You are on page 1of 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

1.Mjesec Sada kada ste kod kue sa svojom mrvicom moda ste se poeli gubiti meu svim savjetima kojma vas obasipaju vezano uz dijete. Zapamtite, napravite onako kako vi osjeate da je najbolje. Ne postoji prosjena beba. Hranjenje, spavanje i faze plakanja e biti svojstvene samo vaem djetetu. Sitne naznake osobnosti vae bebe poinju se nazirati; moda je glasna ili tiha, nemirna ili mirnija. Prolazit e kroz mnoge periode bunjenja koje neete uvijek moi objasniti. Moda vam beba ima male roze ili crvene tokice na elu, kapcima ili stranjoj strani vrata. To su kapilarice blie povrini koe a zovu se rodin

ugriz. U potpunosti bi trebale nestati do tree ili etvrte godine. Ostatak pupkovine otpada tijekom drugog tjedna te se ne preporuuje kupanje u kadici to vrijeme. Beba e puno spavati tijekom prvog tjedna dok se ne oporavi od poroda.

Ovako male bebe ogladne svaka dva do tri sata pa ih se tako i hrani. U poetku e izgubiti na teini no to je normalno. Ubrzo e poeti dobivati i jo dobiti do prvoga pregleda. Mnoge bljuckaju nakon hranjenja no sve dok normalno dobivaju na teini ne morate se brinuti. Pokuajte hraniti sporije, podrignuti je tijekom hranjenja te ostaviti nakon hranjenja u malo ukoenom poloaju. Glavni nain komunikacije je pla kojeg ete vremenom nauiti razlikovati; pla gladi od plaa nelagode ili pla zbog kolika tj. greva koji se mogu pojaviti oko treeg tjedna i potrajati do treeg mjeseca. Kako znati jesu li kolike? U veini sluajeva vodite se pravilom

1 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

trojke tj. ako se dijete plae oko tri sata, tri dana u tjednu, tri tjedna za redom najvjerojatnije ima kolike. Kako pomoi? Svakom djetetu drugaije. Nekima pomogne grijanje trbuia, nekima masiranje krunim pokretima, nekima nunanje i zibanje ili noenje. Postoje razni pripravci kao ajevi ili kapi koji bi trebali pomoi no opet ovisi od sluaja do sluaja. Zato se javljaju? Zapravo se tono ne zna ve se samo nagaa. Mogui uzroci mogu biti prejedanje, alergije, zatvor, proljev, plinovi u crijevima, napetost. Oi vae bebe jo su tamne a vid dosta slab. Kada gleda izgleda da gleda u kri a razlog su slabiji oni miii koji moraju ojaati. Pokreti ruku i nogu su refleksni kao npr grasp ( dijete stisne prst ako osjeti na dlanu ) ili Moro refleks ( dijete se prestrai ako ga naglo pomaknete ). akice su jo stisnute. Oi fiksira na licu roditelja kada mu je blizu. Do kraja mjeseca gledat e u oi, prouavati ljudska lica i tada biti tiho i mirno. Prepoznavat e glas i miris majke. Okrenuta na trbuh moi e slabo odignuti glavicu od podloge. Poinje otkrivati svoje ruke. Kao ope pravilo motoriki razvoj slijedi od glave prema nogama pa je prvi miljokaz kontrola glavice koju slijede kontrola tijela, ruku, trupa i nogu.

2 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

2.Mjesec Vaa jednomjesena beba se sve bolje prilagoava okolini, kao i vi vaem novom malom lanu. Ne daje jo mnogo povratnih informacija no svo vrijeme, dok je budna, provodi gledajui, sluajui i uei. Sada iskazuje zadovoljstvo i nezadovoljstvo, a do kraja mjeseca bi vas trebala nagraditi prvim osmijehom. Sluni i vizualni osjeti se poinju se koordinirati. Pogled usmjeruje prema izvoru zvuka, bez micanja glave i tijekom mjeseca e moi pratiti predmet pogledom u stranu i predmet koji diemo i sputamo prema njoj. Hranjenje i raspored spavanja bi se trebali ustaliti. Preporuuje se bebu staviti spavati na lea da bi se umanjila opasnost od SIDSa ( sindroma iznenadne dojenake smrti ), a na trbuh u vrijeme kada je budna. Krajem mjeseca beba bi trebala sama moi odii glavicu i drati je krae vrijeme dok je na trbuhu. Poboljava se miini tonus, zuri u okolinu. Pogled usmjeruje na predmet uhvaen krajikom oka. Ruke i noge pokree mirnije, mekanije. Samu sebe smiruje sisanjem, a glasa se ne samo plaem ve i gugutanjem. Utihne dok ju se dri ili kad zauje ljudski glas. Dulje je budna ako se osoba drui s njom. Razlikuje glasove, okuse i predmete. Ponekad izgovara a-ga ili druge dvoslovne kombinacije.

3 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

3.Mjesec Poelo je doba formiranja osobnosti vae bebe. Do sada ste nauili prepoznati kada je gladna, eli panju, umorna je, dosauje li se ili je neto boli. Stimuliranje osjeta je sve vanije. Vaa beba eli da joj se pria, igra s njom, pokazuju nove stvari. Voli kada se alite s njom maui glavom, pljeskanjem dlanova ili plazite jezik i naravno, protestirat e ako je ostavite samu dulje vrijeme. Zvukovi glasove ili glazbe e je umiriti i odgovorit e grgljanjem i gugutanjem koje moe potrajati i do dvadesetak minuta. Do sada je drala akice stisnute no sada se one oputaju. Gledat e svoje ruke i vjebati pokrete prstima. Kada lei na trbuhu moe odignuti glavicu i malo gornji dio prsa a na leima podie svoje ruke i dovodi ih prema sreditu tijela.

4 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

Krajem ovog mjeseca vaa beba eli spavati po deset sati nou iako se ponekad moe probuditi, no svako dijete ima svoj ritam i dok neka djeca prospavaju mirno no, neka jo uvijek trae mlijeko, posebice ako su dojena. Do kraja ovog mjeseca beba e moi, dok je na trbuhu, osloniti se na laktove i podii gornji dio trupa i glavu na desetak sekundi. Uestalija je mimika lica, glasanje i kretanje tijelom. Refleksi polako nestaju a radnje postaju sve voljnije. Kada je podiemo sama krene u smjeru podizanja. Refleks hvatanja nestaje a dlanovi su otvoreni. Istrauje vlastito lice, oi i usta rukama te prouava njihovo kretanje. Takoer poinje pokazivati dulje pamenje. Pamti pozitivne reakcije na njeno ponaanje pa ga ponavlja u elji za ponovnim odobravanjem. Pri sluanju zvuka trai izvor okreui glavu i vrat. Prestaje sisati ako zauje zanimljiv zvuk, melodiju, glas te razlikuje govor od drugih zvukova i glasanja.

5 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

4.Mjesec Va tromjesenjak poinje shvaati da ste vi zasebna osoba. Iskazuje zadovoljstvo kada ugleda lana obitelji i druge osobe koje su mu poznate i koje mu se sviaju. Voli priati s vama. Bebina kosica poinje mijenjati boju i teksturu te gubi kosicu koju je imalo roenjem a poinje dobivati novu, trajniju. Boja oiju se takoer mijenja. Mogue je i da pone sliniti jer se desni pripremaju za nicanje zubiju, ako ve nisu i poeli izbijati. Tijelo se takoer mijenja, oblikovanjem miia. Dok lei na trbuhu moe podrati svoju teinu glave i trupa jednom rukom, a glavu moe drati pod kutem od 90 stupnjeva i do kraja mjeseca glavu e drati stabilno. Osjeti se dalje razvijaju. Moe uti gotovo jednako dobro kao i odrasla osoba, reagirajui na glazbu i odreujui izvor zvuka. Voli ponavljati glasove. Raspoznaje boje a vid se poboljava i vidi i udaljenije predmete. Oima s lakoom prati predmete ili osobu koja se kree. ak e i krenuti rukom prema predmetu.
6 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

Neke bebe se s etiri mjeseca mogu okrenuti s lea na trbuh ili s trbuha na lea. U poetku e to napraviti vie sluajno dok ne shvati kako se to radi a onda zaboravite na ostavljanje djeteta samog na povienoj podlozi. Glavu dri stabilno i odie ju na kratko vrijeme, moe ju okretati na sve strane. Na trbuhu moe raditi pokrete plivanjem i tako se kretati po krevetiu. Hvata predmet ispred sebe i prinosi ga ustima te gleda u smjeru pada predmeta a moe i mahati predmetom. Kod kupanja se rita i lupa ruicama po vodi. Voli se druiti, smije se, a plae ako se omete u igri. Smije se ako ju se kaklja. Glazba umiruje. Vlastiti odraz u ogledalu postaje zanimljiv, smije mu se. Poinje razliito reagirati na razliite ljude. Razlikuje pravo lice od slike lica. Razdoblja aktivnosti tj budnosti su dulja, traju oko sat vremena. Poinje prepoznavati svoje ime.

7 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

5.Mjesec Vae dijete se sada ve s lakoom okree s lea na trbuh i obratno. Postoji koordinacija oko-ruka i s namjerom posee za predmetom. Moda moe ak i premjestiti predmet iz ruke u ruku ili ga uhvatiti objema rukama istovremeno. I dalje sve stavlja u usta i vae. Sve ee izgovara slogove. Da je najdraa kombinacija. Mogu se poeti javljati rani znakovi straha od nepoznatih osoba. Paljivo e promatrati novo lice i ako mu se svidi nagradit e ju smijekom. Ako se posjedne ili se povue u sjedei poloaj stabilno i uspravno dri glavu. Leei na trbuhu moda moe ispruiti ruke i noge, blago se izvijajui u leima. Na leima bez problema hvata noge i prinosi ih
8 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

ustima ( svjesno je da i noge postoje). Hvat rukom je jai. Igra se zvekom i moe drati boicu rukama. Igra se tijekom hranjenja. Voli se smijati i vokalizirati da bi pridobilo panju. Izraava i protest, buni se ako mu se oduzme igraka. Poznaje roditelje, brau i sestre. Sve to mu je zanimljivo nadohvat ruke eli dodirnuti, drati, okretati, mahati predmetima i prinositi ih ustima. Sagiba se za predmetom koji pada. Voljno imitira zvukove i pokrete.

9 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

6.Mjesec Prirodna radoznalost i razvoj samostalnosti potiu vae dijete da istrauje okolinu. Druenje s drugima postaje sve vanije. Dijete sada pljucka, gugue, pucketa jezikom, radi balonie od sline i zna raditi razne grimase. Tijekom mjeseca primijetit ete svoje dijete da radi sklekove i razne pokrete kojima e jaati miie ruku i nogu. Moe poeti i gmizati tj vojniki puzati ( trbuhom uz podlogu ). Okree se u svim smjerovima te moe kratko sjediti uz oslonac. Javlja se interes za hranjenjem prstima i igra se hranom. Poinju nicati prvi zubi ako ve nisu poeli ranije. Do osmog mjeseca starosti veina djece dobije prve zube iako nije pravilo. Dobro manipulira veim predmetima;
10 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

namjerno ih isputa iz ruku i prati njihov pad. Moe drati au za drku. Predmete voli promatrati i naopake, mijenjati kut gledanja i usporeivati ih. Poinje pamtiti i nazive za predmete i do kraja mjeseca e zapamtiti barem dvije rijei. Ui izraavati razliite emocije, od ljutnje do zadovoljstva. Brzo mijenja raspoloenja i primarne emocije. Lica mu postaju jako zanimljiva, prouava ih i eli ih dirati. Igranje skrivaa pomoi e djetetu razviti osjeaj sigurnosti da e se draga osoba vratiti iako nestane iz vidika. Strane osobe mogu ga uznemiriti. Okree glavu kad uje svoje ime.

11 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

7.Mjesec Sada zapoinje uzbudljivo razdoblje kada je vae dijete sve pokretnije i brzo ui i razvija se. Do kraja mjeseca e najvjerojatnije sjediti bez oslonca. Neka djeca se ve tada mogu sama posjesti i ne brinite se ako to vae dijete ne moe. Glavicu dri sigurno. Ravnotea se poboljava i poet e se
12 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

igrati u sjedeem poloaju. Neka djeca i propuu ili jo uvijek gmiu. Puzanje zapravo prati djetetovo podizanje u etverononi poloaj. U poetku se tako ziba naprijed- natrag. Pri poecima puzanja djeca najee krenu prvo unazad dok ne shvate kako se preusmjeriti u naprijed. Neka djeca se kreu i na leima odiui i sputajui guzu pri emu se odguruju nogama. Radoznalost je velika i istrauje okolinu no jo uvijek uz vau blizinu. Manipuliranje predmetima je sve sigurnije i preciznije i shvaa da oni postoje iako ih ne vidi. Trait e isputeni predmet i prepoznat e svoju igraku meu nepoznatim iako je malo skrivena. Moe drati u svakoj ruci istovremeno dva manja predmeta. Hvata prstima (
13 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

prima predmet izmeu prstiju i palca )te se poinje razvijati pincetni hvat ( kaiprst-palac ). Poinje shvaati znaenje rijei ne prema tonu vaega glasa. Vi ste sredite njegova ivota i ono sada razumije da je mama samo jedna te vee taj pojam samo uz vas. Odraz u ogledalu je i dalje zanimljiv i tapka po njemu.Koncentracija se produljuje pri prouavanju ili bavljenju nekom aktivnou. Poveava se interes za detalje. Izgovara razliite slogove; ma, mu, da, di ... Shvaa posljedice svojih radnji. eli se druiti, ali se a pokazuje i otpor ako ga se tjera na neto to ne eli.

14 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

8.Mjesec Vae dijete je jako radoznalo. eli nauiti o svijetu iz prve ruke no ne razumije da njegove radnje mogu biti i tetne i opasne.

15 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

Do sada je najvjerojatnije usavrilo tehniku puzanja i sasvim se dobro kree uokolo. to e vie jaati svoje miie to e ih sve vie koristiti u pokuajima da se ustane. Kuhinja postaje omiljeno mjesto za igru svakog djeteta pa provjerite i osigurajte mjesta gdje e se zadravati i moi igrati. Pincetni hvat se razvija i sve bolje podie sitnije predmete pomou palca i kaiprsta. Sada moe gledati drugi predmet kada ima neto u rukama bez da to ispusti. Mae i pljee rukama. Odguruje ono to ne eli. Pogled mu prati vau ruku kada pokazujete neki predmet a uoit e i novi predmet dodan meu poznate.
16 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

Krajem mjeseca e se poeti, ako ne i ranije, podizati uz namjetaj te polako stavljati nogu ispred noge stojei. Dijete je vrlo aktivno pa moete oekivati promjene u spavanju jer e se znati probuditi u toku noi samo da bi isprobalo npr stajanje u krevetiu. Sjea se prolih dogaaja a moda e i progovoriti mama i tata.

17 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

9.Mjesec Sada, ovisno o tome to je do sada postiglo, vae dijete malo usporava u novim dostignuima da bi usavrilo ono naueno. Sada se vjerojatno samo zna posjesti, do kraja mjeseca e
18 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

najvjerojatnije stajati a poneka djeca i hodati uz namjetaj. Pripazite na sigurnost u vaem domu, osiguravajui stepenice te maknite otrovnije biljke iz djetetove blizine jer se voli i penjati. Pri manipuliranju predmetima shvaa da postoje veze i odnosi meu njima te poinje umetati predmet u drugi. Osim toga udara predmetima jedan o drugi i igra se dvama predmetima istovremeno. Jo uvijek se eli igrati pokraj roditelja. Bira igraku kojom e se igrati i samo zapoinje igru. Otkriva skrivenu igraku. Dosadi mu ponavljanje uvijek iste igre a moe
19 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

zapamtiti igru od prethodnog dana. Razvija empatiju prema drugoj djeci pa plae kada ona i plau. Ponavlja radnju pred publikom ako mu se odobrava pljeskom i slino. Postaje svjesno vertikalnog prostora i javlja se strah od visine.

20 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

10.Mjesec Svako dijete se razvija svojim tempom, no neke miljokaze dostigne veina 9 mjesene djece. Skoro sva djeca propuu do sada, mnoga stoje iako trebaju oslonac da bi odrala ravnoteu. Neka djeca hodaju uz namjetaj a neka ak i naprave prve korake. Mogu se popeti i spustiti sa stolca. Do sada su usavrili sjedenje, okretanje, mijenjanje poloaja.
21 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

Zbog mnogih aktivnosti djeca nemirnije spavaju. Igra skrivaa je jako zanimljiva i dijete se voli samo sakriti u oekivanju da ga se pronae. Sudjelovat e u aktivnosti koja ga zanima a odmahnut e glavom kada neto ne eli ili mu se ne svia. Na glazbu odgovara njihanjem, skakutanjem, mumljanjem. Poinje preferirati jednu ruku vie od druge. Uiva se igrati vodom. Postaje svjesno sebe, trai odobravanje, panju i drutvo. Iskazuje razliita raspoloenja,
22 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

imitira geste, izraze lica i zvukove. Boji se nepoznatih mjesta. Razumije i slua neke rijei i naredbe.

23 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

11.Mjesec Vae dijete jo uvijek treba mnogo ljubavi i potpore. Hvat rukama je vri i preciznije koristi prste. Do sada se najvjerojatnije moe spustiti u uanj bez da padne. Moe stajati na prstima i stupati. Moe okretati stranice knjige, sakuplja manje predmete i moe skinuti cipele i arape. Kada stekne sigurnost u hodanju uz namjetaj
24 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

postepeno e se pustiti i kretati bez pomoi. Dijete je spremno za prve cipele. Unutar kue bi se ipak trebalo kretati boso da ojaa miie stopala. Djeca ovog uzrasta se vole penjati pa poinje razdoblje padanja, spoticanja i manjih nezgoda dok se ui hodati. Malo djece progovori tijekom prve godine ivota. Veina ima pasivan vokabular tj znaju nazive za predmete iako ih ne izgovaraju i mogu izvravati jednostavnije naredbe. Na
25 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

primjer kada kaemo Pokai loptu dijete e pokazati prema tom predmetu.

12.Mjesec Dijete je svjesno sebe.


26 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

Shvaa da je zasebna osoba i da ima svoje elje i potrebe. Moe poeti s ispadima ljutnje i plaa ako eli neto odmah a to mu se ne omogui. Vrlo je vano biti dosljedan od sada u provoenju discipline da bi te ispade koliko toliko prorijedili. Do svoga prvog roendana vjerojatno e izgovoriti jednu do dvije rijei. Neka djeca samostalno hodaju a neka su svladala samo stajanje.
27 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

Normalno je da dijete prohoda do 18 mjeseci starosti. Iako su neka i nauila hodati jo uvijek mogu i puzati i kretati se i na druge naine. Zbog velike aktivnosti sporije dobiva na teini. I evo nas na kraju, prva godina ivota je prola. No nas kao roditelje eka jo puno posla. Sve to je dijete nauilo sada e poboljavati, i dalje e
28 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

formirati svoj karakter a mi smo i dalje uz njega kao oslonac , vodi i utjeha.

29 / 30

Vodi kroz prvu godinu po mjesecima!

30 / 30