Sie sind auf Seite 1von 24

Transformasi

Laplace

Transformasi Laplace Nur Alif Mardiyah , Ir., MT. Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang

Nur Alif Mardiyah , Ir., MT. Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang

Introduction

Introduction  Ditemukan oleh Pierre-Simon Laplace, Matematikawan Perancis (1749-1827)

Ditemukan oleh Pierre-Simon Laplace, Matematikawan Perancis (1749-1827)

Laplace Transform
Laplace Transform
f ( t ) L f ( t ) ∞ ∫ f ( t )
f ( t )
L
f ( t )
f
( t ) e −st dt
−∞
F ( s )= ∫ f ( t ) e −st dt
−∞
F ( s )
Laplace Transform
Laplace Transform

Rumus

275

278

281

282

0

f ( t )e st dt

278 281 282 ∞ ∫ 0 f ( t ) e − s t dt ∫

e ax dx = 1

a

e ax

v du = u v u dv

1

x n e ax dx = a x n e ax n

a x n 1 e ax dx

e ax sin bx dx =

e

ax

a 2 + b 2

( a sin bx b cos bx )

ax

e

e ax cos bx dx = a 2 + b 2 ( a cos bx + b sin bx )

Laplace Transform

Contoh

 

L

1

f

( t )e st dt

f

 

0

0

0

1 e st dt = [

s 1 e st ]

1

.

0

1 ( t )e st dt

1 . =0 − −s = 1 s
1
. =0 −
−s =
1 s

Laplace Transform

Contoh

∞ ∞ L t ∫ f ( t )e −st dt ∫ f ( t
L
t
f
( t )e −st dt
f
( t )e −st dt
t
0
0
−s t e − st ]
1
1
t e −st dt = [
∞ . −
e − st dt
−s ∫
0
0
0
3
e − st dt =
∞ = 3
[e − st ] .
2
2
. = −3 −s ∫
−s
s
0
0
Laplace Transform Contoh ∞ ∫ f t ( t )e −st dt 2 0
Laplace Transform
Contoh
f
t
( t )e −st dt
2
0
∞ ∞ −s t 2 e −st ] 1 2 ∫ t 2 e −
−s t 2 e −st ]
1
2
t 2 e − st dt = [
∞ .
t
e − st dt
−s
0
0
0
∞ ∞ ∞ − −2 e − st ] t e − st dt =
∞ − −2
e − st ]
t e − st dt = [ −2 −s
t
.
2 ∫
e −st dt
−2 −s ∫
−s
0
0
0
∞ . =- −2 −s 2 ∫ e − st dt = −2 −s ∞
. =- −2
−s
2 ∫
e − st dt = −2
−s
∞ = 2
[e −st ] .
2
3
s
0
0
Laplace Transform Contoh L 1 1 → s 1 L t → 2 s 1
Laplace Transform
Contoh
L
1
1
s
1
L
t →
2
s
1
L
e at →
s
−a
n !
L
t n →
n+1
s

L

cos at s

s

2 +a 2

L sin at → a
L
sin at → a
Contoh TRANSFORMASI LAPLACE L 1 1 n ! L 1 → t → L t
Contoh
TRANSFORMASI LAPLACE
L
1
1
n !
L
1
t →
L
t n →
s
2
n+1
s
s

L

5

5

s

L

t 3

3 !

4

L

3t

3

2

 

s

s

L

t 5

5 !

6

L

7t 7

 

L

9

9

 

s

2

 

s

 

s

L

2t

 

2

L

t 4 4 !

5

 

2

L

2

2

 

s

s

s

L

t

7

7 !

L

4t

4

L

4

4

 

8

2

 

s

 

s

s

Contoh TRANSFORMASI LAPLACE

L cos at → s s 2 +a 2
L
cos at → s
s
2 +a 2
L sin at → a s 2 +a 2
L
sin at → a
s
2 +a 2
1 L e at → s −a
1
L
e at →
s
−a

L

 

s

L

sin 2t

2

L

10 e 3t

10

cos 2t

s 2 + 4

 

s

2 +4

 

s3

 

1

L

5cos 5t

5s

6

L

e

2t

s+2

s 2 + 25

L

2sin 3t

s

2 +9

L

sin 7t

7

L

3 e 5t 3

L

cos 4t

s

 

s 2 + 49

 

s5

s

2 +16

  s 2 + 49   s − 5 s 2 + 16 2s L 2cos
2s L 2cos 7t → s 2 + 49
2s
L 2cos 7t →
s 2 + 49
20 L 5sin 4t → 2 s +16
20
L
5sin 4t →
2
s +16
s − 5 s 2 + 16 2s L 2cos 7t → s 2 + 49

L 4 e 6t

4

s6

s − 5 s 2 + 16 2s L 2cos 7t → s 2 + 49
Sifat – sifat
Sifat – sifat

Linieritas

Skala

:

:

Pergeseran 1 :

Pergeseran 2 :

Turunan

:

n

d f t

( )

dt

n

af 1 ( t )+ bf 2 ( t ) aF 1 ( s ) + bF 2 ( s )

f ( at )

s

aF ( a

1

)

f ( t τ ) ↔F ( s )e τs e at f ( t ) ↔F ( s+a )

df ( t )

dt

s F s

n

(

sF ( s )

)

s

n

1

f

(0)

s

n

2

f

(1)

(0)

f

(

n

1)

(0)

Sifat – sifat
Sifat – sifat

Properties

Integral

:

Perkalian dengan t n :

Pembagian dengan t :

asalkan F ( t )

t

ada

t

−∞

f

( u ) du F ( s )

s

( t)

n

f(t)

F ( t )

t

s

n

d F(s)

f

ds

n

( u ) du

Contoh

Linieritas

:

af 1 ( t )+bf 2 ( t ) aF 1 ( s )+bF 2 ( s )

L (cos 3t +t 2 +5 ) L cos 3t L 2 L 5 =
L
(cos 3t +t 2 +5 )
L
cos 3t
L
2
L 5
=
+
t
+
s
2
5
=
2
+
+
s +9
3
s
s
s.s 3 +2 ( s 2 +9)+5 ( s 2 +9 ) s 2
=
( s 2 +9 ) . s 3
6
s 4 +47 s 2 +18
=
(
s 2 +9) s 3

Contoh

Linieritas

:

af 1 ( t )+ bf 2 ( t ) aF 1 ( s )+ bF 2 ( s )

L

(2 sin 2t +5 e 2t +2t )

=

L

2 sin 2t

+

L

5 e 2t

+

L

2 t

=

=

4 s 2 +4
4
s 2 +4

+

5 s +2
5
s
+2

+

2 2 s
2
2
s
4 ( s +2) s 2 +5 ( s 2 +4 )( s 2 )+2
4 ( s +2) s 2 +5 ( s 2 +4 )( s 2 )+2 ( s 2 +4)( s +2)
(
s 2 +4 )( s +2 ) s 2

=

5s 4 +4s 3 +28s 2 +10s +16 ( s 3 +2s 2 +4s +8)
5s 4 +4s 3 +28s 2 +10s +16
(
s 3 +2s 2 +4s +8) s 2
Contoh 1 s Skala : f ( at ) ↔ ) ∣a∣ F ( a
Contoh
1
s
Skala
:
f ( at ) ↔
)
∣a∣ F ( a
s
L
cos t
L
cos 3t
→ ?
Cos 3 t
s
2 +1
1
s / 3
L
cos 3t
a=3
3
(
s / 3) 2 +1
s L cos 3t → s 2 +9
s
L cos 3t
s 2 +9
1 9s / 3 L cos 3t → 3 s 2 +9
1
9s / 3
L
cos 3t
3
s
2 +9
1 3s L cos 3t → 1 3 s 2 +9
1
3s
L
cos 3t
1
3
s
2 +9

Contoh

Skala

1 2 L (3t ) 2 → . 3 s 3 ( ) 3
1
2
L
(3t ) 2
→ .
3
s
3
(
)
3
L t 2 = 2 3 s
L
t 2 = 2
3
s
3 t
3 t
2 L (3t ) 2 → . 3 s 3 ( ) 3 L t 2

a=3

:

f ( at )

L 8t 2 =.

2

1

2

2

s

) 3

 

(

2

s

aF ( a

1

)

=. 2

1 16 3 = 16
2

s

3

s

8 t 2 =24t 2 =2 (2t ) 2

1 6 1 6.16 = 48 L 8t 3 =. =. 2 s 2 4
1
6
1
6.16 = 48
L
8t 3 =.
=.
2
s
2
4
4
s
s
(
2 ) 4

Contoh

L cos3 (t −2 )
L cos3 (t −2 )

Pergeseran 1 : f ( t τ ) ↔ F ( s ) e τs

=

cos 3t e 2s s

s 2 +9

e

2s

L

Contoh

Pergeseran 2 : e at f ( t ) ↔ F ( s+a )

e 2 t s L cos 3t → L e 2t cos 3t → ?
e 2 t
s
L
cos 3t
L
e 2t cos 3t
→ ?
s
2 +9
s −2
s
−2
L
a=-2
e 2t cos 3t
=.
(
s −2) 2 +9
s
2 −4s+13
2 L e −2t sin 2t → . ( s+2) 2 +4
2
L
e −2t sin 2t
.
(
s+2) 2 +4
2 L 2 e 2t t → . ( s −2) 2
2
L
2 e 2t t
.
(
s −2) 2
60 L 10 e t t 3 → . ( s−1) 4
60
L
10 e t t 3 →
.
(
s−1) 4
6 L 3t 2 e −5t → . ( s+5 ) 3
6
L
3t 2 e −5t →
.
( s+5 ) 3

Perhatikan !

Linieritas

:

af 1 ( t )+ bf 2 ( t ) aF 1 ( s )+ bF 2 ( s )

L

(2 sin 2t +5 e 2t +2t )

 

=

L

2 sin 2t

L

2 sin 2t . 5 e 2t

.

.

L

2 sin 2t

+

x

L

5 e 2t

+

L

2 t

L

5 e 2t

Contoh

Turunan

:

df dt ( t ) sF ( s )

18 3 s
18
3
s
d L 3 3 → 3s L t dt t 3
d
L
3
3
→ 3s
L
t
dt t 3
L d 3t 3 dt
L
d 3t 3
dt
s ) 18 3 s d L 3 3 → 3s L t dt t 3
3 = 18 L L 9 t 2 = 9.2 3 s s
3 = 18
L
L
9 t 2 = 9.2
3
s
s
d 3t 3 =9t 2 dt
d 3t 3 =9t 2
dt
L d sin 3t → s L sin 3t dt
L
d sin 3t
→ s
L sin 3t
dt
3s s 2 +9
3s
s 2 +9
L d sin3t dt
L
d sin3t
dt
2 dt L d sin 3t → s L sin 3t dt 3s s 2 +9
d dt
d
dt
3s L s 2 +9
3s
L
s
2 +9

sin3t =3 cos3t L 3 cos3t =

Contoh d n f ( t )

dt n ↔ s n F ( s )− s n1 f ( 0 )− s n 2 f ( 1 ) ( 0 )−

f ( n 1 ) ( 0 )

L d 2 Q( t ) +R dQ ( t ) L [ =10cos t
L d 2 Q( t ) +R dQ ( t )
L
[
=10cos t ] ,
f ( 0)=0dan f ' ( 0)=0
dt 2
dt
L d 2 Q(t dt ) 2 =s 2 Q ( s)
L d 2 Q(t dt ) 2 =s 2 Q ( s)
d L Q( t ) → s Q( s) dt
d
L
Q( t ) → s Q( s)
dt
10 s L 10cos t = s 2 +1
10 s
L 10cos t =
s 2 +1
2 10 +1 s = L s 2 Q( s ) + R s Q
2
10 +1 s = L s 2 Q( s ) + R s Q ( s )
2
s
10 s 2 Q( s ) = ( s 2 +1)( L s 2 +Rs)
10 s 2
Q( s ) =
( s 2 +1)( L s 2 +Rs)

Contoh

Integral

t

−∞

f

( u ) du F ( s )

s

t t 18 3 L L ∫ L 3u 3 du ∫ 3u 3 du
t
t
18
3
L
L
L
3u 3 du
3u 3 du =
.
3
/s
L
t
5
s
−∞
−∞
t
L
L
L
3
4 ! 5 = 18
3
= 3
3u 3 du =
4 t 4
4
5
4 t 4
s
s
−∞
t
t
t
L
L
2u 5 du
L
L
2 e −3u
L
L
du
−3u 2 du
−∞
−∞
−∞

Contoh Perkalian dengan t (t ) n f ( t ) d n F ( s )

ds n

−d L L 2 −d 2 2 t.t L L t . t 2 =.
−d
L
L
2
−d
2
2
t.t
L
L
t . t 2 =.
t
ds
3 = 6
ds
4
s
s
L
2
L
L
t.t =t 3
t 3 = 6
4
s

L

L

t 2 t 2 =

L

L

t

2 t 3 =

L

L

t t 3 =

L

L

t

2 t 3 =

Contoh

Pembagian dengan t

F ( t )

t

s

f ( u ) du

3 L t L t
3
L
t
L
t
3 ∞ t L 6 =. ∫ 4 du t u s
3
t
L
6
=.
4 du
t
u
s
∞ ∫ 6 u −4 du = . ( −6 u −3 ) ∞ .
6
u −4 du = . ( −6 u −3 ) ∞ . =.
3
s
s
2 3 s
2
3
s
4 L t L = t
4
L
t
L
=
t
2 L t L = t
2
L
t
L
=
t