P. 1
Germana Pentru Ingineri Si Tehnicieni

Germana Pentru Ingineri Si Tehnicieni

|Views: 12,018|Likes:
Veröffentlicht vonGogoescu Soava Florin

More info:

Published by: Gogoescu Soava Florin on Sep 14, 2011
Urheberrecht:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

Sections

 • 12 INTRODUCERE
 • 1.0. Pronunţare şi ortografie
 • 1.2. Pronumele demonstrativ das"
 • 1.3. Pronumele interogativ „was"?
 • 1.4. Propoziţia interogativă
 • 2.0. Pronunţare şi ortografie
 • 2.1. Pronumele personal
 • 2.2. Adjectivul predicativ
 • 2.3. Conjuncţia „auch"
 • 2.4. Pluralul substantivelor
 • 3.0. Pronunţare şi ortografie
 • 3.1. Pronumele personal (completare)
 • 3.2. Prezentul indicativ al verbelor
 • 3.3. Prezentul indicativ al verbului „sein" = a fi
 • 3.4. Substantive compuse
 • 3.5. Substantive derivate
 • 4.0. Pronunţare şi ortografie
 • 4.2. Cazul acuzativ al substantivelor
 • 4.3. Valenţa verbelor
 • 4.4. Pronumele interogativ „wer" ?
 • 4.5. Prepoziţii cu acuzativul
 • 4.6. Verbe derivate
 • 5.0. Pronunţare şi ortografie
 • 5.1. Cazul dativ al substantivelor
 • 5.2. Prepoziţii cu dativul
 • 5.3. Valenţa verbelor (Continuare)
 • 5.4. Substantivarea infinitivului
 • 5.5. Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît
 • 5.7. Cazurile dativ şi acuzativ ale unor substantive masculine (completare)
 • 6.0. Pronunţare şi ortografie
 • 6.1. Verbe corespondente
 • 6.2. Prepoziţii bicazuale
 • 6.3. Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît (Continuare şi.rezumare)
 • 6.4. Valenţa verbelor (Continuare)
 • 7.0. Pronunţare şi ortografie
 • 7.1. Numeralele cardinale
 • 7.2. Numeralele ordinale
 • 7.3. Imperativul de politeţe
 • 7.4. Cazul genitiv al substantivelor
 • 7.6. Substantive derivate (-ung)
 • 7.7. Valenţa verbelor (Continuare)
 • 8.0. Pronunţare şi ortografie
 • .1. Verbe cu modificări vocalice
 • 8.3. Pronume demonstrative
 • 8.4. Substantive derivate
 • 8.5. Valenţa verbelor
 • 8.6. Genul substantivelor compuse cu "METER'
 • 9.0. Pronunţare şi ortografie
 • 9.1. Adjectivul atributiv
 • 9.2. Pronume interogative
 • 9.3. Verbe derivate
 • 9.4. Valenţa verbelor
 • 9.5. Substantive compuse (Continuare)
 • 9.6. Adjective compuse
 • 10.0. Pronunţare şi ortografie
 • 10.1. Pronumele posesiv
 • 10.2. Pronumele personal (Completare)
 • 10.3. Verbe modale
 • 10.4. Infinitivul prepoziţional
 • 10.5. Pronume indefinite
 • 10.6. Valenţa verbelor
 • 11.0. Pronunţare şi ortografie
 • 11.2. Cadrul sintactic al propoziţiei germane
 • 11.3. Comparaţia adjectivelor
 • 11.4. Adverbele pronominale
 • 11.5. Valenţa verbelor
 • 11.6. Cuvinte prescurtate
 • 12.0. Pronunţare şi ortografie
 • 12.1. Pronumele personal (Completare)
 • 12.2. Verbe reflexive
 • 12.4. Cuvinte interogative
 • 12.5, Omiterea unor părţi sintactice
 • 12.6. Valenţa verbelor
 • 13.0. Pronunţare şi ortografie
 • 13.1. Participiul -perfect al verbelor
 • 13.2. Diateza pasivă
 • 13.4. Participiul prezent
 • 13.5. Numerale compuse
 • 13.6. Ordinea părţilor sintactice după conjuncţii coordonatoare
 • 13.7. Valenţa verbelor
 • 14.0. Pronunţare şi ortografie
 • 14.1. Perfectul verbelor
 • 14.2. Imperativul familiar
 • 14.4. Indicarea măsurilor
 • 14.5. Valenţa verbelor
 • 15.0. Pronunţare şi ortografie
 • 15.1. Diateza pasivă (Completare)
 • 15.2. Prepoziţii cu genitivul
 • 15.4. Substantive verbale
 • 15.5. Valenţa verbelor
 • 16.0. Pronunţare şi ortografie
 • 16.1. Părţile sintactice (Sinteză)
 • 16.2. Propoziţii secundare (Subordonate)
 • 16.3. Imperfectul verbelor
 • 16.4. Adjective derivate
 • 16.5. Valenţa verbelor
 • 17.0. Pronunţare şi ortografie
 • 17.1. Propoziţii relative
 • 17.2. Pronume relative
 • 17.3. Pronumele reciproc
 • 17.4. Comparaţia adjectivelor, participiilor şi adverbelor compuse
 • 17.5. Substantive nearticulate
 • 17.6. Sensul substantivelor compuse
 • 17.7. Valenţa verbelor
 • 18.0. Pronunţare şi ortografie
 • 18.1. Infinitivul prepoziţional (Completare)1 '
 • 18.6. Substantive derivate (Completare şi sinteză)
 • 18.7. Valenţa verbelor
 • 19.0. Pronunţare şi ortografie
 • 19.1. Propoziţii subordonate neintroduse
 • 19.2. Propoziţii finale
 • 19.3. Comparaţia adverbelor
 • 19.4. Numerale fracţionare
 • 19.6. Valenţa verbelor
 • 20.0. Pronunţare şi ortografie
 • 20.1. Locuţiuni® cu verbe funcţionale
 • 20.2. Adjective şi participii substantivale
 • 20.3. Genitivul numelor proprii
 • 20.4. Verbe cu funcţia de verb modal
 • 20.5. Valenţa verbelor
 • 21.0. Pronunţare şi ortografie
 • 21.1. Mai mult ca perfectul
 • 21.2. Propoziţii subordonate temporale
 • 21.3. Parafrazarea genitivului
 • 21.4. Cuvinte polisemantice
 • 21.5. Valenţa verbelor
 • 22.0. Pronunţare şi ortografie
 • 22.1. Viitorul I al verbelor
 • 22.2. Formele verbale (Sinteza I)
 • 22.3. Atributul dezvoltat
 • 22.4. Cuvinte similare
 • 22.5. Valenţa verbelor
 • 23.0. Pronunţare şi ortografie
 • 23.1. Propoziţii relative continuative
 • 23.2. Construcţii participiale
 • 23.3. Modul conjunctiv al verbelor
 • 23.4. Valenţa verbelor
 • 24.0 Pronunţare şi ortografie
 • 24.1. Apoziţia
 • 24.2. Verbe cu regim prepoziţional (Sinteză)
 • 24.4. Familii de cuvinte
 • 24.5. Valenţa verbelor
 • 25.0. Pronunţare şi ortografie
 • 25.1. Vorbirea indirectă
 • 25.2. Conjunctivul I
 • 25.4. Propoziţii subordonate prescurtate
 • 25.5. Ordinea părţilor sintactice (Recapitulare şi sinteză)
 • 25.6. Valenţa verbelor
 • CHEIA EXERCIŢIILOR
 • SEMNE DE PRESCURTARE A UNOR CUVINTE DIN LIMBA GERMANĂ
 • INDICE ALFABETIC DE PROBLEME GRAMATICALE Şl LEXICALE
 • BIBLIOGRAFIE

,vy.o Ü32.

I n g . B E N N O O E P A U S C H E G * Lector univ. GRETE K L A S T E R - U N G U R E A N U

Germana
pentru

ingineri şi tehnicieni
Coordonator Acad. dr. doc. ing. A U R E L AVRAMESCU

EDITURA TEHNICĂ • BUCUREŞTI

?cA 0 ;

Grfoyu}

BIBLIOTECA MUNICIPALA ,' '. 3 1 D O V E A N U -

Inventar n r . ins.

w

Redactori: Nina Diaconescu, ing. Constantin Marin Tehnoredactor: Nicolae Şerbănescu Coperta şi supracoperta: Eugen Kery
Coli de tipar 35. Planşe l. Tiraj 9300 + 90 + 40 exemplare legate C. Z. 43-8:62 Tiparul executat sub comanda nr. 103 la întreprinderea Poligrafică „13 Decembrie 1918" Str. Grigore Alexandrescu nr. 89—97 Bucureşti Republica Socialistă România

"•«ectSu***

CUVÎNT INAINTE

Dezvoltarea industriei noastre este strîns legata ie relaţiile tehnicoştiinţifice şi economice cu ţările avînd un înalt nivel de dezvoltare tehnică. între aceste ţări se numără şi Republica Democrată Germană, Republica Federală Germania, Austria, Elveţia, precum şi ţările nordice şi altele, unde limba germană este un mijloc de comunicare folosit în legăturile economice inter­ naţionale. De asemenea, pentru completarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor în pas cu dezvoltarea rapidă a tehnicii moderne, există o literatură vastă în toate do­ meniile tehnice, publicată în limba germană, material informativ, care stă la dispoziţia inginerilor şi tehnicienilor în bibliotecile instituţiilor de documentare, de proiectare, în uzine şi fabrici, în întreprinderi de export şi import, în bibliote­ cile facultăţilor tehnice etc. Legăturile directe cu reprezentanţii firmelor străine, interpretarea corectă a diverselor cataloage pentru achiziţionarea maşinilor, a manualelor şi instrucţiu­ nilor pentru exploatarea utilajelor şi instalaţiilor sau ducerea de tratative cu reprezentanţii firmelor străine care cumpără de la noi maşini-unelte, tractoare, utilaje de foraj etc. implică adesea cunoaşterea limbii germane. La toate acestea se mai adaugă şi faptul că numărul inginerilor şi tehni­ cienilor care sînt trimişi în străinătate pentru specializare sau ca participanţi la diverse conferinţe şi congrese internaţionale este în permanentă creştere. Fără cunoaşterea unei limbi străine de largă circulaţie internaţională, printre care se numără şi limba germană, cadrele chemate să lucreze în domeniile menţionate şi să reprezinte ţara noastră, nu pot face faţă acestor sarcini. Lucrarea „Germana pentru ingineri şi tehnicieni" este o încercare de a veni în sprijinul inginerilor şi tehnicienilor în vederea însuşirii limbii germane şi familiarizării — pe cit este posibil în cadrul unei asemenea lucrări — cu voi cabularul şi limbajul tehnic german. Desigur că nu este posibil de a se cuprinde toate domeniile tehnice, chiar numai cu cîte o singură lecţie. De aceea autorii au considerat util de a alege ca bază ramura construcţiilor de maşini, ca cea mai răspîndită în ţara noastră, şi care cuprinde un însemnat număr de cuvinte de bază valabile şi pentru alte ramuri înrudite. Lucrarea cuprinde 25 de lecţii, 15 articole tehnice de interes general ca lec­ tură suplimentară, începînd cu lecţia a 11-a, precum şi o culegere de dialoguri

4

CUVÎNT I N A I N T E

şi conversaţii de uz cotidian pentru cei care intră în contact direct cu inginerii şi tehnicienii străini sau sînt trimişi în străinătate şi deci nevoiţi să se informeze sau să se orienteze în mijlocul unei populaţii care vorbeşte limba germană. Pe lîngă aceste două părţi de fond ale cărţii, o a treia parte dă cheia de rezolvare a celor 580 exerciţii, pe care cititorii studioşi o pot consulta spre a controla încercările lor proprii de soluţionare. Un vocabular german-român de circa 2400 cuvinte, cu indicaţia caracteru­ lui lor gramatical şi a lecţiei în care au apărut, oral şi în scris, încheie volu­ mul. O scurtă bibliografie orientează asupra surselor principale de documentare. Chiar şi o răsfoire sumară a cuprinsului dă o impresie de ordine strictă, de migală şi competenţă, calităţi indispensabile pentru acest gen de manuale. O examinare mai atentă revelează multe alte avantaje. Succesiunea lecţiilor introduce treptat cititorul atît în elementele de bază ale limbii germane cît şi în bazele tehnologiei industriale moderne. Reguli gra­ maticale şi excepţiile de la acestea uşurează înţelegerea topicii şi a modului de exprimare a limbii germane. Pe măsură ce lexicul şi gramatica se complică, se adîncesc şi problemele tehnologice. Această înaintare progresivă pe ambele planuri nu se puteau realiza în bune condiţii, decît prin colaborarea strînsă între un autor filolog şi altul tehnolog, ambii erudiţi în specialitatea lor şi cunoscînd perfect limba germană precum şi limba română. „Germana pentru ingineri şi tehnicieni" se adresează tuturor inginerilor şi tehnicienilor din instituţiile de cercetare şi proiectare, din uzine şi fabrici, din întreprinderile de export şi import, precum şi studenţilor din facultăţile tehnice din ţară. Este de presupus că toţi cei vizaţi vor primi cu interes apariţia acestei cărţi şi o vor utiliza din plin.
Acad. dr. doc. ing. A U R E L AVRAMESCU

CUPRINSUL

Introducere Particularităţi ale scrierii şi pronunţării în limba germană PARTEA I Lehrstück 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Lehrstück 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Lehrstück 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Lehrstück 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 1. Die Maschinenteile Pronunţare şi ortografie Articolul hotărît, nehotărît şi nehotărît negat Pronumele demonstrativ „das" Pronumele interogativ „was" ? Propoziţia interogativă Numeralul cardinal 1 — 12 2. Die Maschinenteile Pronunţare şi ortografie Pronumele personal Adjectivul predicativ Conjuncţia „auch" Pluralul substantivelor 3. Das Werkzeug Pronunţare şi ortografie Pronumele personal (completare) Prezentul indicativ al verbelor Prezentul indicativ al verbului „sein" Substantive compuse Substantive derivate 4. Die Werkbelegschaft Pronunţare şi ortografie Prezentul indicativ al verbului „haben" Cazul acuzativ al substantivelor Valenţa verbelor Pronumele interogativ „wer ?" Prepoziţii cu acuzativul Verbe derivate

12 12

32 36 37 39 40 40 41 43 48 49 50 51 52 57 64 65 66 69 69 72 75 78 80 80 82 85 86 87 89 92 94 96 98 100 100 101 102 105 108 109

Lehrstück 5. Meßgeräte 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Pronunţare şi ortografie Cazul dativ al substantivelor Prepoziţii cu dativul Valenţa verbelor (continuare) Substantivarea infinitivului Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît Pronumele indefinit „man" Cazurile dativ şi acuzativ al unor substantive masculine (completare)

Lehrstück 6. I m Konstruktionsbüro 6.0 Pronunţare şi ortografie 6.1 Verbe corespondente

/

6

CUPRINSUL

6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Lehrstück 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 Lehrstück 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 Lehrstück 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

Prepoziţii bicazuale Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît (continuare şi rezumare) Valenţa verbelor (continuare) Ordinea părţilor sintactice Substantive compuse (continuare) 7. Zählen und Rechnen Pronunţare şi ortografie Numeralele cardinale Numeralele ordinale Imperativul de politeţe Cazul genitiv al substantivelor Negaţia „nicht" Substantive derivate (-ung) Valenţa verbelor (continuare) 8. Die Maßeinheiten Pronunţare şi ortografie Verbe cu modificări vocalice Declinarea substantivelor (sinteză şi recapitulare) Pronume demonstrative Substantive derivate Valenţa verbelor Genul substantivelor compuse cu „Meter" 9. Die Metalle Pronunţare şi 'ortografie Adjectivul atributiv Pronumele interogative Verbe derivate Valenţa verbelor Substantive compuse (continuare) Adjective compuse

112 118 119 102 102 125 128 129 132 133 134 136 138 139 141 143 144 145 151 153 153 154 156 159 159 163 165 167 167 168 170 172 173 176 177 180 180 182 1S2 184 187 188 191 193 196 198 198 400

Lehrstück 10. Das Werk. Unsere Erzeugnisse 10.0 Pronunţare şi ortografie 10.1 Pronumele posesiv 10.2 Pronumele personal (completare) 10.3 Verbe modale 10.4 Infinitivul prepoziţional 10.5 Pronume indefinite 10.6 Valenţa verbelor 10.7 Substantive compuse (continuare) Lehrstück 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11. Die Gießerei Pronunţare şi ortografie Verbe separabile Cadrul sintactic al propoziţiei germane Comparaţia adjectivelor Adverbele pronominale Valenţa verbelor Cuvinte prescurtate Lectura suplimentară: „Die Strahltechnik"

CUPRINSUL

7

Lehrstück 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 Lehrstück 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7

12. I m Werkstoff lager Pronunţare şi ortografie Pronumele personal (completare) Verbe reflexive Adverbele „her" şi „hin" Cuvinte interogative Omiterea unor părţi sintactice Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Über Werkstoffe" 13. Die Werkstoffprüfung. Pronunţare şi ortografie Participiul perfect al verbelor Diateza pasivă Pronumele impersonal „es" (completare) Participiul prezent Numerale compuse Ordinea părţilor sintactice după conjuncţii Valenţa verbelor

202 205 206 207 209 210 210 211 213 215 219 219 221 224 224 226 226 227 229 231 234 235 237 238 240 241 242 244 247 248 250 251 252 254 255 258 261 261 264 265 269 269 271 273 276 277 280 281

coordonatoare

1

Lehrstück 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 Lehrstück 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 Lehrstück 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5

Lectura suplimentară: „Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung" 14. Die Werkzeugmaschinen Pronunţare şi ortografie Perfectul verbelor Imperativul familiar înlocuirea substantivelor Indicarea măsurilor Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Der Ankauf von Werkzeugmaschinen" (I) 15. Die Kaltverformung in der Stanzerei Pronunţare şi ortografie Diateza pasivă (completare) Prepoziţii cu genitivul Verbul modal „lassen" Substantive verbale Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Der Ankauf von Werkzeugmaschinen" (II) 16. Die Verarbeitung der Kunststoffe Pronunţare şi ortografie Părţile sintactice (sinteză) Propoziţii secundare (subordonate) Imperfectul verbelor Adjective derivate Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Der Ankauf von Werkzeugmaschinen" (III) 17. Das Schweißen Pronunţare şi ortografie Propoziţii relative Pronumele relative Pronumele reciproc

I

Lehrstück 17.0 17.1 17.2 17.3

8

CUPRINSUL

17.4 17.5 17.6 17.7 Lehrstück 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 Lehrstück 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6

Comparaţia adjectivelor, participiilor şi adverbelor compuse Substantive nearticulate Sensul substantivelor compuse Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Das Gasschmelzschweißen" 18 : Der Werkzeugbau Pronunţare şi ortografie Infinitivul prepoziţional (completare) Propoziţii infinitivale Conjuncţii subordonatoare Poziţia predicatului în propoziţia regentă Perfectul verbelor modale Substantive derivate (completare şi sinteză) Valenţa verbelor Lectură suplimentară: „Über Elektroerosion" 19: Korrosion Pronunţare şi ortografie Propoziţii subordonate neintroduse Propoziţii finale Comparaţia adverbelor Numerale fracţionare Structura, poziţia şi regimul prepoziţiilor (sinteză) Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Symbiose zwischen Zink und Lack"

282 282 283 285 286 289 292 292 293 295 296 297 298 301 303 304 306 307 310 311 312 313 316 317 319 322 322 324 326 326 327 329 330 332 333 335 338 339 343 344 346 349 350 352 355 359 362 363

Lehrstück 20: Die Montage 20.0 Pronunţare şi ortografie 20.1 Locuţiuni cu verbe funcţionale 20.2 Adjective şi participii substantivale 20.3 Genitivul numelor proprii 20.4 Verbe cu funcţia de verb modal 20.5 Valenţa verbelor Lectura suplimentară; „Gilberths MTM-Methode" Lehrstück 21: Der innerbetriebliche Transport 21.0 Pronunţare şi ortografie 21.1 Mai mult ca perfectul 21.2 Propoziţii subordonate temporale 21.3 Parafrazarea genitivului 21.4 Cuvinte polisemantice 21.5 Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Über Lager- und Fördertechnik" Lehrstack 22 : Die Kunststoffe in der Technik 22.0 Pronunţare şi ortografie 22.1 Viitorul I al verbelor 22.2 Formele verbale (sinteza I) 22.3 Atributul dezvoltat 22.4 Cuvinte similare 22.5 Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Die Kunststoffe im Autobau"

CUPRINSUL

9

Lehrstück 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4

23 : Die Pulvermetallurgie Pronunţare şi ortografie Propoziţii relative continuative Construcţii participiale; Modul conjunctiv al verbelor Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Über das Entwerfen pulvermetallurgisch herzustellender Teile" 24 : Das Explosionsverformen von Metallen Pronunţare şi ortografie Apoziţia; Verbe cu regim prepoziţional (sinteză) Structura cuvintelor (Recapitulare şi sinteză) Familii de cuvinte Valenţa verbelor Lectura suplime ntară :„ Ü ber Explosionsstoffe für das Verformen von Metallen" 25 : Automation Pronunţare şi ortografie Vorbirea indirectă Conjunctivul I Modurile şi diatezele verbale (Recapitulare şi sinteză) Propoziţii subordonate prescurtate Ordinea părţilor sintactice (Recapitulare şi sinteză) Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Automatische Fertigungsstraßen"

365 367 368 370 371 375 377 379 382 382 384 387 391 392 394 396 399 400 403 407 410 411 416 418

Lehrstück 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5

Lehrstück 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6

PARTEA A II-A

Gespräch 1: Gespräch 2: Gespräch 3: Gespräch 4: Gespräch 5: Gespräch 6: Gespräch 7: Gespräch 8: Gespräch 9: Gespräch 10:

Die Zeit Die Uhrzeit; Die Reise: I m Hotel In der Gaststätte In der S t a d t : Ein Besuch auf der Leipziger Technischen Messe Eine Stadtrundfahrt durch München Einkäufe Die Heimreise:

422 427 433 438 444 449 455 460 465 470

PARTEA A III-A

Cheia exerciţiilor Semne de prescurtare a unor cuvinte din limba germană Dicţionar german-român Indice alfabetic de probleme gramaticale şi lexicale Bibliografie

476 530 531 558 560

INTRODUCERE

„Germana pentru ingineri şi tehnicieni" este axată pe teme şi texte teh­ nice, spre deosebire de alte lucrări valoroase apărute la noi în ţară pentru învăţarea limbii germane. Limbajul tehnic german diferă de limbajul uzual nu numai prin numărul mare de termeni tehnici dar, în multe cazuri, şi prin felul de formulare a diverselor probleme tehnice, prin felul de exprimare a gîndirii tehnice. Structura manualului. Lucrarea de faţă este alcătuită din trei părţi. Partea I conţine 25 de lecţii, dintre care primele cuprind baza grama­ ticală necesară pentru înţelegerea textelor mai dificile din lecţiile următoare. Cele 25 de lecţii tratează diferite probleme tehnice sub forma de texte descrip­ tive şi de dialog. Partea a Ii-a cuprinde 10 dialoguri, conversaţii pe teme uzuale despre călătorii, la hotel, la restaurant, la ghişeele poştei, la vizitarea unui tîrg de mostre în străinătate etc. Partea a IlI-a conţine cheia exerciţiilor, o listă de prescurtări uzuale folosite atît în manual cît mai ales în reviste şi cărţi tehnice, vocabularul germanromân, bibliografia şi alte anexe. Structura lecţiilor. Fiecare lecţie cuprinde: A. — un text tehnic axat pe tema indicată de titlul lecţiei, B. —rubrica „Vocabular", C. — rubrica „Explicaţii şi exerciţii", iar începînd cu lecţia a 11-a şi un punct D. — „Lectură suplimentară" cuprinzînd un scurt articol tehnic cu vocabularul respectiv. T e x t e l e sînt însoţite de un număr de ilustraţii şi desene tehnice pentru uşurarea înţelegerii şi sugerarea situaţiei schiţate. Ele cuprind evidenţieri ale unor cuvinte, forme şi structuri gramaticale cu trimiterea -— prin interme­ diul notelor de la subsolul paginii — la punctul respectiv din capitolul „Expli­ caţii". Textele primelor trei lecţii sînt dublate în întregime de transcrierea lor fonetică, venită în sprijinul însuşirii cît mai repede a citirii corecte. î n privinţa v o c a b u l a r e l o r lecţiilor sînt de menţionat urmă­ toarele : 1. Substantivele sînt prezentate de la început cu articolul hotărît 1 ), cu indicarea accentului principal şi a lungimii vocalei accentuate 2 ), cu desi> î n vocabularul alfabetic din partea a I l I - a a manualului s-a înlocuit articolul hotărît cu indicarea genului prin literele m., f., n. (masculin, feminin, neutru), completîndu-se totodată numărul lecţiei unde apare pentru prima dată cuvîntul. 2 ) — = vocală lungă sau diftong; •;• = vocală scurtă. Un cuvînt nemarcat are o vocală radicală scurtă.
x

/ v e r b separabil Participiul. referindu-se şi la verbele învăţate pînă la lecţia a 16-a. cum să nu. pl.'-n = bucşa). ci prin menţiunea vb. doar). (Exemplu: das Messen.12 INTRODUCERE nenţa genitivului singular3) şi a nominativului plural. refl. 2. Sensul cuvintelor este de obicei.) marchează o enumerare de sensuri mai deosebite unele de altele (Exemplu: doch = ba da. De exemplu pentru cuvintele care apar în diferitele lecţii cu mai multe sensuri. cu toate acestea. cel legat de contextul dat în lecţia respectivă.pl. pi. a pune în mişcare). perfect ist eingetreten) verbul auxiliar Modificarea. vocalei la prezent 3. -s. f. a participiului perfect (lecţia a 13-a). = aplicarea / punerea / depunerea. trat ein. = „şi") marchează o enumerare de sensuri apropiate (Exemplu: bewegen = a mişca. *' Toate aceste indicaţii. -e = nitul. Pentru edificarea asupra altor sensuri ale cuvintelor polisemantice recomandăm a se recurge la un dicţionar mai mare. î n vocabularul general diferă numai indicarea diatezei reflexive. f. die Büchse. apare şi indicarea în paranteză a modificărilor vocalice la prezent (lecţia a 8-a). . care nu este d a t ă prin pronumele reflexiv „sich". sînt date din nou în vocabularul alfabetic general. la substantivele feminine genitivul nediferenţiindu-se prin desinenţă de nominativ. se indică în vocabularul general toate sensurile învăţate. (Exemplu: das Aufbringen. a structurii separabile (lecţia a 11-a). iar pe măsură ce proble­ mele gramaticale respective au fost explicate. (Exemple: der Niet. = verb reflexiv. = măsu­ rarea). -s. Verbele sînt prezentate la început numai la forma infinitivului cu indicarea accentului principal ca şi la substantive. în vederea înţelegerii exacte a sensuri­ lor indicate este necesar a se observa cu atenţie punctuaţia în traducerea cuvintelor: Astfel: Bara oblică (/ = sau) marchează variante sau elemente facultative. -(e)s. 3> Numai la substantivele masculine şi neutre. totuşi. necesare pentru cunoaşterea conjugării verbelor. adică: aplicarea sau punerea sau depunerea). a diatezei reflexive (lecţia a 12-a). a verbului auxiliar (lecţia a 14-a) şi a formei imperfectului la verbele de conjugare tare (lecţia a 16-a) 4 ). Virgula (. Substantivele care nu au plural sînt marcate cu menţiunea f. Astfel se explică complexitatea indicaţiilor posibile la unele verbe ca de pildă la verbul: Infinitivul eintretenAccentul Imperfectul ( I . Punctul şi virgula (.

de răspîndire generală şi frecvenţă gene­ rală m a r e . î n cele 25 de lecţii ale părţii I şi în cele 10 dialoguri din partea a Ii-a se transmite cititorilor un vocabular de circa 2 000 de cuvinte din lexicul limbii germane contemporane. 18 pînă la 23. L e c t u r a s u p l i m e n t a r ă reprezintă un exerciţiu sintetic de lectură şi aplicare a cunoştinţelor acumulate prin studiul lecţiilor 1—10. li s-au acordat în manualul de faţă o atenţie deosebită.INTRODUCERE 13 Rubrica E x p l i c a ţ i i ş i e x e r c i ţ i i dă indicaţii cu privire la: a) Pronunţarea. uzual. neologisme. ş. Conţinutul lingvistic al manualului. de limbajul general literar sau cotidian. E x e r c i ţ i i l e sînt numerotate de la 1 pînă la 580. Vocabularul lecturilor suplimentare nu este cuprins în vocabularul general din partea a IlI-a a manualului.a) care se pun cu acuitate în limbajul tehnic. L e x i c u l . Exerciţiile urmăresc să înlesnească celui care studiază familiarizarea cu structurile gramaticale şi lexicale ale limbii germane. care diferă şi în privinţa ordinei de urgenţă. familii de cuvinte. b) vocabularul tehnic. în numeroase cazuri. b) Problemelor lexicale (structura cuvintelor. . pe principiul repetiţiei şi al aplicării faptelor lingvistice identificate şi explicate anterior. de specialitate diferită. accentuarea şi ortografia corectă a cuvintelor şi struc­ turilor mai dificile ale textului respectiv. s-a ţinut seama pe cît posibil de principiul frecvenţei şi al caracterului uzual în limbajul tehnic. î n afară de aceste aproximativ 2 000 de cuvinte cuprinse în vocabularul alfabetic din partea a IlI-a. începînd cu o descriere concisă a problemei cu exemple edificatoare urmate imediat de exerciţii corespunzătoare. l > Recomandăm a se studia cu atenţie tabelul din capitolul „Pronunţarea literelor şi a grupurilor de litere". vocabular care se compune mai ales din două categorii de cuvinte: a) vocabular de bază. necesar categoriei de cititori cărora li se adresează manualul de faţă. unde este nevoie. c) î n ce priveşte problemele gramaticale cuprinse în textul lecţiei. şi la alfabetul fonetic internaţional x ). fapt care facili­ tează căutarea rezolvării corecte (acolo unde este cazul) sub numărul res­ pectiv la „Cheia exerciţiilor" din partea a IlI-a a manualului. polisemie. cititorului i se oferă încă un număr de circa 600 de cuvinte prin intermediul lecturilor suplimentare. pag. Cele 4—5 probleme gramaticale şi lexicale extrase din textul a cîte unei lecţii sînt tratate fiecare separat. Ele sînt concepute totodată şi ca un model pentru cel care studiază spre a continua şirul exemplelor pînă la deplina însuşire a problemelor care se pun în funcţie de viteza de învăţare a fiecărui individ în parte. rubrica „Semnul fonetic". recurgîndu-se.

în familie. Ele asi­ gură înţelegerea lecturilor tehnice în vederea documentării. sublinierii a ceea ce este principal şi esenţial. lăsînd la o parte excepţiile şi aspectele mai puţin frecvente. precum şi parti­ ciparea la discuţii în domeniul tehnic. acordîndu-se atenţia cuve­ nită fixării (sau reactivizării) lor. precum şi de teoria modernă a învăţării limbilor străine. a determinat relevarea. Rezultatele cer­ cetărilor socio-lingvistice îşi găsesc oglinda în manualul de faţă în tratarea limbajului tehnic ca fenomen lingvistic evident cu particularităţile sale spe­ cifice. Selecţia şi prezentarea problemelor de limbă s-au făcut în lumina concepţiei moderne despre limbă ca principal sistem de semne pus în slujba comunicării în interiorul societăţii umane. De aceea s-a acordat o atenţie deosebită relevării caracterului siste­ matic al faptelor de limbă. vocabularul relativ redus al manualului de faţă corespunde necesităţii unei selecţii şi unui dozaj asimilabil pentru cel care studiază. dicţionare. Partea a IlI-a. de limbă-standard. a raportului structurilor limbii germane faţă de structurile echi­ valente ale limbii române. conversaţii. Luarea în consideraţie şi punerea în corelaţie a caracterului specific al diferitelor limbi naţionale.14 INTRODUCERE Avînd în vedere marea bogăţie a lexicului limbii germane contemporane. Structurile gramaticale. pentru a veni în ajutorul începătorilor neiniţiaţi. Totuşi. Manualul cuprinde. dat fiind că textele neadaptate (sau puţin adaptate) cuprind numeroase probleme de limbă care trebuie explicate şi însuşite. principiu accentuat în zilele noastre de lingvis­ tica confrontativă. relativ puţin adaptate. ') v. Aşa se explică progresia rapidă şi pornirea — începînd din lecţia a 4-a — de la texte coerente mai ample. într-o ordine dictată de specificul limbajului tehnic. Concepţia ştiinţifică şi metodică a manualului. . dar este totodată conceput ca o bază pe care ulterior şi cu ajutorul altor mijloace (lecturi. Manualul de faţă se adresează inginerilor şi tehnicienilor care au mai venit cîndva în contact cu limba germană (în şcoală. în cadrul manualu­ lui de faţă. frecvent întîlnite în texte tehnice. iar în domeniul ortografiei •— asupra principalelor dificultăţi care apar în redarea sunetelor limbii germane. î n domeniul pronunţării s-a insistat asupra acelor particularităţi ale limbii germane care asigură înţelegerea sensului comunicării.a. precum şi al celor care au mai uitat din cunoştinţele de bază. principalele structuri morfologice şi sintactice al limbii germane contemporane l. care diferă de limbajul tehnic în privinţa cantităţii şi calităţii diferitelor probleme gramaticale şi de stil. cu consecvenţă. în depla­ sări s.). se porneşte în primele lecţii de la formele şi structurile cele mai simple. ceea ce impune la rîndul său macrostructura lecţiilor. fără a se intra în amănunte sau explicaţii teoretice. mai puţin la conversaţii cotidiene. Indicele problemelor gramaticale. şi contrastivă. manuale) se pot grefa cunoştinţe lexicale mai ample.

d) Recitirea explicaţiilor gramaticale şi efectuarea exerciţiilor mai înth oral (cu glas tare). de docu­ mentare şi de lucru pentru inginerii şi tehnicienii ţării noastre. Partea a Ii-a a manualului se va studia ca şi cele 25 de lecţii. AUTORII . apoi în scris. recomandăm a le studia la rînd şi a nu începe studiul unei lecţii pînă nu s-au însuşit lecţiile premergătoare. b) După prima lectură (fără glas) şi înţelegerea conţinutului textului. Indiferent de metoda folosită. căutîndu-se în vocabular cuvintele necunoscute şi dîndu-se curs trimiterilor prin intermediul notelor de subsol. învăţarea unei limbi străine cere efort. precum şi Editurii tehnice datorită căreia acest manual vede lumina tiparului. iar însu­ şirea cuvintelor şi a dialogurilor se va face eventual prin exersare. Acad. doc. de asemenea. fără grabă.). Recomandări privind folosirea manualului.INTRODUCERE 15 Manualul nu urmăreşte informarea teoretică a cititorului asupra speci­ ficului limbii germane. a textului. în grup. Le mulţumim anticipat pentru sugestii în vederea îmbunătăţirii unei eventuale ediţii noi. dr. ci intenţionează să fie un îndrumător practic pentru însuşirea limbajului tehnic german ca instrument de comunicare. desinenţă. întrucît între cele 25 de lecţii există o oarecare înlănţuire. c) Parcurgerea exerciţiilor de pronunţare şi ortografie. f) Efectuarea exerciţiilor de sinteză (ultimele 2—3 din fiecare lecţie). orice limbă străină nu poate fi învăţată fără participarea şi munca activă din partea ace­ luia care doreşte să şi-o însuşească. Recomandăm de aceea ca fiecare lecţie să fie studiată temeinic înainte de a se trece mai departe. la cheia exerciţiilor. Mulţumim. De asemenea. atenţie şi perseverenţă. cu toate indicaţiile date în vocabular (articol. la capitolele din rubrica „Explicaţii". exactitatea rezolvării. recomandăm a rezolva exerciţiile cu multă atenţie şi a verifica ulterior. Pentru autocontrolul privitor la însuşirea materiei. forme de bază etc. g) Parcurgerea lecturii suplimentare (acolo unde există). memorarea cu glas tare a cuvintelor. înţelegem prin studiu temeinic următoarele faze: a) Citirea atentă. recomandăm ca etalon efectuarea orală liberă a exerciţiilor de sinteză din cadrul celor 25 de lecţii precum şi a exerciţiilor de aplicare date pe marginea dialogurilor din partea a Ii-a. Simpla citire a lecţiilor sau a exerciţiilor nu este suficientă. e) Recitirea textului cu glas tare. ing. Aurel Avramescu pentru îndrumările competente primite în vederea orientării textelor manualului. î n încheiere dorim cititorilor noştri spor în învăţarea limbajului tehnic german cu ajutorul lucrării de faţă.

se folosea frecvent aşa-numitul „scris gotic" care. L m. cu unele diferenţe faţă de alfabetul limbii române. ş şi ţ în limba română). F g. în schimb nu sînt considerate ca făcînd parte din alfabetul german literele cu semne dia­ critice (cum ar fi ă. A b. G h. dar alfabetul limbii germane cuprinde literele qu. şi ß sînt foarte frecvent folosite.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII Şl PRONUNŢĂRII Î N LIMBA GERMANĂ I. P qu. E f. astăzi. K 1. U v. O P. I a h J k. V w. w. Literatura tehnică se tipăreşte în toate ţările unde se vorbeşte limba germană exclusiv cu litere latine. W x. nu-şi mai găseşte aplicaţie. î. x . T u. w şi y care se folosesc în scrierea română numai pentru redarea unor cuvinte străine. H i. Y z. C d. Literele k. N o. Q " r. B c. D e. > în scrieri şi tipărituri mai vechi. s > B se pronunţă [s]. ß. Alfabetul în limba germană contemporană se folosesc literele alfabetului latin. X e ef ghe ha i y. S ß2) es es-ţet te u fau ve ics üpsilon be ţe de t. Z tet Numărul de litere este egal cu cel din alfabetul limbii române (27). pînă la mijlocul secolului al XX-lea. R iot ca el em en o pe cu er s.1) Litera Denumirea Litera Denumirea Litera Denumirea a. M n.

2 ) ck se scrie în loc de kk. ci») zz (ţ) ei (ae) eu (oö) ^ ^ g ^ II. 4 > Pentru alte amănunte. v. Dăm mai jos în ordine alfabetică cele mai importante dintre posibilităţile de pronunţare4'. Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. *) Asteriscul marchează că apropierea faţă de sunetul respectiv din limba română este doar aproximativă. în limba germană există numeroase deosebiri faţă de rostirea literelor din limba română. 1/103 .1' — Grupuri specifice de litere care redau împreună un singur fonem şi care trebuie deci identificate şi reţinute ca unităţi de pronunţare pentru ca citirea şi scrierea să se desfăşoare curgător. numite şi „Umlaute". punctul II. Grupuri pentru vocale aa (a lung) ee (e lung) oo (o lung) ie (i lung) ah (a lung) ah (e* lung) eh (e lung) oh (o lung) öh (ö lung) ieh (i lung) ih (i lung) uh (u lung) üh (ü lung) specifice de litere pentru consoane bb (b) dd (d) ff (f) gg (g) 11 (1) mm (ra) n n (n) PP (P) rr (r) ss (s) eh (h») c k *)• (k) ng (n din „bancă") ph (f) rh (r) sch (ş) th (t) pentru ai (ae) au (ao) äu (oö) diftongi pentru africate chs (cs) gs (cs) Pf (Pf) tz*> (ţ) tsch (ce. „Particularităţi fonetice". dicţionarele de pronunţare indicate în bibliografia manu­ alului. ö. ü. în scrierea germană se mai folosesc: — Litere cu semne diacritice: ä. J ) Indicaţii pentru pronunţarea Umlautelor v. 3 ! tz se scrie în loc de zz în cuvinte de origine germană. „Pronunţarea literelor şi a gru­ purilor de litere" şi punctul III. Pronunţarea literelor şi a grupelor de litere în pronunţarea literelor şi a grupurilor de litere. alin.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII !N LIMBA GERMANĂ 17 Cele 27 de litere ale alfabetului nefiind suficiente pentru redarea numă­ rului mult mai mare de sunete ale limbii germane. D.

engleze şi spaniole: Aktrice[ak'trisa]. alin. v. alin. Saal [za:l] Zahl [tsa:l].18 PAETICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ Literele Posibilităţi de pronunţare Semnul 1) fonetic Exemple. gibst[gi:pst] ä3) aa ah ah ) ai e lung. deschis ae e deschis. în neologisme de provenienţă engleză: Containerfkon'temar]. fährt [fs:rt] în cuvinte germane şi unele neologisme: Mai[mae]. Hälfte ['helfta]. înainte de e. deschis 3 [a:] [a] M [«:] [«] [«:] [«:] Rad[ra:t]. închis a scurt. chauffieren[fo'fi:ran] Häuserf'hoozar]. fahren ['fa:ran] zählen ['tse:lan].I. Auto[aoto]. e. ö. gemäß[ga'me:s]. Creme ['kre:ma]. deschis a scurt. brauchen ['braoxan]. das [das]. în neologisme de provenienţă franceză: Mohair [mo'he:r]. hängen ['heypn] Waage ['varga]. lung sau scurt e lung. „Particularităţi fonetice". deschis e lung.P. o. la sfîrşit de cuvînt şi înainte de consoană: grob[gro:p]. 1. cînd fac parte din două morfeme diferite: AbbUdung['apbIldUr)] înainte de a. y în neologisme latine şi greceşti: Celsius['tselziUs]. în cuvinte germane şi unele neologisme: bauen[baoan]. y în neologisme franceze. deschis a lung. i. r : Cafe[ka'fe:]. haben['ha'. M [ts] X s w x ) Semnele fonetice sînt selectate din alfabetul fonetic adoptat de Asociaţia fonetică inter­ naţională A. i. înainte de ä. läuft[b0ft] la începutul şi în interiorul cuvintelor între vocale: Hebel['he:bal]. Baiser [be'ze:]. deschis e scurt. „Ortografia". închis sau deschis W [ae] W w [«] [•:] [ao] [o:] [30] au ao o lung. fair[fs:r]. (Association Phonetique Internationale). d) din punctul V. închis äu 3 ) b OÖ b P bb b P Pb c c [b] M [Pb] între vocale: Ebbe['eba]. condiţii 2) a a lung.ban] da[da:]: Hammer['hamar]. u. Temperatur [tempera'tu:r] Fräser ['fre:zar]. deschis a lung. acht[axt]. cele specificate la punctul III. A ?) Cf. Taifun [tae'fu:n]. în neologisme de provenienţă franceză: Sauce ['so:sa]. . a ) Pentru pronunţarea lungă sau scurtă a vocalelor. la sfîrşit de cuvînt şi înainte de consoană: ebblos['splo:s].

Erz[e:rts]. i. ö. r. accentuată: Block[bbk]. la început de cuvînt înainte de e. r . Reihe[raea] C [tfl ch (a)h din „meteahnă" c w M M [tj] [ks] Ş ce. în neologisme de provenienţă engleză sau spaniolă: chartern['tfa:rt3rn] cînd fac parte din acelaşi morfem: Biichsef'bYksa]. manch[manc]. sechsfzeks] în loc de kk după vocală scurtă. m. închis ae ae [e:] [e:] [ae] [ae] . înainte de a. 0. drei[drae] leihen[laean].PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 19 Literele Posibilităţi de pronunţare ce. ü. au: nach[na:x]. Ecke[Jeka] la începutul şi în interiorul cuvintelor între vocale: das[das]. la început de cuvînt în neologisme de provenienţă greacă. äu şi 1. fertig['fertlc]. y în neologisme de provenienţă greacă: Chemiefce'mi:] după a. 1. neaccentuat W te:] M [e] ee eh ei eih e lung. în sufixul -chen: Rädchen[retcan]. Feder [fe:dsr]. ci (i)h din „odihnă" Semnul fonetic Exemple. sehr[ze:r] kein[kaen]. u. i în neologisme de provenienţă italiană: Cello['tfelo] după ä. la sfîrşitul de cuvînt şi înainte de consoană Rad[ra:t]. freundlich[fro0ntllţ] între vocale: addieren[a'di:ran]. Frage['fra:ga]. Chior [klo:r]. închis e slab. elegant[elegant]. leer[le:r] gehen[ge:9n]. wichtig['vlctlc]. la sfîrşit de cuvînt şi înainte de consoană Stadtrjtat]. ladt[ls:t] Hebel['he:b3l]. sieben ['zi:ban] Ideep'de:]. unser['Unzar]. ei. condiţii înainte de e. ci chs ck d cs c d M [d] [t] [d] [t] t dd dt e d t t e lung închis e scurt deschis e lung deschis e scurt. e. în neologisme de provenienţă franceză: Chef[Jcf]. n : rechtfrect]. Charakter[ka'raktar]. eu. regnen ['re:gnan]. Theater[te'atar]. suchen [zu:xan]. i. 0. închis e lung. în neologisme de provenienţă franceză: Dessert[dese:r]. Rechnung['recnUn].

în interiorul cuvintelor înainte de altă con­ soană decît 1. Giro [d3i:ro]. neun [noon]. după n: Legierung [le'gi:rU-rj] — la început de cuvînt înainte de vocală: haben ['ha:ban]. Gips [gips]. m. închis i scurt. klug [klu:k]. Benzin [ben'tsim] ist [Ist]. Legierung [le'gi:rUr|]. Konstruktion [konstrUk'tio:n] în neologisme de provenienţă engleză: Spikes [spaekz]. offside [ofsaed] hier [hi:r]. Größe [gro:sa] gut [gu:t]. r. Montage[mon'ta:5e]. wie [vi:] vierzig ['flrtslc]. hin [hin] — d u p ă sau între vocale: Lehrling ['le:r\Irj]. în interiorul cuvintelor înainte de 1. n : tragbar ['tra: kba:r]. Offizier [te] franceză: [ofi'tsi:r] . Spirale [Jpi'ra:la] înainte de vocală: Familie [fa'mi:lîa].20 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ Literele Posibilităţi de pronunţare Semnul fonetic Exemple. Milieu [ml'lfo:] auf[aof]. în neologisme de provenienţă engleză sau italiană: Gin[d3ln]. deschis i scurt. legt[le:kt] în sufixul -ig la sfîrşitul cuvintelor şi înainte de consoană: fertig ['fertlc]. zwanzigste ['tsvantslcsta]. r. în neologisme de provenienţă franceză: Ingenieur [in3e'ni0:r]. ziehen ['tsi:an] ra M [g] c M (i)h din „odihnă" j ge. gi nu se pronunţă b h nu se pronunţă i i lung. Gewinde [ga'vlnda]. Stoff [Jtof] la începutul cuvintelor înainte de orice vocală sau consoană: Gewinde [ga'vlnda]. viel [fi:l]. condiţii eu OÖ ö lung închis f ff g f î g [00] [00 heute [Tiaato]. Viertel ['flrtal] sieh [zi:]. ziehen [tsi:an] Maschine [ma'Ji:na]. în interiorul cuvintelor înainte de vocală: Lager [la:gar]. richtig [TIctI 9 ] Mechanik [me'camk]. n : Signal [zi'gno:l]. în neologisme de provenienţă franceză: Ingenieur[in3s'ni0:r]. închis i consonantic ae ie ieh ier i lung închis i scurt. Regler [re:gk»r]. deschis i lung închis ie sau ir M [3] m M 00 ci] m [ae] PO [I] P O [îe:] | în neologisme de provenienţă Portier [porţie:].ran] schaffen ['Jafan]. her [he:r]. fahren ['fa'. m. la sfîrşitul cuvintelor după orice vocală sau consoană în afară de i şi n: Werkzeug [*verktso0k].

links [links] ng nn 0 n (ca în bancă) n o lung închis o scurt deschis o scurt închis ö lung închis ö scurt deschis ö scurt închis o lung închis ö lung închis o lung închis u lung închis u închis lung sau scurt au hi M [0:] [0] [0] [o:]. condiţii ja [ja:]. nimm [ftro:m] [nlm] m Pi] [m] [m] m mm n m m n n (ca în bancă) în orice situaţie. Strom kommen ['koman]. jung [jUrJ în neologisme de provenienţă franceză: Journal [3ur'na:l] în neologisme de provenienţă engleză: Job [d 3 ob] în neologisme de provenienţă spaniolă: Quijote [ki'xota] klug [klu:k]. Röhre [r0:ra] Zoo [tso:]. benötigen [ba'n0:tlgan] zwölf [tsvoelf].a. gi h Semnul fonetic Li] [5] Exemple. Kontrolle [kon'trola] Auto ['aoto]. Sprengung wann [van]. [oe] [0] [0:] [ö:] [0:] lang [lan]. vor [fo:r] Dorn [dorn]. dar nu înaintea unui g sau k: Niet [ni:t]. Bohrer ['bo:rar] Höhe ['h0:a]. jeder [je:dar]. blau [blao]. können ['koenan] Ökonomie [0kono'mi:] ohne ['o:na]. Feld [feit] alle ['ala]. groß [gro:s]. franceză: Journal [3ur'na:l]. trennen [fpreijUir]] ['trenan] Boden ['bo:dan]. Route ['ru:ta] în neologisme de provenienţă engleză: Count [kaont] . stellen ['Jtslan]. Boot [bo:t] în neologisme de provenienţă Boom [bu:m] engleză: ö oh öh 00 [u:J [u:] [ao] ou în neologisme de provenienţă. Werke [verka] în neologisme: Stukkatur [Jtuka'tu:r] i [X] k kk 1 11 c c 1 1 i (ca în iarbă) li M M [i] [i] legen [le:gan]. soll ['zol] în unele neologisme franceze: Guillotine [gijo'ti:na] în neologisme spaniole s.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII IN LIMBA GERMANĂ 21 Literele Posibilităţi de pronunţare i (ca în iarbă) j ge.: brilliant [bril'jant] Maschine [ma'fi:na]. Tachometer [taxo'me:tar] Größe [gr0:sa]. planen [pla:nen] înainte de g şi k: lang [larj].

Tafel ['ta:fal]. Rhytmus ['rYtmUs] sch Ş SC [ß [sk] schw ss ß t şv s s [fv] W M [t] [ts] [t] [ts] t t th ts 11 t ţ hältst [heltst]. irren [Iran] — la începutul cuvîntului şi în interior înainte de vocală: sieben ['zi:ban]. Gipfel [glpfal] M M [p] [kv] Phenol [fe'no:l].22 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ Literele Posibilităţi de pronunţare Semnul fonetic Exemple. suchen ['zu:xan]. Strom [Jtro:m] schwer [Jve:r]. Lampe ['lampa] Pfeil [pfael]. messen ['mesan] fleißig ['flaeslţ]. Oszillograph [ostsilo'gra:f] Gruppe [grUpa]. Rhythmus ['rYtmUs] M1' rh IT S r r z s Ş M M W M [J] Herr [her]. fräsen ['frezau]. punctul III „Particularităţi fonetice". Maschine [ma'Jr. Felsen ['felzan] la sfîrşit de cuvînt şi înainte de consoană: was [vas]. al.bequem [ba'kve:m] în neologisme de provenienţă franceză şi spaniolă: Quai [ke:] rechnen ['recnan]. eins [aens]. . Portier [por'tle:] Rheuma [ro0ma]. Meister ['maestar] la sfîrşit de cuvînt în neologisme de pro­ venienţă franceză: Diner [di'ne:]. groß [gro:s] arbeiten ['arbaetan]. Arbeitsplatz farbaetsplats] v. condiţii P Pf ph PP qu P Pf f P CV [p] prüfen ['pry:fan].na] în neologisme de origine italiană: Maraschino [mara'ski:no] schwer [JVe:r]. pct. Meister ['maestar] — la început de cuvînt înainte de p şi t : Spirale [jpi'ra:la]. F. ultim. Meister ['maestar] înainte de i consonantic: Konstruktion [konstrUk'tsiom] Theater [te'a:tar]. knapp [knap] c r r nu se pronunţă quantitativ [kvantita'ti:f]. schreiben ['Jraeban]. schwarz [Jvarts] Schlüssel ['JlYsal].

über ['y:bar] fünf [fYnf]. Werkzeug ['verktsook] la sfîrşitul unor nume de localităţi: Treptow ['trepto:] Analyse [ana'ly:za]. prüfen ['pry:fan]. Quiz [kvls] zwei [tsvae]. zehn [tse:n]. Ventil [ven'ti:l] was [vas]. verfahren [fer'fa:ran] korrosiv [koro'zi:f] în neologisme: Volumen ['vo'lu:man]. Schublehre ['Ju:ple:ra] Nummer ['nUmar]. flüssig ['flYsIc] 'Büro [by'ro:] Uhr [u:r]. Brett [bret] sitzen ['zltsan]. ['tsvantslc] zwölf [tsvoelf]. suchen [zu:xan]. Razzia ['ratsia] . zwanzig w V nu se pronunţă y ü lung închis ü scurt închis ü scurt închis i scurt închis i consonantic ae [y:] [Y] [y] H [î] [ae] [ts] z t z s W [s] [tsv] [ts] zw zz ţv t Skizze ['skltsa]. condiţii tsch tt ce. hybrid [hy'bri:t] în neologisme englezeşti: Hobby ['hobi] în neologisme franceze: Rayon [ra'Iö:] în neologisme de provenienţă engleză: Nylon ['naelon] zu [tsu:].' " PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII Şl PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 23 Literele Posibilităţi de pronunţare Semnul fonetic Exemple. rutschen ['rUtfan] Mitte ['mita]. Welle ['vela]. ci t ţ u lung închis u scurt deschis u scurt închis [tj] deutsch [daotf].il. Psyche ['psy:ca] Hymne ['hymna] ZyHnder [tsy'llndar]. früh [fry:] vier [fi:r]. vor [fo:r]. rund [rUnt]. ziehen [tsi:an] în neologisme: Zero ['zero] în unele neologisme: Bronze ['bronsa]. Platz [plats] ra [ts] [u:] [U] [u] [y:] [Y] [y] [u:] [y=] [f] [v] [v] tz u du [du:]. Stuhl [ftu:l] Ü ü lung închis ü scurt deschis ü scurt închis u lung închis ü lung închis f V uh tih V führen ['fy:ran]. Kurbel ['kUrbal] konstruieren [kanstru'i:ran] für [iy.

zum. dacă poate deschis mijloc Trebuie. şi bibliografia manualului. [o]. [0:]. hat. [a]. in. denn wenn kann offen Mitte (e (e (a (o (i scurt) scurt) scurt) scurt) scurt) = = = = = căci cînd. barcă. -înainte de două sau mai multe consoane diferite: Stift [ftlft]. *) Pentru regulile succinte date aici există numeroase excepţii şi completări. [e]. Nummer ['nUmar]. daß. Boot [bo:t].). [o]. [e:]. . am. wir [vi:r] (Excepţii: ab. [Y]. gut [gu:t]. deci. [0]. diferenţa cantitativă a vocalei indică sensuri deosebite. zur s. Cele mai remarcabile deosebiri faţă de articulaţia în limba română sînt următoarele: A. pe cine. Particularităţi fonetice După cum rezultă din tabelul de mai sus.înainte de consoane simple cînd sînt neaccentuate: sieben ['zi:b3n] Material [mate'rîad] -înainte de consoană dublă Welle ['vela]. [o:]. um. iar cele scurte — mai scurt şi mai apăsat decît vocalele limbii române. V. [y:] 16 vocale scurte: [a]. Cantitatea vocalelor. de aceea se recomandă respectarea cu grijă a indicaţiilor de pronunţare date în lecţiile manualului de faţă. Exemple: den wen Kahn Ofen Miete (e lung) = (e lung) = (a lung) = (o lung) = (i lung) = pe care. [oe]. La unele cuvinte asemănătoare. sobă. dar şi multe dintre consoane. [«].[y] Variantele lungi sînt de regulă accentuate. fertig ['fertig]. Deosebim: 8 vocale lungi: [a:]. Vocalele se pronunţă x) lung -înainte de o consoană simplă cînd sînt accentuate: Rad [ra:t]. man. [I]. Limba germană are vocale lungi şi scurte.24 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ III. es. Büchse ['bYksa]. -înainte de h ortografic (care nu scurt . Block [bbk] Platz [plats] . [I]. [U]. (Excepţii: Art. precum şi — la nevoie — consultarea unui dicţionar special de pronunţare. Ele se pronunţă mult mai lung şi mai încordat. Bolzen ['boltsan].a. -cînd vocala apare dublată: Waage ['va:g3]. [e]. [u]. [i]. von. Schlüssel [jlYsal]. Boden ['bo:dan]. vom. [i:]. să se acorde o atenţie deosebită realizării corecte a cantităţii vocalelor pentru a se evita confuzii în comunicare. [u:]. chirie. îndeosebi vocalele. im. leer [le:r]. sunetele limbii germane pre­ zintă numeroase particularităţi de articulaţie. das. Hebel ['he:bal]. [e:]. an.

viel [fi:l]. seria închisă pentru neologisme şi cuvinte cu foste vocale lungi care au devenit neaccen­ tuate. Vocalele situate la început de cuvînt sau de silabă se pronunţă apăsat. dar arată lungimea vocalei): vier [fi:r]. dar poziţia buzelor ca pentru i. — vocala i înainte de e ortografic (care nu se pronunţă. rotunjite [s]. [U]. 'o. sau ah. se pronunţă cu poziţia limbii ca pentru e. Uhr [u:r]. [e:] = e lung deschis. erst. Fräser ['frs:zgr] = frezor. Datorită acestei însuşiri se realizează citirea nelegată a cuvintelor. [y] [o]. sau eh. Caracterul exploziv al vocalelor iniţiale. C. [y:] [o]. PO [a]. astfel încît să înceapă cu un uşor pocnet al coardelor vocale: 'a. Exemple: spät [fps:t] = tîrziu. Particularităţi deosebite în pronunţare. Din cele 24 de variante ale vocalelor enumerate mai sus sînt deschise nerotunjite [a]. aproximativ ca un e ardele­ nesc. . Calitatea vocalelor.a. Er be/ arbeitet / einen Block / in / unserer Werkstatt. hier [hi:r] (Excepţii: vierzehn. 'u etc. [oe]. [YJ Majoritatea vocalelor lungi sînt închise. [e]. redat în scris prin ä. s.a. Vier­ tel) s. [I] [o:]. Dintre vocalele scurte.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 25 se pronunţă. [»:]. dar indică lungimea vocalei precedente): Zahl [tsa:l]. ee. rasch [raj]. vocalele limbii germane sînt — deschise sau închise (în funcţie de deschiderea relativ mai mare sau mai mică a maxilarelor la articulaţie). zehn [tse :n] = zece. prezintă vocalele: [e:] = e lung închis redat în scris prin e. [u]. seria deschisă este specifică pentru cuvintele de origine germană. Din punct de vedere calitativ. se pronunţă mult mai deschis decît e din limba română literara. werden. B. [u:]. 'i. [0]. Mond. [I]. D. [a] închise M . — rotunjite sau nerotunjite (în funcţie de rotunjirea buzelor la articulaţia lor). 'e.a. în comparaţie cu limba română. Dreher ['dre:gr].) — înainte de -eh şi -seh: ich [Ic] noch [nox]. Tisch [tlj] s. [i]. Städte. vierzig. Exemple: Das / ist / ein / Arbeiter. Exemple: Feder ['fe:d3r] = arc.

dar cu poziţia buzelor ca pentru u. Calitatea consoanelor. Exemple: Rolle ['rola] = rolă. redat în scris prin eu sau äu 1 ). [«o]. d) din punctul V. iih sau y şi [Y] = ii scurt deschis. [s]. Exemple: Stift [Jtlft] = ştift. se compune dintr-un a scurt accentuat. [f]. (Exemple: Lager [\a:gar] = lagăr. neaccentuat. Limba germană are următoarele 21 de con­ soane : bilabiale: [b]. care se pronunţă apropiat de a. se pronunţă cu poziţia limbii ca pentru e. [y] faringale: [h] ) Cf. [t]. [f] dentale: [d]. deschis. Diftongii limbii germane. ver-. închis. deschis. [z]. zer. deschis. se compune dintr-un o scurt accen­ tuat foarte deschis. urmat de un ö scurt. redat în scris numai prin e. deutsch [do0tf] = german. redat prin ö sau eu. zwölf [tsvoelf] = douăsprezece. şi [oe] = o scurt deschis. se pronunţă apropiat de e. Mai [mae] = (luna) mai. Größe ['gr0s9] = mărime. sieben [zi:ban] — şapte). redat în scris prin o. Block [blök] = bloc. dintre care doi pot fi redaţi în scris în două feluri: [ae]. [r] l palatale: [j]. iar poziţia buzelor ca pentru fluierat. [a] == e scurt. Exemple: drei [drae] = trei. iar poziţia buzelor ca pentru o. oh sau eu. Exemple: Boden ['bo:dsn]. oo sau oh.26 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ [o:] = o lung închis. ent-. redat în scris prin au. redat prin ii sau v. se pronunţă foarte slab şi relaxat. redat în scris prin ei sau ai. urmat de un e scurt. fiind o vocală între e şi ö apropiată de ă românesc sau e mut din limba franceză. „Ortografia". [m] labiodentale: [v]. [1]. se compune dintr-un a scurt accentuat şi un o scurt. închis. F. er-. alin. [k]. mult mai deschis decît i din limba română. [p]. [n] alveolare: [3]. [X]. richtig ['rlctlc] = corect. se pronunţă cu poziţia limbii ca pentru o. Exemplu: für [fy:r] = pentru. neaccentuat. grün [gry:n] == verde. neaccentuat. E. dünn [dYn] = subţire. [9] velare: [g].în care e se pronunţă [s]). bohren ['bo:ran] = a găuri. [I] = i scurt. mult mai deschis decît o din limba româna. Exemple: neun [no0n] = nouă. . neaccentuat. Exemple: gehören [ga'h0:ran] = a aparţine. genau [ga'nao] = exact. Această vocală se găseşte numai în silabele neaccentuate (cu excepţia prefixelor emp-. redat în scris prin o. se pronunţa cu poziţia limbii ca pentru i. Exemple: auch [oox] — de asemenea. [o] = o scurt. Limba germană are trei diftongi. redat în scris prin ii. închis. [o0]. [y:] = ü lung închis. [0:] = ö lung închis.

ck sau kk. astfel încît se aude după ele un h. dar şi la cuvinte ger­ mane. î n cuvinte compuse. Hebel. anwenden. Gewinde. tt. Werkzeug ['vsrktso0k] = sculă. Thexth = text. realizîndu-se printr-o explozie mai energică decît în limba română. . Gewindebohrer. pe silaba radicală: Exemple: Hebel. fie uvular sau graseiat prin vibrarea omuşorului [R]. se pronunţă la începutul cuvintelor asemănă­ tor consoanei h din „hartă". Aceste con­ soane ocluzive surde se pronunţă aspirat. Feld [fslt] = cîmp. Arbeiter. redat în scris prin j . redat în scris prin h. verwenden. jeder = fiecare. în limba germană-standard se impune tot mai mult ultima variantă. în special privitor la cuvintele de provenienţă străină. d. Wertstück" = piesă. Exemple: Lehrstück. Exemple: drehen ['dre:an] = a strunji. jetzt = acum. [t]. accentul cade pe radicalul cuvîntului determinativ. Exemple: grob [gro:p] = grosolan. [h]. [k]. IV. Montage). î n ultima vreme.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 27 Particularităţi calitative în pronunţare: [p]> M» M . de exemplu la substantivele masculine terminate în -or neaccentuat: singular — der Direktor. Accentul î n limba germană. şi un accent secundar. La unele cuvinte. de regulă. pe radicalul cuvîn­ tului de bază. herstellen. se pronunţă asemănător consoanei i din „iarbă" sau „iederă". Hammer. De aceea recomandăm a se respecta cu grijă indicaţiile de accentuare date în rubrica „Vocabular" a lecţiilor din manualul de faţă. De la aceste reguli de bază există numeroase excepţii. se deosebeşte un accent principal. Asurzirea consoanelor oclusive sonore. care se accentuează mai ales pe ultima sau penultima silabă (Exemple: Ingenieur. derivate şi compuse. Lehrling. poate fi pronunţat fie apical (prin vibrarea vîrfului limbii). kh. î n cuvinte multiplu compuse. rr sau rh. HQchleistungswerkzeug. t. dar cu o fricţiune expiratorie mai puternică. fiind semn ortografic de lungire a vocalelor. redat în scris prin r. k sau pp. th. fie postdorsal (prin fricţiune sonoră între partea posterioară a limbii şi cerul gurii [-JJ]). g la sfîrşitul cuvintelor şi înainte de consoană se pronunţă [p]. gehören. hellgelb. redate în scris prin p. Exemple:^'« = da. plural — die Direktoren. G. Bohrer ['bo:rgr] = burghiu. [r]. După vocală sau între vocale nu se pronunţă. dar cu o fricţiune expiratorie mai slabă. pe radicalul cuvîntului determinativ. Consoanele b. Exemple: Fliehkraftregler. Exemple: hier. Cuvîntul se accentuează. accentul este în general fix. accentul se poate muta de pe o silabă pe alta în timpul flexiunii. Exemple: Phaphier = hîrtie. [j]. ph.

das Neue — noul). West). die Einsteinsche Relativitätstheorie = teoria relativităţii a lui Einstein). de la verbul halten — a ţine. Süd. das Messen = măsuratul. die Höhe = înălţimea). Dich. der Hebel — pîrghia) şi a cuvintelor substantivate (Exemple: das Messen — măsuratul. dar folosirea lor diferă în unele privinţe şi anume: l ) a Este în pregătire o reformă a ortografiei germane. vid). Punctuaţia în limba germană. leer = gol. diminutivul de la cuvîntul: die Schraube = şurubul).). Februar etc. er hält = el ţine. Euer etc. — a adjectivelor derivate cu sufixul -er din nume de localităţi sau ţări (Exemple: die Leipziger Messe = Tîrgul de la Leipzig. Ortografia Cele mai importante particularităţi ale ortografiei limbii germane sînt în momentul de faţă x ): a) Scrierea cu iniţială mare — a tuturor substantivelor (Exemple: das Ventil — ventilul. d) Scrierea cu ä (pentru sunetul [e]) şi äu (pentru sunetul [00]) dacă cuvîntul provine de la o formă de bază care cuprinde a sau au. b) Indicarea lungimii vocalelor — prin h după orice vocală (Exemple: die Zahl = numărul. pluralul cuvîntului das Rad — roata. a zilelor săptămînii (Montag. Ihr. der Deutsche — germanul). Dir. inclusiv a numelor de popoare (der Rumäne — românul. Dienstag e t a j si a punctelor cardinale (Nord. Euch. das Schräubchen — şurubelul. — a pronumelui de politeţe şi a formelor sale (Sie. die Schweizer Industrie = industria elveţiană) sau cu sufixul -sehe din nume de persoane. VI. Ihnen. ) eh şi tz se scriu în loc de kh şi « . Ihr etc.) şi a pronumelor personale şi posesive pentru persoana a Ii-a singular şi plural în scrisori (Exemple: Du. der Platz2) = locul). a numelor lunilor (Januar. semnele de punctuaţie sînt aceleaşi ca şi în limba română. der Block 2) blocul. c) Indicarea scurtimii vocalelor prin dublarea consoanei care urmează (Exemple: die Welle = arborele.). (Exemple: die Räder = roţile.28 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ V. — prin dublarea literei (Exemple: die Waage = cîntarul. . Dein. Ost. dacă exprimă realizări sau proprietăţi personale (Exemple: die Planksche Quantentheorie = teoria cuantelor a lui Plank. — prin e după i (Exemple: der Niet = nitul).

= A monta această maşină este obligaţia lui). = Tovarăşul care lucrează acolo este maistrul Ionescu). materialul este analizat chimic). • cînd propoziţia infinitivală este subiect şi stă la începutul frazei. ob er Zeit hat und ob er diese Zeichnung machen kann. (zweite) Kopie — copia a 2-a. oder kommen Sie nach Bukarest ? = Mergeţi la Tîrgul de la Leipzig sau veniţi la Bucureşti ?) c) Virgula este obligatorie pentru delimitarea propoziţiilor subordonate de orice fel faţă de regentă şi între ele. b) Propoziţiile principale dezvoltate complete se separă prin virgulă. haben. (Exemplu: Nach dem Messen wird das Material chemisch analysiert. Subliniem pentru folosirea virgulei unele deosebiri faţă de punctuaţia în limba română: a) în propoziţia dezvoltată. (Exemplu: Fahren Sie zur Leipziger Messe. = Vrem să încercăm să aplicăm acest procedeu). scheinen. Semnele citării (ghilimelele) marchează şi vorbirea directă. (Exemplu: Er sagt: „Ich komme. — cînd părţile propoziţiei infinitivale sînt intercalate între părţile pro­ poziţiei regente. brauchen. Virgula are în limba germană exclusiv funcţie gramaticală. chiar dacă sînt legate prin „und" ( = şi) sau „oder" ( = sau). = Wir wollen versuchen. im 8. circumstanţialele care precedează subiectul şi predicatul la începutul propoziţiei nu se separă prin virgulă.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 29 Punctul este folosit şi pentru specificarea numeralului ordinal (Exemple: die 2. (elften) Juni = la 11 iunie).). dieses Verfahren anzuwenden. Celelalte semne de punctuaţie se folosesc într-un mod similar ca şi în limba română. (Exemplu: Der Genosse. pflegen" s. — (Exemplu: Diese Maschine zu montieren ist seine Aufgabe.S. = întrebaţi dacă are timp şi dacă poate să facă acest desen). (Exemplu: Die Analyse scheint gut ausgefallen zu sein. în schimb nu se pune la cuvinte pre­ scurtate formate din iniţiale (Exemple: SRR \ Sozialistische Republik Rumä­ nien = R.a. = După măsurare. der dort arbei­ tet. (achten) Stock = la etajul al 8-lea am 11. = Analiza pare a fi ieşit bună). ca cele următoare: — cînd propoziţiile subordonate de acelaşi grad sînt legate prin „und" ( = şi) sau „oder" ( = sau). — cînd propoziţia infinitivală depinde de verbele „sein. . Folosirea ei urmează unor reguli foarte precise şi nu poate fi supusă bunului plac pentru marcarea unor pauze (retorice) în cursul vorbirii. ist der Meister Ionescu. (Exemplu: Dieses Verfahren wollen wir anzuwenden versuchen.") Xu se obişnuieşte folosirea liniei de dialog.R. Se fac excepţii de la această regulă generală în unele cazuri. (Exemplu: Fragen Sie.

.

Partea I .

['fraoba] [di: 'Jrooba] cito lyji **^ K. der Stift. [ftlft] [der ftlft] der [der] 11 + Nummer eins ist der Stift. [ja: / 'nUmar 'aens 'Ist der ftlft|| ] die [di:] Nummer 2 ("zwei [£$z>«e]j. ['nUmartsvoe 'Ist di: 'J"raoba]J ] Ist Nummer 2 die Schraube ? ['Ist 'nUmar tsvae di: frooba] ? Ja. ['nUmar'«ens 'Ist der ftlft||] Ist Nummer 1 der Stift ? ['Ist 'nUmar 'aens der 'ftlft ?] Nrl Ja. Nummer 2 ist die Schraube. das [das] Nummer drei ist das Gewinde. []a: j 'nUmar drae 'Ist das ga'vlnda || ] . r Z Nummer zwei ist die Schraube. [ga'vlnda] [das ga'vlnda] Ist Nummer 3 das Gewinde ? ['Ist 'nUmar drae das ga'vlnda ?] Nr.3 Ja. Text [tskst] Nummer 1 (eins [aens]) Stift. Gewinde. Nummer 3 ist das Gewinde.Lehrstück Nummer 1 (eins) ['le:rJtYk 'nUmar 'aens] DIE MASCHINENTEILE [di: ma'yiinanto^b] A. ['nUmar drae 'Ist das ga'vlndajj ] Nummer 3 (drei [drae]). [ja: j'nUmar tsvo/'Ist di: jr«pba||]. Schraube. das Gewinde. die Schraube. Nummer 1 ist der Stift.

Hebel. das Rad. ra:t||] kein [kaen] Nummer 7 (sieben ['ziibdri]).5 Nummer fünf ist eine Büchse. das ist kein Niet. die Büchse. [ni:t] [der ni:t] ['qen] /^t*\ \ \( Was ist Nummer vier? [vas 'Ist 'nUmar fi: r ?] Nummer vier ist ein Niet. Niet. das ist ein Hebel. Büchse.4 Nummer 5 (fünf [fYnf]). ['nUmar fi:r 'Ist 'qen ni:t||] eine ['«ena] Was ist Nummer fünf? [vas 'Ist 'nUmar fYnf?] Nr. der Hebel.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 33 was ? [vas] ein Nummer 4 (vier [fi:r]). ^ T O T ^ ^ s t das ein Niet ? ['he:bal] [der 'he:bal] e^^^Ş) ['Ist das 'qen ni:t ?] Nein. [nqen / das 'Ist kaen ni:t | das 'Ist 'qen 'he:bal|| ] Germana pentru ingineri ji tehnicieni — c. ['nUmar fYnf 'Ist 'oena 'bYks3||] ein ['qen\ Was ist Nummer sechs ? [vas 'Ist 'nUmar zeks?||] Nummer 6 (sechs [zcks]) Rad. 1/103 . ['nUmar zsks 'Ist 'qen. [r«:t] [das ra:t] Nummer sechs ist ein Rad. der Niet. CbYksa] [di: 'bYksa] •M- Nr.

[naen | das 'Ist koen ra:t/das 'Ist 'aen ven'ti:l|| ] hier [hi:r] (?) Nummer 10 (zehn [tse:n]). [hi:r 'Ist 'gena 'rola||] Mr. das ist keine Schraube. Feder. die Rolle ['rola] [di: 'rola] r-\ -Hier ist eine Rolle. Ventil. Rolle. [hi:r 'Ist 'aen Jpllnt|| ] Nr.34 LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE keine ['k«ena] Nummer 8 (acht ['axt]J. das ist kein Rad. ['nUmar tse:n 'Ist kaen 'he:bal || 'nUmar tse:n 'Ist 'aen Jpllnt||] Nummer 11 (elf ['elf]). 10 Nummer 10 ist kein Hebel.tt Nummer 11 ist kein Splint. [naen | das 'Ist 'koena 'JYopba | das 'Ist 'oena 'fe:dar||] kein [k«en] Nnmmer 9 (neun [no0n]). der Splint. das ist eine Feder. Lfpllnt] [der Jpllnt] -Hier ist ein Splint. das ist ein Ventil. [fe:dar] [di:fe:d3r] Ist das eine Schraube ? ['Ist das 'aena 'Jraoba ?] Nein. [vsn'ti:!] [das ven'ti:!] si Ist das ein Rad ? ['Ist das 'aen ra:t ?] Nein. das Ventil. Splint. ['nUmar 'elf 'Ist kaen Jpllnt|| 'nUmar 'elf 'Ist 'aenz 'rola|| ] . Nummer 11 ist eine Rolle. Nummer 10 ist ein Splint. die Feder.

-n X) eins der Maschinenteil. maneta acestea 11 D u p ă forma de bază a substantivelor masculine şi neutre dăm desinenţele genitiului şi pluraluluii (aici: -(e) s. -e fünf Büchse. -e der Stift. -(e)s. şapte pîrghia. ^er das sieben Hebel. -e). . -e der Text. Nummer 12 ist ein Lager. aceasta. -e1» die Nummer. capitolul numărul unu organul de maşină textul ştiftul este da doi şurubul trei filetul (ghiventul) ce patru nitul cinci bucşa şase roata acesta. -(e)s.(e)s. -(e)s . -n drei Gewinde. aceştia. -s. Vocabular das Lehrstück. was vier Niet. levierul. das Lager ['la:gar] [das 'la:ggr] T —i— Hier ist ein Lager [hi:r 'Ist 'aen 'la:gar|| ] r Nummer 12 ist keine Rolle. -(e)s.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 35 Nummer 12 (zwölf [tsvoelf]) Lager. ['nUmar tsvoelf 'Ist kaenz 'rola|| 'nUmar tsvoelf 'Ist 'aen 'la:gar|j] B. -s. pentru substantivele feminine şi numai pluralul (aici: —n) . -n sechs Rad. -e ist die das der die das der v zwei Schraube. -(e)s. - ia lecţia.

peniţa die Feder. -e zece zehn splintul der Splint. resortul.36 LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE nu nein opt acht arcul. -n douăsprezece zwölf lagărul. C.0. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 1. -n nouă neun ventilul. aici hier unsprezece elf rola. depozitul. rolul die Rolle. D V. -(e)s. . Exersaţi pronunţarea corectă a vocalelor accentuate! ta:] Zahl Râd Lager [a] das was acht [e:J Feder Hebel Lehrstück w [i:] Text Ventil sechs Maschinenteil elf Niet vier sieben die [ae] [I] Gewinde Stift ist M Rolle [U] Nummer Null [Y] Büchse fünf [ojl zwölf eins zwei drei ein eine kein keine [«2l Schraube [00] neun. magazia das Lager. -s. -en numărul. die Zahl 1 '. Explicaţii şi exerciţii 1. -s. Observaţie: învăţaţi toate cuvintele din vocabular cu glas tare pînă la com­ pleta lor însuşire. supapa das Ventil. punctul 1.5.

1.1. . ein Niet — un nit. „nu (este) o". Hier ist keine Schraube. Aici nu este nici un şurub. un articol nehotărît şi un articol nehotărît negat. în trei categorii: Masculine Feminine Neutre Genul substantivelor este indicat prin articolul care stă totdeauna în faţa substantivului şi se scrie separat. Büchse. după gen. Deosebim un articol hotărît.1. (Exemplu: der Stift). Copiaţi şi reţineţi diferenţa dintre „sch" şi „chs"! seh [J]: Schraube. 1. die Büchse — bucşa. Exersaţi scrierea substantivelor cu literă mare! der — tift der — ebel der — iet das — ewinde das — ad die — üchse die — aschine die — ummer die — chraube das — entil die — eder der — ext die — ahl das •— ager Exerciţiul 3. 1. Acesta nu este un nit.1 Articolul. Maschine chs [ks]: sechs. Articolul hotărît der. Exemple: Das ist kein Niet. eine. eine Büchse — o bucşă. în limba germană.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 37 Exerciţiul 2. sau „nici un". das Ventil — ventila. die. Cele trei articole sînt la: Singular Felul articolului masculin feminin neutru 1) 2) 3) hotăiît nehotărît nehotărît negat der Stift ein Stift kein Stift die Schraube eine Schraube keine Schraube das Gewinde ein Gewinde kein Gewinde 1. Articolul nehotărît negat nu are corespondent în limba română şi se traduce prin „nu (este) un". das şi articolul nehotărît ein. ein Ventil — un ventil.2. „nici o". ein au aceleaşi funcţii ca şi corespondentele lor din limba română: der Niet — nitul. substantivele se împart.

keine. Genul substantivelor din limba germană nu coincide totdeauna cu cel din limba română: Exemple: în limba germană în limba română masculin: der Hebel xArghia: feminin masculin: der Stift neutru stifte: feminin: die Feder arc«/. Hebel Splint Lager Stift Büchse Niet Gewinde . . Nu copiaţi articolele. . kein. . kein. das. 1. .4. . Indicaţi articolele următoarelor substantive: *) a. V e n t i l b. eine. . . Ventil Splint Lager Stift Hebel Büchse . Splint Gewinde Niet Feder Hebel Rad Stift Büchse .a. . Rad Feder c. ein. . Stabiliţi denumirile următoarelor imagini ! Pronunţaţi-le împreună cu articolele corespunzătoare! d^ <«^? d ei k ei ei ei k" k" k" x ) învăţaţi mai întîi bine cuvintele de la rubrica „Vocabular" şi apoi controlaţi însuşirea articolelor prin exerciţii. Feder Gewinde Exerciţiul 5. . ein. . ci treceţi-le din memorie ! .38 LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 1.3. . Deoarece în limba germană nu există reguli precise pentru stabi­ lirea genului gramatical al substantivelor. acestea trebuie învăţate totdeauna cu articolul hotărît respectiv. resortul: neutru neutru: das Rad roata: feminin s. die. S c h r a u b « . .1.1. die Schraube. Exemple: der Hebel. Exerciţiul 4. . das Rad. der.

feminine sau neutre. — Aceasta este pîrghia. nehotărît şi nehotărît negat! Model: Das ist die Büchse.2. la singular şi la plural (v.1. Das ist eine Büchse. —Acesta este şurubul. Das ist keine Büchse.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 39 (?) HJÜ •¥ ei_ ei_ ei_ k~ k k d_ ei_ k m !^_ r^ w d_ ei_ k~ d_ ei k~ d_ ei_ k~ k 1. Formaţi propoziţii după modelul dat. „aceştia". Das ist das Gewinde. cît şi pronume demonstrativ (stînd de obicei singur). —Acesta este filetul. „acestea". şi lecţia a 2-a) şi. în consecinţă. poate fi tradus prin pronumele demonstrative „acesta". . Cuvîntul „das" este atît articol (înaintea unui substantiv neutru). Exerciţiul 6. Pronumele demonstrativ das" Das ist der Hebel. Ca pronume demon­ strativ. Das ist die Schraube. das se poate referi la substantive masculine.2. 1. alternativ cu articolele hotărtt. în funcţie de substantivul pe care îl arată. „aceasta".

Aceasta nu este o roată. ist Nummer 2 ? 1. Acesta nu este un ventil. Das ist ein Rad. Gewinde. 1. Ventil. e.ist Nummer 3 ? c. Was ist Numer 10 ? Ein Splint.3. plante. indiferent de gen gramatical sau număr. în funcţie de răspunsul pe care îl cer. . Exerciţiul 8.ist Nummer 1 ? b. Nummer 1 ist der Stift. . Exemplu: Ist Nummer 2 eine Schraube ? La propoziţia interogativă care începe cu un cuvînt interogativ (propo­ ziţia interogativă parţială) se răspunde completînd un cuvînt sau o parte sintactică: . . c. Acesta este ştiftul. propoziţiile interogative (întrebările) încep în limba germană fie cu un cuvînt interogativ. Das ist Splint. Nummer 3 ist das Gewinde. . animale.3. Acesta este un filet. Hebel.1. Completaţi întrebărilede mai jos cu pronumele interogativ: „wasV şi răspundeţi cu glas tare! a. . Was ist das? Das ist eine Feder. noţiuni). b. Pronumele interogativ Das ist Zahl. Acesta nu este un resort. Traduceţi în limba germană! a. Was ist das? Das ist ein Rad.ist das? d. ..40 LEHRSTOCK 1: DIE MASCHINENTEILE Feder. . d. Exerciţiul 7.4. Pronumele interogativ „was ?" se referă la toate obiectele din realitate în afara persoanelor (lucruri neînsufleţite.1. 1. Exemplu: Was ist Nummer vier? fie cu predicatul. Aceasta este o bucşă. Exemplu: Was ist das? Das ist ein Stift. . „was"? was? = ce? Nummer 10 ist ein Splint. Nummer 2 ist eine Schraube .4. . . f. Propoziţia interogativă 1.

2 este un şurub ? b. Nummer 5 ist eine Büchse. d. Nummer 2 ist eine Schraube. de exemplu: Nummer Null (Nr. . null Uhr (ora zero) ş. Ja. Nummer 7 ist kein Niet. Dar: null Grad (zero grade). Ja. Traduceţi în limba germană! Răspundeţi! a. Exerciţiul 10. das ist ein Lager. e. Formaţi întrebări cu pronumele interogativ „was?" la care să răspundă următoarele propoziţii: a. Ist Nummer 7 ein Niet ? — Nein. Ja. hier ist kein Gewinde. d.4.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 41 Exemplu: Was ist Nummer vier ? Nummer vier ist ein Niet.5. Este aici o bucşă ? g. Exerciţiul 11. Das ist ein Gewinde. Formaţi propoziţii interogative totale. Aici este un filet ? d. b. Aceasta este o pîrghie ? e. das ist ein Hebel. Nein. f. La propoziţia interogativă care începe cu predicatul (propoziţia interogativă totală) se răspunde prin „Ja" (da) sau „Nein" (nu). Reţineţi ! Cînd cerem ca răspuns „Ja" (da) sau „Nein" (nu). Exemplu: Ist Nummer 1 der Stift ? — Ja. Nummer 7 ist ein Hebel. Este acesta un nit ? 1. das ist kein Niet. Ce este aceasta ? f. 1. c. (Aceasta este egal cu zero). Nummer 12 ist ein Lager. hier ist ein Rad. Nr. das ist ein Ventil. e. (Sau mai scurt: Ein Niet). b. Ja. Numeralul cardinal Die Zahlen 0 null » 1 eins 2 zwei 1 3 drei 4 vier 5 fünf l ) Numeralul null (zero) se scrie în anumite condiţii şi cu literă mare. Nummer 10 ist ein Splint. Das ist ein Hebel. începem propoziţia interogativă în mod obligatoriu cu predicatul (verbul). g. Das ist ein Rad. hier ist eine Büchse. Nummer 1 ist der Stift.2. Nein.a. f. hier ist ein Lager. Acesta este ştiftul ? c. 0). sau: Das ist gleich Null. la care să răspundă următoarele propoziţii! a. c. Ventilul este aici ? h. punînd subiectul în locul doi: Exemplu: Ist das ein Niet ? Ist die Schraube hier ? Exerciţiul 9.

Completaţi dialogul cu fiecare dintre substantivele învăţate în lecţia de faţă! Efectiiaţi-l de atîtea ori oral cîte substantive sînt! Completaţi articolele ! A.. 6 . fiind deosebit de importante pentru ingineri şi tehnicieni. 1. .. . se vor învăţa cu multă atenţie ! Exerciţiul 12. 9.. 2. — Nummer . 7. 4..42 LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 6 sechs 10 zehn 7 sieben 11 elf 8 acht 12 zwölf 9 neun Observaţie: Nume/alele. .ist k Nummer . 10. ? . .. . — Das ist ei . 11.. 8. Nummer . ' 5 . — Nein. .. Număraţi în ordinea inversă! 12. ? Und was ist N u m m e r . 0 Exerciţiul 14.. . . Was ist das ? Was ist Nummer .. ist ei . ? Ei B. 3.. ist d ... .. Scrieţi şi pronunţaţi cu glas tare numeralele de la 0 la 12 pînă cînd le stăpîniţi perfect! Exerciţiul 13..

['e:r 'Ist 'ko:nIJj| ] Wie ist die Büchse ? [vi: 'Ist di: 'bYKsa?] Sie ist zylindrisch. [das 'Ist 'aend 'bYks9J Was ist das ? [vas 'Ist das ?] P2|— Wie ist der Stift? [vi: 'Ist der ftlft ?] Er ist konisch. Text Frage wie? [vi:] Was ist das ? [vas 'Ist das ?] Das ist ein Stift. [zi: 'Ist tsy'lIndrlfH] Wie ist das Gewinde ? [vi: 'Ist das ga'vlnda ?] 4 Das ist ein Gewinde. [das 'Ist-'aeng3'vlnda|| ] Was ist das ? [vas 'Ist das ?] Es ist grob. [das 'Ist 'qgx 'aen g3'vlnda[| ] Es ist fein.Lehrstück Nummer 2 (zwei ) DIE MASCHINENTEILE A. ['es 'Ist % n j | ] . [das 'Ist aen ftlft||] Was ist das ? [vas 'Ist das ?] Das ist eine Büchse. [•'es 'Ist gro:p|| ] Wie ist es ? [vi: 'Ist -es ?] Das ist auch ein Gewinde.

44

LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE

Singular

S > s^

UJ
Das ist ein Zylinder, [das 'Ist 'qen tsy'llndar||] Er ist leicht. [<e:r 'Ist laset] |] Das siwi 2 Zylinder, [das zlnt tsvae tsy'llnd3r||] Sie sind leicht. [zi: zlnt l«£ct||]

Das ist ein Block. [das 'Ist 'aen bbk||] Er ist schwer. [>'e:r 'Ist Jve:r||]

Das siwi 2 Blöcke, [das zlnt tsvae 'bloeka||J Sie sind schwer. [zi: zlnt JVe:r||]

Das ist ein Ventil, [das 'Ist 'aen vsn'ti:l||]

Das sind 3 Ventile.

Es ist lang. [.'es 'Ist layUJ

•-M

[das zlnt drae ven'ti:b|]] Sie sind lang, [zi: zlntla#||]

L p

LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE

45

Das ist eine Feder [das 'Ist'aena 'fe:dar||] Sie ist kurz, [zi: 'Ist kUrts||]

Das sind 2 Federn. [das zlnt tsvqe 'fe:d3rn||] Sie sind kurz, [zi: zlnt kUrts||]

®

®

®

Hier ist ein Splint. [hi:r 'Ist «oen /pllnt||] Er ist dünn. [•e:r 'Ist dYn||]

Hier sind 2 Splinte. [hi:r zlnt tsvoe jpllnt9||] Sie sind dünn. [zi: zlnt dYn||]

I

*£]
Dort ist eine Kurbel, [dort 'Ist -'oena 'kUrbal Sie ist dick. Izi: 'Ist dlk|[] Dort sind 2 Kurbeln. [dort zlnt tsvae 'kUrbaln||] Sie sind dick. [zi: zlnt dlk||]

I

46

LEHRSTÜCK]2: DIE MASCHINENTEILE

:=

t3=3Hier sind keine Kurbeln, [hi:r zlnt 'koena 'kUrboln] sondern 2 Wellen. ['zondorn tsvae 'vel3n|| ]

Hier ist keine Kurbel, [hi:r -Ist 'kaene 'kUrbol] sondern eine Welle, ['zondorn aeii3 'vela|| ] & >

4±><t><±>
Dort sind keine Wellen, [dort zlnt 'komo 'vjbnj sondern 3 Niete, ['zondorn drae ni:to||]

Dort ist keine Welle, [dort 'Ist 'koeno'vdo] sondern ein Niet, ['zondorn -'aen ni:t||]

Dort ist kein Niet, [dort 'Ist kaen ni:t] sondern eine Tafel, ['zondarn 'aene 'ta:fol||] Die Tafel ist eckig. [di: 'ta:fol -'Ist -eklc||]

Dort sind keine Niete, [dort zInt'krten3'ni:to| sondern Tafeln, ['zondorn 'ta:f3ln||] Die Tafeln sind eckig. [di: 'ta:foln zlnt 'sklc||]

Die Rollen und die Zylinder sind rund, [di: 'robn 'Unt dktsy'llndor z l n t rUnt] •

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

47

Die Ventile und die Wellen sind l a n g , [di: vsn'ti:l9 'Unt di: 'vslan zlnt lay||] Die Tafeln und die Blöcke sind eckig, [di: 'ta:f9ln 'Unt di: 'bloeka zlnt eklc||]

Die Scheiben und die Splinte sind dünn, [di: 'jqcban -Unt di: 'J'pllntg zlnt dYn||]

# f ff

B. Vocabular
die Frage, -n wie
§r

konisch sie zylindrisch es grob auch fein der Zylinder, -s, sind leicht der Block, (e)s, - e schwer lang kurz dünn dort die Kurbel, -n dick

întrebarea cum el conic ea, ei, ele cilindric el, ea grosolan şi, de asemenea fin cilindrul sînt uşor blocul, lingoul greu lung scurt subţire acolo manivela, cotul gros

48

LEHRSTOCK 2: DIE MASCHINENTEILE

sondern die Welle, -n die Tafel, -n eckig rund die Scheibe, -en das Feld, -es, -er * > der Boden, -s, ^ das Auto, -s, -s (Automobil)

ci arborele, axul tabla, tabelul unghiular rotund şaiba, discul cîmpul (magnetic) fundul (cazanului); solul automobilul

C. Explicaţii şi exerciţii 2.0. Pronunţare şi ortografie

Exerciţiul 15. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalelor accentuate! [a] lang Welle Feld eckig es [Y] [U] [i:] M [o:] dünn Kurbel wie Block BQden kurz sje dort kQnisch rund sondern grob und Exerciţiul 16. Exersaţi pronunţarea corectă a cuvintelor! sie [zi:] Büchse ['bYksa] Stift [ftlft] sieben ['zr.ban] Splint [Jpllnt] sechs [zeks] sind [zlnt] schwer [Jve:r] Hebel ['he-.bal] sondern ['zondarn] Schraube ['jrooba] hier [hi:r] leicht [lae$t] eckig [-ekle] Exerciţiul 17. Exersaţi pronunţarea nelegată a cuvintelor! Das / ist / auch / ein / Niet. Hier / ist / ein / Auto. Eine / Feder / und / ein / Ventil. [a:] Tâfel Frage

w

[e:] schwer er

[I] dick Zylinder zylindrisch

Auch / er / ist / lang. Kein / Niet /, / sondern / ein / Gewinde. Was / ist / Nummer / elf ?

I) Ultimele 3 cuvinte le veţi găsi la rubrica C. „Explicaţii şi exerciţii" (2.4.1).

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

49

2.1. Pronumele personal
2.1.1. Spre a se economisi timp şi energie, substantivele limbii germane sînt înlocuite în fluxul vorbirii prin pronume personale, în felul următor:
Substantive masculine: Substantive feminine: Substantive neutre: Substantive la plural Toate genurile:

der Zylinder

die Welle

das Lager

die Zylinder die Wellen die Lager

i er

4sie

es

sie

Reţineţi ! Spre deosebire de limba română, pronumele personal nu poate lipsi de lîngă verb. Exemple: în limba germană în limba română Wie ist der Splint ? Cum este splintul ? Er ist dünn. (Este) subţire. Wie ist die Welle ? Cum este arborele ? Sie ist lang. (Este) lung. Wie ist das Gewinde ? Cum este filetul? Es ist grob. (Este) grosolan. Wie sind die Ventile ? Cum sînt ventilele ? Sie sind kurz. (Sînt) scurte. Exerciţiul 18. Evitaţi în propoziţiile a 2-a şi a 3-a repetarea substantivului! Folosiţi pronumele personal corespunzător! a. Der Stift ist hier. d. Die Niete sind dort. Der Stift ist konisch. Die Niete sind kurz. Der Stift ist kurz. Die Niete sind leicht. Dort ist der Block. e. Die Kurbel ist dort. Der Block ist eckig. Die Kurbel ist dick. Der Block ist schwer. Die Kurbel ist schwer. Hier ist der Zylinder. f. Die Tafeln sind eckig. Der Zylinder ist leicht. Die Tafeln sind leicht. Der Zylinder ist rund. Die Tafeln sind dünn.
Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 11/103

50

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

g. Hier ist das Gewinde. h. Dort ist das Rad. Das Gewinde ist fein. Das Rad ist rund. Das Gewinde ist lang. Das Rad ist schwer. Exerciţiul 19. Răspundeţi cu „Ja" sau „Nein", folosind în răspuns pro­ numele personal în locul substantivului din întrebare! a. Ist die Kurbel hier ? g Sind die Tafeln eckig ? b . Sind die Zylinder dick ? h Ist das Rad hier ? c. Ist der Zylinder lang? i. Ist der Zylinder eckig ? d. Sind die Ventile dort ? )• Sind die Ventile lang ? e. Ist die Feder lang? k Ist das Gewinde fein ? f. Ist der Block leicht ? 1. Ist die Büchse zylindrisch ? Exerciţiul 20. Răspundeţi la întrebări, înlocuind în răspuns substantivele prin pronumele personale corespunzătoare! a. Wie sind die Tafeln ? e. Wie sind die Stifte ? b. Wie ist das Rad ? f. Wie ist die Büchse ? c. Wie ist die Schraube ? g. Wie sind die Zylinder ? d. Wie sind die Rollen ? h. Wie ist der Block ?

2.2. Adjectivul predicativ
2.2.1. Spre deosebire de limba română, în limba germană adjectivul predicativ este invariabil, nefăcînd acordul cu subiectul nici după număr şi nici după genul substantivelor. Exemple: în limba germană în limba română Der Stift ist konisch. Ştiftul este conic. Die Stifte sind konisch. Ştifturile sînt conice. Die Büchse ist zylindrisch. Bucşa este cilindrică. Die Büchse« sind zylindrisch. Bucşele sînt cilindrice. Der Block ist schwer. Blocul este greu. Die Blöcke sind schwer. Blocurile sînt grele. Exerciţiul 21. Traduceţi în limba germană! a. Cum este nitul? Este uşor. b. Cum sînt roţile ? Sînt rotunde. c. Cum este lagărul? Este rotund. d. Cum sînt tablele ? Sînt unghiulare. e. Cum sînt arcurile ? Sînt rotunde şi uşoare. f. Cum este ştiftul? Este scurt. g. Cum este bucşa ? Este cilindrică, h. Cum sînt pîrghiile ? Sînt grele. i. Cum este şurubul? Este lung.

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

51

a. b. c. d. e. f. g.

Exerciţiul 22. Răspundeţi la întrebări (oral şi în scris) ! Wie ist der Stift ? ... Er ist (conic, cilindric, lung). Wie sind die Büchsen? (uşoare, cilindrice, rotunde). Wie ist der Zylinder ? (uşor, greu, rotund). Wie ist die Schraube ? (lung, fin, cilindric). Was ist rund ? (cilindrul, cilindrii, rolele). Was ist eckig ? (blocurile, tablele, blocul). Was ist leicht ? (arcurile, şuruburile, nitul).

2.3. Conjuncţia „auch"
2.3.1. Conjuncţia „auch" leagă un substantiv (un pronume, un adverb s.a.) de o acţiune sau de o stare amintită în legătură cu un alt substantiv (pronume, adverb etc.). Exemple: Die Schraube ist hier. — Şurubul este aici. Auch der Splint ist hier. —• Şi splintul este aici. Der Niet ist auch hier. — Nitul este de asemenea aici. 2.3.2. „Auch" se traduce prin „şi" sau „de asemenea" în funcţie de poziţia lui în propoziţie şi de accent, şi anume: a) „auch" neaccentuat, stînd înaintea cuvîntului pe care îl leagă şi care poartă un accent puternic, se traduce prin „şi". Exemple: Auch die Rolle ist rund. — Şi rola este rotundă. Auch das ist ein Niet. — Şi acesta este un nit. Auch er ist kurz. •— Şi el este scurt. Auch eine Welle ist dort. — Şi un arbore este acolo. Auch hier ist eine Rolle. — Şi aici este o rolă. b) „auch" accentuat, stînd de obicei după verb sau după cuvîntul pe care îl leagă, se traduce prin „de asemenea". Exemple: Das ist auch ein Gewinde. — Acesta este de asemenea un filet. Die Büchse ist auch zylindrisch. — Bucşa este de asemenea cilindrică. Der Hebel ist auch hier. — Pîrghia este de asemenea aici. Das Rad ist rund, die Rolle auch. — Roata este rotundă, rola de asemenea. Der Block ist eckig, die Tafel auch. — Blocul este unghiular., tabla de asemenea. Er ist schwer, sie auch. — El este greu, ea de asemenea. Dort ist ein Stift, hier auch. •— Acolo este un ştift, aici de asemenea. c) în propoziţia interogativă totală, „auch" accentuat stă înaintea cuvîn­ tului pe care îl leagă.

52

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

Exemple: Sind dort auch Schrauben ? Ist das auch eine Welle ? Observaţie: în limba română, legarea prin „şi" fiind mai obişnuită decît legarea prin „de asemenea", „auch" din propoziţiile de tipul celor de la punctele b) şi c) poate fi tradus şi prin „şi", făcîndu-se inversiunea necesară. Exemple. Der Stift ist auch kurz. — Ştiftul este de asemenea scurt, sau: Şi ştiftul este scurt. Exerciţiul 23. Formaţi propoziţii afirmind că cele indicate în propoziţiile de mai jos sînt valabile şi pentru substantivele din coloana a doua! Folosiţi „auch" neaccentuat! Model: Auch der Splint ist dünn. (Der Splint). Die Schraube ist dünn. a. Der Block ist schwer. (Die Kurbel). b. Die Büchse ist zylindrisch. (Die Rolle). c. Die Feder ist kurz. (Der Niet). d. Die Rolle ist dick. (Die Welle). e. Das Gewinde ist fein. (Die Feder). f. Der Stift ist hier. (Der Splint). Exerciţiul 24. Formaţi propoziţii din exemplele propuse în exerciţiul precedent, folosind „auch" accentuat! Model: Die Schraube ist dünn. (Der Splint). Der Splint ist auch dünn. Exerciţiul 25. Prescurtaţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent şi rostiţi-le legate de propoziţiile-stimul! Model: Die Schraube ist dünn, der Splint auch.

2.4. Pluralul substantivelor
2.4.1. După felul în care substantivele formează pluralul, ele pot fi împăr­ ţite în următoarele cinci grupe:
Grupa Singular Plural

I—

1—fără desinenţă "—fără desinenţă + tremă 1—cu desinenţa e ' — c u desinenţa e + tremă

der Hebel der Boden das Ventil der Block

die Hebel (-) die Böden (^) die Ventile (-e) die Blöcke (—e)

II—

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

53
Plural

Grupa

Singular

III-

.—cu desinenţa er ' — c u desinenţa er + tremă

das Feld das Rad die Schraube die Zahl das Auto

die Felder (-er) die Räder (—er) die Schraube» (-n) die Zahlen (-en) die Autos (-s)

IV-

, — cu desinenţa -n totdeauna fără '•—cu desinenţa -en tremă cu desinenţa s totdeauna fără tremă

V

Recomandare. La fiecare substantiv se va memora, odată cu articolul hotărît singular, şi desinenţa genitivului1! şi forma pluralului. Exemplu: Der Boden, -s, -^. (pronunţaţi: der Boden — des Bodens — die Böden) 'Pluralul articulat şi nearticulat 2.4.2. La formarea pluralului cele trei articole se comportă în felul următor:
a) Articolul hotărît (der, die, das) are o singură formă die, indiferent de genul substantivelor b) Articolul nehotărît (ein, eine, ein) nu are formă de plural; substantivele rămîn deci nearticulate c) Articolul nehotărît negat (kein, keine, kein) are la plural pentru toate trei genurile, forma keine Singular der Hebel die Schraube das Ventil ein Zylinder eine Kurbel ein Gewinde kein Stift keine Feder kein Lager Plural die Hebel die Schrauben die Ventile — Zylinder — Kurbeln ~ Gewinde keine Stifte keine Federn keine Lager

Articolul hotărît Singular der die Plural
i

Recapitulare Articolul nehotărît Singular ein eine Plural ein

Articolul nehotărît negat Singular kein keine Plural keine kein

das

1

1

—IdieJ—
*' v. lecţia a 7-a, punctul 7.4.

54

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

Felul articolului

numărul

masculin

feminin

neutru

hotărît

singular plural singular plural singular plural

der Stift die Stifte ein Stift kein Stifte Stift

die die

Schraube Schrauben

das die ein —

Gewinde Gewinde Gewinde Gewinde

nehotărît

eine Schraube — Schrauben

1

nehotărît negat

keine Schraube keine Schrauben

kein Gewinde keine Gewinde

keine Stifte

Exerciţiul 26. Formaţi pluralul următoarelor substantive! Scrieţi şi pro­ nunţaţi cu glas tarei Singular Singular Plural Plural der Hebel die Tafel die Hebel die Schraube die Kurbel das Gewinde die Welle die Büchse die Rolle der Zylinder das Lager der Block der Stift Exerciţiul 27. Formaţi pluralul următoarelor substantive! Scrieţi şi pro­ nunţaţi cu glas tare! Singular Plural Singular Plural ein Niet — Niete ein Splint eine Büchse ein Stift ein Rad ein Gewinde ein Lager ein Ventil eine Schraube eine Feder Exerciţiul 28. Formaţi pluralul următoarelor substantive ! Scrieţi şi pro­ nunţaţi cu glas tare! Plural Singular Plural Singular keine Welle keine Wellen kein Splint kein Ventil keine Rolle keine Feder kein Lager keine Tafel keine Kurbel Exerciţiul 29. Treceţi următoarele propoziţii la plural, oral şi în scris! Model: Hier ist die Feder. Hier sind die Federn. a. Wie ist der Stift ? e. Dort ist die Schraube. b. Wie ist die Feder ? f. Wie ist das Gewinde ? c. Das Rad ist hier. g. Die Rolle ist hier. d. Dort ist der Niet. h. Das ist das Auto.

b. e. Hier ist kein Splint. Dort sind Räder. Hier ist ein Stift. Treceţi toate substantivele învăţate pînă acum în coloane la tipul de formare a pluralului corespunzător! I n der Ofen —e —e — er in — er | iv -(ein | v —s der Hebel E XEMPI der Stift der Knopf das Feld das Rad die Schraube das Auto . f. Treceţi substantivele mai jos înşirate în coloane după gen. d. a. Exerciţiul 32. Hier ist kein Zylinder. completate cu fiecare substantiv ! a. Hier ist kein Stift. Ein Hebel ist dort. Exerciţiul 34. Rostiţi propoziţiile completate! a. Ist das ein Ventil ? Exerciţiul 31. Dort ist das Feder Stift Boden Splint Zylinder Lager Kurbel Ventil Block Schraube Welle Rolle Feld Zahl Büchse Rad Niet Auto Hebel Gewinde Exerciţiul 33. Hier ist der b . Das ist kein Hebel. g.LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE 55 Exerciţiul 30. Dort ist ein Rad. oral şi în scris! Model: Dort ist ein Rad. folo­ sind articolul nehotărît negat la singular şi plural! Model: Das ist kein Lager. Ist dort ein Niet ? c. Ist hier eine Feder ? b. Treceţi următoarele propoziţii la plural. Hier ist ein Lager. f. Das sind keine Scheiben. c. completînd fragmentele de propoziţie respective cu fiecare dintre substantivele coloanei. Das ist eine Exerciţiul 35. h. Hier sind die Niete. Dort ist kein Rad. Treceţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent la plural! Model: Das ist ein Lager. Transformaţi propoziţiile obţinute în exerciţiul 34. a. Das sind Lager. Das ist ein b . Treceţi următoarele propoziţii la plural. Exerciţiul 36. Completaţi cu substantivele înşirate în coloane în exerciţiul nr. Ist das eine Scheibe ? d. Treceţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent la plural! Model: Hier ist der Niet. Das ist die c. e. Das sind keine Lager. Exerciţiul 37. oral şi în scrisl Model: Das ist keine Scheibe. 32 fragmentele de propoziţie de mai jos ! Rostiţi propoziţiile. Das ist keine Büchse.

Kurbel. Feder. aici nu este nici o bucşă. Welle. Was ist das ? B. Completaţi următorul model de dialog cu fiecare dintre substantivele învăţate pînă acum ! Folosiţi adjectivele şi numeralele corespun­ zătoare ! A.. Feld.. folosind în răspuns numeralele 7—12 înaintea substantivelor ! a. . es) ist dort. . Sie sind.. Exerciţiul 39. Wie ist d _ ? Er (sie. b. das ist ei . hier? Nein. dort sind... ? Ja. Scheibe. Lager. Wie sind sie ? Exerciţiul 40. er (sie. Splint. Das ist ei . es) ist.. Niet. Acestea nu sînt arcuri. Gewinde. Zylinder. aici este o rolă. Büchse. er (sie. Blocurile sînt grele şi unghiulare. ? Nein. Model: Sind hier zwei Schrauben? Nein.. hier sind 10 Schrauben. Model: Ist dort eine Schraube ? Nein dort sind zwei Schrauben. Răspundeţi la întrebări. es) ist. ? Ja. Traduceţi în limba germană! Cum sînt şuruburile ? Sînt scurte ? Nu. Aici nu este nici o tablă. Ist das ei_. . Ist d _ . Ist d . Hebel. Ist das . Ventil... Block. Schraube. Ce este acolo ? Nu este acolo nici o bucşă ? Nu..56 LEHRSTUCK 2: DIE MASCHINENTEILE Exerciţiul 38. Tafel. Stift.. ci arbori. .. sînt lungi..

das sind Maschinen. [ja: | das zlnt ma'Ji :nsn|| ] . [das 'Ist di: ma'Ji:n3nhal9]|] Hier stehen die Maschinen. [hi:r 'Jte:han di: ma'Ji:n.m||3 Lehrling: ['le:rll 9 ] Meister: ['mqestar] Sind das Maschinen? [zlnt das ma'Jirnan?] Ja.Lehrstück Nummer 3 (drei) DAS WERKZEUG [das Verktso0g] A. Text Meister: ['maestar] Das ist die Maschinenhalle.

[zi: zlnt gro:s 'Unt fve:r||] . [das -Ist' aene 'frs:smaji:na||] Sie sind groß und schwer.: DAS WERKZEUG Das ist eine Drehmaschine (Drehbank).LEHRSTÜCK ?. [das -'Ist 'ama 'dre :maji :na ('dre:bajk)||) Das ist eine Fräsmaschine.

[das -Ist der.'arb«etar||] Lehrling: ['le:rll$] Was arbeitet der Arbeiter Moraru? [vas -'arboetat der' 'arboetar?] Meister: ['maestdr] Er dreht eine Welle. Die Welle ist lang. Bist du auch fleißig ? [zi: 'Ist 'flaeslc.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 59 Das ist der Arbeiter Moraru. j] bist du: '-aox 'flaeslc ?] . [das' 'Ist di: "arbaetgrlnjl] Sie ist fleißig. [e:r dre:t aene 'vslajj cli: 'vsla 'Ist la#||] Das ist die Arbeiterin Florescu.

[ja: Icbln aox 'üaesi$\\] Was arbeitet die Arbeiterin Florescu ? vas-" arbaetst di: ["arbaetarln?] Meister: ['moestgr] Sie bohrt eine Büchse. [vi:r 'dre:3n||] Und was macht ihr hier? [-'Unt vas maxt i:r hi:r?] Wir bohren. Sie ist hoch. [vi:r 'fre:z3n||] Was arbeitest du hier ? [vas 'arboetest du: hi:r?] . [vi:r bo:ran|| ] Was macht ihr dort ? [vas maxt i:r dort ?] Wir fräsen. [zi: bo:rt «ena 'bYks3||] Hier steht eine Bohrmaschine. [di :-"arb#et3r ''arbaet3n||] Lehrling: [leirllf/] Arbeiter: [''arboetar] Lehrling: ['le:rlly] Arbeiter: p'arboetsr] Lehrling: ['le:rllŢ/] Arbeiter: ["arbßetsr] Lehrling: ['le:rll#] Was arbeitet ihr ? [was -"arboetat i:r?] Wir drehen. ich bin auch fleißig.] Ja.60 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG Lehrling: ['le:rll?. [hi:r Jte:t •'om3'bo:rmaJ'i:n3 j|zi: 'Ist ho:x||] Die Arbeiter arbeiten.

das sind auch Werkzeuge. ['jlaefarlj der 'arb#etor dort 'Ist me 'canikar • Hier liegen Werkzeuge: Spiralbohrer. Fräser und Meßwerkzeuge. [Ic '$laeid 'aen 'tsa:nra:t||] Die Arbeiter hier drehen. [tso0ga zlnt gd'nag\\ ] Lehrling: ['le:rlly] Meister: [moestar] Sind das auch Werkzeuge ? [zlnt das'oox 'vsrktsotfga?] Ja. Bohrer. ['%la' Unt hi:r 'aen dorn| dort -lirgan tsvqe 'moesal|] . Fräser und ['/l«efan|| zi: zlnt'dre:3r| 'bo:rer| 'frs:zar Unt] Schleifer. fräsen und [di:-"arboetor hi:r 'dre: an| 'bo: ran| 'fre:zan Unt] schleifen. Sie sind Dreher. Gewinde[hi:r 'li: gan 'vsrktso0ga|jpi'r«:lbo:rar| ga'vlnda-] bohrer. Der Arbeiter dort ist Mechaniker. dort liegen zwei Meißel. bohren. Hier liegt eine [ja: |das zlnt 'qox 'verktso0ga 1 hi: r 'li: kt 'aena] 1 Feile und hier ein Dorn.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 61 Arbeiter: ['arboetarj Meister: ['moestar] Ich schleife ein Zahnrad. Die Werk[bo: rar| 'fre: zar| 'Unt 'm£sverktso0ga|| di: 'verk-] zeuge sind genau.

Wo ist sie ? ['Ic zu:xa '«ena 'j"u:ple:ra|| vo: 'Ist zi: ?] Meister: ['mgestar] Da ist die Schublehre.'gena ['J"r#obanle:ra||] Lehrling: ['Ie:rll7)] Meister: ['moestar] Ionescu: Was sucht der Arbeiter? [vas zu:xt der '-'arboeter ?] Was suchen Sie. ein Schraubenschlüssel und eine Schraubenlehre.62 LEHRSTOCK 3: DAS WERKZEUG zwei Hämmer. Genosse Ionescu ? [was zu:xan zi: |ga'nosa ?] Ich suche eine Schublehre. Genosse Ionescu. [tsvae 'hsmar| 'aen 'Jr«obanJ"lysal \jnţ . [da: 'Ist di: 'Ju:ple:ra | ganosa|| ] .

-e die Maschine. uneltele maistrul. meşterul sala/hala maşinilor a sta (în poziţie verticală) ucenicul maşina strungul maşina de frezat muncitorul a lucra. a învîrti.das Meßwerkzeug. a suci muncitoarea harnic eşti tu a găuri maşina de găurit înalt voi noi şi a face a freza eu a şlefui roata dinţată. -n hoch ihr wir und machen fräsen ich schleifen das Zahnrad.arbeiten drehen die Arbeiterin. denumind un ansamblu nediferenţiat de unelte sau scule. -e genau scula. unealta. -n stehen der Lehrling. a munci a strunji. cît Şi sensul „uneltele/sculele". -(e)s. -e x) der Meister. pinionul strungarul găuritorul (muncitorul). . Vocabular das Werkzeug. -n die Drehmaschine. -s. -s. sculele. -s.liegen der Spiralbohrer. freza şlefuitorul mecanicul a sta (în poziţie orizontală) burghiul spiral tarodul scula de măsurat exact 11 Substantivul „das Werkzeug" are la forma singularului atît sensul „unealta/scula". se: referă la mai multe unelte sau scule privite separat.der Fräser.LEHRSTÜCK 3 : DAS WERKZEUG 63 B. -(e) s. -n 1 die Drehbank. -s.e r der Dreher. -nen fleißig bist du bohren die Bohrmaschine. foarte rar folosit.der Schleifer. -(e)s. a roti. -es. der Bohrer. -s. Pluralul „die Werkzeuge". . ^e J die Fräsmaschine. -s. die Maschinenhalle. -s.der Gewindebohrer.. -s. -s.der Mechaniker. -n der Arbeiter. burghiul frezorul.

Exersaţi accentuarea corectă a cuvintelor! a) das Werkzeug. das Meßwerkzeug. die Schublehre. -n die Schublehre. der Spiralbohrer. -s. die Drghbank. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 41. die Schrauben­ lehre. -(e)s. der Gewindebohrer. Explicaţii şi exerciţii 3. die Drehmaschine. -s. -e der Meißel. die Bohrmaschine. -n. -n wo ? da pila dornul dalta ciocanul cheia pentru şuruburi micrometrul a căuta dumneavoastră tovarăşul şublerul unde ? aici C.die Schräubenlehre. die Maschinenhalle. das Zahnrad.0. der Hammer. die Fräsmaschine.64 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG die Feile. -n der Dorn. -s. -n suchen Sie der Genosse. der Schraubenschlüssel. der Schraubenschlüssel. Exersaţi pronunţarea corectă a cuvintelor! [e:] [o:] M der Lghrling der Fräser der BQhrer die Drehbank die Fräsmaschine bohren die Drehmaschine fräsen die Bohrmaschine der Dreher hoch drehen wo die Schublehre stehen [u:] [a:] M das Zahnrad liegen suchen ihr da wir Sie [ae] der Meister fleißig schleifen die Feile der Meißel der Schleifer das Werkzeug [das 'vsrktso0k] der Mechaniker [der me'cÄnikor] Exerciţiul 42. .

e.. l~gen. d. La persoana I.. La persoana a IlI-a. 1/103 .. Wie sind die Werkzeuge? —. ~r.. dumneavoastră)... b.1.2. ihr (voi) şi forma de politeţe „Sie" (dumneata. Was suchst du? —. Completaţi vocala împreună cu semnul ortografic de lungime! Controlaţi scrierea corectă cu ajutorul vocabularului! st~en. neutru: es (el sau ea). wir (. deosebim trei genuri la singular: masculin: er (el). Reţineţi! La orice persoană. Was arbeiten Sie. feminin: sie (ea). b--ren. es wir ihr sie Plural Forma de politeţe I II III care vorbeşte cu care se vorbeşte despre care se vorbeşte Sie Sie 3. Pronumele personal (completare) 3. ele). Schubl~re.. g. genau.1.1.noi). ist fleißig. după cum urmează: Singular Persoana Rolul Forma de politeţe ich du er. identică pentru singular şi plural. cu ajutorul formelor sale. Pro­ numele personal ajută la distingerea acestor trei situaţii. în procesul de vorbire.1. L-rling. c. iar la plural o singură formă: sie (ei. das Gewinde.. deosebim pronumele familiar: du (tu). Completaţi răspunsurile cu pronumele personal corespunzător ! a. 1] Exerciţiul 44. liegt dort.. schleife ein Zahnrad. sind genau. Genosse Popescu ? —. persoanele se pot afla în trei situaţii dife­ rite: pot vorbi. bohren Büchsen. 3. pot fi parteneri la discuţie sau pot fi subiect de discuţie.. 11 v. Was macht der Arbeiter hier? —.. h. die Arbeiterin..1. die Arbeiterinnen.. suche eine Schublehre. Dr~bank. arbeiten. dr~en. c) der Genosse. Was bohrt ihr hier? —. 5 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. f. Z~nrad. Wie ist die Arbeiterin Florescu ? —.. şi lecţia a 2-a. Was machen die Arbeiter?-—.. sie. punctul 2.1.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 65 b) der Arbeiter. Pronumele de politeţe se scrie totdeauna cu iniţială mare. fräst. pronumele are numai o singură formă la singular şi la plural: ich (eu). Wo liegt das Werkzeug? —. Exerciţiul 43.. pronumele însoţeşte în mod obligatoriu forma verbală. La persoana a Ii-a.

Prezentul indicativ al verbelor exprimă acţiuni sau stări care au loc în momentul în care se vorbeşte: Exemplu: Hier arbeitet eine Arbeiterin. . Prezentul indicativ se formează adăugind la rădăcina verbului desinenţele personale. ..2. Treceţi propoziţiile la plural! a. 3.. Wo liegt es? Wo liegen . e. sau care au o valabilitate generală. Du schleifst ein Zahnrad. Rădăcina verbului se obţine de la forma infinitivului prin eliminarea terminaţiei -en. b.2. arbeiten hier. Singular Forma de politeţe ich bohre wir bohren du bohrst Sie bohren ihr bohrt er — sie bohren sie —bohrt es — Plural Forma de politeţe Sie bohren . indiferent de timp: Exemplu: Die Werkzeuge sind genau.2. c.. Prezentul indicativ al verbelor 3. drehen Wellen. sind fleißig... schleift Zahnräder. Sie ist fleißig. Er dreht eine Welle.2.. . d.? 3. Ich arbeite hier... Infinitiv Rădăcina Exemple: schleifen schleif­ bohren bohr­ drehen dreh­ suchen suchDesinenţele personale pentru prezentul indicativ sînt următoarele: Singular Forma de politeţe Persoana I Plural Forma de politeţe Persoana I -en II -t „ III -en -en II -st -e -en III -t Exemplu: bohren...1.66 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG Exerciţiul 45. .

Exerciţiul 47. Ich such die Schraubenlehre. Dudreh eine Welle. Was arbeit ihr hier ? h. schleife.4. Singular Plural Forma de politeţe ich arbeite du arbeitest er_. se elimină de obicei consoana s din desinenţa persoanei a Ii-a sin­ gular. c. Exemplu: fräsen Singular Plural Forma de politeţe ich fräse du fräst er—. Was such Sie. sie —arbeitet es—1 wir arbeiten ihr arbeitet Sie arbeiten sie arbeiten Forma de politeţe Sie arbeiten 3. . sie— fräst es—1 wir fräsen ihr fräst Sie fräsen sie fräsen Forma de politeţe Sie fräsen Exerciţiul 46. Wir bohr und schleif_ . g. Sie arbeiten. . Pentru uşurarea pronunţării. Wo steh er ? personale! e.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 67 3. Er bohr eine Büchse. Ihr arbeitet. d. .2. Exemplu: arbeiten. Er arbeitet.3. Sie arbeitet. . Exersaţi formele verbale ! Continuaţi ! Ich arbeite. Exersaţi desinenţele a. suche Du arbeitest.2. . mache. La verbele a căror rădăcină-se termină în s (sau alte consoane siflante). Die Arbeiter arbeit fleißig b. Wir arbeiten. bohre. fräse. . Genosse Preda? f. drehe. la unele verbe se intercalează un -eîntre rădăcină si desinenţele consonantice.

Er schleift ein Zahnrad.... Die Arbeiter sind fleißig. W o . die Schublehre? Der Arbeiter Popa . die Wellen. Ich drehe. die Fräsmaschine? . d. dort.. întrebaţi dacă partenerul (partenerii) dv. Traduceţi în limba germană! a. Unde lucraţi dv. Sie arbeiten. b.. Ich bohre auch. suchen la forma corespunzătoare ! a. e. der Arbeiter Moraru... Unde lucrează ei ? Ei lucrează acolo. Exerciţiul 53.. eine Bohrmaschine. wir hier? Ja... die Feile? f. b.... Exerciţiul 49. c. die Arbeiterin Florescu. b . Ce lucrează el aici ? El şlefuieşte o bucşă. g. Die Werkzeuge . Die Maschinen . Dv. drehen. Schleifen Sie ein Zahnrad.. găuriţi 3 bucşe şi 11 bolţuri. . f. Was suchen sie hier ? e. Sind Sie Mechaniker ? Exerciţiul 51. Deosebiţi verbul „stehen" de verbul „liegen" ! Completaţi următoarele propoziţii ! a. Genosse Popescu ? c. Ich schleife. Ich arbeite.. e. Exerciţiul 50. . Schleifst du auch ? Schleift ihr auch ? b. Sie sind zylindrisch. W e r ... Hier . Wer . Was machen die Dreher ? Sie drehen. Wer . dort ? Dort . Ich Wir c. die Wellen? Die Arbeiter .. f.... e.. Wir bohren auch. d. Hier . hier. Wer .. . b. Completaţi următoarele propoziţii cit verbele bohren.. schleifen. c. c. . b. Die Arbeiterin bohrt Büchsen. Ea frezează o bucşă şi 4 roţi dinţate. d. . Ich Wir d. d. Exerciţiul 52. e.68 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG Exerciţiul 48.. Ich bohre. eine Büchse ? Die Arbeiterin Florescu . Afirmaţi că faceţi acelaşi lucrul Folosiţi conjuncţia „auch" accentuată ! a. Er schleift. Er bohrt. Was suchen Sie hier ? d.. Ich suche eine Schublehre. arbeiten. wir .. Deosebiţi persoana a III-a plural de forma de politeţe ! Traduceţi în limba româna ! a. g. hier. Er dreht. e. Er sucht eine Feile. 7 Arbeiter und arbeiten. Wo ... eine Büchse. ? Eu lucrez aici. fac acelaşi lucru! Folosiţi conjuncţia „auch" accentuată ! a. die Schublehre. h. . Unde lucrează el? El lucrează de asemenea acolo.. Dort ... die Welle dort? c.

4... das Zahnrad — roata dinţată. se folosesc foarte multe cuvinte compuse. hier. . Exemple: der Schraubenschlüssel — cheia pentru şuruburi.. Ich ..3. Was .. die Maschinenhalle — hala (sala) maşinilor.. ihr? 3. Formele lui la pre­ zentul indicativ sînt următoarele: Singular Forma de politeţe ich b in du b ist er — sie— ist es — wir sind ihr seid Sie sind sie sind Sie sind Plural Forma de politeţe Exerciţiul 54. şi în special în limbajul tehnic. Wo .LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 69 3. Wir . Das Werkzeug ... . Prezentul indicativ al verbului „sein" = a fi 3. b... genau. ihr auch Dreher? d. das Werkzeug? f.1.3.. Dreher.. die Maschinen ? e. în limba germană. Exerciţiul 56. Lehrlinge. Transformaţi propoziţiile din exerciţiul de conjugare pre­ cedent în întrebări totale ! Răspundeţi ! Model: Bin ich fleißig ? — Ja. Wo .. hier. du Arbeiter? g. pinionul. Completaţi propoziţiile următoare cu formele verbului „sein" — a fi... Wir . Substantive compuse 3. Verbul „sein" = a fi este un verb neregulat..... du bist fleißig.. c. Arbeiterin.. Du Du Exerciţiul 55.1.. a. h. es . Sie . .4. mai ales din categoria substantivelor. Conjugaţi! Ich bin Arbeiter Ich bin fleißig.

care •—se află la sjîrşitul cuvtntului ccmpus (de ex. care — stă la începutul cuvîntului compus (de exemplu das Zahnrad) •— poate să fie format din orice parte de vorbire (substantiv: Zahnrad. verb.das Rad = das Zahnrad.Feinmechanik). Maschinenhalle.2. — trebuie să fie un substantiv şi formează ca atare formele de plural şi de declinare: das" Zahnrad. — este puternic accentuat: Zahnrad. Muşchinenhalle). plural: die Maschinenhallen. 1 •—nu este. Orice substantiv compus constă din două elemente: a) Cuvîntul de bază. Zahnrad) •—determină genul substantivului compus şi. der Zehn + doj Rod = dos Zahnrad Exemplu: der Zahn-f.70 LEHRSTÜCK 3: TMS WERKZEUG 3. dar rămîne ca atare ne­ schimbat (Az'/Zschraube. die Maschinenhalle. accentuat. plural: die Zahnräder. articolul. Fräsmaschine. b) Cuvîntul determinativ. i—• poate fi o forma de singular sau de plural. în consecinţă. Exemplu: das Zahn/rad Cuvîntul determinativ ZohnAccentul: das\ rad Traducerea: Cuvîntul de bază das Zahn rad roata dinţată. . Fräsmaschine. adjectiv: .4.

3. Formaţi substantive compuse din următoarele elemente! Sta­ biliţi articolul cuvîntului compus! Traduceţi cuvintele compuse şi controlaţi apoi cu ajutorul dicţionarului tehnic. der Federhammer —die Hammerfeder d. R e exemplu: die Schraube -j. das Gewinde -f der Bohrer _ h. die Feder •+. das Gewinde + die Rolle k. das Rad ~j~ der Zahn c.— d e r Gewindebolzen c.die Feder — die Schraubenfeder. Exerciţiul 57.der Fräser j . . 3. das Gewinde -j. ţ L * * j P f Traducerea se face. Atunci avem de-a face cu substantive multiplucompuse. Nerespectarea acestei reguli poate duce la înţelegerea greşită a cuvintelor compuse. das Gewinde + der Stift 1. ca de exemplu: 4 das Schraubenzahnrad = roata dinţată elicoidală. die Scheibe*> + das Rad • f. das Rad + die Welle b. Deosebiţi sensul cuvintelor -compuse din aceleaşi elemente.die Büchse g. das Gewinde + der Dorn i. cu cheia exerciţiilor (cap. das Bolzengewinde . dar în altă ordine ! Traduceţi cuvintele compuse şi controlaţi. cuvîntul determinativ sau cel de bază sau ambele sînt. Se începe cu cuvîntul de bază şi se continuă cu cuvîntul determinativ (sau cu cuvintele determinative în cazul substantivelor multiplu compuse). compuse. şi în cazul substantivelor multiplu compuse. IV) dacă aţi tradus corect! _a. der Blockzylinder —der Zylinderblock b. die Rolle 1} + die Well d. die Scheibe 1) + der Fräser e. De multe ori. I j ' 1 —* t die Hebelnietmaschine = maşina de nituit cu pîrghie. der Schlüssel + die Schraube Exerciţiul 58. Exemple: die Lagerrolle das Rollenlager rola lagărului lagărul cu role (rola de rulment) (rulmentul cu role).LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 3. der Federhebel" —die Hebelfeder * Substantivelor feminine şi masculine terminate în -e li se adaugă de obicei u n -n cînd > şint cuvinte determinative.4. Traducerea substantivelor compuse din limba germană în limba română se face inversînd elementele cuvîntului compus. respectiv cu cheia exerciţiilor. la rîndul lor.4.4. porninduse de la sfârşitul cuvîntului către început. dacă aţi tradus corect! a.

5. e. die Hebeldrehachse i. die Rollennietmaschine h. gh. die Hebelnietmaschine j . Căutaţi substantivele compuse din textul lecţiei şi stabiliţi din ce elemente (părţi de vorbire) sînt formate! Exerciţiul 61. Roata cu disc. Dornul expandabil (arcuitor) h. O categorie numeroasă "de substantive ale limbii germane formate prin adăugarea sufixului -er la rădăcina unui verb. die Gewindeschleifmaschine n. die Fräserschleifmaschine f.5. 3. die Zylinderbohrmaschine c.die Schraubenfeder * das Federventil .die Ventilfeder die Gewindeschraube — das Schraubengewinde die Hebelrolle — der Rollenhebel die Lagerrolle — das Rollenlager ]• Exerciţiul 59. încercaţi să stabiliţi sensul următoarelor substantive compuse şi controlaţi apoi cu dicţionarul tehnic. die Räderfräsmaschine b. Exerciţiul 60. Maşina de nituit cu pîrghie m. Distanţa 1! dintre nituri j . frezorul) schleifen • der Schleifer — (şlefuitorul) arbeiten — der Arbeiter (muncitorul). Scula de nituit 1. respectiv cu cheia exerciţiilor (cap. Pîrghia cu arc p. dacă ati tradus corect! a. Şaiba pentru şurub n. IV). Formaţi echivalentul din limba germană al următorilor termeni tehnici! Controlaţi traducerea corectă la cheia exerciţiilor! i.72 LEHRSTÜCK 3 : DAS WERKZEUG die Federscheibe — die Scheibenfeder die Federschraube —. Maşina de nituit cu role(prin rulare) a. die Zylinderschleif maschine 1. f. Substantive derivate 3. die Gewindedrehbank (-maschine) k. Roata cu manivelă o. x sînt > die Distanz. die Gewindefräsmaschine m. Maşina de nituit k. die Gewinderollmaschine g. Strungul pentru arbori g. Exemple: drehen — der Dreher (strungarul) bohren — der Bohrer (burghiul. die Spiralbohrerfräsmaschine. die Kurbelwellenfräsmaschine e.1.-en = distanta. Arborele pîrghiei f. găuritorul) fräsen —der Fräser (freza. das Zylinderrollenlager d. Şurubul de lagăr c. . Bucşa de lagăr b. Fundul cilindrului d. i. Numărul cilindrilor e.

Sie ist. • scule: der Bohrer. .5. Der Arbeiter hier schleift. Die Arbeiterin hier bohrt.2.. — rămîn la plural neschimbate: der Arbeiter — die Arbeiter. der Fräser — frezorul. der Fräser.. . d.. Substantivele formate cu sufixul -in formează pluralul cu terminaţia -nen. Sie ist b.LEHRSTOCK 3: DAS WERKZEUG 73 Substantivele astfel formate au următoarele caracteristici: — sînt toate de gen masculin. Exemple: die Arbeiterin — die Arbeiterinnen. Wir sind e. 3. Exersaţi accentuarea substantivelor compuse! Schrauben Schlüssel Dreh ma schi ne Fräs ma schi ne Bohr ma schi ne Meß werk zeug Schub leh re Ma schi nen hal le Spi ral boh rer Ge win de boh rer Werk zeug Zahn rad . Sufixul -in adăugat la substantivele formate ca mai sus arată că profesia sau ocupaţia respectivă este îndeplinită de o persoană feminină. Der Arbeiter hier bohrt. Wir arbeiten. De multe ori substantivele astfel formate au ambele sensuri. •— denumesc : • persoane cu respectivele profesii sau ocupaţii: der Arbeiter. burghiul. Sie arbeitet. Die Arbeiterin hier dreht. Sie ist. Formaţi cuvîntul derivat respectiv ! a.. Exemple: der Bohrer-—găuritorul. e. Sie ist. c. . der Dreher. freza.. Du drehst. Exerciţiul 62. c. Er ist b. Die Arbeiterin hier schleift. Er ist Exerciţiul 63. Er ist . .. Exemple: der Arbeiter — die Arbeiterin (muncitoarea) der Fräser — die Fräserin (frezoarea) der Dreher —die Dreherin (strungăriţa). Du bist d. Er fräst.. Sie ist. Die Arbeiterin hier fräst. die Dreherin — die Dreherinnen.. Exerciţiul 64. Formaţi cuvîntul derivat respectiv! a.

d. Realizaţi oral toate răspunsurile posibile Arbeiterin Arbeiter. Schleifer. Wie ist sind die die die der die die der die das der das Drehmaschine(n) ? — Sie Bohrmaschine(n) ? — Maschinenhalle(n) ? (die) Arbeiter ? Bohrmaschine ? Arbeiterinnen ? Hammer ? Feile ? Zahnrad ? Schraubenschlüssel ? Meßwerkzeug ? Hier Dort ist sind schwer e. bohre. Wir drehen. fräse. Fräser. Arbeiter (Dreher etc. schleife. ich bin Arbeiterin. Dreher. . Bohrer.) ? b. Sind Sie Ja. Arbeiterin (Dreherin) ? c. Was arbeiten Sie ? Ich drehe. Wo steht stehen liegt liegen steht sie. a.74 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG Exerciţiul 65. Ja. Was sind Sie ? Ich bin Ich bin Dreherin. ich bin Arbeiter.

Auch die Kontrolleure kontrollieren die Teile. Das ist die Belegschaft. punctul 4. planen und konstruieren3). 11 . Arbeiter. Arbeiterinnen und Lehrlinge. Explicaţii.Lehrstück Nummer 4 DIE WERKBELEGSCHAFT A.6. Explicaţii. punctul 4. 2) v. Der Oberingenieur leitet die (Fabri­ kation. Techniker. Hier arbeiten viele Ingenieure. Er leitet das Werk.JEr ist klug und energisch. Konstrukteure. Die Ingenieure. v. Techniker und Konstrukteure rechnen. punctul 4. Text Das ist ein Werk. Das Werk ist groß.1. Explicaţii. Meister. Sie gehen auch in die Maschinenhallen und kontrollieren die Maschinenteile.2. 3 > v. Die Meister führen die Ingenieure und Konstrukteure durch die Hallen. Sie konstruieren Maschinenteile für die Maschinen. Laboran­ ten. Es hat 1( einen Direktor 2).

Dort stehen sie um die Maschinen. Sie montieren die Maschinenteile. -(e)s. Sie sind ohne Fehler. Sie transportieren die Maschinen durch den Hof11 in das Lager. -e groß hat * v. Der Kran­ führer transportiert die Maschinen in den Hof. -en ['vsrkbaleikjaft] das Werk. Sie haben Fehler.76 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT Die Teile hier sind gut. > explicaţii. Es steht dort um die Ecke. Vocabular die Werkbelegschaft. Dort sind Arbeiter. Die Teile dort sind schlecht.5. totalitatea salariaţilor dintr-o întreprindere uzina mare are . Der Hof ist groß. Die Monteure kommen in die Monta­ gehallen. punctul 4. B. Die Laborantinnen analysieren das Material und die Teile. Die Laboranten bringen die Analysen in das Konstruktionsbüro.

-s. -en. deştept. -e gut Qhne der Fghler. -e der Techniker. -s.LEHRSTÜCK 4? WERKBELEGSCHAFT 77 der Direktor. -s. prost a avea laboranta a analiza materialul a aduce analiza t'fi:fe] der Ingenieur. proiectantul laborantul' totalitatea muncitorilor şi funcţio­ narilor (dintr-o întreprindere) a calcula. -e [-'o:b3rln5enl0:r] die Fabrikation. -en rechnen ['rscnan] planen konstruieren für gehen in kontrollieren führen durch die Halle. a conta a plănui. -e [-'10: r] der Teil. -en die Belegschaft. Direktoren klug" [klu:k] energisch leiten der Oberingenieur. a planifica a construi. -n [-'ly:z 9 ] . partea. corect fără greşeala rău. -nen analysieren das Material -s. -en [-'tsîo:n] viele directorul înţelept. -e [-'t0:r] der Laborant. -s. -s. -ien bringen ['briysn] die Analyse. -s. schlecht [jlsct] haben die Laborantin. -n der Kontrolleur. porţiunea bun. a proiecta pentru a merge în a controla a conduce prin hala controlorul piesa. inteligent energic a conduce inginerul şef fabricaţia multe inginerul tehnicianul constructorul. (e)s.['tscnikgr] der Konstrukteur. -s.

-s. [-tsio :nsbYro:] der Monteur. — e die Ecke. păstrîndu-şi în parte specificul limbii din care provin. după (colţ) a monta macaragiul a transporta curtea colţul. Multe dintre cuvintele de origine negermană (împrumuturi lexicale.78 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT das Konstruktionsbüro. în lecţia de faţă este vorba de următoarele cuvinte: der Ingenieur ['Inje'hfeCr] die Montage [mon'ta:^] der Konstrukteur [konstruk't0:r] die Fabrikation [fabrikß'tsrom] der Kontrolleur [kontro'l0:r] die Konstruktion [konstruk'tsîom] der Monteur [mon't0:r] die Analyse [ana'lyiza]. -s. neologisme) fac excepţie de la regulile de pronunţare şi scriere a cuvintelor germane. -(s) -es. [-'ta:£] um montieren der Kranführer. -n C. -s.0. -e t-'t0:r] kommen die Montagehalle. . Pronunţaţi corect vocalele lungi! [e:] [a:] [i:] Lehrling planen viele gehen haben konstruieren Fehler Material Maschinenteil stehen Montagehalle kontrollieren Kranführer hier Lager analysieren [u:] klug gut [0:] groß Oberingenieur Fabrikation Konstruktion Büro Hof [0:] [y:] Ingenieur für führen Konstrukteur Analvsen Kontrolleur Monteur 4.transportieren der Hof.0.1. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 66. -n biroul de construcţie / de proiectare montorul a veni hala de montaj în jurul. Explicaţii şi exerciţii 4.

der Konstrukteur. în cuvinte de origine germană. Meßwerkzeug. Exemple: die Ecke (colţul). Exerciţiul 70. Exersaţi accentuarea corectă! der Techniker. 11 Literele k şi z. Accentuaţi corect cuvintele compusei Oberingenieur das Werkzeug die Kranführer die das Zahnrad Spiralbohrer das Konstruktionsbüro die Gewindebohrer die die Montagehalle Schraubenschlüssel die die Maschinenhalle Maschinenteil die Drehmaschine Bohrmaschine Schraubenlehre Schublehre Fräsmaschine Werkbelegschaft. setzen (a aşeza).LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 79 Exerciţiul 67. Skizze (Schiţa) — cuvinte de origine străină. Dar: Akkusativ (acuzativ). Reţineţi scrierea cu semn de lungire a următoarelor cu­ vinte! Exersaţi scrierea! Niet Zahl Lehrstück Bohrer ihr Kranführer führen vier Zahnrad zehn Bohrmaschine sieben Lehrling bohren liegen Dreher ohne viele Drehmaschine konstruieren drehen kontrollieren Schublehre transportieren stehen analysieren Fehler montieren gehen Exerciţiul 69. die Konstruktion. Citiţi textul lecţiei căutînd să evitaţi legarea cuvintelor! Exemplu: Er / ist / klug / und / energisch. nu se dublează sub forma kk şi zz. groß. Reţineţi scrierea cu consoane duble a următoarelor cu­ vinte! Exersaţi scrierea! Rolle dünn Schlüssel Ecke * > Nummer Block Welle Hammer Genosse dick Halle kommen eckig Exerciţiul 68. ci sub forma ck şi tz. der der der der der der Exerciţiul 71. fleißig. die Fabrikation. Sie / gehen / auch / in / die / Ma­ schinenhallen. Reţineţi scrierea cu ß a următoarelor cuvinte! Exersaţi scrierea ! Meißel. . Exerciţiul 72.

. der Mechaniker Meßwerkzeug? 4...1. ich .) Meßwerkzeug haben (Ich habe Meßwerkzeug. Verbul „haben" = a avea prezintă în conjugarea sa unele excepţii de la regula formării prezentului indicativ.. lecţia a 5-a.) Exerciţiul 74.. wir Zahnräder? e..) ..2. .. .1. . Substantivele care în propoziţie au rolul de complement direct al verbului. ... kein Material b.. Completaţi întrebările următoare cu formele verbului haben I Răspundeţi: a) cu „Ja". .. cu excepţia substantivelor masculine. punctul 5.1) x > Unele categorii de substantive masculine au şi desinenţe la acuzativ. das Werk ein Lager? f..2.. Se conjugă după cum urmează: Singular Plural Forma de politeţe ich habe du hast er sie—i—hat es—l wir haben ihr h a b t Sic haben sie haben Forma de politeţe Sie haben Exerciţiul 73... Cazul acuzativ al substantivelor 4. ich .1. ...... ihr eine Fräsmaschine? d. în limba germană acuzativul substantivelor nu diferă de nominativ... răspunzînd la întrebarea „wen?" (pe cine?) sau „was?" (ce?).7..1. (v. b) cu „Nein" . stau la cazul acuzativ. Prezentul indicativ al verbului „haben" = a avea 4. du dort eine Feile? h. du Material? Ja. . Conjugaţi oral expresiile următoare: Material haben (Ich habe Material. Material Nein... ... du . care au la acuzativ singular un articol terminat în -n. die Arbeiterin Werkzeug ? c..80 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 4."! a. ich eine Schraubenlehre hier ? g.. du .

şi nu subiectul.LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 81 Nominativ Acuzativ Masculin Genul wert wasj wen? was? der 1 ein \ Meister kein J die 1 eine > Arbeiterin keine J das 1 ein \ Kind L> kein J der ein kein die eine keine das ein kein Bohrer den 1 einen > Meister keinenj die 1 eine > Arbeiterin keine J das ein kein 1 > Kind J den einen keinen die eine keine das ein kein Bohrer Feminin Feile Feile Neutru Rad Rad Observaţie. Der Arbeiter sucht einen Hammer einen Direktor Schraubenschlüssel Oberingenieur Spiralbohrer Kontrolleur J 2 Plural die 1 Meister die — > Arbeiterinnen — keine j Kinder keine Bohrer Feilen Räder die 1 Meister die — i Arbeiterinnen — keine J Kinder keine Bohrer Feilen Räder ) das Kind. Exemplu: Das Werk hat einen Direktor. was? was ? Complement Subiect (acuzativ) (nominativ) Exerciţiul 75. şi lecţia I punctul 1. nu poate fi un criteriu sigur pentru identificarea acuzativului. . avînd aceeaşi formă atît pentru nominativ cît şi pentru acuzativ. Pronumele interogativ „was?" 2 '. Exersaţi formarea acuzativului substantivelor masculine. sînt complementul direct al verbului. La acuzativ se află numai acele substantive care. realizînd următoarele propoziţii ! a.3.1/103 Germana pentru ingineri şi tehnicieni . Das Werk hat b. -er = copilul. răspunzînd la întrebarea „was?". ) v.

Ein Arbeiter bringt ein Spiralbohrer. Der Meister sucht Der Maschinenteil hat den Arbeiter keinen Fehler Lehrling Schraubenstift Fräser Splint Exerciţiul 76.82 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT c. Răspundeţi completând articolele! Wen suchen Sie ? b. adică prin completarea sensului predicatului cu atîtea părţi sintactice. Haben Sie dort Hammer ? Hammer kein ein­ Gewindebohrer ? Gewindebohrer Schraubenlehre ? Schraubenlehre Exerciţiul 77. Genosse kontrolliert d Fabrikation. Wen suchen Sie? Ein__ Techniker | D Direktor | D Oberingenieur Ein Arbeiterin Ein Mechaniker. . f. El poate fi comparat cu un element chimic care are un anumit număr de valenţe. cîte valenţe are verbul. Laborantin D Maschine Nein. wir haben hier g. D Lehrling bringt d Schraubenschlüssel. 4. d. Was schleifen Sie hier ? d. Propoziţiile se formează prin saturarea acestor valenţe. Was dreht der Arbeiter dort ? Ein Ventil Ein Zahnrad Ein Dorn Ein Welle Ein Meißel Ein Zylinder f. Was kontrolliert der Oberingenieur ? e. D Kranführer transportiert ein Maschinenteil. D .3.3. g. e. Was transportiert er ? D Material D Konstrukteur D Meßwerkzeug D Monteur D .1. Valenţa verbelor 4. Completaţi articolele! Puneţi întrebările „wer7" „was?" şt „wen: „was?' a. D Ingenieur sucht d— Direktor. h. D Monteur hat ein Schraubenschlüssel. Predicatul (verbul) este elementul de bază al propoziţiei germane. D Direktor sucht ein Konstrukteur. Wer sucht wen ? b. c. | D Laborantin c. D Laborant analysiert d Material.

şi un complement. şi unul. un lucru sau o noţiune asupra căreia se reflectă direct acţiunea verbului). Die Arbeiter bohren. bb) un complement de loc sau direcţie (exprimat printr-un adverb un substantiv cu prepoziţie s. Cele două complemente pot fi de exemplu: ca) un substantiv la acuzativ şi un complement de loc: Exemple: wer ? wen ? wohin ? Der Meister führt die Ingenieure durch die Hallen. (alte tipuri de complemente v.).3. Der Meister geht durch die Halle. Die Laborantin bringt die Analyse in das Konstruk­ tionsbüro. două sau mai multe complemente.a. v. Exemple: wer ? was ? wo ? wohin ? Das Werkzeug liegt dort. După valenţa lor. în afară de subiect şi predicat. * V. Acest complement poate fi: ba) un complement direct (exprimat printr-un substantiv la acuzativ 1} care arată o persoană. Die Monteure montieren die Maschinenteile. în funcţie de valenţa fiecărui verb. Der Ingenieur kommt in das Konstruktionsbüro. deosebim pînă la lecţiile de faţă inclusiv. Exemple: wer ? wen ? was ? Das Werk hat einen Hof.2 al lecţiei de faţă. pe lîngă subiect. b) Verbe bivalente. care cer un subiect şi două complemente. Der Genosse führt die Arbeiter. lecţiile următoare).LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 83 în majoritatea cazurilor nu este deci suficient ca o propoziţie să aibă subiect şi predicat pentru a fi o propoziţie corectă. care cer. urmă* toarele categorii de verbe: a) Verbe monovalente. Der Laborant macht eine Analyse. > .2. c) Verbe trivalente. care cer numai un subiect: Exemple: wer ? was ? Der Ingenieur rechnet. punctul 4. Der Direktor leitet das Werk. Die Maschine steht. Der Genosse arbeitet. (Alte combinaţii de complemente. 4. o propoziţie trebuie să mai cuprindă. lecţiile următoare).

Die Laborantin bringt die Analyse in das Konstruktionsbüro. = Ucenicul aduce o pilă. numai cu subiect la nominativ. = Tovarăşul conduce pe muncitori. Exemple: Verbul „stehen" stehen^) = verb monovalent. = Maşina stă (nu funcţionează ) . cu subiect.3. Verbul „führen" führen^. ioc) = verb bivalent. a nu funcţiona. A> = v erb bivalent. ioc) = verb bivalent. stehen2{K. complement direct şi com­ plement de loc. A) = verb bivalent. Sensul: a conduce. führen^. Sensul: a merge.3. Die Maschine steht. A. Die Arbeit geht. Analizaţi valenţa verbelor din text! .84 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 4. = Maistrul îi conduce (însoţeşte) pe ingineri prin hală. a merge în frunte. Sensul: a aduce. Verbul „gehen" geheilt) = verb monovalent. Verbul „bringen" bringen^-. gehen2(x. = Mergem (ne deplasăm) în hala maşinilor. Exerciţiul 78. ioc) = verb trivalent. Numeroase verbe din limba germană au diferite valenţe şi sens diferit în funcţie de valenţă. a pleca. Der Lehrling geht. Der Lehrling bringt eine Feile. bringen^. Wir gehen in die Maschinenhalle. numai cu subiect la nominativ. cu subiect. Der Genosse führt die Arbeiter. a transporta. = Lucrul merge. = Labo­ ranta duce analiza în biroul de proiectare. cu subiect şi complement de loc. cu subiect şi complement direct. Sensul: a sta. Der Meister führt die Ingenieure durch die Halle. Pentru a înţelege deci sensul precis al verbelor este nevoie să le cunoaştem valenţa. cu subiect şi complement la acuzativ. Sensul: a duce. Der Arbeiter steht hier. Sensul: a conduce. = Muncitorul stă aici (în picioare). ioc) = verb trivalent. complement direct şi com­ plement de loc. a înainta. a însoţi. Sensul: a se deplasa. înaintează. cu subiect şi complement de loc. A. Sensul: a sta în picioare. = Ucenicul pleacă.

konstruieren.beringenieur kommt ... h. Ich bringe das Werkzeug in die Halle. evidenţiind sensu diferit al verbelor prin adăugarea unei sau a două părţi sintactice. . Exemple: Wer leitet das Konstruktionsbüro ? Der Ingenieur. Einen Lehrling.J necesare încheierii sensului propoziţiei! a. Die Maschine steht .. .. Completaţi fragmentele de propoziţii. . Den Kontrolleur. Die Lehrlinge arbeiten . Exerciţiul 80. Exemple: ' Ich bringe das Werkzeug. . Mono. schleifen. haben. Die Arbeiterin schleift.sau trivalente: transportieren.. Die Meister führen .. . Der Arbeiter bohrt . Das ist ... . Die Monteure stehen .. După „wen?" poate urma şi forma persoanei a 3-a plural. Der O. Die Laboranten bringen . bringen. c. .. Der Direktor leitet . .sau bivalente: stehen.sau a nici uneia. fräsen. i.. b. d.. bohren. leiten. c. . . kommen. drehen. Exerciţiul 81..1. respectînd valenţa lor ! Monovalente: arbeiten.. f. g. şi pronume personale la cazul nominativ. Das Werk ist . . după caz ! a. b.. j ... Die Arbeiterin bringt .. e.4. Wen sucht der Genosse ? Wen suchen die Arbeiter ? . Den Meister.. .LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELGSCHAFT 85 Exerciţiul 79. liegen. Formaţi propoziţii cu verbele învăţate pînă acum. . La acuzativ are forma „wen ?" = pe cine ? „Wer ?" se foloseşte numai cu persoana a 3-a singular a verbelor. . .4. kontrollieren. rechnen. analysieren. Bi. indiferent de număr.. machen. Die Laboranten machen .. gehen.. montieren. . planen.. d. Pronumele interogativ „wer" ? 4. Einen Mechaniker.. Pronumele interogativ „wer?" = cine ? se referă la substantive — nume de persoane.. Bivalente: sein. i 4. Der Direktor führt . suchen. f. Completaţi fragmentele de propoziţii. e... Der Kranführer transportiert . . cu părţi sintactice (la alegerea dv.. Zwei Ingenieur t... führen. Ich. Die Konstrukteure konstruieren. .

Exemplu: für den Ingenieur = pentru inginer Substantivele nearticulate după o prepoziţie constituie cazuri excepţio­ nale şi vor fi tratate ca atare (v. . für d in d Oberingenieur Konstruktionsbüro c. Exerciţiul 83. Spre deosebire de limba română. d. Wir suchen den Oberingenieur. în limba germană prepoziţiile nu exclud articolul. x b. Der Lehrling bringt einen Kontrolleur. punctul 4. Formaţi întrebări la care să răspundă cuvintele evidenţiate ! Răspundeţi ! Model: Der Direktor leitet das Werk. Prepoziţii cu acuzativul 4. luate în sens general. b. Der Genosse führt die Arbeiter. Ein Ingenieur kontrolliert die Konstrukteure. prepoziţia „ohne" în lecţia de faţă). Sie bringt die Analyse > v. contra. însuşiri s.86 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT Exerciţiul 82. spre für = pentru um = în jurul ohne = fără şi altele Exemple: durch das Werk = prin uzină für den Meister = pentru maistru ohne den Ingenieur — fără inginer Observaţie. Prepoziţia „ohne" (fără) este adesea urmată de substantive nearticulate.1. Er transportiert das Material in d _ Hof durch d Montagehalle ohne d Kranführer Observaţie. Cazul acuzativ poate fi cerut atît de verbe v cît şi de prepoziţiile: durch = prin gegen = împotriva. um d Ecke. Completaţi articolele ! Wir gehen durch d Hof. Der Techniker konstruiert ein Werkzeug. in d Montagehalle.a.5. a. către. c. e.3.5. Wer leitet das Werk? Der Direktor. cînd acestea arată lucruri. 4.

Wie konstruieren Sie das ohne . Schraubenschlüssel. montieren.. Verbe derivate 4.1..6. kontrollieren. Monteure und Laboranten. Exemple: kontrollieren — der Kontrolleur montieren — der Monteur konstruieren — der Konstrukteur. Was arbeiten die Arbeiter und Arbeiterinnen ? .6. Exerciţiul 84. însuşiri. Konstruk­ teure. Was ist das ? (prima figură din text) b. (Schublehre. Analysen) ? Exemple: 4. Analyse. Was konstruieren sie ? h. Was arbeiten die Ingenieure. b. verbele terminate în -ieren şi conjugaţi-le în propoziţii! Exemple: Ich montiere die Maschinenteile. Du montierst . Techniker und Konstrukteure ? g.. Wer arbeitet hier ? c. Sufixul -ieren este totdeauna accentuat. Cînd este vorba de anumite lucruri. Wer leitet das Werk ? e.. Exemplu: Wir kommen ohne den Meister.. Wer leitet die Fabrikation ? f. Meister. Exemple: konstruieren. Maschinen). Er arbeitet ohne . Exerciţiul 86. persoane etc.. se pune articolul. (sinteză). Techniker und Konstrukteure. Techniker. Was kontrollieren die Kontrolleure ? i. Was sind Arbeiter und Arbeiterinnen. completînd sau evitînd articolul! a. ? (Ingenieure. Lehrlinge und Ingenieure ? d. Techniker.LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 87 Arbeiten Sie ohne Meßwerkzeug ? Ein Maschinenteil ohne Fehler. Denumirile de profesie derivate de la aceste verbe au sufixul -eur. Formaţi propoziţii. verbele de origine negermană formate cu sufixul -ieren sînt foarte frecvente. Exerciţiul 85. în limbajul tehnic german. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între­ bări ! a. Căutaţi din textul lecţiei.

Traduceţi în limba germană ! . k. Montorii montează aici piesele.88 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT j. Ei construiesc piese pentru maşini. Uzina este mare. m. Controlorii controlează piesele: ele sînt fără defecte. Wie Was Wer Was sind die Maschinenteile ? arbeiten die Laboranten ? montiert die Maschinenteile ? macht der Kranführer ? Exerciţiul 87 (sinteză). Uzina are şi un inginer şef. tehnicieni. Directorul o conduce. Aici este hala de montaj. . Mulţi muncitori. Macaragiul transportă piesele şi maşinile la magazie. ingineri şi constructori lucrează aici. 1.

2. Mechanikern und Kontrol­ leuren bei2' der Arbeit. 6 Figur 2 zeigt ein Bandmaß und ein Meter­ maß. punctul 5. Sie gehören zu den Werkzeugen. > y. *) v. Explicaţii. Die Arbeiter und Kontrolleure messen mit den Meßgeräten die Abmes­ sungen von Wellen. Sie dienen zum Messen3' von Größen. Zum*' Messen von Maschinen­ teilen braucht man 5 ' Feinmeßgeräte. Explicaţii.6.) au acelaşi înţeles: figură. Das Bandmaß gehört dem Meister Albescu. Explicaţii. punctul 5. Text Die Meßgeräte helfen den Drehern1-1 Fräsern. ilustraţie. Explicaţii. e > Figur (prescurtat Fig. Explicaţii.1. 3 > v. punctul 5.). Beim *' Messen von Hallen und Maschinen braucht man ein Bandmaß oder ein Metermaß v. punctul 5.4. punctul 5. în reviste şi cărţi tehnice germane slnt folosite mai mult cuvintele „Bild" şi . Blöcken und Zylindern.5. Sie messen sehr genau.. ) x > 2 ) 3 . f Fig.Abbildung" (Abb. v.Lehrstück Nummer 5 MESSGERATE A. 2 Figur l ' zeigt ein Mikrometer und eine Meßuhr. imagine. Bild şi Abbildung (prescurtat Abb.

89. 11 v. Man braucht sie zum Messen der Stromstärke und Spannung. Die Schwingungen messen wir mit einem Oszillographen. nota de picior nr. Bild 5 Bild 6 Zur Messung von Drehzahlen gehört ein Tachometer. Der Laborant Ionescu bringt ein Meßgerät aus dem Lager. im Bild 4 ein Thermometer.90 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE Die Laboranten und Laborantinnen arbeiten auch mit den Meßgeräten. Der Laborant Ionescu bringt ein Voltmeter vom Kontrolleur Preda. Abbildung 8 zeigt den Laboranten Ionescu und einen Technologen beim Messen von Schwingungen. Bild 3 1 ' zeigt ein Manometer. 6) de la pag. Der Strommesser gleicht dem Voltmeter. Abbildung 71' zeigt einen Oszillographen. W4 Bild 6 ein Voltmeter. Sie dienen zum Messen von Druck und Temperatur. Bild 5 zeigt ein Ampermeter oder einen Strommesser. .

cineva. .LEHRSTÜCK S: MESSGERÄTE 91 B. -s. (v. pl. spre. pl. punc­ tul 5. ilustraţia. der Druck. -es. -e oder das Metermaß. figura manometrul termometrul presiunea temperatura ampermetrul * f. f. -er das Manometer. ori metrul de măsură imaginea.) zeigen ['tsaeggn] das Mikrometer. die Meßuhr. Vocabular das Meßgerät. -en dienen zum = zu + dem [tsUm] das Messen. şi „Introducere" la înce­ > putul manualului). l ! von die Größe. Substantive care nu au forma de plural. -en (Fig. către măsurarea de la mărimea a apartine. -s. das Thermometer. ^e die Temperatur. -(e)s. -(e)s. a face parte din la a măsura cu dimensiunea a întrebuinţa. a folosi toată lumea. -(e)s. -e ['mesg9re:t] helfen bei die Arbeit. lucrul a servi la. -es.6. -e das Bild. -e die Figur. -s.) aparatul de măsurat de precizie figura a arăta micrometrul ceasornicul comparator la ruleta sau. -s. -en brauchen man das Feinmeßgerät. (fără plural). -s. aparatul de măsurat a ajuta la munca. oricine (v. -(e)s. -en das Ampermeter. -n gehören zu [tsu:] messen mit die Abmessung. -en ['mss'u:r] beim = bei + dem das Bandmaß.

['Jtro:mmes9r] das Voltmeter. -en die Drehzahl. figura de la tehnologul.) vom = von + dem [fom] der Technologe. -s. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 88. -en [ostsIlo'gra:f] die Abbildung. spre măsurarea turaţia tahometrul oscilaţia oscilograful imaginea.92 LEHRSTÜCK S: MESSGERÄTE der Strommesser. C. -en der Oszillograph. -n ['ftroimfterka] die Spannung. -en. Explicaţii şi exerciţii 5. -en. -en das Tachometer. -en • [tsc-] ampermetrul voltmetrul a se asemăna intensitatea curentului tensiunea la. ilustraţia. -en ['JpanUtf] zur = zu -f. Pronunţaţi corect vocalele lungi! [a:] [e:] [e:] [i:] [o:] [u:] [0:] Bandmaß Dreher Meßgerät dienen Strom Meßuhr Kontrolleur Metermaß Metermaß Fräsen Maschine Technologe Größe Drehzahl sie gehören sehr Exerciţiul 89. -s. [Volt-] gleichen die Stromstärke. -s. Pronunţaţi [a] Arbeit arbeiten M Meßgerät helfen vocalele scurte accentuate foarte [I] Zylinder Schwingung [o:] [U] von zum Voltmeter scurt! [oe] Blöcke .0. [tax-] die Schwingung. -en (Abb.der [tsUr] die Messung.

LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 93 Abmessung Halle Spannung Messen Werkzeug Welle Exerciţiul 90. Cînd folosim literele ss şi ß ? î n folosirea corectă a literelor ss şi ß trebuie să ne ghidăm după poziţia lor în cuvînt.1. Spannung. ss şi ß sînt totdeauna consoane surde. iar consoana este surdă: Exemple: die Größe ['gr0:ss] die Maße der Meißel fleißig. Exerciţiul 91. Exersaţi -pronunţarea sunetului \rf]. .modul de accentuare a cuvintelor! j i j j_ i / dienen gehören messen Zylinder Größe Maschine Werkzeug helfen J Feinmeßgerät Meßinstrument Meßgerät Kontrolleur Arbeiter Laborant Abmessung Metermaß Stromstärke / Laborantin Manometer Technologe Ampermeter Tachometer Thermometer Mechaniker Maschinenteil Temperatur Oszillograph 5. pronunţate [s]. Dublu s (ss) se scrie numai între vocale. Abmessungen. cînd prima vocală este scurtă şi accentuată. Spannungen. Messung. iar consoana s este surdă: Exemple: messen ['mssan] wir messen die Abmessung Eszet (pronunţă: estet) ( = ß) se scrie: a) între vocale cînd prima este lungă sau este diftong. Schwingungen. după pronunţarea lor şi a vocalelor învecinate. Reţineţi. Schwingung. scris -ng din urmă­ toarele cuvinte! Abmessung. Messun­ gen.0.

dacă în interiorul cuvîntului s-ar scrie ss: Exemple: Meßuhr ['mssou:r] — messen Miß ! — messen. stau la cazul dativ. scrise numai cu litere mari. Dativul substantivelor se deosebeşte de nominativ prin articolele: m. f. Nominativ Genul wer? wem? Dativ masculin der ein kein die eine keine das ein kein die \ Arbeiter dem einem keinem der einer keiner dem einem keinem den keinen > Arbeiter feminin \ Laborantin > Laborantin neutru > Bandmaß i Bandmaß 1 Arbeitern Y Laborantinnen ) Bandmaße)» plural 1 Arbeiter > Laborantinnen keine | Bandmaße . Cazul dativ al substantivelor 5. în loc de ß SG scrie SS" * Exemple": GRÖSSE. plural dem der dem den einem einer einem — keinem keiner keinem keinen iar la plural şi prin desinenţa -n. MESSUHR. anunţuri sau alte texte. care se adaugă atunci cînd substantivul la nominativul plural nu se termină cu -n.94 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE b) la sfîrşit de cuvînt după vocală lungă.1.1. c) la sfîrşit de cuvînt (şi cînd este element de cuvînt compus) după vocală scurtă. Substantivele care în propoziţie au rol de complement indirect al verbului. n.1. Exemple: groß [gro:s] •— die Größe das Maß — die Maße. răspunzînd la întrebarea „wem?" (cui?). d) înainte de consoană în loc de ss: Exemple: er mißt [mlst] (el măsoară)—messen ihr meßt (voi măsuraţi) — messen. 5. das MASS. dacă în interiorul cuvîntului s-ar scrie tot ß. e) în titluri.

Arbeiterin. Mechaniker. D Ingenieur. D Meister. completînd articolele! Wem gehört das Meßgerät ? b. Die Arbeiterin bringt d Meister ein Feile. „wen?" şi „was?" a. D.LEHRSTÜCK S: MESSGERÄTE 95 Exerciţiul 92. Es gleicht ein Sie gleichen Manometer Meßuhr ein Oszillographen. Wer bringt wem was ? . Răspundeţi cu dativul la plural! Wem zeigt der Ingenieur die Maschinenhalle ? D— Lehrling— D Monteur D Techniker D Ingenieur b. Wem zeigt der Meister das Meßgerät ? D_ Laborantin. Wir helfen dem Personal. Ampermeter ein Bandmaß. D_ Techniker. Completaţi propoziţia a doua cu dativul substantivului respectiv ! Hier ist ein Meßgerät. . Werk. . . Hier sind Meßinstrumente. Wir helfen der Direktor. realizînd oral şi în scris următoarele propoziţii ! Verificaţi forma de plural a substantivelor ! Wir helfaden Arbeiter Lehrling Ingenieur Technikerin_ Laborant Exerciţiul 94. Wem bringt die Laborantin die Analyse ? D Meister D Technologe Exerciţiul 97. . . Completaţi propoziţiile cu cazurile dativ şi acuzativ singular! •Ajutaţi-vă cu întrebările „wem?". realizînd oral şi în scris următoarele propoziţii ! Laborantin. Konstruktionsbüro. Exerciţiul 96. Wir helfen dem Lehrling. D_ Laborantin. Ingenieur. Răspundeţi. Exersaţi formarea dativului singular. . Wem dient die Meßuhr zum Messen ? D_ Arbeiterin. Technikerin. Exerciţiul 95. . Exerciţiul 93. D_ Lehrling. Meßuhr. c. D Mechaniker. . Exersaţi formarea dativului plural.

die Genossin. der Monteur. der Dreher. wer ? Die Laboranten. wer ? Die Dreher und die Fräser. Completaţi articolele! ein Temperatur mit a. wen ? Die Arbeiterinnen. die Technikerin. der Kontrol­ leur.) 5. î n afară de verbe. (La fei: der Ingenieur. wer ? Die Arbeiterin. der Lehrling. der Kranführer. pentru la din Exemple: mit dem Bohrer von der Laborantin zu dem Ingenieur bei den Maschinen aus dem Konstruktionsbüro acuzativ. wem ? Der Arbeiterin. wen ? Den Meister. wer ? Die Arbeiterinnen. Ampermeter. wen ? Die Dreher und die Fräser. der Fräser).2. Die Lehrlinge helfen d Arbeiter d. wer ? Das Personal. Exerciţiul 98. wem ? Dem Arbeiter. v/er ? Der Meister. wem ? Dem Personal. die Meisterin. Ca şi prepoziţiile care cer cazul dativul nu exclud articolul. spre.1. wem ? Den Laboranten.a. wen ? Das Personal. Tachometer. (La fei: die Laborantin. wem ? Den Arbeiterinnen. prepoziţiile cu şi numeroase altele. der Direktor. Prepoziţii cu dativul 5. Der Ingenieur zeigt d Laboranten ein . cazul dativ mai poate fi cerut şi de prepoziţiile: mit von zu bei aus =s = = = = cu de. der Techniker. wen ? Die Laboranten. Analyse. Das Gerät gleicht ein Voltmeter. s. de la la. . wem? Den Drehern und den Fräsern.2. wen ? Den Arbeiter. Exemple: mit dem Bohrer mit einem Bohrer mit keinem Bohrer Exerciţiul 99.96 LEHRSTÜCK 5i MESSGERÄTE b . Memoraţi! Repetaţi cu voce tare! wer ? Der Arbeiter. Wir messen d ein d Druck ein d Strom ein d Drehzahl Thermometer. Manometer. der Konstrukteur. das Kind. wem ? Dem Meister. wen ? Die Arbeiterin. c.

Der Direktor geht ZI i d Meister. Bringen Sie das Meßwerkzeug aus d Lager ! für d Techniker ! von d Laboranten ! d. Arbeiterri. der. a. c. den b. arbeitet für d Konstrukteure. den bei dem. Exerciţiul 101. d. Exerciţiul 100. den von dem. Die Laborantin geht durch d Hof. 1/103 . Die Arbeiterin bringt das Meßgerät von d Kontrolleuren. aus d Maschinenhalle. der. Der Ingenieur kommt aus d Lager. aus d Konstruktionsbüro. den mit dem. Memoraţi! Repetaţi cu voce tare! aus dem. ein Mikrometer. Hier ist ein Meßgerät aus d Lager. e. von d Ingenieur. Bei d Technikern. ZI l d f. Completat articolele la cazul dativ sau acuzativ în funcţie de regimul prepoziţiilor 1 für d Kontrolleur. ZI l d Montage. ein Bandmaß. der. b. der.LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 97 ein Meßuhr. Der Kontrolleur arbeitet mit 1 Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. kommt aus d Lager. von d Mechanikern. den zu dem. der. Bei d Lehrlingen. Wo ist der Meister ? Bei d Arbeitern. Kontrollieren Sie den Druck ohne d Manometer ? oder mit d Manometer ? die Arbeit ohne d Meßuhr ? oder mit d Meßuhr? Kontrolleur ? die Maschine ohne d oder mit d Kontrolleur? zu d Arbeitern ! c. von d Meister. steht bei d Maschine.

zeigen2(N. .1 al lecţiei de faţă. în funcţie de acestea. Textul lecţiei de faţă cuprinde verbe bivalente care au.3. un lucru sau o noţiune spre care este îndreptată acţiunea verbului). gehÖren2(N.A): Bild 5 zeigt ein Ampermeter.A): Wir messen die Schwingungen. 3 ' v. gleichen2(N>D): Das Ampermeter gleicht dem Voltmeter. lecţia 4 punctul 4. Exemple: wer} was? wem! helfen2(N.3.1. a > v.2. punctul 5. arbeiten2(N.3.98 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 5.bei+D): Die Meßgeräte helfen den Kontrolleuren bei der Arbeit. brauchen2(N. c) Un complement direct (exprimat printr-un substantiv acuzativ 31 ) cu la cazul Exemple: wer? was? wen} was} messen2(N. lecţia 4 punctul 4. e) Un complement la acuzativ şi un complement prepoziţional: Exemplu: wer ? was ? wen ? was ? wozu ? brauchen2(N.mit+D): Die Laboranten arbeiten mit Meßgeräten.zu+D): Die Arbeiter brauchen die Meßgeräte zum Messen.A.A): Wir brauchen ein Bandmaß. Valenţa verbelor (Continuare) 5. Verbele „helfen" şi „brauchen" pot fi şi trivalente avînd în afară subiect.D): Die Meßgeräte helfen den Arbeitern. valenţă diferită: gehören2(N. următorul complement: a) Un complement indirect (exprimat printr-un substantiv la cazul dativ l J care arată o persoană. b) Un complement prepoziţional (exprimat printr-un substantiv prepoziţie 2)).D) = a aparţine *' v. Verbul „gehören" are două sensuri diferite şi. în afară de subiect.tU+D): Sie gehören zu den Meßwerkzeugen. Exemple: wer ? was ? wozu ? dienen2(N)ZU+D): Die Meßgeräte dienen zum Messen. următoarele complemente: d) Un substantiv la dativ şi un complement prepoziţional: de Exemplu: wer ? was ? wem ? wobei ? helfen3(N>D.

dient. mit . ... d Meßinstrument . ... .... Der Genosse dort gehört . d__ Meßwerkzeug . .. c.... Der Meister zeigt d . dînd atenţie regimului verbului „gehören". e.. Cui (îi) aparţine acest manometru ? c El aparţine maistrului. .. Das Meßwerkzeug dort gehört ein . d Lehrling .. .. b. . zeigt. D ...... d Messen... Ucenicii fac parte din muncitori ? f. .. f. Exerciţiul 106. gleicht. întregind părţile sintactice necesare! Model: D . Formaţi propoziţii complete din următoarele fragmente. ein . d. Die Lehrlinge helfen d .... d. D— .... c. .. ... D _ . zum .... Completaţi fragmentele de propoziţie cu substantive pre­ cedate de prepoziţii.. d.. dient. Das Meßgerät hier gleicht ein .. helfen. c. Ruleta face parte din instrumentele de măsurat. b... d Meßgerät .. . a. d Kontrollieren. Exerciţiul 105.. g... potrivite ca sens! a. Das Bandmaß gehört . Das Meßgerät dient zum Messen von Größen.. D . Şurubul de aici face parte din aparatul de măsurat ? e. messen.... d Monteur . Completaţi fragmentele de propoziţie cu cîte 5 substantive la cazul dativ. Ampermetrul de acolo aparţine laborantei. ..LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 99 Exemplu: Das Werkzeug gehört dem Meister..zuD) = a face parte din Exemplu: Die Monteure gehören zu den Arbeitern. d Laborant . Exerciţiul 104. a.. geriören2(N.. b. die Maschinenhalle..... d Arbeit..... Traduceţi în limba germana. Die Technologen helfen den Kontrolleuren. gehört. Wir brauchen.... bei ... D . b. Exerciţiul 102. cerute de valenţa verbului respectiv ! a... Analizaţi valenţa verbelor din text! Stabiliţi care sînt complementele cerute! Exerciţiul 103.. D__ .. .

/ \ zu + dem = zum în limbajul literar şi tehnic german sînt uzuale următoarele contopiri l) : Prepoziţia Forma articolului Rezultatul bei dem > beim + von dem >vom + zu dem >zum + zu der >zur + 3 > Deocamdată referitoare numai la prepoziţiile învăţate pînă la lecţia de faţă. Exerciţiul 107. schwer. (arbeiten. analysieren. articolul hotărît la cazurile dativ şi acuzativ se poate contopi. bohren — das Bohren — găuritul. formînd un singur cuvînt ! Exemplu: Die Meßgeräte dienen zum Messen. schleifen — das Schleifen — şlefuitul. Model: Das Messen ist leicht. schwer ? Für den Lehrling.5. schleifen. . montieren. transportieren. Für wen ist das Bohren leicht (schwer) ? Montieren Planen Transportieren 5. Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît 5. Exemple: messen —das Messen —măsuratul. Răspundeţi conform modelului dat! Model: Für wen ist das Feilen leicht ? Für den Meister. rechnen. Cu unele dintre prepoziţiile cele mai uzuale. apoi în scris. Infinitivur fiecărui verb poate fi transformat în substantiv prin adăugarea articolului neutru „das" şi scriindu-1 cu iniţială mare.1. Se traduce în limba română — de obicei — cu supinul. planen). feilen.4.4. Substantivarea infinitivului 5. Substituiţi infinitivul substantivat din modelul dat cu cel al verbelor date în paranteză! Executaţi exerciţiul întîi oral.100 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 5. Exerciţiul 108. konstruieren.1.5.

Exerciţiul 111.6. toţi oamenii. Exemple: Hier montiert man die Maschinenteile = Aici se montează piesele maşinilor. Exemple: 5. a. Der Kontrolleur kommt zu d Kranführer. Unul dintre acestea este pronumele indefinit „man". b. f. e. Exerciţiul 109.LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 101 — beim Messen = la măsurat. Completaţi articolul şi apoi înlocuiţi-l împreună cu pre­ poziţia prin forma contopită corespunzătoare! Model: Der Meister ist bei d Ingenieur. zum Kontrollieren = pentru controlat. Pronumele indefinit "man" 5.1. Messen. Der Oberingenieur kommt von d Direktor. de exemplu: Manometrul se foloseşte (sau: este folosit) la măsurarea presiunii. vom Ingenieur = de la inginer. Der Meister ist beim Ingenieur. c. în limba germană există mai multe mijloace de a se evita indicarea subiectului acţiunii. Der Monteur bringt den Maschinenteil von d Kontrolleur. Der Meister ist bei d Ingenieur. toate persoanele". zur Arbeit == la muncă. d. Der Meister ist bei dem Ingenieur. Die Laboranten gehen zu d _ Arbeit. Se foloseşte cu verbul la persoana a IlI-a singular şi se traduce în limba română cu forma reflexivă impersonală sau cu alte forme de exprimare impersonală. Die Lehrlinge sind bei d . Transformaţi propoziţiile următoare în propoziţii impersonale cu ajutorul pronumelui indefinit „man" ! . Pronumele indefinit „man" are sensul de „toată lumea.6. Meßgeräte braucht man zum Messen von Größen = Instrumentele de măsurat se folosesc pentru măsurarea mărimilor. Căutaţi formele contopite în text şi stabiliţi ce elemente cuprind ! Exerciţiul 110. Sau: Avem nevoie de instrumente de măsurat pentru măsurarea mărimilor. Identificaţi pronumele indefinit „man" în text şi stabiliţi c " ce verb este folosit! Exerciţiul 112. în limbajul tehnic este foarte frecvent procedeul de a se indica acţiuni în sens general. fără a se specifica cine le îndeplineşte.

j .4. c. Wir brauchen den Bohrer zum Bohren. dativ : dem Genossen acuzativ : den Genosse« der Laborant — die Laboranten. Exemple: der Genosse — die Genossen. f. Aici se strunjesc fileturi. d. 5. a. Aici se calculează şi se planifică. Durch den Hof kommen wir in die Maschinenhalle. Hier montiert man die Maschinenteile. d. formarea pluralului substantivelor din lecţia a 2-a. e. 1 >.1. Tovarăşii sînt conduşi (însoţiţi) şi prin hala maşinilor ? 1. La lucru nu se face nici o greşeală.tAici se lucrează cu hărnicie. Acolo se şlefuiesc pinioane. b. Unde se frezează arborele ? h. Unde se montează maşinile ? k. v. Der Meister zeigt den Lehrlingen die Meßgeräte. Exerciţiul 113. b. Unele substantive masculine. rămîn la dativul şi acuzativul singular totuşi neschimbate. dativ : dem Laborante« acuzativ : den Laborante«.7. Unde se transportă strungul ? m. e. Cu maşina de găurit se găureşte. i. O parte dintre substantivele masculine care formează pluralul cu ajutorul desinenţei -(e)n1) primesc această terminaţie şi la dativul şi acu­ zativul singular. Im Konstruktionsbüro rechnen die Ingenieure und planen die Inge­ nieure.102 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE Model: Hier montieren die Monteure die Maschinenteile. Dort konstruieren die Ingenieure eine Bohrmaschine. Traduceţi în limba germană! a. Aici se şlefuiesc cilindri. punctul 2. Cazurile dativ şi acuzativ ale unor substantive masculine (completare) 5. Sculele se folosesc la lucru.7. . deşi primesc la plural desinenţa -(e)n. Unde se fac analizele? g. c.

Exerciţiul 114. Exemple: der Oszillograph. -n. Completaţi desinenţele substantivelor unde este necesar! Orientaţi-vă după desinenţa pluralului! a. . mit dem Oszillograph mit dem Bandmaß . b. şi desinenţa pentru cazurile dativ şi acuzativ singular. mit einem Laborant . Wir messen mit dem Manometer.LEHRSTÜCK 5: MESSGERATE 103 Exemple: der Direktor — die Direktoren : dativ : dem Direktor = directorului acuzativ : den Direktor = pe director. -n = tehnologul. Hier arbeitet man mit einem Technologe . . mit einem Techniker . pe lîngă desinenţa pluralului. -en == oscilograful der Technologe. -en.. der Transformator—die Transformatoren dativ : dem Transformator = transformatorului acuzativ : den Transformator = transformatorul Diferenţierea celor două categorii de substantive masculine terminate la plural în -(e)n se va face cu ajutorul rubricii „Vocabular". mit dem Meßgerät . de unde se poate deduce. mit einem Monteur . Comparaţi formarea cazurilor dativ şi acuzativ la diferitele tipuri de substantive masculine: N D A wer ? wem ? wen ? der Meister dem Meister den Meister der Laborant dem Laborante» den Laboranten N D A wer ? wem ? wen ? die Meister den Meistern die Meister die Laboranten den Laboranten die Laboranten N D A wer ? wem ? wen ? der Lehrling dem Lehrling den Lehrling der Genosse dem Genossen den Genossen N D A wer ? wem ? wen ? die Lehrling« den Lehrlingen die Lehrlinge die Genossen den Genossen die Genossen Exerciţiul 115.

Was zeigen Bild 3 und Abb. das Mikrometer Spannungen ? d. Wem gehört das Bandmaß ? h. 8 ? k. der Lehrling. Was braucht man beim Messen von Hallen ? f. Man bringt die Analysen . Wem helfen die Meßgeräte ? d. von Schwingungen. von Stromstärke und Spannung. Was mißt man mit den Meßgeräten ? b . Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele întrebări! a. Wem zeigen Sie die Analyse ? d. Blöcken und Zylin­ dern. Wer bringt das Meßgerät aus dem Lager ? Exerciţiul 118 (sinteză). der Monteur. Nennen Sie (indicaţi) das Meßgerät zum Messen von Druck und Temperatur . Wen zeigt Abb. der Oszillograph. Wen suchen Sie ? — Den Oberingenieur. Răspundeţi cu „Nein. von Abmessungen . Wem gehört das Meßgerät ? e. a. der Techniker. der Laborant. sondern zum Messen von Temperaturen. von Hallen und Maschinen. der Kontrolleur). das Voltmeter Maschinenteilen ? f. Wem helfen Sie ? b. Was braucht man zum Messen von Maschinenteilen ? e. Wen (was) kontrolliert der Oberingenieur ? (der Meister. der Technologe. der Genosse. Brauchen wir das Ampermeter das Manometer Drehzahlen ? b.104 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE für den K o n t r o l l e u r _ . von Drehzahlen. j . von Wellen . für den Laborant für den Konstrukteur i für den Technologe d. zum Messen von Schwingungen ? a. c. Răspundeţi scurt cu substantivele enumerate la cazul cerut! Model: Wem helfen Sie ? — Dem Meister. das Tachometer Abmessungen ? e. Haben Sie hier einen Oszillograph ? einen Ingenieur ? einen Technolog ? einen Laborant ? Exerciţiul 116. We"n (was) suchen Sie? c. sondern"! Model: Brauchen wir das Thermometer zum Messen von Schwingungen ? — Nein. Arbeiten auch die Laboranten mit Meßgeräten? i. 7 ? g. Nennen Sie (indicaţi) Meßgeräte! c. Exerciţiul 117 (sinteză). den Oszillographen Stromstärke ? c.

v.5. Sie sind hoch und breit. Links stehen 1J Stahlschränke. Es ist groß und hell. . Vor den Zeit chenbrettern stehen die Zeichner und Zeichnerinnen.6.\ Lehrstück Nummer 6 IM KONSTRUKTIONSBÜRO A.2. Vor den Fenstern stehen Zeichenbretter3' oder Reißbretter. Rechts sind die Fenster. Linealen und Reißfedern. Sie arbeiten an den Zeichenbrettern mit Bleistiften. v. Explicaţii. Unter den Zei­ chenbrettern stehen Papierkörbe. 6.4> Über dem Papier befestigen sie die Skizzen. Text Hier ist das Konstruktionsbüro. An 2) der Decke hängen die Lampen.1. 6. Explicaţii. An den Reißbrettern befestigen die Zeichner das Zeichenpapier. Explicaţii. 6. > > 3 > •1 2 x v. Über den Zeichenbrettern hängen auch Lampen. punctul punctul punctul punctul 6. v. Explicaţii.

3. Auf dem Tisch liegt Papier. Am 1! Tisch sitzt ein Ingenieur. Unter dem Tisch ist ein Stuhl. -n vor [fo:r] a ) v. Explicaţii. Der Zeichner legt sie auf den Tisch. Rechts steht Konstrukteur Dima und links ist Ingenieur Dumitrescu. zwei Ku­ gelschreiber. Die Genossen besprechen den Apparat und die Fabrikation. -n hängen die Lampe. Er prüft die Zeichnungen. Es ist eine Neukonstruktion. breit links der Stahlschrank. a agăţa lampa în faţa. ein Heft. Auch ein Telefon steht da. -s. înainte ['Jta:l-j an die Decke. Um den Tisch sitzt die Werkleitung. punctul 6. Der Apparat funktioniert. B. In der Mitte sehen wir Oberingenieur Munteanu. ein Lineal. ein Bleistift und ein Radiergummi. Genosse Dima steckt das Kabelende mit dem Stecker in die Steckdose. Genosse Dumitrescu fragt den Direktor: „Wohin liefern wir die Apparate ? Expor­ tieren Avir sie ?" Der Direktor antwortet: „Wir liefern sie an die Fabriken im Land und exportieren sie auch ins Ausland an viele Werke".106 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO Eine Zeichnung ist fertig. ^c în luminos la/în dreapta fereastra lat la / în stînga dulapul de oţel la. Auf einem Tisch neben einem Fenster liegen viele Zeichnungen. ein Notizblock. -(e)s. . Zwischen dem Telefon und Ober­ ingenieur Munteanu stellt ein Techniker einen Apparat. Der Tisch steht hinter einem Reißbrett. Vocabular im = in + dem hell rechts [rscts] das Fenster. Links sitzt der Direktor. pe tavanul a atîrna.

-e die Skizze. -(e)s. -(e)s. ['tsijecnar] die Zeichnerin. a examina lîngă conducerea uzinei mijlocul a vedea hîrtia caietul blocul de notiţe creionul cu pastă.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 107 das Zeichenbrett. pixul guma de şters telefonul între a pune / a aşeza (în poziţie verticală) Lftu:l] sitzen ['zltsan] prüfen neben Werkleitung. -(e)s.e Kugelschreiber. -e ['blqejtltt] das Lineal. -er über der Zeichner. -e hinter der Stuhl. -^e befestigen das Zeichenpapier. -s. -s. peste. -e Notizblock. -nen ['tsaecnarln] der Bleistift. -en Mitte. deasupra masa în dosul. -n [skltsa] fertig ['fsrtic] legen auf der Tisch. . în urmă scaunul a şedea. -e die Reißfeder. -(e)s. -(e)s. peste desenatorul desenatoarea creionul linia. -(e)s. -(e)s. -e Heft. -s TelefQn. -e zwischen stellen t'/tdan] die die das das der der der das . -s. -n unter der Papierkorb. -s. -s. peniţa de desen sub coşul de hîrtie a fixa hîrtia de desen schiţa gata a pune / a aşeza (în poziţia orizontală) pe.e planşeta deasupra. Radiergummi. -er ['tsaecan-] das Reißbrett. rigla trăgătorul. -s. -s. -n sehen [ze:an] Papier. după. . a sta jos a verifica. în spatele. -(e)s.

108 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO der Apparat. -(e)s. -en besprechen [bg'Jprscgn] fragen wohin ? liefern exportieren antworten die Fabrik. pl. -n ['ftskdo:z9] funktionieren die Neukonstruktion.0. -en das Land. -er [lant] ins = in + das das Ausland. încotro ? a livra a exporta a răspunde fabrica ţara în străinătatea ['Jtdran] C. Explicaţii şi exerciţii 6. -e stecken das Kabelende. a introduce capul / capătul de cablu fişa (ştecărul) priza a funcţiona construcţia nouă a discuta. [ytskar] die Steckdose. a dezbate a întreba unde ?. [' 'aoslant] aparatul a băga. -n der Stecker. -s. a pune. Pronunţaţi corect vocalele lungi! [o:] [a:] [e:] M Stahlschrank stehen Papier Konstruktion Lineal legen liegen groß Apparat neben viele hoch Kabel sehen Radier­ vor Telefon gummi fragen Fabrikation liefern Fabrik [0:] [y-3 Ingenieur über Konstrukteur prüfen [u:] Kugelschreiber Stuhl . -s. f. -(e)s. -s. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 119.

Spannung. Splint. Exersaţi pronunţarea corectă a diftongului [ae] ! ein Zeichenbrett ein Feinmeßgerät arbeiten ein Reißbrett ein Teil gleichen ein Zeichner ein Meißel zeigen eine Zejchnerin ein Zeichenpapier leiten ein Bleistift eine Zeichnung schleifen 6. Cum se pronunţă complexul „st"? Grupul de litere „st" se pronunţa: a) [ft] la începutul cuvintelor. Exersaţi pronunţarea deschisă şi închisă a vocalelor i scurt [7] şi i lung [»':] / [I] [I] PO PO hinter Tisch Papier hier Radiergummi zwischen liegen Skizze Notiz Fabrik links Mitte liefern sitzen Exerciţiul 121. Reţineţi ! se pronunţă [Jp]: S^iralbohrer. besprechen 6.1. După aceleaşi reguli se pronunţă şi complexul „ s p " [Jp] sau [sp].1. b) [st] în interiorul şi la sfîrşitul cuvintelor: der Meister ['maestar].LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 109 Exerciţiul 120. Deosebiţi! [st] [ft] stehen Stiît ist stellen Stuhl Konstruktion stecken Siahlschrank Fenster Stecker Bleistift befestigen Steckdose Werkstatt Meister Strom Lehrstück Observaţie.1. Exersaţi accentuarea corectă a următoarelor neologisme! Papier Radiergummi Neukonstruktion Fabrik Exerciţiul 122.0. chiar dacă acestea formează a doua parte a unui cuvînt compus: der Bleistift ['blaeftlft]. Verbe corespondente 6. Exerciţiul 123. între verbele stehen (a sta în poziţie verticală) 1 Şi stellen (a pune ceva în poziţie verticală) M .1.

Exemple: Der Das Der Die Stuhl steht unter dem Tisch. Der Ingenieur setzt sich an den Tisch. Ich hänge die Zeichnung an das Reißbrett. Ich lege das Papier auf den Tisch. Der Stecker steckt in der Steckdose. şi setzen k ^ _ există o corespondenţă evidentă de sens. Verbele cuprinse în coloana din stînga exprimă o anumită poziţie. Zeichnung hängt an dem Reißbrett.110 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO liegen (a sta în poziţie orizontală) si legen AB (a aşeza) (a pune ceva în poziţie orizontală) sitzen (a şedea) 1 hanger. Ingenieur sitzt an dem Tisch. . Ich stecke den Stecker in die Steckdose. Verbele • \ hängen şi stecken J sticken (a atîrna) (a agăţa) (a fi introdus) (a introduce) pot exprima ambele sensuri. iar verbele din coloana din dreapta arată acţiunea de a aduce un lucru în poziţia corespunzătoare verbelor din prima coloană. atît poziţia cît şi aducerea în poziţia respectivă. Papier liegt auf dem Tisch. Ich stelle den Stuhl unter den Tisch.

. Completaţi propoziţiile cu verbele corespondente potrivite! a. unter... jetzt in der Steckdose...LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIO NSBÜRO 111 Verbele din coloana stingă exprimă o stare pe loc. die Zeichnung neben das Telefon. den Notizblock auf den Tisch. b.. . Formaţi propoziţii potrivit ca sens la forma de politeţe ! Model: interogative totale. g.. b. zwischen Exerciţiul 124. in. auf dem Tisch. de aceea se folosesc întrebări care încep cu „wohin?" (unde? încotro?). das Kind auf einen Stuhl. Er. Es.... Verbele din coloana dreaptă exprimă o deplasare. an dem Fenster. c... c. Die Zeichnerin.. Ich.. 11 v. prepo­ ziţiile bicazuale x) sînt urmate de cazul acuzativ.. neben..2. Sie... unter dem Reißbrett.. neben dem Telefon. die Reißfeder neben die Zeichnung. auf. auf dem Stuhl.. Wir. punctul 6. _ dativ + über. die Lampe über das Reißbrett. Stellen Sie den Apparat auf den Tisch ? a. iar în răspunsuri... Der Zeichner. completând verbul den Apparat auf den Tisch. iar în răspuns. Das Kind. das Telefon auf den Tisch. de aceea se folosesc în întrebări care încep cu „wo"? (unde? în ce loc?). Exemple: Wo steht der S t u h l ? — U n d e stă scaunul? Wohin stelle ich den Stuhl ? —• Unde aşez scaunul ? stehen liegen sitzen hängen stecken stellen legen setzen hängen stecken + an. Der Techniker. über dem Tisch. Der Notizblock.. d. pre­ poziţiile bicazuale 1J sînt urmate de cazul dativ.. hinter.. Wir. die Skizze über die Zeichnung. Die Lampe. Exerciţiul 125. Die Genossen. den Papierkorb unter das Reißbrett... Er. den Bleistift auf das Papier. al lecţiei de faţă. e.. den Stecker in die Steckdose. _ acuzativ vor. f.

wohin ? Über das Reißbrett. den Papierkorb neben den Schrank.1. Die Lampe hängt über dem Reißbrett. wohin ? In das Konst­ ruktionsbüro. . wohin ? An den Tisch. die Lampe an die Decke. în funcţie de sensul verbului folosit în propoziţie. Exemple: Das Reißbrett steht vor dem Fenster.112 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO d. b) Dacă verbul arată o deplasare. întrebăm „wohin ? unde ? încotro ? şi folosim acuzativul după prepoziţie. wo ? Auf dem Tisch. Prepoziţii bicazuale 6. Die Zeichnung liegt auf dem Tisch. Der Stecker steckt in der Steckdose. Exemple: Der Zeichner stellt das Reißbrett vor das Fenster wohin ? Vor das Fenster. Er legt die Zeichnung auf den Tisch.3 al lecţiei. f. wohin ? Auf den Tisch. wo ? Über dem Reißbrett. întrebăm wo ? = unde ? în ce loc ? şi folosim dativul după prepoziţie. 1 ) Vezi punctul 6. e. la neben = lîngă über = deasupra unter = sub vor = în faţa zwischen = între pot fi urmate atît de cazul acuzativ cît şi de cazul dativ al substantivului în faţa căruia stau. a) Dacă verbul arată o stare pe loc sau o acţiune pe loc. wo ? Vor dem Fenster. Der Ingenieur setzt sich an den Tisch. wo ? In der Steckdose.2. wo ? An dem Tisch. 6. wohin ? In die Steckdose Der Direktor kommt in das Konstruktionsbüro. Prepoziţiile an = la (pe o suprafaţă verticală) auf = pe (pe o hinter = în spatele in = în. das Kabelende in die Steckdose. Der Ingenieur sitzt an dem Tisch. Wir hängen die Lampe über das Reißbrett. Man steckt den Stecker in die Steckdose. Der Direktor ist im (in + dem) x ) Konstruktions­ büro. wo ? Im Konstruktionsbüro.2.

1/103 .LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 113 Deosebiţi sensul exact al prepoziţiilor! an =h auf auf an ^ neben neben B neben neben die DecJte -zwiscfi&t 8 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c.

Auf den Maschinen. An dem Reißbrett. neben. Auf die Zeichnung. An das Reißbrett. Auf die Maschinen. unter. wohin ? An den Tisch. zwischen cer dativul 1 i 1 1 wo ? —. wohin ? Auf den Tisch. Analizaţi prepoziţiile bicazuale din textul lecţiei şi extra geţi-le cu ajutorul următorului tabel! Prepoziţia Sintagma în care este cuprinsă Cazul Veibul întrebarea Exemplu: an an cler Decke D hängen Wo hängen die Lampen ? Exerciţiul 127. An der Decke. An den Fenstern. unde. vor. in. în ce loc ? 1 + acuzativul 1 wohin = unde ? 1 încotro: fiind cerute de -verbele care exprimă o stare ^>e /oc sau acţiune fără direcţie o mişcare cu direcţie Exerciţiul 126.114 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO SCHEMA Prepoziţiile an. An die Decke. An die Fenster. Auf das Reißbrett. Auf der Zeichnung. i über. auf. Repetaţi cu glas tare! Reţineţi ! wo ? An dem Tisch. Auf dem Reißbrett. hinter. wo ? Auf dem Tisch. .

Zeichnung. Reißbretter. An einer Decke. In den Hallen. Hinter die Schränke. etc. Maschine. Apparate. Reißbrettern. In dem Büro. Vor der Halle. etc. Apparate. Hinter die Maschine. wohin ? Neben Neben Neben Neben wohin ? Über Über Über Über wohin ? Unter Unter Unter Unter wohin ? Vor Vor Vor Vor den die das die Tisch. Vor dem Büro. Büro. An keine Decke. Wohin ? An keinen Tisch. Tisch. In der Maschine. In die Maschine. Apparaten. Schränken. Zeichnung. Schränken. Hinter das Reißbrett. wohin ? Hinter den Tisch. Telefon. In das Büro. Fenster und dem Reißbrett. Reißbrett. Zwischen die Zeichnung und die Skizze. wo: den die das die wo r Vor dem Schrank. . Zeichnungen. wohin ? In den Schrank. Wohin ? An einen Tisch. Telefon. In die Hallen. Maschine. An keiner Decke. den die das die Tisch. Zeichnung und der Skizze. An eine Decke. înlocuind prin a) articole nehotărîte. Zwischen das Fenster und das Reißbrett. wo Über Über Über Über Unter Unter Unter Unter dem der dem den dem der dem den Tisch. Repetaţi exerciţiul precedent. Telefon. Zeichnung. articolele hotărîte Exerciţiul 128. Halle. Neben den Zeichnungen. Neben dem Telefon. Zeichnung. Neben der Maschine. Wo ? An keinem Tisch. wo i In dem Schrank. Vor den Apparaten. wo r Neben dem Tisch. etc. Tisch. etc. Papier. wo i Zwischen Zwischen Zwischen Zwischen Tisch und dem Schrank. b) articole nehotărîte negate! Model: Wo ? An einem Tisch. dem der dem den den die das die Schrank. Wohin ? Zwischen den Tisch und den Schrank. Zwischen die Schränke. Papier.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 115 vvo i Hinter Hinter Hinter Hinter dem der dem den Tisch.

den Reißbrettern. dem Tisch . Exerciţiul 131. Wohin geht der Meister? die Maschinenhalle. dem Tisch der Decke . dem Reißbrett. Wohin stellen wir den Stahl­ schrank ? die Fenster. Exerciţiul 130. wir die Skizze ? . den Direktor. das Papier. Priviţi prima imagine cu prepoziţia potrivită ! a. den Reißbrettern der Mitte. Notizblock? . Wohin legen wir das Werkzeug ? den Tisch. dem Tisch dem Tisch den Reißbrettern. das Reißbrett Wohin legt der Ingenieur den . Wo stehen die Reißbretter? b. Wohin stellt man das Telefon ? Wohin steckt der Techniker den Stecker? die Steckdose. Răspundeţi cu prepoziţia dată şi cu substantivul din pa­ ranteză la cazul potrivit! a. das Telefon. Wohin stellen wir das Reiß­ brett?-' das Fenster. in Wo ist der Meister? Wo sind die Maschinenteile ? Wohin geht der Oberingenieur ? Wo arbeitet die Genossin ? Wohin transportiert man die Maschine ? Wo analysiert man das Material? (die Maschinenhalle) (das Lager) (das Konstruktionsbüro) (die Fabrik) (der Hof) (das Laboratorium) (eine Drehmaschine) an Wo arbeitet der Genosse ? (die Bohrmaschine) Wo steht die Arbeiterin? Wohin hängt der Zeichner die (das Zeichenbrett) Skizze ? Wohin setzt sich der Kontrolleur? (das Fenster) . Wo arbeiten die Zeichner? c. Wo sitzt der Ingenieur ? e. Wo steht der Tisch ? d. Wo sind die Lampen? g.116 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO Exerciţiul 129. Wohin hängen.den Kugelschreibern. completînd răspunsul cu prepoziţia potrivită .. Wo liegt das Papier? f. Wo liegt der Bleistift ? sau a textului şi completaţi răspunsurile den Fenstern. Răspundeţi.

.. Der Zeichner befestigt die Zeichnung . Er legt die Maschinenteile . Ausland.. (Reißbrett) Wo steht der Papierkorb? Wohin stellt man den Papierkorb ? . c. d Maschinenhalle und steht .LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 117 C. Der Lehrling geht .. Der Monteur hängt die Lampe .. d Schrank... Exerciţiul 133. Der Laborant kommt . h.. dem Lager.. unter Exerciţiul 132.. d Fenster. d Werk und arbeiten . d Meister und ein Arbeiter.. Wo sitzt der Ingenieur? (der Stuhl). Der Ingenieur steht . Halle und steht ... (Reißbrett) Wo hängt die Zeichnung ? Wohin hängen die Zeichner die Zeichnung ? c. Completaţi prepoziţia bicazuală potrivită şi desinenţa arti­ colului ! Fiţi atenţi la sensul verbelor şighidaţi-vă după întrebarea „wo?" sau „wohin ?" a.... Wohin legt der Zeichner die Skizze ? (die Zeichnung). Das Werk exportiert die Apparate .. d Tisch. Der Zeichner steckt die Zeichnung .. (Notizblock) Wo liegt der Radiergummi ? Wohin legt der Zeichner den Radiergummi. d . d Reißbrett und zeichnet. Wo liegt der Schraubenschlüssel? (die Maschine). Răspundeţi cu substantivul dat în paranteză.. Wo prüft der Meister den Ma­ schinenteil ? (die Lampe). Die Montagehalle steht ... Die Arbeiter gehen . (Decke) Wo hängen die Lampen ? Wohin hängt man die Lampen ? e. g.. auf Wo sucht der Lehrling das Werkzeug? (der Tisch). Er stellt das Zeichenbrett. d Maschinen.. Sie hängt . (Fenster) Wo steht der Stahlschrank ? Wohin stellen wir den Stahlschrank ? g. Maschine.. d Reißbrett... Wohin gehen die Kontrolleure ? (die Drehmaschine). d Tisch.. d— Tisch. i. d.. f. (Lampe) Wo steht die Drehmaschine ? Wohin stellen wir die Drehmaschine ? d.. d Maschine .. precedat de prepoziţia corespunzătoare ! a.. f. d. (Tisch) Wo steht der Apparat ? Wohin stellen die Laboranten den Apparat ? b. d . d e..

an + dem > am : wohin ? ans Fenster -j. d. Inginerul sade în spatele planşetelor la o masă în faţa geamului. El pune desenul pe masă.118 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO h. + das > vor J ) Formele de la punctul b) sînt caracteristice pentru limba vorbită. f. (Stahlschrank) Wo steckt die Zeichnung ? Wohin stecken sie die Zeichnung ? Exerciţiul 134. Unde sade directorul ? La mijloc ? 6. Schiţa atîrnă pe planşetă deasupra desenului. g. Unde punem aparatul ? Pe masă ? k. 1.1. Deasupra mesei atîrnă o lampă. (Radiergummi) Wo liegt der Bleistift ? Wohin legt der Ingenieur den Bleistift ? i. h. + das > ins 1 b. Puneţi coşurile de hîrtie sub planşete ? i. Desenatorii stau în faţa planşetelor şi desenează.rezumare) 6. Traduceţi în limba germană ! a. c.das > ans : wohin ? aufs Papier auf + das > aufs im + dem > im : wo ? im Konstruktionsbüro : wohin? ins Werk. cotidiană sau familiară.3.3. Ele se evită într-un limbaj literar ales. . e. Eu fixez hîrtia de desen pe planşetă. Hîrtia stă în dulapul de lîhgă fereastră. Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît (Continuare şi. Aparatul stă pe masa între telefon şi blocul de notiţe. b. Următoarele prepoziţii bicazuale se contopesc frecvent cu forme ale articolului hotărît: : wo ? am Reißbrett a. Puneţi schiţa între desene ? j . ' hinter + dem > hinterm : hinterm Schrank + das > hinters : hinters Papier über + dem > überm : überm Tisch + das > übers : übers Material / unter + dem > unterm : unterm Notizblock : unters Papier + das > unters vor + dem > vorm : vorm Schrank : vors Fenster.

c. setzen. hängen. liegen. stecken. hângen2(N.2. sitzen. sitzen2(N. Man braucht zu dem Zeichnen einen Bleistift. A. stecken3(N. ioc) : Der Zeichner setzt sich an den Tisch. d. stecken. Der Oberingenieur kommt von dem Direktor zu den Arbeitern. Der Konstrukteur sitzt an dem Tisch in der Mitte.4. ioc) Das Papier hängt am Reißbrett. Verbele stellen.AiIoc) : Der Ingenieur hängt die Skizze an das Reißbrett. liegen2(N. f. . lcc) Das Papier liegt im Schrank.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 119 Recapitulare Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît + das > ans + dem > am an an beim auf bei aufs hinterm 1] durch hinter durchs 1! im für in fürs^ überm x) in über ins unterm 1) um unter ums v vom über von übers 1! vor vorm v> vor vors i) zu zum zu + der > zur Exerciţiul 135. ioc) Der Zeichner sitzt am Tisch. stecken2(N.4. pe lîngă subiect. Verbele stehen. legen3(N. )oc) : Der Konstrukteur stellt den Apparat auf den Tisch. liegen.1. care exprimă o stare pe loc sînt bivalente. A. hängen. ioc) Der Apparat steht auf dem Tisch. pe lîngă subiect. 6. Bei dem Zeichnen stehen die Zeichner vor den Zeichenbrettern. Exemple: wer ? was ? wen ? was ? wohin ? stellen3(N. b. sînt trivalente. ioc) Der Bleistift steckt im Notizblock 6. un complement de loc: Exemple: wer ? was ? wo ? stehen2(N. Valenţa verbelor (Continuare) 6. Sie transportieren das Material in das Lager hinter die Maschinenhalle. Efectuaţi contopirile posibile în propoziţiile următoare! a. i j : Der Direktor 11 Forme familiare. cerînd. legt das Papier in den Schrank. Die Arbeiter kommen zu der Arbeit in das Werk. A. e. cerînd. care exprimă o deplasare.4. setzen3(N. totdeauna un complement direct şi un complement de loc. hängens(N> A> loc ): Die Zeichnerin steckt den Bleistift in den Notizblock.

complemente circumstanţiale. . Man exportiert . fragen2(N. AJ Er befestigt das Papier am Reißbrett.2. . . Die Maschine steht c. Der Apparat steht auf dem Tisch..3. Ele pot fi formate dintr-un singur cuvînt sau din grupuri de cuvinte (sintagme) 1). . N. Der Ingenieur fragt . ? f.2. . Man befestigt . predicat. Der Techniker steht 1. indiferent ce parte sintactică ar fi. Der Monteur legt .4. adică urmează în mod obligatoriu după partea sintactică cu care începem propoziţia. ? p..1. . . A> Wir sehen eine Zeichnung. 11 Mai pot fi exprimate şi prin propoziţii secundare: v. k. Exemple: subiect — predicat —• complement de loc Er steht hier. D) Der Lehrling antwortet dem Meister. . .5. Propoziţiile se compun din părţi sintactice: subiect.5. Das Werk liefert . . lecţia a 16-a. Wer stellt . j . AJ Der Meister fragt den Lehrling. i0C) Wir liefern die Apparate ins Ausland.120 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 6. A. prüfen2(N. . Die Werkleitung sitzt h. .. Die Ingenieure prüfen g. b. sau: liefern3(N. atri­ but. antworten 2(N . fragen1(N) Der Meister fragt. exportieren 2(N . Das Papier hängt . In propoziţia principală enunţiativă. Completaţi fragmentele de propoziţie! a.. .. Der Bleistift liegt .5. Der Stecker steckt d. verbul conjugat ( = partea con­ jugată a predicatului) stă pe locul II. sehen2(N. . . Wir besprechen .. Exerciţiul 136. e. 6. Wir exportieren die Apparate. Ordinea (topica) părţilor sintactice este diferită în limba germană şi în limba română. Ordinea părţilor sintactice 6. punctul 16. o. Verbele lecţiei de faţă au următoarele valenţe: iunktionieren 1{N ) Der Apparat funktioniert.IOO sauD) den Werken „Electronica". A> Sie prüfen den Apparat. în funcţie de partea sintactică şi de tipul de propoziţie. besprechen2(N. . A) Die Genossen besprechen eine Neukon­ struktion. n. antworten1(N) Der Lehrling antwortet.. Der Zeichner antwortet m. befestigen.. 6. Sehen Sie . . A..

în propoziţia interogativă parţială.4. 6. subliniat de accentul principal în pro­ poziţie. Inversiunea subiectului este un prilej frecvent de interferenţă (greşeli de limbă) din cauza deosebirilor faţă de ordinea părţilor sintactice în limba română. Exemple: Cum funcţionează aparatul ? Unde lucrează tov.3. Exemple: Wie funktioniert der Apparat ? Wo arbeitet Genosse Ionescu ? Was sehen wir in der Maschinenhalle ? Wer schleift das Zahnrad ? Wohin liefern wir die Apparate ? Spre comparaţie: în limba română. în propoziţiile interogative parţiale se accentuează cuvîntul interogativ.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 121 Exemple: I IV II III Die Arbeiter stellen die Bohrmaschine in die Mitte. pe primul loc stă cuvîntul inte­ rogativ. die Arbeiter In die Mitte die Bohrmaschine.5. subiectul trece după verbul conju­ gat. Ionescu ? 6. Exemple: Funktioniert der Apparat gut ? Arbeitet Genosse Ionescu hier ? Schleifen Sie das Zahnrad ? Exportieren wir die Apparate ins Ausland ? Ordinea părţilor sintactice Tipul de propoziţie Wir Propoziţia enunţiativă Die Apparate I II III IV exportieren exportieren die Apparate wir ins Ausland ins Ausland Propoziţia intero­ gativă parţială Wohin exportieren wir die Apparate ? Propoziţia intero­ gativă totală Exportieren wir die Apparate ins Ausland ? . Die Bohrmaschine in die Mitte. Propoziţia interogativă totală începe cu verbul conjugat. Acest fenomen se numeşte inversiune. pe al doilea verbul conjugat. exemplul 2 şi 3 de mai sus). die Arbeiter Din cauza poziţiei fixe a predicatului.5. cînd propoziţia începe cu altă parte sintactică (v.

începeţi propoziţiile cu partea sintactică subliniată! Efectuaţi inversiunea subiectului! a. genau. f. g. Die Zeichenbretter stehen vor den Fenstern. Model: Wie messen die Kontrolleure die Zahnräder? (genau). d. 139. Exerciţiul 142. führt — durch die Maschinenhalle — der Meister — den Ingenieur. Genosse Dima steckt das Kabelende in die Steckdose. sucht — einen Gewindebohrer — der Arbeiter-—bei dem Werkzeug. realizînd toate variantele posibile ! I II HI IV Model: Die Kontrolleure Die Zahnräder Genau messen messen messen die Zahnräder die Kontrolleure die Kontrolleure genau. wen?. Exerciţiul 140. die Zahnräder. e. Traduceţi în limba germană ! a. c. wohin?. Die Fenster sind rechts. e. Das Konstruktionsbüro ist hier. Sie legen die Zeichnungen auf den Tisch. d. b. Exerciţiul 139. f.122 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO Exerciţiul 137. Ein Techniker stellt einen Apparat zwischen das Telefon und den Notizblock. a. h. wie? wo?. g. schleift — an der Schleifmaschine — der Arbeiter Ionescu — einen Maschinenteil. dreht — dort — eine Arbeiterin — Zylinder. Die Zeichner arbeiten fleißig an den Reißbrettern. b. . Sie befestigen Zeichenpapier und Skizzen am Reißbrett. Formaţi propoziţii interogative parţiale din părţile sintactice date în exerciţiul nr. Pentru fabricile din ţară construim piesele de maşini. înlocuind ultima parte sintactică prin cuvîntul intero­ gativ corespunzător (wer? was?. Formaţi propoziţii interogative totale din părţile sintactice enumerate în exerciţiul precedent! Exerciţiul 141. c. bringt — dem Monteur — einen Schraubenschlüssel — ein Lehrling. kommen — mit der Analyse — die Laborantinnen — in das Kon­ struktionsbüro. în hala maşinilor muncitorii lucrează cu hărnicie. messen — die Kontrolleure — die Zahnräder — genau. Maşina de găurit muncitorii o aşază în faţa geamului. c. Analizaţi ordinea părţilor sintactice din textul lecţiei! Specificaţi cu ce parte sintactică încep propoziţiile şi unde se află subiectul! Exerciţiul 138. Formaţi propoziţii enunţiative din părţile sintactice indi­ cate. b.

stellen zeichnen x) + Papier + Rad s. schleifen + Scheibe drehen -+. Exemplu: zeichen-en zeichen Zeichenbrett. stecken -f. 1.die Dose = die Steckdose. suchen + Gerät o. reißen + Brett n. bohren + Maschine m. g. stellen + Scheibe stehen + Lampe u. stellen prüfen + Gerät + Stift r.1. fräsfrj -f. prüfen + Maschine messen + Tisch x. messen + Werkzeug + Apparat p. Exemple: fräsen + die Maschine = die Fräsmaschine. în curte muncitorii le transportă. Cü manometru! controlorul măsoară presiunea. 6.6. cuvîntul determinativ este format din radicalul unui verb.Maschine w. zeichnen + das Brett = das Zeichenbrett. stellen reißen + Feder + Rolle t. e. messen rechnen x) + Maschine + Größe q. prüfen + Dorn.6.Maschine v. Cu burghiul ucenicul găureşte metalul. se intercalează un -eänaintea sau după ultima consoană pentru uşurarea pronunţării.die Maschine die Fräsmaschine radieren + der Gummi = der Radiergummi. Formaţi cuvinte compuse ! Adăugaţi articolul! Veri ficaţi traducerea exactă la cheia exercitiilor! a. în depozit materialele stau lingă scule. Substantive compuse (Continuare) 6. hängen 2) + Lampe J ) La verbele al căror radical se termină cu un grup de consoane. schleifen + Papier schleifen 4. h. în hală macaragiul transportă piesele de maşini. messen c. La multe dintre substantivele compuse. stellen + Schraube b. 2 > Hängelampe . în hala de montaj lucrează montorii la maşini. f.LEHRSTUCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 123 d. x) Exerciţiul 143.

Wo steht der Tisch ? m. und was antwortet der Direktor ? . Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între-. Wo stehen die Papierkörbe? k.124 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO Exerciţiul 144 (sinteză). Was arbeiten die Zeichner und Zeichnerinnen ? i. Wo befestigt man das Zeichenpapier ? Und wo die Skizzen ? j . bări ! a. Wer steht an den Zeichenbrettern ? h. Wie ist das Konstruktionsbüro ? b. Sind das Hängelampen ? e. Wo stehen die Stahlschränke ? c. Was besprechen die Genossen ? o. Wo hängen die Lampen? d. Wo sind die Fenster ? f. Funktioniert der Apparat ? p. Was liegt auf dem Tisch ? Was steht auf dem Tisch ? n. Was steht vor den Fenstern? g. Was fragt Genosse Dumitrescu. Wo sitzt die Werkleitung? 1.

3—186. wirklich.6. 7. hier ist ein Fehler. Zeichner.7 ist nicht3' 171." Ing. Explicaţii. Oprea: „Schicken Sie die erste 6 ' Kopie in die Halle II zu Meister Lungu und die zweite Kopie zu Ingenieur Voinea aus der Werkstatt VI. Techniker. Nein. 7. 257 x 0. ich gehe jetzt zum Schulungs­ kurs der Lehrlinge. Sie besprechen den Apparat des Konstrukteurs Dima. punctul punctul punctul punctul punctul punctul 7. . Ingenieur Oprea sagt zum Meister Roşea aus der Werkstatt IV: „Meister Roşea.3 mm.1 mm. Meister und Arbeiter arbeiten viel mit Zahlen. v. Der Bolzen des Kolbens51 ist nicht 120. Explicaţii. son­ dern 170. Oprea geht zum Zeichner Vasilescu und sagt: „Die Zeichnung ist nicht richtig. Laboranten. Explicaţii.2. Wohin schicke ich die Kopie der Zeichnung nach der Korrektur?" Ing. nicht ein Fehler. Oprea: kommt zur Sekretärin und fragt: „Wo ist der Direktor?" Sekretärin: „Er ist im Büro des Chefkonstrukteurs. 7.01 mm und nicht 0. v. Explicaţii.5. 2> hier! 357.3.1. hier sind sogar zwei4) Fehler. v. v.4.3 mm lang und die Toleranz ist 0. 7. 7.6". Text Die Ingenieure.Lehrstück Nummer 7 ZÄHLEN U N D RECHNEN A.6. son­ dern 102. v. Explicaţii." Der Zeichner: „Entschuldigen Sie bitte ! Ich korrigiere das. Meister Roşea antwortet: „Ja." Ing." ) > 3 > 4 > 5 > 6 ) 2 1 v. hier ist ein Fehler in der Rechnung Î"1' Meister Roşea: „Ein Fehler? Wo? Ich sehe keinen Fehler \" Ingenieur Oprea: „Sehen Sie.67." Dort fragt er den Leiter des Kurses: „Was lehren Sie heute die Lehrlinge ?" Der Leiter antwortet: „Wir lernen zählen und rechnen. Sie ist falsch. Explicaţii." Ing. sondern 79. Oprea: „Sagen Sie bitte dem Direktor.67.31 ist nicht 78.

f 216 = 6 7. Wir addieren 8 + 5 = 13 14 + 7 = 21 2. 0. 9 x 7 = 63 4. Dte Dezimalzahlen 1. 8. 3 x 12 = 36 drei mal zwölf ist sechsunddreißig.43 null Komma null drei und (plus) null Komma vier ist null Komma dreiundvierzig.126 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN "Wir fragen: Wieviel ist? Wir schreiben 1. sechs hoch drei ist zweihundertsechzehn. . Wir subtrahieren 30 — 11 = 19 28 — 5 = 23 Wir lesen acht und (plus) fünf ist ( = ) dreizehn.5 + 3. 5.03 + 0.2 eins Komma fünf und (plus) drei Komma sieben ist fünf Komma zwei. Die Prozente 900 von 1 000 ist 90% neunhundert von tausend ist neunzig Prozent. acht hoch zwei ist vierundsechzig. Wir multiplizieren 3 • 12 = 36 drei mal zwölf ist sechsunddreißig. achtundzwanzig weniger (minus) fünf ist dreiundzwanzig. fünfundzwanzig durch fünf ist fünf. Wir dividieren 25 : 5 = 5 54 : 2 = 27 fünfundzwanzig geteilt durch fünf ist fünf. 3. dreißig weniger (minus) elf ist neunzehn.4 = 0.7 = 5. vierundfünfzig geteilt durch zwei ist siebenundzwanzig. Quadratwurzel «MS sechsunddreißig ist sechs. 25 von 100 ist 25% fünfundzwanzig von hundert ist fünfundzwanzig Prozent. Wir ziehen die Wurzel ]/ 36 = 6 . Wir 62 82 63 2 potenzieren = 36 = 64 = 216 6. neun mal sieben ist dreiundsechzig. vierzehn und (plus) sieben ist ( = ) einundzwanzig. vierundfünfzig durch zwei ist siebenundzwanzig. Kubikwurzel aus zweihundertsechzehn ist sechs. sechs hoch zwei ist sechsunddreißig.

-en richtig falsch der Bolzen. -s. calculul nu într-adevăr chiar desenul corect. -e jetzt der Schulungskurs.e n die Rechnung. primul.LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 127 B.der Kurs. -s der Chefkonstrukteur. f. Vocabular das Zählen. -en grste zweite die Sekretärin -nen das Bürg. -es. sagen aus die Werkstatt. -en nicht wirklich sogar die Zeichnung. -es. das Rechnen. just greşit bolţul pistonul toleranţa a (se) scuza vă rog. calcularea a spune din atelierul socoteala. -n nach die Korrektur. -en entschuldigen bitte korrigieren schicken die Kopie. după corectura cel dintîi.pl. -s. -s.pl. -s. poftim a corecta a trimite copia la.der Kolben. -s. -s. . -e lehren heute lernen zählen wieviel schreiben lgsen addieren subtrahieren număratul calculatul. cea dintîi. f. dirigintele cursul a preda. prima al doilea. -s. exact. -e der Leiter. a doua secretara biroul constructorul şef acum cursul de şcolarizare conducătorul. a instrui azi a învăţa a număra cît a scrie a citi a aduna a scădea . spre.die Toleranz.

a se diviza a ridica la o putere înalt. i 7. -en Komma.128 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN die die die die das das weniger multiplizieren mal dividieren teilen potenzieren hoch ziehen Wurzel.0. die Kopien [ko'pi: | ko'pi:n] der Chefkonstrukteur ['JefkonstrUkt0:r] die Quadratwurzel [kv«'dr«:tvUrtsal]. la a trage rădăcina rădăcina pătrată rădăcina cubică numărul decimal virgula procentul. Reţineţi pronunţarea deosebită a următoarelor cuvinte! die Kopie.0.2. 7. -s. pl. -e die Kopie.4.zwei — die Zahl — der Bolzen — die Toleranz — der Oszillograph — die Dezimalzahl — die Wurzel • das Prozent — zählen — — multiplizieren — potenzieren — Wurzel ziehen — der Notizblock — kurz — der Zylinder — das Zahnrad — das Meßwerkzeug. -s Prozent. Pronunţare şi ortografie 7.0.1. Pronunţaţi corect vocalele lungi! [a:] [e:] [i:] [o:] M M Zahl Fehler Kopie Büro Korrektur Ingenieur Sekretärin sagen sehen ziehen wo ? Schulung Konstrukteur • sogar gehen korrigieren fragen Lehrling addieren lehren subtrahieren multiplizieren dividieren potenzieren 7.3. -n Kubikwurzel.0. -e mai puţin a înmulţi ori. -n m . -n Quadratwurzel.0. -e der Chefkonstrukteur. 7. -en der Apparat. aici: ridicat. înmulţit cu a împărţi a împărţi. Exersaţi pronunţarea corectă a sunetului „z" [ts]! Zeichnen — zeigen —• der Zeichner — zum —• die Skizze — die Zeichnung — sitzen — zwischen — zu —. -(e) s. -n Dezimalzahl. -e die Korrektur. Reţineţi ortografia deosebită a neologismelor! der Ingenieur.

numerale compuse este totdeauna „ein": einundzwanzig.LEHRSTÜCK 7: ZAHLEN UND RECHNEN 129 7. în felul următor: a. 16 sechzehn 1( b. S — Gere > . In loc de „dreizig". sînt compuse în ordine inversă faţă de limba română: Exemplu: douăzeci si unu und 21 einundzwanzig71 1. alcătuite din zeci şi unităţi..5. avînd „-zehn" (zece) drept cuvînt de bază: 13 dreizehn 17 siebzehn21 14 vierzehn 18 achtzehn 15 fünfzehn 19 neunzehn.1. Numeralele cardinale 7. Numeralele cardinale de la 13 în sus sînt compuse din numeralele de bază 1—10 sau derivate din acestea. Neologismele se accentuează de multe ori pe ultima silabă. în loc de „sechszig". einhundert. "> In.". Zecile sînt derivate cu ajutorul sufixului -zig: 20 zwanzig s! 60 sechzig 5) 4> 30 dreißig 70 siebzig 6) 40 vierzig 80 achtzig 50 fünfzig 90 neunzig. S) 3 > 4) 6> zwanzig 22 zweiundzwanzig In loc de • „sechsehr. c.1.i'.c. numeralele cardinale sînt compuse. De la 13 pînă la 19 inclusiv.send. Reţineţi ! der Konstrukteur das Büro die Toleranz das Prozent die Kopie der Apparat die Korrektur die Konstruktion Quadrat die Fabrik Kubik das Papier Dezimal das Telefon Notiz das Lineal 7. Numeralele de la 21 în sus. In loc de „siebenzehn". i/:03 . einund­ dreißig. în icc de „zweizig". einvs.0. loc de „siebenzig". 7) Numeralul 1 (cir?) ir.î.

b . Observaţii: a. c. im Jahre 1974 î n anul 1974 ( X 1974 (neunzehnhundertvierundsiebzig) . Anii de la 1 000 pînă la 2 000 se exprimă numai în sute.130 LEHRSTÜCK 7: ZAHLEN UND RECHNEN 23 dreiundzwanzig 32 zweiunddreißig 24 vierundzwanzig 33 dreiunddreißig 25 fünfundzwanzig 34 vierunddreißig 26 sechsundzwanzig 35 fünfunddreißig 27 siebenundzwanzig 36 sechsunddreißig 28 achtundzwanzig 37 siebenunddreißig 29 neunundzwanzig 38 achtunddreißig 30 dreißig 4) 39 neununddreißig 31 einunddreißig 40 vierzig ş. iar multiplii lor se compun cu numeralele de bază şi compuşii lor: 100 (ein) hundert l 000 (ein) tausend 200 zweihundert 2 000 zweitausend 300 dreihundert 5 000 fünftausend 400 vierhundert 10 000 zehntausend 500 fünfhundert 16 000 sechzehntausend 600 sechshundert 20 000 zwanzigtausend 700 siebenhundert 80 000 achtzigtausend 800 achthundert 100 000 hunderttausend 900 neunhundert 900 000 neunhunderttausend. Milioanele şi miliardele sînt exprimate prin substantive feminine: 1 000 000 1 (eine) Million 1 500 000 1 Million fünfhunderttausend 2 000 000 2 (zwei) Millionen 10 000 000 10 (zehn) Millionen 1 000 000 000 1 (eine) Milliarde 2 000 000 000 2 (zwei) Milliarden. d.d. Exemplu: . Sutele şi miile sînt exprimate prin cuvinte simple. Cu excepţia milioanelor şi miliardelor. numeralele cardinale se scriu împreună: 999 999 = Neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneunzing.m. Zecile se pronunţă oricînd la sfîrşit.a. c. după unităţi: 84 = vierundachtzig 284 = zweihundertvierundachtzig 3 284 = dreitausendzweihundertvierundachtzig.

1356. . 0. . In der Werkhalle sind 116 Maschinen. .4 = ...9 + 0. 24. 414. e. 919. . 586.3 + 1. 645. . 744 — 17 = .01 = c. . g. 777.8 : 1 6 = . ..9 = . In dem Werk arbeiten 1 270 Arbeiter und 57 Ingenieure. . d. 92 . . 3 270 — 625 = .' 397.LEHRSTÜCK 7: ZAHLEN UND RECHNEN 131 Exerciţiul 145.6 = . completînd desinenţa pluralului ! 12 349 Schraub1 872 Râd747 Meißel 174 788 Niet14 734 Ventil63 Spiralbohrer 249 733 Stift813 Kurbel2 Hämmer53 412 Splint4 319 Lager10 111 Dorn3 756 Feder28 534 Zahnrad17 Schraubenschlüssel913 Teil5 Schublehr26 Zeichenbrett- Exerciţiul 148. Im Konstruktionsbüro stehen 14 Zeichenbretter. 60 : 12 = . Rollen und Büchsen.. 16. 313.. Pronunţaţi foarte clar ultima silabă! dreizehn — dreißig vierzehn — vierzig fünf zehn — fünf zig sechzehn — sechzig siebzehn •—. 12 Kontrolleure prüfen 10 276 Schrauben. . c. . 222 : 21 = . . 14 704. . fi 056. b. 888. 1 277 + 486 = . 0. .. 67.01 + 11. 36 x 0. 13. 818. Pronunţaţi cu glas tare şi scrieţi în litere următoarele cifre: 6 3 . 48 % von 3 715. 295 — 86 = . 107 249.. 550. f529.siebzig achtzehn — achtzig neunzehn — neunzig cu glas tare următoarele numerale. . Exerciţiul 149. 127 + 56 = .... b . 999. . Exerciţiul 146. Scrieţi şi calculaţi cu glas tare! a. 26 + 14 = 40. . 28 x 4 = . Pronunţaţi cu glas tare numeralul şi substantivul. . 54. 96 : 13 = .. 19. . . . 13 249. Im Jahre 1974 liefern wir 27 600 Apparate und im Jahre 1975 expor­ tieren wir 12 460 Maschinen. 83. 17.06 x 221 = . 82. . ]/2224. f26 564. . . 660. . 717. .. . 0. e. 15. . .. 366 + 21 = . 42 . 616. 330. 37. . . 78. 815. . . . 515. Exerciţiul 147. . 17. diferenţiind 14. . 20 % von 14 308. 18. Citiţi cu glas tare! a. . 257 + 652 = . 17. 41. 14 — 8 = . 444. . . 33 x 15 = . . 252 . f 22 . . . . 327. h. d. 91. 17 % von 7 512.

) î n loc de „dreite". b. Citiţi cu glas tare! Das 2. das) vierhundertfünfzehnte 873 der (die. Cît este 1 327 + 229? d. > I n loc de „achtte". de la 20 pînă la 100 Articolul hotărît + numeralul cardinal + . după cum urmează: a.1. das) erste 1) der (die. Kopie. das) hunderteinundzwanzigste 415 der (die. aplicîndu-se regulile de la a şi b . numeralele: der (die. das) vierzigste (al patruzecilea).der (die. 7.8%. Acestea sînt 39. de la 1 pînă la 19 Articolul hotărît + numeralul cardinal + -te. x 2 3 a. Exerciţiul 151. Aici învaţă 126 ucenici. Exemplu: die 2. Numeralele ordinale indică locul într-un şir sau într-o serie şi se formează prin derivare de la numeralele cardinale. Maschine ist eine Fräsmaschine. 126 sînt mun­ citoare. Fac excepţie de la regula generală de formare. Inginerul Oprea conduce 13 ingineri. Exemple: 102 der (die.132 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN Exerciţiul 150. Die 6. Arbeiterin bohrt die 35. de la 101 în sus Cu articolul hotărît -f. Exemplu: vierzig. das) dritte 2) der (die.2. b. d. b. î n atelierul VI lucrează 316 muncitori şi muncitoare.s t e . Der 3. das) achthundertdreiundsiebzigste. 17 tehnicieni şi 297 muncitori. das) hundertzweite 121 der (die. Zeichenbrett steht am Fenster. Numeralele ordinale 7. c. das) achte 3) Numeralele ordinale se marchează în scris printr-un punct aşezat du pă cifre. Traduceţi în limba germană ! a. Büchse. Die 22. c. > î n loc de „einste". c.numeralul cardinal + -te sau -ste în funcţie de ultimele două cifre ale numeralului. Genosse von links ist ein Techniker. . Exemplu: vier — der (die.2. das) vierte (al patrulea).

LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 133 e. Ventil das 17. Zeichenbrett das 24. Neukonstruktion. . Bohrer der 915. Zylinder das 4 Lager die 19. Imperativul de politeţe 7. Zahnrad der 1244 Stift die 12. der. după mo­ delul dat! Găsiţi articolul hotărît corespunzător! 3 Lehrlinge. Hier sind 4 Reißfedern die 5. Hammer der die 618. Schraube ist lang.1. h. Schraube der 1001. Apparat hat einen Fehler. Completaţi cu numeralul ordinal care urmează. Arbeiterin das 134.. Welle die 178 Feder das 750. se expri­ mă în limba germană cu ajutorul imperativului de politeţe. invitaţii. Exerciţiul 152. Notizblock der 114. Wir liefern heute die 50. Kurbel die 470. f. vă ru­ găm ! Imperativul de politeţe are o singură formă pentru singular şi plural. der 4. 2 Rechnungen 5 Kopien 14 Zeichnungen 21 Bleistifte 7. Feder 10. Rad am Auto ist ein Reserverad (roată de rezervă Die 4. compusă dintr-o formă verbală identică cu infinitivul şi pronumele de poli­ teţe „Sie" aşezat după un verb. 6 Techniker. Dispoziţii. Die 8.3. Montagehalle. i. Der 38. Büchse die 4. g. Citiţi cu glas tare! der 122. Invitaţiile sau rugăminţile sînt marcate. Rad der 36. Meßgerät das 93. Hier sind steht dort. de obicei. Hebel die 3416. Das 5. porunci sau rugăminţi adresate unor persoane cu care nu sîntem în relaţii familiare sau de prietenie. Niet das 6. prin cuvîntul „bitte" = vă rog. Splint 9. Zeichnung bringen Sie in die 2.3. liegt dort. Rolle die Exerciţiul 153. die 9. a. îndrumări. 10 Arbeiterinnen 16 Zeichner 9 Meßgeräte b. Feile der 74.. ist kurz. Gewinde die 102.

ai. d. Der Meister korrigiert den Fehler.4. exprimînd dispoziţia să se procedeze la fel ca în pro­ poziţia stimul! Model: Der Ingenieur kommt in die Werkstatt. f. Die Lehrlinge addieren die Zahlen. care la nominativul plural primesc desinenţa . Kommen Sie auch in die Werkstatt ! a. precizarea sensului exact al unui substantiv se face frecvent cu ajutorul altui substantiv la cazul genitiv. Deşi primesc desinenţa -en la plural. Wir ziehen die Wurzel aus 999. G: des Meßgerätes der Strom.4. — keiner — pentru plural. einer. în limbajul tehnic şi cotidian. = Biroul. Die Genossen prüfen die Neukonstruktion. Exemple: das Meßgerät. Substantivele masculine. der. Substantivele neutre şi majoritatea substantivelor masculine primesc în plus desinenţa -s sau -es. G. plural die Meßgeräte. Precizarea la cazul genitiv răspunde la întrebarea „wessen?" = al (a. ale) cui ? Cazul genitiv este marcat prin următoarele forme ale articolului: des.134 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN Exemple: Sehen Sie ! = Priviţi ! Entschuldigen Sie. der. Exemplu: Das Büro. keiner •— pentru feminin. e. Wessen Büro ? = Biroul cui ? Das Büro des Chefingenieurs = Biroul inginerului şef. Exemplu: der Direktor. b. c. plural die Direktoren. Sie schreibt eine Rechnung. formează genitivul singular cu -s. G: des Stromes. bitte ! = Scuzaţi. terminate la singular în -or neaccentuat. de exemplu cele de > origine negermană. Er dividiert 12 durch 3. des Direktors. keines — pentru masculin şi neutru. . 7. vă rog ! Schicken Sie die Kopie in die Halle II ! = Trimiteţi copia la hala II ! Exerciţiul 154.(e)n. Cazul genitiv al substantivelor 7.1. plural die Ströme. Formaţi -propoziţii imperative cu imperativul de politeţe şi cu conjuncţia „auch". * Excepţie de la această regulă fac o serie de substantive masculine. au această desinenţă şi la genitivul singular 1!. eines.

Zahl 784.. -en die der Genosse. Ziehen Sie die Quadratwurzel . -e Arbeiterin. -n das Feld. Hier liegt der Bolzen ... Zeichnung ist falsch.. -e die der Laborant. Formaţi după gen şi după desinenţa der Splint.. -en das Ventil. b) sg. der die der die der die Kurs Kurse Bolzen Bolzen Technologe Technologen (-e) (-) (-n) des der des der des der Kurses Kurse Bolzens Bolzen Technolog«« Technologen feminin sg.. die der Mechaniker. Formarea genitivului Genul Nominativ Desinenţa de plural Genitiv masculin a) sg. pl. . pl. g. -er Büchse. orientîndu-vă pluralului ! Schraube. Completaţi articolul şi desinenţa genitivului! Hier ist das Büro . Fabrik. Fräser.. die Rechnung pl. das Land pl. -en das Zeichenbrett. -n das Manometer. Die Fenster . genitivul următoarelor substantive. c d. pl. -e Schublehre... Substantivele feminine şi substantivele la plural. -n das Gewinde. . -er Exerciţiul 156. indiferent de gen.. Fragen Sie den Direktor . die Länder (-en) der Rechnung der Rechnungen des Landes der Länder neutru (-er) Exerciţiul 155.die der Ingenieur. c) sg. -e die der Block. Schulungskurs ist Genosse Pascu.. -nen das Bandmaß. fără desinenţă. h. Werk Die Arbeit .LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 135 Exemplu: der Oszillograph. -n das Werkzeug. f. e.. -n die a..e die der Zylinder. Büro sind hoch. ist gut.. Ingenieur Der Leiter . -e Scheibe. G: des Oszillographen. die Rechnungen sg. Kolben Die Kopie . Zahl. b.. formează genitivul numai cu ajutorul articolului. Plural: die Oszillographen.. .

1. keine. Das ist kein Fehler. Der Apparat hat einen Stecker.5. g. Die Zeichnerin hat ein Lineal. a. propoziţiilor Exerciţiul 158. c) Negaţia „nicht" este folosită numai în propoziţii. Der Laborant hat einen Notizblock. Der Strom hat eine Spannung. Aici este greşeala calculului. b. adjective. c. Ion este ucenicul lucrătorului. sub­ stantive articulate cu articolul hotărît. e. kein. neagă propoziţii întregi şi nu face parte dintr-o propoziţie. î n limba germană există trei negaţii: „nein". keine. Der Zeichner hat Reißfedern. 7. . Negaţia "nicht" 7. dacă este urmată de o propoziţie. kein" şi „nicht".5.1. Die Werkhalle hat eine Mitte. Traduceţi în limba germană! Aici este inginerul atelierului. Das sind keine Schrauben. punctul 1. Das ist der Schraubenschlüssel des Lehrlings." numai în propoziţii cu verbul „sein" = a fi. „kein. numerale şi alte părţi de vorbire. Acesta este cablul aparatului. sau se separă prin virgulă. Aceasta este analiza laborantului. keine. Toate trei negaţiile pot fi traduse în limba română prin „nu" l \ de aceea trebuie reţinute exact regulile lor de folosire. Aici este desenul desenatorului. kein" stă totdeauna înaintea substantivului şi neagă numai substantive cu articolul nehotărît sau fără articol. Exemple: Das ist ein Fehler. f. b) Articolul nehotărît negat „kein. adverbe. Poate sta singură. Das sind Schrauben. neagă verbe. Vezi şi lecţia 1. Acolo este directorul uzinei. Bolţul pistonului este lung. Exprimaţi cu ajutorul genitivului sensul date ! Model: Der Lehrling hat einen Schraubenschlüssel.136 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN Exerciţiul 157. Văd lagărul maşinii. J > Articolul negativ „kein. d. Der Kontrolleur hat Feinmeßgeräte. a) Negaţia „nein" este exclamativă. Unde este şurubul maşinii ? Acclo este masa secretarei. dort liegt sie. Exemplu: Ist das die Kopie der Zeichnung ? Nein.

Negaţi părţile propoziţiei subliniate! Der Laborant multipliziert die Zahlen. Wir brauchen nicht die Kopie. f.2. Das Lager ist nicht groB.j LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 137 Ich sehe den Fehler nicht. h. negaţia „nicht" stă înaintea complementului. urmează adesea alternativa introdusă prin „sondern" = ci: 2 x 2 ist nicht 5. Cînd negaţia „nicht" neagă alte părţi ale propoziţiei. Der Meister kommt. Exemple: Ich sehe den Fehler nicht. Nicht der Meister schreibt die Rechnung. b. Stellen Sie den Apparat nicht auf den Tisch ! Die Kopie liegt nicht dort. wir brauchen das Original. Wir multiplizieren die Zahlen nicht.3. sondern das Original. 2 x 2 ist nicht 5. î n propoziţii în care se neagă verbul conjugat. Unser Werk exportiert die Apparate nicht. Er liest nicht viel. Der Kontrolleur arbeitet in der Maschinenhalle. După un cuvînt negat cu „nicht". Die Analysen sind nicht fertig. e. de direcţie. 7. Cînd negaţia „nicht" neagă un verb conjugat. de timp sau de mod. Exemple: . c d. se aşază la sfîrşitul propoziţiei. a. Die Arbeiter brauchen das Werkzeug. c d.5. Der Direktor ist nicht im Büro. g. Wir kontrollieren die Apparate. Negaţi următoarele propoziţii! Sie macht die Analyse. 7. sondern die Sekretärin. sondern 4. sondern 4. se aşază înaintea cuvîntului sau a sintagmei respective. Der Lehrling potenziert richtig. Wir besprechen das heute. Er schleift das Zahnrad. Exerciţiul 159. dar acesta este completat de un complement de loc. a. Exemple: Wir brauchen nicht die Kopien. Der Genosse leitet das Werk. Exerciţiul 160. Sie suchen den Oberingenieur. Die Zeichner befestigen die Skizzen nicht an den Zeichen­ brettern. Exemple: Wir schicken den Genossen nicht zum Schulungskurs. b. Wir analysieren das Material.5. Der Ingenieur arbeitet nicht in der Maschinenhalle.

Die Zeichnung ist im Stahlschrank. Substantive derivate (-ung) 7. h. Exemple: rechnen — die Rechnung entschuldigen •— die Entschuldigung . i. Ciocanul nu este greu ? j . Das Konstruktionsbüro ist groß. Hängt die Lampe an der Wand ? c. c. (in der Montagehalle) Exerciţiul 162.6. Nu merg la cursul ucenicilor. Mit dem Manometer messen wir die Temperatur. Aceasta nu este o maşină de găurit. ich gehe nicht zum Direktor. Aparatul nu funcţionează ? Exerciţiul 163. Die Monteure arbeiten im Lager. Liegt die Zeichnung auf dem Tisch ? d. (Fräsmaschinen) d. Die Fenster sind links. Die Neukonstruktion funktioniert richtig.6. (4 + 5) b. Kommt der Chefkonstrukteur zum Direktor ? e. Cu ajutorul sufixului -ung se formează substantive de la verbe. ci lîngă maşina de frezat. Er schleift einen Bolzen. Er prüft die Temperatur genau. Montorii nu montează maşinile în curte. f. El nu este aici. Analiza nu este bună ? f. Ea nu aduce analiza la hala de montaj. Răspundeţi cu „Nein" urmat de răspunsul potrivit! a. e. (ein Bandmaß) i. ci la atelier. Vieh Arbeiter sind in der Werkstatt. Traduceţi în limba germană ! Daţi atenţie poziţiei negaţiei „nicht" înaintea complementului de loc sau de direcţie! a. Gehen Sie zum Direktor ? (Nein. (den Druck) h.) b. k. Desenatorul nu pune desenele pe masă. Macaragiul nu transportă materialul ? d.1. Macaragiul nu transportă material. g. (25) g. ci piese ale maşinilor. h. Exerciţiul 161. Die Fabrik exportiert Bohrmaschinen. Ist die Toleranz groß ? 7. (eine Kurbel) c. Wir addieren 3 + 4. Negaţi partea de propoziţie evidenţiată şi continuaţi cu „sondern" urmat de cuvintele din paranteză! a. b. Ich brauche eine Meßuhr. (rechts) f. (auf dem Tisch) e. g. 5 x 5 = 26. ci o duce în biroul directorului.138 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN e.

c. drehen b. Sagen Sie ! b. ziehen2(N.) : Man potenziert die Zahl hoch drei. formează pluralul în -en şi arată: a. Multiplizieren Sie ! j . multiplizieren2(Ni A) : Wir multiplizieren die Zahlen. dividieren1(N) : Wir dividieren (jetzt). A) Wir addieren die Zahlen. schreiben2(N. b. AJ : Ich schreibe eine Rechnung. Korrigieren Sie ! f. subtrahieren3(N. A. Schreiben Sie ! k. Entschuldigen Sie ! e. Valenţa verbelor (Continuare) Verbele noi din lecţia de faţă au următoarele valenţe: addieren1(N) : Wir addieren (jetzt). rugăminţi) adăugind părţile sintactice cerute de valenţă potrivite ca sens ! a. : sagen3(N. Ziehen Sie ! 1. : lesen2(N. liefern g. lehren3(N. Rezultatul acţiunii respective: rechnen — die Rechnung. stellen h.) : Er lehrt die Lehrlinge Mathematik (rechnen). -en. Schicken Sie ! c Subtrahieren Sie ! i. A) : Man korrigiert den Fehler. -en. multiplizieren1(N) : Wir multiplizieren (jetzt). führen 7. Dividieren Sie ! . potenzieren3(Nj A.LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 139 Substantivele verbale în -ung sînt de gen feminin. ordine. addieren3(N. A) Sagen Sie das der Sekretärin. Addieren Sie ! d. entschuldigen2(Ni A) : Er entschuldigt den Fehler. dividieren3(N. a. subtrahieren1(N) : Wir subtrahieren (jetzt). korrigieren2(N. AJ : Er zieht die Wurzel. A. : addieren2(N. messen i. Formulaţi propoziţii imperative (invitaţii. planen d. sitzen e. zeichnen — die Zeichnung. hoch num. Potenzieren Sie ! g.7. AJ Er liest eine Rechnung. schicken3(N. durch AJ : Wir dividieren die Zahl durch 4. multiplizieren3(N( A> mit D) : Wir multiplizieren die Zahl mit zehn. Formaţi substantive cu sufixul -ung de la următoarele verbe. leiten j . Exerciţiul 165 (sinteză). Lesen Sie ! h. A. -en. A sau >nf. von D) : Wir subtrahieren die Zahl 4 von 71. Ai in A) : Schicken Sie die Kopie in die Werkstatt. Exerciţiul 164. Acţiunea respectivă: prüfen — die Prüfung. D. A. traduceţi-le şi controlaţi traducerea la „cheia exerciţiilor". ZU DJ : Wir addieren das Resultat zu der Zahl 21. befestigen f. bohren. besprechen — die Besprechung. -en.

Wer arbeitet viel mit Zahlen ? b. Wohin geht der Ingenieur ? m . Wer korrigiert den Fehler? f. Povestiţi textul! . Wie ist die Zeichnung? e. Wer sieht den Fehler? d. Wo ist der Direktor ? 1. Wie dividieren wir auf deutsch ? s. Wie ziehen wir die Wurzel ? u. Wie subtrahieren wir auf deutsch ? p. Wie potenzieren wir auf deutsch ? t.140 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN Exerciţiul 166 (sinteză). W a s lehrt der Meister die Lehrlinge? n. Wie addieren wir auf deutsch ? o. Was fragt der Ingenieur die Sekretärin ? k. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între* bări ! a. Wie multiplizieren wir auf deutsch ? r. Ist die Toleranz 0. Wie lesen wir auf deutsch die Dezimalzahlen ? Exerciţiul 167. Was korrigiert der Zeichner ? g. Wer hat hier einen Fehler in der Rechnung ? c.1 m m ? i. Wohin schickt der Zeichner die Kopie nach der Korrektur ? j . Wie lang ist der Bolzen des Kolbens ? h.

«>^ Diese Kontrolleure sehen wir hier bei der Arbeit.3 m. die Temperaturen usw. je­ ner 3) Motor arbeitet mit 5 200 U/min. l ' v. i* :. Diese Welle hat einen Durch­ messer von 36.2' die Masse. Die Ober­ fläche der Halle mißt 3502 m 2 (Qua­ dratmeter).2 mm (Millime­ ter) und eine Länge von 463 mm. punctul 8. Explicaţii. Sie lesen die Zeichnungen und messen die Maschinenteile. Die Länge dieser Halle beträgt 103 m (Meter). v. Text In der Technik mißt1' man alles sehr genau. Die Arbeiter helfen bei der Vermessung der Halle.1. punctul 8. die Strom­ stärke. der Rauminhalt 29 066 m 3 (Kubikmeter). Explicaţii.7 mm und eine Länge von 586 mm. Explicaţii.Lehrstück Nummer 8 DIE MASSEINHEITEN A.3. Es gibt Maßeinheiten für die Länge.4. 2> . die Zeit. punctul 8. die Breite 34 m und die Höhe 8. jene Welle einen Durchmesser von 43. 3 > v. In dieser 3) Halle mißt man den Rauminhalt oder das Volumen. Sie zählen die Teile und geben sie : Montage. Dieser Elektromotor links hat eine Drehzahl von 2 800 U/min (Umdrehungen pro Minute).

-e das Volumen. B. această. şi tabela cu prescurtări din partea a IV-a a manualului de faţă. Er mißt die Stromstärke zu 50 A (Ampere) und die Spannung zu 380 V (Volt).6. -en dieser. -en die Technik. -n usw (und so weiter) 2) die Zeit. Für diese Probe des Behälters läßt man den Druck eine Stunde lang auf 8 at. Es mißt eine Festigkeit bis zu 1 000 kp/mm2 (Kilo­ pond pro Quadratmillimeter). -n die Oberfläche. -s die Vermessung. totul. Sie läßt den Druck im Behälter steigen.006 mm (plus minus null Komma null null sechs Millimeter oder 6 y. > > v. -n die Masse. alles sehr es gibt die Länge. Hier kontrolliert eine Laborantin mit einem Manometer 1! den Druck dieses Behälters. 2 unitatea de măsură tehnica tot. -(e)s. Das Manometer zeigt 6. Diese beträgt + 32. -s. Explicaţii.6° C. punctul 8. toate. orice foarte (mult) există lungimea masa şi aşa mai departe timpul volumul. diese. a fi de. .142 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN Dieses Gerät prüft die Festigkeit des Materials. Die Leistung dieses Transformators beträgt 400 kVA (KiloVoltampere).5 at. conţinutul volumul măsurarea acest. Die Toleranz für diesen Maschinenteil ist ± 0. f. dieses betragen (ä) das Meter. Die Laborantin mißt auch die Temperatur. Der Behälter hält den Druck. aceşti. Das Manometer zeigt 1. Vocabular die Maßeinheit. pl. -n die Höhe. -n das Qudratmeter. Hier mißt ein Laborant die Leistung dieses Transformators. -s die Breite. -en der Rauminhalt. a se ridica la metrul lăţimea înălţimea suprafaţa metrul pătrat aceste * v. (Mikron). Dann läßt sie den Druck fallen.5 at (Atmosphären).

-s. -s. dann die Montage. Explicaţii şi exerciţii 8. Pronunţaţi corect consoana [9]. -n jener. -en die Umdrehung. -s. -en die Drehzahl. f. der Kilopond. das Mikron. rotaţia. atunci montajul motorul electric turaţia învîrtirea. rotirea pe. das Quadratmillimeter.1. -s metrul cub apoi. der Behälter. -s. Sufixul -ig la sfîrşit de cuvînt sau înaintea unei consoane se pro­ nunţă—[Ic]. -en der Transformator. -en pro die Minute. lassen (ä) steigen halten (ä) die Atmosphäre. din următoarele cuvinte: TecĂnik wirklich gleichen Festigkeit .0.) die Leistung. -s. aceia. în timp de randamentul transformatorul kilovoltam perul C. das Millimeter. de minutul acela. Pronunţare şi ortografie 8. -n [mon'ta:33] der Elektromotor. -n [atmo'sfs:re] fallen (ä) die Probe. -s. -s. Exerciţiul 168. aceea.-ig".LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 143 das Kubikmeter. scrisă „eh" sau . -en das Kilovoltampere. -s. -s.. -n lang (adv. -s. -n die Stunde. acelea motorul diametrul milimetru rezistenţa kilogramforţă (kgf) milimetrul pătrat micronul recipientul a lăsa a urca a ţine atmosfera a coborî. jenes der Motor. pl. a cădea proba ora timp de. die Festigkeit. -en der Durchmesser. jene.0.

Deosebiţi 11} de Tel / Pronunţaţi ! richtig fertig fleißig eckig. Verbe cu modificări vocalice 8. Aell. recAts.1. BeAälter. Numeroase verbe ale limbii germane prezintă în conjugare diferite modificări ale vocalei radicale. subtraAieren. gleichen acAt sucAen nicAt Rechnung hocA brauchen icA Mechaniker. Deosebiţi [c] de [h] / Pronunţaţi! wicAtig. gleicAen.1.1. RauminAalt. persoanele a Ii-a şi a IlI-a singular. Reţineţi şi exersaţi scrierea următoarelor cuvinte! Atmosphäre Quadratmeter Millimeter Apparat Montage Oszillograph Kubikmeter Korrektur Skizze Ingenieur. Aelfen. Exersaţi vinte ! Durchmesser Spannung Masse Vermessen lassen scrierea cu consoane duble a următoarelor Halle Millimeter fallen stellen bestimmen cu­ M ' " [?]' . după cum urmează: a) Verbe cu e radical îl schimbă în i sau ie la persoanele a Ii-a şi a IlI-a singular: Exemple: g eben messen sehen lesen helfen ich gebe ich messe ich sehe ich helfe ich lese du mißt du gibst du siehst du hilfst du liest er mißt er gibt er sieht er hilft er liest wir messen wir geben wir sehen wir helfen wir lesen ihr meßt ihr gebt ihr seht ihr helft ihr lest sie messen sie geben sie sehen sie helfen sie lesen. . Rec/mung. Exerciţiul 172.144 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN OberfläcAe MecAaniker schlecht ZeicAnung besprechen durcA DurcAmesser recAts leicAt Rec/mung icA nicAt Exerciţiul 169. Astfel. Exerciţiul 171. macAen TacAometer besprecAen Exerciţiul 170. besprecAen. MaßeinAeit. TecAnik. unele dintre verbele cu e sau a în rădă­ cină modifică aceste vocale la prezentul indicativ.

Ich lese die Zeichnung. eine Sitzung. Ich messe die Länge..... Die Lehrlinge lesen eine Rechnung. sie im Schrank. Die Genossen besprechen (e > i ) eine Neukonstruktion.2.1. c.. substan­ tivele limbii germane se declină. Sie lassen die Zeichnungen im Schrank. h. Exerciţiul 174. Die Temperaturen fallen. Completaţi propoziţia a doua cu forma persoanei a 2-a singular! a. du . Pentru a putea îndeplini diferite funcţiuni în propoziţii. ]0 Germana pentru ingineri şi tehnicieni 1/103 .a Ii-a şi a IlI-a singular. atît la numărul singular. Ich helfe dem Meister. Treceţi propoziţiile la singular! Die Leistungen betragen nicht viel. e.. Die Kontrolleure geben die Maschinenteile zur Montage. Was . b. cît şi la plural. Die Arbeiter messen die Oberfläche des Hofes.LEHRSTOCK 8: DIE MASSEINHEITEN 145 b) Verbe cu a sau au radical le schimbă în ä (sau äu) la persoanele. Die Behälter halten den Druck nicht. du .. e. dativ. Was . die Zahlen.. du . • > b. dem Lehrling. 8. d.. Ich halte einen Schulungskurs... du . Ich lasse die Skizze auf dem Tisch. genitiv. die Breite.2.. c. g. adică pot avea diferite forme pentru cele patru cazuri: nominativ. acuzativ. du . Declinarea substantivelor (Sinteză şi recapitulare) 8.. Ich gebe dem Arbeiter das Werkzeug.. . d.. Ich sehe hier einen Apparat. f. Exemple: lassen laufen betragen halten fallen ich lasse ich laufe ich falle ich halte du läßt du lätdst du fällst du hältst er läuit er läßt er fällt er beträgt er hält wir laufen wir fallen wir lassen wir halten ihr lauft ihr fallt ihr laßt ihr haltet sie laufen sie fallen sie betragen sie halten sie lassen Exerciţiul 173. f. du dem Arbeiter ? g. du dort ? a.

2. Formele cazuale sînt marcate. în funcţie de gen şi număr.2. a) prin articole: Articolul hotarît Singular Cazul Masculin Feminin Neutru Toate genurile Plural Nominativ Genitiv Dativ Acuzativ der des dem den die der der die das des dem das die der den die Articolul nehotărît Singular Cazul Masculin Feminin Neutru Toate genurile Plural Nominativ Genitiv Dativ Acuzativ ein eines einem einen eine einer einer eine ein eines einem ein Nu există Substantivul nu este articulat Articolul nehotărît negat Singular Cazul Masculin Feminin Neutru Toate genurile Plural Nominativ Genitiv Dativ Acuzativ kein keines keinem keinen keine keiner keiner keine kein keines keinem kein keine keiner keinen keine .146 LEHRSTOCK 8: DIE MASSEINHEITEN 8.

dem Meter. den Kolben D. die Kolben N. III. Toate substantivele la plural. dativ. der Kolben G. des Meters. das Meter. der Zeit. G. b. în acest caz. dem. die. Următoarele patru reguli: I. das Meter. G. den Behältern D. den. indiferent de gen.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 147 b. des. II. die Büros Substantivele masculine care primesc şi la plural desinenţa -(e)n. die Kolben A. Exemple: N. d. der Büros D. acuzativ dativ 8. cerute în diferite situaţii în propoziţie. prin cîteva desinenţe ale substantivelor adăugate la forma nomina­ tivului singular respectiv plural: Desinenţa Genul Numărul Cazul -(e)s -(e)n -n masculin şi neutru masculin x> toate genurile 2> singular singular plural genitiv genitiv. die Exemple: N.3. Pentru aflarea formelor cazuale corecte. die Büros G. die Behälter A. şi dativul rămîne neschimbat. trebuie să cunoaştem bine următoarele: a. die Zeit. Dacă nominativul plural nu se termină în -n sau -s. . iar cazurile sînt marcate prin seria de articole: die. D.2. primesc la dativ desi­ nenţa -n dacă nominativul plural nu se termină cu -n sau -s. das. Pluralul substantivului în cauză. Exemple: N. der. Toate substantivele feminine rămîn la singular neschimbate şi marchează cele patru cazuri numai prin seria de articole: die. Toate substantivele neutre primesc la genitivul singular desinenţa -(e)s şi marchează cazurile şi prin seria de articole: das. Declinarea exactă a articolului hotărît. A. den Büros A. der Zeit. Genul substantivului în cauză. c. die Zeit. der. der. die Behälter dar: N. D. A. der Behälter G.

A. Acestea au desinenţa -(e)n şi la genitivul. dativul şi acuzativul singular. D. den Genossen. dem. G. dem Genossen A.14S LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN IV. A. der Strom plural: die Ströme N. care formează pluralul cu desinenţa -en dar primesc totuşi la genitivul singular desinenţa -(e)s. Modele de declinare Singular a. der des dem den Direktor Direktors Direktor Direktor der des dem den Motor Motors Motor Motor der des dem den Transformator Transformators Transformator Transformator Plural die Direktors« die Motoren der Direktoren der Motoren den Direktoren den Motoren die Direktoren die Motoren Alte excepţii de la regula IV vor fi semnalate în manual. der Genosse plural: die Genossen G. des Stromes G. Reţinem deocam­ dată categoria substantivelor de origine negermană. Exemple: N. terminate în -or ne­ accentuat la nominativul singular. Excepţie. Exemple: Singular N. D. cu excepţia acelora care primesc la nominativul singular desinenţa -(e)n. dem Strom D. D. des Genossen D. G. den Strom A. N. De la regula IV există şi numeroase excepţii. die der der die Arbeiterin Arbeiterin Arbeiterin Arbeiterin Feminine Zeit Zeit Zeit Zeit die der den die Transformatoren Transformatoren Transformatoren Transformatoren pe măsură ce vor interveni die der der die die der der die Maschine Maschine Maschine Maschine . N. G. Substantivele masculine au la genitivul singular desinenţa -(e)s. des. A. den. Cazurile sînt marcate şi prin seria de articole: der.

G. Masculine N. f. der des dem den Technologe Technolog«« Technologen Technologe« der des dem den Laborant Laborante« Laboranten Laboranten Plural: die Technologen (-n) die Laboranten (-en) die Genosse« (-n) e. D. G. G. A. Neutre N. die der den die Bleistifte Bleistifte Bleistifte« Bleistifte cu -e sau -er la plural die der den die Ströme Ströme Ströme« Ströme die der den die Räder Räder Räder« Räder. G.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 149 b. das des dem das Rad ~Ra. D.d(e)s Rad Rad das des dem das Werkzeug Werkzeug (e) s Werkzeug Werkzeug das des dem das Ventil Ventil (e)s Ventil Ventil c. Maser iline cu pluralul die Ströme («e) în (-(«)«) der des dem den Genosse Genosse« Genosse« Genossen. 1 N. Transformator Transformators Tranformator Transformator Plural: die Transformatore« die Direktoren Plural die Motore«. dar cu -(e)s la genitivul singular der des dem den Direktor Direktors Direktor Direktor der des dem den Motor Motors Motor Motor. D. D. D. der des dem den cu -(e)n la plural. die der den die Substantive fără desinenţă. A. Masculine N. A. Meister Meister Meister» Meister . N. A. A. G. der des dem den Stift Stift (e)s Stift Stift (cu pluralul der des dem den fără -(e)n) der des dem den Strom Strom (e)s Strom Strom Meister Meisters Meister Meister Plural: die Stifte -(e) die Meister (-) d.

der Ingenieur. . Arbeit. die Zahl. Substantive N. Kolben. Büchse. Rolle. das Werkzeug. die Zeichnerin. Lager. der Bleistift. die der den die cu -(e)n sau -s la plural die der den die Autos Autos Autos Autos (-s) Oszillographen Oszillographen Oszillographen Oszillographen (-en) h. der Stift. der Technologe. Feile. das Gerät. der Text. Bohrer. Schlüssel. der Kolben. Bleistift. Bohrmaschine. D. Splint. Gerät. die Toleranz. nehotărît şi nehotărît negat la nominativ şi la genitiv după modelul următor: Articol hotărît Articol nehotărît Articol nehotărît negat ein Hammer a. der Motor. Ventil. der Direktor. der Hammer kein Hammer des Hammers eines Hammers keines Hammers eine Zeichnung b.! Exerciţiul 176. D. das Auto. die Bolzen der Bolzen den Bolzen die Bolzen die Kolben der Kolben den Kolben die Kolben die Böden der Böden den Böden die Böden (•-) (-) (-) Exerciţiul 175. der Lehrling. Stift. Drehbank. A. Mechaniker. Substantive neschimbate la plural dar care se termină în -n N. Formaţi genitivul singular şi nominativul plural după modelul următor! Genitiv Pluralul nominativ Nominativ des Apparates die Apparate der Apparat der Arbeiterin die Arbeiterinnen die Arbeiterin des Gewindes die Gewinde das Gewinde la cuvintele: der Techniker. Niet. der Fehler. Scheibe. Completaţi cu articolele hotărît. Dorn. G. die Wurzel. das Rad. die Feder. G. Exerciţiul 177. das Werk ein Werk kein Werk des Werkes eines Werkes keines Werkes la următoarele cuvinte: Hebel.150 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN g. Schublehre. der Laborant. die Zeichnung keine Zeichnung der Zeichnung einer Zeichnung keiner Zeichnung c. A. Analizaţi substantivele din text şi stabiliţi la ce cazuri sînt folosite.

Ein Behälter ist dort.... Ingenieurs. Exerciţiul 179. der Bleistift . Direktors. aceasta jener.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 151 Exerciţiul 178.3.. Zeichnerin. Maschine. Werkes. e. Pronume demonstrative 8. dieses = acesta. Dieser Behälter ist klein. Formaţi nominativul şi dativul plural după modelul următor ! Nominativ Plural nominativ Plural dativ der Stift die Stifte den Stiften der Laborant die Laboranten den Laboranten der Technologe der Konstrukteur der Lehrling der Arbeiter der Genosse der Behälter das Auto der Apparat die Maschine das Material 8.: Konstrukteurs.. b. der Hammer eines Arbeiters. die Neukonstruktion . f. Completaţi sintagmele de mai jos cu articolele hotărît şi nehotărît! a. Cuvintele dieser.1. aceea sînt pronume demonstrative. c.. diese. jene.. der Tisch . „Dieser" arată un obiect situat aproape de vorbitor. jenes = acela.3. d. die Arbeiter . h. „jener" un obiect situat departe de vorbitor. g. der Stift . der Hammer der Arbeiters. der Kollege .. Exemple: Ein Behälter ist hier... . Jener Behälter ist groß..

N. h. A. Exerciţiul 181. Jen. Wie groß ist der Rauminhalt des Behälters hier ? h. g.. A. G. Geben Sie dem Monteur jen. G. înlocuiţi cuvintele „hier" şi „dort" din sintagmele subli­ niate cu pronumele demonstrativ corespunzător la forma cazuală cerută! Model: Der Arbeiter hier heißt Popescu... Jen . c.. A.. Dies. D. b. D.... Wer arbeitet in dem Büro dort ? g. A. d.. Die Zeichnungen hier gehören dem Konstrukteur dort. Jen. D. Meßapparat ist genau. f. f. Kontrolleure kontrollieren die Teile. G. N.. Wir helfen dem Arbeiter hier. Die Apparate dort liefern wir ins Ausland. D.. e. e. Meister ist gut. Laborantin gehen in die Halle. N.. .. Singular jener jenes enem enen ene ener ener ene enes enes enem enes Bolzen Bolzens Bolzen Bolzen Länge Länge Länge Länge Rad Rades Rad Rad Plural jene jener jenen jene jene jener jenen jene jene jener jenen jene Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen Längen Längen Längen Längen Räder Räder Rädern Räder Exerciţiul 180.152 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN Pronumele demonstrative „dieser" şi „jener" se conjugă cu terminaţii!' cazuale pe care le găsim şi la articolul hotărît. Dieser Arbeiter heißt Popescu. Die Welle jen. a. c. Wo ist die Skizze der Zeichnung dort ? i.. N. Die Werkstatt dort ist sehr groß. d. G. jenes \ Singular N. Completaţi desinenţele! a.. Der Arbeiter hier heißt Popescu. Meßuhr ist ungenau. Meßwerkzeuge.. Die Leistung des Elektromotors hier ist gut. D. Meßwerkzeug ist groß. G. A. Ingenieur und jen. b.. diese dieses jener. Dies. Maschine läuft mit 3 780 U/min. dieser dieses diesem diesen diese dieser dieser diese dieses dieses diesem dieses Bolzen Bolzens Bolzen Bolzen Länge Länge Länge Länge Rad Rades Rad Rad Plural diese dieser diesen diese diese dieser diesen diese diese dieser diesen diese Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen Längen Längen Längen Längen Räder Räder Rädern Räder N.. G. dieser. D. Dies. Dies. A.

. ioc) Die Leistung beträgt 150 kVA. steigen 1(N) Die Temperatur steigt..bestimmt..läuft? d. . .. l a S S e n 3 ( N .5. Der Lehrling läuft durch die Halle. Exerciţiul 183. Substantive derivate 8.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 153 8.. Substantivele derivate cu -e din adjective sînt de gen feminin. loc sau inf.. Formaţi substantive abstracte cu ajutorul sufixului -e de la următoarele adjective! cu Umlaut fără Umlaut gut schwer groß dünn hoch dick kurz rund lang hell 8...fällt? c .1..läßt. Cu ajutorul sufixului -e se formează din adjective substantive abstracte. care indică calitatea respectivă.? .? steigt? a b. . A) b e s t i m m e n ^ . ? Was beträgt 8 at ? Der Druck beträgt 8 at f.? e. Ele pot avea Umlaut. AJ fallen1(N) laufen 1(N) laufen2(N..? h... Sie bestimmen den Druck. Die Temperatur fällt... Wir lassen die Meßgeräte hier. Exemple: breit = l a t . lang = lung.. die Länge = lungimea..hält.? g..) halten 2(Ni A) Der Behälter hält den Druck. Exerciţiul 182.. Completaţi propoziţiile următoare şi răspundeţi ! Model: . .beträgt....4..läuft. die Breite = lăţimea.. beträgt. Valenţa verbelor Verbele din lecţia de fată au următoarea valenţă: betragen 2(N ..... A.. Der Motor läuft. .4..

.G. Citiţi textul şi răspundeţi la întrebări! a.D. Genul substantivelor compuse cu "METER' 8.6.6. Wie mißt man alles in der Technik ? b. Leipzig. în practica vorbirii. recomandăm preferarea genului neutru în folosirea substantivului „Meter" şi a compuşilor săi: Unităţi de măsură Instrumente de măsurat das Ampermeter Meter das şi der m das Barometer Dezimeter das dm das Dynamometer Kilometer das şi der km das Elektrometer Kubikmeter das m3 Kubikdezimeter das dm 3 Galvanometer das Hydrometer das Kubikkilometer das km 3 das Kubikmillimeter das mm 3 Ionometer Kubikzentimeter das cm3 Manometer das Millimeter das şi der mm Mikrometer das Quadrantelektrometer das şi der Quadratmeter das şi der m 2 2 Spektrometer das Quadratdezimeter das şi der dm das şi der Tachometer Quadratkilometer das şi der km2 Quadratmillimeter das şi der mm 2 Thermometer das das Quadratzentimeter das şi der cm2 Voltmeter das Zentimeter Wattmeter das şi der cm Exerciţiul 184. Mannheim.R.R. Wie viele Umdrehungen macht dieser Elektromotor pro Minute? f. Wieviel beträgt die Länge. genul substantivului „Meter" oscilează între masculin (der Meter) şi neutru (das Meter). 1962). iar pe de alta parte. acolo unde se menţionează două posibilităţi. în ciuda oscilaţiilor pe care le semnalăm în tabelul de mai jos. Din acest fapt se explică indicarea neuniformă a genului acestui substantiv şi al compuşilor săi în diferite dic­ ţionare ale limbii germane. 1966). Wieviel beträgt der Rauminhalt und die Oberfläche ? e. aşezarea în primul loc a articolului „das" în dicţionarul Academiei R. Exemple.1. die Breite und die Höhe dieser Halle ? d.S. 1967): das Kilometer (Klien. Fremdwörterbuch.S. Was mißt man mit dem Tachometer ? g. generalizarea articolului „das" în dicţionarele din R. das şi der Kilometer (Dicţionarul Academiei R. (sinteză).154 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 8. Tendinţa de dezvoltare este adoptarea definitivă a genului neutru (cu excepţia Elveţiei unde se menţine articolul masculin). der Kilometer (Duden. fapt care a determinat pe de o parte.. Was mißt man mit dem Meter ? Mit dem Quadratmeter ? Mit dem Kubikmeter ? c.. Wie groß sind der Durchmesser und die Länge der Welle ? .

e. Examinaţi vă rog rezistenţa acestui material! d. Cîte turaţii are electromotorul acela ? c. Cît de mare este toleranţa pentru această piesă ? g. h. Was kontrolliert die Laborantin mit dem Manometer ? i. . Presiunea în recipient este mare şi nu scade. Cum se măsoară volumul şi suprafaţa ? b.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 155 h. Wie macht sie das? j . Inginerul măsoară diametrul şi lungimea arborelui. Wie groß ist die Leistung des Transformators ? Exerciţiul 185 (sinteză). f. Pentru măsuratul halei avem nevoie de metru. Was mißt der Laborant ? k. Lăsaţi presiunea timp de 2 ore la 6 at. Traduceţi în limba germană! a.

sondern leichte Metalle. Flüssiges Eisen hat eine Temperatur von über 1 500°C. In die Gruppe Schwarzmetalle zählt man vor allem Eisen und Stahl.1 şi 9. Zink. Beim Erhitzen auf 220—330°C erscheinen auf der Oberfläche die Anlaßfarben. punctele 9. Aus grauem Roheisen erzeugt man Gußeisen. Mangan oder Vanadium verändert die Festigkeit und Härte des Stahls. Sehr wichtig sind auch die Legierungen mit Silizium. Messing ist gelb. Buntmetalle oder Nichteisenmetalle (NE-Metalle). Man verarbeitet sie in großen Mengen in der Flugzeugindustrie. Eine Legierung mit Chrom. Ein sehr wichtiges Metall in der modernen Industrie ist das Aluminium. Schwarzmetalle 3) (Eisen. in der Elektrotechnik und in der chemischen Industrie. im Automobilbau.Lehrstück Nummer 9 DIE METALLE A. Explicaţii.2. aus weißem Roheisen Stahl. Die Buntmetalle sind farbig oder bunt. Zinn. ) v.5. Text Die moderne 1) Technik verwendet 2) eine große Anzahl von Metallen. Aus Tabelle 1 ersieht man die Farben und die Temperaturen. Kupfer ist rot. Die Legierungen mit Aluminium sind keine schweren Metalle. Die Buntmetalle oder NE-Metalle unterteilt man in Schwermetalle und Leichtmetalle. Die Legierungen von Kupfer sind rötlich. Magnesium usw. Man unterscheidet zwei große Gruppen: 1. Nickel und Blei sind Schwermetalle. Explicaţii. Man gewinnt das Eisen aus Erzen im Hochofen und bezeichnet es als Roh­ eisen. Kupfer. ) v. Aluminium ist silberweiß. 2. Man kann den Stahl auch härten. punctul 9. Es gibt graues und weißes Roheisen.3. Aluminium und Magnesium sind Leichtmetalle. Explicaţii. punctul 9. Das flüssige Eisen hat eine rotgelbe Farbe.und Eisenlegierungen). 3 > v. 2 J . die von Aluminium silbrig.

a deduce culoarea. -s. verändern die Härte. -e gewinnen das Erz. -s. das Metall. f. -e das Nichteisenmetall. a observa. f. -en das Chrom. (f. -(e)s. cenuşiu alb a produce. -e das NE-Metall. f.pl. -(e)s. -s. a deosebi grupa metalul negru fierul aliajul de fier metalul neferos metalul neferos prescurtare pentru metalul neferos înainte de toate. -n die Tabelle.pl.pl. -s. f. -(e)s. -s.) die Eisenlegierung. -n das Schwarzmetall. z±. a folosi numărul a distinge. -e der Hochofen. -n härten das Erhitzen. pl. die Legierung. f. -s. în primul rînd oţelul a obţine minereul furnalul. -e das Eisen. -e modern verwenden die Anzahl. vopseaua galben galben deschis galben închis . erscheinen die Anlaßfarbe. -(e)s. bezeichnen als das Roheisen. -n gelb hellgelb dunkelgelb metalul modern a se întrebuinţa.LEHRSTOCK 9: DIE METALLE 157 B. pl. f. das Mangan. -s. -n ersehen (ie) die Farbe. a confecţiona fonta de turnătorie aliajul cromul manganul vanadiul a modifica duritatea a căli încălzirea a apărea culoarea de revenire tabelul a vedea. -s. cuptorul înalt a denumi ca. unterscheiden die Gruppe. drept fonta (brută) gri. pl. pl. -(e)s.pl. grau weiß erzeugen das Gußeisen. -e vor allem der Stahl. f. -(e)s. -es. das Vanadium. -en das Buntmetall.

pl. pl. pl. f. mulţimea industria de avioane construcţia / industria de automobile electrotehnica chimic > Aceste culori nu apar în text. -s. Elektrotechnik f. f. însemnat industria siliciul a prelucra cantitatea mare. f. -s. a subîmpărţi. Aluminium. f. ch§misch x die das die die der die brun. -s. -s. Zink. -s. s-au introdus în vocabular fiind culori de bază. -s. pl. verarbeiten Menge. multicolor alama argintiu roşiatic argintiu important. pl. Magnesium. -n Flugzeugindustrie. -s. -s. silberweiß rötlich silbrig wichtig Industrie. f. -(e)s. pl. cositorul nichelul plumbul aluminiul magneziul colorat variat colorat. Blei. -s. maro maro-gălbui roşu roşu-maroniu purpuriu violet albastru albastru închis albastru intens albastru deschis gri-albăstrui verde verde cenuşiu negru fluid. pl. f.pl. farbig bunt Messing. -e Leichtmetall.158 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE braun lf gelbbruan rQt braunrot purpurrot violett blau*« dunkelblau kornblumenblau hellblau graublau grün 1J graugrün schwarz * > flüssig rotgelb unterteilen das das das das das das das das das das Schwgrmetall. f. f. Nickel. f. a com­ partimenta metalul greu metalul uşor cuprul zincul staniul. pl. -s. . pl. lichid roşu-gălbui a (sub) diviza. pl. -n Automobilbau. f. Zinn. -(e)s. -e Kupfer. -n Silizium.

0. Explicaţii şi exerciţii (BIBLIOTECA'M^TÎBPAU MIHAIL SADOVEANU _Ş u c ureF. Messing.1. erscheinen. fallen. sagen s. ziehen. flüssig. entschuldigen. verarbeiten Exerciţiul 187. -r i > 9. betragen.a. gewinnen. ersehen. Nickel. Leichtmetall. Zinn. Adjectivul atributiv 9. Exerciţiul 189. halten. rechnen. wichtig. lassen. schreiben.1. farbig. Exersaţi accentuarea corectă a verbelor fără prefix şi cu prefix! Verbe fără prefix: härten. Verbe cu prefix: bezeichnen.1. gehören. steigen. hellgelb. flüssig. bezeichnen. rechnen. 9. bestimmen. silberig. y . Atributive se numesc acele adjective care stau pe lîngă un sub­ stantiv specificîndu-i sensul. Tabelle. Exersaţi scrierea cu consoane duble a următoarelor cuvinte l Gruppe. gewinnen. Exersaţi accentuarea corectă a cuvintelor compuse şi de origine străină! a) Hoch — o — fen c) Tabelle b) Anlaßfarbe Schwarz — me — tall Nichteisenmetall Legierung Bunt — me — tall Eisenlegierung Industrie Roh — ei — sen Flugzeugindustrie Metall Guß — ei — sen Elektrotechnik Vanadium dun — kel — blau Automobilbau Aluminium pur — pur — rot Magnesium sil — ber — weiß Silizium Exerciţiul 188. erzeugen. scris ck sau -ig! Technik. Metall. verwenden. Nichteisenmetall. zählen. Exersaţi pronunţarea corectă a sunetului [p]. lichid) . befestigen. laufen. chemisch. besprechen. verändern. Exemple: die Technik — die moderne Technik (tehnica) (tehnica modernă) das Eisen — das flüssige Eisen (fierul) (fierul topit. lesen. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 186.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 159 C.

1.160 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 9. N -e G -en D -en A -en -e -en -en -e -en -en -en -en -e -en -en -e Masculin der braunrote des braunroten dem braunroten den braunroten Exemple Feminin Stahl die Stahls der Stahl der Stahl die die der den die große Härte großen Härte großen Härte große Härte Härten Härten Härten Härten das des dem das die der den die Neutru gute guten guten gute Erz Erzes Erz Erz N G Plur. î n limba germană adjectivul atributiv stă în faţa substantivului.2. Exemple: eine große Zahl — un număr mare dieses wichtige Metall — acest metal important zwei silberweiße Legierungen — două aliaje argintii 9. Plur. D die braunroten der braunroten den braunroten die braunroten Stähle Stähle Stählen Stähle großen großen großen großen guten guten guten guten Erze Erze Erzen Erze. Schema desinenţelor cSmg. pronume sau alt cuvînt determinativ care să poarte aceste desinenţe. Adjectivul atributiv se acordă cu substantivul în gen. între articol (sau pronume şi numeral) şi substantiv. Stähle Stähle Stählen Stähle b) Dacă adjectivul atributiv este precedat de un cuvînt determinativ care are desinenţa cazului respectiv.3. număr şi caz. . atunci punem desinenţa -(e)n la toate cazurile singular şi plural cu excepţia nominativului (toate genurile) şi a acuzativului (feminin şi neutru) singular unde avem desinenţa -e. Articolul der die des der dem der den die das des dem das die der den die Masculin braunroter braunroten 1 ' braunrotem braunroten braunrote braunroter braunroten braunrote Stahl Stahles Stahl Stahl Feminin große großer großer große große großer großen große Härte Härte Härte Härte Härten Härten Härten Härten Neutru gutes guten 1 ' gutem gutes gute guter guten gute Erz Erzes Erz Erz Erze Erze Erzen Erze Sing.1. în felul următor: a) Adoptînd desinenţele articolului hotărît corespunzător. avînd desinenţa -(e)n. dacă nu are în faţa sa un articol. *' Genitivul singular masculin şi neutru face excepţie.

Der Durchmesser ist groß. Das Blei ist schwer.). Der Kontrolleur ist energisch. f. h. j . Citiţi cu voce tare şi obişnuiţi-vă cu poziţia adjectivului înaintea substantivului ! der fertige Stahl die moderne Technik das flüssige Metall der konische Stift die große Gruppe das richtige Meßgerät der moderne Apparatebau die fleißige Arbeiterin das helle Büro ein schweres Rad ein kluger Direktor eine genaue Zahl ein leichtes Metall ein runder Tisch eine breite Halle ein großes Volumen ein moderner Motor eine eckige Tafel die genauen Zahlen die konischen Stifte fertige Stähle die schweren Räder die kurzen Wellen große Gruppen die kurzen Lineale die runden Tische fleißige Arbeiter Exerciţiul 191. kein. der harte Stahl. Die Farbe ist hell. adjectivul adoptă desinenţa cazului respectiv. Das Papier ist dünn. a. c) In cazul în care cuvîntul determinativ din faţa adjectivului este defec­ tiv de vreo desinenţă cazuală sau invariabil (de exemplu: articolul nehotărît ein. ein. i. Die Tabelle ist lang. Die Büchse ist zylindrisch. Transformaţi propoziţiile în sintagme cu adjective atri­ butive şi articol hotărit! Model: Der Stahl ist h a r t . Transformaţi propoziţiile din exerciţiul precedent în sin­ tagme cu adjective atributive şi articol nehotărît! Model: Der Stahl ist hart: ein harter Stahl. Der Stahl ist hart. articolul nehotărît negat kein. Das Gewinde ist grob. keine. Das Zinn ist silberweiß. Exerciţiul 192. Exemple: ein großer Behälter. dar: eines großen Behälters kein großer Behälter ein wichtiges Metall kein wichtiges Metall mit flüssigem Eisen bei großem Druck aus fertigen Maschinenteilen (plural !) Exerciţiul 190. 11/103 . prepoziţiile s. eine. 11 — German a pentru ingineri şi tehnicieni — c. g. c. d.a. e. b.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 161 La fei: dieser große Hochofen jener große Hochofen diese wichtige Legierung jene wichtige Legierung dieses weiße Roheisen jenes weiße Roheisen.

wie z. Sie montieren das rund Lager.. Exerciţiul 196.. Dieses Lager ist . Răspundeţi cu adjectivele din paranteză! a. Completaţi desinenţele adjectivelor! Respectaţi numărul şi genul substantivului. Dieser kleine Bolzen.. gelb Messing und rötlich Kupfer. Jene Arbeiter arbeiten . Wir Arbeiten mit dies schwer Maschine. Completaţi cu adjectivele din paranteză! a. Apparate in viel Länder. d.. Ich montiere dies lang Welle. Die dünne Tafel. die hellgelb Anlaßfarbe eine richtig— Zeichnung ein wichtig Buntmetall der technisch Fehler ein groß Rauminhalt keine gut— Legierung dieser lang Tisch das eckig Zeichenbrett b. regimul prepoziţiilor} a. . Die Welle ist . e. Sie sind für die chemisch Industrie bestimmt. (lang). Exerciţiul 194. Das Werk exportiert die modern .. Eine runde Rolle.B. Wir messen mit dies genau Voltmeter. (schwer). e.. Das genaue Mikrometer. das) hohe. Die falsch— Teile geben sie den Meistern. f. Diese lange Welle. f.. are drept forme atributive der (die. Wir arbeiten in dies groß > Halle. Diese Maschine ist . Für die modern Apparate braucht man sehr genau— Teile. d.. (groß). Maschinenteile. (genau). Declinaţi la singular şi plural! a. Auch die groß Automo­ bilindustrie braucht diese gut und leicht Apparate. Keine große Leistung. Exerciţiul 195. Jenes leichte Meßgerät. l > Adjectivul „hoch" — înalt. b... ein hoher. mit silberweiß Chrom bei höh 1] Spannung mit dem silberweiß Chrom bei höh x) Temperaturen von groß Härte bei höh x) Druck von dieser fleißig Arbeiterin für einen modern— Motor durch jene breit Hallen für die gut— Leistung durch gut Montage ohne eine genau Zahl aus graublau Stahl ohne genau Zahlen. b. ein hohes etc. h.. (rund). Er arbeitet mit dies_^ gut Arbeitern. Exerciţiul 197. Die energisch Kon­ trolleure geben die gut Teile zur Montage. Sehr viel Teile sind aus bunt Metallen. c. Jenes Voltmeter mißt . g. c. (gut).162 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE Exerciţiul 193. Completaţi desinenţa adjectivelor! In diesem hell Konstruktionsbüro zeichnen die fleißig Zeichner viel. Die Halle ist .. Mit was für Zahlen rechnen Sie? (groß). In der Elektro­ technik dienen auch viel Apparate zum genau Messen von höh Span­ nungen. Der schwere Block. aus silberweiß— Aluminium.

La o întrebare care începe cu pronumele interogativ „welcher ? welche? welches?" răspunde o sintagmă cu articolul hotărît: Exemple: Welcher Stift liegt dort ? — Der konische Stift. Aus welchem Roheisen erzeugt man Gußeisen? (grau). c. f. Welche Metalle verwendet die Flugzeugindustrie? (leicht). Se acordă deci cu substantivul de care întreabă privitor la gen. Kolben. Declinarea pronumelui interogativ „welcher ? welche ? welches ?" M N G D A welcher welches welchem welchen Kolben ? Kolbens ? Kolben ? Kolben ? F welche welcher welcher welche Schraube Schraube Schraube Schraube ? ? ? ? N welches welches welchem welches Rad ? Rad ? Rad? Rad? welche welcher welchen welche PI. Schrauben? Schrauben? Schrauben? Schrauben? Stînd singur la începutul întrebării şi fiind urmat de predicat (de obicei •o formă a verbului „sein" — a fi). Welcher Druck verändert die Temperatur? (groß). Was für Eisen hat eine rotgelbe Farbe? (flüssig). g. Kolben. 9. număr şi caz. Kolben.Das leichte Metall. h. e. Kolben. pronumele nu se acorda cu substantivul. d. Was für eine Rechnung braucht der Ingenieur? (richtig). Was für eine Temperatur bezeichnet graugrün? (hoch). Welches Metall verwenden Sie ? —.1. Pronume interogative De o sintagmă care cuprinde un adjectiv atributiv întrebăm de obicei cu pronumele interogative: a) welcher ? — welche ? — welches ? = care ? b) was für ein ? — was für eine ? •— was für ein ? = ce (fel de) ? 9. preluînd desinenţele acestuia la toate cazurile. Welche Metalle nennt m a n ( s e numesc) Buntmetalle? (bunt.2. avînd forma invariabilă „welches?" Exemple: Welches ist der Durchmesser dieser Welle ? Welches ist die Anzahl der Umdrehungen? Welches sind die Anlaßfarben des Stahls ? . i.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 163 b. Welche Werkzeuge brauchst du ? —.2. Welche Farbe ist das ? — Die hellgelbe Farbe.Die guten Werkzeuge. Von welcher Farbe ist das Metall? (graublau). farbig). spre deosebire de echivalentul său („care") din limba română care rămîne invariabil. Pronumele interogativ „welcher? welche? welches?" stînd în faţa unui substantiv înlocuieşte articolul hotărît.

Was für Werkzeuge brauchst du ? Gute Werkzeuge. -e.164 LEHRSTOCK 9: DIE METALLE 9. Bei welch Temperatur ist die Anlaßfarbe dunkelblau ? g. Declinarea pronumelui interogativ „was für ein. Completaţi desinenţele pronumelui interogativ! a. . Hier liegt eine schwere Welle. Meßgerät mißt man die Stromstärke ? f. D Nu se foloseşte. se declină ca şi articolul nehotărît.-?" pierde elementul „ein. Was für eine Farbe ist das? Das ist eine hellgelbe Farbe. la începutul întrebării rămînînd numai „was". was für ?" răspunde o sintagmă cu adjec­ tiv atributiv precedat de articolul nehotărît. Exemple: Was ist das für eine Zeichnung? Was sind das für Meßgeräte ? Was ist das für Material ? Exerciţiul 198. -e. eine. acest pronume se împarte în două. Was für ein—. Was für Werk­ zeuge ? _i) Werkzeugen ? Werkzeuge ? întrebînd de substantivele folosite nearticulat. iar „ein.2. An was für ein Zeichnung arbeiten Sie ? Exerciţiul 199. Welch Mikrometer braucht er ? b.2.-" e plasat mai tîrziu. ein". La o întrebare care începe cu pronumele interogativ „was für ein ? was für eine ? was für ein ? pl. In welch Zeit ist der Apparat fertig ? j . Şi acest pronume se acordă în gen. Mit welch—. Welch— Stahl verwenden Sie hier? d. Exemple: Was für ein Stift liegt dort ? Ein konischer Stift. -e. iar „für ein. Rolle schleift sie ? c. Für welch Werkstätten bringt ihr Material? i. Was für ein Direktor haben Sie ? h. Die hohe Temperatur verändert die Farbe. b. pronumele „was für ein. Elementele „was für?" rămîn invariabile.-V M N G D A Was für ein Kolben? eines Kolbens ? einem Kolben ? einen Kolben ? F Was für eine Schraube ? einer Schraube ? einer Schraube ? eine Schraube ? N Was für ein Rad ? eines Rads ? einem R a d ? ein Rad ? Pi. număr şi caz cu substantivul de care întreabă. Welch Gruppen von Metallen gibt es ? e. Exemple: Was für Stahl verwenden Sie ? Was für Arbeit haben Sie ? Was für Metall ist das ? Frecvent. -e.-" şi la singular. Formaţi întrebări cu „welcher 1" sau „was für einV la care să răspundă următoarele propoziţii! a.

Exemple: arbeiten = a lucra.3. în limbajul tehnic german se folosesc foarte multe verbe derivate de la un verb simplu cu ajutorul unui prefix care schimbă complet sensul verbului. Dort sehe ich ein großes Zahnrad. Es ist ein grobes Gewinde. Hier ist ein helles Büro. er erarbeiten = a obţine prin muncă. erzeugen = a produce ge — gebrauchen = a folosi gehören = a aparţine. Er arbeitet nach einer richtigen Zeichnung.3. a sparge . despărfind pronumele „ivas für ein}" Model: Was für eine Höhe hat die Halle ? Was hat die Halle für eine Höhe ? g. k. e. ver . Was für Apparate erzeugen Sie ? Sie? c. Was für einen Notizblock haben Sie ? Oszillograph ? Was für Leichtmetalle kennen f. Der Block hat eine große Oberfläche. Exerciţiul 200. Was für ein Metall härten die a. 9.1. miß __ mißfallen = a displăcea mißbrauchen = a abuza. Reformulaţi întrebările de mai jos. zerbrechen = a rupe. Das ist eine falsche Quadratwurzel. verstehen = a înţelege verwenden = a folosi: zer . d. Was für eine Farbe hat das chen Sie ? c. f. Was für Techniker arbeiten hier ? Was für Schwingungen mißt der e. Ich arbeite mit klugen und energischen Technikern.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 165 Wir arbeiten mit genauen Meßgeräten. g. a lua naştere Există următoarele prefixe verbale în limba germană: be bearbeiten = a prelucra. a transforma verarbeiten = a sta stehen entstehen = a se forma. Verbe derivate 9. zerfallen a descompune. ent entstehen entladen = a descărca = a se forma. a munci = a prelucra. Was für eine Höhe hat die Halle ? Arbeiter ? b. i. bezeichnen = a denumi emp — empfehlen empfinden = a simţi = a recomanda. Die gelbe Legierung ist Messing. Was für einen Transformator brau­ h. 1. Was für ein Behälter ist das ? Chrom ? d. Sie gibt mir einen breiten Radiergummi. h.

verbe-. verbe-. ent-. ver- : Exerciţiul 203. d. er-... bearbeite (Wir bearbeiten) einen Maschinenteil. Formaţi verbe derivate din elementele date mai jos ! Cău­ taţi-le înţelesul în cheia exercitiilor ! arbeiten brauchen dienen fallen führen gehen gleichen halten hängen kommen lassen legen rechnen schreiben sehen stehen steigen stellen suchen ziehen : : : : : : be-. verbe-. ent-. er-. f. verbe-. er. zer ent. ver­ ge-. ver be-. ent-. h. Exerciţiul 201. accentul cade pe verb. b. gewinnen — Eisen — Buntmetalle — Erz. pronumele şi prepoziţiile necesare! Model: Man verwendet Aluminium in der Flugzeugindustrie. er-. zerbe-. ent-. ver-. zerbe-. . er-. ent-. erzeugen — Apparate — Leichtmetall. a. c. er-. verbe-. Er verwendet (Sie verwenden) dieses Material. er-. verbe-. er-. Exemple: Ich. ge-. ver-. ent-. er-. unterscheiden — grau — weiß — Roheisen. miß-. er-. verbe-. ge-. Formaţi propoziţii din următoarele cuvinte adăugind articolele. verbe-. er-. ent-. ent-. e. ver­ be-. zerbe-. verändern — Legierung — Chrom— Festigkeit. erscheinen — Anlaßfarben —. verbe-. verbe-. verbe-. Du gebrauchst (Ihr gebraucht) jene Werkzeuge. verarbeiten — Werk — Buntmetalle. Căutaţi verbele din text şi stabiliţi care sînt simple şi care sînt derivate! Exerciţiul 202.166 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE Aceste prefixe sînt totdeauna neaccentuate. er-. bezeichnen — diese Farben — Anlaßfarben. ver-.Erhitzen. g. verwenden — Aluminium — Flugzeugindustrie. er-. ver-. miß. verbe-.

lecţia a 3-a din manualul de faţă. Căutaţi substantivele compuse cu adjective din text! Exerciţiul 206. gewinnen. verarbeiten. Pe lîngă substantive şi radicale verbale.5. punctul 3. unterteilen.4 şi lecţia a 6-a. Exerciţiul 205. Substantive compuse (Continuare) 9. diese Farben 3 (N. Formali cîte două propoziţii cu fiecare dintre verbele tabelei de mai sus. Cercetaţi dacă există diferenţe de sens între adjectivul atributiv şi adjectivul-element al cuvîntului compus! a.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 167 9.1. erzeugen. unterscheiden bezeichnen Die Anlaßfarben erscheinen. A z u D ) zählen Aluminium zählt man zu NE-Metallen. 3 (N. şi sînt accentuate ca orice cuvînt determinativ.Metal = das Leichtmetall roh + Eisen = das Roheisen. In unserem Werk verwenden wir Gußeisen für die Maschinen­ teile.5. punctul 6. härten. . Unser Werk erzeugt Apparate.6. A). 1J cuvinte determinative ale substantivelor compuse pot fi şi adjective. erscheinen ersehen. 9. verändern. şi b) cu alte completări posibile ! Model: Wir verwenden Gußeisen. Exemple: hoch + Ofen = der Hochofen bunt + Metall = das Buntmetall leicht -f. în cazul acesta. formînd începutul cuvintelor respective. das rohe Eisen —das Roheisen v. A als A) Man bezeichnet als Anlaßfarben.4. das schwarze Metall —das Schwarzmetall b. Valenţa verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemple 1(N) 2 (N. adjectivele sînt scrise cu literă mare. a) numai cu părţile sintactice cerute de valenţă. den Exerciţiul 204.

das bunte Metall e. das Kilometer + weit 1. adjectivele pot fi la rîndul lor compuse. alăturîndu-le ca atribut următoarelor substantive ! Model: das meterbreite Papier. das schwere Metall f. der Stift. das Millimeter -f. die Farbe. der hohe Ofen d. Cu adjectivele compuse în exerciţiul anterior formaţi sin­ tagme.rot = braunrot die Kornblume + blau = kornblu­ menblau gelb + braun = gelbbraun der Stahl -f. hoch -f.1.flüssig. jene Maschinen. Exemple: grau + blau = graublau das Silber + weiß == silberweiß braun -j. ein Apparat. Exemple: rot = roşu hellrot = roşu deschis gelb = galben dunkelgelb = galben închis blau = albastru hellblau = albastru deschis grün = verde dunkelgrün = verde închis Exerciţiul 207. La fel ca şi substantivele şi verbele.grau = stahlgrau.lang i. Traducerea se face ca de obicei începînd de la sfîrşit: silberweiß = (alb ca argintul) = argintiu purpurrot = roşu-purpuriu gelbbraun = maro-gălbui. hell -f violett f.6. die Maschinenteile. 9. ein Eisen. der Transport + fertig j . Formaţi adjective compuse din elementele de mai jos şi traduceţi-le. das Papier. dunkel + grün e. das Meter + breit g.lang h. Controlaţi traducerea la cheia exerciţiilor ! a. das Zentimeter -f. Substantivele care sînt cuvinte determinative ale unor adjective compuse se scriu cu literă mică: silberweiß. eine Technik.wichtig b. dünn -f. die Tafel.2. Căutaţi din text adjectivele compuse şi stabiliţi din ce elemente se compun ! Exerciţiul 208.6.168 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE c. se folosesc adjectivele „hell" şi „dunkel" ca prim element al compunerii. hoch + modern d. Pentru a se indica nuanţa deschisă sau închisă a unei culori. Exerciţiul 209. Sau: meterbreites Papier. das leichte Metall — der —das —das —-das Hochofen Buntmetall Schwermetall Leichtmetall.6. das Meter + hoch k. der Stahl. 9. schwarz + grau c. Adjective compuse 9. avînd drept cuvinte determinative fie alte adjective. fie substan­ tive sau alte părţi de vorbire. .

Welche Farbe hat Kupfer. Răspundeţi la următoarele întrebări! a. Exerciţiul 211. Wie sind die Buntmetalle ? m. Welches ist ein wichtiges Metall in der Industrie ? o. Traduceţi în limba germană ! a. Wo verarbeitet man Aluminium in großen Mengen? Exerciţiul 212. Nennen Sie einige Schwermetalle ! k. Unde se pot vedea culorile de revenire ? c. i. Messing. d. Ce metale se prelucrează în această uzină modernă ? j . Welche Metalle zählt man zu den Schwarzmetallen? d. Wie kann man diese verändern ? g. Ce se produce din fierul brut alb? e. Care este culoarea fierului topit? (lichid). Nennen Sie einige Leichtmetalle ! 1. trecîndu-le la acuzativ şi în subordinea fragmentului „wir brauchen" ! Model: Wir brauchen meterbreites Papier. Wie viele große Gruppen von Metallen gibt es (există) ? b. Aluminium ? n. Kann man die Härte und die Festigkeit des Stahles verändern ? f.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 169 Exerciţiul 210. Din sintagmele formate în exerciţiul anterior formali pro­ poziţii. Metalele se folosesc şi în industria chimică ? k. Care sînt metalele neferoase ? . Metalele se împart în metale feroase şi metale neferoase. Ce (fel de) culoare are fierul topit? b. Was für eine Farbe hat flüssiges Eisen ? j . g. Wie hoch ist die Temperatur von flüssigem Eisen ? i. Nennen Sie (numiţi) einige Anlaßfarben ! h. Metale colorate sau multicolore sînt metale neferoase. Was für Roheisen gibt es ? e. Din fierul brut cenuşiu se obţine fonta. f. h. Obţinem în cuptoarele înalte fierul din minereu. Welches sind die Gruppen? c. (sinteză).

Da kommt Ingenieur Dr. Dadurch können wir die Planzahlen erfüllen. Text Eine Delegation von Ingenieuren und Technikern aus Rumänien besucht unser1* Werk. 10. .2. Sagen Sie uns bitte alle Ihre Wünsche ! Meine Sekretärin ist über alles informiert und kann Ihnen helfen. Im Jahre 1976 sollen es 3 800 sein. Wir erzeugen viele Maschinen und Apparate. v. Wir müssen daher sehr genau rechnen und planen. 10. Explicaţii. v. Explicaţii. wir danken Ihnen und sind sehr erfreut. Sie können im Raum neben meinem Arbeitszimmer6' arbeiten. Bitte wollen Sie nach dem Besuch unseres Werkes wieder in mein Büro kommen ?" Ingenieur Munteanu sagt: „Kollege Direktor. Kollege Schulze möchte Sie nun durch das Werk führen. Müller und fragt: „Schulze. Viele unserer Erzeugnisse müssen wir modernisieren.1. Unsere Arbeiter und Angestellten er­ warten schon Ihren Besuch. v. sind das Ihre Gäste aus Rumänien ? Bitte kommen Sie auch in mein Labor! Meine Mitar-.Lehrstück Nummer 10 DAS WERK.7. Explicaţii. wir müssen jetzt gehen". sagt Ingenieur Schulze und sieht auf seine Uhr.3. v. Explicaţii. In unserem Werk arbeiten 2 950 Angestellte und Arbeiter . Er sagt: „Meine Damen und Herrn ! Es bereitet mir2) ein besonderes Vergnügen. 10. 10. Der Direktor begrüßt die Gäste. Wir wollen noch prei Hallen bauen. Ich möchte i} Ihnen zunächst einige 5) Angaben über unser Werk machen. Die Produktion soll im Jahre 1976 auf über 350 Millionen steigen." „Kommen Sie. Wir planen jetzt den Ausbau unserer Werkstätten. Ihr Werk besichtigen zu können. Aus diesen Zahlen können Sie die Größe dieses Werkes ersehen. beiter wollen Sie auch begrüßen. Sie in unserem Werk zu begrüßen3'. v. 10. Dort können Sie auch rechnen und zeichnen. Explicaţii. Sie sollen auch unsere Arbeit kennenlernen. Sie dürfen auch Skizzen machen.4. UNSERE ERZEUGNISSE A. Explicaţii. Wir erwarten Sie 1" > > > 4 > 5 > 6 ) 2 3 x v. Die Produktion in diesen Hallen wollen wir automatisieren. „es ist Zeit". Der Wert unserer Erzeugnisse beträgt etwa 255 Millionen Mark. punctul punctul punctul punctul punctul punctul 10.5.

-en bereiten mjr besonder das Vergnügen.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. aproximativ. ich möchte Ihnen zunächst einige die Angabe. -(e)s. -e sollen sein der Wert. f. pl. a fi obligat . Vocabular unser. -es. ai noştri. -e möchte. înainte de toate cîţiva. (e)s. -en (das) Rumänien besuchen begrüßen der Gast. -e. circa marca a putea extinderea (unui complex. a unei con strucţii) producţia a trebui. . 1:.e die Dame. die Produktion.das Erzeugnis. -(e)s. -n.pl. Jeder hat seinen Tisch mit Apparaten und arbeitet an seiner Analyse. -e etwa die Mark. ale noastre produsul delegaţia România a vizita a saluta oaspetele doamna domnul a face (plăcere) mie deosebit plăcerea salariatul a aştepta deja.können der Ausbau. cîteva. -n erwarten schon der Besuch. -se die Delegation. -en müssen al nostru. UNSERE ERZEUGNISSE 171 Im Labor sehen die Gäste alle Laboranten und Laborantinnen an ih­ ren Arbeitsplätzen. -n der Herr. -(e) s. -n ggben (i) das Jahr. -ses. a noastră. B. încă de pe acum vizita aş vrea. der Angestellte. -s. unii indicaţia a da anul a trebui a fi valoarea cam. aş dori dumneavoastră în primul rînd.

Pronunţare şi ortografie 10. -s kennenlernen Arbeitsplatz. UNSERE ERZEUGNISSE die der der das der die das der der daher modernisieren wollen noch bauen automatisieren dadurch Planzahl. -es. aşadar. ie können hre Zeichnungen und Skiz- . Ich möchte Ihnen einige Daten geben. iar. spaţiul biroul. cabinetul dorinţa informat din nou. -es. -n dürfen Raum. Er zeigt hnen auch hren Arbeitsraum. -n. -e. = Spuneţi-ne dorinţele dv. ceasornicul laboratorul (prescurtat) colaboratorul a face cunoştinţă locul de muncă fiecare. -en Labor. C. -s. Exemple: Wir erwarten Sie in unserem Werk.e informiert wieder danken erfreut besichtigen Uhr. Completaţi cu iniţiale mari sau mici ! Hier ist Kollege Schulze. .0. -s Mitarbeiter. iarăşi a mulţumi bucuros a vizita. Dort können ie arbeiten. Exerciţiul 213. Pronumele de politeţe (personale şi posesive) se scriu cu literă mare.Wunsch. = Vă aşteptăm în uzina noastră. -e Arbeitszimmer.e jeder. a construi a automatiza prin aceasta cifra de plan a îndeplini colegul a avea voie încăperea. -es de aceea. -(e)s.0. r möchte ie durch das Werk führen. a vedea ceasul. -s. . -en erfüllen Kollege. eine Sekretärin ist über alles informiert.1. Sagen Sie uns Ihre Wünsche. prin urmare a moderniza a vrea încă a clădi. = Aş vrea să vă dau unele date. Explicaţii şi exerciţii 10.172 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK.

wollen. ale ei săi (ei). în limba germană se folo­ seşte pronumele posesiv. ale dv. Exerciţiul 216. 10. a sa al ei.1. a t a al său.asa(ei) al nostru. a ei al säu (ei). a noastră al vostru. ale mele tăi. dort finden. ale tale săi. a voastră al lor. corespunzător fiecărei persoane la singular şi la plu­ ral. Exersaţi pronunţarea corectă a diftongului [00] din urmă­ toarele cuvinte! Erzeugnis -— beläuft — Flugzeugindustrie — erzeugen — heute — Neukonstruktion •— Werkzeug — neun. können. meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre = ai = ai = ai = ai — ai = ai = ai = ai = ai mei. Exerciţiul 214. ale sale (ei) noştri. ale voastre lor. obiecte sau noţiuni. erfüllen. . a mea al tău. Copiaţi şi reţineţi scrierea cuvintelor cu „h" ortografic! Planzahl — Uhr •— Jahr •— erhöhen.1. sollen. UNSERE ERZEUGNISSE 175 zen im Stahlschrank lassen.. a dv. alle. Die Arbeiter und Angestellten unseres Werkes erwarten ie und wollen —hnen hre Arbeits­ plätze zeigen. Exersaţi pronunţarea corectă a consoanei [j] la începutul cuvintelor 1 das Jahr •— jetzt — ja — jeder — jede — jedes.. Exerciţiul 217. a lor al dv. Copiaţi şi reţineţi scrierea cuvintelor cu consoană dublă ! Kollege. Exersaţi pronunţarea şi accentuarea corectă a următoarelor cuvinte ! der Kollege [ko'le:g3] der Angestellte [-"ang^tsh^] die Delegation [deleg«'tsîo:n] der Mitarbeiter [''rait'arboetsr] die Produktion [produk'tsîo:n] die Planzahl ['pl«:ntsa:l] das Labor [la'bo:r]. ale sale ei. müssen. Exerciţiul 215. Pronumele posesive sînt: Singular Pronumele personal masculin feminin neutru Plural masculin feminin neutru ich du er sie es wir ihr sie Sie mein meine mein dein deine dein sein seine sein ihr ihre ihr sein seine sein unser unsere unser euer eure euer ihr ihre ihr Ihr Ihre Ihr = = = = = = = = = al meu. ie ie wieder.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. Herr. Pentru a indica relaţia de apartenenţă între o persoană şi un obiect sau între două persoane. Pronumele posesiv 10. Angestellte. bitten. Exerciţiul 218.1. ale noastre voştri. ale lor dv.

1. UNSERE ERZEUGNISSE 10.1. Pronumele posesiv precede adjectivul atributiv: Exemple : mein großer Wunsch = dorinţa mea cea mare unsere chemische Industrie = industria noastră chimică dein helles Labor = laboratorul tău luminos 10. ) v. . seine fertige Skizze A seinen großen Wert N G D A seine seiner seinen seine x großen großen großen großen Werte Werte Werten Werte Plural seine fertigen seiner fertigen seinen fertigen seine fertigen Skizzen Skizzen Skizzen Skizzen seine seiner seinen seine kurzen kurzen kurzen kurzen Lineale Lineale Linealen Lineale.4. La plural. Toate numele posesive se declină la fel ca şi articolul nehotărît. pct. Exemple: unser Gast = oaspetele nostru meine Dame = doamna mea sein Arbeitszimmer = cabinetul său de lucru Ihre Kollegen = colegii dv. 9. nu au desinenţe cazuale la nominativ singular masculin şi neutru şi la acuzativ singular neutru.1. lecţia a 9-a. Asupra adjectivului atributiv care urmează.3. pronumele posesiv are aceeaşi influenţă ca şi articolul nehotărît. pronumele posesiv are aceleaşi desi­ nenţe ca şi articolul hotărît sau pronumele demonstrative. Exemplu de declinare: Singular masculin feminin neutru Hammer N mein meine Feile mein Mikrometer G meines Hammers meiner Feile meines Mikrometers D meinem Hammer meiner Feile • meinem Mikrometer A meinen Hammer mein Mikrometer meine Feile Plural meine Feilen N meine Hämmer meine Mikrometer G meiner Hämmer meiner Feilen meiner Mikrometer D meinen Hämmern meinen Feilen meinen Mikrometern A meine Hämmer meine Feilen meine Mikrometer 10. pronumele posesiv stă înaintea substantivului înlocuind articolul.174 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. Spre deosebire de limba română. 1 ) Exemplu de declinare: Singular N sein großer Wert seine fertige Skizze sein kurzes Lineal G seines großen Wertes seiner fertigen Skizze seines kurzen Lineals D seinem großen Wert seiner fertigen Skizze seinem kurzen Lineal sein kurzes Lineal.2. Ca şi acesta.1.

d. Geben Sie (Ihr Rechnung) (mein Sekretärin).. Werk. Er hat eine Nummer.. Exerciţiul 221. a. Wir stehen in unser Halle. .. Ihr seht hier eine Werkstatt.. Ingenieur. ... e. Du hast zwei Feilen. Die Zeichnerin bringt (ihr Skizzen) in (unser Büro). Auf unser Maschinen.. . UNSERE ERZEUGNISSE 175 a. Wir geben (Ihr Gast—) Daten über (unser Produktion)... Sie (pron. d. f. Kollegen). Erzeugnisse. Mit eur Arbeitern. Completaţi cu desinenţele pronumele posesive ! a. Puneţi cuvintele din paranteză la cazul potrivit! a. ..) erzeugen Zahnräder. Direktor. Uhr. c. Dort kommt (dein Mitarbeiter) mit (sein . . b .. f. g. Zeigen Sie (unser Delegation) die Erzeugnisse (Ihr Werk ). Angestellter. Anzahl. Meister... g... Declinaţi la singular şi la plural următoarele sintagme ! mein Gast meine Uhr mein Labor dein Kollege deine Gruppe dein Arbeitszimmer sein Mitarbeiter seine Tabelle sein Volumen ihr Wunsch ihre Farbe ihr Zeichenbrett unser Raum unsere Industrie unser Erzeugnis euer Arbeitsplatz eure Leistung euer Meßgerät Ihr Transformator Ihre Legierung Ihr Tachometer Exerciţiul 220. d.. Uns Direktor sagt zu unser Gästen. b. . Das ist unser Elektromotor. . Găsiţi un pronume posesiv potrivit pentru următoarele substantive ! . Wir gehen von mein Werkstätte zu eur Labor. Maschinen... c. Produktion.. Gast.. . Exerciţiul 219. Ich habe eine Frage. Gäste. polit... b. Exprimaţi cu ajutorul pronumelui posesiv cui îi aparţin lucrurile amintite în propoziţiile stimul! Model: Wir haben einen Elektromotor. . c. . f. e. c.. Halle.. . . g. (Sein Arbeitszimmer) liegt neben (eur Konstruktionsbüro). e. WTir haben einen Elektromotor. e. . f.....) nehmen einen Schraubenschlüssel.. . b . . Wir arbeiten für uns Werk..LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. Techniker. Führen Sie (mein Gast) durch (unser Maschinenhalle). Daten.. . a III-a pi. Wert.... Exerciţiul 223.. Ausbau. Sie (pers.. . d. . Wunsch. Exerciţiul 222.

Exemple: Es ist Zeit = E timpul. b. le) (dv. ne) (vouă. Im Jahre 1976 sollen es 3 800 sein = în anul 1976 urmează să fie 3 800. Wem schreibt die Sekretärin die Rechnung? (du). e. în aceste cazuri nu se traduce. Răspundeţi cu pronumele personale din paranteză la cazul dativ! a.. Forma „es" a pronumelui personal este adesea folosit ca subiect impersonal sau formal. fem.2.1. îi) (lui.. vă) (lor. Wir danken . Wem danken die Gäste? (wir). III Pron.. .. Sie (pron. g. .. c.. sing) hilft ihm. îmi) (ţie.. Pronumele personal poate fi declinat la toate cazurile. Es freut mich... Sie in unserem Werk zu begrüßen. Hat er Hast du Habt ihr Hat sie Exerciţiul 225.2. II Pers. polit. Du hilfst uns. . Exerciţiul 224.2. Completaţi cu pronumele personal potrivit la cazul dativ ! a.. f. Wem bringen Sie die Kopie? (er). îi. sing.) . meinen. îi) (ei. d. UNSERE ERZEUGNISSE 10. Wir danken . polit. d.. Formele cazului dativ sînt: Singular Pers.) helfen mir. c. Er hilft mir. Sie (fem. I ihr sie Sie wir euch ihnen Ihnen uns (vouă.176 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. Er dankt . I Pers. Pronumele personal (Completare) 10. b. Wem sagen Sie das ? (Sie) .2. Ich danke . vă) 10.. Ihr helft uns. = Mă bu­ cură să vă salut în uzina noastră. III Nominativ ich du er sie es mir Dativ dir ihm ihr ihm (mie. Wem gibt der Ingenieur die Zeichnung ? (sie. . Wem liefern wir die Apparate ? (sie pl. Ich danke . îţi) (lui. f. ei) Plural Pers.) e... Pers. II Pers. Wem schickt ihr die Skizze? (ihr). Haben Sie keinen Kugelschreiber ? Ich gebe .

3. Pentru a specifica sensul de obligativitate. 1. Von wem bringen Sie das Papier? (sie. il/103 .3. Cele mai uzuale verbe modale ale limbii germane sînt: können (a putea) dürfen (a avea permisiunea) müssen (a fi obligat) sollen (a trebui) 1) . UNSERE ERZEUGNISSE 177 ]• k.1. Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c.3. a Sin ich du er 1 sie > es J wir ihr sie Sie kann kannst kann muß mußt muß will willst will darf darfst darf soll sollst soll 3. Aceste verbe modale au o conjugare neregulată la prezentul indw cativ. "3 J3 C M können könnt können können müssen müßt müssen müssen wollen wollt wollen wollen dürfen dürft dürfen dürfen sollen sollt sollen sollen 10. posibilitate.a. De la un al şaselea verb modal „mögen" se folosesc mai frecvent formele de conjunctiv I I : 2 ' ich möchte (aş dori) wir möchten (am dori) ihr möchtet (aţi dori) du möchtest (ai dori) sie möchten (ar dori) er sie \ möchte (ar dori) Sie möchten (aţi dori). Mit wem kommen sie in die Werkstätte ? (ich).2. Wem antwortet der Genosse? (ich). Verbe modale 10. Von wem hast du die Skizze ? (sie. folosim verbe modale. punctul 23. Mit wem arbeitet er hier? (wir). Wem gehört das Bandmaß? (er).3. lecţia a 23-a. es s * v.). în legătură cu o acţiune verbală. Mit wem besprechen Sie die Zeichnung ? (Sie). > > v. m o. intenţie s.3.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. pl. Mit wem geht ihr zum Direktor? (Sie). 10.3.3.). punctul 10. Mit wem montiert er die Maschine ? (ich).5. sg. wollen (a vrea) 10. fem.

Şi în propoziţiile interogative. al doilea verb stă la infinitiv şi la sfîrşit. Heute können wir korrigieren. muß ihm antworten. Ich muß ihm heute antworten. „sollen" — exprimă o recomandare fără obligativitate: Exemplu: Sie sollen uns Ihre Wünsche sagen. — în anul 1976 se prevede (este vorba. Er möchte zu uns kommen. Verbul „sollen" se traduce cel mai bine prin conjunctivul singur. Er möchte zu uns ins Werk kommen. — Trebuie să-i răspund. urmează) să fie 3 800. — Să vină. Ich. Exemple: Wollen Sie noch eine Halle bauen ? Wo wollen Sie die Halle bauen ? Dürfen wir uns eine Skizze machen ? Wer kann uns die Skizze machen ? 10. Totuşi au un sens foarte diferit: „müssen" — exprimă obligativitate certă.—Astăzi putem să corectăm greşeala în desen. chiar constrîngere. — Ar dori să vină la noi.—Astăzi putem să corectăm greşeala. Sensul verbelor modale „müssen" şi „sollen" se confundă uneori datorită faptului că ambele pot fi traduse în limba română prin „a trebui". •— Trebuie să-i răspund azi. UNSERE ERZEUGNISSE 10. . Heute können wir den Fehler korrigieren. în afară de sensul de „recomandare". verbul modal „sollen" mai are di­ ferite alte sensuri. — Să determinăm lăţimea halei. Wir sollen die Breite der Halle bestimmen.3. (Dar nu sînteţi obligat).—Ar dori să vină la noi în uzină.178 LEHRSTOCK 10: DAS WERK. — Trebuie să răspund. Exemple: Ich muß antworten. — Astăzi putem corecta. Să ne spuneţi dorinţele dv. Trebuie (sîntem obligaţi) să îndeplinim cifrele de plan.4.3. presupunere incertă: Wo ist der Meister ? Er soll beim Direktor sein ! Unde este maistrul ? Se zice că ar fi la director. Exemplu: Wir müssen die Planzahlen erfüllen.5. Verbele modale au o influenţă hotărîtoare asupra construcţiei propoziţiilor în limba germană. fără verb modal: Exemple: Er soll kommen. şi anume: Verbul al cărui sens îl specifică (al doilea verb din propoziţie) stă tot­ deauna la infinitiv (în limba română de obicei la subjonctiv) şi la sfîrşitul propoziţiei. Heute können wir den Fehler in der Zeichnung korrigieren. ca de exemplu: prevedere: Im Jahre 1976 sollen es 3 800 sein.

UNSERE ERZEUGNISSE 179 Exerciţiul 226. . Exerciţiul 229. Wir dürfen die Werkstätten besuchen. Aveţi voie să vizitaţi uzina noastră. h...Aş dori să vizitez uzina dv. Sie soll die Zeichnung machen. c. Sie können die Größe unseres Werkes ersehen. Du . Was . c Der Monteur ... Puteţi să îndepliniţi cifrele de plan ? e. Ihr . Ihnen die Maschinen zeigen.. Sie können die Planzahlen erfüllen. (trebuie).. die Zeichnung machen... Traduceţi în limba germană ! a. Er .. die Planzahl erfüllen. (au voie).. Wir . c. die Zeichnung machen. b.. f.. Trebuie să dai desenul colaboratorului d-tale. Producţia urmează să se ridice în anul 1975 la peste 200 milioane. (vrem). e. Ihnen alles zeigen. Der Apparat . d.. (pot). Ich .. Er . Die Arbeiterin .. in die Werkstatt gehen.. müssen..LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. Exerciţiul 227... Ich . (poate). Puneţi verbul la persoana potrivită! a. Ihr .. er im Laboratorium besichtigen ? Wir . b... in der Halle arbeiten. g.. Wir .... i. Er möchte unser Werk besichtigen. die Kopie dem Meister geben... e.. die Produktion automatisieren. Wir . Vrem să mai construim trei hale. d. Traduceţi în limba română! a. Wir wollen im Labor arbeiten. (urmează să).. Wir wollen die Apparate sehen. Wir . die Bolzen nicht bohren. die Gäste aus Rumänien begrüßen. die Zeichnung dem Meister geben.. das Labor besuchen. Pot să vă arăt totul. g. Sie .. Die Gäste . g. b. f. sollen.. c.... die Maschinen montieren. h.. nicht funktionieren.. 125 Büchsen drehen. dürfen. Er . Completaţi propoziţiile cu verbul potrivit! Traduceţi-le! a. d.. (se zice că). den Apparat kontrollieren. Ich muß in meine Werkstatt gehen.. (poate).. Die Arbeiter . Der Zeichner . Du . den Apparat konstruieren. die Analysen sehen. f. Sie .. können. b.. e.. d. wollen. die Maschinenteile messen.. Exerciţiul 228.. im Labor arbeiten. die Maschinenteile montieren. Die Produktion soll über 100 Millionen betragen.

5. cu sisteme de declinare foarte diferite.1. Cuvintele „jeder. Der Wunsch. precum şi „man". 10. UNSERE ERZEUGNISSE h. Astfel: . de a construi încă o hală. = Dorinţa de a munci aci. b. de a-i cunoaşte. a automatiza producţia. jede. mulţi. multe) sînt pronume indefinite. după substantivul sau adjectivul pe care îl lămureşte se pune virgulă. = Plăcerea de a vă saluta. Traduceţi în limba germană ! Puneţi virgulă în locul liniilor ! de a vă vedea. Dacă de infinitivul cu „zu" mai depind alte părţi sintactice. de a fi colaboratorul dv. jedes" (fiecare). Trebuie să vedem laboranţii la locul lor de muncă. îmi face plăcere de a fi oaspetele dv. a. = Sîntem bucuroşi că putem veni. a produce maşini bune. de a moderniza atelierele. „alles. Wir sind erfreut. hier zu arbeiten.1. c. de a discuta acum cifrele de plan ? d. Exemplu: Der Wunsch zu arbeiten. k. Infinitivul prepoziţional 10. Infinitivul prepoziţional stă totdeauna la sfîrşitul propoziţiei. Exemple: Das Vergnügen. kommen zu können. Sie zu begrüßen. 10. Am dorinţa de a saluta oaspeţii. „einige" (unii). sau „viel.2. toţi. el trebuie să stea în limba germană la infinitivul precedat de prepoziţia „zu". multă. Vreau să cunosc munca dv.5. Este important a deosebi exact culorile de revenire. Este just (richtig) de a vizita acum uzina ? de a schimba acum tabela ? e. j.180 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. Avem destul (genügend) spaţiu de a construi maşini mari. alle" (tot. Pronume indefinite 10.4. i.4.4. viele" (mult. 10. Dacă un verb lămureşte mai îndeaproape sensul unui substantiv sau adjectiv. toate). de a cunoaşte muncitorii şi tehnicienii din uzina dv. = Dorinţa de a munci. Aţi dori să salutaţi musafirii? Se zice că aceste doamne şi aceşti domni vin din România. Exerciţiul 230.

lecţia a 5-a. In jed Werkstätte arbeiten viel. d. în afară de „man". all Hallen zu besichtigen. Es ist der Wunsch einig Mitarbeiter. h. Spre comparaţie: N G D A die der den die Kollegen Kollegen Kollegen Kollegen einige einiger einigen einige Kollegen Kollegen Kollegen Kollegen (unii colegi) (a unor colegi) (unor colegi) (pe unii colegi). c All unsere Erzeugnisse müssen wir modernisieren. Haben Sie viel Wünsche ? Sagen Sie uns all— ! f. „alles" (tot) şi „viel" (mult) se folosesc mai ales la forma neutră singular şi la plural. . „jeder". pronumele de mai sus pot fi folosite fie singure. Completaţi desinenţele pronumelor indefinite ! a. b. „viei" are forme cu şi fără desinenţă la nominativul şi acuzativul singular: N G D A alles alles aliem alles alle aller allen alle viel(es) vieles vielem viel(es) viele vieler vielen viele. N G D A M jeder Arbeiter jedes (sau jeden) Arbeiters jedem Arbeiter jeden Arbeiter F jede Zahl jeder Zahl jeder Zahl jede Zahl N jedes Jahr jedes (sau jeden) Jahres jedem Jahr jedes Jahr. fie înaintea unui substantiv.6. dar numai la singular. Arbeiter. e. punctul 5. Exerciţiul 231. Besprechen Sie all Zeichnungen mit jed Meister. . Are la toate cazurile desinenţele articolului hotărît. jede. unele). Desinenţele sînt cele ale articolului hotărît. se declină numai la plural cu desinenţele artico­ lului hotărît. Aus einig Zahlen können Sie all ersehen. v. jedes" (fiecare) are forme pentru cele trei genuri. Jed soll all kennenlernen und viel— können. g. In einig Jahren soll die Produktion auf viel Millionen steigen. UNSERE ERZEUGNISSE 181 „man" — (intraductibil1') este invariabil (Nominativ singular) „einige" — (unii.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK.

... Ich möchte . Ihr erfüllt ...7. Exerciţiul 233.. e. Geben Sie . inf) 2 (N.. die Tabelle + der Kopf d. adj.. der Motor 2) + die Drehzahl ') Cu -es de legătură: die Jahreszahl ') Cu -en de legătură: die Motorendrehzahl. Substantive compuse (Continuare) 10... können.182 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. Wollen Sie . modernisieren dürfen. sollen. D) 3 (N.. f. A) 2 (N.... Bauen Sie ... ..N) automatisieren. die Arbeit + der Platz a.. die Farbe + die Skala b. Completaţi fragmentele de propoziţii cu părţile sintactice care mai lipsesc pentru saturarea valenţei ! Model: Bauen Sie einen Transformator? a. g. ? h. ich möchte danken geben sein Exerciţiul 232. Wer begrüßt . Valenţa verbelor Verbele din lecţia de faţă au următoarele valenţe: Indicele Verbe 2 (N.) sau (N.6. . UNSERE ERZEUGNISSE 10. Wir automatisieren . . die Delegation + der Leiter b.. Exemple: die Arbeit + das Zimmer = das Arbeitszimmer. erfüllen. D. Cu -n de legătură a. k.. CM -s de legătură 2. Das ist .. die Gruppe + der Leiter c. die Maschine + der Teil = der Maschinenteil.. Er dankt . das Jahr 1 ' + die Zahl d. Die Gäste besichtigen ... La numeroase substantive compuse.1. kennenlernen. . . besichtigen. 10. b. .7. ? i. die Produktion + die Menge c. besuchen. — j . begrüßen. c. cele două elemente compo­ nente sînt legate printr-un -s sau -n de legătură. bauen. dacă aţi tradus corect! 1. A) 2 (N. wollen. . Wir können . Formulaţi cuvinte compuse din următoarele elemente! Traduceţi-le şi verificaţi la cheia exerciţiilor. d. müssen.

die Analyse + der Fehler n. (ein guter Meister).. die Halle + das Fenster g. Exerciţiul 235 (sinteză).. die Länge + das Maß f. Die Delegation geht zu ... d.. Korrigieren Sie bitte . . die Nummer + die Tafel k. die Konstruktion + das Büro n. Wer besucht das Werk ? b. Wir arbeiten in . Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între­ bări ! a. die Spannung + der Messer i. e.... Wer führt die Gäste durch das Werk ? o.. die Fabrikation + der Fehler m.. Wo können die Gäste arbeiten ? r. die Rechnung + die Größe k. h. Wer dankt dem Direktor ? Was sagt er ? t. die Festigkeit + der Wert h. (ein langer Stift)... die Büchse + der Durchmesser.. die Leistung + der Faktor f. Er verarbeitet . die Umdrehung + die Zahl g. (ein modernes Labor). UNSERE ERZEUGNISSE 183 e. die Oberfläche + der Druck h. die Maschine + die Halle 1. Completaţi fragmentele de propoziţii cu sintagmele indi­ cate ! Fiţi atenţi la desinenţele adjectivelor ! a. die Schulung + der Kurs ) .. Die Lehrlinge arbeiten mit . Wie groß ist die Belegschaft dieses Werkes ? f. Wie hoch soll die Produktion im Jahre 1976 sein? ) . Wieviel beträgt der Wert der Erzeugnisse ? i. (der legierte Stahl). Diese Teile sind aus . Wie viele sollen es im Jahr 1976 sein? g. b. Besichtigen die Gäste auch ein Labor ? Welches ? u.. (viele schwere Metalle). die Schraube + die Lehre m. Wer erwartet den Besuch der Delegation ? d. (ein großer Arbeitsraum). . Was kann man aus diesen Zahlen ersehen ? k. die Arbeit + die Gruppe e. Wer will den Gästen helfen ? s.Was wollen sie automatisieren? n.. die Schwingung + die Zahl 1. Dürfen die Gäste Skizzen machen ? p. Was plant die Werkleitung jetzt ? 1. Was erzeugt das Werk ? h. Der Monteur braucht . (die fleißige Arbeiterin).. Was wollen sie modernisieren ? m. Wer begrüßt die Gäste ? c.. die Skizze + das Papier j . g. ..LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. Die Delegation besichtigt . Was möchte der Direktor den Gästen zuerst geben ? e.. f.. die Decke + die Lampe i. Was sehen Sie im Labor ? v. (jede falsche Zeichnung). Exerciţiul 234. c. Was hat jeder Laborant im Labor ? .

Berger zählt dann die wichtigsten Verfahren auf.5)" Munteanu: „Wir führen dieses Verfahren auch in unsere Fabrikation ein. 4) (zum Beispiel) Silumin.2. feinsten und leichtesten Gußteile herstellen." Ing. u. aber es ist doch eines der modernsten Verfahren. Berger: „Die Leichtmetalle schmelzen wir in Niederfrequenz-Tiegel­ öfen bzw." Munteanu: „Womit formen Sie diese Teile.6. bzw. *) v. Dadurch können wir die kleineren. Sie ist eine wichtige Abteilung unseres Werkes. Sie ist um 40% größer2) als vor vier Jahren. > * v. 3 Explicaţii. Ingenieur Berger. vor.a. Berger: „Wir gießen Teile aus Grauguß. punctul 11. punctul 11.1 şi 11. Explicaţii. Wir wenden es schon seit längerer Zeit an. Auch verbessern wir dadurch das Gefüge der Gußteile." Ing.Lehrstück Nummer 11 DIE GIESSEREI A. Rotguß. > > v. punctul 11.B. punctele 11. Berger erklärt: „Unsere Gießerei ist 3 400 m 2 groß. Explicaţii. Zuerst führt er sie in die Gießerei.2. Explicaţii. Temperguß. Wir stellen damit Teile guter.B. Genosse Munteanu fragt: „Kollege Berger. Kollege Berger?" Berger: „Diese Teile formen wir mit sog. . besserer und auch bester Qualität her.4. (beziehungsweise) in Induktionsöfen von 6.3. (unter anderem) höchste Präzision und geringste Nacharbeit. Allerdings ist die Produktivität dieses Verfahrens weniger gut." Berger: „Sie haben recht. wir gießen sie nach dem Femgießverfahren. x) Ing. welche Verfahren wenden Sie beim Schmelzen der Metalle an ? Worin schmelzen Sie z. Text Ingenieur Schneider zeigt den Gästen aus Rumänien das Werk. Explicaţii. Dort stellt er sie dem Leiter der Gießerei. wollen Sie unsere Gußputzerei ansehen?" * v. punctul 11. Kollege Munteanu. Kollege Munteanu.3 t Kapazität. verlorenen Modellen. Munteanu fragt: „Woraus3' besteht Ihr Fabrikationsprogramm?" Ing. die Leichtmetalle ?" Ing. Wir wollen aber das Programm ausbauen. Wir erzielen damit auch die wichtigsten Vorteile. (sogenannten). NEMetallen und Gußlegierungen wie z. 5 ) v.

(citeşte: zum Beispiel)x) siluminiul das Silumin. superi. -e a turna gießen fonta (cenuşie) lucrată der Grauguß. Ing. -en aici: ca wie de exemplu z. -güsse fonta maleabilă der Temperguß. natürlich komme ich auch mit. şi lista cuvintelor prescurtate din partea a IV-a a manualului de faţă. a mări ausbauen a enumera. -güsse bronzul. cu 40% um. -gusses. Berger: „Zum Putzen der Tempergußteile. -s. despărţirea die Abteilung. însă aber programul das Programm. Wir erzielen dadurch eine sehr glatte Oberfläche". -gusses. pl. Aber ich möchte mit Ihnen gerne noch weiter über das Strahlverfahren sprechen. a înşira aufzählen wichtigsten. Kollege Berger. Vocabular turnătoria die Gießerei. s." Genosse Antonescu fragt: „Wozu verwenden Sie den härteren Stahl­ schrot?" Ing. a pune în faţă vorstellen a explica erklären aici: cu. de la groß secţia." B. Kollege Berger. -en mai întîi. Munteanu fragt den Kollegen Berger: „Kollege Berger. oft aber auch weniger harten. womit putzen Sie die Gußrohlinge aus der Sandgießerei ?" Berger: „Wir putzen nur noch mit Schleuderstrahlmaschinen und ver­ wenden härteren Stahlschrot. -güsse aliajul de turnătorie die Gußlegierung. -(e)s." Die Gruppe tritt in die Werkstatt ein." Berger: „Recht gerne. sectorul. Wir wollen nun das Labor besichtigen. f. Munteanu: „Besten Dank. tombacul der Rotguß. gerne. Georgescu kommst du auch mit ?" Georgescu: „Ja.B. comp. de la „wichtig" cel mai important 11 v. . -gusses. Kollege Munteanu. -(e). în primul rînd zuerst a prezenta. -en din ce woraus a consta/a se compune din bestehen programul de fabricaţie das Fabrikationsprogramm. -e a lărgi. Ing. um 40% mai mare größer.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 185 Munteanu: „Ja. dar.

comp. -s. prin aceasta damit mai bine besser. -(e)s. f. der die procedeul die das das der der die die das die care. -e piesa turnată a introduce. -e procedeul de turnare de precizie Feingießverfahren. ce-i drept. a realiza erzielen avantajul Vorteil. -e între altele u. (citeşte: unter anderem) 1 ' cel mai înalt höchste. welche. şi lista cuvintelor prescurtate din partea a IV-a a manualului de fată. a fabrica herstellen cu aceasta. într-adevăr. . de la welcher. cel mai mic mic. f. pl. -(e). a modela formen aşa-numit. -(e)s. de la „fein" cel mai fin leichtesten (superi. worjn schmelzen (i) der Niederfrequenz-Tiegelofen. welches anwenden das Schmelzen. -s. aşa-zis SQg. (citeşte: sogenannte (n)) x) pierdut verloren modelul Modell.a. -s. comp. superi. superi. -en a îmbunătăţi. puţin. ') v. welche. de la „gering" cel mai puţin. unde a se topi cuptorul de topit cu creuzet de joasă tensiune bzw. -en geringste. a folosi topirea în ce.pl. mai mic kleiner. -s. pl. a corecta verbessern structura Gefüge. -en capacitatea a produce. de la „klein" mic klein feinsten. -s. a importa einführen a obţine. de la „hoch" precizia Präzision. neînsemnat gering prelucrarea suplimentară Nacharbeit. superi. negreşit allerdings productivitatea Produktivität. de la „gut" calitatea Qualität. -en cu ce womit a forma. de la „leicht") cel mai uşor Gußteil. cuptorul de inducţie Kapazität.186 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI das Verfahren. ce a aplica. superi. de la „gut" cel mai bun besten. -s. (citeşte: beziehungsweise) 1) respectiv Induktionsofen.

Tempergußteil. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 236. mai dur tare. Sie haben recht doch modernsten. -en nur noch Schleuderstrahlmaschine. C. dur alicea de oţel des. Exersaţi accentuarea corectă a următoarelor cuvinte! der Niederfrequenz-Tiegelofen die Abteilung die Gießerei das Fabrikatiqnsprogramm das Feingießverfahren die Präzision der Induktionsofen die Nacharbeit das Labor . de doi ani mai lungi. -s. adesea pentru ce curăţirea piesa turnată din fontă maleabilă neted mulţumirea acum mai departe aici: despre procedeul (de curăţire) prin jet a vorbi aici: (cu) multă (plăcere). de la „modern" sejt. fireşte a intra a curăţa piesa turnată turnătoria cu forme de nisip de acum numai maşina de sablat cu jet de alice mai tare. -s sprechen (i) recht (gerne) aici: dreptate. seit zwei Jahren länger. aici: mai îndelungat curăţătoria de piese turnate a se uita. cu toate acestea cel mai modern d e . comp. -s.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 187 die der die die der das der der das recht. a privi bucuros. -en ansehen (ie) gerne mitkommen natürlich eintreten (i) putzen Gußrohling.0. -e glatt Dank.pl. superi. -(e)s. de la „lang" Gußputzerei. f. Explicaţii şi exerciţii 11. aveţi dreptate totuşi. -e oft wofür Putzen. nun weiter über Strafverfahren. -e Sandgießerei. -n härter.pl. deseori. (e)s. comp. -es f. de la „hart" hart (das) Stahlschrot. cu plăcere a veni cu cineva natural. sigur.

1. Zylinder. Kabel. în limbajul tehnic german se folosesc numeroase verbe com­ puse. care la sfîrşit de cuvînt se pronunţă [Te]. 11. 11. Exerciţiul 238. wichtiges) se pronunţă foarte slab. -es (des Werkes. flüssiger. Hebel) în vorbirea curentă se poate chiar suprima. wichtigsten. Verfahren. Tafel. dunkel. des Jahres. kleineren. se pro­ nunţă [-Ig-] cînd se află înaintea unei desinenţe care începe cu o vocală. d) Kurbel ['kUrbal].0. modifică conside­ rabil sensul verbului compus în comparaţie cu verbul simplu (cuvîntul de bază). erklären. Kollegen. se pronunţă [-Ic]. înaintea unei desinenţe care începe cu o consoană. a executa stellen = a pune (în po.2. feinsten. c) gießen ['giisan]. vorstellen. b) wichtiges ['vlctlggs]. richtiger. langes. kleines. Feder. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalei ä lung [e:] şi ä scurt [«]/ ' [e:] Rumänien. 11. a munci ausarbeiten = a finisa führen = a conduce durchführen = a efectua. anwenden. des Raumes. Präzision. Exemplu: wichtiges ['vlctlgas]. Verbe separ abile 11. am wenigsten.1. al căror cuvînt determinativ. erklären. besten. numit „particulă". Gästen. Nickel. des Gußteiles. Exemple: arbeiten = a lucra. breiter. Arbeiter. des Gastes. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalei „e" neaccentuată! Suprimaţi vocala la punctele c) şi d) ! a) Nummer ['nUnwr]. aufzählen. Kapazität.1. härter. zählen. Jahren. höher. Meister. Sufixul -ig. schmelzen. iar în desinenţe ca -en (gießen. das farbigste. Exerciţiul 237.vorstellen = a prezenta ziţia verticală) . Meißel. richtiges.188 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI das die die der die Strahlverfahren Schleuderstrahlmaschine Gußputzerei Gußrohling Sandgießerei woraus womit wofür damit sau damit dadurch sau dadurch dafür sau dafür.0. am richtigsten. La fel: flüssiges. Verfahren) sau -el (Tiegel. Qualität. größer. größer). erzielen. fertiges. [s] Gäste. geringes. länger. Lager. sprechen. länger. Vocala e neaccentuat [a] în sufixe şi desinenţe ca -er (Leiter.1. Exemplu: am wichtigsten [am 'vlcticstan] La fel: das flüssigste. Teilen. Oberfläche. fertiger. des Stahlschrotes. Schlüssel. eintreten.

zudrehen. dar pot fi şi neaccentuate. dar şi adverbe sau alte părţi de vorbire. un tersuchen = a cerceta. Verbele compuse cu particule accentuate şi separabile se numesc verbe separabile. . 1) Exemple: unterteilen = a subîmparţi. sînt de multe ori neaccentuate (şi deci insepa­ > rabile). a unterscheiden = a deosebi. Ihr stellt die Genossen vor. a opri. Er stellt die Maschine ab. durchlaufen — a parcurge. a ausbauen _ = a lărgi finisa bei: beistehen beilegen = a anexa = a asista durch: durchdrücken = a străpunge durchführen = a efectua. a execut prin presare = a opri einstellen ein: einführen a introduce her: herkommen = a produce = a veni încoace herstellen hin: hingehen a merge acolo hinbringen = a aduce acolo mitkommen = a însoţi mit: mitarbeiten a colabora über: übergehen a trece la ceva überhitzen = a supraîncălzi = sau cineva um: umarbeiten umformen = a transforma = a modifica unter: untergehen = a se scufunda.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 189 Cuvintele determinative (particule) ale verbelor compuse sînt mai ales prepoziţii. Du stellst den Apparat ab. ca în toate exem­ plele de mai sus: Exemple: ausarbeiten. a monta anwenden an: anbringen = a aplica auf: aufstellen = a enumera = a amplasa (o aufzählen maşină) aus: ausarbeiten __ a elabora. Particulele accentuate ale verbelor compuse se separă în timpul conjugării de verbul propriu-zis. Dintre cele mai frecvente particule fac parte: ab: abstellen = a închide. Exemplu: Ich stelle den Strom ab.a.2. unterstellen = a pune dedesubt a pieri vorgehen = a proceda vor: vorstellen = a prezenta zudrehen zu* zulassen a admite = a închide prin învîrtire (un robinet) 11. şi se aşază la sfîrşitul propoziţiei. aufstellen.1. unter. um" s. abschleifen = a netezi (prin şle­ fuire) a fixa. * Particulele „durch. Sie stellen die Belegschaft vor. über. Particulele verbelor compuse pot fi accentuate. durchführen. Wir stellen die Gäste vor.

unter vorhalten beabent. Verbele compuse cu particule neaccentuate sînt inseparabile şi se comportă în timpul conjugării ca un verb obişnuit. d. Exemple: Ich unterscheide (deosebesc).ausdurcheinmitum fiihren ent. das Strahlverfahren einführen. Du unterscheidest.abver.. e.mitumvor- schreiben beabver.beiübergever. c. Exerciţiul 239.aufausemherumvor- .aufausdurcheinvorzugehen ent.ausdurch einhinüberumuntervorstehen aufbeent.190 LEHRSTOCK 11: DIE GIESSEREI 11.aufzer. ein neues Verfahren anwenden.ausdurcheinunter- rechnen beaberausver.anver. Exerciţiul 240. De la verbele simple date mai jos. Sie unterscheiden.. die Werkstatt ausbauen. Wir unterscheiden.aufauseinunteruravor- stellen abbeent.3. Maschinenteile herstellen. a.1. Conjugaţi verbele separabile de mai jos în propoziţii ! Model: die Gäste vorstellen. die Gäste vorstellen b. simplu sau derivat cu prefix.anver. formaţi verbe derivate şi compuse cu ajutorul prefixelor şi particulelor indicate ! Căutaţi înţelesul lor în cheia exerciţiilor ! Citiţi verbele formate şi observaţi deosebirile de accentuare! arbeiten beaberaufver. Ich stelle die Gäste vor Du . Er unterscheidet.aneraufver. Ihr unterscheidet.

Die Halle ist 30 m lang. Exemplu: Wir stellen in unserem Werk Teile bester Qualität her fment finit Cadrul sintactic (particulă) 11. Cele mai multe propoziţii în limbajul tehnic german au însă un predicat complex care cuprinde. adică este a doua parte sintactică. 11 2) 3) 4) 5) forma t verbală fi nită ele in v. Exemple: Wir erzielen eine bessere Qualität. verb modal + verb principal la infinitiv 3) . Exemple: Die Gäste wollen nun das Labor besichtigen. punctul 7. să se obişnuiască să constate la fiecare pro­ poziţie ce elemente ale predicatului se află la sfîrşit. Hier erzeugt man diese Apparate nicht.3. lecţia a 10-a.2. Aceste propoziţii au un predicat simplu care se află totdeauna pe locul I I .2. v.1. punctul 6.2.).4. finită). Această poziţie distanţată a elementelor predicatului complex se numeşte cadru verbal sau cadru sintactic. punctul 11. verb negat cu „nicht" 5).2. verb + particulă separabilă 4) . b. şi. . în afară de forma verbală finită (personală care îşi menţine poziţia în locul II). d. Pe care le-am învăţat pînă la lecţia de faţă. adverb s. v.a. c.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 191 11.2.5. Wie schmelzen Sie die Leichtmetalle ? Dadurch verbessert man das Gefüge der Gußteile. şi alte elemente infinite (nepersonale). Numeroase alte posibilităţi vor fi prezentate !n lecţiile următoare. punctul 10. 11. Cadrul sintactic al propoziţiei germane 11. lecţia a 7-a. şi lecţia a 6-a.2. Wir führen dieses Verfahren auch hier ein. Această deprindere de a privi propoziţia germană ca printr-o lunetă-foarfece este foarte importantă. Recomandăm cititorilor de texte tehnice germane să se aştepte oricînd mai degrabă la predicate complexe în poziţie distanţată decît la pre­ dicate simple. a ) 11. Cadrul verbal (sintactic) poate fi format din următoarele tipuri de predicate complexe: 2) a.1. adjectiv. indiferent cu ce începe propoziţia. verbul „sein" + nume predicativ (substantiv. Predicatul propoziţiilor germane poate fi format dintr-o singură ! formă verbală (personală.5. care se aşază la sfîrşitul propoziţiei. v.3. în consecinţă.

! Model: Die Halle ist 15 m breit. Wir verarbeiten dieses Material. Die Gießerei ist 3 400 m 2 groß. breit. das Arbeitszimmer. d. die Gießerei. a. Labor diese Teile das /besichtigen ( ~~ / ~" m a n - \ Oaspeţii vor acum laboratorul. b. . Man zeigt uns das Labor. das Labor. aufzählen — der Ingenieur — die Teile des Apparates b. Exerciţiul 244. Oaspeţii vor să viziteze laboratorul. (wollen). herstellen — Man — neue Gußlegierungen d. die Werkstatt. der Durchmesser. c. der Raum. Exerciţiul 242. e. formînd propoziţii cu cadru verbal! Predicatul simplu trece la infinitiv ! Model: Der Ingenieur zeigt den Gästen das Werk. Wir gießen Teile aus Grauguß oder NE-Metallen. b. der Behälter. Spre comparaţie: Die Gäste /W0//ß/7\ Hier V erZ6U0t n u n Die Gäste ( wollen \ J nun das Labor. a. die Halle. (können). lang. Introduceţi verbele modale date în paranteză la forma cerută. hoch. / Aici se produc aceste piese. Formaţi propoziţii din următoarele grupuri de cuvinte! a. schwer. die Tabelle. a. folosind adjectivele date la „b" şi unităţile de măsură la alegerea dv. Der Ingenieur will den Gästen das Werk zeigen. b. groß. (wollen). Der Ingenieur zeigt den Gästen das Werk. Die Farbe verändert sich. Er erklärt uns dises Verfahren. (sollen). Hier \erzeugtk * m a diese Teile A nicht/ Aici nu se produc aceste piese. Er erklärt uns dieses Verfahren nicht. (O O) Exerciţiul 241. d.192 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI deoarece abia elementele de la sfîrşit determină sensul exact al întregii pro­ poziţii. der Rauminhalt. Indicaţi dimensiuni ale obiectelor indicate la „a". Negaţi următoarele propoziţii! Model: Er erklärt uns dieses Verfahren. dick. c. Woraus besteht das Fabrikationsprogramm? (müssen). Der Druck im Behälter fällt. ausbauen — die Werkleitung — die Gießerei c. Exerciţiul 243. die Oberfläche. einführen —der Meister — die Lehrlinge — in die Arbeit.

groß •— größer — größt. '1/103 . Folosindu-se gndele de comparaţie în propoziţie ca adjective atributive în faţa unui substantiv. mai puţin lung etc. comparativul apare fără alt adaos. ein langes Kabel = cablul mai lung länger — das längere Kabel ein längeres Kabel = un cablu mai lung.3.). kurz — kürzer — kürzest. längst — das längste Kabel Folosite ca nume predicative împreună cu verbul „sein" — a fi sau alte verbe.1.2. pentru a se indica gradul cel mai înalt al însuşirii respective. pentru a se indica superioritatea sau inferioritatea cu privire la o însuşire. adjectivele formează grade de comparaţie. şi anume: pentru pozitiv -i pentru comparativ: -er. iar superlativul este fie precedat de prepoziţia „am" şi avînd desinenţa -en. Diese Maschinenhalle ist am breitesten (die breiteste). Comparaţia adjectivelor 11. fie de articolul hotărît şi avînd desinenţele obişnuite de declinare.3. care formează gradele de com­ paraţie numai cu determinative aşezate înaintea adjectivului (lung. Dieses Kabel ist am längsten.3. b) gradul superlativ. şi anume: a) gradul comparativ. primesc la comparativ şi superlativ Umlaut: Exemple: lang — länger — längst. cel mai lung. Spre deosebire de limba română. = cablul cel mai lung. *3 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 1 ' v. > Unele adjective simple care au a sau o. punctul 9. Pentru a exprima diferenţele graduale ale însuşirilor unor obiecte în comparaţie cu ale altor obiecte. J L _ 1m % i^ 9-* groß größer größt kurz ktirier tönest 11. sufixele de grad sînt urmate de desinenţele de declinare.3. uneori şi u ca vocală radicală.3. Die Maschinenhalle ist viel breiter. 11. x ) = cablul lung Exemplu: lang — das lange Kabel = un cablu lung. mai lung. Exemple: Dieses Kabel ist länger. lecţia a 9-a.\ LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 193 11.1. (das längste). > klein — kleiner — kleinst pentru superlativ: -st. adjectivele limbii germane formează gradele de comparaţie de superioritate prin sufixe.

3. Das vierte Arbeitszimmer ist am kleinsten (das kleinste).3.6. eine weniger hche Halle. Treceţi următoarele propoziţii la comparativul şi superla­ tivul de superioritate şi de inferioritate! Model: Die fünf Arbeitszimmer sind klein. minder" 2> şi „am wenigsten. ) învechit. die am wenigsten harte Legierung. -seh. -z. Adjectivele terminate în -t. Die fünf Verfahren sind wichtig. Diese Schraube ist kürzer als die andere. Diese Schraube ist die kürzeste von allen. Pentiu legaica giadelcr de ccnparaţie de termenul respectiv de comparaţie. 11. Acest şurub este mai scurt decît celălalt. -h intercalează înaintea sufixului superlativului un -e eufonic pentru uşurarea pronunţării: breit — breiter — breitest: der breiteste Tisch. Adjectivul „gut" formează gradele de comparaţie neregulat? gut — besser — best. -s.4. a. Exemple: hech — weniger hoch — am wenigsten hoch. Das dritte Arbeitszimmer ist weniger klein. numărul şi cazul! Exerciţiul 246. se folesese următoarele adverbe şi conjuncţii: — cu pozitivul (relaţie de egalitate): ebenso (so. La unele adjective apar mici neregularităţi în scriere şi pronunţare: hoch — höher — höchst. 11. Die fünf Hallen sind groß. 11. Das erste Arbeitszimmer ist klein. -x. Acest şurub este tot atît (exact atît) de scurt ca celălalt. Exerciţiul 245. am mindesten" 2). Exemple: Diese Schraube ist ebenso (genau so) kurz wie die andere. Das fünfte Arbeitszimmer ist am wenigsten klein.5.3.3. hart — minder hart — am wenigsten hart. groß — größer — größt. J s ) nahe = apraape.7. -d.194 LEHRSTOCK 11: DIE GIESSEREI 11. . b. Die fünf Meßwerte sind genau. Das zweite Arbeitszimmer ist kleiner. -ß. Analizaţi adjectivele din textul lecţiei şi stabiliţi gradul de comparaţie. Acest şurub este cel mai scurt din toate. Gradele de comparaţie de inferioritate se formează prin cuvin­ tele determinative invariabile „weniger. nahe x) — näher — nächst. genul. kurz — kürzer —kürzest: die kürzeste Schraube. c. genau so) wie — cu comparativul (relaţie de inegalitate): als — cu superlativul (relaţie de supremaţie): von.

Dieser Bleistift ist härter. Exerciţiul 251. er arbeitet weniger genau als ich. Ist die Toleranz dieser Welle ebenso groß wie die jenes Bolzens ? . Traduceţi în limba germană! a. Acesta este un avantaj mai mare. . Exerciţiul 250. b. Piese mai precise am obţinut prin turnare de precizie. *• Piesele cele mai uşoare sînt din metale uşoare. Secţia cea mai mare este turnătoria. e. g. Dieser Bleistift ist am härtesten. Răspundeţi după modelul următor! Arbeitet er ebenso genau wie ich ? Ja. . e. Die zweite Halle ist größer als die dritte. Ist Ihre Gießerei ebenso groß wie unsere ? b. Das Werk wendet (mai moderne) Verfahren an. a. er arbeitet ebenso genau wie ich. g. f. Sie haben (mai bune) Resultate erzielt. a. Exerciţiul 248. Dadurch erzielen sie die (cea mai înaltă) Produktivität. Traduceţi adjectivele din paranteză şi treceţi-le la cazul potrivit! a. d. e. d. Eines der (important) Arbeitsverfahren in der Gießerei ist das Feingießen. Folosind exemplele din exerciţiul anterior. stabiliţi compa­ raţii după următorul model! Model: Die erste Halle ist ebenso groß wie die zweite. Das ist das längere Lineal. h. b.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 195 Exerciţiul 247. . Dieses Papier ist am dünnsten. i. Nein. Exerciţiul 249. b. Piesa cea mai mică este această rolă. f. Ist dieses Gewinde ebenso fein wie jenes ? d. Die (cele mai moderne) Verfahren werden in unserer Gießerei verwendet. . Dieser Vorteil ist am größten.Aplicăm procedeele cele mai moderne. d. Die vierte Halle ist die größte von allen. c. Aparatul cel mai exact 1-a proiectat inginerul Popescu. h. Sind diese Gußteile ebenso klein wie jene ? c. Dies sind (mai precise) Gußteile. Dieser Vorteil ist größer. c. Transformaţi adjectivul predicativ în adjectiv atributiv! Model: Dieses Lineal ist länger. c. Cel mai precis instrument de măsurat este micrometrul. Dieses Papier ist dünner. Der (cel mai bun) Induktionsofen steht rechts. Das sind die (cei mai buni) Arbeiter der Gießerei. Wir erzielen so eine (mai bună) Qualität der Teile.

4.a.2.3. Adverbele pronominale pot fi formate din următoarele pre­ poziţii : Seria interogativă Seria demonstrativă an auf aus bei durch für gegen in mit nach über um unter von vor zu + + + + 4+ + + + + + 44- was was was was was was was was was was was was was > > > > > > > > > > > > > + was > + was > + was > woran ? (la ce ?) worauf ? (pe ce ?) woraus ? (din ce ?) wobei ? (cu ce prilej ?) wordurch ? (prin ce ?) wofür ? (pentru ce ?) wogegen ? (împotriva cărui fapt?) worin ? (în ce ?) womit ? (cu ce ?) wonach ? (după ce ?) worüber ? (despre ce ?) worum ? (pentru ce ?) worunter ? (printre care lucruri ?) wovon ? (de la ce ?) wovor ? (în faţa cărui fapt ?) wozu ? (la ce ?) an auf aus bei durch für gegen in mit nach über um unter von vor zu + + + + + + + + + + + 44- das > das > das > das > das > das > das > das das das das das das > > > > > > daran darauf daraus dabei dadurch dafür dagegen (la aceasta) (pe aceasta) (din aceasta) (cu acest prilej) (prin aceasta) (pentru aceasta) (împotriva acestui fapt) darin (în aceasta) damit (cu aceasta) danach (după aceasta) darüber (despre aceasta) darum (pentru aceea) darunter (printre acestea) (de la aceasta) (în faţa acestui fapt) (la aceasta) 4. wofür 1 = pentru ce ? s. Pronumele „das" ca element al adverbului pronominal referindu-se la lucruri şi noţiuni abstracte.4.das > dazu 11.4. acestea). Sensul exact al adverbelor pronominale.a. aceştia.4.. în special al celor de­ monstrative. dafür — pentru aceasta s.1. poate fi tradus atît . b) o serie de cuvinte demonstrative: damit — cu aceasta. formînd: a) o serie de cuvinte interogative: womit? = cu ce.das > davor 4. depinde de context. Cele mai uzuale prepoziţii se pot contopi cu pronumele interoga­ tiv „was ?" (ce ?) şi cu pronumele demonstrativ „das" (acesta. aceasta. respectiv „das" formează primul element al adverbului pronominal şi apare sub forma: wo î wor i > înainte de consoană \ înainte de vocală.196 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 11. da i dar J 11.das > davon 4. Pronumele „was". Adverbele pronominale 11. Aceste cuvinte se numesc adverbe pronominale.

Womit messen wir die Länge ? Mit dem Meter. Traduceţi în limba germană ! începeţi întrebările cu adverbe pronominale interogative ! a. g. Wir antworten auf Ihre Fragen. b. dar şi cu pronume personale. ich schreibe damit. Acum nu vorbim despre aceasta. d. Fragen Sie die Zeichnerin nach der Skizze ? *• Brauchen Sie die Reißfeder zum Zeichnen ? . aceştia. Prin ce obţineţi o calitate mai bună ? e. Exerciţiul 255. c. Despre ce vorbiţi cu oaspeţii ? h. La ce serveşte manometrul ? Exerciţiul 254. a. In unserem Werk verarbeiten wir NE-Metalle zu Gußteilen. Căutaţi adverbele pronominale din text şi stabiliţi sensul lor exact! Exerciţiul 253. Hier schmilzt man die Leichtmetalle in Induktionsöfen. Wir danken Ihnen für Ihren Besuch. Man erzielt durch dieses Verjähren eine bessere Qualität.Zeichnen Sie an diesem Reißbrett? d. Formaţi întrebări cu verbe pronominale interogative la care să răspundă părţile de propoziţie subliniate ! Model: Wir messen die Länge mit dem Meter. h. f. Exemplu: Wir sprechen jetzt nicht darüber. Wir messen die Länge mit dem Meter. Răspundeţi cu „Ja" şi cu adverbe pronominale demonstra­ tive! Model: Schreiben Sie mit diesem Bleistift ? J a . î n ce constă procedeul de sablat cu jet de alice ? c. Sprechen Sie über dieses Verfahren? b.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 197 cu pronumele demonstrativ (acesta. Wir stellen diese Teile aus Grauguß her. Cu ce curăţaţi piesele turnate ? d. Was mache ich damit ? Aici sînt desenele. acestea) în funcţie de genul şi numărul substantivului de referinţă.Hilft Ihnen das Meßgerät beim Messen ? c . Pentru ce vă trebuie aparatul ? g. Din ce se compune programul de fabricaţie ? b. Ist ein Fehler in dieser Rechnung ? e. a. Pe ce desenaţi ? f. e. Ce fac cu ele ? Exerciţiul 252. aceasta. Du mußt die Dezimalzahl mit 3 multiplizieren. Hier sind die Zeichnungen.

198 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 11. der Trafo < d e r Transformator die K r i p o < d i e Kriminalpolizei ls> das Fewa •< Feinwaschmittel 14) . Valenţa Indicele de valenţă Valenţa Verbe verbelor Exemple 1(N) 2 (NA) 2(N aus D) 2(N über A) 2(N in A) 3(N A D) 3 (NA mit D) 3 (NA in A) mitkommen gießen. pag. Wir sehen das Labor an. Formaţi şi scrieţi cife o propoziţie cu fiecare dintre verbele de mai sus. der Tacho < der Tachometer z. das Labor < das Laboratorium. . Cuvinte prescurtate 11. usw. Die Gäste treten in das Büro ein. ELBA-Batterien »>. Erklären Sie mir das Verfahren ! Wir formen die Teile mit verlorenen Modellen.1. în limbajul tehnic german întîlnim foarte des cuvinte prescurtate de structură diferită şi mod diferit de rostire. putzen erzielen. Wir gießen Maschinenteile. sog. Führen Sie die Laboraüten in die Arbeit ein.B. D I N .a. crt.5.6. VDI = Verein Deutscher Ingenieure l> ETZ = Elektrotechnische Zeitschrift 2> P K W = Personenkraftwagen 3 ' L K W = Lastkraftwagen 4 ) K F z = Kraftfahrzeug 5> U K W = Ultrakurzwelle « > V E B = Volkseigener Betrieb 7» bzw. anwenden. ansehen bestehen sprechen eintreten erklären. folosind cuvinte din lecţiile anterioare pentru saturarea valenţei! 11. Der Apparat besteht aus 2 Teilen. = Ingenieur. Wir bauen die Werkstatt aus. = zum Beispiel. schmelzen. u. Wir verbessern das Verfahren. = beziehungsweise. = unter anderem NE-Metall = Nichteisenmetall. < sogenannt. Sie sprechen über die Produktion. verbessern aufzählen. vorstellen formen einführen Er kommt mit.6. ausbauen herstellen. Iniţiale 2 separate 3 Iniţiale legate a) cu punct final b) fără puncte 4 Silabe legate fără punct l-M ) v. Exerciţiul 256. Prescurtări constînd din Exemple 1 Părţi de cuvînt a) cu punct b) fără punct a) cu punct b) fără punct Ing. = und so weiter. D I N 8>. Tipuri frecvente sînt următoarele: Nr.Format 9>. ORWO-Film 10) A g f a . următoare sus.B a n d » ) .

Wohin führt er sie zuerst? c. 11. 3b şi 4. 1 4) camion. Hier verwenden wir z.64. Exemple: Aluminium ist ein NE-Metall (Nichteisenmetall. (sinteză). Wie formt man in dieser Gießerei die Teile? k. 5) autovehicul. Rotguß und so weiter. Cu excepţia tipurilor arătate la rubricile 2b. 14) FEWA-detergent. 12) bateria ELBA.3. 3) autoturism. Temperguß. Temperguß. Wie groß ist die Gießerei ? e. = Grauguß. Worin schmilzt man die Leichtmetalle ? h. Strahlverfahren = das sogenannte Strahlverfahren. Wie groß ist der Induktionsofen ? i.2. 9) format DIN. Rotguß usw. . 2) Revista Electrotehnică. Schneider den Gästen aus Rumänien zeigen? b. 13) poliţia judiciară. 11) banda (magnetofon) Agfa. Ist sie heute so groß wie vor 4 Jahren ? f. Woraus gießt man die Teile in dieser Gießerei ? g. Strahlschrot = Hier verwenden wir zum Beispiel Strahlschrot. 7) întreprindere industrială de stat (naţionalizată). sau: Pe-ka-we) ? Möchten Sie ORWOFilme (Orwofilme) cder Agfa-Filme (Agfafilme) ? Exerciţiul 257. Welches sind die Vorteile des Feingießverfahrens ? m . 6) undă ultrascurtă. cuvintele prescurtate se pronunţă fără a se ţine seama de prescurtare. Was für Teile kann man durch das Feingießverfahren herstellen ? 1. 11. 10) film ORWO.6. Prescurtările formate din iniţiale mari se scriu totdeauna fără puncte şi se pronunţă: Tipul 2b: fie sub forma cuvintelor respective întregi. Exemple: das sog. fie rostindu-se fie­ care literă separat. Was erzielt man dadurch ? . Wozu verwendet man den härteren Strahlschrot ? p. W a s sehen die Gäste nach der Gießerei? n.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 199 1) Asociaţia Inginerilor Germani. 8) Deutsche Industrie Normen = norme industriale germane. sau: En-E-Metall).B. Was soll Ing. Wem stellt er die Gäste vor ? d. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi ! a. das Fewa ['feva] die Kripo ['kripoj. Von welcher Qualität sind die Teile ? j . Womit putzt man hier die Gußrohlinge ? o. Tipul 3b: ca şi cuvinte noi. 11. Prescurtările formate din silabe (tipul 4) se citesc ca şi cum ar fi cuvinte noi: Exemple: der Trafo ['trafo].6. Grauguß. Haben Sie einen P K W (Personenkraftwagen.

Conjugaţi în propoziţii la prezentul indicativ! Verbele schimbă vocala e în ii a. dem Ingenieur die Zeichnung geben. Lectura suplimentară Nr. eine Zeichnung ansehen. Diese liegen in der Drehtrommel 10) d. mit dem Schulungsleiter sprechen. Worüber möchte Ing. 1 DIE STRAHLTECHNIK1» Die Strahltechnik geht 2) auf das Jahr 1871 zurück 2'. Die Drehtrommel läuft U ) mit kleiner Drehzahl. die Temperatur aus den Anlaßfarben ersehen. Die Schleuderräder laufen Bild 1 1. c. Berger noch sprechen ? Exerciţiul 258. e. Bild 1 zeigt dieses Prinzip. Das Leichtmetall im Labor schmelzen. d. b. Munteanu mit Ing. Der Erfinder 3) dieser Technik ist Benjamin Chew Tigham. in das Arbeitszimmer des Direktors eintreten. Die Schleu­ derräder 7) a schleudern 8) das Strahlmittel 8) b auf die Gußteile c. a data din inventatorul principiul invenţia valabil rotorul centrifug a centrifuga. Das Prinzip*' seiner Erfindung 5) ist auch heute noch gültig 6). f.200 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI r. a arunca materialul de sablare tamburul rotativ aici: a se roti . I). Vocabular 1) die Strahltechnik zurückgehen 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) der Erfinder das Prinzip die Erfindung gültig das Schleuderrad schleudern das Strahlmittel die Drehtrommel laufen tehnica jetului a merge înapoi. Was wollen die Gäste noch besichtigen ? s.

Bild 2 Bild 3 Man wendet die Strahltechnik auch zum Entzundern 17) von Draht 1 8 ) und dicken Blechen 19) an. Bild 2 zeigt diesen Stahlschrot aus Stahldraht 1 5 '. Bild 3 zeigt das Schleuderrad mit dem Strahl 1 6 ) . Man kann durch die Strahltechnik auch Oberflä­ chen von Stahl härten 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) die das der der der das der das Putzarbeit Becherwerk Stahlschrot Stahldraht Strahl Entzundern Draht Blech munca (operaţia de curăţire) elevatorul cu cupe alicea din oţel sîrma de oţel jetul curăţirea de arsură (ţundăr) sîrma tabla . Das Strahlmittel besteht aus Stahl­ schrot 14 '. Nach der Putzarbeit 1 2 ' transportieren die Becherwerke 13 ' e. das Strahlmittel in die Behälter f.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 201 mit großer Drehzahl.

3î v. 5 ) v. Explicaţii. 12.4." Georgescu: „Wie ist Ihr Werkstofflager organisiert ?" Schneider: „Grundsätzlich unterteilt es sich in Lager 1 und Lager 2. Kollege Schneider. Messing und anderen NE-Metallen." *l v. Explicaţii. ich erinnere mich genau. Kollege Schneider. 12. Explicaţii. . Munteanu: „Ja." Antonescu: „Welche Metalle bewahren Sie im ersten Lager a u f ? " Schneider: „Hauptsächlich Stangeneisen. •> v. Text Die Gruppe von" Ingenieuren und Technikern befindet sich r> im Büro des Direktors. Profileisen." Die Gruppe begibt sich zu dem dritten Gebäude und geht in das Haupt­ lager hinein. 12.2. was 4 ) zeigen Sie uns h e u t e ? " Schneider: „Das Werkstofflager !" Georgescu: „Wann können wir hingehen?" Schneider: „Ich kann Sie gleich hinführen. Im Lager 1 befinden sich die Metalle und im Lager 2 die anderen Werkstoffe. *) v. 5) Schneider: „In dieser Halle lagern wir den größten Teil unserer Werkstoffe. Er nimmt aus dem Stahlschrank einen Lageplan heraus 2) und legt ihn 3 ) auf den Tisch. Ingenieur Schneider bittet sie. woher beziehen Sie diese Bandringe ?" Schneider: „Von den Vereinigten Blech.5.und Stahlwerken. Platz zu nehmen.3. „Haben Sie Fragen an m i c h ? " Ing.Lehrstück Nummer 12 IM WERKSTOFFLAGER A. Bleche. Isoliermaterial usw. punctul punctul punctul punctul punctul 12. sehen Sie sich den Lageplan an ! Das Werkstofflager liegt im dritten Gebäude. Munteanu. Explicaţii. Explicaţii. Wir wollen uns nicht länger verspäten !" Munteanu: „Wo liegt das Werkstoff lager ?" Schneider: „Bitte. WTir können es leicht erreichen. Bandringe aus Eisen. 12. die „Elektrowerke" haben ein ähnliches Lager?" Munteanu: „Ja." Georgescu: „Erinnerst du dich. Ihr Wert beläuft sich auf etwa 80 Millionen DM.1.

-es. altă etc. geben Sie sie her !" Munteanu: „Wohin führen Sie uns nun.B. -s. Schulze. celălalt. -s. Kollege Schneider?" Schneider: „Bitte wollen Sie hier links hineingehen ? Wir sehen uns nun Lager 2 an. genommen) herausnehmen (i) der Lageplan.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 203 Munteanu: „Darf ich mir ein Muster n e h m e n ? " Schneider: „Aber gewiß ! Nur einen Moment bitte ! Der Praktikant soll eine Schere herbringen. a atinge a se duce. mă cînd a se duce (într-acolo) 1) îndată. Preßspan. Ich will einige Beispiele herausgreifen wie z. B. imediat. -s. .. -e sich belaufen (äu) DM = Deutsche Mark.e mich wann hjngehen gleich hinführen etwas sich verspäten dritten das Gebäude. Vocabular das Werkstofflager. danke. dort sehen Sie Asbest­ platten.hinejngehen lagern der Werkstoff. celelalte. a valora marca germană (moneda) a organiza din principiu.und Apparatebau". kommen Sie her ! Holen Sie bitte eine Blech­ schere ! So. materialul a se ridica la." Georgescu: „Wofür benötigen Sie die dickeren Pertinaxplatten ?" Schneider: „Für den Transformatoren. Hier lagern wir alle Arten von Isolierstoffen und Kunstpreßstoffen. puţin a întîrzia al treilea. -(e) s. 2) egal. pl.e nehmen (i. a pleca depozitul/lagărul principal a intra. a lua afară planul de ansamblu/de situaţie pe mine. Novotex und Pertinax. -(e) s. . organisieren grundsätzlich anderen depozitul de materiale /materie primă a se găsi locul a lua a se secate. . Isolierpapiere. principial alt.sich befinden der Platz.err eichen sich begeben (i) das Hauptlager. a treia clădirea a ajunge. a merge înăuntru a depozita materia primă. f. Glimmerfohen usw. Schichtpreßstoffe wie Textolit. la fel a (con)duce (într-) acolo ceva.

-e sich erinnern die Elektrowerke.-e materialul izolant der Kunstpreßstoff. das Isoliermaterial. principal fierul/oţelul în bare fierul/otelul profilat tabla colacul de bandă a-şi aminti. pl. -(e) s. novotextul das Novotex. -(e) s.das Profileisen. desigur gewiß momentul.und Stahlwerke Uzinele Unite de Tablă şi Oţel (de­ numirea unei uzine oarecare) sigur. -n herbringen a aduce (încoace) holen a aduce. -en foarfece die Schere. -(e) s. construcţia de aparate der Apparatebau. a se duce şi a lua die Blechschere. -n folia de mică die Glimmerfolie. placa de azbest die Asbestplatte. -es. cartonul presat der Schichtpreßstoff. din ce parte woher a primi beziehen die Vereinigten Blech. -e materialul plastic de presare das Beispiel. -e momentul (în tehnică. . pl. polar etc. -(e) s. -n construcţia de transformatoare der Transformatorenbau. -e der Bandring. pl. -n a avea nevoie benötigen placa de pertinax die Pertinaxplatte. a remite die Art. -ien aufbewahren hauptsächlich das Stangeneisen. -(e) s. a depozita mai ales. -e materialul plastic stratificat textolitul das Textolit. -s. clipa der Moment. a-şi aduce aminte Uzinele electrice (denumirea unei uzine oarecare) asemănător ähnlich de unde. -(e) s. pl. -s. -s. -e hîrtia izolant ă der Preßspan. f. -n foarfecele de tablă hergeben (i) a da (încoace).) . -s. -(e) s.e preşpanul. f. -e practicantul de Praktikant.204 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER materialul izolant a păstra. f. pertinaxul das Pertinax.das Blech. -en felul der Isolierstoff. f. -es. f. -e exemplul herausgreifen a alege (la întîmplare) das Isolierpapier. pl. -(e)s. -(e) s. de exemplu momentul de torsiune. 1J -(e) s. hîrtie presată. -es. ') das Moment. -es. -en. mag­ netic.pl.

zu dem dritten Gebäude. Kollege.0. cuvintele nu sînt uniform accentuate. lăsînd cuvxntul interogativ neaccentuat! Was ? Wer ? Wen ? Wem ? Wessen ? Wo ? Wie ? Wann ? Womit ? Wofür ? Wozu ? Woher ? Wohin ? * Excepţie fac cuvintele interogative care întreabă de adjective sau numerale: welcher. se pronunţă foarte redus. Oberingenieur. Labo­ rant.0. Pronunţare şi ortografie 12. Prakti­ kant. Exerciţiul 261. Schulungsleiter. wieviel ? Welche Farbe ist das? Wieviel Blech brauchen Sie? . — prepoziţiile: im Büro. Kollege Berger s. Monteur.2. Explicaţii şi exerciţii 12. Meister Habermann. Formaţi întrebări cu cuvintele interogative care urmează şi pronunţaţi-le cu glas tare. Direktor. -e.1. Exersaţi prcnunfarea corectă a sunetului -e final [a]! [3] ! die Gruppe heute der Lageplan der Kollege bitte der Apparatebau des Gebäude einige der Gebäudeteil die Halle alle der Härtegrad die Metalle pl. î n limba germană rămîn în mod normal neaccentuate: — articolele: die Gruppe. chiar dacă acestea sînt incluse într-un cuvînt compus. > -e. — cuvintele interogative: *' Wer ist das? Was zeigen Sie uns heute? Wo liegt das Werkstofflager ? — titlurile: Ingenieur Schneider. î n cursul vorbirii sau citirii. -.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 205 C. Chefkonstrukteur. — pronumele personale şi reflexive: Er befindet sich hier. — pronumele posesive: mein Arbeitszimmer. Direktor Schulze. -es. şi le pronunţaţi cu glas tare. unser Werk. ein Lageplan. Folosiţi cuvintele de mai jos drept titluri pentru nume de familie la alegerea dv.0. die Probezeit 12. Techniker.a. Exerciţiul 259. Sunetul -e slab [3] de la sfîrşitul cuvintelor. Ingenieur. Konstrukteur. lăsînd titlul neaccentuat! Genosse. Meister. der Gewindebohrer die Bleche pl. Kontrolleur. was für ein. Exerciţiul 260. Herr. apropiat de „ö" slab.

pe ele. pronumele personal are următoarele forme: Pers. ne) îl. I I I Plural Pers. mich dich ihn sie es xms (pe mine. II Pers. o) Declinarea pronumelui Singular Cazul Pers.) m. n. Pronumele personal (Completare) 12. III Forma de politeţe ihr euch euch sie ihnen sie Sie Ihnen Sie Exerciţiul 263. II Pers. II Pers.1. Căutaţi în text prenumele personale şi stabiliţi persoana. I I I Forma de politeţe Sie (pe dv. numărul şi cazul lor! Exerciţiul 264. îi. (pe tine. (pe ea. III f sie ihr sie n es ihm es wir uns uns Pers. mă) te) îl) o) pe ea. I Pers. I Pers.1. II m N G D A ich mir mich du dir dich er ihm ihn Pers. le) personal Plural Pers. (pe noi. Exersaţi Werk — stoff Band — ring Preß — span Blech — schere Glimmer — folie Stangen — eisen Nicht — metall accentuarea corectă a cuvintelor! Iso — lier — stoff Transforma — to—renbau Appa — ra — tebau As — best — platte Perti — nax — platte Pro — f il — eisen E — lek — trowerke Mo — ment Prakti — kant Texto — lit Perti — nax 12.206 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER Exerciţiul 262. f. (pe el.1. La cazul acuzativ. I Singular Pers. înlocuiţi substantivul „Lageplan" din propoziţia model cu cuvintele indicate în paranteză ! Completaţi propoziţia a doua cu pronumele personal corespunzător la cazul acuzativ ! . vă) sie (pe ei. I euch (pe voi. (pe el.

înlocuind substantivele prin pronumele personal la cazul corespunzător! a. Verbele reflexive arată o acţiune care se răsfrînge direct sau indi" rect asupra autorului ei. ein Profileisen. pronumele reflexiv stă la cazul dativ. vier Schrauben). ein Isolierstoff. 12. în funcţie de raportul sintactic în care se află autorul acţiunii de verb: a) dacă autorul acţiunii este subiect -f. Sensul reflexiv este marcat prin pronumele reflexiv care urmează după verb şi care are numai pentru persoana a IlI-a singular şi plural o formă specială: „sich" = se. g.2. pronumele reflexiv stă la acuzativ. b. Repetaţi propoziţiile de mai jos. b) dacă autorul acţiunii este subiect + complement indirect la dativ. ein Behälter. ein Lineal. (El ia o mostră) (îşi ia o mostră) 12. Die Gruppe besichtigt das Werkstofflager. Die Techniker wenden das Strahlverfahren nicht an.2. cazul acuzativ sau dativ. eine Kopie.complement direct. d. Der Direktor spricht mit den Gästen. f. Verbe reflexive 12. c. Bringen Sie ihn bitte her! (eine Glimmer folie. Exerciţiul 265. Exemple: nereflexiv reflexiv Ich frage den Lehrling: „Wo ist Ich frage mich: „Wo ist das das Voltmeter ?" Voltmeter?" ( î l întreb pe ucenic:) (Eu mă întreb:) Der Meister entschuldigt den Der Meister entschuldigt sich. ein Zeichenpapier. e. ein Bleistift. eine Skizze. einige Niete. Der Chefingenieur begiüßt den Gast. ein Bolzen. ein Dorn. zwei Stecker. h. Fehler. viele Zeichnungen.2. Die Arbeiterin erfüllt die Planzahlen. Er nimmt sich ein Muster. Pronumele reflexiv stă la cazul acuzativ sau dativ. . ein Hammer. Der Praktikant bringt die Skizze her.1. (Maistrul scuză greşeala) (Maistrul se scuză) E r nimmt ein Muster.2. Der Ingenieur stellt die Gäste dem Direktor vor. Die Werkleitung benötigt den Lageplan.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 207 Model: Dort liegt ein Lageplan. iar la persoanele I şi a Il-a coincide cu pronumele perso­ nal.

4. c. 12. Depozitul de materiale se află în clădirea a treia. verändern — die Anlaßfarben — sehr c. în limbajul tehnic. Exerciţiul 266.) erinnern — a-şi (dat. unterscheiden —• Schwarzmetalle — Nichteisenmetalle — von b. forma reflexivă este de obicei folosită în sens impersonal. Exemple: Das Werkstofflager befindet sich im dritten Gebäude. . îmi amintesc exact. Die Erzeugnisse verbessern sich von Jahr zu Jahr. Nu toate verbele reflexive din limba română sînt reflexive şi în limba germană şi invers. Exemple: sich verspäten — a întîrzia.2. Wir haben uns verspätet. Produsele se îmbunătăţesc din an în an. Ihr nehmt euch ein Muster. Sie entschuldigen sich. erklären — Sie — diesen Fehler — wie d. sich etwas ansehen — a privi (la) ceva. Er entschuldigt sich. 12. sich (ac.) genau erinnern. Wir nehmen uns ein Muster.) in der Maschinenhalle befinden. Formaţi propoziţii din următoarele grupuri de cuvinte punînd verbul la forma reflexivă! a. subiectele fiind lucruri sau noţiuni care nu pot acţiona. Ihr entschuldigt euch.) aminti. Conjugaţi expresiile următoare la forma reflexivă ! a.2. Ich nehme mir ein Muster (Eu mă scuz) (Eu îmi iau o mostră) Du entschuldigst dich. sich (dat. Wir entschuldigen uns. e. Er nimmt sich ein Muster. b. verbessern — das Verfahren — jedes Jahr. Sie nehmen sich ein Muster. Exerciţiul 267.) eine Neukonstruktion ansehen. Ich erinnere mich genau.3. Am întîrziat. Exemplu: sich (ac.208 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER Exemple: Ich entschuldige mich. Sehen Sie sich diesen Apparat an ! — Priviţi (la) acest aparat ! Unele verbe reflexive prezintă deosebiri cu privire la cazul pronumelui reflexiv în limba germană faţă de cel din limba română. Du nimmst dir ein Muster. sich (ac. halten — die Temperatur — auf 280°.

führen hinein + : gehen.. sehen. Exerciţiul 269.3. gehen. la rîndul lor. Exemple: herausnehmen = a secate (afară).. Fcarte frecvent.3.. ! — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. schicken. Bringen Sie die Schere her ! — Aduceţi foarfecele aici ! hiniuhren — a cenduce (într-) acolo. legen. ! d. Adverbele „her" şi „hin" sînt de obicei compuse (separabil) cu verbe şi arată direcţia acţiunii în felul următor: a) „her" direcţia spre vorbitor: b) „hin" direcţia plecînd de la vorbitor: I < her hin Exemple: /zerkommen = a veni încoace. bringen. bringen. geben heraus + : kommen. din dulap etc. schicken. Schicken Sie einen Lehrling .. stellen. legen. explicind cine şi în ce situaţie ar putea să spună aceste propoziţii I a. transportieren herein -f. formînd împreună particula separabilă a veibelcr..LEHRSTÜCK 12: IM WERK STOFF LA GER 209 12. . stellen. stellen. Genossin Sekretärin ! b. Gehen Sie bitte hinein! = Vă rog intraţi ! (Eu rămîn aici) Exerciţiul 268. bringen. führen. stellen. Transportieren Sie die Maschine . führen. führen. Adverbele „her" şi „hin" 12..: kommen.2. schicken. Kommen Sie her ! = Veniţi încoace ! hingehen — a merge (într-) acolo. Formaţi verbe cempuse din următoarele elemente şi verificaţi sensul lor cu ajutorul cheii exerciţiilcr ! her -f : kommen. com­ puse cu prepoziţii sau adverbe. Sensul lor specific se păstrează şi în aceste cembinaţii. ! c. schicken. a merge înăuntru. 1/10} . führen. bringen. leiten. holen hinaus + : kommen. Completaţi fragmentele de propoziţie alternativ cu „herein" „hinein". schicken. Nehmen Sie die Zeichnung heraus ! = Scoateţi desenul (din mapă. Führen Sie die Gäste hin ! — Conduceţi oaspeţii acolo ! 12. sehen. geben. „heraus" şi „hinaus" şi stabiliţi sensul lor exact. führen. Führen Sie bitte die Gäste . Gehen Sie hin ! = Mergeţi acolo ! /»erbringen = a aduce aici. sehen hin -f : gehen. Bringen Sie bitte die Zeichnungen . sehen.3.1..) hineingehen = a intra.. laufen. adverbele „her" şi „hin" sînt.

wer ? wen ? wohin ? Wer führt die Gäste ins Werkstofflager ? Wen führt Ing. Schneider ins Werkstofflager ? Wohin führt Ing.4.4. ein.4. Cînd două propoziţii coordonate. în majoritatea lor. ') v. cuvinte scurte care pot fi uşor confundate. was ? wie? = cum ? cît de ? = ce ? wer ? wieso ? = cum aşa ? = eine ? wen ? wieviel ? = pe eine ? = cît? wem ? wo ? = unde ? = cui ? z= wessen ? woher ? de unde ? = al cui ? welcher. Schneider die Gäste ? a. Ingenieur Munteanu nimmt sich ein Muster.1. d.d. întrebaţi pe rînd de cuvintele subliniate din următoarele propoziţii cu cuvîntul interogativ corespunzător! Pronunţaţi fiecare întrebare cu glas tare! Model. Ingenieur Schneider führt die Gäste ins Werkstofflager. e. -e ? ce fel de ? = de ce ? warum ? = cu ce ? womit ? wofür ? = pentru ce ? worin ? = în ce ? wonach ? = după ce ? ş. De aceea se recomandă memorarea lor cu toată atenţia. legate prin „und" au anumite părţi sintactice comune. Die Delegation aus Rumänien geht ins Werkstoff lager. b. -es ? care ? wohin ? = = încotro ? cînd? wann ? was für. 12. fie se suprimă.5.210 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 12. c.m. -e. ci se înlocuiesc fie prin pronume personale. Omiterea unor părţi sintactice 12. aceste părţi nu se repetă în a doua propoziţie. Der Chefingenieur zeigt den Gästen ein modernes Verfahren.1) Exerciţiul 270. Wir beziehen dieses Jahr diesen Werkstoff aus Rumänien. .5. lecţia a 11-a punctul 11.a. Cuvintele interogative din limba germană încep toate cu „w" şi sînt. Cuvinte interogative (sinteză) 12. Im Büro des Direktors besprechen Sie die Neukonstruktion.

nehmen. Ihr verspätet euch. sich begeben 2(N. b. von D) beziehen Exerciţiul 272. 12. hinführen holen. Führen Sie die Delegation hin. Valenţa verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemple Wir gehen hinein. hergeben. Formaţi cîte o propoziţie cu fiecare dintre verbele din tabela de mai sus. herausnehmen herbringen. den 3(N. lagern. Der Direktor bittet die Delegation. Kollege Schneider erklärt den Gästen die Lagepläne. organisieren sich befinden. Platz zu nehmen. Im Stahlschrank befinden sich die Zeichnungen für die Neukonstruk­ tion. Exerciţiul 271. Legaţi cîte două propoziţii prin „und" şi efectuaţi omisiunile şi înlocuirile necesare în a doua propoziţie! a. Wir beziehen die Apparate von „Electroaparataj"-Werken.A) Der Praktikant gibt die Schere her. sich 2(N loc.6. Das Isolierungsmaterial befindet im Lager 2. c.) 2(N auf A) 2(N an A) sich belaufen sich erinnern Der Wert beläuft sich auf 4 Millionen Lei. Der Direktor begiüßt die Delegation. Kollege Schneider führt die Gäste ins Werkstofflager. hineingehen sich verspäten aufbewahren.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 211 Exemplu: „Ingenieur Schneider nimmt aus dem Stahlschrank einen Lage­ plan heraus und (Ingenieur Schneider) legt ihn (den Lageplan) auf den Tisch. benötigen. Respectaţi valenţa verbelor! . A. 1(N) hingehen. Im Stahlschrank befinden sich die Lagepläne. Die Kollegin erinnert sich an den Besuch. errechnen herausgreifen.

Munteariu mitnehmen ? 1.Montage . Uzina noastră vă livrează acum tablă.... b.. Was besichtigen die Gäste ? d. . Was lagert man im Hauptlager ? f. .. Povestiţi textul lecţiei! Exerciţiul 276. — ring : Band .... Metall ... g.. Telefon .. T .. Exerciţiul 275.. ...Gußeisen. în care depozit depozitaţi celelalte materiale ? d. mai ales.. din fier. Eisen .. Motoren . Schichtpreß .. .Metall . .. plăci de azbest. plăci de pertinax şi textolit. . — lager : Haupt . Welche Werkstoffe lagert man im Lager 2 ? n.. Schneider ? c. . — platte : Pertinax . Druck . Was will sich Ing. . Werkzeug .. . U ....212 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER Exerciţiul 273.. Papier .Eisen .. e.. .Magnet . .. Răspundeţi! a. Welches Werk hat noch ein ähnliches Lager ? j . Kupfer . colaci de bandă... f.... — stoff : Isolier . — eisen : Profil . Werk .... . Aduceţi mostrele materialelor din depozitul 1 aici. Maschinen .. Transformatoren .. Wo liegt das Werkstofflager ? e... Woher bezieht das Werk die Bandringe? k.... Kunstpreß ... ...... Druck ... de materiale izolante ca hîrtie izolantă... . Farben ..Stangen . . Auto­ mobil..... Avem nevoie.... .. ...Asbest ... . Duceţi-vă şi aduceţi-vă o mostră. Maschi­ nen .Stahl . Beden .. Was zeigt ihnen Ing.Band.. Messing ...Tisch . . . (sinteză). Wie ist das Werkstofflager organisiert ? h.. din alamă şi alte metale neferoase.. . — muster : Bau .. Was bringt der Praktikant ? m. . Was befindet sich im Lager 1 ? i... .. . Lager . Apparate ... Motoren .. (sinteză) Traduceţi în limba germană ! a. Wo befindet sich die Gruppe von Ingenieuren und Technikern ? b. ... De la uzinele dv.. .. . Vreţi să vedeţi (sich ansehen) materialul din depozitul al doilea ? c. ... h. Vă rugăm să intraţi în depozitul principal. ... noi primim (beziehen) numai fier profilat şi fier în bare. Wofür benötigt man die dicken Pertinaxplatten ? Exerciţiul 274. folie de mică. Wie hoch ist der Wert der Werkstoffe ? g.. Formaţi cuvinte compuse cu următoarele cuvinte de bază ! Rostiţi cuvintele cu glas tare împreună cü articolul lor! — bau : Flugzeug . Werkzeug .

Güte 13) . Man nennt *' einen Teil davon 5) auch Halb­ fabrikate 6). însuşirea calitatea precum şi abaterea de la dimensiune abaterea de la greutate Republica Federală Germania Republica Democrată Germană prescripţia . Sie sind in fast 8 ' allen Ländern genormt 9). Abmessungen sowie14) Maß-15' und Gewichtsabweichungen16). In der BRD 17) und der DDR 18) bezeichnet man diese Vorschriften 19) als Vocabular 1) der Rohstoff 2) der Ausgangsstoff 3) die Verarbeitung 4) 5) nennen davon 6) das Halbfabrikat 7) die Unzahl 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) die fast genormt Norm sich beziehen Eigenschaft Güte sowie Maßabweichung Gewichtsabwei­ chung BDR Bundesrepu­ blik Deutschland DDR Deutsche Demokratische Republik Vorschrift die die die die die materia prima.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 213 D. Lectura suplimentară Nr. 2 ÜBER WERKSTOFFE Die Werkstoffe und Rohstoffe1'. materialul materialul de bază prelucrarea a numi. mulţimea aproape normat norma a se referi proprietatea. bzw. Die Normen 10) beziehen u ) sich auf Eigenschaften 12). Materialien sind Ausgangsstoffe2' für die weitere Verarbeitung3'. Es gibt eine Unzahl" von Werkstoffen. a spune din acestea semifabricatul numărul mare.

afară de aceasta economia de materiale . Die Normen verändern sich von Zeit zu Zeit und passen 20) sich dem allgemeinen 21) technischen Fortschritt 22) an. Es ist deshalb 24) das Bestreben Z5) der Konstrukteure und Technologen. Materialeinsparungen 30> zu erzielen. ) zu halten. a se strădui peste aceasta. 21) allgemein 22) der Fortschritt 23) der Kostenanteil 24) deshalb 25) das Bestreben 26) der Materialbedarf 27) möglich als möglich 28) bemühen 29) darüber hinaus 30) die Materialemsparung a se adapta în general progresul cota-parte a cheltuielilor (preţul de cost) de aceea strădania. den Materialbedarf 26> so klein als möglich 2 . Die Belegschaften der Werkstätten bemühen z 8 ) sich darüber hinaus 2 9 ) . silinţa consumul de materiale posibil pe cît posibil a se osteni. Der Kostenanteil 2 3 ) der Werkstoffe ist bei fast allen Erzeugnissen sehr hoch. 20) sich anpassen.214 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER DIN (Deutsche Industrie Normen).

Zug. Bei der Zerreiß­ probe muß aber die Elastizitätsgrenze überschritten werden. die Werkstoffe vor ihrer Verarbeitung auf ihre Eigenschaften zu piüfen. Technologische Prüfungen. 2. Es werden nun einige Verfahren kurz beschrieben: a. . V. Statische Prüfverfahren. 13. V. 13. punctul 13. A. V. Explicaţii. Text Zweck der Werkstoffpiüfung ist es. Das Verhalten oder die Verfor­ mung des Probestabes bei steigender Belastung wird von der Zerreißmaschine in Form einer Kurve entsprechend aufgezeichnet. Ermittlung der chemischen Zusammensetzung.3.Lehrstück Nummer 13 DIE W E R K S T O F F P R Ü F U N G A. sondern auch die Streckgrenze. Elektrische Piüfungen usw.oder Zerreißversuch Ein Probestab aus dem zu prüfenden 5 ) Werkstoff wird in eine Werkstoffprüfmaschine eingespannt und zunehmend bis zum Zerreißen belastet (Abb. 6. und zwar die Elastizitäts­ grenze. «) V. darf nicht überschritten werden. Explicaţii.1.6. 1. Im folgenden') wird ein kurzer Überblick über die wichtigsten Piüfverfahren gegeben. 3. 13. Explicaţii.4. de verificat Explicaţii. wenn der Stab zerrissen werden soll. 1) 2/ 3) i) 5) V. Zerstörungsfreie Prüfungen. die Bruchdehnung und die Brucheinschnürung eines Werk­ stoffes ermittelt. sonst 6) wird eine dauernde Dehnung oder plastische Verformung festgestellt. Es * werden 2) zur Piüfung der verschiedenen > Eigenschaften vielseitige Prüfverfahren angewendet 3) . = Explicaţii. 7. Eine bestimmte Spannung im Stab. Dynamische Piüf verfahren. Aus dem Zerreißversuch wird nicht nur die Zugfestigkeit. punctul punctul punctul punctul 13. Festigkeitsprüfung bei schwingender Belastung. 5.l).2.

-e Verarbeitung. punctul 13.folgend im folgenden ausführlich der Überblick. amănunţit privirea de ansamblu. -s. U f V 'Probe Genaue Meßwerte bei Werkstoffprü­ fungen werden nach einmaligem Versuch Abb. însuşirea. -(e) s. -(e) s. Vocabular Werkstoffpiüfung. und 2 gebracht.2 nicht erhalten. -en werden (i) die Prüfung. Aus den Meßwerten wird der innere Widerstand errechnet. verificarea. examenul diferit. punctul 13. sondern zweimal. controlul. 2) dann werden in den Stromkreis die Meßinstrumente eingebaut. -en statisch dynamisch J die der die die încercarea materialelor scopul prelucrarea proprietatea.2) proba. Die Mittelwerte ergeben dann ein genaueres Resultat. dreimal oder mehrfach wiederholt. -e die Ermittlung. -en die Zusammensetzung. compunerea static dinamic ) v. darum werden diese nicht nur einmal 1) . Prüfungen bei schwingender Beanspruchung der Werkstoffe oder Schalt­ versuche an elektrischen Apparaten werden deshalb 10 Millionen mal und noch mehr wiederholt.5. B. Durch die Schutzelektrode 3 wird (°. Explicaţii. Prüfung des inneren Widerstandes elektrisch nichtleitender Werkstoffe Es wird der Probekörper in das Prüfgeätr zwischen die Elektroden 1.216 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG b. calitatea aici: verb auxiliar (v. I . denn die ringförmige Schutzelektrode führt den Strom wieder in den Stromkreis ^pannungs^ue'M zurück. (Abb.W das Messen des Oberflächenstromes verhin­ dert. -en verschieden vielseitig das Prüfverfahren. trecerea în re­ vistă determinarea compoziţia. deosebit multilateral procedeul/metoda de verificare următor în cele ce urmează detaliat. -en Eigenschaft. -en Zweck. So wird er durch die Meßinstrumente nicht gemessen.

die Verformung. -e der Zerreißversuch. pl. -en ermitteln inner încercarea la rezistenţă oscilant sarcina tehnologic nedistructiv electric a descrie încercarea la întindere / la tracţiune încercarea la rupere epruveta. -en die Streckgrenze. -en steigend die Zerreißmaschine. -n überschreiten (überschritten) sonst dauernd die Dehnung. -en plastisch feststellen wenn zerreißen (zerrissen) die Zugfestigkeit. -n die Form. a însemna.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 217 die Festigkeitsprüfung. -n einspannen zunehmend belasten bis zu das Zerreißen. a depăşi altfel permanent alungirea plastic a constata.e und zwar die Elastizitätsgrenze. -en schwingend die Belastung. a fixa crescînd a încărca pînă la ruperea comportarea deformarea crescînd maşina de încercare a rezistenţei la rupere forma curba corespunzător a înregistra. -(e) s. -(e) s. a stabili interior . . -n die Bruchdehnung. -e der Probestab. bara de probă maşina de încercat materiale a strînge. -(e) s. f. a determina. -s. -en die Kurve.pl. -en technologisch zerstörungsfrei elektrisch beschreiben (beschrieben) der Zugversuch. -s. f.e die Werkstoffprüfmaschine. a stabili dacă a rupe rezistenţa la întindere/la tracţiune limita de curgere alungirea la rupere gîtuirea relativă la rupere a afla. -en die Brucheinschnürung. a nota anumit bara şi anume limita de elasticitate a păşi peste. . das Verhalten. -(e) s. -n entsprechend aufzeichnen bestimmt (e) der Stab.

-(e)s. perf. proba a obţine de aceea. . -(e) s. -n die Elektrode. -es.das Prüfgerät. -s die Erde x>. de la bringen) der Stromkreis. -e ergeben (i. experienţa. -(e) s. -e erhalten (ä. -s.e nichtleitend der Probekörper. erhalten) darum einmal zweimal dreimal mehrfach wiederholen der Mittelwert. . globul pămîntesc electrodul adus circuitul electric /de curent a aşeza. unic încercarea. -n der Oberflächenstrom. -e errechnen einmalig der Versuch. din această cauză mai mult J ) Cuvintele din Abb. circular curentul înapoi aşa. -e deshalb mehr (comp. deoarece. -en der Schaltversuch. perf.e verhindern denn ringförmig der Strom. -(e) s. în felul acesta ") măsurat valoarea măsurată a calcula. -e die Beanspruchung. -(e) s. -e einbauen die Schutzelektrode. -e die Spannungsquelle 1). a afla prin calcul o singură dată. de la viel) rezistenţa rău conducător epruveta aparatul de verificat sursa de tensiune voltmetrul galvanometrul pămîntul. ergeben) das Resultat. -s das Galvanometer 1 '. de la „m der Meßwert. a opri căci.218 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG der Widerstand. astfel. en der Spannungsmesser 1). 2 . -(e) s.e zurück so gemessen (part. a monta electrodul de gardă/de protecţie curentul de suprafaţă a împiedica. din această cauză o dată de două ori de trei ori de mai multe ori a repeta valoarea medie a rezulta rezultatul solicitarea proba de comutare de aceea. -(e) s. (e) s. întrucît inelar. -n gebracht (part. -(e) s. .

Feld. Exersaţi pronunţarea corectă a sunetului -ng [//] la mij­ locul şi sfîrşitul cuvintelor! Dehnung — Dehnungen Legierung — Legierungen Prüfung •— Piüfungen Umdrehung — Umdrehungen Belastung — Belastungen Leistung — Leistungen Verarbeitung — Verarbeitungen Spannung — Spannungen Abbildung •— Abbildungen Rechnung — Rechnungen 13.1. zunehmend. geben. gegeben. x > Cu excepţia combinaţiilor -ig [Ic] şi ng [n] (v. — Schimbarea vocalei radicale (Ablaut) la majoritatea verbelor care au desinenţa -en la participiu.1. steigend. folgend. — Desinenţa -t sau -en. Exersaţi şi reţineţi accentuarea corectă a cuzintelcr lungi din textul lecţiei ! Căutaţi şi alte exemple din rubrica „vocabular" ! J_ _ _ _ J _ _ _ L _ _ _ Über — blick Zer — reiß — versuch Ober —flächen—ström Zug — versuch Zer — reiß — maschine Werk — stoff — piüfung Schalt — versuch Ver — such Bruch — ein — schnürung 13. Exersaţi pronunţarea corectă a consoanelor finale! — b: Probestab. eingespannt.la verbele care sînt accentuate pe prima silabă.". avînd forme şi funcţii foarte diferite. Flugzeug Exerciţiul 279. Literele -b. einspannen. Cuvintele „angewendet. în funcţie de conjugarea de care aparţine verbul. belastet s.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 219 C. Zahnrad. -d la sfîrşitul cuvintelor se pronunţă [-p]. [-k]. -g11. Explicaţii şi exerciţii 13. belasten s. litera g)." sînt participiile perfect ale verbelor „anwenden.0. E-t]Exerciţiul 278. punctul II. (vezi tabelul). nichtleitend •— g: Weikzeug.a.a.1.1.2. dauernd. — d: Widerstand. beschrei­ ben.1. şi tabelul din capitolul introductiv „Parti­ cularităţi ale scrierii şi pronunţării în limba germană". schwingend. Participiul perfect al verbelor are următoarele caracteristici formale: — Prefixul ge. 13. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 277. Participiul -perfect al verbelor 13. forme verbale de o importanţă deosebită pentru texte tehnice. .0. beschrieben.

5 ai1 I I I I I d S 1) ^4 «J ß ß Ö tutu M M I ! fi a> I M X> eg u cg O "O B J3 v 8 k.H -S •g«S.0 d fi -S d .5 "3 S 1 1 «iX J! « > S « oi cg eg V .220 LEHRSTÜCK 13: D I E W E R K S T O F F P R Ü F U N G fffl '5 o ö3 £§ i 8i$ 3 v Q 00 c« in o OJ U U U V BD BD 00 60 BD 0 0 Ifi 6ß 3> 3 C C « ü O 2 41 oo & N ^ ™ 4J 0) « 40 JJ 00. 5 c «) C w ä> ^S (11 Ö i £ i gvg 6 S.1 (LI *+-< « ţ « gg.J3A) 3? — inxjjaid n o (ţqEţis u a n i d ţ p a p ţE a d aţBnţuaaaB sqjaA) aS — ţnxijaid p i p j .B g ö ca S CJ o X I Ö tuO tfl (O N XI N .O 0 0 : 3 3 1 J3 "3 | P< cS alten lassen rgeben ekomm :allen m.M 007s bo rt 8 Ü L dl« O î • 4) • ootfl g .g *0> CC S H ' S CC X l HJ Ö§ o§ •o ö f j ' S 8 • S 1 1 'S •a g"2 a S B-iE-8 5jţqei«dos eţnoiţacd ţ d n p (ţqcţis Btnud ad aţEnţuaooB aq.-H U fl ü « •33 o g § .g s a l-a •¥ I & g> ci .SB « 'S Xl > X! M < D C < Ü XJ N .-as B R — O W IL» . JJ « ao ce I I M H _ I I d d u <l> auiiä înţnţuţAno jntndaaus EJ lisS.5 Ö a s a U S 3 S 6 S S «-Ş »• I I I I I I ö d I I I I I I l) C « ö d I I II II O p-t a %£ s . «fiii' um I I I I I I I I I I I I 6 i i I I i i fi I I I I II v ä Ulli! ^'S S 3 - u Ö .U O D •s g o H e r i3 rt „ d 5 — Ü •" 0 u a •*-> * o H cc Q< r c -3 •g x » ö o 3 g-s-s.00 60 6 0 £ P .

Exemple: bringen — gebracht — (adus). Următoarele verbe învăţate formează participiul perfect cu desinenţa -t. cu sau fără schimbare de vocală.3. sein — gewesen s. können — gekonnt — (putut). analysieren funktionieren sagen brauchen antworten gehören schicken dienen arbeiten haben stellen drehen suchen aufzählen herstellen einführen ausbauen konstruieren transportieren entschuldigen befestigen erfüllen kontrollieren unterteilen begrüßen leiten verarbeiten erklären verändern besichtigen liefern erzeugen besuchen erzielen machen verbessern bestimmen exportieren montieren verwenden bezeichnen fragen planen vorstellen bohren rechnen zeigen führen Exerciţiul 281.1. în limba germană există diferite posibilităţi de exprimare impersonală: . Controlaţi după criteriul accentuării (pe prima satt pe altă silabă) dacă participiul are şi prefixul ge. în textele tehnice predomină modul de exprimare impersonal. Vocala după infinitiv vă indică in ce fel se modifică vocala radicală a participiidui perfect.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 221 13. deoarece ne interesează mai mult acţiunile verbale şi obiectele lor decît cei care efectuează acţiunile. müssen — gemußt. Formaţi participiul! herausgreifen (i) erscheinen (ie) steigen (ie) befinden (u) gewinnen (o) besprechen (o) sprechen (o) unterscheiden (ie) liegen (e) schmelzen (o) gleichen (i) schleifen (i) 13.1. Deoarece din forma infinitivului nu se poate deduce cu care desi­ nenţă se formează participiul perfect şi dacă acesta prezintă schimbare de vocală sau nu. fiind mai puţin numeroase. dürfen -— gedurft •— (avut voie).4.2. Formaţi participiul perfect. diferenţiate în tabela de mai sus. adică autorii acţiunilor. Diateza pasivă 13.a.1.2. Exemple: sich befinden (befunden) = a se afla (aflat) hineingehen (hineingegangen) = a intra (intrat) beziehen (bezogen) = a primi (primit) Exerciţiul 280. se recomandă a se memora odată cu infinitivul şi participiul perfect al verbelor format cu desinenţa -en. 13. Unele verbe neregulate nu se încadrează în cele 9 tipuri de for­ mare a participiului perfect.sau nu.

2. lecţia 5. Verbul auxiliar stă la început (în locul I I sau I). Diateza pasivă se formează din verbul auxiliar „werden" + par­ ticipiul perfect al verbului despre care este vorba. werden erzielt. — cu pronumele „ m a n " 2 ' : Man schmilzt das Metall im Induktionsofen.212 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG — cu pronumele „es" 1): E s ist Zeit. este folosit. punctul 5. sau se aduce) wird verwendet. — cu diateza pasivă. a D v. punctul 10.2. diateza pasivă se supune obligativităţii formării cadrului sintactic în propoziţia principală. sînt obţinute. Diateza pasivă este acea formă verbală care ne permite să indicăm acţiunile verbale şi obiectele lor fără a face vreo aluzie la autorul acţiunii. = Se topeşte metalul în cuptorul de inducţie. Diateza activă Autorul Acţiunea Obiectul Die Laborantin Man Wir bringt verwendet erzielen die Analyse Isoliermaterial gute Resultate Obiectul Diateza pasivă-^ Acţiunea Die Analyse (Analiza Das Isoliermaterial (Materialul izolant Gute Resultate (Rezultate bune wird gebracht. 13. = Este timpul.2. ! 13.4. ) v. Formele verbului auxiliar „werden" la indicativul prezent sînt: ich werde wir werden du wirst ihr werdet er wird sie werden 13. este adusă. .6.2. Exemple: Hier wird ein Überblick über Prüfverfahren gegeben. Aici se dă — sau: este dată o privire de ansamblu asupra procedeelor de verificare.2. sau: se obţin).2. sau: se folo­ seşte) . iar participiul perfect la sfîrşitul propoziţiei. lecţia 10. Fiind o formă verbală compusă din mai multe elemente.3.

Werden die wichtigsten Verfahren hier kurz beschiiebcn ? Aici sînt descrise—sau: se descriu pe scurt cele mai impor­ tante procedee ? 13. Man wendet vielseitige Prüfverfahren an. schicken. Exerciţiul 283. însuşirile urmează să fie examinate. ansehen. diateza pasivă este tradusă în limba română de obicei prin forma impersonală reflexivă (cu „se"). a IlI-a plural de la anwenden. > g.6. Genaue Meßwerte werden nach einmaligem Versuch nicht erhalten. fiind subiect gramatical. Exemple: Das Verhalten des Probestabes wird aufgezeichnet. hinführen. după verbele modale. Man zeichnet die Verformung in Form einer Kurve auf. l ) în propoziţia transformată apare la cazul nominativ. vorstellen. bezeichnen. entschuldigen. f. Man spannt einen Probestab 1} in die Werkstoffprüfmaschine. D. sau: este fixată într-o maşină).2. holen.. zählen. (Epruveta se fixează. d. be­ suchen. Comportarea epruvetei se notează. Conjugaţi următoarele verbe la diateza pasivă! verhindern. Limita de elasticitate nu are voie să fie depăşită. Exerciţiul 284. c. e. Fiind o modalitate de exprimare impersonală.LEHRSTÜCK ' 3 : DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 223 Der Probestab wird in eine Maschine eingespannt. angewendet werden.. Exerciţiul 282. Man belastet den Probekörper * bis zum Zerreißen. . Der Probekörper muß zwischen die Elektroden gebracht werden. Man gibt hier einen Überblick *' über Prüfverfahren. Infinitivul diatezei pasive se formează din infini­ tivul verbului „werden" precedat de participiul perfect al verbului în cauză. begrüßen. Exemple: Die Eigenschaften sollen geprüft werden. între altele. Diateza pasivă are şi un infinitiv special care se foloseşte.5. h.2. Valori exacte de măsurare nu se obţin la o singură încer­ care. Man beschreibt einige von diesen Verfahren. 13. Epruveta trebuie să fie aşezată între electrozi. identificaţi per­ soana şi numărul lor. Die Elastizitätsgrenze darf nicht überschritten werden. angewendet: pers. Man überschreitet die Elastizitätsgrenze. şi indicaţi infinitivul activ şi pasiv al verbului respectiv! Model: Werden . Căutaţi în text formele de diateză pasivă. Man prüft die Werkstoffe auf ihre Eigenschaften. Treceţi următoarele propoziţii la diateza pasivă! începeţi propoziţia cu partea sintactică subliniată! a.

în textele tehnice. Der Direktor begrüßt die ausländische Delegation. Redaţi cu ajutorul diatezei pasive conţinutul următoarelor propoziţii.224 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG Exerciţiul 285. die Werkstoffe auf ihre Eigenschaften zu prüfen. evitînd indicarea autorului (subiectului)! Model: Der Laborant prüft den Werkstoff im Labor. . Se introduce corpul de probă în aparatul de verificat. d. 13.4. Wichtig ist es. steigender. schwingenden. pro­ numele „es" mai poate fi subiect dublu. Die Arbeiter und Techniker wenden verschiedene Verfahren an.2. în acest caz.3. 13.1 şi lecţia a 10-a. a. Pronumele „es" poate fi şi corelativ (înlocuitor.1. f. Participiul prezent 13. entspr echen— J > v. Pronumele „es" (Completare) 13. Exemple: Es werden hier einige Verfahren kurz beschrieben. Cuvintele „folgenden. Este important a se readuce curentul de suprafaţă în circuit.2. de diateza pasivă.4. care urmează după predicat. Wir wiederholen die Schaltversuche 10 Millionen mal. Der Techniker bringt den Probekörper in eine Zerreißmaschine. schwingen — a oscila. Nici în această situaţie nu se traduce. punctul 10.2.3." sînt participiile prezente ale verbelor. e. Es wird der Probekörper in das Prüfgerät gebracht. 13. b.1. Pe lîngă funcţia sa de pronume personal şi impersonal 1 '. de obicei. Exemple: Zweck der Werkstoffprüfung ist es. Scopul verificării materialelor este să se examineze proprie­ tăţile lor. „es" nu se traduce. Die Belastung überschreitet die Elastizitätsgrenze. Sînt descrise aici cîteva procedee pe scurt. zunehmend. den Oberflächenstrom in den Stromkreis zurück­ zuführen. Der Werkstoff wird im Labor geprüft.3. c. stînd la începutul propoziţiei în locul subiectului propriu-zis. steigen — a urca. Der Ingenieur baut das Meßinstrument in den Stromkreis ein. pronumele „es" în această funcţie este urmat. ent­ sprechend s. lecţia a 2-a punctul 2. „folgen — a urma. zunehmen — a creşte.a. reprezentant) al unei propoziţii secundare sau al unui infinitiv prepoziţional.

.. sau se tra­ duce cu o propoziţie relativă (d.. Folosit ca adverb pe lîngă verbe.. b. . care înlocuieşte desinenţa infinitivului. . eine dauernde Dehnung — o lungire permanentă. .2.. legaţi-le ca atribut de substantivele alăturate şi traduceţi sintagmele astfel formate! a. Exemplu: Der Probestab wird zunehmend belastet — epruveta se încarcă crescînd. Formaţi participiile prezente de la următoarele verbe şicompletaţi cu ele propoziţiile alăturate. dauern — die Beanspruchung Exerciţiul 287. führen : Das Werk ist in der Produktion .. und . folgen — die Prüfung f. überschreitend = care depăşeşte). Meßwert übersteigt die Elastizitätsgrenze c. participiul prezent rămîne nedeclinat şi poate fi tradus şi cu gerunziul românesc. stehen : Die Zeichner arbeiten an den Zeichenbrettern. .. . zerreißen — der Probestab d.. d. Treceţi sintagmele de mai sus l a plural! Exerciţiul 288. dauern : Man belastet den Probestab . zunehmen — der Widerstand b.. continuu).. f. Semnul formal caracteristic participiului prezent este desinenţa (-e)nd.. -ant(ă) din limba română. . Exerciţiul 286. .LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 225 a corespunde. entsprechen : Der .3..4.. steigen — die Temperatur c. .. entsprechen — das Verfahren e. (Se încarcă . e. : Dieser Werkstoff ist elektrisch . Exemple: bei schwingender Belastung = în condiţiile unei sarcini osci­ lante . în cazul acesta el se declină ca orice adjectiv şi corespunde cu adjectivele terminate în -tor(toare) sau -ent(ă). rechnen und messen : Man ermittelt den Wert . Exemple: bei entsprechender Belastung = la o sarcină corespunzătoare. Exemple: entsprechen entsprechend = corespunzător dauern dauernd = permanent schwingen schwingend = oscilant zunehmen zunehmend = crescînd überschreiten überschreitend = care depăşeşte 13. Participiul prezent poate fi folosit ca atribut pe lîngă substantive. ex. 13. a. = Epruveta se încarcă crescînd. pe care apoi le traduceţi ! Model: Man belastet den Probestab dauernd. leiten . 15 — Germana pentru ingineri ji tehnicieni — c. Formaţi pariicipiile prezente de la următoarele verbe. adică forme verbale care sînt folosite ca adjective sau adverbe arătînd acţiunea în curs de desfăşurare. Der Probestab wird zunehmend belastet. (1/103 * ..4.

5. Exemple: eins — einfach = simplu.6.. Exemplu: eins — einmal = o dată. Ich frage sie immer.3.6. Aceste numerale se folosesc ca adjective sau adverbe. Wir wendeten das Verfahren schon an. zwei — zweimal = de două ori.2. nicht nur . Muß ich Ihnen das erklären ? (3) e. 13. oder. aber. von dreifachem Wert = de valoare triplă. Exemplu: ein einmaliger Versuch. Aceste numerale se numesc numerale iterative.226 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 13.. allein. darum. înzecit.1. Ordinea părţilor sintactice în a doua propoziţie după aceste conjuncţii este diferită. Numărul de repetare a unei acţiuni este indicat prin numerale compuse din numeralul cardinal respectiv + -mal. Numerale compuse 13. (6) d. zehn — zehnfach = de zece ori. se folosesc numerale multiplicative.1. Pentru a arăta multiplicitatea unei acţiuni sau unui lucru. deshalb. oara". (5) f. Numeralele iterative pot fi transformate în adjective cu ajutorul sufixului -ig. sieben — siebenmal = de şapte ori. Exemple: eine sechsfache Wiederholung = o repetiţie de şase ori. Ele sînt invariabile. Ordinea părţilor sintactice după conjuncţii coordonatoare 13. denn. dann. apoi predicatul (forma finită). Cuvintele „und. Sie können diesen Meßwert auch erhalten. Exerciţiul 289. care este de fapt substan­ tivul „das Mal = data. zwanzig — zwanzigmal = de douăzeci de ori. (4) b. compuse din numeralul cardinal + -fach. 13. Sie müssen den Versuch wiederholen. Der Versuch wird wiederholt. hundert — hundertfach = de sute de ori. (10) 13. sonst ş.5. oder. ja. sondern auch urmează subiectul (sau altă parte sintactică). Completaţi următoarele propoziţii cu numerale iterative corespunzătoare cifrei date în paranteză! a. sondern. După conjuncţiile und.5.a" sînt conjuncţii care leagă (coordonează) propoziţii principale.5. denn. deci ordinea normală cu predicatul în locul II. (2) c. . aber.

denn der Meßwert ist nicht genau. sonst wiederholen wir den Versuch. căci valoarea de măsurare nu este exactă. pe lîngă subiect. Treceţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent la diateza pasivă ! Model: Der Mittelwert wird ermittelt. (oder) d. altfel repetăm încercarea. Der Meßwert ist nicht genau. Bringen Sie den Probekörper zwischen die Elektroden. deci sînt verbe tranzitive care. feststellen: Man stellt ein besseres Resultat fest. Exerciţiul 290. deci avem inversiune. e. toate verbele noi ale lecţiei de faţă au indicele de valenţă 2(N. (aber) b. Legaţi cele două propoziţii date prin conjuncţia indicată în paranteză. Wir wollen seinen Widerstand messen. Valenţa verbelor t 13. Cu excepţia verbului „zerreißen" care aici are valenţa 1(N). Jetzt mißt man die Brucheinschnürung des Werkstoffes. (darum) 13. Wir brauchen die Festigkeitsprüfung bei schwingender Belastung. Der Versuch wird noch einmal wiederholt. Exemple: Wir wiederholen den Versuch. cer un com­ plement direct la acuzativ. Exerciţiul 292. Repetăm încercarea. (sondern) f. Formaţi cu fiecare dintre cele 15 verbe noi ale lecţiei cîteo propoziţie cu subiecte şi complemente la alegerea dv. . Wir brauchen nicht die Ermittlung der chemischen Zusammensetzung. Eine dauernde Verformung tritt ein. Model: ermitteln: So ermitteln wir den Mittelwert. Respectaţi regula cu privire la ordinea părţilor sintactice în a doua propoziţie! a. Der Meßwert muß genau sein. (sonst) c. (denn).7. Exemple: anwenden: Wir wenden dieses Verfahren an. Exerciţiul 291. Valoarea de măsurare trebuie să fie exactă. Man braucht das elektrische Prüfgerät nicht. Wir haben den Meßwert festgestellt.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 227 După celelalte conjuncţii coordonatoare urmează predicatul.7. Die Elastizitätsgrenze darf nicht überschritten werden.1. Sie müssen den Zerreißversuch wiederholen. dar poate fi şi bivalent.A).

Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele întrebări! a. Cum se împiedică măsurarea curentului de suprafaţă ? g. Dăm în cele ce urmează o scurtă privire de ansamblu asupra proce­ deelor de verificare. Căutaţi în text substantivele formate cu sufixul -ung x) şi stabiliţi de la care verbe provin. * v. Folosiţi procedeul de verificare static sau dinamic ? c. Welche Eigenschaften werden im Zerreißversuch ermittelt ? k. Welches ist der Zweck der Werkstoffprüfung ? b. Welches sind die wichtigsten Prüfverfahren ? e. curentul de suprafaţă este reintrodus în circuit. Prin electrodul de gardă. > . Wie zeichnet die Zerreißmaschine die Verformung auf ? h. Wie errechnet man den inneren Widerstand ? o. Wozu dient die Schutzelektrode? n. — zusammengesetzt — zusammensetzend. Was ist eine plastische Verformung ? j . Was stellt man in der Werkstoffprüfung fest ? d. Wohin muß der Probekörper gebracht werden ? m. Indicaţi infinitivul şi participiile verbului respectiv ! Model: Die Verformung — verformen -— verformt — verformend die Zusammensetzung — zusammensetzen. Wann tritt eine dauernde Dehnung des Probestabes ein ? i. b.228 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG Exerciţiul 293 (sinteză).6. Wie erhält man genaue Meßwerte ? p. Warum müssen Schaltversuche oder Proben bei schwingender Belas­ tung so vielmal wiederholt werden ? Exerciţiul 294 (sinteză). Nu este voie să se depăşească limita de elasticitate. Wievielmal werden Schaltversuche an elektrischen Apparaten wie­ derholt ? r. Womit prüft man den Widerstand elektrisch nichtleitender Werk­ stoffe ? 1.oder Zerreißprobe ? f. Exerciţiul 295 (sinteză). Was für Prüfverfahren werden angewendet ? c. Was ist eine Zug. Traduceţi în limba germană ! a. Wie lange muß der Probestab bei der Zerreißprobe belastet werden ? g. punctul 7. Ce (welches) procedeu serveşte la determinarea rezistenţei la întindere ? f. lecţia a 7-a. Ce se fixează în maşina de încercat materiale ? d. e.

Lectura suplimentară Nr.B. ZERSTÖRUNGSFREIE WERKSTOFFPRÜFUNG Zerstörungsfreie Prüfverfahren werden immer mehr * in der Gütekon­ > trolle 2). werden durch elektromagnetische Verfahren. Das Ultraschall Defektoskop besitzt 14) eine rechteckige 13) Oszillographenröhre 16) wodurch seine Abmessungen etwa 30% kleiner als gewöhnlich 17) sind. Eisenbahnschienen13).oder Gammastrahlen 7) zerstö­ rungsfrei geprüft.B.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 229 D. Es arbeitet nach dem Ultraschallverfahren 10) ist leicht transportabel n ) und gestattet 12) auch das Prüfen großer Stücke wie z. mit Röntgen. Werkstoffe oder Werkstücke 5) . mit Ultraschall 6) . auch Gußteile. der Fertigung 3) und Abnahme 4) angewendet. wie z. 3. Das Gerät wird von einer Trockenbat- Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 7) 8) 9) 10) immer mehr Gütekontrolle Fertigung Abnahme Werkstück Ultraschall Röntgenstrahl Gammastrahl Gerät Serienfertigung Ultraschallverfahren 11) transportabel 12) gestatten 13) die Eisenbahnschiene 14) besitzen 15) rechteckig 16) die Oszillographenröhre 17) gewöhnlich die die die das der der der das die das tot mai mult controlul calităţii producţiei fabricaţia recepţionarea piesa ultrasunetul raza Roentgen raza gama aparatul fabricaţia în serie procedeul cu ultrasunete transportabil a permite şina de cale ferată a poseda dreptunghiular tubul catodic (de oscilograf) obişnuit . Ein modernes Gerät 8) zur Prüfung von Werkstücken wird der Industrie für Serienfertigung 9) geliefert.

Das Ultraschall Defektoskop Unipan 510 20) hat das Institut für Technik der Polnischen Akademie der Wissenschaften 21) ent­ wickelt 22'. 18) die Trockenbatterie 19) speisen (în tehnică) 20) Unipan 510 21) die Wissenschaft 22) entwickeln bateria uscată a alimenta. a proiecta. a mînca denumirea tipului ştiinţa a dezvolta. a construi .230 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG terie 18) gespeist 1 9 ' und kann bei Temperaturen von •—10 °C bis + 6 0 ° C verwendet werden.

Schneider: „Doch.: Universaldreh­ maschinen.4. Explicaţii. Explicaţii. Sie müssen einen haben". Dort rechts sehen Sie Revolver­ drehmaschinen. Lehmann: „Ich habe keinen. Diese Maschine ist eine Sonderbauart. Meister Müller hat sie in den Stahlschrank eingesperrt. Meister Lehmann. „wir sind nun in die größte Halle unseres Werkes eingetreten 1). sagt Ing. 11 2) 3) v.1. Explicaţii. wir haben keine zweite gekauft.B. Er hat auch den Katalog genommen". Lehmann: „Ich habe gestern die Betriebsanleitung von Ing. haben Sie noch so eine Werkzeugmaschine gekauft ?" Schneider: „Nein. punctul 14. Hier links haben wir eine andere Gruppe von Werkzeugmaschinen aufgestellt: Universalfräsmaschinen." Munteanu: „Haben Sie keine automatischen Drehmaschinen im Betrieb?" Schneider: „Doch. Krause geholt. Mehrspindeldrehautomaten und numerisch gesteuerte Drehmaschinen. Radial­ bohrmaschinen und daneben Schleifmaschinen von verschiedener Bauart. Einspindeldrehautomaten. Kollege Schneider". v.Lehrstück Nummer 14 DIE WERKZEUGMASCHINEN A. Karusseldrehmaschinen usw. Plandrehmaschinen. ' •' Georgescu: „Kollege Schneider. Wir haben hier fast alle Bauarten von Werkzeugmaschinen aufgestellt1'. Munteanu: „Wird da nicht das ganze Portal mit Fräs. Die meisten davon sind spanende Werk­ zeugmaschinen. Sie hat viel Geld gekostet". Sie sehen hier die Abbildung und dort die technischen Daten der Maschine". Schneider: „Dann geben Sie die Betriebsanleitung her ! So. Etwa 30% sind Drehmaschinen wie z. wir haben welche 2 '. Schneider. Text „Kollege Munteanu". punctul 14. v. . Kollege Munteanu.3. geben Sie mir mal den Katalog der neuen Portal­ fräsmaschine". das Lieferwerk hat diese Lösung vorgesehen. punctul 14. Das Werkstück liegt etwa einen Meter 3 ' hoch über dem Boden auf dem Maschi­ ! nentisch festgespannt".und Bohrhaltern bewegt ?" Schneider: „Doch.

Müller.2. punctul 14. -en. cum să nu strungul-revolver strungul automat monoax ) v. -en J maşina-unealtă a intra aproape toate. Munteanu hat dann die wichtigsten Daten aufgeschrieben. toţi tipul de construcţie a instala. -n automatisch der Betrieb. -n der Einspindeldrehautomat. func­ ţiunea ba da.0 m Genauigkeit: 0. das möchte ich. -en aufstellen davon spanend die Universaldrehmaschie. Georgescu oder Antonescu. Hier sind welche: Länge: 10. Nach dieser Erläuterung hat die rumänische Delegation diese Werk­ zeugmaschine noch eine Stunde lang beobachtet. Vocabular die Werkzeugmaschine. betreten) fast alle die Bauart.232 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN Antonescu: „Konen Sie uns einige technische Daten geben?" Schneider: „Ja. . Kollege Munteanu. wollen Sie die Daten notieren ?" Munteanu: „Ja.3 m Eilgang: 10 m/min Breite: 4.1 mm Gewicht: 160. B. Explicaţii. -(e)s. -e doch die Revolverdrehmaschine. gib *' mir bitte die Betriebsanleitung und den Katalog. -n die Karusseldrehmaschine. întreprinderea. Schneider: „Wir haben diese Werkzeugmaschine über 60 Stunden lang eingefahren.0 t Motorleistung: 40 kW Ing. gebt 1 ' mir bitte einen Notizblock !" Ing.2 m Schleichgang: 5 mm/min Höhe: 3. Genosse Georgescu hat weitere Daten der Werkzeugmaschine in seinen Notizblock eingetragen. -n betreten (i. Wir haben auch alle numerisch gesteuerten Arbeitsgänge geprüft". -n die Plandrehmaschine. a amplasa de la aceasta/ acesta / aceştia / acestea aşchietoare strungul universal strungul frontal strungul carusel automat exploatarea. gerne.

-n maşina de şlefuit mal (presc. suportul burghiului der Bohrhalter. a pune în mişcare bewegen uzina furnizoare das Lieferwerk. -en banul das Geld. eingetragen) . -(e)s. -n maşina de găurit radială die Schleifmaschine. -s. puterea motorului die Motorleistung. vorgesehen) piesa (de prelucrat) das Werkstück. eingefahren) explicaţia die Erläuterung. a fixa festspannen a cumpăra kaufen construcţia specială die Sonderbauart. a mişca. a face rodajul einfahren (ä.. -(e)s. precizia die Genauigkeit. -en. -(e)s.e mersul de tîrîre der Schleichgang. ^ e exactitatea. -en instrucţiunea de exploatare a încuia einsperren amîndoi. -e masa maşinii der Maschinentisch. a examina beobachten aici: mai multe weitere a înscrie eintragen (ä. -es. -e soluţia die Lösung. a studia. -e catalogul nou neu maşina de frezat portal die Portalfräsmaschine. -s. -er a costa kosten a nota notieren (notiert) a nota. amîndouă beide tehnic technisch tot. întreg ganz portalul das Portal. (e)s. -en a observa. a scrie aufschreiben (aufgeschrieben) greutatea das Gewicht. pl. f. -e a prinde. -n maşina de frezat universală die Radialbohrmaschine. -(e)s. lang a roda. de la einmal) ia (ia. en strungul automat multiax numgrisch numeric gesteuert dirijat.. -(e)s. -(e)s. -en a prevedea vorsehen (ie. -e mersul rapid der Eilgang. -(e)s. . -en aici: timp de . comandat die Universalfräsmaschine.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 233 der Mehrspindeldrehautomat. -e suportul frezei der Fräshalter. -n ieri gestern die Betriebsanleitung. dă-mi) der Katalog.

Exersaţi menţinerea consoanelor duble ccnjugînd înscris cîteva verbe din lista de mai sus! . Exemple: das ergibt ['er'gi:pt]. du mußt erfüllen müssen — bestimmt — er läßt. Exerciţiul 297.[k]: a) la sfîrşit de cuvînt. ihr wollt festspannen — erfüllt — er muß. Der Probesta6/muß 350 mm lang sein. Exerciţiul 296. Dublu ss se transformă în ß înainte de consoană şi la sfîrşitul cuvintelor.d. ihr laßt bestimmen lassen s.0. er beschreibt [b9'Jr«ept] es bewegt sich [bave:kt]. Literele -b. atît timp cît vocala verbului rămîne scurtă. Explicaţii şi exerciţii 14. Exemple: • eingesperrt — mitkommen — er kommt mit einsperren — ich kann.m.d. chiar şi atunci cînd cuvîntul respectiv formează prima parte a unui cuvînt compus.a. Exemple: la sfîrşit de cuvînt în cuvinte compuse der Betrieb [ba'trkp] die Abteilung [ap't«elUr|] der Probestab ['pro. -g se pronunţă [p].0. — er mißt.1. litera g face excepţie cînd este cuprinsă în complexele -ig [Ig] sau -ng [ti]. -d.0. [t]. -g ! Separaţi-le de începutul cuvintelor care urmează! Der Betrieö/ist groß.m. ihr meßt messen s a. Exersaţi pronunţarea asurzită a literelor -b. du kannst — aufgestellt können attfstellen — festgespannt wollen •—er will. Verbele care la infinitiv au o consoană dublă. Er wir^/zunehmeni/belastet.baJta:p] die Abbildung ['aphlldUn] deshalb ['dsshalp] die Sandgießerei ['zantgi:s3r«e] der Widerstand ['vi:dsrjtant] dauernd ['dooarnt] der Katalog [kata'lo:k] die Zugfestigkeit ['tsu:kfestlckaet] die Flugzeugindustrie ['flu:ktso0k'lndas Werkzeug ['verktso0k] dU'stri:] b) în interiorul cuvintelor înainte de consoană. Litera -d se află foarte rar înainte de consoană. o păstrează în tot timpul conjugării. Dieses Werkzeug/kommt aus dem Ausland. Pronunţare şi ortografie 14..2. 14. -d. Man verwendet es im Flugzeugbau. Die Zugfestigkeit beträgt/40 kp/mm2.234 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN C. man erzeugt ['er'tso0kt] în ambele situaţii.

bleiben.a. begegnen. ich habe erhalten = am obţinut du hast geprüft du hast erhalten er h a t erhalten er h a t geprüft wir haben erhalten wir haben geprüft ihr habt erhalten ihr habt geprüft sie haben erhalten sie haben geprüft 14. aufgehen s. Cîteva grupuri de verbe. laufen. •— alte cîteva verbe: sein. eintreten s.1. formează timpul perfect cu verbul auxiliar „sein". şi compusele lor.1.1. fallen. n u prea numeroase. Pentru a se indica acţiuni încheiate în momentul vorbirii se foloseşte timpul indicativ perfect al verbelor. Majoritatea verbelor din limba germană formează timpul perfect cu verbul auxiliar „haben" însoţit de participiul perfect. hinein­ gehen. du bist gekommen * v. werden.1. 1 ] Exemple: ich habe geprüft = am verificat.a. Exemple: ich bin gekommen = am venit. Perfectul verbelor 14.2. schmelzen.a. verschwinden. Exersaţi accentuarea corectă a cuvintelor lungi! Werkzeugmaschine Revolverdrehmaschine Radialbohrmaschine Universaldrehmaschine Einspindeldrehautomat Portalfräsmaschine Plandrehmaschine Mehrsprindeldrehautomat Betriebsanleitung Karusseldrehmaschine Universalfräsmaschine Maschinentisch Exerciţiul 299. lecţia a 13-a. s. dar foarte impor­ tante şi frecvente.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 235 Exerciţiul 298. auf­ treten.1. punctul 13. -— verbele de trecere dintr-o stare în alta: erscheinen. kommen. > ich bin eingetreten = am intrat du bist eingetreten . ca de exemplu: mitkommen. steigen s. astfel: — verbele de deplasare într-o direcţie: gehen. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalelor lungi! [o:] [u:] [a:] [e:] [i:] "" [y:] [0] sagen Kollege hier Katalog nun prüfen größte Plandrehmaschine betreten Maschine holen Höhe automatisch numerisch Betrieb Bohrhalter Lösung mal geben verschieden vorsehen Portal Meter notieren hoch Daten Boden 14.a. hingehen.

aceste forme verbale compuse se supun obligativi­ tăţii formării cadrului sintactic J). Wir spannen es auf dem Maschinentisch fest. c. lecţia a 11-a. cu verbul auxiliar „sein": zur Arbeit gehen ins Werk mitkommen in das Lager hineingehen Exerciţiul 301.. Die Sekretärin tritt ein. cu verbul auxiliar „haben".. Von wem erhalten Sie die technischen Daten ? e.. Am intrat în cea mai mare hală a uzinei. Tragen Sie die Zahlen in die Zeichnung ein ? Exerciţiul 302.2. er wir ihr sie . g. g.3. einen Katalog erhalten das Werkstück in die Maschine festspannen eine andere Lösung vorsehen b. în propoziţii. f. Exerciţiul 303. Wer holt die Skizze aus dem Konstruktionsbüro ? f. Ing. Sie sehen einen Einspindeldrehautomaten.. Treceţi următoarele propoziţii la timpul perfect! a." a. Exemple: Wir sind in die größte Halle des Werkes eingetreten.236 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN ist gekommen er ist eingetreten sind gekommen wir sind eingetreten seid gekommen ihr seid eingetreten sind gekommen sie sind eingetreten 14. Wer gibt Ihnen die Betriebsanleitung ? d. Der Oberingenieur kommt. Der Druck fällt. Das Eisen schmilzt bei 1 530°C.1. Munteanu hat uns die wichtigsten Daten gegeben. Das Werkstück bewegt sich nicht. Conjugaţi următoarele expresii la timpul perfect! Orientaţi-vă asupra formării participiului perfect la rubrica vocabular! a. Treceţi următoarele propoziţii la timpul perfecţi a." sau „Wir haben (sind). Die Temperatur steigt auf 220°C. punctul 11. Stellen Sie die neuen Maschinen jetzt auf ? b. c. Munteanu ne-a dat cele mai importante date. Bei 280°C tritt die violette Anlaßfarbe auf. Sperren Sie die Zeichnungen ein ? ) v. Wann erscheinen die Anlaßfarben ? d. Ing. Exerciţiul 300. Wo stellen Sie die Maschine auf ? b. h. Răspundeţi cu„Ich habe (bin). e. b.

II pi. Geben Sie mir den Katalog ! c Treten Sie in die Halle ein ! d.2.) pe baza următoarelor propoziţii: .2.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 237 c. f. II sg. II pl. du kaufst Kauf(e) ! — Cumpără ! pers. du gibst her. Exemple: Indicativ Imperativ pers. II sg. Hilf ! Gib her ! pers.2. între persoane care îşi spun „tu" se folosesc formele imperativului familiar pentru exprimarea invitaţiilor. Imperativul familiar 14.2. g. ihr tragt. ihr helft. ihr kauft Kauft ! — Cumpăraţi ! 14. Căutaţi în textul lecţiei forme ale imperativului familiar l Exerciţiul 305. Formulaţi invitaţii la cele trei forme de imperativ (forma de politeţe. d.1. sin­ gularul se deosebeşte de persoana a Ii-a singular prezent indicativ prin desi­ nenţa facultativă -e. Sperren Sie die Zeichnungen ein ! Exerciţiul 306. Verbele care schimbă la indicativul prezent vocala radicală din e în i. pers. ihr haltet Tragt ! Haltet ! Exerciţiul 304. Treceţi următoarele propoziţii la ambele forme ale impera­ tivului familiar ! a. du hältst Trag(e) ! Halt(e) ! pers. Stellen Sie die Maschine auf ! b. Holen Sie die Betriebsanleitung aus dem Büro ? Nehmen Sie Platz ! Kaufen Sie noch so eine Werkzeugmaschine ? Gehen Sie auch zum Direktor hinein ? Bleiben Sie hier ! 14. îndemnurilor. a rugăminţilor. nu suferă la imperativ această modificare: Exemple: Indicativ Imperativ pers. II pl. şi pl. du hilfst. imperativul familiar nu este însoţit de pronume şi are forme deosebite de singular şi plural. II sg. o schimbă şi la imperativ şi nu au niciodată desinenţa -e: Exemple: Indicativ Imperativ pers. Holen Sie eine Betriebsanleitung ! e. e. Spre deosebire de imperativul de politeţe. Pluralul coincide cu forma verbală pentru perscana a 2-a plural prezent indicativ. a Ii-a sg. Helft ! Gebt her ! Verbele care schimbă la indicativul prezent vocala a în ä. ihr gebt her. po­ runcilor etc. du trägst.

Haben Sie ein Werkstück ? Ja. die.3. substantivele se înlocuiesc în propoziţii care urmează sau în răspunsuri care încep cu „Ja — da" şi „Doch — ba da" sau „Nein — nu" în felul următor: Substantive articulate cu: Se înlocuiesc prin pronumele Exemple a. H a t die Maschine kein Voltmeter ? Nein. Haben Sic Kataloge ? — Ja. c. kein indefinit keiner. Inlociiirea substantivelor 14. keine. wir haben welche gemacht. sie h a t keine. Haben Sie Blech ? Ja. d. das personal er. Wir sehen höchste Genauigkeit vor. articolul hotărît der. ein indefinit einer. eine. c. es gibt hier welchen. wir haben eine. eine. H a t die Maschine keine Kurbel ? Nein. Model: Wir sprechen mit dem Direktor. sie. ist die Abbildung ? Hier ist sie. 14.238 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN a. Wir fahren die Portalfräsmaschine ein. Pentru a nu fi repetate. welche. eines pi. H a t die Maschine keine Schwingungen ? Nein. Wir steuern den Arbeitsgang. welches . Gibt es hier Rotguß ? Ja. b . wir haben. keines pl. b. wir haben welches. sie h a t keinen. articolul nehotărît ein. es pi. sie Wo Wo Wie Wo ist der Katalog ? Dort ist er. keine d. Haben Sie einen Probekörper ? Ja. Gibt es hier Glimmerfolie ? Ja. ist das Resultat ? Es ist gut. sie h a t keines. wir haben einen. sind die Meßwerte ? Hier sind sie. es gibt welche. articolul nehotărît negat: kein.3.1. H a t die Maschine keinen Eilgang ? Nein. Haben Sie eine Betriebsanleitung ? Ja. keine. sie h a t keine. Sprechen Sie ! Sprich auch mit dem Direktor ! Sprecht \ Wir schreiben die Erläuterungen auf. wir haben eines. nearticulate indefinit welcher. Haben Sie Zerreißversuche gemacht ? J a .

A. H a t diese Probe einen Zweck ? Zeichnen Sie eine Kurve ? b : Haben Sie Universaldrehmaschinen ? Bringen Sie Iseliermaterial ? Brauchen Sie Stahlschrot ? c: Wiederholt man den Schaltversuch ? Bauen Sie das Prüfgerät ein ? Zeichnen Sie die Resultate auf ? . la fel ca şi articolul nehotărît. Exemple: Cum este rezultatul ? — Este bun. Aveţi o p i e s ă ? — D a .3. am făcut. keinem keiner keinem A. keines se deosebesc de articolul nehotărît şi nehotărît negat prin sistemul complet al desinenţelor de declinare. Pronumele indefinite einer. Exerciţiul 307.3. respectiv la neutru nominativ şi acuzativ. Răspundeţi cu „Ja" şi cu pronumele de înlocuire cores­ punzător ! a: Ist das ein Drehautomat? J a . 14.3. în cazul b) pronumele poate lipsi. keinkeinkeine G. în cazurile b) c) şi d). Comparaţi! Articolul nehotărît negat Singular N. wir haben keine. în cazurile a). nu are. keine keiner keinen keine Pronumele keiner keine keines keiner keinem keiner keinen keine keine keiner keinen keine indefinit keines keines keinem keines Pronumele indefinit einer. avem (una).ich habe ihn nicht gebracht. 14. D. G. Nu are maşina mers accelerat ? — Nu.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 239 14. se foloseşte numai pronumele indefinit „keiner. keine. wir haben keines. sie hat keinen.2. eine. Dar a) :Haben Sie den Katalog gebracht PNein. eine. H a t die Maschine einen Eilgang ? Nein.3. Exemple: Haben Sie eine Betriebsanleitung ? Nein. î n limba română. -es". das ist einer. Aţi făcut încercări ? —• Da. în timp ce articolele sînt defective de desinenţă la cazul nominativ masculin.4. După răspunsuri care încep cu „Nein". indiferent cum este articulat substantivul înlocuit. eines şi keiner. Haben Sie Blech ? Nein. -e. eines nu are plural. c) şi d) nu se folosesc pronume. keines keiner keines D. keinen keine keinPlural N.

(1 t) b. Indicarea măsurilor 14. Am rodat aceste maşini-unelte peste 60 de ore. 0. Das Werkstück ist schwer. der Kilometer.1. Acuzativul este perceptibil numai în cazul unităţilor de măsură de gen masculin (der Meter. wir stellen hier keine auf. der Zentimeter.. (1 cm) . Completaţi propoziţiile următoare cu unităţile de măsură din paranteză ! a. der Zoll.4. Ist das eine Radialbohrmaschine ? Haben Sie eine Betriebsanleitung ? b : Brauchen Sie keinen Katalog ? Suchen Sie keine Lösung ? Spannen Sie kein Werkstück ein ? c: Nehmen Sie den Probekörper heraus? Schreiben Sie die Lieferwerke auf ? Haben Sie die Daten eingetragen ? Exerciţiul 309.) Exerciţiul 310.240 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN Exerciţiul 308. Piesa se află la înălţimea de un metru deasupra solului. Răspundeţi cu „Nein" şi cu pronumele de înlocuire cores­ punzător ! a: Stellen Sie hier eine Maschine auf ? Nein. Wir haben diese Werkzeugmaschinen über 60 Stunden lang eingefahren. (1 m . wir kaufen eine. această unitate stă la cazul acuzativ. Die Asbestplatte ist dick.65 m) c.4. Cînd indicăm în limba germană însuşirile unui lucru sau ale unei noţiuni prin adjective însoţite de unitatea de măsură respectivă. Răspundeţi cu „Doch" şi cu pronumele de înlocuire cores­ punzător ! a: Kaufen Sie keine Karusseldrehmaschine ? Doch. Zeigen Sie mir kein Prüfverfahren ? Hat das Material keine Streckgrenze ? b: Gibt man uns hier keine Erläuterungen? Finden wir dort keine Radialbohrmaschinen ? Bringen Sie keine Abbildungen her ? c: Ist der Arbeitsgang nicht gesteuert ? Muß man die Revolverdrehmaschine nicht einfahren ? Wollen Sie die Resultate nicht notieren ? 14. Exemple: Das Werkstück liegt einen Meter hoch über dem Boden. der Millimetei etc.. Der Maschinentisch ist lang und breit.

Munteanu in der Betriebsanleitung ? m. Das Hauptlager liegt weit. Treceţi propoziţiile formate în exerciţiul precedent la dia­ teza pasivă ! Model: Er schreibt die Daten auf.. einfahren. steuern. bewegen. notieren. 2(N loc) eintreten Wir treten in das Büro ein. Welche Maschinen stehen dort rechts ? Welche links ? h. (sinteză). einsperren. Man spannt das Werkstück fest. Exerciţiul 311. Die Werkstoffprüfung dauert f. '1/103 . H a t er eine Betriebsanleitung ? j . Die Halle ist lang und e.6 m) (45 min) (1 km) verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemple 2 (NA) aufstellen. Formaţi propoziţii cu verbele tranzitive (care au indicele de valenţă 2 NA după exemplele date în tabelul de mai sus ! Exerciţiul 312.5. Die Daten werden aufgeschrieben.Wo ist es festgespannt ? • Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Exerciţiul 313. 14.Wer hat diese Lösung vorgesehen ? °. Wo stehen diese ? g. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi ! a. aufschreiben. Was ist hier aufgestellt ? c. Was für Werkzeugmaschinen sind das ? d. (28 m .Was bewegt sich an der Portalfräsmaschine ? n . Welche Werkzeugmaschinen stehen hier ? e.Wie hoch liegt das Werkstück über dem Boden ? P. 4. H a t der Betrieb automatische Drehmaschinen ? f. vorsehen Er schreibt die Daten auf. Wohin ist die Delegation eingetreten ? b.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 241 d..Was sucht Ing. H a t Meister Lehmann einen Katalog der neuen Portalfräsmaschine ? i. Valenţa r hoch. lang. festspannen. Wohin hat sie Meister Müller eingesperrt ? 1. eintragen. Woher hat er sie geholt ? k.

w. u. h. b . v. Bestellung 9 '. 4 DER A N K A U F " VON WERKZEUGMASCHINEN (I) Der Kauf 2 ' einer modernen Werkzeugmaschine erfordert 31 größte merksamkeit 4) und Umsicht 5 '. Aici sînt aşezate maşini de diferite tipuri şi de diferite construcţii. Vreţi să notaţi date ? Da. Aveţi strunguri carusel ? — Nu. Nu avem catalog. e. f. rezultatele. nici una. Unde aţi aşezat strungul-revolver ? — î n hala cea mare. Notează. î). r. Traduceţi în limba germană! Folosiţi pi mele ie înlocuire corespunzătoare ! a. Lectura suplimentară Nr.242 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN H a t die Werkzeugmaschine viel gekostet ? Was möchte Ing. Aduceţi-mi un catalog. Lieferung 10 ' und Inbetriebnahme 1 1 '. Cît timp (wie lang) trebuie rodate maşinile de şlefuit ? 0 zi. Angebot 8 '. trebuie să cumpărăm. g. s. Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) der Ankauf der Kauf erfordern die Aufmerksamkeit die Umsicht die Phase die Anfrage das Angebot die Bestellung die Lieferung die Inbetriebnahme achiziţia cumpărarea a cere atenţia circumspecţia faza întrebarea (cererea de oferta comanda livrarea luarea în exploatare ofertă) . Munteanu notieren ? Wer gibt ihm einen Notizblock ? Welche Daten hat Ing. te rog. S-a prevăzut vreo soluţie ? — Nu. Maistrul a adus deja unul. Munteanu aufgeschrieben ? Wie lange h a t man diese Werkzeugmaschine eingefahren ? Wie lange hat die Delegation die Werkzeugmaschine beobachtet ? Exerciţiul 314 (sinteză). Daţi-ne vă rog unul. t. c. d. aş vrea să notez. Der Ankauf besteht aus den Phasen 6 ': frage 7 '. 1. i.

sonstige wichtige Leistungsdaten 28). (Fortsetzung 33 ' im Lehrstück 15). 16. Die Anfrage soll dem Hersteller oder den Herstellern mit obigen291 Bei­ lagen 30) zwecks 31) Ausarbeitung32) des Angebotes zugestellt werden. 12] 13) 14 15. den Genauigkeitsgrad24) der Maschine f. cu scopul elaborarea continuarea co der Hersteller der Lieferant aufstellen die Fachleute das Lastenheft die Losgröße der Automafisierungsgrad der Genauigkeitsgrad zusätzlich die Ausrüstung das Zubehör die Leistungsdaten (f. Losgröße 22) d. Sie ist der Anfang13' der Zusammenarbeit u) zwischen Verbraucher15) (Besteller16)) und Her­ steller 17> (Lieferant18'). Zubehör 27). sg.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 2+3 Jede Anfrage muß sehr genau formuliert12) werden. 20 ) 21 22 23 24' 25' 26 27 28' 29 30' 31) 32 33) der die der der formulieren Anfang Zusammenarbeit Verbraucher Besteller a formula începutul colaborarea consumatorul persoana (unitatea) care face comanda producătorul. Sie soll wenigstens folgendes enthalten: a. das Lastenheft21) b. fabricantul furnizorul aici: a stabili oameni de specialitate caietul de sarcini mărimea seriei de fabricaţie gradul de automatizare gradul de precizie suplimentar echipamentul accesoriile performanţa mai sus-menţionat anexa pentru. Die Anfrage stellt 19) man in Zusammenarbeit mit den Fachleuten 20) des Werkes auf. die auf der Maschine hergestellt werden sollen c. zusätzliche 25) Ausrüstungen 26). Spezialwerkzeuge g. den Automatisierungsgrad 23) der Maschine e. Zeichnungen der Teile.) obig die Beilage zwecks die Ausarbeitung die Fortsetzung . 17 18 19.

a. *' > 3 > * > 2 v. v. Drähte. Das Verformen nach „a" umfaßt das Schmieden und Walzen. Bleche. v. . die Faser­ schichte unterhalb der neutralen Faser wird dabei gestreckt. Explicaţii. Kaltverformen eingeteilt werden. gestanzt usw. Explicaţii. können aufgrund2' ihrer besonderen Eigenschaften in kaltem Zustande gebogen. 15. Dazu müssen sie weich sein und ein gutes Fließvermögen be­ sitzen.1.Lehrstück Nummer 15 DIE K A L T V E R F O R M U N G I N DER STANZEREI A. punctu 1 punctul punctul punctul 15.2. Während dieser Verformung wird die Faserschichte oberhalb der neutralen Faser gestaucht. Explicaţii. Warm verformen b. Text Das Verformen *' von Metallen kann in: a. gezogen. Vermittels der spanlosen Formgebung lassen sich sehr kurze Fertig­ ungszeiten erzielen 3). Es soll der Stab 1 durch das Ziehwerkzeug 2 gezogen werden. v.4. tiefgezogen. 15. 2 ist das Ziehverfahren abgebildet worden '. Explicaţii. Infolge der konischen Bohrung des Werkzeuges verändert sich der Durchmesser des Stabes. Der Stab wird dadurch auf den kleinsten Durchmesser der Bohrung „d" verringert.f 4 tbb. Die Form­ gebung nach „ b " wird unter dem Sammelbegriff „Stanzerei" zusammenge­ faßt. Heulrole fosei" Äußere Feierschichten werden gestreckt Abb. Abb. werden. Bandmaterial u.3. 15.2 In Abb. 1 zeigt das Verformen durch Biegen.

das Walzen. f. pl. -s. Die Teile 1 in Abb. 3 zu einem Hohlgefäß 2 umgeformt.4 Pressen ausgerüstet. Die Stanzwerkzeuge und Tiefziehwerkzeuge werden von mechanischen oder hydraulischen Pressen betätigt. B. Diese sind mit mechanischen oder mit hydraulischen Abb. tausend Tonnen.3 Abb. -s. -(e)s. -s. -ien u. pl. 4 sind aus einem Blechstreiffen ge­ stanzt worden. ştanţare deformarea deformarea la cald deformarea la rece a împărţi a cuprinde forjarea laminarea obţinerea formei prin deformarea plastică noţiunea colectivă a cuprinde dintr-o dată. f. Kaltverformen. -e zus ammenf assen der Draht. ^e das Bandmaterial.ä (und ähnliches) aufgrund kalt der Zystand. -(e)s. . Viele Fabriken lassen solche Werkzeuge von besonderen Werkstätten herstellen. Es sollen hier einige der wichtigsten Bauarten genannt werden: Exzenterpressen Kniehebelziehpressen Kurbelpressen Schnelläuferpressen Revolverpressen Friktionspressen Stuffenpressen Einspindelautomaten Die Preßkraft dieser Pressen schwankt zwischen 5 t bis zu einigen hundert bzw.e biegen (gebogen) die die das das das deformarea la rece atelierul de ştanţare. -(e)s. -en der Sammelbegriff. pl. f.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 245 Beim Tiefziehen wird der Blechwerkstoff 1 laut Abb. -en Stanzerei. Warmverformen. pl. Vocabular Kaltverformung. f. -s. die Formgebung. Werkstätten für Kaltverformungen nennt man auch Stanzereien. -en Verformen. einteilen umfassen das Schmieden. pl. -(e)s. -s. a rezuma sîrma materialul în bandă şi altele asemănătoare pe baza rece starea a îndoi . f.

-e laut das Hohlgefäß. alezajul a micşora ambutisarea adîncă materialul din tablă conform recipientul tubulär a transforma. -s.e umformen der Blechstreifen. -s. ca urmare. -s. -e infolge die Bohrung. abbilden Ziehwerkzeug. a da altă formă fîşia de tablă scula de stanţat scula pentru ambutisarea adîncă mecanic hidraulic presa a acţiona asemenea. -es. a refula dedesubtul. din cauza gaura.pl. solches nennen (genannt) ausrüsten die Exzenterpresse. f. -s. -n stauchen unterhalb dabei strecken Ziehverfahren. datorită. -en verringern das Tiefziehen. -en a ambutisa a stanţa pentru aceasta moale capacitatea de curgere (la deformare) a poseda prin. a indica a echipa. der Blechwerkstoff. -(e)s. -n gberhalb neutral Faser.246 LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI das die das die die das das tiefziehen (tiefgezogen) stanzen dazu weich Fließvermögen. -en Biegen. pl. în susul neutru fibra a îngroşa. -(e)s. -e das Tiefziehwerkzeug. a utila presa excentrică presa cu manivelă .das Stanzwerkzeug. besitzen (besessen) vermittels spanlos Fertigungszeit. -(e)s. f. -s. atare. -n betätigen solcher. -e mechanisch hydraulisch die Presse. astfel de a numi. cu acest prilej a întinde procedeul de tragere / ambutisare a reprezenta (în imagine) scula de tras în urma. în josul la aceasta. während Faserschichte. f. . solche. pl. -en die Kurbelpresse. -(e)s. cu ajutorul fără aşchiere timpul de fabricaţie îndoirea în timpul stratul de fibre deasupra.

Pronunţare şi ortografie 15. spanlos ['Jpa:nlo:s]. Schaltversuch ['faltfsrzu:^]. des Drahtes [des 'dr«:tas]. -(e)s. pressen ['presan]. B. contingenţă cu sunetul [j] (v. în anumite condiţii. a varia tona C. Corelarea dintre pronunţarea şi scrierea sunetului S în limba germană prezintă o situaţie destul de complicată. [s] = s surd. -en die die der die Schnelläuferpresse. pentru redarea sunetelor de mai sus dispunem de semnele s. indiferent dacă sînt primul element al cuvîntului sau sînt pre­ cedate de alte elemente. de exemplu în: gutes ['gu:t9s]. -en die Stufenpresse.e schwanken die Tonne. -en Einspindelautomat. sagen ['za:ggn].0.) î n scriere.1.0. besitzen [ba'zltsan]. . Resultat [rezUl'ta:t]. 'Exemple: sehen ['ze:an]. punctul 5. l) v. -n presa-revolver presa etajată presa cu genunchi / cu pîrghie articu­ lată presa rapidă presa cu fricţiune automatul monoax forţa de presiune a oscila. Exemple: Faser ['fazar]. regula C. -en Preßkraft. de exemplu în Sammelbegriff ['zamalbagrlf] besonderen [ba'zondgran].a. umfaßt [Um'fast]. Litera s redă: A. Explicaţii şi exerciţii 15.1. . Versuch [fsr'zmx].LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 247 die Revolverpresse. Aceste două sunete s au. Faser ['fa:zar] ş. î n pronunţare există două sunete: [z] = s sonor. ss si ß. Zusammensetzung [tsu'zamsnzstsUtj]. sunetul [z] = s sonor: a) înainte de vocală la începutul radicalelor cuvintelor. vorsehen ['fo:rze:3n] . Exemple: das [das].0. Eisen [-'«ezan]. Literele ss şi ß redau oricînd sunetul s surd [s] 1 '. lecţia a 5-a. -en die Kniehebelpresse. Sunetul [s] = s surd: a) la sfîrşitul cuvintelor. -en Friktionspresse. b) în interiorul cuvintelor între vocale.

Citiţi textul cu glas tare. verbessern.zarflţts]. deci: 2 * v. verwenden. Festigkeit ['fsstlckaet]. Verarbeitung. vorstellen. şi ß ! Exerciţiul 317. viel­ seitig. schwanken. verspäten [fsr'fp^tan]. Blechstreifen. Fließvermögen. Eigenschaft. Faserschichte ['fa'. vermessen. Fertigungszeit. Fließvermögen. Einspindelautomat. besonder. Stanzerei. Zugversuch. indi­ ferent dacă sînt primul element al cuvîntului sau sînt precedate de alte elemente. Friktionspresse [frlk'tsîo:nspresa]. Kaltverformung. Exemple: Fertigungszeit ['fertIgUr|stsaet]. verhindern. Acesta se intercalează între formele verbului auxiliar. lecţia a 5-a. dînd atenţie la pronunţarea corectă a literelor s. Literele f şi v se pronunţă la fel [f] în cuvinte de origine germană. besitzen. Blechwerkstoff. Zustand ['tsu:jt«nt]. umfassen. ausrüsten ['-'«osrYstan]. Exersaţi pronunţarea corectă a următoarelor cuvinte: Verformen [fsr'forman]. Warmverformung.1.] [ga'j'to03rt] ['JVarikan] [u:niver'za:lfre:sma[i:n3] [tser'raesfsrzuix] [[ba'zondar] ['fsstjpanan] [edastitsitetsgrentsa] ['me:rfplnd3l'aotoma:t] ['Jlctpresjtof] [tssr'J"t0:rUrisfrae] 15. Identificaţi pronunţarea literelor s. Ziehverfahren. Pronunţaţi şi redaţi în scriere ortografică următoarele cuvinte ! ['Jtu:fanprss3] [-'arbaetsga».248 LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI b) în interiorul cuvintelor înainte de consoană: Exemple: Fenster ['fenstgr].1. C.0. . verringern. punctul 5. ss şi ß: Sammelbegriff. Participiul verbului auxiliar pierde prefixul ge. stanzen. Zustand. Exerciţiul 316. stauchen. b) înainte de consoanele t şi p la începutul radicalelor cuvintelor. Zerreißversuch. Exemple: Schmieden ['Juri: dan]. Presse. Werkstück ['vsrkftYk]. Timpul perfect al diatezei pasive se formează din perfectul verbu­ lui auxiliar „werden" 2) şi participiul perfect al verbului principal.2. vorsehen. Exerciţiul 318. Sunetul [f]: a) în combinaţia „sch". Faser schichte. 15. Hohlgefäß. belasten [ba'lastan]. strecken. spanlos. Exemple: Stanzerei [jtantsa'roe]. mechanisch. einspannen [-"aenfpanan]. Stufen­ presse.0. ss.1 > ) werden — wurde — (ist) geworden. Verformung. verändern. Diateza pasivă (Completare) 15. ausrüsten. Exerciţiul 315. c) ca sunet de legătură a cuvintelor compuse x).1.

Der Praktikant zeichnet die Belastung auf. a. Acesta este marcat de prepoziţia „von". (sollen) c. Ein Techniker macht diese Abbildung. Das Blech ist hydraulisch gebogen worden. Traduceţi în limba germană! a. (subiect) Dieses Blech ist von dem Arbeiter Ionescu tiefgezogen worden. Unser Werk wird mit neuen Maschinen ausgerüstet. Exerciţiul 319. (müssen) b. Introduceţi în propoziţie verbul modal dat în paranteză! Model: Das Blech wird hydraulisch gebogen. c. (können) Das Blech kann hydraulisch gebogen werden. într-o propoziţie formată cu diateza pasivă poate fi indicat totuşi şi subiectul (logic) al acţiunii sub forma unui complement de agent. (sollen) e. Der Druck wird entsprechend verringert. precedat de „von" l Model: Der Meister schreibt die Daten auf. Exerciţiul 321. Treceţi următoarele propoziţii la diateza pasivă (timpul perfect). Diese Faserschicht wird gestaucht. b. Der Ingenieur trägt die Leistungen ein.1. A fost desenat (reprezentat) ich bin genannt worden wir sind genannt worden (am fost menţionat) du bist genannt worden ihr seid genannt worden er ist genannt worden sie sind genannt worden 15. Căutaţi în text formele verbale la diateza pasivă şi definiţi ~e forme sînt! Exerciţiul 323. Prin ce a fost obţinută această proprietate a materialului ? Exemple: . Exerciţiul 322. Hohlgefäße werden tiefgezogen. e. (müssen) Exerciţiul 320. Ein Elektromotor betätigt diese Schnelläuferpresse. Eine Kurbelpresse formt jene Teile um. ransformînd subiectul în complement de agent. Die Daten sind von dem Meister aufgeschrieben worden.2.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 249 Perfectul verbului auxiliar werden Participiul verbului principal Perfectul diatezei pasive E r ist geworden + abgebildet > Er ist abgebildet worden. a. d. Exemplu: Der Arbeiter Ionescu hat dieses Blech tief gezogen. (dürfen) d. Cum a fost împărţită deformarea metalelor ? b. Treceţi propoziţiile date în exerciţiul precedent la timpul perfect al diatezei pasive! Model: Das Blech wird hydraulisch gebogen. Jene Revolverpresse wird nicht betätigt.

trotz şi wegen pot fi construite şi cu dativul. statt (der Blechstreifen) (der Druck) a. Cum pot fi deformate metalele noi ? d. e. 15. fără să rezulte vreo deosebire de sens: laut dem Plan.1. wegen (das Verformen) c.2. Prepoziţii cu regim de genitiv sînt: = în loc de oberhalb = deasupra (an) statt aufgrund = pe baza trotz — în ciuda. Această fîşie de tablă a fost ambutisată adînc.2. Exerciţiul 324. vermittels (die Presse) (die Genauigkeit) (der Einspindelau­ (der Bohrhalter) tomat) . trotz dem hohen Druck. acest strat de fibre este refulat. infolge (die Bohrung) (die Exzenterpresse) (das Walzen) (das Tiefziehwerkzeug) (ein Stab) d. Prepoziţii cu genitivul 15. Prepoziţia wegen se poate aşeza şi după substantiv. Cum poate fi obţinut un timp de fabricaţie mai scurt ? f. Während der Verformung wird diese Faserschichte gestaucht. Aceste piese trebuie presate.2.a. metalele pot fi deformate. 15. Numeroase prepoziţii ale limbii germane. 15. Formaţi genitivul substantivelor puse în paranteză ! Pro­ nunţaţi cu glas tare ! b. cer cazul genitiv al substantivelor sau prenumelor de care sînt urmate.2.250 LEHRSTÜCK 15: DIE KALT VERFORMUNG IN DER STANZEREI c.2.3. Dintre aceste prepoziţii. Pe baza proprietăţilor lor. Exemple: Aufgrund ihrer Eigenschaften können die Metalle verformt werden. destul de frecvente în textele tehnice. prepoziţia wegen se construieşte de obicei cu dativul cînd substantivul care urmează este la plural: wegen den verschiedenen Faser­ schichten. laut. în timpul deformării. cu toate că ungeachtet = făcînd abstracţie außerhalb = în afară unterhalb = dedesubtul diesseits = dincoace de unweit = nu departe de infolge = ca urmare (ver) mittels = cu ajutorul inmitten = în mijlocul während = în timpul innerhalb = în interiorul wegen == din cauza = dincolo jenseits laut = conform s. dar atunci cere obligatoriu genitivul: der guten Eigenschaften wegen.

c) ca verb reflexiv: a se putea. b) a permite. Răspundeţi cu „Nein". comandăm să fie stanţate într-un atelier. Verbul „lassen (ä. Astfel se pot obţine. Nu. Der Motor außerhalb d — Einspindelautomat-.. Formali toate variantele posibile ! Pronunţaţi cu glas tare ! Completaţi desinenţele ! innerhalb d -— Maschine. Multe uzine comandă să se fabrice astfel de scule. Stanzen Sie Ihre Maschinenteile selbst ? — Nein. sau: Pune pe ucenic să întindă sîrma. b. împreună cu infinitivul altui verb. îşi schimbă sensul. Die Preßkraft steigt infolge verrinwegen ungeachtet gertsich verändertsich 15. . personal. Exerciţiul 326. î n această situaţie. sau: pot fi obţinute timpuri de fabricaţie mai scurte. befindet sich a.3.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 251 Exerciţiul 325. Exemplu: Er läßt den Lehrling den Draht ziehen. şi poate să însemne: a) a comanda.3. a determina să se facă ceva. Exemple: Viele Werke lassen solche Werkzeuge herstellen. Exemplu: Stanzen Sie Ihre Maschinenteile selbst ? Singuri vă stanţaţi piesele ? Nein. însuţi. ci punem pe cineva să o facă. Sensul a) al verbului modal „lassen" reiese mai clar din opoziţie cu pronumele de întărire (invariabil) „selbst" = însumi. wir lassen sie stanzen.1. Exemplu: So lassen sich kurze Fertigungszeiten erzielen. wir lassen sie in einer Werkstatt stanzen. Verbul modal "lassen' 15. dar este adesea folosit ca verb modal. a pune să se facă ceva. însuşi etc. arătînd că acţiunea nu o facem înşine. a lăsa (la fel ca şi în limba română). gelassen) = a lăsa" se conjugă ca un verb obişnuit cu schimbarea vocalei radicale din a > ä. Lasă. oberhalb d •— Ziehwerkzeug-. unterhalb •Widerstand-. sau: singur. arătînd că puneţi pe altcineva să facă ceea ce exprimă întrebările ! a.

15. tiefge­ zogen. Diese Faserschichten können gestaucht werden. înlocuind verbul „können" + infinitivul pasiv prin „lassen". a. Das Ziehverfahren kann so abgebildet werden.252 LEHRSTÜCK 15: DIE KAI. Limbajul tehnic.6.a. Bleche. deformarea). d. . Dăm aci cîteva tipuri frecvente de substantive verbale: a) Infinitivul substantivat. Pressen Sie den Blechwerkstoff selbst ? e. punctul 3. Exemple: v e r f o r m e n — d a s Verformen (deformatul. prefix sau alt mijloc de formare a substantivului verbal. können gebogen. proces sau rezul­ tat). în substantivele verbale se păstrează de obicei sensul de bază al verbe­ lor. c) Substantive masculine derivate cu sufixul -er2). care arată persoane sau instrumente care îndeplinesc acţiunea respectivă. c. abundă în sub­ stantive verbale. care corespunde cu supinul substantivat din limba română. Drähte. Bandmaterial u. *' v. Die Formgebung durch Kaltverformung kann unter den Sammel­ begriff „Stanzerei" zusammengefaßt werden.4. Reformulaţi propoziţiile următoare.4. Rüsten Sie die Werkstätten selbst aus ? f. b. fiind un limbaj al acţiunilor. dar se traduce şi cu infinitivul lung substantivat.1. laminarea). gepreßt werden.5.TVERFORMUNG IN DER STANZEREI b. adăugîndu-i-se nuanţa de sens exprimată de sufix. Betätigen Sie die Friktionspresse selbst ? Exerciţiul 327. Ziehen Sie das Blech selbst tief ? d. gezogen. So lassen sich bessere Resultate erzielen. *> v.4. Substantive verbale 15. verb reflexiv! Model: So können bessere Resultate erzielt werden.2. gestanzt. punctul 7. Formen Sie die Metalle selbst um ? c. care corespund cu infinitivul lung substantivat din limba română. 15. e. Exemple: verformen — die Verformung (deformarea. eine Form geben-—-die Formgebung (darea formei). b) Substantive feminine derivate cu sufixul -ung 1). forjarea). Das Verformen von Metallen kann in Warmverformen und Kaltver­ formen eingeteilt werden. fertigen — die Fertigung (procedura. şi lecţia 3. şi lecţia 7. schmieden — das Schmieden (forjatul. fabricarea). walzen — das Walzen (laminatul. adică în substantive formate din verbe prin diferite mij­ loace.

. verändern. arată actul de deformare prin actul de îndoire. —die . de multe ori şi cu schim­ barea de vocală: Exemple: vorsehen — die Vorsicht (prevederea. strecken — das . Exemplu: Während der Verformung (în timpul procesului de deformare). precauţia) schreiben — die Schrift (scrisul) 15. Exerciţiul 328.. b. aufstellen. Substantivele verbale arătate la punctele a) şi b) sînt adesea confundate..LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 253 halten •— der Halter (dispozitivul care ţine) besitzen — der Besitzer (posesorul) zeigen — der Zeiger (arătătorul) d. tracţiunea. . Substantive masculine radicale fără modificare de vocală. distanţa) stanzen — die Stanze (stanţa) hergeben — die Hergabe (predarea) helfen •— die Hilfe (ajutorul) f... Substantive feminine derivate cu sufixul -e. zeigt das Verformen durch Biegen Fig. steuern.. Pentru traducerea textelor tehnice este important să se reţină: a) Infinitivul substantivat arată un act sau o activitate.. ausrüsten. Exemple: ziehen — der Zug (trăsătura. (Această [însuşire de] deformare se numeşte [aspect de] întindere). întinderea) eintreten — der Eintritt (intrarea) schleifen — der Schliff (şliful) gehen — der Gang (mersul) e. La fei: abbilden. Exemple: . o anumită însuşire sau înfăţişare).. umformen.3.. . Căutaţi în text substantivele verbale şi stabiliţi mijlocul de formare şi sensul lor exact! Exerciţiul 329. trenul. Substantive feminine derivate cu sufixul -t. Formaţi substantive verbale prin substantiv ar ea infiniti­ vului şi prin derivarea cu -ung. verringern. Exemple: strecken — die Strecke (întinderea. Diese Verformung nennt man Streckung. bewegen. — d i e . de multe ori şi cu modi­ ficare de vocală. betätigen. Substantivele cu -ung arată procesul respectiv sau rezultatul lui (de ex.4.. stabilind diferenţele de sens cu ajutorul cheii exerciţiilor ! Model: einteilen — das Einteilen — die Einteilung biegen — d a s . eintragen. cazul) halten — der Halt (sprijinul) bauen — der Bau (construcţia) şi cu modificare de vocală.. wiederholen. Exemple: fallen — d e r Fall (căderea.. Exemplu: Abb.

. . toate verbele noi ale lecţiei sînt verbe tranzitive. Was ist in Abb. formt man . Wovon werden die Stanzwerkzeuge betätigt ? o. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între­ bări ! a. Formaţi propoziţii interogative care încep cu cuvinte inte­ rogative 1J şi adăugaţi părţile sintactice cerute de valenţă. Was geschieht (ce se întîmplă) mit den Faserschichten bei der Ver­ formung durch Biegen ? h. Wie müssen diese Materialien sein ? f. Bandmaterial usw. punctul 12.A). gestanzt worden ? n. Exemple: Er läßt den Schraubenschlüssel auf dem Maschinentisch. la alegerea dv. ? i. lecţia 12. Wie nennt man Werkstätten für Kaltverformungen ? r. . Was geschieht mit dem Stab ? 1. betätigt man ... loc sau inf.4. Was geschieht mit dem Blechwerkstoff in Abb.. streckt man . Was kann mit Blechen.... erzielt man .. .... Exerciţiul 330. . tief? Exerciţiul 331 (sinteză).. 2 abgebildet ? i-.1. ein? b...... durch Kaltver­ formung gemacht werden ? e. rüstet man . Drähten. .... Welches sind die wichtigsten Bauarten der Pressen ? s. Valenţa verbelor 15. ......).5.. Wieso (cum de) verändert sich der Durchmesser des Stabes? k.5. Stellen alle Fabriken solche Werkzeuge selbst her ? p. ? h.. zwischen D + D ) .254 LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 15. . .! Model: . a b ? e. Was läßt sich vermittels der spanlosen Formgebung erzielen ? g. Was soll mit dem Stab geschehen ? 2) j . ? j . zieht man ... ? f.. aus? d.. Was umfaßt das Warmverformen ? c. teilt man .. Woraus sind die Teile aus Abb. avînd valenţa 2(N. .. geschehen (ie) — geschah — (ist) geschehen = a se întîmplă. .. bildet man ..A.. î n afara verbelor „lassen" şi „schwanken". ? g. biegt man . verringert man .. Wie groß ist die Preßkraft dieser Pressen ? 2) ») v. Wir lassen diese Teile umformen. Wie wird die Formgebung durch Kalt verformen gennant ? d. biegt man . Verbul „schwanken" are indicele de valenţă 3(N... u m ? c. Wie läßt sich das Verformen von Metallen einteilen? b. Verbul „lassen" are indicele de valenţă 3(N. Der Druck schwankt zwischen 5 und 10 ät.. .. ? m... ? Wie biegt man Metallstäbe ? a..

Ce se arată în fig. Prin ce se poate obţine un timp de fabricaţie mai scurt ? e. Povestiţi textul! Explicaţi imaginile! Exerciţiul 333. 2 ? f. Schmieden und Walzen gehören zum Warm­ verformen etc. b) Kaltverformen einteilen. Ce se poate face cu metalele pe baza proprietăţilor lor deosebite ? d. 5 DER ANKAUF VON WERKZEUGMASCHINEN (II) Das Angebot des Herstellers soll alle Punkte der Anfrage beantworten Dem Angebot sollen beigelegt 2) werden: a. D. Lectura suplimentară Nr. (sinteză). a adăuga desenul cotat instalaţia desenul (imaginea) fundamentului separat dulapul de comandă agregatul hidraulic die die das der das . încercaţi să reformulaţi în scris întregul text înlocuind predicatele prin altele cu sens apropiat sau intrcducind verbe modale! Model: Das Verformen von Metallen läßt sich in a) Warmverformen. 1) . (sinteză). Separate 8) Steuerschränke 7). Ce cuprinde deformarea la cald ? c. Cum se poate împărţi deformarea metalelor ? b. Hydraulikaggregate 8> usw. 1 Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) beantworten beilegen Maßzeichnung Anlage Fundamentbild separat Steuerschrank Hydraulikaggregat a răspunde a anexa. Prin ce se acţionează presele mecanice şi hidraulice ? g. Maßzeichnungen 3 ) der Werkzeugmaschine oder Anlage 4) c. Das Fundamentbild 5) d. De unde procură fabricile asemenea scule ? Exerciţiul 334 (sinteză). Prospekte mit Bildern und Aufbau der Maschine b.LEHRSTÜCK IS: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 255 Exerciţiul 332. Traduceţi şi răspundeţi in limba germană! a.

m3) i. Daten über elektrische Ausrüstung 12) (Stromart. m. Strom­ stärke. Gewichte u> g. Spannung. aici: tuturor conexiunea. Filter. întreţinerea cartuşul filtrului garanţia suplimentar informaţia sistemul de măsurat parcursul analog Farbanstrich Farbenmuster Zubehörteile Empfehlung präventiv funktionell die Wartung der Filtereinsatz die Garantie zusätzlich die Information H das Wegmeßsystem 35 analog dB .256 LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI e.) h. Schutzvorrichtungen 2<" j . Lärmpegel21» (in dB) 2 2 ' k. Zubehörteile25) und Empfehlungen26> für präventive 27) oder funk­ tionelle 28) Wartung 29) (z. Farbanstrich 23> (eventuell Farbenmuster 24)) 1. stratul de vopsea mostra de culoare accesoriile recomandarea preventiv funcţional deservirea. Wasser 18> und Verbrauch lfl> (kW. Genaue Lage 13) und der Querschnitt 14) sämtlicher 15> Anschlüsse 16) für Strom.B) oder Kühlanlagen 10) f. complet. Frequenz usw. Filtereinsätze)30).B. Luft 17>. racordarea aerul apa consumul dispozitivul de protecţie nivelul de zgomot decibel vopsirea. Garantie 31) Bei numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen zusätzliche32) Infor­ mationen 33) über Aufbau der Steuerung. Wegmeßsysteme 34) (analog 35) — 9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31] 32 33 die die das die die der der die das der die der der das die die Filteranlage Kühlanlage Gewicht Ausrüstung Lage Querschnitt sämtlich Anschluß Luft Wasser Verbrauch Schutzvorrichtung Lärmpegel instalaţia de filtrare instalaţia de răcire greutatea echipamentul poziţia secţiunea total.

(Fortsetzung im Lehrstück 16) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) absolut digital sowie das Rückmeldesystem direkt indirekt die Schaltinformation die Angabe eventuell persönlich der Sachverständige das Herstellerwerk erweitern absolut digital precum şi semnalul de reavizare. de achitare direct indirect informaţia de comandă indicaţia eventual personal expertul uzina producătoare a lărgi ' Germana pentru ingineri şi tehni.L E H R S T Ü C K 15: D I E K A L T V E R F O R M U N G IN D E R STANZEREI 257 absolut 3 6 ) — digital 37) ) sowie 38) Rückmeldesystem 39) (direkt 40) — indirekt 4 1 ) ). Die Angaben 43) sollen eventuell 4 4 ) durch persönlichen 45) Besuch emes Sachverständigen 4 6 ) des Herstellerwerkes 47) erweitert 4 8 ) werden. Schaltinfonnationen 42) usw.cieni 1/103 .

Kalandrieren. weil *' die Kunststoffe überall immer mehr Anwendung fanden. > v. erzeugte man z. Den Kunststoffen auf Basis von Phenolharzen.3 respectiv 16.4.x) Zu Beginn war 2 ' die Verarbeitung der Kunststoffe ziemlich einfach. vor allem aber vollautomatisch gesteuert werden. den sog. Rohre. Die Phenolharze. Seither brachten Forschung und Industrie sehr viele neue Kunststoffe auf den Markt. daß diese Entwicklung auch zum Bau neuer Maschinentypen für die Verarbeitung der Plaste führte. Kunstleder. -e Plast.Lehrstück Nummer 16 DIE VERARBEITUNGDER KUNSTSTOFFE (Plaste) A. Vocabular der der l 2 Kunststoff. daß sie unter Druck und Wärme verarbeitet werden. B. Text Im folgenden soll kurz gezeigt werden. Explicaţii.B. Blasen usw. folgten die Thermoplaste. Die vielseitigen Eigenschaften der verschiedenen Plaste führten dazu. 3 > v.2. und wie sie verarbeitet werden können. d. daß 1 ' neue Verarbeitungsverfahren entwickelt werden mußten. verarbeitete man schon im Jahre 1907 zu Gegenstän­ den. das Bakelit. materialul plastic la ce. Es ist erklärlich3). Explicaţii. Alle sind heute in großen Mengen lieferbar. Diese machten große Fortschritte. Profile. Behälter usw. -(e) s. -e wozu materialul plastic masa plastică. Diese sind auf thermischer Grundlage plastisch formbar.h. Explicaţii. wozu Kunststoffe (Plaste) verwen­ det werden. -(e) s. Die mo­ dernen Verarbeitungsmaschinen können sowohl mechanisch. daß man beim klassischen Preßverfahren das Bakelitpulver in Preßwerkzeugen plastifizierte und daß nach Formung und Aushärtung der fertige Teil aus dem Preßwerkzeug ausgestoßen wurde.. Durch Spritz­ gießen. Duroplasten. benannt nach seinem Erfinder Leo Hendrik Baekeland (1863—1944). punctul 16. Die Thermoplaste ermöglichten bekanntlich die Herstellung einer Unzahl von Gegenständen und von Ausgangsstoffen für viele Industrien. Folien. . als auch hydraulisch oder pneumatisch. was heute daraus herstellbar ist.4. Warmpressen. Haushaltgeräte aller Art. Flaschen. pentru ce ) v. Extrudieren. Kanister. bzw. punctul 16. Wir wissen. punctul 16.3.

începutul I B L J O U R e s TI war (imperf. pl. -(e) s. -e răşina fenolică Bakelit. ist gewesen) a fi ziemlich destul de (mult. aducea bringen-brachte-gebracht a aduce Forschung. -en cercetarea piaţa Markt. de la machen) au făcut. als auch atît . benannt) a numi. de la „sein") a fost. de la bringen) a adus. -s.e seither de atunci brachte (imperf. deoarece überall peste tot. -(e) s. -es. -(e) s. pl. de la müssen) au trebuit. pretutindeni immer mehr tot mai mult Anwendung. -e bachelita benannt (part. de la führen) a condus. . f. simplu etc. de la steuern) a comanda.. -(e) s. de la entwickeln) dezvoltat entwickeln a dezvolta mußten (imperf. a regla steuern f a b S i f T"»" S D VA U | AOEN . mare.. de la benennen) numit. făceau Fortschritt.inventatorul obiectul Gegenstand. era sein (war.e daß că Verarbeitungsverfahren.. f.procedeul de prelucrare entwickelt(part. de la finden) au găsit. -en aplicarea fanden (imperf. Maschinentyp. -s. a denumi Erfinder. -(e) s.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 259 der das das der der die der das der die die der der die IBIBLIOTECA NIWNinPALA daraus 1 hgrstellbar Beginn. benennen (benannte. -n maşina de prelucrat sowohl .. pentru că. dirijat. . -en tipul de maşină führte (imperf. cît şi pneumatisch pneumatic vollautomatisch complet automat comandat. conducea Verarbeitungsmaschine. -(e) s. reglat gesteuert (part. -en dezvoltarea construcţia Bau. -(e) s. găseau finden-fand-gefunden a găsi erklärlich explicabil Entwicklung. a dirija. trebuiau müssen-mußte-gemußt a trebui machten (imperf. -e progresul weil fiindcă.) einfach simplu Phenglharz.

presarea la cald Extrudieren. pl. ermöglichten (imperf. -. -s.260 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE das das das die die die der der die die die die der das das das das das das das das die das die der a şti. de la ermö­ au înlesnit. numărul mare Ausgangsstoff. pl. -e profilul Profil.praful de bachelită Bakelitpulver. -s. f. -s. ausgestoßen) a arunca/a împinge afară baza Basis. f. f. extrudarea Kalandrieren. calandrarea Blasen. suflarea erzeugte (imperf. producerea. urmau folgten (imperf. pl. -s. -n pielea sintetică Kunstleder. -en mulţimea. sticla Flasche. -e foaia. a cunoaşte wissen (wußte. -(e) s. de la ausstoßen) aruncat/împins afară ausstoßen (stieß aus. -(e) s. înlesneau. -s. -en y duroplastul Duroplast. foiţa Folie. -en ausgestoßen (part. au dat glichen) (dădeau) posibilitatea a înlesni. -n maleabil formbar adică d. solidificarea Aushärtung. -(e) s. pl. pl. -(e) s. turnarea prin injecţie Warmpressen. -(e) s. -(e) s. con­ Herstellung. -n bidonul Kanister.pl. de la folgen) a urma folgen termoplastul Thermoplast. butelia. -en ţeava Rohr. producţia. f. -s.h.scula de presat Preßwerkzeug.livrabil lieferbar . confecţiona obiectul de uz casnic Haushaltgerät. f. f. -e au urmat. a da posibilitatea ermöglichen după cum se ştie bekanntlich fabricaţia. pl. -s. sumedenia. întărirea. -e termic thermisch baza Grundlage.e de t .t felul aller Art. . -s. gewußt) clasic klassisch procedeul de presare Preßverfahren. f. -s. pl. de la erzeugen) a confecţionat. -(e) s. -en fecţionarea Unzahl. -e materia primă. f. -e a plastifia plastifizieren formarea Formung. (das heißt) căldura Wärme. materialul de bază Spritzgießen.

Forma conjugată a predicatului (verbul finit) se află: pe locul II în propoziţiile afirmative şi interogative parţiale (a 2-a parte sintactică). Exersaţi pronunţarea diferenţiată a sufixelor adjectivale! [-19] C-II9] ' ' [-IJ] vielseitig erklärlich mechanisch ringförmig bekanntlich klassisch einmalig ziemlich thermisch flüssig hauptsächlich plastisch wichtig ähnlich automatisch fertig wirklich elektrisch Exerciţiul 336. Propoziţiile limbii germane sînt compuse din următoarele părţi sintactice: 16.1. Diese Maschine verarbeitet Kunststoffe. Forma neconjugată (infinkă) sau numele predicativ se află pe locul ultim. Ei — gen — schaf t Fort — schrit— te An — wen — dung Preß — werk — zeug 16.1.0. Was tut diese Maschine ? Das Bakelitpulver wird in Preßwerkzeugen plastifiziert. Was geschieht mit dem Bakelitpulver ? .LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 261 G. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 335.1. Predicatul simplu sau complex. Exemple. pe locul I în propoziţiile interogative totale şi propoziţiile imperative (prima parte sintactică).1. care răspunde la întrebările: Was tut das Subjekt? (Ce face subiectul?) sau: Was geschieht mit dem Subjekt? (Ce se întîmplă cu subiectul?) sau: Was (Wie) ist das Subjekt? (Ce sau: cum este subiectul?). Explicaţii şi exerciţii 16. Părţile sintactice (Sinteză) 16. Exersaţi accentuarea corectă a cuvintelor! _ / _ ' _ _ _ J_ — — _ _ J _ fol — gen • den — ver — ar •— bei — tet Ba — ke •— lit Kunst — stof — fe Ver •— ar — bei — tung Du — ro — plast her • stell —• bar — Phe — noi —• har — ze Ther — mo — plast Ge — gen — stand Ma — schi— nen — typ .

a. Complemente circumstanţiale cerute de valenţa verbului sau libere care pot fi: Felul circum­ stanţialului întrebările la care răspunde de de de de de de de de de timp loc mod instrument consecinţă cauză scop condiţie concesie ş.2. Wer? Was? Hier arbeitet der neue Oberingenieur des Werkes. Exemple: Das Bakelitpulver wird gepreßt.4.1. Subiectul exprimat prin substantive. Exemple: Zeigen Sie dem Gast das neue Verarbeitungsverfahren.3. Wen ? Was ? Wonach ? 16.1. pronume sau sintagme 1J răspunde la întrebările: wer ? was ? (Cine ? Ce ?) şi stă de regulă la începutul propoziţiei. parte sintactică.1. fiind a 3-a. Ce ?) W e m ? (Cui?) Wessen ? (Al cui ? A cui ?) Woran ? (La ce ?) Worauf ? (Pe ce ?) Warum ? (De ce ?) ş. Was sind die Thermoplaste ? 16. Complementele cerute de valenţa verbului (predicatului propoziţiei) răspund la următoarele întrebări: Felul complementului întrebările la care răspunde la la la cu cazul acuzativ cazul dativ cazul genitiv prepoziţie la infinitiv Wen ? Was ? (Pe cine. W a s ? (Ce?) Complementele sînt exprimate prin substantive sau pronume la cazurile respective sau prin sintagme şi se aşază. W a n n ? (Cînd ?) Wie lange ? (Cît timp ?) Seit wann ? (De cînd ?) ş.a. Wo ? (Unde ?) Woher ? (De unde ?) Wohin ? (încotro ?) Wie ? (Cum ?) In welcher Weise ? (în ce fel ?) Womit ? (Cu ce ?) Wie (sehr?) (Cît de m u l t ? Cît?) Warum ? (De ce ?) Aus welchem Grund ? (Din ce cauză ?) Wozu ? (La ce ?) Zu welchem Zweck ? (în ce scop ?) Wann ? (Cînd ?) Unter welcher Bedingung ? (în ce condiţie ?) Trotz welchen Umstandes ? (în ciuda cărui fapt ?) l ) Sintagma = un grup de cuvinte care formează o singură parte sintactică (răspunde la întrebarea respectivă). a 4-a etc.a.262 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Die Thermoplaste sind moderne Kunststoffe. Wem? Wen? Was? Fragen Sie die Sekretärin nach der Rechnung. . după verbul finit al pro­ poziţiei. de obicei. Wer? Was? 16. dar poate sta şi după verb.

Atributul care poate însoţi orice substantiv (sau alt cuvînt nominal) formînd cu acesta o sintagmă. Welches Preßverfahren ? Die Verarbeitung der Plaste. -es ? adverbial (adverb) după sub­ stantiv Welcher.5. -e. das) wievielte ? Wieviel ? după sub­ stantiv Welcher. Welcher Einspindelautomat ? Exerciţiul 337. participiu) substantival (substantiv la genitiv. Puneţi întrebările respective şi observaţi prin ce sînt expri­ mate părţile sintactice! . stabilind din ce părţi sintactice se compun propoziţiile. -e ? es ? Was für ein. Welche Eigenschaft ? Der Einspindelautomat hier. Wann ? Wohin ? Man mißt den Druck mit einem Manometer. -e.1. -e. -e. Felul atributului Poziţia faţă de substantiv întrebările la care răspunde Exemple: adjectival (adjectiv.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 263 Heute kommt die Delegation in das Konstruktionsbüro. Wessen ? Die Arbeit an der Maschine. . numeral.? Der (die. Welche Arbeit ? Die Eigenschaft sich zu biegen. cu prepoziţie. WTozu ? 16. -es ? Exemple: Das klassische Preßverfahren. pronume. apoziţie) verbal (infinitiv cu „zu") înaintea sub­ stantivului Welcher. -es ? Wessen ? după sub­ stantiv Welcher. Analizaţi textul lecţiei. Womit ? Zum Verarbeiten der Kunststoffe braucht man Verarbei­ tungsmaschinen .

264 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 16.5. (Wer? Was?) was aus Kunststoffen herstellbar ist. de regulă. lecţia a 19-a. c) pronume relative 3).a.2 4 > v. Propoziţiile secundare pot preceda regentele.2 3 > v. . wo? wie? wann? wer? warum? s.1 şi 19. (Propoziţie cauzală).a. (Propoziţie completivă). Propoziţii secundare (Subordonate) 16. adică propoziţia din care reprezintă o parte sintactică. l > Propoziţie regentă = propoziţia supraordonată celei secundare. lecţia a 17-a. punctele 19.2.2.). Exemple: Weil das Verfahren einfach ist. punctul 18. legate de regentă printr-un cuvînt introductiv 2). (Wen.1. Diese Verfahren machen Fortschritte. Acestea sînt propoziţiile subordonate (sau secundare). ist das Spritzgießen. completive. wenden wir es an. (Warum ?) weil die Kunsstoffe überall Anwendung finden. Deosebim deci propoziţii subiective.2. 16. Wen ? Was ? Man muß ändern. Textele tehnice germane.2. Was ?) daß man das Bakelitpulver plastifiziert. a se aplica metoda „luneta-foarfece" 4)). care pot marca începutul unei propoziţii secundare. Das Verfahren ermöglicht.2.2. 16. verbul finit la sfîrşit. şi lecţia a 18-a. şi a se căuta apoi semnalmentele princi­ pale de structură (cuvîntul introductiv. a > Excepţii v. was nicht richtig ist. atributive s. lecţia a 11-a. 16. propoziţiile secundare au următoarele semne distinctive: a) se separă oricînd de regentă 1) prin virgulă. b) cuvinte interogative.a. (Propoziţie subiectivă). le pot urma sau pot fi chiar intercalate în regentă.2. daß hohe Leistungen erzielt werden. recomandăm a se urmări în timpul lecturii îndeosebi virgulele. Cuvintele introductive ale propoziţiilor secundare pot fi: a) conjuncţii subordonatoare: daß. punctul 17.2. punctul 11. (Propoziţie completivă).2. Wir wissen. circumstanţiale (de timp. c) sînt. weil. Părţile sintactice ale propoziţiilor pot fi exprimate şi prin pro­ poziţii întregi. Exemple: Hier wird gezeigt. de mod etc. wodurch man Kunststoffe formt. în limba germană. Exemple! Man muß das Verarbeitungsverfahren ändern. b) au verbul conjugat la sfîrşit. wenn s. de loc. (Complement la acuzativ).3. fiind bogate în propoziţii secundare. Das modernste Verfahren.4. 16.

werden. b.între radicalul verbului şi desinenţa personală: verbele de conjugare slabă. Pentru a se relata (a povesti) acţiuni trecute.. se foloseşte timpul imperfect (sau preferit) al verbelor." cu ajutorul conjuncţiei „daß" ! Model: Kunststoffe können verarbeitet werden. Man kann aus Kunststoff Hausgeräte herstellen. a. Sie muß nicht von Arbeitern betätigt. căutînd propoziţiile secundare şi stabiliţi la ce întrebare răspund şi prin ce sînt introduse! Exerciţiul 339. Wir wissen. Exerciţiul 340.1. Exemplu: Verbul „bauen" —• a construi Prezent Imperfect ich baue Ich bau -t. c.3. b. Diese Eigenschaften führen zur Entwicklung neuer Verfahren. Sie arbeitet spanlos. . d. Imperfectul verbelor 16.en b) Cu modificarea vocalei radicale şi fără desinenţe personale la persoa­ nele I si a IlI-a singular: verbele de conjugare tare. Transformaţi următoarele propoziţii în propoziţii secun­ dare cauzale cu ajutorul conjuncţiei „weil" subordonîndu-le regentei „Diese Maschine hat eine hohe Leistung" ! Model: Sie ist vollautomatisch gesteuert. Sie ist vollautomatisch gesteuert. verbele pot forma imperfectul în două feluri: &)Cu ajutorul sufixului -t. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. Sie kann dauernd belastet werden. a. subordonîndu-le regentei. Der fertige Teil wird ausgestoßen. daß Kunststoffe verarbeitet werden können. e. c. Die Verarbeitung ist nicht einfach.e wir bauen wir bau -t. weil sie vollautomatisch gesteuert ist. e. Transformaţi următoarele propoziţii în propoziţii secun­ dare.est er baut er bau -t.e (eu construiam sau: am construit) du baust du bau -t. Sie funktioniert elektrisch..en ihr baut ihr bau -t.et sie bauen sie bau -t. „Wir wissen . 'ö 1 16. Kunststoffe können verarbeitet werden. î n limba germană.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 265 Exerciţiul 338. d.3. Analizaţi textul lecţiei.

sau: am găsit) ich finde du findest du fand •— est er findet er fand wir finden wir fand — en ihr findet ihr fand — et sie finden sie fand — en c) Verbele neregulate combină. Deoarece din forma infinitivului nu se poate deduce în ce fel verbul respectiv formează imperfectul.2. este necesar a se memora odată cu infinitivul şi cu participiul perfect al verbelor de conjugare tare şi neregulată şi persoana I singular imperfect. Exemplu: verbul „bringen" — a aduce Prezent Imperfect ich bringe ich brachte (eu aduceam.266 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Exemplu Verbul „finden" a găsi Prezent Imperfect ich fand (eu găseam. de obicei. avînd la imperfect atît schimbarea vocalei cît şi sufixul -t-.3. semnele ambelor conjugări. dar au si alte neregularităţi. am adus) du bringst du brachtest er bringt er brachte wir bringen wir brachten ihr bringt ihr brachtet sie bringen sie brachten 16. aceasta fiind a treia din cele trei forme de bază ale verbului care trebuie reţinute spre a se putea conjuga corect: Exemple: I II III Infinitivul Imperfectul Participiul perfect stieß aus ausgestoßen a) Verbe tari: ausstoßen besitzen besaß besessen ziehen gezogen zog lassen ließ gelassen eintragen trug ein eingetragen aufschreiben schrieb auf aufgeschrieben vorsehen sah vor vorgesehen überschreiten überschritt überschritten b) Verbe neregulate: bringen brachte gebracht entstehen entstand entstanden nennen nannte genannt hineingehen ging hinein (ist) hineingegangen sein war (ist) gewesen .

Verbe auxiliare de timp sein haben werden ich war ich hatte ich wurde du warst du hattest du wurdest er war er hatte er wurde wir waren wir hatten wir wurden ihr wart ihr hattet ihr wurdet sie waren sie wurden sie hatten Verbe auxiliare de mod können müssen dürfen mögen sollen wollen ich konnte mußte durfte mochte sollte wollte durftest mochtest solltest wolltest du konntest mußtest mußte mochte sollte wollte er konnte durfte wir konnten mußten durften mochten sollten wollten ihr konntet mußtet durftet mochtet solltet wolltet mußten durften mochten sollten wollten sie konnten 16. participiul şi regula de la punctul 16. 16.1. ich rüste a u s . Imperfect: ich stieß aus. *' Incepînd cu lecţia de faţă se vor da cele trei forme de bază ale verbelor de conjugare tare şi neregulată la rubrica vocabular. Exemplu: Zu Beginn war die Verarbeitung einfach. La început. Exemplu: Prezent: ich stoße aus. Pentru conjugarea corectă a verbelor de conjugare slabă.1. fiind în limba germană timpul de povestire. Exemplu: ich wurde genannt (am fost denumit) wir wurden genannt du wurdest genannt ihr wurdet genannt er wurde genannt sie wurden genannt 16.3. Diateza pasivă se formează la timpul imperfect cu formele de imperfect ale verbului auxiliar „werden".3.7.3.5. ich teile ein etc.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 267 haben hatte gehabt können konnte gekonnt werden wurde (ist) geworden*> s. 16. Verbele auxiliare temporale şi modale formează timpul imperfect în mod neregulat.3. este suficient a se cunoaşte infinitivul. prelucrarea era simplă sau: La început.a. ich rüstete a u s . Timpul imperfect.3.3.3. punctul 11. lecţia 11. poate fi tradus nu numai cu imperfectul.6. 16. prelucrarea a fost simplă. ci şi cu timpul perfect compus (timpul de povestire din limba română).4. . Formele de bază ale verbelor învăţate pînă acum se vor găsi în dicţionarul final. 2 » v. ich teilte ein etc.a. Verbe separabile 2) se separă şi la imperfect.

e.. . Gießerei . Sie bauen einen neuen Maschinentyp.. in die Maschinenhalle . . kam mit.. b. diese Bauart nicht . ist entstanden) So . Nach den Phenolharzen folgen die Thermoplaste.. (vorsehen. Căutaţi în vocabularul final şi memoraţi formele de bază ale tuturor verbelor de conjugare tare. f... von der neuen Verarbeitungsmaschine.. c. (sprechen. . f. e. (sich belaufen. Completaţi următoarele propoziţii cu verbele date în pa­ ranteză la timpul imperfect! a. (mitkommen. Man plastifiziert das Bakelit durch Druck und Wärme. Exerciţiul 345. Exerciţiul 344. Er arbeitet an den Preßwerkzeugen. eine Asbestplatte nehmen. Conjugaţi la timpul imperfect! Verificaţi tipul de conju­ gare a verbelor ! a. das neue Verarbeitungsverfahren. (entstehen. sah vor... g. den Kunststoff plastifizieren. brachte..268 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Exerciţiul 341.. gesprochen) Man . d. Dieses Verfahren ermöglicht die Herstellung von Rohren. f. Treceţi următoarele propoziţii la timpul imperfect! Pro­ poziţiile cuprind verbe de conjugare slabă ! a. învăţate pînă la lecţia de faţă! sein messen schreiben ersehen mitkommen stehen helfen laufen erscheinen ansehen liegen besprechen fallen gewinnen gießen schleifen sehen halten unterscheiden bestehen gehen sitzen steigen geben herausgreifen kommen ziehen lassen eintreten hergeben gleichen lesen betragen sprechen herbringen . vorgesehen) Der Katalog . d. entstand. ist eingetreten) Wir . Blechwerkstoff umformen. gebracht) Der Praktikant . Ich entwickle einen Plan. einen Kanister. c. c. trat ein... ist mitgekommen) Der Kollege .. b . belief sich... ins Büro eintreten. bessere Resultate erhalten. (bringen. d. b. sich auf 5 Millionen... (eintreten. sprach. Exerciţiul 343... Căutaţi verbele din textul lecţiei şi identificaţi pe cele care stau la timpul imperfect! Exerciţiul 342. e. ein neues Verfahren entwickeln. belaufen) Die Planzahlen .

konstruieren.a. Hydraulik. folgen bringen. care exprimă posibilitatea de a se face ceva ! Traduceţi adjectivele şi controlaţi traducerea cu cheia exerciţiilor ! Model: anwenden. Ecke. b.. Silber.4. Diese Zahlen können kontrolliert werden. Energie. erreichen. alcătuiţi pro­ poziţii simple pe care le reformulaţi apoi cu diateza pasivă după modelul următor ! Model: Diese Zahlen sind kontrollierbar. einmal. Zylin­ der.1. — bar: formbar. Nu.a. Exerciţiul 347. Technik. liefern. Adjective derivate 16.A) entstehen. 16. gießen. Nummer. Thermik.4.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 269 nehmen hingehen überschreiten einfahren tiefziehen beziehen sich belaufen herausnehmen sich befinden zerreißen beschreiben aufschreiben vorsehen hineingehen ergeben werden biegen sich begeben erhalten eintragen besitzen 16.a. Metallurgie. Cele mai des întîlnite sufixe sînt: — isch: konisch. entwickeln. Verbe sau alte părţi de vorbire cu ajutorul unor sufixe carac­ teristice. modernisieren. ermöglichen. Mechanik. Valenţa verbelor t Indicele de valenţă Verbe Exemple 1(N) 2(N. Exerciţiul 346. Plast. automatisch s. messen. De la următoarele categorii de cuvinte aţi învăţat adjective formate cu sufixele -isch şi -ig! Amintiţi-vi-le şi pronunţaţi-le cu glas tare. verwenden. elektrisch. prüfen. flüssig s. Formaţi adjective de la următoarele verbe cu ajutorul sufi­ xului -bar. zählen. Mathematik. fleißig. Exerciţiul 348. ausstoßen. î n textele tehnice se întîlnesc numeroase adjective formate de la substantive. — lieh: ähnlich. anwendbar = aplicabil schmelzen.. drehen. das . richtig. — ig: fertig. kontrollieren. hauptsächlich.a.5.. Ringform. Cu adjectivele formate în exerciţiul anterior. lieferbar s.. wichtig. mechanisch. confundaţi sufixele! Accentuaţi corect! a. bauen. transpor­ tieren.. plastifizieren Es folgen die Thermoplaste Dieser Maschinentyp ermöglicht Spritzgießen. grundsätzlich s. chemisch. steuern. Farbe. lesen. erfüllen. halten.

Was sind Duroplaste ? Was sind Thermoplaste ? 1. Vedem că piesa finită este împinsă afară din scula de presat. ? f. Seit wann wird Bakelit verarbeitet ? f.... Wie werden moderne Verarbeitungsmaschinen gesteuert ? j .. ? i. .. . Nennen Sie Maschinenteile und andere Gegenstände aus Kunststoff! Exerciţiul 351. ? g. răşina fenolică şi-a găsit aplicaţia prin prelu­ crare în obiecte. stößt .. Traduceţi în limba germană ! a.. ? b. Wozu führte die Entwicklung neuer Verarbeitungsverfahren ? i. i.. ? h. folgen .... Termoplastele au făcut posibil ca să fie fabricate un număr mare de obiecte..... Termoplastul nu putea fi prelucrat mecanic. . . e. entsteht . Was soll in diesem Text gezeigt werden ? b. Materialele plastice au avut însuşiri foarte multilaterale. W a s ermöglichten die Thermoplaste? n. . încă acum 70 de ani. Warum mußten die Verarbeitungsverfahren für Kunststoffe entwickelt werden ? h.. Gibt es heute viele Kunststoffe ? g. b. H. g. bringt ... Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi! a. c. . ? e. . ? d... d.. ? j . . Wie plastifizierte man das Bakelit beim klassischen Preßverfahren ? k. aus? c. î n acest text trebuie arătat la ce servesc materialele plastice. entwickelt man . Auf welcher Grundlage sind Thermoplaste formbar? m .. Inventatorul bachelitei a fost L. Wodurch können Gegenstände aus Kunststoffen hergestellt werden ? o.. Formaţi cîte o întrebare parţială cu fiecare dintre verbele date şi răspundeţi cu cuvinte la alegerea dv.270 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Exerciţiul 349. ! Model: ..... Baekeland. ändert man . .. Was ist das Bakelit ? e... Wie war die Verarbeitung der Kunststoffe zu Beginn ? c. Dezvoltarea de noi maşini şi procedee se explică prin aceea că materia­ lele plastice au putut fi folosite multilateral..... entsteht . h. ermöglicht . ? Exerciţiul 350 (sinteză)... steuert .. f. baut man . ?' Wie entsteht Kunstleder ? a. Wer erfand das Bakelit ? d... Aşa se explică (faptul) că au fost produse multe obiecte de uz casnic... plastifiziert man .. ....

8. Vor der Montage soll die Betriebsanlei­ tung von sachverständigem u> Personal genau studiert 121 werden. 9 ) mit Monteurbesuch 10) . Vor Inbetriebnahme müssen alle Anschlüsse für Strom. 9. genau geprüft werden. Sie soll die wich­ tigsten Punkte des Angebotes enthalten. hydraulische Ver­ bindungen 17) usw. Lectura suplimentară Nr. unter Umständen der Monteurbesuch sachverständig studieren das Montieren die Anleitung der Fachmonteur das Kühlmittel die Verbindung comparaţia în scris interpretarea piesa de schimb termenul de livrare condiţia de recepţie ambalajul transportul eventual vizita unui montor expert. Das Mon­ tieren 13 ' der Maschine soll von guten Monteuren. Abnahmebedingungen 6) Verpackung 7). erfolgt die schriftliche 2) Bestellung. Tran­ sport 8>. Wasser. Lieferung und Inbetriebnahme. 4 5. Liefertermin 5).U. 6 7. IO) 11) 12 13) 14) 15) 16) 17) der Vergleich schriftlich die Auslegung der Ersatzteil der Liefertermin die Abnahmebedingung die Verpackung der Transport u. Vocabular 1) 2 3. Luft. eventuell unter Anleitung 11 ' eines Fachmonteurs 15 ' des Lieferwerkes erfolgen. Montage u. der Ersatzteile 4).LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 271 D. 6 DER ANKAUF VON WERKZEUGMASCHINEN (III) Die Bestellung. die Auslegung 3 ' der Garantie. competent a studia montarea îndrumarea montorul de specialitate lichidul de răcire legătura . Kühlmittel 16 '.U. Nach genauer Prüfung des Angebotes und Vergleich l) mit dem Lastenheft.

Beson­ dere Aufmerksamkeit muß numerisch gesteuerten oder automatischen Ma­ schinen geschenkt werden 23' wie z.272 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Das Einfahren 18) und die Abnahme 1 9 ' der Werkzeug-oder Verarbeitungs­ maschinen 20 ) soll unter den Bedingungen 21 ' der Fertigung 22 ' erfolgen. auch den Maschinen für die Verarbei­ tung der Kunststoffe. 18) 19) 20) 21) 22) 23) das die die die die Einfahren Abnahme Verarbeitungsmaschine Bedingung Fertigung schenken rodajul recepţia maşina de prelucrat condiţia fabricaţia a acorda.B. a da .

b. Bei Entzündungstempe­ ratur und Oxydation (Verbrennung) erfolgt das Trennen des Werkstoffes. Gleichrichter oder Umformer umgewandelt werden. die auch alle weit­ gehendst verbreitet sind. Die Temperatur. 17. Explicaţii. Der Strom. Beim Lichtbogenschweißen erhitzt der elektrische Licht­ bogen. die zur Verbindung notwendig ist1'. ist in das Preßschwei­ ßen und in das Schmelzschweißen eingeteilt. das sehr viel Anwendung findet. welches seinerseits in Stumpfschweißen. Es gibt noch verschiedene Sonderverfahren Schweißen unter Pulver (UP-Verfahren). Ein solcher Maschinensatz. Explicaţii. Schiffsbau usw. weitgehendst3' anwendet. die Schweiß­ stelle bis zur Schmelztemperatur.Lehrstück Nummer 17 DAS SCHWEISSEN A. Text Durch das Schweißen verbindet man Werkstoffe unter Einwirkung von Wärme fest miteinander. Explicaţii. Feuerschweißen. Gasbrennschneiden.oder Drehstrommotoren angetrieben.. Ein Verfahren. Preßschweißen: Kaltpreßschweißen. Das Trennen. heißt Lichtbogen-bzw. hat eine Spannung von 20—65 V. Schmelzschweißen: Lichtbogenschweißen. Punktschweißen und Nahtschweißen *' unterteilt ist. 17. elektrisches Widerstands^ schweißen und Gasschmelzschweißen. welches2' durch einen elektrischen Lichtbogen oder eine Gas­ flamme geschieht. Die Umformer werden durch Wechsel­ strom.4.2. der 11 2) 3) v. v Explicaţii.2. den man zum Schweißen be­ nötigt. 17. die man im Ma­ schinenbau. Da diese Spannungen im Netz nicht verfügbar sind. Die Schweißstellen werden beim Schweiz ßen auf 3 500—4 000°C erhitzt.5. 8 Germana pentru ingineri ji tehnicieni — c. Explicaţii.1 şi 17.6. Thermitpreß­ schweißen und elektrisches Widerstandsschweißen. der zwischen Werkstück und Elektrode erzeugt wird. 17. punctul punctul punctul punctul punctul 17. wird durch die Art des Werkstoffes bestimmt. muß der Strom durch Transformatoren. unter Schutzgas (C0 2 oder Argon) mit Wolfram­ elektrode (WIG-Verfahren = Wolfram-Inert-Gas) usw. ist das elektrische Licht­ bogenschweißen5'. Die meistverwendeten Ver­ fahren sind: a. Die Verbindung von Werkstoffen durch Schweißen. 1/103 .

f. der Lichtbogen. -s. -en die Verbrennung. pl. das ebenfalls erprobt ist. pl. tare. Explicaţii. verbinden (verband. erreicht man eine Schweißverbindung dadurch. daß fest aneinander 1) gepreßte Teile schnell gegeneinander rotieren. -s. meistverwendet das Kaltpreßschweißen. Vocabular das Schweißen. pl. B. îmbinarea necesar a determina temperatura de aprindere oxidarea arderea. Beim Kaltschweißen. -s. -s. -(e)s. das Schmelzschweißen. pl. sind erprobt und in der Praxis anwendbar. -en erfolgen das Trennen. sudarea a lega. com­ pact împreună legarea. *' v. -s. pl. f. f. lang anhaltenden Druck oder Schlag best­ möglich verbinden. pl. a uni. -(e)s. -en notwendig bestimmen die Entzündungstemperatur. die Gasflamme. -en die Oydation. das Gasbrennschneiden. einige NE-Metalle durch hohen. f. der Maschinenbau. unirea. f. weitgehendst das Preßschweißen. a rezulta separarea. ist unter der Bezeichnung „Schweißumformer" bekannt. der Schiffbau. -s. -n geschehen (ie.3. f. kann man bereits bei Raumtemperatur. solid. a îmbina influenţa. pl. ist ge­ schehen) heißen (hieß. f. Beim Reibschweißen. f. rezistent. tăierea arcul electric flacăra de gaz a se întîmpla. welches verhältnismäßig einfach ist. combustia a urma. -en fest miteinander die Verbindung. pl. verbunden) die Einwirkung.274 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN aus Antriebsmotor und Stromerzeuger besteht. -s. a se petrece a se numi tăierea cu arcul electric tăierea cu gaz construcţia de maşini construcţia navală în cea mai mare măsură sudarea prin presiune sudarea prin topire cel mai des folosit sudarea prin presare la rece . f. die ohne Zufuhr äußerer Wärme er­ folgen. geschah. pl. punctul 17. geheißen) das Lichtbogenschneiden. efectul durabil. Verschweißungen von Metallen. a avea loc. -s.

din exterior äußere a încerca. generatorul electric die Bezeichnung. pl. a experimenta erproben practica die Praxis. pl. -s. -s. -s. -s. redresorul der Umformer. argonul (gazul) die Wolframelektrode. -e reţeaua verfügbar disponibil der Gleichrichter. pulberea das Schutzgas. convertizorul a transforma umwandeln motorul de curent alternativ der Wechselstrommotor. -s. -s. sudarea cap la cap das Punktschweißen. pl.LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 275 das Feuerschweißen. -s. -en temperatura de topire da deoarece. convertizorul de sudare cunoscut bekannt sudarea/îmbinarea prin sudură die Verschweißung. sudarea prin cusătură das Lichtbogenschweißen. -es. f. -es. -s. -s. -es. -s. f. -s. f.f. -n die Schmelztemperatur. sudarea cu arc electric das Gasschmelzschweißen. f. -s. der Antriebsmotor. fiindcă das Netz. aplicabil. -s. . -en motorul trifazat der Drehstrommotor. -s. pl. das Thermitpreßschweißen. -e gazul inert / de protecţie das Argon. -s. pl. sudarea cu gaz das Sonderverfahren. -s. -en motorul de acţionare der Stromerzeuger. f. f. pl. -en din afară. sudarea prin puncte das Nahtschweißen. -s. pl. -en antreiben (trieb an. -en alimentarea die Zufuhr. angetrieben) a antrena. pl. sudarea electrică prin rezistenţă seinerseits la rîndul său. f. practicabil anwendbar relativ verhältnismäßig . -s procedeul cu electrodul de wolfram şi gaz inert a răspîndi verbreiten a încălzi (la incandescenţă) erhitzen locul sudurii die Schweißstelle. pl. -en electrodul de wolfram das WIG-Verfahren. pl. din partea lui das Stumpfschweißen. -s. sudarea prin forjare sudarea aluminotermică (prin pre>= siune) das Widerstandschweißen. f. procedeul special das Pulver. f. a acţiona agregatul de maşini der Maschinensatz. -en denumirea der Schweißumformer.

f. öh : Höhe. de pe acum temperatura mediului înconjurător continuu lovitura cît mai bine posibil sudarea prin frecare îmbinarea prin sudare de asemenea laolaltă presat a presa repede unul faţă de altul a se roti C. -es. Draht. man sieht vor. Nahtschweißen. Maß/einheit. Pronunţare şi ortografie 17.1. Cuvintele care încep cu o vocală şi intră ca element constitutiv într-un cuvînt compus nu se leagă în pronunţare de celelalte elemente care le preced. Exersaţi scrierea cu h ca semn de lungire a vocalelor! Pronunţaţi fără h! ah : Zahl. pi. ziehen. -s. nehmen. gegen/ein/ander. Dehnung. Uhr. ieh : es geschieht. Exerciţiul 353. de la pressen) pressen schnell gegeneinander rotieren deja. Rohling. Rohr. eh : Drehstrom.0. Stuhl.276 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN bereits die Raumtemperatur. Schweiß/umformer. . ah : Zählen. -en anhaltend der Schlag. bestehen. hohen. die Schweißverbindung. mit/ein/ander. Stähle. weitgehend. an/ ein/ander. vorsehen. sehr. Bruch/einschnürung. gehen. Explicaţii şi exerciţii 17. Mit/arbeiter. tiefziehen. Bohrung.0. Wolfram/elektrode. üh : einführen. Exersaţi pronunţarea corectă. man fährt ein. . Raum/inhalt. -en ebenfalls aneinander gepreßt (part. oh : ohne. einfahren. Einspindel/automat. Verfahren. Nicht /eisenmetalî. Stahl. uh : Zufuhr. Exemple: Stromerzeuger pronunţat: Strom / erzeuger Schweißumformer „ Schweiß / umformer Wolframelektrode „ Wolfram / elektrode Exerciţiul 352. nelegată a următoarelor cuvinte ! Strom/erzeuger.e bestmöglich das Reibschweißen. Schutz/elektrode. Flugzeug/industrie.

Exemple: Die Temperatur. De cele mai multe ori însă. Separarea care se face cu ajutorul unui arc electric este cu­ noscută ca tăiere prin arc electric. welches durch einen elektrischen Lichtbogen geschieht heißt Licht bogen schnei­ den. Temperatura care este necesară pentru îmbinare este determinată de felul materialului. Propoziţii relative 17. v. den man zum Schweißen benötigt der Strom Propoziţiile subordonate care determină mai îndeaproape sensul unui substantiv pot avea diferite cuvinte introductive. lecţia 24. punctul 24.1. ele încep cu un pronume relativ 2 '. punctul 17.1.LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 277 17. ein) ? (Ce fel de}) das Lichtbogenschweißen ein elektrischer Lichtbogen das Schweißen unter Pulver das Trennen des Werkstoffes der Strom. Propoziţie relativă Das Trennen. de aceea le numim propoziţii relative. I die zur Verbindung notwendig ist.2 al lecţiei de faţă. Precizările necesare pentru stabilirea exactă a sensului unui substantiv pot fi făcute sub diferite forme: Procedeul 1 Sensul general Sensul precizat a) compunere: b) diferite atribute: c) prin apoziţii l> d) prin propoziţii subordonate: das ein das das Schweißen Lichtbogen Schweißen Trennen Welcher} Weichet Welches! (care 7) Was für ein (eine. wird durch die Art des Werkstoffes be­ stimmt. .1.1. x 2) > v.

3. Aceste cuvinte sînt aşezate între substantivul determinat şi propoziţia relativă. . sg. Pronumele relativ se acordă cu substantivul determinat în gen şi număr.. mase. Exerciţiul 354. die ohne Zufuhr äußerer Wärme erfolgen. mit der man schweißt. Pronumele relativ poate fi precedat de o prepoziţie. Spre deosebire de limba română.. nominativ 17. Exemplu: Die Umformer.1.. toate exemplele de mai sus). dacă funcţia lui ca parte sintactică cere acest lucru. muß .1.1.. acuzativ Verschweißungen von Metallen. Exemple: Die Verbindung von Werkstoffen durch Schweißen.. welches verhältnismäßig einfach ist.. propoziţiile relative sînt tot­ deauna separate prin virgulă de propoziţia supraordonată (v. t ! I - neutru sg. o întrerupere a propoziţiei supraordonate (v. Der Transformator wandelt den Strom um.. cînd substantivul determinat mai are alte atribute după el sau cînd propoziţia relativă ar separa o particulă ori alt cuvînt izolat de restul propoziţiei.. Căutaţi în textul lecţiei propoziţiile relative şi stabiliţi ce substantiv este determinat de ele! Exerciţiul 355. den man zum Schweißen benötigt.. .5. citind cu glas tare pînă la automatizare! . Ele se recunosc uşor după poziţia pronumelui relativ după prima virgulă şi verbul finit înainte de virgula de la sfîrşit. 17. Exemplu: Die Gasflamme.. plural nominativ Beim Kaltschweißen.278 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 17. | den man zum Schweißen benötigt | Excepţie se face numai atunci. şi exemplele de mai sus !) Exemplu: Der Strom.4.2. dar cazul depinde de propriul său rol sintactic în propoziţia relativă. de obicei.. die man im Maschinenţ I bau. anwendet.. werden durch Wechselstrommotoren angetrieben. Formaţi toate variantele posibile. die man zum Umwandeln des Stromes braucht. den man zum Schweißen benötigt. Propoziţiile relative sînt aşezate imediat după substantivul pe care îl determină şi de aceea produc.1. t I 17. Schiffbau usw. f hat eine Spannung von 20—65 V. Exemple: Der Strom.

(welche) an denen man arbeitet. das hier angewendet wird. die beim Schweißen entsteht. ... (welches) das man sehr oft anwendet. (welche) mit der man beim Schweißen rechnen muß. c. plural die" ! Model: Das Verfahren ist sehr modern. . .. . (nach welchem) d. ist sehr modern. Das Verjähren wird hier ange­ wendet.. die auf 3 500—4 000°C erhitzt werden. die. . Die Schweißstellen. Der Lichtbogen wird zwi­ schen Werkstück und Elektrode erzeugt.. Beim Kaltpreßschweißen verbindet man durch hohen Druck. Die Temperatur ist sehr hoch. b. Der Lichtbogen erhitzt die Schweißstelle. a.. das. . Transformaţi a doua propoziţie într-o propoziţie relativă.. Der Strom.. ..LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 279 der vom Transformator umgewandelt wird. Das Verfahren. prin pronumele relativ „der.. (an welchen) Exerciţiul 356. Das Reib­ schweißen ist ebenfalls erprobt. .. . . (welchen) mit dem man beim Schweißen arbeitet. . Das Reibschweißen geschieht bei Raumtemperatur. (welche) die man durch einen elektrischen Lichtbogen erzeugt. Das Trennen heißt Gasbrennschneiden. (mit welcher) c. Die Temperatur wird beim Schweißen entwickelt. (mit welchem) b. . (welcher) den man zum Schweißen braucht. a... . das auch sehr viel Anwendung findet.. d..... Das Kaltpreßschweißen ist verhältnismäßig einfach. (welche) die man zuerst bearbeiten muß...... înlocuind substantivul care se repetă. Das Trennen geschieht mittels einer Gasflamme. Die Temperatur.. e. Ein Verfahren. (welches) nach dem in vielen Werken gearbeitet wird.

n.2. das" şi „welcher . La sudare.. m. punctul 23. cărei. cărei.. welcher. Traduceţi în limba germană. î n limba germană există trei serii de pronume relative: der.. . welche. se poate face în diferite feluri. das" este însă preferat sinonimu­ lui său. beim Schweißen verwendet wird. pronumele „der. Primele două pronume au acelaşi înţeles şi pot fi folosite în acelaşi fel. Lecţia 23. zwischen Werkstück und Elektrode erzeug wird. die = care. e. = al cărui. Pronumele relative „der. * v..că­ ror denen welchem welcher welchem welchen = cărui. die. welches" se declină în felul următor: Plural Singular Singular m. Die Elektrode. c. .1.. welcher welche N der die das die G dessen deren dessen deren D dem der dem Plural n.280 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN Exerciţiul 357. Completaţi cu ambele pronume relative la cazul cerut! Nominativ: Der Lichtbogen. . welches welche = care. was = cine.. pl.1. pl. a. die. > . welches. f. cu arc electric. welche. î n germana modernă. Pronume relative 17. 17. se îmbină materialele strîns unele de altele. b. wer. Materialul care urmează să fie sudat trebuie să aibă anumite însu­ şiri. Prin sudarea care se împarte în sudare prin presiune şi sudare prin topire. locul de sudare se încălzeşte pînă la topire.. care este un procedeu foarte cunoscut.2..2. d.2. f. . Sudarea. die. 17. ce 1! . Îmbinarea de materiale care se face cu un arc electric este cunoscută ca sudură cu arc electric. das. care se aplică foarte mult. căror welchen welche welches welche = p e care A den die das die Exerciţiul 358. welche = care.

Die Antriebsmotoren . . hier Anwendung findet.. b... . El arată două sau mai multe persoane... g.. Motor elektrisch betrieben wird. Pronumele „einander" este invariabil. . . Das Reibschweißen . . d. auf ..... . mit .. die Transformatoren antreiben... c. in der Erzeugung von Kunststoffen erzielt wurde. Anwendung beim Schweißen bekannt ist. . .. .... e.... dar apare de obicei compus cu prepoziţii....1.. man Strom umwandelt.... viele Gegenstände gearbeitet werden. wir hier rechnen müs­ sen... Bezeichnung das Verfahren er­ klärt. Exemple: miteinander = unul cu celălalt gegeneinander = unul împotriva celuilalt..... Die Wärme. Die Verarbeitungsmaschine. . f.. .3. ... geschweißt wird. ...3...... în direcţia opusă celuilalt aneinander = unul de altul ... die Kunststoffe entwickelt werden. an . überall Anwendung finden. 17... Die Kunststoffe. .... Der Gegenstand... Die Sonderverfahren.. Dativ: Der Gleichrichter.. Einwirkung festgestellt werden kann.. man hier arbeitet.... . este un prenume reci­ proc. Das Kaltpreßschweißen. .. Die Schmelztemperatur. . Die Herstellung von Plasten. Exerciţiul 359. .. 17. ... heute vollautomatisch erfolgen kann.. . .. . . hier gearbeitet wird. ... Das Schutzgas....3.. Genitiv: Der Schweißumformer. . Cuvîntul „einander" = unul pe celălalt. unter . man für das Umwandeln des Stro­ mes braucht.. Die Schutzgase... mit .... Das Kunstleder. nach ... Acuzativ: Der Stromerzeuger. . Der Fortschritt... Die Entzündungstemperatur. Die Basis. man erzeugen muß.. Completaţi prenumele relativ necesar! a. . Pronumele reciproc 17. Die Verschweißungen.. man hier beschreibt.. obiecte sau noţiuni care se află într-un raport de acţiune reciprocă. .2. wir hier erproben. .. aus .LEHRSTOCK NUMMER 17: DAS SCHWEISSEN 281 Das WIG-Verfahren... . . Maschinensatz aus Antriebsmo­ tor und Stromerzeuger besteht.

La cuvîntul determinativ: wohlbekannt. De obicei se adaugă desinenţele gradelor la cuvîntul de bază x). Cele două agregate stau unul lîngă celălalt. Aveţi toate uneltele laolaltă ? f. se poate compara prima parte: Exemple: vielseitig •— mehrseitig wohl möglich — eher möglich — bestmöglich vielverwendet — öfter verwendet — meistverwendet Exerciţiul 362. *' v. care au cuvinte com­ parabile drept cuvînt determinativ. c.3. Traduceţi în limba germană ! a. b.5. für-. Părţile se rotesc unele cu altele. Substantive nearticulate 17. 17. schnell: otierend. zu-. Nu puneţi electrozii unul pe celălalt. el poate forma gradul comparativ şi gradul superlativ.5. Formaţi cuvinte compuse cu pronumele reciproc „einander" şi cu următoarele cuvinte determinative! Traduceţi cuvintele obţinute ! Controlaţi la cheia exerciţiilor I auf-. Exemple: weitgehend -— weitgehender — weitgehendst vielseitig — vielseitiger — vielseitigst La unele adjective. Aşezăm maşinile una după cealaltă. hochgelegen 17.4. participiilor şi adverbelor compuse 17. bei-. participiu sau adverb compus trebuie să ex­ prime un grad superior sau suprem. Comparaţia adjectivelor. Noi lucrăm unul pentru celălalt. participii şi adverbe cemţuu şi stabiliţi gradul lor de comparaţie! Exerciţiul 363. neben-. ţineţi unul depărtat de celălalt! e. b. nach-. vor-. substantivele se folosesc în numeroase cazuri fără articol. lecţia a 11-a punctul 11. in-.282 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN Exerciţiul 360. weitgehend. Dacă un adjectiv. unter-. . d.1.4. La cuvîntul de bază: notwendig. Dăm mai jos cîteva dintre aceste cazuri: a. Exerciţiul 361. Substantive cu sens general: Schweißen ist ein bekanntes Verfahren. vielseitig. langan­ haltend. participii sau adverbe compuse. Formaţi gradele de comparaţie ale următoarelor cuvinte! a. î n limbajul tehnic. durch-. über-. von-.1. hinter-. aus-. Căutaţi in text adjective.

Foarte adesea după propoziţii: unter Einwirkung von Wärme. punctul 3.: Dieses. interogative. elektrisches Widerstandsschweißen etc. d.2. Man nennt einen Teil davon auch die Halbfabrikate. Ele sînt determinate de raportul real în care se află cuvîntul deter­ minativ (primul element) faţă de cuvîntul de bază (aldoilea element). die Abmessungen sowie die Maß. f. zwischen Werkstück und Elektrode: aus Antriebsmotor und Stromerzeuger. punctul 2. comparaţi rezultatul cu textul lecturii suplimentare Nr. e. 17. Es gibt eine Unzahl von den Werkstoffen. *' v. Exerciţiul 364.2.6. die Güte.din următorul text. numerale s.3. Substantive enumerate: Kaltprcßschweißen. Verfahren findet auch sehr viel Anwendung. unter Schutzgas. Cînd articolul este înlocuit prin pronume demonstrative. Analizaţi textul lecţiei şi stabiliţi care dintre substantive sînt folosite fără articol şi în care din categoriile de mai sus se încadrează ! Exerciţiul 365. Feuerschweißen. Thermitpreßschweißen. die Materialien sind die Ausgangs­ stoffe für die weitere Verarbeitung.6.a. bei Entzündungstemperatur und Oxydation. b.LEHRSTÜCK NUMMER 17: DÂS SCHWEISSEN 283 b. lecţia a 9-a punctul 9. Primul cuvînt poate exprima pentru al doilea: l > v. Tăiaţi articolele de prisos. Die Normen verändern sich von der Zeit zu der Zeit und passen sich dem allge­ meinen technischen Fortschritt an. Sensul substantivelor compuse 17. Cînd substantivele reprezintă citate sau denumiri: Dieses Verfahren heißt Lichtbogenschweißen. Lecţia a 2-a. Substantive la plural cînd dispare articolul nehotărît 1 ': Man verbindet Werkstoffe fest miteinander.6. Sie sind in fast allen den Ländern genormt. ghidîndu-vă după regulile de mai sus ! După ce aţi efectuat exerciţiul. Sensul substantivelor compuse se afla — după cum am învăţat 2) — — prin traducerea elementelor de compunere începînd de la sfîrşit spre început. Relaţiile semantice3' dintre elementele de compunere pot fi foarte diferite. posesive.formen beziehen sich auf die Eigenschaften. 2 din lecţia a 12-a! Die Werkstoffe und Rolhstoffe bzw. lecţia a 3-a.1.4. Die J. Exemplu: Wechsel — ström — motor Motor — de curent — alternativ 17.und die Gewichtsabweichungen. c. . " Semantic = de sens.5.

Exerciţiul 366. Un material: die WW/ramelektrode = electrodul din wolfram der B/ecÂstreifen = fîşia de (din) tablă der Lichtbogen = arcul voltaic (din lumină) c.m.284 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN a. Un scop sau un rezultat: der Antriebsmotor = motorul de (pentru) acţionare der Stromerzeuger = generatorul de curent der Maschinenbau = construcţia de maşini b. Cunoaşterea acestor relaţii ajută la traducerea cuvintelor compuse. Un loc: die . Un mod: das Punktschweißen = sudarea prin puncte der Gleichrichter = redresorul e.Raumtemperatur = temperatura mediului înconjurător der Oberflächenstrom = curentul de suprafaţă f. numai experienţa în domeniul tehnic. Dat fiind faptul că relaţia existentă între elementele cuvîntului compus nu este materializată în limba germană. cunoaşterea raporturilor reale garantează traducerea corectă. Căutaţi cit mai multe din cuvintele compuse mai lungi din lecţiile anterioare şi procedaţi ca în exerciţiul precedent! . Stabiliţi felul relaţiilor semantice la următoarele sub­ stantive compuse şi verificaţi prin ce mijloace traducerea consacrată înlimba română materializează aceste relaţii! das Lichtbogenschneiden der Maschinensatz der Schiffbau das Gasschmelzschweißen die Schweißverbindung der Kunststoff das WI G-Verfahren der Schweißumformer die Schmelztemperatur das Feuerschweißen die Schweißstelle das Haushaltgerät das Sonderverfahren die Kaltverformung das Nahtschweißen das Preßschweißen das Gasbrennschweißen der Ausgangsstoff die Schutzelektrode das Kaltpreßschweißen der Schaltversuch die Preßkraft die Schleifmaschine das Hohlgefäß Exerciţiul 367. deoa­ rece ele trebuie de cele mai multe ori exprimate în limba română prin prepoziţii sau forme de cazuri.a. Un mijloc satt instrument: das Lichtbogenschweißen = sudarea prin arc electric der Wechselstrommotor = motorul de curent alternativ d. O cauză: die Entzündungstemperatur = temperatura (cauzată) de aprin­ dere ş.

Răspundeţi! a. verbreiten.A) heißen antreiben.. Exerciţiul 370 (sinteză)... .. Indicaţi scopuri posibile pentru: . verbinden... .. . Valenţa verbelor 3 Indice de valenţă Verbe Exemple 1(N) gelingen.papier.material etc. ein.. Wo können wir ... rotieren Der Versuch gelingt.schrank. .. ..... Formaţi propoziţii completind fragmentele cu cuvinte la alegerea dv..7. Wie hoch darf man .... cuvinte deter­ minative pentru cuvintele de bază date mai jos. in .eisen etc. e. pressen.. Der Transformator wandelt den Strom um. . Präp.. c.spân.! Respectaţi valenţa verbelor respective! a. Dieses Verfahren heißt Schweißen.. Das Zahnrad rotiert.. .... h.) 3(N. .. ..N) 2(N. ... Man preßt . ... . gerät. Indicaţi felul pentru: . .elektrode.industrie.verfahren.. gelingt nicht immer.bauart. .. . Die Prüfung erfolgt bei hoher Temperatur. .metall. 2(N.. 2(N. erfolgt vor .verformen.platte... Man teilt .... in A) einteilen Exerciţiul 369. .Werkzeug. . b. erhitzen. bestimmen... c...... unwandeln erfolgen. erproben. erproben? f. . Indicaţi materiale din care pot fi făcute obiectele: .stoff.motor.. 17.folie.bau....... Indicaţi cu vocabularul pe care îl posedaţi.. Indicaţi modul pentru: . Schmelzverfahren..drehmaschine. d.LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 285 Exerciţiul 368. maschine... . ...A..presse. muß umgewandelt werden.. Man teilt das Schweißverfahren ein in: Preßverfahren.schweißen..fräsmaschine. ... .. erhitzen? g. b.. geschehen Man verbindet die Werkstoffe. . d...hal­ le. respectînd relaţia semantică cerută ! a.... Wodurch kann man Werkstoffe fest miteinander verbinden ? . heißt ..

7 DAS GASSCHMELZSCHWEISSEN Das Gasschmelzschweißen wird in der Praxis meist1' als autogenes2' Schweißen bezeichnet.286 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN b. Welche Arten von Preßschweißen können Sie nennen ? i. Wodurch wird die Temperatur bestimmt. die man zur Verbindung braucht ? c. Was geschieht beim Reibschweißen ? Exerciţiul 371 (sinteză). Die Wärme. Woraus besteht ein Maschinensatz zum Umformen von Strom ? p. wird durch Verbrennung eines Gases4' zusammen5' mit Sauerstoff6' in einem Schweiß- Vocabular 1) meist 2) autogen 3) erforderlich 4) das Gas 5) zusammen 6) der Sauerstoff cel mai mult autogen necesar gazul împreună oxigenul .Wie groß ist die Spannung des Stromes. Was ist ein Schweißumformer ? r. Wie kann man das Schweißen einteilen ? h. Was heißt UP-Verfahren und WIG-Verfahren ? k. Kann der Strom aus dem Stromnetz zum Schweißen verwendet werden ? o. Bei welcher Temperatur erfolgt das Trennen von Werkstoffen ? e. Wo wird die Verbindung von Werkstoffen durch Schweißen angewen­ det ? g. Womit arbeitet man beim Lichtbogenschweißen ? 1. Wie hoch wird die Schweißstelle erhitzt ? m. Wie erfolgt das Kaltpreßschweißen ? s. Welche Temperatur wird durch die Art des Werkstoffes bestimmt ? d. Lectura suplimentară Nr. den man zum Schweißen benötigt ? n. die zum Schweißen erforderlich3' ist. Welche Arten von Schmelzschweißen kennen Sie ? j . Was ist Lichtbogenschneiden ? f. încercaţi să expuneţi textul liber ca pe o mică conferinţă ! D.

C02 gesetzt12'. cînd urmează o vocală.LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 287 brenner7' erzeugt. din faţă a rotunji cel mai fierbinte înainte. Dabei . ascuţit a limita de înainte. Meist wird da­ bei Werkstoff in Form von Draht zu­ 1 -Zuströmen/.Schweißione3B) . se scriu numai două: der Sauerstoff + die Fabrik = die Sauerstoffabrik.Streuflamme3*) fließen die Stoßkanten91 von selbst 10 ' 11 (autogen) zusammen '. Der Werkstoff wird flammenkm35' helleuchtender20hlammenkege!2I) bis zum Schmelzpunkt8' erhitzt. *) Cuvinte din desen (Bild 1) . Bildl Der helleuchtende20' Flammenkegel21' 22 23 24 ist scharf ' begrenzt ' und im vorderen ' Teil abgerundet25'. welcher davor27' liegt. se scriu toate trei cînd urmează încă o consoană: der Sauerstoff + die Flamme = die Sauer­ stoffflamme. Bild 1 zeigt eine Azetylen-Sau­ erstoffflame 16) und deren Temperatur­ verlauf17' innerhalb18' der Flamme19'. Der heißeste2.' Teil der Flamme. Als Brenngas13' verwendet aus der Luft30) 14) man heute meistens Azetylen und 15) Wasserstoff oder Sauerstoff. soll das Schweißgut28' berühren296! 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) der Schweißbrenner der Schmelzpunkt die Stoßkante (von) selbst zusammenfließen zusetzen das Brenngas das Azetylen der Wasserstoff die Sauerstoff flamme l) der Temperaturverlauf innerhalb die Flamme helleuchtend *' der Flammenkegel *' scharf begrenzen vorder abrunden heißest davor das Schweißgut berühren arzătorul de sudare punctul de topire muchia de îmbinare de la sine a se contopi a adăuga gazul de ardere acetilena hidrogenul flacăra de oxigen alura curbei de temperatură în interiorul flacăra strălucitor conul de flacără pronunţat. în faţă materialul de sudat a atinge 1 > în cazurile în care prin compunerea cuvintelor s-ar alătura trei consoane de acelaşi fel.

dadurch verbrennen 30 Kohlenoxyd 31) und Wasserstoff und bilden 32) die Streuflamme 33). 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) die Luft*» verbrennen das Kohlenoxyd bilden die Streuflamme der Flammenkern* die Schweißzone*' der Zustrom*' aerul a arde oxidul de carbon a forma flacăra de dispersie miezul flăcării zona de sudare afluxul.288 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN Hier tritt der Sauerstoff der Luft 301 in die Flamme ein. afluenţa *' Cuvinte din desen (Bild 1) .

a. Explicaţii. Schweißvorrichtungen. Erosionsmaschinen u. Sowohl Kleinbetriebe wie auch Großindustrien haben für ihre Fertigung Stanzwerkzeuge. wenn der Nachwuchs richtig geschult wird. Text Größte Produktivität in der Fertigung eines Werkes ist nur durch bestes Werkzeug zu erzielen. Die Kontrolleure des Werkzeugbaues haben streng darauf zu achten. Profilschleifmaschinen mit Bildschirm. Diese richtig zu bearbeiten und zu härten ist von größter Wichtigkeit. Die Leiter eines Werkzeugbaues haben da­ rauf zu achten.B. Explicaţii.5. Man hat feststellen können4'.v. Montagevorricht2 * v. 1/103 . Biegewerkzeuge.2. 5 > v. daß die besten Resultate dann erzielt werden. gutes Werkzeug herzustellen.2' kann nur erfüllt werden. Im gesamten Werkzeugbau ist Genauigkeit an erste Stelle zu setzen.Lehrstück Nummer 18 DER W E R K Z E U G B A U A.3. Bei Verwendung typisierter Teile im Werkzeugbau sind ungenaue Teile nachzu­ arbeiten oder auszutauschen. Die vorgeschriebenen Toleranzen müssen genauestens eingehalten werden. zu erwähnen: Kopierfräsmaschinen. daß die von den Werkzeugkonstrukteuren angegebenen Härtegrade genau gemessen und geprüft werden.1' Dem Werkzeugbau eines Betriebes ist daher größte Aufmerksamkeit zu schenken. Die Meßwerte müssen mit den Sollwerten übereinstimmen. !9 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c.6. Die Aufgabe. Nach der Endbearbeitung aller Teile soll der Zusammenbau jedes Werk­ zeuges nur von geschulten Werkzeugmachern durchgeführt werden. Die gemessenen Werte haben die Kontrolleure mit den Daten der Zeichnungen zu vergleichen.1. Hier sind z. 18. daß3' die Belegschaft mit den modernsten Arbeitsverfahren vertraut ist. Explicaţii. > > v. 4 > v. 18. punctul punctul punctul punctul punctul 18. 18. Explicaţii. 3) v.5' Der Härterei eines Werkzeugbaus kommt daher eine sehr wichtige Rolle zu. Die wichtigsten Werkstoffe sind Stähle und Stahllegierungen. Die besten Werkzeugschlosser sind auszusuchen und diesen die jüngeren Arbeiter zuzuteilen. Explicaţii. 18. Die Belegschaft des Werkzeugbaues muß aus den bestqualifizierten Arbeitern des Werkes bestehen. wenn3' der Werkzeugbau mit hochmodernen Spezialmaschinen ausgerüstet ist.

-s. pl. a acorda a se acorda atenţie sarcina. a respecta.4.a. aussuchen jünger (superi. -en die Aufmerksamkeit. Die Kunststoffindustrie h a t z. a lua în seamă procedeul de lucru familiarizat ajustorul sculer. Explicaţii. Vocabular der Werkzeugbau. f. problema foarte modern maşina specială a menţiona. B.und Uhren­ industrie kleine und kleinste Teilchen. -n die Profilschleifmaschine der Bildschirm. verschiedenster Bauart entwickelt. wie Rädchen. -n erwähnen die Kopierfräsmaschine.pl. Die Automobilindustrie hat. -en schenken Aufmerksamkeit schenken die Aufgabe. Scheibchen. de la schulen) schulen die Vorrichtung. mußte 1 ' man kleinste Präzisionswerk­ zeuge entwickeln. (und viele (s) andere) bestqualifiziert achten auf + ac. das Arbeitsverfahren. für die Verarbeitung der Plaste vollkommen neuartige SpezialWerkzeuge konstruieren müssen. besonders für den Karosse­ riebau. -n u. a da. wobei auch Kunstharze weitge­ hendste Anwendung gefunden haben. f. -en die Stahllegierung. die Fertigung.B. a aminti freza de copiat maşina de rectificat profiluri ecranul maşina de eroziune şi multe altele cel mai bine calificat a avea grijă. scopul. vertraut der Werkzeugschlosser. -es. Weil man für die Elektro. -e die Erosionsmaschine. -s. -es. punctul 18. Stäbchen usw. sog. . -n hochmodern die Spezialmaschine. h a t stanzen und biegen müssen. a şcolariza dispozitivul aliajul de oţel a prelucra > v. de la jung) jung zuteilen der Nachwuchs. -(e)s. a ţine seama de. Großwerkzeuge bauen müssen.290 LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU ungen usw. sculăria fabricaţia atenţia a dărui. -en bearbeiten l atelierul de sculărie. sculerul a alege mai tînăr tînăr a repartiza cadrul tînăr / cadrele tinere instruit a instrui.v. geschult (partic.

sculerul vorgeschrieben (partic. -s. riguros der Werkzeugkonstrukteur. a se potrivi die Endbearbeitung. gab an.pl. vorge­ schrieben) a prescrie eingehalten (partic. -e scula de îndoit die Schwejßvorrichtung. -(e)s. angegeben) a indica. -en atelierul de călire/tratamente termice zukommen (kam zu. (-e)s. f. -e scula mare wobei la care. într-un gen/fel nou neuartig scula specială das Spezialwerkzeug. das GrQßwerkzeug. -n locul. imprecis nacharbeiten a retuşa. -e întreprinderea mică die Großindustrie. (-e)s. -n industria de material plastic / de mase plastice complet vollkommen nou. -en dispozitivul de montaj die Kunststoffindustrie. -e valoarea prescrisă/de referinţa übereinstimmen a corespunde. -e proiectantul de scule angegeben (pârtie. (e)s. f. -e gradul de duritate vergleichen a compara der Sollwert. -es. eingehalten) a respecta die Verwendung -en întrebuinţarea. a arăta der Härtegrad. a corecta austauschen a schimba. a pune der Kleinbetrieb. întreg. -en dispozitivul de sudat die Montagevorrichtung. de la vor­ schreiben) prescris vorschreiben (schrieb vor. total die Stelle.LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU 291 die Wichtigkeit. -en importanţa die Härterei. -s. complet. (-e)s. -e construcţia de caroserie der Karosseriebau. poziţia setzen a aşeza. de la angeben) indicat angeben (i. de la einhalten) respectat einhalten (ä. folosirea typisiert (partic. (e)s. hielt ein. ist zugekommen) a reveni streng sever. asamblarea. -en prelucrarea finală durchführen a executa. la ce. a preschimba gesamt tot. prilej cu care . de la typisieren) tipizat typisieren a tipiza ungenau inexact. montajul der Werkzeugmacher.pl. -n marea industrie das Biegewerkzeug. -(e)s. a efectua der Zusammenbau.

292

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

das Kunstharz, -es, -e răşina sintetică gefunden (partic. de la finden) găsit die Elektroindustrie, -n industria electrotehnică die Uhrenindustrie, -n industria de ceasornice das Teilchen, -s, - (dim. de la Teil) piesa mică, părticica das Rädchen, -s, - (dim. de la Rad) rotiţa das Scheibchen, -s, - (dim. de la şaiba mică Scheibe) das Stäbchen, -s, - (dim de la Stab) bara mică, ştiftul mic das Präzisionswerkzeug, -(e)s, -e scula de precizie

C. Explicaţii şi exerciţii 18.0. Pronunţare şi ortografie
Exerciţiul 372. Exersaţi pronunţarea asurzită [p, t, k] a literelor b , d, g din următoarele cuvinte! Verificaţi' problema la punctul 14.0.1. clin lecţia a 14-a ! Werkzeugbau, Betriebsanleitung, Bildschirm, Belegschaft, Werkzeug­ schlosser, Flugzeugindustrie, Rädchen, Scheibchen, Stäbchen, Reibschweißen, Widerstandsschweißen, Antriebmotor, Grundlage, Bandmaterial. Exerciţiul 373. Pronunţaţi corect literele z —• [ts] şi s = [z] şt [s] / Hier sind z.B. zu erwähnen: Spezialmaschinen, wie Erosionsmaschinen usw. Die besten Werkzeugschlosser sind auszusuchen. Diesen sind die jünge­ ren Arbeiter zuzuteilen. Nur so sind die besten Resultate zu erzielen. Exerciţiul 374. Exersaţi accentuarea corectă a următoarelor infinitive prepoziţionale!.

L _
zu zu zu zu zu zu zu achten schenken setzen bringen steuern folgen strecken zu zu zu zu zu zu zu

;
erwähnen bearbeiten vergleichen entwickeln erzielen bestehen erfüllen

j_

.

auszusuchen zuzuteilen auszugeben vorzuschreiben einzuhalten nachzuarbeiten auszutauschen

18.1. Infinitivul

prepoziţional (Completare)1'

18.1.1. Infinitivul prepoziţional (cu „zu") se formează în felul următor: a. La verbele simple, derivate şi compuse neseparabile, prin aşezarea prepoziţiei „zu" în faţa verbului (scris separat);
* v. şi lecţia a 10-a, punctul 10.4. >

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

293

b. La verbele compuse separabile, prin intercalarea prepoziţiei „zu" între particulă şi verb (scris într-un singur cuvînt). Exemple: zu achten, zu erwähnen, zu unterteilen, auszusuchen, einzu­ teilen, herzustellen. 18.1.2. î n propoziţie, infinitivul prepoziţional poate forma împreună cu verbele „haben" şi „sein" un predicat complex. Predicatul cu „haben" + infinitivul prepoziţional are sens activ şi exprimă o obligaţie (aproximativ egal cu sensul verbului „müssen"); cel cu verbul „sein" + infinitivul prepo­ ziţional are sens pasiv şi exprimă fie o obligaţie, fie o posibilitate (apropiată de sensul verbului „können"). Exemple: Wir haben Präzisionswerkzeuge zu bauen. Avem de construit scule de precizie. Die besten Werkzeugschlosser sind auszusuchen. Trebuie să fie aleşi cei mai buni sculeri. Nur so ist beste Qualität zu erzielen. Numai aşa se poate obţine calitatea cea mai bună. 18.1.3. Combinaţia „haben" + infinitiv prepoziţional corespunde ca sens cu construcţia similară din limba română: Exemplu: Sie haben einen Werkstoff zu bearbeiten. Ei au de prelucrat un material. Construcţia „sein" + infinitiv prepoziţional se traduce cu „trebuie" + diateza pasivă sau reflexivă cînd exprimă o obligaţie, deoarece combinaţia corespunzătoare din limba română exprimă numai o posibilitate. Exemple: Dafür sind verschiedene Stahllegierungen zu verwenden. Pentru aceasta trebuie să fie alese (sau să se aleagă) diferite aliaje de oţel. Von den Spezialmaschinen sind zu erwähnen... = Dintre ma­ şinile speciale trebuie (sau pot fi) amintite (sau: sînt de amintit): ... Nur durch bestes Werkzeug ist größte Produktion zu erzielen. Numai prin cele mai bune scule se poate obţine producţia maximă. Exerciţiul 375. Formaţi infinitivul prepoziţional de la următoarele verbe! erwähnen, zuteilen, bearbeiten, schenken, erproben, umwandeln, achten, aussuchen, verbinden, vorbereiten, erhitzen, ermöglichen, ausstoßen, um­ formen, umfassen, zukommen, angeben, vergleichen, übereinstimmen, vor­ schreiben, einhalten, nacharbeiten, typisieren, entwickeln. Exerciţiul 376. Exprimaţi următoarele propoziţii cu ajutorul verbului „müssen" + infinitivul activ !

294

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

Model: Wir haben den Nachwuchs zu schulen. Wir müssen den Nachwuchs schulen. a. Wir haben den Nachwuchs zu schulen. b. Der Meister hat die besten Arbeiter auszusuchen. c. Die Werkzeugschlosser haben die Werkstoffe zu bearbeiten. d. Sie haben Spezialwerkzeug zu entwickeln. e. Die Arbeiterin hat sehr kleine Teilchen zu stanzen. f. Die Kontrolleure haben die Werte zu vergleichen. Exerciţiul 377. Exprimaţi următoarele propsziţii cu ajutorul verbului „müssen" + infinitivul pasiv ! * > Model: Dem Werkzeugbau ist größte Aufmerksamkeit zu schenken. Dem Werkzeugbau muß größte Aufmerksamkeit geschenkt werden. a. Dem Werkzeugbau ist größte Aufmerksamkeit zu schenken. b. Die Stäbe sind richtig zu härten. c. Auf genaues Messen ist streng zu achten. d. Die Zeichnungen sind zu vergleichen. e. Die Teile sind nachzuarbeiten. f. Kleinste Teilchen sind mit Präzisionswerkzeugen herzustellen. Exerciţiul 378. Exprimaţi următoarele propoziţii cu ajutorul construcţiilor „haben" sate „sein" -\- infinitivul prepoziţional! Model: Hier müssen auch Kunstharze angewendet werden. Hier sind auch Kunstharze anzuwenden. a. Hier müssen auch Kunstharze angewendet werden. b. Man muß Spezialwerkzeug entwickeln. c. Wir müssen die ungenauen Teile austauschen. d. Die Härtegrade müssen genau gemessen und geprüft werden. e. Der Werkzeugbau muß gutes Werkzeug herstellen. f. Dieser Abteilung muß die größte Aufmerksamkeit geschenkt werden. g. Die Leitung des Betriebes muß auf größte Produktivität achten. h. Jetzt müssen die besten Werkzeugschlosser ausgesucht werden, i. Man muß den Werkzeugbau an erste Stelle setzen.

18.2. Propoziţii

infinitivale

18.2.1. Infinitivul prepoziţional care întregeşte sensul unui substantiv, adjectiv2' sau verb, poate avea părţi sintactice proprii, care îi întregesc la rîndul lui sensul, infinitivul devenind predicatul unei propoziţii proprii.
') v. lecţia a 15-a, punctul 15.1. 2 > v. lecţia a 10-a, punctul 10.4.

LEHRSTÜCK18: DER WERKZEUGBAU

295

Exemple: Die Art zu schleifen = Modul de a şlefui / (Welche Art?) Die Art, Zahnräder zu schleifen j=Modul de a şlefui roţi dinţate (Wen? Was?) propoziţii infinitivaleEs ist nicht leicht, eine sehr hohe Produktivität zu erzielen. Wenn es gelingt, die Teile kalt zu schweißen,. 18.2.2. Propoziţiile infinitivale se separă prin virgulă de regentă, au pre­ dicatul (infinitivul cu „zu") la sfîrşit, îndeplinesc funcţia a diferite părţi sintactice (subiect, complement, atribut), au deci semnalmentele unei pro­ poziţii subordonate, dar nu au cuvînt introductiv (v. exemplele de mai sus). 18.2.3. Propoziţiile infinitivale se traduc în limba română, fie cu infini­ tivul precedat de prepoziţia „de", fie prin modul conjunctiv (să). Exemple: Es ist notwendig, Spezialwerkzeuge zu bauen. = Este necesar a se construi (sau: să se construiască) scule speciale. Es ist mir ein Vergnügen, Sie begrüßen zu können = Este o plăcere pentru mine, de a vă putea (sau: să vă pot) saluta. Exerciţiul 379. Din grupurile de cuvinte date în paranteză formaţi propo­ ziţii infinitivale care să răspundă la întrebările de mai jos ! Legaţi apoi ambele propoziţii într-o frază ! Mod'el: Was ist modern? (immer mehr Kunststoffe verwenden). Immer mehr Kunststoffe zu verwenden. Es ist modern, immer mehr Kunststoffe zu verwenden. a. Was ist modern? (immer mehr Kunststoffe verwenden). b. Was ist notwendig? (die Härtegrade genau messen). c. Was ist sehr einfach? (die Gußteile putzen). d. Was ist teuer? (schlechte Arbeit liefern). e. Was ist wichtig? (die besten Arbeiter aussuchen). f. Was ist falsch ? (mit ungeschulten Arbeitern arbeiten). g. Was ist klug? (dem Werkzeugbau größte Aufmerksamkeit schenken), h. Was ist richtig? (genau nach der Zeichnung arbeiten). i. Was ist gut ? (das Werkzeug prüfen). Exerciţiul 380. Transformaţi următoarele grupuri de propoziţii înfraze cu propoziţii infinitivale! Model: Dieser Werkstoff hat diese Eigenschaft: er schmilzt leicht. Dieser Werkstoff hat die Eigenschaft, leicht zu schmelzen, a. Dieser Werkstoff hat diese Eigenschaft: er schmilzt leicht.

t

296

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

b. Wir verwenden dieses Verfahren: wir verbinden diese Teile durch Kaltpreßschweißen. c. Der neue Apparat hat diesen Zweck: er zeigt den Härtegrad an. d. Die Werkzeugmacher machten diesen Versuch: sie tauschten die ungenauen Teile aus. e. Das Präzisionswerkzeug hat diesen Vorteil: es kann kleinste Teil­ chen herstellen. f. Der Leiter des Werkzeugbaues hat diesen Wunsch: er will den Nach­ wuchs besser schulen. Exerciţiul 381. Transformaţi următoarele fraze, formulînd propoziţii infinitivale (fără conjuncţii şi fără subiect) ! Model: Man muß darauf achten, daß man die besten Arbeiter auswählt. Man muß darauf achten, die besten Arbeiter auszuwählen. a. Man m u ß darauf achten, daß man die besten Arbeiter auswählt. b. Es muß gelingen, daß wir in kurzer Zeit neuartige Spezialwerkzeuge entwickeln. c. Die Betriebsanleitung sieht vor, daß man den Sollwert nicht über­ schreitet. d. Wir müssen es so organisieren, daß wir die Härtegrade einhalten können. e. Man muß es erreichen, daß man die Fertigung typisiert.

18.3. Conjuncţii subordonatoare
18.3.1. î n textele tehnice se întîlnesc frecvent următoarele conjuncţii care introduc propoziţii subordonate şi care sînt deci un semnal pentru a se căuta predicatul la sfîrşit:

daß weil da wenn als bevor nachdem bis seit

= = = = = = = = =

că, încît, ca pentru că, deoarece deoarece dacă, cînd cînd înainte ca după ce pînă cînd de cînd

obwohl obgleich während falls damit so daß als ob als wenn s.a.

= = = = = = = =

deşi deşi în timp ce în cazul cînd pentru ca aşa încît ca si cînd ca şi cînd

Exerciţiul 382. Verificaţi textul lecţiei!

ce conjuncţii

subordonatoare sînt folosite în

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

297

Exerciţiul 383. Formaţi fraze, legînd cele două propoziţii prin conjuncţia „daß" = că, încît, ca ! Model: Man muß darauf achten. Gutes Werkzeug wird hergestellt. Man muß darauf achten, daß gutes Werkzeug hergestellt wird. a. Man muß darauf achten. Gutes Werkzeug wird hergestellt. b. Die Betriebsanleitung muß angeben. Die Sollwerte werden genau eingehalten. c. Die Spezialmaschine ermöglicht es. Spezialwerkzeug wird entwickelt. d. Man muß die Teile so bearbeiten. Sie stimmen überein. Exerciţiul 384. Formaţi fraze, legînd cele două propoziţii prin conjuncţia „wenn = dacă" ! Model: Die Produktion ist groß. Man arbeitet mit gutem Werkzeug. Die Produktion ist groß, wenn man mit gutem Werkzeug ar­ beitet. a. Die Produktion ist groß. Man arbeitet mit gutem Werkzeug. b. Man kann gutes Werkzeug herstellen. Der Werkzeugbau wird mit hochmodernen Maschinen ausgerüstet. c. Die Qualität ist gut. Die Belegschaft des Werkzeugbaues besteht aus den besten Arbeitern. d. Die Arbeit ist leicht. Man ist mit den modernsten Arbeitsverfahren vertraut. e. Man erzielt gutes Werkzeug. Die Stähle und Stahllegierungen werden richtig bearbeitet. 18.4. Poziţia predicatului în propoziţia regentă

18.4.1. Dacă propoziţia regentă urmează în frază după o propoziţie subordonată, predicatul (forma conjugată) urmează imediat după propoziţia secundară. Exemplu: Wenn man mit gutem Werkzeug arbeitet, erzielt man eine hohe Produktion. Exerciţiul 385. Inversaţi cele două propoziţii ale frazelor obţinute în exer­ ciţiul precedent! Daţi atenţie poziţiei predicatului din regentă imediat după propoziţia subordonată ! Exerciţiul 386. Traduceţi în limba germană ! a. Că cele mai bune rezultate se obţin atunci cînd cadrele tinere sînt bine instruite, s-a constatat cu exactitate (genau). b. Ca oţelurile şi aliajele de oţel să fie bine prelucrate şi călite, este foarte important. c. Dacă se respectă toleranţele prescrise, se obţin scule bune. d. Dacă trebuie să se producă scule speciale, trebuie să se utilizeze sculăria cu maşini speciale.

298

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

18.5. Perfectul verbelor modale
18.5.1. Verbele modale „dürfen, können, müssen, wollen, sollen, lassen1)" fac excepţie de la regula formării perfectului verbelor, 2) atunci cînd au func­ ţia de verb modal, şi anume formează perfectul cu infinitivul (în loc de parti­ cipiul perfect) şi cu verbul auxiliar „haben". Exemple: Man hat Spezialwerkzeuge konstruieren müssen. Der Leiter des Werkzeugbaus hat die besten Arbeiter aus­ suchen können. Die Arbeiter haben die Härtegrade messen wollen. Man hat die Toleranz nicht überschreiten dürfen. 18.5.2. în propoziţiile secundare, timpul perfect al verbelor modale face excepţie de la regula poziţiei finale a verbului conjugat,3' acesta precedând cele două infinitive care stau la sfîrşit. Exemple: Die Arbeiter haben das Meßwerkzeug gebraucht, weil sie die Härtegrade haben messen wollen. Unser Spezialwerkzeug ist von guter Qualität, weil wir den Werkzeugbau mit hochmodernen Maschinen haben ausrüsten können. Exerciţiul 387. Căutaţi formele perfectului verbelor modale din textul lecţiei I Exerciţiul 388. Treceţi următoarele propoziţii la timpul perfect! Model: Wir können bestes Werkzeug erzeugen. Wir haben bestes Werkzeug erzeugen können. a. Wir können bestes Werkzeug erzeugen. b. Sie müssen dem Werkzeugbau mehr Aufmerksamkeit schenken. c. Die Leitung will die Werkstatt mit hochmodernen Maschinen aus­ rüsten. d. Die Belegschaft soll aus den besten Arbeitern bestehen. e. Man muß auf große Genauigkeit achten. f. Sie dürfen den angegebenen Härtegrad nicht überschreiten.

18.6. Substantive derivate (Completare şi sinteză)
18.6.1. în textele tehnice întîlnim frecvent substantive formate de la alte cuvinte cu ajutorul unor sufixe (sau prefixe). Cunoaşterea cuvîntului de bază şi a sensului sufixului (sau prefixului) uşurează înţelegerea lecturii şi ne scuteşte de a mai recurge la dicţionare.
v. lecţia a 10-a, punctul 10.3. v. lecţia a 14-a, punctul 14.1. * v. lecţia a 16-a, punctul 16.2. >
x > 2>

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

299

Exemple: wichtig = important; die Wichtigkeit = importanţa, verwenden = a folosi; die Verwendung = folosirea, der Teil — partea; das Teilchen = părticica, warm = cald; die Wärme = căldura. 18.6.2. Dăm mai jos cele mai frecvente sufixe întîlnite în texte tehnice, pentru formarea substantivelor derivate cu nuanţele de sens cele mai repre­ zentative.
Sub­ stantiv de genul masculin Sufixul Cuvîntul de bază Sensul sufixului Exemple

-er(ler)

radical de verb

persoană sau instru­ ment care face ac­ ţiunea

bohren — Bohrer; Werkzeug machen — Werkzeugmacher; umformen — Umformer warm — W ä r m e ; groß — Größe; angeben — Angabe; feilen — Feile gießen-Gießerei; stanzenStanzerei; hart-Härterei fein-Feinheit; gleich-Gleichheit wichtig-Wichtigkeit; festFestigkeit Arbeiter — Arbeiterschaft; belegen — Belegschaft

-e

adjectiv *>, însuşire radical de verb 1 ' acţiune, rezultatul, sau instrumentul radical de verb adjectiv !> adjectiv acţiune sau / şi locul acţiunii însuşire

-ei (-erei) -heit feminin -keit (igkeit) -schaft

adjectiv substantiv sau verb radical de verb

însuşire

colectiv

-ung

acţiune sau rezultatul zuteilen — Zuteilung; vorrichten — Vorrichtung acţiunii persoană feminină acţiune sau rezultat Arbeiter — Arbeiterin

-in

substantiv *)

-nis neutru

radical de verb

erzeugen — Erzeugnis; ergeben — Ergebnis Teil — Teilchen; Rad — Rädchen

-chen

substantiv J>

forma micşorată (diminutiv)

* Deseori cu modificarea vocalei radicale. >

300

LEHRSTOCK 18: DER WERKZEUGBAU

Exerciţiul 389. Căutaţi în textul lecţiei şi în alte texte citite anterior sub­ stantive derivate cu sufixe şi stabiliţi de la ce cuvinte provin ! Exerciţiul 390. Formaţi substantive derivate de la cuvintele indicate cu ajutorul sufixelor date ! Traduceţi substantivele şi controlaţi apoi la cheia exerciţiilor dacă aţi tradus corect!

der -er | die | -e -ung -heit -keit -igkeit [ das -chen

arbeiten, drehen, bohren, fräsen, Kran führen, leiten, stecken, zeichnen, behalten feilen, analysieren, skizzieren, proben, schmieden, groß, stark, breit, hoch, flach, hart, gut, dick, kurz, lang, kalt abmessen, spannen, schwingen, zeichnen, rechnen, leisten, umdrehen, legieren, verändern, bezeichnen ein, bunt, falsch, klug, rund, grob, modern, verschieden, neu, weich, besonder, einfach, gesamt, vollkommen flüssig, farbig, richtig, eckig, ähnlich, vielseitig, formbar, notwendig, neuartig genau, hell, fest, schnell Schraube, Rad, Rolle, Teil, Tisch, Stuhl, Fenster, Papier

Exerciţiul 391. Transformaţi propoziţiile în sintagme după modelul dat ! Continuaţi exerciţiul, căutînd singuri substantive şi adjective potrivite ! Model: Die Werkstoffe sind verschieden. Die Verschiedenheit der Werkstoffe. a. Die Werkstoffe sind verschieden (modern, besonder). b. Die Rechnung ist falsch (richtig, einfach). c. Das Metall ist weich (... d. Der Direktor ist klug (... e. Das Gewinde ist grob (... f. Das Verfahren ist vollkommen (... Exerciţiul 392. Efectuaţi un exerciţiu similar sufixele -keit (a-e) şi -igkeit (f-h) ! a. Die Oberfläche ist farbig. b . Die Figuren sind eckig. c. Die Apparate sind ähnlich. d. Das Verfahren ist vielseitig. e. Der Werkstoff ist formbar. f. Die Zeichnung ist genau. g. Die Umdrehungen sind schnell. h. Die Lampe ist hell. ca cel precedent, folosind

LEHRSTUCK 18: DER WERKZEUGBAU

301

18.7. Valenţa
Indicele de valenţă Verbele

verbelor
Exemple

1(N)

übereinstimmen

Die Teile stimmen überein.

2(N,A)

angeben, ansuchen, austauschen, bearbeiten, einhalten, entwikkeln, erwähnen, nacharbeiten, tjrpisieren, vergleichen, vor­ schreiben

Man gibt alle Maße an. Sie haben ein neues Verfahren entwickelt.

2(N, auf + A) 2(N, mit + D)

achten übereinstimmen, vergleichen

Achten Sie auf den Härtegrad. Das Werkstück stimmt mit der Zeichnung überein.

3(N, D, A) 3(N, A, loc)

schenken, zuteilen, zukommen setzen

Schenken Sie der Vorrichtung mehr Aufmerksamkeit. Wir setzen den Werkzeugbau an erste Stelle.

Exerciţiul 393. Formaţi propoziţii cu verbele care au valenţa 2 (N,A), completând părţi sintactice potrivite ca sens! a. ... gibt ... an. f. . schreibt ... vor. vergleicht ... (mit...). b. ... sucht ... aus. g. c. ... tauschen ... aus. h. . typisieren ... . d. ... arbeitet ... nach. i. . bearbeitet ... . e. ... hält ... ein. j . . entwickeln ... . Exerciţiul 394. Treceţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent la dia­ teza pasivă! Model: Die Betriebsanleitung gibt die Leistung an. Die Leistung wird von der Betriebsanleitung angegeben. Exerciţiul 395. Formaţi propoziţii cu verbele indicate, respectîndu-le va­ lenţa ! a. übereinstimmen : Die Zahlen ... b. achten : Der Werkzeugschlosser ...

302

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

c. vergleichen : Die Kontrolleure ... d. schenken : Wir müssen ... e. zuteilen : Der Meister ... f. zukommen : Die größte Wichtigkeit ... Exerciţiul 396. (sinteză). Citiţi textul şi răspundeţi! a.J Wodurch ist größte Produktivität in der Fertigung eines Werkes zu erzielen ? b. Ist der Werkzeugbau eine wichtige Abteilung des Betriebes ? c. Wie muß er ausgerüstet sein ? d. Welche modernen Spezialmaschinen kennen Sie ? e. Welche Arbeiter müssen zur Belegschaft des Werkzeugbaues gehören ? f. Worauf haben die Leiter des Werkzeugbaues zu achten ? g. Wem müssen die jüngeren Arbeiter zugeteilt werden ? h. Wann kann man nur beste Resultate erzielen ? i. Welches sind die wichtigsten Werkstoffe für Werkzeuge und Vorrich­ tungen ? j . Wo werden diese bearbeitet ? k. Worauf haben die Kontrolleure zu achten ? 1. Womit sind die gemessenen Werte zu vergleichen ? m. Womit müssen die gemessenen Werte übereinstimmen ? n. Durch wen soll der Zusammenbau jedes Werkzeuges durchgeführt werden ? 0. Sind die vorgeschriebenen Toleranzen einzuhalten ? p. Was muß mit ungenauen Teilen geschehen ? r. Ist Genauigkeit im Werkzeugbau wichtig ? s. Welche Arten von Werkzeugen haben Kleinbetriebe und Großindus­ trien entwickelt ? t. Wo verwendet man Spezialwerkzeuge ? u. Wo verwendet man Großwerkzeuge. Und wofür? v. Welche Industrien benötigen Präzisionswerkzeuge? W a r u m ? Exerciţiul 397. Căutaţi să expuneţi textul oral, ghidîndu-vă după urmă torul plan! 1. Die Wichtigkeit des Werkzeugbaues. 2. Die Qualität der Belegschaft eines Werkzeugbaues. 3. Die Bearbeitung der Werkstoffe für den Werkzeugbau. 4. Die Kontrolle und Montage im Werkzeugbau. 5. Verschiedene Arten von Industriewerkzeugen.

Als Elektro­ lyt 10 ' sind wässerige11' Lösungen von Säuren12' und Salzen13' zu verwenden. Abb. 8 ÜBER ELEKTROEROSION « Unter Elektroerosion ist allgemein2' das Abtragen3' von Metall durch den elektrischen Strom zu verstehen*'. Durch Erosion können sehr feine Durchbrü­ che 16> oder komplizierte17) Formen in äußerst 18) harten Werkstoffen und in kürzester Zeit durch­ geführt19' werden. 1 zeigt den Durchbruch in einer Matritze20' für kleine Rädchen.1 Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) die Elektroerosion allgemein das Abtragen verstehen die Funkenerosion der Funken elektrochemisch elektrolytisch die Bearbeitung der Elektrolvt wässerig die Säure das Salz neuerdings die Lasererosion der Durchbruch kompliziert äußerst durchführen die Matrize erodieren das Schmiedegesenk der Kranhaken Abb. Neuerdings14' ist die Lasererosion15' in Entwicklung. Abb. Lectura suplimentară Nr. 2 electroeroziunea în general îndepărtarea a înţelege eroziunea prin scînteie scînteia electrochimie electrolitic prelucrarea electrolitul apos acidul sarea de curînd. 2 ein erodiertes21' Schmiedegesenk22' für Kran­ haken »>. In unserem Lande arbeitet das Polytechnische Institut in Timişoara an diesem Verfahren. Bei der elektrochemischen7' Erosion erfolgt eine elektrolytische8' Bearbeitung9' der Metalle. recent eroziunea prin laser străpungerea complicat extrem a realiza matriţa a eroda matriţa de forjat cîrligul de macara . Abb. Bei der Funkenerosion5' erfolgt das Abtragen durch einen elektrischen Funken6'.LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU 303 D.

bei Silber-oder Goldschichten. > > > 4 > 5 > 3 3 x v. wie z. Sind besondere Eigenschaften der Überzüge not­ wendig. Die Oberflächen müssen vor dem Aufbringen der Schutzschichten zu­ mindest gründlich entfettet werden. 1/1000 mm stark.B. Explicaţii. Explicaţii. 19. Rost soll man von Metallteilen entfernen. als daß die Teile der Korrosion ausgesetzt bleiben. Je eher3' die Metalle vor Korrosion geschützt werden. 19. Die Teile nennt man dann „feuerverzinkt". dann können auch andere Verfahren angewendet werden. ist ein festes Haften der Schutzschichten sicher. wie z.4. Die Überzüge müssen sehr dicht sein. punctul punctul punctul punctul punctul 19. 19. Explicaţii.B. ohne die Oberflächen zu beschädigen. Werkstücke aus Metall werden zumeist durch antikorrosive Metallschichten. Explicaţii. Maschinen und Apparate dagegen meistens durch Farbanstriche gegen Korrosion geschützt.1. Die Überzüge sind höchstens 1/104' bis 1/100 mm dick. . v. Explicaţii. Chrom. oft aber auch nur bis zu 5. ohne daß sich dabei die sonstigen Eigenschaften der Metalle verändern. desto leichter. damit das Metall vor chemischen Reak­ tionen wohl bewahrt bleibt. so spricht man von Korrosion. Um Metalloberflächen vor Korrosion zu bewahren2'. v.Lehrstück Nummer 19 KORROSION A. Man soll daher die Metalloberflächen lieber mit einem Überzug schützen. das Tauchen der Teile in flüssiges Zink für mindestens 1/2 bis 2 1/2 Minuten. Das Aufbringen von Metallschichten erfolgt am besten und einfachsten auf galvanischem WTege. erweist sich aber jedenfalls als vorteilhafter. dauer­ hafter und besser haften die Schutzschichten auf der Oberfläche. das meist teuer ist.2. v. v. Text Wird ein metallischer Werkstoff von der Oberfläche aus durch chemische oder elektrochemische Reaktion zerstört1'. Das Aufbringen von Schutzschichten. damit ein gutes Haften möglich ist. Zink. Nur wenn die Oberflächen gründlich gereinigt sind. trägt man Schutzschichten auf. Zinn.5. statt sie dem Rost ausgesetzt zu lassen. Für Überzüge eignen sich am besten folgende Metalle: Nickel. 19. Silber und Kadmium.3.

e învelişul protector dicht etanş damit aici: pentru ca wohl bine. Überzug. lipit de cele mai multe zumeist anticorosiv antikorrosiv Metallschichte. rezistent haften a se lipi. mai devreme. -(e)s. -en metallisch elektrochemisch die Reaktion. alt cu cît — cu atît mai mai curînd. a sta höchstens cel mult. împotriva. de la „leicht") dauerhafter (comp.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 305 B. -en zerstören um die Metalloberfläche. probabil bleiben (blieb. ist geblieben) a rămîne. a rămîne ori. -n sonstig je — desto eher coroziunea metalic electrochimie reacţia a distruge aici: pentru suprafaţa metalului a păstra. -n bewahren auftragen (ä. . a conserva a aplica (un strat) stratul protector celălalt. mai de­ grabă a proteja mai uşor rezistent a adera. 1/103 ori (de protecţie) spre. Vocabular die Korrosion. -(e)s. -e stratul de vopsea gegen contra. trug auf. -en stratul de argint Germana pentru ingineri }i tehnicieni — c. de la „dauer­ haft") mai durabil. aufge­ tragen) die Schutzschichte. a se fixa. foarte adesea die der der die schützen leichter (comp. doar 1/10 (ein Zehntel) o zecime 1/100 (ein Hundertstel) o sutime 1/1000 (ein Tausendstel) o miime stark aici: gros Silberschicht. către . mai dauerhaft durabil. -en stratul de metal dagegen aici: în schimb meistens de cele mai multe Farbanstrich.

prinderea. de la viel) (erwies. -(e)s. calea scufundarea. das Kadmium. f. erwiesen) de la gern) pl. pl. statt zumindest gründlich entfetten das Haften. -es. f. de la gut) das Silber. möglich der Rost. f. de la einfach) galvanisch der Wgg. pl. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 398. a deteriora a curăţa sigur cel mai simplu galvanic drumul. adeziunea. -s. aderenţa posibil rugina piesa de metal a îndepărta a strica.306 LEHRSTÜCK 19: KORROSION die Goldschicht. cufundarea cel puţin zincat prin scufundare Explicaţii şi exerciţii 19.0. de cele mai multe ori scump a se dovedi în orice caz avantajos a expune. das Aufbringen. meist (superi. -s. Citiţi textul dînd atenţie pronunţării separate a cuvintelor care încep cu o vocala şi pronunţării clare a consoanelor (asurzite) de la sfîrşitul cuvintelor! . -en sich eignen am besten (superi. -s. teuer sich erweisen jedenfalls vorteilhaft aussetzen lieber (comp. fixarea. • der Metallteil. a întrerupe mai degrabă în locul. -s. măcar temeinic a degresa lipirea. -s. pl. -e entfernen beschädigen reinigen sicher am einfachsten (superi. -(e)s. aderarea. pl. f. -e das Tauchen. a fi bun pentru ceva cel mai bine argintul cadmiul aplicarea/ punerea/ depunerea unui strat cel mai mult. pl. f. în loc de cel puţin. mindestens feuerverzinkt stratul de aur a se potrivi. f.

Stelle. festspannen. Karosserie. Propoziţii subordonate neintroduse 19. Unele tipuri de propoziţii subordonate apar totuşi fără cuvînt introductiv.1. der das Metall vor Korrosion schützen soll. Herstellung. schnell. Verbrennung. care trebuie să apere metalul împotriva coroziunii.1. muß sehr dicht sein. Tonne. 11 2 > 3 v. Gruppe. wenn. so spricht man von Korrosion. v. Der Überzug.4. Um Metall / Oberflächen etc. 17-a. nennen. dar sînt uşor de identificat după infinitivul format cu (>zü" de la sfîrşitul propoziţiei. Herr. 19.2. bestimmen. punctul 12. Masse. vollkommen. daß die Metalle durch eine Schutzschicht vor Rost geschützt werden. flüssig. pronume relative 2). > lecţia lecţia lecţia lecţia a a a a 18-a. pressen. Ermittlung. Sollwert. completive şi atributive nu au cuvînt introductiv.2.LE HRSTÜCK 19: KORROSION 307 De exemplu: Wird / ein metallischer Werkstoff von der / Oberfläche / aus durch chemische / oder / elektrochemische Re/aktion zerstört. Exersaţi scrierea următoarelor cuvinte cu consoane duble! tt : entfetten.2. Kunststoff. Mittelwert.1. ss : besser. Fortschritt. trebuie să fie foarte etanş. Exerciţiul 399.2 şi lecţia a 12-a. verbessern. rr : Korrosion. Modell. = învelişul protector.1. Durchmesser. klassisch. pp : Apparat. > v. ermitteln. 16. 18. = Este avantajos ca metalele să fie protejate împotriva ruginii. 16-a. Gasbrennschneiden. wie die Oberfläche gereinigt werden muti. Die Betriebsanleitung gibt an. putînd fi identificate formal numai după felul sau poziţia predicatului. dann. Propoziţiile infinitivale4) subiective.3. einsperren. korrosiv. bekannt. Flamme. 18-a. Asbest­ platte. Sammelbegriff.1. Beginn. Messing. jedenfalls. Majoritatea propoziţiilor subordonate întîlnite în textele tehnice au cuvinte introductive (conjuncţii1). astfel: 19. 11 : metallisch. 19. übereinstimmen. Angestellte.2. Programm. ff : Schiffbau. . trennen. umfassen. sau cuvinte inte­ rogative 3)) care marchează începutul propoziţiei secundare. nn : Zinn. überall. feststellen. mm : Zusammenbau. = Instrucţiunile de funcţionare indică felul cum trebuie să fie curăţată suprafaţa. punctul punctul punctul punctul 18. Glimmerfolie. ebenfalls. « v.1. Werkstoff. 17. Sammelbegriff. Exemple: Es ist vorteilhaft.

preluînd funcţia unui semnal de început. = învelişurile protectoare apără metalul. Es ist notwendig. decît să fie lăsate expuse ruginii.1. Prima dintre cele două prepoziţii stă la începutul propoziţiei infinitivale. müssen die Überzüge dicht sein.308 LEHRSTÜCK 19: KORROSION Es ist vorteilhaft.a. Exemple: Wenn man die Oberfläche gründlich reinigt. fără a-1 schimba.2. a. . ' v. straturile protectoare aderă sigur.4. lecţia 23.1. statt sie dem Rost ausgesetzt zu lassen. Vorbirea indirectă 3 '. de exemplu: (an)statt zu = în loc de a . textul lecţiei de faţă şi al celei precedente. Propoziţiile infinitivale finale sau modale. Es ist notwendig daß die Metalle vor Korrosion bewahrt werden. daß die Oberfläche gründlich gereinigt wird. Reinigt man die Oberfläche gründlich. Man soll die Metalloberflächen lieber mit einem teuren Überzug schützen. punctul 23. Exerciţiul 400. so haften die Schutz­ schichten sicher. care indică scopul sau modul unei acţiuni. punînd în locul ei verbul finit al predicatului.2. înlocuiţi propoziţiile subordonate din următoarele fraze prin propoziţii infinitivale . au ca predicat un infinitiv însoţit de două prepoziţii. daß sie mit einem Überzug geschützt werden. > v.cu infinitivul format cu „zu" ! Model: Es ist notwendig.3. 19.2. 19. die Metalle vor Korrosion zu bewahren. so haften die Schutzschichten sicher. = Mai bine să se apere suprafeţele metalice cu un înveliş protector scump. Analizaţi textul lecţiei şi stabiliţi care dintre propoziţiile subordonate nu au cuvînt introductiv ! Exerciţiul 401. Wie ist es möglich daß die metallischen Oberflächen vor dem Rost geschützt werden ? daß die Oberfläche gründlich gereinigt wird? i daß die Teile in flüssiges Zink getaucht werden ? x 2 3 Exemplu: > v. daß die Metalle vor Korrosion bewahrt werden. = Pentru a proteja metalul. se poate renunţa la conjuncţia introductivă. b. die Metalle durch eine Schutzschicht vor Rost zu schützen. — Dacă suprafeţele se curăţă bine. 19. î n propoziţiile condiţionale care ar trebui să înceapă cu „wenn" 2) = dacă. învelişurile protectoare trebuie să fie etanşe.2. Die Überzüge schützen das Metall.1.2. ohne zu = fără a. s. um zu= pentru a. ohne es zu verändern. Construcţiile participiale 1).1. Exemple: Um das Metall zu schützen. punctul 25. lecţia a 25-a.

Die Metallteile sollen feuerverzinkt werden. d. trägt man Schutzschichten auf. Man muß die Oberflächen gründlich entfetten. soll man keine Schutzschicht auftragen. Werkstücke aus Metall soll man lieber durch antikorrosive Metall­ schichten schützen. Man muß die Oberfläche gründlich entfetten. e.. Exerciţiul 404. ohne daß man auf ihre besonderen Eigenschaften achtet. Die Schutzschicht bewahrt die Metalloberflächen vor Korrosion. muß man sie in flüssiges Zink tauchen. b. Ohne daß die Oberfläche gereinigt wird. c. b . ohne.. f. a.. înlocuiţi propoziţiile subordonate din următoarele fraze prin propoziţii infinitivale cu „statt. Das Aufbringen von Schutzschichten ist jedenfalls vorteilhafter. daß man die Metalle nicht der Korrosion aussetzt. zu. c. damit man ein gutes Haften der Schutzschicht erzielt. Man soll keine Überzüge verwenden. um ein gutes Haften der Schutzschicht zu erzielen. ohne daß man die Oberflä­ chen beschädigt. Die Überzüge müssen dicht sein. statt daß man das gal­ vanische Verfahren anwendet. Exerciţiul 402. damit man ein gutes Haften der Schutzschicht erzielt. zu" ! Model: Rost soll man von Metallteilen entfernen.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 309 daß man die Schutzschicht aufträgt. Es ist vorteilhaft. Damit man Metalloberflächen vor Korrosion bewahrt. d. ohne daß man die Oberfläche beschädigt. zu. Reformulaţi propoziţiile cu „wenn". als daß man die Teile der Korrosion ausgesetzt läßt... Rost soll man von Metallteilen entfernen. Exerciţiul 403.. g. daß man die Apparate durch einen Farban­ strich schützt. c. Damit man „feuerverzinkte" Teile erhält.zu" ! Suprimaţi subiectul! Model: Man muß die Oberfläche gründlich entfetten. Rost soll man von Metallteilen entfernen> ohne die Oberflächen zu beschädigen. als . ohne daß sich das Metall verändert.. înlocuiţi propoziţiile subordonate din următoarele fraze prin propoziţii infinitivale cu „unt. a. statt daß man sie dem Rost ausgesetzt läßt. dann spricht man von Korrosion. . folosind varianta lor neintrodusă ! Model: Wenn Stahl oder Eisen von Rost zerstört wird. damit sie gegen Korrosion schützen..

d.2. Man muß die Teile in flüssiges Zink tauchen. jdamit man das Metall schützt. f. Der Meister will einen Schulungskurs organisieren. Wird Stahl oder Eisen von Rost zerstört. damit man feuerver­ zinkte Teile erhält.1. damit das Metall nicht der Korrosion ausgesetzt bleibt. Wenn man Metall vor chemischen Reaktionen bewahren will. |um das Metall zu schützen. dann spricht man von Korrosion. zu"! a. Wenn man die Schutzschicht rechtzeitig (din timp) aufträgt. dann spricht man von Korrosion. besser und dauerhafter.2. Exemple: Subiecte diferite: Man trägt einen Überzug auf. Constataţi dacă toate propoziţiile finale din frazele de mai jos pot fi exprimate prin construcţii infinitivale cu „um. damit man von Korrosion sprechen kann. e.zu" = pentru a. Das Metall muß eine Schutzschicht haben.. fiind subînţeles. so muß man eine Schutzschicht auftragen. zu" pot fi folosite numai dacă subiectele subordonatei şi regentei sînt identice... dann verwendet man andere Verfahren. Propoziţii finale 19. Die Oberfläche muß zerstört sein. e. c. Die Überzüge müssen dicht sein.310 LEHRSTÜCK 19: KORROSION a.. Wenn Stahl oder Eisen vom Rost zerstört wird. Construcţiile cu „um . Subiecte identice: Man trägt einen Überzug auf. Exerciţiul 406.. b. Die Oberfläche muß entfettet werden. . Man trägt eine Schutzschicht auf. Wenn man die Oberfläche gründlich entfettet. sau pot apărea sub forma propoziţiilor infinitivale cu „um . Er will den Nach­ wuchs schulen. dann haftet sie leichter.. 19. Propoziţiile subordonate care exprimă un scop sînt frecvente în textele tehnice.... Din următoarele grupuri de propoziţii formaţi fraze cu propoziţii finale cu „um. zu" nu apare subiectul. Wenn besondere Eigenschaften der Überzüge notwendig sind. Ele pot fi introduse prin „damit" = ca să. Exerciţiul 405. damit das Metall geschützt ist. c.. d. b. damit es vor chemischer Reaktion bewahrt bleibt. în propoziţia cu „um . zu" ! Efectuaţi trans­ formările posibile ! a. damit man die Teile gegen Rost schützt. damit der Überzug gut haftet. so haftet der Überzug sicher.

Unele adverbe pot forma gradele de comparaţie ca şi adjectivele 1). bestens c.3. Treceţi adverbul din următoarele propoziţii la gradul comparativ ! Traduceţi ambele propoziţii! a. Maschinen schützt man oft durch Farbanstriche. Spre deosebire de adjective. Căutaţi în text forme de comparaţie ale adverbelor şi deter­ minaţi forma de bază (pozitivul). punctul 11. c. gradul de comparaţie şi felul de formare ! Exerciţiul 408. Superlativul precedat de prepoziţia „am" (vezi exemplele de mai sus) b. mai ales adverbele monosilabice: Exemple: meistens.3.2. b. äußerst = extrem de. c. Wir müssen eine Schutzschicht auftragen.3. höchstens. Exemplu: oft — öfter — am öftesten adesea — mai adesea — cel mai adesea 19. Man verwendet am besten NE-Metalle. lecţia a 11-a. lieb şi gut. höchst = foarte. Man muß ein besonderes Verfahren anwenden. superlativul adverbelor poate avea mai multe forme: a. d. Wir wollen die Metallober­ fläche vor Rost bewahren.1. So bleibt die Oberfläche vor chemischen Reaktionen wohl bewahrt.3. Exerciţiul 407. Man darf die Ober­ fläche nicht beschädigen. Wir verwenden dazu gern 1/100 mm dicke Schutzschichten aus Chrom. Comparaţia adverbelor 19. în cel mai înalt grad. . 19.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 311 b. d. > Comparativul şi superlativul coincid ca formă cu comparativul şi superlativul adjec­ tivelor viel. Man muß die Schutzschicht bald auftragen. Cele mai frecvent folosite adverbe comparabile au însă forme neregulate la gradele de comparaţie. Pozitiv Comparativ Superlativ sehr mehr am meisten 2) gern lieber am liebsten 2) bald eher am ehesten wohl besser am besten 2) 19. Superlativul cu sufixul -ens.3.3. 11 2 v. zumindest. Superlativul fără sufix: Exemple: meist. Man soll einen Überzug auf Metalle auftragen.

4. meistens b. Für Überzüge eignen sich . zumindest. Die s.. —dreiviertel 4 das (ein) Fünfhundertstel v das (ein) Achtel.. — zwei Drittel 3 3 das (ein) Fünfundsiebzigstel 75 100 500 10 000 v b — — das (ein) Hundertstel v das (ein) Viertel. durch Rost zerstört.312 LEHRSTÜCK 19: KORROSION Exerciţiul 409. — drei Zehntel 10 Exerciţiul 410. das (ein Zehntel. Numerale fracţionare 19. b. în limba germană se formează sub­ stantive neutre prin adăugarea sufixului-tel Ide la —la — I sau-stei I de la — r [ 3 19J { 20 mai departe la numeralul cardinal.a. aceste substantive rămîn neschimbate: das (ein) Viertel I— . durch Farbanstrich geschützt. 1/100 mm stark.a Schutzschicht darf höchstens 1/10 bis 1/100 mm dick sein..... die Ganzen) 20 2 1 3 1 4 8 50 • das (ein) Zwanzigstel ein halb. Introduceţi pe rînd adverbele din coloana din dreapta în toate propoziţiile date şi traduceţi variantele! a. ein Halbes) — — das (ein) Fünfzigstel 2 das (ein) Drittel. Citiţi cu glas tare următoarele indicaţii şi probleme! a. die (drei) Viertel I — • Excepţii fac nume­ ralele fracţionare _ si —. mindestens d. folgende Metalle: oft 19. Wir brauchen 1/1000 mm starke Folien.4. Die Teile werden . Apparate werden . c. Pentru a se exprima fracţii. die Hälfte (das Halbe. In dieser Halle steht 1/5 der Fräsmaschinen.. höchstens e. iar pentru — forma este neregulată. gründlich entfettet... Metallische Oberflächen werden . . zumeist c. meist.. La plural. Die Schutzschicht ist .1. 1 ' 2 r 3 • das Ganze (ein Ganzes. — fünf Achtel 8 ' das (ein) Zehntausendstel 1 10 3 s.

5.3. dar există şi prepoziţii care pot fi aşezate după cuvîntul lor de refe­ rinţă.5. fie că preced amîndouă cuvîntul al cărui raport îl exprimă. . conform: nach der Betriebsanleitung. prepoziţiile preced cuvintele ale căror rapoarte faţă de alte părţi sintactice le exprimă. g. punctul 19. faţă în faţă cu: gegenüber dem Hauptlager. f.2. Exemple: in der Maschinenhalle. gegenüber (D) = faţă de.1. Diese Schraube hat ein Gewinde von 7/8 (Zoll = toi). datorită de la. De regulă. Exemplu: bis zu 1/1000 mm stark = pînă la (grosimea de) 1/1000 mm. simple. Prepoziţii cornpltxc Prepoziţii'Cadnt bis zu bis an bis auf bis in bis über von Seiten von wegen (D) (A) (A) (A) (A) (G) (G) = = = = = = = pînă la pînă la pînă la pînă în pînă peste din partea din cauza um von von von an von von von von (G) (D) (D) (D) (D) (G) (D) (D) (D) willen an auf aus vorbei wegen bis (zu) (D) zu (D) nach (D) = = = = = = = = = de dragul începînd de la din timpul pornind de la trecînd pe la pe baza. Excepţie fac prepoziţiile-cadru (v. gemäß (D) = conform: gemäß der Zeichnung.. Cele mai multe prepoziţii ale limbii germane sînt cuvinte scurte. pînă la de la —la de la —la 19. datorită: wegen der Korrosion. wegen (G) = din cauza. e.LEHRSTOCK 19: KORROSION 313 d. poziţia şi regimul prepoziţiilor (Sinteză) 19. Unele prepoziţii sînt compuse din două cuvinte care. Exemplu: von der Oberfläche aus = pornind de la suprafaţă. astfel: nach (D) = după. fie că încadrează cuvîntul de referinţă.5. Structura.. sau: der Betriebs­ anleitung nach. sau: der Zeichnung gemäß. sau: dem Hauptlager gegenüber. aus Stahl.2). jene von l5/8- 19. care se aşază înaintea cuvîntului al cărui raport faţă de alte părţi sintactice îl exprimă. sau: der Korrosion wegen. durch Korrosion.5. 19.5. 1/6 der Belegschaft sind Arbeiterinnen. Die Toleranz dieses Lagers beträgt 3/100 mm. Den 1/1000 Teil eines Millimeters nennt man Mikron.

314 LEHRSTÜCK 19: KORROSION 19. prin inter­ mediul = în loc de = în ciuda = = = = dedesubtul în timpul din cauza cu scopul ab = de la aus = din außer = în afară de bei = la binnen = în intervalul dank = datorită entgegen = împotriva gegenüber = faţă în (cu) gemäß = conform mit = cu nach = după nächst = aproape de nebst = pe lîngă samt = împreună cu seit = de von = de la zu = la bis = pînă durch s= prin entlang = de-a lungul für = pentru gegen = împotriva ohne = fără u m = în jurul an = la auf = pe hinter = în spatele in = în neben = lîngă über = deasupra unter = sub vor = în faţa zwischen= între Exerciţiul 411. punctul 6. laut des Resultats der Zeichnungen ] ) Dintre numeroasele prepoziţii ale limbii germane dăm aici numai cele folosite frecvent în textele tehnice. hinsichtlich. a > v. anhand der Betriebsanleitung bezüglich. punctul 5.5.5. 4 ' v. punctul 15. după cum urmează: Prepoziţii *) cu genitivul !> dativul'* acuzativul *' dativul + acuzativul *) anhand anstelle aufgrund außerhalb bezüglich = cu ajutorul = în locul = pe baza = în afară de = referitor la einschließlich = inclusiv hinsichtlich infolge innerhalb laut oberhalb (ver) mittels statt trotz unterhalb während wegen zwecks = cu privire la = ca urmare = înăuntrul. a. lecţia a 15-a. a > v. lecţia a 6-a. . Prepoziţiile limbii germane pot cere un singur caz (prepoziţii monocazuale) sau două cazuri diferite (prepoziţii bicazuale) în funcţie de context. punctul 4.2. 5 > v. lecţia a 5-a.2. lecţia a 4-a.2.4. aufgrund. în interiorul = conform = deasupra = cu ajutorul. Realizaţi cu glas tare pînă la automatizare sintagmele propuse şi traduceţi-le ! des Lageplans La fel cu: anstelle.

b. wegen. Exerciţiul 414.Wege. g. nebst. Completaţi desinenţele cerute de propoziţii! a. deosebim sudarea la rece şi sudarea la cald. gemäß j dem Härtegrad La fel cu: außer. Din cauza desenului inexact. Conform planului de producţie mai avem de asamblat 250 de aparate. nach. Die Belastung steigt oft die Elastizitätsgrenze. Statt d.Zehntel Millimeter dick. der Schweißstelle unterhalb des Hohlgefäßes der Faserschichten e. gemäß. der Schutzschicht statt des Kunstharzes der Farbanstriche c.metallisch. Das geschieht am best. b. nächst der Schutzschicht dem Rädchen den Spezialmaschinen Exerciţiul 412. d. Die Gäste gingen . c.Reaktion. dem Hauptlager . samt | dem Überzug La fel cu: dank.Fall spricht man von ein.dicht. Nickel eignet sich sehr gut für ein. e. oberhalb des Bildschirmes La fel cu: außerhalb. stratul protector metalic este mai avantajos. Man schützt die Werkstücke durch ein. b . b.Farbanstrich verwenden. d.anti­ korrosiven Metall.auf galvanisch.Überzug aus ein. . F a ţ ă de un strat de vopsea. piesa a trebuit să fie ajustată (nachar­ beiten).elektrochemisch. nach.. Exerciţiul 413. wegen! a.Aufbringen der Schutzschicht muß das Metall gereinigt werden. Completaţi cu prepoziţii-cadru sau prepoziţii complexe cerute de context! a. Vor d. .. trotz. c. Traduceţi în limba germană! Realizaţi ambele poziţii posibile ale prepoziţiilor: gegenüber.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 315 des Überzugs La fel cu: infolge. ab einer Stunde La fel cu: binnen. Die Überzüge sind bis zu ein. seit einer Minute einer Sekunde einem J a h r einem halben Jahr f. inerhalb. După felul de sudare. f.Überzug. . einschließlich . In dies. | der Wichtigkeit entgegen j dem Schweißverfahren j den Sollwerten d.antikorrosiven Metall— kann man auch ein.

.. Valenţa verbelor Indice de valenţă Verbe Exemple 2 (N. 2 600 U/min. A) beschädigen. entfetten.316 LEHRSTÜCK 19: KORROSION e. Wo bleibt .6. entfernen. D. damit die Schutzschicht leichter. 3 200 U/min . Wozu eignet sich c. ? Exerciţiul 416 (sinteză). Wozu reinigt man . Wie entfernt man . des Druckes 60°C. Bei Belastung des Motors fällt die Drehzahl ... ? g... Stellen Sie die Maschinen . Wovor muß man bewahren ? k. Wie entfettet man . Was muß man tun. e. ? j . Wie schützt man <i. bewahren Der Überzug schützt das Metall vor Rost. bleiben Die Schutzschicht haftet an der Oberfläche. şi răspundeţi! a. Man entfettet die Me­ tallteile. f.. 3 ./Was zerstört . d. 2(N f-ür A) sich eignen Kadmium eignet sich für Überzüge. besser und dauerhafter haftet ? ... Ändern sich die Eigenschaften der Metalle beim Auftragen von Schutzschichten ? d. Welchem Einfluß darf man . Wann spricht man von Korrosion ? b. Wie kann man Metalloberflächen vor Korrosion schützen ? c.. A vor D) schützen.. 2 (N. zerstören Der Rost zerstört die metallische Oberfläche. loc) haften. reinigen. ? b... e. ? h... Das Prüfverfahren wurde Kontrollkommission wiederholt... 19. ? i... A) aussetzen Setzen Sie metalische Oberflächen nicht der Korrosion aus ! 3 (N. la alegerea dv. Citiţi textul şi răspundeţi! a... ' Exerciţiul 415. ? nicht aussetzen ? f. Was beschädigt .. 3 Metern auf! Die Temperatur steigt . 3(N.. Wo haftet .. Formaţi întrebări completând fragmentele proptise cu părţi sintactice necesare..

ghidîndu-vă după urmă­ torul plan ! 1. Was ist Korrosion ? 2.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 31 e. Wie geschieht das Aufbringen von Schutzschichten ? D. Expuneţi textul oral. Welche anderen Verfahren sind noch möglich ? t.Was muß vor dem Aufbringen des Überzuges geschehen? n. Wann haften die Schutzschichten sicher ? r. Wie soll man den Rost entfernen ? p. 9 „SYMBIOSE"« ZWISCHEN ZINK UND LACK2' Verzinktes 3 ' Blech und Lack üben 4) aufeinander5) eine interessante Wechselwirkung61 aus: sie schützen sich gegenseitig7'. Ist das Aufbringen von Schutzschichten teuer ? Ist es vorteilhaft ? 1. Wie erfolgt das Aufbringen von Schutzschichten am besten ? s. Vocabular 1) die Symbiose 2) der Lack 3) verzinkt 4) ausüben 5) aufeinander 6) die Wechselwirkung 7) gegenseitig simbioza lacul zincat a exercita unul peste altul efectul reciproc reciproc . Gibt es verschiedene Schutzschichten ? 4. Womit werden Maschinen und Apparate gegen Korrosion geschützt ? g. Soll man teuere Schutzschichten auftragen ? m. Womit werden Werkstücke aus Metall gegen Korrosion geschützt ? f. Wie dick können Schutzschichten sein ? j . Was sind „feuerverzinkte" Teile ? Exerciţiul 417 (sinteză). Warum müssen die Oberflächen gereinigt werden? 0. Wie schützt man Metalloberflächen gegen Korrosion ? 3. Warum müssen die Überzüge dicht sein ? i. Welche Metalle eignen sich am besten für Schutzschichten ? k. Welche Eigenschaften müssen (oder können) Schutzschichten haben ? 5. Welche Metalle eignen sich am besten für Schutzschichten? 6. Lectura suplimentară Nr. Wie müssen die Schutzschichten sein ? h.

Zinkoxyd dagegen hat fast das gleiche Volumen wie Zink. a astupa crăpătura. .318 LEHRSTÜCK 19: KORROSION Wenn man verzinktes und unverzinktes 8) Stahlblech mit je 9 ) einer Lacksehichte überzieht 10) . Rost ist voluminöser 16> als Stahl und hebt 17) somit 18) den Lack ab. So schützen sich Zink und Farbe gegenseitig in einer „Symbiose". Die entstehende 19) Expansionskraft20> reicht 21) nicht aus. fisura a etanşa porul stratul de vopsea 8) 9) 10) 11) 12) 13) H) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) je . um den Lack abzuheben. . crăpătura subţire a pătrunde cazul mai voluminos a ridica prin urmare a lua naştere a se forma forţa de expansiune a ajunge .. unverzinkt überziehen die Einwirkung die Luftfeuchtigkeit der Haarriß eindringen der Fall voluminöser abheben somit entstehen Expansionskraft ausreichen verstopfen der Riß abdichten die Pore der Anstrich die nezincat cîte a (se) acoperi acţiunea (chimică) umiditatea aerului fisura. dann kann man nach längerer Einwirkung u) von Luftfeuchtigkeit12' und Sauerstoff folgendes festellen: die durch Haar­ risse 13) im Lack bis auf die Metalloberfläche eingedrungene 14) Luftfeuchtigkeit und Sauerstoff hat im ersten Fall 15) Zinkoxyd und im zweiten Fall Rost erzeugt. Das Kor­ rosionsprodukt des Zinks verstopft22) die Risse 23) und dichtet 24) die Poren 2ä) des Anstrichs 20) ab.

Sowohl bei Einzelmontage. die man keines­ falls in Kauf nehmen kann. Die Montage von Motoren. Explicaţii. was die Montage benötigt. > s ' v. Text Obwohl die Montage die letzte Phase der Fertigung darstellt. sofern keine Automatisierung vorliegt. Geschulte Monteure sieht3) man stets besser und schneller arbeiten 3) als ungeschulte. Das Notwendigste. > s> v. „D".2.1.3. daß sie oft als das Haptsächlichste -> in der ' Produktion zu behandeln ist. Appa­ raten.Lehrstück Nummer 20 DIE MONTAGE A. Montagearbeiten bestehen zum größten Teil aus Handarbeit. punctul 20. Deshalb wird immer mehr Frank B. Explicaţii. Trotzdem ist aber Handarbeit das Teuerste in der Fabri­ kation. stellt sie an die Fertigung ständig hohe Anforderungen. als auch bei Montagearbeiten am Fließband dürfen nur geübte Arbeitskräfte zum Einsatz kommen. muß man trotzdem in Erwägung ziehenx). şi alineatul punctul 20. wenn alle Verantwortlichen der Fertigung das Beste dazu beitragen. denn das Meiste an Geldeinsparungen ist bei Montagearbeiten zu erreichen. wenn es nicht zu Stockungen kommen soll. punctul 20. Explicaţii. wenn es sich um Neueinrichtungen oder die Organisation neuer Montagewerkstätten handelt. müssen die Fabrikation dauernd unter Aufsicht halten und das Richtige vom Falschen trennen. . Lectura suplimentară nr. Maschinen. Alle Abteilungen eines Werkes müssen der Montage einwandfrei gefertigte Teile zur Verfügung stellen. Gilberths *' Methode der vor­ bestimmten Zeiten 5) in der Montage zur Anwendung gebracht. Explicaţii. *) v. Obgleich diese Forderung einfach erscheint. punctul 20. kann man nur dann erfolgreich zum Abschluß bringen. Das bisher Erwähnte. Insbesondere die Kontrolleure. muß zeitgerecht zur Verfügung gestellt werden.4. die für die Güte der Erzeugnisse verantwortlich sind. * v. 10: „Gilberths MTM-Methode". sowie weitere Notwendigkeiten der Montage muß man immer und insbesondere dann zur Diskussion stellen. Geräten usw. * v.

mai ales. pl. lucrul cel mai important Hauptsächlichste. f. cea mai bună beitragen (ä. cel mai bun. chibzuirea Erwägung. pretenţia Forderung. pl. gebracht) responsabilul Verantwortliche. f. trug bei. continuu ständig cererea. -n. a în:heia . la timp. -en permanent. -en a lua în consideraţie in Erwägung ziehen principalul. ceea ce este greşit Falsche. f. responsabil verantwortlich supravegherea. f. pl. . consideraţia. -en . de la fertigen) a fabrica. a trata behandeln eficace. ultima letzte faza Phase. ultimul. terminarea Abschluß. a despărţi trennen necesarul Notwendige. cu toate că obwohl cel / cea din urmă. lucrul cel mai Beste. -en a ridica pretenţii. cu toate că obgleich cerinţa. punctual. beigetra­ a contribui gen) fără greşeală. totuşi trotzdem considerarea. pretenţia Anforderung. pl. -en a pune la dispoziţie zur Verfügung stellen deşi. -n ceea ce este mai bun. -n. cu succes. f. -n. controlul Aufsicht.. a separa. a cere Anforderungen stellen îndeosebi.. a ţine sub suprave­ unter Aufsicht halten ghere ceea ce este bine / corect / just Richtige. a confecţiona fertigen dispoziţia Verfügung. în special insbesondere calitatea Güte. oprirea Stockung. ireproşabil einwandfrei fabricat. . confecţionat gefertigt (part. -n.320 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE B. Vocabular die die das der der das die die die die die das das das die deşi. -en a supraveghea. pl. -n a reprezenta darstellen cu toate acestea. răspunzător. f. -sses. la timpul potrivit zeitgerecht stagnarea.s s e zum Abschluß bringen (brachte. -n. bun. pl. cu bune rezultate erfolgreich încheierea. -n.

a fi pus în funcţiune munca manuală. -en die Organisation. a exista totdeauna. -n vorbestimmt zur Anwendung bringen das Meiste. încercat forţa de muncă întrebuinţarea. -en die Diskussion. în permanenţă neinstruit ceea ce este scump / preţios. . organizaţia atelierul de montaj a fi vorba de capitolul lectura suplimentară — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. angajarea a fi folosit. der Abschnitt. -es. -en die Montagewerkstatt. f. odată cu altceva) montajul individual munca de montaj banda rulantă îndemînatic. -n. pînă aici lucrul amintit precum şi necesitatea discuţia a pune în discuţie instalaţia / amenajarea nouă organizarea. sowie die Notwendigkeit. -n. -en sofern die Automatisierung. -n. întrucît automatizarea a fi. partea cea mai m a r e economia de bani de pînă acum. -n die Montagearbeit. -n a stagna = (intervin stagnări) în nici un chip. pl.e in Kauf nehmen die Einzelmontage. il/103 . . în nici un caz. a pune în aplicare majoritatea. pl. pl. . lucrul scump metoda prestabilit a aplica. în caz că. -en das Fließband.e n sich handeln um + ac. -e die Zusatzlektüre.e zum Einsatz kommen die Handarbeit. . nici­ decum cumpărarea a accepta (implicit.e der Einsatz. -en vorliegen (lag vor.e r geübt die Arbeitskraft. . -(e)s. -en bisher das Erwähnte. f. lucrul manual numai dacă. -es. mereu. die Geldeinsparung. vorgelegen) stets ungeschult das Teuere. a fi angajat. -(e)s.LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 321 zu Stockungen kommen (es koi zu Stockungen) keinesfalls der Kauf. f. -en zur Diskussion stellen die Neueinrichtung. die Methode.

la infinitiv: in Erwägung ziehen zu Stockungen kommen zum Abschluß bringen in Kauf nehmen zur Verfügung stellen zum Einsatz kommen Anforderungen stellen zur Anwendung bringen unter Aufsicht halten zur Diskussion stellen b.] ['jtr«:lfsrfa:r3n] ['kUnst/tof] ['arboetsfa:z9] [atmo'sfera] [V. şi în limba germană se observă — în special în limbajul tehnico-ştiinţific — tendinţa de a se înlocui verbele simple prin locuţiuni. v şi ph. Exerciţiul 419. Explicaţii şi exerciţii 20. Redaţi ortografia următoarelor cuvinte: ['fo:rze:3n] [fer'fy:gU*.a. Aceste locuţiuni verbale prezintă în general avantajul de a exprima un sens mai precis al 11 ! v. în propoziţie: Wir ziehen das in Erwägung. Ca şi în limba română modernă. Exersaţi accentuarea corectă a locuţiunilor! a.lzoetlc] ['li:f3rb«:r] 1) 20. Stellen Sie das zur Diskussion. al lecţiei de faţă. punctul 20.1. Sie kommen jetzt zum Einsatz. Pronunţare şi ortografie 20. .0.2. Halten Sie das unter Aufsicht. Wir stellen keine Anforderungen.322 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE C. „a ţine sub supraveghere" în loc de „a supraveghea" s.0. Exemplu: zur Verfügung stellen. Locuţiuni® cu verbe funcţionale 20.1. Sunetul [f] se redă în limba germană prin literele f. 20.barfkca] r'kaltfsrfarmU^] [fsr'fertlgan] [3stsilo'gra:f] ['vErkJt3fpry:fUîf] [fe'no:lharts] l'iol-aotoma:tl$] ['fr. > Locuţiune = grup de cuvinte care la un loc au valoarea unei singure părţi de vorbire. Verfahren. se accentuează substantivele. Wir nehmen das in Kauf. ca: „a lua în consideraţie" în loc de „a considera".0. Phase Exerciţiul 418.1. ff. verbele rămîn neaccentuate. Bringen Sie das zur Anwendung. Es kommt zu Stockungen.1. ca şi celelalte părţi ale locuţiunii. Exemple: Fertigung. Wir bringen das zum Abschluß. Werkstoff. Wir stellen Ihnen das zur Verfügung.1. î n locuţiunile verbale .

Bringen Sie die Zerreißprobe zum Abschluß! = încheiaţi (terminaţi) proba de rupere! = a accepta. iar verbul. Li s-au pus la dispoziţie sculerilor cele mai moderne maşini. Căutaţi în textul lecţiei locuţiunile verbale. stabiliţi forma infinitivului şi formaţi cu fiecare cîte o propoziţie la alegerea dv. de exemplu: „a pune (a lua) în discuţie" (precizînd momentul începerii discuţiei). 20. weil sie hohe Anforderungen stellt.1.! Model: Infinitivul Propoziţia in Erwägung ziehen zum Abschluß bringen in Erwägung ziehen Man muß die Zeit auch in Erwägung ziehen. * Astfel se explică denumirea de „verb funcţional" (Funktionsverb). = Nu putem accepta aceste greşeli în desene. locuţiunile verbale se supun obligativităţii formării cadrului sintactic în propoziţie.LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 323 acţiunii indicate. iar restul locuţiunii—locul ultim sau penultim.1. > . Fiind compuse din mai multe cuvinte.3. Die Montage ist ein wichtiges Problem. Man zieht ein neues Ver­ fahren in Erwägung. verbul ocupînd locul al doilea sau ultim.2. dezgolit aproape complet de sens. Welche Räume stellen Sie uns zur Verfügung ? = Ce încăperi ne puneţi la dispoziţie ? zum Abschluß bringen = a încheia. sensul este reprezentat de un substantiv (de obicei un substantiv verbal). Exemple: Mann stellte den Werkzeugschlossern modernste Maschinen zur Verfügung. zur Verfügung stellen = a pune la dispoziţie. 20.) Exemple: in Erwägung ziehen = a lua în consideraţie. Exerciţiul 420. Montajul este o problemă importantă pentru că ridică pretenţii mari. păstrează numai funcţia de verb 1). = Se ia în consideraţie un nou procedeu. pentru ca întreaga locu­ ţiune să poată fi folosită în propoziţie ca verb (predicat etc. î n locuţiunile cu verbe funcţionale. Wir können diese Fehler in den Zeich­ in Kauf nehmen nungen nicht in Kauf nehmen.

Puneţi în funcţiune cele mai bune forţe de muncă şi maşini! c. der / die Letzte.324 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE Exerciţiul 421. b.2. Adjectivele şi participiile (prezente şi perfecte) pot fi folosite ca substantive.1.2. Montajul ridică pretenţii mari la adresa (an + A) pregătirii montorilor. Traduceţi în limba germană. e. Cercetaţi de la care dintre verbele învăţate provin următoarele locuţiuni cu verbe funcţionale. primind articolul hotărît sau nehotărît şi fiind scrise cu iniţiale mari. responsabila. -n = persoana cu pregătirea cea mai bună.2. Substantivate prin articole masculine sau feminine. lecţia a 9-a. Exemplu: verantwortlich — der Verantwortliche — ein Verantwortlicher responsabilul un responsabil 20. adjectivele sau participiile arată persoane: Exemple: der / die Verantwortliche. 20. Punem în discuţie necesitatea de a se folosi lucrul de mînă în proce­ deul de presare la rece. . d. Vă punem cu plăcere la dispoziţie cataloagele noastre. -n = ultimul. J ) v. der / die Bestqualifizierte. dar păstrîndu-şi modul de declinare ca adjective 1!. Procesul de fabricaţie trebuie să fie ţinut permanent sub supraveghere. -n = responsabilul. folosind locuţiuni cu verbe funcţionale ! a. f. a stagna anwenden = a aplica einsetzen = a pune în joc anfordern = a cere diskutieren = a discuta beaufsichtigen = a supraveghea erwägen = a chibzui Exerciţiul 422. Adjective şi participii substantivale 20. Nu putem accepta muncitori necalificaţi în secţia de montaj. Cercetaţi care dintre locuţiunile cu verbe funcţionale clin textul lecţiei se apropie ca sens şi provenienţă de următoarele verbe: abschließen = a încheia stocken = a se opri. ultima.2. punctul 9.1. Traduceţi locuţiunile şi apoi controlaţi exacti­ tatea traducerii la cheia exerciţiilor! einen Beitrag leisten in Verbindung stehen einer Behandlung unterziehen in Bewegung setzen zur Darstellung bringen zur Aufstellung bringen zur Entwicklung gelangen zur Wiederholung kommen zum Austausch kommen zur Sprache kommen zur Übereinstimmung gelangen sich in Herstellung befinden im Bau sein zur Erfüllung bringen Exerciţiul 423.

la singular şi la plural. Das ist das Best. Diese Maschinen sind das Teuersţ-. punctul 11. grundsätzlich. lieferbar. Exerciţiul 428. d. lecţia a 11-a. modern.3. einfach. Formaţi adjective şi participii substantivate. b. Hier liegt etwas (ähnlich) vor.von allem Erreichbar-. Căutaţi adjectivele şi participate substantivate din textul lecţiei şi stabiliţi genul. aber auch das Modernst-. ceea ce este cel mai bun das Hauptsächlichste = lucrul principal 20. entsprechend. . Das Notwendigst. Es handelt sich um das (hauptsächlich) in der Produktion. gleich.2. zu bringen. geschult. ähnlich. Mit (ungeschult) kann man nichts (besonder) erzielen. streng. ' v.unterscheiden können. Alle Verantwortlich. c. Exerciţiul 426. erreichbar. Completaţi desinenţele adjectivelor şi participiilor substan­ tivate din următoarele sintagme! a. neu. c. wichtig.LEHRSTOCK 20: DIE MONTAGE 325 Genul neutru al adjectivelor sau participiilor substantivate denotă o noţiune sau un lucru: Exemple: das Richtige = ceea ce este just / drept / bun das Falsche = ceea ce este greşit das Beste = lucrul cel mai bun. d. bekannt.in Kauf.vom Falsch. care arată persoane! Model: vielseitig — der / die Vielseitige — die Vielseitigen = persoana multilaterală. energisch. care arată noţiuni sau lucruri! Traduceţi-le! Model: fertig — das Fertige = ceea ce este gata fertig.3. Man muß das (entsprechend) aussuchen. leitend. verfügbar. Completaţi următoarele propoziţii cu adjectivele sau participiile din paranteză substantivate la forma potrivită! a. Exerciţiul 427.ist. besonder. numărul şi cazul lor! Exerciţiul 425. Geschult. klug. b. e. Unsere (bekannt) wollen das (wichtigst) im Werk sehen. Formaţi adjective şi participii substantivate. e. de genul neutru.müssen das Richtig. fleißig. Pot fi substantivate adjective la orice grad de comparaţie 1J. Exemple: das Gute — das Bessere • — das Beste ceea ce este bun — ceea ce este mai bun — ceea ce este cel mai bun das Notwendige — das Notwendigere —• das Notwendigste ceea ce este necesar — ceea ce este mai necesar — ceea ce este cel mai necesar Exerciţiul 424. Wir nehmen nur Einwandfrei.in dieser Abteilung zum Einsatz.

-z.3. Kurt Hammers Sonderverfahren = Procedeul special Ing. -ß. Joachim) d. Genosse Schulze) b. lehren = a învăţa.326 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 20. lecţia 10. D Wem gelang das ? — Frank B. indiferent de gen. Herr Theil. Das ist Peter Bergers Kugelschreiber. în loc de genitiv se foloseşte „von" cu dativul. Der Meister lehrt die Lehrlinge richtig arbeiten. Hans J o s t .4.4. A Wen erwähnt man h i e r ? — F r a n k B. Exemple: Man sieht die Räder rotieren. -x.3... = Se văd roţile învîrtindu-se. Introduceţi pe rînd numele indicate în propoziţiile date! a. Exemplu: N Wer ist das ? — Frank B. Arbeitsplatz (Direktor Grabe. Gilberth. Cînd numelui îi precede un titlu. punctul 10. Hier ist . dar rămîn neschim­ bate la cazurile dativ şi acuzativ. — Maistrul îi învaţă pe ucenici să lucreze cum trebuie. Sie arbeiten unter der Aufsicht . Verbe cu funcţia de verb modal 20. Meister Neumann. 20. > .1. 20. Verbele „sehen = a vedea. Müller.2. G Wessen Methode ist das ? — F r a n k Gilberths Methode.1. hören = a auzi. dativ şi acuzativ desinenţa -n. Pot fi declinate atît prenumele cît şi numele de familie. pot fi folosite asemănător ca verbele modale x) împreună cu alt verb la infinitiv... Schneiders al Dr. K. se declină numele de familie.. (Ing. 20.4.3.3. Gilberth. (Ing. * v.3. acesta rămîne neschimbat cu excepţia cuvintelor „Genosse" (tovarăş) şi „Herr" (domn) care primesc la genitiv. machen = a face" s. Michael Weiß. Cînd se folosesc ambele. Forderung (Karl. Wir sprechen von . Exemplu: Hier ist die Zeichnung von Inge Schwarz. J o n a s ... şi lecţia 15. Meister Kunz. Hammer Genossen Munteanus Herrn Emil Radtkes Exerciţiul 429. Franz Gehl) c. punctul 15..3. Genitivul numelor proprii 20. Helmut Beier. Der Meister erklärte die Methode . Dacă numele propriu se termină în -s.a. La genitiv primesc desinenţa-s. Exemple: Das ist Peters Kugelschreiber. Franz) 20. Exemple: Dr.3.3. Numele proprii de persoane pot fi declinate. Gilberth.

behandelt . Efectuaţi cu glas tare variaţiile posibile pînă la automa­ tizare ! . = învăţaţi-mă să pun în funcţiune aparatul. 20.. Exemplu: Wir hören die Maschine laufen. W e n ? — d i e Lehrlinge.. Hier hört man die Friktionspresse arbeiten... trägt zu .. 2 0 . . Wo können wir die Maschinen das Kunstleder bearbeiten sehen ? f. 2 (N. hören) cer în traducere gerunziul celui de-al doilea verb.. . E s handelt sich u m eine Stockung.. trennt . von .. 5 . Traduceţi în limba română! a. fertigt . bei. Formaţi propoziţii. Exerciţiul 432. c. Der Meister lehrt arbeiten.. Valenţa Indicele de valenţă Verbe verbelor Exemple 1(N) vorliegen Eine neue Methode liegt vor.. stellt . behandeln. Wen lehrt er die Teile richtig trennen ? c. A von D) trennen Das trennt die der Oberfläche.. . Exemple: Man sieht rotieren... e. b ... Hören Sie den Ingenieur die Werkstoffe aufzählen ? b .2... . fertigen Abb.. d. Schutzschicht von Exerciţiul 431. . Verbele care exprimă un simţ al omului (sehen. După celelalte verbe.. 3 (N.. .4. 10 stellt die neue Methode dar. Man sieht hier alle Arbeiter stanzen. 2 (N zu D) 2 (N um A) beitragen sich handeln Das trägt sehr viel zur Verbesserung der Qualität bei. completînd părţile sintactice necesare! a.. d. Exerciţiul 430. . Exemplu: Lehren Sie mich den Apparat bedienen. al doilea infinitiv se traduce cu conjunctivul con­ form regulei generale. = Auzim maşina funcţionînd. dar. .. Wen ? — Die Räder. A) darstellen. Machen Sie das Eisen schmelzen! e.LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 327 Aceste verbe cer însă totdeauna şi un complement la acuzativ.

wenn das nicht geschieht ? i. Woraus bestehen Montagearbeiten zum größten Teil ? 1. Was für Arbeitskräfte sollen bei der Montage zum Einsatz kommen ? k. Stockung. Wozu kommt es. W a n n muß man die Notwendigkeiten der Montage besonders zur Diskussion stellen ? Exerciţiul 434. Kunststoff b. Apparaten und Maschinen erfolgreich zum Abschluß bringen ? d. Antriebsmotor. Es liegt ein Fehler. Metall­ schichte. Korrosion. Es handelt sich um die Einzelmontage (Güte. Werkzeugbau. Es handelt sich um das Hauptsächlichste (Notwendigste. Oxydation. Mon­ tagewerkstatt). Metallteil. (sinteză) Citiţi textul şi răspundeţi ! a. Wie kann man die Montage von Motoren. ein Thermoplast vor. Darf man Stockungen der Produktion in Kauf nehmen ? j . Verbrennung. Ist sie ein wichtiges Problem der Fabrikation ? c. eine Phase (Diskussion. ghidîndu-vă după următorul plan de expunere ! a. WIG-Verfahren) ein Fließband (Arbeitsverfahren. Verantwort­ lichen. eine Neueinrichtung. Was müssen alle Abteilungen tun ? e. Lichtbo­ genschweißen. Buntmetall Exerciţiul 433. Spezialwerkzeug. Geldeinsparung. Reibschweißen. Welche Methode wendet man zur Geldeinsparung bei Montagearbeiten an ? n. Was für Anforderungen stellt die Montage ? f. ein Sollwert. Sollwert. Silber. eine Aufgabe. Redaţi oral textul. Nachwuchs. Ist Handarbeit vorteilhaft ? m. Silumin. Vorrichtung. c. Ma­ schinentyp) Rost. E s handelt sich um den . Sammelbegriff) einen Kleinbetrieb (Gleichrichter. Härtegrad der Metalle. Welche Phase der Fertigung stellt die Montage dar ? b. Was haben die Kontrolleure der Gütekontrolle zu tun ? g. Was m u ß man der Montage immer zur Verfügung stellen ? h. Scheibchen) Kadmium. eine Eigenschaft Oxydation. Werkzeugschlosser.328 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE Abschluß des Fertigungsprozesses (Einsatz von Maschinen. Kunstharz d.

D. Da jede Tätigkeit in der Industrie aus den anerkannten 8) 18 Grundbe­ wegungen besteht. heißt MTM (Measuring Time Method) 14> und bietet 15) große wirt­ schaftliche 16) Vorteile in der Industrie. war es möglich. Aus diesen läßt sich jegliche n> Art von Kombinationen berechnen 12 ). zu der auch eine entsprechende Arbeitsplatzgestaltung 13) gehört. Diese Methode. Arbeitszeiten 9) für diese Grundbewegungen festzulegen10).LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 329 a. Er charakterisierte sie durch graphische Symbole und Farben und nannte sie „Threblings". Sie bilden die Grunlage für die Entwicklung der sog. Arbeitsmethoden bei Montagearbeiten. Die Zusammenarbeit aller Abteilungen. Die Kontrolle in der Fertigung. Das Wort 3) ergibt sich. Gilberth hat 16 Grundbewegungen x industrieller Tätigkeit 2 ' > identifiziert. c. vorbestimmten Zeiten. Die Qualifikation der Arbeitskräfte. d. activitatea cuvîntul numele moartea mai tîrziu lărgit recunoscut timpul de lucru a stabili oricare a calcula organizarea locului de muncă metoda timpurilor măsurate oferă economic . Diese „Threblings" hat man nach Gilberths Tod 5) auf 17 und später 6) auf 18 erweitert 7) . Die Wichtigkeit der Montage in der Fabrikation. Lectura suplimentară Nr. 10 Güberths M TM-Methode Frank B. b. e. wenn man Gilberths Namen 4) von hinten nach vorne liest. Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) S) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) die die das der der Grundbewegung Tätigkeit Wort Name Tod später erweitert anerkannt die Arbeitszeit festlegen jegliche berechnen die Arbeitsplatzgestaltung Measuring Time Method bietet wirtschaftlich mişcarea de bază acţiunea.

Explicaţii. Paletten. punctul punctul punctul punctul 21. bis 3> diese vollständig bearbeitet und die Endprodukte im Fertiglager abgeliefert waren.3. Sobald diese. v." ') ' ) 4 > 2 3 v. sowohl am Vormittag als 2) auch am Nachmittag an den Vorträgen und Veranstaltungen der Tagung teilzunehmen. Nachdem 3) die Tagung eröffnet worden war. Elektrokarren. wird der Plan zur sinnvollen Aufstellung von Maschinen und sonstigen Fertigungseinrichtungen ausgearbeitet. nicht. Hängebahnen. Explicaţii.4. daß ein kontinuierlicher Materialfluß möglich ist. Explicaţii. Container und andere Transportsysteme gelöst. sowie Lagergestelle. v. 21.a. stellt man vorerst die Metall­ flußdiagramme für die gesamte Fertigung zusammen. Bevor 3) heute eine Fabrik entworfen wird. . Schneider. Maschinen so aufzustellen. kannte man Begriffe wie „Innerbetrieblicher Transport".und Hertransporte inerhalb des Betriebes erspart.Lehrstück Nummer 21 DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT A. da man erkannt hat. 21. Seit längerer Zeit schenkt man nun diesem Problem besondere Auf­ merksamkeit. Explicaţii. Stapler. wie Förderbänder. Zuerst ergriff Prof. 21. begann die Reihe der Vorträge.1. „Materialfluß" usw. Werner das Wort zu dem Thema: „Der innerbetriebliche Transport — eine ständige Quelle der Verschwendung". folgendes erläutert: „Als 3) die ersten Fabriken in Betrieb genommen wurden. sowie andere technologische Studien erarbeitet worden sind. der kost­ spielige Hin. Die Fragen des eigentlichen innerbetrieblichen Transportes hat man heute durch modern Fördermittel. daß das unsachgemäße Aufstellen von Maschinen und Fertigungseinrichtungen eine ständige Quelle von Verschwen­ dung ist. Nach Durchsicht des Programms vereinbarte man. v. Mit Hilfe von Materialflußdiagrammen lernte man. Text Nachdem im Werk das Programm der Tagung bekannt geworden war.2. Dr. Trotzdem hatte x) man damals wie auch heute den Transport von Werkstoffen 4) und Werkstücken von Maschine zu Maschine durchführen müssen 1]. Es wurde u. Einladungen für die rumänische Delegation zu beschaffen. 1 ' gelang es Ing.

cercetarea. -n ergreifen (ergriff. -sses. -en gelingen (gelang. rîndul. -e das Wort ergreifen das Thema. gekannt) der Begriff. în vreme ce a pune în funcţiune a cunoaşte noţiunea fluxul de materiale atunci. conferinţa a reuşi invitaţia a procura. -(e)s. abliefern das Problem. . întreg. -e erkennen (erkannte. teilgenommen) eröffnen beginnen (begann. expunerea festivitatea. -(e)s. dimineaţa după masă. pl. a descoperi. -s. -e der Vortrag. -n die Verschwendung. după amiaza conferinţa. -e das Fertiglager. sursa risipa. ergriffen) das Wort. parcurgerea a conveni. -en die Quelle. pe vremea (cînd) complet. f. —sse damals vollständig das Endprodukt. -(e)s. a expune cînd. Vocabular innerbetrieblich der Transport. -en teilnehmen (i:nahm teil. total produsul finit depozitul pentru produse finite a livra.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 331 B. -en vereinbaren der Vormittag. -e der Nachmittag.e die Veranstaltung. -(e)s. a-şi da seama nepotrivit amplasarea instalaţia de fabricaţie . -en erläutern als in Betrieb nehmen kennen (kannte. pe cînd. şirul a lua cuvîntul. -(e)s. -en beschaffen die Durchsicht. -(e)s. -s. spusele a lua cuvîntul tema izvorul. die Fertigungseinrichtung. (e)s. ist gelungen) die Einladung. organizarea a lua parte. begonnen) die Reihe. -(e)s. a participa a deschide a începe seria. -s. a face rost de examinarea. erkannt) unsachgemäß das Aufstellen. pe atunci. -en în interiorul uzinei / exploatării transportul după ce sesiunea. referatul. a preda (la destinaţie) problema a recunoaşte. -e der Materialfluß. -e nachdem die Tagung. a stabili înainte de amiază. cheltuiala excesivă a explica.

-(e)s. -en transportorul suspendat das Lagergestell. -(e)s.[kon'teinar] conteinerul das Transportsystem. înainte de toate sobald de îndată ce die Studie. . Explicaţii şi exerciţii 21. în interiorul ersparen a economisi bevor înainte de a entwerfen (i. -s. mijlocul de transport das Förderband. -e rastelul die Palette. -s. Exersaţi pronunţarea corectă a următoarelor aglomerări de consoane a) -\. -e sistemul de transport lösen a soluţiona. -(e)s. . -c planul sinnvoll potrivit scopului. -(e)s.e r banda de transport der Elektrokarren. a rezolva C.b) şi vocale nelegate c) ! die a) Durchsicht durchführen b) die Veranstaltung der Materialfluß c) eröffnen erarbeiten cuvinte cu . -e innerhalb înăuntrul. -n ajutorul das Materialflußdiagramm. -n paleta der Container. -(e)s. -e diagrama fluxului de materiale continuu. mai înainte. -(e)s. entworfen] ) a proiecta. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 435.0. neîntrerupt kontinuierlich costisitor. a realiza prin muncă der Plan. scump kostspielig der Hintransport.stivuitorul die Hängebahn.332 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT die Hilfe. -(e)s.electrocarul der Stapler. -s. a concepe zusammenstellen a alcătui vorerst mai întîi. -e transportul încolo transportul încoace der Hertransport. -n studiul erarbeiten a obţine. entwarf. a dobîndi. cu rost ausarbeiten a elabora eigentlich propnu-zis das Fördermittel. -s.

. . Semnul distinctiv al timpului mai mult ca perfect este verbul auxiliar („haben" sau „sein") la forma imperfectului („hatte". erke .. Aufste . t. Que .2. . urmat la diateza activă de participiul perfect al verbului conjugat. .. e. ständig. . en. v o . beka. „war"). 21. V o r m i . Exemple: Mai mult ca perfectul (diateza activă. 21. se foloseşte timpul mai mult ca perfect.. enste .. erö .... geno .. geka .. e n . s i .1. nen. i. . e n . erhalb. Exemplu: Nachdem man die Abteilung automatisiert hatte.. punctul 14. .. lecţia a 14-a. b e s c h a ... Pentru a se exprima acţiuni încheiate în trecut înaintea unei alte acţiuni indicate la timpul imperfect.. . zusa . steigerte sich die Produktion kontinuierlich... . a g .. en.. Mai mult ca perfectul 21.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 333 ersparen die Aufmerksamkeit vereinbaren ergreifen die Verschwendung zuerst entwerfen der Werkstoff bearbeiten vollständig das Werkstück vorerst Exerciţiul 436...1. mai mult ca perfectul se formează din mai mult ca perfectul verbului auxiliar „werden" al cărui participiu are o formă defectivă: ich war ... i . Fördermi.. Lagergest ...1.1. ... ag.. t. e. .. el.. . vo . Nachmi..1.. en.. ha . erbetrie­ blich. pro­ ducţia s-a mărit continuu. worden (în loc de „geworden") intercalîndu-se participiul verbului de conjugat: ich war erkannt worden Mai mult ca perfectul (diateza pasivă) ich war erkannt worden = fusesem wir waren erkannt worden recunoscut du warst erkannt worden ihr wart erkannt worden er war erkannt worden sie waren erkannt worden *' r.. Alegerea verbului auxiliar se face după aceleaşi reguli ca şi la timpul perfect 1 ) . . Completaţi cu consoanele duble care lipsesc ! Progra. Diagra. P a l e ..... e. Werksto .... = După ce se automatizase secţia. ung..) ich war ich hatte entworfen =: eu proiecgefolg gefolgt = eu urmasem tasem du hattest entworfen du warst gefolgt er hatte entworfen er war gefolgt wir hatten entworfen wir waren gefolgt ihr hattet entworfen ihr wart gefolgt sie hatten entworfen sie waren gefolgt La diateza pasivă.

formînd propoziţii scurte ! Model: Ich war dem Werkzeugbau zugeteilt worden. gelungen Das Programm estern im Werk der Tagung Programul sesiunii devenise ieri cunoscut în Exerciţiul 437.3. vorbereiten. Mai mult ca perfectul verbelor modale ich hatte beginnen müssen = trebuisem wir hatten beginnen müssen să încep du hattest beginnen müssen ihr hattet beginnen müssen er hatte beginnen müssen sie hatten beginnen müssen 21. hinführen Exerciţiul 439.. gehen Exerciţiul 438. Locul I Locul II Locurile III. ich war im Werk geblieben.334 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Verbele modale formează mai mult ca perfectul cu verbul auxiliar „haben' la forma imperfectului urmat de infinitiv: ich hatte .. müssen. Es war Ing. nennen. Conjugali la mai mult ca perfectul pasiv următoarele verbe. verhindern. Introduceţi în următoarele propoziţii verbul modal indicat în paranteză la timpul mai mult ca perfect! . formele mai mult ca per­ fectului se supun obligativităţii formării cadrului verbal. Ing. erarbeiten b) bleiben. intercalîndu-se infinitivul celui de-al doilea verb: ich hatte beginnen müssen. b) cu „sein" ! Model: ich hatte Einladungen beschafft. IV... a) beschaffen.1. teilnehmen. Conjugaţi la mai mult ca perfectul activ: a) cu verbul auxiliar „haben". bekannt geworden uzină. eintreten. Locurile ultim şi penultim Die Werkleitung hatte Conducerea uzinei schiţase programul sesiunii. Schneider Schneider reuşise să .. Fiind compuse din mai multe cuvinte.. zuteilen.

Tagung. Der Vortrag konnte dieses Problem nur kurz erläutern. Welche Versuche werden im Laboratorium durchgeführt ? h. c) (wollen) Prof. Schneider procură invitaţiile. Die Kollegen vom Werkzeugbau haben dieses Problem gelöst. nu putem să mergem la se­ siune. j . Berger hatte an der Tagung nicht teilgenommen. Der Leiter der rumänischen Delegation ergriff das Wort. Exerciţiul 440. Inainte ca ing. Durch dieses Verfahren sind viele Transporte erspart worden. f) (müssen) Man hatte die Endprodukte abgeliefert. d) (sollen) Die Sekretärin hatte das Programm der Tagung zur Durch­ sicht gegeben. Schneider die Einladungen beschafft. f. posterioară sau simultană. Sobald Ing. Wir hatten das Materialflußdiagramm ausarbeiten müssen. 21. Treceţi următoarele propoziţii la timpul mai mult ca perfect! a. Propoziţiile subordonate pot preciza momentul desfăşurării acţiunii din propoziţia regentă. d. Bevor Ing. Exemple: Acţiune anterioară Acţiune simultană Acţiune posterioară Nachdem Ing. punînd-o în relaţie cu o acţiune anterioară. können wir nicht zur Tagung gehen. Schulze sollte an der Tagung teilnehmen. i. Wir lieferten die Endprodukte im Fertiglager ab. •hen wir zur După ce ing.2. Schneider die Einladungen beschafft hat. g. b) (können) Ing. a) (müssen) Wir hatten das Materialflußdiagramm ausgearbeitet. Propoziţii subordonate temporale 21. mergem la sesiune . Auch Ing.2. Schneider die Einladungen beschafft. Schnei­ der procură invitaţiile.1. Man hat ein neues Materialflußdiagramm zusammengestellt. b. Schneider să procure invitaţiile. Wer mußte die Pläne für die Aufstellung ausarbeiten ? c. e) (wollen) Genosse Popescu hatte das Wort ergriffen. Haben Sie ein Programm für die Tagung entworfen ? e.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 335 Model: (müssen) Wir hatten das Materialflußdiagramm ausgearbeitet. Werner hatte das Problem des innerbetrieblichen Transportes erläutert. De îndată ce ing.

c. J * v.3. 21. J Mai mult ca perfect > nachdem die Delegation angekommen war. Als die Tagung eröffnet worden war. Anterioritate als nachdem seit(dem) sobald sowie wenn = cînd = = = = = după ce de cînd de îndată ce de îndată ce totdeauna cînd s. lecţia a 22-a. begannen die Vorträge. respectîndu-se următoarea corespondenţă a timpurilor: In propoziţia regentă în propozifia subordonată Prezent sau viitor 2) Perfect Der Vortrag beginnt.2. Während der Professor spricht. posteritate sau simultaneitate a propoziţiei secundare este de obicei clar exprimat prin sensul conjuncţiei introductive. Der Vortrag hat begonnen.2. Posterioritate bevor bis ehe = înainte de a = pînă (ce) = înainte de a Bevor man eine Fabrik entwirft. no­ tiert Genosse A die Daten. Sobald die Delegation angekommen ist. beginnt die Aufstellung. > 2 > v. [ nachdem die Delegation angekommen ist. muß man ein Materialflußdiagramm auf­ stellen.336 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Raportul de anterioritate.1. Der Vortrag wird beginnen 2 ) Imperfect sau perfect Der Vortrag begann. Schneider das Diagramm b. Simultaneitate als indes während wenn = cînd *' = în timp ce = în timp ce = cînd l ' Als die ersten Fabriken gebaut wurden.2. punctul 22. şi punctul 21. Nachdem das Diagramm entworfen ist. Raportul de anterioritate trebuie exprimat — în afară de con­ juncţia corespunzătoare •— şi prin timpul verbal anterior celui folosit în pro­ poziţia regentă. . erläutert Ing.a. Conjuncţii temporale Exprimînd raportul de Conjuncţii Exemple a. kannte man den Begriff „innerbe­ trieblichen Transport" nicht.

Căutaţi propoziţiile temporale din textul lecţiei şi stabiliţi raportul faţă de acţiunea regentă ! Exerciţiul 442. cît şi propoziţii de simultaneitate. . d... man erkannt hatte.und Hertransport kein Problem mehr. ist der Hin. = Cînd se proiectează o fabrică. stellt man die Maschinen auf. suchte man neue Methoden. Exemplu: Immer wenn man diese Methode anwendete. Wenn man diese Quelle der Verschwendung erkennt. muß man ein Materialfluß­ diagramm aufstellen. notierten wir das Notwendigste.. muß man einen Plan haben.. î n aceste situaţii ambele conjuncţii se traduc prin „cînd". Conjuncţia „wenn" poate marca şi acţiuni trecute. b. man die Fertigungseinrichtungen aufstellt. der Professor sprach.2. Wenn die Endprodukte vollständig montiert worden sind. . Ambele pot introduce atît propoziţii de anterioritate.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 337 21. momentane. . trebuie să se întoc­ mească o diagramă a fluxului de materiale. e. — Anterioritate: timp anterior în propoziţia subordonată Exemple: Als die Endprodukte vollständig montiert worden waren.. Exerciţiul 441.. wir dieses System anwenden. de durată. Ing. Exemplu: Wenn man eine Fabrik entwirft. Conjuncţiile „als" şi „wenn" prezintă dificultăţi din două puncte de vedere: a. liefert man sie im Fertiglager ab. Raportul temporal diferit este specificat prin corespondenţa timpurilor: •—• Simultaneitate: acelaşi timp în regentă şi subordonată Exemple: Als man die Quelle der Verschwendung erkannte. Exemplu: Als man die ersten Fabriken in Betrieb nahm. werden sie im Fertiglager abgeliefert. kannte man diesen Begriff nicht.. . Conjuncţia „wenn" marchează acţiuni prezente sau viitoare.. g. lieferte man sie ins Fertiglager ab. das Materialflußdiagramm erarbeitet worden ist. Completaţi conjuncţia care lipseşte! a. erzielte man gute Resultate. die Endprodukte fertig montiert sind.. 1/103 . schenkt man diesem Problem mehr Aufmerksamkeit. c. .. Conjuncţia „als" marchează numai acţiuni trecute. sprechen wir über das Pro­ gramm der Tagung. schenkte man dem Problem mehr Aufmerksamkeit.. ..3. dar atunci este de obicei întărită prin adverbul „immer" = totdeauna. . 22 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. f.. b. Berger die Einladungen bringt.. wie teuer der innerbetriebliche Transport ist.

Wir nehmen die Fabrik in Betrieb. Unser Werk liefert beste Endprodukte ab.. (das Materialflußdiagramm — ausarbeiten — man). Die Delegation nahm an der Tagung teil.1... Schneider die Einladungen beschafft. Man begrüßte die Delegation.. . Exemple: Singular Plural Die Aufstellung S Si der Fertigungseinrichtung der Fertigungseinrichtungen einer Fertigungseinrichtung von Fertigungseinrichtungen mit Hilfe / ^ des Staplers der Stapler eines Staplers von Staplern Das Aufbringen der Schutzschicht einer Schutzschicht Der Bau / des Fertiglagers eines Fertiglagers ^ der Fertiglager von Fertiglagern der Schutzschichten von Schutzschichten . Completaţi cu „ah" sau „wenn" ! a... (das Programm—bekannt werden)... nehmen wir an den Veranstaltungen teil.. a. . d.. . . ... Exerciţiul 444.3. c.. (die Tagung — eröffnet werden). Schulze nicht im Werk. Formaţi propoziţii de anterioritate din cuvintele date în paranteză ! Căutaţi conjuncţiile potrivite ! Model: Wir nehmen die Fabrik in Betrieb... . 2 1 . (das Materialflußdiagramm •— ausarbeiten — man. 3 . Wir nehmen die Fabrik in Betrieb. der Transport erfolgte. . este înlocuit frecvent prin cazul dativ precedat de prepoziţia „von" = de. müssen sie vollständig montiert sein.. d. hatten wir noch keine Einladungen. Parafrazarea genitivului 21.) b .. . (wir — das neue Ver­ fahren — anwenden). wenn man das Material­ flußdiagramm ausgearbeitet hat. die Endprodukte abgeliefert werden sollen. Genitivul substantivelor nearticulate (la singular şi plural) fiind prea puţin marcat din lipsa articolului. b. . die Tagung begann. war Ing.. Ing.338 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Exerciţiul 443. c.

Der Hin. f. d. sensurile date în Dicţionarul german-rprnân. înlocuiţi genitivele subliniate prin forme parafrazate! Traduceţi propoziţiile modificate ! a. kontrollierte man sie noch einmal. Bitte skizzieren Sie die Aufstellung der Transportanlagen. găuritorul (muncitorul) die Decke: m a n t a u a . Totuşi unele cuvinte îşi păstrează şi în textele tehnice însuşirea caracteristică pentru cuvintele din vocabularul general de a avea mai multe sensuri. b.4. cînd als introduce propoziţii temporale ca leagă două substantive (sau pronume + sub­ stantiv) 11 Pentru alte cuvinte polisemantice ca: an. Cuvinte polisemantice —J 21. î n limbajul tehnic. Man spricht hier über die Entwicklung der Fördermittel. mai ales termenii tehnci propriu-zişi. cuvertura. Das Verfahren wird beim Bau der Fabriken angewendet. De obicei.. g. palierul. arcul. v. c. Exemple: die Feder: resortul.2. Wir transportieren das Material mit Hilfe der Container. Mai dificilă este stabilirea sensului unor cuvinte polisemantice care îndeplinesc funcţii gramaticale. doch. reazemul. cuvintele au de obicei un sens foarte precis şi unic.4. laut. 21. Editura Academiei R.S. auf.R. Căutaţi în text genitivele parafrazate şi cuvîntul pe care îl determină! Traduceţi sintagmele ! Exerciţiul 446. Kollege N. depozitul.4. durch.und Hertransport geschieht mit Hilfe der Förderbänder. als Werksingenieur weiß es am besten. um.1. e. magazia der Bohrer: burghiul. contextul precizează foarte clar despre care sens al cuvîntului este vorba. pătura s. Als man die Endprodukte ab­ lieferte.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 339 Exerciţiul 445. sfredelul. peniţa das Lager: lagărul.a. pana (de pasăre). unter etc. Es begann eine Reihe der Vorträge. . pana. 21. tavanul. Die Anwendung der Handarbeit ist hier nicht notwendig. Cîteva din cele mai frecvente sînt următoarele x) : Cuvîntul Sensurile decît Funcţia compară lucruri inegale Exemple Eine Metallschiclit schützt besser als ein Farbanstrich. je.

das Wort. sprechen wir über et­ was anderes. _ _. terminat indică încheierea unei activităţi. die. (articolul hotărît) care der.340 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Cuvintul Sensurile Funcţia Exemple indică materialul aus din indică provenienţa Ein Zahnrad aus Kunststoff. indică locul introduce propoziţiile cauzale aici da deoarece Da stehen die Lagergestelle. de cînd Seit die Tagung begonnen hat. Nach dem Vortrag. Ein Arbeiter aus dem Elektrowerk Der Vortrag ist aus. der Tag. über dem Lagergestell. nach Italien seit drei Tagen. aceasta după nach determină substantive introduce propoziţii relative arată lucruri sau noţiuni indică un moment în timp Der Plan. das acesta. deasupra über despre . Da wir dieses Problem nicht kennen. haben wir alle Vorträge gehört. die Reihe._ către. spre în seit de indică direcţia spre o localitate sau ţară indică un interval de timp scurs introduce propoziţii temporale indică un loc indică un complement nach Constanţa. der hier vorliegt. Man sprach über moderne För­ dermittel. Das ist ein Stapler.

soll man nicht darüber sprechen. be­ ginnen wir mit der Montage.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 341 Cuvîntul Sensurile Funcţia Exemple de von de la parafrazează genitivul indică provenienţa mit Hilfe von Maschinen. îndată ce introduce propoziţii temporale Wie der Plan fertig ist. cum introduce întrebări Wie erzielt Qualität ? man eine bessere cît de ca introduce întrebări introduce exemplificări Wie groß ist die Halle ? Begriffe wie „Materialfluß" oder „innerbetrieblicher Transport". Ein Thema ist so wie das andere. beginnt die Aufstellung der Transport­ anlage . interessant wie ca (şi) compară lucruri egale după cum introduce propoziţii cauzale Wie man sieht. Wenn man das Problem nicht kennt. cînd wenn dacă introduce propoziţii temporale introduce propoziţii condiţionale Wenn der Plan fertig ist. von Gilberth în timpul während în timp ce însoţeşte substantive la genitiv introduce propoziţii temporale während des Vortrages. Während man die Oberfläche reinigt. darf sie nicht beschä­ digt werden. ist der Hin-und Hertransport eine Quelle der Verschwendung. von Italien.

faceţi diagrama fluxului de materiale. Lucrul de mînă este mai scump decît automatizarea. des Trans­ de Wir haben einen Plan zu ent­ werfen. dv. De cînd folosim aceste maşini. Livrăm mijloace de transport şi alte produse finite în Italia. Die Montagewerkstatt ist zu. e. zum Fertiglager. Cînd s-a schiţat planul. . Deoarece planul de amplasare nu este gata elaborat. Avem nevoie de un stivuitor pentru transportarea produselor finite. b. Traduceţi în limba germană! a. g. c. ca inginer trebuie să cunoaşteţi toate sistemele de transport. ZU să însoţeşte infinitive de a însoţeşte infinitive prea închis însoţeşte adjective indică o stare închisă Exerciţiul 447. h. zum Vortrag. Transportul încoace este tot atît de scump ca şi transportul încolo. clădiri sau activităţi însoţeşte infinitive substantivate însoţeşte infinitive zum Direktor. Dv. j . Căutaţi în cît mai multe dintre textele parcurse cuvintele cuprinse în lista de mai sus şi constataţi în fiecare caz ce înseamnă! Exerciţiul 448. Das Metall beginnt zu schmel­ zen. O schiţă nu este atît de exactă ca un desen gata elaborat. zu hoch und zu breit.342 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Cuvmtul Sensurile Funcţia Exemple la însoţeşte substantive care arată persoane. producem scule de precizie de cea mai bună calitate. das Problem einen Container zu beschaffen. f. nu am cunoscut această problemă. pentru zum Durchführen portes. în timp ce se montează instalaţia de transport. d. nu montăm ma­ şinile. i.

p. Cît de repede puteţi să schiţaţi un plan pentru amplasarea de maşiniunelte ? 21. Cu grupurile de cuvinte dat eîn exerciţiul precedent formaţi propoziţii la mai mult ca perfectul diatezei pasive. maşini de rec­ tificat şi automate monoax. n. Formaţi cu următoarele verbe şi substantive propoziţii interogative cu „Wer ?" şi cu predicatul la timpul mai mult ca perfect! Model: beschaffen — die Einladungen Wer hatte die Einladungen beschafft ? beschaffen — die Einladungen abliefern — die Endprodukte eröffnen — die Tagung ersparen — der Strom ergreifen — das Wort entwerfen — der Plan (ac. Wer hatte die Einladungen beschafft ? c. der Montage des Exerciţiul 449. Man beginnt mit Transportsystems. A) Verbe (toate verbele noi ale lecţiei cu excepţia celor de mai jos) teilnehmen beginnen J> Beschaffen Exemple Sie einen Container ! 2 (N an D) 2 (N mit D) Wir nehmen an der Tagung teil. Aţi îndepărtat rugina de la suprafaţă ? 1. !) erläutern — das Problem zusammenstellen — das Diagramm durchführen — d e r Transport (ac. Este foarte modern de a se folosi piese din materiale plastice. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi la următoarele întrebări ! a. Kannte man das Programm der Tagung ? d.5. m. A): Man beginnt keine Arbeit ohne Plan- . Was vereinbarte man ? 1 > Verbul „beginnen" poate avea şi valenţa 2 (N. Valenţa verbelor Indice de valenţă 2 (N.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 343 k. După conferinţă discutăm despre problema risipei de curent. !) ausarbeiten — die Zeichnungen Exerciţiul 450. Cum transportăm produsele finite dacă nu avem mijloace de transport ? o. care încep cu „Vcn wem}" = de către cine ? Model: Von wem waren die Einladungen beschafft worden ? Exerciţiul 451 (sinteză). De mai mult timp montăm şi maşini ca freze de copiat. Woran nahm die rumänische Delegation teil ? b.

Wie müssen Maschinen aufgestellt werden ? m . Was ist das unsachgemäße Aufstellen von Fertigungseinrichtungen ? 1.). orientat anume spre a ţinti aceasta *> Atenţie ! începînd cu această lectură suplimentară nu s-au mai introdus în vocabularul lecturii cuvinte similare cu cele în limba română (de ex. wurde auch der Lagertechnik lange Zeit keine besondere und gezielte 3) Aufmerksamkeit geschenkt. D. h.: „rationell" = raţional. Lectura suplimentară* Nr. b. W a s muß man vorher ausarbeiten? n . Wann arbeitet man heute das Materialflußdiagramm aus ? o. Im Vocabular 1) die Lagertechnik 2) die Fördertechnik 3) gezielt (de la:) zielen tehnica depozitării tehnica transportului ţintit. „optimal" = optim. etc. Seit wann gibt es dieses Problem ? c. f. 11 ÜBER LAGER « . Worin besteht der innerbetriebliche Transport ? Was wird transpor­ tiert und wohin ? k. g. ghidîndu-vă după următorul plan ! a. Welche Mittel gibt es heute dafür ? e. Expuneţi oral ideile textului.) . als man die ersten Fabriken baute ? i. Welche Folgen hat das unsachgemäße Aufstellen von Maschinen ? d.344 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Wann begannen die Vorträge ? Wer ergriff als erster das Wort ? Worüber sprach er ? Welche Begriffe waren nicht bekannt. Die Notwendigkeit des innerbetrieblichen Transports. Welche Fördermittel verwendet man heute im innerbetrieblichen Transport ? Exerciţiul 452. Ist der innerbetriebliche Transport nur ein modernes Problem ? j . De asemenea nu s-au introdus cuvinte care — pe baza celor învăţate — pot fi deduse de cititor (de ex: „Lagersystem" = sistemul de depozitare. „Palettenregal" = poliţă (raft) pentru palete etc. Wie muß heute der innerbetriebliche Transport organisiert sein ? e.UND FÖRDERTECHNIK 2 > Wie dem innerbetrieblichen Transport.

a exploata punctul de vedere.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 345 Zuge*1 allgemeiner 5 ' Rationalisierungsmaßnahmen 6 ' hatte sich im Laufe der Zeit 7 ) eine besondere Lagertechnik herausgebildet 8 ) . a înzestra . Sie ermöglichen die Ablage 211 der Paletten in Regale von bis zu 3 m Höhe. Von diesem Gesichtspunkt 12 ' aus wurden verschiedene Regaltypen 13 ' und neue Lagersysteme entwickelt. criteriul tipul de poliţe. Hochlager 22 ' mit Regalen von über 15 m Höhe werden mit besonderen Regalbedienungsgeräten 23' versehen 24). der zur Verfügung steht. a (se) dezvolta depozitarea a cere a utiliza. aici: fără greutate stivuitorul locul de depozitare depozitul înalt dispozitivul de deservire (manipu­ lare) a echipa. daß der Raum. optimal ausgenützt 11 ' wird.B. 4) 5) 6) die 7). Bei diesem Lagersystem haben sich Fördermittel wie z. Beschickung 17 ' und Entnahme 1 8 ' gehen besonders schnell und reibungslos 19 ' vor sich. materialul încărcarea scoaterea. Man hatte zunächst von einer rationellen Lagerung 9 ' vor allem verlangt 10 '. Weite Verbreitung 14 ' hat die Lagerung von palettisiertem 15 ' Gut 1 6 ' gefunden. luarea fără frecare. im 8) 9) die 10) 11) 12) der 13) die 14) die 15) 16) das 17) die 18) die 19) 20) der 21) die 22) das 23) das 24) im Zuge allgemein Rationalisierungsmaßnahme Laufe der Zeit herausbilden Lagerung verlangen ausnützen Gesichtspunkt Regaltype Verbreitung palettisiert Gut Beschickung Entnahme reibungslos Hubstapler Ablage Hochlager Regalbedienungsgerät verseilen aici: în cursul general măsura de raţionalizare în decursul timpului (a (se) forma. raftul răspîndirea paletizat marfa. Sog. wenn das Lager mit Palettenregalen ausgerüstet ist. Hubstapler 2 0 ' als besonders vorteilhaft erwiesen.

die heute noch 2) eine Vorrangstellung ein­ /. im Werkstoffbedarf der Zukunft allmählich von den Pla­ sten verdrängt werden. Es soll bereits Plaste geben. zu beseitigen. Nach Ansicht der Fachleute wird sich J) die Produktion. Danach werden die Metalle (b im Bilde). Cuvintele din punctul 22. Explicaţii. Explicaţii. Bereits im Jahre 1983 werden die che­ mischen Werkstoffe. punctul 22. die den Kunststoffen noch anhaften.3. die immer 3 3ldm3/Kopf 75dm3lKopF 286dm3 lKopf alle Werkstoffe mehr an Bedeutung zunehmen. Bild 1 *' 2l03m3 erlaubt einen Blick in die voraus­ sichtliche Entwicklung bis zum Jahre 2000. die wenigen Nachteile. Die durch weitere Forschungen erzielten Resultate werden es erlauben. .«?V nehmen. v. E s e Sgnthetisches ßummi werden allerdings kaum noch Bild 1 umwälzende technische Neue­ rungen auf dem Gebiet der Plaste zu verzeichnen sein. in einem noch schnelle­ ren Rhythmus vollziehen 1 '. die zeitweilig Temperaturen bis zu 1200° C aushalten.4. figură se găsesc la sfîrşitul vocabularului lecţiei. volumens der Welt ausfüllen.d Naturgummi. die heute bei über 35 Mill. den heute bereits in allen Industriezweigen verwendeten Kunststoffen neue 2 2 3 ) > > *) v. Man wird aber versuchen.Lehrstück Nummer 22 DIE K U N S T S T O F F E I N DER T E C H N I K A.1. c übrige Metalle. Explicaţii. 223 dm IKopf Chemiewerkstoffe 37dnfßopf etwa die Hälfte des Werkstoff­ a Kunststoffe. ohne daß die übrigen Eigenschaften der Plaste davon beein­ flußt werden. punctul 22. Text Seit dem Jahre 1930 hat sich die Produktion von Kunststoffen in der Welt praktisch alle fünf Jahre verdoppelt. v. Man wird vor allem die heute bei etwa 350—400°C liegende Hitzebeständigkeit3' noch weiter erhöhen. t liegt. b Eisen.

Gegenstände sind unübersehbar. billig. a deţine necesarul de materiale viitorul treptat.e r (pi. Rahmen und Sockel für Schreibmaschinen. a da voie privirea probabil. pe cît se pare după aceea. elektrische Apparate aller Art haben die bisher dafür verwendeten Metalleweitgehendst ersetzt.pl. glänzend. . (e)s. farbig. leicht verformbar usw. die Zukunft. schalldämpfend. -en praktisch verdoppeln die Ansicht. voll­ zogen) erlauben der Blick. şi Fachleute) die Mill. Die durch die chemische Industrie bereits. cu timpul a da la o parte. erzeugten Plaste. Neue Anwendungsgebiete. die als Werkstoffe eine Reihe großer Vorteile aufweisen.pl. ein­ genommen) der Werkstoffbedarf. -en einnehmen (i. werden bekanntlich weitgehendst an Stelle von Stahl und anderen Metallen eingesetzt. opinia. primul loc a ocupa. Haartrockner. concepţia specialistul milionul ritmul a se întîmpla. allmählich verdrängen x lumea practic a dubla părerea. nahm ein. f. korrosionsfest. 1J — presc. după aceasta poziţia fruntaşă. Teile wie Zahnräder. Das meist als Isoliermaterial für elektrische Kabel verwendete Gummi ist heute praktisch durch Kunststoffisolierung ersetzt worden. Die von den Kunststoffen gebotenen Vorteile haben sich in der Praxis tausendfach bewährt. -men sich vollziehen (vollzog. die für Kunststoffe kenn­ zeichnend sind: leicht. -e voraussichtlich danach die Vorrangstellung. -en der Fachmann. Gehäuse für Hand­ bohrmaschinen. -(e)s. a avea loc a permite. Vocabular die Welt. de la Million der Rhythmus. a înlocui > sau: die Mio.LEHRSTOCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 34? Anwendungsgebiete zu eröffnen. B. Hier einige Beispiele. bei denen Hitzebeständigkeit Grund­ bedingung ist. werden den Kunststoffen neue Einsatzmöglichkeiten eröffnen. isolierend. . -(e)s.f. Die durch die Industrie heute aus Kunststoffen hergestellten Formteile u. .

-n das Werkstoffvolumen. -(e)s. -en das Gebiet. revoluţionar inovaţia domeniul a înregistra a încerca dezavantajul a fi inerent. -(e)s. -s. a spori. puţin probabil răsturnător. -(e)s. -e anhaften beseitigen die Hitzebeständigkeit. epocal. a rezista celalalt. -e unübersehbar das Gehäuse. -n însemnătatea. zuge­ nommen) die Hälfte. hielt aus. -en erhöhen zeitweilig aushalten (ä. die Handbohrmaschine. a ocupa abia. a creşte jumătatea volumul de materiale a umple. aufgewiesen) einsetzen bieten (bot. der Rahmen. celelalte a influenţa ramura industrială domeniul de aplicare a arăta. nemărginit carcasa maşina de găurit portativă uscătorul de păr cadrul soclul. a fi lipit de a înlătura rezistenţa la temperaturi înalte a mări. der Sockel.348 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK die Bedeutung. die Schreibmaschine. -en zunehmen (i. cu greu. -s. geboten) sich bewähren kennzeichnend billig korrosionsfest isolierend seh alldämpfend glänzend verformbar der Formteil. a ridica. -s. a prezenta a introduce a oferi a se dovedi corespunzător semnificativ ieftin rezistent la coroziune izolant amortizînd zgomotul lucios (de)formabil piesa formată imens. (-e)s. -e verzeichnen versuchen der Nachteil. cealaltă. ceilalţi. (e)s. nahm zu. -s. -s. foarte mare. din timp în timp a suporta. postamentul maşina de scris . -e das Anwendungsgebiet. -n der Haartrockner. ausge­ halten) der/die übrige. importanţa a se mări. a înălţa uneori. ausfüllen kaum umwälzend die Neuerung. die übrigen beeinflussen der Industriezweig. -e aufweisen (wies auf.

[i:] l. weitg.... f..ß...rmaschine. -en Einsatzmöglichkeit.gen..ben. die / durch weitere Forschungen erzielten Resultate. R... .gung. gr.. n. Schreibmasch. Probi..1. Exerciţiul 453.. Atributul dezvoltat 1 ' poate fi mai uşor înţeles cînd se pronunţă cu o pauză între articol (sau pronume) şi complinirea atributului. g.. punctul 22.. -s.t. gesch. innerbetr. [o:] Produkti. [u:] Z. Exersaţi pronunţarea vocalelor lungi din următoarele cuvinte şi completaţi cu ortografia corectă! [a:] J . -s a înlocui cauciucul izolaţia din material plastic condiţia de bază/principală posibilitatea de folosire / de între­ buinţare materialul plastic fierul restul metalul cauciucul natural cauciucul sintetic C.men..chteile....ne... einige / von den Kunststoffen gebotenen Vorteile.g..gen. m.pl...r...se.. -(e)s. -es.m.. erpr...len. bew.blich. -s..ren..ren. versuchen... Geb. H.. einn.pier.... .. Explicaţii şi exerciţii 22. Citiţi următoarele sintagme. St.... Exerciţiul 454.. * v....pl.rtrockner.twendig.. -e Eisen. Kunststoffisolierung.r... T. obw. -s.hi.. ersp.. . . f.. N. Ph.n < Kunststoff. Vol.. übrige Metall.. alle / bisher bereits erzeugten Plaste. die / heute bei 350°C liegende Hitzebeständigkeit..lt. W.misch. > . -en Grundbedingung...rteil.. -s. [e:] w.ne..1. erz.rden... K. bish. vollz. die / heute bereits in allen Industriezv/eigen ver­ wendeten Kunststoffe.0.r. ..n. -e Naturgummi. eh. -s synthetische Gummi.endst. respectând pauza indicată prin linia oblică! Accentuaţi cuvintele subliniate! in einem / viel schnelleren R h y t h m u s ..kunft. ..men...3 al lecţiei de faţă.bel... Handb. St. Pronunţare şi ortografie 22.0.. h.r...LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 349 das die die die der das das das das das ersetzen Gummi.men.. das / meist als Isolierma­ terial verwendete Gummi.en.. V.. eine / allerdings umwälzende technische Neuerung.

.1.ren. Verf. Datorită verbului auxiliar „werden". G.gung.. .. . .nt.ber. verbe modale s.. ... .1.. î n textele tehnice. punctul 13.1.en. Viitorul I ich werde versuchen wir werden versuchen eu voi încerca du wirst versuchen ihr werdet versuchen er wird versuchen sie werden versuchen 22. viitor) „werden" + participiu Die Metalle werden von den Kunststoffen verdrängt (Sens pasiv. 22.1. erw. viitorul I este de multe ori confundat cu diateza pasivă. m.. zerst.ren. l. tipul de participiu nr...a.). h.lieh.3. . prezent) Confuziile sînt posibile numai în cazul acelor verbe care au aceeaşi formă la infinitiv şi la participiu 1J. Viitorul I se formează din verbul auxiliar „werden" la prezent urmat de infinitivul verbului de conjugat. . contextul precizează sensul..es) wird erhalten: a) viitor: va obţine b) pasiv prezent: este obţinut.ren.chstens... durchf. Zahnr...gung. lecţia a 13-a... Exemple: ich werde entlassen: a) viitor. acest timp verbal este rar folosit şi adesea înlocuit prin alte posibilităţi de exprimare a unor acţiuni viitoare (timpul prezent.brigen..2. . 11 v. 8..der.. besch... Erw. Viitorul I al verbelor 22.tekontrolle.1...sen.. Diferenţa dintre aceste două forme este însă foarte clară: Viitorul I Diateza pasivă „werden" + infinitiv Die Kunststoffe werden die Metalle verdrängen (Sens activ. allm. se obţine î n aceste situaţii.350 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK [0:] [y:] £e:] erh. sich bew. Acţiuni care urmează a fi îndeplinite se pot indica cu ajutorul timpului viitor I al verbelor. . 2 2 .. 1 .digen.glich. voi concedia b) pasiv prezent: sînt concediat er (sie.

Wie bewährt sich dieses Isoliermaterial? d. Exprimaţi următoarele dispoziţii cu ajutorul viitorului l a. b. formele viitorului I se supun obligativităţii formării cadrului verbal. .1. punctul 13. Der Werkstoffbedarf verdoppelt sich. g. Die Temperatur erhöht sich bis zu 800°C.2.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 351 Timpul viitor al diatezei pasive conţine de două ori verbul auxiliar „wer­ den" (ca verb auxiliar şi ca element al infinitivului pasiv 1) ). î n limba germană contemporană. Viitorul I al diatezei pasive ich werde zugeteilt werden wir werden zugeteilt werden voi fi repartizat du wirst zugeteilt werden ihr werdet zugeteilt werden er wird zugeteilt werden sie werden zugeteilt werden Formele verbelor modale la viitorul I încadrează infinitivul celui de-al doilea verb: Viitorul I al verbelor modale ich werde versuchen müssen wir werden versuchen müssen va trebui să încerc du wirst versuchen müssen ihr werdet versuchen müssen er wird versuchen müssen sie werden versuchen müssen 22. Fiind alcătuite din mai multe cuvinte. Das Resultat wird davon nicht beeinflußt. Beseitigen Sie den Rost von der Oberfläche ! J > v. Exemplu: Sie werden das Volumen verdoppeln! = Veţi dubla volumul! b) Presupuneri. Exemplu: Der Transport wird die Qualität wohl beeinflussen. lecţia a 13-a.6.5. Exerciţiul 457. Man kann Kunststoffe schon weitgehend verwenden. Exerciţiul 455. h.1. porunci. Treceţi la viitorul I următoarele propoziţii! a. c. Cu ajutorul viitorului I se pot exprima: a) Dispoziţiuni. Căutaţi în textul lecţiei formele viitorului I! Traduceţi frazele respective ! Exerciţiul 456.4. formele viitorului I sînt folo­ site şi cu alt sens decît cel de acţiune viitoare. Der Härtegrad wird von der Temperatur verändert. 22. Exemplu: Nach Ansicht der Fachleute wird sich die Produktion in einem noch schnellerem Rhythmus vollziehen. Transportul va influenţa probabil calitatea. Welche Hitzebeständigkeit weist dieser Kunststoff auf ? f. e. Man muß das Gehäuse ersetzen.

1.2. Erhöhen Sie den Druck ! Ersetzen Sie den Maschinenteil ! Arbeiten Sie den Plan für den Werkst off bedarf aus ! Entwerfen Sie das Programm der Veranstaltungen ! Liefern Sie die Endprodukte zeitgerecht ab ! 22.2. d. e. c.352 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK b. verbele limbii germane formează următoarei timpuri: Prezentul Tipul de bază Radicalul verbului 4.de­ sinenţele personale Variante cu modificări vocalice cu e-eufonic cu eliziunea lui-sa> ä fall-en ich fall-e du fäll-st er fäll-t wir fall-en ihr fall-t sie fall-en e>i geb-en ich geb-e du gib-st er gib-t wir geb-en ihr geb-t sie geben versuch-en ich versuch-e du versuch-st er versuch-t wir versuch-en ihr versuch-t sie versuch-en eröffn-en ich eröffn-e du eröffn-e-st er eröffn-e-t wir eröffn-en ihr eröffn-e-t sie eröffn-en ersetzt-en ich ersetz-e du ersetz-t er ersetz-t wir ersetz-en ihr ersetz-t sie ersetz-en Imperfectul Verbe slabe Viitorul Auxiliarul „werden" la prezent -} finitivul verbului principal Radicalul verbal ne­ modificat + desinenţele imperfectului slab ersetzen ersetz-te ersetz-test ersetz-te ersetz-ten ersetz-tet ersetz-ten Verbe tari Radicalul verbal mo­ dificat -}.desinenţele imperfectului tare geb-en gabgab-st gabgab-en gab-t gab-en ich du er wir ihr sie ich du er wir ihr sie ' ich du er wir ihr sie beeinfluss-en beeinflussen werde beeinflussen wirst beeinflussen wird werden beeinflussen werdet beeinflussen werden beeinflussen . La diateza activă. f. Formele verbale (Sinteza I) 22.

11/103 .2. verbele limbii germane formează următoarele timpuri: Prezentul Imperfectul Auxiliarul werden" la prezent 4.participiul perfect ich du er wir ihr sie werde wirst wird werden werdet werden beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt Auxiliarul „werden" la imp crfect -+• p . rticipiul perfect ich du er wir ihr sie wurde wurdest wurde wurden wurdet wurden beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt Viitorul I Auxiliarul „werden" la viitor + participiul perfect ich du er wir ihr sie werde wirst wird werden werdet werden beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt werden werden werden werden werden werden ich du er wir ihr sie bin bist ist sind seid sind Perfectul Auxiliarul „werden" la perfect + participiul perfect b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden Mai mult ca perfectul Auxiliari 1 „werden" la imperfect + participiul perfect ich du er wir ihr sie war warst war waren wart waren beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt worden worden worden worden worden worden 23 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c.2. La diateza pasivă.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 353 Perfectul Auxiliarele „haben" sau „sein" prezent + participiul perfect geben habe hast hat haben habt haben fallen bin bist ist sind seid sind Mai mult ca perfectul Auxiliarele „haben" sau „sein" Ia imperfect + participiul perfect geben hatte hattest hatte hatten hattet hatten fallen war warst war waren wart waren ' ich du er wir ihr sie gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben ich du er wir ihr sie gefallen gefallen gefallen gefallen gefallen gefallen ich du er wir ihr sie gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben ich du er wir ihr sie gefallen gefallen gefallen gefallen gefallen gefallen 22.

. ich hatte.. ich etc.. ich werde..354 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 22. müssen etc. müssen etc. sollen etc.. ich etc. wollen etc.. dürfen etc.. mögen ...2. ich habe. Mai mult ca perfectul ich hatte.. sollen etc. ich hatte. ich hatte.. wollen etc. müssen etc. können etc.... mögen etc.. ich werde.. ich hatte.3.. können etc. mögen Perfectul ich habe..... dürfen etc. ich werde.. wollen etc.. sollen etc. ich habe... können etc.. ich habe. ich habe. werde........ Verbele modale formează timpurile în felul următor: können müssen sollen wollen dürfen mögen Prezentul ich du er wir ihr sie kann kannst kann können könnt können ich du er wir ihr sie muß mußt muß müssen müßt müssen ich du er wir ihr sie soll sollst soll sollen sollt sollen ich du er wir ihr sie will willst will wollen wollt wollen ich du er wir ihr sie darf darfst darf dürfen dürft dürfen ich du er wir ihr sie mag magst mag mögen mögt mögen Imperfectul ich du er wir ihr sie konnte konntest konnte konnten konttet konnten ich du er wir ihr sie mußte mußtest mußte mußten mußtet mußten ich du er wir ihr sie sollte solltest sollte sollten solltet sollten ich du er wir ihr sie wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten ich du er wir ihr sie durfte durftest durfte durften durftet durften ich du er wir ihr sie mochte mochtest mochte mochten mochtet mochten Viitorul I ich werde.. ich habe. dürfen etc. hatte.. ich werde..

Specificul acestor structuri este următorul: a) Sînt delimitate de un substantiv (ca ultim element) şi articolul său sau un pronume respectiv numeral (ca prim element).3.LEHRSTUCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 355 22. Textele tehnico-ştiinţifice scrise în limba germană cuprind adesea anumite macrosintagme1' cu o structură deosebită care îngreuiază înţelegerea textului. . Exemple. Exemplu: Man wird die heute bei etwa 350—400°C liegende Hitzebe­ ständigkeit noch weiter erhöhend Complement direct 4. întrerupînd aparent fluxul logic al informaţiei. die Hitzebeständigkeit ein Rhythmus alle Resultate viele Vorteile Cadrul nominal l ) v.3. forrnînd un cadru nominal.4 0 0 X liegende Hitzebeständigkeit noch weiter erhöhen Sa va | mări | în continuare | rezistenţa la căldură | care se află | astăzi | la 350 —400°C * T I 22. Atributul dezvoltat (Cadrul nominal) 22.2.atribut dezvoltat Circumstanţial de mod Predicat forma infinită heute bei 3 5 0 . chenarul din schema care urmează.3.1.

numeral) viele von den KunstStoffen 22. cerute de scopul comunicativ. Exemple: die liegende Hitzebeständigkeit ein schnellerer Rhythmus alle erzielten Resultate viele gebotenen Vorteile t Î Cadrul nominal c) în faţa atributului. Exemple: die heute bei 350—400°C liegende Hitzebeständigkeit ein noch viel .3. Exemplu: l viele 2 von den Kunststoffen 3 gebotenen 4 Vorteile '' multe avantaje • oferite de materialele plastice . schnellerer Rhythmus alle durch weitere For­ schungen erzielten Resultate viele von den Kunststoffen gebotenen Vorteile t f Cadrul nominal în structura construcţiei cu atribut dezvoltat se pot deosebi deci patru elemente (în ordinea rostirii): 1 2 Complinire 3 Atribut (participiu. se află alte compliniri diverse ca formă şi conţinut. Traducerea în limba română a construcţiei cu atribut dezvoltat se face în ordinea 1—4—3—2. adjectiv) gebotenen 4 Substantiv Vorteile Articol (pronume.356 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK • b) în faţa substantivului se află un participiu sau adjectiv ca atribut al substantivului. deci între articol şi atribut.3.

în limba română traducem elementele 2 şi 3 (complinirea şi atributul) în ordinea 3—2 cu o propoziţie introdusă cu „care".LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 337 în cazul unor construcţii cu articolul hotărît. dar în traducere se aşază lingă verb. . £«wi^I«: die heute bei 350—400°C liegende Hitzebeständigkeit \_-t----~"~" rezistenţa la căldură '' care se află ^"~~~--^^ astăzi la 350—400°C în cazul cind participiul prezent are un pronume reflexiv („sich"). elementele 1 + 4 se leagă în traducere în ordinea (4'+ !)• Exemplu: der von den Kunststoffen gebotene Vorteil ^X -*-—•"""'^ ""-—-^ oferit 3 de materialele plastice 2 avantajul 4+1 în cazul unor construcţii cu participiul prezent. acesta stă imediat după elementul 1 (articol. pronume sau numeral).

18-a. 24.2. v. propoziţie subordonată introdusă2' sau ne­ introdusă 3). 23-a. 16-a.2 şi lecţia 19. în acest caz recomandăm în primul rînd identificarea con­ strucţiei (de ex. punctul 19.1.2.358 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK Exemplu: die sich alle fünf Jahre verdoppelnde Produktion \ ^ producţia ^ ^ 1 ^ - ^ care se dublează la fiecare cinci ani 22. Exerciţiul 458. . 24-a. punctul punctul punctul punctul punctul punctul 11. v.il a clementelor propuse! Traduceţi sintagmele! Model: das Werkstoffvolumen — verwendete — bei der Fertigung • das .. v. în cazul atributului dezvoltat. 19-a. 18. cadrul sintactic1'.3. atribut dezvoltat.1. de exemplu. v. Formaţi sintagme cu atribut dezvoltat prin introducere i treptată în cadrul nomin. propoziţie infinitivală 4). întreruperea firului logic al înţelegerii (traducerii) este de obicei semnalul existenţei uneia dintre con­ strucţiile sintactice specifice limbii germane cu o structură deosebită faţă de limba română.2 şi lecţia a 17-a.. 19. traducerea se va desfăşura în felul ur­ mător: Traducerea unei propoziţii cu atribut dezvoltat şi cadru sintactic se va desfăşura. punctul 17. v.4. lecţia lecţia lecţia lecţia lecţia lecţia a a a a a a 11-a. 23. apoziţie 5) sau con­ strucţie participială 6) ). Werkstoff volumen ) > 3 ' *> ! > "I 2 l v. în lectura unor texte tehnico-ştiinţifice. în felul următor: Die | von den Kunststoffen | gebotenen | Vorteile Avantajele oferite de materialele plastice s-au dovedit a fi corespunzătoare în practică de mii de ori.2.1. 16.

propoziţii. Domeniul cel mai cunoscut astăzi pentru folosirea materialelor plastice este şi un domeniu de aplicare pentru procedee tehnice recent ( = nou) dezvoltate. die Produktion — sich verdoppelnde — alle fünf Jahre b. das Werkstoffvolumen — verwendete — bei der Fertigung b. c. reprezintă o inovaţie care. der Werkstoff bedarf — sich erhöhende — ständig d.. das Gummi — ersetzte — als Isoliermaterial c. Pentru imprimarea diferenţelor dăm mai jos o listă a unor cuvinte care sînt adesea confundate. der Werkstoffbedarf — verzeichnete — in den letzten Jahren. Livrăm maşinile de găurit portative produse în uzina noastră şi în străinătate. 22. formînd construcţii cu atribut dezvoltat! a. verdoppelnde Produktion die sich alle fünf Jahre verdoppelnde Produktion a. în practică.4. .LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER das .. e. verwendete Werkstoffvolumen | das bei der Fertigung verwendete W e | a. dat fiind că multe din aceste cuvinte sînt foarte asemănătoare. die Formteile — eingesetzten — bei der Montage g. Formaţi sintagme cu atribut dezvoltat cu participiul prezent reflexiv ! Model: die Produktion — sich verdoppelnd — alle fünf Jahre die .1. b. die Neuerung — sich bewährende — in der Praxis.4. Cuvinte similare 22. se dovedeşte corespunzătoare. conjuncţii) poate provoca o confuzie sau neînţelegerea unui text rostit sau scris. Produktion die sich . die Veränderungen — sich vollziehenden — an der Oberfläche c.. Observăm ritmul mereu crescînd al producţiei. Traduceţi în limba germană. die Handbohrmaschinen — erzeugten — in unserem Werk e. Metoda dezvoltată de dv... Modificarea sau sesizarea inexactă a unui sunet sau a unei litere dintr-un cuvînt scurt cu funcţie gramaticală (articole. f. Despre care modificări ce se produc la suprafeţele metalice este vorba ? d. der Rhythmus — zunehmende — ständig h. Exerciţiul 459. pronume.. e. die Vorrangstellung — eingenommene — von den Metallen f. Exerciţiul 460. die Kunststoffe — sich eignenden — als Schutzschicht. das Anwendungsgebiet—wichtigste—für Plaststoffe d. Va trebui dublat volumul de materiale înregistrat în ultimii doi ani.

Kunststoff ist besser. aceasta. Wir sind nun der daß. eine Schutzschicht aus Plast Das Material. însă sau. pe acesta cărora. mit denen man arbeitet. aber ich kann nicht. aus Metall oder Kunststoff Kunststoff ist besser als Metall. . fef] [<*°s] [das] [das] [dan] [den] [de:n] [de:nan] articol —. daß Metalle der Korrosion ausgesetzt sind. das wir verwenden. was wir t u n können. Wir verwenden dazu Kunststoffe. apoi căci pe care. pron. adv. ea după. ori ca. avînd atunci de regulă alt sens decît cel indicat aici. E s ist bekannt. mase. dar nu nimic acum numai conjuncţie adverb conjuncţie pronume articol pronume [es] [na:x] [noxj [nI C t] [nlcts] [nu:n] [nu:r] pron. către încă totuşi. Die Werkzeuge. Das ist alles. Es n i m m t ständig zu. den die Kunst­ stoffe bieten.360 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK Scrierea Pronunţarea Sensul Partea de vorbire Exemplificări aber oder als alles auf*) auch aus *> das daß dann denn den denen er es nach *) noch doch nicht nichts nun nur [a:bar] [ordar] [als] [alas] dar. auf der Oberfläche Auch Kunststoff eignet sich dafür. Wir beseitigen nichts.. Wir verwenden doch Gummi. Er ist Fachmann. Dann erfolgt die Aufstellung. de asemenea din.neutru Das Volumen ist groß.. de la conjuncţie conjuncţie conjuncţie pronume prepoziţie adverb prepoziţie Ich will. nur *) Cuvintele notate cu *) sînt frecvent folosite ca particule separabile ale verbelor. adverb pronume adverb adverb nach der Methode Gilberths. denn er ist korrosionsfest. acesta. Er erläutert. care pronume că atunci. Das Volumen verdoppelt nicht. cînd tot pe şi. Man ersetzt noch zwei Teile. Der Nachteil. care el el. decît. prepoziţie adverb conj. sich Ansicht.

.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 361 Scrierea Pronunţarea Sensul de Partea vorbire Exemplificări schon schön seit seid um *' am im von vor *' wann wenn wen wem wieder *> weiter •) wie wo [Jo:n] [J0:n] [zagt] [zaet] [Um] [am] [Im] [fon] [fo:r] [van] [ven] [ve:n] [ve:m] [vi: dar] [vaetar] [vi:] [vo] deja frumos de sînteţi în jurul. iarăşi mai departe cum unde adverb adjectiv prepoziţie conjuncţie verb prepoziţie prep... Behälter ist . wir bestimmen. c. prep. -fart. . prepoziţie prepoziţie adverb conjuncţie pronume pronume adverb adj... Citiţi cu atenţie cîteva din textele ultimelor lecţii şi diferenţiaţi cuvintele similare... d.. Vormittag . . b.. seit man daran arbeitet.. . wir die Maschinen erzeugen. wir müs­ sen Material einsparen. ... Seit 3 Jahren... la. Sie ersetzen ? Wem erläutern Sie das ? Der Werkstoffbedarf ist wieder größer. . Der Druck ... so bestim­ men wir auch. der Neueinrichtung .. Fabriken ist das Ausarbeiten . Mate­ rialflußdiagrammen notwendig.. de la înainte cînd cînd. stabilind pronunţarea şi sensul lor ! Exerciţiul 462. . Seid ihr damit fertig ? um 350°C am Sockel im schnellsten Rhythmus die Aufstellung von Maschinen vor der Anwendung Wann setzt ein ? Wenn man wird die Wen wollen man die Maschinen den Druck erhöht. Ihrem Verfahren sind . man mit der Produktion beginnt. 2 at gefallen.. cu la în de. + a r t . adv. mit .. adverb adverb Haben Sie das schon versucht? Der Anstrich soll eine schöne Farbe haben. 2 t Werkstoff notwendig. . .. Wie bewährt sich dieser Kunst­ stoff ? Wo bewährt sich dieser Kunst­ stoff ? Exerciţiul 461... Completaţi cu cuvintele potrivite din lista de mai sus! a. . dacă pe cine cui din nou.. wir arbeiten und für . Form ausgefüllt.. Man arbeitet weiter an dem Projekt..

man hier verwendet. f.. einnehmen... i.. Kunststoff . c. Metall... zunehmen aufweisen.) 2 (N........ a... 2 (N... Completaţi propoziţiile cu cuvinte la alegerea dv.. verzeichnen versuchen anhaften sich vollziehen Der Rhythmus nimmt zu. verdoppeln. . Farbe. erlauben.. Die Verbrennung vollzieht sich einwandfrei. . bieten. füllt . ausfüllen. setzt ...... weist . beeinflussen. nimmt . Man trägt ... Formaţi propoziţii interogative. Wenn der Kunststoff . einsetzen. D) 2 (N mod) Wir versuchen bessere t a t e zu erzielen.. auf. .. die von unserer Abteilung aufgewiesenen besseren Resultate. ... beseitigen. ersetzt . bietet . Exerciţiul 465. care se referă la a doua parte sintactică cerută de următoarele verbe! Răspundeţi! Model: . . ... verdrängen . keinesfalls . Unsere Abteilung weist bessere Resultate auf. verdrängen. respectînd valenţa verbelor! f. die Oberfläche auf.. besser ist. 2 2 . versucht die Belegschaft? .. erhöhen. ein.. haften diese Vorteile a n ? (anhaften 2 (ND)) Wem haften diese Vorteile an ? Den Kunststoffen. . sie sind nicht korrosionsfest.. ersetzen. Exerciţiul AbZ. auf. .. a. beseitigt . e. . jExerciţiul 464.. aushalten. 5 .. haften diese Vorteile a n ? b. aus. Transformaţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent cu construcţii cu atribut dezvoltat! Model: ... b...362 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK e.... .. d. 8verzeichnen h. A) sich bewähren. Die Kunststoffe werden die Me­ talle verdrängen. A sau inf. . ersetzen wir die metallischen Teile. hier eine Schutzschicht ... ein.. beeinflußt .. Valenţa Indicele de valenţă Verbe verbelor Exemplificări 1(N) 2 (N... Resul­ Viele Vorteile haften den Kunst­ stoffen an. weist . . .

In den siebziger21 Jahren rechnet man mit etwa 50 kg und 1980 werden es nach Schätzungen 3 ' schon über 100 kg sein.. 4. Schimbarea raportului de folosire în comparaţie cu alte materiale. Domenii de aplicare a materialelor plastice. Seit wann und in welchem Rhythmus hat sich die Produktion von Kunststoffen verdoppelt ? b. Was nimmt heute noch eine Vorrangstellung ein ? Und im Jahre 2000 ? f. Welcher Ansicht sind die Fachleute ? d. Was wird mit dem Gummi als Isoliermaterial geschehen ? p. Wie stark wird die Verwendung der chemischen Werkstoffe im Jahre 1983 sein? h. Gibt es Formteile aus Kunststoffen? Nennen Sie welche ! 0. precum şi în lectura suplimentară nr. vollzieht sich das Kaltschweißen ? Exerciţiul 466 (sinteză). Werden noch viele Neuerungen auf dem Gebiet der Plaste zu verzeich­ nen sein ? i. Perspectivele producţiei de materiale plastice. 3. Wodurch werden die Metalle verdrängt werden ? g. . o scurtă prezentare cu titlul: „Kunststoffe als Werkstoff" în care vă veţi referi şi la ideile cuprinse în textul lecţiei a 16-a. Avantajele şi dezavantajele materialelor plastice astăzi. Sind neue Anwendungsgebiete für Kunststoffe möglich ? 1. 12! D.. Welche Nachteile haften den Kunststoffen heute noch an ? ]. . 12 DIE KUNSTSTOFFE IM AUTOBAU Im Vergleich zu den im Autobau im Jahre 1939 je 1 ' Wagen eingebauten zwei Kilogramm Kunststoffen waren es 1965 18 kg und 1970 rund 35 kg.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 363 c. Anstelle welcher Werkstoffe werden die Plaste verwendet ? m. Auf welchen Anwendungsgebieten werden den Kunststoffen neue Einsatzmöglichkeiten eröffnet werden ? Exerciţiul 467 (sinteză). Lectura suplimentară Nr. Wird sich die Produktion von Kunststoffen noch weiter erhöhen ? c. Citiţi şi răspundeţi! a. Expuneţi oral textul pe baza următorului plant 1. pe baza planului din exerciţiul precedent. Was sehen wir auf Bild 1 ? e. Exerciţiul 468 (sinteză). 2. Redactaţi din memorie. Bieten die Kunststoffe Vorteile ? Welche ? n. Wie hoch ist die Hitzebeständigkeit der Kunststoffe heute ? k.

Abgesehen 5) von den guten physikalischen Eigen­ schaften spielt6' die im Gegensatz7' zu Metallen fallende8' Preistendenz9' bei Kunststoffen eine wichtige Rolle. Mo­ torhauben u>. als auch die der chemischen Werkstoffe wird in Zukunft immer größer werden.364 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK Die heute am meisten gekauften modernen Mittelklasse-Wagen4' besitzen einige hundert Teile aus etwa 12 verschiedenen Kunststoffen. Sowohl die Anzahl der Teile. Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) je in den siebziger Jahreri Schätzung Mittelklasse-Wagen abgesehen spielt Gegensatz fallend Preistendenz Tür Motorhaube Kofferraumdeckel Kotflügel gegenüber wiegen pentru. făcînd abstracţie (de) joacă opoziţia în scădere tendinţa preţurilor uşa capota/compartimentul motorului capota/compartimentul portbagaj ului aripa faţă de a cîntări die der der die die die der der . Kofferraumdeckel12) und vordere Kotflügel13) aus Kunst­ stoffen bauen. Eine bekannte Automobilfabrik wird Karosserieteile wie Türen10'. de (fiecare) în deceniul al şaptelea aprecierea. evaluarea automobilul de categorie mijlocie în afară (de). Sie werden zusammen nur 26 kg gegenüber14' 99 kg der Metall­ teile wiegen 15).

Explicaţii. Die Dichte des Preßgutes. könnte man das Sintern des Preßgutes nennen. In der heutigen Pulvermetallurgie wären31 etwa folgende Hauptarbeits­ gänge zu erwähnen: Pulvergewinnung. ergeben weniger brauch­ bares Sintermaterial. punctul 23. daß die auf elektrolytischem oder chemischem Weg gewonnenen Pulver möglichst feinkörnig sind. punctul 23.D. Für die Pulvergewinnung könnte 3) man. ') v. durch Verschmieden zu Schmuck und Gefäßen. die im Vergleich zu Schmiedeteilen bei 90% liegt. was allgemein bekannt ist. Man versteht darunter das Zusammenbacken der gepreßten Pulverteilchen. nach chemischen Methoden erzeugt. befaßt sich. Pulver mit größeren Teilchen. > v. noch feinere Pulversorten billig zu erzeugen. bzw.11 mit der Gewinnung von Metallpulvern und deren Verarbeitung zu Halbzeugen. 2 J .1. Schon im Mittelalter verarbeiteten Hand­ werker in Südamerika Goldstaub. 1918 als W. was durch Erhitzen bis nahe an den Schmelz­ punkt erfolgt. insbesondere aber in der Elektrotechnik und Feinmechanik neue Möglichkeiten erschloß. Warmbehandlung der Formteile. Wenn es gelänge. Erst um 1809 fand aber die Pul­ vermetallurgie praktische Anwendung. Nach 1945 trat dann ein neuer Auf­ schwung ein. auf höhere Temperaturen erhitzt21.Lehrstück Nummer 23 DIE PULVERMETALLURGIE A.06—0. > v. Text Die Pulvermetallurgie. Als einen wichtigen Vorgang in der Pulvermetallurgie. auch Metallkeramik genannt. Wichtig ist. wobei Platinpulver verarbeitet wurde 1) . punctul 23. Als Richtwerte wären Korngrößen von 0. was jedoch zu weit führen würde.3 mm festzuhalten. dann stünden der Metallkeramik noch weitere Anwendungs­ gebiete offen. bzw. Formgebung. Coolidge Wolframpulver. wodurch diese Verfahrenstechnik im Maschinenbau. könnte auf 95—98% erhöht werden. auch unter höherem Druck verarbeitet. Halbzeug. was meistens durch Verpressen in Werkzeugen unter hohem Druck geschieht.3.3' noch eine ganze Reihe von Methoden nennen. verdichtete und anschließend bei Temperaturen nahe dem Schmelz­ punkt in Schutzgasatmosphäre sinterte.2. Explicaţii. auch Sintern genannt und — falls erforderlich •— Nach­ bearbeitung des Preßgutes. Explicaţii.

avîntul. f. extracţia das Metallpulver. . -en sinterizarea das Sintern. f.366 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE Zu erwähnen wären noch die Hartmetalle. -. -(e)s. praful de aur der Goldstaub. das sind Legierungen hoher Härte. giuvaerurile der Schmuck. -s. compactarea prin forjare das Verschmieden. -en mecanica fină/de precizie die Feinmechanik. meseriaşul America de Sud Südamerika. -s.pl. înviorarea der Aufschwung. metalurgia pulberi­ lor sich befassen mit + dat. erschlossen) a deschide operaţia principală der Hauptarbeitsgang. -s. în caz că. -en presarea. -es. posibilitatea die Möglichkeit. -s. -en erschließen (erschloß.pl. -e vasul das Gefäß. -es. B. zur Herstellung von Schneiden an spanabhebenden Hochleistungs­ werkzeugen.e tehnologia/procedeul de fabricaţie die Verfahrenstechnik. -s. -(e)s. . mit Kobalt legiert. -s. die Metallkeramik. Es sind dies hochschmelzende Metallkarbide (Wolfram-Titan­ oder Molybdänkarbide). -s. Vocabular die Pulvermetallurgie. -n a sinteriza sintern impulsul. die im Preßverfahren. pulberea de platină das Wolframpulver. f. -s. a se ocupa cu. -e das Platinpulver. pulberea de wolfram a îndesa. tratamentul termic die Warmbehandlung.e obţinerea pulberilor die Pulvergewinnung.pl. f.pl. -s. f. -(e)s. -(e)s. evul mediu der Handwerker. -en obţinerea. bijuteriile. -e atmosfera de gaz protector die Schutzgasatmosphäre. de allgemein general die Gewinnung. -s. f. dacă falls f.pl. en metalurgia pulberilor metaloceramica. -e semifabricatul das Mittelalter. pulberea de metal das Halbzeug. a comprima verdichten imediat după. în continuare anschließend aproape nahe punctul de topire der Schmelzpunkt. zu Plätt­ chen gepreßt und gesintert werden.pl. . f.pl. pl. compactarea das Verpressen.

Volumen [vo'lu:man]. vor [fo:r]. . Litera v în cuvinte de origine germană se pronunţă [f]. -e die Schneide. -(e)s. -s. cu granulaţia fină valoarea orientativă mărimea granulei aici: a reţine. -e der Schmiedeteil. a păstra sortul/ categoria de pulbere deschis densitatea comparaţia piesa forjată utilizabil. -e die Korngröße. -(e)s. -en der Vergleich. das Pulverteilchen. Vergleich [fsr'glaec]. muchia tăietoare aşchiind scula de mare randament refractar carbidul metalic plăcuţa C. -e das Plättchen. procedeul a înţelege aici: prin aceasta compactarea prin coacere particula de pulbere metalul dur (produsul metaloceramic sinterizat) tăişul. verstanden) darunter das Zusammenbacken. î n cuvinte de origine străină se pronunţă de obicei [v]. Vorgang ['fo:rg9r|]. -s. -n festhalten (ä. -en das Preßgut. pl. vollautomatisch ['fol'ootoma:tlj] etc. -ien der Vorgang.0. Universalpresse [univer'za: lpreso]. fest­ gehalten) die Pulversorte. Exemple: vier [fi:r]. -n offen die Dichte. galvanisch [gal'va:nlj]. -(e)s. von [fon]. -e h ochschmelzend das Metallkarbid. -n spanabhebend das Hochleistungswerkzeug.1.0. Explicaţii şi exerciţii 23. Pronunţare şi ortografie 21. -(e)s.LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 367 erforderlich die Nächbearbeitung. -(e)s. viel [fi:l]. - necesar finisarea piesa presată însă electrolitic granulat fin.e r jedoch elektrolytisch feinkörnig der Richtwert. -e brauchbar das Sintermaterial. desfăşurarea. Volt [volt]. -s.e verstehen (verstand. folosibil materialul de sinterizat procesul. das Hartmetall. hielt fest. -(e)s. . Revolver­ presse [re'volvarpresa]. f. Verfahren [fEr'fatran]. . Exemple: Ventil [vsntid]. -s. (e)s. -(e)s. -n.

1.2. de obicei. Propoziţii relative continuative 23. Pulver­ gewinnung. Pot fi intercalate în alte propoziţii ca un fel de observaţii în paranteză pe marginea celor spuse în acel loc. Metallpulver. worüber" 3) etc. Exersaţi accentuarea corectă a următoarelor cuvinte lungi ! Pulvermetallurgie Höchleistungswerkzeug Schützgasatmosphäre Elektrotechnik Hauptarbeitsgänge Metallkeramik Pülvergewinnung Verfahrenstechnik Warmbehandlung Molybdankarbid Nachbearbeitung Zusammenbacken Anwendungsgebie t 2 3 . fiind deci după conţinutul lor propoziţii principale. wodurch.2. l 2 3 ' v. Exemple: Pulver ['pUlfgr]. Pulversorten.. Platinpulver.a. Wolframpulver.. exprimînd însă legătura strînsă dintre aceste informaţii noi şi cele enunţate înainte. mit der Gewinnung von Metallpulvern. 23. lecţia a 11-a. 23. Oktav [ok't«:f]. punctul 11.1..4. Pulberea care se obţine pe calea electrolitică.. au şi alte funcţii: 23.2. Nerv [nerf]. Stativ [fta'ti:f].. Pot cuprinde însă şi în continuare informaţii noi. das auf elektrolytischem Wege gewonnen wird.2. sensul substantivului pe lîngă care stau: Exemplu: Das Pulver..1. Exerciţiul 470. . în special cele introduse de pronumele relative „wer" sau „was" 2). punctul 17.. Nerven ['nerfan] s. Exemplu: Die Pulvermetallurgie befaßt sich.1. Exerciţiul 469.1.2. sau de adverbe pronominale ca „wobei. b) la mijlocul cuvîntului în unele cuvinte răzleţe. Exemple: antikorrosiv ['antikorozi:f]. 1 . Propoziţiile relative l j precizează. > v. Unele tipuri de propoziţii relative... wovon. > v. punctul 17.. was allgemein bekannt ist. Exersaţi pronunţarea corectă a cuvîntului „Pulver" în următoarele cuvinte compuse! Pulvermetallurgie.1. Metalurgia pulberilor se ocupă — ceea ce este în genere cunoscut — cu obţinerea de pulberi metalice.368 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE î n unele cuvinte de origine străină s-a fixat totuşi pronunţarea [f] şi anume: a) la sfîrşit de cuvînt. Pulverteilchen.1. lecţia a 17-a. lecţia a 17-a.

Das Werk verarbeitet hauptsächlich Metallpulver zu Halbzeug. = Pentru obţi­ nerea pulberilor s-ar putea indica — ceea ce ar duce însă prea departe. (Das war vor 300 Jahren nicht bekannt).2. wodurch im Maschinenbau.3. în electrotehnică şi mecanica fină.3.1. Metall­ pulver verdichten. = După 1945.. Căutaţi în text propoziţiile relative continuative şi constataţi ce funcţie au! Traduceţi în scris frazele respective. Dadurch (Prin aceasta.2. Exemplu: Für die Pulvergewinnung könnte man. în metalurgia pulberilor s-a înregistrat un nou avînt. 23.) : > v . wobei Platinpulver verarbeitet wurde.! Exerciţiul 472.LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 369 Exemplu: Nach 1945 trat in der Pulvermetallurgie ein neuer Aufschwung ein.) wurden im Maschinenbau. dîndu-le forma propoziţiilor relative continuative ! Model: Heute kann man Metallpulver verdichten. was jedoch zu weit führen würde. prelucrîndu-se pulbere de platină.1. noch eine ganze Reihe von Methoden nennen.2.1. Exerciţiul 471. in der Elektrotechnik 1 und Feinmechanik neue Möglichkeiten erschlossen. (Das war vor 300 Jahren nicht bekannt. Exemplu: Erst um 1809 fand die Pulvermetallurgie praktische Anwen­ dung. was vor 300 Jahren nicht bekannt war. — încă o serie întreagă de metode. metalurgia pulberilor şi-a găsit aplicaţia în practică. a. urmînd recomandările de la punctul 23. 24 -— Germana pentru ingineri fi tehnicieni —.. e x e m p l u l d e l a p u n c t u l 23. în traducerea acestor propoziţii relative cuvintele de introducere pot fi (şi în cazul parantezelor trebuie să fie) redate cu următoarele structuri din limba română: wer = cel care wodurch = fapt prin care was = ceea ce worüber = fapt despre care wobei = prilej cu care wovon = fapt de la care etc. fapt prin care s-au deschis noi posibilităţi în construc­ ţia de maşini. sau traducerea prin gerunziu. Cele două propoziţii din exemplu cuprind informaţii independente şi ar putea fi separate prin punct. Construcţii cu propoziţie relativă confiniiativă exprimă însă o mai strînsă legătură dintre cele două idei. Heute kann man.c. Privitor la propoziţiile relative continuative recomandăm separarea prin punct şi începerea unei propoziţii noi 1 '. Heute kann man Metallpulver verdichten.) b. Introduceţi în propoziţiile de mai jos observaţiile date în paranteză. (Der Direktor erklärte das. in der Elektrotechnik und Feinmechanik neue Möglichkeiten erschlossen wurden. '1/103 . = Abia în 1809. de exemplu: Nach 1945 trat in der Pulvermetallurgie ein neuer Aufschwung ein.2.

Wichtig ist. Der Goldstaub konnte durch Verschmieden zu Schmuck und Gefäßen verarbeitet werden. > . Construcţii participiale 23. D.. Die Metallpulver werden auf chemischem oder elektrolytischem Weg erzeugt.) e.. a. Pulberea de wolfram. 23. (Wir hörten das auf der Tagung. In der Metallkeramik wird Metallpulver zu Halbzeug verdichtet. Transformaţi propoziţia a 2-a într-o propoziţie relativă continuativă ! Model: W.. wobei er sehr hohe Temperaturen benötigte. Dabei muß das Pulver sehr feinkörnig sein. Exemplu: atribut dezvoltat Man verarbeitete | auf höhere Temperaturen erhitzten j Goldstaub zu Schmuck.2.370 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE c. c. Coolidge verdichtete und sinterte Wolframpulver.. W.) Exerciţiul 473. im Mittelalter. participiul (sau adjectivul) este primul element al complexului şi se acordă cu substantivul.B. Dabei benö­ tigte er sehr hohe Temperaturen. în limba română. Dafür ist hoher Druck erforderlich. d. daß die auf elektrolytischem oder chemischem Weg ge­ wonnenen Pulver möglichst feinkörnig sind. e. b. nach chemischen Methoden erzeugt. rămînînd ultimul element al sintagmei. D. Sintern ist das Zusammenbacken der gepreßten Pulverteilchen. (Das erläuterte der Professor im Vortrag.3. în limbajul tehnico-ştiinţific. * v. % construcţia participială Man verarbeitete Goldstaub. în acest caz. (Das geschah z. Das erfolgt durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt. atributele dezvoltate 1} volumi­ noase pot fi aşezate şi după substantiv. Coolidge sinterte Wolframpulver bei hohen Temperaturen in Schutzgasatmosphäre. j auf höhere Temperaturen erhitzt. Coolidge verdichtete und sinterte Wolframpulver. lecţia a 22-a. produsă după metode chimice.) d. Dadurch sind sie nicht sehr billig. W. | zu Schmuck. D.1. fiind separate prin virgule.. nu se mai acordă cu substantivul. participiul (sau adjectivul). Die Formgebung erfolgt durch Verpressen in Werkzeugen.2. W. Dabei benötigte er sehr hohe Temperaturen. punctul 22. Coolidge verdichtete und sinterte Wolframpulver. Exemplu: Das Wolf rampul ver. D. apărînd la forma nedeclinată..

a. Densitatea materialului de presat ar putea fi mărită la 95—98%.. die mit Kobalt legierten Metallkarbide c. Formele verbale învăţate pînă la lecţia de faţă au făcut parte din modul indicativ (exprimînd acţiuni reale) sau modul imperativ (exprimînd acţiuni cerute).. nur bei hoher Temperatur schmelzend. dorite. die auf 98% erhöhte Dichte e. b) Die Metallkarbide. b) atribute dezvoltate.. Transformaţi propoziţia dată în paranteză în următoarele structuri: a) propoziţii relative atributive. auf höhere Temperaturen erhitzter Goldstaub Exerciţiul 475. c) construcţii participiale ! Model: ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie (Er ist allgemein bekannt) a) ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie. der allgemein bekannt ist b) ein allgemein bekannter Arbeitsgang der Pulvermetallurgie c) ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie.. die heute Anwendung findenden Verfahren Exerciţiul 476. allgemein bekannt. Modul conjunctiv exprimă acţiuni incerte. die zu Plättchen gepreßten Metallkarbide d. die nur bei hohen Temperaturen schmelzenden Metallkarbide b.LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 371 Exerciţiul 474. die nur bei hohen Temperaturen schmelzen.. Exemplu: Die Dichte des Preßgutes könnte auf 95—98% erhöht werden. .3. Modul conjunctiv al verbelor 23.3.) 23.1. a) ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie (Er ist allgemein bekannt) b) das Metallpulver (Es ist auf elektrolytischem Weg erzeugt) c) die Dichte des Preßgutes (Sie liegt bei 90%) d) das Pulver (Es wird unter höherem Druck verarbeitet) e) das Zusammenbacken (Es erfolgt durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt. Transformaţi atributele dezvoltate: a) în propoziţii relative: b) în construcţii participiale! Model: die nur bei hoher Temperatur schmelzenden Metallkarbide. Căutaţi în textul lecţiei construcţiile participiale şi transformaţi-le în atribute dezvoltate! Model: Goldstaub. a) die Metallkarbide. auf höhere Temperaturen erhitzt. şi ca atare este mai rar întîlnit într-un context tehnico-ştiinţific. chiar ireale...

> v. chenarele C şi D). precum şi conjunctivul I I trecut au ca semn distinctiv Umlaut pe vocala radicală a verbelor tari (unde este posibil) şi a auxiliarelor (v. mai des folosit în comparaţie cu conjunctivul I.3. punctul 21. Datorită acestor apropieri şi deci a posibilităţilor de confuzie. limba germană modernă a dezvoltat şi o formă paralelă parafrazată pentru ambele tipuri ale conjunctivului I I (v. . > v. diferite sînt şi unele desinenţe ale conjunctivului I I prezent faţă de imperfect. punctul 16.3.2. î n limba germană modernă deosebim două forme ale modului conjunctiv: conjunctivul 7 1 ' conjunctivul II Conjunctivul II. cores­ punde modului condiţional-optativ din limba română.1. lecţia a 16-a. conjunctivul I I trecut: pentru acţiuni încheiate. avînd ca şi acesta două timpuri. conjunctivul I I prezent: pentru acţiuni în desfăşurare. Conjunctivul II prezent al verbelor slabe coincide total cu imperfectul (v. Prezentul verbelor tari şi neregulate. punctul 25.372 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 23. lecţia a 25-a. care nu poate fi confundată cu alte forme. chenarul A din modelul de conjugare). chenarele A şi B ) . lecţia a 21-a.2. CONJUNCTIVUL I I (Model de conjugare) a) Forme simple Spre comparaţie: [Ăl Verbe slabe Verbe tari I Imperfectul Indicativ ich erhöhte aş mări du erhöhtest er erhöhte wir erhöhten ihr erhöhtet sie erhöhten ich erschlösse aş deschide du erschlössest er erschlösse wir erschlössen ihr erschlösset sie erschlössen ich erhöhte du er wir ihr sie erhöhtest erhöhte erhöhten erhöhtet erhöhten ich erschloß du erschlössest er erschloß wir erschlossen ihr erschloßt sie erschlossen l 2 3 > v. Formele conjunctivului I I se apropie ca formă de timpurile imperfect 2 ' şi mai mult ca perfect 3 '.

LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 373 !B| Trecut Verbe slabe a) cu „haben" ich hätte gepreßt aş fi presat du hättest gepreßt er hätte gepreßt wir hätten gepreßt ihr hättet gepreßt sie hätten gepreßt ich hätte entworfen aş fi proiectat du hättest entworfen er hätte entworfen wir hätten entworfen ihr hättet entworfen sie hätten entworfen ich hatte gepreßt du hattest gepreßt er hatte gepreßt wir hatten gepreßt ihr hattet gepreßt sie hatten gepreßt ich war gefolgt dus warst gefolgt er war gefolgt wir waren gefolgt ihr wart gefolgt sie waren gefolgt ich du er wir ihr sie ich du er wir ihr sie hatte entworfen hattest entworfen h a t t e entworfen hatten entworfen hattet entworfen hatten entworfen wargekommen warst gekommen war gekommen waren gekommen wart gekommen waren gekommen Verbe tari Mai mult ca perfectul indicativ b) cu „sein" ich wäre gefolgt aş fi urmat du wärst gefolgt er wäre gefolgt wir wären gefolgt ihr wärt gefolgt sie wären gefolgt ich wäre gekommen aş fi venit du wärst gekommen er wäre gekommen wir wären gekommen ihr wärt gekommen sie wären gekommen b) Forme parafrazate cu „würde" E Prezent / e r h ö h e n = aş mări ich würde <f ^erschließen = aş deschide du er wir ihr sie würdest würde würden würdet würden erhöhen/erschließen erhöhen/erschließen erhöhen/erschließen erhöhen/erschließen erhöhen/erschließen ffl Trecut ich du er wir ihr sie: a) cu „haben" .gepreßt * / a ş fi presat würde / ^haben^ ^entworfen/ ^ a ş fi proiectat würdest gepreßt/entworfen haben würde gepreßt/entworfen haben würden gepreßt/entworfen haben würdet gepreßt/entworfen haben würden gepreßt/entworfen haben b) cu „sein" /gefolgt v / a ş fi urmat würde < Q ^>sein/ ^gekommen' ^ a ş fi venit würdest gefolgt/gekommen sein würde gefolgt/gekommen sein würden gefolgt/gekommen sein würdet gefolgt/gekommen sein würden gefolgt/gekommen sein ich du er wir ihr sie .

întrebări şi constatări precaute s. Exemple: Prezent: ich würde erhöhen. Exprimăm cu ajutorul acestor forme acţiuni. möchte1)). b. a. deschide. simple şi parafrazate.a. Unele verbe tari formează prezentul conjunctivului II (simplu) în mod neregulat. müßte. Man könnte noch viele Hauptarbeitsgänge erwähnen. Exemple: Wenn es möglich wäre. dorinţe. folgen kommen etc. würde) şi de mod (könnte.374 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 23. avînd altă vocală radicală decît Umlautul vocalei imper­ fectului. hätte. feinere Pulversorten billig zu erzeugen.. presat ich wäre gefolgt. se preferă forma simplă la orice categorie de verbe. ' Verbele modale „sollen" şi „wollen" nu primesc Umlaut la conjunctivul I I prezent. Exemple: Formele de bază stehen •— stand — gestanden verstehen — verstand— verstanden entwerfen — entwarf •—• entworfen Conjunctivul ich stünde II = aş sta ich verstünde = aş înţelege ich entwürfe = aş proiecta 23. dann stünden der Metallkeramik weitere Anwendungsgebiete offen.3.. La trecut. dürfte. Reformaţi cu ajutorul conjunctivului II următoarele afir­ maţii. In der heutigen Pulvermetallurgie wären folgende Hauptarbeitsgänge zu erwähnen: . Man kann noch viele Hauptarbeitsgänge erwähnen.3. veni Trecut: ich hätte erhöht. Căutaţi formele de conjunctiv II în textul lecţiei şi deter­ minaţi la ce timp se află! Exerciţiul 478. atunci metaloceramicii i-ar fi deschise alte domenii de aplicare. formele simple se mai păstrează doar la verbele auxiliare de timp (wäre. pressen. gekommen e t c . condiţii şi comparaţii ireale. ipoteze. gepreßt etc. în rest se preferă forma parafrazată. = Dacă ar fi posibil să se producă ieftin sorturi de pulberi mai fine. urma.. erschließen.4. erschlossen. . deschis. venit Modul de folosire a conjunctivului I I este similar ca şi cel al condiţionalului-optativ din limba română. Formele conjunctivului II. nu sînt folosite cu aceeaşi frecvenţă. dîndu-le o notă de precauţie! Model: Man kann noch viele Hauptarbeitsgänge erwähnen.. = aş mări. La prezent.3. presa. = urmat. formule de politeţe. Exerciţiul 477. Die Formgebung muß unter hohem Druck geschehen. = î n metalurgia pulberilor din ziua de astăzi ar fi de men­ ţionat următoarele operaţii principale: . aş fi mărit.

Caracterizaţi drept ipotetice următoarele acţiuni şi condiţiile lor. A) erschließen. a. so erschließen sich neue Möglichkeiten. Exerciţiul 481. Caracterizaţi acţiunile indicate în exerciţiul precedent drept ireale. Pulver mit größeren Teilchen ergibt weniger brauchbares Sinterma­ terial. e. verstehen Halten Sie dieses Arbeitsverfahren fest ? W. g. feinere Pulversorten billig zu erzeugen.B. verdichten. wäre das Halbzeug weniger brauchbar. Wenn der Versuch gelingt. so hätten sich neue Mög­ lichkeiten erschlossen. ist es fein­ körniger. Wenn diese Verfahrenstechnik weiter entwickelt wird. ist das Halbzeug weniger brauchbar. Wenn die Teilchen größer sind. f. Completaţi fragmentele de propoziţii cu cele două părţi sintactice necesare. b.4. d. folosind conjunctivul II prezent! Model: Wenn die Teilchen größer sind. la alegerea dv. ist das Halbzeug weniger brauch­ bar. Valenţa verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemple 2(N. Die chemisch gewonnenen Pulver sollen möglichst feinkörnig sein. kommt es zu neuen Fortschritten. Verpressen in 2(N mod sau timp 2(N mit D) geschehen sich befassen Der Professor befaßt sich mit Pulver­ metallurgie. Wie verdichtete ? .D. c. steigt die Pro­ duktion unseres Werkes. Jetzt hält fest. Es kann gelingen. folosind conjunctivul II trecut! Model: Wenn der Versuch gelungen wäre. Wenn uns mehr Sintermaterial zur Verfügung steht. Hartmetalle sind z. festhalten. Das geschieht durch Werkzeugen. Wenn die Teilchen größer wären.! a. 23. sintern. e. pressen. d.LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 375 c. Das Zusammenbacken muß durch Hitze erfolgen. Wenn das Pulver auf chemischem Weg gewonnen wird. die Metallkarbide. b. Exerciţiul 479. Exerciţiul 480. Coolidge verdichtete Wolfram­ pulver.

Warum sintert ? d. wenn es gelänge feinere Pulversorten billig zu erzeugen ? t. Coolidge ? i. b. Jetzt befaßt sich Exerciţiul 482 (sinteză). Dacă s-ar produce pulberile pe cale electrolitică. Seit wann ist die Pulvermetallurgie bekannt ? d. fapt datorită căruia calitatea semi­ fabricatului este mai puţin bună. Wie sinterte er das Wolframpulver ? j . Immer erschließen e. ar fi mai fin gra­ nulate. Was versteht man unter Sintern ? o.376 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE c. Was sind Hartmetalle ? z. ar fi găsit un domeniu de aplicare mai mare. Kann man hier alle Methoden der Pulvergewinnung nennen ? p. Pulberea nu este fin granulată. Könnte sie erhöht werden ? . Wann trat ein neuer Aufschwung in der Pulvermetallurgie ein ? k. Wann fand die Pulvermetallurgie praktische Anwendung ? g. Welche Hauptarbeitsgänge der heutigen Pulvermetallurgie sind zu erwähnen ? m. Dacă ar fi fost o finisare a pieselor presate. Welches Pulver wurde zuerst verarbeitet ? h. aceasta s-ar fi făcut după sinterizare. d. v. Welche Eigenschaft der Pulver ist für die Pulvermetallurgie wichtig ? r. Was ergäbe sich. Wozu verarbeiteten sie ihn ? f. . Was gelang W. Was erschließt diese Verfahrenstechnik ? 1. Fabricarea pieselor prin tehnica metalurgiei pulberilor. Traduceţi în limba germană! a. construcţiile de maşini şi mecanica fină. Această tehnologie de fabricaţie ar deschide noi posibilităţi în elec­ trotehnică. Welche Richtwerte für Korngrößen könnte man nennen ? s. Womit befaßt sich die Pulvermetallurgie ? b. ar fi un pro­ cedeu nou în uzina noastră. Wie wird sie noch genannt ? c. D. Immer geschieht g. Citiţi textul şi răspundeţi! a. So verstand f. Was ergibt das Pulver mit größeren Teilchen ? w. e. Dacă metaloceramica ar fi fost cunoscută. Wo liegt heute die Dichte des Preßgutes ? u. f. Wie preßt ? h. Wie verarbeiteten die Handwerker des Mittelalters den Goldstaub ? e. Wozu dienen sie ? Exerciţiul 483 (sinteză).Wie geschieht die Formgebung? n. c.

1 zeigt ein Beispiel. hier alle Ge­ sichtspunkte 5) aufzuzählen. wäre besonders hinzuweisen 13).LEHRSTÜCK NUMMER 23: DIE PULVERMETALLURGIE 377 D. Auf einfache Formen. Es würde zu weit führen. An­ hand 8) einiger Erläuterungen und eines Beispieles mögen lediglich 9) einige grundsätzliche Hinweise 10) Abb. direct a se termina. Abb. cunoaşterea punctul de vedere asemenea a lua în consideraţie cu ajutorul numai indicaţia evitarea peretele (grosimea peretelui) a arăta.*' Ansätze 14) sollen gerade 15) verlaufen 16> Vocabular 1) das Entwerfen pulvermetallur­ gisch herzustellender Teile 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) seitens gewiß Kenntnis Gesichtspunkt derartig berücksichtigen anhand lediglich Hinweis Vermeidung Wandung hinweisen Ansatz gerade verlaufen proiectarea pieselor care urmează a fi produse pe calea metalurgiei pulbe­ rilor de la. sowie Vermei­ dung U ) dünner Wandungen 12.l gegeben werden. .. 13 ÜBER DAS ENTWERFEN1' PULVERMETALLURGISCH1) HERZUSTELLENDER TEILE » Pulvermetallurgische Verarbeitung der Teile r. din partea aici: anumit cunoştinţa. racordarea drept. a sfîrşi (a se pierde) die der der die die der *> Cuvintele din figură se găsesc la sfîrşitul vocabularului. (Wandungen a und b). die beim Entwerfen derartiger 6 ) Teile zu berücksichtigen 7 ) sind. gut acht . Lectura suplimentară Nr. a indica îmbinarea. erfordert seitens 2 ) des Konstrukteurs gewisse 3 ) Kenntnisse 4 ) über die Möglichkeiten dieses Ver­ fahrens.

378 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE wie z. was links ersichtlich ist 21) . der Hebel an dem Zylindermantel 1 7 ) in obiger Abbildung. was auch zu größerem Ausschuß 27> führen würde. doch würde in diesem Falle 25) die Dichte und damit die Festigkeit des Teiles herabgesetzt 2 6 ) werden. 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) der Zyl indermantel also auslaufen der Radius ersichtlich vermeiden die Ausführung vorziehen der Fall herabsetzen der Ausschuß nicht gut besser mantaua de cilindru deci. aşadar a se ramifica raza vizibil a evita executarea a prefera cazul a micşora. bessere Ausführung 2 3 ) mit einer gerade auf den Zylindermantel laufenden Kante ist vorzuziehen 24'. es sind also 18) auslaufende 19) Ansätze sowie Radien 20). Die Herstellung der linken Ausführung wäre auch möglich. zu vermeiden 22K Die rechte. a reduce rebutul nu e bine mai bine .B.

v. dieses interessante Verfahren11.2. beruht auf 2 > dem Prinzip. N. Explicaţii. Anfangs schien es. dann käme man zu der überraschenden Feststellung. Text Das Explosionsverformen. v. Tatsächlich verfügte Adamson. C. Wen man den Ursprung dieser Idee verfolgen würde. daß das Arbeiten mit Spreng­ stoffen vorteilhafter ist und so verzichtete man auf Schießstoffe und entschied sich für Versuche mit Sprengstoffen. . punctul 24. Jones erteilte Patent über das Auf­ treiben von Zylindern zu Fässern. wenn zumindest einiges über die Explo­ sionsstoffe selbst gesagt würde 5) . > ) > 4 ) 6 > 2 3 x v. punctul 24. doch zeigte sich bald. wenn nicht die moderne Raketen. Es dürfte von Interesse sein. der Erfinder des Explosions­ verformens.oder Treibstoffen. Diese bestehen aus zwei Gruppen und zwar: a) den Schieß. Explicaţii. punctul 24. Johnsen. 1888. suplimentară „Explosionsstoffe für das Verformen von Metallen". die üblichen Energiequellen zur Verformung von Metallen durch Explosionsstoffe zu ersetzen.1.Lehrstück Nummer 24 DAS EXPLOSIONSVERFORMEN V O N METALLEN A. Trotz dieser Vorarbeiten hätte aber diese Technik keine beson­ dere Bedeutung erlangt. die verhältnismäßig langsam abbrennen und Drücke bis zu 2 800 kp/cm2 entwickeln und b) den Sprengstoffen.3) daß diese gar nicht so neu ist. schon im Jahre 1876 über die Möglichkeit.3. zwei englischen Ingenieuren. Bezieht man sich auf das 1909 an J. verschiedene Kes­ selbleche durch explosive Beanspruchung zu prüfen. şi lectura punctul 24. bzw. Explicaţii. die bei extrem hohen Geschwindigkeiten (1 850— 8 350 m/s) detonieren und Drücke bis zu 281 000 kp/cm2 erzeugen. als ob die Anwendung von Schießstoffen für die Ver­ formung möglich wäre. Explicaţii. v.und Raumfahrt­ technik darauf zurückgegriffen hätte. 1897 gelang es Munroe undW. v. Patente für die Erzeugung von Flüssigkeitsdrücken4) durch Explosionsstoffe zu erhalten.4. dann ist man dem Wesen dieses Prinzips am nächsten.

II de la „werden") würde verfolgen käme (conj. das Kesselblech.pl. wobei die Ladung indirekt.dat. -ien üblich die Energiequelle. -(e)s. -e der Ursprung. -(e)s. II de la „kommen"] überraschend die Feststellung. Abb. -s. -en gar nicht tatsächlich verfügen über -j. -e explosiv deformarea prin explozie interesant a se baza pe principiul obişnuit sursa de energie materialul exploziv originea. Vocabular das Explosionsverformen. -(e)s. meist durch Wasser als druckübertragendes Medium zur Anwendung kommt. realmente. das Prinzip.ac. die Idee.pl. -n verfolgen würde (conj. 1 *' zeigt schematisch das Distanz­ verfahren. de fapt a dispune de tabla de cazan exploziv *> Cuvintele din figură se găsesc la sfîrşitul vocabularului .380 LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN •jsssrtank f Vakuumleitungsanschluß g DistanzyerFahren AbhJ Das Explosionsverfahren selbst besteht nun aus zwei grundsätzlich ver­ schiedenen Anwendungen von Spreng­ stoffen : a) dem Kontaktverfahren. începutul ideea a urmări i ar urmări ar veni surprinzător constatarea de loc într-adevăr. wobei der Sprengstoff direkt auf das Werk­ stück einwirkt und b) dem Distanzverfahren. Beim Detonieren der Ladung tritt eine Verformung des Rohteiles ein. -(e)s. B. interessant beruhen auf -f. f. -n der Explosionsstoff. f. wobei sich der Sprengstoff als Energie­ quelle an der Verformung beteiligt.

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

381

das Patent, -(e)s, -e die Erzeugung, -en der Flüssigkeitsdruck, -(e)s, - e sich beziehen (bezog, bezogen) auf + ac. erteilen Auftreiben, -s, f.pl. Faß, -sses, -sser Wesen, -s, nächst (en) (superi, de la nah(e)) trotz Vorarbeit, -en erlangen eine Bedeutung erlangen Raketentechnik, -en Raumfahrttechnik, -en

brevetul aici; producerea presiunea hidraulică (exercitată de lichid) a se referi la

das das das die die die

das der der

der die

a da, a acorda umflarea, lărgirea butoiul esenţa, realitatea cel mai apropiat în ciuda, cu toate că lucrarea preliminară / pregătitoare a ajunge, a dobîndi, a cîştiga a deveni important tehnica rachetelor tehnica astronauticii / zborurilor cos­ mice zurückgreifen (griff zurück, zurück­ a reveni asupra unui lucru gegriffen) auf + ac. hätte (conj. II de la „haben"); ar (aş) fi revenit zurückgegriffen hätte dürfte (conj. II de la „dürfen") ar (aş) putea interesul Interesse, -s, -n a fi interesant von Interesse sein însumi, însuţi, însuşi etc. selbst substanţa de artificii Schießstoff, -(e)s, -e Treibstoff, -(e)s, -e carburantul, combustibilul încet langsam abbrennen (brannte ab, ist abge­ a arde brannt) substanţa explozivă Sprengstoff, -(e)s, -e extrem extrem viteza Geschwindigkeit, -en a detona detonieren la început, mai întîi anfangs a părea, a face impresia că... scheinen (schien, geschienen) ca şi cînd als ob ar (aş) fi wäre (conj. II de la „sein") curînd, în curînd bald a renunţa la verzichten auf + ac. a se hotărî, a se decide pentru sich entscheiden (entschied, entschieden für -f- ac.)

382

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

das Kontaktverfahren, -s,direkt einwirken auf + ac. das Distanzverfahren, -s,die Ladung, -en indirekt das Wasser, -s- şi druckübertragend das Medium, -s, -ien schematisch das Detonieren, -s, f. pl. der Rohteil, -(e)s, -e sich beteiligen an + dat. a) der Wassertank, -(e)s, -s b) die Ladung, -en c) der Niederhaltering, (e)s, -e d) die Matrize, -n e) der Rohteil, -(e)s, -e f) der Vakuumleitungsanschluß, -sses, - s s e g) das Distanzverfahren, -s, f.pl.

procedeul de contact direct a acţiona, a influenţa asupra procedeul de distanţă aici: încărcătura, (sarcina electrică) indirect apa transmit ător de presiune mediul schematic detonarea piesa brută a lua parte, a participa tancul / rezervorul / de apă încărcătura inelul de strîngere matriţa piesa brută racordarea la conducta de vid procedeul de distanţă

C. Explicaţii şi exerciţii 24.0 Pronunţare şi ortografie

Exerciţiul 484. Reţineţi particularităţile în pronunţarea şi accentuarea în limba germană a următoarelor cuvinte de răspîndire internaţională ! das Prinzip [prln'tsi:p] detonieren [deto'nüran] die Energie [ensr'gi:] die Rakete [ra'ke:tg] die Idee [i'de:] extrem [eks'tre:m] die Explosion [sksplo'zio:n] das Medium ['merdiUm] explosiv [sksplo:zi:f] schematisch [j"e'ma:tl{] der Zylinder [tsy'llndar] 24.1. Apoziţia

24.1.1. Precizări foarte importante sau suplimentare în legătură cu un substantiv pot fi date sub forma apoziţiilor. Acestea sînt sintagme cu nucleu nominal (substantiv) aşezate imediat după cuvîntul de referinţă şi separate prin virgulă.

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

383

Exemple: Adamson, der Erfinder des Explosionsverformens, lebte vor hundert Jahren. Adamson, inventatorul deformării prin explozie, a trăit acum o sută de ani. Das Explosionsverformen, dieses interessante Prinzip, muß noch weitergehend angewendet werden. Deformarea prin explozie, acest principiu interesant, trebuie să fie aplicat pe o scară şi mai largă. Datorită poziţiei lor imediat după cuvîntul de referinţă, apoziţiile întrerup ca o paranteză firul logic al propoziţiei (v. exemplele de mai sus). 24.1.2. Spre deosebire de limba română, în limba germană apoziţia stă în acelaşi caz ca şi cuvîntul de referinţă 1). Exemple: Das Verfahren Adamsons, des Erfinders des Explosionsverformens, ... (Wessen ?) genitiv Es gelang Munroe und W.C. Johnson, genitiv zwei englischen Ingenieuren, ...

(Wem?) dativ dativ 2) Wir verwenden „Cordtex" , den wichtigsten Sprengstoff für das Explosions(Wen? W a s ? ) verformen. acuzativ acuzativ

Exerciţiul 485. Căutaţi apoziţiile existente în textul lecţiei şi stabiliţi: a) cuvîntul lor de referinţă şi cazul la care se află, b) cazul apoziţiei! Exerciţiul 486. Transformaţi a doua propoziţie într-o apoziţie! Model: Wir erwähnen Adamson. Er ist der Erfinder des Explosions­ verformens. Wir erwähnen Adamson, den Erfinder des Explosionsverformens. a. Wir erwähnen Adamson. Er ist der Erfinder des Explosionsverformens. b. Man sprach von den Explosionsstoffen. Sie sind neue Energiequellen zur Verformung von Metallen. c. Die Bedeutung dieses Verfahrens ist bekannt. Es ist das Auftreiben von Zylindern zu Hohlgefäßen. d. Die Erzeugung von Flüssigkeitsdrücken durch Explosion gelang Munroe und Johnson. Das waren zwei englische Ingenieure. e. Die Verwendung dieses Verfahrens auf einem neuen Gebiet erschließt unübersehbare Möglichkeiten. Es ist das Gebiet der Raketen- und Raumfahrttechnik.
) Excepţii se găsesc în limbajul oficial, de obicei cînd se indică funcţia unor persoane. Aceste apoziţii stau (ca şi în limba română) totdeauna la cazul nominativ, indiferent de genul substantivului de referinţă. Exemplu: Wir sprachen mit dem Genossen N., Vorsitzender der Delegation. = Am vorbit cu tov. N., preşedintele delegaţiei. 2 ) Denumirea unui material explosiv pe bază de nitroglicerină
1

384

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

f. Die Explosionsstoffe bestehen aus zwei Gruppen. Das sind die Schieß? oder Treibstoffe und die Sprengstoffe. g. Sehr wichtig ist die Art des Sprengstoffes. Er ist die Energiequelle für das Explosionsverformen.

24.2. Verbe cu regim prepoziţional (Sinteză)
24.2.1. După cum am arătat la capitolul „Valenţa verbelor" 1!, unele verbe nu cer numai cazuri pure ale substantivelor (sau pronumelor), ci şi prepoziţii urmate de substantive (sau pronume) la un caz cerut de aceste pre­ poziţii ( = complement prepoziţional). Exemple: achten 2(N auf A) = a se da atenţie; Man muß auf die Geschwindigkeit achten = Trebuie să se dea atenţie vitezei. gehören 2(N zu D) = a face p a r t e ; Treibstoffe gehören zu den Energiequellen = Carburanţii fac parte din sursele de energie. unterscheiden 3(N,A von D) = a deosebi; Man unterscheidet die Treibstoffe von den Sprengstoffen. — Se deosebesc carburanţii de substanţele explozive. 24.2.2. Complementul prepoziţional este fie a doua parte sintactică cerută de verbele bivalente, fie a treia (pe lîngă un acuzativ sau dativ), completînd valenţa verbelor trivalente (v. exemplele de mai sus). Dintre verbele învăţate pînâ la lecţia de faţă inclusiv au regim prepoziţional următoarele:
Verbe cerînd prepoziţia urmată de cazul Exemplificări

sich er-innern teilnehmen sich beteiligen achten antworten sich belaufen sich beziehen einwirken verzichten zurückgreifen beruhen
1

an

A D

Erinnern Sie sich an den Vortrag ? Nehmen Sie an dem Programm teil? Wer beteiligt sich an der Veranstaltung ? Man muß auf die Geschwindigkeit achten. Antworten Sie auf diese Frage! Der Wert beläuft sich auf 2 Millionen. Sie beziehen sich auf das Patent von J. N. Jones. Korrosion wirkt auf Metalloberflächen ein. Wir müssen auf die Vorarbeit verzichten. Hier greift man auf eine alte Methode zurück. Qualität beruht auf guter Arbeit.

auf

A

D

> începînd cu lecţia a 4-a a manualului de faţă, în fiecare lecţie.

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

385

Verbe

ccrind prepoziţia

urmată de cazul

Exemplificări

bestehen ersehen dividieren ersetzen sich eignen sich entscheiden einteilen sich unterteilen

aus

D

Die Maschine besteht aus 2 115 Teilen. Sie ersehen den Richtwert aus dem Diagramm. 5 7 Wie dividiert man 7- durch — ? 8 14 Man ersetzt diesen Treibstoff durch einen

durch

A

anderen.

für

A

Dieses Metall eignet sich besser für Schutzüberzüge. Wir entscheiden uns für das neuere Prinzip. Explosionsstoffe teilt man in Treibstoffe und Sprengstoffe ein. Das Explosionsverformen unterteilt man in Kon­ taktverfahren und Distanzverfahren. Man beginnt mit dem Auftreiben von Fässern. Befassen Sie sich mit Explosionsstoffen ? Multplizieren Sie (x2a) mit (x2 + ax + a2) ! Die Korngröße stimmt mit dem Richtwert überein/. Kann man einen Farbanstrich mit einer Metall­ schicht vergleichen ? Der Genosse fragt nach dem Patent.

in

A

beginnen sich befassen multiplizieren übereinstimmen vergleichen

mit

D

fragen verfügen sprechen

nach über

D A

Wir sprechen über Raimfahrttechnik Verfügen Sie über die notwendigen Explosions­ stoffe ? Es handelt sich um den Flüssigheitsdruck.

sich handeln subtrahieren trennen sich unterscheiden

U S

A D

von

Subtrahieren Sie 576 von 3 726 ! Wie trennt man die Metalloberfläche von dem Medium ? Wodurch unterscheidet sich ein Faß von einem Zylinder ? Man muß Metallteile vor Korrosion bewahren. Schützen Sie die Metalle vor Rost. Addieren Sie 24 TIS zu der letzten Summe. Alle tragen zur Fertigung der Endprodukte bei. Dient dieser Vorgang zur Verbesserung der Qua­ lität ? Gummi gehört zu den Isolierstoffen. Goldstaub verarbeitet man zu Sehmuck.

bewahren schützen addieren beitragen dienen gehören verarbeiten

vor

D

zu

D

25 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 1/103

386

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

24.2.3. î n numeroase cazuri, prepoziţia cerută de verb are un corespon­ dent exact în limba română. Exemple: bestehen aus + D = a consta, a se compune din sich entscheiden für -f- A = a se hotărî, a se decide pentru übereinstimmen mit + D = a corespunde cu s.a. La alte verbe, prepoziţia din limba germană diferă de cea din limba română. Exemple: sich erinnern an + A = a-şi aminti de achten auf -f A = a fi atent la dividieren durch + A = a împărţi la verfügen über -f- A = a dispune de Unora dintre verbele prepoziţionale ale limbii germane le corespund în limba română verbe fără regim prepoziţional. Exemplu: warten auf -f- A = a aştepta; Wir warten auf eine Ladung. = Aşteptăm o încărcătură. Recomandăm memorarea, odată cu formele de bază ale verbului, regimului prepoziţional în cazurile în care diferă de regimul din limba română. Exemple: teilnehmen — nahm teil — teilgenommen an + D = a participa la sich belaufen — belief — belaufen auf + A = a se ridica la fragen nach + D = a întreba de verfügen über + A — a dispune de subtrahieren von + D = a scădea din s.a. Exerciţiul 487. Căutaţi în textul lecţiei verbele cu regim prepoziţcnalşi stabiliţi cazul substantivelor cerute de prepoziţie! Treceţi apoi verbele la infi­ nitiv în următorul tabel!
Exemplul Verbul Prepoziţia
Cazul

Model: Das Explosionsverformen beruht auf dem Prinzip,...

beruhen

auf +

D

Exerciţiul 488. Memoraţi regimul prepoziţional al. verbelor din tabela de la punctul 24.2.2 şi completaţi apoi prepoziţia şi desinenţele cazuale din următoarele propoziţii ! a. Der Vortrag bezieht sich ... d- Wesen dieses Prinzips. b. Die Explosionsstoffe bestehen ... zwei groß- Gruppen. c. Wollen Sie sich ... d- Distanzverfahren entscheiden?

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

387

d. Die ganze Energie muß sich ... d- Verformung beteiligen. e. Unser Werk verfügt ... d- modernst- Maschinen. f. Man muß ... d- Transport ins Fertiglager verzichten. g. Der Flüssigkeitsdruck wirkt... d- Metalloberfläche ein. h. Wir wollen ... d- Erzeugung von Werkzeugmaschinen zurückgreifen. Exerciţiul 489. întrebaţi de părţile sintactice completate în exerciţiul pre­ cedent cu adverbul pronominal corespunzător! Model: Worauf bezieht sich der Vortrag ?

24.3. Structura cuvintelor (Recapitulare şi sinteză)
24.3.1. î n limbajul tehnic, majoritatea cuvintelor au o structură foarte complexă. Cunoaşterea elementelor de structură şi a funcţiilor lor ajută la înţelegerea sensului cuvintelor şi scuteşte adesea pe cititor de a mai recurge la dicţionar. 24.3.2. Judecind după elementele din care sînt alcătuite, cuvintele limbii germane se împart în trei categorii: 24.3.2.1. Cuvinte simple (cuvinte radicale)
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

der der die die das das

Weg Tag Welt Art Wort Wasser s.a.

kennen lösen bleiben bringen folgen kommen s.a.

dicht stark fest teuer sicher schnell s.a.

bald oft auf in daß weil s.a.

24.3.2.2. Cuvinte compuse x) a) din două cuvinte (cuvînt de bază şi cuvînt determinativ)
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

das die der der der die

Kesselblech Vorarbeit Rohteil Treibstoff Sollwert Gasflamme s.a.

zurückgreifen festhalten durchführen abbrennen einteilen tiefziehen s.a.

sinnvoll erfolgreich zeitgerecht hochmodern spanlos braunrot s.a.

dreimal mehrfach zuerst dadurch wobei bisher s.a.

!> v. lecţia 3, punctul 3.4; lecţia 9, punctul 9.5; lecţia 11, punctul 11.1.

388

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

b) din mai mult decît două cuvinte (multiplu compuse)
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

die R a u m f a h r t t e c h n i k der H a u p t a r b e i t s g a n g die S c h u t z g a s a t m o s p h ä r e das Hochleistungswerkzeug die Werkstoffprüfmaschine

druckübertragend spanabhebend e i n w a n d f r e i s.a.

miteinander gegeneinander v i e r u n d z w a n z i g s.a.

s.a.

24.3.2.3. Cuvinte derivate x) a) formate cu prefix
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

d a s Gefäß der Fersuch d e r Begriff s.a.

fceruhen entscheiden erteilen zerstören verfügen s.a.

ungenau WMrichtig b e s o n d e r s.a.

ftevor en/lang g e m ä ß s.a.

b) formate cu sufix
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

die 'Ladung die Dichte der Stapler das Plätteten d e r Z e i c h n e r s.a.

funktionieren detonieren r e i n i g e n s.a.

möglieh brauchbar ständig dauerhaft praktisch

s.a.

anfangs stets höchstens viertens s.a.

c) formate cu prefix şi sufix
Substantive Verbe

d a s Gewinde d a s Gefüge s.a.

beseitigen beschädigen

s.a.

-

J > v. lecţia 7, punctul 7.6; lecţia 8, punctul 8.4; lecţia 9 punctul 9.3; lecţia 15, punctul 15.4; lecţia 16 punctul 16.4; lecţia 18, punctul 18.6.

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

389

d) formate cu schimbare de vocală, cu sau fără prefixe sau sufixe
Substantive

Verbe

Adjective tatsächlich feinkörnig gründlich ringförmig hauptsächlich s.a.

Alte părţi de vorbire

das der die der der

Maß Druck Größe Ursprung Vorgang s.a.

setzen zählen begrüßen benötigen verändern s.a.

wofür womit s.a.

Derivarea cu prefixe şi sufixe se face de la cuvinte simple• (dicht — die Dichte; zeichnen — der Zeichner; rein-—reinigen), de la cuvinte compuse (umformeii — der Umformer; feststellen — die Feststellung; Einfluß — beein­ flussen; sachgemäß — unsachgemäß), de la alte cuvinte derivate (fertigen — die Fertigung; notwendig — die Notwendigkeit; erreichen-—erreichbar), precum şi de la grupuri de cuvinte (Gewinde bohren — der Gewindebohrer; Geld einsparen — die Geldeinsparung). Elementele cuvintelor compuse "pot fi, la rîndul lor, cuvinte derivate (die Flüssigkeit + der Druck = der Flüssigkeitsdruck; das Korn -f-die Größe = die Korngröße; die Anwendung -j- das Gebiet — das Anwendungs­ gebiet). 24.3.3. Din cele de mai sus rezultă că structura cuvintelor poate fi uneori foarte complexă. î n schimb, numărul prefixelor şi sufixelor este limitat, iar acestea au de obicei un sens sau o funcţie foarte precisă. Cunoaşterea acestora şi a sensului cuvintelor simple ne ajută să deducem înţelesul cuvintelor cu •o structură mai complexă. Exemplu: • die Einsatzmöglichkeit = substantiv compus din „Einsatz•+ Möglichkeit" ; der Einsatz = substantiv derivat prin schimbare de vocală de la + „einsetzen" = a folosi, a pune în aplicare ; die Möglichkeit = substantiv derivat cu sufixul -ke.it de la „möglich" = posibil; einsetzen = verb compus din „ein + setzen" ; möglich = adjectiv derivat cu sufixul -lieh de la „mögen" = a putea. die Ein — satz — mög — lieh — keit aplicare '-,;. posibil

^\^ posibilitate -* " ^ posibilitatea de aplicare

390

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPI.OSIONSVERFORMEN VON METALLEN

24.3.4. Uneori, cuvintele derivate (mai puţin cele compuse) au suferit considerabile modificări de sens faţă de cuvîntul de bază. Exemple: stehen (a sta) — verstehen (a înţelege) springen (a sări) — der Ursprung (originea) flach (plat, neted) — die Fläche (suprafaţa, aria) fassen (a prinde, a cuprinde) — das Faß (butoiul) das Zeug (materialul) •— erzeugen (a produce) — das Werkzeug (unealta) î n aceste cazuri vom recurge la dicţionar pentru stabilirea exactă a sensului. Exerciţiul 490. Stabiliţi structura cuvintelor din textul lecţiei ! Exerciţiul 491. Analizaţi structura următoarelor cuvinte (elementele com­ ponente ! ) Werkstoffbedarf Geschwindigkeit Anwendungsgebiet Hochleistungswerkzeug Fertigungseinrichtung Beanspruchung Hauptarbeitsgang Verantwortliche Kunststoffisolierung Endbearbeitung Widerstandsschweißen Haartrockner Betriebsamkeit Tiefziehwerkzeuge Hohlgefäß Exerciţiul 492. De la ce cuvinte (sau grupuri de cuvinte) sînt derivate următoarele substantive şi prin ce mijloace ? Gleichrichter Verschweißung Entwicklung Stromerzeuger Zufuhr Herstellung Schweißumformer Einwirkung Erfinder Bezeichnung Fortschritt Stanzerei Härterei Formgebung Eigenschaft Genauigkeit Zugfestigkeit Sandgießerei Exerciţiul 493. Ce înseamnă următoarele cuvinte? încercaţi să deduceţi sensul din structura lor (cunoaşteţi toate elementele !) şi controlaţi apoi exacti­ tatea traducerii la cheia exerciţiilor! die Eckigkeit der Wichtigkeitsgrad der Entwurf die Betriebsleitung die Kürze die Stromeinsparung die Verfügbarkeit schwierig die Anwendbarkeit die Vereinbarung die Beantwortung das Herstellungsverfah­ die Befestigungsvorrich­ ren tung die Gesamtheit unverändert Exerciţiul 494. Cunoaşteţi substantive derivate de la următoarele cuvinte? Indicaţi-le ! laden = a încărca bedeuten = a însemna abschließen = a încheia das Handwerk == meseria hitzebeständig = rezis­ tent la căldură

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

391

gewinnen = a obţine der Teil = partea das Haar trocknen = a usca părul

mit Farbe anstreichen = a da cu vopsea Werkzeug machen = a einladen = a invita face unelte durchsehen = a parcurge kalt verformen = a mo­ dela la rece

das Hans

= casa

24.4. Familii de cuvinte
24.4.1. Cuvintele derivate sau compuse care au la bază acelaşi cuvînt simplu formează, împreună cu acesta, o familie de cuvinte. Exemple: gießen = a turna der Guß der Gußteil der Gießer der Grauguß der Gußrohling die Gießerei die Sandgießerei der Rotguß die Gußlegierung das Spritzgießen der Temperguß das Feingießverfahren ş.a das Wort == citvîntul verantworten wörtlich s.a. die Antwort antworten die Verantwortung beantworten verantwortlich die Beantwortung der Verantwortliche die Verantwortlichkeit andere = c elălalt, altul abändern anders s.a. ändern die Abänderung die Änderung verändern abänderbar die Veränderung umändern veränderlich die Umänderung die Veränderlichkeit umänderbar verändert unverändert stehen = a sta ständig der Stand der Bestand vollständig bestehen die Entstehung unvollständig entstehen der Verstand verstehen das Verständnis der Zustand der Widerstand herstellbar die Stelle stellen die Herstellung vorstellbar herstellen vorstellen die Vorstellung feststellbar

5. A durch A) ersetzen 3(N. stecken. geben*. messen*. Man erteilte ein Patent an den Fach­ mann. detonieren Die Ladung brennt ab. die Form. 2(N. bohren. treiben*. 3(N. Er verfügt über eine Ladung Spreng­ stoff. Exerciţiul 496. der Teil. sitzen*. 2(N inf. Valenţa verbelor Indice de valenţă Verbe Exemplificări 1(N) abbrennen. Exerciţiul 495.) scheinen Der Richtwert scheint genau zu sein. verfolgen Dieses Verfahren erlangt große Bedeu­ tung. das Zeug (mate­ rialul). halten*. liegen*. A an D) erteilen * (De la cuvintele n o t a t e cu* cunoaşteţi derivate cu modificări de vocală) . der Stoff. prüfen. lehren. 2 (N auf D) 2(N auf A) 2(N an D) 2(N für A) 2(N über A) beruhen einwirken. Notaţi-le într-un caiet şi completaţi-le pe măsură ce înaintaţi cu lectura ! 24. Constituiţi şi alte familii de cuvinte din vocabularul învăţat. Beteiligen Sie sich an der Vorarbeit. fahren*. verzichten. A) erlangen. bauen. drehen. ziehen*. die Zahl*. wirken*. Recapitulaţi vocabularul lecţiilor 1—24 şi constataţi ce cuvinte cunoaşteţi din familiile următoarelor cuvinte simple ! Stabiliţi structura lor ! arbeiten. suchen.392 LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN aufstellbar feststellen die Feststellung darstellbar die Aufstellung aufstellen zusammenstellbar die Darstellung darstellen die Anstellung zusammenstellen anstellen der Angestellte s. Ersetzen Sie dieses Medium durch Wasser. fest.a. zurück­ greifen sich beteiligen sich entscheiden verfügen Der Sprengstoff beruht auf der von Nitroglyzerin. Basis Wir verzichten auf diese Energiequellen. winden (a răsuci)*. Man entschied sich für diese Geschwin­ digkeit. zeichnen.

ihre Vor.oder Treibstoffe ? j . Wann sprechen wir von Kontaktverfahren ? n. Aus welchen Verfahren besteht das Explosionsverformen ? m. Seit wann ist dieses Verfahren bekannt ? c. Welche Patente erhielten Munroe und W. Was sind Schieß. Für welches Gebiet der Technik ist das Explosionsverformen heute besonders bedeutend ? h. C. Über welche Möglichkeit verfügte Adamson schon 1876? e. Die Explosionsstoffe. b. Welcher Explosionsstoff erweist sich als vorteilhafter ? 1. Wann sprechen wir von Distanzverfahren ? o. N. 1 ? p. Wie teilt man die Explosionsstoffe ein ? i. Als was beteiligt sich der Sprengstoff an der Verformung ? Exerciţiul 499. (sinteză). Ist die Idee des Explosionsverformens neu ? d. . Formulaţi întrebări cu verbele şi subiectele date în aşa fel ca să răspundă a doua parte sintactică cerută de valenţă! Răspundeţi apoi la întrebări ! Model: erlangen — die neue Methode Was erlangt die neue Methode ? — Große Bedeutung. Die Anwendungsarten von Sprengstoffen. Was sind Sprengstoffe ? k. Welches Patent erhielt J.und Nachteile. Jones 1909? g. Johnson ? f. Die besondere Bedeutung dieser Technik heute.LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN 393 Exerciţiul 497. Was zeigt Abb. a) erlangen — die neue Methode e) beruhen — das Distanzver­ fahren b) verfügen — das Werk f) sich entscheiden — die Fachleute c) verfolgen — die Kontrolleure g) verzichten — man d) sich beteiligen — die Delegation h) einwirken — die Detonation Exerciţiul 498 (sinteză). Expuneţi crai şi în scris textul pe baza următorului plan! a. e. Das Prinzip des Explosionsverformens. Was tritt beim Detonieren der Ladung ein ? r. Was wird ersetzt und wodurch ? c. d. Worauf beruht das Explosionsverformen ? b. Citiţi textul şi răspundeţi ! a.

Diese bestehen aus einer Kunststoffhülle n ) von etwa 6 mm Durchmesser. Sprengschnüre sind für das Explosionsver­ formen sehr vorteilhaft. weil sie sich leicht in jede gewünschte Form legen lassen und Variationen 1 3 ) des auf den Rohteil einwirkenden Druckes ge- 1 Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) handhaben pressen Zusatz Weichmacher Hand wünschen scharf Messer zurechtschneiden. Andere ergeben nach Zusatz 3) eines Weichmachers 4) die sog. 14 ÜBER EXPLOSIONSSTOFFE FÜR DAS VERFORMEN VON METALLEN Die Explosionsstoffe bestehen aus verschiedenen chemischen Zusam­ mensetzungen und sind in flüssiger oder fester Form verfügbar. zurechtgeschnitten) Sprengschnur Kunststoff hülle füllen Variation a mînui. Diese Typen sind auch in Folien verschiedener Stärke lieferbar.394 LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN D. die mit einem scharfen 7 ) Messer 8) zurechtgeschnitten 9 ) werden können. Lectură suplimentară Nr. „plastischen" Explosionsstoffe. so daß ihnen weniger Bedeutung zukommt. die mit dem Explosionsstoff gefüllt 12) ist. a manipula a presa adaosul plastifiantul mîna a dori ascuţit cuţitul tăiat potrivit fitilul detonant învelişul din material plastic a umple variaţia der der die das 10) die 11) die 12) 13) die . Flüssige Explosionsstoffe lassen sich schwerer handhaben 1 ! . (schnitt zurecht. Eine andere praktische Form sind Sprengschnüre 10). die sich von Hand 5) in die gewün­ schte 6) Form pressen lassen. Feste Explosionsstoffe lassen sich in bestimmte Formen gießen oder pressen 2).

aufgebaut) 18) die Zündkapsel 19) die Magnetzünder 20) die Explosion a permite substanţa explozivă plastică nitroglicerina aici: a se compune pe baza de. Es gibt dann noch verschiedene Typen von Plastikexplosionsstof­ fen 15). Fast alle Explosionsstoffe können durch eine elektrische Zündkapsel 18 * mit Magnetzünder 19> zur Explosion 20) gebracht werden. 14) gestatten 15) der Plastikexplosionsstoff 16) das Nitroglyzerin 17) sich aufbauen (baute auf. die meistens auf Basis von Nitroglyzerin 16> aufgebaut 1 7 ) sind. amorsa magnetou explozia .LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN 395 statten 14).

sowie vollautomatische und vollkontinuierliche Getreidemühlen. tritt er heute bei der Automation fast völlig zurück. Man hat darauf hingewiesen. *) v. * > Demgegenüber wurde die Meinung geäußert. die über die Mechanisierung zur vollkommenen Automation führte. welchen Grad die Automation nach 150 Jahren erreichen werde. sondern kann in das 18. Text Ein Forscher hat einmal behauptet. als James W a t t den Fliehkraftregler erfand. selbstregelnd ablaufen. solle man als Automation bezeichnen. Beile usw. die bereits vor 150 Jahren durch Lochstreifen gesteuert worden sind. Er führt die Umwandlung vom Rohstoff oder Halbzeug zum Fertigerzeugnis einschließlich der notwendigen Kontrollen in einer Vielzahl von oft elektronisch gesteuerten Operationen durch. •*) v.2.1. 3 > v. doch muß wohl angenommen werden. der bereits in der Steinzeit begonnen habe. Explicaţii. erscheint der Automat als Einzelmaschine oder als automatische Fertigungsstraße 4) durch Verkettung von Einzelmaschinen. Explicaţii./ Lehrstück Nummer 25 AUTOMATION* A. Produktionstechnik eine stürmische Entwicklung durchgemacht hat. Explicaţii. die die erforderlichen Arbeitsgänge in Einzeloperationen durchführen. die Automation sei die Fortsetzung eines Entwicklungsprozesses. Anstelle einer Vielzahl von handbedienten Werkzeugmaschinen. şi lectura suplimentară „Automatische Fertigungsstraßen" 2) . Es scheint. also Vorgänge. die selbständig. Hebel. die ohne direkten menschlichen Ein­ griff erfolgen. v. schuf. *' auch „Automatisierung". Während aber in der Mechanisierung der Mensch ein wesentliches Glied der Fertigung war. als der Mensch die ersten Werkzeuge wie Knüppel. daß sich damals kaum jemand eine Vorstellung habe machen können. daß die sog. geht die Geburtsstunde der Automation nicht bis in die Steinzeit zurück. Jahrhundert verlegt werden. unwillkürlich. als sei diese Meinung im Laufe der Entwicklung Allge­ meingut geworden 3) und habe überall Aufnahme gefunden.4. punctul 25. 2 ' Alle Vorgänge. Diese Auffassung müsse zwecks einheitlicher Begriffsbestimmung der Automation in Betracht gezogen werden. punctul 25. Erwähnenswert wären auch Webstühle. Nach Ansicht anderer Forscher. zwangsläufig. die es in Amerika gegeben haben soll. punctul 25. Zu jener Zeit sind derartige Erfindungen und ihre Anwendung revolutionierend gewesen. daß diese Auffassung heute nicht mehr ganz zutreffend sei 2 ) und der Begriff „Automation" enger gefaßt werden müsse.

strîmt (v. aici: cursul. urmarea procesul de evoluţie / de dezvoltare epoca de piatră (v. gezogen) der Lauf.e das Allgemeingut. I de la „haben") der Mensch. geschaffen) demgegenüber die Meinung.2) a prinde de sine stătător. . mai îngust strîns. pct. de la eng) eng müsse (conj. decursul bunul obştesc. (zog. părerea. Explicaţii. opinia a exprima a exprima o părere înţelegerea. corespunzător mai strîns. nimerit. 25. -en äußern eine Meinung äußern die Auffassung. -sses. pct. 25. -(e)s. -en der Forscher. -e solle (conj.pl. -(e)s. -(e)s. Vocabular die Automation. -s. -en zutreffend enger (superi. obligatoriu involuntar autoreglat a decurge omenesc intervenţia (v. -n automatizarea cercetătorul a afirma (v. -e schaffen (schuf. ist abge­ laufen) menschlich der Eingriff. -(e)s. Explicaţii. f. bunul general a se generaliza primirea. -en der Betracht. -en der Knüppel.e r Allgemeingut werden die Aufnahme. I de la „sollen") zwecks einheitlich die Begriffsbestimmung. . 25. îngust. admiterea. -en der Entwicklungsprozeß. Explicaţii. (e)s. Explicaţia.pl. habe (conj. adoptarea. 25. cu scopul uniform definiţia considerarea a lua în considerare. . I de la „müssen") fassen selbständig zwangsläufig unwillkürlich selbstregelnd ablaufen (äu. concepţia potrivit. lief ab. in Betracht ziehen. independent forţat. f. -sse die Steinzeit. behaupten sei (conj. -s. das Beil.2) omul ciomagul toporul a crea faţă de aceasta. pct.2) continuarea.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 397 B. pct.2) pentru. I de la „sein") die Fortsetzung. -en. consideraţia. contrar acestui lucru părerea.

-s. esenţial. -en stürmisch durchmachen Mechanisierung. -(e)s. -e verlegen Fliehkraftregler. -n Verkettung. -e hinweisen (wies hin. -s. erfunden) erwähnenswert Webstuhl. a indica tehnica producţiei furtunos a trece prin mecanizarea fundamental.e Lochstreifen. -en revolutionierend wohl annehmen (i . . .pl. -en wesentlich Glied.nahm an.e Einzeloperation. a se întoarce (aici: a data) secolul aici: a transpune. erfinden (erfand. -n zurückgehen (ging zurück. total sumedenia. astfel de invenţia revoluţionînd. -en Einzelmaschine. -(e)s. numărul mare servit manual operaţia (de lucru) operaţia individuală maşina individuală linia tehnologică (de fabricaţie) înlănţuirea transformarea materia primă produsul finit . -(e)s. trat zurück. hingewiesen auf -f ac. -n Fertigungsstraße. -se ora naşterii (aici: începutul) a merge înapoi. handbedient Arbeitsgang. (e)s.398 LEHRSTÜCK NUMMER 25: AUTOMATION die das der der der die die die der die die das die der die die die die die der das Geburtsstunde. -e Fertigerzeugnis. vollkontinuierlich Getreidemühle. angenom­ men) jemand Vorstellung. -en Rohstoff.) Produktionstechnik. -(e)s. ist zurückgetreten) völlig Vielzahl. ist zurückgegangen) Jahrhundert. elementul component a se retrage principal complet. a considera cineva imaginea. -en Grad. ideea gradul a arăta. revoluţionar aici: probabil aici: a presupune. f. -n derartig Erfindung. -en Umwandlung. a plasa regulatorul centrifug a inventa demn de menţionat. -ses. -er zurücktreten (i. remarcabil războiul de ţesut banda perforată complet continuu / neîntrerupt moara de cereale / de grîne asemenea. -s.

La fel punctul şi virgula (. marcînd încheierea unei propoziţii intero­ gative. cere menţinerea vocii la aceeaşi înălţime începînd de la ultima silabă puternic accentuată (intonaţie progredientă). şi de obicei. Hebel. Pronunţare şi ortografie 25. ') punctul 2 ) 3 ' 4 > v. schuf. cere ridicarea vocii în cazul propoziţiei interogative totale (care începe cu predicatul)... Beile usw.) 4 ). marcînd încheierea unei propoziţii enunţiative. uneori. şi coborîrea vocii în cazul propoziţiei interogative parţiale (care începe cu un cuvînt interogativ) în ambele situaţii începînd de la ultima silabă puternic accentuată (intonaţie interogativă). Exemple: Die Produktionstechnik hat eine stürmische Entwicklung durchgemacht.0.1. als der Mensch die ersten Werkzeuge wieKnüppel.) 2 ). semnul exclamării. marcînd sfîrşitul unei propoziţii subordonate sau întreru­ perea unei propoziţii în general. ..). . (!) La fel două puncte (:). şi semnul exclamării. Punctuaţia. (!) La fel. Semnul de întrebare ( ? ) 3 ) . capitolul introductiv „Particularităţi ale scrierii şi pronunţării în limba germană". cere coborîrea vocii începînd de la ultima silabă puternic accentuată (intonaţie ter­ minală). Explicaţii şi exerciţii 25.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 399 einschließlich elektronisch ob inclusiv electronic dacă C. V[.0. Exemple: Sind hier Einzeloperationen notwendig ? / Seit wann gibt es Automation ? Virgula (. Semnele de punctuaţie avînd anumite funcţii sintactice*> sugerează următoarele mişcări ale vocii în timpul lecturii cu glas tare: Punctul (.

Berger behauptete: „Automation gibt es seit dem 18. respectînd regulile de intonaţie! Exerciţiul 501. î n limbajul beletristic sau colocvial există şi alte posibilităţi. se va ţine seama de următorul complex de reguli: J 2 > î n limbajul tehnic. Exerciţiul 500. Berger behauptete.1. Berger susţinea: „Automatizare există din secolul al XVIII-lea". 25. Exemple: Ing. die selbständig ablaufen. Berger susţinea că există automatizare încă din secolul al XVIII-lea. 'Exersaţi pronunţarea mai dificilă a următoarelor cuvinte ! der Entwicklungsprozeß [ent'vIklU^sprotses] demgegenüber ['de:mge:ggny:b9r] selbständig ['zelpftendlc] zwangsläufig ['tsva^slooilc] unwillkürlich ['Unvllky:rllc] selbstregelnd ['zelpstre:g9lnt] die Begriffsbestimmung [ba'grlfsbaftlmU?/] die Geburtsstunde [gg'buirts/tUnda] der Fliehkraftregler ['fli:kraftre:kbr] der Webstuhl ['ve:pjtu:l] die Fertigungsstraße ['fsrtlgUysftraisg] das Fertigerzeugnis ['fertlcsrtsogknls] 25. Jahrhundert. Ing.1. Exemplu: Ing. Vorbirea indirectă 25. Redarea celor spuse. î n reformularea vorbirii directe. bezeichnet man als Automation. ' Raportor = cel care relatează cele spuse sau gîndite de cineva. b) Prin redarea conţinutului celor spuse sau gîndite exprimate într-o reformulare făcută de raportor 2> ( = Vorbirea indirectă).400 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Exemplu: Alle Vorgänge.2. es gebe Automation seit dem 18. adică în transpunerea ei în vorbirea indirectă. subliniind ultimele silabe puternic accentuate înaintea fiecărui punct şi fiecărei virgule ! Citiţi apoi textul cu glas tare. .1. Jahrhundert". gîndite sau scrise de cineva se poate face în două feluri: D a) Prin reproducerea întocmai a cuvintelor sale ( = Vorbirea directă). Ing.1. Pregătiţi lectura textului.

1. din punctul de vedere al raportorului. 25. ob diese zutreffend sei. es gebe seit dem 18. reflexive şi posesive se schimbă. wer den Fliehkraftregler erfunden habe. referindu-se la relaţiile respective de spaţiu şi timp văzute din punctul de vedere al raportorului.2. seine erste Idee zurück. daß es seit dem 18. Jahrhundert Automation. Jahrhundert Automation". Propoziţiile interogative > introduse cu cuvîntul interogativ a) parţiale respectiv introduse cu conjuncţia ob (dacă) 2 ) b) totale Exemple: Er fragte: „Wer hat den Fliehkraft­ Er fragte.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 401 25. > Conjuncţia „dacă" corespunde deci cu „wenn" în propoziţii condiţionale şi cu „ob" In vorbirea indirectă. Jahrhundert Automation gebe.1. Auffassung 25. Er behauptete.2. De obicei se preferă varianta neintrodusă.3. Pronumele personale. separîndu-se de aceasta prin virgulă.2. Adverbele de Ioc şi de timp precum şi pronumele demonstrative prin care se poate exprima o apropiere sau o depărtare în spaţiu sau în timp. referindu-se la persoanele sau lucrurile despre care se vorbeşte. Exemple: Genosse Ionescu sagte: „Ich greife Genosse Ionescu sagte. ob wir uns Sie sich mit der Mechanisierung mit der Mechanisierung unserer Ihrer Abteilung?" Abteilung befassen. în vorbirea indirectă: în vorbirea directă: > propoziţii subordonate Propoziţiile enunţiative a) introduse cu daß b) neintroduse 1J Exemplu: Er behauptete: „Es gibt seit dem 18. er greife auf auf meine erste Idee zurück".1. 2 11 26 — Germana pentru ingineri fi tehnicieni — c. Propoziţiile principale din vorbirea directă devin propoziţii subordonate propoziţiei de declaraţie. Er behauptete. regler erfunden ?" Er fragte: „Ist diese Auffassung zutreffend ?" Er fragte. Genosse Ionescu fragte: „Befassen Genosse Ionescu fragte.1. dar între ele prin punct cînd sînt neintroduse. propoziţii subordonate B. 1/103 .2. se schimbă.

Sie haben dort keine. punctul 18.1. a) Indicativ — cînd garantează adevărul celor relatate. Wir haben hier keine". conjunctivul I perfect 3) Exemplu: Genosse Barbu fragt: Genosse Barbu fragt. In cazul cînd formele conjunctivului 1 2 ) coincid cu indicativul. .2. 16. „Wie verläuft diese Einzeloperawie diese Einzeloperation verlaufe. Exemple: Kollege Schulz fragt: „Gibt es dort Kollege Schulz fragt.2 a 22-a. 5 ) v. 41 v.1. 25. 7 > v.3. a 16-a. a 14-a. 25. 6) v. sau: ob wir die notwendigen Loch­ streifen hätten. tion?" > v. Raportorul îşi poate exprima atitudinea faţă de cele relatate prin trecerea predicatului din vorbirea directă la următoarele moduri în vorbirea indirectă. 25. » v. Exemplu: Kollege Braun fragt: „Haben Sie Kollege Braun fragt. Timpurile verbale folosite în vorbirea directă se transpun în vorbirea indirectă în felul următor: a) Prezentul indicativ conjunctivul I prezent 3) b) Viitorul indicativ 4 ' conjunctivul I viitor 3 ' s) 6) c) Perfectul . punctul punctul punctul punctul 22. b) Conjunctivul II (forma simplă) X) — cînd se îndoieşte de adevărul celor relatate.3.5. ob wir die die notwendigen Lochstreifen?" notwendigen Lochstreifen haben. şi lecţia 18-a. Exemplu: Herr Meier behauptet: „Alle WebHerr Meier behauptet.1. .1. 2) 3 l lecţia punctul punctul lecţia lecţia lecţia lecţia a 23-a. imperfectul . 21. 25. sau: alle Webstühle wären vollau­ tomatisch. se pot înlocui cu formele conjunctivului II (forma simplă) 1] şi în cazul unei relatări obiective. sau: alle Webstühle seien vollau­ tomatisch. punctul 23. mai mult ca perfectul 7) . v.1.2. 14. stuhle sind vollautomatisch. alle Web­ stühle sind vollautomatisch".5.402 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION . ob es hier bei bei Ihnen eine Schreibmaschine ? uns eine Schreibmaschine gebe.2.4. c) Conjunctivul 12)—cînd redă cu obiectivitate ceea ce a spus cineva.>. a 21-a.

est du faßt du fassest Pers. o invitaţie. punctul 10. Hofmann sagt. I . 25. III .e er faßt er fasse wir fassen Plural Pers..en wir fassen ihr fasset ihr faßt Pers. wir sollen uns „Sehen Sie sich den Lageplan an !" den Lageplan ansehen. conjunctivul I viitor — pentru acţiuni ce urmează să aibă loc.2. I I I . Hofmann sagt: Ing.. Hofmann bittet. II .L E H R S T Ü C K 25: AUTOMATION 403 „Wie wird diese Einzeloperation wie diese Einzeloperation verlaufen verlaufen ?" werde. Observaţie: Exerciţii pentru fixarea vorbirii indirecte urmează după punctul 25. 25.2.2.en sie fassen sie fassen J > v. r wle „Wie verlief diese Einzeloperation?" ^ i e s c Emzeloperahon verlaufen „Wie war diese Einzeloperation ver­ laufen" ? 25. Hofmann sagt: Ing.1. Conjunctivul I 25. wir mögen ins „Kommen Sie ins Konstruktionsbüro!" Konstruktionsbüro kommen. lecţia a 10-a.1. Ing. Hofmann sagt. „Wie ist diese Einzeloperation verlaufen?" . Conjunctivul I prezent se formează adăugîndu-se la radicalul infinitivului seria de desinenţe Exemplu: Spre comparaţie: indicativul Singular Pers. müssen = cînd este vorba de un ordin.2 al lecţiei de faţă.3. Exemple: Ing. Hof mann bittet: Ing. sollen = cînd este vorba de un îndemn. . II .6.e ich fasse ich fasse Pers. I . conjunctivul I perfect — pentru acţiuni ce au avut loc. Ing.et Pers. Modul conjunctiv I are trei timpuri: conjunctivul I prezent — pentru acţiuni în desfăşurare . wir müssen die „Reinigen Sie die Oberfläche !" Oberfläche reinigen.2. Imperativul din vorbirea directă se redă în vorbirea indirectă prin parafrazare cu următoarele verbe modale x) : mögen = cînd este vorba de o rugăminte .2.

wollen ihr dürfet. sollet. müsset. „haben" ş:i „werden" au la conjunctivul I prezei următoarele forme: werden Spre comparaţie: indicativul sein haben ich habe ich werde ich bin ich habe ich werde ich sei du habest du werdest du bist du seist du hast du wirst er habe er werde er ist er hat er wird er sei wir seien wir haben wir werden wir sind wir haben wir werden ihr habet ihr werdet ihr seid ihr seiet ihr habt ihr werdet sie seien sie haben sie werden sie sind sie haben sie werden Verbele modale formează conjunctivul I prezent ca toate verbele regulate. II şi I I I sing. können. müsse.4. de asemenea. Diateza pasivă a conjunctivului I este marcată. wolle wir dürfen. wollet sie dürfen. möge. mögen. ich darf. Exemple: Spre comparaţie: indicativul ich dürfe. könne. wollen 25. muß. mögen. sollen. können. möge. solle. müsse. kann. Conjunctivul I viitor şi perfect se formează ca şi viitorul I şi per­ fectul indicativ. . du dürfest. sollest. könne. mögest. könnet. könnest. sollen. müssest.2. wollest er dürfe. wolle will etc.404 LEHRSTOCK 25: AUTOMATION Schimbările vocalei radicale a unor verbe tari la indicativul prezent. solle. se anulează la conjunctiv. pers. möget. Exemple: Spre comparaţie: indicativul Conjunctivul I viitor ich werde hinweisen ich werde hinweisen du wirst hinweisen du werdest hinweisen er wird hinweisen er werde hinweisen wir werden hinweisen wir werden hinweisen ihr werdet hinweisen ihr werdet hinweisen sie werden hinweisen sie werden hinweisen 25. müssen. müssen. avînd verbul auxiliar la conjunctivul I. mag.3. soll. pornind de la infinitiv.2. numai prin verbul auxiliar „werden" la modul conjunctiv I. Exemple: Spre comparaţie: indicativul ich halte ich nehme ich halte ich nehme du nehmest du hältst du nimmst du haltest er halte er nehme er hält er nimmt wir halten wir nehmen wir halten wir nehmen ihr haltet ihr nehmet ihr haltet ihr nehmt sie nehmen sie halten sie nehmen sie halten Verbele auxiliare „sein .

sind gesteuert worden Der Direktor erklärte. Orice s-ar afirma. Conjunctivul I perfect Spre comparaţie: indicativul ich habe geschaffen ich sei erschienen ich habe geschaffen ich bin er­ schienen du habest geschaffen du seist erschienen du hast geschaffen du bist er­ schienen er habe geschaffen er sei erschienen er hat geschaffen er ist er­ schienen wir haben geschaffen wir seien erschienen wir haben geschaffen wir sind erschienen ihr habet geschaffen ihr seiet erschienen ihr habt geschaffen ihr seid er­ schienen sie haben geschaffen sie seien erschienen sie haben geschaffen sie sind er­ schienen 25. Exerciţiul 504. punctul 25. î n alte funcţii decît cea din vorbirea indirectă.. î n traducerea conjunctivului I în limba română se foloseşte indicativul cînd se relatează cu obiectivitate cele spuse sau gîndite de cineva 1 '. . Citiţi textul lecţiei şi constataţi cînd intervine vorbirea indi­ rectă ! Stabiliţi de la ce propoziţie de declaraţie depinde! Exerciţiul 503. Dl.. Was man auch immer behaupte. trecîndu-le la vorbirea directă! Model: Ein Forscher hat einmal behauptet: „Die Automation ist die Fortsetzung etc. In Zu­ kunft werde jeder Arbeitsgang . Exemple: Herr Meier behauptet. wird gearbeitet Heute werde bereits viel mit Automation gearbeitet.2. schon vor 50 Jahren seien einige Maschinen automatisch gesteuert worden.4. Transformaţi părţile textului redactat la vorbirea indirectă. Conjugaţi la timpurile conjunctivului I următoarele ex­ presii ! eine Meinung äußern eine Fertigungsstraße aufstellen J ) v. Exerciţiul 502.". alle Webstühle seien vollautomatisch. Meier susţine că toate războaiele de ţesut sînt complet automatizate.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 405 Spre comparaţie: indicativul Exemple: . conjunctivul I se redă în limba română prin condiţionalul optativ. die Produktionstechnik hat sich schnell ent­ wickelt.. wird automatisiert werden automatisiert werden.4 c) al lecţiei de faţă..2. tehnica producţiei s-a dezvoltat rapid.1. .

bei der Automation trete der Mensch fast völlig zurück." b. „Schon vor 150 Jahren waren einige Webstühle durch Lochstreifen gesteuert worden. sonst wird der Flüssigkeitsdruck zu stark." „Die Geschwindigkeit muß erhöht werden.406 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION automatisch ablaufen auf eine Erfindung hinweisen die Zeit in Betracht ziehen ein neues Fördermittel erfinden Exerciţiul 505. Jahrhundert verlegen"." . Der Oberingenieur bestimmte: „Hier wird das Explosionsverfahren angewendet." c." „Nach 150 Jahren wird die Automation einen noch höheren Grad erreichen. Treceţi următoarele propoziţii la vorbirea indirectă (va­ rianta obiectivă). subordonîndu-le propoziţiilor de declaraţie respective! Model: Der Professor erklärte: „Bei der Automation tritt der Mensch fast völlig zurück". Der Leiter der Delegation fragte: „Welche Art von Automation wenden Sie in Ihrem Werk an ?" „Geschieht es in Form von Einzelmaschinen oder von automatischen Fer­ tigungsstraßen ?" „Führt dieser Automat die Umwandlung vom Rohstoff zum Halbzeug oder vom Halbzeug zum Fertigerzeugnis d u r c h ? " d. In der Betriebsanleitung steht: „Reinigen Sie die Oberfläche !" „Entfernen Sie den Rost möglichst gründlich !" „Bewahren Sie die Metallteile vor Korrosion !" „Entfetten Sie die Metallflächen vor der Montage \" „Achten Sie bitte auf richtige Aufstellung der Maschine 1" f. „Damals hat James W a t t den Fliehkraftregler erfunden". Ein Genosse wollte wissen: „Erhöht die neue Energiequelle die Geschwindigkeit ?" „Wie wirkte der Flüssigkeitsdruck auf die Rohteile ein ?" „Kann man auf das Kontaktverfahren verzichten?" „Werden wir über den notwendigen Treibstoff verfügen?" „Wer beteiligt sich an den Vorarbeiten?" e. Der Ingenieur erläuterte: „Die Automation geht nicht bis in die Steinzeit zurück". der Explosionsstoff wurde bereits hertransportiert." „Bei der Mechanisierung war er ein wesentliches Glied der Fertigung. „Man kann ihren Anfang ins 18. a. wird die Ladung abgebrannt. Der Professor erklärte." „Wenn dieser Rohteil in das Werkzeug eingesetzt worden ist. Der Professor erklärte: „Bei der Automation tritt der Mensch fast völlig zurück.

Dar şi celelalte două moduri. punctul 11.3. perfectul 2 '.1.1.2. = Au vorbit mai departe ca şi cînd nu s-ar fi întîmplat nimic. punctul 21. Kommen Sie ! Conjunctivul — modul acţiunilor posibile. indicativul. Er käme. mai mult ca perfectul 4) şi viitorul 5 '. 5 > v. punctul 16.3. în acest caz.3. Exemple: Er sagte. 6 > v. Indicativul are următoarele timpuri: prezentul 1 '. punctul 8. acest mod mai poate exprima în anumite contexte: a) un ordin. 2) v. îşi au funcţiile lor bine stabilite.3. punctul 23. folosit mai ales în vorbirea indirectă. . lecţia a 3-a punctele 3. lecţia a 21-a. 4) v. punctul 25. 25. Verbele limbii germane pot avea următoarele trei moduri: Exemple: ••• '•<"•' Indicativul — modul acţiunilor reale. lecţia a 8-a. Modurile şi diatezele verbale ( R e c a p i t u l a r e şi sinteză) 25.1. în mod normal.3. precum şi pentru exprimarea unor forme de imperativ". lecţia a 18-a.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 407 25. punctul 22.2. ' ' v. = Se va hotărî probabil pentru procedeul de distanţă.3. punctul 25. b) Conjunctivul II 8 ' cu timpurile prezent şi trecut. 3) v. lecţia a 16-a. însoţit de un adverb care exprimă incertitudinea. Sie sprachen weiter. Conjunctivul are următoarele forme: a) Conjunctivul I 6 ' cu timpurile prezent. în limbajul tehnic predomină. punctul 14.1. lecţia de faţă. de obicei.3. sau ireale. curăţaţi acum piesele metalice ! b) o acţiune nesigură.3. 11 v. 81 v.1. folosit pentru expri­ marea unor acţiuni dorite.2 şi 3. probabilă. indicativul este. punctul 10. als ob nichts geschehen sei.3. Dintre acestea. er komme nicht. = A spus că nu va veni. Sie reinigen jetzt die Metallteile ! = Dv. Imperativul — modul acţiunilor solicitate. imperfectul (sau preteritul) 3). Deşi funcţia principală a indicativului constă în exprimarea unor acţiuni sau stări reale. lecţia de faţă.1.1. punctul 18. 25. ireale. o dispoziţie (de obicei prin viitor sau prezent). lecţia a 22-a.1. incerte. vă veţi ocupa de tehnica procedeului. deşi folosite mai rar.3. = Dv. lecţia a 14-a.1 lecţia a 10-a. 1 .5. dar şi în alte propoziţii secundare. lecţia a 4-a. Er kommt. punctul 4 . Exemple: Sie werden sich mit der Verfahrenstechnik befassen. viitor şi perfect. lecţia de faţă.1. Exemple: Er wird sich wohl für das Distanzverfahren entscheiden. lecţia a 11-a.

1. ar fi participat la sesiune. sollen. ar participa la sesiune. lecţia a 14-a. a Il-a singular şi plural. Exemple: Komm ! = Vino ! Kommt ! == Veniţi ! Beteilige dich (Beteiligt euch) an der Tagung ! = Participă (Participaţi) la sesiune ! Nimm (Nehmt) Platz ! = Ia (Luaţi) loc ! De la verbul „sein" = a fi se formează imperativul familiar pornind de la conjunctivul I prezent cu omiterea pronumelui (şi a desinenţei la singular).3. punctul 14. care exprimă invitaţii. = Dacă ar fi venit. x 2 Exemple: > v. . Exemple: Sei unser Gast ! = Fi oaspetele nostru ! Seid unsere Gäste ! = Fiţi oaspeţii noştri ! c) Imperativul pentru pers. Exemple: Kommen Sie ! = Veniţi ! Beteiligen Sie sich an der Tagung ! = Participaţi la sesiune ! Seien Sie unser Gast ! = Fiţi oaspetele nostru ! Nehmen Sie Platz ! = Luaţi loc ! Imperativul de politeţe poate fi formulat şi cu verbele modale „mögen" şi „wollen" sau cu conjunctivul II „würde" pentru a i se da o notă deosebită de politeţe şi serviabilitate. = Dacă ar veni. a) Imperativul de politeţe 11 pentru pers. punctul 7. format din conjunctivul I prezent al pers. a IlI-a singular. lecţia a 7-a. würde er an der Tagung teilnehmen. müssen" la indicativul sau conjunctivul I prezent. rugăminţi sau porunci.408 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Wenn er käme. format din conjunctivul I prezent.2. a Ii-a singular prin -a sau omiterea ei. a Ii-a singular şi plural. a I l I . Imperativul are numai timpul prezent cu următoarele forme. Exemple: Er komme ! = Să vină ! Er beteilige sich an der Tagung ! = Să participe la sesiune ! Er sei unser Gast ! = Să fie oaspetele nostru ! Er nehme Platz ! = Să ia loc ! Pentru pers. Exemple: Wollen Sie bitte kommen ! = Vreţi vă rog să veniţi ! Möchten Sie bitte Platz nehmen ! = Vreţi vă rog să luaţi loc ! Würden Sie bitte unser Gast sein ! = Aţi vrea vă rog să fiţi oaspetele nostru ! b) Imperativul familiar 2) pentru pers.a plural cu inversarea pronumelui. ) v. Wenn er gekommen wäre. mai ales în vorbirea indirectă. format pornind de la indicativul prezent prin omiterea pronumelui şi înlocuirea desi­ nenţei la pers. 25.3.3. solicitări. a IlI-a singular se folosesc frecvent forme de imperativ parafrazate cu ajutorul verbelor modale „mögen. hätte er an der Tagung teilgenommen.

format din conjunctivul I prezent cu inversarea pronumelui personal. = Dublăm volumul de material.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 409 Exemple:'Sagen Sie ihm. dürfen" la conjunctivul I. format din infinitivul (uneori şi din partici­ piul perfect al) verbelor. Verbele limbii germane pot avea următoarele trei diateze: Diateza activă — pentru acţiuni pe care le desfăşoară subiectul.2. 1 Se dublează volumul Das Werkstoffvolumen verdoppelt sich. Rost sorgfältig beseitigen ! = A se îndepărta cu grijă rugina ! Oberfläche nicht beschädigen ! = A nu se vătăma suprafaţa ! Ungenaue Teile austauschen ! = A se schimba părţile neprecis lucrate! î n limbajul tehnic se întîlneşte mai ales această ultimă formă. parafrazat prin verbele mo­ dale „mögen". lecţia a 13-a. a IlI-a plural este para­ frazat prin conjunctivul II. sollen. Diateza pasivă 1] — pentru acţiuni pe care le suferă subiectul. f) Imperativul impersonal. . I plural. Exemple: Sie mögen kommen ! = Să vină ! Sie sollen den Termin verlegen ! = Să amîne termenul ! Sie müssen sich an der Tagung beteiligen ! = Să participe la sesiune ! î n vorbirea indirectă. sie müßten sich entscheiden. 25. să participe la sesiune. punctul 12. că trebuie să se hotărască. er muß/müsse sich entscheiden. că trebuie să se hotărască. a IlI-a plural.2. sie sollten an der Tagung teilnehmen.3. er mag/möge kommen. 2 Exemple: *) v. să participe la sesiune. = Spuneţi-le să binevoiască să vină. = Spuneţi-i să vină. Das Werkstoffvolumen wird verdoppelt. Exemple: Gehen wir ! = Să mergem ! Nehmen wir Platz ! = Să luăm loc ! Verlegen wir den Termin ! = Să amînăm termenul ! e) Imperativul pentru pers. müssen. Exemple: Sagen Sie ihnen. punctul 13. Diateza reflexivă2) — pentru acţiuni care se răsfrîng asupra subiec­ tului. J de material. imperativul pentru pers. lecţia a 12-a.2. Exemple: Wir verdoppeln das Werkstoff Volumen. Se traduce în limba română tot cu infinitivul. d) Imperativul pentru pers. sie möchten kommen. er soll/solle an der Ta­ gung teilnehmen. > v. können.

d. Unele propoziţii subordonate introduse prin conjuncţii complexe (locuţiuni conjuncţionale. ca şi cînd această părere s-ar fi generalizat. iar în locul său se aşază verbul finit Exemplu: Propoziţia principală Propoziţia subordonată Es scheint. als ob er der Oberingenieur sei. Die Geschwindigkeit erhöht sich.4. Se pare Completă: als ob diese Meinung Allgemeingut geworden sei ca şi cînd această părere s-ar fi generalizat. Der Werkstoffbedarf nahm so sehr zu. Model: Anfangs schien es. = Se arată că acest produs s-a dovedit a fi bun. Atît diateza pasivă cît şi diateza reflexivă ajută în limbajul tehnic la formularea unei exprimări impersonale. . Sie hielten an der alten Methode fest. compuse de obicei din 2 cuvinte) pot fi prescurtate. 25. als sei die Anwendung dieses Verfahrens möglich. Anfangs schien es. c. eliminîndu-se al doilea cuvînt al conjuncţiei. als ob sich die Produktion verdoppeln müsse. als ob es keine neuen gebe. b. Exerciţiul 506. Prescurtaţi următoarele propoziţii aşezînd verbul finit în locul conjuncţiei „ob" ! comparative ireale.1. daß dieses Erzeugnis sich bewährt hat. 1 = g e y. Anfangs schien es. Er verfügte über die Arbeitsmethoden.4. als ob die Anwendung dieses Verfahrens möglich sei. als ob die Anwendung dieses Verfahrens möglich sei. a. prescurtată : als sei diese Meinung Allgemeingut geworden. Propoziţii subordonate prescurtate 25.410 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Limbajul tehnic este caracterizat prin formulări frecvente cu diateza pasivă. Exemple: Die Geschwindigkeit wird erhöht. J Es wird darauf hingewiesen.

Predicatul cuprinde în mod obligatoriu un verb (principal sau auxiliar) la o formă finită ( = conjugată) sau un infinitiv prepoziţional (infinitiv cu „zu"). lecţia a 11-a.5. cititorul. lecţia a 6-a.1. Deosebirile cele mai specifice se referă la ordinea părţilor de propoziţie (predicat. Deosebirile numeroase faţă de construcţia propoziţiei din limba română cer ca înainte de a trece la lectura unui text tehnic german sau de a audia conferinţe.5. ba) totală der Arbeitsgang automatisch Pn ab? bb) parţială 11 2) 3 Wie Pf läuft der Arbeitsgang Pn ab? v.2. Predicatul poate consta dintr-un singur cuvînt (predicatul s i m p l u v ) sau din două ori mai multe cuvinte. Predicatul trebuie deci în primul rînd identificat şi înţeles. în două părţi: partea finită (= verb la forma personală.). punctul 24. v.5. ) v. punctul 6. subiect. *** vezi pag. Locul pen­ ultim Locul ultim A. PF) şi partea infinită sau nominală (predicatul complex.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 4H 25. care se împart. punctul 11. Poziţia predicatului şi a părţilor sale este cheia înţelegerii propo­ ziţiei germane. de aceea indicăm în tabelul de mai jos numai poziţia predicatului complex. 413 . Pn 3) ). Propoziţia principală a) enunţiativă b) interogativă Pf Läuft Pf** Der Arbeits­ läuft gang automatisch Pn*** ab. Predicatul simplu se comportă în privinţa ordinii în propoziţie ca şi partea finită a predicatului complex.5. Ordinea părţilor sintactice (Recapitulare şi sinteză) 25. expuneri şi explicaţii ori de a participa la discuţii de ordin tehnic. * ** lecţia a 24-a.3. 25. Felul propoziţiei Locul I» Locul II Locurile III. auditorul sau participantul să cunoască bine particularităţile structurii sintactice a limbii germane pentru a putea înţelege şi vorbi. complement etc. indiferent de numărul cuvintelor.2. Una dintre cele mai marcante particularităţi ale limbajului teh­ nic german este •— pe lîngă structura cuvintelor de specialitate v— structura propoziţiei. IV etc.

Prepoziţia secundară Pn a) introdusă > Pf Läuft l Pn durch ! Das Projekt genau Pf führe durch führen ! Pn das Projekt genau durch ! Pn durchführen! Sie bitte das Pro­ jekt genau Pf möge das Projekt genau Pn durchführen! Pf läuft. Pn ab.1. 18-a. Pn ab. faţă punctul punctul punctul punctul punctul 16. 18. d) prescurtată 41 als Pf laufe der Arbeits­ gang automa­ tisch * v. so. 17-a.. lecţia a a a a de 16-a. 19. lecţia > lecţia 2 > v. lecţia 4 > v. 19-a. 25.2.1.2 17. lecţia 3 > v. IV etc.412 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Felul propoziţiei Locul I« Locul II Locurile I I I . . daß der Arbeits­ gang automatisch ab- b) neintrodusă > 3 der Arbeits­ gang automatisch c) infjnitivală 3) um das Projekt genau Pn durchzu­ führen.. Locul penultim 1 Locul ultim c) imperativa Pf Führen ca) cu imperativ Sie das Projekt genau Pn cb) cu infinitiv Man ce) cu conjunctiv Pf Wollen cd) cu verb modal Man sau: B. 4.

III etc. *** Pn = partea nominală nepersonală a predicatului. 25.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 413 „Locul I. II. Exemplu: J Locul I Locul II Locul penultim l Locul ultim Wir Pf verlegen 1 Pn dem Ter­ min i nicht Dacă partea nominală a predicatului cuprinde şi alte elemente în afară de negaţie. . a doua.3. Exemplu: Locul I Locul II I Locul p e n u l t i m Locul ultim müssen. atributul de orice fel fiind considerat ca element al părţii sintactice formate de cuvîntul său de referinţă. circumstanţial). predicat. Exemplu: 1 1 Locul I Locul I I Locul p e n u l t i m j Locul u l t i m 1 Wir Pf haben den Termin \ Pn i nicht verlegt Negaţia „nicht" este primul element şi în partea nominală a predicatului propoziţiei secundare. aceasta este primul element. parte sintactică (subiect. a treia etc." înseamnă în acest context: prima. damit wir den Termin nicht verlegen Dacă negaţia „nicht" neagă altă parte sintactică. complement. Negaţia „nicht" poate fi o parte infinită a predicatului şi se com­ portă ca elementul Pn din tabela de mai sus. atunci stă în faţa acesteia ca şi negaţia „kein".5. ** Pf = partea finită a predicatului. în cazul cînd neagă verbul. Exemple: Locul I Locul I I Locul ultim Locul penultim Pf Der Arbeits­ gang läuft Kein Arbeits­ läuft gang Pn nicht automatisch hier automatisch ab ab.

25. > v. Jahrhun­ dert Watt erfunden.. Jahr­ hundert Watt den Fliehkraftreg­ ler schon im 18. adică în propoziţia principală după forma finită a predicatului sau după subiect dacă acesta este un pronume. Locul I j Locul II j 1 Locul penultim Locul ultim i Watt. der daß wie 2 > v. IV etc. Jahr­ hundert Den Flieh­ kraftregler hat den Fliehkraftregler schon im 18. Subiectul poate ocupa oricare dintre poziţiile lăsate libere de pre­ dicat în propoziţie. IV etc.5. fiind cuvînt introductiv (pronume relativ sau interogativ) sau urmând imediat după cuvîntul introductiv ori după pronumele reflexiv 2). punctul 12. Pronumele reflexiv1' stă cît mai la începutul propoziţiei.. Locul I Locul II Locurile III.5. V etc. beteiligen. nu se aplică la limba germană. Locul I Locul II Locurile III. Wir wissen. Locul penultim Locul ultim Wie Wie Er fragte. subiectul stă în locul I I I sau chiar IV. Dacă locul I este ocupat de altă parte sintactică.2. lecţia a 12-a. subiectul se află de obicei cît mai la începutul propoziţiei. respectiv după subiect în propoziţia secundară. erfunden. Er fragte. lecţia de faţă. Exemple.414 LEHRSTÜCK AUTOMATION 25.4.4. hat hat erfunden. hat. 11 Regula din limba română. în propoziţia secundară.. Exemple. punctul 25. .5. J : Watt sich den Fliehkraftregler den Fliehkraftregler das Erzeugnis erfunden erfunden bewährt hat. Exemple. wie ob kann soll man wir sich diese Verkettung man sich diese Verket­ tung sich diese Verkettung uns an dem Verfahren äußern ? vorstellen vorstellen ? soll.5. hat. după care subiectul trebuie să preceadă predicatul. Locul pen­ ultim Locul ultim Watt Schon im 18.

cu prepoziţie) pot ocupa de asemenea oricare dintre poziţiile lăsate libere de predicat. la dativ.5. Exemple: Locul I Locul II Locurile III. de mod. erzeugen muß Cînd în propoziţie sînt mai multe complemente. daß..LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 415 25. fragen. erklärt.) pot ocupa de asemenea oricare dintre locurile lăsate libere de predicat. Complementele (la acuzativ.5. pronumele la acuzativ precede toate celelalte. iar complementul la acuzativ pe cel prepoziţional. erklärt. IV etc. Determinările circumstanţiale (de loc.7. erklärt. Cînd unul sau mai multe complemente sînt exprimate prin pronume personale. .6. de timp. Locul penultim Locul ultim Ich Ich Ich Ich habe habe habe habe dem Lehrling das Ver­ fahren ihm das Verfahren es ihm es ihm dadurch erklärt. iar în propo­ ziţia secundară. Exemple: Locul I Locul II Locurile III. de cauză etc. IV etc.. complementul la dativ precede de obicei pe celelalte. Exemple: Locul I Locul II Locurile III. Locul pen­ ultim Locul ultim Die Gieße­ rei Sie muß müssen der Werkzeugmachern die Rohteile den Meister nach dem Werkzeug liefern. exprimate prin substan­ tive. 25. De obicei urmează după forma finită a predicatului (Pf) în propoziţia principală. Locul penultim Locul ultim Die Gieße­ rei Die Guß­ rohlinge weil muß muß die Gießerei die Gußrohlinge die Gießerei die Gußrohlinge erzeugen erzeugen. IV etc. după subiect.

punctul 16. Locul penultim | Locul ultim Dieser Vorgang ist heute dieser Vorgang dieser Vorgang heute Heute ist Sehr bekannt ist sehr be­ kannt. Atributul de orice fel v formează o singură parte sintactică cu cuvîntul său de referinţă şi de aceea stă totdeauna imediat înainte sau după acesta.8. sînt aşezate în ordinea importanţei comunicative crescînde.416 L E H R S T Ü C K 25: AUTOMATION Exemple: Locul I Locul I I Locurile I I I . punctul 11. Wir weisen Sie auf die Verkettung der Fertigungsstraße hin. 2 > v. Jedes Fertigerzeugnis macht diese Ein­ zeloperation durch. Thal Er hat hat hat heute den Gästen sie den Gästen die Monta­ gewerkstatt heute die Monta­ gewerkstatt heute den Gästen gezeigt. schaffen annehmen. indiferent de felul lor. erfinden.5. .9. Locul p e n u l t i m Locul ultim Ing. A timp) 11 zurücktreten äußern. V etc. 25. gezeigt.5. A mod) 3(N. iar cea mai importantă stînd la sfîrsit înaintea părţii nominale a predicatului (Pn). lecţia a 16-a.2. Exemple: Locul I Locul I I Locul I I I Locurile IV. IV e t c . Thal Ing. 25. v. durchmachen. A) 2(N. daß alles gut abläuft. Man nimmt an. sehr bekannt 25. gezeigt.6. daß) 2(N als N) 2(N auf A) 3(N.1. Valenţa verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemplificări 1(N) 2(N. cea mai puţin importantă parte urmînd imediat după forma finită a predicatului (Pf). behaupten erschienen hinweisen fassen verlegen Die Mechanisierung tritt zurück. Fassen Sie Ihre Worte kurz ! Man verlegt den Termin ins nächste Jahr. Părţile sintactice din interiorul cadrului verbal 1 ) .5. Der Sprengstoff erscheint als Energie­ quelle. lecţia a 11-a.

Oaspetele şi-a exprimat părerea că automatizarea ar fi început în epoca de piatră. Specialiştii spun că automatizarea se află într-un proces de dezvoltare continuă.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 417 Exerciţiul 507. b. Was versteht man unter Automation ? e. inclusiv cele date. topoare etc. Wer erfand den Fliehkraftregler? i. Inginerul susţine că automatul a efectuat şi controalele necesare. Was führt der Automat durch ? Exerciţiul 509 (sinteză). pîrghii.. Wann erfand James W a t t den Fliehkraftregler ? g. 1/103 . Wie waren diese ersten automatischen Erfindungen ? k. In welcher Form kann der Automat erscheinen ? r.. Welche Meinung ist heute nicht mehr ganz zutreffend ? d. Traduceţi în limba germană! a. pot fi luate în considerare la definirea automatizării. Formaţi propoziţii şi cu verbele din tabela de mai sus care nu sînt exemplificate! Treceţi apoi toate propoziţiile. Wo hat es die ersten vollkontinuierlichen Getreidemühlen gegeben ? j .Welche Rolle spielte der Mensch in der Mechanisierung? n. Aş vrea să întreb ce rol a jucat omul în procesul de mecanizare. Welche Entwicklung hat die Produktionstechnik mitgemacht ? m. atunci cînd au fost inventate primele unelte. Nu ştim dacă (ob !) putem înlocui toate maşinile-unelte deservite mecanic. Welches waren die ersten Werkzeuge der Menschen ? c. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi! a." ! Model: Die Mechanisierung tritt zurück. daß die Mechanisierung zurücktrete. Welche Rolle spielt er in der Automation ? o. d. Seit wann gibt es automatisch gesteuerte Webstühle ? h. Er sagte. Ne întrebăm dacă unelte ca ciomege. Exerciţiul 508 (sinteză). Exerciţiul 510 (sinteză). care sînt adesea ghidate electronic. Expuneţi în scris şi oral ideile cuprinse în textul lecţiei după următorul plan! Was versteht man unter Automation ? Und unter Mechanisierung ? Seit wann gibt es Automation? 27 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. g. la vor­ birea indirectă cu „daß" subordonindu-le propoziţiei de declaraţie: „Er sagte. H a t diese Meinung überall Aufnahme gefunden ? f. e. c. prin automate.. f. Am vrea să ştim ce grad va atinge automatizarea peste 200 de ani. Wovon konnte sich damals aber niemand eine Vorstellung machen ? 1. Seit wann gibt es Automation? b. El a explicat că acest control constă dintr-un număr mare de operaţii. Was erscheint heute anstelle der handbedienten Werkzeugmaschinen ? p. h.

der Zylinderblock 8 ' eines Automobilmotors 9 ') oder das Er­ zeugnis (z. IO) 1! ) 12 13) die Fertigungslinie versteht (man) die Anreihung die Meßvorrichtung die Installation streng die Folge der Zylinderblock der Automobilmotor die Tube die Paste die Creme durchgeleitet linia de fabricaţie se înţelege înşirarea dispozitivul de măsurat instalaţia strict.B. eine Tube 10 ' für Pasten 11 ' oder Cremen12') durch 13 ' die ent­ sprechenden Arbeitsgänge. bzw. 15 AUTOMATISCHE FERTIGUNGSSTRASSEN Unter Fertigungsstraße oder Fertigungslinie 1 ' versteht 21 man die An­ reihung 3 ' von Maschinen. durchgeleitet 13 '. Maschinen. Geräten. 6) 7) 8 ) 9. selbständig. sever succesiunea blocul de cilindri motorul de automobil tubul pasta crema trecut (condus) prin . Wird das Werkstück (z. Vorrichtungen. also ohne menschlichen Eingriff. Installationen usw. in strenger 6 ' Folge 7 ' der für die vollkommene Fertigung eines Werkstückes oder Erzeugnisses notwendigen Arbeitsgänge.und Meßvorrichtungen 4 '. Kontroll.B. In­ stallationen 6 ' usw. Vocabular 1) 2) 3) 4) 5.418 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Welches waren die ersten Erfindungen auf dem Gebiet der Automation ? Wie hat sich die Automatisierung entwickelt ? Wie wird sich die Automatisierung in Zukunft entwickeln ? D. so spricht man von einer automatischen Fertigungsstraße. Lectura suplimentară Nr.

dem Aufschrauben 26 ' des Hütchens 27 '. ohne Abfüllung 16 ' des Inhaltes 17 '. durchljef durchlaufen) a parcurge Fließdruckpresse presa de extruziune Transportvorrichtung dispozitivul de t. Innen.24 ' und Außenlackiermaschinen 25 ' usw. Nach Ein­ fettung 18 ' des Rohmaterials in der Einfetttrommel 19 ' (rechts in der Abb. dozarea Inhalt conţinutul Einfettung ungerea. 1 * sei der Ablauf15' für die automatische Fertigung einer Tube. gresarea Einfetttrommel toba de gresare durchlaufen (äu.) durchläuft 20 ' dieses zunächst die Fließdruckpresse 21 '. einen Glühofen 23 '. kurz beschrieben. IT 15) 16) 17 18 19 20 IV 22 23 24 25 26 27 28 i 29 i 30 i der die der die die die die der die die das das das das der cu ajutorul anhand Ablauf mersul Abfüllung umplerea.< Anhand 14 ' der Abb..LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 419 Abb. Abfüllautomaten 30 '. Das Abfüllen 28 ' mit Pasten oder Cremen geschieht im betreffenden Hersteller­ werk 29 ' ebenfalls automatisch in sog. wobei die Umformung zur Tube erfolgt und von töa. vermittels automatisch gesteuerter Transport­ vorrichtungen 22 '.ransporl Glühofen cuptorul de recoacere Innenlackiermaschine maşina de lăcuit interior maşina de lăcuit exterior Außenlackiermaschine înşurubarea Aufschrauben Hütchen pălărioara (căpăcelul) Abfüllen umplerea Herstellerwerk uzina producătoare Abfüllautomat automatul de umplere *) Cuvintele din figură se găsesc la sfîrşitul vocabularului . bis zum letzten Arbeitsgang.

420 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION a) b) c) d) e) f) g) h) i) ]) k) die die die der die der die der die die die Einfetttrommel Fließdruckpresse Tubendrehbank Glühofen Innenlackiermaschine Innenlack Einbrennofen Außenlackiermaschine Trockenofen für Lackierung Bedruckung Druckmaschine Hütchenaufschraubmaschine toba de gresare presa de extruziune strungul pentru tuburi cuptorul de recoacere maşina de lăcuit interior cuptorul de uscat lacul din interior maşina de lăcuit exterior cuptorul de uscat lăcuirea imprimarea/tipărirea maşina de imprimat/tipărit maşina de înşurubat capacele * .

Partea a ll-a .

Aber morgen. daß ich mit meinen Kollegen erst im Winter kommen kann. Herr Munteanu". Es wird aber doch Herbst werden.. Da gibt's bei uns wochenlang herrliches Wetter". an die Schwarzmeerküste auf Urlaub". Unsere Reise hängt von den Arbeiten für den Fünf jahresplan ab.wj.Gespräch Nummer 1 DIE ZEIT i I M. daß Sie nicht noch jetzt im Frühling oder Sommer kommen.fJ. unser Aufenthalt hier geht bald zu Ende. nicht w a h r ? " „Ja. Herr Berger.• ." „Wir erwarten Sie jedenfalls so bald wie möglich in Bukarest. das heißt: nicht heute. A. oder übermorgen.c." „Es wird mir ein Vergnügen sein. ' i 7 i i . ich hoffe. Im nächsten J a h r komme ich aber bestimmt. Herr Munteanu.nz." ." „Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Einladung. ". Herr Berger. „Auf Wiedersehen. leider! Übrigens — wann werden Sie nach Rumänien kommen ? Zu welchem Zeitpunkt können wir mit Ihrem Besuch rechnen ?" „Das kann ich Ihnen im Augenblick nicht sagen. Sie und Ihre Kollegen in Bukarest begrüßen zu dürfen". „Jedenfalls kommen Sie dienstlich doch noch im Laufe dieses Jahres nach Bukarest. Mittwoch. ' . so 15. . I . September oder 1. im Juli oder August. Text Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: „Nun. . mit meiner Frau und den Kindern. Oktober. gebe ich Ihnen Bescheid".'/ l. „Natürlich mit der Familie?" „Ja. in den Monaten Dezember-Januar." „Schade. „Es könnte auch sein. „Gute Nacht.¥ ." „So schnell?" „Ja. Dienstag.

• s. oprirea sfîrşitul. -(e)s. — e der Aufenthalt. f. săptămîni de-a rîndul splendid. decembrie Januar. a nădăjdui toamna septembrie octombrie păcat primăvara vara aici: atunci timp de mai multe săptămîm. f. vremea. Vocabular das Gespräch. -e der September. -s. -e das Ende. gab. -(e)s.pl. -(e)s. -e Bescheid geben (i. -e der Sommer. admirabil. capătul a se apropia de sfîrşit. iulie August. momentul mîine marţea poimîine miercurea răspunsul. -n zu Ende gehen leider übrigens der Zeitpunkt. pl. -n abhängen (hing ab. -es. -(e)s. abgehangen) a depinde Fünfjahresplan.pl. -s. f. -s. informaţia. -s. f. -(e)s. cert Juli. lămurirea a da răspuns/o informaţie în interes de serviciu nu-i aşa ? a spera. pl. -e der Bescheid.pl. -s. iarna Monat. -e übermorgen der Mittwoch. f. -(e) 5. pl der Oktober. ^ e planul cincinal bestimmt precis. -s. ge geben) dienstlich nicht wahr ? hoffen der Herbst. sigur. -s. -s. -e morgen der Dienstag. -s. -s. -s. numai Winter. timpul erst aici: abia. minunat herrlich Wetter. -e luna Dezember. -(e)s. august Schwarzmeerküste.pl. f. -s. da wochenlang das der der der der die der der der die dialogul.pl. f. litoralul Mării Negre . -(e)s. -e der Augenblick. f. ianuarie călătoria Reise. conversaţia şederea. schade der Frühling.GESPRÄCH 1: DIE ZEIT 423 B. a se termina din păcate de altfel momentul clipa.

nu-i aşa ? (întrebarea de confirmare are topica propoziţiei enunţiative. . = . . iar intonaţia interogativă are loc în formula de confirmare „nicht w a h r ? " Adesea întrebarea de confirmare cuprinde cuvîntul de întărire „doch". c t. aproximativ 15 septembrie sau 1 octombrie. -e Familie. . -es... doamna. Exemple: fünfzehnter September 1 . Es könnte sein = S-ar putea. = îmi va face plăcere să vă pot saluta pe dv. acum Jedenfalls kommen Sie dienstlich doch noch im Laufe dieses Jahres nach Bukarest. -u > = 15 septembrie r der fünfzehnte September j am fünfzehnten September) * . = Atunci este la noi săptămîni de-a rîndul un timp minunat.. ... . şi colegii dv. f. nicht wahr ? = î n orice caz veniţi. so 15. . -(e)s. Explicaţii şi exerciţii 1.pl. . (Data se indică cu ajutorul numeralului ordinal. marcat în scris cu punct după cifră. . Sie und Ihre Kollegen in Bukarest begrüßen zu dürfen. (fünfzehnter) September oder 1. .e Gute Nacht concediul familia femeia. i. prietenos revederea La revedere ! noaptea Noapte bună! C. soţia copilul amabil. adică: forma finită a predicatului în locul II. la Bucureşti.. (erster) Oktober. Zu welchem Zeitpunkt können wir mit Ihrem Besuch rechnen ? = Pe cînd putem să aşteptăm vizita dv. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Unser Aufenthalt hier geht bald zu Ende. Auf Wiedersehen ! die Nacht. la Bucureşti în interes de serviciu. c-i. . = Şederea noastră aici se apropie de sfîrşit. -er freundlich das Wiedersehen. auf Urlaub = în concediu. so bald wie möglich = cît de repede posibil. -en Kind. Predicatul este puternic accentuat. -s. î > = m/la 15 septembrie den fünfzehnten beptemberf ' Da gibt's ( = gibt es) bei uns wochenlang herrliches Wetter. Es wird mir ein Vergnügen sein. -n Frau. A f t x. care nu se traduce). încă în acest an. ? im Augenblick = pentru moment. j x-ri-i. Numeralul ordinal se declină ca orice adjectiv.424 GESPRÄCH 1: DIE ZEIT der die die das Urlaub.

Unser Aufenthalt hier geht doch bald zu Ende.. etc. der Frühling etc. Sie werden im Sommer nach Rumänien kommen.. zma die Woche. observaţia după acest tabel. Numele zilelor săptămînii. der Januar etc. . -(e)s. l > v. Unser Aufenthalt hier geht bald zu Ende. Reţineţi următorul vocabular suplimentar ! 12 Monate oder 4 Quartale 1) Erstes Quartal 1 Januar 2 Februar 3 März Zweites Quartal 4 April 5 Mai 6 Juni Drittes Quartal 7 Juli 8 August 9 September Viertes Quartal 10 Oktober 11 November 12 Dezember Ein Jahr hat: 365 Tage 1 ' oder 52 Wochen« 4 Jahreszeiten 1] \ 1. nicht wahr ? a. cu intonaţia respectivă! Model: Unser Aufenthalt hier geht bald zu Ende. Herbst September Oktober November 4. Frühling März April Mai 2.GESPRÄCH 1: DIE ZEIT 42 5 2. -(e)s.) » Reţineţi: der Tag. Winter Dezember Januar Februar Jede Woche hat 7 Tage 1 Montag 2 Dienstag 3 Mittwoch 4 Donnerstag 5 Freitag 6 Samstag 7 Sonntag 2 Quartale oder 6 Monate nennt man ein Halbjahr 1] Observaţie. semestrul Exerciţiul 511. b. ale lunilor şi anotimpurilor sînt de gen masculin (der Montag. -n săptămîna das Quartal. Transformaţi următoarele propoziţii în întrebări de confir­ mare prin adăugarea cuvîntului de întărire „doch" şi a formulei de confirmare „nicht wahr?" Rostiţi propoziţiile cu glas tare. Sommer Juni Juli August 3. -e trimestrul die Jahreszeit. -en anotimpul das Halbjahr.

nach Rumänien kommen zu können ? f. 4. Was sagt Genosse Munteanu zu Herrn Berger ? c. Exerciţiul 512. d. Wann hofft Herr Berger. Răspundeţi la fiecare din întrebările de mai jos cu datele indicate după modelul dat! Model: Der wievielte ist heute?-—Der 10. April. Februar. datele. Am wievielten kommt Herr Berger?'—Am 10. September. 12. Den wievielten haben wir h e u t e ? — D e n 10. 29. November. 1. învăţaţi dialogul pe din afară şi repetaţi-l cu cit mai multe variaţii ale indicaţiilor de timp (zilele săptămhiii. Juli. Im Frühling ist bei Ihnen immer herrliches Wetter. Übermorgen können Sie mir Bescheid geben. Warum schlägt Genosse Munteanu ihm vor. Mai. f. 18. 7. 31. 24. anotimpurile) ! . folosind vorbirea indi­ rectă ! Exerciţiul 515. Wann kann ihm Herr Berger Bescheid sagen ? e. März. (zehnte) Juni. Wir dürfen Sie in Bukarest erwarten. Dezember. Repovestiţi conţinutul dialogului. August. Kommt Herr Berger dienstlich nach Rumänien oder auf Urlaub ? Exerciţiul 514. Wer spricht in diesem Dialog ? b. g. Was möchte Genosse Munteanu wissen ? d. Dauern die Versuche noch lange ? — Es wird 10. (zehnten) Juni. 21. Exerciţiul 513. e. (zehnten) Juni. lunile. 16. Răspundeţi! a. 8. Sie fahren mit Ihrer Familie an die Schwarzmeerküste. im Frühling oder im Som­ mer zu kommen ? h. Oktober. (zehnter) Juni werden. Wovon hängt Herrn Bergers Reise ab ? g. Sie gehen im Juli auf Urlaub. Januar.426 GESPRÄCH 1: DIE ZEIT c.

sînt echivalente. Imbiß 45/drei Viertel 11/Viertel vor 11) r i Expresiile dinaintea barei şi cea după bară. Eine Frage bitte: Wann kommt Kollege Popescu aus Berlin an ?" Sekretärin: „Um IS 45 (18 Uhr 45/drei Viertel 7). Um 13 Uhr müssen wir im Labor sein und um 14 Uhr beim Mittag­ essen. meine Herren.Gespräch Nummer 2 DIE UHRZEIT A. Kollege Munteanu." Berger: „Was meinen Sie. Text Berger: „Guten Morgen. Entschuldigen Sie bitte die Verspätung ! Wie spät ist es ?" 30 l Munteanu: „Es ist jetzt genau 7 (7 Uhr 30/halb 8) >. bis gegen 12 (12 Uhr 45/drei Viertel eins)." Berger: „Danke bestens Frl. dann kommt mein Kollege Popescu von Berlin zurück. 8 15 —8 45 Besprechung mit den Ingenieuren für (8 Uhr 15/Viertel 9 bis 8 Uhr 45/ Gerätebau. Wir haben bis 8 Uhr noch eine halbe Stunde Zeit. Lassen Sie mal sehen: 8—815 Begrüßung und Besprechung der Lie(8 Uhr bis 8 Uhr 15/Viertel 9) ferungen. Fräulein Mayer. Dann beginnen die Besprechungen mit der Werkleitung. . hier ist die Tagesordnung der heutigen Besprechungen. drei Viertel 9/Viertel vor 9) g55 930 Besprechung mit der Leitung des (8 Uhr 55/5 vor 9 bis 9 Uhr 30/ Werkes. (9 Uhr 35 bis 10 Uhr 15/Viertel nach 10/Viertel 11) 102»—1045 (10 Uhr 20/20 nach 10 bis 10 Uhr Pause. wie lange werden wohl die Besprechungen dauern ?" 45 Munteanu: „Ich nehme an. halb 10) 935 J015 Prüfung der Lieferverträge. date în paranteză. Ich glaube. Nachmittag um 1710 (17 Uhr 10/10 nach 5) sollten wir auf dem Bahnhof sein. Mayer." Berger: „Guten Tag. Bitte.

Vocabular die Uhrzeit.428 GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT 10 50 —12 00 Unterzeichnung der Verträge." Berger: „Prima ! Nach dem Essen treffen wir uns um 18 Uhr und fahren zum Bahnhof hinaus. —e die Pause. -es. -en die Lieferung. -s. a crede. -e Guten Tag ! das Fräulein. -en heutig die Begrüßung. staţia a se întoarce a crede ziua Bună ziua ! domnişoara. -en spät halb die Besprechung. (10 Uhr 50/Zehn vor 11 bis 12 Uhr) Munteanu: „Das ist ja ausgezeichnet! Wunderbar ! Wir haben dann noch eine Menge Zeit und können so um 1220 (12 Uhr 20/20 nach 12) oder 1230 (12 Uhr 30/halb 1) im Labor sein und gegen 2 Uhr zu Mittag speisen. -(e)s. -en der Gerätebau. -s. . -n der Imbiß.e zurückkommen (kam zurück.) die Tagesordnung. negocierea a socoti. -(e)s. -en meinen dauern das Mittagessen. după amiază gara. tratativele.pl. -sses. aperitivul semnarea . -en der Morgen. ist zurückgekommen) glauben der Tag. duduia ordinea de zi de azi salutul de primire / de întîmpinare livrarea. a fi de părere a dura masa de prînz după masă. Guten Morgen die Verspätung. -s." Munteanu: „Abgemacht ! Aber pünktlich !" B. -e die Unterzeichnung. furnizarea construcţia de aparataj contractul de livrare / furnizare pauza gustarea. -s (prescurtat Frl. f. -en timpul indicat de ceas dimineaţa Bună dimineaţa! întîrzierea tîrziu jumătate convorbirea. -(e)s. der Liefervertrag.nachmittag des Bahnhof.

Explicaţii şi exerciţii 1. -s. b) Se folosesc prepoziţiile „nach" — după Viertel ier şi „vor" = înainte. Sistemul colocvial: a) Orele întregi se indică numai cu cifrele 1—12.GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT 429 contractul der Vertrag. = Este acum exact ora 7 30 . în orice sistem. 22 20 : zwanzig (Minuten) nach zehn (Uhr). Exemple: 12 45 : zwölf Uhr fünfundvierzig (Minuten). admirabil wunderbar după aceea. pentru a se indica mi­ nutele (sau sfertul de ceas) trecute de ora întreagă sau rămase pînă la ora urmă­ toare. c) Cuvîntul „halb" — jumătate se raportează totdeauna la următoarea oră întreagă. La sfîrşit poate urma (facultativ !) imit> cuvîntul „Uhr". a lua masa speisen asta-i grozav! prima! mîncarea. -e a mînca. getroffen) hinausfahren (ä. a întîlni treffen (i. 12 45 : Viertel vor eins (sau: vor ein U h r ) . ist a pleca afară (din oraş) hinausgefahren) hotărît. fuhr hinaus. -(e)s. -e excelent ausgezeichnet minunat. . Jetzt ist es 8 Uhr. aici: s-a făcut! abgemacht punctual pünktlich C. traf. Exemple: 18 10 : zehn (Minuten) nach sechs (Uhr). apoi pe urmă nachher prînzul cer Mittag. în mod obligatoriu cuvîntul „es" înainte sau după verb: Es ist 8 Uhr. masa clas Essen. Indicarea orei cuprinde. -s. iar la sfîrşit poate urma (facultativ !) cuvîntul „Minuten". cu următoarele caracteristici principale: Sistemul oficial: După cifrele 1-—24 pentru indicarea orelor întregi se intercalează cuvîntul „Uhr". Învăţaţi formulele pentru indicarea orei! Wie spät ist es ? sau: Wieviel Uhr ist es ? = Cît este ceasul ? Es ist jetzt genau 730 (7 Uhr dreißig / halb 8). 21 1 5 : Viertel nach neun (Uhr). 18 10 : achtzehn Uhr zehn (Minuten). Deosebim în limba germană un sistem oficial şi unul colocvial de a se indica ora.

bis gegen 1243. Wie lange dauern die Besprechungen ? — Drei Stunden. Bis gegen zwölf oder ein Uhr. d) Minutele se pot raporta cu ajutorul prepoziţiilor „nach" şi „vor" şi la jumătăţile şi sferturile de oră. De durată întrebăm cu „wie lange" ? = Cît timp ? 2. iar „eins" cînd nu se foloseşte cuvîntul „Uhr". Dar: Ich habe es ja gewußt / = Am ştiut doar (asta) ! Exerciţiul 516. care nu se traduce cînd propoziţia nu contrazice altă părere. 15 45 : drei Viertel vier. răspunzînd la întrebările. — Presupun că pînă la orele 1243. 15 15 : Viertel vier. care se raportează de asemenea la ora următoare. 8 45 : drei Viertel neun. = Cred că atunci se întoarce colegul meu Georgescu de la Berlin. = Cînd încep tratativele ? — La (ora) 1. sub forma unei propoziţii prin­ cipale.430 GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT Exemple: 7 30 : halb a c h t . beim Mittagessen = la masa de prînz. Wann beginnen die Besprechungen ? — Um 1 (eins/ein Uhr). Observaţie. 12 30 : halb eins. = Cît (timp) durează tratativele ? — Trei ore. Ich glaube. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Was meinen Sie ? = Ce părere aveţi ? Ich nehme an. auf dem Bahnhof = la gară. Exersaţi indicarea orei.. La fel pot fi folosite indicaţiile „Viertel" = un sfert şi „drei Viertel" = trei sferturi. La întrebarea „wann?" = cînd? se răspunde cu prepoziţia „um" + indicarea orei: Wann kommt Genosse Georgescu ? — Um 6 Uhr. dann kommt mein Kollege Georgescu von Berlin zurück. Exemple: 20 20 : fünf Minuten nach Viertel neun zehn Minuten vor halb neun 10 36 : sechs Minuten nach halb elf neun Minuten vor drei Viertel elf. Formularea cu „daß" sună mai greoi). Numeralul pentru ora 1 este „ein" cînd se foloseşte cuvîntul „Uhr". Pînă pe la ora două­ sprezece sau unu. 15 30 : halb vier. în limba germană apar frecvent fără conjuncţia introductivă. Wann kommt Genosse Georgescu ? -— Um ein Uhr. (Propoziţiile com­ pletive care în limba română încep cu conjuncţia „că". . Danke bestens ! = Vă mulţumesc foarte mult ! Das ist ja ausgezeichnet ! = (Asta e) excelent ! Propoziţiile exclamative cuprind adesea cuvîntul de întărire „ja". Wie spät ist es ?" şi „Wann kommt Genosse Georgescu ?" Folosiţi a) sistemul oficial b) sistemul colocvial! Model: Wie spät ist es ? — Es ist ein Uhr. Exemple: 8 15 : Viertel neun. Observaţie.

Traduceţi în limba germană! Evitaţi juncţiei „că" ! a. Was gibt die Sekretärin den beiden Ingenieuren ? j . e.GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT 431 Exerciţiul 517. Was steht auf der Tagesordnung ? Exerciţiul 520. b. Wissen die Ingenieure genau. wann ihr Kollege Popescu ankommt ? h. schade. A spus că trebuie să fim pe la ora 20 20 la gară. herrlich. Repovestiţi dialogul! Exerciţiul 521. ausgezeichnet. Ştiu că mai aveţi o oră timp. wunderbar. Văd că secretara are ordinea de zi. Formulaţi propoziţii exclamative cu „ja" cu următoarele cuvinte! Model: Das ist ja prima! prima. Wann kommt Herr Berger ? c. Exerciţiul 519. echivalentul con­ Exerciţiul 518. f. învăţaţi dialogul pe de rost şi recitaţi-l cit mai des şi cit cit mai multe variante! 0© 0 0 0 0 0© 0© 0© genau nach vor . Presupun că vine punctual la tratative. Cred că domnul Berger este la Berlin. Wann müssen sie auf dem Bahnhof sein ? Warum ? g. Wen fragen sie ? i. Wo müssen die Ingenieure um 13 Uhr sein? Und um 14 U h r ? f. c. d. Ştiu că tratativele nu durează mult. Wie lange werden sie dauern ? e. Răspundeţi! a. Welche Personen sprechen in diesem Dialog ? b. Wann beginnen die Besprechungen mit der Werkleitung ? d.

? Sekretärin: Die Besprechungen beginnen um 8 Uhr. Gast: . im Restaurant „Berlin". Gast: ... Gast: ... Gast: . Completaţi cu întrebările corespunzătoare următorul Gast: . sie dauern sicher 2—3 Stunden.. ? Sekretärin: Herr Schulze kommt um 1540 auf dem Bahnhof an. dialog! . ? Sekretärin: Ich glaube.... ? Sekretärin: Um 13 Uhr... Gast: . Gast: .. ? Sekretärin: Es ist jetzt genau 7 45 Uhr....432 GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT Exerciţiul 522. ? Sekretärin: Sie haben noch eine Viertel Stunde Zeit. ? Sekretärin: Drei Tage war er dort.

da sind wir!" Berger: „Willkommen in Leipzig." Nach zwei Stunden Fahrt nähert sich der Zug dem Reiseziel. es ist der zweite Waggon nach dem Schlafwagen. . da sind ja auch Ihre Kollegen. Georgescu: „Georgescu.Gespräch Nummer 3 • 3 DIE REISE • • A." Paßkontrolle: „Ihr Visum ist nur einen Monat gültig?" Georgescu: „Ja. Haben Sie internationale Währung.1/103 . — Auch die Platzkarten. Herr Schneider und Herr Petzold". bitte. Dollar" ? Munteanu: „Nein. da ist mein Paß. bitte ? Haben Sie etwas zu ver­ zollen ?" Georgescu: „Da oben im Gepäcknetz habe ich einen großen und zwei kleine Handkoffer. bis zu zwei Flaschen starke Getränke sind frei." . Mark. Auf dem Bahnsteig erwartet Ingenieur Berger die Gäste. Sind diese Sachen zollpflichtig ?" Zollkontrolle: „Nein. Munteanu: „Hallo. Text Der Zug mit der rumänischen Delegation nähert sich der deutschen Grenze. wir haben keine Währung." Antonescu: „Gibt's in diesem Zug einen Speisewagen?" Schaffner: „Ja. Kann ich es für weitere 2—3 Monate verlängern lassen ?" Paßkontrolle: „Selbstverständlich. bitte. Darin sind zwei Flaschen Kognak und einige kleine Geschenke. Herr Berger. Frau Georgescu und Herr Antonescu ! — Darf ich Ihnen meine Kollegen vorstellen: „Frau Tretter. bei je'dem Paßamt oder Polizeirevier. — Danke. Um 836 fährt er ab. Wie lange hält der Zug an der Grenze" ? Zollkontrolle: „Etwa eine halbe Stunde. bitte. Sie kennenzulernen." Zollkontrolle: „Welches ist Ihr Gepäck. ein paar Geschenke und einen Fotoapparat". Paßkontrolle: „Guten Tag. Ah. Darf ich um Ihre Pässe bitten?" Munteanu: „Ja. Freut mich. Zollkontrolle: „Ist auch frei.8 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c." Schaffner: „Ihre Fahrkarten." Munteanu: „Ich habe auch zwei Flaschen Alkohol.

-a gültig verlängern das Paßamt." „Also los. -(e)s." B. -e die Zollkontrolle. -n die Paßkontrolle. -(e)s. -s. -e frei der Alkohol. valiza înăuntru coniacul cadoul. lucrul supus vămii/vămuirii băutura liber alcoolul cîţiva. -es. „Da steht mein Wagen. darin der Kognak. -(e)s verzollen das Gepäcknetz." (zum Träger) „Was schulden wir Ihnen für das Tragen des Gepäcks"? „50 Pfennige pro Gepäckstück. -n der Paß. -e die Währung. Herr Georgescu. danke! Hier Ihr Gepäck­ schein. cîteva aparatul de fotografiat valuta dolarul aici: a (se) opri .434 GESPRÄCH 3: DIE REISE Tretter: Berger: Munteanu: Beamter: Berger: Antonescu: Träger: „Gleichfalls. -(e)s. -(e)s. gebeten) das Visum. -s. -s halten (ä. hielt. .20 M (eine Mark zwanzig). a cere cuiva ceva viza valabil a prelungi biroul paşapoartelor circumscripţia de poliţie controlul vamal bagajul a vămui plasa pentru bagaje (în tren) geamantanul. -e die Sache. -n zollpflichtig das Getränk. -(e)s. -s. -e der Handkoffer. Bitte nehmen Sie Platz. -n das Gepäck. gehalten) trenul a (se) apropia graniţa. darul obiectul.das Geschenk. -en der Dollar. -s.e r das Polizeirevier. — sse bitten (bat. frontiera controlul paşapoartelor paşaportul a ruga. die großen Koffer zur Gepäckaufbewahrung. hallo Träger ! Bitte das Gepäck hier zu meinem Wagen." „Was kostet die Aufbewahrung ?" „1. -(e)s. -e ein paar der Fotoapparat. — So.e sich nähern die Grenze. -sses. Vocabular der Zug. . -s.

-(e)s. -(e)s.-e Bahnsteig.Schlafwagen. depozit pentru bagaje de mînă funcţionarul păstrarea tichetul/recipisa de bagaje a datora cuiva ceva dusul pfenigul bagajul. -n die Aufbewahrung. -e schulden das Tragen. -(e)s. -s. biletul cu loc nume­ rotat vagonul restaurant vagonul de dormit călătoria ţinta călătoriei peronul binevenit Bine ati venit ! a ! aici: a prezenta. coletul der Träger.die Gepäckaufbewahrung'. -s.. -s.GESPRÄCH 3: DIE REISE 435 der Schaffner. a face plăcere (de) asemenea haide ! înainte ! dă-i drumul ! să mergem ! să începem ! hamalul automobilul. -(e)s. -en der Beamte. Explicaţii şi exerciţii 1. -s.pl. fuhr ab. -s. ist abge­ fahren) die Fahrkarte. -en der Gepäckschein. vă rog ! Da ist mein Paß ! = Iată paşaportul meu ! nur einen Monat gültig = valabil numai pentru o lună für weitere 2—3 Monate = pentru alte 2—3 luni Haben Sie etwas zu verzollen ? = Aveţi lucruri pentru care trebuie să vamă ? Sind diese Sachen zollpflichtig ? = Pentru aceste lucruri trebuie să se plă­ tească vamă ? . a recomanda a bucura. -n. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Darf ich um Ihre Pässe bitten? = Paşapoartele dv. f.Fahrt.der Wagen.-e willkommen Willkommen ! ah ! vorstellen (sich) freuen gleichfalls los! conductorul a pleca biletul de tren tichetul de loc. -e C. -n die Platzkarte. -s. -n der der die das der Speisewagen. abfahren (ä. -e das Gepäckstück. -en Reiseziel. der Pfennig. maşina păstrarea bagajelor. -s.

H a t er etwas zu verzollen ? g. Mein Paß ist da. Wo befindet sich die rumänische Delegation ? Wohin fährt sie ? b. Wie lange hält der Zug an der Grenze ? = Cît timp stă trenul la frontieră ? Da sind wir ! == Iată-ne ! Am sosit ! Da sind ja auch Ihre Kollegen ! = Iată şi colegii dv. (Propoziţie eliptică de subiect). Da kommt er ja ! = Iată că vine ! a. Exerciţiul 525. Sind kleine Geschenke zollpflichtig ? h. g. ! (Propoziţii exclamative). Georgescu ! Exerciţiul 527. d. = Vine. Wen stellt Herr Berger ihnen vor ? 1. Da steht unser Wagen. Wer erwartet sie ? k. Kann man das Visum verlängern lassen ? Wo ? e. Căutaţi în dialog propoziţiile incomplete (eliptice de subiect sau de predicat) caracteristice pentru limbajul colocviul! Exerciţiul 524. = Das alles ist auch frei = Pentru toate acestea de asemenea nu se percepe vamă. Repovestiţi dialogul aşa. Da steht mein Handkoffer. c. Was kostet die Aufbewahrung ? = Cît costă păstrarea (bagajelor) ? Exerciţiul 523. Was zahlt man in der Gepäckaufbewahrung ? Was bekommt man dafür ? n.436 GESPRÄCH 3: DIE REISE Ist auch frei. Nach wieviel Stunden kommen die Genossen am Reiseziel an ? j . f. învăţaţi dialogul pe de rost şi jucaţi cele două scene (la frontiera şi la sosire) ! . Wie lange ist Genossen Georgescus Visum gültig ? d. Wie lange hält der Zug an der Grenze ? i. Was muß die Paßkontrolle sehen ? Und die Zollkontrolle ? c. h. Da ist eine Flasche Kognak. Unsere Freunde warten. Der Zug kommt. Was muß man dem Träger bezahlen ? o. b. e. Sie kennenzulernen ! = încîntat de cunoştinţă ! Also los ! = Să mergen ! („los" — exclamaţie colocvială pentru pornirea unei activităţi). Transformaţi următoarele propoziţii în propoziţii excla­ mative cu „da" şi „ja"! Model: Er kommt. ca şi cînd aii fi iov. Răspundeţi! a. Darf ich Ihnen meine Kollegen vorstellen: = îmi permiteţi să vă prezint pe colegii mei: Freut mich. Womit fahren die Kollegen in die Stadt ? Exerciţiul 526. Hat Genosse Georgescu Gepäck ? f. Ein Träger nähert sich. Sie kennenzulernen ! = Es freut mich. Ingenieur Berger kommt. Wohin bringt der Träger das Handgepäck ? Und das große Gepäck ? m.

hier ist meine Fahrkarte ! Schaffner: . Nu am valută.. Cît costă păstrarea bagajelor ? h. Munteanu: .. ? Munteanu: Doch ! Ich hoffe. îmi permiteţi să vă prezint pe soţia mea ! i... Cît timp stă trenul în această gară ? e. Trebuie să avem tichete pentru locuri în acest tren ? f. meine Freunde erwarten mich. Traduceţi în limba germană ! a.. . Completaţi dialogul cu întrebările sau cu care lipsesc ! Schaffner: . Pentru un aparat de fotografiat se plăteşte vamă ? c..... ? Schaffner: Natürlich.. Munteanu: . Unde putem să ne lăsăm bagajele ? g. Munteanu: . ! Munteanu: Bitte. in der Gepäckaufbewahrung.. von der Grenze weiter. ! Munteanu: Braucht man in diesem Zug Platzkarten? Schaffner: Ja. ? Schaffner: 50 Pfennig. d. ? Schaffner: In zwei Stunden sind wir dort.GESPRÄCH 3: DIE REISE 437 Exerciţiul 528. Unde pot să-mi dau viza la prelungit ? b.. încîntat de cunoştinţă ! Exerciţiul 529. Schaffner: Dann ist alles in Ordnung ! Gute Reise ! rugăminţile .

wenn's Ihnen recht ist." Maria Georgescu (im Frisiersalon): „Ich[möchte mein Haar toupieren lassen.Gespräch Nummer 4 IM HOTEL A. Das „Elektrowerk" hat für unsere Gäste aus Rumänien drei Einbettzimmer buchen lassen. Bitte folgen Sie mir." Antonescu: „Oh. Nummer 214—216. nach der langen Reise." „Im Erdgeschoß. können wir hier unsere Kleider aufbügeln. wir holen Sie gegen 2 Uhr zum Mittagessen ab. stimmt! Die Zimmer sind reserviert. rechts den Korridor entlang. Wünschen Sie Friseur: die Haare etwas kürzer ?" Berger: . Antonescu: „Wo liegen unsere Zimmer. gerne." „Ja." Geschäftsführer: „Jawohl. Telefon und Radio! Sagen Sie bitte. die sind aber schön ! Mit Bad. Text „So. bitte ? Zimmermädchen: „214—216. sicher !" Zimmermädchen: Maria Georgescu: „Wo befindet sich der Frisiersalon ? Ich möchte meine Frisur in Ordnung g^3SBk& ^ bringen lassen. Hier sind die Zimmerschlüssel. Wir treffen uns hier in der Hotelhalle. gegenüber dem Frühstückszimmer und Zimmermädchen: dem Speisesaal. da sind wir ! — Guten Tag ! Ich möchte den Geschäftsführer sprechen. Auf Munteanu: Wiedersehen !" Im zweiten Stock des Hotels. die Wäsche waschen und die Schuhe putzen lassen?" „Ja. Hier bitte. sie liegen im zweiten Stock." Berger: „Dann ist ja alles in Ordnung ! Herr Munteanu. Balkon." „Sofort ! Bitte nehmen Sie hier Platz. Nehmen Sie bitte den Fahrstuhl. Der Junge wird das Gepäck gleich nach oben bringen.

buchen jawohl Stimmt ! stimmen Zimmer.und hier unterschreiben Sie bitte.Junge. aber schneiden Sie sie nicht zu kurz. odaia a rezerva aici: a se afla. şeful camera cu un singur pat / d e persoană a trece în registru. Hotelhalle. Bitte tragen Sie nur Ihre Anschriften in Rumänien hier ein. nach oben von oben Fahrstuhl. — So. das Einbettzimmer. die Anmeldescheine ! Ich möchte sie für mich und meine Kollegen ausfüllen. -n oben. a se găsi etajul cheia camerei băiatul sus.GESPRÄCH 4: IM HOTEL 439 „Ja. aşa e. Sie ist noch beim Friseur." Beamter: „Wir haben sie aufgrund Ihrer Pässe schon ausgefüllt. a fi pe plac holul hotelului camerista coridorul de-a lungul o ! frumos o das der der der der die die das der ." Inzwischen ist es 13 50 geworden. -(e)s.dat. regulă a lua. liftul ordinea. -werke Zimmerschlüssel. în sus. desigur. Munteanu: „Bitte. -s. a aduce (ceva sau a conveni. exact aici: Aşa e ! î n regulă ! a fi exact camera.reservieren liegen (lag. -(e)s. a înr da. Vocabular das Hotel." Maria Georgescu: B. -n Zimmermädchen. -s. -en abholen recht sein -f. -s. de sus ascensorul. Genosse Antonescu ließ sich rasieren. -s. und Genosse Munteanu ging zur Rezeption des Hotels. -e Ordnung. gelegen) Stock.der Geschäftsführer.Korridor. -s." Berger (zu Genossen Munteanu): „Ah. -n. da sind Sie ja ! Und Herr Antonescu auch ! Munteanu: „Frau Georgescu kommt auch gleich. -s. -e entlang oh l schön hotelul directorul. -s.

gewaschen) Schuh. -s Frisur. -e sofort wünschen schneiden (schnitt. -e Frisiersalon: -s.. waschen (wusch. -s Speisesaal. coaforul numaidecît. -e ausfüllen Anschrift. -(e)s. lenjeria a spăla pantoful. -(e)s.. drei Einbettzimmer buchen lassen.. haina.. a pofti a tăia între timp aici: a se face. -sse gegenüber Frühstückszimmer. es (sau: das) stimmt: = Da. pl.. a deveni a bărbieri recepţia fişa de înscriere la evidenţa populaţiei aici: a completa adresa a semna. Jawohl. -(e)s. f... aşa este ! (Propoziţie eliptică de subiect). = Uzina „Elektrowerk" a rezervat trei camere de o persoană. . = .. -e toupieren [tu] Friseur [-z0:r]. Reţineţi -particularităţile următoarelor formulări! Ich möchte den Geschäftsführer sprechen! = Aş dori să vorbesc cu şeful! Das „Elektrowerk" h a t . wenn's Ihnen recht ist. = .. ist geworden) rasieren Rezeption.. -(e)s. -en unterschreiben baia balconul radioul rochia. -(e)s.. a iscăli C. a pune în ordine parterul faţă în faţă sala pentru micul dejun sala de mese părul a tapa (părul) frizerul. nach oben = în sus . -e Radio. stimmt ! = Jawohl.. geschnitten) inzwischen werden (i.440 GESPRACH 4: IM KOTEL das der das das die der der die das das der das der die der die B^d. îndată a dori. încălţămintea salonul de coafură coafura a aranja. wenn es Ihnen recht ist. wurde. -s. -säle Haar. -s Klejd. . -en in Ordnung bringen Erdgeschoß. -sses. -er Balkgn. -en Anmeldeschein. gheata. -s. -(e)s. Explicaţii şi exerciţii 1. . exact ! Da. imediat. -er aufbügeln Wäsche. .. -(e)s. dacă sînteti de acord. dacă vă convine. îmbrăcămintea a călca (din nou) aici: ruf aria.

-n = scara > das Bett. -n = şezlongul 4 > der Park. 2. -ea = patul ' die Liege. 7 > bezahlen = a plăti. (zweiten) Etage auf der Straßenseite s) auf der Parkseite 9) 10) 5) für den Gast: j Haare schneiden / frisieren rasieren > die Treppe. 8 > auf der Straßenseite = aici: spre stradă. (ersten) Stock / in der 1.GESPRÄCH 4: IM HOTEL 441 Oh. -e (şi s) = parcul 5 > bestellen = aici: a comanda. Das Hotelzimmer liegt: im im Erdgeschoß 1. 9 > auf der Parkseite = a i c i : spre parc. a achita. l0 > die Dienstleistung = serviciul n > Zimmer aufräumen = a face curăţenie în cameră. die sind aber schön! = O. Reţineţi vocabularul în mod sistematizat! Das Hotel: die der das das der der die das der der Hotelhalle/das Foyer [foa'je:] Empfang/die Rezeption Einbettzimmer/das Einzelzimmer Zweibettzimmer/das Doppelzimmer Fahrstuhl/der Lift Korridor/der Gang Treppe 1) Frühstückszimmer Speisessai Frisiersalon Das Hotelzimmer muß man: bestellen buchen reservieren abmelden 6) bezahlen 7) Dienstleistungen Zimmer aufräumen u> Wäsche waschen 1 2 3 Das Hotelzimmer: das B e t t 2 ) das Bad die Liege 3 i das Radio der Tisch das Telefon der Stuhl der Balkon Das Fenster/der Balkon geht in den Park '"/auf den Hof. -(e)s. dar ce frumoase sînt! (Propoziţia exclamativă care exprimă o surpriză cuprinde adesea un pronume demonstrativ şi cuvîntul „aber"). . -(e)s. mein Haar — meine Haare = părul meu (Singularul şi pluralul substantivului „das Haar" pot fi folosite cu acelaşi sens). (ersten) Etage im 2. 6 > abmelden = a anunţa plecarea cuiva. (zweiten) Stock / in der 2.

învăţaţi dialogul pe de rost şi jucaţi scena întocmai ! Exerciţiul 536. Completaţi următorul dialog cu replicile probabile ale personajului Ing. e. ist der aber groß ! a.. Das Frühstückszammer ist g. freundlich. Formulaţi propoziţii exclamative de surpriză despre urmă­ toarele constatări ! Model: Der Speisesaal ist groß.. Was müssen sie bei der Rezeption lassen ? f.. Der Fahrstuhl fährt schnell. h. Das Zimmer ist schön.•ii 2 G E S P R Ä C H 4 : IM H O T E L Schuhe putzen Kleider aufbügeln Anzüge bürsten J) Gepäck nach oben / nach unten brin­ gen Anmeldeschein ausfüllen Ferngespräch anmelden 2) Exerciţiul 530. Der Friseur arbeitet gut. Răspundeţi! a. Maria Georgescu! 1 2 > Anzüge bürsten = a peria costume (bărbăteşti). Oh. c. Antonescu ! Exerciţiul 535. > Ferngespräch anmelden = a anunţa convorbiri telefonice interurbane. Wie sind die Hotelzimmer ? Was gibt es in jedem ? j . Der Balkon ist groß. Welche Dienstleistungen für den Gast gibt es im Hotel ? k. wie komme ich (cum ajung) . Kann ich mir hier die Haare schneiden lassen ? Exerciţiul 531. Povestiţi conţinutul dialogului aşa ca şi cînd aţi fi tov. d. wo liegt / ist . ? Exerciţiul 532. der ist aber groß ! Sau: Oh. Der Koffer ist schwer. . Wo melden sich die Gäste an ? e. Wer bringt das Gepäck hinauf / nach oben ? h. ein Frühstückszimmer. Für wen hat es sie reservieren lassen ? c.. ? Bitte. Wer zeigt den Gästen die Zimmer ? i. Exerciţiul 533. f. einen Frisiersalon. Wie kommen die Gäste hinauf / nach oben ? g. Wo liegen die Zimmer ? d. Formulaţi cu vocabularul dat mai sus întrebări de orientare în interiorul hotelului care încep cu: Bitte. Das Ferngespräch kam schnell. Wie viele Zimmer hat das „Elektrowerk" im Hotel buchen lassen ? b. Formulaţi întrebări în legătură cu serviciile pentru oaspeţi (Dienstleistungen für den Gast) după modelul următor: Haare schneiden. Das Anmelden ging schnell. b. Wozu gibt es im Hotel einen Speisesaal. einen Fahrstuhl ? Exerciţiul 534.

Maria Georgescu: Rezeption: Gut. Ing. Stock. Maria Georgescu: Rezeption: Das Frühstückszimmer liegt im 1. Maria Georgescu: Rezeption: Gut.GESPRÄCH 4. Nummer 117 und 118. Ing. Zimmer Nummer 721 und 722. Maria Georgescu: Rezeption: Nein. wir reservieren Ihnen zwei Zimmer im 4. Maria Georgescu: Rezeption: Mit Balkon auf der Parkseite haben wir nur im 7. Ing. IM HOTEL 443 Ing. Ing. Maria Georgescu (am Telefon): Kann ich bei Ihnen für 2 Personen Zimmer bestellen ? Rezeption: Ja. Maria Georgescu: Rezeption: Im ersten Stock. wir haben freie Zimmer. Stock noch freie Zimmer. Maria Georgescu: Rezeption: Ein Doppelzimmer oder zwei Einzelzimmer ? Mit Bacl oder ohne Bad? Ing. in Ordnung! Die Zimmer sind gebucht. Maria Georgescu: Rezeption: Jawohl. Für wann möchten Sie sie reservieren lassen ? Ing. Maria Georgescu: Rezeption: Auf welchen Namen bitte ? — Gut. der Frisiersalon im Erdgeschoß. Ing. Ing. sie haben Baikon. das Telefon läutet ! Wir freuen uns auf Ihren Besuch ! Auf Wiedersehen am Donnerstag ! . Maria Georgescu: Rezeption: Natürlich haben wir einen Fahrstuhl ! Ing. auf den Hof ! Ing. Maria Georgescu: Rezeption: Entschuldigen Sie bitte. Ing. So. Nummer 436 und 437. Stock.

Sie haben recht. Text Berger: Ober: Munteanu: Berger: Ober: Antonescu: Georgescu: Antonescu: Munteanu: Berger: Ober: Georgescu: Antonescu: Munteanu: Berger: Ober: Berger: Antonescu: Munteanu: Ober: Georgescu: Antonescu: Berger: Munteanu: „Ist der Tisch hier frei. Der Tisch dort drüben ist aber frei." „Ich möchte einmal Fisch mit Mayonnaise. ich bringe sofort die Speisekarte." „Mir bringen Sie bitte zwei Spiegeleier mit Schinken. Das Essen hier ist ausgezeichnet." „Und ich eine Pastete in Aspik. Sie ist sehr reichhaltig und die Gerichte sind ausgezeichnet zubereitet. nach der Karte zu essen." „Eine Portion Birnenkompott. 1/4 Pfund Käse und Schwarzbrot." „Wünschen Sie auch einen Nachtisch?" „Ja." ." „Bitte. bitte ein Schokoladeeis und nachher einen schwarzen Kaffee." „Was darf ich als zweiten Gang bringen?" „Einmal gebackene Leber mit Kartoffelpüree. wählen Sie !" „Ich nehme eine kalte Platte mit Schinken." „Mir bringen Sie etwas Obst." „Kalbsbraten mit Beilage. bitte." „Eine Portion Hähnchen vom Grill mit Gemüse. bedauere." „Sehr wohl ! Was wünschen Sie zu trinken?" „Ich würde einen Rheinwein vorschlagen. der Tisch ist reserviert. Herr Ober?" „Nein.Gespräch Nummer 5 ••'"tm-ipt I N DER GASTSTÄTTE • A. Frau Georgescu. Bitte nehmen Sie Platz. Wurst." „Bestellen wir je ein Gedeck oder essen wir nach der Karte?" „Ich schlage vor." „Sehr gut ! Einverstanden !" „Ich möchte lieber eine Flasche Bier." „Zweimal Kalbsbraten. hier ist die Speisekarte und hier die Weinkarte." „Womit sollen wir anfangen ? Bitte. Und nun wünsche ich Ihnen guten Appetit !" „Herr Berger.

e funtul (aprox. Vocabular die Gaststätte. salamul Wurst. -(e)s.e aici: felul de mîncare (primul.40 Mark. schlug vor. bedauern drüben die Speisekarte. -n maioneza Pastete. tacîmul a mînca lista de bucate după listă a propune bogat (în conţinut) aici: felul de mîncare (primul. -e pîinea neagră Fisch. -(e)s. în partea cealaltă lista de bucate aici: a comanda meniul. danke. vorgeschlagen) reichhaltig das Gericht. -n bestellen das Gedeck. (e)s." Ober: „Danke bestens. -(e)s. es war ein hervorragendes Essen. -n der Ober. -s. -e aspicul. -n pasteta. bitte zahlen. cîrnatul. al doilea etc. -(e)s.) . gegessen) die Karte. angefangen) a începe a alege wählen gustarea/mîncarea rece. ospătăria ospătarul a regreta. . . pateul Aspik. -(e)s. 1/2 kg) Pfund. -n nach der Karte vorschlagen (ä. aß.) a prepara. -e essen (i.GESPRÄCH 5: IN DER GASTSTÄTTE 445 Berger: „Wollen wir noch etwas bestellen ?" Antonescu: „Nein. -Sorten Schwarzbrot. al doilea. a-i pare rău dincolo. -(e)s. aperitivul kalte Platte." Ober: „Bitte die Rechnung: 37. etc. fing an. piftia Spiegelei. -er ochiul la capac Gang. Ist in Ordnung. -s. alles zusammen. a găti zubereiten lista de vinuri Weinkarte. -s. -e brînza Käse. -e die die der die das der das der die die der das der restaurantul. -n anfangen (ä. -s." Berger: „Herr Ober." Berger (steht auf): „Mahlzeit allerseits !" B. -e peştele Mayonnaise [-n£:za]." Berger: „Hier 40 Mark. răciturile. -n şunca Schinken.

-s Portion. regret. -s.. -(e)s. ich bedauere = Nu. (Propoziţie eliptică de subiect). -arten Kalbsbraten. -es. -(e)s. a frige pireul de cartofi puiul grătarul legumele friptura de viţel aici: garnitura (la mîncare) Prea bine ! a bea vinul de Rin de acord berea desertul îngheţata de şocolată cafeaua porţia compotul de pere fructele comestibile pofta Poftă bună ! Mulţumesc ! excelent.. . f. -n Sehr wohl ' trinken (trank. Appetit. pl. je ein Gedeck = cîte un meniu. -(e)s. nach der Karte essen = a mînca / a comanda după listă. Beilage. buk.446 GESPRÄCH 5: IN DER GASTSTÄTTE das das der das der die der das der das der die das das der die servieren backen (ä.. bedauere.pl. tuturor C. -s. Grill. -s. -e Kaffee. ist auf­ gestanden) Mahlzeit. a coace. deosebit a plăti împreună mulţumesc foarte mult ! a se ridica în picioare. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări] Nein. . a se scula masa Să vă fie de bine ! (Şi: Poftă bună!) la toată lumea. -e Schokoladeeis. a nu servi meniul zilei. -s.. -(e)s. -(e)s. -s. -es. -s. f. -en Mahlzeit ! allerseits a servi a prăji. -s Gemüse. Explicaţii şi exerciţii 1. . -e Nachtisch. gebacken) Kartoffelpüre. = Nein. -e einverstanden Bier. getrunken) Rhejnwein. -en Birnenkompott. -e Guten Appetit ! danke ! hervorragend zahlen zusammen danke bestens ! aufstehen (stand auf. Hähnchen. -e Obst.

.. Formulaţi întrebări cu verbul „wollen" şi următoarele grupuri de cuvinte! Model: das Bier — trinken Wollen wir ein Bier trinken ? = Bem o bere ? a. Obst — kaufen 3) b. ) das Hauptgericht. Gebackene Leber mit Wurst.. die Flasche Wein — trinken Exerciţiul 539. das Schokoladeeis — essen e. Formulaţi comenzi compuse din două feluri. -(e)s.. der Türkische — trinken f... Răspundeţi ! a. der Kalbsbraten — bestellen d. bringen/servieren? Bringen Sie mir ein . Reţineţi vocabularul în mod sistematizat! 1.. Gang/Vorspeise x) 2. vă rog. folosind denumirile şi formulele de mai sus! Exerciţiul 538. .GESPRÄCH S: IN DER GASTSTÄTTE 447 Was darf ich als zweiten Gang bringen ? Ce-mi permiteţi să servesc ca felul al doilea ? Wollen wir noch etwas bestellen ? = Mai comandăm ceva ? Herr Ober. Fisch mit Mayonnaise Kalbsbraten mit Beilage Pastete in Aspik Gebratenes Hähnchen Spiegeleier mit Schinken mit Gemüse Getränke Wein — Rheinwein Bier Mineralwasser Wir bestellen: Ich nehme Der Ober fragt: Was wünschen Sie zu essen/zu trin­ ken ? Ich möchte ein . SchwarzKartoffelpüree brot). -n = aperitivul / felul întîi. plata ! 2. Gang/Hauptgericht 2 ) Nachtisch Schokoladeeis Schwarzer/Türkischer Kaffee Birnenkompo. bitte zahlen ! = Domnule ospătar. Wo essen die rumänischen Gäste ? x 2 ) die Vorspeise. der Fisch — essen c. Was darf ich . Käse. -e = felui al doilea 3 ) kaufen = a cumpăra . Noch ein Wunsch ? Exerciţiul 537.tt Obst Kalte Platte (Schinken. desert şi bău­ tură.

der Tisch hier am Fenster ist frei. empfohlen) = a recomanda. wie ist die Speisekarte. empfahl.448 GESPRÄCH 5: IN DER GASTSTÄTTE Finden Sie einen freien Tisch ? Was bringt der Ober sofort ? Bestellen Sie ein Gedeck ? Was sagt Herr Berger. -(e)s. învăţaţi dialogul pe de rost şi exersaţi-l în cit mai multe variante ! Exerciţiul 542. hier ist die Speisekarte und die Weinkarte. Was trinken sie ? h. — e = începutul. Was wünscht Herr Berger am Anfang x) und am Ende des Essens ? i. e. 2 ) empfehlen (ie. Gast : Ober : Sehr wohl ! Und was darf ich als zweiten Gang bringen ? Gast : Ober : Möchten Sie auch einen Nachtisch haben ? Gast : Ober : Einen Türkischen ! Und was wünschen Sie zu trinken ? Gast : Ober : Mineralwasser. Was bestellt jeder ? g. Gast : ? Ober : Gewiß. . Povestiţi conţinutul dialogului aşa ca şi cînd aţi fi Munteanu! Exerciţiul 541. Wer bezahlt die Rechnung ? Exerciţiul 540. c. Bitte nehmen Sie Platz ! Gast : ? Ober : Sofort ! Bitte. das Mineralwasser ! Der Kaffee kommt gleich ! Ich wünsche guten Appetit ! Gast : — Ober : Sofort ! Macht 11 Mark 75 ! — Besten Dank ! Auf Wiedersehen ! b. erster Gang. d. ! Gast : ? Ober : J a . zweiter Gang. Ich bin gleich wieder da ! — So. und wie sind die Ge­ richte ? f. D der Anfang. Completaţi dialogul de mai jos la alegerea dv. aber ich würde empfehlen 2) nach der Karte zu essen. wir haben auch zwei Gedecke.

" Munteanu: „Fährt dieser Autobus zur Hauptpost?" Kassiererin: „Ja. Ingenieur Munteanu wartet den Summton ab und wählt die Nummer der „Elektrowerke": 22-32-57. Moment mal ! Schreiben Sie auf die Rückseite des Briefumschlages den Ab­ sender mit Adresse und hier die Postleitzahl bitte." Munteanu: „Ach. Von dort nehmen Sie die Straßenbahn." Berger: „In Ordnung." Kassiererin: „90 Pfennige.Gespräch Nummer 6 I N DER S T A D T A. Ist es weit bis zur Haltestelle?" Passant: „Nein. steigen Sie aus ! Die Hauptpost ist das große Gebäude gleich links. Noch eine Frage." 29 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c." „Wo gibt's da in der Nähe einen Münzfernsprecher?" Beamter: „Gleich an der Ecke des Korridors." Munteanu: „Ich möchte einen Brief aufgeben." Beamter: „Bitte. Dritte Haltestelle. bitte. das habe ich in der Eile vergessen. Text „Entschuldigen Sie bitte. in fünf Minuten sind Sie dort. bitte. Wir treffen uns um 830 am Haupteingang des Messegeländes. wir sind auf der Hauptpost und fahren zur Messe hinaus." Munteanu: „Zwei Vordrucke für Telegramme. (1/103 Munteanu: ." Munteanu: „Danke vielmals. hier die Briefmarken ! Eine Mark zwanzig. vor den Na­ men der Stadt." Antonescu: „Drei Fahrkarten bis zur Post. dann die zweite Seitenstraße nach rechts." Beamter: „Einfach oder eingeschrieben?" Munteanu: „Eingeschrieben mit Luftpost. Wo ist der Telegrammschalter?" Beamter: „Dritter Schalter rechts. Linie 26 oder den Autobus 48." Antonescu: „Vielen Dank für die Auskunft. da gehen Sie mal zu Fuß die Straße entlang. dieses Telegramm nach Magdeburg und dieses nach Bukarest. eine Frage ! Wie komme ich am schnellsten zur Hauptpost ?" Passant: „Ja. Munteanu am Telefon. — So. Munteanu: „Hallo. bitte vorgehen. Herr Berger. Herderstraße.

-en der Name. —e der Brief. -(e)s. -es. die Adresse. -en. -se vielmals die Haltestelle. wohin?" „Zum Haupteingang der Technischen Messe.e der Absender. eingeschrieben) die Luftpost." B. stieg aus. Vocabular Stadt. . -en die Linie.s s e zu Fuß . . pasantul. ist ausge­ stiegen) die Post. -ns. pl. -s. taxatoarea a merge înainte. a înainta a coborî poşta informaţia scrisoarea aici: a expedia (scrisori. fuhr. -n die Postleitzahl. -(e)s. pietonul piciorul pe jos strada strada laterală tramvaiul linia autobuzul aici: foarte mult staţia a merge (cu un vehicul) casieriţa. aufgegeben) einschreiben (schrieb ein . -n fahren (ä. -n die Seitenstraße.450 GESPRÄCH 6: IN DER STADT Antonescu: Passant: Antonescu: Taxi: Antonescu: „Wo finde ich einen Taxenstand bitte ? „Erste Straße links auf dem Rathausplatz. -nen vorgehen (ging vor. -n der Autobus. -n die Straßenbahn. colete) aici: a trimite o scrisoare recoman­ dată poşta aeriană timbrul poştal dosul (partea din spate) plicul expeditorul adresa codul localităţii numele ah ! of ! vai ! . -en Fuß. — e Hauptpost. die Briefmarke. ist gefahren) die Kassiererin. -en die Auskunft. -en Passant. ist vorgc'gangen) aussteigen (i. -n der Briefumschlag. die Straße. -n ach ! die die der der oraşul poşta centrală trecătorul. -n die Rückseite. -e aufgeben (gab auf." „Hallo Taxi ! Sind Sie frei?" „Ja. f. -ses.

(în limba germană. . rugăminţile cuprind. urgenţa a uita ghişeul de telegrame aici: ghişeul formularul telegrama apropierea telefonul automat (cu fisă) a aştepta tonul (în telefon) tîrgul de mostre intrarea principală terenul tîrgului de mostre staţie de taximetre piaţa primăriei tîrgul tehnic de mostre C.e die Messe.e der Rathausplatz.. pieţelor etc. Explicaţii şi exerciţii 1. invitaţiile. dacă sînt substantive. pl.. der Schalter. -(e)s. der Münzfernsprecher. adesea cuvîntul „mal" (intraductibil) care îndulceşte sensul de ordin al formei verbale. auf der Hauptpost = la poşta centrală . numele străzilor. . -platz. vergaß.) Ja. -s. vergessen) der Telegrammschalter. bitte vorgehen ! = Da. pl. mai multe cuvinte se leagă cu cratimă (Karl-Marx-Platz).e die Technische Messe. -(e)s. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Wie komme ich.. f. -allee etc. -(e)s. -es. -n graba. der Taxenstand. formează cuvinte compuse cu -straße. piaţa primăriei.. vă rog să înaintaţi ! (Infinitiv folosit ca imperativ impersonal. -e das Messegelände.. . -e das Telegramm. da gehen Sie mal die Straße entlang. der Vordruck. -e die Nähe. îndrumările. Din acelaşi motiv propoziţiile imperative care răspund la o întrebare încep cu „da". -(e)s. Rathausplatz = strada Herder.. abwarten der Summton. = Da. pe lîngă forma imperativului. (în limbajul colocvial. mergeţi de-a lungul străzii.GESPRÄCH 6: IN DER STADT 451 die Eile. -s. zur Hauptpost ? = Cum (pot să) ajung la poşta centrală ? Ja.) Herderstraße. vergessen (i. Moment mal ! = Un moment ! (Exclamaţie colocvială foarte frecventă). sînt direct compuse. de asemenea in­ traductibil. -(e)s. -s. f.. -s. Cînd este vorba de un singur cuvînt.. -n der Haupteingang.

die Rückseite — der Briefumschlag die Haltestelle — der Bus 48 e. fisa receptorul A se ridica receptorul ! A se introduce moneda (monedele). das Gebäude — die Hauptpost f. die Telefonnummer — das Elektrowerk c. einen Taxenstand — suchen b. Formulaţi dispoziţii „îndulcite" cu „mal" ! Model: ein Taxi — bestellen Bestellen Sie mal ein Taxi ! a. der Haupteingang — die Technische Messe Exerciţiul 544. vă rog ! moneda. Formulaţi sintagme cu genitivul din următoarele grupuri de cuvinte ! Model: die Ecke — die Straße die Ecke der Straße der Name —die Stadt d. die Adresse — schreiben f. bis zur dritten Haltestelle — fahren c. .452 GESPRÄCH 6: IN DER STADT 2. das Telegramm — aufgeben hen l > 2 > 3 Der Brief: das Briefpapier der die die die der Briefumschlag Briefmarke Adresse Postleitzahl Absender > *) 6 > •) metroul Urcarea 1 Urcaţi. Reţineţi vocabularul în mod sistematizat! Die Stadt: die Straße die die die der der Herderstraße Hauptstraße Seitenstraße Platz Rathausplatz Verkehrsmittel: die Straßenbahn/die Linie 26 die U-Bahn « der Bus/der Autobus 48 die Haltestelle die Fahrkarte Einsteigen! E) Vorgehen ! Aussteigen ! Am Telefon: der Münzfernsprecher Hörer abnehmen ! 5) die Münze 3) Münze (n) einwerfen ! 6) 4) der Hörer Summton abwarten ! der Summton Nummer wählen ! Exerciţiul 543. den Bus 32 — nehmen h. bis an die Straßenecke ged. ein Taxi — bestellen e. eine Briefmarke — kaufen g.

Beethoven: der Beethovenplatz — auf dem Beethovenplatz. Exerciţiul 548. Repovestiţi conţinutul dialogului aşa ca şi cîndtov. învăţaţi dialogul pe din afară şi jucaţi cît mai des scenele respective ! . Wohin will Genosse Munteanu gehen ? b. Straßen Ernst Thälmann Lenin Post Wolfgang Amadeus Mozart Plätze Bahnhof Schiller Karl Liebknecht Johann Sebastian Bach Exerciţiul 546. Wie kann man Briefe aufgeben ? Was muß auf jedem Briefumschlag stehen ? Was geben die zwei Genossen noch auf ? m. Warum fahren Genosse Munteanu und Genosse Antonescu auf die Post? i. Wie wollen Sie den Brief aufgeben ? j . Warum suchen sie nachher den Münzfernsprecher ? n. Womit fahren sie ? r. Wo muß er aussteigen ? h.1 Model: Heute Nachmittag sind wir auf die Hauptpost gegangen etc. Răspundeţi ! a. Wen fragt er nach dem Weg ? d. Womit kann er fahren ? f. Wie weit (dt de departe) muß er fahren ? g. Wo treffen sie sich mit Herrn Berger ? Exerciţiul 547. Weiß er. Wohin fahren die Genossen von der Post ? p.GESPRÄCH 6: IN DER STADT 453 Exerciţiul 545. wo die Hauptpost liegt ? c. Anto­ nescu ar răspunde seara la întrebarea „ Was haben Sie heute nachmittag gemacht ?" = Ce aţi făcut astăzi după amiază ? Folosiţi timpul perfect şi adăugaţi indicaţii ora . Kann er zu Fuß zur Hauptpost kommen oder muß er fahren ? e. Pronunţaţi cu glas tare denumirile poartă următoarele nume şi folosiţi-le apoi în sintagme „auf" + dativ! străzilor care cu „in" şi Model: Karl Marx: die Karl-Marx-Straße — in der Karl-Marx-Straße. Wie telefoniert man ? o.

şi de acolo. * Man geht > zum Münzfernsprecher. îndrumaţi pe cineva în limba germană. la Automobil Clubul Român (Rumänischer Automobilklub) din Strada Nikos Beloianis nr.454 GESPRÄCH 6: IN DER STADT Exerciţiul 549. etc. îndrumaţi pe cineva în limba germană cum să ajungă de la gară la hotelul cel mai mare din oraşul dv. 27 / (Piaţa Cosmonauţilor) Exerciţiul 553. nu prin poşta aeriană.! A u^^j x ) moneda de 10 pfenigi . Exerciţiul 551. îndrumaţi-i răspunzînd la întrebarea lor ! : Wie komme ich in die Universitätsstraße ? B : Wie komme ich auf den Sachsenplatz ? C : Wie kann ich von hier zum Karl-Marx-Platz kommen? D : Wie komme ich von hier auf den Markt ? E : Wie komme ich von hier zum Bahnhofsplatz ? F : Wie kann ich in die Hain­ straße kommen ? Exerciţiul 550. una reco­ mandată la Bucureşti. Exerciţiul 552. man nimmt zuerst den Hörer ab. pe următorul subiect! Doriţi să expediaţi două scrisori: una simplă la Dresden. îndrumaţi pe cineva în limba germană cum să ajungă de la Piaţa Victoriei din Bucureşti în Piaţa Romană. Nu ştiţi cît costă timbrele şi nici codul oraşului Dresden. Alcătuiţi un scurt dialog cu im funcţionar la poştă. Priviţi următorul plan al centrului oraşului Leipzig! Punctele A — F reprezintă pietoni care vor să ajungă în străzile şi pieţele mai jos indicate. învăţîndu-l cum trebuie să telefoneze! începeţi aşa: Zum Telefonieren braucht man zwei Zehnpfennigmünzen.

" „Da sehe ich eben im Führer durch die Messe einige Zahlen: über 9 000 Aussteller aus über 60 Ländern. Österreichs und der UdSSR. Wir hätten. . Eine Zigarette. Auslastungen für Petroleumraffinerien usw. Preise." „Ich möchte mit Ihnen gern hier einige Stände der rumänischenAussteller besuchen. Werkzeugmaschinen. hier eine Zusammenstellung unseres Lieferprogrammes. meine Herren. Fräulein Huber. bitte ?" „Danke. r „Bitte." „Ja. auf die wir entsprechende Rabatte gewähren. bloß wird die Zeit nicht reichen. gern einige Auskünfte über Ihre Erzeugnisse." Die rumänische Delegation und Herr Berger gingen dann anschließend auch zu verschiedenen Ständen der DDR. Text Berger: Munteanu: Berger: Antonescu: „Ah." Berger: Georgescu: Aussteller: Munteanu: Aussteller: . bitte für unsere Gäste etwas zu trinken. Wir sind aus Rumänien und interessieren uns für Ihre Erzeugnisse. In Halle 324: „Herr Berger.Gespräch Nummer 7 EIN BESUCH AUF DER LEIPZIGER TECHNISCHEN MESSE A. wie gesagt." „Ich freue mich über Ihren Besuch. darunter auch Rumänien mit Traktoren. Die angegebenen Preise sind Richtpreise. hier der Stand einer westdeutschen Firma. Bitte treten Sie da in unser Büro ein. da sind Sie ja ! Guten Morgen ! Wir wollen zunächst von der „Allgemeinen Auskunftsstelle" einen Führer durch die Messe beschaffen. auch nur einen größeren Teil der Ausstellungsstände zu besuchen." „Unser Besuch verspricht sehr interessant zu werden. Guten Tag. Liefertermine und technische Unterlagen.

sämtliche Prospekte. -s. pl. einschließlich Ver­ packung. abia a ajunge standul/pavilionul de expoziţie tocmai persoana care expune. -en der Führer." Munteanu: „Wir danken Ihnen für Ihre freundlichen Auskünfte. Vocabular die Leipziger Technische Messe die Auskunftsstelle." B. -^e eben der Aussteller. Auf Wiedersehen. -s.e rumänisch die D D R (Deutsche Demokratische Republik) Österreich." Munteanu: „Und welches sind die Zahlungsbedingungen?" Aussteller: „Gewöhnlich erfolgt 1/3 Anzahlung nach Bestätigung der Bestel­ lung und der Rest bei Lieferung ab Werk. die UdSSR (Union der Sozialistischen Sowj etrepubliken) westdeutsch sich interessieren für + ac. -(e)s. -(e)s. die wir gewähren. -e Tîrgul de Mostre Tehnic de la Leip­ zig biroul de informaţii aici: ghidul (carte) a promite numai. ver­ sprochen) bloß reichen der Ausstellungsstand. doar. die Zigarette. -n der Stand. -s die Ausrüstung. -(e)s. . Für Auslandsliefe­ rungen finden Sie in dieser Sammelmappe die Zahlungserleichte­ rungen. -en die Petroleumraffinerie.456 GESPRÄCH 7: EIN BESUCH AUF DER LEIPZIGER TECHNISCHEN MESSE Antonescu: „Ist die Verpackung in den Preisen inbegriffen?" Aussteller: „Jawohl. versprach. f. die Preise verstehen sich ab Werk. -n der Preis. expozantul echipamentul rafinăria de petrol standul român(esc) Republica Democrată Germană Austria Uniunea Sovietică vestgerman a purta interes ţigareta preţul termenul de livrare ." Aussteller: „Ich danke Ihnen für Ihren Besuch und erwarte Sie in München. Wir werden Sie in etwa einer Woche in Ihrem Werk in München besuchen. Kataloge und technischen Unterlagen für unsere Erzeugnisse. versprechen (i. -e der Liefertermin.

a da ambalajul inclusiv. Cu aceste adjective se denumesc şi locuitorii oraşelor respective: der (ein) Leipziger = locuitorul (un locuitor) din Leipzig. (De la numele de oraşe se pot forma cu sufixul -er adjective care sînt invariabile şi se scriu cu literă mare: Leipzig — Leipziger (din/de la Leipzig). exportul mapa de colecţie uşurarea în materie de plată complet. (Verbul reflexiv „sich interessieren für" + ac. Diferenţiaţi cuvintele înrudite pe care le-aţi învăţat din acest grup ! . -en gewöhnlich Anzahlung. -en Rest.. Explicaţii şi exerciţii 1. auch nur einen größeren Teil = chiar şi numai o parte mai mare Wir . reducerea de preţ a acorda.GESPRÄCH 7: EIN BESUCH AUF DER LEIPZIGER TCEHNISCHEN MESSE 457 die die das der der die die die die die der die die die der Unterlage. -(e)s. inclus condiţia de plată de obicei acontul confirmarea comanda restul livrarea în străinătate. -en Bestätigung.. -(e)s. die (eine) Leipzigerin = = locuitoarea (o locuitoare) din Leipzig. -n Zahlungserleichterung. -e Richtpreis. vienez). München — Münchener (din/de la München). Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Die Leipziger Technische Messe = Tîrgul de Mostre Tehnic de la Leipzig. (Propoziţie eliptică de subiect şi predicat finit. -en sämtlich Prospekt. aici: cum am spus. are sensul de a purta interes pentru un lucru.. unele informaţii.) Wir hätten gern einige Auskünfte. -es. -en Lieferprogramm -(e)s. -e Rabatt. 2. -en inbegriffen Zahlungsbedingung. wie gesagt = cum s-a spus. -en Bestellung. -e gewähren Verpackung. -e aici: documentarea alcătuirea programul de livrare preţul orientativ rabatul. die Leipziger = locuitorii din Leipzig. -n Zusammenstellung. -e Auslandslieferung.. total prospectul C. interessieren uns für Ihre Erzeugnisse.. Am dori să obţinem .) in etwa einer Woche = peste aproximativ o săptămînă. Wien — Wiener (din/de la Viena. -(e)s. = Ne interesează produsele dv. -en Sammelmappe..

Dresden . in einem Jahr. in etwa drei Monaten.. Ausrüstungen für Petroleumraffinerien die Ausstellungsstände der DDR. Exerciţiul 557. Wir erwarten Sie in drei Tagen. in einer Woche. Zahlungserleichterungen. (Werkzeugmaschinen. după modelul dat! Model: Leipzig — die Messe die Leipziger Messe. Traktoren. in etwa zwei Jahren. Hamburg — die Flugzeugindustrie.. technische Unter­ lagen. in zwei Wochen.458 GESPRÄCH 7: EIN BESUCH AUF'DER LEIPZIGER TECHNISCHEN MESSE Verbul Acţiunea Rezultatul procesul Agentul Compuşi diverşi ausstellen (a expune) aufstellen (a aşeza) darstellen (a reprezenta) feststellen (a constata) herstellen (a fabrica) vorstellen (a prezenta) zusammenstellen (a alcătui) bestellen (a comanda) das Ausstellen (expunerea) das Aufstellen (Aşezatul) die Ausstellung (expoziţia) der Aussteller (expozantul) der Ausstellungs­ stand standul de expoziţie die Feststellung (constatarea) die Herstellung (fabricarea) die Vorstellung (prezentarea) die Zusammen­ stellung (alcătuirea) die Bestellung (comanda) Exerciţiul 554. .ac' în propoziţii. . Completaţi tabela de mai sus cu substantive similar con struite şi traduceţi-le ţinînd seama de indicaţiile tabelei! Controlaţi exactitatei traducerii la cheia exerciţiilor! Exerciţiul 555. Exerciţiul 556. indicînd la fiecare persoană alt obiect căruia i se poartă interes. Realizaţi oral toate variantele şi imprimaţi~vă formula. in einem Monat.die Ta­ gung . Elektro-Erzeugnisse. Bukarest — die Gießereien. Model: Ich interessiere mich für Werkzeugmaschinen. = vă aşteptăm peste trei zile. Conjugaţi verbul reflexiv „sich interessieren für -f. München — die Ausstellung: Wien — die Elektrowerke. in etwa drei Tagen. Du interessierst dich für . Formaţi adjective de la următoarele nume de oraşe şi legaţi-le de substantivele alăturate. Prospekte und Kataloge). in etwa einer Woche.

Berger. Hat auch Rumänien hier einen Ausstellungstand ? B A. Was verlangen wir (ce cerem) von den Ausstellern ? B A. Was stellen wir aus ? B A. Können die Besucher alle Ausstellungsstände besichtigen ? d. Repovestiţi conţinutul dialogului la timpul perfect! Exerciţiul 560. răspunzînd la întrebările puse de o persoană care încă nu a vizitat niciodată Tîrgul Tehnic de la Leipzig! A. Was für Preise wurden angegeben ? j . Răspundeţi la următoarele întrebări! a. Was für Produkte stellte Rumänien auf der Messe aus ? e. Gibt es einen Führer durch die Messe ? B A. Bei welchem Stand hielt sich die Delegation länger auf ? h. Fragen wir auch nach Lieferprogrammen und Zahlungsbedingungen ? B . Welche Stände besichtigten sie anschließend ? g. Completaţi dialogul în limita vocabularului cunoscut. Was wollte die Delegation von dem Aussteller ? i. Was erhielt die Delegation von dem Aussteller ? 1. Wohin wird die rumänische Delegation nach etwa einer Woche fahren ? Exerciţiul 559. Wie verspricht der Besuch der Leipziger Messe zu werden ? c. Besuchen wir heute die Technische Messe ? B A. nachdem er die rumänische Delegation begrüßt hatte ? b. Was beschafft Ing. Welche Stände besuchen wir ? B A. Welche Stände wollte Ing. Welches sind die Zahlungsbedingungen ? k.Exerciţiul 558. Berger mit der rumänischen Delegation besichtigen ? f. Können wir an diesem Nachmittag alles besuchen ? B A.

mit dem alten und neuen Rathaus. das stimmt ! Am bekanntesten ist das Deutsche Museum für Naturwissenschaften und Technik. Den Besuch kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. zunächst einiges über unsere Stadt zu erfahren." Georgescu: „Hier gibt es das sog." Antonescu: „Wie viele Einwohner hat München?" Meierhuber: „Zur Zeit etwa 1 270 000 Einwohner. zu einer Stadtrundfahrt durch München ein. Anfang jeden Jahres. . Herr Meierhuber. «! t A. wie auch der Münchener Fasching. Olympi­ schen Spiele eine weltbekannte Stadt geworden. Auf der Fahrt vom Werk in die Stadt erläuterte Herr Meierhuber: „Es wird Sie vielleicht interessieren. von denen ein großer Teil in den vielen Industriebetrieben in und um München arbeitet. es wird seit 1810 alljährlich im Oktober gefeiert." Georgescu: „München soll die Stadt der meisten Museen und Denkmäler der Bundesrepublik Deutschland sein. das auch viele Ausländer besuchen. das berühmte Hofbräuhaus 1). In der Nähe liegt das National­ theater. Ist das ein altes Fest ?" Meierhuber: „Ja. Residenz und andere Sehenswürdigkeiten. die sog. — Wir fahren jetzt durch die großen Geschäftsstraßen Münchens." Munteanu: „Gewiß. lud sie der Exportleiter." x > Numele unei berării renumite din München. Oktoberfest.Gespräch Nummer 8 EINE S T A D T R U N D F A H R T DURCH M Ü N C H E N ~W-t*''i'i»'rtjfr*J 'in^â^t^^ăMhti." Munteanu: „Welches ist das eigentliche Zentrum der Stadt ?" Meierhuber: „Wir sind bald da ! Es ist der Marienplatz. Text • ** Nachdem die rumänische Delegation ihren Besuch im Werk für Elektro­ geräte beendet hatte. Stimmt das ?" Meierhuber: „Ja. 1638 errichtet. denn München ist besonders durch die XX.

" Georgescu: „Oh. -n Zentrum. • weltbekannt der der das der das Einwohner. -en vielleicht einiges erfahren (ä. das ist ja wunderbar. a sărbători din/de la München carnavalul începutul strada / centrul comercial centrul a construi. -s. a ridica. -e alljährlich feiern Münch(e)ner Fasching. Zentren errichten alt* turul oraşului aparatul electric a termina a invita şeful serviciului de export aici: drumul probabil. erfuhr.GESPRÄCH 8: EINE STADTRUNDFAHRT DURCH MÜNCHEN 461 „Sehr liebenswürdig. -s.e Geschäftsstraße. die Fahrt. — Übrigens — ich habe für den Abend Theaterkarten besorgt. -s. Schloß Nymphenburg und den Englischen Garten zeigen. -s. Fest. -s. Oktoberfest. a întemeia aici: vechi der der die das . Herr Meierhuber ! Sie sind ein ganz reizender Gastgeber !" Georgescu: B. -(e)s. -(e)s. an de an a serba. Rubens. wir parken hier und gehen zu F u ß durch die Unterführung auf den Geh­ steig gegenüber. eventual cîte ceva. festivitatea anual. -es. Industriebetrieb. -e beenden ejnladen (ä. besichtigen?" Meierhuber: „Natürlich ! Wir sind nicht weit davon entfernt. erfahren) olympisch das Spiel. -e Ausländer. -(e)s. -es. So. und morgen will ich Ihnen auch das Olympische Stadion. lud ein. a auzi olimpic jocul cunoscut în toată lumea/în lumea întreagă locuitorul întreprinderea industrială petrecerea populară din octombrie străinul serbarea. eingeladen) der Exportleiter. van Dyk usw. . Herr Meierhuber ! Könnten wir auch die berühmte Pinakothek mit den Gemälden von Dürer. poate. unele lucruri a afla. -e Anfang. -(e)s. Vocabular die Stadtrundfahrt. -en das Elektrogerät.

berühmt die Residenz. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! auf der Fahrt in die Stadt = în drum spre oraş Es wird Sie vielleicht interessieren = Vă interesează probabil einiges über unsere Stadt = unele lucruri despre oraşul nostru zur Zeit = în momentul de faţă. -sses. -n besorgen das Stadion. galeria de pictură tabloul. -(e)s.•462 GESPRÄCH 8: EIN STADTRUNDFAHRT DURCH MÜNCHEN das Rathaus. -en das Museum. - primaria teatrul naţional celebru. -en das Gemälde. Explicaţii şi exerciţii 1. -en der Gehsteig. -sser englisch der Garten. -(e)s. dien das Schloß. monumental muzeul monumentul Republica Federală Germania ştiinţa naturii aici: cît mai călduros a recomanda amabil pinacoteca.. gefeiert = se sărbătoreşte an de an . -e der Abend. -s. emp­ fohlen) liebenswürdig die Pinakothek. la ora actuală in und um München = în oraşul München şi împrejurimile lui .. -en wärmstens empfehlen (ie. empfahl. -en die Sehenswürdigkeit. es wird alljährlich .. -s. -s. -s. renumit reşedinţa lucrul demn de a fi văzut. —er das Nationaltheater. adorabil extrem de adorabil gazda C. . pictura departe a parca (un automobil) aici: pasajul subteran trotuarul seara biletul de teatru a procura. weit parken die Unterführung. -s. Museen das Denkmal. BRD) die Naturwissenschaft. a face rost de stadionul aici: castelul englez(esc) grădina aici: fermecător. reizend ganz reizend der Gastgeber. -s. -s.e r die Bundesrepublik Deutschland '(presc. -es.. -e die Theaterkarte.

Exerciţiul 562. c.) 2. diese Werkzeugmaschinen. Reţineţi vocabularul în mod sistematizat! In der Stadt das die die der Zentrum Geschäftsstraße Unterführung Gehsteig Sehenswürdigkeiten das das die das das der das der Denkmal Museum Pinakothek Schloß Hofbräuhaus Marienplatz Oktoberfest Münchner Fasching Gebäude das Nationaltheater das Rathaus das Stadion Exerciţiul 561. Der Fasching wird alljährlich gefeiert. München ist die Stadt der meisten Museen. ein ganz reizender Gastgeber = o gazdă extrem de amabilă. . b. realizînd die die der das cu glas tare Stadt München. a. Das Rathaus ist sehr alt. = Se zice că München este oraşul cu cele mai multe muzee. Wir erfahren einiges über „einiges über".. München soll die Stadt der meisten Museen sein. Ihre Liefertermine. Sagen Sie uns einiges über Ihre Zahlungsbedingungen. Zentrum von München. Den Besuch kann ich Ihnen wärmstens empfehlen ! = Vă recomand cu toată căldura să-1 vizitaţi ! Wir sind nicht weit davon entfernt. Gemälde der Pinakothek. Formulaţi presupuneri cu verbul „sollen" referitoare la următoarele însuşiri ale lucrurilor indicate ! Model: München ist die Stadt der meisten Museen. der Englische Garten. (Adjectivul „ganz" serveşte adesea ca întărire pentru alt adjectiv. das neue Fertigungsverfahren. Reţineţi formula toate variantele posibile! a. Münchener Fasching.. = Numele unui parc din München. b. sein. Das Oktoberfest ist sehr schön.GESPRÄCH 8: EINE STADTRUNDFAHRT DURCH MÜNCHEN 463 der Münchner Fasching = Carnavalul din München Wir sind bald da ! = Am sosit îndată ! München soll die Stadt der meisten Museen . d. = Nu sîntem departe.

Das Stadion ist ganz modern. f. Was wissen Sie über das Oktoberfest ? g. Repovestiţi conţinutul dialogului la imperfect cu titlul „Ein Tag in München" ! Exerciţiul 565. Wo arbeitet ein großer Teil davon ? f. Wodurch ist München weltbekannt geworden ? d. Was sollen sie morgen besichtigen ? Exerciţiul 564. Răspundeţi! a. Wohin gehen die Genossen am Abend? k. încercaţi să alcătuiţi un scurt dialog care s-ar putea rosti cu prilejul unui tur al oraşului Bucureşti.464 GESPRÄCH 8: EINE STADTRUNDFAHRT DURCH MÜNCHEN e. Wie viele Einwohner hat die Stadt ? e. Wer fährt mit ihnen durch die Stadt ? c. respectiv al oraşului unde domiciliaţi! . Was besucht die rumänische Delegation am Ende ? j . Exerciţiul 563. Was macht die rumänische Delegation nach dem Besuch im Werk für Elektrogeräte in München ? b. Das Zentrum ist sehr weit entfernt. Cu ajutorul dicţionarelor şi al materialelor turistice care vă statt la îndemînă. Welche Sehenswürdigkeiten liegen im Zentrum von München ? h. g. învăţaţi dialogul pe de rost şi repetaţi-l în grup cit mai des ! Exerciţiul 566. Viele Ausländer besichtigen die Pinakothek. i. Nennen Sie (Indicaţi) einige Museen von München.

in grau oder braun.und Herrenbekleidung befinden." Munteanu: „Wo finden wir die Abteilung für Spielzeug und Elektro­ geräte ? 30 Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. z." Georgescu: „Tatsächlich." Verkäuferin: „Hier bitte einen reizenden Mantel mit einem eleganten Kragen und erstklassigem Seidenfutter. — Bitte den Kassenzettel." Verkäuferin: „Mit langen Ärmeln ? Wir haben eine große Auswahl. wo sich die Abteilungen für Damen. Wie teuer ist der Mantel ? Verkäuferin: „Sehr preiswert. „Guten Tag. 1180 Schillinge. Ich hätte gerne einen Wollmantel in hellgelb Georgescu: oder grün. Ich kaufe das Kleid. rechts nebenan. bitte. Wo ist bitte die Abteilung für Herrenbekleidung ?" „Im gleichen Stockwerk." Antonescu: „Ja.Gespräch Nummer 9 EINKÄUFE A. sehr leicht und bequem im Tragen. Text Auf der Rückreise von München nach Bukarest über Wien besuchten Genossin Georgescu. sehr preiswert für die ausgezeichnete Quali­ Verkäuferin: tät. In einem großen Kaufhaus fuhren sie mit dem Fahrstuhl in den zweiten Stock." Munteanu: „Ich möchte für meine Frau ein Kleid." Antonescu: „Ich empfehle Ihnen diesen Anzug aus Tergal. Genosse Munteanu und Genosse Antonescu die Kauf­ läden in den Wiener Geschäftsstraßen. Wie teuer?" „1159 Schillinge. in braun oder blau. Größe 49—50. da rechts ist die Kabine. '1/103 . dieses außerordentlich geschmackvolle Jersey-Kleid zum Preis von nur 680 Schillingen." Verkäuferin: „Ich möchte einen Herrenanzug kaufen.B. Tadelloser Verkäuferin: Schnitt. — Der Mantel steht Ihnen ausgezeichnet und kleidet Sie sehr vorteilhaft. ich nehme den Mantel." Georgescu: „Gut." Munteanu: „Schön. er gefällt mir." Georgescu: „Kann ich den Mantel probieren ?" Verkäuferin: „Ja. der Anzug gefällt mir.

eine elektrische Eisenbahn u.v. -s.e cumpărătura. a proba cabina a îmbrăca. wie: eine Puppe. Auswahl. gefallen) preiswert Schilling. -s. gefiel. Freunde und Verwandte. die Treppe links oder den Fahrstuhl geradeaus. tîrguiala călătoria/drumul de înapoiere magazinul.. -(e)s. Verkäuferin. Vocabular der aie der das die die der die der der das die Einkauf. magazinul unive îmbrăcămintea pentru femei îmbrăcămintea pentru bărbaţi mantoul/paltonul de lînă vînzătoarea mantoul.a. rău) a plăcea convenabil. allerlei Spielzeug für ihre Kinder. Kaufhaus. -en außerordentlich geschmackvoll nebenan Herrenanzug. -es. -s. -s. -en Herrenbekleidung. -en Wollmantel.a. feine Toilettenseifen u. -s. -s. -e bequem das Tragen. Hemden. ieftin şilingul mîneca sortimentul extraordinar cu gust alături costumul bărbătesc costumul.e Rückreise. -(e)s." Frau Georgescu und ihre Kollegen Munteanu und Antonescu kauften noch eine Handtasche. zwei Paar Schuhe. erstklassig Seidenfutter. -s. probieren Kabine. -(e)s. -^er Damenbekleidung. B. -s. der Kassenzettel.pl. prăvălia casa de comerţ. . .466 GESPRACH 9: EINKÄUFE Verkäuferin: „Einen Stock höher. f. wie: Parfüms. . -s. îmbrăcămintea barbă tească ireproşabil croiala. -e Ärmel. -n kleiden gefallen (ä. fasonul comod aici: purtatul bonul de casă / de plată der der die der der tadellos der Schnitt. -n Kaufladen. a sta (bine. paltonul gulerul de calitatea întîi căptuşeala de mătase a încerca. Geschenke für Bekannte. -(e)s.e Anzug. Kragen. -nen Mantel. - . ein Tonbandgerät.

sună de multe ori exagerat. -(e)s. = Această rochie de jersey creată cu foarte mult gust. -s. v. ca de ex.GESPRÄCH 9: EINKÄUFE 467 das Spielzeug x). „das Spielzeug" are la > forma singularului şi sens de plural. -en der Bekannte. preferăm traducerile aproximative. gefiel. lecţia a 3-a a manualului de faţă. 2 ) schmecken = a simţi gustul. (Verbul „stehen" împreună cu adjectivul „gut" sau un echivalent al său. -e allerlei die Puppe. textual tradusă: Această rochie de jersey „extraordinar de plină de gust". î n aceste cazuri. Senzaţiile gustului sînt exprimate de verbul „schmecken" 2) ).. -en das Hemd. îmi place. -n. formula de mai sus. se aud sau se simt. gefallen) se poate referi numai la lucruri sau aspecte care se văd. a place (despre mîncăruri şi băuturi) . desemnînd jucării în ansamblu. = Mantoul vă vine/vă stă excelent. -e das Paar. -n jucăria. jucăriile drept înainte poşeta cămaşa magnetofonul perechea fei de fei de. * La fel ca şi „das Werkzeug". de tot felul păpuşa calea ferată. (Limbajul de reclamă în limba germană se caracterizează printr-o abundenţă de adjective şi adverbe cu forme şi sensuri de superlativ. aici: trenul cunoscutul prietenul. traduse în limba română. -(e)s. -(e)s. -en das Tonbandgerät. dar viabile în limba română). -n der Freund.. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări ! in hellgelb oder grün = de culoare galben deschis sau verde. -s die Toilettenseife. Wie teuer ist der Mantel ? = Cît costă mantoul ? Dieses außerordentlich geschmackvolle Jerseykleid. referitor la îmbrăcăminte. -n die Eisenbahn. (Verbul „gefallen" (ä. amicul ruda parfumul săpunul de toaletă C. are sensul de a sta bine. -n das Parfüm. Wie teuer ? = Prescurtat de la „wie teuer ist der Anzug ?" = Cît costă (cos­ tumul) ? Einen Stock höher = cu un etaj mai sus. . nu la mîncăruri sau băuturi. a îmbrăca bine). Explicaţii şi exerciţii 1. -e der Verwandte. Der Mantel steht Ihnen ausgezeichnet. -es. -(e)s. -e geradeaus die Handtasche.. er gefällt mir = . Aceste formulări. -en..

die langen Ärmel. das Mittagessen. eingestiegen) = a se sui. către. spre. nach = la. kalte Platte. Bier schmeckt mir (nicht). Schokoladeeis. Ein Mantel in hellgelb oder grün. der Kalbsbraten. Ein Anzug in grau oder braun. Exerciţiul 567. in Bukarest aussteigen. . (Pentru indicarea direcţiei de deplasare într-o călătorie. über = prin. von — bis = de la — pînă la. das Hotelzimmer. ihm Der Anzug ausgezeichnet. a se urca. von München bis Wien. der Herrenanzug. sehr gut ihr Das Kleid nicht gut. der Wollmantel. mein Kollege. steht b.468 GESPRÄCH 9: EINKÄUFE 2. in München einsteigen x>. Der Mantel Ihnen gut. în limba germană se folosesc următoarele prepoziţii cu sens special: in = la. diese Puppe. = întorcîndu-se de la München la Bucureşti prin Viena. Hähnchen vom Grill. weiß oder schwarz. nach Bukarest fahren. von München nach Bukarest über Wien fahren. Afirmaţi că vă plac (sau nu vă plac) următoarele lucruri! Alegeţi verbul potrivit (gefallen sau schmecken) ! Model: Das Kleid gefällt mir (nicht). erstklassiges Seidenfutter. Exerciţiul 568. Exerciţiul 569. die Stadtrundfahrt. Ein Kleid in dunkelrot oder dunkelblau. Realizaţi cu glas tare următoarele variante! a. Eine Handtasche in violett. die Verkäuferin. Identificaţi în textul dialogului adjectivele şi adverbele „de reclamă" şi notaţi-le împreună cu cuvintele lor de referinţă la cazul nomi­ nativ ! Model: ein reizender Mantel. dir tadellos. l > einsteigen (stieg ein. Reţineţi particularităţile formulărilor pentru indicarea direcţiei unei călătorii sau deplasări ! Auf der Rückreise von München nach Bukarest über Wien.

Wie war das Kleid ? g. Client: Da. Cluj . Răspundeţi ! a. Was wollte Frau Georgescu kaufen ? c. Und was wollte Herr Antonescu kaufen ? h.. Pot | .. Sibiu? c. Fährt man . unde este sectorul de îmbrăcăminte pentru bărbaţi ? Vinzător: La etajul IV.. Wie lange dauert die Reise . învăţaţi dialogul pe din afară şi repetaţi-l în grup cit mai des ! Exerciţiul 574. Vînzător: Ce culoare ? Avem un sortiment foarte bogat. Kaufte sie ihn ? e. îl iau. Bukarest . Leipzig ? d.. Was suchten die Kollegen nachher ? j . Wie war der Mantel ? d... fac bonul ?"• Client: ' N u . Client: Aş dori verde închis sau maro închis. Hält dieser Zug . poate de culoare albastru 1 închis sau negru. mărimea 52. Wann kommt Genosse Popescu . Nürnberg? e. luaţi liftul ! Client: Aş dori un palton bărbătesc. să va. un guler modern !.. Se poartă (Man trägt) mînecî mai scurte. Vă rog. f... Doriţi să-1 încercaţi ? Poftiţi la cabină. Vînzător: Vă recomand pe acesta.. •'*••'• şi mînecile^ sînt mai lungi. Was für einen Herrenanzug fand er ? . Braşov oder . Vînzător: Vă mulţumesc foarte mult. Was kaufte Herr Munteanu ? f.. bine. Este un palton de lînă... Was kauften sie noch für sich selbst ? Für ihre Kinder ? Für Ver­ wandte. Client: Dar mînecile sînt prea scurte.... Aveţi mărimea mea ? Vînzător r Desigur ! Poftim !! Acesta are o croială elegantă... Bukarest ... Vînzător:. Wien? b. aş vrea să probez încă un palton.. Potsdam? Exerciţiul 571. Linz aussteigen. acesta îmi place.. i.GESPRÄCH 9: EINKÄUFE 469 Exerciţiul 570. foarte comod şi uşor la purtare. Repovestiţi dialogul ca şi cînd aţi fi iov. Wo steht der Zug . Completaţi prepoziţiile necesare! a.. Freunde und Bekannte ? Exerciţiul 572. Was besuchten die rumänischen Kollegen in Wien ? b.. Cît costă? Da... Paltonul vă vine excelent... Köln? Fährt er . Sie fahren . Aşa este modern... La revedere ! . Wien und müssen .'.. Traduceţi în limba germană următorul dialog! Folosiţi vocabularul din dialogul dat! Client: Vă rog. Georgescu! Exerciţiul 573.

Antonescu: „Guten Tag. Wie viele Plätze darf ich buchen ? Wünschen Sie vielleicht auch gleich die Flugkarten?" Antonescu: „Jawohl. September nach Bukarest fliegen.) Budapest Curtici Bukarest ll50 Am Fahrkartenschalter Nr. bitte drei Flugkarten.—Wie fahren wir am besten zum Schwechater Flughafen hinaus ?" . 4 sind die Fahrpreise erster und zweiter Klasse. Am Informationsschalter: Munteanu: „Bitte. Munteanu und Antonescu zum Reisebüro der österreichischen Fluggesellschaft AUA. Munteanu: „Danke für die Auskunft. Wir möchten am 26. welche Züge verkehren von Wien nach Bukarest und wann treffen sie dort ein ?" Beamtin: „Ich notiere Ihnen die Abfahrts. Text Der Aufenthalt der rumänischen Delegation im Ausland näherte sich seinem Ende. sowie die Zuschläge für Schnellzug bzw. 212 (Orientexpreß) 16 os 20 25 21 1 5 po 220 Wien (Ost-•Bhf. Die Genossen Munteanu und Antonescu bereiteten die Heimreise vor und besuchten das Reisebüro der österreichischen Bundesbahnen.Gespräch Nummer 10 DIE HEIMREISE A. selbstverständlich. Schlafwagen ausgehängt." In Anbetracht der langen Reisezeit fuhren Ing.und Ankunftszeiten: Zug Nr. Fräulein. 202/801 (Wiener Walzer) ab 1015 an 14*° ab 1520 an 1940 a b 20 09 an 5 20 Zug Nr. Können Sie uns schon jetzt vormerken?" Beamtin: „Ja.

-(e)s." „Danke. -n der Zuschlag. Um ll 4 5 ist die Abfahrt von unserem Reisebüro. Auf Wiedersehen. Vocabular die Heimreise." „Gibt es auf dem Flughafen eine Wechselstube ?" „Ja. -s österreichisch die Bundesbahn. Sie können dort jede Währung einwechseln. -es.e (presc. -en der Informationsschalter." „Wieviel Gepäck ist zulässig ? Wir wollen verschiedene techni­ sche Unterlagen. Sie haben genügend Zeit für die Paß.e aushängen (hing aus. Ich wünsche Ihnen einen ange­ nehmen Flug. Übergepäck sind 18 Schillinge zu entrichten." „Danke. -s. . traf ein. Für je 5 kg. ist ein­ getroffen) die Abfahrtszeit. Fräulein. hat aus­ gehangen) călătoria spre casă/spre ţară a pregăti biroul de voiaj austriac calea ferată federală ghişeul de informaţii a circula a sosi (la destinaţie) ora plecării ora sosirii gara de est aici: plecarea aici: sosirea ghişeul de bilete pentru călătorie preţul călătoriei clasa suplimentul trenul accelerat a afişa. -s. Kataloge. Reisegepäck ist im Flugpreis inbegriffen.GESPRÄCH 10: DIE HEIMREISE 471 Beamtin: Munteanu: Beamtin: Antonescu: Beamtin: Antonescu: Beamtin: Munteanu: Beamtin: Munteanu: „Am besten fahren Sie mit unseren Autobussen. Prospekte usw. -en die Ankunftszeit. Ost." „Wann startet das Flugzeug?" „Um 1315.) ab an der Fahrkartenschalter. -(e)s. a expune la vedere . -s." „25 kg. -e die Klasse. B. -n vorbereiten das Reisebüro. Was kosten die Flugkarten?" „4600 Schillinge bitte.und Zoll­ formalitäten auf dem Flughafen. -(e)s. mitnehmen. Bhf. -en der Östbahnhof. Um 1610 landen Sie auf dem Bukarester Flughafen Otopeni. der Fahrpreis. verkehren eintreffen (i. . ^e der Schnellzug. — Im Flugzeug wird ein ausgiebiger Imbiß mit Getränken geboten.

. (Cratima (-)" poate înlocui părţi ale unor cuvinte compuse care se repetă în . -n ""'J" y einwechseln.' . -ren. die Abfahrt. -(e)s.pl. mit­ genommen) das Reisegepäck. (Formula „in Anbetracht" cere cazul genitiv. a decola avionul suficient formalitatea/controlul paşapoartelor formalitatea/controlul vamal(ă) admisibil a lua/a duce cu sine bagajul preţul/ costul zborului surplusul de bagaje (care depăşeşte limita maximă admisă) a plăti. -s.: Reţineţi. .". ist geflogen) vormerken die Flugkarte. faţă de timpul/durata de călătorie societatea de aviaţie a zbura a nota în prealabil.. f. -(e)s. f. particularităţile următoarelor formulări ! In Anbetracht der langen Reisezeit. -en zulässig mitnehmen (i.472 GESPRÄCH 10: DIE HEIMREISE der Anbetracht. in Anbetracht die Reisezeit. a achita^ casă de schimb a schimba (mai ales bani) copios.-. -e genügend die Paßformalität. ' \: der Flugpreis.: die Zollformalität. aici: a înregistra pentru rezervare de locuri biletul de avion aeroportul plecarea. entrichten / I O " :-b J die Wechselstube. . -en fliegen (flog.pjk..) für die Paß. -e das Obergepäck. " . îmbelşugat a ateriza plăcut. f. nahm mit... pl. -n der Flughafen. -es. -(e)s. -(e)s.e C.und Zollformalitäten = für die Paßformalitäten und Zollforma­ litäten = pentru formalităţile de control al paşapoartelor şi de control vamal.. -'.>i. -en : starten das Flugzeug. agreabil zborul landen angenehm • '«•. Explicaţii şi exerciţii 1.. ••••••: der Flug. luînd în considerare.'"' considerarea avînd în vedere. -(e)s.- ••:. . ausgiebig •>'i--] •••>'•':': '' . = Avînd în vedere durata lungă a călă­ toriei. pornirea a porni. -en die Fluggesellschaft.:'\ .

. Exerciţiul 577. Warum fahren die Genossen nicht mit dem Zug ? f. Was wollen die Genossen Munteanu und Antonescu vorbereiten ? b. dacă acesta are exact aceleaşi caracteristici de formă şi sens ca şi repetarea sa. Was kaufen die Genossen gleich ? . scrisoarea recomandată. Gibt ihnen die Beamtin Auskunft ? e. Wintermäntel und Sommermäntel. Wo informieren sie sich ? d. Damenbekleidung und Damenschuhe. înlocuiţi cuvintul care se repetă prin cratimă ! Pronunţaţi apoi cu glas tare! Model: Schlafwagen und Speisewagen. Răspundeţi ! a." de preţul următoarelor obiecte! Biletul de tren de la Viena la Bucureşti. magnetofonul. d. Kann man ihnen Plätze reservieren ? i. Wann wollen sie nach Bukarest fliegen ? h. telegrama. scula. parfumul. c. ceasul. poşeta. întrebaţi cu formula colocvială „Was kostet (kosten). Schlafwagen und Speisewagen. Wer reserviert die Plätze ? j . paltonul. jucăria.) jede Währung = orice valută. Schlaf. Exerciţiul 576. cămaşa. a. b..GESPRÄCH 10: DIE HEIMREISE 473 imediata apropiere înainte sau după cuvîntul înlocuit. Womit wollen sie nun reisen ? g. trenul electric. Was kosten die Flugkarten ? = Cît costă biletele de avion ? 2.und Speisewagen. Diferenţiaţi următoarele cuvinte apropiate ca formă! die Auskunft <-> die Ankunft <-» die Zukunft (informaţia) (sosirea) (viitorul) der Abschluß «-> die Abfahrt <-> die Fahrt (încheierea) (plecarea) (călătoria) die Aufsicht <-» der Aufschwung <-> der Aufenthalt (supravegherea) (avîntul) <-» (oprirea) die Ansicht <-> die Aussicht <-» die Durchsicht (părerea) (perspectiva) (controlarea) der Ausbau <-» das Ausland (dezvoltarea) (străinătatea) Exerciţiul 575. aceste maşini-unelte. aceşti pantofi. Womit wollen sie fahren ? c. Arbeitsanzüge und Arbeitswerkzeug.

la alegerea dv.. cu următoarele subiecte: a) Informare asupra mersului trenurilor şi asupra preţului unui bilet de călătorie. b) Informarea asupra mersului avioanelor şi asupra preţului unui bilet de avion. Wieviel Reisegepäck ist zulässig ? o. Repovestiţi dialogul ca şi cînd aţi fi tov. Wann startet das Flugzeug ? Wann landet es in Bukarest ? n. Alcătuiţi mici dialoguri între un client şi un funcţionar la biroul de voiaj. Was zahlt man für Übergepäck ? p. Was wird im Flugzeug serviert ? Exerciţiul 578. Munteanul Exerciţiul 579. Womit fahren sie zum Flughafen hinaus ? 1.474 GESPRÄCH 10: DIE HEIMREISE k. . Wo liegt der Wiener Flughafen ? Wie heißt er ? m. învăţaţi dialogul pe din afară şi repetaţi-l în grup cit mai des! Exerciţiul 580.

Partea a Hl-a .

Und was ist Nummer sechs ? Ein Hebel ? B. b) ein Hebel. c) keine Schraube. Er ist eckig / schwer. sie ist hier. das Gewinde. Ist das Ventil hier ? e. b. die Feder. kein) Niet. Was ist das ? Exerciţiul 10: a. ein Gewinde. Exerciţiul 9: a. Das ist der Stift. kein) Hebel. kein Ventil. die (eine. Das ist kein Ventil. Ist das ein Lager? b. der (ein. Er ist kurz. ein Stift. Das ist ein Gewinde. Ist das ein Hebel ? e. d. Was ist das ? B. keine) Rolle. kein) Ventil. kein Hebel. ein Niet. eine Feder. der Hebel. Was ist Nummer 5 ? f. Ist hier ein Gewinde ? h. Nummer sechs ist kein Hebel. Er ist leicht / rund. Was ist Nummer fünf ? B. Ist hier ein Gewinde ? Exerciţiul 11: a. Das ist eine Büchse. Das ist eine Büchse. ein Splint. Es ist rund / schwer. er ist kurz. Ist Nr. ein Lager. keine) Zahl. Was ist Nummer 2 ? d. / Nein. Was ist Nummer 12 ? g. sie sind dünn. f. Ist hier ein Rad ? f. Das ist das (ein. Ist das ein Niet ? Exerciţiul 14: (Model): A. Dort ist der Block. kein) R a d . Ist hier eine Büchse ? d. ein Rad. Die Kurbel ist dort. Ist hier eine Büchse? c. 2 eine Schraube ? f. Dort ist das Rad. f. Ist das ein Niet ? d. c. sie sind dick. kein) Stift. keine) Schraube. Sie ist dick / schwer. eine Büchse. der (ein. kein Gewinde. kein) Ventil. Was ist Nummer 10 ? c. e. / Nein. Ja. Hier ist das Gewinde. keine Feder. Nein. die Büchse. Es ist fein / lang. Das ist der (ein. Ist das ein Hebel? b. das (ein. kein) Splint. Sie sind leicht / dünn. e. keine) Feder. die (eine. keine) Feder. Er ist konisch. sie ist dort.CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 4: a) der Splint. der Stift. kein Splint. c. Ja. Exerciţiul 5: der (ein. die (eine. b. das (ein. kein) Gewinde. Das ist kein Rad. Was ist das? c. kein Lager. die (eine. das Ventil. Ja. g. Exerciţiul 19: a. kein) Gewinde. das Rad. das (ein. b. Das ist die (eine. keine Büchse. kein) Splint. kein Stift. d. Exerciţiul 6: Das ist die (eine. Ja. Nummer fünf ist die Büchse. Nummer sechs ist ein Rad. kein) Lager. A. Sie sind k u r z / l e i c h t . . der Niet. keine) Büchse. Die Niete sind dort. Die Tafeln sind eckig. Exerciţiul 7: a. c. Das ist der (ein. er ist lang. A. Der Stift ist hier. Exerciţiul 18: a. Das ist eine Feder. das (ein. Ist das ein Stift ? g. / Nein. der (ein. Was ist das ? e. Das ist das (ein. d. Hier ist der Zylinder. Was ist das ? b. kein) Hebel. h.

Auch die Feder ist fein. / Nein. der Splint auch. Ventile. Hier sind keine Splinte. Exerciţiul 29: a. g. Hier sind Lager. f. e. Wie ist die Schraube ? Sie ist lang. c. Exerciţiul 28: keine Rollen. Das sind die Autos. Wie sind die Tafeln ? Sie sind eckig. keine Kurbeln. Sie sind schwer. d. die Wellen. die Welle auch. Der Block ist schwer. h. Ja. d. e. Lager. die Lager. d. Sie sind eckig. Wie sind die Felder ? g. Das sind keine Hebel. Exerciţiul 25: a. es ist fein. c. er ist rund. die Rolle auch. Exerciţiul 22: a. e. Die Zylinder / Die Rollen sind rund. e.CHEIA EXERCIŢIILOR 477 sie sind dort. Die Kurbel ist auch schwer. c. b. b. Der Block ist eckig. Wie ist der Stift ? Er ist kurz. Wie sind die Federn? c. Die Rollen sind hier. f. Der Stift ist hier. Die Welle ist auch dick. d. es ist hier. Die Federn / Die Schrauben sind leicht. f. die Kurbeln. d. Schrauben. i. die Gewinde. Die Blöcke / Die Tafeln sind eckig. er ist leicht. / Nein. k. 1. Dort sind Räder. g. sie ist zylindrisch. c. Auch der Niet ist kurz. b. Er ist leicht / schwer / rund. f. g. es ist grob. e. die Büchsen. keine Splinte. Gewinde. c. c. Federn. er ist rund. sie sind kurz. Der Zylinder ist rund. b. Hier sind Stifte. es ist dort. b. / Nein. Dort sind die Schrauben. Hebel sind dort. Wie ist das Lager ? Es ist rund. e. Exerciţiul 24: a. Exerciţiul 26: die Schrauben. e. / Nein. Exerciţiul 27: Büchsen. die Tafeln. e. Sind das Scheiben ? h. keine Ventile. / Nein. g. Er ist eckig. Wie ist der Niet ? Er ist leicht. d. g. keine Tafeln. Die Feder ist auch fein. Ja. h. Sie sind rund. er ist schwer. i. f. Der Niet ist auch kurz. Dort sind keine Räder. Sind dort Niete ? g. h. Das Gewinde ist fein. Das sind keine Büchsen. sie sind hier. / Nein. c. Es ist rund. Ja. Der Splint ist auch hier. Die Rolle ist dick. Hier sind keine Zylinder. b. Exerciţiul 20: a. Dort sind die Niete. Exerciţiul 21: a. Auch die Kurbel ist schwer. Hier sind keine Stifte. Splinte. sie ist lang. Wie sind die Stifte? b. die Feder auch. sie sind lang. Sie ist kurz. Die Feder ist kurz. Sie sind leicht/ zylindrisch / rund. f. Die Räder sind hier. die Zylinder. Die Rolle ist auch zylin­ drisch. der Niet auch. Ja. Der Niet ist leicht. die Rollen. Sind hier Federn ? f. Wie sind die Hebel ? Sie sind schwer. Sie ist zylindrisch. keine Federn. Die Büchse ist zylindrisch. Sie sind kurz. d. Exerciţiul 23: a. b. . / Nein. Auch die Welle ist dick. Wie sind die Räder ? Sie sind rund. sie sind eckig. Ja. j . sie ist kurz. f. Ja. Sie ist lang / fein / zylindrisch. f. Exerciţiul 30: a. f. keine Lager. b. die Kurbel auch. / Nein. Räder. d. c. h. Sind das Ventile ? Exerciţiul 31: a. d. Stifte. Ja. e. die Blöcke. Auch der Splint ist hier. Auch die Rolle ist zylin­ drisch. Wie ist die Büchse ? Sie ist zylindrisch. Er ist konisch / zylindrisch / lang. Sie sind rund. Wie sind die Federn ? Sie sind rund und leicht. die Stifte. Nein.

dort sind zwei Scheiben Sie sind leicht. das Lager. der Hebel. Hier ist der Zylinder (Block. Boden. der Ofen das Lehrstück. Gewinde). Rad. Niete. Exerciţiul 37: I -e II •^e das Gewinde. Rollen. Das ist ein Zylinder (Block. der Niet. die Scheibe -s das Auto Exerciţiul 39: (Model) Was ist das ? Ist das eine Scheibe ? Ist die Scheibe hier ? Wie ist die Scheibe ? Ist die Scheibe dünn ? Ist das eine Scheibe ? Wie sind sie ? B. Lager Auto. Niet. Nein. Auto. Das ist die Feder (Schraube. J a . Zahl. Boden. Ventile. Böden. die Feder. Büchse. der Text. Blöcke. . Stift. Feld. Hebel. die Frage. b. Exerciţiul 34: a. die Tafel. b. Rolle). Hebel Splint). Niet. die Zahl. Zahl.478 CHEIA EXERCIŢULOR Exerciţiul 32: a. Rolle) c. Nein. das Ventil. Ventil. Kurbel. die Rolle. Rad. Lager. Stifte. Gewinde). Kurbeln. Zahlen. Räder. Autos. der Splint der Block. Ventil. Gewinde). Wellen. Kurbel. die Kurbel. Stift. J a . der Zylinder der Boden. Das ist eine Fedei {Schraube. sie ist dort. das ist eine Scheibe. Dort ist das Feld (Lager. Welle. der Stift. die Welle. sie ist dünn. Splint. die Büchse. die Schraube. Hebel Splinte. Büchse. Schrauben. Welle. Büchsen. Felder. Das ist eine Scheibe. Exerciţiul 35: Das sind Federn (Zylinder. der Maschinenteil. der Knopf das Feld das Rad -er III ^er IV V -(e)n die Nummer. Sie ist rund.

Wo arbeitet er ? Er arbeitet auch dort. Muncitorii sînt harnici.CHEIA EXERCIŢIILOR 479 Exerciţiul 40: Wie sind die Schrauben ? Sind sie kurz ? Nein. Ich drehe auch. drehen. Wir arbeiten hier. suchen. Şlefuiţi o roată dinţată. b. Liegt die Welle dort? g. Zahnrad. c. Sie arbeitet. Exerciţiul 49: b. hier ist eine Rolle. Muncitoarea găureşte bucşe. Ce fac strungarii ? Ei strunjesc. Was ist dort ? Ist dort keine Büchse ? Nein. f. suche. Schublehre. macht. bohrt. g. Sie sind Arbeiter. Sie bohren 3 Büchsen und 11 Bolzen. Wir sind Arbeiter. fräst. b. Ele sînt cilin­ drice. drehen. Sie drehen Wellen. dreht. Bohrst du auch ? Bohrt ihr auch ? d. e. Wer dreht die Wellen ? Die Arbeiter drehen die Wellen. bohren. liegen. Drehbank. Ihr seid Arbeiter. g. bohren. Er fräst. macht. f. Exerciţiul 52: a. Exerciţiul 44: a. suchen. bohren. h. Wir schleifen auch. Sie ist fleißig. e. Ich suche eine Schublehre. e. Sie arbeiten. bohrst. c. Er arbeitet. i. suchst. schleifen. Hier stehen 7 Arbeiter und arbeiten. schleifen. wir schleifen hier. Hier steht die Arbeiterin Florescu. fräsen. d. sucht. Ihr arbeitet. dreht. machst. Sie sind genau. fräst. Wer sucht die Schublehre ? Der Arbeiter Popa sucht die Schublehre. Wir suchen auch eine Feile. Wir schleifen auch Zahnräder. Wo arbeiten Sie? Ich arbeite hier. Sie sind fleißig. hier ist keine Büchse. bohrt. tovarăşe Popescu ? c. e. schleifst. b. d. Arbeitest du auch ? Arbeitet ihr auch ? c. Es liegt dort. Wo arbeiten sie ? Sie arbeiten dort. c. schleift. c. Ce caută ei aici ? e. Wo liegen sie ? Exerciţiul 46: Du arbeitest. g. Exerciţiul 47: a. d. h. Exerciţiul 43: stehen. Wir drehen auch. sucht. c. c. Exerciţiul 48: b. b. d. sie sind lang. fräsen. Die Werkzeuge liegen hier. e. Exerciţiul 53: a. arbeitet. Schleifen wir hier ? Ja. Dort steht eine Bohrmaschine. Wer bohrt eine Büchse ? Die Arbeiterin Florescu bohrt eine Büchse. f. Ich schleife ein Zahn­ rad. bohrt. Lehrling. Das sind keine Federn. ihr. bohrt. schleift. Sînteţi mecanic ? Exerciţiul 51: a. Ich schleife auch ein Zahnrad. steht. suchen. f. Ich schleife auch. Ce căutaţi aici ? d. Sie arbeiten. Ich suche auch eine Feile. Sie fräst eine Büchse und 4 Zahnräder. Wo steht die Fräsmaschine ? Exerciţiul 54 (Model): Ich bin Arbeiter. Die Maschinen stehen dort. Er ist Arbeiter. schleifen. Die Blöcke sind schwer und eckig. e. drehst. Wir arbeiten. d. Ihr schleift Zahnräder. schleift. Wo liegt die Feile? c. d. drehen. Wer arbeitet dort ? Dort arbeitet der Arbeiter Moraru. arbeiten. b. Wir bohren Büchsen. . Was arbeitet er hier? Er schleift eine Büchse. h. fräst. f. Ei lucrează. macht. sondern Wellen. b. Drehst du auch ? Dreht ihr auch ? e. Hier ist keine Tafel. machen. dreht. Exerciţiul 45: a. sucht. Du bist Arbeiter. drehst. e. bohren. b. Suchst du auch eine Schublehre ? Sucht ihr auch eine Schublehre ? Exerciţiul 50: a. fräst. machen. d.

die Hebelnietmaschine. f. der Blockzylinder = blocul de cider Zylinderblock = blocul cilindrilor lindru b. die Nietdistanz. ich bin fleißig. die Lagerrolle = rola de rulment das Rollenlager = rulmentul cu role Exerciţiul 59: a. die Rollennietmaschine. k. 1. seid ihr auch Dreher ? h. strungul de filetat . j . die Rollenwelle arborele de rolă d. e. der Zylinderboden. die Gewindeschraube = şurubul das Schraubengewinde = filetul pentru lemn şurubului i. Sie ist Arbeiterin. das Bolzengewinde = filetul pentru der Gewindebolzen = bolţul filetat şuruburi c. die Hebelwelle. maşina de frezat arbori cotiţi. Das Werkzeug ist hier. c. Wo ist das Werkzeug? c. i. — Ist sie fleißig ? Ja. die Radwelle semiosia. f. maşina de frezat roţi dinţate. die . die Federscheibe = şaiba arcuitoare die Scheibenfeder = pana de disc f. das Scheibenrad roata-disc f. die Nietmaschine. j . Exerciţiul 61: a. der Gewindedorn dornul filetat i. maşina de rectificat cilindri. die Lagerbüchse. sie ist fleißig. maşina de frezat filet. das Federventil = ventilul cu arc die Ventilfeder = resortul de supapă h. h. Wir sind hier. c. n. b. das Niet­ werkzeug . der Federhammer = ciocanul de die Hammerfeder = coada de ciocan forjă cu arc d. die Giwinderolle rola de rulat filet k. die Schlüsselschraube şurubul cheie Exerciţiul 58: a. Wo sind die Maschinen? b. — Sind wir fleißig ? Ja. maşina de roluit filete. g. — Seid ihr fleißig ? Ja. er ist fleißig. h. rul­ mentul cu role cilindrice. die Federbüchse bucşa arcuitoare g. die Hebelrolle = rola pîrghiei der Rollenhebel = pîrghia cu role j . der Federhebel. b. maşina de alezat cilindri. der Gewindestift ştiftul filetat 1. Ich bin Dreher. der Gewindefräser freza de filetat j . i. g. maşina de rectificat filete. e. — Bist du fleißig? J a . g. der Gewindebohrer tarodul h. f. die Schrauben­ scheibe. es ist genau. wir sind fleißig. maşina de nituit cu pîrghie. m. maşina de ascuţit burghie elicoidale. — Ist er fleißig ? Ja. Wir sind Lehrlinge. maşina de ascuţit freze. Bist du Arbeiter ? d. der Radzahn dintele de angrenaj c. die Lagerschraube. d. k. d. der Federdorn. Was seid ihr ? Exerciţiul 57: a. e. maşina de nituit prin rulare. sie sind fleißig. du bist fleißig. der Scheibenfräser freza-disc e. Exerciţiul 56: a. der Federhebel = pîrghia cu arc die Hebelfeder = arcul de pîrghie e. die Federschraube = şurubul de arc die Schraubenfeder = arcul elicoidal g. 1. arborele b. — Sind sie fleißig ? Ja. m. ihr seid fleißig.480 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 55: Bin ich fleißig? J a . axa de rotaţie / de oscilaţie a pîrghiei.

der Anzug gefällt mir." Verkäuferin: „Hier bitte einen reizenden Mantel mit einem eleganten Kragen und erstklassigem Seidenfutter. Ich hätte gerne einen Wollmantel in hellgelb oder grün. wo sich die Abteilungen für Damen." Georgescu: „Tatsächlich. sehr preiswert für die ausgezeichnete Quali­ t ä t ." Georgescu: „Gut. Georgescu: „Guten Tag. in grau oder braun." Munteanu: „Wo finden wir die Abteilung für Spielzeug und Elektro­ geräte ? 30 r Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Wie teuer ist der Mantel ? Verkäuferin: „Sehr preiswert. Text Auf der Rückreise von München nach Bukarest über Wien besuchten Genossin Georgescu.und Herrenbekleidung befinden. Genosse Munteanu und Genosse Antonescu die Kauf­ läden in den Wiener Geschäftsstraßen." Munteanu: „Schön.B. Wie teuer?" Verkäuferin: „1159 Schillinge." Munteanu: „Ich möchte für meine Frau ein Kleid. ich nehme den Mantel. in braun oder blau. bitte. rechts nebenan. Wo ist bitte die Abteilung für Herrenbekleidung ?" Verkäuferin: „Im gleichen Stockwerk. 1180 Schillinge. Ich kaufe das Kleid. er gefällt mir." Antonescu: „Ja. 1/103 . da rechts ist die K a b i n e . z.Gespräch Nummer 9 EINKAUFE A. Größe 49—50." Georgescu: „Kann ich den Mantel probieren?" Verkäuferin: „Ja. — Bitte den Kassenzettel. In einem großen Kaufhaus fuhren sie mit dem Fahrstuhl in den zweiten Stock. — D e r Mantel steht Ihnen ausgezeichnet und kleidet Sie sehr vorteilhaft." Antonescu: „Ich möchte einen Herrenanzug kaufen. Tadelloser Schnitt." Verkäuferin: „Ich empfehle Ihnen diesen Anzug aus Tergal. dieses außerordentlich geschmackvolle Jersey-Kleid zum Preis von nur 680 Schillingen. sehr leicht und bequem im Tragen." Verkäuferin: „Mit langen Ärmeln? Wir haben eine große Auswahl.

Exerciţiul 82: a. b. 1. Sie gleichen Manometern / Meßuhren / Amperemetern. b.482 CHEIA EXERCIŢIILOR Monteure stehen um die Maschinen. e. c. k. Der Kranführer transportiert die Maschinenteile und Maschinen in das Lager. Exerciţiul 95: a. Sie sind die Werkbelegschaft. Exerciţiul 86: a. Der Arbeiterin. Exerciţiul 87: Das Werk ist groß. j . g. Die Monteure montieren hier Maschinenteile. Die Kon­ trolleure kontrollieren die Maschinenteile. f. Exerciţiul 94: Es gleicht einer Meßuhr / einem Oszillographen / einem Bandmaß. Wer kontrolliert die Konstrukteure ? Ein Ingenieur. Das Werk hat auch einen Oberingenieur. Der Direktor führt die Ingenieure durch das Werk. Exerciţiul 83: a. Die Kontrolleure kontrollieren die Maschinenteile: sie sind ohne Fehler. Den Lehrlingen. Laboranten. b. Der Ingenieur zeigt dem Laboranten eine Analyse. Wie konstru­ ieren Sie das ohne die Ingenieure / ohne die Techniker / ohne die Konstruk­ teure / ohne Analysen. e. Die Ingenieure. Viele Arbeiter. der Labo­ rantin. Wen führt der Genosse ? Die Arbeiter. Die Laboranten machen Analysen. Die Maschinenteile sind ohne Fehler. den Technikern. Sie konstruieren Maschinenteile für Maschinen. Techniker. Dem Lehrling. Techniker und Konstrukteure planen. b. Er transportiert das Material in den Hof / durch die Monta­ gehalle / ohne den Kranführer. Wer zeigt . Exerciţiul 97: a. Der Direktor führt das Werk. Exerciţiul 93: Wir helfen den Arbeitern / den Lehrlingen / den Inge­ nieuren / den Technikerinnen / den Laboranten. Ingenieure und Konstrukteure arbeiten hier. den Technologen. c. Wer bringt wem was ? b. b. h. Wer bringt einen Kontrolleur ? Der Lehrling. Exerciţiul 96: a. Die Laboranten bringen die Analysen in die Maschinenhalle. c. c. Sie konstruieren Maschinen und Maschinenteile. Wen bringt der Lehrling ? Einen Kontrolleur. Wir gehen durch den Hof / um die Ecke / in die Mon­ tagehalle. dem Mechaniker. Der Kranführer transportiert die Maschinen und Maschinenteile. d. dem Mechaniker. d. den Monteuren. Exerciţiul 84: a. dem Techniker. Die Monteure montieren die Maschinenteile. Der Oberingenieur leitet die Fabrikation. e. Wer sucht den Oberingenieur ? Wir. bohren und fräsen. Die Laboranten bringen die Analysen. Wer konstruiert ein Werkzeug? Der Techniker. den Meistern. f. Wer führt die Arbeiter ? Der Genosse. Der Direktor leitet das Werk. Das ist ein Werk. Hier arbeiten Arbeiter und Arbei­ terinnen. m. Er arbeitet ohne Schublehre / ohne Schraubenschlüs­ sel / ohne Analyse / ohne den Techniker / ohne Maschinen. Wen kontrolliert der Ingenieur ? Die Konstrukteure. Die Arbeiterin bringt dem Meister eine Feile. Wen suchen wir ? Den Oberingenieur. Die Arbeiter und Arbeiterinnen drehen. i. dem Meister. b. Ingenieure. der Laborantin. Sie bringt die Analyse für den Oberingenieur / in das Konstruk­ tionsbüro. Techniker. rechnen und kon­ struieren. Dem Ingenieur. Hier ist die Montagehalle. Der Direktor leitet es. Den Ingenieuren.

d. j . b. d. Der Meister ist bei dem Ingenieur. f. Die Lehrlinge sind beim Messen. Die Lehrlinge helfen den Arbeitern. b. Hier arbeitet man fleißig b. Hier rechnet man und plant man.CHEIA EXERCIŢULOR 483 wem was ? c. Der Monteur bringt den Maschinenteil von dem Kontrolleur. Dort konstruiert man eine Bohrmaschine. b. Hier schleift man Zylinder. b. Wen (Was) suchen Sie ? Den Meister / den Tech- . Der Oberingenieur kommt von dem Direktor. Mit der Bohrmaschine bohrt man. d. Der Meister ist beim Ingenieur. Die Laboranten gehen zur Arbeit. Die Lehrlinge sind bei dem Messen. Hier arbeitet man mit einem Technologen / mit einem Laboranten / mit einem Monteur / mit einem Techniker. Was gleicht wem ? Exerciţiul 100: a. Der Oberingenieur kommt vom Direktor. Exerciţiul 106: a. Die Werkzeuge braucht man beim Arbeiten. e. c. Die Laborantin geht durch den Hof / kommt aus dem Lager / steht bei der Maschine / arbeitet für die Konstrukteure. Dort schleift man Zahnräder. d. Man braucht den Bohrer zum Bohren. c. Wir messen mit dem Manometer / mit dem Meß­ gerät / mit dem Oszillographen / mit dem Bandmaß. Die Laboranten gehen zu der Arbeit. Der Kon­ trolleur kommt zum Kranführer. Hier ist ein Meßgerät für den Kontrolleur / aus dem Lager / von dem Ingenieur. Haben Sie hier einen Oszillographen ? / einen Ingenieur ? / einen Technologen ? / einen Laboranten ? Exerciţiul 116: a. Wem helfen Sie ? Dem Meister / dem Techniker / dem Laboranten / dem Lehrling / dem Technologen / dem Monteur / dem Genos­ sen / dem Kontrolleur. d. Man zeigt den Lehrlingen die Meßgeräte. Bringen Sie das Meßwerkzeug zu den Arbeitern ! / aus dem Lager ! / für die Techniker ! / von den Laboranten ! d. Durch den Hof kommt man in die Maschinenhalle. Wo montiert man die Maschinen? k. f. Exerciţiul 110: a. Man bringt die Analysen für den Kontrolleur / für den Laboranten / für den Konstrukteur / für den Technologen. b. Das Ampermeter dort gehört der Laborantin. e. e. Das Bandmaß gehört zu den Meßinstrumenten. Der Monteur bringt den Maschinen­ teil vom Kontrolleur. Kontrollieren Sie den Druck ohne das Mano­ meter ? oder mit dem Manometer ? / die Arbeit ohne die Meßuhr ? oder mit der Meßuhr ? / die Maschine ohne den Kontrolleur ? oder mit dem Kontrol­ leur ? c. Exerciţiul 112: a. Exerciţiul 115: a. Wo fräst man die Welle ? h. Wer hilft wem ? d. Wem gehört dieses Manometer ? c. c. Im Konstruktionsbüro rechnet man und plant man. Gehören die Lehrlinge zu den Arbei­ tern ? f. i. Das Gerät gleicht einem Voltmeter. Wohin trans­ portiert man die Drehmaschine ? m. Hier dreht man Gewinde. Exerciţiul 113: a. Es gehört dem Meister. Der Kontrolleur kommt zu dem Kranführer. Führt man die Genossen auch durch die Maschinenhalle ? 1. c. Gehört die Schraube hier zu dem Meßgerät ? e. Wo macht man die Ana­ lysen ? g. Bei der Arbeit macht man keinen Fehler. b.

Es steht auf dem Tisch. Die Genossen setzen das Kind auf einen Stuhl. Nein. e. Ich lege den Notizblock auf den Tisch. i. d. An das Reißbrett über das Papier. Die Lampe hängt über dem Tisch. Nein. Auf dem Tisch. Legen Sie die Reißfeder neben die Zeichnung ? c. In die Steckdose. Vor das Fenster. Der Techniker stellt das Telefon auf den Tisch. Mit den Meßgeräten mißt man Abmessungen. das Voltmeter. f. Er steht unter dem Reißbrett. Auf dem Tisch neben den Kugelschreibern. Unter die Drehmaschine. das Tachometer. Der Zeichner stellt den Papierkorb unter das Reißbrett. In der Maschinenhalle. das Bandmaß. Nein. Exerciţiul 124: a. Wir hängen die Lampe über das Reißbrett. c. h. c. 8 zeigt den Laboranten Ionescu und einen Technologen beim Messen. . Auf die Zeichnung. Stellen Sie den Papierkorb neben den Schrank ? f. Das Mikrometer. h. sondern zum Messen von Schwin­ gungen. das Ampermeter. b. Ja. Der Notizblock liegt auf dem Stuhl. Beim Messen von Hallen braucht man ein Bandmaß. Legen Sie die Skizze über die Zeichnung ? d. Legen Sie den Bleistift auf das Papier? b. Vor den Direktor. d. In die Maschinenhalle. An der Bohrmaschine. Abb. das Bandmaß. j . f. Er steckt jetzt in der Steckdose. Der Laborant Ionescu bringt das Meßgerät aus dem Lager. d. Exerciţiul 125: a. In den Hof. f. sondern zum Messen von Spannungen. Auf dem Tisch. d. Fräsern. k.484 CHEIA EXERCIŢIILOR niker / den Laboranten / den Lehrling / den Technologen / den Oszillogra­ phen / den Monteur / den Genossen / den Kontrolleur etc. Nein. Exerciţiul 118: a. Neben die Fenster. f. b. f. c. das Tachometer. Die Meßgeräte helfen den Kontrolleuren. Das Kind steht an dem Fenster. An das Fenster. c. c. Auf dem Stuhl. b. e. An den Reißbrettern. Exerciţiul 117: a. An der Decke über den Reißbrettern. g. An das Zeichenbrett. Mechanikern und Drehern. d. 7 einen Oszillographen. die Laboranten arbeiten auch mit Meßgeräten. Zum Messen von Maschinenteilen braucht man Feinmeßgeräte. In das Konstruk­ tionsbüro. Das Bandmaß gehört dem Meister Albescu. e. Unter der Lampe. Wir stecken den Stecker in die Steckdose. c. b. sondern zum Messen von Druck. Vor den Fenstern. sondern zum Messen von Drehzahlen. g. Meßuhr. Neben das Telefon. Hängen Sie die Lampe an die Decke ? e. sondern zum Messen von Abmessungen. In der Fabrik. Stecken Sie das Kabelende in die Steck­ dose ? Exerciţiul 129: a. die Feinmeßgeräte: Mikrometer. Bild 3 zeigt ein Manometer und Abb. Exerciţiul 131: a. Auf den Tisch. Im Lager. b. An einer Dreh­ maschine. die Meßuhr. e. der Oszillograph. Das Manometer. Sie liegt neben dem Telefon. d. e. das Thermometer. Exerciţiul 130: a. sondern zum Messen von Stromstärke. Unter der Maschine. Im Laboratorium. Nein. An den Tisch hinter dem Reißbrett / An dem Tisch hinter den Reißbrettern. b. Nein. In der Mitte. Die Zeichnerin legt die Zeichnung neben das Telefon. g. g.

Hier ist das Konstruktionsbüro. Der Konstrukteur sitzt am Tisch in der Mitte. g. g. f. h. Führt der Meister den Ingenieur durch die Maschi- . f. Fleißig arbeiten die Zeichner an den Reißbrettern. Unter der Lampe / Unter die Lampe. Er legt die Maschinenteile auf den Tisch. An der Decke / An die Decke.CHEIA EXERCIŢIILOR 485 Exerciţiul 132: a. g. h. Sie hängt über dem Tisch. Auf den Tisch legen sie die Zeichnungen. Unter dem Reißbrett / Unter das Reißbrett. Der Oberingenieur kommt vom Direktor zu den Arbeitern. Ich befestige das Zeichenpapier an dem Zeichenbrett. b. f. Die Skizze hängt an dem Reißbrett über der Zeichnung. Die Zeichner stehen vor den Reißbrettern und zeich­ nen. i. d. Die Arbeiter gehen in das Werk und arbeiten an den Maschinen. Sie transportieren das Material ins Lager hinter die Maschinenhalle. Exerciţiul 134: a. Der Zeichner befestigt die Zeichnung an dem Reißbrett. h. c. d. c. Das Kabelende steckt Genosse Dima in die Steckdose. Er stellt das Zeichenbrett vor das Fenster. Zeichenpapier und Skizzen befestigen sie am Reißbrett. Der Apparat steht auf dem Tisch zwischen dem Telefon und dem Notizblock. Auf dem Tisch / Auf den Tisch. c. Exerciţiul 138: a. Neben dem Fenster / Neben das Fenster. g. d. Der Monteur hängt die Lampe über den Tisch. c. Beim Zeichnen stehen die Zeichner vor den Zeichenbrettern. Dreht eine Arbei­ terin dort Zylinder ? f. Rechts sind die Fenster. b. Der Ingenieur sitzt hinter den Zeichenbrettern an einem Tisch vor dem Fenster. In dem Stahl­ schrank / In den Stahlschrank. f. Zwischen das Telefon und den Notizblock stellt ein Techniker einen Apparat. Das Papier liegt in dem Stahlschrank neben dem Fenster. Der Lehrling geht in die Maschi­ nenhalle und steht vor der Maschine. e. Auf dem Notizblock / Auf den Notizblock. Das Werk exportiert die Apparate in das Ausland. f. Sucht der Arbeiter einen Gewindebohrer bei dem Werkzeug ? d. Er legt die Zeichnung auf den Tisch. Die Arbeiter kommen zur Arbeit ins Werk. neben dem Meister und einem Arbeiter. Der Zeichner steckt die Zeichnung in den Schrank. Wohin stellen wir den Apparat ? Auf den Tisch ? k. Exerciţiul 140: a. e. An dem Reißbrett / An das Reißbrett. Neben dem Radiergummi / Neben den Radiergummi. Der Ingenieur steht an dem Reißbrett und zeichnet. Wo sitzt der Direktor ? In der Mitte ? Exerciţiul 135: a. b. Exerciţiul 133: a. Über dem Tisch hängt eine Lampe. b. b. h. Schleift der Arbeiter Ionescu an der Schleifmaschine einen Maschinenteil ? c. Man braucht zum Zeichnen einen Bleistift. Die Montagehalle steht neben dem Lager. i. c. e. d. Legt ihr (sau: Legen Sie) die Skizze zwischen die Zeichnungen ? j . Der Laborant kommt in die Halle und steht vor der Maschine. Vor den Fenstern stehen die Zeichenbretter. e. Bringt ein Lehrling dem Monteur einen Schraubenschlüssel ? e. Messen die Kontrolleure die Zahnräder genau? b. e. d. Stellt ihr (sau: Stellen Sie) die Papierkörbe unter die Reißbretter ? i. 1.

Was schleift der Arbeiter Ionescu an der Schleifmaschine ? (einen Maschi­ nenteil) . in dem Hof transportieren sie die Arbeiter. das f. das d. Exerciţiul 142: a. Was dreht dort eine Arbeiterin ? (Zylinder). die k. d. die x. e. In der Halle transportiert der Kranführer die Maschinenteile. Im Lager liegen die Materialien neben den Werkzeugen. Mit dem Bohrer bohrt der Lehrling das Metall. das g. die n. g. die h. das w. Die Bohrmaschine stellen die Arbeiter vor das Fenster. Kommen die Laborantinnen mit der Analyse in das Konstruk­ tionsbüro ? Exerciţiul 141: a. der 1. f. h. die i. die b. Wen führt der Meister durch die Maschinenhalle ? (den Ingenieur). die u. die v. Mit dem Manometer mißt der Kontrolleur den Druck. Wohin kommen die Laborantinnen mit der Analyse ? (Ins Konstruktionsbüro). g. Wo sucht der Arbeiter einen Gewindebohrer ? (Bei dem Werk­ zeug) . d. f. die j . Für die Fabriken im Land konstruieren wir die Maschinenteile. In der Montagehalle arbeiten die Monteure an Maschinen. Wer bringt dem Monteur einen Schraubenschlüssel ? (Ein Lehrling). das o. e. die q. b. der r. c. c.486 CHEIA EXERCIŢULOR nenhalle ? g. Exerciţiul 143: a. das s. das c. der Bohrmaschine Reißbrett Meßwerkzeug Rechenmaschine Prüfgerät Zeichenpapier Reißfeder Stehlampe Drehmaschine Schleifmaschine Meßtisch Hängelampe Stellschraube Suchgerät Meßapparat Meßgröße Stellstift Stellrad Stellrolle Stellscheibe Schleifscheibe Schleifpapier Prüfmaschine Prüfdorn maşina de găurit planşeta scula de măsurat maşina de calculat aparatul de verificat hîrtia de desen trăgătorul lampa cu picior strungul maşina de şlefuit masa de măsurat lampa de plafon şurub de ajustare detectorul aparatul de măsurat mărimea de măsurat ştiftul de ajustare roata de ajustare rola de ajustare discul de ajustare discul abraziv (şlefuit) hîrtia abrazivă maşina de încercat dorn (calibru-tampon) de control . b. der p. die m. Wie messen die Kontrolleure die Zahnräder ? (genau). In der Maschinenhalle arbeiten die Arbeiter fleißig. die t. die e.

Hier liegt der Bolzen des Kolbens. (einundzwanzigste). 1 356 — (ein) tausenddreihundertsechsundfünfzig. (siebzehnte). (dritte). f. Exerciţiul 146 : 63 — dreiundsechzig. der Schraube. Exerciţiul 153: a. die 3. 815-—achthundertfünfzehn. Die Kopie der Zeichnung ist falsch. Der Leiter des Schulungskurses ist Genosse Pascu. m. h. Ziehen Sie die Quadratwurzel der Zahl 784. der 21. das sind Hängelampen. Ja. b. Dividieren Sie auch 12 durch 3 ! f. das sind 39.CHEIA EXERCIŢIILOR 487 Exerciţiul 144: a. k. Sie zeichnen Maschinenteile. Hier ist das Büro des Ingenieurs. der 7. der Büchse. (sechste). n. 107 249 —hundertsiebentausendzweihundertneunundvierzig. f. Hier lernen 126 Lehrlinge. Vor den Fenstern stehen Zeichenbretter oder Reißbretter. und die Skizzen über dem Papier. 14 7 0 4 — vierzehntausendsiebenhundertvier. 13 249 — dreizehntausendzweihundertneunundvierzig. b. der Zahl. d. das 10. Addieren Sie auch die Zahlen ! c. 645 — sechshundertfünfundvierzig. der Apparat funktioniert. Ja. des Feldes. Exerciţiul 158: Hier ist der Ingenieur der Werkstatt. des Blockes. des Genossen. Die Fenster des Büros sind hoch. Prüfen Sie auch die Neukonstruktion ! Exerciţiul 155: des Splintes. An den Zeichenbrettern stehen die Zeichner und Zeichnerinnen. b. des Laboranten. (elfte). des Zeichenbrettes. Der Bolzen des Kolbens ist . Das Zeichenpapier befestigt man an den Reißbrettern. ein Lineal. Der Ingenieur Oprea führt (leitet) 13 Ingenieure. c. e. Auf dem Tisch liegt Papier. Die Werk­ leitung sitzt um den Tisch. c. Genosse Dumitrescu fragt: „Wohin liefern wir die Apparate ? Exportieren wir sie" ? Der Direktor antwortet: „Wir liefern sie an die Fabriken im Land und exportieren sie auch ins Ausland an viele Werke". ein Heft. 17 — siebzehn. g. Exerciţiul 156: a. ein Bleistift und ein Radiergummi. 327 — dieihundertsiebenundzwanzig. Der Tisch steht in der Mitte. des Gewindes. j . der Fabrik. Dort ist der Direktor des Werkes. Wieviel ist 1 327 + 229 ? d. e. Korrigieren Sie auch den Fehler ! b. d. c. Schreiben Sie auch eine Rechnung ! d. des Mechani­ kers . der 17. des Bandmaßes. Die Stahlschränke stehen neben den Fenstern. g. des Werkzeugs. Ich sehe das Lager der Maschine. Die Genossen besprechen einen neuen Apparat. der Schublehre. des Ventils. Exerciţiul 150: a.8%. 586—fünfhundertsechsundachtzig. Das Konstruktionsbüro ist groß und hell. des Manometers. des Ingenieurs. ein Notizblock. Die Fenster sind rechts. Die Lampen hängen an der Decke. Die Arbeit des Fräsers ist gut. Ziehen Sie auch die Wurzel aus 999 ! e. 17 Techniker und 297 Arbeiter. o. der Scheibe. der Arbeiterin. Fragen Sie den Direktor des Werkes. In der Werkstatt VI arbeiten 316 Arbeiter und Arbeiterinnen. Auf dem Tisch steht ein Telefon. i. Exerciţiul 154: a. (zehnte). (fünfzehnte). 397 — dreihundertsiebenundneunzig. die 6. des Zylinders. p. 126 sind Arbeiterinnen. b. Die Papierkörbe stehen unter den Zeichenbrettern. die 15. (siebente). 1. die 11. h. ein Kugelschreiber.

sondern in die Werkstatt. sie hängt nicht an der Wand. c. 1. die Führung — conducerea. g. d. c. Sie macht die Analyse nicht. die Planung — planificarea. Laboranten. Exerciţiul 162: a. b. Wir sub- . Die Fabrik exportiert nicht Bohrmaschinen. b. die Sitzung — şedinţa. Der Kranführer transportiert nicht Material. întărirea. Exerciţiul 161: a. die Toleranz ist nicht 0. c. Er schleift nicht einen Bolzen. die Lieferung — livrarea. Exerciţiul 164: a. Hier ist die Zeichnung des Zeichners. son­ dern sie trägt sie ins Büro des Direktors. sondern Maschinenteile. Der Zeichner korrigiert den Fehler. sondern auf dem Tisch. i. Das ist keine Bohrmaschine. c. e. Der Ingenieur fragt die Sekretärin: „Wo ist der Direktor" ? j . Ist die Analyse nicht gut ? f. i. ich gehe nicht zum Direktor. c. Wir besprechen das nicht heute. Sie bringt die Analyse nicht zur Montagehalle. Nicht der Laborant multipliziert die Zahlen. b. Wir kontrollieren die Apparate nicht. b. b. Ingenieur Oprea sieht den Fehler. h. Die Fenster sind nicht links. e. Nein. Exerciţiul 160: a. sondern rechts. Die Neukonstruktion funktioniert nicht richtig etc. Nein. Die Monteure montieren die Maschinen nicht im Hof. e. Sie suchen den Oberingenieur nicht. i. conducta. e. sie ist nicht groß. c. Das ist die Analyse des Laboranten. sondern 1 + 5 . Zeichner. Transportiert der Kranführer das Material nicht ? d. g. j . Nein. die Leitung — conducerea. e. etc. d. Wir addieren: 3 + 4 = 7 (drei und / plus vier ist sieben). rechnen und arbeiten. Der Lehrling potenziert nicht richtig. b. sondern Fräsmaschinen. er kommt nicht zum Direktor. Fuktioniert der Apparat nicht ? Exerciţiul 163: a. f. Exerciţiul 159: a. Die Zeich­ nung ist falsch. die Bohrung — gaura / alezajul. Das ist der Kabel des Apparates. Nein. b. h. Ion ist der Lehrling des Arbeiters. k. Er ist nicht hier. Der Ingenieur geht zum Schulungskurs der Lehrlinge. Techniker. die Messung — măsurătoarea. Der Zeichner legt die Zeichnungen nicht auf den Tisch. Wir addieren nicht 5 + 4.1 mm. d. die Befestigung — consoli­ darea. Ich gehe nicht zum Schulungskurs der Lehrlinge. Der Meister lehrt die Lehrlinge zählen. Nein.01 mm. sie liegt nicht auf dem Tisch. Meister Roşea hat hier einen Fehler in der Rechnung. d. Die Ingenieure. Exerciţiul 166: a. f. Die Stellung —poziţia. die Drehung — rotaţia. Der Direktor ist im Büro des Chefkonstrukteurs. sondern 0. Der Zeichner schickt die Kopie in die Halle II zu Meister Lungu. etc.488 CHEIA EXERCIŢIILOR lang. m. Er schleift das Zahn­ rad nicht. Die Zeichnung ist nicht im Stahlschrank. Der Kontrolleur arbeitet nicht in der Maschinenhalle. g. sondern neben der Fräsmaschine. Hier ist der Fehler der Rechnung. Wo ist die Schraube der Maschine ? Dort ist der Tisch der Sekretärin. n. sondern eine Kurbel. Der Bolzen des Kolbens ist 102.3 mm lang. h. Ist der Hammer nicht schwer? j . d. c. k. e. d. Nein. Meister und Arbeiter arbeiten viel mit Zahlen.

Diese Kontrolleure kontrollieren die Teile. die Autos den Autos. Der Behäl­ ter hält den Druck nicht. Die Welle jener Maschine läuft mit 3 780 U/min. g. die Neukonstruktion des / eines Konstrukteurs. Wie groß ist der Rauminhalt dieses Behälters ? h. e. Wo ist die Skizze jener Zeichnung ? i. Wer arbei­ tet in jenem Büro ? g. Jener Meister ist gut. Exerciţiul 173: a. Exerciţiul 180: a. Dieses Meßwerkzeug ist groß. Wir helfen diesem Arbeiter. die Materialien. der Zahl. den Arbei­ tern. c. des Laboranten. d. des Geräts. d. die Arbeiter des / eines Werkes. des Rads. Ich lese die Zeichnung. die Geräte. f. den Maschinen. die Räder. die Lehrlinge. Ich messe die Länge. Ich sehe hier einen Apparat. Wir potenzieren: 7 3 = 343 (sieben hoch drei ist dreihundertdreiundvierzig. der Zeich­ nerin. den Genossen.01 Null Komma Null eins. die Arbeiter. d. du mißt die Breite. die Lehrlinge. Sie läßt die Zeichnung im Schrank. die Temperatur fällt. Dieser Meßapparat ist genau. die Konstrukteure. Wir multi­ plizieren: 7 X 3 = 21 (sieben mal drei ist einundzwanzig). des Ingenieurs. die Maschinen. f. Exerciţiul 179: Die Technologen. des Bleistifts. e. Ich halte einen Schulungskurs. Was gibst du dem Arbeiter ? g. o. der Kollege des / eines Ingenieurs. Was siehst du dort ? Exerciţiul 174: a. h. e. der Bleistift der / einer Zeichnerin. du hilfst dem Lehrling. Exerciţiul 176: Des Technikers. die Genossen. p. f. die Zahlen. den Lehrlingen. Der Kon­ trolleur gibt den Maschinenteil zur Montage. r. die Stifte etc. die Techniker. b. den Behältern. du läßt sie im Schrank. Diese Meßuhr ist ungenau. die Texte. . s. Exerciţiul 178: c. die Werkzeuge der / einer Fabrik. Wir lesen die Dezimalzahlen: 1. b. g. die Laboranten. i. f. Wir ziehen die Wurzel: 2 J/49 = 7 (Quadratwurzel aus neundundvierzig ist sieben). Wir dividieren: 21 : 7 = 3 (einundzwanzig durch sieben ist drei). Der Genosse bespricht eine Neukonstruktion. des Textes. Ich gebe dem Arbeiter das Werkzeug. Jener Ingenieur und jene Laborantin gehen in die Halle. d.CHEIA EXERCIŢIILOR 489 trahieren: 7 — 3 = 4 (sieben weniger / minus drei ist vier). f. den Konstrukteuren. t. den Technologen. Der Lehrling liest eine Rechnung. die Bleistifte. c. Die Leistung dieses Elektromotors ist gut. e. e. Ich lasse die Skizze auf dem Tisch. du liest die Zahlen. b. g. des Stifts. der Tisch des / eines Direktors. die Inge­ nieure . Jene Apparate liefern wir ins Ausland. Jene Werkstatt ist sehr groß. der Stift der / einer Maschine. den Materialien. Diese Zeichnungen gehören jenem Konstrukteur. den Apparaten. Dieser Arbeiter heißt Popescu. Der Arbeiter mißt die Oberfläche des Hofes. Exerciţiul 181: a. des Lehrlings. d. du hältst eine Sitzung. die Zeichnerinnen. h. h. die Behälter. c. die Apparate. c. Geben Sie dem Monteur jene Meßwerkzeuge. b.5 (eins Komma fünf). Die Leistung beträgt nicht viel. Ich helfe dem Meister. 0.

Der Durchmesser beträgt 36. wie z. der technische Fehler. Der Laborant mißt die Leistung dieses Transformators. durch gute Montage . gelbem Messing und rötlichem Kupfer. In der Technik mißt man alles sehr genau. Exerciţiul 196: a. Auch die große Automobilindustrie braucht diese guten und leichten Apparate. die hellgelbe Anlaßfarbe. Die Leistung dieses Transformators beträgt 400 kVA. Mit dem Tachometer mißt man die Zahl der Umdrehungen.5 at. Dann läßt sie den Druck fallen. c. b. Für die modernen Apparate braucht man sehr genaue Teile.5 m. das eckige Zeichenbrett. Mit dem Meter mißt man die Länge. Für das Messen der Halle brauchen wir ein Meter. f. Der Druck in dem Behälter ist hoch und fällt nicht. mit dem silberweißen Chrom. für die gute Leistung.2 mm und die Länge 596 mm.B. Wir arbeiten mit dieser schweren Maschine. b. keine gute Legierung. Der Raumin­ halt beträgt 29 066 m 3 und die Oberfläche 3 502 m 2 . von dieser fleißigen Arbeiterin. die Höhe. Die Halle ist groß. ohne genaue Zahlen. Exerciţiul 184: a. für einen modernen Motor. bei hohem Druck. Exerciţiul 193: a. die Dünne. die Größe. Diese Maschine ist schwer. Kontrollieren Sie bitte die Festigkeit dieses Materials! d. mit silberweißem Chrom. Exerciţiul 194: In diesem hellen Konstruktionsbüro zeichnen die flei­ ßigen Zeichner viele Maschinenteile.5 at. die Helle. f. e. . aus graublauem Stahl. bei hoher Spannung. ein großer Rauminhalt. g. i.490 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 182: Cu Umlaut: die Güte. mit dem Quadratmeter mißt man die Flächen und mit dem Kubikmeter mißt man den Rauminhalt. Fără Umlaut: die Schwere. Die Länge dieser Halle beträgt 103 m. Für diese Probe des Behäl­ ters läßt man den Druck eine Stunde lang auf 8 at. Wir arbeiten in dieser großen Halle. Lassen Sie den Druck 2 Stunden lang auf 6 at. Exerciţiul 185: a. Sehr viele Teile sind aus bunten Metallen. Die falschen Teile geben sie den Meistern. Wie mißt man den Rauminhalt und die Oberfläche ? b. bei hohen Temperaturen. b. die Breite 34 m und die Höhe 8. eine richtige Zeichnung. d. j . h. k. aus silberweißem Aluminium. die Länge. Das Manometer zeigt 1. dieser langer Tisch. Dieser Elektromotor macht 2 800 Umdrehungen pro Minute. von großer H ä r t e . In der Elektrotechnik dienen auch viele Apparate zum genauen Messen von hohen Spannungen. ohne eine genaue Zahl. Sie sind für die chemische Industrie bestimmt. Die energischen Kontrolleure geben die guten Teile zur Montage. Wie groß ist die Toleranz für diesen Maschinenteil ? g. die Kürze. Das Werk exportiert die modernen Apparate in viele Länder. h. Der Ingenieur mißt den Durchmesser und die Länge der Welle. durch jene breiten Hallen. die Dicke. ein wichtiges Buntmetall. e. Wie viele Umdrehungen macht jener Elektromotor ? c. Zuerst läßt sie den Druck steigen. die Laborantin kontrolliert den Druck dieses Behälters. Das Manometer zeigt 6. die Runde.

e. Was haben sie für einen Notizblock ? f. Die farbigen Metalle / die bunten Mettalle. Die Welle ist lang. lassen: belassen — a lăsa . d. Der große Druck. Was arbei­ ten hier für Techniker ? e. Das flüssige Eisen. Was erzeu­ gen Sie für Apparate ? g. Welchen Stahl verwenden Sie hier ? d. gefallen — a plăcea. a suporta. Was hat die Halle für eine Höhe? b. Was für ein Zahnrad sehen Sie dort ? k. In welcher Zeit ist der Apparat fertig? j . Welche Legierung ist Messing ? I. e. vergleichen — a compara. mißbrauchen — a abuza de. Exerciţiul 198: a. zerfallen — a se dezagrega. a folosi. b.CHEIA EXERCIŢIILOR 491 c. Nach was für einer Zeichnung arbeitet er? f. verarbeiten — a prelucra (a transforma). c. Was ist das für ein Behälter ? d. entfallen — a scăpa. verdienen-—a cîştiga. verbrauchen — a consuma. a cuprinde. dienen: bedienen-—a servi. Jenes Voltmeter mißt genau. zergehen — a se topi. Wir messen mit diesem genauen Voltmeter. Die leichten Metalle. Von graublauer Farbe. Was hat das Chrom für eine Farbe ? i. a camufla. ergehen — a fi emis. Mit was für Technikern arbeiten Sie ? j . halten: behalten — a reţine. h. Was für eine Rolle schleift sie ? c. entgehen — a scăpa. verkommen — a decădea. Bei welcher Temperatur ist die Anlaßfarbe dunkelblau ? g. Eine hohe Temperatur. erarbeiten — a obţine (prin muncă). Was für einen Radiergummi gibt sie mir? i. mißfallen — a displăcea. Aus grauem Roheisen. Welche Gruppen von Metallen gibt es ? e... Er arbeitet mit diesen guten Arbeitern. Exerciţiul 197: a. Für welche Werkstätten bringt ihr Material ? i. vergehen — a trece. Was für eine Welle liegt hier? b. verführen — a seduce. WTas für einen Direktor haben sie ? h. g. erhängen — a (se) spînzura. i.. entkommen — a scăpa. kommen: bekommen — a primi (ceva) . Was mißt der Oszillograph für Schwin­ gungen ? j . Mit welchem Meßgerät mißt man die Stromstärke ? f. verhalten — a reţine. Was für ein Büro ist hier? h. a merita. Welches Mikrometer braucht er? b. hängen: behän­ gen — a acoperi cu ceva.. a se descompune. gehen: begehen — a umbla pe. Was für ein Gewinde ist es ? Exerciţiul 200: a. d. Sie montieren das runde Lager. An was für einer Zeichnung arbeiten Sie? Exerciţiul 199: a. Was für eine Quadratwurzel ist das? g.. f. fallen: befal­ len— a ataca. Jene Arbeiter arbeiten gut. Dieses Lager ist rund. Mit großen Zahlen. Mit was für Meßgeräten arbeitet ihr ? d. Welche Temperatur verändert die Farbe ? c. Eine richtige Rechnung. a se împopoţîna. gleichen: begleichen — a achita. Was für eine Oberfläche hat der Block ? e. Ich montiere diese lange Welle. führen: entführen — a răpi. Was härten die Arbeiter für ein Metall ? h. f. brauchen: gebrauchen — a între­ buinţa. a se scurge. ver­ hängen — a acoperi. erhalten — a primi. enthalten — a se abţine. Was kennen Sie für Leichtmetalle ? Exerciţiul 202: Arbeiten: b e a r b e i t e n — a prelucra.. a reveni. Was brauchen Sie für einen Transformator ? c. verfallen •— a se dărîma.

verrechnen — a încheia o socoteală. erstellen — a face. meterhoch — înalt de cîţiva metri. i. eine hochmoderne Technik. a depune. dunkelgrün — verde închis. a socoti greşit. Exerciţiul 208: a. g. dünnflüssig — foarte fluid. Es gibt zwei große Gruppen von Metallen. ziehen: beziehen — a se instala. b. h. a greşi. hochmodern— foarte modern. b. b. wir brauchen einen millimeterlangen Stift. errechnen — a afla prin calcul. e. der hochwichtige Stahl. wir brauchen dünnflüssiges Eisen. d. c. versteigen — a se rătăci în munţi. hellviolett — violet deschis. Aus Erz gewinnt man Eisen und Buntmetalle. legen: belegen — a acoperi. Durch eine Legierung mit Chrom verändert man die Festigkeit. a rătăci. steigen: besteigen — a se urca. Es gibt Schwarzmetalle und Buntmetalle. schwarzgrau — cenuşiu închis. hoch­ wichtig — foarte important. erlegen — a achita. erlassen — a decreta. d. a bara. verstehen — a înţelege. gestehen — a mărturisi. entlassen — a elibera. wir brauchen einen transportfertigen Apparat. a amina. die dunkelgrüne Farbe. die transportfertige Tafel. schreiben: beschreiben — a descrie. entstehen — a lua naştere. entziehen — a (se) retrage. a denatura. die zentimeterlangen Maschinenteile. 1. verstellen — a schimba locul. f. Man unterscheidet graues und weißes Roheisen. millimeter­ lang— lung de mai mulţi milimetri. a demonta. Beim Erhitzen erscheinen die Anlaßfarben. Exerciţiul 209: Das meterbreite Papier. a greşi la scris. sehen: besehen — a se uita la. zerlassen — a topi (unt-grăsimi). e emite un ordin. suchen: besuchen — a vizita} ersuchen — a cere. jene meterhohe Maschinen. Das Werk verarbeitet auch Buntmetalle. Exerciţiul 203: a. Wir erzeugen Apparate aus Leichtmetall. entstellen — a se desfigura. Diese Farben bezeichnet man als Anlaßfarben. wir brauchen schwarzgraues Eisen. f. versehen — a echipa. h. Exerciţiul 211: a. k. ein transport­ fertiger Apparat. a se strîmba. erstehen — a lua fiinţă. Zu den Schwarzmetallen zählt man . wir brauchen den hoch­ wichtigen Stahl. versuchen — a încerca. Man verwendet Aluminium in der Flugzeugindustrie. a solicita. wir brauchen eine hochmoderne Technik. ersehen — a vedea. verlegen — a muta. a calcula. Exerciţiul 210: Wir brauchen meterbreites Papier. g. transportfertig — gata pentru transport. wir brauchen eine transportfertige Tafel. ver­ lassen — a părăsi. ein dünnflüssiges Eisen. c. wir brauchen hellvioletten Stahl. stellen: bestellen — a comanda. a se referi. rechnen: berechnen—a evalua. c. kilometerweit — (lat) departe de cîţiva kilometri. verziehen — a se deforma. der hellviolette Stahl. verschreiben — a prescrie. a produce. j . e.492 CHEIA EXERCIŢIILOR pe loc. erstei­ gen — a se sui. de aici se deduce. wir brauchen dunkelgrüne Farbe. ein schwarzgraues Eisen. der millimeterlange Stift. erziehen — a educa . stehen: bestehen — a fi compus din. wir brauchen zentimeterlange Maschinenteile. wir brauchen jene meterhohen Maschinen. zentimeterlang — lung de mai mulţi centimetri. meterbreit—lat de mai mulţi metri. zerlegen — a descompune (în bucăţi).

Werden die Metalle auch in der chemischen Industrie verwendet ? k. Auf unseren Maschinen. violett. graugrün. dunkelblau. Die Temperatur von flüssigem Eisen ist von über 1 500°C. d. Wir danken dir. i. in der Elektrotechnik und in der chemischen Industrie verarbeitet man Aluminium in großen Mengen. Durch Legierung mit Chrom. Mit euren Arbeitern. Die Zeichnerin bringt ihre Skizzen in unser Büro. Ja. b. Aus grauem Roheisen wird Gußeisen erzeugt. Die farbigen Metalle oder Buntmetalle sind Nichteisenmetalle. dort finden Sie sie wieder. Welches ist die Farbe des flüssigen Eisens ? g. Dort können Sie arbeiten. m. Exerciţiul 223: a. Geben Sie ihre Rechnung meiner Sekretärin. f. e. Flüssiges Eisen hat eine rotgelbe Farbe. Wir stehen in unserer Halle. Hat er ihm Hast du dir Habt ihr euch Hat sie ihr . Messing ist gelb. f. hellgelb. c. er möchte Sie durch das Werk führen. b. Wir geben Ihren Gästen Daten über unsere Produktion. Welche Farbe hat flüssiges Eisen? b. Du hilfst uns. Die Arbeiter und Angestellten unseres Werkes erwarten Sie und wollen Ihnen ihre Arbeits­ plätze zeigen. Führen Sie meinen Gast durch unsere Maschinenhalle. d. Was wird aus weißem Roheisen erzeugt ? e. c. Wir gehen von meiner Werkstätte zu eurem Labor. Er hilft mir.CHEIA EXERCIŢIILOR 493 vor allem Eisen und Stahl. e. Was für Metalle werden in diesem modernen Werk verarbeitet ? j . g. f. Exerciţiul 224: a. Exerciţiul 221: a. k. Sie helfen mir. Dort kommt dein Mitarbeiter mit seinen Kollegen. Aluminium ist silberweiß. f. Ich danke ihm. Sie hilft ihm. im Auto­ mobilbau. Mangan oder Vanadium. i. Die Metalle unterteilt man in Schwarzmetalle und in Nichteisenmetalle. Es gibt graues und weißes Roheisen. Exerciţiul 212: a. Magnesium. Zink. Sein Arbeitszimmer liegt neben eurem Konstruktionsbüro. Kupfer ist rot. j . Kupfer. o. g. 1. Wir danken euch. Ihr helft uns. n. Er dankt ihr. Blei. d. Zeigen Sie unserer Delegation die Erzeugnisse Ihres Werkes. Das Aluminium. Welches sind die Nichteisen­ metalle ? Exerciţiul 213: Hier ist Kollege Schulze. Wo kann man die Anlaßfarben ersehen? c. Seine Sekretärin ist über alles informiert. d. Zinn. Ich danke Ihnen. e. hell­ blau. b. c. In der Flugzeugindustrie. f. h. Er zeigt Ihnen auch Ihren Arbeitsraum. h. Haben Sie keinen Kugelschreiber ? Ich gebe Ihnen meinen. Wir arbeiten für unser Werk. Die Buntmetalle sind farbig oder bunt. Sie können Ihre Zeichnungen und Skizzen im Stahlschrank lassen. Aluminium. Nickel. Unser Direktor sagt zu unseren Gäs­ ten. e. In den Hochöfen gewinnen wir das Eisen aus Erz. d.

Exerciţiul 231: a. Mit mir. Im Jahre 1975 soll die Produktion bis über 200 Millionen steigen. die Anlaßfarben genau zu unterscheiden / gute Maschinen zu bauen / die Produktion zu automatisieren. Wir wollen Ihnen die Maschinen zeigen. c. Der Monteur kann die Maschinenteile montieren. El ar vrea să viziteze uzina noastră. e. e. c. Vrem să vedem aparatele. mir. Sie können den Apparat konstruieren. Mit Ihnen. o. e. p. f. Mit Ihnen. g. i.494 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 225: a. Mit mir. Haben Sie viele Wünsche ? Sagen Sie uns alle. Ich möchte Ihre / eure Arbeit kennenlernen. c. ihm. ihr. b. ihm. der Delegationsleiter = conducătorul delegaţiei c. i. Ich habe den Wunsch. d. m. Ich möchte Ihr / euer Werk besuchen h. n. Trebuie să merg în atelierul meu. Sie dürfen / Ihr dürft unser Werk besuchen. Ich kann Ihnen / euch alles zeigen. Alle unsere Erzeugnisse müssen wir modernisieren. h. e. Die Arbeiterin kann die Bolzen nicht bohren. j . g. Puteţi să îndepliniţi cifrele de plan. Wir haben genügend Raum große Maschinen zu konstruieren / die Werk­ stätten zu modernisieren / noch eine Werkhalle zu konstruieren. Möchten Sie / Möchtet ihr die Gäste begrüßen ? k. anul e. dir. Du mußt die Zeichnung deinem Mitarbeiter geben. In einigen Jahren soll die Produktion auf viele Millionen steigen. I: a. die Jahreszahl = data. der Arbeitsplatz = locul de muncă b. Die Gäste dürfen im Labor arbeiten. d. Putem vizita (Avem voie să vizităm) atelierele. Der Zeichner muß die Kopie dem Meister geben. Ihr Gast zu sein / die Arbeiter und Techniker Ihres Werkes kennenzulernen / Ihr Mit­ arbeiter zu sein. Von ihnen. b. b. Es bereitet mir Vergnügen. Exerciţiul 233: Col. Sie zu sehen / die Gäste zu begrüßen / sie kennenzulernen. d. b. h. k. Exerciţiul 229: a. Ist es richtig. Exerciţiul 226: a. Mit uns. Wir wollen noch drei Werkhallen konstruieren. f. h. Exerciţiul 228: a. die Arbeitsgruppe = grupul de lucru . d. Von ihr. euch. Vrem să muncim în laborator. d. i. c. Wir müssen die Laboranten an ihrem Arbeitsplatz sehen. g. c. Diese Damen und Herren sollen aus Rumänien kommen. alle Hallen zu be­ sichtigen. Die Arbeiter sollen 125 Büchsen drehen. j . b. jetzt die Planzahlen zu besprechen? / d a s Werk jetzt zu besuchen? / jetzt die Tabelle zu wechseln ? e. c. d. Ihnen. Puteţi să vă daţi seama de mărimea uzinei noastre. Jeder soll alles kennenlernen und vieles können. Es ist der Wunsch einiger Mitarbeiter. f. Exerciţiul 230: a. h. Besprechen sie alle Zeichnungen mit jedem Meister. Der Apparat soll nicht funktionieren. f. die Produktionsmenge = cantitatea producţiei d. In jeder Werkstätte arbeiten viele Arbeiter. 1. ihnen. g. g. uns. Können Sie / Könnt ihr die Planzahlen erfüllen ? e. f. b. Producţia urmează să însumeze peste 100 de milioane. Aus einigen Zahlen können Sie alles ersehen. Es ist wichtig. Ea să facă desenul.

II: a. Im Jahre 1976 sollen es 3800 sein. h. die Motorendrehzahl = turaţia motorului e. f. Ja. Kollege Schulze führt die Gäste durch das Werk.der Fabrikationsfehler = greşeala de fabricaţie n. Der Wert der Erzeugnisse beträgt etwa 255 Millionen Mark. j . k. d. Die Delegation geht zu der fleißigen Arbeiterin. die Nummerntafel = tăbliţa pentru numărul de ordine k. die Rechnungsgröße = valoarea teoretică / mărimea de calcul 1. n. Aus diesen Zahlen kann man die Größe des Werkes ersehen. der Festigkeitswert == valoarea rezistenţei i. f. h. Wir arbeiten in einem großen Arbeitsraum. c. die Farbenskala = scala de culori b. a. Er verarbeitet den legierten Stahl. Die Ar­ beiter und Angestellten erwarten den Besuch der Delegation. der Büchsendurchmesser = diametrul bucşei Exerciţiul 234. Sie wollen die Produktion automatisieren. m. Das Werk erzeugt viele Maschinen und Apparate. sie dürfen Skizzen machen. r. Im Jahre 1976 soll die Produktion auf über 350 Millionen steigen. Er möchte ihnen zuerst einige Daten über das Werk geben. e. die Deckenlampe = plafoniera i. c. b. der Leistungsfaktor = factorul de putere g. o. der Gruppenleiter = conducătorul grupei c. der Schulungskurs = cursul de calificare k. b. Sie wollen viele ihrer Erzeugnisse modernisieren. g. der Analysenfehler = greşeala de analiză n. Die Delegation besichtigt ein modernes Labor. das Hallenfenster = fereastra halei g. Die Lehrlinge arbeiten mit einem guten Meister. Die Sekretärin des Direktors will den Gästen helfen. der Oberflächendruck =. Ingenieur Munteanu dankt dem Direktor und sagt: „Wir sind sehr erfreut . d. presiunea superficială h. s. der Spannungsmesser = voltmetrul j . die Umdrehungszahl = turaţia h. p. die Schwingungszahl <= numărul de oscilaţie m. Korrigieren Sie bitte jede falsche Zeichnung. Der Monteur braucht einen langen Stift. 1. Der Direktor begrüßt die Gäste. das Skizzenpapier = hîrtia pentru schiţe j . Die Belegschaft hat 2950 Angestellte und Arbeiter. das Konstruktionsbüro = biroul de proiectare Col. Exerciţiul 235: a. e. g. die Schraubenlehre = micrometrul m. das Längenmaß = măsura de lungime f. Diese Teile sind aus vielen schweren Metallen. die Maschinenhalle = hala de maşini 1. Die Werkleitung plant jetzt den Ausbau der Werkstätten. der Tabellenkopf = capul de tabelă d. Eine Delegation von Ingenieuren und Technikern aus Rumänien besucht das Werk. Sie können im Raum neben dem Arbeitszimmer des Direktors arbeiten.CHEIA EXERCIŢIILOR 495 f. i.

aufhalten = a reţine. übergehen = a trece (la duşman). umgehen = a umbla. ab­ rechnen = a scădea. schrei­ ben : beschreiben = a descrie. ausgehen = a ieşi. e. verschreiben == a prescrie. Eines der wichtigsten Arbeitsverfahren in der Gießerei ist das Feingießen. verführen = a seduce. übergehen = a trece cu vederea. anführen = a conduce. d. umschreiben = a transcrie. Exerciţiul 240: arbeiten: bearbeiten = a prelucra. sich unter­ stehen = a îndrăzni. d. Dieses ist das dünnste Papier. ausstellen = a expune. aushalten = a rezista. sich einarbeiten = a se obişnui cu munca. ausrechnen — a calcula. verstellen = a muta. umarbeiten = a transforma. überstehen = a trece prin ceva. abstellen = a depozita. a opri. einführen = a in­ troduce. b. aufschreiben = a nota. durchgehen = a parcurge. entstellen = a desfigura. Ja. ausarbeiten = a elabora. Der . f. halten: behalten= a păstra. a se termina. Sie sehen alle Laboranten und Laboran­ tinnen an ihren Arbeitsplätzen. hingehen = a merge acolo. a apune. v. durcharbeiten = a parcurge. b. durchhalten = a rezista pînă la capăt. b. c. Müller. a ajuta. Dieses ist der härtere Bleistift. verstehen = a înţelege. vorgehen = a proceda. herstellen = a fabrica . enthalten = a cuprinde. t. zuführen = a aduce. Dieses ist der härteste Bleistift. ein­ halten = a respecta. verrechnen = a încheia socotelile. aufstellen = a aşeza. Dieses ist der größere Vorteil. a adăuga. sie besichtigen auch ein Labor. anstellen = a angaja. Exerciţiul 249: a. a transforma. durchführen = a executa. Dieses ist das dünnere Papier. stellen: bestellen = a co­ manda . abarbeiten = a plăti prin muncă. Jeder Laborant hat seinen Tisch mit Ap­ paraten. untergehen = a se scufunda. beistehen = a asista. Der Meister führt die Lehrlinge in die Arbeit ein. gestehen = a mărturisi. vergehen = a trece. Dieses ist der größte Vorteil. einstellen = a opri. Exerciţiul 243: a. c. vor­ schreiben = a prescrie. verarbeiten = a prelucra. c. erarbeiten = a obţine prin muncă. unterhalten = a petrece. umrechnen = a recalcula. stehen: bestehen = a consta. u. errechnen = a afla calculînd. umstellen = a schimba poziţia. vorstehen = a fi în frunte. Exerciţiul 248: a. rechnen: berechnen = a cal­ cula . sich verstellen = a se preface. Die Werkleitung baut die Gießerei aus. Man stellt neue Gußlegierun­ gen her. gehen: entgehen = a scăpa. führen: entführen = a răpi. sich verhalten = a se comporta. Wir erzielen so eine bessere Qualität der Teile. aufgehen = a răsări. abgehen = a pleca. das Labor des Ingenieurs Dr. abschreiben = a copia. mitarbeiten = a colabora. vorrechnen = a demonstra un calcul. umschreiben = a parafraza. erhalten = a obţine. mitrechnen = a urmări soco­ titul . einschreiben — a înscrie. Der Ingenieur zählt die Teile des Apparates auf. vorführen = a demonstra. zergehen = a se topi. ausführen = a efectua. a merge în faţă. aufstehen = a se scula .496 CHEIA EXERCIŢIILOR Ihr Werk besichtigen zu können". unterschreiben = a semna. vorstellen = a prezenta. entstehen = ase forma. abhalten = a reţine. ab arbeiten — a consuma prelucrînd. aufführen = a repre­ zenta . anhalten = a opri.

c. unsere Gießerei ist ebenso groß wie Ihre. d. g. Ja. Ge­ nauere Maschinenteile haben wir durch das Feingießverfahren erhalten. s. Das sind die besten Arbeiter der Gießerei. Ja. e. g. j . Woraus besteht das Fabrikationsprogramm ? b. d. Die Gießerei ist 3400 m2 groß. Womit putzen Sie die Gußteile ? d. 32 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Die Vorteile dieses Verfahrens sind unter anderem höchste Präzision und geringste Nach­ arbeit. Ja. Exerciţiul 253: a. Ja. Den genauesten Apparat hat Ingenieur Popescu projektiert. unsere Gießerei ist weniger groß als Ihre. f. Wo­ durch erzielen Sie eine bessere Qualität ? e. dieses Gewinde ist weniger fein als jenes. Temperguß. Ja. Das genaueste Meßgerät ist das Mikrometer.B. b. c. Ja. Er stellt sie dem Leiter der Gießerei. sie ist um 40% größer als vor vier Jahren. Dadurch kann man die kleineren. Die leichtes­ ten Teile sind aus Leichtmetallen. f. i. Zuerst führt er sie in die Gießerei. besserer und auch bester Qualität. i. ich zeichne daran. Ingenieur Berger. d. Wozu dient das Manometer ? Exerciţiul 255: a. Nein. h. ich brauche die Reißfeder dazu. Das ist ein größerer Vorteil. Wir wenden die modernsten Verfahren an. Die Guß­ rohlinge putzt man hier mit Schleuderstrahlmaschinen. Silumin. Munteanu möchte noch mit Ing. p. Berger über das Strahl­ verfahren sprechen. Ing. Nein. Worauf zeichnen Sie ? f. d. ich frage die Zeichnerin danach. c. diese Gußteile sind ebenso klein wie jene. Die größte Abteilung ist die Gießerei. c. b. f. k. e. Rotguß. Ja. Den härteren Stahlschrot verwendet man zum Putzen der Tempergußteile. Worüber reden Sie mit den Gästen ? h.3 t. Die Leichtmetalle schmilzt man in NiederfrequenzTiegel-Öfen. 1. Ja. bzw. ich spreche darüber. Ingenieur Schneider soll den Gästen aus Rumä­ nien das Werk zeigen. Wofür brauchen Sie den Apparat ? g. Nein. das Meßgerät hilft mir dabei. Sie haben bessere Resultate er­ zielt. diese Gußteile sind weniger klein als jene. Nein. Exerciţiul 250: a. Dies sind genauere Gußteile. feinsten und leichtesten Gußteile herstellen. d. b. r. g. Die Teile formt man nach dem Feingießverfahren. Nein. es ist ein Fehler darin. Das Werk wendet mo­ dernere Verfahren an. vor. Exerciţiul 257: a. Der kleinste Teil ist diese Rolle. die Toleranz dieser Welle ist ebenso groß wie die jenes Bolzens. n. die Toleranz dieser Welle ist weniger groß als die jenes Bolzens. Wo­ rin besteht das Strahlverfahren ? c. m. Ja. dieses Gewinde ist ebenso fein wie jenes. Ja.CHEIA EXERCIŢIILOR 497 beste Induktionsofen steht rechts. b. Dadurch erzielt man eine sehr glatte Oberfläche. o. in Induktionsöfen. e. e. Dadurch erzielen sie die höchste Pro­ duktivität. Die Gäste wollen noch das Labor besichtigen. Man gießt die Teile aus Grauguß. NE-Metallen und Gußlegierungen wie z. Die Teile sind von guter. h. Exerciţiul 251: a. 1/103 . Die modernsten Verfahren werden in unserer Gießerei ver­ wendet. Nach der Gießerei sehen die Gäste die Gußputzerei. h. Der Induktionsofen hat eine Kapa­ zität von 6. f.

hinbringen = a aduce acolo. e. Munteanu ? c. Jedes J a h r verbessert sich das Verfahren. Sie wenden es nicht an. Exerciţiul 265: a. hineinleiten = a conduce înăuntru. herstellen = a fabrica. Er stellt sie ihm vor. hereinsehen = a privi înăuntru. Exerciţiul 267: a. hin: hingehen = a merge acolo. a adăoga. hineinstellen = a pune înăuntru. c. Bringen Sie ihn bitte her ! Dort liegt eine Kopie. heraus: herauskommen = a veni afară. hineinlegen = a pune înăuntru. hineinführen = a conduce înăuntru. g. Wann beziehen wir diesen Werkstoff aus Rumänien ? Was beziehen wir dieses J a h r aus Rumänien ? Woher beziehen wir dieses J a h r diesen Werk­ stoff ? Exerciţiul 271: a. hinausstellen = a pune afară. Bringen Sie es bitte her ! Dort liegt ein Isolierstoff. hineinschicken = a tri­ mite înăuntru. hinlaufen = a alerga acolo. c. Er bringt sie her. hereinführen = a aduce înăuntru. hergeben = a d a .498 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 264: Dort liegt eine Glimmerfolie. hinaus: hinauskommen = a veni afară. în poziţie orizontală. hereinschicken = a trimite înăuntru. herlegen = a pune aici. Die Anlaßfarben verändern sich sehr. herausbringen = a aduce afară. h. Bringen Sie sie bitte her ! Dort liegt ein Bolzen. hereinbringen = a aduce înăuntru. f. herausholen = a scoate. Wer geht ins Werkstofflager ? Welche Delegation geht ins Werkstofflager ? Wohin geht die Delegation aus Rumänien ? b. hinausführen = a conduce afară. herein: hereinkommen = a veni înăuntru. hinschicken = a trimite acolo . b. Er begrüßt ihn. hinführen = a conduce acolo. hersehen = a se uita încoace. a ieşi. herausführen = a conduce afară. Die Schwarzmetalle unterscheiden sich von den Nichteisenmetallen. Wo besprechen sie die Neukonstruktion ? In wessen Büro besprechen sie die Neukonstruk­ tion ? Was besprechen sie im Büro des Direktors ? d. Bringen Sie sie bitte her ! Dort liegt ein Profileisen. hineingeben = a pune înăuntru. e. Exerciţiul 270: a. Er spricht mit ihnen. Im Stahlschrank befinden sich die Lagepläne und die Zeichnungen für die Neukonstruktion. Kollege Schneider erklärt den Gästen die Lagepläne und führt die Gäste ins Werkstofflager. Wer nimmt sich ein Muster ? Was nimmt sich Ing. d. hinsehen = a se uita acolo. în poziiţe verticală. . hinstellen = a pune acolo. hineinsehen = a privi înăuntru. Wem zeigt der Chef­ ingenieur ein modernes Verfahren ? Was zeigt der Chefingenieur den Gästen ? e. b. Die Temperatur hält sich bei 280°. herführen = a conduce încoace. b. herbringen = a aduce încoace. Bringen Sie ihn bitte her ! etc. a intra. c. Sie benötigt ihn. hintransportieren = a transporta acolo. hinein = hineingehen = a merge înăuntru. Platz zu nehmen. hinausschicken = a trimite afară. Bringen Sie ihn bitte her ! Dort liegt ein Behälter. Der Direktor begrüßt die Delegation und bittet sie. Exerciţiul 268: her: herkommen = a veni încoace. Wie erklären Sie sich diesen Fehler ? d. herschikken = a trimite încoace . hinausgehen = a ieşi afară. Sie besichtigt es. Sie erfüllt sie.

gestiegen. besucht. montiert. eingeführt. Der Praktikant bringt eine Blechschere. begrüßt. Die Werkstoffe werden auf ihre Eigenschaften ge­ prüft. Es unterteilt sich in Lager 1 und Lager 2. Die Elektrowerke haben ein ähnliches Lager. Wir bitten Sie. geschliffen. m. konstruiert. n. erzeugt. geschickt. h. gewonnen. Vielseitige Prüfverfahren werden angewendet. ins Hauptlager einzutreten. Die ausländische Delegation wird begrüßt. b. Hier lagert man alle Arten von Isolierstoffen und Kunst­ preßstoffen. j . g. Asbestplatten. gehört. f. Exerciţiul 274: a. kontrolliert. b. Das Meßinstrument wird in den Stromkreis eingebaut. Verschiedene Verfahren werden angewendet. h. geglichen. geliefert. Wollen Sie sich die Werkstoffe aus dem 2. verbessert. e. gesprochen. e. g. befestigt. die folgende . Der Probekörper wird in eine Zerreißmaschine gebracht. Die Elastizitätsgrenze wird über­ schritten. vorgestellt. c. Exerciţiul 281: herausgegriffen. 1. d. verarbeitet.CHEIA EXERCIŢIILOR 499 Exerciţiul 273: a. Bringen Sie die Muster der Werkstoffe aus dem Lager her. h. Im Lager 1 befinden sich die Metalle. aufgezählt. Der Probekörper wird bis zum Zerreißen belastet. expor­ tiert. Ing. gedient. Die Elastizitätsgrenze wird überschritten. bezeichnet. geschmolzen. entschuldigt. Glimmerfolie. d. f. unterschieden. f. ge­ legen. gearbeitet. Unser Werk liefert Ihnen jetzt Blech. ausgebaut. Die Gäste besichtigen das Werk­ stofflager. erklärt. das entsprechende Verfahren = procedeul corespunzător. g. gehabt. gemacht. gebohrt. gesucht. unterteilt. der zerreißende Probestab = epruveta care se r u p e . Sie befindet sich im Büro des Direktors. Ein Überblick wird hier über Prüfverfahren gegeben. c. verwendet. Gehen Sie und bringen Sie sich ein Muster. aus Messing und anderen Nicht­ eisenmetallen. In welchem Lager lagern Sie die anderen Werkstoffe ? d. erzielt. c. funktioniert. Ein Probestab wird in die Werkstoffprüfmaschine gespannt. verändert. erschienen.und Stahlwerken. gebraucht. Von Ihren Werken beziehen wir nur Profileisen und Stangeneisen. geleitet. Im Hauptlager lagert man den größten Teil der Werkstoffe. e. Exerciţiul 284: a. Exerciţiul 285: a. gesagt. c. erfüllt. k. gerechnet. Wir brauchen hauptsächlich Isolierstoffe wie Isolierpapier. hergestellt. bestimmt. e. Schneider zeigt ihnen einen Lageplan. Ing. Pertinaxplatten und Textolit. i. Lager ansehen ? c. Munteanu will sich ein Muster mitnehmen. Exerciţiul 280: Cu prefixul ge-: geantwortet. Einige von diesen Verfahren werden beschrieben. transportiert. gestellt. b. Der Wert der Werkstoffe beläuft sich auf etwa 80 Millionen DM. Die Verformung wird in Form einer Kurve aufgezeichnet. Bandringe aus Eisen. befunden. Die Schaltversuche werden 10 Millionen mal wiederholt. Das Werkstofflager liegt im dritten Gebäude. d. f. Von den Vereinigten Blech. Für den Transformatoren — und Apparatebau.geführt. besprochen. b. Fără prefixul ge-: analysiert. geplant. Exerciţiul 286: a. gezeigt. gedreht. besichtigt. gefragt. b.

f. f. Der Zweck der Werkstoffprüfung ist. Exerciţiul 287: a. Exerciţiul 290: a. e. e. j . Die Elektrizitätsgrenze darf nicht über­ schritten werden. die Streckgrenze. c. Der Meßwert übersteigt die Elastizitätsgrenze ent­ sprechend. Er muß bis zum Zerreißen belastet werden. Wenn die Elastizitätsgrenze überschritten wird. sonst tritt eine dauernde Verformung ein. die folgenden Prüfungen. Exerciţiul 289: a. e. Die Verformung wird von der Zerreißmaschine in Form einer Kurve aufgezeichnet. die dauernde Beanspruchung = solicitarea permanentă. h. Exerciţiul 293: a. die entsprechenden Verfahren. die Werkstoffe vor ihrer Verarbeitung auf ihre Eigenschaften zu prüfen. Man ermittelt den Wert rechnend und messend. Exerciţiul 288: a. Die wichtigsten Prüf­ verfahren sind: 1. Wir haben den Meßwert festgestellt. Der Widerstand elektrisch nichtleitender Werkstoffe wird mit dem Prüf­ gerät geprüft. der zunehmende Widerstand = rezis­ tenţa crescîndă. b. Dieser Werkstoff ist elektrisch leitend. Ermittlung der chemischen Zusammensetzung. d. Das Werk ist in der Produktion führend. = Acest material este conducător electric de electricitate. m. Brin­ gen Sie den Probekörper zwischen die Elektroden. c. Stati­ sches Prüfverfahren. Jetzt mißt man die Brucheinschnürung des Werkstoffes. Der Probekörper muß zwischen die Elektroden 1 und 2 gebracht werden. 1.. die zerreißenden Probestäbe. Dynamisches Prüfverfahren usw. Sie müssen den Zerreißversuch wiederholen. b. darum braucht man das elektrische Prüfgerät nicht. Man belastet den Probestab dauernd. Muß ich Ihnen das dreimal erklären ? e. = Se încarcă epruveta continuu. Sie müssen den Versuch fünfmal wieder­ holen. d. = Valoarea măsurată depăşeşte corespunzător limita de elastici­ tate. die Bruchdehnung und die Brucheinschnürung eines Werkstoffes ermittelt.500 CHEIA EXERCIŢIILOR Prüfung = următoarea verificare. durch den die Festigkeit des Werkstoffes ge­ prüft wird. b. Die Zeichner arbeiten an den Zeichenbrettern stehend. g. 3. oder der Meßwert ist nicht genau. Wir wenden das Verfahren schon sechsmal an. Eine plastische Verformung ist eine dauernde Dehnung. d.'die steigende Temperatur = temperatura în urcare Ş f. aber der Versuch wird noch einmal wiederholt. Es werden viel­ seitige Prüfverfahren angewendet. c. b. i. Ich frage sie immer zweimal. b. die zunehmenden Widerstände. Die Schutzelektrode dient zum Verhindern des Messens . Wir brauchen nicht die Ermittlung der chemischen Zusammensetzung. denn wir wollen seinen Widerstand messen. Eine Zug. die steigenden Temperaturen. f. In der Werkstoffprüfung stellt man die verschiedenen Eigenschaften der Werkstoffe fest. Sie können diesen Meßwert auch zehnmal erhalten.oder Zerreißprobe ist ein Versuch. c. c. k. e. d. die dauernden Beanspruchungen. Der Versuch wird viermal wiederholt. 2. = Se află valoarea calculînd şi măsurînd. f. d. e. sondern die Festigkeitsprüfung bei schwingender Be­ lastung. f. = Uzina este conducătoare în producţie. d. = Desenatorii lucrează la planşete stînd. Es werden die Zugfestigkeit.

Die Sekretärin ist eingetreten. Wir sind schon zum Direktor hineingegangen. Das Werkstück hat sich nicht bewegt. Wir haben Platz genommen. b. c. sondern zweimal. Wir haben noch so eine Werkzeugmaschine gekauft. Der Oberingenieur ist gekommen. Wer hat die Skizze aus dem Konstruktionsbüro geholt ? f. Wir haben sie schon aufgestellt. Wie wird das Messen des Oberflächenstromes verhindert ? g. Sie haben einen Einspindeldrehautomaten gesehen. Ich habe sie schon geholt. dreimal oder mehrfach wiederholt. Wo haben Sie die Maschine aufgestellt ? b. Ich habe sie schon eingesperrt. e. Der innere Widerstand wird aus den Meßwerten errechnet. Sie werden nicht nur einmal. e. Von wem haben Sie die technischen Daten erhalten ? e. d. Exerciţiul 297: (Model): ich sperre ein ich komme mit du sperrst ein du kommst mit er (sie. o. b. n. f. Genaue Meßwerte erhält man nach mehrmaligen Versuchen. Durch die Schutzelek­ trode wird der Oberflächenstrom wieder in den Stromkreis zurückgeführt. a. Weil die Mittelwerte dann ein genaueres Resultat geben. es) kommt mit wir sperren ein wir kommen mit ihr sperrt ein ihr kommt mit sie sperren ein sie kommen mit Exerciţiul 301: a. Wer hat Ihnen die Betriebsan­ leitung gegeben ? d. g. r. c. Exerciţiul 294: Werkstoffprüfung — prüfen — geprüft -— prüfend Verarbeitung —• verarbeiten — verarbeitet — verarbeitend Prüfung — prüfen — geprüft — prüfend Ermittlung — ermitteln — ermittelt — ermittelnd Belastung — belasten — belastet — belastend Verformung — verformen — verformt — verformend Spannung — spannen — gespannt — spannend Dehnung — dehnen — gedehnt — dehnend Brucheinschnürung — einschnüren — eingeschnürt — einschnürend Beanspruchung — beanspruchen •— beansprucht — beanspruchend Exerciţiul 295: a. Der Druck ist gefallen. p. Was wird in die Werkstoffprüfmaschine eingespannt ? d. Exerciţiul 303: a. Wann sind die Anlaßfarben er­ schienen ? d. . Haben Sie die Zahlen in die Zeichnung eingetragen ? Exerciţiul 302. es) sperrt ein er (sie. g. Die Elastizitätsgrenze darf nicht überschritten werden. Ich bin hiergeblieben. Im folgenden geben wir einen kurzen Überblick über die Prüfverfahren. Wenden Sie das statische oder das dynamische Prüf­ verfahren an ? c.CHEIA EXERCIŢIILOR 501 des Oberflächenstromes. b. h. c. Die Temperatur ist auf 220°G gestie­ gen. e. f. g. Bei 280°C ist die violette Anlaßfarbe aufgetreten. Welches Prüf­ verfahren dient zum Messen des Widerstandes bei Dehnung ? f. Das Eisen ist bei 1530°C geschmolzen. Wir haben es auf dem Maschinentisch festgespannt.

er hat keinen. Exerciţiul 314: a. Doch. Ja. Die meisten sind spanende Werkzeugmaschinen. Nein. Munteanu möchte einige technische Daten notieren. Die Delegation ist in die große Halle des Werkes ein­ getreten. ich brauche wel­ chen. d.502 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 305: a. o. Gebt mir den Katalog ! c. wir finden dort wel­ che. das ist keine. man gibt uns welche. Tritt in die Halle ein !. c. J a . Exerciţiul 309: a. Nein. Etwa einen Meter hoch über dem Boden. u. Hier sind fast alle Bauarten von Werkzeugmaschinen aufgestellt. Sperr(e) die Zeichnungen ein !. b. i. ich bring welche. Karrusseldrehmaschinen usw. ich zeichne eine. ich will sie notieren. Exerciţiul 308: a. Diese Werkzeugmaschine hat man 60 Stunden lang eingefahren. e. sie hat viel Geld gekostet. f. f. wir stellen keine auf. ich möchte welche notieren. Es ist auf dem Maschinentisch festgespannt. das ist einer. Ing. wir haben keine. n. Hole eine Betriebsanleitung !. b. Nein. r. Doch. g. ich brauche keinen. Sie stehen rechts und links. c. Nein. Holt eine Betriebs­ anleitung ! e. wir müssen welche kaufen. Doch. man muß sie einfahren. Doch. Das Lieferwerk hat diese Lösung vorgesehen. b. Hier sind Maschinen von verschiedenen Typen und Bauarten aufgestellt. J a . ich nehme ihn nicht heraus. Rechts stehen automatische Drehmaschinen. Wohin haben Sie die Revolverdrehmaschine aufgestellt ? In die große Halle. Doch. wir zeigen Ihnen eines. Gib mir den Katalog !. Stellt die Maschine auf ! b. g. Exerciţiul 310: a. Er hat sie von Ing. e. Meister Müller hat sie in den Stahlschrank eingesperrt. Haben Sie Karrusseldrehmaschinen ? Nein. Die Asbestplatte ist einen Zentimeter dick. w. er hat eine. ich suche keine.6 Meter hoch. Geben Sie uns bitte einen. Krause geholt. v. b. Wie lange müssen die Schleifmaschinen eingefahren werden ? Einen Tag. d. Munteanu hat die wichtigsten Daten aufgeschrieben. Nein. Der Maschi­ nentisch ist einen Meter lang und fünfundsechzig Zentimeter breit. ich zeichne sie auf. Er sieht die Abbildung und die technischen Daten der Maschine. Stell(e) die Maschine auf !. f. Die Delegation hat sie noch eine Stunde lang beobachtet. Ja. c. c. Die Halle ist achtundzwanzig Meter lang und 4. p. c. wir kaufen eine. Nein. b. Sperrt die Zeichnungen ein ! Exerciţiul 307: a. Exerciţiul 313: a. m. c. e. ich bringe welches. Das Werkstück ist eine Tonne schwer. J a . Müller gibt ihm einen Notiz­ block. Ja. b. Ja. Wollen Sie Daten notieren ? J a . Ja. k. Wir haben keinen Katalog. Doch. Doch. Nein. Das ganze Portal mit Fräs. Ja. Doch. H a t . Nein. er hat welche. Ja. ich baue es ein. ich spanne keines ein. er ist gesteuert. Ing. Hier stehen: Univer­ saldrehmaschinen. wir haben sie nicht eingetragen. 1. h. ich schreibe sie nicht auf. Radialbohrmaschinen und Schleifmaschinen. Nein. j . d. Die Werkstoffprüfung dauert 45 Minuten lang. sie hat einen. es hat eine. man wiederholt i h n . wir haben welche. Nein. Doch. J a . Plandrehmaschinen. Ja. s.und Bohrhaltern bewegt sich. Tretet in die Halle ein ! d. links steht eine andere Gruppe von Werkzeugmaschinen: Universalfräsmaschinen. t. Das Hauptlager liegt einen Kilometer weit.

Das Verformen von Metallen läßt sich in Warm­ verformen und Kaltverformen einteilen. ordinea) die Bewegung (mişcarea) . c. Die­ ser Blechstreifen ist tiefgezogen worden. Jene Revolverpresse darf nicht be­ tätigt werden. Nein. Bandmaterial u. Wie ist die Verformung der Metalle eingeteilt worden ? b. Wie kann eine kürzere Fertigungszeit erzielt werden ? f. Die Leistungen sind von dem Ingenieur eingetragen worden. pressen. Unser Werk ist mit neuen Maschinen ausgerüstet worden. mişcarea) — die Abbildung. Exerciţiul 320: a. d. wir lassen sie ausrüsten. e. wir lassen sie stanzen. h. Der Druck muß entsprechend verringert werden. Notiere. reprezentarea) — das Aufstellen (aşezatul. Diese Schnelläufer­ presse ist von einem Elektromotor betätigt worden. Wie können die neuen Werkstoffe verformt werden ? d. ziehen. Exerciţiul 317: Stufenpresse Arbeitsgang gesteuert schwanken Universalfräsmaschine Zerreißversuch besonder festspannen Elastizitätsgrenze Mehrspindelautomat Schichtpreßstoff zerstörungsfrei Exerciţiul 319: a. lassen sich biegen. c. b. c. Jene Revolverpresse ist nicht betätigt worden. Exerciţiul 329: abbilden (a reprezenta) aufstellen (a aşeza) bewegen (a mişca) — das Abbilden (reprezentatul. e. Exerciţiul 326: a. Nein. b. Jene Teile sind von einer Kurbelpresse umgeformt worden. Der Druck ist entsprechend verringert worden. Nein. Der Meister hat schon einen gebracht. keine. die Resultate. Exerciţiul 323: a. b. Wodurch ist diese Eigenschaft des Werkstoffes erzielt worden ? c. e. Hohlgefäße müssen tiefgezogen werden.CHEIA EXERCIŢIILOR 503 man eine Lösung vorgesehen ? Nein. wir lassen sie umformen. d. wir lassen ihn pressen. Nein. b. tiefziehen. Die Hohlgefäße sind tief gezogen worden. Diese Faserschicht ist gestaucht worden. Diese Faserschicht soll gestaucht werden. Nein. Die Belastung ist von dem Praktikanten aufgezeichnet worden. Diese Teile müssen ge­ preßt werden. Unser Werk soll mit neuen Maschinen ausgerüstet werden. e. Diese Abbildung ist von einem Techniker gemacht worden. Exerciţiul 327: a. Drähte. aşezarea) — das Bewegen (mişcatul. wir lassen sie betätigen. Bleche. Das Ziehverfahren läßt sich so abbilden. e. Exerciţiul 321: a. Die Formgebung durch Kalt­ verformung läßt sich unter dem Sammelbegriff „Stanzerei" zusammenfassen. i. d. b. Nein. c. (imaginea) — die Aufstellung (aşezarea. Diese Fasernschichten lassen sich stauchen. e. f. d.a. wir lassen es tiefziehen. c. Bringen Sie mir einen Katalog. bitte. d. stanzen.

i. viele lassen solche Werk­ zeuge von besonderen Werkstätten herstellen. g. Die Preßkraft dieser Pressen schwankt zwischen 5 t bis zu einigen hundert bzw. echiparea) — die Steuerung (ghidarea) :— die Eintragung (datele înregistrate) — die Wiederholung (repetarea) — die Veränderung (schimbarea) — die Verringerung (micşorarea) — die Umformung (transformarea) — die Betätigung (acţionarea) . Die Faserschichte oberhalb der neutralen Faser wird ge­ staucht. Der Stab wird dadurch auf den klein­ sten Durchmesser der Bohrung „d" verringert. n. micşorarea) — das Umformen (transformatul. Die Teile aus Abb. transformarea) — das Betätigen (acţionatul. 2 ist das Ziehverfahren abgebildet. Das Verformen von Metallen läßt sich in Warmver­ formen und Kaltverformen einteilen. acţionarea) —• das Ausrüsten echipatul. c. Kurbel­ pressen. tausend Tonnen. Vermittels der spanlosen Formgebung lassen sich sehr kurze Fertigungs­ zeiten erzielten. werden. m. k. schimbarea) — das Verringern (micşoratul. Revolverpressen. Der Stahl soll durch das Ziehwerkuzeg 2 gezogen werden. 4 sind aus einem Blechstreifen gestanzt worden. p.504 CHEIA EXERCIŢIILOR steuern (a ghida) eintragen (a înregistra) wiederholen (a repeta) verändern (a schimba) verringern (a micşora) umformen (a transforma) betätigen (a acţiona) ausrüsten (a echipa) — die Ausrüstung (echipamentul) Exerciţiul 331: a. d. die unterhalb der neutralen Faser wird dabei gestreckt. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften können sie gebogen. Der Blechwerkstoff wird beim Tiefziehen zu einem Hohlgefäß umgeformt. b. Sie werden von mechani­ schen oder hydraulischen Pressen betätigt. In Abb. 1. Nein. tiefgezogen. h. — das Steuern (ghidatul. j . gezogen. gestanzt usw. repetarea) — das Verändern (schimbatul. r. Der Durchmesser des Stabes verändert sich infolge der konischen Bohrung des Werkzeuges. s. Sie wird „Stanzerei" genannt. Die wichtigsten Bauarten der Pressen sind: Exzenterpressen. f. Sie müssen weich sein und ein gutes Fließvermögen besitzen. ghidarea) — das Eintragen (înregistrarea) — das Wiederholen (repetatul. e. Stufenpressen usw. Das Warmverformen umfaßt das Schmieden und Walzen. Man nennt sie auch Stanze­ reien. o.

2 wird das Ziehverfahren gezeigt. Wir wissen. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. erreichbar = la care se poate ajunge. c. transportierbar = transportabil. f. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. Exerciţiul 340: a. konstruierbar = care se poate construi. h. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. mathematisch. Nach den Phenolharzen folgten die Thermoplaste. Weil die Kunststoffe überall immer mehr Anwendung fanden. e. silbrig. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. Man plastifizierte das Bakelit durch Druck und Wärme. Exerciţiul 343: a. drehbar = care se poate răsuci. verwendbar = folosibil. lesbar = citeţ. Technisch. numerisch. weil sie dauernd belastet werden kann. b. Was wird in Abb. einmalig. Das Bakelit ist ein Phenolharz. wozu Kunststoffe verwendet werden. Wir wissen. Wir wissen. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. hydraulisch. Was umfaßt das Warm­ verformen ? Das Warmverformen umfaßt das Schmieden und das Walzen. es gibt heute sehr viele Kunststoffe. Dieses Verfahren ermöglichte die Herstellung von Rohren. prüfbar — controlabil. plastisch. mechanisch. eckig. Wir wissen. g. Er arbeitete an den Preßwerkzeugen. Z3dindrisch. d. e. daß diese Eigenschaften zur Entwicklung neuer Verfahren führen. werden. me­ tallurgisch. b. erfüllbar = care se poate îndeplini. g.CHEIA EXERCIŢIILOR 505 Exerciţiul 333: a. kontrollierbar = care se poate controla. tiefgezogen. gezogen. Was kann mit den Metallen aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften gemacht werden ? Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften können sie ge­ bogen. Wodurch wer­ den die mechanischen und hydraulischen Pressen betätigt ? Durch Motoren. d. e. weil sie elektrisch funktioniert. b. daß Kunststoffe verarbeitet werden kön­ nen. Farbig. meßbar = măsurabil. energisch. c. ringförmig. Exerciţiul 350: a. Wie kann das Verformen von Metallen eingeteilt werden ? In Warmverformen und Kaltverformen. d. d. daß die Verarbeitung nicht einfach ist. gestanzt usw. modernisierbar = care se poate moderniza. Exerciţiul 339: a. Ja. f. weil sie voll­ automatisch gesteuert ist. e. daß man aus Kunst­ stoffen Meßgeräte herstellen kann. Seit dem Jahre 1907. Wodurch läßt sich eine kürzere Fertigungszeit erzielen ? Durch die spanlose Formgebung. Das Bakelit erfand Leo Hendrik Backeland. zählbar == care se poate număra. Exerciţiul 347: schmelzbar = care se poate topi. Sie führte zum Bau neuer Maschinentypen für . gießbar = care se poate t u r n a . daß der fertige Teil ausgestoßen wird. was heute daraus herstellbar ist und wie sie verarbeitet werden kön­ nen. Zu Beginn war sie ziemlich einfach. Woher beschaffen die Fabriken solche Werkzeuge ? Die Fabriken lassen sie in besonderen Werkstätten herstellen. Ich entwickelte einen Plan. b. d. Wir wissen. f. b. c. lie­ ferbar = livrabil. Sie bauten einen neuen MaschinentypExerciţiul 346: a. e. b. haltbar = durabil . 2 gezeigt ? In Abb. weil sie nicht von Arbeitern betätigt werden muß. c. thermisch. weil sie spanlos arbeitet. c. Es soll gezeigt werden.

In diesem Text muß gezeigt werden. Der Werkstoff. den/welchen.... d. m. Warmpressen. c. b. b.. Die Thermoplaste konnten nicht mechanisch verar­ beitet werden. Blasen usw. Die Antriebs­ motoren.. daß der fertige Teil aus dem Preßwerkzeug herausgestoßen wird. daß man sehr viele Haushaltge­ räte hergestellt hat. d. Duroplaste sind Kunststoffe auf Basis von Phenol­ harzen. hydraulisch. Das Schutz­ gas. die / welche. Die Thermoplaste ermöglichten die Herstellung einer Unzahl von Gegenständen und Ausgangs­ stoffen für viele Industrien. g. H. Das Schweißen.. e. .. Die Plastmassen hatten sehr viel­ seitige Eigenschaften. die/welche . Acuzativ: Der Stromerzeuger... Das Trennen.. der zwischen Werkstück und Elektrode erzeugt wird. Behälter usw. ist sehr hoch. mit der/welcher . erwärmt sich die Schweißstelle bis zum Schmelzen. verbindet man durch hohen Druck. muß gewisse Eigenschaften haben. ist als Lichtbogenschweißen bekannt. ge­ schieht bei Raumtemperatur. n. Die Entzündungstemperatur.506 CHEIA EXERCIŢIILOR die Verarbeitung der Plaste. So läßt es sich erklären. das verhältnis­ mäßig einfach ist. . Exerciţiul 351: a.. Sie können mechanisch.. h.. Flaschen. Kalandrieren. k.. mit d e m / welchem. Kunstleder. Rohre. . Auf thermischer Grundlage... Exerciţiul 356: a. heißt Gasbrennschneiden.. Durch Spritzgießen. das / welches . Beim Lichtbogenschweißen. wozu die Plast­ massen verwendet werden. Profile. e.. Die Thermoplaste haben es ermöglicht. unter dem / welchem . Wir sehen. e. Schon vor 70 Jahren hat das Phenolharz seine Verwendung im Verar­ beiten von Gegenständen gefunden.. . Das Ver­ binden. Die Schmelztemperatur. das mittels einer Gasflamme geschieht.. die beim Schweißen entwickelt wird. das/welches.. Der Lichtbogen. Die Elek­ trode. daß die Plaste vielseitige Anwendung fanden.. die auf thermischer Grundlage plastisch formbar sind. das mit einem Lichtbogen geschieht.. Kanister. Backeland... pneu­ matisch und vor allem vollautomatisch gesteuert werden. die / welche . verbindet man die Werkstoffe fest miteinander. Das Reibschweißen. nach denen / welchen .. Die Entwicklung von neuen Maschinen und Verfahren läßt sich dadurch erklären. 1.. Die Sonderverfahren. das ein sehr bekanntes Verfahren ist. i. b. der geschweißt werden soll. das ebenfalls erprobt ist. das sehr viel angewendet wird. daß eine Unmenge von Gegenständen fabriziert wird. . Dativ: Der Gleichrichter. Extru­ dieren. c. und Thermoplaste sind Kunststoffe. Die Verschweißungen. Der Erfinder des Bakelits war L. kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden.. Exerciţiul 358: Nominativ: Der Lichtbogen. o.. f. Das Reibschweißen. i. Man plastifizierte es in Preßwerkzeugen. die /welche. . Beim Kaltpreßschweißen. . Exerciţiul 357: a. j . Das WIG-Verfahren. Die Temperatur. der /welcher . erhitzt die Schweiß­ stelle.. welches in Schmelzschweißen und in Kalt­ preßschweißen eingeteilt wird. d. Durch Schweißen. Folien. c.

höhergelegen — höchstgelegen. Exerciţiul 375: Zu erwähnen.. Gasschmelzschweißen. r. notwendiger •— notwendigst. b. Der Strom hat eine Spannung von 20— 65 V. Schiffbau usw. untereinander = unul sub celălalt. b. zu bearbeiten.. auszusuchen. zu achten.. Kaltpreßschweißen. Wir arbeiten füreinander. halten Sie sie entfernt voneinander ! e. Beim Kaltschweißen verbindet man die Metalle bereits bei Raumtemperatur durch hohen. H a b t ihr alle Werkzeuge beieinander ! f. f.. Das Kunstleder.. Die Schutzgase. Die Teile drehen sich miteinander. deren Motor elektrisch betrieben wird.. füreinander = unul pentru celălalt. deren. . dessen. die überall Anwendung finden. i.. voneinander = unul de celă­ lalt . . auf der die Kunststoffe entwickelt werden. Durch Schweißen. Die Verbindung erreicht man dadurch. .. Die Basis. Die zwei Maschinensätze stehen nebeneinander. auseinander = unul depărtîndu-se de celălalt. Die Verarbeitungsmaschine. aus dem viele Gegen­ stände gearbeitet werden. Feuer­ schweißen. hintereinander = unul după celălalt. 1. d. länger anhaltend — länsgstanhaltend.. k. Durch die Art des Werkstoffes.. voreinander = unul în faţa celuilalt. vorzu- . . umzuwandeln. . g. die zur Verbindung notwendig ist.. g. Die Temperatur. h. Die Kunststoffe. n. durcheinander = de-a valma. f. der in der Erzeugung von Kunststoffen erzielt wurde. m. c. die heute vollautomatisch erfolgen kann. schnel­ ler rotierend — schnellrotierend. vielseitiger — vielsei­ tigst. Exerciţiul 360: aufeinander — unul peste celălalt. . e. p.. elektrisches Widerstandsschweißen. c. d.CHEIA EXERCIŢIILOR 507 Genitiv: Der Schweißumformer. Der Gegenstand. Aus Antriebsmotor und Stromzeuger. er kann nicht verwendet werden. besser bekannt—bestbekannt. der aus Antriebs­ motor und Stromerzeuger besteht. d. Das Kalt­ preßschweißen. Exerciţiul 361: a. daß fest anein­ ander gepreßte Teile schnell gegeneinander rotieren. Stellen Sie die Elektroden nicht aufeinander. an dem hier gearbeitet wird. . welches durch einen elektrischen Lichtbogen geschieht. Exerciţiul 370: a. Ein Schweißumformer ist ein Maschinensatz. . Im Maschinenbau. Der Fortschritt. d e r e n . Das Schweißen unter Pulver und das Schweißen mit Wolframelektrode. Exerciţiul 359: a. Thermitschweißen und elektrisches Widerstandsschweißen.. übereinander = unul deasupra celuilalt. zu schenken. Man arbeitet mit einem elektrischen Lichtbogen.. Nein. ineinander = unul în celălalt. Die Schweißstelle wird auf 3 500—4 000°C erhitzt. . Man kann es in Preß­ schweißen und Schmelzschweißen einteilen. Die Wärme. o.. e. b. Licht­ bogenschweißen. lang anhaltenden Druck oder Schlag. j . nebeneinander = unul lîngă altul.. zu erproben.. zueinander = unul către celălalt. . dessen.. amestecat. s.... Das Trennen. Exerciţiul 363 : a. weitgehender—weitgehendst. Die Herstellung von Plasten. Wir stellen die Maschinen hinter­ einander auf. Bei Entzündungs­ temperatur. . zuzuteilen. beieinander = laolaltă.. zu verbinden. b. nacheinander = unul după celălalt. c.

e. d. anzugeben. Exerciţiul 378: a. f. Der Leiter des Werkzeugbaues hat den Wunsch. zu ermöglichen. die ungenauen Teile auszutauschen. Wir müssen es so organisieren. Die Leitung des Betriebes hat auf größte Produktivität zu achten. leicht zu schmelzen. wenn die Belegschaft des Werkzeugbaus aus den besten Arbeitern besteht. e. Man hat den Werkzeugbau an erste Stelle zu setzen. Sie müssen Spezialwerkzeug entwickeln. Der Werkzeugbau hat gutes Werkzeug herzustellen. vorzuschreiben. b. Exerciţiul 383: a. Die Zeichnungen müssen verglichen werden. Der Meister muß die besten Arbeiter aussuchen. Exerciţiul 376. die besten Arbeiter auszu­ wählen. Die Werkzeugschlosser müssen die Werkstoffe bearbeiten. Auf genaues Messen muß streng geachtet werden. Dieser Werkstoff hat die Eigenschaft. in kurzer Zeit neuartige Spezialwerkzeuge zu entwickeln. Man hat Spezialwerkzeug anzuwenden. zu vergleichen. c. Wir haben die ungenauen Teile aus­ zutauschen. Die Arbeiterin muß sehr kleine Teilchen stanzen. Man muß darauf achten. Die Kontrolleure müssen die Werte vergleichen. e. Die Produktion ist groß. auszustoßen. zuzukommen. c. daß sie überein­ stimmen. Die Betriebsanleitung muß angeben. Jetzt sind die besten Werkzeugschlosser auszusuchen. c. c. e. g. Exerciţiul 377: a. die Fertigung zu typisieren. nachzuarbeiten. umzuformen. b. c. Exerciţiul 384: a. Kleinste Teilchen müssen mit Präzisionswerkzeugen hergestellt werden. b. Exerciţiul 380 : a. d. Die Werkzeugmacher machten den Versuch. den Härtegrad anzuzeigen. wenn der Werkzeugbau mit hochmodernen Maschinen ausgerüstet wird. Wir müssen den Nachwuchs schulen. Man muß es erreichen. Das Präzisionswerkzeug hat den Vorteil. Die Betriebsanleitung sieht vor. daß Spezialwerk­ zeug entwickelt wird. b. f. d. Die Qualität ist gut. zu typisieren. Dem Werkzeugbau muß größte Aufmerksamkeit geschenkt werden. h. kleinste Teilchen herstellen zu können. Exerciţiul 381: a. f. b. c. zu umfassen. übereinzustimmen. Die Teile müssen nachgearbeitet werden. b. f. diese Teile durch Kaltpreß­ schweißen zu verbinden. Wir verwenden das Verfahren. d. d. Die Spezialmaschine ermöglicht es. Dieser Abteilung ist die größte Aufmerksamkeit zu schenken. d. zu erhitzen. Man kann gutes Werkzeug herstellen. Man muß darauf achten. c. daß die Sollwerte genau eingehalten werden. die Härtegrade einhalten zu können. b. e.508 CHEIA EXERCIŢIILOR bereiten. i. a. Die Arbeit ist leicht. wenn man mit den modernsten Arbeitsverfahren . Die Stäbe müssen richtig gehärtet werden. zu entwickeln. daß gutes Werkzeug her­ gestellt wird. Der neue Apparat hat den Zweck. Man muß die Teile so bearbeiten. wenn man mit gutem Werk­ zeug arbeitet. d. einzuhalten. den Sollwert nicht zu über­ schreiten. Es muß gelingen. den Nachwuchs besser zu schulen. Die Härtegrade sind genau zu messen und zu prüfen.. Hier sind auch Kunstharze anzuwenden.

die Güte = calitatea. d. die Fläche = suprafaţa. die Klugheit = înţelepciunea. wenn die jungen Kader gut geschult sind. die Leistung = realizarea. exactitatea. die Zeichnung = desenul. die Veränderung = schimbarea. Daß man die besten Resultate dann erhält. performanţa. die Analyse = analiza. b. der Zeichner = desenanatorul. die Dicke = grosimea. die Modernheit = caracterul modern. Daß die Stähle und Stahllegierungen gut bearbeitet und gehärtet sein sollen. e. Wenn man Spezialwerkzeuge herstellen muß. die Neuheit = noutatea. wenn die Stähle und Stahllegie­ rungen richtig bearbeitet werden. Wenn der Werkzeugbau mit hochmodernen Maschinen ausgerüstet wird. -e: die Feile = pila. die Stärke = puterea. Wenn man mit gutem Werkzeug arbeitet. erzielt man gute Werkzeuge. die Legierung = aliajul. der Bohrer = găuritorul. die Umdrehung = turaţia. ist die Qualität gut. die Skizze = schiţa. die Rundheit = rotunjimea. b. e. die Buntheit = caracterul / aspectul colorat. tăria. die Kürze = scurtimea. die Besonderheit = particularitatea. c. ist die Produktion groß. Exerciţiul 390: -er: der Arbeiter = muncitorul. -heit: die Einheit = unitatea. erzielt man gutes Werkzeug. Sie haben dem Werkzeugbau mehr Aufmerksamkeit schenken müssen. die Breite = lăţimea .CHEIA EXERCIŢIILOR 509 vertraut ist. d. die Härte = duritatea . die Rechnung = calculul. Wenn man die vorgeschriebenen Toleranzen einhält. Die Leitung hat die Werkstatt mit hochmodernen Maschinen ausrüsten wollen. c. Wir haben bestes Werkzeug erzeugen können. Sie haben den angegebenen Härtegrad nicht überschreiten dürfen. die Länge = lungimea. der Stecker = ştecărul (fişa). muß man den Werkzeugbau mit speziellen Maschinen ausrüsten. die Schmiede = forja. b. die Kälte = frigul. die Probe = încercarea. die Eckigkeit = . socoteala. e. die Verschiedenheit = deosebirea. d. die Einfach­ heit = simplitatea. Exerciţiul 388: a. die Richtigkeit = justeţea. kann man gutes Werkzeug herstellen. puterea. die Schwingung = oscilaţia. die Bezeichnung = denumirea. Wenn die Stähle und Stahllegierungen richtig bearbeitet werden. ist sehr wichtig. -ung: die Abmessung = dimensiunea. ist die Arbeit leicht. der Kranführer == macaragiul. die Vollkommenheit = perfecţiunea. die Weichheit = moliciunea. Exerciţiul 386: a. -keit: die Flüssigkeit = lichidul. der Dreher = strungarul. modificarea. Die Belegschaft hat aus den besten Arbeitern bestehen sollen. die Gesamtheit = totalitatea. c. hat man genau festgestellt. die Grobheit = aspectul grosolan. die Größe = mărimea. die Falschheit = falsitatea. der Behälter = recipientul. Wenn man mit den modernsten Arbeitsverfahren vertraut ist. Man hat auf große Genauigkeit achten müssen. Exerciţiul 385: a. die Farbigkeit = caracterul / aspectul colorat. der Lei­ ter = conducătorul. Wenn die Beleg­ schaft des Werkzeugbaus aus den besten Arbeitern besteht. die Höhe = înălţimea. die Spannung = tensiunea. Man erzielt gutes Werkzeug. f. der Fräser = frezorul.

Mit den Sollwerten. Exerciţiul 391: Die Verschiedenheit / Modernheit / Besonderheit der Werkstoffe. j . J a . In der Härterei. g. J a . Die Eckigkeit der Figuren. das Teilchen = părticica. viteza. f. j . die Ähnlichkeit = asemănarea. Kopierfräsmaschinen. c. Neue Apparate werden von ihnen entwickelt. Profilschleifmaschinen mit Bild­ schirm. Nur wenn der Nachwuchs richtig geschult wird. e. f. Exerciţiul 394: a. das Papierchen = hîrtiuţa. Die Klugheit / Vielsei­ tigkeit des Direktors. Genauigkeit ist an erste Stelle zu setzen. Sie haben darauf zu achten. Die Spezialwerkzeuge verwendet man in der Kunststoffindustrie. d. Die Helligkeit der Lampe. d. Größte Produktivität in der Fertigung eines Werkes ist nur durch bestes Werkzeug zu erzielen. Die Falschheit / Richtigkeit / Einfachheit der Rechnung. daß die Belegschaft mit den modernsten Arbeits­ verfahren vertraut ist. b. h. die Schnelligkeit = repeziciunea. Die Ähnlichkeit der Apparate. h. f. die Helligkeit = luminozitatea. Die Grobheit / Feinheit / Länge des Gewindes. c. d. Schweißvorrichtungen. das Stühlchen = scăunelul. e. Das Werkzeug wurde von den Lehrlingen ausgetauscht. Die Farbigkeit der Oberfläche. die Vielseitigkeit = multi­ lateralitatea. p. Unge­ naue Teile sind nachzuarbeiten oder auszutauschen. m. n. e. 3. e. Sie haben darauf zu achten. b. k. die Notwen­ digkeit = necesitatea. die Neuartigkeit = caracterul nou. Die Formbarkeit des Werkstoffes. er ist eine sehr wichtige Abteilung des Betriebes. -igkeit: die Genau­ igkeit = exactitatea. Die Vielseitigkeit des Verfahrens. Mit den Daten der Zeichnung. daß die von den Werkzeugkon­ strukteuren angegebenen Härtegrade genau gemessen und geprüft werden. Exerciţiul 396: a. Sowohl Kleinbetriebe als auch Großindustrien haben Stanzwerkzeuge. d. Das Pressen wird von den Inge­ nieuren typisiert. s. f. g. b. h. das Rädchen ~ rotiţa. i. das Fens­ terchen = ferestruica. Erosionsmaschinen usw. Montagevorrrichtungen usw. das Tischchen = măsuţa. -chen: das Schräubchen = şurubelul. Die Schnelligkeit der Umdrehungen. Die Maße wurden von ihm genau eingehalten. Die Vollkommenheit / Genauigkeit / Anwendbarkeit des Verfahrens. Durch dieses Gerät wird der Druck angegeben. die Formbarkeit = posibilitatea de deformare. c. Stähle und Stahllegierungen. Die Büchse wurde von dem Arbeiter nach­ gearbeitet. sie sind genauestens einzuhalten. i. Die bestqualifizierten Arbeiter. g. b. Die Weichheit / Härte / Formbarkeit des Metalles. Die Genauigkeit der Zeichnung. t. r.5 mm werden von der Betriebsanleitung angegeben. Viele Werkstücke wurden von ihm bearbeitet. Den besten Werkzeugschlossern. die Festigkeit == rezis­ t e n ţ a . das Röllchen = rola mică. 1. Ja. Exerciţiul 392: a. Die Werkstücke werden von dem Meister mit der Zeichnung verglichen. Er muß mit hochmodernen Spezialmaschinen ausgerüstet sein. Die Skizze wurde von dem Zeichner ausgesucht.510 CHEIA EXERCIŢIILOR aspectul colţuros. Nur durch die geschulten Werkzeugmacher. Biege Werkzeuge. o. . c. entwickelt.

g. dann spricht man von Korrosion. Exerciţiul 402: a. Das Metall muß eine Schutzschicht haben. b. Wird die Oberfläche gründlich entfettet. f. statt das galvanische Verfahren anzuwenden. um vor chemischer Reaktion bewahrt zu bleiben. Exerciţiul 404: a. e. Maschinen schützt man öfter durch Farbanstriche. Maşinile se protejează . Man soll keine Überzüge verwenden. d. trägt man Schutzschichten auf. die Metalle vor Korrosion zu bewah­ ren / sie mit einem Überzug zu schützen / die Oberfläche gründlich zu rei­ nigen. Die Oberfläche muß zerstört sein. Werk­ stücke aus Metall soll man lieber durch antikorrosive Metallschichten schützen. d. Exerciţiul 408: a. dann verwendet man andere Verfahren. ohne auf ihre besonderen Eigenschaften zu achten. Das Aufbringen von Schutz­ schichten ist jedenfalls vorteilhafter. um ein gutes Haften der Schutzschicht zu erzielen. um feuerverzinkte Teile zu erhalten. b. ohne die Oberfläche zu beschädigen. Die Oberfläche muß entfettet werden. statt sie dem Rost auszusetzen. Exerciţiul 405: a. Ohne die Oberfläche zu rei­ nigen. Der Meister will einen Schulungskurs organisieren. Sind beson­ dere Eigenschaften der Überzüge notwendig. besser und dauerhafter. Wir müssen eine Schutzschicht auftragen. Man muß ein besonderes Verfahren anwenden. um die Oberfläche nicht zu beschädigen. soll man keine Schutzschicht auftragen. f. b. b. dann haftet sie leichter. d. um gegen Korrosion zu schützen. Wie ist es möglich. d. Est ist vorteilhaft. u m den Nachwuchs zu schulen. Es ist notwendig. Exerciţiul 406: a. Die Überzüge müssen dicht sein. c. ohne das Metall zu verändern. so muß man eine Schutzschicht auftragen. als die Teile der Korrosion ausgesetzt zu lassen. die metallischen Oberflächen vor dem Rost zu schützen ? / die Oberfläche gründlich zu reinigen ? / die Teile in flüssiges Zink zu tauchen ? c. b. muß man sie in flüssiges Zink tauchen. Exerciţiul 403: a. um die Teile gegen Rost zu schützen. e. d. um einen Überzug auf Metalle aufzutragen. Man verwendet am besten NE-Metalle. Wird die Schutzschicht rechtzeitig aufgetragen. Man trägt eine Schutzschicht auf. c. b. e. Um Metalloberflächen vor Korro­ sion zu bewahren. Man muß die Teile in flüssiges Zink tauchen.CHEIA EXERCIŢIILOR 5H Exerciţiul 401: a. damit das Metall geschützt ist. Will man Metall vor chemischen Reaktionen schützen. Wird Stahl oder Eisen von Rost zerstört. Man muß die Oberfläche gründlich einfetten. c. um die Metalloberfläche vor Rost zu bewahren. damit man von Korrosion sprechen kann. damit der Überzug gut haftet. Die Schutzschicht bewahrt die Metalloberflächen vor Korrosion. Rost soll man von Metallteilen entfernen. Um „feuerverzinkte" Teile zu erhalten. Die Metallteile sollen feuerverzinkt werden. c. die Schutzschicht aufzutragen / die Metalle nicht der Korrosion auszusetzen / die Apparate durch einen Farbanstrich zu schützen. Maşinile se protejează adesea prin straturi de vopsea. Die Überzüge müssen dicht sein. c. so haftet der Überzug sicher.

Die Gäste gingen an dem Hauptlager vorbei. Exerciţiul 412: a. Exerciţiul 413: a. Nur wenn die Oberflächen gründlich gereinigt sind. f. b. Wenn ein metallischer Werkstoff von der Oberfläche aus durch chemische oder elektrochemische Reaktion zerstört wird. Die Oberflächen müssen gründlich ent­ fettet werden. Das geschieht am besten auf galvanischem Wege. Man schützt die Werkstücke durch einen dichten Überzug aus einem antikorrosiven Metall. Gemäß dem Produktionsplan / Dem Produktionsplan gemäß haben wir noch 250 Apparate zusammenzustellen. j . Die Belastung steigt oft bis über die Elastizitätsgrenze. g. Exerciţiul 416: a. Wegen der ungenauen Zeichnung / Der ungenauen Zeichnung wegen mußte das Werkstück nachgearbeitet werden. Damit ein gutes Haften möglich ist. Meistens durch Farbanstriche. d. e. Aşa se păstrează mai bine suprafaţa de reacţii chimice. als das Metall der Korrosion ausgesetzt zu lassen. Nein. Nach der Art des Schweißens / Der Art des Schweißens nach unterscheiden wir Kaltschweißen und Warmschweißen. Durch Auftragen von Schutzschichten. Das Tauchen der Teile in flüssiges Zink für mindestens 1/2 bis 2 1/2 Minuten. d. f. b. . So bleibt die Oberfläche vor chemischen Reaktionen besser bewahrt. c. Nickel. b. Folosim mai degrabă straturi de protecţie din crom groase de 1/100 mm. d. Vor dem Aufbringen der Schutzschicht muß das Metall gereinigt werden. n. d. ohne die Oberflächen zu beschädigen. c. k. Chrom. Sie müssen sehr dicht sein. Auf galvanischem Wege. sie ändern sich nicht. Stellen Sie die Maschi­ nen von 3 zu 3 Metern auf. Gegen­ über einem Farbanstrich / Einem Farbanstrich gegenüber ist die metal­ lische Schutzschicht vorteilhafter. 1. r. g. Man muß die Schutzschicht eher auf­ tragen. f. b. i. aber es ist vorteilhaft. Ja. e. Statt der antikorrosiven Metalle kann man auch einen Farbanstrich ver­ wenden. Das Prüfverfahren wurde von Seiten der Kontrollkommision wiederholt.1 512 CHEIA EXERCIŢIILOR mai adesea prin straturi de vopsea. Folosim de preferinţă straturi de protecţie din crom groase de 1/100 mm. h. Zinn. Zink. d. Nickel eignet sich sehr gut für einen metallischen Überzug. m. lieber soll man teuere Schutzschichten auftragen. „Feuerverzinkte" Teile sind Teile. In diesem Fall spricht man von einer elektrochemischen Reaktion. Aşa se păstrează bine suprafaţa de reacţii chimice. die in flüssiges Zink getaucht worden sind. Sie können von 1/10 bis 1/100 mm dick. Wir ver­ wenden dazu lieber 1/100 mm dicke Schutzschichten aus Chrom. Trebuie să se aplice mai curînd stratul de vopsea. Exerciţiul 414: a. t. Man soll den Rost entfernen. Durch antikorrosive Metallschutzschich­ ten. o. Trebuie să se aplice mai devreme stratul de vopsea. Ja. p. Die Überzüge sind bis zu einem Zehntel Millimeter dick. c. Bei Belastung des Motors fällt die Drehzahl von 3 200 U/min auf 2 600 U/min. a. c. Die Temperatur steigt des Druckes wegen auf 60°C. c. Silber und Kadmium. s. Man muß sie so bald wie möglich auftragen. Da­ mit das Metall vor chemischen Reaktionen wohl bewahrt bleibt. b. oft aber auch nur 1/1000 mm stark sein.

Setzen Sie die besten Arbeitskräfte und Maschinen in Bewegung.z u r Diskussion stellen stellen beaufsichtigen — unter Aufsicht erwägen . Wir stellen Ihnen gerne unsere Kataloge zur Verfügung.z u m Einsatz bringen kommen anfordern — Anforderungen diskutieren .. Wir können in der Montageabteilung keine unqualifizierten Arbeiter in Kauf nehmen. streng — der / die Strenge — die Strengen = persoana Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. a lua fiinţă austauschen = a schimba zum Austausch kommen a fi schimbat übereinstimmen = a zur Übereinstimmung ge­ a cădea de acord coincide langen bauen = a construi im Bau sein a fi în construcţie in Verbindung stehen verbinden = a lega a fi în legătură bewegen = a mişca in Bewegung setzen a pune în mişcare aufstellen = a aşeza zur Aufstellung bringen a fi aşezat wiederholen = a repeta zur Wiederholung kommen a fi repetat sprechen = a vorbi zur Sprache kommen a fi dat în vileag herstellen = a fabrica sich in Herstellung befinden a fi în curs de producere erfüllen = a îndeplini zur Erfüllung bringen a aduce la îndeplinire Exerciţiul 423: a. Wir stellen die Notwendigkeit zur Diskussion. e. b. a prezenta entwickeln = a dezvolta zur Entwicklung gelangen a fi dezvoltat.z u Stockungen bringen kommen anwenden •— zur Anwendung einsetzen -.== a contribui einen Beitrag leisten a aduce o contribuţie behandeln = a trata einer Behandlung un­ a supune unui trata­ terziehen ment darstellen = a reprezenta zur Darstellung bringen . Exerciţiul 425: Geschult — der / die Geschulte — die Geschulten = persoana instruită.CHEIA EXERCIŢIILOR 513 Exerciţiul 418: Verfügung Strahlverfahren vorsehen Atmosphäre Kunststoff Arbeitsphase Oberfläche verfertigen Kaltverformung Oszillograph Phenolharz Werkstoffprüfung vollautomatisch lieferbar vielseitig Exerciţiul 421: abschließen — z u m Abschluß stocken .in Erwägung halten ziehen Exerciţiul 422: beitragen . beim Kaltpreßverfahren Handarbeit zu gebrauchen. c. f. 1/103 . Der Fabrikationsvorgang muß dauernd unter Aufsicht gehalten werden. d. Die Montage stellt hohe Anforderungen an die Vorbe­ reitung der Monteure.

Pe cine îl învaţă să despartă corect părţile ? c. k. Es handelt sich um das Hauptsächliche in der Produktion. das Einfache = ceea ce este simplu. e. innerbetrieblich. fleißig — der / die Fleißige — die Fleißigen = persoana harnică. Exerciţiul 429: a. Sie müssen der Montage einwandfrei gefertigte Teile zur Verfügung stellen. Exerciţiul 433: a. das Lieferbare = ceea ce este livrabil. Fördermittel. Wenn es sich um Neueinrichtungen oder die Organisation neuer Montagewerkstätten handelt. Ja. Auziţi pe inginer enumerînd materialele ? b. sie ist vorteilhaft. sinnvoll. Paletten. Aici vedem pe toţi muncitorii ştanţînd. Man muß das Entsprechende aussuchen. b. Unde putem vedea maşinile prelucrînd pielea sintetică? f. Hier liegt etwas Ähnliches vor. c. d. Nein. das Neue = noul. man darf sie nicht in Kauf nehmen. Exerciţiul 426: Das Fertige = ceea ce este gata. Sie stellt ständig hohe Anforderungen. . c. Aus Handarbeit. Wir sprechen von Karls / Herrn Theils / Franz Behls Forderung. das Moderne = ceea ce este modern. e. Wir nehmen nur Einwandfreies in Kauf. c. b. Diagramm. c. Diese Maschinen sind das Teuerste. das Wichtige = lucrul important. klug — der / die Kluge — die Klugen = persoana deşteaptă. das Erreichbare = ceea ce se poate realiza / atinge. Gilberths. j . g. aber auch das Modernste. Hier ist Direktor Grabes / Meister Neumanns / Hans Josts / Joachims Arbeitsplatz. Sie müssen die Fabrikation dauernd unter Aufsicht halten und das Richtige vom Falschen trennen. Man muß ihr immer das Notwendigste zeitgerecht zur Verfügung stellen. sie ist oft das Hauptsächlichste in der Fabrikation. Wenn alle Verantwortlichen der Fertigung das Beste dazu beitragen. Die Montage stellt die letzte Phase der Fertigung dar. e. Geschulte in dieser Abteilung zum Einsatz zu bringen. f. Es kommt zu Stockungen. g. Es dürfen nur geübte Arbeitskräfte zum Einsatz kommen. b. das Besondere = ceea ce este deosebit. Der Meister erklärte die Methode Ing. das Grundsätzliche = lucrul principal. Die Methode Frank B. Ja. Das Notwendigste ist. ener­ gisch — der / die Energische — die Energischen — persoana energică. das Ähnliche = ceea ce este asemănător. leitend — der / die Leitende — die Leitenden = persoana conducă­ toare . . m. Exerciţiul 436: Programm. Unsere Bekannten wollen das Wichtigste im Werk sehen. Müllers / Helmut Bliers / Genossen Schulzes. zusammenstellen. Das ist das Beste von allem Erreichbaren. d. n. das Gleiche = echivalentul. i. das Entsprechende = ceea ce este cores­ punzător . d. 1. das Verfügbare = ceea ce este disponibil. Sie arbeiten unter der Aufsicht von Ing. Lager­ gestell. Jonas / von Meister Kunz / von Michael Weiß / von Franz. h. b. Exerciţiul 427: a. Faceţi să se topească fierul ! e. Exerciţiul 428: a. Mit Ungeschulten kann man nichts Besonderes erreichen. Exerciţiul 430: a. Aici se aude presa de fricţiune lucrînd. Alle Verantwortlichen müssen das Richtige vom Falschen unterscheiden können. d. Aufstellung.514 CHEIA EXERCIŢIILOR severă. bekannt. bekannt — der / die Bekannte — die Bekannten = persoana cunos­ cută .

Exerciţiul 446: a. wenn man das Materialflußdiagramm ausgearbeitet hat. Unser Werk liefert beste Endprodukte ab. b. muß man einen Plan haben. Wenn die Endprodukte abgeliefert werden sollen. wenn wir das neue Verfahren anwenden. transportul încolo şi încoace are loc cu ajutorul unor benzi de transport. c. j . Bitte skizzieren Sie die Aufstellung von Transportan- .und Hertransport geschieht mit Hilfe von Förderbändern. Exerciţiul 439: a. b. Man begrüßte die Delegation. Wenn man die Fertigungseinrichtungen aufstellt. Schulze hatte an der Tagung teilnehmen sollen. gekannt. wie teuer der innerbetriebliche Transport ist. nachdem die Tagung eröffnet worden war. f. Wenn die Endprodukte fertig sind. Werkstoffe. e. Hatten Sie ein Programm für die Tagung entworfen ? e. Die Sekretärin hatte das Programm der Tagung zur Durchsicht geben sollen. Genosse Popescu hatte das Wort ergreifen wollen. Wenn Ing. müssen sie vollständig montiert sein. procedeul se foloseşte la construcţia de fabrici. Es begann eine Reihe von Vorträgen. Werner hatte das Problem des innerbetrieblichen Transportes erläutern wollen. c. notierten wir das Notwendigste. Vormittag. Ing. Berger hatte an der Tagung nicht teilnehmen können. Prof. Durch dieses Verfahren waren viele Transporte erspart worden. d. Exerciţiul 443: a. f. Der Leiter der rumänischen Delegation hatte das Wort ergriffen. d. Exerciţiul 440: a. d. Der Vortrag hatte dieses Problem nur kurz erläutern können.CHEIA EXERCIŢIILOR 515 innerhalb. Quelle. nachdem das Programm bekannt geworden war. Man hatte die Endprodukte abliefern müssen. stellt man die Maschinen auf. Als der Transport erfolgte. Wenn Ing. eröffnen. d. Als man erkannt hatte. Der Hin. c. e. Schneider die Einladungen beschafft. c. Sobald wir dieses System anwenden. f. Nachmittag. g. Das Verfahren wird beim Bau von Fabriken verwendet. genommen. Wir hatten die Endprodukte im Fertiglager abgeliefert. Die Kollegen vom Werkzeugbau hatten dieses Problem gelöst. Als die Tagung begann. werden sie im Fertiglager abgeliefert. war Ing. Man hatte ein neues Materialflußdiagramm zusammengestellt. ist der Hin. Berger die Einladungen bringt. g. Welche Versuche waren im Laboratorium durch­ geführt worden ? h. vollständig. beschaffen. a început un şir de discursuri. hatten wir noch keine Ein­ ladungen. Während der Professor sprach. b. Man spricht hier über die Entwicklung von Fördermitteln. erkennen. c. i. d. b.und Hertransport kein Problem mehr. Exerciţiul 442: a. d. b. Schulze nicht im Werk. b. Auch Ing. sprechen wir über das Programm der Tagung. suchte man neue Methoden. Wir nehmen die Fabrik in Betrieb. e. Exerciţiul 444: a. Nachdem das Materialflußdiagramm erarbeitet worden ist. Die Delegation nahm an der Tagung teil. nehmen wir an den Veranstaltungen teil. Wer hatte die Pläne für die Aufstellung ausarbeiten müssen ? c. hatte. aici se vorbeşte despre evoluţia unor mij­ loace de transport. Wir hatten das Materialflußdiagramm ausarbeiten müssen.

Innerbetrieblicher Transport. c. Die Anwendung von Handarbeit ist hier nicht notwendig. Eine ständige Quelle von Verschwen­ dung. Bevor eine Fabrik in Betrieb genom- . g. Materialfluß usw. er ist nicht nur ein modernes Problem.. j . j . f. . 1. Der Hertransport ist ebenso teuer wie der Hintransport. Nachdem die Tagung eröffnet worden war. m. i. Prof. An der Tagung. n. Man vereinbarte. Als man den Plan skizzierte. Nach der Tagung besprechen wir das Stromverschwendungsproblem. Während man die Transportanlage montiert. So. stellen wir Präzisionswerkzeuge von bester Qualität her. Es ist sehr modern. daß ein kontinuierlicher Materialfluß möglich ist. man kannte es. Wir liefern Transportmittel und andere Fertigwaren nach Italien. sowohl am Vormittag alls auch am Nachmittag an der Tagung teilzunehmen. g. d. kannten wir dieses Problem nicht. b. . . f. Sie als Ingenieur müssen alle Transportsysteme kennen. k. Ja. Er sprach über den innerbetrieblichen Transport. Wie schnell können Sie einen Plan für die Aufstellung von Werkzeugmaschinen skizzieren ? . c. Wie transportieren wir die Endprodukte. Exerciţiul 448: a. h. Metarialfluß­ diagramme für die gesamte Fertigung. Exerciţiul 449: Wer hatte die Einladungen beschafft ? Wer hatte die Tagung eröffnet? Wer hatte das Wort ergriffen? Wer hatte das Problem erläutert ? Wer hatte den Transport durchgeführt ? Wer hatte die Endpro­ dukte abgeliefert ? Wer hatte den Strom erspart ? Wer hatte den Plan ent­ worfen ? Wer hatte das Diagramm zusammengestellt ? Wer hatte die Zeich­ nungen ausgearbeitet ? . wenn wir keine Transportmittel haben ? o. montieren wir die Maschinen nicht. vă rugăm să schiţaţi amplasarea de instalaţii de transport. Schleifmaschi­ nen und Einspindelautomaten. Die Handarbeit ist teurer als die Automatisierung. Habt ihr den Rost von der Oberfläche entfernt ? 1. transportăm mate­ rialul cu ajutorul conteinerelor.516 CHEIA EXERCIŢIILOR lagen. i. Wir transportieren das Material mit Hilfe von Containern.. Er besteht im Transport von Werkstoffen und -stücken von Maschine zu Maschine. Wir brauchen einen Stapler für das Transportieren der Fertigwaren. Teile aus Kunststoffen zu gebrauchen. e. b. m. Ing. Seitdem wir diese Maschinen verwenden. Dr. Eine Skizze ist nicht so genau wie eine fertig aus­ gearbeitete Zeichnung. machen Sie das Materialflußdiagramm. Nein. Schneider. n. Seit längerer Zeit montieren wir auch Maschinen wie Kopierfräsmaschinen. folosirea lucrului de mînă nu este necesară aici. g. Exerciţiul 450: Von wem waren die Einladungen beschafft worden ? Von wem war die Tagung eröffnet worden ? Von wem war das Wort ergriffen worden ? Von wem war das Problem erläutert worden ? Von wem war der Transport durchgeführt worden ? Von wem waren die Endprodukte abgelie­ fert worden ? Von wem war der Strom erspart worden ? Von wem war der Plan entworfen worden ? Von wem war das Diagramm zusammengestellt worden ? Von wem waren die Zeichnungen ausgearbeitet worden ? Exerciţiul 451: a. k. Werner. Weil der Aufstellungsplan noch nicht fertig ausgearbeitet ist. f. h. d. e. p.

Volumen. d. möglich. c. e. Sie werden den Rost von der Oberfläche beseitigen ! b. bewahren. h. Das Resultat wird davon nicht beeinflußt werden. die ein­ genommene Vorrangstellung — die von den Metallen eingenommene Vor­ rangstellung. das wichtigste Anwendungsgebiet — das für Plaststoffe wichtigste Anwendungsgebiet. d. Wir bemerken den fortwährend zunehmenden Rhy­ thmus der Produktion. notwendig. Zahnräder. gegen. . mehr. werden. Von welchen sich an der Ober­ fläche vollziehenden Veränderungen ist die Rede ? d. Kabel. Weg. c. lösen. die eingesetzten Formteile — die bei der Montage eingesetz­ ten Fbrmteile. der verzeichnete Werkstoff b e d a r f — d e r in den letzten 1 Jahren verzeichnete Werkstoff bedarf. Exerciţiul 457: a. der sich erhöhende Werkstoffbedarf — der sich ständig erhöhende Werkstoffbedarf. Phase. Die Temperatur wird sich bis zu 800°C erhöhen. der zunehmende Rhythmus — der ständig zunehmende Rhythmus. bisher. ohne. Produktion. die sich verdoppelnde Produktion — die sich alle fünf Jahre verdoppelnde Produktion. das ersetzte Gummi — das als Isoliermaterial ersetzte Gummi. Stapler. die sich eignenden Kunststoffe —• die sich als Schutzschicht eignenden Kunststoffe. Hängebahnen. das verwendete Werkstoffvolumen — das bei der Fertigung verwendete Werkstoffvolumen. Lager­ gestelle. e. Container usw. Man wird Kunststoffe schon weitgehend ver­ wenden können. Zukunft. Wir liefern die in unserem Werk erzeugten trag­ baren Bohrmaschinen auch ins Ausland. liegen. g. c. b. Rahmen. die sich bewährende Neuerung — d i e sich in der Praxis bewährende Neuerung. hier. Tagung. Handbohrmaschine. Paletten. Das in den letzten zwei . geschult. erwähnt. Haartrockner. Gütekontrolle. Man wird das Gehäuse ersetzen müssen. f. Exerciţiul 454: Jahr. . Welche Hitzebeständigkeit wird dieser Kunststoff aufweisen ? f. Nachteile.CHEIA EXERCIŢIILOR 517 men wird. Exerciţiul 459: a. chemisch. g. Sie werden den Druck erhöhen ! c. h. b. sich bewäh­ ren. die erzeugten Handbohrmas schinen — die in unserem Werk erzeugten Handbohrmaschinen. zerstören. Sie werden den Plan für den Werkstoffbedarf ausarbeiten ! e. Wie wird sich dieses Isoliermaterial bewähren? d. Erwägung. Vorteil. Exerciţiul 458: a. erhöhen. durchführen. o. Problem. Exerciţiul 460: a. über. Sie werden die Endpro­ dukte zeitgerecht abliefern ! . weitgehendst. beschädigen. Sie werden das Programm der Veranstaltungen entwerfen ! f. Sie werden den Maschinenteil. einnehmen. Stahl. obwohl. die sich vollziehenden Veränderun­ gen — die sich an der Oberfläche vollziehenden Veränderungen. Der Härtegrad wird von der Temperatur verändert werden: e. Schreibmaschine. allmählich. Der Werkstoff bedarf wird sich verdoppeln. b. versuchen. Exerciţiul 456: a. innerbetrieblich. c. höchstens. Verfügung. b. ersetzen ! d. ersparen. . Gebiet. vollziehen. groß. Elektrokarren. erproben. übrigen. Förderbänder. erzie­ len. Stapler..

Der Druck im Behälter ist am Vormittag um 2 at gefallen. Heute kann man. billig. die sich in der Praxis als entsprechend bewährt. denn sie sind nicht korrosionsfest. so bestimmen wir auch. den man hier verwen­ det. Es wird durch Kunststoffisolierung ersetzt werden. Vor der Neueinrichtung von Fabriken ist das Ausarbeiten von Materialflußdiagrammen notwendig. 1. Wem haften diese Vorteile a n ? Dem Kunststoff. Man trägt auch hier eine Schutzschicht aus Kunststoff oder Farbe. b. D. e. glänzend. doch wir müssen Material einsparen. Exerciţiul 472: a. Durch die Plastmassen. Exerciţiul 466: a. wie wir auf der Tagung hörten. Das heute am meisten bekannte Gebiet für die Verwendung der Plastmassen ist auch ein Anwendungsgebiet für neu entwickelte technische Verfahren. einige Vorteile: sie sind leicht. elektrische Apparate aller Art. p. e. es werden kaum noch umwäl­ zende technische Neuerungen zu verzeichnen sein. Das Werk verarbeitet wie der Direktor erklärte. j . Bild 1 erlaubt einen Blick in die voraussichtliche Entwicklung bis zum Jahre 2 000. b. Ja. durch Verschmieden zu Schmuck und Gefä­ ßen verarbeitet werden. bei denen Hitzebeständigkeit Grundbedingung ist. Sie ist etwa 350—400CC hoch. mit wem wir arbeiten und für wen wir die Maschinen erzeugen.B. es sind neue Anwen­ dungsgebiete möglich. im Mittelalter geschah. Sie wird etwa die Hälfte des Werkstoffvolumens der Welt ausfüllen. Coolidge sinterte wie der Professor im Vortrag erläuterte. f. d. b. was z. n. Exerciţiul 465: a. Nein. isolierend. Wichtig ist. e. Wolframpulver bei hohen Temperaturen in Schutzgasat­ mosphäre. Zahnräder. J a . Anstelle von Stahl und anderen Metallen.518 CHEIA EXERCIŢIILOR Jahren aufgezeichnete Werkstoffvolumen wird verdoppelt werden müssen. Haartrockner. c. Die von Ihnen entwickelte Methode stellt eine Neuerung dar. Gehäuse für Handbohrmaschinen. daß die auf elektro- . k. b. W. Nach Ihrem Verfahren sind noch 2 t Werkstoff notwendig. g. Daß die Produktion sich in einem noch schnelleren Rhythmus vollziehen wird. hauptsächlich Metallpulver zu Halbzeug. Der Goldstaub konnte. korrosionsfest. h. o. Rahmen und Sockel für Schreibmaschinen. c. f. Wenn wir bestimmen. d. m. sie wird sich noch weiter erhöhen. d. c. wann man mit der Produktion beginnt. Die schwache Hitze­ beständigkeit. leicht verformbar usw. aber keinesfalls aus Metall auf die Oberfläche auf. f. c. es gibt Formteile aus Kunst­ stoffen. werden den Kunststoffen neue Einsatzmöglichkeiten eröffnen. Wenn der Kunststoff. Was versucht diese Belegschaft ? Anstelle von Metallen Kunststoffe zu verwenden. besser ist. Neue Anwendungsgebiete. Exerciţiul 462: a. Die Metalle. Metallpulver verdichten. Wie vollzieht sich das Kaltschweißen ? Bei sehr hohem Druck. i. schalldämpfend. dann ersetzen wir die metallischen Teile. J a . Bis zum Jahre 2 000 werden sie aber allmählich von den Plastmassen ver­ drängt werden. Ja. Seit dem Jahre 1930 hat sie sich alle 5 Jahre verdop­ pelt. was vor 300 Jahren nicht bekannt war. e. farbig.

wofür hoher Druck erforderlich ist. . . Die Formgebung erfolgt durch Verpressen in Werkzeugen.... stiege die Produktion unseres Werkes.. die mit Kobalt legiert sind.. allgemein bekannt.. wobei das Pulver sehr feinkörnig sein muß. auf elektrolytischem Wege erzeugt. Die Metallpulver werden auf chemischem oder auf elektrolytischem Weg erzeugt. Es könnte gelingen.. d. Das Pulver. Pulver mit größeren Teilchen würden weniger brauchbares Sintermaterial ergeben..B. käme es zu neuen Fortschritten.... die nur bei hohen Temperaturen schmelzen. In der Metallkeramik wird Metallpulver zu Halbzeug verdichtet. Exerciţiul 478: a. Man könnte noch viele Hauptarbeitsgänge erwähnen.CHEIA EXERCIŢIILOR 519 lytischem oder chemischem Weg gewonnenen Pulver möglichst feinkörnig sind... Ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie.. c. b.. Wenn die Teilchen größer wären. .... wobei er sehr hohe Temperaturen benötigte. b... Das Metall­ pulver... nur bei hohen Temperaturen schmelzend. was durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt erfolgt. die bei 90% liegt.. Exerciţiul 479: a.... Exerciţiul 473: a. Das Zusammenbacken. c. Die Metallkarbide. Die Formgebung müßte unter hohem Druck geschehen. das unter höherem Druck verarbeitet wird.. die Dichte des Preßgutes. die zu Plättchen gepreßt sind... bei 90% liegend... e. die bei 90% lie­ gende Dichte des Preßgutes . .. wäre es feinkörniger.. Exerciţiul 476: a. e. die Metallkarbide..... d. die Metallkarbide. wäre das Halbzeug weniger brauchbar. das Metallpulver. die Dichte. die Metallkarbide. Wenn das Pulver auf chemischem Wege gewonnen würde.. Coolidge verdichtete und sinterte Wolframpulver.. ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie.. Die Dichte des Preßgutes. . d. Das Zusammenbacken müßte durch Hitze erfolgen. das auf elektrolytischem Wege erzeugte Metallpulver ... Wenn der Versuch gelänge. mit Kobalt legiert. d. d... .. Exerciţiul 475: a.. e. so würden sich neue Mö­ glichkeiten erschließen. Die Metallkarbide.. e.. Wenn uns mehr Sintermaterial zur Verfügung stünde. Die Verfahren. feinere Pulversorten billig zu erzeugen. das Pulver. Die chemisch gewonnenen Pulver sollten möglichst feinkörnig sein. e. b.. die Verfahren.... c. das auf elektrolytischem Wege erzeugt ist. . . Wenn diese Verfahrenstechnik weiter entwickelt würde. g. c... das unter höherem Druck verarbeitete Pulver. die heute Anwen­ dung finden. D.. b. das Zusammenbacken durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt erfolgend. die auf 98% erhöht ist. Hartmetalle wären z. das durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt erfolgende Zu­ sammenbacken. auf 98% erhöht.. f. .. Die Metallkarbide. unter höherem Druck verarbeitet.. b. .. Die Metallkarbide. Sintern ist das Zusammenbacken der gepreßten Pulverteilchen. der allgemein bekannt ist. c.. . . .. ... W.. ein allgemein bekannter Arbeitsgang der Pulvermetallurgie. heute Anwendung findend....... Die Dichte. das durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt erfolgt. wodurch sie nicht sehr billig sind... zu Plättchen gepreßt.

Die Eigenschaft. f. r. n. . g. Er sinterte es in Schutzgasatmosphäre und bei Temperaturen nahe dem Schmelz­ punkt. bzw. Weniger brauchbares Sintermaterial. Dann stünden der Metallkeramik noch weitere Anwendungsgebiete offen. Sie verarbeiteten ihn. Nachbearbeitung des Preß­ gutes. der Energiequelle für das Explosionsverformen. h. e. Unter Sin­ tern versteht man das Zusammenbacken der gepreßten Pulverteilchen. Zur Herstellung von Schneiden an.:. erhöht wer­ den. Exerciţiul 483: a. so hätten sich neue Möglichkeiten erschlossen. Halbzeug. Warmbehandlung der Formteile. Zu Schmuck und Gefäßen.spanabhebenden Hochleistungswerkzeugen. Durch Verpressen in Werkzeugen unter hohem Druck. Erst um 1809. hätte sie ein größeres Anwendungsgebiet gefunden. c. d. b. f. Platinpulver.wo­ durch die Qualität des Halbzeugs weniger gut ist. Exerciţiul 482: a. wäre es zu neuen Fortschritten gekommen. Es gelang ihm. j . auf höhere Tempera­ turen erhitzt. Man sprach von den Explosionsstoffen. Vi Die Verwendung dieses Verfahrens auf einem neuen Ge­ biet. Formgebung.. i Exerciţiul 486: a. Die Bedeutung dieses Verfahrens. wäre die Produktion unseres Werkes gestiegen. im Maschinenbau und in der Feinmechanik er­ schließen. Wenn der Versuch gelungen wäre. 1. wären sie feinkörniger. c. Wenn eine Nachbearbeitung des Preßgutes nötig gewesen wäre. p. e. des Auf­ treibens von Zylindern zu Hohlgefäßen ist bekannt. v. Nein. d. b. .und Raumfahrttechnik erschließt unübersehbare Möglichkeiten. wäre das Halbzeug weniger brauchbar gewesen. Wenn die Teilchen größer gewesen wären.3 mm. dem Gebiet der Raketen. Nach 1945. man kann hier nicht alle nennen. Sehr wichtig ist die Art des Spreng­ stoffes. Wir erwähnen Adamson.J 520 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 480: a. u. den neuen Energiequellen zur Verformung von Metallen.. Ja. b. den Schieß­ oder Treibstoffen und den Sprengstoffen. Wenn uns mehr Sintermaterial zur Verfügung gestanden hätte. m. c. t. Seit dem Mittelalter ist sie schon bekannt. f. Wenn diese Verfahrenstechnik weiter entwickelt worden wäre. : . Sie erschließt neue Möglichkeiten.06—0. b. wäre das. Legierungen hoher Härte. Pulvergewinnung. Die Herstellung von Teilen durch die Technik der Pulvermetallurgie wäre ein neues Verfahren in unserem i Werk. wäre es feinkörniger gewesen. Die Explosionsstoffe bestehen aus zwei Gruppen. Wenn man das Pulver auf elektrolytischem Wege herstellen würde. Die Erzeugung von Flüssigkeitsdrücken durch Explosion gelang Munroe und Johnson.?!. Mit der Gewinnung von Metallpulvern und deren Ver­ arbeitung zu Halbzeugen. Die Fabrikationstechnologie würde neue Möglich­ keiten in der Elektrotechnik. sie könnte. k. d. . Korn­ größen von 0. Wolframpulver zu sintern. d. c. i. Wenn das Pulver auf chemischem Wege gewonnen worden wäre.nach dem Sintern gemacht worden. s. e. w. o. Das Pulver ist nicht feinkörnig. Wenn die Metallkeramik bekannt gewesen wäre. den Erfinder des Explosions­ verformens. Sie wird noch Metallkeramik genannt. Sie liegt bei 90%. zwei engli­ schen Ingenieuren. durch Verschmieden.-. z. . g. feinkörnig zu sein.

Woraus bestehen die Explosionsstoffe ? c. e.m.CHEIA EXERCIŢIILOR 52 Exerciţiul 488: a.a.. Wofür wollen sie sich entscheiden ? d.die Anwendbarkeit = aplicabilitatea portantă . Worauf wirkt der Flüssigkeitsdruck ein? h. die Vereinbarung = convenţia schwierig = dificil die Gesamtheit = totalitatea die Beantwortung = răspunsul der Entwurf = proiectul die Befestigungsvorrichtung = dispozi. . h.d. Exerciţiul 489: a. .. Worauf muß man verzichten? g. Woran muß sich die ganze Energie beteiligen ? e. Wollen Sie sich für das Distanzverfahren entscheiden ? d. g. Wir wollen auf die Erzeugung von Werkzeugmaschinen zurückgreifen. Worauf bezieht sich der Vortrag? b. f. Worauf wollen wir zurückgreifen? Exerciţiul 490: (model): das = cuvînt simplu Explosionsverformen = cuvînt compus din două cuvinte derivate dieses = cuvînt simplu interessante = cuvînt derivat dintr-un cuvînt compus Verfahren = cuvînt derivat ş. Der Flüssigktitsdruck wirkt auf die Metalloberfläche ein. Exerciţiul 491: Haar-trockn-er Ge-schwind-ig-keit Hohl-ge-f äß Be-an-spruch-ung .-. Worüber verfügt unser Werk ? f. b.. c. Man muß auf den Transport ins Fertiglager verzichten. Unser Werk verfügt über die modernsten Maschinen.die Stromeinsparung = economia de tivul de fixare curent der Wichtigkeitsgrad = gradul de im. Exerciţiul 492: entwickeln gleichrichten verschweißen herstellen Stromerzeugen zuführen erfinden Schweißen. Die ganze Energie muß sich an der Verformung beteiligen. Die Explosionsstoffe bestehen aus zwei großen Gruppen. Der Vortrag bezieht sich auf das Wesen dieses Prinzips. umformen einwirken stanzen bezeichnen fortschreiten eigen härten Form geben Sand gießen genau zugfest Exerciţiul 493: die Eckigkeit = forma unghiulară die Verfügbarkeit = disponibilitatea die Kürze = scurtimea . Werk-stof f-be-darf Haupt-arbeit-s-gang Fert-ig-ung-s-ein-richt-ung Wider-stand-s-schweißen Ver-ant-wort-lich-e Ţief-zieh-werk-zeuge End-be-arbeit-ung Ân-wend-ung-s-ge-bieţ Be-trieb-sam-keit Üoch-leist-ung-s-werk-zeug Kunst-stoff-isolier-ung •.

Wenn der Sprengstoff direkt auf das Werkstück einwirkt. d. Der Sprengstoff erweist sich als vorteilhafter. Worauf beruht das Distanzverfahren ? — Auf Einwirkung des Spreng­ stoffes durch eine Flüssigkeit. die Verformung. die Arbeiterin. d. der Arbeiter. k. Über die Möglichkeit. g. g. und in Sprengstoffe.oder Treibstoffe. In Schieß. Worüber verfügt das Werk ? — Über moderne Maschinen. Patente für die Erzeugung von Flüssig­ keitsdrücken durch Explosionsstoffe. ausarbeiten s. Wofür tntscheiden sich die Fachleute ? — Für das neue Verfahren. verarbeiten. Es beruht auf dem Prinzip. Das Patent über das Auftreiben von Zylindern zu Fässern. Sprengstoffe sind Explosionsstoffe. der Schweißumformer s.oder Treibstoff. c. Aus dem Kontakt­ verfahren und dem Distanzverfahren. n. Schieß. c. die bei extrem hohen Geschwindigkeiten detonieren und Drücke bis zu 281 000 kp/cm2 erzeugen. verschiedene Kesselbleche durch ex­ plosive Beanspruchung zu prüfen. j . Exerciţiul 497: a. Was erlangt die neue Methode ? — Große Bedeutung.522 CHEIA EXERCIŢIILOR die Betriebsleitung = conducerea întreprinderii die der die das der das Herstellungsverfahren = procedeul de fabricaţie unverändert = neschimbat Exerciţiul 494: Ladung = încărcătura das Gehäuse = carcasa Handwerker = meseriaşul die Einladung = invitaţia Gewinnung = obţinerea die Durchsicht = examinarea Teilchen = părticica der Abschluß = încheierea Haartrockner = uscătorul pentru der Farbanstrich = stratul de păr vopsea die Bedeutung = însemnătatea der Werkzeugmacher = sculerul die Hitzebeständigkeit = rezistenţa la die Kaltverformung = deformarea la căldură rece Exerciţiul 495: (Model): arbeiten: die Arbeit.a. Exerciţiul 498: a. Was verfolgen die Kontrolleure ? — Die Güte der Erzeugnisse. bearbeiten. b.und Raumfahrttech­ nik. die Form: formen. h.oder Treib­ stoffe sind Explosionsstoffe. b. Woran beteiligt sich die Delegation ? — An dem Versuch. f. die üblichen Energiequellen zur Verformung von Metallen durch Explosionsstoffe zu ersetzen. Wenn die Ladung indirekt zur Anwendung kommt. Worauf wirkt die Detonation ein ? — Auf eine Metalloberfläche. der Umformer. . sie ist gar nicht so neu. e. Für die moderne Raketen. e. m. Die üblichen Energiequellen werden durch Explosionsstoffe ersetzt. umformen. verformen. h. i. f. die verhältnismäßig langsam abbrennen und Drücke bis zu 2800 kp/cm2 entwickeln. Nein.a. 1. Worauf verzichtet man ? — Auf den Schieß.

CHEIA EXERCIŢIILOR

523

meist durch Wasser als druckübertragendes Medium, o. Abb. 1 zeigt das Dis­ tanzverfahren, p. Eine Verformung des Rohteiles, r. Als Energiequelle. Exerciţiul 503: (Model): Ein Forscher hat einmal behauptet: „Die Automation ist die Fortsetzung eines Entwicklungsprozesses, der bereits in der Steinzeit begonnen hat, als der Mensch die ersten Werkzeuge ... schuf." Exerciţiul 505: a. Der Professor erklärte, bei der Automation trete der Mensch fast völlig zurück. Bei der Mechanisierung sei er ein wesentliches Glied der Fertigung gewesen. Nach 150 Jahren werde die Automation einen noch höheren Grad erreichen. b. Der Ingenieur erläuterte, die Automation gehe nicht bis in die Steinzeit zurück. Man könne ihren Anfang ins 18. Jahrhundert verlegen. Damals habe James Watt den Fliehkraftregler erfunden. Schon vor 150 Jahren seien einige Webstühle durch Lochstreifen gesteuert worden. c. Der Leiter der Delegation fragte, welche Art von Automation wir in unserem Werk anwenden. Ob es in Form von Einzelmaschinen oder von auto­ matischen Fertigungsstraßen geschehe. Ob dieser Automat die Umwandlung vom Rohstoff zum Halbzeug oder von Halbzeug zum Fertigerzeugnis durch­ führe. d. Ein Genosse wollte wissen, ob die neue Energiequelle die Geschwin­ digkeit erhöhe. Wie der Flüssigkeitsdruck auf die Rohteile einwirke. Ob man auf das Kontaktverfahren verzichten könne. Ob sie über den notwendigen Treib­ stoff verfügen werden. Wer sich an den Vorarbeiten beteilige. e. In der Betriebsanleitung steht, man solle die Oberfläche reinigen. Man solle den Rost möglichst gründlich entfernen. Man soll die Metallteile vor Korro­ sion bewahren. Man solle die Metallflächen vor der Montage entfetten. Man soll auf die richtige Aufstellung der Maschine achten. f. Der Oberingenieur bestimmte, dort müsse das Explosionsverfahren ange­ wendet werden, der Explosionsstoff sei bereits hintransportiert worden. Die Geschwindigkeit müsse erhöht werden, sonst werde der Flüssigkeitsdruck zu stark. Wenn jener Rohteil in das Werkzeug eingesetzt worden sei, werde die Ladung abgebrannt. Exerciţiul 506: a. Anfangs schien es, als sti die Anwendung dieses Verfahrens möglich, b. Er verfügte über die Arbeitsmethoden, als sei er der Oberingenieur. c. Sie hielten an der alten Methode fest, als gebe es keine neuen, d. Der Werk­ stoff bedarf nahm so sehr zu, als müsse sich die Produktion verdoppeln. Exerciţiul 507: a. Der Fachmann muß seine Meinung äußern. Der Mensch erfindet sich sein Werkzeug selbst. Er schuf einen neuen Apparat. Wir behaup­ ten das auch jetzt. b. Er sagte, daß die Mechanisierung zurücktrete, daß der Fachmann seine Meinung äußern müsse, daß jedes Fertigerzeugnis diese Einzeloperation durch­ machen müsse, daß der Mensch sich sein Werkzeug selbst erfinde, daß er einen neuen Apparat schaffe. Daß man annehme, daß alles gut ablaufe, daß wir das

524

CHEIA EXERCIŢIILOR

auch jetzt behaupten, daß der Sprengstoff als Energiequelle erscheine, daß sie uns auf die Verkettung der Fertigungsstraße hinweisen, daß wir unsere Worte kurz fassen sollen, daß man den Termin ins nächste Jahr verlege. Exerciţiul 508: a. Seit dem 18. Jahrhundert, b. Die ersten Werkzeuge des Menschen waren Knüppel, Hebel, Beile usw. c. Die Meinung, daß es seit der Steinzeit Automation gebe. d. Unter Automation versteht man alle Vor­ gänge, die selbständig, zwangsläufig, unwillkürlich, selbstregelnd ablaufen. e. Ja, es scheint, daß diese Meinung überall Aufnahme gefunden habe. f. Im 18. Jahrhundert, g. Seit 150 Jahren, h. James Watt. i. In Amerika, j . Diese ersten vollautomatischen Erfindungen waren revolutionierend, k. Davon, wel­ chen Grad die Automation nach 150 Jahren erreichen werde. I. Eine stürmische Entwicklung über die Mechanisierung zur vollkommenen Automation, m. Dort war er ein wesentliches Glied der Fertigung, n. In der Automation tritt er fast völlig zurück, o. Heute erscheint anstelle der handbedienten Werkzeugmaschi­ nen der Automat, p. Als Einzelmaschine oder als automatische Fertigungs­ straße, r. Er führt die Umwandlung vom Rohstoff oder Halbzeug zum Fertig­ erzeugnis durch, einschließlich der notwendigen Kontrollen. Exerciţiul 509: a. Die Fachleute sagen, die Automation befinde sich in einem dauernden Entwicklungsprozeß, b. Ich möchte fragen, welche Rolle der Mensch im Mechänisierungsprozeß gespielt hat. c. Wir wissen nicht, ob wir alle mechanisch bedienten Werkzeugmaschinen durch Automation ersetzen können, d. Der Ingenieur behauptet, der Automat habe auch die notwendigen Kontrollen durchgeführt, e. Er hat erklärt, daß diese Kontrolle in einer Viel­ zahl von Operationen bestehe, die oft elektronisch gesteuert seien, f. Wir möchten wissen, welchen Grad die Automatisierung über 200 Jahre erreichen wird. g. Der Gast äußerte die Meinung, die Automation habe in der Steinzeit begonnen, damals, als die ersten Werkzeuge erfunden worden seien, h. Wir fragen uns, ob Werkzeuge wie Knüppel, Hebel, Beile usw. bei der Begriffsbestimmung der Automation in Betracht gezogen werden können; Exerciţiul 511: â. Unser Aufenthalt hier geht doch bald zu Ende, nicht wahr? b. Sie werden im Sommer doch nach Rumänien kommen, nicht wahr? c. Übermorgen können Sie mir doch Bescheid geben, nicht wahr ? etc. Exerciţiul 512: (Model): Der 24. (vierundzwanzigste) Januar — den 24. (vierundzwanzigsten) Januar — am 24. (vierundzwanzigsten) Januar — E s wird 24. (vierundzwanzigster) Januar werden. Exerciţiul 513: a. In diesem Dialog sprechen Herr Berger und Genosse Munteanu. b. Er sagt ihm, ihr Aufenthalt dort gehe bald zu Ende. c. E r möchte wissen, wann Herr Berger nach Rumänien kommen werde, d. Dienstag öder Mittwoch, e. Er hofft noch im Herbst oder Winter nach Bukarest kommen zu können, f. Seine Reise hängt von den Arbeiten für den Fünfjahresplan ab. g. Weil es in der Zeit in Rumänien wochenlang herrliches Wetter gibt. h. Dieses Jahr kommt er dienstlich, und nächstes Jahr kommt Herr Berger auf Urlaub nach Rumänien.

CHEIA EXERCIŢIILOR

525

Exerciţiul 517: a. Ich weiß, Sie haben noch eine Stunde Zeit. b. Ich glaube, Herr Berger ist in Berlin, c. Ich nehme an, er kommt pünktlich zu den Be­ sprechungen, d. Ich sehe, die Sekretärin hat die Tagesordnung, e. Er hat ge­ sagt, wir müssen um 2020 auf dem Bahnhof sein. f. Ich weiß, die Besprechungen dauern nicht lange. Exerciţiul 518: Das ist ja prima ! Das ist ja ausgezeichnet ! Das ist ja wun­ derbar ! Das ist ja herrlich ! Das ist ja schade. Exerciţiul 519: a. Herr Berger, Genosse Munteanu und die Sekretärin. b. Er kommt genau um 730. c. Die Besprechungen mit der Werkleitung begin­ nen um 8 Uhr. d. Sie werden bis gegen 1245 dauern, e. Um 13 Uhr müssen sie im Labor und um 14 Uhr beim Mittagessen sein. f. Auf dem Bahnhof müssen sie um 1710 sein, denn dann kommt Kollege Popescu von Berlin zurück, g. Nein, wir wissen es nicht, h. Sie fragen die Sekretärin danach, i. Sie gibt ihnen die Tagesordnung, j . Auf der Tagesordnung steht das Tagesprogramm. Exerciţiul 522: Wie spät / Wieviel Uhr ist es ? — Wann beginnen die Besprechungen ? — Habe ich noch Zeit, einen Kaffee zu trinken ? — Wie lange dauern die Besprechungen ? — W a n n kommt Herr Schulze an ? — W i e lange war er in Dresden ? — Wann und wo essen wir zu Mittag ? Exerciţiul 524: a. Da ist ja mein Paß ! b. Da ist ja eine Flasche Kognak ! c. Da kommt ja der Zug ! d. Da warten ja unsere Freunde ! etc. Exerciţiul 525: a. Die rumänische Delegation befindet sich auf der Reise in die DDR, in der Nähe der Grenze, b. Die Paßkontrolle muß die Reisepässe sehen, die Zollkontrolle muß das Gepäck kontrollieren, c. Nur einen Monat. d. Ja, bei jedem Paßamt oder Polizeirevier, e. Ja, er hat drei Koffer, f. Nein, er hat nichts zu verzollen.' g. Nein, sie sind nicht zollpflichtig, h. Etwa eine halbe Stunde, i. Nach zwei Stunden Fahrt, j . Es erwartet sie Ingenieur Berger und seine Kollegen, k. Er stellt ihnen seine Kollegen vor. 1. Das Handgepäck trägt er zum Wagen, das große zur Gepäckaufbewahrung, m. Man bezahlt 1,20 M pro Gepäckstück, und man bekommt dafür einen Gepäckschein, n. 50 Pfennige pro Gepäckstück, o. Mit dem Wagen. Exerciţiul 528: a. Wo kann ich mein Visum verlängern lassen ? b. Ist ein Fotoapparat zollpflichtig ? c. Ich habe keine internationale Währung, d. Wie lange hält der Zug auf diesem Bahnhof ? e. Müssen wir für diesen Zug Platz­ karten haben ? f. Wo können wir unser Gepäck lassen ? g. Wieviel kostet die Gepäckaufbewahrung ? h. Gestatten Sie mir, Ihnen meine Frau vorzustellen ! i. Freut mich, Sie kennenzulernen. Exerciţiul 529: Fahrkarten, bitte ! —Auch die Platzkarten, bitte ! —Wie­ viel kostet eine Platzkarte ? — W a n n sind wir in Leipzig ? — Kann ich dort mein Gepäck auf dem Bahnhof lassen? — W i r d e n Sie von jemandem erwartet ? Exerciţiul 530: Kann ich mir hier das Zimmer aufräumen lassen? Kann ich mir hier die Wäsche waschen lassen ? Kann ich mir hier die Schuhe putzen lassen ? Kann ich mir hier die Kltider aufbügeln lassen ? Kann ich mir hier die Anzüge bürsten lassen ? Kann ich mir hier die Haare schneiden / mich hier

526

CHEIA EXERCIŢIILOR

frisieren lassen ? Kann ich mich hier rasieren lassen ? Kann ich mein Gepäck nach unten / oben bringen lassen ? Kann ich hier meinen Anmeldeschein aus­ füllen lassen ? Kann ich hier ein Ferngespräch anmelden lassen ? Exerciţiul 532: a. Oh, das ist aber / ist das aber schön ! b. Oh, der fährt aber / fährt der aber schnell ! c. Oh, das ist aber / ist das aber freundlich ! d. Oh, das kam aber / kam das aber schnell ! e. Oh, der ist aber / ist der aber schwer ! f. Oh, das ging aber / ging das aber schnell ! g. Oh, der ist aber / ist der aber groß ! h. Oh, der arbeitet aber / arbeitet der aber gut ! Exerciţiul 533: a. Drei Einbettzimmer, b. Für die Gäste aus Rumänien. c. Sie liegen im zweiten Stock, d. Sie melden sich bei der Rezeption an. e. Die Reisepässe, f. Mit dem Fahrstuhl, g. Der Junge, h. Das Zimmermädchen zeigt den Gästen die Zimmer, i. Die Hotelzimmer sind schön, jedes Zimmer hat Bad, Balkon, Telefon und Radio, j . Man kann sich im Hotel das Zimmer aufräumen, die Kleider aufbügeln, die Wäsche waschen und die Schuhe putzen lassen, k. Im Speisesaal ißt man zu Mittag, im Frühstückszimmer nimmt man das Früh­ stück ein, im Frisiersalon lassen sich die Damen frisieren, mit dem Fahrstuhl fährt man nach oben. Exerciţiul 536: Für den 15. und 16. März. — Zwei Einzelzimmer mit Bad. — Bitte, wo liegen die Zimmer ? — Oh, sie liegen zu nahe an der Straße. Könnten Sie mir keine anderen geben, in einem höheren Stockwerk ? — Haben die Zimmer auch Balkon ? — Geht der Balkon nach dem Park ? — Oh, ich möchte aber zwei Zimmer mit Balkon auf der Parkseite ! — Ja, bitte, es können auch Zimmer im 7. Stock sein. — Gibt es im Hotel einen Fahrstuhl ? — Und wo liegt das Frühstückszimmer und der Frisiersalon ? — Sie haben keinen Frisiersalon ? Wo soll ich dann meine Haare frisieren lassen ? Wissen Sie, nach der langen Reise... Exerciţiul 538: a. Wollen wir einen Kalbsbraten bestellen? b. Wollen wir ein Schokoladeeis essen ? c. Wollen wir einen Türkischen trinken ? d. Wollen wir Obst kaufen ? e. Wollen wir einen Fisch essen ? f. Wollen wir eine Flasche Wein trinken ? Exerciţiul 539: a. Die rumänischen Gäste essen in der Gaststätte, b. Ja, sie finden einen freien Tisch, c. Er bringt die Speisekarte, d. Nein, sie bestellen kein Gedeck, sie essen nach der Karte, e. Die Karte ist sehr reichhaltig und die Gerichte sind ausgezeichnet zubereitet, f. Frau Georgescu bestellt eine kalte Platte mit Schinken, Wurst, 1/4 Pfund Käse und Schwarzbrot, Herr Antonescu möchte einmal Fisch mit Mayonnaise, Herr Munteanu nimmt eine Pastete in Aspik und Herr Berger verlangt zwei Spiegeleier mit Schinken. Als zweiter Gang folgt gebackene Leber mit Kartoffelpüree, Kalbsbraten mit Beilage, eine Portion Hähnchen vom Grill mit Gemüse und zweimal Kalbsbraten. g. Sie trinken Rheinwein und Bier. h. Am Anfang wünscht Herr Berger „Guten Appetit !" und am Ende „Mahlzeit allerseits !" i. Die Rechnung bezahlt Herr Berger.

CHEIA EXERCIŢILOR

527

Exerciţiul 542: Ist der Tisch hier am Fenster frei ? Könnten Sie uns die Speisekarte und die Weinkarte bringen ? — Haben Sie auch Gedecke ? — Ich möchte als ersten Gang zwei Spiegeleier mit Schinken. — Kalbsbraten mit Kartoffelpüree. — Ja, einen Türkischen. — Mineralwasser. — Danke schön ; Danke sehr ! — Herr Ober, bitte zahlen ! Exerciţiul 543: a. Der Name der Straße, b. die Haltestelle des Busses 48. c. Das Gebäude der Hauptpost, d. die Rückseite des Briefumschlags, e. die Telefonnummer des Elektrowerks. f. der Haupteingang der Technischen Messe. Exerciţiul 544: a. Bestellen Sie mal ein Taxi ! b. Schreiben Sie mal die Adresse ! c. Kaufen Sie mal eine Briefmarke ! d. Geben Sie mal das Tele­ gramm auf ! e. Suchen Sie mal einen Taxenstand ! f. Fahren Sie mal bis zur dritten Haltestelle ! g. Nehmen Sie mal den Bus 32 ! h. Gehen Sie mal bis an die Straßenecke ! Exerciţiul 546: a. Genosse Munteanu will zur Hauptpost gehen, b. Nein, er weiß es nicht, c. Er fragt einen Passanten nach dem Weg. d. Nein, er muß fahren, e. Er kann mit der Straßenbahn oder mit dem Autobus fahren, f. Er muß 3 Haltestellen weit fahren, g. Er muß bei der Herderstraße aussteigen, h. Sie müssen einen Brief aufgeben, i. Sie wollen ihn eingeschrieben mit Luftpost aufgeben, j . Einfach oder eingeschrieben, k. Auf jedem Briefumschlag muß die genaue Adresse und der Absender stehen. 1. Sie geben noch 2 Telegramme auf. m. Damit sie mit Herrn Berger, der sich im Elektrowerk befindet, sprechen können, n. Man nimmt den Hörer ab, man wirft eine Münze / zwei Münzen ein, man wartet den Summton ab und wählt die Nummer, o. Von der Post fahren sie zur Messe hinaus, p. Sie fahren mit einem Taxi. r. Sie treffen sich am Haupt­ eingang des Messegeländes. Exerciţiul 557: Die Münchner Ausstellung; die Wiener Elektrowerke; die Dresdener Tagung; die Hamburger Flugzeugindustrie; die Bukarester Gießereien. Exerciţiul 558: a. Herr Berger verschafft einen Führer durch die Messe. b. Der Besuch verspricht sehr interessant zu werden, c. Nein, sie können sie nicht alle besuchen, d. Traktoren, Werkzeugmaschinen, Ausrüstungen für Petroleumraffinerien usw. e. Er wollte gerne einige Stände der rumänischen Aussteller besuchen, f. Die Stände der DDR, Österreichs und der UdSSR, g. Bei dem Stand der Bundesrepublik Deutschland, h. Sie wollten einige Auskünfte über die Preise, Erzeugnisse, Liefertermine und einige technische Unterlagen, i. Es wurden die Richtpreise angegeben, j . Gewöhnlich erfolgt 1/3 Anzahlung nach Bestätigung der Bestellung und der Rest bei Lieferung ab Werk. k. Sie erhielten eine Sammelmappe mit den gewünschten Auskünften. 1. Sie wird nach München fahren. Exerciţiul 560 (Model): Ja, wir besuchen sie heute nachmittag. •— Nein, wir können nur einen Teil sehen. — Ja, natürlich gibt es einen. — Ja, Rumä­ nien hat auch einen reichen Ausstellungsstand. — Ausrüstungen für Petroleum­ raffinerien, Werkzeugmaschinen, Traktoren u.a.m. — Die Stände der DDR

528

CHEIA F.XERCIŢIILOR

und der UdSSR.—Technische Unterlagen. — Ja, natürlich fragen wir auch danach. Exerciţiul 562: a. München soll die Stadt der meisten Museen sein. b. Das Oktoberfest soll sehr schön sein. c. Das Rathaus soll sehr alt sein. d. Der Fa­ sching soll alljährlich gefeiert werden, e. Viele Ausländer sollen die Pinakothek besichtigen, f. Das Stadion soll ganz modern sein. g. Das Zentrum soll sehr weit entfernt sein. Exerciţiul 563: a. Nachher macht sie eine Stadtrundfahrt durch München. b. Herr Meierhuber fährt mit ihnen durch die Stadt, c. Durch die X X . Olym­ pischen Spiele, d. Die Stadt hat zur Zeit 1 270 000 Einwohner, e. In den vielen Industriebetrieben in und um München, f. Es ist ein altes Fest und wird seit 1810 alljährlich im Oktober gefeiert, g. Es gibt hier den Marienplatz, 1638 errichtet, mit dem alten und neuen Rathaus. In der Nähe liegt das National­ theater, das berühmte Hof bräuhaus und die sog. Residenz, h. Das Deutsche Museum für Naturwissenschaften und Technik, die Pinakothek, i. Am Ende besichtigen sie die Pinakothek, j . Ins Theater, k. Morgen sollen sie das Olym­ pische Stadion, Schloß Nymphenburg und den Englischen Garten besichtigen. Exerciţiul 569: Schokoladeeis schmeckt mir (nicht). Der Herrenanzug gefällt mir (nicht). Das Hotelzimmer gefällt mir (nicht). Der Kalbsbraten schmeckt mir (nicht). Diese Puppe gefällt mir (nicht). Der Wollmantel gefällt mir (nicht). Hähnchen vom Grill schmeckt mir (nicht). Kalte Platte schmeckt mir (nicht). Die langen Ärmel gefallen mir (nicht). Mein Kollege gefällt mir (nicht). Die Verkäuferin gefällt mir (nicht). Die Stadtrundfahrt gefällt mir (nicht). Das Mittagessen schmeckt mir (nicht). Exerciţiul 570: a. Wie lange dauert die Reise von Bukarest nach Wien ? b. Fährt man von Bukarest nach Cluj über Braşov oder über Sibiu ? c. Wann kommt Genosse Popescu nach / von Leipzig ? d. Wo steht der Zug nach Köln ? Fährt er über Nürnberg ? e. Sie fahren über Wien und müssen in Linz ausstei­ gen, f. Hält dieser Zug in Potsdam ? Exerciţiul 571: a. Die Kaufläden in den Wiener Geschäftsstraßen, b. Sie wollte einen Wollmantel kaufen, c. Er war reizend, mit einem eleganten Kragen und erstklassigem Seidenfutter, d. Ja, sie kaufte ihn. e. Er kaufte ein JerseyKleid für seine Frau. f. Es hatte die Größe 49—50 und hatte lange Ärmel. g. Herr Antonescu wollte einen Herrenanzug kaufen, h. Er fand einen Herren­ anzug aus Tergal. i. Sie suchten die Abteilung für Spielzeug und Elektrogeräte. j . Sie kauften noch eine Handtasche, Hemden, ein Tonbandgerät, zwei Paar Schuhe, allerlei Spielzeug, wie: eine Puppe, eine elektrische Eisenbahn u.a.; Geschenke für Bekannte, wie: Parfüms, feine Toilettenseifen u.v.a. Exerciţiul 574: Wo ist bitte die Abteilung für Herrenanzüge ? Verkäufer: Im IV. Stock. Bitte nehmen Sie den Fahrstuhl ! Kunde: Ich möchte einen Herrenmantel, Größe 52. Verkäufer: Welche Farbe ? Wir haben eine sehr reiche Auswahl.

CHEIA EXERCIŢIILOR

529

Kunde: Ich möchte dunkelgrün oder dunkelbraun. Verkäufer: Ich empfehle Ihnen diesen. Es ist ein Wollmantel, sehr ange­ nehm und leicht zu tragen. Möchten Sie ihn probieren ? Bitte zur Kabine. Der Mantel steht Ihnen ausgezeichnet. Kunde: Aber die Ärmel sind zu kurz. Verkäufer: So ist das modern. Man trägt kürzere Ärmel. Kann ich Ihnen den Kassenzettel geben? Kunde: Nein, ich möchte noch einen Mantel probieren, vielleicht in dunkel­ blau oder in schwarz. Haben Sie meine Größe ? Verkäufer: Aber gewiß ! Bitte ! Dieser hat einen eleganten Schnitt, einen modernen Kragen und die Ärmel sind länger. Kunde: Ja, dieser gefällt mir. Wie teuer ? / Was kostet er ? Ja, gut, ich nehme ihn. Verkäufer: Vielen Dank ! Auf Wiedersehen ! Exerciţiul 577: a. SL wollen die Heimreise vorbereiten, b. Sie wollen mit dem Zug fahren, c. Sie informieren sich im Reisebüro der österreichischen Bundesbahnen, d. Ja, die Beamtin gibt ihnen Auskunft, e. Weil die Reisezeit zu lang ist. f. Sie wollen mit dem Flugzeug reisen, g. Sie wollen am 26. Sep­ tember nach Bukarest fliegen, h. Ja, man kann ihnen Plätze reservieren. i. Die Beamtin, j . Sie kaufen gleich drei Flugkarten, k. Sie fahren mit den Autobussen zum Flughafen hinaus. 1. Der Wiener Flughafen liegt außerhalb der Stadt. Er heißt Schwechater Flughafen, m. Das Flugzeug startet um 1315. Es landet um 1610 auf dem Bukarester Flughafen, n. 25 kg Reisegepäck ist zulässig, o. Für je 5 kg Übergepäck sind 18 Schillinge zu entrichten, p. Im Flugzeug wird ein ausgiebiger Imbiß mit Getränken geboten.

34 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 1/103

SEMNE DE PRESCURTARE A U N O R C U V I N T E D I N LIMBA GERMANĂ

a. Abb. Anm. Aufl. Ausg. Bd. bzw. dgl. d.h. d.i. f. Fa. f.f. 1. lfd. lfd.J. lfd.Nr. m.E.

die die die die der das das die der das die

Jg-

o.a.
rd. s. S. s.o. sog. Std. s.u. u. u.a. u.a. u.a.m.; u.dgl. (m) usf. usw. u.U. u.v.a. u.Z. u.zw. vgl. v.o. v.u.Z. v.u. Z. z.B. z.T. z.Z.

die

am sau an Abbildung, -en Anmerkung, -en Auflage, -n Ausgabe, -n Band, -(e)s, -^e beziehungsweise dergleichen heißt ist und folgende (Seite) Firma, -men und folgende (Seiten) Jahrgang, -(e)s, —e lies laufend laufende J a h r laufende Nummer meines Erachtens oder ähnlich(es) rund siehe Seite siehe oben sogenannt Stunde siehe unten und unter ander(e)m, und andere, und anders und ähnliche(s)

la, pe imaginea, figura însemnarea, observaţia, adnotarea ediţia, tirajul editarea volumul respectiv asemenea adică adică, vasâzică, anume şi următoarea (pagină) firma, întreprinderea şi următoarele (pagini) anul de apariţie, colecţia anuală citeşte în curs anul curent numărul curent după părerea/aprecierea mea sau (altceva) asemănător/asemenea cam, aproximativ, circa vezi pagina vezi mai sus aşa-numit, aşa-zis ora vezi mai jos
Şi

între altele, şi alţii, şi altfel şi altceva asemănător/altele asemănă­ toare • şi multe altele şi asemenea (mai multe) şi aşa mai departe (înainte) etc. şi aşa mai departe eventual, în anumite condiţii şi multe altele al erei noastre şi anume compară I de sus înaintea erei noastre de jos numărul, cifra; rîndul de exemplu în parte/parţial la ora actuală

; und andere(s) mehr und dergleichen (mehi) und so fort und so weiter unter Umständen und viele (s) andere unserer Zeitrechnung und zwar vergleich (e) von oben vor unserer Zeit von unten die Zahl; die Zeile zum Beispiel zum Teil zur Zeit

DICŢIONAR

GERMAN — ROMÂN

In dicţionarul care maticale + ac. adj. adv. art. conj. f. f. pi. f. sg. interj.

urmează se găsesc următoarele prescurtări pentru indicaţii m. n. num. prep. prese. pron. = = = = = = V. = vb. = vb. refl. = masculin neutru numeral prepoziţie prescurtare pronume vezi verb verb reflexiv

gra-

+ dat.

= = = = = — = = = =

cu acuzativul adjectiv adverb articol conjuncţie cu dativul feminin fără plural fără singular interjecţie

ab adv. aici: plecarea D IO1' ab bilden vb. a (re)prezenta (în imagine) 152) Abbildung, -en (prese. Abb.) / . imagine, figură, ilustraţie 5 ab brennen (brannte ab, ist abgebrannt) vb. a arde 24 Abend, -5, -e m. seară D 8 aber conj. dar, însă 11 ab fahren (ä; fuhr ab, ist abgefahren ) vb. a pleca D 3 Abfahrt, -en f. plecare, pornire D 10 Abfahrtszeit, -en f. oră de plecare D 10 abgemacht interj, s-a făcut ! hotărît ! D 2 ab hängen (hing ab, abgehangen) von + dat. vb. a depinde D 1 ab holen vb. a lua, a aduce (ceva sau pe cineva) D ablaufen (äu; lief ab, ist abgelaufen) vb. a decurge 25 abliefern vb. a livra, a preda (la destinaţie) 21 Abmessung, -en, f. dimensiune 5 Abschluß, -sses,~sse m. încheiere, ter­ minare; zum Abschluß bringen (brachte, gebracht) a încheia 20

Abschnitt, -(e)s, -e m. capitol Absender, -s m. expeditor Abteilung, -en f. secţie, sector; Abteilung, -en f. despărţire ab warten vb. a aştepta ach ! interj, ah ! of ! vai ! acht num. opt achten auf + ac. vb. a avea grijă, a res­ pecta, a ţine seama de, a lua în seamă addieren vb. a aduna Adresse, -n f. adresă ah ! interj, a ! ähnlich adj. asemănător Alkohol, -s, -e m. alcool alle pron. toţi, toate allerlei num. fel de fel de, de tot felul, tot felul de allerseits adv. tuturor, la toata lumea; din toate părţile allerdings adv. ce-i drept, într-adevăr, negreşit alles pron. tot, totul; toate, orice allgemein adv. general

20 D 6 11 D 6 D 6 1 18 7 D 6 D 3 12 D 3 14 D 9 D 5 11 8 23

* Aceste grupuri de litere şi cifre indică, în primul caz (D 10) numărul dialogului (adică al > zecelea dialog din partea a doua a manualului), iar în al doilea caz (15), numărul lecţiei din partea întîi a manualului în care apare termenul pentru prima dată (adică lecţia nr. 15). 2 ' Pentru aflarea accentului se va consulta capitolul B .Vocabular" din lecţiile indi­ cate prin cifra arătata în coloană din dreapta dicţionarului.

532

DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN

Allgemeingut, -(e)s- ^er n. bun obştesc, bun general; A llgcmcingut werden a se generaliza 25 alljährlich adj. anual, an de an D8 allmählich adv. treptat, cu timpul 22 als conj, 1. ca, drept; 2. decît; 3. cînd, pe cînd, în vreme ce 9 als ob conj. ca şi cînd 24 alt adj. aici: vechi D8 Aluminium, -s, f. pi. n. aluminiu 9 Ampermeter, -s n. ampermetru 5 an prep. la, pe 6 an adv. aici: sosire D 10 Analyse, -n f. analiză .4 analysieren vb. a analiza 4 Anbetracht, - (e)s,f. pi. m. considerare; in Anbetracht avînd în vedere, luînd în considerare, faţă de D 10 andere adj. şi pron. alt, altă, alţi, alte; celălalt, cealaltă, ceilalţi, celelalte 12 aneinander adv. laolaltă 17 Anfang, -(e)s, — e m. început D8 an fangen (ä; fing an, angefangen) vb. a începe D 5 anfangs adv. la început, mai întîi 24 Anforderung, ~en f. cerere, pretenţie; Anforderungen stellen a ridica pretenţii, a cere 20 Angabe, n, f. indicaţia 10 angeben (i; gab an, angegeben) vb. a indica, a arăta 18 angenehm adj. plăcut, agreabil D 10 Angestellte, -n, -n m. şi f. salariat, salariată 10 anhaften vb. a fi inerent, a fi lipit de 22 anhaltend adj. continuu 17 Ankunftszeit, -en f. oră de sosire D 10 Anlaßfarbe, -n f. culoare de revenire 9 Anmeldeschein, -(e)s, -e m. fişă de înscriere la evidenţa populaţiei D4 annehmen (i; nahm an, angenommen) vb. aici: a presupune, a considera 25 anschließend adv. imediat după, în continuare 23 Anschrift, -en f. adresă D4 an sehen (ie; sah an, angesehen) vb. a se uita, a privi 11 Ansicht, -en f. părere, opinii, concepţie 22 antikorrosiv adj. anticorosiv 19 antreiben (trieb an, angetrieben) vb. a antrena, a acţiona 17 Antriebsmotor, -s, -en m. motor de acţionare 17 antworten vb. a răspunde 6 anwendbar adj. aplicabil, practicabil 17

anwenden vb. a aplica, a folosi Anwendung, -en f. aplicare; zur Anwendung bringen (brachte, gebracht) a pune în aplicare Anwendungsgebiet, -(e)s, -e n. dome­ niu de aplicare Anzahl, / . pi. f. n u m ă r ; cantitate Anzahlung, -en f. acont Anzug, -(e)s, *±e m. costum, îmbrăcă­ minte bărbătească Apparat, -(e)s, -e m. aparat Apparatebau, -(e)s, f. pi. m. construc­ ţie de aparate Appetit, -(e)s, -e m. poftă; Guten Appetit ! Poftă bună ! Arbeit, -en f. muncă, lucru; lucrare arbeiten vb. a lucra, a munci Arbeiter, -s -m. muncitor Arbeiterin, -nen f. muncitoare Arbeitsgang, -(e)s, - « m . operaţie (de lucru) Arbeitskraft, —e f. forţă de muncă Arbeitsplatz, -es,—e m. loc de muncă Arbeitsverfahren, -s -n. procedeu de lucru Arbeitszimmer, -5, -n. birou, cabinet Argon, -s, f. pi. n. argon (gazul) Ärmel, -s, m. mînecă Art, en f. fel; aller Art de t o t felul Asbestplatte, -n f. placă de azbest Aspik, -(e)s, -e m. aspic, răcitură, piftie Atmosphäre, -n f. atmosferă auch conj. şi adv. şi, de asemenea auf prep. pe, peste, deasupra aufbewahren, vb. a păstra, a depozita Aufbewahrung, -en f. păstrare Aufbringen, s, f. pi. n. aplicare / punere / depunere a unui strat aufbügeln vb. a călca (din nou) Aufenthalt, -(e)s, -e m. şedere, oprire Auffassung, -en f. înţelegere, părere, concepţie Aufgabe, -n f. sarcină, scop, problemă aufgeben (i, gab auf, aufgegeben) vb. aici: a expedia (scrisori, colete etc.) aufgrund prep. pe baza Aufmerksamkeit, -en f. atenţie; Auf­ merksamkeit schenken a acorda atenţie Aufnahme, -n f. primire, admitere, adoptare aufschreiben (schrieb auf, auf­ geschrieben) vb. a nota, a scrie Aufschwung, -(e)s, —c m. impuls, avînt înviorare

11 16 22 9 D 7 D 9 6 12 D 5 5 3 3 3 25 20 10 18 10 17 D 9 12 12 D5 8 2 6 12 D 3 19 D 4 D 1 25 18 D 6 15 18 25 14 23

DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN

533

Aufsicht, -en f. supraveghere, control; unter Aufsicht halten a supraveghea, a ţine sub supraveghere 20 aufstehen, stand auf, ist aufgestanden vb. a se ridica în picioare D 5 aufstellen vb. a instala, a amplasa 14 Aufstellen, -s, f. pi. n. amplasare 21 auftragen (ă, trug auf, aufgetragen) vb. a aplica (un strat) 19 Auftreiben, -s, / . pi. n. umflare, lărgire 24 aufweisen (wies auf, aufgewiesen) vb. a arăta, a prezenta 22 aufzählen vb. a enumera, a înşira 11 aufzeichnen vb. a înregistra, a însemna a nota 13 Augenblick, -(e)s, -e m. clipă, moment D 1 August, -(e)s, -e m. luna august D 1 aus prep. din 7 ausarbeiten vb. a elabora 21 Ausbau, -(e)s,f. pi. m. extindere (unui complex, unei construcţii) 10 ausbauen vb. a lărgi, a mări 11 äußere adj. din afară, din exterior 17 ausführlich adj. detaliat, amănunţit 13 ausfüllen, vb. a umple, a ocupa, a completa 22 Ausgangsstoff, -(e)s, -e m. materie primă, material de bază 16 ausgezeichnet adj. excelent D 2 ausgiebig adj. copios, îmbelşugat D 10 aushalten (ä; hielt aus, ausgehalten) vb. a suporta, a rezista 22 aushängen (hing aus, ausgehangen) vb. a afişa, a expune la vedere D 10 Aushärtung, -en f. întărire, solidificare 16 Auskunft, — e f. informaţie, lămurire D 6 Auskunftstelle, -n, / b i r o u de informaţii D 7 Ausland, -(e)s, f. pi. n. străinătate 6 Ausländer, -s, m. străin D 8 Auslandslieferung, -en f. livrare în străinătate, export D 7 ausrüsten vb. a echipa, a utila 15 Ausrüstung, -en f. echipament D 7 aussteigen, stieg aus, ist ausgestiegen vb. a coborî D 6 Aussteller, -s, m. expozant, persoana care expune D 7 Ausstellungsstand, -(e)s,—e m. stand / pavilion de expoziţie D 7 aussetzen vb. a expune; a întrerupe 19 ausstoßen (ä; stieß aus, ausgestoßen) vb. a arunca / a împinge afară 16 aussuchen vb. a alege 18 äußern vb. a exprima 25

außerordentlich adj. extraordinar D 9 austauschen vb. a schimba, a pre­ schimba 18 Auswahl, -en f. sortiment D 9 Auto, -s, -s n. automobil 2 Autobus, -ses, -se m. autobuz D 6 automatisieren vb. a automatiza 10 automatisch adj. automat 14 Automation, -en f. automatizare 25 Automatisierung, -en f. automatizare 20 Automobilbau, -(e)s, f. pi. ni. construcţie/ industrie de automobile : 9

backen (ä; buh, gebacken) vb. a prăji, a coace, a frige D 5 Bad, -es, —er n. baie D 4 Bahnhof, -(e)s, ^e m. gară, staţie D 2 Bahnsteig, -(e)s, -e m. peron D 3 Bakelit, -(e)s, -e n. bachelită 16 Bakelitpulver, -s, n. praf de bachelită 16 bald adv. curînd, în curînd 24 Balkon, -(e)s, -c,n. balcon D 4 Bandmaß, -es, -e n. ruletă. 5 Bandmaterial, -(e)s, -ien material în bandă 15 Bandring, - (e)s, -e m. colac de bandă 12 Basis, -en f. b a z ă ; 16 Bau, -(e)s, f. pi. in. construcţie 16 Bauart, -en f. tip de construcţie 14 bauen vb. a clădi, a construi 10 Beamte, -n, -n in. funcţionar D 3 Beanspruchung, -en f. solicitare 13 bearbeiten vb. a prelucra 18 bedauern vb. a regreta, a-i pare rău D 5 Bedeutung, -en f. însemnătate, impor­ t a n ţ ă ; eine Bedeutung erlangen a deveni important 22 bedienen vb. a servi beeinflussen vb. a influenţa 22 beenden vb. a termina D 8 befassen mit + dat., vb. refl. a se ocupa 23 de befestigen vb. a fixa 6 befinden (befand, befunden) vb. refl. 12 a se găsi, a se afla Beginn, -(e)s, f. pi. m. început 16 beginnen (begann, begonnen) vb. a începe begeben (i; begab, begeben) vb. refl. 12 a se duce, a, pleca Begriff, -(e)s, -e m. noţiune 21

aus + dat. -en f. a se baza pe 24 berühmt adj. deosebit 10 besorgen vb. 2. a observa. gab. vb. bestanden) vb. adv. gegeben) a da un răspuns / o informaţie. betreten) vb. -c îndoit Bier. vb. a îndoi Biegen. a deteriora 19 beschaffen vb. a exista. îndoire sculă de Biegewerkzeug. vizită besuchen vb. 2. a se ridica la. belaufen) auf + ao. totalitate de mun­ citori şi funcţionari (dintr-o între­ prindere) benennen (benannte. imagine. a vedea 10 besitzen (besaß. a încărca Belastung. genommen) a pune în funcţiune Betriebsanleitung. exemplu 12 beitragen (ä. -n. n. ecran billig adj.534 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 25 Begriffsbestimmung. precis. a se ridica la. -e n. -en f. a continua bestellen vb. exploatare. pi. -en f. pi. D 9 cunoscută. a pune în mişcare bezeichnen vb. -e m. refl. a studia. a poseda 15 besonder adj. anumit. vb. a se dovedi cores­ punzător bewegen vb. -es. instrucţiune de exploatare bevor conj. aici: garnitură la mîncare D 5 beim bei dem prep. in Betrieb nehmen (nahm. gezogen) a lua în consideraţie betragen (ä. la 5 Beispiel. -en f. sich beziehen auf -f ac. -(e)s. a contribui 17 bekannt adj. a trata 25 behaupten vb. a primi. f. negociere D 2 besser v. a lua parte. Beseheid geben (i . pi. a însuma betreten (i. -(e)s. beigetragen) 20 zu + dat. besprochen) vb. a examina 14 bequem adj. a valora 12 Belegschaft. -en f. renumit. gut bestimmen vb. fisură. a face. vb. desigur. belief. vb. refl. salut de primire / de D 2 întîmpinare 8 Behälter.. -(eis. -en f. geboten) vb a oferi Bild. -s. refl. -e n. lucrul cel mai bun bestehen (bestand. Bescheid wissen (wußte. ceea ce este mai bun. -en f. m. a vizita betätigen vb. a comanda Bestellung. a fi de. considerare. comod D 9 bereiten vb. a denumi 16 benötigen vb. a vizita. bezogen) vb. a face rost de 21 Bescheid. a intra Betrieb. trata­ tive . 1. recipient 20 behandeln vb. a saluta 10 Begrüßung. răspuns. refl. -n m. a denumi Bezeichnung. a strica. a dezbate 6 Besprechung. betrug. beschrieben) vb. a face rost de D 8 besprechen (i. -(e)s. -s. întreprindere. la 14 beide num. n. consideraţie. 1. -er n. f.. trug bei. convorbire. -(e)s. besprach. 2. a afirma 5 bei prep. a discuta. deja. -n. a păstra. bere bieten (bot. a consta / a se compune din 2. ieftin 11 D 7 11 20 11 D 5 D 7 11 17 13 17 18 10 10 15 24 25 14 14 14 21 19 22 14 9 17 12 15 15 18 D 5 22 5 18 22 . bewähren. după cum se ştie 13 belasten vb. a se referi la biegen (bog. a procura. 1. a avea nevoie 12 beobachten vb. lămurire. en f. besessen) vb. sarcină 13 belaufen (äu. amîndouă Beii. gewußt) a fi lămurit D 1 beschreiben (beschrieb. -(e)s. -n f. a pregăti 10 bereits adv. amîndoi. -en f. f. + art. 3. cunoscut Bekannte. cunoscut. a procura. betrat. denumire beziehen (bezog. in Betracht ziehen (zog. cunoştinţă 16 bekanntlich adv. cel mai bine cali­ ficat Besuch. a acţiona beteiligen an + dat. benannt) vb. -e n. de pe acum 17 beruhen auf + dat.. m. funcţiune. m. a participa Betracht. -(e)s. adj.' cert bestmöglich adv. ilustraţie Bildschirm. infor­ maţie. comandă besten v. gebogen) vb. a numi. a mişca. betragen) vb. a descrie 13 beseitigen vb. celebru D 8 beschädigen vb. definiţie begrüßen vb. topor 25 Beilage. a determina bestimmt 1. a înlătura 22 besichtigen vb. confirmare Beste. cît mai bine posibil bestqualifiziert adj. a conserva. gut Bestätigung. -(c)s. şi f. -[e)s. -e m. înainte de a bewahren vb. -e m.

+ interj. lat Breite. -e m. 2. gebeten) vb. îmbrăcăminte pentru femei damit 1. -e n. sein bitte vb. a ruga. -en f. Deutsche Demokratische Repu­ blik Republica Democrată Germană 3 15 10 19 10 21 10 D 9 11 22 11 D 5 10 8 16 D 3 20 13 23 1 16 19 D 2 13 14 15 D 7 . pentru aceasta DDR /. cu aceasta. -s. a sta Bleistift. a reprezenta darum adv. conteiner 9 9 7 21 D 5 9 9 D 8 6 8 D 6 D 6 D 6 4 13 D 4 D 10 9 da 1. -s. -n f. birou bzw. a cere cuiva ceva Blasen. la aceasta. mulţumesc danke bestens ! mulţumesc foarte mult ! danken vb. sol bohren vb. pe atunci. a dura dauernd adj. suflare blau adj. -en f. -e n. conj. crom Chefkonstrukteur. prin aceasta 2. -s. pi. -n f. suport al burghiului Bohrmaschine. a înre­ gistra Bundesbahn. lăţime Brief. -e m. şi interj.e m. -e m. a avea nevoie braun adj. damit conj. plic bringen (brachte. maşină de găurit Bohrung.'• m. a mulţumi dann adv. a găuri Bohrer. compot de pere bis conj. doar. -(e)s. -en f. permanent davon adv. n. scrisoare Briefmarke. cu acest prilej dadurch adv. găuritor (mun­ citor) Bohrhaltcr. -en f. de aceea. de aici. pi. utilizabil. după aceasta Dank. -n f. gebracht) vb. a folosi. timbru poştal Briefumschlag. m. -s. brun. a aduce. -s. apoi. pînă aici. aceştia. doamnă Damenbekleidung. a duce Bruchdehnung. m bolţ brachte v. -« / . poftim bitten (bat. alezaj Bolzen. din aceasta darf v. -n f. prin urmare damals adv. colorat variat D 5 13 20 Buntmetall. aşadar. aici. pînă acum bist v. adv. roşu maroniu BRD / . -s. (citeşte: beziehungsweise) respectiv 9 7 11 D 3 16 9 12 12 15 15 9 19 6 22 2 D 7 2 3 3 14 3 15 7 23 chemisch adj.DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN 535 Birnenkompott. ist geblieben ) vb. multicolor. -(e)s. aici: prin aceasta das pron. f. gîtuire rela­ tivă la rupere Büchse. prin aceea dagegen adv. acestea daß conj. alungire la rupere Brucheinschnürung. prin aceasta. aceasta. burghiu. numai. /. -c m. -(e)s. fîşie de tablă Blechwerkstoff. -(e)s. -s. m. bringen brauchbar adj. atunci daraus adv. material din tablă Blei. / . pentru ca danach adv. -(e)s. -n f. fiindcă 3. deoarece. înăuntru darstellen vb. -(e)s. dürfen darin adv. —e m. pi. acesta. n. pe vremea (cînd) Dame. albastru Blech. -es. -(e)s. m fund (de cazan). . -s. . după aceea. -s n. chimic Chrom. pînă. a trece în registru. abia Boden. mulţumire danke ! vb. din'această cauză darunter adv. maro braunrot adj. atunci. a întrebuinţa. -e « . m e t a l neferos Büro. creion Blick. adv. bucşă buchen vb. -s. că dauerhaft adj. (e)s. -s m. bloc. bitten um -f ac. aici: în schimb daher adv. cale ferată federală bunt adj. durabil dauern vb. de la aceasta / acesta / aceştia / acestea dazu adv. pînă la. atunci dabei adv. m. Bundes Republik Deutschland Republica Federală Germania breit adj. gaură. foarfece de tablă Blechstreifen. de aceea. tablă Blechschere. constructor şef Container. lingou bloß adv. privire Block. folosibil brauchen vb. plumb bleiben (blieb. m. -(e)s. pi. -s / . rămîne. vă rog. bis zu pînă la bisher adv. -en f.

-en m. -^e m. colţ eckig adj. cîteva. -s. a servi 5 Dienstag. de asemenea Ecke. a face rodajul einführen vb. zur Dis­ kussion stellen a pune în discuţie 20 Distanzverfahren. strung 3 drehen vb. a trece prin Durchmesser. diese. m. a fi bun pentru ceva Eile / . pl. a efectua durchmachen vb. căci. -n. a roti. monument D 8 denn conj. detonare 24 Dezember. urgenţă Eilgang. 2. -en f. direct 24 Direktor. a detona 24 Detonieren. fuhr ein. trei 1 dreimal num. a învîrti. acest. -en f. pi. -en f. a introduce. a deţine eins num. pi. f. -n f. -en f. f. hielt ein. a invita Einladung. -e m. aceşti. examinare. propriu-zis eignen vb. cumpărătură. -(e)s. -s. -(e)s. gros. *+e m. -s. mar­ ca germană (moneda) 12 doch 1. -(e)s. -s. totuşi. conj. presiune 5 druckübertragend adj. -e m. a executa. durfte. -(e)s. a se potrivi.536 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN Decke. cameră cu un singur p a t / de o persoană einfach adj. a roda. galben închis durch prep. gras 2 dienen vb. invitaţie einmal num. citeşte: das heißt adică 16 dicht adj. subţire 2 dunkelblau adj. diese pron. a importa Eingriff. mai degrabă. prin durchführen vb. -n / . unghiular eher adv. in. m. procedeu de distanţă 24 dividieren vb. f. -en f. deoarece. -5 m. diametru. simplu einfahren (ä. dorn 3 dort adv. de aceea. -s. turaţie 5 drei num. nahm ein. mai curînd. eingeladen) vb. etanş. tocmai ebenfalls adv. unii Einkauf. acolo 2 Draht. a ocupa. sîrmă 15 Drehbank. o dată einmalig adj. aceste 8 direkt adj. dens 19 Dichte. Direktoren m. contrar acestui lucru 25 Denkmal. delegaţie 10 demgegenüber adv. -e m. alungire 13 Delegation. ^-e m. această (a). Ü W n. de trei ori 13 dritte num. dincolo. eingehalten) vb.h. -n f. faţă de aceasta. duroplast dynamisch adj. f. parcurgere dürfen (a. unu D 7 17 4 2 19 13 21 19 D 6 14 13 D 4 16 14 11 25 18 25 D 8 10 D 9 D 8 21 13 13 22 1 . marţi D 1 dienstlich adv.. întrucît 13 derartig adj. -s. director 4 Diskussion. mers rapid einbauen vb. -es. n. -en f. în partea cealaltă D 5 Druck. albastru închis dunkelgelb adj. strungar 3 Drehmaschine. discuţie. a monta. tîrguială einladen (ă. unic. din această cauză 13 detonieren vb. uniform einiges pron. -(e)s. ^e f. mai devreme Eigenschaft. -s. intervenţie einhalten (ă. număr zecimal 7 d. -en f. -(e)s. o singură dată einnehmen (i. a avea voie Duroplast. gedurft) vb. densitate 23 dick adj. asemenea. -en f. decembrie D 1 Dezimalzahl. refl. adv. strung 3 Drehstrommotor. calitate eigentlich adv. unele lucruri einige pron. dolar D 3 Dorn. ba d a . dieses. astfel de 25 deshalb adv. a suci 3 Dreher.^e m. tavan 6 Dehnung. a împărţi 7 DM Deutsche Mark. -(e)s. în interes de serviciu D 1 dieser. f. tu 3 dünn adj. al treilea / a treia 12 drüben adv. a respecta einheitlich adj. cu toate acestea. cîte ceva. a aşeza Einbettzimmer. însuşire. -en f. eingenom­ men) vb. -s. transmiţător de presiune 24 du pron. pi. dinamic 9 9 4 18 25 8 21 10 16 13 E eben adv. proprietate. motor trifazat 17 Drehzahl. cîţiva. cercetare. -e m. eingefahren) vb. -s. pl. cum să nu 11 Dollar. Durchsicht. grabă. -(e)s. lud ein. n. a strunji.

-s. eficace. -•-• e m. a îndepărta 19 entfetten vb. a obţine 13 erhitzen vb. -en. aliaj de fier 9 Elastizitätsgrenze. sursă de energie 24 energisch adj. electrolitic 23 Elektromotor. a 21 realiza prin muncă 13 Erde. tren D 9 Eisenlegierung. operaţie indivi­ duală 25 Eisen. electrod 13 Elektrogerät. -en f. a îndeplini 10 ergeben (i. ergeben) vb. -sses. tempe­ ratură de aprindere 17 er pron. a concepe 16 entwickeln vb. de-a lungul D 4 entrichten vb. maşină indivi­ duală 25 Einzelmontage. entworfen) vb. -es. erhielt. -sse n. eingeschrie­ ben) vb. electrochimie 19 Elektrode. -n f. a urma.a. automat monoax 15 Einspindeldrehautomat. -sses. a achita D 10 entscheiden (entschied. -s. a veni 11 einverstanden adv. ergriffen) vb. a schimba (mai ales bani) D 10 einwirken auf. a fixa 13 einsperren vb. necesar 23 erfreut adj. electrocar 21 elektrolytisch adj. -en f. entwarf. a dezvolta 16 Entwicklung. -en / . a obţine. -en f. -(e)s. a încălzi (la incandescenţă) 17 . limită de elas­ ticitate 13 elektrisch adj. trug ein. a se hotărî / a se decide pentru 24 entschuldigen vb. anga­ jare . a dobîndi. fier 9 Eisenbahn. sfîrşit. -m. bucuros 10 erfüllen vb. a fi angajat. -en f. cu bune rezultate 20 erforderlich adj. -s. erfahren) vb. a afla. a începe. electronic 25 Elektrotechnik / . parter 4 erfahren (ä. a încuia 14 Einspindelautomat. a lua. eingetragen) vb. aparat elec­ tric D 8 Elektroindustrie. capăt. motor electric 8 elektronisch adj. ist eingetreten) vb. a degresa 19 entlang prep. a rezulta 17 erfolgreich adj. -en f. -s. -en m. -en f. produs finit/ final 21 Energiequelle. a acţiona. a împărţi 15 ein tragen (ă. a înscrie 14 eintreffen (i. pi. a introduce 22 einspannen vb. a avea loc. vb. montaj individual 20 Einzeloperation. glob pămîntesc Erdgeschoß. efect 17 Einwohner. strung automat monoax 14 einteilen vb. a strînge. -n f. f. -s. rezulta 13 ergreifen (ergriff. unsprezece 1 empfehlen (ie. zu Ende gehen a se apropia de sfîrşit. a fi pus în funcţiune 20 Einsatzmöglichkeit. fără gre­ şeală 20 einwechseln vb. zum Einsatz kommen a fi folosit. -(e)s. -s m locuitor D 8 Einzelmaschine. n. -en m. -n f. a sosi la destinaţie D 10 eintreten (i. 21 a proiecta. erfunden) vb. electrotehnică 9 elf num. a auzi D 8 erfinden (erfand. pi. -en f. a inventa 25 Erfinder. vb. energic 4 eng adj. el 2 erarbeiten vb. entschieden) für + ac. a se termina D 1 Endprodukt. proces de evoluţie / de dezvoltare 25 Entzündungstemperatur. -e n. cu succes. aici: a trimite o scrisoare recomandată D 6 einsetzen vb. electric 13 elektrochemisch adj. strîns. -n f. strimt 25 englisch adj. cale ferată. -cn f. inclusiv 25 einschreiben (schrieb ein. a plăti. de acord D 5 einwandfrei adj. traf ein. -n f. refl. f.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 537 Einsatz. englez (esc) D 8 entfernen vb. -n / . + ac. erfuhr. inventator 16 Erfindung. a recomanda D 8 Endbearbeitung. a influenţa asupra 24 Einwirkung. -n n. empfohlen) vb. îngust. -en m. -sse m. -en. erhalten) vb. invenţie 25 erfolgen. posibilitate de folosire / de întrebuinţare 22 einschließlich prep. ist eingetroffen) vb. a apuca 21 erhalten (ä. a intra. întrebuinţare. ergab.—e n. a scuza 7 entsprechend adj. dezvoltare Entwicklungsprozeß. -n f. industrie elec­ trotehnică 18 Elektrokarren. trat ein. prelucrare finală 18 Ende. corespunzător 13 entwerfen (i. m. ireproşabil. vb. empfahl. influenţă. pămînt.

n. remarcabil Erwähnte. -e n. mîncare. f. f. minereu erzeugen vb. ceva. -s m. -es. conside­ raţie. aminti. -s. prima. familie fanden v. a coborî. a menţiona. a calcula. circa etwas pron. a. a da. a aştepta erweisen (erwies. fabricaţie Fabrikationsprogramm.f. explicaţie ermitteln vb. a explica erklärlich adj. a stabili Ermittlung. -(e)s. a prinde fast adv. determinare ermöglichen vb. a da voie erläutern vb. -(e)s. de calitatea întîi erteilen vb. a afla prin calcul erreichen vb. extrem Extrudieren. a mer­ ge cu un vehicul Fahrkarte. şi Fachleute) m. -n f. călătorie. demn de menţio­ nat. a apărea erschließen (erschloß. a aduce aminte erkennen (erkannte. -(e)s. -n. masă etwa adv. a se dovedi Erz. a afla. erwiesen) vb. aici: producere erzielen vb. cam. fiel. a încerca. ea essen (i. -e m. chibzuire. a construi. butoi Faser. exploziv Explosionsstoff. f. dacă falsch adj. a în­ temeia erscheinen (erschien. peniţă Fehler. -(e)s. -s. a cîştiga erlauben vb. a înlocui ersparen vb. n. -n. a confecţiona Erzeugnis. a cădea falls conj. -en f. -n f. f. erkannt) vb. erschlossen) vb. a ridica. a aminti erwähnenswert adj. -en f. drum fallen (ă.—e m. specialist fahren (ä. a ajunge. cel dintîi. ist gefahren) vb. aici: abia. -s. a deduce ersetzen vb.—er (pi. a deschide Erosionsmaschine.53S DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN Erhitzen. ersah. gegessen) vb. -se n. -n. fuhr. -e m. n. n. a explica. -ses. defor­ mare prin explozie exportieren vb. a observa. -n f. resort. -en f. a atinge errichten vb. fabrică Fabrikation. -e m. -n. preţ de călătorie Fahrstuhl. maşină de ero­ ziune erproben vb. material exploziv Explosionsverformen. şef al serviciului export extrem adj.- . a dobîndi. carnaval Faß. a vedea. 9 22 21 D1 7 D9 24 20 18 25 20 10 19 9 9 10 24 11 es pron. vb. produs Erzeugung. -en f. -en f. -en f. -n n. greşit Falsche. a da posi­ bilitatea eröffnen vb. -s. aß. aici: a deschide ersehen (ie. a ridica. pro­ gram de fabricaţie Fachmann. -n. explicabil erlangen. ist gefallen) vb. a-şi da seama erklären vb. -es. extrudare Exzenterpresse. culoare. f. in Erwägung ziehen a lua în consideraţie erwähnen vb. finden Farbanstrich. a realiza 9 22 12 21 11 16 24 22 21 14 13 13 16 21 18 17 13 12 D8 9 23 . încălzire erhöhen. primul. a expune Erläuterung. a descoperi. el. a recunoaşte. strat de fibre fassen vb. puţin explosiv adj. lucru amintit erwarten vb. -sses. -e m. a înlesni. pi. a acorda Erwägung. n f. m. a ajunge. a mînca Essen. pi. -^-sser n. ersehen) vb. ascensor. arc. a determina. ist erschienen) vb. aproape Feder. bilet de călătorie Fahrkartenschalter. vopsea farbig adj. ceea ce este greşit Familie. presă excentrică 2 D5 D2 10 12 24 24 24 6 D 8 24 16 15 Fabrik. -s. -s. pi. -n. -n f. strat de vop­ sea (de protecţie) Farbe. a obţine. -s. a înălţa erinnern vb. cea dinţii erstklassig adj. a exporta Exportleiter. a permite. colorat Fasching. / . -(e)s. în caz că. lift Fahrt. a ecoiiomisi erst adv. -en f. fibră Faserschichte. numai erste num. vb. a mări. a experimenta errechnen vb. aproximativ. ghişeu de bilete pentru călătorie Fahrpreis. considerare. m greşeală 6 4 11 22 D 6 D 3 D 10 D 10 D4 D 3 8 23 7 201 D1 19' 9 9 D8 24 15 15 25 14 1 4. a produce. pi. refl. -e n.

m. industrie de avioane flüssig adj. -en f. n. coafor Frisiersalon. pl. bandă rulantă Fließvermögen. formare Forscher. pl. -n. serbare. domni­ şoară. bandă de trans­ port Fördermittel. lichid Flüssigkeitsdruck.(e)s.(c)s. a serba. -e m. sudare prin forjare feuerverzinkt adj. -(s.) f. / . s. -en f. presă cu fricţiune Friseur [-z0:r]. -s ni. produs fi­ nit Fertiglager. -(e)s. obţinerea formei prin deformare plastică Formteil. n. festgehalten) vb. peşte Flasche. -s. prieten. / . butelie sticlă fleißig adj. -n întrebare fragen vb. duduie frei adj. -en / . vb.DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN 539 feiern vb. frezor. f. -es.—e in. avion Flugzeugindustrie / . -en f. rezistent. fluid. -en f. s. -er n. zincat prin scufun­ dare Figur. a zbura Fliehkraftregler. -en (prese. a conduce Führer. Frühling. preţ /cost de zbor Flugzeug. 5. -n f. 4". ist geflogen) vb. -n f. -(e)s. s. -e m. granulat fin. aparat de foto­ grafiat Frage. 5. foiţă Förderband. -e m. harnic fliegen (flog. depozit pentru pro­ duse finite Fertigung. gefunden) vb. cercetător Forschung. aici: a reţine. -en f. regulator cen­ trifug Fließband. capacitate de curgere (la deformare) Flug. -(e)s. im folgenden în cele ce urmează Folie. cerinţă. m. mecanică fină/ de precizie Feinmeßgerät. -es. -e 11. f. suport de freză Fräsmaschine. -(e)s. m. procedeu de turnare de precizie feinkörnig adj. presiune hidraulică (exercitată de lichid) folgen vb. zbor D8 3 2 11 23 23 5 2 6 6 20 25 21 18 21 25 15 D 17 8 23 8 13 14 13 24 17 19 5 16 D 5 16 3 D 10 25 20 15 D 10 Fluggesellschaft. Fig. -n f. -e m. fabricaţie Fertigungseinrichtung.pi. a fixa feststellen vb. f. n. pi. pl. -c m. a păstra Festigkeit. a sărbători Feile. a face plăcere Freund. aici: ghid (carte) D10 D 10 D 10 D 10 D 10 9 9 24 16 13 16 21 21 20 13 16 11 15 22 16 25 16 16 25 D3 3 14 3 D1 D2 Di D3 D9 D1 15 D4 D4 D4 D I D4 4 D7 . -s. -en f. -en f. sală pentru micul dejun führen vb. doamnă. (e)s. a prinde. tare. . -(e)s. prietenos Friktionspresse. amic freundlich adj. -cn f. a constata. -(e)s. a bucura. progres Fortsetzung. freză Fräshalter. pilă fein adj. pi. m. n. -5. n. pretenţie Form. continuare. / . ^e m. -n f. -s. -e m. durabil. -s. Frl. coafură. amabil. a modela Formgebung. încercare la rezistenţă festspannen vb. -(e)s. piesă formată Formung. tărie Festigkeitsprüfung. maleabil formen vb. fin Feingießverfahren. mijloc de transport Forderung. -n f. -en f. f. soţie Fräulein. cîmp. liber freuen vb. a confecţiona Fertigerzeugnis. rezistenţă. -se n. -e m. -es. femeie. primăvară Frühstückszimmer. fereastră fertig adj. s. hielt jest. f. constatare Feuerschweißen. a forma. aparat de mă­ surat de precizie Feld. n. linie tehnologică (de fabricaţie) Fertigungszeit. solid. f. -(prese. . cu granulaţie fină Feinmechanik. -s. următor. -es. a întreba fräsen. a stabili Feststellung. festivitate festhalten (ä. timp de fabricaţie fest adj. gata fertigen vb. -n f. a urma folgend adj. societate de avi­ aţie Flughafen. figură finden (fand. formă formbar adj. s.—er n. salon de coafură Frisur. -en / . instalaţie de fabricaţie Fertigungsstraße.) n. —e n. a freza Fräser. compact Fest. aici: cîmp mag­ netic Fenster. cercetare Fortschritt. n. frizer. maşină de frezat Frau. -s m. -cn f. —er n. -en f. bilet de avion Flugpreis. foaie. a găsi Fisch. -e m. m. urmare Fotoapparat. f. -ses. aeroport Flugkarte. -s. a fabrica. -e n.

sigur. -stücke n. -er n. a acorda. -en f. -(e)s. zu Fuß pe jos 1 D1 6 4 D6 galvanisch adj. -(e)s. — e in. unul faţă de altul Gegenstand. tăiere cu gaz Gasflamme.) ganz adj. pentru Fuß. plasă pentru ba­ gaje (în tren) Gepäckschein. ist gelungen) vb. dar geschmackvoll adj. ^e m. flacără de gaz Gasschmelzschweißen. ^-e m. păstrare a bagajelor. -(e)s. adv. / . extrem de adorabil Garten. sudare cu gaz Gast. neted glauben vb. galvanic Galvanometer. -e n. -en f. a aparţine. a face parte din Gehsteig. bucuros. -es. tarod gewinnen (gewann. întreg. structură gefunden v. a da Gewicht. -(e)s. pi. ist gegangen) vb. —e m. de obicei gießen (goß. -e n. -s. contrar. tacîm gefallen (ă. -en f. meniu. cu plăcere gesamt adj. bagaj Gepäckaufbewahrung. -(e)s. obiect gegenüber prep. greutate Gewinde. 2. mic. gegossen) vb. cinci Fiinfjahr(es) plan -(e)s. a se întîmpla. stradă/centru comercial geschehen (ie. f. tot. -en f. viteză Gespräch. -n f. tablou. desigur gewöhnlich adv. / . n. a crede gleich 1. -es. depozit pentru bagaje de mînă Gepäcknetz. complet. gewonnen) vb. -e m. cu gust Geschwindigkeit. geglichen) vb. băutură Getreidemühle. -s. aici: fel de mîncare (primul. -s. moară de cereale/de grîne geübt adj. -(e)s. -n f. -e n. a turna Gießerei. director. a cîştiga Gewinnung. -n f. -ni. -sses. picior. carcasă gehen (ging. conversaţie gestern adv. steuern Getränk. tot. -e n. galben gelbbraun adj. domeniu gebracht v. oaspete Gastgeber. -n. la fel.) gering adj. -en f. gazdă Gaststätte. a reuşi Gemälde. es gibt există Gebiet -(e)s. lucios glatt adj. a funcţiona für prep. deloc Gasbrennschneiden. obţinere. al doilea etc. oră de naştere. clădire geben (i. -e m. a ob­ ţine. n. -e n. legume 19 13 D5 14 D8 24 17 17 17 10 D8 D5 12 8 22 13 25 D5 D9 23 11 19 17 16 D4 22 4 5 D8 9 9 14 20 21 D 8 D5 genau adj. a se petrece Geschenk. -n f. tovarăş genügend. tichet/recipisă de bagaje Gepäckstück. -e n. drept înainte Gerätebau. —sse m. exactitate.540 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN fünf num. gab. total Geschäftsführer. -sse n. suficient Gepäck. -5 n. finden gegenprep. spre. ganz reizend. vas Gefüge. n galvanometru Gang. întreg. filet (ghivent) Gewindebohrer. -e n. faţă în faţă Gehäuse. s. -s. -(e)s. neînsemnat gern(e) adv. exact Genauigkeit. precizie Genosse. împotriva. gegeben) vb. cadou. a plăcea Gefäß. imediat gleichen (glich. economie de bani gelingen (gelang. -(e)s. -s m. -s m. -s m. trotuar gelb adj. pictură Gemüse. aici: fel de mîncare (primul. şef Geschäftsstraße. -(e)s. -e n. bani Geldeinsparung. către gegeneinander pron. pi. -(e)s. gefiel. ospătărie Gebäude. a d a . construcţie de aparataj Gericht. -es. n. -(e)s. egal. încercat gewähren vb. grădină gar nicht adv. -n m. turnatorie glänzend adj. a se ase­ măna 3 14 3 D 10 D 3 D 3 D 3 D 3 D 3 D 9 D 2 D 5 11 11 18 D 4 D 8 17 D 3 0 9 24 D 1 14 14 D 3 25 20 D 7 14 1 3 9 23 12 D 7 11 11 22 11 D 2 12 5 . îndată. colet geradeaus adv. bringen Geburtsstunde. îndemînatic. gefallen) vb. -(e)s. dialog. ieri gesteuert v. -s. maro-gălbui Geld. al doilea etc. -s n. geschah ist geschehen) vb. pi. -n f. -s n. extracţie gewiß adv. m. -arten n. -(e)s. adj. -(e)s. restaurant. adj. a merge gehören vb. puţin. -en / . aici: început Gedeck. bagaj. -s n. -c n. plan cincinal funktionieren vb.

-sses. condiţie de bază /principală Grundlage. folie de mică Goldschicht. a avea haften vb. -e m. -n f. manetă 6 Heft. -s. a adera. luminos hellblau adj. -s. poşetă Handwerker. -(e)s. -n f. adică 5 helfen (i. f. -n. prese. jumătate Halbjahr. heraus­ gegriffen) vb. -m. grupă gültig adj. -(e)s. gehalten) vb. oprire 3 Hammer. -s m. 20 lucru manual handbedient adj. deservit manual 25 Handbohrmaschine. -s m. a fi vorba 20 de D3 Handkoffer. a alege (la întîmplare) 12 . n. a ajuta 6 hell adj.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 541 gleichfalls adv. gri-albăstrui graugrün adj. -es. -^sse m. a se numi. -en f. -e m. dur 11 Härte. grosolan groß adj. gehabt) vb. + um + ac. piesă turnată gut (besser. -n f. grătar grob adj. pi. mărime Großindustrie. fontă de turnă­ torie Gußlegierung. -n f. -(c)s. a ţine. frontieră Grill. -e n. a se fixa. -e m. -(e)s. bază gründlich adj. n. aliaj de turnăto­ rie Gußputzerei. hielt. element component Glimmerfolie.-»/. -n f. -s. hală 4 halten (ä. -en f. -n f. -en f. -s. obiect de 16 uz casnic 1 Hebel. principal 12 Hauptsächlichste -n. -(e)s. -en f. n. -n f. praf de aur Grad. semestru D4 22 4 19 19 D5 D2 Dl Halbzeug. -(e)s. grad de duritate 18 härten vb. caiet Heimreise. a rămîne lipit Haften. -(e)s. meseriaş 23 hängen (hing. -(e)s. D 1 das heißt. albastru deschis 9 hellgelb adj. intrare D6 principală Hauptlager. geholfen) vb. redresor Glied. verde-cenuşiu Grauguß. staţie. principal. -e m. pi. refl. depozit/lagăr prin12 cipal Hauptpost. duritate 9 Härtegrad. am besten) adj. 20 lucrul cel mai important Haushaltgerät. levier. geheißen) vb. mare Größe. aderenţă Hähnchen. geamantan D9 Handtasche. m. cauciuc. adeziune. maşină de 22 găurit portativă handeln vb. pui halb adj. a atîrna 6 hängen vb. -s. jumătate 22 Halle. grad grau adj. d. f. fontă (cenuşie) lucrată Grenze. poştă centrală D6 hauptsächlich adv. -n f. -er n. uscător de păr haben (hatte. -n f. valiză. (de) asemenea Gleichrichter. -(e)s. -e ii. a se lipi. piesă turnată Gußteil. principial Gruppe. -n f. —e m. f. a căli 9 Härterei. galben deschis 9 Hemd. -s n. sculă mare grün adj. strat de aur Goldstaub. calitate D 3 17 25 12 19 23 25 9 9 9 11 D 3 D5 2 4 5 18 18 9 22 16 19 12 9 D 3 22 9 11 11 11 11 4 20 H Haar. a opri 8 D6 Haltestelle.h. f. temeinic grundsätzlich adv. -5 m. / . -(e)s. -e n. călătorie spre casă/ D 10 spre ţară 17 heißen (hieß. -5 m. lipire. -e n. -en f. -s. metal dur 23 (produs metaloceramic sinterizat) Hauptarbeitsgang. transportor suspen­ dat 21 hart adj. -en f. prin­ dere. verde Grundbedingung. şi adj. păr Haartrockner. operaţie 23 principală Haupteingang. adj. -(e)s. graniţă. -en n. pi. cenuşiu graublau adj. gri. half. ^e m. -e n. corect Güte / . -(e)s. mare industrie Großwerkzeug. -s. semifabricat 23 Hälfte. -n f. -s. -s m. -(e)s. ciocan Handarbeit. -en f. tare. mai ales. -s m. pi. bun. n. cămaşă D9 herausgreifen (griff heraus. muncă manuală. pi. -(e)s. -e n. pîrghie. a agăţa 6 Hängebahn. -en f. -n f. gehangen) vb. curăţătorie de piese turnate Gußrohling. din principiu. fixare. aderare. gumă Gußeisen. valabil Gummi. -e n. atelier de călire/de trata­ 18 mente termice Hartmetall.

a se duce şi a lua Hotel. recipient tu­ bulär holen vb. a spera. a aduce (încoace) 12 D1 Herbst. transport 16 încoace 21 hervorragend adj. -en m. -s m. -en f. ramură industrială 22 infolge prep. în dosul. izolant 22 . a produce. ajutor 21 hinausfahren (ă. refractar 19 höchstens adv. dat. (în) totdeauna.(e)s. a se duce (într-acolo) 12 hinter prep. -e m. -s. cuptor de in­ ducţie 11 Industrie. -(e)s. -5 m. inginer 4 inner adj. în 4 inbegriffen prep.. deosebit D5 heute adv. -e m. -(c)s. de la Sie dumnea­ voastră 10 ihr pron. -n f. 16 a aşeza aici Herstellung. hidraulic 8 15 12 D4 D 4 19 15 ich pron. nahm heraus. înălţime Hohlgefäß. a indica Hitzebeständigkeit. informat 10 Ingenieur. -s. refl. eu 3 Idee. -e m. a scoate. cuptor înalt. hotel Hotelhalle. 12 a da (încoace) a remite Herr. -(e)s. a fabrica. mai ales. a aduce. inclus D 7 Indirekt adj. toamnă hergeben (i. -(e)s. după. 24 von Interesse sein a fi interesant/ important interessieren + für + ac. în urmă 6 Hintransport. hingewiesen) auf + ac. vb. -e m. -sse n. din cauza 15 Informationsschalter. da­ torită. -e n. -n f. -n n. foarte modern 18 Hochofen. indirect 24 Induktionsofen. a nădăjdui Höhe. gab her. în spatele. sculă de mare randament 23 hochmodern adj. -n. vb. splendid. a purta interes D7 inzwischen adv.542 DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN herausnehmen (i. ridicat la 3 Hochleistungswerkzeug. -n f.e ni. în in­ teriorul 21 innerbetrieblich adj. între­ prindere industrială D 8 Industriezweig. -sses. industrie 9 Industriebetrieb. cel mult. confecţionare Hertransport.^e m. -sses. -s n. fabricaţie. producţie. îmbrăcăminte D 9 pentru bărbaţi D9 herrlich adj. ist hinein­ gegangen) vb. = înăuntrul. a merge înă­ untru 12 hin führen vb. hergebracht) vb. a intra. aici 1 Hilfe. a (con)duce într-acolo/ către 12 hingehen (ging hin. -n f. doar Hof. -en f. fuhr hinaus. înalt. tot mai mult 16 in prep. transport încolo 21 hinweisen (wies hin. -n f. ^. gustare. hergegeben) vb. a arăta. idee 24 Ihnen pron. excelent. hol de hotel Hundertstel. a lua afară 12 herbringen (brachte her. ist hingegangen) vb. a pleca afară (din oraş) D2 hineingehen (ging hinein. în interiorul uzi­ nei/exploatării 21 ins in + dos în 6 insbesondere conj. ca urmare. de astăzi D2 hier adv. rezistenţă la temperaturi înalte 22 hoch adj. ist hinausgefahren ) vb. domn 10 Herrenanzug. 11 producere. -sse m. minunat D 1 herstellbar adj. oricînd. între timp D4 isolierend adj. immer mehr adv. -(e)s. admirabil. -e m. interes. -(e)s. astăzi 7 heutig adj. în urma. furnal 9 23 hochschmelzend adj. curte 4 D 1 hoffen vb. interior 13 innerhalb prep. -e m. în special 20 interessant adj. -s m. heraus­ genommen) vb. ghişeu de informaţii D 10 informiert adj. voi 3 im = in + dein în 6 Imbif). -en f. -5 n sutime hydraulisch adj. inclusiv. interesant 24 Interesse. mereu. în deosebi. -es. aperitiv D2 immer adv. . fabricabil herstellen vb. -s. costum bărbătesc Herrenbekleidung.

jede. abia. -en f. -n n. taxatoare Katalog. casieriţă. clasic Kleid. -s. odată cu altceva) kaufen vb. a cumpăra Kaufhaus. cap/capăt de cablu Kabine. pireu de car­ tofi 6 D9 19 D5 16 D5 15 17 15 15 16 11 18 D5 D5 Karusseldrehmaschinc. pl. -e m. deformare la re­ ce Kanister. inteligent. -s n. -s. -er n. -n. -n f. aceia. semnificativ Kesselblech. -s m. exact je-desto conj. m. m. -s m. capacitate Karosseriebau. -s. an Jahreszeit. strung carusel Käse. -s. piston Kognak. -fe)s. în orice caz jeder. a face cunoştinţă kennzeichnend adj. -(e)s. magazin. bon de casă/de plată Kassiererin. -en1/. n. jenes pl. casă de comerţ Kaufladen. acum Juli. m. —er n. con­ strucţie de caroserii Karte. cabină Kadmium. butca Knüppel. întreprindere mică klug adj. -e n.. -s n. -e n. fiecare jedoch conj. ist gekommen) vb. deştept Kniehebelpresse. -n m. f. sudare prin presare la rece Kaltverformen. -s. -s. pl.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 543 Isoliermaterial. material izo­ lant 12 12 12 ja adv. -s. pl. pro­ iectant Konstruktionsbüro. -es. n. însă jemand pron. -n. cineva jener. magazin uni­ versal. haină. nach der Karte după listă Kartoffelpüree. -s. -(e)s. kilovoîtamper Kind. -es. -s. virgulă kommen (kam. în nici un chip. coleg Komma. în nici un caz. m. -(e)s. -. -e n. -. -e m. —e m. coniac Kollege. -n f. procedeu de contact / • 14 Dă D9 D6 14 20 14 D9 D9 22 20 21 10 22 24 8 8 D 1 D10 16 D 4 D 9 11 18 4 15 2 25 7 D3 10 7 4 2 10 4 4 4 24 . f. a putea konstruieren vb. a proiecta Konstrukteur. tablă de cazan Kilopond. -en f. hîrtie izolantă Isolierstoff. ciomag Kolben. / . bidon Kapazität. -s. f. -m. băiat 1 10 D1 25 D1 D4 19 19 10 23 25 8 7 D1 13 D4 K Kabelende. -es. -n m. -s. puţin pro­ babil keinesfalls adv. in Kauf nehmen a accepta (implicit. a îmbrăca. -es. n. gekannt) vb. jedes pron. iulie jung adj. -ien n. prăvălie kaum adv. anotimp Jahrhundert. -s. -5. înţelept. birou de construcţie/de proiectare Kontaktverfahren. mic Kleinbetrieb. acelea jetzt adv. -5 / . friptură de viţel kalt adj. -e n. -er n. gekonnt) vb. ianuarie jawohl adv. cu greu. constructor. tînăr Junge. -Sorten m. -s. -(e)s. desigur. presă cu genunchi/ cu pîrghie articulată Knopf. -s. cu cît — cu atît mai jedenfalls adv. pl. -s m. secol Januar. cadmiu Kaffee. a construi. pl. -e m. -s. îmbră­ căminte kleiden vb. m. conic können (a. kilogramforţă (kgf) Kilovoltampere. clasă klassisch adj. material izolant Isolierpapier. da. -n. copil Klasse. n. -e m. listă de bucate. a sta (bine. rău) klein adj. -5 n. -nen f. -n f. rece Kaltpreßschweißen. -s. a cunoaşte kennen lernen vb. calandrare Kalbsbraten. -e m. —e m. jene. -. nicidecum kennen (kannte. -s. catalog Kauf. aceea. -s / . -s. cumpărare. konnte. -s f. pron. deformare la rece Kaltverformung. -(e)s. aşa e. m. -s. jene. -(e)s. cafea Kalandrieren. n. acela. -s. da Jahr. brînză Kassenzettel. a veni konisch adj. rochie.

scurt 21 4 4 7 18 9 23 7 D4 7 19 22 14 21 D9 4 8 7 6 16 16 18 22 18 12 9 2 15 13 7 2 Labor. aliaj lehren vb. a se afla. diriginte lernen vb. -s. -s. -e n. lung. a învăţa lesen (ie. -e)s. -e m. f. din păcate Leipziger adj. -en f. a aşeza Legierung. -en f.i. a preda Lehrling. conducător. ^e m. material plastic de presare Kupfer. -e m. a pune (în poziţie orizontală). a costa kostspielig adj. material plastic Kunststoffindustrie. sarcină electrică Lageplan. ucenic Lehrstück. -« / . -e n. pi. încet lassen (ä. -s. neîntre­ rupt Kontrolleur. -nen f. -es. ließ. uzina furnizoare liegen (lag. -en. -s. -e m. -n f. a depozita Lampe. -m. coridor korrigieren vb. manivelă cot Kurbelpresse. -(e)s. albastru intens Korngröße. pix. livrare. bandă perforată los ! interj. piele sintetică Kunststoff. 2. a citi letzte adj. ^-er n. haide ! înainte ! să mergem 1 dă-i drumul ! să începem ! 6 D 10 2 8 24 8 25 15 6 9 7 3 1 2 9 Dl D7 8 4 7 7 7 20 17 17 17 19 D 8 16 6 D 7 D 7 D 2 D 2 14 3 6 D 6 6 25 D 3 . controlor kontrollieren vb. -s. -en m. adv. macaragiu Kubikmeter. -(ejs. -n f.a. -e n. costisitor. n. lecţie. pi. lampă 10 4 4 24 12 1 21 12 6 Land. -s. m. a livra Lieferprogramm. laborantă Ladung. -e ni. riglă Linie. -. a conduce Leiter. timp de Länge. -e m. -m. a ateriza lang 1. m arc electric/voltaic Lichtbogenschneiden. -s. lagăr. adj. adj. metru cub Kubikwurzel. a se găsi Lineal. ţară landen vb. -n / . încărcare. -s. -en f. f. continuu. n. creion cu pastă Kunstleder. conform legen vb. gelegen) vb. -(e)s. -n f. scump Kragen. ^e r. -n f. uşor Leichtmetall. corectură Korridor. -(e)s. program de livrare Liefertermin. copie Kopierfräsmaschine. -n / . n. -e n. pi. magazie Lagergestell. rastel lagern vb. las. -s. -s. furnizare Liefervertrag. lăsa. randament leiten vb. -s. -s. linie links adv. tăiere cu arc electric Lichtbogenschweißen. metal uşor leider adv. -(e)s. mai degrabă liebenswürdig adj. -(e)s. rezistent la coroziune kosten vb. -(e)s. -es. -e m. freză de copiat kornblumenblau adj. -n f. capitol leicht adj. a da comandă să Lauf. -s. rădăcină cubică Kugelschreiber. -n. laborator Laborant. 1. răşină sintetică Kunstpreßstoff. / . gelassen) vb. -(e)s. -n f. -e n. lungime langsam. industrie de material plastic/de mase plastice Kunststoffisolierung. aici: curs. depozit. -en / . f. f. laborant Laborantin. -e n. m. -en f. la/în stînga Lochstreifen. ^e m. cupru Kurbel. plan de ansam­ blu Lager. a controla Kopie. -s n. ni. ultima Lichtbogen. contract de livrare/furnizare Lieferwerk. -s. -(e)s. die Leipziger Technische Messe Tîrgul de Mos­ tre Tehnic de la Leipzig Leistung. amabil lieferbar adj. -n. a corecta Korrosion en. -arten ::. gelesen) vb. mărime de granulă Korrektur. încărcătură. presă cu manivelă Kurve. curbă Kurs. guler Kranführer. decurs laut prep. izolaţie din material plastic Kunstharz. -en f. -(e)s. 2. de la gern adv. -e n. ultimul. n. livrabil liefern vb. cel/cea din urmă.544 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN kontinuierlich adj. -e m. linie. de la Leipzig. termen de livrare Lieferung. -n / . a instrui. sudare cu arc electric lieber comp. -es. coroziune korrosionsfest adj. -s. curs kurz adj. -s. a sta (în poziţie orizontală).

cu 5 Mitarbeiter. construc­ ţie de maşini Maschinenhalle. meşter 3 meistverwendet adj. mecanizare Medium. -(e)s. -n f. -s f. multiplu Mehrspindeldrehautomat. carbid metalic 23 Metallkeramik. sculă de măsurat 3 Meßwert. -s. n. toată lumea. -ten n.pl. —e m. de cele mai multe ori 19 Meiste. măsurare 5 Meßwerkzeug. maistru. n. părere. -e n. -s n. micrometru 5 Mikron. opinie. marcă (monedă) Markt. maioneză Mechaniker. -s. de la einmal ia man pron. cineva Mangan. metalic 19 Metallkarbid. masă a ma­ şinii Maschinentyp. prînz D 2 Mittagessen. flux de ma­ teriale Materialflußdiagramm. aparat de măsurat 5 Messing. -en f. Mill. tîrg de mostre D6 Messegelände. împreună 17 mitkommen (kam mit. -en m. s n. a măsura 5 Messen. pulbere de meta^ 23 Metallschichte. -sses. -en f. colaborator 10 miteinander adv. a lua/a duce cu sine D 10 Mittag. metru 8 Metermaß. metodă 20 mich pron. .. a fi de părere Meinung. -sses. oricine. cel puţin 19 Minute. mecanic Mechanisierung.) milion 22 Millimeter. de cele mai multe ori 19 Meister. -s m. -e m. 1/103 . cel mai des fo­ losit 17 Mensch. -es. manometru Mantei. măsurat 5 Meßgerät. pe mine. strung automat multiax meinen vb. -e n. -s «.(e)s. mediu mehr num. -n / . -n f. -5 n. pi. / . -sse n. -n f. -e m. omenesc 25 Menge. a rezolva Lösung. de mai multe ori. material Materialfluß. adv. -s m. 2. cea mai mare parte 20 meistens adv. unitate de măsură Material. înmulţit cu. nahm mit. -(e)s. valoare măsurată 13 Metall. -5 n. maşină Maschinenbau. -s.. f. Mahlzeit ! Poftă bună 1 Să vă fie de bine ! mal adv. (prese. palton Mark. -(e)s. -n f. -(e)s. masă Maßeinheit. metalurgie a pulberilor 23 Mctalloberfläche. gemessen) vb. -es. piaţă Maschine. -s n. ist mitgekom­ men) vb. strat de metal 19 Metallteil. f. alamă 9 Meßuhr. masă. 1. mantou. om 25 menschlich adj. poştă aeriană 21 14 D6 M machen vb. agregat de ma­ şini Maschinenteil. mitge­ nommen) vb. f. mă 12 Mikrometer. a crede. -e n. -n f. -en f. -s n. -s.. -en. -e n. -(e)s. ceasornic comparator 5 Messung. pi. -(e)s. milimetru 8 mindestens. -e m. micron 8 Million. ori. -n f. ~sse m. -en f. -(e)s. piesă de metal 19 Meter. pi. sala/hala maşinilor Maschinensatz. minut 8 mir pron. -e m. majoritate. comp. a socoti. -e n. -en f. -e m. in. de la viei cel mai mult. -en. a face Magnesium. metal 9 metallisch adj. -(e)s. f. a soluţiona. -(e)s. prese. -en / . -s m. -s m. mijloc 6 35 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. pi. eine Meinung äußern a exprima o părere Meißel. en m. maß. matriţă Mayonnaise [-'we:za]. -(e)s. daltă 3 9 D5 7 14 5 9 5 D9 10 16 3 17 3 17 1 14 16 8 8 4 21 21 24 D5 3 15 25 24 13 13 14 D2 25 3 meist num. suprafaţă a me­ talului 19 Metallpulver. -(e)s. f. -n f. -n f. comp. de la viei mai mult mehrfach adj.N-ROMÂN 545 lösen vb. magneziu Mahlzeit. -n f. -s m. mulţime 9 Messe. soluţie Luftpost / . n.DICŢIONARE GERMA. cantitate mare. n. mecanic mechanisch adj. teren al tîrgului de mostre D6 messen (i. pi. diagramă de flux de materiale Matritze. -en f. n. -en f. metaloceramică. -n. -5 n. organ de maşină Maschinentisch. f. -en f. pi. tip de maşină Masse. -n f. a veni cu cineva 11 mitnehmen (i. -(e)s. -en m.—e m. mie 10 mit prep. -n f. metru de măsură 5 Methode.pl. -dien n. masă de prînz D 2 Mitte. f. mangan Manometer. măsurare.

-c m / i n e l de strîngere Niet. -e m. -5. -e m. nu NE-MctaU (Nichteisenmetall). genannt) vb. -(c)s. 2. -(e)s. -cnf. inovaţie Neukonstruktion.re medic Mittwoch. ev mediu Mittelwert. după masă. -en n. -(e)s. -s. -s m. după masă. posibil Möglichkeit. -s m. lingă nebenan adv. -cn f. aproape Nähe. după Nacharbeit. -c m. -e m. -en f. -n f. -c m. metal neferos nennen (nannte. încă notieren vb. construcţie nouă neun. -(c)s. următor Nacht. gemußt) vb. -e n. -s. a tre­ bui. după amiază nächste adj. putere a moto­ rului multiplizieren vb. genommen) vb. n. cel mai apropiat. apropiere nähern vb. -s. noapte. -cn f. apoi. muzeu müssen (mußte. montor montieren vb. la. nit noch adv. -es. -s. nume Nationaltheater. nahm. Gute Nac/it ! noapte bună ! Nachteil. metal neferos nichtleitend adj. după amiază 7 11 18 23 21 D2 21 11 24 1 10 14 . -(e)s. -eu f. pl. sudare prin cusătură Name. -e n. Guten Morgen ! Bună dimineaţa ! Motor. -(c)s. a pofti. a nota D2 24 Dl 22 D5 18 23 D6 D 3 17 D6 D8 11 D8 6 D9 12 1 9 15 17 14 18 20 22 6 1 15 7 9 13 9 N nach prep. rău conducător Nickel. spre. -s. -c m. nou. model modern adj. pl. ich möchte. moment (de tor­ siune. lună Montage. muncă de montaj Montagehalle. -n m. alături nehmen (i. -e n. după ce nachher adv. dezavantaj Nachtisch. fireşte Naturwissenschaft. / . moment. montaj Montagearbeit. natural. -es. -cn f. a se apropia Nahtschweiften. cadre tinere nahe adj. aş vrea Modell. ştiinţă a na­ turii neben prep. nichel Niederfrequenz-Tiegelofen. num. -(e)s. -c n. a indica Netz. a dori. a moderniza mögen (mochte. a corecta Nachbearbeitung. pe urmă Nachmittag. nu . pl. cadru tînăr. de la na/te 1. aş vrea möglich adj. telefon automat (cu fisă) Museum. a fi obligat 23 13 D 1 10 11 9 10 10 19 23 12 12 D 1 8 20 4 18 20 4 4 Dl D2 8 14 7 D8 D6 D8 1" nachmittag adu. a monta morgen adv. după aceea. ich möchte aş dori. polar etc. -cn m. -s. f. plasă neu adj. superi. şi conj. motor Motorleistung. -en f. a putea. atelier de montaj Monteur. -e m. valoa. neutru nicht adv. miercuri möchte v. teatru naţional natürlich adj. a lua nein adv. — en f. -s n. -en f. finisare nachdem conj. desert Nachwuchs. cuptor de topit cu creuzet de joasă tensiune Niederhaltering. şi adv. nicht wahr ? nu-i aşa ? Nichteisenmetall -(c)s. refl. mod