Listă de fraze uzuale De bază Salut. Alo. Hallo. (Halo) Bună. (informal) Hi. (HAI) Ce mai faci?

/ Ce mai faceţi? Wie geht's? (Vii ghets?) NOTĂ: În germană, asta este chiar o întrebare, nu doar o formă de salutare. Deci, mai bine rămâneţi la 'Hallo' . Bine, mulţumesc. Danke, gut. (Danche, gut) Cum te cheamă? Wie heißt du? / Wie heißen Sie? (Vii haist du? / Vii haisăn Zii?) Numele meu este ______ . Ich heiße ______ . (Ihi haise _____ .) Încântat de cunoştiinţă. Sehr angenehm. (Zer anghenem) NOTĂ: Mai degrabă în utilizarea formală a limbii. Te rog / Vă rog. Bitte. (Bitte) Mulţumesc. Danke. (Danche) Cu plăcere. Bitte. (Bitte) Da. Ja. (Ia) Nu. Nein. (Nain) Scuză-mă / Scuzaţi-mă. (captarea atenţiei) Entschuldigung. (Entşuldigung) Scuză-mă / Scuzaţi-mă. (pardon) Entschuldigung. (Entşuldigung) Îmi pare rău. Tut mir Leid. (Tut mir laid) La revedere Auf Wiedersehen. (Auf Viiderzeeăn.) Pa (informal) Tschüß. (Cius) Nu vobesc [bine] germana. Ich kann nicht [so gut] deutsch. (IŞ can niŞt [zo gut] doitş) Vorbiţi româna? Sprichst du / Sprechen Sie rumänisch? (Şprihst du / Şprehăn zII RU-me-niŞ?) Vorbeşte cineva de aici româna? Kann hier jemand rumänisch? (Can hir iemand rumeniş?) Ajutor! Hilfe! (Hilfe!) Bună dimineaţa. Guten Morgen. (Gutăn Morghen) Bună seara. Guten Abend. (Gutăn Abănd) Noapte bună. Gute Nacht. (Gute Naht) Nu înţeleg.

. (IŞ habe miŞ fărirt) Mi-am pierdut bagajele.? Kann ich dein/Ihr Telefon benutzen? (Can iŞ dain / Ir Telefon benuţăn) Numere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 eins (ains) zwei (ţvai) drei (drai) vier (fir) fünf (fiunf) sechs (zex) sieben (ziiben) acht (aht) . Ich rufe die Polizei.Ich verstehe es nicht. Ich habe meine Tasche verloren. (IŞ brauhe ainăn Arţt) Pot să folosesc telefonul tău / dvs. Das ist ein Notfall. (.. (IŞ habe maine Taşe fărloren) Mi-am pierdut portmoneul. Ich habe mein Portemonnaie verloren. (Das ist Ain Notfal) M-am pierdut. Ich habe mich verirrt. (Las / Lasăn Zii miŞ in Ruee) Nu mă atinge / atingeţi! Fass / Fassen Sie mich nicht an! (Fas / Fasăn Zii miŞ niŞt an) Chem poliţia.IŞ habe main portmonéh fărloren) Notă: Portmonnaie este de origine franceză. (IŞ brauhe daine / Ire Hilfe) Este o urgenţă. Ich brauche einen Arzt. Ich brauche deine/Ihre Hilfe. (IŞ bin cranc) Sunt rănit. (IŞ bin fărleţt) Am nevoie de un doctor. (Ih rufe dii Poliţai) Poliţia! Polizei! (Poliţai!) Stai! Hoţ! Halt! Ein Dieb! (Halt! Ain Diib!) Am nevoie de ajutor. Ich bin verletzt. Ich bin krank. (IŞ fărŞtee niŞt) Unde este baia? Wo ist die Toilette? (Vo ist di toalette?) Probleme Lasă-mă în pace. Lass / Lassen Sie mich in Ruhe . dar folosit în germană. Sunt bolnav.

000.000 eine Million (aine milion) .neun (noin) 10 zehn (ţen) 11 elf (elf) 12 zwölf (zvoelf) 13 dreizehn (draiţen) 14 vierzehn (firţen) 15 fünfzehn (fiunfţen) 16 sechzehn (zexţen) 17 siebzehn (zibţen) 18 achtzehn (ahtţen) 19 neunzehn (noinţen) 20 zwanzig (ţvanţig) 21 einundzwanzig (ain und ţvanţig) 22 zweiundzwanzig (ţvei und ţvanţig) 23 dreiundzwanzig (drai und ţvanţig) 30 dreißig (draisih) 40 vierzig (firţih) 50 fünfzig (fiunfţih) 60 sechzig (zexţih) 70 siebzig (zibţih) 80 achtzig (ahtţih) 90 neunzig (noinţih) 100 (ein)hundert (hundărt) 200 zweihundert (ţvei hundărt) 300 dreihundert (drai hundărt) 1000 (ein)tausend (tauzănd) 2000 zweitausend (ţvai tauzănd) 1.

) Nummer _____ (număr) jumătate halb (halb) jumătatea die Hälfte (dii helfte) mai puţin weniger (venigăr) mai mult mehr (mer) Timp acum jetzt (ieţt) mai târziu später (spetăr) înainte vor (for) dimineaţă Morgen (morgăn) dimineaţa morgens (morgăns) mâine dimineaţă morgen früh (morgăn friu) după-amiază Nachmittag (nahmittag) după-amiaza nachmittags (nahmittags) seară Abend (abănd) seara abends (abănds) noapte Nacht (naht) noaptea nachts (nahts) Ceasul ora unu ein Uhr (ain Ur) ora două 2 Uhr (ţvei Ur) prânz 12 Uhr sau Mittag (ţvoelf Ur sau Mittag) ora treisprezece 13 Uhr (draiţen Ur) ora paisprezece 14 Uhr (firţen Ur) miez de nopţii .1.000. etc.000 eine Milliarde (aine miliarde) 1.000.000 eine Billion (aine bilion) numărul _____ (tren.000. autobuz.000.000.

Mitternacht sau 0 Uhr sau 24 Uhr (mittărnaht sau nul Ur sau firundţvanţih Ur) Durată _____ minut(e) _____ Minute(n) (Minute (Minutăn)) _____ oră(ore) _____ Stunde(n) (Ştunde (Ştundăn)) _____ zi(le) _____ Tag(e) (Tag(e)) _____ săptămână(săptămâni) _____ Woche(n) (Vohe (Vohăn)) _____ lună(luni) _____ Monat(e) (Monat (Monate)) _____ an(i) _____ Jahr(e) (Iar(e)) Zile astăzi heute (hoi-te) ieri gestern (GES-tàrn) mâine morgen (MOR-găn) săptămâna aceasta diese Woche (DII-ze VO-he) ultima săptămână letzte Woche (LEŢ-te VO-he) săptămâna următoare nächste Woche (NEX-te VO-he) Luni Montag (MON-tak) Marţi Dienstag (DIINS-tak) Miercuri Mittwoch (MIT-voh) Joi Donnerstag (DO-nărs-tak) Vineri Freitag (FRAI-tak) Sâmbătă Samstag (ZAMS-tak) Duminică Sonntag (ZON-tac) Luni Ianuarie Januar (Ianuar) Februarie Februar (Februar) Martie März (Merţ) .

De exemplu. Aug 2004. lucru care se întâmplă şi în multe alte limbi europene. 15. tren) Wieviel kostet eine Fahrkarte nach _____? (Vifiil costăt aine Farcarte nah _____) Cât costă un bilet spre _____? (avion) .Aprilie April (April) Mai Mai (Mai) Iunie Juni (Iuni) Iulie July (Iuli) August August (August) Septembrie September (Zeptembăr) Octombrie Oktober (Octobăr) Noiembrie November (Novembăr) Decembrie Dezember (Deţembăr) Scrierea ceasului şi a datei Data şi ceasul se scriu exact în aceaşi formă ca şi în română. data şi timpul se scrie: * 24.30 (notaţi punctul după numărul 24) Culori negru schwarz (şvarţ) alb weiß (vais) gri grau (grau) roşu rot (rot) albastru blau (blau) galben gelb (gelb) verde grün (griun) portocaliu orange (o-RANJ) roz rosa (RO-za) maro braun (braun) Transport Autobuz şi tren Cât costă biletul spre _____? (autobuz.

...Stadtmitte? (......aeroport? ..Bars? (Bars?) ...) ......hoteluri? ..der Flughafen? (der Flughafăn?) .. Bitte eine Fahrkarte nach _____...... (Rehţ abbiigăn...hotelul _____ ? ... (?) (Vo gibt es file. vă rog.....) ..cluburi? . (Bitte aine Farcarte nah _____.?) .gară? .die Jugendherberge? (dii Iugănherberge?) .....der Bahnhof? (der Banhof?) .......consulatul Român/Moldovean? .das ____ Konsulat? (das _____ Consulat?) Unde se află multe.atracţii turistice? .. Wo gibt es viele. Rechts abbiegen.căminul pentru tineri? .restaurante? ..) La dreapta..Sehenswürdigkeiten? (Zeănsviurdihcaităn?) Poţi / Puteţi să-mi arătaţi pe hartă Kannst du / Können Sie mir das auf der Karte zeigen? (Canst du / Kionăn Zii mir das auf der Carte ţaigăn) stradă Straße (Ştrase) La stânga.Wieviel kostet ein Ticket nach _____? (Vifiil costăt ain Tichet nah _____) Un bilet până la _______..die Bushaltestelle? (dii Bushalteştele?) .staţia de autobuz? . străzi) Wie komme ich zu _____ ? (Vii come iŞ ţu _____ ?) .cluburi de noapte? .Hotels? (Hotels?) .Kneipen? (Cnaipăn?) ...centru? ..) Unde merge acest tren/autobuz? Wohin fährt dieser Zug/Bus? (Vohin fert diizăr Ţug/Bus?) Unde este trenul/autobuzul spre _____? Wo ist der Zug/Bus nach _____? (Vo ist der Ţug/Bus nah _____?) Opreşte acest tren/autobuz în _____? Hält dieser Zug/Bus in _____? (Helt diizăr Ţug/Bus in _____?) Când pleacă acest tren/autobuz la _____? Wann fährt der Zug/Bus nach _____ ab? (Van fert der Ţug/Bus nah _____?) La ce oră ajunge acest tren/autobuz în _____? Wann kommt dieser Zug/Bus in _____ an? (Van comt diizer Ţug/Bus in _____ an?) Direcţii Cum ajung la _____ ? (oraşe) Wie komme ich nach _____ ? (Vii come iŞ nah _____ ?) Cum ajung la _____ ? (locuri.Restaurants? (Restorants?) .. Links abbiegen....das _____ Hotel? (das _____ Hotel) .. (Linx abbiigăn...

Achte/Achten Sie auf den(m)/die(f)/das(n) _____....) intersecţie Kreuzung (Croiţung) nord Norden (Nordăn) sud Süden (Siudăn) est Osten (Ostăn) vest Westen (Vestăn) în sus bergauf (bergauf) în jos bergab (bergap) Taxi Taxi! Taxi! (Taxi!) Duceţi-mă la _____.... vă rog.stânga links (linx) dreapta rechts (rehţ) înainte geradeaus (gheradeaus) spre _____ Richtung _____ (Rihtung) după _____ nach dem(m)/der(f)/dem(n) _____ (nah dem(m) / der(f) / dem(n)_____) înainte de _____ vor dem(m)/der(f)/dem(n) _____ (for dem(m) / der(f) / dem(n)_____) Atenţie la _____..cearşafuri? . (Ahte / Ahtăn Zii auf den(m) / die(f) / das(n) _____. vă rog. (Bringen Zii mih bitte dahin.) Gazdă Aveţi câteva camere disponibile? Sind noch Zimmer frei? (Zind noh Ţimer frai?) Cât costă o cameră pentru o persoană/două persoane? Wieviel kostet ein Einzelzimmer/Doppelzimmer? (Vifiil costăt ain Ainţălţimer/Dopălţimăr. Hat das Zimmer.) Notă: Folosiţi 'zu' pentru străzi şi locuri şi 'nach' pentru oraşe şi sate. Cât costă până la _____? Wieviel kostet es zu/nach _____? (Viifil costăt es ţu / nah _____?) Duceţi-mă acolo...) ..) Are camera. (Hat da Ţimăr. Bitte bringen Sie mich zu/nach _____. Bringen Sie mich bitte dahin. (Bitte bringen Zii mih ţu / nah _____.

Würden sie bitte mein Zimmer sauber machen.....eine Dusche? (aine Duşe) .Bettlaken? (Betlakăn?) . (IŞ blaibe aine Naht (_____ Nehte)... Ich möchte gehen.sauberes? (zaubărăs) ....un telefon? ..mai curat? .. Ich bleibe eine Nacht (_____ Nächte).einen Fernseher? (ainăn Fernzehăr) Pot să văd camera mai întâi? Kann ich das Zimmer zuerst sehen? (Can iŞ das Ţimăr ţuerst zehăn?) Aveţi ceva mai liniştit? Haben Sie etwas ruhigeres? (Hanăn Zii etvas ru-i-găs) .mai ieftin? . iŞ neme es..vestiare? .un TV? ..größeres? (groesărăs) .. Puteţi să-mi sugeraţi un alt hotel? Können Sie mir ein anderes Hotel empfehlen? (Coenăn Zii mir ain andărăs Hotel empfelăn?) Aveţi un seif? Haben Sie einen Safe? (Habăn Zii ainăn Zafe?) .) Voi sta _____ noapte (nopţi).eine Toilette? (aine Toilete) ..o baie? (toaletă) ..... ich nehme es.. (Viurdăn Zii bitte main Ţimăr zaubăr mahăn?) Mă puteţi trezi la _____? Können Sie mich um _____ Uhr wecken? (Coenăn Zii miş um _____ Ur vecăn?) Vreau să plec...) Notă: Plural pentru 'Nacht' este 'Nächte' .Schließfächer? (Şliisfehăr?) Este inclus micul-dejun/cina? Ist Frühstück/Abendessen inklusive? (Ist Friuştiuc / Abăndesăn?) La ce oră este micul-dejun /cina? Wann gibt es Frühstück/Abendessen? (Van gibt es Friuştiuc / Abăndesăn?) Vă rog să-mi curăţaţi camera. OK. o iau.un duş? (shower) .ein Telefon? (ain Telefon) .. (IŞ moehte gheăn.mai mare? ....... (Ochei.......billigeres? (biligărăs) OK.) Bani Acceptaţi lei româneşti / moldoveneşti? Nehmen Sie rumänische / moldawische lei? (Nemăn Zii rumenişe / moldavişe lei?) Acceptaţi cărţi de credit? Kann ich mit Kreditkarte zahlen? (Can iŞ mit Creditcarte ţalăn?) Puteţi să-mi schimbaţi nişte bani? Können Sie für mich Geld wechseln? (Coenăn Zii fiur miŞ geld vecsăln?) Unde pot să schimbi bani? Wo kann ich Geld wechseln? (Vo can iŞ geld vecsăln?) .

Ich esse kein Schweinefleisch.) Vreau de mâncare cu ____ Ich möchte etwas mit ____ (IŞ moechte etwas mit ____) pui Huhn (Hun) carne de vită Rindfleisch (Rindfleiş) peşte Fisch (Fiş) şuncă Schinken (Şincăn) crenvuşti .Puteţi să-mi schimbaţi un cec de călătorie? Kann ich hier Traveler-Schecks einlösen? (Can iŞ hiir Trevelăr-Şecs ainloesăn?) Unde pot să schimb un cec de călătorie? Wo kann ich Traveler-Schecks tauschen? (Vo can iŞ Trevelăr-Şecs tauşăn?) Care este rata de schimb? Was ist der Wechselkurs? (Vas ist der Vecsălcurs?) Unde este un bancomat (ATM)? Wo ist ein Geldautomat? (Vo ist ain Geldautomat?) Mâncare O masă pentru o persoană/doi oameni.) Puteţi să îl/o faceţi mai puţin gras(ă)? Könnten Sie es bitte nicht so fett machen? (Coentăn Zii es bitte niht zo fet mahăn?) meniul zilei Tagesessen (Tagăsesen) a la carte a la carte (. (Ain tiŞ fiur aine perzon/ţvai perzonăn. (IŞ bin Veghetariăr.) Pot să văd meniul. (IŞ moechte _____. (IŞ ese nur cuşer.) Nu mănânc porc. Ich bin Vegetarier.. (IŞ ese kain Şvainflaiş) Nu mănânc decât cuşer. vă rog? Ich hätte gerne die Speisekarte? (IŞ hete gherne di Şpaizecarte?) Aveţi o specialitate a casei? Gibt es eine Spezialität des Hauses? (Gibt es aine Şpeţialitet des Hauzăs?) Există o specialitate locală? Gibt es eine Spezialität aus dieser Gegend? (Gibt es aine Şpeţialitet au diezăr Gegănd?) Sunt vegetarian. Ich esse nur koscher. vă rog.. bitte.) mic-dejun Frühstück (Friuştiuc) pachet Lunch sau zweites Frühstück (Lunci sau Friuştiuc) cafea Kaffee (Cafee) mâncare de prânz Mittagessen (Mittagesăn) Aş vrea _____. Ich möchte _____. bitte. Ein Tisch für eine Person/zwei Personen.

Wurst (Vurst) brânză Käse (Cheze) ouă Eier (Aiăr) salată Salat (Zalat) legume (proaspete) (frisches) Gemüse ((frişăs) Gemiuze) fructe (proaspete) (frisches) Obst ((frişăs) Obst) pâine Brot (Brot) pâine prăjită Toast (Toast) găluşte Nudeln (Nudăln) orez Reis (Rais) fasole Bohnen (Bonăn) Îmi aduceţi un pahar de _____? Könnte ich ein Glas _____ haben? (Coente iŞ ain Glas _____ habăn?) Îmi aduceţi o cană cu _____? Könnte ich eine Tasse _____ haben? (Coente iŞ aine Tase _____ habăn) Îmi aduceţi o sticlă de _____? Könnte ich eine Flasche _____ haben? (Coente iŞ aine Flaşe _____ habăn?) cafea Kaffee (Cafee) ceai Tee (Tee) suc Saft (Saft) apă minerală Mineralwasser sau Sprudel(-wasser) (Mineralvasăr sau Şprudăl) apă (plată) Leitungswasser (Laitungsvasăr) bere Bier (Biir) Notă: Măcar în Germania şi Austria. ospătar! (captarea atenţiei chelnerilor) Entschuldigung! (Entşuldigug!) . Există: Export ('Lager' în Elveţia). Bockbier (câteodată în sudul Germaniei). ar trebui să menţionaţi ce fel de bere vă trebuie. dunkels Hefeweizen. Pils. Alt (în Rheinland). Kölsch ("în Köln"). Hefeweizen ('Weißbier' în Bavaria). vin roşu/alb Rot-/Weiß-wein (Rot-/Vais-vain) Îmi daţi puţin(ă) _____? Kann ich etwas _____ haben? (Can iŞ etwas _____ habăn?) sare Salz (Salţ) piper Pfeffer (Pfefăr) unt Butter (buttăr) Mă scuzaţi.

Ein Bier/zwei Bier. bitte) Un sfert/O optime de vin roşu. (Bitte aine Cola mit Rum) Notă: În germană. vă rog. (Es var herfor-ragănd. bitte. (Aine Flaşe. bitte) Notă: Probabil. vă rog. Die Rechnung. (IŞ bin fertig. vă rog Ein großes/kleines Bier. Ein Viertel/Achtel Rotwein.Am terminat. whiskey Whiskey (Uiski) vodka Wodka (Vodca) rom Rum (Rum) apă Wasser (Vasăr) suc de club ??? (. Würden Sie bitte abräumen? (Viurdăn Zii bitte abroimăn) Nota. Alt (în Rheinland). Ich bin fertig. acest lucru nu va fi înţeles în nordul Germaniei. bitte) La jumătate. O sticlă. (Ain Fiirtăl/Ahtăl Rotvain. Un pahar de vin roşu/alb. Kölsch ("în Köln"). dunkels Hefeweizen. bitte) Notă: Este un obicei comandarea vinului la sfert sau optime (dintr-un litru).) A fost delicios. Bitte eine Cola mit Rum. vă rog. bitte) Un cola cu rom. este pus pe primul loc.. (Ain grosăs/clainăs Biir. bitte. bitte) Notă: Măcar în Germania şi Austria. (o halbă de bere) Eine Halbe.) Vă rog luaţi farfuriile. bitte. bitte. Hefeweizen ('Weißbier' în Bavaria). vă rog. (Aine Halbe. (Dii Rehnung. Eine Flasche. (Ain Biir/ţvai Biir. Ein Glas Rot-/Weißwein. ar trebui să menţionaţi ce fel de bere vă trebuie. Există: Export ('Lager' în Elveţia). vă rog. (Ain Glas Rot-/Vaisvein. bitte. bitte. vă rog. vă rog. Pils. Bockbier (câteodată în sudul Germaniei). bitte..) apă tonică tonic water (tonic uatăr) suc de portocale Orangensaft sau doar O-Saft (Oranjănzaft sau O-Zaft) Cola (suc) Cola (Cola) Aveţi cumva ceva gustări? Haben Sie irgendwelche Snacks? (Habăn Zii irgăndvelhe Snecs?) . O bere mică/mare. la fel ca în română produsul în care se toarnă aroma. Es war hervorragend.) Baruri Serviţi alcool? Haben Sie alkoholische Getränke? (Habăn Zii alcoolişe Getrenche?) Este cu servire la masă? Kommt eine Bedienung zum Tisch? (Comt aine Bediinung ţum Tiş?) O bere/două beri. bitte.

Schmerzmittel. (Noh aine Runde.. Noch einen(m)/eine(f)/eins(n). (IŞ can es mir niht laistăn) Nu-l/N-o vreau.. (..... (ex. ...săpun. (.) ..Zahnpasta... (.Şampu) . (.pastă de dinţi.. bitte) Când se închide? Wann schließen Sie? (Van şliisăn Zii?) Cumpărături Aveţi aşa ceva. mărimea mea? Haben Sie das in meiner Größe? (Habăn Zii das in mainăr Groese?) Cât costă? Was kostet das? (Vas kostăt das?) E prea scump. Sie wollen mich abzocken. (.. aspirină sau nurofen) .. das das niht der normale Prais ist) Mă înşelaţi... vă rog. Ich bin nicht daran interessiert. (Zii volăn mih abţocăn) Notă: De fapt...Ţanpasta) . Ich weiß.Tampons. îl/o iau. dass das nicht der normale Preis ist.şampon. Noch eine Runde.... .. (IŞ bin niht daran interesiirt) OK. bitte. (OK. .o periuţă de dinţi. (. Nu mă interesează..tampoane.Seife..eine Zahnbürste.ceva pentru dureri... bitte. IŞ neme es) Îmi daţi o pungă? Kann ich eine Tüte haben? (Can iŞ aine Tiute habăn?) Expediaţi (în străinătate)? Versenden Sie auch (nach Übersee)? (Verzendăn Zii auh (nah Ueberze)?) Am nevoie de . vă rog.. traducerea ar fi: Sie betrügen mich..Tampons) ..Shampoo. OK. Ich will es nicht. bitte) Încă un rând. (Das ist ţu toiăr) Acceptaţi _____? Nehmen Sie _____? (Nemăn Zii _____?) scump teuer (toiăr) ieftin billig / günstig (bilih / giunstih) Nu-mi permit.Zaife) . (IŞ vil es niht) Ştiu că acesta nu este preţul normal. ich nehme es.Încă unul(m)/una(f). Dar sună prea dur. .aine Ţan briuste) .. (IŞ vais. Das ist zu teuer.... (Noh ainăm(m)/aine(f)/ains(n)... .. Ich brauche .... Cuvântul abzocken este mai degrabă familiar.Şmerţmităl) Notă: Medicamente găsiţi doar în farmacii . (IŞ brauhe . Ich kann es mir nicht leisten....

Şraibpapiir) . (IŞ moehte ain Auto laiăn) Primesc asigurare? Kann ich es versichern? (Can IŞ es fărziihărn?) stop (semn de circulaţie) stop (stop) sens unic Einbahnstraße (Ainbanştrase) a da prioritate Vorfahrt gewähren (Forfart gheverăn) parcarea interzisă Parkverbot (Parcvărbot) limită de viteză Geschwindigkeitsbeschränkung (Geşvindihcaits-beşrencung) benzinărie Tankstelle (Tancştele) benzină Benzin (Benţin') motorină Diesel (Diizăl) .rumänischsprachige Bücher... (....Magentabletten (... (. (......o lamă...o vedere. (.ain Rumeniş-Doitş Voertărbuh) Maşini Vreau să închiriez o maşină.eine Rasierklinge. (. .. (..hârtie pentru scris. (..un pix..eine rumänischsprachige Zeitung. ..baterii...un dicţionar român-german..ain Raziirăr) .......ceva pentru răceală..reviste în română.Magpntabletăn) ..un brici.loţiune de plajă.. . .. (.aine Taziirclinge) . .. (.. (ain Regănşirm) .......... ...Batterien...aine rumeniş-şprahige Ţaitung) .un ziar în română. (..rumeniş-şprahige Biuhăr) .. .aine Postcarte) ..rumeniş-şprahige Ţaitşriftăn) .ein Rumänisch-Deutsch Wörterbuch..Schreibpapier... .......Briifmarcăn) .Sonnencreme... .timbre... .. (de ras) ..etvas gegpn Ercheltung) .etwas gegen Erkältung.tablete pentru stomac..rumänischsprachige Zeitschriften.cărţi în română.. .....ein Stift....Bateriăn) .Briefmarken.. (.ein Rasierer. (.. . (...Zonăncreme) ...eine Postkarte...ein Regenschirm..o umbrelă. Ich möchte ein Auto leihen... .. ....ain Ştift) ..

Das war ein Missverständnis.Autoritate N-am făcut nimic. Ich will mit einem Anwalt sprechen. (iŞ HAbe nihts geTAN) A fost o neînţelegere. Ich bin rumänischer/moldawisher Staatsbürger. (IŞ bin rumenişăr / moldavişăr Ştatsbiurgăr) Vreau să vorbesc cu ambasada/consulatul român/moldovean. (Das var ain mis-văr-STEND-nis) Unde mă duceţi? Wohin bringen Sie mich? (vohin bringăn Zii mih?) Sunt arestat? Bin ich verhaftet? (BIN iŞ vărhaftăt) Sunt un cetăţean român/moldovean. (IŞ vil mit ainăm Anvalt sprehăn) Pot doar să plătesc o amendă acum? Kann ich jetzt einfach die Strafe zahlen? (Can IŞ ieţt ainfah dii Ştrafe beţalăn?) Învăţând mai mult . Ich will die rumänische/moldawisch Botschaft / das rumänische/moldawische Konsulat sprechen. (IŞ vil dii rumenişe/moldavişe Botşaft / das rumenişe/moldavişe Consulat sprehăn) Vreau să consult un avocat. Ich habe nichts getan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful