen. Munteanu: „Wird da nicht das ganze Portal mit Fräs. punctul 14. . Meister Lehmann. v. geben Sie mir mal den Katalog der neuen Portal­ fräsmaschine".B. Text „Kollege Munteanu". Explicaţii. Das Werkstück liegt etwa einen Meter 3 ' hoch über dem Boden auf dem Maschi­ ! nentisch festgespannt". Kollege Schneider".

-e doch die Revolverdrehmaschine. func­ ţiunea ba da.1 mm Gewicht: 160. -en aufstellen davon spanend die Universaldrehmaschie. gib *' mir bitte die Betriebsanleitung und den Katalog. Müller. Explicaţii.2.3 m Eilgang: 10 m/min Breite: 4. gerne. Hier sind welche: Länge: 10. Vocabular die Werkzeugmaschine. toţi tipul de construcţie a instala. punctul 14. a amplasa de la aceasta/ acesta / aceştia / acestea aşchietoare strungul universal strungul frontal strungul carusel automat exploatarea. Wir haben auch alle numerisch gesteuerten Arbeitsgänge geprüft".2 m Schleichgang: 5 mm/min Höhe: 3. -n der Einspindeldrehautomat. Kollege Munteanu.0 t Motorleistung: 40 kW Ing. . Nach dieser Erläuterung hat die rumänische Delegation diese Werk­ zeugmaschine noch eine Stunde lang beobachtet. -en. das möchte ich. Genosse Georgescu hat weitere Daten der Werkzeugmaschine in seinen Notizblock eingetragen. cum să nu strungul-revolver strungul automat monoax ) v. întreprinderea. betreten) fast alle die Bauart.232 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN Antonescu: „Konen Sie uns einige technische Daten geben?" Schneider: „Ja. -n die Karusseldrehmaschine. -en J maşina-unealtă a intra aproape toate. -n die Plandrehmaschine. gebt 1 ' mir bitte einen Notizblock !" Ing. Georgescu oder Antonescu. -n automatisch der Betrieb.0 m Genauigkeit: 0. -(e)s. -n betreten (i. wollen Sie die Daten notieren ?" Munteanu: „Ja. B. Schneider: „Wir haben diese Werkzeugmaschine über 60 Stunden lang eingefahren. Munteanu hat dann die wichtigsten Daten aufgeschrieben.

lang a roda. a mişca. vorgesehen) piesa (de prelucrat) das Werkstück. -(e)s. suportul burghiului der Bohrhalter. -en.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 233 der Mehrspindeldrehautomat. -(e)s. -er a costa kosten a nota notieren (notiert) a nota. -(e)s. -en instrucţiunea de exploatare a încuia einsperren amîndoi. -(e)s. amîndouă beide tehnic technisch tot. -e mersul rapid der Eilgang. precizia die Genauigkeit. -n ieri gestern die Betriebsanleitung. a fixa festspannen a cumpăra kaufen construcţia specială die Sonderbauart. f. -n maşina de şlefuit mal (presc. -n maşina de frezat universală die Radialbohrmaschine. a face rodajul einfahren (ä. eingefahren) explicaţia die Erläuterung. de la einmal) ia (ia.. -es. -(e)s. -e suportul frezei der Fräshalter. -s. -(e)s. -e a prinde. puterea motorului die Motorleistung. a studia. (e)s.e mersul de tîrîre der Schleichgang. eingetragen) . -n maşina de găurit radială die Schleifmaschine. a examina beobachten aici: mai multe weitere a înscrie eintragen (ä. comandat die Universalfräsmaschine. -en aici: timp de . a scrie aufschreiben (aufgeschrieben) greutatea das Gewicht. -en banul das Geld. ^ e exactitatea. . a pune în mişcare bewegen uzina furnizoare das Lieferwerk. en strungul automat multiax numgrisch numeric gesteuert dirijat. -e soluţia die Lösung. -en a observa. -e masa maşinii der Maschinentisch. -s. dă-mi) der Katalog. -en a prevedea vorsehen (ie.. -(e)s. întreg ganz portalul das Portal. pl. -e catalogul nou neu maşina de frezat portal die Portalfräsmaschine.

0.baJta:p] die Abbildung ['aphlldUn] deshalb ['dsshalp] die Sandgießerei ['zantgi:s3r«e] der Widerstand ['vi:dsrjtant] dauernd ['dooarnt] der Katalog [kata'lo:k] die Zugfestigkeit ['tsu:kfestlckaet] die Flugzeugindustrie ['flu:ktso0k'lndas Werkzeug ['verktso0k] dU'stri:] b) în interiorul cuvintelor înainte de consoană. o păstrează în tot timpul conjugării. Pronunţare şi ortografie 14. Dieses Werkzeug/kommt aus dem Ausland.[k]: a) la sfîrşit de cuvînt. Exerciţiul 296. Exerciţiul 297.234 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN C.m. du kannst — aufgestellt können attfstellen — festgespannt wollen •—er will. ihr meßt messen s a.2. 14. Litera -d se află foarte rar înainte de consoană.. Dublu ss se transformă în ß înainte de consoană şi la sfîrşitul cuvintelor.1. Verbele care la infinitiv au o consoană dublă. Er wir^/zunehmeni/belastet. Man verwendet es im Flugzeugbau. litera g face excepţie cînd este cuprinsă în complexele -ig [Ig] sau -ng [ti]. Die Zugfestigkeit beträgt/40 kp/mm2. Explicaţii şi exerciţii 14. -g ! Separaţi-le de începutul cuvintelor care urmează! Der Betrieö/ist groß.d.d. ihr laßt bestimmen lassen s. Exemple: • eingesperrt — mitkommen — er kommt mit einsperren — ich kann. er beschreibt [b9'Jr«ept] es bewegt sich [bave:kt].0.m. -g se pronunţă [p]. ihr wollt festspannen — erfüllt — er muß.0. Exersaţi menţinerea consoanelor duble ccnjugînd înscris cîteva verbe din lista de mai sus! . [t]. Exersaţi pronunţarea asurzită a literelor -b. Literele -b. chiar şi atunci cînd cuvîntul respectiv formează prima parte a unui cuvînt compus. man erzeugt ['er'tso0kt] în ambele situaţii. du mußt erfüllen müssen — bestimmt — er läßt. Exemple: la sfîrşit de cuvînt în cuvinte compuse der Betrieb [ba'trkp] die Abteilung [ap't«elUr|] der Probestab ['pro. atît timp cît vocala verbului rămîne scurtă. -d.a. — er mißt. -d. Exemple: das ergibt ['er'gi:pt]. Der Probesta6/muß 350 mm lang sein.

fallen.1. •— alte cîteva verbe: sein. steigen s. > ich bin eingetreten = am intrat du bist eingetreten . s. werden. Exemple: ich bin gekommen = am venit. eintreten s. verschwinden. hinein­ gehen.1.1. aufgehen s. n u prea numeroase.1. Majoritatea verbelor din limba germană formează timpul perfect cu verbul auxiliar „haben" însoţit de participiul perfect. Perfectul verbelor 14. şi compusele lor. lecţia a 13-a. Cîteva grupuri de verbe. kommen. Exersaţi accentuarea corectă a cuvintelor lungi! Werkzeugmaschine Revolverdrehmaschine Radialbohrmaschine Universaldrehmaschine Einspindeldrehautomat Portalfräsmaschine Plandrehmaschine Mehrsprindeldrehautomat Betriebsanleitung Karusseldrehmaschine Universalfräsmaschine Maschinentisch Exerciţiul 299. ca de exemplu: mitkommen. dar foarte impor­ tante şi frecvente. begegnen. -— verbele de trecere dintr-o stare în alta: erscheinen. formează timpul perfect cu verbul auxiliar „sein".LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 235 Exerciţiul 298.a. Pentru a se indica acţiuni încheiate în momentul vorbirii se foloseşte timpul indicativ perfect al verbelor. bleiben. 1 ] Exemple: ich habe geprüft = am verificat.1.2. astfel: — verbele de deplasare într-o direcţie: gehen. du bist gekommen * v. punctul 13. schmelzen. hingehen. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalelor lungi! [o:] [u:] [a:] [e:] [i:] "" [y:] [0] sagen Kollege hier Katalog nun prüfen größte Plandrehmaschine betreten Maschine holen Höhe automatisch numerisch Betrieb Bohrhalter Lösung mal geben verschieden vorsehen Portal Meter notieren hoch Daten Boden 14. auf­ treten. laufen. ich habe erhalten = am obţinut du hast geprüft du hast erhalten er h a t erhalten er h a t geprüft wir haben erhalten wir haben geprüft ihr habt erhalten ihr habt geprüft sie haben erhalten sie haben geprüft 14.a.a.a.

g. Munteanu ne-a dat cele mai importante date. aceste forme verbale compuse se supun obligativi­ tăţii formării cadrului sintactic J). Wo stellen Sie die Maschine auf ? b.3. Sperren Sie die Zeichnungen ein ? ) v. Munteanu hat uns die wichtigsten Daten gegeben. Das Eisen schmilzt bei 1 530°C. lecţia a 11-a. Ing. Wer holt die Skizze aus dem Konstruktionsbüro ? f..2. einen Katalog erhalten das Werkstück in die Maschine festspannen eine andere Lösung vorsehen b. Conjugaţi următoarele expresii la timpul perfect! Orientaţi-vă asupra formării participiului perfect la rubrica vocabular! a.236 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN ist gekommen er ist eingetreten sind gekommen wir sind eingetreten seid gekommen ihr seid eingetreten sind gekommen sie sind eingetreten 14. punctul 11. Wann erscheinen die Anlaßfarben ? d. cu verbul auxiliar „haben". Exemple: Wir sind in die größte Halle des Werkes eingetreten. c. Die Sekretärin tritt ein. Wir spannen es auf dem Maschinentisch fest. Sie sehen einen Einspindeldrehautomaten. Der Druck fällt. Ing. er wir ihr sie . Exerciţiul 303." a. Wer gibt Ihnen die Betriebsanleitung ? d. Von wem erhalten Sie die technischen Daten ? e. f. h.. Răspundeţi cu„Ich habe (bin). Stellen Sie die neuen Maschinen jetzt auf ? b." sau „Wir haben (sind). Der Oberingenieur kommt.1. Am intrat în cea mai mare hală a uzinei. e. g. b.. Tragen Sie die Zahlen in die Zeichnung ein ? Exerciţiul 302. Exerciţiul 300. Die Temperatur steigt auf 220°C. în propoziţii. Treceţi următoarele propoziţii la timpul perfecţi a. Treceţi următoarele propoziţii la timpul perfect! a. Das Werkstück bewegt sich nicht.. cu verbul auxiliar „sein": zur Arbeit gehen ins Werk mitkommen in das Lager hineingehen Exerciţiul 301. c. Bei 280°C tritt die violette Anlaßfarbe auf.

Sperren Sie die Zeichnungen ein ! Exerciţiul 306. Căutaţi în textul lecţiei forme ale imperativului familiar l Exerciţiul 305. II sg. Treceţi următoarele propoziţii la ambele forme ale impera­ tivului familiar ! a. Imperativul familiar 14. du hältst Trag(e) ! Halt(e) ! pers. pers. II pl. imperativul familiar nu este însoţit de pronume şi are forme deosebite de singular şi plural.2. e. ihr helft. Spre deosebire de imperativul de politeţe. II pl.2. îndemnurilor.) pe baza următoarelor propoziţii: . şi pl. d. Geben Sie mir den Katalog ! c Treten Sie in die Halle ein ! d.2. II pi. Stellen Sie die Maschine auf ! b. du trägst. Holen Sie eine Betriebsanleitung ! e. Holen Sie die Betriebsanleitung aus dem Büro ? Nehmen Sie Platz ! Kaufen Sie noch so eine Werkzeugmaschine ? Gehen Sie auch zum Direktor hinein ? Bleiben Sie hier ! 14.2. a rugăminţilor. f. între persoane care îşi spun „tu" se folosesc formele imperativului familiar pentru exprimarea invitaţiilor. Hilf ! Gib her ! pers. Helft ! Gebt her ! Verbele care schimbă la indicativul prezent vocala a în ä. ihr tragt. II sg. nu suferă la imperativ această modificare: Exemple: Indicativ Imperativ pers. du gibst her. po­ runcilor etc. Exemple: Indicativ Imperativ pers. g. ihr haltet Tragt ! Haltet ! Exerciţiul 304. Verbele care schimbă la indicativul prezent vocala radicală din e în i. ihr gebt her. a Ii-a sg. ihr kauft Kauft ! — Cumpăraţi ! 14. du hilfst. du kaufst Kauf(e) ! — Cumpără ! pers. Pluralul coincide cu forma verbală pentru perscana a 2-a plural prezent indicativ.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 237 c. o schimbă şi la imperativ şi nu au niciodată desinenţa -e: Exemple: Indicativ Imperativ pers. Formulaţi invitaţii la cele trei forme de imperativ (forma de politeţe. sin­ gularul se deosebeşte de persoana a Ii-a singular prezent indicativ prin desi­ nenţa facultativă -e. II sg.1.

wir haben welches. es gibt hier welchen. ist die Abbildung ? Hier ist sie. ein indefinit einer. keine d.238 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN a. articolul hotărît der. sie h a t keinen. substantivele se înlocuiesc în propoziţii care urmează sau în răspunsuri care încep cu „Ja — da" şi „Doch — ba da" sau „Nein — nu" în felul următor: Substantive articulate cu: Se înlocuiesc prin pronumele Exemple a. welches . sie h a t keine. eine. Inlociiirea substantivelor 14. Gibt es hier Rotguß ? Ja. Haben Sie einen Probekörper ? Ja. es pi. keines pl. H a t die Maschine keine Schwingungen ? Nein. b . H a t die Maschine keine Kurbel ? Nein. Haben Sie Zerreißversuche gemacht ? J a . articolul nehotărît negat: kein. welche.3. sie h a t keines. wir haben eines. sind die Meßwerte ? Hier sind sie. H a t die Maschine keinen Eilgang ? Nein. es gibt welche. c.1. keine. articolul nehotărît ein. eines pi. Model: Wir sprechen mit dem Direktor. wir haben. Pentru a nu fi repetate. Sprechen Sie ! Sprich auch mit dem Direktor ! Sprecht \ Wir schreiben die Erläuterungen auf. Gibt es hier Glimmerfolie ? Ja. ist das Resultat ? Es ist gut. H a t die Maschine kein Voltmeter ? Nein. wir haben welche gemacht. sie h a t keine. nearticulate indefinit welcher. keine. c. wir haben einen. d. Haben Sie Blech ? Ja. wir haben eine. Wir steuern den Arbeitsgang. Haben Sie eine Betriebsanleitung ? Ja. eine. Wir fahren die Portalfräsmaschine ein. b.3. kein indefinit keiner. Haben Sie ein Werkstück ? Ja. Wir sehen höchste Genauigkeit vor. 14. das personal er. die. sie. Haben Sic Kataloge ? — Ja. sie Wo Wo Wie Wo ist der Katalog ? Dort ist er.

Pronumele indefinite einer. D. H a t diese Probe einen Zweck ? Zeichnen Sie eine Kurve ? b : Haben Sie Universaldrehmaschinen ? Bringen Sie Iseliermaterial ? Brauchen Sie Stahlschrot ? c: Wiederholt man den Schaltversuch ? Bauen Sie das Prüfgerät ein ? Zeichnen Sie die Resultate auf ? . am făcut. eines şi keiner. nu are. -es". wir haben keine. în cazurile a). avem (una). indiferent cum este articulat substantivul înlocuit. wir haben keines. Exerciţiul 307.2. A. keinkeinkeine G. -e. Exemple: Haben Sie eine Betriebsanleitung ? Nein. Aveţi o p i e s ă ? — D a . se foloseşte numai pronumele indefinit „keiner.3. keinem keiner keinem A.3. 14. H a t die Maschine einen Eilgang ? Nein.3. După răspunsuri care încep cu „Nein". eine. keine.4. în cazul b) pronumele poate lipsi. eines nu are plural. keines se deosebesc de articolul nehotărît şi nehotărît negat prin sistemul complet al desinenţelor de declinare. sie hat keinen. keine keiner keinen keine Pronumele keiner keine keines keiner keinem keiner keinen keine keine keiner keinen keine indefinit keines keines keinem keines Pronumele indefinit einer. eine. Aţi făcut încercări ? —• Da. keines keiner keines D. î n limba română. Răspundeţi cu „Ja" şi cu pronumele de înlocuire cores­ punzător ! a: Ist das ein Drehautomat? J a .ich habe ihn nicht gebracht. în timp ce articolele sînt defective de desinenţă la cazul nominativ masculin. Dar a) :Haben Sie den Katalog gebracht PNein. în cazurile b) c) şi d).3. Nu are maşina mers accelerat ? — Nu. c) şi d) nu se folosesc pronume. Comparaţi! Articolul nehotărît negat Singular N. la fel ca şi articolul nehotărît. Exemple: Cum este rezultatul ? — Este bun. respectiv la neutru nominativ şi acuzativ.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 239 14. das ist einer. G. Haben Sie Blech ? Nein. 14. keinen keine keinPlural N.

65 m) c. Am rodat aceste maşini-unelte peste 60 de ore. Der Maschinentisch ist lang und breit. Completaţi propoziţiile următoare cu unităţile de măsură din paranteză ! a..) Exerciţiul 310. Wir haben diese Werkzeugmaschinen über 60 Stunden lang eingefahren. (1 cm) . Das Werkstück ist schwer.4. această unitate stă la cazul acuzativ. Exemple: Das Werkstück liegt einen Meter hoch über dem Boden. (1 t) b. der Millimetei etc. wir stellen hier keine auf. Die Asbestplatte ist dick. wir kaufen eine. Răspundeţi cu „Doch" şi cu pronumele de înlocuire cores­ punzător ! a: Kaufen Sie keine Karusseldrehmaschine ? Doch. der Zentimeter. Indicarea măsurilor 14.. Răspundeţi cu „Nein" şi cu pronumele de înlocuire cores­ punzător ! a: Stellen Sie hier eine Maschine auf ? Nein. der Zoll. 0. Zeigen Sie mir kein Prüfverfahren ? Hat das Material keine Streckgrenze ? b: Gibt man uns hier keine Erläuterungen? Finden wir dort keine Radialbohrmaschinen ? Bringen Sie keine Abbildungen her ? c: Ist der Arbeitsgang nicht gesteuert ? Muß man die Revolverdrehmaschine nicht einfahren ? Wollen Sie die Resultate nicht notieren ? 14.240 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN Exerciţiul 308. Ist das eine Radialbohrmaschine ? Haben Sie eine Betriebsanleitung ? b : Brauchen Sie keinen Katalog ? Suchen Sie keine Lösung ? Spannen Sie kein Werkstück ein ? c: Nehmen Sie den Probekörper heraus? Schreiben Sie die Lieferwerke auf ? Haben Sie die Daten eingetragen ? Exerciţiul 309. Acuzativul este perceptibil numai în cazul unităţilor de măsură de gen masculin (der Meter. der Kilometer. Cînd indicăm în limba germană însuşirile unui lucru sau ale unei noţiuni prin adjective însoţite de unitatea de măsură respectivă.1.4. (1 m . Piesa se află la înălţimea de un metru deasupra solului.

Was bewegt sich an der Portalfräsmaschine ? n .Was sucht Ing.Wer hat diese Lösung vorgesehen ? °. Woher hat er sie geholt ? k. Treceţi propoziţiile formate în exerciţiul precedent la dia­ teza pasivă ! Model: Er schreibt die Daten auf. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi ! a. lang.. bewegen. festspannen.6 m) (45 min) (1 km) verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemple 2 (NA) aufstellen. Exerciţiul 311. Welche Werkzeugmaschinen stehen hier ? e. H a t Meister Lehmann einen Katalog der neuen Portalfräsmaschine ? i. vorsehen Er schreibt die Daten auf. 14. Welche Maschinen stehen dort rechts ? Welche links ? h. '1/103 . Wohin ist die Delegation eingetreten ? b.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 241 d. (28 m . 2(N loc) eintreten Wir treten in das Büro ein. Die Daten werden aufgeschrieben. Man spannt das Werkstück fest. Formaţi propoziţii cu verbele tranzitive (care au indicele de valenţă 2 NA după exemplele date în tabelul de mai sus ! Exerciţiul 312. Das Hauptlager liegt weit. einfahren.Wie hoch liegt das Werkstück über dem Boden ? P. H a t der Betrieb automatische Drehmaschinen ? f. Was ist hier aufgestellt ? c. H a t er eine Betriebsanleitung ? j . Wo stehen diese ? g. Die Werkstoffprüfung dauert f.Wo ist es festgespannt ? • Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Was für Werkzeugmaschinen sind das ? d. (sinteză). eintragen. Valenţa r hoch. steuern. aufschreiben. Munteanu in der Betriebsanleitung ? m. 4.. Wohin hat sie Meister Müller eingesperrt ? 1. einsperren. Exerciţiul 313. notieren. Die Halle ist lang und e.5.

s. Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) der Ankauf der Kauf erfordern die Aufmerksamkeit die Umsicht die Phase die Anfrage das Angebot die Bestellung die Lieferung die Inbetriebnahme achiziţia cumpărarea a cere atenţia circumspecţia faza întrebarea (cererea de oferta comanda livrarea luarea în exploatare ofertă) . î). Aici sînt aşezate maşini de diferite tipuri şi de diferite construcţii. Vreţi să notaţi date ? Da. Daţi-ne vă rog unul. Maistrul a adus deja unul. v. nici una. Cît timp (wie lang) trebuie rodate maşinile de şlefuit ? 0 zi. Munteanu notieren ? Wer gibt ihm einen Notizblock ? Welche Daten hat Ing. Angebot 8 '. h. S-a prevăzut vreo soluţie ? — Nu. Bestellung 9 '. 4 DER A N K A U F " VON WERKZEUGMASCHINEN (I) Der Kauf 2 ' einer modernen Werkzeugmaschine erfordert 31 größte merksamkeit 4) und Umsicht 5 '. w. u. d. Lectura suplimentară Nr. aş vrea să notez. t. b . i. 1. Traduceţi în limba germană! Folosiţi pi mele ie înlocuire corespunzătoare ! a. rezultatele. e. Nu avem catalog. r. f. Aveţi strunguri carusel ? — Nu. c.242 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN H a t die Werkzeugmaschine viel gekostet ? Was möchte Ing. Munteanu aufgeschrieben ? Wie lange h a t man diese Werkzeugmaschine eingefahren ? Wie lange hat die Delegation die Werkzeugmaschine beobachtet ? Exerciţiul 314 (sinteză). Notează. Der Ankauf besteht aus den Phasen 6 ': frage 7 '. Unde aţi aşezat strungul-revolver ? — î n hala cea mare. trebuie să cumpărăm. Lieferung 10 ' und Inbetriebnahme 1 1 '. te rog. g. Aduceţi-mi un catalog.

das Lastenheft21) b.) obig die Beilage zwecks die Ausarbeitung die Fortsetzung . Sie soll wenigstens folgendes enthalten: a. cu scopul elaborarea continuarea co der Hersteller der Lieferant aufstellen die Fachleute das Lastenheft die Losgröße der Automafisierungsgrad der Genauigkeitsgrad zusätzlich die Ausrüstung das Zubehör die Leistungsdaten (f. Die Anfrage stellt 19) man in Zusammenarbeit mit den Fachleuten 20) des Werkes auf. 17 18 19. Sie ist der Anfang13' der Zusammenarbeit u) zwischen Verbraucher15) (Besteller16)) und Her­ steller 17> (Lieferant18'). Zubehör 27).LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 2+3 Jede Anfrage muß sehr genau formuliert12) werden. 20 ) 21 22 23 24' 25' 26 27 28' 29 30' 31) 32 33) der die der der formulieren Anfang Zusammenarbeit Verbraucher Besteller a formula începutul colaborarea consumatorul persoana (unitatea) care face comanda producătorul. sonstige wichtige Leistungsdaten 28). 16. (Fortsetzung 33 ' im Lehrstück 15). sg. zusätzliche 25) Ausrüstungen 26). den Automatisierungsgrad 23) der Maschine e. Losgröße 22) d. Spezialwerkzeuge g. Die Anfrage soll dem Hersteller oder den Herstellern mit obigen291 Bei­ lagen 30) zwecks 31) Ausarbeitung32) des Angebotes zugestellt werden. 12] 13) 14 15. Zeichnungen der Teile. den Genauigkeitsgrad24) der Maschine f. fabricantul furnizorul aici: a stabili oameni de specialitate caietul de sarcini mărimea seriei de fabricaţie gradul de automatizare gradul de precizie suplimentar echipamentul accesoriile performanţa mai sus-menţionat anexa pentru. die auf der Maschine hergestellt werden sollen c.

*' > 3 > * > 2 v. 2 ist das Ziehverfahren abgebildet worden '. Explicaţii. Heulrole fosei" Äußere Feierschichten werden gestreckt Abb. Es soll der Stab 1 durch das Ziehwerkzeug 2 gezogen werden. können aufgrund2' ihrer besonderen Eigenschaften in kaltem Zustande gebogen. 15.1. Drähte. Text Das Verformen *' von Metallen kann in: a. gestanzt usw.2 In Abb. Der Stab wird dadurch auf den kleinsten Durchmesser der Bohrung „d" verringert. .4. Kaltverformen eingeteilt werden. die Faser­ schichte unterhalb der neutralen Faser wird dabei gestreckt. tiefgezogen. Vermittels der spanlosen Formgebung lassen sich sehr kurze Fertig­ ungszeiten erzielen 3). Das Verformen nach „a" umfaßt das Schmieden und Walzen. v.f 4 tbb.2. Explicaţii. Bleche. punctu 1 punctul punctul punctul 15. gezogen. werden. Explicaţii. Infolge der konischen Bohrung des Werkzeuges verändert sich der Durchmesser des Stabes.3. 15.a.Lehrstück Nummer 15 DIE K A L T V E R F O R M U N G I N DER STANZEREI A. 1 zeigt das Verformen durch Biegen. Die Form­ gebung nach „ b " wird unter dem Sammelbegriff „Stanzerei" zusammenge­ faßt. Warm verformen b. v. Abb. 15. Explicaţii. Während dieser Verformung wird die Faserschichte oberhalb der neutralen Faser gestaucht. Bandmaterial u. v. Dazu müssen sie weich sein und ein gutes Fließvermögen be­ sitzen.

Es sollen hier einige der wichtigsten Bauarten genannt werden: Exzenterpressen Kniehebelziehpressen Kurbelpressen Schnelläuferpressen Revolverpressen Friktionspressen Stuffenpressen Einspindelautomaten Die Preßkraft dieser Pressen schwankt zwischen 5 t bis zu einigen hundert bzw. das Walzen. Kaltverformen. Diese sind mit mechanischen oder mit hydraulischen Abb. pl. einteilen umfassen das Schmieden. -s. a rezuma sîrma materialul în bandă şi altele asemănătoare pe baza rece starea a îndoi . Werkstätten für Kaltverformungen nennt man auch Stanzereien. Die Teile 1 in Abb. f. -(e)s. Die Stanzwerkzeuge und Tiefziehwerkzeuge werden von mechanischen oder hydraulischen Pressen betätigt. -en der Sammelbegriff. B. -e zus ammenf assen der Draht. ^e das Bandmaterial.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 245 Beim Tiefziehen wird der Blechwerkstoff 1 laut Abb.e biegen (gebogen) die die das das das deformarea la rece atelierul de ştanţare. f. die Formgebung. f. ştanţare deformarea deformarea la cald deformarea la rece a împărţi a cuprinde forjarea laminarea obţinerea formei prin deformarea plastică noţiunea colectivă a cuprinde dintr-o dată. -ien u. -(e)s. Warmverformen.ä (und ähnliches) aufgrund kalt der Zystand. -en Stanzerei. -(e)s. Viele Fabriken lassen solche Werkzeuge von besonderen Werkstätten herstellen. -(e)s. Vocabular Kaltverformung. pl. -s. -s. -s. -en Verformen. tausend Tonnen. . 4 sind aus einem Blechstreiffen ge­ stanzt worden. -s. 3 zu einem Hohlgefäß 2 umgeformt. f.4 Pressen ausgerüstet. f. pl. pl. pl.3 Abb.

cu ajutorul fără aşchiere timpul de fabricaţie îndoirea în timpul stratul de fibre deasupra. cu acest prilej a întinde procedeul de tragere / ambutisare a reprezenta (în imagine) scula de tras în urma. . datorită. -n gberhalb neutral Faser. solche. pl. alezajul a micşora ambutisarea adîncă materialul din tablă conform recipientul tubulär a transforma. f. während Faserschichte. solches nennen (genannt) ausrüsten die Exzenterpresse. atare.e umformen der Blechstreifen. -en Biegen. -n stauchen unterhalb dabei strecken Ziehverfahren. în susul neutru fibra a îngroşa. -(e)s. f. a refula dedesubtul. -s. astfel de a numi. ca urmare. der Blechwerkstoff. besitzen (besessen) vermittels spanlos Fertigungszeit. -en a ambutisa a stanţa pentru aceasta moale capacitatea de curgere (la deformare) a poseda prin. a da altă formă fîşia de tablă scula de stanţat scula pentru ambutisarea adîncă mecanic hidraulic presa a acţiona asemenea. -e infolge die Bohrung. -e das Tiefziehwerkzeug. -(e)s.246 LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI das die das die die das das tiefziehen (tiefgezogen) stanzen dazu weich Fließvermögen. -es. -e laut das Hohlgefäß. -s. abbilden Ziehwerkzeug. pl. a utila presa excentrică presa cu manivelă . -en die Kurbelpresse. f. -(e)s. a indica a echipa. -e mechanisch hydraulisch die Presse. în josul la aceasta.pl. -n betätigen solcher. -en verringern das Tiefziehen. -(e)s. -s. -s.das Stanzwerkzeug. -s. din cauza gaura.

-en die die der die Schnelläuferpresse. Explicaţii şi exerciţii 15. b) în interiorul cuvintelor între vocale. sagen ['za:ggn]. Zusammensetzung [tsu'zamsnzstsUtj]. Resultat [rezUl'ta:t].0. pressen ['presan]. Literele ss şi ß redau oricînd sunetul s surd [s] 1 '. indiferent dacă sînt primul element al cuvîntului sau sînt pre­ cedate de alte elemente.1. pentru redarea sunetelor de mai sus dispunem de semnele s. Schaltversuch ['faltfsrzu:^]. vorsehen ['fo:rze:3n] . umfaßt [Um'fast]. de exemplu în Sammelbegriff ['zamalbagrlf] besonderen [ba'zondgran]. în anumite condiţii. punctul 5. Corelarea dintre pronunţarea şi scrierea sunetului S în limba germană prezintă o situaţie destul de complicată. des Drahtes [des 'dr«:tas]. Aceste două sunete s au. Eisen [-'«ezan].e schwanken die Tonne. Litera s redă: A. spanlos ['Jpa:nlo:s]. -(e)s. de exemplu în: gutes ['gu:t9s]. regula C. B.) î n scriere. Versuch [fsr'zmx]. sunetul [z] = s sonor: a) înainte de vocală la începutul radicalelor cuvintelor. î n pronunţare există două sunete: [z] = s sonor. l) v. a varia tona C. Exemple: Faser ['fazar]. -en die Stufenpresse.0. [s] = s surd. ss si ß. . . Sunetul [s] = s surd: a) la sfîrşitul cuvintelor. besitzen [ba'zltsan]. contingenţă cu sunetul [j] (v.0.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 247 die Revolverpresse. Faser ['fa:zar] ş. Pronunţare şi ortografie 15. 'Exemple: sehen ['ze:an].1. lecţia a 5-a.a. -n presa-revolver presa etajată presa cu genunchi / cu pîrghie articu­ lată presa rapidă presa cu fricţiune automatul monoax forţa de presiune a oscila. Exemple: das [das]. -en Einspindelautomat. -en die Kniehebelpresse. -en Friktionspresse. -en Preßkraft.

15. ss. Identificaţi pronunţarea literelor s. viel­ seitig. ausrüsten. Sunetul [f]: a) în combinaţia „sch". besonder. verhindern. Diateza pasivă (Completare) 15. Exemple: Schmieden ['Juri: dan]. umfassen. Blechstreifen. Pronunţaţi şi redaţi în scriere ortografică următoarele cuvinte ! ['Jtu:fanprss3] [-'arbaetsga». Fertigungszeit. strecken. Zustand ['tsu:jt«nt]. Zugversuch. Ziehverfahren. Zustand. Faserschichte ['fa'. Verformung. Exersaţi pronunţarea corectă a următoarelor cuvinte: Verformen [fsr'forman]. dînd atenţie la pronunţarea corectă a literelor s. belasten [ba'lastan].] [ga'j'to03rt] ['JVarikan] [u:niver'za:lfre:sma[i:n3] [tser'raesfsrzuix] [[ba'zondar] ['fsstjpanan] [edastitsitetsgrentsa] ['me:rfplnd3l'aotoma:t] ['Jlctpresjtof] [tssr'J"t0:rUrisfrae] 15. Literele f şi v se pronunţă la fel [f] în cuvinte de origine germană. Warmverformung. lecţia a 5-a. Stanzerei. Festigkeit ['fsstlckaet]. vorsehen. Presse. ss şi ß: Sammelbegriff. verwenden. ausrüsten ['-'«osrYstan]. Citiţi textul cu glas tare. Faser schichte. Fließvermögen. Participiul verbului auxiliar pierde prefixul ge. punctul 5. Exerciţiul 318. spanlos. verändern. Blechwerkstoff. Exerciţiul 315. . Zerreißversuch. vermessen. Einspindelautomat. C. Eigenschaft.1. Acesta se intercalează între formele verbului auxiliar. stauchen. schwanken. einspannen [-"aenfpanan].2.zarflţts]. b) înainte de consoanele t şi p la începutul radicalelor cuvintelor. Verarbeitung. Friktionspresse [frlk'tsîo:nspresa].1 > ) werden — wurde — (ist) geworden.248 LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI b) în interiorul cuvintelor înainte de consoană: Exemple: Fenster ['fenstgr]. Hohlgefäß. Exemple: Stanzerei [jtantsa'roe]. mechanisch. vorstellen. Stufen­ presse.1. Exemple: Fertigungszeit ['fertIgUr|stsaet]. verbessern. Werkstück ['vsrkftYk]. indi­ ferent dacă sînt primul element al cuvîntului sau sînt precedate de alte elemente.1. şi ß ! Exerciţiul 317.0. verspäten [fsr'fp^tan]. c) ca sunet de legătură a cuvintelor compuse x). stanzen. Kaltverformung. Timpul perfect al diatezei pasive se formează din perfectul verbu­ lui auxiliar „werden" 2) şi participiul perfect al verbului principal. besitzen.0. verringern. Exerciţiul 316. Fließvermögen. deci: 2 * v.

Traduceţi în limba germană! a. Exerciţiul 321. Exerciţiul 319. Hohlgefäße werden tiefgezogen. ransformînd subiectul în complement de agent. e. d. Eine Kurbelpresse formt jene Teile um. într-o propoziţie formată cu diateza pasivă poate fi indicat totuşi şi subiectul (logic) al acţiunii sub forma unui complement de agent. Exerciţiul 322. (können) Das Blech kann hydraulisch gebogen werden. Der Ingenieur trägt die Leistungen ein. b. c. Treceţi propoziţiile date în exerciţiul precedent la timpul perfect al diatezei pasive! Model: Das Blech wird hydraulisch gebogen. (müssen) b.2. Das Blech ist hydraulisch gebogen worden. A fost desenat (reprezentat) ich bin genannt worden wir sind genannt worden (am fost menţionat) du bist genannt worden ihr seid genannt worden er ist genannt worden sie sind genannt worden 15. Die Daten sind von dem Meister aufgeschrieben worden.1. Der Praktikant zeichnet die Belastung auf. Cum a fost împărţită deformarea metalelor ? b. Acesta este marcat de prepoziţia „von". (sollen) c. Diese Faserschicht wird gestaucht. Exemplu: Der Arbeiter Ionescu hat dieses Blech tief gezogen. (subiect) Dieses Blech ist von dem Arbeiter Ionescu tiefgezogen worden. Treceţi următoarele propoziţii la diateza pasivă (timpul perfect). Ein Elektromotor betätigt diese Schnelläuferpresse. Prin ce a fost obţinută această proprietate a materialului ? Exemple: . Ein Techniker macht diese Abbildung. Unser Werk wird mit neuen Maschinen ausgerüstet. Jene Revolverpresse wird nicht betätigt.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 249 Perfectul verbului auxiliar werden Participiul verbului principal Perfectul diatezei pasive E r ist geworden + abgebildet > Er ist abgebildet worden. Der Druck wird entsprechend verringert. (sollen) e. (müssen) Exerciţiul 320. a. a. (dürfen) d. Căutaţi în text formele verbale la diateza pasivă şi definiţi ~e forme sînt! Exerciţiul 323. Introduceţi în propoziţie verbul modal dat în paranteză! Model: Das Blech wird hydraulisch gebogen. precedat de „von" l Model: Der Meister schreibt die Daten auf.

2. 15. trotz şi wegen pot fi construite şi cu dativul. Numeroase prepoziţii ale limbii germane. 15. infolge (die Bohrung) (die Exzenterpresse) (das Walzen) (das Tiefziehwerkzeug) (ein Stab) d. Cum pot fi deformate metalele noi ? d. metalele pot fi deformate.2.1. statt (der Blechstreifen) (der Druck) a. dar atunci cere obligatoriu genitivul: der guten Eigenschaften wegen. Formaţi genitivul substantivelor puse în paranteză ! Pro­ nunţaţi cu glas tare ! b.2. Während der Verformung wird diese Faserschichte gestaucht. 15. Aceste piese trebuie presate. Exerciţiul 324. trotz dem hohen Druck. wegen (das Verformen) c.2. Prepoziţia wegen se poate aşeza şi după substantiv. în timpul deformării. Exemple: Aufgrund ihrer Eigenschaften können die Metalle verformt werden. destul de frecvente în textele tehnice. vermittels (die Presse) (die Genauigkeit) (der Einspindelau­ (der Bohrhalter) tomat) . Cum poate fi obţinut un timp de fabricaţie mai scurt ? f. fără să rezulte vreo deosebire de sens: laut dem Plan.a. prepoziţia wegen se construieşte de obicei cu dativul cînd substantivul care urmează este la plural: wegen den verschiedenen Faser­ schichten. Prepoziţii cu regim de genitiv sînt: = în loc de oberhalb = deasupra (an) statt aufgrund = pe baza trotz — în ciuda. cu toate că ungeachtet = făcînd abstracţie außerhalb = în afară unterhalb = dedesubtul diesseits = dincoace de unweit = nu departe de infolge = ca urmare (ver) mittels = cu ajutorul inmitten = în mijlocul während = în timpul innerhalb = în interiorul wegen == din cauza = dincolo jenseits laut = conform s. Prepoziţii cu genitivul 15. cer cazul genitiv al substantivelor sau prenumelor de care sînt urmate. Pe baza proprietăţilor lor. Această fîşie de tablă a fost ambutisată adînc.250 LEHRSTÜCK 15: DIE KALT VERFORMUNG IN DER STANZEREI c. laut.2. acest strat de fibre este refulat. e.3. Dintre aceste prepoziţii.

Răspundeţi cu „Nein". personal. a determina să se facă ceva. b) a permite. befindet sich a. Verbul modal "lassen' 15.3. a pune să se facă ceva. dar este adesea folosit ca verb modal. comandăm să fie stanţate într-un atelier. şi poate să însemne: a) a comanda. Stanzen Sie Ihre Maschinenteile selbst ? — Nein. c) ca verb reflexiv: a se putea.1. unterhalb •Widerstand-. Formali toate variantele posibile ! Pronunţaţi cu glas tare ! Completaţi desinenţele ! innerhalb d -— Maschine. arătînd că puneţi pe altcineva să facă ceea ce exprimă întrebările ! a. oberhalb d •— Ziehwerkzeug-. arătînd că acţiunea nu o facem înşine. sau: singur. b.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 251 Exerciţiul 325. îşi schimbă sensul. .3. sau: Pune pe ucenic să întindă sîrma. Die Preßkraft steigt infolge verrinwegen ungeachtet gertsich verändertsich 15. a lăsa (la fel ca şi în limba română). Exemplu: So lassen sich kurze Fertigungszeiten erzielen. Der Motor außerhalb d — Einspindelautomat-. Sensul a) al verbului modal „lassen" reiese mai clar din opoziţie cu pronumele de întărire (invariabil) „selbst" = însumi. sau: pot fi obţinute timpuri de fabricaţie mai scurte. Exemplu: Er läßt den Lehrling den Draht ziehen. împreună cu infinitivul altui verb. Astfel se pot obţine. Exerciţiul 326. Multe uzine comandă să se fabrice astfel de scule. ci punem pe cineva să o facă. însuţi. Exemple: Viele Werke lassen solche Werkzeuge herstellen. wir lassen sie stanzen. însuşi etc. Verbul „lassen (ä. î n această situaţie. gelassen) = a lăsa" se conjugă ca un verb obişnuit cu schimbarea vocalei radicale din a > ä. wir lassen sie in einer Werkstatt stanzen. Lasă.. Exemplu: Stanzen Sie Ihre Maschinenteile selbst ? Singuri vă stanţaţi piesele ? Nein. Nu.

So lassen sich bessere Resultate erzielen. können gebogen. b) Substantive feminine derivate cu sufixul -ung 1). fertigen — die Fertigung (procedura. şi lecţia 3.TVERFORMUNG IN DER STANZEREI b. care arată persoane sau instrumente care îndeplinesc acţiunea respectivă.4. Das Verformen von Metallen kann in Warmverformen und Kaltver­ formen eingeteilt werden. a. proces sau rezul­ tat). fabricarea).252 LEHRSTÜCK 15: DIE KAI.6.a. verb reflexiv! Model: So können bessere Resultate erzielt werden. Substantive verbale 15. care corespunde cu supinul substantivat din limba română. gepreßt werden. forjarea). gezogen. Bleche.2. *' v. fiind un limbaj al acţiunilor. dar se traduce şi cu infinitivul lung substantivat. Formen Sie die Metalle selbst um ? c. eine Form geben-—-die Formgebung (darea formei).5.4. . tiefge­ zogen. *> v. Dăm aci cîteva tipuri frecvente de substantive verbale: a) Infinitivul substantivat. punctul 7. 15. c) Substantive masculine derivate cu sufixul -er2). c. b. Reformulaţi propoziţiile următoare. deformarea). Das Ziehverfahren kann so abgebildet werden. care corespund cu infinitivul lung substantivat din limba română. Die Formgebung durch Kaltverformung kann unter den Sammel­ begriff „Stanzerei" zusammengefaßt werden.1. Limbajul tehnic. Diese Faserschichten können gestaucht werden. adăugîndu-i-se nuanţa de sens exprimată de sufix. abundă în sub­ stantive verbale. walzen — das Walzen (laminatul. înlocuind verbul „können" + infinitivul pasiv prin „lassen". în substantivele verbale se păstrează de obicei sensul de bază al verbe­ lor. schmieden — das Schmieden (forjatul. punctul 3. gestanzt. Exemple: v e r f o r m e n — d a s Verformen (deformatul. şi lecţia 7. Betätigen Sie die Friktionspresse selbst ? Exerciţiul 327. laminarea). d. Bandmaterial u. adică în substantive formate din verbe prin diferite mij­ loace. Rüsten Sie die Werkstätten selbst aus ? f. Exemple: verformen — die Verformung (deformarea. 15.4. Pressen Sie den Blechwerkstoff selbst ? e. e. Ziehen Sie das Blech selbst tief ? d. Drähte. prefix sau alt mijloc de formare a substantivului verbal.

tracţiunea..4.. Exemple: fallen — d e r Fall (căderea. La fei: abbilden.. Diese Verformung nennt man Streckung. verändern.. . umformen. Căutaţi în text substantivele verbale şi stabiliţi mijlocul de formare şi sensul lor exact! Exerciţiul 329. întinderea) eintreten — der Eintritt (intrarea) schleifen — der Schliff (şliful) gehen — der Gang (mersul) e. o anumită însuşire sau înfăţişare). zeigt das Verformen durch Biegen Fig.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 253 halten •— der Halter (dispozitivul care ţine) besitzen — der Besitzer (posesorul) zeigen — der Zeiger (arătătorul) d. eintragen. Substantive masculine radicale fără modificare de vocală. aufstellen. steuern. ausrüsten.3. Substantivele cu -ung arată procesul respectiv sau rezultatul lui (de ex. Exemple: . b. Exemplu: Während der Verformung (în timpul procesului de deformare). Exemple: ziehen — der Zug (trăsătura. precauţia) schreiben — die Schrift (scrisul) 15. verringern. — d i e . strecken — das . Exemplu: Abb. Formaţi substantive verbale prin substantiv ar ea infiniti­ vului şi prin derivarea cu -ung. betätigen. Exemple: strecken — die Strecke (întinderea... distanţa) stanzen — die Stanze (stanţa) hergeben — die Hergabe (predarea) helfen •— die Hilfe (ajutorul) f. (Această [însuşire de] deformare se numeşte [aspect de] întindere). .. de multe ori şi cu schim­ barea de vocală: Exemple: vorsehen — die Vorsicht (prevederea. de multe ori şi cu modi­ ficare de vocală. Pentru traducerea textelor tehnice este important să se reţină: a) Infinitivul substantivat arată un act sau o activitate. Substantive feminine derivate cu sufixul -e. stabilind diferenţele de sens cu ajutorul cheii exerciţiilor ! Model: einteilen — das Einteilen — die Einteilung biegen — d a s . Substantivele verbale arătate la punctele a) şi b) sînt adesea confundate. trenul.. wiederholen. Substantive feminine derivate cu sufixul -t. cazul) halten — der Halt (sprijinul) bauen — der Bau (construcţia) şi cu modificare de vocală..... arată actul de deformare prin actul de îndoire. bewegen. —die . Exerciţiul 328.

254 LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 15.5.. toate verbele noi ale lecţiei sînt verbe tranzitive. ? h. a b ? e. Was geschieht (ce se întîmplă) mit den Faserschichten bei der Ver­ formung durch Biegen ? h. Was kann mit Blechen. Exemple: Er läßt den Schraubenschlüssel auf dem Maschinentisch.. Bandmaterial usw.. ? g. la alegerea dv. Exerciţiul 330. aus? d. formt man .. tief? Exerciţiul 331 (sinteză). bildet man . biegt man . biegt man .. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între­ bări ! a.. Valenţa verbelor 15.. durch Kaltver­ formung gemacht werden ? e.. erzielt man .! Model: . teilt man . . ? Wie biegt man Metallstäbe ? a.. Woraus sind die Teile aus Abb. Was geschieht mit dem Stab ? 1. avînd valenţa 2(N.... Welches sind die wichtigsten Bauarten der Pressen ? s. . betätigt man ... . .). Wie läßt sich das Verformen von Metallen einteilen? b.. Wie nennt man Werkstätten für Kaltverformungen ? r. punctul 12. Drähten. ein? b..5... .. Was ist in Abb. ? f. loc sau inf. u m ? c. Was geschieht mit dem Blechwerkstoff in Abb. . gestanzt worden ? n... streckt man ... Wovon werden die Stanzwerkzeuge betätigt ? o.. Verbul „schwanken" are indicele de valenţă 3(N... Was soll mit dem Stab geschehen ? 2) j . verringert man .. .4. . î n afara verbelor „lassen" şi „schwanken".... rüstet man .A. zwischen D + D ) . 2 abgebildet ? i-.A). Der Druck schwankt zwischen 5 und 10 ät. geschehen (ie) — geschah — (ist) geschehen = a se întîmplă.... Wir lassen diese Teile umformen. . ? m... ? j .. Wieso (cum de) verändert sich der Durchmesser des Stabes? k. Stellen alle Fabriken solche Werkzeuge selbst her ? p.. ? i. Wie wird die Formgebung durch Kalt verformen gennant ? d.. Was umfaßt das Warmverformen ? c. Formaţi propoziţii interogative care încep cu cuvinte inte­ rogative 1J şi adăugaţi părţile sintactice cerute de valenţă. Wie groß ist die Preßkraft dieser Pressen ? 2) ») v.1. Wie müssen diese Materialien sein ? f. .... Was läßt sich vermittels der spanlosen Formgebung erzielen ? g.. Verbul „lassen" are indicele de valenţă 3(N. lecţia 12. . zieht man ...

Ce cuprinde deformarea la cald ? c. 2 ? f. Prin ce se acţionează presele mecanice şi hidraulice ? g. Povestiţi textul! Explicaţi imaginile! Exerciţiul 333. încercaţi să reformulaţi în scris întregul text înlocuind predicatele prin altele cu sens apropiat sau intrcducind verbe modale! Model: Das Verformen von Metallen läßt sich in a) Warmverformen. b) Kaltverformen einteilen. De unde procură fabricile asemenea scule ? Exerciţiul 334 (sinteză). (sinteză). Ce se arată în fig. Maßzeichnungen 3 ) der Werkzeugmaschine oder Anlage 4) c. Ce se poate face cu metalele pe baza proprietăţilor lor deosebite ? d. Schmieden und Walzen gehören zum Warm­ verformen etc. Traduceţi şi răspundeţi in limba germană! a. Prin ce se poate obţine un timp de fabricaţie mai scurt ? e. Hydraulikaggregate 8> usw. Das Fundamentbild 5) d.LEHRSTÜCK IS: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 255 Exerciţiul 332. 1) . 5 DER ANKAUF VON WERKZEUGMASCHINEN (II) Das Angebot des Herstellers soll alle Punkte der Anfrage beantworten Dem Angebot sollen beigelegt 2) werden: a. Separate 8) Steuerschränke 7). D. a adăuga desenul cotat instalaţia desenul (imaginea) fundamentului separat dulapul de comandă agregatul hidraulic die die das der das . (sinteză). Prospekte mit Bildern und Aufbau der Maschine b. Cum se poate împărţi deformarea metalelor ? b. 1 Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) beantworten beilegen Maßzeichnung Anlage Fundamentbild separat Steuerschrank Hydraulikaggregat a răspunde a anexa. Lectura suplimentară Nr.

Wasser 18> und Verbrauch lfl> (kW. Spannung. Zubehörteile25) und Empfehlungen26> für präventive 27) oder funk­ tionelle 28) Wartung 29) (z. Lärmpegel21» (in dB) 2 2 ' k.B. Strom­ stärke. racordarea aerul apa consumul dispozitivul de protecţie nivelul de zgomot decibel vopsirea. m. Filter. complet. Schutzvorrichtungen 2<" j . întreţinerea cartuşul filtrului garanţia suplimentar informaţia sistemul de măsurat parcursul analog Farbanstrich Farbenmuster Zubehörteile Empfehlung präventiv funktionell die Wartung der Filtereinsatz die Garantie zusätzlich die Information H das Wegmeßsystem 35 analog dB . stratul de vopsea mostra de culoare accesoriile recomandarea preventiv funcţional deservirea. Daten über elektrische Ausrüstung 12) (Stromart. Genaue Lage 13) und der Querschnitt 14) sämtlicher 15> Anschlüsse 16) für Strom. Gewichte u> g. Filtereinsätze)30). Garantie 31) Bei numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen zusätzliche32) Infor­ mationen 33) über Aufbau der Steuerung. Wegmeßsysteme 34) (analog 35) — 9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31] 32 33 die die das die die der der die das der die der der das die die Filteranlage Kühlanlage Gewicht Ausrüstung Lage Querschnitt sämtlich Anschluß Luft Wasser Verbrauch Schutzvorrichtung Lärmpegel instalaţia de filtrare instalaţia de răcire greutatea echipamentul poziţia secţiunea total. Frequenz usw.B) oder Kühlanlagen 10) f. aici: tuturor conexiunea. Farbanstrich 23> (eventuell Farbenmuster 24)) 1.) h. m3) i.256 LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI e. Luft 17>.

L E H R S T Ü C K 15: D I E K A L T V E R F O R M U N G IN D E R STANZEREI 257 absolut 3 6 ) — digital 37) ) sowie 38) Rückmeldesystem 39) (direkt 40) — indirekt 4 1 ) ).cieni 1/103 . Schaltinfonnationen 42) usw. Die Angaben 43) sollen eventuell 4 4 ) durch persönlichen 45) Besuch emes Sachverständigen 4 6 ) des Herstellerwerkes 47) erweitert 4 8 ) werden. (Fortsetzung im Lehrstück 16) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) absolut digital sowie das Rückmeldesystem direkt indirekt die Schaltinformation die Angabe eventuell persönlich der Sachverständige das Herstellerwerk erweitern absolut digital precum şi semnalul de reavizare. de achitare direct indirect informaţia de comandă indicaţia eventual personal expertul uzina producătoare a lărgi ' Germana pentru ingineri şi tehni.

d. punctul 16. Blasen usw. vor allem aber vollautomatisch gesteuert werden. > v. Rohre. Vocabular der der l 2 Kunststoff. Extrudieren. und wie sie verarbeitet werden können. Die mo­ dernen Verarbeitungsmaschinen können sowohl mechanisch. daß man beim klassischen Preßverfahren das Bakelitpulver in Preßwerkzeugen plastifizierte und daß nach Formung und Aushärtung der fertige Teil aus dem Preßwerkzeug ausgestoßen wurde. Seither brachten Forschung und Industrie sehr viele neue Kunststoffe auf den Markt. als auch hydraulisch oder pneumatisch.Lehrstück Nummer 16 DIE VERARBEITUNGDER KUNSTSTOFFE (Plaste) A. weil *' die Kunststoffe überall immer mehr Anwendung fanden. Kunstleder. folgten die Thermoplaste. -(e) s. -(e) s. erzeugte man z. Duroplasten. Explicaţii. verarbeitete man schon im Jahre 1907 zu Gegenstän­ den. wozu Kunststoffe (Plaste) verwen­ det werden. Die Thermoplaste ermöglichten bekanntlich die Herstellung einer Unzahl von Gegenständen und von Ausgangsstoffen für viele Industrien. materialul plastic la ce. Die Phenolharze. daß 1 ' neue Verarbeitungsverfahren entwickelt werden mußten. pentru ce ) v. Kanister.3 respectiv 16.4. benannt nach seinem Erfinder Leo Hendrik Baekeland (1863—1944).h. Es ist erklärlich3). Warmpressen. den sog. bzw.2. Profile. Kalandrieren. Explicaţii. Behälter usw.x) Zu Beginn war 2 ' die Verarbeitung der Kunststoffe ziemlich einfach. Haushaltgeräte aller Art. Alle sind heute in großen Mengen lieferbar. Den Kunststoffen auf Basis von Phenolharzen. -e Plast. Wir wissen. B. Diese machten große Fortschritte. Durch Spritz­ gießen. das Bakelit. punctul 16. Diese sind auf thermischer Grundlage plastisch formbar. -e wozu materialul plastic masa plastică. Folien. daß diese Entwicklung auch zum Bau neuer Maschinentypen für die Verarbeitung der Plaste führte. Explicaţii.B. Die vielseitigen Eigenschaften der verschiedenen Plaste führten dazu. Flaschen.3. daß sie unter Druck und Wärme verarbeitet werden. 3 > v. was heute daraus herstellbar ist. .4. punctul 16. Text Im folgenden soll kurz gezeigt werden..

cît şi pneumatisch pneumatic vollautomatisch complet automat comandat. aducea bringen-brachte-gebracht a aduce Forschung. -en dezvoltarea construcţia Bau.) einfach simplu Phenglharz.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 259 der das das der der die der das der die die der der die IBIBLIOTECA NIWNinPALA daraus 1 hgrstellbar Beginn. -en cercetarea piaţa Markt. de la finden) au găsit. pretutindeni immer mehr tot mai mult Anwendung. de la benennen) numit. benennen (benannte. als auch atît . -n maşina de prelucrat sowohl .. era sein (war. de la „sein") a fost. găseau finden-fand-gefunden a găsi erklärlich explicabil Entwicklung. a regla steuern f a b S i f T"»" S D VA U | AOEN . -e răşina fenolică Bakelit. f. -en tipul de maşină führte (imperf. ist gewesen) a fi ziemlich destul de (mult. -e bachelita benannt (part. -(e) s. începutul I B L J O U R e s TI war (imperf. . -(e) s. benannt) a numi. deoarece überall peste tot. conducea Verarbeitungsmaschine. de la müssen) au trebuit. -(e) s. dirijat. -(e) s.inventatorul obiectul Gegenstand.procedeul de prelucrare entwickelt(part. -s. de la entwickeln) dezvoltat entwickeln a dezvolta mußten (imperf. de la führen) a condus. -e progresul weil fiindcă. simplu etc. pentru că.. făceau Fortschritt.e daß că Verarbeitungsverfahren. a denumi Erfinder. .. f. trebuiau müssen-mußte-gemußt a trebui machten (imperf. -(e) s. pl. -es. de la steuern) a comanda. -en aplicarea fanden (imperf. -(e) s. mare. a dirija.e seither de atunci brachte (imperf. reglat gesteuert (part. -(e) s. -s. de la bringen) a adus. pl. de la machen) au făcut. Maschinentyp..

calandrarea Blasen. -e materia primă. -(e) s. a cunoaşte wissen (wußte. foiţa Folie. -s.260 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE das das das die die die der der die die die die der das das das das das das das das die das die der a şti. -e a plastifia plastifizieren formarea Formung. de la folgen) a urma folgen termoplastul Thermoplast. ermöglichten (imperf. -s. -s. sumedenia. -s. numărul mare Ausgangsstoff. ausgestoßen) a arunca/a împinge afară baza Basis.h. -s. (das heißt) căldura Wärme. . -(e) s. -e termic thermisch baza Grundlage. f. pl. -en ausgestoßen (part. turnarea prin injecţie Warmpressen. f. urmau folgten (imperf. -(e) s. -(e) s. -s.e de t . -en ţeava Rohr. -. au dat glichen) (dădeau) posibilitatea a înlesni. -n bidonul Kanister. producerea. -en y duroplastul Duroplast. -en fecţionarea Unzahl.scula de presat Preßwerkzeug. gewußt) clasic klassisch procedeul de presare Preßverfahren. con­ Herstellung. -e foaia. -n pielea sintetică Kunstleder. întărirea. pl. f. extrudarea Kalandrieren. -e au urmat. solidificarea Aushärtung. -s. -(e) s. pl. pl. -s. producţia.t felul aller Art.livrabil lieferbar . pl. -(e) s. materialul de bază Spritzgießen.praful de bachelită Bakelitpulver. f. de la erzeugen) a confecţionat. confecţiona obiectul de uz casnic Haushaltgerät. -s. suflarea erzeugte (imperf. -en mulţimea. -(e) s. f. f. a da posibilitatea ermöglichen după cum se ştie bekanntlich fabricaţia. f. pl. f.pl. presarea la cald Extrudieren. înlesneau. butelia. pl. -n maleabil formbar adică d. de la ausstoßen) aruncat/împins afară ausstoßen (stieß aus. sticla Flasche. -e profilul Profil. de la ermö­ au înlesnit.

1. Forma neconjugată (infinkă) sau numele predicativ se află pe locul ultim. Explicaţii şi exerciţii 16. Diese Maschine verarbeitet Kunststoffe. Was geschieht mit dem Bakelitpulver ? . Predicatul simplu sau complex. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 335. Exemple.1. Exersaţi pronunţarea diferenţiată a sufixelor adjectivale! [-19] C-II9] ' ' [-IJ] vielseitig erklärlich mechanisch ringförmig bekanntlich klassisch einmalig ziemlich thermisch flüssig hauptsächlich plastisch wichtig ähnlich automatisch fertig wirklich elektrisch Exerciţiul 336.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 261 G.0. Ei — gen — schaf t Fort — schrit— te An — wen — dung Preß — werk — zeug 16.1. Was tut diese Maschine ? Das Bakelitpulver wird in Preßwerkzeugen plastifiziert. Exersaţi accentuarea corectă a cuvintelor! _ / _ ' _ _ _ J_ — — _ _ J _ fol — gen • den — ver — ar •— bei — tet Ba — ke •— lit Kunst — stof — fe Ver •— ar — bei — tung Du — ro — plast her • stell —• bar — Phe — noi —• har — ze Ther — mo — plast Ge — gen — stand Ma — schi— nen — typ . Propoziţiile limbii germane sînt compuse din următoarele părţi sintactice: 16.1. pe locul I în propoziţiile interogative totale şi propoziţiile imperative (prima parte sintactică). Părţile sintactice (Sinteză) 16. care răspunde la întrebările: Was tut das Subjekt? (Ce face subiectul?) sau: Was geschieht mit dem Subjekt? (Ce se întîmplă cu subiectul?) sau: Was (Wie) ist das Subjekt? (Ce sau: cum este subiectul?). Forma conjugată a predicatului (verbul finit) se află: pe locul II în propoziţiile afirmative şi interogative parţiale (a 2-a parte sintactică).

a 4-a etc. fiind a 3-a.3.262 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Die Thermoplaste sind moderne Kunststoffe.1. Wen ? Was ? Wonach ? 16. Wem? Wen? Was? Fragen Sie die Sekretärin nach der Rechnung. dar poate sta şi după verb. W a s ? (Ce?) Complementele sînt exprimate prin substantive sau pronume la cazurile respective sau prin sintagme şi se aşază. Subiectul exprimat prin substantive.a. W a n n ? (Cînd ?) Wie lange ? (Cît timp ?) Seit wann ? (De cînd ?) ş. Wo ? (Unde ?) Woher ? (De unde ?) Wohin ? (încotro ?) Wie ? (Cum ?) In welcher Weise ? (în ce fel ?) Womit ? (Cu ce ?) Wie (sehr?) (Cît de m u l t ? Cît?) Warum ? (De ce ?) Aus welchem Grund ? (Din ce cauză ?) Wozu ? (La ce ?) Zu welchem Zweck ? (în ce scop ?) Wann ? (Cînd ?) Unter welcher Bedingung ? (în ce condiţie ?) Trotz welchen Umstandes ? (în ciuda cărui fapt ?) l ) Sintagma = un grup de cuvinte care formează o singură parte sintactică (răspunde la întrebarea respectivă). Complemente circumstanţiale cerute de valenţa verbului sau libere care pot fi: Felul circum­ stanţialului întrebările la care răspunde de de de de de de de de de timp loc mod instrument consecinţă cauză scop condiţie concesie ş.1. pronume sau sintagme 1J răspunde la întrebările: wer ? was ? (Cine ? Ce ?) şi stă de regulă la începutul propoziţiei.2.a. parte sintactică. Exemple: Zeigen Sie dem Gast das neue Verarbeitungsverfahren.1. Complementele cerute de valenţa verbului (predicatului propoziţiei) răspund la următoarele întrebări: Felul complementului întrebările la care răspunde la la la cu cazul acuzativ cazul dativ cazul genitiv prepoziţie la infinitiv Wen ? Was ? (Pe cine. Was sind die Thermoplaste ? 16. Wer? Was? 16. Exemple: Das Bakelitpulver wird gepreßt. după verbul finit al pro­ poziţiei. Wer? Was? Hier arbeitet der neue Oberingenieur des Werkes. . de obicei.a. Ce ?) W e m ? (Cui?) Wessen ? (Al cui ? A cui ?) Woran ? (La ce ?) Worauf ? (Pe ce ?) Warum ? (De ce ?) ş.4.

stabilind din ce părţi sintactice se compun propoziţiile. WTozu ? 16. Felul atributului Poziţia faţă de substantiv întrebările la care răspunde Exemple: adjectival (adjectiv.? Der (die. -e. Wessen ? Die Arbeit an der Maschine. -e. Welcher Einspindelautomat ? Exerciţiul 337. apoziţie) verbal (infinitiv cu „zu") înaintea sub­ stantivului Welcher. numeral. Welches Preßverfahren ? Die Verarbeitung der Plaste. participiu) substantival (substantiv la genitiv. -e. Puneţi întrebările respective şi observaţi prin ce sînt expri­ mate părţile sintactice! . cu prepoziţie. Welche Eigenschaft ? Der Einspindelautomat hier.1. -e. Analizaţi textul lecţiei. das) wievielte ? Wieviel ? după sub­ stantiv Welcher. Atributul care poate însoţi orice substantiv (sau alt cuvînt nominal) formînd cu acesta o sintagmă. -es ? Exemple: Das klassische Preßverfahren. -e ? es ? Was für ein. .LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 263 Heute kommt die Delegation in das Konstruktionsbüro. -es ? adverbial (adverb) după sub­ stantiv Welcher. Welche Arbeit ? Die Eigenschaft sich zu biegen. Womit ? Zum Verarbeiten der Kunststoffe braucht man Verarbei­ tungsmaschinen .5. pronume. -es ? Wessen ? după sub­ stantiv Welcher. Wann ? Wohin ? Man mißt den Druck mit einem Manometer.

şi a se căuta apoi semnalmentele princi­ pale de structură (cuvîntul introductiv.2. Cuvintele introductive ale propoziţiilor secundare pot fi: a) conjuncţii subordonatoare: daß.2. wenden wir es an.1. Das modernste Verfahren. Părţile sintactice ale propoziţiilor pot fi exprimate şi prin pro­ poziţii întregi. de loc. wo? wie? wann? wer? warum? s. (Wen. b) cuvinte interogative.5. le pot urma sau pot fi chiar intercalate în regentă. în limba germană. . (Propoziţie completivă). de mod etc.2. de regulă. Das Verfahren ermöglicht. Propoziţiile secundare pot preceda regentele. a se aplica metoda „luneta-foarfece" 4)). Diese Verfahren machen Fortschritte. punctul 17. verbul finit la sfîrşit. lecţia a 11-a. l > Propoziţie regentă = propoziţia supraordonată celei secundare. atributive s. Acestea sînt propoziţiile subordonate (sau secundare).a. Exemple: Hier wird gezeigt. (Propoziţie subiectivă). care pot marca începutul unei propoziţii secundare.2. 16. ist das Spritzgießen. circumstanţiale (de timp. legate de regentă printr-un cuvînt introductiv 2). Was ?) daß man das Bakelitpulver plastifiziert.a.4. 16.2 3 > v. wenn s.). (Propoziţie cauzală).2. Textele tehnice germane.2 4 > v.2. lecţia a 19-a. Deosebim deci propoziţii subiective.2. (Propoziţie completivă).a. Wen ? Was ? Man muß ändern. daß hohe Leistungen erzielt werden. punctele 19. a > Excepţii v. punctul 11. c) sînt. (Complement la acuzativ).3. punctul 18. (Wer? Was?) was aus Kunststoffen herstellbar ist. propoziţiile secundare au următoarele semne distinctive: a) se separă oricînd de regentă 1) prin virgulă.2. was nicht richtig ist. 16. 16. fiind bogate în propoziţii secundare. recomandăm a se urmări în timpul lecturii îndeosebi virgulele. Wir wissen. lecţia a 17-a. adică propoziţia din care reprezintă o parte sintactică. (Warum ?) weil die Kunsstoffe überall Anwendung finden. b) au verbul conjugat la sfîrşit. şi lecţia a 18-a.1 şi 19.264 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 16. Exemple: Weil das Verfahren einfach ist. Propoziţii secundare (Subordonate) 16. wodurch man Kunststoffe formt. completive.2. c) pronume relative 3). Exemple! Man muß das Verarbeitungsverfahren ändern. weil.

căutînd propoziţiile secundare şi stabiliţi la ce întrebare răspund şi prin ce sînt introduse! Exerciţiul 339.1. Die Verarbeitung ist nicht einfach.en ihr baut ihr bau -t.între radicalul verbului şi desinenţa personală: verbele de conjugare slabă. Sie arbeitet spanlos. . c. Analizaţi textul lecţiei. a. „Wir wissen .e wir bauen wir bau -t. se foloseşte timpul imperfect (sau preferit) al verbelor.3. b. Transformaţi următoarele propoziţii în propoziţii secun­ dare. Diese Eigenschaften führen zur Entwicklung neuer Verfahren. daß Kunststoffe verarbeitet werden können. Sie kann dauernd belastet werden." cu ajutorul conjuncţiei „daß" ! Model: Kunststoffe können verarbeitet werden. d..est er baut er bau -t.en b) Cu modificarea vocalei radicale şi fără desinenţe personale la persoa­ nele I si a IlI-a singular: verbele de conjugare tare. î n limba germană.3. Transformaţi următoarele propoziţii în propoziţii secun­ dare cauzale cu ajutorul conjuncţiei „weil" subordonîndu-le regentei „Diese Maschine hat eine hohe Leistung" ! Model: Sie ist vollautomatisch gesteuert. verbele pot forma imperfectul în două feluri: &)Cu ajutorul sufixului -t.werden. Exerciţiul 340. e. Imperfectul verbelor 16.. d. Exemplu: Verbul „bauen" —• a construi Prezent Imperfect ich baue Ich bau -t. Wir wissen. e. Man kann aus Kunststoff Hausgeräte herstellen. Pentru a se relata (a povesti) acţiuni trecute. c. 'ö 1 16. Sie funktioniert elektrisch. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. Sie muß nicht von Arbeitern betätigt. Kunststoffe können verarbeitet werden.et sie bauen sie bau -t.e (eu construiam sau: am construit) du baust du bau -t. subordonîndu-le regentei. Der fertige Teil wird ausgestoßen.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 265 Exerciţiul 338. Sie ist vollautomatisch gesteuert. a. weil sie vollautomatisch gesteuert ist. b.

2. Exemplu: verbul „bringen" — a aduce Prezent Imperfect ich bringe ich brachte (eu aduceam. sau: am găsit) ich finde du findest du fand •— est er findet er fand wir finden wir fand — en ihr findet ihr fand — et sie finden sie fand — en c) Verbele neregulate combină. aceasta fiind a treia din cele trei forme de bază ale verbului care trebuie reţinute spre a se putea conjuga corect: Exemple: I II III Infinitivul Imperfectul Participiul perfect stieß aus ausgestoßen a) Verbe tari: ausstoßen besitzen besaß besessen ziehen gezogen zog lassen ließ gelassen eintragen trug ein eingetragen aufschreiben schrieb auf aufgeschrieben vorsehen sah vor vorgesehen überschreiten überschritt überschritten b) Verbe neregulate: bringen brachte gebracht entstehen entstand entstanden nennen nannte genannt hineingehen ging hinein (ist) hineingegangen sein war (ist) gewesen . semnele ambelor conjugări. am adus) du bringst du brachtest er bringt er brachte wir bringen wir brachten ihr bringt ihr brachtet sie bringen sie brachten 16. de obicei. dar au si alte neregularităţi. este necesar a se memora odată cu infinitivul şi cu participiul perfect al verbelor de conjugare tare şi neregulată şi persoana I singular imperfect. Deoarece din forma infinitivului nu se poate deduce în ce fel verbul respectiv formează imperfectul. avînd la imperfect atît schimbarea vocalei cît şi sufixul -t-.266 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Exemplu Verbul „finden" a găsi Prezent Imperfect ich fand (eu găseam.3.

a. Verbele auxiliare temporale şi modale formează timpul imperfect în mod neregulat.3.4.3. Exemplu: Prezent: ich stoße aus. Imperfect: ich stieß aus. Diateza pasivă se formează la timpul imperfect cu formele de imperfect ale verbului auxiliar „werden".3. ci şi cu timpul perfect compus (timpul de povestire din limba română). 2 » v. ich teilte ein etc. ich rüstete a u s .7. Exemplu: ich wurde genannt (am fost denumit) wir wurden genannt du wurdest genannt ihr wurdet genannt er wurde genannt sie wurden genannt 16. *' Incepînd cu lecţia de faţă se vor da cele trei forme de bază ale verbelor de conjugare tare şi neregulată la rubrica vocabular. Formele de bază ale verbelor învăţate pînă acum se vor găsi în dicţionarul final.5.6. poate fi tradus nu numai cu imperfectul. Verbe separabile 2) se separă şi la imperfect. prelucrarea era simplă sau: La început. 16. prelucrarea a fost simplă. . este suficient a se cunoaşte infinitivul. Pentru conjugarea corectă a verbelor de conjugare slabă. participiul şi regula de la punctul 16. fiind în limba germană timpul de povestire.3.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 267 haben hatte gehabt können konnte gekonnt werden wurde (ist) geworden*> s.3.3. lecţia 11. 16. ich teile ein etc.1. Exemplu: Zu Beginn war die Verarbeitung einfach. 16. ich rüste a u s . La început.a.1.3. punctul 11. Timpul imperfect. Verbe auxiliare de timp sein haben werden ich war ich hatte ich wurde du warst du hattest du wurdest er war er hatte er wurde wir waren wir hatten wir wurden ihr wart ihr hattet ihr wurdet sie waren sie wurden sie hatten Verbe auxiliare de mod können müssen dürfen mögen sollen wollen ich konnte mußte durfte mochte sollte wollte durftest mochtest solltest wolltest du konntest mußtest mußte mochte sollte wollte er konnte durfte wir konnten mußten durften mochten sollten wollten ihr konntet mußtet durftet mochtet solltet wolltet mußten durften mochten sollten wollten sie konnten 16.

belaufen) Die Planzahlen . d. ist eingetreten) Wir . sich auf 5 Millionen. brachte. (eintreten.. (entstehen. e. Căutaţi în vocabularul final şi memoraţi formele de bază ale tuturor verbelor de conjugare tare.. . ins Büro eintreten. Exerciţiul 343. von der neuen Verarbeitungsmaschine. ist mitgekommen) Der Kollege . sprach. das neue Verarbeitungsverfahren. ein neues Verfahren entwickeln. vorgesehen) Der Katalog .. kam mit. (sich belaufen. g.. entstand. belief sich. (bringen. c. d. Blechwerkstoff umformen. e. Man plastifiziert das Bakelit durch Druck und Wärme. Dieses Verfahren ermöglicht die Herstellung von Rohren. f. c. f.. b . gesprochen) Man ... trat ein. Exerciţiul 344. in die Maschinenhalle .. Completaţi următoarele propoziţii cu verbele date în pa­ ranteză la timpul imperfect! a.. c. (sprechen.. Exerciţiul 345. Treceţi următoarele propoziţii la timpul imperfect! Pro­ poziţiile cuprind verbe de conjugare slabă ! a. e.... den Kunststoff plastifizieren. b. (mitkommen.268 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Exerciţiul 341... . einen Kanister. Nach den Phenolharzen folgen die Thermoplaste. învăţate pînă la lecţia de faţă! sein messen schreiben ersehen mitkommen stehen helfen laufen erscheinen ansehen liegen besprechen fallen gewinnen gießen schleifen sehen halten unterscheiden bestehen gehen sitzen steigen geben herausgreifen kommen ziehen lassen eintreten hergeben gleichen lesen betragen sprechen herbringen . b... gebracht) Der Praktikant . sah vor.. Sie bauen einen neuen Maschinentyp. f.. bessere Resultate erhalten.. Ich entwickle einen Plan. Căutaţi verbele din textul lecţiei şi identificaţi pe cele care stau la timpul imperfect! Exerciţiul 342. diese Bauart nicht . eine Asbestplatte nehmen. ist entstanden) So . Gießerei . Er arbeitet an den Preßwerkzeugen. Conjugaţi la timpul imperfect! Verificaţi tipul de conju­ gare a verbelor ! a. d. . (vorsehen.

liefern.a. messen. entwickeln. das . automatisch s. hauptsächlich. Hydraulik. elektrisch.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 269 nehmen hingehen überschreiten einfahren tiefziehen beziehen sich belaufen herausnehmen sich befinden zerreißen beschreiben aufschreiben vorsehen hineingehen ergeben werden biegen sich begeben erhalten eintragen besitzen 16. Mechanik. Thermik. ermöglichen.4. mechanisch. anwendbar = aplicabil schmelzen. Farbe. — ig: fertig. Silber. Technik. Diese Zahlen können kontrolliert werden. Exerciţiul 347.. Energie.a. Plast. Ringform. Mathematik. prüfen.. alcătuiţi pro­ poziţii simple pe care le reformulaţi apoi cu diateza pasivă după modelul următor ! Model: Diese Zahlen sind kontrollierbar. drehen. Exerciţiul 346. î n textele tehnice se întîlnesc numeroase adjective formate de la substantive. 16. Metallurgie. modernisieren. ausstoßen. richtig. care exprimă posibilitatea de a se face ceva ! Traduceţi adjectivele şi controlaţi traducerea cu cheia exerciţiilor ! Model: anwenden. kontrollieren. folgen bringen. De la următoarele categorii de cuvinte aţi învăţat adjective formate cu sufixele -isch şi -ig! Amintiţi-vi-le şi pronunţaţi-le cu glas tare.5. gießen.1. zählen. Verbe sau alte părţi de vorbire cu ajutorul unor sufixe carac­ teristice. Nummer.a. plastifizieren Es folgen die Thermoplaste Dieser Maschinentyp ermöglicht Spritzgießen. einmal. verwenden. bauen. erfüllen. fleißig.4. Cu adjectivele formate în exerciţiul anterior. konstruieren. Ecke. flüssig s. Valenţa verbelor t Indicele de valenţă Verbe Exemple 1(N) 2(N.. — lieh: ähnlich. lesen.. confundaţi sufixele! Accentuaţi corect! a. steuern. erreichen. Formaţi adjective de la următoarele verbe cu ajutorul sufi­ xului -bar. Cele mai des întîlnite sufixe sînt: — isch: konisch. Nu. wichtig. Zylin­ der.A) entstehen.. grundsätzlich s. transpor­ tieren. b. Adjective derivate 16.a. chemisch. lieferbar s. Exerciţiul 348. halten. — bar: formbar.

. Aşa se explică (faptul) că au fost produse multe obiecte de uz casnic.270 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Exerciţiul 349. ....... . ermöglicht . ? d. folgen . î n acest text trebuie arătat la ce servesc materialele plastice. entsteht . h. Wozu führte die Entwicklung neuer Verarbeitungsverfahren ? i... entsteht . aus? c. ? j . Termoplastele au făcut posibil ca să fie fabricate un număr mare de obiecte.. . i. ?' Wie entsteht Kunstleder ? a. Termoplastul nu putea fi prelucrat mecanic.. ? h. Warum mußten die Verarbeitungsverfahren für Kunststoffe entwickelt werden ? h.. Wer erfand das Bakelit ? d. e.. c.. Was sind Duroplaste ? Was sind Thermoplaste ? 1. Seit wann wird Bakelit verarbeitet ? f. g.. ? f. . Vedem că piesa finită este împinsă afară din scula de presat. ? i. Wie plastifizierte man das Bakelit beim klassischen Preßverfahren ? k. plastifiziert man ... Baekeland... ... H... ? g. ändert man . steuert ... .. Auf welcher Grundlage sind Thermoplaste formbar? m .. Nennen Sie Maschinenteile und andere Gegenstände aus Kunststoff! Exerciţiul 351.. entwickelt man .. bringt .. încă acum 70 de ani. Dezvoltarea de noi maşini şi procedee se explică prin aceea că materia­ lele plastice au putut fi folosite multilateral. Materialele plastice au avut însuşiri foarte multilaterale. ... ...... Gibt es heute viele Kunststoffe ? g.. . Wie war die Verarbeitung der Kunststoffe zu Beginn ? c. Wie werden moderne Verarbeitungsmaschinen gesteuert ? j .. b. stößt . d. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi! a.. răşina fenolică şi-a găsit aplicaţia prin prelu­ crare în obiecte. Was ist das Bakelit ? e. ? Exerciţiul 350 (sinteză). Wodurch können Gegenstände aus Kunststoffen hergestellt werden ? o. .. W a s ermöglichten die Thermoplaste? n. Traduceţi în limba germană ! a. Formaţi cîte o întrebare parţială cu fiecare dintre verbele date şi răspundeţi cu cuvinte la alegerea dv.. ! Model: ... ? e. ? b.. Was soll in diesem Text gezeigt werden ? b. Inventatorul bachelitei a fost L. baut man . f.

6 DER ANKAUF VON WERKZEUGMASCHINEN (III) Die Bestellung. eventuell unter Anleitung 11 ' eines Fachmonteurs 15 ' des Lieferwerkes erfolgen.U. die Auslegung 3 ' der Garantie. Vor Inbetriebnahme müssen alle Anschlüsse für Strom. Das Mon­ tieren 13 ' der Maschine soll von guten Monteuren. Kühlmittel 16 '. competent a studia montarea îndrumarea montorul de specialitate lichidul de răcire legătura . 9. Tran­ sport 8>. Lectura suplimentară Nr. 4 5. IO) 11) 12 13) 14) 15) 16) 17) der Vergleich schriftlich die Auslegung der Ersatzteil der Liefertermin die Abnahmebedingung die Verpackung der Transport u. Wasser. Vor der Montage soll die Betriebsanlei­ tung von sachverständigem u> Personal genau studiert 121 werden. Luft. Lieferung und Inbetriebnahme. Montage u. Liefertermin 5). 9 ) mit Monteurbesuch 10) . Abnahmebedingungen 6) Verpackung 7). erfolgt die schriftliche 2) Bestellung. Nach genauer Prüfung des Angebotes und Vergleich l) mit dem Lastenheft. 6 7.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 271 D. der Ersatzteile 4). 8. Sie soll die wich­ tigsten Punkte des Angebotes enthalten. hydraulische Ver­ bindungen 17) usw. Vocabular 1) 2 3. genau geprüft werden.U. unter Umständen der Monteurbesuch sachverständig studieren das Montieren die Anleitung der Fachmonteur das Kühlmittel die Verbindung comparaţia în scris interpretarea piesa de schimb termenul de livrare condiţia de recepţie ambalajul transportul eventual vizita unui montor expert.

a da . auch den Maschinen für die Verarbei­ tung der Kunststoffe.272 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Das Einfahren 18) und die Abnahme 1 9 ' der Werkzeug-oder Verarbeitungs­ maschinen 20 ) soll unter den Bedingungen 21 ' der Fertigung 22 ' erfolgen. 18) 19) 20) 21) 22) 23) das die die die die Einfahren Abnahme Verarbeitungsmaschine Bedingung Fertigung schenken rodajul recepţia maşina de prelucrat condiţia fabricaţia a acorda. Beson­ dere Aufmerksamkeit muß numerisch gesteuerten oder automatischen Ma­ schinen geschenkt werden 23' wie z.B.

Gasbrennschneiden. welches2' durch einen elektrischen Lichtbogen oder eine Gas­ flamme geschieht.oder Drehstrommotoren angetrieben. den man zum Schweißen be­ nötigt. Explicaţii. Schiffsbau usw.. 8 Germana pentru ingineri ji tehnicieni — c. ist in das Preßschwei­ ßen und in das Schmelzschweißen eingeteilt. Schmelzschweißen: Lichtbogenschweißen. b. 17. 1/103 . muß der Strom durch Transformatoren. die man im Ma­ schinenbau.4. Punktschweißen und Nahtschweißen *' unterteilt ist. 17. Da diese Spannungen im Netz nicht verfügbar sind. Feuerschweißen. das sehr viel Anwendung findet. der zwischen Werkstück und Elektrode erzeugt wird. Thermitpreß­ schweißen und elektrisches Widerstandsschweißen. heißt Lichtbogen-bzw. hat eine Spannung von 20—65 V. 17. Es gibt noch verschiedene Sonderverfahren Schweißen unter Pulver (UP-Verfahren). 17. wird durch die Art des Werkstoffes bestimmt. Text Durch das Schweißen verbindet man Werkstoffe unter Einwirkung von Wärme fest miteinander.2. ist das elektrische Licht­ bogenschweißen5'. der 11 2) 3) v. Explicaţii. v Explicaţii. elektrisches Widerstands^ schweißen und Gasschmelzschweißen. Die Temperatur.1 şi 17.Lehrstück Nummer 17 DAS SCHWEISSEN A. Bei Entzündungstempe­ ratur und Oxydation (Verbrennung) erfolgt das Trennen des Werkstoffes. welches seinerseits in Stumpfschweißen. die zur Verbindung notwendig ist1'. die Schweiß­ stelle bis zur Schmelztemperatur. punctul punctul punctul punctul punctul 17. Die Umformer werden durch Wechsel­ strom. Explicaţii. Beim Lichtbogenschweißen erhitzt der elektrische Licht­ bogen. Das Trennen. Die Schweißstellen werden beim Schweiz ßen auf 3 500—4 000°C erhitzt. unter Schutzgas (C0 2 oder Argon) mit Wolfram­ elektrode (WIG-Verfahren = Wolfram-Inert-Gas) usw. Ein Verfahren. Der Strom.5. Explicaţii.2. Ein solcher Maschinensatz. Preßschweißen: Kaltpreßschweißen.6. Gleichrichter oder Umformer umgewandelt werden. Die Verbindung von Werkstoffen durch Schweißen. die auch alle weit­ gehendst verbreitet sind. Die meistverwendeten Ver­ fahren sind: a. weitgehendst3' anwendet.

Verschweißungen von Metallen. punctul 17. geschah. f. Explicaţii. a rezulta separarea. pl. der Lichtbogen. com­ pact împreună legarea. a uni. -s. efectul durabil. sind erprobt und in der Praxis anwendbar. -en die Verbrennung. welches verhältnismäßig einfach ist. f. combustia a urma. rezistent. -s. pl. Beim Kaltschweißen. lang anhaltenden Druck oder Schlag best­ möglich verbinden. -s. kann man bereits bei Raumtemperatur. f. pl. -s. verbinden (verband.3. daß fest aneinander 1) gepreßte Teile schnell gegeneinander rotieren. Beim Reibschweißen. die Gasflamme. îmbinarea necesar a determina temperatura de aprindere oxidarea arderea. weitgehendst das Preßschweißen. -(e)s. pl. -s. Vocabular das Schweißen. sudarea a lega. unirea. f. a avea loc. -(e)s. meistverwendet das Kaltpreßschweißen. f. tare. f. solid. einige NE-Metalle durch hohen. -s. pl. erreicht man eine Schweißverbindung dadurch. der Maschinenbau. pl. -s. geheißen) das Lichtbogenschneiden. f. *' v. ist ge­ schehen) heißen (hieß. -en notwendig bestimmen die Entzündungstemperatur. pl. verbunden) die Einwirkung. B. das ebenfalls erprobt ist. der Schiffbau. ist unter der Bezeichnung „Schweißumformer" bekannt. a se petrece a se numi tăierea cu arcul electric tăierea cu gaz construcţia de maşini construcţia navală în cea mai mare măsură sudarea prin presiune sudarea prin topire cel mai des folosit sudarea prin presare la rece .274 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN aus Antriebsmotor und Stromerzeuger besteht. -s. das Gasbrennschneiden. die ohne Zufuhr äußerer Wärme er­ folgen. f. tăierea arcul electric flacăra de gaz a se întîmpla. -en erfolgen das Trennen. pl. a îmbina influenţa. -n geschehen (ie. -en fest miteinander die Verbindung. -en die Oydation. das Schmelzschweißen. f. pl.

-s. sudarea prin cusătură das Lichtbogenschweißen. f. pl. pl. -es. f. -en motorul trifazat der Drehstrommotor. -en electrodul de wolfram das WIG-Verfahren.LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 275 das Feuerschweißen. das Thermitpreßschweißen. -s. -es. angetrieben) a antrena. fiindcă das Netz. -n die Schmelztemperatur. -en din afară. -en temperatura de topire da deoarece. f. -s. -s. procedeul special das Pulver. -s. -s. f. sudarea prin forjare sudarea aluminotermică (prin pre>= siune) das Widerstandschweißen. argonul (gazul) die Wolframelektrode. -en alimentarea die Zufuhr. a experimenta erproben practica die Praxis. -s. a acţiona agregatul de maşini der Maschinensatz. f. -s. sudarea cu gaz das Sonderverfahren. sudarea cap la cap das Punktschweißen. -s. pl. pl. -en motorul de acţionare der Stromerzeuger. pl. aplicabil. f. generatorul electric die Bezeichnung. -en denumirea der Schweißumformer. -e gazul inert / de protecţie das Argon. -es. redresorul der Umformer. f. der Antriebsmotor. -s. pl. din exterior äußere a încerca. -s. pl. -s. sudarea cu arc electric das Gasschmelzschweißen. -s. f. din partea lui das Stumpfschweißen. f. -s. . -e reţeaua verfügbar disponibil der Gleichrichter. convertizorul de sudare cunoscut bekannt sudarea/îmbinarea prin sudură die Verschweißung. -s procedeul cu electrodul de wolfram şi gaz inert a răspîndi verbreiten a încălzi (la incandescenţă) erhitzen locul sudurii die Schweißstelle. pl. -s. practicabil anwendbar relativ verhältnismäßig . -s.f. pl. sudarea electrică prin rezistenţă seinerseits la rîndul său. pl. pulberea das Schutzgas. convertizorul a transforma umwandeln motorul de curent alternativ der Wechselstrommotor. sudarea prin puncte das Nahtschweißen. -en antreiben (trieb an. -s. -s.

Flugzeug/industrie. de la pressen) pressen schnell gegeneinander rotieren deja. die Schweißverbindung. Exerciţiul 353. man sieht vor. Bruch/einschnürung. öh : Höhe. Nicht /eisenmetalî. f. ziehen. Pronunţare şi ortografie 17. Uhr. Rohr.1. gehen. Schutz/elektrode. einfahren. weitgehend.276 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN bereits die Raumtemperatur. Cuvintele care încep cu o vocală şi intră ca element constitutiv într-un cuvînt compus nu se leagă în pronunţare de celelalte elemente care le preced. eh : Drehstrom. nelegată a următoarelor cuvinte ! Strom/erzeuger. Dehnung. nehmen. -en anhaltend der Schlag. hohen. Wolfram/elektrode. Maß/einheit. vorsehen.0. Bohrung. Stuhl. -s. oh : ohne. -en ebenfalls aneinander gepreßt (part. Exersaţi scrierea cu h ca semn de lungire a vocalelor! Pronunţaţi fără h! ah : Zahl. üh : einführen.0. Draht. mit/ein/ander. Nahtschweißen. Raum/inhalt. . Verfahren. an/ ein/ander. Explicaţii şi exerciţii 17. . Exersaţi pronunţarea corectă. -es. man fährt ein. Exemple: Stromerzeuger pronunţat: Strom / erzeuger Schweißumformer „ Schweiß / umformer Wolframelektrode „ Wolfram / elektrode Exerciţiul 352. gegen/ein/ander. uh : Zufuhr. Rohling. bestehen. Stahl. Mit/arbeiter. ah : Zählen. tiefziehen. sehr. ieh : es geschieht. Schweiß/umformer. pi. Einspindel/automat. Stähle.e bestmöglich das Reibschweißen. de pe acum temperatura mediului înconjurător continuu lovitura cît mai bine posibil sudarea prin frecare îmbinarea prin sudare de asemenea laolaltă presat a presa repede unul faţă de altul a se roti C.

1. ele încep cu un pronume relativ 2 '.1.2 al lecţiei de faţă. x 2) > v. ein) ? (Ce fel de}) das Lichtbogenschweißen ein elektrischer Lichtbogen das Schweißen unter Pulver das Trennen des Werkstoffes der Strom. . De cele mai multe ori însă. den man zum Schweißen benötigt der Strom Propoziţiile subordonate care determină mai îndeaproape sensul unui substantiv pot avea diferite cuvinte introductive.1. welches durch einen elektrischen Lichtbogen geschieht heißt Licht bogen schnei­ den. Propoziţii relative 17. de aceea le numim propoziţii relative. I die zur Verbindung notwendig ist. Separarea care se face cu ajutorul unui arc electric este cu­ noscută ca tăiere prin arc electric. Exemple: Die Temperatur. Propoziţie relativă Das Trennen. lecţia 24.1. wird durch die Art des Werkstoffes be­ stimmt.LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 277 17. punctul 17. punctul 24. Temperatura care este necesară pentru îmbinare este determinată de felul materialului. Precizările necesare pentru stabilirea exactă a sensului unui substantiv pot fi făcute sub diferite forme: Procedeul 1 Sensul general Sensul precizat a) compunere: b) diferite atribute: c) prin apoziţii l> d) prin propoziţii subordonate: das ein das das Schweißen Lichtbogen Schweißen Trennen Welcher} Weichet Welches! (care 7) Was für ein (eine. v.

. die man im Maschinenţ I bau.. . t ! I - neutru sg. Der Transformator wandelt den Strom um. den man zum Schweißen benötigt. 17. toate exemplele de mai sus). sg. Propoziţiile relative sînt aşezate imediat după substantivul pe care îl determină şi de aceea produc.5. | den man zum Schweißen benötigt | Excepţie se face numai atunci. Exemple: Der Strom. dacă funcţia lui ca parte sintactică cere acest lucru. Căutaţi în textul lecţiei propoziţiile relative şi stabiliţi ce substantiv este determinat de ele! Exerciţiul 355. Exemple: Die Verbindung von Werkstoffen durch Schweißen. Spre deosebire de limba română. t I 17. Exemplu: Die Umformer.4.2. citind cu glas tare pînă la automatizare! . . Pronumele relativ se acordă cu substantivul determinat în gen şi număr. mit der man schweißt.. muß . die man zum Umwandeln des Stromes braucht. cînd substantivul determinat mai are alte atribute după el sau cînd propoziţia relativă ar separa o particulă ori alt cuvînt izolat de restul propoziţiei. dar cazul depinde de propriul său rol sintactic în propoziţia relativă. Aceste cuvinte sînt aşezate între substantivul determinat şi propoziţia relativă. mase..1. f hat eine Spannung von 20—65 V. die ohne Zufuhr äußerer Wärme erfolgen. den man zum Schweißen benötigt. propoziţiile relative sînt tot­ deauna separate prin virgulă de propoziţia supraordonată (v.. werden durch Wechselstrommotoren angetrieben. anwendet. Ele se recunosc uşor după poziţia pronumelui relativ după prima virgulă şi verbul finit înainte de virgula de la sfîrşit. acuzativ Verschweißungen von Metallen.. Schiffbau usw.3..278 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 17.1. plural nominativ Beim Kaltschweißen. welches verhältnismäßig einfach ist.1..1. Exerciţiul 354.. Formaţi toate variantele posibile.. Exemplu: Die Gasflamme.. o întrerupere a propoziţiei supraordonate (v. de obicei. Pronumele relativ poate fi precedat de o prepoziţie. şi exemplele de mai sus !) Exemplu: Der Strom.. nominativ 17.

. Die Temperatur wird beim Schweißen entwickelt. .LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 279 der vom Transformator umgewandelt wird. (welche) die man durch einen elektrischen Lichtbogen erzeugt.. .. (welchen) mit dem man beim Schweißen arbeitet.. d.. Die Temperatur ist sehr hoch. Die Temperatur. (mit welchem) b. . Beim Kaltpreßschweißen verbindet man durch hohen Druck. Das Kaltpreßschweißen ist verhältnismäßig einfach. . . Das Trennen heißt Gasbrennschneiden. das auch sehr viel Anwendung findet. c. (an welchen) Exerciţiul 356. ... b... plural die" ! Model: Das Verfahren ist sehr modern.. ist sehr modern. . die. (nach welchem) d. (welches) nach dem in vielen Werken gearbeitet wird. (welche) an denen man arbeitet. Ein Verfahren. Der Lichtbogen erhitzt die Schweißstelle. (welche) mit der man beim Schweißen rechnen muß.. Der Lichtbogen wird zwi­ schen Werkstück und Elektrode erzeugt... Das Reibschweißen geschieht bei Raumtemperatur. (welches) das man sehr oft anwendet..... a. Transformaţi a doua propoziţie într-o propoziţie relativă. die auf 3 500—4 000°C erhitzt werden.. (mit welcher) c.. Das Verjähren wird hier ange­ wendet. Das Verfahren. înlocuind substantivul care se repetă. Das Trennen geschieht mittels einer Gasflamme. ... . (welche) die man zuerst bearbeiten muß. die beim Schweißen entsteht. Das Reib­ schweißen ist ebenfalls erprobt. Der Strom. .. . das.. prin pronumele relativ „der. das hier angewendet wird. Die Schweißstellen.. . a. (welcher) den man zum Schweißen braucht. e..

locul de sudare se încălzeşte pînă la topire. die. Completaţi cu ambele pronume relative la cazul cerut! Nominativ: Der Lichtbogen.că­ ror denen welchem welcher welchem welchen = cărui. was = cine. Sudarea. ce 1! .. . c.. Îmbinarea de materiale care se face cu un arc electric este cunoscută ca sudură cu arc electric. î n limba germană există trei serii de pronume relative: der. b. welche = care. pl. f. . welche. pl. cu arc electric.. punctul 23. n. La sudare. die. welche. welcher welche N der die das die G dessen deren dessen deren D dem der dem Plural n. 17. = al cărui. m.2. welcher. * v. se îmbină materialele strîns unele de altele. wer. d. die = care. zwischen Werkstück und Elektrode erzeug wird. se poate face în diferite feluri.. f.2. căror welchen welche welches welche = p e care A den die das die Exerciţiul 358. care se aplică foarte mult. î n germana modernă.2. cărei. Traduceţi în limba germană. das.2. 17. welches welche = care. .. das" şi „welcher . welches" se declină în felul următor: Plural Singular Singular m. das" este însă preferat sinonimu­ lui său. welches.. Prin sudarea care se împarte în sudare prin presiune şi sudare prin topire. Die Elektrode.. Lecţia 23. e.280 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN Exerciţiul 357.. care este un procedeu foarte cunoscut. > . Pronumele relative „der. pronumele „der. Primele două pronume au acelaşi înţeles şi pot fi folosite în acelaşi fel. Materialul care urmează să fie sudat trebuie să aibă anumite însu­ şiri.1. a. Pronume relative 17. beim Schweißen verwendet wird. die. . cărei.1.

man Strom umwandelt.. Exemple: miteinander = unul cu celălalt gegeneinander = unul împotriva celuilalt... Bezeichnung das Verfahren er­ klärt.. . . .. Completaţi prenumele relativ necesar! a.. Das Reibschweißen . Das Kunstleder.... în direcţia opusă celuilalt aneinander = unul de altul .. Die Wärme. hier gearbeitet wird.. Die Verschweißungen.. c. Motor elektrisch betrieben wird.. viele Gegenstände gearbeitet werden. 17. g.. man hier arbeitet. Das Kaltpreßschweißen.. Exerciţiul 359. mit . mit .. Acuzativ: Der Stromerzeuger.. Pronumele „einander" este invariabil.. Dativ: Der Gleichrichter.... . Die Entzündungstemperatur.. man hier beschreibt..... . ... unter . El arată două sau mai multe persoane. . Anwendung beim Schweißen bekannt ist.. geschweißt wird. . ....1. .. in der Erzeugung von Kunststoffen erzielt wurde. .. d.. obiecte sau noţiuni care se află într-un raport de acţiune reciprocă.3.. . nach .2.... heute vollautomatisch erfolgen kann.. Die Basis.. e. .LEHRSTOCK NUMMER 17: DAS SCHWEISSEN 281 Das WIG-Verfahren.. .... überall Anwendung finden... Die Verarbeitungsmaschine..... ..... Der Gegenstand.. Die Antriebsmotoren ...... Die Sonderverfahren. .. man erzeugen muß. man für das Umwandeln des Stro­ mes braucht. . Pronumele reciproc 17. . Genitiv: Der Schweißumformer.. .... .. Der Fortschritt.3. Die Schutzgase. . die Transformatoren antreiben. wir hier erproben. .. Einwirkung festgestellt werden kann. Maschinensatz aus Antriebsmo­ tor und Stromerzeuger besteht. f. . 17.. . este un prenume reci­ proc.. . . . Das Schutzgas. aus .. .. an .. Die Schmelztemperatur.... dar apare de obicei compus cu prepoziţii. die Kunststoffe entwickelt werden. Cuvîntul „einander" = unul pe celălalt... Die Herstellung von Plasten. wir hier rechnen müs­ sen. hier Anwendung findet. .. Die Kunststoffe.3.. . b.. auf .. .....

langan­ haltend. Aşezăm maşinile una după cealaltă. Noi lucrăm unul pentru celălalt. Dacă un adjectiv. c. participiilor şi adverbelor compuse 17. Substantive cu sens general: Schweißen ist ein bekanntes Verfahren. participii sau adverbe compuse. d.4. î n limbajul tehnic. zu-. unter-. lecţia a 11-a punctul 11. Dăm mai jos cîteva dintre aceste cazuri: a. el poate forma gradul comparativ şi gradul superlativ. vielseitig. durch-. La cuvîntul de bază: notwendig. Formaţi gradele de comparaţie ale următoarelor cuvinte! a. von-. La cuvîntul determinativ: wohlbekannt. Traduceţi în limba germană ! a. participiu sau adverb compus trebuie să ex­ prime un grad superior sau suprem. participii şi adverbe cemţuu şi stabiliţi gradul lor de comparaţie! Exerciţiul 363.1. se poate compara prima parte: Exemple: vielseitig •— mehrseitig wohl möglich — eher möglich — bestmöglich vielverwendet — öfter verwendet — meistverwendet Exerciţiul 362. *' v. hinter-. Aveţi toate uneltele laolaltă ? f. ţineţi unul depărtat de celălalt! e. vor-. Exerciţiul 361. 17. Căutaţi in text adjective. . Nu puneţi electrozii unul pe celălalt.282 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN Exerciţiul 360. Exemple: weitgehend -— weitgehender — weitgehendst vielseitig — vielseitiger — vielseitigst La unele adjective. über-. Comparaţia adjectivelor. Părţile se rotesc unele cu altele.4.5. neben-. für-. care au cuvinte com­ parabile drept cuvînt determinativ. weitgehend.3.1. schnell: otierend. Formaţi cuvinte compuse cu pronumele reciproc „einander" şi cu următoarele cuvinte determinative! Traduceţi cuvintele obţinute ! Controlaţi la cheia exerciţiilor I auf-. Substantive nearticulate 17. Cele două agregate stau unul lîngă celălalt. hochgelegen 17. in-. b. nach-. substantivele se folosesc în numeroase cazuri fără articol. De obicei se adaugă desinenţele gradelor la cuvîntul de bază x).5. aus-. bei-. b.

a. die Abmessungen sowie die Maß. zwischen Werkstück und Elektrode: aus Antriebsmotor und Stromerzeuger.und die Gewichtsabweichungen. e. c. Cînd substantivele reprezintă citate sau denumiri: Dieses Verfahren heißt Lichtbogenschweißen.2. die Materialien sind die Ausgangs­ stoffe für die weitere Verarbeitung. " Semantic = de sens. ghidîndu-vă după regulile de mai sus ! După ce aţi efectuat exerciţiul.5. 17. Exerciţiul 364. numerale s.LEHRSTÜCK NUMMER 17: DÂS SCHWEISSEN 283 b. lecţia a 3-a.1.6. elektrisches Widerstandsschweißen etc.: Dieses. Exemplu: Wechsel — ström — motor Motor — de curent — alternativ 17. Die Normen verändern sich von der Zeit zu der Zeit und passen sich dem allge­ meinen technischen Fortschritt an. comparaţi rezultatul cu textul lecturii suplimentare Nr. Relaţiile semantice3' dintre elementele de compunere pot fi foarte diferite. Man nennt einen Teil davon auch die Halbfabrikate. lecţia a 9-a punctul 9.din următorul text.formen beziehen sich auf die Eigenschaften. Foarte adesea după propoziţii: unter Einwirkung von Wärme. Feuerschweißen. unter Schutzgas. Sensul substantivelor compuse 17. Sensul substantivelor compuse se afla — după cum am învăţat 2) — — prin traducerea elementelor de compunere începînd de la sfîrşit spre început. Thermitpreßschweißen. bei Entzündungstemperatur und Oxydation. d. Analizaţi textul lecţiei şi stabiliţi care dintre substantive sînt folosite fără articol şi în care din categoriile de mai sus se încadrează ! Exerciţiul 365. Substantive enumerate: Kaltprcßschweißen.4.2. punctul 3. posesive. Verfahren findet auch sehr viel Anwendung. f. Lecţia a 2-a. Sie sind in fast allen den Ländern genormt. Primul cuvînt poate exprima pentru al doilea: l > v. Die J. die Güte. 2 din lecţia a 12-a! Die Werkstoffe und Rolhstoffe bzw. Ele sînt determinate de raportul real în care se află cuvîntul deter­ minativ (primul element) faţă de cuvîntul de bază (aldoilea element). . *' v. Es gibt eine Unzahl von den Werkstoffen.3.6. b. Cînd articolul este înlocuit prin pronume demonstrative. punctul 2. Substantive la plural cînd dispare articolul nehotărît 1 ': Man verbindet Werkstoffe fest miteinander. interogative. Tăiaţi articolele de prisos.6.

cunoaşterea raporturilor reale garantează traducerea corectă.a.284 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN a. Căutaţi cit mai multe din cuvintele compuse mai lungi din lecţiile anterioare şi procedaţi ca în exerciţiul precedent! .Raumtemperatur = temperatura mediului înconjurător der Oberflächenstrom = curentul de suprafaţă f. deoa­ rece ele trebuie de cele mai multe ori exprimate în limba română prin prepoziţii sau forme de cazuri. Un mijloc satt instrument: das Lichtbogenschweißen = sudarea prin arc electric der Wechselstrommotor = motorul de curent alternativ d. Un loc: die .m. Stabiliţi felul relaţiilor semantice la următoarele sub­ stantive compuse şi verificaţi prin ce mijloace traducerea consacrată înlimba română materializează aceste relaţii! das Lichtbogenschneiden der Maschinensatz der Schiffbau das Gasschmelzschweißen die Schweißverbindung der Kunststoff das WI G-Verfahren der Schweißumformer die Schmelztemperatur das Feuerschweißen die Schweißstelle das Haushaltgerät das Sonderverfahren die Kaltverformung das Nahtschweißen das Preßschweißen das Gasbrennschweißen der Ausgangsstoff die Schutzelektrode das Kaltpreßschweißen der Schaltversuch die Preßkraft die Schleifmaschine das Hohlgefäß Exerciţiul 367. Un scop sau un rezultat: der Antriebsmotor = motorul de (pentru) acţionare der Stromerzeuger = generatorul de curent der Maschinenbau = construcţia de maşini b. Dat fiind faptul că relaţia existentă între elementele cuvîntului compus nu este materializată în limba germană. Un material: die WW/ramelektrode = electrodul din wolfram der B/ecÂstreifen = fîşia de (din) tablă der Lichtbogen = arcul voltaic (din lumină) c. Cunoaşterea acestor relaţii ajută la traducerea cuvintelor compuse. numai experienţa în domeniul tehnic. O cauză: die Entzündungstemperatur = temperatura (cauzată) de aprin­ dere ş. Un mod: das Punktschweißen = sudarea prin puncte der Gleichrichter = redresorul e. Exerciţiul 366.

.. erproben? f. c.. Indicaţi modul pentru: .Werkzeug.. Man teilt das Schweißverfahren ein in: Preßverfahren. Man preßt ....) 3(N. muß umgewandelt werden. 2(N. ..spân.fräsmaschine.material etc... .... Indicaţi felul pentru: . ein.7.. 17..verfahren. h.. Schmelzverfahren..N) 2(N.eisen etc. b....motor. Präp.bau.. in .. b... Der Transformator wandelt den Strom um. .. . Indicaţi materiale din care pot fi făcute obiectele: ... .. bestimmen. erfolgt vor . cuvinte deter­ minative pentru cuvintele de bază date mai jos. .elektrode. Valenţa verbelor 3 Indice de valenţă Verbe Exemple 1(N) gelingen... e.. .hal­ le. .. . Răspundeţi! a. Man teilt . geschehen Man verbindet die Werkstoffe. verbreiten.... . Wie hoch darf man ..verformen.industrie.... . respectînd relaţia semantică cerută ! a. . .schrank.. Exerciţiul 370 (sinteză). d.. Wodurch kann man Werkstoffe fest miteinander verbinden ? . rotieren Der Versuch gelingt..papier... erhitzen? g. . . Wo können wir . gelingt nicht immer.stoff.. maschine... heißt ..! Respectaţi valenţa verbelor respective! a..schweißen...bauart.A.folie.... . Formaţi propoziţii completind fragmentele cu cuvinte la alegerea dv.. .. d.LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 285 Exerciţiul 368....... Indicaţi cu vocabularul pe care îl posedaţi.. . Die Prüfung erfolgt bei hoher Temperatur. unwandeln erfolgen. ...A) heißen antreiben.. . Dieses Verfahren heißt Schweißen.. erproben..metall. . .. verbinden. gerät. c.drehmaschine. . Das Zahnrad rotiert.. Indicaţi scopuri posibile pentru: ... in A) einteilen Exerciţiul 369. pressen. 2(N.platte..presse. erhitzen..

Bei welcher Temperatur erfolgt das Trennen von Werkstoffen ? e. die zum Schweißen erforderlich3' ist. Welche Arten von Schmelzschweißen kennen Sie ? j . 7 DAS GASSCHMELZSCHWEISSEN Das Gasschmelzschweißen wird in der Praxis meist1' als autogenes2' Schweißen bezeichnet. Wodurch wird die Temperatur bestimmt. Die Wärme. den man zum Schweißen benötigt ? n.286 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN b. Wie kann man das Schweißen einteilen ? h. Was heißt UP-Verfahren und WIG-Verfahren ? k. Woraus besteht ein Maschinensatz zum Umformen von Strom ? p. die man zur Verbindung braucht ? c. Welche Temperatur wird durch die Art des Werkstoffes bestimmt ? d. Wie hoch wird die Schweißstelle erhitzt ? m. Kann der Strom aus dem Stromnetz zum Schweißen verwendet werden ? o. Womit arbeitet man beim Lichtbogenschweißen ? 1. Lectura suplimentară Nr. Welche Arten von Preßschweißen können Sie nennen ? i. wird durch Verbrennung eines Gases4' zusammen5' mit Sauerstoff6' in einem Schweiß- Vocabular 1) meist 2) autogen 3) erforderlich 4) das Gas 5) zusammen 6) der Sauerstoff cel mai mult autogen necesar gazul împreună oxigenul . Was ist Lichtbogenschneiden ? f. încercaţi să expuneţi textul liber ca pe o mică conferinţă ! D. Was ist ein Schweißumformer ? r. Wie erfolgt das Kaltpreßschweißen ? s.Wie groß ist die Spannung des Stromes. Was geschieht beim Reibschweißen ? Exerciţiul 371 (sinteză). Wo wird die Verbindung von Werkstoffen durch Schweißen angewen­ det ? g.

soll das Schweißgut28' berühren296! 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) der Schweißbrenner der Schmelzpunkt die Stoßkante (von) selbst zusammenfließen zusetzen das Brenngas das Azetylen der Wasserstoff die Sauerstoff flamme l) der Temperaturverlauf innerhalb die Flamme helleuchtend *' der Flammenkegel *' scharf begrenzen vorder abrunden heißest davor das Schweißgut berühren arzătorul de sudare punctul de topire muchia de îmbinare de la sine a se contopi a adăuga gazul de ardere acetilena hidrogenul flacăra de oxigen alura curbei de temperatură în interiorul flacăra strălucitor conul de flacără pronunţat. Dabei . ascuţit a limita de înainte.LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 287 brenner7' erzeugt. Als Brenngas13' verwendet aus der Luft30) 14) man heute meistens Azetylen und 15) Wasserstoff oder Sauerstoff. Meist wird da­ bei Werkstoff in Form von Draht zu­ 1 -Zuströmen/.Streuflamme3*) fließen die Stoßkanten91 von selbst 10 ' 11 (autogen) zusammen '. se scriu numai două: der Sauerstoff + die Fabrik = die Sauerstoffabrik. din faţă a rotunji cel mai fierbinte înainte. în faţă materialul de sudat a atinge 1 > în cazurile în care prin compunerea cuvintelor s-ar alătura trei consoane de acelaşi fel.Schweißione3B) . cînd urmează o vocală. Der Werkstoff wird flammenkm35' helleuchtender20hlammenkege!2I) bis zum Schmelzpunkt8' erhitzt. se scriu toate trei cînd urmează încă o consoană: der Sauerstoff + die Flamme = die Sauer­ stoffflamme. welcher davor27' liegt. C02 gesetzt12'.' Teil der Flamme. Bild 1 zeigt eine Azetylen-Sau­ erstoffflame 16) und deren Temperatur­ verlauf17' innerhalb18' der Flamme19'. *) Cuvinte din desen (Bild 1) . Der heißeste2. Bildl Der helleuchtende20' Flammenkegel21' 22 23 24 ist scharf ' begrenzt ' und im vorderen ' Teil abgerundet25'.

dadurch verbrennen 30 Kohlenoxyd 31) und Wasserstoff und bilden 32) die Streuflamme 33). 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) die Luft*» verbrennen das Kohlenoxyd bilden die Streuflamme der Flammenkern* die Schweißzone*' der Zustrom*' aerul a arde oxidul de carbon a forma flacăra de dispersie miezul flăcării zona de sudare afluxul.288 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN Hier tritt der Sauerstoff der Luft 301 in die Flamme ein. afluenţa *' Cuvinte din desen (Bild 1) .

Text Größte Produktivität in der Fertigung eines Werkes ist nur durch bestes Werkzeug zu erzielen. 5 > v.1' Dem Werkzeugbau eines Betriebes ist daher größte Aufmerksamkeit zu schenken. Erosionsmaschinen u. wenn der Nachwuchs richtig geschult wird. wenn3' der Werkzeugbau mit hochmodernen Spezialmaschinen ausgerüstet ist. 3) v.6. Die wichtigsten Werkstoffe sind Stähle und Stahllegierungen. !9 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Die Meßwerte müssen mit den Sollwerten übereinstimmen. Explicaţii. 18.5. Biegewerkzeuge. daß3' die Belegschaft mit den modernsten Arbeitsverfahren vertraut ist. Die vorgeschriebenen Toleranzen müssen genauestens eingehalten werden. Hier sind z. Profilschleifmaschinen mit Bildschirm. Die Kontrolleure des Werkzeugbaues haben streng darauf zu achten. Montagevorricht2 * v. Man hat feststellen können4'. Die gemessenen Werte haben die Kontrolleure mit den Daten der Zeichnungen zu vergleichen.v. zu erwähnen: Kopierfräsmaschinen. Schweißvorrichtungen. daß die von den Werkzeugkonstrukteuren angegebenen Härtegrade genau gemessen und geprüft werden. Explicaţii. Diese richtig zu bearbeiten und zu härten ist von größter Wichtigkeit.2. 18. gutes Werkzeug herzustellen. Bei Verwendung typisierter Teile im Werkzeugbau sind ungenaue Teile nachzu­ arbeiten oder auszutauschen. 18. 1/103 .2' kann nur erfüllt werden.3.1. Im gesamten Werkzeugbau ist Genauigkeit an erste Stelle zu setzen. Die Aufgabe. 18.5' Der Härterei eines Werkzeugbaus kommt daher eine sehr wichtige Rolle zu. Die Belegschaft des Werkzeugbaues muß aus den bestqualifizierten Arbeitern des Werkes bestehen. Die besten Werkzeugschlosser sind auszusuchen und diesen die jüngeren Arbeiter zuzuteilen. Explicaţii.B. 4 > v. Die Leiter eines Werkzeugbaues haben da­ rauf zu achten. daß die besten Resultate dann erzielt werden. Nach der Endbearbeitung aller Teile soll der Zusammenbau jedes Werk­ zeuges nur von geschulten Werkzeugmachern durchgeführt werden. > > v.a. Explicaţii.Lehrstück Nummer 18 DER W E R K Z E U G B A U A. Explicaţii. Sowohl Kleinbetriebe wie auch Großindustrien haben für ihre Fertigung Stanzwerkzeuge. punctul punctul punctul punctul punctul 18.

Explicaţii. -en die Stahllegierung. -e die Erosionsmaschine. Stäbchen usw. besonders für den Karosse­ riebau. verschiedenster Bauart entwickelt. scopul. -n erwähnen die Kopierfräsmaschine. -es. -n u. pl.und Uhren­ industrie kleine und kleinste Teilchen. Scheibchen. -s. a ţine seama de.B. a aminti freza de copiat maşina de rectificat profiluri ecranul maşina de eroziune şi multe altele cel mai bine calificat a avea grijă. -es. sog. aussuchen jünger (superi.a. wie Rädchen. de la schulen) schulen die Vorrichtung. -n hochmodern die Spezialmaschine. a acorda a se acorda atenţie sarcina. Die Automobilindustrie hat. -en die Aufmerksamkeit.290 LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU ungen usw. Großwerkzeuge bauen müssen. mußte 1 ' man kleinste Präzisionswerk­ zeuge entwickeln. . de la jung) jung zuteilen der Nachwuchs. -s. die Fertigung.pl. f. Vocabular der Werkzeugbau. -n die Profilschleifmaschine der Bildschirm. das Arbeitsverfahren. -en schenken Aufmerksamkeit schenken die Aufgabe. vertraut der Werkzeugschlosser. für die Verarbeitung der Plaste vollkommen neuartige SpezialWerkzeuge konstruieren müssen. sculăria fabricaţia atenţia a dărui. problema foarte modern maşina specială a menţiona. f. sculerul a alege mai tînăr tînăr a repartiza cadrul tînăr / cadrele tinere instruit a instrui. wobei auch Kunstharze weitge­ hendste Anwendung gefunden haben. a şcolariza dispozitivul aliajul de oţel a prelucra > v. Weil man für die Elektro. punctul 18. B.v. Die Kunststoffindustrie h a t z. -(e)s. h a t stanzen und biegen müssen. -en bearbeiten l atelierul de sculărie.4. a lua în seamă procedeul de lucru familiarizat ajustorul sculer. a respecta. a da. geschult (partic. (und viele (s) andere) bestqualifiziert achten auf + ac.

montajul der Werkzeugmacher. prilej cu care . f. -e scula mare wobei la care. a efectua der Zusammenbau. imprecis nacharbeiten a retuşa. sculerul vorgeschrieben (partic. de la einhalten) respectat einhalten (ä. (-e)s. -en atelierul de călire/tratamente termice zukommen (kam zu. vorge­ schrieben) a prescrie eingehalten (partic. -e construcţia de caroserie der Karosseriebau. într-un gen/fel nou neuartig scula specială das Spezialwerkzeug.pl.LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU 291 die Wichtigkeit. poziţia setzen a aşeza. (e)s. asamblarea. -s. a preschimba gesamt tot. (-e)s. -es. întreg.pl. ist zugekommen) a reveni streng sever. de la angeben) indicat angeben (i. total die Stelle. complet. -e gradul de duritate vergleichen a compara der Sollwert. (e)s. -n locul. la ce. -en prelucrarea finală durchführen a executa. angegeben) a indica. a pune der Kleinbetrieb. de la typisieren) tipizat typisieren a tipiza ungenau inexact. a arăta der Härtegrad. (-e)s. -en importanţa die Härterei. folosirea typisiert (partic. a corecta austauschen a schimba. -e proiectantul de scule angegeben (pârtie. hielt ein. -en dispozitivul de montaj die Kunststoffindustrie. eingehalten) a respecta die Verwendung -en întrebuinţarea. -s. -en dispozitivul de sudat die Montagevorrichtung. -(e)s. gab an. das GrQßwerkzeug. -e scula de îndoit die Schwejßvorrichtung. -(e)s. riguros der Werkzeugkonstrukteur. de la vor­ schreiben) prescris vorschreiben (schrieb vor. -n industria de material plastic / de mase plastice complet vollkommen nou. -e valoarea prescrisă/de referinţa übereinstimmen a corespunde. -e întreprinderea mică die Großindustrie. f. -n marea industrie das Biegewerkzeug. a se potrivi die Endbearbeitung.

292

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

das Kunstharz, -es, -e răşina sintetică gefunden (partic. de la finden) găsit die Elektroindustrie, -n industria electrotehnică die Uhrenindustrie, -n industria de ceasornice das Teilchen, -s, - (dim. de la Teil) piesa mică, părticica das Rädchen, -s, - (dim. de la Rad) rotiţa das Scheibchen, -s, - (dim. de la şaiba mică Scheibe) das Stäbchen, -s, - (dim de la Stab) bara mică, ştiftul mic das Präzisionswerkzeug, -(e)s, -e scula de precizie

C. Explicaţii şi exerciţii 18.0. Pronunţare şi ortografie
Exerciţiul 372. Exersaţi pronunţarea asurzită [p, t, k] a literelor b , d, g din următoarele cuvinte! Verificaţi' problema la punctul 14.0.1. clin lecţia a 14-a ! Werkzeugbau, Betriebsanleitung, Bildschirm, Belegschaft, Werkzeug­ schlosser, Flugzeugindustrie, Rädchen, Scheibchen, Stäbchen, Reibschweißen, Widerstandsschweißen, Antriebmotor, Grundlage, Bandmaterial. Exerciţiul 373. Pronunţaţi corect literele z —• [ts] şi s = [z] şt [s] / Hier sind z.B. zu erwähnen: Spezialmaschinen, wie Erosionsmaschinen usw. Die besten Werkzeugschlosser sind auszusuchen. Diesen sind die jünge­ ren Arbeiter zuzuteilen. Nur so sind die besten Resultate zu erzielen. Exerciţiul 374. Exersaţi accentuarea corectă a următoarelor infinitive prepoziţionale!.

L _
zu zu zu zu zu zu zu achten schenken setzen bringen steuern folgen strecken zu zu zu zu zu zu zu

;
erwähnen bearbeiten vergleichen entwickeln erzielen bestehen erfüllen

j_

.

auszusuchen zuzuteilen auszugeben vorzuschreiben einzuhalten nachzuarbeiten auszutauschen

18.1. Infinitivul

prepoziţional (Completare)1'

18.1.1. Infinitivul prepoziţional (cu „zu") se formează în felul următor: a. La verbele simple, derivate şi compuse neseparabile, prin aşezarea prepoziţiei „zu" în faţa verbului (scris separat);
* v. şi lecţia a 10-a, punctul 10.4. >

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

293

b. La verbele compuse separabile, prin intercalarea prepoziţiei „zu" între particulă şi verb (scris într-un singur cuvînt). Exemple: zu achten, zu erwähnen, zu unterteilen, auszusuchen, einzu­ teilen, herzustellen. 18.1.2. î n propoziţie, infinitivul prepoziţional poate forma împreună cu verbele „haben" şi „sein" un predicat complex. Predicatul cu „haben" + infinitivul prepoziţional are sens activ şi exprimă o obligaţie (aproximativ egal cu sensul verbului „müssen"); cel cu verbul „sein" + infinitivul prepo­ ziţional are sens pasiv şi exprimă fie o obligaţie, fie o posibilitate (apropiată de sensul verbului „können"). Exemple: Wir haben Präzisionswerkzeuge zu bauen. Avem de construit scule de precizie. Die besten Werkzeugschlosser sind auszusuchen. Trebuie să fie aleşi cei mai buni sculeri. Nur so ist beste Qualität zu erzielen. Numai aşa se poate obţine calitatea cea mai bună. 18.1.3. Combinaţia „haben" + infinitiv prepoziţional corespunde ca sens cu construcţia similară din limba română: Exemplu: Sie haben einen Werkstoff zu bearbeiten. Ei au de prelucrat un material. Construcţia „sein" + infinitiv prepoziţional se traduce cu „trebuie" + diateza pasivă sau reflexivă cînd exprimă o obligaţie, deoarece combinaţia corespunzătoare din limba română exprimă numai o posibilitate. Exemple: Dafür sind verschiedene Stahllegierungen zu verwenden. Pentru aceasta trebuie să fie alese (sau să se aleagă) diferite aliaje de oţel. Von den Spezialmaschinen sind zu erwähnen... = Dintre ma­ şinile speciale trebuie (sau pot fi) amintite (sau: sînt de amintit): ... Nur durch bestes Werkzeug ist größte Produktion zu erzielen. Numai prin cele mai bune scule se poate obţine producţia maximă. Exerciţiul 375. Formaţi infinitivul prepoziţional de la următoarele verbe! erwähnen, zuteilen, bearbeiten, schenken, erproben, umwandeln, achten, aussuchen, verbinden, vorbereiten, erhitzen, ermöglichen, ausstoßen, um­ formen, umfassen, zukommen, angeben, vergleichen, übereinstimmen, vor­ schreiben, einhalten, nacharbeiten, typisieren, entwickeln. Exerciţiul 376. Exprimaţi următoarele propoziţii cu ajutorul verbului „müssen" + infinitivul activ !

294

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

Model: Wir haben den Nachwuchs zu schulen. Wir müssen den Nachwuchs schulen. a. Wir haben den Nachwuchs zu schulen. b. Der Meister hat die besten Arbeiter auszusuchen. c. Die Werkzeugschlosser haben die Werkstoffe zu bearbeiten. d. Sie haben Spezialwerkzeug zu entwickeln. e. Die Arbeiterin hat sehr kleine Teilchen zu stanzen. f. Die Kontrolleure haben die Werte zu vergleichen. Exerciţiul 377. Exprimaţi următoarele propsziţii cu ajutorul verbului „müssen" + infinitivul pasiv ! * > Model: Dem Werkzeugbau ist größte Aufmerksamkeit zu schenken. Dem Werkzeugbau muß größte Aufmerksamkeit geschenkt werden. a. Dem Werkzeugbau ist größte Aufmerksamkeit zu schenken. b. Die Stäbe sind richtig zu härten. c. Auf genaues Messen ist streng zu achten. d. Die Zeichnungen sind zu vergleichen. e. Die Teile sind nachzuarbeiten. f. Kleinste Teilchen sind mit Präzisionswerkzeugen herzustellen. Exerciţiul 378. Exprimaţi următoarele propoziţii cu ajutorul construcţiilor „haben" sate „sein" -\- infinitivul prepoziţional! Model: Hier müssen auch Kunstharze angewendet werden. Hier sind auch Kunstharze anzuwenden. a. Hier müssen auch Kunstharze angewendet werden. b. Man muß Spezialwerkzeug entwickeln. c. Wir müssen die ungenauen Teile austauschen. d. Die Härtegrade müssen genau gemessen und geprüft werden. e. Der Werkzeugbau muß gutes Werkzeug herstellen. f. Dieser Abteilung muß die größte Aufmerksamkeit geschenkt werden. g. Die Leitung des Betriebes muß auf größte Produktivität achten. h. Jetzt müssen die besten Werkzeugschlosser ausgesucht werden, i. Man muß den Werkzeugbau an erste Stelle setzen.

18.2. Propoziţii

infinitivale

18.2.1. Infinitivul prepoziţional care întregeşte sensul unui substantiv, adjectiv2' sau verb, poate avea părţi sintactice proprii, care îi întregesc la rîndul lui sensul, infinitivul devenind predicatul unei propoziţii proprii.
') v. lecţia a 15-a, punctul 15.1. 2 > v. lecţia a 10-a, punctul 10.4.

LEHRSTÜCK18: DER WERKZEUGBAU

295

Exemple: Die Art zu schleifen = Modul de a şlefui / (Welche Art?) Die Art, Zahnräder zu schleifen j=Modul de a şlefui roţi dinţate (Wen? Was?) propoziţii infinitivaleEs ist nicht leicht, eine sehr hohe Produktivität zu erzielen. Wenn es gelingt, die Teile kalt zu schweißen,. 18.2.2. Propoziţiile infinitivale se separă prin virgulă de regentă, au pre­ dicatul (infinitivul cu „zu") la sfîrşit, îndeplinesc funcţia a diferite părţi sintactice (subiect, complement, atribut), au deci semnalmentele unei pro­ poziţii subordonate, dar nu au cuvînt introductiv (v. exemplele de mai sus). 18.2.3. Propoziţiile infinitivale se traduc în limba română, fie cu infini­ tivul precedat de prepoziţia „de", fie prin modul conjunctiv (să). Exemple: Es ist notwendig, Spezialwerkzeuge zu bauen. = Este necesar a se construi (sau: să se construiască) scule speciale. Es ist mir ein Vergnügen, Sie begrüßen zu können = Este o plăcere pentru mine, de a vă putea (sau: să vă pot) saluta. Exerciţiul 379. Din grupurile de cuvinte date în paranteză formaţi propo­ ziţii infinitivale care să răspundă la întrebările de mai jos ! Legaţi apoi ambele propoziţii într-o frază ! Mod'el: Was ist modern? (immer mehr Kunststoffe verwenden). Immer mehr Kunststoffe zu verwenden. Es ist modern, immer mehr Kunststoffe zu verwenden. a. Was ist modern? (immer mehr Kunststoffe verwenden). b. Was ist notwendig? (die Härtegrade genau messen). c. Was ist sehr einfach? (die Gußteile putzen). d. Was ist teuer? (schlechte Arbeit liefern). e. Was ist wichtig? (die besten Arbeiter aussuchen). f. Was ist falsch ? (mit ungeschulten Arbeitern arbeiten). g. Was ist klug? (dem Werkzeugbau größte Aufmerksamkeit schenken), h. Was ist richtig? (genau nach der Zeichnung arbeiten). i. Was ist gut ? (das Werkzeug prüfen). Exerciţiul 380. Transformaţi următoarele grupuri de propoziţii înfraze cu propoziţii infinitivale! Model: Dieser Werkstoff hat diese Eigenschaft: er schmilzt leicht. Dieser Werkstoff hat die Eigenschaft, leicht zu schmelzen, a. Dieser Werkstoff hat diese Eigenschaft: er schmilzt leicht.

t

296

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

b. Wir verwenden dieses Verfahren: wir verbinden diese Teile durch Kaltpreßschweißen. c. Der neue Apparat hat diesen Zweck: er zeigt den Härtegrad an. d. Die Werkzeugmacher machten diesen Versuch: sie tauschten die ungenauen Teile aus. e. Das Präzisionswerkzeug hat diesen Vorteil: es kann kleinste Teil­ chen herstellen. f. Der Leiter des Werkzeugbaues hat diesen Wunsch: er will den Nach­ wuchs besser schulen. Exerciţiul 381. Transformaţi următoarele fraze, formulînd propoziţii infinitivale (fără conjuncţii şi fără subiect) ! Model: Man muß darauf achten, daß man die besten Arbeiter auswählt. Man muß darauf achten, die besten Arbeiter auszuwählen. a. Man m u ß darauf achten, daß man die besten Arbeiter auswählt. b. Es muß gelingen, daß wir in kurzer Zeit neuartige Spezialwerkzeuge entwickeln. c. Die Betriebsanleitung sieht vor, daß man den Sollwert nicht über­ schreitet. d. Wir müssen es so organisieren, daß wir die Härtegrade einhalten können. e. Man muß es erreichen, daß man die Fertigung typisiert.

18.3. Conjuncţii subordonatoare
18.3.1. î n textele tehnice se întîlnesc frecvent următoarele conjuncţii care introduc propoziţii subordonate şi care sînt deci un semnal pentru a se căuta predicatul la sfîrşit:

daß weil da wenn als bevor nachdem bis seit

= = = = = = = = =

că, încît, ca pentru că, deoarece deoarece dacă, cînd cînd înainte ca după ce pînă cînd de cînd

obwohl obgleich während falls damit so daß als ob als wenn s.a.

= = = = = = = =

deşi deşi în timp ce în cazul cînd pentru ca aşa încît ca si cînd ca şi cînd

Exerciţiul 382. Verificaţi textul lecţiei!

ce conjuncţii

subordonatoare sînt folosite în

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

297

Exerciţiul 383. Formaţi fraze, legînd cele două propoziţii prin conjuncţia „daß" = că, încît, ca ! Model: Man muß darauf achten. Gutes Werkzeug wird hergestellt. Man muß darauf achten, daß gutes Werkzeug hergestellt wird. a. Man muß darauf achten. Gutes Werkzeug wird hergestellt. b. Die Betriebsanleitung muß angeben. Die Sollwerte werden genau eingehalten. c. Die Spezialmaschine ermöglicht es. Spezialwerkzeug wird entwickelt. d. Man muß die Teile so bearbeiten. Sie stimmen überein. Exerciţiul 384. Formaţi fraze, legînd cele două propoziţii prin conjuncţia „wenn = dacă" ! Model: Die Produktion ist groß. Man arbeitet mit gutem Werkzeug. Die Produktion ist groß, wenn man mit gutem Werkzeug ar­ beitet. a. Die Produktion ist groß. Man arbeitet mit gutem Werkzeug. b. Man kann gutes Werkzeug herstellen. Der Werkzeugbau wird mit hochmodernen Maschinen ausgerüstet. c. Die Qualität ist gut. Die Belegschaft des Werkzeugbaues besteht aus den besten Arbeitern. d. Die Arbeit ist leicht. Man ist mit den modernsten Arbeitsverfahren vertraut. e. Man erzielt gutes Werkzeug. Die Stähle und Stahllegierungen werden richtig bearbeitet. 18.4. Poziţia predicatului în propoziţia regentă

18.4.1. Dacă propoziţia regentă urmează în frază după o propoziţie subordonată, predicatul (forma conjugată) urmează imediat după propoziţia secundară. Exemplu: Wenn man mit gutem Werkzeug arbeitet, erzielt man eine hohe Produktion. Exerciţiul 385. Inversaţi cele două propoziţii ale frazelor obţinute în exer­ ciţiul precedent! Daţi atenţie poziţiei predicatului din regentă imediat după propoziţia subordonată ! Exerciţiul 386. Traduceţi în limba germană ! a. Că cele mai bune rezultate se obţin atunci cînd cadrele tinere sînt bine instruite, s-a constatat cu exactitate (genau). b. Ca oţelurile şi aliajele de oţel să fie bine prelucrate şi călite, este foarte important. c. Dacă se respectă toleranţele prescrise, se obţin scule bune. d. Dacă trebuie să se producă scule speciale, trebuie să se utilizeze sculăria cu maşini speciale.

298

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

18.5. Perfectul verbelor modale
18.5.1. Verbele modale „dürfen, können, müssen, wollen, sollen, lassen1)" fac excepţie de la regula formării perfectului verbelor, 2) atunci cînd au func­ ţia de verb modal, şi anume formează perfectul cu infinitivul (în loc de parti­ cipiul perfect) şi cu verbul auxiliar „haben". Exemple: Man hat Spezialwerkzeuge konstruieren müssen. Der Leiter des Werkzeugbaus hat die besten Arbeiter aus­ suchen können. Die Arbeiter haben die Härtegrade messen wollen. Man hat die Toleranz nicht überschreiten dürfen. 18.5.2. în propoziţiile secundare, timpul perfect al verbelor modale face excepţie de la regula poziţiei finale a verbului conjugat,3' acesta precedând cele două infinitive care stau la sfîrşit. Exemple: Die Arbeiter haben das Meßwerkzeug gebraucht, weil sie die Härtegrade haben messen wollen. Unser Spezialwerkzeug ist von guter Qualität, weil wir den Werkzeugbau mit hochmodernen Maschinen haben ausrüsten können. Exerciţiul 387. Căutaţi formele perfectului verbelor modale din textul lecţiei I Exerciţiul 388. Treceţi următoarele propoziţii la timpul perfect! Model: Wir können bestes Werkzeug erzeugen. Wir haben bestes Werkzeug erzeugen können. a. Wir können bestes Werkzeug erzeugen. b. Sie müssen dem Werkzeugbau mehr Aufmerksamkeit schenken. c. Die Leitung will die Werkstatt mit hochmodernen Maschinen aus­ rüsten. d. Die Belegschaft soll aus den besten Arbeitern bestehen. e. Man muß auf große Genauigkeit achten. f. Sie dürfen den angegebenen Härtegrad nicht überschreiten.

18.6. Substantive derivate (Completare şi sinteză)
18.6.1. în textele tehnice întîlnim frecvent substantive formate de la alte cuvinte cu ajutorul unor sufixe (sau prefixe). Cunoaşterea cuvîntului de bază şi a sensului sufixului (sau prefixului) uşurează înţelegerea lecturii şi ne scuteşte de a mai recurge la dicţionare.
v. lecţia a 10-a, punctul 10.3. v. lecţia a 14-a, punctul 14.1. * v. lecţia a 16-a, punctul 16.2. >
x > 2>

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

299

Exemple: wichtig = important; die Wichtigkeit = importanţa, verwenden = a folosi; die Verwendung = folosirea, der Teil — partea; das Teilchen = părticica, warm = cald; die Wärme = căldura. 18.6.2. Dăm mai jos cele mai frecvente sufixe întîlnite în texte tehnice, pentru formarea substantivelor derivate cu nuanţele de sens cele mai repre­ zentative.
Sub­ stantiv de genul masculin Sufixul Cuvîntul de bază Sensul sufixului Exemple

-er(ler)

radical de verb

persoană sau instru­ ment care face ac­ ţiunea

bohren — Bohrer; Werkzeug machen — Werkzeugmacher; umformen — Umformer warm — W ä r m e ; groß — Größe; angeben — Angabe; feilen — Feile gießen-Gießerei; stanzenStanzerei; hart-Härterei fein-Feinheit; gleich-Gleichheit wichtig-Wichtigkeit; festFestigkeit Arbeiter — Arbeiterschaft; belegen — Belegschaft

-e

adjectiv *>, însuşire radical de verb 1 ' acţiune, rezultatul, sau instrumentul radical de verb adjectiv !> adjectiv acţiune sau / şi locul acţiunii însuşire

-ei (-erei) -heit feminin -keit (igkeit) -schaft

adjectiv substantiv sau verb radical de verb

însuşire

colectiv

-ung

acţiune sau rezultatul zuteilen — Zuteilung; vorrichten — Vorrichtung acţiunii persoană feminină acţiune sau rezultat Arbeiter — Arbeiterin

-in

substantiv *)

-nis neutru

radical de verb

erzeugen — Erzeugnis; ergeben — Ergebnis Teil — Teilchen; Rad — Rädchen

-chen

substantiv J>

forma micşorată (diminutiv)

* Deseori cu modificarea vocalei radicale. >

300

LEHRSTOCK 18: DER WERKZEUGBAU

Exerciţiul 389. Căutaţi în textul lecţiei şi în alte texte citite anterior sub­ stantive derivate cu sufixe şi stabiliţi de la ce cuvinte provin ! Exerciţiul 390. Formaţi substantive derivate de la cuvintele indicate cu ajutorul sufixelor date ! Traduceţi substantivele şi controlaţi apoi la cheia exerciţiilor dacă aţi tradus corect!

der -er | die | -e -ung -heit -keit -igkeit [ das -chen

arbeiten, drehen, bohren, fräsen, Kran führen, leiten, stecken, zeichnen, behalten feilen, analysieren, skizzieren, proben, schmieden, groß, stark, breit, hoch, flach, hart, gut, dick, kurz, lang, kalt abmessen, spannen, schwingen, zeichnen, rechnen, leisten, umdrehen, legieren, verändern, bezeichnen ein, bunt, falsch, klug, rund, grob, modern, verschieden, neu, weich, besonder, einfach, gesamt, vollkommen flüssig, farbig, richtig, eckig, ähnlich, vielseitig, formbar, notwendig, neuartig genau, hell, fest, schnell Schraube, Rad, Rolle, Teil, Tisch, Stuhl, Fenster, Papier

Exerciţiul 391. Transformaţi propoziţiile în sintagme după modelul dat ! Continuaţi exerciţiul, căutînd singuri substantive şi adjective potrivite ! Model: Die Werkstoffe sind verschieden. Die Verschiedenheit der Werkstoffe. a. Die Werkstoffe sind verschieden (modern, besonder). b. Die Rechnung ist falsch (richtig, einfach). c. Das Metall ist weich (... d. Der Direktor ist klug (... e. Das Gewinde ist grob (... f. Das Verfahren ist vollkommen (... Exerciţiul 392. Efectuaţi un exerciţiu similar sufixele -keit (a-e) şi -igkeit (f-h) ! a. Die Oberfläche ist farbig. b . Die Figuren sind eckig. c. Die Apparate sind ähnlich. d. Das Verfahren ist vielseitig. e. Der Werkstoff ist formbar. f. Die Zeichnung ist genau. g. Die Umdrehungen sind schnell. h. Die Lampe ist hell. ca cel precedent, folosind

LEHRSTUCK 18: DER WERKZEUGBAU

301

18.7. Valenţa
Indicele de valenţă Verbele

verbelor
Exemple

1(N)

übereinstimmen

Die Teile stimmen überein.

2(N,A)

angeben, ansuchen, austauschen, bearbeiten, einhalten, entwikkeln, erwähnen, nacharbeiten, tjrpisieren, vergleichen, vor­ schreiben

Man gibt alle Maße an. Sie haben ein neues Verfahren entwickelt.

2(N, auf + A) 2(N, mit + D)

achten übereinstimmen, vergleichen

Achten Sie auf den Härtegrad. Das Werkstück stimmt mit der Zeichnung überein.

3(N, D, A) 3(N, A, loc)

schenken, zuteilen, zukommen setzen

Schenken Sie der Vorrichtung mehr Aufmerksamkeit. Wir setzen den Werkzeugbau an erste Stelle.

Exerciţiul 393. Formaţi propoziţii cu verbele care au valenţa 2 (N,A), completând părţi sintactice potrivite ca sens! a. ... gibt ... an. f. . schreibt ... vor. vergleicht ... (mit...). b. ... sucht ... aus. g. c. ... tauschen ... aus. h. . typisieren ... . d. ... arbeitet ... nach. i. . bearbeitet ... . e. ... hält ... ein. j . . entwickeln ... . Exerciţiul 394. Treceţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent la dia­ teza pasivă! Model: Die Betriebsanleitung gibt die Leistung an. Die Leistung wird von der Betriebsanleitung angegeben. Exerciţiul 395. Formaţi propoziţii cu verbele indicate, respectîndu-le va­ lenţa ! a. übereinstimmen : Die Zahlen ... b. achten : Der Werkzeugschlosser ...

302

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

c. vergleichen : Die Kontrolleure ... d. schenken : Wir müssen ... e. zuteilen : Der Meister ... f. zukommen : Die größte Wichtigkeit ... Exerciţiul 396. (sinteză). Citiţi textul şi răspundeţi! a.J Wodurch ist größte Produktivität in der Fertigung eines Werkes zu erzielen ? b. Ist der Werkzeugbau eine wichtige Abteilung des Betriebes ? c. Wie muß er ausgerüstet sein ? d. Welche modernen Spezialmaschinen kennen Sie ? e. Welche Arbeiter müssen zur Belegschaft des Werkzeugbaues gehören ? f. Worauf haben die Leiter des Werkzeugbaues zu achten ? g. Wem müssen die jüngeren Arbeiter zugeteilt werden ? h. Wann kann man nur beste Resultate erzielen ? i. Welches sind die wichtigsten Werkstoffe für Werkzeuge und Vorrich­ tungen ? j . Wo werden diese bearbeitet ? k. Worauf haben die Kontrolleure zu achten ? 1. Womit sind die gemessenen Werte zu vergleichen ? m. Womit müssen die gemessenen Werte übereinstimmen ? n. Durch wen soll der Zusammenbau jedes Werkzeuges durchgeführt werden ? 0. Sind die vorgeschriebenen Toleranzen einzuhalten ? p. Was muß mit ungenauen Teilen geschehen ? r. Ist Genauigkeit im Werkzeugbau wichtig ? s. Welche Arten von Werkzeugen haben Kleinbetriebe und Großindus­ trien entwickelt ? t. Wo verwendet man Spezialwerkzeuge ? u. Wo verwendet man Großwerkzeuge. Und wofür? v. Welche Industrien benötigen Präzisionswerkzeuge? W a r u m ? Exerciţiul 397. Căutaţi să expuneţi textul oral, ghidîndu-vă după urmă torul plan! 1. Die Wichtigkeit des Werkzeugbaues. 2. Die Qualität der Belegschaft eines Werkzeugbaues. 3. Die Bearbeitung der Werkstoffe für den Werkzeugbau. 4. Die Kontrolle und Montage im Werkzeugbau. 5. Verschiedene Arten von Industriewerkzeugen.

In unserem Lande arbeitet das Polytechnische Institut in Timişoara an diesem Verfahren. recent eroziunea prin laser străpungerea complicat extrem a realiza matriţa a eroda matriţa de forjat cîrligul de macara . Lectura suplimentară Nr.LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU 303 D. Als Elektro­ lyt 10 ' sind wässerige11' Lösungen von Säuren12' und Salzen13' zu verwenden. 1 zeigt den Durchbruch in einer Matritze20' für kleine Rädchen.1 Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) die Elektroerosion allgemein das Abtragen verstehen die Funkenerosion der Funken elektrochemisch elektrolytisch die Bearbeitung der Elektrolvt wässerig die Säure das Salz neuerdings die Lasererosion der Durchbruch kompliziert äußerst durchführen die Matrize erodieren das Schmiedegesenk der Kranhaken Abb. Bei der elektrochemischen7' Erosion erfolgt eine elektrolytische8' Bearbeitung9' der Metalle. Bei der Funkenerosion5' erfolgt das Abtragen durch einen elektrischen Funken6'. 8 ÜBER ELEKTROEROSION « Unter Elektroerosion ist allgemein2' das Abtragen3' von Metall durch den elektrischen Strom zu verstehen*'. 2 electroeroziunea în general îndepărtarea a înţelege eroziunea prin scînteie scînteia electrochimie electrolitic prelucrarea electrolitul apos acidul sarea de curînd. Abb. 2 ein erodiertes21' Schmiedegesenk22' für Kran­ haken »>. Abb. Durch Erosion können sehr feine Durchbrü­ che 16> oder komplizierte17) Formen in äußerst 18) harten Werkstoffen und in kürzester Zeit durch­ geführt19' werden. Neuerdings14' ist die Lasererosion15' in Entwicklung. Abb.

v. Explicaţii. Das Aufbringen von Schutzschichten. trägt man Schutzschichten auf. 19. Man soll daher die Metalloberflächen lieber mit einem Überzug schützen. Werkstücke aus Metall werden zumeist durch antikorrosive Metallschichten. dann können auch andere Verfahren angewendet werden.B.5. > > > 4 > 5 > 3 3 x v. so spricht man von Korrosion. 19. ist ein festes Haften der Schutzschichten sicher. wie z. wie z. . Zink. damit ein gutes Haften möglich ist. v. 19. v. dauer­ hafter und besser haften die Schutzschichten auf der Oberfläche. ohne die Oberflächen zu beschädigen. desto leichter.1. Explicaţii. Die Oberflächen müssen vor dem Aufbringen der Schutzschichten zu­ mindest gründlich entfettet werden.4. Nur wenn die Oberflächen gründlich gereinigt sind. 1/1000 mm stark. Maschinen und Apparate dagegen meistens durch Farbanstriche gegen Korrosion geschützt. als daß die Teile der Korrosion ausgesetzt bleiben. v. das Tauchen der Teile in flüssiges Zink für mindestens 1/2 bis 2 1/2 Minuten. Explicaţii. Sind besondere Eigenschaften der Überzüge not­ wendig. bei Silber-oder Goldschichten. Die Überzüge sind höchstens 1/104' bis 1/100 mm dick. Rost soll man von Metallteilen entfernen. Explicaţii. Je eher3' die Metalle vor Korrosion geschützt werden. Das Aufbringen von Metallschichten erfolgt am besten und einfachsten auf galvanischem WTege. Silber und Kadmium.B. erweist sich aber jedenfalls als vorteilhafter. Text Wird ein metallischer Werkstoff von der Oberfläche aus durch chemische oder elektrochemische Reaktion zerstört1'. 19. Die Überzüge müssen sehr dicht sein.3. Die Teile nennt man dann „feuerverzinkt". Für Überzüge eignen sich am besten folgende Metalle: Nickel. das meist teuer ist. oft aber auch nur bis zu 5. statt sie dem Rost ausgesetzt zu lassen.2. punctul punctul punctul punctul punctul 19. Um Metalloberflächen vor Korrosion zu bewahren2'. ohne daß sich dabei die sonstigen Eigenschaften der Metalle verändern. Chrom. Explicaţii. Zinn. damit das Metall vor chemischen Reak­ tionen wohl bewahrt bleibt.Lehrstück Nummer 19 KORROSION A.

doar 1/10 (ein Zehntel) o zecime 1/100 (ein Hundertstel) o sutime 1/1000 (ein Tausendstel) o miime stark aici: gros Silberschicht. -en stratul de argint Germana pentru ingineri }i tehnicieni — c. probabil bleiben (blieb. alt cu cît — cu atît mai mai curînd. -en stratul de metal dagegen aici: în schimb meistens de cele mai multe Farbanstrich. Überzug.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 305 B. ist geblieben) a rămîne. către . mai devreme. -n bewahren auftragen (ä. a sta höchstens cel mult. -(e)s. . -en metallisch elektrochemisch die Reaktion. de la „dauer­ haft") mai durabil. mai dauerhaft durabil. mai de­ grabă a proteja mai uşor rezistent a adera. -n sonstig je — desto eher coroziunea metalic electrochimie reacţia a distruge aici: pentru suprafaţa metalului a păstra. a conserva a aplica (un strat) stratul protector celălalt. foarte adesea die der der die schützen leichter (comp.e învelişul protector dicht etanş damit aici: pentru ca wohl bine. -e stratul de vopsea gegen contra. de la „leicht") dauerhafter (comp. 1/103 ori (de protecţie) spre. -(e)s. împotriva. a rămîne ori. Vocabular die Korrosion. rezistent haften a se lipi. -en zerstören um die Metalloberfläche. aufge­ tragen) die Schutzschichte. lipit de cele mai multe zumeist anticorosiv antikorrosiv Metallschichte. a se fixa. trug auf.

pl. în loc de cel puţin. a deteriora a curăţa sigur cel mai simplu galvanic drumul. f. pl. cufundarea cel puţin zincat prin scufundare Explicaţii şi exerciţii 19. de cele mai multe ori scump a se dovedi în orice caz avantajos a expune. mindestens feuerverzinkt stratul de aur a se potrivi. a întrerupe mai degrabă în locul. -s. das Aufbringen. -(e)s. pl.306 LEHRSTÜCK 19: KORROSION die Goldschicht. f. -en sich eignen am besten (superi. statt zumindest gründlich entfetten das Haften. -s. Citiţi textul dînd atenţie pronunţării separate a cuvintelor care încep cu o vocala şi pronunţării clare a consoanelor (asurzite) de la sfîrşitul cuvintelor! . calea scufundarea. pl. -e das Tauchen. möglich der Rost. fixarea. erwiesen) de la gern) pl. -s. • der Metallteil. a fi bun pentru ceva cel mai bine argintul cadmiul aplicarea/ punerea/ depunerea unui strat cel mai mult. -es. f. meist (superi. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 398. teuer sich erweisen jedenfalls vorteilhaft aussetzen lieber (comp. măcar temeinic a degresa lipirea. aderenţa posibil rugina piesa de metal a îndepărta a strica. de la viel) (erwies.0. f. prinderea. -e entfernen beschädigen reinigen sicher am einfachsten (superi. -s. -s. -(e)s. pl. adeziunea. das Kadmium. f. f. aderarea. de la gut) das Silber. de la einfach) galvanisch der Wgg.

Messing. ss : besser. astfel: 19. pronume relative 2). 17-a.1. Um Metall / Oberflächen etc.2 şi lecţia a 12-a.1. putînd fi identificate formal numai după felul sau poziţia predicatului. Sammelbegriff. Ermittlung. 11 : metallisch. = Este avantajos ca metalele să fie protejate împotriva ruginii.3. ff : Schiffbau. > v. ermitteln. trennen. verbessern. muß sehr dicht sein. Angestellte. wie die Oberfläche gereinigt werden muti. 16-a. . Karosserie. Werkstoff. Herstellung. trebuie să fie foarte etanş. pp : Apparat. > lecţia lecţia lecţia lecţia a a a a 18-a. überall. bestimmen. Modell.1. Majoritatea propoziţiilor subordonate întîlnite în textele tehnice au cuvinte introductive (conjuncţii1). Beginn. 19. Verbrennung. 18-a. 17. klassisch. Flamme. wenn.4. Sollwert. 19. 16.1.2.2. pressen. bekannt. Exerciţiul 399. v. Die Betriebsanleitung gibt an. jedenfalls. Propoziţii subordonate neintroduse 19. 18. Fortschritt.LE HRSTÜCK 19: KORROSION 307 De exemplu: Wird / ein metallischer Werkstoff von der / Oberfläche / aus durch chemische / oder / elektrochemische Re/aktion zerstört. vollkommen. punctul punctul punctul punctul 18. mm : Zusammenbau. completive şi atributive nu au cuvînt introductiv. schnell. Masse. so spricht man von Korrosion. Gruppe. Mittelwert. = Instrucţiunile de funcţionare indică felul cum trebuie să fie curăţată suprafaţa. Gasbrennschneiden. Unele tipuri de propoziţii subordonate apar totuşi fără cuvînt introductiv. daß die Metalle durch eine Schutzschicht vor Rost geschützt werden. übereinstimmen.2. ebenfalls. korrosiv. nennen. festspannen. Exersaţi scrierea următoarelor cuvinte cu consoane duble! tt : entfetten. sau cuvinte inte­ rogative 3)) care marchează începutul propoziţiei secundare. Programm. Propoziţiile infinitivale4) subiective. flüssig. umfassen. Sammelbegriff. Der Überzug. care trebuie să apere metalul împotriva coroziunii. Tonne. = învelişul protector. punctul 12. Exemple: Es ist vorteilhaft. « v.1. einsperren. Durchmesser. 11 2 > 3 v. dann.2. dar sînt uşor de identificat după infinitivul format cu (>zü" de la sfîrşitul propoziţiei. rr : Korrosion. der das Metall vor Korrosion schützen soll. nn : Zinn. Glimmerfolie. feststellen. Stelle. Herr. Kunststoff. Asbest­ platte.1.

' v. textul lecţiei de faţă şi al celei precedente. Es ist notwendig daß die Metalle vor Korrosion bewahrt werden. a. straturile protectoare aderă sigur. > v. die Metalle durch eine Schutzschicht vor Rost zu schützen. preluînd funcţia unui semnal de început. î n propoziţiile condiţionale care ar trebui să înceapă cu „wenn" 2) = dacă. lecţia a 25-a.1.1. punînd în locul ei verbul finit al predicatului. lecţia 23. Construcţiile participiale 1). Wie ist es möglich daß die metallischen Oberflächen vor dem Rost geschützt werden ? daß die Oberfläche gründlich gereinigt wird? i daß die Teile in flüssiges Zink getaucht werden ? x 2 3 Exemplu: > v. b. so haften die Schutz­ schichten sicher. = Pentru a proteja metalul. = Mai bine să se apere suprafeţele metalice cu un înveliş protector scump.2. de exemplu: (an)statt zu = în loc de a . — Dacă suprafeţele se curăţă bine. daß die Oberfläche gründlich gereinigt wird. Reinigt man die Oberfläche gründlich. se poate renunţa la conjuncţia introductivă.4. Prima dintre cele două prepoziţii stă la începutul propoziţiei infinitivale. 19.2.1. învelişurile protectoare trebuie să fie etanşe. um zu= pentru a. 19. Es ist notwendig. punctul 25.308 LEHRSTÜCK 19: KORROSION Es ist vorteilhaft. Man soll die Metalloberflächen lieber mit einem teuren Überzug schützen. decît să fie lăsate expuse ruginii.1. Exerciţiul 400.2. 19. die Metalle vor Korrosion zu bewahren.a. Exemple: Wenn man die Oberfläche gründlich reinigt. . care indică scopul sau modul unei acţiuni. Die Überzüge schützen das Metall. punctul 23. müssen die Überzüge dicht sein.cu infinitivul format cu „zu" ! Model: Es ist notwendig. înlocuiţi propoziţiile subordonate din următoarele fraze prin propoziţii infinitivale . au ca predicat un infinitiv însoţit de două prepoziţii.2. Vorbirea indirectă 3 '. so haften die Schutzschichten sicher.3. s. Analizaţi textul lecţiei şi stabiliţi care dintre propoziţiile subordonate nu au cuvînt introductiv ! Exerciţiul 401. = învelişurile protectoare apără metalul. Propoziţiile infinitivale finale sau modale. daß sie mit einem Überzug geschützt werden. fără a-1 schimba. Exemple: Um das Metall zu schützen. statt sie dem Rost ausgesetzt zu lassen. ohne zu = fără a. ohne es zu verändern. daß die Metalle vor Korrosion bewahrt werden.2.

um ein gutes Haften der Schutzschicht zu erzielen. înlocuiţi propoziţiile subordonate din următoarele fraze prin propoziţii infinitivale cu „unt. statt daß man sie dem Rost ausgesetzt läßt. a. damit man ein gutes Haften der Schutzschicht erzielt. c. c. ohne daß sich das Metall verändert. a. b . Rost soll man von Metallteilen entfernen> ohne die Oberflächen zu beschädigen. Damit man Metalloberflächen vor Korrosion bewahrt.. Das Aufbringen von Schutzschichten ist jedenfalls vorteilhafter. Exerciţiul 402. dann spricht man von Korrosion. ohne daß man die Oberflä­ chen beschädigt. zu" ! Model: Rost soll man von Metallteilen entfernen. ohne daß man auf ihre besonderen Eigenschaften achtet. Man muß die Oberflächen gründlich entfetten.zu" ! Suprimaţi subiectul! Model: Man muß die Oberfläche gründlich entfetten. zu. als . Die Schutzschicht bewahrt die Metalloberflächen vor Korrosion. damit sie gegen Korrosion schützen. b. Man soll keine Überzüge verwenden. Ohne daß die Oberfläche gereinigt wird. înlocuiţi propoziţiile subordonate din următoarele fraze prin propoziţii infinitivale cu „statt. als daß man die Teile der Korrosion ausgesetzt läßt. damit man ein gutes Haften der Schutzschicht erzielt. ohne daß man die Oberfläche beschädigt. g. . Exerciţiul 404. c. Man muß die Oberfläche gründlich entfetten. daß man die Apparate durch einen Farban­ strich schützt. trägt man Schutzschichten auf.. e. d. Die Metallteile sollen feuerverzinkt werden.. d. muß man sie in flüssiges Zink tauchen. Reformulaţi propoziţiile cu „wenn".LEHRSTÜCK 19: KORROSION 309 daß man die Schutzschicht aufträgt. statt daß man das gal­ vanische Verfahren anwendet. Werkstücke aus Metall soll man lieber durch antikorrosive Metall­ schichten schützen. daß man die Metalle nicht der Korrosion aussetzt. Exerciţiul 403. Die Überzüge müssen dicht sein. zu.. Damit man „feuerverzinkte" Teile erhält.. folosind varianta lor neintrodusă ! Model: Wenn Stahl oder Eisen von Rost zerstört wird... f. Rost soll man von Metallteilen entfernen. Es ist vorteilhaft. ohne.. soll man keine Schutzschicht auftragen.

b. sau pot apărea sub forma propoziţiilor infinitivale cu „um . e. în propoziţia cu „um . damit man die Teile gegen Rost schützt.2.310 LEHRSTÜCK 19: KORROSION a. damit das Metall geschützt ist. Wird Stahl oder Eisen von Rost zerstört. Die Überzüge müssen dicht sein. dann haftet sie leichter. Ele pot fi introduse prin „damit" = ca să. Wenn man die Oberfläche gründlich entfettet. damit man feuerver­ zinkte Teile erhält. Construcţiile cu „um . zu"! a.. Die Oberfläche muß entfettet werden. Wenn besondere Eigenschaften der Überzüge notwendig sind. so haftet der Überzug sicher. Das Metall muß eine Schutzschicht haben. d. Exerciţiul 406. d. f. dann spricht man von Korrosion.. dann verwendet man andere Verfahren. Der Meister will einen Schulungskurs organisieren. damit das Metall nicht der Korrosion ausgesetzt bleibt. Wenn Stahl oder Eisen vom Rost zerstört wird. c.. damit es vor chemischer Reaktion bewahrt bleibt.. damit der Überzug gut haftet.. jdamit man das Metall schützt.2. Die Oberfläche muß zerstört sein. . Wenn man die Schutzschicht rechtzeitig (din timp) aufträgt. |um das Metall zu schützen. besser und dauerhafter. Exemple: Subiecte diferite: Man trägt einen Überzug auf. Propoziţii finale 19..1. Din următoarele grupuri de propoziţii formaţi fraze cu propoziţii finale cu „um. e. fiind subînţeles.. 19.. b. dann spricht man von Korrosion. Er will den Nach­ wuchs schulen. Subiecte identice: Man trägt einen Überzug auf. Exerciţiul 405. zu" nu apare subiectul.zu" = pentru a. Man muß die Teile in flüssiges Zink tauchen. Propoziţiile subordonate care exprimă un scop sînt frecvente în textele tehnice. zu" ! Efectuaţi trans­ formările posibile ! a. Constataţi dacă toate propoziţiile finale din frazele de mai jos pot fi exprimate prin construcţii infinitivale cu „um. damit man von Korrosion sprechen kann. zu" pot fi folosite numai dacă subiectele subordonatei şi regentei sînt identice. so muß man eine Schutzschicht auftragen. c... Wenn man Metall vor chemischen Reaktionen bewahren will. Man trägt eine Schutzschicht auf.

Spre deosebire de adjective. zumindest. Man verwendet am besten NE-Metalle. lecţia a 11-a.1. Treceţi adverbul din următoarele propoziţii la gradul comparativ ! Traduceţi ambele propoziţii! a.3. Wir müssen eine Schutzschicht auftragen. So bleibt die Oberfläche vor chemischen Reaktionen wohl bewahrt. c.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 311 b. Exemplu: oft — öfter — am öftesten adesea — mai adesea — cel mai adesea 19. Man muß die Schutzschicht bald auftragen. höchstens.2. b. > Comparativul şi superlativul coincid ca formă cu comparativul şi superlativul adjec­ tivelor viel. 11 2 v. d. punctul 11. Superlativul precedat de prepoziţia „am" (vezi exemplele de mai sus) b.3. Pozitiv Comparativ Superlativ sehr mehr am meisten 2) gern lieber am liebsten 2) bald eher am ehesten wohl besser am besten 2) 19. superlativul adverbelor poate avea mai multe forme: a. lieb şi gut. Căutaţi în text forme de comparaţie ale adverbelor şi deter­ minaţi forma de bază (pozitivul). Superlativul cu sufixul -ens. Man soll einen Überzug auf Metalle auftragen. în cel mai înalt grad. Superlativul fără sufix: Exemple: meist. gradul de comparaţie şi felul de formare ! Exerciţiul 408.3. c. Unele adverbe pot forma gradele de comparaţie ca şi adjectivele 1). d.3. Wir wollen die Metallober­ fläche vor Rost bewahren. Comparaţia adverbelor 19. Exerciţiul 407. bestens c. äußerst = extrem de.3.3. Man muß ein besonderes Verfahren anwenden. Wir verwenden dazu gern 1/100 mm dicke Schutzschichten aus Chrom. Cele mai frecvent folosite adverbe comparabile au însă forme neregulate la gradele de comparaţie. mai ales adverbele monosilabice: Exemple: meistens. Maschinen schützt man oft durch Farbanstriche. Man darf die Ober­ fläche nicht beschädigen. höchst = foarte. . 19.

1 ' 2 r 3 • das Ganze (ein Ganzes..312 LEHRSTÜCK 19: KORROSION Exerciţiul 409. — drei Zehntel 10 Exerciţiul 410. Metallische Oberflächen werden . durch Rost zerstört. Wir brauchen 1/1000 mm starke Folien.4. —dreiviertel 4 das (ein) Fünfhundertstel v das (ein) Achtel. mindestens d. zumeist c. în limba germană se formează sub­ stantive neutre prin adăugarea sufixului-tel Ide la —la — I sau-stei I de la — r [ 3 19J { 20 mai departe la numeralul cardinal. iar pentru — forma este neregulată. — fünf Achtel 8 ' das (ein) Zehntausendstel 1 10 3 s. Für Überzüge eignen sich . Die Teile werden . aceste substantive rămîn neschimbate: das (ein) Viertel I— . gründlich entfettet.a Schutzschicht darf höchstens 1/10 bis 1/100 mm dick sein. La plural. die Hälfte (das Halbe.. Die Schutzschicht ist . Apparate werden .. Die s.. meistens b.. durch Farbanstrich geschützt.. 1/100 mm stark. die (drei) Viertel I — • Excepţii fac nume­ ralele fracţionare _ si —.. meist.. . folgende Metalle: oft 19.. b. — zwei Drittel 3 3 das (ein) Fünfundsiebzigstel 75 100 500 10 000 v b — — das (ein) Hundertstel v das (ein) Viertel. Pentru a se exprima fracţii.1. ein Halbes) — — das (ein) Fünfzigstel 2 das (ein) Drittel. höchstens e. das (ein Zehntel. Citiţi cu glas tare următoarele indicaţii şi probleme! a. In dieser Halle steht 1/5 der Fräsmaschinen. Numerale fracţionare 19. c. Introduceţi pe rînd adverbele din coloana din dreapta în toate propoziţiile date şi traduceţi variantele! a.4.. die Ganzen) 20 2 1 3 1 4 8 50 • das (ein) Zwanzigstel ein halb. zumindest.a.

Structura.2). sau: der Korrosion wegen. Unele prepoziţii sînt compuse din două cuvinte care. pînă la de la —la de la —la 19. punctul 19. fie că preced amîndouă cuvîntul al cărui raport îl exprimă. sau: dem Hauptlager gegenüber.. faţă în faţă cu: gegenüber dem Hauptlager.LEHRSTOCK 19: KORROSION 313 d. sau: der Betriebs­ anleitung nach.. f. Excepţie fac prepoziţiile-cadru (v.3. prepoziţiile preced cuvintele ale căror rapoarte faţă de alte părţi sintactice le exprimă. conform: nach der Betriebsanleitung. e. sau: der Zeichnung gemäß. 19.5. aus Stahl. jene von l5/8- 19. De regulă. durch Korrosion.5. wegen (G) = din cauza. gemäß (D) = conform: gemäß der Zeichnung.5. gegenüber (D) = faţă de.5. simple.1. datorită: wegen der Korrosion. dar există şi prepoziţii care pot fi aşezate după cuvîntul lor de refe­ rinţă.5. g. care se aşază înaintea cuvîntului al cărui raport faţă de alte părţi sintactice îl exprimă. Den 1/1000 Teil eines Millimeters nennt man Mikron. . Exemple: in der Maschinenhalle.2. Exemplu: von der Oberfläche aus = pornind de la suprafaţă. poziţia şi regimul prepoziţiilor (Sinteză) 19. datorită de la. Diese Schraube hat ein Gewinde von 7/8 (Zoll = toi). Prepoziţii cornpltxc Prepoziţii'Cadnt bis zu bis an bis auf bis in bis über von Seiten von wegen (D) (A) (A) (A) (A) (G) (G) = = = = = = = pînă la pînă la pînă la pînă în pînă peste din partea din cauza um von von von an von von von von (G) (D) (D) (D) (D) (G) (D) (D) (D) willen an auf aus vorbei wegen bis (zu) (D) zu (D) nach (D) = = = = = = = = = de dragul începînd de la din timpul pornind de la trecînd pe la pe baza. 1/6 der Belegschaft sind Arbeiterinnen. astfel: nach (D) = după. Die Toleranz dieses Lagers beträgt 3/100 mm. Exemplu: bis zu 1/1000 mm stark = pînă la (grosimea de) 1/1000 mm. fie că încadrează cuvîntul de referinţă. Cele mai multe prepoziţii ale limbii germane sînt cuvinte scurte.

după cum urmează: Prepoziţii *) cu genitivul !> dativul'* acuzativul *' dativul + acuzativul *) anhand anstelle aufgrund außerhalb bezüglich = cu ajutorul = în locul = pe baza = în afară de = referitor la einschließlich = inclusiv hinsichtlich infolge innerhalb laut oberhalb (ver) mittels statt trotz unterhalb während wegen zwecks = cu privire la = ca urmare = înăuntrul. . punctul 6.314 LEHRSTÜCK 19: KORROSION 19. a > v. hinsichtlich. 5 > v. lecţia a 4-a.2. anhand der Betriebsanleitung bezüglich. punctul 4. punctul 15. 4 ' v. Prepoziţiile limbii germane pot cere un singur caz (prepoziţii monocazuale) sau două cazuri diferite (prepoziţii bicazuale) în funcţie de context. lecţia a 5-a. aufgrund. laut des Resultats der Zeichnungen ] ) Dintre numeroasele prepoziţii ale limbii germane dăm aici numai cele folosite frecvent în textele tehnice. Realizaţi cu glas tare pînă la automatizare sintagmele propuse şi traduceţi-le ! des Lageplans La fel cu: anstelle. lecţia a 15-a. în interiorul = conform = deasupra = cu ajutorul.5. prin inter­ mediul = în loc de = în ciuda = = = = dedesubtul în timpul din cauza cu scopul ab = de la aus = din außer = în afară de bei = la binnen = în intervalul dank = datorită entgegen = împotriva gegenüber = faţă în (cu) gemäß = conform mit = cu nach = după nächst = aproape de nebst = pe lîngă samt = împreună cu seit = de von = de la zu = la bis = pînă durch s= prin entlang = de-a lungul für = pentru gegen = împotriva ohne = fără u m = în jurul an = la auf = pe hinter = în spatele in = în neben = lîngă über = deasupra unter = sub vor = în faţa zwischen= între Exerciţiul 411. punctul 5. a > v.5.4. a. lecţia a 6-a.2.2.

nächst der Schutzschicht dem Rädchen den Spezialmaschinen Exerciţiul 412. După felul de sudare. deosebim sudarea la rece şi sudarea la cald. e. Die Überzüge sind bis zu ein. gemäß j dem Härtegrad La fel cu: außer. samt | dem Überzug La fel cu: dank.Überzug. Exerciţiul 413.metallisch.Fall spricht man von ein. ab einer Stunde La fel cu: binnen. wegen. wegen! a. einschließlich .Zehntel Millimeter dick. | der Wichtigkeit entgegen j dem Schweißverfahren j den Sollwerten d. d. c.Farbanstrich verwenden.dicht. der Schutzschicht statt des Kunstharzes der Farbanstriche c. d. oberhalb des Bildschirmes La fel cu: außerhalb. . piesa a trebuit să fie ajustată (nachar­ beiten). Nickel eignet sich sehr gut für ein. Vor d. nach. stratul protector metalic este mai avantajos. dem Hauptlager . c. Din cauza desenului inexact.auf galvanisch. Completaţi cu prepoziţii-cadru sau prepoziţii complexe cerute de context! a. F a ţ ă de un strat de vopsea.Aufbringen der Schutzschicht muß das Metall gereinigt werden. Die Gäste gingen . g.Überzug aus ein. gemäß. b.Wege. b . nebst.elektrochemisch.. In dies.antikorrosiven Metall— kann man auch ein. der Schweißstelle unterhalb des Hohlgefäßes der Faserschichten e. Exerciţiul 414.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 315 des Überzugs La fel cu: infolge. Traduceţi în limba germană! Realizaţi ambele poziţii posibile ale prepoziţiilor: gegenüber. . trotz. seit einer Minute einer Sekunde einem J a h r einem halben Jahr f. . Die Belastung steigt oft die Elastizitätsgrenze. Conform planului de producţie mai avem de asamblat 250 de aparate. nach. b. f. inerhalb. Statt d. Completaţi desinenţele cerute de propoziţii! a.. Man schützt die Werkstücke durch ein. b. Das geschieht am best.Reaktion.anti­ korrosiven Metall.

e./Was zerstört . Was muß man tun.. Ändern sich die Eigenschaften der Metalle beim Auftragen von Schutzschichten ? d.. Wie kann man Metalloberflächen vor Korrosion schützen ? c. A) beschädigen. ? Exerciţiul 416 (sinteză). loc) haften. Wie entfernt man . Das Prüfverfahren wurde Kontrollkommission wiederholt. ? b. 3 200 U/min . damit die Schutzschicht leichter. Wie entfettet man . şi răspundeţi! a. Man entfettet die Me­ tallteile.. la alegerea dv. Wo haftet . entfernen. 3 .. 2(N f-ür A) sich eignen Kadmium eignet sich für Überzüge. e.. d. Welchem Einfluß darf man ... Valenţa verbelor Indice de valenţă Verbe Exemple 2 (N. 2 (N.. entfetten.6. besser und dauerhafter haftet ? .. Wovor muß man bewahren ? k. Wozu eignet sich c. ? nicht aussetzen ? f.. Stellen Sie die Maschinen . 19. 2 600 U/min... ? j .. Citiţi textul şi răspundeţi! a. 3(N. ? i. Wie schützt man <i.. des Druckes 60°C. Was beschädigt . Bei Belastung des Motors fällt die Drehzahl . ' Exerciţiul 415.. ? g... zerstören Der Rost zerstört die metallische Oberfläche. bleiben Die Schutzschicht haftet an der Oberfläche. reinigen... A vor D) schützen... Wozu reinigt man .. f. Formaţi întrebări completând fragmentele proptise cu părţi sintactice necesare. D.. ? h. Wo bleibt .. Wann spricht man von Korrosion ? b. A) aussetzen Setzen Sie metalische Oberflächen nicht der Korrosion aus ! 3 (N. bewahren Der Überzug schützt das Metall vor Rost. 3 Metern auf! Die Temperatur steigt ..316 LEHRSTÜCK 19: KORROSION e.

Expuneţi textul oral. Wie erfolgt das Aufbringen von Schutzschichten am besten ? s. Ist das Aufbringen von Schutzschichten teuer ? Ist es vorteilhaft ? 1. ghidîndu-vă după urmă­ torul plan ! 1. Warum müssen die Überzüge dicht sein ? i. Soll man teuere Schutzschichten auftragen ? m. Wie müssen die Schutzschichten sein ? h. Lectura suplimentară Nr. Welche anderen Verfahren sind noch möglich ? t. Wie schützt man Metalloberflächen gegen Korrosion ? 3. Womit werden Werkstücke aus Metall gegen Korrosion geschützt ? f. Wie dick können Schutzschichten sein ? j . 9 „SYMBIOSE"« ZWISCHEN ZINK UND LACK2' Verzinktes 3 ' Blech und Lack üben 4) aufeinander5) eine interessante Wechselwirkung61 aus: sie schützen sich gegenseitig7'. Welche Eigenschaften müssen (oder können) Schutzschichten haben ? 5. Welche Metalle eignen sich am besten für Schutzschichten ? k. Vocabular 1) die Symbiose 2) der Lack 3) verzinkt 4) ausüben 5) aufeinander 6) die Wechselwirkung 7) gegenseitig simbioza lacul zincat a exercita unul peste altul efectul reciproc reciproc . Was ist Korrosion ? 2. Wann haften die Schutzschichten sicher ? r. Gibt es verschiedene Schutzschichten ? 4. Was sind „feuerverzinkte" Teile ? Exerciţiul 417 (sinteză). Wie soll man den Rost entfernen ? p. Warum müssen die Oberflächen gereinigt werden? 0. Womit werden Maschinen und Apparate gegen Korrosion geschützt ? g. Wie geschieht das Aufbringen von Schutzschichten ? D. Welche Metalle eignen sich am besten für Schutzschichten? 6.Was muß vor dem Aufbringen des Überzuges geschehen? n.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 31 e.

Die entstehende 19) Expansionskraft20> reicht 21) nicht aus. Das Kor­ rosionsprodukt des Zinks verstopft22) die Risse 23) und dichtet 24) die Poren 2ä) des Anstrichs 20) ab. .. Zinkoxyd dagegen hat fast das gleiche Volumen wie Zink. dann kann man nach längerer Einwirkung u) von Luftfeuchtigkeit12' und Sauerstoff folgendes festellen: die durch Haar­ risse 13) im Lack bis auf die Metalloberfläche eingedrungene 14) Luftfeuchtigkeit und Sauerstoff hat im ersten Fall 15) Zinkoxyd und im zweiten Fall Rost erzeugt. fisura a etanşa porul stratul de vopsea 8) 9) 10) 11) 12) 13) H) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) je . a astupa crăpătura. crăpătura subţire a pătrunde cazul mai voluminos a ridica prin urmare a lua naştere a se forma forţa de expansiune a ajunge . Rost ist voluminöser 16> als Stahl und hebt 17) somit 18) den Lack ab. . unverzinkt überziehen die Einwirkung die Luftfeuchtigkeit der Haarriß eindringen der Fall voluminöser abheben somit entstehen Expansionskraft ausreichen verstopfen der Riß abdichten die Pore der Anstrich die nezincat cîte a (se) acoperi acţiunea (chimică) umiditatea aerului fisura. So schützen sich Zink und Farbe gegenseitig in einer „Symbiose". um den Lack abzuheben.318 LEHRSTÜCK 19: KORROSION Wenn man verzinktes und unverzinktes 8) Stahlblech mit je 9 ) einer Lacksehichte überzieht 10) .

die man keines­ falls in Kauf nehmen kann. Insbesondere die Kontrolleure. Deshalb wird immer mehr Frank B.Lehrstück Nummer 20 DIE MONTAGE A. * v. als auch bei Montagearbeiten am Fließband dürfen nur geübte Arbeitskräfte zum Einsatz kommen. punctul 20. Explicaţii. Das bisher Erwähnte. kann man nur dann erfolgreich zum Abschluß bringen. Trotzdem ist aber Handarbeit das Teuerste in der Fabri­ kation. Explicaţii. Sowohl bei Einzelmontage.1.2. wenn alle Verantwortlichen der Fertigung das Beste dazu beitragen. Lectura suplimentară nr. Die Montage von Motoren. was die Montage benötigt. Gilberths *' Methode der vor­ bestimmten Zeiten 5) in der Montage zur Anwendung gebracht. muß zeitgerecht zur Verfügung gestellt werden. wenn es nicht zu Stockungen kommen soll.4. *) v. Obgleich diese Forderung einfach erscheint. Geräten usw.3. Geschulte Monteure sieht3) man stets besser und schneller arbeiten 3) als ungeschulte. „D". . muß man trotzdem in Erwägung ziehenx). stellt sie an die Fertigung ständig hohe Anforderungen. Text Obwohl die Montage die letzte Phase der Fertigung darstellt. daß sie oft als das Haptsächlichste -> in der ' Produktion zu behandeln ist. denn das Meiste an Geldeinsparungen ist bei Montagearbeiten zu erreichen. * v. wenn es sich um Neueinrichtungen oder die Organisation neuer Montagewerkstätten handelt. punctul 20. die für die Güte der Erzeugnisse verantwortlich sind. Alle Abteilungen eines Werkes müssen der Montage einwandfrei gefertigte Teile zur Verfügung stellen. müssen die Fabrikation dauernd unter Aufsicht halten und das Richtige vom Falschen trennen. 10: „Gilberths MTM-Methode". Explicaţii. sofern keine Automatisierung vorliegt. > s ' v. punctul 20. Das Notwendigste. Explicaţii. Appa­ raten. Montagearbeiten bestehen zum größten Teil aus Handarbeit. > s> v. şi alineatul punctul 20. sowie weitere Notwendigkeiten der Montage muß man immer und insbesondere dann zur Diskussion stellen. Maschinen.

. controlul Aufsicht. -sses. a în:heia . lucrul cel mai Beste. -n. pretenţia Forderung. pl. totuşi trotzdem considerarea. . pl. punctual. -en a pune la dispoziţie zur Verfügung stellen deşi. cu toate că obwohl cel / cea din urmă. -n ceea ce este mai bun. beigetra­ a contribui gen) fără greşeală. gebracht) responsabilul Verantwortliche. -en permanent. pl. f. continuu ständig cererea. a despărţi trennen necesarul Notwendige. bun. f. în special insbesondere calitatea Güte. f. f. -en a supraveghea. cu toate că obgleich cerinţa. -n. ceea ce este greşit Falsche. pretenţia Anforderung. la timp. pl.s s e zum Abschluß bringen (brachte.. Vocabular die die das der der das die die die die die das das das die deşi. -n. oprirea Stockung. a confecţiona fertigen dispoziţia Verfügung. trug bei. -en . f. f. chibzuirea Erwägung. lucrul cel mai important Hauptsächlichste. confecţionat gefertigt (part. pl. -n.320 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE B. consideraţia. responsabil verantwortlich supravegherea. -en a lua în consideraţie in Erwägung ziehen principalul. răspunzător. a ţine sub suprave­ unter Aufsicht halten ghere ceea ce este bine / corect / just Richtige. a cere Anforderungen stellen îndeosebi. -en a ridica pretenţii. ultimul. de la fertigen) a fabrica. pl. -n. -n a reprezenta darstellen cu toate acestea. a separa. ireproşabil einwandfrei fabricat. cu bune rezultate erfolgreich încheierea. mai ales. cel mai bun. cu succes.. a trata behandeln eficace. ultima letzte faza Phase. cea mai bună beitragen (ä. -n. la timpul potrivit zeitgerecht stagnarea. terminarea Abschluß.

-n vorbestimmt zur Anwendung bringen das Meiste. -es.e zum Einsatz kommen die Handarbeit.LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 321 zu Stockungen kommen (es koi zu Stockungen) keinesfalls der Kauf. -(e)s. în nici un caz. . sowie die Notwendigkeit. -n. organizaţia atelierul de montaj a fi vorba de capitolul lectura suplimentară — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. -n a stagna = (intervin stagnări) în nici un chip. -en bisher das Erwähnte. nici­ decum cumpărarea a accepta (implicit. die Geldeinsparung. -en die Montagewerkstatt. il/103 . -en die Diskussion. f. mereu. a fi angajat. . f. în caz că. . lucrul manual numai dacă. în permanenţă neinstruit ceea ce este scump / preţios. -n die Montagearbeit. partea cea mai m a r e economia de bani de pînă acum. lucrul scump metoda prestabilit a aplica. încercat forţa de muncă întrebuinţarea. pl. a fi pus în funcţiune munca manuală. -(e)s. -en zur Diskussion stellen die Neueinrichtung. . odată cu altceva) montajul individual munca de montaj banda rulantă îndemînatic. -es. -n. pl. a exista totdeauna. f. -e die Zusatzlektüre. -en das Fließband. pînă aici lucrul amintit precum şi necesitatea discuţia a pune în discuţie instalaţia / amenajarea nouă organizarea. der Abschnitt. die Methode.e n sich handeln um + ac. -en vorliegen (lag vor. -en sofern die Automatisierung. -n.e der Einsatz. vorgelegen) stets ungeschult das Teuere. -en die Organisation. angajarea a fi folosit.e in Kauf nehmen die Einzelmontage. pl. a pune în aplicare majoritatea.e r geübt die Arbeitskraft. . întrucît automatizarea a fi.

ff. v şi ph. î n locuţiunile verbale . Exemplu: zur Verfügung stellen.1. Locuţiuni® cu verbe funcţionale 20.322 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE C.1.2. ca şi celelalte părţi ale locuţiunii.1. Wir stellen Ihnen das zur Verfügung. se accentuează substantivele.a. Redaţi ortografia următoarelor cuvinte: ['fo:rze:3n] [fer'fy:gU*. Werkstoff. Exersaţi accentuarea corectă a locuţiunilor! a.0.1. Bringen Sie das zur Anwendung. Wir nehmen das in Kauf. 20.1. Exerciţiul 419. Wir bringen das zum Abschluß. Pronunţare şi ortografie 20. Wir stellen keine Anforderungen.barfkca] r'kaltfsrfarmU^] [fsr'fertlgan] [3stsilo'gra:f] ['vErkJt3fpry:fUîf] [fe'no:lharts] l'iol-aotoma:tl$] ['fr. Aceste locuţiuni verbale prezintă în general avantajul de a exprima un sens mai precis al 11 ! v.0. Phase Exerciţiul 418. Explicaţii şi exerciţii 20.] ['jtr«:lfsrfa:r3n] ['kUnst/tof] ['arboetsfa:z9] [atmo'sfera] [V. > Locuţiune = grup de cuvinte care la un loc au valoarea unei singure părţi de vorbire. Es kommt zu Stockungen. . Halten Sie das unter Aufsicht.0. Exemple: Fertigung. Sie kommen jetzt zum Einsatz. „a ţine sub supraveghere" în loc de „a supraveghea" s. şi în limba germană se observă — în special în limbajul tehnico-ştiinţific — tendinţa de a se înlocui verbele simple prin locuţiuni. în propoziţie: Wir ziehen das in Erwägung. Stellen Sie das zur Diskussion. Verfahren. Sunetul [f] se redă în limba germană prin literele f. verbele rămîn neaccentuate. al lecţiei de faţă. la infinitiv: in Erwägung ziehen zu Stockungen kommen zum Abschluß bringen in Kauf nehmen zur Verfügung stellen zum Einsatz kommen Anforderungen stellen zur Anwendung bringen unter Aufsicht halten zur Diskussion stellen b. ca: „a lua în consideraţie" în loc de „a considera".lzoetlc] ['li:f3rb«:r] 1) 20. Ca şi în limba română modernă. punctul 20.

2. pentru ca întreaga locu­ ţiune să poată fi folosită în propoziţie ca verb (predicat etc.1. > . * Astfel se explică denumirea de „verb funcţional" (Funktionsverb). sensul este reprezentat de un substantiv (de obicei un substantiv verbal). 20. Die Montage ist ein wichtiges Problem. zur Verfügung stellen = a pune la dispoziţie.1. Exemple: Mann stellte den Werkzeugschlossern modernste Maschinen zur Verfügung.LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 323 acţiunii indicate. î n locuţiunile cu verbe funcţionale. verbul ocupînd locul al doilea sau ultim. iar verbul.! Model: Infinitivul Propoziţia in Erwägung ziehen zum Abschluß bringen in Erwägung ziehen Man muß die Zeit auch in Erwägung ziehen. Căutaţi în textul lecţiei locuţiunile verbale. păstrează numai funcţia de verb 1). Exerciţiul 420.) Exemple: in Erwägung ziehen = a lua în consideraţie. = Nu putem accepta aceste greşeli în desene. Welche Räume stellen Sie uns zur Verfügung ? = Ce încăperi ne puneţi la dispoziţie ? zum Abschluß bringen = a încheia. Bringen Sie die Zerreißprobe zum Abschluß! = încheiaţi (terminaţi) proba de rupere! = a accepta. dezgolit aproape complet de sens. 20. stabiliţi forma infinitivului şi formaţi cu fiecare cîte o propoziţie la alegerea dv. locuţiunile verbale se supun obligativităţii formării cadrului sintactic în propoziţie. iar restul locuţiunii—locul ultim sau penultim.3. = Se ia în consideraţie un nou procedeu. Montajul este o problemă importantă pentru că ridică pretenţii mari. Wir können diese Fehler in den Zeich­ in Kauf nehmen nungen nicht in Kauf nehmen. Li s-au pus la dispoziţie sculerilor cele mai moderne maşini. de exemplu: „a pune (a lua) în discuţie" (precizînd momentul începerii discuţiei). Fiind compuse din mai multe cuvinte. Man zieht ein neues Ver­ fahren in Erwägung. weil sie hohe Anforderungen stellt.

b. Traduceţi în limba germană. Adjectivele şi participiile (prezente şi perfecte) pot fi folosite ca substantive. ultima. Adjective şi participii substantivale 20. -n = persoana cu pregătirea cea mai bună.1. folosind locuţiuni cu verbe funcţionale ! a. primind articolul hotărît sau nehotărît şi fiind scrise cu iniţiale mari. Nu putem accepta muncitori necalificaţi în secţia de montaj. e. responsabila. a stagna anwenden = a aplica einsetzen = a pune în joc anfordern = a cere diskutieren = a discuta beaufsichtigen = a supraveghea erwägen = a chibzui Exerciţiul 422. Punem în discuţie necesitatea de a se folosi lucrul de mînă în proce­ deul de presare la rece. Procesul de fabricaţie trebuie să fie ţinut permanent sub supraveghere. punctul 9. 20.2. . Cercetaţi care dintre locuţiunile cu verbe funcţionale clin textul lecţiei se apropie ca sens şi provenienţă de următoarele verbe: abschließen = a încheia stocken = a se opri.2. Montajul ridică pretenţii mari la adresa (an + A) pregătirii montorilor. Traduceţi locuţiunile şi apoi controlaţi exacti­ tatea traducerii la cheia exerciţiilor! einen Beitrag leisten in Verbindung stehen einer Behandlung unterziehen in Bewegung setzen zur Darstellung bringen zur Aufstellung bringen zur Entwicklung gelangen zur Wiederholung kommen zum Austausch kommen zur Sprache kommen zur Übereinstimmung gelangen sich in Herstellung befinden im Bau sein zur Erfüllung bringen Exerciţiul 423.324 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE Exerciţiul 421.2. lecţia a 9-a. d. adjectivele sau participiile arată persoane: Exemple: der / die Verantwortliche. -n = ultimul. Vă punem cu plăcere la dispoziţie cataloagele noastre. Puneţi în funcţiune cele mai bune forţe de muncă şi maşini! c. Exemplu: verantwortlich — der Verantwortliche — ein Verantwortlicher responsabilul un responsabil 20. -n = responsabilul. der / die Letzte. f. der / die Bestqualifizierte. dar păstrîndu-şi modul de declinare ca adjective 1!.1. Cercetaţi de la care dintre verbele învăţate provin următoarele locuţiuni cu verbe funcţionale. J ) v.2. Substantivate prin articole masculine sau feminine.

Man muß das (entsprechend) aussuchen. b. Das Notwendigst.3.3. care arată persoane! Model: vielseitig — der / die Vielseitige — die Vielseitigen = persoana multilaterală. Mit (ungeschult) kann man nichts (besonder) erzielen. .2. ceea ce este cel mai bun das Hauptsächlichste = lucrul principal 20. d. de genul neutru.vom Falsch. geschult. Pot fi substantivate adjective la orice grad de comparaţie 1J. modern. Exerciţiul 427. Căutaţi adjectivele şi participate substantivate din textul lecţiei şi stabiliţi genul. numărul şi cazul lor! Exerciţiul 425. Es handelt sich um das (hauptsächlich) in der Produktion. Geschult. e. b. Formaţi adjective şi participii substantivate. d. ähnlich. energisch. Unsere (bekannt) wollen das (wichtigst) im Werk sehen. neu. besonder. c. einfach.LEHRSTOCK 20: DIE MONTAGE 325 Genul neutru al adjectivelor sau participiilor substantivate denotă o noţiune sau un lucru: Exemple: das Richtige = ceea ce este just / drept / bun das Falsche = ceea ce este greşit das Beste = lucrul cel mai bun. Hier liegt etwas (ähnlich) vor. klug. leitend.in dieser Abteilung zum Einsatz. entsprechend. lecţia a 11-a. Exemple: das Gute — das Bessere • — das Beste ceea ce este bun — ceea ce este mai bun — ceea ce este cel mai bun das Notwendige — das Notwendigere —• das Notwendigste ceea ce este necesar — ceea ce este mai necesar — ceea ce este cel mai necesar Exerciţiul 424. bekannt. Alle Verantwortlich. gleich. Diese Maschinen sind das Teuersţ-.müssen das Richtig. ' v. la singular şi la plural. Wir nehmen nur Einwandfrei. punctul 11. Exerciţiul 426. Formaţi adjective şi participii substantivate. fleißig.unterscheiden können. c. verfügbar. grundsätzlich. erreichbar.ist. zu bringen. e. Completaţi desinenţele adjectivelor şi participiilor substan­ tivate din următoarele sintagme! a.von allem Erreichbar-. aber auch das Modernst-. wichtig. care arată noţiuni sau lucruri! Traduceţi-le! Model: fertig — das Fertige = ceea ce este gata fertig. Exerciţiul 428. Completaţi următoarele propoziţii cu adjectivele sau participiile din paranteză substantivate la forma potrivită! a. lieferbar.in Kauf. Das ist das Best. streng.

3.. Das ist Peter Bergers Kugelschreiber. Hier ist .326 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 20. (Ing.3. hören = a auzi.3.. punctul 10. J o n a s . Verbele „sehen = a vedea. Herr Theil. — Maistrul îi învaţă pe ucenici să lucreze cum trebuie. Wir sprechen von . Gilberth. lecţia 10.3.2. > .3. A Wen erwähnt man h i e r ? — F r a n k B. dativ şi acuzativ desinenţa -n. pot fi folosite asemănător ca verbele modale x) împreună cu alt verb la infinitiv. Meister Kunz.. Numele proprii de persoane pot fi declinate. Schneiders al Dr. punctul 15. Genitivul numelor proprii 20. Cînd numelui îi precede un titlu. Der Meister lehrt die Lehrlinge richtig arbeiten.4. machen = a face" s. Exemplu: Hier ist die Zeichnung von Inge Schwarz.. Joachim) d. în loc de genitiv se foloseşte „von" cu dativul.a. Franz) 20. Arbeitsplatz (Direktor Grabe. Exemple: Dr.3. 20.1. G Wessen Methode ist das ? — F r a n k Gilberths Methode.. Der Meister erklärte die Methode . Exemplu: N Wer ist das ? — Frank B. = Se văd roţile învîrtindu-se. şi lecţia 15.. Meister Neumann. -x. Cînd se folosesc ambele. D Wem gelang das ? — Frank B. Sie arbeiten unter der Aufsicht . Forderung (Karl. Genosse Schulze) b.3. Dacă numele propriu se termină în -s. indiferent de gen. (Ing. Gilberth. -z. Verbe cu funcţia de verb modal 20. se declină numele de familie..1. * v. Michael Weiß. acesta rămîne neschimbat cu excepţia cuvintelor „Genosse" (tovarăş) şi „Herr" (domn) care primesc la genitiv. dar rămîn neschim­ bate la cazurile dativ şi acuzativ. -ß. Introduceţi pe rînd numele indicate în propoziţiile date! a. Exemple: Man sieht die Räder rotieren. Müller.4. 20. Kurt Hammers Sonderverfahren = Procedeul special Ing. La genitiv primesc desinenţa-s.4.. K. 20. lehren = a învăţa. Helmut Beier. Hans J o s t . Franz Gehl) c. Gilberth. Pot fi declinate atît prenumele cît şi numele de familie. Hammer Genossen Munteanus Herrn Emil Radtkes Exerciţiul 429. Exemple: Das ist Peters Kugelschreiber.3.

2 (N. . Schutzschicht von Exerciţiul 431. Wen ? — Die Räder. fertigen Abb. c. von . . 5 ... Traduceţi în limba română! a.. Exerciţiul 430.. Valenţa Indicele de valenţă Verbe verbelor Exemple 1(N) vorliegen Eine neue Methode liegt vor.. Wo können wir die Maschinen das Kunstleder bearbeiten sehen ? f.. . E s handelt sich u m eine Stockung... 10 stellt die neue Methode dar. e. A) darstellen.. stellt . bei. trägt zu .. W e n ? — d i e Lehrlinge.. behandelt . 3 (N.. completînd părţile sintactice necesare! a. b . Machen Sie das Eisen schmelzen! e. trennt .LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 327 Aceste verbe cer însă totdeauna şi un complement la acuzativ. Man sieht hier alle Arbeiter stanzen..2.. fertigt . Hören Sie den Ingenieur die Werkstoffe aufzählen ? b . Exemple: Man sieht rotieren.. 2 0 . . 2 (N zu D) 2 (N um A) beitragen sich handeln Das trägt sehr viel zur Verbesserung der Qualität bei. După celelalte verbe. . d. = Auzim maşina funcţionînd. Exerciţiul 432. hören) cer în traducere gerunziul celui de-al doilea verb. Wen lehrt er die Teile richtig trennen ? c. dar. Hier hört man die Friktionspresse arbeiten.. 20. behandeln.4. Der Meister lehrt arbeiten.. . Efectuaţi cu glas tare variaţiile posibile pînă la automa­ tizare ! .. Formaţi propoziţii.. Verbele care exprimă un simţ al omului (sehen... = învăţaţi-mă să pun în funcţiune aparatul. A von D) trennen Das trennt die der Oberfläche. al doilea infinitiv se traduce cu conjunctivul con­ form regulei generale. d. .. Exemplu: Lehren Sie mich den Apparat bedienen. Exemplu: Wir hören die Maschine laufen. .

Werkzeugschlosser. Oxydation. Was müssen alle Abteilungen tun ? e. eine Neueinrichtung. Es handelt sich um die Einzelmontage (Güte. ein Thermoplast vor. Was haben die Kontrolleure der Gütekontrolle zu tun ? g. Silumin. Redaţi oral textul. eine Phase (Diskussion. Metall­ schichte. Wie kann man die Montage von Motoren. Apparaten und Maschinen erfolgreich zum Abschluß bringen ? d. Metallteil. Ma­ schinentyp) Rost. Verantwort­ lichen. Reibschweißen. E s handelt sich um den . Wozu kommt es. Welche Methode wendet man zur Geldeinsparung bei Montagearbeiten an ? n. Nachwuchs. Härtegrad der Metalle. Was m u ß man der Montage immer zur Verfügung stellen ? h. Welche Phase der Fertigung stellt die Montage dar ? b. Es liegt ein Fehler. W a n n muß man die Notwendigkeiten der Montage besonders zur Diskussion stellen ? Exerciţiul 434. Sammelbegriff) einen Kleinbetrieb (Gleichrichter. Stockung. wenn das nicht geschieht ? i. Lichtbo­ genschweißen. Antriebsmotor. Silber. Buntmetall Exerciţiul 433. Vorrichtung. Sollwert. Spezialwerkzeug. Was für Anforderungen stellt die Montage ? f. Darf man Stockungen der Produktion in Kauf nehmen ? j . Scheibchen) Kadmium. c. Werkzeugbau. Ist Handarbeit vorteilhaft ? m. eine Aufgabe. Mon­ tagewerkstatt). Korrosion. Kunststoff b. Es handelt sich um das Hauptsächlichste (Notwendigste. ghidîndu-vă după următorul plan de expunere ! a. Woraus bestehen Montagearbeiten zum größten Teil ? 1. Ist sie ein wichtiges Problem der Fabrikation ? c. WIG-Verfahren) ein Fließband (Arbeitsverfahren. Kunstharz d.328 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE Abschluß des Fertigungsprozesses (Einsatz von Maschinen. Geldeinsparung. Verbrennung. (sinteză) Citiţi textul şi răspundeţi ! a. Was für Arbeitskräfte sollen bei der Montage zum Einsatz kommen ? k. ein Sollwert. eine Eigenschaft Oxydation.

LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 329 a. activitatea cuvîntul numele moartea mai tîrziu lărgit recunoscut timpul de lucru a stabili oricare a calcula organizarea locului de muncă metoda timpurilor măsurate oferă economic . D. war es möglich. Gilberth hat 16 Grundbewegungen x industrieller Tätigkeit 2 ' > identifiziert. 10 Güberths M TM-Methode Frank B. Sie bilden die Grunlage für die Entwicklung der sog. zu der auch eine entsprechende Arbeitsplatzgestaltung 13) gehört. c. Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) S) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) die die das der der Grundbewegung Tätigkeit Wort Name Tod später erweitert anerkannt die Arbeitszeit festlegen jegliche berechnen die Arbeitsplatzgestaltung Measuring Time Method bietet wirtschaftlich mişcarea de bază acţiunea. heißt MTM (Measuring Time Method) 14> und bietet 15) große wirt­ schaftliche 16) Vorteile in der Industrie. Die Zusammenarbeit aller Abteilungen. e. Lectura suplimentară Nr. Die Wichtigkeit der Montage in der Fabrikation. wenn man Gilberths Namen 4) von hinten nach vorne liest. Arbeitszeiten 9) für diese Grundbewegungen festzulegen10). d. vorbestimmten Zeiten. Er charakterisierte sie durch graphische Symbole und Farben und nannte sie „Threblings". Die Qualifikation der Arbeitskräfte. Diese „Threblings" hat man nach Gilberths Tod 5) auf 17 und später 6) auf 18 erweitert 7) . Das Wort 3) ergibt sich. Da jede Tätigkeit in der Industrie aus den anerkannten 8) 18 Grundbe­ wegungen besteht. Arbeitsmethoden bei Montagearbeiten. Aus diesen läßt sich jegliche n> Art von Kombinationen berechnen 12 ). Diese Methode. b. Die Kontrolle in der Fertigung.

Hängebahnen. nicht. sowie andere technologische Studien erarbeitet worden sind. 21. Explicaţii. Explicaţii. bis 3> diese vollständig bearbeitet und die Endprodukte im Fertiglager abgeliefert waren. Sobald diese. v. Dr. Trotzdem hatte x) man damals wie auch heute den Transport von Werkstoffen 4) und Werkstücken von Maschine zu Maschine durchführen müssen 1]. Explicaţii. Bevor 3) heute eine Fabrik entworfen wird. v. Nachdem 3) die Tagung eröffnet worden war. daß ein kontinuierlicher Materialfluß möglich ist. 1 ' gelang es Ing. Maschinen so aufzustellen. .a. v. daß das unsachgemäße Aufstellen von Maschinen und Fertigungseinrichtungen eine ständige Quelle von Verschwen­ dung ist. da man erkannt hat. „Materialfluß" usw. Nach Durchsicht des Programms vereinbarte man. Es wurde u.2. wird der Plan zur sinnvollen Aufstellung von Maschinen und sonstigen Fertigungseinrichtungen ausgearbeitet. sowohl am Vormittag als 2) auch am Nachmittag an den Vorträgen und Veranstaltungen der Tagung teilzunehmen. Stapler. der kost­ spielige Hin. Zuerst ergriff Prof. Schneider.4. punctul punctul punctul punctul 21. Seit längerer Zeit schenkt man nun diesem Problem besondere Auf­ merksamkeit.3. Die Fragen des eigentlichen innerbetrieblichen Transportes hat man heute durch modern Fördermittel. Container und andere Transportsysteme gelöst. folgendes erläutert: „Als 3) die ersten Fabriken in Betrieb genommen wurden. 21.1. stellt man vorerst die Metall­ flußdiagramme für die gesamte Fertigung zusammen. wie Förderbänder." ') ' ) 4 > 2 3 v. Werner das Wort zu dem Thema: „Der innerbetriebliche Transport — eine ständige Quelle der Verschwendung". Einladungen für die rumänische Delegation zu beschaffen. Paletten.Lehrstück Nummer 21 DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT A. Text Nachdem im Werk das Programm der Tagung bekannt geworden war. kannte man Begriffe wie „Innerbetrieblicher Transport".und Hertransporte inerhalb des Betriebes erspart. begann die Reihe der Vorträge. Elektrokarren. Explicaţii. 21. Mit Hilfe von Materialflußdiagrammen lernte man. sowie Lagergestelle.

pe atunci. -en erläutern als in Betrieb nehmen kennen (kannte. sursa risipa. întreg. -e nachdem die Tagung. referatul. -en die Quelle. -e der Materialfluß. -e das Fertiglager. -e erkennen (erkannte. spusele a lua cuvîntul tema izvorul. -(e)s. -en vereinbaren der Vormittag. -en teilnehmen (i:nahm teil. -n die Verschwendung. total produsul finit depozitul pentru produse finite a livra. -e das Wort ergreifen das Thema. begonnen) die Reihe. -(e)s. a-şi da seama nepotrivit amplasarea instalaţia de fabricaţie . organizarea a lua parte. pe cînd. —sse damals vollständig das Endprodukt. cercetarea. Vocabular innerbetrieblich der Transport. parcurgerea a conveni. şirul a lua cuvîntul. -en beschaffen die Durchsicht. a descoperi. -s. a expune cînd. ergriffen) das Wort. die Fertigungseinrichtung.e die Veranstaltung. expunerea festivitatea. -(e)s. . rîndul. -(e)s. -en în interiorul uzinei / exploatării transportul după ce sesiunea. a preda (la destinaţie) problema a recunoaşte. pl. -(e)s. f.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 331 B. conferinţa a reuşi invitaţia a procura. ist gelungen) die Einladung. dimineaţa după masă. -(e)s. -s. (e)s. în vreme ce a pune în funcţiune a cunoaşte noţiunea fluxul de materiale atunci. -en gelingen (gelang. pe vremea (cînd) complet. -sses. abliefern das Problem. -s. a face rost de examinarea. cheltuiala excesivă a explica. -e der Vortrag. gekannt) der Begriff. a stabili înainte de amiază. -n ergreifen (ergriff. -(e)s. teilgenommen) eröffnen beginnen (begann. -e der Nachmittag. a participa a deschide a începe seria. erkannt) unsachgemäß das Aufstellen. după amiaza conferinţa.

-c planul sinnvoll potrivit scopului. în interiorul ersparen a economisi bevor înainte de a entwerfen (i.e r banda de transport der Elektrokarren. -n ajutorul das Materialflußdiagramm. . -(e)s. mijlocul de transport das Förderband. a concepe zusammenstellen a alcătui vorerst mai întîi. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 435. scump kostspielig der Hintransport. -(e)s. entwarf. Explicaţii şi exerciţii 21. -e diagrama fluxului de materiale continuu. -s. -(e)s. -s. înainte de toate sobald de îndată ce die Studie. -s. . -en transportorul suspendat das Lagergestell. a rezolva C. entworfen] ) a proiecta. -s. -e innerhalb înăuntrul. -(e)s. -n paleta der Container. a realiza prin muncă der Plan. -e rastelul die Palette. neîntrerupt kontinuierlich costisitor.b) şi vocale nelegate c) ! die a) Durchsicht durchführen b) die Veranstaltung der Materialfluß c) eröffnen erarbeiten cuvinte cu . -(e)s.0. -(e)s. mai înainte. -e sistemul de transport lösen a soluţiona.[kon'teinar] conteinerul das Transportsystem. cu rost ausarbeiten a elabora eigentlich propnu-zis das Fördermittel. Exersaţi pronunţarea corectă a următoarelor aglomerări de consoane a) -\.stivuitorul die Hängebahn. -e transportul încolo transportul încoace der Hertransport.electrocarul der Stapler. -(e)s. a dobîndi.332 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT die Hilfe. -n studiul erarbeiten a obţine.

. Completaţi cu consoanele duble care lipsesc ! Progra.. Aufste . erke ... .. . „war").. 21.. t. t.. . lecţia a 14-a.. e. . V o r m i .. ständig. nen... Exemplu: Nachdem man die Abteilung automatisiert hatte. Exemple: Mai mult ca perfectul (diateza activă.1. e. P a l e .. erö . Nachmi.. Lagergest . = După ce se automatizase secţia. .... erhalb. Fördermi....) ich war ich hatte entworfen =: eu proiecgefolg gefolgt = eu urmasem tasem du hattest entworfen du warst gefolgt er hatte entworfen er war gefolgt wir hatten entworfen wir waren gefolgt ihr hattet entworfen ihr wart gefolgt sie hatten entworfen sie waren gefolgt La diateza pasivă. . zusa . erbetrie­ blich.1.1.. e n .. a g .LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 333 ersparen die Aufmerksamkeit vereinbaren ergreifen die Verschwendung zuerst entwerfen der Werkstoff bearbeiten vollständig das Werkstück vorerst Exerciţiul 436. vo . beka. . punctul 14.2... enste . e. ag. s i .. Semnul distinctiv al timpului mai mult ca perfect este verbul auxiliar („haben" sau „sein") la forma imperfectului („hatte"... i. geno . en. Alegerea verbului auxiliar se face după aceleaşi reguli ca şi la timpul perfect 1 ) . Werksto . en... urmat la diateza activă de participiul perfect al verbului conjugat. v o .. se foloseşte timpul mai mult ca perfect. el. pro­ ducţia s-a mărit continuu.. . steigerte sich die Produktion kontinuierlich. geka .. i . ung. mai mult ca perfectul se formează din mai mult ca perfectul verbului auxiliar „werden" al cărui participiu are o formă defectivă: ich war .. .1. Diagra.. 21.. e n .1... . Mai mult ca perfectul 21. ha .. b e s c h a ... en.. worden (în loc de „geworden") intercalîndu-se participiul verbului de conjugat: ich war erkannt worden Mai mult ca perfectul (diateza pasivă) ich war erkannt worden = fusesem wir waren erkannt worden recunoscut du warst erkannt worden ihr wart erkannt worden er war erkannt worden sie waren erkannt worden *' r.... . Que . Pentru a se exprima acţiuni încheiate în trecut înaintea unei alte acţiuni indicate la timpul imperfect.

Schneider Schneider reuşise să ..3. vorbereiten. gelungen Das Programm estern im Werk der Tagung Programul sesiunii devenise ieri cunoscut în Exerciţiul 437. Locurile ultim şi penultim Die Werkleitung hatte Conducerea uzinei schiţase programul sesiunii. bekannt geworden uzină. erarbeiten b) bleiben. formele mai mult ca per­ fectului se supun obligativităţii formării cadrului verbal. teilnehmen. müssen. Ing. Locul I Locul II Locurile III. hinführen Exerciţiul 439. Conjugali la mai mult ca perfectul pasiv următoarele verbe. eintreten. Fiind compuse din mai multe cuvinte.334 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Verbele modale formează mai mult ca perfectul cu verbul auxiliar „haben' la forma imperfectului urmat de infinitiv: ich hatte . intercalîndu-se infinitivul celui de-al doilea verb: ich hatte beginnen müssen. b) cu „sein" ! Model: ich hatte Einladungen beschafft. Conjugaţi la mai mult ca perfectul activ: a) cu verbul auxiliar „haben". a) beschaffen...1. gehen Exerciţiul 438. Es war Ing. formînd propoziţii scurte ! Model: Ich war dem Werkzeugbau zugeteilt worden. nennen. ich war im Werk geblieben. Mai mult ca perfectul verbelor modale ich hatte beginnen müssen = trebuisem wir hatten beginnen müssen să încep du hattest beginnen müssen ihr hattet beginnen müssen er hatte beginnen müssen sie hatten beginnen müssen 21... Introduceţi în următoarele propoziţii verbul modal indicat în paranteză la timpul mai mult ca perfect! .. verhindern. zuteilen. IV.

nu putem să mergem la se­ siune. Der Leiter der rumänischen Delegation ergriff das Wort. posterioară sau simultană. b. De îndată ce ing.1. Tagung. e) (wollen) Genosse Popescu hatte das Wort ergriffen. Schneider die Einladungen beschafft. d. Treceţi următoarele propoziţii la timpul mai mult ca perfect! a. j . Der Vortrag konnte dieses Problem nur kurz erläutern. f. Auch Ing. Die Kollegen vom Werkzeugbau haben dieses Problem gelöst. 21. Schneider procură invitaţiile. Schneider die Einladungen beschafft hat. i. punînd-o în relaţie cu o acţiune anterioară. Schulze sollte an der Tagung teilnehmen. Wir hatten das Materialflußdiagramm ausarbeiten müssen. Welche Versuche werden im Laboratorium durchgeführt ? h.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 335 Model: (müssen) Wir hatten das Materialflußdiagramm ausgearbeitet. a) (müssen) Wir hatten das Materialflußdiagramm ausgearbeitet. Durch dieses Verfahren sind viele Transporte erspart worden. Bevor Ing. Schnei­ der procură invitaţiile. c) (wollen) Prof. können wir nicht zur Tagung gehen. mergem la sesiune . Exerciţiul 440. Werner hatte das Problem des innerbetrieblichen Transportes erläutert. b) (können) Ing. Man hat ein neues Materialflußdiagramm zusammengestellt. Berger hatte an der Tagung nicht teilgenommen. •hen wir zur După ce ing. Exemple: Acţiune anterioară Acţiune simultană Acţiune posterioară Nachdem Ing. Sobald Ing. f) (müssen) Man hatte die Endprodukte abgeliefert.2. Inainte ca ing. Wir lieferten die Endprodukte im Fertiglager ab. g. Haben Sie ein Programm für die Tagung entworfen ? e. Propoziţii subordonate temporale 21. d) (sollen) Die Sekretärin hatte das Programm der Tagung zur Durch­ sicht gegeben. Schneider die Einladungen beschafft. Propoziţiile subordonate pot preciza momentul desfăşurării acţiunii din propoziţia regentă.2. Wer mußte die Pläne für die Aufstellung ausarbeiten ? c. Schneider să procure invitaţiile.

muß man ein Materialflußdiagramm auf­ stellen. Als die Tagung eröffnet worden war. Simultaneitate als indes während wenn = cînd *' = în timp ce = în timp ce = cînd l ' Als die ersten Fabriken gebaut wurden. Der Vortrag hat begonnen. Conjuncţii temporale Exprimînd raportul de Conjuncţii Exemple a. . begannen die Vorträge. J * v. c. şi punctul 21. Nachdem das Diagramm entworfen ist. posteritate sau simultaneitate a propoziţiei secundare este de obicei clar exprimat prin sensul conjuncţiei introductive. kannte man den Begriff „innerbe­ trieblichen Transport" nicht.2. [ nachdem die Delegation angekommen ist.1.2.a. no­ tiert Genosse A die Daten. Raportul de anterioritate trebuie exprimat — în afară de con­ juncţia corespunzătoare •— şi prin timpul verbal anterior celui folosit în pro­ poziţia regentă. punctul 22. Posterioritate bevor bis ehe = înainte de a = pînă (ce) = înainte de a Bevor man eine Fabrik entwirft. beginnt die Aufstellung.2.336 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Raportul de anterioritate. lecţia a 22-a. > 2 > v. Während der Professor spricht. respectîndu-se următoarea corespondenţă a timpurilor: In propoziţia regentă în propozifia subordonată Prezent sau viitor 2) Perfect Der Vortrag beginnt. Sobald die Delegation angekommen ist. Anterioritate als nachdem seit(dem) sobald sowie wenn = cînd = = = = = după ce de cînd de îndată ce de îndată ce totdeauna cînd s. 21. Schneider das Diagramm b.3. J Mai mult ca perfect > nachdem die Delegation angekommen war. Der Vortrag wird beginnen 2 ) Imperfect sau perfect Der Vortrag begann. erläutert Ing.

. î n aceste situaţii ambele conjuncţii se traduc prin „cînd".und Hertransport kein Problem mehr. Wenn die Endprodukte vollständig montiert worden sind.. .. wir dieses System anwenden. c. e. . man die Fertigungseinrichtungen aufstellt. Exemplu: Immer wenn man diese Methode anwendete. wie teuer der innerbetriebliche Transport ist.. Ambele pot introduce atît propoziţii de anterioritate.. schenkt man diesem Problem mehr Aufmerksamkeit.. Conjuncţia „wenn" poate marca şi acţiuni trecute. werden sie im Fertiglager abgeliefert. 22 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. d.. Exerciţiul 441. Conjuncţiile „als" şi „wenn" prezintă dificultăţi din două puncte de vedere: a. der Professor sprach. stellt man die Maschinen auf. Completaţi conjuncţia care lipseşte! a.. Raportul temporal diferit este specificat prin corespondenţa timpurilor: •—• Simultaneitate: acelaşi timp în regentă şi subordonată Exemple: Als man die Quelle der Verschwendung erkannte. Exemplu: Wenn man eine Fabrik entwirft.2. Berger die Einladungen bringt. das Materialflußdiagramm erarbeitet worden ist. = Cînd se proiectează o fabrică. schenkte man dem Problem mehr Aufmerksamkeit. die Endprodukte fertig montiert sind. liefert man sie im Fertiglager ab. muß man ein Materialfluß­ diagramm aufstellen. muß man einen Plan haben. Conjuncţia „als" marchează numai acţiuni trecute. dar atunci este de obicei întărită prin adverbul „immer" = totdeauna. . b. sprechen wir über das Pro­ gramm der Tagung. erzielte man gute Resultate. Wenn man diese Quelle der Verschwendung erkennt. g.. Conjuncţia „wenn" marchează acţiuni prezente sau viitoare. de durată... trebuie să se întoc­ mească o diagramă a fluxului de materiale.. . 1/103 . . — Anterioritate: timp anterior în propoziţia subordonată Exemple: Als die Endprodukte vollständig montiert worden waren. ist der Hin. Exemplu: Als man die ersten Fabriken in Betrieb nahm. notierten wir das Notwendigste. man erkannt hatte. b. Ing. . momentane.. cît şi propoziţii de simultaneitate..LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 337 21. f. Căutaţi propoziţiile temporale din textul lecţiei şi stabiliţi raportul faţă de acţiunea regentă ! Exerciţiul 442. lieferte man sie ins Fertiglager ab. kannte man diesen Begriff nicht..3. suchte man neue Methoden.

die Endprodukte abgeliefert werden sollen.. (das Materialflußdiagramm — ausarbeiten — man).. . Formaţi propoziţii de anterioritate din cuvintele date în paranteză ! Căutaţi conjuncţiile potrivite ! Model: Wir nehmen die Fabrik in Betrieb. este înlocuit frecvent prin cazul dativ precedat de prepoziţia „von" = de. (das Materialflußdiagramm •— ausarbeiten — man. die Tagung begann.. . Completaţi cu „ah" sau „wenn" ! a. Genitivul substantivelor nearticulate (la singular şi plural) fiind prea puţin marcat din lipsa articolului. 3 ... Parafrazarea genitivului 21.. b. Schneider die Einladungen beschafft. Wir nehmen die Fabrik in Betrieb.. hatten wir noch keine Einladungen. Exemple: Singular Plural Die Aufstellung S Si der Fertigungseinrichtung der Fertigungseinrichtungen einer Fertigungseinrichtung von Fertigungseinrichtungen mit Hilfe / ^ des Staplers der Stapler eines Staplers von Staplern Das Aufbringen der Schutzschicht einer Schutzschicht Der Bau / des Fertiglagers eines Fertiglagers ^ der Fertiglager von Fertiglagern der Schutzschichten von Schutzschichten . Man begrüßte die Delegation.. d. Unser Werk liefert beste Endprodukte ab. . .338 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Exerciţiul 443. . nehmen wir an den Veranstaltungen teil. Schulze nicht im Werk. der Transport erfolgte... müssen sie vollständig montiert sein. 2 1 . a.. (wir — das neue Ver­ fahren — anwenden). c.) b .. (die Tagung — eröffnet werden). . (das Programm—bekannt werden). ... war Ing..3. Wir nehmen die Fabrik in Betrieb. d. .1.. c. Die Delegation nahm an der Tagung teil. wenn man das Material­ flußdiagramm ausgearbeitet hat. . Ing... Exerciţiul 444.

Căutaţi în text genitivele parafrazate şi cuvîntul pe care îl determină! Traduceţi sintagmele ! Exerciţiul 446. 21. palierul.S. reazemul. . g. cuvintele au de obicei un sens foarte precis şi unic. Kollege N. cuvertura. doch. Man spricht hier über die Entwicklung der Fördermittel. pana. durch. d. găuritorul (muncitorul) die Decke: m a n t a u a . Das Verfahren wird beim Bau der Fabriken angewendet. kontrollierte man sie noch einmal. tavanul. Der Hin.R.4. depozitul. b. um. pătura s. Exemple: die Feder: resortul. v. magazia der Bohrer: burghiul. laut.1.2. c. Editura Academiei R. Wir transportieren das Material mit Hilfe der Container. sfredelul. e. arcul. înlocuiţi genitivele subliniate prin forme parafrazate! Traduceţi propoziţiile modificate ! a. als Werksingenieur weiß es am besten. De obicei. cînd als introduce propoziţii temporale ca leagă două substantive (sau pronume + sub­ stantiv) 11 Pentru alte cuvinte polisemantice ca: an. Es begann eine Reihe der Vorträge. je. auf. Cîteva din cele mai frecvente sînt următoarele x) : Cuvîntul Sensurile decît Funcţia compară lucruri inegale Exemple Eine Metallschiclit schützt besser als ein Farbanstrich. î n limbajul tehnic. Totuşi unele cuvinte îşi păstrează şi în textele tehnice însuşirea caracteristică pentru cuvintele din vocabularul general de a avea mai multe sensuri. peniţa das Lager: lagărul. Die Anwendung der Handarbeit ist hier nicht notwendig. pana (de pasăre). Bitte skizzieren Sie die Aufstellung der Transportanlagen. Mai dificilă este stabilirea sensului unor cuvinte polisemantice care îndeplinesc funcţii gramaticale.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 339 Exerciţiul 445.4. Cuvinte polisemantice —J 21.und Hertransport geschieht mit Hilfe der Förderbänder. 21. mai ales termenii tehnci propriu-zişi. unter etc.a. f..4. contextul precizează foarte clar despre care sens al cuvîntului este vorba. Als man die Endprodukte ab­ lieferte. sensurile date în Dicţionarul german-rprnân.

Ein Arbeiter aus dem Elektrowerk Der Vortrag ist aus. de cînd Seit die Tagung begonnen hat. der Tag. spre în seit de indică direcţia spre o localitate sau ţară indică un interval de timp scurs introduce propoziţii temporale indică un loc indică un complement nach Constanţa. Man sprach über moderne För­ dermittel. aceasta după nach determină substantive introduce propoziţii relative arată lucruri sau noţiuni indică un moment în timp Der Plan._ către. die.340 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Cuvintul Sensurile Funcţia Exemple indică materialul aus din indică provenienţa Ein Zahnrad aus Kunststoff. über dem Lagergestell. _ _. das acesta. das Wort. die Reihe. (articolul hotărît) care der. sprechen wir über et­ was anderes. Das ist ein Stapler. haben wir alle Vorträge gehört. indică locul introduce propoziţiile cauzale aici da deoarece Da stehen die Lagergestelle. terminat indică încheierea unei activităţi. deasupra über despre . Nach dem Vortrag. Da wir dieses Problem nicht kennen. der hier vorliegt. nach Italien seit drei Tagen.

soll man nicht darüber sprechen. îndată ce introduce propoziţii temporale Wie der Plan fertig ist. cum introduce întrebări Wie erzielt Qualität ? man eine bessere cît de ca introduce întrebări introduce exemplificări Wie groß ist die Halle ? Begriffe wie „Materialfluß" oder „innerbetrieblicher Transport". darf sie nicht beschä­ digt werden. beginnt die Aufstellung der Transport­ anlage . Wenn man das Problem nicht kennt. cînd wenn dacă introduce propoziţii temporale introduce propoziţii condiţionale Wenn der Plan fertig ist.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 341 Cuvîntul Sensurile Funcţia Exemple de von de la parafrazează genitivul indică provenienţa mit Hilfe von Maschinen. Während man die Oberfläche reinigt. von Italien. von Gilberth în timpul während în timp ce însoţeşte substantive la genitiv introduce propoziţii temporale während des Vortrages. interessant wie ca (şi) compară lucruri egale după cum introduce propoziţii cauzale Wie man sieht. be­ ginnen wir mit der Montage. ist der Hin-und Hertransport eine Quelle der Verschwendung. Ein Thema ist so wie das andere.

Cînd s-a schiţat planul. clădiri sau activităţi însoţeşte infinitive substantivate însoţeşte infinitive zum Direktor. i. dv. ZU să însoţeşte infinitive de a însoţeşte infinitive prea închis însoţeşte adjective indică o stare închisă Exerciţiul 447. Das Metall beginnt zu schmel­ zen. zum Fertiglager. O schiţă nu este atît de exactă ca un desen gata elaborat. nu montăm ma­ şinile. Dv. producem scule de precizie de cea mai bună calitate. zu hoch und zu breit. c. Die Montagewerkstatt ist zu. Căutaţi în cît mai multe dintre textele parcurse cuvintele cuprinse în lista de mai sus şi constataţi în fiecare caz ce înseamnă! Exerciţiul 448. nu am cunoscut această problemă. f. faceţi diagrama fluxului de materiale. Deoarece planul de amplasare nu este gata elaborat. g. ca inginer trebuie să cunoaşteţi toate sistemele de transport. Lucrul de mînă este mai scump decît automatizarea. Traduceţi în limba germană! a. Livrăm mijloace de transport şi alte produse finite în Italia. zum Vortrag. d. Transportul încoace este tot atît de scump ca şi transportul încolo. De cînd folosim aceste maşini.342 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Cuvmtul Sensurile Funcţia Exemple la însoţeşte substantive care arată persoane. das Problem einen Container zu beschaffen. j . des Trans­ de Wir haben einen Plan zu ent­ werfen. în timp ce se montează instalaţia de transport. h. . b. e. pentru zum Durchführen portes. Avem nevoie de un stivuitor pentru transportarea produselor finite.

Wer hatte die Einladungen beschafft ? c. A): Man beginnt keine Arbeit ohne Plan- . p. Woran nahm die rumänische Delegation teil ? b. maşini de rec­ tificat şi automate monoax. După conferinţă discutăm despre problema risipei de curent. care încep cu „Vcn wem}" = de către cine ? Model: Von wem waren die Einladungen beschafft worden ? Exerciţiul 451 (sinteză). Formaţi cu următoarele verbe şi substantive propoziţii interogative cu „Wer ?" şi cu predicatul la timpul mai mult ca perfect! Model: beschaffen — die Einladungen Wer hatte die Einladungen beschafft ? beschaffen — die Einladungen abliefern — die Endprodukte eröffnen — die Tagung ersparen — der Strom ergreifen — das Wort entwerfen — der Plan (ac. Man beginnt mit Transportsystems. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi la următoarele întrebări ! a. De mai mult timp montăm şi maşini ca freze de copiat. n. !) ausarbeiten — die Zeichnungen Exerciţiul 450. Valenţa verbelor Indice de valenţă 2 (N.5. m. !) erläutern — das Problem zusammenstellen — das Diagramm durchführen — d e r Transport (ac.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 343 k. Was vereinbarte man ? 1 > Verbul „beginnen" poate avea şi valenţa 2 (N. Cum transportăm produsele finite dacă nu avem mijloace de transport ? o. Kannte man das Programm der Tagung ? d. Aţi îndepărtat rugina de la suprafaţă ? 1. Este foarte modern de a se folosi piese din materiale plastice. Cît de repede puteţi să schiţaţi un plan pentru amplasarea de maşiniunelte ? 21. der Montage des Exerciţiul 449. A) Verbe (toate verbele noi ale lecţiei cu excepţia celor de mai jos) teilnehmen beginnen J> Beschaffen Exemple Sie einen Container ! 2 (N an D) 2 (N mit D) Wir nehmen an der Tagung teil. Cu grupurile de cuvinte dat eîn exerciţiul precedent formaţi propoziţii la mai mult ca perfectul diatezei pasive.

als man die ersten Fabriken baute ? i.UND FÖRDERTECHNIK 2 > Wie dem innerbetrieblichen Transport. W a s muß man vorher ausarbeiten? n . D. etc. Wie muß heute der innerbetriebliche Transport organisiert sein ? e. Welche Folgen hat das unsachgemäße Aufstellen von Maschinen ? d. Was ist das unsachgemäße Aufstellen von Fertigungseinrichtungen ? 1. „optimal" = optim. Welche Fördermittel verwendet man heute im innerbetrieblichen Transport ? Exerciţiul 452.344 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Wann begannen die Vorträge ? Wer ergriff als erster das Wort ? Worüber sprach er ? Welche Begriffe waren nicht bekannt. wurde auch der Lagertechnik lange Zeit keine besondere und gezielte 3) Aufmerksamkeit geschenkt. Lectura suplimentară* Nr. Worin besteht der innerbetriebliche Transport ? Was wird transpor­ tiert und wohin ? k. Seit wann gibt es dieses Problem ? c. Wie müssen Maschinen aufgestellt werden ? m . f.: „rationell" = raţional. Wann arbeitet man heute das Materialflußdiagramm aus ? o. Welche Mittel gibt es heute dafür ? e. De asemenea nu s-au introdus cuvinte care — pe baza celor învăţate — pot fi deduse de cititor (de ex: „Lagersystem" = sistemul de depozitare. orientat anume spre a ţinti aceasta *> Atenţie ! începînd cu această lectură suplimentară nu s-au mai introdus în vocabularul lecturii cuvinte similare cu cele în limba română (de ex. Die Notwendigkeit des innerbetrieblichen Transports. ghidîndu-vă după următorul plan ! a. g.). b. „Palettenregal" = poliţă (raft) pentru palete etc. 11 ÜBER LAGER « . Ist der innerbetriebliche Transport nur ein modernes Problem ? j . Im Vocabular 1) die Lagertechnik 2) die Fördertechnik 3) gezielt (de la:) zielen tehnica depozitării tehnica transportului ţintit.) . Expuneţi oral ideile textului. h.

daß der Raum. Sie ermöglichen die Ablage 211 der Paletten in Regale von bis zu 3 m Höhe. wenn das Lager mit Palettenregalen ausgerüstet ist. raftul răspîndirea paletizat marfa. a (se) dezvolta depozitarea a cere a utiliza. criteriul tipul de poliţe. a exploata punctul de vedere. aici: fără greutate stivuitorul locul de depozitare depozitul înalt dispozitivul de deservire (manipu­ lare) a echipa. Bei diesem Lagersystem haben sich Fördermittel wie z. a înzestra .B. im 8) 9) die 10) 11) 12) der 13) die 14) die 15) 16) das 17) die 18) die 19) 20) der 21) die 22) das 23) das 24) im Zuge allgemein Rationalisierungsmaßnahme Laufe der Zeit herausbilden Lagerung verlangen ausnützen Gesichtspunkt Regaltype Verbreitung palettisiert Gut Beschickung Entnahme reibungslos Hubstapler Ablage Hochlager Regalbedienungsgerät verseilen aici: în cursul general măsura de raţionalizare în decursul timpului (a (se) forma. optimal ausgenützt 11 ' wird. Von diesem Gesichtspunkt 12 ' aus wurden verschiedene Regaltypen 13 ' und neue Lagersysteme entwickelt. luarea fără frecare. Beschickung 17 ' und Entnahme 1 8 ' gehen besonders schnell und reibungslos 19 ' vor sich.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 345 Zuge*1 allgemeiner 5 ' Rationalisierungsmaßnahmen 6 ' hatte sich im Laufe der Zeit 7 ) eine besondere Lagertechnik herausgebildet 8 ) . Hubstapler 2 0 ' als besonders vorteilhaft erwiesen. materialul încărcarea scoaterea. der zur Verfügung steht. Man hatte zunächst von einer rationellen Lagerung 9 ' vor allem verlangt 10 '. Weite Verbreitung 14 ' hat die Lagerung von palettisiertem 15 ' Gut 1 6 ' gefunden. 4) 5) 6) die 7). Hochlager 22 ' mit Regalen von über 15 m Höhe werden mit besonderen Regalbedienungsgeräten 23' versehen 24). Sog.

v. v. Die durch weitere Forschungen erzielten Resultate werden es erlauben. Explicaţii. punctul 22. Man wird vor allem die heute bei etwa 350—400°C liegende Hitzebeständigkeit3' noch weiter erhöhen. punctul 22. Cuvintele din punctul 22. zu beseitigen. die zeitweilig Temperaturen bis zu 1200° C aushalten. ohne daß die übrigen Eigenschaften der Plaste davon beein­ flußt werden. b Eisen. Explicaţii.1. figură se găsesc la sfîrşitul vocabularului lecţiei.«?V nehmen. die wenigen Nachteile. Text Seit dem Jahre 1930 hat sich die Produktion von Kunststoffen in der Welt praktisch alle fünf Jahre verdoppelt.4. den heute bereits in allen Industriezweigen verwendeten Kunststoffen neue 2 2 3 ) > > *) v. im Werkstoffbedarf der Zukunft allmählich von den Pla­ sten verdrängt werden.Lehrstück Nummer 22 DIE K U N S T S T O F F E I N DER T E C H N I K A.d Naturgummi. die heute bei über 35 Mill. in einem noch schnelle­ ren Rhythmus vollziehen 1 '. c übrige Metalle. Explicaţii. Bereits im Jahre 1983 werden die che­ mischen Werkstoffe. Bild 1 *' 2l03m3 erlaubt einen Blick in die voraus­ sichtliche Entwicklung bis zum Jahre 2000. 223 dm IKopf Chemiewerkstoffe 37dnfßopf etwa die Hälfte des Werkstoff­ a Kunststoffe. E s e Sgnthetisches ßummi werden allerdings kaum noch Bild 1 umwälzende technische Neue­ rungen auf dem Gebiet der Plaste zu verzeichnen sein. die heute noch 2) eine Vorrangstellung ein­ /.3. t liegt. die den Kunststoffen noch anhaften. Es soll bereits Plaste geben. Nach Ansicht der Fachleute wird sich J) die Produktion. Man wird aber versuchen. Danach werden die Metalle (b im Bilde). . die immer 3 3ldm3/Kopf 75dm3lKopF 286dm3 lKopf alle Werkstoffe mehr an Bedeutung zunehmen. volumens der Welt ausfüllen.

Rahmen und Sockel für Schreibmaschinen. Teile wie Zahnräder. elektrische Apparate aller Art haben die bisher dafür verwendeten Metalleweitgehendst ersetzt. allmählich verdrängen x lumea practic a dubla părerea. a înlocui > sau: die Mio. isolierend. cu timpul a da la o parte. primul loc a ocupa. werden bekanntlich weitgehendst an Stelle von Stahl und anderen Metallen eingesetzt. .f. voll­ zogen) erlauben der Blick. Haartrockner. die für Kunststoffe kenn­ zeichnend sind: leicht. -(e)s. Die durch die chemische Industrie bereits. bei denen Hitzebeständigkeit Grund­ bedingung ist. -(e)s. -men sich vollziehen (vollzog. leicht verformbar usw. korrosionsfest. die Zukunft. -en einnehmen (i. erzeugten Plaste.LEHRSTOCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 34? Anwendungsgebiete zu eröffnen. Hier einige Beispiele. concepţia specialistul milionul ritmul a se întîmpla. B. Das meist als Isoliermaterial für elektrische Kabel verwendete Gummi ist heute praktisch durch Kunststoffisolierung ersetzt worden. glänzend. -en praktisch verdoppeln die Ansicht. nahm ein. -en der Fachmann. a avea loc a permite. a deţine necesarul de materiale viitorul treptat.pl. de la Million der Rhythmus. werden den Kunststoffen neue Einsatzmöglichkeiten eröffnen.pl. Gegenstände sind unübersehbar. a da voie privirea probabil. Neue Anwendungsgebiete. opinia. ein­ genommen) der Werkstoffbedarf. farbig. 1J — presc. schalldämpfend. după aceasta poziţia fruntaşă. . die als Werkstoffe eine Reihe großer Vorteile aufweisen. Gehäuse für Hand­ bohrmaschinen. f. -e voraussichtlich danach die Vorrangstellung. şi Fachleute) die Mill. Die durch die Industrie heute aus Kunststoffen hergestellten Formteile u. Vocabular die Welt. billig. (e)s.e r (pi. Die von den Kunststoffen gebotenen Vorteile haben sich in der Praxis tausendfach bewährt. . pe cît se pare după aceea.

-n der Haartrockner. -s. -s. ausge­ halten) der/die übrige. -s. postamentul maşina de scris . importanţa a se mări. (-e)s. nemărginit carcasa maşina de găurit portativă uscătorul de păr cadrul soclul. a rezista celalalt. -e aufweisen (wies auf. celelalte a influenţa ramura industrială domeniul de aplicare a arăta. -(e)s. revoluţionar inovaţia domeniul a înregistra a încerca dezavantajul a fi inerent. a creşte jumătatea volumul de materiale a umple. der Rahmen. ausfüllen kaum umwälzend die Neuerung. nahm zu. -s. (e)s. geboten) sich bewähren kennzeichnend billig korrosionsfest isolierend seh alldämpfend glänzend verformbar der Formteil. die Handbohrmaschine. hielt aus. ceilalţi. puţin probabil răsturnător. a înălţa uneori. a ridica.348 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK die Bedeutung. cealaltă. -e unübersehbar das Gehäuse. epocal. foarte mare. din timp în timp a suporta. -e verzeichnen versuchen der Nachteil. -e das Anwendungsgebiet. -en das Gebiet. -en zunehmen (i. -n însemnătatea. aufgewiesen) einsetzen bieten (bot. -en erhöhen zeitweilig aushalten (ä. zuge­ nommen) die Hälfte. -e anhaften beseitigen die Hitzebeständigkeit. -(e)s. -(e)s. cu greu. -n das Werkstoffvolumen. -s. die übrigen beeinflussen der Industriezweig. a spori. der Sockel. die Schreibmaschine. a ocupa abia. a prezenta a introduce a oferi a se dovedi corespunzător semnificativ ieftin rezistent la coroziune izolant amortizînd zgomotul lucios (de)formabil piesa formată imens. a fi lipit de a înlătura rezistenţa la temperaturi înalte a mări.

. -s..len. ..gen... die / heute bereits in allen Industriezv/eigen ver­ wendeten Kunststoffe.r. Ph.. f. Probi..men. respectând pauza indicată prin linia oblică! Accentuaţi cuvintele subliniate! in einem / viel schnelleren R h y t h m u s .gen.bel.0... N. bish.ne.0.lt.. h. Pronunţare şi ortografie 22.misch. f.. m....r. versuchen.rteil.... bew... gr. ... erpr.. H.hi.. Explicaţii şi exerciţii 22... Exerciţiul 454.. ersp.rtrockner.g. die / heute bei 350°C liegende Hitzebeständigkeit. -s synthetische Gummi. T... einige / von den Kunststoffen gebotenen Vorteile.kunft... [e:] w. die / durch weitere Forschungen erzielten Resultate.. St.. Kunststoffisolierung.rmaschine...... g. einn. [u:] Z. -s.chteile.. Vol.se..n.twendig. -s a înlocui cauciucul izolaţia din material plastic condiţia de bază/principală posibilitatea de folosire / de între­ buinţare materialul plastic fierul restul metalul cauciucul natural cauciucul sintetic C. erz. * v.rden.. R... vollz.ren...blich.. obw.. K...t. übrige Metall. St..m. weitg.. gesch..1. Citiţi următoarele sintagme. [o:] Produkti....ben. Handb.gung. -es. -en Einsatzmöglichkeit.. . > . Exersaţi pronunţarea vocalelor lungi din următoarele cuvinte şi completaţi cu ortografia corectă! [a:] J . -s. -s.r..ne. n. W.men...endst..pl. . Exerciţiul 453.pier... punctul 22.pl. -e Naturgummi.. .3 al lecţiei de faţă. eine / allerdings umwälzende technische Neuerung..men... Geb. das / meist als Isolierma­ terial verwendete Gummi. innerbetr..ß.en.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 349 das die die die der das das das das das ersetzen Gummi.1. -e Eisen.. .r. -(e)s. eh... alle / bisher bereits erzeugten Plaste.. Atributul dezvoltat 1 ' poate fi mai uşor înţeles cînd se pronunţă cu o pauză între articol (sau pronume) şi complinirea atributului.n < Kunststoff.. -en Grundbedingung. Schreibmasch..ren.. [i:] l. V.

allm.. Datorită verbului auxiliar „werden". durchf.3. h.gung.. lecţia a 13-a. l. .. Verf. sich bew...chstens. tipul de participiu nr... verbe modale s. 1 . . Viitorul I al verbelor 22. 8. viitorul I este de multe ori confundat cu diateza pasivă..glich. . 2 2 . zerst.en. Exemple: ich werde entlassen: a) viitor.1. prezent) Confuziile sînt posibile numai în cazul acelor verbe care au aceeaşi formă la infinitiv şi la participiu 1J.ren.. Viitorul I se formează din verbul auxiliar „werden" la prezent urmat de infinitivul verbului de conjugat.ber..es) wird erhalten: a) viitor: va obţine b) pasiv prezent: este obţinut.. se obţine î n aceste situaţii. î n textele tehnice.ren.gung.a. acest timp verbal este rar folosit şi adesea înlocuit prin alte posibilităţi de exprimare a unor acţiuni viitoare (timpul prezent.1.digen..1.tekontrolle. Zahnr.brigen.)... .... .350 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK [0:] [y:] £e:] erh. . erw. voi concedia b) pasiv prezent: sînt concediat er (sie..ren.sen..der.1.. 22. . G. Viitorul I ich werde versuchen wir werden versuchen eu voi încerca du wirst versuchen ihr werdet versuchen er wird versuchen sie werden versuchen 22. contextul precizează sensul. Diferenţa dintre aceste două forme este însă foarte clară: Viitorul I Diateza pasivă „werden" + infinitiv Die Kunststoffe werden die Metalle verdrängen (Sens activ.. .... . besch. viitor) „werden" + participiu Die Metalle werden von den Kunststoffen verdrängt (Sens pasiv.nt.. Erw.lieh. punctul 13. m.. 11 v.2.1. Acţiuni care urmează a fi îndeplinite se pot indica cu ajutorul timpului viitor I al verbelor.

Fiind alcătuite din mai multe cuvinte. Man muß das Gehäuse ersetzen. Căutaţi în textul lecţiei formele viitorului I! Traduceţi frazele respective ! Exerciţiul 456. 22.1. Exprimaţi următoarele dispoziţii cu ajutorul viitorului l a. h. g. lecţia a 13-a.2. Exemplu: Nach Ansicht der Fachleute wird sich die Produktion in einem noch schnellerem Rhythmus vollziehen. . Exerciţiul 457. punctul 13. Treceţi la viitorul I următoarele propoziţii! a. Transportul va influenţa probabil calitatea. î n limba germană contemporană. Exemplu: Sie werden das Volumen verdoppeln! = Veţi dubla volumul! b) Presupuneri. formele viitorului I sînt folo­ site şi cu alt sens decît cel de acţiune viitoare. Beseitigen Sie den Rost von der Oberfläche ! J > v. Der Härtegrad wird von der Temperatur verändert. c.1.5. Das Resultat wird davon nicht beeinflußt. formele viitorului I se supun obligativităţii formării cadrului verbal. Wie bewährt sich dieses Isoliermaterial? d. Der Werkstoffbedarf verdoppelt sich. Exerciţiul 455.6. porunci.4. Man kann Kunststoffe schon weitgehend verwenden. Cu ajutorul viitorului I se pot exprima: a) Dispoziţiuni. b. Viitorul I al diatezei pasive ich werde zugeteilt werden wir werden zugeteilt werden voi fi repartizat du wirst zugeteilt werden ihr werdet zugeteilt werden er wird zugeteilt werden sie werden zugeteilt werden Formele verbelor modale la viitorul I încadrează infinitivul celui de-al doilea verb: Viitorul I al verbelor modale ich werde versuchen müssen wir werden versuchen müssen va trebui să încerc du wirst versuchen müssen ihr werdet versuchen müssen er wird versuchen müssen sie werden versuchen müssen 22. Die Temperatur erhöht sich bis zu 800°C. Exemplu: Der Transport wird die Qualität wohl beeinflussen.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 351 Timpul viitor al diatezei pasive conţine de două ori verbul auxiliar „wer­ den" (ca verb auxiliar şi ca element al infinitivului pasiv 1) ). e. Welche Hitzebeständigkeit weist dieser Kunststoff auf ? f.

352 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK b. e.2. La diateza activă. verbele limbii germane formează următoarei timpuri: Prezentul Tipul de bază Radicalul verbului 4.2. Formele verbale (Sinteza I) 22.desinenţele imperfectului tare geb-en gabgab-st gabgab-en gab-t gab-en ich du er wir ihr sie ich du er wir ihr sie ' ich du er wir ihr sie beeinfluss-en beeinflussen werde beeinflussen wirst beeinflussen wird werden beeinflussen werdet beeinflussen werden beeinflussen .1. d. Erhöhen Sie den Druck ! Ersetzen Sie den Maschinenteil ! Arbeiten Sie den Plan für den Werkst off bedarf aus ! Entwerfen Sie das Programm der Veranstaltungen ! Liefern Sie die Endprodukte zeitgerecht ab ! 22. c.de­ sinenţele personale Variante cu modificări vocalice cu e-eufonic cu eliziunea lui-sa> ä fall-en ich fall-e du fäll-st er fäll-t wir fall-en ihr fall-t sie fall-en e>i geb-en ich geb-e du gib-st er gib-t wir geb-en ihr geb-t sie geben versuch-en ich versuch-e du versuch-st er versuch-t wir versuch-en ihr versuch-t sie versuch-en eröffn-en ich eröffn-e du eröffn-e-st er eröffn-e-t wir eröffn-en ihr eröffn-e-t sie eröffn-en ersetzt-en ich ersetz-e du ersetz-t er ersetz-t wir ersetz-en ihr ersetz-t sie ersetz-en Imperfectul Verbe slabe Viitorul Auxiliarul „werden" la prezent -} finitivul verbului principal Radicalul verbal ne­ modificat + desinenţele imperfectului slab ersetzen ersetz-te ersetz-test ersetz-te ersetz-ten ersetz-tet ersetz-ten Verbe tari Radicalul verbal mo­ dificat -}. f.

verbele limbii germane formează următoarele timpuri: Prezentul Imperfectul Auxiliarul werden" la prezent 4. La diateza pasivă. 11/103 .LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 353 Perfectul Auxiliarele „haben" sau „sein" prezent + participiul perfect geben habe hast hat haben habt haben fallen bin bist ist sind seid sind Mai mult ca perfectul Auxiliarele „haben" sau „sein" Ia imperfect + participiul perfect geben hatte hattest hatte hatten hattet hatten fallen war warst war waren wart waren ' ich du er wir ihr sie gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben ich du er wir ihr sie gefallen gefallen gefallen gefallen gefallen gefallen ich du er wir ihr sie gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben ich du er wir ihr sie gefallen gefallen gefallen gefallen gefallen gefallen 22.2. rticipiul perfect ich du er wir ihr sie wurde wurdest wurde wurden wurdet wurden beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt Viitorul I Auxiliarul „werden" la viitor + participiul perfect ich du er wir ihr sie werde wirst wird werden werdet werden beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt werden werden werden werden werden werden ich du er wir ihr sie bin bist ist sind seid sind Perfectul Auxiliarul „werden" la perfect + participiul perfect b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden Mai mult ca perfectul Auxiliari 1 „werden" la imperfect + participiul perfect ich du er wir ihr sie war warst war waren wart waren beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt worden worden worden worden worden worden 23 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c.2.participiul perfect ich du er wir ihr sie werde wirst wird werden werdet werden beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt Auxiliarul „werden" la imp crfect -+• p .

... ich hatte. ich werde... sollen etc. müssen etc.. ich hatte.. mögen . ich habe..... werde. ich etc.3. wollen etc... Mai mult ca perfectul ich hatte.. mögen etc....354 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 22. dürfen etc. können etc. dürfen etc... ich werde. ich habe.. dürfen etc.. mögen Perfectul ich habe. ich etc.. ich habe.. ich habe. wollen etc. ich werde.... können etc. können etc.2. wollen etc.. müssen etc. ich hatte.. ich werde.. sollen etc. Verbele modale formează timpurile în felul următor: können müssen sollen wollen dürfen mögen Prezentul ich du er wir ihr sie kann kannst kann können könnt können ich du er wir ihr sie muß mußt muß müssen müßt müssen ich du er wir ihr sie soll sollst soll sollen sollt sollen ich du er wir ihr sie will willst will wollen wollt wollen ich du er wir ihr sie darf darfst darf dürfen dürft dürfen ich du er wir ihr sie mag magst mag mögen mögt mögen Imperfectul ich du er wir ihr sie konnte konntest konnte konnten konttet konnten ich du er wir ihr sie mußte mußtest mußte mußten mußtet mußten ich du er wir ihr sie sollte solltest sollte sollten solltet sollten ich du er wir ihr sie wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten ich du er wir ihr sie durfte durftest durfte durften durftet durften ich du er wir ihr sie mochte mochtest mochte mochten mochtet mochten Viitorul I ich werde.... ich habe. hatte.. ich hatte. sollen etc. müssen etc....

LEHRSTUCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 355 22.4 0 0 X liegende Hitzebeständigkeit noch weiter erhöhen Sa va | mări | în continuare | rezistenţa la căldură | care se află | astăzi | la 350 —400°C * T I 22.atribut dezvoltat Circumstanţial de mod Predicat forma infinită heute bei 3 5 0 . die Hitzebeständigkeit ein Rhythmus alle Resultate viele Vorteile Cadrul nominal l ) v. Textele tehnico-ştiinţifice scrise în limba germană cuprind adesea anumite macrosintagme1' cu o structură deosebită care îngreuiază înţelegerea textului. . Exemplu: Man wird die heute bei etwa 350—400°C liegende Hitzebe­ ständigkeit noch weiter erhöhend Complement direct 4. forrnînd un cadru nominal. întrerupînd aparent fluxul logic al informaţiei. Specificul acestor structuri este următorul: a) Sînt delimitate de un substantiv (ca ultim element) şi articolul său sau un pronume respectiv numeral (ca prim element). chenarul din schema care urmează.2.3. Exemple.3. Atributul dezvoltat (Cadrul nominal) 22.3.1.

3. schnellerer Rhythmus alle durch weitere For­ schungen erzielten Resultate viele von den Kunststoffen gebotenen Vorteile t f Cadrul nominal în structura construcţiei cu atribut dezvoltat se pot deosebi deci patru elemente (în ordinea rostirii): 1 2 Complinire 3 Atribut (participiu.356 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK • b) în faţa substantivului se află un participiu sau adjectiv ca atribut al substantivului. cerute de scopul comunicativ. Traducerea în limba română a construcţiei cu atribut dezvoltat se face în ordinea 1—4—3—2. numeral) viele von den KunstStoffen 22. deci între articol şi atribut. se află alte compliniri diverse ca formă şi conţinut. Exemple: die liegende Hitzebeständigkeit ein schnellerer Rhythmus alle erzielten Resultate viele gebotenen Vorteile t Î Cadrul nominal c) în faţa atributului.3. Exemple: die heute bei 350—400°C liegende Hitzebeständigkeit ein noch viel . adjectiv) gebotenen 4 Substantiv Vorteile Articol (pronume. Exemplu: l viele 2 von den Kunststoffen 3 gebotenen 4 Vorteile '' multe avantaje • oferite de materialele plastice .

£«wi^I«: die heute bei 350—400°C liegende Hitzebeständigkeit \_-t----~"~" rezistenţa la căldură '' care se află ^"~~~--^^ astăzi la 350—400°C în cazul cind participiul prezent are un pronume reflexiv („sich"). elementele 1 + 4 se leagă în traducere în ordinea (4'+ !)• Exemplu: der von den Kunststoffen gebotene Vorteil ^X -*-—•"""'^ ""-—-^ oferit 3 de materialele plastice 2 avantajul 4+1 în cazul unor construcţii cu participiul prezent.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 337 în cazul unor construcţii cu articolul hotărît. în limba română traducem elementele 2 şi 3 (complinirea şi atributul) în ordinea 3—2 cu o propoziţie introdusă cu „care". dar în traducere se aşază lingă verb. . acesta stă imediat după elementul 1 (articol. pronume sau numeral).

întreruperea firului logic al înţelegerii (traducerii) este de obicei semnalul existenţei uneia dintre con­ strucţiile sintactice specifice limbii germane cu o structură deosebită faţă de limba română.2. 24-a. v. atribut dezvoltat.2..il a clementelor propuse! Traduceţi sintagmele! Model: das Werkstoffvolumen — verwendete — bei der Fertigung • das . 16. 18-a. Formaţi sintagme cu atribut dezvoltat prin introducere i treptată în cadrul nomin. punctul 17. 23-a. Werkstoff volumen ) > 3 ' *> ! > "I 2 l v.3.4.2 şi lecţia a 17-a. propoziţie infinitivală 4).2. propoziţie subordonată introdusă2' sau ne­ introdusă 3).2 şi lecţia 19. v. v. . v.1. 24.1. 19. 23. v. de exemplu. traducerea se va desfăşura în felul ur­ mător: Traducerea unei propoziţii cu atribut dezvoltat şi cadru sintactic se va desfăşura.358 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK Exemplu: die sich alle fünf Jahre verdoppelnde Produktion \ ^ producţia ^ ^ 1 ^ - ^ care se dublează la fiecare cinci ani 22.1. lecţia lecţia lecţia lecţia lecţia lecţia a a a a a a 11-a. în cazul atributului dezvoltat. 18. în lectura unor texte tehnico-ştiinţifice. în acest caz recomandăm în primul rînd identificarea con­ strucţiei (de ex. 16-a. 19-a. punctul 19. punctul punctul punctul punctul punctul punctul 11. Exerciţiul 458. cadrul sintactic1'. în felul următor: Die | von den Kunststoffen | gebotenen | Vorteile Avantajele oferite de materialele plastice s-au dovedit a fi corespunzătoare în practică de mii de ori. apoziţie 5) sau con­ strucţie participială 6) )..

die Kunststoffe — sich eignenden — als Schutzschicht. das Anwendungsgebiet—wichtigste—für Plaststoffe d. das Werkstoffvolumen — verwendete — bei der Fertigung b. Metoda dezvoltată de dv. der Werkstoffbedarf — verzeichnete — in den letzten Jahren. dat fiind că multe din aceste cuvinte sînt foarte asemănătoare. reprezintă o inovaţie care. Exerciţiul 459.. . verdoppelnde Produktion die sich alle fünf Jahre verdoppelnde Produktion a. conjuncţii) poate provoca o confuzie sau neînţelegerea unui text rostit sau scris. der Werkstoff bedarf — sich erhöhende — ständig d.1. se dovedeşte corespunzătoare.4. Cuvinte similare 22. pronume. der Rhythmus — zunehmende — ständig h. Pentru imprimarea diferenţelor dăm mai jos o listă a unor cuvinte care sînt adesea confundate.. die Neuerung — sich bewährende — in der Praxis. Produktion die sich . die Handbohrmaschinen — erzeugten — in unserem Werk e. die Vorrangstellung — eingenommene — von den Metallen f. die Produktion — sich verdoppelnde — alle fünf Jahre b. 22. verwendete Werkstoffvolumen | das bei der Fertigung verwendete W e | a. c. f. Modificarea sau sesizarea inexactă a unui sunet sau a unei litere dintr-un cuvînt scurt cu funcţie gramaticală (articole.4. Livrăm maşinile de găurit portative produse în uzina noastră şi în străinătate... Formaţi sintagme cu atribut dezvoltat cu participiul prezent reflexiv ! Model: die Produktion — sich verdoppelnd — alle fünf Jahre die . propoziţii. Despre care modificări ce se produc la suprafeţele metalice este vorba ? d. în practică.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER das . die Formteile — eingesetzten — bei der Montage g. e. formînd construcţii cu atribut dezvoltat! a.. die Veränderungen — sich vollziehenden — an der Oberfläche c. Domeniul cel mai cunoscut astăzi pentru folosirea materialelor plastice este şi un domeniu de aplicare pentru procedee tehnice recent ( = nou) dezvoltate. e.. Observăm ritmul mereu crescînd al producţiei. Exerciţiul 460. Va trebui dublat volumul de materiale înregistrat în ultimii doi ani. das Gummi — ersetzte — als Isoliermaterial c. Traduceţi în limba germană. b.

care pronume că atunci. dar nu nimic acum numai conjuncţie adverb conjuncţie pronume articol pronume [es] [na:x] [noxj [nI C t] [nlcts] [nu:n] [nu:r] pron. care el el. avînd atunci de regulă alt sens decît cel indicat aici. aceasta..360 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK Scrierea Pronunţarea Sensul Partea de vorbire Exemplificări aber oder als alles auf*) auch aus *> das daß dann denn den denen er es nach *) noch doch nicht nichts nun nur [a:bar] [ordar] [als] [alas] dar. adverb pronume adverb adverb nach der Methode Gilberths. de asemenea din. den die Kunst­ stoffe bieten. sich Ansicht. auf der Oberfläche Auch Kunststoff eignet sich dafür. apoi căci pe care. Dann erfolgt die Aufstellung. pe acesta cărora. însă sau. Die Werkzeuge. was wir t u n können. Wir beseitigen nichts. ea după. Es n i m m t ständig zu.. Wir verwenden dazu Kunststoffe. ori ca. denn er ist korrosionsfest. mit denen man arbeitet.neutru Das Volumen ist groß. das wir verwenden. acesta. Wir sind nun der daß. către încă totuşi. cînd tot pe şi. aber ich kann nicht. Man ersetzt noch zwei Teile. decît. Das Volumen verdoppelt nicht. E s ist bekannt. mase. Der Nachteil. eine Schutzschicht aus Plast Das Material. daß Metalle der Korrosion ausgesetzt sind. prepoziţie adverb conj. pron. aus Metall oder Kunststoff Kunststoff ist besser als Metall. Er ist Fachmann. Wir verwenden doch Gummi. fef] [<*°s] [das] [das] [dan] [den] [de:n] [de:nan] articol —. . Das ist alles. Er erläutert. de la conjuncţie conjuncţie conjuncţie pronume prepoziţie adverb prepoziţie Ich will. nur *) Cuvintele notate cu *) sînt frecvent folosite ca particule separabile ale verbelor. Kunststoff ist besser. adv.

Der Druck . Wie bewährt sich dieser Kunst­ stoff ? Wo bewährt sich dieser Kunst­ stoff ? Exerciţiul 461.. stabilind pronunţarea şi sensul lor ! Exerciţiul 462.. .. 2 at gefallen.. iarăşi mai departe cum unde adverb adjectiv prepoziţie conjuncţie verb prepoziţie prep. .. Fabriken ist das Ausarbeiten . Sie ersetzen ? Wem erläutern Sie das ? Der Werkstoffbedarf ist wieder größer... d.. la. Seid ihr damit fertig ? um 350°C am Sockel im schnellsten Rhythmus die Aufstellung von Maschinen vor der Anwendung Wann setzt ein ? Wenn man wird die Wen wollen man die Maschinen den Druck erhöht. wir arbeiten und für . so bestim­ men wir auch. Man arbeitet weiter an dem Projekt... .. + a r t . 2 t Werkstoff notwendig.. adv.. .. Mate­ rialflußdiagrammen notwendig. ...LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 361 Scrierea Pronunţarea Sensul de Partea vorbire Exemplificări schon schön seit seid um *' am im von vor *' wann wenn wen wem wieder *> weiter •) wie wo [Jo:n] [J0:n] [zagt] [zaet] [Um] [am] [Im] [fon] [fo:r] [van] [ven] [ve:n] [ve:m] [vi: dar] [vaetar] [vi:] [vo] deja frumos de sînteţi în jurul. cu la în de. der Neueinrichtung . . adverb adverb Haben Sie das schon versucht? Der Anstrich soll eine schöne Farbe haben. de la înainte cînd cînd.. Seit 3 Jahren. Completaţi cu cuvintele potrivite din lista de mai sus! a... wir bestimmen. Vormittag . seit man daran arbeitet. .. Citiţi cu atenţie cîteva din textele ultimelor lecţii şi diferenţiaţi cuvintele similare. wir müs­ sen Material einsparen. Behälter ist . .. . dacă pe cine cui din nou... Form ausgefüllt. c. b. wir die Maschinen erzeugen. -fart. mit . Ihrem Verfahren sind . prepoziţie prepoziţie adverb conjuncţie pronume pronume adverb adj. man mit der Produktion beginnt... prep..

man hier verwendet.. Metall..... Man trägt .) 2 (N. a. besser ist. . a. beeinflussen.. bieten. 8verzeichnen h. A) sich bewähren. .... Kunststoff ..... Unsere Abteilung weist bessere Resultate auf. Die Verbrennung vollzieht sich einwandfrei... aus. haften diese Vorteile a n ? (anhaften 2 (ND)) Wem haften diese Vorteile an ? Den Kunststoffen. ein.. Completaţi propoziţiile cu cuvinte la alegerea dv. bietet ... beseitigen.. e.. . zunehmen aufweisen. einsetzen. . ersetzt . setzt .. hier eine Schutzschicht .. nimmt . care se referă la a doua parte sintactică cerută de următoarele verbe! Răspundeţi! Model: . ein... weist . verzeichnen versuchen anhaften sich vollziehen Der Rhythmus nimmt zu.. i. f.. verdrängen . respectînd valenţa verbelor! f. .. ausfüllen... ersetzen wir die metallischen Teile. füllt . die von unserer Abteilung aufgewiesenen besseren Resultate. aushalten.. . die Oberfläche auf. D) 2 (N mod) Wir versuchen bessere t a t e zu erzielen. auf.... auf.. d. .. ... verdrängen.. beeinflußt . Exerciţiul AbZ.... 5 ... Formaţi propoziţii interogative. b. . keinesfalls ... 2 (N. Die Kunststoffe werden die Me­ talle verdrängen. erhöhen. sie sind nicht korrosionsfest. c.. jExerciţiul 464. A sau inf. ersetzen. . . Farbe. Resul­ Viele Vorteile haften den Kunst­ stoffen an. versucht die Belegschaft? . Valenţa Indicele de valenţă Verbe verbelor Exemplificări 1(N) 2 (N. beseitigt .362 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK e. erlauben.. .... weist . einnehmen. Wenn der Kunststoff . Exerciţiul 465.. verdoppeln. . 2 2 . haften diese Vorteile a n ? b. Transformaţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent cu construcţii cu atribut dezvoltat! Model: ...

. Citiţi şi răspundeţi! a. Perspectivele producţiei de materiale plastice.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 363 c. . vollzieht sich das Kaltschweißen ? Exerciţiul 466 (sinteză)... 3. precum şi în lectura suplimentară nr. Lectura suplimentară Nr. Wird sich die Produktion von Kunststoffen noch weiter erhöhen ? c. Anstelle welcher Werkstoffe werden die Plaste verwendet ? m. Sind neue Anwendungsgebiete für Kunststoffe möglich ? 1. Wie hoch ist die Hitzebeständigkeit der Kunststoffe heute ? k. Welcher Ansicht sind die Fachleute ? d. Avantajele şi dezavantajele materialelor plastice astăzi. 12! D. Bieten die Kunststoffe Vorteile ? Welche ? n. Exerciţiul 468 (sinteză). Was sehen wir auf Bild 1 ? e. 2. Werden noch viele Neuerungen auf dem Gebiet der Plaste zu verzeich­ nen sein ? i. pe baza planului din exerciţiul precedent. Wie stark wird die Verwendung der chemischen Werkstoffe im Jahre 1983 sein? h. 4. Auf welchen Anwendungsgebieten werden den Kunststoffen neue Einsatzmöglichkeiten eröffnet werden ? Exerciţiul 467 (sinteză). Redactaţi din memorie. In den siebziger21 Jahren rechnet man mit etwa 50 kg und 1980 werden es nach Schätzungen 3 ' schon über 100 kg sein. Was wird mit dem Gummi als Isoliermaterial geschehen ? p. Schimbarea raportului de folosire în comparaţie cu alte materiale. o scurtă prezentare cu titlul: „Kunststoffe als Werkstoff" în care vă veţi referi şi la ideile cuprinse în textul lecţiei a 16-a. Seit wann und in welchem Rhythmus hat sich die Produktion von Kunststoffen verdoppelt ? b. Wodurch werden die Metalle verdrängt werden ? g. Welche Nachteile haften den Kunststoffen heute noch an ? ]. Expuneţi oral textul pe baza următorului plant 1. 12 DIE KUNSTSTOFFE IM AUTOBAU Im Vergleich zu den im Autobau im Jahre 1939 je 1 ' Wagen eingebauten zwei Kilogramm Kunststoffen waren es 1965 18 kg und 1970 rund 35 kg. Domenii de aplicare a materialelor plastice. Gibt es Formteile aus Kunststoffen? Nennen Sie welche ! 0. Was nimmt heute noch eine Vorrangstellung ein ? Und im Jahre 2000 ? f.

evaluarea automobilul de categorie mijlocie în afară (de). de (fiecare) în deceniul al şaptelea aprecierea. Sowohl die Anzahl der Teile. Mo­ torhauben u>. als auch die der chemischen Werkstoffe wird in Zukunft immer größer werden. Abgesehen 5) von den guten physikalischen Eigen­ schaften spielt6' die im Gegensatz7' zu Metallen fallende8' Preistendenz9' bei Kunststoffen eine wichtige Rolle. Eine bekannte Automobilfabrik wird Karosserieteile wie Türen10'.364 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK Die heute am meisten gekauften modernen Mittelklasse-Wagen4' besitzen einige hundert Teile aus etwa 12 verschiedenen Kunststoffen. Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) je in den siebziger Jahreri Schätzung Mittelklasse-Wagen abgesehen spielt Gegensatz fallend Preistendenz Tür Motorhaube Kofferraumdeckel Kotflügel gegenüber wiegen pentru. Sie werden zusammen nur 26 kg gegenüber14' 99 kg der Metall­ teile wiegen 15). făcînd abstracţie (de) joacă opoziţia în scădere tendinţa preţurilor uşa capota/compartimentul motorului capota/compartimentul portbagaj ului aripa faţă de a cîntări die der der die die die der der . Kofferraumdeckel12) und vordere Kotflügel13) aus Kunst­ stoffen bauen.

Explicaţii.3' noch eine ganze Reihe von Methoden nennen. Formgebung. Coolidge Wolframpulver. > v. auch unter höherem Druck verarbeitet. > v. Als Richtwerte wären Korngrößen von 0. Explicaţii. Erst um 1809 fand aber die Pul­ vermetallurgie praktische Anwendung.11 mit der Gewinnung von Metallpulvern und deren Verarbeitung zu Halbzeugen.3. was jedoch zu weit führen würde. auf höhere Temperaturen erhitzt21.D. 1918 als W. Man versteht darunter das Zusammenbacken der gepreßten Pulverteilchen. Explicaţii. auch Metallkeramik genannt. befaßt sich. die im Vergleich zu Schmiedeteilen bei 90% liegt.2.Lehrstück Nummer 23 DIE PULVERMETALLURGIE A. bzw. Als einen wichtigen Vorgang in der Pulvermetallurgie.1. punctul 23. Text Die Pulvermetallurgie. verdichtete und anschließend bei Temperaturen nahe dem Schmelz­ punkt in Schutzgasatmosphäre sinterte. wodurch diese Verfahrenstechnik im Maschinenbau. was meistens durch Verpressen in Werkzeugen unter hohem Druck geschieht. ') v. bzw. Halbzeug. Nach 1945 trat dann ein neuer Auf­ schwung ein. Pulver mit größeren Teilchen. nach chemischen Methoden erzeugt. punctul 23. was allgemein bekannt ist. dann stünden der Metallkeramik noch weitere Anwendungs­ gebiete offen. Schon im Mittelalter verarbeiteten Hand­ werker in Südamerika Goldstaub. was durch Erhitzen bis nahe an den Schmelz­ punkt erfolgt. auch Sintern genannt und — falls erforderlich •— Nach­ bearbeitung des Preßgutes. könnte man das Sintern des Preßgutes nennen. In der heutigen Pulvermetallurgie wären31 etwa folgende Hauptarbeits­ gänge zu erwähnen: Pulvergewinnung. daß die auf elektrolytischem oder chemischem Weg gewonnenen Pulver möglichst feinkörnig sind. Warmbehandlung der Formteile. wobei Platinpulver verarbeitet wurde 1) . ergeben weniger brauch­ bares Sintermaterial.06—0. noch feinere Pulversorten billig zu erzeugen. durch Verschmieden zu Schmuck und Gefäßen. 2 J .3 mm festzuhalten. insbesondere aber in der Elektrotechnik und Feinmechanik neue Möglichkeiten erschloß. Wichtig ist. Für die Pulvergewinnung könnte 3) man. Wenn es gelänge. könnte auf 95—98% erhöht werden. punctul 23. Die Dichte des Preßgutes.

-es. înviorarea der Aufschwung. -s.366 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE Zu erwähnen wären noch die Hartmetalle. -s. das sind Legierungen hoher Härte. . pulberea de platină das Wolframpulver. f. -e atmosfera de gaz protector die Schutzgasatmosphäre. tratamentul termic die Warmbehandlung. zu Plätt­ chen gepreßt und gesintert werden. en metalurgia pulberilor metaloceramica.pl. pl. -s. evul mediu der Handwerker. f. mit Kobalt legiert. -s. giuvaerurile der Schmuck. -(e)s. metalurgia pulberi­ lor sich befassen mit + dat. a se ocupa cu.pl.pl. -en erschließen (erschloß. Es sind dies hochschmelzende Metallkarbide (Wolfram-Titan­ oder Molybdänkarbide). . zur Herstellung von Schneiden an spanabhebenden Hochleistungs­ werkzeugen. pulberea de metal das Halbzeug. f. -s. f. . -s. dacă falls f. compactarea prin forjare das Verschmieden. bijuteriile. -s. -(e)s. compactarea das Verpressen. -(e)s. -e das Platinpulver. în continuare anschließend aproape nahe punctul de topire der Schmelzpunkt. f. pulberea de wolfram a îndesa. -.e tehnologia/procedeul de fabricaţie die Verfahrenstechnik. extracţia das Metallpulver.pl. die Metallkeramik. -s. -s. meseriaşul America de Sud Südamerika. praful de aur der Goldstaub. -e semifabricatul das Mittelalter. -s.pl. B. a comprima verdichten imediat după. -en obţinerea. -en mecanica fină/de precizie die Feinmechanik. -es. -n a sinteriza sintern impulsul. -(e)s.pl. -en sinterizarea das Sintern. în caz că. -en presarea. de allgemein general die Gewinnung. avîntul. f. erschlossen) a deschide operaţia principală der Hauptarbeitsgang. Vocabular die Pulvermetallurgie. f. die im Preßverfahren.pl. -e vasul das Gefäß.e obţinerea pulberilor die Pulvergewinnung. posibilitatea die Möglichkeit.

Vergleich [fsr'glaec]. -(e)s. -n. Litera v în cuvinte de origine germană se pronunţă [f]. -s. -n spanabhebend das Hochleistungswerkzeug. desfăşurarea. Revolver­ presse [re'volvarpresa]. Volt [volt].0. -(e)s. -e das Plättchen. . vor [fo:r]. î n cuvinte de origine străină se pronunţă de obicei [v]. muchia tăietoare aşchiind scula de mare randament refractar carbidul metalic plăcuţa C.0. Volumen [vo'lu:man]. -ien der Vorgang. verstanden) darunter das Zusammenbacken. -n offen die Dichte.e r jedoch elektrolytisch feinkörnig der Richtwert. . a păstra sortul/ categoria de pulbere deschis densitatea comparaţia piesa forjată utilizabil. vollautomatisch ['fol'ootoma:tlj] etc. Verfahren [fEr'fatran]. von [fon]. galvanisch [gal'va:nlj]. pl. viel [fi:l]. . cu granulaţia fină valoarea orientativă mărimea granulei aici: a reţine. -e brauchbar das Sintermaterial.e verstehen (verstand. hielt fest. -(e)s. Universalpresse [univer'za: lpreso]. -(e)s.1. -(e)s. das Pulverteilchen. -s. Exemple: Ventil [vsntid]. -e die Korngröße. - necesar finisarea piesa presată însă electrolitic granulat fin. -en der Vergleich. -e der Schmiedeteil. procedeul a înţelege aici: prin aceasta compactarea prin coacere particula de pulbere metalul dur (produsul metaloceramic sinterizat) tăişul. -(e)s. Pronunţare şi ortografie 21. -(e)s. -en das Preßgut. das Hartmetall. Vorgang ['fo:rg9r|]. Explicaţii şi exerciţii 23. fest­ gehalten) die Pulversorte. -s. Exemple: vier [fi:r]. -e h ochschmelzend das Metallkarbid. -n festhalten (ä. f. -e die Schneide. -s. folosibil materialul de sinterizat procesul.LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 367 erforderlich die Nächbearbeitung. (e)s.

au şi alte funcţii: 23. 1 .2. Nerven ['nerfan] s. Exemple: antikorrosiv ['antikorozi:f]. Pulver­ gewinnung. lecţia a 17-a. sau de adverbe pronominale ca „wobei.4. Exemple: Pulver ['pUlfgr]. lecţia a 11-a. Propoziţiile relative l j precizează.1. Oktav [ok't«:f]. wodurch. Unele tipuri de propoziţii relative. .1.2. wovon. sensul substantivului pe lîngă care stau: Exemplu: Das Pulver. Pulberea care se obţine pe calea electrolitică....2.. lecţia a 17-a. b) la mijlocul cuvîntului în unele cuvinte răzleţe. > v. Nerv [nerf]. 23. Exersaţi pronunţarea corectă a cuvîntului „Pulver" în următoarele cuvinte compuse! Pulvermetallurgie. Wolframpulver. Exersaţi accentuarea corectă a următoarelor cuvinte lungi ! Pulvermetallurgie Höchleistungswerkzeug Schützgasatmosphäre Elektrotechnik Hauptarbeitsgänge Metallkeramik Pülvergewinnung Verfahrenstechnik Warmbehandlung Molybdankarbid Nachbearbeitung Zusammenbacken Anwendungsgebie t 2 3 .2. l 2 3 ' v. Exemplu: Die Pulvermetallurgie befaßt sich. exprimînd însă legătura strînsă dintre aceste informaţii noi şi cele enunţate înainte. Metalurgia pulberilor se ocupă — ceea ce este în genere cunoscut — cu obţinerea de pulberi metalice. Stativ [fta'ti:f].2. de obicei. das auf elektrolytischem Wege gewonnen wird. Pulversorten. Pot cuprinde însă şi în continuare informaţii noi.. punctul 11. Exerciţiul 469...1. Propoziţii relative continuative 23.1. Platinpulver. Pot fi intercalate în alte propoziţii ca un fel de observaţii în paranteză pe marginea celor spuse în acel loc. worüber" 3) etc. > v. was allgemein bekannt ist. punctul 17. punctul 17. în special cele introduse de pronumele relative „wer" sau „was" 2). Exerciţiul 470.a. fiind deci după conţinutul lor propoziţii principale.1.368 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE î n unele cuvinte de origine străină s-a fixat totuşi pronunţarea [f] şi anume: a) la sfîrşit de cuvînt.1. mit der Gewinnung von Metallpulvern. Pulverteilchen.1.. Metallpulver. 23...

