Listă de fraze uzuale De bază Salut. Alo. Hallo. (Halo) Bună. (informal) Hi. (HAI) Ce mai faci?

/ Ce mai faceţi? Wie geht's? (Vii ghets?) NOTĂ: În germană, asta este chiar o întrebare, nu doar o formă de salutare. Deci, mai bine rămâneţi la 'Hallo' . Bine, mulţumesc. Danke, gut. (Danche, gut) Cum te cheamă? Wie heißt du? / Wie heißen Sie? (Vii haist du? / Vii haisăn Zii?) Numele meu este ______ . Ich heiße ______ . (Ihi haise _____ .) Încântat de cunoştiinţă. Sehr angenehm. (Zer anghenem) NOTĂ: Mai degrabă în utilizarea formală a limbii. Te rog / Vă rog. Bitte. (Bitte) Mulţumesc. Danke. (Danche) Cu plăcere. Bitte. (Bitte) Da. Ja. (Ia) Nu. Nein. (Nain) Scuză-mă / Scuzaţi-mă. (captarea atenţiei) Entschuldigung. (Entşuldigung) Scuză-mă / Scuzaţi-mă. (pardon) Entschuldigung. (Entşuldigung) Îmi pare rău. Tut mir Leid. (Tut mir laid) La revedere Auf Wiedersehen. (Auf Viiderzeeăn.) Pa (informal) Tschüß. (Cius) Nu vobesc [bine] germana. Ich kann nicht [so gut] deutsch. (IŞ can niŞt [zo gut] doitş) Vorbiţi româna? Sprichst du / Sprechen Sie rumänisch? (Şprihst du / Şprehăn zII RU-me-niŞ?) Vorbeşte cineva de aici româna? Kann hier jemand rumänisch? (Can hir iemand rumeniş?) Ajutor! Hilfe! (Hilfe!) Bună dimineaţa. Guten Morgen. (Gutăn Morghen) Bună seara. Guten Abend. (Gutăn Abănd) Noapte bună. Gute Nacht. (Gute Naht) Nu înţeleg.

Das ist ein Notfall. Sunt bolnav. (Las / Lasăn Zii miŞ in Ruee) Nu mă atinge / atingeţi! Fass / Fassen Sie mich nicht an! (Fas / Fasăn Zii miŞ niŞt an) Chem poliţia. Ich brauche deine/Ihre Hilfe. Ich bin krank. Ich habe mich verirrt. (IŞ bin fărleţt) Am nevoie de un doctor.. (IŞ fărŞtee niŞt) Unde este baia? Wo ist die Toilette? (Vo ist di toalette?) Probleme Lasă-mă în pace.Ich verstehe es nicht. Ich habe meine Tasche verloren.? Kann ich dein/Ihr Telefon benutzen? (Can iŞ dain / Ir Telefon benuţăn) Numere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 eins (ains) zwei (ţvai) drei (drai) vier (fir) fünf (fiunf) sechs (zex) sieben (ziiben) acht (aht) . (IŞ habe maine Taşe fărloren) Mi-am pierdut portmoneul. (. Lass / Lassen Sie mich in Ruhe . (Das ist Ain Notfal) M-am pierdut. (Ih rufe dii Poliţai) Poliţia! Polizei! (Poliţai!) Stai! Hoţ! Halt! Ein Dieb! (Halt! Ain Diib!) Am nevoie de ajutor.. Ich brauche einen Arzt. dar folosit în germană. Ich bin verletzt. Ich rufe die Polizei. (IŞ brauhe ainăn Arţt) Pot să folosesc telefonul tău / dvs. (IŞ bin cranc) Sunt rănit.IŞ habe main portmonéh fărloren) Notă: Portmonnaie este de origine franceză. Ich habe mein Portemonnaie verloren. (IŞ habe miŞ fărirt) Mi-am pierdut bagajele. (IŞ brauhe daine / Ire Hilfe) Este o urgenţă.

neun (noin) 10 zehn (ţen) 11 elf (elf) 12 zwölf (zvoelf) 13 dreizehn (draiţen) 14 vierzehn (firţen) 15 fünfzehn (fiunfţen) 16 sechzehn (zexţen) 17 siebzehn (zibţen) 18 achtzehn (ahtţen) 19 neunzehn (noinţen) 20 zwanzig (ţvanţig) 21 einundzwanzig (ain und ţvanţig) 22 zweiundzwanzig (ţvei und ţvanţig) 23 dreiundzwanzig (drai und ţvanţig) 30 dreißig (draisih) 40 vierzig (firţih) 50 fünfzig (fiunfţih) 60 sechzig (zexţih) 70 siebzig (zibţih) 80 achtzig (ahtţih) 90 neunzig (noinţih) 100 (ein)hundert (hundărt) 200 zweihundert (ţvei hundărt) 300 dreihundert (drai hundărt) 1000 (ein)tausend (tauzănd) 2000 zweitausend (ţvai tauzănd) 1.000 eine Million (aine milion) .000.

000.000.000 eine Milliarde (aine miliarde) 1.000 eine Billion (aine bilion) numărul _____ (tren.000.) Nummer _____ (număr) jumătate halb (halb) jumătatea die Hälfte (dii helfte) mai puţin weniger (venigăr) mai mult mehr (mer) Timp acum jetzt (ieţt) mai târziu später (spetăr) înainte vor (for) dimineaţă Morgen (morgăn) dimineaţa morgens (morgăns) mâine dimineaţă morgen früh (morgăn friu) după-amiază Nachmittag (nahmittag) după-amiaza nachmittags (nahmittags) seară Abend (abănd) seara abends (abănds) noapte Nacht (naht) noaptea nachts (nahts) Ceasul ora unu ein Uhr (ain Ur) ora două 2 Uhr (ţvei Ur) prânz 12 Uhr sau Mittag (ţvoelf Ur sau Mittag) ora treisprezece 13 Uhr (draiţen Ur) ora paisprezece 14 Uhr (firţen Ur) miez de nopţii .000.1. autobuz. etc.000.

Mitternacht sau 0 Uhr sau 24 Uhr (mittărnaht sau nul Ur sau firundţvanţih Ur) Durată _____ minut(e) _____ Minute(n) (Minute (Minutăn)) _____ oră(ore) _____ Stunde(n) (Ştunde (Ştundăn)) _____ zi(le) _____ Tag(e) (Tag(e)) _____ săptămână(săptămâni) _____ Woche(n) (Vohe (Vohăn)) _____ lună(luni) _____ Monat(e) (Monat (Monate)) _____ an(i) _____ Jahr(e) (Iar(e)) Zile astăzi heute (hoi-te) ieri gestern (GES-tàrn) mâine morgen (MOR-găn) săptămâna aceasta diese Woche (DII-ze VO-he) ultima săptămână letzte Woche (LEŢ-te VO-he) săptămâna următoare nächste Woche (NEX-te VO-he) Luni Montag (MON-tak) Marţi Dienstag (DIINS-tak) Miercuri Mittwoch (MIT-voh) Joi Donnerstag (DO-nărs-tak) Vineri Freitag (FRAI-tak) Sâmbătă Samstag (ZAMS-tak) Duminică Sonntag (ZON-tac) Luni Ianuarie Januar (Ianuar) Februarie Februar (Februar) Martie März (Merţ) .

tren) Wieviel kostet eine Fahrkarte nach _____? (Vifiil costăt aine Farcarte nah _____) Cât costă un bilet spre _____? (avion) .30 (notaţi punctul după numărul 24) Culori negru schwarz (şvarţ) alb weiß (vais) gri grau (grau) roşu rot (rot) albastru blau (blau) galben gelb (gelb) verde grün (griun) portocaliu orange (o-RANJ) roz rosa (RO-za) maro braun (braun) Transport Autobuz şi tren Cât costă biletul spre _____? (autobuz. De exemplu. 15. lucru care se întâmplă şi în multe alte limbi europene. Aug 2004. data şi timpul se scrie: * 24.Aprilie April (April) Mai Mai (Mai) Iunie Juni (Iuni) Iulie July (Iuli) August August (August) Septembrie September (Zeptembăr) Octombrie Oktober (Octobăr) Noiembrie November (Novembăr) Decembrie Dezember (Deţembăr) Scrierea ceasului şi a datei Data şi ceasul se scriu exact în aceaşi formă ca şi în română.

căminul pentru tineri? . vă rog..das _____ Hotel? (das _____ Hotel) .gară? ...Wieviel kostet ein Ticket nach _____? (Vifiil costăt ain Tichet nah _____) Un bilet până la _______. Links abbiegen....cluburi? .Kneipen? (Cnaipăn?) .Stadtmitte? (.centru? .. (?) (Vo gibt es file..) ....?) ..der Bahnhof? (der Banhof?) ... Bitte eine Fahrkarte nach _____..die Bushaltestelle? (dii Bushalteştele?) ..der Flughafen? (der Flughafăn?) ..restaurante? ....) ..aeroport? .das ____ Konsulat? (das _____ Consulat?) Unde se află multe...die Jugendherberge? (dii Iugănherberge?) ..) Unde merge acest tren/autobuz? Wohin fährt dieser Zug/Bus? (Vohin fert diizăr Ţug/Bus?) Unde este trenul/autobuzul spre _____? Wo ist der Zug/Bus nach _____? (Vo ist der Ţug/Bus nah _____?) Opreşte acest tren/autobuz în _____? Hält dieser Zug/Bus in _____? (Helt diizăr Ţug/Bus in _____?) Când pleacă acest tren/autobuz la _____? Wann fährt der Zug/Bus nach _____ ab? (Van fert der Ţug/Bus nah _____?) La ce oră ajunge acest tren/autobuz în _____? Wann kommt dieser Zug/Bus in _____ an? (Van comt diizer Ţug/Bus in _____ an?) Direcţii Cum ajung la _____ ? (oraşe) Wie komme ich nach _____ ? (Vii come iŞ nah _____ ?) Cum ajung la _____ ? (locuri. Rechts abbiegen...consulatul Român/Moldovean? ..Hotels? (Hotels?) ......cluburi de noapte? ..hoteluri? .Bars? (Bars?) ....atracţii turistice? ...) La dreapta. străzi) Wie komme ich zu _____ ? (Vii come iŞ ţu _____ ?) .... (Bitte aine Farcarte nah _____...... Wo gibt es viele.......Restaurants? (Restorants?) ..hotelul _____ ? . (Rehţ abbiigăn. (Linx abbiigăn.staţia de autobuz? .Sehenswürdigkeiten? (Zeănsviurdihcaităn?) Poţi / Puteţi să-mi arătaţi pe hartă Kannst du / Können Sie mir das auf der Karte zeigen? (Canst du / Kionăn Zii mir das auf der Carte ţaigăn) stradă Straße (Ştrase) La stânga....

(Hat da Ţimăr...) intersecţie Kreuzung (Croiţung) nord Norden (Nordăn) sud Süden (Siudăn) est Osten (Ostăn) vest Westen (Vestăn) în sus bergauf (bergauf) în jos bergab (bergap) Taxi Taxi! Taxi! (Taxi!) Duceţi-mă la _____. vă rog...) Are camera. (Ahte / Ahtăn Zii auf den(m) / die(f) / das(n) _____. Hat das Zimmer.stânga links (linx) dreapta rechts (rehţ) înainte geradeaus (gheradeaus) spre _____ Richtung _____ (Rihtung) după _____ nach dem(m)/der(f)/dem(n) _____ (nah dem(m) / der(f) / dem(n)_____) înainte de _____ vor dem(m)/der(f)/dem(n) _____ (for dem(m) / der(f) / dem(n)_____) Atenţie la _____.) . Cât costă până la _____? Wieviel kostet es zu/nach _____? (Viifil costăt es ţu / nah _____?) Duceţi-mă acolo.. vă rog. Bringen Sie mich bitte dahin..cearşafuri? .. (Bitte bringen Zii mih ţu / nah _____..) Gazdă Aveţi câteva camere disponibile? Sind noch Zimmer frei? (Zind noh Ţimer frai?) Cât costă o cameră pentru o persoană/două persoane? Wieviel kostet ein Einzelzimmer/Doppelzimmer? (Vifiil costăt ain Ainţălţimer/Dopălţimăr.) Notă: Folosiţi 'zu' pentru străzi şi locuri şi 'nach' pentru oraşe şi sate.. (Bringen Zii mih bitte dahin. Bitte bringen Sie mich zu/nach _____. Achte/Achten Sie auf den(m)/die(f)/das(n) _____..

