Listă de fraze uzuale De bază Salut. Alo. Hallo. (Halo) Bună. (informal) Hi. (HAI) Ce mai faci?

/ Ce mai faceţi? Wie geht's? (Vii ghets?) NOTĂ: În germană, asta este chiar o întrebare, nu doar o formă de salutare. Deci, mai bine rămâneţi la 'Hallo' . Bine, mulţumesc. Danke, gut. (Danche, gut) Cum te cheamă? Wie heißt du? / Wie heißen Sie? (Vii haist du? / Vii haisăn Zii?) Numele meu este ______ . Ich heiße ______ . (Ihi haise _____ .) Încântat de cunoştiinţă. Sehr angenehm. (Zer anghenem) NOTĂ: Mai degrabă în utilizarea formală a limbii. Te rog / Vă rog. Bitte. (Bitte) Mulţumesc. Danke. (Danche) Cu plăcere. Bitte. (Bitte) Da. Ja. (Ia) Nu. Nein. (Nain) Scuză-mă / Scuzaţi-mă. (captarea atenţiei) Entschuldigung. (Entşuldigung) Scuză-mă / Scuzaţi-mă. (pardon) Entschuldigung. (Entşuldigung) Îmi pare rău. Tut mir Leid. (Tut mir laid) La revedere Auf Wiedersehen. (Auf Viiderzeeăn.) Pa (informal) Tschüß. (Cius) Nu vobesc [bine] germana. Ich kann nicht [so gut] deutsch. (IŞ can niŞt [zo gut] doitş) Vorbiţi româna? Sprichst du / Sprechen Sie rumänisch? (Şprihst du / Şprehăn zII RU-me-niŞ?) Vorbeşte cineva de aici româna? Kann hier jemand rumänisch? (Can hir iemand rumeniş?) Ajutor! Hilfe! (Hilfe!) Bună dimineaţa. Guten Morgen. (Gutăn Morghen) Bună seara. Guten Abend. (Gutăn Abănd) Noapte bună. Gute Nacht. (Gute Naht) Nu înţeleg.

(IŞ brauhe ainăn Arţt) Pot să folosesc telefonul tău / dvs. (Ih rufe dii Poliţai) Poliţia! Polizei! (Poliţai!) Stai! Hoţ! Halt! Ein Dieb! (Halt! Ain Diib!) Am nevoie de ajutor.? Kann ich dein/Ihr Telefon benutzen? (Can iŞ dain / Ir Telefon benuţăn) Numere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 eins (ains) zwei (ţvai) drei (drai) vier (fir) fünf (fiunf) sechs (zex) sieben (ziiben) acht (aht) . Lass / Lassen Sie mich in Ruhe . Ich brauche einen Arzt..IŞ habe main portmonéh fărloren) Notă: Portmonnaie este de origine franceză. Sunt bolnav. Das ist ein Notfall.Ich verstehe es nicht. (. Ich bin krank. (Las / Lasăn Zii miŞ in Ruee) Nu mă atinge / atingeţi! Fass / Fassen Sie mich nicht an! (Fas / Fasăn Zii miŞ niŞt an) Chem poliţia. Ich habe meine Tasche verloren.. Ich habe mein Portemonnaie verloren. (Das ist Ain Notfal) M-am pierdut. (IŞ bin cranc) Sunt rănit. dar folosit în germană. Ich rufe die Polizei. (IŞ habe maine Taşe fărloren) Mi-am pierdut portmoneul. Ich brauche deine/Ihre Hilfe. (IŞ habe miŞ fărirt) Mi-am pierdut bagajele. (IŞ bin fărleţt) Am nevoie de un doctor. Ich habe mich verirrt. (IŞ fărŞtee niŞt) Unde este baia? Wo ist die Toilette? (Vo ist di toalette?) Probleme Lasă-mă în pace. Ich bin verletzt. (IŞ brauhe daine / Ire Hilfe) Este o urgenţă.

000.neun (noin) 10 zehn (ţen) 11 elf (elf) 12 zwölf (zvoelf) 13 dreizehn (draiţen) 14 vierzehn (firţen) 15 fünfzehn (fiunfţen) 16 sechzehn (zexţen) 17 siebzehn (zibţen) 18 achtzehn (ahtţen) 19 neunzehn (noinţen) 20 zwanzig (ţvanţig) 21 einundzwanzig (ain und ţvanţig) 22 zweiundzwanzig (ţvei und ţvanţig) 23 dreiundzwanzig (drai und ţvanţig) 30 dreißig (draisih) 40 vierzig (firţih) 50 fünfzig (fiunfţih) 60 sechzig (zexţih) 70 siebzig (zibţih) 80 achtzig (ahtţih) 90 neunzig (noinţih) 100 (ein)hundert (hundărt) 200 zweihundert (ţvei hundărt) 300 dreihundert (drai hundărt) 1000 (ein)tausend (tauzănd) 2000 zweitausend (ţvai tauzănd) 1.000 eine Million (aine milion) .

autobuz.000.) Nummer _____ (număr) jumătate halb (halb) jumătatea die Hälfte (dii helfte) mai puţin weniger (venigăr) mai mult mehr (mer) Timp acum jetzt (ieţt) mai târziu später (spetăr) înainte vor (for) dimineaţă Morgen (morgăn) dimineaţa morgens (morgăns) mâine dimineaţă morgen früh (morgăn friu) după-amiază Nachmittag (nahmittag) după-amiaza nachmittags (nahmittags) seară Abend (abănd) seara abends (abănds) noapte Nacht (naht) noaptea nachts (nahts) Ceasul ora unu ein Uhr (ain Ur) ora două 2 Uhr (ţvei Ur) prânz 12 Uhr sau Mittag (ţvoelf Ur sau Mittag) ora treisprezece 13 Uhr (draiţen Ur) ora paisprezece 14 Uhr (firţen Ur) miez de nopţii .000.000.000 eine Milliarde (aine miliarde) 1.000 eine Billion (aine bilion) numărul _____ (tren.1.000.000. etc.

Mitternacht sau 0 Uhr sau 24 Uhr (mittărnaht sau nul Ur sau firundţvanţih Ur) Durată _____ minut(e) _____ Minute(n) (Minute (Minutăn)) _____ oră(ore) _____ Stunde(n) (Ştunde (Ştundăn)) _____ zi(le) _____ Tag(e) (Tag(e)) _____ săptămână(săptămâni) _____ Woche(n) (Vohe (Vohăn)) _____ lună(luni) _____ Monat(e) (Monat (Monate)) _____ an(i) _____ Jahr(e) (Iar(e)) Zile astăzi heute (hoi-te) ieri gestern (GES-tàrn) mâine morgen (MOR-găn) săptămâna aceasta diese Woche (DII-ze VO-he) ultima săptămână letzte Woche (LEŢ-te VO-he) săptămâna următoare nächste Woche (NEX-te VO-he) Luni Montag (MON-tak) Marţi Dienstag (DIINS-tak) Miercuri Mittwoch (MIT-voh) Joi Donnerstag (DO-nărs-tak) Vineri Freitag (FRAI-tak) Sâmbătă Samstag (ZAMS-tak) Duminică Sonntag (ZON-tac) Luni Ianuarie Januar (Ianuar) Februarie Februar (Februar) Martie März (Merţ) .

Aug 2004. 15. lucru care se întâmplă şi în multe alte limbi europene.30 (notaţi punctul după numărul 24) Culori negru schwarz (şvarţ) alb weiß (vais) gri grau (grau) roşu rot (rot) albastru blau (blau) galben gelb (gelb) verde grün (griun) portocaliu orange (o-RANJ) roz rosa (RO-za) maro braun (braun) Transport Autobuz şi tren Cât costă biletul spre _____? (autobuz. tren) Wieviel kostet eine Fahrkarte nach _____? (Vifiil costăt aine Farcarte nah _____) Cât costă un bilet spre _____? (avion) . data şi timpul se scrie: * 24.Aprilie April (April) Mai Mai (Mai) Iunie Juni (Iuni) Iulie July (Iuli) August August (August) Septembrie September (Zeptembăr) Octombrie Oktober (Octobăr) Noiembrie November (Novembăr) Decembrie Dezember (Deţembăr) Scrierea ceasului şi a datei Data şi ceasul se scriu exact în aceaşi formă ca şi în română. De exemplu.

...Stadtmitte? (.......... Links abbiegen. străzi) Wie komme ich zu _____ ? (Vii come iŞ ţu _____ ?) ..das _____ Hotel? (das _____ Hotel) .cluburi de noapte? .Restaurants? (Restorants?) ..?) ...atracţii turistice? .hoteluri? . (?) (Vo gibt es file....Bars? (Bars?) .consulatul Român/Moldovean? .) .Wieviel kostet ein Ticket nach _____? (Vifiil costăt ain Tichet nah _____) Un bilet până la _______.die Jugendherberge? (dii Iugănherberge?) ..hotelul _____ ? ...) ..restaurante? .. Rechts abbiegen.) Unde merge acest tren/autobuz? Wohin fährt dieser Zug/Bus? (Vohin fert diizăr Ţug/Bus?) Unde este trenul/autobuzul spre _____? Wo ist der Zug/Bus nach _____? (Vo ist der Ţug/Bus nah _____?) Opreşte acest tren/autobuz în _____? Hält dieser Zug/Bus in _____? (Helt diizăr Ţug/Bus in _____?) Când pleacă acest tren/autobuz la _____? Wann fährt der Zug/Bus nach _____ ab? (Van fert der Ţug/Bus nah _____?) La ce oră ajunge acest tren/autobuz în _____? Wann kommt dieser Zug/Bus in _____ an? (Van comt diizer Ţug/Bus in _____ an?) Direcţii Cum ajung la _____ ? (oraşe) Wie komme ich nach _____ ? (Vii come iŞ nah _____ ?) Cum ajung la _____ ? (locuri....der Flughafen? (der Flughafăn?) ...staţia de autobuz? ..... Wo gibt es viele..die Bushaltestelle? (dii Bushalteştele?) .....Kneipen? (Cnaipăn?) .Sehenswürdigkeiten? (Zeănsviurdihcaităn?) Poţi / Puteţi să-mi arătaţi pe hartă Kannst du / Können Sie mir das auf der Karte zeigen? (Canst du / Kionăn Zii mir das auf der Carte ţaigăn) stradă Straße (Ştrase) La stânga....... (Rehţ abbiigăn. (Bitte aine Farcarte nah _____.aeroport? ......căminul pentru tineri? .Hotels? (Hotels?) .cluburi? ..gară? . Bitte eine Fahrkarte nach _____..centru? .das ____ Konsulat? (das _____ Consulat?) Unde se află multe. (Linx abbiigăn...) La dreapta.der Bahnhof? (der Banhof?) .. vă rog...

Cât costă până la _____? Wieviel kostet es zu/nach _____? (Viifil costăt es ţu / nah _____?) Duceţi-mă acolo. (Hat da Ţimăr.. Hat das Zimmer.. vă rog. Bringen Sie mich bitte dahin. Bitte bringen Sie mich zu/nach _____. Achte/Achten Sie auf den(m)/die(f)/das(n) _____.stânga links (linx) dreapta rechts (rehţ) înainte geradeaus (gheradeaus) spre _____ Richtung _____ (Rihtung) după _____ nach dem(m)/der(f)/dem(n) _____ (nah dem(m) / der(f) / dem(n)_____) înainte de _____ vor dem(m)/der(f)/dem(n) _____ (for dem(m) / der(f) / dem(n)_____) Atenţie la _____... (Bitte bringen Zii mih ţu / nah _____. vă rog.. (Ahte / Ahtăn Zii auf den(m) / die(f) / das(n) _____..) intersecţie Kreuzung (Croiţung) nord Norden (Nordăn) sud Süden (Siudăn) est Osten (Ostăn) vest Westen (Vestăn) în sus bergauf (bergauf) în jos bergab (bergap) Taxi Taxi! Taxi! (Taxi!) Duceţi-mă la _____.) Gazdă Aveţi câteva camere disponibile? Sind noch Zimmer frei? (Zind noh Ţimer frai?) Cât costă o cameră pentru o persoană/două persoane? Wieviel kostet ein Einzelzimmer/Doppelzimmer? (Vifiil costăt ain Ainţălţimer/Dopălţimăr..cearşafuri? .) Are camera. (Bringen Zii mih bitte dahin..) .) Notă: Folosiţi 'zu' pentru străzi şi locuri şi 'nach' pentru oraşe şi sate...

eine Dusche? (aine Duşe) .eine Toilette? (aine Toilete) ...mai mare? .ein Telefon? (ain Telefon) .Bettlaken? (Betlakăn?) .Schließfächer? (Şliisfehăr?) Este inclus micul-dejun/cina? Ist Frühstück/Abendessen inklusive? (Ist Friuştiuc / Abăndesăn?) La ce oră este micul-dejun /cina? Wann gibt es Frühstück/Abendessen? (Van gibt es Friuştiuc / Abăndesăn?) Vă rog să-mi curăţaţi camera. (Ochei. OK.größeres? (groesărăs) .. Puteţi să-mi sugeraţi un alt hotel? Können Sie mir ein anderes Hotel empfehlen? (Coenăn Zii mir ain andărăs Hotel empfelăn?) Aveţi un seif? Haben Sie einen Safe? (Habăn Zii ainăn Zafe?) .. Ich möchte gehen.. iŞ neme es..un duş? (shower) . (IŞ moehte gheăn.) Voi sta _____ noapte (nopţi).. Ich bleibe eine Nacht (_____ Nächte)....un telefon? .vestiare? .........billigeres? (biligărăs) OK. ich nehme es.. o iau......) Notă: Plural pentru 'Nacht' este 'Nächte' ..mai ieftin? ... (Viurdăn Zii bitte main Ţimăr zaubăr mahăn?) Mă puteţi trezi la _____? Können Sie mich um _____ Uhr wecken? (Coenăn Zii miş um _____ Ur vecăn?) Vreau să plec..) Bani Acceptaţi lei româneşti / moldoveneşti? Nehmen Sie rumänische / moldawische lei? (Nemăn Zii rumenişe / moldavişe lei?) Acceptaţi cărţi de credit? Kann ich mit Kreditkarte zahlen? (Can iŞ mit Creditcarte ţalăn?) Puteţi să-mi schimbaţi nişte bani? Können Sie für mich Geld wechseln? (Coenăn Zii fiur miŞ geld vecsăln?) Unde pot să schimbi bani? Wo kann ich Geld wechseln? (Vo can iŞ geld vecsăln?) .einen Fernseher? (ainăn Fernzehăr) Pot să văd camera mai întâi? Kann ich das Zimmer zuerst sehen? (Can iŞ das Ţimăr ţuerst zehăn?) Aveţi ceva mai liniştit? Haben Sie etwas ruhigeres? (Hanăn Zii etvas ru-i-găs) .un TV? ..... Würden sie bitte mein Zimmer sauber machen..sauberes? (zaubărăs) ... (IŞ blaibe aine Naht (_____ Nehte).mai curat? .o baie? (toaletă) .

(Ain tiŞ fiur aine perzon/ţvai perzonăn.Puteţi să-mi schimbaţi un cec de călătorie? Kann ich hier Traveler-Schecks einlösen? (Can iŞ hiir Trevelăr-Şecs ainloesăn?) Unde pot să schimb un cec de călătorie? Wo kann ich Traveler-Schecks tauschen? (Vo can iŞ Trevelăr-Şecs tauşăn?) Care este rata de schimb? Was ist der Wechselkurs? (Vas ist der Vecsălcurs?) Unde este un bancomat (ATM)? Wo ist ein Geldautomat? (Vo ist ain Geldautomat?) Mâncare O masă pentru o persoană/doi oameni... Ich möchte _____.) Nu mănânc porc. Ich esse kein Schweinefleisch.) Vreau de mâncare cu ____ Ich möchte etwas mit ____ (IŞ moechte etwas mit ____) pui Huhn (Hun) carne de vită Rindfleisch (Rindfleiş) peşte Fisch (Fiş) şuncă Schinken (Şincăn) crenvuşti . (IŞ bin Veghetariăr. (IŞ moechte _____. vă rog? Ich hätte gerne die Speisekarte? (IŞ hete gherne di Şpaizecarte?) Aveţi o specialitate a casei? Gibt es eine Spezialität des Hauses? (Gibt es aine Şpeţialitet des Hauzăs?) Există o specialitate locală? Gibt es eine Spezialität aus dieser Gegend? (Gibt es aine Şpeţialitet au diezăr Gegănd?) Sunt vegetarian. Ich bin Vegetarier. bitte. bitte.) Pot să văd meniul. vă rog. (IŞ ese nur cuşer.) Puteţi să îl/o faceţi mai puţin gras(ă)? Könnten Sie es bitte nicht so fett machen? (Coentăn Zii es bitte niht zo fet mahăn?) meniul zilei Tagesessen (Tagăsesen) a la carte a la carte (. Ich esse nur koscher. Ein Tisch für eine Person/zwei Personen.) mic-dejun Frühstück (Friuştiuc) pachet Lunch sau zweites Frühstück (Lunci sau Friuştiuc) cafea Kaffee (Cafee) mâncare de prânz Mittagessen (Mittagesăn) Aş vrea _____. (IŞ ese kain Şvainflaiş) Nu mănânc decât cuşer.

ar trebui să menţionaţi ce fel de bere vă trebuie.Wurst (Vurst) brânză Käse (Cheze) ouă Eier (Aiăr) salată Salat (Zalat) legume (proaspete) (frisches) Gemüse ((frişăs) Gemiuze) fructe (proaspete) (frisches) Obst ((frişăs) Obst) pâine Brot (Brot) pâine prăjită Toast (Toast) găluşte Nudeln (Nudăln) orez Reis (Rais) fasole Bohnen (Bonăn) Îmi aduceţi un pahar de _____? Könnte ich ein Glas _____ haben? (Coente iŞ ain Glas _____ habăn?) Îmi aduceţi o cană cu _____? Könnte ich eine Tasse _____ haben? (Coente iŞ aine Tase _____ habăn) Îmi aduceţi o sticlă de _____? Könnte ich eine Flasche _____ haben? (Coente iŞ aine Flaşe _____ habăn?) cafea Kaffee (Cafee) ceai Tee (Tee) suc Saft (Saft) apă minerală Mineralwasser sau Sprudel(-wasser) (Mineralvasăr sau Şprudăl) apă (plată) Leitungswasser (Laitungsvasăr) bere Bier (Biir) Notă: Măcar în Germania şi Austria. dunkels Hefeweizen. Pils. ospătar! (captarea atenţiei chelnerilor) Entschuldigung! (Entşuldigug!) . Hefeweizen ('Weißbier' în Bavaria). Kölsch ("în Köln"). vin roşu/alb Rot-/Weiß-wein (Rot-/Vais-vain) Îmi daţi puţin(ă) _____? Kann ich etwas _____ haben? (Can iŞ etwas _____ habăn?) sare Salz (Salţ) piper Pfeffer (Pfefăr) unt Butter (buttăr) Mă scuzaţi. Există: Export ('Lager' în Elveţia). Bockbier (câteodată în sudul Germaniei). Alt (în Rheinland).

(Ain Fiirtăl/Ahtăl Rotvain. dunkels Hefeweizen. este pus pe primul loc. bitte) Notă: Probabil. bitte. (Dii Rehnung. vă rog.) Vă rog luaţi farfuriile. bitte.) A fost delicios. Pils. (IŞ bin fertig. Ein Viertel/Achtel Rotwein. (Es var herfor-ragănd. Bitte eine Cola mit Rum. Kölsch ("în Köln"). O sticlă. Eine Flasche. (Aine Halbe. bitte) La jumătate.) Baruri Serviţi alcool? Haben Sie alkoholische Getränke? (Habăn Zii alcoolişe Getrenche?) Este cu servire la masă? Kommt eine Bedienung zum Tisch? (Comt aine Bediinung ţum Tiş?) O bere/două beri. vă rog.. Es war hervorragend. bitte. vă rog Ein großes/kleines Bier. O bere mică/mare. (o halbă de bere) Eine Halbe. vă rog. Hefeweizen ('Weißbier' în Bavaria). bitte) Notă: Măcar în Germania şi Austria. (Bitte aine Cola mit Rum) Notă: În germană. (Ain Glas Rot-/Vaisvein. Würden Sie bitte abräumen? (Viurdăn Zii bitte abroimăn) Nota. bitte) Un cola cu rom. bitte. Bockbier (câteodată în sudul Germaniei). Ein Glas Rot-/Weißwein. (Aine Flaşe. Ich bin fertig. la fel ca în română produsul în care se toarnă aroma. bitte) Un sfert/O optime de vin roşu. Există: Export ('Lager' în Elveţia). bitte. Alt (în Rheinland). acest lucru nu va fi înţeles în nordul Germaniei. vă rog. whiskey Whiskey (Uiski) vodka Wodka (Vodca) rom Rum (Rum) apă Wasser (Vasăr) suc de club ??? (.Am terminat. vă rog. ar trebui să menţionaţi ce fel de bere vă trebuie. vă rog.) apă tonică tonic water (tonic uatăr) suc de portocale Orangensaft sau doar O-Saft (Oranjănzaft sau O-Zaft) Cola (suc) Cola (Cola) Aveţi cumva ceva gustări? Haben Sie irgendwelche Snacks? (Habăn Zii irgăndvelhe Snecs?) . (Ain Biir/ţvai Biir. vă rog. Die Rechnung. Un pahar de vin roşu/alb. bitte. Ein Bier/zwei Bier. bitte. bitte) Notă: Este un obicei comandarea vinului la sfert sau optime (dintr-un litru).. (Ain grosăs/clainăs Biir. bitte.

Cuvântul abzocken este mai degrabă familiar. ich nehme es.. . das das niht der normale Prais ist) Mă înşelaţi. (. (IŞ vais. Noch eine Runde.Încă unul(m)/una(f). Ich weiß. (Noh aine Runde.Şampu) .Şmerţmităl) Notă: Medicamente găsiţi doar în farmacii .Tampons.o periuţă de dinţi... IŞ neme es) Îmi daţi o pungă? Kann ich eine Tüte haben? (Can iŞ aine Tiute habăn?) Expediaţi (în străinătate)? Versenden Sie auch (nach Übersee)? (Verzendăn Zii auh (nah Ueberze)?) Am nevoie de . .. (IŞ vil es niht) Ştiu că acesta nu este preţul normal.. (IŞ can es mir niht laistăn) Nu-l/N-o vreau.tampoane.. aspirină sau nurofen) . Nu mă interesează. ...săpun......) . vă rog. bitte) Încă un rând. (ex. .şampon..aine Ţan briuste) .Seife.. bitte. Ich kann es mir nicht leisten. Dar sună prea dur. traducerea ar fi: Sie betrügen mich. bitte. (. (. (. dass das nicht der normale Preis ist.Zaife) . îl/o iau. mărimea mea? Haben Sie das in meiner Größe? (Habăn Zii das in mainăr Groese?) Cât costă? Was kostet das? (Vas kostăt das?) E prea scump. (.. ......Ţanpasta) .. (OK. Sie wollen mich abzocken..pastă de dinţi.eine Zahnbürste. (Das ist ţu toiăr) Acceptaţi _____? Nehmen Sie _____? (Nemăn Zii _____?) scump teuer (toiăr) ieftin billig / günstig (bilih / giunstih) Nu-mi permit.... vă rog.. (Noh ainăm(m)/aine(f)/ains(n). Das ist zu teuer.Zahnpasta. (... (Zii volăn mih abţocăn) Notă: De fapt...Tampons) . Ich brauche . OK.. (IŞ brauhe . bitte) Când se închide? Wann schließen Sie? (Van şliisăn Zii?) Cumpărături Aveţi aşa ceva..ceva pentru dureri..Shampoo......Schmerzmittel. (IŞ bin niht daran interesiirt) OK. Ich bin nicht daran interessiert. Noch einen(m)/eine(f)/eins(n). Ich will es nicht....

... (....tablete pentru stomac. .. ... (. ........baterii.o vedere....aine Taziirclinge) ... (de ras) .... Ich möchte ein Auto leihen.rumänischsprachige Zeitschriften.eine Postkarte.Batterien.......etvas gegpn Ercheltung) . (IŞ moehte ain Auto laiăn) Primesc asigurare? Kann ich es versichern? (Can IŞ es fărziihărn?) stop (semn de circulaţie) stop (stop) sens unic Einbahnstraße (Ainbanştrase) a da prioritate Vorfahrt gewähren (Forfart gheverăn) parcarea interzisă Parkverbot (Parcvărbot) limită de viteză Geschwindigkeitsbeschränkung (Geşvindihcaits-beşrencung) benzinărie Tankstelle (Tancştele) benzină Benzin (Benţin') motorină Diesel (Diizăl) ....rumänischsprachige Bücher.Briefmarken. (ain Regănşirm) ..Magpntabletăn) .. (.Bateriăn) .Sonnencreme.. (.loţiune de plajă.ein Rasierer. (..ein Rumänisch-Deutsch Wörterbuch..aine Postcarte) ....hârtie pentru scris... .timbre..un ziar în română..ain Ştift) .eine Rasierklinge... ...cărţi în română.. ..ceva pentru răceală.un brici..un pix... ....ein Regenschirm..etwas gegen Erkältung... ..... (. (. (...rumeniş-şprahige Biuhăr) ..... .o lamă. .Briifmarcăn) . ...Schreibpapier. (.Şraibpapiir) ..aine rumeniş-şprahige Ţaitung) ...eine rumänischsprachige Zeitung. ..Zonăncreme) ..ein Stift. .....rumeniş-şprahige Ţaitşriftăn) .ain Rumeniş-Doitş Voertărbuh) Maşini Vreau să închiriez o maşină.reviste în română.. (.......ain Raziirăr) . (. (.. . (.un dicţionar român-german..Magentabletten (.o umbrelă.

Autoritate N-am făcut nimic. (IŞ bin rumenişăr / moldavişăr Ştatsbiurgăr) Vreau să vorbesc cu ambasada/consulatul român/moldovean. (IŞ vil mit ainăm Anvalt sprehăn) Pot doar să plătesc o amendă acum? Kann ich jetzt einfach die Strafe zahlen? (Can IŞ ieţt ainfah dii Ştrafe beţalăn?) Învăţând mai mult . Ich habe nichts getan. Ich will mit einem Anwalt sprechen. (IŞ vil dii rumenişe/moldavişe Botşaft / das rumenişe/moldavişe Consulat sprehăn) Vreau să consult un avocat. Ich bin rumänischer/moldawisher Staatsbürger. (Das var ain mis-văr-STEND-nis) Unde mă duceţi? Wohin bringen Sie mich? (vohin bringăn Zii mih?) Sunt arestat? Bin ich verhaftet? (BIN iŞ vărhaftăt) Sunt un cetăţean român/moldovean. Das war ein Missverständnis. (iŞ HAbe nihts geTAN) A fost o neînţelegere. Ich will die rumänische/moldawisch Botschaft / das rumänische/moldawische Konsulat sprechen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful