Sie sind auf Seite 1von 3

FAX

---

EilFffio.zolt lsi6{o l J

${.Nmws

ri. : Ni NisN
i\

.t{ i.

tr

lnstitut fr Labormedizin und

llikrcbiologie

i\i::$,}i S:\iti\\

.\1::.::: S:'-t'

ti: i:. \'.ij i:

Prim. Prof. Dr. med. Dr. rer. nal. Pranav Sinha

S.

A-9020 Klagenfurt am Wfthersee


Feschnigstrae 11
T: +43 (0) 463 538-38414
F: +43 (0) 463 538-23035
www.lkh-klu.at

Dr. Puck, Egberl


Stauderplatz 5
9020 Klagen{urt

Auftragsnummer:
Exteme lD:

Sadjak, Franz

geb.:

22.09.1951

ii-rlpiril

M:

114144Tt10

Abnahmedatum:
Laboreingang:
Druckdatum:

16.10.2011 1O:52
18.10.2011 15:35

iMi

ki:.BB

... .

Fr$hpzvten

ll*rr.eglsiin . .
HTK

MCV

MH**'*-'-*"**
MCHC
Th-mbzytn'
Dif|.BB

6.11

-'5.27
r5.z
43

s2.2

- 28.

"'

s5.r

:**"'

BUN'-'=-'-' '
Creatini

ri

J.N\...!...r.1ai

gx'l0^3/p.l

0.15

Glcose

N"
o,isTpt 3.9- 10.2
*Nxi.;^;391o.2
06/Fl +.s-s.75
4.3-5.75
Niii'67Ft
tdt
13.513.5-17.2
17.2
Nidi
'N%'"
3s.5-50.5
8o-ss
.Nii
27.0-33.5'
Npg
3i.5r36.0
Ng/dl

'."N.'...'..'''''''

ise
r.78
-'01a'-'--

Ttariiei

..

975a576'1

Nir

o;.sl1l

Nxi

og/ut

1.5-7.7

l.i

-+.s

.2 -lso

-.e

rii

'i5-*
1.,2,

H.JG

'5

4"

Enzvm

[Y')-STI GT
l:(: I
Aik,Phaph.

i45*'32

<35

76

40-129

-'18---*

i55*'"

EnAndunssparameter
CRP

EIIRlytg-

Ki'- - "

Natrium

ici

Plr"ee$i

"

0.05

isB
-'3.8"--'

"2.32'-" e4'*-

. N*Yai
.$mol/i
$mmi/l
.Nnrnoi{i

$mmolil

5q,9-

is-i45
3.6 - 4.8
" 2:l 'r2:5ii'-

-BZ

1ai

Ende des Befundes

Mit freundlichen kollegialen Gnj en


Prim. Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Pranav Sinha

..2.e(ili?iert.{'.ech.l-o-.1l.qqr.2.QQz
Rsultt = auerhalb des Relerenereiches

rned, validiert Prof, DDr.Sinha

Seilei 1 vojl'1.:
DtddwswMawd1,0

gn

BlsJo:ou

153-1539il5

--l

lnstitut lr Labormedizin und

Hikrobiologie
I

i
"$

Ni.i

i\\

id

R.\l:

i i.: $,i:i i:\,iti


.iV!::
S: |t i:.:\\i

i:

Prim. Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Pranav Sinha

A-9020 Klagenfurt am Wrthersee


Feschnigstrae

11

T:+43 (0) 463 538-38'111


F; +43 (0) 463 538-23035
www.lkh-klu.at

Auftragsnummer:
Exteme lD:

M:

975a576'1

1141447710

Abnahmedatum:

Sadjak, Franz

geb.:

22.09.1961

(M)

Wi [ldi'iite

6.2

Siilrrs^-"

iNts/_

Laboreingarq:

1E.1O.2011 1O:52

Druckdatum:

18.10.2011 15:37

15-80

Nn1;tEnde des Befundes

med. rralidiert Prol. DDr.Sinha

il lreundlbhen kollegia.len Gr Ben

Prim. Prof. Dr. med.

&.

rer. rat. Pranav Sinha

..2*r-ti1i;iert.rr.eph.l.qg-.1!.S9...2.042..

'uckles Fesullal = auerhalb des Relerenereicfres

q9'19:

ygn l,

dWSWMgWdt.o

, @

MnElEroro'-rromi-l L'j-/

NAffiHG
iii
:\
iii
i

i\

ii *\ij i:

i N.i..t

i\

ir

.r!rii

S :.'

')\s'

lnstitut lr Labormedizin und


tikrobiologie
Prim. Prof. Dr. med. Dr. rer. nal. Pranav Sinha

Sr\,i

\t i:.:\\.:ii:

A-9020 Klagenfurt am Wfihersee


Feschnigstrae 1.1
T: +43 (0) 463 538-38444
F: +43 (0) 463 538-2303s
www.lkh-klu.at

Dr. Puck, Egbert


Stauderplatz 5

9020 Klagenfurt

Auftragsnummer:
Exteme lD:

/
Sadjak, Franz

geb.:

22.09.1961

iM)

"Npmi/
Nprq[.i
NrnU/l
;".";". ,"rundes

M:

1141447710

Abnahmedatum:
Laboreingang:
Druckdatum:

18.1O.2011 10:52
18.10.2011 17:00

ii -22
o.S-z:7
O.+-S.5

Mit frcurxClk*ren kollegalen Gr Ben


Pdm. Prof. Dr. med. &. rer. nat. Pranav Sinha

?pr-tili+ie(.neeh.

97585767

med. validiert Prof. DDr.Sinha

tQ.o-.1

! 9.-9.:.?QQZ

rctces nesuii= uneltratu oi

iti;;;;il;;i#;

Seile: 1 von
on@WAWMSbd1.o

1i