Tom Sojer

O piscu: Mark Tven
Mark Tven, najslavniji humorista Severne Amerike, čije je pravo ime bilo Samuel Langhorne Clemens (Samjuel Langhorn Klemens), rodio se 1835. godine u seocu Floridi (drţava Misurii) u siromašnoj trgovačkoj porodici. Ubrzo se porodica preselila u mestašce Hanibal, na reci Misisipi U tom neobičnom naselju svakojakih belaca i dobroćudnih crnačkih robova, čupavi i nestašni dečak proveo je najlepše dane svoga ţivota. Poznata su mu dela "Ţivot na Misisipiju; Doţivljaji Haklberi Fina, Jenki na dvoru kralja Artura, ali je svetsku slavu stekao romanom za decu "Pustolovine Toma Sojera". U njemu je Tven oţiveo uspomene iz svoga detinjstva. Nestašni junak ovog dela, Tom Sojer, rastao je u istim uslovima kao Tven. Tu ništa nije izmišljeno. Tvenove ličnosti zaista su ţivele. Sid je Tvenov mlađi brat, tetka Pola - majka. Poznavao je crnce slične Dţimu, a među drugovima bilo je dečaka kao što je Hak. Čak je postojala i strašna pećina koju opisuje - udaljena tri-četiri milje od mesta Hanibala niz reku Misisipi. A nedeljne škole, sudije, sveštenici i sluţba boţja bili su zaista onako dosadni kako ih je Tven opisao.

Glavni likovi u romanu:
Tom Sojer je glavni lik iz romana Marka Tvena "Pustolovine Toma Sojera". Ovo je jedan nestašni dečak koji nije imao roditelje, pa je ţiveo sa tetkom Polom. Imao je loknastu, smeđu kosu i plave oči. Ovaj dvanaestogodišnjak je prilično neposlušan zato što ga je tetka Pola terala da ide u školu. U školu nije voleo ići jer je morao rano da ustaje, da se češlja i lepo obuče pošto je obično bio raščupan i obučen u dronjke. Inače, to je pametan dečak, ume da lenčari i da se sluţi izmišljotinama, ali čim se suoči sa svetom tiranskih ljudi, čim neko od slabijih bude ugroţen, taj isti Tom se pretvara u visoko moralnu ličnost: on prima na sebe Bekinu krivicu i svedoči u korist Mafa, izlaţući opasnosti vlastiti ţivot. Poznat je po svojim pustolovinama i nestašlucima na obali reke Misisipi u SAD. Imao je malo prijatelja, ali samo jednog najboljeg Haklberi Fina, koji je bio odeven u odeću što su je ljudi bacili na smeće: sve rupa i zakrpa, sve sam boţiji dronjak. Šešir mu je bio ogromna razvalina, pantalone su mu visile na jednom naramnjaku. Hak se kretao kud je hteo, po lepom vremenu spavao je na stepenicama, kraj tuđih vrata, a po ruţnom vremenu u praznim burićima. Što se tiče psovki, bio je majstor od zanata. Rebeka Tačer (Thatcher) (Beki), divna plavooka devojčica sa ţutom kosom, spletenom u dve duge vitice koje su joj padale niz leđa, Tomova velika ljubav na prvi pogled.

Sporedni likovi:
Meri, Tomova rođaka, ima mnogo razumijevanja za njegove nestašluke. Ona se kao i Sid dobro ponaša, ali za razliku od njega, ona je iskreno naklonjena Tomu, a ne čini to kao Sid iz podlosti. Emi Lorens (Amy Lawrence), bivša Tomova devojka, koju on ostavlja kad se zaljubi u RebekuTačer. Malo mu je zbog toga neugodno pri njihovim susretima, ali nova ljubav polako nadjačava.

I obrnuto.Tom Sojer je izašao napolje. Tom se kao i uvek mota po okolnim ulicama i stalno je napolju. jača duh i karakter ličnosti što se u Toma ispoljava kad štiti slabije. Dečaci su ga mrzeli zbog njegove dobrote. Maf Poter. Tetka jednostavno nije mogla da veruje kako je on to brzo učinio. Na posletku.Međutim.Tomov polu-brat. ni Mark Tven nije imao mnogo ljubavi za njega. Nakon ručka. jer je zbog rase bio isključen iz društva. (Vidi scenu s mačkom i perikom). ja glasam za Toma.je vrlo poboţna i deca je doţivljavaju kao velikog prijatelja.unutra jadac"(vidi uglađenog Sida). ponos i dika svih starijih gospi.Tomova tetka i čuvar. Tetka Pola doziva Tom Sojera na ručak. Ona obično ne uspeva. Njegova ambicija da budelekar je propala i on je postao teška pijanica. koji su prihvatili lance. ali i zato što im je uvek nabijan na nos da se na njega ugledaju". Nepokornost prema pravilima starijih. prema onoj narodnoj"Spolja gladac . On je model dobrog ponašanja. pomalo je tuţan lik. Veoma je strog prema učenicima: kaţnjava ih batinama. sedam crvenih i desetak plavih cedulja. "uzor-dečko". Fabula Roman počinje dozivanjem Toma. U njen dom često dolaze deca. Veoma je zahvalan Tomu i Haku koji su svojim svedočenjem spasili ga od optuţbi za ubistvo. loše se ponaša. Sutradan. te okupio mnogodečaka s kojima je to uradio.pedagog. Indijanac Dţo . Mudro zar ne?) Škola i crkva za Toma su bile dva najdosadnija mesta na svetu. Knjiţevni rod: epika Knjiţevna vrsta: roman Mesto i vreme radnje: Radnja se odvija krajem 19-og veka na obali reke Misisipi u Americi. Škole su danas pune "tomovasojera" više nego ikad. jednostavna je ţena koja se bori da s ljubavlju disciplinuje sestrića.Dečak je otišao plačući. Tetka Pola . ali su mu se oni na kraju osvetili. a planira da unakazi udovicu Daglas. tetka Pola dade Tomu zadatak da ofarba ogradu da mu "subotnji odmor pretvori u robiju". ( Kako? Tako što je posao pretvorio u zabavu. Dobins . a ona ih dariva slatkišima. ali je zato srdačan i omiljen u društvu vršnjaka. izlaţući opasnosti vlastiti ţivot. Međutim. Ali i ovde je on umeo muku da preobrazi u zabavu i razonodu. kako je u sred . Vili Maferson. Tom izađe napolje. Setite se kako je "zaradio" sedam ţutih. On je. Uskoropoče izazivati jednog dečaka. pa su mu drugari čak davali poklone samo da bi i oni farbali. Ljubazna je prema Haku čak i pre nego što joj on sačuva ţivot. Po svemu sudeći. jer se prethodnog dana tukao i valjao po prašini. njih dvojica se potukoše. a kući se vratio kasno. Ako mene pitate. a vi? Sid . tetka Pola iznad svega ţeli da Tom bude cenjen i voljen. inače pola belac. Pravio se da obavlja veoma stručan posao.nasilnik. a mrze i dečaci i devojčice iz istih razloga kao u ovoj priči. Brine za njegovu sigurnost i plaši se da gapreviše sputava. ili kad svedoči u korist neduţnog Mafa. ali je prilično hladan i površan. Sve suprotno od Toma koji uţiva u nevoljama. lopov i na kraju ubica. Ili.G. nesrećni pijanac i prijatelj Indijanca Dţoa. koje su donosile Bibliju na dar. pa i Tom i Beki. Dagas udovica . je još jedan "uzor-dečko". pa je i to jedan od razloga njegovog ponašanja. Tema romana: Vragolije Toma Sojera Ideja (poruka) romana: Dečiju sklonost ka nestašlucima treba razumeti kao prirodan bunt mladosti protiv "okova" društvene zajednice. a nađe se i neki "Vili Maferson" koga vole nastavnici.

Bilo je veče. a u tom trenutku Tom skoči. a tek svet! Buba jelenak "štipavica" Osvanu ponedeljak. I znate već da se ponovo ne vraćamo na ovu temu tu je pala ljubav. samo što se nije istopio od miline. Buba je leţala na leđima. Pobledeli su kao krpa. Ali vrhunac zabave dogodio se kad je jedna radoznala pudlica htela da ulovi jelenka koji je šćapi.i pođe u školu. znaj. Dok je smišljao odgovor. Jedan od kriminalaca bio je i Indijanac Dţo. nego i kaznu da sedi sa devojčicom.). Nije vredno toga jedan dan da ne ide u školu. spazi prazno mesto kod Rebeke u redu za devojčice. kad se probudio. koju je on zvao buba štipavica. te je morao drugom da ustupi kolajnu medalju koju je sa toliko ponosa već mesecima nosio na grudima kao znak odlikovanja za dobar uspeh. Na času pravopisa uroljao se na bebinskim rečima dok dibidus nije uprskao kao ćuran motku. . Sid je već bio obučen." Šta je ovde zanimljivo? Dok su ostala deca učila napamet izreke iz Biblije. Tomovmlađi brat. Uzeše iglicu od mesinga i iscediše kap krvi iz kaţiprsta. ono volim te krupnim slovima. Neka smesta padnemo mrtvi ako šta kazali. e čupkao ih za kose. Voters nije očekivao da mu sa te strane izađe zatočenik bar za narednih desetak godina! Ali nema vrdanja . Tetka reče da treba da izvadi zub.ti. pa se napući i okrete mu leđa. jer iskoristi priliku da se udvara Tačerovoj. Ipak. ispade Tom Sojer. Te tako Toma uznesoše na visoko postolje. Tom je do ovih vaţnih papirića došao tako što je za njih trampio klikere.crkvene besede dok su se svi pomalo dosađivali. u ruci drţi sedam ţutih. koprcajući se. sedam crvenih i deset plavih . Pribliţavali su se mestu gde se stvarao zvuk. Uskoro se gradićem pronese vest o zločinu Mafa Potera. Nakon izvesnog vremena čuli su udaranje lopatom. Svet se ćutke zabavljao gledanjem ovog prizora.. Ujutro. I odmah se dao na "izvođenje" . izvadio veliku bubu jelenka. To je Tomu teško padalo jer je počinjala škola. Pitali su se da li mrtvima smeta što su oni tu. istrunuli dabogda. Sid. Čime je Tom skrenuo paţnju na sebe u crkvi? " I sad .Na času čitanja Tom je nadrljao kao nesrećnik. Tako je zaradio. e kreveljio se . Tom je po običaju zakasnio na časove i znao je da tu nikakva laţ neće ga spasiti batina. a ubrzo potom i "veridba" i naravno.čekovi punovaţni i isplatiti se moraju. a napolju ga je čekao Haklberi Fin.. Kako se Tom udvara Tačerovoj? "Ali kad je spazio onu malu pridošlicu.da se pokaţe. jednom rečju: upotrebio je svaku veštinu koja bi mogla da zanese jednu devojčicu i stekne njeno odobravanje". pa ne bi išao u školu. udice i druge kerefeke. Tom se doseti da bi bilo dobro da ga boli zub. njegov verni drug.i traţi Bibliju! To je bio grom iz vedra neba. (za jednu plavu cedulju trebalo je dve izreke itd. odlučili su da će da se zakunu da neće progovoriti ni reči. Otišao je u školu. Na času zemljopisa pretvorio je jezera u planine. Tom se vrati kući u gluvo doba noći. Videli su tri čoveka koji su zakopavali jednog na nosilima. Za to je na učiteljevo pitanje dao zastrašujući odgovor: -Zadrţao sam se u razgovoru sa Haklberijevim Finom. Razgovarali su da li da prijave slučaj. i to iz petinih ţila: e ćuškao je drugare. već je odavno zaspao. boţe. Kako je pas reagovao ne treba ni govoriti. "Dečko stade kradimice da baca pogled na devojčicu.. Napisali su krvlju ovu zakletvu : „ Hak Fin i Tom Sojer se kunu da neće pisnuti. ne samo silne batine. čitav jedan minut". Buba ga štipnu za prst i Tom je baci na sred crkve.. to za Toma beše velika nagrada. Tom izađe kroz prozor. Međutim. Ona to zapazi. a da uz to ide vaditi zub. planine u reke. Otišli su na groblje. Stajali su iza jednog nadgrobnog spomenika. a reke u kontinente.

ali nesebičan do krajnosti. sve u kovitlac. a da je i ovde bar malo bio bolji". zaturivši glavu što je igda mogao. Svi bi da prisustvuju. a svud za sobom ostavljao je vašar i pustoš. nalazi reči pohvale za "pokojne" dečake. bajagi. Tom se tajno vraća kući. samo. Deca govore sve najlepše o Tomu i Dţou. Druţina se provodi u igri. U sudnici. obarao saksije s cvećem i načinio sve opšti krkljanac. izvi se u paradni marš po čitavoj sobi. a na brodu sa Hakom i Tomom bio je i Dţo Harper. pa od pomamne radosti. pa se raţdţilitao po sobi. takođe. ali odustaje od te namere i vraća se u logor i druţini priča svoje pustolovine. U jednom trenutku Tom je bio gotov da iskoči ispod kreveta i brigu udari na veselje. a svetu obznani što ga je grlo nosilo da je srećan kao niko njegov. Povratak dečaka Napokon. a uraganski vihor koji se pridigao stade tući tlo šibom od kiše. Kako Beki vraća udarac? Flertuje sa Alfredom Templom koga je Tom izmakljao prvog dana. Tetka je bila u isto vreme i ljuta. njihov stari prijatelj.. ali urlik vihora i tresak gromova sasvim su im zaglušili glasove. Oko ponoći Dţo probudi dečake. spoticao se o nameštaj. kaţe lepu reč o Tomu. Oluja (deskripcija) navod iz knjige Kroz drveće je urlao vihor i kako bi se čega dočepao. Meri plače i s vremena na vreme. Poče oluja. Tetka Pola: "Nije bio rđavo dete. Tom nije zainteresovan. tako bih mogla reći. Onda se ispravi na straţnje noge. Bili su izgubljeni na pustom ostrvu. stade ga bajno kliktanje. koji se kleo da nije kriv. ţdrebence jedno". Okačenjak. Kako reaguje mačak? "Pera poskoči neka dva jarda uvis. Sveštenik." Dečaci se veoma uplašiše. bio je Indijanac Dţo.. Sid. on došao i poljubio je. ( Ovo je meni najsmešniji prizor u romanu. Tu su i jeli… igrali se. U gradiću nije bilo ni malo smeha.. Flert Beki priča o izletu koji će organizovati.. Tom se toliko zabrinuo da je tetka Pola pomislila da je bolestan. Džo i Hak odlaze u gusare Sedmicu dana kasnije krenuli subrodićem na jedno ostrvo. đavo i po. Sad je Tom nameravao da na svoju sahranudođe i svima otkrije istinu da su oni ţivi i zdravi. Tetka se začudila. Deca su se dozivala iz glasa.) Tom. da mi je bar ono njegovo mesingano dugme". Svi dečaci iz grada pričalisu o tome ko je zadnji video Toma Sojera. Tom lek daje mačku i tetka Pola se uverila da leka zaista nestaje iz bočice. Mirno je davao svoj iskaz. dok je ona spavala. Pravio se da je gusar. oponašajući junake iz romana Robin Hud. pa dobar. Građani su ih smatrali mrtvima jer je njihova odeća ostala u koritu reke. Međutim. Zato mu daje čudotvorni lek "ubi-bol". Sid: "Ja se nadam da je Tomu bolje tamo gde je sada. vetropir.Niko nije ni slutio da su Tom i Hak svedoci toga. Tetka Pola je naišla baš kad treba da ga vidi kako se premeće preko glave. Stara se gospa skamenila od zaprepašćenja. nego da se tako izrazim. nestašno. Tom se vratio kući. Gospođa Harper: "Pa isti je takav bio i moj Dţo. sve bi se pod njim razlelekalo. . A zaslepljujuća munja sve je vijala drugu i zaglušeni grom zaglušivo stizao gromove." U međuvremenu Beki se razbolela. ne zna šta će od nestašluka. Beki je bila presrećna kad je videla da Tom pati. spreman na svaki obešenjakluk. Sad se tek spusti pljusak kao iz kabla. što samo moţe biti". Tom je rekao tetki da je jedne noći. Pribili su se jedan uz drugog i gledali u logorsku vatru. a Tom razmišlja o Beki. Meri i Dţova majka. Tetka Pola zacvili jer dečaka nije bilo nigde i mislili su da su se udavili. eto. Beki Tačer tuguje: "Kuku. ali i srećna zbog toga što je Tom ţiv. Sakriven ispod kreveta sluša kako razgovaraju: tetka Pola. Onda se stuštio kroz čitavu kuću.

on je pratio Indijanca Dţoa i video je da on čuva nešto u jednoj rupi. I zaista su našli jedan kovčeg zlata. imamo zakletvu ove druţine. uvelo u visoko društvo. Ubrzo su ušli. a sudija Tačer. Stanovnici grada suodlučili da zatvore pećinu gvozdenim rešetkama kako se niko više ne bi mogao izgubiti. uradio Tom? Prvo je "pojeo" batine za "zakrmačenu" stranicu čitanke. Šta je. čašom i tanjirom. Tom ga pronalazi u jednom buretu gde je proveo celu noć. Tom se upisao u novu druţinu koja se zvala Trezvena mladeţ. Govorio je da običan dečak nikad ne bi spasio njegovu kćer iz pećine. Uskoro su ih ljudi počeli traţiti. sudija je bio zaista ganut.. Naime. Našli su Indijanca mrtvog uleţećem poloţaju. Svetlost se odbi i razli sa učiteljeve ćele jer je molerov sin pozlatio.Pomirenje Beki zaviruje u učiteljevu knjigu.Međutim. to isto učini sa Tomovim novcem. Učitelj pita i Rebeku. Uzbuđenje raste. U isti mah dečaci je povukoše na tavan zajedno sa perikom.Ja sam! Posle je Beki prišla Tomu i rekla: "Tome. Svi u gradiću su pretraţili svoje kuće ne bi li našli štogod. Njihovo prijateljstvo trebalo je biti večno. Priredba je prekinuta. Ispituje đake. Tom uskoro zaţeli da idu traţiti izgubljeno blago. jer je mislio da je unutra novac.. (Ova scena je . Udovica Daglas dala je Hakov novac "na priplod sa šest odsto". Sve je iispričao kako se desilo. Tu provode dramatične trenutke iznureni od gladi i ţeđi. smešnija od one sa "ubi-bolom"). Ponovo je poveden slučaj ubistva. moţda. zapravo. ali kad ču da ga Tom neće primiti u druţinu. Odbijao je da se vrati.inače. Haka Fina je bogatstvo. Za vreme priredbe dok je učitelj na tabli nesigurnom rukom crtao mapu Amerike sa tavana spuštala se mačka svezane glave i usta da ne mauče.. kako si samo mogao da budeš tako plemenit". Ni glaska. Bekin otac je stekao veliko mišljenje o Tomu. pa su ga naterali da se sluţi ubrusom.. Kao svedok pojavio se i Tom. Tako su se Tom i Hak danima pripremali da krenu u pećinu da traţe izgubljeno blago. Međutim. Tom dreknu: . Tom i Beki su odlučilida idu na izlet. Ona bledi. Kad su izbrojali zlatnike. U pećini oni zalutaju. Došao je raspust. Deca su recitovala za kraj školske godine. Spuštala se niz konac i šapama mlatarala da bi se za nešto uhvatila te tako dočepa učiteljevu vlasulju (periku). pa reče da će biti njegova briga da Toma prime u Narodnu vojnu akademiju. bilo je tačno 12000 dolara (u zlatu). Gospodin Dobins pogleda po razredu: "Ko je pocepao knjigu?". Indijanca Dţoa sahraniše uz sami ulaz upećinu. Na kraju romana. Pa unutra je još uvek bio Indijanac Dţo! Brzo su ušli u pećinu.Međutim. Odlučili su da kopaju bilo gde. Nailazi Tom i ona nehotimice pocepa prvu stranicu. Krvlju su se zakleli da će jedan drugom pomagati kad god su umogućnosti. to im dosadi. morao je da govori pristojno. pa su se igrali. na tetka Polinu molbu. dok je on pričao Maf Poter pobegne iz sudnice. A tek kad mu je ona ispriča kako je u školi umesto nje primio batine. Robina Huda."Morao je da jede sve noţem i viljuškom. ali sa dve torbe dukata. Nadao se da će od Toma biti veliki pravnik ili vojskovođa. Kući su se vratili potpuno prljavi od ilovače. Uplaši se da će je Tom prijaviti. Nekoliko dana kasnije. sve više poče da se seća one noći na groblju. a zatim neka pohađa najbolju pravnu školu u zemlji. Tako su se pomirili. Iz pećine su pronašli izlaz pet milja daleko niz reku. Učitelj. koleba se. Hteo je da kaţe da je on svedok i da je video šta se desilo. strog postao je još stroţi. Hak popusti. . Dobins je imao naviku da se pred velike prilike napije. a i to što je štićenik udovice Daglas. Kako su se đaci osvetili učitelju Dobinsu? Pribliţavao se raspust."Baš to ga je nateralo da pobegne od udovice. Tom reši da prođu pećinom. Kad je Tom čuo tu vest pobledeo je.

857d.907..4 ..5754/8...48:80%42 ..405404-. 0-9304..43:.4/.20 430 57.:/.84304./.48.40/. 04/%42. 2.054.4.3.7..%..9.4:0 0 02544 .9.45.480/.8:: 507: &89 2.509 2.0:34 /-..43. !427030 0.8.0/08. 8:3/. 5.8:807.48:805427 .9089.3. 8.930 -409..../ 5.703::50 3:/.40: 030-3./02: .4:-9 .2..04..054.404 8974 0.484.d07 3.0 %42.844 /7: 9.8.005703..:4 03.9.:d900.89.:8:80.909.0438.2 !4800057 .30 94:.. 4.9d309703:90 3:7034/./0d... 4804/30 4-3802.7...:3: .3742 247.7..89.4..00 857d. 00/.3.74/3: .3.0.3 /0d.48034.57.4970-.2.0 947-0/:.09. #4-3.9.9.9.e.d34 /4. 8.d03:897./d:/.34.: 3/./2:043.-0/ 40-.909.32.0/7: 30 7.03./ 0e &84748::/54d097.7.9.3:9 .04 :. 429.09489804/-7.04370: $9.3. 34..50742 $.4/4d05.0/348. 944/ &/4.2:.50 .74-: 9040/..30492.d0.4 47. 8:3.480%42 $. %.989. 0/.#0-0: 3..:d9.%4230 05729:/7: 3: .40/..03.:-4/0 0e:92 942/48.5720:.3.8:4/:d/.480/084 0e:92 /404357d. :50 3: %4270 /.0.0 0007024074....488.80343. :d900.9.7020 5770/-0/40:d903.0 %42 :8474.547.43034 3.943/..0/.907.%42.4 :7.. 054d0/.0-43/.40: 4:20894305724-./4%42 !7.4..808: :-7:842 d.4807./...97. 80/./.57.830 %420 8:4/:d/.:0/342-:709:/00574.72.2.:. .8/.-80.80/084 !434.545:89 .05.3/7:42 542.: 0750 30 90.4/.0/038:d.3. 94.. 7.%42:70. 859:0e.79.08954-0/040 !.54.0:3:97.2424.0-4.3.0/4/.4054..94 940 9 03:/4.5...5743.8.54-0304/ :/4.0/454.24.70/:4054.: %:574./.4..%70.94.:9.40-9.9230.: 42 5. 00%4257.-308:73427:42.302.80 %42/703: . 0:-034-.0890. 0/.09:d90:4-38: !7- .4 /:d8:/.930.4.234.-:/0 9...2. 0/.: &5....4502039 %.802..3.042 0304%42: 4.85:89 .574e:50 342 070284/..3: 4::02 . 044/.:3:97..9: $.80. 9:-034-. :7././8:-74.!43:24-: 94894:d38.4/4. :. 030-24.3.. 0894/894 .:897./04 9. 4 ..:-89..85:89 &d90 3.0 .7:0::d900..4/0/7.:742.8:70.8080 ..279.%420 .1!490754-0308:/3. 820 3.09 &50 343./0 0e:92 8.43: .4 .34.5:20708.9.../30-85.8. 2.034 02.95495:3457.7.4e../.8:/.d..04:.3... . .4740/..407.475789434 .0 &-:e0307.34.:4.. 4748:: :50 3: . .-4:57.0 .3.05703:9.43d:.3.0./4/8::24: 3489 4./:3.47050 3:..d0 89745489./ :8:57097.4/4308.930 8:/.9 .-9 ...30.8 :./.-7.80 ..9 9.8354.:d0 $5: 9.7.3.48:80e.057.4:34.02 0349.0-4.80570/.:- -442 %4280:58.890 &d9059.457. 4. %424.3.575702.05.0.30 94:0/347:5 &-748:: .03.7. 85: 9.d0 ..:/.8:.:/7: 3:4.70d0/.48..%4243.40/././:97. 9 50 308:5743...0 24 /./0%42d:49:.4/032 70 09.94 !770/-./.8.0:89.3.42.0d34 ./040/..3. : 8:80.3 0:8..30 4854/34-38540/.8./.4-d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful