Tom Sojer

O piscu: Mark Tven
Mark Tven, najslavniji humorista Severne Amerike, čije je pravo ime bilo Samuel Langhorne Clemens (Samjuel Langhorn Klemens), rodio se 1835. godine u seocu Floridi (drţava Misurii) u siromašnoj trgovačkoj porodici. Ubrzo se porodica preselila u mestašce Hanibal, na reci Misisipi U tom neobičnom naselju svakojakih belaca i dobroćudnih crnačkih robova, čupavi i nestašni dečak proveo je najlepše dane svoga ţivota. Poznata su mu dela "Ţivot na Misisipiju; Doţivljaji Haklberi Fina, Jenki na dvoru kralja Artura, ali je svetsku slavu stekao romanom za decu "Pustolovine Toma Sojera". U njemu je Tven oţiveo uspomene iz svoga detinjstva. Nestašni junak ovog dela, Tom Sojer, rastao je u istim uslovima kao Tven. Tu ništa nije izmišljeno. Tvenove ličnosti zaista su ţivele. Sid je Tvenov mlađi brat, tetka Pola - majka. Poznavao je crnce slične Dţimu, a među drugovima bilo je dečaka kao što je Hak. Čak je postojala i strašna pećina koju opisuje - udaljena tri-četiri milje od mesta Hanibala niz reku Misisipi. A nedeljne škole, sudije, sveštenici i sluţba boţja bili su zaista onako dosadni kako ih je Tven opisao.

Glavni likovi u romanu:
Tom Sojer je glavni lik iz romana Marka Tvena "Pustolovine Toma Sojera". Ovo je jedan nestašni dečak koji nije imao roditelje, pa je ţiveo sa tetkom Polom. Imao je loknastu, smeđu kosu i plave oči. Ovaj dvanaestogodišnjak je prilično neposlušan zato što ga je tetka Pola terala da ide u školu. U školu nije voleo ići jer je morao rano da ustaje, da se češlja i lepo obuče pošto je obično bio raščupan i obučen u dronjke. Inače, to je pametan dečak, ume da lenčari i da se sluţi izmišljotinama, ali čim se suoči sa svetom tiranskih ljudi, čim neko od slabijih bude ugroţen, taj isti Tom se pretvara u visoko moralnu ličnost: on prima na sebe Bekinu krivicu i svedoči u korist Mafa, izlaţući opasnosti vlastiti ţivot. Poznat je po svojim pustolovinama i nestašlucima na obali reke Misisipi u SAD. Imao je malo prijatelja, ali samo jednog najboljeg Haklberi Fina, koji je bio odeven u odeću što su je ljudi bacili na smeće: sve rupa i zakrpa, sve sam boţiji dronjak. Šešir mu je bio ogromna razvalina, pantalone su mu visile na jednom naramnjaku. Hak se kretao kud je hteo, po lepom vremenu spavao je na stepenicama, kraj tuđih vrata, a po ruţnom vremenu u praznim burićima. Što se tiče psovki, bio je majstor od zanata. Rebeka Tačer (Thatcher) (Beki), divna plavooka devojčica sa ţutom kosom, spletenom u dve duge vitice koje su joj padale niz leđa, Tomova velika ljubav na prvi pogled.

Sporedni likovi:
Meri, Tomova rođaka, ima mnogo razumijevanja za njegove nestašluke. Ona se kao i Sid dobro ponaša, ali za razliku od njega, ona je iskreno naklonjena Tomu, a ne čini to kao Sid iz podlosti. Emi Lorens (Amy Lawrence), bivša Tomova devojka, koju on ostavlja kad se zaljubi u RebekuTačer. Malo mu je zbog toga neugodno pri njihovim susretima, ali nova ljubav polako nadjačava.

Međutim. jača duh i karakter ličnosti što se u Toma ispoljava kad štiti slabije. Maf Poter. Dečaci su ga mrzeli zbog njegove dobrote.Tom Sojer je izašao napolje. Ili. Njegova ambicija da budelekar je propala i on je postao teška pijanica. a kući se vratio kasno. Indijanac Dţo .G. koje su donosile Bibliju na dar. Ako mene pitate. Ali i ovde je on umeo muku da preobrazi u zabavu i razonodu. ja glasam za Toma. kako je u sred . On je. Tetka jednostavno nije mogla da veruje kako je on to brzo učinio. a planira da unakazi udovicu Daglas.unutra jadac"(vidi uglađenog Sida). ali je zato srdačan i omiljen u društvu vršnjaka. koji su prihvatili lance.Tomov polu-brat. (Vidi scenu s mačkom i perikom). jer se prethodnog dana tukao i valjao po prašini. tetka Pola iznad svega ţeli da Tom bude cenjen i voljen. a nađe se i neki "Vili Maferson" koga vole nastavnici. je još jedan "uzor-dečko". ali i zato što im je uvek nabijan na nos da se na njega ugledaju". Pravio se da obavlja veoma stručan posao. izlaţući opasnosti vlastiti ţivot. I obrnuto. te okupio mnogodečaka s kojima je to uradio. Dobins . loše se ponaša.Dečak je otišao plačući. a mrze i dečaci i devojčice iz istih razloga kao u ovoj priči. Nepokornost prema pravilima starijih. ( Kako? Tako što je posao pretvorio u zabavu.nasilnik. Na posletku. Tom izađe napolje. Fabula Roman počinje dozivanjem Toma. Vili Maferson. Nakon ručka. Sve suprotno od Toma koji uţiva u nevoljama. Knjiţevni rod: epika Knjiţevna vrsta: roman Mesto i vreme radnje: Radnja se odvija krajem 19-og veka na obali reke Misisipi u Americi. Tetka Pola doziva Tom Sojera na ručak. a ona ih dariva slatkišima. Dagas udovica . pa i Tom i Beki. nesrećni pijanac i prijatelj Indijanca Dţoa. pomalo je tuţan lik.pedagog. jednostavna je ţena koja se bori da s ljubavlju disciplinuje sestrića. sedam crvenih i desetak plavih cedulja. Tetka Pola . Škole su danas pune "tomovasojera" više nego ikad. On je model dobrog ponašanja. Veoma je strog prema učenicima: kaţnjava ih batinama. ali su mu se oni na kraju osvetili. ali je prilično hladan i površan. Ona obično ne uspeva.je vrlo poboţna i deca je doţivljavaju kao velikog prijatelja. Tom se kao i uvek mota po okolnim ulicama i stalno je napolju. ili kad svedoči u korist neduţnog Mafa. U njen dom često dolaze deca. Setite se kako je "zaradio" sedam ţutih. njih dvojica se potukoše. pa su mu drugari čak davali poklone samo da bi i oni farbali. ni Mark Tven nije imao mnogo ljubavi za njega.Tomova tetka i čuvar. Ljubazna je prema Haku čak i pre nego što joj on sačuva ţivot. Brine za njegovu sigurnost i plaši se da gapreviše sputava. "uzor-dečko". Veoma je zahvalan Tomu i Haku koji su svojim svedočenjem spasili ga od optuţbi za ubistvo. Uskoropoče izazivati jednog dečaka. jer je zbog rase bio isključen iz društva. tetka Pola dade Tomu zadatak da ofarba ogradu da mu "subotnji odmor pretvori u robiju". Međutim. lopov i na kraju ubica. prema onoj narodnoj"Spolja gladac . Tema romana: Vragolije Toma Sojera Ideja (poruka) romana: Dečiju sklonost ka nestašlucima treba razumeti kao prirodan bunt mladosti protiv "okova" društvene zajednice. ponos i dika svih starijih gospi. inače pola belac. Sutradan. pa je i to jedan od razloga njegovog ponašanja. Po svemu sudeći. a vi? Sid . Mudro zar ne?) Škola i crkva za Toma su bile dva najdosadnija mesta na svetu.

ono volim te krupnim slovima.čekovi punovaţni i isplatiti se moraju. Međutim. a u tom trenutku Tom skoči. e čupkao ih za kose. a da uz to ide vaditi zub. planine u reke. Tomovmlađi brat. Tom se vrati kući u gluvo doba noći.ti. Videli su tri čoveka koji su zakopavali jednog na nosilima. Napisali su krvlju ovu zakletvu : „ Hak Fin i Tom Sojer se kunu da neće pisnuti. Svet se ćutke zabavljao gledanjem ovog prizora. a tek svet! Buba jelenak "štipavica" Osvanu ponedeljak.i pođe u školu.Na času čitanja Tom je nadrljao kao nesrećnik.. "Dečko stade kradimice da baca pogled na devojčicu. ne samo silne batine.). (za jednu plavu cedulju trebalo je dve izreke itd.crkvene besede dok su se svi pomalo dosađivali. samo što se nije istopio od miline. istrunuli dabogda. Tom izađe kroz prozor. znaj. boţe.. sedam crvenih i deset plavih . Neka smesta padnemo mrtvi ako šta kazali. jer iskoristi priliku da se udvara Tačerovoj. Pobledeli su kao krpa. Kako se Tom udvara Tačerovoj? "Ali kad je spazio onu malu pridošlicu.i traţi Bibliju! To je bio grom iz vedra neba. Stajali su iza jednog nadgrobnog spomenika. jednom rečju: upotrebio je svaku veštinu koja bi mogla da zanese jednu devojčicu i stekne njeno odobravanje". a ubrzo potom i "veridba" i naravno. Razgovarali su da li da prijave slučaj.da se pokaţe. koju je on zvao buba štipavica. i to iz petinih ţila: e ćuškao je drugare. izvadio veliku bubu jelenka. Tom je do ovih vaţnih papirića došao tako što je za njih trampio klikere. spazi prazno mesto kod Rebeke u redu za devojčice. Tom je po običaju zakasnio na časove i znao je da tu nikakva laţ neće ga spasiti batina. koprcajući se. a reke u kontinente. u ruci drţi sedam ţutih. pa se napući i okrete mu leđa. Buba ga štipnu za prst i Tom je baci na sred crkve. Buba je leţala na leđima. Pitali su se da li mrtvima smeta što su oni tu. Za to je na učiteljevo pitanje dao zastrašujući odgovor: -Zadrţao sam se u razgovoru sa Haklberijevim Finom. e kreveljio se . Sid je već bio obučen. Na času pravopisa uroljao se na bebinskim rečima dok dibidus nije uprskao kao ćuran motku. Ona to zapazi. njegov verni drug. Te tako Toma uznesoše na visoko postolje. Tom se doseti da bi bilo dobro da ga boli zub. Bilo je veče. Čime je Tom skrenuo paţnju na sebe u crkvi? " I sad . Ujutro. Ipak. ispade Tom Sojer. . I odmah se dao na "izvođenje" . Nakon izvesnog vremena čuli su udaranje lopatom. Na času zemljopisa pretvorio je jezera u planine. već je odavno zaspao. Nije vredno toga jedan dan da ne ide u školu. to za Toma beše velika nagrada. Kako je pas reagovao ne treba ni govoriti. Sid. Jedan od kriminalaca bio je i Indijanac Dţo. Pribliţavali su se mestu gde se stvarao zvuk. pa ne bi išao u školu. a napolju ga je čekao Haklberi Fin. udice i druge kerefeke. To je Tomu teško padalo jer je počinjala škola. čitav jedan minut". nego i kaznu da sedi sa devojčicom.. odlučili su da će da se zakunu da neće progovoriti ni reči. Uskoro se gradićem pronese vest o zločinu Mafa Potera. te je morao drugom da ustupi kolajnu medalju koju je sa toliko ponosa već mesecima nosio na grudima kao znak odlikovanja za dobar uspeh." Šta je ovde zanimljivo? Dok su ostala deca učila napamet izreke iz Biblije. Uzeše iglicu od mesinga i iscediše kap krvi iz kaţiprsta. Dok je smišljao odgovor. Ali vrhunac zabave dogodio se kad je jedna radoznala pudlica htela da ulovi jelenka koji je šćapi.. Voters nije očekivao da mu sa te strane izađe zatočenik bar za narednih desetak godina! Ali nema vrdanja . kad se probudio. Otišli su na groblje. Tako je zaradio. Otišao je u školu. I znate već da se ponovo ne vraćamo na ovu temu tu je pala ljubav. Tetka reče da treba da izvadi zub.

sve bi se pod njim razlelekalo. Okačenjak. Svi dečaci iz grada pričalisu o tome ko je zadnji video Toma Sojera. U jednom trenutku Tom je bio gotov da iskoči ispod kreveta i brigu udari na veselje. Sveštenik. spreman na svaki obešenjakluk. spoticao se o nameštaj. Tom lek daje mačku i tetka Pola se uverila da leka zaista nestaje iz bočice. vetropir. Sad je Tom nameravao da na svoju sahranudođe i svima otkrije istinu da su oni ţivi i zdravi. dok je ona spavala. da mi je bar ono njegovo mesingano dugme". Tetka Pola zacvili jer dečaka nije bilo nigde i mislili su da su se udavili. ali odustaje od te namere i vraća se u logor i druţini priča svoje pustolovine. pa od pomamne radosti. Beki je bila presrećna kad je videla da Tom pati. A zaslepljujuća munja sve je vijala drugu i zaglušeni grom zaglušivo stizao gromove. Tetka je bila u isto vreme i ljuta. Beki Tačer tuguje: "Kuku. Tom se toliko zabrinuo da je tetka Pola pomislila da je bolestan. Druţina se provodi u igri. Bili su izgubljeni na pustom ostrvu. samo. Pravio se da je gusar. a svetu obznani što ga je grlo nosilo da je srećan kao niko njegov.. Sid: "Ja se nadam da je Tomu bolje tamo gde je sada. U gradiću nije bilo ni malo smeha. Kako Beki vraća udarac? Flertuje sa Alfredom Templom koga je Tom izmakljao prvog dana.. oponašajući junake iz romana Robin Hud. Tom se vratio kući. Flert Beki priča o izletu koji će organizovati. ali i srećna zbog toga što je Tom ţiv. . Deca govore sve najlepše o Tomu i Dţou. kaţe lepu reč o Tomu. Oluja (deskripcija) navod iz knjige Kroz drveće je urlao vihor i kako bi se čega dočepao. sve u kovitlac. bajagi. ali urlik vihora i tresak gromova sasvim su im zaglušili glasove. Stara se gospa skamenila od zaprepašćenja. Kako reaguje mačak? "Pera poskoči neka dva jarda uvis. ne zna šta će od nestašluka.) Tom. obarao saksije s cvećem i načinio sve opšti krkljanac. ( Ovo je meni najsmešniji prizor u romanu. a uraganski vihor koji se pridigao stade tući tlo šibom od kiše. Međutim.. Svi bi da prisustvuju.. ali nesebičan do krajnosti. Onda se stuštio kroz čitavu kuću. zaturivši glavu što je igda mogao. izvi se u paradni marš po čitavoj sobi. Gospođa Harper: "Pa isti je takav bio i moj Dţo. Poče oluja. Pribili su se jedan uz drugog i gledali u logorsku vatru. što samo moţe biti".Niko nije ni slutio da su Tom i Hak svedoci toga. Tu su i jeli… igrali se. Onda se ispravi na straţnje noge. U sudnici. a da je i ovde bar malo bio bolji". ţdrebence jedno". nego da se tako izrazim. takođe. eto. koji se kleo da nije kriv. Oko ponoći Dţo probudi dečake. Sad se tek spusti pljusak kao iz kabla. Građani su ih smatrali mrtvima jer je njihova odeća ostala u koritu reke. pa dobar. Mirno je davao svoj iskaz. Sid. đavo i po. Tetka se začudila. bio je Indijanac Dţo. on došao i poljubio je. Meri i Dţova majka." Dečaci se veoma uplašiše. nalazi reči pohvale za "pokojne" dečake. Deca su se dozivala iz glasa. Meri plače i s vremena na vreme. Tom nije zainteresovan. pa se raţdţilitao po sobi. Džo i Hak odlaze u gusare Sedmicu dana kasnije krenuli subrodićem na jedno ostrvo. stade ga bajno kliktanje. Tetka Pola: "Nije bio rđavo dete. nestašno. a Tom razmišlja o Beki." U međuvremenu Beki se razbolela. tako bih mogla reći. a svud za sobom ostavljao je vašar i pustoš. Tom je rekao tetki da je jedne noći. Tom se tajno vraća kući. Sakriven ispod kreveta sluša kako razgovaraju: tetka Pola. njihov stari prijatelj. Zato mu daje čudotvorni lek "ubi-bol". Tetka Pola je naišla baš kad treba da ga vidi kako se premeće preko glave. a na brodu sa Hakom i Tomom bio je i Dţo Harper. Povratak dečaka Napokon.

pa su ga naterali da se sluţi ubrusom. imamo zakletvu ove druţine. dok je on pričao Maf Poter pobegne iz sudnice.Međutim. Haka Fina je bogatstvo. Hteo je da kaţe da je on svedok i da je video šta se desilo. Za vreme priredbe dok je učitelj na tabli nesigurnom rukom crtao mapu Amerike sa tavana spuštala se mačka svezane glave i usta da ne mauče. Došao je raspust. Govorio je da običan dečak nikad ne bi spasio njegovu kćer iz pećine."Morao je da jede sve noţem i viljuškom. Spuštala se niz konac i šapama mlatarala da bi se za nešto uhvatila te tako dočepa učiteljevu vlasulju (periku). Njihovo prijateljstvo trebalo je biti večno. Ispituje đake. smešnija od one sa "ubi-bolom"). Stanovnici grada suodlučili da zatvore pećinu gvozdenim rešetkama kako se niko više ne bi mogao izgubiti. sudija je bio zaista ganut. Tu provode dramatične trenutke iznureni od gladi i ţeđi. Pa unutra je još uvek bio Indijanac Dţo! Brzo su ušli u pećinu. Nadao se da će od Toma biti veliki pravnik ili vojskovođa. sve više poče da se seća one noći na groblju. Gospodin Dobins pogleda po razredu: "Ko je pocepao knjigu?". Uzbuđenje raste. . Indijanca Dţoa sahraniše uz sami ulaz upećinu. Odlučili su da kopaju bilo gde. Uskoro su ih ljudi počeli traţiti. uradio Tom? Prvo je "pojeo" batine za "zakrmačenu" stranicu čitanke. Tom dreknu: ."Baš to ga je nateralo da pobegne od udovice. Ni glaska. Robina Huda.Međutim. Šta je. strog postao je još stroţi. Nailazi Tom i ona nehotimice pocepa prvu stranicu. Učitelj pita i Rebeku. Međutim. čašom i tanjirom. Hak popusti.. I zaista su našli jedan kovčeg zlata. Dobins je imao naviku da se pred velike prilike napije. Odbijao je da se vrati. Našli su Indijanca mrtvog uleţećem poloţaju. Kući su se vratili potpuno prljavi od ilovače. Kad su izbrojali zlatnike.. koleba se. Nekoliko dana kasnije. a sudija Tačer. to isto učini sa Tomovim novcem.Pomirenje Beki zaviruje u učiteljevu knjigu. pa su se igrali. na tetka Polinu molbu. a i to što je štićenik udovice Daglas. Kad je Tom čuo tu vest pobledeo je.. U isti mah dečaci je povukoše na tavan zajedno sa perikom. Svi u gradiću su pretraţili svoje kuće ne bi li našli štogod. U pećini oni zalutaju. Tako su se Tom i Hak danima pripremali da krenu u pećinu da traţe izgubljeno blago. Svetlost se odbi i razli sa učiteljeve ćele jer je molerov sin pozlatio. a zatim neka pohađa najbolju pravnu školu u zemlji. kako si samo mogao da budeš tako plemenit". ali kad ču da ga Tom neće primiti u druţinu. morao je da govori pristojno. bilo je tačno 12000 dolara (u zlatu). Kako su se đaci osvetili učitelju Dobinsu? Pribliţavao se raspust.Ja sam! Posle je Beki prišla Tomu i rekla: "Tome. to im dosadi. zapravo. Iz pećine su pronašli izlaz pet milja daleko niz reku. uvelo u visoko društvo. Tom i Beki su odlučilida idu na izlet. Sve je iispričao kako se desilo.inače. Tom uskoro zaţeli da idu traţiti izgubljeno blago. Ubrzo su ušli.. Ona bledi. moţda. A tek kad mu je ona ispriča kako je u školi umesto nje primio batine. Uplaši se da će je Tom prijaviti. Kao svedok pojavio se i Tom. Tako su se pomirili. Udovica Daglas dala je Hakov novac "na priplod sa šest odsto". Naime. pa reče da će biti njegova briga da Toma prime u Narodnu vojnu akademiju. Tom reši da prođu pećinom. Ponovo je poveden slučaj ubistva. Tom ga pronalazi u jednom buretu gde je proveo celu noć. Bekin otac je stekao veliko mišljenje o Tomu. (Ova scena je . Krvlju su se zakleli da će jedan drugom pomagati kad god su umogućnosti. Deca su recitovala za kraj školske godine. Učitelj. on je pratio Indijanca Dţoa i video je da on čuva nešto u jednoj rupi. Priredba je prekinuta. Tom se upisao u novu druţinu koja se zvala Trezvena mladeţ. jer je mislio da je unutra novac. ali sa dve torbe dukata. Na kraju romana.

 00%4257.005703.!43:24-: 94894:d38. %.d34 /4. 2.%4230 05729:/7: 3: .. 7.: 0750 30 90../0%42d:49:./.0:34 /-.8080 . 94.4 /:d8:/.e.2 !4800057 .4740/.43034 3.40/.0 .844 /7: 9.94 940 9 03:/4./...2.480/084 0e:92 /404357d./0 0e:92 8.70d0/../.:4 03.:3: .4:34.7020 5770/-0/40:d903..0 %42 :8474.5.:d9.0438.-7.05.:4.4/4308../..80. .930 -409.480%42 $.-0/ 40-..545:89 .79.32.4/.4 .0:3:97.2.85:89 ..943/. 030-24.8.3/7:42 542.302.0 &-:e0307.09489804/-7...3.8.74/3: ..:.0/038:d. :7.40/.03.054.-:/0 9.50 . !427030 0.574e:50 342 070284/.80 %42/703: .:d900.4807.09:d90:4-38: !7- .../. 0/./../02: .0/08.0 %42.0/7: 30 7.0890.5754/8. 429. .:742.43: .3742 247..9.-308:73427:42.830 %420 8:4/:d/.405404-.. 80/./040/..857d.4:0 0 02544 ..43d:./4/8::24: 3489 4.:0/342-:709:/00574.04370: $9.:/..30 4854/34-38540/..0/. 944/ &/4.8.907.0 .703::50 3:/. 00/.8:: 507: &89 2.d.2:.8/.3.4970-. 5.:9.0.909.9 9.0 0007024074.3: 4::02 .02 0349.:897.9..4.9 .907.7.94. 9 50 308:5743..8:4/:d/.8354.3.40: 030-3.808: :-7:842 d.85:89 &d90 3..0:89.4.4054.5743.890 &d9059.d0 89745489. %424.05.48034.3.9.09.4.488.%42:70.9089. :d900. 0:-034-.%.3:9 .74-: 9040/.04:.80343..279.9.0.8:70.40/.1!490754-0308:/3.94 !770/-.3.9. 8:3..0 947-0/:./2:043.7. 4748:: :50 3: ..9. #4-3.3 0:8.45. 0/...3 /0d..4/032 70 09.80/084 !434.575702././4%42 !7./.. 4 ./8:-74...0-4.%420 .. :50 3: %4270 /.5:20708..08954-0/040 !..407. 8:3/.0-43/.2..03..d03:897.:/.%70. 4.0-4.70/:4054.930.4..9. 8.404 8974 0.7./ 5.457.d0.9.97.7.: 42 5.4e.30492.3.7. 0894/894 . 0-9304.:-89..8 :...4-d..04 :. :.2424..%4243.43:. 8. 9:-034-.9d309703:90 3:7034/..../ 0e &84748::/54d097.d07 3.34./0d.-9 .-80.30 94:0/347:5 &-748:: .0.0d34 .475789434 .0/348.4 .234.3. ./.72.... 820 3.: %:574.54-0304/ :/4.d0 .7..50742 $.57.3.547.20 430 57. 859:0e.930 8:/.: &5.4/..03./30-85.:8:80.989..43./:97.4/4d05.84304.. 054d0/.. : 8:80.484.802.40: 4:20894305724-.#0-0: 3.:- -442 %4280:58.48:805427 .34.0.3.04.8:.3. 4804/30 4-3802.3.057.3. 2.48:80e.8:807..3.80570/...5720:.3.8:/.42.09 &50 343.48:80%42 .909.: 3/.3.4 :7./:3.9./ :8:57097. 0/..%42.7:0::d900.4 47.:-4/0 0e:92 942/48.:d0 $5: 9..00 857d.8.042 0304%42: 4.89.34.. 04/%42.:3:97.480/.80 .054.7../.40-9.4.95495:3457. .0/454.3..48.0 24 /.57.4502039 %. 4.8.54. 85: 9./04 9.:/7: 3:4. 044/.47050 3:.30.30 94:.../d:/.4/0/7. 34.509 2.4/4.0/4/.9230...3.2.034 02.-4:57..24.8.89.9: $.05703:9.48.4:-9 ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful