Sie sind auf Seite 1von 43

ZNDKERZEN - DENSO

Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU

Iridium mm

CC Fabrikat

APRILIA:
86-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

50 AMICO GL / -GLE

W22FPR -U9 W22FPR -ZU

0.5

50 AMICO GLE SPORT


LIFE
50 AREA 51
99-

W22FPR -U W22FPR -ZU

0.5

50 COLIBRI 4M /
DANIELA MINI / NORMALE
50 DANI MINI / PACKI
SUPER
50 ET 50 / AE / -FIRE 87-

W16ES-U

50 GRILLO VIKS /
80PARTNER VIKS / VIPED
50 GRILLO / PACKI / 80SCARABEO 4M
50 GULLIVER 50 (AC) 95-

W16FP-U

W22FSR

IWF22

0.7

50 GULLIVER 50 (LC / 96LIQUID)


50 MX 50

W24FSR

IWF24

0,6

IW27

0.5

W24FSR

IWF24
W16ES-ZU

0,6
0.5

W16ES-U
W27ES-U

W16ES-ZU
W27ES-ZU

0.5

W29ES-ZU

IW29

0.6

W31ES-ZU

IW31

0.6

125 RS 125 EXTREMA / 93REPLICA 125


125 RS 125 EXTREMA

W31ESR -ZU

IW31

0.5

W29ES-ZU

IW29

0.6

125 RX 125

90-

W31ES-ZU

IW31

0.5

125 SCARABEO 125


(Liquid cooled)

96-

U24ESR -NZU IU24

0.7

IW27

0.5
0.5

125 TUAREG 125

W16FP-U

W27ES-U

90-95

W27ES-ZU

W27ES-ZU

IW27
IW27

0.5

IWF22

0,6

50 RALLY 50 (LC /
LIQUID)
50 RC 50

95-

W24FSR

IWF24

0,6

79-82 W20ES-U
W16ES-U
06.87 W27ES-U
-

50 RS 50 EXTREMA
90-

W20ES-ZU

0.6

W16ES-ZU

IW27

0.5

W27ES-ZU

IW27

0.6

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

W31ES-ZU

IW31

0.5

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.6

96-

U24ESR -N

U24ESR -NZU IU24

0.7

96-

U24ESR -N

U24ESR -NZU IU24

0.7

W16EP-U

86-

0.5

0.6

IW31

0.5

250 CROSS 250

W27ES-ZU

IW27

0.6

X24ESR-ZU

IX24

0,7

250 LEONARDO 250


(Liquid cooled)
250 RS 250

99-

X24ESR-U

95-

W27EMR -C W27EMR -ZU

250 RX 250

85-86

W31ES-ZU

IW31

0.5

250 TUAREG RALLYE

85-

W31ES-ZU

IW31

0.5

276 CLIMBER

89-

W16EP-U

W16EP-ZU

IW16

0.7

0.7

276 TX 300

-84

W16EP-U

W16EP-ZU

IW16

0.7

W27ES-ZU

IW27

0.7

276 TX 311 M

-84

W16EP-U

W16EP-ZU

IW16

0.7

0.7

276 TXR 312 M

-86

W16EP-U

W16EP-ZU

IW16

0.5

0.5

320 TL 320

-86

W16EP-U

W16EP-ZU

IW16

0.5

320 TR 311

W16ES-U

W16ES-ZU

320 TR 320

W31ES-U

W31ES-ZU

IW31

0.5

W22F S-ZU

50 SONIC 50 / SONIC
SPICE
50 SR 50 /-URBAN /VIPER /-REPLICA
50 SR 50 (-VIPER / WWW)
50 SR 50 LC
(STEALTH/NETSCA
PER/RACING)
50 TUAREG 50

99-

W24FSR

-96

W22FPR -U W22FPR -ZU

IW27
IWF22

W16FP-U

0.5
IWF24

W22FSR

IWF24

87-

W27ES-U

W27ES-ZU

125 125 AS / -R / -ST /


-STX
125 AF1 125 REPLICA 87-

W22ES-U

W22ES-ZU

0,6

IW27

0.6

349 EXT 350

85

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.5

349 TUAREG 350

87-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.5

349 WIND

87-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.5

562 TUAREG 600 WIND 88-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.6

0,6

600 PEGASO 600

90-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.6

95-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.6

0.6

650 MOTO 6.5


(STARCK)
650 PEGASO 650 (GA)

92-95 X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.6

650 PEGASO 650 (MX /


ML)
998 SL 1000 FALCO

96-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.5

99-

XU27EPR-U XU27EPR-ZU

IXU27

0.9

996 RSV mille SP


(Cosworth head)
998 RSV mille

99-

IU31A

0,6

97-

XU27EPR-U XU27EPR-ZU

IXU27

0.9

998 RSV mille R

97-

XU27EPR-U XU27EPR-ZU

IXU27

0.9

0.5
IWF22

W24F SR

0.5

0.6

W31ES-ZU

IW31

0.6

125 AF1 125 /-R / SINTESI


125 AF1 FUTURA /
SPORT
125 AS 125 R

88-

W31ES-ZU

IW31

0.5

90-

W31ES-ZU

IW31

0.5

125 CLASSIC 125

95-

125 ETX 125

84-

125 EUROPE 125

90-

125 LEONARDO 125

96-

U24ESR -N

IW16

W31ES-ZU

0.5

W22FS-U

W27ES-U

W16EP-ZU

250 250 GP

IW27

50 SCARABEO 5M / - 936M / COLIBRI 5M


50 SELVAGGIO

125 PEGASO 125

W27ES-ZU
W27ES-U

W27ES-ZU

W27ES-ZU

W27ES-U

150 LEONARDO 150


(Liquid cooled)
150 SCARABEO 150
(Liquid cooled)
240 TX 240 / -M

0.7

W22FSR

97-

U24ESR -N

82-

125 TUAREG WIND 125

0.5

W27ES-ZU

97-

88-

125 TUAREG RALLYE

95-

50 RX 50 C / CDJ

125 ST 125 / STX 125


125 STRADA 125

50 RALLY 50 (AC)

50 RC NORMALE / SPECIAL
50 RED ROSE 50

Platinium - ZU Iridium mm

APRILIA:

50 PEGASO 50
50 RALLY 50

Standard

125 PEGASO 125 KAT


125 RED ROSE 125

50 AF1

Bj.

W27ES-ZU

IW27

0.5

W31ESR -ZU

IW31

0.6

W27ES-ZU

IW27

0.5

W31ES-ZU

U31ESR -pt

BATAVIUS

IW31

0.5

50 650 (JLO)

W16FP-U

0.5

U24ESR -NZU IU24

0.7

0.5

0.5

50 BATAVETTE 21 / VA / -BINGO / BRONCO

W16FP-U

W31ES-ZU

IW31

-9-

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU

Iridium mm

50 GO-GO / GTS
(Fichtel & Sachs)
50 HS 50 / MK

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

50 HS / -50

W16FP-U

0.5

50 M 40 / MINIBATAVETTE / MK 2
50 MOSQUITO / MOTO-MAT / PRONTO
50 SAXONETTE /
STARFLITE / TS-49
50 STM (F&S)

W16FP-U

0.5

W16FP-U

0.5

W16FP-U

0.5

50 TRANSPORT (IIOFM48)
50 TS 90 S / 50 S / SPORT (F&S)

W16FP-U

BRONCO

W24ES-U

W24FS-U

W24FS-U

W24ES-ZU

W24FS-ZU

IW24

IWF24

0.5
0.5

0.5
0.5

W24FS-ZU

IWF24

0.5

CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU Iridium mm

125 125

W20FS-U

W20FS-ZU

125 125 2C (TWIN)

W22ES-U

W22ES-ZU

125 125 C / -SE / -SV


CROSS 2T
125 125 CROSS / SPORT S 5V
125 125 ENDURO / TURISMO
125 125 S

W24ES-U

W24ES-ZU

W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

W22ES-U

W22ES-ZU

125 125 SV TURISMO


2T
125 125 T / -SPORT

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

125 COBRA CALIF / SCR


125 EL DIABLO

W22ES-U

W22ES-ZU

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

W20ES-U

W20ES-ZU

0.5
0.5
IW24

0.5

0.5

0.5

IWF24

0,6

IWF22

0,6

125 LEONCINA CROSS


SPORT SPECIAL
125 LEONCINA CROSS
SPORT SPECIAL
125
125 OLIMPIA

W24ES-U

W24ES-ZU

0.5

125 PANTHER

W22ES-U

W22ES-ZU

W16ES-ZU

0.5

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

98-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0,7

W16ES-U

W16ES-ZU

0.5

125 SPRITE 4 / -5 /
SPRITE CALIF
125 VELVET 125
(Scooter)

50 EXPORT 3V

W24ES-U

W24ES-ZU

50 EXPORT 3VK

W16ES-U

W16ES-ZU

0.5

50 EXPORT TRIAL

W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

98-

X22ESR-U

IX22

0.7

BENELLI:
50 491 .. / SPORT /
97RACING
50 491 .. / GT / ARMY 97-

W24FSR

50 AMERICA

W22ES-U

W22ES-ZU

50 BOBO / CADDY

W16ES-U

50 CITY BIKE / EXPORT FA / -KS


50 CROSS

50 FIREBALL / -TRALL

W22FSR

IW24

0.5

W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

50 G 2 / -ELLE / PEDALI
50 GENTLEMAN /
MAGNUM 5V
50 K-2

83-89 W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

W16ES-U

W16ES-ZU

97-

W22FSR

50 K-2 LC

97-

W24FSR

50 LASER

84-89 W20FS-U

0.5
0.5

BENELLI:
125 VELVET 125
(Scooter)
175 ENDURO

W22ES-U

W22ES-ZU

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

0.5

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

IWF22

0,6

200 SPRITE EL DIABLO

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

IWF24

0,6

200 SPRITE / SPRITE


CALIFORNIA
230 304

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

IWF22

0.6

W20FS-ZU

0.5

W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

W16ES-U

W16ES-ZU

0.5

W20FS-U

W20FS-ZU

50 SCOOTY

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0,6

50 SPRING 50

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

70 COUGAR /
DYNAMO
COMPAC T
70 HORNET /
SCRAMBLER
WOODS
80 ANTILOPE

W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

90 BANSHEE MINI
ENDURO / TURISMO
90 TRIAL

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

W22ES-U
W22ES-U

100 GAZELLE / PRILLA


OLIMPIA
100 TRIAL-TURISMO

IW24

180 4 /5 CALIFORNIA /
-OLIMPIA
180 VOLCANO

50 MAGNUM 3V / MINI
CROSS
50 MINI BIKE /
MONACO /SPRINT
50 MOTORELLA GL /
TURISMO 50
50 S 50
81-89
93-

0.5

W22FS-U

W22FS-ZU

250 250

W20ES-U

W20ES-ZU

0.5

250 250 2C / -2CE / SPORT SPECIAL


250 250 QUATTRO

W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

77-80 W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.6

250 254

80-82 W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.6

250 BARRACUDA 4/5


SPEED CALIF
250 EL DIABLO /
PHANTOM /
SPRITE
250 SUPER SPORT

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

250 VELVET 250


98(Scooter)
350 350 RS / 354
SPORT
500 500 QUATTRO / -LS
/ 504
500 504 SPORT

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0,7

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.5

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.5

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.5

0.5

650 654/SPORT/4C

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.5

W22ES-ZU

0.5

W20ES-U

W20ES-ZU

W22ES-ZU

0.5

650 TORNADO 650 /S


/SV
750 750 SEI

X24ES-U

X24ES-ZU

0.5

- 10 -

82-

0.5

0.5
IX24

0.5

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

900 900 SEI VT/NT

Standard

Platinium - ZU

Iridium mm

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.5

BETA:
50 50 RR (Crosser)

98-

W31ES-U

W31ES-ZU

IW31

0.5

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

W24ES-ZU

IW24

0.5

50 AE 50 / MX 50 /
ZERO 50
50 ALP 50

93-

W24ES-U

50 ARK

96-

W22FSR

IWF22

0,6

50 ARK LC

96-

W24FSR

IWF24

0,6

50 B 12 / -BOY
CROSS / -BOY
SPECIAL
50 BAD

W16FP-U

50 BAMBY / HOLLY L
/ -TT / PULLMAN
50 C 402 / -CROSS
SPEC / -4M / -5
50 CAMOSCIO / GAZZELLA TV / CROSS
50 CHRONO 502
96(ROAD RACER)
50 GAZZELLA 3V /
HOBBY HOLY /
SL5
50 KR-50

W16FP-U

W27ES-U

50 MX 4 / -5 / -6 / TR 5
50 MX 50
50 QUADRA / TRACK
FINDER
50 RK-6 (50)

W22FS-U
W22FS-U

W27ES-ZU

W22FS-ZU
W22FS-ZU

W22FSR

IWF22
IWF22

IWF22

W20ES-U

W27ES-U

W20ES-ZU
W22FS-ZU
W27ES-ZU

IW27

Standard

Platinium - ZU Iridium mm

250 TECHNO 250

Q22P-U

K22PR-ZU

IK22

0.5

260 ALP 260

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

260 SUPER TRIAL

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

260 SYNT 260

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

260 TR34/CAMPIONATO
260 ZERO

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0.7

BIMOTA:
600 Y B-9 BELLARIA
600 Y B-9 SR

95-

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0.7

600 Y B-9 SRi

96-

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0,7

0.5

650 BB 1 SUPERMONO 95-

X24ES-U

X24ES-ZU

0.7

750 DB-1 / S

W22FP-U

W22FPR -ZU

750 Y B-4

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

X27ES-ZU

IX27

0.6

XU24EPR-U XU24EPR-ZU

IXU24

0.9

XU24EPR-U XU24EPR-ZU

IXU24

0.9

0.5
0.5

0,6

0.5
IWF22

Bj.

0.5

0.5

W22FSR
95-

IW27

W16FP-U

W22FS-U
93-

0.5

CC Fabrikat

0.5
0.5

IWF22

0,6

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

50 ST 50

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

50 SUPER TRIAL

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

50 TEMPO 50 (.. / -13"


/ -16")

W22FSR

IWF22

0.5

851 TESI 1

92-

900 DB-2

92-

900 DB-2 SR

0.5

900 DB-2 SR
INJECTION
900 DB-3 MANTRA

95-

XU24EPR-U XU24EPR-ZU

IXU24

0.9

96-

XU24EPR-U XU24EPR-ZU

IXU24

0.9

900 DB-4

99-

XU24EPR-U XU24EPR-ZU

IXU24

0.9

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

93-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0,7

96-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

1000 Y B-6
1000 Y B-8 EXUP

95-

1000 Y B-8 EXUP


1000 YB 10 DIECI
BIPOSTO /
FURANO
1000 YB 11
'SUPERLEGGERA'
1150 SB-5/S
1200 Y B-5

BETA:

IX24

BMW:

50 TR-50

W20ES-U

W20ES-ZU

50 TRIAL CROSS T 5 /
-TR 6 / TRIAL 5V
50 ZERO 50

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

250 R 26

56-60 W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

0.5

250 R 27

60-67 W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

475 R 45

78-85 W20EP-U

W20EP-ZU

IW20

0.5

78-83 W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.5

500 R 50 & R 51

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

500 R 50 & R 51

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

95-

W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.5

125 TECHNO 125 (14:1


compression kit)
125 TR-34 / ZERO 125

98-

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

600 R 60 / -69

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

125 TRIAL 125

97-

W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.5

600 R 60 / -69

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

0.5

600 R 60 / 5 / 6 / 7

W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.5

0.5

650 F 650 / F 650 ST


(STRADA)
650 R 65

93-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

78-

W20EP-U

W20EP-ZU

IW20

0.6

650 R 65

78-

W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.5

750 K 75 / -C / -CS

85-

X24EP-U

X24EP-ZU9

IX24B

0,7

750 K 75 RT

85-

X24EP-U

X24EP-ZU9

IX24B

0,7

110 CROSS / TV
CROSS ITALIA
125 ENDURO / -ES / GS / -125 SG
125 TECHNO 125

BMW:
475 R 45

240 ALP 240

W24ES-U

240 SUPER TRIAL 240


240 TR-33
250 ALP 250

97-

250 250 CR / -GS


250 SYNTH ALP 250 /
TECHNO 250

97-

W24ES-ZU

IW24

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

W20ES-U

W20ES-ZU

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.5

0.5

- 11 -

-78

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU

Iridium mm

750 R 75 / 5 / 6 / 7

77-

W20EP-U

W20EP-ZU

IW20

0.5

125 MITO / LAWSON

W29ES-ZU

IW29

0.7

800 R 80 7N / 7S

77-80 W20EP-U

W20EP-ZU

IW20

0.5

125 MITO 1 /2

W29ES-ZU

IW29

0.7

800 R 80 GS / RT /ST

82-

W20EP-U

W20EP-ZU

IW20

0.7

96-

W29ES-ZU

IW29

0.7

850 R 850 R (S)

95-

K22PBR -S

K22PR-ZU

IK22

0,8

125 MITO 125 EV


(EVOLUTION)
125 N 90

90-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.7

980 R 100 7

-78

W20EP-U

W20EP-ZU

IW20

0.6

125 PASSING (Roller)

94-

W20FP-U

W20FPR -ZU

980 R 100 CS / -R / -RT 80W22EP-U


/ -S / -T
980 R 100 GS / -PD
88-93 W20EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.5

125 PLANET

97-

W20EP-ZU

IW20

0.6

125 RL / SS / SX

980 R 100/ RS

W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.6

125 ROADSTER 125

W20EP-U

W20EP-ZU

IW20

0.6

980 R 100/ RS
980 R 100/ S / T
1000 K 1 (16V)
1000 K 100 / LT / RT

76 86
86-

76-80 W22EP-U

W22EP-ZU

89-94 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9


83-91 X24EP-U

X24EP-ZU9

IW22
IX24B
IX24B

0.6
0,7
0,7

1000 K 100 RS

83-89 X24EP-U

X24EP-ZU9

IX24B

0,7

1000 K 100 RS

X24EP-ZU9

IX24B

0,7

1000 R 100 R

01.90 X24EP-U
94W20EP-U

1100 K 1100 LT

92-

1100 K 1100 RS / -RT


1100 R 1100 GS
1100 R 1100 R

50 PRIMA 50 / 75
50 SCOOTER

0,6

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.7

W27ES-ZU

IW27

0.7

W27ES-ZU

IW27

0.5

W27ES-ZU

IW27

0.7

W27ES-ZU

IW27

0.7

W29ES-ZU

IW29

0.7

W27ES-ZU

IW27

0.7

W29ES-ZU

IW29

0.7

81-

82-

W27ES-U

125 SUPER CITY / W 8 91125 TAMANACO

88-

125 W 8

91-

(ENDURO)

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.7

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0,7

W31ES-ZU

IW31

0.7

92-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0,7

94-

K22PBR -S

IK22

0.8

125 WMX 125/85 / WMX


125/88
175 ALL

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

200 ALL

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

200 WMX 190

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.7

250 MX / MXR / RR / RX
/ WMX
250 NC / RL / SS / SST 83-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.7

W24ES-U

K22PBR -S
K22PBR-S

93-94 W22FS-U
94-

K22PR-ZU
K22PR-ZU
K22PR-ZU

IK22
IK22

0.8
0.8

W22FS-ZU

W24FR-L

W24ES-ZU

IW24

0.7

250 RX 250 RALLY

79-83

W27ES-ZU

IW27

0.7

83-84 W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

IWF22

0.5

250 SX / SXT

IWF24

0.6

350 ALA BLU 350 / ALA


VERDE 350
350 ALA ROSSA 350/4T 83-

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

350 ALAZZURRA 350

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

W22FP-U

W22FPR -ZU

98-

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0,6

350 ELEFANT 350

W22FP-U

W22FPR -ZU

92-

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

350 LUCKY 350

X24EP-U9

X24EP-ZU9

IX24B

0.9

0.7

350 SST 350

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

0.5

350 SX 350

81-82 W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

86-

X24EP-ZU9

IX24B

0.9

93-

50 SUPERCITY 50/70

W24FSR
W24ES-U

50 W4 50 / 70

W24ES-U

125 125 ELEFANT 2


125 ALLETTA ORO 125/
S1
125 ALLETTA ORO 125/
S2
125 ALLETTA ELECTRA
/ -ORO
125 ALLETTA
LOWRIDER
125 BLUES / C 10 /
CRUISER

IW29

125 RX / WRX / WSXT


125 ST / STX

0.6

W29ES-ZU

125 ROSSA / DAKAR


125 RX 125 RALLLY

Platinium - ZU Iridium mm

125 WMX 125/84

CAGIVA:

50 COCIS / K3 /
PRIMA / SUPER
CITY / W 4
50 CUCCIOLO

Standard

0.6

1100 R 1100 RS / R 1100 93RT

50 CITY 50 / CITY 50
L.E.
50 CITY 50

Bj.

IW20

94-

W20EP-ZU

CC Fabrikat

85-

IWF24
W24ES-ZU

IW24

W24ES-ZU

IW24

0.5

350 T4 350 E / -R

W27ES-ZU

IW27

0.5

350 W 12

W27ES-ZU

IW27

0.5

500 MXR 500

84-

(ENDURO)

XU24EPR-U XU24EPR-ZU

500 T4 500 E / -R
86-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.6

84-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

82-

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

W27ES-ZU

IW27

0.5

CAGIVA:
125 CUCCIOLO 125

99-

U22ESR -N

IU22

0,7

125 ELEFANTRE

87-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

125 FRECCIA C9 / C10 87W27ES-U


/ C12
125 K 7 / MITO RACING 90-93

W27ES-ZU

IW27

0.7

W29ES-ZU

IW29

0.7

125 MITO

W29ES-ZU

IW29

0.5

95-

IXU24

0.9

IW29

0.7

X24EP-U9

X24EP-ZU9

IX24B

0.9

K22PR-ZU

IK22

0,8

IU22

0.7

IU22

0.7

96-

Q22P-U

600 RIVER 600

95-

U22ES-N

(ENDURO)

-95

0.7

W29ES-ZU

600 CANYON 600

600 W 16

87-

X24EP-U9

0.7

U22ES-N

650 ALA AZZURRA 650 01.84 W22FP-U


650 ELEFANT 650
85-88 W22FP-U

W22FPR -ZU

0.6

W22FPR -ZU

0.6

650 RAPTOR 650

00-

U24ESR -N

U24ESR -NZU IU24

0.7

750 ELEFANT 750

89-

W22FP-U

W22FPR -ZU

0,8

750 ELEFANT 750 /


LUCKY 750

94-

XU24EPR-U XU24EPR-ZU

IXU24

0.9

900 ELEFANT 900 I.E. / 90-GT / -AC


900 GRAN CANYON
98900 EFi

XU24EPR-U XU24EPR-ZU

IXU24

0.9

XU24EPR-U XU24EPR-ZU

IXU24

0,6

CAGIVA:

- 12 -

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU

Iridium mm

99-

U27ETR

U27ESR -NZU IU27A

900 EFi
1000 NAVIGATOR /
NAVIGATOR -T
1000 RAPTOR / VRAPTOR

99-

U27ETR

U27ESR -NZU IU27A

0,7
0,7

50 FDS / GTS / RD-2

95-91

96-

50 OLIMPICA /
-91
SAVANAH / START
50 PADDOCK
9750 RD-2 COUNTRY

92-

50 SENDA .. / -L
50 SENDA -R
50 SPORT. VARIANT
/YUMBO
50 VAMOS

W27FS-U

W27FS-ZU

250 250 STRADA

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

70-76 W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

W22FPR -ZU

0.6

0.6

W22FP-U

W22FS-ZU

IWF22

0.6
350 350 F3 / -FORZA

86-87 W20FS-U

W20FS-ZU

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0,6

350 350 GTL

79-

W20FS-U

W20FS-ZU

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.6

350 350 INDIANA

86-

W22EP-U

W22EP-ZU

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.6

350 350 MK 111D

W24FS-U
W24FS-U

95-91

W24FS-ZU

IWF24
IWF24

0,6
0,6

W22FS-ZU

IWF22

0.6

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0,6

W24FS-U

W24FS-ZU
W27ES-ZU

IWF24
IW27

0.6
0.6

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.6

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0,6

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0,6

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0,6

75 EUROPA RD15 /
SCOOT 74
75 GPR-75 / SPORT 75

W24ES-U

75 GRAN PRIX 74

W20FS-U

75 VIVO - 75

W16FP-U
95-

W24FS-ZU

W22FS-U

75 CRS / RC

125 ENDURO /
RS125TT /
KARMATHAN
125 SPORT COPPA /
TTS9
200 2002 / GRAN PRIX /
6V
250 CRX / RC /
ENDURO
250 TURISMO 250

250 250 MK I / -MK III

W22FS-U

W27ES-U

50 VAMOS / FL / L / R 95/ SE
50 VARIANT
92BOX/SPORT-R/
TOP/START
50 VARIANT
93COURIER
50 VARIANT
96REVOLUTION
75 CR 74

80 BI 3

Platinium - ZU Iridium mm
IWF27

0.5

DUCATI:
-91

50 FENIX / FDS
92SUPER / START DS
50 FURAX
9550 HUNTER

Standard

350 350 DESMO

Bj.

350 350 F3 DESMO / XL

DERBI:
50 ANTORCHA /
COPPA / DIABLO
50 AVENTURA

CC Fabrikat

0.5
IW22

0.6

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

70-76 W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

350 350 SCRAMBLER

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

350 350 SEBRING / GTL


350 350 SPORT

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

W22FP-U

W22FPR -ZU

IWF22

0.6

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.6

W20FS-U

W20FS-ZU

W22FP-U

W22FPR -ZU

IWF22

0.5

400 400 SUPERSPORT 91-96 W22FPR -U W22FPR -ZU


/ JUNIOR / NUDA /
M 400
400 M 400 MONSTER
96W22FPR -U W22FPR -ZU

IWF22

0.6

IWF22

0,7

350 350 MK III

91-

350 350 SPORT DESMO


350 350 VENTO

80-

350 XL 350

0.6

450 450 DESMO / MARK III


450 450 MARK IIID / REGOLARITA / -RT
450 450 SCRAMBLER /
-TS / -VIGILI
500 500 GTL
74-79

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

500 500 PANTAH

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

79-

W31ES-ZU

IW31

0.5

500 500 SL PANTAH

W20FS-U

W20FS-ZU

W31ES-ZU

IW31

0.5

500 500 SPORT DESMO 79-83 W20FS-U

W20FS-ZU

W24ES-ZU

IW24

0.5

500 500 SPORT TWIN

78-

W22FS-ZU

IWF22

0.5

W31ES-ZU

IW31

0.5

81-85 W22FP-U

W22FPR -ZU

IWF22

0.5

0.6

600 600 PANTAH SL /


TL
600 600 SS

92-

XU27EPR-U XU27EPR-ZU

IXU27

0.7

0.5

W20FS-ZU

W22FS-U

0.5
0.5

600 M 600 MONSTER

94-

XU27EPR-U XU27EPR-ZU

IXU27

0.7

W24ES-ZU

IW24

0.6

600 M 600 MONSTER

94-

XU24EPR-U XU24EPR-ZU

IXU24

0.7

W27ES-ZU

IW27

0.5

650 650 INDIANA /


83-92 W22FP-U
PANTAH / SL
748 748 / S / BIPOSTO 95-

W22FPR -ZU

IWF22

0.6

X27ESR-ZU

IX27

0,6

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

748 748 SP / SPS

95-99

X27ESR-ZU

IX27

0,6

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

748 748 .. / S

99-

X27ESR-ZU

IX27

0,6

748 748 R

99-

X27ESR-ZU

IX27

0,6

750 750 F1 / LS

85-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.6

W22FP-U

W22FPR -ZU

IWF22

0.6

IXU27

0.7

W24ES-U

W27ES-U

W31ES-ZU

IW31

0.5

W27ES-ZU

IW27

0.5

DUCATI:
250 250 24 HORAS

W20FS-U

W20FS-ZU

250 250 DAYTONA / DIANA MKIII


250 250 DESMO / MONZA / -ROAD

W24FS-U

W24FS-ZU

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5
IWF24

0.5
0.5

750 750 F1 DESMO


750 750 F4

85-

750 750 GT

74-76 W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

750 750 INDIANA

86-91 W22FP-U

W22FPR -ZU

IWF22

0.7

750 750 PASO

86-92 XU24EPR-U XU24EPR-ZU

IXU24

0.7

750 750 S / -SPECIAL /


-SS / -STRADA
750 750 SPORT / SUPER SPORT

72-93 W22FP-U

IWF22

0.5

IXU24

0.7

- 13 -

XU27EPR-U XU27EPR-ZU

W22FPR -ZU

91-93 XU24EPR-U XU24EPR-ZU

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU

750 750 SS

94-

XU24EPR-U XU24EPR-ZU

IXU24

0.7

750 750 SS i.e.

98-

XU24EPR-U XU24EPR-ZU

IXU24

0.7

750 M 750 MONSTER

96-

XU24EPR-U XU24EPR-ZU

IXU24

0.7

851 851 -S1 / SUPERBIKE


STRADA
851 851 -S3 / SUPERBIKE
STRADA
851 851 / -STRADA / I.E.
860 860 DESMO SS

88

IX27

0.6

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

860 860 GT / GTS / S

75-80 W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

X27ES-ZU

89-90

X27ES-ZU

88-93

X27ES-ZU

Iridium mm

IX27

IX27

CC Fabrikat

0.6

0.6

900 900 CHIARA


900 900 DARMAH

82-

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

80-

W16FS-U

W16FS-ZU

0.5

87-

W20ES-U

W20ES-ZU

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0,6

IWF24

0,6

W24FS-U

W24FS-ZU

96-

W22FP-U

W22FPR -ZU

0,6

50 TRIAL 50
86W20ES-U
(PROGRESS)
75 380 CABALLERO 75 80-85 W27FS-U
/ CABALLERO 80
75 K-ROO
92W24ES-U

W20ES-ZU

0,6

82-85 W24ES-U

IXU24

0,6

87-

0.6

80 OASIS

92-

IWF22

0.6

80 SECTION 80

92-

88-95 XU24EPR-U XU24EPR-ZU

IXU24

0.7

96-99 XU24EPR-U XU24EPR-ZU

IXU24

0.7

99-

IXU24

0.7

W22FPR -ZU

88-91 XU24EPR-U XU24EPR-ZU

IXU24

0.7

900 907 I.E. (PASO)

91 92
93-

XU24EPR-U XU24EPR-ZU

IXU24

0.7

XU24EPR-U XU24EPR-ZU

IXU24

91-

XU24EPR-U XU24EPR-ZU

0.5

94-

0.6

W20FS-ZU

0.5

50 QUEENIE

IX27

75-85 W20FS-U

IWF24

50 PONY SR

X27ES-ZU

900 906 PASO

W27FS-ZU

IWF27

0.5

W24ES-ZU

IW24

0,5

W24ES-ZU

IW24

0.5

W31ES-ZU

IW31

0,6

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0,5

Q22P-U

K22PR-ZU

IK22

0,5

W31ES-ZU

IW31

0.5

W24ES-ZU

IW24

0,5

W31ES-ZU

IW31

0.5

IW24

0.5

FANTIC:

92-

XU24EPR-U XU24EPR-ZU

94-

X27ESR-ZU

94-96

X27ESR-ZU

9796-

X27ESR-ZU
XU27EPR-U XU27EPR-ZU

97-

X27ESR-ZU
W22FP-U

W22FPR -ZU

W24ES-U

W20FS-U

W20FS-ZU

200 TRIAL 201

86-

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.6

0.7

210 K-ROO

94-

Q22P-U

K22PR-ZU

IK22

0,6

IXU24

0.7

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.6

IX27

0.6

210 TRIAL -240 /-241 /- 82243 / SEVEN DAYS


210 TRIAL -247 /-249
91-

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.6

250 K-ROO

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.6

IX27
IX27

0,6
0,6

IXU27

0,7

IX27

0,6

IWF22

0.6
0,6

996 996 / 996 BIPOSTO 98-

X27ESR-ZU

IX27

0,6

X27ESR-ZU

IX27

0,6

W22FPR -ZU

IWF22

0.6

W22FP-U

82-

W24ES-ZU

IX27

85-

92-

125 STRADA 125 / -RA

W24ES-U

X27ESR-ZU

99-

125 CABALLERO 125


REG.
125 K-ROO

125 HP 1 STRADA 125 85/ -SPORT


125 TRIAL 125.1
86-

96-

996 996 SPS / 996


SPS/F
1000 1000 S2 / HR

50 ISSIMO 470 / -KS /


SPORT
50 ISSIMO TX 310 /311 /-317 /-340 / 3
VEL.
50 KOALA / KALOA

80 CABALLERO 80 /
RSX
80 CABALLERO RC
80
80 KOALA / KALOA

0.7

996 916 SPS (996 cc)

0,6

0.6

IXU24

944 ST 2 SPORT
TURISMO i.e.
944 ST 4 SPORT
TURISMO i.e.
972 972 MILLE

W22FPR -ZU

IX27

XU24EPR-U XU24EPR-ZU

916 916 SP

W22FP-U

X27ES-ZU

80-90 W22FP-U

900 SC 2 / SUPER
LIGHT
916 916 BIPOSTO /
STRADA / SENNA
916 916 SP

96-

0.6

900 900 S / SS / GTS /


SD / S2 / HR
900 900 SS / SUPER
SPORT
900 900 SS / SUPER
SPORT
900 900 SUPERSPORT
i.e.
900 900 SUPERLIGHT

900 M 900 MONSTER

W24FS-ZU

IX27

XU24EPR-U XU24EPR-ZU

Platinium - ZU Iridium mm

82-85 W24FS-U

X27ES-ZU

96-

Standard

50 CABALLERO
REPLICA 50
50 GRINTA

50 PONY 25

DUCATI:
888 851 -STRADA / 90-93
SP2 / -SP3
888 888 SPORT
92-93
PRODUCTION / SP
4
888 888 STRADA
93-95

Bj.

250 COACH 250

91-

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0,7

250 SECTION

95-

Q22PR-U

K22PR-ZU

IK22

0.5

250 TX 250

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.6

260 TX 260

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.6

300 TRIAL 300

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0,7

330 TX 330

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0,7

FICHTEL & SACHS:

FANTIC:
50 BIG WHEEL

93-

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0,6

50 BIP 50 (RACING)

93-

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0,6

50 CABALLERO
160/166 REG./ COMP / RS / RC

89-

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

0.5

- 14 -

30 SAXONETTE
CLASSIC
50 50 S

87-

W14PR -U
W27FS-U

0.5
W27FS-ZU

IWF27

0.5

50 LIMBO (L / MA) (25 96km/h)


50 LIMBO (LM / M)
96-

W20FSR -U

0,6

W24FS-U

W24FS-ZU

50 PRIMA 2 / 2S / 3S / 895.5S / GT
50 PRIMA 3 / 4 / 4LN / 785 / 5LN / 6 / G3

W16FS-U

W16FS-ZU

0,6

W20FS-U

W20FS-ZU

0,6

IWF24

0,6

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat
50 PRIMA
GX/S/SL/SX/Presto/
Pronto
50 REGGAE / .. RS

Bj.

Standard

Platinium - ZU

78-

W20FS-U

W20FS-ZU

96-

W22FS-U

50 REGGAE / .. RS
(Fast driving)
50 SAMBA SR 50

96-

W24FS-U

92-

W24FS-U

50 SPEEDFIGHT

96-

50 SPEEDFIGHT LC
(Liquid)
50 SPLINTER
50 SQUAB

W22FS-ZU
W24FS-ZU

Iridium mm

Standard

Platinium - ZU Iridium mm

50 MOKICK

W20ES-U

W20ES-ZU

0,6

50 MOKICK CROSS

W16FS-U

W16FS-ZU

0,6

50 MONZA / -CROSS

W24ES-U

W24ES-ZU

84-93 W16FS-U

W16FS-ZU

0,6

0,6

IWF22
IWF24

W24FS-ZU

IWF24

0.5

W22FSR

IWF22

0,6

97-

W22FSR

IWF22

0,6

96-

W22FS-U

IWF22

0,6

96-

W24FSR

IWF24

W22FS-ZU

0.5

W20FS-ZU

0.5

0,6

W22FPR -ZU

0,6

50 VELOMOSQUITO

W16FS-U

W16FS-ZU

0.5

IWF24

0.5

93-

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0,6

50 XE 5 / KX 5

86-

W22FP-U

W22FPR -ZU

W27FS-U

W27FS-ZU

IWF27

0.5

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.6

W24FS-ZU

IWF24

0.5

W27FS-ZU

IWF27

100 100 /4 S

M22

100 1001 / -5A

W27FS-U

125 125 / -3 K / -LK / -4

M24S

125 125 / -5 A

W27FS-U

0,6

0.5

75 SAHEL 80

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

W31ES-U

W31ES-ZU

IW31

0.5

125 TIGER 125 XLE

W31ES-U

W31ES-ZU

IW31

0.5

320 323 TRIAL

W16EP-U

W16EP-ZU

IW16

0.5

IW16

0.6

GAS GAS:

IW16

0.6

0.7

W31ES-ZU

IW31

0.5

125 ENDUCROSS TT
125
125 TRIAL 125 (GT 12
ENDURO)
143 CONTACT T 16

W31ES-ZU

IW31

0.5

W16EP-U

W16EP-ZU

IW16

0.5

94-

W16EP-U

W16EP-ZU

IW16

0.6

200 200 CROSSER

99-

W24ESR -V W24ESR -ZU

IW24

0,6

200 CONTACT 200 TXT

99-

W16EPR -U

IW16

0.6

237 GNO QUAD

99-

W20EPR -U W20EPR -ZU

IW20

0,7

237 PAMPERA 250

99-

W20EPR -U W20EPR -ZU

IW20

0,7

238 CONTACT JT 25

94-

W16EP-U

IW16

0.5

249 CONTACT 250 TXT

99-

W16EPR -U

IW16

0.6

250 250 CROSSER

99-

W24ESR -V W24ESR -ZU

IW24

0,6

W16EP-U

W16EP-ZU

IW16

0.5

W31ES-ZU

IW31

0.5

92-

W20FP-U

W20FPR -ZU

0.7

92-

W20FP-U

W20FPR -ZU

0.7

FICHTEL & SACHS:


125 ZX 125

97-

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0,6

125 ZX 125

97-

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0,6

175 175 K / -L-AZL / -K

M24S

0.5

200 200 L-AZL / -ZL-R

M24S

0.5
IX24B

W16EPR -U

W16EP-ZU

125 SR 125 (.. /C)


SAMBA
125 SV 125 (.. /C)
SAMBA

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

50 50 TXT Minicrosser 99-

125 CROSS TT 125

U20FSR -U

00-

0,6

0.5

125 ROADSTER 125 V-2 97-

800 ROADSTER 800

IWF24

50 CONTACT /
ENDUCROSS
125 CONTACT T12

0.5
IWF27

W24FS-ZU

125 GTA 125/ES

0.5

W27FS-ZU

0.6

W16FS-ZU

W24FS-ZU

94-

0.5
IW24

W16FS-U

W24FS-U

50 MOSQUITO / -BABY

0.6

50 NOI BIMATIC / TL / 85-92 W20FS-U


ES / TEAM MAT
50 PONY SR / W24FS-U
RACING
50 QUEENIE
96W22FP-U

95-

80 80 S

Bj.

SPORT

50 MOSQUITO

50 SV 50 / SV 50
JUNIOR
50 SWING 50

80 SAMBA SR 80 /
SV 80
100 100 /3 A / -K / -L

CC Fabrikat

0.9

GARELLI:

W24FS-ZU

IWF24

0.6

W16EP-U

W16EP-ZU

GAS GAS:

50 BASIC 20 / 25 / 40 / 84-92 W20FS-U


BIMATIC / ES
50 BIG WHEEL
W24FS-U

W20FS-ZU
W24FS-ZU

IWF24

0,6

250 ENDUCROSS 250

50 BIP 50 / BIP 50
RACING
50 EUREKA

W24FS-ZU

IWF24

0,6

250 TRIAL 250 (AIR)

W16EP-U

W16EP-ZU

IW16

0.5

W16EP-U

W16EP-ZU

IW16

0.5

93-

W24FS-U

0.5

94-

W24FS-U

250 DELTA 25 GT

W16FS-U

W16FS-ZU

0.5

50 EUROPED / GULP

W16FS-U

W16FS-ZU

0.5

250 TRIAL 250 (WATER


)
280 CONTACT 280 TXT 99-

W16EPR -U

IW16

0.6

50 EUROPED / GULP

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

300 300 CROSSER

99-

W24ESR -V W24ESR -ZU

IW24

0,6

0.5

321 CONTACT 321 TXT

99-

W16EPR -U

IW16

0.6

50 FORMUNO. NOI
86-93 W20FS-U
MATIC / TL / 2V
50 GARY UNO / DUE
W20FS-U

W20FS-ZU
W20FS-ZU

0.5

50 GRINTA

W22FP-U

W22FPR -ZU

0,6

50 KATIA M / -MK / -K

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

50 MINI BIKE / RECORD / MINI


STRADA
50 MINI MOPED / SPORT

W24ES-U

W24ES-ZU

W16FS-U

W16FS-ZU

96-

IW24

0.6

0.5

330 DELTA 32 GT

W16EP-U

W16EP-ZU

IW16

0.6

330 TRIAL 327

W16EP-U

W16EP-ZU

IW16

0.5

330 TRIAL HALLEY PXC


325
500 NORMADE 500

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.5

GILERA:

- 15 -

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat
50 50 6V CROSS /
GR2
50 50 ENDURO / EXPORT
50 50 RS TRIAL / EXPORT
50 50 TS

Bj.

Standard

Platinium - ZU

Iridium mm

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5
0.5

CC Fabrikat

79-82 W22ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

W22ES-ZU

0.5

W20ES-ZU

0.5

50 CB 1 4V / SUPER
RE / -RL
50 CBA / SS / SSV /
GRANDE
50 CITTA
88-

W20ES-U

W16FS-U

W16FS-ZU

0,8

50 CITTA

88-

W20FS-U

W20FS-ZU

50 EAGLET

93-

W27ES-U

W27ES-ZU

50 EASY MOVING

95-

W27ES-U

W27ES-ZU

50 EC 1

92-

W16FS-U

50 ECO

79-

50 GR 2

W20FS-ZU

0.5

Platinium - ZU Iridium mm
W27ES-ZU

125 E1 COMPETITION

W31Ept
87-88 W27ES-U

125 HX 125

IW27

0.5
0.5

W27ES-ZU

IW27

0.5

W31ES-ZU

IW31

0.5

125 KK 125

86-89 W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

125 R1 S

89-

W27ES-ZU

IW27

0.5

W27ES-ZU

IW27

0.5

W27ES-ZU

IW27

0.5

IW27

0,6

125 RC 125 RALLY


W20FS-U

Standard

125 ARIZONA

125 FAST BIKE 125


W24ES-U

Bj.

W27ES-U

125 RTX

8698-

0,8

125 RUNNER 125 (FX


125)
125 RV 125

84-86

W27ES-ZU

IW27

0.5

IW27

0,6

125 RX 125

84-85

W27ES-ZU

IW27

0.5

IW27

0,6

125 TOP RALLY RC

90-

W31ES-U

W31ES-ZU

IW31

0.5

W16FS-ZU

0.5

125 TYPHOON 125

95-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0,6

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

125 XR 2

89-

W27ES-ZU

IW27

0.5

77-82 W20ES-U

W20ES-ZU

0.5

125 XRI 125

W27ES-ZU

IW27

0.5

W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

150 150 ARCORE / 72-80 W24ES-U


W24ES-ZU
EXPORT
180 RUNNER 180 (FXR 98W27ESR -U W27ESR -ZU
180)
200 200 T4
82-84 W24ES-U
W24ES-ZU

IW24

0.5

IW27

0,6

IW24

0.5

W27ESR -U W27ESR-ZU

50 GR 2 EXPORT /
TRIAL
50 GSA

82-

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

50 RS

75-80 W20ES-U

W20ES-ZU

0.5

50 RUNNER 50
(Liquid cooled)
50 STALKER

97-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0,6

200 ARIZONA

85-86

W27ES-ZU

IW27

0.5

96-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0,6

200 RTX

86-

W27ES-ZU

IW27

0.5

50 STORM

94-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

85-86

W27ES-ZU

IW27

0.5

50 TOURING

73-81 W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

50 TREND 50

W16FS-U

W16FS-ZU

0.5

W27ES-ZU

IW27

0.5

50 TS

79-82 W20ES-U

W20ES-ZU

0.5

200 RTX / RV 200 LC /


RX 200 LC
250 250 ARIZONA
RALLY
250 250 C3

50 TYPHOON

93-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.7

250 250 KK / -KZ

80 80 TG 2 / -3

82-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

250 250 NGR

W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

250 HX 250

W32Ept

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

250 NX 250 LC

W32Ept

W31ES-ZU

IW31

0.5

250 RV 250 NGR

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

350 DAKOTA 350 / -ER

X27EP-U9

X27EP-ZU9

IX27B

0.7

90 JUBILEE
100 GIUBILEO 4T / -SS
125 125 5V
REGOLARITA
125 125 ARCORE / EXPORT
125 125 ARIZONA

0.5

W27ES-ZU

IW27

0.5

85-86 W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5
0.5
0.5

IW24

0.5

350 XRT 350

88-

X27EP-U9

X27EP-ZU9

IX27B

0.7

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

500 DAKOTA 500

87-

X27EP-U9

X27EP-ZU9

IX27B

0.7

0.5

500 SATURNO 500

88-92 X27EP-U9

X27EP-ZU9

IX27B

0.7

X27EP-U9

X27EP-ZU9

IX27B

0.7

550 XRT 600

88-92 X27EP-U9

X27EP-ZU9

IX27B

0.7

600 600 FB
(NORDCAPE)
600 MERCURIO

92-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.5

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.5

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.5

50 M-50 / -S / ZEFFIRETTO
SPORT
65 MC-65 / M-65 / -S

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.6

W16EP-U

W16EP-ZU

IW16

0.6

90 X 90 / Z 90

W16EP-U

W16EP-ZU

IW16

0.6

W32Ept
W31ES-ZU

IW31

W32Ept

0.5
0.5

GILERA:
W27ES-U

125 125 ENDURO

125 125 FAST BIKE

W32Ept
W27ES-U

W24ES-ZU

125 125 CROSS


COMPETITION

125 125 ER

W27ES-U

72-80 W24ES-U

125 125 C1 / -E1 / -E1


COMP
125 125 C3

125 125 ENDURANCE

85.86

W27ES-ZU

IW27

W31Ept

0.5
0.5

87-88 W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

IW27

0.5

W27ES-U

W27ES-ZU

125 125 GR1

76-81 W22ES-U

W22ES-ZU

125 125 HAWK

85-86 W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

125 125 RTT


NEBRASKA
125 125 SV
REGOLARITA
125 125 TG1

86-88 W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

76-81 W22ES-U

W22ES-ZU

125 125 TG2 / TG3

81-83 W24ES-U

W24ES-ZU

W29ES-ZU

550 600 NORTHWEST

600 RC 600
600 RC 600 C

IW24

0.5

92-

HARLEY DAVIDSON:

0.5

IW29

-92

100 BAJA MSR / SR 100

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.6

0.5

125 125 RC / -RCX

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.6

0.5

125 SS 125 / SXT 125

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.6

- 16 -

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU

125 SX 125 / TX 125

W22ES-U

W22ES-ZU

175 BOBCAT / SCAT

W16LS

175 PACER / BTH


175 SS 175 / SX 175

Iridium mm

0.7
0.7
W27ES-ZU

IW27

0.5

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.6

250 SS 250

75-77 W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

250 SX 250

74-75 W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

250 SX 250

76-77 W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

W24ES-ZU

IW24

0.6

250 MX 250

-78

-74

350 SX 350 / -SPRINT /


-C / -H / -SS
883 ALL MODELS

85-

XU22EPR-U XU22EPR-ZU

IXU22

0.9

883 ALL MODELS

85-

X22EPR-U9 XU22EPR-ZU

IXU22

0.9

XU22EPR-U XU22EPR-ZU

IXU22

0.9

X22EPR-U9 XU22EPR-ZU

IXU22

0.9

883 883 SPORTSTER / 94HUGGER


883 883 SPORTSTER / 94HUGGER
900 XL - MODELS
-71
1100 VR 1000

W24ES-U

W16LS

96-

Bj.

Standard

Platinium - ZU Iridium mm

W16EXR U11

W16EXR -ZU

0.6

W16LS
76-77 W27ES-U

CC Fabrikat

HARLEY DAVIDSON:
1340 ELECTRA GLIDE- /
Classic, Road King
(EFi)
1340 NIGHT TRAIN- /
..Custom
1450 DYNA SUPER
GLIDE .. / -SPORT
(Twin Cam 88)
1450 DYNA LOW RIDER
/ ..WIDE GLIDE
(Twin Cam 88)
1450 ROAD KING (Efi)
(Twin Cam 88)

0,7

1000 XL / XLCR / XLCH / 77-79 W16LS


XLH / XLS
1000 XLS / XLH / XLCH
79W20FPR -U W20FPR -ZU

1,0

IW16

1,0

98-

W16EXR W16EXR -ZU


U11
XU22EPR-U XU22EPR-ZU

IXU22

0.9

98-

XU22EPR-U XU22EPR-ZU

IXU22

0.9

98-

XU22EPR-U XU22EPR-ZU

IXU22

0.9

98-

HERCULES:

0.7
X31ES-ZU

IW16

0.7
0.7

30 SAXONETTE
87CLASSIC
50 22 TS / LTS / S / TH

W14PR -U

0.5

W16FP-U

0.5

50 CITY CV 50

W20FPR -U W20FPR -ZU

0.7

1200 DUO GLIDE /


ELECTRA GLIDE
1200 EVOLUTION

87-

XU22EPR-U XU22EPR-ZU

IXU22

0.9

50 CITY -BIKE C1 / C2 72-78 W20FS-U


/ C3
50 HOBBY RIDER
72-87 W20FS-U
HR1 / -HR2
50 K 50 ULTRA / KE
78
W24FS-U
50SE / KS 50/ 67
50 KX 5
86W22FP-U

W22FPR -ZU

0.5

1200 EVOLUTION

87-

X22EPR-U9 XU22EPR-ZU

IXU22

0.9

50 MX 1

89-

W16FS-U

W16FS-ZU

0.5

1200 FX / FL ALL
MODELS
1200 FX / FL ALL
MODELS
1200 SPORTSTER 1200
.. / SPORT /
CUSTOM
1200 SPORTSTER 1200
.. / SPORT /
CUSTOM
1340 EVOLUTION

48-74 W16P-U

0.7

50 PRIMA 2 / 3 / 4 / 6/
GT / GX / S / SL /
SX
50 PRIMA 2S / 3S / 5 /
5S / 5SE / GT
50 PRIMA PRESTO /
PRONTO
50 REGGAE /
REGGAE RS
50 ROLLER 50 (S)

78-

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

89-

W16FS-U

W16FS-ZU

0.5

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

96-

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

-77

W20FSR -U

50 SAMBA SR 50

96-

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

1340 SHOVEL HEAD / FL


/ FX
1340 SHOVEL HEAD / FL
/ FX
1340 SHOVEL HEAD /
FXE / FXSB / FXWG
1340 V2 EVOLUTION
FL.. / FX.. MODELS
1340 BAD BOY / FAT
BOY
1340 DYNA GLIDE- /
Super, Convertible,
Wide, Low
1340 ELECTRA GLIDE- /
Classic, Road King,
Standard
1340 SOFTAIL- / Custom,
Heritage, Springer
1340 HERITAGE
SPRINGER
1340 ULTRA CLASSIC- /
Electra glide (Carb.
/ EFi)

50 SPLINTER

96-

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

50 SUPER ENDURO

80-

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

50 XE 5

86-

W22FP-U

W22FPR -ZU

0.5

50 ZX 1

W22ES-U

W22ES-ZU

0.6

80 KE 5

W20FPR -U W20FPR -ZU

1100 EVOLUTION

86-

XU22EPR-U XU22EPR-ZU

IXU22

0.9

1100 EVOLUTION

86-

X22EPR-U9 XU22EPR-ZU

IXU22

0.9

W16P-U

0.7

75-80 W16EPR U11


96XU22EPR-U XU22EPR-ZU

IW16

1,0

IXU22

0.9

96-

X22EPR-U9 XU22EPR-ZU

IXU22

0.9

84-

W16EPR -U

IW16

0.6

78-81 W16EPR U11


82-83 J16HR-U10

IW16

1,0

84
8590-

98-

1.0

J16HR-U10

1.0

W16EXR U11
W16EXR U11
W16EXR U11

W16EXR -ZU

IW16

1.0

W16EXR -ZU

IW16

1,0

W16EXR -ZU

IW16

1,0

W16EXR U11

W16EXR -ZU

IW16

1,0

W16EXR U11
W16EXR U11
W16EXR U11

W16EXR -ZU

80 RX 9

IW16

1,0

W16EXR -ZU

IW16

1,0

W16EXR -ZU

IW16

1,0

W20FS-ZU

0.7

W20FS-ZU

0.5

W24FS-ZU

IWF24

0.5

0,6
0.5

0.5

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

94-

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.6

80 ULTRA 80 AC / RS 8280 AC
80 ULTRA 80 LC / -XE9 82/ -XR9
80 XE 9
82-

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

80 SAMBA SR 80

100 100 /4 S (F & S)

M22

0.5

100 K 100 / K 101 / K


102
100 K 103 / K 101/4 / K
103S
100 K 105X / K 100X

M24S

0.5

M22

0.5

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

125 K 125 BW
74MILITARY / K 125 X

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

- 17 -

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU

Iridium mm

125 K 125 GS / MC

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

125 SAMBA SR 125

W20FP-U

W20FPR -ZU

250 250 GS

W27ES-U

W27ES-ZU

300 W 2000

74-78 W22ES-U

W22ES-ZU

CC Fabrikat

MILITARY / K 125 X

50 NSR 50

350 350 GS

W27ES-ZU

IW27

IW27

Bj.
(50 / 2 P) 9489-

50 C 310 / C311 /
C321
50 C 50 (-L /-LA)

82-

W20FPR -L

0.5

50 NX 50

W16FPR -U

0.7

0.5

50 NX 50 M

W16FPR -U

0.7

0.5

50 PA 50

82-84 W20FP-U

W20FPR -ZU

50 PC 50 (K1)

70-88 U22FS-U

U22FS-ZU

U22FS-ZU

IUF22

0,6

U22FS-U

U22FS-ZU

IUF22

0,6

U20FSR -U
U22FS-U

U22FS-ZU

IUF22

0,6
0.7

U20FSR -U

0.7
0.7

50 CF 50 (CHALY)
50 CR 50
81-

50 DAX ST 50

U22FS-ZU

50 PM 50

W20FPR -ZU

97-

50 DREAM 50
(Racekit)
50 ELITE 50 / S

97-

50 GIORNO Crea
(AF54) (Scooter)
50 LEAD NH 50

99-

0.7
IUF22

0,6
0.7

IUF22

0,6
0.7
0.7

80-90 W16FPR -U

0.7

50 PZ 50

W20FSR -U

0.7

50 QR 50

W14FPR -UL

50 SA 50 VISION
(VISION MET-IN)
(AF29)
50 SE 50

W20FPR -L

W20FPR -ZU

0.7

W20FPR -L

W20FPR -ZU

0.7

95-

W20FR-L

0,6

95-

W20FR-L

0,6

0.7

U22FSR -U

IUF22

0.7

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.7

50 SFX 50 .. / (S) /
SPORT
50 SGX 50 (SKY)

97-

W20FR-L

0.7

50 SH FIFTY

96-

W20FPR -L

U20FSR -U

U24FER9

0.7

50 SH 50

84-87 W24FSR

0.9

50 SH 50 (SCOOPY)

87-92 W20FPR -U W20FPR -ZU

0.7

U31FER -ZU9

IU31A

0,7

50 SH 50 (SCOOPY)

93-95 W20FPR -L

0.7

96-

W20FR-L

0.7

50 SH 50 (SCOOPY)
(AF40)
50 SH 50 H

96-

W20FPR -L

W20FPR -ZU

0.7

50 SH 50 H

96-

W20FPR -U W20FPR -ZU

0.7

50 SJ 50 (BALI)

93-

W20FR-L

0.7

97-

W20FR-L

0,7

73-88

W20FPR -L

W20FPR -ZU

U24FER9

U24FER -ZU9

IUH24

0.9
0.7

IWF24

0.7

50 MB 50 S (AC01)

W22FSR

IWF22

0.7

50 MBX 50 M (AC05)

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.7

50 SRX 50 SHADOW
(JOKER)
50 SS 50

0.7

50 SS 50 M

0.7

50 SS 50 Z

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

50 MBX 50 SD (AC05)

W20ESR -U

50 MR 50

W20FSR -U

0.7

50 SS 50 Z

50 MT 50

W22FSR

IWF22

0.7

50 MT 50 F (AD04)

W24FSR

IWF24

0.7

50 MT 50 S (AD04)

W20ESR -U

50 MTX 50 R

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.7

W24FSR

IWF24

0.7

50 SS 50 / CD50 /
BENLY / DAX
(Race)
50 ST 50 C DAX
(AB23)
50 TLM 50

50 NB 50

W20FPR -L
84-

0.7

W20FPR -ZU

0.7

W20FPR -U W20F PR-ZU

0.7

W14FPR -UL

50 NE 50

W20FPR -L
90-

0,7

IUH24

W24FSR

86-

0,6
W20FPR -ZU

U24FER -ZU9

W20FPR -U W20FPR-ZU

50 MBX 50 S (AC05)

0.7

50 SFX 50

50 MB 50 F (AC01)

50 NE 50 VISION

W20FP-U

0.7

W20FPR -ZU
U22FS-ZU

IUF22

U20FSR -U

50 DREAM 50

50 NB 50 M MELODY
(AB07)
50 NC 50 (EXPRESS)

W20FP-U

0.7
W20FPR -ZU

50 PF 50 (../R/DXR)
70-88 U22FS-U
AMIGO/NOVIO
50 PK 50 WALLAROO 90W20FR-L

50 PX 50

0,6

73-83 U20FSR -U
U22FS-U

50 MTX 50 S

0,7

50 NT 50

U22FS-U

50 CD 50

50 CY 50

IW24

0.7

0.7

75-87 W20FPR -U W20FPR -ZU

50 CB 50 J / S
50 CB 50 Y

W24ES-ZU

W16ESR -U

HONDA:
67 -

50 C 50 E (Super Cub) 8450 C 50 SDX / DMC


(Super Cub)
50 CAMINO PA 50

W20FR-L

W24ES-U

50 NSR 50

HONDA:
93-

Platinium - ZU Iridium mm

0.5

50 PF 50

50 BALI 50 (SJ 50)

Standard

0.7
W20FPR -ZU

0.7

W20FR-L

50 NH 50 LEAD / MS 85-88 W20FPR -U W20FPR -ZU


LEAD
50 NSR 50 (50 / 2 P) 94W24ES-U
W24ES-ZU

0.7
0.7
IW24

0,7

- 18 -

U22FS-U

U20FS-U

88-

IWF24

W20FPR -ZU

0.7

0.7

U22FS-ZU

IUF22

0,6

U27FS-ZU

IU27A

0,6

U27FS-ZU

IU27A

0,6

U20FS-ZU

0,6

IUF27A / IUF31A

0,6

U20FSR -U

0.7

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.7

50 XL 50

80-

U20FSR -U

0.7

50 XR 50

93-

U20FSR -U

0.7

50 X8R-S / X8R-X
(SZX50)
50 Z 50 GZ

97-

W20FR-L

0,7

80-84 U20FSR -U

0.7

U20FSR -U

0.7
0.7

50 Z 50 J
50 Z 50 R

94

U20FSR -U

50 ZB 50 P (AB22)

88-

U20FSR -U

65 C 65
/CA65/CS65/CL65/

U22FS-U

0.7
U22FS-ZU

IUF22

0,6

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat
/CA65/CS65/CL65/
CS65
70 ATC-70
70 ATC-70

Bj.

Standard

Iridium mm

CC Fabrikat
110 ATC-110

73-81 U22FS-U
81-

70 C 70 / CD 70 / Cub
70 / C 70 M
70 C 70 E Super Cub

U22FS-ZU

U22FSR -U
U22FS-U

92-

U20FSR -U

70 ST 70 DAX

-94

U22FS-U

70 ST 70 DAX

94-

U20FSR -U

70 TRX 70

86-

U22FSR -U

96-

IUF22
IUF22

U22FS-ZU

U22FSR -U

70 CT 70

70 XR 70 R (V)

Platinium - ZU

IUF22
IUF22

U22FS-ZU

IUF22

U20FSR -U

U24FSR -ZU

IUF24

0,7

X24ESR-ZU

IX24

0.7

120 GX 120 (4-Stroke)

W20EPR -U W20EPR -ZU

IW20

0,7

99-

U24FER9

U24FER -ZU9

IUH24

0.9

125 ATC 125

82-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

0,6

125 ATC 125M

85

X24FSR-U

0.7

0.7

125 CA 125 REBEL


(JC24) (JC26)
125 CB 125

95-

U20FSR -U

0,6

0,7
0.7
0,6

0.7

0.7
0,6

125 125

(NES125)

X24ESR-U

X24ESR-ZU

125 CB 125 K

X24FS-U

X24FS-ZU

125 CB 125 N / S

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

U24FSR -U

U24FSR -ZU

IUF24

0.7

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

U22FSR -U

IUF22

0.7

IX24

0.7

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

X22EPR-U9 X22EPR-ZU9

IX22B

0.9

125 CM 125 (JC05)

U22FSR -U

IUF22

0.7

125 CM 125 C CUSTOM 94-

U22FSR -U

IUF22

0.7

96-

W24ESR -ZU

IW24

0,6

75 NSR 75

88-

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0,6

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.7

125 CD 125 T

W31ESR -ZU

IW31

0.7

125 CG 125

U22FSR -U

IUF22

0.7

125 CG 125 BR

W24FSR

IWF24

0.7

125 CH 125 SPACY

80 CR 80 R

86-

80 CY 80
80 MB 80 (HC01)

80-

HONDA:
80 MBX 80 SWD / SW2D (HC04)
80 MCX 80 (HC05)

87-

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.7

80-

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.8

80 MT 80 F

W27FSR

IWF27

0.8

80 MT 80 S (HD02)

W24FSR

IWF24

0.7

80 MTX 80 C

82-

82-

X24ESR-U

75 NS-1 75

-85

Platinium - ZU Iridium mm

U24FSR -U

125 CB 125 T / Y
(JC06)
125 CC 125

80 CR 80 R

Standard

110 CG 110

0.7
IUF22

Bj.

