Sie sind auf Seite 1von 1

PLAMENA

IME:_____

AHMET HROMADI
1.Zato su pticu zvali Plamena?
2.Da li je Plamena imala prijatelje?
_____________________________________________________________
3.Zato?
_____________________________________________________________
4.Da li se sjeala djetinjstva?
_____________________________________________________________
5.emu se ona nadala?
_____________________________________________________________
6.Kako je Plamena zamiljala svoj zaviaj?
7.ta se desilo sa ivotinjama kada je snijeg padao i kada su nebo prekrili
tamni oblaci?
_____________________________________________________________
8.ta su ptice odluile?
_____________________________________________________________
9.Je li Plamena bila iscrpljena?
_____________________________________________________________
10.ta se desilo sa Plamenom?
_____________________________________________________________
11.ta poslije njene smrti nije ula Plamena?
_____________________________________________________________