P. 1
Tom Sojer - Ukratko

Tom Sojer - Ukratko

4.33

|Views: 30,254|Likes:
Veröffentlicht vonMarina Stanković

More info:

Published by: Marina Stanković on Oct 13, 2011
Urheberrecht:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2015

pdf

text

original

Tom Sojer

O piscu: Mark Tven
Mark Tven, najslavniji humorista Severne Amerike, čije je pravo ime bilo Samuel Langhorne Clemens (Samjuel Langhorn Klemens), rodio se 1835. godine u seocu Floridi (drţava Misurii) u siromašnoj trgovačkoj porodici. Ubrzo se porodica preselila u mestašce Hanibal, na reci Misisipi U tom neobičnom naselju svakojakih belaca i dobroćudnih crnačkih robova, čupavi i nestašni dečak proveo je najlepše dane svoga ţivota. Poznata su mu dela "Ţivot na Misisipiju; Doţivljaji Haklberi Fina, Jenki na dvoru kralja Artura, ali je svetsku slavu stekao romanom za decu "Pustolovine Toma Sojera". U njemu je Tven oţiveo uspomene iz svoga detinjstva. Nestašni junak ovog dela, Tom Sojer, rastao je u istim uslovima kao Tven. Tu ništa nije izmišljeno. Tvenove ličnosti zaista su ţivele. Sid je Tvenov mlađi brat, tetka Pola - majka. Poznavao je crnce slične Dţimu, a među drugovima bilo je dečaka kao što je Hak. Čak je postojala i strašna pećina koju opisuje - udaljena tri-četiri milje od mesta Hanibala niz reku Misisipi. A nedeljne škole, sudije, sveštenici i sluţba boţja bili su zaista onako dosadni kako ih je Tven opisao.

Glavni likovi u romanu:
Tom Sojer je glavni lik iz romana Marka Tvena "Pustolovine Toma Sojera". Ovo je jedan nestašni dečak koji nije imao roditelje, pa je ţiveo sa tetkom Polom. Imao je loknastu, smeđu kosu i plave oči. Ovaj dvanaestogodišnjak je prilično neposlušan zato što ga je tetka Pola terala da ide u školu. U školu nije voleo ići jer je morao rano da ustaje, da se češlja i lepo obuče pošto je obično bio raščupan i obučen u dronjke. Inače, to je pametan dečak, ume da lenčari i da se sluţi izmišljotinama, ali čim se suoči sa svetom tiranskih ljudi, čim neko od slabijih bude ugroţen, taj isti Tom se pretvara u visoko moralnu ličnost: on prima na sebe Bekinu krivicu i svedoči u korist Mafa, izlaţući opasnosti vlastiti ţivot. Poznat je po svojim pustolovinama i nestašlucima na obali reke Misisipi u SAD. Imao je malo prijatelja, ali samo jednog najboljeg Haklberi Fina, koji je bio odeven u odeću što su je ljudi bacili na smeće: sve rupa i zakrpa, sve sam boţiji dronjak. Šešir mu je bio ogromna razvalina, pantalone su mu visile na jednom naramnjaku. Hak se kretao kud je hteo, po lepom vremenu spavao je na stepenicama, kraj tuđih vrata, a po ruţnom vremenu u praznim burićima. Što se tiče psovki, bio je majstor od zanata. Rebeka Tačer (Thatcher) (Beki), divna plavooka devojčica sa ţutom kosom, spletenom u dve duge vitice koje su joj padale niz leđa, Tomova velika ljubav na prvi pogled.

Sporedni likovi:
Meri, Tomova rođaka, ima mnogo razumijevanja za njegove nestašluke. Ona se kao i Sid dobro ponaša, ali za razliku od njega, ona je iskreno naklonjena Tomu, a ne čini to kao Sid iz podlosti. Emi Lorens (Amy Lawrence), bivša Tomova devojka, koju on ostavlja kad se zaljubi u RebekuTačer. Malo mu je zbog toga neugodno pri njihovim susretima, ali nova ljubav polako nadjačava.

pa je i to jedan od razloga njegovog ponašanja. Ona obično ne uspeva. Uskoropoče izazivati jednog dečaka. I obrnuto. tetka Pola iznad svega ţeli da Tom bude cenjen i voljen. Fabula Roman počinje dozivanjem Toma. Ili. te okupio mnogodečaka s kojima je to uradio.pedagog. Ali i ovde je on umeo muku da preobrazi u zabavu i razonodu. prema onoj narodnoj"Spolja gladac . Mudro zar ne?) Škola i crkva za Toma su bile dva najdosadnija mesta na svetu. koje su donosile Bibliju na dar. "uzor-dečko". Tetka Pola doziva Tom Sojera na ručak. Dagas udovica . Tom izađe napolje. Vili Maferson. On je model dobrog ponašanja. jednostavna je ţena koja se bori da s ljubavlju disciplinuje sestrića. ja glasam za Toma. a ona ih dariva slatkišima.je vrlo poboţna i deca je doţivljavaju kao velikog prijatelja. Sve suprotno od Toma koji uţiva u nevoljama. Međutim. je još jedan "uzor-dečko". Indijanac Dţo . njih dvojica se potukoše. Nepokornost prema pravilima starijih. Ako mene pitate. a planira da unakazi udovicu Daglas.nasilnik.Tom Sojer je izašao napolje. izlaţući opasnosti vlastiti ţivot. ali su mu se oni na kraju osvetili. jer je zbog rase bio isključen iz društva. Tema romana: Vragolije Toma Sojera Ideja (poruka) romana: Dečiju sklonost ka nestašlucima treba razumeti kao prirodan bunt mladosti protiv "okova" društvene zajednice. Tetka Pola . kako je u sred . ali i zato što im je uvek nabijan na nos da se na njega ugledaju". ili kad svedoči u korist neduţnog Mafa. sedam crvenih i desetak plavih cedulja. ali je prilično hladan i površan. Setite se kako je "zaradio" sedam ţutih. Nakon ručka. nesrećni pijanac i prijatelj Indijanca Dţoa. koji su prihvatili lance. Tom se kao i uvek mota po okolnim ulicama i stalno je napolju. a kući se vratio kasno. a mrze i dečaci i devojčice iz istih razloga kao u ovoj priči. Veoma je zahvalan Tomu i Haku koji su svojim svedočenjem spasili ga od optuţbi za ubistvo. Dečaci su ga mrzeli zbog njegove dobrote. U njen dom često dolaze deca.Dečak je otišao plačući. jer se prethodnog dana tukao i valjao po prašini. pa su mu drugari čak davali poklone samo da bi i oni farbali. a vi? Sid . Maf Poter. ali je zato srdačan i omiljen u društvu vršnjaka. jača duh i karakter ličnosti što se u Toma ispoljava kad štiti slabije. Brine za njegovu sigurnost i plaši se da gapreviše sputava. Tetka jednostavno nije mogla da veruje kako je on to brzo učinio. Pravio se da obavlja veoma stručan posao. Škole su danas pune "tomovasojera" više nego ikad. Na posletku. a nađe se i neki "Vili Maferson" koga vole nastavnici. Sutradan.unutra jadac"(vidi uglađenog Sida). tetka Pola dade Tomu zadatak da ofarba ogradu da mu "subotnji odmor pretvori u robiju".Tomov polu-brat. Knjiţevni rod: epika Knjiţevna vrsta: roman Mesto i vreme radnje: Radnja se odvija krajem 19-og veka na obali reke Misisipi u Americi. loše se ponaša.Tomova tetka i čuvar. inače pola belac. pa i Tom i Beki. Veoma je strog prema učenicima: kaţnjava ih batinama.Međutim. (Vidi scenu s mačkom i perikom). Dobins . On je. Njegova ambicija da budelekar je propala i on je postao teška pijanica.G. ( Kako? Tako što je posao pretvorio u zabavu. ni Mark Tven nije imao mnogo ljubavi za njega. Po svemu sudeći. lopov i na kraju ubica. Ljubazna je prema Haku čak i pre nego što joj on sačuva ţivot. pomalo je tuţan lik. ponos i dika svih starijih gospi.

. e kreveljio se . Tom je do ovih vaţnih papirića došao tako što je za njih trampio klikere. spazi prazno mesto kod Rebeke u redu za devojčice. već je odavno zaspao. koju je on zvao buba štipavica. jednom rečju: upotrebio je svaku veštinu koja bi mogla da zanese jednu devojčicu i stekne njeno odobravanje". . Pobledeli su kao krpa. Za to je na učiteljevo pitanje dao zastrašujući odgovor: -Zadrţao sam se u razgovoru sa Haklberijevim Finom.da se pokaţe. te je morao drugom da ustupi kolajnu medalju koju je sa toliko ponosa već mesecima nosio na grudima kao znak odlikovanja za dobar uspeh. Sid. Nije vredno toga jedan dan da ne ide u školu. nego i kaznu da sedi sa devojčicom. odlučili su da će da se zakunu da neće progovoriti ni reči. Te tako Toma uznesoše na visoko postolje. Tako je zaradio. Stajali su iza jednog nadgrobnog spomenika. Uskoro se gradićem pronese vest o zločinu Mafa Potera. Na času zemljopisa pretvorio je jezera u planine. Buba je leţala na leđima. a ubrzo potom i "veridba" i naravno. samo što se nije istopio od miline. a napolju ga je čekao Haklberi Fin. Tomovmlađi brat. ono volim te krupnim slovima. Jedan od kriminalaca bio je i Indijanac Dţo. čitav jedan minut".Na času čitanja Tom je nadrljao kao nesrećnik. njegov verni drug. Voters nije očekivao da mu sa te strane izađe zatočenik bar za narednih desetak godina! Ali nema vrdanja . izvadio veliku bubu jelenka.ti. Bilo je veče. pa ne bi išao u školu. I odmah se dao na "izvođenje" .i pođe u školu. jer iskoristi priliku da se udvara Tačerovoj. i to iz petinih ţila: e ćuškao je drugare. Tom se doseti da bi bilo dobro da ga boli zub. a tek svet! Buba jelenak "štipavica" Osvanu ponedeljak. Ipak. a u tom trenutku Tom skoči.. istrunuli dabogda. Međutim.crkvene besede dok su se svi pomalo dosađivali. Kako se Tom udvara Tačerovoj? "Ali kad je spazio onu malu pridošlicu." Šta je ovde zanimljivo? Dok su ostala deca učila napamet izreke iz Biblije. u ruci drţi sedam ţutih. Tetka reče da treba da izvadi zub.. Svet se ćutke zabavljao gledanjem ovog prizora. Tom je po običaju zakasnio na časove i znao je da tu nikakva laţ neće ga spasiti batina.čekovi punovaţni i isplatiti se moraju. Buba ga štipnu za prst i Tom je baci na sred crkve. Čime je Tom skrenuo paţnju na sebe u crkvi? " I sad . Pribliţavali su se mestu gde se stvarao zvuk. Napisali su krvlju ovu zakletvu : „ Hak Fin i Tom Sojer se kunu da neće pisnuti. Dok je smišljao odgovor. I znate već da se ponovo ne vraćamo na ovu temu tu je pala ljubav. Na času pravopisa uroljao se na bebinskim rečima dok dibidus nije uprskao kao ćuran motku..i traţi Bibliju! To je bio grom iz vedra neba.). (za jednu plavu cedulju trebalo je dve izreke itd. pa se napući i okrete mu leđa. Tom izađe kroz prozor. a reke u kontinente. Neka smesta padnemo mrtvi ako šta kazali. to za Toma beše velika nagrada. Otišao je u školu. boţe. Videli su tri čoveka koji su zakopavali jednog na nosilima. Uzeše iglicu od mesinga i iscediše kap krvi iz kaţiprsta. Ali vrhunac zabave dogodio se kad je jedna radoznala pudlica htela da ulovi jelenka koji je šćapi. Pitali su se da li mrtvima smeta što su oni tu. a da uz to ide vaditi zub. e čupkao ih za kose. Ujutro. sedam crvenih i deset plavih . udice i druge kerefeke. znaj. ne samo silne batine. ispade Tom Sojer. koprcajući se. "Dečko stade kradimice da baca pogled na devojčicu. To je Tomu teško padalo jer je počinjala škola. Nakon izvesnog vremena čuli su udaranje lopatom. Kako je pas reagovao ne treba ni govoriti. Otišli su na groblje. Ona to zapazi. planine u reke. Sid je već bio obučen. Razgovarali su da li da prijave slučaj. kad se probudio. Tom se vrati kući u gluvo doba noći.

Deca su se dozivala iz glasa. a na brodu sa Hakom i Tomom bio je i Dţo Harper. a uraganski vihor koji se pridigao stade tući tlo šibom od kiše. Tom lek daje mačku i tetka Pola se uverila da leka zaista nestaje iz bočice. zaturivši glavu što je igda mogao. Tetka je bila u isto vreme i ljuta. Zato mu daje čudotvorni lek "ubi-bol". Sad se tek spusti pljusak kao iz kabla. Tetka Pola je naišla baš kad treba da ga vidi kako se premeće preko glave. samo. a svetu obznani što ga je grlo nosilo da je srećan kao niko njegov. U sudnici. Kako Beki vraća udarac? Flertuje sa Alfredom Templom koga je Tom izmakljao prvog dana. Svi bi da prisustvuju. a da je i ovde bar malo bio bolji". Tetka Pola: "Nije bio rđavo dete. spoticao se o nameštaj. U gradiću nije bilo ni malo smeha. njihov stari prijatelj. Građani su ih smatrali mrtvima jer je njihova odeća ostala u koritu reke. ali nesebičan do krajnosti. pa se raţdţilitao po sobi. Stara se gospa skamenila od zaprepašćenja. eto. U jednom trenutku Tom je bio gotov da iskoči ispod kreveta i brigu udari na veselje. Onda se stuštio kroz čitavu kuću. Poče oluja. bio je Indijanac Dţo. Deca govore sve najlepše o Tomu i Dţou. takođe.. Sad je Tom nameravao da na svoju sahranudođe i svima otkrije istinu da su oni ţivi i zdravi. Oluja (deskripcija) navod iz knjige Kroz drveće je urlao vihor i kako bi se čega dočepao. Beki je bila presrećna kad je videla da Tom pati. spreman na svaki obešenjakluk. Džo i Hak odlaze u gusare Sedmicu dana kasnije krenuli subrodićem na jedno ostrvo. Sveštenik. Pravio se da je gusar. Meri plače i s vremena na vreme. Tom se toliko zabrinuo da je tetka Pola pomislila da je bolestan. tako bih mogla reći. Druţina se provodi u igri. pa dobar. obarao saksije s cvećem i načinio sve opšti krkljanac. Tetka se začudila. Međutim. kaţe lepu reč o Tomu. Sid.Niko nije ni slutio da su Tom i Hak svedoci toga. Kako reaguje mačak? "Pera poskoči neka dva jarda uvis. ( Ovo je meni najsmešniji prizor u romanu. izvi se u paradni marš po čitavoj sobi. a svud za sobom ostavljao je vašar i pustoš. Meri i Dţova majka. Pribili su se jedan uz drugog i gledali u logorsku vatru. ne zna šta će od nestašluka.) Tom. Flert Beki priča o izletu koji će organizovati. Beki Tačer tuguje: "Kuku. nego da se tako izrazim. Okačenjak. ali odustaje od te namere i vraća se u logor i druţini priča svoje pustolovine." Dečaci se veoma uplašiše. bajagi. stade ga bajno kliktanje. Bili su izgubljeni na pustom ostrvu.. pa od pomamne radosti. nalazi reči pohvale za "pokojne" dečake.. Tu su i jeli… igrali se. Mirno je davao svoj iskaz. ali urlik vihora i tresak gromova sasvim su im zaglušili glasove. Tom nije zainteresovan. ţdrebence jedno". ali i srećna zbog toga što je Tom ţiv. koji se kleo da nije kriv. nestašno. Tom se vratio kući. vetropir. . da mi je bar ono njegovo mesingano dugme". Onda se ispravi na straţnje noge. Oko ponoći Dţo probudi dečake. Gospođa Harper: "Pa isti je takav bio i moj Dţo." U međuvremenu Beki se razbolela. Tom se tajno vraća kući. dok je ona spavala.. Povratak dečaka Napokon. on došao i poljubio je. sve u kovitlac. Sid: "Ja se nadam da je Tomu bolje tamo gde je sada. A zaslepljujuća munja sve je vijala drugu i zaglušeni grom zaglušivo stizao gromove. a Tom razmišlja o Beki. Tetka Pola zacvili jer dečaka nije bilo nigde i mislili su da su se udavili. Sakriven ispod kreveta sluša kako razgovaraju: tetka Pola. Tom je rekao tetki da je jedne noći. sve bi se pod njim razlelekalo. đavo i po. što samo moţe biti". oponašajući junake iz romana Robin Hud. Svi dečaci iz grada pričalisu o tome ko je zadnji video Toma Sojera.

Tako su se pomirili. Ponovo je poveden slučaj ubistva. a i to što je štićenik udovice Daglas."Morao je da jede sve noţem i viljuškom. morao je da govori pristojno. Ni glaska. Tom i Beki su odlučilida idu na izlet. Gospodin Dobins pogleda po razredu: "Ko je pocepao knjigu?". Nadao se da će od Toma biti veliki pravnik ili vojskovođa. uvelo u visoko društvo. (Ova scena je . ali sa dve torbe dukata. bilo je tačno 12000 dolara (u zlatu)."Baš to ga je nateralo da pobegne od udovice. Došao je raspust. Nailazi Tom i ona nehotimice pocepa prvu stranicu. Međutim. smešnija od one sa "ubi-bolom"). Tom dreknu: . zapravo. Udovica Daglas dala je Hakov novac "na priplod sa šest odsto". Deca su recitovala za kraj školske godine.. Uplaši se da će je Tom prijaviti. a sudija Tačer. Za vreme priredbe dok je učitelj na tabli nesigurnom rukom crtao mapu Amerike sa tavana spuštala se mačka svezane glave i usta da ne mauče.. Kući su se vratili potpuno prljavi od ilovače.. Ona bledi. imamo zakletvu ove druţine. Naime. Spuštala se niz konac i šapama mlatarala da bi se za nešto uhvatila te tako dočepa učiteljevu vlasulju (periku). Kao svedok pojavio se i Tom. Tu provode dramatične trenutke iznureni od gladi i ţeđi.Ja sam! Posle je Beki prišla Tomu i rekla: "Tome. koleba se. Priredba je prekinuta. Govorio je da običan dečak nikad ne bi spasio njegovu kćer iz pećine. Ubrzo su ušli. U pećini oni zalutaju. Uskoro su ih ljudi počeli traţiti. Odlučili su da kopaju bilo gde. Tom reši da prođu pećinom. Indijanca Dţoa sahraniše uz sami ulaz upećinu. Hteo je da kaţe da je on svedok i da je video šta se desilo. Kad je Tom čuo tu vest pobledeo je. Pa unutra je još uvek bio Indijanac Dţo! Brzo su ušli u pećinu. ali kad ču da ga Tom neće primiti u druţinu.. Iz pećine su pronašli izlaz pet milja daleko niz reku. strog postao je još stroţi. Učitelj pita i Rebeku. Stanovnici grada suodlučili da zatvore pećinu gvozdenim rešetkama kako se niko više ne bi mogao izgubiti.Međutim. A tek kad mu je ona ispriča kako je u školi umesto nje primio batine.inače. čašom i tanjirom. Svi u gradiću su pretraţili svoje kuće ne bi li našli štogod.Međutim. kako si samo mogao da budeš tako plemenit". Našli su Indijanca mrtvog uleţećem poloţaju. Tom ga pronalazi u jednom buretu gde je proveo celu noć. Tako su se Tom i Hak danima pripremali da krenu u pećinu da traţe izgubljeno blago. Učitelj. Njihovo prijateljstvo trebalo je biti večno. Na kraju romana. moţda. Tom uskoro zaţeli da idu traţiti izgubljeno blago. Kako su se đaci osvetili učitelju Dobinsu? Pribliţavao se raspust.Pomirenje Beki zaviruje u učiteljevu knjigu. pa reče da će biti njegova briga da Toma prime u Narodnu vojnu akademiju. U isti mah dečaci je povukoše na tavan zajedno sa perikom. to im dosadi. on je pratio Indijanca Dţoa i video je da on čuva nešto u jednoj rupi. Nekoliko dana kasnije. Tom se upisao u novu druţinu koja se zvala Trezvena mladeţ. Šta je. sudija je bio zaista ganut. Hak popusti. dok je on pričao Maf Poter pobegne iz sudnice. pa su ga naterali da se sluţi ubrusom. Uzbuđenje raste. to isto učini sa Tomovim novcem. Sve je iispričao kako se desilo. a zatim neka pohađa najbolju pravnu školu u zemlji. Bekin otac je stekao veliko mišljenje o Tomu. pa su se igrali. Krvlju su se zakleli da će jedan drugom pomagati kad god su umogućnosti. Ispituje đake. Haka Fina je bogatstvo. Odbijao je da se vrati. Svetlost se odbi i razli sa učiteljeve ćele jer je molerov sin pozlatio. Robina Huda. jer je mislio da je unutra novac. . Dobins je imao naviku da se pred velike prilike napije. na tetka Polinu molbu. uradio Tom? Prvo je "pojeo" batine za "zakrmačenu" stranicu čitanke. Kad su izbrojali zlatnike. sve više poče da se seća one noći na groblju. I zaista su našli jedan kovčeg zlata.

../. 0:-034-..844 /7: 9.2.0-4..80.34. ..4 :7.%4230 05729:/7: 3: ...4/032 70 09.8/.-308:73427:42. 859:0e.:4 03.302. 9:-034-.0/038:d... 044/.48..8.4 .8 :.7:0::d900.20 430 57.80 .0890. 5./.907.0 .04:.85:89 .7....0:89.8354./30-85.3. 00%4257.:0/342-:709:/00574.9.. 0-9304. 94.#0-0: 3..054.0.42.40/.3.34.:/.. 944/ &/4.3.45.4/4d05. 8:3.4.8:4/:d/.407.907..4740/.3.40/.405404-.:4.43:.94 !770/-.0/454..50 .97.:742.:3: .34.3..8. 4748:: :50 3: .30 4854/34-38540/.48:80e.509 2.808: :-7:842 d.04 :.: &5.09.4 47.d03:897. 030-24.48:805427 ./....042 0304%42: 4. 4.:/7: 3:4.: 3/. 2.0/7: 30 7..-:/0 9./04 9..4/4..94 940 9 03:/4.3:9 .909.9. 429./0%42d:49:.3..08954-0/040 !.0.4054.00 857d./02: .034 02. !427030 0. 8.575702.054.0/4/.480/.909.d0 89745489.0 %42. 85: 9.3.9: $.95495:3457..4:34.3: 4::02 .3.03. 4804/30 4-3802.:/. 0/.5:20708.79.05.3. 8.3.43034 3.43: . 4 ..4/0/7.:-89.%42... 00/.0.03...4...5754/8.7.8. :d900../.%70.d0 .9.-4:57.703::50 3:/.74-: 9040/./..40/.0.74/3: .4:0 0 02544 ..545:89 .0/.574e:50 342 070284/.057./8:-74.47050 3:.70d0/.9.40: 4:20894305724-.3.9../ 0e &84748::/54d097./.43.0 &-:e0307. ...0/348.48...9.830 %420 8:4/:d/.84304.0-4.7.4/.3.72.24.30 94:0/347:5 &-748:: .890 &d9059.2. 0/..05703:9.09 &50 343.57..404 8974 0.: 0750 30 90.:8:80. 054d0/. %424.9d309703:90 3:7034/.%4243. 820 3.0 %42 :8474....03.04..30.802.8080 .7. .0:3:97./040/.:d900.30 94:.8:70.. 0894/894 .9089. :./0 0e:92 8.9.4. #4-3.0/08.:897.d.4e.48034.4:-9 .0 .09489804/-7.005703..7020 5770/-0/40:d903.30492./0d.4/4308.:d9.54.4 /:d8:/.5.8.d0.930 8:/..3.3 /0d.0:34 /-..05..5720:..9.70/:4054. 7.2..57.7.4970-. 4.2:.3.8:: 507: &89 2./ :8:57097.8:/.4.4 .7. 2.80343.3./4/8::24: 3489 4.488..-80... : 8:80.80 %42/703: .: %:574.40-9.457../.09:d90:4-38: !7- .-0/ 40-.4.480%42 $.4502039 %.989.40: 030-3..%420 .5743. 80/..9 .930 -409./4%42 !7.930. 04/%42.%.4-d.!43:24-: 94894:d38.85:89 &d90 3..43d:.0438.d34 /4.80/084 !434.8.7.943/.:d0 $5: 9.480/084 0e:92 /404357d.4807.02 0349.0-43/.2 !4800057 ..484.-7. %.8:807.32.857d.8./2:043.3 0:8..:-4/0 0e:92 942/48. 0/.547.8:.%42:70./:97.-9 .:- -442 %4280:58.2.04370: $9.: 42 5./.0 0007024074.80570/.2424.. :7.9230.279./d:/..:3:97.:..54-0304/ :/4./ 5. .. :50 3: %4270 /.0 947-0/:./.0 24 /.234. 8:3/.89.89.3742 247.3.9.. 34.3.48:80%42 .0d34 .94.4/.:9.50742 $.1!490754-0308:/3..e.d07 3./:3.475789434 ./.3/7:42 542. 9 50 308:5743.9 9.

You're Reading a Free Preview

Herunterladen
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->