Sie sind auf Seite 1von 13

MOLITVA IVANA PAVLA II

ZA POŠTOVANJE I LJUBAV PREMA ŽIVOTU

Duše Sveti, Bože,


kada se ne znamo moliti
dođi nam u pomoć
i podupri molbe naše.
Prosvijetli umove naše
da bismo shvatili
najdublju i neponovljivu
vrijednost ljudskoga života.
Daj nam milost osjetljivosti,
poštovanja i ljubavi prema životu.
Probudi osjetljivost naših savjesti
prema vrijednosti života svakoga čovjeka.
Nemoj dopustiti,
da se dovedemo u napast
da ignoriramo ljepotu života
pa i onoga
koji je označen patnjom.

1
MOLITVA IVANA PAVLA II ZA OBITELJ

BOŽE, UČINI, DA SVAKA LJUDSKA OBITELJ NA OVOM SVIJETU


POSTANEISTINSKIM HRAMOM ŽIVOTA I LJUBAVI!

Bože od kojega dolazi svo očinstvo na nebu i na zemlji


Oče koji jesi Ljubav i Život
Učini, da svaka ljudska obitelj na zemlji
kroz Tvojega Sina Isusa Krista
rođenoga od Djevice po Duhu Svetom
postane istinskim hramom života i ljubavi
za sljedeće naraštaje
Učini, da Tvoja milost
usmjerava misli i djela supružnika
k onome što je dobro za njihovu obitelj
i svih obitelji na ovome svijetu
Učini, da mladi naraštaj
nađe u obitelji jak oslonac
za svoju čovječnost
i njezin razvoj u istini i ljubavi
Učini, da se ljubav osnažena kroz sakrament braka
pokaže snažnija
od svih slabosti i kriza
koje ponekad potresaju naše obitelji
Učini napokon – molimo Te
uz pomoć Svete Obitelji iz Nazareta
da Crkva
među svim narodima svijeta
plodno ispuni svoje poslanje

2
u obiteljima i kroz njih.

Po Kristu našem Gospodinu,


koji je Put, Istina i Život,
u vijeke vjekova. Amen.

3
ZAHVALJUJEM TI ZA DAR ŽIVOTA…
Gospodine Isuse, zahvaljujem Ti za dar života. Gospodine Isuse hvala Ti za
dar života. Hvala Ti što si htio da postojim, da me voliš svojom jedinom,
jedinstvenom ljubavlju, a zavolio si me prije što sam bio (bila) začet (začeta) u
majčinoj utrobi, kako govori prorok Jeremija: «Prije no što sam te oblikovao u
majčinoj utrobi – poznavao sam te, prije što si došao na svijet – posvetio sam
Te». Hvala Ti, Gospode. Naime, Ti si stvorio moje bubrege, Ti si me tkao u
majčinoj utrobi; moje biće za Tebe nije bilo tajnom dok sam nastajao skriven,
tkan duboko u zemlji. Oči Tvoje vidjele su sve moje postupke i svi su zapisani u
Tvojoj Knjizi.
• Hvala Ti za majku – zemaljsku, koja me rodila i Majku Nebesku koja me
vodi k Tebi.
Zahvaljujemo Ti, Gospodine!
• Hvala Ti na savršenom planu koji imaš za mene i za svakoga od nas.
Zahvaljujemo Ti, Gospodine!
• Hvala Ti, Gospodine, što si htio biti embrij, plod, dojenče, čovjek.
Zahvaljujemo Ti, Gospodine!
Tvoje poslanstvo glasi: «Ja sam Život».
Pobjeđuješ bolesti, trpljenje, smrt.
Gospodine, imaš najveću naklonost prema najmanjima i najslabijima.
Kažeš: «Sve što ste učinili najmanjem mojem bratu, kao da ste učinili meni»;
«Tko prima dijete u ime moje, prima mene».
Onda kada majka prima u utrobu svoju dijete ili ga bračni drugovi prime u
svoje ognjište – zar izravno ne primaju Tebe?

4
OPROSTI, GOSPODINE
OPROSTI PUKU SVOME!

Gospodine Isuse Kriste, želimo se pokloniti Presvetome Srcu koje nam pokazuje
beskrajnu ljubav. Svjesni smo naše nezahvalnosti i omalovažavanja Tvoje
ljubavi, stoga: molimo Te oprosti nam grijehe naše:
Oprosti Gospodine, oprosti puku svome!
* Za grijeh nevjere i isključivanja Tebe iz našega života, za uništavanje vjere u
srcima djece i omladine, za omalovažavanje Tvojih zapovjedi u privatnome i
društvenome životu, za to što se, ujedinjeni s Tobom kroz sveto krštenje, ne
trudimo upoznati Te i ljubiti Te:
Oprosti Gospodine, oprosti puku svome!
* Za razaranje brakova i preljube, za oduzimanje nerođenoj djeci prava na život,
za grijehe pijanstva, za razuzdanost običaja i svu pokvarenost prema bližnjima:
Oprosti Gospodine, oprosti puku svome!
* Za pomanjkanje hrabrosti u priznavanju vjere u Tebe i odgovornosti prema
Tvojoj Crkvi, za poštivanje materijalnih dobara više nego Tebe, za ravnodušnost
roditelja i odraslih, učitelja i odgajatelja prema kršćanskom odgoju djece i
omladine, za to što ne svjedočimo o Tebi svijetu oko nas:
Oprosti Gospodine, oprosti puku svome!
* Za nepoštivanje društvene imovine, nepoštenje na poslu, svu nenaklonjenost i
ravnodušnost prema potrebitima, za sve što se protivi Tvojoj zapovjedi ljubavi:
Oprosti Gospodine, oprosti puku svome!
* Za nepoštivanje blagdana, za nepotreban rad u nedjelju i blagdane, te za
ispunjavanje vremena zabavom na račun svete mise i nečasno pristupanje svetoj
pričesti, dakle za svu ravnodušnost i bešćutnost prema Tebi prisutnome u
Presvetom oltarskom Sakramentu:
Oprosti Gospodine, oprosti puku svome!

5
Gospodine Isuse Kriste, primi molitve naše i našu dobru volju, osnaži ju i
učini plodnom za Tvoju slavu. Koji živiš i vladaš na vijeke vjekova. Amen.

«ŠTITI NAS I UČINI


DA NAŠA LJUBAV BUDE UZAJAMNI DAR»

MOLITVA SUPRUŽNIKA

Svemogući i vječni Bože, Ti si stvorio muškarca i ženu i blagoslovio njihov brak


kako bi uzajamno u sebi našli pomoć i oslonac. Danas blagonaklono pogledaj na
nas. Štiti nas i učini da naša ljubav bude uzajamni dar i neprekidna uzajamna
pozornost. Udjeli nam milost dugoga života u radosti i miru, da se iz naših srca
neprekidno k Tebi uznose naša obožavanja i zahvale. Po Isusu Kristu, Tvome
Sinu, u Svetome Duhu. Amen.

«ZAHVALJUJEMO TI,
ŠTO SI HTIO SAČUVATI NAŠU BRAČNU VEZU,
U IME TVOJE»

MOLITVA NA GODIŠNJICU BRAKA


Svemogući, vječni Bože, bez Tebe ništa nije čvrsto niti trajno. Hvala Ti zato što
si sačuvao naše zajedništvo sklopljeno u Tvoje ime i ponizno molimo da se i
dalje pridržavamo savršene vjernosti, da ustrajemo u Tvome miru, ispunjavamo
volju Tvoju i volimo zauvijek.

6
Podari nam, Bože, milost primanja s ljubavlju svakog začetog djeteta i
učini da ga odgajamo u katoličkoj vjeri, a mi sami ustrajemo u zajedništvu u
zdravlju i bolesti, u dobru i zlu do kraja svojih dana. Amen.

«NEKA PROCVJETA NOVI ŽIVOT»


MOLITVA ZA MILOST RODITELJSTVA

Bože, naš Oče, od kojega dolazi svo očinstvo, dopusti nam sudjelovati u toj
svetoj časti. Blagoslovi našu ljubav, da postane plodna. Neka se još među nama
čuje i drugi glas koji će Tebe hvaliti, neka se još čuje i drugo srce koje će Tebe
zavoljeti i neka procvjeta novi život, da posvjedoči o Tvojoj ljubavi. Amen.

«BLAGOSLOVI NAS, SVETA RODITELJKO,


NAS I NAŠE ZAČETO DIJETE»
MOLITVA ZA ZAŠTITU I BLAGOSLOV MAJKE I OCA
KOJI OČEKUJU DIJETE
Marijo, Majko! Ti, koja si čekala Sina, nosila Ga i rodila i othranila, Ti koja
poznaješ muku i patnju i radost majčinstva, koje sve nadvisuje! Pogledaj nas,
Majko! U našoj obitelj treba dijete ugledati svijet. Veliki je to Božji dar. Zaštiti
to dijete i nas. Neka se rodi zdravo i sretno, neka u naš dom donese blagoslov
Božji. Neka oživi u nama roditeljsku ljubav punu nježnosti i požrtvovanja. Neka
nas roditelje ta ljubav već danas spaja još jače, kako bismo mogli cijelim srcem
prihvatiti sve vezano uz roditeljske obveze. Sveta Roditeljko blagoslovi nas i
naše začeto dijete. Dovedi u naš dom toplinu doma iz Nazareta, gdje su Božji
Zakon i ljubav prema čovjeku bili na prvome mjestu.
Žarko želimo, da po uzoru na dom Svete Obitelji, budemo kućnom Crkvom
Tvojega Sina gdje će Duh ljubavi Božje slaviti neprekidno u našim srcima Oca
svekolikoga života. Amen.

7
«ZAHVALJUJEMO TI
ZA VELIKI DAR ŽIVOTA I RODITELJSTVA»
MOLITVA RODITELJA NAKON DJETETOVA ROĐENJA

Zahvaljujemo Ti od srca, Gospodin za dijete koje si nam podario. Tebi ga


posvećujemo i obećavamo da ćemo ga čuvati kao najveće Tvoje blago. Pomozi
nam u brizi za njegov razvoj kao dijeteta Tvoga blagoslova.
Otac: Najbolji naš Oče, od kojega dolazi svo očinstvo na nebu i zemlji, koji si
nas učinio sudionicima Tvoga stvaralačkoga čina. Zahvaljujemo Ti za veliki dar
novoga života i roditeljstva. Srcem punim radosti molimo da na to dijete izlije
Tvoj blagoslov i Tvoja milost, kako bi se ono moglo razvijati potpuno tjelesno i
duhovno i beskrajno Te obožavati.
Majka: Gospodine Isuse Kriste, Marijin Sine, koji poznaješ zabrinutost i nemir
svih majki na zemlji, stojim pred Tobom puna zahvalnosti za dar majčinstva i u
ruke Tvoje predajem svoje dijete. Zaštiti ga svojom ljubavlju i blagoslovom,
neka raste u milosti Tvojoj. Amen.

«KRISTE, DAJ MI SNAGE,


PODIGNI ME
NA MOJEMU KRIŽNOM PUTU»

MOLITVA SUPRUŽNIKA U BRAČNOJ KRIZI


Kriste! Spasitelju! Tražim u Tebi oslonac srcem ispunjenim gorčinom i boli.
Ti, koji poznaješ slabosti i nezahvalnost ljudskih srca, koji si bolno doživio
izdaju prijatelja Jude, odreknuće izabrane Stijene – Petra, napuštanje od
najmilijih u trenucima muke i bojazni …, i usprkos svemu – Judu si do kraja
zvao prijateljem, molio si žarko za Petrovo obraćenje, poslije Uskrsnuća nikada
nisi apostolima spominjao trenutke slabosti i napuštanja, na Križu si iskazao

8
milosrđe razbojniku koji se pokajao, za svoje krvnike zauzimao si se kod Oca
«jer ne znaju što čine».
Molim Te u vrijeme strahota koje proživljavam, u satima samoće …., (da i
bračne nevjere) – po svojoj Majci daj mi snage, podigni me na mom križnom
putu. Nauči me ići Tvojim putem koji je vodio prema Uskrsnuću.
I Tebi je bilo teško, i Ti si tražio u satima krvave molitve mrvicu ljudske ljubavi
i utjehe … A ipak, nadasve si bio vjeran Bogu Ocu rekavši: «Ne moja, nego
volja Tvoja» - u svemu.
Tajna patnje za nas će ostati tajnom. Ali gledajući Tvoj križ i Tvoju muku
znamo da je došao i onaj treći dan. Pobjednički si se digao i otpustio nam naše
grijehe te nam i otvorio Nebo. Dao si sreću!
Ako s tom vjerom proživljavam svoj križ, ako si Ti s nama na tom teškom putu,
ako činim sve da budemo Tebi vjerni, doći će i nama Uskrsnuće! Jer znam, u to
vrijeme!
Možda ćeš tražiti da ga čekamo, jer nije sve u nama tako čisto kako Ti želiš, nije
tako požrtvovno kako Ti učiš, nije sve obuhvaćeno oprostom kako Ti opraštaš.
Zato molim Te, pouči nas Gospode!
Ti si rekao: «Učite od mene, jer sam blaga i ponizna srca».
Učini Gospodine naša srca po svome Srcu – tada će doći vrijeme Uskrsnuća
naše bračne ljubavi. Amen.

BOŽE, PODARI OCU LJUBAVDA NJOME ISPUNI


GLADNO DJEČJE SRCE»

MOLITVA ZA OČEVE
Blagoslovi Bože očeve, sve očeve – mlade i stare. Blagoslovi mladoga oca koji
prvi put drži dijete svoje u naručju… Daj mu snage da može udovoljiti

9
potrebama djeteta, ali prije svega daj mu ljubavi da ispuni njegovo ljubavi
gladno srce.
Daj mu vrijeme i volju da postane prijatelj svome djetetu.
Daj mu mudrost, strpljenje i pravednost u odgoju.
Učini ga junakom u očima djeteta. Na taj način riječ «otac» uvijek će za njega
biti simbol pravednoga čovjeka koji sve može.
Bože, također blagoslovi očeve starije djece, koji prema njima nisu ispunila
polagane nade, očevima koji su izmoreni radom za svoju djecu, kojima se oni
čine nerazboritima, nezahvalnima, kritičnima i buntovnima.
Blagoslovi te očeve, Bože, utješi ih.
Ostani sa svakim ocem kada dolazi vrijeme pomirbe sa sinom ili kćerkom.
I očevi trebaju podršku kada dijete napušta rodnu kuću (majke su jedine koje
plaču).
Ti, Bože, kao Otac Nebeski savršeno razumiješ očeve. U Tvojoj nepresušnoj
ljubavi blagoslovi očeve, sve očeve i mlade i stare.

10
«PRESVETO ISUSOVO SRCE; DOĐI KRALJESTVO TVOJE
BUDI VOLJA TVOJA»

ČIN POSVETE OBITELJI PRESVETOME SRCU GOSPODINA


ISUSA I BEZGRJEŠNOM SRCU MARIJINOM

Gospodine Isuse, Ti si se ukazao sv. Margareti i nazvao se „Kraljem Ljubavi“, a


svoju Majku, koja je bila sjedinjena s Tobom u svim radosnima i bolnim
tajnama, okrunio si za Kraljicu Svemira.
Molimo Te Isuse, da zajedno sa svojom Presvetom Majkom kraljuješ u našoj
obitelji.
Žarko želimo da naš dom postane Tebi mio, drag, poput i Betanije, gdje si često
boravio za svoga zemaljskoga života, gdje si se mogao odmoriti među
prijateljima koji Te vole.
Ti, Spasitelju svijeta, zatražio si da štujemo ljubavi prema Tvome Božanskome
Srcu, koje toliko ljubi ljude, a tako je malo od nas ljubljeno.
Želimo Te proglasiti Kraljem i Glavom naše obitelji, a Majku Božju – našom
Majkom i Kraljicom, da se iskupimo za svu svoju ravnodušnost.
Od Bezgrješne Marije došao si na svijet i po Njoj nas želiš spašavati. Žarko Te
molimo da od sada u našoj obitelji vladaju oba Presveta Srca tako puna ljubavi!

OBEĆAVAMO:
• usmjeravati se prema Božjim zakonima;
• boriti se s grijesima;
• čuvati neraskidivost braka i svetost obitelji;
• primiti s ljubavlju svako dijete kojim će nas obdariti Bog;
• braniti djecu od nemorala i brinuti se za pravilno oblikovanje njihovih
savjesti;
• odgajati ih u duhu istine i ljubavi Božje.

11
Molimo za milost, kako bi srca naše obitelji postajala sve sličnija Vašima
ujedinjenima u ljubavi Srcima.
Žarko želimo Tvome Srcu, Isuse, i Srcu Bezgrješne Majke prinositi naše radosti
sa zahvalnošću, te tražiti rješenja za teške i bolne probleme, sve u skladu s
voljom Božjom.
Presveto Srce Isusovo, dođi Kraljevstvo Tvoje po Bezgrješnom Srcu Marijinom.

MARIJO, POUČI NAS POŽRTVOVNOJ LJUBAVI…

• „NE ČINITI ZLO BLIŽNJEMU, TO NIJE SVE, JER BITI ĆEMO


SUĐENI ZA DJELA LJUBAVI“.
Marija nas Majka uči svojim životom kako treba pomagati drugima. Sada se
obraćamo Njoj žarko moleći:

• Majko Crkve, koja nas zoveš da surađujemo u Tvome majčinskom


poslanju pružanja dobrote svim ljudima – djeci Božjoj:
pouči nas požrtvovnoj ljubavi!
• Majko najbolja, koja bdiješ nad svima koji sumnjaju i nevjernicima:
pouči nas požrtvovnoj ljubavi!
• Majko bespomoćnih i neodlučnih:
pouči nas požrtvovnoj ljubavi!
• Majko slabih i griješnih:
pouči nas požrtvovnoj ljubavi!
• Majko tužnih i napuštenih:
pouči nas požrtvovnoj ljubavi!
• Majko gladnih i beskućnika:
pouči nas požrtvovnoj ljubavi!
• Majko patnika i bolesnih:

12
pouči nas požrtvovnoj ljubavi!
• Majko ljudske obitelji, koja želiš da si uzajamno pomažemo:
pouči nas požrtvovnoj ljubavi!
• Majko svakog začetog života:
pouči nas požrtvovnoj ljubavi!
• Majko odbjegle i odbačene djece, koja žive na ulici:
pouči nas požrtvovnoj ljubavi!
• Majko učitelja i odgajatelja, koji ulijevaju u srca i umove nauke protivne
Božjim zapovijedima:
pouči nas požrtvovnoj ljubavi!

Marijo, budi nam Majka!


Učini od nas svoju djecu!
Učini da mognemo:
• pomiriti se sa svojom sudbinom kao Ti u trenutku Navještenja;
• podnositi neimaštinu kao Ti kada si rodila u štalici;
• primati poniženja kao Ti kada si morala bježati u Egipat;
• tražiti Isusa kao Ti u jeruzalemskom Hramu;
• moliti Ga kao Ti u Kani Galilejskoj kada je nestalo vina za svatove;
• patiti kao Ti kada si stajala ispod križa umirućeg Sina;
• moliti se kao Ti u dvorani posljednje večere čekajući Silazak Duha
Svetoga!

Molimo Te,
učini nas svojom istinskom djecom,
budi naša Majka!

13

Bewerten