= După 1945.2. e x e m p l u l d e l a p u n c t u l 23. in der Elektrotechnik 1 und Feinmechanik neue Möglichkeiten erschlossen. Introduceţi în propoziţiile de mai jos observaţiile date în paranteză. (Das war vor 300 Jahren nicht bekannt). = Pentru obţi­ nerea pulberilor s-ar putea indica — ceea ce ar duce însă prea departe. Căutaţi în text propoziţiile relative continuative şi constataţi ce funcţie au! Traduceţi în scris frazele respective. noch eine ganze Reihe von Methoden nennen. Heute kann man Metallpulver verdichten. Dadurch (Prin aceasta. '1/103 . sau traducerea prin gerunziu.) b. = Abia în 1809. urmînd recomandările de la punctul 23.) : > v . was vor 300 Jahren nicht bekannt war.2. Exemplu: Erst um 1809 fand die Pulvermetallurgie praktische Anwen­ dung. wobei Platinpulver verarbeitet wurde. 24 -— Germana pentru ingineri fi tehnicieni —. Heute kann man. (Das war vor 300 Jahren nicht bekannt.c.! Exerciţiul 472. dîndu-le forma propoziţiilor relative continuative ! Model: Heute kann man Metallpulver verdichten.LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 369 Exemplu: Nach 1945 trat in der Pulvermetallurgie ein neuer Aufschwung ein. wodurch im Maschinenbau. prelucrîndu-se pulbere de platină. Metall­ pulver verdichten. in der Elektrotechnik und Feinmechanik neue Möglichkeiten erschlossen wurden. Exerciţiul 471. Cele două propoziţii din exemplu cuprind informaţii independente şi ar putea fi separate prin punct. — încă o serie întreagă de metode.3. de exemplu: Nach 1945 trat in der Pulvermetallurgie ein neuer Aufschwung ein. fapt prin care s-au deschis noi posibilităţi în construc­ ţia de maşini.. în electrotehnică şi mecanica fină. 23. Construcţii cu propoziţie relativă confiniiativă exprimă însă o mai strînsă legătură dintre cele două idei.1. was jedoch zu weit führen würde. în metalurgia pulberilor s-a înregistrat un nou avînt. (Der Direktor erklärte das. metalurgia pulberilor şi-a găsit aplicaţia în practică.2.1.2. a. Privitor la propoziţiile relative continuative recomandăm separarea prin punct şi începerea unei propoziţii noi 1 '.. Exemplu: Für die Pulvergewinnung könnte man. în traducerea acestor propoziţii relative cuvintele de introducere pot fi (şi în cazul parantezelor trebuie să fie) redate cu următoarele structuri din limba română: wer = cel care wodurch = fapt prin care was = ceea ce worüber = fapt despre care wobei = prilej cu care wovon = fapt de la care etc.3.1.) wurden im Maschinenbau. Das Werk verarbeitet hauptsächlich Metallpulver zu Halbzeug.

370 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE c.. D. Wichtig ist. Sintern ist das Zusammenbacken der gepreßten Pulverteilchen. wobei er sehr hohe Temperaturen benötigte.. produsă după metode chimice. apărînd la forma nedeclinată.) e. Coolidge sinterte Wolframpulver bei hohen Temperaturen in Schutzgasatmosphäre..1. Dabei benö­ tigte er sehr hohe Temperaturen. nach chemischen Methoden erzeugt. punctul 22. nu se mai acordă cu substantivul. D. Pulberea de wolfram. | zu Schmuck. Coolidge verdichtete und sinterte Wolframpulver. Dabei benötigte er sehr hohe Temperaturen. Die Formgebung erfolgt durch Verpressen in Werkzeugen. atributele dezvoltate 1} volumi­ noase pot fi aşezate şi după substantiv. W.. participiul (sau adjectivul) este primul element al complexului şi se acordă cu substantivul. % construcţia participială Man verarbeitete Goldstaub. Coolidge verdichtete und sinterte Wolframpulver. Construcţii participiale 23. Transformaţi propoziţia a 2-a într-o propoziţie relativă continuativă ! Model: W.) d. W. b.) Exerciţiul 473. j auf höhere Temperaturen erhitzt. im Mittelalter. participiul (sau adjectivul).2. daß die auf elektrolytischem oder chemischem Weg ge­ wonnenen Pulver möglichst feinkörnig sind. 23. în acest caz. d. Exemplu: atribut dezvoltat Man verarbeitete | auf höhere Temperaturen erhitzten j Goldstaub zu Schmuck. Der Goldstaub konnte durch Verschmieden zu Schmuck und Gefäßen verarbeitet werden.. în limba română. Dadurch sind sie nicht sehr billig. (Wir hörten das auf der Tagung. rămînînd ultimul element al sintagmei. Dabei muß das Pulver sehr feinkörnig sein. fiind separate prin virgule. Exemplu: Das Wolf rampul ver. D. (Das erläuterte der Professor im Vortrag. Das erfolgt durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt. în limbajul tehnico-ştiinţific. e. c.3. In der Metallkeramik wird Metallpulver zu Halbzeug verdichtet. D. (Das geschah z. > . lecţia a 22-a. Die Metallpulver werden auf chemischem oder elektrolytischem Weg erzeugt. a. Dafür ist hoher Druck erforderlich..2.B. Coolidge verdichtete und sinterte Wolframpulver. * v. W.

. b) atribute dezvoltate. şi ca atare este mai rar întîlnit într-un context tehnico-ştiinţific. die mit Kobalt legierten Metallkarbide c.3. Modul conjunctiv exprimă acţiuni incerte. die nur bei hohen Temperaturen schmelzenden Metallkarbide b. .. Formele verbale învăţate pînă la lecţia de faţă au făcut parte din modul indicativ (exprimînd acţiuni reale) sau modul imperativ (exprimînd acţiuni cerute). Transformaţi atributele dezvoltate: a) în propoziţii relative: b) în construcţii participiale! Model: die nur bei hoher Temperatur schmelzenden Metallkarbide. Modul conjunctiv al verbelor 23. Transformaţi propoziţia dată în paranteză în următoarele structuri: a) propoziţii relative atributive. c) construcţii participiale ! Model: ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie (Er ist allgemein bekannt) a) ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie.LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 371 Exerciţiul 474. Exemplu: Die Dichte des Preßgutes könnte auf 95—98% erhöht werden. allgemein bekannt. nur bei hoher Temperatur schmelzend. die heute Anwendung findenden Verfahren Exerciţiul 476... die nur bei hohen Temperaturen schmelzen. auf höhere Temperaturen erhitzter Goldstaub Exerciţiul 475.) 23..1. chiar ireale. a) ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie (Er ist allgemein bekannt) b) das Metallpulver (Es ist auf elektrolytischem Weg erzeugt) c) die Dichte des Preßgutes (Sie liegt bei 90%) d) das Pulver (Es wird unter höherem Druck verarbeitet) e) das Zusammenbacken (Es erfolgt durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt. die zu Plättchen gepreßten Metallkarbide d... der allgemein bekannt ist b) ein allgemein bekannter Arbeitsgang der Pulvermetallurgie c) ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie.3. a. a) die Metallkarbide. die auf 98% erhöhte Dichte e. dorite. Densitatea materialului de presat ar putea fi mărită la 95—98%. auf höhere Temperaturen erhitzt. b) Die Metallkarbide. Căutaţi în textul lecţiei construcţiile participiale şi transformaţi-le în atribute dezvoltate! Model: Goldstaub.

chenarele C şi D). > v. punctul 16. mai des folosit în comparaţie cu conjunctivul I.3. Prezentul verbelor tari şi neregulate.2. diferite sînt şi unele desinenţe ale conjunctivului I I prezent faţă de imperfect. CONJUNCTIVUL I I (Model de conjugare) a) Forme simple Spre comparaţie: [Ăl Verbe slabe Verbe tari I Imperfectul Indicativ ich erhöhte aş mări du erhöhtest er erhöhte wir erhöhten ihr erhöhtet sie erhöhten ich erschlösse aş deschide du erschlössest er erschlösse wir erschlössen ihr erschlösset sie erschlössen ich erhöhte du er wir ihr sie erhöhtest erhöhte erhöhten erhöhtet erhöhten ich erschloß du erschlössest er erschloß wir erschlossen ihr erschloßt sie erschlossen l 2 3 > v. conjunctivul I I trecut: pentru acţiuni încheiate. lecţia a 16-a.372 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 23. Conjunctivul II prezent al verbelor slabe coincide total cu imperfectul (v. punctul 25. chenarele A şi B ) .2. precum şi conjunctivul I I trecut au ca semn distinctiv Umlaut pe vocala radicală a verbelor tari (unde este posibil) şi a auxiliarelor (v. Formele conjunctivului I I se apropie ca formă de timpurile imperfect 2 ' şi mai mult ca perfect 3 '.3. avînd ca şi acesta două timpuri. Datorită acestor apropieri şi deci a posibilităţilor de confuzie. punctul 21. chenarul A din modelul de conjugare). . lecţia a 25-a. lecţia a 21-a. limba germană modernă a dezvoltat şi o formă paralelă parafrazată pentru ambele tipuri ale conjunctivului I I (v. î n limba germană modernă deosebim două forme ale modului conjunctiv: conjunctivul 7 1 ' conjunctivul II Conjunctivul II.1. > v. cores­ punde modului condiţional-optativ din limba română. care nu poate fi confundată cu alte forme. conjunctivul I I prezent: pentru acţiuni în desfăşurare.

gepreßt * / a ş fi presat würde / ^haben^ ^entworfen/ ^ a ş fi proiectat würdest gepreßt/entworfen haben würde gepreßt/entworfen haben würden gepreßt/entworfen haben würdet gepreßt/entworfen haben würden gepreßt/entworfen haben b) cu „sein" /gefolgt v / a ş fi urmat würde < Q ^>sein/ ^gekommen' ^ a ş fi venit würdest gefolgt/gekommen sein würde gefolgt/gekommen sein würden gefolgt/gekommen sein würdet gefolgt/gekommen sein würden gefolgt/gekommen sein ich du er wir ihr sie .LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 373 !B| Trecut Verbe slabe a) cu „haben" ich hätte gepreßt aş fi presat du hättest gepreßt er hätte gepreßt wir hätten gepreßt ihr hättet gepreßt sie hätten gepreßt ich hätte entworfen aş fi proiectat du hättest entworfen er hätte entworfen wir hätten entworfen ihr hättet entworfen sie hätten entworfen ich hatte gepreßt du hattest gepreßt er hatte gepreßt wir hatten gepreßt ihr hattet gepreßt sie hatten gepreßt ich war gefolgt dus warst gefolgt er war gefolgt wir waren gefolgt ihr wart gefolgt sie waren gefolgt ich du er wir ihr sie ich du er wir ihr sie hatte entworfen hattest entworfen h a t t e entworfen hatten entworfen hattet entworfen hatten entworfen wargekommen warst gekommen war gekommen waren gekommen wart gekommen waren gekommen Verbe tari Mai mult ca perfectul indicativ b) cu „sein" ich wäre gefolgt aş fi urmat du wärst gefolgt er wäre gefolgt wir wären gefolgt ihr wärt gefolgt sie wären gefolgt ich wäre gekommen aş fi venit du wärst gekommen er wäre gekommen wir wären gekommen ihr wärt gekommen sie wären gekommen b) Forme parafrazate cu „würde" E Prezent / e r h ö h e n = aş mări ich würde <f ^erschließen = aş deschide du er wir ihr sie würdest würde würden würdet würden erhöhen/erschließen erhöhen/erschließen erhöhen/erschließen erhöhen/erschließen erhöhen/erschließen ffl Trecut ich du er wir ihr sie: a) cu „haben" .

se preferă forma simplă la orice categorie de verbe. Man kann noch viele Hauptarbeitsgänge erwähnen. In der heutigen Pulvermetallurgie wären folgende Hauptarbeitsgänge zu erwähnen: . Reformaţi cu ajutorul conjunctivului II următoarele afir­ maţii.. presat ich wäre gefolgt.3. gekommen e t c . = î n metalurgia pulberilor din ziua de astăzi ar fi de men­ ţionat următoarele operaţii principale: . formele simple se mai păstrează doar la verbele auxiliare de timp (wäre. Man könnte noch viele Hauptarbeitsgänge erwähnen. ' Verbele modale „sollen" şi „wollen" nu primesc Umlaut la conjunctivul I I prezent. atunci metaloceramicii i-ar fi deschise alte domenii de aplicare. = urmat. müßte. avînd altă vocală radicală decît Umlautul vocalei imper­ fectului. dann stünden der Metallkeramik weitere Anwendungsgebiete offen. = aş mări. = Dacă ar fi posibil să se producă ieftin sorturi de pulberi mai fine. condiţii şi comparaţii ireale. în rest se preferă forma parafrazată. möchte1)). pressen. întrebări şi constatări precaute s.. venit Modul de folosire a conjunctivului I I este similar ca şi cel al condiţionalului-optativ din limba română. Formele conjunctivului II. b. aş fi mărit.a. Exemple: Wenn es möglich wäre. dorinţe.4. deschis. Die Formgebung muß unter hohem Druck geschehen. Exerciţiul 477. .374 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 23. presa. dürfte. nu sînt folosite cu aceeaşi frecvenţă. folgen kommen etc. erschließen. Unele verbe tari formează prezentul conjunctivului II (simplu) în mod neregulat.3. gepreßt etc. würde) şi de mod (könnte. erschlossen. urma. feinere Pulversorten billig zu erzeugen. Exemple: Formele de bază stehen •— stand — gestanden verstehen — verstand— verstanden entwerfen — entwarf •—• entworfen Conjunctivul ich stünde II = aş sta ich verstünde = aş înţelege ich entwürfe = aş proiecta 23. Exprimăm cu ajutorul acestor forme acţiuni. ipoteze. simple şi parafrazate. Exemple: Prezent: ich würde erhöhen.. hätte..3. deschide. formule de politeţe. dîndu-le o notă de precauţie! Model: Man kann noch viele Hauptarbeitsgänge erwähnen. a. veni Trecut: ich hätte erhöht. La trecut. Căutaţi formele de conjunctiv II în textul lecţiei şi deter­ minaţi la ce timp se află! Exerciţiul 478. La prezent.

Exerciţiul 481. f. Es kann gelingen. Wenn das Pulver auf chemischem Weg gewonnen wird. c. a. Completaţi fragmentele de propoziţii cu cele două părţi sintactice necesare. kommt es zu neuen Fortschritten. so hätten sich neue Mög­ lichkeiten erschlossen. g. pressen. Wie verdichtete ? . festhalten. ist das Halbzeug weniger brauch­ bar. verstehen Halten Sie dieses Arbeitsverfahren fest ? W. folosind conjunctivul II prezent! Model: Wenn die Teilchen größer sind. wäre das Halbzeug weniger brauchbar. A) erschließen. so erschließen sich neue Möglichkeiten. Wenn die Teilchen größer wären. b. die Metallkarbide. ist es fein­ körniger. verdichten. b. Caracterizaţi drept ipotetice următoarele acţiuni şi condiţiile lor. Valenţa verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemple 2(N. Verpressen in 2(N mod sau timp 2(N mit D) geschehen sich befassen Der Professor befaßt sich mit Pulver­ metallurgie. e. e. Coolidge verdichtete Wolfram­ pulver. Die chemisch gewonnenen Pulver sollen möglichst feinkörnig sein.! a.LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 375 c. Wenn der Versuch gelingt. ist das Halbzeug weniger brauchbar. la alegerea dv. Wenn uns mehr Sintermaterial zur Verfügung steht. Exerciţiul 479. steigt die Pro­ duktion unseres Werkes.D. Wenn diese Verfahrenstechnik weiter entwickelt wird. Wenn die Teilchen größer sind. Caracterizaţi acţiunile indicate în exerciţiul precedent drept ireale. folosind conjunctivul II trecut! Model: Wenn der Versuch gelungen wäre. Das Zusammenbacken muß durch Hitze erfolgen. Das geschieht durch Werkzeugen. Pulver mit größeren Teilchen ergibt weniger brauchbares Sinterma­ terial. sintern. Exerciţiul 480. d.4. feinere Pulversorten billig zu erzeugen. d. 23. Jetzt hält fest. Hartmetalle sind z.B.

Immer erschließen e. Wozu verarbeiteten sie ihn ? f. D. Was ergäbe sich. Welche Hauptarbeitsgänge der heutigen Pulvermetallurgie sind zu erwähnen ? m. Dacă s-ar produce pulberile pe cale electrolitică. Wann trat ein neuer Aufschwung in der Pulvermetallurgie ein ? k. Immer geschieht g. v. Dacă ar fi fost o finisare a pieselor presate. ar fi mai fin gra­ nulate. Was gelang W. wenn es gelänge feinere Pulversorten billig zu erzeugen ? t. . f. Această tehnologie de fabricaţie ar deschide noi posibilităţi în elec­ trotehnică. Kann man hier alle Methoden der Pulvergewinnung nennen ? p. Welche Eigenschaft der Pulver ist für die Pulvermetallurgie wichtig ? r. Seit wann ist die Pulvermetallurgie bekannt ? d. Welche Richtwerte für Korngrößen könnte man nennen ? s. Jetzt befaßt sich Exerciţiul 482 (sinteză). Traduceţi în limba germană! a. Pulberea nu este fin granulată. Was erschließt diese Verfahrenstechnik ? 1. Was versteht man unter Sintern ? o. b. fapt datorită căruia calitatea semi­ fabricatului este mai puţin bună. Wie wird sie noch genannt ? c. e.Wie geschieht die Formgebung? n. ar fi un pro­ cedeu nou în uzina noastră. Wann fand die Pulvermetallurgie praktische Anwendung ? g. construcţiile de maşini şi mecanica fină. Wozu dienen sie ? Exerciţiul 483 (sinteză). Dacă metaloceramica ar fi fost cunoscută. d. Wie preßt ? h. aceasta s-ar fi făcut după sinterizare. Coolidge ? i. ar fi găsit un domeniu de aplicare mai mare. Citiţi textul şi răspundeţi! a. c. Womit befaßt sich die Pulvermetallurgie ? b. Fabricarea pieselor prin tehnica metalurgiei pulberilor. So verstand f. Welches Pulver wurde zuerst verarbeitet ? h. Was sind Hartmetalle ? z. Was ergibt das Pulver mit größeren Teilchen ? w. Wie verarbeiteten die Handwerker des Mittelalters den Goldstaub ? e. Warum sintert ? d. Wo liegt heute die Dichte des Preßgutes ? u. Wie sinterte er das Wolframpulver ? j .376 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE c. Könnte sie erhöht werden ? .

sowie Vermei­ dung U ) dünner Wandungen 12. racordarea drept. . cunoaşterea punctul de vedere asemenea a lua în consideraţie cu ajutorul numai indicaţia evitarea peretele (grosimea peretelui) a arăta. hier alle Ge­ sichtspunkte 5) aufzuzählen. gut acht . 13 ÜBER DAS ENTWERFEN1' PULVERMETALLURGISCH1) HERZUSTELLENDER TEILE » Pulvermetallurgische Verarbeitung der Teile r. a sfîrşi (a se pierde) die der der die die der *> Cuvintele din figură se găsesc la sfîrşitul vocabularului. direct a se termina. Abb. Auf einfache Formen. din partea aici: anumit cunoştinţa. Es würde zu weit führen. a indica îmbinarea. (Wandungen a und b).*' Ansätze 14) sollen gerade 15) verlaufen 16> Vocabular 1) das Entwerfen pulvermetallur­ gisch herzustellender Teile 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) seitens gewiß Kenntnis Gesichtspunkt derartig berücksichtigen anhand lediglich Hinweis Vermeidung Wandung hinweisen Ansatz gerade verlaufen proiectarea pieselor care urmează a fi produse pe calea metalurgiei pulbe­ rilor de la.. erfordert seitens 2 ) des Konstrukteurs gewisse 3 ) Kenntnisse 4 ) über die Möglichkeiten dieses Ver­ fahrens. die beim Entwerfen derartiger 6 ) Teile zu berücksichtigen 7 ) sind. wäre besonders hinzuweisen 13). 1 zeigt ein Beispiel. An­ hand 8) einiger Erläuterungen und eines Beispieles mögen lediglich 9) einige grundsätzliche Hinweise 10) Abb.LEHRSTÜCK NUMMER 23: DIE PULVERMETALLURGIE 377 D.l gegeben werden. Lectura suplimentară Nr.

der Hebel an dem Zylindermantel 1 7 ) in obiger Abbildung. Die Herstellung der linken Ausführung wäre auch möglich. zu vermeiden 22K Die rechte. doch würde in diesem Falle 25) die Dichte und damit die Festigkeit des Teiles herabgesetzt 2 6 ) werden. was links ersichtlich ist 21) . bessere Ausführung 2 3 ) mit einer gerade auf den Zylindermantel laufenden Kante ist vorzuziehen 24'.B. es sind also 18) auslaufende 19) Ansätze sowie Radien 20).378 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE wie z. a reduce rebutul nu e bine mai bine . aşadar a se ramifica raza vizibil a evita executarea a prefera cazul a micşora. was auch zu größerem Ausschuß 27> führen würde. 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) der Zyl indermantel also auslaufen der Radius ersichtlich vermeiden die Ausführung vorziehen der Fall herabsetzen der Ausschuß nicht gut besser mantaua de cilindru deci.

der Erfinder des Explosions­ verformens. wenn nicht die moderne Raketen. Es dürfte von Interesse sein. C. bzw. verschiedene Kes­ selbleche durch explosive Beanspruchung zu prüfen. > ) > 4 ) 6 > 2 3 x v.3. als ob die Anwendung von Schießstoffen für die Ver­ formung möglich wäre. Bezieht man sich auf das 1909 an J.1. Trotz dieser Vorarbeiten hätte aber diese Technik keine beson­ dere Bedeutung erlangt. suplimentară „Explosionsstoffe für das Verformen von Metallen". v.3) daß diese gar nicht so neu ist. daß das Arbeiten mit Spreng­ stoffen vorteilhafter ist und so verzichtete man auf Schießstoffe und entschied sich für Versuche mit Sprengstoffen. dann ist man dem Wesen dieses Prinzips am nächsten. Diese bestehen aus zwei Gruppen und zwar: a) den Schieß. zwei englischen Ingenieuren. die verhältnismäßig langsam abbrennen und Drücke bis zu 2 800 kp/cm2 entwickeln und b) den Sprengstoffen. die üblichen Energiequellen zur Verformung von Metallen durch Explosionsstoffe zu ersetzen. Johnsen. punctul 24. .2. v.4. Explicaţii. Tatsächlich verfügte Adamson. v. die bei extrem hohen Geschwindigkeiten (1 850— 8 350 m/s) detonieren und Drücke bis zu 281 000 kp/cm2 erzeugen. punctul 24. punctul 24.und Raumfahrt­ technik darauf zurückgegriffen hätte. 1888. v. Wen man den Ursprung dieser Idee verfolgen würde. Explicaţii. Anfangs schien es. şi lectura punctul 24. 1897 gelang es Munroe undW. dann käme man zu der überraschenden Feststellung. wenn zumindest einiges über die Explo­ sionsstoffe selbst gesagt würde 5) . N. Text Das Explosionsverformen. Jones erteilte Patent über das Auf­ treiben von Zylindern zu Fässern.Lehrstück Nummer 24 DAS EXPLOSIONSVERFORMEN V O N METALLEN A.oder Treibstoffen. Patente für die Erzeugung von Flüssigkeitsdrücken4) durch Explosionsstoffe zu erhalten. beruht auf 2 > dem Prinzip. schon im Jahre 1876 über die Möglichkeit. dieses interessante Verfahren11. Explicaţii. doch zeigte sich bald. Explicaţii.

-(e)s. wobei der Sprengstoff direkt auf das Werk­ stück einwirkt und b) dem Distanzverfahren. 1 *' zeigt schematisch das Distanz­ verfahren. Abb.380 LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN •jsssrtank f Vakuumleitungsanschluß g DistanzyerFahren AbhJ Das Explosionsverfahren selbst besteht nun aus zwei grundsätzlich ver­ schiedenen Anwendungen von Spreng­ stoffen : a) dem Kontaktverfahren. -ien üblich die Energiequelle. Vocabular das Explosionsverformen. -e explosiv deformarea prin explozie interesant a se baza pe principiul obişnuit sursa de energie materialul exploziv originea. -(e)s. wobei sich der Sprengstoff als Energie­ quelle an der Verformung beteiligt. de fapt a dispune de tabla de cazan exploziv *> Cuvintele din figură se găsesc la sfîrşitul vocabularului . realmente. meist durch Wasser als druckübertragendes Medium zur Anwendung kommt. începutul ideea a urmări i ar urmări ar veni surprinzător constatarea de loc într-adevăr. II de la „werden") würde verfolgen käme (conj. wobei die Ladung indirekt. das Prinzip. interessant beruhen auf -f. -(e)s. II de la „kommen"] überraschend die Feststellung.pl. -n verfolgen würde (conj. -e der Ursprung. f.pl. -n der Explosionsstoff. -(e)s. das Kesselblech. -en gar nicht tatsächlich verfügen über -j.dat. f. Beim Detonieren der Ladung tritt eine Verformung des Rohteiles ein. -s. B.ac. die Idee.

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

381

das Patent, -(e)s, -e die Erzeugung, -en der Flüssigkeitsdruck, -(e)s, - e sich beziehen (bezog, bezogen) auf + ac. erteilen Auftreiben, -s, f.pl. Faß, -sses, -sser Wesen, -s, nächst (en) (superi, de la nah(e)) trotz Vorarbeit, -en erlangen eine Bedeutung erlangen Raketentechnik, -en Raumfahrttechnik, -en

brevetul aici; producerea presiunea hidraulică (exercitată de lichid) a se referi la

das das das die die die

das der der

der die

a da, a acorda umflarea, lărgirea butoiul esenţa, realitatea cel mai apropiat în ciuda, cu toate că lucrarea preliminară / pregătitoare a ajunge, a dobîndi, a cîştiga a deveni important tehnica rachetelor tehnica astronauticii / zborurilor cos­ mice zurückgreifen (griff zurück, zurück­ a reveni asupra unui lucru gegriffen) auf + ac. hätte (conj. II de la „haben"); ar (aş) fi revenit zurückgegriffen hätte dürfte (conj. II de la „dürfen") ar (aş) putea interesul Interesse, -s, -n a fi interesant von Interesse sein însumi, însuţi, însuşi etc. selbst substanţa de artificii Schießstoff, -(e)s, -e Treibstoff, -(e)s, -e carburantul, combustibilul încet langsam abbrennen (brannte ab, ist abge­ a arde brannt) substanţa explozivă Sprengstoff, -(e)s, -e extrem extrem viteza Geschwindigkeit, -en a detona detonieren la început, mai întîi anfangs a părea, a face impresia că... scheinen (schien, geschienen) ca şi cînd als ob ar (aş) fi wäre (conj. II de la „sein") curînd, în curînd bald a renunţa la verzichten auf + ac. a se hotărî, a se decide pentru sich entscheiden (entschied, entschieden für -f- ac.)

382

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

das Kontaktverfahren, -s,direkt einwirken auf + ac. das Distanzverfahren, -s,die Ladung, -en indirekt das Wasser, -s- şi druckübertragend das Medium, -s, -ien schematisch das Detonieren, -s, f. pl. der Rohteil, -(e)s, -e sich beteiligen an + dat. a) der Wassertank, -(e)s, -s b) die Ladung, -en c) der Niederhaltering, (e)s, -e d) die Matrize, -n e) der Rohteil, -(e)s, -e f) der Vakuumleitungsanschluß, -sses, - s s e g) das Distanzverfahren, -s, f.pl.

procedeul de contact direct a acţiona, a influenţa asupra procedeul de distanţă aici: încărcătura, (sarcina electrică) indirect apa transmit ător de presiune mediul schematic detonarea piesa brută a lua parte, a participa tancul / rezervorul / de apă încărcătura inelul de strîngere matriţa piesa brută racordarea la conducta de vid procedeul de distanţă

C. Explicaţii şi exerciţii 24.0 Pronunţare şi ortografie

Exerciţiul 484. Reţineţi particularităţile în pronunţarea şi accentuarea în limba germană a următoarelor cuvinte de răspîndire internaţională ! das Prinzip [prln'tsi:p] detonieren [deto'nüran] die Energie [ensr'gi:] die Rakete [ra'ke:tg] die Idee [i'de:] extrem [eks'tre:m] die Explosion [sksplo'zio:n] das Medium ['merdiUm] explosiv [sksplo:zi:f] schematisch [j"e'ma:tl{] der Zylinder [tsy'llndar] 24.1. Apoziţia

24.1.1. Precizări foarte importante sau suplimentare în legătură cu un substantiv pot fi date sub forma apoziţiilor. Acestea sînt sintagme cu nucleu nominal (substantiv) aşezate imediat după cuvîntul de referinţă şi separate prin virgulă.

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

383

Exemple: Adamson, der Erfinder des Explosionsverformens, lebte vor hundert Jahren. Adamson, inventatorul deformării prin explozie, a trăit acum o sută de ani. Das Explosionsverformen, dieses interessante Prinzip, muß noch weitergehend angewendet werden. Deformarea prin explozie, acest principiu interesant, trebuie să fie aplicat pe o scară şi mai largă. Datorită poziţiei lor imediat după cuvîntul de referinţă, apoziţiile întrerup ca o paranteză firul logic al propoziţiei (v. exemplele de mai sus). 24.1.2. Spre deosebire de limba română, în limba germană apoziţia stă în acelaşi caz ca şi cuvîntul de referinţă 1). Exemple: Das Verfahren Adamsons, des Erfinders des Explosionsverformens, ... (Wessen ?) genitiv Es gelang Munroe und W.C. Johnson, genitiv zwei englischen Ingenieuren, ...

(Wem?) dativ dativ 2) Wir verwenden „Cordtex" , den wichtigsten Sprengstoff für das Explosions(Wen? W a s ? ) verformen. acuzativ acuzativ

Exerciţiul 485. Căutaţi apoziţiile existente în textul lecţiei şi stabiliţi: a) cuvîntul lor de referinţă şi cazul la care se află, b) cazul apoziţiei! Exerciţiul 486. Transformaţi a doua propoziţie într-o apoziţie! Model: Wir erwähnen Adamson. Er ist der Erfinder des Explosions­ verformens. Wir erwähnen Adamson, den Erfinder des Explosionsverformens. a. Wir erwähnen Adamson. Er ist der Erfinder des Explosionsverformens. b. Man sprach von den Explosionsstoffen. Sie sind neue Energiequellen zur Verformung von Metallen. c. Die Bedeutung dieses Verfahrens ist bekannt. Es ist das Auftreiben von Zylindern zu Hohlgefäßen. d. Die Erzeugung von Flüssigkeitsdrücken durch Explosion gelang Munroe und Johnson. Das waren zwei englische Ingenieure. e. Die Verwendung dieses Verfahrens auf einem neuen Gebiet erschließt unübersehbare Möglichkeiten. Es ist das Gebiet der Raketen- und Raumfahrttechnik.
) Excepţii se găsesc în limbajul oficial, de obicei cînd se indică funcţia unor persoane. Aceste apoziţii stau (ca şi în limba română) totdeauna la cazul nominativ, indiferent de genul substantivului de referinţă. Exemplu: Wir sprachen mit dem Genossen N., Vorsitzender der Delegation. = Am vorbit cu tov. N., preşedintele delegaţiei. 2 ) Denumirea unui material explosiv pe bază de nitroglicerină
1

384

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

f. Die Explosionsstoffe bestehen aus zwei Gruppen. Das sind die Schieß? oder Treibstoffe und die Sprengstoffe. g. Sehr wichtig ist die Art des Sprengstoffes. Er ist die Energiequelle für das Explosionsverformen.

24.2. Verbe cu regim prepoziţional (Sinteză)
24.2.1. După cum am arătat la capitolul „Valenţa verbelor" 1!, unele verbe nu cer numai cazuri pure ale substantivelor (sau pronumelor), ci şi prepoziţii urmate de substantive (sau pronume) la un caz cerut de aceste pre­ poziţii ( = complement prepoziţional). Exemple: achten 2(N auf A) = a se da atenţie; Man muß auf die Geschwindigkeit achten = Trebuie să se dea atenţie vitezei. gehören 2(N zu D) = a face p a r t e ; Treibstoffe gehören zu den Energiequellen = Carburanţii fac parte din sursele de energie. unterscheiden 3(N,A von D) = a deosebi; Man unterscheidet die Treibstoffe von den Sprengstoffen. — Se deosebesc carburanţii de substanţele explozive. 24.2.2. Complementul prepoziţional este fie a doua parte sintactică cerută de verbele bivalente, fie a treia (pe lîngă un acuzativ sau dativ), completînd valenţa verbelor trivalente (v. exemplele de mai sus). Dintre verbele învăţate pînâ la lecţia de faţă inclusiv au regim prepoziţional următoarele:
Verbe cerînd prepoziţia urmată de cazul Exemplificări

sich er-innern teilnehmen sich beteiligen achten antworten sich belaufen sich beziehen einwirken verzichten zurückgreifen beruhen
1

an

A D

Erinnern Sie sich an den Vortrag ? Nehmen Sie an dem Programm teil? Wer beteiligt sich an der Veranstaltung ? Man muß auf die Geschwindigkeit achten. Antworten Sie auf diese Frage! Der Wert beläuft sich auf 2 Millionen. Sie beziehen sich auf das Patent von J. N. Jones. Korrosion wirkt auf Metalloberflächen ein. Wir müssen auf die Vorarbeit verzichten. Hier greift man auf eine alte Methode zurück. Qualität beruht auf guter Arbeit.

auf

A

D

> începînd cu lecţia a 4-a a manualului de faţă, în fiecare lecţie.

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

385

Verbe

ccrind prepoziţia

urmată de cazul

Exemplificări

bestehen ersehen dividieren ersetzen sich eignen sich entscheiden einteilen sich unterteilen

aus

D

Die Maschine besteht aus 2 115 Teilen. Sie ersehen den Richtwert aus dem Diagramm. 5 7 Wie dividiert man 7- durch — ? 8 14 Man ersetzt diesen Treibstoff durch einen

durch

A

anderen.

für

A

Dieses Metall eignet sich besser für Schutzüberzüge. Wir entscheiden uns für das neuere Prinzip. Explosionsstoffe teilt man in Treibstoffe und Sprengstoffe ein. Das Explosionsverformen unterteilt man in Kon­ taktverfahren und Distanzverfahren. Man beginnt mit dem Auftreiben von Fässern. Befassen Sie sich mit Explosionsstoffen ? Multplizieren Sie (x2a) mit (x2 + ax + a2) ! Die Korngröße stimmt mit dem Richtwert überein/. Kann man einen Farbanstrich mit einer Metall­ schicht vergleichen ? Der Genosse fragt nach dem Patent.

in

A

beginnen sich befassen multiplizieren übereinstimmen vergleichen

mit

D

fragen verfügen sprechen

nach über

D A

Wir sprechen über Raimfahrttechnik Verfügen Sie über die notwendigen Explosions­ stoffe ? Es handelt sich um den Flüssigheitsdruck.

sich handeln subtrahieren trennen sich unterscheiden

U S

A D

von

Subtrahieren Sie 576 von 3 726 ! Wie trennt man die Metalloberfläche von dem Medium ? Wodurch unterscheidet sich ein Faß von einem Zylinder ? Man muß Metallteile vor Korrosion bewahren. Schützen Sie die Metalle vor Rost. Addieren Sie 24 TIS zu der letzten Summe. Alle tragen zur Fertigung der Endprodukte bei. Dient dieser Vorgang zur Verbesserung der Qua­ lität ? Gummi gehört zu den Isolierstoffen. Goldstaub verarbeitet man zu Sehmuck.

bewahren schützen addieren beitragen dienen gehören verarbeiten

vor

D

zu

D

25 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 1/103

386

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

24.2.3. î n numeroase cazuri, prepoziţia cerută de verb are un corespon­ dent exact în limba română. Exemple: bestehen aus + D = a consta, a se compune din sich entscheiden für -f- A = a se hotărî, a se decide pentru übereinstimmen mit + D = a corespunde cu s.a. La alte verbe, prepoziţia din limba germană diferă de cea din limba română. Exemple: sich erinnern an + A = a-şi aminti de achten auf -f A = a fi atent la dividieren durch + A = a împărţi la verfügen über -f- A = a dispune de Unora dintre verbele prepoziţionale ale limbii germane le corespund în limba română verbe fără regim prepoziţional. Exemplu: warten auf -f- A = a aştepta; Wir warten auf eine Ladung. = Aşteptăm o încărcătură. Recomandăm memorarea, odată cu formele de bază ale verbului, regimului prepoziţional în cazurile în care diferă de regimul din limba română. Exemple: teilnehmen — nahm teil — teilgenommen an + D = a participa la sich belaufen — belief — belaufen auf + A = a se ridica la fragen nach + D = a întreba de verfügen über + A — a dispune de subtrahieren von + D = a scădea din s.a. Exerciţiul 487. Căutaţi în textul lecţiei verbele cu regim prepoziţcnalşi stabiliţi cazul substantivelor cerute de prepoziţie! Treceţi apoi verbele la infi­ nitiv în următorul tabel!
Exemplul Verbul Prepoziţia
Cazul

Model: Das Explosionsverformen beruht auf dem Prinzip,...

beruhen

auf +

D

Exerciţiul 488. Memoraţi regimul prepoziţional al. verbelor din tabela de la punctul 24.2.2 şi completaţi apoi prepoziţia şi desinenţele cazuale din următoarele propoziţii ! a. Der Vortrag bezieht sich ... d- Wesen dieses Prinzips. b. Die Explosionsstoffe bestehen ... zwei groß- Gruppen. c. Wollen Sie sich ... d- Distanzverfahren entscheiden?

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

387

d. Die ganze Energie muß sich ... d- Verformung beteiligen. e. Unser Werk verfügt ... d- modernst- Maschinen. f. Man muß ... d- Transport ins Fertiglager verzichten. g. Der Flüssigkeitsdruck wirkt... d- Metalloberfläche ein. h. Wir wollen ... d- Erzeugung von Werkzeugmaschinen zurückgreifen. Exerciţiul 489. întrebaţi de părţile sintactice completate în exerciţiul pre­ cedent cu adverbul pronominal corespunzător! Model: Worauf bezieht sich der Vortrag ?

24.3. Structura cuvintelor (Recapitulare şi sinteză)
24.3.1. î n limbajul tehnic, majoritatea cuvintelor au o structură foarte complexă. Cunoaşterea elementelor de structură şi a funcţiilor lor ajută la înţelegerea sensului cuvintelor şi scuteşte adesea pe cititor de a mai recurge la dicţionar. 24.3.2. Judecind după elementele din care sînt alcătuite, cuvintele limbii germane se împart în trei categorii: 24.3.2.1. Cuvinte simple (cuvinte radicale)
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

der der die die das das

Weg Tag Welt Art Wort Wasser s.a.

kennen lösen bleiben bringen folgen kommen s.a.

dicht stark fest teuer sicher schnell s.a.

bald oft auf in daß weil s.a.

24.3.2.2. Cuvinte compuse x) a) din două cuvinte (cuvînt de bază şi cuvînt determinativ)
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

das die der der der die

Kesselblech Vorarbeit Rohteil Treibstoff Sollwert Gasflamme s.a.

zurückgreifen festhalten durchführen abbrennen einteilen tiefziehen s.a.

sinnvoll erfolgreich zeitgerecht hochmodern spanlos braunrot s.a.

dreimal mehrfach zuerst dadurch wobei bisher s.a.

!> v. lecţia 3, punctul 3.4; lecţia 9, punctul 9.5; lecţia 11, punctul 11.1.

388

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

b) din mai mult decît două cuvinte (multiplu compuse)
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

die R a u m f a h r t t e c h n i k der H a u p t a r b e i t s g a n g die S c h u t z g a s a t m o s p h ä r e das Hochleistungswerkzeug die Werkstoffprüfmaschine

druckübertragend spanabhebend e i n w a n d f r e i s.a.

miteinander gegeneinander v i e r u n d z w a n z i g s.a.

s.a.

24.3.2.3. Cuvinte derivate x) a) formate cu prefix
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

d a s Gefäß der Fersuch d e r Begriff s.a.

fceruhen entscheiden erteilen zerstören verfügen s.a.

ungenau WMrichtig b e s o n d e r s.a.

ftevor en/lang g e m ä ß s.a.

b) formate cu sufix
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

die 'Ladung die Dichte der Stapler das Plätteten d e r Z e i c h n e r s.a.

funktionieren detonieren r e i n i g e n s.a.

möglieh brauchbar ständig dauerhaft praktisch

s.a.

anfangs stets höchstens viertens s.a.

c) formate cu prefix şi sufix
Substantive Verbe

d a s Gewinde d a s Gefüge s.a.

beseitigen beschädigen

s.a.

-

J > v. lecţia 7, punctul 7.6; lecţia 8, punctul 8.4; lecţia 9 punctul 9.3; lecţia 15, punctul 15.4; lecţia 16 punctul 16.4; lecţia 18, punctul 18.6.

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

389

d) formate cu schimbare de vocală, cu sau fără prefixe sau sufixe
Substantive

Verbe

Adjective tatsächlich feinkörnig gründlich ringförmig hauptsächlich s.a.

Alte părţi de vorbire

das der die der der

Maß Druck Größe Ursprung Vorgang s.a.

setzen zählen begrüßen benötigen verändern s.a.

wofür womit s.a.

Derivarea cu prefixe şi sufixe se face de la cuvinte simple• (dicht — die Dichte; zeichnen — der Zeichner; rein-—reinigen), de la cuvinte compuse (umformeii — der Umformer; feststellen — die Feststellung; Einfluß — beein­ flussen; sachgemäß — unsachgemäß), de la alte cuvinte derivate (fertigen — die Fertigung; notwendig — die Notwendigkeit; erreichen-—erreichbar), precum şi de la grupuri de cuvinte (Gewinde bohren — der Gewindebohrer; Geld einsparen — die Geldeinsparung). Elementele cuvintelor compuse "pot fi, la rîndul lor, cuvinte derivate (die Flüssigkeit + der Druck = der Flüssigkeitsdruck; das Korn -f-die Größe = die Korngröße; die Anwendung -j- das Gebiet — das Anwendungs­ gebiet). 24.3.3. Din cele de mai sus rezultă că structura cuvintelor poate fi uneori foarte complexă. î n schimb, numărul prefixelor şi sufixelor este limitat, iar acestea au de obicei un sens sau o funcţie foarte precisă. Cunoaşterea acestora şi a sensului cuvintelor simple ne ajută să deducem înţelesul cuvintelor cu •o structură mai complexă. Exemplu: • die Einsatzmöglichkeit = substantiv compus din „Einsatz•+ Möglichkeit" ; der Einsatz = substantiv derivat prin schimbare de vocală de la + „einsetzen" = a folosi, a pune în aplicare ; die Möglichkeit = substantiv derivat cu sufixul -ke.it de la „möglich" = posibil; einsetzen = verb compus din „ein + setzen" ; möglich = adjectiv derivat cu sufixul -lieh de la „mögen" = a putea. die Ein — satz — mög — lieh — keit aplicare '-,;. posibil

^\^ posibilitate -* " ^ posibilitatea de aplicare

390

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPI.OSIONSVERFORMEN VON METALLEN

24.3.4. Uneori, cuvintele derivate (mai puţin cele compuse) au suferit considerabile modificări de sens faţă de cuvîntul de bază. Exemple: stehen (a sta) — verstehen (a înţelege) springen (a sări) — der Ursprung (originea) flach (plat, neted) — die Fläche (suprafaţa, aria) fassen (a prinde, a cuprinde) — das Faß (butoiul) das Zeug (materialul) •— erzeugen (a produce) — das Werkzeug (unealta) î n aceste cazuri vom recurge la dicţionar pentru stabilirea exactă a sensului. Exerciţiul 490. Stabiliţi structura cuvintelor din textul lecţiei ! Exerciţiul 491. Analizaţi structura următoarelor cuvinte (elementele com­ ponente ! ) Werkstoffbedarf Geschwindigkeit Anwendungsgebiet Hochleistungswerkzeug Fertigungseinrichtung Beanspruchung Hauptarbeitsgang Verantwortliche Kunststoffisolierung Endbearbeitung Widerstandsschweißen Haartrockner Betriebsamkeit Tiefziehwerkzeuge Hohlgefäß Exerciţiul 492. De la ce cuvinte (sau grupuri de cuvinte) sînt derivate următoarele substantive şi prin ce mijloace ? Gleichrichter Verschweißung Entwicklung Stromerzeuger Zufuhr Herstellung Schweißumformer Einwirkung Erfinder Bezeichnung Fortschritt Stanzerei Härterei Formgebung Eigenschaft Genauigkeit Zugfestigkeit Sandgießerei Exerciţiul 493. Ce înseamnă următoarele cuvinte? încercaţi să deduceţi sensul din structura lor (cunoaşteţi toate elementele !) şi controlaţi apoi exacti­ tatea traducerii la cheia exerciţiilor! die Eckigkeit der Wichtigkeitsgrad der Entwurf die Betriebsleitung die Kürze die Stromeinsparung die Verfügbarkeit schwierig die Anwendbarkeit die Vereinbarung die Beantwortung das Herstellungsverfah­ die Befestigungsvorrich­ ren tung die Gesamtheit unverändert Exerciţiul 494. Cunoaşteţi substantive derivate de la următoarele cuvinte? Indicaţi-le ! laden = a încărca bedeuten = a însemna abschließen = a încheia das Handwerk == meseria hitzebeständig = rezis­ tent la căldură

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

391

gewinnen = a obţine der Teil = partea das Haar trocknen = a usca părul

mit Farbe anstreichen = a da cu vopsea Werkzeug machen = a einladen = a invita face unelte durchsehen = a parcurge kalt verformen = a mo­ dela la rece

das Hans

= casa

24.4. Familii de cuvinte
24.4.1. Cuvintele derivate sau compuse care au la bază acelaşi cuvînt simplu formează, împreună cu acesta, o familie de cuvinte. Exemple: gießen = a turna der Guß der Gußteil der Gießer der Grauguß der Gußrohling die Gießerei die Sandgießerei der Rotguß die Gußlegierung das Spritzgießen der Temperguß das Feingießverfahren ş.a das Wort == citvîntul verantworten wörtlich s.a. die Antwort antworten die Verantwortung beantworten verantwortlich die Beantwortung der Verantwortliche die Verantwortlichkeit andere = c elălalt, altul abändern anders s.a. ändern die Abänderung die Änderung verändern abänderbar die Veränderung umändern veränderlich die Umänderung die Veränderlichkeit umänderbar verändert unverändert stehen = a sta ständig der Stand der Bestand vollständig bestehen die Entstehung unvollständig entstehen der Verstand verstehen das Verständnis der Zustand der Widerstand herstellbar die Stelle stellen die Herstellung vorstellbar herstellen vorstellen die Vorstellung feststellbar

Recapitulaţi vocabularul lecţiilor 1—24 şi constataţi ce cuvinte cunoaşteţi din familiile următoarelor cuvinte simple ! Stabiliţi structura lor ! arbeiten. detonieren Die Ladung brennt ab. messen*.5. die Form. das Zeug (mate­ rialul). Constituiţi şi alte familii de cuvinte din vocabularul învăţat. fahren*. lehren. fest. Er verfügt über eine Ladung Spreng­ stoff. A an D) erteilen * (De la cuvintele n o t a t e cu* cunoaşteţi derivate cu modificări de vocală) . Man erteilte ein Patent an den Fach­ mann. stecken. die Zahl*. A durch A) ersetzen 3(N. A) erlangen. 2(N inf. bohren. Ersetzen Sie dieses Medium durch Wasser. ziehen*. Man entschied sich für diese Geschwin­ digkeit. drehen. geben*. verzichten. Valenţa verbelor Indice de valenţă Verbe Exemplificări 1(N) abbrennen. verfolgen Dieses Verfahren erlangt große Bedeu­ tung. sitzen*. Basis Wir verzichten auf diese Energiequellen. Beteiligen Sie sich an der Vorarbeit. halten*. zeichnen. bauen. 3(N. Notaţi-le într-un caiet şi completaţi-le pe măsură ce înaintaţi cu lectura ! 24. 2(N. suchen.) scheinen Der Richtwert scheint genau zu sein. prüfen.392 LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN aufstellbar feststellen die Feststellung darstellbar die Aufstellung aufstellen zusammenstellbar die Darstellung darstellen die Anstellung zusammenstellen anstellen der Angestellte s. 2 (N auf D) 2(N auf A) 2(N an D) 2(N für A) 2(N über A) beruhen einwirken. der Teil. der Stoff. wirken*. Exerciţiul 495.a. liegen*. winden (a răsuci)*. zurück­ greifen sich beteiligen sich entscheiden verfügen Der Sprengstoff beruht auf der von Nitroglyzerin. Exerciţiul 496. treiben*.

und Nachteile. Seit wann ist dieses Verfahren bekannt ? c. Für welches Gebiet der Technik ist das Explosionsverformen heute besonders bedeutend ? h. Aus welchen Verfahren besteht das Explosionsverformen ? m. Was sind Schieß. Was sind Sprengstoffe ? k. C. Worauf beruht das Explosionsverformen ? b. a) erlangen — die neue Methode e) beruhen — das Distanzver­ fahren b) verfügen — das Werk f) sich entscheiden — die Fachleute c) verfolgen — die Kontrolleure g) verzichten — man d) sich beteiligen — die Delegation h) einwirken — die Detonation Exerciţiul 498 (sinteză). Welches Patent erhielt J. (sinteză). b. e. Was wird ersetzt und wodurch ? c. . Wie teilt man die Explosionsstoffe ein ? i. Als was beteiligt sich der Sprengstoff an der Verformung ? Exerciţiul 499. ihre Vor. Ist die Idee des Explosionsverformens neu ? d. Was tritt beim Detonieren der Ladung ein ? r. Die Explosionsstoffe. Wann sprechen wir von Kontaktverfahren ? n. 1 ? p. Johnson ? f. Citiţi textul şi răspundeţi ! a. d.LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN 393 Exerciţiul 497. Wann sprechen wir von Distanzverfahren ? o. Formulaţi întrebări cu verbele şi subiectele date în aşa fel ca să răspundă a doua parte sintactică cerută de valenţă! Răspundeţi apoi la întrebări ! Model: erlangen — die neue Methode Was erlangt die neue Methode ? — Große Bedeutung. Das Prinzip des Explosionsverformens. Expuneţi crai şi în scris textul pe baza următorului plan! a. Welche Patente erhielten Munroe und W. N. Jones 1909? g. Welcher Explosionsstoff erweist sich als vorteilhafter ? 1. Über welche Möglichkeit verfügte Adamson schon 1876? e. Die besondere Bedeutung dieser Technik heute. Die Anwendungsarten von Sprengstoffen.oder Treibstoffe ? j . Was zeigt Abb.

Andere ergeben nach Zusatz 3) eines Weichmachers 4) die sog. die sich von Hand 5) in die gewün­ schte 6) Form pressen lassen. zurechtgeschnitten) Sprengschnur Kunststoff hülle füllen Variation a mînui. Diese bestehen aus einer Kunststoffhülle n ) von etwa 6 mm Durchmesser. Lectură suplimentară Nr. Sprengschnüre sind für das Explosionsver­ formen sehr vorteilhaft. Flüssige Explosionsstoffe lassen sich schwerer handhaben 1 ! . weil sie sich leicht in jede gewünschte Form legen lassen und Variationen 1 3 ) des auf den Rohteil einwirkenden Druckes ge- 1 Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) handhaben pressen Zusatz Weichmacher Hand wünschen scharf Messer zurechtschneiden. „plastischen" Explosionsstoffe. Feste Explosionsstoffe lassen sich in bestimmte Formen gießen oder pressen 2). 14 ÜBER EXPLOSIONSSTOFFE FÜR DAS VERFORMEN VON METALLEN Die Explosionsstoffe bestehen aus verschiedenen chemischen Zusam­ mensetzungen und sind in flüssiger oder fester Form verfügbar. Eine andere praktische Form sind Sprengschnüre 10). so daß ihnen weniger Bedeutung zukommt. a manipula a presa adaosul plastifiantul mîna a dori ascuţit cuţitul tăiat potrivit fitilul detonant învelişul din material plastic a umple variaţia der der die das 10) die 11) die 12) 13) die . die mit einem scharfen 7 ) Messer 8) zurechtgeschnitten 9 ) werden können. die mit dem Explosionsstoff gefüllt 12) ist.394 LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN D. Diese Typen sind auch in Folien verschiedener Stärke lieferbar. (schnitt zurecht.

14) gestatten 15) der Plastikexplosionsstoff 16) das Nitroglyzerin 17) sich aufbauen (baute auf. amorsa magnetou explozia . die meistens auf Basis von Nitroglyzerin 16> aufgebaut 1 7 ) sind.LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN 395 statten 14). Es gibt dann noch verschiedene Typen von Plastikexplosionsstof­ fen 15). Fast alle Explosionsstoffe können durch eine elektrische Zündkapsel 18 * mit Magnetzünder 19> zur Explosion 20) gebracht werden. aufgebaut) 18) die Zündkapsel 19) die Magnetzünder 20) die Explosion a permite substanţa explozivă plastică nitroglicerina aici: a se compune pe baza de.

punctul 25. die die erforderlichen Arbeitsgänge in Einzeloperationen durchführen. Explicaţii. die Automation sei die Fortsetzung eines Entwicklungsprozesses. *) v. die selbständig. Beile usw. der bereits in der Steinzeit begonnen habe. *' auch „Automatisierung". welchen Grad die Automation nach 150 Jahren erreichen werde. also Vorgänge. Während aber in der Mechanisierung der Mensch ein wesentliches Glied der Fertigung war. Man hat darauf hingewiesen. Zu jener Zeit sind derartige Erfindungen und ihre Anwendung revolutionierend gewesen. Diese Auffassung müsse zwecks einheitlicher Begriffsbestimmung der Automation in Betracht gezogen werden. şi lectura suplimentară „Automatische Fertigungsstraßen" 2) . Es scheint. geht die Geburtsstunde der Automation nicht bis in die Steinzeit zurück. punctul 25. v. die ohne direkten menschlichen Ein­ griff erfolgen. die es in Amerika gegeben haben soll. zwangsläufig. Explicaţii./ Lehrstück Nummer 25 AUTOMATION* A. tritt er heute bei der Automation fast völlig zurück. daß sich damals kaum jemand eine Vorstellung habe machen können. daß diese Auffassung heute nicht mehr ganz zutreffend sei 2 ) und der Begriff „Automation" enger gefaßt werden müsse. punctul 25. daß die sog. erscheint der Automat als Einzelmaschine oder als automatische Fertigungsstraße 4) durch Verkettung von Einzelmaschinen. die über die Mechanisierung zur vollkommenen Automation führte. als der Mensch die ersten Werkzeuge wie Knüppel.4. Er führt die Umwandlung vom Rohstoff oder Halbzeug zum Fertigerzeugnis einschließlich der notwendigen Kontrollen in einer Vielzahl von oft elektronisch gesteuerten Operationen durch.2. Hebel. die bereits vor 150 Jahren durch Lochstreifen gesteuert worden sind. 3 > v. sondern kann in das 18. solle man als Automation bezeichnen. sowie vollautomatische und vollkontinuierliche Getreidemühlen. Explicaţii.1. unwillkürlich. 2 ' Alle Vorgänge. •*) v. * > Demgegenüber wurde die Meinung geäußert. Erwähnenswert wären auch Webstühle. als sei diese Meinung im Laufe der Entwicklung Allge­ meingut geworden 3) und habe überall Aufnahme gefunden. Nach Ansicht anderer Forscher. Anstelle einer Vielzahl von handbedienten Werkzeugmaschinen. als James W a t t den Fliehkraftregler erfand. Text Ein Forscher hat einmal behauptet. doch muß wohl angenommen werden. Produktionstechnik eine stürmische Entwicklung durchgemacht hat. schuf. Jahrhundert verlegt werden. selbstregelnd ablaufen.

2) a prinde de sine stătător.2) pentru. .e das Allgemeingut. urmarea procesul de evoluţie / de dezvoltare epoca de piatră (v. aici: cursul. obligatoriu involuntar autoreglat a decurge omenesc intervenţia (v. (e)s. . pct. I de la „sein") die Fortsetzung. -en der Knüppel.pl. -en der Forscher. das Beil.e r Allgemeingut werden die Aufnahme. habe (conj. strîmt (v. pct. Explicaţii. (zog. corespunzător mai strîns. independent forţat. contrar acestui lucru părerea. Vocabular die Automation. 25. decursul bunul obştesc. -(e)s. Explicaţii. -(e)s. 25. de la eng) eng müsse (conj. -en äußern eine Meinung äußern die Auffassung. mai îngust strîns. I de la „sollen") zwecks einheitlich die Begriffsbestimmung. -e solle (conj.pl.2) continuarea. ist abge­ laufen) menschlich der Eingriff. behaupten sei (conj. pct. -sse die Steinzeit. -sses. f. îngust. I de la „haben") der Mensch. cu scopul uniform definiţia considerarea a lua în considerare. Explicaţia. -en der Entwicklungsprozeß. geschaffen) demgegenüber die Meinung. . I de la „müssen") fassen selbständig zwangsläufig unwillkürlich selbstregelnd ablaufen (äu. -s. -en zutreffend enger (superi. 25. -s. -en. 25. -en der Betracht. -n automatizarea cercetătorul a afirma (v. -(e)s. pct. admiterea. -(e)s. f. consideraţia. in Betracht ziehen. -e schaffen (schuf. bunul general a se generaliza primirea.2) omul ciomagul toporul a crea faţă de aceasta. adoptarea. opinia a exprima a exprima o părere înţelegerea. lief ab. părerea. gezogen) der Lauf.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 397 B. nimerit. concepţia potrivit. Explicaţii.

-s. remarcabil războiul de ţesut banda perforată complet continuu / neîntrerupt moara de cereale / de grîne asemenea. -n zurückgehen (ging zurück. -en Rohstoff. ideea gradul a arăta. . handbedient Arbeitsgang. -en stürmisch durchmachen Mechanisierung. f. hingewiesen auf -f ac. -n derartig Erfindung.e Lochstreifen. total sumedenia. revoluţionar aici: probabil aici: a presupune. -n Verkettung. -s. . erfinden (erfand. -e Fertigerzeugnis. -ses. -en Umwandlung. elementul component a se retrage principal complet. erfunden) erwähnenswert Webstuhl.nahm an. ist zurückgetreten) völlig Vielzahl.pl. -se ora naşterii (aici: începutul) a merge înapoi. -s. -en Grad.) Produktionstechnik. a indica tehnica producţiei furtunos a trece prin mecanizarea fundamental. (e)s. trat zurück. -(e)s. -en Einzelmaschine. ist zurückgegangen) Jahrhundert. -n Fertigungsstraße. esenţial. -en wesentlich Glied. a se întoarce (aici: a data) secolul aici: a transpune. a plasa regulatorul centrifug a inventa demn de menţionat. a considera cineva imaginea. -(e)s. vollkontinuierlich Getreidemühle. astfel de invenţia revoluţionînd. -en revolutionierend wohl annehmen (i .398 LEHRSTÜCK NUMMER 25: AUTOMATION die das der der der die die die der die die das die der die die die die die der das Geburtsstunde. -e verlegen Fliehkraftregler. numărul mare servit manual operaţia (de lucru) operaţia individuală maşina individuală linia tehnologică (de fabricaţie) înlănţuirea transformarea materia primă produsul finit . -(e)s. -er zurücktreten (i. -(e)s. angenom­ men) jemand Vorstellung.e Einzeloperation. -e hinweisen (wies hin.

Semnul de întrebare ( ? ) 3 ) . Exemple: Die Produktionstechnik hat eine stürmische Entwicklung durchgemacht. Semnele de punctuaţie avînd anumite funcţii sintactice*> sugerează următoarele mişcări ale vocii în timpul lecturii cu glas tare: Punctul (.) 2 ). schuf. V[. Exemple: Sind hier Einzeloperationen notwendig ? / Seit wann gibt es Automation ? Virgula (.). . Explicaţii şi exerciţii 25. ') punctul 2 ) 3 ' 4 > v. La fel punctul şi virgula (. marcînd încheierea unei propoziţii enunţiative. şi coborîrea vocii în cazul propoziţiei interogative parţiale (care începe cu un cuvînt interogativ) în ambele situaţii începînd de la ultima silabă puternic accentuată (intonaţie interogativă).1.0.) 4 ).0. Beile usw. (!) La fel. şi de obicei. uneori. cere menţinerea vocii la aceeaşi înălţime începînd de la ultima silabă puternic accentuată (intonaţie progredientă).. capitolul introductiv „Particularităţi ale scrierii şi pronunţării în limba germană". (!) La fel două puncte (:). semnul exclamării. cere coborîrea vocii începînd de la ultima silabă puternic accentuată (intonaţie ter­ minală).. marcînd sfîrşitul unei propoziţii subordonate sau întreru­ perea unei propoziţii în general. cere ridicarea vocii în cazul propoziţiei interogative totale (care începe cu predicatul).LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 399 einschließlich elektronisch ob inclusiv electronic dacă C. marcînd încheierea unei propoziţii intero­ gative. als der Mensch die ersten Werkzeuge wieKnüppel. Punctuaţia. Hebel. . Pronunţare şi ortografie 25. şi semnul exclamării..

' Raportor = cel care relatează cele spuse sau gîndite de cineva. Pregătiţi lectura textului. Berger susţinea că există automatizare încă din secolul al XVIII-lea.1. subliniind ultimele silabe puternic accentuate înaintea fiecărui punct şi fiecărei virgule ! Citiţi apoi textul cu glas tare. î n reformularea vorbirii directe. Exemple: Ing. Exemplu: Ing. Exerciţiul 500. . Berger behauptete: „Automation gibt es seit dem 18. gîndite sau scrise de cineva se poate face în două feluri: D a) Prin reproducerea întocmai a cuvintelor sale ( = Vorbirea directă). 'Exersaţi pronunţarea mai dificilă a următoarelor cuvinte ! der Entwicklungsprozeß [ent'vIklU^sprotses] demgegenüber ['de:mge:ggny:b9r] selbständig ['zelpftendlc] zwangsläufig ['tsva^slooilc] unwillkürlich ['Unvllky:rllc] selbstregelnd ['zelpstre:g9lnt] die Begriffsbestimmung [ba'grlfsbaftlmU?/] die Geburtsstunde [gg'buirts/tUnda] der Fliehkraftregler ['fli:kraftre:kbr] der Webstuhl ['ve:pjtu:l] die Fertigungsstraße ['fsrtlgUysftraisg] das Fertigerzeugnis ['fertlcsrtsogknls] 25. respectînd regulile de intonaţie! Exerciţiul 501. die selbständig ablaufen. b) Prin redarea conţinutului celor spuse sau gîndite exprimate într-o reformulare făcută de raportor 2> ( = Vorbirea indirectă). bezeichnet man als Automation.1.400 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Exemplu: Alle Vorgänge.1. Ing. es gebe Automation seit dem 18. se va ţine seama de următorul complex de reguli: J 2 > î n limbajul tehnic. 25. Redarea celor spuse. Jahrhundert. adică în transpunerea ei în vorbirea indirectă.1. Jahrhundert".2. Berger susţinea: „Automatizare există din secolul al XVIII-lea". î n limbajul beletristic sau colocvial există şi alte posibilităţi. Ing. Vorbirea indirectă 25. Berger behauptete.

dar între ele prin punct cînd sînt neintroduse.1. > Conjuncţia „dacă" corespunde deci cu „wenn" în propoziţii condiţionale şi cu „ob" In vorbirea indirectă. referindu-se la persoanele sau lucrurile despre care se vorbeşte. De obicei se preferă varianta neintrodusă. Jahrhundert Automation". Propoziţiile interogative > introduse cu cuvîntul interogativ a) parţiale respectiv introduse cu conjuncţia ob (dacă) 2 ) b) totale Exemple: Er fragte: „Wer hat den Fliehkraft­ Er fragte.1.1.1. Auffassung 25. Pronumele personale. 1/103 . seine erste Idee zurück. din punctul de vedere al raportorului.3.2. reflexive şi posesive se schimbă. Jahrhundert Automation. Propoziţiile principale din vorbirea directă devin propoziţii subordonate propoziţiei de declaraţie.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 401 25. Exemple: Genosse Ionescu sagte: „Ich greife Genosse Ionescu sagte. wer den Fliehkraftregler erfunden habe. Er behauptete.2. Jahrhundert Automation gebe. daß es seit dem 18. es gebe seit dem 18.2. Er behauptete. 25. 2 11 26 — Germana pentru ingineri fi tehnicieni — c. er greife auf auf meine erste Idee zurück". regler erfunden ?" Er fragte: „Ist diese Auffassung zutreffend ?" Er fragte. în vorbirea indirectă: în vorbirea directă: > propoziţii subordonate Propoziţiile enunţiative a) introduse cu daß b) neintroduse 1J Exemplu: Er behauptete: „Es gibt seit dem 18. separîndu-se de aceasta prin virgulă. Adverbele de Ioc şi de timp precum şi pronumele demonstrative prin care se poate exprima o apropiere sau o depărtare în spaţiu sau în timp. referindu-se la relaţiile respective de spaţiu şi timp văzute din punctul de vedere al raportorului. Genosse Ionescu fragte: „Befassen Genosse Ionescu fragte.2. propoziţii subordonate B. ob wir uns Sie sich mit der Mechanisierung mit der Mechanisierung unserer Ihrer Abteilung?" Abteilung befassen. ob diese zutreffend sei. se schimbă.

sau: alle Webstühle wären vollau­ tomatisch. imperfectul . In cazul cînd formele conjunctivului 1 2 ) coincid cu indicativul.3. 25. sau: ob wir die notwendigen Loch­ streifen hätten. şi lecţia 18-a. Wir haben hier keine". tion?" > v. Timpurile verbale folosite în vorbirea directă se transpun în vorbirea indirectă în felul următor: a) Prezentul indicativ conjunctivul I prezent 3) b) Viitorul indicativ 4 ' conjunctivul I viitor 3 ' s) 6) c) Perfectul . se pot înlocui cu formele conjunctivului II (forma simplă) 1] şi în cazul unei relatări obiective. alle Web­ stühle sind vollautomatisch".5. mai mult ca perfectul 7) . „Wie verläuft diese Einzeloperawie diese Einzeloperation verlaufe. 6) v. a 14-a. 25.1.1.1. stuhle sind vollautomatisch. ob wir die die notwendigen Lochstreifen?" notwendigen Lochstreifen haben.2.1.>.1. 2) 3 l lecţia punctul punctul lecţia lecţia lecţia lecţia a 23-a.2. 25. punctul punctul punctul punctul 22. Exemplu: Herr Meier behauptet: „Alle WebHerr Meier behauptet. punctul 18. .402 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION . v. a) Indicativ — cînd garantează adevărul celor relatate. punctul 23. 5 ) v.3. » v. 25. 21. 16. c) Conjunctivul 12)—cînd redă cu obiectivitate ceea ce a spus cineva. Exemplu: Kollege Braun fragt: „Haben Sie Kollege Braun fragt. a 16-a. a 21-a.4.2. 14. Exemple: Kollege Schulz fragt: „Gibt es dort Kollege Schulz fragt. conjunctivul I perfect 3) Exemplu: Genosse Barbu fragt: Genosse Barbu fragt. sau: alle Webstühle seien vollau­ tomatisch. . ob es hier bei bei Ihnen eine Schreibmaschine ? uns eine Schreibmaschine gebe. Sie haben dort keine.2 a 22-a. 7 > v.5. Raportorul îşi poate exprima atitudinea faţă de cele relatate prin trecerea predicatului din vorbirea directă la următoarele moduri în vorbirea indirectă. b) Conjunctivul II (forma simplă) X) — cînd se îndoieşte de adevărul celor relatate. 41 v.

r wle „Wie verlief diese Einzeloperation?" ^ i e s c Emzeloperahon verlaufen „Wie war diese Einzeloperation ver­ laufen" ? 25..L E H R S T Ü C K 25: AUTOMATION 403 „Wie wird diese Einzeloperation wie diese Einzeloperation verlaufen verlaufen ?" werde.2. I . Ing.e ich fasse ich fasse Pers.est du faßt du fassest Pers.en wir fassen ihr fasset ihr faßt Pers. I .. Modul conjunctiv I are trei timpuri: conjunctivul I prezent — pentru acţiuni în desfăşurare .2. I I I . II . Hofmann sagt. Imperativul din vorbirea directă se redă în vorbirea indirectă prin parafrazare cu următoarele verbe modale x) : mögen = cînd este vorba de o rugăminte .en sie fassen sie fassen J > v.2. wir mögen ins „Kommen Sie ins Konstruktionsbüro!" Konstruktionsbüro kommen. conjunctivul I viitor — pentru acţiuni ce urmează să aibă loc. o invitaţie.3. Hofmann sagt: Ing.2. II . Hofmann bittet. Hofmann sagt. Observaţie: Exerciţii pentru fixarea vorbirii indirecte urmează după punctul 25. Exemple: Ing. Hofmann sagt: Ing. Conjunctivul I prezent se formează adăugîndu-se la radicalul infinitivului seria de desinenţe Exemplu: Spre comparaţie: indicativul Singular Pers. Ing. III . punctul 10.2. .1. lecţia a 10-a. wir sollen uns „Sehen Sie sich den Lageplan an !" den Lageplan ansehen. Conjunctivul I 25.2 al lecţiei de faţă. Hof mann bittet: Ing. 25. sollen = cînd este vorba de un îndemn. wir müssen die „Reinigen Sie die Oberfläche !" Oberfläche reinigen.1. 25. müssen = cînd este vorba de un ordin.e er faßt er fasse wir fassen Plural Pers. „Wie ist diese Einzeloperation verlaufen?" .et Pers.6. conjunctivul I perfect — pentru acţiuni ce au avut loc.

sollen. möge. wollen ihr dürfet. könnet. de asemenea. solle. mögen.404 LEHRSTOCK 25: AUTOMATION Schimbările vocalei radicale a unor verbe tari la indicativul prezent. könne. wollest er dürfe. solle. pornind de la infinitiv. wollen 25. kann. müsset.2. avînd verbul auxiliar la conjunctivul I. müssest. möget. mag. können. soll. müssen. .3. Exemple: Spre comparaţie: indicativul ich halte ich nehme ich halte ich nehme du nehmest du hältst du nimmst du haltest er halte er nehme er hält er nimmt wir halten wir nehmen wir halten wir nehmen ihr haltet ihr nehmet ihr haltet ihr nehmt sie nehmen sie halten sie nehmen sie halten Verbele auxiliare „sein . Exemple: Spre comparaţie: indicativul ich dürfe. ich darf. wolle will etc. pers. müsse. sollest.4. du dürfest.2. könnest. numai prin verbul auxiliar „werden" la modul conjunctiv I. wollet sie dürfen. Diateza pasivă a conjunctivului I este marcată. II şi I I I sing. Conjunctivul I viitor şi perfect se formează ca şi viitorul I şi per­ fectul indicativ. „haben" ş:i „werden" au la conjunctivul I prezei următoarele forme: werden Spre comparaţie: indicativul sein haben ich habe ich werde ich bin ich habe ich werde ich sei du habest du werdest du bist du seist du hast du wirst er habe er werde er ist er hat er wird er sei wir seien wir haben wir werden wir sind wir haben wir werden ihr habet ihr werdet ihr seid ihr seiet ihr habt ihr werdet sie seien sie haben sie werden sie sind sie haben sie werden Verbele modale formează conjunctivul I prezent ca toate verbele regulate. wolle wir dürfen. muß. sollet. se anulează la conjunctiv. Exemple: Spre comparaţie: indicativul Conjunctivul I viitor ich werde hinweisen ich werde hinweisen du wirst hinweisen du werdest hinweisen er wird hinweisen er werde hinweisen wir werden hinweisen wir werden hinweisen ihr werdet hinweisen ihr werdet hinweisen sie werden hinweisen sie werden hinweisen 25. müsse. mögen. müssen. möge. könne. sollen. mögest. können.

schon vor 50 Jahren seien einige Maschinen automatisch gesteuert worden. Exerciţiul 504. trecîndu-le la vorbirea directă! Model: Ein Forscher hat einmal behauptet: „Die Automation ist die Fortsetzung etc. wird gearbeitet Heute werde bereits viel mit Automation gearbeitet. Dl.2. î n alte funcţii decît cea din vorbirea indirectă.4 c) al lecţiei de faţă.1. . Conjunctivul I perfect Spre comparaţie: indicativul ich habe geschaffen ich sei erschienen ich habe geschaffen ich bin er­ schienen du habest geschaffen du seist erschienen du hast geschaffen du bist er­ schienen er habe geschaffen er sei erschienen er hat geschaffen er ist er­ schienen wir haben geschaffen wir seien erschienen wir haben geschaffen wir sind erschienen ihr habet geschaffen ihr seiet erschienen ihr habt geschaffen ihr seid er­ schienen sie haben geschaffen sie seien erschienen sie haben geschaffen sie sind er­ schienen 25. Conjugaţi la timpurile conjunctivului I următoarele ex­ presii ! eine Meinung äußern eine Fertigungsstraße aufstellen J ) v. Exerciţiul 502. Was man auch immer behaupte.. Meier susţine că toate războaiele de ţesut sînt complet automatizate.. sind gesteuert worden Der Direktor erklärte. Transformaţi părţile textului redactat la vorbirea indirectă.. In Zu­ kunft werde jeder Arbeitsgang .2. î n traducerea conjunctivului I în limba română se foloseşte indicativul cînd se relatează cu obiectivitate cele spuse sau gîndite de cineva 1 '.". Citiţi textul lecţiei şi constataţi cînd intervine vorbirea indi­ rectă ! Stabiliţi de la ce propoziţie de declaraţie depinde! Exerciţiul 503. conjunctivul I se redă în limba română prin condiţionalul optativ. tehnica producţiei s-a dezvoltat rapid.4. die Produktionstechnik hat sich schnell ent­ wickelt. wird automatisiert werden automatisiert werden. Orice s-ar afirma.. alle Webstühle seien vollautomatisch. . Exemple: Herr Meier behauptet. punctul 25.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 405 Spre comparaţie: indicativul Exemple: .

Treceţi următoarele propoziţii la vorbirea indirectă (va­ rianta obiectivă)." „Bei der Mechanisierung war er ein wesentliches Glied der Fertigung." „Wenn dieser Rohteil in das Werkzeug eingesetzt worden ist. Der Leiter der Delegation fragte: „Welche Art von Automation wenden Sie in Ihrem Werk an ?" „Geschieht es in Form von Einzelmaschinen oder von automatischen Fer­ tigungsstraßen ?" „Führt dieser Automat die Umwandlung vom Rohstoff zum Halbzeug oder vom Halbzeug zum Fertigerzeugnis d u r c h ? " d. subordonîndu-le propoziţiilor de declaraţie respective! Model: Der Professor erklärte: „Bei der Automation tritt der Mensch fast völlig zurück"." b." . Der Professor erklärte: „Bei der Automation tritt der Mensch fast völlig zurück. sonst wird der Flüssigkeitsdruck zu stark." „Nach 150 Jahren wird die Automation einen noch höheren Grad erreichen. In der Betriebsanleitung steht: „Reinigen Sie die Oberfläche !" „Entfernen Sie den Rost möglichst gründlich !" „Bewahren Sie die Metallteile vor Korrosion !" „Entfetten Sie die Metallflächen vor der Montage \" „Achten Sie bitte auf richtige Aufstellung der Maschine 1" f. „Schon vor 150 Jahren waren einige Webstühle durch Lochstreifen gesteuert worden. bei der Automation trete der Mensch fast völlig zurück. Ein Genosse wollte wissen: „Erhöht die neue Energiequelle die Geschwindigkeit ?" „Wie wirkte der Flüssigkeitsdruck auf die Rohteile ein ?" „Kann man auf das Kontaktverfahren verzichten?" „Werden wir über den notwendigen Treibstoff verfügen?" „Wer beteiligt sich an den Vorarbeiten?" e." c. Der Professor erklärte. wird die Ladung abgebrannt." „Die Geschwindigkeit muß erhöht werden.406 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION automatisch ablaufen auf eine Erfindung hinweisen die Zeit in Betracht ziehen ein neues Fördermittel erfinden Exerciţiul 505. Jahrhundert verlegen". a. der Explosionsstoff wurde bereits hertransportiert. Der Oberingenieur bestimmte: „Hier wird das Explosionsverfahren angewendet. „Man kann ihren Anfang ins 18. „Damals hat James W a t t den Fliehkraftregler erfunden". Der Ingenieur erläuterte: „Die Automation geht nicht bis in die Steinzeit zurück".

1 .1. punctul 8. indicativul. în acest caz. folosit pentru expri­ marea unor acţiuni dorite. = Dv. 25.3. lecţia a 14-a. îşi au funcţiile lor bine stabilite. 4) v.3. punctul 10. lecţia a 3-a punctele 3.3. lecţia a 16-a. punctul 4 . lecţia a 4-a.5. lecţia a 8-a. sau ireale. als ob nichts geschehen sei.1 lecţia a 10-a.3. însoţit de un adverb care exprimă incertitudinea.1. curăţaţi acum piesele metalice ! b) o acţiune nesigură. Sie sprachen weiter. Exemple: Er sagte. Conjunctivul are următoarele forme: a) Conjunctivul I 6 ' cu timpurile prezent.1. Verbele limbii germane pot avea următoarele trei moduri: Exemple: ••• '•<"•' Indicativul — modul acţiunilor reale. lecţia de faţă. . = A spus că nu va veni. 25. probabilă.1. Er kommt. imperfectul (sau preteritul) 3).3. dar şi în alte propoziţii secundare. în mod normal. indicativul este.1. punctul 23. punctul 25. ireale.3. lecţia a 11-a.1. Dar şi celelalte două moduri. folosit mai ales în vorbirea indirectă. Deşi funcţia principală a indicativului constă în exprimarea unor acţiuni sau stări reale. punctul 16. Indicativul are următoarele timpuri: prezentul 1 '. punctul 25. 81 v. Imperativul — modul acţiunilor solicitate. Modurile şi diatezele verbale ( R e c a p i t u l a r e şi sinteză) 25. 3) v.3. ' ' v.3.2. viitor şi perfect. Sie reinigen jetzt die Metallteile ! = Dv. Er käme.3. punctul 18. er komme nicht. punctul 22. lecţia de faţă. b) Conjunctivul II 8 ' cu timpurile prezent şi trecut. lecţia a 22-a. o dispoziţie (de obicei prin viitor sau prezent).1. incerte. în limbajul tehnic predomină. acest mod mai poate exprima în anumite contexte: a) un ordin.2 şi 3. 2) v. Kommen Sie ! Conjunctivul — modul acţiunilor posibile. 11 v.2. punctul 14. = Se va hotărî probabil pentru procedeul de distanţă.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 407 25. deşi folosite mai rar. vă veţi ocupa de tehnica procedeului. Exemple: Er wird sich wohl für das Distanzverfahren entscheiden. 5 > v. lecţia de faţă. Exemple: Sie werden sich mit der Verfahrenstechnik befassen. perfectul 2 '. = Au vorbit mai departe ca şi cînd nu s-ar fi întîmplat nimic. precum şi pentru exprimarea unor forme de imperativ". mai mult ca perfectul 4) şi viitorul 5 '.3. Dintre acestea. punctul 11. lecţia a 21-a. punctul 21.1.1. 6 > v. de obicei. lecţia a 18-a.

Imperativul are numai timpul prezent cu următoarele forme. 25. müssen" la indicativul sau conjunctivul I prezent. sollen. mai ales în vorbirea indirectă. . ) v. rugăminţi sau porunci. a Ii-a singular şi plural. Exemple: Er komme ! = Să vină ! Er beteilige sich an der Tagung ! = Să participe la sesiune ! Er sei unser Gast ! = Să fie oaspetele nostru ! Er nehme Platz ! = Să ia loc ! Pentru pers.3. punctul 14. hätte er an der Tagung teilgenommen. format din conjunctivul I prezent al pers. Exemple: Sei unser Gast ! = Fi oaspetele nostru ! Seid unsere Gäste ! = Fiţi oaspeţii noştri ! c) Imperativul pentru pers.3. a IlI-a singular se folosesc frecvent forme de imperativ parafrazate cu ajutorul verbelor modale „mögen. solicitări. Exemple: Kommen Sie ! = Veniţi ! Beteiligen Sie sich an der Tagung ! = Participaţi la sesiune ! Seien Sie unser Gast ! = Fiţi oaspetele nostru ! Nehmen Sie Platz ! = Luaţi loc ! Imperativul de politeţe poate fi formulat şi cu verbele modale „mögen" şi „wollen" sau cu conjunctivul II „würde" pentru a i se da o notă deosebită de politeţe şi serviabilitate. format pornind de la indicativul prezent prin omiterea pronumelui şi înlocuirea desi­ nenţei la pers. lecţia a 14-a. format din conjunctivul I prezent. Wenn er gekommen wäre.a plural cu inversarea pronumelui. punctul 7. Exemple: Wollen Sie bitte kommen ! = Vreţi vă rog să veniţi ! Möchten Sie bitte Platz nehmen ! = Vreţi vă rog să luaţi loc ! Würden Sie bitte unser Gast sein ! = Aţi vrea vă rog să fiţi oaspetele nostru ! b) Imperativul familiar 2) pentru pers. a IlI-a singular. care exprimă invitaţii.408 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Wenn er käme.3. würde er an der Tagung teilnehmen. a Il-a singular şi plural. Exemple: Komm ! = Vino ! Kommt ! == Veniţi ! Beteilige dich (Beteiligt euch) an der Tagung ! = Participă (Participaţi) la sesiune ! Nimm (Nehmt) Platz ! = Ia (Luaţi) loc ! De la verbul „sein" = a fi se formează imperativul familiar pornind de la conjunctivul I prezent cu omiterea pronumelui (şi a desinenţei la singular). a) Imperativul de politeţe 11 pentru pers. ar participa la sesiune. ar fi participat la sesiune. x 2 Exemple: > v. lecţia a 7-a.1.2. a Ii-a singular prin -a sau omiterea ei. = Dacă ar fi venit. a I l I . = Dacă ar veni.

sie möchten kommen. punctul 12. dürfen" la conjunctivul I.2. a IlI-a plural. Diateza pasivă 1] — pentru acţiuni pe care le suferă subiectul. müssen. lecţia a 13-a. f) Imperativul impersonal. 2 Exemple: *) v. = Dublăm volumul de material. parafrazat prin verbele mo­ dale „mögen". I plural.2. er muß/müsse sich entscheiden. Se traduce în limba română tot cu infinitivul. Exemple: Sie mögen kommen ! = Să vină ! Sie sollen den Termin verlegen ! = Să amîne termenul ! Sie müssen sich an der Tagung beteiligen ! = Să participe la sesiune ! î n vorbirea indirectă. să participe la sesiune. format din infinitivul (uneori şi din partici­ piul perfect al) verbelor. că trebuie să se hotărască. Exemple: Sagen Sie ihnen. = Spuneţi-i să vină. er soll/solle an der Ta­ gung teilnehmen. să participe la sesiune. imperativul pentru pers. 1 Se dublează volumul Das Werkstoffvolumen verdoppelt sich. d) Imperativul pentru pers. Exemple: Gehen wir ! = Să mergem ! Nehmen wir Platz ! = Să luăm loc ! Verlegen wir den Termin ! = Să amînăm termenul ! e) Imperativul pentru pers. că trebuie să se hotărască. lecţia a 12-a.3. punctul 13. Verbele limbii germane pot avea următoarele trei diateze: Diateza activă — pentru acţiuni pe care le desfăşoară subiectul. sie müßten sich entscheiden. können. format din conjunctivul I prezent cu inversarea pronumelui personal. 25. = Spuneţi-le să binevoiască să vină. > v.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 409 Exemple:'Sagen Sie ihm. a IlI-a plural este para­ frazat prin conjunctivul II. sie sollten an der Tagung teilnehmen.2. Exemple: Wir verdoppeln das Werkstoff Volumen. J de material. . sollen. er mag/möge kommen. Rost sorgfältig beseitigen ! = A se îndepărta cu grijă rugina ! Oberfläche nicht beschädigen ! = A nu se vătăma suprafaţa ! Ungenaue Teile austauschen ! = A se schimba părţile neprecis lucrate! î n limbajul tehnic se întîlneşte mai ales această ultimă formă. Das Werkstoffvolumen wird verdoppelt. Diateza reflexivă2) — pentru acţiuni care se răsfrîng asupra subiec­ tului.

Se pare Completă: als ob diese Meinung Allgemeingut geworden sei ca şi cînd această părere s-ar fi generalizat. Exerciţiul 506.4. compuse de obicei din 2 cuvinte) pot fi prescurtate. ca şi cînd această părere s-ar fi generalizat. Atît diateza pasivă cît şi diateza reflexivă ajută în limbajul tehnic la formularea unei exprimări impersonale. Die Geschwindigkeit erhöht sich. 25. 1 = g e y. Der Werkstoffbedarf nahm so sehr zu. Exemple: Die Geschwindigkeit wird erhöht. b. eliminîndu-se al doilea cuvînt al conjuncţiei. Unele propoziţii subordonate introduse prin conjuncţii complexe (locuţiuni conjuncţionale. Propoziţii subordonate prescurtate 25. c. als ob er der Oberingenieur sei. daß dieses Erzeugnis sich bewährt hat. iar în locul său se aşază verbul finit Exemplu: Propoziţia principală Propoziţia subordonată Es scheint. Anfangs schien es. Model: Anfangs schien es.410 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Limbajul tehnic este caracterizat prin formulări frecvente cu diateza pasivă.4. = Se arată că acest produs s-a dovedit a fi bun. d. a. Sie hielten an der alten Methode fest. als ob sich die Produktion verdoppeln müsse. Anfangs schien es. prescurtată : als sei diese Meinung Allgemeingut geworden. als ob die Anwendung dieses Verfahrens möglich sei. als sei die Anwendung dieses Verfahrens möglich. Er verfügte über die Arbeitsmethoden.1. als ob es keine neuen gebe. . Prescurtaţi următoarele propoziţii aşezînd verbul finit în locul conjuncţiei „ob" ! comparative ireale. als ob die Anwendung dieses Verfahrens möglich sei. J Es wird darauf hingewiesen.

1.2.5. punctul 11. subiect. lecţia a 11-a. Una dintre cele mai marcante particularităţi ale limbajului teh­ nic german este •— pe lîngă structura cuvintelor de specialitate v— structura propoziţiei. indiferent de numărul cuvintelor. punctul 6. Predicatul simplu se comportă în privinţa ordinii în propoziţie ca şi partea finită a predicatului complex. *** vezi pag.). expuneri şi explicaţii ori de a participa la discuţii de ordin tehnic.5. punctul 24. auditorul sau participantul să cunoască bine particularităţile structurii sintactice a limbii germane pentru a putea înţelege şi vorbi.3. Locul pen­ ultim Locul ultim A. IV etc.5. Deosebirile cele mai specifice se referă la ordinea părţilor de propoziţie (predicat.5. complement etc. Poziţia predicatului şi a părţilor sale este cheia înţelegerii propo­ ziţiei germane. Pn 3) ). Propoziţia principală a) enunţiativă b) interogativă Pf Läuft Pf** Der Arbeits­ läuft gang automatisch Pn*** ab. lecţia a 6-a. ba) totală der Arbeitsgang automatisch Pn ab? bb) parţială 11 2) 3 Wie Pf läuft der Arbeitsgang Pn ab? v. Predicatul trebuie deci în primul rînd identificat şi înţeles. care se împart. în două părţi: partea finită (= verb la forma personală. 413 . Predicatul poate consta dintr-un singur cuvînt (predicatul s i m p l u v ) sau din două ori mai multe cuvinte. Felul propoziţiei Locul I» Locul II Locurile III. Deosebirile numeroase faţă de construcţia propoziţiei din limba română cer ca înainte de a trece la lectura unui text tehnic german sau de a audia conferinţe. 25. PF) şi partea infinită sau nominală (predicatul complex. v. Predicatul cuprinde în mod obligatoriu un verb (principal sau auxiliar) la o formă finită ( = conjugată) sau un infinitiv prepoziţional (infinitiv cu „zu"). ) v. cititorul. Ordinea părţilor sintactice (Recapitulare şi sinteză) 25.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 4H 25. * ** lecţia a 24-a.2. de aceea indicăm în tabelul de mai jos numai poziţia predicatului complex.

d) prescurtată 41 als Pf laufe der Arbeits­ gang automa­ tisch * v. 18-a. 4. . Pn ab. 25.2.2 17.. 17-a. faţă punctul punctul punctul punctul punctul 16. Locul penultim 1 Locul ultim c) imperativa Pf Führen ca) cu imperativ Sie das Projekt genau Pn cb) cu infinitiv Man ce) cu conjunctiv Pf Wollen cd) cu verb modal Man sau: B. 18. lecţia > lecţia 2 > v. lecţia 3 > v. IV etc. 19-a. Prepoziţia secundară Pn a) introdusă > Pf Läuft l Pn durch ! Das Projekt genau Pf führe durch führen ! Pn das Projekt genau durch ! Pn durchführen! Sie bitte das Pro­ jekt genau Pf möge das Projekt genau Pn durchführen! Pf läuft.1.412 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Felul propoziţiei Locul I« Locul II Locurile I I I . Pn ab. daß der Arbeits­ gang automatisch ab- b) neintrodusă > 3 der Arbeits­ gang automatisch c) infjnitivală 3) um das Projekt genau Pn durchzu­ führen. 19.. lecţia a a a a de 16-a. so.1. lecţia 4 > v.

5. a doua. a treia etc. atributul de orice fel fiind considerat ca element al părţii sintactice formate de cuvîntul său de referinţă. aceasta este primul element. ." înseamnă în acest context: prima. Exemplu: 1 1 Locul I Locul I I Locul p e n u l t i m j Locul u l t i m 1 Wir Pf haben den Termin \ Pn i nicht verlegt Negaţia „nicht" este primul element şi în partea nominală a predicatului propoziţiei secundare. atunci stă în faţa acesteia ca şi negaţia „kein". II. complement. parte sintactică (subiect. Exemplu: J Locul I Locul II Locul penultim l Locul ultim Wir Pf verlegen 1 Pn dem Ter­ min i nicht Dacă partea nominală a predicatului cuprinde şi alte elemente în afară de negaţie.3. predicat. 25. damit wir den Termin nicht verlegen Dacă negaţia „nicht" neagă altă parte sintactică. Exemplu: Locul I Locul II I Locul p e n u l t i m Locul ultim müssen. Exemple: Locul I Locul I I Locul ultim Locul penultim Pf Der Arbeits­ gang läuft Kein Arbeits­ läuft gang Pn nicht automatisch hier automatisch ab ab. în cazul cînd neagă verbul. circumstanţial). *** Pn = partea nominală nepersonală a predicatului. Negaţia „nicht" poate fi o parte infinită a predicatului şi se com­ portă ca elementul Pn din tabela de mai sus. III etc.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 413 „Locul I. ** Pf = partea finită a predicatului.

4. 11 Regula din limba română. Locul penultim Locul ultim Wie Wie Er fragte.5. Exemple. în propoziţia secundară. adică în propoziţia principală după forma finită a predicatului sau după subiect dacă acesta este un pronume. J : Watt sich den Fliehkraftregler den Fliehkraftregler das Erzeugnis erfunden erfunden bewährt hat. . hat hat erfunden. subiectul stă în locul I I I sau chiar IV.5. Locul I Locul II Locurile III. lecţia de faţă. Pronumele reflexiv1' stă cît mai la începutul propoziţiei. fiind cuvînt introductiv (pronume relativ sau interogativ) sau urmând imediat după cuvîntul introductiv ori după pronumele reflexiv 2). Locul pen­ ultim Locul ultim Watt Schon im 18. beteiligen. punctul 25. erfunden. Subiectul poate ocupa oricare dintre poziţiile lăsate libere de pre­ dicat în propoziţie.5. nu se aplică la limba germană. Locul I Locul II Locurile III. 25. Locul I j Locul II j 1 Locul penultim Locul ultim i Watt. subiectul se află de obicei cît mai la începutul propoziţiei..5. wie ob kann soll man wir sich diese Verkettung man sich diese Verket­ tung sich diese Verkettung uns an dem Verfahren äußern ? vorstellen vorstellen ? soll..2. IV etc. lecţia a 12-a.414 LEHRSTÜCK AUTOMATION 25. hat. > v. Er fragte. după care subiectul trebuie să preceadă predicatul. IV etc. Wir wissen. Jahr­ hundert Watt den Fliehkraftreg­ ler schon im 18. V etc. Dacă locul I este ocupat de altă parte sintactică.. Exemple. respectiv după subiect în propoziţia secundară. hat. Exemple. Jahr­ hundert Den Flieh­ kraftregler hat den Fliehkraftregler schon im 18. der daß wie 2 > v.4. punctul 12. Jahrhun­ dert Watt erfunden.