..mai mare? .Bettlaken? (Betlakăn?) ..eine Dusche? (aine Duşe) . Ich möchte gehen....vestiare? ... (Viurdăn Zii bitte main Ţimăr zaubăr mahăn?) Mă puteţi trezi la _____? Können Sie mich um _____ Uhr wecken? (Coenăn Zii miş um _____ Ur vecăn?) Vreau să plec.. Puteţi să-mi sugeraţi un alt hotel? Können Sie mir ein anderes Hotel empfehlen? (Coenăn Zii mir ain andărăs Hotel empfelăn?) Aveţi un seif? Haben Sie einen Safe? (Habăn Zii ainăn Zafe?) ... ich nehme es.Schließfächer? (Şliisfehăr?) Este inclus micul-dejun/cina? Ist Frühstück/Abendessen inklusive? (Ist Friuştiuc / Abăndesăn?) La ce oră este micul-dejun /cina? Wann gibt es Frühstück/Abendessen? (Van gibt es Friuştiuc / Abăndesăn?) Vă rog să-mi curăţaţi camera..einen Fernseher? (ainăn Fernzehăr) Pot să văd camera mai întâi? Kann ich das Zimmer zuerst sehen? (Can iŞ das Ţimăr ţuerst zehăn?) Aveţi ceva mai liniştit? Haben Sie etwas ruhigeres? (Hanăn Zii etvas ru-i-găs) .. (Ochei.ein Telefon? (ain Telefon) .. Würden sie bitte mein Zimmer sauber machen.) Notă: Plural pentru 'Nacht' este 'Nächte' ..billigeres? (biligărăs) OK...größeres? (groesărăs) ...... o iau..mai ieftin? .mai curat? . (IŞ moehte gheăn.. OK.o baie? (toaletă) .eine Toilette? (aine Toilete) .. Ich bleibe eine Nacht (_____ Nächte).. iŞ neme es.) Bani Acceptaţi lei româneşti / moldoveneşti? Nehmen Sie rumänische / moldawische lei? (Nemăn Zii rumenişe / moldavişe lei?) Acceptaţi cărţi de credit? Kann ich mit Kreditkarte zahlen? (Can iŞ mit Creditcarte ţalăn?) Puteţi să-mi schimbaţi nişte bani? Können Sie für mich Geld wechseln? (Coenăn Zii fiur miŞ geld vecsăln?) Unde pot să schimbi bani? Wo kann ich Geld wechseln? (Vo can iŞ geld vecsăln?) .sauberes? (zaubărăs) .un TV? ..un duş? (shower) .... (IŞ blaibe aine Naht (_____ Nehte)....un telefon? ...) Voi sta _____ noapte (nopţi).

) mic-dejun Frühstück (Friuştiuc) pachet Lunch sau zweites Frühstück (Lunci sau Friuştiuc) cafea Kaffee (Cafee) mâncare de prânz Mittagessen (Mittagesăn) Aş vrea _____. bitte. Ich esse kein Schweinefleisch.) Vreau de mâncare cu ____ Ich möchte etwas mit ____ (IŞ moechte etwas mit ____) pui Huhn (Hun) carne de vită Rindfleisch (Rindfleiş) peşte Fisch (Fiş) şuncă Schinken (Şincăn) crenvuşti . vă rog. Ich möchte _____.Puteţi să-mi schimbaţi un cec de călătorie? Kann ich hier Traveler-Schecks einlösen? (Can iŞ hiir Trevelăr-Şecs ainloesăn?) Unde pot să schimb un cec de călătorie? Wo kann ich Traveler-Schecks tauschen? (Vo can iŞ Trevelăr-Şecs tauşăn?) Care este rata de schimb? Was ist der Wechselkurs? (Vas ist der Vecsălcurs?) Unde este un bancomat (ATM)? Wo ist ein Geldautomat? (Vo ist ain Geldautomat?) Mâncare O masă pentru o persoană/doi oameni.. vă rog? Ich hätte gerne die Speisekarte? (IŞ hete gherne di Şpaizecarte?) Aveţi o specialitate a casei? Gibt es eine Spezialität des Hauses? (Gibt es aine Şpeţialitet des Hauzăs?) Există o specialitate locală? Gibt es eine Spezialität aus dieser Gegend? (Gibt es aine Şpeţialitet au diezăr Gegănd?) Sunt vegetarian. bitte. (IŞ moechte _____. Ich bin Vegetarier.) Nu mănânc porc. (IŞ ese kain Şvainflaiş) Nu mănânc decât cuşer.) Puteţi să îl/o faceţi mai puţin gras(ă)? Könnten Sie es bitte nicht so fett machen? (Coentăn Zii es bitte niht zo fet mahăn?) meniul zilei Tagesessen (Tagăsesen) a la carte a la carte (..) Pot să văd meniul. (IŞ ese nur cuşer. (Ain tiŞ fiur aine perzon/ţvai perzonăn. (IŞ bin Veghetariăr. Ich esse nur koscher. Ein Tisch für eine Person/zwei Personen.

Alt (în Rheinland). dunkels Hefeweizen. Pils. vin roşu/alb Rot-/Weiß-wein (Rot-/Vais-vain) Îmi daţi puţin(ă) _____? Kann ich etwas _____ haben? (Can iŞ etwas _____ habăn?) sare Salz (Salţ) piper Pfeffer (Pfefăr) unt Butter (buttăr) Mă scuzaţi.Wurst (Vurst) brânză Käse (Cheze) ouă Eier (Aiăr) salată Salat (Zalat) legume (proaspete) (frisches) Gemüse ((frişăs) Gemiuze) fructe (proaspete) (frisches) Obst ((frişăs) Obst) pâine Brot (Brot) pâine prăjită Toast (Toast) găluşte Nudeln (Nudăln) orez Reis (Rais) fasole Bohnen (Bonăn) Îmi aduceţi un pahar de _____? Könnte ich ein Glas _____ haben? (Coente iŞ ain Glas _____ habăn?) Îmi aduceţi o cană cu _____? Könnte ich eine Tasse _____ haben? (Coente iŞ aine Tase _____ habăn) Îmi aduceţi o sticlă de _____? Könnte ich eine Flasche _____ haben? (Coente iŞ aine Flaşe _____ habăn?) cafea Kaffee (Cafee) ceai Tee (Tee) suc Saft (Saft) apă minerală Mineralwasser sau Sprudel(-wasser) (Mineralvasăr sau Şprudăl) apă (plată) Leitungswasser (Laitungsvasăr) bere Bier (Biir) Notă: Măcar în Germania şi Austria. Hefeweizen ('Weißbier' în Bavaria). Bockbier (câteodată în sudul Germaniei). ar trebui să menţionaţi ce fel de bere vă trebuie. Există: Export ('Lager' în Elveţia). ospătar! (captarea atenţiei chelnerilor) Entschuldigung! (Entşuldigug!) . Kölsch ("în Köln").

(Ain grosăs/clainăs Biir. vă rog Ein großes/kleines Bier. (Bitte aine Cola mit Rum) Notă: În germană. vă rog. (o halbă de bere) Eine Halbe. bitte. bitte) La jumătate. bitte. vă rog.) apă tonică tonic water (tonic uatăr) suc de portocale Orangensaft sau doar O-Saft (Oranjănzaft sau O-Zaft) Cola (suc) Cola (Cola) Aveţi cumva ceva gustări? Haben Sie irgendwelche Snacks? (Habăn Zii irgăndvelhe Snecs?) . (Es var herfor-ragănd. bitte. este pus pe primul loc.) Baruri Serviţi alcool? Haben Sie alkoholische Getränke? (Habăn Zii alcoolişe Getrenche?) Este cu servire la masă? Kommt eine Bedienung zum Tisch? (Comt aine Bediinung ţum Tiş?) O bere/două beri. whiskey Whiskey (Uiski) vodka Wodka (Vodca) rom Rum (Rum) apă Wasser (Vasăr) suc de club ??? (. O bere mică/mare. (Aine Halbe. Hefeweizen ('Weißbier' în Bavaria). dunkels Hefeweizen.Am terminat. Es war hervorragend. Bitte eine Cola mit Rum. la fel ca în română produsul în care se toarnă aroma. vă rog. bitte) Un cola cu rom. Eine Flasche. bitte) Un sfert/O optime de vin roşu.) A fost delicios. (Aine Flaşe. bitte. (Ain Glas Rot-/Vaisvein.. bitte) Notă: Măcar în Germania şi Austria. vă rog. vă rog. (Ain Biir/ţvai Biir. (IŞ bin fertig. Die Rechnung. bitte) Notă: Este un obicei comandarea vinului la sfert sau optime (dintr-un litru). Ein Bier/zwei Bier. bitte. Bockbier (câteodată în sudul Germaniei). Ich bin fertig.. Alt (în Rheinland).) Vă rog luaţi farfuriile. bitte) Notă: Probabil. O sticlă. ar trebui să menţionaţi ce fel de bere vă trebuie. Würden Sie bitte abräumen? (Viurdăn Zii bitte abroimăn) Nota. Ein Glas Rot-/Weißwein. Kölsch ("în Köln"). (Ain Fiirtăl/Ahtăl Rotvain. acest lucru nu va fi înţeles în nordul Germaniei. (Dii Rehnung. bitte. vă rog. Un pahar de vin roşu/alb. Pils. Ein Viertel/Achtel Rotwein. vă rog. Există: Export ('Lager' în Elveţia). bitte. bitte.

bitte) Încă un rând. mărimea mea? Haben Sie das in meiner Größe? (Habăn Zii das in mainăr Groese?) Cât costă? Was kostet das? (Vas kostăt das?) E prea scump.. Ich brauche . (Noh aine Runde.. (IŞ can es mir niht laistăn) Nu-l/N-o vreau. OK. (Noh ainăm(m)/aine(f)/ains(n). (. (.. dass das nicht der normale Preis ist.Zaife) . Noch eine Runde..ceva pentru dureri.. Ich bin nicht daran interessiert. Ich will es nicht.. (IŞ bin niht daran interesiirt) OK..aine Ţan briuste) ..... (.. (. Nu mă interesează. aspirină sau nurofen) .... ich nehme es. .. (OK.. (Zii volăn mih abţocăn) Notă: De fapt.Ţanpasta) ..săpun. ....Şampu) .Tampons.pastă de dinţi.şampon.) . Ich weiß. Das ist zu teuer..o periuţă de dinţi.. îl/o iau.Shampoo.Schmerzmittel. (Das ist ţu toiăr) Acceptaţi _____? Nehmen Sie _____? (Nemăn Zii _____?) scump teuer (toiăr) ieftin billig / günstig (bilih / giunstih) Nu-mi permit. vă rog. (.. vă rog.Încă unul(m)/una(f).Şmerţmităl) Notă: Medicamente găsiţi doar în farmacii . das das niht der normale Prais ist) Mă înşelaţi.... (IŞ vais. Noch einen(m)/eine(f)/eins(n).. (IŞ brauhe . Ich kann es mir nicht leisten.. Cuvântul abzocken este mai degrabă familiar. bitte) Când se închide? Wann schließen Sie? (Van şliisăn Zii?) Cumpărături Aveţi aşa ceva. IŞ neme es) Îmi daţi o pungă? Kann ich eine Tüte haben? (Can iŞ aine Tiute habăn?) Expediaţi (în străinătate)? Versenden Sie auch (nach Übersee)? (Verzendăn Zii auh (nah Ueberze)?) Am nevoie de .tampoane. Sie wollen mich abzocken.... Dar sună prea dur..eine Zahnbürste..... . (.Tampons) .Seife. bitte. traducerea ar fi: Sie betrügen mich... (ex. ..Zahnpasta. .. bitte. (IŞ vil es niht) Ştiu că acesta nu este preţul normal..

.rumeniş-şprahige Biuhăr) .ain Raziirăr) .etvas gegpn Ercheltung) .rumänischsprachige Bücher..rumeniş-şprahige Ţaitşriftăn) ...Bateriăn) .reviste în română. (..baterii..loţiune de plajă... (ain Regănşirm) ..o vedere..un pix... ..o lamă.hârtie pentru scris. (. . (.... ..o umbrelă.timbre. . . (..eine Postkarte..aine Taziirclinge) ..Schreibpapier......ein Rasierer..ein Regenschirm... . (....Magentabletten (.. . Ich möchte ein Auto leihen...eine rumänischsprachige Zeitung.ein Rumänisch-Deutsch Wörterbuch.ein Stift. . . ....etwas gegen Erkältung.... . ...Briefmarken...Sonnencreme....Magpntabletăn) .....un ziar în română.tablete pentru stomac.... (. (....Batterien...rumänischsprachige Zeitschriften.......ain Rumeniş-Doitş Voertărbuh) Maşini Vreau să închiriez o maşină.un brici..eine Rasierklinge...ceva pentru răceală.. (IŞ moehte ain Auto laiăn) Primesc asigurare? Kann ich es versichern? (Can IŞ es fărziihărn?) stop (semn de circulaţie) stop (stop) sens unic Einbahnstraße (Ainbanştrase) a da prioritate Vorfahrt gewähren (Forfart gheverăn) parcarea interzisă Parkverbot (Parcvărbot) limită de viteză Geschwindigkeitsbeschränkung (Geşvindihcaits-beşrencung) benzinărie Tankstelle (Tancştele) benzină Benzin (Benţin') motorină Diesel (Diizăl) .. (.ain Ştift) .cărţi în română.aine rumeniş-şprahige Ţaitung) . (. (... (.....Zonăncreme) .. (...Şraibpapiir) .aine Postcarte) .. ....... (de ras) .Briifmarcăn) .un dicţionar român-german.. . (....

(IŞ vil mit ainăm Anvalt sprehăn) Pot doar să plătesc o amendă acum? Kann ich jetzt einfach die Strafe zahlen? (Can IŞ ieţt ainfah dii Ştrafe beţalăn?) Învăţând mai mult . Ich bin rumänischer/moldawisher Staatsbürger. (IŞ bin rumenişăr / moldavişăr Ştatsbiurgăr) Vreau să vorbesc cu ambasada/consulatul român/moldovean. Ich will mit einem Anwalt sprechen. Ich habe nichts getan. Das war ein Missverständnis. Ich will die rumänische/moldawisch Botschaft / das rumänische/moldawische Konsulat sprechen. (IŞ vil dii rumenişe/moldavişe Botşaft / das rumenişe/moldavişe Consulat sprehăn) Vreau să consult un avocat. (Das var ain mis-văr-STEND-nis) Unde mă duceţi? Wohin bringen Sie mich? (vohin bringăn Zii mih?) Sunt arestat? Bin ich verhaftet? (BIN iŞ vărhaftăt) Sunt un cetăţean român/moldovean. (iŞ HAbe nihts geTAN) A fost o neînţelegere.Autoritate N-am făcut nimic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful