Sie sind auf Seite 1von 11

TERMOIZOLACIJA FASADA

TERMOIZOLACIJA FASADA
2 MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

TERMOIZOLACIJA FASADA
MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL 3

TERMOIZOLACIJA FASADA
OSNOVNA UPUTSTVA
Sljedea uputstva sastavili smo iz razloga kako bi projektanti, trgovci, distributeri i graevinari obratili pozornost na sljedea bitna pitanja o temi termoizolacija fasada. Ovaj skraeni opis pomae u snalaenju meu artiklima: koji, gdje i zato. Od osnovnog uputstva puno je podrobniji opis artikla izdan od strane Masterplasta i Thermomaster tehnika primjene u kojima je sadran cjelovit opis postupka postavljanja potreban za odgovarajui i kvalitetan sustav termoizolacije fasada. Molimo vas da obratite pozornost na sljedee osnovne informacije:

Ovisno o materijalu i debljini zida u sluaju stana ili ureda predlaemo sljedee debljine termoizolacije:
Materijal zida EPS 80 debljina termoizolacije Postignuta U vrijednost (W/m2K) sustavom THERMOMASTER 0,39 0,38 0,38 0,37 0,37 Poboljana mo termoizolacije postignuta THERMOMASTER sustavom % 79% 74% 87% 58% 75%

Puna cigla male mjere 25 cm Puna cigla male mjere 38 cm Betonski zid, vijenac, premosnik 20 cm Stambena zgrada B30-zid 30 cm

8 8 9 6 8

cm cm cm cm cm

Savjeti pri izvoenju radova:


Osnovna slojevita izgradnja THERMOMASTER A02 sustava (EME broj : A-80/2007): Zid se prije izoliranja treba pripremiti. Ostatke buke, boju, olabavljenu buku treba odstraniti, povrinu treba ispraviti vrstom cementnom bukom. Zid treba oistiti od praine, kod podloge koja jako upija vlagu mora se koristiti podloga. (npr. na upljoj betonskoj povrini Masterfix PRIMER podloga). Nakon pripreme prvo treba postaviti vodilicu podnoja, minimum 30 cm iznad crte plonika. Uvrstiti udarnim tiplama u razmaku od 30 cm. Ukoliko je zid neravan, tada profil treba podkajlati cokl klinom, za produljenje profila i na kutovima koristimo produetak profila. Lijepljene EPS ploa treba izvoditi iznad +5C. Za lijepljenje moete koristiti MASTERFIX PRO ljepilo. Materijal u vrei treba mijeati s vodom oznaenom na pakovanju, te nakon 2-3 min mirovanja nanovo pomijeati. Pomijeano ljepilo ovisno,o temperaturi, treba primijeniti u vremenu od 20 do 30 minuta, dodatkom vode naknadno se ne smije razrijediti. Ljepilo se na stiropor stavlja pored krajeva kruno (pazei da ljepilo ne doe na rub) u razmaku od 2025 cm nanositi u tokama. Ljepilo treba privrstiti EPS ploe najmanje 25%. Ljepilo ispod termoizolacije treba biti debljine izmeu 0,5-2,0 cm EPS ploe treba postaviti, povezane, zalijepiti vrsto jednu do druge. Ukoliko se ljepilo uvrstilo (ovisno o temperaturi 1 do 2 dana) tada se mogu postaviti avli. Ispod svake toke avla treba biti uvreno ljepilo. Kod zgrade nie od 8 metara avle treba postaviti ukoliko je samo lijepljenje povrine zgrade kritino te ako je povrina obukana, bojana ili koja imaju veliku mo upijanja vlage. Zgrade koje su vie od 8 metara jo u sluaju optimalne povrine (isti beton ili temeljna povrina od cigle) takoer se preporua dodatno uvrivanje avlima 4-8-12 kom/m2,ovisno o vrsti avla, vrsti materijala zida i visini zgrade. Vidi opirnije : Thermomaster tehnika primjene. Kod postavljanja avala treba se uvijek pridravati danih dubina privrivanja avala, duinu avala treba tono izabrati ne zaboravljajui debljinu mogue postojane buke i ljepila! Keramika cigla se smije buiti samo otrom, tonom mjerom, s vidija svrdlom, udarna snaga builice mora biti minimalna. Ne smije se dozvoliti kidanje tankih keramikih elija. U sljedeoj fazi EPS ploe trebaju se izravnati zbog tolerancije mjere i kako bi nestale izvoake nepravilnosti. Nakon toga se lijeu u ljepilo i postavljaju se kutnici i ostali dodatni profili. Ova radnja je srednje osjetljivosti na vremenske uvjete. Za vrijeme okoravanja i vezivanja ljepila (1-3 dana ovisno o vremenskim uvjetima) povrina ne smije se ohladiti ispod +5C, ne smije se naglo suiti (zato se na vjetru ili iznad +25C ne smije raditi, ili se smije, ali uz dodatne zatitne mjere). Za okoravanje kao i za lijepljenje EPS ploa takoer se mogu koristiti MASTERFIX PRO ili Falfix Plus ljepila. Odgovarajue zamijeanu smjesu treba iskoristiti u roku od 20-30 minuta. Smjesa se nanosi u tankom sloju (2-3 mm) a moe se razmazati ovisno o vanjskom vremenu, 1015 minuta. Prvo se na EPS povrinu treba ravnomjerno nanijeti ljepilo minimalna koliina 3kg/m2 (preporua se 6 mm zupasta gletalica) zatim se u svjee ljepilo polegne staklena mreica tako da izmeu mreica bude 10cm-ski preklop. Materijal koji prijee preko okica staklene mreice treba izgletati na ravno. Po potrebi povrinu treba pregledati jo jednim slojem. Nakon okoravanja i suenja, a prije nanoenja buke u boji, povrinu treba premazati podlogom. Kod neosjetljivih boja (sive i njene nijanse) moe se koristiti bezbojna Masterfix podloga, a za osjetljive boje i hrapave strukture preporua se Coramix ili Coratrend podloga u istoj boji kao i buka. Prije nanoenja buke u boji podloga mora biti suha. Coramix tanka buka moe biti akrilne ili silikatne baze. Prednost silikatske je u tome da ima bolju propusnost pare, okomija vodu, stvara sama sebi istu povrinu. CORATREND silikatna buka preporua se pored prometnih cesta i svijetlih fasadnih boja. Tanka buka moe se

6. 7. 8. 9.
10.

3.

5.

2. 4.

12.

1.

11.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

THERMOMASTER poetna vodilica MASTERFIX PRO ljepilo ili Falfix Plus ljepil 2,54 kg/m2 ISOMASTER EPS H 80 termoizolacija Postavljanje avala ( ako je potrebno) Kutnici,profili MASTERFIX PRO sloj ili Falfix Plus sloj 33,5 kg/m2 Staklena mreica 1,1 m2/m2 MASTERFIX PRO ili Falfix Plus glet spoj CORATREND 1,62 dl/m2 CORATREND buka u boji 2,33 kg/m2 Podnona izolacija s hrapavim XPS-om Coramix buka podnoja 45 kg/m2

THERMOMASTER izgradnja osnovnog sloja za sustav kamene vune za sustav termoizolacije:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. THERMOMASTER poetna vodilica MASTERFIX ROCK ljjepilo 45 kg/m2 NOBASIL FKD izolacija s kamenom vunom Postavljanje avala (ako je potrebno) Kutnici,profili MASTERFIX ROCK sloj 67 kg/m2 Staklena mreica 1,1 m2/m2 MASTERFIX ROCK glet sloj Coramix podloga za buku 23 dl/m2 Coramix silikonska buka u boji 2,33 kg/m2 Podnona izolacija s hrapavim XPS-om Coramix buka podnoja 45 kg/m2

9.
10.

8. 7. 6. 4. 2.
3. 5.

12.

11.

1.

Prije poetka izvoenja radova, u svakom sluaju, treba ispitati zgradu koja e se izolirati: materijal zida, debljinu zida, eventualne betonske strukture koje predstavljaju termiki most, njihov poloaj, neravnine na zidu, sadraj vlage, kvalitetu i debljinu postojee buke.

TERMOIZOLACIJA FASADA
4 MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

TERMOIZOLACIJA FASADA
MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL 5

dobiti u zaglaenoj i ljebastoj strukturi, 1,5 ili 2 mm-skoj veliini okica. Ovisno o izabranoj strukturi i vrsti rada mogu se dobiti povrine razliitih stilova. Kod izabiranja buke u boji trebamo biti svjesni toga da na velikoj povrini esto boja izgleda drugaije nego na maloj povrini, takoer i sama struktura moe dati utisak sjene i zbog toga drugaiju boju. Boje na ton kartama su informativnog karaktera, dozvoljena je razlika u nijansi. Proizvodnja buka u boji vrlo je precizna i stroga tehnologija, ali prije pripremanja buke trebaju se izvriti sljedei zadaci: Na jednu fasadu smije se koristiti materijal iz jedne proizvodne serije (oznaeno na kanti) ukoliko to nije izvedivo tada se materijal iz razliitih kanti treba pomijeati. Ukoliko se na poklopcu kante nakupi buka treba ju ostrugati i vratiti u kantu. buku u boji treba razrijediti sa 0,52,5 dl vode, ovisno o temperaturi, dodanoj koliini pigmenta i o upijajuem svojstvu podloge. Svakoj kanti dodaje se ista koliina vode te se laganim okretajima mijealice potpuno pomijea Boju pomijeanih buka i gustou treba usporediti pogledom. Ukoliko postoji vidljiva razlika treba se pomijeati cijela koliina materijala ili se materijal ne smije koristiti Nanoenje i obraivanje buke takoer je osjetljivo na vremenske prilike. Po vjetrovitom i toplom vremenu ne moe se izvoditi kvalitetan rad. Optimalna temperatura je izmeu 1525C, bez vjetra. Izmeu 2530C smije se bojati samo u hladu i bez vjetra. Hladno sparno vrijeme (kod 10C sadraj pare iznad 75%) moe biti tetno za fizikalna svojstva materijala, svjeu povrinu titimo od vjetra, jakog sunca i kie. Izolacija podnoja radi se na slian nain kao i gore navedeno, samo se umjesto EPS-a mogu koristiti ekstrudirane XPS ploe. Kod podruma ili donjih prostorija koje se ne griju predlae se minimalna debljina XPS-a 5cm, ukoliko je iza podnoja grijana povrina tada se debljina izolacije treba poveati. Na ve postojei plonik ne moe se neposredno polei izolacija podnoja. Izmeu plonika i izolacije treba ostaviti razmak od 1 cm te ga ispuniti nabubrujuom pjenastom trakom. Razmak izmeu poetnog cokl profila podnoja i izolacije podnoja takoer treba ispuniti pjenastom trakom. Kod podnone crte treba koristiti mramornu buku podnoja koja je dobro otporna na vlagu i smrzavanje. Ispod mramorne buke podnoja takoer je potrebno koristiti podlogu. Ukoliko smo izabrali boju koja nema bijele mramorne estice tada trebamo koristiti podlogu u boji buke. buka podnoja ne sadri pigmente, ve mramorne estice u boji te se zbog toga treba pripaziti na brojeve proizvodnje. Kod izvoenja radova treba teiti ravnomjernom nanoenju 4-5kg/m2. buku podnoja ne treba razrjeivati, ali ju treba temeljno pomijeati. Uvrivanje buke podnoja (cca. 72 sata) uspjeno je ukoliko nisu bile u doticaju s padalinama, ukoliko temperatura ne padne ispod 10C pored 75%-ne vlage. Za vrijeme nanoenja i 6 sati nakon nanoenja ne smije biti propuha, jako sunce odnosno temperatura vea od 30C

staklena mreica
Materijal: alkalno postojana staklena mreica Mjesto primjene: THERMOMASTER mreica za termoizolaciju proelja, uvrujua mreica kod demit fasada Koliina materijala koja je potrebna: 1,1 m2/neto m2 Vrste: 125, 145, i 160g/m2 Snaga cijepanja poslije starenja po duini i krino VERTEX R-96 (125 g) = 1100/900 N/5 cm VERTEX R-117 (145 g) = 1500/1200 N/5 cm VERTEX R-131 (160 g) = 1500/1500 N/5 cm Vaei propisi:VERTEX R-117 i R-131 odgovara ETAG 004 i EN 13499 odrekomama propisa

Vrste: VERTEX R-96 (125 g) VERTEX R-117 (145 g) VERTEX R-131 (160 g)

Pakovanja 1,1 m50 m=55 m2 1,1 m50 m=55 m2 1,1 m50 m=55 m2

ifra 0101-096WH055 0101-117WH055 0101-131WH055

staklena mreica
Materijal: alkalno postojana staklena mreica Mjesto primjene: THERMOMASTER mreica za termoizolaciju proelja, uvrujua mreica kod demit fasada Koliina materijala koja je potrebna: 1,15 m2/neto m2 Vrste: 125, 145, i 160 g/m2 Snaga cijepanja poslije starenja po duini i krino MASTERNET A-125 = 800/1050 N/5 cm MASTERNET A-145 = 1100/1450 N/5 cm MASTERNET A-160 = 1250/1800 N/5 cm Vaei propisi: MASTERNET A-145 i A-160 odgovara ETAG 004 odrekomama propisa

Vrste: MASTERNET A-125 MASTERNET A-145 MASTERNET A-160

Pakovanja 1 m50 m=50 m2 1 m50 m=50 m2 1 m50 m=50 m2

ifra 0102-125WH000 0102-145WH000 0102-160WH000

Piktogrami
Skladititi uspravno uvati na pokrivenom, suhom mjestu zatienom od vlage uvati od sunca Lista tehnikih i sigurnosnih podataka O proizvodu CE-oznaka Smrzava se Upotrebljivo, od datuma proizvodnje, u roku od mjeseci

TERMOIZOLACIJA FASADA
6 MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

TERMOIZOLACIJA FASADA
MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL 7

EPS H-80
Materijal: expandirani polistirol Mjesto primjene: sustav EPS za termoizolaciju proelja, za povrine zatiene od vlage Koliina materijala koja je potrebna: 1,02 m2/neto m2 Vrste: EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P4-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70)1)-TR150 vrstoa pritiska: 80 kPa Zapaljivost: po EN 13501-1 proizvod pripada u Euroclsse E razred Vaei propisi: EN 13499, EN 13163 i MSZ 7573

PRIMER univerzalna podloga


Materijal: tekua plastificirana disperzija Mjesto primjene: za smanjenje mogunosti upijanja vlage podloge, za poveanje prianjanja Ljepilo za vlane ne izolirane zidove, podloga za buke. Koliina materijala koja je potrebna: koncentrirana podloga 1-1,5 dl/m2 Razrjeivanje: zavisno od upijajueg svojstva podloge razrijediti maximalno od 1:3 Temperatura pri koritenju: +5 +25C ( iznad 25C + uz ostale odgovarajue sigurnosne mjere) Vrijeme suenja: 2-6 sati
Pakovanja ifra 0103-10001001 0103-10001005

irina 2 3 4 5 6 7 8 10 12 cm cm cm cm cm cm cm cm cm

Pakovanja 0,24 m3/bala, 24 kom/bala 0,24 m3/bala, 16 kom/bala 0,24 m3/bala, 12 kom/bala 0,25 m3/bala, 10 kom/bala 0,24 m3/bala, 8 kom/bala 0,245 m3/bala, 7 kom/bala 0,24 m3/bala, 6 kom/bala 0,25 m3/bala, 5 kom/bala 0,24 m3/bala, 4 kom/bala

ifra 0501-08002000 0501-08003000 0501-08004000 0501-08005000 0501-08006000 0501-08007000 0501-08008000 0501-08010000 0501-08012000

1 litarska plastina kanta 5 litarska plastina kanta

PRO ljepilo za fasadu


Materijal: gotov za primjenu, ljepilo s dodatkom umjetne smole Ljepilo sa cementnim vezivanjem. Mjesto primjene: koristi se kao ljepilo za termoizolacije EPS i XPS sustava,te za tanak premaz staklene mreice Ljepilo za sustav EPS termoizolacije proelja i za tanak premaz staklene mreice, pripremljeno za uporabu, u obliku praha, ljepilo s dodatkom umjetne smole. Koliina materijala koja je potrebna: lijepljenje 2,5-4 kg/m2, okorijenjavanje min. 3kg/m2 Temperatura pri koritenju: +5 +25C (25C (iznad 25C + uz ostale odgovarajue sigurnosne mjere) vrstoa prianjanja: Za EPS 120 kPa Max otvoreno vrijeme: 20 min Upotrebljivo: nakon to se zamijea 20 min Vaei propisi: ETAG 004, EN 13499

U ostalim debljinama Isomaster se moe naruiti sa jedinstvenim rokovima isporuke.

Styrodur

2800 C

Materijal: extrudirani polistirol Mjesto primjene: Sustav XPS termoizolacija proelja hrapavih povrina, Xps izolacija ravnih bridova, ak i kod okomitih povrina izloenih vlazi (npr. kod podnoja zgrada) Koliina materijala koja je potrebna: 1,02 m2/nett m2 Vrste: XPS EN 13164 T1-CS(10/Y)200-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)100-MU200-TR200 vrstoa pritiska: 200-300 kPa Zapaljivost: po EN 13501-1 proizvod pripada u Euroclsse E razred Vaei propisi: EN 13164, EN 13499
irina 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm Pakovanja 0,300 m3/bala, 0,315 m3/bala, 0,300 m3/bala, 0,300 m3/bala, 0,315 m3/bala, 0,300 m3/bala, 0,300 m3/bala, 0,360 m3/bala, ifra 0510-28002000 0510-28003000 0510-28004000 0510-28005000 0510-28006000 0510-28008000 0510-28010000 0510-28012000

Pakovanja 25 kg-ska vrea (1050 kg/paleta)

ifra 0103-01111025

20 kom/bala 14 kom/bala 10 kom/bala 8 kom/bala 7 kom/bala 5 kom/bala 4 kom/bala 4 kom/bala

TERMOIZOLACIJA FASADA
8 MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

TERMOIZOLACIJA FASADA
MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL 9

podloga
Materijal: Tekua plastificirana disperzija, bijela fasadna boja sa mineralnim dopunama Mjesto primjene: moe se bojati u bojama CORATREND fasade, podloga ima velike sposobnosti prekrivanja, a sposobnost smanjenja upijanja vlage podnoja te sposobnost veeg prianjanja buke. Koliina potrebnog materijala: 1,62 dl/m2 Razrjeivanje: ovisno o sposobnosti upijanja omjer vode je max 2:1 Temperatura primjene: izmeu 525 C (iznad 25 C potrebna je dopuna) Vrijeme suenja: 26 sati Skladitenje: uvati na temperaturi izmeu 525 C, zaklonjeno od sunca, rok valjanosti 18 mjeseci

fasadne boje
Izuzetne kvalitete, ima veliku otpornost na vremenske prilike, postojanost boje. Bojani sloj je trajan, elastian, estetian, Coratrend ton karta sadri 981 nijansu boje. Mjesto primjene: Fasade zgrada, pogodna za bojanje raznih zidova od betona buke te zidova od gipsanih ploa, mogunost vanjsko-unutarnje primjene. Povrinski prikaz: matirana bijela/obojana u Coratrend ton karti Vrijeme suenja: uz 20 C i s koliinom od 50% pare u zraku potrebna su etiri sata Skladitenje: uvati na temperaturi izmeu 525 C, zatititi od smrzavanja i sunca Rok valjanosti: 24 mjeseca Preporueni broj slojeva: 12 Razrjeivanje: s max 5% vode Potronja: 2,22,5 m2/litra u dva sloja zavisno od kvalitete povrine Sadraj: plastificirana disperzija, pigment, kalcij-karbonat, aditiv u boji,voda. Koliina: Logistika daje koliinu zavisno u kojem pakovanju skladitimo/prodajemo: 16 ili 8 litarska kanta

Pakovanja 8 i 16 litarske kante

ifra 0179-0.

Pakovanja

ifra 0181-

16 ili 8 litarska kanta

akrilna buka
Materijal: Stirol akrilna disperzija s velikom vrijednou mineralne dopune, vodonepropusna,s aditivom za okomijanje vlage. Karakteristike: mogunost bojanja velikim brojem nijansi,velika postojanost boje, UV otpornost, sa samo iujuim vodo okomijajuim slojem. S dodatkom protiv raznovrsnih gljiva i pljesni. Veoma elastina s velikom mogunosti prianjanja. Mjesto primjene: pogodna za Thermomaster ili druge Eps termo izolacijske tanke buke ili kao bojana buka za najmanje tromjesene klasine buke od crte podnoja na vertikalnoj povrini kako za vanjsku tako i za unutarnju primjenu. Koliina potrebnog materijala: Zagrebana 1,5 mm-ska 2,22,5 kg/m2 Zagrebana 2 mm-ska 2,83 kg/m2 Zaglaena 2 mm-ska 2,83 kg/m2 Temperatura primjene: izmeu 525 C (iznad 25 C potrebna je dopuna) Vrijeme suenja: 1224 sati (zavisno od temperature i koliini pare) Skladitenje: uvati na temperaturi izmeu 525 C, zaklonjeno od sunca, rok valjanosti 18 mjeseci Pakovanja: 25 kg-ska kanta

dubinska podloga
Dubinska podloga za mineralne povrine Coratrend buka za fasade, za razne vanjskeunutarnje boje Mjesto primjene: odgovarajua duboka podloga za fasade zgrada, obukane betonske zidove, za vanjsku i unutarnju primjenu. Upijajui se u dublje pore osigurava bre uvrivanje i jednoliko upijanje vlage. Vrijeme suenja: uz 20 C i s koliinom od 50% pare u zraku potrebna su od 10 do 12 sati, zavisno od povrinske mogunosti upijanja vlage Skladitenje: uvati na temperaturi izmeu 525 C, zatititi od smrzavanja i sunca Rok valjanosti 12 mjeseci Preporueni broj slojeva: 12 Razrjeivanje: s max 50-100% vode Potronja: 813 m2/litra u jedan sloj, zavisno od povrinske mogunosti upijanja vlage Koliina: Logistika daje koliinu zavisno u kojem pakovanju skladitimo/prodajemo: 5 litarska kanta

ifra Zagrebana 1,5 mm-ska Zagrebana 2 mm-ska Zaglaena 2 mm-ska 0171-1 0171-2 0172-2

Pakovanja

ifra 0189-

5 litarska kanta

TERMOIZOLACIJA FASADA
10 MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

TERMOIZOLACIJA FASADA
MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL 11

univerzalna podloga za buke


Materijal: tekua plastificirana disperzija, bijela boja za proelja i materijal za punjenje Mjesto primjene: Moe se bojati i u bojama Coramix buka, visoko prekrivajua podloga koja se stavlja ispod Coramix-a, koristi se kao podloga za smanjenje mogunosti upijanja vlage i poveava mogunost prianjanja. Koliina materijala koja je potrebna: od koncentrirane podloge 2-3 dl/m2 Razrjeivanje: zavisno od mogunosti upijanja razrijediti s vodom max od 1:0,5 omjera(1 dio podloge: 0,5 vode) Temperatura pri koritenju: +525C (iznad 25C + uz ostale odgovarajue sigurnosne mjere) Vrijeme suenja: 46 sati

mramorna buka za podnoja

Materijal: Vezujua umjetna smola, plastificirana, bojana podnona buka sa dodatkom estica mramora. Mjesto primjene: buka koja se primjenjuje kod XPS sustava termoizolacije ili kod cementnih buka za bojanje povrine podnoja Koliina materijala koja je potrebna: 45kg/m2 Karakteristike: elastina, otporna na pljuskove, UV zraenja i smrzavanje, ima veliku mo prianjanja Temperatura pri koritenju: +1025C (iznad 25C + uz ostale odgovarajue sigurnosne mjere, koncentracija pare max 75 %) Vrijeme uvrivanja: 72 sata (20C 65% koliina pare)
Pakovanja ifra 0123-003

Pakovanja 5 kg 25 kg

ifra 0159-00005005 0159-00000025

23 kg

silikatna bojana buka


Materijal: Tanka buka s grebanom ili trljanom strukturom, s bijelom bojivom bazom, plastina, vezujua akrilno umjetna smola Mjesto primjene: Za Thermomaster ili druge Eps sustave za termoizolaciju proelja, odnosno koristi se i kod standardnih cementnih i vapnenih buka za unutarnje i vanjsko bojanje s tankom bukom, iznad vodilice podnoja. Koliina materijala koja je potrebna: ovisno o strukturi i veliini zrnaca: Zagrebani silikat 1,5 mm: 2,22,5 kg/m2 Zagrebani silikat 2,0 mm: 2,52,8 kg/m2 Zaglaeni silikat 1,5 mm: 2,52,8 kg/m2 Zaglaeni silikat 2,0 mm: 2,83,0 kg/m2 Karakteristike: paro propusna, vodo okomijajua, elastina, otporna na UV zraenja i kiu, ima veliku mo upijanja, Temperatura pri koritenju: +10-25C (iznad 25C + i ispod 15C uz ostale odgovarajue sigurnosne mjere) Vrijeme uvrivanja: 24 sati (20C 65% para )

ifra Zagrebana 1,5 mm-ska Zagrebana 2 mm-ska 0161-1. 0161-2. Zaglaena 1,5 mm-ska Zaglaena 2 mm-ska 0162-1. 0162-2.

TERMOIZOLACIJA FASADA
12 MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

TERMOIZOLACIJA FASADA
MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL 13

UZ poetni Cokl profil podnoja


Materijal: aluminij Mjesto primjene: Poetni cokl profil podnoja koristi se kod termoizolacija fasada, s perforiranom okapnicom Dopunski proizvodi: elementi za spajanje cokla,plastini klin za vodilicu podnoja, udarna tipla, pjenasta traka

D avli
Materijal: Poliamidni avao s tanjurastom podlokom s plastinim udarnim vijkom Mjesto primjene: za mehaniko privrivanje izolacijskih listova Koliina materijala koja je potrebna: zavisno od tehnike primjene od 4-8-12 kom/m2 Vrste: 10 mm-ski promjer buotine, 7090110120140 mm-ska duina Izvlana snaga kod betona i pune cigle (vrijednost planiranja): 0,12 kN dubina privrivanja 40 mm

irina UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ UZ 20 (2 cm) 30 (3 cm) 40 (4 cm) 50 (5 cm) 60 (6 cm) 70 (7 cm) 80 (8 cm) 100 (10 cm) 120 (12 cm)

Pakovanja 2 2 2 2 2 2 2 2 2 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 kom=50 kom=50 kom=50 kom=50 kom=50 kom=50 kom=50 kom=50 kom=50 m/bunt m/bunt m/bunt m/bunt m/bunt m/bunt m/bunt m/bunt m/bunt

ifra 0110-0Z020000 0110-0Z030000 0110-0Z040000 0110-0Z050000 0110-0Z060000 0110-0Z070000 0110-0Z080000 0110-0Z100000 0110-0Z120000 Naziv THERMOMASTER THERMOMASTER THERMOMASTER THERMOMASTER THERMOMASTER THERMOMASTER D D D D D D 10/70 mm 10/90 mm 10/110 mm 10/120 mm 10/140 mm 10/160 mm Pakovanja 250 250 250 250 250 250 kom/kutija kom/kutija kom/kutija kom/kutija kom/kutija kom/kutija ifra 0115-00070250 0115-00090250 0115-00110250 0115-00120250 0115-00140250 0115-00160250

UL poetni COKL profil podnoja


Materijal: aluminij Mjesto primjene: Poetni cokl profil podnoja koristi se kod termoizolacija fasada, s perforiranom okapnicom Dopunski proizvodi: elementi za spajanje cokla,plastini klin za vodilicu podnoja, udarna tipla, pjenasta traka

D PLUS avli
Materijal: Poliamidni avao s tanjurastom podlokom s plastinim udarnim vijkom Mjesto primjene: za mehaniko privrivanje izolacijskih listova Koliina materijala koja je potrebna: zavisno od tehnike primjene od 4812 kom/m2 Vrste: 10 mm-ski promjer buotine, 90110130150170190 mm-ska duljina Izvlana snaga kod betona i pune cigle (vrijednost planiranja): 0,18 kN dubina 0

ifra UL 20 mm UL 30 mm UL 40 mm UL 50 mm UL 60 mm UL 70 mm UL 80 mm UL 100 mm UL 120 mm

Pakovanja 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 kom kom kom kom kom kom kom kom kom = = = = = = = = = 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 m/bunt m/bunt m/bunt m/bunt m/bunt m/bunt m/bunt m/bunt m/bunt

ifra 0110-0L020000 0110-0L030000 0110-0L040000 0110-0L050000 0110-0L060000 0110-0L070000 0110-0L080000 0110-0L100000 0110-0L120000 Nv THERMOMASTER D-PLUS THERMOMASTER D-PLUS THERMOMASTER D-PLUS THERMOMASTER D-PLUS THERMOMASTER D-PLUS THERMOMASTER D-PLUS 10/90 mm 10/110 mm 10/130 mm 10/150 mm 10/170 mm 10/190 mm Pakovanja 250 250 250 250 250 250 kom/kutija kom/kutija kom/kutija kom/kutija kom/kutija kom/kutija ifra 0115-10090250 0115-10110250 0115-10130250 0115-10150250 0115-10170250 0115-10190250

TERMOIZOLACIJA FASADA
14 MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

TERMOIZOLACIJA FASADA
MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL 15

D-H Metalni avao s tiplom bez termikog mosta


Materijal: Poliamidni avao,avao bez termikog mosta s eljeznom udarnom tiplom Mjesto primjene: za mehaniko privrivanje izolacijskih listova Koliina materijala koja je potrebna: zavisno od tehnike primjene 4812 kom/m2 Vrste: 8mm-ski promjer buotine, 90110130150170190 mm-ska duina Izvlana snaga kod betona i pune cigle (vrijednost planiranja): 0,3 kN dubina privrivanja 40 mm Propisi: ETAG 004

PVC kutnik s mreicom

Materijali: PVC, s dodatkom alkalno postojane staklene mreice Mjesto primjene: slui za zatitu pozitivnih uglova, postavlja se u glet masu prije postavljanja mreice Prednosti: ubrzava posao postavljanja zbog tvornikog postavljanja vrste mreice na sam PVC kutnik, ne mora se presaviti preko mreice Vrste: 10+10 cm ili 10+15 cm s mreicom

Vrste Duina THERMOMASTER D-H THERMOMASTER D-H THERMOMASTER D-H THERMOMASTER D-H THERMOMASTER D-H THERMOMASTER D-H 8/90 mm 8/110 mm 8/130 mm 8/150 mm 8/170 mm 8/190 mm Pakovanja 250 250 250 250 250 250 kom/kutija kom/kutija kom/kutija kom/kutija kom/kutija kom/kutija ifra 0118-00090250 0118-00110250 0118-00130250 0118-00150250 0118-00170250 0118-00190250 THERMOMASTER PVC 10+10 THERMOMASTER PVC 10+15

Pakovanja 2,5 m 50 kom=125 m/bunt 2,5 m 50 kom=125 m/bunt

ifra 0107-10100000 0107-10150000

PVC balkonski profil s mreicom


Materijali: PVC, s dodatkom alkalno postojane staklene mreice Mjesto primjene: PVC okapni profil koristiti kod balkonskih rubova i kod prozora Prednosti: Sprjeava vodoravno curenje vode, promoenje buke i bubrenje.

D-WM avao sa tanjurastom podlogom za drvo i eljezne ploe

Materijal: Plastina tanjurasta podloga Mjesto primjene: koristi se za privrivanje izolacijskih mehanikih listova pomou samoreueg vijka ili vijka za drvo, koristi se kod izgradnji brzih OSB kua,OSB ploa i kod eljeznih povrina. Koliina materijala koja je potrebna: zavisno od tehnike primjene 812 kom/m2 Vezani proizvod: brzi vijak za drvo
Pakovanja 100 kom/kutija ifra 0116-00010100

Duina 2,5 m

Pakovanja 2,5 m 20 kom=50 m/bunt

ifra 0109-00250000

W-PROF profil za prikljuenje prozorima s mreicom


Materijal: pojaana s staklenom mreicom, profil s samoljepljujuom trakom Mjesto primjene: element koji osigurava nepropusnost vode i nepucanje kod termoizolacijskih sustava i stolarije,profil koji na tokove stolarije privrujemo sa samoljepljivom trakom koja se nalazi s unutarnje strane profila. Mreica se moe preklopiti sa termoizolacijom i pregletati s njenom mreicom, dok se na dijelu koji se moe odstraniti nalazi se samoljepljiva traka koja dri graevinsku foliju koja vri zatitu pri bukanju. Nakon gletanja i bukanja folija se sa dijelom koji se odvaja lako odstranjuje, folija ne ostavlja tragove na povrini toka. Preporua se kod drvene stolarije ili za zahtjevne izvoae radova.

ALU kutnik s mreicom

Materijali: aluminij, s dodatkom alkalno postojane staklene mreice Mjesto primjene: slui za zatitu pozitivnih uglova, postavlja se u glet masu prije postavljanja mreice Prednosti: ubrzava posao postavljanja zbog tvornikog postavljanja vrste mreice na sam alu kutnik, ne mora se presaviti preko mreice Vrste: 10+10 cm s mreicom, 10+15 cm s mreicom, ALU-L 7+7 cm s mreicom

Vrste THERMOMASTER ALU-L 7+7 THERMOMASTER ALU 10+10 THERMOMASTER ALU 10+15

Pakovanja 2,5 m 50 kom=125 m/bunt 2,5 m 50 kom=125 m/bunt 2,5 m 50 kom=125 m/bunt

ifra 0105-07070000 0105-10100000 0105-10150000

Duina 2,5 m

Pakovanje 2,5 m 20 kom = 50 m/bunt

ifra 0112-00250000

TERMOIZOLACIJA FASADA
16 MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

TERMOIZOLACIJA FASADA
MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL 17

cokl profil podnoja

ALU kutnik
Materijal: aluminij Mjesto primjene: koristi se za zatitu pozitivnih bridova,postavlja se u glet masu prije postavljanja mreice Vrste: normalna i light verzija, 22,53 m po duini
Tpus MASTERPROFIL ALU 12 24 2 m MASTERPROFIL ALU 12 24 2,5 m MASTERPROFIL ALU 12 24 3 m MASTERPROFIL ALU 24 24 2 m MASTERPROFIL ALU 24 24 2,5 m MASTERPROFIL ALU 24 24 3 m MASTERPROFIL ALU-L MASTERPROFIL ALU-L MASTERPROFIL ALU-L MASTERPROFIL ALU 135 MASTERPROFIL ALU 135 MASTERPROFIL ALU 135 Csomagols 2 m 50 kom=100 m/bunt 2,5 m 50 kom=125 m/bunt 3 m 50 kom=150 m/bunt 2 m 50 kom=100 m/bunt 2,5 m 50 kom=125 m/bunt 3 m 50 kom=150 m/bunt 2 m 50 kom=100 m/bunt 2,5 m 50 kom=125 m/bunt 3 m 50 kom=150 m/bunt 2 m 50 kom=100 m/bunt 2,5 m 50 kom=125 m/bunt 3 m 50 kom=150 m/bunt ifra 0104-12200100 0104-12250125 0104-12300150 0104-24200100 0104-24250125 0104-24300150 0104-20200100 0104-20250125 0104-20300150 0104-35200100 0104-35250125 0104-35300150

Materijal: plastika Mjesto primene: kod spajanja cokl profila, odrava ravninu kod kutova.

irina 30 mm

Pakovanja 100 kom/kutija

ifra 0111-03000000

plastini klin za podnoja

MASTERPROFIL ALU 135 samo po narudbi.

Materijal: plastika Mjesto primjene: omoguava ravnomjerno prianjanje poetnog profila na neravnoj povrini Oznaivanje: 3 mm-ska zelene, 5 mm-ske ute, 10 mm-ske svijetloplave

PVC kutnik
Materijal: PVC Mjesto primjene: koristi se za zatitu pozitivnih bridova, postavlja se u glet masu prije postavljanja mreice

Duina Debljina 3 mm 5 mm 10 mm Pakovanja 100 kom/kutija 100 kom/kutija 100 kom/kutija ifra 0112-03000000 0112-05000000 0112-10000000 MASTERPROFIL PVC 2,5 m

Pakovanje 2,5 m 20 kom=50 m/bunt

ifra 0106-00250000

PVC savitljivi profil za lukove

Materijal: PVC Mjesto primjene: koristi se za zatitu pozitivnih bridova,postavlja se u glet masu prije postavljanja mreice

Duina MASTERPROFIL PVC-FLEX 2,5 m

Pakovanja 2,5 m 20 kom=50 m/bunt

ifra 0108-00250000

TERMOIZOLACIJA FASADA
18 MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

TERMOIZOLACIJA FASADA
MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL 19

9011 Okapni profil

Udarna tipla
Materijal: Plastina glava vijka u obliku lee,s eljeznim udarnim vijkom Mjesto primjene: za privrivanje cokl profila na svakih 30-cm. Dubina uvrivanja u betonu i punoj cigli 35 mm, u keramikoj konstrukciji 45 mm. Vrste: s 6mm-skim promjerom 40, 60 i 80 mm-skom duinom

Materijal: aluminij Mjesto primjene: okapni profil koristiti kod balkonskih rubova i kod prozora Prednosti: Sprjeava vodoravno curenje vode, promoenje buke i bubrenje.

9011

Vrste Vrste 9011 Packaging 2,5 m 20 kom/bunt ifra 0109-19011000 6 40 6 60 6 80

Pakovanja 200 kom/kutija 200 kom/kutija 100 kom/kutija

ifra 0717-64002000 0717-66002000 0717-68001000

3752 Savitljivi PVC kutnik s mreicom Thermomaster mrea za skele


Mrea za skele bijele boje sa 50 % zatitom od sunca, u roli,dugoj 50 md irokoj 2,5 m, s plavim tiskanim natpisom. Mrea sadri otvore koji pomau pri privrivanju. Koritenje mree za skele je opravdano iz tehnologijskog smisla, naroito kod termoizolacijskih sustava i kod izrade zatitnih bojanih buka. U mnogo sluajeva zahtijevana po pravilniku o radu i zatiti okolia.

Materijali: PVC, s dodatkom alkalno postojane staklene mreice Mjesto primjene: za 45-180-ske vanjske rubove Prednosti: zbog svog pakovanja u role lako se prevozi, nema produetke, univerzalan.

Pakovanja Vrste 3752 Csomagols 50 m/tekercs ifra 0108-13752000 2,5 50m

ifra 0920-050W0000

3035 Zidno diletacijski PVC profil s mreicom


Materijal: PVC, u sredini s elastinom trakom, s dodatkom alkalno postojane staklene Mjesto primjene: Diletacijski profil termoizolacijskih sustava proelja, profil moe diletirati 5 mm-sko kretanje. Prednosti: kao i profile s mreicom ovaj profil je potrebno zalijepiti na polistirolnu povrinu,moe se koristiti bez obzira na debljinu polistirola.

Vrste 3035

Pakovanja 2,5 m/kom

ifra 0121-13035000

MASTERPLAST Group Zrt.


8143 Srszentmihly, rpd u. 1/a, Hungary Phone: +36-22-801-300, Fax.: +36-22-801-382 E-mail: masterplast@masterplast.hu

19600 Praha 9-Treboradice, Za trat 197, Czech Republic Phone: +42-0-286-850-565, Fax: +42-0-286-850-386 E-mail: info@masterplast.cz

MASTERPLAST KO SHPK
10000 Pristina, Rr. Drini i bardh , Kosovo Phone: +377-44-250-877; +381-63-555-074 E-mail: office@masterplast.ko

MASTERPLAST Kft.
8143 Srszentmihly, rpd u. 1/a., Hungary Phone: +36-22-801-300 Fax: +36-22-801-382 E-mail: masterplast@masterplast.hu

d.o.o. MASTERPLAST MONT


85000 Bar, Jovana Tomaevia G-9, Montenegro Phone: +382-85-353-544; +382-69-657-131; Fax: +382-85-353-544 E-mail: masterplast-mont@cg.yu

MASTERPLAST SP. z o.o.


Ul. Kolejowa 23, 62-090 Rokietnica, Poland Phone: +48-61-896-35-58/59; +48-61-816-19-97; Fax. +48-61-814-11-79 E-mail: info@masterplastgroup.pl

MASTERPLAST Romnia s.r.l.


410605 Oradea, os. Borului, nr. 45, Romania Phone: +40-259-465-456, Fax: +40-259-435-134 E-mail: masterplast@masterplastsrl.ro

MASTERPLAST Deutschland
Produktions- und Vertriebs GmbH 39114 Magdeburg, Breite Str. 6f, Germany 04519 Rackwitz, Kmmlitzer Str. 13, Germany Phone: +49-0-34294-84662 Fax: +49-0-34294-84663 E-mail: info@masterplastgroup.de

MASTERPLAST STERREICH
Produktions- & Vertriebs GmbH 3021 Pressbaum, Hauptstrae 119-5/4, Austria Phone/ Fax: +43-0-2233-52244 Mobile: +43-0-676-710 80 82 E-mail: info@masterplast.at

.C.S. MASTERPLAST CONSTRUCT S.R.L.


2019, os. Munceti, nr.799/3, Chiinu, Republica Moldova Phone / Fax: +373-22-524-148 Phone: +373-69-314-042 E-mail: infomoldova@masterplastsrl.ro

MASTERPLAST Ukraina T.O.B.


88000 Uzhgorod, Pavlovich u.5., Ukraine Phone / Fax: +380-312-656093; +380-312656073 E-mail: info@masterplast.uz.ua

MASTERPLAST ALB Sh.p.k


Tirane Llagja Ali Demi Kruga Shemsije Haka, Albania E-mail: office@masterplast.al

MASTERPLAST YU d.o.o.
24000 Subotica, Bodrogvari Ferenc 172, Serbia Phone: +381- 24-625-825 Fax: +381-24-625-804 E-mail: office@masterplast.rs

MASTERPLAST IGMIN D.O.O.


78000 Banja Luka, Tunjice bb., Bosna i Hercegovina Phone: +387-51-386-486, +387-51-386-437 Fax: +387-51-388-966 E-mail: office@masterplastigmin.com

MASTERPLAST Bulgaria EOOD


1532 Sofia, MSK Kazichene, Bulgaria Phone / Fax: +359-2-978-9791; +359-2-9789764 E-mail: office@masterplast.bg

MASTERPLAST d.o.o.
31304 Duboevica, Trg Hrvatske Mladei 2, Croatia Phone: +385-31-736-512; Fax: +38-5-31-736-513 E-mail: masterplast@masterplast.hr

Doo MASTERPLAST
6250, Kievo, 11 Septemvri 43, Macedonia Phone: +389-45-223-766; Fax: +389-45-224-804 E-mail: office@masterplast.com.mk

MASTERPLAST China
200433 Shanghai, Rm 1305, No. 2158 Siping Road, Fuqing Guoding Building, Yangpu District, China Phone: +86 21 5506 2799 Phone/Fax: +86 21 5506 3899 E-mail: info@masterplast.cn

MASTER PLAST s.r.o


925 21 Sldkoviovo, Vekoansk cesta 1339, Slovakia Phone: +421-31-784-2181 Fax: +421-31-784-2180 E-mail: masterplast@masterplast.sk

MASTER PLAST PLUS s.r.o.