Locul penultim Locul ultim Ich Ich Ich Ich habe habe habe habe dem Lehrling das Ver­ fahren ihm das Verfahren es ihm es ihm dadurch erklärt. daß. complementul la dativ precede de obicei pe celelalte. Cînd unul sau mai multe complemente sînt exprimate prin pronume personale. pronumele la acuzativ precede toate celelalte. după subiect.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 415 25. Locul pen­ ultim Locul ultim Die Gieße­ rei Sie muß müssen der Werkzeugmachern die Rohteile den Meister nach dem Werkzeug liefern. Determinările circumstanţiale (de loc. iar complementul la acuzativ pe cel prepoziţional.7. erzeugen muß Cînd în propoziţie sînt mai multe complemente. Exemple: Locul I Locul II Locurile III. erklärt. de cauză etc. IV etc. 25. de mod.. la dativ.6. erklärt.. Exemple: Locul I Locul II Locurile III. exprimate prin substan­ tive. Locul penultim Locul ultim Die Gieße­ rei Die Guß­ rohlinge weil muß muß die Gießerei die Gußrohlinge die Gießerei die Gußrohlinge erzeugen erzeugen. cu prepoziţie) pot ocupa de asemenea oricare dintre poziţiile lăsate libere de predicat. iar în propo­ ziţia secundară. fragen. Complementele (la acuzativ. .5. IV etc. Exemple: Locul I Locul II Locurile III. IV etc. De obicei urmează după forma finită a predicatului (Pf) în propoziţia principală.) pot ocupa de asemenea oricare dintre locurile lăsate libere de predicat. de timp. erklärt.5.

1. v. cea mai puţin importantă parte urmînd imediat după forma finită a predicatului (Pf). IV e t c .416 L E H R S T Ü C K 25: AUTOMATION Exemple: Locul I Locul I I Locurile I I I . Părţile sintactice din interiorul cadrului verbal 1 ) . gezeigt.2. iar cea mai importantă stînd la sfîrsit înaintea părţii nominale a predicatului (Pn). daß) 2(N als N) 2(N auf A) 3(N. Atributul de orice fel v formează o singură parte sintactică cu cuvîntul său de referinţă şi de aceea stă totdeauna imediat înainte sau după acesta. V etc. . sehr bekannt 25. behaupten erschienen hinweisen fassen verlegen Die Mechanisierung tritt zurück. Thal Ing. daß alles gut abläuft.5. A timp) 11 zurücktreten äußern. 2 > v. Thal Er hat hat hat heute den Gästen sie den Gästen die Monta­ gewerkstatt heute die Monta­ gewerkstatt heute den Gästen gezeigt.5. 25. Locul p e n u l t i m Locul ultim Ing. punctul 11. Jedes Fertigerzeugnis macht diese Ein­ zeloperation durch. Der Sprengstoff erscheint als Energie­ quelle. A mod) 3(N.8. erfinden. A) 2(N. Exemple: Locul I Locul I I Locul I I I Locurile IV. indiferent de felul lor. sînt aşezate în ordinea importanţei comunicative crescînde. Wir weisen Sie auf die Verkettung der Fertigungsstraße hin.6. gezeigt. durchmachen.9. Locul penultim | Locul ultim Dieser Vorgang ist heute dieser Vorgang dieser Vorgang heute Heute ist Sehr bekannt ist sehr be­ kannt. lecţia a 11-a. 25. schaffen annehmen. Valenţa verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemplificări 1(N) 2(N. lecţia a 16-a. Man nimmt an. punctul 16.5. Fassen Sie Ihre Worte kurz ! Man verlegt den Termin ins nächste Jahr.

atunci cînd au fost inventate primele unelte. d. Wovon konnte sich damals aber niemand eine Vorstellung machen ? 1. Was versteht man unter Automation ? e. Exerciţiul 508 (sinteză). Exerciţiul 510 (sinteză). pîrghii. topoare etc. Welche Entwicklung hat die Produktionstechnik mitgemacht ? m. e. Welches waren die ersten Werkzeuge der Menschen ? c. c. b. Seit wann gibt es Automation? b. 1/103 . In welcher Form kann der Automat erscheinen ? r. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi! a. Oaspetele şi-a exprimat părerea că automatizarea ar fi început în epoca de piatră. Seit wann gibt es automatisch gesteuerte Webstühle ? h. Traduceţi în limba germană! a. Aş vrea să întreb ce rol a jucat omul în procesul de mecanizare. care sînt adesea ghidate electronic. inclusiv cele date. Wer erfand den Fliehkraftregler? i. Was erscheint heute anstelle der handbedienten Werkzeugmaschinen ? p. pot fi luate în considerare la definirea automatizării.. Specialiştii spun că automatizarea se află într-un proces de dezvoltare continuă. daß die Mechanisierung zurücktrete. Was führt der Automat durch ? Exerciţiul 509 (sinteză). Inginerul susţine că automatul a efectuat şi controalele necesare. Am vrea să ştim ce grad va atinge automatizarea peste 200 de ani. h. prin automate.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 417 Exerciţiul 507. Welche Meinung ist heute nicht mehr ganz zutreffend ? d. Wo hat es die ersten vollkontinuierlichen Getreidemühlen gegeben ? j . Expuneţi în scris şi oral ideile cuprinse în textul lecţiei după următorul plan! Was versteht man unter Automation ? Und unter Mechanisierung ? Seit wann gibt es Automation? 27 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. g. Welche Rolle spielt er in der Automation ? o. Er sagte.. f." ! Model: Die Mechanisierung tritt zurück. la vor­ birea indirectă cu „daß" subordonindu-le propoziţiei de declaraţie: „Er sagte. Wann erfand James W a t t den Fliehkraftregler ? g. Ne întrebăm dacă unelte ca ciomege.. El a explicat că acest control constă dintr-un număr mare de operaţii. Formaţi propoziţii şi cu verbele din tabela de mai sus care nu sînt exemplificate! Treceţi apoi toate propoziţiile.Welche Rolle spielte der Mensch in der Mechanisierung? n. Wie waren diese ersten automatischen Erfindungen ? k. Nu ştim dacă (ob !) putem înlocui toate maşinile-unelte deservite mecanic. H a t diese Meinung überall Aufnahme gefunden ? f.

selbständig. Vocabular 1) 2) 3) 4) 5. sever succesiunea blocul de cilindri motorul de automobil tubul pasta crema trecut (condus) prin . In­ stallationen 6 ' usw. in strenger 6 ' Folge 7 ' der für die vollkommene Fertigung eines Werkstückes oder Erzeugnisses notwendigen Arbeitsgänge. so spricht man von einer automatischen Fertigungsstraße. also ohne menschlichen Eingriff.und Meßvorrichtungen 4 '.B. Lectura suplimentară Nr. Kontroll. durchgeleitet 13 '. Installationen usw. Geräten.B. Vorrichtungen. 15 AUTOMATISCHE FERTIGUNGSSTRASSEN Unter Fertigungsstraße oder Fertigungslinie 1 ' versteht 21 man die An­ reihung 3 ' von Maschinen. der Zylinderblock 8 ' eines Automobilmotors 9 ') oder das Er­ zeugnis (z. eine Tube 10 ' für Pasten 11 ' oder Cremen12') durch 13 ' die ent­ sprechenden Arbeitsgänge. bzw. Wird das Werkstück (z. Maschinen. 6) 7) 8 ) 9. IO) 1! ) 12 13) die Fertigungslinie versteht (man) die Anreihung die Meßvorrichtung die Installation streng die Folge der Zylinderblock der Automobilmotor die Tube die Paste die Creme durchgeleitet linia de fabricaţie se înţelege înşirarea dispozitivul de măsurat instalaţia strict.418 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Welches waren die ersten Erfindungen auf dem Gebiet der Automation ? Wie hat sich die Automatisierung entwickelt ? Wie wird sich die Automatisierung in Zukunft entwickeln ? D.

LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 419 Abb. IT 15) 16) 17 18 19 20 IV 22 23 24 25 26 27 28 i 29 i 30 i der die der die die die die der die die das das das das der cu ajutorul anhand Ablauf mersul Abfüllung umplerea. durchljef durchlaufen) a parcurge Fließdruckpresse presa de extruziune Transportvorrichtung dispozitivul de t. Nach Ein­ fettung 18 ' des Rohmaterials in der Einfetttrommel 19 ' (rechts in der Abb.. dem Aufschrauben 26 ' des Hütchens 27 '. Das Abfüllen 28 ' mit Pasten oder Cremen geschieht im betreffenden Hersteller­ werk 29 ' ebenfalls automatisch in sog. Abfüllautomaten 30 '.ransporl Glühofen cuptorul de recoacere Innenlackiermaschine maşina de lăcuit interior maşina de lăcuit exterior Außenlackiermaschine înşurubarea Aufschrauben Hütchen pălărioara (căpăcelul) Abfüllen umplerea Herstellerwerk uzina producătoare Abfüllautomat automatul de umplere *) Cuvintele din figură se găsesc la sfîrşitul vocabularului . wobei die Umformung zur Tube erfolgt und von töa. Innen. ohne Abfüllung 16 ' des Inhaltes 17 '. gresarea Einfetttrommel toba de gresare durchlaufen (äu.24 ' und Außenlackiermaschinen 25 ' usw. kurz beschrieben. bis zum letzten Arbeitsgang. einen Glühofen 23 '.< Anhand 14 ' der Abb. dozarea Inhalt conţinutul Einfettung ungerea.) durchläuft 20 ' dieses zunächst die Fließdruckpresse 21 '. vermittels automatisch gesteuerter Transport­ vorrichtungen 22 '. 1 * sei der Ablauf15' für die automatische Fertigung einer Tube.

420 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION a) b) c) d) e) f) g) h) i) ]) k) die die die der die der die der die die die Einfetttrommel Fließdruckpresse Tubendrehbank Glühofen Innenlackiermaschine Innenlack Einbrennofen Außenlackiermaschine Trockenofen für Lackierung Bedruckung Druckmaschine Hütchenaufschraubmaschine toba de gresare presa de extruziune strungul pentru tuburi cuptorul de recoacere maşina de lăcuit interior cuptorul de uscat lacul din interior maşina de lăcuit exterior cuptorul de uscat lăcuirea imprimarea/tipărirea maşina de imprimat/tipărit maşina de înşurubat capacele * .

Partea a ll-a .

ich hoffe. „Es könnte auch sein." „Schade. „Natürlich mit der Familie?" „Ja. nicht w a h r ? " „Ja. leider! Übrigens — wann werden Sie nach Rumänien kommen ? Zu welchem Zeitpunkt können wir mit Ihrem Besuch rechnen ?" „Das kann ich Ihnen im Augenblick nicht sagen. Dienstag.fJ. ' . . Herr Berger. unser Aufenthalt hier geht bald zu Ende. daß Sie nicht noch jetzt im Frühling oder Sommer kommen. in den Monaten Dezember-Januar. Text Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: „Nun. September oder 1." . „Auf Wiedersehen. Oktober. „Jedenfalls kommen Sie dienstlich doch noch im Laufe dieses Jahres nach Bukarest." „Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Einladung. Sie und Ihre Kollegen in Bukarest begrüßen zu dürfen".c. an die Schwarzmeerküste auf Urlaub". Herr Munteanu". daß ich mit meinen Kollegen erst im Winter kommen kann. Da gibt's bei uns wochenlang herrliches Wetter". Mittwoch." „Es wird mir ein Vergnügen sein. Im nächsten J a h r komme ich aber bestimmt. so 15. das heißt: nicht heute. Herr Munteanu. Es wird aber doch Herbst werden. A. Herr Berger..¥ . ". . Unsere Reise hängt von den Arbeiten für den Fünf jahresplan ab. „Gute Nacht. Aber morgen." „Wir erwarten Sie jedenfalls so bald wie möglich in Bukarest. gebe ich Ihnen Bescheid". im Juli oder August. I . mit meiner Frau und den Kindern. ' i 7 i i .wj." „So schnell?" „Ja.nz.'/ l.• . oder übermorgen.Gespräch Nummer 1 DIE ZEIT i I M.

-e morgen der Dienstag. -e der Augenblick. -e das Ende. f. admirabil.pl. litoralul Mării Negre . f. f.pl. sigur. momentul mîine marţea poimîine miercurea răspunsul. -s. -(e)s. -s. pl der Oktober. -s. a se termina din păcate de altfel momentul clipa. — e der Aufenthalt. capătul a se apropia de sfîrşit. oprirea sfîrşitul. săptămîni de-a rîndul splendid. pl. -e der Bescheid. -(e)s. iulie August. a nădăjdui toamna septembrie octombrie păcat primăvara vara aici: atunci timp de mai multe săptămîm. f. Vocabular das Gespräch. -(e)s. pl. decembrie Januar. -s. -s. da wochenlang das der der der der die der der der die dialogul. -s.GESPRÄCH 1: DIE ZEIT 423 B. conversaţia şederea. timpul erst aici: abia. informaţia. numai Winter. -n abhängen (hing ab. -s. -s. -e übermorgen der Mittwoch. -e luna Dezember. -(e)s.pl. -(e)s. vremea. -s. ge geben) dienstlich nicht wahr ? hoffen der Herbst. schade der Frühling. -(e)s. abgehangen) a depinde Fünfjahresplan. iarna Monat. -e der September. f. -e Bescheid geben (i. • s. gab. lămurirea a da răspuns/o informaţie în interes de serviciu nu-i aşa ? a spera. august Schwarzmeerküste. -(e)s. ^ e planul cincinal bestimmt precis. -e der Sommer. ianuarie călătoria Reise.pl. minunat herrlich Wetter. -s. cert Juli. -(e) 5. -n zu Ende gehen leider übrigens der Zeitpunkt. f. f.pl. -es. -s. -s. f.

-en Kind. (Data se indică cu ajutorul numeralului ordinal. Zu welchem Zeitpunkt können wir mit Ihrem Besuch rechnen ? = Pe cînd putem să aşteptăm vizita dv. Predicatul este puternic accentuat.. nu-i aşa ? (întrebarea de confirmare are topica propoziţiei enunţiative. încă în acest an. -er freundlich das Wiedersehen. = îmi va face plăcere să vă pot saluta pe dv. -(e)s. . -es. = Atunci este la noi săptămîni de-a rîndul un timp minunat. c-i. j x-ri-i..424 GESPRÄCH 1: DIE ZEIT der die die das Urlaub. . şi colegii dv. so bald wie möglich = cît de repede posibil. f. A f t x. c t. (erster) Oktober. doamna. so 15. . nicht wahr ? = î n orice caz veniţi. Es wird mir ein Vergnügen sein. i. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Unser Aufenthalt hier geht bald zu Ende. -s. . = Şederea noastră aici se apropie de sfîrşit. . soţia copilul amabil. adică: forma finită a predicatului în locul II. care nu se traduce). aproximativ 15 septembrie sau 1 octombrie. la Bucureşti. iar intonaţia interogativă are loc în formula de confirmare „nicht w a h r ? " Adesea întrebarea de confirmare cuprinde cuvîntul de întărire „doch". -u > = 15 septembrie r der fünfzehnte September j am fünfzehnten September) * . . . = . la Bucureşti în interes de serviciu.. î > = m/la 15 septembrie den fünfzehnten beptemberf ' Da gibt's ( = gibt es) bei uns wochenlang herrliches Wetter.. marcat în scris cu punct după cifră. acum Jedenfalls kommen Sie dienstlich doch noch im Laufe dieses Jahres nach Bukarest. Es könnte sein = S-ar putea. Numeralul ordinal se declină ca orice adjectiv. . ? im Augenblick = pentru moment. Exemple: fünfzehnter September 1 . Sie und Ihre Kollegen in Bukarest begrüßen zu dürfen. (fünfzehnter) September oder 1. . -e Familie. auf Urlaub = în concediu. Auf Wiedersehen ! die Nacht.. Explicaţii şi exerciţii 1.pl. . -n Frau. prietenos revederea La revedere ! noaptea Noapte bună! C..e Gute Nacht concediul familia femeia.

Herbst September Oktober November 4. Frühling März April Mai 2. Sommer Juni Juli August 3. -n săptămîna das Quartal. b. -en anotimpul das Halbjahr. etc. der Januar etc. -(e)s. observaţia după acest tabel. l > v. Winter Dezember Januar Februar Jede Woche hat 7 Tage 1 Montag 2 Dienstag 3 Mittwoch 4 Donnerstag 5 Freitag 6 Samstag 7 Sonntag 2 Quartale oder 6 Monate nennt man ein Halbjahr 1] Observaţie. Numele zilelor săptămînii. -(e)s..) » Reţineţi: der Tag. Sie werden im Sommer nach Rumänien kommen. zma die Woche. ale lunilor şi anotimpurilor sînt de gen masculin (der Montag. Transformaţi următoarele propoziţii în întrebări de confir­ mare prin adăugarea cuvîntului de întărire „doch" şi a formulei de confirmare „nicht wahr?" Rostiţi propoziţiile cu glas tare.GESPRÄCH 1: DIE ZEIT 42 5 2. Unser Aufenthalt hier geht doch bald zu Ende.. -e trimestrul die Jahreszeit. Reţineţi următorul vocabular suplimentar ! 12 Monate oder 4 Quartale 1) Erstes Quartal 1 Januar 2 Februar 3 März Zweites Quartal 4 April 5 Mai 6 Juni Drittes Quartal 7 Juli 8 August 9 September Viertes Quartal 10 Oktober 11 November 12 Dezember Ein Jahr hat: 365 Tage 1 ' oder 52 Wochen« 4 Jahreszeiten 1] \ 1. . der Frühling etc. Unser Aufenthalt hier geht bald zu Ende. cu intonaţia respectivă! Model: Unser Aufenthalt hier geht bald zu Ende. semestrul Exerciţiul 511. nicht wahr ? a.

16. Wann kann ihm Herr Berger Bescheid sagen ? e. lunile. d. g. Warum schlägt Genosse Munteanu ihm vor. September. 8. f. Was möchte Genosse Munteanu wissen ? d. März. Sie fahren mit Ihrer Familie an die Schwarzmeerküste. (zehnter) Juni werden. 18. nach Rumänien kommen zu können ? f.426 GESPRÄCH 1: DIE ZEIT c. Kommt Herr Berger dienstlich nach Rumänien oder auf Urlaub ? Exerciţiul 514. Was sagt Genosse Munteanu zu Herrn Berger ? c. Im Frühling ist bei Ihnen immer herrliches Wetter. anotimpurile) ! . Wer spricht in diesem Dialog ? b. (zehnten) Juni. (zehnten) Juni. Mai. im Frühling oder im Som­ mer zu kommen ? h. Dezember. Juli. 24. Am wievielten kommt Herr Berger?'—Am 10. August. Dauern die Versuche noch lange ? — Es wird 10. Den wievielten haben wir h e u t e ? — D e n 10. 7. Übermorgen können Sie mir Bescheid geben. 29. Januar. 1. Februar. Oktober. November. folosind vorbirea indi­ rectă ! Exerciţiul 515. Wir dürfen Sie in Bukarest erwarten. Răspundeţi la fiecare din întrebările de mai jos cu datele indicate după modelul dat! Model: Der wievielte ist heute?-—Der 10. Răspundeţi! a. 4. 21. Exerciţiul 512. datele. Wovon hängt Herrn Bergers Reise ab ? g. e. 31. învăţaţi dialogul pe din afară şi repetaţi-l cu cit mai multe variaţii ale indicaţiilor de timp (zilele săptămhiii. Exerciţiul 513. April. Sie gehen im Juli auf Urlaub. (zehnte) Juni. Repovestiţi conţinutul dialogului. 12. Wann hofft Herr Berger.

Mayer. wie lange werden wohl die Besprechungen dauern ?" 45 Munteanu: „Ich nehme an." Berger: „Danke bestens Frl." Berger: „Guten Tag. (9 Uhr 35 bis 10 Uhr 15/Viertel nach 10/Viertel 11) 102»—1045 (10 Uhr 20/20 nach 10 bis 10 Uhr Pause. Um 13 Uhr müssen wir im Labor sein und um 14 Uhr beim Mittag­ essen.Gespräch Nummer 2 DIE UHRZEIT A. Dann beginnen die Besprechungen mit der Werkleitung. sînt echivalente. Nachmittag um 1710 (17 Uhr 10/10 nach 5) sollten wir auf dem Bahnhof sein. Entschuldigen Sie bitte die Verspätung ! Wie spät ist es ?" 30 l Munteanu: „Es ist jetzt genau 7 (7 Uhr 30/halb 8) >. halb 10) 935 J015 Prüfung der Lieferverträge. drei Viertel 9/Viertel vor 9) g55 930 Besprechung mit der Leitung des (8 Uhr 55/5 vor 9 bis 9 Uhr 30/ Werkes. date în paranteză. Text Berger: „Guten Morgen. Fräulein Mayer. meine Herren." Berger: „Was meinen Sie. Ich glaube. 8 15 —8 45 Besprechung mit den Ingenieuren für (8 Uhr 15/Viertel 9 bis 8 Uhr 45/ Gerätebau. Eine Frage bitte: Wann kommt Kollege Popescu aus Berlin an ?" Sekretärin: „Um IS 45 (18 Uhr 45/drei Viertel 7). Wir haben bis 8 Uhr noch eine halbe Stunde Zeit. Lassen Sie mal sehen: 8—815 Begrüßung und Besprechung der Lie(8 Uhr bis 8 Uhr 15/Viertel 9) ferungen. dann kommt mein Kollege Popescu von Berlin zurück. bis gegen 12 (12 Uhr 45/drei Viertel eins). . hier ist die Tagesordnung der heutigen Besprechungen. Kollege Munteanu. Imbiß 45/drei Viertel 11/Viertel vor 11) r i Expresiile dinaintea barei şi cea după bară. Bitte.

-s. a fi de părere a dura masa de prînz după masă.428 GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT 10 50 —12 00 Unterzeichnung der Verträge. -(e)s. f. -e Guten Tag ! das Fräulein.pl. -e die Unterzeichnung. -(e)s. după amiază gara. Vocabular die Uhrzeit. duduia ordinea de zi de azi salutul de primire / de întîmpinare livrarea. -en die Lieferung. -en spät halb die Besprechung. negocierea a socoti. -en der Gerätebau. -s. -n der Imbiß. -sses." Berger: „Prima ! Nach dem Essen treffen wir uns um 18 Uhr und fahren zum Bahnhof hinaus. -en meinen dauern das Mittagessen. der Liefervertrag. —e die Pause. staţia a se întoarce a crede ziua Bună ziua ! domnişoara. -s (prescurtat Frl. -s. -en timpul indicat de ceas dimineaţa Bună dimineaţa! întîrzierea tîrziu jumătate convorbirea. aperitivul semnarea . . furnizarea construcţia de aparataj contractul de livrare / furnizare pauza gustarea. Guten Morgen die Verspätung. -en der Morgen. -en heutig die Begrüßung. ist zurückgekommen) glauben der Tag.e zurückkommen (kam zurück.nachmittag des Bahnhof.) die Tagesordnung. -es. tratativele. -(e)s." Munteanu: „Abgemacht ! Aber pünktlich !" B. a crede. (10 Uhr 50/Zehn vor 11 bis 12 Uhr) Munteanu: „Das ist ja ausgezeichnet! Wunderbar ! Wir haben dann noch eine Menge Zeit und können so um 1220 (12 Uhr 20/20 nach 12) oder 1230 (12 Uhr 30/halb 1) im Labor sein und gegen 2 Uhr zu Mittag speisen.

iar la sfîrşit poate urma (facultativ !) cuvîntul „Minuten". -s. -e a mînca. Deosebim în limba germană un sistem oficial şi unul colocvial de a se indica ora. Învăţaţi formulele pentru indicarea orei! Wie spät ist es ? sau: Wieviel Uhr ist es ? = Cît este ceasul ? Es ist jetzt genau 730 (7 Uhr dreißig / halb 8). în mod obligatoriu cuvîntul „es" înainte sau după verb: Es ist 8 Uhr. traf. a întîlni treffen (i. La sfîrşit poate urma (facultativ !) imit> cuvîntul „Uhr". -(e)s. Indicarea orei cuprinde. pentru a se indica mi­ nutele (sau sfertul de ceas) trecute de ora întreagă sau rămase pînă la ora urmă­ toare. admirabil wunderbar după aceea. Exemple: 18 10 : zehn (Minuten) nach sechs (Uhr). Exemple: 12 45 : zwölf Uhr fünfundvierzig (Minuten). -s. c) Cuvîntul „halb" — jumătate se raportează totdeauna la următoarea oră întreagă. 12 45 : Viertel vor eins (sau: vor ein U h r ) . -e excelent ausgezeichnet minunat. b) Se folosesc prepoziţiile „nach" — după Viertel ier şi „vor" = înainte. = Este acum exact ora 7 30 . aici: s-a făcut! abgemacht punctual pünktlich C. ist a pleca afară (din oraş) hinausgefahren) hotărît. apoi pe urmă nachher prînzul cer Mittag. getroffen) hinausfahren (ä. . Explicaţii şi exerciţii 1. 22 20 : zwanzig (Minuten) nach zehn (Uhr). Jetzt ist es 8 Uhr.GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT 429 contractul der Vertrag. fuhr hinaus. 18 10 : achtzehn Uhr zehn (Minuten). a lua masa speisen asta-i grozav! prima! mîncarea. masa clas Essen. Sistemul colocvial: a) Orele întregi se indică numai cu cifrele 1—12. cu următoarele caracteristici principale: Sistemul oficial: După cifrele 1-—24 pentru indicarea orelor întregi se intercalează cuvîntul „Uhr". 21 1 5 : Viertel nach neun (Uhr). în orice sistem.

bis gegen 1243. Exersaţi indicarea orei. De durată întrebăm cu „wie lange" ? = Cît timp ? 2. Exemple: 20 20 : fünf Minuten nach Viertel neun zehn Minuten vor halb neun 10 36 : sechs Minuten nach halb elf neun Minuten vor drei Viertel elf. sub forma unei propoziţii prin­ cipale.. Danke bestens ! = Vă mulţumesc foarte mult ! Das ist ja ausgezeichnet ! = (Asta e) excelent ! Propoziţiile exclamative cuprind adesea cuvîntul de întărire „ja". Wann kommt Genosse Georgescu ? -— Um ein Uhr. în limba germană apar frecvent fără conjuncţia introductivă. La fel pot fi folosite indicaţiile „Viertel" = un sfert şi „drei Viertel" = trei sferturi. — Presupun că pînă la orele 1243. . Exemple: 8 15 : Viertel neun. Wie spät ist es ?" şi „Wann kommt Genosse Georgescu ?" Folosiţi a) sistemul oficial b) sistemul colocvial! Model: Wie spät ist es ? — Es ist ein Uhr. Observaţie. 15 45 : drei Viertel vier. Numeralul pentru ora 1 este „ein" cînd se foloseşte cuvîntul „Uhr". Formularea cu „daß" sună mai greoi). Observaţie. = Cît (timp) durează tratativele ? — Trei ore. = Cred că atunci se întoarce colegul meu Georgescu de la Berlin. iar „eins" cînd nu se foloseşte cuvîntul „Uhr". Pînă pe la ora două­ sprezece sau unu. Wie lange dauern die Besprechungen ? — Drei Stunden. = Cînd încep tratativele ? — La (ora) 1. Dar: Ich habe es ja gewußt / = Am ştiut doar (asta) ! Exerciţiul 516. răspunzînd la întrebările. 15 15 : Viertel vier. (Propoziţiile com­ pletive care în limba română încep cu conjuncţia „că". 12 30 : halb eins.430 GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT Exemple: 7 30 : halb a c h t . d) Minutele se pot raporta cu ajutorul prepoziţiilor „nach" şi „vor" şi la jumătăţile şi sferturile de oră. Bis gegen zwölf oder ein Uhr. 8 45 : drei Viertel neun. 15 30 : halb vier. Wann beginnen die Besprechungen ? — Um 1 (eins/ein Uhr). dann kommt mein Kollege Georgescu von Berlin zurück. care nu se traduce cînd propoziţia nu contrazice altă părere. auf dem Bahnhof = la gară. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Was meinen Sie ? = Ce părere aveţi ? Ich nehme an. Ich glaube. care se raportează de asemenea la ora următoare. La întrebarea „wann?" = cînd? se răspunde cu prepoziţia „um" + indicarea orei: Wann kommt Genosse Georgescu ? — Um 6 Uhr. beim Mittagessen = la masa de prînz.

Ştiu că mai aveţi o oră timp. Wann müssen sie auf dem Bahnhof sein ? Warum ? g. d. Wen fragen sie ? i. Formulaţi propoziţii exclamative cu „ja" cu următoarele cuvinte! Model: Das ist ja prima! prima. f. Presupun că vine punctual la tratative. Văd că secretara are ordinea de zi. Ştiu că tratativele nu durează mult. schade. Traduceţi în limba germană! Evitaţi juncţiei „că" ! a. Wo müssen die Ingenieure um 13 Uhr sein? Und um 14 U h r ? f. echivalentul con­ Exerciţiul 518.GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT 431 Exerciţiul 517. Cred că domnul Berger este la Berlin. ausgezeichnet. A spus că trebuie să fim pe la ora 20 20 la gară. Wissen die Ingenieure genau. Welche Personen sprechen in diesem Dialog ? b. b. Wann kommt Herr Berger ? c. Repovestiţi dialogul! Exerciţiul 521. învăţaţi dialogul pe de rost şi recitaţi-l cit mai des şi cit cit mai multe variante! 0© 0 0 0 0 0© 0© 0© genau nach vor . wann ihr Kollege Popescu ankommt ? h. Răspundeţi! a. wunderbar. Wie lange werden sie dauern ? e. Was gibt die Sekretärin den beiden Ingenieuren ? j . Wann beginnen die Besprechungen mit der Werkleitung ? d. Exerciţiul 519. c. e. Was steht auf der Tagesordnung ? Exerciţiul 520. herrlich.

. Gast: . Gast: . Completaţi cu întrebările corespunzătoare următorul Gast: ... ? Sekretärin: Herr Schulze kommt um 1540 auf dem Bahnhof an. ? Sekretärin: Drei Tage war er dort.... ? Sekretärin: Um 13 Uhr. ? Sekretärin: Es ist jetzt genau 7 45 Uhr. Gast: ..432 GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT Exerciţiul 522.. sie dauern sicher 2—3 Stunden. ? Sekretärin: Die Besprechungen beginnen um 8 Uhr. Gast: . dialog! .. Gast: . ? Sekretärin: Sie haben noch eine Viertel Stunde Zeit.. ? Sekretärin: Ich glaube.. im Restaurant „Berlin"... Gast: ..

Herr Schneider und Herr Petzold"." ." Nach zwei Stunden Fahrt nähert sich der Zug dem Reiseziel. Freut mich. Paßkontrolle: „Guten Tag." Antonescu: „Gibt's in diesem Zug einen Speisewagen?" Schaffner: „Ja. Um 836 fährt er ab. Darin sind zwei Flaschen Kognak und einige kleine Geschenke. Sind diese Sachen zollpflichtig ?" Zollkontrolle: „Nein. — Danke. bei je'dem Paßamt oder Polizeirevier.Gespräch Nummer 3 • 3 DIE REISE • • A. wir haben keine Währung. Munteanu: „Hallo. Kann ich es für weitere 2—3 Monate verlängern lassen ?" Paßkontrolle: „Selbstverständlich. ." Paßkontrolle: „Ihr Visum ist nur einen Monat gültig?" Georgescu: „Ja. ein paar Geschenke und einen Fotoapparat". Ah. Mark. bitte ? Haben Sie etwas zu ver­ zollen ?" Georgescu: „Da oben im Gepäcknetz habe ich einen großen und zwei kleine Handkoffer. da ist mein Paß. bitte. Text Der Zug mit der rumänischen Delegation nähert sich der deutschen Grenze. Haben Sie internationale Währung." Munteanu: „Ich habe auch zwei Flaschen Alkohol. Dollar" ? Munteanu: „Nein. Wie lange hält der Zug an der Grenze" ? Zollkontrolle: „Etwa eine halbe Stunde. da sind wir!" Berger: „Willkommen in Leipzig. Zollkontrolle: „Ist auch frei." Schaffner: „Ihre Fahrkarten. Darf ich um Ihre Pässe bitten?" Munteanu: „Ja. Herr Berger. Auf dem Bahnsteig erwartet Ingenieur Berger die Gäste. — Auch die Platzkarten.8 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. bitte. Frau Georgescu und Herr Antonescu ! — Darf ich Ihnen meine Kollegen vorstellen: „Frau Tretter. bis zu zwei Flaschen starke Getränke sind frei. es ist der zweite Waggon nach dem Schlafwagen. Sie kennenzulernen. Georgescu: „Georgescu." Zollkontrolle: „Welches ist Ihr Gepäck.1/103 . bitte. da sind ja auch Ihre Kollegen.

e r das Polizeirevier. -e frei der Alkohol. hallo Träger ! Bitte das Gepäck hier zu meinem Wagen. Herr Georgescu.434 GESPRÄCH 3: DIE REISE Tretter: Berger: Munteanu: Beamter: Berger: Antonescu: Träger: „Gleichfalls." „Also los. — So. -(e)s. die großen Koffer zur Gepäckaufbewahrung. -(e)s. -n zollpflichtig das Getränk. -e ein paar der Fotoapparat. -n die Paßkontrolle.e sich nähern die Grenze. -n das Gepäck. danke! Hier Ihr Gepäck­ schein. -en der Dollar. cîteva aparatul de fotografiat valuta dolarul aici: a (se) opri . darin der Kognak. valiza înăuntru coniacul cadoul. -s. hielt. -(e)s. -es. a cere cuiva ceva viza valabil a prelungi biroul paşapoartelor circumscripţia de poliţie controlul vamal bagajul a vămui plasa pentru bagaje (în tren) geamantanul.das Geschenk. . -(e)s. -s halten (ä. -s." (zum Träger) „Was schulden wir Ihnen für das Tragen des Gepäcks"? „50 Pfennige pro Gepäckstück. -e die Sache. -(e)s verzollen das Gepäcknetz. -e die Zollkontrolle. „Da steht mein Wagen. -a gültig verlängern das Paßamt. . -n der Paß. -s. -s. -s. -(e)s. Bitte nehmen Sie Platz." B. gehalten) trenul a (se) apropia graniţa. Vocabular der Zug. -e der Handkoffer. frontiera controlul paşapoartelor paşaportul a ruga. darul obiectul. -sses. -e die Währung." „Was kostet die Aufbewahrung ?" „1. -(e)s.20 M (eine Mark zwanzig). — sse bitten (bat. lucrul supus vămii/vămuirii băutura liber alcoolul cîţiva. gebeten) das Visum.

-n die Platzkarte..die Gepäckaufbewahrung'. -n die Aufbewahrung. -s. -s.Schlafwagen. -n der der die das der Speisewagen. -(e)s. -e das Gepäckstück. ist abge­ fahren) die Fahrkarte. a face plăcere (de) asemenea haide ! înainte ! dă-i drumul ! să mergem ! să începem ! hamalul automobilul. -e C. -s. -s. f. a recomanda a bucura. -(e)s.der Wagen.Fahrt. coletul der Träger. maşina păstrarea bagajelor. biletul cu loc nume­ rotat vagonul restaurant vagonul de dormit călătoria ţinta călătoriei peronul binevenit Bine ati venit ! a ! aici: a prezenta. fuhr ab.-e Bahnsteig. -en Reiseziel.-e willkommen Willkommen ! ah ! vorstellen (sich) freuen gleichfalls los! conductorul a pleca biletul de tren tichetul de loc. -(e)s. -(e)s. Explicaţii şi exerciţii 1. -e schulden das Tragen. depozit pentru bagaje de mînă funcţionarul păstrarea tichetul/recipisa de bagaje a datora cuiva ceva dusul pfenigul bagajul. -en der Gepäckschein. -s. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Darf ich um Ihre Pässe bitten? = Paşapoartele dv.GESPRÄCH 3: DIE REISE 435 der Schaffner.pl. -s. -en der Beamte. abfahren (ä. -s. der Pfennig. -n. vă rog ! Da ist mein Paß ! = Iată paşaportul meu ! nur einen Monat gültig = valabil numai pentru o lună für weitere 2—3 Monate = pentru alte 2—3 luni Haben Sie etwas zu verzollen ? = Aveţi lucruri pentru care trebuie să vamă ? Sind diese Sachen zollpflichtig ? = Pentru aceste lucruri trebuie să se plă­ tească vamă ? .

g.436 GESPRÄCH 3: DIE REISE Ist auch frei. Mein Paß ist da. Wohin bringt der Träger das Handgepäck ? Und das große Gepäck ? m. c. Repovestiţi dialogul aşa. Sind kleine Geschenke zollpflichtig ? h. = Das alles ist auch frei = Pentru toate acestea de asemenea nu se percepe vamă. Sie kennenzulernen ! = încîntat de cunoştinţă ! Also los ! = Să mergen ! („los" — exclamaţie colocvială pentru pornirea unei activităţi). h. Transformaţi următoarele propoziţii în propoziţii excla­ mative cu „da" şi „ja"! Model: Er kommt. (Propoziţie eliptică de subiect). Was muß die Paßkontrolle sehen ? Und die Zollkontrolle ? c. Da steht mein Handkoffer. H a t er etwas zu verzollen ? g. învăţaţi dialogul pe de rost şi jucaţi cele două scene (la frontiera şi la sosire) ! . Wie lange hält der Zug an der Grenze ? = Cît timp stă trenul la frontieră ? Da sind wir ! == Iată-ne ! Am sosit ! Da sind ja auch Ihre Kollegen ! = Iată şi colegii dv. ! (Propoziţii exclamative). Wie lange hält der Zug an der Grenze ? i. Hat Genosse Georgescu Gepäck ? f. Wer erwartet sie ? k. Unsere Freunde warten. Womit fahren die Kollegen in die Stadt ? Exerciţiul 526. Was zahlt man in der Gepäckaufbewahrung ? Was bekommt man dafür ? n. Da kommt er ja ! = Iată că vine ! a. Kann man das Visum verlängern lassen ? Wo ? e. Darf ich Ihnen meine Kollegen vorstellen: = îmi permiteţi să vă prezint pe colegii mei: Freut mich. Was kostet die Aufbewahrung ? = Cît costă păstrarea (bagajelor) ? Exerciţiul 523. = Vine. d. b. e. Căutaţi în dialog propoziţiile incomplete (eliptice de subiect sau de predicat) caracteristice pentru limbajul colocviul! Exerciţiul 524. Nach wieviel Stunden kommen die Genossen am Reiseziel an ? j . Ingenieur Berger kommt. Da steht unser Wagen. Răspundeţi! a. Exerciţiul 525. ca şi cînd aii fi iov. Ein Träger nähert sich. Da ist eine Flasche Kognak. f. Sie kennenzulernen ! = Es freut mich. Georgescu ! Exerciţiul 527. Der Zug kommt. Wen stellt Herr Berger ihnen vor ? 1. Was muß man dem Träger bezahlen ? o. Wo befindet sich die rumänische Delegation ? Wohin fährt sie ? b. Wie lange ist Genossen Georgescus Visum gültig ? d.

. von der Grenze weiter. Completaţi dialogul cu întrebările sau cu care lipsesc ! Schaffner: . d. Cît timp stă trenul în această gară ? e... ! Munteanu: Braucht man in diesem Zug Platzkarten? Schaffner: Ja.. Traduceţi în limba germană ! a. Trebuie să avem tichete pentru locuri în acest tren ? f. ! Munteanu: Bitte..GESPRÄCH 3: DIE REISE 437 Exerciţiul 528.... hier ist meine Fahrkarte ! Schaffner: . Schaffner: Dann ist alles in Ordnung ! Gute Reise ! rugăminţile .. ? Schaffner: 50 Pfennig. Munteanu: . Unde pot să-mi dau viza la prelungit ? b. îmi permiteţi să vă prezint pe soţia mea ! i. ? Schaffner: In zwei Stunden sind wir dort.. Unde putem să ne lăsăm bagajele ? g. meine Freunde erwarten mich. Pentru un aparat de fotografiat se plăteşte vamă ? c.. Munteanu: . ? Munteanu: Doch ! Ich hoffe. . încîntat de cunoştinţă ! Exerciţiul 529. Cît costă păstrarea bagajelor ? h. Munteanu: .. in der Gepäckaufbewahrung. Nu am valută. ? Schaffner: Natürlich.

wir holen Sie gegen 2 Uhr zum Mittagessen ab. die sind aber schön ! Mit Bad. gerne. gegenüber dem Frühstückszimmer und Zimmermädchen: dem Speisesaal. da sind wir ! — Guten Tag ! Ich möchte den Geschäftsführer sprechen. Der Junge wird das Gepäck gleich nach oben bringen. rechts den Korridor entlang.Gespräch Nummer 4 IM HOTEL A." Berger: „Dann ist ja alles in Ordnung ! Herr Munteanu." „Im Erdgeschoß. Nummer 214—216." „Ja. nach der langen Reise. Hier bitte. wenn's Ihnen recht ist. Wünschen Sie Friseur: die Haare etwas kürzer ?" Berger: ." Antonescu: „Oh. die Wäsche waschen und die Schuhe putzen lassen?" „Ja." Geschäftsführer: „Jawohl. können wir hier unsere Kleider aufbügeln." Maria Georgescu (im Frisiersalon): „Ich[möchte mein Haar toupieren lassen. bitte ? Zimmermädchen: „214—216. Hier sind die Zimmerschlüssel. Antonescu: „Wo liegen unsere Zimmer." „Sofort ! Bitte nehmen Sie hier Platz. Auf Munteanu: Wiedersehen !" Im zweiten Stock des Hotels. Das „Elektrowerk" hat für unsere Gäste aus Rumänien drei Einbettzimmer buchen lassen. sie liegen im zweiten Stock. Nehmen Sie bitte den Fahrstuhl. Telefon und Radio! Sagen Sie bitte. Text „So. stimmt! Die Zimmer sind reserviert. Balkon. sicher !" Zimmermädchen: Maria Georgescu: „Wo befindet sich der Frisiersalon ? Ich möchte meine Frisur in Ordnung g^3SBk& ^ bringen lassen. Wir treffen uns hier in der Hotelhalle. Bitte folgen Sie mir.

-s.reservieren liegen (lag. -n.und hier unterschreiben Sie bitte. regulă a lua. — So. şeful camera cu un singur pat / d e persoană a trece în registru. aber schneiden Sie sie nicht zu kurz.dat.buchen jawohl Stimmt ! stimmen Zimmer. Bitte tragen Sie nur Ihre Anschriften in Rumänien hier ein. die Anmeldescheine ! Ich möchte sie für mich und meine Kollegen ausfüllen.Junge. -en abholen recht sein -f. -n oben." Inzwischen ist es 13 50 geworden.GESPRÄCH 4: IM HOTEL 439 „Ja. -s. aşa e. a fi pe plac holul hotelului camerista coridorul de-a lungul o ! frumos o das der der der der die die das der .Korridor. desigur. -(e)s. Sie ist noch beim Friseur. nach oben von oben Fahrstuhl. -s. în sus. -(e)s." Maria Georgescu: B. gelegen) Stock. -s. Hotelhalle. -n Zimmermädchen. liftul ordinea. -e entlang oh l schön hotelul directorul. Vocabular das Hotel. odaia a rezerva aici: a se afla. -s." Beamter: „Wir haben sie aufgrund Ihrer Pässe schon ausgefüllt. Genosse Antonescu ließ sich rasieren. und Genosse Munteanu ging zur Rezeption des Hotels. exact aici: Aşa e ! î n regulă ! a fi exact camera.der Geschäftsführer. -s. -e Ordnung. a înr da. Munteanu: „Bitte. a se găsi etajul cheia camerei băiatul sus. a aduce (ceva sau a conveni. de sus ascensorul." Berger (zu Genossen Munteanu): „Ah. da sind Sie ja ! Und Herr Antonescu auch ! Munteanu: „Frau Georgescu kommt auch gleich. -s. das Einbettzimmer. -werke Zimmerschlüssel.

aşa este ! (Propoziţie eliptică de subiect).. -s Speisesaal. haina.. drei Einbettzimmer buchen lassen. -en unterschreiben baia balconul radioul rochia. Jawohl. gewaschen) Schuh. ist geworden) rasieren Rezeption. -en Anmeldeschein. a pune în ordine parterul faţă în faţă sala pentru micul dejun sala de mese părul a tapa (părul) frizerul. a deveni a bărbieri recepţia fişa de înscriere la evidenţa populaţiei aici: a completa adresa a semna.. -e Radio. wenn es Ihnen recht ist. .... -e sofort wünschen schneiden (schnitt. es (sau: das) stimmt: = Da. pl.. -er aufbügeln Wäsche. coaforul numaidecît. -er Balkgn. -e toupieren [tu] Friseur [-z0:r]. imediat.. geschnitten) inzwischen werden (i. -e Frisiersalon: -s. -(e)s. stimmt ! = Jawohl. . îmbrăcămintea a călca (din nou) aici: ruf aria. îndată a dori. -s Klejd... = Uzina „Elektrowerk" a rezervat trei camere de o persoană. f. -s Frisur. -(e)s. -(e)s. dacă vă convine. -(e)s.. = . wenn's Ihnen recht ist. . Reţineţi -particularităţile următoarelor formulări! Ich möchte den Geschäftsführer sprechen! = Aş dori să vorbesc cu şeful! Das „Elektrowerk" h a t . -(e)s.. -e ausfüllen Anschrift. -sses. gheata. -sse gegenüber Frühstückszimmer. -(e)s. a iscăli C. dacă sînteti de acord. lenjeria a spăla pantoful. . încălţămintea salonul de coafură coafura a aranja. exact ! Da. -(e)s. a pofti a tăia între timp aici: a se face. -s. -säle Haar. -en in Ordnung bringen Erdgeschoß. Explicaţii şi exerciţii 1. = . -s. wurde.440 GESPRACH 4: IM KOTEL das der das das die der der die das das der das der die der die B^d.. waschen (wusch. nach oben = în sus .

7 > bezahlen = a plăti. mein Haar — meine Haare = părul meu (Singularul şi pluralul substantivului „das Haar" pot fi folosite cu acelaşi sens). (ersten) Etage im 2. die sind aber schön! = O. -n = scara > das Bett.GESPRÄCH 4: IM HOTEL 441 Oh. -e (şi s) = parcul 5 > bestellen = aici: a comanda. dar ce frumoase sînt! (Propoziţia exclamativă care exprimă o surpriză cuprinde adesea un pronume demonstrativ şi cuvîntul „aber"). 8 > auf der Straßenseite = aici: spre stradă. -n = şezlongul 4 > der Park. Reţineţi vocabularul în mod sistematizat! Das Hotel: die der das das der der die das der der Hotelhalle/das Foyer [foa'je:] Empfang/die Rezeption Einbettzimmer/das Einzelzimmer Zweibettzimmer/das Doppelzimmer Fahrstuhl/der Lift Korridor/der Gang Treppe 1) Frühstückszimmer Speisessai Frisiersalon Das Hotelzimmer muß man: bestellen buchen reservieren abmelden 6) bezahlen 7) Dienstleistungen Zimmer aufräumen u> Wäsche waschen 1 2 3 Das Hotelzimmer: das B e t t 2 ) das Bad die Liege 3 i das Radio der Tisch das Telefon der Stuhl der Balkon Das Fenster/der Balkon geht in den Park '"/auf den Hof. Das Hotelzimmer liegt: im im Erdgeschoß 1. -(e)s. (zweiten) Etage auf der Straßenseite s) auf der Parkseite 9) 10) 5) für den Gast: j Haare schneiden / frisieren rasieren > die Treppe. . a achita. -ea = patul ' die Liege. 9 > auf der Parkseite = a i c i : spre parc. -(e)s. (zweiten) Stock / in der 2. 6 > abmelden = a anunţa plecarea cuiva. l0 > die Dienstleistung = serviciul n > Zimmer aufräumen = a face curăţenie în cameră. (ersten) Stock / in der 1. 2.

e. ein Frühstückszimmer. Kann ich mir hier die Haare schneiden lassen ? Exerciţiul 531. wie komme ich (cum ajung) ... Das Anmelden ging schnell. Wie kommen die Gäste hinauf / nach oben ? g. Wozu gibt es im Hotel einen Speisesaal. Oh. wo liegt / ist .•ii 2 G E S P R Ä C H 4 : IM H O T E L Schuhe putzen Kleider aufbügeln Anzüge bürsten J) Gepäck nach oben / nach unten brin­ gen Anmeldeschein ausfüllen Ferngespräch anmelden 2) Exerciţiul 530. einen Frisiersalon. Răspundeţi! a. ist der aber groß ! a. Der Balkon ist groß. ? Exerciţiul 532. Das Frühstückszammer ist g. freundlich. ? Bitte. Wo liegen die Zimmer ? d. Der Koffer ist schwer. Wer zeigt den Gästen die Zimmer ? i. Formulaţi propoziţii exclamative de surpriză despre urmă­ toarele constatări ! Model: Der Speisesaal ist groß. Für wen hat es sie reservieren lassen ? c. Formulaţi întrebări în legătură cu serviciile pentru oaspeţi (Dienstleistungen für den Gast) după modelul următor: Haare schneiden. Was müssen sie bei der Rezeption lassen ? f. der ist aber groß ! Sau: Oh. Der Fahrstuhl fährt schnell. Completaţi următorul dialog cu replicile probabile ale personajului Ing. Welche Dienstleistungen für den Gast gibt es im Hotel ? k. Exerciţiul 533. b. Das Ferngespräch kam schnell. Povestiţi conţinutul dialogului aşa ca şi cînd aţi fi tov. Das Zimmer ist schön. > Ferngespräch anmelden = a anunţa convorbiri telefonice interurbane. d. Maria Georgescu! 1 2 > Anzüge bürsten = a peria costume (bărbăteşti). Wie sind die Hotelzimmer ? Was gibt es in jedem ? j . Wer bringt das Gepäck hinauf / nach oben ? h. c. h. Wie viele Zimmer hat das „Elektrowerk" im Hotel buchen lassen ? b. f. einen Fahrstuhl ? Exerciţiul 534. Antonescu ! Exerciţiul 535. Formulaţi cu vocabularul dat mai sus întrebări de orientare în interiorul hotelului care încep cu: Bitte. Wo melden sich die Gäste an ? e. Der Friseur arbeitet gut. . învăţaţi dialogul pe de rost şi jucaţi scena întocmai ! Exerciţiul 536...

Für wann möchten Sie sie reservieren lassen ? Ing. Nummer 436 und 437. wir haben freie Zimmer. Maria Georgescu: Rezeption: Natürlich haben wir einen Fahrstuhl ! Ing. Ing. das Telefon läutet ! Wir freuen uns auf Ihren Besuch ! Auf Wiedersehen am Donnerstag ! . Maria Georgescu: Rezeption: Jawohl. Ing. Ing. Maria Georgescu: Rezeption: Entschuldigen Sie bitte. Zimmer Nummer 721 und 722. Maria Georgescu: Rezeption: Auf welchen Namen bitte ? — Gut. Stock noch freie Zimmer. Maria Georgescu: Rezeption: Mit Balkon auf der Parkseite haben wir nur im 7. IM HOTEL 443 Ing. sie haben Baikon.GESPRÄCH 4. Ing. Maria Georgescu: Rezeption: Nein. Ing. Maria Georgescu: Rezeption: Gut. wir reservieren Ihnen zwei Zimmer im 4. Ing. in Ordnung! Die Zimmer sind gebucht. Stock. Maria Georgescu: Rezeption: Ein Doppelzimmer oder zwei Einzelzimmer ? Mit Bacl oder ohne Bad? Ing. Stock. Maria Georgescu: Rezeption: Das Frühstückszimmer liegt im 1. Nummer 117 und 118. auf den Hof ! Ing. Ing. der Frisiersalon im Erdgeschoß. Maria Georgescu: Rezeption: Im ersten Stock. So. Maria Georgescu (am Telefon): Kann ich bei Ihnen für 2 Personen Zimmer bestellen ? Rezeption: Ja. Maria Georgescu: Rezeption: Gut.

Sie ist sehr reichhaltig und die Gerichte sind ausgezeichnet zubereitet. Herr Ober?" „Nein. Bitte nehmen Sie Platz. wählen Sie !" „Ich nehme eine kalte Platte mit Schinken." „Bestellen wir je ein Gedeck oder essen wir nach der Karte?" „Ich schlage vor." „Ich möchte einmal Fisch mit Mayonnaise. der Tisch ist reserviert.Gespräch Nummer 5 ••'"tm-ipt I N DER GASTSTÄTTE • A." „Wünschen Sie auch einen Nachtisch?" „Ja." „Mir bringen Sie bitte zwei Spiegeleier mit Schinken. bedauere. Frau Georgescu." „Bitte. Der Tisch dort drüben ist aber frei. nach der Karte zu essen." „Sehr wohl ! Was wünschen Sie zu trinken?" „Ich würde einen Rheinwein vorschlagen. Text Berger: Ober: Munteanu: Berger: Ober: Antonescu: Georgescu: Antonescu: Munteanu: Berger: Ober: Georgescu: Antonescu: Munteanu: Berger: Ober: Berger: Antonescu: Munteanu: Ober: Georgescu: Antonescu: Berger: Munteanu: „Ist der Tisch hier frei. Wurst." „Eine Portion Hähnchen vom Grill mit Gemüse." ." „Womit sollen wir anfangen ? Bitte. Sie haben recht. bitte ein Schokoladeeis und nachher einen schwarzen Kaffee. 1/4 Pfund Käse und Schwarzbrot." „Sehr gut ! Einverstanden !" „Ich möchte lieber eine Flasche Bier. hier ist die Speisekarte und hier die Weinkarte." „Was darf ich als zweiten Gang bringen?" „Einmal gebackene Leber mit Kartoffelpüree. bitte." „Kalbsbraten mit Beilage." „Und ich eine Pastete in Aspik. ich bringe sofort die Speisekarte." „Eine Portion Birnenkompott." „Mir bringen Sie etwas Obst. Und nun wünsche ich Ihnen guten Appetit !" „Herr Berger. Das Essen hier ist ausgezeichnet." „Zweimal Kalbsbraten.

bitte zahlen. 1/2 kg) Pfund. -s. fing an. angefangen) a începe a alege wählen gustarea/mîncarea rece. -(e)s. -(e)s. -n anfangen (ä.) a prepara. cîrnatul. -n maioneza Pastete. a-i pare rău dincolo.40 Mark. -(e)s. etc. piftia Spiegelei. tacîmul a mînca lista de bucate după listă a propune bogat (în conţinut) aici: felul de mîncare (primul. -n nach der Karte vorschlagen (ä. -e pîinea neagră Fisch.e funtul (aprox. ospătăria ospătarul a regreta. schlug vor. vorgeschlagen) reichhaltig das Gericht. gegessen) die Karte. al doilea etc. -e die die der die das der das der die die der das der restaurantul. -(e)s. -(e)s. -Sorten Schwarzbrot.e aici: felul de mîncare (primul. aß." Berger: „Hier 40 Mark. Ist in Ordnung. -s. răciturile. (e)s. -n der Ober. -n bestellen das Gedeck." Berger (steht auf): „Mahlzeit allerseits !" B. a găti zubereiten lista de vinuri Weinkarte. aperitivul kalte Platte. salamul Wurst. -(e)s. în partea cealaltă lista de bucate aici: a comanda meniul. -e aspicul. -e peştele Mayonnaise [-n£:za]. alles zusammen. al doilea. Vocabular die Gaststätte. . -n şunca Schinken. -e essen (i. bedauern drüben die Speisekarte. -er ochiul la capac Gang." Ober: „Bitte die Rechnung: 37.) ." Berger: „Herr Ober. danke. pateul Aspik. -s. . -s." Ober: „Danke bestens. -n pasteta. es war ein hervorragendes Essen.GESPRÄCH 5: IN DER GASTSTÄTTE 445 Berger: „Wollen wir noch etwas bestellen ?" Antonescu: „Nein. -e brînza Käse.

-e Nachtisch. -en Birnenkompott. nach der Karte essen = a mînca / a comanda după listă. Beilage. -s. regret. -s.446 GESPRÄCH 5: IN DER GASTSTÄTTE das das der das der die der das der das der die das das der die servieren backen (ä. Hähnchen. -(e)s. = Nein.pl. -en Mahlzeit ! allerseits a servi a prăji. -n Sehr wohl ' trinken (trank. a nu servi meniul zilei. -es. . -s Gemüse. -e einverstanden Bier. . -(e)s. -e Obst. -s. getrunken) Rhejnwein. -arten Kalbsbraten. -(e)s. a se scula masa Să vă fie de bine ! (Şi: Poftă bună!) la toată lumea. ist auf­ gestanden) Mahlzeit. Appetit. -s. ich bedauere = Nu. -es. -e Guten Appetit ! danke ! hervorragend zahlen zusammen danke bestens ! aufstehen (stand auf. a frige pireul de cartofi puiul grătarul legumele friptura de viţel aici: garnitura (la mîncare) Prea bine ! a bea vinul de Rin de acord berea desertul îngheţata de şocolată cafeaua porţia compotul de pere fructele comestibile pofta Poftă bună ! Mulţumesc ! excelent.. f. -(e)s. -e Kaffee. -s. tuturor C. pl.. (Propoziţie eliptică de subiect). gebacken) Kartoffelpüre. buk. -e Schokoladeeis.. a coace. Grill. Explicaţii şi exerciţii 1. -s. f. je ein Gedeck = cîte un meniu. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări] Nein. -(e)s. . bedauere.. -s Portion. deosebit a plăti împreună mulţumesc foarte mult ! a se ridica în picioare.

.. .. -n = aperitivul / felul întîi.. der Türkische — trinken f. desert şi bău­ tură. plata ! 2. bringen/servieren? Bringen Sie mir ein . -(e)s. Răspundeţi ! a. der Fisch — essen c. die Flasche Wein — trinken Exerciţiul 539. Käse. Formulaţi comenzi compuse din două feluri. Gang/Hauptgericht 2 ) Nachtisch Schokoladeeis Schwarzer/Türkischer Kaffee Birnenkompo.GESPRÄCH S: IN DER GASTSTÄTTE 447 Was darf ich als zweiten Gang bringen ? Ce-mi permiteţi să servesc ca felul al doilea ? Wollen wir noch etwas bestellen ? = Mai comandăm ceva ? Herr Ober. vă rog. SchwarzKartoffelpüree brot). Formulaţi întrebări cu verbul „wollen" şi următoarele grupuri de cuvinte! Model: das Bier — trinken Wollen wir ein Bier trinken ? = Bem o bere ? a.. Obst — kaufen 3) b. ) das Hauptgericht. Wo essen die rumänischen Gäste ? x 2 ) die Vorspeise. Noch ein Wunsch ? Exerciţiul 537. Fisch mit Mayonnaise Kalbsbraten mit Beilage Pastete in Aspik Gebratenes Hähnchen Spiegeleier mit Schinken mit Gemüse Getränke Wein — Rheinwein Bier Mineralwasser Wir bestellen: Ich nehme Der Ober fragt: Was wünschen Sie zu essen/zu trin­ ken ? Ich möchte ein .. Was darf ich . folosind denumirile şi formulele de mai sus! Exerciţiul 538. -e = felui al doilea 3 ) kaufen = a cumpăra . Reţineţi vocabularul în mod sistematizat! 1. Gang/Vorspeise x) 2. der Kalbsbraten — bestellen d.tt Obst Kalte Platte (Schinken.. das Schokoladeeis — essen e. Gebackene Leber mit Wurst. bitte zahlen ! = Domnule ospătar.

e.448 GESPRÄCH 5: IN DER GASTSTÄTTE Finden Sie einen freien Tisch ? Was bringt der Ober sofort ? Bestellen Sie ein Gedeck ? Was sagt Herr Berger. învăţaţi dialogul pe de rost şi exersaţi-l în cit mai multe variante ! Exerciţiul 542. wie ist die Speisekarte. Was trinken sie ? h. D der Anfang. zweiter Gang. Ich bin gleich wieder da ! — So. Gast : ? Ober : Gewiß. Was wünscht Herr Berger am Anfang x) und am Ende des Essens ? i. — e = începutul. aber ich würde empfehlen 2) nach der Karte zu essen. wir haben auch zwei Gedecke. Gast : Ober : Sehr wohl ! Und was darf ich als zweiten Gang bringen ? Gast : Ober : Möchten Sie auch einen Nachtisch haben ? Gast : Ober : Einen Türkischen ! Und was wünschen Sie zu trinken ? Gast : Ober : Mineralwasser. c. empfahl. . 2 ) empfehlen (ie. Wer bezahlt die Rechnung ? Exerciţiul 540. das Mineralwasser ! Der Kaffee kommt gleich ! Ich wünsche guten Appetit ! Gast : — Ober : Sofort ! Macht 11 Mark 75 ! — Besten Dank ! Auf Wiedersehen ! b. Completaţi dialogul de mai jos la alegerea dv. d. ! Gast : ? Ober : J a . erster Gang. hier ist die Speisekarte und die Weinkarte. empfohlen) = a recomanda. Povestiţi conţinutul dialogului aşa ca şi cînd aţi fi Munteanu! Exerciţiul 541. -(e)s. Bitte nehmen Sie Platz ! Gast : ? Ober : Sofort ! Bitte. der Tisch hier am Fenster ist frei. Was bestellt jeder ? g. und wie sind die Ge­ richte ? f.

dann die zweite Seitenstraße nach rechts. in fünf Minuten sind Sie dort." Munteanu: „Ach." Munteanu: „Danke vielmals." Antonescu: „Vielen Dank für die Auskunft." Kassiererin: „90 Pfennige. vor den Na­ men der Stadt." 29 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. eine Frage ! Wie komme ich am schnellsten zur Hauptpost ?" Passant: „Ja. Dritte Haltestelle." Berger: „In Ordnung. Wo ist der Telegrammschalter?" Beamter: „Dritter Schalter rechts." Beamter: „Einfach oder eingeschrieben?" Munteanu: „Eingeschrieben mit Luftpost. bitte. Wir treffen uns um 830 am Haupteingang des Messegeländes. hier die Briefmarken ! Eine Mark zwanzig. Text „Entschuldigen Sie bitte. Herderstraße. Moment mal ! Schreiben Sie auf die Rückseite des Briefumschlages den Ab­ sender mit Adresse und hier die Postleitzahl bitte. bitte. Munteanu am Telefon." Munteanu: „Zwei Vordrucke für Telegramme. Herr Berger. Ist es weit bis zur Haltestelle?" Passant: „Nein. (1/103 Munteanu: . Munteanu: „Hallo." Beamter: „Bitte.Gespräch Nummer 6 I N DER S T A D T A. — So. Linie 26 oder den Autobus 48. Ingenieur Munteanu wartet den Summton ab und wählt die Nummer der „Elektrowerke": 22-32-57." Antonescu: „Drei Fahrkarten bis zur Post. Von dort nehmen Sie die Straßenbahn. das habe ich in der Eile vergessen." „Wo gibt's da in der Nähe einen Münzfernsprecher?" Beamter: „Gleich an der Ecke des Korridors." Munteanu: „Fährt dieser Autobus zur Hauptpost?" Kassiererin: „Ja. da gehen Sie mal zu Fuß die Straße entlang. wir sind auf der Hauptpost und fahren zur Messe hinaus. Noch eine Frage." Munteanu: „Ich möchte einen Brief aufgeben. dieses Telegramm nach Magdeburg und dieses nach Bukarest. bitte vorgehen. steigen Sie aus ! Die Hauptpost ist das große Gebäude gleich links.

aufgegeben) einschreiben (schrieb ein . pietonul piciorul pe jos strada strada laterală tramvaiul linia autobuzul aici: foarte mult staţia a merge (cu un vehicul) casieriţa." „Hallo Taxi ! Sind Sie frei?" „Ja. f. -ns. -n die Straßenbahn. -e aufgeben (gab auf. stieg aus. pasantul. -n die Rückseite. ist vorgc'gangen) aussteigen (i. fuhr. -en der Name. die Straße. taxatoarea a merge înainte. -n die Postleitzahl. . die Briefmarke. —e der Brief. ist ausge­ stiegen) die Post. -nen vorgehen (ging vor. die Adresse. -n der Briefumschlag.450 GESPRÄCH 6: IN DER STADT Antonescu: Passant: Antonescu: Taxi: Antonescu: „Wo finde ich einen Taxenstand bitte ? „Erste Straße links auf dem Rathausplatz. -en. -es. -en die Auskunft. -(e)s. -n fahren (ä. -n der Autobus. ." B. ist gefahren) die Kassiererin. — e Hauptpost. a înainta a coborî poşta informaţia scrisoarea aici: a expedia (scrisori.s s e zu Fuß . -ses. -n die Seitenstraße.e der Absender. -n ach ! die die der der oraşul poşta centrală trecătorul. eingeschrieben) die Luftpost. pl. wohin?" „Zum Haupteingang der Technischen Messe. -s. Vocabular Stadt. -en Passant. -se vielmals die Haltestelle. colete) aici: a trimite o scrisoare recoman­ dată poşta aeriană timbrul poştal dosul (partea din spate) plicul expeditorul adresa codul localităţii numele ah ! of ! vai ! . -(e)s. -en Fuß. -en die Linie.

-s.. -e das Messegelände. -(e)s. mergeţi de-a lungul străzii. zur Hauptpost ? = Cum (pot să) ajung la poşta centrală ? Ja. bitte vorgehen ! = Da. -e das Telegramm. -s.e die Messe. f. -(e)s. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Wie komme ich. -(e)s. îndrumările. Rathausplatz = strada Herder. dacă sînt substantive. der Münzfernsprecher.. pe lîngă forma imperativului. vergessen) der Telegrammschalter. pl. -s. Explicaţii şi exerciţii 1. da gehen Sie mal die Straße entlang. -(e)s.e der Rathausplatz. urgenţa a uita ghişeul de telegrame aici: ghişeul formularul telegrama apropierea telefonul automat (cu fisă) a aştepta tonul (în telefon) tîrgul de mostre intrarea principală terenul tîrgului de mostre staţie de taximetre piaţa primăriei tîrgul tehnic de mostre C. mai multe cuvinte se leagă cu cratimă (Karl-Marx-Platz). Din acelaşi motiv propoziţiile imperative care răspund la o întrebare încep cu „da".GESPRÄCH 6: IN DER STADT 451 die Eile. (în limba germană. piaţa primăriei. . sînt direct compuse. numele străzilor. pl.. -e die Nähe. = Da.) Herderstraße. Moment mal ! = Un moment ! (Exclamaţie colocvială foarte frecventă). vă rog să înaintaţi ! (Infinitiv folosit ca imperativ impersonal. -es. der Vordruck. -allee etc.e die Technische Messe. vergessen (i. der Taxenstand. invitaţiile. -s.. -n der Haupteingang. auf der Hauptpost = la poşta centrală . . -platz. -(e)s.. vergaß.. Cînd este vorba de un singur cuvînt. formează cuvinte compuse cu -straße.. der Schalter.. f. adesea cuvîntul „mal" (intraductibil) care îndulceşte sensul de ordin al formei verbale. pieţelor etc.) Ja. -n graba. (în limbajul colocvial. . abwarten der Summton. rugăminţile cuprind. de asemenea in­ traductibil.

Reţineţi vocabularul în mod sistematizat! Die Stadt: die Straße die die die der der Herderstraße Hauptstraße Seitenstraße Platz Rathausplatz Verkehrsmittel: die Straßenbahn/die Linie 26 die U-Bahn « der Bus/der Autobus 48 die Haltestelle die Fahrkarte Einsteigen! E) Vorgehen ! Aussteigen ! Am Telefon: der Münzfernsprecher Hörer abnehmen ! 5) die Münze 3) Münze (n) einwerfen ! 6) 4) der Hörer Summton abwarten ! der Summton Nummer wählen ! Exerciţiul 543.452 GESPRÄCH 6: IN DER STADT 2. . fisa receptorul A se ridica receptorul ! A se introduce moneda (monedele). einen Taxenstand — suchen b. das Gebäude — die Hauptpost f. ein Taxi — bestellen e. eine Briefmarke — kaufen g. die Adresse — schreiben f. Formulaţi dispoziţii „îndulcite" cu „mal" ! Model: ein Taxi — bestellen Bestellen Sie mal ein Taxi ! a. das Telegramm — aufgeben hen l > 2 > 3 Der Brief: das Briefpapier der die die die der Briefumschlag Briefmarke Adresse Postleitzahl Absender > *) 6 > •) metroul Urcarea 1 Urcaţi. bis an die Straßenecke ged. vă rog ! moneda. Formulaţi sintagme cu genitivul din următoarele grupuri de cuvinte ! Model: die Ecke — die Straße die Ecke der Straße der Name —die Stadt d. der Haupteingang — die Technische Messe Exerciţiul 544. die Telefonnummer — das Elektrowerk c. den Bus 32 — nehmen h. die Rückseite — der Briefumschlag die Haltestelle — der Bus 48 e. bis zur dritten Haltestelle — fahren c.

Beethoven: der Beethovenplatz — auf dem Beethovenplatz. Womit kann er fahren ? f. Wohin fahren die Genossen von der Post ? p. Repovestiţi conţinutul dialogului aşa ca şi cîndtov. Wie wollen Sie den Brief aufgeben ? j . Răspundeţi ! a. Wohin will Genosse Munteanu gehen ? b. Exerciţiul 548. Wie telefoniert man ? o. wo die Hauptpost liegt ? c. Warum suchen sie nachher den Münzfernsprecher ? n. Anto­ nescu ar răspunde seara la întrebarea „ Was haben Sie heute nachmittag gemacht ?" = Ce aţi făcut astăzi după amiază ? Folosiţi timpul perfect şi adăugaţi indicaţii ora . Wen fragt er nach dem Weg ? d. Pronunţaţi cu glas tare denumirile poartă următoarele nume şi folosiţi-le apoi în sintagme „auf" + dativ! străzilor care cu „in" şi Model: Karl Marx: die Karl-Marx-Straße — in der Karl-Marx-Straße. învăţaţi dialogul pe din afară şi jucaţi cît mai des scenele respective ! . Wo treffen sie sich mit Herrn Berger ? Exerciţiul 547.1 Model: Heute Nachmittag sind wir auf die Hauptpost gegangen etc. Weiß er. Womit fahren sie ? r. Kann er zu Fuß zur Hauptpost kommen oder muß er fahren ? e. Wie kann man Briefe aufgeben ? Was muß auf jedem Briefumschlag stehen ? Was geben die zwei Genossen noch auf ? m. Straßen Ernst Thälmann Lenin Post Wolfgang Amadeus Mozart Plätze Bahnhof Schiller Karl Liebknecht Johann Sebastian Bach Exerciţiul 546.GESPRÄCH 6: IN DER STADT 453 Exerciţiul 545. Warum fahren Genosse Munteanu und Genosse Antonescu auf die Post? i. Wie weit (dt de departe) muß er fahren ? g. Wo muß er aussteigen ? h.

la Automobil Clubul Român (Rumänischer Automobilklub) din Strada Nikos Beloianis nr. Nu ştiţi cît costă timbrele şi nici codul oraşului Dresden. etc. îndrumaţi pe cineva în limba germană.454 GESPRÄCH 6: IN DER STADT Exerciţiul 549. şi de acolo. îndrumaţi pe cineva în limba germană cum să ajungă de la gară la hotelul cel mai mare din oraşul dv. pe următorul subiect! Doriţi să expediaţi două scrisori: una simplă la Dresden. Alcătuiţi un scurt dialog cu im funcţionar la poştă. Exerciţiul 552. Exerciţiul 551. îndrumaţi-i răspunzînd la întrebarea lor ! : Wie komme ich in die Universitätsstraße ? B : Wie komme ich auf den Sachsenplatz ? C : Wie kann ich von hier zum Karl-Marx-Platz kommen? D : Wie komme ich von hier auf den Markt ? E : Wie komme ich von hier zum Bahnhofsplatz ? F : Wie kann ich in die Hain­ straße kommen ? Exerciţiul 550.! A u^^j x ) moneda de 10 pfenigi . nu prin poşta aeriană. 27 / (Piaţa Cosmonauţilor) Exerciţiul 553. Priviţi următorul plan al centrului oraşului Leipzig! Punctele A — F reprezintă pietoni care vor să ajungă în străzile şi pieţele mai jos indicate. man nimmt zuerst den Hörer ab. una reco­ mandată la Bucureşti. învăţîndu-l cum trebuie să telefoneze! începeţi aşa: Zum Telefonieren braucht man zwei Zehnpfennigmünzen. îndrumaţi pe cineva în limba germană cum să ajungă de la Piaţa Victoriei din Bucureşti în Piaţa Romană. * Man geht > zum Münzfernsprecher.

" „Ja. Wir hätten. Eine Zigarette. meine Herren. Werkzeugmaschinen. bitte ?" „Danke." Berger: Georgescu: Aussteller: Munteanu: Aussteller: . Auslastungen für Petroleumraffinerien usw. Liefertermine und technische Unterlagen. r „Bitte. auch nur einen größeren Teil der Ausstellungsstände zu besuchen. da sind Sie ja ! Guten Morgen ! Wir wollen zunächst von der „Allgemeinen Auskunftsstelle" einen Führer durch die Messe beschaffen." „Ich freue mich über Ihren Besuch. Fräulein Huber. . hier eine Zusammenstellung unseres Lieferprogrammes. Die angegebenen Preise sind Richtpreise. auf die wir entsprechende Rabatte gewähren. hier der Stand einer westdeutschen Firma. gern einige Auskünfte über Ihre Erzeugnisse. Bitte treten Sie da in unser Büro ein. Guten Tag. In Halle 324: „Herr Berger. wie gesagt. bitte für unsere Gäste etwas zu trinken." Die rumänische Delegation und Herr Berger gingen dann anschließend auch zu verschiedenen Ständen der DDR." „Unser Besuch verspricht sehr interessant zu werden. Österreichs und der UdSSR. darunter auch Rumänien mit Traktoren." „Ich möchte mit Ihnen gern hier einige Stände der rumänischenAussteller besuchen.Gespräch Nummer 7 EIN BESUCH AUF DER LEIPZIGER TECHNISCHEN MESSE A. Wir sind aus Rumänien und interessieren uns für Ihre Erzeugnisse. Preise." „Da sehe ich eben im Führer durch die Messe einige Zahlen: über 9 000 Aussteller aus über 60 Ländern. Text Berger: Munteanu: Berger: Antonescu: „Ah. bloß wird die Zeit nicht reichen.

-s. die Preise verstehen sich ab Werk. . pl. abia a ajunge standul/pavilionul de expoziţie tocmai persoana care expune. die Zigarette. Für Auslandsliefe­ rungen finden Sie in dieser Sammelmappe die Zahlungserleichte­ rungen. -^e eben der Aussteller. -en die Petroleumraffinerie. -en der Führer." B. sämtliche Prospekte. Auf Wiedersehen. versprach. einschließlich Ver­ packung. doar.456 GESPRÄCH 7: EIN BESUCH AUF DER LEIPZIGER TECHNISCHEN MESSE Antonescu: „Ist die Verpackung in den Preisen inbegriffen?" Aussteller: „Jawohl. -n der Preis. -(e)s. Kataloge und technischen Unterlagen für unsere Erzeugnisse." Munteanu: „Wir danken Ihnen für Ihre freundlichen Auskünfte. Vocabular die Leipziger Technische Messe die Auskunftsstelle." Munteanu: „Und welches sind die Zahlungsbedingungen?" Aussteller: „Gewöhnlich erfolgt 1/3 Anzahlung nach Bestätigung der Bestel­ lung und der Rest bei Lieferung ab Werk. -e der Liefertermin.e rumänisch die D D R (Deutsche Demokratische Republik) Österreich." Aussteller: „Ich danke Ihnen für Ihren Besuch und erwarte Sie in München. Wir werden Sie in etwa einer Woche in Ihrem Werk in München besuchen. ver­ sprochen) bloß reichen der Ausstellungsstand. f. expozantul echipamentul rafinăria de petrol standul român(esc) Republica Democrată Germană Austria Uniunea Sovietică vestgerman a purta interes ţigareta preţul termenul de livrare . -n der Stand. die UdSSR (Union der Sozialistischen Sowj etrepubliken) westdeutsch sich interessieren für + ac. -(e)s. -s die Ausrüstung. -(e)s. -s. versprechen (i. die wir gewähren. -e Tîrgul de Mostre Tehnic de la Leip­ zig biroul de informaţii aici: ghidul (carte) a promite numai.

-(e)s. die Leipziger = locuitorii din Leipzig. Diferenţiaţi cuvintele înrudite pe care le-aţi învăţat din acest grup ! . -en sämtlich Prospekt.. are sensul de a purta interes pentru un lucru. -en gewöhnlich Anzahlung. -es. die (eine) Leipzigerin = = locuitoarea (o locuitoare) din Leipzig. auch nur einen größeren Teil = chiar şi numai o parte mai mare Wir . (Propoziţie eliptică de subiect şi predicat finit. 2. wie gesagt = cum s-a spus. Cu aceste adjective se denumesc şi locuitorii oraşelor respective: der (ein) Leipziger = locuitorul (un locuitor) din Leipzig. = Ne interesează produsele dv. total prospectul C. vienez). -(e)s. -e gewähren Verpackung. -en Lieferprogramm -(e)s. (De la numele de oraşe se pot forma cu sufixul -er adjective care sînt invariabile şi se scriu cu literă mare: Leipzig — Leipziger (din/de la Leipzig). aici: cum am spus. a da ambalajul inclusiv. -e Auslandslieferung. München — Münchener (din/de la München). (Verbul reflexiv „sich interessieren für" + ac.. inclus condiţia de plată de obicei acontul confirmarea comanda restul livrarea în străinătate. -n Zusammenstellung. -e Richtpreis.. -(e)s. Am dori să obţinem . -e Rabatt.) in etwa einer Woche = peste aproximativ o săptămînă. reducerea de preţ a acorda. -en inbegriffen Zahlungsbedingung. -n Zahlungserleichterung. exportul mapa de colecţie uşurarea în materie de plată complet. interessieren uns für Ihre Erzeugnisse. Explicaţii şi exerciţii 1. -en Rest. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Die Leipziger Technische Messe = Tîrgul de Mostre Tehnic de la Leipzig... -en Bestätigung.) Wir hätten gern einige Auskünfte.. Wien — Wiener (din/de la Viena. unele informaţii. -en Sammelmappe. -e aici: documentarea alcătuirea programul de livrare preţul orientativ rabatul.GESPRÄCH 7: EIN BESUCH AUF DER LEIPZIGER TCEHNISCHEN MESSE 457 die die das der der die die die die die der die die die der Unterlage. -en Bestellung.

Du interessierst dich für . Hamburg — die Flugzeugindustrie. Dresden . Elektro-Erzeugnisse. in etwa einer Woche. Prospekte und Kataloge).die Ta­ gung . in etwa drei Monaten. indicînd la fiecare persoană alt obiect căruia i se poartă interes. după modelul dat! Model: Leipzig — die Messe die Leipziger Messe. Model: Ich interessiere mich für Werkzeugmaschinen. Exerciţiul 557. Traktoren. Exerciţiul 556. Bukarest — die Gießereien. Completaţi tabela de mai sus cu substantive similar con struite şi traduceţi-le ţinînd seama de indicaţiile tabelei! Controlaţi exactitatei traducerii la cheia exerciţiilor! Exerciţiul 555. Wir erwarten Sie in drei Tagen. . in einem Jahr. in einem Monat.. Ausrüstungen für Petroleumraffinerien die Ausstellungsstände der DDR.. in etwa zwei Jahren. in etwa drei Tagen. Conjugaţi verbul reflexiv „sich interessieren für -f. in zwei Wochen. München — die Ausstellung: Wien — die Elektrowerke. . = vă aşteptăm peste trei zile. Realizaţi oral toate variantele şi imprimaţi~vă formula. in einer Woche.458 GESPRÄCH 7: EIN BESUCH AUF'DER LEIPZIGER TECHNISCHEN MESSE Verbul Acţiunea Rezultatul procesul Agentul Compuşi diverşi ausstellen (a expune) aufstellen (a aşeza) darstellen (a reprezenta) feststellen (a constata) herstellen (a fabrica) vorstellen (a prezenta) zusammenstellen (a alcătui) bestellen (a comanda) das Ausstellen (expunerea) das Aufstellen (Aşezatul) die Ausstellung (expoziţia) der Aussteller (expozantul) der Ausstellungs­ stand standul de expoziţie die Feststellung (constatarea) die Herstellung (fabricarea) die Vorstellung (prezentarea) die Zusammen­ stellung (alcătuirea) die Bestellung (comanda) Exerciţiul 554. (Werkzeugmaschinen. Formaţi adjective de la următoarele nume de oraşe şi legaţi-le de substantivele alăturate. Zahlungserleichterungen.ac' în propoziţii. technische Unter­ lagen.

Fragen wir auch nach Lieferprogrammen und Zahlungsbedingungen ? B . Was stellen wir aus ? B A. Bei welchem Stand hielt sich die Delegation länger auf ? h. Was erhielt die Delegation von dem Aussteller ? 1. Berger mit der rumänischen Delegation besichtigen ? f.Exerciţiul 558. Repovestiţi conţinutul dialogului la timpul perfect! Exerciţiul 560. Was verlangen wir (ce cerem) von den Ausstellern ? B A. nachdem er die rumänische Delegation begrüßt hatte ? b. Welche Stände besuchen wir ? B A. Wie verspricht der Besuch der Leipziger Messe zu werden ? c. Was für Preise wurden angegeben ? j . Können wir an diesem Nachmittag alles besuchen ? B A. Hat auch Rumänien hier einen Ausstellungstand ? B A. Was beschafft Ing. răspunzînd la întrebările puse de o persoană care încă nu a vizitat niciodată Tîrgul Tehnic de la Leipzig! A. Completaţi dialogul în limita vocabularului cunoscut. Was für Produkte stellte Rumänien auf der Messe aus ? e. Was wollte die Delegation von dem Aussteller ? i. Welches sind die Zahlungsbedingungen ? k. Besuchen wir heute die Technische Messe ? B A. Răspundeţi la următoarele întrebări! a. Berger. Welche Stände wollte Ing. Gibt es einen Führer durch die Messe ? B A. Welche Stände besichtigten sie anschließend ? g. Können die Besucher alle Ausstellungsstände besichtigen ? d. Wohin wird die rumänische Delegation nach etwa einer Woche fahren ? Exerciţiul 559.

denn München ist besonders durch die XX. Text • ** Nachdem die rumänische Delegation ihren Besuch im Werk für Elektro­ geräte beendet hatte. zunächst einiges über unsere Stadt zu erfahren. — Wir fahren jetzt durch die großen Geschäftsstraßen Münchens." Antonescu: „Wie viele Einwohner hat München?" Meierhuber: „Zur Zeit etwa 1 270 000 Einwohner. das stimmt ! Am bekanntesten ist das Deutsche Museum für Naturwissenschaften und Technik. von denen ein großer Teil in den vielen Industriebetrieben in und um München arbeitet. Olympi­ schen Spiele eine weltbekannte Stadt geworden. wie auch der Münchener Fasching." Munteanu: „Gewiß. Stimmt das ?" Meierhuber: „Ja.Gespräch Nummer 8 EINE S T A D T R U N D F A H R T DURCH M Ü N C H E N ~W-t*''i'i»'rtjfr*J 'in^â^t^^ăMhti." x > Numele unei berării renumite din München. das auch viele Ausländer besuchen." Georgescu: „Hier gibt es das sog. lud sie der Exportleiter. die sog. In der Nähe liegt das National­ theater." Georgescu: „München soll die Stadt der meisten Museen und Denkmäler der Bundesrepublik Deutschland sein. Ist das ein altes Fest ?" Meierhuber: „Ja. Auf der Fahrt vom Werk in die Stadt erläuterte Herr Meierhuber: „Es wird Sie vielleicht interessieren. Den Besuch kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. das berühmte Hofbräuhaus 1). zu einer Stadtrundfahrt durch München ein. . es wird seit 1810 alljährlich im Oktober gefeiert. Herr Meierhuber. Residenz und andere Sehenswürdigkeiten. Oktoberfest." Munteanu: „Welches ist das eigentliche Zentrum der Stadt ?" Meierhuber: „Wir sind bald da ! Es ist der Marienplatz. mit dem alten und neuen Rathaus. «! t A. 1638 errichtet. Anfang jeden Jahres.

-en das Elektrogerät. Rubens. Vocabular die Stadtrundfahrt. . -(e)s. wir parken hier und gehen zu F u ß durch die Unterführung auf den Geh­ steig gegenüber. So. — Übrigens — ich habe für den Abend Theaterkarten besorgt. -es. -es. a auzi olimpic jocul cunoscut în toată lumea/în lumea întreagă locuitorul întreprinderea industrială petrecerea populară din octombrie străinul serbarea. -s." Georgescu: „Oh. besichtigen?" Meierhuber: „Natürlich ! Wir sind nicht weit davon entfernt. unele lucruri a afla. -s. und morgen will ich Ihnen auch das Olympische Stadion.GESPRÄCH 8: EINE STADTRUNDFAHRT DURCH MÜNCHEN 461 „Sehr liebenswürdig. -s. • weltbekannt der der das der das Einwohner. an de an a serba. Schloß Nymphenburg und den Englischen Garten zeigen. -n Zentrum. -(e)s. -s. poate. Oktoberfest. -e Anfang. -e alljährlich feiern Münch(e)ner Fasching. -e beenden ejnladen (ä. die Fahrt. Industriebetrieb. lud ein. erfuhr. -en vielleicht einiges erfahren (ä. van Dyk usw. a ridica. -e Ausländer. eventual cîte ceva. Zentren errichten alt* turul oraşului aparatul electric a termina a invita şeful serviciului de export aici: drumul probabil. a întemeia aici: vechi der der die das . Herr Meierhuber ! Sie sind ein ganz reizender Gastgeber !" Georgescu: B. -(e)s. festivitatea anual. a sărbători din/de la München carnavalul începutul strada / centrul comercial centrul a construi. erfahren) olympisch das Spiel. Herr Meierhuber ! Könnten wir auch die berühmte Pinakothek mit den Gemälden von Dürer. das ist ja wunderbar. Fest.e Geschäftsstraße. -s. eingeladen) der Exportleiter. -(e)s.

-s. . -n besorgen das Stadion. -en das Gemälde. BRD) die Naturwissenschaft. emp­ fohlen) liebenswürdig die Pinakothek. -en wärmstens empfehlen (ie. adorabil extrem de adorabil gazda C. Explicaţii şi exerciţii 1. weit parken die Unterführung. -es. -en das Museum.. -s. -en die Sehenswürdigkeit.•462 GESPRÄCH 8: EIN STADTRUNDFAHRT DURCH MÜNCHEN das Rathaus. dien das Schloß. -s.. es wird alljährlich . pictura departe a parca (un automobil) aici: pasajul subteran trotuarul seara biletul de teatru a procura.. gefeiert = se sărbătoreşte an de an . -(e)s. -(e)s. -e der Abend. renumit reşedinţa lucrul demn de a fi văzut. -s. -s. —er das Nationaltheater.. monumental muzeul monumentul Republica Federală Germania ştiinţa naturii aici: cît mai călduros a recomanda amabil pinacoteca. empfahl. galeria de pictură tabloul. -en der Gehsteig. berühmt die Residenz. Museen das Denkmal. -s. -sser englisch der Garten. -sses. -s. - primaria teatrul naţional celebru. reizend ganz reizend der Gastgeber. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! auf der Fahrt in die Stadt = în drum spre oraş Es wird Sie vielleicht interessieren = Vă interesează probabil einiges über unsere Stadt = unele lucruri despre oraşul nostru zur Zeit = în momentul de faţă. a face rost de stadionul aici: castelul englez(esc) grădina aici: fermecător. -e die Theaterkarte.e r die Bundesrepublik Deutschland '(presc. la ora actuală in und um München = în oraşul München şi împrejurimile lui .

Sagen Sie uns einiges über Ihre Zahlungsbedingungen. d. b.. Wir erfahren einiges über „einiges über". Ihre Liefertermine. München soll die Stadt der meisten Museen sein. Gemälde der Pinakothek.) 2. realizînd die die der das cu glas tare Stadt München. ein ganz reizender Gastgeber = o gazdă extrem de amabilă. Formulaţi presupuneri cu verbul „sollen" referitoare la următoarele însuşiri ale lucrurilor indicate ! Model: München ist die Stadt der meisten Museen. Das Oktoberfest ist sehr schön. a. diese Werkzeugmaschinen. München ist die Stadt der meisten Museen. Das Rathaus ist sehr alt. . Reţineţi vocabularul în mod sistematizat! In der Stadt das die die der Zentrum Geschäftsstraße Unterführung Gehsteig Sehenswürdigkeiten das das die das das der das der Denkmal Museum Pinakothek Schloß Hofbräuhaus Marienplatz Oktoberfest Münchner Fasching Gebäude das Nationaltheater das Rathaus das Stadion Exerciţiul 561. Exerciţiul 562. (Adjectivul „ganz" serveşte adesea ca întărire pentru alt adjectiv. Der Fasching wird alljährlich gefeiert. Zentrum von München. = Numele unui parc din München. sein.GESPRÄCH 8: EINE STADTRUNDFAHRT DURCH MÜNCHEN 463 der Münchner Fasching = Carnavalul din München Wir sind bald da ! = Am sosit îndată ! München soll die Stadt der meisten Museen . das neue Fertigungsverfahren. b. = Nu sîntem departe. der Englische Garten. Den Besuch kann ich Ihnen wärmstens empfehlen ! = Vă recomand cu toată căldura să-1 vizitaţi ! Wir sind nicht weit davon entfernt. Reţineţi formula toate variantele posibile! a. c. = Se zice că München este oraşul cu cele mai multe muzee. Münchener Fasching..

Was macht die rumänische Delegation nach dem Besuch im Werk für Elektrogeräte in München ? b. Das Stadion ist ganz modern. Was sollen sie morgen besichtigen ? Exerciţiul 564. Viele Ausländer besichtigen die Pinakothek. Repovestiţi conţinutul dialogului la imperfect cu titlul „Ein Tag in München" ! Exerciţiul 565. Wo arbeitet ein großer Teil davon ? f. i. Wodurch ist München weltbekannt geworden ? d. Nennen Sie (Indicaţi) einige Museen von München. Das Zentrum ist sehr weit entfernt. g. Wer fährt mit ihnen durch die Stadt ? c. Welche Sehenswürdigkeiten liegen im Zentrum von München ? h. Cu ajutorul dicţionarelor şi al materialelor turistice care vă statt la îndemînă. Wie viele Einwohner hat die Stadt ? e. Exerciţiul 563. Wohin gehen die Genossen am Abend? k. respectiv al oraşului unde domiciliaţi! . învăţaţi dialogul pe de rost şi repetaţi-l în grup cit mai des ! Exerciţiul 566.464 GESPRÄCH 8: EINE STADTRUNDFAHRT DURCH MÜNCHEN e. Răspundeţi! a. f. Was wissen Sie über das Oktoberfest ? g. Was besucht die rumänische Delegation am Ende ? j . încercaţi să alcătuiţi un scurt dialog care s-ar putea rosti cu prilejul unui tur al oraşului Bucureşti.

da rechts ist die Kabine." Antonescu: „Ja. sehr preiswert für die ausgezeichnete Quali­ Verkäuferin: tät. „Guten Tag. der Anzug gefällt mir. wo sich die Abteilungen für Damen. — Bitte den Kassenzettel. Größe 49—50. in braun oder blau. dieses außerordentlich geschmackvolle Jersey-Kleid zum Preis von nur 680 Schillingen." Antonescu: „Ich empfehle Ihnen diesen Anzug aus Tergal." Verkäuferin: „Mit langen Ärmeln ? Wir haben eine große Auswahl. Wie teuer ist der Mantel ? Verkäuferin: „Sehr preiswert. ich nehme den Mantel. — Der Mantel steht Ihnen ausgezeichnet und kleidet Sie sehr vorteilhaft. Genosse Munteanu und Genosse Antonescu die Kauf­ läden in den Wiener Geschäftsstraßen. In einem großen Kaufhaus fuhren sie mit dem Fahrstuhl in den zweiten Stock. z." Verkäuferin: „Hier bitte einen reizenden Mantel mit einem eleganten Kragen und erstklassigem Seidenfutter. bitte." Munteanu: „Wo finden wir die Abteilung für Spielzeug und Elektro­ geräte ? 30 Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c." Munteanu: „Ich möchte für meine Frau ein Kleid. rechts nebenan." Georgescu: „Gut.und Herrenbekleidung befinden. er gefällt mir. Text Auf der Rückreise von München nach Bukarest über Wien besuchten Genossin Georgescu. Ich kaufe das Kleid. '1/103 ." Georgescu: „Tatsächlich.B." Munteanu: „Schön." Verkäuferin: „Ich möchte einen Herrenanzug kaufen. Ich hätte gerne einen Wollmantel in hellgelb Georgescu: oder grün. 1180 Schillinge. Wo ist bitte die Abteilung für Herrenbekleidung ?" „Im gleichen Stockwerk." Georgescu: „Kann ich den Mantel probieren ?" Verkäuferin: „Ja. Wie teuer?" „1159 Schillinge. in grau oder braun. Tadelloser Verkäuferin: Schnitt. sehr leicht und bequem im Tragen.Gespräch Nummer 9 EINKÄUFE A.

-e bequem das Tragen.a." Frau Georgescu und ihre Kollegen Munteanu und Antonescu kauften noch eine Handtasche. .e Anzug. feine Toilettenseifen u. Geschenke für Bekannte. -e Ärmel. -en Wollmantel. . B. Freunde und Verwandte. -s. -en Herrenbekleidung. erstklassig Seidenfutter.a. a proba cabina a îmbrăca. Verkäuferin. -s. zwei Paar Schuhe. rău) a plăcea convenabil. Auswahl. ieftin şilingul mîneca sortimentul extraordinar cu gust alături costumul bărbătesc costumul. magazinul unive îmbrăcămintea pentru femei îmbrăcămintea pentru bărbaţi mantoul/paltonul de lînă vînzătoarea mantoul. -s. -^er Damenbekleidung. der Kassenzettel.e Rückreise. -s. paltonul gulerul de calitatea întîi căptuşeala de mătase a încerca. prăvălia casa de comerţ. -s.466 GESPRACH 9: EINKÄUFE Verkäuferin: „Einen Stock höher. wie: Parfüms. a sta (bine.pl. gefiel.. -nen Mantel. -n Kaufladen. -(e)s. . Kragen. -s. probieren Kabine.v. -(e)s. -(e)s. fasonul comod aici: purtatul bonul de casă / de plată der der die der der tadellos der Schnitt. -en außerordentlich geschmackvoll nebenan Herrenanzug. ein Tonbandgerät. allerlei Spielzeug für ihre Kinder. -s. Hemden. -es.e cumpărătura. gefallen) preiswert Schilling. die Treppe links oder den Fahrstuhl geradeaus. tîrguiala călătoria/drumul de înapoiere magazinul. Kaufhaus. Vocabular der aie der das die die der die der der das die Einkauf. -n kleiden gefallen (ä. -(e)s. îmbrăcămintea barbă tească ireproşabil croiala. - . wie: eine Puppe. eine elektrische Eisenbahn u. -s. -s. f.

-s. „das Spielzeug" are la > forma singularului şi sens de plural. -en. Wie teuer ist der Mantel ? = Cît costă mantoul ? Dieses außerordentlich geschmackvolle Jerseykleid. Senzaţiile gustului sînt exprimate de verbul „schmecken" 2) ).. (Limbajul de reclamă în limba germană se caracterizează printr-o abundenţă de adjective şi adverbe cu forme şi sensuri de superlativ. jucăriile drept înainte poşeta cămaşa magnetofonul perechea fei de fei de. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări ! in hellgelb oder grün = de culoare galben deschis sau verde.. -n die Eisenbahn. -e der Verwandte. -s die Toilettenseife. -e das Paar. v. -es. de tot felul păpuşa calea ferată. Der Mantel steht Ihnen ausgezeichnet. * La fel ca şi „das Werkzeug". aici: trenul cunoscutul prietenul. ca de ex. -e allerlei die Puppe. -en das Hemd. preferăm traducerile aproximative.. Explicaţii şi exerciţii 1. -n. -en der Bekannte. dar viabile în limba română). nu la mîncăruri sau băuturi. -(e)s. (Verbul „stehen" împreună cu adjectivul „gut" sau un echivalent al său. -n jucăria. -n der Freund.GESPRÄCH 9: EINKÄUFE 467 das Spielzeug x).. formula de mai sus. a place (despre mîncăruri şi băuturi) . (Verbul „gefallen" (ä. = Mantoul vă vine/vă stă excelent. textual tradusă: Această rochie de jersey „extraordinar de plină de gust". -en das Tonbandgerät. desemnînd jucării în ansamblu. = Această rochie de jersey creată cu foarte mult gust. -e geradeaus die Handtasche. referitor la îmbrăcăminte. 2 ) schmecken = a simţi gustul. Wie teuer ? = Prescurtat de la „wie teuer ist der Anzug ?" = Cît costă (cos­ tumul) ? Einen Stock höher = cu un etaj mai sus. a îmbrăca bine). se aud sau se simt. Aceste formulări. -(e)s. sună de multe ori exagerat. lecţia a 3-a a manualului de faţă. traduse în limba română. -n das Parfüm. amicul ruda parfumul săpunul de toaletă C. -(e)s. îmi place. gefallen) se poate referi numai la lucruri sau aspecte care se văd. er gefällt mir = . gefiel. -(e)s. . î n aceste cazuri. are sensul de a sta bine.

mein Kollege. în limba germană se folosesc următoarele prepoziţii cu sens special: in = la. von München nach Bukarest über Wien fahren. . Identificaţi în textul dialogului adjectivele şi adverbele „de reclamă" şi notaţi-le împreună cu cuvintele lor de referinţă la cazul nomi­ nativ ! Model: ein reizender Mantel. in München einsteigen x>. der Herrenanzug. sehr gut ihr Das Kleid nicht gut. Der Mantel Ihnen gut. die Stadtrundfahrt. Bier schmeckt mir (nicht). weiß oder schwarz. das Hotelzimmer. Exerciţiul 569. Ein Mantel in hellgelb oder grün. = întorcîndu-se de la München la Bucureşti prin Viena. Afirmaţi că vă plac (sau nu vă plac) următoarele lucruri! Alegeţi verbul potrivit (gefallen sau schmecken) ! Model: Das Kleid gefällt mir (nicht). in Bukarest aussteigen. das Mittagessen. dir tadellos. l > einsteigen (stieg ein. Reţineţi particularităţile formulărilor pentru indicarea direcţiei unei călătorii sau deplasări ! Auf der Rückreise von München nach Bukarest über Wien. ihm Der Anzug ausgezeichnet. der Wollmantel. Exerciţiul 568.468 GESPRÄCH 9: EINKÄUFE 2. a se urca. diese Puppe. die Verkäuferin. Ein Kleid in dunkelrot oder dunkelblau. eingestiegen) = a se sui. spre. über = prin. către. erstklassiges Seidenfutter. Ein Anzug in grau oder braun. steht b. Hähnchen vom Grill. Schokoladeeis. (Pentru indicarea direcţiei de deplasare într-o călătorie. Realizaţi cu glas tare următoarele variante! a. nach Bukarest fahren. von — bis = de la — pînă la. Exerciţiul 567. die langen Ärmel. von München bis Wien. der Kalbsbraten. kalte Platte. nach = la. Eine Handtasche in violett.

... un guler modern !.. Pot | . Kaufte sie ihn ? e... Nürnberg? e. Was kaufte Herr Munteanu ? f. Repovestiţi dialogul ca şi cînd aţi fi iov. Doriţi să-1 încercaţi ? Poftiţi la cabină.. Răspundeţi ! a. îl iau. Fährt man . Leipzig ? d. Bukarest . bine. Wien? b... Traduceţi în limba germană următorul dialog! Folosiţi vocabularul din dialogul dat! Client: Vă rog. Sibiu? c. Client: Da. Vînzător: Vă recomand pe acesta.. Vînzător:.. Se poartă (Man trägt) mînecî mai scurte... Vînzător: Vă mulţumesc foarte mult.. Este un palton de lînă. Freunde und Bekannte ? Exerciţiul 572. acesta îmi place. Was für einen Herrenanzug fand er ? . Completaţi prepoziţiile necesare! a. Köln? Fährt er .. Paltonul vă vine excelent. aş vrea să probez încă un palton.. Client: Dar mînecile sînt prea scurte.. f..... Was besuchten die rumänischen Kollegen in Wien ? b. mărimea 52. Aşa este modern. luaţi liftul ! Client: Aş dori un palton bărbătesc. Bukarest . Cît costă? Da. poate de culoare albastru 1 închis sau negru. Linz aussteigen. Aveţi mărimea mea ? Vînzător r Desigur ! Poftim !! Acesta are o croială elegantă.. Wo steht der Zug . învăţaţi dialogul pe din afară şi repetaţi-l în grup cit mai des ! Exerciţiul 574. Wie war das Kleid ? g.. Georgescu! Exerciţiul 573.GESPRÄCH 9: EINKÄUFE 469 Exerciţiul 570... Wann kommt Genosse Popescu . Client: Aş dori verde închis sau maro închis. •'*••'• şi mînecile^ sînt mai lungi. Und was wollte Herr Antonescu kaufen ? h. i. Vînzător: Ce culoare ? Avem un sortiment foarte bogat. Was kauften sie noch für sich selbst ? Für ihre Kinder ? Für Ver­ wandte.. unde este sectorul de îmbrăcăminte pentru bărbaţi ? Vinzător: La etajul IV... Potsdam? Exerciţiul 571. foarte comod şi uşor la purtare. fac bonul ?"• Client: ' N u . Sie fahren . Braşov oder . să va. Wie lange dauert die Reise .'. Cluj . Was suchten die Kollegen nachher ? j . Hält dieser Zug .. Vă rog. Wien und müssen .. La revedere ! . Was wollte Frau Georgescu kaufen ? c.. Wie war der Mantel ? d.

Munteanu und Antonescu zum Reisebüro der österreichischen Fluggesellschaft AUA. 4 sind die Fahrpreise erster und zweiter Klasse. Antonescu: „Guten Tag. Können Sie uns schon jetzt vormerken?" Beamtin: „Ja. Munteanu: „Danke für die Auskunft.und Ankunftszeiten: Zug Nr. selbstverständlich. Am Informationsschalter: Munteanu: „Bitte. sowie die Zuschläge für Schnellzug bzw. 212 (Orientexpreß) 16 os 20 25 21 1 5 po 220 Wien (Ost-•Bhf. Die Genossen Munteanu und Antonescu bereiteten die Heimreise vor und besuchten das Reisebüro der österreichischen Bundesbahnen. Fräulein. Wir möchten am 26. welche Züge verkehren von Wien nach Bukarest und wann treffen sie dort ein ?" Beamtin: „Ich notiere Ihnen die Abfahrts. September nach Bukarest fliegen. Wie viele Plätze darf ich buchen ? Wünschen Sie vielleicht auch gleich die Flugkarten?" Antonescu: „Jawohl. Schlafwagen ausgehängt. bitte drei Flugkarten.Gespräch Nummer 10 DIE HEIMREISE A. Text Der Aufenthalt der rumänischen Delegation im Ausland näherte sich seinem Ende. 202/801 (Wiener Walzer) ab 1015 an 14*° ab 1520 an 1940 a b 20 09 an 5 20 Zug Nr." In Anbetracht der langen Reisezeit fuhren Ing.) Budapest Curtici Bukarest ll50 Am Fahrkartenschalter Nr.—Wie fahren wir am besten zum Schwechater Flughafen hinaus ?" .

traf ein. mitnehmen. Sie haben genügend Zeit für die Paß. -es." „Danke. . -(e)s.e (presc. -en der Östbahnhof. Für je 5 kg. -s. -(e)s. -s österreichisch die Bundesbahn. Was kosten die Flugkarten?" „4600 Schillinge bitte. ist ein­ getroffen) die Abfahrtszeit. . -e die Klasse. Um 1610 landen Sie auf dem Bukarester Flughafen Otopeni. Übergepäck sind 18 Schillinge zu entrichten. — Im Flugzeug wird ein ausgiebiger Imbiß mit Getränken geboten.) ab an der Fahrkartenschalter. -s." „Danke." „25 kg." „Gibt es auf dem Flughafen eine Wechselstube ?" „Ja. Vocabular die Heimreise. Ich wünsche Ihnen einen ange­ nehmen Flug.e aushängen (hing aus. ^e der Schnellzug. Fräulein. der Fahrpreis." „Wann startet das Flugzeug?" „Um 1315. -n vorbereiten das Reisebüro. Kataloge. -n der Zuschlag. Um ll 4 5 ist die Abfahrt von unserem Reisebüro. Ost. hat aus­ gehangen) călătoria spre casă/spre ţară a pregăti biroul de voiaj austriac calea ferată federală ghişeul de informaţii a circula a sosi (la destinaţie) ora plecării ora sosirii gara de est aici: plecarea aici: sosirea ghişeul de bilete pentru călătorie preţul călătoriei clasa suplimentul trenul accelerat a afişa. Bhf. -en die Ankunftszeit. a expune la vedere . -(e)s.und Zoll­ formalitäten auf dem Flughafen. verkehren eintreffen (i. -en der Informationsschalter. Reisegepäck ist im Flugpreis inbegriffen. -s. Auf Wiedersehen. Prospekte usw.GESPRÄCH 10: DIE HEIMREISE 471 Beamtin: Munteanu: Beamtin: Antonescu: Beamtin: Antonescu: Beamtin: Munteanu: Beamtin: Munteanu: „Am besten fahren Sie mit unseren Autobussen. Sie können dort jede Währung einwechseln. B." „Wieviel Gepäck ist zulässig ? Wir wollen verschiedene techni­ sche Unterlagen.

îmbelşugat a ateriza plăcut. -(e)s. entrichten / I O " :-b J die Wechselstube. aici: a înregistra pentru rezervare de locuri biletul de avion aeroportul plecarea..". Explicaţii şi exerciţii 1... ••••••: der Flug. f. -ren. . -en fliegen (flog.:'\ .) für die Paß. -s. . " . -es. . faţă de timpul/durata de călătorie societatea de aviaţie a zbura a nota în prealabil. -en zulässig mitnehmen (i..: Reţineţi. -(e)s. -n der Flughafen. = Avînd în vedere durata lungă a călă­ toriei.-. -e das Obergepäck. -n ""'J" y einwechseln.: die Zollformalität. -(e)s. -en die Fluggesellschaft. pl. -en : starten das Flugzeug.pjk. in Anbetracht die Reisezeit. mit­ genommen) das Reisegepäck. f. . a achita^ casă de schimb a schimba (mai ales bani) copios. a decola avionul suficient formalitatea/controlul paşapoartelor formalitatea/controlul vamal(ă) admisibil a lua/a duce cu sine bagajul preţul/ costul zborului surplusul de bagaje (care depăşeşte limita maximă admisă) a plăti.>i. luînd în considerare. agreabil zborul landen angenehm • '«•. -(e)s. (Formula „in Anbetracht" cere cazul genitiv. nahm mit. die Abfahrt. ist geflogen) vormerken die Flugkarte. -'. ' \: der Flugpreis.- ••:.und Zollformalitäten = für die Paßformalitäten und Zollforma­ litäten = pentru formalităţile de control al paşapoartelor şi de control vamal. -e genügend die Paßformalität. -(e)s. f. particularităţile următoarelor formulări ! In Anbetracht der langen Reisezeit. (Cratima (-)" poate înlocui părţi ale unor cuvinte compuse care se repetă în .pl.e C.'"' considerarea avînd în vedere.472 GESPRÄCH 10: DIE HEIMREISE der Anbetracht.. ausgiebig •>'i--] •••>'•':': '' .' . pornirea a porni..

Exerciţiul 577.. înlocuiţi cuvintul care se repetă prin cratimă ! Pronunţaţi apoi cu glas tare! Model: Schlafwagen und Speisewagen. Schlafwagen und Speisewagen.und Speisewagen. jucăria. magnetofonul. Gibt ihnen die Beamtin Auskunft ? e. scrisoarea recomandată. d. poşeta.GESPRÄCH 10: DIE HEIMREISE 473 imediata apropiere înainte sau după cuvîntul înlocuit.. Wintermäntel und Sommermäntel. Exerciţiul 576. aceşti pantofi. Was kaufen die Genossen gleich ? . scula. ceasul. telegrama. Wann wollen sie nach Bukarest fliegen ? h. Wer reserviert die Plätze ? j . cămaşa. Was kosten die Flugkarten ? = Cît costă biletele de avion ? 2. Was wollen die Genossen Munteanu und Antonescu vorbereiten ? b. Răspundeţi ! a. c. b. dacă acesta are exact aceleaşi caracteristici de formă şi sens ca şi repetarea sa. Wo informieren sie sich ? d. Damenbekleidung und Damenschuhe. paltonul. întrebaţi cu formula colocvială „Was kostet (kosten)." de preţul următoarelor obiecte! Biletul de tren de la Viena la Bucureşti. aceste maşini-unelte.) jede Währung = orice valută. Diferenţiaţi următoarele cuvinte apropiate ca formă! die Auskunft <-> die Ankunft <-» die Zukunft (informaţia) (sosirea) (viitorul) der Abschluß «-> die Abfahrt <-> die Fahrt (încheierea) (plecarea) (călătoria) die Aufsicht <-» der Aufschwung <-> der Aufenthalt (supravegherea) (avîntul) <-» (oprirea) die Ansicht <-> die Aussicht <-» die Durchsicht (părerea) (perspectiva) (controlarea) der Ausbau <-» das Ausland (dezvoltarea) (străinătatea) Exerciţiul 575. Schlaf. Womit wollen sie nun reisen ? g. parfumul. a. Arbeitsanzüge und Arbeitswerkzeug. Warum fahren die Genossen nicht mit dem Zug ? f. Womit wollen sie fahren ? c. Kann man ihnen Plätze reservieren ? i. trenul electric.

Alcătuiţi mici dialoguri între un client şi un funcţionar la biroul de voiaj. . Wann startet das Flugzeug ? Wann landet es in Bukarest ? n. Wo liegt der Wiener Flughafen ? Wie heißt er ? m. b) Informarea asupra mersului avioanelor şi asupra preţului unui bilet de avion.474 GESPRÄCH 10: DIE HEIMREISE k. Was zahlt man für Übergepäck ? p. Womit fahren sie zum Flughafen hinaus ? 1. învăţaţi dialogul pe din afară şi repetaţi-l în grup cit mai des! Exerciţiul 580. Wieviel Reisegepäck ist zulässig ? o. Munteanul Exerciţiul 579. Repovestiţi dialogul ca şi cînd aţi fi tov. la alegerea dv. cu următoarele subiecte: a) Informare asupra mersului trenurilor şi asupra preţului unui bilet de călătorie. Was wird im Flugzeug serviert ? Exerciţiul 578..

Partea a Hl-a .

keine) Rolle. kein) Gewinde. Hier ist der Zylinder. c. ein Rad. Nummer sechs ist kein Hebel. Ist hier eine Büchse? c. Ist das ein Stift ? g. c. Das ist kein Ventil. kein Lager. das Rad. kein Hebel. Das ist eine Büchse. der (ein. e. Was ist das ? B. e. Das ist eine Feder. Er ist eckig / schwer. Exerciţiul 9: a. ein Gewinde. eine Büchse. keine Büchse. Das ist der (ein. Was ist das? c. Nein. Ist das ein Hebel? b. das Gewinde. Ist hier ein Gewinde ? Exerciţiul 11: a. Ja. keine) Zahl. keine) Schraube. Es ist rund / schwer. Ist das Ventil hier ? e. Was ist Nummer 5 ? f. Der Stift ist hier.CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 4: a) der Splint. A. Die Niete sind dort. ein Niet. ein Splint. sie sind dick. Exerciţiul 6: Das ist die (eine. Ja. Das ist die (eine. das (ein. Das ist der Stift. . Ist das ein Niet ? d. Er ist leicht / rund. b. Exerciţiul 7: a. Nummer fünf ist die Büchse. kein) Ventil. kein) Hebel. die (eine. Sie sind leicht / dünn. Exerciţiul 19: a. keine) Feder. kein) R a d . c. Exerciţiul 5: der (ein. sie ist hier. / Nein. sie ist dort. b. / Nein. Dort ist der Block. Die Kurbel ist dort. Das ist das (ein. Exerciţiul 18: a. kein) Lager. der Niet. Die Tafeln sind eckig. kein) Splint. kein) Hebel. c) keine Schraube. Was ist das ? Exerciţiul 10: a. Sie sind k u r z / l e i c h t . Ist Nr. Was ist das ? b. keine) Büchse. 2 eine Schraube ? f. kein) Splint. kein Stift. die (eine. Dort ist das Rad. Ist hier eine Büchse ? d. Es ist fein / lang. kein Splint. Und was ist Nummer sechs ? Ein Hebel ? B. b) ein Hebel. eine Feder. kein) Gewinde. Ist das ein Niet ? Exerciţiul 14: (Model): A. keine Feder. Ja. Was ist Nummer 12 ? g. f. kein) Ventil. Das ist das (ein. Nummer sechs ist ein Rad. Sie ist dick / schwer. Das ist kein Rad. Was ist das ? e. Ist hier ein Gewinde ? h. A. kein) Stift. d. g. Hier ist das Gewinde. Ist das ein Hebel ? e. der (ein. b. kein Gewinde. Das ist der (ein. das (ein. kein Ventil. ein Stift. / Nein. d. ein Lager. die (eine. Ist das ein Lager? b. h. er ist kurz. die Feder. Ist hier ein Rad ? f. der (ein. das (ein. Was ist Nummer fünf ? B. kein) Niet. Was ist Nummer 10 ? c. Was ist Nummer 2 ? d. die Büchse. keine) Feder. der Stift. der Hebel. Das ist ein Gewinde. Er ist konisch. f. die (eine. Das ist eine Büchse. Er ist kurz. das (ein. er ist lang. d. das Ventil. sie sind dünn. Ja.

Ja. / Nein. Exerciţiul 22: a. k. Sie ist kurz. Wie sind die Hebel ? Sie sind schwer. keine Ventile. d. sie ist zylindrisch. die Wellen. die Büchsen. die Kurbeln. Ja. keine Kurbeln. d. er ist schwer. f. / Nein. Dort sind Räder. Die Feder ist kurz. e. Auch der Niet ist kurz. Sie sind leicht/ zylindrisch / rund. Der Zylinder ist rund. / Nein. die Feder auch. f. Auch die Welle ist dick. Sind das Ventile ? Exerciţiul 31: a. Hier sind Stifte. er ist rund. Exerciţiul 20: a. Sie ist zylindrisch. e. e. Die Kurbel ist auch schwer. Wie sind die Federn ? Sie sind rund und leicht. Auch die Rolle ist zylin­ drisch. Ja. Wie ist die Schraube ? Sie ist lang. sie sind kurz. Nein. i. b. e.CHEIA EXERCIŢIILOR 477 sie sind dort. e. sie ist kurz. es ist hier. keine Tafeln. g. Auch die Kurbel ist schwer. Ja. Die Büchse ist zylindrisch. c. Exerciţiul 26: die Schrauben. d. Dort sind die Schrauben. f. er ist rund. Sind hier Federn ? f. Sie ist lang / fein / zylindrisch. Der Splint ist auch hier. Die Feder ist auch fein. c. Exerciţiul 24: a. Wie ist die Büchse ? Sie ist zylindrisch. e. es ist dort. f. Stifte. Splinte. die Kurbel auch. die Tafeln. er ist leicht. Wie ist der Niet ? Er ist leicht. die Stifte. Sie sind rund. d. Sind dort Niete ? g. die Zylinder. Wie ist der Stift ? Er ist kurz. Wie sind die Federn? c. Ja. der Splint auch. b. Er ist leicht / schwer / rund. c. / Nein. Hebel sind dort. Die Zylinder / Die Rollen sind rund. c. b. Exerciţiul 29: a. Die Welle ist auch dick. Exerciţiul 30: a. g. Der Niet ist auch kurz. Exerciţiul 23: a. keine Splinte. Dort sind die Niete. g. h. d. c. e. Hier sind keine Splinte. Sie sind schwer. Auch der Splint ist hier. h. Dort sind keine Räder. Der Block ist schwer. Ja. c. sie sind eckig. . j . Die Rolle ist auch zylin­ drisch. Sie sind kurz. d. die Welle auch. Wie sind die Räder ? Sie sind rund. der Niet auch. d. g. Wie sind die Stifte? b. / Nein. Die Rollen sind hier. die Rolle auch. Exerciţiul 25: a. 1. b. Sind das Scheiben ? h. sie sind lang. e. Räder. Wie sind die Felder ? g. Hier sind keine Zylinder. b. es ist grob. Hier sind Lager. g. die Blöcke. f. Federn. keine Lager. keine Federn. Wie sind die Tafeln ? Sie sind eckig. f. Gewinde. Die Räder sind hier. e. Das sind keine Hebel. b. Das sind keine Büchsen. Die Federn / Die Schrauben sind leicht. f. die Gewinde. Exerciţiul 27: Büchsen. / Nein. Sie sind eckig. Wie ist das Lager ? Es ist rund. sie ist lang. b. Das Gewinde ist fein. Ja. Das sind die Autos. d. Sie sind rund. Exerciţiul 21: a. es ist fein. Er ist konisch / zylindrisch / lang. Es ist rund. Lager. Die Rolle ist dick. die Rollen. Ventile. b. f. h. Der Block ist eckig. / Nein. c. Schrauben. / Nein. die Lager. Auch die Feder ist fein. Exerciţiul 28: keine Rollen. Hier sind keine Stifte. Der Stift ist hier. c. h. f. sie sind hier. Die Blöcke / Die Tafeln sind eckig. Er ist eckig. Der Niet ist leicht. d. i.

Gewinde). der Stift. der Knopf das Feld das Rad -er III ^er IV V -(e)n die Nummer. b. der Ofen das Lehrstück. die Frage. der Splint der Block. Nein. Lager. sie ist dort. Autos. die Kurbel. Ventil. Nein. Das ist eine Fedei {Schraube. Exerciţiul 35: Das sind Federn (Zylinder. die Rolle. Das ist eine Scheibe. Splint. Niet. Hebel Splinte. Sie ist rund. Büchse. Zahl. Gewinde). Kurbel. Hebel. Exerciţiul 34: a. Stift. das ist eine Scheibe. Stifte. der Niet. b. Dort ist das Feld (Lager. Zahlen. Stift. Das ist ein Zylinder (Block. Kurbeln.478 CHEIA EXERCIŢULOR Exerciţiul 32: a. das Ventil. Wellen. Rollen. die Tafel. Büchsen. Zahl. Schrauben. J a . Felder. die Zahl. sie ist dünn. Boden. Rad. Räder. Kurbel. die Büchse. Feld. Auto. die Scheibe -s das Auto Exerciţiul 39: (Model) Was ist das ? Ist das eine Scheibe ? Ist die Scheibe hier ? Wie ist die Scheibe ? Ist die Scheibe dünn ? Ist das eine Scheibe ? Wie sind sie ? B. Welle. Welle. Lager Auto. das Lager. dort sind zwei Scheiben Sie sind leicht. Ventil. Hebel Splint). der Maschinenteil. die Feder. Hier ist der Zylinder (Block. Boden. Das ist die Feder (Schraube. Blöcke. der Hebel. Niete. J a . . die Schraube. die Welle. Rad. der Text. Böden. Rolle). Rolle) c. der Zylinder der Boden. Ventile. Gewinde). Niet. Exerciţiul 37: I -e II •^e das Gewinde. Büchse.

dreht. c. Schublehre. Ich schleife auch ein Zahnrad. fräst. d. Muncitorii sînt harnici. macht. bohren. d. b. Er ist Arbeiter. bohrt. Wo steht die Fräsmaschine ? Exerciţiul 54 (Model): Ich bin Arbeiter. . Wir sind Arbeiter. Sie bohren 3 Büchsen und 11 Bolzen. hier ist keine Büchse. Wo liegen sie ? Exerciţiul 46: Du arbeitest. machen. Exerciţiul 53: a. fräsen. Ich schleife auch. e. e. Sînteţi mecanic ? Exerciţiul 51: a. c. machen. bohrt. Muncitoarea găureşte bucşe. suchst. h. Wir suchen auch eine Feile. fräst. b. Sie arbeiten. Hier ist keine Tafel. Dort steht eine Bohrmaschine. Lehrling. i. Die Maschinen stehen dort. d. f. g. Exerciţiul 52: a. machst. Ce căutaţi aici ? d. Ele sînt cilin­ drice. drehst. sucht. e. suchen. schleifen. Hier steht die Arbeiterin Florescu. Er fräst. f. schleifst. Drehbank. Exerciţiul 43: stehen. Wir schleifen auch Zahnräder. Es liegt dort. b. drehen. Wir schleifen auch. Şlefuiţi o roată dinţată. sucht. Was ist dort ? Ist dort keine Büchse ? Nein. Zahnrad. arbeiten. Wer bohrt eine Büchse ? Die Arbeiterin Florescu bohrt eine Büchse. dreht. e. fräsen. Arbeitest du auch ? Arbeitet ihr auch ? c. b. Sie arbeiten. Wer dreht die Wellen ? Die Arbeiter drehen die Wellen. Sie sind fleißig. f. Wer arbeitet dort ? Dort arbeitet der Arbeiter Moraru. schleifen. tovarăşe Popescu ? c. Liegt die Welle dort? g. Bohrst du auch ? Bohrt ihr auch ? d. g. bohren. Wir arbeiten hier. Drehst du auch ? Dreht ihr auch ? e. steht. wir schleifen hier. Wo liegt die Feile? c. drehen. Was arbeitet er hier? Er schleift eine Büchse. Ich drehe auch. schleift. Ich suche eine Schublehre. f. Er arbeitet. ihr. Sie drehen Wellen. d. Ce caută ei aici ? e. Ihr seid Arbeiter. Die Blöcke sind schwer und eckig. hier ist eine Rolle. Wir arbeiten. b. h. macht. Ce fac strungarii ? Ei strunjesc. Sie sind genau. Wir drehen auch. bohren. d. Du bist Arbeiter. e. e. Sie fräst eine Büchse und 4 Zahnräder. c. macht. Exerciţiul 47: a. Wo arbeiten Sie? Ich arbeite hier. dreht. suchen. fräst. Hier stehen 7 Arbeiter und arbeiten. Exerciţiul 48: b. Sie ist fleißig. f. schleifen. sie sind lang. e. Wo arbeiten sie ? Sie arbeiten dort. Schleifen wir hier ? Ja. bohrt. suchen. arbeitet. drehst. Ich suche auch eine Feile. Exerciţiul 44: a. bohrst. Ihr arbeitet. Wir bohren Büchsen. sucht. Exerciţiul 49: b. sondern Wellen. fräst. schleift. c. Ihr schleift Zahnräder. b. bohren. bohrt. Sie sind Arbeiter. Exerciţiul 45: a. d. h. schleift. Suchst du auch eine Schublehre ? Sucht ihr auch eine Schublehre ? Exerciţiul 50: a. Sie arbeitet. c.CHEIA EXERCIŢIILOR 479 Exerciţiul 40: Wie sind die Schrauben ? Sind sie kurz ? Nein. Die Werkzeuge liegen hier. Wer sucht die Schublehre ? Der Arbeiter Popa sucht die Schublehre. Ei lucrează. b. drehen. Das sind keine Federn. liegen. suche. Ich schleife ein Zahn­ rad. Wo arbeitet er ? Er arbeitet auch dort. g. c. d.

f. strungul de filetat . — Seid ihr fleißig ? Ja. maşina de ascuţit burghie elicoidale. g. b. der Blockzylinder = blocul de cider Zylinderblock = blocul cilindrilor lindru b. das Bolzengewinde = filetul pentru der Gewindebolzen = bolţul filetat şuruburi c. maşina de rectificat filete. die Hebelnietmaschine. g. — Bist du fleißig? J a . — Sind wir fleißig ? Ja. das Scheibenrad roata-disc f. die Nietdistanz. der Federhebel. Wo ist das Werkzeug? c. c. die Schrauben­ scheibe. maşina de roluit filete. c. ihr seid fleißig. du bist fleißig. maşina de frezat arbori cotiţi. e. k. der Federhebel = pîrghia cu arc die Hebelfeder = arcul de pîrghie e. die Federscheibe = şaiba arcuitoare die Scheibenfeder = pana de disc f. — Ist er fleißig ? Ja. der Federhammer = ciocanul de die Hammerfeder = coada de ciocan forjă cu arc d. die Giwinderolle rola de rulat filet k. Exerciţiul 61: a. die Federschraube = şurubul de arc die Schraubenfeder = arcul elicoidal g. m. — Sind sie fleißig ? Ja. maşina de alezat cilindri. Bist du Arbeiter ? d. die Lagerrolle = rola de rulment das Rollenlager = rulmentul cu role Exerciţiul 59: a. Sie ist Arbeiterin. m. Exerciţiul 56: a. d. sie sind fleißig. j . maşina de nituit prin rulare. maşina de frezat roţi dinţate. die Rollennietmaschine. b. axa de rotaţie / de oscilaţie a pîrghiei. die Nietmaschine. e. Wir sind Lehrlinge. das Niet­ werkzeug . f. g. maşina de frezat filet. sie ist fleißig. die Lagerbüchse. arborele b.480 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 55: Bin ich fleißig? J a . die Hebelrolle = rola pîrghiei der Rollenhebel = pîrghia cu role j . der Scheibenfräser freza-disc e. 1. die Schlüsselschraube şurubul cheie Exerciţiul 58: a. der Zylinderboden. Wo sind die Maschinen? b. der Federdorn. rul­ mentul cu role cilindrice. das Federventil = ventilul cu arc die Ventilfeder = resortul de supapă h. e. maşina de rectificat cilindri. i. wir sind fleißig. Ich bin Dreher. n. i. Wir sind hier. maşina de ascuţit freze. es ist genau. die Federbüchse bucşa arcuitoare g. die Lagerschraube. er ist fleißig. die Radwelle semiosia. Das Werkzeug ist hier. die Rollenwelle arborele de rolă d. f. die . die Gewindeschraube = şurubul das Schraubengewinde = filetul pentru lemn şurubului i. d. j . 1. Was seid ihr ? Exerciţiul 57: a. der Gewindefräser freza de filetat j . der Gewindedorn dornul filetat i. maşina de nituit cu pîrghie. der Gewindestift ştiftul filetat 1. die Hebelwelle. k. der Gewindebohrer tarodul h. h. h. seid ihr auch Dreher ? h. — Ist sie fleißig ? Ja. ich bin fleißig. der Radzahn dintele de angrenaj c.

" Munteanu: „Ich möchte für meine Frau ein Kleid. Ich kaufe das Kleid. rechts nebenan. Größe 49—50. da rechts ist die K a b i n e . 1/103 ." Antonescu: „Ja.Gespräch Nummer 9 EINKAUFE A. — Bitte den Kassenzettel. in braun oder blau." Georgescu: „Gut." Georgescu: „Tatsächlich. z. er gefällt mir." Munteanu: „Wo finden wir die Abteilung für Spielzeug und Elektro­ geräte ? 30 r Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c.und Herrenbekleidung befinden. Wie teuer ist der Mantel ? Verkäuferin: „Sehr preiswert. dieses außerordentlich geschmackvolle Jersey-Kleid zum Preis von nur 680 Schillingen. ich nehme den Mantel." Verkäuferin: „Hier bitte einen reizenden Mantel mit einem eleganten Kragen und erstklassigem Seidenfutter.B." Verkäuferin: „Mit langen Ärmeln? Wir haben eine große Auswahl. der Anzug gefällt mir. wo sich die Abteilungen für Damen. — D e r Mantel steht Ihnen ausgezeichnet und kleidet Sie sehr vorteilhaft. In einem großen Kaufhaus fuhren sie mit dem Fahrstuhl in den zweiten Stock. sehr leicht und bequem im Tragen. Georgescu: „Guten Tag." Verkäuferin: „Ich empfehle Ihnen diesen Anzug aus Tergal. Wo ist bitte die Abteilung für Herrenbekleidung ?" Verkäuferin: „Im gleichen Stockwerk. Genosse Munteanu und Genosse Antonescu die Kauf­ läden in den Wiener Geschäftsstraßen. Tadelloser Schnitt. 1180 Schillinge." Georgescu: „Kann ich den Mantel probieren?" Verkäuferin: „Ja. bitte." Munteanu: „Schön. sehr preiswert für die ausgezeichnete Quali­ t ä t . Ich hätte gerne einen Wollmantel in hellgelb oder grün." Antonescu: „Ich möchte einen Herrenanzug kaufen. Text Auf der Rückreise von München nach Bukarest über Wien besuchten Genossin Georgescu. Wie teuer?" Verkäuferin: „1159 Schillinge. in grau oder braun.

j . Techniker und Konstrukteure planen. bohren und fräsen. h. Exerciţiul 83: a. b. Die Arbeiter und Arbeiterinnen drehen. f. Techniker. b. Wen suchen wir ? Den Oberingenieur. Die Laboranten bringen die Analysen. Exerciţiul 87: Das Werk ist groß. Der Oberingenieur leitet die Fabrikation. Techniker. Wen bringt der Lehrling ? Einen Kontrolleur. b. Wer konstruiert ein Werkzeug? Der Techniker. Hier ist die Montagehalle. der Laborantin. Das ist ein Werk. Exerciţiul 86: a. b. Der Kranführer transportiert die Maschinen und Maschinenteile. Ingenieure. Den Lehrlingen. Laboranten. Er transportiert das Material in den Hof / durch die Monta­ gehalle / ohne den Kranführer. e. den Technikern. Wer kontrolliert die Konstrukteure ? Ein Ingenieur. Exerciţiul 93: Wir helfen den Arbeitern / den Lehrlingen / den Inge­ nieuren / den Technikerinnen / den Laboranten. Der Direktor führt das Werk. Sie sind die Werkbelegschaft. m. Wir gehen durch den Hof / um die Ecke / in die Mon­ tagehalle. Exerciţiul 82: a. den Technologen. Exerciţiul 84: a. Die Monteure montieren hier Maschinenteile. Hier arbeiten Arbeiter und Arbei­ terinnen. c. dem Mechaniker. Die Laboranten bringen die Analysen in die Maschinenhalle. Der Kranführer transportiert die Maschinenteile und Maschinen in das Lager. Exerciţiul 97: a. Ingenieure und Konstrukteure arbeiten hier. d. Die Ingenieure. k. e. den Monteuren. dem Meister. 1. den Meistern. Viele Arbeiter. Sie bringt die Analyse für den Oberingenieur / in das Konstruk­ tionsbüro. rechnen und kon­ struieren. Der Direktor leitet es. Wer sucht den Oberingenieur ? Wir. Wer führt die Arbeiter ? Der Genosse. Wie konstru­ ieren Sie das ohne die Ingenieure / ohne die Techniker / ohne die Konstruk­ teure / ohne Analysen. c. Exerciţiul 95: a. dem Techniker. Sie konstruieren Maschinenteile für Maschinen. b. Sie gleichen Manometern / Meßuhren / Amperemetern. Den Ingenieuren.482 CHEIA EXERCIŢIILOR Monteure stehen um die Maschinen. g. Die Maschinenteile sind ohne Fehler. Sie konstruieren Maschinen und Maschinenteile. Wer zeigt . Der Arbeiterin. Er arbeitet ohne Schublehre / ohne Schraubenschlüs­ sel / ohne Analyse / ohne den Techniker / ohne Maschinen. Die Monteure montieren die Maschinenteile. der Labo­ rantin. Die Kontrolleure kontrollieren die Maschinenteile: sie sind ohne Fehler. Exerciţiul 96: a. Der Direktor leitet das Werk. Die Arbeiterin bringt dem Meister eine Feile. b. Der Ingenieur zeigt dem Laboranten eine Analyse. Die Kon­ trolleure kontrollieren die Maschinenteile. dem Mechaniker. c. Wer bringt einen Kontrolleur ? Der Lehrling. Das Werk hat auch einen Oberingenieur. Dem Ingenieur. f. e. Wen führt der Genosse ? Die Arbeiter. Die Laboranten machen Analysen. Dem Lehrling. Wer bringt wem was ? b. Der Direktor führt die Ingenieure durch das Werk. c. d. Wen kontrolliert der Ingenieur ? Die Konstrukteure. Exerciţiul 94: Es gleicht einer Meßuhr / einem Oszillographen / einem Bandmaß. i.

Die Werkzeuge braucht man beim Arbeiten. Der Oberingenieur kommt vom Direktor. b. Wen (Was) suchen Sie ? Den Meister / den Tech- . Der Oberingenieur kommt von dem Direktor. Man zeigt den Lehrlingen die Meßgeräte. Gehört die Schraube hier zu dem Meßgerät ? e. Durch den Hof kommt man in die Maschinenhalle. Exerciţiul 106: a. Exerciţiul 112: a. Die Laborantin geht durch den Hof / kommt aus dem Lager / steht bei der Maschine / arbeitet für die Konstrukteure. Die Laboranten gehen zu der Arbeit. Wir messen mit dem Manometer / mit dem Meß­ gerät / mit dem Oszillographen / mit dem Bandmaß. Der Monteur bringt den Maschinen­ teil vom Kontrolleur. Wem gehört dieses Manometer ? c. Es gehört dem Meister. Bringen Sie das Meßwerkzeug zu den Arbeitern ! / aus dem Lager ! / für die Techniker ! / von den Laboranten ! d. Exerciţiul 115: a. Das Bandmaß gehört zu den Meßinstrumenten. Wohin trans­ portiert man die Drehmaschine ? m. Hier dreht man Gewinde. b. Der Kon­ trolleur kommt zum Kranführer. b. Exerciţiul 113: a. b. e. Wo fräst man die Welle ? h. Wo montiert man die Maschinen? k. Das Ampermeter dort gehört der Laborantin. Man braucht den Bohrer zum Bohren. Der Meister ist beim Ingenieur. Man bringt die Analysen für den Kontrolleur / für den Laboranten / für den Konstrukteur / für den Technologen. b. Exerciţiul 110: a. Mit der Bohrmaschine bohrt man. f. Die Lehrlinge sind bei dem Messen. Der Meister ist bei dem Ingenieur. Wo macht man die Ana­ lysen ? g. d. Führt man die Genossen auch durch die Maschinenhalle ? 1. d. i. Wem helfen Sie ? Dem Meister / dem Techniker / dem Laboranten / dem Lehrling / dem Technologen / dem Monteur / dem Genos­ sen / dem Kontrolleur. Der Kontrolleur kommt zu dem Kranführer. Dort konstruiert man eine Bohrmaschine. Haben Sie hier einen Oszillographen ? / einen Ingenieur ? / einen Technologen ? / einen Laboranten ? Exerciţiul 116: a.CHEIA EXERCIŢULOR 483 wem was ? c. Die Laboranten gehen zur Arbeit. c. Kontrollieren Sie den Druck ohne das Mano­ meter ? oder mit dem Manometer ? / die Arbeit ohne die Meßuhr ? oder mit der Meßuhr ? / die Maschine ohne den Kontrolleur ? oder mit dem Kontrol­ leur ? c. d. c. b. Bei der Arbeit macht man keinen Fehler. Die Lehrlinge sind beim Messen. Hier arbeitet man mit einem Technologen / mit einem Laboranten / mit einem Monteur / mit einem Techniker. Wer hilft wem ? d. c. d. Der Monteur bringt den Maschinenteil von dem Kontrolleur. Hier arbeitet man fleißig b. f. Im Konstruktionsbüro rechnet man und plant man. d. e. Hier schleift man Zylinder. Hier ist ein Meßgerät für den Kontrolleur / aus dem Lager / von dem Ingenieur. c. Das Gerät gleicht einem Voltmeter. Hier rechnet man und plant man. Dort schleift man Zahnräder. Die Lehrlinge helfen den Arbeitern. e. Was gleicht wem ? Exerciţiul 100: a. j . Gehören die Lehrlinge zu den Arbei­ tern ? f.

sondern zum Messen von Spannungen. b. g. Nein. c. Die Zeichnerin legt die Zeichnung neben das Telefon. Es steht auf dem Tisch. c. In die Maschinenhalle. In das Konstruk­ tionsbüro. Vor das Fenster. Die Lampe hängt über dem Tisch. Der Notizblock liegt auf dem Stuhl. Mechanikern und Drehern. die Meßuhr. Unter der Lampe. f. Auf dem Tisch. Abb. In den Hof. die Feinmeßgeräte: Mikrometer. Mit den Meßgeräten mißt man Abmessungen. j . sondern zum Messen von Schwin­ gungen. Der Zeichner stellt den Papierkorb unter das Reißbrett. das Bandmaß. Ich lege den Notizblock auf den Tisch. e. In der Maschinenhalle. Beim Messen von Hallen braucht man ein Bandmaß. Im Laboratorium. i. sondern zum Messen von Stromstärke. e. b. c. c. Auf dem Stuhl. In die Steckdose. Neben die Fenster. sondern zum Messen von Drehzahlen. Stecken Sie das Kabelende in die Steck­ dose ? Exerciţiul 129: a. Auf den Tisch. An das Reißbrett über das Papier. b. An das Fenster. das Bandmaß. Exerciţiul 125: a. Im Lager. Die Genossen setzen das Kind auf einen Stuhl. An den Reißbrettern. Nein. e. das Tachometer. d. Der Laborant Ionescu bringt das Meßgerät aus dem Lager. d. d. h. Exerciţiul 118: a. An der Bohrmaschine. Unter der Maschine. d. Legen Sie die Skizze über die Zeichnung ? d. Exerciţiul 117: a. g. An das Zeichenbrett. Sie liegt neben dem Telefon. k. Das Mikrometer. der Oszillograph. An der Decke über den Reißbrettern. Vor den Direktor.484 CHEIA EXERCIŢIILOR niker / den Laboranten / den Lehrling / den Technologen / den Oszillogra­ phen / den Monteur / den Genossen / den Kontrolleur etc. Wir stecken den Stecker in die Steckdose. e. f. die Laboranten arbeiten auch mit Meßgeräten. In der Mitte. Neben das Telefon. g. Stellen Sie den Papierkorb neben den Schrank ? f. 7 einen Oszillographen. Das Kind steht an dem Fenster. Fräsern. f. Wir hängen die Lampe über das Reißbrett. . Auf die Zeichnung. Hängen Sie die Lampe an die Decke ? e. An den Tisch hinter dem Reißbrett / An dem Tisch hinter den Reißbrettern. Legen Sie den Bleistift auf das Papier? b. Bild 3 zeigt ein Manometer und Abb. Der Techniker stellt das Telefon auf den Tisch. c. Er steht unter dem Reißbrett. Meßuhr. das Voltmeter. b. Die Meßgeräte helfen den Kontrolleuren. Vor den Fenstern. f. Exerciţiul 124: a. c. g. Nein. h. In der Fabrik. 8 zeigt den Laboranten Ionescu und einen Technologen beim Messen. sondern zum Messen von Abmessungen. Unter die Drehmaschine. b. Das Manometer. Er steckt jetzt in der Steckdose. Das Bandmaß gehört dem Meister Albescu. Exerciţiul 131: a. b. Legen Sie die Reißfeder neben die Zeichnung ? c. Nein. Auf dem Tisch. Zum Messen von Maschinenteilen braucht man Feinmeßgeräte. Auf dem Tisch neben den Kugelschreibern. Exerciţiul 130: a. das Tachometer. Ja. sondern zum Messen von Druck. e. d. f. Nein. d. das Thermometer. Nein. An einer Dreh­ maschine. das Ampermeter.

d. f. An dem Reißbrett / An das Reißbrett. c. Man braucht zum Zeichnen einen Bleistift. h. Exerciţiul 138: a. Bringt ein Lehrling dem Monteur einen Schraubenschlüssel ? e. Der Ingenieur sitzt hinter den Zeichenbrettern an einem Tisch vor dem Fenster. Der Konstrukteur sitzt am Tisch in der Mitte. g. c. f. Stellt ihr (sau: Stellen Sie) die Papierkörbe unter die Reißbretter ? i. Fleißig arbeiten die Zeichner an den Reißbrettern. b. Wohin stellen wir den Apparat ? Auf den Tisch ? k. d. Der Laborant kommt in die Halle und steht vor der Maschine. b. d. c. Dreht eine Arbei­ terin dort Zylinder ? f. Rechts sind die Fenster. e. Das Papier liegt in dem Stahlschrank neben dem Fenster. Der Ingenieur steht an dem Reißbrett und zeichnet. c. Zeichenpapier und Skizzen befestigen sie am Reißbrett. Der Monteur hängt die Lampe über den Tisch. d. In dem Stahl­ schrank / In den Stahlschrank. Auf den Tisch legen sie die Zeichnungen. Sie hängt über dem Tisch. Unter der Lampe / Unter die Lampe. b. Exerciţiul 133: a. e. Sucht der Arbeiter einen Gewindebohrer bei dem Werkzeug ? d. Beim Zeichnen stehen die Zeichner vor den Zeichenbrettern. b. 1. Auf dem Tisch / Auf den Tisch. f. e. Er stellt das Zeichenbrett vor das Fenster. Das Werk exportiert die Apparate in das Ausland. Wo sitzt der Direktor ? In der Mitte ? Exerciţiul 135: a. e. Die Arbeiter gehen in das Werk und arbeiten an den Maschinen. An der Decke / An die Decke. Die Arbeiter kommen zur Arbeit ins Werk. Messen die Kontrolleure die Zahnräder genau? b. i. Hier ist das Konstruktionsbüro. Sie transportieren das Material ins Lager hinter die Maschinenhalle. Der Apparat steht auf dem Tisch zwischen dem Telefon und dem Notizblock. Unter dem Reißbrett / Unter das Reißbrett. h. Neben dem Radiergummi / Neben den Radiergummi. Exerciţiul 134: a. Der Oberingenieur kommt vom Direktor zu den Arbeitern. Vor den Fenstern stehen die Zeichenbretter. Die Skizze hängt an dem Reißbrett über der Zeichnung. h. Legt ihr (sau: Legen Sie) die Skizze zwischen die Zeichnungen ? j . Der Zeichner befestigt die Zeichnung an dem Reißbrett. f. c. Die Montagehalle steht neben dem Lager. Auf dem Notizblock / Auf den Notizblock. Er legt die Zeichnung auf den Tisch. Exerciţiul 140: a. neben dem Meister und einem Arbeiter. i.CHEIA EXERCIŢIILOR 485 Exerciţiul 132: a. Führt der Meister den Ingenieur durch die Maschi- . f. e. Die Zeichner stehen vor den Reißbrettern und zeich­ nen. Das Kabelende steckt Genosse Dima in die Steckdose. Über dem Tisch hängt eine Lampe. g. h. d. Schleift der Arbeiter Ionescu an der Schleifmaschine einen Maschinenteil ? c. g. Neben dem Fenster / Neben das Fenster. Der Lehrling geht in die Maschi­ nenhalle und steht vor der Maschine. g. Ich befestige das Zeichenpapier an dem Zeichenbrett. Der Zeichner steckt die Zeichnung in den Schrank. Zwischen das Telefon und den Notizblock stellt ein Techniker einen Apparat. Er legt die Maschinenteile auf den Tisch. b.

das w. die u. g. e. die v. die b. b. d. das f. d. c. h. Kommen die Laborantinnen mit der Analyse in das Konstruk­ tionsbüro ? Exerciţiul 141: a. Im Lager liegen die Materialien neben den Werkzeugen. Wie messen die Kontrolleure die Zahnräder ? (genau). Was dreht dort eine Arbeiterin ? (Zylinder). das o. das d. Für die Fabriken im Land konstruieren wir die Maschinenteile. Wo sucht der Arbeiter einen Gewindebohrer ? (Bei dem Werk­ zeug) . Wen führt der Meister durch die Maschinenhalle ? (den Ingenieur). e. der p. das s. In der Halle transportiert der Kranführer die Maschinenteile. Wer bringt dem Monteur einen Schraubenschlüssel ? (Ein Lehrling). Exerciţiul 142: a. Exerciţiul 143: a. die i. die q. In der Maschinenhalle arbeiten die Arbeiter fleißig. die k. die h. Wohin kommen die Laborantinnen mit der Analyse ? (Ins Konstruktionsbüro). die x. die j . c. die t. der Bohrmaschine Reißbrett Meßwerkzeug Rechenmaschine Prüfgerät Zeichenpapier Reißfeder Stehlampe Drehmaschine Schleifmaschine Meßtisch Hängelampe Stellschraube Suchgerät Meßapparat Meßgröße Stellstift Stellrad Stellrolle Stellscheibe Schleifscheibe Schleifpapier Prüfmaschine Prüfdorn maşina de găurit planşeta scula de măsurat maşina de calculat aparatul de verificat hîrtia de desen trăgătorul lampa cu picior strungul maşina de şlefuit masa de măsurat lampa de plafon şurub de ajustare detectorul aparatul de măsurat mărimea de măsurat ştiftul de ajustare roata de ajustare rola de ajustare discul de ajustare discul abraziv (şlefuit) hîrtia abrazivă maşina de încercat dorn (calibru-tampon) de control . das c. In der Montagehalle arbeiten die Monteure an Maschinen. Mit dem Bohrer bohrt der Lehrling das Metall.486 CHEIA EXERCIŢULOR nenhalle ? g. f. Mit dem Manometer mißt der Kontrolleur den Druck. die e. g. die m. die n. der r. in dem Hof transportieren sie die Arbeiter. f. das g. b. der 1. Was schleift der Arbeiter Ionescu an der Schleifmaschine ? (einen Maschi­ nenteil) . Die Bohrmaschine stellen die Arbeiter vor das Fenster.

Das Konstruktionsbüro ist groß und hell. der 21. 586—fünfhundertsechsundachtzig. Exerciţiul 154: a. (elfte). Auf dem Tisch steht ein Telefon. Addieren Sie auch die Zahlen ! c. Die Stahlschränke stehen neben den Fenstern. des Mechani­ kers . e. Exerciţiul 158: Hier ist der Ingenieur der Werkstatt. Exerciţiul 146 : 63 — dreiundsechzig. 1 356 — (ein) tausenddreihundertsechsundfünfzig. f. h. ein Lineal. (zehnte). der 17. des Werkzeugs. des Bandmaßes. Die Lampen hängen an der Decke. Die Fenster sind rechts. Die Papierkörbe stehen unter den Zeichenbrettern. Ich sehe das Lager der Maschine. der Arbeiterin. (siebzehnte). Vor den Fenstern stehen Zeichenbretter oder Reißbretter.CHEIA EXERCIŢIILOR 487 Exerciţiul 144: a. ein Heft. der Fabrik. p. c. b. 126 sind Arbeiterinnen. des Feldes. h. i. Ziehen Sie auch die Wurzel aus 999 ! e. des Ventils. Das Zeichenpapier befestigt man an den Reißbrettern. Sie zeichnen Maschinenteile. Exerciţiul 156: a. 107 249 —hundertsiebentausendzweihundertneunundvierzig. Hier ist das Büro des Ingenieurs. Der Tisch steht in der Mitte. Der Bolzen des Kolbens ist . Korrigieren Sie auch den Fehler ! b. der 7. des Ingenieurs. (einundzwanzigste). und die Skizzen über dem Papier. 327 — dieihundertsiebenundzwanzig. Der Leiter des Schulungskurses ist Genosse Pascu. der Zahl. Wieviel ist 1 327 + 229 ? d. 645 — sechshundertfünfundvierzig. 397 — dreihundertsiebenundneunzig. (dritte). ein Kugelschreiber. e. g. der Büchse. die 6. d. der Schraube. Hier lernen 126 Lehrlinge. Auf dem Tisch liegt Papier. der Scheibe. j . 17 Techniker und 297 Arbeiter. Schreiben Sie auch eine Rechnung ! d. 815-—achthundertfünfzehn. des Manometers. 13 249 — dreizehntausendzweihundertneunundvierzig. (siebente). Exerciţiul 150: a. Die Genossen besprechen einen neuen Apparat. Dort ist der Direktor des Werkes. f. Hier liegt der Bolzen des Kolbens. m. k. ein Notizblock. Die Fenster des Büros sind hoch. 1. An den Zeichenbrettern stehen die Zeichner und Zeichnerinnen. d. die 11. b.8%. (fünfzehnte). des Gewindes. Die Kopie der Zeichnung ist falsch. die 15. o. des Genossen. c. Prüfen Sie auch die Neukonstruktion ! Exerciţiul 155: des Splintes. 17 — siebzehn. ein Bleistift und ein Radiergummi. b. das 10. Die Werk­ leitung sitzt um den Tisch. n. das sind Hängelampen. Ja. 14 7 0 4 — vierzehntausendsiebenhundertvier. c. des Zylinders. der Apparat funktioniert. die 3. In der Werkstatt VI arbeiten 316 Arbeiter und Arbeiterinnen. Die Arbeit des Fräsers ist gut. des Blockes. Exerciţiul 153: a. des Zeichenbrettes. Der Ingenieur Oprea führt (leitet) 13 Ingenieure. Genosse Dumitrescu fragt: „Wohin liefern wir die Apparate ? Exportieren wir sie" ? Der Direktor antwortet: „Wir liefern sie an die Fabriken im Land und exportieren sie auch ins Ausland an viele Werke". des Laboranten. Ziehen Sie die Quadratwurzel der Zahl 784. Ja. der Schublehre. b. Dividieren Sie auch 12 durch 3 ! f. g. das sind 39. (sechste). Fragen Sie den Direktor des Werkes.

Wir addieren: 3 + 4 = 7 (drei und / plus vier ist sieben). g. Der Bolzen des Kolbens ist 102. er kommt nicht zum Direktor. die Führung — conducerea. Die Zeich­ nung ist falsch. j . etc. Die Monteure montieren die Maschinen nicht im Hof. sondern 1 + 5 . Der Zeichner legt die Zeichnungen nicht auf den Tisch. Er schleift das Zahn­ rad nicht. Das ist die Analyse des Laboranten. Exerciţiul 166: a. Sie macht die Analyse nicht. c.488 CHEIA EXERCIŢIILOR lang. h. Der Zeichner schickt die Kopie in die Halle II zu Meister Lungu. Die Stellung —poziţia. die Lieferung — livrarea. Ingenieur Oprea sieht den Fehler. Ist die Analyse nicht gut ? f. sie ist nicht groß. Er schleift nicht einen Bolzen. Nein. Zeichner. b. Exerciţiul 160: a. d. Exerciţiul 164: a. g.3 mm lang. sondern auf dem Tisch. Wir besprechen das nicht heute. Das ist der Kabel des Apparates. i. Nein. e. Meister und Arbeiter arbeiten viel mit Zahlen. Ich gehe nicht zum Schulungskurs der Lehrlinge. son­ dern sie trägt sie ins Büro des Direktors. Exerciţiul 162: a. c. b. f. rechnen und arbeiten. sie liegt nicht auf dem Tisch. h. i. m. sondern neben der Fräsmaschine. d. Der Zeichner korrigiert den Fehler. 1. Er ist nicht hier. Der Kontrolleur arbeitet nicht in der Maschinenhalle. sondern Maschinenteile. die Planung — planificarea. die Messung — măsurătoarea. Die Fabrik exportiert nicht Bohrmaschinen. e. b. e. Der Lehrling potenziert nicht richtig. d. sondern eine Kurbel. sondern in die Werkstatt. Wir sub- . k. b.01 mm. Nein. Wo ist die Schraube der Maschine ? Dort ist der Tisch der Sekretärin. e. Der Meister lehrt die Lehrlinge zählen. Der Ingenieur fragt die Sekretärin: „Wo ist der Direktor" ? j . Hier ist der Fehler der Rechnung. sondern Fräsmaschinen. die Sitzung — şedinţa. Laboranten. c. Wir addieren nicht 5 + 4. Wir kontrollieren die Apparate nicht. Exerciţiul 161: a. d. Die Fenster sind nicht links. Ist der Hammer nicht schwer? j . c. etc. b. c. d. Der Ingenieur geht zum Schulungskurs der Lehrlinge. c. ich gehe nicht zum Direktor. Nicht der Laborant multipliziert die Zahlen. f. sie hängt nicht an der Wand. sondern 0. Das ist keine Bohrmaschine. c. conducta. die Toleranz ist nicht 0. d. Nein. b. întărirea. Exerciţiul 159: a. Der Direktor ist im Büro des Chefkonstrukteurs. b. g.1 mm. die Leitung — conducerea. Sie suchen den Oberingenieur nicht. n. Fuktioniert der Apparat nicht ? Exerciţiul 163: a. die Bohrung — gaura / alezajul. Sie bringt die Analyse nicht zur Montagehalle. sondern rechts. Meister Roşea hat hier einen Fehler in der Rechnung. Hier ist die Zeichnung des Zeichners. Techniker. h. i. Nein. die Befestigung — consoli­ darea. k. Nein. Ion ist der Lehrling des Arbeiters. Die Neukonstruktion funktioniert nicht richtig etc. e. Die Zeichnung ist nicht im Stahlschrank. die Drehung — rotaţia. Der Kranführer transportiert nicht Material. e. Die Ingenieure. Transportiert der Kranführer das Material nicht ? d.

der Stift der / einer Maschine. Geben Sie dem Monteur jene Meßwerkzeuge. du mißt die Breite. den Technologen. die Werkzeuge der / einer Fabrik. den Behältern. g. Der Genosse bespricht eine Neukonstruktion. Der Lehrling liest eine Rechnung. d. des Laboranten. die Räder. die Genossen. Diese Meßuhr ist ungenau. s. f. des Lehrlings. den Materialien. b. Wir helfen diesem Arbeiter. f. du hältst eine Sitzung. die Konstrukteure. die Behälter. die Materialien. Dieser Arbeiter heißt Popescu. die Geräte. die Maschinen. die Lehrlinge. du liest die Zahlen. den Konstrukteuren. die Temperatur fällt. die Apparate. die Zahlen. e. Jene Apparate liefern wir ins Ausland. Was gibst du dem Arbeiter ? g. h. e. b. f. Exerciţiul 179: Die Technologen. die Stifte etc. Ich helfe dem Meister. die Laboranten. Wir dividieren: 21 : 7 = 3 (einundzwanzig durch sieben ist drei). Ich sehe hier einen Apparat. 0. den Arbei­ tern. des Bleistifts. du läßt sie im Schrank. Wir lesen die Dezimalzahlen: 1. Exerciţiul 180: a. den Lehrlingen. die Arbeiter des / eines Werkes. die Texte. Sie läßt die Zeichnung im Schrank. b. Wir ziehen die Wurzel: 2 J/49 = 7 (Quadratwurzel aus neundundvierzig ist sieben). die Zeichnerinnen. Dieser Meßapparat ist genau. Der Arbeiter mißt die Oberfläche des Hofes. Ich lese die Zeichnung. h. Diese Zeichnungen gehören jenem Konstrukteur. t. die Bleistifte. Wie groß ist der Rauminhalt dieses Behälters ? h. Wo ist die Skizze jener Zeichnung ? i. Der Behäl­ ter hält den Druck nicht. des Textes. Ich messe die Länge. e. Exerciţiul 176: Des Technikers. c. Ich halte einen Schulungskurs. p. die Lehrlinge. Die Welle jener Maschine läuft mit 3 780 U/min. d. c. b. den Maschinen. des Ingenieurs. Jene Werkstatt ist sehr groß.01 Null Komma Null eins. die Arbeiter. Ich gebe dem Arbeiter das Werkzeug. Ich lasse die Skizze auf dem Tisch.5 (eins Komma fünf). Was siehst du dort ? Exerciţiul 174: a. der Tisch des / eines Direktors.CHEIA EXERCIŢIILOR 489 trahieren: 7 — 3 = 4 (sieben weniger / minus drei ist vier). die Neukonstruktion des / eines Konstrukteurs. des Rads. . des Geräts. die Techniker. f. Die Leistung beträgt nicht viel. der Kollege des / eines Ingenieurs. d. e. die Inge­ nieure . Die Leistung dieses Elektromotors ist gut. o. Wir multi­ plizieren: 7 X 3 = 21 (sieben mal drei ist einundzwanzig). r. der Zeich­ nerin. der Bleistift der / einer Zeichnerin. Wer arbei­ tet in jenem Büro ? g. du hilfst dem Lehrling. Jener Ingenieur und jene Laborantin gehen in die Halle. des Stifts. d. g. c. die Autos den Autos. Der Kon­ trolleur gibt den Maschinenteil zur Montage. den Genossen. i. Exerciţiul 181: a. g. Wir potenzieren: 7 3 = 343 (sieben hoch drei ist dreihundertdreiundvierzig. Dieses Meßwerkzeug ist groß. Jener Meister ist gut. den Apparaten. f. Diese Kontrolleure kontrollieren die Teile. d. c. h. der Zahl. e. Exerciţiul 173: a. Exerciţiul 178: c.

bei hohem Druck. Die Länge dieser Halle beträgt 103 m. Exerciţiul 184: a. die Breite 34 m und die Höhe 8. Exerciţiul 196: a. die Kürze. Zuerst läßt sie den Druck steigen. Wir arbeiten in dieser großen Halle. e. eine richtige Zeichnung. Die Halle ist groß. für einen modernen Motor. Wir arbeiten mit dieser schweren Maschine. In der Technik mißt man alles sehr genau. f. Die energischen Kontrolleure geben die guten Teile zur Montage. die Länge. von dieser fleißigen Arbeiterin. e. . Exerciţiul 194: In diesem hellen Konstruktionsbüro zeichnen die flei­ ßigen Zeichner viele Maschinenteile. Die falschen Teile geben sie den Meistern. dieser langer Tisch. keine gute Legierung.490 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 182: Cu Umlaut: die Güte. bei hohen Temperaturen. Wie mißt man den Rauminhalt und die Oberfläche ? b.5 at. die Höhe. das eckige Zeichenbrett. b. bei hoher Spannung.2 mm und die Länge 596 mm. ein wichtiges Buntmetall. aus silberweißem Aluminium. von großer H ä r t e . Lassen Sie den Druck 2 Stunden lang auf 6 at. b. h. die Dicke. Wie groß ist die Toleranz für diesen Maschinenteil ? g. die Helle. Kontrollieren Sie bitte die Festigkeit dieses Materials! d. Für das Messen der Halle brauchen wir ein Meter. Mit dem Tachometer mißt man die Zahl der Umdrehungen. durch gute Montage . Das Werk exportiert die modernen Apparate in viele Länder. i. die Dünne. Mit dem Meter mißt man die Länge. Der Raumin­ halt beträgt 29 066 m 3 und die Oberfläche 3 502 m 2 . Der Durchmesser beträgt 36. durch jene breiten Hallen. Exerciţiul 185: a. j . Diese Maschine ist schwer. Dann läßt sie den Druck fallen. die Laborantin kontrolliert den Druck dieses Behälters. Für diese Probe des Behäl­ ters läßt man den Druck eine Stunde lang auf 8 at. Das Manometer zeigt 6. gelbem Messing und rötlichem Kupfer. Der Druck in dem Behälter ist hoch und fällt nicht. Für die modernen Apparate braucht man sehr genaue Teile. Sie sind für die chemische Industrie bestimmt. die Größe. mit dem silberweißen Chrom. d. f. Das Manometer zeigt 1.5 at. h. aus graublauem Stahl. ohne eine genaue Zahl. Sehr viele Teile sind aus bunten Metallen. c. g.B. der technische Fehler. Dieser Elektromotor macht 2 800 Umdrehungen pro Minute. ein großer Rauminhalt. Der Ingenieur mißt den Durchmesser und die Länge der Welle. Die Leistung dieses Transformators beträgt 400 kVA.5 m. Der Laborant mißt die Leistung dieses Transformators. Auch die große Automobilindustrie braucht diese guten und leichten Apparate. die Runde. In der Elektrotechnik dienen auch viele Apparate zum genauen Messen von hohen Spannungen. b. mit dem Quadratmeter mißt man die Flächen und mit dem Kubikmeter mißt man den Rauminhalt. Fără Umlaut: die Schwere. mit silberweißem Chrom. Exerciţiul 193: a. Wie viele Umdrehungen macht jener Elektromotor ? c. wie z. ohne genaue Zahlen. die hellgelbe Anlaßfarbe. k. für die gute Leistung.

Bei welcher Temperatur ist die Anlaßfarbe dunkelblau ? g. führen: entführen — a răpi. Jene Arbeiter arbeiten gut. Mit was für Meßgeräten arbeitet ihr ? d. Was ist das für ein Behälter ? d. Was mißt der Oszillograph für Schwin­ gungen ? j . Was für eine Rolle schleift sie ? c. Was für eine Quadratwurzel ist das? g. Welche Legierung ist Messing ? I. e. Was für ein Zahnrad sehen Sie dort ? k. ergehen — a fi emis. enthalten — a se abţine. lassen: belassen — a lăsa . a reveni. Was arbei­ ten hier für Techniker ? e. Was für ein Büro ist hier? h. Die Welle ist lang.. a se scurge. Was erzeu­ gen Sie für Apparate ? g. Wir messen mit diesem genauen Voltmeter. In welcher Zeit ist der Apparat fertig? j . verbrauchen — a consuma. b. entfallen — a scăpa. entgehen — a scăpa. Mit was für Technikern arbeiten Sie ? j . verkommen — a decădea. Was hat die Halle für eine Höhe? b. g. Dieses Lager ist rund. dienen: bedienen-—a servi. a folosi. erhängen — a (se) spînzura. d. An was für einer Zeichnung arbeiten Sie? Exerciţiul 199: a. brauchen: gebrauchen — a între­ buinţa. mißbrauchen — a abuza de. Der große Druck. f. erhalten — a primi. a merita. i. Was kennen Sie für Leichtmetalle ? Exerciţiul 202: Arbeiten: b e a r b e i t e n — a prelucra. mißfallen — a displăcea. Exerciţiul 198: a. verdienen-—a cîştiga. Welches Mikrometer braucht er? b. Welche Temperatur verändert die Farbe ? c. Von graublauer Farbe. WTas für einen Direktor haben sie ? h. kommen: bekommen — a primi (ceva) . Welche Gruppen von Metallen gibt es ? e. vergehen — a trece.. Die farbigen Metalle / die bunten Mettalle. verhalten — a reţine. Was für ein Gewinde ist es ? Exerciţiul 200: a. Er arbeitet mit diesen guten Arbeitern. fallen: befal­ len— a ataca. halten: behalten — a reţine. zergehen — a se topi. vergleichen — a compara. Sie montieren das runde Lager. gefallen — a plăcea. Für welche Werkstätten bringt ihr Material ? i. verführen — a seduce. Jenes Voltmeter mißt genau. a se descompune. Was für eine Welle liegt hier? b. Aus grauem Roheisen. a se împopoţîna. Das flüssige Eisen. d. verarbeiten — a prelucra (a transforma). erarbeiten — a obţine (prin muncă). gleichen: begleichen — a achita. gehen: begehen — a umbla pe. e. Was für eine Oberfläche hat der Block ? e. Ich montiere diese lange Welle. Eine hohe Temperatur. verfallen •— a se dărîma. f. Die leichten Metalle. Was brauchen Sie für einen Transformator ? c. Mit welchem Meßgerät mißt man die Stromstärke ? f... Eine richtige Rechnung. Welchen Stahl verwenden Sie hier ? d. Nach was für einer Zeichnung arbeitet er? f. ver­ hängen — a acoperi. Was hat das Chrom für eine Farbe ? i. entkommen — a scăpa. h.CHEIA EXERCIŢIILOR 491 c. Was haben sie für einen Notizblock ? f. a camufla. a cuprinde. Was härten die Arbeiter für ein Metall ? h. Exerciţiul 197: a. a suporta. c.. Was für einen Radiergummi gibt sie mir? i. zerfallen — a se dezagrega. Mit großen Zahlen.. hängen: behän­ gen — a acoperi cu ceva.

verstehen — a înţelege. eine hochmoderne Technik. Exerciţiul 203: a. Exerciţiul 210: Wir brauchen meterbreites Papier. Aus Erz gewinnt man Eisen und Buntmetalle. verziehen — a se deforma. legen: belegen — a acoperi. wir brauchen eine transportfertige Tafel. ziehen: beziehen — a se instala.492 CHEIA EXERCIŢIILOR pe loc. stehen: bestehen — a fi compus din. a calcula. Exerciţiul 211: a. stellen: bestellen — a comanda. ein transport­ fertiger Apparat. h. g. Wir erzeugen Apparate aus Leichtmetall. versteigen — a se rătăci în munţi. entlassen — a elibera. die transportfertige Tafel. Man verwendet Aluminium in der Flugzeugindustrie. a socoti greşit. transportfertig — gata pentru transport. b. b. meterhoch — înalt de cîţiva metri. ver­ lassen — a părăsi. Exerciţiul 208: a. c. Diese Farben bezeichnet man als Anlaßfarben. sehen: besehen — a se uita la. wir brauchen einen transportfertigen Apparat. millimeter­ lang— lung de mai mulţi milimetri. j . versuchen — a încerca. f. hellviolett — violet deschis. wir brauchen hellvioletten Stahl. zerlassen — a topi (unt-grăsimi). a amina. der hochwichtige Stahl. h. die dunkelgrüne Farbe. Durch eine Legierung mit Chrom verändert man die Festigkeit. c. verschreiben — a prescrie. wir brauchen zentimeterlange Maschinenteile. f. rechnen: berechnen—a evalua. wir brauchen schwarzgraues Eisen. 1. meterbreit—lat de mai mulţi metri. a se strîmba. erstehen — a lua fiinţă. hochmodern— foarte modern. steigen: besteigen — a se urca. wir brauchen dünnflüssiges Eisen. erstellen — a face. entziehen — a (se) retrage. zentimeterlang — lung de mai mulţi centimetri. jene meterhohe Maschinen. k. gestehen — a mărturisi. dunkelgrün — verde închis. ein schwarzgraues Eisen. zerlegen — a descompune (în bucăţi). a bara. schwarzgrau — cenuşiu închis. erlassen — a decreta. Beim Erhitzen erscheinen die Anlaßfarben. d. Zu den Schwarzmetallen zählt man . suchen: besuchen — a vizita} ersuchen — a cere. c. der hellviolette Stahl. a rătăci. e emite un ordin. Man unterscheidet graues und weißes Roheisen. entstehen — a lua naştere. dünnflüssig — foarte fluid. verrechnen — a încheia o socoteală. a greşi la scris. b. die zentimeterlangen Maschinenteile. ersehen — a vedea. hoch­ wichtig — foarte important. Das Werk verarbeitet auch Buntmetalle. verstellen — a schimba locul. Exerciţiul 209: Das meterbreite Papier. g. wir brauchen den hoch­ wichtigen Stahl. a demonta. a greşi. a produce. entstellen — a se desfigura. a denatura. schreiben: beschreiben — a descrie. ein dünnflüssiges Eisen. a depune. der millimeterlange Stift. de aici se deduce. Es gibt zwei große Gruppen von Metallen. i. errechnen — a afla prin calcul. Es gibt Schwarzmetalle und Buntmetalle. wir brauchen dunkelgrüne Farbe. a solicita. d. wir brauchen eine hochmoderne Technik. e. erlegen — a achita. erziehen — a educa . kilometerweit — (lat) departe de cîţiva kilometri. wir brauchen einen millimeterlangen Stift. erstei­ gen — a se sui. e. wir brauchen jene meterhohen Maschinen. versehen — a echipa. verlegen — a muta. a se referi.

Er dankt ihr. Haben Sie keinen Kugelschreiber ? Ich gebe Ihnen meinen. Das Aluminium. b. in der Elektrotechnik und in der chemischen Industrie verarbeitet man Aluminium in großen Mengen. Er hilft mir. b. d. n. m. Sie hilft ihm. Magnesium. Du hilfst uns. Er zeigt Ihnen auch Ihren Arbeitsraum. g. Es gibt graues und weißes Roheisen. e. Auf unseren Maschinen. Was wird aus weißem Roheisen erzeugt ? e. hell­ blau. i. violett. Welche Farbe hat flüssiges Eisen? b. Kupfer ist rot. Sein Arbeitszimmer liegt neben eurem Konstruktionsbüro. Wir arbeiten für unser Werk. Ihr helft uns. Zeigen Sie unserer Delegation die Erzeugnisse Ihres Werkes. Aluminium ist silberweiß. d. In der Flugzeugindustrie. c. Ich danke ihm. Wir danken dir. Die Buntmetalle sind farbig oder bunt. o. Die Arbeiter und Angestellten unseres Werkes erwarten Sie und wollen Ihnen ihre Arbeits­ plätze zeigen. In den Hochöfen gewinnen wir das Eisen aus Erz. c. j . Exerciţiul 221: a. Wo kann man die Anlaßfarben ersehen? c. h. Welches ist die Farbe des flüssigen Eisens ? g. Die farbigen Metalle oder Buntmetalle sind Nichteisenmetalle. Zink. Geben Sie ihre Rechnung meiner Sekretärin. Unser Direktor sagt zu unseren Gäs­ ten. f. 1. hellgelb. Exerciţiul 224: a. Aus grauem Roheisen wird Gußeisen erzeugt. Was für Metalle werden in diesem modernen Werk verarbeitet ? j . e. Wir stehen in unserer Halle. Flüssiges Eisen hat eine rotgelbe Farbe. Mangan oder Vanadium. d. e. Führen Sie meinen Gast durch unsere Maschinenhalle. d. dort finden Sie sie wieder. f. f. f. f. Die Metalle unterteilt man in Schwarzmetalle und in Nichteisenmetalle. Kupfer.CHEIA EXERCIŢIILOR 493 vor allem Eisen und Stahl. Zinn. Hat er ihm Hast du dir Habt ihr euch Hat sie ihr . Dort kommt dein Mitarbeiter mit seinen Kollegen. Exerciţiul 212: a. Mit euren Arbeitern. i. Durch Legierung mit Chrom. e. Messing ist gelb. er möchte Sie durch das Werk führen. Die Temperatur von flüssigem Eisen ist von über 1 500°C. Dort können Sie arbeiten. h. k. Die Zeichnerin bringt ihre Skizzen in unser Büro. d. Aluminium. c. g. Sie können Ihre Zeichnungen und Skizzen im Stahlschrank lassen. dunkelblau. Sie helfen mir. im Auto­ mobilbau. graugrün. Ich danke Ihnen. Wir geben Ihren Gästen Daten über unsere Produktion. Wir gehen von meiner Werkstätte zu eurem Labor. Nickel. Ja. Welches sind die Nichteisen­ metalle ? Exerciţiul 213: Hier ist Kollege Schulze. Blei. Seine Sekretärin ist über alles informiert. b. Werden die Metalle auch in der chemischen Industrie verwendet ? k. Exerciţiul 223: a. Wir danken euch.

Exerciţiul 229: a. I: a. e. Putem vizita (Avem voie să vizităm) atelierele. Wir wollen noch drei Werkhallen konstruieren. Haben Sie viele Wünsche ? Sagen Sie uns alle. anul e. Exerciţiul 231: a. c. Wir haben genügend Raum große Maschinen zu konstruieren / die Werk­ stätten zu modernisieren / noch eine Werkhalle zu konstruieren. Mit mir. j . die Produktionsmenge = cantitatea producţiei d. i. g. f. b. j . b. n. Jeder soll alles kennenlernen und vieles können. h. Mit Ihnen. o. Exerciţiul 233: Col. c. Möchten Sie / Möchtet ihr die Gäste begrüßen ? k. alle Hallen zu be­ sichtigen. i. d. c. jetzt die Planzahlen zu besprechen? / d a s Werk jetzt zu besuchen? / jetzt die Tabelle zu wechseln ? e. Der Monteur kann die Maschinenteile montieren. m. Trebuie să merg în atelierul meu. c. b. Sie zu sehen / die Gäste zu begrüßen / sie kennenzulernen. d. d. b. b. Du mußt die Zeichnung deinem Mitarbeiter geben. Ich möchte Ihre / eure Arbeit kennenlernen. Im Jahre 1975 soll die Produktion bis über 200 Millionen steigen. Ich möchte Ihr / euer Werk besuchen h. der Arbeitsplatz = locul de muncă b.494 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 225: a. mir. 1. Können Sie / Könnt ihr die Planzahlen erfüllen ? e. ihnen. Wir müssen die Laboranten an ihrem Arbeitsplatz sehen. In einigen Jahren soll die Produktion auf viele Millionen steigen. Der Zeichner muß die Kopie dem Meister geben. Ihnen. dir. Von ihnen. Es bereitet mir Vergnügen. Von ihr. Exerciţiul 228: a. h. i. b. e. p. Sie dürfen / Ihr dürft unser Werk besuchen. die Jahreszahl = data. euch. Ich habe den Wunsch. c. Ihr Gast zu sein / die Arbeiter und Techniker Ihres Werkes kennenzulernen / Ihr Mit­ arbeiter zu sein. e. f. Mit Ihnen. Alle unsere Erzeugnisse müssen wir modernisieren. Puteţi să vă daţi seama de mărimea uzinei noastre. k. d. Diese Damen und Herren sollen aus Rumänien kommen. El ar vrea să viziteze uzina noastră. Sie können den Apparat konstruieren. In jeder Werkstätte arbeiten viele Arbeiter. ihm. g. Es ist wichtig. Es ist der Wunsch einiger Mitarbeiter. der Delegationsleiter = conducătorul delegaţiei c. uns. Die Arbeiterin kann die Bolzen nicht bohren. e. Aus einigen Zahlen können Sie alles ersehen. g. die Anlaßfarben genau zu unterscheiden / gute Maschinen zu bauen / die Produktion zu automatisieren. Die Arbeiter sollen 125 Büchsen drehen. Puteţi să îndepliniţi cifrele de plan. d. f. Der Apparat soll nicht funktionieren. Vrem să vedem aparatele. c. ihm. f. f. Wir wollen Ihnen die Maschinen zeigen. Ist es richtig. Ea să facă desenul. ihr. Mit uns. Besprechen sie alle Zeichnungen mit jedem Meister. Exerciţiul 226: a. Mit mir. Vrem să muncim în laborator. die Arbeitsgruppe = grupul de lucru . Exerciţiul 230: a. Ich kann Ihnen / euch alles zeigen. h. g. Producţia urmează să însumeze peste 100 de milioane. g. Die Gäste dürfen im Labor arbeiten. h. d.

e. o. b. der Tabellenkopf = capul de tabelă d. Ingenieur Munteanu dankt dem Direktor und sagt: „Wir sind sehr erfreut . d. k. 1. Sie wollen viele ihrer Erzeugnisse modernisieren. Das Werk erzeugt viele Maschinen und Apparate.CHEIA EXERCIŢIILOR 495 f. p. h. Sie können im Raum neben dem Arbeitszimmer des Direktors arbeiten. der Analysenfehler = greşeala de analiză n. die Nummerntafel = tăbliţa pentru numărul de ordine k. Im Jahre 1976 soll die Produktion auf über 350 Millionen steigen. r. b. Sie wollen die Produktion automatisieren. presiunea superficială h. f. f. Ja. j . s. Die Sekretärin des Direktors will den Gästen helfen. d. Die Delegation besichtigt ein modernes Labor. g. Korrigieren Sie bitte jede falsche Zeichnung. h. e. i. g. der Gruppenleiter = conducătorul grupei c. der Leistungsfaktor = factorul de putere g. Diese Teile sind aus vielen schweren Metallen. das Hallenfenster = fereastra halei g. Exerciţiul 235: a. die Deckenlampe = plafoniera i. Der Monteur braucht einen langen Stift. Die Lehrlinge arbeiten mit einem guten Meister. Im Jahre 1976 sollen es 3800 sein. die Schraubenlehre = micrometrul m. Aus diesen Zahlen kann man die Größe des Werkes ersehen. Die Belegschaft hat 2950 Angestellte und Arbeiter. sie dürfen Skizzen machen. Die Werkleitung plant jetzt den Ausbau der Werkstätten. Er verarbeitet den legierten Stahl. die Maschinenhalle = hala de maşini 1. der Festigkeitswert == valoarea rezistenţei i. Kollege Schulze führt die Gäste durch das Werk. das Konstruktionsbüro = biroul de proiectare Col. n.der Fabrikationsfehler = greşeala de fabricaţie n. die Rechnungsgröße = valoarea teoretică / mărimea de calcul 1. die Motorendrehzahl = turaţia motorului e. Eine Delegation von Ingenieuren und Technikern aus Rumänien besucht das Werk. m. a. der Büchsendurchmesser = diametrul bucşei Exerciţiul 234. die Farbenskala = scala de culori b. Der Wert der Erzeugnisse beträgt etwa 255 Millionen Mark. c. Wir arbeiten in einem großen Arbeitsraum. der Spannungsmesser = voltmetrul j . die Schwingungszahl <= numărul de oscilaţie m. das Skizzenpapier = hîrtia pentru schiţe j . das Längenmaß = măsura de lungime f. Die Ar­ beiter und Angestellten erwarten den Besuch der Delegation. der Schulungskurs = cursul de calificare k. II: a. Der Direktor begrüßt die Gäste. die Umdrehungszahl = turaţia h. c. Er möchte ihnen zuerst einige Daten über das Werk geben. der Oberflächendruck =. Die Delegation geht zu der fleißigen Arbeiterin.

a merge în faţă. ab arbeiten — a consuma prelucrînd. anstellen = a angaja. Dieses ist der härtere Bleistift. übergehen = a trece cu vederea. b. durcharbeiten = a parcurge. umschreiben = a parafraza. b. a opri. erhalten = a obţine. ab­ rechnen = a scădea. Exerciţiul 243: a. untergehen = a se scufunda. aufschreiben = a nota. durchhalten = a rezista pînă la capăt. ein­ halten = a respecta. a se termina. Dieses ist der härteste Bleistift. ausstellen = a expune. v. d. Dieses ist der größere Vorteil. vorgehen = a proceda. durchführen = a executa. sich verstellen = a se preface. vergehen = a trece. sie besichtigen auch ein Labor. zuführen = a aduce. verstellen = a muta. sich einarbeiten = a se obişnui cu munca. unterhalten = a petrece. a apune. Exerciţiul 249: a. gestehen = a mărturisi. verführen = a seduce. entstellen = a desfigura. ausführen = a efectua. herstellen = a fabrica . Ja. vorrechnen = a demonstra un calcul. abarbeiten = a plăti prin muncă. gehen: entgehen = a scăpa. vor­ schreiben = a prescrie. verrechnen = a încheia socotelile. entstehen = ase forma. Die Werkleitung baut die Gießerei aus. unterschreiben = a semna. Eines der wichtigsten Arbeitsverfahren in der Gießerei ist das Feingießen. erarbeiten = a obţine prin muncă. Wir erzielen so eine bessere Qualität der Teile. e. d. c. Der Ingenieur zählt die Teile des Apparates auf. abhalten = a reţine. errechnen = a afla calculînd. vorstellen = a prezenta. sich verhalten = a se comporta. enthalten = a cuprinde. einführen = a in­ troduce. schrei­ ben : beschreiben = a descrie. das Labor des Ingenieurs Dr. umschreiben = a transcrie. Exerciţiul 248: a. hingehen = a merge acolo. stehen: bestehen = a consta. aufstehen = a se scula . c. verstehen = a înţelege. aufstellen = a aşeza. Dieses ist das dünnere Papier.496 CHEIA EXERCIŢIILOR Ihr Werk besichtigen zu können". halten: behalten= a păstra. aushalten = a rezista. Der Meister führt die Lehrlinge in die Arbeit ein. durchgehen = a parcurge. abschreiben = a copia. t. einschreiben — a înscrie. a adăuga. rechnen: berechnen = a cal­ cula . verschreiben == a prescrie. führen: entführen = a răpi. mitarbeiten = a colabora. übergehen = a trece (la duşman). vorführen = a demonstra. aufführen = a repre­ zenta . mitrechnen = a urmări soco­ titul . vorstehen = a fi în frunte. u. anhalten = a opri. Der . Man stellt neue Gußlegierun­ gen her. Exerciţiul 240: arbeiten: bearbeiten = a prelucra. Dieses ist das dünnste Papier. Jeder Laborant hat seinen Tisch mit Ap­ paraten. aufgehen = a răsări. überstehen = a trece prin ceva. b. beistehen = a asista. verarbeiten = a prelucra. abstellen = a depozita. Müller. sich unter­ stehen = a îndrăzni. stellen: bestellen = a co­ manda . umarbeiten = a transforma. umrechnen = a recalcula. ausrechnen — a calcula. a transforma. a ajuta. c. umstellen = a schimba poziţia. ausarbeiten = a elabora. ausgehen = a ieşi. aufhalten = a reţine. f. anführen = a conduce. umgehen = a umbla. einstellen = a opri. zergehen = a se topi. Sie sehen alle Laboranten und Laboran­ tinnen an ihren Arbeitsplätzen. abgehen = a pleca. Dieses ist der größte Vorteil.

das Meßgerät hilft mir dabei. Exerciţiul 253: a. diese Gußteile sind ebenso klein wie jene. h. b.3 t. n. Wofür brauchen Sie den Apparat ? g. Die Guß­ rohlinge putzt man hier mit Schleuderstrahlmaschinen. Womit putzen Sie die Gußteile ? d. Rotguß. Man gießt die Teile aus Grauguß. e. d. f. Nein. i. Die Teile formt man nach dem Feingießverfahren. b. es ist ein Fehler darin. Ja. Dies sind genauere Gußteile. Das Werk wendet mo­ dernere Verfahren an. vor. unsere Gießerei ist ebenso groß wie Ihre. c. Worauf zeichnen Sie ? f. Das ist ein größerer Vorteil. Die größte Abteilung ist die Gießerei. Ja. Munteanu möchte noch mit Ing. Den härteren Stahlschrot verwendet man zum Putzen der Tempergußteile. Ja. Berger über das Strahl­ verfahren sprechen. Silumin. Das genaueste Meßgerät ist das Mikrometer.B. Der Induktionsofen hat eine Kapa­ zität von 6. ich brauche die Reißfeder dazu. Nein. g. h. Nein. Die Leichtmetalle schmilzt man in NiederfrequenzTiegel-Öfen. Ja. Zuerst führt er sie in die Gießerei. dieses Gewinde ist weniger fein als jenes. Er stellt sie dem Leiter der Gießerei. Die leichtes­ ten Teile sind aus Leichtmetallen. feinsten und leichtesten Gußteile herstellen. Wir wenden die modernsten Verfahren an. Wo­ rin besteht das Strahlverfahren ? c. f. ich zeichne daran. d. Die modernsten Verfahren werden in unserer Gießerei ver­ wendet. Den genauesten Apparat hat Ingenieur Popescu projektiert. h. d. f. k. Der kleinste Teil ist diese Rolle. m. Wo­ durch erzielen Sie eine bessere Qualität ? e. Die Gäste wollen noch das Labor besichtigen. g. 1/103 . Wozu dient das Manometer ? Exerciţiul 255: a. Ja. c. besserer und auch bester Qualität. Ja. in Induktionsöfen. die Toleranz dieser Welle ist weniger groß als die jenes Bolzens. die Toleranz dieser Welle ist ebenso groß wie die jenes Bolzens. c. Die Teile sind von guter. Dadurch erzielen sie die höchste Pro­ duktivität. Worüber reden Sie mit den Gästen ? h. d. Ja. ich frage die Zeichnerin danach. Die Gießerei ist 3400 m2 groß. d. Exerciţiul 250: a. g.CHEIA EXERCIŢIILOR 497 beste Induktionsofen steht rechts. j . sie ist um 40% größer als vor vier Jahren. Ge­ nauere Maschinenteile haben wir durch das Feingießverfahren erhalten. 1. Sie haben bessere Resultate er­ zielt. Exerciţiul 257: a. Die Vorteile dieses Verfahrens sind unter anderem höchste Präzision und geringste Nach­ arbeit. f. Nein. Das sind die besten Arbeiter der Gießerei. e. Ingenieur Schneider soll den Gästen aus Rumä­ nien das Werk zeigen. unsere Gießerei ist weniger groß als Ihre. Ja. o. e. dieses Gewinde ist ebenso fein wie jenes. bzw. s. 32 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Nach der Gießerei sehen die Gäste die Gußputzerei. Nein. NE-Metallen und Gußlegierungen wie z. c. Dadurch erzielt man eine sehr glatte Oberfläche. b. Ingenieur Berger. Temperguß. r. Ing. ich spreche darüber. b. p. i. e. Woraus besteht das Fabrikationsprogramm ? b. Exerciţiul 251: a. diese Gußteile sind weniger klein als jene. Ja. Dadurch kann man die kleineren. Ja.

f. hinlaufen = a alerga acolo. Wo besprechen sie die Neukonstruktion ? In wessen Büro besprechen sie die Neukonstruk­ tion ? Was besprechen sie im Büro des Direktors ? d. Kollege Schneider erklärt den Gästen die Lagepläne und führt die Gäste ins Werkstofflager. Die Temperatur hält sich bei 280°. e. heraus: herauskommen = a veni afară. hinstellen = a pune acolo. hereinführen = a aduce înăuntru. Er bringt sie her. hinausführen = a conduce afară. Bringen Sie ihn bitte her ! Dort liegt eine Kopie. a adăoga. c. Im Stahlschrank befinden sich die Lagepläne und die Zeichnungen für die Neukonstruktion. a ieşi. hinausstellen = a pune afară. Wer nimmt sich ein Muster ? Was nimmt sich Ing. Wem zeigt der Chef­ ingenieur ein modernes Verfahren ? Was zeigt der Chefingenieur den Gästen ? e. herstellen = a fabrica. Platz zu nehmen. Munteanu ? c. hinführen = a conduce acolo. hineinlegen = a pune înăuntru. Sie benötigt ihn. hineinstellen = a pune înăuntru. Er stellt sie ihm vor. herein: hereinkommen = a veni înăuntru. e. Sie besichtigt es. Wann beziehen wir diesen Werkstoff aus Rumänien ? Was beziehen wir dieses J a h r aus Rumänien ? Woher beziehen wir dieses J a h r diesen Werk­ stoff ? Exerciţiul 271: a. hinein = hineingehen = a merge înăuntru. a intra. Die Anlaßfarben verändern sich sehr. herausbringen = a aduce afară. Er spricht mit ihnen. Exerciţiul 270: a. hergeben = a d a . h. herbringen = a aduce încoace. Bringen Sie es bitte her ! Dort liegt ein Isolierstoff. Bringen Sie ihn bitte her ! Dort liegt ein Behälter. b. Bringen Sie ihn bitte her ! etc. hineinschicken = a tri­ mite înăuntru. Jedes J a h r verbessert sich das Verfahren. Bringen Sie sie bitte her ! Dort liegt ein Profileisen. d. Die Schwarzmetalle unterscheiden sich von den Nichteisenmetallen. hinausschicken = a trimite afară. c. g. Wer geht ins Werkstofflager ? Welche Delegation geht ins Werkstofflager ? Wohin geht die Delegation aus Rumänien ? b. hereinbringen = a aduce înăuntru. hineinleiten = a conduce înăuntru. hineinführen = a conduce înăuntru. herführen = a conduce încoace. hinsehen = a se uita acolo. hinaus: hinauskommen = a veni afară. Exerciţiul 265: a. c. hinbringen = a aduce acolo. Sie wenden es nicht an. b. hersehen = a se uita încoace. Exerciţiul 268: her: herkommen = a veni încoace. hineinsehen = a privi înăuntru. hinschicken = a trimite acolo . hin: hingehen = a merge acolo. hineingeben = a pune înăuntru. herausholen = a scoate. hereinsehen = a privi înăuntru. Er begrüßt ihn. b. herlegen = a pune aici. Sie erfüllt sie. . hintransportieren = a transporta acolo. hinausgehen = a ieşi afară. în poziţie orizontală. Bringen Sie sie bitte her ! Dort liegt ein Bolzen. hereinschicken = a trimite înăuntru. herausführen = a conduce afară. Exerciţiul 267: a. Wie erklären Sie sich diesen Fehler ? d. herschikken = a trimite încoace . în poziiţe verticală.498 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 264: Dort liegt eine Glimmerfolie. Der Direktor begrüßt die Delegation und bittet sie.

Lager ansehen ? c. f. befunden. Das Werkstofflager liegt im dritten Gebäude. b. h. gesprochen. f. Asbestplatten.und Stahlwerken. erzielt. d. b. h. Sie befindet sich im Büro des Direktors. Pertinaxplatten und Textolit. Vielseitige Prüfverfahren werden angewendet. Ein Überblick wird hier über Prüfverfahren gegeben. expor­ tiert. gedreht. Von Ihren Werken beziehen wir nur Profileisen und Stangeneisen. unterteilt. Die Elektrowerke haben ein ähnliches Lager. besichtigt. die folgende . k. Die Verformung wird in Form einer Kurve aufgezeichnet. bezeichnet. Fără prefixul ge-: analysiert. aufgezählt. entschuldigt. unterschieden. Verschiedene Verfahren werden angewendet. geschickt. e. geleitet. verändert. Hier lagert man alle Arten von Isolierstoffen und Kunst­ preßstoffen. ge­ legen. verarbeitet. c. funktioniert. c. n. Der Probekörper wird bis zum Zerreißen belastet. Die ausländische Delegation wird begrüßt. Exerciţiul 274: a. gehabt. Bandringe aus Eisen. gesucht. m. konstruiert. ausgebaut. gestellt. gesagt. d. erschienen.CHEIA EXERCIŢIILOR 499 Exerciţiul 273: a. f. gestiegen. Unser Werk liefert Ihnen jetzt Blech. geplant. h. i. Die Elastizitätsgrenze wird über­ schritten. gemacht. b. e. g. Gehen Sie und bringen Sie sich ein Muster. begrüßt. Für den Transformatoren — und Apparatebau. gewonnen. aus Messing und anderen Nicht­ eisenmetallen. Der Praktikant bringt eine Blechschere. hergestellt. besucht. gebraucht. d. Im Hauptlager lagert man den größten Teil der Werkstoffe. der zerreißende Probestab = epruveta care se r u p e . g. Das Meßinstrument wird in den Stromkreis eingebaut. Die Gäste besichtigen das Werk­ stofflager. Bringen Sie die Muster der Werkstoffe aus dem Lager her. b. gearbeitet. e. Der Wert der Werkstoffe beläuft sich auf etwa 80 Millionen DM. Ing. geglichen. 1. montiert. gedient. erklärt. Munteanu will sich ein Muster mitnehmen. transportiert. c. bestimmt. Wir bitten Sie. Von den Vereinigten Blech. Ing. verbessert. ins Hauptlager einzutreten. kontrolliert. Wollen Sie sich die Werkstoffe aus dem 2. Exerciţiul 286: a. gezeigt. Die Werkstoffe werden auf ihre Eigenschaften ge­ prüft. Es unterteilt sich in Lager 1 und Lager 2. Schneider zeigt ihnen einen Lageplan. Im Lager 1 befinden sich die Metalle. das entsprechende Verfahren = procedeul corespunzător. Exerciţiul 280: Cu prefixul ge-: geantwortet. verwendet. besprochen. b. Wir brauchen hauptsächlich Isolierstoffe wie Isolierpapier. erfüllt. Der Probekörper wird in eine Zerreißmaschine gebracht. j . geschliffen. Die Schaltversuche werden 10 Millionen mal wiederholt. Ein Probestab wird in die Werkstoffprüfmaschine gespannt. gebohrt.geführt. c. Die Elastizitätsgrenze wird überschritten. geliefert. eingeführt. erzeugt. f. e. Glimmerfolie. Einige von diesen Verfahren werden beschrieben. gehört. In welchem Lager lagern Sie die anderen Werkstoffe ? d. gefragt. g. befestigt. vorgestellt. Exerciţiul 284: a. Exerciţiul 281: herausgegriffen. geschmolzen. gerechnet. Exerciţiul 285: a.

c. Eine plastische Verformung ist eine dauernde Dehnung. die entsprechenden Verfahren. e. Wir wenden das Verfahren schon sechsmal an. die dauernde Beanspruchung = solicitarea permanentă. die dauernden Beanspruchungen. e. 1. d. darum braucht man das elektrische Prüfgerät nicht. e. j . Die Elektrizitätsgrenze darf nicht über­ schritten werden. d. die zunehmenden Widerstände. k. = Desenatorii lucrează la planşete stînd. g. f. e. Dynamisches Prüfverfahren usw. m. Der Versuch wird viermal wiederholt. e. = Se află valoarea calculînd şi măsurînd. Der Widerstand elektrisch nichtleitender Werkstoffe wird mit dem Prüf­ gerät geprüft. Jetzt mißt man die Brucheinschnürung des Werkstoffes. Dieser Werkstoff ist elektrisch leitend. b. = Se încarcă epruveta continuu. aber der Versuch wird noch einmal wiederholt. die Werkstoffe vor ihrer Verarbeitung auf ihre Eigenschaften zu prüfen. f. Ich frage sie immer zweimal. Der Zweck der Werkstoffprüfung ist. c. f. = Valoarea măsurată depăşeşte corespunzător limita de elastici­ tate. d. Die Zeichner arbeiten an den Zeichenbrettern stehend. c. Wir haben den Meßwert festgestellt. h. = Uzina este conducătoare în producţie. Brin­ gen Sie den Probekörper zwischen die Elektroden. b. sonst tritt eine dauernde Verformung ein. Sie können diesen Meßwert auch zehnmal erhalten. b. c. Man ermittelt den Wert rechnend und messend. 3. Die Schutzelektrode dient zum Verhindern des Messens . Die Verformung wird von der Zerreißmaschine in Form einer Kurve aufgezeichnet. Der Meßwert übersteigt die Elastizitätsgrenze ent­ sprechend. Der Probekörper muß zwischen die Elektroden 1 und 2 gebracht werden. Die wichtigsten Prüf­ verfahren sind: 1. b. d. die Bruchdehnung und die Brucheinschnürung eines Werkstoffes ermittelt. c. Ermittlung der chemischen Zusammensetzung. d. die Streckgrenze.500 CHEIA EXERCIŢIILOR Prüfung = următoarea verificare. Wir brauchen nicht die Ermittlung der chemischen Zusammensetzung. Exerciţiul 288: a. durch den die Festigkeit des Werkstoffes ge­ prüft wird. Es werden viel­ seitige Prüfverfahren angewendet. i. b. f. Exerciţiul 287: a. der zunehmende Widerstand = rezis­ tenţa crescîndă. Eine Zug. Exerciţiul 289: a. d. Exerciţiul 293: a. Stati­ sches Prüfverfahren. sondern die Festigkeitsprüfung bei schwingender Be­ lastung. Das Werk ist in der Produktion führend. Wenn die Elastizitätsgrenze überschritten wird. Sie müssen den Versuch fünfmal wieder­ holen. Exerciţiul 290: a.oder Zerreißprobe ist ein Versuch. f. oder der Meßwert ist nicht genau. Man belastet den Probestab dauernd. die steigenden Temperaturen. = Acest material este conducător electric de electricitate. die zerreißenden Probestäbe. denn wir wollen seinen Widerstand messen. Sie müssen den Zerreißversuch wiederholen. 2. Muß ich Ihnen das dreimal erklären ? e.. Er muß bis zum Zerreißen belastet werden. Es werden die Zugfestigkeit. die folgenden Prüfungen.'die steigende Temperatur = temperatura în urcare Ş f. In der Werkstoffprüfung stellt man die verschiedenen Eigenschaften der Werkstoffe fest.

Wann sind die Anlaßfarben er­ schienen ? d. d. . Exerciţiul 303: a. Wer hat Ihnen die Betriebsan­ leitung gegeben ? d.CHEIA EXERCIŢIILOR 501 des Oberflächenstromes. c. Sie werden nicht nur einmal. Wir haben es auf dem Maschinentisch festgespannt. f. g. Bei 280°C ist die violette Anlaßfarbe aufgetreten. g. Wie wird das Messen des Oberflächenstromes verhindert ? g. Wenden Sie das statische oder das dynamische Prüf­ verfahren an ? c. Ich habe sie schon geholt. Durch die Schutzelek­ trode wird der Oberflächenstrom wieder in den Stromkreis zurückgeführt. f. Das Eisen ist bei 1530°C geschmolzen. Haben Sie die Zahlen in die Zeichnung eingetragen ? Exerciţiul 302. e. Sie haben einen Einspindeldrehautomaten gesehen. c. Genaue Meßwerte erhält man nach mehrmaligen Versuchen. b. Was wird in die Werkstoffprüfmaschine eingespannt ? d. Die Elastizitätsgrenze darf nicht überschritten werden. e. Weil die Mittelwerte dann ein genaueres Resultat geben. Exerciţiul 294: Werkstoffprüfung — prüfen — geprüft -— prüfend Verarbeitung —• verarbeiten — verarbeitet — verarbeitend Prüfung — prüfen — geprüft — prüfend Ermittlung — ermitteln — ermittelt — ermittelnd Belastung — belasten — belastet — belastend Verformung — verformen — verformt — verformend Spannung — spannen — gespannt — spannend Dehnung — dehnen — gedehnt — dehnend Brucheinschnürung — einschnüren — eingeschnürt — einschnürend Beanspruchung — beanspruchen •— beansprucht — beanspruchend Exerciţiul 295: a. Wir haben noch so eine Werkzeugmaschine gekauft. a. Die Temperatur ist auf 220°G gestie­ gen. Der Oberingenieur ist gekommen. Der innere Widerstand wird aus den Meßwerten errechnet. Das Werkstück hat sich nicht bewegt. Im folgenden geben wir einen kurzen Überblick über die Prüfverfahren. es) kommt mit wir sperren ein wir kommen mit ihr sperrt ein ihr kommt mit sie sperren ein sie kommen mit Exerciţiul 301: a. Der Druck ist gefallen. Die Sekretärin ist eingetreten. Exerciţiul 297: (Model): ich sperre ein ich komme mit du sperrst ein du kommst mit er (sie. o. n. b. Welches Prüf­ verfahren dient zum Messen des Widerstandes bei Dehnung ? f. Wir haben sie schon aufgestellt. Wir haben Platz genommen. Wo haben Sie die Maschine aufgestellt ? b. b. dreimal oder mehrfach wiederholt. Wer hat die Skizze aus dem Konstruktionsbüro geholt ? f. p. sondern zweimal. c. g. Ich habe sie schon eingesperrt. Wir sind schon zum Direktor hineingegangen. e. es) sperrt ein er (sie. r. Ich bin hiergeblieben. h. Von wem haben Sie die technischen Daten erhalten ? e.

Müller gibt ihm einen Notiz­ block. man muß sie einfahren.und Bohrhaltern bewegt sich. b. ich will sie notieren. Doch. h. f. H a t . Ja. ich nehme ihn nicht heraus. b. Hier sind Maschinen von verschiedenen Typen und Bauarten aufgestellt. c. Nein. v. Nein. Doch. Wie lange müssen die Schleifmaschinen eingefahren werden ? Einen Tag. Die Asbestplatte ist einen Zentimeter dick. wir kaufen eine. f. b. wir finden dort wel­ che. ich brauche wel­ chen. Hole eine Betriebsanleitung !. ich bring welche. Rechts stehen automatische Drehmaschinen. wir haben welche. er ist gesteuert. e. Ing. J a . Stell(e) die Maschine auf !. Radialbohrmaschinen und Schleifmaschinen. Die Delegation ist in die große Halle des Werkes ein­ getreten. Diese Werkzeugmaschine hat man 60 Stunden lang eingefahren. g. c. J a . Nein. d. ich möchte welche notieren. Nein. ich baue es ein. Gib mir den Katalog !. Das Hauptlager liegt einen Kilometer weit. c. Nein. Exerciţiul 308: a. r. Doch. Exerciţiul 314: a. Ja. g. t. Hier sind fast alle Bauarten von Werkzeugmaschinen aufgestellt. Ja. Nein. das ist keine. o. Das Werkstück ist eine Tonne schwer. b. er hat welche. Tritt in die Halle ein !. Ja. ich zeichne eine. J a . wir haben sie nicht eingetragen. ich suche keine. ich schreibe sie nicht auf.502 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 305: a. Meister Müller hat sie in den Stahlschrank eingesperrt. s. er hat keinen. j . Exerciţiul 309: a. Etwa einen Meter hoch über dem Boden. c. Munteanu möchte einige technische Daten notieren. das ist einer. Er sieht die Abbildung und die technischen Daten der Maschine. d. Doch. Nein. Es ist auf dem Maschinentisch festgespannt. Sie stehen rechts und links. Stellt die Maschine auf ! b. p. c. ich brauche keinen. Haben Sie Karrusseldrehmaschinen ? Nein. Munteanu hat die wichtigsten Daten aufgeschrieben. sie hat viel Geld gekostet. Doch. links steht eine andere Gruppe von Werkzeugmaschinen: Universalfräsmaschinen. Die Halle ist achtundzwanzig Meter lang und 4. Doch. Ja. Wohin haben Sie die Revolverdrehmaschine aufgestellt ? In die große Halle. Er hat sie von Ing. b. man gibt uns welche. e. d. Sperrt die Zeichnungen ein ! Exerciţiul 307: a.6 Meter hoch. Holt eine Betriebs­ anleitung ! e. Tretet in die Halle ein ! d. w. Die Werkstoffprüfung dauert 45 Minuten lang. Doch. Das ganze Portal mit Fräs. Wir haben keinen Katalog. Ing. Die Delegation hat sie noch eine Stunde lang beobachtet. Der Maschi­ nentisch ist einen Meter lang und fünfundsechzig Zentimeter breit. e. Gebt mir den Katalog ! c. k. sie hat einen. Ja. Nein. Ja. Doch. man wiederholt i h n . wir zeigen Ihnen eines. Nein. 1. m. i. er hat eine. f. Karrusseldrehmaschinen usw. wir stellen keine auf. Geben Sie uns bitte einen. Exerciţiul 310: a. Hier stehen: Univer­ saldrehmaschinen. ich zeichne sie auf. Exerciţiul 313: a. es hat eine. J a . u. Doch. c. b. Krause geholt. Sperr(e) die Zeichnungen ein !. Plandrehmaschinen. Ja. ich bringe welches. wir müssen welche kaufen. n. Die meisten sind spanende Werkzeugmaschinen. Nein. Wollen Sie Daten notieren ? J a . ich spanne keines ein. wir haben keine. Das Lieferwerk hat diese Lösung vorgesehen.

Diese Faserschicht soll gestaucht werden. b. ordinea) die Bewegung (mişcarea) . e. b. Bringen Sie mir einen Katalog. Exerciţiul 321: a. lassen sich biegen. Drähte. d. d. Nein. wir lassen ihn pressen. Nein. Jene Teile sind von einer Kurbelpresse umgeformt worden. wir lassen sie betätigen. Bleche. c. stanzen. Hohlgefäße müssen tiefgezogen werden. c. die Resultate. Exerciţiul 323: a. Diese Teile müssen ge­ preßt werden. Der Druck ist entsprechend verringert worden. Die Leistungen sind von dem Ingenieur eingetragen worden. e. Nein. c. b. Exerciţiul 317: Stufenpresse Arbeitsgang gesteuert schwanken Universalfräsmaschine Zerreißversuch besonder festspannen Elastizitätsgrenze Mehrspindelautomat Schichtpreßstoff zerstörungsfrei Exerciţiul 319: a. e. aşezarea) — das Bewegen (mişcatul. Jene Revolverpresse darf nicht be­ tätigt werden. Diese Schnelläufer­ presse ist von einem Elektromotor betätigt worden. Diese Fasernschichten lassen sich stauchen. f.CHEIA EXERCIŢIILOR 503 man eine Lösung vorgesehen ? Nein. Die­ ser Blechstreifen ist tiefgezogen worden. Wie können die neuen Werkstoffe verformt werden ? d. Wie kann eine kürzere Fertigungszeit erzielt werden ? f. tiefziehen. d. Das Ziehverfahren läßt sich so abbilden. Wie ist die Verformung der Metalle eingeteilt worden ? b. Diese Abbildung ist von einem Techniker gemacht worden. e. Wodurch ist diese Eigenschaft des Werkstoffes erzielt worden ? c. Exerciţiul 320: a. Die Hohlgefäße sind tief gezogen worden. Diese Faserschicht ist gestaucht worden. e. (imaginea) — die Aufstellung (aşezarea. d. Unser Werk ist mit neuen Maschinen ausgerüstet worden. Die Formgebung durch Kalt­ verformung läßt sich unter dem Sammelbegriff „Stanzerei" zusammenfassen. Exerciţiul 329: abbilden (a reprezenta) aufstellen (a aşeza) bewegen (a mişca) — das Abbilden (reprezentatul. wir lassen sie stanzen. ziehen. Der Druck muß entsprechend verringert werden. wir lassen es tiefziehen. keine. d. Unser Werk soll mit neuen Maschinen ausgerüstet werden. Nein. Bandmaterial u. pressen. Exerciţiul 327: a. wir lassen sie ausrüsten. reprezentarea) — das Aufstellen (aşezatul. Exerciţiul 326: a. b. c. Das Verformen von Metallen läßt sich in Warm­ verformen und Kaltverformen einteilen. wir lassen sie umformen. e. i. b.a. Notiere. bitte. Der Meister hat schon einen gebracht. Jene Revolverpresse ist nicht betätigt worden. mişcarea) — die Abbildung. h. Nein. Nein. c. Die Belastung ist von dem Praktikanten aufgezeichnet worden.

Die wichtigsten Bauarten der Pressen sind: Exzenterpressen. n. tausend Tonnen. gezogen. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften können sie gebogen. Die Faserschichte oberhalb der neutralen Faser wird ge­ staucht. o. Sie wird „Stanzerei" genannt. s. die unterhalb der neutralen Faser wird dabei gestreckt. c. g. transformarea) — das Betätigen (acţionatul. Der Stahl soll durch das Ziehwerkuzeg 2 gezogen werden. Vermittels der spanlosen Formgebung lassen sich sehr kurze Fertigungs­ zeiten erzielten. — das Steuern (ghidatul. Der Blechwerkstoff wird beim Tiefziehen zu einem Hohlgefäß umgeformt. Stufenpressen usw. ghidarea) — das Eintragen (înregistrarea) — das Wiederholen (repetatul. Revolverpressen. Nein. werden. schimbarea) — das Verringern (micşoratul.504 CHEIA EXERCIŢIILOR steuern (a ghida) eintragen (a înregistra) wiederholen (a repeta) verändern (a schimba) verringern (a micşora) umformen (a transforma) betätigen (a acţiona) ausrüsten (a echipa) — die Ausrüstung (echipamentul) Exerciţiul 331: a. micşorarea) — das Umformen (transformatul. echiparea) — die Steuerung (ghidarea) :— die Eintragung (datele înregistrate) — die Wiederholung (repetarea) — die Veränderung (schimbarea) — die Verringerung (micşorarea) — die Umformung (transformarea) — die Betätigung (acţionarea) . Das Warmverformen umfaßt das Schmieden und Walzen. 2 ist das Ziehverfahren abgebildet. k. gestanzt usw. In Abb. 1. f. p. Man nennt sie auch Stanze­ reien. viele lassen solche Werk­ zeuge von besonderen Werkstätten herstellen. Die Preßkraft dieser Pressen schwankt zwischen 5 t bis zu einigen hundert bzw. acţionarea) —• das Ausrüsten echipatul. Sie müssen weich sein und ein gutes Fließvermögen besitzen. Die Teile aus Abb. Sie werden von mechani­ schen oder hydraulischen Pressen betätigt. d. Der Stab wird dadurch auf den klein­ sten Durchmesser der Bohrung „d" verringert. j . Das Verformen von Metallen läßt sich in Warmver­ formen und Kaltverformen einteilen. Der Durchmesser des Stabes verändert sich infolge der konischen Bohrung des Werkzeuges. Kurbel­ pressen. 4 sind aus einem Blechstreifen gestanzt worden. i. repetarea) — das Verändern (schimbatul. tiefgezogen. h. m. r. b. e.

Wir wissen. d. Weil die Kunststoffe überall immer mehr Anwendung fanden. e. Das Bakelit erfand Leo Hendrik Backeland. b. was heute daraus herstellbar ist und wie sie verarbeitet werden kön­ nen. Exerciţiul 350: a. lesbar = citeţ. erreichbar = la care se poate ajunge. eckig. Ja. verwendbar = folosibil. Es soll gezeigt werden. 2 wird das Ziehverfahren gezeigt. c. h. f. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. weil sie elektrisch funktioniert. daß der fertige Teil ausgestoßen wird. e. Wir wissen. drehbar = care se poate răsuci. Das Bakelit ist ein Phenolharz. tiefgezogen. mathematisch. gestanzt usw. Exerciţiul 343: a. Wodurch wer­ den die mechanischen und hydraulischen Pressen betätigt ? Durch Motoren. 2 gezeigt ? In Abb. hydraulisch. c. Sie bauten einen neuen MaschinentypExerciţiul 346: a.CHEIA EXERCIŢIILOR 505 Exerciţiul 333: a. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. Farbig. daß man aus Kunst­ stoffen Meßgeräte herstellen kann. c. daß diese Eigenschaften zur Entwicklung neuer Verfahren führen. d. numerisch. werden. g. gezogen. daß die Verarbeitung nicht einfach ist. ringförmig. e. transportierbar = transportabil. Exerciţiul 340: a. konstruierbar = care se poate construi. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. d. b. Was umfaßt das Warm­ verformen ? Das Warmverformen umfaßt das Schmieden und das Walzen. thermisch. c. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. weil sie voll­ automatisch gesteuert ist. Sie führte zum Bau neuer Maschinentypen für . modernisierbar = care se poate moderniza. Er arbeitete an den Preßwerkzeugen. f. d. me­ tallurgisch. meßbar = măsurabil. Exerciţiul 339: a. b. Seit dem Jahre 1907. prüfbar — controlabil. Dieses Verfahren ermöglichte die Herstellung von Rohren. b. weil sie spanlos arbeitet. e. Was wird in Abb. Zu Beginn war sie ziemlich einfach. e. silbrig. lie­ ferbar = livrabil. Ich entwickelte einen Plan. Wodurch läßt sich eine kürzere Fertigungszeit erzielen ? Durch die spanlose Formgebung. Z3dindrisch. Woher beschaffen die Fabriken solche Werkzeuge ? Die Fabriken lassen sie in besonderen Werkstätten herstellen. gießbar = care se poate t u r n a . daß Kunststoffe verarbeitet werden kön­ nen. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. haltbar = durabil . weil sie nicht von Arbeitern betätigt werden muß. Wir wissen. Wir wissen. einmalig. d. Nach den Phenolharzen folgten die Thermoplaste. kontrollierbar = care se poate controla. zählbar == care se poate număra. g. weil sie dauernd belastet werden kann. Wie kann das Verformen von Metallen eingeteilt werden ? In Warmverformen und Kaltverformen. b. c. es gibt heute sehr viele Kunststoffe. mechanisch. Man plastifizierte das Bakelit durch Druck und Wärme. Exerciţiul 347: schmelzbar = care se poate topi. Technisch. b. erfüllbar = care se poate îndeplini. wozu Kunststoffe verwendet werden. Wir wissen. Was kann mit den Metallen aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften gemacht werden ? Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften können sie ge­ bogen. f. energisch. plastisch.

. daß eine Unmenge von Gegenständen fabriziert wird.. Exerciţiul 351: a. Profile. Die Sonderverfahren. verbindet man durch hohen Druck. Dativ: Der Gleichrichter. Das WIG-Verfahren. Kanister. Der Werkstoff. b. der /welcher . Blasen usw.. Kalandrieren.. .. mit d e m / welchem. m. die /welche. f. b. Warmpressen.506 CHEIA EXERCIŢIILOR die Verarbeitung der Plaste. Sie können mechanisch. h. . muß gewisse Eigenschaften haben. c. d. und Thermoplaste sind Kunststoffe. nach denen / welchen . verbindet man die Werkstoffe fest miteinander. Behälter usw. erhitzt die Schweiß­ stelle. welches in Schmelzschweißen und in Kalt­ preßschweißen eingeteilt wird.. Schon vor 70 Jahren hat das Phenolharz seine Verwendung im Verar­ beiten von Gegenständen gefunden. daß man sehr viele Haushaltge­ räte hergestellt hat. Auf thermischer Grundlage. Beim Kaltpreßschweißen.. Backeland. ist sehr hoch. o.. Kunstleder.. das ein sehr bekanntes Verfahren ist. Der Erfinder des Bakelits war L. d. In diesem Text muß gezeigt werden. Exerciţiul 356: a.. g. die / welche . Das Schutz­ gas. das mit einem Lichtbogen geschieht. Das Reibschweißen. daß der fertige Teil aus dem Preßwerkzeug herausgestoßen wird. ge­ schieht bei Raumtemperatur.. Die Elek­ trode.. Die Plastmassen hatten sehr viel­ seitige Eigenschaften. Die Thermoplaste ermöglichten die Herstellung einer Unzahl von Gegenständen und Ausgangs­ stoffen für viele Industrien.. die auf thermischer Grundlage plastisch formbar sind. Die Antriebs­ motoren. Exerciţiul 357: a. Rohre. i. erwärmt sich die Schweißstelle bis zum Schmelzen.. Durch Spritzgießen. Acuzativ: Der Stromerzeuger. Flaschen. Die Schmelztemperatur... Folien. c. der zwischen Werkstück und Elektrode erzeugt wird. Die Entzündungstemperatur. das/welches. das verhältnis­ mäßig einfach ist.. der geschweißt werden soll. die/welche . 1. Die Verschweißungen. So läßt es sich erklären. b. pneu­ matisch und vor allem vollautomatisch gesteuert werden. heißt Gasbrennschneiden. mit der/welcher . d.. . kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden.... j . Die Thermoplaste konnten nicht mechanisch verar­ beitet werden.. Das Schweißen.. n. Die Entwicklung von neuen Maschinen und Verfahren läßt sich dadurch erklären. den/welchen. Duroplaste sind Kunststoffe auf Basis von Phenol­ harzen. ist als Lichtbogenschweißen bekannt. Beim Lichtbogenschweißen.. e. Das Trennen. das sehr viel angewendet wird. das mittels einer Gasflamme geschieht. Man plastifizierte es in Preßwerkzeugen. Extru­ dieren. . Exerciţiul 358: Nominativ: Der Lichtbogen. Die Thermoplaste haben es ermöglicht. e. . Der Lichtbogen. Durch Schweißen. Das Ver­ binden. daß die Plaste vielseitige Anwendung fanden. die / welche.. hydraulisch. i. . Wir sehen. k.. Die Temperatur.. . Das Reibschweißen. das ebenfalls erprobt ist... die beim Schweißen entwickelt wird. e. c. wozu die Plast­ massen verwendet werden. unter dem / welchem .. H. das / welches .

lang anhaltenden Druck oder Schlag. . j . 1. Kaltpreßschweißen. zu erproben. auseinander = unul depărtîndu-se de celălalt. Die Basis. deren. untereinander = unul sub celălalt. b. Die Schutzgase. umzuwandeln. Das Kunstleder. Der Strom hat eine Spannung von 20— 65 V.. zueinander = unul către celălalt... welches durch einen elektrischen Lichtbogen geschieht. . Wir stellen die Maschinen hinter­ einander auf. d e r e n . an dem hier gearbeitet wird. Die zwei Maschinensätze stehen nebeneinander. Exerciţiul 359: a. b. notwendiger •— notwendigst. .. ... auszusuchen. er kann nicht verwendet werden. Thermitschweißen und elektrisches Widerstandsschweißen. durcheinander = de-a valma. . k. Die Temperatur. . Exerciţiul 363 : a.CHEIA EXERCIŢIILOR 507 Genitiv: Der Schweißumformer. zu achten. Exerciţiul 370: a.. der aus Antriebs­ motor und Stromerzeuger besteht. H a b t ihr alle Werkzeuge beieinander ! f. c.. hintereinander = unul după celălalt. dessen. m.. Durch die Art des Werkstoffes. Exerciţiul 360: aufeinander — unul peste celălalt. . c. Bei Entzündungs­ temperatur. deren Motor elektrisch betrieben wird. auf der die Kunststoffe entwickelt werden. nebeneinander = unul lîngă altul. daß fest anein­ ander gepreßte Teile schnell gegeneinander rotieren. Im Maschinenbau. Man kann es in Preß­ schweißen und Schmelzschweißen einteilen. f. Die Wärme. Die Verbindung erreicht man dadurch. aus dem viele Gegen­ stände gearbeitet werden.. Licht­ bogenschweißen. r. zu verbinden.. weitgehender—weitgehendst. e. s. d. f. elektrisches Widerstandsschweißen. die zur Verbindung notwendig ist. Der Gegenstand. Die Herstellung von Plasten. Die Kunststoffe. d. ineinander = unul în celălalt. die überall Anwendung finden. Man arbeitet mit einem elektrischen Lichtbogen.. Gasschmelzschweißen. Das Schweißen unter Pulver und das Schweißen mit Wolframelektrode. vielseitiger — vielsei­ tigst... e.. nacheinander = unul după celălalt. c.. dessen. länger anhaltend — länsgstanhaltend. g. zu bearbeiten. beieinander = laolaltă. zuzuteilen. . d. vorzu- . g. o. b. übereinander = unul deasupra celuilalt.. Die Teile drehen sich miteinander. .. voreinander = unul în faţa celuilalt. . Ein Schweißumformer ist ein Maschinensatz. die heute vollautomatisch erfolgen kann. Stellen Sie die Elektroden nicht aufeinander. halten Sie sie entfernt voneinander ! e. h. schnel­ ler rotierend — schnellrotierend. Das Trennen. i. Nein. Die Verarbeitungsmaschine. höhergelegen — höchstgelegen. füreinander = unul pentru celălalt.. Der Fortschritt. der in der Erzeugung von Kunststoffen erzielt wurde. . Exerciţiul 361: a. Die Schweißstelle wird auf 3 500—4 000°C erhitzt. zu schenken. Schiffbau usw.. p. besser bekannt—bestbekannt. Exerciţiul 375: Zu erwähnen.. amestecat. Feuer­ schweißen. n. b.. Wir arbeiten füreinander. voneinander = unul de celă­ lalt . Beim Kaltschweißen verbindet man die Metalle bereits bei Raumtemperatur durch hohen. Aus Antriebsmotor und Stromzeuger. Durch Schweißen. Das Kalt­ preßschweißen.

Der Werkzeugbau hat gutes Werkzeug herzustellen. Der Leiter des Werkzeugbaues hat den Wunsch. zu erhitzen. Die Arbeit ist leicht. Hier sind auch Kunstharze anzuwenden. c. b. auszustoßen. Die Stäbe müssen richtig gehärtet werden.508 CHEIA EXERCIŢIILOR bereiten. b. Exerciţiul 383: a. Auf genaues Messen muß streng geachtet werden. anzugeben. die ungenauen Teile auszutauschen. Man hat Spezialwerkzeug anzuwenden. Exerciţiul 380 : a. d. c. Kleinste Teilchen müssen mit Präzisionswerkzeugen hergestellt werden. Die Qualität ist gut. b. Exerciţiul 376. Dieser Abteilung ist die größte Aufmerksamkeit zu schenken. Die Werkzeugmacher machten den Versuch. daß gutes Werkzeug her­ gestellt wird. zu typisieren. Exerciţiul 384: a. Der Meister muß die besten Arbeiter aussuchen. die besten Arbeiter auszu­ wählen. Man muß die Teile so bearbeiten. nachzuarbeiten. Dem Werkzeugbau muß größte Aufmerksamkeit geschenkt werden. d. f. zu entwickeln. i. b. d. f. Man muß darauf achten. Die Spezialmaschine ermöglicht es. Jetzt sind die besten Werkzeugschlosser auszusuchen. zu vergleichen. Die Zeichnungen müssen verglichen werden. Man muß es erreichen. a. daß sie überein­ stimmen. Exerciţiul 378: a. den Härtegrad anzuzeigen. wenn man mit gutem Werk­ zeug arbeitet. e. b. wenn man mit den modernsten Arbeitsverfahren . leicht zu schmelzen. b. f. Die Teile müssen nachgearbeitet werden. d. Wir müssen es so organisieren. Die Werkzeugschlosser müssen die Werkstoffe bearbeiten. c. Das Präzisionswerkzeug hat den Vorteil. daß Spezialwerk­ zeug entwickelt wird. c. g. Die Betriebsanleitung sieht vor. die Härtegrade einhalten zu können. Man kann gutes Werkzeug herstellen. Wir haben die ungenauen Teile aus­ zutauschen. e. diese Teile durch Kaltpreß­ schweißen zu verbinden. c. Man hat den Werkzeugbau an erste Stelle zu setzen. in kurzer Zeit neuartige Spezialwerkzeuge zu entwickeln. Man muß darauf achten. d. vorzuschreiben. kleinste Teilchen herstellen zu können. den Nachwuchs besser zu schulen. Wir müssen den Nachwuchs schulen. Exerciţiul 377: a. e. h. Sie müssen Spezialwerkzeug entwickeln. c. zu umfassen. f. Exerciţiul 381: a. Die Betriebsanleitung muß angeben. b. d. zu ermöglichen. wenn die Belegschaft des Werkzeugbaus aus den besten Arbeitern besteht. Wir verwenden das Verfahren. e. d. wenn der Werkzeugbau mit hochmodernen Maschinen ausgerüstet wird. Dieser Werkstoff hat die Eigenschaft. e. c. umzuformen. die Fertigung zu typisieren. zuzukommen. Die Kontrolleure müssen die Werte vergleichen. Die Leitung des Betriebes hat auf größte Produktivität zu achten. daß die Sollwerte genau eingehalten werden. übereinzustimmen. Die Härtegrade sind genau zu messen und zu prüfen. Der neue Apparat hat den Zweck. den Sollwert nicht zu über­ schreiten.. einzuhalten. Die Produktion ist groß. Es muß gelingen. Die Arbeiterin muß sehr kleine Teilchen stanzen.

Sie haben dem Werkzeugbau mehr Aufmerksamkeit schenken müssen. d. ist die Qualität gut. die Rundheit = rotunjimea. hat man genau festgestellt. kann man gutes Werkzeug herstellen. die Fläche = suprafaţa. die Kälte = frigul. die Schwingung = oscilaţia. Wenn man die vorgeschriebenen Toleranzen einhält. der Fräser = frezorul. der Stecker = ştecărul (fişa). b. Exerciţiul 388: a. die Klugheit = înţelepciunea. d. Exerciţiul 385: a. die Vollkommenheit = perfecţiunea. die Neuheit = noutatea. die Legierung = aliajul. die Eckigkeit = . die Analyse = analiza. Daß die Stähle und Stahllegierungen gut bearbeitet und gehärtet sein sollen. Man hat auf große Genauigkeit achten müssen. Wenn der Werkzeugbau mit hochmodernen Maschinen ausgerüstet wird. die Schmiede = forja. die Umdrehung = turaţia. Exerciţiul 390: -er: der Arbeiter = muncitorul. die Richtigkeit = justeţea. e. die Gesamtheit = totalitatea. die Veränderung = schimbarea. der Kranführer == macaragiul. wenn die jungen Kader gut geschult sind. b.CHEIA EXERCIŢIILOR 509 vertraut ist. c. Wenn die Beleg­ schaft des Werkzeugbaus aus den besten Arbeitern besteht. Wenn man Spezialwerkzeuge herstellen muß. die Zeichnung = desenul. -keit: die Flüssigkeit = lichidul. b. die Leistung = realizarea. -heit: die Einheit = unitatea. ist die Arbeit leicht. Daß man die besten Resultate dann erhält. die Stärke = puterea. die Härte = duritatea . der Lei­ ter = conducătorul. Wenn man mit gutem Werkzeug arbeitet. tăria. modificarea. -e: die Feile = pila. Wir haben bestes Werkzeug erzeugen können. Exerciţiul 386: a. socoteala. Sie haben den angegebenen Härtegrad nicht überschreiten dürfen. muß man den Werkzeugbau mit speziellen Maschinen ausrüsten. puterea. die Farbigkeit = caracterul / aspectul colorat. die Weichheit = moliciunea. die Einfach­ heit = simplitatea. die Probe = încercarea. der Dreher = strungarul. ist die Produktion groß. der Bohrer = găuritorul. e. erzielt man gute Werkzeuge. die Güte = calitatea. die Breite = lăţimea . der Zeichner = desenanatorul. die Buntheit = caracterul / aspectul colorat. f. der Behälter = recipientul. exactitatea. die Verschiedenheit = deosebirea. c. Die Belegschaft hat aus den besten Arbeitern bestehen sollen. die Grobheit = aspectul grosolan. erzielt man gutes Werkzeug. wenn die Stähle und Stahllegie­ rungen richtig bearbeitet werden. die Besonderheit = particularitatea. die Falschheit = falsitatea. die Höhe = înălţimea. Man erzielt gutes Werkzeug. ist sehr wichtig. Wenn man mit den modernsten Arbeitsverfahren vertraut ist. die Größe = mărimea. die Bezeichnung = denumirea. performanţa. -ung: die Abmessung = dimensiunea. c. d. die Dicke = grosimea. e. die Rechnung = calculul. die Länge = lungimea. Die Leitung hat die Werkstatt mit hochmodernen Maschinen ausrüsten wollen. die Skizze = schiţa. die Spannung = tensiunea. die Kürze = scurtimea. die Modernheit = caracterul modern. Wenn die Stähle und Stahllegierungen richtig bearbeitet werden.

das Fens­ terchen = ferestruica. das Stühlchen = scăunelul.5 mm werden von der Betriebsanleitung angegeben. Das Werkzeug wurde von den Lehrlingen ausgetauscht. Er muß mit hochmodernen Spezialmaschinen ausgerüstet sein. i. k. Die Grobheit / Feinheit / Länge des Gewindes. Montagevorrrichtungen usw. die Neuartigkeit = caracterul nou. g. Die Helligkeit der Lampe. Die Klugheit / Vielsei­ tigkeit des Direktors. Die Falschheit / Richtigkeit / Einfachheit der Rechnung. r. e. Ja. c. die Festigkeit == rezis­ t e n ţ a . das Papierchen = hîrtiuţa. 1. Die Farbigkeit der Oberfläche. Erosionsmaschinen usw. Genauigkeit ist an erste Stelle zu setzen. Die Werkstücke werden von dem Meister mit der Zeichnung verglichen. d. Neue Apparate werden von ihnen entwickelt. m. Nur wenn der Nachwuchs richtig geschult wird. Stähle und Stahllegierungen. die Notwen­ digkeit = necesitatea. d. Profilschleifmaschinen mit Bild­ schirm. f. die Formbarkeit = posibilitatea de deformare. Durch dieses Gerät wird der Druck angegeben. Biege Werkzeuge. viteza. Exerciţiul 394: a. Die Büchse wurde von dem Arbeiter nach­ gearbeitet. j . das Tischchen = măsuţa. die Schnelligkeit = repeziciunea. Exerciţiul 392: a. b. Größte Produktivität in der Fertigung eines Werkes ist nur durch bestes Werkzeug zu erzielen. sie sind genauestens einzuhalten. h. -igkeit: die Genau­ igkeit = exactitatea. das Rädchen ~ rotiţa. c. b. h. Die Ähnlichkeit der Apparate. t. Die Spezialwerkzeuge verwendet man in der Kunststoffindustrie. die Ähnlichkeit = asemănarea. Das Pressen wird von den Inge­ nieuren typisiert. e. Die Vollkommenheit / Genauigkeit / Anwendbarkeit des Verfahrens. c.510 CHEIA EXERCIŢIILOR aspectul colţuros. p. d. h. In der Härterei. e. das Röllchen = rola mică. Die Schnelligkeit der Umdrehungen. f. Kopierfräsmaschinen. Viele Werkstücke wurden von ihm bearbeitet. entwickelt. Die Weichheit / Härte / Formbarkeit des Metalles. Nur durch die geschulten Werkzeugmacher. e. o. b. g. Sie haben darauf zu achten. Unge­ naue Teile sind nachzuarbeiten oder auszutauschen. s. d. Den besten Werkzeugschlossern. daß die Belegschaft mit den modernsten Arbeits­ verfahren vertraut ist. Schweißvorrichtungen. Sowohl Kleinbetriebe als auch Großindustrien haben Stanzwerkzeuge. Die Eckigkeit der Figuren. c. daß die von den Werkzeugkon­ strukteuren angegebenen Härtegrade genau gemessen und geprüft werden. Exerciţiul 396: a. J a . i. n. g. die Vielseitigkeit = multi­ lateralitatea. 3. J a . Mit den Daten der Zeichnung. f. Die bestqualifizierten Arbeiter. f. er ist eine sehr wichtige Abteilung des Betriebes. Die Formbarkeit des Werkstoffes. Die Vielseitigkeit des Verfahrens. Mit den Sollwerten. j . . Die Skizze wurde von dem Zeichner ausgesucht. -chen: das Schräubchen = şurubelul. Exerciţiul 391: Die Verschiedenheit / Modernheit / Besonderheit der Werkstoffe. die Helligkeit = luminozitatea. b. das Teilchen = părticica. Die Genauigkeit der Zeichnung. Sie haben darauf zu achten. Die Maße wurden von ihm genau eingehalten.

Wird Stahl oder Eisen von Rost zerstört. Die Überzüge müssen dicht sein. ohne das Metall zu verändern. die Schutzschicht aufzutragen / die Metalle nicht der Korrosion auszusetzen / die Apparate durch einen Farbanstrich zu schützen. besser und dauerhafter. statt sie dem Rost auszusetzen. Die Schutzschicht bewahrt die Metalloberflächen vor Korrosion. d. b. damit der Überzug gut haftet. Die Überzüge müssen dicht sein. damit das Metall geschützt ist. so muß man eine Schutzschicht auftragen. e. Der Meister will einen Schulungskurs organisieren. um die Teile gegen Rost zu schützen. Maşinile se protejează . dann verwendet man andere Verfahren. Maschinen schützt man öfter durch Farbanstriche. e. Will man Metall vor chemischen Reaktionen schützen. b. u m den Nachwuchs zu schulen. b. Man trägt eine Schutzschicht auf. b. Werk­ stücke aus Metall soll man lieber durch antikorrosive Metallschichten schützen. Man muß ein besonderes Verfahren anwenden. so haftet der Überzug sicher. Wird die Schutzschicht rechtzeitig aufgetragen. Ohne die Oberfläche zu rei­ nigen. ohne die Oberfläche zu beschädigen. c. soll man keine Schutzschicht auftragen. als die Teile der Korrosion ausgesetzt zu lassen.CHEIA EXERCIŢIILOR 5H Exerciţiul 401: a. um gegen Korrosion zu schützen. um einen Überzug auf Metalle aufzutragen. Wird die Oberfläche gründlich entfettet. Exerciţiul 405: a. Man verwendet am besten NE-Metalle. um die Oberfläche nicht zu beschädigen. f. b. die Metalle vor Korrosion zu bewah­ ren / sie mit einem Überzug zu schützen / die Oberfläche gründlich zu rei­ nigen. Die Oberfläche muß zerstört sein. Wie ist es möglich. trägt man Schutzschichten auf. Das Metall muß eine Schutzschicht haben. die metallischen Oberflächen vor dem Rost zu schützen ? / die Oberfläche gründlich zu reinigen ? / die Teile in flüssiges Zink zu tauchen ? c. Es ist notwendig. Maşinile se protejează adesea prin straturi de vopsea. dann haftet sie leichter. Exerciţiul 408: a. b. d. c. c. Exerciţiul 404: a. Man muß die Oberfläche gründlich einfetten. Exerciţiul 402: a. statt das galvanische Verfahren anzuwenden. g. e. ohne auf ihre besonderen Eigenschaften zu achten. c. d. Um Metalloberflächen vor Korro­ sion zu bewahren. Wir müssen eine Schutzschicht auftragen. Exerciţiul 406: a. d. d. um die Metalloberfläche vor Rost zu bewahren. damit man von Korrosion sprechen kann. Rost soll man von Metallteilen entfernen. f. dann spricht man von Korrosion. um vor chemischer Reaktion bewahrt zu bleiben. Man muß die Teile in flüssiges Zink tauchen. Exerciţiul 403: a. Sind beson­ dere Eigenschaften der Überzüge notwendig. Man soll keine Überzüge verwenden. Um „feuerverzinkte" Teile zu erhalten. Est ist vorteilhaft. Die Metallteile sollen feuerverzinkt werden. c. um ein gutes Haften der Schutzschicht zu erzielen. Die Oberfläche muß entfettet werden. Das Aufbringen von Schutz­ schichten ist jedenfalls vorteilhafter. muß man sie in flüssiges Zink tauchen. um feuerverzinkte Teile zu erhalten.

r. Man muß die Schutzschicht eher auf­ tragen. Sie müssen sehr dicht sein. Ja. Die Überzüge sind bis zu einem Zehntel Millimeter dick. In diesem Fall spricht man von einer elektrochemischen Reaktion. Exerciţiul 413: a. Nur wenn die Oberflächen gründlich gereinigt sind. Meistens durch Farbanstriche. Die Oberflächen müssen gründlich ent­ fettet werden. j . Wegen der ungenauen Zeichnung / Der ungenauen Zeichnung wegen mußte das Werkstück nachgearbeitet werden. a. Man soll den Rost entfernen. d. b. b. Durch Auftragen von Schutzschichten. Statt der antikorrosiven Metalle kann man auch einen Farbanstrich ver­ wenden. lieber soll man teuere Schutzschichten auftragen. Nach der Art des Schweißens / Der Art des Schweißens nach unterscheiden wir Kaltschweißen und Warmschweißen. Stellen Sie die Maschi­ nen von 3 zu 3 Metern auf. f. Folosim mai degrabă straturi de protecţie din crom groase de 1/100 mm. Aşa se păstrează bine suprafaţa de reacţii chimice. g. Nein. Exerciţiul 412: a. c. n. Sie können von 1/10 bis 1/100 mm dick. d. Chrom. . Das geschieht am besten auf galvanischem Wege. Durch antikorrosive Metallschutzschich­ ten. aber es ist vorteilhaft. c. Gegen­ über einem Farbanstrich / Einem Farbanstrich gegenüber ist die metal­ lische Schutzschicht vorteilhafter. Auf galvanischem Wege. b. Trebuie să se aplice mai curînd stratul de vopsea. sie ändern sich nicht. m. t. Exerciţiul 414: a. Wir ver­ wenden dazu lieber 1/100 mm dicke Schutzschichten aus Chrom.1 512 CHEIA EXERCIŢIILOR mai adesea prin straturi de vopsea. Die Gäste gingen an dem Hauptlager vorbei. d. d. d. o. Vor dem Aufbringen der Schutzschicht muß das Metall gereinigt werden. Trebuie să se aplice mai devreme stratul de vopsea. Gemäß dem Produktionsplan / Dem Produktionsplan gemäß haben wir noch 250 Apparate zusammenzustellen. Aşa se păstrează mai bine suprafaţa de reacţii chimice. c. Nickel. Bei Belastung des Motors fällt die Drehzahl von 3 200 U/min auf 2 600 U/min. Da­ mit das Metall vor chemischen Reaktionen wohl bewahrt bleibt. Exerciţiul 416: a. ohne die Oberflächen zu beschädigen. Die Belastung steigt oft bis über die Elastizitätsgrenze. Zink. Nickel eignet sich sehr gut für einen metallischen Überzug. p. als das Metall der Korrosion ausgesetzt zu lassen. Damit ein gutes Haften möglich ist. Das Prüfverfahren wurde von Seiten der Kontrollkommision wiederholt. So bleibt die Oberfläche vor chemischen Reaktionen besser bewahrt. Wenn ein metallischer Werkstoff von der Oberfläche aus durch chemische oder elektrochemische Reaktion zerstört wird. Man muß sie so bald wie möglich auftragen. Die Temperatur steigt des Druckes wegen auf 60°C. k. Das Tauchen der Teile in flüssiges Zink für mindestens 1/2 bis 2 1/2 Minuten. die in flüssiges Zink getaucht worden sind. e. b. g. Folosim de preferinţă straturi de protecţie din crom groase de 1/100 mm. Man schützt die Werkstücke durch einen dichten Überzug aus einem antikorrosiven Metall. Silber und Kadmium. i. e. c. 1. Zinn. b. s. oft aber auch nur 1/1000 mm stark sein. f. c. Ja. „Feuerverzinkte" Teile sind Teile. h. f.

. beim Kaltpreßverfahren Handarbeit zu gebrauchen.z u r Diskussion stellen stellen beaufsichtigen — unter Aufsicht erwägen . d. Exerciţiul 425: Geschult — der / die Geschulte — die Geschulten = persoana instruită. Wir stellen die Notwendigkeit zur Diskussion. c. Die Montage stellt hohe Anforderungen an die Vorbe­ reitung der Monteure.CHEIA EXERCIŢIILOR 513 Exerciţiul 418: Verfügung Strahlverfahren vorsehen Atmosphäre Kunststoff Arbeitsphase Oberfläche verfertigen Kaltverformung Oszillograph Phenolharz Werkstoffprüfung vollautomatisch lieferbar vielseitig Exerciţiul 421: abschließen — z u m Abschluß stocken . Wir können in der Montageabteilung keine unqualifizierten Arbeiter in Kauf nehmen. Wir stellen Ihnen gerne unsere Kataloge zur Verfügung. f.== a contribui einen Beitrag leisten a aduce o contribuţie behandeln = a trata einer Behandlung un­ a supune unui trata­ terziehen ment darstellen = a reprezenta zur Darstellung bringen . 1/103 .z u Stockungen bringen kommen anwenden •— zur Anwendung einsetzen -. a prezenta entwickeln = a dezvolta zur Entwicklung gelangen a fi dezvoltat. streng — der / die Strenge — die Strengen = persoana Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. e. b. Setzen Sie die besten Arbeitskräfte und Maschinen in Bewegung. Der Fabrikationsvorgang muß dauernd unter Aufsicht gehalten werden. a lua fiinţă austauschen = a schimba zum Austausch kommen a fi schimbat übereinstimmen = a zur Übereinstimmung ge­ a cădea de acord coincide langen bauen = a construi im Bau sein a fi în construcţie in Verbindung stehen verbinden = a lega a fi în legătură bewegen = a mişca in Bewegung setzen a pune în mişcare aufstellen = a aşeza zur Aufstellung bringen a fi aşezat wiederholen = a repeta zur Wiederholung kommen a fi repetat sprechen = a vorbi zur Sprache kommen a fi dat în vileag herstellen = a fabrica sich in Herstellung befinden a fi în curs de producere erfüllen = a îndeplini zur Erfüllung bringen a aduce la îndeplinire Exerciţiul 423: a.z u m Einsatz bringen kommen anfordern — Anforderungen diskutieren .in Erwägung halten ziehen Exerciţiul 422: beitragen .

das Neue = noul. m. Es kommt zu Stockungen. Der Meister erklärte die Methode Ing. e. das Entsprechende = ceea ce este cores­ punzător . zusammenstellen. man darf sie nicht in Kauf nehmen. Wir sprechen von Karls / Herrn Theils / Franz Behls Forderung. bekannt. b. Man muß ihr immer das Notwendigste zeitgerecht zur Verfügung stellen. Hier ist Direktor Grabes / Meister Neumanns / Hans Josts / Joachims Arbeitsplatz. d. Aus Handarbeit. das Besondere = ceea ce este deosebit. Sie müssen der Montage einwandfrei gefertigte Teile zur Verfügung stellen. ener­ gisch — der / die Energische — die Energischen — persoana energică. Exerciţiul 430: a. Paletten. g. k. leitend — der / die Leitende — die Leitenden = persoana conducă­ toare . fleißig — der / die Fleißige — die Fleißigen = persoana harnică. das Lieferbare = ceea ce este livrabil. Aufstellung. d. Fördermittel. Wir nehmen nur Einwandfreies in Kauf. f. Alle Verantwortlichen müssen das Richtige vom Falschen unterscheiden können. Geschulte in dieser Abteilung zum Einsatz zu bringen. sie ist oft das Hauptsächlichste in der Fabrikation. Aici se aude presa de fricţiune lucrînd. Müllers / Helmut Bliers / Genossen Schulzes. Lager­ gestell. Es dürfen nur geübte Arbeitskräfte zum Einsatz kommen. e. Die Methode Frank B. e. Sie stellt ständig hohe Anforderungen. b. Exerciţiul 436: Programm. das Erreichbare = ceea ce se poate realiza / atinge. g. c. Exerciţiul 427: a. Exerciţiul 433: a. innerbetrieblich. Das Notwendigste ist. sinnvoll. Ja. das Gleiche = echivalentul. c. b. sie ist vorteilhaft. Jonas / von Meister Kunz / von Michael Weiß / von Franz. Exerciţiul 426: Das Fertige = ceea ce este gata. aber auch das Modernste. das Ähnliche = ceea ce este asemănător. Unde putem vedea maşinile prelucrînd pielea sintetică? f. Diagramm. Wenn alle Verantwortlichen der Fertigung das Beste dazu beitragen. das Einfache = ceea ce este simplu. Aici vedem pe toţi muncitorii ştanţînd. Diese Maschinen sind das Teuerste. Man muß das Entsprechende aussuchen. 1. Ja. Faceţi să se topească fierul ! e. n. das Grundsätzliche = lucrul principal. Die Montage stellt die letzte Phase der Fertigung dar. das Verfügbare = ceea ce este disponibil. . Unsere Bekannten wollen das Wichtigste im Werk sehen. das Wichtige = lucrul important. h. Nein. Exerciţiul 428: a. Sie müssen die Fabrikation dauernd unter Aufsicht halten und das Richtige vom Falschen trennen. klug — der / die Kluge — die Klugen = persoana deşteaptă. d. Es handelt sich um das Hauptsächliche in der Produktion. Pe cine îl învaţă să despartă corect părţile ? c. Exerciţiul 429: a. Gilberths. b. Wenn es sich um Neueinrichtungen oder die Organisation neuer Montagewerkstätten handelt. Das ist das Beste von allem Erreichbaren. das Moderne = ceea ce este modern. . c. c. Auziţi pe inginer enumerînd materialele ? b. d. Mit Ungeschulten kann man nichts Besonderes erreichen. bekannt — der / die Bekannte — die Bekannten = persoana cunos­ cută .514 CHEIA EXERCIŢIILOR severă. Hier liegt etwas Ähnliches vor. Sie arbeiten unter der Aufsicht von Ing. j . i.

Als man erkannt hatte. Wir hatten die Endprodukte im Fertiglager abgeliefert. Wenn man die Fertigungseinrichtungen aufstellt. Durch dieses Verfahren waren viele Transporte erspart worden. Schulze nicht im Werk. Bitte skizzieren Sie die Aufstellung von Transportan- . ist der Hin. Wir nehmen die Fabrik in Betrieb. f. war Ing. d. Werner hatte das Problem des innerbetrieblichen Transportes erläutern wollen. aici se vorbeşte despre evoluţia unor mij­ loace de transport. Genosse Popescu hatte das Wort ergreifen wollen. c. Die Kollegen vom Werkzeugbau hatten dieses Problem gelöst. sprechen wir über das Programm der Tagung. Man spricht hier über die Entwicklung von Fördermitteln. Wenn Ing. e. Wir hatten das Materialflußdiagramm ausarbeiten müssen. Vormittag. Auch Ing. b. Exerciţiul 446: a. transportul încolo şi încoace are loc cu ajutorul unor benzi de transport. Sobald wir dieses System anwenden. b. Exerciţiul 439: a. Welche Versuche waren im Laboratorium durch­ geführt worden ? h. d. c. Wer hatte die Pläne für die Aufstellung ausarbeiten müssen ? c. Die Sekretärin hatte das Programm der Tagung zur Durchsicht geben sollen. procedeul se foloseşte la construcţia de fabrici. muß man einen Plan haben. beschaffen. stellt man die Maschinen auf. Berger hatte an der Tagung nicht teilnehmen können. j . wenn man das Materialflußdiagramm ausgearbeitet hat. Wenn die Endprodukte abgeliefert werden sollen.und Hertransport kein Problem mehr. d. nachdem das Programm bekannt geworden war. f. eröffnen. Das Verfahren wird beim Bau von Fabriken verwendet. Als die Tagung begann. Man hatte ein neues Materialflußdiagramm zusammengestellt. Werkstoffe. wenn wir das neue Verfahren anwenden. wie teuer der innerbetriebliche Transport ist. Nachmittag. gekannt. Es begann eine Reihe von Vorträgen. d. Als der Transport erfolgte. Schneider die Einladungen beschafft. Die Delegation nahm an der Tagung teil. Exerciţiul 443: a.und Hertransport geschieht mit Hilfe von Förderbändern. Prof. d. Man hatte die Endprodukte abliefern müssen. Der Vortrag hatte dieses Problem nur kurz erläutern können. Unser Werk liefert beste Endprodukte ab. nehmen wir an den Veranstaltungen teil. i. b. e. Wenn die Endprodukte fertig sind. Exerciţiul 440: a. c. Während der Professor sprach. b. Der Leiter der rumänischen Delegation hatte das Wort ergriffen. erkennen. nachdem die Tagung eröffnet worden war. müssen sie vollständig montiert sein. Quelle. b. Schulze hatte an der Tagung teilnehmen sollen. werden sie im Fertiglager abgeliefert. vollständig. hatten wir noch keine Ein­ ladungen. Der Hin. Man begrüßte die Delegation. f. Berger die Einladungen bringt. Wenn Ing. a început un şir de discursuri. Hatten Sie ein Programm für die Tagung entworfen ? e. Ing. d. Nachdem das Materialflußdiagramm erarbeitet worden ist. notierten wir das Notwendigste. suchte man neue Methoden. g. hatte.CHEIA EXERCIŢIILOR 515 innerhalb. c. genommen. c. b. e. Exerciţiul 442: a. g. Exerciţiul 444: a.

wenn wir keine Transportmittel haben ? o. kannten wir dieses Problem nicht. Seit längerer Zeit montieren wir auch Maschinen wie Kopierfräsmaschinen.. Wir liefern Transportmittel und andere Fertigwaren nach Italien. j . c. Er sprach über den innerbetrieblichen Transport. . Wir transportieren das Material mit Hilfe von Containern.516 CHEIA EXERCIŢIILOR lagen. Wir brauchen einen Stapler für das Transportieren der Fertigwaren. vă rugăm să schiţaţi amplasarea de instalaţii de transport. h. So. Es ist sehr modern. m. er ist nicht nur ein modernes Problem. m. Der Hertransport ist ebenso teuer wie der Hintransport. Sie als Ingenieur müssen alle Transportsysteme kennen. Seitdem wir diese Maschinen verwenden. Prof. Innerbetrieblicher Transport. montieren wir die Maschinen nicht. f. Die Anwendung von Handarbeit ist hier nicht notwendig. Weil der Aufstellungsplan noch nicht fertig ausgearbeitet ist. transportăm mate­ rialul cu ajutorul conteinerelor. Exerciţiul 449: Wer hatte die Einladungen beschafft ? Wer hatte die Tagung eröffnet? Wer hatte das Wort ergriffen? Wer hatte das Problem erläutert ? Wer hatte den Transport durchgeführt ? Wer hatte die Endpro­ dukte abgeliefert ? Wer hatte den Strom erspart ? Wer hatte den Plan ent­ worfen ? Wer hatte das Diagramm zusammengestellt ? Wer hatte die Zeich­ nungen ausgearbeitet ? . j . Man vereinbarte. h. d. folosirea lucrului de mînă nu este necesară aici. d. k. n. e. Die Handarbeit ist teurer als die Automatisierung. g. Nachdem die Tagung eröffnet worden war. . Eine ständige Quelle von Verschwen­ dung. sowohl am Vormittag alls auch am Nachmittag an der Tagung teilzunehmen. g. f. Bevor eine Fabrik in Betrieb genom- . Wie schnell können Sie einen Plan für die Aufstellung von Werkzeugmaschinen skizzieren ? . Er besteht im Transport von Werkstoffen und -stücken von Maschine zu Maschine. k. f. i. n. g. Nach der Tagung besprechen wir das Stromverschwendungsproblem. Exerciţiul 448: a. 1. Ing. b. Exerciţiul 450: Von wem waren die Einladungen beschafft worden ? Von wem war die Tagung eröffnet worden ? Von wem war das Wort ergriffen worden ? Von wem war das Problem erläutert worden ? Von wem war der Transport durchgeführt worden ? Von wem waren die Endprodukte abgelie­ fert worden ? Von wem war der Strom erspart worden ? Von wem war der Plan entworfen worden ? Von wem war das Diagramm zusammengestellt worden ? Von wem waren die Zeichnungen ausgearbeitet worden ? Exerciţiul 451: a. stellen wir Präzisionswerkzeuge von bester Qualität her. . Metarialfluß­ diagramme für die gesamte Fertigung. Wie transportieren wir die Endprodukte. c. i.. man kannte es. e. Teile aus Kunststoffen zu gebrauchen. Werner. Habt ihr den Rost von der Oberfläche entfernt ? 1. Materialfluß usw. Eine Skizze ist nicht so genau wie eine fertig aus­ gearbeitete Zeichnung. machen Sie das Materialflußdiagramm. Während man die Transportanlage montiert. b. Dr. Nein. Schleifmaschi­ nen und Einspindelautomaten. p. daß ein kontinuierlicher Materialfluß möglich ist. Als man den Plan skizzierte. Ja. An der Tagung. Schneider.

Exerciţiul 460: a. die eingesetzten Formteile — die bei der Montage eingesetz­ ten Fbrmteile. Der Härtegrad wird von der Temperatur verändert werden: e. der verzeichnete Werkstoff b e d a r f — d e r in den letzten 1 Jahren verzeichnete Werkstoff bedarf. werden. vollziehen. lösen. Stapler. erproben. Produktion. b. Exerciţiul 458: a. Hängebahnen. die sich bewährende Neuerung — d i e sich in der Praxis bewährende Neuerung. bisher. obwohl. hier. die sich eignenden Kunststoffe —• die sich als Schutzschicht eignenden Kunststoffe. durchführen. Erwägung. Förderbänder. die erzeugten Handbohrmas schinen — die in unserem Werk erzeugten Handbohrmaschinen. Gütekontrolle. b. b. die ein­ genommene Vorrangstellung — die von den Metallen eingenommene Vor­ rangstellung. weitgehendst. Sie werden den Plan für den Werkstoffbedarf ausarbeiten ! e. zerstören. höchstens. Das in den letzten zwei . Kabel. mehr. Exerciţiul 457: a. Phase. . g. Paletten. bewahren. Sie werden die Endpro­ dukte zeitgerecht abliefern ! . Wir liefern die in unserem Werk erzeugten trag­ baren Bohrmaschinen auch ins Ausland. liegen. Wir bemerken den fortwährend zunehmenden Rhy­ thmus der Produktion. Welche Hitzebeständigkeit wird dieser Kunststoff aufweisen ? f. e. Wie wird sich dieses Isoliermaterial bewähren? d. . chemisch. Schreibmaschine. die sich vollziehenden Veränderun­ gen — die sich an der Oberfläche vollziehenden Veränderungen. beschädigen. Verfügung. der zunehmende Rhythmus — der ständig zunehmende Rhythmus. sich bewäh­ ren. Vorteil.CHEIA EXERCIŢIILOR 517 men wird. Zukunft. f. Sie werden den Maschinenteil. Nachteile. groß. Weg. g. versuchen. allmählich. ohne. Die Temperatur wird sich bis zu 800°C erhöhen. o. das verwendete Werkstoffvolumen — das bei der Fertigung verwendete Werkstoffvolumen. Exerciţiul 454: Jahr. möglich. Sie werden den Druck erhöhen ! c. d. Man wird das Gehäuse ersetzen müssen. Elektrokarren. c. gegen. Gebiet. ersparen. die sich verdoppelnde Produktion — die sich alle fünf Jahre verdoppelnde Produktion. h. d. übrigen. erwähnt. geschult. innerbetrieblich. erzie­ len. Handbohrmaschine.. c. Sie werden den Rost von der Oberfläche beseitigen ! b. e. . Der Werkstoff bedarf wird sich verdoppeln. Rahmen. über. der sich erhöhende Werkstoffbedarf — der sich ständig erhöhende Werkstoffbedarf. c. einnehmen. Stapler. Sie werden das Programm der Veranstaltungen entwerfen ! f. Problem. Exerciţiul 459: a. erhöhen. Von welchen sich an der Ober­ fläche vollziehenden Veränderungen ist die Rede ? d. Zahnräder. Container usw. das ersetzte Gummi — das als Isoliermaterial ersetzte Gummi. c. Das Resultat wird davon nicht beeinflußt werden. Exerciţiul 456: a. Stahl. b. ersetzen ! d. Haartrockner. das wichtigste Anwendungsgebiet — das für Plaststoffe wichtigste Anwendungsgebiet. Man wird Kunststoffe schon weitgehend ver­ wenden können. h. notwendig. Lager­ gestelle. Tagung. Volumen.

Exerciţiul 466: a. b. hauptsächlich Metallpulver zu Halbzeug. e. f. Sie ist etwa 350—400CC hoch. Nach Ihrem Verfahren sind noch 2 t Werkstoff notwendig. mit wem wir arbeiten und für wen wir die Maschinen erzeugen. dann ersetzen wir die metallischen Teile. J a . Exerciţiul 462: a. was vor 300 Jahren nicht bekannt war. aber keinesfalls aus Metall auf die Oberfläche auf. farbig.B. Sie wird etwa die Hälfte des Werkstoffvolumens der Welt ausfüllen. so bestimmen wir auch. o. c.518 CHEIA EXERCIŢIILOR Jahren aufgezeichnete Werkstoffvolumen wird verdoppelt werden müssen. Wenn wir bestimmen. Vor der Neueinrichtung von Fabriken ist das Ausarbeiten von Materialflußdiagrammen notwendig. Der Goldstaub konnte. D. Das heute am meisten bekannte Gebiet für die Verwendung der Plastmassen ist auch ein Anwendungsgebiet für neu entwickelte technische Verfahren. was z. Die Metalle. Nein. d. p. Wichtig ist. Durch die Plastmassen. Haartrockner. Exerciţiul 472: a. Gehäuse für Handbohrmaschinen. f. durch Verschmieden zu Schmuck und Gefä­ ßen verarbeitet werden. m. Bild 1 erlaubt einen Blick in die voraussichtliche Entwicklung bis zum Jahre 2 000. W. im Mittelalter geschah. e. b. werden den Kunststoffen neue Einsatzmöglichkeiten eröffnen. wie wir auf der Tagung hörten. i. es werden kaum noch umwäl­ zende technische Neuerungen zu verzeichnen sein. Man trägt auch hier eine Schutzschicht aus Kunststoff oder Farbe. leicht verformbar usw. e. es sind neue Anwen­ dungsgebiete möglich. die sich in der Praxis als entsprechend bewährt. Wie vollzieht sich das Kaltschweißen ? Bei sehr hohem Druck. n. elektrische Apparate aller Art. Zahnräder. Die von Ihnen entwickelte Methode stellt eine Neuerung dar. c. j . es gibt Formteile aus Kunst­ stoffen. sie wird sich noch weiter erhöhen. 1. billig. bei denen Hitzebeständigkeit Grundbedingung ist. g. Metallpulver verdichten. Der Druck im Behälter ist am Vormittag um 2 at gefallen. c. Es wird durch Kunststoffisolierung ersetzt werden. besser ist. Die schwache Hitze­ beständigkeit. Seit dem Jahre 1930 hat sie sich alle 5 Jahre verdop­ pelt. Heute kann man. Wolframpulver bei hohen Temperaturen in Schutzgasat­ mosphäre. Was versucht diese Belegschaft ? Anstelle von Metallen Kunststoffe zu verwenden. Coolidge sinterte wie der Professor im Vortrag erläuterte. daß die auf elektro- . den man hier verwen­ det. f. J a . denn sie sind nicht korrosionsfest. Wem haften diese Vorteile a n ? Dem Kunststoff. Ja. glänzend. korrosionsfest. isolierend. Das Werk verarbeitet wie der Direktor erklärte. wann man mit der Produktion beginnt. Exerciţiul 465: a. schalldämpfend. Neue Anwendungsgebiete. d. k. h. einige Vorteile: sie sind leicht. Anstelle von Stahl und anderen Metallen. doch wir müssen Material einsparen. e. b. Ja. Bis zum Jahre 2 000 werden sie aber allmählich von den Plastmassen ver­ drängt werden. d. c. Daß die Produktion sich in einem noch schnelleren Rhythmus vollziehen wird. b. Wenn der Kunststoff. Rahmen und Sockel für Schreibmaschinen.

die Verfahren. e. Die chemisch gewonnenen Pulver sollten möglichst feinkörnig sein. Wenn uns mehr Sintermaterial zur Verfügung stünde... d... die Metallkarbide. e. d. . die zu Plättchen gepreßt sind... ... . Exerciţiul 476: a.. d.. Die Metallkarbide... die nur bei hohen Temperaturen schmelzen. die Dichte des Preßgutes. Die Metallkarbide. das auf elektrolytischem Wege erzeugt ist... die bei 90% liegt. heute Anwendung findend.... die bei 90% lie­ gende Dichte des Preßgutes . Das Metall­ pulver.B. die mit Kobalt legiert sind. Coolidge verdichtete und sinterte Wolframpulver.. wäre das Halbzeug weniger brauchbar. Die Verfahren.. wäre es feinkörniger. Die Metallkarbide. Sintern ist das Zusammenbacken der gepreßten Pulverteilchen. die heute Anwen­ dung finden. ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie. c. Die Formgebung müßte unter hohem Druck geschehen. Man könnte noch viele Hauptarbeitsgänge erwähnen. In der Metallkeramik wird Metallpulver zu Halbzeug verdichtet. f.. Die Dichte des Preßgutes.... Das Zusammenbacken müßte durch Hitze erfolgen. Exerciţiul 473: a.. das unter höherem Druck verarbeitet wird. e. unter höherem Druck verarbeitet. bei 90% liegend. käme es zu neuen Fortschritten. auf 98% erhöht. b. Wenn diese Verfahrenstechnik weiter entwickelt würde. ein allgemein bekannter Arbeitsgang der Pulvermetallurgie. wodurch sie nicht sehr billig sind. Wenn die Teilchen größer wären..... wobei das Pulver sehr feinkörnig sein muß. e. zu Plättchen gepreßt. Es könnte gelingen. Pulver mit größeren Teilchen würden weniger brauchbares Sintermaterial ergeben. .. c.. so würden sich neue Mö­ glichkeiten erschließen. Die Dichte. g.. das auf elektrolytischem Wege erzeugte Metallpulver . . Exerciţiul 475: a.. die Dichte.. e.. b. .. Die Formgebung erfolgt durch Verpressen in Werkzeugen... das unter höherem Druck verarbeitete Pulver. was durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt erfolgt. . Ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie.. d.... Wenn der Versuch gelänge.. c. Hartmetalle wären z.. die Metallkarbide. wofür hoher Druck erforderlich ist.. mit Kobalt legiert. D. b. Das Pulver.... wobei er sehr hohe Temperaturen benötigte. das durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt erfolgt. feinere Pulversorten billig zu erzeugen... Die Metallkarbide. ... der allgemein bekannt ist.... .. das Pulver. c. auf elektrolytischem Wege erzeugt. Exerciţiul 479: a. stiege die Produktion unseres Werkes... . die Metallkarbide. das Zusammenbacken durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt erfolgend. Exerciţiul 478: a. nur bei hohen Temperaturen schmelzend.CHEIA EXERCIŢIILOR 519 lytischem oder chemischem Weg gewonnenen Pulver möglichst feinkörnig sind.. W. allgemein bekannt..... die auf 98% erhöht ist.. c.. . Wenn das Pulver auf chemischem Wege gewonnen würde.. Die Metallpulver werden auf chemischem oder auf elektrolytischem Weg erzeugt. das Metallpulver. das durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt erfolgende Zu­ sammenbacken. . d... .. b.. Das Zusammenbacken. b.... .

feinkörnig zu sein. Die Explosionsstoffe bestehen aus zwei Gruppen. so hätten sich neue Möglichkeiten erschlossen. Halbzeug. b. 1. s. d. Korn­ größen von 0. k. erhöht wer­ den. d. r. Sie liegt bei 90%. p. Weniger brauchbares Sintermaterial. Die Erzeugung von Flüssigkeitsdrücken durch Explosion gelang Munroe und Johnson. Wenn die Metallkeramik bekannt gewesen wäre. Unter Sin­ tern versteht man das Zusammenbacken der gepreßten Pulverteilchen.. n. Sie wird noch Metallkeramik genannt. Sie erschließt neue Möglichkeiten. f. Das Pulver ist nicht feinkörnig. Wenn man das Pulver auf elektrolytischem Wege herstellen würde. b. den Erfinder des Explosions­ verformens. f. g. des Auf­ treibens von Zylindern zu Hohlgefäßen ist bekannt. . Die Eigenschaft. hätte sie ein größeres Anwendungsgebiet gefunden. den Schieß­ oder Treibstoffen und den Sprengstoffen. auf höhere Tempera­ turen erhitzt. c. Exerciţiul 483: a. Seit dem Mittelalter ist sie schon bekannt. Sehr wichtig ist die Art des Spreng­ stoffes.3 mm. b. Dann stünden der Metallkeramik noch weitere Anwendungsgebiete offen. e. Ja. Wenn eine Nachbearbeitung des Preßgutes nötig gewesen wäre. . g.und Raumfahrttechnik erschließt unübersehbare Möglichkeiten. man kann hier nicht alle nennen. den neuen Energiequellen zur Verformung von Metallen. Wenn das Pulver auf chemischem Wege gewonnen worden wäre. Vi Die Verwendung dieses Verfahrens auf einem neuen Ge­ biet. d. j . Wenn der Versuch gelungen wäre. Es gelang ihm. u. Wolframpulver zu sintern. Die Bedeutung dieses Verfahrens. Wenn diese Verfahrenstechnik weiter entwickelt worden wäre. Formgebung.spanabhebenden Hochleistungswerkzeugen. bzw. Exerciţiul 482: a. f.06—0.J 520 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 480: a. wäre das Halbzeug weniger brauchbar gewesen.nach dem Sintern gemacht worden. d. . Nein. Platinpulver. Zu Schmuck und Gefäßen. der Energiequelle für das Explosionsverformen. Mit der Gewinnung von Metallpulvern und deren Ver­ arbeitung zu Halbzeugen. e. Nach 1945. : . durch Verschmieden. i Exerciţiul 486: a. c. Er sinterte es in Schutzgasatmosphäre und bei Temperaturen nahe dem Schmelz­ punkt.. v. wäre es feinkörniger gewesen. Sie verarbeiteten ihn. c. sie könnte. Legierungen hoher Härte. . wäre es zu neuen Fortschritten gekommen. Nachbearbeitung des Preß­ gutes. m. i. Zur Herstellung von Schneiden an.-. Durch Verpressen in Werkzeugen unter hohem Druck. t.?!. wäre das. zwei engli­ schen Ingenieuren.wo­ durch die Qualität des Halbzeugs weniger gut ist. Warmbehandlung der Formteile. w. im Maschinenbau und in der Feinmechanik er­ schließen. Die Herstellung von Teilen durch die Technik der Pulvermetallurgie wäre ein neues Verfahren in unserem i Werk. wären sie feinkörniger. Die Fabrikationstechnologie würde neue Möglich­ keiten in der Elektrotechnik. e. h. z.:. o. wäre die Produktion unseres Werkes gestiegen. c. Wenn uns mehr Sintermaterial zur Verfügung gestanden hätte. b. Pulvergewinnung. Man sprach von den Explosionsstoffen. dem Gebiet der Raketen. Erst um 1809. Wenn die Teilchen größer gewesen wären. Wir erwähnen Adamson.

-. Worauf muß man verzichten? g. die Vereinbarung = convenţia schwierig = dificil die Gesamtheit = totalitatea die Beantwortung = răspunsul der Entwurf = proiectul die Befestigungsvorrichtung = dispozi. Exerciţiul 491: Haar-trockn-er Ge-schwind-ig-keit Hohl-ge-f äß Be-an-spruch-ung .m. Der Flüssigktitsdruck wirkt auf die Metalloberfläche ein. f. Woran muß sich die ganze Energie beteiligen ? e.CHEIA EXERCIŢIILOR 52 Exerciţiul 488: a. Worauf wirkt der Flüssigkeitsdruck ein? h. Die ganze Energie muß sich an der Verformung beteiligen. Wir wollen auf die Erzeugung von Werkzeugmaschinen zurückgreifen. Unser Werk verfügt über die modernsten Maschinen.. Worauf wollen wir zurückgreifen? Exerciţiul 490: (model): das = cuvînt simplu Explosionsverformen = cuvînt compus din două cuvinte derivate dieses = cuvînt simplu interessante = cuvînt derivat dintr-un cuvînt compus Verfahren = cuvînt derivat ş.. c. Worüber verfügt unser Werk ? f. Woraus bestehen die Explosionsstoffe ? c. Wofür wollen sie sich entscheiden ? d. Exerciţiul 492: entwickeln gleichrichten verschweißen herstellen Stromerzeugen zuführen erfinden Schweißen. e.. h. .a. Exerciţiul 489: a. Werk-stof f-be-darf Haupt-arbeit-s-gang Fert-ig-ung-s-ein-richt-ung Wider-stand-s-schweißen Ver-ant-wort-lich-e Ţief-zieh-werk-zeuge End-be-arbeit-ung Ân-wend-ung-s-ge-bieţ Be-trieb-sam-keit Üoch-leist-ung-s-werk-zeug Kunst-stoff-isolier-ung •. Die Explosionsstoffe bestehen aus zwei großen Gruppen. Der Vortrag bezieht sich auf das Wesen dieses Prinzips.die Anwendbarkeit = aplicabilitatea portantă . b. g. umformen einwirken stanzen bezeichnen fortschreiten eigen härten Form geben Sand gießen genau zugfest Exerciţiul 493: die Eckigkeit = forma unghiulară die Verfügbarkeit = disponibilitatea die Kürze = scurtimea . Man muß auf den Transport ins Fertiglager verzichten. .d.die Stromeinsparung = economia de tivul de fixare curent der Wichtigkeitsgrad = gradul de im. Worauf bezieht sich der Vortrag? b. Wollen Sie sich für das Distanzverfahren entscheiden ? d.

h.oder Treibstoffe. f. Woran beteiligt sich die Delegation ? — An dem Versuch. der Umformer. Aus dem Kontakt­ verfahren und dem Distanzverfahren. Worauf beruht das Distanzverfahren ? — Auf Einwirkung des Spreng­ stoffes durch eine Flüssigkeit. Das Patent über das Auftreiben von Zylindern zu Fässern. bearbeiten.oder Treib­ stoffe sind Explosionsstoffe. j . k. b. Schieß. d. c. Die üblichen Energiequellen werden durch Explosionsstoffe ersetzt. Wofür tntscheiden sich die Fachleute ? — Für das neue Verfahren. d. Es beruht auf dem Prinzip. die üblichen Energiequellen zur Verformung von Metallen durch Explosionsstoffe zu ersetzen. Worüber verfügt das Werk ? — Über moderne Maschinen. g. f. der Schweißumformer s. die Form: formen. b. sie ist gar nicht so neu. der Arbeiter. e. Was erlangt die neue Methode ? — Große Bedeutung. .a. g. e. die Arbeiterin. die Verformung. Über die Möglichkeit.oder Treibstoff. i. die bei extrem hohen Geschwindigkeiten detonieren und Drücke bis zu 281 000 kp/cm2 erzeugen. verformen. Patente für die Erzeugung von Flüssig­ keitsdrücken durch Explosionsstoffe.522 CHEIA EXERCIŢIILOR die Betriebsleitung = conducerea întreprinderii die der die das der das Herstellungsverfahren = procedeul de fabricaţie unverändert = neschimbat Exerciţiul 494: Ladung = încărcătura das Gehäuse = carcasa Handwerker = meseriaşul die Einladung = invitaţia Gewinnung = obţinerea die Durchsicht = examinarea Teilchen = părticica der Abschluß = încheierea Haartrockner = uscătorul pentru der Farbanstrich = stratul de păr vopsea die Bedeutung = însemnătatea der Werkzeugmacher = sculerul die Hitzebeständigkeit = rezistenţa la die Kaltverformung = deformarea la căldură rece Exerciţiul 495: (Model): arbeiten: die Arbeit. Für die moderne Raketen. Worauf wirkt die Detonation ein ? — Auf eine Metalloberfläche. und in Sprengstoffe. n.und Raumfahrttech­ nik. Was verfolgen die Kontrolleure ? — Die Güte der Erzeugnisse. Wenn die Ladung indirekt zur Anwendung kommt. Wenn der Sprengstoff direkt auf das Werkstück einwirkt. verschiedene Kesselbleche durch ex­ plosive Beanspruchung zu prüfen. Exerciţiul 498: a. c. ausarbeiten s. m. die verhältnismäßig langsam abbrennen und Drücke bis zu 2800 kp/cm2 entwickeln. umformen. verarbeiten. h. Der Sprengstoff erweist sich als vorteilhafter.a. Worauf verzichtet man ? — Auf den Schieß. Nein. 1. In Schieß. Exerciţiul 497: a. Sprengstoffe sind Explosionsstoffe.

CHEIA EXERCIŢIILOR

523

meist durch Wasser als druckübertragendes Medium, o. Abb. 1 zeigt das Dis­ tanzverfahren, p. Eine Verformung des Rohteiles, r. Als Energiequelle. Exerciţiul 503: (Model): Ein Forscher hat einmal behauptet: „Die Automation ist die Fortsetzung eines Entwicklungsprozesses, der bereits in der Steinzeit begonnen hat, als der Mensch die ersten Werkzeuge ... schuf." Exerciţiul 505: a. Der Professor erklärte, bei der Automation trete der Mensch fast völlig zurück. Bei der Mechanisierung sei er ein wesentliches Glied der Fertigung gewesen. Nach 150 Jahren werde die Automation einen noch höheren Grad erreichen. b. Der Ingenieur erläuterte, die Automation gehe nicht bis in die Steinzeit zurück. Man könne ihren Anfang ins 18. Jahrhundert verlegen. Damals habe James Watt den Fliehkraftregler erfunden. Schon vor 150 Jahren seien einige Webstühle durch Lochstreifen gesteuert worden. c. Der Leiter der Delegation fragte, welche Art von Automation wir in unserem Werk anwenden. Ob es in Form von Einzelmaschinen oder von auto­ matischen Fertigungsstraßen geschehe. Ob dieser Automat die Umwandlung vom Rohstoff zum Halbzeug oder von Halbzeug zum Fertigerzeugnis durch­ führe. d. Ein Genosse wollte wissen, ob die neue Energiequelle die Geschwin­ digkeit erhöhe. Wie der Flüssigkeitsdruck auf die Rohteile einwirke. Ob man auf das Kontaktverfahren verzichten könne. Ob sie über den notwendigen Treib­ stoff verfügen werden. Wer sich an den Vorarbeiten beteilige. e. In der Betriebsanleitung steht, man solle die Oberfläche reinigen. Man solle den Rost möglichst gründlich entfernen. Man soll die Metallteile vor Korro­ sion bewahren. Man solle die Metallflächen vor der Montage entfetten. Man soll auf die richtige Aufstellung der Maschine achten. f. Der Oberingenieur bestimmte, dort müsse das Explosionsverfahren ange­ wendet werden, der Explosionsstoff sei bereits hintransportiert worden. Die Geschwindigkeit müsse erhöht werden, sonst werde der Flüssigkeitsdruck zu stark. Wenn jener Rohteil in das Werkzeug eingesetzt worden sei, werde die Ladung abgebrannt. Exerciţiul 506: a. Anfangs schien es, als sti die Anwendung dieses Verfahrens möglich, b. Er verfügte über die Arbeitsmethoden, als sei er der Oberingenieur. c. Sie hielten an der alten Methode fest, als gebe es keine neuen, d. Der Werk­ stoff bedarf nahm so sehr zu, als müsse sich die Produktion verdoppeln. Exerciţiul 507: a. Der Fachmann muß seine Meinung äußern. Der Mensch erfindet sich sein Werkzeug selbst. Er schuf einen neuen Apparat. Wir behaup­ ten das auch jetzt. b. Er sagte, daß die Mechanisierung zurücktrete, daß der Fachmann seine Meinung äußern müsse, daß jedes Fertigerzeugnis diese Einzeloperation durch­ machen müsse, daß der Mensch sich sein Werkzeug selbst erfinde, daß er einen neuen Apparat schaffe. Daß man annehme, daß alles gut ablaufe, daß wir das

524

CHEIA EXERCIŢIILOR

auch jetzt behaupten, daß der Sprengstoff als Energiequelle erscheine, daß sie uns auf die Verkettung der Fertigungsstraße hinweisen, daß wir unsere Worte kurz fassen sollen, daß man den Termin ins nächste Jahr verlege. Exerciţiul 508: a. Seit dem 18. Jahrhundert, b. Die ersten Werkzeuge des Menschen waren Knüppel, Hebel, Beile usw. c. Die Meinung, daß es seit der Steinzeit Automation gebe. d. Unter Automation versteht man alle Vor­ gänge, die selbständig, zwangsläufig, unwillkürlich, selbstregelnd ablaufen. e. Ja, es scheint, daß diese Meinung überall Aufnahme gefunden habe. f. Im 18. Jahrhundert, g. Seit 150 Jahren, h. James Watt. i. In Amerika, j . Diese ersten vollautomatischen Erfindungen waren revolutionierend, k. Davon, wel­ chen Grad die Automation nach 150 Jahren erreichen werde. I. Eine stürmische Entwicklung über die Mechanisierung zur vollkommenen Automation, m. Dort war er ein wesentliches Glied der Fertigung, n. In der Automation tritt er fast völlig zurück, o. Heute erscheint anstelle der handbedienten Werkzeugmaschi­ nen der Automat, p. Als Einzelmaschine oder als automatische Fertigungs­ straße, r. Er führt die Umwandlung vom Rohstoff oder Halbzeug zum Fertig­ erzeugnis durch, einschließlich der notwendigen Kontrollen. Exerciţiul 509: a. Die Fachleute sagen, die Automation befinde sich in einem dauernden Entwicklungsprozeß, b. Ich möchte fragen, welche Rolle der Mensch im Mechänisierungsprozeß gespielt hat. c. Wir wissen nicht, ob wir alle mechanisch bedienten Werkzeugmaschinen durch Automation ersetzen können, d. Der Ingenieur behauptet, der Automat habe auch die notwendigen Kontrollen durchgeführt, e. Er hat erklärt, daß diese Kontrolle in einer Viel­ zahl von Operationen bestehe, die oft elektronisch gesteuert seien, f. Wir möchten wissen, welchen Grad die Automatisierung über 200 Jahre erreichen wird. g. Der Gast äußerte die Meinung, die Automation habe in der Steinzeit begonnen, damals, als die ersten Werkzeuge erfunden worden seien, h. Wir fragen uns, ob Werkzeuge wie Knüppel, Hebel, Beile usw. bei der Begriffsbestimmung der Automation in Betracht gezogen werden können; Exerciţiul 511: â. Unser Aufenthalt hier geht doch bald zu Ende, nicht wahr? b. Sie werden im Sommer doch nach Rumänien kommen, nicht wahr? c. Übermorgen können Sie mir doch Bescheid geben, nicht wahr ? etc. Exerciţiul 512: (Model): Der 24. (vierundzwanzigste) Januar — den 24. (vierundzwanzigsten) Januar — am 24. (vierundzwanzigsten) Januar — E s wird 24. (vierundzwanzigster) Januar werden. Exerciţiul 513: a. In diesem Dialog sprechen Herr Berger und Genosse Munteanu. b. Er sagt ihm, ihr Aufenthalt dort gehe bald zu Ende. c. E r möchte wissen, wann Herr Berger nach Rumänien kommen werde, d. Dienstag öder Mittwoch, e. Er hofft noch im Herbst oder Winter nach Bukarest kommen zu können, f. Seine Reise hängt von den Arbeiten für den Fünfjahresplan ab. g. Weil es in der Zeit in Rumänien wochenlang herrliches Wetter gibt. h. Dieses Jahr kommt er dienstlich, und nächstes Jahr kommt Herr Berger auf Urlaub nach Rumänien.

CHEIA EXERCIŢIILOR

525

Exerciţiul 517: a. Ich weiß, Sie haben noch eine Stunde Zeit. b. Ich glaube, Herr Berger ist in Berlin, c. Ich nehme an, er kommt pünktlich zu den Be­ sprechungen, d. Ich sehe, die Sekretärin hat die Tagesordnung, e. Er hat ge­ sagt, wir müssen um 2020 auf dem Bahnhof sein. f. Ich weiß, die Besprechungen dauern nicht lange. Exerciţiul 518: Das ist ja prima ! Das ist ja ausgezeichnet ! Das ist ja wun­ derbar ! Das ist ja herrlich ! Das ist ja schade. Exerciţiul 519: a. Herr Berger, Genosse Munteanu und die Sekretärin. b. Er kommt genau um 730. c. Die Besprechungen mit der Werkleitung begin­ nen um 8 Uhr. d. Sie werden bis gegen 1245 dauern, e. Um 13 Uhr müssen sie im Labor und um 14 Uhr beim Mittagessen sein. f. Auf dem Bahnhof müssen sie um 1710 sein, denn dann kommt Kollege Popescu von Berlin zurück, g. Nein, wir wissen es nicht, h. Sie fragen die Sekretärin danach, i. Sie gibt ihnen die Tagesordnung, j . Auf der Tagesordnung steht das Tagesprogramm. Exerciţiul 522: Wie spät / Wieviel Uhr ist es ? — Wann beginnen die Besprechungen ? — Habe ich noch Zeit, einen Kaffee zu trinken ? — Wie lange dauern die Besprechungen ? — W a n n kommt Herr Schulze an ? — W i e lange war er in Dresden ? — Wann und wo essen wir zu Mittag ? Exerciţiul 524: a. Da ist ja mein Paß ! b. Da ist ja eine Flasche Kognak ! c. Da kommt ja der Zug ! d. Da warten ja unsere Freunde ! etc. Exerciţiul 525: a. Die rumänische Delegation befindet sich auf der Reise in die DDR, in der Nähe der Grenze, b. Die Paßkontrolle muß die Reisepässe sehen, die Zollkontrolle muß das Gepäck kontrollieren, c. Nur einen Monat. d. Ja, bei jedem Paßamt oder Polizeirevier, e. Ja, er hat drei Koffer, f. Nein, er hat nichts zu verzollen.' g. Nein, sie sind nicht zollpflichtig, h. Etwa eine halbe Stunde, i. Nach zwei Stunden Fahrt, j . Es erwartet sie Ingenieur Berger und seine Kollegen, k. Er stellt ihnen seine Kollegen vor. 1. Das Handgepäck trägt er zum Wagen, das große zur Gepäckaufbewahrung, m. Man bezahlt 1,20 M pro Gepäckstück, und man bekommt dafür einen Gepäckschein, n. 50 Pfennige pro Gepäckstück, o. Mit dem Wagen. Exerciţiul 528: a. Wo kann ich mein Visum verlängern lassen ? b. Ist ein Fotoapparat zollpflichtig ? c. Ich habe keine internationale Währung, d. Wie lange hält der Zug auf diesem Bahnhof ? e. Müssen wir für diesen Zug Platz­ karten haben ? f. Wo können wir unser Gepäck lassen ? g. Wieviel kostet die Gepäckaufbewahrung ? h. Gestatten Sie mir, Ihnen meine Frau vorzustellen ! i. Freut mich, Sie kennenzulernen. Exerciţiul 529: Fahrkarten, bitte ! —Auch die Platzkarten, bitte ! —Wie­ viel kostet eine Platzkarte ? — W a n n sind wir in Leipzig ? — Kann ich dort mein Gepäck auf dem Bahnhof lassen? — W i r d e n Sie von jemandem erwartet ? Exerciţiul 530: Kann ich mir hier das Zimmer aufräumen lassen? Kann ich mir hier die Wäsche waschen lassen ? Kann ich mir hier die Schuhe putzen lassen ? Kann ich mir hier die Kltider aufbügeln lassen ? Kann ich mir hier die Anzüge bürsten lassen ? Kann ich mir hier die Haare schneiden / mich hier

526

CHEIA EXERCIŢIILOR

frisieren lassen ? Kann ich mich hier rasieren lassen ? Kann ich mein Gepäck nach unten / oben bringen lassen ? Kann ich hier meinen Anmeldeschein aus­ füllen lassen ? Kann ich hier ein Ferngespräch anmelden lassen ? Exerciţiul 532: a. Oh, das ist aber / ist das aber schön ! b. Oh, der fährt aber / fährt der aber schnell ! c. Oh, das ist aber / ist das aber freundlich ! d. Oh, das kam aber / kam das aber schnell ! e. Oh, der ist aber / ist der aber schwer ! f. Oh, das ging aber / ging das aber schnell ! g. Oh, der ist aber / ist der aber groß ! h. Oh, der arbeitet aber / arbeitet der aber gut ! Exerciţiul 533: a. Drei Einbettzimmer, b. Für die Gäste aus Rumänien. c. Sie liegen im zweiten Stock, d. Sie melden sich bei der Rezeption an. e. Die Reisepässe, f. Mit dem Fahrstuhl, g. Der Junge, h. Das Zimmermädchen zeigt den Gästen die Zimmer, i. Die Hotelzimmer sind schön, jedes Zimmer hat Bad, Balkon, Telefon und Radio, j . Man kann sich im Hotel das Zimmer aufräumen, die Kleider aufbügeln, die Wäsche waschen und die Schuhe putzen lassen, k. Im Speisesaal ißt man zu Mittag, im Frühstückszimmer nimmt man das Früh­ stück ein, im Frisiersalon lassen sich die Damen frisieren, mit dem Fahrstuhl fährt man nach oben. Exerciţiul 536: Für den 15. und 16. März. — Zwei Einzelzimmer mit Bad. — Bitte, wo liegen die Zimmer ? — Oh, sie liegen zu nahe an der Straße. Könnten Sie mir keine anderen geben, in einem höheren Stockwerk ? — Haben die Zimmer auch Balkon ? — Geht der Balkon nach dem Park ? — Oh, ich möchte aber zwei Zimmer mit Balkon auf der Parkseite ! — Ja, bitte, es können auch Zimmer im 7. Stock sein. — Gibt es im Hotel einen Fahrstuhl ? — Und wo liegt das Frühstückszimmer und der Frisiersalon ? — Sie haben keinen Frisiersalon ? Wo soll ich dann meine Haare frisieren lassen ? Wissen Sie, nach der langen Reise... Exerciţiul 538: a. Wollen wir einen Kalbsbraten bestellen? b. Wollen wir ein Schokoladeeis essen ? c. Wollen wir einen Türkischen trinken ? d. Wollen wir Obst kaufen ? e. Wollen wir einen Fisch essen ? f. Wollen wir eine Flasche Wein trinken ? Exerciţiul 539: a. Die rumänischen Gäste essen in der Gaststätte, b. Ja, sie finden einen freien Tisch, c. Er bringt die Speisekarte, d. Nein, sie bestellen kein Gedeck, sie essen nach der Karte, e. Die Karte ist sehr reichhaltig und die Gerichte sind ausgezeichnet zubereitet, f. Frau Georgescu bestellt eine kalte Platte mit Schinken, Wurst, 1/4 Pfund Käse und Schwarzbrot, Herr Antonescu möchte einmal Fisch mit Mayonnaise, Herr Munteanu nimmt eine Pastete in Aspik und Herr Berger verlangt zwei Spiegeleier mit Schinken. Als zweiter Gang folgt gebackene Leber mit Kartoffelpüree, Kalbsbraten mit Beilage, eine Portion Hähnchen vom Grill mit Gemüse und zweimal Kalbsbraten. g. Sie trinken Rheinwein und Bier. h. Am Anfang wünscht Herr Berger „Guten Appetit !" und am Ende „Mahlzeit allerseits !" i. Die Rechnung bezahlt Herr Berger.

CHEIA EXERCIŢILOR

527

Exerciţiul 542: Ist der Tisch hier am Fenster frei ? Könnten Sie uns die Speisekarte und die Weinkarte bringen ? — Haben Sie auch Gedecke ? — Ich möchte als ersten Gang zwei Spiegeleier mit Schinken. — Kalbsbraten mit Kartoffelpüree. — Ja, einen Türkischen. — Mineralwasser. — Danke schön ; Danke sehr ! — Herr Ober, bitte zahlen ! Exerciţiul 543: a. Der Name der Straße, b. die Haltestelle des Busses 48. c. Das Gebäude der Hauptpost, d. die Rückseite des Briefumschlags, e. die Telefonnummer des Elektrowerks. f. der Haupteingang der Technischen Messe. Exerciţiul 544: a. Bestellen Sie mal ein Taxi ! b. Schreiben Sie mal die Adresse ! c. Kaufen Sie mal eine Briefmarke ! d. Geben Sie mal das Tele­ gramm auf ! e. Suchen Sie mal einen Taxenstand ! f. Fahren Sie mal bis zur dritten Haltestelle ! g. Nehmen Sie mal den Bus 32 ! h. Gehen Sie mal bis an die Straßenecke ! Exerciţiul 546: a. Genosse Munteanu will zur Hauptpost gehen, b. Nein, er weiß es nicht, c. Er fragt einen Passanten nach dem Weg. d. Nein, er muß fahren, e. Er kann mit der Straßenbahn oder mit dem Autobus fahren, f. Er muß 3 Haltestellen weit fahren, g. Er muß bei der Herderstraße aussteigen, h. Sie müssen einen Brief aufgeben, i. Sie wollen ihn eingeschrieben mit Luftpost aufgeben, j . Einfach oder eingeschrieben, k. Auf jedem Briefumschlag muß die genaue Adresse und der Absender stehen. 1. Sie geben noch 2 Telegramme auf. m. Damit sie mit Herrn Berger, der sich im Elektrowerk befindet, sprechen können, n. Man nimmt den Hörer ab, man wirft eine Münze / zwei Münzen ein, man wartet den Summton ab und wählt die Nummer, o. Von der Post fahren sie zur Messe hinaus, p. Sie fahren mit einem Taxi. r. Sie treffen sich am Haupt­ eingang des Messegeländes. Exerciţiul 557: Die Münchner Ausstellung; die Wiener Elektrowerke; die Dresdener Tagung; die Hamburger Flugzeugindustrie; die Bukarester Gießereien. Exerciţiul 558: a. Herr Berger verschafft einen Führer durch die Messe. b. Der Besuch verspricht sehr interessant zu werden, c. Nein, sie können sie nicht alle besuchen, d. Traktoren, Werkzeugmaschinen, Ausrüstungen für Petroleumraffinerien usw. e. Er wollte gerne einige Stände der rumänischen Aussteller besuchen, f. Die Stände der DDR, Österreichs und der UdSSR, g. Bei dem Stand der Bundesrepublik Deutschland, h. Sie wollten einige Auskünfte über die Preise, Erzeugnisse, Liefertermine und einige technische Unterlagen, i. Es wurden die Richtpreise angegeben, j . Gewöhnlich erfolgt 1/3 Anzahlung nach Bestätigung der Bestellung und der Rest bei Lieferung ab Werk. k. Sie erhielten eine Sammelmappe mit den gewünschten Auskünften. 1. Sie wird nach München fahren. Exerciţiul 560 (Model): Ja, wir besuchen sie heute nachmittag. •— Nein, wir können nur einen Teil sehen. — Ja, natürlich gibt es einen. — Ja, Rumä­ nien hat auch einen reichen Ausstellungsstand. — Ausrüstungen für Petroleum­ raffinerien, Werkzeugmaschinen, Traktoren u.a.m. — Die Stände der DDR

528

CHEIA F.XERCIŢIILOR

und der UdSSR.—Technische Unterlagen. — Ja, natürlich fragen wir auch danach. Exerciţiul 562: a. München soll die Stadt der meisten Museen sein. b. Das Oktoberfest soll sehr schön sein. c. Das Rathaus soll sehr alt sein. d. Der Fa­ sching soll alljährlich gefeiert werden, e. Viele Ausländer sollen die Pinakothek besichtigen, f. Das Stadion soll ganz modern sein. g. Das Zentrum soll sehr weit entfernt sein. Exerciţiul 563: a. Nachher macht sie eine Stadtrundfahrt durch München. b. Herr Meierhuber fährt mit ihnen durch die Stadt, c. Durch die X X . Olym­ pischen Spiele, d. Die Stadt hat zur Zeit 1 270 000 Einwohner, e. In den vielen Industriebetrieben in und um München, f. Es ist ein altes Fest und wird seit 1810 alljährlich im Oktober gefeiert, g. Es gibt hier den Marienplatz, 1638 errichtet, mit dem alten und neuen Rathaus. In der Nähe liegt das National­ theater, das berühmte Hof bräuhaus und die sog. Residenz, h. Das Deutsche Museum für Naturwissenschaften und Technik, die Pinakothek, i. Am Ende besichtigen sie die Pinakothek, j . Ins Theater, k. Morgen sollen sie das Olym­ pische Stadion, Schloß Nymphenburg und den Englischen Garten besichtigen. Exerciţiul 569: Schokoladeeis schmeckt mir (nicht). Der Herrenanzug gefällt mir (nicht). Das Hotelzimmer gefällt mir (nicht). Der Kalbsbraten schmeckt mir (nicht). Diese Puppe gefällt mir (nicht). Der Wollmantel gefällt mir (nicht). Hähnchen vom Grill schmeckt mir (nicht). Kalte Platte schmeckt mir (nicht). Die langen Ärmel gefallen mir (nicht). Mein Kollege gefällt mir (nicht). Die Verkäuferin gefällt mir (nicht). Die Stadtrundfahrt gefällt mir (nicht). Das Mittagessen schmeckt mir (nicht). Exerciţiul 570: a. Wie lange dauert die Reise von Bukarest nach Wien ? b. Fährt man von Bukarest nach Cluj über Braşov oder über Sibiu ? c. Wann kommt Genosse Popescu nach / von Leipzig ? d. Wo steht der Zug nach Köln ? Fährt er über Nürnberg ? e. Sie fahren über Wien und müssen in Linz ausstei­ gen, f. Hält dieser Zug in Potsdam ? Exerciţiul 571: a. Die Kaufläden in den Wiener Geschäftsstraßen, b. Sie wollte einen Wollmantel kaufen, c. Er war reizend, mit einem eleganten Kragen und erstklassigem Seidenfutter, d. Ja, sie kaufte ihn. e. Er kaufte ein JerseyKleid für seine Frau. f. Es hatte die Größe 49—50 und hatte lange Ärmel. g. Herr Antonescu wollte einen Herrenanzug kaufen, h. Er fand einen Herren­ anzug aus Tergal. i. Sie suchten die Abteilung für Spielzeug und Elektrogeräte. j . Sie kauften noch eine Handtasche, Hemden, ein Tonbandgerät, zwei Paar Schuhe, allerlei Spielzeug, wie: eine Puppe, eine elektrische Eisenbahn u.a.; Geschenke für Bekannte, wie: Parfüms, feine Toilettenseifen u.v.a. Exerciţiul 574: Wo ist bitte die Abteilung für Herrenanzüge ? Verkäufer: Im IV. Stock. Bitte nehmen Sie den Fahrstuhl ! Kunde: Ich möchte einen Herrenmantel, Größe 52. Verkäufer: Welche Farbe ? Wir haben eine sehr reiche Auswahl.

CHEIA EXERCIŢIILOR

529

Kunde: Ich möchte dunkelgrün oder dunkelbraun. Verkäufer: Ich empfehle Ihnen diesen. Es ist ein Wollmantel, sehr ange­ nehm und leicht zu tragen. Möchten Sie ihn probieren ? Bitte zur Kabine. Der Mantel steht Ihnen ausgezeichnet. Kunde: Aber die Ärmel sind zu kurz. Verkäufer: So ist das modern. Man trägt kürzere Ärmel. Kann ich Ihnen den Kassenzettel geben? Kunde: Nein, ich möchte noch einen Mantel probieren, vielleicht in dunkel­ blau oder in schwarz. Haben Sie meine Größe ? Verkäufer: Aber gewiß ! Bitte ! Dieser hat einen eleganten Schnitt, einen modernen Kragen und die Ärmel sind länger. Kunde: Ja, dieser gefällt mir. Wie teuer ? / Was kostet er ? Ja, gut, ich nehme ihn. Verkäufer: Vielen Dank ! Auf Wiedersehen ! Exerciţiul 577: a. SL wollen die Heimreise vorbereiten, b. Sie wollen mit dem Zug fahren, c. Sie informieren sich im Reisebüro der österreichischen Bundesbahnen, d. Ja, die Beamtin gibt ihnen Auskunft, e. Weil die Reisezeit zu lang ist. f. Sie wollen mit dem Flugzeug reisen, g. Sie wollen am 26. Sep­ tember nach Bukarest fliegen, h. Ja, man kann ihnen Plätze reservieren. i. Die Beamtin, j . Sie kaufen gleich drei Flugkarten, k. Sie fahren mit den Autobussen zum Flughafen hinaus. 1. Der Wiener Flughafen liegt außerhalb der Stadt. Er heißt Schwechater Flughafen, m. Das Flugzeug startet um 1315. Es landet um 1610 auf dem Bukarester Flughafen, n. 25 kg Reisegepäck ist zulässig, o. Für je 5 kg Übergepäck sind 18 Schillinge zu entrichten, p. Im Flugzeug wird ein ausgiebiger Imbiß mit Getränken geboten.

34 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 1/103

SEMNE DE PRESCURTARE A U N O R C U V I N T E D I N LIMBA GERMANĂ

a. Abb. Anm. Aufl. Ausg. Bd. bzw. dgl. d.h. d.i. f. Fa. f.f. 1. lfd. lfd.J. lfd.Nr. m.E.

die die die die der das das die der das die

Jg-

o.a.
rd. s. S. s.o. sog. Std. s.u. u. u.a. u.a. u.a.m.; u.dgl. (m) usf. usw. u.U. u.v.a. u.Z. u.zw. vgl. v.o. v.u.Z. v.u. Z. z.B. z.T. z.Z.

die

am sau an Abbildung, -en Anmerkung, -en Auflage, -n Ausgabe, -n Band, -(e)s, -^e beziehungsweise dergleichen heißt ist und folgende (Seite) Firma, -men und folgende (Seiten) Jahrgang, -(e)s, —e lies laufend laufende J a h r laufende Nummer meines Erachtens oder ähnlich(es) rund siehe Seite siehe oben sogenannt Stunde siehe unten und unter ander(e)m, und andere, und anders und ähnliche(s)

la, pe imaginea, figura însemnarea, observaţia, adnotarea ediţia, tirajul editarea volumul respectiv asemenea adică adică, vasâzică, anume şi următoarea (pagină) firma, întreprinderea şi următoarele (pagini) anul de apariţie, colecţia anuală citeşte în curs anul curent numărul curent după părerea/aprecierea mea sau (altceva) asemănător/asemenea cam, aproximativ, circa vezi pagina vezi mai sus aşa-numit, aşa-zis ora vezi mai jos
Şi

între altele, şi alţii, şi altfel şi altceva asemănător/altele asemănă­ toare • şi multe altele şi asemenea (mai multe) şi aşa mai departe (înainte) etc. şi aşa mai departe eventual, în anumite condiţii şi multe altele al erei noastre şi anume compară I de sus înaintea erei noastre de jos numărul, cifra; rîndul de exemplu în parte/parţial la ora actuală

; und andere(s) mehr und dergleichen (mehi) und so fort und so weiter unter Umständen und viele (s) andere unserer Zeitrechnung und zwar vergleich (e) von oben vor unserer Zeit von unten die Zahl; die Zeile zum Beispiel zum Teil zur Zeit

DICŢIONAR

GERMAN — ROMÂN

In dicţionarul care maticale + ac. adj. adv. art. conj. f. f. pi. f. sg. interj.

urmează se găsesc următoarele prescurtări pentru indicaţii m. n. num. prep. prese. pron. = = = = = = V. = vb. = vb. refl. = masculin neutru numeral prepoziţie prescurtare pronume vezi verb verb reflexiv

gra-

+ dat.

= = = = = — = = = =

cu acuzativul adjectiv adverb articol conjuncţie cu dativul feminin fără plural fără singular interjecţie

ab adv. aici: plecarea D IO1' ab bilden vb. a (re)prezenta (în imagine) 152) Abbildung, -en (prese. Abb.) / . imagine, figură, ilustraţie 5 ab brennen (brannte ab, ist abgebrannt) vb. a arde 24 Abend, -5, -e m. seară D 8 aber conj. dar, însă 11 ab fahren (ä; fuhr ab, ist abgefahren ) vb. a pleca D 3 Abfahrt, -en f. plecare, pornire D 10 Abfahrtszeit, -en f. oră de plecare D 10 abgemacht interj, s-a făcut ! hotărît ! D 2 ab hängen (hing ab, abgehangen) von + dat. vb. a depinde D 1 ab holen vb. a lua, a aduce (ceva sau pe cineva) D ablaufen (äu; lief ab, ist abgelaufen) vb. a decurge 25 abliefern vb. a livra, a preda (la destinaţie) 21 Abmessung, -en, f. dimensiune 5 Abschluß, -sses,~sse m. încheiere, ter­ minare; zum Abschluß bringen (brachte, gebracht) a încheia 20

Abschnitt, -(e)s, -e m. capitol Absender, -s m. expeditor Abteilung, -en f. secţie, sector; Abteilung, -en f. despărţire ab warten vb. a aştepta ach ! interj, ah ! of ! vai ! acht num. opt achten auf + ac. vb. a avea grijă, a res­ pecta, a ţine seama de, a lua în seamă addieren vb. a aduna Adresse, -n f. adresă ah ! interj, a ! ähnlich adj. asemănător Alkohol, -s, -e m. alcool alle pron. toţi, toate allerlei num. fel de fel de, de tot felul, tot felul de allerseits adv. tuturor, la toata lumea; din toate părţile allerdings adv. ce-i drept, într-adevăr, negreşit alles pron. tot, totul; toate, orice allgemein adv. general

20 D 6 11 D 6 D 6 1 18 7 D 6 D 3 12 D 3 14 D 9 D 5 11 8 23

* Aceste grupuri de litere şi cifre indică, în primul caz (D 10) numărul dialogului (adică al > zecelea dialog din partea a doua a manualului), iar în al doilea caz (15), numărul lecţiei din partea întîi a manualului în care apare termenul pentru prima dată (adică lecţia nr. 15). 2 ' Pentru aflarea accentului se va consulta capitolul B .Vocabular" din lecţiile indi­ cate prin cifra arătata în coloană din dreapta dicţionarului.

532

DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN

Allgemeingut, -(e)s- ^er n. bun obştesc, bun general; A llgcmcingut werden a se generaliza 25 alljährlich adj. anual, an de an D8 allmählich adv. treptat, cu timpul 22 als conj, 1. ca, drept; 2. decît; 3. cînd, pe cînd, în vreme ce 9 als ob conj. ca şi cînd 24 alt adj. aici: vechi D8 Aluminium, -s, f. pi. n. aluminiu 9 Ampermeter, -s n. ampermetru 5 an prep. la, pe 6 an adv. aici: sosire D 10 Analyse, -n f. analiză .4 analysieren vb. a analiza 4 Anbetracht, - (e)s,f. pi. m. considerare; in Anbetracht avînd în vedere, luînd în considerare, faţă de D 10 andere adj. şi pron. alt, altă, alţi, alte; celălalt, cealaltă, ceilalţi, celelalte 12 aneinander adv. laolaltă 17 Anfang, -(e)s, — e m. început D8 an fangen (ä; fing an, angefangen) vb. a începe D 5 anfangs adv. la început, mai întîi 24 Anforderung, ~en f. cerere, pretenţie; Anforderungen stellen a ridica pretenţii, a cere 20 Angabe, n, f. indicaţia 10 angeben (i; gab an, angegeben) vb. a indica, a arăta 18 angenehm adj. plăcut, agreabil D 10 Angestellte, -n, -n m. şi f. salariat, salariată 10 anhaften vb. a fi inerent, a fi lipit de 22 anhaltend adj. continuu 17 Ankunftszeit, -en f. oră de sosire D 10 Anlaßfarbe, -n f. culoare de revenire 9 Anmeldeschein, -(e)s, -e m. fişă de înscriere la evidenţa populaţiei D4 annehmen (i; nahm an, angenommen) vb. aici: a presupune, a considera 25 anschließend adv. imediat după, în continuare 23 Anschrift, -en f. adresă D4 an sehen (ie; sah an, angesehen) vb. a se uita, a privi 11 Ansicht, -en f. părere, opinii, concepţie 22 antikorrosiv adj. anticorosiv 19 antreiben (trieb an, angetrieben) vb. a antrena, a acţiona 17 Antriebsmotor, -s, -en m. motor de acţionare 17 antworten vb. a răspunde 6 anwendbar adj. aplicabil, practicabil 17

anwenden vb. a aplica, a folosi Anwendung, -en f. aplicare; zur Anwendung bringen (brachte, gebracht) a pune în aplicare Anwendungsgebiet, -(e)s, -e n. dome­ niu de aplicare Anzahl, / . pi. f. n u m ă r ; cantitate Anzahlung, -en f. acont Anzug, -(e)s, *±e m. costum, îmbrăcă­ minte bărbătească Apparat, -(e)s, -e m. aparat Apparatebau, -(e)s, f. pi. m. construc­ ţie de aparate Appetit, -(e)s, -e m. poftă; Guten Appetit ! Poftă bună ! Arbeit, -en f. muncă, lucru; lucrare arbeiten vb. a lucra, a munci Arbeiter, -s -m. muncitor Arbeiterin, -nen f. muncitoare Arbeitsgang, -(e)s, - « m . operaţie (de lucru) Arbeitskraft, —e f. forţă de muncă Arbeitsplatz, -es,—e m. loc de muncă Arbeitsverfahren, -s -n. procedeu de lucru Arbeitszimmer, -5, -n. birou, cabinet Argon, -s, f. pi. n. argon (gazul) Ärmel, -s, m. mînecă Art, en f. fel; aller Art de t o t felul Asbestplatte, -n f. placă de azbest Aspik, -(e)s, -e m. aspic, răcitură, piftie Atmosphäre, -n f. atmosferă auch conj. şi adv. şi, de asemenea auf prep. pe, peste, deasupra aufbewahren, vb. a păstra, a depozita Aufbewahrung, -en f. păstrare Aufbringen, s, f. pi. n. aplicare / punere / depunere a unui strat aufbügeln vb. a călca (din nou) Aufenthalt, -(e)s, -e m. şedere, oprire Auffassung, -en f. înţelegere, părere, concepţie Aufgabe, -n f. sarcină, scop, problemă aufgeben (i, gab auf, aufgegeben) vb. aici: a expedia (scrisori, colete etc.) aufgrund prep. pe baza Aufmerksamkeit, -en f. atenţie; Auf­ merksamkeit schenken a acorda atenţie Aufnahme, -n f. primire, admitere, adoptare aufschreiben (schrieb auf, auf­ geschrieben) vb. a nota, a scrie Aufschwung, -(e)s, —c m. impuls, avînt înviorare

11 16 22 9 D 7 D 9 6 12 D 5 5 3 3 3 25 20 10 18 10 17 D 9 12 12 D5 8 2 6 12 D 3 19 D 4 D 1 25 18 D 6 15 18 25 14 23

DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN

533

Aufsicht, -en f. supraveghere, control; unter Aufsicht halten a supraveghea, a ţine sub supraveghere 20 aufstehen, stand auf, ist aufgestanden vb. a se ridica în picioare D 5 aufstellen vb. a instala, a amplasa 14 Aufstellen, -s, f. pi. n. amplasare 21 auftragen (ă, trug auf, aufgetragen) vb. a aplica (un strat) 19 Auftreiben, -s, / . pi. n. umflare, lărgire 24 aufweisen (wies auf, aufgewiesen) vb. a arăta, a prezenta 22 aufzählen vb. a enumera, a înşira 11 aufzeichnen vb. a înregistra, a însemna a nota 13 Augenblick, -(e)s, -e m. clipă, moment D 1 August, -(e)s, -e m. luna august D 1 aus prep. din 7 ausarbeiten vb. a elabora 21 Ausbau, -(e)s,f. pi. m. extindere (unui complex, unei construcţii) 10 ausbauen vb. a lărgi, a mări 11 äußere adj. din afară, din exterior 17 ausführlich adj. detaliat, amănunţit 13 ausfüllen, vb. a umple, a ocupa, a completa 22 Ausgangsstoff, -(e)s, -e m. materie primă, material de bază 16 ausgezeichnet adj. excelent D 2 ausgiebig adj. copios, îmbelşugat D 10 aushalten (ä; hielt aus, ausgehalten) vb. a suporta, a rezista 22 aushängen (hing aus, ausgehangen) vb. a afişa, a expune la vedere D 10 Aushärtung, -en f. întărire, solidificare 16 Auskunft, — e f. informaţie, lămurire D 6 Auskunftstelle, -n, / b i r o u de informaţii D 7 Ausland, -(e)s, f. pi. n. străinătate 6 Ausländer, -s, m. străin D 8 Auslandslieferung, -en f. livrare în străinătate, export D 7 ausrüsten vb. a echipa, a utila 15 Ausrüstung, -en f. echipament D 7 aussteigen, stieg aus, ist ausgestiegen vb. a coborî D 6 Aussteller, -s, m. expozant, persoana care expune D 7 Ausstellungsstand, -(e)s,—e m. stand / pavilion de expoziţie D 7 aussetzen vb. a expune; a întrerupe 19 ausstoßen (ä; stieß aus, ausgestoßen) vb. a arunca / a împinge afară 16 aussuchen vb. a alege 18 äußern vb. a exprima 25

außerordentlich adj. extraordinar D 9 austauschen vb. a schimba, a pre­ schimba 18 Auswahl, -en f. sortiment D 9 Auto, -s, -s n. automobil 2 Autobus, -ses, -se m. autobuz D 6 automatisieren vb. a automatiza 10 automatisch adj. automat 14 Automation, -en f. automatizare 25 Automatisierung, -en f. automatizare 20 Automobilbau, -(e)s, f. pi. ni. construcţie/ industrie de automobile : 9

backen (ä; buh, gebacken) vb. a prăji, a coace, a frige D 5 Bad, -es, —er n. baie D 4 Bahnhof, -(e)s, ^e m. gară, staţie D 2 Bahnsteig, -(e)s, -e m. peron D 3 Bakelit, -(e)s, -e n. bachelită 16 Bakelitpulver, -s, n. praf de bachelită 16 bald adv. curînd, în curînd 24 Balkon, -(e)s, -c,n. balcon D 4 Bandmaß, -es, -e n. ruletă. 5 Bandmaterial, -(e)s, -ien material în bandă 15 Bandring, - (e)s, -e m. colac de bandă 12 Basis, -en f. b a z ă ; 16 Bau, -(e)s, f. pi. in. construcţie 16 Bauart, -en f. tip de construcţie 14 bauen vb. a clădi, a construi 10 Beamte, -n, -n in. funcţionar D 3 Beanspruchung, -en f. solicitare 13 bearbeiten vb. a prelucra 18 bedauern vb. a regreta, a-i pare rău D 5 Bedeutung, -en f. însemnătate, impor­ t a n ţ ă ; eine Bedeutung erlangen a deveni important 22 bedienen vb. a servi beeinflussen vb. a influenţa 22 beenden vb. a termina D 8 befassen mit + dat., vb. refl. a se ocupa 23 de befestigen vb. a fixa 6 befinden (befand, befunden) vb. refl. 12 a se găsi, a se afla Beginn, -(e)s, f. pi. m. început 16 beginnen (begann, begonnen) vb. a începe begeben (i; begab, begeben) vb. refl. 12 a se duce, a, pleca Begriff, -(e)s, -e m. noţiune 21

geboten) vb a oferi Bild. -en f. in Betrieb nehmen (nahm. genommen) a pune în funcţiune Betriebsanleitung. -n. a studia. adv. vb. -s. definiţie begrüßen vb. 2. şi f. f. la 14 beide num. aus + dat. -er n. a contribui 17 bekannt adj. -en f. pi. n.' cert bestmöglich adv. -e n. a trata 25 behaupten vb. betrug. celebru D 8 beschädigen vb. fisură. recipient 20 behandeln vb. -n. a se referi la biegen (bog. desigur. cît mai bine posibil bestqualifiziert adj. pi. gut Bestätigung. bezogen) vb. gegeben) a da un răspuns / o informaţie. cunoştinţă 16 bekanntlich adv. a vizita betätigen vb.. m. a face rost de D 8 besprechen (i. lucrul cel mai bun bestehen (bestand. a observa. refl. a păstra. vb. deosebit 10 besorgen vb. a se ridica la. a pregăti 10 bereits adv. beschrieben) vb. a denumi Bezeichnung. ceea ce este mai bun. 3. de pe acum 17 beruhen auf + dat. a numi. a strica. a determina bestimmt 1. a însuma betreten (i.534 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 25 Begriffsbestimmung. betragen) vb. cel mai bine cali­ ficat Besuch. Bescheid wissen (wußte. trata­ tive . a înlătura 22 besichtigen vb. amîndouă Beii. anumit. lămurire. a avea nevoie 12 beobachten vb. a intra Betrieb. bewähren. ecran billig adj. denumire beziehen (bezog. gab. totalitate de mun­ citori şi funcţionari (dintr-o între­ prindere) benennen (benannte.. m. consideraţie. -(e)s. considerare. îndoire sculă de Biegewerkzeug. răspuns. gebogen) vb. ieftin 11 D 7 11 20 11 D 5 D 7 11 17 13 17 18 10 10 15 24 25 14 14 14 21 19 22 14 9 17 12 15 15 18 D 5 22 5 18 22 . a pune în mişcare bezeichnen vb. -c îndoit Bier. renumit. infor­ maţie. 2. cunoscut. trug bei. -en f. bere bieten (bot. a lua parte. + art. a saluta 10 Begrüßung. -en f. a primi. refl. D 9 cunoscută. besessen) vb. -es. a vizita. deja. -en f. sarcină 13 belaufen (äu. 1. -s. exploatare. refl. exemplu 12 beitragen (ä. a vedea 10 besitzen (besaß. -(e)s. -(eis. n. convorbire. funcţiune. 1. a consta / a se compune din 2. -(e)s. comandă besten v. a participa Betracht. -n m. comod D 9 bereiten vb. înainte de a bewahren vb. -en f. f. negociere D 2 besser v. 2. la 5 Beispiel. amîndoi. besprach. a se baza pe 24 berühmt adj. topor 25 Beilage. Beseheid geben (i . a valora 12 Belegschaft. sich beziehen auf -f ac. a examina 14 bequem adj. a conserva. -en f. besprochen) vb. -e m. -[e)s. in Betracht ziehen (zog. gut bestimmen vb. belaufen) auf + ao. a afirma 5 bei prep. -e m. a deteriora 19 beschaffen vb. imagine. vb. vb.. salut de primire / de D 2 întîmpinare 8 Behälter. pi. -e n. -(e)s. ilustraţie Bildschirm. -(e)s. confirmare Beste. vb. benannt) vb. a dezbate 6 Besprechung. precis. a descrie 13 beseitigen vb. după cum se ştie 13 belasten vb. instrucţiune de exploatare bevor conj. -(c)s. beigetragen) 20 zu + dat. vizită besuchen vb. a fi de. betrat. f. 1. a se ridica la. a denumi 16 benötigen vb. -en f. a procura. refl. a se dovedi cores­ punzător bewegen vb. aici: garnitură la mîncare D 5 beim bei dem prep. betreten) vb. întreprindere. -e m. adj. a îndoi Biegen. a discuta. a comanda Bestellung. en f. a face. bestanden) vb. a exista. m. a încărca Belastung. a poseda 15 besonder adj. gezogen) a lua în consideraţie betragen (ä. belief. cunoscut Bekannte. a continua bestellen vb. gewußt) a fi lămurit D 1 beschreiben (beschrieb. a mişca. a acţiona beteiligen an + dat. a procura. a face rost de 21 Bescheid. -e n. -(e)s. -n f.

damit conj. gaură. a ruga. durabil dauern vb. bucşă buchen vb. suport al burghiului Bohrmaschine. m e t a l neferos Büro. chimic Chrom. m. mulţumire danke ! vb. a aduce. -e m. -n f. a duce Bruchdehnung. -s. foarfece de tablă Blechstreifen. adv. -es. sein bitte vb.DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN 535 Birnenkompott. m fund (de cazan). maşină de găurit Bohrung. -e « . doamnă Damenbekleidung. bitten um -f ac. aşadar. m. -(e)s. bloc. suflare blau adj. fîşie de tablă Blechwerkstoff. gîtuire rela­ tivă la rupere Büchse. a avea nevoie braun adj. conj. roşu maroniu BRD / . ist geblieben ) vb. pi. înăuntru darstellen vb. prin aceasta 2. pînă aici. -n f. a cere cuiva ceva Blasen. -(e)s. a folosi. prin urmare damals adv. -e n. gebeten) vb. alungire la rupere Brucheinschnürung. / . -c m. -« / . cale ferată federală bunt adj. -e m. după aceea. timbru poştal Briefumschlag. gebracht) vb. compot de pere bis conj. bringen brauchbar adj. prin aceasta. acesta. brun. m. (e)s. -s. adv. atunci daraus adv. prin aceea dagegen adv. numai. doar. a găuri Bohrer. -s. scrisoare Briefmarke. conteiner 9 9 7 21 D 5 9 9 D 8 6 8 D 6 D 6 D 6 4 13 D 4 D 10 9 da 1. aici: în schimb daher adv. —e m. lingou bloß adv. pe vremea (cînd) Dame. cu acest prilej dadurch adv. la aceasta. multicolor. maro braunrot adj. găuritor (mun­ citor) Bohrhaltcr. -s m. plic bringen (brachte. -en f. creion Blick. folosibil brauchen vb. -(e)s. pînă la. mulţumesc danke bestens ! mulţumesc foarte mult ! danken vb. -en f. aici. plumb bleiben (blieb. după aceasta Dank. rămîne. . permanent davon adv. + interj. apoi. Bundes Republik Deutschland Republica Federală Germania breit adj. utilizabil. a întrebuinţa. n. -s. lat Breite. de aceea. -(e)s. din'această cauză darunter adv. deoarece.e m. aceştia. tablă Blechschere. alezaj Bolzen. şi interj. material din tablă Blei. -en f. -n f. Deutsche Demokratische Repu­ blik Republica Democrată Germană 3 15 10 19 10 21 10 D 9 11 22 11 D 5 10 8 16 D 3 20 13 23 1 16 19 D 2 13 14 15 D 7 . -(e)s. a sta Bleistift. -n f. m. atunci. a dura dauernd adj. -s / . -en f. -(e)s. fiindcă 3. bis zu pînă la bisher adv. -s n. /. cu aceasta. -s. albastru Blech. -e n. de aici. -n f. -(e)s. îmbrăcăminte pentru femei damit 1. -(e)s. a mulţumi dann adv. lăţime Brief. pînă. burghiu.'• m. colorat variat D 5 13 20 Buntmetall. sol bohren vb. acestea daß conj. n. pentru ca danach adv. -s. -e m. de la aceasta / acesta / aceştia / acestea dazu adv. abia Boden. aceasta. -en f. m bolţ brachte v. pi. a trece în registru. f. vă rog. poftim bitten (bat. constructor şef Container. . privire Block. birou bzw. pi. pentru aceasta DDR /. de aceea. că dauerhaft adj. aici: prin aceasta das pron. dürfen darin adv. din aceasta darf v. 2. -s. (citeşte: beziehungsweise) respectiv 9 7 11 D 3 16 9 12 12 15 15 9 19 6 22 2 D 7 2 3 3 14 3 15 7 23 chemisch adj. -s. pînă acum bist v. pi. a reprezenta darum adv. -s. pe atunci. crom Chefkonstrukteur. atunci dabei adv. a înre­ gistra Bundesbahn.

de aceea. -en f. a introduce. a avea voie Duroplast. -en f. cîte ceva. adv. -(e)s.h. unic. m. uniform einiges pron. m. -e m. cîteva. -(e)s. număr zecimal 7 d. monument D 8 denn conj. tîrguială einladen (ă. cumpărătură. mers rapid einbauen vb. fuhr ein. strung 3 drehen vb. grabă. strungar 3 Drehmaschine. conj. f. Durchsicht. -s. strung 3 Drehstrommotor. a roda. a servi 5 Dienstag. o dată einmalig adj. tu 3 dünn adj. -en f. -en f. cameră cu un singur p a t / de o persoană einfach adj. -e m. cum să nu 11 Dollar. a monta. -n. -5 m. eingehalten) vb. -s. Direktoren m. -(e)s. dieses. a face rodajul einführen vb. citeşte: das heißt adică 16 dicht adj. -n / . lud ein. urgenţă Eilgang. -s. unele lucruri einige pron. o singură dată einnehmen (i. duroplast dynamisch adj. -en m. -es. galben închis durch prep. sîrmă 15 Drehbank. pl. dinamic 9 9 4 18 25 8 21 10 16 13 E eben adv. prin durchführen vb. -(e)s. a fi bun pentru ceva Eile / . -n f. în interes de serviciu D 1 dieser. eingefahren) vb. a învîrti. faţă de aceasta. simplu einfahren (ä. turaţie 5 drei num. mai curînd.. a trece prin Durchmesser. în partea cealaltă D 5 Druck. Ü W n. de trei ori 13 dritte num. presiune 5 druckübertragend adj. albastru închis dunkelgelb adj. -e m. delegaţie 10 demgegenüber adv. aceste 8 direkt adj. astfel de 25 deshalb adv. această (a). unii Einkauf. durfte. -(e)s. dorn 3 dort adv. contrar acestui lucru 25 Denkmal. a deţine eins num. invitaţie einmal num. -en f. hielt ein. densitate 23 dick adj. a importa Eingriff. diese. motor trifazat 17 Drehzahl. -s. procedeu de distanţă 24 dividieren vb. totuşi. gros. dincolo. de asemenea Ecke. -(e)s. propriu-zis eignen vb. marţi D 1 dienstlich adv. direct 24 Direktor. acolo 2 Draht. ^e f. -en f. mar­ ca germană (moneda) 12 doch 1. n. acest. -e m. eingeladen) vb. etanş.^e m. f. f. -(e)s. mai devreme Eigenschaft. decembrie D 1 Dezimalzahl. -en f.536 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN Decke. căci. refl. colţ eckig adj. a respecta einheitlich adj. din această cauză 13 detonieren vb. mai degrabă. eingenom­ men) vb. dens 19 Dichte. a suci 3 Dreher. unghiular eher adv. diese pron. tavan 6 Dehnung. însuşire. întrucît 13 derartig adj. -s. deoarece. cu toate acestea. f. cîţiva. ba d a . al treilea / a treia 12 drüben adv. dolar D 3 Dorn. pi. a se potrivi. unu D 7 17 4 2 19 13 21 19 D 6 14 13 D 4 16 14 11 25 18 25 D 8 10 D 9 D 8 21 13 13 22 1 . detonare 24 Dezember. a strunji. a executa. a roti. a efectua durchmachen vb. a împărţi 7 DM Deutsche Mark. parcurgere dürfen (a. proprietate. nahm ein. aceşti. -en f. discuţie. -s. -en f. zur Dis­ kussion stellen a pune în discuţie 20 Distanzverfahren. alungire 13 Delegation. gras 2 dienen vb. *+e m. director 4 Diskussion. tocmai ebenfalls adv. diametru. -s. -(e)s. intervenţie einhalten (ă. n. 2. in. pi. pi. transmiţător de presiune 24 du pron. examinare. subţire 2 dunkelblau adj. gedurft) vb. ^-e m. f. asemenea. -^e m. pl. calitate eigentlich adv. -s. a aşeza Einbettzimmer. a detona 24 Detonieren. a ocupa. a invita Einladung. trei 1 dreimal num. -n f. -s. cercetare.

-(e)s. entschieden) für + ac. unsprezece 1 empfehlen (ie. electrocar 21 elektrolytisch adj. zum Einsatz kommen a fi folosit. -s m locuitor D 8 Einzelmaschine. automat monoax 15 Einspindeldrehautomat. -en / . maşină indivi­ duală 25 Einzelmontage. ist eingetreten) vb. -sse n. ireproşabil. -sse m. entwarf. prelucrare finală 18 Ende. -sses. a lua. -en f. a afla. operaţie indivi­ duală 25 Eisen. erfahren) vb. zu Ende gehen a se apropia de sfîrşit. a influenţa asupra 24 Einwirkung. parter 4 erfahren (ä. a împărţi 15 ein tragen (ă. -en f. electrotehnică 9 elf num. necesar 23 erfreut adj. limită de elas­ ticitate 13 elektrisch adj. + ac. capăt. cu bune rezultate 20 erforderlich adj. a schimba (mai ales bani) D 10 einwirken auf. -n f. -(e)s. a intra. tren D 9 Eisenlegierung. fără gre­ şeală 20 einwechseln vb. -en f. a achita D 10 entscheiden (entschied. pămînt. vb. el 2 erarbeiten vb. aparat elec­ tric D 8 Elektroindustrie. erfuhr. efect 17 Einwohner. a fi pus în funcţiune 20 Einsatzmöglichkeit. -en f. f. vb. a apuca 21 erhalten (ä.—e n. rezulta 13 ergreifen (ergriff. -m. -n f. -s. invenţie 25 erfolgen. ergeben) vb. m. -n f. erhalten) vb. a obţine 13 erhitzen vb. a concepe 16 entwickeln vb. a îndepărta 19 entfetten vb. a îndeplini 10 ergeben (i. eingeschrie­ ben) vb. electric 13 elektrochemisch adj. eficace. -n f. strimt 25 englisch adj. a rezulta 17 erfolgreich adj. posibilitate de folosire / de întrebuinţare 22 einschließlich prep. -en m. f. a obţine. a dezvolta 16 Entwicklung. corespunzător 13 entwerfen (i. a recomanda D 8 Endbearbeitung. electrod 13 Elektrogerät. a sosi la destinaţie D 10 eintreten (i. produs finit/ final 21 Energiequelle. ist eingetroffen) vb. erhielt. a degresa 19 entlang prep. cale ferată. -s. -•-• e m. strîns. a plăti. -n f. sursă de energie 24 energisch adj. -en m. -n n. traf ein. -en. întrebuinţare. a urma. electrochimie 19 Elektrode. englez (esc) D 8 entfernen vb. a auzi D 8 erfinden (erfand. bucuros 10 erfüllen vb. -sses. a inventa 25 Erfinder.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 537 Einsatz. anga­ jare . fier 9 Eisenbahn. trat ein. ergriffen) vb. inventator 16 Erfindung. erfunden) vb. pi. a încuia 14 Einspindelautomat. -s. -en f. eingetragen) vb. dezvoltare Entwicklungsprozeß. de acord D 5 einwandfrei adj. a avea loc. glob pămîntesc Erdgeschoß. tempe­ ratură de aprindere 17 er pron. n. refl. proces de evoluţie / de dezvoltare 25 Entzündungstemperatur. aliaj de fier 9 Elastizitätsgrenze. -s. a începe. pi. inclusiv 25 einschreiben (schrieb ein. a înscrie 14 eintreffen (i. -cn f. îngust. sfîrşit. -en f. empfohlen) vb. vb. 21 a proiecta. -en. a strînge. a încălzi (la incandescenţă) 17 . motor electric 8 elektronisch adj. -n / . a scuza 7 entsprechend adj. -en m.a. trug ein. -e n. a dobîndi. a fi angajat. electronic 25 Elektrotechnik / . cu succes. a fixa 13 einsperren vb. a 21 realiza prin muncă 13 Erde. aici: a trimite o scrisoare recomandată D 6 einsetzen vb. a veni 11 einverstanden adv. energic 4 eng adj. a introduce 22 einspannen vb. strung automat monoax 14 einteilen vb. -en f. de-a lungul D 4 entrichten vb. ergab. a se hotărî / a se decide pentru 24 entschuldigen vb. a acţiona. -s. industrie elec­ trotehnică 18 Elektrokarren. influenţă. montaj individual 20 Einzeloperation. -es. -n f. entworfen) vb. a se termina D 1 Endprodukt. electrolitic 23 Elektromotor. empfahl.

erschlossen) vb. a da voie erläutern vb. fibră Faserschichte. a exporta Exportleiter. a încerca. bilet de călătorie Fahrkartenschalter. şef al serviciului export extrem adj. a dobîndi. a recunoaşte. a aştepta erweisen (erwies. lucru amintit erwarten vb. -e m. a înălţa erinnern vb. -se n. specialist fahren (ä. extrudare Exzenterpresse. pi. a observa. n. -sses. n. -n. vopsea farbig adj. a realiza 9 22 12 21 11 16 24 22 21 14 13 13 16 21 18 17 13 12 D8 9 23 . -n f. m greşeală 6 4 11 22 D 6 D 3 D 10 D 10 D4 D 3 8 23 7 201 D1 19' 9 9 D8 24 15 15 25 14 1 4. şi Fachleute) m. -en f. -n. -en f. cea dinţii erstklassig adj. f. refl. a expune Erläuterung. a stabili Ermittlung. a ecoiiomisi erst adv. a obţine. ghişeu de bilete pentru călătorie Fahrpreis. -n. puţin explosiv adj. -e m. a se dovedi Erz. -s. a vedea. -s. a mer­ ge cu un vehicul Fahrkarte. a cădea falls conj. aproximativ. a prinde fast adv. ascensor. -s. -s. prima. a. pi. a cîştiga erlauben vb. -s. ersehen) vb. exploziv Explosionsstoff.—e m. preţ de călătorie Fahrstuhl. drum fallen (ă. chibzuire. -es. determinare ermöglichen vb. greşit Falsche. -n. aß. -(e)s. ceea ce este greşit Familie. -n. arc. a deduce ersetzen vb. demn de menţio­ nat. remarcabil Erwähnte. ceva. aici: abia. cam. -e n. a mări. conside­ raţie. -(e)s. vb. 9 22 21 D1 7 D9 24 20 18 25 20 10 19 9 9 10 24 11 es pron. a da. explicabil erlangen. a explica. presă excentrică 2 D5 D2 10 12 24 24 24 6 D 8 24 16 15 Fabrik. familie fanden v. încălzire erhöhen. -^-sser n. a produce. in Erwägung ziehen a lua în consideraţie erwähnen vb. ist gefahren) vb. strat de fibre fassen vb. peniţă Fehler. -en f. el. fabricaţie Fabrikationsprogramm. culoare. produs Erzeugung. a în­ temeia erscheinen (erschien. erkannt) vb. n. m. a apărea erschließen (erschloß. pro­ gram de fabricaţie Fachmann. a da posi­ bilitatea eröffnen vb. a acorda Erwägung. fabrică Fabrikation. ersah. a ajunge. f. -(e)s. -s. numai erste num. -ses.f. aminti. aici: a deschide ersehen (ie. f. a experimenta errechnen vb. a înlocui ersparen vb. a deschide Erosionsmaschine. carnaval Faß. a aduce aminte erkennen (erkannte. a ajunge. n. ea essen (i. -en f. cel dintîi. strat de vop­ sea (de protecţie) Farbe. a explica erklärlich adj. ist erschienen) vb. -n n. a determina.—er (pi. pi. f. -n f. -en f. a afla. a înlesni. a atinge errichten vb. -es. -s m. f. a afla prin calcul erreichen vb. -s. a coborî. -n f. gegessen) vb. material exploziv Explosionsverformen. aproape Feder. finden Farbanstrich. vb. pi. maşină de ero­ ziune erproben vb. -e n. considerare. a ridica. resort. a calcula. a menţiona.- . dacă falsch adj. în caz că. a mînca Essen. a confecţiona Erzeugnis. de calitatea întîi erteilen vb. defor­ mare prin explozie exportieren vb. a descoperi. fiel. masă etwa adv. a permite. n f. a-şi da seama erklären vb. a aminti erwähnenswert adj. a ridica. colorat Fasching. -e m. butoi Faser. minereu erzeugen vb. -n f. călătorie. -(e)s. -(e)s. lift Fahrt. erwiesen) vb. explicaţie ermitteln vb. a construi. circa etwas pron. -n. primul. -en f. mîncare.53S DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN Erhitzen. ist gefallen) vb. -en f. fuhr. aici: producere erzielen vb. extrem Extrudieren. -e m. / .

-en f. coafor Frisiersalon. -n f.(e)s. -n f. -en / . -cn f. mecanică fină/ de precizie Feinmeßgerät. -en f. 5. m. -(e)s.(c)s. societate de avi­ aţie Flughafen. femeie. —e n.—e in. încercare la rezistenţă festspannen vb. cercetare Fortschritt. figură finden (fand. sudare prin forjare feuerverzinkt adj. -s. suport de freză Fräsmaschine. -en f. -en f. maleabil formen vb. -e m. soţie Fräulein. tărie Festigkeitsprüfung. -e m. n. continuare. urmare Fotoapparat.) f.) n. următor. 4". a găsi Fisch. lichid Flüssigkeitsdruck. primăvară Frühstückszimmer. fabricaţie Fertigungseinrichtung. -s. -(e)s. cerinţă. a conduce Führer. -n f. capacitate de curgere (la deformare) Flug. -en f. aici: cîmp mag­ netic Fenster. -(prese. f. -(e)s. -en f. a stabili Feststellung. f. festgehalten) vb.DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN 539 feiern vb. pl. a urma folgend adj. -(e)s. procedeu de turnare de precizie feinkörnig adj. serbare. bandă rulantă Fließvermögen. im folgenden în cele ce urmează Folie. f. s. -e m. a fabrica. granulat fin. . festivitate festhalten (ä. ist geflogen) vb. -5. durabil. piesă formată Formung. amic freundlich adj. . butelie sticlă fleißig adj. linie tehnologică (de fabricaţie) Fertigungszeit. n. -e m. -es. -es. f. (e)s. -e m. f. n. m. -c m. -e 11. prietenos Friktionspresse. aeroport Flugkarte. -(e)s. foiţă Förderband.pi. pl. -(s. m. pretenţie Form. gefunden) vb. -es. avion Flugzeugindustrie / . -n f. zincat prin scufun­ dare Figur. -es. -s. s. industrie de avioane flüssig adj. -(e)s. a constata. aparat de mă­ surat de precizie Feld. maşină de frezat Frau. a sărbători Feile. a fixa feststellen vb. harnic fliegen (flog. aparat de foto­ grafiat Frage. -s. n. a modela Formgebung. -s m. produs fi­ nit Fertiglager. sală pentru micul dejun führen vb. peşte Flasche. -n întrebare fragen vb. a bucura. cîmp. pl. pilă fein adj.—er n. amabil. freză Fräshalter. ^e m. frizer. fluid. solid. depozit pentru pro­ duse finite Fertigung. a face plăcere Freund. compact Fest. aici: ghid (carte) D10 D 10 D 10 D 10 D 10 9 9 24 16 13 16 21 21 20 13 16 11 15 22 16 25 16 16 25 D3 3 14 3 D1 D2 Di D3 D9 D1 15 D4 D4 D4 D I D4 4 D7 . -s ni. —er n. formare Forscher. coafură. vb. -cn f. / . Frühling. a forma. pi. f. a confecţiona Fertigerzeugnis. foaie. -(e)s. Fig. -se n. domni­ şoară. formă formbar adj. fin Feingießverfahren. -en / . m. -en f. a serba. cu granulaţie fină Feinmechanik. liber freuen vb. -en (prese. m. s. -n. doamnă. bilet de avion Flugpreis. rezistenţă. -en f. / . hielt jest. frezor. timp de fabricaţie fest adj. gata fertigen vb. regulator cen­ trifug Fließband. -s. bandă de trans­ port Fördermittel. prieten. a întreba fräsen. duduie frei adj. pi. -e n. zbor D8 3 2 11 23 23 5 2 6 6 20 25 21 18 21 25 15 D 17 8 23 8 13 14 13 24 17 19 5 16 D 5 16 3 D 10 25 20 15 D 10 Fluggesellschaft. / . cercetător Forschung. preţ /cost de zbor Flugzeug. instalaţie de fabricaţie Fertigungsstraße. n. -e m. presă cu fricţiune Friseur [-z0:r]. aici: a reţine. -s. obţinerea formei prin deformare plastică Formteil. salon de coafură Frisur. progres Fortsetzung. -er n. rezistent. constatare Feuerschweißen. mijloc de transport Forderung. -ses. n. tare. a prinde. -en f. a zbura Fliehkraftregler. s. n. 5. f. a freza Fräser. Frl. -n f. presiune hidraulică (exercitată de lichid) folgen vb. fereastră fertig adj. -n f. s. -e m. a păstra Festigkeit.

egal. neînsemnat gern(e) adv. / . -s n. -e n. geglichen) vb. gazdă Gaststätte. -5 n. adj. ieri gesteuert v. dar geschmackvoll adj. -(e)s. -es. -en f. -s m. -s m. adj. —e m. faţă în faţă Gehäuse. -er n. s. cinci Fiinfjahr(es) plan -(e)s. al doilea etc. cu gust Geschwindigkeit. tichet/recipisă de bagaje Gepäckstück. gab. a cîştiga Gewinnung.) ganz adj. / . cu plăcere gesamt adj. trotuar gelb adj. tot. bucuros. finden gegenprep. plan cincinal funktionieren vb. -en f. bringen Geburtsstunde. gefiel. -en f. obţinere. neted glauben vb. -(e)s. pi. a d a . a face parte din Gehsteig. -e n. spre. -stücke n. vas Gefüge. -(e)s. a funcţiona für prep. -s m. exact Genauigkeit. sudare cu gaz Gast. gegeben) vb. sigur. oră de naştere. -e n. ist gegangen) vb. de obicei gießen (goß. îndată. gewonnen) vb. unul faţă de altul Gegenstand. -en f. -s n. -e n. aici: început Gedeck. a se petrece Geschenk. meniu. încercat gewähren vb. flacără de gaz Gasschmelzschweißen. carcasă gehen (ging. tăiere cu gaz Gasflamme. -(e)s. -n f. obiect gegenüber prep. tot. aici: fel de mîncare (primul. n galvanometru Gang. -e n. conversaţie gestern adv. ^e m. precizie Genosse. -e n. -es. gefallen) vb. -e m. contrar. -s. domeniu gebracht v. ist gelungen) vb. întreg. împotriva. restaurant. legume 19 13 D5 14 D8 24 17 17 17 10 D8 D5 12 8 22 13 25 D5 D9 23 11 19 17 16 D4 22 4 5 D8 9 9 14 20 21 D 8 D5 genau adj. n. -sses. deloc Gasbrennschneiden. şef Geschäftsstraße. maro-gălbui Geld. picior. întreg. -s. tarod gewinnen (gewann. m. depozit pentru bagaje de mînă Gepäcknetz.) gering adj. -(e)s. a aparţine. n. -(e)s. imediat gleichen (glich. structură gefunden v. -n. filet (ghivent) Gewindebohrer. total Geschäftsführer. zu Fuß pe jos 1 D1 6 4 D6 galvanisch adj. către gegeneinander pron. ganz reizend. —sse m. bagaj Gepäckaufbewahrung. -n m. turnatorie glänzend adj. suficient Gepäck. -(e)s. pi. extrem de adorabil Garten. -en / . f. greutate Gewinde. îndemînatic. -e n. -s. -(e)s. construcţie de aparataj Gericht. -n f. pictură Gemüse. -ni. a reuşi Gemälde. băutură Getreidemühle. — e in. dialog. gegossen) vb. a acorda. stradă/centru comercial geschehen (ie. a se ase­ măna 3 14 3 D 10 D 3 D 3 D 3 D 3 D 3 D 9 D 2 D 5 11 11 18 D 4 D 8 17 D 3 0 9 24 D 1 14 14 D 3 25 20 D 7 14 1 3 9 23 12 D 7 11 11 22 11 D 2 12 5 . 2. viteză Gespräch. pentru Fuß. drept înainte Gerätebau. -es. al doilea etc. a merge gehören vb. -c n. a da Gewicht. bani Geldeinsparung. -s. exactitate. -arten n. extracţie gewiß adv. oaspete Gastgeber. -(e)s. -n f. lucios glatt adj. colet geradeaus adv. a crede gleich 1. tovarăş genügend. plasă pentru ba­ gaje (în tren) Gepäckschein. n. bagaj. pi. aici: fel de mîncare (primul. director. galvanic Galvanometer. es gibt există Gebiet -(e)s. grădină gar nicht adv.540 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN fünf num. -en f. tablou. -sse n. steuern Getränk. desigur gewöhnlich adv. -e n. -(e)s. -n f. a ob­ ţine. -e m. ospătărie Gebäude. -(e)s. -s n. a turna Gießerei. -(e)s. adv. -n f. cadou. geschah ist geschehen) vb. -(e)s. -s. complet. moară de cereale/de grîne geübt adj. la fel. puţin. -(e)s. a se întîmpla. galben gelbbraun adj. economie de bani gelingen (gelang. a plăcea Gefäß. mic. păstrare a bagajelor. tacîm gefallen (ă. clădire geben (i. ^-e m.

muncă manuală. mare industrie Großwerkzeug. graniţă. a ajuta 6 hell adj. prese. -s m. grupă gültig adj. -5 m. half. -en n. praf de aur Grad. -n f. -s. geholfen) vb. din principiu. dur 11 Härte. a adera. -e n. -e m. -n f. a avea haften vb. -n f. -en f. caiet Heimreise. -e n. adeziune. -n f. metal dur 23 (produs metaloceramic sinterizat) Hauptarbeitsgang. -(e)s. mai ales. a alege (la întîmplare) 12 . hielt. ^e m. a fi vorba 20 de D3 Handkoffer. n. -n f. heraus­ gegriffen) vb. -n f. grad de duritate 18 härten vb. -5 m. -er n. n. piesă turnată gut (besser. -n f. -s. n. folie de mică Goldschicht. a se numi. adică 5 helfen (i. aderare. călătorie spre casă/ D 10 spre ţară 17 heißen (hieß. -(e)s. prin­ dere. principal 12 Hauptsächlichste -n. grad grau adj. meseriaş 23 hängen (hing. -e m. manetă 6 Heft. piesă turnată Gußteil. lipire. -(e)s. f. intrare D6 principală Hauptlager. fontă de turnă­ torie Gußlegierung. -e n. duritate 9 Härtegrad. -e ii. geheißen) vb. -en f. -en f. f. fontă (cenuşie) lucrată Grenze. transportor suspen­ dat 21 hart adj. a rămîne lipit Haften. -e n. păr Haartrockner. m. redresor Glied. valiză. -(e)s. -s. -s. -s m. şi adj. principial Gruppe. (de) asemenea Gleichrichter. -e m. -en f. -(e)s. ciocan Handarbeit. maşină de 22 găurit portativă handeln vb. a căli 9 Härterei. valabil Gummi. a agăţa 6 Hängebahn. -n f. -s. -en f. -n f. levier. sculă mare grün adj. cauciuc. pi. jumătate Halbjahr. am besten) adj. -n f. jumătate 22 Halle. aliaj de turnăto­ rie Gußputzerei. cenuşiu graublau adj. -en f. poşetă Handwerker. frontieră Grill. pi. staţie. grosolan groß adj. adj. calitate D 3 17 25 12 19 23 25 9 9 9 11 D 3 D5 2 4 5 18 18 9 22 16 19 12 9 D 3 22 9 11 11 11 11 4 20 H Haar. galben deschis 9 Hemd. -n. -en f. curăţătorie de piese turnate Gußrohling. a se lipi. grătar grob adj. poştă centrală D6 hauptsächlich adv. condiţie de bază /principală Grundlage. -s. operaţie 23 principală Haupteingang. luminos hellblau adj. gumă Gußeisen. -s. —e m. -e m. element component Glimmerfolie. -(e)s. semestru D4 22 4 19 19 D5 D2 Dl Halbzeug. gehabt) vb. depozit/lagăr prin12 cipal Hauptpost. -(e)s. f. -s. n. -n f. -(e)s. D 1 das heißt. deservit manual 25 Handbohrmaschine. -(e)s. -en f. verde-cenuşiu Grauguß. -es. + um + ac. f. principal. gehangen) vb. refl. pi. d. bun. uscător de păr haben (hatte. tare. gri.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 541 gleichfalls adv. -s m. -(e)s. -(e)s. a atîrna 6 hängen vb. -^sse m. mare Größe. -m. -s m. cămaşă D9 herausgreifen (griff heraus.h. gri-albăstrui graugrün adj. pîrghie. pui halb adj. -(e)s. verde Grundbedingung. -e n. corect Güte / . 20 lucru manual handbedient adj. aderenţă Hähnchen. -s n. atelier de călire/de trata­ 18 mente termice Hartmetall. oprire 3 Hammer. pi. bază gründlich adj. hală 4 halten (ä. pi. mărime Großindustrie. obiect de 16 uz casnic 1 Hebel. fixare. -e n. gehalten) vb. 20 lucrul cel mai important Haushaltgerät. semifabricat 23 Hälfte. a ţine. temeinic grundsätzlich adv. -(c)s. albastru deschis 9 hellgelb adj. -n f. a opri 8 D6 Haltestelle.-»/. / . -(e)s. strat de aur Goldstaub. -sses. geamantan D9 Handtasche. a se fixa.

a intra. 11 producere. recipient tu­ bulär holen vb. -5 m. splendid. din cauza 15 Informationsschalter. refractar 19 höchstens adv. furnal 9 23 hochschmelzend adj. a lua afară 12 herbringen (brachte her. transport 16 încoace 21 hervorragend adj. -n. -en f. a arăta. admirabil. ist hinein­ gegangen) vb. a fabrica. -s m. a pleca afară (din oraş) D2 hineingehen (ging hinein. vb. a nădăjdui Höhe. de astăzi D2 hier adv. da­ torită. înălţime Hohlgefäß. foarte modern 18 Hochofen. ajutor 21 hinausfahren (ă. ca urmare. -sses. producţie. minunat D 1 herstellbar adj. ^. -e m. indirect 24 Induktionsofen. mereu. a se duce şi a lua Hotel. între­ prindere industrială D 8 Industriezweig.^e m. oricînd. a merge înă­ untru 12 hin führen vb. cel mult. -s. -e m. -n f. fuhr hinaus. hergegeben) vb. ist hingegangen) vb. -e m. -n f. în 4 inbegriffen prep. domn 10 Herrenanzug. -(e)s. a scoate. interesant 24 Interesse. aici 1 Hilfe. rezistenţă la temperaturi înalte 22 hoch adj. -n n. -en m. a indica Hitzebeständigkeit. -n f. sculă de mare randament 23 hochmodern adj. îmbrăcăminte D 9 pentru bărbaţi D9 herrlich adj.e ni. în special 20 interessant adj. -n f. ghişeu de informaţii D 10 informiert adj. de la Sie dumnea­ voastră 10 ihr pron. izolant 22 . informat 10 Ingenieur.542 DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN herausnehmen (i. -(c)s. 16 a aşeza aici Herstellung. -n f. inginer 4 inner adj. aperitiv D2 immer adv. deosebit D5 heute adv. înalt. vb. -s n. cuptor de in­ ducţie 11 Industrie. hingewiesen) auf + ac. -(e)s. heraus­ genommen) vb. în spatele. fabricabil herstellen vb. industrie 9 Industriebetrieb. hotel Hotelhalle. -e m. . -sse m. în urmă 6 Hintransport. inclusiv. nahm heraus. a (con)duce într-acolo/ către 12 hingehen (ging hin. dat. a purta interes D7 inzwischen adv. a spera. -(e)s. -e m. -(e)s. eu 3 Idee. gustare. -es. = înăuntrul. idee 24 Ihnen pron. fabricaţie. în in­ teriorul 21 innerbetrieblich adj. în dosul. (în) totdeauna. inclus D 7 Indirekt adj. după. -(e)s. ridicat la 3 Hochleistungswerkzeug. -sse n. -sses. excelent. ramură industrială 22 infolge prep. a se duce (într-acolo) 12 hinter prep. -s. -5 n sutime hydraulisch adj.. mai ales. a produce. refl. a aduce. immer mehr adv. voi 3 im = in + dein în 6 Imbif). a aduce (încoace) 12 D1 Herbst. între timp D4 isolierend adj. -en f. costum bărbătesc Herrenbekleidung. cuptor înalt. curte 4 D 1 hoffen vb. în deosebi. în urma. 24 von Interesse sein a fi interesant/ important interessieren + für + ac. interes. hol de hotel Hundertstel. -e m. gab her. -en f. -s m. toamnă hergeben (i. interior 13 innerhalb prep. ist hinausgefahren ) vb. -s. transport încolo 21 hinweisen (wies hin. astăzi 7 heutig adj. în interiorul uzi­ nei/exploatării 21 ins in + dos în 6 insbesondere conj. hergebracht) vb.(e)s. hidraulic 8 15 12 D4 D 4 19 15 ich pron. 12 a da (încoace) a remite Herr. tot mai mult 16 in prep. -e n. doar Hof. confecţionare Hertransport.

-s. friptură de viţel kalt adj. deformare la rece Kaltverformung. in Kauf nehmen a accepta (implicit. a cunoaşte kennen lernen vb. conic können (a. -. material izolant Isolierpapier. -es. rău) klein adj. -n f. catalog Kauf. -n. sudare prin presare la rece Kaltverformen. -Sorten m. magazin uni­ versal. virgulă kommen (kam. m. odată cu altceva) kaufen vb. a face cunoştinţă kennzeichnend adj. pron. clasă klassisch adj. clasic Kleid. listă de bucate. procedeu de contact / • 14 Dă D9 D6 14 20 14 D9 D9 22 20 21 10 22 24 8 8 D 1 D10 16 D 4 D 9 11 18 4 15 2 25 7 D3 10 7 4 2 10 4 4 4 24 . în nici un caz. da Jahr. -(e)s. -en1/. -s. tînăr Junge. -nen f. -s m. nicidecum kennen (kannte. -e m. copil Klasse. -(e)s. m. -fe)s. -n f. -s. -. gekonnt) vb. a cumpăra Kaufhaus. -s. da. / . cineva jener. m. băiat 1 10 D1 25 D1 D4 19 19 10 23 25 8 7 D1 13 D4 K Kabelende. -5 / . acelea jetzt adv.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 543 Isoliermaterial. desigur. haină. ist gekommen) vb. cafea Kalandrieren. magazin. capacitate Karosseriebau. coleg Komma. aceia. calandrare Kalbsbraten. jene. f. butca Knüppel. -e m. bidon Kapazität. rochie. -m. cu cît — cu atît mai jedenfalls adv. -s. -s f. -(e)s. n. -en f. hîrtie izolantă Isolierstoff. -er n. casă de comerţ Kaufladen. —e m. -5. ciomag Kolben. pl. a veni konisch adj. inteligent. ianuarie jawohl adv. anotimp Jahrhundert. konnte. constructor. însă jemand pron. birou de construcţie/de proiectare Kontaktverfahren. n. a îmbrăca. cap/capăt de cablu Kabine. -. cumpărare. tablă de cazan Kilopond. con­ strucţie de caroserii Karte. puţin pro­ babil keinesfalls adv. -n n. pireu de car­ tofi 6 D9 19 D5 16 D5 15 17 15 15 16 11 18 D5 D5 Karusseldrehmaschinc. deformare la re­ ce Kanister. -s. kilogramforţă (kgf) Kilovoltampere. -s m. —e m. -(e)s. abia. n. bon de casă/de plată Kassiererin. f. îmbră­ căminte kleiden vb. —er n. -s. brînză Kassenzettel. -es. -s. -s. presă cu genunchi/ cu pîrghie articulată Knopf. jedes pron. kilovoîtamper Kind.. -n m. acum Juli. m. -s. semnificativ Kesselblech. material izo­ lant 12 12 12 ja adv. an Jahreszeit. m. pl. -s. -s. -s. jede. pl. jene. -s. -5 n. cabină Kadmium. -e n. piston Kognak. -e n. -s. în nici un chip. -e n. prăvălie kaum adv. a construi. -s m. aşa e. aceea. mic Kleinbetrieb. -e m. întreprindere mică klug adj. -s n. exact je-desto conj. n. -n. -ien n. -n m. a proiecta Konstrukteur. -s n. pro­ iectant Konstruktionsbüro. pl. -es. secol Januar. gekannt) vb. -er n. n. -e m. rece Kaltpreßschweißen. -e n. acela. cu greu. -n f. coniac Kollege. -s. fiecare jedoch conj. pl. cadmiu Kaffee. în orice caz jeder. casieriţă. înţelept. -s. -e m. -n. -(e)s. strung carusel Käse. jenes pl. -s. iulie jung adj. -s. taxatoare Katalog. -en f. -s / . f. a sta (bine. -es. -s. m. a putea konstruieren vb. deştept Kniehebelpresse. nach der Karte după listă Kartoffelpüree. -(e)s.

mai degrabă liebenswürdig adj. rezistent la coroziune kosten vb. -e m.i. rădăcină cubică Kugelschreiber. mărime de granulă Korrektur. -s. linie. -e n. sarcină electrică Lageplan. -en f. macaragiu Kubikmeter. n. pi. -e n. decurs laut prep. -n f. ^-er n. răşină sintetică Kunstpreßstoff. de la Leipzig. -s. a costa kostspielig adj. neîntre­ rupt Kontrolleur. f. conform legen vb. a sta (în poziţie orizontală). randament leiten vb. guler Kranführer. timp de Länge. ^e m. pi. -s. controlor kontrollieren vb. coridor korrigieren vb. presă cu manivelă Kurve. f. a citi letzte adj. -en / . a se afla. capitol leicht adj. bandă perforată los ! interj. industrie de material plastic/de mase plastice Kunststoffisolierung. program de livrare Liefertermin. -s. contract de livrare/furnizare Lieferwerk. -arten ::. -m. adj. -e m. m. -. de la gern adv. las. f. ließ. a ateriza lang 1. adj. die Leipziger Technische Messe Tîrgul de Mos­ tre Tehnic de la Leipzig Leistung. -(e)s. conducător. -en f. freză de copiat kornblumenblau adj. livrabil liefern vb. albastru intens Korngröße. -n f. curs kurz adj. ucenic Lehrstück. -(e)s. -nen f. -(ejs. -s. -e n. laborantă Ladung. -n f. riglă Linie. laborant Laborantin. -s. ţară landen vb. ^e m. corectură Korridor. lampă 10 4 4 24 12 1 21 12 6 Land. -en f. -e n. magazie Lagergestell.544 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN kontinuierlich adj. 2. izolaţie din material plastic Kunstharz. -en. plan de ansam­ blu Lager. -(e)s. -en f. -es. -s. a livra Lieferprogramm. material plastic Kunststoffindustrie. m. -(e)s. n. -s. a pune (în poziţie orizontală). -s. sudare cu arc electric lieber comp. lecţie. scump Kragen. livrare. -(e)s. ultima Lichtbogen. -(e)s. -s. a depozita Lampe. amabil lieferbar adj. a preda Lehrling. încărcătură. -n / . lagăr. adv. 1. a învăţa lesen (ie. a conduce Leiter. 2. lung. -e m. -n / . -n f. cel/cea din urmă. gelegen) vb. diriginte lernen vb. -e m. -s. n. tăiere cu arc electric Lichtbogenschweißen. -e n. haide ! înainte ! să mergem 1 dă-i drumul ! să începem ! 6 D 10 2 8 24 8 25 15 6 9 7 3 1 2 9 Dl D7 8 4 7 7 7 20 17 17 17 19 D 8 16 6 D 7 D 7 D 2 D 2 14 3 6 D 6 6 25 D 3 . la/în stînga Lochstreifen. metru cub Kubikwurzel. lungime langsam. încărcare. scurt 21 4 4 7 18 9 23 7 D4 7 19 22 14 21 D9 4 8 7 6 16 16 18 22 18 12 9 2 15 13 7 2 Labor. -n f. creion cu pastă Kunstleder. -s. depozit. pix. linie links adv. -e m. -e n. -s. -n. -m. -e)s. a controla Kopie. furnizare Liefervertrag. ni. material plastic de presare Kupfer. -(e)s. -n f.a. -e m. / . -« / . uzina furnizoare liegen (lag. -s. a corecta Korrosion en. costisitor. cupru Kurbel. -s. aliaj lehren vb. -es. -e ni. a instrui. -s n. continuu. metal uşor leider adv. din păcate Leipziger adj. ^e r. a da comandă să Lauf. copie Kopierfräsmaschine. gelesen) vb. ultimul. m arc electric/voltaic Lichtbogenschneiden. f. -en f. aici: curs. coroziune korrosionsfest adj. -s. a se găsi Lineal. curbă Kurs. lăsa. -e n. -n / . -n. n. laborator Laborant. manivelă cot Kurbelpresse. pi. -en m. a aşeza Legierung. uşor Leichtmetall. gelassen) vb. încet lassen (ä. -(e)s. -(e)s. termen de livrare Lieferung. piele sintetică Kunststoff. rastel lagern vb. -es.

de mai multe ori. -s. -e m. alamă 9 Meßuhr. n. ceasornic comparator 5 Messung.. agregat de ma­ şini Maschinenteil. nahm mit. -en. mediu mehr num. -dien n. cea mai mare parte 20 meistens adv. -(e)s. -(e)s. măsurare. a măsura 5 Messen.pl. -e n. a soluţiona. soluţie Luftpost / . -es.—e m. maß. prese. a socoti. mijloc 6 35 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. multiplu Mehrspindeldrehautomat. -e m. metalurgie a pulberilor 23 Mctalloberfläche. -s m. -(e)s. -e n. aparat de măsurat 5 Messing. cu 5 Mitarbeiter. flux de ma­ teriale Materialflußdiagramm. —e m.N-ROMÂN 545 lösen vb. cel puţin 19 Minute. de la viei mai mult mehrfach adj. valoare măsurată 13 Metall. -5 n. -ten n. metodă 20 mich pron. -n f. masă. a face Magnesium. -en f.pl. -en f. -(e)s. Mill. f. -5 n. pi. de la viei cel mai mult. poştă aeriană 21 14 D6 M machen vb. teren al tîrgului de mostre D6 messen (i. ori. -e m. -s n. -(e)s. de la einmal ia man pron. -n f. -en / . omenesc 25 Menge. 1. metru de măsură 5 Methode. -(e)s. f. n. de cele mai multe ori 19 Meister. maşină Maschinenbau. majoritate. -sses. palton Mark. -(e)s. cantitate mare. matriţă Mayonnaise [-'we:za]. -s m. mantou. comp. toată lumea. oricine. Mahlzeit ! Poftă bună 1 Să vă fie de bine ! mal adv. adv. -s n. -s m. daltă 3 9 D5 7 14 5 9 5 D9 10 16 3 17 3 17 1 14 16 8 8 4 21 21 24 D5 3 15 25 24 13 13 14 D2 25 3 meist num. unitate de măsură Material. milimetru 8 mindestens. maistru. meşter 3 meistverwendet adj. mie 10 mit prep. in. en m. -n f. / . măsurare 5 Meßwerkzeug. -en f. sculă de măsurat 3 Meßwert. măsurat 5 Meßgerät. (prese. metru 8 Metermaß. mecanic Mechanisierung. pi. strat de metal 19 Metallteil. pi. pi. împreună 17 mitkommen (kam mit. gemessen) vb. maioneză Mechaniker. ist mitgekom­ men) vb. . -e n. minut 8 mir pron. a rezolva Lösung. metaloceramică. mecanic mechanisch adj. a lua/a duce cu sine D 10 Mittag. de cele mai multe ori 19 Meiste. piesă de metal 19 Meter. om 25 menschlich adj. -(e)s. metal 9 metallisch adj. material Materialfluß. f. -en f. -en f. -en f. masă de prînz D 2 Mitte. n. f. prînz D 2 Mittagessen. -e n. -n / . -sse n. marcă (monedă) Markt. cineva Mangan. metalic 19 Metallkarbid. -n f. -es. -sses. ~sse m. -n f. mă 12 Mikrometer. înmulţit cu.) milion 22 Millimeter. f. -n f. eine Meinung äußern a exprima o părere Meißel. diagramă de flux de materiale Matritze. -(e)s. -n. mulţime 9 Messe. -s. organ de maşină Maschinentisch. suprafaţă a me­ talului 19 Metallpulver. sala/hala maşinilor Maschinensatz. f. masă Maßeinheit. tîrg de mostre D6 Messegelände. pi. a crede.(e)s. magneziu Mahlzeit. -n f. -e m. f. -n f. -n f. cel mai des fo­ losit 17 Mensch. construc­ ţie de maşini Maschinenhalle. -s m. părere. -n f. mecanizare Medium. 1/103 . -s «. pulbere de meta^ 23 Metallschichte. tip de maşină Masse. -s. -e m. pe mine. comp. -(e)s. carbid metalic 23 Metallkeramik. mitge­ nommen) vb. -(e)s. -en f. a fi de părere Meinung. -n f. a veni cu cineva 11 mitnehmen (i. -e n. -s n. manometru Mantei. s n.. n. -5 n. masă a ma­ şinii Maschinentyp. micron 8 Million. -s m. mangan Manometer. -en m. opinie.DICŢIONARE GERMA. piaţă Maschine. -en m. micrometru 5 Mikron. pi. -en f. 2. -s f. colaborator 10 miteinander adv. -s.. n. -(e)s. strung automat multiax meinen vb. -en.

-s n. --c f. pe urmă Nachmittag. -u f. nou. -en f. superi. gemußt) vb. nit noch adv. cadre tinere nahe adj. -s. clipă Moment. -en n. -e n. posibil Möglichkeit. cuptor de topit cu creuzet de joasă tensiune Niederhaltering. după ce nachher adv. -s. într-un gen/fel nou Neueinrichtung. nume Nationaltheater. pl. a înmulţi Münch(e)ner adj. după masă. apropiere nähern vb. atelier de montaj Monteur. -e m. prelucrare suplimen­ tară nacharbeiten vb. instalaţie/amena­ jare nouă Neuerung. noapte. apoi. refl. -(c)s. polar etc. şi adv. a indica Netz. -cn m. după Nacharbeit. -m. -cn f. a numi. genommen) vb. -c n. din/de îa München Münzfernsprecher. mögen. muncă de montaj Montagehalle. -(e)s. a tre­ bui. a pofti. finisare nachdem conj. nou neuartig adj. sijnr. nichel Niederfrequenz-Tiegelofen. reţea. num. ştiinţă a na­ turii neben prep. -en f. -n f. a dori. motor Motorleistung. -s. posibilitate Moment. după masă. hală de montaj Montagevorrichtung. -(e)s. m. -en f. moment (de tor­ siune. -e m. natural. a monta morgen adv. de la na/te 1. mîine Morgen. teatru naţional natürlich adj. -(c)s. cadru tînăr. / . -s m. — en f. metal neferos nichtleitend adj. -(e)s. metal neferos nennen (nannte. modern modernisieren vb. muzeu müssen (mußte.546 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN Mittelalter. -es. Guten Morgen ! Bună dimineaţa ! Motor. montaj Montagearbeit. -en / . nahm. şi conj. -es. după amiază 7 11 18 23 21 D2 21 11 24 1 10 14 . -(c)s. dimineaţă. -c m / i n e l de strîngere Niet. pl. dispozitiv de montaj Montagewerkstatt. după aceea. miercuri möchte v. -(e)s. nu . lingă nebenan adv. -cn f. -e m. pl. -s. -e n. -e m. a moderniza mögen (mochte. -c m. fireşte Naturwissenschaft. -e n. -c m. -en f. -eu f. genannt) vb. a lua nein adv. inovaţie Neukonstruktion. model modern adj. montor montieren vb. următor Nacht. / . a nota D2 24 Dl 22 D5 18 23 D6 D 3 17 D6 D8 11 D8 6 D9 12 1 9 15 17 14 18 20 22 6 1 15 7 9 13 9 N nach prep. a fi obligat 23 13 D 1 10 11 9 10 10 19 23 12 12 D 1 8 20 4 18 20 4 4 Dl D2 8 14 7 D8 D6 D8 1" nachmittag adu. -5.re medic Mittwoch. aş vrea möglich adj. gemocht) vb. -s. lună Montage. aş vrea Modell.) Monat. sudare prin cusătură Name. moment. putere a moto­ rului multiplizieren vb. nicht wahr ? nu-i aşa ? Nichteisenmetall -(c)s. n. -s m. Gute Nac/it ! noapte bună ! Nachteil. -n f. f. pl. ich möchte. -c m. cel mai apropiat. a putea. după amiază nächste adj. telefon automat (cu fisă) Museum. neutru nicht adv. aproape Nähe. rău conducător Nickel. -cnf. ev mediu Mittelwert. încă notieren vb. construcţie nouă neun. nu NE-MctaU (Nichteisenmetall). -ns. (e)s. a corecta Nachbearbeitung. la. -s. valoa. -n m. nouă neutral adj. ich möchte aş dori. alături nehmen (i. -(c)s. f. 2. magnetic. -e m. plasă neu adj. desert Nachwuchs. -s. -e n. -es. -(c)s. dezavantaj Nachtisch. -c m. a retuşa. a se apropia Nahtschweiften. spre. -cn f.

pi. -e n brevet D 2 Pause. dacă 25 oben adv. -^-e m. funt (aprox.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 547 Notizblock. fază lb Phenolharz. strung frontal 4 planen vb. formalitate / con­ D 3 trol al paşapoartelor D 10 Paßkontrolle. / . f. pauză Paß. -e n. -en. Ost Bhf) m. ori 5 Ofen. 1/2 kg) 20 Phase. inginer şef 4 obgleich adv. deseori 11 oh ! interj. -n f. pi. ospătar D5 Oberfläche. pl. m. pereche D 9 paar num. maşină de 14 frezat portal . organizare. -(e)s. -en f. -e n. -n f. —e m. -s. necesar Notwendige. -e m.. gară de est D 10 Österreich. -e m. -es. tichet de loc. numai 6 12 17 20 20 1 14 11 11 ob conj. hîrtie 6 Papierkorb. -s. -(e)s. numeric nun adv. paşaport Paßamt. trecător. masă plastică. adesea. pi. n. -(e)s. -es. -n. von oben — de sus D4 Ober. —sse m. cuptor. in Ordnung bringen = a aranja. -n. cifră de plan Plast. -n f. n. a parca (un automobil) D 8 Parfüm. -n f. oxidare 17 Paar. deasupra. D 3 cîteva Palette. cu toate că 20 Obst. plastic 23 Platinpulver. necesitate Nummer. — e (prese. galerie D 8 de picturi 21 Plan. -en f. loc Platzkarte. a plănui. austriac D 10 Oszillograph. o ! D 4 ohne prep. a planifica 10 Planzahl. -n f. -5. -s. -in. -s. circumscripţie 3 de poliţie 14 Portal. ein paar cîţiva. -n. olimpic D 8 Ordnung. sau. deşi. pasant. răşină fenolicâ Pinakothek. -(e)s. a organiza 12 Ostbahnhof. -(e)s. bloc de notiţe Novotex. -(e)s. pneumatic Polizeidienstelle. -e m. deşi. ordine. rafinerie de D 3 7 petrol 12 pertinax Pertinax. f. -es. / . -en f. -en f. orga­ nizaţie 20 organisieren vb. -(e)s. ~-c m. -n f. parfum D 9 Passant. -e m. -n f. n. -es. — n. -en f. -n f. placă. -e n. plan 14 Plandrehmaschine. a plastifia 13 plastisch adj. -n f. -(e)s. coş de hîrtie 6 parken vb. regulă. -s. -s. petrecere populară din Octombrie D 8 olympisch adj. -c n. •-« m. -(e)s. nur noch = de acum. -sses. des. octombrie D 1 Oktoberfest. suprafaţă 8 Oberflächenstrom. f. necesar Notwendigkeit. in Ordnung ! în ordine / regulă !. -en m. număr numerisch. -en f. mate­ 16 rial plastic 16 plastifizieren vb. f. pieton D 6 D 5 Pastete. adj. -es. portal Portalfräsmaschinc. acum nur adv. -s m. aperitiv 12 Platz. sus. fructe comestibile D 5 obwohl adv. pi. bilet cu 3 loc numerotat 16 pneumatisch adj. pinacotecă. a pune în ordine D 4 Organisation. -en. -s. în susul 15 Oberingenieur. 12 Pertinaxplatte. -e n.D 3 poarte Paßformalität. numai. novotex notwendig adj. fără 4 Oktober. pateu pastetă 24 Patent. -(e)s. sobă 2 offen adj. control al paşa­ poartelor Petroleumraffinerie. deschis 23 oft adv. -en f. placă de pertinax (monedă Pfennig. -e n. plăcuţă Platte. -en f. -n f. curent de suprafaţă 13 oberhalb prep. paletă 21 Papier. fenig. —er n birou de paşa. -es. -en m. 3 divizionară a mărcii) 5 Pfund. Austria D 7 österreichisch adj. oscilograf 5 Oxydation. -n f. kalte Platte gustare / 5 mîncare rece. cu toate că 20 oder conj. -c n. -(e)s. -n f. -es. nach oben — in sus. pulbere de platină 23 Plättchen.

grozav ! asta-i grozav ! Prinzip. porţie. precizie Präzisionswerkzeug. practicant praktisch adj. -(e)s. a bărbieri Rathaus.548 DI