76-

86-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7
0.7

125 CR 125 R

83-96 W27ESR-V W27ESR -ZU

IW27

0.5

125 CR 125 R

97-

W27ESR -V W27ESR -ZU

IW27

0,6

125 CRM 125 /


CRM 125 R

89-

W27ESR -ZU

IW27

0,6

X24ESR-ZU

HONDA:

W27FSR

IWF27

0.7

125 CT 125

80 MTX 80 R (HD08)

W24ESR-U W24ESR -ZU

IW24

0.7

80 MTX 80 R (HD08)

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.7

X24ESR-U

IX24

0.7

IW24

0,7

X24ESR-U

IX24

0.7

80 MTX 80 R II

87-

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.7

80 MTX 80 RS (HD08)

83-85 W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.7

80 NH 80 MS LEAD
(HD01)
80 NSR 80

83-

0.7

125 LEAD 125 (JF01)

W20FPR -U W20FPR -ZU

125 MBX 125 F

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.8

125 MTX 125

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.8

W20FPR -U W20FPR -ZU


W24FSR

IWF24

80 SH 80 E
(SCOOPY)
80 XR 80 R

84-

W20FPR -U W20FPR -ZU

80 XR 80 R

95-

90 ATC-90

73-81 U22FS-U

U22FS-ZU

90 C 90 / CD 90 / CA
90
90 C 90 Super Cub

X20FS-U
X20FS-U

90 C 90 Z 2 / ZZ

X20FSR-U

90 CT 90 / M90 / Super
90
90 EZ 90 (CUB)
93-

X24FS-U

90 NH 90 (.. /
YUPPY)
90 SRX 90 SHADOW
(JOKER)
90 TRX 90

90-

W20FPR -L

97-

W20FR-L

90 TRX 90

95-

92-95 U22FS-U

0.7
0.7

97-

W24ESR -U W24ESR -ZU

125 FES 125


PANTHEON (ARC
2-Stroke, Liquid
cooled)
125 ITALIA 125

X24ESR-ZU

0.7

125 MTX 125 (R)

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.8

IUF22

0.7

125 MTX 125 R2

W27ESR -U W27ESR-ZU

IW27

0.7

IUF22

0,6

125 NH 125 D LEAD

IUF22

0,7

125 NS 125 F

W27ESR -U W27ESR -ZU

X20FS-ZU

0,6

W22ESR -U

X20FS-ZU

0,6

125 NS 125 FG / -FH / RK / -RL


125 NS 125 R

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.7

0,6

125 NSR 125 F

W27ESR -ZU

IW27

0.7

0,6

125 NSR 125 R

W27ESR-ZU

IW27

0.7

X27ESR-ZU

IX27

0,6

U22FS-ZU

U22FSR -U

X24FS-ZU

W22FSR

IWF22
W20FPR -ZU

0.7
0.7
0,7

93-94 U20FSR -U
U22FSR -U

IUF22

125 NX 125
(TRANSCITY)
125 SJ 100 (T) BALI

89-

X27ESR-U

95-

W20FR-L

0.7
IW27

0.7
0.7

0.7

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

125 TRAX 125

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

0.7

125 TRX 125

0.7

125 XL 125

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0,7

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

X24ESR-U

IX24

0.7

W20FR-L

0.7

125 XL 125 R / XL 125 S

100 SJ 100 (EX) BALI

95-

W20FR-L

0.7

125 XLR 125 R

100 XR 100 R

92-

U22FS-U

0.7

125 XR 125

IUF22

W20FPR -U W20FPR -ZU

125 TL 125

100 SH 100 (SCOOPY) 95-

U22FS-ZU

83-

- 19 -

85-

97-

X24ESR-ZU

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU

Iridium mm

150 150

99-

U24FER9

U24FER -ZU9

(NES150)

CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU Iridium mm

96-

U27FER9

U27F ER-ZU9

IUH24

0.9

160 GX 160 (4-Stroke)

W20EPR-U W20EPR -ZU

IW20

0,7

185 ATC 185 S-D

X24ESR-U

IX24

0.7

250 CBR 250 RR


FIREBLADE
(MC22)
250 CD 250 U

185 CD 185 T

U22FSR -U

IUF22

0.7

250 CH 250

IUF22

0.7

250 CM 250 C

IX24

0.7

250 CM 250 (T)

X27ESR-U

250 CMX 250 (C)


96REBEL (MC13)
250 CMX 250 C REBEL 97(MC32)
250 CN 250 FUSION

U20FSR -U

0.7

U20FSR -U

0.7

250 CN 250 HELIX


(MF02)
250 CN 250 SPACIO

87-

X20EPR-U9

96-

X20EPR-U9

250 CR 250

87-

W27ESR -V W27ESR -ZU

IW27

0,6

250 CR 250

97-

W24ESR -V W24ESR -ZU

IW24

0,6

W27ESR -ZU

IW27

0.5

W27ESR -ZU

IW27

0.7

250 CR 250 R

82-84 W24ESR -V W24ESR -ZU

IW24

0,6

250 CR 250 R

84-89 W24ESR -V W24ESR -ZU

IW24

0,6

250 CR 250 R

87-96 W24ESR -V W24ESR -ZU

IW24

0,6

250 CR 250 R

97-

W24ESR -V W24ESR -ZU

IW24

0,6

250 CRM 250

W24ESR-U W24ESR -ZU

IW24

0.7

250 EX 250

U22FSR -U

IUF22

0.7

X22EPR-U9 X22EPR-ZU9

IX22B

0,9

X24ESR-ZU

185 CM 185 T

78-

U22FSR -U

185 XL 185 S

79-

X24ESR-U

200 ATC 200

-81

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.7

200 ATC 200 S / X

85-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

200 ATC 200 (E) (BIG


RED)
200 ATC 200 M / S / X
(BIG RED)
200 CB 200

82-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

85

X24FSR-U
X24ES-U

200 CD 200 T

0.7
X24ES-ZU

U22FSR -U

200 CM 200 T

U22FSR -U

200 GX 200 (4-Stroke)


200 MTX 200 RW

X24ESR-ZU

IX24

0.7

IUF22

0.7

IUF22

W20EPR -U W20EPR -ZU


83-85 W27ESR -U W27ESR -ZU

IW20
IW27

0.7
0,7
0.7

200 TLR 200 R

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

200 TR 200

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

200 TRX 200 SX


(FOURTRAX)
200 TRX 200 (D)
(FOURTRAX II)
200 XL 200 / XL 200 R
(MD06)
200 XR 200

86-90 X24ESR-U

200 XR 200

84-86 X27GPR-U

200 XR 200

87-

200 XR 200 R

9083-83

-83

X24ESR-U
X24ESR-U
X24ESR-U

X24ESR-ZU
X24ESR-ZU
X24ESR-ZU
X24ESR-ZU

IX24
IX24
IX24
IX24

0.7
0.7
0.7
0,7
0,7

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

HONDA:
200 XR 200 R
200 XR 200 R

84
94-

240 GX 240 (4-Stroke)

X27GPR-U
X24ESR-U

0.7
X24ESR-ZU

W20EPR -U W20EPR -ZU

250 250 SPACY

IX24

0.7

IW20

0,7

X20EPR-U9

250 ATC 250 ES / SX

86-

X24ESR-U

250 ATC 250 ES / SX

-86

X24FSR-U

250 ATC 250 R

86-

X27ESR-U

250 ATC 250 R -D

0.9
X24ESR-ZU

IX24

0.7

X27ESR-ZU

IX27

0.8

82-83 W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.7

250 ATC 250 R -F/G

83-86 W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.7

250 CB 250

75-88 W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

0.7

250 CB 250 N

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0,7

250 CB 250 T1

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

250 CB 250 T2

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

250 CB 250 T2

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0,7

250 CB 250 RS (MC02) 80-

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0,7

250 CB 250 RS

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

250 CB 250 (.. /


92NIGHTHAWK)
250 CB 250 TWO FIFTY 94-

U20FSR -U

250 CBX 250

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

250 CBR 250 RR


FIREBLADE
(MC17)

U27FER9

0.7

X20EPR-U9
82-

0.9

U22FSR -U
X27ESR-ZU

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

-81

0.9

IUF22

0.7

IX27

0.7

IX24B

0.9
0.9
0.9

250 FES 250


FORESIGHT
(MF04)
250 FL 250

97-

W22ES-U

W22ES-ZU

250 FL 250

81-82 W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

250 FL 250

82-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.8

X24EP-U9

X24EP-ZU9

IX24B

0.9

U27FER9

U27FER -ZU9

IUH27

0,8

W24ES-U

W24ES-ZU

250 GB 250
250 HORNET (MC31)

-81

8896-

250 MR 250
250 MVX 250

0.8

IW24

0.8

83

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.8

84

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

HONDA:
250 MVX 250
250 NS 250
250 NSR 250
250 NSR 250

-89
89-

W31EMR -C W31EMR -ZU

0.7

W27EMR -C W27EMR -ZU

0.7

250 NSR 250 R / R-SP 89W27EMR -C W27EMR -ZU


/ R-SE
250 NX 250
95U27FER9
U27FER -ZU9
DOMINATOR
250 NX 250 (MD21)
88-90 U27FER9
U27FER -ZU9

IUH27

0.9

IUH27

0.9

250 NX 250 (MD25)

U27FER9

U27FER -ZU9

IUH27

0.9

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

250 TL 250

X22ES-U

X22ES-ZU

IX22

0.7

250 TLR 250

X20EPR-U9

0.7

250 TRAX 250

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

IX24B

0.9

250 TRX 250

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

IUH27

0.9

250 TRX 250 R

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.7

X24ESR-U

IX24

0.8

U20FSR -U

250 TRX 250 X


(FOURTRAX)

- 20 -

90-

0.7

250 SL 250

0.7

U27FER -ZU9

U20FSR -U

250 CR 250 J
250 CR 250 R

IUH27

87-

0.9

X24ESR-ZU

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

Standard

250 TRX 250 V

98-

X22EPR-U9 X22EPR-ZU9

IX22B

0,9

250 TRX 250 V

98-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

250 TRX 250 V

98-

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0,9

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

250 VT 250 F2
250 VTR 250

-88

Platinium - ZU

Iridium mm

250 VTR 250

89-90 U24FER9

U24FER -ZU9

IUH24

0.9

250 VTR 250 (MC33)

97-

U24FER9

U24FER -ZU9

IUH24

0.9

250 VTZ 250

88-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

250 XL 250 K3

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

250 XL 250 K4

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

X24ESR-ZU

IX24

0.7

250 XL 250 R (MD03)

78-83 X24ESR-U

250 XL 250 R (MD11)

84-86 X27GPR-U

0.7

250 XL 250 R (MD11)

87-

0.7

250 XL 250 S

73-83 X24ESR-U

X27GPR-U
X24ESR-ZU

IX24

0.7

250 XLR 250

X24GPR-U

0.7

250 XLX 250

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

250 XR 250

-82

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.8

250 XR 250 (R)

-84

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.8

250 XR 250 (R / RE /
RN / RP / RS/ ..)
(ME06)
250 XR 250 (R / RT /
RV)
250 XR 250 L

84-96 X27GPR-U

0.8

92-

X24GPR-U

300 TRX 300

92-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

300 TRX 300 EX

93-

X24ESR-U

IX24

300 TRX 300 FW

93-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

300 TRX 300 N

92-

CC Fabrikat
400 CB 400 SUPER
FOUR (NC31)
400 CBR 400 (NC23)
Tri-arm
400 CBR 400 (NC29)
Gull-arm
400 CBR 400 RR

Bj.

Standard

Platinium - ZU Iridium mm

90-

U24FER9

U24FER -ZU9

IUH24

0.9

U24FER9

U24FER -ZU9

IUH24

0.9

U24FER9

U24FER -ZU9

IUH24

0.9

U24FER9

U24FER -ZU9

IUH24

0.9

90-

400 CBX 400 F

X27GPR-U

0.7

400 CBX 400 F2

X27GPR-U

0.8

400 CBX 400 SS

X27GPR-U

0.8

400 CM 400 T

80-84 X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.8

400 CX 400 C

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

400 CX 400 F2

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.8

X24ESR-ZU

IX24

0.7

400 FL 400 (PILOT)

89-

W22ESR -U

0.8

400 GL 400

X24ESR-U

400 NS 400

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.7

400 NS 400 R (NC19)

W27ESR-U W27ESR -ZU

IW27

0.7

400 NV 400

85-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

400 RVF 400 (NC35)

Y27FER -C

0,6

400 TRX 400 FW

95-

X22EPR-U9 X22EPR-ZU9

IX22B

0,8

400 VF 400 F

85-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

400 VFR 400 (NC21)

U24FER9

U24FER -ZU9

IUH24

0.9

0,9

400 VFR 400 (NC24)

U24FER9

U24FER -ZU9

IUH24

0.9

0.8

90-

Y27FER -C

0,8

400 VFR 400 R / -R III


(NC30)
400 XL 400

84-

X24ESR-U

0.7

400 XR 400 R / RT

96-

X24GPR-U

IX24B

0.9

450 CB 450 DX

89

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

450 CB 450 N (PC14)

85-

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

450 CB 450 S (PC17)

86-90 X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

450 CB 450 S (PC17)

86-90 X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

350 CB 350 S (G)

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

IX24B

0.9

350 CL 350

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.8

450 CMX 450 REBEL 86-90 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9


/ OUTLAW
480 CR 480 R
W24ESR -V W24ESR -ZU

IW24

0,6

500 CB 500 F

X22ES-U

X22ES-ZU

IX22

0,7

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

500 CB 500 T

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

500 CB 500 (K1)

-75

X22ES-ZU

IX22

0.6

IX24B

0.9

500 CB 500 (K3)

-75

IX22

0.6

96-

350 ATC 350 (X)


350 CB 350 / CB 350 K

69-

U27FER9

U27FER -ZU9

X24ESR-ZU

350 FL 350 (R)


(ODYSSEY)
350 SL 350

84-

350 TRX 350

86-

350 XL 350 R (ND03)

85-87 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IUH27

HONDA:

0.9

500 CB 500 (PC26)

94-

U24FER9

U24FER -ZU9

IUH24

0.9

500 CB 500 (PC32) /


CB500 V
500 CB 500 R

96-

U24FER9

U24FER -ZU9

IUH24

0.9

W24ESR -V W24ESR -ZU

IW24

0,6

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

X27ESR-U

IX27

0.7

W24ES-U

IW24

0.8

360 CJ 360

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.8

400 400 HAWK

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

U24FER9

U24FER -ZU9

IUH24

0.9

500 CBR 500 F

0.7

500 CBR 500 FS

400 CB 400

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

X22ESR-U

IUH27

360 CB 360

400 CB 400

0,7

U27FER -ZU9

0.9

91-

0.7

U27FER9

IX24B

(NC27)

IX24

94-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

400 CB 1

X24ESR-ZU

500 CB 500 (PC26)

350 XR 350 / XR 350 R

W24ES-ZU

0.7

HONDA:

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

500 CBX 500

95-

X27ESR-ZU

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0,7

500 CR 500

W24ESR -V W24ESR -ZU

IW24

0,6

X24ESR-ZU

IX24

0,7

500 CR 500 R

-96

W24ESR -ZU

IW24

0.5

500 CR 500 R

96-

W24ESR -V W24ESR -ZU

IW24

0,6

400 CB 400 F

01.79 X24ESR-U
74-78 X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

500 CX 500

X24ESR-ZU

IX24

0.7

400 CB 400 N

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

77X24ESR-U
83
79-84 X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

400 CB 400 T2
400 CB 400 A

500 CX 500 C (PC01)

- 21 -

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

500 CX 500 E (PC06)


500 CX 500 TURBO
(PC03)
500 FT 500 (PC07)
500 GB 500 (PC16)

92-

500 GL 500 (PC02)

01.79 X24ESR-U X24ESR-ZU


12.84
X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

500 NX 500
500 VF 500 F (PC12)
500 VF 500 F2 (PC12)
500 VF 500 F2 (PC12)

Standard

Platinium - ZU

Iridium mm

79-86 X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

IX24B

0.9

X24EPR-ZU9

IX24B

0,9

600 XR 600 RR / S / T / 82V


600 XR 600 R / L
87-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

82-85

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

X24ESR-ZU

IX24

0.7

600 XV 600

IX24B

0.9

IX24

0.7

IX24B

0.9

650 CB 650
NIGHTHAWK
650 CB 650
NIGHTHAWK
650 CB 650 (RC03)

0.9

650 CB 650 C (RC05)

82-85 X24ESR-U

84-84
85-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

650 CB 650 SC (RC08)

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0,9

650 CB 650 Z

0.9

650 CBX 650 E (RC13)

500 VT 500 C (PC08) / 83-87 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9


VT 500 E (PC11) /
500 SHADOW
500 XBR 500 / XBR 500 85-89 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9
S (PC15)
500 XL 500
X24ESR-U X24ESR-ZU

IX24B

500 XL 500 S (PD01)

X24ESR-ZU

X24ESR-U
X27ESR-U

500 XR 500

X24ESR-U

500 XR 500 R

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

500 XL 500 R (PD02)


500 XL 500 R (PD02)

79-81 X24ESR-U
-85
86-

CC Fabrikat

IX24B

0.9

IX24

0.7

IX24

0.7

X24ESR-ZU

IX24

0.7

650 CBX 650


NIGHTHAWK
650 CX 650 C / E /
Custom
(RC11/RC13)
650 CX 650 TURBO
(TC) (RC16)
650 FX 650 VIGOR

X27ESR-ZU

IX27

0.7

650 GL 650 (RC10)

X24ESR-ZU

IX24

0.7

IX24B

0.9

650 NT 650 / GT 650


HAWK / BROS 1 /
BROS 650
650 NTV 650 (REVERE)
(RC33)
650 NTV 650
DEAUVILLE
(RC47)
650 NX 650
DOMINATOR
(RD02)
650 NX 650
DOMINATOR
650 SLR 650 (VIGOR)
(RD09)
650 FX 650 VIGOR
(RD09)
650 XL 650 L

550 CB 550 / CB 550 F

71-87 X22ES-U

X22ES-ZU

IX22

0.7

550 CB 550 (F1 / F2)

76-

X22ES-ZU

IX22

0.6

550 CB 550 (K3 / 4 )

76-

IX22

0.6

550 CBX 550 F / FII


(PC04)
550 CBX 550 F / FII
(PC04)
600 CB 600 F HORNET
/ HORNET S
(PC34)
600 CBR 600 F (PC19)

82-88 X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

82-88 X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

98-

U27FER -ZU9

IUH27

0.9

87-88 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

600 CBR 600 F (PC23)

89-

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

600 CBR 600 F (PC25)

91-

U27FER9

U27FER -ZU9

IUH27

0.9

600 CBR 600 F2

93-94 U27FER9

U27FER -ZU9

IUH27

0.9

X22ESR-U

U27FER9

IX24B

0.9

X24ESR-U

IX24

0.7

83-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

80-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

X24ESR-U

80-

X24ESR-ZU

IX24

0.7

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0,9

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0,9

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

X24EPR-ZU9

IX24B

0,9

98-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

083-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

88-98 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

98-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

88-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

96-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

96-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

99-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

83-

83-

82-85

X24ESR-ZU

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

88-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0,9

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

0.9

600 CBR 600 F

U27FER -ZU9

IUH27

0,9

U27FER -ZU9

IUH27

0.9

650 XRV 650 (AFRICA


TWIN) (RC03)
700 VF 700

83-87 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

600 CBX 600 E

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9
-82

93-

IUH27

U27FER9

Platinium - ZU Iridium mm

94-

U27FER -ZU9

600 CBR 600 F (PC35) 98-

Standard

650 XR 650 L / RL

600 CBR 600 F3 (PC31) 95-98 U27FER9


97-98 U27FER9

Bj.

IX24B

0.9

700 VFR 700 F

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

600 NTV 600 (REVERE) 88-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

700 VT 700 C

X22EPR-U9 X22EPR-ZU9

IX22B

0.9

600 NX 600

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

750 CB 750 (RC04)

82-83 X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

750 CB 750 C (RC06)

80-

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

750 CB 750 F1-F2

77-78 X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

600 VT 600 C/D


SHADOW / STEED
(PC21)
600 VT 600 C
SHADOW
600 XL 600 L / LM

88-

95-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

83-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

750 CB 750 Fc / Cc /
F2c
750 CB 750 FA

600 XL 600 LM (PD04)

85-87 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0,9

750 CB 750 FOUR

600 XL 600 R (PD03)

83-87 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

750 CB 750 K

76-77 X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

750 CB 750 K(A/Z)


(RC01)
750 CB 750 K

79-82 X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

82-83 X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

HONDA:
600 XL 600 RM (PD04)
600 XL 600 V / VN
TRANSALP

8687-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9
X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B
IX24B

0.9

750 CB 750 KZ

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

0.9

750 CB 750 KZ

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

- 22 -

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

750 CB 750 K 7

Standard

Platinium - ZU

Iridium mm

CC Fabrikat

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

IX24B

0.9

IX24B

0.9

IX24B

0.9

1000 GL 1000
GOLDWING (K0,
K1, K2, GL1)
1000 GL 1000
GOLDWING (K3,
KZ)
1000 VF 1000 BOL
D'DOR
1000 VF 1000 F

IX27B

0,9

750 CB 750 F2 (SEVEN 92-97 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9


FIFTY)
750 CB 750 (SEVEN
92X24EPR-U9 X24EPR-ZU9
FIFT) (RC42)
750 CBX 750 F (RC17) 84-86 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

HONDA:
750 CBX 750 F2
750 NR

(Oval piston)

750 NR 750 (RC40)


750 NV 750
750 NV 750

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9
91-

Y27FER -C

93-

U27FER9

-87
87-

X24EP-U9

U27FER -ZU9
X24EP-ZU9

IUH27
IX24B

0.9
0.9

IX24B

0.9

750 RVF 750 (R) / RC 94U27FER -ZU9


45
750 VF 750 C (RC09)
82-85 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IUH27

0.9

IX24B

0.9

750 VF 750 C (RC09)

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0,9

U24FER9

750 VF 750 C (MAGNA) 93-

U24FER -ZU9

IUH24

0.9

83-84 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

750 VF 750 S (RC07)

82-83 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0,9

750 VFR 750 F (RC24)

86-87 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

750 VFR 750 F (RC24)

88-89 X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0,9

750 VFR 750 F (RC36)

90-94 U24FER9

U24FER -ZU9

IUH24

0.9

750 VFR 750 F

94-

U27FER -ZU9

IUH27

0.9

U27FER9

750 VFR 750 R (RC30) 87-

U27FER9

U27FER -ZU9

IUH27

0.9

750 VT 750 C (RC29)

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

87-

750 VT 750 C2
(SHADOW ACE)
750 XLV 750 R (RD01)

97-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

83-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

750 XRV 750 AFRICA


TWIN (RD04)
750 XRV 750 AFRICA
TWIN (RD07)
781 VFR 800 (RC46)

90-92 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

93-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

97-

U27FER9

U27FER -ZU9

IUH27

0.9

800 PC 800 (PACIFIC


COAST)
800 VT 800

94-

X22EPR-U9 X22EPR-ZU9

IX22B

0.9

X22EPR-U9 X22EPR-ZU9

IX22B

0.9

IX27

0,7

900 CB 900 F / F2
(SC01)
900 CB 900 F BOL
D'OR (SC09)
900 CBR 900 RR
(SC28)
918 CBR 900 RR
FIREBLADE (SC33)
929 CBR 900 RR
FIREBLADE
1000 CB 1000 C / F

79-84 X27ESR-U

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0,9

84

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0,9

1000 VF 1000 F (SC15)

85 86
87-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

1000 VF 1000 F2 (SC15)

85-

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0,9

1000 VF 1000 R (SC16)

84-86 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

1000 VTR 1000 F


FIRESTORM
(SC36)
1000 VTR 1000 F
FIRESTORM
(SC36)
1000 VTR 1000 SP-1
(RVT 1000-R,
RC51)
1000 XL 1000 V
VARADERO
1050 CBX 1000 (CB1)

97-

X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

97-

X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

1100 CB 1100 F (SC11)

X27ESR-ZU

75-

HONDA:

750 VF 750 F (RC15)

750 VFR 750 FJ

Platinium - ZU Iridium mm

0,7

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

86-

Standard

1000 VF 1000 F

Bj.

99-

98-

X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

78-85 X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.9

81-83 X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0,7

1100 CB 1100 R (SC08)

81-83 X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0,7

1100 CBR 1100 XX


'SUPER
BLACKBIRD'
(SC35)
1100 CBR 1100 XX
'SUPER
BLACKBIRD'
(SC35) Cat.
1100 GL 1100 / GL 1100
DX (SC02)
1100 GL 1100 / GL 1100
DX (SC02)
1100 GL 1100 F (SC11)

96-99

U27FER -ZU9

IUH27

0,9

99-

U24FER -ZU9

IUH24

0.9

X24ESR-ZU

IX24

0.8

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0,7

-81
82-

1100 GL 1100 R (SC08)


79-84 X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0,7

91-96 U27FER9

U27FER -ZU9

IUH27

0.9

96-

U27FER -ZU9

IUH27

0.9

U27FER9

9983

IUH27D 0.9
X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

1000 CB 1000 F (SUPER 93X27EPR-U9 X27EPR-ZU9


FOUR) (SC30)
1000 CBR 1000 F (SC21) 87-88 X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

IX27B

0,9

1000 CBR 1000 F (SC24) 89-92 X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0,9

IK27C1 1,1
1

X24ESR-U

1100 ST 1100 / ST 1100


AN (SC26) (PAN
EUROPEAN)
1100 ST 1100 CBS-ABSTCS (PAN
EUROPEAN)
1100 VF 1100 C (SC12)

90-

U24FER9

U24FER -ZU9

IUH24

0.9

96-

U24FER9

U24FER -ZU9

IUH24

0.9

83-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

1100 VT 1100 C (SC23)

88-93 X22EPR-U9 X22EPR-ZU9

IX22B

0.9

1100 VT 1100 C (SC23)

94-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

1100 VT 1100 C2 (SC23)


'SHAD OW'
1100 X-ELEVEN (X-11)

95-

X22EPR-U9 X22EPR-ZU9

IX22B

0.9

99-

U24FER -ZU9

IUH24

0.9

84-87 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

97-

1000 CBR 1000 F

92-95 X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

1000 CBR 1000 F

96-

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

1200 GL 1200 (SC14)


(GOLD WING)
1300 X 4 (SC38)

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0,9

1000 CBR 1000 F

96-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

1500 GL 1500

88-90 X22EPR-U9 X22EPR-ZU9

IX22B

0.9

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0,9

1500 GL 1500 SE GOLD 91-93 X22EPR-U9 X22EPR-ZU9


WING (SC22)

IX22B

0.9

1000 CBR 1000 K

- 23 -

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

Standard

94

X20EPR-U9

Platinium - ZU

Iridium mm

WING (SC22)
1500 GL 1500 A / SE
GOLD WING
(SC22)
1500 GL 1500 A / SE
GOLD WING
(SC22)
1500 GL 1500 SE GOLD
WING (SC22)
1500 GL 1500 SE GOLD
WING (SC22)
1500 F 6 C 'VALKYRIE'
(SC34)

CC Fabrikat
390 390 MX

0.9

95-96 X22EPR-U9 X22EPR-ZU9

9797-

X22EPR-U9 X22EPR-ZU9

IX22B

IX22B

X20EPR-U9

0.9

0.9
0.9

400 400 WR / 400


MOTORCROSS
400 400 MX

Platinium - ZU Iridium mm

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

W24ES-ZU

IW24

0.5

W27ES-ZU

IW27

0.5

410 410 TE

95

U22ES-N

IU22

0.7

410 410 TE

96-

U22ES-N

IU22

W27ES-U

0.7

430 430 CR

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

430 430 WR

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

W24ES-ZU

IW24

96-

X20EPR-U9

0.9

0.5

460 460 MX / -CR

W24ES-ZU

IW24

0.5

500 500 TC

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

510 510 TE / AC

X24EP-U9

X24EP-ZU9

IX24B

0.9

IU22

0.7

IX24

0.7

510 510 TE / TC
91-

350 MC 350

U24ESR -NZU IU24

0.7

510 510 TX / -TE

U24ES-N

U24ESR -NZU IU24

0.7

510 HUSKI 510

89-90 U22ES-N

IU22

0.7

610 610 TE / TC

91-

IU22

0.7

97-

U24ES-N

U24ESR -NZU IU24

0.7

499 FC 499MX

95-

U24ES-N

U24ESR -NZU IU24

0.7

500 FC 501

95-

U24ES-N

U24ESR -NZU IU24

0.7

500 FE 500

91-94 U24ES-N

U24ESR -NZU IU24

0.7

500 FE 501

93-

U24ESR -NZU IU24

0.7

500 MC 501

U24ES-N
U24ES-N

U24ESR -NZU IU24

92-

U24ES-N

U24ESR -NZU IU24

0.7

600 FE 600

92-

U24ES-N

U24ESR -NZU IU24

0.7

600 FX 600

97-

U24ES-N

U24ESR -NZU IU24

U24ES-N

U24ESR -NZU IU24

IW31

0.5

W27ES-ZU

IW27

0.5

125 125 WR

90-92

W29ES-ZU

IW29

0.5

125 125 WR

93-94

W27ES-ZU

IW27

0.5

125 125 WR

95-96

W29ES-ZU

IW29

0.5

125 125 WR

97-

W27ES-ZU

IW27

0.5

125 125 WRE

96-

W27ES-ZU

IW27

0.5

250 250 / 260 WR

90-

W27ES-ZU

IW27

0.5

250 250 CR

90-93

W27ES-ZU

IW27

0.5

250 250 CR

93-94

W31ES-ZU

IW31

0.6

250 250 CR

95-

W27ES-ZU

IW27

0.5

W27ES-ZU

IW27

0.5

W27ES-ZU

IW27

0.5

W27ES-ZU

IW27

0.5

W24ES-ZU

IW24

0.5

IU22

0.7

360 360 CR

91-

U22ES-N

W20FS-ZU

0.5

W20FS-ZU

0,6

W24FPR

W31ES-ZU

90-

W20FS-U
W20FS-U

92-

250 250 / 250 RT


MOTORCROSS
350 350 TE

0.7

96-

125 125 CR

W27ES-U

0.6

W20FPR -U W20FPR -ZU

W22FP-U

W22FPR -ZU

0.6

50 SCIMITAR / KIT
KAT / POP CORN
50 SCOOP

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

W22FP-U

W22FPR -ZU

0.6

50 SUNNY 50

W20FP-U

W20FPR -ZU

0.6

50 TEENAGER /
JUNIOR CROSS
4M
50 TIFFANY /
WINNER
50 VELOCIFERO

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

125 BUCCANEER
125 FORMULA 125

97-

180 DRAGSTER 180

W20FPR -U W20FPR -ZU


W22FP-U

W22FPR -ZU

W22FS-U

W22FS-ZU

W22FSR

0.7
0.6
IWF22

0.5

IWF22

0,6

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

99-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.6

86-

W20FS-U

W20FS-ZU

86-

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0,5

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

125 KANGAROO /
COYOTE
125 SUPER RANGE

JAVA:

IW24

0.5

IW24

0.5

360 360 SPORTSMAN


ENDURO
360 360 WR

W24ES-ZU

IW24

0.5

W24ES-ZU

IW24

0.5

50 BABETTA 215 A2
Lux/225/Star 134
50 BABETTA 215 A2
Lux/225/Star 134
50 JAWA MOPED

0.5

90 CZ TRAIL

IW24

94-

50 YANKEE

W24ES-ZU

W24ES-ZU

92-

ITALJET:

W24ES-ZU

92-

0,6

50 PISTA

360 360 MOTORCROSS

91-92

94-

92-

0.6

96-

0.6

W20FPR -ZU

50 DRAGSTER

IW31

250 250 WR (5ADO)

W22FPR -ZU

W20FP-U

0.7

W31ES-ZU

92-95

W22FP-U

50 CRUISE 50

0.7

90-91

X24ES-ZU

U22ES-N

50 MINI BAMBINO /
JUNIOR CROSS
50 BAZOOKA

125 125 CR

250 250 SPORTSMAN


ENDURO
250 250 WR

X24ES-U

50 ASCOT 50

50 FORMULA

HUSQVARNA:

125 125 MOTOCROSS

-92

ITALJET:

0.7

600 FC 600

600 MC 600

87-90 U22ES-N

U24ES-N

400 FE 400

360 360 WR

Standard

450 450 MOTOCROSS

HUSABERG:
350 FE 350

Bj.

- 24 -

0,5

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU

Iridium mm

125 125 ROADSTER


95(Cagiva)
125 CZ 125
MOTOCROSS / -GP
125 CZ 125 SPORT /
125 (TYPE 476)
125 CZ 180 / 487.3

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

125 CZ 125 (DE LUXE)

W24FS-U

150 CZ 150

W27FS-ZU
W24FS-U
W22FSR

W20FS-U

175 CZ 180 / 487.4

W24FS-ZU

W24FS-ZU

IWF24

0.5
0.5
0,6

IWF24

0.6

IWF22

0,6

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.6

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

250 CZ 250

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

350 CZ 350 Models


350 JAWA 640 BLACK
STYLE
350 JAWA TS 350

W24FS-U

W24FS-ZU

W22FS-U
93-

W24FS-ZU

W24FS-U

W22FS-ZU
W24FS-ZU

IWF24
IWF24

IWF22
IWF24

0.5
0.5

0.5
0.5

Platinium - ZU Iridium mm

80 DX 80

W24ES-U

W24ES-ZU

80 KD 80

W22ES-U

W22ES-ZU

80 KDX 80

W24ES-U

W24ES-ZU

80 KH 80

W22ES-U

W22ES-ZU

80 KX 80

0,6

175 CZ SPORT /175


/TRIAL (TYPE 477)
175 CZ 175 / -477 / -482
/ -TRAIL
250 250 ROADSTER
95(Cagiva)
250 CZ 250
MOTOCROSS / -GP
250 CZ 250 SPORT

Standard

80 KMX 80 (KSR-2)

0.5
IWF22

W22FSR

0.6

IWF22

W20FS-ZU

W22FSR

175 CZ 180 / 487.5

IWF27

CC Fabrikat

0.8
0.7

80 KX 80

83-92

W27ES-ZU

IW27

0.7

80 KX 80 / KX 80-2

92-95

W31ES-ZU

IW31

0,7

80 KX 80

95-

W32Ept

85 KX 85

00-

IW24

0.8

90 KC 90 A

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

90 KC 90 C

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.7

90 KC 90 D

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.7

90 KE 90

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

90 KH 90

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

90 KM 90

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

IW24

0.7

IW24

0.8

100 KC 100

0.5

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

400 CZ 400
MOTOCROSS
500 CZ MC 500

W27FS-U

W27FS-ZU

IWF27

0.5

W24FS-ZU

IWF24

0.5

100 KX 100

500 JAWA 500 R

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.5
0,7

50 AR 50

100 KE 100

100 KE 100

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

100 KM 100

79-81 W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

100 KV 100

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.8

92

W31ES-ZU

IW31

0,7

100 KX 100

93-

W32Ept

110 KAZE 110

95-

W24ES-U

W24ES-ZU

W20ES-U

W20ES-ZU

83-92 W24ES-U

W24ES-ZU

-82

IW24

IW24

50 AV 50

-83
84-

50 KH 50
50 KMX 50 (KSR-I)
60 KX 60
60 KX 60
80 AE 80
80 AE 80

93-92

U20FS-U

U20FS-ZU

X22ES-U

X22ES-ZU

125 AR 125

82-

W24ESR -U W24ESR -ZU

125 DX 125

0.8

125 KC 125

0.8

125 KD 125

0.8

125 KDX 125

83-

80 AN 80
80 AR 80
80 AR 80

W27ES-ZU

96-

-82
83-

W20FS-U

W20FS-ZU

W24FS-U

W24FS-ZU

0,6
IUF24

0.7
0,6

IX22

0,7

IW24

0.8

IW27

0.8
0.8

IWF24

0.8

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0,7

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.7

IWF24

0.8

76-83 W24FS-U

W24FS-ZU

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.8

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.8

U20FS-U

U20FS-ZU

0.7

125 KH 125

77-83 W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.8

W20ES-U

W20ES-ZU

0.8

125 KH 125

93-

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.8

KAWASAKI:

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.8

125 KMX 125

86-96 W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.7

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.6

125 KMX 125

97-

IW24

0,7

W27ESR -ZU

IW27

0.7

125 KS 125

73-76 W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.7

W22EP-ZU

IW22

0.8

125 KX 125

82-84

W27ES-ZU

IW27

0.8

W24EPR -U W24EPR -ZU

0.7

125 KX 125

85-90

W31ESR -ZU

IW31

0.8

U20FS-U

U20FS-ZU

0.7

125 KX 125

90-91 W31ES-ZU

W32Ept

IW31

0,6

W22EP-U

W22EP-ZU

0.7

125 KX 125

91-92

W32Ept

0,6

0.8

125 KX 125

93

W32Ept

0,6

93-82

U24FS-ZU

85

125 KDX 125 SR


93-

U24FS-U

110 KLT 110

125 KE 125
50 AV 50

01.76 W24ES-U
W24ES-ZU
12.79
93
W24ESR -U W24ESR -ZU

100 KH 100

0.8

KAWASAKI:
50 AR 50

80-

110 KLF 110

83-

0,7

W24ES-ZU

IWF24

W20ES-ZU

W32Ept
W24ES-U

W24FS-ZU

W20ES-U

0,7

90 KC 90

0.5

-82

0.8

IW27

IWF24

KAWASAKI:

IW24
IW24

W24FS-ZU

U31ESR -pt

0.7

W24ESR -U W24ESR -ZU

W27ES-ZU

W24FS-U

500 SPEEDWAY 884,


897, 898

0.5

0.8

W24ES-ZU

100 KD 100
90-

0.8
IW24

W24ES-U

350 JAWA TWIN


SPORT
360 CZ 360
MOTOCROSS
360 CZ STREET

50 AR 50

-80

0.8

81-82 W27ES-U

W20FS-ZU

50 AE 50

93-

IW24

80 KX 80

W20FS-U

50 AE 50

Bj.

W22EP-U

W24EPR -U W24EPR -ZU

IW22

- 25 -

W24ESR -U W24ESR -ZU

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

125 KX 125
125 KX 125
160 KLT 160

85

Platinium - ZU

Iridium mm

CC Fabrikat

Bj.

94-96

W27ESR -ZU

IW27

97-

W27ESR -ZU

IW27

0,7

250 KX 250

97-

W24ESR -ZU

IW24

0,7

0,7

250 KXT 250 (TECATE) 85

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

W24ESR -U W24ESR -ZU

0.8

IW24

0.8

250 KXT 250 (TECATE) 86

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

W27FS-U

0.8

W27FS-ZU

IWF27

0.8

250 LTD 250

X24ESR-U

IX24

0.8

W27ESR -ZU

IW27

0.7

250 LX 250

W22ESR -U

W27FS-U

W27FS-ZU

IWF27

0.8

250 Z 250

W22ES-U

W22ES-ZU

0.8

250 Z 250 A

175 KE 175 B

W27FS-U

W27FS-ZU

0.8

175 KE 175 D

W22ES-U

W22ES-ZU

X27ESR-U

X27ESR-ZU

175 KD 175
175 KDX 175
175 KE 175
175 KE 175

Standard

80-84
-80
81-

Platinium - ZU Iridium mm

X24ESR-ZU

0.8

W22ESR -U
X27ES-ZU

IX27

0,7

250 Z 250 B

X27ES-U

X27ES-ZU

IX27

0,7

0.7

250 Z 250

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

IX27

0.7

250 Z 250 C

IWF27

86-

200 KDX 200

93-94 W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.8

200 KDX 200

95-

IW24

0.8

200 KLT 200

81-85 W22ES-U

200 KMX 200

88-92 W24ESR -U W24ESR -ZU

200 Z 200

77-79 W24ES-U

220 KLF 220 /..-AZ


(BAYOU)
220 KLF 220 /..-AZ
(BAYOU)
250 EL 250
ELIMINATOR
250 EL 252

8888-

250 ESTRELLA 250 (BJ


250 A)
250 ESTRELLA 250 (BJ
250 A)
250 EX 250 F (GPX 250
R)
250 EX 250 H (ZZ-R
250)
250 GPX 250 R

80-

0.8

X27ES-U

185 KLF 185

W22ES-U

W22ES-ZU

0.7

250 Z 250 D

W22ES-U

W22ES-ZU

0.9

250 Z 250 G

W22ES-U

W22ES-ZU

0.8

250 Z 250 J

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IW24

0.8

250 Z 250 LTD

W24ES-ZU

IW24

0.6

250 Z 250 T

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0,7

250 ZR 250 (BALIUS)

93-

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0.8

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

250 ZX 250 (ZXR 250)

93-

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0.8

U24FSR -U

U24FSR -ZU

IUF24

0.7

W16EP-ZU

IW16

0.8

IW16

0.5

IX24

0,8

W24ESR -U W24ESR -ZU


W22ES-ZU

80-

81-

250 ZZ-R 250


89-95 U24FSR -U

U24FSR -ZU

IUF24

0.7

96-

U24FSR -U

U24FSR -ZU

IUF24

0.7

93-

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

93-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

93-

U24FS-U

U24FS-ZU

IUF24

0.7

93-

Standard

0.9
IX27

0.9

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.7

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.8

300 KAF 300 (MULE


500)
300 KAF 300 (MULE
550)
300 KEF 300 -A1 /-B1
(LAKOTA)
300 KLF 300 (BAYOU)

91-

W16EP-U

92-

W16EPR -U

95-

X24ESR-U

86-90 W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.8

300 KLF 300 (BAYOU)

91-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

300 KLX 300 R

96-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0,7

X24ESR-ZU

X24ESR-ZU

U24FSR -U

U24FSR -ZU

IUF24

0.7

300 LAKOTA (ATV)

95-

X24ESR-U

IX24

0.8

U24FSR -U

U24FSR -ZU

IUF24

0.7

305 GPZ 305

83-

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

250 GPZ 250

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

305 Z 305

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.8

250 GPZ 250 R

U24FSR -U

IUF24

0.7

350 S 2 / S 2A

W27FS-U

W27FS-ZU

IWF27

0.7

250 KDX 250

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.7

400 EN 400 A

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

400 GPX 400 R / GPZ


400 R
400 GPZ 400

X27ES-U

X27ES-ZU

IX27

0,7

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

400 GPZ 400 F

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

400 GPZ 400 FII

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

400 KH 400

W24FS-U

W24F S-ZU

IWF24

0.7

X24ESR-ZU

IX24

0.7

U24FSR -ZU

250 KDX 250

91-

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.7

250 KDX 250 SR

92-

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.8

W24ES-U

IW24

0.7

250 KE 250
250 KH 250

73-79 W27FS-U

250 KL 250 (A)

79-83 W22ESR -U

250 KL 250 (KLR 250)


250 KLX 250

W24ES-ZU
W27FS-ZU

250 KLX 250 (KLX 250 E 93/ -R)


250 KR-1 R
250 KR-1 S

U24ESR -N

IX27B

W22ES-ZU

W31ESR -U W31ESR -ZU

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

0.8
0.8

U24ESR -NZU IU24

W31ESR -U W31ESR -ZU

250 KSF 250 (MOJAVE) 87-

0.7
0.8

83-91 X27EPR-U9 X27EPR-ZU9


80-84 W22ES-U

IWF27

IW31
IW31
IX24B

0.8
0.8
0.8
0,8

KAWASAKI:
250 KSF 250 -A8/-A9
(MOJAVE) (1 Cyl,
DOHC 4 Valve)
250 KT 250
250 KX 250
250 KX 250
250 KX 250

400 KLE 400

93-

X24ESR-U

400 KLF 400 -B2/-B3


(BAYOU)
400 KVF 400 -A1

94-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0,8

94-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

400 KX 400

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0,8

W22FS-U

92-94 W27ES-ZU
95-96

0.6

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

400 LTD 400

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

W27FS-U

W27FS-ZU

IWF27

0.7

400 Z 400

76-81 W22ESR -U

400 Z 400 A / B / D / G / 74-83 W22ES-U


H
-91

0,8

IW27

400 KZ 400

400 S 3 / S 3A
95-

IX24B

W27ES-ZU

0.8
W22ES-ZU

W22FS-ZU

IWF22

0.8

W27ES-ZU

IW27

0.8

W27Ept

IW27

0.8

400 Z 400 C

79

W22ES-U

W22ES-ZU

0.8

400 Z 400 F

83

X24ESR-U

X24ESR-ZU

W24ESR -ZU

IW24

0.8

KAWASAKI:

- 26 -

0.8
IX24

0.6

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU

400 Z 400 F / F-II

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

400 Z 400 G

W22ES-U

W22ES-ZU

W22ES-U

W22ES-ZU

400 Z 400 H
400 Z 400 J
400 Z 400 J

80-82 X24ESR-U
80-82 X24ES-U

400 Z 400 K

X24ESR-U
93-

-83
84-

400 ZR 400 -B1 /-C2

400 ZX 400 (ZXR 400 R


/ ZZR 400)
400 ZX 400 -L1 /-L2

X27ESR-U

X24ESR-ZU
X27ESR-ZU

X22ESR-U
X24ESR-U

93-

0.6

0.8

IX24

0.7

IX22

0.6

IX24
IX27

IX22
X24ESR-ZU

IX24
IX27B

U27ESR -NZU IU27A

0.7
0.7

0.7
0.8
0.9
0.8

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9
U27ETR

IX27B

U27ESR -NZU IU27A

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9
0.8
0.9
0.8

U27ETR

U27ESR -NZU IU27A

0.7

400 ZX-4

U27ETR

U27ESR -NZU IU27A

0,7

400 ZXR 400

U27ETR

U27ESR -NZU IU27A

0.8

450 KAF 450

500 KLE 500 (LE500A)

Platinium - ZU Iridium mm

90-

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0,8

90-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0,8

IX24B

0.9

500 KLR 500

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

500 KX 500

93-96

W24ESR-ZU

IW24

0.8

500 KX 500

97-

W27ESR -ZU

IW27

0.8

500 LE 500 A

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0,7

500 Z 500

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

500 Z 500 -B1/B2

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

500 ZL 500

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

500 ZR 500

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

500 ZZ-R 500

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0.7

W16EP-U

W16EP-ZU

IW16

0.8

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

540 KAF 540

91-

550 GT 550

83-

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

550 LTD 550

80-85 X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

550 Z 550
550 ZEPHYR (ZR 550
B)
550 ZEPHYR (ZR 550
B8)
550 ZX 550 A1

91-

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

97-

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0,7

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

95-

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

95-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

96-

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0,7

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

X27ES-U

X27ES-ZU

IX27

0.9

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

X22ES-U

X22ES-ZU

IX22

0,7

600 GPX 600 R

0,7

600 GPZ 600

0.8

W22ESR -U

0.8

91

Standard

KAWASAKI:

600 ELIMINATOR 600


(ZL600 8)
600 ELIMINATOR 600
(ZL600 8)
600 GPX 600

80-85 W22ESR -U

450 EN 450 A

500 KLE 500 (LE500A)

Bj.

550 GPZ 550

U27ESR -NZU IU27A

440 Z 440 H

CC Fabrikat

0.8
IX24

U27ETR

440 Z 440

93-

U27ETR

0.8

0.8

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

400 ZR 400-C
93(XANTHUS)
400 ZR 400-C (ZEPHYR 93400)
400 ZRX 400
400 ZX 400 (Z 400-F2)

IX27B

W22ESR -U

400 Z 400 M

400 ZR 400

X24ES-ZU

X22ESR-U

400 Z 400 LTD

400 ZL 400 (
ELIMINATOR
400SE)
400 ZR 400

X24ESR-ZU

Iridium mm

450 KAF 450 / KAF 450- 93X20ESR-U


B1
450 LTD 450
85-97 X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0,7

500 EN 500 (VULCAN)

96-

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0,7

600 GPZ 600 R

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.8

500 EN 500 (VULCAN)

96-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0,7

600 GPZ 600 R

X27ES-U

X27ES-ZU

IX27

0.9

500 EN 500 (B)

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

600 KL 600

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

500 EN 500 (B)

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

600 KL 600 R-AI

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

600 KLR 600 EL

X27EP-U9

IX27B

0.9

600 KLR 600 S

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

600 XT 600

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

600 GPZ 600 R

500 EN 500 (C)

90-

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.8

600 KLR 600

500 ER-5 (A/B)


(TWISTER)
500 ER-5 (A/B)
(TWISTER)
500 EX 500 (GPZ 500 S
EN 500)
500 GPX 500 R

96-

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

600 KLR 600

96-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

93-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

89-

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

84 91
92-

-84
85-

X27EP-ZU9

600 ZL 600

86-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

95-

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

X27ES-U

X27ES-ZU

IX27

0.7

500 GPZ 500 R

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

500 GPZ 500 S

86-94 X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

600 ZL 600 (ZL600R)


ELIMINATOR
600 ZX 600

500 GPZ 500 S

86-94 X27ES-U

X27ES-ZU

IX27

0.7

600 ZX 600 A

X27ESR-ZU

IX27

0.7

600 ZX-6 R NINJA

95-98 U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0.8

600 ZX-6 R NINJA

98-

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0,7

600 ZZ-R 600

90-

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0.8

600 ZZ-R 600 (ZX 600


E)
620 MULE 2500 (KAF
620 -A)
620 MULE 2500 (KAF
620 -A) (Option for
light load)

93-

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0.8

500 GPZ 500 S (EX 500 94D)


500 GPZ 500 S
96(EX500C/F)
500 GPZ 500 S
96(EX500C/F)
500 H 1 / -A / -F

X27ESR-U

500 KH 500
500 KLE 500

90-

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

W27FS-U10 W27FS-ZU

IWF27

1.0

W27FS-U10 W27FS-ZU

IWF27

1.0

X27ESR-U

IX27

0,7

X27ESR-ZU

- 27 -

W14MR -U

0,7

W9LMR -US

0,7

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU

Iridium mm

light load)
620 MULE 2510 (KAF
620 -C)
620 MULE 2520 TURF
(KAF 620 -B)
650 KL 650 (KLR 650 /
TENGAI)
650 KLR 650

CC Fabrikat

Bj.

750 ZX 750 J
W14MR -U

0,7

W14MR -U
89-

0,7

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

86-94 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

KAWASAKI:

Standard

Platinium - ZU Iridium mm

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0.8

750 ZX 750 N1 / P1

96

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0.8

750 ZX-7 R (NINJA)

96-

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0.7

750 ZX-7 RR (NINJA)

96-

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0.7

750 ZXR 750 (R)

88-

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0.8

750 ZXR 750 (R) (ZX


750 J / L / M)
805 VN 800 CLASSIC
(VULCAN)
805 VN 800 CLASSIC
(VULCAN)
805 VN 800 CLASSIC
(VULCAN)
805 VN 800 DRIFTER

93-

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0.8

95-

U22ESR -N

IU22

0,7

95-

U24ESR -N

U24ESR -NZU IU24

0,7

95-

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0,7

99-

U22ESR -N

IU22

0.7

84-

650 KLR 650


(KL650C1)
650 KLX 650 (KLX 650
C/C1)
650 KLX 650 (KLX 650
D)
650 KLX 650 R (KLX 650
A)
650 KZ 650 B / -C / -D /
-F
650 W 650

95-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0,8

93-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

95-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

93-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

99-

U24ESR -N

U24ESR -NZU IU24

0.7

900 GPZ 900 R

X27ES-U

X27ES-ZU

IX27

0.6

650 Z 650 (F-B)

77-

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

900 Z 1

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

IW24

0.7

900 Z 900

73-76 W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

700 LTD 700

W24ESR -U W24ESR -ZU

700 Z 700
700 ZN 700 A

900 GPZ 900 R

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.7

900 ZL 900 A

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.8

900 ZX 900 A

X27ESR-U

IX27

0.7

900 ZX-9 NINJA (ZX 900 94-95 U27ETR


B1 - B2)
900 ZX-9 R NINJA
95-97 U27ETR

U27ESR -NZU IU27A

0.7

U27ESR -NZU IU27A

0.7

900 ZX-9 R NINJA

98-99 U27ETR

U27ESR-NZU IU27A

0.7

900 ZX-9 R NINJA

98-99 U24ETR

U24ESR -NZU IU24A

0.7

900 ZX-9 R NINJA

00-

U27ESR -NZU IU27A

0.7

750 GPX 750 R

87-

750 GPZ 750

82-85 W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.7

750 GPZ 750 R

85-

IX27

0.7

750 GT 750

82-87 W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.7

750 KZ 750 TWIN

79-83 W20ES-U

750 KZ 750 TWIN

79-83 W22EPR -U W22EPR -ZU

IW22

0,7

750 KZ 750 SPECTRE


W24ESR -U W24ESR -ZU
E / -H / -L / -P / -R /
-K / -D /-P
750 LTD 750
82-87 W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.8

IW24

0.9

750 VN 750 TWIN

IX22B

0.9

86-

KAWASAKI:

X27ESR-U

X27ESR-ZU

X27ESR-ZU

W20ES-ZU

X22EPR-U9 X22EPR-ZU9

0,7

U27ETR

1000 1000 GTR

86-94 X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

1000 1000 GTR

86-94 X27ES-U

X27ES-ZU

IX27

0.7

1000 1000 GTR (ZGT


1000 A)
1000 A 1000 R1

94-

X27ESR-ZU

IX27

0.7

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.7

95-

X27ES-U

X27ES-ZU

IX27

0.8

X27ESR-U

X22EPR-U9 X22EPR-ZU9

IX22B

0.9

750 Z 2

W24ES-U

IW24

0.8

1000 GPZ 1000


(ZX100E1)
1000 GPZ 1000 AZ

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

750 Z 750

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.8

1000 GPZ 1000 R

X27ES-U

X27ES-ZU

IX27

0.8

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

1000 GPZ 1000 RX

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.8

750 Z 750 D

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

1000 KZ 1000 POLICE

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.8

750 Z 750 B / E / GP / H
/ L
750 Z 750 LTD

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.8

W24ES-U

IW24

0.8

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.8

1000 KZ 1000 A / -D / -E
/ -H / -J / -K / -R
1000 KZ 1000 P

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.8

750 Z 750 LTD

W20EPR -U W20EPR -ZU

IW20

0.7

1000 ST 1000

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

750 Z 750 LTD TWIN

W20EPR -U W20EPR -ZU

IW20

0.7

1000 Z 1000

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

750 Z 750 M

W20ESR -U

0.7

1000 Z 1000

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.9

750 Z 750 S

W20ESR-U

0.7

1000 Z 1000 ES

W24ES-U

IW24

0.9

1000 Z 1000 J

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.7

1000 Z1R 1000

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.9

1000 ZG 1000 A

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

09.86 X24ESR-U
87-90 U27ESR -N

X24ESR-ZU

IX24

0.7

750 VN 750 VULCAN

750 Z 750 (GT 750)

750 Z 750 TURBO /


GPZ 750 TURBO
750 ZEPHYR (ZR 750
C)
750 ZEPHYR (ZR 750
D1/D2)
750 ZL 750 A

86-

93-

83-88
9196-

750 ZN 750 A
750 ZR-7

99-

X24ESR-U

W24ES-ZU

W27ES-ZU

IW27

0.7

X24ESR-ZU

IX24

0.7

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

1000 ZL 1000

X24ES-U

X24ES-ZU

93-

-80
81-

W24ES-ZU

W24ES-ZU

IX24

0.7

1000 ZX-10

U27ESR -NZU IU27

0.7

W24ESR -U W24ESR-ZU

IW24

0.8

1000 ZX 1000 / ZL 1000 A

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

X27ESR-U

IX27

0.7

1000 ZX 1000 B

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0.8

X27ESR-ZU

- 28 -

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat
1100 GPZ 1100 (.. /
Injection)
1100 GPZ 1100 .. / ABS
/ Horizont
1100 KZ 1100 A / -B / -D
/ -R
1100 LTD 1100

Bj.

Standard

Platinium - ZU

80-88 W24ESR -U W24ESR -ZU


95-

U27ETR

Iridium mm
IW24

U27ESR -NZU IU27A

0.8

IW24

0.8

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.7

1100 Z 1100

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.7

1100 ZEPHYR 1100 (ZR


1100 A)
1100 ZEPHYR 1100
92(ZRT 10A)
1100 ZN 1100 B

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0.8

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0.8

IW24

96-

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0.8

1100 ZRX 1100

96-

U27ETR

U27ESR -NZU IU27A

0,7

96-

1100 ZX 1100 (A1 / A2)

1100 ZZ-R 1100

U24ESR -NZU IU24A

W24ESR -U W24ESR -ZU

1100 ZX 1100 C
1100 ZX 1100 F1

U24ETR

U27ESR -N
9690-

U27ETR
U27ESR -N

IW24

U27ESR -NZU IU27


U27ESR -NZU IU27A
U27ESR -NZU IU27

Bj.

Standard

96-

W22FPR -U W22FPR -ZU

50 MOKICK 40 K54 / - 72-83 W22FS-U


517
50 MP 1 / 2 / 3 / 7 / 8 / 72-83 W20FS-U
19
80 MUSTANG K54 / 81-83 W24FS-U
512 / FLORETT

50 50 GP

81-

50 50 GXE

50 50 ME

1300 Z 1300 (A1)

93-

U27ESR-N

U27ESR -NZU IU27

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

W27ES-ZU

IW27

0.5

0,7
0.8

IWF22

0.5

W22FS-U

W22FS-ZU

W20FS-U

W20FS-ZU

50 50 MMS

W22FS-U

W22FS-ZU

W20FS-U

W20FS-ZU

W22FS-U

W22FS-ZU

W20FP-U

W20FPR -ZU

W20FS-U

W20FS-ZU

50 50 MS

0.8

81-

81-

50 50 RSL

0.8

50 BORA 25

0.8

81-

0.8

50 CHRONO (502)

94-

W22FSR

50 COMET

76-

W20FS-U

50 FOXI

W16FS-U

W16FS-ZU

W22FS-U

W22FS-ZU

IU27A

0.7

50 FOXI

IW24

0.7

50 GO 50 (EDITION)

94-

W22FSR

1300 Z 1300 ../ DFi (A2, 80-87 W20EPR -U W20EPR -ZU


A3)
1300 ZG 1300 G
W20EPR -U W20EPR -ZU

IW20

0.8

50 HOBBY

81-

W20EP-U

IW20

0.8

1300 ZN 1300 / ZG 1300


A
1500 VN 1500 (SUMO)

IW20

0.8

96-

W22FSR

1500 VN-15 A / B (VN 1500 / SE / C)


1500 VULCAN 1500
95"CLASSIC"
1500 VN 1500 DRIFTER 98-

X22EPR-U9 X22EPR-ZU9
X22EPR-U9 X22EPR-ZU9

IX22B
IX22B
IX22B

X16EPR-U9

50 K 50
50 ORNETT

0,8

W20FS-ZU

50 FLORETT GT / TM 73-83 W22FS-U

W22FS-ZU

0.9

50 FLORETT RMC /
LF
50 FLORETT RS / RM
B15.25
50 FLORETT 25
(Roller)
50 FLORETT 50
(Roller)
50 FLORY
(MF12/MF13/MF23)
50 FLORY 25 (Roller)

73-83 W20FS-U

W20FS-ZU

73-83 W24FS-U

W24FS-ZU

50 FLORY 50 (Roller)

W20EP-ZU

W20FS-ZU

0,7
0.6

0.5
IWF22

0.6

IWF22

0,7

IW20

0.6

IWF22

0,7

W16FS-U

W16FS-ZU

50 PONY

81-

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.6

W20EP-U

W20EP-ZU

IW20

0.6

W20FS-ZU

0,9

50 SM 25

81-90 W20FS-U

50 SM 25 L

90-

0.5

0.5

0.5

81-

50 POSTMOFA

0.5
IWF24

0.5

0.5

W20FS-U

0.9

0.5
IWF22

0.6

50 PONY

50 SQUADRA
73-83 W20FS-U

0.5

KTM:

KREIDLER:
50 FLORETT

0.5
0.5

IWF22

W20FS-ZU

W16FP-U

78-79 W24ESR -U W24ESR -ZU

0.5
IWF22

IWF22

50 CRAZY

00-

X22EPR-U9 X22EPR-ZU9

0.5
0,4

0.9

95-

0.5

IWF24

IX24B

W20EPR -U W20EPR -ZU

0,6
IWF22

W20FS-ZU

50 50 MLS

50 BORA 50

93-

W22FS-ZU

W24FS-ZU

50 50 GXR

KAWASAKI:
1100 ZZ-R 1100
(ZXT10D)
1200 ZG 1200
(VOYAGER XII)
1200 ZX-12 R NINJA

Platinium - ZU Iridium mm

KTM:

0.8

1100 ZR 1100 B1

1100 ZRX 1100

50 MK (Roller)

0.7

W24ESR -U W24ESR -ZU

W24ESR -U W24ESR -ZU

CC Fabrikat

0.6

0.6

W16FP-U
W20EP-U

0,5
W20EP-ZU

IW20

0.5

60 60 SX
(MINICROSSER)
65 65 SX
(MINICROSSER)
80 80 IMX / IGS /
ENDURO
80 80 MX

99-

K31A-Z

IK31

0.6

99-

K31A-Z

IK31

0.6

W31ES-ZU

IW31

0.6

89-92

W34ES-ZU

IW34

0.7

80 80 PL

83-84 W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.6

96-

W22FP-U

W22FPR -ZU

0,6

W24FS-ZU

IWF24

0.6

W22FP-U

W22FPR -ZU

0,6

80 80 RL / RS / BORA 8180
80 80 CHOPPER

W24FS-U

96-

W27FS-U

W27FS-ZU

IWF27

0.6

W20FS-ZU

0,4

80 80 RLS / RLW

W27FS-U

W27FS-ZU

IWF27

0.6

79-83 W20FS-U
9696-

W22FPR -U W22FPR -ZU


W22FPR -U W22FPR -ZU

50 MF 2 / -C / -CL / MF 72-82 W20FS-U


4/4 / MF 8 / MF 11
50 MF 21
76-82 W16FS-U

W20FS-ZU
W16FS-ZU

81-

W31ES-ZU

IW31

0.6

0,6

100 MC 100 / GS 100

85 85 IGS / IMX
73-76

W27FS-ZU

IWF27

0.7

0.5

125 125 EGS / EXC

93-97

W31ES-ZU

IW31

0.6

125 125 EGS

98-

W25Ept

IW24

0.6

125 125 EXC

97-

W25Ept

IW24

0.6

0,6

0.5

- 29 -

W24ESR ZU
W24ESR ZU

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU

Iridium mm

W31ES-ZU

IW31

0.6

ZU

CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU Iridium mm

350 LC 4

93-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.6

350 LC 4 350 EGS /


EXC
360 360 SX

93-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.6

W24ESR -ZU

IW24

0.6

97-

W24EMR -C

0,8

97-

W24EMR -C

0,8

125 125 MX / TXC /


ENDURO
125 125 SX

93-95

W31ES-ZU

IW31

0.6

125 125 SX

96-97

W31ESR -ZU

IW31

0.6

125 125 SX

97-

W25Ept

IW24

0.6

360 360 EXC / EGS /


MXC / SX
380 380 EXC / EGS

W24FS-ZU

IWF24

0.7

390 390

W31ES-ZU

IW31

0.7

W34ES-ZU

IW34

0.7

400 400 SC
96(SUPERCOMPETITI
ON)
400 GS 400

125 GS 125

W24ESR ZU
W24FS-U

125 GS 125
125 GS 125 VC

87-92

125 LC 2 125

96-

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0,6

125 MC 125

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.7

125 MC 125

W27FS-U

W27FS-ZU

IWF27

0.7

125 MC 125 GP

W31FS

W31FS-ZU

96-97

W27ES-ZU

IW27

0.7

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.6

W27FS-U

W27FS-ZU

IWF27

0.7

93-98 X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.6

98-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

W27FS-U

W27FS-ZU

IWF27

0.7

W27ES-ZU

IW27

0.7

W27ES-ZU

IW27

0.6

W27ES-ZU

IW27

0.6

W34ES-ZU

IW34

0.7

400 LC 4 400 EGS /


EXC
400 LC 4 400 EGS /
EXC
400 MC 400 .. / GP

175 GS 175

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.7

420 420

175 MC 175

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.7

440 440 EXC / SX

W27ES-ZU

IW27

0.7

495 495

W27ES-ZU

IW27

0.7

500 500 4 TGS / TXC

X27EP-U9

X27EP-ZU9

IX27B

0.9

0,8

500 500 DXC / EXC

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.6

W27ES-ZU

IW27

0.6

W31ES-ZU

IW31

0.6

W31ES-ZU

IW31

0.6

X24ES-ZU

IX24

0.6

W31ES-ZU

IW31

0.6

X24ES-ZU

IX24

0.6

125 MX 125 VC

87-92

250 250 DXC


250 250 EGS

93-96

250 250 EGS

97-

0.7

W24EMR -C

250 250 ENDURO

W31ES-ZU

IW31

0.7

500 500 MX

250 250 EXC

93-95

W27ES-ZU

IW27

0.7

500 500 SX

250 250 EXC

96

W24ES-ZU

IW24

0.7

500 GS 500

250 250 EXC

97-

0,8

500 GS 500

W24EMR -C

250 250 MX

W27ES-ZU

IW27

0.7

500 MC 500

94-

W31ES-U

X24ES-U

250 250 SX

93-95

W27ES-ZU

IW27

0.7

500 MC 500

250 250 SX

96-

W24ESR -ZU

IW24

0.7

540 540 DXC

W31ES-ZU

IW31

0.7

250 250 SX

97-

0,8

540 540 MX

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.7

X27EP-U9

X27EP-ZU9

IX27B

0.9

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

87-93 X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

94-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.6

96

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.6

609 LC 4 620 EGS /


EXC
609 LC 4 620 SX

94-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.6

94-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.6

612 LC 4 612 EGS /


EXC
625 DUKE 640

93-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.6

99-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.8

625 LC 4 640
SUPERMOTO /
DUKE-E
625 LC 4 640
ADVENTURE-R

98-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

98-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

97-

W24FR-L

IWF24

0,6

W24EMR -C

250 250 TXC

W27ES-ZU

IW27

0.7

W27FS-ZU

IWF27

0.7

W27FS-ZU

IWF27

0.7

600 600 4 TGS / TMX /


TXC
600 600 MX /
COUNTRY /
ENDURO
600 LC 4 600 EGS /
EXC
600 LC 4 ENDURO
(23-50 hp)
609 DUKE 620

250 MC 250 GP

W27ES-ZU

IW27

0.7

609 620 SC / SX

300 300

W31ES-ZU

IW31

0.7

250 GS 250

W27FS-U

KTM:
250 GS 250
250 MC 250

W27FS-U

250 MC 250
250 MC 250 GP

W27FS-U

W27ES-ZU

IW27

0.7

W27FS-ZU

IWF27

0.7

W27ES-ZU

IW27

0.7

300 300 DXC

90-

W27ES-ZU

IW27

0.7

300 300 EGS

93-97

W27ES-ZU

IW27

0.7

300 300 EXC

93-95

W27ES-ZU

IW27

0.7

300 300 EXC

96-97

W24ES-ZU

IW24

0.7

300 300 EXC / EGS /


MXC
300 300 GS

9790-

300 300 LC

W24EMR-C

0,8
W27ES-ZU

IW27

0.7

W31ES-ZU

IW31

0.7

300 300 MX

-98

W27ES-ZU

IW27

0.7

300 300 SX

93-

W27ES-ZU

IW27

0.7

300 300 TX

W27ES-ZU

IW27

0.7

350 350 GS

W27ES-ZU

IW27

0.7

350 350 MX

W27ES-ZU

IW27

0.7

X24ES-U

93-

KTM:

KYMCO:

- 30 -

50 COBRA CROSS / RACING

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

50 CURIO
50 CX 50 / SUPER

94-

50 DJ 50

Standard

Platinium - ZU

W24FR-L

IWF24

0,6

W24FR-L

IWF24

0,6

W24FR-L

IWF24

0,6

IWF24

0,6

IUF22

0,6

50 FEVER (ZX)

96-

W24FR-L

50 FILLY

95-

U22FS-U

U22FS-ZU

W20FP-L

W20FPR -ZU

50 GS7E - MOVIE
50 HEROISM 50

Iridium mm

95-

W24FR-L

50 K 12 / KB / SPORT 95-

W24FR-L

50 KA 50 / KA 50 G

W20FP-L

0.6
IWF24

0,6

IWF24

0,6

W20FPR -ZU

0.6

50 TOP BOY 50

97-

W24FR-L

IWF24

0,6

50 SCOUT 50 / KB 50

95-

W24FR-L

IWF24

0,6

50 SNIPER

95-

W24FR-L

IWF24

0,6

50 ZX 50
100 TOP BOY 100
125 HEROISM 125

989995-

W24FR-L

IWF24

W24FR-L
U22FS-U

IWF24
U22FS-ZU

IUF22

0,6
0,6

Bj.

Standard

Platinium - ZU Iridium mm

10
750 SS / SPORT / SF
COMPETIZIONE
1000 JOTA / JARAMA /
EC / S / SC / CL /
CE
1000 1000 RGS / SFC

W31ES-ZU

IW31

0.5

83-

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

83-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0,6

1200 1200 / MIRAGE / TS 82/ JOTA AMERICA

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0,6

50 MD 50 / -/ 6

70-83 W27FS-U

W27FS-ZU

IWF27

0.5

50 MOFA 25

MAICO:

78-83 W16FS-U

W16FS-ZU

125 GS 125 / MC 125

W27FS-U

W27FS-ZU

IWF27

0.5
0.5

125 GS 125 / MC 125

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

250 250

94-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

250 250 CROSS /


ENDURO
250 250 CROSS /
ENDURO
250 GM STAR 250 (E)

97

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0,5

98-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0,5

-83

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

250 GS 250 / GSE 250

-83

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

0.5

250 MC 250

83-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

0.5

320 MC 320 / GME 320 83-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

350 GS 350

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

W27FS-U

W27FS-ZU

IWF27

0.5

400 GS 400

74-83 W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

400 MC 400

W27FS-U

W27FS-ZU

IWF27

0.5

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

0,6

125 ZING 125

97-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

150 HEROISM 150

95-

U22FS-U

U22FS-ZU

IUF22

0,6

LAVERDA:
60 SCOOTER

CC Fabrikat

W20FS-U

W20FS-ZU

125 AMERICA /
ENDURO / SPORT
/ TOLEDO
125 CU125 RIDE /
84GS125 LESMO / LB
/ LB1
125 CUSTOM / STRADA 84/ NAVARRO / GSR
125 LB 125 UNO

W24ES-U

W24ES-ZU

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

400 MC 400

175 175 LZ

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

400 TAIFUN, X 5

-83

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

200 SCOOTER / TRIAL

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

440 440 / MC 440

94-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

250 250 / -2T / -2TR / LH2 / REGOLARITA


350 350 ALPINO

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

450 MC 450

-83

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

490 GSE 490

-83

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

-83

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

500 500 ALPINO,


MONTJUICH
600 OR600 ATLAS /
CR600 CRUISER
668 650 I.E.

76-

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

IW24

0.5

350 TAIFUN

-83

360 360 / -GS / -MC


W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

XU24EPR-U XU24EPR-ZU

IXU24

0.5

490 MC 490

XU24EPR-U XU24EPR-ZU

IXU24

0.5

500 500 / MC 500

94-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

500 500 CROSS /


ENDURO
500 500 CROSS /
ENDURO
500 GS 500 / GS 500
STAR (E)
500 MC 500

97

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0,5

98-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0,5

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

83-94 W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

685 685 SIDECAR /


GESPANN

94-

W31ES-ZU

IW31

0.5

86-

XU27EPR-U XU27EPR-ZU

IXU27

0.6

93-

XU27EPR-U XU27EPR-ZU

IXU27

0.6

668 650 SPORT /


95FORMULA / GHOST
..
668 650 BICINDRICO /
HIDALGO 668
668 668
96-

XU27EPR-U XU27EPR-ZU

IXU27

0.6

XU24EPR-U XU24EPR-ZU

IXU24

0.6

XU27EPR-U XU27EPR-ZU

IXU27

0.6

700 EL CID 700

90-

XU24EPR-U XU24EPR-ZU

IXU24

0.6

750 750

69-79 W27ES-U

IW27

0.5

W27ES-ZU

MALAGUTI:
50 CENTRO

LAVERDA:

93-

50 CENTRO, -SL
750 750 S

97-

XU27EPR-U XU27EPR-ZU

IXU27

0.6

750 750 S FORMULA

97-

XU27EPR-U XU27EPR-ZU

IXU27

0.6

W27ES-U

IW27

0.5

750 750 GS / GT / S /
SF / SFC / SFL /
GTL
750 SF-2 / SF -3 / SF210

W27ES-U

W27ES-ZU

W27ES-ZU

IW27

0.5

- 31 -

W22FPR -U W22FPR -ZU


W22FSR

0.5
IWF22

0.7

50 CROSSER (EL) /
CR-1
50 CUSTOM FOX

95-

W20FSR -U

0,5

-86

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

50 DRIBBLING KW

83-

W20ES-U

W20ES-ZU

0.5

50 DRIBBLING /
DROP

-86

W20ES-U

W20ES-ZU

0.5

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU

Iridium mm

CC Fabrikat

MALAGUTI:

0.7

W24FSR

IWF24

0,6

0.5
0.7

50 EVOLIS

92-

W22FSR

50 EVOLIS 4HU

92-

W20FSR -U

50 FIZZ

93-97 W22FSR

IWF22

0.5

97-

W24FSR

IWF24

0,6

92-96 W22FSR

IWF22

0.5

0.5

W20FS-U

W20FS-ZU

0,6

50 F-10

93-

W22FSR

50 F-10 JET LINE

92-

W22FPR -U W22FPR -ZU

50 F-10 PHANTOM

95

W22FSR

IWF22

0.5

W24FSR

IWF24

0.5

W22FSR

IWF22

0.5

96-

-82-

W22FSR
W22FS-U
W27ES-U
W20FS-U

W22FS-ZU
W27ES-ZU

99-

W24FS-U

W24FS-ZU

50 MGX 450 / DUNE

86-

W22ES-U

W22ES-ZU

0,5

IWF22

0.5

50 FORTE

(3UG)

97-

W24FSR

IWF24

0,6

0.7

50 FORTE

(YA50R)

97-

W22FSR

IWF22

0,6

0.6

50 HOBBY IV

W20EP-U

W20EP-ZU

IW20

0.5

50 M 1 / 1L / 1P / 1PR
/ 1PRT / 1PRTS / G
40 / G 50
50 MOBYLETTE

W20FS-U

W20FS-ZU

0.6

IW27

0.5

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

50 YESTERDAY

97-

70 FIREFOX 70

00-

W27ES-U

W24FS-ZU
W27ES-ZU

(YM 50)

0.5

50 FORTE

W20FS-ZU

W24FS-U

0.7

0,5

W20FS-U

50 RCX 4 / HOBRE 4
M RADIALE
50 RST
87-

0.7
IWF22

IWF22

W20FS-ZU

50 GRIZZLY /
RANOCCHIO
50 GRIZZLY RCW4 /
RCW50 / RCX10 /
RCX50
50 GRIZZLY 12

W22FPR -U W22FPR -ZU

MBK:

50 FIZZ

50 FIFTY (Morini
824MR)
50 FIFTY TOP (H2O) 8250 FIFTY FULL

0.7

97-

W20FS-ZU

IWF22

0.5

0,6

W20FS-U

W22FSR

IWF24

IWF24

86-

96-

W22FPR -U W22FPR -ZU

W24FSR

0.5

50 F-12 PHANTOM
LC (Liquid cooled)
50 F-15 FIREFOX

W24FSR

50 BOOSTER (3TX )

97-

W22ES-ZU

94-

50 BOOSTER (4FG)

W22FPR -U W22FPR -ZU

W22ES-U

50 F-12 PHANTOM

Platinium - ZU Iridium mm

95-

86-

50 F-11

Standard

50 BOOSTER Next
Generation (R)
50 BOOSTER N.G. /
TRACK
50 BOOSTER R /
ROCKET / SPIRIT
50 CT 50 S

50 ENDURO MDX /MEX /-MFX


50 ENDURO MGX /
RONCO 21
50 ET

IWF22

Bj.

IWF24

IWF24

W20FS-U

W20FS-ZU

0.6

W20FS-ZU

0.5

0.5

50 MOBYLETT / ROCK
W20FS-U
/ DAYTONA
50 MONTY MB3V
77-83 W20EP-U

W20EP-ZU

IW20

0.5

0.5

50 MONTY SP3V

W20EP-U

W20EP-ZU

IW20

0.6

0,7

-81

50 MONTY SP3V

81-

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

83-

W16FS-U

W16FS-ZU

0,5

98-

W24FSR

IWF24

0,6

97-

W22FSR

IWF22

0,6

IW27

0,5

W24FSR

IWF24

0,6

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0,7

50 Motobecane M 11
LC / ND / S
50 NITRO

W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

50 OVETTO

W22ES-ZU

0.5

80 CAVALCONE /
86CHOPPER /
CROSS
125 CROSS (Morini 125)

W24ES-U

W24ES-ZU

50 SP 50 / 92 / 93 / 94
/ 98 / 99
50 TARGET
92-

W20FS-U

W22ES-U

50 WEEKY

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

125 RUNNER 125


RALLYE
125 RUNNER 125 YLC

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

75 MotobecaneMotoconfort D 75
80 EVOLIS 80

86-

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

250 MADISON S 250

99-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0,7

75 DUNE ES 75
(ENDURO)
75 RST 75 TURISMO

IW24

0.5

MBK:
50 41 / 50 EV / EW / L
/ S / VL / VS
50 51 S / SL / SUPER
SPECIAL / V / VL
50 ACTIVE

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

W22FPR -U W22FPR -ZU

0.5

50 ACTIVE / CADY /
CHAMP / KW
MAGNUM
50 AV 40 / 41 / 42 / 44
/ 46 / 48 / 56 / 59 /
65 / 68
50 AV 76 / 79 / 85 / 88
/ 89 / 92 / 98
50 BOOSTER
93-

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

125 125 R FLAME /


NEW (4N B)
125 FLAME (XC125
T/R)
125 MotobecaneMotoconfort 125
125 MotobecaneMotoconfort 125
125 SKYLINER 125
250 MotobecaneMotoconfort 250
250 SKYLINER 250

IWF22

0.5

- 32 -

0.5

W22FPR -U W22FPR -ZU

0.7

93-

W22FSR

IWF22

0,7

96-

U22ESR -N

IU22

0,6

96-

U22ESR -N

IU22

0,6

98-

99-

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0,7

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0,7

W24ES-ZU

IW24

0.5

W24ES-ZU

IW24

0.5

350 Motobecane73-79 W24ES-U


Motoconfort 350
350 MotobecaneW24ES-U
Motoconfort 350 E /
INJ.

MINARELLI:
W22FSR

W20FS-ZU

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU

Iridium mm

50 50 CROSS

W31ES-ZU

IW31

0.5

250 250 FD

74-76 X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.5

50 50 TRIAL

W29ES-ZU

IW29

0.5

250 250 TS

74-80 W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

0.5

250 254

78-80 U24FS-U

U24FS-ZU

IUF24

0.5

350 350 GTS

74-80 X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

Bj.

Standard

Platinium - ZU Iridium mm

0.5

350 350 NTX

86-

W24EP-U

W24EPR -ZU

50 C 2 / E2 / G1 / V2 /
C3PK
50 C 2 / E2 / G1 / V2 /
C3PK
50 C 3 KS

W20FS-U

W20ES-U

W20ES-ZU

0.5

350 V 35 / EXCALIBUR 77-

W22EP-U

W22EP-ZU

50 H 3, P 4E

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

350 V 35

W24EP-U

W24EPR -ZU

0.5

50 P 3N / 3A / 3S

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

350 V 35 FLORIDA

86-

W24EP-U

W24EPR -ZU

0.6

50 P 4 / A / P 6 / E

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

350 V 35 II

80-87 W22ES-U

W22ES-ZU

0.6

50 P 4CS / CSA / P4R

W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

350 V 35 III

W24EPR -ZU

0.6

350 V 35 IMOLA

07.85 W24EP-U
79-87 W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

350 V 35 IMOLA II

79-86 U24FS-U

U24FS-ZU

IUF24

0.6

350 V 35 TT

84-87 W22EPR -U W22EPR -ZU

IW22

0.6

W20ES-U

W20FS-ZU

CC Fabrikat

W20ES-ZU

50 P 6
COMPETIZIONE
50 P 6 CS / CSA / P
6R
50 P 6 SUPER

W29ES-ZU
W22ES-U
W24FS-U

W24FS-ZU

50 RV 4 / -A

W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

IW29

W22ES-ZU

0.5
0.5

IWF24

0.5
0.5

350 V 350 NEVADA


400 400 GTS

MINARELLI:
50 V 1H / V 1HLE / V
1L
50 V1 / V1A / V1KS /
VIP
50 V1 / V1A / V1KS /
VIP
60 W 3 QM

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

W20ES-U

W20ES-ZU

0.5

W20FS-U

W20FS-ZU

75 TRIAL
80 MR 6 / 80

0.6
IW22

0.6

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.6

75-80 X24EP-U9

X24EP-ZU9

IX24B

0.9

400 V 40 IMOLA /
-92
CAPRI
500 FALCONE CIVILE
500 / SAHARA
500 FALCONE POLIZIA
ESORCITO
500 MONZA 500
81-87

W24EP-U

W24EPR -ZU

0.6

W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

W24EP-U

W24EPR -ZU

0.6

W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

W22EP-U

W22EP-ZU

W24EP-U

W24EPR -ZU

0.5

W27ES-ZU

IW27

0.5

W34ES-ZU

IW34

0.5

500 MOTOCARRO
ERCORE
500 NUEVO FALCONE
500
500 V 50

80 P 680

W20FS-U

W20FS-ZU

125 125 / 5

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

125 125 / 5 CROSS

W31ES-ZU

IW31

0.5

125 125 / 5
REGOLARITA
125 125 CROSS

W31ES-ZU

IW31

0.5

W29ES-ZU

IW29

0.5

500 V 50 CUSTOM

78-80 W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.6

0.5

500 V 50 II

79-81 W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.5

0.5

500 V 50 III

81-87 W24EP-U

W24EPR -ZU

500 V 50 MONZA II

84-87 U24FS-U

U24FS-ZU

125 125 REGOLARITA

W29ES-ZU

125 125 YPVS

W24ES-U

W24ES-ZU

0.5

MOTO GUZZI:

IW29
IW24

MOTO GUZZI:

650 V 65
650 V 65

110 LARIO / ZIGOLO

W20FS-U

W20FS-ZU

79-83 U24FS-U

U24FS-ZU

IUF24

0.6

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

125 125 TT

85-87 W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

125 CUSTOM

86-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

125 STORNELLO 125 (5


W22ES-U
MARCE) / -SPORT
125 STORNELLO
W20ES-U
SCRAMBLER 125
125 TURISMO
74-79 W24ES-U

W22ES-ZU

0.5

W20ES-ZU

0.5

125 TUTTOTERRANO /
125 T
175 STORNELLO /
GALETTO
190 GALETTO

W22ES-ZU

125 125 2C 4T
125 125 ENDURO

200 MOTOCARRO
ERCELINO
235 LODOLA GT

W22ES-U

W24ES-ZU

0.5

IW24

0.5
0.5

650 V 65 FLORIDA
650 V 65 FLORIDA

W22ES-U

W20ES-ZU
W22ES-ZU

0.5
0.5

W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

-86
87-86
92-

IW22

0.6
0.5

0.5
IUF24

0.5

W24EP-U

W24EPR -ZU

Q20PR-U

K20PR-ZU11

W24EP-U

W24EPR -ZU

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.6

IUF24

0.6

650 V 65 LARIO

-86

U24FS-U

U24FS-ZU

650 V 65 NTX

-89

W24EP-U

W24EPR -ZU

0.6
IK20

0.9
0.6

0.6

650 V 65 NTX

90-92 W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.6

650 V 65 POLIZIA NT

92-

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.6

650 V 65 SP

-86

W24EP-U

W24EPR -ZU

0.6

650 V 65 TT

-86

W24EP-U

W24EPR -ZU

0.6

W22ES-U

W22ES-ZU

W20EP-U

W20EP-ZU

IW20

0.6

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.6

750 750 STRADA

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.6

750 750 TARGA

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.6

750 V 7 SPORT 750 S3

W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

750 V 7 SPECIAL / CALIFORNIA / 750


S

W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

700 V 7
750 750 S

W20ES-U

77-

500 V 50

750 750 SP

- 33 -

-74
92-

0.5

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU

Iridium mm

U22FS-U

U22FS-ZU

IUF22

0.6

S
750 V 75 / DUNA
750 V 750 NEVADA

91-

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.6

750 V 750 NTX /


POLIZIA NT
850 850 CALIFORNIA

92-

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.6

75-81 W20EP-U

W20EP-ZU

IW20

0.6

850 850 LE MANS I / II 75-85 W22EP-U


/ III
850 850 T4 / T5
80-87 W20EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.6

W20EP-ZU

IW20

0.6

850 850 TS 5

82-84 W20EP-U

W20EP-ZU

IW20

0.6

850 V 7 SPORT

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

950 CALIFORNIA

W22ES-U

W22ES-ZU

1000 1000 / STRADA

W20EP-U

W20EP-ZU

IW20

0.6

1000 1000 GT / MILLE GT 88-

W20EP-U

W20EP-ZU

IW20

0.6

1000 1000 LE MANS

90-

W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.6

1000 1000 LE MANS IV

85-89 W24EP-U

W24EPR -ZU

1000 1000 S

89-

W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.6

1000 1000 SP III

88-92 W20EP-U

W20EP-ZU

IW20

0.6

1000 CALIFORNIA III

W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.7

1000 DAYTONA 1000

X27ES-U

X27ES-ZU

IX27

0.7

0.6

0.6

1000 DAYTONA 1000


RS (4V)
1000 QUOTA 1000

96-

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0,7

-96

W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.8

1000 T 5 POLIZIA

92-

W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.8

1000 V 10 CENTAURO

96-

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0,7

1000 V 1000

W20EP-U

W20EP-ZU

IW20

0.6

1000 V 1000 CX

W24EP-U

W24EPR -ZU

0.6

MOTO GUZZI:

CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU Iridium mm

400 400 DART

91-

W24EP-U

W24EPR -ZU

0.6

500 501 .. /
EXCALIBUR /
COGUARO / NEW
YORK
501 501 .. /
EXCALIBUR /
COGUARO / NEW
YORK

91-92 W24EP-U

W24EPR -ZU

0.6

92-

W22EP-U

W22EP-ZU

W20EP-U

W20EP-ZU

W20EPR -U W20EPR -ZU

1100 CALIFORNIA 1100


KC / KD
1100 CALIFORNIA 1100
Inj
1100 QUOTA 1100 ES

94

W20EPR -U W20EPR -ZU

W20EPR -U W20EPR -ZU

IW20

0.5

0.6

MUZ:
125 124 / 125 /2
125 ES 125 / ETS 125 /
TS 125 / TROPHY /
SPORT
125 ETZ 125 / RT
125/3
125 SAXON ROADSTAR
(10-12 hp)
125 SAXON
SPORTSTAR (10-15
hp)
150 ES 150

W20FS-U

W20FS-ZU

75-

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

91-

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

93-

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.6

93-

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.6

0.5

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

150 ES 150 / ETS 150 /


TS 150 / TROPHY /
SPORT
150 SAXON ROADSTAR
(10-12 hp)
150 SAXON
SPORTSTAR (1012 hp)
175 ES 175 /2

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.6

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.6

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

175 ES 175 / -/1

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

W31FS-ZU

IW31

0.5

175 ETS 175 1G


1000 V 1000 G5 / V 1000
CONVERT
1100 1100 (i) SPORT
96INJECTION (KF)
1100 1100 SPORT
93-

IW22

250 ES 250 /2 TROPHY

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

0.6

250 ES 250 / -/1 G5

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

IW20

0.6

IW20

0.6

250 ETS 250 /2


TROPHY SPORT
250 ETS 250 1G

W31FS-ZU

IW31

0.5

250 ETZ CLASSIC /


84ETZ 250 / ETZ 251
250 SAXON FUN (17-20 91hp)
250 SAXON TOUR (17- 9120 hp)
250 TS 250

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.6

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.6

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.6

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

300 ES 300

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

IW20

94-

W20EPR -U W20EPR -ZU

IW20

0.6

99-

W20EPR -U W20EPR -ZU

IW20

0.6

1100 SPORT

95-

W20EPR -U W20EPR -ZU

IW20

0.6

1100 V 11 SPORT

98-

W20EPR -U W20EPR -ZU

IW20

0.6

MOTO MORINI:

MUZ:

50 CORSARINO /
DOLLARO /
SCRAMBLER
100 SBARAZZINO / 100
R
125 CORSARO / 125 KJ -88

W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.6

175 TRESETTE /
-88
CORSARO /
SPORT
250 250 / 2 /
-84
BICILINDRICA
350 350 EXCALIBUR /
88COGUARO / DART

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.6

W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.6

301 ETZ CLASSIC /


ETZ 301 (23 hp)
301 SAXON FUN /
TOUR / 301 (23
hp)
350 BK 350

90-

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.6

91-

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.6

W20FS-U

W20FS-ZU

500 SAXON COUNTRY


(34 hp)
500 SAXON FUN (2734 hp)
500 SAXON TOUR (2734 hp)
500 SAXON VOYAGER
(27-34 hp)

93-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

93-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

91

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

93-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

- 34 -

0.5

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU

Iridium mm

500 SILVER STAR


92CLASSIC (27-34 hp)
660 BAGHIRA
97-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

660 BAGHIRA

97-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

50 BIG MAX 50

660 MASTIFF

97-

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

50 BIG MAX 50

660 MASTIFF

97-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

660 SKORPION
95REPLICA 660
660 SKORPION SPORT 94-

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

(27-34 hp)

660 SKORPION
TOURING /
TRAVELLER
850 KOBRA 850

CC Fabrikat

Standard

Platinium - ZU Iridium mm

W24ES-U

W24ES-ZU

94-

W20FP-U

W20FPR -ZU

0,6

94-

W22FP-U

W22FPR -ZU

0,6

50 COMET

93-

W22FP-U

W22FPR -ZU

0.6

50 GALAXY 50

93-

W22FP-U

W22FPR -ZU

0.6

50 ROAD 66

95-

W22FP-U

W22FPR -ZU

0.6

W22FP-U

W22FPR -ZU

0.6

900 900 S

94-

95-

Bj.
-80

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

50 GERMANO SPORT

W24FS-U

50 GERMANO
TURISMO / MINI
BIKE RACING
50 LIBERTY SPORT / TURISMO
80 CHEECA GT / GTE
/ SPORT
125 125 S / -SE

W16FP-U

IX27B

IX24B

125 CENTOMILA / REGOLARITA /


TURISMO EL
125 E / GT / GTL / GTLS
/ TRA / TRL
150 CHICCO / GRAN
TURISMO
150 GT/ RS / RSS / 161

W24FS-ZU

IWF24

50 STAR 2

0.9

50 STAR 50

93-

W20FP-U

W20FPR -ZU

0,6

80 STAR 80

94-

W20FP-U

W20FPR -ZU

0,6

90 GALAXY 90

94-

W22FPR -U W22FPR -ZU

0,6

125 T-REX 125

98-

U22FS-U

U22FS-ZU

75-

W16FS-U

W16FS-ZU

W22FS-U

W22FS-ZU

W16FS-U

W16FS-ZU

0.5
0.5

0.9

0.5

W22ES-U

0.5

W22ES-ZU

50 101 / 102 / 102 M

0.5

W20FS-U

W20FS-ZU

50 103 CRX / RCX /


MP / MR / T16
50 103 RACING /
VOGUE / TA2 / SA2
50 103 LC / TXR /
TXLC
50 103 LSM-D
82-

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

W20FS-U

W20FS-ZU

50 103 MV / -MVL / Z

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

IWF24

0.5

W22ES-ZU

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

150 MOTOCARRO
CENTAURO /
RAPID SPORT
150 MOTOCARRO
TEVERE
TRASPORTO
175 CS

W22FS-U

W22FS-U

W22FS-ZU

175 GST / -L

W16ES-U

W16ES-ZU

W22ES-U

W22FS-ZU

0.5

IWF22

W22ES-ZU

0.5

0.5
0.5

86-

W24FS-U

W24FS-ZU

50 103 SPM-D

75-

W20FS-U

W20FS-ZU

50 104 / 105

W16FS-U

W16FS-ZU

50 5 T

W24FS-U

W24FS-ZU

50 BB 3K / BB 3L / BB
3SP
50 BUXY / BUXY RS

W20FS-U

W20FS-ZU

93-

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0,6

50 BUXY / BUXY RS

93-

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0,6

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

W16FS-U

W16FS-ZU

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

250 RAID

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

50 ELYSO

96-

W22FSR

310 TT TEVERE
MOTOCARRO
350 350 B GT / BE GT /
S / SCRAMBLER
350 350 (216) / BES
(216) / SPORT
600 199 / 4C6

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

50 FOX (15 mph)

92-

W20FS-U

W20FS-ZU

50 FOX

92-

W22FS-U

W22FS-ZU

50 FOX

92-

W22FSR

50 GL 10

79-

W24ES-U
W24ES-U

750 F4 - 750

99-

W24ES-U

W24ES-ZU
W24ES-ZU
W24ES-ZU

IW24
IW24
IW24

0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
IWF24

0.5
0.5

0.5
IWF22

0,6
0,6

IWF22

0,6

IWF22

0,6

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

50 GT 10

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

50 METROPOLIS

W20FS-U

W20FS-ZU

50 P 80

W24FS-U

W24FS-ZU

0.5
IWF24

0.5

W22ES-ZU

0.5

50 RS / RT

W16FS-U

W16FS-ZU

0.5

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0,7

50 S 157

W16FS-U

W16FS-ZU

0.5

50 S 55

W16FS-U

W16FS-ZU

W24FS-U

W24FS-ZU

50 SAMBA SR 50
-80

0.5

W22ES-U

MV AUGUSTA:
800 800 S

0.5

50 103 SP

50 COUNTRY (MXC /
MXR / MXS)
50 C 50

IW24

0.5

-86

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

50 103 SP

75-

235 MOTOCARRO
TEVERE
TRASPORTO
250 250 B

W24ES-U

W24ES-ZU

0.5

0.5

IWF22

0.5

50 103

W22ES-U

IWF24

0.5
IWF22

50 103

W22FS-ZU

W24FS-ZU

0.7

0.5

W22FS-U

W24FS-U

IWF22

IUF22

PEUGEOT:

50 102 MV / MVL

-76

0.5

PGO:

MV AUGUSTA:

750 4 C75S / GT / 750


GT / S / SS
750 750 S AMERICAN

IW24

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

- 35 -

96-

0.5
IWF24

0.5

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

50 SC 50 / SC 50 L

Standard

Platinium - ZU

W20FS-U

W20FS-ZU

Iridium mm

CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU Iridium mm

50 CIAO

67-

W16FS-U

W16FS-ZU

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0,5

IW27

0,5

0.5

50 EAGLET

PEUGEOT:
50 SC 50 L

W20FPR -U W20FPR -ZU

0.6

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

50 SCOPER V 50 / V
50D / 50DC
50 SP 3 A / SPN

84-

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

50 SPEEDAKE

95-

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0,6

50 SPEEDFIGHT

96-

W22FSR

IWF22

0,6

50 SPEEDFIGHT LC
(Liquid)
50 SQUAB

97-

W22FSR

IWF22

0,6

96-

W24FSR

IWF24

W20FR-L
W24FS-U

W24FS-ZU

50 SX 5

W16FS-U

W16FS-ZU

0.5

50 TLX 50 / TSA

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

50 TREKKER

98-

50 TSN
50 VIVACITY

W24FSR
W24FS-U

99-

50 X 125 LC

0.5

W24FS-ZU

W22FSR
W31ES-U

W31ES-ZU

50 XP / XPLC
86(HOLLYWOOD)
50 ZENITH (A / L /
95MA)
50 ZENITH (LM / LM2) 95-

W24ES-U

80 SC 80 L

82-

W20FPR -U W20FPR -ZU

80 SV 80

92-

W24FS-U

80 SX 80 T

W24FS-U

0.5

W24FS-ZU
W22FS-ZU

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0,6

IW27

0,6

0.5

50 NTT

(Liquid cooled) 96-

W27ES-U

W27ES-ZU

50 PK 50 S / AUTOMATIC
50 PK 50 S / ELESTART / PLURIMATIC
50 PUCH MAXI N / P1 89XL 2 Gang
50 QUARTZ 50
91(Automatic)
50 SFERA 50
91-

W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

W16FS-U

W16FS-ZU

0.5

W16FS-U

W16FS-ZU

0.5

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.7

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

W16FS-U

W16FS-ZU

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

0.5

50 STORM

94-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0,6

85-

W16FS-U

W16FS-ZU

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

0.7

50 SUPER BRAVO
(Mofa)
50 SUPER BRAVO
ELECTRO
50 TPH

93-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

0.6

50 TYPHOON 50

93-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0,6

0.5

50 VESPA PX 50

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

W27ES-U

W27ES-ZU

0.5

50 VESPA ET 2 (297Stroke, Carburettor)


50 VESPA ET 2 (297Stroke, FAST
Injection system)
50 VESPA 50 R / SPECIAL
50 VESPA 50 R /-N /TS /-SS /-SR /-SP
50 VESPA 50 S /
VESPA ELESTART
50 VESPA PK 50
82-87

0.5

50 VESPA PK 50 S

50 VESPA PK 50 S
AUTO
50 VESPA PK 50 SS /
PK 50 XL2
50 VESPA PK 50 XL 2
AUTO
50 VESPA
PLURIMATIC
50 VESPA SFERA 50
91AUTO
50 VESPINO
81-97
50 VESPINO VELOFAX 9750 ZIP SP (Liquid
cooled)
50 ZIP SP (Liquid
cooled) Euro
50 ZIP SP (Liquid
cooled) Euro

IW24

IWF24

IWF24
IWF22

0,6

IW24

0,6

IW24

0,6

100 TREKKER 100

98-

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0,6

100 VIVACITY 100

99-

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0,6

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

125 ELYSO 125

99-

U24ESR -N

U24ESR -NZU IU24

0,7

125 SV 125

91-

W20FP-U

W20FPR -ZU

0.7

125 SY 125 GEO

93-

W20FS-U

W20FS-ZU

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

150 P 150

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

155 P 155 / P 156

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

175 176 / 176 BB / TC

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

175 176 GRAND SPORT

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

250 256

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

PIAGGIO:

W16FS-ZU

96-

0.5

W24ESR -U W24ESR -ZU

W16FS-U

50 NRG MC / MC
(MC2 = Liquid
cooled)

IW31

W24ESR -U W24ESR -ZU

50 BOSS

W20FS-ZU

0,6

97-

W20FS-ZU

W20FS-U

IWF22

99-

W20FS-U

90-

50 SI (-Mofa / -Moped 78/ -Velo)


50 SI ELECTRO

100 SPEEDFIGHT 100

50 APE

50 GRILLO

0.5

100 ELYSO 100

125 X 125 LC / 550

W27ES-ZU

0,6

W20S-U

125 55 C / D / O

W27ES-U

IWF24

0,6
W24FS-ZU

93-

IWF24

W20FSR -U

78-82 W22FS-U

100 P 51-53

W24ES-ZU

IWF24

50 FREE

PIAGGIO:

0,6

50 ST 50 / ST 50 L (2) 87/ RAPIDO


50 SV 50 / SV JUNIOR 91-

0.5

0.5
0.5

50 BOXER

70-81 W16FS-U

W16FS-ZU

0.5

50 BRAVO (Long
reach)
50 BRAVO (Short
reach)

72-

W16ES-U

W16ES-ZU

0.5

72-

W16FS-U

W16FS-ZU

0.5

- 36 -

U22ESR -N

0.5

0.5

0.5
IW27

0,6

IU22

0,6

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

W16FS-U

W16FS-ZU

0.5

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

82-87 W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

W20ES-U

W20ES-ZU

0.5

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

W20FS-U

W20FS-ZU

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0,5

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0,5

96-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0,6

96-

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0,6

96-

W31ESR -U W31ESR-ZU

IW31

0,6

0.5

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU

Iridium mm

50 ZIP / ZIP & ZIP

92-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0,6

50 ZIP FAST RIDER


(ZIP FR)
75 VESPA PX 75

92-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.7

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0,6

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.7

80 SFERA 80
80 SKIPPER 80

95-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0,6

80 TYPHOON 80

95-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0,6

W22ES-U

W22ES-ZU

82-85 W22FS-U

W22FS-ZU

W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

W20ES-U

W20ES-ZU

0.5

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

80 VESPA 80
80 VESPA PK 80 S
80 VESPA PX 80 E
LUSSO
80 VESPA PX 80 E, P
80 X
80 VESPA SFERA 80
AUTO
90 VESPA 90

0.5
IWF22

0.5

PIAGGIO:
90 VESPA 90 SS
100 VESPA PK 100

82-

125 APE

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

IU22

0,6

IW27

0,6

IU22

0,6

125 ET 4 (4-Stroke)

96-

U22ESR -N

125 HEXAGON 125

93-

W27ES-U

125 SFERA 125 (RST)


(4-Stroke)
125 SKIPPER 125

95-

U22ESR -N

94-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.7

125 SKR 125

93-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0,6

125 TYPHOON 125

95-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0,6

125 VESPA COSA 125

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

91-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

85-

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

125 VESPA ET 3

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

125 VESPA GTR

W16FS-U

W16FS-ZU

0.5

125 VESPA P 125 CL

W16FS-U

W16FS-ZU

0.5

83-85 W24ES-U

W24ES-ZU

W16FS-U

W16FS-ZU

0.5

W16FS-U

W16FS-ZU

0.5

125 VESPA PK 125 / -S 84/ -E


125 VESPA PK 125 XL 2

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

125 VESPA PK 125 XL


AUTO
125 VESPA PK
AUTOMATICA
125 VESPA
PRIMAVERA
125 VESPA PX 125 E
LUSSO
125 VESPA SUPER

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

125 VESPA COSA FL


125
125 VESPA 125 T5

125 VESPA P 125 ETS

-91

W27ES-ZU

125 VESPA P 125 X


125 VESPA PK 125 / -S

-83

IW24

W22FS-ZU

82-

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

W16FS-U

W16FS-ZU

0.5

125 VESPA T5

W16FS-U

W16FS-ZU

0.5

150 HEXAGON (EX 150) 94-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0,6

150 SKIPPER 150

94-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.7

150 VESPA 150


SPRINT VELOCE /
SUPER
150 VESPA COSA 150

69-81 W16FS-U

W16FS-ZU

W24ES-U

W24ES-ZU

Standard

Platinium - ZU Iridium mm

78-87 W16FS-U

W16FS-ZU

0.5

W16FS-U

W16FS-ZU

0.5

150 VESPA PX 150 E


LUSSO
185 180 SS

82-

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

W20ES-U

W20ES-ZU

0.5

185 VESPA RALLY 185

W20ES-U

W20ES-ZU

0.5

190 APE

W22FS-U

W22FS-ZU

200 VESPA 200 DS / DN


200 VESPA COSA 200

W22ES-U

W22ES-ZU

88-91 W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

IW24

0.5

IWF22

0.5
0.5

200 VESPA COSA FL


91200
200 VESPA P 200 E (.. / 78LUSSO)
200 VESPA PX 200 E (.. 84/ GRAND SPORT)
200 VESPA RALLY 200

W24ES-U

W24ES-ZU

W20ES-U

W20ES-ZU

0.5

W20ES-U

W20ES-ZU

0.5

W22ES-U

W22ES-ZU

220 APE

W22FS-U

W22FS-ZU

250 HEXAGON 250

98-

0.5
IWF22

X20EPR-U9

0.5
0.9

PUCH:
50 COBRA 50 GT / GTL

-81

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

W27FS-U

W27FS-ZU

IWF27

0.5

PUCH:

0.5

0.5

IW24

Bj.

150 VESPA P 150 S / P


150 X
150 VESPA P 150 X

0.5

76-83 W22FS-U

88-

IWF22

CC Fabrikat

0.7

- 37 -

50 COBRA 50 GT / GTL
50 COBRA T 50-4

81-

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

50 DS 50 / K / KXN /
RN
50 DS 60 C / CN / R /
RN
50 GS 50

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

50 GT 50 / GTL 50

W27FS-U

50 LIDO

W20FPR -U W20FPR -ZU

50 LIDO SL 50

W20FSR -U

50 M 50 JET

W24FS-U

W24FS-ZU

50 M 50 SE / M 50
RACING
50 MAXI / S / MAXI
II (25km/h) ( 1
hp)
50 MAXI II / N / 2
Gang ( 1.5 hp)
50 MAXI S ( 2 hp)

W20FS-U

W20FS-ZU

W16FS-U

W16FS-ZU

78-82 W20FS-U

W20FS-ZU

50 MAXI L / S

78-86 W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

50 MC 60
W24FS-U
SCRAMBLER
50 MONZA / 4C / -SL / 78-82 W20FS-U
-4SZ / -GP
50 MS 25
W20FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

50 MS 50 DE LUXE
SEARS
50 MS 50 STD.
SEARS /
CALIFORNIA
50 MS 50 V
(AUTOLEC)

W20FS-U

W27FS-ZU

IWF27

0.5

W27FS-ZU

IWF27

0.5
0.7
0,6

IWF24

0.5
0.5

W14F -U

0.5

0.5
0.5

W20FS-ZU

0.5

W20FS-ZU

0.5

W20FS-ZU

0.5

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU

Iridium mm

CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU Iridium mm

96-

W20FPR -U W20FPR -ZU

50 N 50-4

75-82 W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

50 STAR 50 (Roller)

50 N 50-4

75-82 W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0,5

50 NRG MC

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0,6

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0,5

50 P 1 L / P 1 XL /
MAGNUM
50 R 50 / R 50 K / R
50 M / R 50 V / R
50 R
50 VS 50 D / DK / DS /
L / L-AUTOLEC
50 VS 60 R / R 60 R

W14F -U

50 HABICHT /
90SPERBER 50
50 STAR 25 /
96HABICHT 25
50 TRUCKY SD 50 CT

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.4

70 LEICHTKRAFTRAD

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.4

759093-

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0,4

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

90-

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0,5

W16FS-U

W16FS-ZU

0.5

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

50 VZ 50 K / R / V

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

50 VZ 50 M

W24FS-U

W24FS-ZU

50 VZ 60 R

W20FS-U

W20FS-ZU

50 X 30 / X40

74-83 W16FS-U

W16FS-ZU

50 X 50 / X 50-3

78-83 W22FS-U

W22FS-ZU

50 X 50-2

78-83 W14F -U

50 ZIP

75 GS 75 / S70
80 SR 80 /1 B

IWF24

80 STAR / HABICHT /
SPERBER 80

0.5
0.5

SOLO:

0.5

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0,6

W27FS-U

W27FS-ZU

IWF27

0.5

50 704 CITY BIKE /


705 / 706 / 708
50 710 -B /-D / 711 /-C
/ 712 / 715 / 716 /
725 / 731
50 713 / 726 / 732

81-88 W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

50 722 Mofa

94-

W20FSR -U

0.7

50 723 Moped

94-

W22FSR

50 MARS 25 / -40

80-

W16FS-U

W16FS-ZU

W24FS-U

W24FS-ZU

.. / FR / ECO 94-

80 COBRA 80

81

80 COBRA 80
80 LIDO 80 (SE 80)

W20FP-U

IWF22

0.5
0.5

W20FPR -ZU

0,6

125 LIDO 125

XU24EPR-U XU24EPR-ZU

IXU24

0.7

125 M 125 EUROPE / DE LUXE


125 MC 125

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

0.5

W20FSR -U

0.5

W22FSR

IWF22

0.5
0.7

IWF22

0.7
0.5

SUZUKI:

175 MC 175

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

250 GS 250

80-

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

250 MC 250

80-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.5

W31ES-ZU

IW31

0.6

350 GS 350
366 GS 366

80-

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

500 GS 500

80-

X27EP-U9

X27EP-ZU9

IX27B

0.9

W31ES-ZU

IW31

0.6

50 A 50 K / KB / KDB /
PD
50 A 50 P

W22FSR

IWF24

0.7

IWF22

0.7

50 AD 50 / -W

89-

W20FPR -U W20FPR -ZU

0,6

50 AE 50 (SUZZY)

90-95 W20FPR -U W20FPR -ZU

0,6

50 AE 50 (SUZZY)

96-

W22FPR -U W22FPR -ZU

0.8

93-95 W20FPR -U W20FPR -ZU

0,6

96-

W22FPR -U W22FPR -ZU

0.8

92-

W20FPR -U W20FPR -ZU

0.7

95-

W22FPR -U W22FPR -ZU

0.8

W14FP-UL

0,6

85-

W14FPR -UL

0,6

50 BULLET 50

91-

W24FR-L

IWF24

0.6

50 AE 50 K / R
(SUZZY)
50 AE 50 K / R
(SUZZY)
50 AH 50 ADDRESS
(R) (Scooter)
50 AJ 50 / -ZZ

50 DIO

95-

W24FR-L

IWF24

0.6

50 ALT 50 (Trike)

50 FANCY 50

95-

W24FR-L

IWF24

0,6

50 JET 50

95-

W24FR-L

IWF24

0,6

IWF24

0,6

IWF24

0,6

50 AP 50 (Scooter)

95-

W20FPR -U W20FPR -ZU

0.7

96-

W20FPR -U W20FPR -ZU

0.7

500 MC 500

SANYANG:
50 BIG WHEEL 50

50 PURE
50 SUPER FANCY

W24FR-L

IWF24

0,6

W24FS-U
96-

W24FS-ZU

W24FR-L

50 ALT 50 (Trike)

-85

SUZUKI:

125 HUSKY

95-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0,7

50 AP 50 S (Scooter)

125 SUPER DUKE 125

97-

X22ES-U

X22ES-ZU

IX22

0,6

50 AY 50 KATANA (Air
cooled)
50 AY 50 KATANA
(Liquid cooled)
50 AY 50 KATANA
(Liquid cooled) (Fast
driving)
50 CF 50

97-

W20FPR -U W20FPR -ZU

0.7

97-

W20FPR -U W20FPR -ZU

0.7

97-

W22FPR -U W22FPR -ZU

0.7

86-

W16FP-U

0.7

50 CP 50 (Scooter)

85-

W20FPR -U W20FPR -ZU

0,7

50 CS 50 DC

88-

W20FPR -U W20FPR -ZU

0,7

50 CX 50

85-

W20FPR -U W20FPR -ZU

0.8

50 CY 50

85-

W20FPR -U W20FPR -ZU

0,7

SIMSON:
50 AT 50

90-

50 KLEINKRAFTRAD

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.4

50 SR 50 / S 53

90-

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

50 SR 50 /1B

90-

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

50 STAR 50
(CLASSIC)
50 STAR 50
ALBATROS

90-

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0,5

90-

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0,5

- 38 -

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU

50 DM 50

84-

W20FP-U

W20FPR -ZU

50 DR 50 (BIG)

89-

W22FSR

50 FA 50 (SUSIE)

Iridium mm

CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU Iridium mm

W22FP-U

0,6

80 LT 80 (Quad)

87-

W22FPR -ZU

0.7

0.7

80 LT 80 (Quad)

87-91 W22FPR -U W22FPR -ZU

0.7

80-89 W14FP-UL

0.7

80 LT 80 (Quad)

91-

W22FPR -U W22FPR -ZU

50 FA 50 (SUSIE)

90-

0.7

80 RC 80

86-

W22EP-U

W22EP-ZU

50 FB 50

89-91 U20FS-U

0.7

80 RG 80

87-

W24EP-U

W24EPR -ZU

50 FB 50

91-

U20FSR -U

0.7

80 RG 80 (GAMMA)

87-

W22EP-U

W22EP-ZU

50 FZ 50

89-90 W14FP-UL

0.7

80 RG 80 C

85-

W24EP-U

W24EPR -ZU

50 FZ 50

86-

W14FPR -UL

0.7

80 RM 80

84-90 W27ES-U

50 GT 50 P / -E

78-

W20FP-U

0,6

80 RM 80

87

50 JR 50

84-94 W14FPR -U

0.7

80 RM 80

91-

50 JR 50

95-96 W14FPR -U

0.6

50 JR 50

97-

W14FPR -UL

0.6

50 LT 50 (Quad)

87-

W14FPR -U

0.7

80 RM 80 X

50 LT 50 / E (Quad)

84-

W14FPR -U

0.7

80 RM 80 X

88-89 W27ES-U

50 NM 50 / NM 50 D

96-

W20FPR -U W20FPR -ZU

0,7

80 RM 80 X

91-

50 PV 50

87-

W20EP-U

IW20

0.7

80 TS 80 X

50 RB 50 GAG

88

U22F SR-U

IUF22

0.7

50 RC 50

96-

W20FPR -U W20FPR -ZU

0,7

50 RG 50 / W

84-

W24EPR -U W24EPR -ZU

0,6
IWF22
IWF22

50 RM 50

-89

IWF22

W14FP-UL

W22FS-U

U20FS-ZU

W20FPR -ZU

W20EP-ZU

W22FS-ZU

0,7
0,6

IW22

0,6
0,6

IW27

0,6

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0,6

W31ESR -U W31ESR -ZU

IW31

0,6

80 RM 80 H

84-87 W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0,6

80 RM 80 H

84-87 W27ES-U

IW27

0,6

IW27

0,6

IW27

0,6

W31ESR -U W31ESR -ZU

IW31

0,6

84-

W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0,6

80 TS 80 X

84-

W24EP-U

W24EPR -ZU

0,6

90 CS 90 G

88-

W20FP-U

W20FPR -ZU

0.7

100 A 100

84-

W20FP-U

W20FPR -ZU

0.7

0.7

100 A 100 X

90-

W20FP-U

W20FPR -ZU

0.7

0.7

100 AG 100

91-

W22FPR -U W22FPR -ZU

0.7

100 AH 100
(ADDRESS)
(Scooter)
100 DR 100

93-

W22FPR -U W22FPR -ZU

0.7

-91

W27ES-ZU

0.7
IW22

W27ES-ZU

W27ESR -U W27ESR -ZU


W27ES-ZU

50 RM 50

90-

W22FSR

50 TS 50 / -ER / -ERA
(12.7 mm)
50 TS 50 W
(19.0
mm)
50 TS 50 XA (12.7
mm)
50 TS 50 XK (19.0
mm)
50 TS 50 XK (19.0
mm) (Belgium, E-21)
50 TS 50 XK (SA11C)

-92

W20FP-U

W20FPR -ZU

0,6

84-

W24EPR -U W24EPR -ZU

0,6

83-90 X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

91-

W20FPR -U W20FPR -ZU

0,6

100 DR 100

85-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

0,6

100 FB 100

86-

U20FSR -U

100 FB 100 D

95-

U20FSR -U

100 RC 100 / D

84-

W22FP-U

W22FPR -ZU

92-

W20EP-U

X22ES-U

X22ES-ZU

50 TR 50 S STREET
MAGIC
50 TV 50

98-

W20FPR -U W20FPR -ZU

93-

W24EPR -U W24EPR -ZU

0,7

50 UX 50 ZILLION

99-

W20FPR -U W20FPR -ZU

0.7

50 ZR 50 S / SK

87-

W24EP-U

W24EPR -ZU

0,6

50 ZR 50 S / SK

87-

W20EP-U

W20EP-ZU

IW20

0,6

50 ZR 50 SA / SLA /
SLP
50 ZR 50 SK

84-

W20EP-U

W20EP-ZU

IW20

0,6

50 ZR 50 SK

8487-

W20EP-U
W22EP-U

84-87 W24EP-U
84-87 W20EP-U

W20EP-ZU
W22EP-ZU
W20EP-ZU

IW20
IW22
IW20

W24EPR -ZU
W20EP-ZU

50 ZR 50 SLK

84-

W24EP-U

W24EPR -ZU

50 ZR 50 SLK

84-

W20EP-U

W20EP-ZU

IW20

IW20

0,6
0.7

125 ALT 125 (G) (Trike)

0,6

125 ALT 125 / E (Trike) 83-86 X22ESR-U

0.7
0.7
0.7
IX22

0.7

IX22

0.7

U24ESR -NZU IU24

0.7

IU22

0.7

X24ESR-ZU

IX24

0.7

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

88-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

82-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

125 DR 125 F

84-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

0,6

125 DR 125 SE

95-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

0,6

125 GN 125

89-93 X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

0,6

125 GN 125

82-89 X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

125 GN 125 E

93-94 X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

125 GN 125 E

95-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

125 AN 125 (Scooter)

95-96 U24ESR -N

125 AN 125 (Scooter)

97-

U22ESR -N

125 CS 125 (Scooter)

83-

X24ESR-U

125 DF 125

83-

125 DR 125
125 DR 125 / S

0,6

SUZUKI:
50 ZZ 50 (BB-CA1PB) 00-

W20FPR -U W20FPR -ZU

0.7

75 CP 75

86-

W20FPR -U W20FPR -ZU

0.7

80 CP 80

86-

W20FPR -U W20FPR -ZU

0.8

125 GP 125 (U)

79-

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.7

80 DS 80 (R)

85-94 W22ES-U

0.7

125 GS 125 E / ES

82-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

80 DS 80 (R)

95-

0.7

125 GS 125 ES

90-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

80 FB 80

88-91 U20FS-U

0.7

125 GS 125 R

91-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

0.7

125 K 125

90-

W22FP-U

W22FPR -ZU

0.7

125 LT 125 / D (Quad)

83-87 X22ESR-U

80 FB 80
80 LT 80 (Quad)

91-

W22ES-ZU

W22ESR -U
U20FS-ZU

U20FSR -U

88-91 W22FP-U

W22FPR -ZU

SUZUKI:

- 39 -

0.7
IX22

0,6

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

Standard

125 RG 125

88-

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.8

125 RG 125 C / UC

86-

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.7

125 RG 125 F / FU

92-

W27EMR -C W27EMR -ZU

125 RG 125 U

87-91 W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0,7

125 RG 125 U

87-91 W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.7

125 RG 125 U

92-

125 RM 125

Platinium - ZU

Iridium mm

0.7

W27EMR -C W27EMR -ZU

Bj.

Standard

Platinium - ZU Iridium mm

230 LT 230 GEF / S


(Quad)
230 LT-F 230 (Quad)

85-

X22ES-U

X22ES-ZU

IX22

0.7

86-

X22ES-U

X22ES-ZU

IX22

0.7

230 LT-F 230 (Quad)

86-

X22ESR-U

IX22

0.7

240 TS 240 X

86-

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0,6

250 AN 250 BURGMAN

99-

U24ETR

U24ESR -NZU IU24A

0.7

250 DF 250

87-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0,6

250 DR 250

91-

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

250 DR 250 / S

82-86 X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0,6

X24ES-ZU

W27ES-ZU

IW27

0.6

125 RM 125 (France, E- 84-91


04)
125 RM 125
92-95

W27ESR -ZU

IW27

0,5

W27Ept

0.6

250 DR 250 F

84-

X24ES-U

IX24

0.7

125 RM 125

96-

W27Ept

0.6

250 DR 250 S

90-

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0,8

125 RM 125

96-

W25Ept

0.6

250 DR 250 SE

93-

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

125 RV 125 / RC 125

73-86 W22FS-U

W22FS-ZU

0.7

250 GF 250

88-

U24FS-U

U24FS-ZU

IUF24

0.7

125 TF 125

90-

W22ES-U

W22ES-ZU

0,6

250 GN 250

82-88 X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

125 TS 125 ER

90-

W24ES-U

W24ESR -ZU

IW24

0,7

250 GN 250

88-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

125 TS 125 R

89-

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0,6

250 GN 250 / GN 250 E 96-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

125 TS 125 X / XU

84-87 W24ES-U

W24ESR-ZU

IW24

0,6

250 GNX 250

82-84 X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

125 TS 125 X / XU

87-

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0,6

250 GS 250 FW / FWS 83-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0,6

125 TSR 125

94-

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0,6

250 GS 250 T/ XT

80-

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0,6

125 UC 125
(EPICURO)
150 AN 150

99-

U24ESR -N

U24ESR -NZU IU24

0.7

81-

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

96-

U22ESR -N

IU22

0.7

250 GSX 250 / E / ES


EP
250 GSX 250 F

91-

U22FSR -U

IUF22

0,6

150 TX-R 150

86-

W24FP-U

0.8

250 GSX 250 XT

80-

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0,6

IX22

0.7

U24FS-C

U24FS-ZU

IUF24

0.7

0.9

250 GSX-R 250 / GSX


250 R
250 GSX-R 250 / GSX
250 R
250 GSX-R 250 R

-88

IX22B

88-

U24FSR -C

U24FSR -ZU

IUF24

0.7

160 LT 160 E (Quad)

-91

0.7

CC Fabrikat

-89

X22ESR-U

160 LT 160 E (Quad)

90-

X22EP-U9

160 LT 160 E (Quad)

90-

X22EPR-U9 X22EPR-ZU9

IX22B

0.9

160 LT-F 160 (QUAD


RUNNER)
160 LT-F 160 (QUAD
RUNNER)
175 PE 175

90-

X22EP-U9

IX22B

0.9

90-

X22EPR-U9 X22EPR-ZU9

IX22B

0.9

IW31

0,5

185 ALT 185 (Trike)

85-

IX22

0.7

IX22

0.7

82-85

-85

X22EP-ZU9

IWF22

X22EP-ZU9

W31ES-ZU
X22ESR-U

185 LT 185 E / FE
(Quad)
185 LT 185 (Quad)

X22ES-U

X22ES-ZU

85-

X22ESR-U

185 TF 185

90

W22ES-U

W22ES-ZU

185 TS 185 ER

90-92 W22EP-U

W22EP-ZU

185 TS 185 ER

93-

200 DF 200 E

96-

IX22

U27ESR -NZU IU27

0.7

250 GZ 250
(MARAUDER)
250 LT 250 E / EF / EFF 85X24ESR-U
(Quad)
250 LT 250 R (Quad)
85-90

X24ESR-ZU

IX24

0.7

X24ESR-ZU

IX24

0.7

W24ES-ZU

IW24

0.6

250 LT 250 R (Quad)

87

W24ESR -ZU

IW24

0.6

0,6

250 LT 250 R (Quad)

90-

W27ESR -ZU

IW27

0,6

W27ES-ZU

IW27

0,6

X22EP-ZU9

IX22B

0.9

IX22B

0.9

0,6

250 LT 250 R (Quad)

90-

IW22

0,6

250 LT 250 S (Quad)

90-

X22EP-U9

W22EPR -U W22EPR -ZU

IW22

0,6

250 LT 250 S (Quad)

89-

X22EPR-U9 X22EPR-ZU9

X24ESR-U

IX24

0,6

250 LT-F 250 (Quad)

88-91 X22ESR-U

IX22

0.6

91-

IX22

0.6

88-91 X22ES-U

X22ES-ZU

IX22

0.6

87-

X24EP-ZU9

IX24B

0.9

W31ES-ZU

IW31

0.6

W27ES-ZU

X24ESR-ZU

200 DR 200

86-88 X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0,6

250 LT-F 250 (Quad)

200 DR 200

87-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0,6

200 DR 200 S

85-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0,6

250 LT-F 250


(Quad)
250 NZ 250

200 DR 200 S

86-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0,6

200 DR 200 SE

95-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0,6

200 TS 200 R

91-

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.7

200 TS 200 X

85-

IW24

0,7

230 LT 230 S (Quad)

87-

IX22

0,7

230 LT 230 E (Quad)

88-90 X22ES-U

IX22

0.7

W24ES-ZU
X22ESR-U
X22ES-ZU

SUZUKI:
230 LT 230 E (Quad)

05.89 U27ESR -N
99X24ESR-U

86-88 X22ESR-U

IX22

0.7

230 LT 230 E (Quad)

90-

X22ESR-U

IX22

0,7

230 LT 230 GE (Quad)

85-

X22ESR-U

IX22

0.7

(USA)

X22ESR-U

X24EP-U9

250 PE 250

80-

250 RG 250

86-87 W27ES-U

IW27

0,6

250 RG 250

87-

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0,6

250 RG 250 W / WI

84-

W27ES-U

IW27

0,6

250 RG 250 W / WI

84-

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0,6

250 RGV 250 (GAMMA) 89-

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.7

250 RGV 250 (GAMMA) 91-

W27EMR -C W27EMR -ZU

250 RM 250

82-90

250 RM 250 (France, E- 84-90


04 / CDN, E-28)

SUZUKI:

- 40 -

W27ES-ZU

0.8

W24ES-ZU

IW24

0,5

W24ESR -ZU

IW24

0,5

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

250 RM 250

Standard

Platinium - ZU

Iridium mm

91

W24ESR -ZU

IW24

250 RM 250

92

250 RM 250

CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU Iridium mm

/ EU / SU
0,5

500 DR 500 / S

81-84 X24ESR-U

IX24

0,6

W27Ept

0,6

500 DR 500 R

87-

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0,8

93-95

W25Ept

0.6

250 RM 250

93-95

W27Ept

0.6

250 RM 250

96-

W25Ept

0.6

500 DR 500 S

84-

X24ES-U

IX24

0.7

250 RMX 250

89-91

W24ES-ZU

IW24

0,5

500 DR 500 S

86-

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0,8

250 RMX 250 (Canada) 89-91

W24ESR -ZU

IW24

0,5

IX24

0,6

250 RMX 250

92

W27ES-ZU

IW27

0,5

500 GS 500 / E / ES / L 81-84 X24ESR-U X24ESR-ZU


/M
500 GS 500 E / EU
89X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

250 RMX 250

93-

W27ESR -ZU

IW27

0,6

85-

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0,6

250 TS 250 X

84-

W24ESR -ZU

IW24

0,6

250 TS 250 X

86-

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0,6

500 GSX 500 E / ES /


EF / EU
500 GSX 500 L

85-

X27ES-U

X27ES-ZU

IX27

0,6

250 TU 250 X

97-

X24ESR-U

IX24

0.7

500 LT 500 / R (Quad)

87-

W24ESR -ZU

IW24

0.6

IX24

0.7

87-

W24ES-ZU

IW24

0.6

X22ESR-U

IX22

0.7

500 LT 500 / R (USA)


(Quad)
500 RG 500

W27Ept

0.5

280 LT - F4WD (X )
87X22ESR-U
(Quad)
280 LT - F4WDX (Quad) 91-96 X22ESR-U

IX22

0.7

500 RG 500

86-87 W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0,6

0.7

500 RM 500 (RM 495)

84-

W24ES-ZU

IW24

0.6

0.7

550 GS 550 / L / T / M

80-81 W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0,6

IX24

0.7

550 GS 550 / L / T / M /
E (.. / KATANA)
550 GS 550 / L / T / M /
E (.. / KATANA)
550 GSX 550 E / ES / L
/ FU / SU
550 GSX 550 EF / EU

81-

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0,6

81-

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.7

83-

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

84-

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0,6

550 GT 550 (3 Cyl; 2Stroke, Ram air)


600 DR 600 R
(DJEBEL )
600 DR 600 R
(DJEBEL ) (Italy ,
E34)
600 DR 600 S (.. /
DAKAR)
600 GSF 600 (BANDIT)

73-78 W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0,6

600 GSF 600 S / SU


(BANDIT)
600 GSF 600 U
(BANDIT)
600 GSX 600 EF / ES
600 GSX 600 F

88-95 X27ESR-U

600 GSX 600 F

96-97 U27ETR

250 VOLTY I / -II / -C


280 LT - 4WD (Quad)

300 LT 300 E (Quad)

X24ESR-U
88-

87-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX22
X24ESR-ZU

87-

350 DR 350 / S

90-94 X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0,8

350 DR 350 SH

92-

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0,8

350 DR 350

95-

U27ETR

U27ESR -NZU IU27A

0.7

350 DR 350 SE / SZ

95-

U27ETR

U27ESR -NZU IU27A

0.7

380 GT 380 (3 Cyl; 2Stroke, Ram air)


380 GT 380 (3 Cyl; 2Stroke, Ram air)
400 AN 400 BURGMAN

72-74 W22ES-U

W22ES-ZU

0.7

75

W24ES-U

W24ES-ZU

99-

U22ESR -N

400 DR 400 S

80-83 X24ESR-U

X24ESR-ZU

400 DR-Z 400 / DR-Z


400 S
400 GN 400 / T

0081-92

400 GSF 400 (BANDIT) 93-

X24ESR-ZU

IX24

300 LT-F 300 (Quad)

400 GSF 400 (BANDIT)

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IW24

0.7

IU22

0,7

IX24

0,6

U24ESR -N

U24ESR -NZU IU24

0.7

X24ESR-U

X24ESR-ZU

0.7

U24ETR

U24ESR -NZU IU24A

0.7

U27ETR

U27ESR -NZU IU27A

0.7

IX24

X24ESR-ZU

SUZUKI:

-86

X24ES-ZU

87-

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0,8

86-

X27EP-U9

IX27B

0,8

84-

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0,8

95-

U27ETR

U27ESR -NZU IU27A

0.7

96-

U27ETR

U27ESR -NZU IU27A

0.7

95-

U27ETR

U27ESR -NZU IU27A

0.7

87-

X27ES-U

X27ES-ZU

IX27

0.7

X27ESR-ZU

IX27

0.7

X27EP-ZU9

400 GSX 400 E / S

83-87 X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

400 GSX 400 F / FWS

81-83 X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0,6

400 GSX 400 F / FWS

84-

U24FSR -ZU

IUF24

0,6

400 GSX 400 R / GSX


400 X
400 GSX-R 400

86-88 U24FS-C

U24FS-ZU

IUF24

0,7

U27ESR -NZU IU27A

0.7

85

U24FS-ZU

IUF24

0,6

600 GSX 600 F (GSXF) 98-

U27ETR

U27ESR -NZU IU27A

0.7

400 GSX-R 400

89-90 U27ETR

U27ESR -NZU IU27A

0.7

600 GSX-R 600

96-

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0,7

0.7

600 RF 600 R / RU

93-

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0.7

95-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

95-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

400 GSX-R 400 R

90

U24FSR -U

U24FS-U

U24ETR

U24ESR -NZU IU24A

400 GSX-R 400 R

91

U27ETR

U27ESR -NZU IU27A

0.7

400 GSX-R 400 R

92-

U24ETR

U24ESR -NZU IU24A

0.7

400 GSX-R 400 RF

90

U24ETR

U24ESR -NZU IU24A

0.7

400 GSX-R 400 RF

91-

U27ETR

U27ESR-NZU IU27A

0.7

600 VS 600 GL
(INTRUDER)
600 VS 600 GLU
(INTRUDER)
650 DR 650 R

90-

X27EP-U9

IX27B

0.9

400 VS 400

95-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

0.8

650 DR 650 R

90-

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

0,6

650 DR 650 RS

90-

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

91-

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

90-

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

95

X27EP-U9

IX27B

0.9

450 GS 450 E / S
450 GS 450
E/ES/L/TE/TEU/TX
450 GS 450 L / T
450 GSX 450 E / S / ES
/ EU / SU

84-87 W24ES-U

W24ES-ZU

IX24B
IW24

81-83 W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.7

80-87 W24ES-U

IW24

0,6

650 DR 650 RSE /


RSEU
650 DR 650 S

0.7

650 DR 650 SE / RE

88-

W24ES-U

W24ES-ZU
W24ES-ZU

IW24

- 41 -

X27EP-ZU9

X27EP-ZU9

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

Standard

650 DR 650 SE / RE

95

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

0.9

650 DR 650 SE / SEU

96-

U31ESR -N

U31ESR -NZU IU31

0,7

650 GR 650 / X

83-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

650 GS 650 E / G / GL / 81GT


650 GS 650 E / X
81-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0,6

X24ES-U

Platinium - ZU

X24ES-ZU

650 LS 650 (SAVAGE) 86-95 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9


650 LS 650 / LS 650 P
95(SAVAGE)
650 SV 650 / SV 650 S 98(V-twin)
650 XF 650 FREEWIND 96(1 Cyl; 'Twin spark')

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9
U24ESR -N
U31ESR -N

Iridium mm
IX27B

IX24

0.7

IX24B

0,8

IX24B

U24ESR -NZU IU24


U31ESR -NZU IU31

0,8
0.7
0,6

SUZUKI:

CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU Iridium mm

900 RF 900 R

94-

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0.7

900 RF 900 RS2 / RZS

94-

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0.7

1000 GS 1000

80-

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0,6

1000 GS 1000 G / GL

80-

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0,6

1000 GSX 1000 S

82-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0,6

1000 TL 1000 S

96

U24ESR -N

U24ESR -NZU IU24

0,8

1000 TL 1000 S

96

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0,8

1000 TL 1000 S

97-

U24ETR

U24ESR -NZU IU24A

0,7

1000 TL 1000 R

96-

U27ETR

U27ESR -pt

IU27A

0,7

1100 GS 1100 G / GK

84-86 W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0,6

1100 GS 1100 G / GL /
GK / GKE / GF
1100 GS1150 E

82-

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.7

85

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0,8

86-

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0,7

650 XN 85 (Turbo)

83

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0,6

1100 GS1150 E

700 GV 700 GL

85-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0,6

1100 GS1150 E/EF

84-86 X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0,6

750 DR 750 S / SJ /
SUJ / K (DR BIG)
750 GS 750 S

88-

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0,8

1100 GS1150 EF

85-

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0,6

1100 GSX 1100 / L

80-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0,6

86-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

1100 GSX 1100 E

85

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0,8

750 GSX 750

98-

U27ETR

U27ESR -NZU IU27A

0,7

750 GSX 750 E / ES / S


/L/T
750 GSX 750 EF

80-89 X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0,6

84-89 X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

1100 GSX 1100 E

86-

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0,7

1100 GSX 1100 E/ES

84-86 X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0,6

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.9

750 GSX 750 F

89-97 X27ETR

750 GSX 750 F (GSXF) 98750 GSX 750 S


(KATANA)
750 GSX 750 S
(KATANA)
750 GSX-R 750
750 GSX-R 750
750 GSX-R 750
750 GSX-R 750
750 GSX-R 750

U27ETR

IX24

U27ESR -NZU IU27A

0.7

0.7
0,7

84

X27ES-U

X27ES-ZU

IX27

0,6

85

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0,6

85 - X27ESR-U
87
88-89 X27ETR
90-95 U31ETR
90-95 U27ETR
96-98 U27ESR -N

X27ESR-ZU

IX27

0,7

0,7

U31ESR -NZU IU31A


U27ESR -NZU IU27A
U27ESR -NZU IU27

0,7
0.7
0,7

SUZUKI:

1100 GSX 1100 EFE


1100 GSX 1100 ES

85-

X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0,6

1100 GSX 1100 F

88-

X27ETR

X27ESR-ZU

IX27

0.7

1100 GSX 1100 G

91-

X27ETR

X27ESR-ZU

IX27

0.7

1100 GSX 1100 S


(KATANA)
1100 GSX-K 1100

80-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0,6

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0.7

1100 GSX-R 1100

86-90 X27ETR

X27ESR-ZU

IX27

0.7

1100 GSX-R 1100

90-

X27ETR

X27ESR-ZU

IX27

0.7

1100 GSX-R 1100

90

X31ETR

1100 GSX-R 1100 W

93-

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0.7

0.7

750 GSX-R 750


(Injection)
750 GSX-R 750 R

98-

U27ESR-N

U27ESR -NZU IU27

0,7

1150 GS 1150 EF

84-

X27ES-U

X27ES-ZU

IX27

0.7

86

X27ESR-U

X27ESR-ZU

0,6

1150 GSX 1150 EF / ES

84-

X27ES-U

X27ES-ZU

IX27

0.7

750 GSX-R 750 W

92

U27ETR

U27ESR -NZU IU27A

0.7

96-

X27ETR

X27ESR-ZU

IX27

0.7

750 GSX-R 750 W

93-94 U27ETR

U27ESR -NZU IU27A

0.7

750 GSX-R 750 W

93-94 U31ETR

U31ESR -NZU IU31A

0.7

X24ESR-ZU

IX24

0.9

750 GSX-R 750 W

95-

U27ESR -NZU IU27

0.7

1200 GSF 1200 / -S


(BANDIT)
1200 GSX 1200
(INAZUMA)
1200 GV 1200 GL

85-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

750 GT 750 (3 Cyl; 2Stroke, Liquid


cooled)
750 VS 750 GL / GLE

72-77 W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0,6

99-

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0,7

85-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

86-

X22EPR-ZU9

IX22B

0,7

750 VS 750 GLP / GLF

90-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

800 DR 800 S (DR Big) 90(Standard)


800 DR 800 S (DR Big) 90(City driving)
800 VS 800 GL
92(INTRUDER)
800 VX 800
90-

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

87-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

88-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

90-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

1300 GSX 1300 R


HAYABUSA
(Injection)
1400 GV 1400 GC / GD /
GT
1400 VS 1400
(INTRUDER)
1400 VS 1400 GL
(INTRUDER)
1400 VS 1400 GLF / GLP
(INTRUDER)
1500 VL 1500
INTRUDER LC

98-

X22EPR-U9 X22EPR-ZU9

IX22B

0.9

800 VZ 800
MARAUDER
850 GS 850 G / GL

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

IW24

0,6

97-

U27ESR -N

80-86 W24ES-U

W24ES-ZU

IX27

TOMOS:

- 42 -

98-

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

50 4 L / 14 TLC / TLS /
15 SL / SLC
50 A 3 / APN 4 / 4H

Standard

Platinium - ZU

Iridium mm

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

Bj.

Standard

790 BONNEVILLE

00-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0,9

885 SUPER III

94-

X24EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

0,6

885 T 509 SPEED


TRIPLE
885 ADVENTURER

96-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

96-

X24EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

0.5

885 DAYTONA 900

91-

X24EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

885 LEGEND TT

98-

X24EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

885 SPEED TRIPLE

94-99 X24EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

885 SPRINT 900

95-

X24EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

885 THUNDERBIRD
900
885 TIGER 900

95-

X24EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

93-

X24EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

885 TRIDENT 900


(SPRINT)
885 TROPHY 900

91-

X24EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

96-

X24EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

900 X 90

96-

X24EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

0.5

955 SPEED TRIPLE

99-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0,8

0.5

955 SPRINT ST /
SPRINT RS
955 T 595 (DAYTONA
SUPER III)
1000 DAYTONA 1000

99-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0,8

96-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0,8

91-

X24EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

1200 DAYTONA 1200

94-

X24EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

1200 THUNDERBIRD
1200
1200 TIGER 1200

95

X24EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

92-

X24EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

1200 TROPHY 1200

91-

X24EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

0.5
0.5

50 A 35 .. / B /
93QUADRO /
CLASSIC
50 AUTOMATIC NT / 3
/ 3K / 2 SPEED
50 COLIBRI
92-

W20FS-U

W20FS-ZU

W22FS-U

W22FS-ZU

W20FS-U

W20FS-ZU

50 CROSS 50 JUNIOR
/ SPORT 50
50 ST 50 / 50 VS / 14
VN
50 T 12

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

W16FS-U

W16FS-ZU

90 90 ELECTRONIC

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0,6

0.5
IWF22

0.5

TRIUMPH:
500 5 T SPEED TWIN

W22FS-U

W22FS-ZU

500 GRAND PRIX

W31FS

W31FS-ZU

500 T 100

W24FS-U

W24FS-ZU

500 TIGER 100 / 5 TA /


5 TRA / T 100A
500 TIGER 1000 C

W22ES-U

W22ES-ZU

W27ES-U

W27ES-ZU

500 TR 5 TROPHY
(Aluminium heads)
500 TR 5 TROPHY
(Cast iron heads)
500 TRIDENT /
TROPHY /
DAYTONA / T100R

W22ES-U

W22ES-ZU

W22FS-U

W22FS-ZU

W24ES-U

W24ES-ZU

IWF22

IWF24

0.5
0.5

IW27

0.5
0.5

IWF22
IW24

0.5
0.5

CC Fabrikat

YAMAHA:

TRIUMPH:
600 TT 600

Platinium - ZU Iridium mm

50 AXIS
99-

650 6T THUNDERBIRD
(Eng. No -> 029363)
650 6T THUNDERBIRD
(Eng. No 029364 ->)
650 BONNEVILLE T 120 -76
/-R /-V
650 T 110

U27ETR

U27ESR -NZU IU27A

0.7

W22FS-U

W22FS-ZU

0.5

W22ES-U
W24ES-U
W22FS-U

IWF22

W22ES-ZU
W24ES-ZU
W22FS-ZU

0.5
IW24
IWF22

0.5
0.5

650 T 110

W22ES-U

W22ES-ZU

650 TIGER / TROPHY


SPORT (TR6C)
650 TR 6 TROPHY
(Eng. No. ->
029363)
650 TR 6 TROPHY
(Eng. No. 029364 >)
750 BONNEVILLE 750 T
140D / E
750 BONNEVILLE 750 T
140V
750 DAYTONA 750

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

-80

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

-80

W22ES-U

W22ES-ZU

0.5

-83

W20ES-U

W20ES-ZU

0.5

86-

W24ES-U

W24ES-ZU

91-

X24EPR-U9 X27EPR-ZU9

750 TIGER /
73-83 `
W24ES-ZU
HURRICANE / TRX
75
750 TRIDENT T150V / 73-80 W24ES-U
W24ES-ZU
T160
750 TRIDENT 750
91X24EPR-U9 X27EPR-ZU9

0.5

IW24
IX27B
IW24

96-

W22FSR

IWF22

0.7

50 AEROX / AEROX SP 95(YQ 50)


50 FIZZ
95-

W24FSR

IWF24

0.7

W24FSR

IWF24

0.7

50 YM 50 BREEZE

94-

W22FSR

IWF22

0.7

50 BW 50

91-

W22FSR

IWF22

0.7

50 BW'S 50

94

W22FPR -U W22FPR -ZU

50 BW'S 50

95

W24FSR

IWF24

0,7

50 BW'S 50 R

95-

W24FSR

IWF24

0,7

95-99 W22FSR

IWF22

0,7

96-99 W24FSR

IWF24

0,7

99-

IWF24

0,7

0,7

YAMAHA:
50 BW'S NEXT
GENERATION /
SPY / BUMP
50 BW'S NG / SPY /
BUMP
50 BW'S NG / SPY /
BUMP
50 CA 50

W24FSR

83-87 W20FPR -U W20FPR -ZU

0.7

0.5

50 CA 50 K / M / N

W20FP-U

W20FPR -ZU

0.7

0.9

50 CE 50 S / E

W20FP-U10 W20FPR -ZU

1.0

0.5

50 CG 50 E (JOG)

W22FPR -U W22FPR -ZU

0,6

50 CH 50

W22FPR -U W22FPR -ZU

0.7

50 CR 50 Z

W22FPR -U W22FPR -ZU

0.7

W22FP-U10 W22FPR -ZU

1.0

W22FPR -U W22FPR -ZU

0.7

IW24

0.5

IX27B

0.9

50 CR 50 Z / SS

- 43 -

50 CT 50 S / SS

95-

93-

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU

Iridium mm

CC Fabrikat

Bj.

Platinium - ZU Iridium mm

50 CV 50

W20FPR -U W20FPR -ZU

0.7

50 LB 2 80

W20FS-U

W20FS-ZU

0.7

50 CV 50 L

W20FP-U

0.7

50 LB 2 80

81-

W20FP-U

W20FPR -ZU

0.7

0.8

50 LB 2 M

81-

W20FP-U

W20FPR -ZU

0.7

75-80 W20FS-U

W20FS-ZU

0.7

W20FPR -ZU

50 CW 50

91-93 W22FSR

50 CW 50

94-

W22FPR -U W22FPR -ZU

0.7

50 LB 2 M (551)

50 CY 50

94-

W22FP-U

W22FPR -ZU

0.7

50 LB 3 80

W20FS-U

W20FS-ZU

0.7

50 CY 50 E

93-

W22FP-U

W22FPR -ZU

0.7

50 LB 3 M

W20FP-U

W20FPR -ZU

0.7

50 CY 50 F

94-

W22FPR -U W22FPR -ZU

0.7

50 LB 50 (CHAPPY)

W20FS-U

W20FS-ZU

0.7

W20FS-U

W20FS-ZU

0.7

50 LC 50 H / M

W14FP-UL

W20FS-U

W20FS-ZU

0.7

50 MA 50 / MA 50 M

W14FP-UL

82-87 W24FS-U

W24FS-ZU

0.7

50 MBK MAGNUM

50 DT 50
50 DT 50
50 DT 50

-81

50 DT 50 A

IWF22

-80

Standard

IWF24

W20FSR -U

90-

0.7
0.7

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

IWF22

0,7

0.7

50 MR 50 / MR 50 H

50 DT 50 E

93-

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.7

50 NEO'S (YN 50)

50 DT 50 F

94-

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.8

50 PW 50

W14FP-UL

0.7

50 DT 50 LC

88

IW24

0.6

50 PW 50 E

W14FPR -UL

0.8

50 DT 50 M

86-

W20FS-U

0.7

50 QT 50 / QT 50 H

W14FP-UL

50 DT 50 M

86-

W20FSR -U

0.7

50 RD 50

W20FS-U

W20FS-ZU

50 DT 50 M

86-

W22FSR

0.7

50 RD 50 DX (353)

73-75 W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.7

50 DT 50 M

78-81 W20FS-U

W20FS-ZU

0.7

50 RD 50 H

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

50 DT 50 M

W24FS-U

W24FS-ZU

0.7

50 RD 50 MX

77-81 W20FS-U

W20FS-ZU

50 DT 50 M

W20FS-U

W20FS-ZU

0.7

50 RX 50 K / L

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.7

50 DT 50 M

W22FSR

0.7

50 RZ 50 / K

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.7

50 DT 50 M

W20FSR -U

0.7

50 SA 50 H / M

50 DT 50 M

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

50 SG 50 STING

50 DT 50 MX

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

50 SH 50 MINT

W24ES-ZU

50 DT 50 MX

86-89 W20FSR -U

50 DT 50 R

90-

50 DT 50 W

W20FS-ZU

IWF22

IWF24

IWF22

0.7

W22FSR

IWF22

0.7

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

50 SH 50 E / ED / MF

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.7

50 T 50

IWF22

0.7

50 TY 50 M

50 FS 1

W22FSR

IWF22

0.7

50 TZ 50

50 FS 1

W20FS-U

0.7

50 V 50

0.7

50 V 50 D

0.7

50 V 50 E

50 EVOLIS

50 FS 1

92-

W20FS-ZU

79-80 W20FSR -U

W22FSR

0.7
0.7

0.7

W14FP-UL

0.7

83-86 W20FPR -U W20FPR -ZU

0.7

W20FPR W20FPR -ZU


U10
W20FPR W20FPR -ZU
U10
W20FP-U10 W20FPR -ZU

0.7

U20FSR -U

0.7

50 SH 50 / F

W22FSR

50 ES 50

96-

93-

77-80 W20FS-U

1.0

W20FS-ZU
W27ESR -ZU

93-

1.0

0.7
IW27

0.7

W20FS-U

W20FS-ZU

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7
0.7

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

W20FS-U

W20FS-ZU

0.7

W20FPR -ZU

0.7

50 FS 1 DX

W20FS-U

W20FS-ZU

50 FS 1 DX

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

50 V 50 M

50 FS 1 E

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

50 V 50 M

81-83 W20FP-U

50 FS 1 F / F-DX / H /
HB / H-DX / K
50 FS 1 KF / M / S /
SE / S-DX / P / -D /
-DX

W20FS-U

W20FS-ZU

0.7

50 V 50 M

84-

W20ESR -U

50 WHY (YH 50)

99-

W24FSR

IWF24

0,6

50 YA 50

91-

W24FSR

IWF24

0.7

96-

W22FSR

IWF22

0.7

IWF22

0.7

W20FS-U

W20FS-ZU

0.7

AXIS

50 YA 50 (R) AXIS

YAMAHA:

50 YB 50 S

50 FS 1 M M

W22FP-U

W22FPR -ZU

0.7

50 FS 1 S SE

W22FP-U

W22FPR -ZU

0.7

50 FS 3 M

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.7

50 FS 50

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.7

50 FT 1

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

50 GT 50 B

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

50 GT 50 D

73-75 W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

50 JOG 50

90-

50 LB 2

-80

W20FPR -U W20FPR -ZU


W22FS-U

W22FS-ZU

50 YN 50

W22FS-ZU

96-

W20FPR -U W20FPR -ZU

96-

W22FSR

0,7

YAMAHA:

0.7
IWF22

NEO'S

W22FS-U

0.6

0.7

- 44 -

50 YN 50 R NEO'S

IWF22

0,7

50 YSR 50 U / W

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.7

50 YZ 50 / YZ 50 H

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.8

W27ES-ZU

IW27

0.7

IWF22

0.7

50 YZ 50 Z
50 YE 50 ZEST

95-

W22FSR

50 ZEST 50

95-

W20FSR -U

60 J 2

W22FS-U

0.7
W22FS-ZU

IWF22

0.7

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Standard

Platinium - ZU

Iridium mm

60 J 5

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

60 RD 60 B

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

60 YB 60

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

60 YF 60 (1HN)

Bj.

87-88 W20FPR -U W20FPR -ZU

CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU Iridium mm

80 TY 80

W22FS-U

W22FS-ZU

80 V 80 CDI

W20FP-U10 W20FPR -ZU

1.0

0.7

80 V 80 H / D

W20FPR -U W20FPR -ZU

0.7

0.7

80 Y 80

W20FP-U

W20FPR -ZU

0.7

80 YB 80

W22FS-U

W22FS-ZU

/ Y 80 E

60 YT 60 L / N / S

W20FP-U

W20FPR -ZU

60 YZ 60 H / J

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

80 YE 80 ZEST

94-

60 YZ 60 K / L

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.7

92-

IWF22

0.7

93-

U22FS-U

U22FS-ZU

0.8

80 YFM 80 (MOTO 4 /
BADGER)
80 YFM 80 E / F
(MOTO 4)
80 YG 3 F

W20FP-U

W20FPR -ZU

W20FPR -ZU

0.7

80 YSR 80

65 CW 65

94-

W22FSR

70 V 70

W20FP-U

75 RD 75 LC

W24ESR -U W24ESR -ZU

75 Y 75

W20FP-U

W20FPR -ZU

0.7
IW24

IWF22

0.7

0.7
IWF22

0.7

W22FSR

IWF22

0.7

U22FSR -U

IUF22

0.7

IUF22

0.7

W24FSR

0.7
IWF24

0.7

W22FPR -U W22FPR -ZU

0.7

80 YZ 80

-84

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

80 BELUGA

W22FPR -U W22FPR -ZU

0.7

80 YZ 80

-84

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

80 BW 80 S / W

W22FPR -U W22FPR -ZU

0.7

80 YZ 80

84-85

W27ES-ZU

IW27

0.6

80 BW 80 T / U

W22FP-U

0.7

80 YZ 80

95-

W31ES-ZU

IW31

0.7

80 CH 80

W22FSR

0.7

80 YZ 80 B

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.7

0.7

80 YZ 80 C / D

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

W31ES-ZU

IW31

0.6

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.7

W27ES-ZU

IW27

0.6

W31ESR -ZU

80 ACTIVE 80

90-

W22FPR -ZU
IWF22

80 CV 80 J

W20FPR -U W20FPR -ZU

80 CV 80 K

W22FP-U

80 CV 80 L

W24FSR

80 CV 80 N / S / T

W24FS-U

80 DT 80 J / K / M

W22FS-U

0.7

80 YZ 80 E

IWF24

0.7

W24FS-ZU

IWF24

0.7

80 YZ 80 E / F / LC /
LW / LWF
80 YZ 80 H / LR

W22FS-ZU

IWF22

0.7

W22FPR -ZU

-92
93-96
-83

80 YZ 80 J

80 DT 80 LC - I

83-86 W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.7

80 DT 80 LC - II

84-

IW27

0.7

80 DT 80 MX

81-84 W24FS-U

IWF24

0.7

80 YZ 80 K / L / N / T /
U/W
80 YZ 80 LC / LW
97-

IW31

0.6

80 DT 80 MX - S

83-86 W24FSR

IWF24

0.7

80 ZEST 80

94-

W22FSR

IWF22

0.7

80 EVOLIS

96-

IWF22

0,7

90 AY 90 E / F

93-

W22FSR

IWF22

0.7

0.7

90 CR 90

W22F P-U10 W22FPR -ZU


W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.7

W27ES-ZU

IW27

0.6

80 FS 80

W27ESR -U W27ESR -ZU


W24FS-ZU

W22FSR
W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

81-82 W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

90 DT 90

80 G 1 F / FD / FG

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

90 HS 1

80 GT 80 D / E / MX /
MXE
80 GTMX

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

90 MX 90

W22FS-U

W22FS-ZU

80 LB 80

W20FP-U

W20FPR -ZU

0.7

80 LB 80 2A / 2AC /
2AD / 2H
(CHAPPY)
80 LB 80 2HD
(CHAPPY)
80 LB 80 3 / 3D

W20FS-U

W20FS-ZU

0.7

W22FS-U

W22FS-ZU

80 FS 80 SE

IWF22

0.7

80 MX 80 / MX 80 H / J

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

90 YB 90

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

IW24

0.7

100 AEROX 100

99-

W24ESR -U W24ESR -ZU

100 AG 100 / AG 100 H

82-

W22ES-U

W22ES-ZU

W22FS-U

W22FS-ZU

W20FS-U

W20FS-ZU

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

IW24

0.7

0.7

100 DT 100 / DT 100 C /


X
100 DT 100 B

W22ES-U

W22ES-ZU

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.7

100 DT 100 D / E / H /
SD
100 DX 100 / DX 100 H

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

100 MX 100 / MX 100 H 79-

W22ES-U

W22ES-ZU

0.7

W20FPR -U W20FPR -ZU

0.7

80 PW 80 E / F

93-

W20FP-U

W20FPR -ZU

0.7

W20FP-U

W20FPR -ZU

0.7

80 RD 80 LC / -II
(30W)
80 RD 80 MX

83-87 W24ESR -U W24ESR -ZU

0.7

81-82 W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.7

100 MX 100 J / K

80 RX 80 SE

82-83 W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

100 NEO'S 100


100 RC 100 S (RED
ARROW)
100 RS 100 B / DX / S /
X
100 RS 100 P

99-

W24ESR -U W24ESR -ZU

100 MX 100 B

YAMAHA:
80 T 80

U22FSR -U

IUF22

0.7

80 TDR 80

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.7

80 TG 1 D / K / KS / T

W22FS-U

IWF22

0.7

W22FS-ZU

IWF22

100 BW'S 100

83-

IW24

-81

0.8

0.7

80 PW 80

80 PW 80 K / L / N

90 V 90

100 AG 100
IWF22

1.0

YAMAHA:

- 45 -

W24ES-ZU
W22ES-U
99-

0.8

0.8
IW24

W22ES-ZU

0.6
0.8

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.7

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0,7

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.7

W20FP-U

W20FPR -ZU

0.7

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU

100 RT 100 E / F / G

93-

W22ES-U

W22ES-ZU

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.7

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

W22FP-U

W22FPR -ZU

100 RX 100
100 RX 100
100 RX-S

-89

100 RX-S

90-

100 RX-Z
100 RX-ZD

93-

100 RXS 100


-89

0.8

CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU Iridium mm

125 RS 125 DX / Z

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.7

125 RS 125 E

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

YAMAHA:

0.7

125 RS 125 P

W22FP-U

W22FPR -ZU

0.7

125 RT 125 SE

W22FP-U

W22FPR -ZU

W24EPR -ZU

0.7

125 RX 125

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.7

W24EP-U

W24EPR -ZU

0.8

125 RX 125

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

0.6

125 RX 125 H

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

W22FPR -ZU

0.7

125 RZ 125

85-

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.7

94-

X24ES-U

W22FP-U

IWF24

100 V 100

90-

W22FP-U10 W22FPR -ZU

1.0

125 SR 125

100 V 100 E / S / SH

93-

W22FP-U10 W22FPR -ZU

1.0

125 SR 125 SP

100 YB 100

94-

W20FP-U

0.7

125 SR 125 Z
125 TA 125 (400) / TA
125 A
125 TDR 125

92-

125 TT-R 125

00-

125 TW 125
(TRAILWAY)
125 TY 125

98-

X24ESR-U

100 YB 100 M
100 YB 100 P
100 YFM 100

(CHAMP)

100 YZ 100

W20FPR -ZU

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.7

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

IUF22

0.7

U22FSR -U

100 YFM 100 U / W


(CHAMP)
100 YL 1 L2 / YL2

U22FS-U

U22FS-ZU

IUF22

0.7

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

W27ES-ZU

IW27

0.6

W31ES-ZU

IW31

0.7

82-

93-

0.7

125 TZR 125 R

-94

0.7

125 TZR 125 (.. / RED -92


ROCKET)
125 TZR 125
93-

125 DT 125

88

125 DT 125

89-90 W24ES-U

125 DT 125

W27ESR -U W27ESR -ZU


W24ES-ZU

91-93 W27ESR -U W27ESR -ZU

125 DT 125

94-

125 DT 125 E

77-79 W27ESR -U W27ESR -ZU

125 DT 125 E (AT2) / ED


/ F / H / MX
125 DT 125 LC
86125 DT 125 LC

W24ES-ZU

IW27

0.8

IW24

W31ES-ZU

0.7
0.7
IW31

0.6
0.6

IW31

0.6

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.8

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.8

W27EMR -C W27EMR -ZU

0.8

0.8

93-

U22ES-N

0.7

125 XC 125 E

93-

U20FS-U

U20FS-ZU

0.7

IW24

0.8

125 XC 125 F

94-

U20FS-U

U20FS-ZU

0.7

IW27

0.8

U20FS-ZU

0.7

0.7

125 XC 125 N / NC / U
/ X / W / ZW
125 XC 125 S / SC / T /
ZS / ZSC
125 XC 125 CYGNUS 94-

U20FS-U

IW24

125 XC 125 TR
(CYGNUS)
125 XT 125 J / K / KC /
L
125 XV 125 VIRAGO

96-

U22ESR -N

97-

U20FSR -U

125 XVS 125

00-

U22FSR -U

IW27

0.7

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.8

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.8

W27ES-U

IW27

0.8

IW27

0.8

W27ES-ZU

0.7

U22ESR -N

0.7

W27ESR -U W27ESR -ZU

IWF22

94-

IW24

95-

0,7

125 XC 125 T
(BELUGA)
125 XC 125

IW27

91-

IX24

93-94 U20FSR -U

W27ESR -U W27ESR -ZU

125 DT 125 TENERE


125 DTR 125 E

W24ES-U

W24ES-ZU

0.8

0.7

X24ESR-ZU

125 XC 125 BELUGA

82-85 W24ESR -U W24ESR -ZU

125 DT 125 R
125 DT 125 R / RE

W24ES-U

IW24

0.7

IUF22

W32Ept

125 TZ 125 H

W24ES-ZU

IW27

U22FSR -U

94-

125 TZ 125 / F

86-87 W24ES-U

W27ESR -U W27ESR -ZU

W31ES-ZU

0.8

125 DT 125

0.6

80

0.7

0.8

IW31

W22ES-ZU

W24EP-U

IW24

0.7

W31ES-ZU

77-81 W22ES-U

W24FP-U

W24ESR -U W24ESR -ZU

IX24

125 TY 125

120 V 120 JR / ZR

-85

X24ESR-ZU

W22ES-ZU

115 RX 115

U20FSR -U

0.7

X24ESR-U

W22FS-ZU

1.0

85-89 W24FPR

0.7

IW22

W22ES-U

W22FP-U10 W22FPR -ZU

125 BELUGA BL 125


(50W) 2-Stroke
125 BELUGA XC 125
(3TE) 4-Stroke
125 DT 125

IX24

W22FS-U

125 TZ 125

W24EPR -ZU

X24ES-ZU

0.7

W22EPR -U W22EPR -ZU

125 TY 125

100 YZ 100 / YZ 100 /


E/H/J
110 V 110 E

90-

0.7

W24EP-U

W24FP-U

W24FSR

100 V 100

Iridium mm

125 IT 125 H / J

W27ES-ZU

IW27

0.6

125 MX 125

W27ES-ZU

IW27

0.6

125 R 125 SE

W22FP-U

W22FPR -ZU

0.7

125 RD 125

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.7

125 RD 125

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

125 RD 125 C / C-DX /


D / D-DX (A53)
125 RD 125 LC

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

84-

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.8

125 RD 125 LC

82-83 W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.8

125 YFA-1 F

94-

0.7

IU22

0.7

U20FSR -U

0.7

U20FSR -U

X24ES-U

125 YB 125

0.7
IU22

0.7

X24ES-ZU

IU22

0.7

IX24

0.7
0.7

IUF22

0.7

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.7

U22FS-U

U22FS-ZU

IUF22

0.7

125 YFA-125 (BREEZE) 94-

U22FSR -U

IUF22

0.7

125 YFM-125

U22FSR -U

IUF22

0.7

IX24

0,7

IX22

0.7

IW27

0.6

125 YP 125 MAJESTY


(Scooter)
125 YP 125 MAJESTY
(Scooter)
125 YS 125

- 46 -

98-

X24ESR-U

98-

X22ESR-U

X24ESR-ZU

W27ES-ZU

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

Standard

125 YT 125 CH / H / J /
W20EP-U
K/L /N
125 YZ 125
85-97
125 YZ 125

97-

Platinium - ZU

Iridium mm

W20EP-ZU

IW20

W27ES-ZU
W27ES-ZU

IW27
IW27

0.8
0.6
0.6

125 YZ 125 B / C / E /
H/K/L/T/U/X
125 YZ 125 E / E1 / F
93-

W27ES-ZU

IW27

0.6

W27ESR -ZU

IW27

0.6

125 YZ 125 W

W27ES-ZU

IW27

0.6

YAMAHA:

CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU Iridium mm

200 TW 200 E / EC / F

93-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

200 TW 200 FC

94-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.8

X22EPR-U9 X22EPR-ZU9

IX22B

0.9

X24ESR-U

200 TW 200 U / W / WC
200 WR 200 R / RE /
RF
200 XC 200 T / U / W /
ZT / ZW
200 XT 200 JK / KC

93-

IX24

0.7

200 YFM 200 MOTO 4

85-

X22ESR-U

IX22

0.7

93-

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.8

93-

X24ESR-ZU

150 FZ 150

94-

U22FS-U

U22FS-ZU

IUF22

0.7

200 YFS 200


(BLASTER)
200 YFS 200 E / F

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

150 FZR 150

94-

U22FS-U

U22FS-ZU

IUF22

0.7

200 YT 200 N

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

150 RX 150

93-

W24EP-U

W24EPR -ZU

0.8

200 YTM 200 ERN / N

X22ES-U

X22ES-ZU

IX22

0.7

150 SR 150

93-

X24ES-U

X24ES-ZU

165 DT 165 R

91-

X22ES-U

X22ES-ZU

IX22

0.7

X22ESR-U

IX22

0.7

YAMAHA:

IX24

0.7

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.7

175 AG 175

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

175 AG 175 H

W22ES-U

W22ES-ZU

0.7

200 YTM 200 K / EK / L


/ EL
200 YTM 200 S

175 AG 175 J / K

W20ES-U

W20ES-ZU

0.8

230 YFU-1 / YFM 230

X22ESR-U

IX22

0.7

74-75 W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

240 TDR 240

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.8

175 DT 175 E / F

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

240 XV 240 (VIRAGO)

175 DT 175 H

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.6

250 DT 250 E / H / MX

175 DT 175 J / N

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

78-83 W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

175 IT 175 / H / J / K

W27ES-ZU

175 IT 175 E
175 MX 175 B

175 DT 175

175 DT 175 MX

94

U20FSR -U
W24ES-U

0.7
W24ES-ZU

IW24

0.8

250 IT 250 E / K

W24ES-ZU

IW24

0.6

0.8

250 IT 250 J

W27ES-ZU

IW27

0.6

IW27

0.7

250 IT 250 N

W27ESR -ZU

IW27

0.6

W31ES-ZU

IW31

0.6

250 MX 250

W24ES-ZU

IW24

0.6

W24ES-ZU

IW24

0.6

250 R1 - Z

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.8

IW24

0.7

250 RD 250

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.7

0.7

250 RD 250

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.8

93-

175 MX 175 H

W24ES-U

W24ES-ZU

175 TY 175 E / J

W22ES-U

W22ES-ZU

175 YT 175 J / K / L

W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.8

250 RD 250

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

W31ES-ZU

IW31

0.6

250 RD 250 D / H / J

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

250 RD 250 LC

80-83 W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

250 RH

W22EP-ZU

IW22

0.8

IX24B

0.9

250 RZ 250 L

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.8

IX22

0.7

250 RZ 250 N

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.8

0.7

250 SE 250

W22EPR -U W22EPR -ZU

IW22

0.8

W22EP-U

IW22

0.8

W22EPR -U W22EPR -ZU

IW22

0.8

X24ES-U

IX24

0.7

175 YZ 175
180 DT 180
180 RT 180 E

93-

180 XC 180
185 SH 185 H

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9
83-84 X22ES-U

195 RS 195

X22ES-ZU

W22ES-U

W22ES-ZU

93-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

200 BW 200 ET / EU / N
/ S
200 DT 200 LC / RE /
93RF
200 DT 200 N / T

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

250 SR 250 H / J / F /
SE / TH
250 SR 250

IW27

0.8

250 SRX 250 N / U / UC

200 AG 200 E / F

200 DT 200 R / RW

W27ESR -U W27ESR -ZU


W24ESR -U W24ESR -ZU
W27ESR-U W27ESR -ZU

IW24
IW27

0.8
0.8

200 IT 200 L / N

W27ES-ZU

IW27

0.6

200 IT 200 S

W27ESR -ZU

IW27

0.6

200 NR 200
200 RD 200 B
200 RD 200 B (397)
200 RD 200 C / C-DX /
D / D-DX
200 RS 200
200 TW 200

W22ES-U
W24FS-U
W24ES-U
W24ES-U
W24ES-U
01.87 X24ESR-U
-

W22ES-ZU
W24FS-ZU
W24ES-ZU
W24ES-ZU

0.8
IWF24
IW24
IW24

0.7
0.7
0.8

-83

-84
84-

W22EP-U

W22EP-ZU

X24ES-ZU

250 TDR 250

88-

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.7

250 TT 250

90-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.7

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0.7

X24ES-U

X24ES-ZU

0.7

W22ES-U

W22ES-ZU

250 TT 250 H / J / K
250 TT 250 R / RF

-89
94-

250 TT 250 S / T
250 TY 250 E
250 TY 250 N

-84
85

W24ESR -U W24ESR -ZU

250 TY 250 R

W22ESR -U

250 TY 250 S

W24ESR-U W24ESR -ZU

W24ES-ZU

IW24

0.7

250 TY 250 Z

X24ESR-ZU

IX24

0.7

250 TZ 250 E / H
250 TZ 250

- 47 -

94-

IX24

0.8
IW24

0.8
0.7

IW24

0.7

W20EP-ZU

IW20

0.6

-83

W31ES-ZU

IW31

0.6

84-89

W31ES-ZU

IW31

0.6

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU

Iridium mm

250 TZ 250

90

W32Ept

0.6

250 TZ 250 E / E1

93-

W32Ept

0.6

250 TZR 250

87-89 W27ESR -U W27ESR -ZU

250 TZR 250 R / RS /


RSP
250 TZR 250 T

91-

IW27

W27EMR -C W27EMR -ZU


W27ESR -U W27ESR -ZU

0.7
0.8

CC Fabrikat

Bj.

350 RZ 350 N / N2 / NC
/ NC2
350 RZ 350 S / T / W

Standard

Platinium - ZU Iridium mm

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.8

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.8

350 TT 350

86-89 X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

350 TT 350 E / F

93-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

W20EP-U

W20EP-ZU

IW20

0.8

IW27

0.7

350 TY 350

250 WR 250 Z / ZE / ZF 93-96

W24ES-ZU

IW24

0.6

350 TY 350 N

W20EP-ZU

IW20

0.6

250 WR 250 Z

W24ESR -ZU

IW24

0,6

350 TZ 350 B / H

W31ES-ZU

IW31

0.6

W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.8

350 XJ 650 T (TURBO)

82-86 W24EPR -U W24EPR -ZU

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

350 XT 350

85-90 X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

350 XT 350

91-

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

350 XT 350 E / F

93-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

97-

250 XS 250 C / H / RH /
SE / SH
250 XS 250 PK / SK
250 XS 250 R
250 XT 250
250 XT 250
250 XT 250 H / J / K /
KC

X24ES-U
87-89 X24ESR-U
90
-84

X24ES-ZU
X24ESR-ZU

IX24
IX24

0.7
0.7

W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.7

W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.8

YAMAHA:
250 XT 250 L / LC / TL /
TT
250 XT 250 T
250 XT 250 TN

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

X24ES-ZU

IX24

0.7

85-86 X24ES-U

250 XV 250 .. / S / SP
94(VIRAGO)
250 XV 250 F (VIRAGO) 94-

U20FSR -U

250 XV 250 W / WC
(VIRAGO)
250 XVS 250 DRAG
STAR
250 YFB 250 / E / F /
FWF
(TIMBERWOLF)
250 YFB 250 / FW
(TIMBERWOLF)
250 YFM 250 W

89-

U20FSR -U

0.6

00-

U20FSR -U

0.7

93-

X22ES-U

94-

U20FS-ZU

X22ES-ZU

X22ESR-U

0.7

IX22

IX22

0.7

0.7

YAMAHA:
350 YFZ 350
(BANSHEE)
350 YFZ 350 E / F

94-

W24ESR -U W24ESR-ZU

IW24

0.8

93-

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

350 YFZ 350 U / W

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

360 BW 360 T

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

W24ES-ZU

IW24

0.6

IW27

0.7

W20EP-ZU

IW20

0.8

360 MX 360
X22ESR-U

250 YP 250 / YP 250 DX 95MAJESTY


250 YTZ 250 LC / N
250 YZ 250 (LC)

U20FS-U

0.7

350 YFM 350 2HR /


92
2HN MOTO 4
350 YFM 350 ER / ERT
/ ERF / ERU / ERW
350 YFM 350 FWF /
FWT / FWU / FWW
/ XF
350 YFM 350 FWX
92
(WOLVERINE)
350 YFM 350 UT / XU /
XW
350 YFM 350 X
92
(WARRIOR)
350 YFP 350 U
(TERRAPRO)

IX22

0.7

360 RD 360 YPVS

86

360 XS 360

01.77 W20EP-U
12.78

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0,7

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

W24ESR -ZU

IW24

0.7

360 YZ 360

89-94

0.7

W27ESR -U W27ESR -ZU

W24ES-ZU

IW24

0.6

75-76 W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

W24ESR -ZU

IW24

0.7

400 DT 400 (513)

250 YZ 250 E / H / J / K
/ L
250 YZ 250 N / T
82-83

W27ESR -ZU

IW27

0.6

400 DT 400 E

W27ES-U

W27ES-ZU

IW27

0.6

400 DT 400 H / MX

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

W27ES-ZU

IW27

0.6

400 FZ 400 R

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

250 YZ 250 U / W

W24ES-ZU

IW24

0.6

U24ESR-N

U24ESR -NZU IU24

0.7

250 YZ 250 WR / WRW

W24ES-ZU

IW24

0.6

U24ESR -N

U24ESR -NZU IU24

0.7

U24ESR -N

U24ESR -NZU IU24

0.8

U24ESR -N

U24ESR -NZU IU24

0.8

300 RS 300

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

W20EP-U

W20EP-ZU

IW20

0.7

350 BW 350

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.7

400 IT 400 E

W24ES-ZU

IW24

0.6

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.7

400 MX 400

W24ES-ZU

IW24

0.6

W24ES-ZU

IW24

0.8

250 YZ 250 (LC)

250 ZEAL (3YX)

350 RD 350

95-

97-

87-

350 RD 350 H
350 RD 350 H

-87

W24ES-U

350 RD 350 J / LC

-84

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.8

350 RD 350 LC / LCF

-85

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.8

86-91 W27ESR -U W27ESR -ZU

IW27

0.8

W24ESR -U W24ESR -ZU

IW24

0.8

350 RD 350 LC / LCF


350 RZ 350 K / L

400 FZR 400

87-

400 FZR 400 W / WC


400 FZR 400 RR SP
400 GX 400 SP

89-88

400 IT 400

400 RD 400 E

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

400 SR 400

W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.8

400 SRX 400

X22EPR-U9 X22EPR-ZU9

IX22B

0,9

IW24

0.6

U24ESR -NZU IU24

0.8

400 TT 400 C
400 WR 400 F

- 48 -

W24ES-ZU
98-

U24ESR -N

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

400 XJ 400

Standard

Platinium - ZU

Iridium mm

X24ES-U

CC Fabrikat

Bj.

Standard

Platinium - ZU Iridium mm

X24ES-ZU

IX24

0.7

600 DIVERSION

U24ESR -N

U24ESR-NZU IU24

0.7

400 XS 400

78-82 W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.8

600 DT 600

X22ESR-U

IX22

0.7

400 XS 400

82-89 X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

600 FJ 600 N / NC

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

400 XS 400 SE

80-82 W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.8

600 FJ 600 W

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

W22EP-ZU

IW22

0.8

600 FZ 600 / U

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

IX22

0.7

600 FZ 600 S

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

0.7

600 FZ 600 TC / U / UC

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

400 XT 400
400 XT 400

-83
84-

400 XV 400 SE
(VIRAGO)
400 YFM 400 (KODIAK) 93400 YFM 400 FW / FWF 94-

W22EP-U
X22ESR-U
W22ESR -U
X24ESR-U
X24ESR-U

400 YZ 400 C / E
400 YZ 400 / YZ 400
FF
426 YZ 426

9898-

U24ESR -N
U24ESR -N

X24ESR-ZU

IX24

0.7

U24ESR -NZU IU24

0.8

W22EP-ZU

IX24
IW22
IW24
IWF27

0.8
0.6
0.7

500 RZ 500 L / RN

W27FSR

IWF27

0.7

500 RZ 500 N

W24FSR

IWF24

0.7

W27FSR

IWF27

W24FSR

500 TT 500 C / E / H / J

0.7

IWF24

0.7

W24ES-ZU

IW24

0.6

W22EP-ZU

IW22

0.8

W22EPR -U W22EPR -ZU

IW22

0.8

W22EP-U

IW22

0.8

86-

W22EP-ZU

YAMAHA:
500 TX 500

X24ES-U

0.9

600 TT 600

85-86 X22EP-U9

600 TT 600

86-

600 TT 600
600 TT 600

IX22B

0.9

X22EPR-U9 X22EPR-ZU9

IX22B

0.9

X24EP-U9

X24EP-ZU9

IX24B

0.9

X22ES-ZU

IX22

0.7

IX24B

0,9

83-85 X22ES-U

600 TT 600 E / TT 600 S 93-

X22EP-ZU9

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

600 TT 600 S

85-89 X22EP-U9

X22EP-ZU9

IX22B

0.9

600 XJ 600

84-90 X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

600 XJ 600 N / S
(DIVERSION)
600 XJ 600 N / S
(DIVERSION)
600 XT 600 L

91-96 U24ESR -N

U24ESR -NZU IU24

0.7

97-

U24ESR -N

U24ESR -NZU IU24

0.7

X22ES-U

X22ES-ZU

600 XT 600 Z / ZK /
TENERE
600 XT 600 S
600 XT 600 ZE / Z
TENERE
600 XT 600 Z / XT600
TENERE

IX22

0.7

X22ESR-U

IX22

0.7

86

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

86-

X22EPR-U9 X22EPR-ZU9

IX22B

0.9

86-90 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

-85

0.6

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

77-82 X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9
90-94 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

W22EPR -U W22EPR -ZU

IW22

0.8

600 XT 600 E / EF / EFC 94-97 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

0.7

600 XT 600 E

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

IW22

0.8

600 XV 600 SC / SZ
(VIRAGO)
600 YFM 600

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

YAMAHA:
600 XT 600 E / K

77-83 W22EP-U
W22EP-U
93-

W22EP-ZU
W22EP-ZU

IW22

IX24B

0.9

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

500 XV 500 .. / N / SE
84(VIRAGO)
500 XV 500 K / L
(VIRAGO)
535 XV 535 .. / S / SP / 88-95
SE (VIRAGO)
535 XV 535 .. / S
96(VIRAGO)
535 YV 535 FC
94-

W22EPR -U W22EPR -ZU

IW22

0.8

W22EP-U

IW22

0.8

IW22

550 XZ 550 S

IX22B

IW31

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

550 XZ 550 RJ / RK

86-89 X22EPR-U9 X22EPR-ZU9

W31ES-ZU

500 XT 500 T / Z

550 XJ 550 H / J / K / L
/ RH / RJ
550 XT 550 J / K

0.7

600 SRX 600

0.7

500 XT 500 C / E / H
500 XT 500 E

U27ESR -NZU IU27

97-

IX24

500 XJ 500

500 XT 500 ( 12mm


thread)
500 XT 500 ( 14mm
thread)
500 XT 500 A

0.7

U27ESR -N

600 FZS 600 FAZER

X24ES-ZU

500 TZ 500 H

500 XS 500 E

0.7

U27ESR -NZU IU27

600 FZR 600 W / WC

W27FSR

500 SR 500

U27ESR -NZU IU27

U27ESR -N

0.8

W24ES-ZU

79-86 W22EP-U

U27ESR -N

0.6

0.7

500 SR 500 E / H

94-

IW24

X24ES-ZU

500 SC 500

0.7

U24ESR -NZU IU24

X24ES-U

500 RZV 500 R

U27ESR -NZU IU27

W24ES-ZU

500 GX 500

500 RZ 500 S

U27ESR -N

0.7

0.7

500 RD 500 LC

0.7

94-

IX24

U27ESR -NZU IU27

500 MX 500

U27ESR -NZU IU27

X24ESR-ZU

U27ESR -N

W22EP-U

89-93 U27ESR -N

600 FZR 600 F / RF /


RFC
600 FZR 600 R

500 FZ-R 500

500 IT 500

600 FZR 600

W22EP-ZU

W22EPR -U W22EPR -ZU

97-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

600 YX 600 S / TC / U /
UC / W / WC
600 YZF 600 R
96THUNDERCAT
600 YZF - R6
98-

98-

X24ES-U

X24ES-ZU

IX24

0.7

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0,8

U31ETR

U31ESR -pt

IU31A

0.7

0.8

650 TS 650

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.8

W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.8

W20EPR -U W20EPR -ZU

IW20

0,8

W22EP-U

IW22

0.8

650 XJ 650 H / J / K / L
/ LH
650 XJ 650 LJ / T

0.7

650 XJ 650 LK

W24EP-U

W24EPR -ZU

W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.8

IX22

0.7

IX24

0.7

650 XJ 650 RJ / RJC /


SH
650 XS 1 / -2

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

0.6

650 XS 650 (447)

81-86 X24ES-U

W22EP-ZU
X24ES-ZU

X22ESR-U
X24ES-U
83-84 X24ESR-U

X24ES-ZU
X24ESR-ZU

IX24

IX24

- 49 -

W24EPR -U W24EPR -ZU

76-83 W24EP-U

W24EPR -ZU

0.8
0.8

0.7

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

Standard

650 XS 650 E / H / II / S
W22EP-U
/ SH
650 XS 650 SE
79-81 W22EP-U
650 XT 650

W22EP-U

Platinium - ZU

Iridium mm

W22EP-ZU

IW22

W22EP-ZU
W22EP-ZU

X22EPR-U9 X22EPR-ZU9

IW22
IW22

0.7
0.8

Standard

91-95 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

850 TDM 850

96-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

850 TRX 850

95

X24EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

850 TRX 850

96

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

850 TRX 850

97-00 X24EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0.9

IW22

0.8

96

X27EPR-U9 X27EPR-ZU9

IX27B

0,9

850 XS 850 H / LH / SH

80-82 W22EP-U

660 SZR 660

97-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

900 XJ 900

91-

660 XTZ 660

91-93 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

660 XTZ 660 TENERE

94-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

700 FZX 700 SC / T / TC

X24EP-U9

IX24B

0.9

700 XJ 700 S / SC

W24EPR -U W24EPR -ZU

700 XJ 700 XS / XSC


85(MAXIM)
700 XV 700 CS / CSC /
L / LC / N / NC
(VIRAGO)
700 XV 700 SE / SS /
SSV (VIRAGO)
700 XV 700 ST / STC / T
/ TC (VIRAGO)
750 750 LAGUNA SECA 82

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.8

W22EP-ZU

0.8

IW22

0.8

W22EP-ZU

IW22

0.8

W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.7

750 FZ 750 (GENESIS) 85-95 X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

750 FZ 750 S / U

X24EP-U9

X24EP-ZU9

IX24B

0.9

750 FZ 750 SC / UC

X24EP-U9

X24EP-ZU9

IX24B

0.9

87-89 X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

89-92 X27ESR-U

X27ESR-ZU

IX27

0.7

X24EP-U9

X24EP-ZU9

IX24B

0.9

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

750 FZX 750 (T)

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

750 GX 750 SP

W20EP-U

W20EP-ZU

IW20

0.7

750 TZ 750

W31ES-ZU

IW31

0.5

750 TZ 750 D

W31ES-ZU

IW31

0.6

W22EP-ZU

IW22

750 FZR 750


(GENESIS)
750 FZR 750 R
750 FZR 750 RU
750 FZX 750 FAZER

95-

0.7

900 XJ 900 F / K / RL /
P / FN / N
900 XJ 900 .. / S
DIVERSION
920 XV 920 J / RH / RJ
(VIRAGO)
1000 FZR 1000 / FC

83-95 W24EPR -U W24EPR -ZU

0.8

1000 FZR 1000 / U

95-

81-83 W24EP-U

W24EPR -ZU

94-96 X24EP-U9

X24EP-ZU9

IX24B

0.9

-96

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

1000 FZR 1000 EXUP

91-96 X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

1000 FZR 1000 F

94-96 X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

X24ESR-ZU

IX24

0.7

1000 GTS 1000 .. / A / AF 92X24EPR-U9 X24EPR-ZU9


/ AFC
1000 TR 1
81-85 W22EP-U
W22EP-ZU

IX24B

0.9

IW22

0.8

1000 XV 1000 SE / SH / F 82W22EPR -U


/ FC (VIRAGO)
1000 XV 1000 TK 1
81-82 W22EP-U
(VIRAGO)
1000 YZF 1000 R
96-98 X24ESR-U
THUNDER ACE
1000 YZF - R1
98U27ESR -N

W22EPR -ZU

IW22

0.8

W22EP-ZU

IW22

0.7

X24ESR-ZU

IX24

0.7

U27ESR -NZU IU27

0.7

1100 FJ 1100

X24ESR-ZU

IX24

0.7

IX24B

0.9

W20EP-U

W20EP-ZU

IW20

0.8

W20EP-U

W20EP-ZU

IW20

0.8

0.8

1100 XS 1100 E / H / LH /
RH / S / SH
1100 XT 1100 J

W20EP-U

W20EP-ZU

0.8

1100 XV 1100 (SC)


(VIRAGO)

750 XJ 750 SECA

W22EP-U

W22EP-ZU

IW22

0.8

750 XJ 750 XS

X24ESR-U

X24ESR-ZU

IX24

0.7

0.7

W22ES-ZU

750 XV 750 ...


(VIRAGO)
750 YZF 750 R / RF /
RFC
750 YZF 750 SP /SPF

84-

W22EPR -U W22EPR -ZU

9393-

750 YZF - R7 (OW02)


(5-Valve)
750 YZF - R7 (OW02)
(5-Valve)

W22ES-U

IW20

0.8

84-96 W22EPR -U W22EPR -ZU

IW22

0.8

1100 XV 1100 (VIRAGO)

97-

W22EPR -U W22EPR -ZU

IW22

0.8

1100 XVS 1100 DRAG


STAR
1200 FJ 1200

98-

W22EPR -U W22EPR -ZU

IW22

0.8

86-90 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

1200 FJ 1200

91-

0.8

YAMAHA:

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

84-85 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

1100 XJ 1100 K / L

W24EPR -U W24EPR -ZU

750 XTZ 750 (S) SUPER 94TENERE


750 XV 750 (VIRAGO) -83

X24ESR-U

0.9

W22ES-U

X24EP-ZU9

1100 FJ 1100

-84

X24ESR-U

0.8

IX24B

750 XJ 750 RL

750 XS 750 C / D / E / S 77-82 W22ES-U


/ SE / T
750 XTZ 750 S TENERE 89-93 X24EP-U9

0.9

X24EP-ZU9

750 XJ 750 RH

W22ES-ZU

IX24B

X24EP-U9

W22EP-U

IW22

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

1100 FJ 1100 N / NC

750 XJ 750 J / MK / RJ /
RK / P
750 XJ 750 K

W22EPR -U W22EPR -ZU

W22EP-ZU

W24EPR -U W24EPR -ZU

1000 FZR 1000 GENESIS -96


W22EP-U

Platinium - ZU Iridium mm

850 TDM 850

96-

W22EP-U

0.8

Bj.

650 XVS 650 DRAG


STAR
660 SZR 660

X24EP-ZU9

IX22B

0.7

CC Fabrikat

0.7
IX24B

0.9

IX24B

0.9

W22ES-ZU

0.7
IW22

0.7

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0.9

U27ESR -N

U27ESR -NZU IU27

0.8

99-

U31ESR -pt

0,7

99-

U31ESR -pt

IU31A

0,6

YAMAHA:

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

1200 FJ 1200 AE / AEC / 93E / F / WC


1200 V-MAX
86-

X24EP-U9

IX24B

0.9

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

1200 VMX 1200 F/FC /


VMX 12 S/T/U / MAX
1200 (ZEN)
1200 XJR 1200
93-

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

1300 XJR 1300 / XJR


1300 SP
1200 XVZ 12 T

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

84-87 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

89-92 X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

1200 XVZ 1200 TD


1300 XVZ 13

- 50 -

99-

X24EP-ZU9

ZNDKERZEN - DENSO
Verwendungsliste
CC Fabrikat

Bj.

1300 XVZ 13 T(D)


1300 XVZ 1300 A
ROYAL STAR
1600 XV 1600 WILD
STAR

9699-

Standard

Platinium - ZU

Iridium mm

CC Fabrikat

Standard

Platinium - ZU Iridium mm

X24EPR-U9 X24EPR-ZU9

IX24B

0.9

ZS 25

X22EPR-U9 X22EPR-ZU9

IX22B

0,9

50 MOFA 25

W16FS-U

W16FS-ZU

0.5

0,9

50 MOPEDAUTOMATIC
75 KS 75

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

X22EPR-U9 X22EPR-ZU9

IX22B

80 K 80 / KS 80 / SUPER / TOURING
80 SX 80

ZNDAPP:
50 C 50 SPORT / SUPER
50 CS 50 / GTS 50

Bj.

W20FS-U

W20FS-ZU

0.5

79-85 W16EP-U

W16EP-ZU

IW16

0.5

50 KS 50

W22FS-U

W22FS-ZU

IWF22

0.5

50 KS 50

W22ES-U

W22ES-ZU

50 KS 50 SPORT /
SUPER SPORT /
CROSS
50 KS 50 TT / WK

W24FS-U

W24FS-ZU

W22ES-U

W22ES-ZU

50 CS 25 / CX 25 / HAI
25 / ZA 25 / ZL 25 /
ZS 25

W16EP-U

W16EP-ZU

0.5
IWF24

0.5

0.5
IW16

0.5

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

80-85 W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

82-85 W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

100 KS 100 SDT /


SCRAMBLER
125 125 MOTORCROSS

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

125 KS 125 /-GS /-MC


/-KC /-SPORT /ISDT
125 KS 125 WK
EXPORT
175 KS 175

W24FS-U

W24FS-ZU

IWF24

0.5

78-84 W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.7

77-83 W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

W24ES-U

W24ES-ZU

IW24

0.5

350 KS 350

- 51 -