You are on page 1of 8

.

2617

YXPONH AEMEYTH EHMEPIA TH IKAPIA - 2011 TEYXO 107 NEA EPIOO TIMH YOY 1 EYP
5 A 106 77, TH. / FAX: 210 2281639 - 6821692 - 9954966, e-mail: ef.atheras@gmail.com

H

1981

.
. :

.

,
30 . .
.
.

,.

.
.
1981 .
,
, , 2.
30

,
355
850 .


1.100 .

;
.

,
.
,

4 >
. (...)
.. .
,
,

,
.


,
,
.


,


(, ,
).

. ,
,
,
, ,

.


,
.
.


.

..,
.

. :

10MW.

.

.
6 MW
1,5 MW,
/
25% 6MW, 1,5 MW.
/ 0,6 MW /.

. .


.
4 >

.

.
.


12,

.
, 5/2/2012.

Grand Kavallaris
(19
). 30

. .

/ - 2011

16/7 . .

83 2/7
.

77 8/7
.

96
10/7 .

67
11/7 . .

13/7 .

- 63
20/7 .

83 20/7
.


76 23/7 .

. 57
20/7 .

. 52
25/7 .

74
5/6 .

88 24/7
. .

() 62
12/7 .

84 1/8
. .

82 15/8
. .

65 24/8
.

/
61 23/8 .

.

, 100.

97
30 . .

, ,

50.
.
PAKTOPEIO AAEIN
ZH AYTOKINHTN KAN
KATOIKIN EIXEIPHEN

KAPAIANNAKH MOXOYA
IMNIOY 19 AIMO
TH.: 210 9930458
TH.: 210 9965216
FAX: 210 9954966

IKAPIA
22750-22134
22750-32717
22750-24004

15


58
...
,
,


.
,


.

. ,
,
.
,
( ), ,
.
,
.
,
.
,

..
..

.

,
,

,
..

.

15
1996
.65 .
,

.
.
,
,

.


.

.


.

50.

15
. .
18 .
.


.


, ,
.

.
.

.

17/8
, .

.. :
1. ..
.
2.

..
.
3.
.
4.
.
5.


.
6.

..
7. .

.
8. .
17/8/2011

- 3

/ - 2011

O

.

.


,
.
, ,
.

.

, .
,
, .

.
.

,
.

.

.

.
...
.

.

, .

,

.

.

.

..

.


2011

-


.
.


, . .
.

.
,
.
( )
.

.
6-9

.
.
.

, .
, (, , , )
, ()
, (
)
, (, , )-
.

.

.
-
.
.
,
9.

& [].
.
. .
(2010)
12-13 ,
(2011) 11-12-13 .
,

. :
,
.
, .

,
.

4-15 ,

-
.
.
.
,.


.
,

.

&

-
:
10
( &
) ,

...
, ... ...

4 -

/ - 2011

...
...
... ,
, , ,
..
: , ....
! ,

;
! ,
,
( ;) ,
;
! (
),
;
! , ,

... , ( -

), (;)
...
,

, , ...[ ,
...]. ( !!!)...
...

,
... 1
// 1973,
,
, ... ( !!!)...
,


: ...

, ...
-...
( !!!) ...

, , ... , ,
... ...

:
...

.
,
...( ...) .
.
15
1945
.
, , ,
... ... .. ..., 16/06
/1946
... -

, ... ,
, ....
...
:
... ...
,
;

, ;

, , ;
;
, .. ...

1 <


/.. ,

/

,
.,

.


.


.

.

,
,
,

.

1 <


,
.


, .
,
.
,
.
,

,
(330 MW).


/
,

.


,
.
,

/

.
-

,
,
,

, .


.
.

,

,
,
.
.

.

.

,
.
15
15 .


.

!!!...

..
...
,

H.


.


.

,.
,
,

(. , ..)
, ,
Siemens,

,
,

.

.

- 5

/ - 2011

&
,


.
,
,

.
-
, .

, ,
21 , 20,

,
. ,
, , ,
,
, ,

.
, , , ,
-

, ,
,

.
,,
,
, ,
-,
,
,
. , , ,
,
,

-,
,
,
, - - , . .
(
)

!
.
,
.
,
.


.
,


. ,
, -,
,,
,
- , , ,

.
,
,
, (
)
.
, , , ,
, !
,
.


.


,
, ., ,
,

. , -

,. ,
,

,
,
.
. .
.
21 . .

.
, ,

,
,
,
,


,

,
,
, ,

,

,

.
,
,
,


.
,

,
,
,
(
) .

,

.
, ,

60
,
.
.
. , ,
, . , 60 , .
,
.

17

,
100 .

.
, . , . , .
. ,


..


.

-


,

.


.

6 -

/ - 2011


, . ,
,
.
, .

1
!!!

,
.
HELLENIC SEAWAYS.


.

,
, , .
,
,
.
, , .

,
.
,
,
.

TOY .
(1958-2011)

A E PA
YXPONH AEMEYTH EHMEPIA
TH IKAPIA
IIOKTHTH AEPA
(A I)
E
:
83 300

120, 106 81 A,
T. 210 38.13.349-38.13.395/Fax
H
M E B
E E 12 EYP
E 35 $ USA
T N E 15 EYP
A E:
K E
19 17456
T. 210 99.65.216 - 210 99.30.458
K E K AEPA

,
.

.
,

.
, (
),
( 1
) .
. , ,
...
!

>
. ( 25 )
53 .

,
.
.

.
,
.
.
,

.

.

;

, ,
:

: . HELLENIC SEAWAYS , ,
.
,

,
. ,
,

,,

. ,
,
.
. ,


.

, .
.
, .
,
.. .

.

,


.
.
,
,
.
.

.

100 .


..

&
.
:
.:
,

,
,
.
,
.2007


.. ., 1/1/2011.


,
,.,
.,
1/1/2011
. .
,

, ,


;

.

. ,
,
,
()
, .

,
,
,
,

.
.

.

/ - 2011

287
132
/ ()
158 /
/ ()
354 / &
/ ()
334 / / /
. ()
306
116 &
()
483
445 .

469
()

495
. ()
739
()
167
&
()
625

653
()
692
()
453 .
()
252
()
116 &
()

236
/ ()
162 . .
& /
()
435 &

. ()
362
()
248

()
602 .
. &
()
205

178
()
499

101
593
()
149
()
652
592

. ()
250
()
729 .
&

348
()
653
()
287

122 / / &

101
735 &

. ()

469
()
101.
. . .


,
.
.- ,
.

-


.
.


.

. . ,


.
.

KTA APAKIHKENTPIKO: . . 59-63
TH.: 210 57 43 045 & 210 57 50 968
KIN. TH.: 6944 307 660 FAX: 210 57 78 600
E-AIL: kpar@otenet.gr www.gr.athina2004

aerobic - pilates
-

.: 22750 41686

. 46 ( )
, .: 210 98 55 795

2 2
.

210

6915030

DELIVERY
18:00-24:00
& 12:00-24:00

((((((((.
.

.


.

..

,
,

.


,

.

.

..
.


.

.

.


, 115%


12%
15,5%
,

2012.

160% ,
9% ,
20 .

18% ( ) ,

.
..


,
.

,
.

.
.
,
.
3


( ).

.
.
. .


.

,.


.

.


.

/ - 2011

((((((((
,

.


,
.

,
. .

,

.

,

,
,
.
. .

32

120.000. 8

200.000.
, ,
, .
,
. 30.000


500-1000
.

.

.

,
,

.
, ,
.
,

.

:

.
,
.


,

.,
..

, 10 -


.
(1,6
. ), ,
, , (1,5 . ),
.. (2,17 . ).
.
,
30 ,
.


.
162 . ,

, ,


... .