Sie sind auf Seite 1von 3

DAS VORGANGSPASSIV

Vorgangspassiv wyraa wykonywanie okrelonej czynnoci, bd procesu w okrelonym czasie.

Prsens Podmiot + werden (odmienny) + von / durch + Partizip II


~ Katrin macht die Hausaufgaben. Die Hausaufgaben werden von Katrin gemacht.

Imperfekt Podmiot + wurden (odmienny) + von / durch + Partizip II


~ Katrin machte die Hausaufgaben. Die Hausaufgaben wurden von Katrin gemacht.

Perfekt Podmiot + sein (odmienny) + von / durch + Partizip II + worden (nieodmienny)


~ Katrin hat die Hausaufgaben gemacht. Die Hausaufgaben sind von Katrin gemacht worden.

Plusquamperfekt Podmiot + war (odmienny) + von / durch + Partizip II + worden (nieodmienny)


~ Katrin hatte die Hausaufgaben gemacht. Die Hausaufgaben waren von Katrin gemacht worden.

Futur I
Podmiot + werden (odmienny) + von / durch + Partizip II + werben (nieodmienne)
~ Katrin wird die Hausaufgaben machen. Die Hausaufgaben werden von Katrin gemacht werden.

DAS VORGANGSPASSIV MIT DEN MODALVERBEN


Prsens
Podmiot + Modalverb (odmienny) + von / durch + Partizip II + werden (nieodmienne) ~ Ich mu das Buch lesen. Das Buch mu von mir gelesen werden.

Imperfekt
Podmiot + Modalverb (odmienny, w Imperfekt) + von / durch + Partizip II + werden (nieodmienne)

~ Ich mute das Buch lesen. Das Buch mute von mir gelesen werden.

Perfekt
Podmiot + haben (odmienny) + von / durch + Partizip II + werden + Modalverb (nieodmienny) ~ Ich habe das Buch gelesen mssen. Das Buch hat von mir gelesen werden mssen.

Plusquamperfekt
Podmiot + hatten (odmienny) + von / durch + Partizip II + werden + Modalverb (nieodmienny) ~ Ich hatte das Buch gelesen mssen. Das Buch hatte von mir gelesen werden mssen.

Futur I
Podmiot + werden + von / durch + Partizip II + werden + Modalverb (nieodmienny) ~ Ich werde das Buch gelesen mssen. Das Buch wird von mir gelesen werden mssen.

DAS ZUSTANDSPASSIV
Zustandspassiv wyraa stan lub sytuacj w ktrej aktualnie znajduje si podmiot po dokonaniu pewnego dziaania.

Zustandspassiv Prsens sein + Partizip II


~ Die bung ist schon geschrieben. (wiczenie jest ju napisane. Zustandspassiv) ~ Die bung wird geschrieben. (wiczenie jest pisane. Vorgangspassiv)

Zustandspassiv Imperfekt war + Partizip II


~ Die bung war schon geschrieben. (wiczenie byo ju napisane. Zustandspassiv) ~ Die bung wurde geschrieben. (wiczenie byo pisane. Vorgangspassiv)