Sie sind auf Seite 1von 61

KLASINA DRVENA KROVITA

KROV - PETA FASADA OBJEKTA


Nosiva funkcija - dio statikog sustava objekta
statiki sustav krovne konstrukcije uvjetovan gabaritima i tlocrtom objekta

Zatitna funkcija (klimatski - atmosferski utjecaji)


izbor pokrova uvjetovan nagibom, oekivanom trajnou i klimatskim (atmosferskim) uvjetima

Praktina (namjenska) funkcija


stambeno (poslovno) iskoristiv prostor potkrovlja

Estetska funkcija
utjecaj na izgled objekta i sklad s okolinom

KROVITA I POKROVI
Krovna konstrukcija ili krovite
nosiva konstrukcija projektirana tako da je u stanju prihvatiti utjecaje vlastite teine, snijega, vjetra, te korisnog optereenja (ljudi) i bez deformacije ih prenijeti na vertikalne konstrukcije objekta (zidovi, stupovi) i temeljno tlo

Pokrov - gornja obloga krovne konstrukcije


tradicionalni i suvremeni pokrovi odabir u skladu s vrstom i vanou zgrade, te nagibu plohe (nagib krovne plohe ovisi o klimatskim prilikama) strmi nagibi - razne vrste crijepa i lijebnjaka, te manje ploe; (kontinentalna podruja oborina i snjiega) blagi nagibi - pokrovi od veih tankih ploa, limovi, ljepenke (mediteranski krajevi s malo oborina)

PODJELA KLASINIH KROVITA


Prema broju krovnih streha - uvjetovane tlocrtom

jednostreni, dvostreni -> viestreni (kombinacija) sloeni ili ralanjeni krovovi


Prema nagibu - vrsta pokrova; klimatski uvjeti

strmi - popreni nagib 25 25 blagi - popreni nagib 5 25 (jednostrena kl. krovita) 25


Prema vrsti konstruktivnog sustava - ovisno o broju, vrsti i
poloaju oslonaca ili rasporedu nosivih zidova objekta

osnovni oblici specijalni oblici - varijante osnovnih oblika


Prema vrsti potkonstrukcije drvena ili armirano betonska - nain oslanjanja

Primjena
interpolacije i adaptacije
(gl. uzduni zid - susjedni objekt) samostalni objekti manjeg raspona

Klasina krovita sustava stolica i visulja, roenika krovita


sa ili bez nadozida

Suvremeni nosivi sustavi


gredni nosai sloenog presjeka reetkasti sustavi

VANJSKI OBLICI JEDNOSTRENIH KROVITA

SUSTAVI JEDNOSTRUKIH I DVOSTRUKIH STOLICA - JEDNOSTRENA KROVITA


Razmak punih vezova - cca 3.0-5.0m (optimalno 4.0m) 3.0Razmak rogova -> 0.8-1.0m - uvjetovano razmakom 0.8vezaa Jednostruke (okomite) stolice

raspon - <= 4.0m (svijetli razmak nosivih zidova objekta)


Dvostruke (okomite) stolice

raspon - od 4.0 do 8.0m srednji nosivi zid objekta preuzima dio optereenja

SUSTAVI JEDNOSTRUKIH STOLICA - MALI RASPONI


Stolice s nadozidom - blagi nagibi nadozidom puni vez krovita trokutnog oblika vezne grede, stupovi, donja i gornja
podronica (ruke)

Stolice bez nadozida - strmi nagibi kosnik - kosa potpora

SUSTAVI JEDNOSTRUKIH STOLICA - MALI RASPONI

Stolice sa nadozidom
puni vez krovita trapeznog
oblika vezne grede, stupovi, donja i gornja podronica (ruke) kosnik - kosa potpora klijeta

SUSTAVI DVOSTRUKIH STOLICA


Srednji stup na max. 1.0m od srednjeg zida Stolice bez nadozida - nagibi krova do 25 (blagi) 25

srednja i gornja podronica (ruke) klijeta - povezivanje srednje podronice i roga

SUSTAVI DVOSTRUKIH STOLICA


Srednji stup na max. 1.0m od srednjeg zida

Stolice bez nadozida - strmi nagib

kosnik - kosa potpora klijeta - veza podronica i roga


Stolice sa nadozidom

kosnik - kosa potpora (sa klijetima) klijeta - veza podronica i roga

SUSTAVI KOSIH STOLICA ZA JEDNOSTRENA KROVITA


Razmak punih vezova cca 3.0-5.0m (optimalno 4.0m) 3.0Razmak rogova -> 0.8-1.0m 0.8uvjetovano razmakom vezaa Primjena
- nemogunost izvedbe dvostruke
okomite stolice - poloaj srednjeg stupa na < 1.0m od srednjeg zida

Kose stolice raspona <= 7.0m


- objekti sa srednjim zidom

SUSTAVI KOSIH STOLICA ZA JEDNOSTRENA KROVITA

Kose stolice raspona <= 8.0m objekti bez srednjeg zida optereenje se prenosi na
vanjske zidove

SUSTAVI JEDNOSTRUKIH I DVOSTRUKIH VISULJA - JEDNOSTRENA KROVITA


Razmak punih vezova - cca 3.5 - 4.5m (optimalno 4.0m) Razmak rogova -> 0.6-1.0m - uvjetovano razmakom vezaa 0.6Nema srednjeg zida - optereenje se prenosi na vanjske Jednostruke (trokutaste) visulje raspon -> 6.0m - 8.0m (svijetli razmak nosivih zidova objekta) vezna greda djeluje kao zatega - visi na (vlanom) stupu kosnici - tlani elementi Dvostruke (trapezne) visulje raspon -> od 8.0 -12.0m (blagi nagib) dva stupa u treinama raspona vezne grede vezna greda i stupovi - vlani elementi kosnici i razupora - tlani elementi

SUSTAVI JEDNOSTRUKIH VISULJA

Jednostruka visulja statika shema

SUSTAVI JEDNOSTRUKIH VISULJA KOD JEDNOSTRENIH KROVITA

SUSTAVI DVOSTRUKIH VISULJA KOD JEDNOSTRENIH KROVITA


Dvostruka visulja statika shema

Primjena

samostalni objekti
Klasina krovita

VANJSKI OBLICI DVOSTRENIH KROVITA

podjela prema konstruktivnom sustavu

PODJELA KLASINIH KROVITA PREMA KONSTRUKTIVNOM SUSTAVU


Roenika krovita Pajantna krovita Pajantna krovita na jednostrukim i dvostrukim stolicama Krovita sa sljemenjaama na jednostrukim stolicama Krovita sustava jednostrukih i dvostrukih stolica Krovita sustava jednostrukih i dvostrukih visulja

ROENIKA KROVITA
Sustav primjeren strmim krovovima manjeg raspona
ekonomini raspon -> uvjetovan nagibom i duljinom roga

Jednostrena i dvostrena
viestrena -> sloeni krov

Oslanjanje rogova - zglobna veza


na drvenu veznu gredu na armirano-betonsku stropnu konstrukciju armirano(sa/bez nadozida), ali obavezno preko drvenih pragova (za nagibe 25 - 60) ili greda-kladica (za nagibe > 40) 25 60 greda40 sidrenih u armirani beton

ROENIKA KROVITA
Osni razmak rogova a = 0.6-0.8m (max. 1.0m) 0.6Zglobna veza rogova u sljemenu Max. duljina roga Lk = 4.5m Min. popreni nagib rogova - drvena stropna konstr. -> 40 40 Min. popreni nagib rogova - AB stropna konstrukcija
-> 30 sa nadozidom 30 -> 40 bez nadozida 40

Uobiajeni rasponi - uvjetovani geometrijom (nagib)


jednostrena krovita -> 3.5m - 4.0m (bez nadozida) 4.0m (sa nadozidom) dvostrena krovita -> 6.0m-7.0m (bez nadozida) 6.0m7.5m - 8.0m (sa nadozidom)

Obavezna stabilizacija krovita izvan ravnine


vjetrokosnici - daani vez; 48/76mm, daska preko max. 4-5 polja 4-

ROENIKA KROVITA

ROENIKA KROVITA

ROENIKA KROVITA

ROENIKA KROVITA

ROENIKA KROVITA

ROENIKA KROVITA - PRORAUN DETALJI VEZA NOSIVIH ELEMENATA


Detalj veze rogova u sljemenu Detalj oslanjanja roga na drvenu veznu gredu Detalj oslanjanja roga na arm. betonsku stropnu konstr.

ROENIKA KROVITA PRORAUN

DETALJI VEZA NOSIVIH ELEMENATA


Detalj veze rogova u sljemenu

DETALJI VEZA NOSIVIH ELEMENATA


Veza rogova u sljemenu

DETALJI VEZA NOSIVIH ELEMENATA


Oslonac roga na drvenu veznu gredu

DETALJI VEZA NOSIVIH ELEMENATA


Oslonac roga na arm.- betonsku arm.stropnu konstr.

KLASINA KROVITA PAJANTNOG TIPA


Pajantna krovita Pajantna krovita s jednom stolicom Pajantna krovita s dvije (tri stolice)

PAJANTNA KROVITA
Sustav primjeren strmim krovovima srednjeg raspona
ekonomini raspon -> uvjetovan nagibom i duljinom roga uobiajeni rasponi -> 8.0 - 9.5m (ovisno o nagibu) nagib krovita -> 40 - 60 40 60 max. duljina roga (kont. nosa) -> 7.0-8.0m 7.0max. duljina pajante -> cca 4.0m

Dvostrena
viestrena -> sloeni krov

Oslanjanje rogova - zglobna veza


na drvenu veznu gredu na armirano-betonsku stropnu konstrukciju armirano(sa/bez nadozida), ali obavezno preko drvenih pragova ili kladica (gredne) sidrenih u armirani beton

PAJANTNA KROVITA
Osni razmak rogova a = 0.6-0.8m (max. 1.0m) 0.6Zglobna veza rogova u sljemenu Zglobna veza pajante i roga Max. duljina roga Lk = 7.0m - 8.0m
<= cca 4.0m ispod pajante <= cca 3.5m iznad pajante

Stabilizacija krovita izvan ravnine


vjetrokosnicima - daani vez; 48/76mm preko max. 4 -5 polja; obavezno u gornjoj i donjoj zoni roga; preporuljiv nasuprotan smjer polaganja uzduni vez u ravnini pajante - horiz. nepomian sustav za nesimetrino optereenje

PAJANTNA KROVITA

PAJANTNA KROVITA

PAJANTNA KROVITA PRORAUN

DETALJI VEZA NOSIVIH ELEMENATA


Detalj veze rogova u sljemenu - kao kod roenikih krovita Detalj veze roga i pajante

Detalj oslanjanja roga - kao kod roenikih krovita


Detalj oslanjanja roga na drvenu veznu gredu Detalj oslanjanja roga na arm. betonsku stropnu konstrukciju

DETALJI VEZA NOSIVIH ELEMENATA


Detalj veze roga i pajante

DETALJI VEZA NOSIVIH ELEMENATA


Detalj veze roga i pajante

DETALJI VEZA NOSIVIH ELEMENATA

PAJANTNA KROVITA SA JEDNOSTRUKIM STOLICAMA


Pajantna krovita na jednostrukim stolicama
uobiajeni rasponi -> 9.0 - max. 11.0m min. nagib krovita -> 30 - 40 30 40 max. duljina roga (kont. nosa) -> 7.5-8.0mm 7.5razmak (izvan ravnine) stupova stolica -> 3.5m-4.5m 3.5muzduna ukruenja - podronica na rukama

PAJANTNA KROVITA SA DVOSTRUKIM STOLICAMA


Pajantna krovita na dvostrukim stolicama
uobiajeni rasponi -> 9.0 - max. 12.0m min. nagib krovita -> 35 - 40 35 40 max. duljina roga (kont. nosa) -> 7.5-8.0mm 7.5razmak stupova stolica -> 3.5m-4.5m 3.5muzduna ukruenja - podronice na rukama

PAJANTNO KROVITE NA JEDNOSTRUKIM STOLICAMA

PAJANTNO KROVITE NA DVOSTRUKIM STOLICAMA

PODRONICE PAJANTNIH KROVITA SA STOLICAMA

Optereene na savijanje

DETALJI VEZA NOSIVIH ELEMENATA KOD PAJANTNIH KROVITA SA STOLICAMA

DETALJI VEZA NOSIVIH ELEMENATA KOD PAJANTNIH KROVITA SA STOLICAMA

DETALJI VEZA NOSIVIH ELEMENATA KOD PAJANTNIH KROVITA SA STOLICAMA

KROVITA SA SLJEMENJAAMA NA JEDNOSTRUKIM STOLICAMA


Raspon -> do 7.0m Razmak punog veza
3.5 - 4.5m (4.0m)

Povezanost krova i stropa


sredinji nosivi zid zid stolice na max. 1.0m od zida rogovi oslonjeni izravno na vezne grede nema donjih podronica (nazidnica)

KROVITA SUSTAVA JEDNOSTRUKIH STOLICA


Konstrukcija jednostruke stolice
uobiajeni raspon -> do 7.0m min. nagib -> 35 - 40 35 40 max. duljina roga -> 4.0-4.5m 4.0razmak (izvan ravnine) stupova stolica 3.5m - 4.5m (4.0m optimum) uzduna ukruenja rukama gornja podronica (sljeme) srednji nosivi zid - odmak stupa stolice < 1.0m puni vez jednostruke stolice - vezna greda, stup, kosnici (rogovi)

KROVITA SUSTAVA JEDNOSTRUKIH STOLICA


Karakteristini detalji veza kosnika i vezne grede
veza gornje podronice i stupa

KROVITA SUSTAVA JEDNOSTRUKIH STOLICA (sa nadozidom)


Konstrukcija jednostruke stolice klijeta - ukruta svakog kosnika
nenosiv nadozid

KROVITA SUSTAVA DVOSTRUKIH STOLICA


Konstrukcija dvostruke stolice
uobiajeni rasponi -> 7.0m - 12m min. nagib krovita -> 25 - 30 25 30 max. duljina roga (kont. nosa) -> 7.0-7.5m 7.0razmak (izvan ravnine) stupova stolica -> 3.5m-4.5m 3.5muzduna ukruenja - srednje podronice na rukama srednji nosivi zid - odmak stupa stolice < 0.6-1.0m 0.6puni vez dvostruke stolice - vezna greda, stup, kosnici (sa/bez) klijeta (puna/djelomina), dvije srednje podronice

Srednje podronice i klijeta


podronice - skrauju raspon rogova i prenose optereenje od rogova na stupove stolica klijeta - povezuju stolice i djeluju kao poprena ukruta

KROVITA SUSTAVA DVOSTRUKIH STOLICA

KROVITA SUSTAVA DVOSTRUKIH STOLICA

TIPOVI KROVITA SUSTAVA DVOSTRUKIH STOLICA


Krovni nosai bez nazidnica (rogovi izravno oslonjeni na vezne grede) sa klijetima i stolicama (ne mogu imati nadozid) irina objekta -> 7.0-12.0m 7.0min. popreni nagib rogova -> 40 40 Krovni nosai sa nazidnicama i klijetima, stolice bez kosnika irina objekta -> max. 13.0m min. popreni nagib rogova -> 20-25 20 25 Krovni nosai sa nazidnicama i poluklijetima, stolice bez kosnika irina objekta -> max. 13.5m min. popreni nagib rogova -> 15-20 (blagi) 15 20 Krovni nosai sa nazidnicama i klijetima, stolice sa kosnicima irina objekta -> 11.5m-12.0m 11.5mmin. popreni nagib rogova -> 30 30

DVOSTRUKE STOLICE SA ROGOVIMA IZRAVNO OSLONJENIM NA VEZNE GREDE (BEZ NAZIDNICA)

DVOSTRUKE STOLICE BEZ KOSNIKA


Konstrukcija dvostruke stolice bez kosnika
uobiajeni rasponi -> 7.0m - 13.5m srednje podronice - prenose teret na srednje zidove donje poronice - prenose teret na vanjske zidove objekta rogovi - ukruenje veza u poprenom smjeru (nema kosnika) uzduna ukruenja - srednje podronice na rukama srednji nosivi zid - odmak stupa stolice < 1.0m puni vez dvostruke stolice - vezna greda, stupovi, klijeta (puna/djelomina), dvije srednje podronice, nazidnice Primjena - mogua i kod krovova blagog nagiba (rogovi oslonjeni na nazidnice)

DVOSTRUKE STOLICE BEZ KOSNIKA

ERROR: stackunderflow OFFENDING COMMAND: ~ STACK: