Listă de fraze uzuale De bază Salut. Alo. Hallo. (Halo) Bună. (informal) Hi. (HAI) Ce mai faci?

/ Ce mai faceţi? Wie geht's? (Vii ghets?) NOTĂ: În germană, asta este chiar o întrebare, nu doar o formă de salutare. Deci, mai bine rămâneţi la 'Hallo' . Bine, mulţumesc. Danke, gut. (Danche, gut) Cum te cheamă? Wie heißt du? / Wie heißen Sie? (Vii haist du? / Vii haisăn Zii?) Numele meu este ______ . Ich heiße ______ . (Ihi haise _____ .) Încântat de cunoştiinţă. Sehr angenehm. (Zer anghenem) NOTĂ: Mai degrabă în utilizarea formală a limbii. Te rog / Vă rog. Bitte. (Bitte) Mulţumesc. Danke. (Danche) Cu plăcere. Bitte. (Bitte) Da. Ja. (Ia) Nu. Nein. (Nain) Scuză-mă / Scuzaţi-mă. (captarea atenţiei) Entschuldigung. (Entşuldigung) Scuză-mă / Scuzaţi-mă. (pardon) Entschuldigung. (Entşuldigung) Îmi pare rău. Tut mir Leid. (Tut mir laid) La revedere Auf Wiedersehen. (Auf Viiderzeeăn.) Pa (informal) Tschüß. (Cius) Nu vobesc [bine] germana. Ich kann nicht [so gut] deutsch. (IŞ can niŞt [zo gut] doitş) Vorbiţi româna? Sprichst du / Sprechen Sie rumänisch? (Şprihst du / Şprehăn zII RU-me-niŞ?) Vorbeşte cineva de aici româna? Kann hier jemand rumänisch? (Can hir iemand rumeniş?) Ajutor! Hilfe! (Hilfe!) Bună dimineaţa. Guten Morgen. (Gutăn Morghen) Bună seara. Guten Abend. (Gutăn Abănd) Noapte bună. Gute Nacht. (Gute Naht) Nu înţeleg.

Ich brauche einen Arzt. Ich habe mein Portemonnaie verloren. (IŞ brauhe daine / Ire Hilfe) Este o urgenţă. Ich rufe die Polizei. (IŞ brauhe ainăn Arţt) Pot să folosesc telefonul tău / dvs. (Das ist Ain Notfal) M-am pierdut. Ich bin krank. (IŞ habe maine Taşe fărloren) Mi-am pierdut portmoneul. Ich bin verletzt. (. (IŞ fărŞtee niŞt) Unde este baia? Wo ist die Toilette? (Vo ist di toalette?) Probleme Lasă-mă în pace. Das ist ein Notfall.? Kann ich dein/Ihr Telefon benutzen? (Can iŞ dain / Ir Telefon benuţăn) Numere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 eins (ains) zwei (ţvai) drei (drai) vier (fir) fünf (fiunf) sechs (zex) sieben (ziiben) acht (aht) . (Ih rufe dii Poliţai) Poliţia! Polizei! (Poliţai!) Stai! Hoţ! Halt! Ein Dieb! (Halt! Ain Diib!) Am nevoie de ajutor. (IŞ bin fărleţt) Am nevoie de un doctor. Ich habe meine Tasche verloren. Ich habe mich verirrt. dar folosit în germană. (IŞ bin cranc) Sunt rănit. Sunt bolnav. (IŞ habe miŞ fărirt) Mi-am pierdut bagajele. (Las / Lasăn Zii miŞ in Ruee) Nu mă atinge / atingeţi! Fass / Fassen Sie mich nicht an! (Fas / Fasăn Zii miŞ niŞt an) Chem poliţia..Ich verstehe es nicht. Lass / Lassen Sie mich in Ruhe . Ich brauche deine/Ihre Hilfe.IŞ habe main portmonéh fărloren) Notă: Portmonnaie este de origine franceză..

neun (noin) 10 zehn (ţen) 11 elf (elf) 12 zwölf (zvoelf) 13 dreizehn (draiţen) 14 vierzehn (firţen) 15 fünfzehn (fiunfţen) 16 sechzehn (zexţen) 17 siebzehn (zibţen) 18 achtzehn (ahtţen) 19 neunzehn (noinţen) 20 zwanzig (ţvanţig) 21 einundzwanzig (ain und ţvanţig) 22 zweiundzwanzig (ţvei und ţvanţig) 23 dreiundzwanzig (drai und ţvanţig) 30 dreißig (draisih) 40 vierzig (firţih) 50 fünfzig (fiunfţih) 60 sechzig (zexţih) 70 siebzig (zibţih) 80 achtzig (ahtţih) 90 neunzig (noinţih) 100 (ein)hundert (hundărt) 200 zweihundert (ţvei hundărt) 300 dreihundert (drai hundărt) 1000 (ein)tausend (tauzănd) 2000 zweitausend (ţvai tauzănd) 1.000.000 eine Million (aine milion) .

000.000 eine Billion (aine bilion) numărul _____ (tren. autobuz.000.000.) Nummer _____ (număr) jumătate halb (halb) jumătatea die Hälfte (dii helfte) mai puţin weniger (venigăr) mai mult mehr (mer) Timp acum jetzt (ieţt) mai târziu später (spetăr) înainte vor (for) dimineaţă Morgen (morgăn) dimineaţa morgens (morgăns) mâine dimineaţă morgen früh (morgăn friu) după-amiază Nachmittag (nahmittag) după-amiaza nachmittags (nahmittags) seară Abend (abănd) seara abends (abănds) noapte Nacht (naht) noaptea nachts (nahts) Ceasul ora unu ein Uhr (ain Ur) ora două 2 Uhr (ţvei Ur) prânz 12 Uhr sau Mittag (ţvoelf Ur sau Mittag) ora treisprezece 13 Uhr (draiţen Ur) ora paisprezece 14 Uhr (firţen Ur) miez de nopţii .000. etc.000.000 eine Milliarde (aine miliarde) 1.1.

Mitternacht sau 0 Uhr sau 24 Uhr (mittărnaht sau nul Ur sau firundţvanţih Ur) Durată _____ minut(e) _____ Minute(n) (Minute (Minutăn)) _____ oră(ore) _____ Stunde(n) (Ştunde (Ştundăn)) _____ zi(le) _____ Tag(e) (Tag(e)) _____ săptămână(săptămâni) _____ Woche(n) (Vohe (Vohăn)) _____ lună(luni) _____ Monat(e) (Monat (Monate)) _____ an(i) _____ Jahr(e) (Iar(e)) Zile astăzi heute (hoi-te) ieri gestern (GES-tàrn) mâine morgen (MOR-găn) săptămâna aceasta diese Woche (DII-ze VO-he) ultima săptămână letzte Woche (LEŢ-te VO-he) săptămâna următoare nächste Woche (NEX-te VO-he) Luni Montag (MON-tak) Marţi Dienstag (DIINS-tak) Miercuri Mittwoch (MIT-voh) Joi Donnerstag (DO-nărs-tak) Vineri Freitag (FRAI-tak) Sâmbătă Samstag (ZAMS-tak) Duminică Sonntag (ZON-tac) Luni Ianuarie Januar (Ianuar) Februarie Februar (Februar) Martie März (Merţ) .

15. De exemplu. tren) Wieviel kostet eine Fahrkarte nach _____? (Vifiil costăt aine Farcarte nah _____) Cât costă un bilet spre _____? (avion) . data şi timpul se scrie: * 24.Aprilie April (April) Mai Mai (Mai) Iunie Juni (Iuni) Iulie July (Iuli) August August (August) Septembrie September (Zeptembăr) Octombrie Oktober (Octobăr) Noiembrie November (Novembăr) Decembrie Dezember (Deţembăr) Scrierea ceasului şi a datei Data şi ceasul se scriu exact în aceaşi formă ca şi în română. lucru care se întâmplă şi în multe alte limbi europene.30 (notaţi punctul după numărul 24) Culori negru schwarz (şvarţ) alb weiß (vais) gri grau (grau) roşu rot (rot) albastru blau (blau) galben gelb (gelb) verde grün (griun) portocaliu orange (o-RANJ) roz rosa (RO-za) maro braun (braun) Transport Autobuz şi tren Cât costă biletul spre _____? (autobuz. Aug 2004.

.....staţia de autobuz? . Bitte eine Fahrkarte nach _____.......) .gară? ....Stadtmitte? (..Restaurants? (Restorants?) ..centru? ...aeroport? ...... vă rog..atracţii turistice? . străzi) Wie komme ich zu _____ ? (Vii come iŞ ţu _____ ?) .cluburi? .) .. (Linx abbiigăn.) Unde merge acest tren/autobuz? Wohin fährt dieser Zug/Bus? (Vohin fert diizăr Ţug/Bus?) Unde este trenul/autobuzul spre _____? Wo ist der Zug/Bus nach _____? (Vo ist der Ţug/Bus nah _____?) Opreşte acest tren/autobuz în _____? Hält dieser Zug/Bus in _____? (Helt diizăr Ţug/Bus in _____?) Când pleacă acest tren/autobuz la _____? Wann fährt der Zug/Bus nach _____ ab? (Van fert der Ţug/Bus nah _____?) La ce oră ajunge acest tren/autobuz în _____? Wann kommt dieser Zug/Bus in _____ an? (Van comt diizer Ţug/Bus in _____ an?) Direcţii Cum ajung la _____ ? (oraşe) Wie komme ich nach _____ ? (Vii come iŞ nah _____ ?) Cum ajung la _____ ? (locuri....cluburi de noapte? ..Kneipen? (Cnaipăn?) . (Bitte aine Farcarte nah _____... Rechts abbiegen...Sehenswürdigkeiten? (Zeănsviurdihcaităn?) Poţi / Puteţi să-mi arătaţi pe hartă Kannst du / Können Sie mir das auf der Karte zeigen? (Canst du / Kionăn Zii mir das auf der Carte ţaigăn) stradă Straße (Ştrase) La stânga.Bars? (Bars?) ..hotelul _____ ? ...consulatul Român/Moldovean? . (?) (Vo gibt es file. (Rehţ abbiigăn... Links abbiegen.) La dreapta.Wieviel kostet ein Ticket nach _____? (Vifiil costăt ain Tichet nah _____) Un bilet până la _______...der Flughafen? (der Flughafăn?) ..die Bushaltestelle? (dii Bushalteştele?) .... Wo gibt es viele....das ____ Konsulat? (das _____ Consulat?) Unde se află multe.?) .Hotels? (Hotels?) .restaurante? .die Jugendherberge? (dii Iugănherberge?) .das _____ Hotel? (das _____ Hotel) .căminul pentru tineri? .der Bahnhof? (der Banhof?) .hoteluri? ..........

...) Are camera. vă rog. (Bringen Zii mih bitte dahin. Bringen Sie mich bitte dahin..) Gazdă Aveţi câteva camere disponibile? Sind noch Zimmer frei? (Zind noh Ţimer frai?) Cât costă o cameră pentru o persoană/două persoane? Wieviel kostet ein Einzelzimmer/Doppelzimmer? (Vifiil costăt ain Ainţălţimer/Dopălţimăr.) . (Bitte bringen Zii mih ţu / nah _____.cearşafuri? .. Achte/Achten Sie auf den(m)/die(f)/das(n) _____. (Ahte / Ahtăn Zii auf den(m) / die(f) / das(n) _____. (Hat da Ţimăr.) intersecţie Kreuzung (Croiţung) nord Norden (Nordăn) sud Süden (Siudăn) est Osten (Ostăn) vest Westen (Vestăn) în sus bergauf (bergauf) în jos bergab (bergap) Taxi Taxi! Taxi! (Taxi!) Duceţi-mă la _____.stânga links (linx) dreapta rechts (rehţ) înainte geradeaus (gheradeaus) spre _____ Richtung _____ (Rihtung) după _____ nach dem(m)/der(f)/dem(n) _____ (nah dem(m) / der(f) / dem(n)_____) înainte de _____ vor dem(m)/der(f)/dem(n) _____ (for dem(m) / der(f) / dem(n)_____) Atenţie la _____.. Bitte bringen Sie mich zu/nach _____.) Notă: Folosiţi 'zu' pentru străzi şi locuri şi 'nach' pentru oraşe şi sate.. vă rog... Cât costă până la _____? Wieviel kostet es zu/nach _____? (Viifil costăt es ţu / nah _____?) Duceţi-mă acolo.. Hat das Zimmer.

.vestiare? ..) Notă: Plural pentru 'Nacht' este 'Nächte' ....) Bani Acceptaţi lei româneşti / moldoveneşti? Nehmen Sie rumänische / moldawische lei? (Nemăn Zii rumenişe / moldavişe lei?) Acceptaţi cărţi de credit? Kann ich mit Kreditkarte zahlen? (Can iŞ mit Creditcarte ţalăn?) Puteţi să-mi schimbaţi nişte bani? Können Sie für mich Geld wechseln? (Coenăn Zii fiur miŞ geld vecsăln?) Unde pot să schimbi bani? Wo kann ich Geld wechseln? (Vo can iŞ geld vecsăln?) .eine Toilette? (aine Toilete) .sauberes? (zaubărăs) . o iau.un telefon? . (IŞ moehte gheăn..un duş? (shower) ...mai ieftin? .billigeres? (biligărăs) OK. Ich möchte gehen..mai curat? .. ich nehme es.......) Voi sta _____ noapte (nopţi).Bettlaken? (Betlakăn?) .. (IŞ blaibe aine Naht (_____ Nehte)... iŞ neme es...größeres? (groesărăs) .... Würden sie bitte mein Zimmer sauber machen. Ich bleibe eine Nacht (_____ Nächte). Puteţi să-mi sugeraţi un alt hotel? Können Sie mir ein anderes Hotel empfehlen? (Coenăn Zii mir ain andărăs Hotel empfelăn?) Aveţi un seif? Haben Sie einen Safe? (Habăn Zii ainăn Zafe?) .Schließfächer? (Şliisfehăr?) Este inclus micul-dejun/cina? Ist Frühstück/Abendessen inklusive? (Ist Friuştiuc / Abăndesăn?) La ce oră este micul-dejun /cina? Wann gibt es Frühstück/Abendessen? (Van gibt es Friuştiuc / Abăndesăn?) Vă rog să-mi curăţaţi camera.. (Viurdăn Zii bitte main Ţimăr zaubăr mahăn?) Mă puteţi trezi la _____? Können Sie mich um _____ Uhr wecken? (Coenăn Zii miş um _____ Ur vecăn?) Vreau să plec....einen Fernseher? (ainăn Fernzehăr) Pot să văd camera mai întâi? Kann ich das Zimmer zuerst sehen? (Can iŞ das Ţimăr ţuerst zehăn?) Aveţi ceva mai liniştit? Haben Sie etwas ruhigeres? (Hanăn Zii etvas ru-i-găs) .. OK.....un TV? .mai mare? ...ein Telefon? (ain Telefon) .eine Dusche? (aine Duşe) . (Ochei.o baie? (toaletă) .

(IŞ ese nur cuşer. Ich esse kein Schweinefleisch.) mic-dejun Frühstück (Friuştiuc) pachet Lunch sau zweites Frühstück (Lunci sau Friuştiuc) cafea Kaffee (Cafee) mâncare de prânz Mittagessen (Mittagesăn) Aş vrea _____. (IŞ ese kain Şvainflaiş) Nu mănânc decât cuşer. Ich möchte _____. Ein Tisch für eine Person/zwei Personen.) Vreau de mâncare cu ____ Ich möchte etwas mit ____ (IŞ moechte etwas mit ____) pui Huhn (Hun) carne de vită Rindfleisch (Rindfleiş) peşte Fisch (Fiş) şuncă Schinken (Şincăn) crenvuşti . vă rog? Ich hätte gerne die Speisekarte? (IŞ hete gherne di Şpaizecarte?) Aveţi o specialitate a casei? Gibt es eine Spezialität des Hauses? (Gibt es aine Şpeţialitet des Hauzăs?) Există o specialitate locală? Gibt es eine Spezialität aus dieser Gegend? (Gibt es aine Şpeţialitet au diezăr Gegănd?) Sunt vegetarian.. Ich bin Vegetarier.) Nu mănânc porc. (IŞ bin Veghetariăr.Puteţi să-mi schimbaţi un cec de călătorie? Kann ich hier Traveler-Schecks einlösen? (Can iŞ hiir Trevelăr-Şecs ainloesăn?) Unde pot să schimb un cec de călătorie? Wo kann ich Traveler-Schecks tauschen? (Vo can iŞ Trevelăr-Şecs tauşăn?) Care este rata de schimb? Was ist der Wechselkurs? (Vas ist der Vecsălcurs?) Unde este un bancomat (ATM)? Wo ist ein Geldautomat? (Vo ist ain Geldautomat?) Mâncare O masă pentru o persoană/doi oameni. (Ain tiŞ fiur aine perzon/ţvai perzonăn..) Pot să văd meniul. vă rog.) Puteţi să îl/o faceţi mai puţin gras(ă)? Könnten Sie es bitte nicht so fett machen? (Coentăn Zii es bitte niht zo fet mahăn?) meniul zilei Tagesessen (Tagăsesen) a la carte a la carte (. (IŞ moechte _____. bitte. bitte. Ich esse nur koscher.

ospătar! (captarea atenţiei chelnerilor) Entschuldigung! (Entşuldigug!) . Alt (în Rheinland). ar trebui să menţionaţi ce fel de bere vă trebuie.Wurst (Vurst) brânză Käse (Cheze) ouă Eier (Aiăr) salată Salat (Zalat) legume (proaspete) (frisches) Gemüse ((frişăs) Gemiuze) fructe (proaspete) (frisches) Obst ((frişăs) Obst) pâine Brot (Brot) pâine prăjită Toast (Toast) găluşte Nudeln (Nudăln) orez Reis (Rais) fasole Bohnen (Bonăn) Îmi aduceţi un pahar de _____? Könnte ich ein Glas _____ haben? (Coente iŞ ain Glas _____ habăn?) Îmi aduceţi o cană cu _____? Könnte ich eine Tasse _____ haben? (Coente iŞ aine Tase _____ habăn) Îmi aduceţi o sticlă de _____? Könnte ich eine Flasche _____ haben? (Coente iŞ aine Flaşe _____ habăn?) cafea Kaffee (Cafee) ceai Tee (Tee) suc Saft (Saft) apă minerală Mineralwasser sau Sprudel(-wasser) (Mineralvasăr sau Şprudăl) apă (plată) Leitungswasser (Laitungsvasăr) bere Bier (Biir) Notă: Măcar în Germania şi Austria. Kölsch ("în Köln"). Există: Export ('Lager' în Elveţia). Hefeweizen ('Weißbier' în Bavaria). Pils. Bockbier (câteodată în sudul Germaniei). vin roşu/alb Rot-/Weiß-wein (Rot-/Vais-vain) Îmi daţi puţin(ă) _____? Kann ich etwas _____ haben? (Can iŞ etwas _____ habăn?) sare Salz (Salţ) piper Pfeffer (Pfefăr) unt Butter (buttăr) Mă scuzaţi. dunkels Hefeweizen.

ar trebui să menţionaţi ce fel de bere vă trebuie. bitte) Un sfert/O optime de vin roşu.. (Dii Rehnung. Există: Export ('Lager' în Elveţia). Würden Sie bitte abräumen? (Viurdăn Zii bitte abroimăn) Nota. Un pahar de vin roşu/alb. Es war hervorragend. vă rog Ein großes/kleines Bier. bitte. bitte. (Es var herfor-ragănd. bitte. (Aine Flaşe. bitte) Un cola cu rom.) A fost delicios. este pus pe primul loc. bitte) Notă: Este un obicei comandarea vinului la sfert sau optime (dintr-un litru). O bere mică/mare. Die Rechnung. vă rog. vă rog. Kölsch ("în Köln"). bitte. Ein Viertel/Achtel Rotwein. Hefeweizen ('Weißbier' în Bavaria). bitte. vă rog. vă rog. Ein Bier/zwei Bier.. (Bitte aine Cola mit Rum) Notă: În germană. Ich bin fertig. bitte. dunkels Hefeweizen. Pils. O sticlă. (Ain Glas Rot-/Vaisvein. (Ain Biir/ţvai Biir. bitte. Ein Glas Rot-/Weißwein. bitte. (IŞ bin fertig. whiskey Whiskey (Uiski) vodka Wodka (Vodca) rom Rum (Rum) apă Wasser (Vasăr) suc de club ??? (. (Aine Halbe. (Ain grosăs/clainăs Biir. bitte) La jumătate. (o halbă de bere) Eine Halbe. Eine Flasche. bitte) Notă: Măcar în Germania şi Austria. (Ain Fiirtăl/Ahtăl Rotvain. vă rog. bitte) Notă: Probabil.) Vă rog luaţi farfuriile. Bockbier (câteodată în sudul Germaniei). vă rog.) Baruri Serviţi alcool? Haben Sie alkoholische Getränke? (Habăn Zii alcoolişe Getrenche?) Este cu servire la masă? Kommt eine Bedienung zum Tisch? (Comt aine Bediinung ţum Tiş?) O bere/două beri. Alt (în Rheinland). acest lucru nu va fi înţeles în nordul Germaniei.Am terminat. vă rog.) apă tonică tonic water (tonic uatăr) suc de portocale Orangensaft sau doar O-Saft (Oranjănzaft sau O-Zaft) Cola (suc) Cola (Cola) Aveţi cumva ceva gustări? Haben Sie irgendwelche Snacks? (Habăn Zii irgăndvelhe Snecs?) . Bitte eine Cola mit Rum. la fel ca în română produsul în care se toarnă aroma.

(Noh ainăm(m)/aine(f)/ains(n).. Ich bin nicht daran interessiert... Das ist zu teuer. aspirină sau nurofen) . (Noh aine Runde. traducerea ar fi: Sie betrügen mich.. (IŞ vais. IŞ neme es) Îmi daţi o pungă? Kann ich eine Tüte haben? (Can iŞ aine Tiute habăn?) Expediaţi (în străinătate)? Versenden Sie auch (nach Übersee)? (Verzendăn Zii auh (nah Ueberze)?) Am nevoie de .. Noch eine Runde.. (Zii volăn mih abţocăn) Notă: De fapt.Zaife) .. dass das nicht der normale Preis ist.Încă unul(m)/una(f). Sie wollen mich abzocken. Ich weiß.... OK... Dar sună prea dur.tampoane.. .pastă de dinţi... . Ich will es nicht.. (. das das niht der normale Prais ist) Mă înşelaţi.Zahnpasta. (. Noch einen(m)/eine(f)/eins(n).săpun. Nu mă interesează..Ţanpasta) .o periuţă de dinţi.Şmerţmităl) Notă: Medicamente găsiţi doar în farmacii ... . bitte) Când se închide? Wann schließen Sie? (Van şliisăn Zii?) Cumpărături Aveţi aşa ceva. (.ceva pentru dureri.. Cuvântul abzocken este mai degrabă familiar..eine Zahnbürste. vă rog. bitte.Tampons.Tampons) .. (IŞ can es mir niht laistăn) Nu-l/N-o vreau.Schmerzmittel.Shampoo... .. Ich brauche .... mărimea mea? Haben Sie das in meiner Größe? (Habăn Zii das in mainăr Groese?) Cât costă? Was kostet das? (Vas kostăt das?) E prea scump. (.. (Das ist ţu toiăr) Acceptaţi _____? Nehmen Sie _____? (Nemăn Zii _____?) scump teuer (toiăr) ieftin billig / günstig (bilih / giunstih) Nu-mi permit.... (IŞ vil es niht) Ştiu că acesta nu este preţul normal.şampon. bitte. vă rog. (... .Şampu) . (IŞ bin niht daran interesiirt) OK... (ex. bitte) Încă un rând.. îl/o iau. (OK..Seife.. (IŞ brauhe ..) . (.aine Ţan briuste) . ich nehme es.. Ich kann es mir nicht leisten..

reviste în română.tablete pentru stomac. (.. .o lamă..un brici. ....rumänischsprachige Zeitschriften. (.. (..ein Rumänisch-Deutsch Wörterbuch..... ..Magpntabletăn) . ....Briefmarken.....Şraibpapiir) .. (..aine Taziirclinge) . ....loţiune de plajă..ain Ştift) . ...ein Stift.Batterien...o vedere... ..o umbrelă.Schreibpapier... (..eine Postkarte... (.. (..timbre... . (IŞ moehte ain Auto laiăn) Primesc asigurare? Kann ich es versichern? (Can IŞ es fărziihărn?) stop (semn de circulaţie) stop (stop) sens unic Einbahnstraße (Ainbanştrase) a da prioritate Vorfahrt gewähren (Forfart gheverăn) parcarea interzisă Parkverbot (Parcvărbot) limită de viteză Geschwindigkeitsbeschränkung (Geşvindihcaits-beşrencung) benzinărie Tankstelle (Tancştele) benzină Benzin (Benţin') motorină Diesel (Diizăl) ......un dicţionar român-german.. .ceva pentru răceală..aine Postcarte) ... (...ain Rumeniş-Doitş Voertărbuh) Maşini Vreau să închiriez o maşină.. (de ras) .Zonăncreme) . .. (ain Regănşirm) ..eine Rasierklinge. (..aine rumeniş-şprahige Ţaitung) .Sonnencreme...rumänischsprachige Bücher..ain Raziirăr) .... .Magentabletten (.eine rumänischsprachige Zeitung..cărţi în română.baterii..un ziar în română.un pix.....ein Rasierer.rumeniş-şprahige Ţaitşriftăn) ... (.ein Regenschirm.Briifmarcăn) .. . (.....Bateriăn) . ...etwas gegen Erkältung... (... ... (...hârtie pentru scris....etvas gegpn Ercheltung) . Ich möchte ein Auto leihen.rumeniş-şprahige Biuhăr) ...

Ich will mit einem Anwalt sprechen. Ich habe nichts getan. (IŞ vil dii rumenişe/moldavişe Botşaft / das rumenişe/moldavişe Consulat sprehăn) Vreau să consult un avocat. (IŞ vil mit ainăm Anvalt sprehăn) Pot doar să plătesc o amendă acum? Kann ich jetzt einfach die Strafe zahlen? (Can IŞ ieţt ainfah dii Ştrafe beţalăn?) Învăţând mai mult . (iŞ HAbe nihts geTAN) A fost o neînţelegere. Das war ein Missverständnis.Autoritate N-am făcut nimic. Ich will die rumänische/moldawisch Botschaft / das rumänische/moldawische Konsulat sprechen. Ich bin rumänischer/moldawisher Staatsbürger. (Das var ain mis-văr-STEND-nis) Unde mă duceţi? Wohin bringen Sie mich? (vohin bringăn Zii mih?) Sunt arestat? Bin ich verhaftet? (BIN iŞ vărhaftăt) Sunt un cetăţean român/moldovean. (IŞ bin rumenişăr / moldavişăr Ştatsbiurgăr) Vreau să vorbesc cu ambasada/consulatul român/moldovean.