Tom Sojer

O piscu: Mark Tven
Mark Tven, najslavniji humorista Severne Amerike, čije je pravo ime bilo Samuel Langhorne Clemens (Samjuel Langhorn Klemens), rodio se 1835. godine u seocu Floridi (drţava Misurii) u siromašnoj trgovačkoj porodici. Ubrzo se porodica preselila u mestašce Hanibal, na reci Misisipi U tom neobičnom naselju svakojakih belaca i dobroćudnih crnačkih robova, čupavi i nestašni dečak proveo je najlepše dane svoga ţivota. Poznata su mu dela "Ţivot na Misisipiju; Doţivljaji Haklberi Fina, Jenki na dvoru kralja Artura, ali je svetsku slavu stekao romanom za decu "Pustolovine Toma Sojera". U njemu je Tven oţiveo uspomene iz svoga detinjstva. Nestašni junak ovog dela, Tom Sojer, rastao je u istim uslovima kao Tven. Tu ništa nije izmišljeno. Tvenove ličnosti zaista su ţivele. Sid je Tvenov mlađi brat, tetka Pola - majka. Poznavao je crnce slične Dţimu, a među drugovima bilo je dečaka kao što je Hak. Čak je postojala i strašna pećina koju opisuje - udaljena tri-četiri milje od mesta Hanibala niz reku Misisipi. A nedeljne škole, sudije, sveštenici i sluţba boţja bili su zaista onako dosadni kako ih je Tven opisao.

Glavni likovi u romanu:
Tom Sojer je glavni lik iz romana Marka Tvena "Pustolovine Toma Sojera". Ovo je jedan nestašni dečak koji nije imao roditelje, pa je ţiveo sa tetkom Polom. Imao je loknastu, smeđu kosu i plave oči. Ovaj dvanaestogodišnjak je prilično neposlušan zato što ga je tetka Pola terala da ide u školu. U školu nije voleo ići jer je morao rano da ustaje, da se češlja i lepo obuče pošto je obično bio raščupan i obučen u dronjke. Inače, to je pametan dečak, ume da lenčari i da se sluţi izmišljotinama, ali čim se suoči sa svetom tiranskih ljudi, čim neko od slabijih bude ugroţen, taj isti Tom se pretvara u visoko moralnu ličnost: on prima na sebe Bekinu krivicu i svedoči u korist Mafa, izlaţući opasnosti vlastiti ţivot. Poznat je po svojim pustolovinama i nestašlucima na obali reke Misisipi u SAD. Imao je malo prijatelja, ali samo jednog najboljeg Haklberi Fina, koji je bio odeven u odeću što su je ljudi bacili na smeće: sve rupa i zakrpa, sve sam boţiji dronjak. Šešir mu je bio ogromna razvalina, pantalone su mu visile na jednom naramnjaku. Hak se kretao kud je hteo, po lepom vremenu spavao je na stepenicama, kraj tuđih vrata, a po ruţnom vremenu u praznim burićima. Što se tiče psovki, bio je majstor od zanata. Rebeka Tačer (Thatcher) (Beki), divna plavooka devojčica sa ţutom kosom, spletenom u dve duge vitice koje su joj padale niz leđa, Tomova velika ljubav na prvi pogled.

Sporedni likovi:
Meri, Tomova rođaka, ima mnogo razumijevanja za njegove nestašluke. Ona se kao i Sid dobro ponaša, ali za razliku od njega, ona je iskreno naklonjena Tomu, a ne čini to kao Sid iz podlosti. Emi Lorens (Amy Lawrence), bivša Tomova devojka, koju on ostavlja kad se zaljubi u RebekuTačer. Malo mu je zbog toga neugodno pri njihovim susretima, ali nova ljubav polako nadjačava.

pedagog. Dagas udovica . ponos i dika svih starijih gospi. "uzor-dečko". Veoma je zahvalan Tomu i Haku koji su svojim svedočenjem spasili ga od optuţbi za ubistvo.Tomov polu-brat. Tom izađe napolje. Mudro zar ne?) Škola i crkva za Toma su bile dva najdosadnija mesta na svetu. Tetka jednostavno nije mogla da veruje kako je on to brzo učinio. Ljubazna je prema Haku čak i pre nego što joj on sačuva ţivot. koji su prihvatili lance. Na posletku. jednostavna je ţena koja se bori da s ljubavlju disciplinuje sestrića. I obrnuto.Dečak je otišao plačući. nesrećni pijanac i prijatelj Indijanca Dţoa. Međutim. Ali i ovde je on umeo muku da preobrazi u zabavu i razonodu. izlaţući opasnosti vlastiti ţivot. Nepokornost prema pravilima starijih. U njen dom često dolaze deca. Knjiţevni rod: epika Knjiţevna vrsta: roman Mesto i vreme radnje: Radnja se odvija krajem 19-og veka na obali reke Misisipi u Americi. ali je prilično hladan i površan. jer se prethodnog dana tukao i valjao po prašini. je još jedan "uzor-dečko". a ona ih dariva slatkišima. Pravio se da obavlja veoma stručan posao. a kući se vratio kasno. Ako mene pitate.Tom Sojer je izašao napolje. te okupio mnogodečaka s kojima je to uradio. Sve suprotno od Toma koji uţiva u nevoljama. Tetka Pola . Nakon ručka. ali je zato srdačan i omiljen u društvu vršnjaka. a vi? Sid . jer je zbog rase bio isključen iz društva. inače pola belac. Ona obično ne uspeva. Njegova ambicija da budelekar je propala i on je postao teška pijanica. Dečaci su ga mrzeli zbog njegove dobrote. Brine za njegovu sigurnost i plaši se da gapreviše sputava. a mrze i dečaci i devojčice iz istih razloga kao u ovoj priči. pa su mu drugari čak davali poklone samo da bi i oni farbali. ni Mark Tven nije imao mnogo ljubavi za njega. ( Kako? Tako što je posao pretvorio u zabavu. Tema romana: Vragolije Toma Sojera Ideja (poruka) romana: Dečiju sklonost ka nestašlucima treba razumeti kao prirodan bunt mladosti protiv "okova" društvene zajednice. lopov i na kraju ubica. jača duh i karakter ličnosti što se u Toma ispoljava kad štiti slabije. Indijanac Dţo . ili kad svedoči u korist neduţnog Mafa.unutra jadac"(vidi uglađenog Sida).G. Veoma je strog prema učenicima: kaţnjava ih batinama. a nađe se i neki "Vili Maferson" koga vole nastavnici. a planira da unakazi udovicu Daglas. Maf Poter. pomalo je tuţan lik. sedam crvenih i desetak plavih cedulja. tetka Pola dade Tomu zadatak da ofarba ogradu da mu "subotnji odmor pretvori u robiju". prema onoj narodnoj"Spolja gladac . tetka Pola iznad svega ţeli da Tom bude cenjen i voljen. On je. (Vidi scenu s mačkom i perikom). koje su donosile Bibliju na dar.je vrlo poboţna i deca je doţivljavaju kao velikog prijatelja. Setite se kako je "zaradio" sedam ţutih. Ili. Fabula Roman počinje dozivanjem Toma.Međutim. Dobins . kako je u sred . ja glasam za Toma. loše se ponaša. Tom se kao i uvek mota po okolnim ulicama i stalno je napolju. ali i zato što im je uvek nabijan na nos da se na njega ugledaju".nasilnik. ali su mu se oni na kraju osvetili. On je model dobrog ponašanja. Škole su danas pune "tomovasojera" više nego ikad.Tomova tetka i čuvar. njih dvojica se potukoše. Uskoropoče izazivati jednog dečaka. Po svemu sudeći. pa i Tom i Beki. Sutradan. pa je i to jedan od razloga njegovog ponašanja. Tetka Pola doziva Tom Sojera na ručak. Vili Maferson.

a u tom trenutku Tom skoči. Tom izađe kroz prozor.ti.da se pokaţe. a reke u kontinente. jer iskoristi priliku da se udvara Tačerovoj. znaj. Videli su tri čoveka koji su zakopavali jednog na nosilima. Sid. Sid je već bio obučen. a da uz to ide vaditi zub. Uzeše iglicu od mesinga i iscediše kap krvi iz kaţiprsta.. Tako je zaradio. e čupkao ih za kose.. Buba ga štipnu za prst i Tom je baci na sred crkve. Za to je na učiteljevo pitanje dao zastrašujući odgovor: -Zadrţao sam se u razgovoru sa Haklberijevim Finom. koprcajući se. e kreveljio se .i traţi Bibliju! To je bio grom iz vedra neba. Kako se Tom udvara Tačerovoj? "Ali kad je spazio onu malu pridošlicu. Tom je po običaju zakasnio na časove i znao je da tu nikakva laţ neće ga spasiti batina. I znate već da se ponovo ne vraćamo na ovu temu tu je pala ljubav. kad se probudio. Na času pravopisa uroljao se na bebinskim rečima dok dibidus nije uprskao kao ćuran motku. Ujutro. čitav jedan minut". Tom se vrati kući u gluvo doba noći. ne samo silne batine. "Dečko stade kradimice da baca pogled na devojčicu. ispade Tom Sojer. I odmah se dao na "izvođenje" . Pobledeli su kao krpa. nego i kaznu da sedi sa devojčicom. Te tako Toma uznesoše na visoko postolje. njegov verni drug. Kako je pas reagovao ne treba ni govoriti. Ona to zapazi. Otišli su na groblje. . Ali vrhunac zabave dogodio se kad je jedna radoznala pudlica htela da ulovi jelenka koji je šćapi." Šta je ovde zanimljivo? Dok su ostala deca učila napamet izreke iz Biblije. Otišao je u školu. samo što se nije istopio od miline. sedam crvenih i deset plavih . Bilo je veče. boţe. udice i druge kerefeke. Jedan od kriminalaca bio je i Indijanac Dţo.Na času čitanja Tom je nadrljao kao nesrećnik. izvadio veliku bubu jelenka. Dok je smišljao odgovor. Međutim. Ipak. Tom se doseti da bi bilo dobro da ga boli zub. Voters nije očekivao da mu sa te strane izađe zatočenik bar za narednih desetak godina! Ali nema vrdanja . jednom rečju: upotrebio je svaku veštinu koja bi mogla da zanese jednu devojčicu i stekne njeno odobravanje". Pitali su se da li mrtvima smeta što su oni tu. Neka smesta padnemo mrtvi ako šta kazali. Nakon izvesnog vremena čuli su udaranje lopatom. Pribliţavali su se mestu gde se stvarao zvuk. koju je on zvao buba štipavica. Stajali su iza jednog nadgrobnog spomenika. te je morao drugom da ustupi kolajnu medalju koju je sa toliko ponosa već mesecima nosio na grudima kao znak odlikovanja za dobar uspeh.crkvene besede dok su se svi pomalo dosađivali. Svet se ćutke zabavljao gledanjem ovog prizora. pa se napući i okrete mu leđa. Tomovmlađi brat. Čime je Tom skrenuo paţnju na sebe u crkvi? " I sad . Tetka reče da treba da izvadi zub. u ruci drţi sedam ţutih... to za Toma beše velika nagrada. To je Tomu teško padalo jer je počinjala škola. Razgovarali su da li da prijave slučaj. Nije vredno toga jedan dan da ne ide u školu. a tek svet! Buba jelenak "štipavica" Osvanu ponedeljak. odlučili su da će da se zakunu da neće progovoriti ni reči. Napisali su krvlju ovu zakletvu : „ Hak Fin i Tom Sojer se kunu da neće pisnuti. spazi prazno mesto kod Rebeke u redu za devojčice. (za jednu plavu cedulju trebalo je dve izreke itd. a napolju ga je čekao Haklberi Fin. ono volim te krupnim slovima. Buba je leţala na leđima. Uskoro se gradićem pronese vest o zločinu Mafa Potera. Tom je do ovih vaţnih papirića došao tako što je za njih trampio klikere.).čekovi punovaţni i isplatiti se moraju. i to iz petinih ţila: e ćuškao je drugare. pa ne bi išao u školu. istrunuli dabogda. planine u reke. već je odavno zaspao.i pođe u školu. a ubrzo potom i "veridba" i naravno. Na času zemljopisa pretvorio je jezera u planine.

eto. Tetka je bila u isto vreme i ljuta.Niko nije ni slutio da su Tom i Hak svedoci toga. zaturivši glavu što je igda mogao. Tetka Pola zacvili jer dečaka nije bilo nigde i mislili su da su se udavili. a da je i ovde bar malo bio bolji". oponašajući junake iz romana Robin Hud. njihov stari prijatelj. dok je ona spavala. Džo i Hak odlaze u gusare Sedmicu dana kasnije krenuli subrodićem na jedno ostrvo. U sudnici. što samo moţe biti". spoticao se o nameštaj. Sid. koji se kleo da nije kriv. Povratak dečaka Napokon. Tom lek daje mačku i tetka Pola se uverila da leka zaista nestaje iz bočice. spreman na svaki obešenjakluk. ţdrebence jedno". Sad je Tom nameravao da na svoju sahranudođe i svima otkrije istinu da su oni ţivi i zdravi. Meri plače i s vremena na vreme. Zato mu daje čudotvorni lek "ubi-bol". Gospođa Harper: "Pa isti je takav bio i moj Dţo. a Tom razmišlja o Beki. Svi bi da prisustvuju. nalazi reči pohvale za "pokojne" dečake. obarao saksije s cvećem i načinio sve opšti krkljanac. Sveštenik. da mi je bar ono njegovo mesingano dugme"." U međuvremenu Beki se razbolela. a svetu obznani što ga je grlo nosilo da je srećan kao niko njegov. sve u kovitlac. Beki je bila presrećna kad je videla da Tom pati. .) Tom." Dečaci se veoma uplašiše. pa se raţdţilitao po sobi. Poče oluja.. a na brodu sa Hakom i Tomom bio je i Dţo Harper. Tetka se začudila. bio je Indijanac Dţo.. izvi se u paradni marš po čitavoj sobi. Kako reaguje mačak? "Pera poskoči neka dva jarda uvis. Onda se stuštio kroz čitavu kuću. ali i srećna zbog toga što je Tom ţiv. tako bih mogla reći. Okačenjak. Tom se vratio kući. bajagi. Tu su i jeli… igrali se. Svi dečaci iz grada pričalisu o tome ko je zadnji video Toma Sojera. ( Ovo je meni najsmešniji prizor u romanu. Tetka Pola: "Nije bio rđavo dete. Tetka Pola je naišla baš kad treba da ga vidi kako se premeće preko glave. U gradiću nije bilo ni malo smeha. U jednom trenutku Tom je bio gotov da iskoči ispod kreveta i brigu udari na veselje. kaţe lepu reč o Tomu. nego da se tako izrazim. Sid: "Ja se nadam da je Tomu bolje tamo gde je sada. Pravio se da je gusar. Tom se toliko zabrinuo da je tetka Pola pomislila da je bolestan. samo. Deca su se dozivala iz glasa. Oko ponoći Dţo probudi dečake. ali odustaje od te namere i vraća se u logor i druţini priča svoje pustolovine. a svud za sobom ostavljao je vašar i pustoš. Bili su izgubljeni na pustom ostrvu. vetropir. ali nesebičan do krajnosti. Stara se gospa skamenila od zaprepašćenja. Oluja (deskripcija) navod iz knjige Kroz drveće je urlao vihor i kako bi se čega dočepao. ne zna šta će od nestašluka. Meri i Dţova majka. pa od pomamne radosti. a uraganski vihor koji se pridigao stade tući tlo šibom od kiše. on došao i poljubio je. Međutim. Mirno je davao svoj iskaz.. Tom nije zainteresovan. Tom se tajno vraća kući. Kako Beki vraća udarac? Flertuje sa Alfredom Templom koga je Tom izmakljao prvog dana. Beki Tačer tuguje: "Kuku. nestašno.. takođe. Pribili su se jedan uz drugog i gledali u logorsku vatru. Druţina se provodi u igri. đavo i po. Flert Beki priča o izletu koji će organizovati. pa dobar. ali urlik vihora i tresak gromova sasvim su im zaglušili glasove. Sakriven ispod kreveta sluša kako razgovaraju: tetka Pola. Deca govore sve najlepše o Tomu i Dţou. Tom je rekao tetki da je jedne noći. sve bi se pod njim razlelekalo. Sad se tek spusti pljusak kao iz kabla. Onda se ispravi na straţnje noge. stade ga bajno kliktanje. A zaslepljujuća munja sve je vijala drugu i zaglušeni grom zaglušivo stizao gromove. Građani su ih smatrali mrtvima jer je njihova odeća ostala u koritu reke.

A tek kad mu je ona ispriča kako je u školi umesto nje primio batine."Baš to ga je nateralo da pobegne od udovice. Indijanca Dţoa sahraniše uz sami ulaz upećinu. Kući su se vratili potpuno prljavi od ilovače.. a i to što je štićenik udovice Daglas. Bekin otac je stekao veliko mišljenje o Tomu. Robina Huda. Ubrzo su ušli. Tom reši da prođu pećinom. sudija je bio zaista ganut. Šta je.Međutim. ali sa dve torbe dukata. Došao je raspust. Svi u gradiću su pretraţili svoje kuće ne bi li našli štogod. Govorio je da običan dečak nikad ne bi spasio njegovu kćer iz pećine. (Ova scena je . Nailazi Tom i ona nehotimice pocepa prvu stranicu. Uskoro su ih ljudi počeli traţiti. Učitelj. Međutim. dok je on pričao Maf Poter pobegne iz sudnice. Pa unutra je još uvek bio Indijanac Dţo! Brzo su ušli u pećinu. Priredba je prekinuta."Morao je da jede sve noţem i viljuškom. na tetka Polinu molbu. Na kraju romana. Sve je iispričao kako se desilo. U pećini oni zalutaju. Krvlju su se zakleli da će jedan drugom pomagati kad god su umogućnosti. Hak popusti. smešnija od one sa "ubi-bolom"). Uzbuđenje raste. moţda. bilo je tačno 12000 dolara (u zlatu). Ispituje đake. to isto učini sa Tomovim novcem. jer je mislio da je unutra novac. sve više poče da se seća one noći na groblju. Za vreme priredbe dok je učitelj na tabli nesigurnom rukom crtao mapu Amerike sa tavana spuštala se mačka svezane glave i usta da ne mauče. a zatim neka pohađa najbolju pravnu školu u zemlji. uvelo u visoko društvo.Međutim. Ni glaska. Nadao se da će od Toma biti veliki pravnik ili vojskovođa. koleba se.. Odlučili su da kopaju bilo gde. Tom dreknu: . Tom i Beki su odlučilida idu na izlet. Iz pećine su pronašli izlaz pet milja daleko niz reku. .Ja sam! Posle je Beki prišla Tomu i rekla: "Tome. Udovica Daglas dala je Hakov novac "na priplod sa šest odsto". Nekoliko dana kasnije.. Kao svedok pojavio se i Tom. zapravo. Ona bledi. Tom se upisao u novu druţinu koja se zvala Trezvena mladeţ. Tom uskoro zaţeli da idu traţiti izgubljeno blago. Spuštala se niz konac i šapama mlatarala da bi se za nešto uhvatila te tako dočepa učiteljevu vlasulju (periku). Kad su izbrojali zlatnike. Njihovo prijateljstvo trebalo je biti večno.Pomirenje Beki zaviruje u učiteljevu knjigu. kako si samo mogao da budeš tako plemenit". Hteo je da kaţe da je on svedok i da je video šta se desilo. Tom ga pronalazi u jednom buretu gde je proveo celu noć. Kako su se đaci osvetili učitelju Dobinsu? Pribliţavao se raspust. Stanovnici grada suodlučili da zatvore pećinu gvozdenim rešetkama kako se niko više ne bi mogao izgubiti. to im dosadi. imamo zakletvu ove druţine. Učitelj pita i Rebeku. Svetlost se odbi i razli sa učiteljeve ćele jer je molerov sin pozlatio. Deca su recitovala za kraj školske godine. U isti mah dečaci je povukoše na tavan zajedno sa perikom. pa su se igrali. Uplaši se da će je Tom prijaviti. ali kad ču da ga Tom neće primiti u druţinu. čašom i tanjirom. Dobins je imao naviku da se pred velike prilike napije. Naime. a sudija Tačer. on je pratio Indijanca Dţoa i video je da on čuva nešto u jednoj rupi. Ponovo je poveden slučaj ubistva.inače. Tako su se Tom i Hak danima pripremali da krenu u pećinu da traţe izgubljeno blago. pa su ga naterali da se sluţi ubrusom. I zaista su našli jedan kovčeg zlata.. Gospodin Dobins pogleda po razredu: "Ko je pocepao knjigu?". Tu provode dramatične trenutke iznureni od gladi i ţeđi. Našli su Indijanca mrtvog uleţećem poloţaju. Odbijao je da se vrati. Kad je Tom čuo tu vest pobledeo je. morao je da govori pristojno. strog postao je još stroţi. uradio Tom? Prvo je "pojeo" batine za "zakrmačenu" stranicu čitanke. Haka Fina je bogatstvo. Tako su se pomirili. pa reče da će biti njegova briga da Toma prime u Narodnu vojnu akademiju.

0/4/.-0/ 40-. ../4/8::24: 3489 4.d. 5./0d.9 9.4:-9 ...8.9 .d0. 4748:: :50 3: . :d900.0 &-:e0307.3. 4.-4:57.. 2.279.00 857d.05.-:/0 9.94 940 9 03:/4.54-0304/ :/4. 054d0/.4 :7.3742 247. 9:-034-.03.0 947-0/:..575702. 8..20 430 57. 7.4e..80 .407.04 :./.909. #4-3.8:.d03:897.89..0 .4.30 94:..7020 5770/-0/40:d903./.0:3:97.30 94:0/347:5 &-748:: .05703:9..4/.09 &50 343.0/454..03.930 8:/.4/4308.3.89..09:d90:4-38: !7- .50 . %424.80 %42/703: .404 8974 0.:897.0.47050 3:.04:. 0-9304..05. 4 .%70.0.3.. 0894/894 ./8:-74.8:: 507: &89 2..9.40/.: 0750 30 90..9.:/7: 3:4.2424.0/038:d.5720:.. .930.9. 4804/30 4-3802.3 0:8.97.9: $.4970-./..03. %.48.4.48:80e.8.8.09489804/-7.480/..703::50 3:/./.: 42 5.3.7.3..72.5.42.79..2:./04 9.2..0 .80343./ :8:57097.7.9. 429. 00%4257.:-4/0 0e:92 942/48./ 5.%42.40/..3.3 /0d./0%42d:49:.4740/.34..8.0:89.%42:70.909.95495:3457.:9.:d9.0 24 /.0-4. .3.80570/.8:4/:d/.32.9.3..0/348.04370: $9.3/7:42 542.7.857d./0 0e:92 8.8080 .4/032 70 09.4/0/7.: %:574. : 8:80.907...8:807./.-308:73427:42. 0:-034-.#0-0: 3..%.0:34 /-..%4230 05729:/7: 3: . 34.40: 4:20894305724-.d34 /4. 2..7.9.-9 .....5743.40/.43034 3./.907. 4.057.480/084 0e:92 /404357d.989.3: 4::02 .2.48:80%42 .40: 030-3.4:0 0 02544 ..94.3.4 47..475789434 .8.%4243. 044/.7.%420 .d0 89745489.57./:3.4502039 %.80/084 !434.4..0d34 .74/3: .545:89 .9230.09..802./d:/. 00/.488. 94.08954-0/040 !.: 3/.3.4:34.480%42 $..e.d0 .40-9..0/7: 30 7.50742 $.:742.4054.74-: 9040/. 85: 9.94 !770/-.54.808: :-7:842 d.457.5:20708.574e:50 342 070284/..830 %420 8:4/:d/. 0/. 820 3..8:70.0.054.234.45..30 4854/34-38540/..:/. 0/.57..2../2:043.4 /:d8:/.04.054.4 .0890.844 /7: 9..43.8354..70/:4054. 0/.005703.:- -442 %4280:58.85:89 &d90 3.0 %42 :8474.405404-./.8/.30492.. :7./30-85...:4 03.4 .3.509 2.48.4/4d05. 859:0e.30. .7.9.:4. :50 3: %4270 /././.0-43/..4.:d0 $5: 9.3.8 :./02: . 8:3/.34. 80/.:8:80.3....:.484. 8:3.8..9.:3:97.2 !4800057 .d07 3.943/..02 0349.0/08.48034../040/.0 0007024074.: &5.0 %42.034 02.2.:-89.43d:.:0/342-:709:/00574.9d309703:90 3:7034/.3.5754/8.042 0304%42: 4. 944/ &/4..4..43: ..0-4..70d0/..0/.. :.4807.:d900.7.9089.:/.34. 04/%42.85:89 .0.4/.4/4.-7.547.43:.302..9.84304.930 -409.80./..48:805427 ./ 0e &84748::/54d097. 8..3. !427030 0.3.1!490754-0308:/3.-80.8:/..7:0::d900.24.!43:24-: 94894:d38.:3: ./4%42 !7./:97.. 9 50 308:5743.3.4-d. 030-24..0438.3:9 .890 &d9059.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful