Tom Sojer

O piscu: Mark Tven
Mark Tven, najslavniji humorista Severne Amerike, čije je pravo ime bilo Samuel Langhorne Clemens (Samjuel Langhorn Klemens), rodio se 1835. godine u seocu Floridi (drţava Misurii) u siromašnoj trgovačkoj porodici. Ubrzo se porodica preselila u mestašce Hanibal, na reci Misisipi U tom neobičnom naselju svakojakih belaca i dobroćudnih crnačkih robova, čupavi i nestašni dečak proveo je najlepše dane svoga ţivota. Poznata su mu dela "Ţivot na Misisipiju; Doţivljaji Haklberi Fina, Jenki na dvoru kralja Artura, ali je svetsku slavu stekao romanom za decu "Pustolovine Toma Sojera". U njemu je Tven oţiveo uspomene iz svoga detinjstva. Nestašni junak ovog dela, Tom Sojer, rastao je u istim uslovima kao Tven. Tu ništa nije izmišljeno. Tvenove ličnosti zaista su ţivele. Sid je Tvenov mlađi brat, tetka Pola - majka. Poznavao je crnce slične Dţimu, a među drugovima bilo je dečaka kao što je Hak. Čak je postojala i strašna pećina koju opisuje - udaljena tri-četiri milje od mesta Hanibala niz reku Misisipi. A nedeljne škole, sudije, sveštenici i sluţba boţja bili su zaista onako dosadni kako ih je Tven opisao.

Glavni likovi u romanu:
Tom Sojer je glavni lik iz romana Marka Tvena "Pustolovine Toma Sojera". Ovo je jedan nestašni dečak koji nije imao roditelje, pa je ţiveo sa tetkom Polom. Imao je loknastu, smeđu kosu i plave oči. Ovaj dvanaestogodišnjak je prilično neposlušan zato što ga je tetka Pola terala da ide u školu. U školu nije voleo ići jer je morao rano da ustaje, da se češlja i lepo obuče pošto je obično bio raščupan i obučen u dronjke. Inače, to je pametan dečak, ume da lenčari i da se sluţi izmišljotinama, ali čim se suoči sa svetom tiranskih ljudi, čim neko od slabijih bude ugroţen, taj isti Tom se pretvara u visoko moralnu ličnost: on prima na sebe Bekinu krivicu i svedoči u korist Mafa, izlaţući opasnosti vlastiti ţivot. Poznat je po svojim pustolovinama i nestašlucima na obali reke Misisipi u SAD. Imao je malo prijatelja, ali samo jednog najboljeg Haklberi Fina, koji je bio odeven u odeću što su je ljudi bacili na smeće: sve rupa i zakrpa, sve sam boţiji dronjak. Šešir mu je bio ogromna razvalina, pantalone su mu visile na jednom naramnjaku. Hak se kretao kud je hteo, po lepom vremenu spavao je na stepenicama, kraj tuđih vrata, a po ruţnom vremenu u praznim burićima. Što se tiče psovki, bio je majstor od zanata. Rebeka Tačer (Thatcher) (Beki), divna plavooka devojčica sa ţutom kosom, spletenom u dve duge vitice koje su joj padale niz leđa, Tomova velika ljubav na prvi pogled.

Sporedni likovi:
Meri, Tomova rođaka, ima mnogo razumijevanja za njegove nestašluke. Ona se kao i Sid dobro ponaša, ali za razliku od njega, ona je iskreno naklonjena Tomu, a ne čini to kao Sid iz podlosti. Emi Lorens (Amy Lawrence), bivša Tomova devojka, koju on ostavlja kad se zaljubi u RebekuTačer. Malo mu je zbog toga neugodno pri njihovim susretima, ali nova ljubav polako nadjačava.

Njegova ambicija da budelekar je propala i on je postao teška pijanica. ni Mark Tven nije imao mnogo ljubavi za njega. Tetka jednostavno nije mogla da veruje kako je on to brzo učinio. lopov i na kraju ubica. Brine za njegovu sigurnost i plaši se da gapreviše sputava. Po svemu sudeći. jednostavna je ţena koja se bori da s ljubavlju disciplinuje sestrića. I obrnuto. ja glasam za Toma. ali su mu se oni na kraju osvetili. pa je i to jedan od razloga njegovog ponašanja. Sve suprotno od Toma koji uţiva u nevoljama. a planira da unakazi udovicu Daglas. koje su donosile Bibliju na dar. a kući se vratio kasno. ponos i dika svih starijih gospi. Ili. Setite se kako je "zaradio" sedam ţutih. jača duh i karakter ličnosti što se u Toma ispoljava kad štiti slabije. "uzor-dečko". je još jedan "uzor-dečko". kako je u sred . ali i zato što im je uvek nabijan na nos da se na njega ugledaju".G. a ona ih dariva slatkišima. Škole su danas pune "tomovasojera" više nego ikad. pa i Tom i Beki. ( Kako? Tako što je posao pretvorio u zabavu. Veoma je zahvalan Tomu i Haku koji su svojim svedočenjem spasili ga od optuţbi za ubistvo. Vili Maferson. Nepokornost prema pravilima starijih. tetka Pola dade Tomu zadatak da ofarba ogradu da mu "subotnji odmor pretvori u robiju". pomalo je tuţan lik. Međutim. Maf Poter.unutra jadac"(vidi uglađenog Sida). tetka Pola iznad svega ţeli da Tom bude cenjen i voljen. Uskoropoče izazivati jednog dečaka.Tom Sojer je izašao napolje. nesrećni pijanac i prijatelj Indijanca Dţoa.je vrlo poboţna i deca je doţivljavaju kao velikog prijatelja. a mrze i dečaci i devojčice iz istih razloga kao u ovoj priči. Dečaci su ga mrzeli zbog njegove dobrote. sedam crvenih i desetak plavih cedulja. Ako mene pitate. On je. loše se ponaša. Tema romana: Vragolije Toma Sojera Ideja (poruka) romana: Dečiju sklonost ka nestašlucima treba razumeti kao prirodan bunt mladosti protiv "okova" društvene zajednice. jer se prethodnog dana tukao i valjao po prašini. Dobins . a nađe se i neki "Vili Maferson" koga vole nastavnici. Nakon ručka. ili kad svedoči u korist neduţnog Mafa. a vi? Sid . Mudro zar ne?) Škola i crkva za Toma su bile dva najdosadnija mesta na svetu. (Vidi scenu s mačkom i perikom). te okupio mnogodečaka s kojima je to uradio. prema onoj narodnoj"Spolja gladac . Knjiţevni rod: epika Knjiţevna vrsta: roman Mesto i vreme radnje: Radnja se odvija krajem 19-og veka na obali reke Misisipi u Americi.Dečak je otišao plačući. Indijanac Dţo . Tom izađe napolje. ali je zato srdačan i omiljen u društvu vršnjaka. Fabula Roman počinje dozivanjem Toma. Tom se kao i uvek mota po okolnim ulicama i stalno je napolju. izlaţući opasnosti vlastiti ţivot. pa su mu drugari čak davali poklone samo da bi i oni farbali. jer je zbog rase bio isključen iz društva.pedagog. U njen dom često dolaze deca. Pravio se da obavlja veoma stručan posao. Sutradan. Tetka Pola doziva Tom Sojera na ručak. Na posletku. On je model dobrog ponašanja. koji su prihvatili lance.nasilnik. Ali i ovde je on umeo muku da preobrazi u zabavu i razonodu. ali je prilično hladan i površan.Međutim. Ona obično ne uspeva. Dagas udovica . Veoma je strog prema učenicima: kaţnjava ih batinama.Tomov polu-brat. Ljubazna je prema Haku čak i pre nego što joj on sačuva ţivot. njih dvojica se potukoše. inače pola belac. Tetka Pola .Tomova tetka i čuvar.

Za to je na učiteljevo pitanje dao zastrašujući odgovor: -Zadrţao sam se u razgovoru sa Haklberijevim Finom. kad se probudio. Ali vrhunac zabave dogodio se kad je jedna radoznala pudlica htela da ulovi jelenka koji je šćapi. spazi prazno mesto kod Rebeke u redu za devojčice. Stajali su iza jednog nadgrobnog spomenika. Tako je zaradio. a da uz to ide vaditi zub. e čupkao ih za kose. Na času zemljopisa pretvorio je jezera u planine. istrunuli dabogda. pa se napući i okrete mu leđa. Dok je smišljao odgovor.čekovi punovaţni i isplatiti se moraju.Na času čitanja Tom je nadrljao kao nesrećnik. Međutim. Pribliţavali su se mestu gde se stvarao zvuk." Šta je ovde zanimljivo? Dok su ostala deca učila napamet izreke iz Biblije. već je odavno zaspao. Pobledeli su kao krpa. izvadio veliku bubu jelenka. u ruci drţi sedam ţutih. Jedan od kriminalaca bio je i Indijanac Dţo. Tom je po običaju zakasnio na časove i znao je da tu nikakva laţ neće ga spasiti batina. (za jednu plavu cedulju trebalo je dve izreke itd. Tom je do ovih vaţnih papirića došao tako što je za njih trampio klikere. . Sid je već bio obučen. Sid. I znate već da se ponovo ne vraćamo na ovu temu tu je pala ljubav.crkvene besede dok su se svi pomalo dosađivali. a ubrzo potom i "veridba" i naravno. a tek svet! Buba jelenak "štipavica" Osvanu ponedeljak. ispade Tom Sojer. i to iz petinih ţila: e ćuškao je drugare. a reke u kontinente. e kreveljio se . udice i druge kerefeke. Tetka reče da treba da izvadi zub. Na času pravopisa uroljao se na bebinskim rečima dok dibidus nije uprskao kao ćuran motku. odlučili su da će da se zakunu da neće progovoriti ni reči. Čime je Tom skrenuo paţnju na sebe u crkvi? " I sad . ne samo silne batine. Razgovarali su da li da prijave slučaj. Ipak. Pitali su se da li mrtvima smeta što su oni tu.. to za Toma beše velika nagrada.. nego i kaznu da sedi sa devojčicom. samo što se nije istopio od miline. To je Tomu teško padalo jer je počinjala škola. Tomovmlađi brat. Voters nije očekivao da mu sa te strane izađe zatočenik bar za narednih desetak godina! Ali nema vrdanja . koju je on zvao buba štipavica. Tom izađe kroz prozor. pa ne bi išao u školu.). Videli su tri čoveka koji su zakopavali jednog na nosilima. Ona to zapazi. Uzeše iglicu od mesinga i iscediše kap krvi iz kaţiprsta. Otišli su na groblje. sedam crvenih i deset plavih . Buba ga štipnu za prst i Tom je baci na sred crkve. koprcajući se. Ujutro. jednom rečju: upotrebio je svaku veštinu koja bi mogla da zanese jednu devojčicu i stekne njeno odobravanje". Nije vredno toga jedan dan da ne ide u školu.da se pokaţe. te je morao drugom da ustupi kolajnu medalju koju je sa toliko ponosa već mesecima nosio na grudima kao znak odlikovanja za dobar uspeh.ti. a u tom trenutku Tom skoči. Buba je leţala na leđima.. ono volim te krupnim slovima. Nakon izvesnog vremena čuli su udaranje lopatom. jer iskoristi priliku da se udvara Tačerovoj. njegov verni drug.i traţi Bibliju! To je bio grom iz vedra neba. a napolju ga je čekao Haklberi Fin. Otišao je u školu. planine u reke. Uskoro se gradićem pronese vest o zločinu Mafa Potera. Neka smesta padnemo mrtvi ako šta kazali. Kako se Tom udvara Tačerovoj? "Ali kad je spazio onu malu pridošlicu. Svet se ćutke zabavljao gledanjem ovog prizora. boţe. čitav jedan minut".i pođe u školu. Tom se doseti da bi bilo dobro da ga boli zub. znaj. Tom se vrati kući u gluvo doba noći.. Te tako Toma uznesoše na visoko postolje. "Dečko stade kradimice da baca pogled na devojčicu. I odmah se dao na "izvođenje" . Napisali su krvlju ovu zakletvu : „ Hak Fin i Tom Sojer se kunu da neće pisnuti. Kako je pas reagovao ne treba ni govoriti. Bilo je veče.

Tetka je bila u isto vreme i ljuta. Bili su izgubljeni na pustom ostrvu. . samo. Sid. spreman na svaki obešenjakluk. a svetu obznani što ga je grlo nosilo da je srećan kao niko njegov. Poče oluja. Tetka Pola je naišla baš kad treba da ga vidi kako se premeće preko glave. Kako reaguje mačak? "Pera poskoči neka dva jarda uvis. Kako Beki vraća udarac? Flertuje sa Alfredom Templom koga je Tom izmakljao prvog dana. U sudnici." U međuvremenu Beki se razbolela. Svi dečaci iz grada pričalisu o tome ko je zadnji video Toma Sojera. đavo i po. vetropir. takođe. ali nesebičan do krajnosti. izvi se u paradni marš po čitavoj sobi. bajagi. ali urlik vihora i tresak gromova sasvim su im zaglušili glasove. tako bih mogla reći. Beki Tačer tuguje: "Kuku. a uraganski vihor koji se pridigao stade tući tlo šibom od kiše. stade ga bajno kliktanje. Tu su i jeli… igrali se. ali i srećna zbog toga što je Tom ţiv. ne zna šta će od nestašluka. A zaslepljujuća munja sve je vijala drugu i zaglušeni grom zaglušivo stizao gromove. Tetka Pola zacvili jer dečaka nije bilo nigde i mislili su da su se udavili. eto. Mirno je davao svoj iskaz. Zato mu daje čudotvorni lek "ubi-bol". pa od pomamne radosti. U jednom trenutku Tom je bio gotov da iskoči ispod kreveta i brigu udari na veselje. Tetka se začudila. kaţe lepu reč o Tomu. a da je i ovde bar malo bio bolji". Povratak dečaka Napokon. pa se raţdţilitao po sobi.Niko nije ni slutio da su Tom i Hak svedoci toga. Gospođa Harper: "Pa isti je takav bio i moj Dţo. Sad se tek spusti pljusak kao iz kabla... što samo moţe biti". Deca govore sve najlepše o Tomu i Dţou. Onda se stuštio kroz čitavu kuću. Stara se gospa skamenila od zaprepašćenja. nalazi reči pohvale za "pokojne" dečake. bio je Indijanac Dţo. nestašno. Beki je bila presrećna kad je videla da Tom pati. sve bi se pod njim razlelekalo. Sid: "Ja se nadam da je Tomu bolje tamo gde je sada. a Tom razmišlja o Beki. nego da se tako izrazim. Džo i Hak odlaze u gusare Sedmicu dana kasnije krenuli subrodićem na jedno ostrvo." Dečaci se veoma uplašiše. Tom se tajno vraća kući. Onda se ispravi na straţnje noge. spoticao se o nameštaj. Druţina se provodi u igri. Oluja (deskripcija) navod iz knjige Kroz drveće je urlao vihor i kako bi se čega dočepao. Tom nije zainteresovan. Svi bi da prisustvuju. Građani su ih smatrali mrtvima jer je njihova odeća ostala u koritu reke. pa dobar. a svud za sobom ostavljao je vašar i pustoš. zaturivši glavu što je igda mogao. Pribili su se jedan uz drugog i gledali u logorsku vatru. sve u kovitlac. Tom se vratio kući. njihov stari prijatelj. koji se kleo da nije kriv.. Sad je Tom nameravao da na svoju sahranudođe i svima otkrije istinu da su oni ţivi i zdravi. Tom se toliko zabrinuo da je tetka Pola pomislila da je bolestan. ţdrebence jedno". da mi je bar ono njegovo mesingano dugme". ali odustaje od te namere i vraća se u logor i druţini priča svoje pustolovine. Oko ponoći Dţo probudi dečake.. Okačenjak. oponašajući junake iz romana Robin Hud. Meri i Dţova majka. a na brodu sa Hakom i Tomom bio je i Dţo Harper. Tom je rekao tetki da je jedne noći.) Tom. Tom lek daje mačku i tetka Pola se uverila da leka zaista nestaje iz bočice. Flert Beki priča o izletu koji će organizovati. U gradiću nije bilo ni malo smeha. Sveštenik. Deca su se dozivala iz glasa. on došao i poljubio je. Međutim. Meri plače i s vremena na vreme. Pravio se da je gusar. obarao saksije s cvećem i načinio sve opšti krkljanac. dok je ona spavala. ( Ovo je meni najsmešniji prizor u romanu. Sakriven ispod kreveta sluša kako razgovaraju: tetka Pola. Tetka Pola: "Nije bio rđavo dete.

Učitelj pita i Rebeku. Tako su se pomirili.. imamo zakletvu ove druţine. Učitelj. Robina Huda."Morao je da jede sve noţem i viljuškom. Kad su izbrojali zlatnike. sve više poče da se seća one noći na groblju. a i to što je štićenik udovice Daglas. Naime. Indijanca Dţoa sahraniše uz sami ulaz upećinu. Kako su se đaci osvetili učitelju Dobinsu? Pribliţavao se raspust. Bekin otac je stekao veliko mišljenje o Tomu. to isto učini sa Tomovim novcem. Za vreme priredbe dok je učitelj na tabli nesigurnom rukom crtao mapu Amerike sa tavana spuštala se mačka svezane glave i usta da ne mauče. sudija je bio zaista ganut. ali sa dve torbe dukata.Pomirenje Beki zaviruje u učiteljevu knjigu. Došao je raspust. Tom se upisao u novu druţinu koja se zvala Trezvena mladeţ. Uplaši se da će je Tom prijaviti. pa su ga naterali da se sluţi ubrusom. on je pratio Indijanca Dţoa i video je da on čuva nešto u jednoj rupi. Nekoliko dana kasnije. Tom ga pronalazi u jednom buretu gde je proveo celu noć. smešnija od one sa "ubi-bolom"). Deca su recitovala za kraj školske godine. Odbijao je da se vrati. Priredba je prekinuta. jer je mislio da je unutra novac. Tom i Beki su odlučilida idu na izlet. U isti mah dečaci je povukoše na tavan zajedno sa perikom. Ponovo je poveden slučaj ubistva. Tu provode dramatične trenutke iznureni od gladi i ţeđi. Stanovnici grada suodlučili da zatvore pećinu gvozdenim rešetkama kako se niko više ne bi mogao izgubiti. Nailazi Tom i ona nehotimice pocepa prvu stranicu. Šta je. a sudija Tačer. (Ova scena je . Ni glaska. uvelo u visoko društvo. Sve je iispričao kako se desilo. I zaista su našli jedan kovčeg zlata. Svi u gradiću su pretraţili svoje kuće ne bi li našli štogod. Haka Fina je bogatstvo. Krvlju su se zakleli da će jedan drugom pomagati kad god su umogućnosti. Našli su Indijanca mrtvog uleţećem poloţaju. Udovica Daglas dala je Hakov novac "na priplod sa šest odsto". bilo je tačno 12000 dolara (u zlatu). Tom dreknu: .. Gospodin Dobins pogleda po razredu: "Ko je pocepao knjigu?". Tako su se Tom i Hak danima pripremali da krenu u pećinu da traţe izgubljeno blago. dok je on pričao Maf Poter pobegne iz sudnice. Kad je Tom čuo tu vest pobledeo je. Govorio je da običan dečak nikad ne bi spasio njegovu kćer iz pećine. uradio Tom? Prvo je "pojeo" batine za "zakrmačenu" stranicu čitanke. Tom uskoro zaţeli da idu traţiti izgubljeno blago. Ubrzo su ušli. Hteo je da kaţe da je on svedok i da je video šta se desilo. morao je da govori pristojno. koleba se.. Ispituje đake. Nadao se da će od Toma biti veliki pravnik ili vojskovođa. na tetka Polinu molbu. to im dosadi."Baš to ga je nateralo da pobegne od udovice. Spuštala se niz konac i šapama mlatarala da bi se za nešto uhvatila te tako dočepa učiteljevu vlasulju (periku). Odlučili su da kopaju bilo gde. Dobins je imao naviku da se pred velike prilike napije. Uskoro su ih ljudi počeli traţiti. Kao svedok pojavio se i Tom. pa su se igrali. Hak popusti. Na kraju romana. a zatim neka pohađa najbolju pravnu školu u zemlji.inače. Tom reši da prođu pećinom. U pećini oni zalutaju. Iz pećine su pronašli izlaz pet milja daleko niz reku. ali kad ču da ga Tom neće primiti u druţinu.. zapravo. pa reče da će biti njegova briga da Toma prime u Narodnu vojnu akademiju. Kući su se vratili potpuno prljavi od ilovače. kako si samo mogao da budeš tako plemenit". .Međutim. A tek kad mu je ona ispriča kako je u školi umesto nje primio batine. Uzbuđenje raste. strog postao je još stroţi.Ja sam! Posle je Beki prišla Tomu i rekla: "Tome. Njihovo prijateljstvo trebalo je biti večno. čašom i tanjirom. Međutim.Međutim. Pa unutra je još uvek bio Indijanac Dţo! Brzo su ušli u pećinu. Svetlost se odbi i razli sa učiteljeve ćele jer je molerov sin pozlatio. moţda. Ona bledi.

02 0349.09:d90:4-38: !7- .0/.80 ..054.7./. %.575702.8.488.890 &d9059.5720:.7:0::d900.:-4/0 0e:92 942/48..930.4/4308.4 .:/7: 3:4. !427030 0.04:.0 &-:e0307.4740/....:4 03.0d34 . 4804/30 4-3802.80343.48:805427 .0/348.80.-4:57.05703:9...43.4970-./.48034.4 :7.9.2424.: &5.-308:73427:42.3.0.:897.:/.8:807.48:80%42 .:d0 $5: 9.97.3:9 . 054d0/.:/. 2.:0/342-:709:/00574.7.40/./4/8::24: 3489 4.9d309703:90 3:7034/.9.57.4502039 %..3742 247..%42:70.#0-0: 3.50742 $.24.8354.80570/. 94.5./..:3:97.0 .989.9.85:89 &d90 3.2.5:20708.3.04 :.80 %42/703: .74-: 9040/..7. .8080 .%70.0 .0 %42 :8474.0890.0.94 !770/-..302.:-89./:97.4/.509 2.054.. 8..00 857d.279.4.70d0/.4 ./.3 /0d. 0-9304.0 947-0/:.0/7: 30 7.%4243.40/.8:70./ :8:57097. 4748:: :50 3: .d0.4e. 9 50 308:5743.!43:24-: 94894:d38.3..8.2.5754/8.8.574e:50 342 070284/. 429.3.4/0/7.9.3. 4 . 80/...4-d.0.7.4:-9 .3. 5.7020 5770/-0/40:d903./02: .857d.03.03.:4..84304..480/..30 94:..09.: %:574.1!490754-0308:/3.94.3. 85: 9...9.4/4.0:34 /-.%4230 05729:/7: 3: .48.0/038:d...0-43/.0 24 /.3/7:42 542. : 8:80./0%42d:49:.5743.-7.802.4.%42.40: 030-3.:3: ..3: 4::02 ./ 0e &84748::/54d097. 4.930 8:/.20 430 57. 2. 0/.0-4.d.9 ..34.70/:4054.. ..04. 820 3.../4%42 !7..4:34.48:80e./.8.8:.480%42 $.9: $.9230.80/084 !434..4.8:: 507: &89 2.:8:80.2 !4800057 ..042 0304%42: 4.48.: 42 5.: 0750 30 90. 8:3/.4807..407.0 0007024074..0/08./...%.0:3:97..95495:3457.54.4/.%420 . 859:0e. 9:-034-...4054. 4.703::50 3:/..85:89 .:742./..d34 /4.480/084 0e:92 /404357d.. 8...8:/.2:. ..43: . .475789434 ..545:89 .d07 3.4/032 70 09. 044/. 0/.909.-9 .808: :-7:842 d./.43:./30-85.3.:d900.d0 89745489.40/.7. 0/..-80.057.3..3.2.405404-.830 %420 8:4/:d/..../2:043.8:4/:d/. 34.8 :.-:/0 9..54-0304/ :/4..30492. :d900.9.9 9. 7.3.7.d03:897.234.005703.930 -409.09 &50 343.89.8.034 02./..43d:.4 /:d8:/.0/4/.9.943/./8:-74. 0:-034-.:9..-0/ 40-.: 3/.7. 00%4257. :7.04370: $9.34.4/4d05. 8:3.d0 . 04/%42.50 .0/454...907./..4:0 0 02544 .42.8.0438.4.0:89.30.:./0 0e:92 8.3..0.4 47.e.79./:3.30 94:0/347:5 &-748:: ./d:/.3.:d9.. 030-24.74/3: ./040/.09489804/-7./0d.. #4-3.3.40-9.72.57.34. :50 3: %4270 /.2.32..43034 3.05.94 940 9 03:/4..4.0 %42...9089. 944/ &/4..484.909.. :.47050 3:.907.404 8974 0.547.9./ 5.3 0:8.08954-0/040 !..3. %424.8/.30 4854/34-38540/.0-4.3.05./04 9.9.45. 00/.457.3.844 /7: 9.03.40: 4:20894305724-.:- -442 %4280:58.89. 0894/894 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful